UNIVERSITY OF CURAÇAO Faculteit der Rechtsgeleerdheid. LITERATUURLIJST augustus Wettenbundels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIVERSITY OF CURAÇAO Faculteit der Rechtsgeleerdheid. LITERATUURLIJST 2011-2012 10 augustus 2011. Wettenbundels"

Transcriptie

1 UNIVERSITY OF CURAÇAO Faculteit der Rechtsgeleerdheid LITERATUURLIJST augustus 2011 Wettenbundels Iedere student dient in het bezit te zijn van een Nederlandse wettenbundel: de Kluwer Collegebundel dl. I en II ( Gouden Kluwer ), jaar 2011/2012, uitgegeven door Kluwer, Deventer OF de Verzameling Nederlandse Wetgeving dl. I, II en III ( de Vermande VNW ), jaar 2011/2012, uitgegeven door de SDU, Den Haag. (Deze edities hebben vrijwel dezelfde inhoud en zijn ook vrijwel gelijk van prijs; de student is vrij in zijn keuze.) Iedere student dient in het bezit te zijn van: de Losbladige Wetgeving van de Nederlandse Antillen, band I en II, uitgegeven door de Stichting Losbladige Wetgeving van de Nederlandse Antillen, Willemstad, Curaçao (verkrijgbaar bij het Juridisch Documentatie Centrum, Jurdoc, gevestigd op het UoC-terrein). BACHELOR 1 Beginselen van het privaatrecht 1. O.K. Brahn, Zwaartepunten van het vermogensrecht, bewerkt door W.H.M. Reehuis, Deventer: Kluwer 2007, 8 e druk. 2. J.Hijma/M.M. Olthof, Compendium van het Nederlands Vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2008, 10 e druk. 3. Werkbundel privaatrecht (op blackboard). Nieuwenhuis, Hoofdstukken Vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2006, 8 e druk. Beginselen van het staatsrecht 1. M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, B.P. Vermeulen, R.J.G.M. Widdershoven, Beginselen van de democratische rechtsstaat, Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht, Deventer: Kluwer 2006, 6 e druk. 2. L.J.J. Rogier, Beginselen Nederlands-Antilliaans staats- en bestuursrecht, Curaçao: UNAuitgave 2011 (op blackboard). 3. Werkboek Beginselen Staatsrecht 2011/2012 (op blackboard). 4. Reader Beginselen Staatsrecht 2011/2012. Beginselen van het bestuursrecht 1. R.J.N. Schlössels, F.A.M. Stroink, Kern van het Bestuursrecht, Den Haag: Boom laatste druk. 2. Werkboek Beginselen Bestuursrecht 2011/2012 (op blackboard). 3. Jurisprudentiebundel Beginselen Bestuursrecht 2011/ Reader Beginselen Bestuursrecht 2011/

2 Elementair internationaal publiekrecht 1. P.H. Kooijmans, Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Deventer: Kluwer 2008, 10 e druk. 2. Elementair internationaal recht 2005: collegemateriaal, Den Haag: T.M.C. Asser Press Beginselen van het strafrecht 1. A. Korenhof, A.D. Marchena, P.A.M. Mevis, J.M. Reijntjes, C. Wendenburg, F. P. Wiel, Inleiding tot het Antilliaanse strafrecht, experimentele versie (voorzover nog niet beschikbaar te vervangen door de corresponderende delen van A. Korenhof/P.A.M. Mevis, Capita Strafrecht, Nederlands-Antilliaanse editie, vanaf 1 september 2011 verkrijgbaar via de repro). 2. M. Bosch, Arresten Straf- en Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2010, 17 e druk. Algemene rechtsleer 1. C.E. Smith/M.A. Loth/H. Kloosterhuis/ J.P. de Haan, Inleiding tot de rechtswetenschap, Den Haag: Boom 2005, 2 e druk. 2. Reader (op blackboard). Juridische vaardigheden I 1. C.E. Smith, Inleiding tot de praktijk van het recht. Bundel ten dienste van het onderwijs in de inleiding tot de rechtswetenschap van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van de Nederlandse Antillen, Maastricht: Shaker publishing Juridische vaardigheden II p.m. Rechtsgeschiedenis 1. J.H.A. Lokin, Prota: Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten, Groningen: Chimaira 2008, 9 e druk (druk 7 en 8 is ook bruikbaar). J.H.A. Lokin/W.J. Zwalve, Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis, Groningen: Wolters-Noordhoff/Forsten 2001, 3 e druk. J.H.A. Lokin, Tekst en Uitleg. Opstellen over codificatie en interpretatie, Groningen: Chimaira Juridisch Nederlands 1. J.G. Valbracht, J.M. Gerlofs, Schrijfvaardigheid in de rechtspraktijk, Den Haag: Boom juridisch G.A.I. Schuijt, Leidraad voor juridische auteurs: voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties, Deventer: Kluwer 2007 (ook te downloaden van internet via: Integratievak I 1. Reader en informatie (op blackboard). 2

3 BACHELOR 2/3 Verbintenissenrecht 1. A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, Asser Serie Verbintenissenrecht. Studenteneditie 2010, Deventer: Kluwer Jac. Hijma en M.M. Olthof, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2008, 10 e druk. 3. T.A.W. Sterk (red.), Arresten Burgerlijk Recht, Deventer: Tjeenk Willink 2009, 19 e druk. Goederenrecht (geen onderwijs, wel tentamen) 1. Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, Het Nederlands burgerlijk recht dl. 3, Goederenrecht, Deventer: Kluwer 2006, 12 e druk. 2. T.A.W. Sterk (red.), Arresten Burgerlijk Recht, Deventer: Tjeenk Willink 2009, 19 e druk. 3. N.J. Polak, Faillissementsrecht, Deventer: Kluwer 2008, 11 e druk. Personen- en familierecht 1. M.J.A. van Mourik/A.J.M. Nuytinck, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, Deventer: Kluwer 2009, 4 e druk. NB: geen oudere druk gebruiken! 2. Ars Aequi Jurisprudentie Personen- en familierecht , 3 e editie, red. K. Boele Woelki e.a. 3. Reader en werkboek 2011/2012, samengesteld door mr. W.A. de Hondt (op blackboard). 4. Wetten- en jurisprudentiebundel 2011/2012, samengesteld door mr. W.A. de Hondt (op blackboard). Ondernemingsrecht 1. K. Frielink, Rechtspersonen en personenvennootschappen naar Nederlands Antilliaans en Arubaans recht, 2006, 2 e druk. 2. Reader Ondernemingsrecht (op blackboard). M.J. Kroeze e.a., De kern van het ondernemingsrecht, 2007, 2 e druk, ISBN Burgerlijk procesrecht 1. Hugenholtz/Heemskerk/Groefsema, Hoofdlijnen van het Burgerlijk Procesrecht van de Nederlandse Antillen en Aruba, Amsterdam: Elsevier Juridisch Een tekst van het Eenvormig Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de Nederlandse Antillen en Aruba, bij voorkeur de uitgave "Wetboek van burgerlijke rechtsvordering" (inclusief Procesreglement en Overgangsrecht) van Jurdoc. Internationaal privaatrecht 1. L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht, Groningen: Wolters-Noordhoff 2008, 9 e druk. 2. K. Boele-Woelki, Internationaal Privaatrecht-Verordeningen, Verdragen en Wetten, Nijmegen: AALibri 2008, 7 e druk. 3. B.J. van het Kaar, Internationaal privaatrecht Rechtspraak , Nijmegen: AALibri 2008, 8 e druk. 4. Bundel I en II Internationaal privaatrecht. Europees Recht 1. F. Amtenbrink/H.H.B. Fedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom 2010, 4 e druk (eerdere drukken niet meer bruikbaar). 3

4 Staatsrecht (geen onderwijs, wel tentamen) 1. C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2008, 16e druk. 2. A.B. van Rijn, Staatsrecht van de Nederlandse Antillen, Deventer: Tjeenk Willink 1999 (uitverkocht, zal in readervorm worden aangeboden). 3. Reader Nieuw Staatsrecht Additionele literatuur en jurisprudentie via blackboard. Bestuursrecht 1. L. Damen/ P. Nicolai, Bestuursrecht dl. I, Den Haag: Boom 2005, 3 e druk. 2. L. Rogier e.a., Landsverordening Administratieve rechtspraak Nederlandse Antillen, Den Haag: Boom 2003 (blackboard). 3. Jurisprudentie Bestuursrecht (blackboard). L.J.J. Rogier, Verschillen tussen de Awb en de LarNA (notitie 5 p.; blackboard). L.J.J. Rogier, Beginselen van Caribisch Bestuursrecht, concept-tekst, augustus 2011, pdf-file (blackboard). NB dit is basisstof voor het 1e jaar die bekend wordt verondersteld! Internationaal publiekrecht 1. Antonio Cassese, International Law (second edition), Oxford: Oxford University Press Reader Cursusmateriaal Internationaal Publiekrecht (op blackboard). (Materieel) strafrecht (alternerend vak) 1. C. Kelk, Studieboek Materieel Strafrecht, Deventer: Kluwer 2010, 4 e druk. 2. M. Bosch, Arresten Straf- en Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer J. de Hullu, Materieel strafrecht, Deventer: Gouda Quint 2009, 4 e druk. Strafprocesrecht (geen onderwijs, wel tentamen) 1. A. Minkenhof, De Nederlandse strafvordering, Deventer: Kluwer 2009, 11 e druk. Sociologie van het Caribisch gebied 1. J. Vranken, Het speelveld en de speelregels; een inleiding tot de sociologie. Leuven: Acco 2008 (enkele hoofdstukken). 2. Reader Caribische sociologie, samengesteld door R.M. Allen, 2011/2012. De reader bevat een verzameling teksten. Het gaat om: - Teksten die inzicht geven in de Caribische samenlevingen - Twee hoofdstukken uit het boek van R. Schwitters (zie facultatief studiemateriaal) - Twee hoofdstukken uit het boek van R. Belle Antoine (zie facultatief studiemateriaal) - Een aantal aanvullende teksten. R.J.S. Schwitters, Recht en samenleving in verandering, Heerlen: OUNL J. Griffiths/H. Weyers (red.), De sociale werking van recht: een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie, Nijmegen: AALibri L. Griffith Ivelaw, Caribbean Security in the Age of Terror: Challenge and Change, Ian Randle Publishers D. Pollard, The Caribbean Court of Justice: Closing the Circle of Independence, Ian Randle Publishers R. Belle Antoine, Commonwealth Caribbean. Law and Legal Systems, London: Routledge- Cavendish

5 K.J. Hoeksema/S. van der Werf, Sociologie voor de praktijk: een inleiding in de sociologie voor het hbo, Bussum: Coutinho 2004, 6 e druk. Rechtseconomie 1. B.C.J. van Velthoven en P.W. van Wijck, Recht en Efficiëntie, een inleiding in de economische analyse van het recht, Deventer: Kluwer 2007, 4 e druk, ISBN Arbeidsrecht 1. Reader Arbeidsrecht 2. W.C.L. van der Grinten mmv A.M. Luttmer-Kat, Arbeidsovereenkomstenrecht, Alphen aan den Rijn: Samsom Tjeenk Willink 2008, 22 e druk. ADR en mediation 1. Reader (op blackboard) 2. E. Schutte, J. Spierdijk, Juridische aspecten van mediation, Den Haag: SDU-uitgevers 2011, 4 e druk, te verschijnen juli Beginselen belastingrecht 1. H.J. Hofstra/L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting, Deventer: Kluwer, 6 e druk. 2. J.N. Bouwman/M.G. de Jong, Wegwijs in de Vennootschapsbelasting, Amersfoort: SDU Fiscale en Financiële Uitgevers 2009, 11 e druk. Gezondheidsrecht 1. H.E.G.M. Hermans & M.A.J.M. Buijsen (red.) Recht & gezondheidszorg, Amsterdam: Elsevier gezondheidszorg 2010, 2 e geheel herziene druk. Bouwrecht 1. M.A.M.C. van den Berg, A.G. Bregman & M.A.B. Chao-Duivis (red.), Bouwrecht in kort bestek, Den Haag: Uitgave Instituut voor Bouwrecht, 2010, 7 e druk. 5

6 2. MASTER Aansprakelijkheid en verzekeringsrecht 1. Syllabus. 2. Oratie Prof. mr. C.J.M. Klaassen op 11 mei 2010 op de UNA (op blackboard). Bijzondere onderwerpen handelsrecht 1. R.W. Holzhauer, S.L. Gellaerts, Van idée naar IE, Kennismaking met het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2011, 3 e druk. 2. K. F. Haak, R. Zwitser, A. Blom, Van haven en handel, Hoofdzaken van het handelsverkeersrecht, Deventer: Kluwer laatste druk. Bestuursprocesrecht 1. L.J.A. Damen e.a. Bestuursrecht Deel 2, Boom Juridische uitgevers Den Haag L.J.J. Rogier e.a. Landsverordening administratieve rechtspraak Nederlandse Antillen en Aruba, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2003 (blackboard). 3. Jurisprudentie (blackboard). Rechterlijke organisatie 1. P.P.T. Bovend Eert, m.m.v. C.A.J.M. Kortmann, Rechterlijke organisatie, rechters en rechtspraak, Alphen aan den Rijn: Kluwer Reader (op blackboard) Reflectie op het recht 1. C.W. Maris en F.C.L.M. Jacobs (red.), Rechtsvinding en de Grondslagen van het Recht, Assen: Van Gorcum C.W. Maris, Syllabus Rechtsfilosofie/sociologie (UoC) (op blackboard). Integratievak II 1. Materiaal op blackboard. ADR en mediation 1. Reader (op blackboard) 2. E. Schutte, J. Spierdijk, Juridische aspecten van mediation, Den Haag: SDU-uitgevers 2011, 4 e druk, te verschijnen juli Erfrecht 1. Pitlo/Van der Burght, Erfrecht, Deventer: Kluwer 1997 (op blackboard, latere druk niet gebruiken). Gezondheidsrecht 1. H.E.G.M. Hermans & M.AJ.M. Buijsen (red.), Recht & gezondheidszorg, Amsterdam: Elsevier gezondheidszorg 2010, 2e geheel herziene druk. Verdiepend ondernemingsrecht p.m. Bouwrecht 1. M.A.M.C. van den Berg, A.G. Bregman & M.A.B. Chao-Duivis (red.), Bouwrecht in kort bestek, Den Haag: Uitgave Instituut voor Bouwrecht, 2010, 7 e druk. 6

Onderzoeksprogramma Rechtspleging. Onderzoek, publicaties en activiteiten 2005-2007

Onderzoeksprogramma Rechtspleging. Onderzoek, publicaties en activiteiten 2005-2007 Onderzoek, publicaties en activiteiten 2005-2007 Mei 2008 Onderzoeksprogramma Rechtspleging Onderzoek, publicaties en activiteiten 2005-2007 Het Onderzoeksprogramma Rechtspleging is een interdisciplinair

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3 Departement Civielrechtelijke vakken 5 Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht 7 Notarieel Recht 21 Jeugdrecht 27 Ondernemingsrecht 29 Auteurs en informatierecht

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3 Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Deelprogramma Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht 11 Deelprogramma

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst 9 Deelprogramma Aansprakelijkheid 15 Deelprogramma Goederenrecht

Nadere informatie

Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS)

Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS) Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS) In deze studiegids zult u alle relevante informatie vinden die voor uw studie van belang is. Dat wil zeggen dat u naast algemene

Nadere informatie

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties 2013 Leidraad voor juridische auteurs LEIDRAAD voor juridische auteurs Voetnoten,

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012 Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012 I De masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007 160002 Omslag Meijers instituut (21x21) 09-09-2008 14:51 Pagina 1 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007 Jaarverslag wetenschappelijk

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Waarom is er zo weinig wetgevingsonderwijs in de universitaire rechtenopleiding?

Waarom is er zo weinig wetgevingsonderwijs in de universitaire rechtenopleiding? ARTIKELEN Waarom is er zo weinig wetgevingsonderwijs in de universitaire rechtenopleiding? 1. De judocentrische rechtenopleiding Even over de duim. Circa 90 procent van de rechtsvorming in Nederland verloopt

Nadere informatie

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 Master OER TLS 2014-2015 1 INHOUD PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN 6 Artikel

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

CARIBISCHE RECHTSPRAAK: HET POKOPOKO- BEGINSEL

CARIBISCHE RECHTSPRAAK: HET POKOPOKO- BEGINSEL NEDERLANDS JURISTENBLAD CARIBISCHE RECHTSPRAAK: HET POKOPOKO- BEGINSEL Studeren is Investeren: EVRM- en EU-bestendig? Naleving Claimcode niet optimaal P. 147-218 JAARGANG 88 18 JANUARI 2013 3 10295509

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

1 Wetgeving. 1.1 Rechtsorde en Legal Intelligence

1 Wetgeving. 1.1 Rechtsorde en Legal Intelligence 1 Wetgeving 1.1 Rechtsorde en Legal Intelligence Rechtsorde en Legal Intelligence zijn juridische zoekmachines die tegelijkertijd alle openbare bronnen zoals Overheid.nl en Rechtspraak.nl doorzoeken en

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Curriculum vitae Ivo Giesen

Curriculum vitae Ivo Giesen Curriculum vitae Ivo Giesen naam: Prof. dr. mr. I. (Ivo) Giesen werkadres: Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Janskerkhof 12 3512 BL Utrecht telefoon: 030 253 6148 fax: 030 253 7203 e-mail: I.Giesen@uu.nl

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/119558

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2003 Wetenschappelijke publicaties Essers, P.H.J. Essers, P.H.J., Kemmeren, E.C.C.M. & Meussen, G.T.K. (Ed(s).). (2003). Redactie EUCOTAX Series on European Taxation.

Nadere informatie

De afkortingenlijst /citeerwijzer van A-H

De afkortingenlijst /citeerwijzer van A-H van A-H A&V Aansprakelijkheid verzekering en Schade Samengegaan met Vrb. Voortgezet als: A.J.B. Antilliaans juristenblad. Tijdschrift is opgeheven. AA/AAe/A.Ae. Ars Aequi AB Administratiefrechtelijke Beslissingen,

Nadere informatie

De vier specialisaties van de master Nederlands Recht

De vier specialisaties van de master Nederlands Recht De vier specialisaties van de master Nederlands Recht Welke specialisatie kiest u na de bachelor? De masteropleiding Nederlands Recht is een brede opleiding waarmee u in veel sectoren van de maatschappij

Nadere informatie

1a) algemeen juridisch, advocatuur. Nieuw in 2015: (K-97989013130652) eind maart 2015 ca. 570 pag. ca. 58,75

1a) algemeen juridisch, advocatuur. Nieuw in 2015: (K-97989013130652) eind maart 2015 ca. 570 pag. ca. 58,75 JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) Nieuwe boeken en nieuwe edities vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk ALGEMEEN JURIDISCH 1a) algemeen juridisch, advocatuur Nieuw

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Erasmus School of Law

Studiegids 2013-2014. Erasmus School of Law Studiegids 2013-2014 Erasmus School of Law 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene onderwijsinformatie... 4 Numerus fixus... 4 Bindend Studieadvies... 4 Taaltoets... 6 Compensatoir toetsen... 6 Onderwijsvormen

Nadere informatie

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet?

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? Behoeft de Nederlandse Grondwet aanvulling met een recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces? De toegang tot de rechter en een

Nadere informatie

De inperking van beroepsgerechtigden en beroepsmogelijkheden in het omgevingsrecht

De inperking van beroepsgerechtigden en beroepsmogelijkheden in het omgevingsrecht De inperking van beroepsgerechtigden en beroepsmogelijkheden in het omgevingsrecht Wat is het effect van inperking van beroepsgerechtigden en beroepsmogelijkheden voor de door de regering beoogde versnelling

Nadere informatie

Causaliteit. in het. verzekeringsrecht

Causaliteit. in het. verzekeringsrecht Causaliteit in het verzekeringsrecht DE SERIE VERZEKERINGSRECHT STAAT ONDER REDACTIE VAN J.G.C. KAMPHUISEN EN J.H. WANSINK Causaliteit in het verzekeringsrecht Causation in insurance law Proefschrift ter

Nadere informatie

Juridische Bibliotheek Suriname. Mr. K.C. Gonçalves. Aanwinsten

Juridische Bibliotheek Suriname. Mr. K.C. Gonçalves. Aanwinsten Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland S N Juridische Bibliotheek Suriname Mr. K.C. Gonçalves Aanwinsten mei t/m september 2013 1. Boekwerken Algemeen De vertrouwensregel in het wegenverkeersrecht

Nadere informatie

RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen april 2009

RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen april 2009 RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen april 2009 vooraf kort Colofon Radboud Rechten is een uitgave van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie