Hoe kunnen opleiding en praktijk elkaar beïnvloeden? Fontys antwoordt. the learning. community. Nieuwsbrief ALUMNI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe kunnen opleiding en praktijk elkaar beïnvloeden? Fontys antwoordt. the learning. community. Nieuwsbrief ALUMNI 2004-2005"

Transcriptie

1 Hoe kunnen opleiding en praktijk elkaar beïnvloeden? Fontys antwoordt. the learning community Nieuwsbrief ALUMNI

2 Inleiding Fontys Hogeschool Pedagogiek groeit en blijft in beweging. In beweging om een toenemend aantal competente pedagogen af te leveren aan een veranderend werkveld in een steeds complexere maatschappij. Met deze Nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen binnen onze Hogeschool en van de diensten die wij u kunnen bieden. In deze Nieuwsbrief wordt ingegaan op de uitbouw van onze afdeling Marktgerichte taken, die een steeds gevarieerder aanbod heeft aan diensten, die voor u persoonlijk of voor de instelling waar u werkt van nut kunnen zijn. Daarnaast vindt u een beschrijving van belangrijke binnenschoolse ontwikkelingen, zoals de introductie van het competentiegericht onderwijs (CGO), het BILOBA programma, de toenemende aandacht voor praktijkgericht onderzoek en de daaraan verbonden keuze voor de aanstelling van een lector, de groei van het aantal studenten en tot slot de continuering van onze kwaliteitszorg. Marktgerichte zaken OHAB Het Opvoedkundig Hulp en Adviesbureau (OHAB), dat wij twee jaar geleden hebben opgezet, draait intussen op volle toeren. Steeds meer ouders en hun kinderen weten de weg naar onze instelling te vinden. De hulpvragen van ouders zijn heel divers, maar de meest gestelde vragen zijn vragen met betrekking weerbaarheid en sociale vaardigheden van kinderen en vragen die betrekking hebben op ontwikkelings- en gedragsstoornissen. Voor een diagnosestelling van complexe problematiek wordt de cliënt doorverwezen naar gespecialiseerde instellingen, maar voor observatie en kortdurende begeleiding kunnen cliënten wel terecht. Deze begeleiding bestaat uit 5 bijeenkomsten met een eventueel vervolgtraject van nogmaals 5 bijeenkomsten. Het OHAB biedt ook sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot gesprekken met kinderen die een echtscheiding meemaken. Daarnaast groeit het aantal aanvragen voor family-mediation. Het OHAB-team is in staat om aan deze diverse vragen te voldoen dankzij het multidisciplinaire karakter van de medewerkers. Zo beschikken wij over pedagogen, maatschappelijk werkers, mediators en experts op het terrein van ontwikkelings- en gedragsstoornissen en spel- en creatieve therapie. Inmiddels loopt één student stage en zijn we bezig een plan te maken om het OHAB te integreren binnen het onderwijs zodat zoveel mogelijk studenten kunnen leren van en binnen het OHAB. Natuurcreche Directie en medewerkers van onze Hogeschool zijn enthousiast en ambitieus en zitten altijd vol plannen. Nu naast de opleiding het OHAB draait hebben wij opnieuw een initiatief genomen voor het opzetten van een letterlijk en figuurlijk buitenschoolse activiteit, namelijk een natuurcrèche. Met deze natuurcrèche wil de opleiding enerzijds een speciaal aanbod voor kinderopvang doen aan ouders in de omgeving van Tilburg. Anderzijds wil de opleiding hiermee op den duur een leerwerkplaats bieden aan studenten van de eigen opleiding. Het idee van de natuurcrèche is in ons land een tamelijk nieuw verschijnsel, maar in Denemarken is daar ruime ervaring mee opgedaan. In het kader van onze internationale contacten is hierover uitgebreid gesproken. De centrale gedachte achter deze vorm van kinderopvang is dat kinderen zich heel goed ontwikkelen door zo zelfstandig mogelijk de natuur te ontdekken. Daarom zal een natuurcrèche in een bosachtige omgeving of een ander buitengebied gevestigd moeten worden. De voorbereidingen voor deze natuurcrèche zijn in volle gang. Het concept is klaar en er is een geschikte locatie gevonden. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Nascholing: cursusaanbod Onze afdeling Marktgerichte Taken organiseert elk jaar een nascholingsaanbod voor alumni en andere professionele werkers uit het pedagogisch werkveld. Dit nascholingsaanbod bestaat uit een cursusaanbod en een lezingencyclus. Een cursus uit het aanbod kan op aanvraag worden georganiseerd, op initiatief van particulieren of van een pedagogische instelling. Enkele voorbeelden uit ons cursusaanbod zijn: Videointeractietraining bij autisme Pedagogische advisering voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs Opzetten van een training Peer-mediation (in ontwikkeling) Voor een volledig overzicht van het cursusaanbod verwijzen wij u naar onze website. Nascholing: lezingenaanbod In het kader van het alumnibeleid bieden wij voor het tweede jaar een lezingencyclus aan van 4 lezingen per jaar. Het gaat om een geïntegreerd aanbod dat bedoeld is voor alle lesplaatsen, voor alumni, andere belangstellenden uit het pedagogisch werkveld en HKP-studenten en docenten. Alumni kunnen aan deze lezingen deelnemen tegen een gereduceerd tarief. Bij elke lezing is ruime gelegenheid om oude bekenden te ontmoeten. De eerste lezing is gehouden op 11 november door Dr. Peter van der Doef over actuele ontwikkelingen in de orthopedagogische theorievorming. Het programma van de andere lezingen bestaat uit: 13 januari 2005 over Peermediation, door Mevrouw Deirder Homminga. 7 april 2005 over De nieuwste school door Dhr. Toine Peerboom.

3 9 juni 2005 over De opvoeding van het jonge kind, door Dhr. Karel Mulderij. Alle lezingen worden gehouden in Tilburg, op een donderdagavond van uur tot uur. Zie voor meer informatie onze website en folder. PIP Onze opleiding biedt jaarlijks een programma voor nascholing en bijscholing van pedagogen in het werkveld. Naast ons eigen aanbod willen wij u attent maken op het tijdschrift Pedagogiek in Praktijk (PIP), waaraan onze opleiding meewerkt, in samenwerking met andere HBO-opleidingen pedagogiek en met uitgeverij SWP. In dit tijdschrift vindt u artikelen over actuele ontwikkelingen in de theorie en praktijk van de pedagogiek, plus aankondigingen van lezingen, congressen en andere vormen van deskundigheidsbevordering. Bovendien bent u welkom als auteur van artikelen over uw pedagogische kennis en ervaringen in het pedagogisch werkveld. Inhoudelijke ontwikkelingen Competentiegericht onderwijs (CGO) Nadat onze opleiding vorig jaar besloten had om te kiezen voor het principe van competentiegericht onderwijs in plaats van het bestaande aanbodgerichte onderwijs, zijn we hard aan de slag gegaan met de voorbereidingen. Er zijn werkgroepen gevormd die zich hebben gebogen over het gewenste profiel van de pedagoog van vandaag, over het profiel van de opleiding en de visie van waaruit wij als competentiegerichte opleiding willen werken. Er zijn studiemiddagen georganiseerd om docenten en medewerkers te scholen en voor te bereiden op de veranderingen in hun taken. Immers, de docent van vandaag zal steeds meer coach worden om het vraaggestuurde leerproces van de student te ondersteunen en begeleiden. De ontwerpfase wordt in januari 2005 afgerond waarna verschillende werkgroepen aan de slag gaan. Op dit moment is de opleiding zich aan het oriënteren op de mogelijkheden die biedt als electronische leeromgeving. Ook wordt gestart met het opzetten van een itembank. De stage in het eerste jaar wordt uitgebreid en op die manier willen wij als opleiding de link tussen praktijk en theorie verder versterken. Ook de integratie tussen de verschillende leerinhouden zal versterkt worden. In september 2005 wordt de start gemaakt met CGO in het eerste jaar. We zullen daarbij o.a. gebruik maken van de ervaring die we de laatste jaren hebben opgedaan met projectonderwijs. Met name 1e jaarsstudenten van de voltijdopleiding nemen per periode in groepsverband deel aan een project over een integraal thema, zoals het onderwijsaanbod, gehandicapten en kennismaking met het werkveld. Zij benaderen zo n thema vanuit verschillende disciplines en leggen zelf de link tussen theorie en praktijk. En ze oefenen met het maken van een eindproduct, dat ze zelf presenteren. Nieuw bij het competentiegericht onderwijs wordt de introductie van een ICT-programma dat vele mogelijkheden biedt voor begeleiding van individuen en groepen op afstand. Ook hiervoor is sinds kort een pilotproject opgestart. Biloba Fontys Hogeschool Pedagogiek maakt deel uit van de Fontys Hogescholen en dus worden wij ook geconfronteerd met Fontys brede ontwikkelingen. Vanuit de behoefte aan flexibiliteit en het behoud van haar marktpositie streeft Fontys naar een betere onderlinge samenwerking tussen de Hogescholen. Een samenwerking die het mogelijk moet maken dat studenten niet alleen gebruik maken van het onderwijs van de Hogeschool waarbij men is ingeschreven, maar ook van een facultatief aanbod van andere Fontys Hogescholen. Deze gedachtegang moet zijn beslag krijgen in het BILOBA programma. Concreet betekent dit dat alle Fontys Hogescholen hun curriculum gaan verdelen in een major- en een minorprogramma. Het majorprogramma vormt de basis van een studie. Het minorprogramma, dat bij een andere opleiding gevolgd kan worden, vormt daarop een aanvulling. Een mogelijk voorbeeld is: Studenten van onze opleiding volgen een minor ondernemerschap bij een andere opleiding en studenten van een andere opleiding volgen bij ons de minor pedagogische advisering. Major en minor samen staan garant voor het bachelors diploma. Het is de bedoeling dat het BILOBA-project vanaf 2005 gaat starten en tegelijk met het competentiegericht onderwijs (CGO) geïmplementeerd zal worden. De lector en zijn kenniskring Ook al blijft bij Fontys Hogeschool Pedagogiek het onderwijs centraal staan, de aandacht voor andere functies van de opleiding neemt toe. We zijn blij om te kunnen melden dat onze Hogeschool het afgelopen jaar een lectoraat heeft kunnen instellen met daaraan verbonden onderzoek. Het was dan ook feest toen onze eerste lector, Dr. Bas Levering, zijn inaugurele rede hield over het thema Het eeuwige feit-norm probleem in de pedagogiek. De heer Levering heeft o.a. tot taak om praktijkgericht onderzoek te doen en te stimuleren. Hij heeft hiervoor intussen een kenniskring gevormd met drie jonge onderzoekers/

4 Fotograaf: Peter Elshout docenten van binnen en buiten onze opleiding. Inhoudelijk zullen zij zich voorlopig beperken tot kwalitatief onderzoek rondom de ontwikkeling van het jonge kind. Vanuit de kenniskring legt men een verband tussen onderwijs en onderzoek, met het doel om de kwaliteit van het onderwijs daarvan te waarborgen en te optimaliseren. Naar een master pedagogiek? Niet alle nieuwe ontwikkelingen zijn echter even positief. Zo moeten wij helaas melden dat het besluit over onze aanvraag voor een Masteropleiding nog steeds niet genomen is. Ons plan hiervoor ligt al een jaar op tafel, maar de besluitvorming op landelijk niveau loopt grote vertraging op. Intussen is het programma van de bestaande HKP-opleiding (Hogere Kaderopleiding Pedagogiek) sterk verbeterd met betrekking tot de introductie van een leerwerkproject en supervisie. Inhoudelijk verwachten wij dan ook geen belemmering om het predicaat Master te kunnen gaan voeren. Boek Nelleke Rögels Wij zijn erg trots u te kunnen melden dat een van onze docenten een (studie)boek heeft geschreven. Nelleke Rögels schreef een boek met als titel Levenslooppsychologie: jongvolwassenen, volwassenen en oudere volwassenen. Er zijn al vele lovende reacties gekomen. Diverse hogescholen hebben aangegeven het studieboek te gaan gebruiken. Velen zullen Nelleke kennen van lessen psychologie die zij geeft in de lesplaats Tilburg. Nelleke schreef het boek, omdat er geen goede literatuur op HBO-niveau bestond over dit onderwerp. Ter gelegenheid van het uitkomen van het boek werd een studiemiddag Grootouderschap en opvoeden gehouden, waarbij sprekers vanuit verschillende invalshoeken hun visie op grootouderschap en opvoeden gaven. Organisatie van de opleiding Financiering deeltijd In het najaar van 2004 werden wij opgeschrikt door het voornemen van het kabinet om de studie van mensen van 30 jaar en ouder niet meer te financieren. Daarmee zou de studie van veel van onze deeltijd studenten, bachelor- en HKP-opleiding, in gevaar komen. Mede dankzij de krachtige stellingname en lobby van onze Fontys vertegenwoordigers in de HBO-Raad is het gelukt om dit kabinetsvoornemen te wijzigen. Inmiddels heeft het kabinet besloten om alle opleidingen in de educatieve sector, waaronder ook de opleiding Pedagogiek valt, te ontheffen van de geplande maatregel. Een studie Pedagogiek blijft dus ook voor 30-plussers gefinancierd. Instroom/uitstroom studenten Fontys Hogeschool Pedagogiek blijft een aantrekkelijke opleiding voor velen. In alle lesplaatsen nam het aantal studenten toe, maar de toppers van dit jaar waren de voltijdopleiding Tilburg met maar liefst 7 eerste klassen, de voltijdopleiding Sittard en de HKP-opleiding Sittard. Het totale aantal studenten aan onze opleiding is nu ca studenten, waarvan ca. 990 in voltijd en ca. 745 in deeltijd studeren. De groei van het totale aantal studenten bedraagt 10% ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast heeft de goede begeleiding van studenten bij hun leerproces een positief effect op de doorstroming. Maar liefst 350 studenten haalden hun diploma. Open dagen De eerste open dag in november heeft weer vele belangstellenden voor de opleiding Pedagogiek getrokken. Komend studiejaar organiseren we de volgende open dagen. Deze zijn bedoeld voor geïnteresseerden in zowel de voltijd- als de deeltijdopleiding (waaronder HKP). Amsterdam woensdag 23 februari uur alleen voor voltijdstudenten zaterdag 16 april uur woensdag 15 juni uur donderdag 1 september uur Den Haag woensdag 20 april 2005 woensdag 15 juni 2005 woensdag 31 augustus 2005 Sittard vrijdag 18 maart 2005 zaterdag 4 juni 2005 Tilburg donderdag 17 maart 2005 zaterdag 11 juni 2005 aanvang uur aanvang uur aanvang uur uur uur uur uur Voltijdopleiding Amsterdam Met ingang van september 2005 starten we met een voltijdopleiding Pedagogiek in Amsterdam. We starten met een groep van minimaal 12 en maximaal 25 studenten. Het modern onderwijsgebouw met authentieke sfeer ligt midden in het centrum aan de Keizersgracht. Opleiding Den Haag verhuisd Sinds 1 september 2004 is de deeltijdopleiding Den Haag verhuisd naar een andere lokatie. Het nieuwe adres is Helenastraat De vorige lokatie bood onvoldoende voorzieningen en was verouderd. De nieuwe lokatie biedt alle faciliteiten om goed onderwijs te verzorgen.

5 Stageplaatsen Wij stellen het zeer op prijs dat zoveel instellingen met ons samenwerken door het aanbieden van stageplaatsen. Zij leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de opleiding. Tijdens de stage leren onze studenten hun theoretische kennis toepassen in de praktijk en kunnen zij hun vereiste competenties verder ontwikkelen en toetsen. Met een steeds groeiende opleiding blijft ook onze behoefte aan nieuwe stageplaatsen bestaan. Wij zijn geïnteresseerd in allerlei stageplaatsen, maar we hebben vooral een tekort aan plaatsen voor het 3e en 4e leerjaar. Dat geldt zowel voor de voltijdopleidingen in Tilburg en Sittard. In beide lesplaatsen is speciaal behoefte aan stageplaatsen in de ambulante sector. De stageperiodes in Tilburg zijn: voor het 1e jaar, 2 keer een weekstage in november en april. Voor het 2e jaar, een jaarstage van 1 dag per week op de woensdag of donderdag. Voor het 3e jaar, een stage van februari t/m juni fulltime. Voor het 4e jaar, een jaarstage van gemiddeld 4 dagen per week. De stageperiodes in Sittard zijn: voor het 2e jaar, een blok van 8 weken, startend half november. Voor het 3e jaar, een periode van 16 weken, startend vanaf begin februari Voor de 4e jaars, een periode van 33 weken, startend vanaf september. Personalia Komst en vertrek Op 31 december 2004 heeft dhr. Piet Guijt na vijftien jaar afscheid genomen als teamleider van de pedagogiekopleiding in Amsterdam en tevens als docent van de lesplaats Den Haag. Piet vervolgt zijn carrière als conrector van een Islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. Op 4 februari 2005 om uur houdt hij een afscheidsreceptie voor genodigden en belangstellenden in D Bruynvis, Keizersgracht 105 in Amsterdam. U bent van harte welkom. Vanaf 1 januari zal dhr. Patrick Eckringa de functie teamleider lesplaats Amsterdam vervullen. Patrick is afkomstig van de Fontys Hogeschool Journalistiek. Hij heeft ervaring als teamleider en is bekend met het ontwikkelen van een competentiegericht deeltijdcurriculum. Per 1 september is mevrouw Marleen Bakker-Huisman aangesteld als teamleider Den Haag. Zij voert tevens taken met betrekking tot studieadvies voor deze lesplaats uit. Sinds mei 2004 is de heer Bas Levering als lector verbonden aan onze Fontys Hogeschool Pedagogiek. Fontys pedagogen in beeld Iedereen is wel nieuwsgierig waar collega s na hun studie terecht komen. Daarom hebben wij een oudstudent gevraagd naar waar zij momenteel werkzaam is. Marjolein Twilt is juni 2004 afgestudeerd voor de richting ABV en heeft vervolgens de lerarenvariant gevolgd. Ze is momenteel werkzaam als seniorbegeleider bij de Blauwe Kamer in Breda, een instelling voor mensen met een visuele handicap en/of met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Hoe ben je aan deze baan gekomen en wat zijn je taken? Na mijn stage bij SOVAK (begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking) ben ik daar blijven werken als zorgcoördinator. Dat beviel me goed, maar toen ik deze functie in de krant zag staan, dacht ik dat is het. Hoewel ik nog jong ben en nog niet zo lang afgestudeerd kon ik ze overtuigen dat ik de geschikte persoon was voor deze functie. Wat zijn je taken? Ik werk als groepsleidster, daarnaast coach ik mijn teamleden en houd ik me bezig met het ontwikkelen van het beleidsplan. Aan welke verworven kennis en vaardigheden uit je studie heb je nu het meest? Het vak gesprekstechnieken, sociale vaardigheden en supervisie hebben me bewust gemaakt van wie ik ben en hoe ik overkom op anderen. Het heeft me inzicht gegeven in mijn hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Het zette me aan het denken over hoe ik dingen doe en waarom ik ze zo doe. Daarnaast heb ik veel geleerd over mensen met een ontwikkelingsachterstand. Wat vind je een sterke kant van de opleiding? Ik vind Pedagogiek een goede opleiding. Er is een goed evenwicht tussen theorie en praktijk. Na een jaar werd me in de praktijk steeds duidelijker waar de theorie voor nodig is. Ik vind het een sociale opleiding die absoluut niet zweverig is.

6 Wat vind je een minder sterke kant van de opleiding? Ik vind de studiebelasting niet zo goed verdeeld over de vier leerjaren. En eenmaal in de praktijk heb ik contact studie met school enigszins gemist. Ik had gehoopt op meer betrokkenheid tussen school en stage. Ambities voor de toekomst? In de toekomst zou ik graag door willen stromen als teamleider en meer managementtaken uitvoeren. Psychiatrie spreekt me ook aan, maar voorlopig zit ik helemaal op mijn plek hier en geniet ik van het werken met deze doelgroep. Vacatures uit het pedagogisch werkveld Onze Hogeschool heeft een vacaturebank opgenomen op de website. Deze kunt u raadplegen als u belangstelling hebt voor een nieuwe functie of een nieuwe collega zoekt. Ook kunt u er de vacatures van uw organisatie kwijt. Aangezien onze opleiding nog steeds groeit, hebben wij regelmatig vacatures voor docenten en gastdocenten. Ook in het kader van onze projecten willen wij incidenteel een beroep doen op deskundige medewerkers uit het werkveld. Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met onze directeur, mevrouw Sophie Drenth. Directie De directie van Fontys Hogeschool Pedagogiek bestaat uit: Colofon Fontys Hogeschool Pedagogiek Correspondentieadres: Fontys Hogeschool Pedagogiek t.a.v. mevr. L. Schilders Prof. Goossenslaan DM Tilburg Website pedagogiek: Medewerkers Alumni: Stiena Versluis Docent en verantwoordelijke alumnibeleid telnr.: Lonneke Schilders Adm. medewerkster marktgerichte taken telnr.: Voor informatie over stages kunt u contact opnemen met: Lesplaats Tilburg: Susanne Stals telnr.: Lesplaats Sittard: Nicole Hovens telnr.: Colofon opvoedkundig hulp-en adviesbureau Mevrouw Drs. Sophie Drenth; algemeen directeur Mevrouw Drs. Matty van Est; adjunct-directeur Correspondentie-adres: Fontys Hogeschool Pedagogiek afd. Opvoedkundig Hulp- en Adviesbureau Prof. Goossenslaan DM Tilburg telnr.: telnr.: Website OHAB Teamleider OHAB Marieke van den Hurk telnr.: M

Werving stageplaatsen 2010-2011

Werving stageplaatsen 2010-2011 l a n d z u i d r - n e d e Werving stageplaatsen 2010-2011 Stageperiodes en contactgegevens Regionaal Overleg Stage Zuid-Nederland Fontys Sporthogeschool Tilburg - Sittard Sports & Education, voltijdopleiding

Nadere informatie

110 C + 2757 C CMYK. Hogeschool de Kempel Als jij het verschil wilt maken...

110 C + 2757 C CMYK. Hogeschool de Kempel Als jij het verschil wilt maken... 110 C + 2757 C CMYK Hogeschool de Kempel Als jij het verschil wilt maken... De beste leraar worden op Hogeschool de Kempel Ben jij nieuwsgierig naar het leren van kinderen en wil jij kinderen inspireren?

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

Wonderkinderen Symposium en feest

Wonderkinderen Symposium en feest Muziekcoryfee, sporttalent of andere topper? Fontys antwoordt. the learning community Wonderkinderen Symposium en feest 25 maart 2006 10-jarig bestaan voltijd hbo-opleiding Pedagogiek De voltijd hbo-opleiding

Nadere informatie

Hbo-bachelor verloskunde

Hbo-bachelor verloskunde Hbo-bachelor verloskunde zaterdag 8 november 2014 algemene informatie opleiding Willeke Boom, Teamleider propedeuse Korine Meulepas, Teamleider postpropedeuse Jasper de Jong, student Janneke Mathijssen,

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Lectoraat natuurbeleving en ontwikkeling kind

Lectoraat natuurbeleving en ontwikkeling kind Lectoraat natuurbeleving & ontwikkeling kind 1 Aanleiding Als kinderen van vijf tot twaalf jaar hun speelplek mogen kiezen, gaat de voorkeur voornamelijk uit naar braakliggende terreinen. Daarbij kijken

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Data Bij- & Nascholingsaanbod

Data Bij- & Nascholingsaanbod Data Bij- & Nascholingsaanbod De hieronder genoemde data zijn de datums waarop de bij- & nascholingen zoals opgenomen in het Programmaboek Instituut CAM Academie Bij- en Nascholing en in de hierna volgende

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

Reflectieverslag Master pedagogiek

Reflectieverslag Master pedagogiek Reflectieverslag Master pedagogiek Voor + achternaam: Jan- Hessel Boermans Studentnummer: 277827 Soort verslag: reflectieverslag Master Pedagogiek Cohortjaar: 2013 Opleiding: Master Pedagogiek, Leren en

Nadere informatie

AviAtion Logistics 2011-2012

AviAtion Logistics 2011-2012 AviAtion Logistics 2011-2012 T TECHNIEK Aviation Logistics 2011-2012 Aviation Logistics: Slimme organisatie op de grond en in de lucht. De luchtvaart is een dynamische wereld. Het op vluchtschema laten

Nadere informatie

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot 2012-2013 Opleiding tot ervaringsdeskundige Mensen met een licht verstandelijk beperking Uit eigen ervaring... Ik wil mijn stem laten horen, in een groot aantal werkvelden wordt er steeds meer gebruik

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14.

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14. NIEUWSBRIEF LOB-BUREAU HAVO 30 mei 2010 OPEN DAGEN HBO 2011 Naam school Datum Info/evt. aanmelden AVANS Breda 18.00-21.00 uur www.avans.nl www.avansopen.nl AVANS Den Bosch 18.00-21.00 uur www.avansopen.nl

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

0629606863 utrecht@ziemijnederland.nl maikelstaring@gmail.com

0629606863 utrecht@ziemijnederland.nl maikelstaring@gmail.com Curriculum Vitae PERSOONSGEGEVENS Naam Maikel Staring Adres Ondiep 196 Utrecht Telefoon Email Nationaliteit Nederlands Geboortedatum 30-05-1987 0629606863 utrecht@ziemijnederland.nl maikelstaring@gmail.com

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie

De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie door: Wietse van der Linden Onderzoek??? Waarom moeten studenten leren onderzoek

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Specialisatie Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Graad

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING

MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING 2016 OPLEIDING TOT ERVARINGSDESKUNDIGE MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING UIT EIGEN ERVARING Inge Mol Ik wil mijn stem laten horen. In het werkveld wordt er steeds meer gebruik gemaakt van kennis

Nadere informatie

Melanchthon Business nieuws (december 2013)

Melanchthon Business nieuws (december 2013) Melanchthon Business nieuws (december 2013) Nieuwsbrief voor ouders en leerlingen van Melanchthon Business School ----------------------------------------------- Algemeen Inleiding Via deze nieuwsbrief

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

TOPClass gedragsspecialist 10 06-2014

TOPClass gedragsspecialist 10 06-2014 TOPClass gedragsspecialist 10 06-2014 Opzet workshop Wie zijn wij, jullie? Informatie over TOPClass gedragsspecialist Voorbeeld programma, samenwerking Stelling Vragen Opvallende leerlingen Waarom TOPClass

Nadere informatie

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck Didactische werkvormen in het hoger onderwijs Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck HoGent, een mix van werkvormen Uitgangspunten: Elk talent telt>>maatwerk gezien diversiteit in instroom Vraag

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Intercultureel vakmanschap in de stage

Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking C Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking voor hsao-opleidingen en stageverlenende instellingen in de jeugdzorg HBO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao

Nadere informatie

Het jonge kind op de Haagse Hogeschool

Het jonge kind op de Haagse Hogeschool Het jonge kind op de Haagse Hogeschool Annemarie Dek Op de Haagse Hogeschool spreken we met Annemarie Dek, coördinator van de kleuterspecialisatie in het derde jaar van de pabo. In de opleiding komen de

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE 2 0 1 4 SINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE Beste NEI-ers, NLP-ers, Collega s en geïnteresseerden. De zomer heeft nieuwe inzichten en ook verandering met zich meegebracht. Zo heb ik besloten

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) - Accountancy - Bedrijfseconomie - Bedrijfskunde MER - Human Resource Management WELKOM BIJ AAFM Even voorstellen:

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012 In deze nieuwsbrief 1 Introductie 2 Woord van de Teamleider 3 Aankondiging opening nieuwe kantoor 4 Evaluatie Startdag SK1op1 5 Het VHTO Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: Introductie Beste

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

THEMATISCH NETWERK VAN AANGEPASTE FYSIEKE ACTIVITEIT

THEMATISCH NETWERK VAN AANGEPASTE FYSIEKE ACTIVITEIT THEMATISCH NETWERK VAN AANGEPASTE FYSIEKE ACTIVITEIT GESPONSORD EN ERKEND DOOR DE EUROPESE COMMISSIE IN HET KADER VAN SOCRATES PROGRAMMA S MENSEN MET EEN HANDICAP DOOR FYSIEKE ACTIVITEIT INTEGREREN IN

Nadere informatie

Laura Kamies Het Assink Lyceum Klas 4T3 4 e schooljaar. Sectorwerkstuk. Pedagogisch medewerker

Laura Kamies Het Assink Lyceum Klas 4T3 4 e schooljaar. Sectorwerkstuk. Pedagogisch medewerker Laura Kamies Het Assink Lyceum Klas 4T3 4 e schooljaar Sectorwerkstuk Pedagogisch medewerker Inhoud Inleiding... 3 Dagverslagen... 3 - Van elke dag een verslag van wat je gedaan hebt.... 3 - Wat heb jij

Nadere informatie

Complete e-learningopleiding kinderopvang (SPW 3 of 4)

Complete e-learningopleiding kinderopvang (SPW 3 of 4) Complete e-learningopleiding kinderopvang (SPW 3 of 4) Pedagogischwerken.nl is gebaseerd op een zowel in de breedte als in de diepte helder uitgewerkt conceptueel kader, met mooie theoretische en praktische

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Colofon Het project Nu voor later is een gezamenlijk project van schoolbesturen

Nadere informatie

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma behaald)

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma behaald) CURRICULUM VITAE IRIS VAN DE KAMP PERSONALIA Naam Roepnaam Adres I.N. van de Kamp Iris Trompstraat 14 7311 HV Apeldoorn Telefoon Email Geb. datum 06 47214907 info@irisvandekamp.nl 28111971 OPLEIDINGEN

Nadere informatie

Academie voor Sociale Studies. Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Academie voor Sociale Studies. Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Minor Licht Verstandelijk Beperkt Leerplanschema minor LVB Minor LVB Periode 1/3 Periode 2/4 Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Virtual Action Learning 3 jarig voltijd VWO traject 2010 2011. Door Marieke, Inge, Richard, Mariska Gabby, Lotte, Mirthe, Michiel,

Virtual Action Learning 3 jarig voltijd VWO traject 2010 2011. Door Marieke, Inge, Richard, Mariska Gabby, Lotte, Mirthe, Michiel, Virtual Action Learning 3 jarig voltijd VWO traject 2010 2011 Door Marieke, Inge, Richard, Mariska Gabby, Lotte, Mirthe, Michiel, Overzicht curriculum VWO traject LEERJAAR 1 PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE

Nadere informatie

VERVOLGOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

VERVOLGOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Hogeschool PXL / PXL UNIVERSITY COLLEGE VERVOLGOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING We dagen je uit om jezelf te ontwikkelen tot een leerkracht die grensverleggend, begeesterd en onderbouwd het artistieke

Nadere informatie

Stagelopen bij Entrea

Stagelopen bij Entrea Stagelopen bij Entrea Waar ga jij stage lopen? Al jaren biedt Entrea een groot aantal stageplaatsen aan studenten van verschillende opleidingen. Entrea besteedt veel aandacht aan haar stagiaires. Wij investeren

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Universiteit. Brochure. Opleidingsinstituut Dageraad

Universiteit. Brochure. Opleidingsinstituut Dageraad Brochure Opleidingsinstituut Dageraad Universiteit Informatie Je zult je wel afvragen wie zoiets bedenkt en wie zo iets op de kaart wil zetten. Ik kan daar kort en krachtig over zijn: kijk op www.ruudvanlent.nl

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2009-2010 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK JUNIORCARE 2015

PRODUCTENBOEK JUNIORCARE 2015 Systeem Netwerk Systeem(ouder) Netwerk ONS AANBOD VOOR HET OPLOSSEN VAN HULPVRAGEN GERICHT OP LICHTE BEGELEIDING : Voor wie? Wat? Methodiek o.a.: Inzichtelijk maken, bevorderen en onderhouden van het eigen

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

CREATINg ToMoRRoW. ENgINEERINg, DESIgN AND INNoVATIoN HVA TECHNIEK

CREATINg ToMoRRoW. ENgINEERINg, DESIgN AND INNoVATIoN HVA TECHNIEK CREATINg ToMoRRoW 2013 2014 ENgINEERINg, DESIgN AND INNoVATIoN HVA TECHNIEK HVA TECHNIEK ENgINEERINg, DESIgN AND INNoVATIoN 2013-2014 Engineering, Design and Innovation (ED&I) is een opleiding voor echte

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014 Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Voorlichting 19 Maart 2014 WELKOM Dr. Maaike Cima (Onderwijs Directeur/ Forensische Psychologie) Drs. Liselotte den Boer (Kinderen & Jeugd en Stage Coördinator)

Nadere informatie

Kennisinstelling met als specialisme kleur. Scholingsprogramma. Deeltijdopleiding tot kleurkundige

Kennisinstelling met als specialisme kleur. Scholingsprogramma. Deeltijdopleiding tot kleurkundige Kennisinstelling met als specialisme kleur Scholingsprogramma Deeltijdopleiding tot kleurkundige Voorwoord De Nederlandse Kleurenschool (NKS) verzorgt als enige opleider de deeltijdopleiding tot kleurkundige.

Nadere informatie

Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool

Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Werkplekleren Werkplekleren: het han Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Miranda Timmermans en Bas van Lanen Beide auteurs zijn verbonden aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Faculteit

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Stage bij de Dienst Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice van het LUMC Het LUMC

Stage bij de Dienst Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice van het LUMC Het LUMC Stage bij de Dienst Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice van het LUMC Het LUMC Het Leids Universitair Medisch Centrum is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren door

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW 2014-2015 INFORMATIESESSIES OP: Woensdag 19 maart 2014-13.00 uur - lokaal B4 Donderdag 15 mei 2014-19.00 uur - lokaal B4 Donderdag

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

LEVEND LEREN FOTO S, ETSEN EN FIGUREN

LEVEND LEREN FOTO S, ETSEN EN FIGUREN LEVEND LEREN FOTO S, ETSEN EN FIGUREN Levend Leren in de dagelijkse praktijk van opleidingen voor het pedagogisch werkveld Inhoud Foto s bij Hoofdstuk 1 Overzicht van de foto s Foto s bij Hoofdstuk 1 (foto

Nadere informatie

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Periode: Trainer: Bijeenkomsten: Locatie: April t/m September 2013 Drs. Jaco de Rapper Acht dagdelen Groep 3: 09/04(2 dagdelen), 21/05(2 dagdelen),

Nadere informatie

Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014

Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014 Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014 Hét spel om kinderopvangteams met plezier de belangrijkste pedagogische vaardigheden te laten inoefenen www.bewustekinderopvang.nl & www.interactiespel.nl

Nadere informatie

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag Vandaag heb je de eerste workshop De werkelijkheid van gedrag gevolgd. De workshops geven

Nadere informatie

Van Co-creatie naar Co-prestatie

Van Co-creatie naar Co-prestatie 2012 Van Co-creatie naar Co-prestatie Programma Trends Hoe is het nu Toekomstmuziek Trends Vergrijzing en ontgroening Krimpende arbeidsmarkt Economische migratie Selffulfilling prophecy Moeizame euregionale

Nadere informatie

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Verder studer e n Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Alles over bachelors en masters Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Onderwijs Vorming www.hogeronderwijsregister.be Awel,

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Heerlen, 13 sep 2011, Hogeschool Zuyd, Heerlen Dr. Bert Hoogveld, Open Universiteit, CELSTEC Drs. Diny Ebrecht, Open Universitieit, CELSTEC. Visionen für die

Nadere informatie

IMPRESSIE WORKSHOP 4. praktijkgericht juridisch onderzoek. G.A.F.M. van Schaaijk

IMPRESSIE WORKSHOP 4. praktijkgericht juridisch onderzoek. G.A.F.M. van Schaaijk IMPRESSIE WORKSHOP 4 praktijkgericht juridisch onderzoek G.A.F.M. van Schaaijk AANKONDIGING VAN EEN NIEUW BOEK: PRAKTIJKGERICHT JURIDISCH ONDERZOEK DOOR GEERTJE VAN SCHAAIJK Verwachte verschijningsdatum:

Nadere informatie

Harmonie in Gedrag De maatschappelijke en pedagogische betekenis van muziek

Harmonie in Gedrag De maatschappelijke en pedagogische betekenis van muziek Conferentie Harmonie in Gedrag De maatschappelijke en pedagogische betekenis van muziek Vrijdag 6 oktober 2006 Haagse Hogeschool Conferentie Harmonie in Gedrag. De maatschappelijke en pedagogische betekenis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 356 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

Nieuw! : Kies je eigen programma

Nieuw! : Kies je eigen programma Informatiebijeenkomst 2015 Lucas Onderwijs Master Sen opleiding Nieuw! : Kies je eigen programma Lucas Onderwijs & het Seminarium voor Orthopedagiek regio Zuidwest-Nederland Seminarium: Innovatief opleiden!

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Training mobiliteitscoach

Training mobiliteitscoach Training mobiliteitscoach Inleiding Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft alleen de visie van de auteur weer. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden

Nadere informatie