Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid"

Transcriptie

1 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid Jaarverslag 2007

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen Samenstelling Comité Activiteiten Veilig en gezond werken in het loonwerkbedrijf? Speelterreinen: veiligheid verzekerd? Vergunningen Sleutel tot succes in uw preventiebeleid? Controles, een hulpmiddel om het globaal preventieplan invulling te geven De praktisch organisatie van een evacuatieoefening Medewerking aan het 46ste Interprovinciaal Welzijnscongres Algemene Vergadering Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid Samenvattende tabel...15

3 1. Algemeen Het koninklijk besluit van 16 februari 1970 tot oprichting van een nationale adviserende raad en van provinciale comités voor de bevordering van de arbeid, was de directe aanleiding tot de oprichting van het provinciaal comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid. Wat is het provinciaal comité voor de bevordering van de arbeid? De hoofdopdracht van het comité is het welzijn op het werk bevorderen door voorlichting en vorming. Het Provinciaal Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarnaast zetelen er afgevaardigden van de onderwijsnetten, deskundigen en ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. In samenwerking met de Algemene Directie van de humanisering van de arbeid van de Federale Overheidsdienst - Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, verspreidt het comité zowel theoretische als praktische kennis om zo de arbeidsomstandigheden in de West-Vlaamse ondernemingen te verbeteren. Hoofdzakelijk gebeurt dit door informatieacties te organiseren over specifieke thema s zoals studiedagen, brochures, affiches, informatiesessies,...die al dan niet bestemd zijn voor specifieke bedrijfssectoren. Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 3

4 2. Samenstelling Comité Voorzitter De heer Paul Breyne Gouverneur Burg BRUGGE Afgevaardigd Voorzitter De heer Dirk De fauw Gedeputeerde Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES Werkgeversorganisaties Mevrouw Heidi Logghe VOKA De heer Marc Michels V.B.O. De heer Stijn Couvreur UNIZO Werknemersorganisaties De heer Francky Roels A.B.V.V. De heer Geert De Rous A.C.L.V.B. Mevrouw Sandra Lamote A.C.V. Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 4

5 Ambtenaren van de F.O.D. Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg De heer Antoon Serroen (Toezicht op het Welzijn op het Werk - Directie West-Vlaanderen) De heer Philippe Durand (Toezicht op het Welzijn op het Werk - Directie West-Vlaanderen) Afgevaardigden van het onderwijs De heer Yoeri Adams Provinciaal Onderwijs De heer De Coninck Frans Vrij onderwijs De heer Rouby Toch Gemeenschapsonderwijs Deskundigen De heer Eric Lemey De heer ir. Bernard Van Herzeele De heer Charles Demeyere (vertegenwoordiger PreBes West-Vlaanderen) Secretaris De heer Hugo Van Severen Groendienst Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES T F E Adjunct-secretaris Mevrouw Ingrid Vyvey Dienst Welzijn Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES T F E Medewerkers Mevrouw Martine Deprest Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES T F E Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 5

6 3. Activiteiten 3.1. Veilig en gezond werken in het loonwerkbedrijf? Datum: Woensdag 24 januari 2007 van u. tot u. in het Provinciaal Onderzoeks en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw (POVLT) Organisatie: het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid in samenwerking met het provinciebestuur West-Vlaanderen, het Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid, FOD WASO en de Nationale Centrale Landbouw- Service. Dhr. Ir. C. Halsberghe -.Dhr. D. Van Heddegem Loonwerkers hebben het niet makkelijk. Door de keiharde onderlinge concurrentie zijn hun uurlonen de afgelopen 5 jaar niet gestegen en dat terwijl de klanten veeleisender zijn geworden. Bovendien staan de loonwerkers door de diversificatie van teelten voor de aankoop van meer machines en dus hoge investeringen; dit allemaal in een periode dat de staal- en petroleumprijzen stijgen, hetgeen de aankoop en gebruik van landbouwmachines duurder maakt. En daar komt dan nog eens het welzijn van de loonwerker bij. Iedere loonwerker denkt wel dat hij goed bezig is. Er worden veel uren in de sector gepresteerd, zeker tijdens het seizoen, iedereen werkt keihard. Maar denken we ook wel aan de gezondheid en het welzijn van het personeel? Hoe zit het met de vele voorschriften en instructies? Hoe zit het om te werken in een hangar met asbest, zijn alle opschriften in orde? Zijn de instructies wel duidelijk aanwezig? Zijn voldoende afschermingen gemonteerd op de machines? Diverse en andere belangrijke welzijnsaspecten zijn aan bod gekomen tijdens de studieavond. Programma: Openingswoord: de heer P. Breyne, gouverneur-voorzitter Comité voor de Bevordering van de Arbeid Wetgeving en verantwoordelijkheden: de heer ir. C. Halsberghe, sociaal inspecteur Federale Overheidsdienst Welzijn op het Werk Gezondheidsaspecten in de loonwerkbedrijven: de heer dr. D. Van Heddegem, arbeidsgeneesheer-preventieadviseur IKMO Vragen aan het panel van sprekers Slotwoord: de heer L. Vanneste, voorzitter Nationale Centrale Landbouw-Service en aansluitend receptie. Moderator: de heer ir. Andre Calus,directeur POVLT. Doelpubliek: de loonwerkbedrijven, veiligheidscoördinatoren en preventieadviseurs. Deelnemers: er hebben zich 85 personen ingeschreven voor deze studieavond. Er vond een geanimeerd debat plaats. Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 6

7 3.2. Speelterreinen: veiligheid verzekerd? Datum: maandag 12 maart 2007 van 8.30 u. tot u. in de Duinse Polders te Blankenberge. Organisatie: het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering voor de Arbeid ism de Provincie West-Vlaanderen, de provinciale jeugddienst, de stad Blankenberge, de provinciale groendienst en planningsdienst van MiNaWa en de federale inspectie. In 2001 moesten twee Koninklijke Besluiten ervoor zorgen dat uitbaters hun speelterrein en speeltoestellen veilig maakten, ze zijn namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van de installaties en het terrein. Provinciaal Domein Het Zeebos Na 6 jaar was het hoog tijd voor een stand van zaken. Tijdens de studiedag kwamen veel praktijkvoorbeelden aan bod, alsook werden aan de hand van een casestudy omtrent het Zeebos, door verschillende instanties gedebatteerd over de verschillende veiligheidsaspecten. Tenslotte werd ook effectief een bezoek gebracht aan een speelterrein namelijk het Provinciaal Domein het Zeebos waarbij de aandachtspunten konden worden getoetst. Het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering voor de Arbeid wou met deze studiedag ondersteuning bieden om het speelpleinlandschap nog aantrekkelijk te maken én vooral om de uitbaters van speelterreinen vooruit te helpen. Programma: Verwelkoming: de heer Dirk De fauw, gedeputeerde en afgevaardigd voorzitter van het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid Uiteenzetting over de huidige reglementering: mevrouw ir. Maureen Logghe, attaché, FOD Econ., K.M.O., Middenstand en Energie, Afd. Regl. en Controlebeleid Praktijkgerichte benadering van terreinen: mevrouw ir. Maureen Logghe Hoe ziet het kind het speelterrein?, de heer Peter Dekeyser, stafmedewerker van Kind en Samenleving vzw Ervaringen met speeltoestellen en skate-terreinen: de heren Ronny Declercq, gedelegeerd bestuurder en Karl Verscheure, technisch coördinator van Speelokee te Kortrijk Ervaringen en evolutie in ontwerp en beheer van speelterreinen in de stad Brugge: de heer Patrick Cardinael, adjunct-diensthoofd van de Groendienst stad Brugge Casestudie aangaande de speelmogelijkheden in het provinciaal domein Zeebos: speelterrein of avonturenterrein?, de consequenties van een keuze, met medewerking van de stad Blankenberge, de provinciale jeugddienst, de provinciale groendienst en planningsdienst van MiNaWa en de federale inspectie Mogelijkheid tot vraagstelling met aansluitend plaatsbezoek (te voet) aan het provinciaal domein Zeebos (gelegen naast het congrescentrum Duinse Polders) Moderator: De heer Bernard Van Herzeele, deskundige van het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid. Doelpubliek: adviseurs en uitvoerders van overheidsbedrijven, oa. gemeenten, OCMW en van particuliere vzw s scholen, jeugddiensten, jeugdwerk, campinguitbaters, horeca. Deelnemers: er waren 106 mensen ingeschreven voor deze studienamiddag. Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 7

8 3.3. Vergunningen Sleutel tot succes in uw preventiebeleid? Datum: donderdag 12 april u. tot u. in het provinciehuis Boeverbos te Sint-Andries. Organisatie: het Comité West-Vlaanderen ter Bevordering van de Arbeid in samenwerking met de Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming. Bijzondere werksituaties vereisen ook bijzondere voorzorgen. Vergunningen kunnen daarbij wellicht helpen. Vergunningen zijn het gevolg van een risicoanalyse van niet-routine matige handelingen. Menselijk gedrag is onvoorspelbaar of juist wel voorspelbaar? Vergunningen en de daarbij gepaard gaande procedures laten de betrokkenen nadenken over de te volgen weg voor het uitvoeren van een taak. Op deze studienamiddag werd vooreerst stilgestaan bij: Wie heeft vergunningen nodig? Wanneer worden ze gebruikt? Wie is betrokken bij zowel de voorbereiding, de uitgave, de uitvoering en uiteindelijke afmelding. Verder werd aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden nog enkele bijzondere situaties belicht, zoals, afgezonderde tewerkstelling, vergrendeling en vrijgave van installaties, de vuurvergunning, vergunning voor werken in besloten ruimtes. Programma: Openingswoord: de heer P. Breyne, gouverneur -voorzitter Comité voor de Bevordering van de Arbeid Algemene situering: de heer Marc Vanderhaeghe, Contract Manager Safety of Machinery Vinçotte Internat. N.V. Hoe omgaan met afgezonderde werknemers: de heer Kurt Van De Kerckhove, Diensthoofd PB en chef kwaliteitszorg bij Pemco Vergrendelen en vrijgeven de praktijkervaring van de onderhoudsdienst, door heer Bart Pyfferoen, Maintenance Manager bij Genencor International, Brugge Vuurvergunning: de heer Johan Lozie, Hoofd Preventiedienst CNH NV Zedelgem Vergunning tot het betreden van besloten ruimtes: de heer Ronny Dumarey, Preventieadviseur Proviron NV, Oostende Moderator: Charles Demeyere, Voorzitter PreBes West-Vlaanderen. Doelpubliek: preventieadviseurs van bedrijven en instellingen in West-Vlaanderen. Deelnemers: er waren 165 mensen ingeschreven voor deze studienamiddag. Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 8

9 3.4. Controles, een hulpmiddel om het globaal preventieplan invulling te geven Datum: woensdag 2 mei 2007 van u. tot u. in het Provinciehuis Boeverbos te Sint- Andries. Organisatie: deze studienamiddag richtte zich specifiek naar directeurs, de leidinggevende functies binnen de school, geïnteresseerde lesgevers en preventieadviseurs van het basis- en secundair onderwijs. Het is belangrijk dat een school zijn opdrachten kan uitvoeren tegenover zijn leerlingen en zijn medewerkers in een omgeving waar aan ieders welzijn belang gehecht wordt. Het kennen van de groeimogelijkheden is een eerste stap om gericht acties te kunnen voeren. Aan de hand van eenvoudige controles over het goed functioneren en blijven functioneren weten wij waar de tekorten zich situeren. Voor de echt technisch gevaarlijke toestellen is het wettelijk verplicht om controles of zelfs keuringen uit te voeren door daartoe bevoegde diensten. Maar voor de andere zaken is het toch ook van groot belang om een risicoanalyse te doen. Met de kennis van de tekorten, tijdens een controle, kan een plan mét verantwoorde prioriteitenbepaling opgemaakt worden. Zo wordt controle een hulpmiddel tot planning. Om op bestaande vragen rond deze materie een antwoord te vinden organiseerde het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid deze studienamiddag Programma: Verwelkoming: de heer Dirk De fauw, gedeputeerde en afgevaardigd voorzitter Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid Controles: noodzaak en opportuniteiten: de heer Romain Debaere, preventieadviseur Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk Reglementair verplichte controles door externen of deskundigen: de heer Marc Debrabandere van AIB Vinçotte International NV Controlelijsten voor verificatie van de werksituatie: de heer Chris Tyvaert, preventieadviseur en regiomanager West-Vlaanderen van het Gemeenschapsonderwijs Aanpak vanuit de vaststellingen: de heer Frans Devloo, preventieadviseur van het OLV Ter Duinen Zeebrugge en de heer Joris Soenen, alg.directeur Hemelsdaele en St. Lodewijkscollege Brugge Vraagstelling aan het panel van sprekers Moderator: De heer Bernard Van Herzeele, deskundige van het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid. Doelpubliek: directeurs, de leidinggevende functies binnen de school, geïnteresseerde lesgevers en preventieadviseurs van het basis- en secundair onderwijs. Deelnemers: er waren 77 personen aanwezig op deze studienamiddag. Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 9

10 3.5. De praktisch organisatie van een evacuatieoefening Datum: maandag 22 oktober u. tot u. in het Provinciehuis Boeverbos te Sint- Andries. Organisatie: het Comité West-Vlaanderen ter Bevordering van de Arbeid in samenwerking met de Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming (PreBes). Dhr. C. Devos In een rampenplan staan heel wat instructies, zoals o.a. plattegronden met pictogrammen, info over de waarschuwing- en ontruimingssignalen, die ons moeten helpen bij een evacuatie (oefening). Echter, nogal wat bedrijven en instellingen ondervinden in de praktijk problemen om een leerzame efficiënte oefening te organiseren. Deze studienamiddag speelde in op de vele vragen hieromtrent. Tijdens alle uiteenzettingen kwam vooral naar voor hoe belangrijk het is om geregeld te oefenen dan wel enkel theoretisch in orde te zijn met het noodplan. Bij een oefening komen de knelpunten duidelijk en zo kan men de daaropvolgende keer de nodige acties ondernemen om deze te vermijden. En er werd op deze namiddag niet enkel gepraat over een evacuatieoefening, maar er was ook plots een heuse echte evacuatieoefening van het ganse gebouw Boeverbos. Aansluitend was er een demonstratie van DOVO. De aanwezige pers van De Standaard en regionale televisie Focus WTV hebben allebei over deze namiddag verslag gebracht. Tevens werd de evacuatieoefening door de IDBW van het provinciebestuur grondig geëvalueerd. Zo kwam tot uiting, dat de pictogrammen van de nooduitgangen aan de raadzaal onvoldoende aangeduid staan, de sirene daar niet zo goed hoorbaar was en dat er op sommige plaatsen géén of te weinig personeel Eerste Interventieploeg zijn die een evacuatie kunnen begeleiden. Het was een zeer boeiende en actieve studienamiddag met als hoofdboodschap, een evacuatieoefening; gewoon doen. Programma: Openingswoord: de heer P. Breyne, gouverneur -voorzitter Comité voor de Bevordering van de Arbeid Probleemsituering en wettelijke verplichtingen: de heer C. Devos, European EH&S manager bij Genencor International De organisatie van een evacuatieoefening: de heer P. Samyn, Opleidingscoördinator Brandweeropleidingen WOBRA vzw, Roeselare Praktische organisatie van een evacuatieoefeningen in het Provinciehuis Boeverbos, aansluitend demonstratie materiaal DOVO Korte toelichting scenario s uit diverse sectoren. Ervaringen met evacuatieoefeningen in scholen: de heer Jan Masschaele scholen en een verzorgingsinstelling. Hoe gaat men te werk bij een bommelding? Ervaring uit de industrie: de heer Patrick Snauwaert, preventieadviseur Daikin Europe NV Oostende Praktische uitwerking door DOVO: de heer Gunther Haustrate Commandant DOVO Evaluatie van een evacuatie: mevrouw Pia Blommaert Moderator: C. Devos, European EH&S manager bij Genencor International Doelpubliek: de preventieadviseurs van bedrijven en instellingen in West-Vlaanderen. Deelnemers: door het grote succes van deze activiteit hebben we niet iedereen die zich inschreef kunnen laten deelnemen. In totaal hebben 217 personen geïnteresseerd deelgenomen. Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 10

11 3.6. De organisatie van het welzijn bij wegenwerken Datum: dinsdag 20 november 2007 van 8.30 u. tot u. in het Provinciehuis Boeverbos te Sint-Andries. (Brugge) Organisatie: Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Infrastructuur, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de stad Kuurne, het Nationaal Opleidingscentrum, het Nationaal Actiecomité voor veiligheid en hygiëne in het bouwbedrijf, de Bouwunie, Confederatie Bouw en Vlawebo, ABVV, ACLVB, ACV en politiezone VLAS. Bij openbare werken bestaan er nog heel wat vragen inzake de organisatie van het welzijn. Zo zijn er onder andere vragen over de toepassing van de gewestelijke reglementering inzake wegsignalisatie of over wie moet er coördineren ter plaatse als diverse overheidsinstanties gemoeid zijn met de werkzaamheden. Of hoe kan de overheid optreden tegen onwillige aannemers?... Dhr. C. Caestecker Arbeidsongevallen zijn tijdens dergelijke werken helaas niet volledig uit te sluiten, doch een preventief beleid kan veel leed voorkomen. Om deze vragen te beantwoorden en om een goed preventief beleid te kunnen voeren, organiseerde het Comité West- Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid deze studievoormiddag. Programma: Openingswoord: de heer Paul Breyne, gouverneur, voorzitter van het Comité West- Vlaanderen voor de Bevordering voor de Arbeid Algemeen kader- probleemstelling: de heer Chris Caestecker, administrateur generaal van het Agentschap Infrastructuur Wegvergunningen: de heer Dirk Van Belle, directeur van de dienst COOP van de provincie West-Vlaanderen Ervaringen van een gemeentebestuur op het vlak van wegvergunningen, signalisatie en toezicht: de heer Benny Staelens, commissaris politiezone Vlas, preventieadviseur Welzijn bij wegenwerken: reglementering en ervaringen van de Inspectie voor het Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW): Inspecteur ir. Philippe Durand, TWW West-Vlaanderen De sectorale welzijnscampagne wegenwerken: de heer Roland Delarue, Regioverantwoordelijke Noord NAVB Vragen aan het panel Moderator: dhr. ir. Bernard Van Herzeele, deskundige van het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid. Doelpubliek: de overheid, federaal, gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk, de aannemers van wegenwerken, preventieadviseurs, interne en externe preventiediensten, studiebureaus. Deelnemers: er hebben 88 personen deelgenomen aan deze studievoormiddag. Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 11

12 4. Medewerking aan het 46ste Interprovinciaal Welzijnscongres De zorg voor duurzaam welzijn van alle werknemers Datum: donderdag 31 mei juni 2007 het hotel NH Molenvijver Genk Organisatie: Het Comité Limburg voor de Bevordering voor de Arbeid met de medewerking FOD WASO, de provinciale comités van Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams- Brabant, het Actiecomité Brussel, PreBes en de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren. Korte samenvatting van het programma: De heer prof. Christian Deneve, directeur-generaal Algemene directie Humanisering van de arbeid en dagvoorzitter bracht het welkomswoord en Minister van Werk de heer Peter Vanvelthoven opende het congres. In het onderdeel Wie zijn vandaag de werknemers in de bedrijven en organisaties? gaf de heer Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB een uiteenzetting van een aantal belangrijke aandachtspunten: ongeveer 12% van de schoolverlaters beschikt niet over kwalificaties die aansluiten bij de arbeidsmarkt. En interim-arbeid is een grote toegangspoort voor jongeren naar een onderneming toe. Alsook zou toch meer aandacht moeten worden besteed aan bijzondere doelgroepen zoals mensen met een handicap, ouderen, allochtonen. Diversiteit kan in dat opzicht een adequaat antwoord zijn op deze vragen. In het thema Beleidsstrategie in verband met welzijn op het werk, geïntegreerd in het personeelsbeleid, gaf mevrouw Kerstien Van Bulck, HRM provincie Antwerpen een beduidend nieuwe visie van een HRM beleid. Met 4 praktijkvoorbeelden werden diversiteit op de werkvloer verder toegelicht. De heer Leon Vliegen, business HR manager bij Borealis gaf aan hoe in hun multinationaal bedrijf In de realiteit omgaat met de culturele verschillen van de diverse nationaliteiten. De heer Ronny Bols, gedelegeerd bestuurder van Eribel, bracht in zijn uiteenzetting Diversiteitsplan allochtonen op de werkvloer en wat daar verder komt bij kijken dat allochtonen, ouderen en personen met een arbeidshandicap zeker nog een functie kunnen hebben in de bouwsector, mits goede begeleiding. Diversiteitsplan : hoe breng je begrijpbare instructies op de werkvloer, werd door de heer Wim Verhaert, preventieadviseur bij Vanhout nv. toegelicht. Hij gaf ondermeer aan dat bijvoorbeeld een cursus in hoe omgaan met vooroordelen en discriminatie voor de werknemers, het inschakelen van oudere werknemers als mentor, een sterke ondersteuning kunnen zijn in een het globaal personeelsbeleid. Het thema van de heer dr. Philippe Kiss, preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bij Securex, handelde over het onderwerp Welzijnsbeleid voor ouderen diversiteit vergt creativiteit. Met een aantal gerichte maatregelen zoals: aangepaste opleidingen, stimuleren van lichaamsbeweging, kunnen we ervoor zorgen dat we de ervaring en kennis van deze oudere werknemers verder kan worden benut in een organisatie. Duurzaam personeel- en welzijnsbeleid was het hoofdthema van de tweede dag. De heer Eddy Eyckmans, PreBes voorzitter Limburg en Group Health & Safety manager bij Borealis was dagvoorzitter. Werken aan werkgoesting was een zeer boeiend relaas van een Nederlands onderzoek inzake werktevredenheid, door de heer dr. Frank Lambrechts, arbeids- en organisatiepsycholoog van de Universiteit Hasselt gebracht. Dat slechts 15% van de Nederlands werknemers goedgezind naar het werk trekken deed heel wat aanwezigen fronsen. Overleg en inspraak en zelfs samenspraak, mogelijkheden om zich te ontplooien en een goeie balans werk- privé waren kernwoorden ter oplossing van dit gegeven. In de volgende drie praktijkvoorbeelden werd de vorige stelling verder uitgewerkt. In de uiteenzetting over Diversiteit een mentaliteit gaf mevrouw Anne Lesandré, manager personeelszaken bij Care nv, aan hoe ze in hun bedrijf tewerk gaan. Taalcursussen, vertalingen op belangrijke vergaderingen, hen respecteren op het vlak van geloof en eetgewoonten, kunnen o.a. bijdragen tot het goed voelen van je werknemers. Mevrouw Sara Mertens, HR-manager en de heer Chris Depauw, Senior Health & Safety specialist van FedEx Express gaven verder concrete voorbeelden hoe je een duurzaam welzijnsbeleid kan voeren. Interne bevragingen onder hun personeel gaf mee richting aan het gevoerde personeelsbe- Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 12

13 leid. Inspraak en betrokkenheid kunnen wel degelijk leiden tot een veiliger en aangenamer werksfeer. Dat ergonomisch werken zelfs economisch werken kan worden, werd toegelicht door mevrouw Huget Désiron, Europees ergonome-ergotherapeute en zaakvoerder van Arbeids Consulting Team (ACT). Ergonomisch denken moet een middel worden om mensen in staat te stellen om het werk goed en vooral blijvend graag te doen. Onder de grote noemer Wederzijds respect op het werk bracht mevrouw Sofie Saelaert, HR deskundige bij De Lijn het thema Diversiteit als faciliterende factor voor welzijn op het werk. Inspanningen inzake kinderopvang, creativiteit in werktijden en vakantieplanning, en evenredige participatie van alle kansengroepen onder het personeel, zijn echt lonend. De heer Bertin Desmidt, vicevoorzitter PreBes en preventieadviseur bij het Dienstverleningscentrum Heilig Hart, gaf als laatste spreker een situatie schets van De aanpak van een preventiebeleid met een zeer diverse personeelsbezetting in de verzorgingsector. Tenslotte was er een afsluitend debat met de sociale partners en vertegenwoordigers van de Beroepsvereniging van arbeidsgeneesheren, Agoria, Voka en PreBes, begeleidt door mevrouw Hilde Claes, afgevaardigd voorzitter en gedeputeerde Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid. Deelnemers: een 115 personen namen deel aan deze twee studiedagen. Doelpubliek: Werkgevers, HR-managers bedrijven, preventieadviseurs. Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 13

14 5. Algemene Vergadering Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid Maandag 5 maart 2007 in het Provinciaal Hof te Brugge Aanwezig: dhr. Paul Breyne, Gouverneur-Voorzitter, dhr. Frans De Coninck, dhr. Romain Debaere, dhr. Charles Demeyere, dhr. Johnny Deplancke, dhr. Geert De Rous; dhr. Eric Lemey; dhr. Marc Michels, dhr. Francky Roels, dhr. Antoon Serroen, dhr. Bernard Van Herzeele, dhr. Eric Van Poucke, dhr.hugo Van Severen, secretaris, mevr. Ingrid Vyvey, adjunct-secretaris, mevr. Virgenie Ryckewaert (verslaggeving) Verontschuldigd:dhr. Dirk De fauw, gedeputeerde -afgevaardigd voorzitter, dhr. Stijn Couvreur, dhr. Johan Debonnet, dhr. André Defoort, dhr. Christian Deneve, mevr. Hermine Torck Agenda: Verslag activiteiten 2006 Stand van zaken activiteiten 2007 Planning van de afdeling van de humanisering en bevordering van de arbeid Vaststelling programma 2008 De vergadering werd voorgezeten door de heer Paul Breyne, de gouverneur-voorzitter. Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 14

15 6. Samenvattende tabel Overzicht activiteiten Comité West-Vlaanderen ter Bevordering van de Arbeid 2007 Datum Plaats Vorm Thema Organisatoren Doelgroep Aantal 24/1/2007 Provinciaal Onderzoeksen Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw (POVLT) Studieavond Veilig en gezond werken in het loonwerkbedrijf? Comité West-Vlaanderen ter Bevordering van de Arbeid m.m.v. comité Oost- Vlaanderen Loonwerkbedrijven, veiligheidscoördinatoren, preventieadviseurs 85 5/3/2007 Provinciaal Hof te Brugge Algemene vergadering 12/03/2007 Duinse Polders Blankenberge 12/4/2007 Provinciehuis Boeverbos te Sint-Andries 2/5/2007 Provinciehuis Boeverbos te Sint-Andries 31/5/2007-1/6/2007 Hotel NH Molenvijver Genk 22/10/2007 Provinciehuis Boeverbos te Sint-Andries 20/11/2007 Provinciehuis Boeverbos te Sint-Andries Goedkeuring verslag 2006 vaststellen programma 2008 Comité West-Vlaanderen ter Bevordering van de Arbeid Studiedag Veiligheid op speelterreinen Comité West-Vlaanderen ter Bevordering van de Arbeid Studienamiddag Studienamiddag Interprovinciaal Congres Welzijn op het Werk Vergunningen sleutel tot succes in uw preventiebeleid? Vuurvergunning, afgezonderde werknemers, etc Controles, een hulpmiddel voor het globaal preventieplan De zorg voor duurzaam welzijn van alle werknemers PreBes m.m.v. Comité West- Vlaanderen Bevordering van de Arbeid Comité West-Vlaanderen ter Bevordering van de Arbeid Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid m.m.v. de provinciale comités Studienamiddag Evacuatieoefening PreBes m.m.v. Comité West- Vlaanderen ter Bevordering van de Arbeid Studievoormiddag De organisatie van het welzijn bij wegenwerken Comité West-Vlaanderen ter Bevordering van de Arbeid Leden van de algemene 15 vergadering en deskundigen Erkende speelpleinwerking, 106 campingsector, horeca, scholen en openbare besturen Preventieadviseurs 165 Directies en preventieadviseurs van de schoolinrichtingen (lager- en middelbaar onderwijs) Directies van private en openbare bedrijven, preventieadviseurs, HRM Preventieadviseurs bedrijven en instellingen Openbare besturen (vooral gemeenten) en private bouwondernemingen Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 15

Voorjaar. Prevent Opleidingen

Voorjaar. Prevent Opleidingen Voorjaar 2009 Prevent Opleidingen Inhoud Wie we zijn 4 Een multidisciplinair kennisinstituut 4 Consultancy 4 Onze opleidingen 5 Praktijkgerichte opleidingen 5 In company 5 Lucina-Academy for Working Life

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT. Evaluatie van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk

ONDERZOEKSRAPPORT. Evaluatie van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk Evaluatie van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk Waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk ONDERZOEKSRAPPORT FOD Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 TRAINING COACHING ADVIES Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming?

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? // Een handboek voor de toepassing van CAO nummer 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid Algemene Centrale ABVV Hoogstraat 26-28 1000 Brussel

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

TAAL- EN INTERCULTURALISERINGSBELEID VOOR DE OPLEIDINGEN POLYVALENT VERZORGENDE AIDE GÉRIATRIQUE JANUARI JUNI 2003

TAAL- EN INTERCULTURALISERINGSBELEID VOOR DE OPLEIDINGEN POLYVALENT VERZORGENDE AIDE GÉRIATRIQUE JANUARI JUNI 2003 Centrum voor Taal en Migratie Steunpunt Nederlands als Tweede Taal TAAL- EN INTERCULTURALISERINGSBELEID VOOR DE OPLEIDINGEN POLYVALENT VERZORGENDE AIDE GÉRIATRIQUE JANUARI JUNI 2003 Voorgelegd aan Vlaamse

Nadere informatie

Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR.

Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR. Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR. COLOFON Duurzaam werken. Enkele suggesties voor syndicalisten die

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG JAARVERSLAG 2007 Colofon Opdrachtgever Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

DURFdenken spreken handelen

DURFdenken spreken handelen v.u. Georges De Batselier Jacob Jordaensstraat 17 / 1000 Brussel 1 DURFdenken spreken handelen VORMINGS BROCHURE 2012 2013 I n h o u d PG 3 PG 4 PG 5 PG 5 PG 6 PG 7 PG 7 Voorwoord Contactgegevens Vormingsdienst

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord 1. Sociale meerwaarden als leidraad 2. Kansen voor iedereen 4. Dienstverlening met een warm hart 6

Inhoudstafel. Voorwoord 1. Sociale meerwaarden als leidraad 2. Kansen voor iedereen 4. Dienstverlening met een warm hart 6 Jaarverslag 2009 Inhoudstafel Voorwoord 1 Sociale meerwaarden als leidraad 2 Kansen voor iedereen 4 Dienstverlening met een warm hart 6 Tewerkstelling met respect voor ieders eigenheid 9 Empowerment, sleutel

Nadere informatie

TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING

TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING DOSSIER 1 DIVERS EN DUURZAAM Tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap en re-integratie of retentie van personen met een verworven

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door:

Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten (PC 140.05) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij

Nadere informatie

werkingsverslag erov 2010 Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw

werkingsverslag erov 2010 Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw werkingsverslag erov 2010 Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw inhoudsopgave 3 Ten geleide 4 Vorming en begeleiding voor de Oost-Vlaamse kmo 4 Langlopend vormings- en begeleidingsprogramma 5 Kortlopende

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG 2014

WERKINGSVERSLAG 2014 WERKINGSVERSLAG 2014 Pagina 1 ECONOMISCHE RAAD VOOR OOST-VLAANDEREN MISSIE De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw heeft als missie de verbetering van de sociaal-economische structuur en de ondersteuning

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Goede praktijken van instroom kansengroepen

Goede praktijken van instroom kansengroepen Goede praktijken van instroom kansengroepen Goede praktijken van instroom kansengroepen Administratie Werkgelegenheid De auteur is Marleen Velleman van het Steunpunt Lokale Netwerken (SLN) met medewerking

Nadere informatie

Kinderopvang. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. respectvol verdraagzaam mondig. positief kritisch leergierig

Kinderopvang. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. respectvol verdraagzaam mondig. positief kritisch leergierig respectvol verdraagzaam mondig positief kritisch leergierig verantwoordelijk geëngageerd sociaal zelfstandig creatief Kinderopvang in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap De sleutel voor gelijke

Nadere informatie