Het curriculum samengevat:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het curriculum samengevat:"

Transcriptie

1 Het curriculum samengevat: Verplichte basismodulen: Basismodule Arbeid, Organisatie en Beleid 10 ECTS, sem.1, blok 1 en 2 Interdisciplinaire module arbeidsstudies 10 ECTS, sem.2 of gehele jaar (afhankelijk van aantal deelnemers) tijd in overleg Specialisatie: een keuze van tenminste 20 studiepunten uit: Verzorgd door Sociologie, FMG Organisatie, beleid en management (10 ECTS; 2e sem., ingangseis Basismodule A&O,) Organisatieadviesprocessen (10 ECTS; 2e sem., ingangseis Basismodule A&O) HRM (10 ECTS; 2e sem., ingangseis Basismodule A&O) Verzorgd door de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie Strategisch management (5 ECTS, 1e sem) Organisatie-inrichting (5 ECTS, 1e sem) Economie van organisatie en management (ingangseis Basisvak Strategisch Management; 10 ECTS, 2e sem) HRM (ingangseis beide bovenstaande basisvakken, 5 ECTS, 2e sem) Verzorgd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Arbeidsrecht (5 ECTS, 1e sem) Heffingen sociale zekerheid (5 ECTS, 1e sem) Verzorgd door Arbeids- en organisatiepsychologie, FMG (tenminste totaal 10 ECTS; ingangseis: minstens 90 ECTS behaald) Dit onderdeel kan pas in het 1e sem. derde jaar G&S ( ) gevolgd worden. Basiscursus 1: Organisatie- en Arbeids- en Gezondheidspsychologie: Organisatiepsychologie I (2,9 ECTS, 1e sem) Organisatiepsychologie II (4,3 ECTS, 1e sem) Arbeids- en Gezondheidspsychologie II (2,9, 1e sem) Basiscursus II: Personeels- en Arbeids- en Gezondheidspsychologie Personeelspsychologie 1 (4,3 ECTS, 1e sem) Personeelspsychologie II (2,9 ECTS, 1e sem) Arbeids- en Gezondheidspsychologie I (2,9 ECTS, 1e sem) Scriptie 20 studiepunten De locatie waar in Amsterdam de diverse colleges en werkgroepen plaatsvinden, variëren naar organiserend onderwijsinstituut: in de Binnenstad (Sociologie-AIM en Rechtsgeleerdheid) of in het Roeterseilandcomplex e.o.(aias, Economie en Psychologie). Informatie over de precieze zalen en eventuele aanvullingen en wijzigingen zijn t.z.t. te vinden in de digitale UvA onderwijsgids (via en/of de studiegidsen/websites van de FMG opleidingen

2 (www.fmg.uva.nl/onderwijs). De hierna volgende modulebeschrijvingen zijn nadrukkelijk onder voorbehoud. Met name de precieze onderwijstijden dien je eind augustus en eind januari, dus voor aanvang van de colleges per semester, te controleren. Op de website van de betreffende vind je de actuele roosters, en eventuele andere wijzigingen. Basisvakken domein Verplichte onderdelen voor alle domeinstudenten Basismodule Arbeid, Organisatie & Beleid: Inleiding Arbeids- & Organisatiesociologie Vakcode 30G1 Admin. Code SOCA Studielast 10 Ingangseis Geen Periode(n) Semester 1 blok 1 en 2 Onderwijsinstituut Amsterdams Instituut voor Maatschappijwetenschap Docent(en) dr. J.J. De Deken en dr. J.P. Bruggeman Inlichtingen dr. J.P. Bruggeman Aanmelden: Via Studieweb (http://studieweb.student.uva.nl) van 26 juli tot 20 augustus 2004, plusvoor 25 juni G&S vakformulierinhoud De sociologische studie van arbeid en organisatie vraagt aandacht voor de zeer uiteenlopende manieren waarop arbeid georganiseerd kan zijn en organisaties ingericht kunnen worden. De nadruk ligt op de samenhang tussen arbeidsprocessen op microniveau, de organisatie als sociale eenheid op mesoniveau en de samenleving en haar instituties (arbeidsmarkt, verzorgingsstaat) op macroniveau. De principiële vragen waarmee we ons zullen bezig houden zijn: Waarom zijn er organisaties? Hoe werkt de arbeidsmarkt? Wie controleert de arbeid? Wie controleert de controleur? Hoe kunnen leden het beleid en de leiding van hun organisatie beïnvloeden? Wanneer werken organisaties beter dan markten? Wat zijn de gevolgen van technologische innovaties voor de structuur van organisaties? Onder welke omstandigheden zijn organisaties in staat van hun fouten te leren? Wat is flexibilisering en wat betekent dit voor mens en organisaties? Waarom werken mensen niet voor zichzelf maar voor organisaties? Voor goede antwoorden op deze vragen hebben we theorie nodig. Theorieën richten de aandacht op een kernvraag waarop een antwoord een steekhoudende verklaring gezocht wordt. Daartoe moeten we begrippen vormen en een analysekader ontwerpen. In dit programma zullen we enkele van deze kernvragen, theorieën, begrippen en analysekaders behandelen.enerzijds behandelt deze module de belangrijkste mijlpalen in de arbeids- en organisatiesociologie. Wat zijn de belangrijkste historische trends op het vlak van arbeid en organisatie? Anderzijds gaan we systematisch te werk en volgen we de sociaal-wetenschappelijke theorie van arbeidsrelaties, arbeidsmarkten en organisaties. Welke bijdragen levert de sociologie op dat vlak? Hoe verhouden die zich tot inzichten uit de economie en de psychologie? Aanmelden Via Studieweb ( van 26 juli tot 20 augustus Hoorcollege en werkgroep Onderwijstijden hoorcollege: maandag uur; werkgroep: maandag uur of dinsdag uur; de precieze locatie en zaal is vanaf eind augustus te vinden op de roostersite Sociologie, via

3 Michael J. Handel (2003), The Sociology of Organizations. London: Sage een nog nader te bepalen boek over arbeidssociologie een kleine reader teksten uit de digitale bibibliotheek Opdrachten, tussentoets en tentamen Toetsdata tussentoets: vrijdag 29 oktober 2004; tentamen: donderdag 20 januari 2005; herkansing: maandag 27 juni. Basismodule Interdisciplinaire Arbeidsstudies Vakcode ID001 Admin.code AIAS Studielast 10 Periode(n) Semester 1 en 2 Onderwijsinstituut IIS/Aias Verzorgd door AIAS Docent prof.dr. P.T. de Beer Aanmelden: uiterlijk 17 juni inleveren G&S vakformulier; per volgt in de week van 20 juni nadere informatie voor degenen die zich aangemeld hebben Leerdoel Kennismaking met de basiskenmerken van arbeidseconomie, arbeidsrecht, arbeidssociologie en arbeidspsychologie. Met de behandeling van enkele thema s wordt beoogd dat studenten in staat zullen zijn naast de betekenis van de afzonderlijke discipline ook de meerwaarde en de verschillen van de interdisciplinaire aanpak te begrijpen. Door de probleemgestuurde benadering worden zij bovendien getraind in het opzetten van en werken in een interdisciplinair samengestelde groep. Inhoud De interdisciplinaire module Arbeidsstudies belicht de inzet en de betekenis van de factor arbeid vanuit verschillende invalshoeken. De module bestaat uit een korte oriëntatiefase en drie probleemgerichte thema's die interdisciplinair worden belicht. In de oriëntatiefase worden de basiskenmerken van de vakken arbeidseconomie, arbeidsrecht, arbeidspsychologie en arbeidssociologie gepresenteerd. Hierin wordt ook kort aandacht besteed aan methodologische aspecten en methoden en technieken. De tweede fase van het onderwijs kent een probleemgestuurde aanpak. In totaal worden er drie thema's besproken. Deze thema's worden behandeld in een relatief kort tijdbestek van vier à vijf bijeenkomsten per thema. Per bijeenkomst geven soms twee docenten van twee verschillende disciplines onderwijs. Deze vorm van "teamteaching" heeft als voordeel dat de disciplines geleidelijk aan met elkaar in gesprek raken. Iedere casus wordt afgerond met een werkstuk van maximaal 5-10 pagina's, dat in de groep wordt gepresenteerd en geëvalueerd. Deze korte papers worden veelal in duo s verricht, waarbij studenten met verschillende disciplinaire achtergronden samenwerken om van elkaar te leren. De geselecteerde onderwerpen betreffen, bij voorbeeld: 1. Flexibilisering van de arbeid; numerieke en functionele aspecten, vraag en aanbod 2. Internationalisering van onderneming en beleid de gevolgen van globalisering en Europese integratie

4 3. Individualisering en solidariteit: de toekomst van de verzorgingsstaat Per thema geven afwisselend economen, juristen, psychologen en sociologen en soms beleidsfunctionarissen - in onderlinge wisselwerking een verklaring van de empirische ontwikkelingen. Werkgroep, aanwezigheid verplicht Onderwijstijden: in overleg wordt een geschikt tijdstip vastgesteld. Per- ontvang je bericht over de eerste bijeenkomst Studiemateriaal Per onderdeel een reader die bij aanvang van de werkgroepblokken te koop zal zijn. Kosten Totaal ± 50,- Papers en presentaties Bijzonderheden Per thema geven afwisselend economen, juristen, psychologen en sociologen en soms beleidsfunctionarissen - in onderlinge wisselwerking een verklaring van de empirische ontwikkelingen. De bijeenkomsten worden geleid door een vaste inleider, voor de diverse onderdelen zijn docenten van de verschillende vakgebieden aangetrokken, alsmede gastdocenten vanuit de praktijk. Afhankelijk van het aantal studenten dat zich inschrijft voor dit vak, wordt in juni bekend gemaakt of het van start gaat in september 2004 (sem. 1) of pas in februari 2005 (sem. 2). Specialisatie Sociologie In totaal maximaal 20 ECTS te kiezen. Alle genoemde modulen worden alleen in het tweede semester aangeboden; ingangseis voor inschrijving is steeds dat de basismodule afgerond dient te zijn. Nadere informatie (o.a. precieze locatie en zaal) vanaf eind augustus (sem.1) en in januari (sem.2): Verdiepingsmodule: Organisatie, Beleid en Management (OBM) Vakcode 31G103 Admin. Code SOCA Studielast 10 Ingangseis Basismodule AO&B/A-module Periode(n) Semester 2 blok 1 en 2 Onderwijsinstituut Amsterdams Instituut voor Maatschappijwetenschap Docent(en) Dr. A.W. Slootman Inlichtingen dr. A.W. Slootman Aanmelden: Via Studieweb (http://studieweb.student.uva.nl) van 20 december 2004 tot en met 21 januari 2005, plus daarvoor G&S vakformulier Leerdoel 1) Op het gebied van organisatie zullen studenten leren hoe de organisaties functioneren. 2) Op het gebied van organizational behavior zullen studenten leren op welke wijze groepen werken (vormen van samenwerking alswel competitie en strijd). 3) Op het gebied van management en leidinggeven zullen studenten leren hoe leidinggeven als handelingsproces is te analyseren. 4) Op het gebied van innovatie en

5 organisatieverandering zullen studenten leren hoe dit soort processen zijn te managen. 5) Op het gebied van machtsprocessen zullen studenten leren op welke wijze macht werkt. Inhoud In het eerste deel wordt ingegaan op het functioneren van zowel marktorganisaties als organisaties bij de (semi)overheid. Daarna wordt bekeken op welke wijze ze zijn gestructureerd en hoe structuren arbeidsgedrag bepalen, maar ook op welke wijze individuen en collectieven zich aan regels en structuren (kunnen) onttrekken. Ook wordt aandacht besteed aan beleid en besluitvormingsprocessen en de wijze waarop deze tot stand komen. In een tweede deel worden thema s uit de organizational behaverior -literatuur behandeld, zoals samenwerking en conflict, groepsprocessen, arbeidsmotivatie en onderlinge sanctionering, attitude, emoties en cognitie, gehoorzaamheid en volgzaamheid, satisfactie en commitment en dergelijke. In het derde deel besteden we aandacht aan management- en leiderschapsvraagstukken. Het besturen en beheren van organisaties behoort tot de kerntaak van het management. In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan het managementvraagstuk en daarbij wordt tevens ingegaan op de vraag op welke wijze informatisering managementtaken, denken besluitvormingsprocessen kan ondersteunen. Het leiderschapsvraagstuk zal worden behandeld aan de hand van een interactief handelingstheoretisch leiderschapsmodel, waarbij vooral de onderlinge interactie tussen leider en volgers van belang is. Ook komen binnen dat model allerlei psychologische aspecten, zowel aan de leiderschapskant als aan de volgerszijde, aan de orde. In onze moderne tijd van verandering is het voor leiders meer van belang om motivaties, percepties en grondwaarden te veranderen dan om alleen maar gedrag en gedachten te beïnvloeden (transformationeel en charismatisch leiderschap). In het vierde deel wordt de dynamiek van de organisatie bekeken. De turbulentie in de organisatieomgeving is dermate groot dat organisaties voortdurend moeten veranderen, innoveren, fuseren en losse samenwerkingsverbanden moeten aangaan. Organisatieverandering is een moeilijk proces dat in circa 75% van de gevallen faalt. Hoe innovatie-implementatie moet worden aangepakt, komt in dit deel ook aan de orde. college en werkgroep Onderwijstijden maandag uur; de precieze locatie en zaal is vanaf eind december te vinden op de roostersite Sociologie, via nader bekend te maken, zie t.z.t. semestergids werkstukken, tussentoets met essayvragen en tentamen met essayvragen Toetsdata tussentoets: woensdag 30 maart 2005; tentamen: maandag 13 juni 2005; herkansing: maandag 29 augustus Bijzonderheden - Deze module kan gevolgd worden binnen de specialisatie Arbeid, Organisatie & Beleid. - Door studenten die eerder dan het studiejaar met de opleiding sociologie gestart zijn kan de verdiepingsmodule OBM gevolgd worden als vervanging van de B-module of C-module AO&B of dienen als keuzemodule.ao&b. Verdiepingsmodule: Organisatieadviesprocessen (OAP)

6 Vakcode 31G104 Admin. Code SOCA Studielast 10 Ingangseis Voor studenten AO&B/A&O minimaal A-module/Basismodule AO&B gehaald hebben. Voor andere studenten: een vergelijkbare hoeveelheid organisatietheorie. Neem hierover vóór de inschrijvingsperiode contact op met de docent, dhr. R. Hulst, Periode(n) Semester 2 blok 1 en 2 Onderwijsinstituut Amsterdams Instituut voor Maatschappijwetenschap Aanmelden: Via Studieweb (http://studieweb.student.uva.nl) van 20 december 2004 tot en met 21 januari 2005, voor daarvoor G&S vakformulier Leerdoel - Organisatievraagstukken kunnen beschrijven en diagnostiseren; - Een samenhangend ontwerp van maatregelen kunnen ontwikkelen dat tot verbetering van een gediagnostiseerde toestand leidt; - Kunnen aangeven welke benaderingen geschikt zijn voor het doorvoeren van een voorgesteld ontwerp; - Veranderingen kunnen ontwerpen en de werking van veranderingen kunnen evalueren en bespreken; - Een projectvoorstel kunnen maken voor een adviesproject; - Bij dit alles eerder bestudeerde organisatietheorieën kunnen inzetten. Inhoud Dit programma biedt een introductie in het organisatieadvieswerk. Het programma is bedoeld voor gevorderde studenten Arbeid, Organisatie & Beleid/Arbeid & Organisatie of studenten met een vergelijkbare achtergrond. Er wordt aandacht besteed aan strategische kwesties, adviesbenaderingen, faseringen in het adviestraject en cases in de profit- en de non-profitsector. Bij de invulling van het programma is gekozen voor een combinatie van thema's, werkterreinen en benaderingen. Tussendoor zijn er colleges, waarin aandacht wordt besteed aan theorieën over organisatiestrategie, organisatieontwerp, organisatieverandering, veranderingsprocessen, besluitvorming en samenwerking. Werkcollege Onderwijstijden Semester 2: woensdag uur; de precieze locatie en zaal is vanaf eind december te vinden op de roostersite Sociologie, via De literatuur wordt in december 2003 bekendgemaakt, zie t.z.t. de semestergids en blackboard. Opdrachten, Werkstuk Bijzonderheden Studiepunten: 10 ECTS; niveau: 3; - Het programma bestaat uit drie onderdelen. Er zijn colleges met aandacht voor de wetenschappelijke onderbouwing van en reflectie op het advieswerk. In de tweede plaats zijn er bijeenkomsten met gastdocenten, waarin de praktijk van het advieswerk centraal staat. In de derde plaats zijn er werkgroepbijeenkomsten met aandacht voor de ambachtelijke kant van het vak, voor begeleiding en bespreking van opdrachten en voor onderlinge ondersteuning van studenten. - Door studenten die eerder dan het studiejaar met de opleiding sociologie gestart zijn kan de module Organisatieadviesprocessen als vervanging van de B-module of C-module AO&B gevolgd worden of als keuzemodule AO&B.

7 Verdiepingsmodule: Human Resources Management (HRM) Vakcode 31G101 Admin. Code SOCA Studielast 10 Ingangseis Basismodule/A-module AO&B of V&B of propedeuse sociale wetenschap Periode(n) Semester 2 blok 1 en 2 Onderwijsinstituut Amsterdams Instituut voor Maatschappijwetenschap Docent(en) drs. R.J.A.M. Hulst Inlichtingen drs. R.J.A.M. Hulst Aanmelden: Via Studieweb (http://studieweb.student.uva.nl) van 20 december 2004 tot en met 21 januari 2005, voor daarvoor G&S vakformulier Inhoud Human resources management is de belangrijkste vorm van modern personeelsmanagement. HRM benadrukt een dubbele integratie: de integratie van personeelsmanagement met het strategisch beleid van organisaties en de integratie van de verschillende onderdelen van personeelsmanagement met elkaar. In de literatuur is soms nog sprake van normatieve beschouwingen over de wenselijkheid en aard van HRM, maar in de praktijk wordt HRM veel toegepast, zij het soms beperkt en inconsequent. Maar juist ook de beperkte toepassingen van HRM leiden soms tot opmerkelijke successen. De colleges behandelen de verschillende benaderingswijzen en bieden een overzicht over de deelgebieden: strategisch personeelsbeleid, functieanalyse, personeelsplanning, werving, selectie, introductie, opleiding en training, loopbaanontwikkeling, beoordelen, belonen, beloningssystemen, variabele beloning, benefits, motiveren, stuur- en kengetallen, financiële aspecten, Arbo-zorg, sociotechniek, diversiteitsbeleid en het multiculturele personeelsbestand, en de internationale dimensie aan HRM. Werkcollege Onderwijstijden donderdag uur; de precieze locatie en zaal is vanaf eind december te vinden op de roostersite Sociologie, via L.R. Gomez-Mejia (2004), Managing Human resources, London: Prentice Hall International Fourth edition. De overige literatuur wordt in december 2004 bekend gemaakt, zie t.z.t. de semestergids en Blackboard. De overige literatuur bestaat gedeeltelijk uit een keuzeboek op de terreinen opleiden en ontwikkelen, selectie, beoordelen en de financiële aspecten van HRM. Voor studenten Verzorging & Beleid is er de mogelijkheid van een keuzeboek over HRM in de zorgsector. opdrachten en schriftelijk tentamen Bijzonderheden: Deze module kan gevolgd worden binnen de specialisatie Arbeidsorganisatie & Beleid of Verzorging & Beleid. - De colleges in het eerste blok bieden een eerste kennismaking met zowel HRM als met de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Ook komen enkele sterke en bijzondere punten uit het specifiek Nederlandse personeelmanagement en de Nederlandse arbeidsverhoudingen aan bod. De onderzoekstraditie die in Nederland is gegroeid onder de naam 'kwaliteit van de arbeid' staat eveneens op het program. De verschillende aspecten aan dit begrip en de verschillende stromingen die er onder vallen, worden behandeld, evenals de

8 gedeeltelijke integratie van deze onderzoekstraditie met HRM. AO&B of V&B. Specialisatie Economie Let op: De eerste twee vakken die beide in het eerste semester worden aangeboden, zijn noodzakelijk om toegelaten te worden tot de volgende twee in het tweede semester. Aanmelden voor vakken bij de Economische Faculteit (FEE) gebeurt op een speciale manier. Studenten dienen zich voor de modulen in semester 1 voor 1 juli persoonlijk als bijvakker aan te melden bij de onderwijsadministratie FEE: Openingstijden: tot uur en op donderdagavond tijdens collegeperiodes van tot uur, Roetersstraat 11, kamer E.115 (eerste verdieping in gebouw E).Telefoon: Daarna kun je je voor 15 augustus elektronisch voor elk FEE vak aanmelden via het FEE web: Voor modulen voor het tweede semester geldt dezelfde procedure, maar dan in december. Vanzelfsprekend vul je ook voor deze vakkan een G&S vakformulier in aan de G&S balie. Actuele informatie over onderstaande modulen is t.z.t. beschikbaar in de digitale UvA Onderwijsgids (via en de website (roosters en zalen). Strategisch management Semester 1 en 2 Blok I (dag) en IV (dag en avond) European credits 5 Vakcode 6019 Afdeling Business Studies Coördinator drs. E. Dirksen (kr. E5.38, tel ; spreekuur op afspraak) Aanbevolen voorkennis propedeusevak Marketing Werkvorm tijdens de eerste weken 2 uur hoorcollege en tijdens de laatste weken 2 uur casus college Aanmelden: zie informatie hierover aan het begin van deze specialisatie track. Leerdoelen In het vak Strategisch Management krijgen studenten kennis van de uitgangspunten van strategische analyses in samenhang met (markt)omgevingsfactoren en van de belangrijkste methoden en bronnen van organisatieonderzoek. Ze zijn dan in staat om op het niveau van een product/marktcombinatie de externe omgeving van een organisatie op hoofdlijnen te analyseren en om in een praktische situatie (case) strategische problematiek te onderkennen en hiervan een eenvoudige analyse te

9 maken, alsook om functioneringsproblemen (structureel ) binnen een organisatie te onderkennen en te analyseren. Inhoud Centraal staat het strategisch functioneren van (bedrijfs)organisaties en de relaties met de interne organisatie en het management. Aan de orde komen zowel het uitvoeren van strategische analyses op basis van theoretische modellen (bijvoorbeeld omgevingsanalyses, SWOT en kerncompetenties) als het analyseren van de processen van strategische besluitvorming en -implementatie binnen organisaties. Bij dit laatste komen ook aspecten van organisatiestructuur, samenhang tussen activiteiten, en organisatiecultuur aan de orde. Tentamen Schriftelijk, open vragen (2,5 uur). Literatuur Johnson, G. & Scholes, K., 2002, Exploring Corporate Strategy. New York. 6th edition (text and cases, ca. 65,-). - Reader met aanvullende literatuur (verkrijgbaar bij het secretariaat, kr. E-5.22). Organisatie-inrichting Semester 1 Blok I (dag) European credits 5 Vakcode 6025 Afdeling Business Studies Coördinator Prof. dr. H.P.M. Jägers (kamer E2.12, tel , spreekuur na afspraak) Vereiste voorkennis Geen Aanbevolen voorkennis Werkvorm 3 uur werkcollege per week op basis van vooraf te bestuderen literatuur Aanmelden: zie informatie hierover aan het begin van deze specialisatie track. Leerdoelen De student(e) krijgt inzicht in de relevante aspecten die een rol spelen bij de inrichting (ontwerpen) van organisaties en leert naar organisatorische ontwerpvraagstukken te kijken vanuit theoretische concepten. De student(e) is in staat te verklaren op welke gronden organisaties hun effectiviteit kunnen bereiken. Met de kennis van dit vak krijgt de student(e) een goed inzicht in het functioneren van organisaties en in de onderlinge verbanden tussen belangrijke aspecten van organisatie-inrichting. Inhoud Organisaties worden belicht in de dynamiek met hun omgeving en de wijze waarop zij daarop reageren of inspelen in hun keuzen voor een bepaalde ordening van hun activiteiten. Het vraagstuk van organisatie-inrichting in de bedrijfskunde heeft daarom een directe relatie met inzichten uit strategisch management. Ingegaan wordt op het ontwerpen van organisaties, zowel op de fundamenten ervan als op het proces van het organisatieontwerp. Aandacht is er derhalve voor de principes die aan een goed ontwerpproces ten grondslag liggen en de elementen die hierbij een belangrijke rol spelen. Vraagstukken van strategische oriëntaties, vernieuwingen (innovaties), human resources komen daarmee ook aan de orde. De onderwerpen die in de colleges worden behandeld zijn: visies op organiseren en ontwerpen; het kader voor

10 organisatieontwerp; het proces van organisatieontwerp; samenhangende aspecten rond inrichting; de plaats en het belang van innovaties en human resources; trends in organisatie-inrichting. Tentamen 1.actieve participatie in de werkcolleges (20% van het cijfer) 2. het schrijven van drie papers (80% van het cijfer). Literatuur - hoofdstukken uit Goold, M and A. Campbell (2002), Designing Effective Organizations, Jossey Bass, San Francisco (prijs 37,00) - reader Organisatie-inrichting verkrijgbaar bij de Sefa Economie van organisatie en management 1 Semester 2 Blok III/IV (dag en avond) European credits 10 Vakcode 7121 Afdeling Algemene Economie Coördinator dr. R. Sloof (kr E10.06, tel , spreekuur di u.) Docenten Mirjam van Praag en Randolph Sloof Vereiste voorkennis basisvak Industriële organisatie, of basisvak Strategisch management, of basisvak Micro-economie, of basisvak Financiering Werkvorm 2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege per week gedurende 10 weken, onderbroken door weken met zelfwerkzaamheid (in teamverband). N.B. Het hoorcollege wordt in het Engels gegeven. Bij voldoende deelnemers zullen twee werkgroepen worden gevormd; een van de twee werkgroepen zal dan in het Nederlands worden gegeven. Aanmelden: zie informatie hierover aan het begin van deze specialisatie track. Leerdoelen Kennismaking met verschillende theorieen en kernbegrippen binnen de economische organisatietheorie. Het in een geïntegreerd kader kunnen toepassen van deze moderne economisch-theoretische begrippen op alledaagse organisatorische fenomenen in bedrijven. Het accent van de toepassingen ligt op human resource management (motivatie, promotie en beloning van werknemers en managers) en op corporate control. Inhoud Het fundamentele probleem dat door de economische organisatietheorie bestudeerd wordt betreft de coördinatie en motivatie van mensen die deel uitmaken van een organisatie, met als doel de verhoging van stakeholder value (onder andere aandeelhouders en werknemers). In deze cursus gaan we nader op deze problematiek in. Wat betreft coordinatie van activiteiten wordt o.a. ingegaan op de vraag wanneer het prijsmechanisme beter werkt en wanneer een manager een transactie beter intern kan uitvoeren. Bij de bespreking van motivatieproblemen binnen organisaties worden eerst toepasbare concepten als contracten, informatie, efficiency, eigendom en incentives geintroduceerd. Deze concepten vormen het hart van het economischtheoretische denkkader dat in de rest van de colleges wordt toegepast. Een tweetal toepassingen komt aan bod. Ten eerste wordt de werkgever-werknemer relatie

11 geanalyseerd. Compensatie-, evaluatie- en promotiestrategieën voor zowel werknemers als executives worden inzichtelijk gemaakt. Ten tweede wordt de economische organisatietheorie toegepast op corporate control en corporate governance. Tentamen Schriftelijk (open vragen, 3 uur, 70%) + werkstuk/case en actieve participatie tijdens de werkcolleges (30%). Literatuur Onder voorbehoud: - Hendrikse, G., Economics and Management of Organizations, McGraw-Hill (ca. 400 pag; ca. 59,-). ISBN Geselecteerde artikelen. Opmerkingen - Dit vak heeft raakvlakken met vakken in de richtingen organisatie, micro-economie, arbeidseconomie en corporate finance. Dit vak kan dus ook goed gevolgd worden door studenten Algemene Economie. - Het vak Economie, organisatie & management 1 benadrukt de ontwikkeling van een analytisch denkkader waarmee economische theorie toegepast kan worden op organisatorische vraagstukken. Een goed kwantitatief-analytisch inzicht wordt verwacht. Human Resources Management (HRM) Semester 2 Blok III (dag) European credits 5 Vakcode 7132 Afdeling Business Studies Coördinator Prof. dr. W.L. Buitelaar (kamer E-5.35, tel , spreekuur: na afspraak via secretariaat, tel ) Docenten Prof. dr. W.L. Buitelaar Vereiste voorkennis Strategisch Management (bv) plus Organisatie Inrichting (bv) Aanbevolen voorkennis Management Research 1 en Project 1 Werkvorm hoor-/werkcollege van 2 uur per week; aanwezigheid verplicht! Aanmelden: zie informatie hierover aan het begin van deze specialisatie track. Leerdoelen Het programma heeft de volgende doelstellingen: - inzicht in de strategische dilemma's van human resources management (HRM) en in de verschillende manieren om deze te benaderen; - inzicht in de samenhang tussen de HRM-strategische, culturele, structurele en functionele kenmerken van organisaties; - kennis van de relevante actuele benaderingen van HRM; - inzicht in de interne dynamiek van de arbeidsverhoudingen op organisatieniveau, alsmede de samenhang daarvan met de externe dynamiek van arbeidsverhoudingen op meso- en macroniveau; - vermogen eigen standpunten goed te onderbouwen en mondeling (presentaties, discussies) en schriftelijk overtuigend te formuleren Inhoud Het verbredingsvak HRM is een vervolg op zowel het vak Strategisch Management

12 als het vak Organisatieinrichting. Centraal staan de strategische en operationele plaats van HRM en de rol die deze discipline heeft in een organisatie, zowel op staf- als op lijnniveau. HRM wordt gethematiseerd als een belangrijke concurrentiefactor van een (lerende) organisatie, waarbij HRM is op te vatten als een kennismakelaar tussen de competenties van medewerk(st)ers en de kernactiviteiten van een organisatie. Speciale aandacht wordt daarbij geschonken aan de structurering van de arbeidsrelaties in termen van het psychologisch contract en medezeggenschap. Beoogd wordt een verdieping van strategisch denken en het vergroten van het actieve toepassingsvermogen van deze kennis. Tentamen Schriftelijk tentamen met essayvragen (3 uur). Het tentamen bepaalt 75 % van het judicium. De overige 25 % bestaat uit presentatie, actieve deelname en opdrachten. Literatuur - J.N. Baron & D.M. Kreps (1999), Strategic Human Resources. Frameworks for General Managers. New York/Toronto: Wiley. (ISBN ; 568 blz.; prijs: ca. 55,00). - Reader met aanvullende literatuur (verkrijgbaar bij het secretariaat, kr. E-5.22). Specialisatie Rechten 10 ECTS; eerste semester Nadere informatie (dag en tijd; zaal Oudemanhuispoort etc.): en de digitale UvA onderwijsgids via Arbeidsrecht Vakcode B1100 Admin. Code FDRA Studielast 5 Ingangseis Aanbevolen: Encyclopedie der Rechtsgeleerdheid, Aansprakelijkheidsrecht en Contractenrecht. Periode(n) Semester 1 blok 1 Onderwijsinstituut Amsterdams Instituut voor Rechtsgeleerd Onderwijs Aanmelden: G&S vakformulier voor 25 juni, plus Studieweb voor 13 augustus Inhoud Het grootste deel van de werkende Nederlanders verricht zijn werkzaamheden op basis van een arbeidsovereenkomst. Omdat de werknemer zich veelal in een zwakkere positie bevindt dan de werkgever, heeft het arbeidsrecht een beschermingsfunctie. Deze functie komt het duidelijkst tot uiting in het ontslagrecht. De bescherming van de werknemer blijkt de laatste jaren ook uit het feit dat de werkgever rekening moet houden met de privésituatie van de werknemer. Hierbij is te denken aan de nieuwe verlofvormen die de wetgever heeft geïntroduceerd. Daarnaast heeft het arbeidsrecht een ordeningsfunctie. Om goede arbeidsverhoudingen binnen een bedrijfstak of een onderneming te waarborgen, zal het gewenst zijn werknemers in gelijke gevallen gelijk te behandelen. Hierop ziet onder meer het CAO-recht. Het medezeggenschapsrecht beoogt ook de goede arbeidsverhoudingen te stimuleren door werknemers zeggenschap te geven over het wel en wee binnen hun onderneming. Ten slotte wordt aandacht geschonken aan de situatie dat de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden verricht. In die situatie voorziet de socialezekerheidswetgeving. Op de colleges zullen hoofdlijnen van het arbeidsrecht worden geschetst, waarbij zal

13 worden aangeknoopt bij de actuele ontwikkelingen. Bij het werkgroeponderwijs zal de nadruk liggen op juridisch-technische aspecten. Zo leert de cursist onder andere een ontslagzaak van verschillende kanten te bekijken, maakt hij kennis met de werking van een CAO en kan hij een recht op uitkering beoordelen. Opleiding: rechtsgeleerdheid (gebonden keuzeonderdeel) 2 uur hoorcollege + 2 uur werkgroep per week. Voor wie geen werkgroep wenst te volgen wordt de laatste 3 weken van het blok een werkcollege verzorgd. Onderwijstijden dag en avond; voor tijden/zalen etc. zie - G.J.J. Heerma van Voss, Inleiding Nederlands sociaal recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003 (verschijnt zomer 2003) - Reader Arbeidsrecht en Wetteksten Socialezekerheidsrecht, verkrijgbaar bij de Servicebalie Heffingen sociale zekerheid Vakcode B2050 Admin. code FDRA Studielast 5 Ingangseis Aanbevolen: Bestuursrecht Periode(n) Semester 1 Onderwijsinstituut Amsterdams Instituut voor Rechtsgeleerd Onderwijs Aanmelden: G&S vakformulier voor 1 juli, plus Studieweb voor 13 augustusinhoud Dit vak beoogt een kennismaking met de premieheffing voor de sociale verzekeringen, waar fiscalisten met name in de "zelfstandige praktijk" mee te maken kunnen krijgen. Aan de orde komen o.a. (vragen als) - voor wie is de werkgever premieplichtig - de hoofdlijnen van de coördinatiewet - het verschil tussen premieheffing en loonbelasting - boeteoplegging en handhaving - adviseren en procederen in premiezaken Opleiding: fiscaal recht (keuzeonderdeel) 4 x 2 uur college (maandag) en 4 x 2 uur werkgroep (maandag) Onderwijstijden dag en avond; voor tijden/zalen etc. zie - Prof. mr. F.M. Noordam, "Hoofdzaken Socialezekerheidsrecht", Kluwer, laatste druk - Prof. mr. F.M. Noordam, "Socialezekerheidswetgeving 2003, Kluwer, 18e druk - Reader , jurisprudentie, verkrijgbaar bij de Servicebalie - Reader , literatuur, verkrijgbaar bij de Servicebalie schriftelijk tentamen (open vragen) Specialisatie Psychologie Pas te volgen in het eerste semester van het derde bachelorjaar ( ): Basiscursus 1 (BC1; totaal 10 ECTS) en/of Basiscursus 2 (BC2; totaal 10 ECTS). Alle gegevens van deze vakken zijn die van studiejaar Zie voor de

14 gegevens van volgend jaar t.z.t. de digitale UvA onderwijsgids, en (o.a. voor toegangseisen voor niet-psychologie studenten) BC1 A&O: Organisatiepsychologie I Vakcode B249 Admin. code PSY Studielast 2.9 Ingangseis Propedeuse Psychologie Periode(n) Semester 1 Onderwijsinstituut Onderwijsinstituut Psychologie Verzorgd door Leerstoelgroep arbeids- en organisatiepsychologie Aanmelden: zie informatie hierover aan het begin van deze specialisatie track.inhoud In dit deel van de basiscursus wordt aandacht besteed aan een aantal algemene onderwerpen op het gebied van de Organisatiepsychologie. Aan de orde komen: leiderschap, arbeidsmotivatie, organisatiecultuur en organisatieverandering. De doelstelling van dit deel van de basiscursus is om tezamen met het deel Organisatiepsychologie II een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van de belangrijkste onderwerpen binnen de A&O-psychologie. Eén college per week. De aanwezigheid bij de colleges wordt sterk aanbevolen aangezien tijdens de colleges verdieping en uitbreiding van de stof wordt geboden. Ook over de collegestof worden op het tentamen vragen gesteld. Onderwijstijden Furnham, A. (1997). The psychology of behaviour at work. Hove: Psychology Press. ISBN: (Ca. 40,-). Hieruit: hoofdstuk 2, 6, 13 en 14. Literatuurklapper verkrijgbaar bij de VSPA boekenbalie: Allen, N.J., & Meyer, J.P. (1990). The measurement and antecedents of effective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, Judge, T.A., Locke, E.A., Durham, C.C. & Kluger, A.N. (1998). Dispositional effects on job and life satisfaction: The role of core evaluations. Journal of Applied Psychology, 83, Green, S.G., Anderson, S.E., & Shivers, S.L. (1996). Demographic and organizational influences on leader-member exchange and related work attitudes. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 66, Patterson, M., Payne, R., & West, M. (1996). Collective climates: A test of their sociopsychological significance. Academy of Management Journal, 39, Dougherity, D., & Hardy, C. (1996). Sustained product innovation in large, mature organizations: Overcoming innovation-to-organization problems. Academy of Management Journal, 5, Schriftelijk tentamen over literatuur en collegestof. Het tentamen bestaat uit open en meerkeuzevragen (drie alternatieven). Voor elk van de zes delen bc. A&O kan men apart slagen of zakken. Compensatie tussen onderdelen is niet mogelijk. De herkansing voor dit onderdeel wordt samen met die voor O II en A&G II gegeven. Men kan slechts aan één van deze drie herkansingen meedoen. Indien nodig zal men de andere onderdelen moeten herkansen bij de eerstvolgende tentamengelegenheid. Opgave voor tentamen of herkansing bij het secr. A&O (min. een week van tevoren) is verplicht.

15 BC1 A&O: Organisatiepsychologie II Vakcode B250 Admin. code PSY Studielast 4.3 Ingangseis propedeuse psychologie Periode(n) Semester 1 Onderwijsinstituut Onderwijsinstituut Psychologie Verzorgd door Leerstoelgroep arbeids- en organisatiepsychologie Aanmelden: zie informatie hierover aan het begin van deze specialisatietrack.inhoud In dit deel van de basiscursus wordt aandacht besteed aan een aantal algemene onderwerpen op het gebied van de Organisatiepsychologie. Aan de orde komen: groepsprocessen, coöperatie & conflict, leiderschap, macht en invloed, en besluitvorming. De doelstelling van dit deel van de basiscursus is om tezamen met het deel Organisatiepsychologie I een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van de belangrijkste onderwerpen binnen dit gebied van de A&O-psychologie. Eén college per week. De aanwezigheid bij de colleges wordt sterk aanbevolen aangezien tijdens de colleges verdieping en uitbreiding van de stof wordt geboden. Ook over de collegestof worden op het tentamen vragen gesteld. - Furnham, A. (1997). The psychology of behaviour at work. Hove: Psychology Press. ISBN: (Ca. 40,-.). Hieruit: de hoofdstukken 8, 10, 11 en Reader met artikelen Schriftelijk tentamen over de literatuur en de collegestof. Het tentamen bestaat uit zowel open vragen als meerkeuzevragen (drie alternatieven). Voor elk van de zes onderdelen van de basiscursus A&O (Personeel I en II, Organisatie I en II, Arbeid & Gezondheid I en II) kan men apart slagen of zakken. Er wordt géén totaalscore berekend. Compensatie tussen de onderdelen is niet mogelijk. De herkansing van dit onderdeel wordt gelijktijdig met die van Organisatie I en Arbeid & Gezondheid II gegeven. Men kan slechts aan één van deze drie herkansingen meedoen. Indien nodig zal men de andere onderdelen moeten herkansen bij de eerstvolgende tentamengelegenheid. Opgave voor tentamen of herkansing bij het secretariaat van A&O (minimaal een week voor de tentamendatum) is verplicht. BC1 A&O: Arbeids- en Gezondheidspsychologie II Vakcode B251 Admin. code PSY Studielast 2.9 Ingangseis Propedeuse Psychologie Periode(n) Semester 1 Onderwijsinstituut Onderwijsinstituut Psychologie Verzorgd door Leerstoelgroep arbeids- en organisatiepsychologie Aanmelden: zie informatie hierover aan het begin van deze specialisatie track.inhoud In de basiscursusonderdelen Arbeids- en Gezondheidspsychologie I en II wordt een globaal overzicht gegeven van de stand van theorievorming, onderzoek en toepassingsgebieden op het terrein van de arbeids- en gezondheidspsychologie. In Arbeids- en Gezondheidspsychologie II wordt een overzicht gegeven van de

16 belangrijkste theorieën op het gebied van functieontwerp, met een aandacht zowel voor de geschiedenis van dit vakgebied als voor de huidige stand van zaken. Eén college per week. De aanwezigheid bij de colleges wordt sterk aanbevolen aangezien tijdens de colleges verdieping en uitbreiding van de stof wordt geboden. Ook over de collegestof worden op het tentamen vragen gesteld. Parker, S. & Wall, T. (1998). Job and Work Design. Sage Publications, Thousand Oaks, California, ISBN: ,00 Aanvullende literatuur. Reader te koop bij de VSPA. Schriftelijk tentamen over de literatuur en de collegestof. Het tentamen bestaat uit zowel open vragen als meerkeuzevragen (drie alternatieven). Voor elk van de zes onderdelen van de basiscursus A&O (Personeel I en II, Organisatie I en II, Arbeid & Gezondheid I en II) kan men apart slagen of zakken. Er wordt géén totaalscore berekend. Compensatie tussen de onderdelen is niet mogelijk. De herkansing voor dit onderdeel wordt gelijktijdig met die voor Organisatie I en II gegeven. Men kan slechts aan één van deze drie herkansingen meedoen. Indien nodig zal men de andere onderdelen moeten herkansen bij de eerstvolgende tentamengelegenheid. Opgave voor tentamen of herkansing bij het secretariaat van A&O (minimaal een week voor de tentamendatum) is verplicht. BC2 A&O: Personeelspsychologie I Vakcode B252 Admin. code PSY Studielast 4.3 Ingangseis Propedeuse Psychologie Periode(n) Semester 1 Onderwijsinstituut Onderwijsinstituut Psychologie Verzorgd door Leerstoelgroep arbeids- en organisatiepsychologie Aanmelden: zie informatie hierover aan het begin van deze specialisatie track.inhoud In dit deel van de basiscursus wordt aandacht besteed aan een aantal algemene onderwerpen op het terrein van de Personeelspsychologie. Aan de orde komen: individuele verschillen, het meten van capaciteiten, vaardigheden, interessen, waarden en andere persoonlijkheidskenmerken, werving en selectie en discriminatie. De doelstelling van dit deel van de basiscursus is om tezamen met het deel Personeelspsychologie II een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van de belangrijkste onderwerpen binnen dit gebied van de A&O-psychologie. Eén college per week. De aanwezigheid bij de colleges wordt sterk aanbevolen aangezien tijdens de colleges verdieping en uitbreiding van de stof wordt geboden. Ook over de collegestof worden op het tentamen vragen gesteld. Cascio, W.F. (1998). Applied psychology in human resource management (5th ed.). London: Prentice-Hall. ISBN: Hieruit de hoofdstukken 6 t/m 8 en 12 t/m 15 (123 blz.). (Ca. 70,- verkrijgbaar bij de VSPA). Nog nader op te geven literatuur. Schriftelijk tentamen over de literatuur en de collegestof. Het tentamen bestaat uit

17 zowel open vragen als meerkeuzevragen (drie alternatieven). Voor elk van de zes onderdelen van de basiscursus A&O kan men apart slagen of zakken. Er wordt géén totaalscore berekend. Compensatie is niet mogelijk. De herkansing voor dit onderdeel wordt gelijktijdig met die voor Arbeid & Gezondheid I en Personeel II gegeven. Men kan slechts aan één van deze drie herkansingen meedoen. Indien nodig zal men de andere onderdelen moeten herkansen bij de eerstvolgende tentamengelegenheid. Opgave voor tentamen of herkansing bij het secretariaat van A&O (minimaal een week voor de tentamendatum) is verplicht. BC2 A&O: Arbeids- en Gezondheidspsychologie I Vakcode B253 Admin. code PSY Studielast 2.9 Ingangseis Propedeuse Psychologie Periode(n) Semester 1 Onderwijsinstituut Onderwijsinstituut Psychologie Verzorgd door Leerstoelgroep arbeids- en organisatiepsychologie Aanmelden: zie informatie hierover aan het begin van deze specialisatie track.inhoud In de basiscursusonderdelen Arbeids- en gezondheidspsychologie I en II wordt een globaal overzicht gegeven van de stand van theorievorming, onderzoek en toepassingsgebieden op het terrein van de Arbeids- en gezondheidspsychologie. In Arbeids- en gezondheidspsychologie I komen de volgende onderwerpen aan de orde: training en ontwikkeling, stress en flexibilisering. Eén college per week. De aanwezigheid bij de colleges wordt sterk aanbevolen aangezien tijdens de colleges verdieping en uitbreiding van de stof wordt geboden. Ook over de collegestof worden op het tentamen vragen gesteld. Onderwijstijden Di t/m , uur, Avond, zaal A-E Schabracq, M.J. & Cooper, C.L. (2001). Stress als keuze. Schiedam: Scriptum. ISBN p. ( 14,-). Informatie over de volgende artikelen bij secretariaat A&O Limborgh, C. van (1995). Ploegenarbeid en variabele dienstroosters. In: M.J. Schabracq, J.A.M. Winnubst, A.C. Perreijn & J. Gerrichhauzen. Mentale belasting. Utrecht/Heerlen: Lemma/OU,. Hoofdstuk 16 ( ) Schabracq, M.J., & Cooper, C.L. (1997). Flexibility of labor, well-being, and stress. International Journal of Stress Management, 4, ( ). Bergenhenegouwen, G.J., Mooijman, E. & Tillema, H. (1992). Strategisch opleiden in organisaties. Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie ( ). Schabracq, M.J. & Cooper, C.L. (jaartal onbekend). To be me or not to be me, About Alienation, (1-38). Schriftelijk tentamen over de literatuur en de collegestof. Het tentamen bestaat uit zowel open vragen als meerkeuzevragen (drie alternatieven). Voor elk van de zes onderdelen van de basiscursus A&O kan men apart slagen of zakken. Er wordt géén totaalscore berekend. Compensatie is niet mogelijk. De herkansing voor dit onderdeel wordt gelijktijdig met die voor Personeel I en II gegeven. Men kan slechts aan één van deze drie herkansingen meedoen. Indien nodig zal men de andere onderdelen moeten herkansen bij de eerstvolgende tentamengelegenheid. Opgave voor tentamen of herkansing bij het secretariaat van A&O (minimaal een week voor de

18 tentamendatum) is verplicht. BC2 A&O: Personeelspsychologie II Vakcode B254 Admin. code PSY Studielast 2.9 Ingangseis Propedeuse Psychologie Periode(n) Semester 1 Onderwijsinstituut Onderwijsinstituut Psychologie Verzorgd door Leerstoelgroep arbeids- en organisatiepsychologie Aanmelden: zie informatie hierover aan het begin van deze specialisatietrack.inhoud In dit deel van de basiscursus wordt een aantal specifieke personeelspsychologische onderwerpen behandeld. Aan de orde komen: personeelsbeoordeling, criteriumontwikkeling, functieanalyse, werving, personeelplanning, loopbaanontwikkeling en functiewaardering. De doelstelling van dit deel van de basiscursus is om tezamen met het deel Personeelspsychologie I een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van de belangrijkste onderwerpen binnen dit gebied van de A&O-psychologie. Eén college per week. De aanwezigheid bij de colleges wordt sterk aanbevolen aangezien tijdens de colleges verdieping en uitbreiding van de stof wordt geboden. Ook over de collegestof worden op het tentamen vragen gesteld. De cursus zal in het Engels worden gegeven. Artikelen, informatie secretariaat A&O Schriftelijk tentamen over literatuur en collegestof. Tentamen bestaat uit open en meerkeuzevragen. Voor elk van de zes onderdelen van de basiscursus A&O (Personeel I en II, Organisatie I en II, Arbeid & Gezondheid I en II) kan men apart slagen of zakken. Er wordt géén totaalscore berekend. Compensatie tussen onderdelen is niet mogelijk. Herkansing voor dit onderdeel gelijktijdig met die voor Personeel I en Arbeid & Gezondheid I. Men kan slechts aan één van deze drie herkansingen meedoen. Indien nodig zal men de andere onderdelen moeten herkansen bij eerstvolgende tentamengelegenheid. Opgave voor tentamen of herkansing bij het secretariaat van A&O (minimaal een week voor de tentamendatum) is verplicht.

Amsterdam Institute for Advanced labour Studies Studiegids Minor Arbeid 2008-2009

Amsterdam Institute for Advanced labour Studies Studiegids Minor Arbeid 2008-2009 AIAS Amsterdam Institute for Advanced labour Studies Studiegids Minor Arbeid 2008-2009 AIAS University of Amsterdam Minor Arbeid - 2008-2009 Coördinator: prof dr P.T. de Beer, AIAS, Plantage Muidergracht

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

Arbeids- en Organisatiepsychologie. dr. Edwin A.J. van Hooft Onderwijscoördinator

Arbeids- en Organisatiepsychologie. dr. Edwin A.J. van Hooft Onderwijscoördinator Arbeids- en Organisatiepsychologie dr. Edwin A.J. van Hooft Onderwijscoördinator Overzicht Wat houdt A&O-psychologie in? Werkveld van de A&O-psycholoog Doel, thema s en studieroutes A&O master Masterstage

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Beleid en Management in de Publieke Sector

Beleid en Management in de Publieke Sector Beleid en Management in de Publieke Sector Course information C OURSE FSWBMNBMPS AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 15 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME Bestuurskunde / Minor Pre-master dagprogramma / Bestuurskunde

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling 2014-2015 bij herziening bachelorcurriculum 26 mei 2014 Aanvulling 10 juli 2014, betreft een explicitering van de overgangsbepaling voor het vak Economie.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Bedrijfskunde Introductie 2017 Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Waar ik het over ga hebben Kenmerken opleiding Bedrijfskunde Vakken jaar 1; met name de drie startvakken Rechten

Nadere informatie

Inleiding Filantropie. Financiële draagvlakverbreding van uw organisatie

Inleiding Filantropie. Financiële draagvlakverbreding van uw organisatie Inleiding Filantropie Financiële draagvlakverbreding van uw organisatie PAO Inleiding Filantropie Informatie: Vrije Universiteit Amsterdam PAO Philanthropic Studies t.a.v. Saskia Franssen De Boelelaan

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

zondag 3 november 2013 POLIS Minor Voorlichting Development Commissie

zondag 3 november 2013 POLIS Minor Voorlichting Development Commissie POLIS Minor Voorlichting Development Commissie Indeling bachelor Major + Minor Systeem: Major: 162 ects Minor 18 ects + Bachelor 180 ects Inhoudsopgave Verschillende soorten Minors: Standaard minors binnen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Overgangsregeling

Overgangsregeling Inhoudsopgave BSc Bedrijfseconomie BSc Econometrie en Operationele Research BSc Economie BSc Economie & Bedrijfseconomie BSc Economie & Informatica BSc Fiscale Economie BSc International Business Administration

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is een driejarige bachelor opleiding waarbij het spanningsveld tussen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Rooster Zie roosterinformatie op het web.

Rooster Zie roosterinformatie op het web. Studiehandleiding Onderwerp Een kind dat het Nederlands als zijn moedertaal leert, blijkt de belangrijkste eigenschappen ervan al snel te ontdekken. Bovendien verloopt het verwervingsproces bij Nederlands

Nadere informatie

8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie

8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben afgerond. De

Nadere informatie

Sociaal-Wetenschappelijke. 6e SWR-Hendrik Muller Seminaar. De islam aan de grenzen verkend. Sociaal-Wetenschappelijke Raad

Sociaal-Wetenschappelijke. 6e SWR-Hendrik Muller Seminaar. De islam aan de grenzen verkend. Sociaal-Wetenschappelijke Raad Sociaal-Wetenschappelijke Koninklijke Nederlandse Raad Akademie van Wetenschappen 6e SWR-Hendrik Muller Seminaar De islam aan de grenzen verkend Sociaal-Wetenschappelijke Raad Wie organiseert het Seminaar?

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

BELEID, COMMUNICATIE EN ORGANISATIE PROF. DR. BIANCA BEERSMA DRS. THERESE ONDERDENWIJNGAARD

BELEID, COMMUNICATIE EN ORGANISATIE PROF. DR. BIANCA BEERSMA DRS. THERESE ONDERDENWIJNGAARD BELEID, COMMUNICATIE EN ORGANISATIE PROF. DR. BIANCA BEERSMA DRS. THERESE ONDERDENWIJNGAARD DEZE PRESENTATIE Een sociaal-wetenschappelijke benadering van organisaties Inhoud van de studie Opbouw van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Verandermanagement 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802

Nadere informatie

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Instituut ISO/Hogeschool Rotterdam Code ISOGDY Module-beheerder: Claudine van Boxtel Studiejaar: 2014-2015 Kwartaal: 1 Opleiding:

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Sociologie 1 Vak: Beschrijvende en inferentiële

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

Leergang Werknemerskunde

Leergang Werknemerskunde ABK maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Leergang Werknemerskunde Organiseren vanuit het perspectief van de werknemer 8 donderdagen mei 2008 februari 2009 Nijmegen, maart 2008 Wijzigingen

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Minor Goede doelen, filantropie en non-profits I Inhoudsopgave Vak: Geschiedenis van de filantropie 1 Vak: Inleiding Filantropie 1 Vak: Non-Profit and Charity Marketing 2 Vak: Verklaringen voor prosociaal

Nadere informatie

studiehandleiding Schoolorganisatie (70220366AT)

studiehandleiding Schoolorganisatie (70220366AT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

Minor Landschapsgeschiedenis

Minor Landschapsgeschiedenis Minor Landschapsgeschiedenis Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen biedt een minor Landschapsgeschiedenis aan die zich richt op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of Economics and Management

Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of Economics and Management Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of and Business Afkorting BE EOR ECO EBE FE IBA Wat is de voertaal? Nederlands Nederlands of Engels mogelijk, vanaf 2 e jaar Engels Engels Nederlands, vanaf

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Studiehandleiding Domein Cognitie Naam docent en/of vakcoördinator: Stephen Brown Aantal EC: Deel 1: 6 Deel 2: 3 Vakcode: 5022COGN9Y Studiejaar: 2014-2015 Periode: 5-6 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 1 Introductie

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Handleiding notariële bachelorscriptie

Handleiding notariële bachelorscriptie Handleiding notariële bachelorscriptie 2016-2017 1. Algemene Handleiding bachelorscriptie; contactinformatie Deze Handleiding bevat informatie over het schrijven van een bachelorscriptie Notarieel recht.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR PSYCHOBIOLOGY VAK: BEHAVIOR-BASED ROBOTICS STUDIEJAAR: 3 E JAAR

Studiewijzer BACHELOR PSYCHOBIOLOGY VAK: BEHAVIOR-BASED ROBOTICS STUDIEJAAR: 3 E JAAR Studiewijzer BACHELOR PSYCHOBIOLOGY VAK: BEHAVIOR-BASED ROBOTICS STUDIEJAAR: 3 E JAAR Semester, periode Coördinator(en) Docent(en) Studielast (EC) Vakcode : e semester, 3 e periode : Arnoud Visser : Arnoud

Nadere informatie

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60')

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Master in de IW: Kunststofverwerking College & TB Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Contacturen Stpt Coll. TB ZW Totaal ECTS Fiche per. 1 per. 2 (6 wkn) (6 wkn) Reologie* 3 24 6 50 80 ELM 7402

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C2 Management en Organisatie. Academiejaar 2015-2016. Semester: Studieomvang

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C2 Management en Organisatie. Academiejaar 2015-2016. Semester: Studieomvang Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C2 Management en Organisatie Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 u Aantal lestijden 60 Aandeel

Nadere informatie

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control Premaster Accounting and Control I The pre-master programme consists of 30 ECTS (5 courses of 6ECTS each) and runs for half a year (February till July). The pre-master programme is only to be taken by

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2017-2018 Afstudeerprogramma Supervisie Werkcollege Onderzoeksmethode Startbijeenkomst APA-DAP-15 Afstudeerprogramma 30 European Credits

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL

UITTREKSEL COURSE MANUAL BKBBTH Research Training & Bachelor Scriptie diverse docenten 12 ECTS Dit trimester begint het Research Training & Bachelor Scriptie traject met keuze uit 22 thema s. De inschrijving is geweest (17 t/m

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN Faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (REBO) Departement Bestuurs- & Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

OM JEZELF TE BLIJVEN, MOET JE VERANDEREN (J. BRANSEN) CONCEPTUEEL ONTWERP. X Methoden van Organisatieonderzoek. Voorbereiding op de masterthesis

OM JEZELF TE BLIJVEN, MOET JE VERANDEREN (J. BRANSEN) CONCEPTUEEL ONTWERP. X Methoden van Organisatieonderzoek. Voorbereiding op de masterthesis OM JEZELF TE BLIJVEN, MOET JE VERANDEREN (J. BRANSEN) CONCEPTUEEL ONTWERP Voorbereiding op de masterthesis X Methoden van Organisatieonderzoek P a g i n a 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 0 1. Conceptueel

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur gev aan opbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitd onderstaande samvatting dan kunt u dat kbaar mak bij het bureau van de

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Algemeen Management Code A1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016 Commerciële Calculaties 1 Inleiding 1.1 Doel van het leerarrangement In de toekomst zal vaak van je verwacht

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Nemas Middle Management wordt geadviseerd.

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Nemas Middle Management wordt geadviseerd. Diplomalijn Examen Niveau Management HRM hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 1 september 2014 Vastgesteld op 26 september 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1 Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk Academiejaar 2007-2008 Bijlage 1 IOUD Bachelor in het Sociaal Werk Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het Sociaal Werk 2 de

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN EXTRA KEUZENVAK Semester, periode : 2 e semester, periode 4 en 5 Coördinator(en) : Arnoud Visser en Bas Terwijn Docent(en) :

Nadere informatie

Leerlijnen BA Geschiedenis

Leerlijnen BA Geschiedenis Leerlijnen BA Geschiedenis De opleiding BA Geschiedenis kent een zevental leerlijnen: Leerlijn A (Schrijfvaardigheid) loopt via Themacollege 1 en Themacollege 2 in de propedeuse naar de twee BA2 werkcolleges.

Nadere informatie

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman Basis leergang opleider medezeggenschap Dr. Martha Meerman Wat is AIAS/UvA Onderzoek, opleidingen en conferenties over arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zeggenschap, beleid etc. Interdisciplinair, vergelijkend,

Nadere informatie