Master in de psychologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master in de psychologie"

Transcriptie

1 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Master in de psychologie Met afstudeerrichtingen: Arbeids-en organisatiepsychologie Schoolpsychologie Klinische en gezondheidspsychologie Theorie en onderzoek Leg je grens op oneindig

2

3 De Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen situeert zich in het hartje van het historische stadscentrum van Leuven. De faculteit en de hieraan verbonden Onderzoekseenheid Psychologie huisvesten dertien onderzoekscentra waar psychologisch onderzoek wordt gedaan op internationaal niveau. Studenten maken op verschillende manieren kennis met de bruisende onderzoeksactiviteiten. Door de sterke link tussen onderzoek en onderwijs integreren de docenten relevante onderzoeksbevindingen in hun onderwijsactiviteiten. Bij opleidingsonderdelen zoals vraagstukken en advanced topics leer je echt als onderzoeker meedenken. Ook bij het maken van de masterproef ga je aan de slag als onderzoeker in spe en verdiep je je in één van de vele onderzoeksdomeinen. Terzelfdertijd maak je geleidelijk aan kennis met toekomstige werkvelden in de bedrijfswereld, onderwijs, gezondheidszorg of onderzoekswereld. Tijdens je stage van ongeveer 30 weken kan je het werken als psycholoog aan den lijve ondervinden terwijl je onder professionele begeleiding je beroepsvaardigheden ontwikkelt. Psychologie studeer je niet van op een afstand. Het is een grondig vormingsproces waarin je de nodige wetenschappelijke achtergrond krijgt alsook een denkkader waarmee je het leven gaat aanschouwen. Zelfs door alledaagse gebeurtenissen merk ik dat mijn manier van denken voor altijd veranderd is. Het heeft me gevormd om kritisch na te denken en dingen in vraag te stellen. (Oud-student) 3

4 De echte psychologen mogen nu opstaan Je bent geboeid door de fundamentele vragen van de psychologie: het wat, hoe en waarom van het menselijk voelen, denken en doen. Minstens één van de subdomeinen van de psychologie spreekt je specifiek aan. Je wil diepgaande kennis verwerven in dit subdomein, een wetenschappelijke vorming krijgen en de richtingseigen communicatieve en begeleidende vaardigheden ontwikkelen. Als psycholoog kun je op een zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde wijze vragen stellen, analyseren en gericht aanpakken. Je kunt kennis uit praktijk en onderzoek integreren, bent bereid tot permanent bijscholen en getuigt van een persoonlijke maturiteit en een gevoeligheid voor de beroepseigen deontologie. Psychologen hebben één ding gemeen: ze streven naar inzicht in het menselijk functioneren. Binnen de verschillende afstudeerrichtingen krijgt dit inzicht echter een andere klemtoon. In de richting arbeids-en organisatiepsychologie staat de mens in zijn professioneel functioneren centraal. Je wordt voorbereid op het werken als arbeids-, personeels- of organisatiepsycholoog. De kern van deze richting is de inrichting en zorg voor arbeid en organisaties op mensenmaat. Het doel is de synergie tussen welzijn op het werk, veiligheid en productiviteit. In de richting schoolpsychologie ligt de nadruk op de lerende en zich ontwikkelende mens. Deze afstudeerrichting is een ideale basis voor diverse soorten van psychologische begeleiding van kinderen en jongeren in een onderwijscontext. Schoolpsychologen hebben kennis van diagnostiek, onderzoek en beleid en zijn in staat om naast educatie en preventie ook interventies uit te tekenen. De richting klinische en gezondheidspsychologie richt zich op het psychisch functioneren in relatie tot de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Je verwerft er specifieke kennis, attitudes en vaardigheden, waardoor je in staat bent psychische factoren die samenhangen met gezondheid vakkundig te beoordelen en zowel preventief als curatief te beïnvloeden. De afstudeerrichting theorie en onderzoek leidt je op tot een zelfstandige onderzoeker. Afgestudeerden zijn grondig geschoold in de basisdisciplines, in statistiek en methodologie. Ze specialiseren zich in één van de onderzoeksdomeinen. Dit is jouw afstudeerrichting als je houdt van studiewerk, onderzoekswerk en methodologische vorming. Voor extra informatie, zie ook Ten geleide masterprogramma, een masterprogramma kiezen: wat en hoe? op ppw.kuleuven.be/onderwijs/programma/master. 4

5 Wie mag starten? Rechtstreeks: Bachelor in de psychologie Na schakelprogramma (49 studiepunten): Bachelor in de toegepaste psychologie Na verkorte bachelor in de psychologie (60 studiepunten): Bachelor in de wijsbegeerte, afstudeerrichting psychologie Na verkorte bachelor in de psychologie (87 studiepunten): Bachelor in de toegepaste psychologie Bachelor in het sociaal werk Bachelor in de orthopedagogie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de logopedie en de audiologie Bachelor in de ergotherapie Na verkorte bachelor in de psychologie (93 studiepunten): Bachelor in de pedagogische wetenschappen Bachelor in de onderwijskunde Bachelor in de wijsbegeerte, afstudeerrichting psychologie Bachelor in de criminologische wetenschappen Bachelor in de politieke en sociale wetenschappen Bachelor in de communicatiewetenschappen Bachelor van de KMS Andere academische masters Na verkorte bachelor in de psychologie (125 studiepunten): Professionele bachelors, die niet de verkorte bachelor van 87 studiepunten kunnen volgen Academische bachelors, die niet de verkorte bachelor van 93 studiepunten kunnen volgen 5

6 Opbouw De master in de psychologie kenmerkt zich door een grote keuzevrijheid. Alle studenten volgen de gemeenschappelijke stam. Je verdiept je daarbij in één van de basisdisciplines en de statistiek. Je kiest vervolgens één van de vier afstudeerrichtingen aansluitend bij een specifiek beroepsveld: A. Arbeids- en organisatiepsychologie B. Schoolpsychologie C. Klinische en gezondheidspsychologie D. Theorie en onderzoek Per afstudeerrichting is er een richtingsstam met kernopleidingsonderdelen. Daarnaast kies je opleidingsonderdelen uit de verschillende keuzevensters. Binnen je afstudeerrichting kun je je specialiseren door een keuze uit richtingsverdiepende vensters (RDK). De overige keuzevensters laten je toe je richtingsverbredend te scholen in aanverwante disciplines, in het theoretische deel van de academische lerarenopleiding, of in eender welk voor jou interessant domein. Ten slotte leggen de studenten ook een masterproef af en volgen een stage in de gekozen studierichting. Programma Vakkenoverzicht in schema OPLEIDINGSONDERDEEL SP Gemeenschappelijke stam (verplicht) Statistiek IV 7 Masterproef, deel 1: Project 10 Masterproef, deel 2: Onderzoek en rapportering 14 Stage 30 à 32 Vrije keuze Eén opleidingsonderdeel te kiezen uit: Topics in Psychonomic Science 4 Vraagstukken ontwikkelingspsychologie 4 Vraagstukken uit de gedragsneurowetenschappen 4 Vraagstukken uit de sociale psychologie 4 Vraagstukken uit de differentiële psychologie 4 6

7 OPLEIDINGSONDERDEEL Gemeenschappelijke keuzevensters Richtingsverbredend keuzevenster Keuzevenster specifieke lerarenopleiding Departementsbreed keuzevenster Universiteitsbreed keuzevenster Keuzevenster voor richtingsspecifieke bijscholing SP A Afstudeerrichting arbeids- en organisatiepsychologie Richtingsstam arbeids- en organisatiepsychologie (verplicht) Arbeidspsychologie, deel 2 5 Organisatiepsychologie, deel 2 5 Groepsdynamica, deel 1 4 Diagnose en interventies binnen het domein van de arbeidsen organisatiepsychologie 7 Motivatiepsychologie 4 Personeelpsychologie, deel 2 6 Richtingsstam arbeids- en organisatiepsychologie (keuze) Sociale wetgeving 4 De globale economie 6 Arbeidsrecht 4 Psychologie van preventie en gezondheidspromotie 4 Groepsdynamica, deel 2 4 Richtingsverdiepende keuzevensters Marketing - Applied marketing research 6 - Reclameleer 6 - Consumentengedrag: theorie en toepassingen 6 Organisatiepsychologie - Innovation management and strategy 6 - Sociaal verantwoord ondernemen 6 - Organisatie van het productieproces 6 - Bestuurskunde 4 - Organizational decision making and change 4 Personeelspsychologie - Performance management 6 - Sociale pedagogiek: arbeidsparticipatie 5 - Didactiek van volwassenenvorming en beroepsopleiding 5 Arbeid, gezondheid en preventie - Seminarie psychologie van preventie en gezondheidspromotie 4 - Ergonomie deel Organisatieanalyse, -herontwerp en verandering 5 - Gezondheidspsychologie deel 2: biopsychologische interacties 4 7

8 OPLEIDINGSONDERDEEL B Afstudeerrichting schoolpsychologie Richtingsstam schoolpsychologie (verplicht) Kinder- en jeugdpsychiatrie 4 Cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten: theorie en praktijk 4 Practicum psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding, deel 2 3 Begeleiding van keuzeprocessen in studie en loopbaan 4 Preventieve schoolpsychologische interventies 4 Gedragstherapie 4 Motivatiepsychologie 4 Didactiek van instrumentele vaardigheden: taal en wiskunde 5 Consultatieve leerlingenbegeleiding m.i.v. practicum 5 Gevalstudie en practicum gedragstherapie: kinderen en adolescenten 3 Richtingsverdiepende keuzevensters Begeleiding van onderwijsleerprocessen - Taalontwikkeling 4 - Vraagstukken uit de onderwijspsychologie 5 - Didactiek van het ervaringsgericht onderwijs 5 - Leerbegeleiding met practicum 4 - Thema s uit de bijzondere orthopedagogiek, m.i.v. practicum, deel 3 leerstoornissen 4 - Onderwijsvernieuwing 5 Begeleiding van de psychosociale ontwikkeling - Pedagogische hulpverlening aan personen met een handicap 5 - Seksuele opvoeding: theorie en wetenschappelijk onderzoek 4 - Relatie- en gezinstherapie 4 - Opvoedingsproblemen in gezin en school 5 - Vraagstukken gezinspedagogiek 5 - Seksuele opvoeding: theorie en wetenschappelijk onderzoek 4 - Ontwikkelingspsychopathologie 4 - Inleiding tot de ziekteleer van het kind 4 Loopbaanbegeleiding - Didactiek van het secundair onderwijs 5 - Human resource management 4 - Principes en modellen van permanente vorming en levenslang leren 5 - Psychologische besliskunde 4 SP 8

9 OPLEIDINGSONDERDEEL SP C Afstudeerrichting klinische en gezondheidspsychologie Richtingsstam klinische en gezondheidspsychologie: volwassenen (verplicht) Psychologische behandelingen 4 Practicum therapeutische vaardigheden: volwassenen 3 Practicum klinische psychodiagnostiek 2: gevalstudie volwassenen 3 Psychologische processen van psychopathologie 4 Volwassenenpsychiatrie 4 Gezondheidspsychologie deel 2: biopsychologische interacties 4 Inleiding tot de algemene ziekteleer 4 Organisatie, wetgeving en beleid 3 Richtingsstam klinische en gezondheidspsychologie: volwassenen (keuze) Relatie- en gezinstherapie 4 Gedragstherapie 4 Psychodynamische therapie 4 Cliëntgerichte therapie 4 Cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten: theorie en praktijk 4 Gevalstudie en practicum relatie en gezinstherapie 4 Gevalstudie en practicum psychodynamische therapie: volwassenen 4 Gevalstudie en practicum cliëntgerichte therapie: volwassenen 4 Gevalstudie en practicum klinische neuropsychologie 4 Ontwikkelingspsychopathologie 4 Richtingsverdiepende keuzevensters Preventie in klinische en gezondheidspsychologie (49-52) - Introductie in de preventieve en maatschappelijke gezondheidszorg 4 - Preventieve schoolpsychologische interventies 4 - Seminarie psychologie van preventie en gezondheidspromotie 4 - Psychologie van preventie en gezondheidspromotie 4 Behandeling in klinische gezondheidspsychologie (53-62) - Relatie- en gezinstherapie 4 - Gedragstherapie 4 - Psychodynamische therapie 4 - Cliëntgerichte therapie 4 - Klinische godsdienstpsychologie 4 - Clinical psychology of religion 4 - Gevalstudie en practicum relatie en gezinstherapie 4 - Gevalstudie en practicum psychodynamische therapie: volwassenen 4 - Gevalstudie en practicum cliëntgerichte therapie: volwassenen 4 - Gevalstudie en practicum gedragstherapie: volwassenen 4 9

10 OPLEIDINGSONDERDEEL SP Richtingsstam klinische en gezondheidspsychologie: kinderen en adolescenten (verplicht) Kinder- en jeugdpsychiatrie 4 Psychologische behandelingen 4 Practicum therapeutische vaardigheden: kinderen en adolescenten 3 Practicum klinische psychodiagnostiek 2: gevalstudie kinderen en adolescenten 3 Ontwikkelingspsychopathologie 4 Gezondheidspsychologie deel 2: biopsychologische interacties 4 Inleiding tot de ziekteleer van het kind 4 Organisatie, wetgeving en beleid 3 Richtingsstam klinische en gezondheidspsychologie: kinderen en adolescenten (keuze) Relatie- en gezinstherapie 4 Gedragstherapie 4 Psychodynamische therapie 4 Cliëntgerichte therapie 4 Cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten: theorie en praktijk 4 Gevalstudie en practicum relatie en gezinstherapie 4 Gevalstudie en practicum gedragstherapie: kinderen en adolescenten 3 Gevalstudie en practicum klinische neuropsychologie 4 Gevalstudie en practicum psychodynamische therapie: kinderen en adolescenten 4 Gevalstudie en practicum cliëntgerichte therapie: kinderen en adolescenten 4 Psychologische processen van psychopathologie 4 Richtingsverdiepende keuzevensters Preventie in klinische en gezondheidspsychologie - Introductie in de preventieve en maatschappelijke gezondheidszorg 4 - Preventieve schoolpsychologische interventies 4 - Seminarie psychologie van preventie en gezondheidspromotie 4 - Psychologie van preventieve en gezondheidspromotie 4 Behandeling in klinische en gezondheidspsychologie - Relatie- en gezinstherapie 4 - Gedragstherapie 4 - Psychodynamische therapie 4 - Cliëntgerichte therapie 4 - Klinische godsdienstpsychologie 4 - Clinical psychology of religion 4 - Gevalstudie en practicum relatie en gezinstherapie 4 - Gevalstudie en practicum gedragstherapie: kinderen en adolescenten 3 - Gevalstudie en practicum psychodynamische therapie: kinderen en adolescenten 4 - Gevalstudie en practicum cliëntgerichte therapie: kinderen en adolescenten 4 10

11 OPLEIDINGSONDERDEEL D Afstudeerrichting Theorie en onderzoek Richtingsstam theorie en onderzoek (verplicht) Statistiek V 8 Methoden van wetenschappelijk onderzoek, deel 2 7 Statistiek VI 4 Psychofysica 4 Richtingsstam theorie en onderzoek (keuze) Topics in psychonomic science 4 Vraagstukken ontwikkelingspsychologie 4 Vraagstukken uit de gedragsneurowetenschappen 4 Vraagstukken uit de sociale psychologie 4 Vraagstukken uit de differentiële psychologie 4 Richtingsverdiepende keuzevensters Kwantitatieve psychologie - Wiskundige propaedeuse voor psychologen, deel Kwantitatieve psychologie, deel Europees seminarie kwantitatieve psychologie 3 - Kwantitatieve psychologie, deel 2 5 Perception, cognition and language - Advanced topics in psychology of perception 4 - Advanced topics in cognitive psychology 4 - Advanced topics in cognitive neuroscience 4 - Advanced topics in psychology of language 4 Emotion, motivation and learning - Advanced topics in motivation 4 - Advanced topics in behavioural neurosciences: learning, emotion and motivation 4 - Advanced topics in learning 4 - Advanced topics in emotion 4 SP 11

12 Beroepsuitwegen Arbeidspsychologen en ergonomen hebben als centrale taak het op elkaar afstemmen van persoon, werk en werkomstandigheden, zodat welzijn op het werk samengaat met productiviteit en veiligheid. Deze taken worden uitgevoerd in bedrijven, overheidsinstellingen en ergonomische, veiligheids- en gezondheidsdiensten. Personeelspsychologisch werk omvat taken als rekrutering en selectie, personeelsbeheer en -administratie en opleidingscoördinatie. Mogelijke werkplaatsen zijn personeelsafdelingen van organisaties (industrie, bankwezen, ziekenhuizen, overheidsinstellingen, ) of in dienstenbedrijven zoals werving- en selectiebureaus. Organisatiepsychologen houden zich bezig met problemen van strategie, ontwerp van organisatiestructuren, communicatie, samenwerking, besluitvorming, leiderschap, conflict, effectiviteit en verbetering van organisatieprocessen. Dit doen ze bijvoorbeeld als trainer, groepsbegeleider, organisatieontwikkelaar of consultant. Zij werken daarbij onder meer binnen stafdiensten van bedrijven en in adviesbureaus voor diagnose en verbetering van organisatiestructuren en -processen. De opleiding tot schoolpsycholoog is in de eerste plaats gericht op de begeleiding van kinderen en jongeren op school. Veel afgestudeerden vinden dan ook een plaats in Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) waar leerlingen begeleid worden in hun gehele ontwikkeling. Het helpen van ouders in het bevorderen van de ontwikkeling van hun kinderen met leer- of gedragsproblemen, het begeleiden van jongeren die vastlopen in hun studies, het helpen bij emotionele conflicten of faalangsten: dit behoort allemaal tot de opdracht van de schoolpsycholoog. Naast remediëring bij vastgelopen leer- of ontwikkelingsprocessen, worden schoolpsychologen meer en meer ingeschakeld in preventieprojecten in de school. Ook de interne leerlingenbegeleiding wint aan belang in het Vlaamse onderwijs. 12

13 Schoolpsychologen kunnen hierbij terecht in scholen voor buitengewoon onderwijs, als interne begeleider in het secundair onderwijs of als studiebegeleider aan een hogeschool of universiteit. Verder blijken schoolpsychologen ook in het netwerk van hulpverleningsorganisaties rond de school (zoals diensten geestelijke gezondheidszorg of revalidatiecentra) een eigen, complementaire en gewaardeerde bijdrage te leveren. De meeste klinische en gezondheidspsychologen werken in één van de klassieke voorzieningen voor mensen met gezondheidsproblemen, waarin zij structureel deel uitmaken van de staf. Voor de optie volwassenen zijn dat vaak diensten voor geestelijke gezondheidzorg, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, psychiatrische centra, revalidatiecentra, tehuizen voor gehandicapten, gevangenissen en forensisch-psychiatrische centra. Voor de optie kinderen en adolescenten zijn dit diensten voor geestelijke gezondheidszorg, observatie- en behandelingscentra, kinderpsychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen, medisch-pedagogische instellingen, revalidatiecentra en rijkscentra voor observatie en heropvoeding. Daarnaast belanden klinische en gezondsheidspsychologen ook in de talrijke centra voor algemeen welzijnswerk (JAC s*, vluchthuizen, crisisinterventiecentra, consultatiebureaus voor huwelijks- en gezinsmoeilijkheden). Een toenemend aantal psychologen vindt ook werk in de somatische hulpverlening (in ziekenhuizen staan ze bijvoorbeeld in voor begeleiding en verwerking van ziekte, bevordering van levenskwaliteit en therapeutische interventies). Meer en meer wordt ook preventie een belangrijke taak van de klinisch en gezondheidpsycholoog (bv. in het kader van campagnes rond roken, alcoholmisbruik, drugs, eetgewoontes, stresshantering). Ten slotte kun je je als psycholoog met een psychotherapeutische scholing ook als zelfstandige vestigen. Afgestudeerde psychologen theorie en onderzoek komen in heel uiteenlopende functies terecht, waarbij je vooral een sterke theoretische en methodologische vorming nodig hebt. Zo werken ze onder meer in allerlei studiediensten in de mediasector, bij banken, in de marketingsector, in beleidsondersteunende diensten van de overheid, in de farmaceutische sector en in softwarefirma s. Nog anderen worden kwaliteitscoördinator in de profit- of nonprofitsector. Aan de universiteit komen ze vaak terecht in onderzoeksprojecten, gefinancierd door één of ander onderzoeksfonds (bv. FWO-Vlaanderen) of in onderzoeksprojecten in opdracht van de overheid. Daarnaast kun je via een richtingsverbredend venster ook beroepsuitwegen vinden naar de psychologische praktijk in de beroepsvelden beschreven bij de andere afstudeerrichtingen. Meer details over de beroepsuitwegen van psychologen vind je op webpagina ppw.kuleuven.be/dos/stbinstroompsy%20beroep.html * JongerenAdviesCentrum 13

14 Meer informatie over ons masterprogramma? Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Tiensestraat 102 BE-3000 Leuven Algemene website: ppw.kuleuven.be/ppw/index.htm Extra info: ppw.kuleuven.be/onderwijs/programma/master/ Wil je meer weten over hoe studenten denken over onze faculteit en opleidingen? Surf naar de website van de kring Psychologie: 14

15

16 Dienst Communicatie Oude Markt 13 bus 5005, BE-3000 Leuven tel fax Deze folder biedt een zo volledig mogelijk beeld van een van de masteropleidingen die de K.U.Leuven tijdens het academiejaar organiseert. Tijdens het academiejaar kunnen echter nog kleine wijzigingen op het vlak van de programmaopbouw worden goedgekeurd. De informatie in deze folder kan de universiteit dan ook juridisch niet binden. De meest recente informatie over het onderwijsaanbod vind je op Wettelijk depot: D/2007/...

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Faculteit Geneeskunde De masteropleiding logopedische en audiologische wetenschappen is vandaag meer dan ooit een noodzaak. Onze maatschappij is

Nadere informatie

Master in de pedagogische wetenschappen

Master in de pedagogische wetenschappen Master in de pedagogische wetenschappen Master in de psychologie Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen De Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

Psychologie. Bachelor in de psychologie. Wie ben ik? Studieprogramma. Eerste bachelor

Psychologie. Bachelor in de psychologie. Wie ben ik? Studieprogramma. Eerste bachelor Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen Studeren aan de K.U.Leuven 59 Psychologie BACHELOR IN DE PSYCHOLOGIE MASTER IN DE PSYCHOLOGIE 180 STUDIEPUNTEN 120 STUDIEPUNTEN Bachelor in de psychologie

Nadere informatie

Master in het overheids - management en -beleid

Master in het overheids - management en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Master in het overheids - management en -beleid Leg je grens op oneindig. Heb je een brede maatschappelijke interesse en oog voor politieke en bestuurlijke fenomenen? Ben

Nadere informatie

Master of Science in de Psychologie

Master of Science in de Psychologie Master of Science in de Psychologie Verticale coherentie De opleiding tot Master in de psychologie heeft het op een zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde wijze kunnen aanpakken van voor het vakgebied

Nadere informatie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie Opleiding Psychologie Universiteit Gent wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie wat? finaliteit van de opleiding... + universitaire opleiding Ψ: wetenschappelijke

Nadere informatie

P0L08B Opvoeding, onderwijs en vorming in relatie tot samenleving en cultuur P0S64A Levenslang leren en gelijke kansen 2015-2016

P0L08B Opvoeding, onderwijs en vorming in relatie tot samenleving en cultuur P0S64A Levenslang leren en gelijke kansen 2015-2016 Equivalentielijst oude vakcodes Onderstaande opleidingsonderdelen worden als equivalent beschouwd. D.w.z. dat ze gedurende een bepaalde periode een opleidingsonderdeel met een nieuwe code kunnen vervangen

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Master your Talent lezing over de pre-master Psychologie

Master your Talent lezing over de pre-master Psychologie 9-mrt-15 1 Master your Talent lezing over de pre-master Psychologie 9 maart 2015 9-mrt-15 2 Inhoud De studie: algemeen Pre-master modules De toelating: wanneer en hoe Opbouw Masteropleiding Studielast

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015)

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015) Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (201-201) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1 Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk Academiejaar 2007-2008 Bijlage 1 IOUD Bachelor in het Sociaal Werk Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het Sociaal Werk 2 de

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW. Hieronder vind

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma (2014-2015) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

Schakelprogramma en master in het overheidsmanagement en -beleid

Schakelprogramma en master in het overheidsmanagement en -beleid LEUVEN t Schakelprogramma en master in het overheidsmanagement en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2 Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg Academiejaar 2007-2008 Bijlage 2 IOUD Bachelor in de Ergotherapie Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in de Ergotherapie 2 de jaar bachelor

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

Waarom kiezen voor EHSAL?

Waarom kiezen voor EHSAL? Waarom kiezen voor EHSAL? EHSAL biedt je een diploma van academisch niveau via een bedrijfsgerichte opleiding. Het onderwijs bij EHSAL is praktijkgericht: vanaf het begin toets je je kennis en inzichten

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie ANTWERPEN t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek ANTWERPEN t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de journalistiek De master in de journalistiek vormt kritische journalisten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De weloverwogen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie

Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie Mastermogelijkheden Hoe verder na een bachelor Psychologie? 1 Doel vandaag Beeld geven van Bachelor Master in Nederland Toegespitst op Psychologie Verschillen en overeenkomsten tussen opleidingen Psychologie

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in het Onderwijs - Kleuteronderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Lager Onderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Secundair Onderwijs, Bachelor in de Verpleegkunde,

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Master in de biomedische wetenschappen

Master in de biomedische wetenschappen LEUVEN t Master in de biomedische wetenschappen Afstudeerrichting biomedisch basis- en translationeel onderzoek Afstudeerrichting management en communicatie in de biomedische wetenschappen Minor management

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-0-22) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht Master in het vennootschapsrecht INTERUNIVERSITAIR PROGRAMMA Faculteit Rechtsgeleerdheid De master in het vennootschapsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid legt de klemtoon op de grondige uitdieping

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen ANTWERPEN t Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Campus Carolus Antwerpen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België.

Nadere informatie

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 1 Inleiding 2 2 Instelling : Universiteit 3 2.1 Opleiding PSYCHOLOGIE 3 2.2 Opleiding REVAKI 4 3 instelling Hogeschool 5 3.1 Opleiding

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-07-10) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

leer gedrag BEgRiJpEN: WoRD psycholoog MASTER psychologie

leer gedrag BEgRiJpEN: WoRD psycholoog MASTER psychologie LEER GEDRAG BEGRIJPEN: WORD PSYCHOLOOG MASTER psychologie Wat kun jij betekenen in de psychologische praktijk? Iedereen maakt wel eens ruzie. Maar waarom? Waarom ontploft de een bij het minste of geringste

Nadere informatie

Master in de ingenieurswetenschappen:

Master in de ingenieurswetenschappen: Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische technologie Faculteit Ingenieurswetenschappen De voorbije eeuw is de geneeskunde enorm geëvolueerd. De sterke technologische vooruitgang heeft hierbij

Nadere informatie

Master in de verpleegkunde en de vroedkunde

Master in de verpleegkunde en de vroedkunde LEUVEN t Master in de verpleegkunde en de vroedkunde KU LEUVEN i.s.m. HOGESCHOLEN Faculteit Geneeskunde Als student verpleeg- en vroedkunde studeer je aan de Campus Gasthuisberg Master in de verpleegkunde

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Orthopedagogie 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Orthopedagogie 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding Orthopedagogie 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW.

Nadere informatie

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Mensen met psychische en psychiatrische problemen vragen om extra zorg en aandacht. KHLeuven richt een bachelor na bachelor in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Psychologie Pedagogische wetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Psychologie Pedagogische wetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Psychologie Pedagogische wetenschappen Infomomenten OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK 27-31 oktober 2014 (herfstvakantie) OPENLESWEEK 16-20 februari 2015 (krokusvakantie)

Nadere informatie

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven www.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Opleidingsaanvullingen op het onderwijs en examenreglement 2012-2013 - Opleiding Toegepaste Psychologie

Opleidingsaanvullingen op het onderwijs en examenreglement 2012-2013 - Opleiding Toegepaste Psychologie Opleidingsaanvullingen op het onderwijs en examenreglement 2012-2013 - Opleiding Toegepaste Psychologie Artikel 1: Voorzitter van de examencommissie en examenombudspersoon (OER, art. 128, 137) Voorzitter

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie

Toegepaste Psychologie NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren bachelor in avondonderwijs Toegepaste Psychologie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor in avondonderwijs Toegepaste Psychologie Ben je

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Bachelor of Science in de Psychologie

Bachelor of Science in de Psychologie Bachelor of Science in de Psychologie Horizontale coherentie van de opleiding Eerste jaar Het eerste jaar van de opleiding Bachelor in de psychologie beoogt een brede introductie in de psychologische discipline

Nadere informatie

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren ANTWERPEN t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR

OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR TEST JE PSYCHOLOGISCHE KENNIS! Door te (nep)lachen voel je je gelukkiger WAAR NIET WAAR TEST JE PSYCHOLOGISCHE KENNIS! Bij een ongeluk is iemand het

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg LEUVEN t Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: beleid management Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste sectoren

Nadere informatie

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Specialisatie Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Graad

Nadere informatie

Master in de fiscaliteit

Master in de fiscaliteit LEUVEN t Master in de fiscaliteit Faculteit Rechtsgeleerdheid Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie. Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie?

NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie. Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? Mastermogelijkheden Hoe verder na een bachelor Psychologie? 1 Doel vandaag Beeld geven van Bachelor Master in Nederland Toegespitst op Psychologie Verschillen en overeenkomsten tussen opleidingen Psychologie

Nadere informatie

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 2 2 Instelling UGENT 3 2.1 Opleiding Criminologie 3 2.2 Opleiding Geschiedenis 3 2.3 Opleiding Pedagogische Wetenschappen 4 2.4

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE)

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) Aanmelding vakken eerste semester Vanaf dinsdag 6 juli (24.00 uur) tot maandag 30 augustus (24.00 uur) 2010 kunt u zich

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 120-studiepunten-programma (2013-2014)

Bachelor Sociaal Werk met een 120-studiepunten-programma (2013-2014) Bachelor Sociaal Werk met een 120-studiepunten-programma (201-201) Als je in het bezit bent van een: Master biologie, biomedische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, toegepaste informatica,

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Erratum Studiegids Bachelor Psychologie

Erratum Studiegids Bachelor Psychologie Erratum Studiegids Bachelor Psychologie Datum Locatie Praktische zaken Erratum 29-01-2009 >Organisatie Onderwijs>Inschrijven voor een Studiepad Let op studenten Psychologie! Studenten die gegronde redenen

Nadere informatie

VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 PRECEDENTENLIJST

VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 PRECEDENTENLIJST BACHELOR IN DE LOGOPEDIE EN DE AUDIOLOGIE, AFSTUDEERRICHTING LOGOPEDIE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 PRECEDENTENLIJST 1 INLEIDING In dit document vind je een overzicht van mogelijke vrijstellingen

Nadere informatie

Master in het toerisme

Master in het toerisme Master in het toerisme Faculteit Wetenschappen Toerisme spontaan roept dat woord allicht vakantieherinneringen bij je op of doet het je denken aan brochures vol aanlokkelijke foto s van plaatsen die je

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen (180 sp) Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Voor de Onderwijs- en examenregeling van de Master Gezondheidszorgpsychologie wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

BACHELOR IN DE PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND ARTEVELDEHOGESCHOOL

BACHELOR IN DE PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND ARTEVELDEHOGESCHOOL Arteveldehogeschool Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Joseph Gérardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg 09/234.88.00 info.pedagogiejongekind@arteveldehs.be PRECEDENTENLIJST om (een) vrijstelling(en)

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders Verkort programma Sociaal Werk 2015-2016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor

Nadere informatie

POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS

POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate, design & create Waarom kiezen voor dit postgraduaat? Je maakt op een unieke manier kennis met de industrie door middel

Nadere informatie

Een COMBINATIE tussen bachelor en master moet je aanvragen. Klik hier voor meer uitleg.

Een COMBINATIE tussen bachelor en master moet je aanvragen. Klik hier voor meer uitleg. OVERZICHT INSCHRIJVINGSVEREISTEN MASTER REVAKI Opleidingsonderdeel SP Sem PREREQUISITE COREQUISITE Andere vereisten EERSTE MASTER Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor de student geslaagd

Nadere informatie

Master in de ingenieursweten schappen: energie

Master in de ingenieursweten schappen: energie LEUVEN t Master in de ingenieursweten schappen: energie Opties: elektrische energie thermomechanische energie algemene techno-economische energiekennis Faculteit Ingenieurswetenschappen Faculteit Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Master in de communicatie - wetenschappen

Master in de communicatie - wetenschappen Master in de communicatie - wetenschappen Majors: media en samenleving strategische communicatie Faculteit Sociale Wetenschappen Kom studeren aan de KU Leuven Van harte welkom aan de KU Leuven, een van

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor in

Nadere informatie

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Verder studer e n Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Alles over bachelors en masters Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Onderwijs Vorming www.hogeronderwijsregister.be Awel,

Nadere informatie

BRUSSEL. Handelsweten - schappen in avondonderwijs. Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

BRUSSEL. Handelsweten - schappen in avondonderwijs. Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen BRUSSEL Handelsweten - schappen in avondonderwijs Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfs - wetenschappen in Brussel De Faculteit Economie en Bedrijfsweten schappen,

Nadere informatie

het beroep van verpleegkundige krijgt meer dan

het beroep van verpleegkundige krijgt meer dan Misschien overweeg je verpleegkundige te worden. Omdat je dan écht met mensen bezig bent. Misschien vraag je je af, of het beroep van verpleegkundige echt aantrekkelijk is? Of het goed verdient? Of de

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Universiteit Maastricht) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2014-2015 Folder-verder studeren_2014.indd 1 10/03/14 12:10 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2016/2017 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Master in het management

Master in het management LEUVEN t Master in het management Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken,

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) Gezinswetenschappen (dagonderwijs) in de gezinswetenschappen e opleidingsfase e opleidingsfase 3e opleidingsfase Oriëntatie kinderen en jongeren 3e opleidingsfase

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: HANDELSINGENIEUR IN DE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica studieduur

Nadere informatie

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Mensen met psychische en psychiatrische problemen vragen om extra zorg en aandacht. KHLeuven richt een bachelor na bachelor in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Master in de architectuur

Master in de architectuur CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT Master in de architectuur Trajecten: Advanced Architectural Design Explorative Architectural Design Urban Architectural Design Faculteit Architectuur Masteropleiding architectuur

Nadere informatie

Master in de ingenieurs - wetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken

Master in de ingenieurs - wetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken LEUVEN t Master in de ingenieurs - wetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken Faculteit Ingenieurswetenschappen De steeds toenemende computercapaciteit voor de verwerking van metingen, de opslag van

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016 VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol verder. Je hebt heel wat mogelijkheden: Je kan een

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Verkort bachelorprogramma Certificaat voor het godsdienstonderwijs

Verkort bachelorprogramma Certificaat voor het godsdienstonderwijs FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen Verkort bachelorprogramma Certificaat voor het godsdienstonderwijs Ben je geboeid door religie en spiritualiteit?

Nadere informatie