ONRI Netwerkforum Veiligheid De mens in veiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONRI Netwerkforum Veiligheid De mens in veiligheid"

Transcriptie

1 ONRI Netwerkforum Veiligheid De mens in veiligheid ONRI referentie: Den Haag April 2005

2 12.30 Inlooplunch en networking Pagina: 6 hoofdlezing Cultuur van veiligheid Jop Groeneweg (Universiteit Leiden) Pagina: 10 themalezing Verkeer Harry Snel (Holland Railconsult) Pagina: 11 themalezing Industrie Joi Oh (Ministerie van SZW) Pagina: 12 themalezing Gebouwen David den Boer (Peutz) Koffie en networking Pagina: 13 Pagina: 13 Pagina: 15 Pagina: 16 Pagina: 19 Pagina: 21 Workshop workshop workshop workshop workshop workshop Risicoperceptie Maria Kuiken (DHV) Veiligheid van tunnels Jack Koster (Advin) Cultuur van veilig werken Paul Heimplaetzer (Royal Haskoning) De mens als factor in risico's Oscar Schneider (Bureau De Bont) Vluchten bij brand uit complexe ondergrondse ruimten Aryan Snel (Witteveen+ Verantwoordelijkheden voor het gebouw Christine Verkaik (K+V) Bos) Pagina: 14 Pagina: 14 Pagina: 17 Pagina: 18 Pagina: 22 Pagina: 25 workshop workshop workshop workshop workshop workshop Rampenbestrijding Huub Francot (SAVE/ Oranjewoud) Risicomanagement Armand Verweij (Grontmij) Industriële organisatie en onderhoud Johan van Middelaar (DHV) Bestaande situaties tegenover nieuwe inzichten in de industrie Roy Savelkoul Handhaving van bouwregelgeving Adriaan de Jong (Adviesburo Nieman) Brandveiligheid; meer dan op papier Peter van de Leur (DGMR) (Cauberg-Huygen) Borrel en networking ONRI Netwerkforum Veiligheid 2

3 ONRI Netwerkforum Veiligheid De mens in veiligheid 2 december 2004, NBC in Nieuwegein De mens als ontwerper, als hulpverlener en gebruiker - en niet te vergeten als risicofactor! Dat was het centrale thema tijdens de netwerkforum Veiligheid dat ONRI op 2 december 2004 hield. Toonaangevende advies- en ingenieursbureaus keken samen met de beste opdrachtgevers vanuit de 'state of art' van hun dagelijkse adviespraktijk naar 'de mens in veiligheid'. Het Netwerkforum De mens in veiligheid werd georganiseerd door de Commissie Veiligheid van ONRI, de organisatie van advies- en ingenieursbureaus. Ongeveer honderd deelnemers kwamen in Nieuwegein samen en zij verdeelden zich na de hoofdlezing over de themalezingen en workshops. De bijeenkomst werd geopend met de inleiding 'Cultuur en veiligheid' door Jop Groenweg van de Universiteit Leiden. In deze inleiding werd een visie neergezet die als herkenbaar baken bij alle lezingen en presentaties terugkwam. De bijeenkomst was zodanig opgebouwd dat er vanuit een 3-tal hoofdthema s ingeleid door lezingen uiteindelijk actief werd gewerkt in workshops waar de inleiders een aantal stellingen ter discussie brachten. In deze publicatie vindt u een korte weergave van het verloop van de workshops en lezingen. De workshops vormden het interactieve deel van het programma. Wij hebben er niet voor gekozen het programma minutieus samen te vatten in verslagen. U vindt ook geen afdrukken van diapresentaties of iets dergelijks. Het leereffect treedt naar wij hopen op aan de hand van de uitkomsten bij issues en vooral tijdens de workshops en het netwerken zelf. De foto's in deze publicatie zijn daarvan een illustratie. Wij hopen als commissie met deze publicatie de discussie over veiligheid verder te voeden. Enkele thema s van de workshops vragen namelijk nadrukkelijk om opvolging. Dank voor de actieve inbreng van alle deelnemers. Alphonse Hanlo, Voorzitter Commissie Veiligheid ONRI Netwerkforum Veiligheid 3

4 Samenvatting: vragen nadrukkelijk om opvolging Het netwerkforum trok een grote groep deskundigen op velerlei terreinen. Om u een indruk te geven van de inhoud, ziet u hieronder een greep uit de workshops en lezingen. U kunt het ook zien als een lijstje van aanbevelingen. Ze vragen, om voorzitter Hanlo te citeren, nadrukkelijk om opvolging. Zie: Weinig bekend over de omvang van het transport van gevaarlijke stoffen op pagina 13 Het denken over technische maatregelen waarmee men bijvoorbeeld wil voorkomen dat mensen ter wille van de veiligheid tunnels moeten bewaken, gaat op een hoger abstractieniveau over in het denken over soorten vervoer over de weg. Soorten gewoon vrachtvervoer zijn, als wij er statistieken van zouden hebben, mogelijk grotere gevaren dan vervoer van gevaarlijke stoffen Zie: Veiligheid kun je niet simpel exporteren op pagina 10 Als infraspecialist verbaas je je doorlopend over de manier waarop mensen de wegen gebruiken. Wandelaars, dieren, kinderen, marktkraampjes, maar ook tuktuks, auto's en motoren Zie: Samenwerking begint al bij het denken over die samenwerking op pagina 14 en Laat de verantwoordelijke zich ook verantwoordelijk voelen voor veiligheid op pagina 21 Het is beter te weten op welke hulp, in welke mate, van verschillende diensten kan worden gerekend en hoe dit wordt georganiseerd bij enkele soorten calamiteiten, dan te streven naar een gemeenschappelijk handboek dat de samenwerking operationeel beschrijft Samenwerking begint bij het denken over hoe de samenwerking bij een ramp zal verlopen. In wezen geldt dit ook bij het maken van een toezichtmodel: met het maken van het model begint de samenwerking Zie: Advies over consequenties van trends op pagina 17 en Concrete interventies in bedrijven op pagina 11 De bijdrage aan de veiligheid in de industrie zou voor advies- en ingenieursbureaus wel eens veel meer gelegen kunnen zijn in het adviseren over de consequenties van de maatschappelijke, beleidsmatige en bedrijfskundige trends, dan in het maken van een arbo-vriendelijk ontwerp Arbeidsomstandigheden zijn niet meer zo sterk gebaat met nieuwe regels als vroeger. Het Ministerie van SZW heeft op dit moment het pad verlaten van overleg met branches om via regelgeving of een convenant verbeteringen te brengen Zie: Risiconiveaus zeggen weinig op pagina 13 en Overheid en bedrijven rekenen op veilig gedrag op pagina 14 Vanuit de mens bekeken is het stellen van risiconormen onzinnig. Maar geeft veiligheidsbeleid dat is gebaseerd op risicoperceptie wel antwoord op de vraag wanneer is het goed genoeg? En gebeurt er nog wel iets als er helemaal geen gevaar wordt gepercipieerd? Zowel overheden als bedrijven rekenen voor een deel op de cultuur van veiligheid. Ook het individu moet vanuit zichzelf veilig gedrag vertonen en verantwoordelijkheid nemen voor anderen en de omgeving. Er is verschil van mening over de mate waarin de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid mag worden toegelaten als factor ONRI Netwerkforum Veiligheid 4

5 Zie: Papier beneemt het zicht op zeer grote en onnodige veiligheidsrisico s op pagina 25 en Regels bieden ook hier weinig gelegenheid voor nuances op pagina 12 en Innovatie staat of valt bij deskundigheid lokale autoriteiten op pagina 18 en Roltrappen ondersteunen vluchtgedrag op pagina 19 De wetgever lijkt de brandveiligheid niet op hoog kennisniveau te willen regelen. De kennis infrastructuur is gebrekkig. De wet is een belemmerende factor geworden voor het toepassen van gezond verstand bij het ontwerpen van brandveilige gebouwen. Het is zinvol de kennis die in complexe projecten is opgedaan en de consensus wat betreft uitkomst van keuzes vast te leggen. Dit alles ten behoeve van andere projecten Jurisprudentie kan als zodanig worden beschouwd, maar helaas is dit een erg indirecte en tijdrovende weg. Het verdient aanbeveling om een landelijk expertisecentrum gelijkwaardigheid op te richten Zie: Geen enkele schakel mag falen op pagina 22 In een stelsel van toetsing aan het Bouwbesluit mag geen schakel falen. Dat zou ten koste gaan van de betrouwbaarheid van het hele stelsel. Publiek- en privaatrechtelijk zijn de belangen groot ONRI Netwerkforum Veiligheid 5

6 Hoofdlezing: Jop Groeneweg over 'Cultuur en Veiligheid' De veiligheidslessen van een rattenvanger en een Noorse ingenieur 'Veiligheid is geen zaak van formulieren en regeltjes. Het is een bijproduct van goed management.' Aan de hand van Hamelen, een schoolkantine en het Panamakanaal laat Jop Groeneweg van de Universiteit Leiden zien hoe je in de praktijk met veiligheid kunt omgaan. Dat je consultant kunt zijn, zonder te bedriegen en beledigen. Eerst wilde Groeneweg enkele misverstanden uit de weg ruimen: Een homogene veiligheidscultuur is goed. Een hogere veiligheidscultuur is beter dan een lagere. Een hoge veilig heids cultuur betekent: nul ongevallen, nul verstoringen en fouten of bijna fouten. Dat betekent nul afwijkingen van de regels en nul bijna-afwijkingen van regels. En een hoge veiligheidscultuur is voor elke organisatie te bereiken. 'Allemaal mis!' aldus Groeneweg die deze stellingen tijdens zijn betoog ontkrachtte. Ongevallen zijn in zijn visie niet zozeer het gevolg van technische en menselijke tekortkomingen, maar vooral van organisatorische. Ze zijn toe te rekenen aan het management. 'Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor een complex probleem als het voorkomen van menselijk falen. Het voorkomen van ongevallen vereist zowel strategische als operationele oplossingen.' Als illustratie daarvan liet Groeneweg enkele uitspraken van de onderzoekers van de ramp met de Space Shuttle Columbia (zie kader Columbia). Verderop gaf hij als best practice de aanleg van het Panamakanaal en als worst case de stad Hamelen. Columbia Bij het onderzoek naar het ongeluk van de Space Shuttle Columbia in februari 2003 deden de onderzoekers de volgende uitspraken over veiligheid (cursiveringen van Groeneweg): We are convinced that the management practices overseeing the Space Shuttle Program were as much a cause of the accident as the foam that struck the left wing It is our view that complex systems always fail in complex ways, and we believe it would be wrong to reduce the complexities and weaknesses associated with these systems to some simple explanation. Too often, accident investigations blame a failure only on the last step in a complex process, when a more comprehensive understanding of that process could reveal that earlier steps might be equally or even more culpable. Bron: Columbia Accident Investigation Board, 2003 Half A4 syndroom 'Veel bedrijven zien het nut van veiligheid wel in. Ze halen dure veiligheidsconsultants binnen, met vaak nog veel duurdere oplossingen. U weet wellicht waar het woord consultant vandaan komt? 'To con' is oplichten en 'to insult' is beledigen. Ik zal u daar ook enkele voorbeelden van geven.' Een groot risico is volgens Groeneweg het versimpelen van het probleem. 'Je kunt veiligheid niet in een lijstje vangen. Onze maatschappij lijdt aan het half-a4-syndroom. Risico is een veelkoppige draak, die ga je niet met een lijstje te lijf.' We kunnen aan de andere kant erg veel leren van succesverhalen. Daarom presenteerde Groeneweg eerst zo'n best practice: Hoe de Noorse engineer Osmund Osmundsen uit Stavanger ( ) werkte aan het Panamakanaal. In de jaren tachtig van de negentiende eeuw hadden de Fransen geprobeerd om het kanaal te ONRI Netwerkforum Veiligheid 6

7 graven. Op zijn Frans: bergje afgraven, geultje er door en klaar. Maar dan ging het regenen en dan stortte alles in. 240 van elke duizend medewerkers bezweken jaarlijks aan het werk. Twintig procent van het BNP door de drain. Osmundsen, die onder meer het Suezkanaal op zijn CV had staan, pakte dat anders aan. Groeneweg: '2,1 doden per duizend per jaar, dat was al een hele verbetering! Hij had niet zoals de Fransen negentien duizend, maar bijna 45 duizend man aan het werk. Waarom? Ze bleven leven!' Aanleg Fransen Osmundsen Panamakanaal ( ) ( ) Aantal werknemers Doden per jaar 240 / / 1000 Zieken per maand 75 / / 1000 Kosten (miljoen $) Bereikt (cubic yards) 30 miljoen 238 miljoen Afgeleide In de Noorse optiek, en die van Groeneweg, is veilig heid geen product, maar een afgeleide van goed management. Osmundsen nam geen veiligheids deskundigen in dienst, maar zorgde voor de best mogelijk manier om een kanaal te graven. Gevolg: veilig, lage kosten en een uitstekend resultaat. Groeneweg: 'De Fransen vonden slechte hygiëne geen probleem. Je kent de Franse kaasjes: hoe meer bacteriën, hoe beter.' Maar Osmundsen liet vrouwen en kinderen overbrengen (zie foto van Osmundsen met zijn familie). Die eisen gewoon betere leefomstandigheden. Dus werd de productie gestopt, tot er een riool was aangelegd. Ander voorbeeld: 'De Fransen hadden veertien soorten graafmachines. Een eerste partij voor 1000 dollar. Toen kregen ze elektrische machines aangeboden voor maar 800, maar die gingen kapot, en later diesel voor 500. Dat leek voordelig, maar het bleek zo onmogelijk om procedures op te stellen, om mensen goed op te leiden, kortom om te standaardiseren. De werklieden spraken 25 talen. Bij Osmundsen ging alles in Engels, Spaans, en Chinees. 'Ik ben de EU niet', moet hij gedacht hebben. Hij nam het klimaat serieus. Was het droog, dan werd er gegraven; bij regen was er tijd voor onderhoud en reparaties. De mannen hielden wedstrijden in wie het snelst een machine uit elkaar kon halen en weer kon monteren.' 'Daarnaast luisterde Osmundsen naar experts: Geologen adviseerden hem om niet alles af te graven, maar de loop van de bodem te volgen en sluizen te bouwen. Osmundsen werkte, net als Julius Ceasar en Norman Schwarzkopf, met semi-autonome groepen die zelf nadachten, rapporteerden en de arbeidsomstandigheden manageden. Na 85 jaar werkt het kanaal nog steeds uitstekend. En dat is toch de ultieme droom van iedere ingenieur en van elke opdrachtgever: een ding dat je na 25 jaar vindt, je drukt op de knop en het doet het nog! De les van Osmundsen: Veiligheid speelt zich af op het niveau van het primaire proces. Elke dag oefenen tot je het blind beheerst.' Ingenieursdroom After more than 85 years of service, the concrete of the Panama Canal locks and spillways is in near perfect condition, which to present-day engineers is among the most exceptional aspects of the canal The Panama Canal Commission, The Congressional Record, 2002 Conclusie van deze best practice: 'Osmundsen veranderde de werkomstandigehden en probeerde niet rechtstreeks het individuele gedrag te beïnvloeden. Hij bereikte enorme successen op het gebied van veiligheid en gezondheid en dat van productie en kosten, want Osmundsen veranderde de corporate culture.' ONRI Netwerkforum Veiligheid 7

8 Klippen Een expert moet wijzen op risico's. Een echte ingenieur zegt in een huwelijkspraatje dan ook dat een op de drie huwelijken binnen drie jaar op de klippen loopt. Daarmee maakt de expert zich niet altijd even populair. We moeten dus oppassen met hoe we tegen risico's aankijken. Groeneweg geeft nog een voorbeeld vanuit de regels: 'Keuringsdienst van Waren verbiedt soep op school schreef de Telegraaf. Conciërge en kantinejuf maakten zelf soep met ballen. Henriks (KDW): We hebben geen bacteriën aangetroffen, de keuken was ook niet vies, maar er was geen voedselveiligheidsplan. Kijk dat vind ik dus griezelig! Dit soort mensen is op zich al een ramp. 'Wij gaan er vanuit dat er waarden zijn, die omgezet worden in normen die tot acties leiden. De waarde van het leven, normen die levens niet op het spel zetten en dus veilige acties. Daarbij moet je telkens een kleine barrière overwinnen. We nemen toch af en toe een risico, zetten af en toe een leven op het spel, hoewel we de waarde van een mensenleven niet betwisten. Een andere waarde is die van het samenleven in partnerschappen. Daarom bestaat bijvoorbeeld het huwelijk en blijven we in de regel van elkaars vrouw af (de actie). 'In de VS hanteren ze andere maatstaven. Daar geloven ze heilig in belonen en straffen. Na zeven echtscheidingen ben je blut en ga je anders over relaties denken. In het bedrijfsleven zie je soortgelijke uitwassen: belonen voor targets, leidt tot het target tightness. Dan ga je olievoorraden overwaarderen en krijg je schadepostjes van vijftien miljard. De les voor veiligheid: ga niet uit van alleen belonen van goed gedrag, want je gaat op targets sturen en de werkelijke risico's over het hoofd zien. 'Voorbeeldje uit een ander land: Canada. Ik wilde daar zelf autorijden en liet mijn internationaal rijbewijs zien. Maar de Canadezen geloven niet zo in papiertjes en procedures, ze willen bewijs. Dus moest ik een rijtest afleggen. Beheerste ik mijn voertuig ook op het ijs? Nee dus! En dus nam ik een paar extra rijlessen. Dat spaart levens!' Verschillen Vraag aan managers hoe ze over veiligheid denken, vraag het aan medewerkers en verbaas je over de verschillen. Employees Management 1 Freedom from harm or injury 1 Rules and regulations 2 Disciplined work, no mistakes 2 Safety has priority over production 3 Safe working conditions 3 Avoiding residual dangers 4 Safety has priority over production 4 Supervision, monitoring 5 Rules and regulations 5 Freedom from harm or injury 'Je ziet dat er op de verschillende niveaus heel anders over veiligheid gedacht wordt. En die verschillen zie je ook binnen de diverse organisaties, overheden en bedrijven. Ik onderscheid de volgende manieren: 1. Pathologisch: De enige zorg is om binnen de wettelijke kaders blijven. Ze houden system audits, veiligheid is in handen van Spong en co. 2. Reactief: Veiligheid is vooral na een ongeval belangrijk. 3. Calculatief: Er is een systeem om gevaarlijke situaties te managen. Ze houden compliance audits en Deloitte zorgt een kosten-batenanalyse. 4. Pro-actief: We proberen de problemen die we vinden op te lossen. 5. Generatief: We doen het goed, of we doen het niet. Ze houden effect audits en hebben Guus Hiddink als veiligheidsmanager. Pathologisch is de laagste veiligheidscultuur, generatief de hoogste. Is een hoge veiligheidscultuur nou beter dan een lage? Niet altijd. Een hoge veiligheidscultuur betekent ook: beseffen dat je ooit ONRI Netwerkforum Veiligheid 8

9 je neus stoot! Falen is nodig. Door falen zoek je de grenzen op, verleg je ze Soms mag je dus calculatief met je risico's omgaan, bijvoorbeeld als er alleen financiële risico's zijn die je goed kunt dragen. Je gaat uit van je waarden, zoals de kwaliteit van een mensenleven. Risico's zijn soms uiterst nuttig. We hebben al enige tijd geleden het vuur uitgevonden. Als het aan veiligheidsconsulenten had gelegen was dat nooit gebeurd!' Duizend florijnen Groeneweg realiseerde zich dat zijn verhaal voor sommige aanwezigen wat technisch werd. ('Ik hoop dat jullie je post-lunchdipje nog even kunnen uitstellen tot de volgende spreker?') Hij laste een casus in: Hamelen. Rattenplaag, alles geprobeerd, beloning duizend florijnen. Een rondtrekkende rattenvanger zou de flinke zak goudstukken krijgen als hij het probleem oploste. Hij pakt zijn fluit, speelt een riedel en lokt alle ratten weg. Maar toen ging het bestuur een kosten-batenanalyse maken: een beetje fluitspelen kan niet zo moeilijk zijn. Zoals je nu soms een computerprobleem ziet oplossen: een nerd gaat enkele minuten zitten tikken en je krijgt een rekening van enkele duizenden euro's. Dat voelt niet goed. Amerikanen zeggen: niet betalen, rechtszaak van maken en afwachten wat er gebeurt. De burgemeester zag de bui al hangen: een consultant die een probleem met één liedje oplost, moeten we die zo veel betalen? Generatief zou je zeggen: afspraak is afspraak. Maar zo waren ze niet in Hamelen. En dus werd er calculatief één florijn betaald in plaats van de afgesproken duizend! Bovendien kan de consultant er niets tegen doen; en dat is zelfs juridisch, pathologisch redeneren! Dus de rattenvanger gaat nog een keer rond met zijn fluit en hij lokt alle kinderen mee. De burgemeester de schuld geven, de blame-cultuur, dat zou reactief zijn. Maar ook de burgemeester was ze voor: 'De rattenvanger was een oplichter, daar begin je niks tegen met procedures ' Hij zat dus wel goed! Efficiencyslag Hoe hadden ze dat probleem met succes aan kunnen pakken? De hamvraag is natuurlijk die naar de oorzaak: waarom waren die ratten er überhaupt? Omdat de Hamelers zo gierig waren en kortzichtig dat ze alle katten, die niks uitvoerden, bij een efficiencyslag de stad uit bezuinigden. Moraal: ze moesten hun cultuur veranderen. Je moet, zeker bij veiligheid, niet alleen laten leiden door cijfers. Een directeur zei eens: een ongeluk waarbij iemand een been verliest, kost me euro. Ik trok mijn creditcard en vroeg: 'Links of rechts?' Hij snapte me niet, maar ik wilde voor één van zijn benen euro betalen. Links of rechts, dat was me om het even. Maar hij dacht dat ik dat niet meende. 'Nou en of!' Ik wist hoe hij met zijn medewerkers omging. 'Als ik hier met de pet rondga, heb ik in no time meer dan die euro opgehaald. Worden we allemaal beter van!' Concluderend stelde Groeneweg: 'Het effectief managen van de menselijke factor bij ongevallen is cruciaal voor het succes van een veiligheidszorgsyteem. De conclusie van onderzoek: de meest effectieve manier om de menselijke factor aan te pakken is door middel van het verbeteren van de werkomgeving. Het verbeteren van de organisatie is van doorslaggevend belang: primaire proces staat voorop. De wereld is veranderd: de maatschappij verwacht van u als management dat u commitment heeft voor de veiligheid van de werknemers.' Willem van den Elzen ONRI Netwerkforum Veiligheid 9

10 Lezing Verkeer Veiligheid kun je niet simpel exporteren Lezing: Harry Snel (Holland Railconsult). 'We zijn gewend om vanuit een Nederlandse situatie te denken over de veiligheid van infrastructuur', zegt Harry Snel van Holland Railconsult. Veiligheid is sterk cultureel bepaald. In Nederland zijn hele dossiermappen gevuld met regels en voorschriften, tot in de kleinste details. Zonder twijfel effectief, maar is het ook altijd efficiënt? Om onze culturele bril op veiligheid wat bij te kleuren, kan het heel leerzaam zijn om eens naar bijvoorbeeld Sri Lanka te kijken. 'Nul risico is niet reëel. Veiligheid is altijd een acceptabel niveau van risico', zegt Snel. 'En die acceptatie is per definitie overal verschillend.' Hij projecteert een straattafereel uit Sri Lanka. 'Kijk bijvoorbeeld eens naar die elektriciteitsdraden en die ladder! En als infraspecialist verbaas je je doorlopend over de manier waarop mensen de wegen gebruiken. Wandelaars, dieren, kinderen, marktkraampjes, maar ook tuktuks, auto's en motoren. En een volgende foto, een wandelaar op een spoortraject, zal in Nederland zelden gemaakt kunnen worden. 'Dat kan niet goed gaan, denkt de ingenieur. Maar toch gaat het weinig fout!' 'Als we onder Nederlandse praktijk letterlijk zouden overbrengen naar een Aziatisch land, zou er niet één weg of spoorlijn aangelegd worden. Het veiligheidsdoel is: 'Een veilige omgeving tegen redelijke kosten.' En als je meer geld te besteden hebt, kun je meer eisen stellen aan de veiligheid. We moeten bij veiligheid aansluiten op de cultuur en het lerend vermogen van de gebruikers.' ONRI Netwerkforum Veiligheid 10

11 Lezing Industrie Concrete interventies in bedrijven Lezing: Joi Oh (Ministerie van SZW). Alsof men de zorg over steeds meer regels zoals die later tijdens sommige workshops wordt geuit heeft aangevoeld, wordt door het Ministerie van SZW een alternatief ge schetst voor nieuwe regelgeving. Want arbeidsomstan digheden zijn niet meer zo sterk gebaat met nieuwe regels als vroeger. Het Ministerie van SZW heeft op dit moment het pad verlaten van overleg met branches om via regelgeving of een convenant verbeteringen te brengen. Er worden middelen besteed aan concrete interventies in de veiligheidscultuur en het veiligheids gedrag, te weten op het niveau van de bedrijven. Er is ruimte voor nieuwe projecten. Een andere prioriteit voor het Ministerie van SZW is kwantitatieve risico modellering. Er bestaat al langer samenwerking met andere landen op dit gebied. Het RIVM verzorgt de wetenschappelijke coördinatie. Er wordt gewerkt aan een database die anders dan vanuit de klassieke ongeval- en verzuimstatistieken gevuld wordt. Onderzoek gebeurt in de bedrijven, aan de hand van vragenformulieren. ONRI Netwerkforum Veiligheid 11

12 Lezing Gebouwen Regels bieden ook hier weinig gelegenheid voor nuances Lezing: David den Boer (Peutz). De veiligheid van gebouwen wordt het vaakst gerelateerd aan brandveiligheid. De vraag die bij het verbeteren van brandveiligheid terugkerend aan de orde is, is of handhavers bereid zijn de gelijkwaardigheid van oplossingen toe te laten in het bewijs dat wordt voldaan aan de wetgeving, ook als daarbij wordt afgeweken van wat in het Bouwbesluit is gegeven. Er zijn veel probleemgevallen van bijzondere gebouwen of situaties: een evenementenhal, een atrium met loopbruggen, een kerk met smalle monumentale deuren. Bij een eis van 1 minuut ontvluchtingstijd hoort een bepaalde loopafstand en deurbreedte. In een evenementenhal is de werkelijk beschikbare tijd om te vluchten veel groter, waardoor langere loopafstanden en kleinere deurbreedtes een gelijkwaardig veiligheidsniveau opleveren. Bij een atrium kan door het treffen van installatie technische voorzieningen de tijd om te vluchten worden vergroot. Regels bieden ook hier weinig gelegenheid voor nuances. De kerk met de smalle deuren voldoet door het grote volume in ruime mate aan de bijbehorende vereiste ontvluchtingstijd. Zelfs met een fenomeen als boogvorming - in paniek vormen mensen een boog voor een smalle uitgang, maar door de druk komen weinigen er doorheen kan na berekening aan de eis worden voldaan. Maar in de regels voor gebouwen met een groot volume ontbreekt de nuance van de sterk vergrijsde kerkbezoekers die zich misschien met een wandelstok of in een rolstoel bewegen. Een kerkbestuur hoort natuurlijk het liefst: 'U hoeft uw monumentale deuren niet te verbreden.' Maar de veiligheid is daarmee in dit geval misschien niet gediend. Kubieke meters Het voorgaande geeft al aan dat met inachtneming van de precieze activiteiten in een gebouw en van installatie technische voorzieningen een ander beeld ontstaat dan door uitsluitend te rekenen in categorieën en kubieke meters. In de praktijk doen zich te veel probleemgevallen voor, waar de professional niet omheen kan. Ze zijn oplosbaar, maar dan wel in gesprek. Het netwerkforum is een bundeling van ervaringen en die zullen er ook nu weer op wijzen dat over knellende regelgeving bij de veiligheid van gebouwen helaas niet kan worden heengestapt als een algemeen bekend fenomeen waar we ons bij neer moeten leggen. ONRI Netwerkforum Veiligheid 12

13 Workshops Risicoperceptie Risiconiveaus zeggen weinig Inleider: Maria Kuiken (DHV); workshopvoorzitter: Rob Houben (DHV). Globaal onderscheiden we twee benaderingen van risico: een technisch/statistische en een gedragswetenschappelijke benadering. Mensen zijn niet erg gevoelig voor frequentie-informatie. Risiconiveaus zeggen mensen maar weinig. Maar ze willen goed geïnformeerd zijn over hoe een ongeval kan gebeuren en ze willen kunnen taxeren of een situatie beheersbaar is. Scenario-informatie noemen we dat. Simpele vuistregels hoe te handelen in noodsituaties zijn van groot belang. Systemen worden beter gebruikt als de risicoperceptie wordt gediend. Om de mate waarin risicoperceptie wordt gediend tot maat te maken voor de kwaliteit van ontwerpen van ingenieurs, gaat de ingenieurs te ver. Normen tegenover perceptie Het stellen van risiconormen voor 'basisveiligheid' is een technisch/statistische benadering. Deze is vanuit de mens bekeken onzinnig. Maar geeft veiligheidsbeleid dat is gebaseerd op risicoperceptie wel antwoord op de vraag wanneer is het goed genoeg? En gebeurt er nog wel iets als er helemaal geen gevaar wordt gepercipieerd? Normen lijken het antwoord te geven, maar normen hebben geen absolute, maar een relatieve betekenis. Toch blijkt de overheid als reactie op incidenten sterk te leunen op normen. De meeste deelnemers aan het netwerkforum zijn het eens dat risicoperceptie en risiconormering op basis van statistiek beide een plaats verdienen in het veiligheidsbeleid. Veiligheid van tunnels Weinig bekend over de omvang van het transport van gevaarlijke stoffen Inleider: Jack Koster (Advin); workshopvoorzitter: Danny Vroemen (Advin). In de wisselwerking tussen techniek, mens en organisatie bij veiligheid is bij tunnels de vraag zeer dringend welke rol de mens dient te hebben. We komen bij tunnels in de sfeer van de ethiek: aan welke omgeving vinden wij dat een mens kan worden blootgesteld? Tunnels zijn wat dit betreft écht anders dan andere bouwwerken. Dient de techniek de menselijke bijdragen over te nemen om te komen tot veilige tunnels? Videotechniek Een systeem op basis van videotechniek herkent de nummering op de bekende gekleurde platen op vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren. Zo worden gegevens verzameld ten behoeve van (1) objectbewaking van de tunnel, (2) wetshandhaving en (3) statistiek. Niettegenstaande de regelgeving, er rijden voertuigen met gevaarlijke stoffen in tunnels. Tot op dit moment is weinig bekend over de omvang van het transport van gevaarlijke stoffen. Metingen ten behoeve van statistiek komen nauwelijks voor. Het maken van risicoanalyses berust veelal op aannamen en niet op metingen, waarbij na metingen verschillen zijn te constateren. Maar er bestaan mogelijkheden om de data beter te krijgen. Eén ervan, het systeem op basis van videotechniek, wordt momenteel beproefd. ONRI Netwerkforum Veiligheid 13

14 Monitoring Het aantal explosies of branden van stoffen in verongelukte vrachtwagens is zeer gering, terwijl vrachtwagens relatief vaak verongelukken. De discussie in het netwerkforum gaat over het nut van monitoring van vrachtwagens die onderkend gevaarlijke stoffen vervoeren, terwijl bijvoorbeeld palletvervoer of pakketvervoer, als wij er statistieken van zouden hebben, grotere gevaren kunnen zijn. Hier blijkt zich voor te doen dat het denken over technische maatregelen waarmee men wil voorkomen dat mensen tunnels moeten bewaken, verdergaat in de richting van denken over soorten vervoer over de weg. Rampenbestrijding Samenwerking begint al bij het denken over die samenwerking Inleider: Huub Francot (SAVE/Oranjewoud); workshopvoorzitter: Roel Eerden (Oranjewoud). Bij samenwerking in een crisissituatie is niet altijd een plan aan de orde. Vrijwillige hulp door toegesnelde omstanders van een ramp is eenvoudigweg niet te plannen. Voor professionele rampenbestrijders bij diensten als brandweer, politie, ambulance, milieudienst enzovoorts zijn plannen voor de samenwerking noodzakelijk. Bij rampen met een grote maatschappelijke impact is dit het meest zichtbaar. Rampenbestrijdingsplan In een rampenbestrijdingsplan worden voor voorzienbare en realistische scenario s samenwerkings afspraken opgenomen. Voordat het zover is kunnen capaciteiten van de verschillende diensten en de gezamenlijke organisatie worden getoetst aan de behoeften die zich tijdens de calamiteit zullen voordoen. De samenwerking begint dan al bij het denken over hoe de samenwerking bij een ramp zal verlopen. Het netwerkforum heeft ervaringen uitgewisseld met bestaande rampenbestrijdingsplannen. De papieren tijgers leggen het af tegen iets dat lijkt op een ANWB steunpunt. Daarmee wordt bedoeld dat we niet streven naar een gemeenschappelijk handboek dat de totale samenwerking operationeel beschrijft. Het is beter is te weten dat we bij een ramp op allen nodige hulp van verschillende diensten kunnen rekenen. We willen vooraf weten hoe dit wordt georganiseerd bij enkele soorten calamiteiten, in plaats van te streven naar een compleet draaiboek. Risicomanagement Overheid en bedrijven rekenen op veilig gedrag Inleider: Armand Verwij (Grontmij); workshopvoorzitter: Herman Postma (Grontmij). We gebruiken de gebouwde en natuurlijke omgeving intensiever. Als we geen maatregelen treffen, nemen veiligheidsrisico s toe. Het treffen van maatregelen is echter iets anders dan het stellen van normen en het nemen van besluiten. Dit maakt in het bijzonder de rol van overheden bij het bedenken van maatregelen interessant. Is er een rol voor overheden bij risicomanagement? Waar ligt de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen? Het stellen van normen en regels is het domein van overheden. Risicomanagement is evident het domein van bedrijven in sectoren als railvervoer, nucleaire energie opwekking en chemische industrie. Dit is duidelijk te zien aan voorbeelden van risico - manage ment in de praktijk: in deze sectoren is dit zeer ver ontwikkeld. Wat we steeds zien, is dat zowel overheden (bij de naleving van regels) als bedrijven (bij het veilig maken van systemen), voor een deel rekenen op de cultuur van ONRI Netwerkforum Veiligheid 14

Handreiking Bestuurlijk balanceren met risico s en verantwoordelijkheden

Handreiking Bestuurlijk balanceren met risico s en verantwoordelijkheden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Bestuurlijk balanceren met risico s en verantwoordelijkheden Onderdeel van de tool box voor proportionele bestuurlijke omgang met risico

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Vertrouwen geven en in control zijn; En nu doen! Congresverslag 19 januari 2012

Vertrouwen geven en in control zijn; En nu doen! Congresverslag 19 januari 2012 Vertrouwen geven en in control zijn; En nu doen! Congresverslag 19 januari 2012 Vertrouwen geven en in control zijn; En nu doen! Verslag congres op 19 januari 2012 Auteurs: Martin de Bree (Next Step Management

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het systeem te doorbreken

De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het systeem te doorbreken frieslab slimme paden voor zorg- en dienstverlening 1 > Inhoudsopgave < Volgende pagina De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het

Nadere informatie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

KLM na de fusie met Air France Cultuurverandering in het perifere gezichtsveld

KLM na de fusie met Air France Cultuurverandering in het perifere gezichtsveld Cahier 3 KLM na de fusie met Air France Cultuurverandering in het perifere gezichtsveld Onderzoekers: Niels Noorderhaven, David Kroon en Alma Timmers Universiteit van Tilburg KLM na de fusie met Air France

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN. Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid

BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN. Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven Cecile Schut Michiel van der Heijden Olaf Wilders Robert van der Laan Master of Public Administration

Nadere informatie

brandveilig leven Een nieuw bedrijfsmodel van verbeteren naar fundamentele vernieuwing RBOH

brandveilig leven Een nieuw bedrijfsmodel van verbeteren naar fundamentele vernieuwing RBOH RBOH Een nieuw bedrijfsmodel voor de brandweer: van verbeteren naar fundamentele vernieuwing door dr. ir. R. Weewer Inleiding De brandweer gaat de komende jaren de brandveiligheid vergroten door fundamenteel

Nadere informatie

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtgever RWI Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtnemer Gilde Re-integratie, What Works, UvA / P. Wesdorp, E. van Hooft, G. Duinkerken... [et al.] Doel en vraagstelling Welke inzichten

Nadere informatie

Dr. F. Meijers. Kwaliteit aan zet. Op weg naar professionele mentoring

Dr. F. Meijers. Kwaliteit aan zet. Op weg naar professionele mentoring Dr. F. Meijers Kwaliteit aan zet Op weg naar professionele mentoring Kwaliteit aan zet Op weg naar professionele mentoring Dr. F. Meijers Voorwoord Welk urgent maatschappelijk probleem is het best oplosbaar?

Nadere informatie

Een doorbraak op zich

Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich 130.000 KM AUTOWEG 6.500 KM SPOOR 22.000 KM FIETSPAD 7.000 KM WATERWEG 2 LEF future center Rijkswaterstaat; een doorbraak op zich LEF future center Rijkswaterstaat;

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie