rekenen en op langere termijn van nog veel meer vakken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rekenen en op langere termijn van nog veel meer vakken."

Transcriptie

1 THEMA Vrede en conflict oktober 2012 marnixmix Een uitgave van de Marnix Academie Kennisniveau studenten steeds hoger door kennisbases Wie kent niet de Cito taal- en rekentoets?! Alle pabostudenten krijgen ermee te maken en de media hebben er de afgelopen jaren veel over bericht. En nu zijn er dan de kennisbases. Tot op heden een stuk minder bekend, maar ze hebben wel een enorme impact op de Lerarenopleiding basisonderwijs. Wat merken de studenten en de stagescholen er eigenlijk van? Het gaat om de professionalisering van de taalvaardigheid en gecijferdheid van leraren basisonderwijs, vertelt Jan Karel Verheij, opleidingsmanager minorfase van de Marnix Academie. Maar in de nabije toekomst gaat dat ook gelden voor andere vakken. Voor OJ&W (Oriëntatie op jezelf en de wereld) komt bijvoorbeeld een landelijke toets. Het basisonderwijs zal op korte termijn gaan merken dat startende leraren meer kennis hebben op het gebied van taal en rekenen en op langere termijn van nog veel meer vakken. De invoering van de kennisbases betekent voor de Marnix Academie dat het curriculum flink aangepast moet worden. Studenten worden getoetst op hboniveau, terwijl de Cito taal- en rekentoets het niveau van groep 8+ heeft. Om studenten goed voor te bereiden, zullen we ze meer uren Nederlands en rekenenwiskunde moeten aanbieden. Wellicht zullen er daarnaast, voor wie dat nodig heeft, extra trainingen zijn. De huidige eerste- en tweedejaarsstudenten zullen in elk geval zien dat taal en rekenen nadrukkelijker op het rooster aanwezig zijn. De tweedejaars maken dit jaar voor het eerst de landelijke taaltoets. Volgend jaar is de landelijke rekentoets aan de beurt. Jan Karel Verheij: Studenten moeten zich realiseren dat het niveau behoorlijk hoog ligt, zeker van rekenenwiskunde. De opleidingsmanager benadrukt dat alles rondom de kennisbases nog in ontwikkeling is. Maar zeker is dat de toetsen meer sturend worden voor de pabo en dat het curriculum hierop moet worden aangepast. Lees meer informatie op De Vreedzame School als oplossing voor conflicten 3 Historische sensatie op de basisschool 4 Stevig in je schoenen op een multiculturele school 7

2 Aanbod post-hbo uitgebreid 2 Een nieuw gezicht Een nieuw gezicht. Zoals je ziet heeft de Marnix Mix een volledige metamorfose ondergaan. De Marnix Mix heeft niet alleen een nieuwe lay-out, maar ook nieuwe rubrieken en bovendien krijgt elke uitgave vanaf nu een thema mee. Dit keer is gekozen voor Vrede en conflict, gelinkt aan het jaarthema van de Marnix Academie. De artikelen in het blad sluiten hier voor een deel mooi op aan. Neem bijvoorbeeld het artikel over de Vreedzame School in de Utrechtse wijk Overvecht. Of het stuk over lesgeven in een achterstandswijk. Bij het Marnix Onderwijscentrum (MOC) starten er dit jaar twaalf post-hbo-opleidingen. Ron de Bakker, manager van het MOC, merkt dat er veel behoefte is aan deze praktijkgerichte, direct toepasbare opleidingen. Vooral op het gebied van taal, rekenen, gedrag, intern begeleiden en leerproblemen. Het voorziet duidelijk in de behoefte van leraren die niet direct een masteropleiding willen. Het zijn competentiegerichte en praktijk gerichte opleidingen die je helpen je te kunnen profileren. Met een post-hbo-diploma op zak ben je een geschoolde specialist op een bepaald vakgebied, zoals rekenen, taal of muziek. En het geeft je boven- dien vaak de mogelijkheid om te solliciteren naar een LB-functie. Daarnaast past het helemaal in de visie van een leven lang leren. Volgens Ron de Bakker is het, als je een opleiding wilt gaan doen, belangrijk af te stemmen of de opleiding van je keuze past bij de richting die je school op wil. Zo niet dan kun je de opdrachten, die een belangrijk deel van de opleiding uitmaken, minder goed uitvoeren. Ook is het dan minder waarschijnlijk dat de school veel met de resultaten van je studie gaat doen. En dat is jammer. Lees het volledige interview op Wij zijn blij met alle nieuwe gezichten Vijfhonderd nieuwe gezichten. Dit jaar startten driehonderd nieuwe voltijdstudenten aan de Marnix Academie. Daarnaast nog zo n honderd nieuwe deeltijdstudenten en ruim honderd studenten in de hbo-masteropleidingen. En dan tel ik de groeiende aantallen studenten/cursisten in onze post-hbo opleidingen nog niet eens mee. We zijn blij met al die nieuwe gezichten! De relatie met hen is voor ons van essentieel belang. Met deze Marnix Mix willen we hen, maar natuurlijk ook de zittende studenten en het basisonderwijs, informeren en inspireren. Zo lees je op pagina 6 over de Marnix Innovatieprijs en hoe de Marnix Academie daarmee de schoolontwikkeling wil stimuleren. De meest innovatieve basisschool maakt kans op de hoofdprijs van euro. Ik kijk uit naar de inzendingen! Gerard Veerbeek Voorzitter College van Bestuur MOC Vrijdagmatinee Wetenschap ontmoet onderwijspraktijk Het Marnix Onderwijscentrum (MOC) zet zich in voor het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis voor professionals in het basisonderwijs. Elk jaar organiseert het MOC matinees voor leraren, directeuren, specialisten en andere geïnteresseerden die werkzaam zijn in of voor het basisonderwijs. Tijdens de vrijdagmatinees spreken wetenschappers van formaat over actuele onderwerpen. Het bijwonen van de matinees is een uitgelezen mogelijkheid om kennis te nemen van, voor de basisschool relevant, nieuw wetenschappelijk onderzoek. Zo komt belangrijke, nieuwe kennis beschikbaar voor de praktijk. 16 november 2012 Dr. Hugo Prein: Conflicthantering en mediation 25 januari 2013 Dr. Peter Deschamps: Empathie en gedrag 22 maart 2013 Dr. Emmanuelle Le Pichon-Vorstman: Meertalige kinderen in de basisschool 14 juni 2013 Prof. Dr. Goos Minderman: Maatschappelijke verantwoordelijkheid en passend onderwijs Lees meer informatie op

3 THEMA Vrede en conflict De Vreedzame School als oplossing voor conflicten? Op elke school en in elke klas komen conflicten voor. Hoe ga je daar mee om? Basisschool De Schakel in de Utrechtse wijk Overvecht is al jaren een Vreedzame School. In de elf jaar dat ik hier werk, zijn gevechten tussen leerlingen op één hand te tellen. 3 Toen ik hier kwam werken, vertelt Trudie Nieuwenhuizen, leerkracht in groep 6, viel me op dat de leerkrachten rustig waren, de kinderen in hun waarde werden gelaten en er veel met hen gepraat werd. Dat klopt ook helemaal met waar de Vreedzame School voor staat. Natuurlijk zijn er nog conflicten, maar die worden meteen in de kiem gesmoord. In de afgelopen elf jaar dat ik hier werk, zijn de gevechten tussen leerlingen op één hand te tellen. Ruzies bespreken we meteen met beide partijen. Daarbij houden we ze een spiegel voor. De Vreedzame School heeft een methode waar we elke week een les uit geven. Een opdracht die daarbij hoort, is bijvoorbeeld het opstellen van regels voor de klas. Kinderen kunnen dan zeggen wat ze belangrijk vinden. De regels hangen de rest van het jaar aan de muur. Daar moeten ze zich dan ook aan houden. Maar de methode is maar een klein onderdeel. De Vreedzame School is iets dat de hele week in je systeem zit. doet, kunnen kinderen de mediator erbij halen. Die probeert samen met de kinderen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan halen ze er een leerkracht bij. Trudie Nieuwenhuizen: De mediatoren worden heel serieus genomen en daardoor werkt het ook. Mediatoren uit groep 7 en 8 worden heel serieus genomen Of er bij ons niet gepest wordt? Natuurlijk wel. Maar niet op een extreme manier; er is natuurlijk een groot gebied tussen plagen en pesten. Het is daarbij heel belangrijk hoe je ermee omgaat. Wij houden het bespreekbaar, daardoor blijft er een veilige sfeer bestaan. Trudie Nieuwenhuizen merkt dat de leer- Kinderen bemiddelen De Schakel werkt met mediatoren. Dat zijn kinderen uit de groepen 7 en 8 die goed kunnen luisteren en een voorbeeld zijn voor anderen. Zij hebben in de pauze een hesje aan en als er zich een conflict voorlingen door deze benadering rustiger worden. Als we met andere scholen bij elkaar komen, hoor ik dat vaak terug. En ik zie dan zelf ook zeker verschil. Er heerst een rustige sfeer. Van middelbare scholen horen we ook wel dat onze oud-leerlingen anders omgaan met conflicten. Vreedzame Wijk Om ook in de wijk rondom de school een veiliger sfeer te creëren wordt er gewerkt met de Vreedzame Wijk. Daarin wordt samengewerkt door medewerkers van de kinderboerderij, de speeltuin, de wijkagent, etc. En de mediatoren uit groep 8 bemiddelen ook in hun eigen wijk. De Schakel probeert ook de ouders te betrekken bij beide initiatieven. Het zou natuurlijk mooi zijn als kinderen thuis en in de wijk dezelfde boodschap horen als op school en het geen gescheiden werelden meer zijn. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

4 THEMA Vrede en conflict Ik zal hun reactie nooit vergeten Student laat kinderen historische sensatie beleven Hoe kun je een thema als de Tweede Wereldoorlog zó brengen dat het echt iets met kinderen doet? Dat was de uitdaging waar Renske Boertien, student van de Acade mische Lerarenopleiding (ALO), voor stond. Ze deed er onderzoek naar en bracht het in praktijk. 4 We kregen de opdracht om een historische sensatie teweeg te brengen: een onbeschrijfelijk gevoel met betrekking tot iets uit het verleden. Met andere woorden, de les moet iets in kinderen losmaken. Studenten waren vrij in hun keuze voor een thema. Renske koos voor de Tweede Wereldoorlog. Het onderwerp fascineert me omdat mijn opa en oma het zelf meegemaakt hebben en er altijd veel over vertellen. Ik wilde iets kiezen waar ik zelf warm van word. Onderzoek doen De ALO-student begon met een literatuurstudie. Wat zegt de theorie over de ontwikkeling van 10/11-jarige kinderen als het gaat om historisch besef? Vervol- gens ontwikkelde ze twee instrumenten: een vragenlijst met kennisvragen en open vragen over welk gevoel het kind krijgt bij woorden als hongerwinter en oorlog en een interview met leerlingen om hun historisch besef nog scherper in beeld te krijgen. Link met het heden Vandaaruit ben ik de eerste les gaan ontwerpen, vertelt Renske. Ik wilde het verloop van de oorlog duidelijk maken en heb daarbij steeds iets verteld, iets laten zien en laten ervaren. Ik heb bijvoorbeeld een bord met eten laten zien, wat men in de hongerwinter at. En ik heb ze gevraagd wat ze zouden doen als de verwarming kapot zou zijn in de winter: wat doe je om het warm te krijgen?. Opa in de klas In de tweede les kwam mijn opa in de klas vertellen over zijn eigen ervaringen met de oorlog. Hij liet dingen zien als voedselbonnen, oud geld, een persoonsbewijs, foto s, etc. Ik zal de reactie van de kinderen nooit vergeten. Ze waren muisstil en hingen aan zijn lippen. De kinderen mochten tussendoor vragen stellen. Ze vroegen bijvoorbeeld: Wat gebeurde er als u niet voor de avondklok binnen was? Wat at u in de oorlog? Kende u Joden? Ze wilden alles weten. Mijn opa vond het heel bijzonder om over de oorlog te vertellen aan een generatie die bijna niks van af weet. Historische sensatie Na afloop nam de student de beide instrumenten nog een keer af. Daaruit bleek dat hun gevoel met betrekking tot woorden als hongerwinter en oorlog veranderd was. Samen met de reactie van de kinderen op het verhaal van mijn opa was dit een dubbele bevestiging dat ze inderdaad een historische sensatie hadden beleefd. Het leuke van onderzoek doen, is dat je er een bredere blik door krijgt Volgens Renske is dit typisch een ALOonderzoek omdat het een combinatie van theorie en praktijk is. Eerst ga je onderzoeken en de uitkomsten daarvan neem je mee in je lessen. Het leuke van onderzoek doen, is dat je er een bredere blik door krijgt. Je kunt nieuwe kennis vergaren door er zelf in de theorie naar op zoek te gaan en het vervolgens in de praktijk uit te voeren. Die combinatie met de praktijk is heel goed, omdat je zo de effecten van je onderzoek ook daadwerkelijk kunt ondervinden.

5 Marnix App(roved) Who am I Deze Amerikaanse app heeft als doel spelenderwijs de dialoog tussen een volwassene en een kind op gang te brengen over rassen en diversiteit. De app bestaat uit een spelletje voor twee spelers. Je krijgt allerlei foto s van verschillende mensen in beeld, met verschillende achtergronden. Daaruit kies je één persoon, zonder dat het kind met wie je het spel speelt dat ziet. Dan is het kind aan de beurt. Die moet door ja/nee-vragen te stellen er achter zien te komen wie de ander heeft uitgekozen. Zo kan het kind vragen of de persoon een donkere of lichte huid heeft, stijl haar of kroeshaar, etc. Kortom, een soort Wie is het? Gedurende het spel krijg je tips hoe je bepaalde thema s kunt bespreken. Bijvoorbeeld: Vraag het kind of hij wel eens heeft gezien dat iemand gemeen was tegen een ander kind vanwege zijn uiterlijk. Vertel dat hij moet opkomen voor mensen die gepest worden. Deze Engelstalige app helpt je om op een leuke manier het thema diversiteit bespreekbaar te maken, al kom je bij de easy game er zijn twee niveaus heel ver met meer algemene vragen in de trant van man of vrouw, lang of kort haar, bril of geen bril. De gratis app bevat meer dan 150 foto s en 60 praktische tips. Daarnaast vertelt iedere persoon die je kiest, iets over zijn achtergrond. Kennismaken met Marnix Van 21 tot en met 24 augustus vond de introductieweek voor eerstejaars plaats op het terrein van YMCA te Leusden. Tijdens deze week konden de studenten elkaar en de Marnix Academie leren kennen. De introductiecommissie organiseerde veel verschillende activiteiten: een sportdag, een mysterieus spel in het centrum van Utrecht, een barbecue, en nog veel meer. De commissie kijkt terug op een geslaagde week. 5 Burgerschapseducatie Scholen weten zich volgens een rapport van de Onderwijsraad vaak geen raad met burgerschapsvorming. Waarom is het voor basisscholen van belang er toch tijd aan te besteden? Prof.dr. Wiel Veugelers, hoogleraar Universiteit voor Humanistiek en docentonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam: Scholen doen al heel veel aan burgerschapseducatie. Het gaat namelijk over de persoonlijke en maatschappelijke vorming van kinderen. Je leert ze dingen aan op het gebied van gedrag en meningen: hoe dien je je te gedragen in de maatschappij en hoe onderbouw je je mening? Ook diversiteit speelt een belangrijke rol. Ik zou scholen willen aanmoedigen om hierin meer visie en samenhang te krijgen. Wat mij betreft staat democratie centraal. Daaraan kun je autonomie en sociale betrokkenheid koppelen. Kinderen moeten leren voor zichzelf op te komen, een eigen levensvisie te ontwikkelen en ze moeten leren hoe je er met elkaar uitkomt. Dat dit een plek krijgt binnen de basisschool is belangrijk. Het levert bewustere mensen op, die actief participeren en op elkaar betrokken zijn. Daar gaat het om! Ik wil leraren uitdagen na te denken over wat voor hen een ideale pedagogische school zou zijn. Wat doe je daar al aan en waar kun je nog aan werken? Henriëtte Hoogenkamp, onderwijsadviseur Marnix Onderwijscentrum: De school is een oefenplek. Daar kunnen kinderen gaan ervaren dat ze deel uitmaken van de samenleving. Met activiteiten Opinie MIX rondom burgerschapseducatie kun je veel bereiken. Ik ben zelf betrokken bij het project Maatschappelijke stage in het basisonderwijs en zie wat een bezoek aan het bejaardentehuis of een gehandicapteninstelling oplevert. Het verbreedt de horizon van kinderen. Ze gaan contact aan met mensen die ze normaal gesproken niet ontmoeten. Ze leren daardoor over die ander, maar ook over zichzelf. Én ze leren om op zo n dag zelf verantwoordelijkheid te dragen; dat geeft ze het gevoel dat ze er toe doen. Het maakt ze trots. Dat zijn allemaal waardevolle bouwstenen.

6 6 Op vind je een aankondiging met nadere spel regels en een digitaal aanmeldformulier. De basis- Schoolleidersopleiding is must voor elke directeur Elke schoolleider die zichzelf serieus neemt, moet een opleiding tot schoolleider gevolgd hebben. Niet voor niks wordt er door de overheid gewerkt aan een verplicht registratiesysteem waarbij scholing een voorwaarde is. Aan het woord is Peter Dijkxhoorn, opleidingsmanager van de Marnix Academie. Schoolleider zijn is niet iets wat je zomaar doet, het is een zware en ingewikkelde baan die goed opgeleide professionals vereist. De Marnix Academie biedt een nieuwe opleiding voor schoolleiders aan. De opleiding is ontwikkeld door Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap: een samenwerkingsverband van vijf hogescholen, waaronder de Marnix Academie. Het vervangt de opleiding Basisvaardigheden Onderwijsmanagement en de opleiding Directeur primair onderwijs en speelt in op de nieuwste ontwikkelingen. Met deze nieuwe tweejarige opleiding verwerf je de competenties die nodig zijn om te kunnen werken als schoolleider in het onderwijs. We leggen de nadruk op de onderzoeksmatige schoolleider, die onderzoek gebruikt binnen de eigen school om de juiste beslis singen te nemen. Lees het volledige interview op THEMA Vrede en conflict War Child daagt studenten uit De Marnix Academie is dit jaar een samenwerking aangegaan met War Child. De samenwerking sluit mooi aan op het jaarthema van de academie: Voor de oorlog niet geboren. Niemand minder dan Marco Borsato daagde de studenten uit om in actie te komen voor kinderen in oorlogsgebieden. Dat gebeurde tijdens het ter perse gaan van deze Marnix Mix. Marco Borsato, ambassadeur van War Child, sprak een videoboodschap in speciaal voor de studenten van de Marnix Academie. In die boodschap benadrukte hij dat zij echt iets kunnen betekenen voor kinderen in oorlogsgebieden. De video is terug te zien op de website van de Marnix Academie. Studenten kunnen zich op allerlei manieren inzetten voor War Child, aldus een woordvoerder van de stichting. Je kunt samen met je medestudenten een feest organiseren waarvan de opbrengst of een deel van de opbrengst naar War Child gaat. Spreekbeurten en musical Voorlichters van de stichting komen gedurende het jaar op verschillende momenten terug op de Marnix Academie. Zij geven ideeën en denken met studenten mee. Zo biedt War Child spreekbeurt- en werkstukpakketen aan en heeft een eigen musical ontwikkeld: Voor kids gaat de zon op! (www.warchildschoolmusical.nl). Deze groep 8- musical is in samenwerking met Marco Borsato en Albert Verlinde gemaakt voor War Child. In aanloop van de musical kunnen verschillende gastlessen worden gegeven door de voorlichters van War Child of studenten kunnen zelf een les over War Child geven met behulp van een lespakket. Lespakketten en spreekbeurtpakketten kun je downloaden via Jouw school innovatief? Win de Marnix Innovatieprijs 2013! De Marnix Academie reikt in 2013 voor de tweede maal de Marnix Innovatieprijs uit. Werkt jouw school aan schoolontwikkeling en zijn daar (één of enkele) studenten van de academie bij betrokken? Doe dan mee en maak kans op de hoofdprijs van euro. Met de Marnix Innovatieprijs wil de hogeschool de ontwikkeling van het onderwijs stimuleren. Basisscholen die onderdeel uitmaken van Partners in Opleiding en Ontwikkeling kunnen deelnemen en mooie voorbeelden inzenden. De hoofdprijs bedraagt euro, de tweede prijs 5000 euro en de derde prijs 2500 euro. De studenten die betrokken zijn bij de schoolontwikkeling ontvangen ook een prijs: een tablet (bij de hoofdprijs) of een aanmoedigingsprijs (bij de tweede of derde prijs). scholen binnen het partnerschap en de studenten van de Marnix Academie zullen ook via de attent worden gemaakt op de prijs. Inzendingen kunnen worden ingediend door (of namens) de schoolleiding van een basisschool. De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Stichting Steunfonds van de Stichting Protestants-Christelijk Hoger Beroepsonderwijs Utrecht en komen dus niet ten laste van de overheidsbijdrage voor het onderwijs.

7 THEMA Vrede en conflict Kleurrijke scholen, met de nadruk op rijk! Stevig in je schoenen op een multiculturele school Je bent een sterk rolmodel, op de hoogte van de straatcultuur, je kent de wijk en je bereidt je lessen zeer goed voor. Een paar kenmerken waaraan een leraar in een achterstandswijk moet voldoen. Want lesgeven in een achterstandswijk is toch wel even wat anders dan lesgeven op een dorpsschool. Dat merk je vooral in het oudercontact; daar moet je heel veel in investeren. Mirjam Stroetinga, onderwijsadviseur bij het Marnix Onderwijscentrum, is betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe post-hbo-opleiding, die in januari van start zal gaan: Lesgeven in een achterstandswijk. Verschillende scholen in Utrecht gaven aan behoefte te hebben aan een dergelijk programma. Bij de ontwikkeling van de opleiding kijken we naar de kenmerken van een leraar in een achterstandswijk die het heel goed doet. Wat maakt hem een goede leraar? Hij bereidt bijvoorbeeld zijn lessen heel goed voor, kent de wijk, is een sterk rolmodel, is op de hoogte van de straatcultuur en kan goed samenwerken met ouders. Veel van deze dingen kun je leren, maar het gaat ook zeker om karakter. emoties hoog oplopen. Kortom, de drempel naar de school is heel hoog. Op een dorpsschool komen de ouders vanzelf wel; ze staan bij wijze van Geen reparerende maar specialiserende opleiding spreken in de rij om iets voor je te doen. Andere zaken die het lesgeven op haar school anders maken, zijn de kleinere groepen en de taalachterstand waarmee veel kinderen binnenkomen. Begeleiding De opleiding Lesgeven in een achterstandswijk kan leraren helpen verder te komen in hun eigen ontwikkeling. Mirjam Stroetinga benadrukt dat het geen reparerende opleiding is, maar een specialiserende. Er komt geen pabo-stof meer aan de orde. Het is echt bedoeld voor mensen die er een schepje bovenop willen doen. Dat kunnen startende leraren zijn, maar ook leraren die al jaren voor de klas staan. Onze docenten kennen de praktijk door en door en kunnen zich dus heel goed in de studenten verplaatsen. Meer informatie? 7 Stigmatiseren Anita Verweij is directeur van basisschool De Kameleon, aan de rand van de Utrechtse wijk Lombok. Op haar school zitten zo n honderd leerlingen uit zeker zeventien verschillende culturen. Het is een kleurrijke school, met de nadruk op ríjk! Ik zou onze school ook geen achterstandsschool noemen of de wijk een achterstandswijk. Het is gevaarlijk om te stigmatiseren. Dat draagt niets bij aan het zelfbeeld van kinderen. We kunnen zoveel van elkaar leren. Juist als kinderen met zoveel verschillen in aanraking komen, krijg je meer begrip in de maatschappij. Hoge drempel De basisschooldirecteur erkent dat lesgeven op een dorpsschool heel anders is dan op een multiculturele school. Je moet bijvoorbeeld ontzettend veel investeren in het oudercontact. Dat gaat nou eenmaal niet vanzelf. Veel ouders hebben moeite met de taal, hebben zelf nauwelijks onderwijs genoten en zien op tegen de leerkracht. Als er dan wel contact is, kan het voorkomen dat de Joost Grol Fotografie

8 8 In elke Marnix Mix brengen we een bijzonder project of initiatief in het basisonderwijs in beeld. Laat je inspireren! Ideeën voor deze rubriek kun je mailen naar: De Schoolfoto Wie: Wat: Waar: Als deeltijdstudent aan de Marnix Academie heeft Robin Kuijpers onderzoek gedaan naar vaderbetrokkenheid en hoe je die kunt stimuleren. Robin Kuijpers Vader-kind-voetbaltoernooi De Schakel in Utrecht Een belangrijk thema op de multiculturele basisschool De Schakel in de Utrechtse wijk Overvecht. Uit het onderzoek van Robin rolden verschillende activiteiten, waaronder het vader-kindvoetbaltoernooi met aansluitend een barbecue. Het begon allemaal met het opzetten van denktanks waarin vaders met elkaar én met leerkrachten discussieerden over allerlei opvoedings- en onderwijsthema s, zoals buiten spelen, internet, de Vreedzame school, etc. De denktank als middel om te werken aan de ontwikkeling van de kinderen. We hadden open gesprekken en er was een gezellige sfeer. Gelijkwaardigheid is hierin heel belangrijk. Voor sommige vaders is de taal een barrière waardoor zij niet naar de denktank komen. Robin wilde iets organiseren dat toegankelijker is. Doel was in elk geval dat vaders iets samen met hun kind zouden doen. Ik wilde ze samen op school hebben. Het vader-kind-toernooi werd een groot succes. Zo n vijftig vaders hadden zich, samen met hun kinderen, opgegeven en waren verdeeld over zestien teams. We hebben twee uur lang gevoetbald, en daarna met iedereen, in het totaal bijna 150 mensen, een barbecue gehad. Het bijzondere was dat ik deze dag had georganiseerd met een commissie van kinderen en dat de vaders op de dag zelf al het werk op zich namen: het voorbereiden van het eten, fluiten, barbecueën, eten verdelen, drinken inschenken en opruimen. Ze hebben alles ook zelf betaald. Het was prachtig om te zien hoe dit evenement verliep op het schoolplein, zonder dat de leerkrachten iets hoefden te doen. Het blijft niet bij die ene gezellige dag. Volgens Robin verandert dit soort activiteiten het contact met leerlingen. Als je iemands vader kent en dus weet waar hij vandaan komt, krijg je een andere band met elkaar! Marnix Academie Utrecht, oktober 2012 (Eind)redactie: Afdeling Communicatie en Publicaties Fotografie: Ivar Pel, Roëlla Verhoeven en Marnix Academie Vormgeving: KEPCOM Creatieve Communicatie, Delft Drukwerk: EMP Grafimedia, Houten Voor reacties: Afdeling Communicatie en Publicaties: De Marnix Mix is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier en verzonden in biologisch afbreekbaar folie. De Marnix Academie verstuurt haar post CO 2 neutraal.

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

3. Vreedzame wijk 3.1. Petra Jongerius, sociaal makelaar wijk & co Ontstaan vreedzame wijk

3. Vreedzame wijk 3.1. Petra Jongerius, sociaal makelaar wijk & co Ontstaan vreedzame wijk 3. Vreedzame wijk 3.1. Petra Jongerius, sociaal makelaar wijk & co Petra Jongerius is sociaal makelaar en werkt vanuit welzijn. Ze is verbonden aan de Brede School Overvecht. Ontstaan vreedzame wijk Vreedzame

Nadere informatie

deeltijd lerarenopleiding basisonderwijs

deeltijd lerarenopleiding basisonderwijs deeltijd lerarenopleiding basisonderwijs De bevlogen docent Ik vind het belangrijk om aan studenten mee te geven dat ieder mens en ieder kind een persoonlijk verhaal heeft en dat dat verhaal er mag zijn.

Nadere informatie

De Vreedzame School Sociale competentie en actief burgerschap

De Vreedzame School Sociale competentie en actief burgerschap De Vreedzame School Sociale competentie en actief burgerschap Congres Leve het jonge kind! 2011 Deelsessie Democraatjes in de dop? Mirjam van der Ven, Eduniek Aanleidingen voor het ontstaan van De Vreedzame

Nadere informatie

DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS

DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS De bevlogen docent Ik vind het belangrijk om aan studenten mee te geven dat ieder mens en ieder kind een persoonlijk verhaal heeft en dat dat verhaal er mag zijn.

Nadere informatie

Deeltijd Lerarenopleiding basisonderwijs

Deeltijd Lerarenopleiding basisonderwijs Deeltijd Lerarenopleiding basisonderwijs De ervaring van een studente in de majorfase Ik heb voor de Marnix Academie gekozen omdat ik positieve verhalen hoorde van anderen die de deeltijdopleiding hadden

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Vragenlijst: Wat vind jij van je

Vragenlijst: Wat vind jij van je Deze vragenlijst is bedacht door leerlingen. Met deze vragenlijst kunnen leerlingen er zelf achter kunnen komen wat andere leerlingen van hun school vinden. De volgende onderwerpen komen langs: Sfeer op

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Blok 1 We horen bij elkaar Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat

Nadere informatie

academische lerarenopleiding basisonderwijs

academische lerarenopleiding basisonderwijs academische lerarenopleiding basisonderwijs De bevlogen docent Ik vind het belangrijk om aan studenten mee te geven dat ieder mens en ieder kind een persoonlijk verhaal heeft en dat dat verhaal er mag

Nadere informatie

De Vreedzame School. Sociale competentie en actief burgerschap in het basisonderwijs

De Vreedzame School. Sociale competentie en actief burgerschap in het basisonderwijs De Vreedzame School Sociale competentie en actief burgerschap in het basisonderwijs Aanleidingen voor het ontstaan van De Vreedzame School (1999) toenemende gedragsproblematiek in scholen grensoverschrijdend

Nadere informatie

Welkom op de Pionier

Welkom op de Pionier Welkom op de Pionier Wat lees je allemaal in dit boekje? 1. Wat is de Pionier voor een school? 2. Op school zijn verschillende klassen. 3. Zo gaat het op de Pionier. 4. Hoe ziet een schooldag er op onze

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Een goede relatie tussen ouders en school komt het leerresultaat ten goede en dat is wat we allemaal willen! Convenant Impuls Kwaliteitsverbetering Onderwijs

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Vragen pas gepromoveerde

Vragen pas gepromoveerde Vragen pas gepromoveerde dr. Maaike Vervoort Titel proefschrift: Kijk op de praktijk: rich media-cases in de lerarenopleiding Datum verdediging: 6 september 2013 Universiteit: Universiteit Twente * Kun

Nadere informatie

Vragen voor reflectie en discussie

Vragen voor reflectie en discussie Ik ben ook een mens. Opvoeding en onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt Auteur: Joop Berding. Een uitgave van Uitgeverij Phronese, Culemborg, 2016. Vragen voor reflectie en discussie Vragen

Nadere informatie

Als je elkaars taal niet spreekt

Als je elkaars taal niet spreekt THEMA duizend talen april 2013 MIX Als je kinderen positief benadert, werk je aan vertrouwen Als je elkaars taal niet spreekt Vroeg of laat overkomt het iedere leerkracht. Het contact met één of meerdere

Nadere informatie

Pestprotocol OBS IJsselhof

Pestprotocol OBS IJsselhof Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele

Nadere informatie

Obs Het Palet Javastraat 5 2405 CS Alphen aan den Rijn 0172 472380 www.obs-palet.nl info@obs-palet.nl

Obs Het Palet Javastraat 5 2405 CS Alphen aan den Rijn 0172 472380 www.obs-palet.nl info@obs-palet.nl Datum: 18 februari 2016 Obs Het Palet Javastraat 5 2405 CS Alphen aan den Rijn 0172 472380 www.obs-palet.nl info@obs-palet.nl Vakantie Komende week hebben de kinderen Voorjaarsvakantie. Het team van Het

Nadere informatie

Voorbeeldig onderwijs

Voorbeeldig onderwijs m a r i a va n de r hoe v e n Voorbeeldig onderwijs In de politieke arena wordt gedebatteerd over de vraag of het goed gaat met het Nederlandse onderwijs. Getuige het recente Oesorapport zijn we op onderdelen

Nadere informatie

Deeltijd Lerarenopleiding basisonderwijs. 900342-1-Marnix-Brochure Deeltijd.indd 1 5-11-09 19:50

Deeltijd Lerarenopleiding basisonderwijs. 900342-1-Marnix-Brochure Deeltijd.indd 1 5-11-09 19:50 Deeltijd Lerarenopleiding basisonderwijs 900342-1-Marnix-Brochure Deeltijd.indd 1 5-11-09 19:50 De ervaring van een studente in de majorfase Ik heb voor de Marnix Academie gekozen omdat ik positieve verhalen

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

CBS De Wieken Januari 2015

CBS De Wieken Januari 2015 CBS De Wieken Januari 2015 Wat is een mediator? Een mediator is iemand die anderen helpt bij een conflict Op school kan de juf of meester dat zijn Op onze school worden leerlingen opgeleid tot mediatoren

Nadere informatie

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection 1 Beste docent, Binnenkort gaat u samen met uw klas naar de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection. Deze lesbrief

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie 2017-2018 Inhoudsopgave Intern Coördinator Opleiden in de school (ico)... 04 Update Intern Coördinator Opleiden in de school...

Nadere informatie

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming Jeroen Bron en Minke Bruning, 27 november 2014 27-11-2014 SLO projectgroep burgerschap; Jeroen Bron CPS Onderwijsontwikkeling en advies;

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Hand out Voorkomen en oplossen van pesten bij kinderen met autisme

Hand out Voorkomen en oplossen van pesten bij kinderen met autisme Hand out Voorkomen en oplossen van pesten bij kinderen met autisme In deze hand-out vindt u een korte samenvatting terug van de deelonderwerpen die Helen Wildeboer, trainer van de Stichting Omgaan met

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

EVEN BIJPRATEN 9. MET ZIJN ALLEN DIGITAAL. Daar zijn we weer beste ouders en kinderen van De Arenberg.

EVEN BIJPRATEN 9. MET ZIJN ALLEN DIGITAAL. Daar zijn we weer beste ouders en kinderen van De Arenberg. EVEN BIJPRATEN 9. Daar zijn we weer beste ouders en kinderen van De Arenberg. MET ZIJN ALLEN DIGITAAL. De ouders, die terugdenken aan hun eigen tijd dat ze op de basisschool zaten, zullen het met me eens

Nadere informatie

Met meer dan dertig basisscholen in den Bosch e.o.

Met meer dan dertig basisscholen in den Bosch e.o. Talentontwikkeling voor en door jongeren www.oho-t.nl Onderwijs helpt Onderwijs bij talentontwikkeling (OhO-t) bestaat alleen in een krachtig, regionaal onderwijsnetwerk, liefst met betrokkenheid van bedrijfsleven

Nadere informatie

Verslag werkconferentie Burgerschapsvorming van de Utrechtse jeugd

Verslag werkconferentie Burgerschapsvorming van de Utrechtse jeugd Verslag werkconferentie Burgerschapsvorming van de Utrechtse jeugd Op 12 februari 2014 werd de bijeenkomst Burgerschapsvorming van de Utrechtse jeugd georganiseerd door de Utrechtse Onderwijs Agenda. Het

Nadere informatie

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot 2012-2013 Opleiding tot ervaringsdeskundige Mensen met een licht verstandelijk beperking Uit eigen ervaring... Ik wil mijn stem laten horen, in een groot aantal werkvelden wordt er steeds meer gebruik

Nadere informatie

1 Ben of word jij weleens gepest?

1 Ben of word jij weleens gepest? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Pesten Pesten is van alle generaties. Het kan bijna overal plaatsvinden en is daarom dichterbij dan mensen soms denken 8 1 Ben of word jij weleens gepest? 7 6

Nadere informatie

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs De drijfveren van een eerstejaars Mijn moeder is lerares en ook mijn oom en tante geven les op een basisschool. Je kunt dus wel zeggen dat het vak van basisschoolleraar

Nadere informatie

1 Aanbevolen artikel

1 Aanbevolen artikel Aanbevolen artikel: 25 november 2013 1 Aanbevolen artikel Ik kan het, ik kan het zélf, ik hoor erbij Over de basisingrediënten voor het (psychologisch) welzijn Een klassieke motivatietheorie toegelicht

Nadere informatie

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles Begrijpend en studerend lezen leerlingmateriaal proefles instructieles 8 BLOK 2 1 LES 1 WAR CHILD Kindsoldaat K Die nacht schrok Moses zich een ongeluk. Ineens hoorde hij overal angstig gegil en geschreeuw.

Nadere informatie

Het spel der democratische opvoeding Wat vooraf ging: Aan de hand van de 4 pijlers deden de ambassadeurs van Triodus samen goed voor later en de werkgroep wat iedere kindwijzerorganisatie deed, inventariseren!

Nadere informatie

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 bas Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 In deze lesbrief staan een aantal ideeën die u na de voorstelling met de kinderen kunt doen. U krijgt deze lesbrief voorafgaand

Nadere informatie

Vreedzame school Groningen

Vreedzame school Groningen Vreedzame school Groningen Dorien Petri Annelies Kassenberg December 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vergelijking scholen A, B, C, D en E... 4 3. Conclusie... 7 2 1. Inleiding De Vreedzame school

Nadere informatie

VELON conferentie 8 maart 2010 Ontwikkeling: Els Schellekens (Bureau ELS) Onderzoek: Dorian de Haan Marije de Hoogd

VELON conferentie 8 maart 2010 Ontwikkeling: Els Schellekens (Bureau ELS) Onderzoek: Dorian de Haan Marije de Hoogd VELON conferentie 8 maart 2010 Ontwikkeling: Els Schellekens (Bureau ELS) Onderzoek: Dorian de Haan Marije de Hoogd Subsidie: Bernard van Leer Foundation Inhoud presentatie Onze Klas Mijn Wereld Ontwikkeling:

Nadere informatie

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren.

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren. Schoolse competenties Competentie 1: Agendagebruik - Je schrijft je huiswerk in je agenda als dit wordt opgegeven. - Je agenda ziet er verzorgd uit. - Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt

Nadere informatie

Voorbereiding assessment

Voorbereiding assessment Voorbereiding assessment 1. Zelfportret gemaakt door malou... 1 2. Samenvatting... 3 3. Zelfportret door een docent... 5 4. Zelfportret door Slc er... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5. Aanvullende

Nadere informatie

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS WWW.PESTWEB.NL DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS Kinderen en jongeren willen je hulp, als je maar (niet)... Wat kinderen zeggen over pesten Kinderen gaan over het algemeen het liefst met hun probleem naar hun

Nadere informatie

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten!

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten! 2 portfolio Lisa Van Damme Lisa Van Damme begon, geïnspireerd door sociaal geëngageerde fotografen, op 17-jarige leeftijd aan een studie fotografie. Voor haar is fotografie meer dan een doel; het is eerst

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Vreedzame VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ DE OPVOEDING... Hart, handen en voeten voor de BSO als democratische oefenplaats

Vreedzame VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ DE OPVOEDING... Hart, handen en voeten voor de BSO als democratische oefenplaats VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ DE OPVOEDING... Hart, handen en voeten voor de als democratische oefenplaats Het beleid van SKH is gebaseerd op de visie van Mischa de Winter, met name wat betreft de opvang

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING

MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING 2016 OPLEIDING TOT ERVARINGSDESKUNDIGE MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING UIT EIGEN ERVARING Inge Mol Ik wil mijn stem laten horen. In het werkveld wordt er steeds meer gebruik gemaakt van kennis

Nadere informatie

Een les rekenen / wiskunde: ontdekkingen aan de schaduw (voorbeeldles hoger onderwijs)

Een les rekenen / wiskunde: ontdekkingen aan de schaduw (voorbeeldles hoger onderwijs) Een les rekenen / wiskunde: ontdekkingen aan de schaduw (voorbeeldles hoger onderwijs) Nico den Besten Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het

Nadere informatie

Training Netwerken Forum 12-5-2014

Training Netwerken Forum 12-5-2014 Training Netwerken Forum 12-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Je eigen netwerk 7 Theorie 8 Opdracht In gesprek

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren Hoofdlijn advies Taalvaardig Rekenvaardig Digitaal vaardig Sociaal vaardig Persoonlijke ontwikkeling Basisvaardigheden Basiskennis en -vaardigheden Natuur & technologie Mens & maatschappij Taal & cultuur

Nadere informatie

Als je te weinig van een kind verwacht, komt er niet uit wat er in zit. Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt INTERVIEW

Als je te weinig van een kind verwacht, komt er niet uit wat er in zit. Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt INTERVIEW INTERVIEW Auteur: René Leverink Fotografie: Rijksoverheid Onlangs hebben minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van OCW drie actieplannen gelanceerd, gericht op een ambitieuze leercultuur

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

leerlingen sociale veiligheid

leerlingen sociale veiligheid Verslag vragenlijst voor leerlingen over sociale veiligheid juni 2011 OBS De Rolpaal Samenvatting Eens in de 2 jaar wordt er een vragenlijst afgenomen over de sociale veiligheid op school. Dit is in 2009

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3)

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) We zijn volop bezig met het project. Er worden workshops gegeven. Sommige groepen gaan op excursie. We

Nadere informatie

Betrokken ouders maken het verschil!

Betrokken ouders maken het verschil! Betrokken ouders maken het verschil! Verslag bijeenkomst 2 juni 2016 Ouders op zoek naar nuttige tips Veel ouders die dit evenement bezochten, kwamen vooral voor praktische tips naar het Nieuwe Luxor.

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en

Nadere informatie

voorwoord VOORBEELDPAGINA S Bestelnr De ander en ik

voorwoord VOORBEELDPAGINA S Bestelnr De ander en ik voorwoord Dit werkboek gaat over de omgang met andere mensen. We bespreken hoe jij met anderen kunt omgaan. Bijvoorbeeld hoe je problemen oplost, omgaat met pesten, gevoelens en vriendschappen en hoe je

Nadere informatie

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt Ben jij zo iemand die actief is en veel interesses heeft en daardoor ook veel bezigheden en spullen heeft?

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans

NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans Tweewekelijkse NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans 7-1-2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

MEE. Voor ouders. Ondersteuning bij leven met een beperking. Passend onderwijs

MEE. Voor ouders. Ondersteuning bij leven met een beperking. Passend onderwijs MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor ouders Passend onderwijs Passend onderwijs Voor ouders Hoe kan ik invloed uitoefenen op de ontwikkeling van mijn kind? Welke ondersteuning heeft mijn

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Ik kan enorm genieten van hun spontaniteit

Ik kan enorm genieten van hun spontaniteit Next level leraar Kijk jij graag verder dan de muren van het klaslokaal? Bij de Marnix Academie leer je niet alleen les te geven in een groot aantal vakken, je leert ook te kijken naar de ontwikkeling

Nadere informatie

Jannetta van Campenhout-Timmer, school opleider, is het gezicht van het Samen Opleiden voor de locatie Harderwijk-A van Landstede.

Jannetta van Campenhout-Timmer, school opleider, is het gezicht van het Samen Opleiden voor de locatie Harderwijk-A van Landstede. Jannetta van Campenhout-Timmer, school opleider, is het gezicht van het Samen Opleiden voor de locatie Harderwijk-A van Landstede. 34 Intervisiebijeenkomsten op de stageschool Werken en verwerken op de

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

Het kinderprotocol. Inhoud: 1. Inleiding; het kinderprotocol 2. Goed gedrag kun je leren 3. De schoolregels 4. Pesten/ gepest worden 5.

Het kinderprotocol. Inhoud: 1. Inleiding; het kinderprotocol 2. Goed gedrag kun je leren 3. De schoolregels 4. Pesten/ gepest worden 5. Het kinderprotocol Inhoud: 1. Inleiding; het kinderprotocol 2. Goed gedrag kun je leren 3. De schoolregels 4. Pesten/ gepest worden 5. Slot 1. Het kinderprotocol: Op de Flamingoschool vinden we het erg

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Jong geleerd, oud gedaan. Opstap W 1. Interview. Bedenk vragen over de schooltijd van uw medecursisten:

Jong geleerd, oud gedaan. Opstap W 1. Interview. Bedenk vragen over de schooltijd van uw medecursisten: Jong geleerd, oud gedaan Opstap.k v a W 1 Interview Bedenk vragen over de schooltijd van uw medecursisten: leeftijd op eerste schooldag gemengde school / jongensschool / meisjesschool aantal jaar op de

Nadere informatie

Enkele gegevens evens over jezelf en de school:

Enkele gegevens evens over jezelf en de school: VEILIGHEID VRAGENLIJST LEERLINGEN Een belangrijke taak voor de school is te zorgen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld, omdat er soms wordt gediscrimineerd

Nadere informatie

De manus branding stichting

De manus branding stichting De manus branding stichting ontwikkelt programma s, die door lessen relationele en musische vorming sociale vaardigheden aanleren, waardoor jongeren beter in staat zijn op een, zowel voor hen zelf als

Nadere informatie

Gemaakt door: Kelly.

Gemaakt door: Kelly. De kanjertraining. Gemaakt door: Kelly. Inhoud. Inhoud. 1 Inleiding. 2 Wat is de Kanjertraining? 3 Hoe en wanneer is de Kanjertraining ontstaan? 4 Wanneer ga je naar de Kanjertraining? 6 Welke stappen

Nadere informatie

Kijk maar naar enkele reacties van leerlingen en ouders.

Kijk maar naar enkele reacties van leerlingen en ouders. Inleiding 7 Steeds vaker komen we op school leerlingen tegen van wie de ouders gescheiden zijn. Eén op de drie huwelijken wordt ontbonden en veelal zijn daarbij kinderen betrokken. Uit onderzoek blijkt

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Serooskerkestraat maandag 1 september uur - alle groepen

Serooskerkestraat maandag 1 september uur - alle groepen Communicatie Dit schooljaar zal er wat veranderen met de verschijningsfrequentie van de nieuwsbrief van De Evenaar. Steeds meer groepsgebonden informatie wordt door de leerkrachten via digiduif aan de

Nadere informatie

Ik kan enorm genieten van hun spontaniteit

Ik kan enorm genieten van hun spontaniteit Next level leraar Kijk jij graag verder dan de muren van het klaslokaal? Bij de Marnix Academie leer je niet alleen les te geven in een groot aantal vakken, je leert ook te kijken naar de ontwikkeling

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Academische Lerarenopleiding Basisonderwijs

Academische Lerarenopleiding Basisonderwijs Academische Lerarenopleiding Basisonderwijs De uitdaging van een student Mijn mentor, ouders en vriendinnen vonden het zonde van mijn vwo-diploma dat ik een hbo-opleiding ging volgen. Maar ik zag mezelf

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 28 mei 2015 Colofon Juni 2015 Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag 070 315 41 00 info@edventure.nu www.edventure.nu

Nadere informatie

Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen

Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen Interview met Maarten Bauer (voorzitter CvB Mijnplein) Maarten Bauer (Voorzitter CvB mijnplein)

Nadere informatie

Omgangsprotocol. We werken aan een positief klimaat, adequate sociale omgang en duidelijke regels.

Omgangsprotocol. We werken aan een positief klimaat, adequate sociale omgang en duidelijke regels. Omgangsprotocol We werken aan een positief klimaat, adequate sociale omgang en duidelijke regels. Vanaf school 2008-2009 werken we met de uitgangspunten van het project de Vreedzame School. Dit project

Nadere informatie

Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2

Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2 Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2 Voor u ligt de Activiteitmail. De Activiteitmail is een actuele nieuwsbrief van De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Middels

Nadere informatie

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Het Land van Oct Marte Koning Frans Ballering Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Hoofdstuk 1 Inleiding Hoi, ik ben de Vertellende Teller, en die naam heb ik gekregen na mijn meest bekende reis, de reis

Nadere informatie

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent?

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent? Onderwijsassistent Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Een school, een groepsleraar en een lokaal met vaak 25 of meer kinderen. Dat kan heel gezellig zijn voor de leerlingen, maar voor de leraar

Nadere informatie

In de les praten over relaties en seksualiteit. Hoe maak je het makkelijk en leuk!

In de les praten over relaties en seksualiteit. Hoe maak je het makkelijk en leuk! In de les praten over relaties en seksualiteit Hoe maak je het makkelijk en leuk! Hoe kunt u leerlingen ondersteunen en leert u hen verantwoorde keuzes te maken op het gebied van relaties en seksualiteit?

Nadere informatie

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden.

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden. VOORBEELD DE KLAS ALS TEAM (LEERLINGENBOEK) INHOUDSOPGAVE Instructie voor leerlingen.. 5 Gebruik van de lesbrieven. 6 Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7 Wat wil je zijn en worden. 11 Wat wil je zijn

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

Lesbrief bij de voorstelling Aardblij

Lesbrief bij de voorstelling Aardblij Lesbrief bij de voorstelling Aardblij Voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs (4-6 jaar) Deze lesbrief is te gebruiken bij de voorstelling Aardblij. Aardblij is een voorstelling met zang, acrobatiek

Nadere informatie