Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid"

Transcriptie

1 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid Jaarverslag 2007

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen Samenstelling Comité Activiteiten Veilig en gezond werken in het loonwerkbedrijf? Speelterreinen: veiligheid verzekerd? Vergunningen Sleutel tot succes in uw preventiebeleid? Controles, een hulpmiddel om het globaal preventieplan invulling te geven De praktisch organisatie van een evacuatieoefening Medewerking aan het 46ste Interprovinciaal Welzijnscongres Algemene Vergadering Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid Samenvattende tabel...15

3 1. Algemeen Het koninklijk besluit van 16 februari 1970 tot oprichting van een nationale adviserende raad en van provinciale comités voor de bevordering van de arbeid, was de directe aanleiding tot de oprichting van het provinciaal comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid. Wat is het provinciaal comité voor de bevordering van de arbeid? De hoofdopdracht van het comité is het welzijn op het werk bevorderen door voorlichting en vorming. Het Provinciaal Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarnaast zetelen er afgevaardigden van de onderwijsnetten, deskundigen en ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. In samenwerking met de Algemene Directie van de humanisering van de arbeid van de Federale Overheidsdienst - Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, verspreidt het comité zowel theoretische als praktische kennis om zo de arbeidsomstandigheden in de West-Vlaamse ondernemingen te verbeteren. Hoofdzakelijk gebeurt dit door informatieacties te organiseren over specifieke thema s zoals studiedagen, brochures, affiches, informatiesessies,...die al dan niet bestemd zijn voor specifieke bedrijfssectoren. Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 3

4 2. Samenstelling Comité Voorzitter De heer Paul Breyne Gouverneur Burg BRUGGE Afgevaardigd Voorzitter De heer Dirk De fauw Gedeputeerde Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES Werkgeversorganisaties Mevrouw Heidi Logghe VOKA De heer Marc Michels V.B.O. De heer Stijn Couvreur UNIZO Werknemersorganisaties De heer Francky Roels A.B.V.V. De heer Geert De Rous A.C.L.V.B. Mevrouw Sandra Lamote A.C.V. Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 4

5 Ambtenaren van de F.O.D. Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg De heer Antoon Serroen (Toezicht op het Welzijn op het Werk - Directie West-Vlaanderen) De heer Philippe Durand (Toezicht op het Welzijn op het Werk - Directie West-Vlaanderen) Afgevaardigden van het onderwijs De heer Yoeri Adams Provinciaal Onderwijs De heer De Coninck Frans Vrij onderwijs De heer Rouby Toch Gemeenschapsonderwijs Deskundigen De heer Eric Lemey De heer ir. Bernard Van Herzeele De heer Charles Demeyere (vertegenwoordiger PreBes West-Vlaanderen) Secretaris De heer Hugo Van Severen Groendienst Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES T F E Adjunct-secretaris Mevrouw Ingrid Vyvey Dienst Welzijn Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES T F E Medewerkers Mevrouw Martine Deprest Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES T F E Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 5

6 3. Activiteiten 3.1. Veilig en gezond werken in het loonwerkbedrijf? Datum: Woensdag 24 januari 2007 van u. tot u. in het Provinciaal Onderzoeks en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw (POVLT) Organisatie: het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid in samenwerking met het provinciebestuur West-Vlaanderen, het Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid, FOD WASO en de Nationale Centrale Landbouw- Service. Dhr. Ir. C. Halsberghe -.Dhr. D. Van Heddegem Loonwerkers hebben het niet makkelijk. Door de keiharde onderlinge concurrentie zijn hun uurlonen de afgelopen 5 jaar niet gestegen en dat terwijl de klanten veeleisender zijn geworden. Bovendien staan de loonwerkers door de diversificatie van teelten voor de aankoop van meer machines en dus hoge investeringen; dit allemaal in een periode dat de staal- en petroleumprijzen stijgen, hetgeen de aankoop en gebruik van landbouwmachines duurder maakt. En daar komt dan nog eens het welzijn van de loonwerker bij. Iedere loonwerker denkt wel dat hij goed bezig is. Er worden veel uren in de sector gepresteerd, zeker tijdens het seizoen, iedereen werkt keihard. Maar denken we ook wel aan de gezondheid en het welzijn van het personeel? Hoe zit het met de vele voorschriften en instructies? Hoe zit het om te werken in een hangar met asbest, zijn alle opschriften in orde? Zijn de instructies wel duidelijk aanwezig? Zijn voldoende afschermingen gemonteerd op de machines? Diverse en andere belangrijke welzijnsaspecten zijn aan bod gekomen tijdens de studieavond. Programma: Openingswoord: de heer P. Breyne, gouverneur-voorzitter Comité voor de Bevordering van de Arbeid Wetgeving en verantwoordelijkheden: de heer ir. C. Halsberghe, sociaal inspecteur Federale Overheidsdienst Welzijn op het Werk Gezondheidsaspecten in de loonwerkbedrijven: de heer dr. D. Van Heddegem, arbeidsgeneesheer-preventieadviseur IKMO Vragen aan het panel van sprekers Slotwoord: de heer L. Vanneste, voorzitter Nationale Centrale Landbouw-Service en aansluitend receptie. Moderator: de heer ir. Andre Calus,directeur POVLT. Doelpubliek: de loonwerkbedrijven, veiligheidscoördinatoren en preventieadviseurs. Deelnemers: er hebben zich 85 personen ingeschreven voor deze studieavond. Er vond een geanimeerd debat plaats. Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 6

7 3.2. Speelterreinen: veiligheid verzekerd? Datum: maandag 12 maart 2007 van 8.30 u. tot u. in de Duinse Polders te Blankenberge. Organisatie: het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering voor de Arbeid ism de Provincie West-Vlaanderen, de provinciale jeugddienst, de stad Blankenberge, de provinciale groendienst en planningsdienst van MiNaWa en de federale inspectie. In 2001 moesten twee Koninklijke Besluiten ervoor zorgen dat uitbaters hun speelterrein en speeltoestellen veilig maakten, ze zijn namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van de installaties en het terrein. Provinciaal Domein Het Zeebos Na 6 jaar was het hoog tijd voor een stand van zaken. Tijdens de studiedag kwamen veel praktijkvoorbeelden aan bod, alsook werden aan de hand van een casestudy omtrent het Zeebos, door verschillende instanties gedebatteerd over de verschillende veiligheidsaspecten. Tenslotte werd ook effectief een bezoek gebracht aan een speelterrein namelijk het Provinciaal Domein het Zeebos waarbij de aandachtspunten konden worden getoetst. Het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering voor de Arbeid wou met deze studiedag ondersteuning bieden om het speelpleinlandschap nog aantrekkelijk te maken én vooral om de uitbaters van speelterreinen vooruit te helpen. Programma: Verwelkoming: de heer Dirk De fauw, gedeputeerde en afgevaardigd voorzitter van het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid Uiteenzetting over de huidige reglementering: mevrouw ir. Maureen Logghe, attaché, FOD Econ., K.M.O., Middenstand en Energie, Afd. Regl. en Controlebeleid Praktijkgerichte benadering van terreinen: mevrouw ir. Maureen Logghe Hoe ziet het kind het speelterrein?, de heer Peter Dekeyser, stafmedewerker van Kind en Samenleving vzw Ervaringen met speeltoestellen en skate-terreinen: de heren Ronny Declercq, gedelegeerd bestuurder en Karl Verscheure, technisch coördinator van Speelokee te Kortrijk Ervaringen en evolutie in ontwerp en beheer van speelterreinen in de stad Brugge: de heer Patrick Cardinael, adjunct-diensthoofd van de Groendienst stad Brugge Casestudie aangaande de speelmogelijkheden in het provinciaal domein Zeebos: speelterrein of avonturenterrein?, de consequenties van een keuze, met medewerking van de stad Blankenberge, de provinciale jeugddienst, de provinciale groendienst en planningsdienst van MiNaWa en de federale inspectie Mogelijkheid tot vraagstelling met aansluitend plaatsbezoek (te voet) aan het provinciaal domein Zeebos (gelegen naast het congrescentrum Duinse Polders) Moderator: De heer Bernard Van Herzeele, deskundige van het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid. Doelpubliek: adviseurs en uitvoerders van overheidsbedrijven, oa. gemeenten, OCMW en van particuliere vzw s scholen, jeugddiensten, jeugdwerk, campinguitbaters, horeca. Deelnemers: er waren 106 mensen ingeschreven voor deze studienamiddag. Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 7

8 3.3. Vergunningen Sleutel tot succes in uw preventiebeleid? Datum: donderdag 12 april u. tot u. in het provinciehuis Boeverbos te Sint-Andries. Organisatie: het Comité West-Vlaanderen ter Bevordering van de Arbeid in samenwerking met de Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming. Bijzondere werksituaties vereisen ook bijzondere voorzorgen. Vergunningen kunnen daarbij wellicht helpen. Vergunningen zijn het gevolg van een risicoanalyse van niet-routine matige handelingen. Menselijk gedrag is onvoorspelbaar of juist wel voorspelbaar? Vergunningen en de daarbij gepaard gaande procedures laten de betrokkenen nadenken over de te volgen weg voor het uitvoeren van een taak. Op deze studienamiddag werd vooreerst stilgestaan bij: Wie heeft vergunningen nodig? Wanneer worden ze gebruikt? Wie is betrokken bij zowel de voorbereiding, de uitgave, de uitvoering en uiteindelijke afmelding. Verder werd aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden nog enkele bijzondere situaties belicht, zoals, afgezonderde tewerkstelling, vergrendeling en vrijgave van installaties, de vuurvergunning, vergunning voor werken in besloten ruimtes. Programma: Openingswoord: de heer P. Breyne, gouverneur -voorzitter Comité voor de Bevordering van de Arbeid Algemene situering: de heer Marc Vanderhaeghe, Contract Manager Safety of Machinery Vinçotte Internat. N.V. Hoe omgaan met afgezonderde werknemers: de heer Kurt Van De Kerckhove, Diensthoofd PB en chef kwaliteitszorg bij Pemco Vergrendelen en vrijgeven de praktijkervaring van de onderhoudsdienst, door heer Bart Pyfferoen, Maintenance Manager bij Genencor International, Brugge Vuurvergunning: de heer Johan Lozie, Hoofd Preventiedienst CNH NV Zedelgem Vergunning tot het betreden van besloten ruimtes: de heer Ronny Dumarey, Preventieadviseur Proviron NV, Oostende Moderator: Charles Demeyere, Voorzitter PreBes West-Vlaanderen. Doelpubliek: preventieadviseurs van bedrijven en instellingen in West-Vlaanderen. Deelnemers: er waren 165 mensen ingeschreven voor deze studienamiddag. Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 8

9 3.4. Controles, een hulpmiddel om het globaal preventieplan invulling te geven Datum: woensdag 2 mei 2007 van u. tot u. in het Provinciehuis Boeverbos te Sint- Andries. Organisatie: deze studienamiddag richtte zich specifiek naar directeurs, de leidinggevende functies binnen de school, geïnteresseerde lesgevers en preventieadviseurs van het basis- en secundair onderwijs. Het is belangrijk dat een school zijn opdrachten kan uitvoeren tegenover zijn leerlingen en zijn medewerkers in een omgeving waar aan ieders welzijn belang gehecht wordt. Het kennen van de groeimogelijkheden is een eerste stap om gericht acties te kunnen voeren. Aan de hand van eenvoudige controles over het goed functioneren en blijven functioneren weten wij waar de tekorten zich situeren. Voor de echt technisch gevaarlijke toestellen is het wettelijk verplicht om controles of zelfs keuringen uit te voeren door daartoe bevoegde diensten. Maar voor de andere zaken is het toch ook van groot belang om een risicoanalyse te doen. Met de kennis van de tekorten, tijdens een controle, kan een plan mét verantwoorde prioriteitenbepaling opgemaakt worden. Zo wordt controle een hulpmiddel tot planning. Om op bestaande vragen rond deze materie een antwoord te vinden organiseerde het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid deze studienamiddag Programma: Verwelkoming: de heer Dirk De fauw, gedeputeerde en afgevaardigd voorzitter Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid Controles: noodzaak en opportuniteiten: de heer Romain Debaere, preventieadviseur Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk Reglementair verplichte controles door externen of deskundigen: de heer Marc Debrabandere van AIB Vinçotte International NV Controlelijsten voor verificatie van de werksituatie: de heer Chris Tyvaert, preventieadviseur en regiomanager West-Vlaanderen van het Gemeenschapsonderwijs Aanpak vanuit de vaststellingen: de heer Frans Devloo, preventieadviseur van het OLV Ter Duinen Zeebrugge en de heer Joris Soenen, alg.directeur Hemelsdaele en St. Lodewijkscollege Brugge Vraagstelling aan het panel van sprekers Moderator: De heer Bernard Van Herzeele, deskundige van het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid. Doelpubliek: directeurs, de leidinggevende functies binnen de school, geïnteresseerde lesgevers en preventieadviseurs van het basis- en secundair onderwijs. Deelnemers: er waren 77 personen aanwezig op deze studienamiddag. Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 9

10 3.5. De praktisch organisatie van een evacuatieoefening Datum: maandag 22 oktober u. tot u. in het Provinciehuis Boeverbos te Sint- Andries. Organisatie: het Comité West-Vlaanderen ter Bevordering van de Arbeid in samenwerking met de Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming (PreBes). Dhr. C. Devos In een rampenplan staan heel wat instructies, zoals o.a. plattegronden met pictogrammen, info over de waarschuwing- en ontruimingssignalen, die ons moeten helpen bij een evacuatie (oefening). Echter, nogal wat bedrijven en instellingen ondervinden in de praktijk problemen om een leerzame efficiënte oefening te organiseren. Deze studienamiddag speelde in op de vele vragen hieromtrent. Tijdens alle uiteenzettingen kwam vooral naar voor hoe belangrijk het is om geregeld te oefenen dan wel enkel theoretisch in orde te zijn met het noodplan. Bij een oefening komen de knelpunten duidelijk en zo kan men de daaropvolgende keer de nodige acties ondernemen om deze te vermijden. En er werd op deze namiddag niet enkel gepraat over een evacuatieoefening, maar er was ook plots een heuse echte evacuatieoefening van het ganse gebouw Boeverbos. Aansluitend was er een demonstratie van DOVO. De aanwezige pers van De Standaard en regionale televisie Focus WTV hebben allebei over deze namiddag verslag gebracht. Tevens werd de evacuatieoefening door de IDBW van het provinciebestuur grondig geëvalueerd. Zo kwam tot uiting, dat de pictogrammen van de nooduitgangen aan de raadzaal onvoldoende aangeduid staan, de sirene daar niet zo goed hoorbaar was en dat er op sommige plaatsen géén of te weinig personeel Eerste Interventieploeg zijn die een evacuatie kunnen begeleiden. Het was een zeer boeiende en actieve studienamiddag met als hoofdboodschap, een evacuatieoefening; gewoon doen. Programma: Openingswoord: de heer P. Breyne, gouverneur -voorzitter Comité voor de Bevordering van de Arbeid Probleemsituering en wettelijke verplichtingen: de heer C. Devos, European EH&S manager bij Genencor International De organisatie van een evacuatieoefening: de heer P. Samyn, Opleidingscoördinator Brandweeropleidingen WOBRA vzw, Roeselare Praktische organisatie van een evacuatieoefeningen in het Provinciehuis Boeverbos, aansluitend demonstratie materiaal DOVO Korte toelichting scenario s uit diverse sectoren. Ervaringen met evacuatieoefeningen in scholen: de heer Jan Masschaele scholen en een verzorgingsinstelling. Hoe gaat men te werk bij een bommelding? Ervaring uit de industrie: de heer Patrick Snauwaert, preventieadviseur Daikin Europe NV Oostende Praktische uitwerking door DOVO: de heer Gunther Haustrate Commandant DOVO Evaluatie van een evacuatie: mevrouw Pia Blommaert Moderator: C. Devos, European EH&S manager bij Genencor International Doelpubliek: de preventieadviseurs van bedrijven en instellingen in West-Vlaanderen. Deelnemers: door het grote succes van deze activiteit hebben we niet iedereen die zich inschreef kunnen laten deelnemen. In totaal hebben 217 personen geïnteresseerd deelgenomen. Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 10

11 3.6. De organisatie van het welzijn bij wegenwerken Datum: dinsdag 20 november 2007 van 8.30 u. tot u. in het Provinciehuis Boeverbos te Sint-Andries. (Brugge) Organisatie: Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Infrastructuur, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de stad Kuurne, het Nationaal Opleidingscentrum, het Nationaal Actiecomité voor veiligheid en hygiëne in het bouwbedrijf, de Bouwunie, Confederatie Bouw en Vlawebo, ABVV, ACLVB, ACV en politiezone VLAS. Bij openbare werken bestaan er nog heel wat vragen inzake de organisatie van het welzijn. Zo zijn er onder andere vragen over de toepassing van de gewestelijke reglementering inzake wegsignalisatie of over wie moet er coördineren ter plaatse als diverse overheidsinstanties gemoeid zijn met de werkzaamheden. Of hoe kan de overheid optreden tegen onwillige aannemers?... Dhr. C. Caestecker Arbeidsongevallen zijn tijdens dergelijke werken helaas niet volledig uit te sluiten, doch een preventief beleid kan veel leed voorkomen. Om deze vragen te beantwoorden en om een goed preventief beleid te kunnen voeren, organiseerde het Comité West- Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid deze studievoormiddag. Programma: Openingswoord: de heer Paul Breyne, gouverneur, voorzitter van het Comité West- Vlaanderen voor de Bevordering voor de Arbeid Algemeen kader- probleemstelling: de heer Chris Caestecker, administrateur generaal van het Agentschap Infrastructuur Wegvergunningen: de heer Dirk Van Belle, directeur van de dienst COOP van de provincie West-Vlaanderen Ervaringen van een gemeentebestuur op het vlak van wegvergunningen, signalisatie en toezicht: de heer Benny Staelens, commissaris politiezone Vlas, preventieadviseur Welzijn bij wegenwerken: reglementering en ervaringen van de Inspectie voor het Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW): Inspecteur ir. Philippe Durand, TWW West-Vlaanderen De sectorale welzijnscampagne wegenwerken: de heer Roland Delarue, Regioverantwoordelijke Noord NAVB Vragen aan het panel Moderator: dhr. ir. Bernard Van Herzeele, deskundige van het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid. Doelpubliek: de overheid, federaal, gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk, de aannemers van wegenwerken, preventieadviseurs, interne en externe preventiediensten, studiebureaus. Deelnemers: er hebben 88 personen deelgenomen aan deze studievoormiddag. Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 11

12 4. Medewerking aan het 46ste Interprovinciaal Welzijnscongres De zorg voor duurzaam welzijn van alle werknemers Datum: donderdag 31 mei juni 2007 het hotel NH Molenvijver Genk Organisatie: Het Comité Limburg voor de Bevordering voor de Arbeid met de medewerking FOD WASO, de provinciale comités van Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams- Brabant, het Actiecomité Brussel, PreBes en de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren. Korte samenvatting van het programma: De heer prof. Christian Deneve, directeur-generaal Algemene directie Humanisering van de arbeid en dagvoorzitter bracht het welkomswoord en Minister van Werk de heer Peter Vanvelthoven opende het congres. In het onderdeel Wie zijn vandaag de werknemers in de bedrijven en organisaties? gaf de heer Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB een uiteenzetting van een aantal belangrijke aandachtspunten: ongeveer 12% van de schoolverlaters beschikt niet over kwalificaties die aansluiten bij de arbeidsmarkt. En interim-arbeid is een grote toegangspoort voor jongeren naar een onderneming toe. Alsook zou toch meer aandacht moeten worden besteed aan bijzondere doelgroepen zoals mensen met een handicap, ouderen, allochtonen. Diversiteit kan in dat opzicht een adequaat antwoord zijn op deze vragen. In het thema Beleidsstrategie in verband met welzijn op het werk, geïntegreerd in het personeelsbeleid, gaf mevrouw Kerstien Van Bulck, HRM provincie Antwerpen een beduidend nieuwe visie van een HRM beleid. Met 4 praktijkvoorbeelden werden diversiteit op de werkvloer verder toegelicht. De heer Leon Vliegen, business HR manager bij Borealis gaf aan hoe in hun multinationaal bedrijf In de realiteit omgaat met de culturele verschillen van de diverse nationaliteiten. De heer Ronny Bols, gedelegeerd bestuurder van Eribel, bracht in zijn uiteenzetting Diversiteitsplan allochtonen op de werkvloer en wat daar verder komt bij kijken dat allochtonen, ouderen en personen met een arbeidshandicap zeker nog een functie kunnen hebben in de bouwsector, mits goede begeleiding. Diversiteitsplan : hoe breng je begrijpbare instructies op de werkvloer, werd door de heer Wim Verhaert, preventieadviseur bij Vanhout nv. toegelicht. Hij gaf ondermeer aan dat bijvoorbeeld een cursus in hoe omgaan met vooroordelen en discriminatie voor de werknemers, het inschakelen van oudere werknemers als mentor, een sterke ondersteuning kunnen zijn in een het globaal personeelsbeleid. Het thema van de heer dr. Philippe Kiss, preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bij Securex, handelde over het onderwerp Welzijnsbeleid voor ouderen diversiteit vergt creativiteit. Met een aantal gerichte maatregelen zoals: aangepaste opleidingen, stimuleren van lichaamsbeweging, kunnen we ervoor zorgen dat we de ervaring en kennis van deze oudere werknemers verder kan worden benut in een organisatie. Duurzaam personeel- en welzijnsbeleid was het hoofdthema van de tweede dag. De heer Eddy Eyckmans, PreBes voorzitter Limburg en Group Health & Safety manager bij Borealis was dagvoorzitter. Werken aan werkgoesting was een zeer boeiend relaas van een Nederlands onderzoek inzake werktevredenheid, door de heer dr. Frank Lambrechts, arbeids- en organisatiepsycholoog van de Universiteit Hasselt gebracht. Dat slechts 15% van de Nederlands werknemers goedgezind naar het werk trekken deed heel wat aanwezigen fronsen. Overleg en inspraak en zelfs samenspraak, mogelijkheden om zich te ontplooien en een goeie balans werk- privé waren kernwoorden ter oplossing van dit gegeven. In de volgende drie praktijkvoorbeelden werd de vorige stelling verder uitgewerkt. In de uiteenzetting over Diversiteit een mentaliteit gaf mevrouw Anne Lesandré, manager personeelszaken bij Care nv, aan hoe ze in hun bedrijf tewerk gaan. Taalcursussen, vertalingen op belangrijke vergaderingen, hen respecteren op het vlak van geloof en eetgewoonten, kunnen o.a. bijdragen tot het goed voelen van je werknemers. Mevrouw Sara Mertens, HR-manager en de heer Chris Depauw, Senior Health & Safety specialist van FedEx Express gaven verder concrete voorbeelden hoe je een duurzaam welzijnsbeleid kan voeren. Interne bevragingen onder hun personeel gaf mee richting aan het gevoerde personeelsbe- Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 12

13 leid. Inspraak en betrokkenheid kunnen wel degelijk leiden tot een veiliger en aangenamer werksfeer. Dat ergonomisch werken zelfs economisch werken kan worden, werd toegelicht door mevrouw Huget Désiron, Europees ergonome-ergotherapeute en zaakvoerder van Arbeids Consulting Team (ACT). Ergonomisch denken moet een middel worden om mensen in staat te stellen om het werk goed en vooral blijvend graag te doen. Onder de grote noemer Wederzijds respect op het werk bracht mevrouw Sofie Saelaert, HR deskundige bij De Lijn het thema Diversiteit als faciliterende factor voor welzijn op het werk. Inspanningen inzake kinderopvang, creativiteit in werktijden en vakantieplanning, en evenredige participatie van alle kansengroepen onder het personeel, zijn echt lonend. De heer Bertin Desmidt, vicevoorzitter PreBes en preventieadviseur bij het Dienstverleningscentrum Heilig Hart, gaf als laatste spreker een situatie schets van De aanpak van een preventiebeleid met een zeer diverse personeelsbezetting in de verzorgingsector. Tenslotte was er een afsluitend debat met de sociale partners en vertegenwoordigers van de Beroepsvereniging van arbeidsgeneesheren, Agoria, Voka en PreBes, begeleidt door mevrouw Hilde Claes, afgevaardigd voorzitter en gedeputeerde Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid. Deelnemers: een 115 personen namen deel aan deze twee studiedagen. Doelpubliek: Werkgevers, HR-managers bedrijven, preventieadviseurs. Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 13

14 5. Algemene Vergadering Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid Maandag 5 maart 2007 in het Provinciaal Hof te Brugge Aanwezig: dhr. Paul Breyne, Gouverneur-Voorzitter, dhr. Frans De Coninck, dhr. Romain Debaere, dhr. Charles Demeyere, dhr. Johnny Deplancke, dhr. Geert De Rous; dhr. Eric Lemey; dhr. Marc Michels, dhr. Francky Roels, dhr. Antoon Serroen, dhr. Bernard Van Herzeele, dhr. Eric Van Poucke, dhr.hugo Van Severen, secretaris, mevr. Ingrid Vyvey, adjunct-secretaris, mevr. Virgenie Ryckewaert (verslaggeving) Verontschuldigd:dhr. Dirk De fauw, gedeputeerde -afgevaardigd voorzitter, dhr. Stijn Couvreur, dhr. Johan Debonnet, dhr. André Defoort, dhr. Christian Deneve, mevr. Hermine Torck Agenda: Verslag activiteiten 2006 Stand van zaken activiteiten 2007 Planning van de afdeling van de humanisering en bevordering van de arbeid Vaststelling programma 2008 De vergadering werd voorgezeten door de heer Paul Breyne, de gouverneur-voorzitter. Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 14

15 6. Samenvattende tabel Overzicht activiteiten Comité West-Vlaanderen ter Bevordering van de Arbeid 2007 Datum Plaats Vorm Thema Organisatoren Doelgroep Aantal 24/1/2007 Provinciaal Onderzoeksen Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw (POVLT) Studieavond Veilig en gezond werken in het loonwerkbedrijf? Comité West-Vlaanderen ter Bevordering van de Arbeid m.m.v. comité Oost- Vlaanderen Loonwerkbedrijven, veiligheidscoördinatoren, preventieadviseurs 85 5/3/2007 Provinciaal Hof te Brugge Algemene vergadering 12/03/2007 Duinse Polders Blankenberge 12/4/2007 Provinciehuis Boeverbos te Sint-Andries 2/5/2007 Provinciehuis Boeverbos te Sint-Andries 31/5/2007-1/6/2007 Hotel NH Molenvijver Genk 22/10/2007 Provinciehuis Boeverbos te Sint-Andries 20/11/2007 Provinciehuis Boeverbos te Sint-Andries Goedkeuring verslag 2006 vaststellen programma 2008 Comité West-Vlaanderen ter Bevordering van de Arbeid Studiedag Veiligheid op speelterreinen Comité West-Vlaanderen ter Bevordering van de Arbeid Studienamiddag Studienamiddag Interprovinciaal Congres Welzijn op het Werk Vergunningen sleutel tot succes in uw preventiebeleid? Vuurvergunning, afgezonderde werknemers, etc Controles, een hulpmiddel voor het globaal preventieplan De zorg voor duurzaam welzijn van alle werknemers PreBes m.m.v. Comité West- Vlaanderen Bevordering van de Arbeid Comité West-Vlaanderen ter Bevordering van de Arbeid Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid m.m.v. de provinciale comités Studienamiddag Evacuatieoefening PreBes m.m.v. Comité West- Vlaanderen ter Bevordering van de Arbeid Studievoormiddag De organisatie van het welzijn bij wegenwerken Comité West-Vlaanderen ter Bevordering van de Arbeid Leden van de algemene 15 vergadering en deskundigen Erkende speelpleinwerking, 106 campingsector, horeca, scholen en openbare besturen Preventieadviseurs 165 Directies en preventieadviseurs van de schoolinrichtingen (lager- en middelbaar onderwijs) Directies van private en openbare bedrijven, preventieadviseurs, HRM Preventieadviseurs bedrijven en instellingen Openbare besturen (vooral gemeenten) en private bouwondernemingen Jaarverslag 2007 Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid 15

Uitnodiging voor deelname aan het 49e Interprovinciaal Congres Welzijn op het Werk Vrijdag 28 mei 2010 Kursaal Oostende

Uitnodiging voor deelname aan het 49e Interprovinciaal Congres Welzijn op het Werk Vrijdag 28 mei 2010 Kursaal Oostende (Logo: FOD WASO, Provincie West-Vlaanderen en Prebes) Uitnodiging voor deelname aan het 49e Interprovinciaal Congres Welzijn op het Werk Vrijdag 28 mei 2010 Kursaal Oostende MOTIVATIE EN COMMUNICATIE voor

Nadere informatie

Maandag 7 december 2015

Maandag 7 december 2015 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene directie Humanisering van de Arbeid Nationaal Opleidingscentrum 249 ste seminarie Van risicoanalyse tot psychosociaal welzijnsbeleid:

Nadere informatie

Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid

Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid Jaarverslag over 2009 1. Algemeen Het koninklijk besluit van 16 februari 1970 tot oprichting van een nationale adviserende raad en van provinciale

Nadere informatie

Conforme Machines: Droom of Realiteit? Welkom. Studiemoment in samenwerking met Het Provinciaal Comité ter Bevordering van de Arbeid 27 april 2009

Conforme Machines: Droom of Realiteit? Welkom. Studiemoment in samenwerking met Het Provinciaal Comité ter Bevordering van de Arbeid 27 april 2009 Conforme Machines: Droom of Realiteit? Welkom Studiemoment in samenwerking met Het Provinciaal Comité ter Bevordering van de Arbeid 27 april 2009 VERWELKOMING Dhr C. DEMEYERE Voorzitter Prebes West-Vlaanderen

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2009

ACTIVITEITENVERSLAG 2009 PROVINCIAAL COMITE VAN ANTWERPEN VOOR DE BEVORDERING VAN DE ARBEID onder voorzitterschap van Cathy Berx, Gouverneur van de provincie I. Werking ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Het heeft in 2009 vier maal vergaderd.

Nadere informatie

INVOEREN VAN EEN WELZIJNSBELEID IN DE SCHOOL. Welzijnsdag 12 november 2012

INVOEREN VAN EEN WELZIJNSBELEID IN DE SCHOOL. Welzijnsdag 12 november 2012 INVOEREN VAN EEN WELZIJNSBELEID IN DE SCHOOL Welzijnsdag 12 november 2012 Hoe begin ik eraan? Veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieu in scholen WELZIJNSBELEID 2 De 7 welzijnsdomeinen 1 de arbeidsveiligheid

Nadere informatie

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van VERA CELIS datum: 23 mei 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Technisch Instituut Heilige Familie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Technisch Instituut Heilige Familie Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 57 van 25 oktober 2002 over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de beveiliging

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Middenschool Sint-Pieters te Oostkamp

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Middenschool Sint-Pieters te Oostkamp Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

Bijlage bij het antwoord op de parlementaire vraag nr. 157 van 6 mei 2008 van Johan Sauwens "Provinciegouverneurs - Bijkomende mandaten"

Bijlage bij het antwoord op de parlementaire vraag nr. 157 van 6 mei 2008 van Johan Sauwens Provinciegouverneurs - Bijkomende mandaten Cathy BERX Gouverneur Provincie Antwerpen Paul Breyne Gouverneur Provincie West-Vlaanderen gouverneur van de provincie Antwerpen Raad van Bestuur PIBA vzw (Provinciaal Instituut voor Brandweer en Ambulanciersopleiding)

Nadere informatie

Wet- en regelgeving. Documentatie

Wet- en regelgeving. Documentatie Studiedag Welzijn bij de Politie: arbeidsveiligheid en gezondheid als beleidskeuze NSPV: Nationaal Syndicaat van het Politieen veiligheidspersoneel ACOD: Algemene Centrale der Openbare Diensten VSOA: Vrij

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van PCVO Handel Hasselt te Hasselt

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van PCVO Handel Hasselt te Hasselt Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Hotel- en toerismeschool Spermalie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Hotel- en toerismeschool Spermalie Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

De aanpak van psychosociale aspecten: praktijkvoorbeeld. OCMW Kortrijk de nieuwe lente 07/09/2016

De aanpak van psychosociale aspecten: praktijkvoorbeeld. OCMW Kortrijk de nieuwe lente 07/09/2016 De aanpak van psychosociale aspecten: praktijkvoorbeeld OCMW Kortrijk de nieuwe lente 07/09/2016 Prebes nieuws & kalender (in uw regio) Wetgeving Wikiprebia Programma In uw regio: Prebes Nationaal & Provinciaal

Nadere informatie

Evaluatie vormingen welzijn op het werk

Evaluatie vormingen welzijn op het werk Evaluatie vormingen welzijn op het werk Context evaluatie Opdracht gever: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Directie humanisering van de arbeid Uitvoering: Engender vzw www.engender.eu Bronnen

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Internet en andere informatiebronnen. BESWIC: Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk

Welzijn op het werk. Internet en andere informatiebronnen. BESWIC: Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk Welzijn op het werk Internet en andere informatiebronnen BESWIC: Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid Gent, 27 april 2012

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van WICO campus Mater Dei te Overpelt

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van WICO campus Mater Dei te Overpelt Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Congres Begeleid Werken Arbeid en Zorg op Maat

Congres Begeleid Werken Arbeid en Zorg op Maat Congres Begeleid Werken Arbeid en Zorg op Maat Provinciehuis Hasselt Boudewijnzaal dinsdag 1 december 2015 programma en workshops praktische info inschrijven vóór 16 november 2015 een organisatie van Platform

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Evaluatie wetgeving psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Maddy Van Temsche sociaal inspecteur FOD WASO TWW- directie Oost-Vlaanderen

Evaluatie wetgeving psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Maddy Van Temsche sociaal inspecteur FOD WASO TWW- directie Oost-Vlaanderen Evaluatie wetgeving psychosociale belasting veroorzaakt door het werk Maddy Van Temsche sociaal inspecteur FOD WASO TWW- directie Oost-Vlaanderen Afkortingen AD HUA: Algemene Diensten Humanisering van

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van WICO te Overpelt

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van WICO te Overpelt Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl

Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD ISO/IEC 17065 Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl i.s.m.

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

VEILIGHEID EN GEZONDHEID VAN HET PERSONEEL De bestuurder als verantwoordelijk werkgever Vroeger veiligheid & gezondheid = beperkte invulling Nu welzijn = ruime invulling PROGRAMMA: Welzijn op het werk

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van KCST 3 te Sint-Truiden

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van KCST 3 te Sint-Truiden Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Dentergem

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Dentergem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Kleuterschool te Lembeek

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Kleuterschool te Lembeek Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 14 SEPTEMBER 2000. - Ministerieel besluit houdende oprichting en benoeming van de leden van het natuurinrichtingsprojectcomité voor het natuurinrichtingsproject Westvlaamse

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van GO! middenschool Domein Speelhof Sint-truiden te Borgloon

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van GO! middenschool Domein Speelhof Sint-truiden te Borgloon Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Vreemde talen op de bouwplaats

Vreemde talen op de bouwplaats . 09/10/2012 ir. Tom Vermeersch FOD WASO, TWW RD Oost-Vlaanderen Vaststellingen tijdens inspectiebezoeken i.v.m. buitenlandse bouwvakkers: Objectief: Gebrekkige talenkennis Tekort aan veiligheids-en gezondheidsopleiding

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de. Intercommunale BuSO-school De Wissel

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de. Intercommunale BuSO-school De Wissel Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Zottegem

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Zottegem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Regionale SOM-fora 1.2

Regionale SOM-fora 1.2 ORGANISEERT Regionale SOM-fora 1.2 SOM verbindt: 5 data - 5 locaties - 1 thema: WERKBAAR WERK - hoe zie jij dat? generaties op de werkvloer flexibiliteit diversiteit loopbaanpaden/trajecten creativiteit

Nadere informatie

Wat is de rol van TWW voor het preventiebeleid van mijn bedrijf Pieter Bolle

Wat is de rol van TWW voor het preventiebeleid van mijn bedrijf Pieter Bolle Wat is de rol van TWW voor het preventiebeleid van mijn bedrijf Pieter Bolle FOD WASO Toezicht Welzijn op het Werk Inhoud Organogram Opdrachten, doelstellingen en strategie Wat verwachten we? Middelen

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs - MOZA-IK te Opwijk

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs - MOZA-IK te Opwijk Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Infovergadering Toekomst Veiligheidsopleidingen in West-Vlaanderen

Infovergadering Toekomst Veiligheidsopleidingen in West-Vlaanderen Infovergadering Toekomst Veiligheidsopleidingen in West-Vlaanderen Boeverbos 25 september 2013 #campuspov 1 Agenda Verwelkoming Presentatie masterplan Visie op de politieopleiding Visie op de brandweer-

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Infodagen preventie en bescherming in het GO! Tom Peerboom Sociaal inspecteur

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool Benoth Jerusalem te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool Benoth Jerusalem te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c.

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c. TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c. Op 03 augustus 2009 wordt de tewerkstellingscel van de afdelingen N.V. AMP, Klein-Eilandstraat 1 te 1070 BRUSSEL en N.V. HDS c.c., Klein-Eilandstraat 1 te 1070

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Codex over het welzijn op het werk Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Titel 2. De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Omzetting in Belgisch

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Zoutleeuw

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Zoutleeuw Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrij CLB Voor - en Noorderkempen te Brasschaat

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrij CLB Voor - en Noorderkempen te Brasschaat Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van O.-L.-V.-Presentatie 2 te Lokeren

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van O.-L.-V.-Presentatie 2 te Lokeren Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van TA 2 De Wijzer te Genk

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van TA 2 De Wijzer te Genk Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Instituut Onze-Lieve-Vrouw- Secundair Onderwijs te Zele

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Instituut Onze-Lieve-Vrouw- Secundair Onderwijs te Zele Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Dentergem

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Dentergem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Stedelijk CLB Antwerpen te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Stedelijk CLB Antwerpen te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Studienamiddag 13 maart 2007 om14u30- Aldhem Hotel Grobbendonk Het plat dak : nieuwe publicaties en reglementeringen

Studienamiddag 13 maart 2007 om14u30- Aldhem Hotel Grobbendonk Het plat dak : nieuwe publicaties en reglementeringen Brussel, 9 februari 2007 Cobo/GK/YV/113 Studienamiddag 13 maart 2007 om14u30- Aldhem Hotel Grobbendonk Het plat dak : nieuwe publicaties en reglementeringen Geachte Mevrouw, Geachte heer, Naar aanleiding

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB De tewerkstellingscel van de technische bedrijfseenheid N.V. AMP, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL en N.V. LSB, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL wordt opgericht

Nadere informatie

RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag?

RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag? RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag? Op 13 maart heeft de minister van mobiliteit, sociale economie en gelijke kansen Kathleen Van Brempt een mededeling gedaan over het Rijbewijs op school. Hierover

Nadere informatie

TOESPRAAK GEHOUDEN DOOR DE HEER CARL DECALUWÉ NAAR AANLEIDING VAN TOEKOMST VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN IN WEST-VLAANDEREN

TOESPRAAK GEHOUDEN DOOR DE HEER CARL DECALUWÉ NAAR AANLEIDING VAN TOEKOMST VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN IN WEST-VLAANDEREN TOESPRAAK GEHOUDEN DOOR DE HEER CARL DECALUWÉ NAAR AANLEIDING VAN TOEKOMST VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN IN WEST-VLAANDEREN Boeverbos, 25 september 2013 Geachte leden van de deputatie en provincieraad, Dames

Nadere informatie

ONDERNEMEN. HET ZIT IN ONS.

ONDERNEMEN. HET ZIT IN ONS. ONDERNEMEN. HET ZIT IN ONS. Ondernemen zit in ons. Van kindsbeen af. Geen wonder: we groeiden op in West-Vlaanderen, een provincie die steeds vooruit wil. Die innoveert en investeert in kennis. En die

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van CLB vh GO Zuid - Limburg te Tongeren

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van CLB vh GO Zuid - Limburg te Tongeren Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Sint-Jan Berchmanscollege te Malle

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Sint-Jan Berchmanscollege te Malle Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 128 van 20 juni 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Houthulst

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Houthulst Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Sint-Franciscus te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Sint-Franciscus te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Provinciaal CVO Waas en Durme

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Provinciaal CVO Waas en Durme Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Agenda. 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd Voorzitterswissel 3. VDAB. 4. Noord-Zuidverbinding. 5. Jeugdwerkloosheidsplan

Agenda. 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd Voorzitterswissel 3. VDAB. 4. Noord-Zuidverbinding. 5. Jeugdwerkloosheidsplan SERR 20.04.2010 Agenda 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 02.03.2010 2. Voorzitterswissel 3. VDAB 4. Noord-Zuidverbinding 5. Jeugdwerkloosheidsplan 6. Diversiteit 7. SERR-adviseringen verdeelde

Nadere informatie

Studiedag OCMW Halle meepraten op het werk. 12 november 2012

Studiedag OCMW Halle meepraten op het werk. 12 november 2012 Studiedag OCMW Halle meepraten op het werk 12 november 2012 Programma 13.05 Verwelkoming door Katleen Evenepoel Voorstelling van project door de taalcoördinator van het OCMW Halle 13.45 Workshops 1. Taal

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG. Handleiding bij de verzending van de resultaten van de sociale verkiezingen

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG. Handleiding bij de verzending van de resultaten van de sociale verkiezingen FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 2008 Handleiding bij de verzending van de resultaten van de sociale verkiezingen FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Kleuterschool - De Kangoeroe te Sint-Laureins

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Kleuterschool - De Kangoeroe te Sint-Laureins Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Centrum voor Basiseducatie Midden en Zuid West- Vlaanderen te Kortrijk

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Centrum voor Basiseducatie Midden en Zuid West- Vlaanderen te Kortrijk Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Bewonersvergadering. Inrichting Buurttuinen Zwankendamme en Zeebrugge. 8 maart 2016 Zaal Het Centrum, Zwankendamme

Bewonersvergadering. Inrichting Buurttuinen Zwankendamme en Zeebrugge. 8 maart 2016 Zaal Het Centrum, Zwankendamme Bewonersvergadering Inrichting Buurttuinen Zwankendamme en Zeebrugge 8 maart 2016 Zaal Het Centrum, Zwankendamme Voorstelling panel de heer Dirk De fauw, schepen van welzijn, diversiteit en noord-zuidbeleid,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 43 van 14 december 2001 met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid bij uitzendarbeid.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/121 BERAADSLAGING NR. 13/088 VAN 3 SEPTEMBER 2013, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

V.C.A. belang voor de industrie. Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009

V.C.A. belang voor de industrie. Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009 V.C.A. belang voor de industrie Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009 Koen Bollaerts Veiligheidskundige niveau 1 15 jaar ervaring met veiligheid en kwaliteit

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Oudenaarde

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Oudenaarde Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST?

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST? RISICOANALYSE BRAND KB 28/03/2014 NL WIE IS ELECTROTEST? ELECTROTEST is een dynamisch bedrijf dat een activiteitenprogramma heeft in de domeinen veiligheid en energie. De knowhow werd gedurende meer dan

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - Albrecht Rodenbachschool te Hove

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - Albrecht Rodenbachschool te Hove Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 54 van 14 juni 2002 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

BEHEER van het ELEKTRISCH DOSSIER. Onderwerp: Deelnemers: 22

BEHEER van het ELEKTRISCH DOSSIER. Onderwerp: Deelnemers: 22 BEHEER van het ELEKTRISCH DOSSIER VERSLAG West Vlaanderen Kring Centrum Datum: Dinsdag 21 september 2013 Gastheer: Locatie: Onderwerp: Spreker: HANDSAEME Machinery b.v.b.a. Abelestraat 102, B 8870 Izegem

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

Mag het iets meer zijn?

Mag het iets meer zijn? Levenslang leren West-Vlaanderen Werkt 3, 2010 Mag het iets meer zijn? De opleidingsbehoeften in de West-Vlaamse bedrijven en organisaties Syntra West - Chris Cardinael Tanja Termote sociaaleconomisch

Nadere informatie

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap Afgeschermde selecties voor personen met een provincie Vlaams-Brabant Diversiteitsplan 2005-2007 Oprichting werkgroep diversiteit: kabinet gedeputeerde personeelsbeleid kabinet gedeputeerde sociale zaken

Nadere informatie

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap Afgeschermde selecties voor personen met een Provincie Vlaams-Brabant Rechtspositieregeling (1) Besluit van de Vlaams Regering RPR van het gemeente en provinciepersoneel: minimumpercentage van 2% definitie

Nadere informatie

Interne dienst preventie en bescherming op het werk. Guy Linten preventieadviseur-coördinator

Interne dienst preventie en bescherming op het werk. Guy Linten preventieadviseur-coördinator Interne dienst preventie en bescherming op het werk Guy Linten preventieadviseur-coördinator Gemeenschappelijke preventiedienst Elke werkgever moet een interne dienst voor preventie en bescherming op het

Nadere informatie

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1)

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1) NL FR einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2014-05-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 70 van 12 december 2003 over voorstellen tot aanpassing

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - De vuurtoren te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - De vuurtoren te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Gemeentelijke Basisschool

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Gemeentelijke Basisschool Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Beleidsplan ter bevordering van welzijn en welbevinden in onderwijsinstellingen

Beleidsplan ter bevordering van welzijn en welbevinden in onderwijsinstellingen Beleidsplan ter bevordering van welzijn en welbevinden in onderwijsinstellingen Van wettelijke verplichtingen voor personeel naar globaal beleid voor iedereen Voorstelling in Kinepolis Brussel, 24 oktober

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van CLB vh GO Oudenaarde te Oudenaarde

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van CLB vh GO Oudenaarde te Oudenaarde Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK -------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie