Uitgepraat met t stad? De ombudsvrouw luistert.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgepraat met t stad? De ombudsvrouw luistert."

Transcriptie

1 Uitgepraat met t stad? De ombudsvrouw luistert. Rapport Eerste semester 2012

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Cijfers Geografische spreiding op basis van de woonplaats van verzoekers Contactname Aantal klachten volgens type Aantal klachten per maand Top zeven van de behandelde thema s Herstel per thema Kwalificatie afgesloten tweedelijnsklachten Herstel per kwalificatie Ombudsnormen gerangschikt volgens meest gebruikt Verhouding eerste- en tweedelijnsklachten Klachten per bedrijf Kwalificatie van de klachten per bedrijf Klachten OCMW en Zorgbedrijf Klachten districts- en loketwerking Gemiddelde behandeltermijn dossiers Gegronde klachten eerste semester Dossiers waarin meerdere bedrijfseenheden betrokken zijn 13 Districts- en loketwerking lokale politie digipolis Woonstcontroles 13 Districts- en loketwerking samen leven Terugbetaling taxicheques 14 Financiën lokale politie Kosten bij takeling wagen 17 Financiën patrimoniumonderhoud Uitblijven betaling verwijlintresten 19 Financiën samen leven stadsontwikkeling Sanctie plaatsing stoepbord 22 Samen leven stadsontwikkeling Toezicht bouwvoorschriften Bestuurszaken 24 Uitblijven uitvoeren vonnis Districts- en loketwerking 26 Loketwerking stadskantoor 26 Vernieuwing elektronische identiteitskaart 27 Problemen rijksregisternummer 31 Uitblijven adreswijziging 31 Inschrijven baby 32 Aankoop visvergunning 33 Ambtelijke schrapping Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf 35 Communicatie uitbreiding blauwe zone Linkeroever 35 Voorwaarden afleveren bewonerskaart bij autodelen Lokale politie 40 Takeling aanhangwagen 40 Behulpzaamheid politie 41 Doorverwijzing naar milieuwacht Openbaar Centrum voor maatschappelijk Welzijn 44 Verzoek tot overleg 44 1

3 Communicatie over terugbetaling leefloon Stads- en buurtonderhoud 45 Communicatie over betaling asuitstrooiing 45 Nieuwjaarsfooien Stadsontwikkeling 47 Betaling schade bloembak Zorgbedrijf 49 Situatie woonzorgcentrum Opvolging aanbevelingen gegronde klachten voorgaande jaren 51 Bestuurszaken Opvolging briefwisseling in VIP14 51 Districts- en loketwerking lokale politie digipolis woonstcontroles 51 Stads- en buurtonderhoud marketing en communicatie Nieuwjaarsfooien 53 Stadsontwikkeling brandweer straatnaamborden 54 Bijlage: Toegepaste ombudsnormen vanaf

4 1. Inleiding U vindt in het semesterrapport 2012 een overzicht van de cijfers rond de behandelde klachten tijdens het eerste half jaar, de gegronde klachten die we tijdens deze periode op het college van burgemeester en schepenen brachten met hun eventuele opvolging en een stand van zaken van de op te volgen aanbevelingen van voorgaande jaren. 2. Cijfers In dit hoofdstuk vindt u de cijfers voor de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni Uitgebreide analyses van deze cijfers zult u nog niet terugvinden, die houden we voor ons jaarverslag, waarin we meteen een vergelijking kunnen maken met de voorgaande jaren en tendensen kunnen weergeven Geografische spreiding op basis van de woonplaats van verzoekers woonplaats bevolking aantal klachten % klachten aantal klachten per 1000 inwoners Antwerpen ,3 2, centrum , Linkeroever ,3 3, Luchtbal ,9 2, ,6 1, Kiel ,2 1, Noord ,6 1,6 Hoboken ,2 1,7 Borgerhout ,3 1,6 Berchem ,8 1,6 Deurne ,1 1,5 Merksem ,1 1,2 Ekeren ,2 1,0 Wilrijk ,1 1,0 Berendrecht, Zandvliet, Lillo ,9 0,9 buiten Antwerpen ,9 totaal Opvallend blijft het iets hogere percentage bewoners van de kernstad dat een beroep doet op de ombudsvrouw, maar ook Linkeroever scoort hoger dan gemiddeld Contactname contactname aantal % per mail ,0 telefonisch ,2 via E-loket ,1 onaangekondigd bezoek ,3 per brief 40 4,0 per fax 13 1,3 na afspraak 10 1,0 via Facebook 1 0,1 totaal De mail blijft veruit het meest populaire communicatiemiddel. 3

5 2.3. Aantal klachten volgens type type aantal tweede lijn 659 eerste lijn 290 beleid 15 externen 30 totaal Aantal klachten per maand onontvankelijk eerste lijn tweede lijn onbeslist tweede lijn afgesloten januari februari maart april mei juni Het wordt stilaan een traditie: de periode volgend op de presentatie van ons jaarverslag, is ook de periode waarin we opmerkelijk meer klachten registreren. Maanden waarin een vakantie valt (krokusvakantie paasvakantie) zijn ook maanden waarin minder een beroep op de ombudsvrouw wordt gedaan Top zeven van de behandelde thema s thema % klachten straatbeeld 22,3 burgerlijke stand en bevolking 12,8 parkeren 12,6 politie 11,1 samenlevingsproblemen 8,6 huisvestingmaatschappijen 4,3 milieu en afval 4,0 4

6 2.6. Herstel per thema 100% 90% 80% 70% 38,3 44,5 45,9 51,9 53, ,9 60% 50% 40% 30% 20% 10% 9,2 3,9 48,5 20,2 6,7 28,6 29,4 0,9 23,9 28,3 1,9 17,9 9,2 27,5 7,9 28,9 27,5 5,1 5,1 53,8 we weten niet of de klacht (gedeeltelijk) is hersteld de klacht is niet hersteld de klacht is gedeeltelijk hersteld de klacht is hersteld 0% Deze rubriek is nieuw. Het interesseerde ons te achterhalen of een klacht wel degelijk is hersteld. Duidelijk is dat de klachten die vallen onder de woonomgeving (straatbeeld en milieu en afval) een hoger percentage oplossingsgraad kennen. Voor politionele klachten ligt de oplossing vaak moeilijker, dat heeft dan meestal te maken met het feit dat verzoekers zich hiertoe tot de rechtbank dienen te wenden Kwalificatie afgesloten tweedelijnsklachten kwalificatie aantal % gegrond 33 5,3 gegrond maar gecorrigeerd 11 1,8 terechte opmerking ,0 betwist 50 8,1 ongegrond ,8 onbevoegd 22 3,5 extern 2 0,3 stopgezet 32 5,2 totaal

7 Bijna de helft van de klachten is afgesloten als een terechte opmerking: de organisatie heeft niets fundamenteels fout gedaan of over het hoofd gezien, maar de verzoeker heeft wel een punt bij het signaleren van zijn klacht Herstel per kwalificatie 100% 90% 15,2 80% 70% 33,3 45,5 45, ,7 41,9 44,1 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21,2 30,3 54,5 10,3 2,6 41,8 43, ,6 10,6 7 40,5 19,7 4,7 31,5 we weten niet of de klacht (gedeeltelijk) is hersteld de klacht is niet hersteld de klacht is gedeeltelijk hersteld de klacht is hersteld Dit is ook een nieuwe rubriek. Vooral interessant is de globale herstelmodus: 35 % geraakt uiteindelijk opgelost of hersteld. Rekening houdend met het feit dat de ombudsvrouw een tweedelijnsinstantie is, waardoor de oplossingsgraad sowieso kleiner wordt, lijkt ons dit een behoorlijk percentage. 6

8 2.9. Ombudsnormen gerangschikt volgens meest gebruikt ombudsnorm aantal schending % geen % geen geen % geen schending schending schending uitspraak uitspraak zorgvuldigheid , ,1 10 9,8 regelgeving , ,6 4 4,7 communicatie , ,2 6 7,1 dossieropvolging , ,1 6 9 actieve , ,2 5 7,7 dienstverlening behandelingstermijn , ,3 bereikbaarheid ,3 3 8,3 3 8,3 bejegening ,7 9 32,1 9 32,1 gelijkheid ,6 5 29,4 redelijkheid , ,6 1 7,7 rechtszekerheid ,3 8 66,7 deontologie ,9 1 9,1 coördinatie billijkheid ,9 1 11,1 vertrouwen ,1 3 42,9 consequentie klachtenbehandeling fairplay motivering privacy hoorplicht onpartijdigheid openbaarheid totaal ,2 47 7,8 Vanaf 2012 gingen we aan de slag met een nieuwe indeling van onze ombudsnormen. In de bijlage vindt u de definitie van wat we verstaan onder elke norm. Voor een analyse van deze nieuwe ombudsnormen wachten we op ons jaarverslag, dat wellicht een scherper beeld zal leveren van waar er mogelijk knelpunten zijn. 7

9 2.10. Verhouding eerste- en tweedelijnsklachten eerste semester aantal % aantal % aantal % aantal % tweedelijnsklachten (afgesloten) , , , ,4 tweedelijnsklachten (nog in 2 0,1 33 1,5 39 3,9 behandeling) eerste lijn , , , ,2 extern 118 6,2 80 4,5 76 3, onbevoegd , ,1 15 1,5 totaal

10 2.11. Klachten per bedrijf aantal eerstelijns klachten aantal tweedelijns klachten aantal onontvankelijke klachten totaal stedelijke bedrijfseenheden actieve stad bestuurszaken brandweer 1 1 cultuur en sport districts- en loketwerking financiën 4 4 marketing en communicatie patrimoniumonderhoud 4 4 personeelsmanagement samen leven stads- en buurtonderhoud stadsontwikkeling diverse bedrijfseenheden autonome bedrijven gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf havenbedrijf 3 3 kinderopvang Antwerpen stadsplanning 1 1 stedelijk onderwijs Antwerpen vastgoed en stadsprojecten Antwerpen 1 1 andere organisaties stedelijke vzw's lokale politie OCMW sociale huisvestingsmaatschappij zorgbedrijf subtotaal buiten bevoegdheid ombudsdienst beleid externen subtotaal algemeen totaal

11 gegronde klacht gegrond maar gecorrigeerd terechte opmerking ongegrond betwist stopgezet onbevoegd onbeslist eerste lijn totaal Kwalificatie van de klachten per bedrijf stedelijke bedrijfseenheden actieve stad bestuurszaken brandweer 1 1 cultuur en sport districts- en loketwerking financiën marketing en communicatie patrimoniumonderhoud personeelsmanagement samen leven stads- en buurtonderhoud stadsontwikkeling diverse bedrijfseenheden autonome bedrijven gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf havenbedrijf 3 3 kinderopvang Antwerpen stadsplanning 1 1 stedelijk onderwijs vastgoed en stadsprojecten Antwerpen 1 1 andere organisaties vzw's lokale politie OCMW sociale huisvestingsmaatschappij zorgbedrijf subtotaal buiten bevoegdheid ombudsdienst beleid externen subtotaal algemeen totaal

12 gegronde klacht gegrond maar gecorrigeerd terechte opmerking ongegrond betwist stopgezet onbevoegd onbeslist eerstelijnsklachten totaal gegronde klacht gegrond maar gecorrigeerd terechte opmerking ongegrond betwist stopgezet onbevoegd onbeslist eerste lijn totaal Klachten OCMW en Zorgbedrijf OCMW eindafrekening maatschappelijke integratie patrimonium, residenten en externe projecten personeel 1 1 subtotaal Zorgbedrijf dienstencentra minder mobielen centrale 1 1 serviceflats thuiszorgdiensten 1 1 woonzorgcentra subtotaal totaal Klachten districts- en loketwerking tweedelijnsklachten bovenlokaal Antwerpen Berchem Berendrecht, Zandvliet, Lillo Borgerhout Deurne Ekeren Hoboken Merksem Wilrijk totaal

13 2.15. Gemiddelde behandeltermijn dossiers Gemiddelde behandeltermijn: - eerstelijnsklacht: 31 dagen - tweedelijnsklacht: 53 dagen Globaal gemiddelde: 46 dagen 12

14 3. Gegronde klachten eerste semester Dossiers waarin meerdere bedrijfseenheden betrokken zijn Districts- en loketwerking Lokale politie Digipolis : Woonstcontroles college 29 juni 2012 (referentie: HD _CBS_06879 Gegronde klacht ) Probleem Verzoeker doet op 4 november 2011 via het district een aanvraag voor woonstcontrole door de politie. Tot en met 17 januari 2012 is de controle niet uitgevoerd. Verzoeker nam verschillende malen contact op met de wijkagent, maar die zei dat hij geen aanvraag had ontvangen. Verzoeker meldt dit ook verschillende keren bij het district waar men zegt dat men een herinnering zal sturen. Verzoeker vindt dat het personeel van het district te weinig doet om te achterhalen wat er misloopt. Hij wordt wandelen gestuurd met het antwoord: " t is aangevraagd". Onderzoek De loketmanager van het district Wilrijk laat het volgende weten: In het dossier van verzoeker werd een woonstcontrole gevraagd aan de lokale politie op 28 november Helaas duurt de procedure van een woonstcontrole in sommige gevallen erg lang, 6 tot 8 weken is niet langer een uitzondering. De formulieren gaan ook vaak verloren in de transit tussen district en politiekantoor. De lokale politie vraagt ons met aandrang om geen rappels te versturen vooraleer de periode van 8 weken verstreken is, dit zorgt volgens hen enkel en alleen voor een nog grotere papierberg. Zo ook in het geval van verzoeker waar de herinneringsbrief pas verstuurd werd na 6 à 7 weken. De ombudsvrouw ontving over de woonstcontroles al herhaaldelijk klachten en maakte hierover in 2010 nog een gebundelde gegronde klacht, waarop een audit volgde. Eén van de aanbevelingen uit de audit van december 2010 rond de woonstcontroles was de implementatie van een elektronisch dossieropvolgingssysteem waartoe zowel de bevolkingsdiensten als de lokale politie toegang zouden hebben. Open vraag is hoe ver Digipolis gevorderd is met de ontwikkeling ervan. Er zitten 24 kalenderdagen tussen de aanvraag van verzoeker en het doorgeven van de aanvraag aan de lokale politie. Ondanks dat verzoeker aan de loketmedewerkers meldt dat de wijkagent geen weet heeft van een woonstcontrole wordt dit genegeerd, hoewel de loketmanager zelf aangeeft dat de formulieren vaak verloren gaan in de transit. De politie laat weten dat er geen richtlijn (noch officieel noch officieus) binnen de lokale politie bestaat dat er geen rappels naar de politie mogen worden gestuurd binnen de 8 weken. Volgens hen heeft het sturen van rappels zelfs het voordeel dat er snel duidelijkheid kan komen wanneer iets met een verzending is fout gelopen. In aanloop naar de agendering van de gegronde klacht op het college, ontvangt de ombudsvrouw nog aanvullende informatie over de uitwerking van het actieplan door districts- en loketwerking en de lokale politie, na de audit van einde Volgende zaken zijn ondertussen gerealiseerd of lopende: - uniformisering van de documenten voor woonstcontroles: voorheen waren er tientallen verschillende documenten in omloop (ieder district had wel zijn eigen variant), nu is er 1 formaat in Hera beschikbaar dat voor verschillende soorten onderzoek kan gebruikt worden - i.s.m. de politie is het uniforme formaat nog vereenvoudigd op een 'need to know' basis alle overtollige informatie is geschrapt. Hierdoor moeten wijkagenten efficiënter hun controles kunnen doen - i.s.m. de politie en Digipolis is de analyse gemaakt voor het elektronisch doorsturen van de aanvragen tot woonstcontrole naar en van de toepassing 'Wijkteammanager' van de politie. Inmiddels is Digipolis ook begonnen met de ontwikkeling van de nodige aanpassingen aan de toepassing - i.s.m. de politie, Digipolis en Cipal is een analysetraject opgestart om te onderzoeken hoe de aanvraag tot woonstcontrole rechtstreeks vanuit de bevolkingstoepassing Hera naar de toepassing Wijkteammanager kan verstuurd worden en de resultaten van de woonstcontrole ook maximaal automatisch kunnen verwerkt worden. Het elektronisch verwerken van de woonstcontroles aan de zijde van districts- en loketwerking en de lokale politie zou moeten resulteren in een drastische vermindering van de doorlooptijd van de 13

15 woonstcontroles. De lokale politie meldt dat Digipolis en zijzelf klaar zijn voor de elektronische integratie, maar dat dit voor districts- en loketwerking nog niet het geval is. Beoordeling De klacht is gegrond. De ombudsnormen actieve dienstverlening en degelijke dossieropvolging werden geschonden. De oorspronkelijke aanvraag bleef onnodig lang op het district liggen vooraleer ze werd doorgestuurd naar de politie. De signalen die verzoeker aan de loketmedewerkers gaf dat er iets leek mis te lopen met de aanvraag van de woonstcontrole werd genegeerd. Verzoeker heeft onnodig lang moeten wachten op de woonstcontrole en kon bijgevolg geen verdere stappen ondernemen in het inschrijvingsdossier van zijn gezin. Aanbeveling De ombudsvrouw beveelt aan dat aanvragen voor woonstcontroles sneller worden overgemaakt aan de politie en dat wanneer er een vermoeden is dat er iets is fout gelopen met de verzending er een rappel wordt verstuurd. Zij beveelt ook aan dat er nu snel werk wordt gemaakt van een eenvormige registratie ter vereenvoudiging van de procedure. Opdrachten Het college geeft opdracht aan de bedrijfseenheid districts- en loketwerking om er op toe te zien dat de loketmedewerkers de aanvragen voor woonstcontroles sneller overmaken aan de politie en dat wanneer er een vermoeden is dat er iets is fout gelopen met de verzending er een rappel wordt verstuurd. Het college geeft opdracht aan de bedrijfseenheid districts- en loketwerking, de lokale politie en Digipolis om nu snel werk te maken van een eenvormig registratiesysteem zodat de woonstcontroles op een efficiëntere manier kunnen worden opgevolgd. Opvolging Ook de voorgaande jaren waren er klachten over het uitvoeren van de woonstcontroles. Bij de opmaak van het semesterrapport verneemt de ombudsvrouw dat het nieuwe registratieprogramma operationeel zal zijn vanaf 1 april De dienst audit voert in februari 2013 nog een opvolgingsaudit uit. Districts- en loketwerking Samen leven Terugbetaling taxicheques college 30 maart 2012 (referentie HD _CBS_03393 Gegronde klacht ) Probleem Mevrouw V. heeft haar taxicheques voor 2010 niet opgebruikt. Zij had die graag gewisseld voor cheques voor Zij verlaat haar huis alleen om naar de dokter of het ziekenhuis te gaan. In januari 2011 is haar poetsvrouw voor haar gaan informeren naar de procedure voor omwisseling. Verzoekster heeft toen een verklaring aan haar dokter gevraagd dat zij inderdaad om medische redenen de cheques niet allemaal heeft kunnen opmaken. Enige tijd vóór haar klacht werd blijkbaar vanuit de Lange Gasthuisstraat aan verzoekster gezegd dat alles werd overgemaakt aan het college. Verzoekster vraagt zich af wat er dan werd overgemaakt aan het college, want zowel de cheques als de doktersverklaring liggen nog bij haar thuis. Er zou mevrouw ook zijn gezegd dat zij toch geen taxicheques meer nodig had, vermits ze niet meer buiten kwam. Zij zegt dat ze die wel nodig heeft, juist om naar de dokter en het ziekenhuis te kunnen gaan. Zij weet niet meer hoe het nu verder moet voor de terugbetaling. Onderzoek Ondanks de beperkte concrete informatie vraagt de ombudsvrouw aan de bedrijfseenheid districts- en loketwerking om de klacht te onderzoeken, en te laten weten of, en hoe verzoekster nog terugbetaling of omwisseling van de taxicheques kan krijgen. In principe moet een aanvraag voor terugbetaling voor taxicheques binnen de vier maanden gebeuren. De bedrijfseenheid districts- en loketwerking laat 14

16 weten dat er met mevrouw V. een afspraak werd gemaakt om de taxicheques en de doktersverklaring bij haar op te halen op 6 juni De bedrijfseenheid samen leven beslist daarna over het al dan niet terugbetalen. De bedrijfseenheid districts- en loketwerking verwijst de ombudsvrouw naar de coördinator van de stadskantoren voor verder informatie over dit dossier. Op 27 juli 2011 laat mevrouw V. weten dat haar taxicheques inderdaad werden opgehaald op 6 juni 2011, maar dat zij sindsdien geen nieuws meer heeft gehoord. Zij maakt zich zorgen omdat ze geen bewijs meer heeft en vraagt zich af hoe het nu verder moet. De ombudsvrouw contacteert de coördinator van de stadskantoren. Die verwijst haar naar een medewerkster van de bedrijfseenheid samen leven. Deze medewerkster is met vakantie en haar collega s kunnen de vraag van de ombudsvrouw niet beantwoorden. Ook na de vakantie van de betrokken medewerkster blijkt het onmogelijk haar te bereiken. Omdat de dossierbehandelaar van de ombudsvrouw daarna ook met vakantie gaat, wordt er op 12 augustus 2011 een mail gestuurd naar de medewerkster van de bedrijfseenheid samen leven, met de vraag mevrouw V. rechtstreeks te contacteren met het antwoord op de vragen, om nog meer tijdverlies te vermijden. Op 6 september 2011 laat verzoekster aan de ombudsvrouw weten nog geen nieuws te hebben ontvangen. De ombudsvrouw contacteert samen leven per telefoon. De medewerkster belooft verzoekster zelf te bellen en de ombudsvrouw op de hoogte te houden per mail. De ombudsvrouw herinnert de medewerkster hieraan per mail op 8 september. Op 13 september 2011 doet de ombudsvrouw verschillende pogingen om de medewerkster van de bedrijfseenheid samen leven te bereiken. Er wordt afgesproken dat de medewerkster van de bedrijfseenheid samen leven verzoekster onmiddellijk zal bellen en diezelfde week een stand van zaken per mail zou bezorgen aan de ombudsvrouw. Op 19 september 2011 laat de ombudsvrouw weten aan de bedrijfseenheid samen leven nog geen antwoord gezien te hebben, en dringt aan op een reactie. Op 21 september 2011 volgt dan uiteindelijk een antwoord van de bedrijfseenheid samen leven. Zij oordelen dat mevrouw V. uitzonderlijk haar taxicheques kan terugbetaald krijgen, omdat uit haar dossier blijkt dat zij al in januari 2011 de eerste stappen had gezet om terugbetaling aan te vragen. Er wordt toegegeven dat in de communicatie met mevrouw V. in het stadskantoor wat is misgelopen. De medewerkster biedt haar excuses aan voor haar moeilijke bereikbaarheid, en voor het late antwoord. Dit laatste kwam omdat zij eerst zeker wilde zijn, alvorens een antwoord te geven. Op 26 september 2011 vraagt de ombudsvrouw wanneer het collegebesluit om de terugbetaling goed te keuren dan zal worden opgemaakt en goedgekeurd, zodat mevrouw V. weet hoe lang zij nog moet wachten. Er wordt geantwoord dat het collegebesluit in de week van 3 oktober 2011 wordt opgemaakt, en dat de terugbetaling is voorzien in de eerste week van november. De ombudsvrouw laat dit in een afsluitende brief weten aan mevrouw V. Op 19 december 2011 echter belt mevrouw V. naar de ombudsdienst met de melding dat zij nog geen terugbetaling heeft ontvangen. De ombudsvrouw doet navraag en krijgt te horen dat de terugbetaling op 17 december 2011 is uitgevoerd. Mevrouw V. kan dit later bevestigen. De ombudsvrouw informeert naar de reden van de vertraging. Was dit een éénmalig incident of is er een structureel probleem? De dienst ontmoeting binnen de bedrijfseenheid samen leven onderzocht deze vraag, en geeft in januari 2012 toe dat er een structureel probleem is. Uit intern overleg blijkt dat de hoofdoorzaak van deze vertraging ligt bij de dienst ontmoeting. In de behandeling van het dossier van mevrouw V. ontbrak het aan een efficiënte en effectieve aanpak. De dienstleiding van ontmoeting onderzocht ook de terugbetalinghistoriek van soortgelijke dossiers. Ook in andere dossiers blijkt er een vertraging in de afhandeling. De oorzaken hiervan zijn divers: - onvolledige dossiers (ontbrekende documenten, data ); - te lange doorlooptijd voor agendering op het college; - te lange wachttijd voor de effectieve uitbetaling van de tegoeden. Waar deze zaken samen komen, zorgt dit voor onaanvaardbaar lange termijnen. De bedrijfseenheid samen leven laat weten dat de back-office dienstverlening van de taxicheques voorlopig nog bij de dienst ontmoeting van de bedrijfseenheid samen leven gebeurt. In afwachting van de overdracht van deze taken naar de bedrijfseenheid districts- en loketwerking en om een vlottere behandeling van de dossiers te garanderen, maakte de dienst ontmoeting volgende afspraken: Klantendossiers krijgen voorrang boven andere administratieve taken voor de taxicheques. De ontvangstdatum van een dossier bij de dienst ontmoeting, de volledigheidsdatum, de datum van de 15

17 collegezitting en de effectieve uitbetaling worden zorgvuldiger geregistreerd. Deze registratie wordt op periodiek werkoverleg met de betrokken medewerker besproken. Zij laten weten dat deze aanpassingen mogelijk zijn binnen de toegewezen personeelsmiddelen. Bij de voorbereiding van de agendering van de klacht verneemt de ombudsvrouw van de bedrijfseenheden districts- en loketwerking en samen leven dat zij onderzoeken of ook het back-office gebeuren voor de taxicheques kan worden overgeheveld naar het takenpakket van districts- en loketwerking mits de ter beschikkingstelling van een voltijds personeelslid. Binnen de bedrijfseenheid districts- en loketwerking kan wel op korte termijn de 1ste fase in de procedure voor terugbetaling (met andere woorden tot de aanvraag voor terugbetaling naar de bedrijfseenheid samen leven) opnieuw bekeken worden en uitgerold naar de loketwerking. Dit komt alvast de snelheid en correcte informatieverstrekking aan de burger ten goede. Hiernaast bekijken beide bedrijfseenheden of ze de huidige toepassing Cosmo TCH wel efficiënt gebruiken. Dit programma is zo geschreven dat de medewerkers van de bedrijfseenheid samen leven ermee aan de slag kunnen voor de terugbetalingen en dat de loketmedewerkers te allen tijde de status van het dossier kunnen opvolgen. Beoordeling De ombudsvrouw oordeelt dat de klacht gegrond, gecorrigeerd is. De communicatie met de ombudsdienst liet te wensen over, zodat ook de ombudsvrouw geen correcte informatie kon bezorgen aan verzoekster. Men kan zich wel voorstellen wat een lijdensweg dit zou geweest zijn voor verzoekster, moest zij al deze contacten zelf hebben moeten leggen. De interne klachtenbehandeling verliep niet vlot. Ook de informatie die aan verzoekster werd verstrekt, zowel door het stadskantoor als door de dienst ontmoeting, had beter gekund. Als de gemaakte beloftes niet kunnen nagekomen worden, is het toch aangewezen verzoekster hiervan op de hoogte te brengen. Bij het ophalen van de taxicheques was het zinvol geweest verzoekster duidelijk in te lichten over het verder verloop van haar dossier. De opvolging door de bedrijfseenheid samen leven is tekort geschoten, zoals zij ook toegeven. De medewerkster van de bedrijfseenheid samen leven die de opvolging doet van de dossiers over taxicheques werkt deeltijds. In dergelijk geval is het, nog meer dan anders, noodzakelijk dat er een transparant systeem voor dossieropvolging wordt gebruikt, zodat bij afwezigheid van de dossierbeheerder, anderen vragen kunnen beantwoorden. Een dossier voor honderd procent laten afhangen van één persoon, zonder transparantie naar anderen, is vragen om problemen. In het laatste antwoord geeft de dienst ontmoeting wel aan hieraan te willen verhelpen met een periodiek werkoverleg. Door deze aangepaste opvolging zouden ook de behandeltermijnen redelijk moeten kunnen blijven. De ombudsnormen rechtszekerheid, vertrouwen, zorgvuldigheid en interne klachtenbehandeling zijn geschonden. Aanbeveling De ombudsvrouw beveelt aan dat de opvolging van het dossier taxicheques gebeurt met een transparant systeem, zodat de kennis niet slechts bij één persoon ligt. De initiatieven die de dienst ontmoeting al heeft genomen, erkennen het probleem en zullen hopelijk leiden tot een verbetering van de doorstroming van de dossiers. Actieve informatieverstrekking is hier ook een aandachtspunt, zodat mensen die een aanvraag tot terugbetaling hebben lopen weten wat ze mogen verwachten, en niet zelf naar basisinformatie op zoek moeten. De ombudsvrouw sluit zich aan bij de suggestie om het volledige proces rond taxicheques te analyseren en onder te brengen bij één bedrijfseenheid. Opdracht Het college geeft opdracht aan de bedrijfseenheden samen leven en districts- en loketwerking om de procedure voor terugbetaling van taxicheques op te volgen zoals voorgesteld en waar nodig bij te sturen. Een transparant systeem van dossieropvolging dringt zich op. 16

18 Financiën Lokale politie Kosten bij takeling wagen college 10 februari 2012 (referentie HD _CBS_01405 Gegronde klachten en ) Probleem dossier Op 5 juni 2011 werd het voertuig van de heer B in opdracht van de politie getakeld door het takelbedrijf dat hiervoor met de stad samenwerkt, wegens een vermeende parkeerovertreding. Toen hij het voertuig ging ophalen bij het depannagebedrijf deelde de onthaalbediende hem mee dat hij 180,00 euro diende te betalen vooraleer hij het voertuig meekreeg. De discussie daarover duurde ongeveer 30 minuten en nadat hij de politie opbelde met de vraag een patrouille te sturen om een en ander vast te leggen in een proces verbaal, heeft de bediende zijn baas opgebeld. Uiteindelijk, kreeg hij "bij wijze van uitzondering", zijn wagen mee zonder contante betaling. dossier De heer F. parkeerde op de avond van 7 juli 2011 zijn auto. Parkeerverbodsborden zag hij niet, volgens de politie stonden ze er wel. Op 8 juli 2011 werd zijn auto getakeld. Ook hier weigerde het depannagebedrijf de wagen vrij te geven zonder voorafgaande betaling. Verzoeker belde naar de Blauwe lijn, die hem bevestigde dat de takelfirma geen retentierecht heeft en de wagen moet vrijgeven. De politiepatrouille die ter plaatse kwam trad echter het standpunt van het depannagebedrijf bij. Op de vraag van verzoeker op welke wet of regelgeving dit gebaseerd was, konden noch de bediende van het bedrijf, noch de politieagenten antwoorden. De patrouille bleef ter plaatse tot verzoeker noodgedwongen betaalde. Nadien won de heer F. nog verdere informatie in over het retentierecht. Zowel bij de lokale politie als bij de politierechtbank kreeg hij te horen dat bij hun weten geen enkele wet of regel het takelbedrijf een retentierecht toekent. De juristen die hij hierover aansprak vertelden hem dat retentie enkel mogelijk is als er geen betwisting is, en dat was bij de takeling van zijn wagen wel het geval. Onderzoek In het eerste dossier kreeg de ombudsvrouw volgend antwoord van de lokale politie: "Vroeger werd er inderdaad eerder aangedrongen door het takelbedrijf dat de mensen zouden betalen alvorens hun wagen te krijgen. Er werd toen ook meermaals gecommuniceerd met de takeldienst dat dit niet kon. De belastingen worden ingevorderd door de stad en niet door de politie. Het is niet nodig dat het bedrijf nog zou aandringen op betaling. Zij worden automatisch vergoed door de stad. Er moet dus niet geïnd worden door hen." Het leek de ombudsvrouw weinig waarschijnlijk dat de automatische vergoeding van het takelbedrijf door de stad de regel zou zijn en dat de weigering van het takelbedrijf om de wagen vrij te geven zonder onmiddellijke betaling een uitzondering zou zijn op de gebruikelijke werkwijze. Het verhaal in het tweede dossier, een maand later, bevestigde dat vermoeden. Ze neemt opnieuw contact met de lokale politie en krijgt nu een andere uitleg: " Sedert 30 december 2008 werd een Bancontact geplaatst bij het depannagebedrijf. Zowel Belgen als buitenlanders kunnen thans ter plaatse betalen met een betaalkaart. Na betaling ontvangen zij een bewijs van betaling van de belasting en het betreffende belastingsreglement. Ook de stallingkosten kunnen via de betaalautomaat betaald worden. De betaling gebeurt rechtstreeks op de rekening van de stad Antwerpen. De materie van het innen van takelkosten blijkt niet zo eenvoudig te zijn. In bepaalde gevallen zou er wel retentierecht uitgeoefend kunnen worden (bijvoorbeeld voor bepaalde bestuurders met vreemde nummerplaten). Als alle mogelijkheden in een onderrichting worden verwerkt, bestaat het gevaar dat deze korpsnota onleesbaar en onbegrijpelijk wordt voor onze collega s op straat. De directeur gaat deze problematiek verder onderzoeken, en nagaan hoe dit het best geformuleerd en gecommuniceerd kan worden naar het ganse korps toe." De directeur financiën en logistiek van de lokale politie bespreekt de materie met de schepen van financiën. Als de ombudsvrouw nadien beide partijen vraagt naar het resultaat van het overleg, krijgt ze uiteenlopende antwoorden. De schepen van financiën deelt mee dat de takelbelasting in wezen een contantbelasting is die betaald moet worden door degene die het voertuig afhaalt, daarom is de directe inning door de takeldienst het principe en zou de inkohiering nadien slechts beperkt moeten 17

19 blijven tot de uitzonderingen. Hoewel daar binnen de juridische wereld enige discussie over bestaat, baseert de stad zich op de rechtsfiguur van de bewaargeving uit noodzaak. Wanneer een voertuig hinderlijk geparkeerd staat, kan de takeldienst die het voertuig laat takelen in opdracht van de bevoegde overheid worden gezien als de bewaarnemer, die beschikt over een retentierecht op de in bewaring gegeven zaak tot de gehele voldoening van hetgeen hem wegens de bewaargeving verschuldigd is. Ingeval dit retentierecht in een zeldzaam geval toch zou worden betwist, kan dit op omstandige wijze verdedigd worden op basis van de hierboven ontwikkelde argumentatie. Enkele dagen later verneemt de ombudsvrouw een heel ander antwoord van de directeur financiën en logistiek van de lokale politie: "In Antwerpen heeft de takelfirma geen retentierecht omdat de politie alle facturen betaalt. Het is de stad via een retributie die takel en bewaarkost int en dan een percentage doorstort naar de politie. Bij de takeldienst staat een betaalautomaat van de stad waarop elektronisch gestort kan worden. Ook kan er in speciën betaald worden bij de bediende van de takelfirma. Het is wel zo dat politie en stad hebben aangedrongen bij het takelbedrijf om ter plaatse zo veel mogelijk de mensen uit te nodigen om te betalen. De problematiek is redelijk ingewikkeld want in sommige wettelijke gevallen is er wel degelijk een mogelijkheid tot retentierecht, bijvoorbeeld na takeling op vraag van de bestuurder naar aanleiding van een defect of ongeval." Op de planning staat dat de huidige overeenkomst met de takelfirma moet vervangen worden in het voorjaar De directeur zal aan de korpschef voorstellen om dan de hele problematiek in één keer geïntegreerd aan te pakken. Na deze antwoorden is het de ombudsvrouw alvast duidelijk dat de meningen over het retentierecht van het takelbedrijf bij de verantwoordelijken van stad en politie verschillen. De rechtspraak ter zake en de toelichtingen van de bevoegde minister wijzen het retentierecht van takelfirma's eerder af. Ook de Vlaamse ombudsman kwam in een gelijkaardig dossier enkele jaren geleden tot dezelfde conclusie. In aanloop van de agendering van de gegronde klacht verneemt de ombudsvrouw van de dienst financiën dat een werkgroep wordt samengesteld, bestaande uit mensen van de politie, de dienst financiën en het takelbedrijf om de violen gelijk te stemmen en voor alle betrokkenen correcte, duidelijke krijtlijnen uit te tekenen. Op 17 februari 2012 kwam deze werkgroep een eerste keer bij elkaar. Beoordeling Het valt best te begrijpen dat de politiepatrouilles uiteenlopend reageerden in beide dossiers. Duidelijke richtlijnen ontbreken immers. Meer nog, op hoger niveau is men het niet eens over wat het takelbedrijf mag en niet mag. De ombudsvrouw beschouwt beide klachten als gegrond. De ombudsnormen overeenstemming met het recht, rechtszekerheid en gerechtvaardigd vertrouwen en actieve informatieverstrekking zijn hier met de voeten getreden. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de overheid in overeenstemming met de regelgeving handelt. Een eerste vereiste is dan ook dat de overheid zelf de regelgeving kent en toepast. In tweede instantie dient zij duidelijke richtlijnen te geven aan haar personeel, opdat die de burgers op een correcte manier kunnen informeren en ofwel bijstaan, ofwel op hun plichten wijzen. Aanbeveling De ombudsvrouw beveelt aan dat de wet- en regelgeving met betrekking tot takelen en retentierecht grondig wordt onderzocht en dat stad en politie tot een eensluidend standpunt hieromtrent komen. Zodra dit is uitgeklaard, dienen heldere richtlijnen te worden opgesteld en gecommuniceerd naar de politiemensen die op het terrein met deze problematiek te maken krijgen. Opdracht Het college geeft opdracht aan de bedrijfseenheid financiën en de lokale politie om de wet- en regelgeving met betrekking tot takelen en retentierecht grondig te onderzoeken en tot een eensluidend standpunt hieromtrent te komen. Zodra dit is uitgeklaard, dienen heldere richtlijnen te worden opgesteld en gecommuniceerd naar de politiemensen die op het terrein met deze problematiek te maken krijgen. 18

20 Opvolging Op 15 maart 2012 wordt de ombudsvrouw geïnformeerd over het overleg dat heeft plaatsgevonden en over de afspraken die werden gemaakt tussen de stad, de politie en Depannage Tijdens het overleg werd uitgeklaard dat de depannagedienstgeen retentierecht heeft, maar dat de onmiddellijke inning voortvloeit uit het feit dat de takelbelasting volgens het toepasselijke belastingreglement een contantbelasting is. De directe inning door Depannage 2000 is daarbij het principe en de inkohiering nadien zou slechts beperkt moeten blijven tot eventuele uitzonderingen (cf. artikel 6 van het huidige belastingreglement). Zelfs wie betwist deze belasting schuldig te zijn, dient in beginsel onmiddellijk te betalen. De betaling belet immers niet dat men alsnog een bezwaar kan indienen tegen deze belasting. Naar aanleiding van het overleg engageerden Depannage 2000 en de politie zich om de instructies ten aanzien van hun bedienden/agenten te herhalen. Om degene die het voertuig afhaalt correct te informeren werd aan de balie van Depannage 2000 het belastingreglement uitgehangen en werd de info over de bezwarenprocedure ter beschikking gesteld. Tenslotte zou onderzocht worden met Depannage 2000 en het tolkencentrum of het wenselijk/mogelijk is om een uittreksel/toelichting van het reglement in meerdere talen ter beschikking te stellen. Ondanks deze afspraken blijft de ombudsvrouw hierover ook nadien nog klachten ontvangen. Financiën Patrimoniumonderhoud Uitblijven betaling verwijlintresten college 29 juni 2012 (referentie HD _CBS_06875 Gegronde klacht ) Probleem De firma die instond voor de bouw van het zwembad in Ekeren meldt de ombudsvrouw dat de verwijlintresten op geleverde werken niet worden betaald. Ook de facturen van de firma werden immers zeer laattijdig betaald. Het bedrijf vroeg dan ook met een brief van 14 september 2011, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, de uitbetaling van verwijlintresten. Op het einde van 2011 heeft de firma hierover nog geen bericht ontvangen. Onderzoek In het verslag van de collegezitting van 26 april 2011 (jaarnummer 4390) over de eindafrekening van de firma, staat bij het advies van de inspectie financiën al vermeld dat door de laattijdige vereffening van de eindafrekening sinds de uitvoering van de werken in 2009, belangrijke verwijlintresten ten laste van de stad werden gegenereerd. Inspectie financiën adviseerde om de financiële gevolgen volledig in beeld te brengen, inclusief de te verwachten verwijlintresten, en deze zo snel mogelijk aan het college voor te leggen. Het voorgestelde bedrag werd ondertussen uitbetaald om bijkomende verwijlintresten te vermijden. Uit dit collegebesluit valt dus op te maken dat aan de firma in ieder geval verwijlintresten moeten worden uitbetaald. Tot bij de opmaak van de gegronde klacht in mei 2012 heeft de firma geen reactie op haar vraag gekregen, noch werden de verwijlintresten uitbetaald. Het bedrijf patrimoniumonderhoud had eind december 2011 nochtans beloofd de verrekening van de verwijlintresten te agenderen op het college in februari De ombudsvrouw verneemt dat het dossier over de verwijlintresten inderdaad is behandeld op het college van 17 februari Financiën kreeg toen de opdracht om de verwijlintresten te betalen. Op 8 mei 2012 meldt de zaakvoerder nog steeds niet ontvangen te hebben. Na nieuwe vraag van de ombudsvrouw bevestigt de bedrijfsdirecteur van patrimoniumonderhoud dat de goedkeuring tot betaling op 25 mei is overgemaakt aan de bank voor uitvoering. Financiën laat bij de voorbereiding van de agendering nog weten dat de bestelbon met betrekking tot het betalen van verwijlintresten aan de firma door Financiën steeds binnen de geldende termijnen behandeld. Zowel in de periode voorafgaand aan het college van 17/2 als nadien werden de nodige goedkeuringsstappen binnen Financiën steeds dezelfde werkdag of binnen enkele werkdagen gezet. Van zodra de behandelende bedrijfseenheid de betalingsconditie van de bestelbon heeft veranderd naar onmiddellijke betaling (25/05/2012), heeft Financiën nog diezelfde dag de betaling uitgevoerd. 19

Uitgepraat met t stad? De ombudsvrouw luistert.

Uitgepraat met t stad? De ombudsvrouw luistert. Uitgepraat met t stad? De ombudsvrouw luistert. Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Deel 1: Hoe werkt de ombudsvrouw?... 9 De wegen van de klachtenbehandeling: de ombudsvrouw als sluitstuk... 11 Ombudsprincipes

Nadere informatie

Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW en Stadsontwikkelingsbedrijf. Jaarverslag 2008 DEEL 4 OVERZICHT VAN DE KLACHTEN

Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW en Stadsontwikkelingsbedrijf. Jaarverslag 2008 DEEL 4 OVERZICHT VAN DE KLACHTEN Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW en Stadsontwikkelingsbedrijf Jaarverslag 2008 DEEL 4 OVERZICHT VAN DE KLACHTEN 1 DEEL 4 - OVERZICHT VAN DE KLACHTEN (Enkel elektronisch raadpleegbaar via www.gent.be/ombudsvrouw

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Departement Bevolking en Welzijn 5 2.1. Dienst Buurtwerk 6 2.2. Dienst Burgerzaken 10 2.3. Integratiedienst 49 2.4. Jeugddienst

Nadere informatie

Woord Vooraf... 10. Hoofdstuk 1 Analyse per Departement... 20

Woord Vooraf... 10. Hoofdstuk 1 Analyse per Departement... 20 Jaarverslag 2009 1 Inhoud 2 3 Woord Vooraf... 10 Trends 2009: het jaar van... 12 Hoofdstuk 1 Analyse per Departement... 20 1. De Ombudsnormen of Beoordelingscriteria 1.1. Wet- en regelgeving... 22 1.1.1.

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

JAARVERSLAG OMBUDSDIENST 2004-2005

JAARVERSLAG OMBUDSDIENST 2004-2005 JAARVERSLAG OMBUDSDIENST 24-25 VALERIE BLATTER Ombudsvrouw van de stad Sint-Niklaas Parkstraat 8 B-9 SINT-NIKLAAS tel. 3 76 9 4 (met antwoordapparaat) fax. 3 76 9 49 e-mailadres: ombudsvrouw@sint-niklaas.be

Nadere informatie

Als u er niet uitgeraakt met de Stad

Als u er niet uitgeraakt met de Stad O m b u d s v ro u w S t a d G e n t,o C M W e n S t a d s o n t w i k k e l i n g s b e d r i j f Als u er niet uitgeraakt met de Stad Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 3 Klachten moeten niet alleen

Nadere informatie

Het is het eenvoudige dat moeilijk te bereiken is. (Bertolt Brecht) Geachte raadsleden, Geachte raad van bestuur Sogent en Ivago, Geachte lezer

Het is het eenvoudige dat moeilijk te bereiken is. (Bertolt Brecht) Geachte raadsleden, Geachte raad van bestuur Sogent en Ivago, Geachte lezer Jaarverslag 2013 1 2 Woord vooraf Het is het eenvoudige dat moeilijk te bereiken is. (Bertolt Brecht) Geachte raadsleden, Geachte raad van bestuur Sogent en Ivago, Geachte lezer Coulance. Dat was het woord

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

DEEL 1 - WERKING EN CIJFERS DEEL 2 - ANALYSE PER DEPARTEMENT. Woord Vooraf... 9

DEEL 1 - WERKING EN CIJFERS DEEL 2 - ANALYSE PER DEPARTEMENT. Woord Vooraf... 9 Jaarverslag 2008 1 Inhoud 2 3 Woord Vooraf... 9 DEEL 1 - WERKING EN CIJFERS Hoofdstuk 1 Werking 1.1. Gegevens van de dienst... 15 1.2. Werkingsprincipes... 15 1.2.1. De Gentse aanpak... 16 1.2.2. Concrete

Nadere informatie

ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG

ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend woord 5 2. Signalen

Nadere informatie

4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003

4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003 Inhoudsopgave 1. Een inleidend woord 2. Enkele trends 3. De klachten en de aantallen 4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003 5. Het overzicht van de behandelde

Nadere informatie

Na vorige week van het kastje naar de muur te zijn gestuurd, richt ik mijn node tot uw diensten." Woord Vooraf

Na vorige week van het kastje naar de muur te zijn gestuurd, richt ik mijn node tot uw diensten. Woord Vooraf Jaarverslag 2012 1 Na vorige week van het kastje naar de muur te zijn gestuurd, richt ik mijn node tot uw diensten." Woord Vooraf 2 Klachten zijn bronnen van informatie en van inspiratie. Geachte raadsleden,

Nadere informatie

Gevraagd: maatwerk! Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen

Gevraagd: maatwerk! Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen Gevraagd: maatwerk! Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen 12 februari 2015 2015/025 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En

Nadere informatie

de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen

de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen Bureau Onderzoek Gemeente Groningen PRO-MPT Interim Management en Consultancy Bureau Onderzoek is ondergebracht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

KLACHTEN INGEDIEND IN 2002 2 A

KLACHTEN INGEDIEND IN 2002 2 A INLEIDING 1...................................... 4 KLACHTEN INGEDIEND IN 2 A Overzicht van de klachten 1993-........... 6 B Maandelijkse evolutie van het aantal klachten tussen 1999 en.......................

Nadere informatie

verslag van werkzaamheden

verslag van werkzaamheden verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Minervahuis I Meent 106 4e etage 3011 JR Rotterdam Telefoon 010 411 16 00 Fax 010 241 84 99 Webadres www.ombudsmanrotterdam.nl E-mail info@ombudsmanrotterdam.nl

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1 2010.478 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM Personeelsdossier terecht vernietigd? Geen (eind)oordeel: Bemiddelen:

Nadere informatie

Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen. Jaarverslag

Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen. Jaarverslag Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen Jaarverslag 2006 Voorwoord Jaarverslag 2006 1 Dit jaarverslag is het tweede sinds de hervorming van de Bemiddelingsdienst Banken- Krediet- Beleggingen eind

Nadere informatie

Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel D/2009/8928/1 ISBN 978-90-79488-47-6 ISSN 1375-8292

Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel D/2009/8928/1 ISBN 978-90-79488-47-6 ISSN 1375-8292 Jaar verslag 2008 Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel D/2009/8928/1 ISBN 978-90-79488-47-6 ISSN 1375-8292 inleiding Inhoudstafel 1 5 7 Inleiding Inhoudstafel Tabellen Woord vooraf 9 10 10

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

rotterdam verslag van werkzaamheden

rotterdam verslag van werkzaamheden 2010 rotterdam verslag van werkzaamheden Ombudsman, doel en werkwijze Vertrouwen is het fundament van onze democratie. Een overheid die niet behoorlijk handelt, kan het vertrouwen van zijn burgers schaden

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Beoordeling Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Conclusie

Nadere informatie

Inhoudsopgave behandelde zaken 2013

Inhoudsopgave behandelde zaken 2013 Inhoudsopgave behandelde zaken 2013 Interventies Burgemeester.. 2 Bestuursdienst. 2 DIA 2 HVD. 5 OCSW. 6 RO/EZ. 7 SOZAWE.. 11 Stadsbeheer. 22 Stadstoezicht.. 24 Procedurele interventies Gemeenteraad..

Nadere informatie

verslag van werkzaamheden

verslag van werkzaamheden verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Spijkenisse Minervahuis I Meent 106 4e etage 3011 JR Rotterdam Telefoon 010 411 16 00 Fax 010 241 84 99 Webadres www.ombudsmanrotterdam.nl E-mail info@ombudsmanrotterdam.nl

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 2 Zitting 2006-2007 November 2006 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN

Nadere informatie