Juridische Hogeschool Avans-Fontys HBO-Rechten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juridische Hogeschool Avans-Fontys HBO-Rechten"

Transcriptie

1 Juridische Hogeschool Avans-Fontys HBO-Rechten Avans Fontys

2 Adresgegevens Juridische Hogeschool Avans-Fontys Locatie Tilburg Meerkoldreef PN Tilburg t: (08850) f: (08850) e: Postadres: Postbus EA Tilburg Locatie s-hertogenbosch Hervenplein JE s-hertogenbosch t: (073) f: (073) e: Postadres: Postbus AS s-hertogenbosch Een routebeschrijving vindt u op Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Oktober

3 Voorwoord De hbo-jurist krijgt in onze samenleving steeds meer positie. In 2002 startte de Juridische Hogeschool Avans-Fontys als eerste de HBO-Rechtenopleiding in Nederland en in 2006 studeerde de eerste lichting hbo-juristen bij ons af. Anno 2012 zien wij hbo-juristen actief op een breed front in onze samenleving. Bij overheidsorganen als provincies en gemeenten en bij verzekeraars, deurwaarderskantoren, notariaat, incassobureaus, banken, advocatuur, parketten en rechtbanken. De samenleving wordt steeds complexer en heeft meer en meer behoefte aan onze praktisch opgeleide juristen. En die behoefte aan hbo-juristen zal alleen maar toenemen. Het gaat in onze Juridische Hogeschool om kennis en vaardigheden. Wij zijn met recht de beste. Dat is niet zomaar een reclameleus. In meerdere onderzoeken door zowel deskundigen als studenten worden wij steeds als beste aangemerkt. Voor de accreditatie gaf het Netherlands Quality Agency ons zelfs twee excellente beoordelingen. In onderzoeken van Elsevier, de Keuzegids Hoger Onderwijs en het Landelijk Student Tevredenheidsonderzoek verwerft onze Juridische Hogeschool steeds de eerste plaats. Daar zijn wij natuurlijk trots op. Het blijft voor ons hele team ook een uitdaging om steeds actief te zijn die prominente plaats naar de studenten, naar hun toekomstige werkgevers en naar de samenleving, waar te blijven maken. mr. Stef-Jan Willard, voorzitter bestuur Juridische Hogeschool Avans-Fontys 3

4 4

5 Juridische Hogeschool Avans-Fontys In juli 2006 studeerde de eerste lichting hbo-juristen af aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Met deze groep afgestudeerden heeft de hogeschool een nieuw beroep in de markt gezet. Als organisatie hebt u wellicht belangstelling voor afgestudeerde hbo-juristen. Mogelijk wilt u ook een bijdrage leveren aan de opleiding van de hbo-rechtenstudent. De praktijk staat in het hbo op een prominente plaats. Wij zoeken dan ook voortdurend naar een wisselwerking tussen praktijk en theorie. De Juridische Hogeschool wil juristen afleveren die voldoen aan de wensen van deze praktijk en vraagt daarom regelmatig feedback aan de adviesraad en aan stage- en afstudeerrelaties. Dit geldt voor de major (het deel van de studie dat alle studenten moeten doorlopen), maar zeker ook voor de minor (het keuzedeel van de student). Een aantal minors maken we samen met de beroepspraktijk, waardoor deze een glijbaan naar de beroepspraktijk worden. In deze brochure is beschreven op welke manier u kunt bijdragen aan de afstemming met de praktijk. U vindt algemene informatie over de Juridische Hogeschool en de opleiding HBO-Rechten in het eerste deel. Vervolgens komen de competenties aan bod die de student zich gedurende de vier studiejaren eigen maakt. Deze competenties komen terug tijdens de stage en het afstuderen. Beide periodes worden uitgebreid beschreven. Evenals de rol die u mogelijk als gecommitteerde of gastdocent kunt vervullen. Ten slotte is een overzicht van leden van de adviesraad en de convenantpartners opgenomen. U vindt in deze brochure de belangrijkste informatie over de opleiding HBO-Rechten van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Hebt u nog vragen? Kijk dan ook eens op onze website: mr. Gerard Hupperetz, directeur 5

6 Juridische Hogeschool Avans-Fontys: de eerste HBO-Rechtenopleiding van Nederland Onze hogeschool is dé aanbieder van HBO-Rechten in Zuid-Nederland, ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen twee grote hogescholen: Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool. In 2002 startte de Juridische Hogeschool Avans-Fontys als eerste in Nederland met de opleiding HBO-Rechten. Inmiddels is onze opleiding uitgegroeid tot een succesvolle, zelfstandige hogeschool, die zich richt op de opleiding tot hbo-jurist. Ons enthousiaste team van medewerkers, met ervaring op het gebied van onderwijs en met de nodige praktijkervaring, verzorgt de opleiding op twee locaties: Tilburg en s-hertogenbosch. De twee locaties hebben, net als beide steden, elk een eigen sfeer en uitstraling. Juridische Hogeschool Avans-Fontys: met recht de beste Onze hogeschool komt in onderzoek door zowel deskundigen als studenten als beste uit de bus. Voor de accreditatie gaf de NQA (Netherlands Quality Agency) de Juridische Hogeschool zelfs twee excellente beoordelingen. De accreditatie borgt op onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. De studenten van de Juridische Hogeschool gaven in het Landelijk Student met Tevredenheidsonderzoek RECHT aan het meest tevreden te zijn over hun opleiding ten opzichte van alle hbo-opleidingen binnen zowel Avans Hogeschool als Fontys Hogescholen. In onderzoeken van Elsevier en de Keuzegids Hoger Onderwijs scoorde de Juridische Hogeschool steeds de eerste plaats. Daar zijn we met recht trots op. Kijk op voor een toelichting op de diverse onderzoeken en de uitvoerende instanties. met RECHT 6

7 HBO-Rechten HBO-Rechten: theorie én praktijk In onze samenleving speelt het recht een grote rol. Elke organisatie heeft ermee te maken. Mensen worden steeds mondiger, weten beter wat hun rechten zijn, willen dat recht halen én krijgen. Daarom is er meer behoefte aan juristen die niet alleen verstand hebben van wet- en regelgeving, maar die deze ook helder en duidelijk kunnen uitleggen én die hun kennis direct in de praktijk kunnen toepassen. De hbo-jurist vult de lacune aan tussen de op mbo-niveau geschoolde medewerker en de academische specialist. HBO-Rechten speelt in op de behoefte aan hbo ers die juridisch geschoold zijn én die beroepsgericht zijn voorbereid op de arbeidsmarkt. De hbo-jurist is hierdoor meteen inzetbaar in het werkveld. Hij kan een dagvaarding, een vonnis of een contract opstellen en zelfs een procedure voeren bij de kantonrechter. Daarnaast is de hbo-jurist getraind in vaardigheden als mediation, onderhandelen en corresponderen en beschikt hij over de nodige organisatiesensitiviteit. De opleiding De Juridische Hogeschool biedt een mix van onderwijsvormen aan: hoorcolleges, werkcolleges en trainingen. In de hoorcolleges wordt theorie behandeld. Tijdens werkcolleges verwerkt de student deze theorie door het maken van opdrachten, die vanuit de praktijk geleverd worden. Zo krijgt de student snel een beeld van het juridische werkveld. Taalvaardigheid loopt als een rode draad door de opleiding heen: het is essentieel dat een jurist beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal. 7

8 8

9 HBO-Rechten voltijd Voltijd Elk studiejaar is verdeeld in vier blokken van 10 weken. In elk blok volgt de student onderwijs rond een juridisch thema. De onderwijsthema s zijn gebaseerd op bestaande organisatiegegevens en casussen uit de praktijk. De stof is samenhangend, afgestemd op het thema en geïntegreerd met ondersteunende vakgebieden als communicatieve en managementvaardigheden. Het derde jaar start met de stageperiode en het vierde jaar wordt afgesloten met een scriptie naar aanleiding van een onderzoek, dat de student uitvoert bij een organisatie. In deze laatste studiejaren krijgen studenten, naast verdere verdieping, de gelegenheid een zogenoemde minor te volgen binnen de eigen opleiding of bij een andere hbo-opleiding. Met deze minor kan de student een eigen invulling aan de studie geven, als aanvulling op de major die voor iedere student hetzelfde is. De student kan kiezen voor een verbredende of een verdiepende minor. Studenten die willen doorstuderen aan de universiteit kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een schakelprogramma volgen dat voorbereidt op de universitaire master. 9

10 Programma voltijd Jaar Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1 Thema: Thema: Thema: Thema: De beginnende jurist De adviserende jurist De uitvoerende jurist De organiserende jurist Staat en Recht Inleiding verbintenis- Bestuurs(proces)recht Management en Burger en Recht senrecht Straf(proces)recht organisatie Jurist en Recht Burgerlijk procesrecht Argumenteren 1 Inleiding ondernemings- Taal en Recht Inleiding goederen- Internationaal recht Juridische informatie- recht publiekrecht Arbeidsrecht vaardigheden Projectmanagement Juridische schrijfvaar- Juridische schrijfvaar- digheden 2: het rapport digheden 1: de brief Training sociale vaardigheden Beroepsproduct Beroepsproduct Beroepsproduct Beroepsproduct Individuele leerlijn + spelling 2 Thema: Thema: Thema: Thema: De bedrijfsjurist Secretaris in een De belangenbehartiger De beleidsmedewerker rechterlijke omgeving Juridische gespreks- Formeel strafrecht Personen- en Methoden en technie- vaardigheden Materieel strafrecht familierecht ken van onderzoek Financieel Rechtspsychologie en Verbintenissenrecht 2 Gemeenterecht management ethiek Burgerlijk procesrecht Bestuur en beleid Verbintenissenrecht 1 Solliciteren Conflicthantering Milieurecht Bestuursrecht Formuleren Argumenteren 2 Ruimtelijkeordenings- handhaving Kritisch denken recht Bestuursrecht vergunningen Beroepsproduct Beroepsproduct Beroepsproduct Individuele leerlijn 3 Stage Thema: De juridische auditor Beroepsproduct Thema: De deurwaarder Kwaliteitsmanagement Socialezekerheidsrecht Intellectueleeigendomsrecht Europees mededingingsrecht Arbeidsrecht Goederenrecht Insolventierecht Executie- en beslagrecht Informatiemanagement Beroepsproduct 4 Minor Afstuderen Beroepsproduct 10

11 HBO-Rechten deeltijd Deeltijd 11

12 In de deeltijdopleiding speelt de praktijk een prominente rol. Het is een vereiste dat de student naast de opleiding minimaal twintig uur relevant werk heeft. Het onderwijsprogramma is verdeeld in een propedeuse (jaar 1), en een kern- en een eindfase (jaar 2, 3 en 4). De propedeuse is gericht op oriëntatie op het beroep, de studie HBO-Rechten en de mogelijkheden in de toekomst. Het brede programma van de deeltijdopleiding biedt in de kern- en eindfase de mogelijkheid tot verdieping in de specifieke werkterreinen van de hbo-jurist. De studiejaren zijn verdeeld in vier blokken van 10 weken. In elk blok volgt de student onderwijs rond een juridisch thema. De onderwijsthema s zijn gebaseerd op bestaande organisatiegegevens en casussen uit de praktijk. De stof is samenhangend, afgestemd op het thema en geïntegreerd met ondersteunende vakgebieden. In het propedeusejaar staat de kennismaking met het Nederlands recht centraal. De student krijgt vakken als strafrecht, privaatrecht en bestuursrecht. Na de propedeuse volgt, in het tweede en derde studiejaar, de kernfase van de opleiding. In deze fase staat de relatie met het werkveld en met de verschillende beroepen centraal. Het laatste jaar staat voornamelijk in het teken van de specialisatie en de afstudeeropdracht; vaak uitgevoerd bij de organisatie waar hij/zij werkt, soms in een andere praktijksituatie. 12

13 Programma deeltijd Jaar Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Inleiding Privaatrecht Bestuursrecht Strafrecht 1 Inleiding recht/ Privaatrecht Bestuursrecht Strafrecht internationaal recht Burgerlijk procesrecht Bestuursprocesrecht Strafprocesrecht Staatsrecht Spelling Juridische schrijfvaar- Juridische schrijf- Juridische informatie- digheden 1: de brief vaardigheden 2: het vaardigheden rapport Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie Beroepsproduct Beroepsproduct 2 De bedrijfsjurist 1 De bedrijfsjurist 2 Secretaris in een rechterlijke omgeving 1 Bestuursrecht Verbintenissenrecht 1 Strafrecht materieel vergunning Ondernemingsrecht Strafrecht formeel Bestuursrecht Arbeidsrecht Dossiermanagement handhaving Beroepsproduct Beroepsproduct Juridische gespreksvaardigheden Beroepsproduct Secretaris in een rechterlijke omgeving 2 Formeel strafrecht t.b.v. beroepsproduct Rechtspsychologie/ Ethiek Formuleren Beroepsproduct Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie 3 De bemiddelaar De belangenbehartiger De beleidsmedewerker De deurwaarder Personen- en Burgerlijk procesrecht Methoden & Goederenrecht familierecht Verbintenissenrecht 2 technieken Insolventierecht Burgerlijk procesrecht Conflicthantering/ Bestuurskunde Excecutie- en Conflicthantering/ onderhandelen Gemeenterecht beslagrecht mediation Beroepsproduct Ruimtelijkeordeningsrechmanagement Informatie- Argumenteren Beroepsproduct Beroepsproduct Beroepsproduct Deeltijd Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie 4 Specialisatie Specialisatie Afstuderen Afstuderen Kwaliteitsmanagemenmanagement Kwaliteits- Afstuderen Afstuderen Beroepsproduct Beroepsproduct Specialisatie Specialisatie Keuzevak Start afstuderen Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie Studie-werkintegratie 13

14 14

15 Toekomstige functies voor de hbo-jurist Hbo-juristen zijn op een breed werkterrein inzetbaar. Ze kunnen aan de slag in diverse branches, in grote of kleine organisaties, in de profit- of in de non-profitsector, bijvoorbeeld: juridisch (beleids)medewerker bij een gemeente of provincie; juridisch adviesmedewerker bij een (rechtsbijstands)verzekeraar, woningcorporatie, zorginstelling of vakbond; juridisch medewerker bij een deurwaarderskantoor, incassobureau of het notariaat; consultant bij een juridisch adviesbureau; bedrijfsjurist bij een bank of een (multi)nationale onderneming; paralegal in de advocatuur; gerechtssecretaris bij een rechtbank of parketsecretaris bij het Openbaar Ministerie; medewerker bij reclassering/gevangeniswezen; projectmanager bij onderzoek door justitie en politie. Hbo - jurist Kortom: een waaier van functies binnen overheid en bedrijfsleven, waarin gedegen kennis van het recht en een praktische instelling zijn vereist. De Juridische Hogeschool levert studenten af die niet alleen beschikken over deze kennis en praktische instelling, maar ook over de vaardigheden en organisatiesensitiviteit die in de praktijk zo gewaardeerd worden. Hbo of universiteit? HBO-Rechten voorziet in de behoefte aan hbo ers die juridisch geschoold zijn, praktisch zijn ingesteld en die op beroepsgerichte wijze voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. De universiteit biedt een wetenschappelijke juridische opleiding (bachelor en master). Overigens is het mogelijk na de hbo-opleiding door te studeren aan de universiteit en de master te behalen. 15

16 Competenties Competenties zijn meetbare gedragskenmerken die ontleend zijn aan realistische beroepssituaties. Een competentie heeft drie aspecten: kennis, vaardigheden en attitude. Met de competenties wordt beschreven: het geheel van bekwaamheden waarover de (beginnend) beroepsbeoefenaar beschikt en waardoor hij in staat is taken en opdrachten uit te voeren in de context van die beroepsuitoefening (= niveau II). In de propedeutische fase maken studenten kennis met alle competenties (= niveau I). De zeven beroepsspecifieke competenties zijn verdeeld over twee categorieën: rechtstoepassing en faciliteren van rechtstoepassing. Daarnaast besteedt de JHS extra aandacht aan twee gemeenschappelijke hbo-competenties: interpersoonlijk en intrapersoonlijk. Als laatste heeft de JHS een hogeschoolspecifieke competentie toegevoegd: praktijkgericht juridisch onderzoek. Hieronder worden de 10 competenties op niveau II beschreven. Rechtstoepassing 1. Formuleren en oplossen van rechtsvragen op basis van analyse van juridisch relevante feiten en juridische bronnen. (Juridisch analyseren) Toelichting: Voordat een jurist een beroepsproduct maakt, formuleert hij de juridisch relevante vragen bij een casuspositie. Hij beschikt over onderzoeksvaardigheden: de jurist gaat systematisch te werk door de relevante juridische bronnen te selecteren en te verzamelen, zoals wetgeving en jurisprudentie. Juridisch analyseren omvat het proces van verzamelen, selecteren, kwalificeren en analyseren van feiten en juridische bronnen. Een jurist moet dit volledige proces doorlopen om een goed beroepsproduct te kunnen opleveren. Beroepssituaties: a. Je werkt als parketsecretaris bij het Openbaar Ministerie en je verzamelt en selecteert het door onderzoek verkregen feitenmateriaal ter voorbereiding van het opstellen van een tenlastelegging. b. Je werkt als juridisch medewerker bij de gemeente en je controleert of het dossier compleet is om namens het gemeentebestuur te besluiten over een vergunningaanvraag. 2. Geven van advies op basis van een juridische analyse. (Adviseren) Toelichting: Nadat de situatie geanalyseerd en gekwalificeerd is, geeft de jurist mondeling en schriftelijk advies. Specifieker gezegd verzamelt hij eerst alle feitelijke gegevens, om vervolgens de standpunten van de partijen te kunnen wegen, waarbij de relevante rechtsbronnen worden gebruikt. Beroepssituaties: a. Je werkt als juridisch medewerker bij een rechtbank. Je controleert of aan de formele juridische vereisten is voldaan en bereidt de zaak inhoudelijk voor. Ter zitting treed je op als griffier. Na afloop neem je deel aan het raadkameroverleg. Je maakt een proces-verbaal op en legt de beslissing vast in een schriftelijke conceptuitspraak. 16

17 b. Je werkt als bedrijfsjurist bij een regionaal aannemersbedrijf en je adviseert de afdeling inkoop op basis van regelgeving met betrekking tot de aanbesteding van een groot bouwproject. 3. Behartigen van juridische belangen van anderen door rechtsbijstand te verlenen, te onderhandelen en te bemiddelen. (Vertegenwoordigen) Toelichting: Een jurist treedt op als belangenbehartiger voor personen en organisaties. Het behartigen van belangen kan bestaan uit procesvertegenwoordiging, onderhandelen, bemiddelen en conflictbeheersing. De belangenbehartiging kan mondeling of schriftelijk gebeuren en daarbij maakt de jurist eventueel gebruik van bemiddelingstechnieken. Beroepssituaties: a. Je werkt als juridisch medewerker op een gerechtsdeurwaarderskantoor en je stelt processtukken op zoals een ingebrekestelling, aanmaning of dagvaarding en je procedeert. b. Je werkt als jurist bij een rechtsbijstandverzekeraar en je treedt op namens een verzekerde door een ingebrekestelling te sturen naar een verkoper. 4. Vaststellen van de rechtspositie van een of enkele personen binnen juridische kaders met meeweging van juridische argumenten en maatschappelijke factoren. (Beslissen) Toelichting: Een jurist beslist namens cliënten of namens de organisatie waar hij werkzaam is over de rechtspositie van een of enkele personen. Bij dit beroepshandelen betrekt de jurist zo nodig naast juridische argumenten ook de belangen van de personen of de instelling voor wie hij werkt en waar nodig ook maatschappelijke factoren en belangen van anderen. Bij het vastleggen van de rechtspositie gaat het bijvoorbeeld om besluiten in de publiekrechtelijke sfeer (vergunningen) en om besluiten in de privaatrechtelijke sfeer (contracten). Beroepssituaties: a. Je werkt als juridisch medewerker bij een waterschap en je neemt namens het bestuursorgaan een besluit tot het toepassen van bestuursdwang. b. Je werkt als juridisch medewerker op een notariskantoor en je stelt de statuten op voor een studievereniging. Competenties 5. Opstellen en wijzigen van regelgeving. (Reguleren) Toelichting: Een jurist stelt generieke regelingen op. Ook het wijzigen van bestaande regelingen behoort tot deze competentie. Beroepssituaties: a. Je werkt als juridisch beleidsmedewerker bij de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente en je bent betrokken bij het opstellen van beleidsregels inzake permanente bewoning van recreatiewoningen. b. Je werkt als bedrijfsjuridisch medewerker voor een startende onderneming. Je gaat na welke vergunningen vereist zijn en je stelt algemene voorwaarden op voor de arbeidsen samenwerkingsovereenkomsten. 17

18 Faciliteren van de rechtstoepassing 6. Aanleggen en beheren van juridische dossiers, bewaken van de doorloop en de samenhang, afsluiten en overdragen ervan. (Dossiermanagement) Toelichting: De jurist draagt zorg voor het aanleggen, beheren, ontsluiten en overdragen van juridische dossiers. Ook de bewaking van termijnen maakt onderdeel uit van deze competentie. Indien nodig zorgt hij voor archivering of draagt het dossier over aan een collega in de eigen organisatie of keten. Beroepssituaties: a. Je werkt als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor en je krijgt de opdracht om t.b.v. een due diligence-onderzoek een volledig juridisch dossier samen te stellen met betrekking tot de overname van een bedrijf. b. Je werkt als juridisch medewerker bij de belastingdienst en je ziet erop toe dat de juridische dossiers zodanig zijn ingericht dat de behandeling ervan op elk moment door een collega kan worden overgenomen. 7. Efficiënt en effectief uitvoeren en regisseren van organisatieprocessen in een juridische context met aandacht voor proces- en kwaliteitsmanagement, kennis- en informatiemanagement en innovatie. (Organiseren) Toelichting: De jurist houdt zich bezig met de vraag naar hoe de organisatie van juridische dienstverlening kan bijdragen aan het efficiënter en klantvriendelijker uitvoeren van juridische diensten. Hij werkt hierbij multi- en interdisciplinair samen met vakgenoten en niet-vakgenoten. Beroepssituaties: a. Je werkt als beleidsmedewerker kwaliteitszorg bij de provincie en je stelt een uniform model op voor de beantwoording van alle soorten uitgaande brieven. b. Je werkt als medewerker bij een woningcorporatie en je stelt voor de interne communicatie een databank op met alle relevante wetgeving en jurisprudentie rondom huur en verhuur. Algemene hbo-competenties Landelijke, gemeenschappelijke competenties zijn competenties die voor 70% van de opleidingstijd zijn vastgesteld en gelden voor alle hogescholen die de opleiding HBO-Rechten aanbieden en dus voor alle studenten die de opleiding volgen. De landelijke, gemeenschappelijke opleidingskwalificaties worden onder verantwoordelijkheid van de bij de opleiding betrokken hogescholen opgesteld, na overleg met het relevante werkveld, en zo nodig bijgesteld. Hiertoe vindt enkele keren per jaar een werkveldoverleg plaats. In de stage dienen onderstaande hbo-competenties (8 en 9) door de stagiair ontwikkeld te worden; ze moeten nadrukkelijk aan bod komen. 8. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie). Dit houdt in: a. het samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit, leidinggeven (het sociale deel van de competentie); 18

19 b. het communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels (in termen van beroepstaken omvat dat onder meer het opstellen en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren, stimuleren, motiveren, overtuigen, verwoorden van besluiten). 9. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional). Dit houdt in: a. het sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; b. het nadenken over, reflecteren op en verantwoording nemen voor eigen handelen, wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; c. het ontwikkelen van een beroepshouding met initiatief of ruimte voor normatiefculturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; d. het leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoort. Competenties Praktijkgericht (juridisch) onderzoek De JHS heeft zelf een tiende, hogeschoolspecifieke competentie toegevoegd: praktijkgericht (juridisch) onderzoek. 10. Praktijkgericht (juridisch) onderzoek is gericht op het beantwoorden van onderzoeksvragen uit de beroepspraktijk. Er worden problemen uit de praktijk opgelost. Hiervoor is basiskennis vereist van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Niet zelden zijn secundaire bronnen ontoereikend om een probleem op te lossen of een (onderzoeks) vraag te beantwoorden. In zo n situatie zal de toekomstige beroepsbeoefenaar zelf een eenvoudig, praktijkgericht (juridisch) onderzoek moeten kunnen opzetten en uitvoeren. 19

20 20

21 Stage De student begint het derde studiejaar met 20 weken stage. In de eerste twee studiejaren heeft hij juridische, sociale, communicatieve en managementvaardigheden toegepast, ook heeft hij algemene kennis verworven van het privaatrecht, publiekrecht en strafrecht. Hij is in staat praktische opdrachten uit te voeren, waarbij de toepassing van die kennisgebieden op ontluikend hbo-niveau vereist is. De stagiair kan op elementair niveau aan de juridisch georiënteerde bedrijfsactiviteiten van uw organisatie deelnemen en bijdragen. Met het oog op deze productiviteitsaspecten kunt u met de stagiair een passende vergoeding overeenkomen. Het curriculum van de Juridische Hogeschool is gebaseerd op zeven beroepsspecifieke, juridische competenties (onder te brengen in rechtstoepassing en faciliteren van de rechtstoepassing), twee algemene hbo-competenties (competentie 8 en 9) en een hogeschoolspecifieke competentie (praktijkgericht juridisch onderzoek). Wanneer de student op stage gaat, heeft hij al ervaring opgedaan met de volgende competenties: juridisch analyseren, beslissen, adviseren, vertegenwoordigen en reguleren. Tijdens de stage maakt de student o.a. kennis met de competentie praktijkgericht (juridisch) onderzoek. (Een overzicht van de zeven beroepsspecifieke competenties vindt u in het hoofdstuk Competenties.) De taken van een stagiair De competenties en persoonlijke leerdoelen die tijdens de stage centraal staan, worden bereikt door de volgende hoofdactiviteiten: het verrichten van dagelijkse werkzaamheden van juridische dan wel juridisch gerelateerde aard, maximaal 80% van de tijd; het uitvoeren van een specifieke stageopdracht, minimaal 20% van de tijd; het reflecteren (ook met medestagiairs) op persoonlijk gedrag; het uitvoeren van de door de Juridische Hogeschool opgedragen taken. Welke activiteiten behoren tot de dagelijkse werkzaamheden is niet eenduidig te beschrijven, want die verschillen per stageverlener. Het uitgangspunt is dat de stagewerkzaamheden juridisch van aard of juridisch gerelateerd van aard zijn en op beginnend hbo-niveau liggen. De stagiair dient de ruimte en vrijheid te krijgen om zichzelf als hbo er te ontwikkelen en te bewijzen. Bij werk van juridische aard wordt al snel gedacht aan het opstellen van contracten, contractbeheer, opstellen van beschikkingen, geven van adviezen voor het oplossen van geschillen etc. Organisaties waar deze werkzaamheden de kernactiviteit zijn: advocatenkantoren, gerechtelijke instanties, juridische diensten, notariaat, deurwaarders, incassobureaus, rechtsbijstandskantoren etc. Maar niet elke organisatie legt zich volledig toe op dergelijke activiteiten. Bij een woningcorporatie, een ziekenhuis, een grote onderwijsinstelling, een ziekenfonds, een bank, een verzekeringskantoor, een handelsorganisatie of een productiebedrijf gaat het in de kern om heel andere activiteiten. Toch speelt de toepassing van het recht ook daar een belangrijke rol. Stage 21

22 Wat wordt er van een stageverlener verwacht? Een stagiair is een student die met zijn opleiding bezig is. De stageperiode is een fase van buitenschools leren. Hierin dient de stagiair begeleid te worden. In de binnenschoolse periode gebeurt dat door docenten en studieadviseurs. In de buitenschoolse periode hebben docenten van de school de rol van stagebegeleider. Vanuit het bedrijf dient een stagementor aangesteld te worden die de begeleiding van de stagiair op zich neemt. In algemene zin wordt van u verwacht dat de stagiair de gelegenheid krijgt mee te werken en zich te ontwikkelen als hbo-jurist en als persoon. Daarnaast verwachten we dat de stagiair over een geschikte werkplek beschikt. Een goed stageadres voldoet aan de volgende normen: Er is praktisch, juridisch (relevant) werk beschikbaar. De werkzaamheden zijn zo uit te voeren dat ze voldoen aan de eisen (bijvoorbeeld competenties, tijdsbesteding). Er is een werkplek met de nodige faciliteiten beschikbaar. Er is een begeleider aanwezig die per week ongeveer anderhalf uur beschikbaar is. Dit hoeft niet per se jurist te zijn. De begeleider functioneert minimaal op hbo-niveau. Er is, naast de begeleider, een jurist beschikbaar als inhoudelijk deskundige (ongeveer 1,5 uur per week). Op kunt u een werkplekscan invullen, waardoor u direct ziet of uw organisatie voldoet aan de eisen van een stageadres. Stageperiode De stageperiode duurt twintig weken en gaat twee keer per schooljaar van start: in september en in februari. De dagelijkse werktijd van de stagiair valt samen met de arbeidstijden die gelden voor het personeel van de stageverlener; de stagiair is gedurende de stage 36 tot 40 uur per week aanwezig. Hbo-niveau Het betreft een stage op hbo-niveau, waarbij ook hbo-eisen gelden. De student mag uiteraard routinematig werk doen, maar zal ook een of meer uitdagende klussen moeten krijgen. Belangrijk zijn ook de juridische context van de werkzaamheden en de kennismaking met juridische cultuuraspecten. Begeleiding vanuit de organisatie In de stageorganisatie krijgt de stagiair een stagementor toegewezen: een medewerker die de zorg over de stagiair heeft. De stagementor richt zich vooral op de inhoudelijke, vaktechnische en beroepsmatige begeleiding: introduceren, informeren, doorverwijzen, wegwijs maken en vragen beantwoorden. De stagementor is voor de stagiair het belangrijkste aanspreekpunt. Met hem voert de stagiair wekelijkse gesprekken over de voortgang van de stage en bij problemen is de stagementor de aangewezen persoon om de stagiair te ondersteunen. Halverwege de stageperiode voert de stagementor een functioneringsgesprek met de stagiair. De stagementor begeleidt de stagiair bij de verdiepende stageopdracht en zal deze opdracht van een adviesbeoordeling voorzien. 22

HBO-Rechten. Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012

HBO-Rechten. Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012 HBO-Rechten Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012 Colofon HBO-Rechten Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten CROHO: 39205 HBO-Rechten Publicatie: juli 2012 Vastgesteld door

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Praktijkgids Business Economics - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management Padualaan 101, 3584 CH Utrecht Postbus 85029, 3508 AA

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bacheloropleiding Logistiek & Economie. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Traineeship begeleiding in Propedeuse schooljaar 2013-2014

Bacheloropleiding Logistiek & Economie. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Traineeship begeleiding in Propedeuse schooljaar 2013-2014 Bacheloropleiding Logistiek & Economie Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Traineeship begeleiding in Propedeuse schooljaar 2013-2014 Hogeschool Utrecht, opleiding Logistiek en Economie 1/24 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bekijk de video van Thamar met Layar. HBO-Rechten. Bachelor of Laws / voltijd

Bekijk de video van Thamar met Layar. HBO-Rechten. Bachelor of Laws / voltijd Bekijk de video van Thamar met Layar 2015 2016 HBO-Rechten Bachelor of Laws / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Myrna Lindeboom bij SRK Rechtsbijstand in Zoetermeer Interactive Print Download

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Bedrijfskunde-MER CROHO-34139 [BBA Bedrijfskunde-MER] voltijd / deeltijd Accreditatie: 2009 tot 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

BEOORDELINGSRAPPORT. Uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding HBO-Rechten / Law voltijd/deeltijd/duaal. De Haagse Hogeschool

BEOORDELINGSRAPPORT. Uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding HBO-Rechten / Law voltijd/deeltijd/duaal. De Haagse Hogeschool BEOORDELINGSRAPPORT Uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding HBO-Rechten / Law voltijd/deeltijd/duaal De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen HBO-Rechten Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2014 2/63 NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten Inleiding

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd Accreditatietermijn: 01-01-2012 t/m 31-12-2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Afstudeergids Academie Marketing & International Management

Afstudeergids Academie Marketing & International Management Afstudeergids Academie Marketing & International Management 2011 2012, 2 de semester Commerciële Economie International Business and Languages International Business and Management Studies Handelskade

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening Hogeschool NTI Februari 2012 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening Hogeschool NTI Februari 2012 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening Hogeschool NTI Februari 2012 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/65 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica Managementsamenvatting

Nadere informatie