Hoe kunnen opleiding en praktijk elkaar beïnvloeden? Fontys antwoordt. the learning. community. Nieuwsbrief ALUMNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe kunnen opleiding en praktijk elkaar beïnvloeden? Fontys antwoordt. the learning. community. Nieuwsbrief ALUMNI 2004-2005"

Transcriptie

1 Hoe kunnen opleiding en praktijk elkaar beïnvloeden? Fontys antwoordt. the learning community Nieuwsbrief ALUMNI

2 Inleiding Fontys Hogeschool Pedagogiek groeit en blijft in beweging. In beweging om een toenemend aantal competente pedagogen af te leveren aan een veranderend werkveld in een steeds complexere maatschappij. Met deze Nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen binnen onze Hogeschool en van de diensten die wij u kunnen bieden. In deze Nieuwsbrief wordt ingegaan op de uitbouw van onze afdeling Marktgerichte taken, die een steeds gevarieerder aanbod heeft aan diensten, die voor u persoonlijk of voor de instelling waar u werkt van nut kunnen zijn. Daarnaast vindt u een beschrijving van belangrijke binnenschoolse ontwikkelingen, zoals de introductie van het competentiegericht onderwijs (CGO), het BILOBA programma, de toenemende aandacht voor praktijkgericht onderzoek en de daaraan verbonden keuze voor de aanstelling van een lector, de groei van het aantal studenten en tot slot de continuering van onze kwaliteitszorg. Marktgerichte zaken OHAB Het Opvoedkundig Hulp en Adviesbureau (OHAB), dat wij twee jaar geleden hebben opgezet, draait intussen op volle toeren. Steeds meer ouders en hun kinderen weten de weg naar onze instelling te vinden. De hulpvragen van ouders zijn heel divers, maar de meest gestelde vragen zijn vragen met betrekking weerbaarheid en sociale vaardigheden van kinderen en vragen die betrekking hebben op ontwikkelings- en gedragsstoornissen. Voor een diagnosestelling van complexe problematiek wordt de cliënt doorverwezen naar gespecialiseerde instellingen, maar voor observatie en kortdurende begeleiding kunnen cliënten wel terecht. Deze begeleiding bestaat uit 5 bijeenkomsten met een eventueel vervolgtraject van nogmaals 5 bijeenkomsten. Het OHAB biedt ook sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot gesprekken met kinderen die een echtscheiding meemaken. Daarnaast groeit het aantal aanvragen voor family-mediation. Het OHAB-team is in staat om aan deze diverse vragen te voldoen dankzij het multidisciplinaire karakter van de medewerkers. Zo beschikken wij over pedagogen, maatschappelijk werkers, mediators en experts op het terrein van ontwikkelings- en gedragsstoornissen en spel- en creatieve therapie. Inmiddels loopt één student stage en zijn we bezig een plan te maken om het OHAB te integreren binnen het onderwijs zodat zoveel mogelijk studenten kunnen leren van en binnen het OHAB. Natuurcreche Directie en medewerkers van onze Hogeschool zijn enthousiast en ambitieus en zitten altijd vol plannen. Nu naast de opleiding het OHAB draait hebben wij opnieuw een initiatief genomen voor het opzetten van een letterlijk en figuurlijk buitenschoolse activiteit, namelijk een natuurcrèche. Met deze natuurcrèche wil de opleiding enerzijds een speciaal aanbod voor kinderopvang doen aan ouders in de omgeving van Tilburg. Anderzijds wil de opleiding hiermee op den duur een leerwerkplaats bieden aan studenten van de eigen opleiding. Het idee van de natuurcrèche is in ons land een tamelijk nieuw verschijnsel, maar in Denemarken is daar ruime ervaring mee opgedaan. In het kader van onze internationale contacten is hierover uitgebreid gesproken. De centrale gedachte achter deze vorm van kinderopvang is dat kinderen zich heel goed ontwikkelen door zo zelfstandig mogelijk de natuur te ontdekken. Daarom zal een natuurcrèche in een bosachtige omgeving of een ander buitengebied gevestigd moeten worden. De voorbereidingen voor deze natuurcrèche zijn in volle gang. Het concept is klaar en er is een geschikte locatie gevonden. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Nascholing: cursusaanbod Onze afdeling Marktgerichte Taken organiseert elk jaar een nascholingsaanbod voor alumni en andere professionele werkers uit het pedagogisch werkveld. Dit nascholingsaanbod bestaat uit een cursusaanbod en een lezingencyclus. Een cursus uit het aanbod kan op aanvraag worden georganiseerd, op initiatief van particulieren of van een pedagogische instelling. Enkele voorbeelden uit ons cursusaanbod zijn: Videointeractietraining bij autisme Pedagogische advisering voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs Opzetten van een training Peer-mediation (in ontwikkeling) Voor een volledig overzicht van het cursusaanbod verwijzen wij u naar onze website. Nascholing: lezingenaanbod In het kader van het alumnibeleid bieden wij voor het tweede jaar een lezingencyclus aan van 4 lezingen per jaar. Het gaat om een geïntegreerd aanbod dat bedoeld is voor alle lesplaatsen, voor alumni, andere belangstellenden uit het pedagogisch werkveld en HKP-studenten en docenten. Alumni kunnen aan deze lezingen deelnemen tegen een gereduceerd tarief. Bij elke lezing is ruime gelegenheid om oude bekenden te ontmoeten. De eerste lezing is gehouden op 11 november door Dr. Peter van der Doef over actuele ontwikkelingen in de orthopedagogische theorievorming. Het programma van de andere lezingen bestaat uit: 13 januari 2005 over Peermediation, door Mevrouw Deirder Homminga. 7 april 2005 over De nieuwste school door Dhr. Toine Peerboom.

3 9 juni 2005 over De opvoeding van het jonge kind, door Dhr. Karel Mulderij. Alle lezingen worden gehouden in Tilburg, op een donderdagavond van uur tot uur. Zie voor meer informatie onze website en folder. PIP Onze opleiding biedt jaarlijks een programma voor nascholing en bijscholing van pedagogen in het werkveld. Naast ons eigen aanbod willen wij u attent maken op het tijdschrift Pedagogiek in Praktijk (PIP), waaraan onze opleiding meewerkt, in samenwerking met andere HBO-opleidingen pedagogiek en met uitgeverij SWP. In dit tijdschrift vindt u artikelen over actuele ontwikkelingen in de theorie en praktijk van de pedagogiek, plus aankondigingen van lezingen, congressen en andere vormen van deskundigheidsbevordering. Bovendien bent u welkom als auteur van artikelen over uw pedagogische kennis en ervaringen in het pedagogisch werkveld. Inhoudelijke ontwikkelingen Competentiegericht onderwijs (CGO) Nadat onze opleiding vorig jaar besloten had om te kiezen voor het principe van competentiegericht onderwijs in plaats van het bestaande aanbodgerichte onderwijs, zijn we hard aan de slag gegaan met de voorbereidingen. Er zijn werkgroepen gevormd die zich hebben gebogen over het gewenste profiel van de pedagoog van vandaag, over het profiel van de opleiding en de visie van waaruit wij als competentiegerichte opleiding willen werken. Er zijn studiemiddagen georganiseerd om docenten en medewerkers te scholen en voor te bereiden op de veranderingen in hun taken. Immers, de docent van vandaag zal steeds meer coach worden om het vraaggestuurde leerproces van de student te ondersteunen en begeleiden. De ontwerpfase wordt in januari 2005 afgerond waarna verschillende werkgroepen aan de slag gaan. Op dit moment is de opleiding zich aan het oriënteren op de mogelijkheden die biedt als electronische leeromgeving. Ook wordt gestart met het opzetten van een itembank. De stage in het eerste jaar wordt uitgebreid en op die manier willen wij als opleiding de link tussen praktijk en theorie verder versterken. Ook de integratie tussen de verschillende leerinhouden zal versterkt worden. In september 2005 wordt de start gemaakt met CGO in het eerste jaar. We zullen daarbij o.a. gebruik maken van de ervaring die we de laatste jaren hebben opgedaan met projectonderwijs. Met name 1e jaarsstudenten van de voltijdopleiding nemen per periode in groepsverband deel aan een project over een integraal thema, zoals het onderwijsaanbod, gehandicapten en kennismaking met het werkveld. Zij benaderen zo n thema vanuit verschillende disciplines en leggen zelf de link tussen theorie en praktijk. En ze oefenen met het maken van een eindproduct, dat ze zelf presenteren. Nieuw bij het competentiegericht onderwijs wordt de introductie van een ICT-programma dat vele mogelijkheden biedt voor begeleiding van individuen en groepen op afstand. Ook hiervoor is sinds kort een pilotproject opgestart. Biloba Fontys Hogeschool Pedagogiek maakt deel uit van de Fontys Hogescholen en dus worden wij ook geconfronteerd met Fontys brede ontwikkelingen. Vanuit de behoefte aan flexibiliteit en het behoud van haar marktpositie streeft Fontys naar een betere onderlinge samenwerking tussen de Hogescholen. Een samenwerking die het mogelijk moet maken dat studenten niet alleen gebruik maken van het onderwijs van de Hogeschool waarbij men is ingeschreven, maar ook van een facultatief aanbod van andere Fontys Hogescholen. Deze gedachtegang moet zijn beslag krijgen in het BILOBA programma. Concreet betekent dit dat alle Fontys Hogescholen hun curriculum gaan verdelen in een major- en een minorprogramma. Het majorprogramma vormt de basis van een studie. Het minorprogramma, dat bij een andere opleiding gevolgd kan worden, vormt daarop een aanvulling. Een mogelijk voorbeeld is: Studenten van onze opleiding volgen een minor ondernemerschap bij een andere opleiding en studenten van een andere opleiding volgen bij ons de minor pedagogische advisering. Major en minor samen staan garant voor het bachelors diploma. Het is de bedoeling dat het BILOBA-project vanaf 2005 gaat starten en tegelijk met het competentiegericht onderwijs (CGO) geïmplementeerd zal worden. De lector en zijn kenniskring Ook al blijft bij Fontys Hogeschool Pedagogiek het onderwijs centraal staan, de aandacht voor andere functies van de opleiding neemt toe. We zijn blij om te kunnen melden dat onze Hogeschool het afgelopen jaar een lectoraat heeft kunnen instellen met daaraan verbonden onderzoek. Het was dan ook feest toen onze eerste lector, Dr. Bas Levering, zijn inaugurele rede hield over het thema Het eeuwige feit-norm probleem in de pedagogiek. De heer Levering heeft o.a. tot taak om praktijkgericht onderzoek te doen en te stimuleren. Hij heeft hiervoor intussen een kenniskring gevormd met drie jonge onderzoekers/

4 Fotograaf: Peter Elshout docenten van binnen en buiten onze opleiding. Inhoudelijk zullen zij zich voorlopig beperken tot kwalitatief onderzoek rondom de ontwikkeling van het jonge kind. Vanuit de kenniskring legt men een verband tussen onderwijs en onderzoek, met het doel om de kwaliteit van het onderwijs daarvan te waarborgen en te optimaliseren. Naar een master pedagogiek? Niet alle nieuwe ontwikkelingen zijn echter even positief. Zo moeten wij helaas melden dat het besluit over onze aanvraag voor een Masteropleiding nog steeds niet genomen is. Ons plan hiervoor ligt al een jaar op tafel, maar de besluitvorming op landelijk niveau loopt grote vertraging op. Intussen is het programma van de bestaande HKP-opleiding (Hogere Kaderopleiding Pedagogiek) sterk verbeterd met betrekking tot de introductie van een leerwerkproject en supervisie. Inhoudelijk verwachten wij dan ook geen belemmering om het predicaat Master te kunnen gaan voeren. Boek Nelleke Rögels Wij zijn erg trots u te kunnen melden dat een van onze docenten een (studie)boek heeft geschreven. Nelleke Rögels schreef een boek met als titel Levenslooppsychologie: jongvolwassenen, volwassenen en oudere volwassenen. Er zijn al vele lovende reacties gekomen. Diverse hogescholen hebben aangegeven het studieboek te gaan gebruiken. Velen zullen Nelleke kennen van lessen psychologie die zij geeft in de lesplaats Tilburg. Nelleke schreef het boek, omdat er geen goede literatuur op HBO-niveau bestond over dit onderwerp. Ter gelegenheid van het uitkomen van het boek werd een studiemiddag Grootouderschap en opvoeden gehouden, waarbij sprekers vanuit verschillende invalshoeken hun visie op grootouderschap en opvoeden gaven. Organisatie van de opleiding Financiering deeltijd In het najaar van 2004 werden wij opgeschrikt door het voornemen van het kabinet om de studie van mensen van 30 jaar en ouder niet meer te financieren. Daarmee zou de studie van veel van onze deeltijd studenten, bachelor- en HKP-opleiding, in gevaar komen. Mede dankzij de krachtige stellingname en lobby van onze Fontys vertegenwoordigers in de HBO-Raad is het gelukt om dit kabinetsvoornemen te wijzigen. Inmiddels heeft het kabinet besloten om alle opleidingen in de educatieve sector, waaronder ook de opleiding Pedagogiek valt, te ontheffen van de geplande maatregel. Een studie Pedagogiek blijft dus ook voor 30-plussers gefinancierd. Instroom/uitstroom studenten Fontys Hogeschool Pedagogiek blijft een aantrekkelijke opleiding voor velen. In alle lesplaatsen nam het aantal studenten toe, maar de toppers van dit jaar waren de voltijdopleiding Tilburg met maar liefst 7 eerste klassen, de voltijdopleiding Sittard en de HKP-opleiding Sittard. Het totale aantal studenten aan onze opleiding is nu ca studenten, waarvan ca. 990 in voltijd en ca. 745 in deeltijd studeren. De groei van het totale aantal studenten bedraagt 10% ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast heeft de goede begeleiding van studenten bij hun leerproces een positief effect op de doorstroming. Maar liefst 350 studenten haalden hun diploma. Open dagen De eerste open dag in november heeft weer vele belangstellenden voor de opleiding Pedagogiek getrokken. Komend studiejaar organiseren we de volgende open dagen. Deze zijn bedoeld voor geïnteresseerden in zowel de voltijd- als de deeltijdopleiding (waaronder HKP). Amsterdam woensdag 23 februari uur alleen voor voltijdstudenten zaterdag 16 april uur woensdag 15 juni uur donderdag 1 september uur Den Haag woensdag 20 april 2005 woensdag 15 juni 2005 woensdag 31 augustus 2005 Sittard vrijdag 18 maart 2005 zaterdag 4 juni 2005 Tilburg donderdag 17 maart 2005 zaterdag 11 juni 2005 aanvang uur aanvang uur aanvang uur uur uur uur uur Voltijdopleiding Amsterdam Met ingang van september 2005 starten we met een voltijdopleiding Pedagogiek in Amsterdam. We starten met een groep van minimaal 12 en maximaal 25 studenten. Het modern onderwijsgebouw met authentieke sfeer ligt midden in het centrum aan de Keizersgracht. Opleiding Den Haag verhuisd Sinds 1 september 2004 is de deeltijdopleiding Den Haag verhuisd naar een andere lokatie. Het nieuwe adres is Helenastraat De vorige lokatie bood onvoldoende voorzieningen en was verouderd. De nieuwe lokatie biedt alle faciliteiten om goed onderwijs te verzorgen.

5 Stageplaatsen Wij stellen het zeer op prijs dat zoveel instellingen met ons samenwerken door het aanbieden van stageplaatsen. Zij leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de opleiding. Tijdens de stage leren onze studenten hun theoretische kennis toepassen in de praktijk en kunnen zij hun vereiste competenties verder ontwikkelen en toetsen. Met een steeds groeiende opleiding blijft ook onze behoefte aan nieuwe stageplaatsen bestaan. Wij zijn geïnteresseerd in allerlei stageplaatsen, maar we hebben vooral een tekort aan plaatsen voor het 3e en 4e leerjaar. Dat geldt zowel voor de voltijdopleidingen in Tilburg en Sittard. In beide lesplaatsen is speciaal behoefte aan stageplaatsen in de ambulante sector. De stageperiodes in Tilburg zijn: voor het 1e jaar, 2 keer een weekstage in november en april. Voor het 2e jaar, een jaarstage van 1 dag per week op de woensdag of donderdag. Voor het 3e jaar, een stage van februari t/m juni fulltime. Voor het 4e jaar, een jaarstage van gemiddeld 4 dagen per week. De stageperiodes in Sittard zijn: voor het 2e jaar, een blok van 8 weken, startend half november. Voor het 3e jaar, een periode van 16 weken, startend vanaf begin februari Voor de 4e jaars, een periode van 33 weken, startend vanaf september. Personalia Komst en vertrek Op 31 december 2004 heeft dhr. Piet Guijt na vijftien jaar afscheid genomen als teamleider van de pedagogiekopleiding in Amsterdam en tevens als docent van de lesplaats Den Haag. Piet vervolgt zijn carrière als conrector van een Islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. Op 4 februari 2005 om uur houdt hij een afscheidsreceptie voor genodigden en belangstellenden in D Bruynvis, Keizersgracht 105 in Amsterdam. U bent van harte welkom. Vanaf 1 januari zal dhr. Patrick Eckringa de functie teamleider lesplaats Amsterdam vervullen. Patrick is afkomstig van de Fontys Hogeschool Journalistiek. Hij heeft ervaring als teamleider en is bekend met het ontwikkelen van een competentiegericht deeltijdcurriculum. Per 1 september is mevrouw Marleen Bakker-Huisman aangesteld als teamleider Den Haag. Zij voert tevens taken met betrekking tot studieadvies voor deze lesplaats uit. Sinds mei 2004 is de heer Bas Levering als lector verbonden aan onze Fontys Hogeschool Pedagogiek. Fontys pedagogen in beeld Iedereen is wel nieuwsgierig waar collega s na hun studie terecht komen. Daarom hebben wij een oudstudent gevraagd naar waar zij momenteel werkzaam is. Marjolein Twilt is juni 2004 afgestudeerd voor de richting ABV en heeft vervolgens de lerarenvariant gevolgd. Ze is momenteel werkzaam als seniorbegeleider bij de Blauwe Kamer in Breda, een instelling voor mensen met een visuele handicap en/of met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Hoe ben je aan deze baan gekomen en wat zijn je taken? Na mijn stage bij SOVAK (begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking) ben ik daar blijven werken als zorgcoördinator. Dat beviel me goed, maar toen ik deze functie in de krant zag staan, dacht ik dat is het. Hoewel ik nog jong ben en nog niet zo lang afgestudeerd kon ik ze overtuigen dat ik de geschikte persoon was voor deze functie. Wat zijn je taken? Ik werk als groepsleidster, daarnaast coach ik mijn teamleden en houd ik me bezig met het ontwikkelen van het beleidsplan. Aan welke verworven kennis en vaardigheden uit je studie heb je nu het meest? Het vak gesprekstechnieken, sociale vaardigheden en supervisie hebben me bewust gemaakt van wie ik ben en hoe ik overkom op anderen. Het heeft me inzicht gegeven in mijn hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Het zette me aan het denken over hoe ik dingen doe en waarom ik ze zo doe. Daarnaast heb ik veel geleerd over mensen met een ontwikkelingsachterstand. Wat vind je een sterke kant van de opleiding? Ik vind Pedagogiek een goede opleiding. Er is een goed evenwicht tussen theorie en praktijk. Na een jaar werd me in de praktijk steeds duidelijker waar de theorie voor nodig is. Ik vind het een sociale opleiding die absoluut niet zweverig is.

6 Wat vind je een minder sterke kant van de opleiding? Ik vind de studiebelasting niet zo goed verdeeld over de vier leerjaren. En eenmaal in de praktijk heb ik contact studie met school enigszins gemist. Ik had gehoopt op meer betrokkenheid tussen school en stage. Ambities voor de toekomst? In de toekomst zou ik graag door willen stromen als teamleider en meer managementtaken uitvoeren. Psychiatrie spreekt me ook aan, maar voorlopig zit ik helemaal op mijn plek hier en geniet ik van het werken met deze doelgroep. Vacatures uit het pedagogisch werkveld Onze Hogeschool heeft een vacaturebank opgenomen op de website. Deze kunt u raadplegen als u belangstelling hebt voor een nieuwe functie of een nieuwe collega zoekt. Ook kunt u er de vacatures van uw organisatie kwijt. Aangezien onze opleiding nog steeds groeit, hebben wij regelmatig vacatures voor docenten en gastdocenten. Ook in het kader van onze projecten willen wij incidenteel een beroep doen op deskundige medewerkers uit het werkveld. Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met onze directeur, mevrouw Sophie Drenth. Directie De directie van Fontys Hogeschool Pedagogiek bestaat uit: Colofon Fontys Hogeschool Pedagogiek Correspondentieadres: Fontys Hogeschool Pedagogiek t.a.v. mevr. L. Schilders Prof. Goossenslaan DM Tilburg Website pedagogiek: Medewerkers Alumni: Stiena Versluis Docent en verantwoordelijke alumnibeleid telnr.: Lonneke Schilders Adm. medewerkster marktgerichte taken telnr.: Voor informatie over stages kunt u contact opnemen met: Lesplaats Tilburg: Susanne Stals telnr.: Lesplaats Sittard: Nicole Hovens telnr.: Colofon opvoedkundig hulp-en adviesbureau Mevrouw Drs. Sophie Drenth; algemeen directeur Mevrouw Drs. Matty van Est; adjunct-directeur Correspondentie-adres: Fontys Hogeschool Pedagogiek afd. Opvoedkundig Hulp- en Adviesbureau Prof. Goossenslaan DM Tilburg telnr.: telnr.: Website OHAB Teamleider OHAB Marieke van den Hurk telnr.: M

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Werving stageplaatsen 2010-2011

Werving stageplaatsen 2010-2011 l a n d z u i d r - n e d e Werving stageplaatsen 2010-2011 Stageperiodes en contactgegevens Regionaal Overleg Stage Zuid-Nederland Fontys Sporthogeschool Tilburg - Sittard Sports & Education, voltijdopleiding

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Koen Lemmink Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool

Koen Lemmink Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Koen Lemmink (l) en Johan de Jong. Koen Lemmink Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Een twaalftal studenten zit rond een grote tafel in één van

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Reflectieverslag Master pedagogiek

Reflectieverslag Master pedagogiek Reflectieverslag Master pedagogiek Voor + achternaam: Jan- Hessel Boermans Studentnummer: 277827 Soort verslag: reflectieverslag Master Pedagogiek Cohortjaar: 2013 Opleiding: Master Pedagogiek, Leren en

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDE. November 2017 Opleiding Verpleegkunde

VERPLEEGKUNDE. November 2017 Opleiding Verpleegkunde VERPLEEGKUNDE November 2017 Opleiding Verpleegkunde Inhoud presentatie Over het beroep Verpleegkunde in beeld Over de opleiding Praktische informatie Gelegenheid voor vragen Het beroep Wat doet een verpleegkundige?

Nadere informatie

110 C + 2757 C CMYK. Hogeschool de Kempel Als jij het verschil wilt maken...

110 C + 2757 C CMYK. Hogeschool de Kempel Als jij het verschil wilt maken... 110 C + 2757 C CMYK Hogeschool de Kempel Als jij het verschil wilt maken... De beste leraar worden op Hogeschool de Kempel Ben jij nieuwsgierig naar het leren van kinderen en wil jij kinderen inspireren?

Nadere informatie

Wonderkinderen Symposium en feest

Wonderkinderen Symposium en feest Muziekcoryfee, sporttalent of andere topper? Fontys antwoordt. the learning community Wonderkinderen Symposium en feest 25 maart 2006 10-jarig bestaan voltijd hbo-opleiding Pedagogiek De voltijd hbo-opleiding

Nadere informatie

AviAtion Logistics 2011-2012

AviAtion Logistics 2011-2012 AviAtion Logistics 2011-2012 T TECHNIEK Aviation Logistics 2011-2012 Aviation Logistics: Slimme organisatie op de grond en in de lucht. De luchtvaart is een dynamische wereld. Het op vluchtschema laten

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Opzet voor een plan van aanpak. Tweedegraads PLUS. doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten

Opzet voor een plan van aanpak. Tweedegraads PLUS. doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten Opzet voor een plan van aanpak Tweedegraads PLUS doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten Den Haag, juni 2012 Doelstelling & Achtergrond Alle onderzoeken naar de onderwijsarbeidsmarkt in Den Haag

Nadere informatie

Master s Event 8 oktober 2016

Master s Event 8 oktober 2016 Master s Event 8 oktober 2016 Welkom bij deze voorlichting over het hbo premasterprogramma Youth, Education and Society (YES) 10.00-10.30 zaal Ruppert Paars 12.15-12.45 zaal Ruppert 1.11 Introductie hbo

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

Hbo-bachelor verloskunde

Hbo-bachelor verloskunde Hbo-bachelor verloskunde zaterdag 8 november 2014 algemene informatie opleiding Willeke Boom, Teamleider propedeuse Korine Meulepas, Teamleider postpropedeuse Jasper de Jong, student Janneke Mathijssen,

Nadere informatie

Volg de Master Leren en Innoveren

Volg de Master Leren en Innoveren Starten met onderwijsvernieuwing? Volg de Master Leren en Innoveren Utrecht 2011-2012, 3e leergang Vind jij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs belangrijk en wil jij daarin een voortrekkersrol

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd de opleiding en het werkveld... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) voltijd Samenleven in buurt en stad,

Nadere informatie

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14.

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14. NIEUWSBRIEF LOB-BUREAU HAVO 30 mei 2010 OPEN DAGEN HBO 2011 Naam school Datum Info/evt. aanmelden AVANS Breda 18.00-21.00 uur www.avans.nl www.avansopen.nl AVANS Den Bosch 18.00-21.00 uur www.avansopen.nl

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

Lectoraat natuurbeleving en ontwikkeling kind

Lectoraat natuurbeleving en ontwikkeling kind Lectoraat natuurbeleving & ontwikkeling kind 1 Aanleiding Als kinderen van vijf tot twaalf jaar hun speelplek mogen kiezen, gaat de voorkeur voornamelijk uit naar braakliggende terreinen. Daarbij kijken

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot 2012-2013 Opleiding tot ervaringsdeskundige Mensen met een licht verstandelijk beperking Uit eigen ervaring... Ik wil mijn stem laten horen, in een groot aantal werkvelden wordt er steeds meer gebruik

Nadere informatie

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OOG VOOR KINDEREN Je wil graag met kinderen werken. Dat weet je zeker, want jij ziet kinderen en je wilt graag

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

Het volgende interview werd gehouden op de Hogeschool Inholland, gevestigd te Haarlem door Theo Dixon met Dhr. Marvin Brouwer.

Het volgende interview werd gehouden op de Hogeschool Inholland, gevestigd te Haarlem door Theo Dixon met Dhr. Marvin Brouwer. Het volgende interview werd gehouden op de Hogeschool Inholland, gevestigd te Haarlem door Theo Dixon met Dhr. Marvin Brouwer. Inleiding Als eerst hebben we elkaar begroet. Een voorstel ronde gedaan en

Nadere informatie

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Deze opleiding is een initiatief van RPCZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren,

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Data Bij- & Nascholingsaanbod

Data Bij- & Nascholingsaanbod Data Bij- & Nascholingsaanbod De hieronder genoemde data zijn de datums waarop de bij- & nascholingen zoals opgenomen in het Programmaboek Instituut CAM Academie Bij- en Nascholing en in de hierna volgende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ODYZEE COLLEGE augustus 2013

NIEUWSBRIEF ODYZEE COLLEGE augustus 2013 NIEUWSBRIEF ODYZEE COLLEGE augustus 2013 Beste ouder(s), verzorger(s) van alle VSO-leerlingen, Wij vinden het belangrijk u aan het begin van dit nieuwe schooljaar middels deze uitgebreide nieuwsbrief op

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Colofon Het project Nu voor later is een gezamenlijk project van schoolbesturen

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. SPH voltijd de opleiding en het werkveld.... voor haar een nieuwe liefde vindt

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. SPH voltijd de opleiding en het werkveld.... voor haar een nieuwe liefde vindt Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH voltijd de opleiding en het werkveld... voor haar een nieuwe liefde vindt Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) voltijd Een pension voor dak- en thuisloze jongeren.

Nadere informatie

MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING

MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING 2016 OPLEIDING TOT ERVARINGSDESKUNDIGE MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING UIT EIGEN ERVARING Inge Mol Ik wil mijn stem laten horen. In het werkveld wordt er steeds meer gebruik gemaakt van kennis

Nadere informatie

Nieuw! : Kies je eigen programma

Nieuw! : Kies je eigen programma Informatiebijeenkomst 2015 Lucas Onderwijs Master Sen opleiding Nieuw! : Kies je eigen programma Lucas Onderwijs & het Seminarium voor Orthopedagiek regio Zuidwest-Nederland Seminarium: Innovatief opleiden!

Nadere informatie

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25484 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Handleiding Coaching/stagereflectie

Handleiding Coaching/stagereflectie Fontys Hogeschool Pedagogiek Coaching/Intervisie Minor Forensische Orthopedagogiek 2013-2014 Studiejaar 3 Handleiding Coaching/stagereflectie Voor studenten voltijd Minor Forensische Orthopedagogiek Studiejaar

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Alumni-enquête opleiding HBO-Verpleegkunde De Haagse Hogeschool

Alumni-enquête opleiding HBO-Verpleegkunde De Haagse Hogeschool Alumni-enquête opleiding HBO-Verpleegkunde De Haagse Hogeschool Gepubliceerd van 10.05.2011 tot 21.06.2011 Uitgenodigd = 141 Respons = 49 (35%) Functies icu verpleegkundige i.o Gespecialiseerd verpleegkundige

Nadere informatie

Proeven aan de Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB)

Proeven aan de Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB) Proeven aan de Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB) Monique Ridder opleidingscoördinator MEB Kerndocent Zorg en Welzijn mam.ridder@windesheim.nl Anoek klein Haar-Maters VMBO docent Gezondheidszorg

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB mensenkennis Ik vond het een meerwaarde om binnen te kijken in een andere keuken. Het is inhoudelijk een sterke opleiding, mede door de goede organisatie en begeleiding. Postmaster opleiding diagnostiek

Nadere informatie

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO 7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST 8 Se-n-Se INTERNAATSWERKING Se-n-Se LEEFGROEPENWERKING 9 EEN SPRINGPLANK NAAR HET ECHTE LEVEN Se-n-Se INTERNAATSWERKING TSO WELKOM IN INTERNAATSWERKING BIJ

Nadere informatie

De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie

De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie door: Wietse van der Linden Onderzoek??? Waarom moeten studenten leren onderzoek

Nadere informatie

... haar helpt een toekomst op te bouwen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. MWD voltijd de opleiding en het werkveld

... haar helpt een toekomst op te bouwen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. MWD voltijd de opleiding en het werkveld ... haar helpt een toekomst op te bouwen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening MWD voltijd de opleiding en het werkveld Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) voltijd Bij sommige mensen gaat het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE 2 0 1 4 SINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE Beste NEI-ers, NLP-ers, Collega s en geïnteresseerden. De zomer heeft nieuwe inzichten en ook verandering met zich meegebracht. Zo heb ik besloten

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek Je denkt eraan om leraar te worden in het voortgezet onderwijs. Je hebt je georiënteerd, er met anderen over gesproken

Nadere informatie

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work - Voltijd

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work - Voltijd 2018 2019 Sociaal Werk Bachelor of Social Work - Voltijd In het kort Als sociaal werker bied jij ondersteuning aan mensen die in de problemen zitten en er, ook met hulp van familie en bekenden, niet meer

Nadere informatie

Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker. Kinderen en jeugdigen

Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker. Kinderen en jeugdigen mensenkennis Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker Kinderen en jeugdigen De docente geeft duidelijk en methodisch les, vertaalt vanuit eigen ervaring complexe theorie naar praktijk. Nu zet ik

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER. Kinderboekenweek. Vrije dag en studiedag

NIEUWSBRIEF OKTOBER. Kinderboekenweek. Vrije dag en studiedag 1 oktober 2015 NIEUWSBRIEF OKTOBER De Spinaker Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 Kinderboekenweek Door Mirjam de Boorder Van 7 t.m. 18 oktober is het weer Kinderboekenweek! Dit jaar staan k

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

TOPClass gedragsspecialist 10 06-2014

TOPClass gedragsspecialist 10 06-2014 TOPClass gedragsspecialist 10 06-2014 Opzet workshop Wie zijn wij, jullie? Informatie over TOPClass gedragsspecialist Voorbeeld programma, samenwerking Stelling Vragen Opvallende leerlingen Waarom TOPClass

Nadere informatie

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Registeraccountant worden Accountant is een beschermde titel. In Nederland mogen alleen registeraccountants (RA s) en Accountant-Administratieconsulenten

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014 Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Voorlichting 19 Maart 2014 WELKOM Dr. Maaike Cima (Onderwijs Directeur/ Forensische Psychologie) Drs. Liselotte den Boer (Kinderen & Jeugd en Stage Coördinator)

Nadere informatie

Data Bij- & Nascholingsaanbod

Data Bij- & Nascholingsaanbod Data Bij- & Nascholingsaanbod De hieronder genoemde data zijn de datums waarop de bij- & nascholingen zoals opgenomen in het Programmaboek Instituut CAM Academie Bij- en Nascholing en in de hierna volgende

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Europees Sociaal Fonds Ondernemen INHOLLAND biedt haar kennis, vraagt uw expertise Samen boeken we winst Dubbele winst Welke zaken houden uw organisatie bezig?

Nadere informatie

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Inhoud 1. Bekendheid van de opleiding 2. Algemene tevredenheid over

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Nummer 16: 10 januari 2013

Nummer 16: 10 januari 2013 Nummer 16: 10 januari 2013 JANUARI 2013 Vrijdag 11/1/13 19.30-23.30 uur Nieuwjaarsbal Dinsdag 15/1/13 9.30-11.30 uur 13.00-15.00 uur Basisdag t.b.v. basisscholen uit Maasland, Maassluis, Schiedam Basisdag

Nadere informatie

Complete e-learningopleiding kinderopvang (SPW 3 of 4)

Complete e-learningopleiding kinderopvang (SPW 3 of 4) Complete e-learningopleiding kinderopvang (SPW 3 of 4) Pedagogischwerken.nl is gebaseerd op een zowel in de breedte als in de diepte helder uitgewerkt conceptueel kader, met mooie theoretische en praktische

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2018-2019 JOHAN CRUYFF ACADEMY TILBURG INSTITUTE COLLEGE ALGEMENE INFORMATIE Diploma: HBO-diploma van de Fontys

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag Vandaag heb je de eerste workshop De werkelijkheid van gedrag gevolgd. De workshops geven

Nadere informatie

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Periode: Trainer: Bijeenkomsten: Locatie: April t/m September 2013 Drs. Jaco de Rapper Acht dagdelen Groep 3: 09/04(2 dagdelen), 21/05(2 dagdelen),

Nadere informatie

Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6 Bijlage 2: Profiel deelnemers Pedagogenplatform 7

Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6 Bijlage 2: Profiel deelnemers Pedagogenplatform 7 Jaarverslag 2004-2005 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Doel 3 2 Positie van het platform 3 3 Wie vormen het platform? 3 4 Werkwijze 3 5 Publicaties en standpunten 5 Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6

Nadere informatie

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein Oefening 5 Persoon 1: Annet Kok (moeder) Talent: Prestatiegericht Betrouwbaar Humoristisch Optimistisch Vasthoudend Concreet voorbeeld: Tijdens de hockeywedstrijden Dat ze klaarstaat voor haar vrienden

Nadere informatie

0629606863 utrecht@ziemijnederland.nl maikelstaring@gmail.com

0629606863 utrecht@ziemijnederland.nl maikelstaring@gmail.com Curriculum Vitae PERSOONSGEGEVENS Naam Maikel Staring Adres Ondiep 196 Utrecht Telefoon Email Nationaliteit Nederlands Geboortedatum 30-05-1987 0629606863 utrecht@ziemijnederland.nl maikelstaring@gmail.com

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie