Juridische Hogeschool Avans-Fontys HBO-Rechten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juridische Hogeschool Avans-Fontys HBO-Rechten"

Transcriptie

1 Juridische Hogeschool Avans-Fontys HBO-Rechten Avans Fontys

2 Adresgegevens Juridische Hogeschool Avans-Fontys Locatie Tilburg Meerkoldreef PN Tilburg t: (08850) f: (08850) e: Postadres: Postbus EA Tilburg Locatie s-hertogenbosch Hervenplein JE s-hertogenbosch t: (073) f: (073) e: Postadres: Postbus AS s-hertogenbosch Een routebeschrijving vindt u op Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Oktober

3 Voorwoord De hbo-jurist krijgt in onze samenleving steeds meer positie. In 2002 startte de Juridische Hogeschool Avans-Fontys als eerste de HBO-Rechtenopleiding in Nederland en in 2006 studeerde de eerste lichting hbo-juristen bij ons af. Anno 2012 zien wij hbo-juristen actief op een breed front in onze samenleving. Bij overheidsorganen als provincies en gemeenten en bij verzekeraars, deurwaarderskantoren, notariaat, incassobureaus, banken, advocatuur, parketten en rechtbanken. De samenleving wordt steeds complexer en heeft meer en meer behoefte aan onze praktisch opgeleide juristen. En die behoefte aan hbo-juristen zal alleen maar toenemen. Het gaat in onze Juridische Hogeschool om kennis en vaardigheden. Wij zijn met recht de beste. Dat is niet zomaar een reclameleus. In meerdere onderzoeken door zowel deskundigen als studenten worden wij steeds als beste aangemerkt. Voor de accreditatie gaf het Netherlands Quality Agency ons zelfs twee excellente beoordelingen. In onderzoeken van Elsevier, de Keuzegids Hoger Onderwijs en het Landelijk Student Tevredenheidsonderzoek verwerft onze Juridische Hogeschool steeds de eerste plaats. Daar zijn wij natuurlijk trots op. Het blijft voor ons hele team ook een uitdaging om steeds actief te zijn die prominente plaats naar de studenten, naar hun toekomstige werkgevers en naar de samenleving, waar te blijven maken. mr. Stef-Jan Willard, voorzitter bestuur Juridische Hogeschool Avans-Fontys 3

4 4

5 Juridische Hogeschool Avans-Fontys In juli 2006 studeerde de eerste lichting hbo-juristen af aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Met deze groep afgestudeerden heeft de hogeschool een nieuw beroep in de markt gezet. Als organisatie hebt u wellicht belangstelling voor afgestudeerde hbo-juristen. Mogelijk wilt u ook een bijdrage leveren aan de opleiding van de hbo-rechtenstudent. De praktijk staat in het hbo op een prominente plaats. Wij zoeken dan ook voortdurend naar een wisselwerking tussen praktijk en theorie. De Juridische Hogeschool wil juristen afleveren die voldoen aan de wensen van deze praktijk en vraagt daarom regelmatig feedback aan de adviesraad en aan stage- en afstudeerrelaties. Dit geldt voor de major (het deel van de studie dat alle studenten moeten doorlopen), maar zeker ook voor de minor (het keuzedeel van de student). Een aantal minors maken we samen met de beroepspraktijk, waardoor deze een glijbaan naar de beroepspraktijk worden. In deze brochure is beschreven op welke manier u kunt bijdragen aan de afstemming met de praktijk. U vindt algemene informatie over de Juridische Hogeschool en de opleiding HBO-Rechten in het eerste deel. Vervolgens komen de competenties aan bod die de student zich gedurende de vier studiejaren eigen maakt. Deze competenties komen terug tijdens de stage en het afstuderen. Beide periodes worden uitgebreid beschreven. Evenals de rol die u mogelijk als gecommitteerde of gastdocent kunt vervullen. Ten slotte is een overzicht van leden van de adviesraad en de convenantpartners opgenomen. U vindt in deze brochure de belangrijkste informatie over de opleiding HBO-Rechten van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Hebt u nog vragen? Kijk dan ook eens op onze website: mr. Gerard Hupperetz, directeur 5

6 Juridische Hogeschool Avans-Fontys: de eerste HBO-Rechtenopleiding van Nederland Onze hogeschool is dé aanbieder van HBO-Rechten in Zuid-Nederland, ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen twee grote hogescholen: Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool. In 2002 startte de Juridische Hogeschool Avans-Fontys als eerste in Nederland met de opleiding HBO-Rechten. Inmiddels is onze opleiding uitgegroeid tot een succesvolle, zelfstandige hogeschool, die zich richt op de opleiding tot hbo-jurist. Ons enthousiaste team van medewerkers, met ervaring op het gebied van onderwijs en met de nodige praktijkervaring, verzorgt de opleiding op twee locaties: Tilburg en s-hertogenbosch. De twee locaties hebben, net als beide steden, elk een eigen sfeer en uitstraling. Juridische Hogeschool Avans-Fontys: met recht de beste Onze hogeschool komt in onderzoek door zowel deskundigen als studenten als beste uit de bus. Voor de accreditatie gaf de NQA (Netherlands Quality Agency) de Juridische Hogeschool zelfs twee excellente beoordelingen. De accreditatie borgt op onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. De studenten van de Juridische Hogeschool gaven in het Landelijk Student met Tevredenheidsonderzoek RECHT aan het meest tevreden te zijn over hun opleiding ten opzichte van alle hbo-opleidingen binnen zowel Avans Hogeschool als Fontys Hogescholen. In onderzoeken van Elsevier en de Keuzegids Hoger Onderwijs scoorde de Juridische Hogeschool steeds de eerste plaats. Daar zijn we met recht trots op. Kijk op voor een toelichting op de diverse onderzoeken en de uitvoerende instanties. met RECHT 6

7 HBO-Rechten HBO-Rechten: theorie én praktijk In onze samenleving speelt het recht een grote rol. Elke organisatie heeft ermee te maken. Mensen worden steeds mondiger, weten beter wat hun rechten zijn, willen dat recht halen én krijgen. Daarom is er meer behoefte aan juristen die niet alleen verstand hebben van wet- en regelgeving, maar die deze ook helder en duidelijk kunnen uitleggen én die hun kennis direct in de praktijk kunnen toepassen. De hbo-jurist vult de lacune aan tussen de op mbo-niveau geschoolde medewerker en de academische specialist. HBO-Rechten speelt in op de behoefte aan hbo ers die juridisch geschoold zijn én die beroepsgericht zijn voorbereid op de arbeidsmarkt. De hbo-jurist is hierdoor meteen inzetbaar in het werkveld. Hij kan een dagvaarding, een vonnis of een contract opstellen en zelfs een procedure voeren bij de kantonrechter. Daarnaast is de hbo-jurist getraind in vaardigheden als mediation, onderhandelen en corresponderen en beschikt hij over de nodige organisatiesensitiviteit. De opleiding De Juridische Hogeschool biedt een mix van onderwijsvormen aan: hoorcolleges, werkcolleges en trainingen. In de hoorcolleges wordt theorie behandeld. Tijdens werkcolleges verwerkt de student deze theorie door het maken van opdrachten, die vanuit de praktijk geleverd worden. Zo krijgt de student snel een beeld van het juridische werkveld. Taalvaardigheid loopt als een rode draad door de opleiding heen: het is essentieel dat een jurist beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal. 7

8 8

9 HBO-Rechten voltijd Voltijd Elk studiejaar is verdeeld in vier blokken van 10 weken. In elk blok volgt de student onderwijs rond een juridisch thema. De onderwijsthema s zijn gebaseerd op bestaande organisatiegegevens en casussen uit de praktijk. De stof is samenhangend, afgestemd op het thema en geïntegreerd met ondersteunende vakgebieden als communicatieve en managementvaardigheden. Het derde jaar start met de stageperiode en het vierde jaar wordt afgesloten met een scriptie naar aanleiding van een onderzoek, dat de student uitvoert bij een organisatie. In deze laatste studiejaren krijgen studenten, naast verdere verdieping, de gelegenheid een zogenoemde minor te volgen binnen de eigen opleiding of bij een andere hbo-opleiding. Met deze minor kan de student een eigen invulling aan de studie geven, als aanvulling op de major die voor iedere student hetzelfde is. De student kan kiezen voor een verbredende of een verdiepende minor. Studenten die willen doorstuderen aan de universiteit kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een schakelprogramma volgen dat voorbereidt op de universitaire master. 9

10 Programma voltijd Jaar Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1 Thema: Thema: Thema: Thema: De beginnende jurist De adviserende jurist De uitvoerende jurist De organiserende jurist Staat en Recht Inleiding verbintenis- Bestuurs(proces)recht Management en Burger en Recht senrecht Straf(proces)recht organisatie Jurist en Recht Burgerlijk procesrecht Argumenteren 1 Inleiding ondernemings- Taal en Recht Inleiding goederen- Internationaal recht Juridische informatie- recht publiekrecht Arbeidsrecht vaardigheden Projectmanagement Juridische schrijfvaar- Juridische schrijfvaar- digheden 2: het rapport digheden 1: de brief Training sociale vaardigheden Beroepsproduct Beroepsproduct Beroepsproduct Beroepsproduct Individuele leerlijn + spelling 2 Thema: Thema: Thema: Thema: De bedrijfsjurist Secretaris in een De belangenbehartiger De beleidsmedewerker rechterlijke omgeving Juridische gespreks- Formeel strafrecht Personen- en Methoden en technie- vaardigheden Materieel strafrecht familierecht ken van onderzoek Financieel Rechtspsychologie en Verbintenissenrecht 2 Gemeenterecht management ethiek Burgerlijk procesrecht Bestuur en beleid Verbintenissenrecht 1 Solliciteren Conflicthantering Milieurecht Bestuursrecht Formuleren Argumenteren 2 Ruimtelijkeordenings- handhaving Kritisch denken recht Bestuursrecht vergunningen Beroepsproduct Beroepsproduct Beroepsproduct Individuele leerlijn 3 Stage Thema: De juridische auditor Beroepsproduct Thema: De deurwaarder Kwaliteitsmanagement Socialezekerheidsrecht Intellectueleeigendomsrecht Europees mededingingsrecht Arbeidsrecht Goederenrecht Insolventierecht Executie- en beslagrecht Informatiemanagement Beroepsproduct 4 Minor Afstuderen Beroepsproduct 10

11 HBO-Rechten deeltijd Deeltijd 11

12 In de deeltijdopleiding speelt de praktijk een prominente rol. Het is een vereiste dat de student naast de opleiding minimaal twintig uur relevant werk heeft. Het onderwijsprogramma is verdeeld in een propedeuse (jaar 1), en een kern- en een eindfase (jaar 2, 3 en 4). De propedeuse is gericht op oriëntatie op het beroep, de studie HBO-Rechten en de mogelijkheden in de toekomst. Het brede programma van de deeltijdopleiding biedt in de kern- en eindfase de mogelijkheid tot verdieping in de specifieke werkterreinen van de hbo-jurist. De studiejaren zijn verdeeld in vier blokken van 10 weken. In elk blok volgt de student onderwijs rond een juridisch thema. De onderwijsthema s zijn gebaseerd op bestaande organisatiegegevens en casussen uit de praktijk. De stof is samenhangend, afgestemd op het thema en geïntegreerd met ondersteunende vakgebieden. In het propedeusejaar staat de kennismaking met het Nederlands recht centraal. De student krijgt vakken als strafrecht, privaatrecht en bestuursrecht. Na de propedeuse volgt, in het tweede en derde studiejaar, de kernfase van de opleiding. In deze fase staat de relatie met het werkveld en met de verschillende beroepen centraal. Het laatste jaar staat voornamelijk in het teken van de specialisatie en de afstudeeropdracht; vaak uitgevoerd bij de organisatie waar hij/zij werkt, soms in een andere praktijksituatie. 12

13 Programma deeltijd Jaar Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Inleiding Privaatrecht Bestuursrecht Strafrecht 1 Inleiding recht/ Privaatrecht Bestuursrecht Strafrecht internationaal recht Burgerlijk procesrecht Bestuursprocesrecht Strafprocesrecht Staatsrecht Spelling Juridische schrijfvaar- Juridische schrijf- Juridische informatie- digheden 1: de brief vaardigheden 2: het vaardigheden rapport Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie Beroepsproduct Beroepsproduct 2 De bedrijfsjurist 1 De bedrijfsjurist 2 Secretaris in een rechterlijke omgeving 1 Bestuursrecht Verbintenissenrecht 1 Strafrecht materieel vergunning Ondernemingsrecht Strafrecht formeel Bestuursrecht Arbeidsrecht Dossiermanagement handhaving Beroepsproduct Beroepsproduct Juridische gespreksvaardigheden Beroepsproduct Secretaris in een rechterlijke omgeving 2 Formeel strafrecht t.b.v. beroepsproduct Rechtspsychologie/ Ethiek Formuleren Beroepsproduct Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie 3 De bemiddelaar De belangenbehartiger De beleidsmedewerker De deurwaarder Personen- en Burgerlijk procesrecht Methoden & Goederenrecht familierecht Verbintenissenrecht 2 technieken Insolventierecht Burgerlijk procesrecht Conflicthantering/ Bestuurskunde Excecutie- en Conflicthantering/ onderhandelen Gemeenterecht beslagrecht mediation Beroepsproduct Ruimtelijkeordeningsrechmanagement Informatie- Argumenteren Beroepsproduct Beroepsproduct Beroepsproduct Deeltijd Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie 4 Specialisatie Specialisatie Afstuderen Afstuderen Kwaliteitsmanagemenmanagement Kwaliteits- Afstuderen Afstuderen Beroepsproduct Beroepsproduct Specialisatie Specialisatie Keuzevak Start afstuderen Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie 13

14 14

15 Toekomstige functies voor de hbo-jurist Hbo-juristen zijn op een breed werkterrein inzetbaar. Ze kunnen aan de slag in diverse branches, in grote of kleine organisaties, in de profit- of in de non-profitsector, bijvoorbeeld: juridisch (beleids)medewerker bij een gemeente of provincie; juridisch adviesmedewerker bij een (rechtsbijstands)verzekeraar, woningcorporatie, zorginstelling of vakbond; juridisch medewerker bij een deurwaarderskantoor, incassobureau of het notariaat; consultant bij een juridisch adviesbureau; bedrijfsjurist bij een bank of een (multi)nationale onderneming; paralegal in de advocatuur; gerechtssecretaris bij een rechtbank of parketsecretaris bij het Openbaar Ministerie; medewerker bij reclassering/gevangeniswezen; projectmanager bij onderzoek door justitie en politie. Hbo - jurist Kortom: een waaier van functies binnen overheid en bedrijfsleven, waarin gedegen kennis van het recht en een praktische instelling zijn vereist. De Juridische Hogeschool levert studenten af die niet alleen beschikken over deze kennis en praktische instelling, maar ook over de vaardigheden en organisatiesensitiviteit die in de praktijk zo gewaardeerd worden. Hbo of universiteit? HBO-Rechten voorziet in de behoefte aan hbo ers die juridisch geschoold zijn, praktisch zijn ingesteld en die op beroepsgerichte wijze voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. De universiteit biedt een wetenschappelijke juridische opleiding (bachelor en master). Overigens is het mogelijk na de hbo-opleiding door te studeren aan de universiteit en de master te behalen. 15

16 Competenties Competenties zijn meetbare gedragskenmerken die ontleend zijn aan realistische beroepssituaties. Een competentie heeft drie aspecten: kennis, vaardigheden en attitude. Met de competenties wordt beschreven: het geheel van bekwaamheden waarover de (beginnend) beroepsbeoefenaar beschikt en waardoor hij in staat is taken en opdrachten uit te voeren in de context van die beroepsuitoefening (= niveau II). In de propedeutische fase maken studenten kennis met alle competenties (= niveau I). De zeven beroepsspecifieke competenties zijn verdeeld over twee categorieën: rechtstoepassing en faciliteren van rechtstoepassing. Daarnaast besteedt de JHS extra aandacht aan twee gemeenschappelijke hbo-competenties: interpersoonlijk en intrapersoonlijk. Als laatste heeft de JHS een hogeschoolspecifieke competentie toegevoegd: praktijkgericht juridisch onderzoek. Hieronder worden de 10 competenties op niveau II beschreven. Rechtstoepassing 1. Formuleren en oplossen van rechtsvragen op basis van analyse van juridisch relevante feiten en juridische bronnen. (Juridisch analyseren) Toelichting: Voordat een jurist een beroepsproduct maakt, formuleert hij de juridisch relevante vragen bij een casuspositie. Hij beschikt over onderzoeksvaardigheden: de jurist gaat systematisch te werk door de relevante juridische bronnen te selecteren en te verzamelen, zoals wetgeving en jurisprudentie. Juridisch analyseren omvat het proces van verzamelen, selecteren, kwalificeren en analyseren van feiten en juridische bronnen. Een jurist moet dit volledige proces doorlopen om een goed beroepsproduct te kunnen opleveren. Beroepssituaties: a. Je werkt als parketsecretaris bij het Openbaar Ministerie en je verzamelt en selecteert het door onderzoek verkregen feitenmateriaal ter voorbereiding van het opstellen van een tenlastelegging. b. Je werkt als juridisch medewerker bij de gemeente en je controleert of het dossier compleet is om namens het gemeentebestuur te besluiten over een vergunningaanvraag. 2. Geven van advies op basis van een juridische analyse. (Adviseren) Toelichting: Nadat de situatie geanalyseerd en gekwalificeerd is, geeft de jurist mondeling en schriftelijk advies. Specifieker gezegd verzamelt hij eerst alle feitelijke gegevens, om vervolgens de standpunten van de partijen te kunnen wegen, waarbij de relevante rechtsbronnen worden gebruikt. Beroepssituaties: a. Je werkt als juridisch medewerker bij een rechtbank. Je controleert of aan de formele juridische vereisten is voldaan en bereidt de zaak inhoudelijk voor. Ter zitting treed je op als griffier. Na afloop neem je deel aan het raadkameroverleg. Je maakt een proces-verbaal op en legt de beslissing vast in een schriftelijke conceptuitspraak. 16

17 b. Je werkt als bedrijfsjurist bij een regionaal aannemersbedrijf en je adviseert de afdeling inkoop op basis van regelgeving met betrekking tot de aanbesteding van een groot bouwproject. 3. Behartigen van juridische belangen van anderen door rechtsbijstand te verlenen, te onderhandelen en te bemiddelen. (Vertegenwoordigen) Toelichting: Een jurist treedt op als belangenbehartiger voor personen en organisaties. Het behartigen van belangen kan bestaan uit procesvertegenwoordiging, onderhandelen, bemiddelen en conflictbeheersing. De belangenbehartiging kan mondeling of schriftelijk gebeuren en daarbij maakt de jurist eventueel gebruik van bemiddelingstechnieken. Beroepssituaties: a. Je werkt als juridisch medewerker op een gerechtsdeurwaarderskantoor en je stelt processtukken op zoals een ingebrekestelling, aanmaning of dagvaarding en je procedeert. b. Je werkt als jurist bij een rechtsbijstandverzekeraar en je treedt op namens een verzekerde door een ingebrekestelling te sturen naar een verkoper. 4. Vaststellen van de rechtspositie van een of enkele personen binnen juridische kaders met meeweging van juridische argumenten en maatschappelijke factoren. (Beslissen) Toelichting: Een jurist beslist namens cliënten of namens de organisatie waar hij werkzaam is over de rechtspositie van een of enkele personen. Bij dit beroepshandelen betrekt de jurist zo nodig naast juridische argumenten ook de belangen van de personen of de instelling voor wie hij werkt en waar nodig ook maatschappelijke factoren en belangen van anderen. Bij het vastleggen van de rechtspositie gaat het bijvoorbeeld om besluiten in de publiekrechtelijke sfeer (vergunningen) en om besluiten in de privaatrechtelijke sfeer (contracten). Beroepssituaties: a. Je werkt als juridisch medewerker bij een waterschap en je neemt namens het bestuursorgaan een besluit tot het toepassen van bestuursdwang. b. Je werkt als juridisch medewerker op een notariskantoor en je stelt de statuten op voor een studievereniging. Competenties 5. Opstellen en wijzigen van regelgeving. (Reguleren) Toelichting: Een jurist stelt generieke regelingen op. Ook het wijzigen van bestaande regelingen behoort tot deze competentie. Beroepssituaties: a. Je werkt als juridisch beleidsmedewerker bij de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente en je bent betrokken bij het opstellen van beleidsregels inzake permanente bewoning van recreatiewoningen. b. Je werkt als bedrijfsjuridisch medewerker voor een startende onderneming. Je gaat na welke vergunningen vereist zijn en je stelt algemene voorwaarden op voor de arbeidsen samenwerkingsovereenkomsten. 17

18 Faciliteren van de rechtstoepassing 6. Aanleggen en beheren van juridische dossiers, bewaken van de doorloop en de samenhang, afsluiten en overdragen ervan. (Dossiermanagement) Toelichting: De jurist draagt zorg voor het aanleggen, beheren, ontsluiten en overdragen van juridische dossiers. Ook de bewaking van termijnen maakt onderdeel uit van deze competentie. Indien nodig zorgt hij voor archivering of draagt het dossier over aan een collega in de eigen organisatie of keten. Beroepssituaties: a. Je werkt als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor en je krijgt de opdracht om t.b.v. een due diligence-onderzoek een volledig juridisch dossier samen te stellen met betrekking tot de overname van een bedrijf. b. Je werkt als juridisch medewerker bij de belastingdienst en je ziet erop toe dat de juridische dossiers zodanig zijn ingericht dat de behandeling ervan op elk moment door een collega kan worden overgenomen. 7. Efficiënt en effectief uitvoeren en regisseren van organisatieprocessen in een juridische context met aandacht voor proces- en kwaliteitsmanagement, kennis- en informatiemanagement en innovatie. (Organiseren) Toelichting: De jurist houdt zich bezig met de vraag naar hoe de organisatie van juridische dienstverlening kan bijdragen aan het efficiënter en klantvriendelijker uitvoeren van juridische diensten. Hij werkt hierbij multi- en interdisciplinair samen met vakgenoten en niet-vakgenoten. Beroepssituaties: a. Je werkt als beleidsmedewerker kwaliteitszorg bij de provincie en je stelt een uniform model op voor de beantwoording van alle soorten uitgaande brieven. b. Je werkt als medewerker bij een woningcorporatie en je stelt voor de interne communicatie een databank op met alle relevante wetgeving en jurisprudentie rondom huur en verhuur. Algemene hbo-competenties Landelijke, gemeenschappelijke competenties zijn competenties die voor 70% van de opleidingstijd zijn vastgesteld en gelden voor alle hogescholen die de opleiding HBO-Rechten aanbieden en dus voor alle studenten die de opleiding volgen. De landelijke, gemeenschappelijke opleidingskwalificaties worden onder verantwoordelijkheid van de bij de opleiding betrokken hogescholen opgesteld, na overleg met het relevante werkveld, en zo nodig bijgesteld. Hiertoe vindt enkele keren per jaar een werkveldoverleg plaats. In de stage dienen onderstaande hbo-competenties (8 en 9) door de stagiair ontwikkeld te worden; ze moeten nadrukkelijk aan bod komen. 8. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie). Dit houdt in: a. het samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit, leidinggeven (het sociale deel van de competentie); 18

19 b. het communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels (in termen van beroepstaken omvat dat onder meer het opstellen en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren, stimuleren, motiveren, overtuigen, verwoorden van besluiten). 9. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional). Dit houdt in: a. het sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; b. het nadenken over, reflecteren op en verantwoording nemen voor eigen handelen, wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; c. het ontwikkelen van een beroepshouding met initiatief of ruimte voor normatiefculturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; d. het leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoort. Competenties Praktijkgericht (juridisch) onderzoek De JHS heeft zelf een tiende, hogeschoolspecifieke competentie toegevoegd: praktijkgericht (juridisch) onderzoek. 10. Praktijkgericht (juridisch) onderzoek is gericht op het beantwoorden van onderzoeksvragen uit de beroepspraktijk. Er worden problemen uit de praktijk opgelost. Hiervoor is basiskennis vereist van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Niet zelden zijn secundaire bronnen ontoereikend om een probleem op te lossen of een (onderzoeks) vraag te beantwoorden. In zo n situatie zal de toekomstige beroepsbeoefenaar zelf een eenvoudig, praktijkgericht (juridisch) onderzoek moeten kunnen opzetten en uitvoeren. 19

20 20

21 Stage De student begint het derde studiejaar met 20 weken stage. In de eerste twee studiejaren heeft hij juridische, sociale, communicatieve en managementvaardigheden toegepast, ook heeft hij algemene kennis verworven van het privaatrecht, publiekrecht en strafrecht. Hij is in staat praktische opdrachten uit te voeren, waarbij de toepassing van die kennisgebieden op ontluikend hbo-niveau vereist is. De stagiair kan op elementair niveau aan de juridisch georiënteerde bedrijfsactiviteiten van uw organisatie deelnemen en bijdragen. Met het oog op deze productiviteitsaspecten kunt u met de stagiair een passende vergoeding overeenkomen. Het curriculum van de Juridische Hogeschool is gebaseerd op zeven beroepsspecifieke, juridische competenties (onder te brengen in rechtstoepassing en faciliteren van de rechtstoepassing), twee algemene hbo-competenties (competentie 8 en 9) en een hogeschoolspecifieke competentie (praktijkgericht juridisch onderzoek). Wanneer de student op stage gaat, heeft hij al ervaring opgedaan met de volgende competenties: juridisch analyseren, beslissen, adviseren, vertegenwoordigen en reguleren. Tijdens de stage maakt de student o.a. kennis met de competentie praktijkgericht (juridisch) onderzoek. (Een overzicht van de zeven beroepsspecifieke competenties vindt u in het hoofdstuk Competenties.) De taken van een stagiair De competenties en persoonlijke leerdoelen die tijdens de stage centraal staan, worden bereikt door de volgende hoofdactiviteiten: het verrichten van dagelijkse werkzaamheden van juridische dan wel juridisch gerelateerde aard, maximaal 80% van de tijd; het uitvoeren van een specifieke stageopdracht, minimaal 20% van de tijd; het reflecteren (ook met medestagiairs) op persoonlijk gedrag; het uitvoeren van de door de Juridische Hogeschool opgedragen taken. Welke activiteiten behoren tot de dagelijkse werkzaamheden is niet eenduidig te beschrijven, want die verschillen per stageverlener. Het uitgangspunt is dat de stagewerkzaamheden juridisch van aard of juridisch gerelateerd van aard zijn en op beginnend hbo-niveau liggen. De stagiair dient de ruimte en vrijheid te krijgen om zichzelf als hbo er te ontwikkelen en te bewijzen. Bij werk van juridische aard wordt al snel gedacht aan het opstellen van contracten, contractbeheer, opstellen van beschikkingen, geven van adviezen voor het oplossen van geschillen etc. Organisaties waar deze werkzaamheden de kernactiviteit zijn: advocatenkantoren, gerechtelijke instanties, juridische diensten, notariaat, deurwaarders, incassobureaus, rechtsbijstandskantoren etc. Maar niet elke organisatie legt zich volledig toe op dergelijke activiteiten. Bij een woningcorporatie, een ziekenhuis, een grote onderwijsinstelling, een ziekenfonds, een bank, een verzekeringskantoor, een handelsorganisatie of een productiebedrijf gaat het in de kern om heel andere activiteiten. Toch speelt de toepassing van het recht ook daar een belangrijke rol. Stage 21

22 Wat wordt er van een stageverlener verwacht? Een stagiair is een student die met zijn opleiding bezig is. De stageperiode is een fase van buitenschools leren. Hierin dient de stagiair begeleid te worden. In de binnenschoolse periode gebeurt dat door docenten en studieadviseurs. In de buitenschoolse periode hebben docenten van de school de rol van stagebegeleider. Vanuit het bedrijf dient een stagementor aangesteld te worden die de begeleiding van de stagiair op zich neemt. In algemene zin wordt van u verwacht dat de stagiair de gelegenheid krijgt mee te werken en zich te ontwikkelen als hbo-jurist en als persoon. Daarnaast verwachten we dat de stagiair over een geschikte werkplek beschikt. Een goed stageadres voldoet aan de volgende normen: Er is praktisch, juridisch (relevant) werk beschikbaar. De werkzaamheden zijn zo uit te voeren dat ze voldoen aan de eisen (bijvoorbeeld competenties, tijdsbesteding). Er is een werkplek met de nodige faciliteiten beschikbaar. Er is een begeleider aanwezig die per week ongeveer anderhalf uur beschikbaar is. Dit hoeft niet per se jurist te zijn. De begeleider functioneert minimaal op hbo-niveau. Er is, naast de begeleider, een jurist beschikbaar als inhoudelijk deskundige (ongeveer 1,5 uur per week). Op kunt u een werkplekscan invullen, waardoor u direct ziet of uw organisatie voldoet aan de eisen van een stageadres. Stageperiode De stageperiode duurt twintig weken en gaat twee keer per schooljaar van start: in september en in februari. De dagelijkse werktijd van de stagiair valt samen met de arbeidstijden die gelden voor het personeel van de stageverlener; de stagiair is gedurende de stage 36 tot 40 uur per week aanwezig. Hbo-niveau Het betreft een stage op hbo-niveau, waarbij ook hbo-eisen gelden. De student mag uiteraard routinematig werk doen, maar zal ook een of meer uitdagende klussen moeten krijgen. Belangrijk zijn ook de juridische context van de werkzaamheden en de kennismaking met juridische cultuuraspecten. Begeleiding vanuit de organisatie In de stageorganisatie krijgt de stagiair een stagementor toegewezen: een medewerker die de zorg over de stagiair heeft. De stagementor richt zich vooral op de inhoudelijke, vaktechnische en beroepsmatige begeleiding: introduceren, informeren, doorverwijzen, wegwijs maken en vragen beantwoorden. De stagementor is voor de stagiair het belangrijkste aanspreekpunt. Met hem voert de stagiair wekelijkse gesprekken over de voortgang van de stage en bij problemen is de stagementor de aangewezen persoon om de stagiair te ondersteunen. Halverwege de stageperiode voert de stagementor een functioneringsgesprek met de stagiair. De stagementor begeleidt de stagiair bij de verdiepende stageopdracht en zal deze opdracht van een adviesbeoordeling voorzien. 22

Juridische Hogeschool Avans-Fontys HBO-Rechten

Juridische Hogeschool Avans-Fontys HBO-Rechten Juridische Hogeschool Avans-Fontys HBO-Rechten Avans Fontys Adresgegevens Juridische Hogeschool Avans-Fontys Locatie Tilburg Meerkoldreef 6 5042 PN Tilburg t: (08850) 78200 f: (08850) 78244 e: juridischehogeschool@fontys.nl

Nadere informatie

1. Formuleren en oplossen van rechtsvragen op basis van analyse van juridisch relevante feiten en juridische bronnen. (Juridisch analyseren)

1. Formuleren en oplossen van rechtsvragen op basis van analyse van juridisch relevante feiten en juridische bronnen. (Juridisch analyseren) Competenties landelijk beroeps-en opleidingsprofiel HBO-Rechten Rechtstoepassing 1. Formuleren en oplossen van rechtsvragen op basis van analyse van juridisch relevante feiten en juridische bronnen. (Juridisch

Nadere informatie

HBO-RECHTEN COMPETENTIES APRIL 2012

HBO-RECHTEN COMPETENTIES APRIL 2012 HBO-RECHTEN COMPETENTIES APRIL 2012 Rechtstoepassing 1. Formuleren en oplossen van rechtsvragen op basis van analyse van juridisch relevante feiten en juridische bronnen. [Juridisch analyseren] Voordat

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Avans Fontys. Voltijd en deeltijd

Avans Fontys. Voltijd en deeltijd Avans Fontys Voltijd en deeltijd HBO-Rechten 2014-2015 In deze brochure staat de belangrijkste informatie over de opleiding HBO-Rechten van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Uitgebreide informatie

Nadere informatie

B. Toelatingseis voor de opleiding en competentieontwikkeling gedurende de opleiding

B. Toelatingseis voor de opleiding en competentieontwikkeling gedurende de opleiding Uitvoeringsregelingen bij de Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten U2014/05205/BGA De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2014 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

Uitvoeringsregelingen bij de Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleiding HBO-Rechten

Uitvoeringsregelingen bij de Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleiding HBO-Rechten Uitvoeringsregelingen bij de Onderwijs- en Examenregeling 2016-2017 bacheloropleiding HBO-Rechten U2016/05262/BGA De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Open Juridische Hogeschool 1 van 7

Open Juridische Hogeschool 1 van 7 Uitvoeringsregelingen bij de Onderwijs- en Examenregeling 2012-2013 HBO bacheloropleiding Rechten U2012-04406-BGA De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het?

Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? In totaal legden 20 respondenten deze enquête af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41,67% 10. Rechtbank 8,33% 2. Provincie 0,00% 11. Bureau Jeugdzorg 0,00% 3. Deurwaarderskantoor

Nadere informatie

STUDENTEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte student van de Hogere Juridische Opleiding te Sittard,

STUDENTEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte student van de Hogere Juridische Opleiding te Sittard, STUDENTEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL Geachte student van de Hogere Juridische Opleiding te Sittard, Door de recente herwaardering en curriculumwijziging van de Hogere Juridische Opleiding van

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005)

Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005) Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag AD Juridisch medewerker Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel AD Juridisch medewerker

Samenvatting aanvraag AD Juridisch medewerker Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel AD Juridisch medewerker Samenvatting aanvraag AD Juridisch medewerker Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Naam (Nederlands en evt. Engels) In geval van een Ad: van welke bacheloropleiding

Nadere informatie

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID studiejaar 2013-2014 Naam student Studentnummer Titel AOD Datum 1 Competenties

Nadere informatie

SORE-1AA (Arbeidsrecht) SORE-1AS (Sociaal Zekerheidsrecht) SORE-1AA: de heer mr. C.S. Lo Manto (MNTC) SORE-1AS: mevrouw mr. M.

SORE-1AA (Arbeidsrecht) SORE-1AS (Sociaal Zekerheidsrecht) SORE-1AA: de heer mr. C.S. Lo Manto (MNTC) SORE-1AS: mevrouw mr. M. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Sociaal Recht SORE SORE-1AA (Arbeidsrecht) SORE-1AS (Sociaal Zekerheidsrecht) SORE-1AA: de heer mr. C.S. Lo Manto (MNTC) SORE-1AS: mevrouw

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie?

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie? In totaal legden 20 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41.67% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 0.00% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

HBO-RECHTEN STAGE - ONDERZOEK - AFSTUDEREN

HBO-RECHTEN STAGE - ONDERZOEK - AFSTUDEREN HBO-RECHTEN STAGE - ONDERZOEK - AFSTUDEREN CREATING TOMORROW HBO-RECHTEN STAGE - ONDERZOEK - AFSTUDEREN HBO-Rechten Amsterdam is een praktijkgerichte juridische opleiding die studenten opleidt tot professionals

Nadere informatie

In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het?

In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 36.96% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 4.35% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw,

STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw, STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL Geachte heer/mevrouw, De Hogere Juridische Opleiding (HJO) is ontstaan vanuit de voormalige opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD).

Nadere informatie

Stagereglement Togamaster

Stagereglement Togamaster Stagereglement Togamaster Doelstelling, stageplaatsaanbieder, begeleiding, inhoud van de stage. I. De doelstelling van de stage 1. De stage heeft tot doel de student in een leerproces, bij en onder toezicht

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PRIVAATSTROOM Jaar 1 Jaar 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 bedrijfsleven 1 bedrijfsleven

Nadere informatie

Stagereglement Togamaster

Stagereglement Togamaster Stagereglement Togamaster Doelstelling, stageplaatsaanbieder, begeleiding, inhoud van de stage. I. De doelstelling van de stage 1. De stage heeft tot doel de student in een leerproces, bij en onder toezicht

Nadere informatie

HBO-RECHTEN STAGE - ONDERZOEK - AFSTUDEREN

HBO-RECHTEN STAGE - ONDERZOEK - AFSTUDEREN HBO-RECHTEN STAGE - ONDERZOEK - AFSTUDEREN CREATING TOMORROW HBO-RECHTEN STAGE - ONDERZOEK - AFSTUDEREN HBO-Rechten Amsterdam is een praktijkgerichte juridische opleiding die studenten opleidt tot professionals

Nadere informatie

OVR-SZRE Mevrouw mr. M. le Fèbre

OVR-SZRE Mevrouw mr. M. le Fèbre Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Socialezekerheidsrecht (onderdeel van de minor Overheid en recht) OVR-SZRE Mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA S 2016-2017 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist in het bedrijfsleven 1 Jurist in het bedrijfsleven

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Voltijd

Onderwijs- en examenregeling Voltijd 93 Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Voltijd OPLEIDINGSCODE: 39205 BRIN-CODE: 30GB FONTYS TILBURG 07GR AVANS S-HERTOGENBOSCH Vastgesteld door het Instellingsbestuur van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Universiteit Maastricht) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S MEI Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4. Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

LEERPLANSCHEMA S MEI Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4. Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR VOLTIJD PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA JAAR VOLTIJD PRIVAATSTROOM Jaar Jaar Jurist bij de overheid Jurist bij de overheid bedrijfsleven bedrijfsleven bedrijfsleven bedrijfsleven

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Deeltijd

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Deeltijd Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Deeltijd OPLEIDINGSCODE: 39205 BRIN-CODE: 30GB FONTYS TILBURG 07GR AVANS S-HERTOGENBOSCH Vastgesteld door het Instellingsbestuur van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Voltijd

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Voltijd 93 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Voltijd OPLEIDINGSCODE: 39205 BRIN-CODE: 30GB FONTYS TILBURG 07GR AVANS S-HERTOGENBOSCH Vastgesteld door het Instellingsbestuur van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Nadere informatie

Naam onderwijseenheid Toetsnaam Weging Beoordelings schaal (V/O of cijfer)

Naam onderwijseenheid Toetsnaam Weging Beoordelings schaal (V/O of cijfer) Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code Blok 1 Naam De oriënterende hbo-jurist Examenonderdeel Naam Toetsnaam Weging s schaal in Re111 3 Staatsrecht Staatsrecht 1 Cijfer 1 2 schriftelijk individueel 120

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Codes OWE Eigenaren OWE Bestuursrecht en bestuursprocesrecht BSD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA)

Nadere informatie

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Inleiding Recht Publiekrecht Code OWE IRUE Eigenaar OWE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

HBO- Rechten. Bachelor of Laws - Voltijd

HBO- Rechten. Bachelor of Laws - Voltijd 2018 2019 HBO- Rechten Bachelor of Laws - Voltijd In het kort Het aantal wetten en regels neemt de laatste decennia enorm toe. Meer regels betekent meer werk voor juristen. Hou jij van puzzelen en ben

Nadere informatie

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Recht Privaatrecht IRPE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Burgerlijk procesrecht, goederenrecht en verbintenissenrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Burgerlijk procesrecht, goederenrecht en verbintenissenrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Burgerlijk procesrecht, goederenrecht en verbintenissenrecht BR1D BR1D-BPR: mevrouw mr. A. Hofmeijer ( HMJA) BR1D-GDR: de heer A.T.M. van den Heuvel (HVLA)

Nadere informatie

Stage Advocatenbureau VS Suriname

Stage Advocatenbureau VS Suriname Stage Advocatenbureau VS Suriname Afdeling: n.v.t Gewenste Opleiding: Rechten Stage omschrijving: Dit prestigieuze dienstverlenende advocatenkantoor staat voor deskundigheid en discretie. Het heeft zich

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA S 2017-2018 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist in het bedrijfsleven 1 Jurist in het bedrijfsleven

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

HBO- Rechten. Bachelor of Laws - Voltijd

HBO- Rechten. Bachelor of Laws - Voltijd 2017 2018 HBO- Rechten Bachelor of Laws - Voltijd In het kort Het aantal wetten en regels neemt de laatste decennia enorm toe. Meer regels betekent meer werk voor juristen. Hou jij van puzzelen en ben

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Staatsrecht STD De heer mr. C Wisse 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster C- en D-cluster Niveau van de

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur?

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? MBO-beroep in beeld Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

Minoren van HBO-Rechten e-learning

Minoren van HBO-Rechten e-learning Minoren van HBO-Rechten e-learning Minor OU semester 1 (studiejaar 2012-2013) Minor Consument & Recht semester 1 (studiejaar 2012-2013) Minor Jeugd & Gezin semester 1 én 2 (studiejaar 2012-2013) Minor

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Naar een nieuwe stagiaireopleiding

Naar een nieuwe stagiaireopleiding Naar een nieuwe stagiaireopleiding Voorlichting aan masterstudenten Rechten 13 november 2012 - drs. Janneke Doornebal - Agenda bijeenkomst 1. presentatie over de beroepsopleiding advocaten 2. gesprek aan

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL

STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL STAGE EN AFSTUDEREN Als een student stage bij uw organisatie komt lopen, kunt u praktische vragen hebben zoals wat er van u wordt verwacht als bedrijf, aan

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS Inhoudsopgave 1 Juridische Hogeschool Avans-Fontys 3 De missie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Adjunct-directeur 4 Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Instructiedocument studenten

Instructiedocument studenten Instructiedocument studenten Bedrijfskunde Informatiepunt Stages (BIS) Cursuscode: MAN-BCU340-2016-3-V Collegejaar: 2016-2017 Contact: bis@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde aan de Radboud

Nadere informatie

Bekijk de video van Thamar met Layar. HBO-Rechten. Bachelor of Laws / voltijd

Bekijk de video van Thamar met Layar. HBO-Rechten. Bachelor of Laws / voltijd Bekijk de video van Thamar met Layar 2015 2016 HBO-Rechten Bachelor of Laws / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Myrna Lindeboom bij SRK Rechtsbijstand in Zoetermeer Interactive Print Download

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS

MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS Begin je carrière tijdens je master MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De masteropleiding Ondernemings - recht aan de Zuidas duurt een jaar en is alleen in voltijd te

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS Inhoudsopgave 1 Juridische Hogeschool Avans-Fontys 3 Missie 3 Visie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Adjunct-directeur 4 Plaats in de

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Bijlage bij handleiding Afstudeerstage voor studenten sept 2011 Afstudeercoördinatie: Annekee van

Nadere informatie

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Staats- en Bestuursrecht ISBE de heer mr. G. van Keeken 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster

Nadere informatie

(Her)ijking kerncompetenties van de Sociaal Juridische Dienstverlener

(Her)ijking kerncompetenties van de Sociaal Juridische Dienstverlener (Her)ijking kerncompetenties van de Sociaal Juridische Dienstverlener Landelijk Opleidingsoverleg Sociaal Juridische Dienstverlening Februari 2008 1 1. Inleiding en aanleiding In 2006 en 2007 zijn de afzonderlijke

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

HANDLEIDING PRAKTIJKVAARDIGHEDEN VERSLAG PROPEDEUSE - PKV I

HANDLEIDING PRAKTIJKVAARDIGHEDEN VERSLAG PROPEDEUSE - PKV I HANDLEIDING PRAKTIJKVAARDIGHEDEN VERSLAG PROPEDEUSE - PKV I Onderdeel van de onderwijseenheid Juridische Vaardigheden is PKV I. Dit is een verzameling van bewijsstukken van jouw werkervaring. In het eerste

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Vastgesteld door het CvB op 25 juni 2014

Vastgesteld door het CvB op 25 juni 2014 Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code Naam Blok 1 De orienterende SJD'er Onderwijseenheid EC Naam Toetsnaam Weging s schaal in SJ111 3 Staatsrecht Staatsrecht 1 Cijfer 1 2 Schriftelijk Individueel 120

Nadere informatie

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Toegepaste Gerontologie aan de hogescholen Windesheim en Fontys Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Het is belangrijk

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Minoren van HBO-Rechten

Minoren van HBO-Rechten Minoren van HBO-Rechten Deeltijd en E-learning Minor OU Minor Consument & Recht Minor Overheid & Recht Minoren van HBO-Rechten Wat is ook mogelijk Vrije minor (www.kiesopmaat.nl) Eventueel minor bij de

Nadere informatie

HBO-Rechten. Bachelor of Laws / voltijd

HBO-Rechten. Bachelor of Laws / voltijd HBO-Rechten Bachelor of Laws / voltijd Alumnus Myrna Lindeboom bij SRK Rechtsbijstand in Zoetermeer Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage 3: Competenties De landelijke LOBO-competenties 1. De bachelor kan zijn weg vinden in het

Nadere informatie

In totaal legden 59 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat is uw geboortedatum? Deze antwoorden werden gegeven:

In totaal legden 59 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat is uw geboortedatum? Deze antwoorden werden gegeven: In totaal legden 59 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat is uw geboortedatum? Deze antwoorden werden gegeven: - 29/11/1968-11-11-1992 - 06-01-1991-13-05-1987 - 26-09-1992-1989 - 26 oktober

Nadere informatie

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Saxion Security Management Apeldoorn Rob van Nuland MSec Ontwerp, kwaliteit, continuïteit Waarom Security? De overheid trekt zich steeds meer terug. Bedrijven

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Afstuderen. AOD Handleiding. Collegejaar 2013-2014. Semester 1

Afstuderen. AOD Handleiding. Collegejaar 2013-2014. Semester 1 Afstuderen AOD Handleiding Collegejaar 2013-2014 Semester 1 Belangrijke informatie voor studenten die een afstudeeropdracht (gaan) uitvoeren, docentbegeleiders, tweede lezers, en praktijkbegeleiders HBO-RECHTEN

Nadere informatie

VERGELIJKING KWALIFICATIEDOSSIERS JURIDISCH

VERGELIJKING KWALIFICATIEDOSSIERS JURIDISCH VERGELIJKING KWALIFICATIEDOSSIERS JURIDISCH 2008 / 2009 VERSUS 2010-2011 * Vanaf schooljaar 2009-2010 is er sprake van drie kwalificatiedossiers voor de sector Juridisch: - Juridisch medewerker (met uitstromen

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie