Stadsmus. Thuis in Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsmus. Thuis in Brussel"

Transcriptie

1 Stadsmus Thuis in Brussel

2

3 Stadsmus NL Een stadsmus weet waar ze moet zijn en kent overal de beste plekjes. In de grootstad voelt de stadsmus zich helemaal thuis. En dat is precies wat de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) met dit boekje wil: u wegwijs maken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en u thuisbrengen in de hoofdstad. Deze nieuwe gids is uw GPS voor Brussel. Hij zit boordevol praktische informatie en zet de belangrijkste initiatieven van de VGC, per thema, netjes op een rij. Die VGC-projecten en -initiatieven kregen bovendien een keurmerk, zodat u ze gemakkelijk herkent. U kunt deze gids ook online raadplegen via uw computer of smartphone. Surf naar publicaties. Volg de Stadsmus en ontdek een heel nieuwe wereld. Veel plezier met Brussel en vooral welkom in onze hoofdstad! 1 Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

4 Inhoudsopgave NL Voorwoord 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 24 Hoofdstuk 1: welkom in Brussel 26 Onthaal 28 Vlaamse Gemeenschapscommissie 28 Tweeëntwintig gemeenschapscentra 29 Muntpunt 30 Portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 30 Brussel Info Plein 31 De overheid 31 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 32 Drie gemeenschapscommissies 32 Negentien gemeenten 34 Kaarten 39 Vanuit het buitenland in Brussel 40 Brussels onthaalbureau - bon 40 Verbindingsbureau Brussel-Europa 40 Studenten 42 Op zoek naar een opleiding, een kot, een feestje, een café? 42 Br(ik Ouderen 43 Brussels Ouderenplatform 43 Infopunt Wegwijs 44 Jeugd 45 2

5 Hoofdstuk 2: Brussel in het nieuws en op het net 46 In de krant 48 Brussel Deze Week 48 Op de radio 49 FM Brussel 49 Op tv 50 tvbrussel 50 Online Hoofdstuk 3: wonen in Brussel 52 Wonen 54 Wonen in Brussel 54 Woontours: de Brusselse wijken van dichtbij 55 WoonInformatieCentrum 56 Kaarten 57 Mobiliteit 58 Per tram, bus, metro 58 Alles over Mobiel Brussel 58 Met de trein 59 Fietsen 60 Autodelen 60 Energie en water 61 Infor GasElek 61 Sibelga 62 Vivaqua 62 Afvalophaling 63 Net Brussel 63 Televisie, telefonie en internetconnectie 63 3

6 Leefmilieu 64 Stadswinkel 64 Leefmilieu Brussel 64 Bral 65 Winkelen 68 Hoofdstuk 4: vrije tijd in Brussel 70 Agenda s 72 Muntpunt Agenda 73 Huisbladen gemeenschapscentra 74 Culturele Gids 74 Goesting 75 Tweeëntwintig gemeenschapscentra 75 Cursussen en vormingen 76 Korting 76 Paspartoe 76 Arsène Bibliotheken 78 BruNO 78 Muntpunt 78 Musea 79 Brusselse Museumraad 79 Erfgoed 80 Erfgoedcel Brussel 80 Toerisme 80 Visit.brussels 80 Greeter 81 Amateurkunsten 81 Zinnema 81 Vrijwilligerswerk 82 Het Punt 82 4

7 Verenigingen 84 Tweeëntwintig gemeenschapscentra 84 Brussels Ouderenplatform / Zinnema 84 Brussels Platform van het Minderhedenforum 84 Sport 85 Sportdienst 85 Sportgids 86 Stadskriebels: een sportfeest in hartje Brussel 87 Jeugd 88 Brusselbazaar.be, dé site voor de Brusselse jeugd 88 Vakantiegids 88 Speelpleinen 89 Jeugdcentrum Aximax 90 Jongereninformatiepunten 91 Jeugddienst 91 Uit eten en drinken 92 Hoofdstuk 5: zorg en hulp in Brussel 94 Opgroeien in Brussel 96 Consultatiebureaus 96 Kinderopvang 96 Ontmoeting en opvoeding 97 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 98 Vind een dokter, een tandarts of een zorgorganisatie 98 Zorgzoeker 98 Sociale Kaart en Brussels Zakboekje 99 Sociale hulp 100 CAW Brussel 100 Ouderen 102 Brussels Ouderenplatform 102 Infopunt Wegwijs 102 Lokaal dienstencentrum 102 5

8 Klusdienst 103 Vzw Home-Info 104 Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling 104 Sociaal vervoer Brussel 105 Juridische hulp 106 Justitiehuis 106 Bureau Juridische Bijstand 106 Wetswinkel 107 Advocaten 108 Brussels aanmeldings punt voor personen met een handicap, BrAP 109 BrAP 109 Hoofdstuk 6: leren in Brussel 110 Basis- en secundair onderwijs Scholengids 112 Leren en werken 114 VGC-scholen 114 Inschrijven 116 Schooltoelagen 116 Hulp en begeleiding 117 Hoger onderwijs 118 Volwassenenonderwijs 119 Centrum voor Basiseducatie 119 Brusselleer 119 Centra voor Volwassenenonderwijs 120 Tweedekansonderwijs 120 Deeltijds kunstonderwijs 122 Opleiding naar werk 123 Vormingsaanbod 123 Cursusaanbod 22 gemeenschapscentra 123 Vormingplus Citizenne 123 6

9 Talen leren 124 Nederlands leren 124 Huis van het Nederlands 124 Taalgarage 125 Nederlands oefenen 125 Conversatietafels 125 Patati Patata 126 Andere talen 127 CVO s 127 Inburgering 127 Leerwinkel 128 Opleidingscheques en andere financiële voordelen 129 Hoofdstuk 7: werken in Brussel 130 Actiris 132 Werkwinkels 133 Schakels naar werk en opleidingsbeurs 135 Beroepsopleiding 136 Ondernemerschap 138 Opleidingscheques en andere financiële voordelen 139 Nuttige telefoonnummers 140 Colofon 7

10 Stadsmus FR Le moineau des villes (stadsmus en néerlandais) sait toujours où aller et connaît les meilleurs endroits où qu il se trouve. Dans la grande ville, il est tout à fait dans son élément. C est précisément le résultat que vise la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) au travers de cette brochure : vous faire connaître la Région de Bruxelles- Capitale et veiller à ce que vous vous y intégriez au mieux. Ce nouveau guide est véritablement votre GPS pour Bruxelles. Il regorge d informations pratiques et propose un inventaire structuré, classé par thème, des principales initiatives de la VGC. En outre, un label spécifique a été attribué à ces projets et initiatives, afin que vous les reconnaissiez facilement. Même si vous ne maîtrisez pas encore très bien le néerlandais, vous trouverez rapidement vos marques dans cette brochure. 8

11 Vous pouvez également consulter ce guide en ligne via votre smartphone ou ordinateur. Visitez Suivez notre guide Stadsmus et découvrez un monde entièrement nouveau. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre capitale et espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir à la découvrir. Le Collège de la Vlaamse Gemeenschapscommissie 9

12 Tables des matières FR Préface 8 Table des matières 10 Introduction 24 Chapitre 1: bienvenue à Bruxelles 26 Accueil 28 Vlaamse Gemeenschapscommissie 28 Vingt-deux centres communautaires 29 Muntpunt 30 Portail de la Région de Bruxelles-Capitale 31 Bruxelles Info Place 31 Les autorités 32 Région de Bruxelles-Capitale 32 Trois commissions communautaires 32 Dix-neuf communes 34 Cartes 39 À Bruxelles au départ de l étranger 40 Brussels onthaalbureau - bon 40 Europe.Brussels Liaison office 40 Étudiants 42 À la recherche d une formation, d un kot, d une soirée, d un café, etc.? 42 Br(ik Seniors 43 Brussels Ouderenplatform 43 Infopunt Wegwijs 44 Jeunesse 45 10

13 Chapitre 2: Bruxelles dans les médias et sur internet 46 Les journaux 48 Brussel Deze Week 48 La radio 49 FM Brussel 49 La télévision 50 tvbrussel 50 Internet Chapitre 3: habiter à Bruxelles 52 Habiter 54 Wonen in Brussel 54 Woontours 55 Centre d Information du Logement 56 Cartes 57 Mobilité 58 En tram, en bus, en métro 58 Tout sur Bruxelles Mobilité 58 En train 59 À vélo 60 Le co-voiturage 60 Énergie et eau 61 Infor GasElek 61 Sibelga 62 Vivaqua 62 Collecte des déchets 63 Bruxelles-Propreté 63 11

14 Télévision, téléphone et connexion internet 63 Environnement 64 Le Centre Urbain 64 Bruxelles Environnement 64 Bral 65 Shopping 68 Chapitre 4: temps libre à Bruxelles 70 Agendas 72 Muntpunt Agenda 73 Journaux des centres communautaires 74 Guide culturel de Bruxelles 74 Goesting 75 Vingt-deux centres communautaires 75 Cours et formations 76 Réduction 76 Paspartoe 76 Arsène Bibliothèques 78 BruNO 78 Muntpunt 78 Musées 79 Conseil bruxellois des Musées 79 Patrimoine 80 Tourisme 80 Visit.brussels 80 Greeter 81 Art amateur 81 Zinnema 81 12

15 Bénévolat 82 Het Punt 82 Associations 84 Vingt-deux centres communautaires 84 Brussels Ouderenplatform / Zinnema 84 Brussels Platform van het Minderhedenforum 84 Sport 85 Sportdienst 85 Sportgids 86 Stadskriebels 87 Jeunesse 88 Brusselbazaar.be, le site pour la jeunesse à Bruxelles 88 Vakantiegids 88 Plaines de jeux 89 Aximax 90 Points information jeunesse 91 Jeugddienst 91 Manger et boire à Bruxelles 92 Chapitre 5: soins et aide à Bruxelles 94 Grandir à Bruxelles 96 Bureaux de consultation 96 Accueil de la petite enfance 96 Rencontre et éducation 97 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 98 Trouver un médecin, un dentiste ou une organisation 98 Zorgzoeker 98 Sociale Kaart en Brussels Zakboekje 99 Aide sociale 100 CAW Brussel

16 Seniors 102 Brussels Ouderenplatform 102 Infopunt Wegwijs 102 Centres de services locaux 102 Service des petits travaux 103 Asbl Home-Info 104 Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling 104 Transports sociaux 105 Aide juridique 106 Maison de justice 106 Bureau d aide Juridique 106 Wetswinkel 107 Avocats 108 Brussels aanmeldingspunt voor personen met een handicap, BrAP (Aide aux personnes handicapées pour trouver l offre de soins adéquate) 109 BrAP 109 Chapitre 6: apprendre à Bruxelles 110 Enseignement primaire et secondaire Scholengids 112 Apprendre et travailler 114 Écoles de la VGC 114 S inscrire 116 Allocations scolaires 116 Aide et accompagnement 117 Enseignement supérieur 118 Enseignement pour adultes 119 Centrum voor Basiseducatie 119 Brusselleer

17 Centres d enseignement pour adultes (CVO s) 120 Enseignement de la seconde chance 120 Enseignement artistique à temps partiel 122 De la formation au travail 123 Offre en matière de formation 123 Offre des vingt-deux centres communautaires 123 Vormingplus Citizenne 123 Apprendre les langues 124 Apprendre le néerlandais 124 Huis van het Nederlands 124 Taalgarage 125 Pratiquer le néerlandais 125 Tables de conversation 125 Patati Patata 126 Autres langues 127 CVO s 127 Intégration 127 Leerwinkel 128 Chèques formation et autres avantages financiers 129 Chapitre 7: travailler à Bruxelles 130 Actiris 132 Werkwinkels (Boutiques de l emploi) 133 Guides de l emploi et bourse de la formation 135 Formation professionnelle 136 Entrepreneuriat 138 Chèques formation et autres avantages financiers 139 Numéros de téléphone utiles 140 Colophon 15

18 Stadsmus ENG A stadsmus or city sparrow knows her way around and can always find the best spots. The stadsmus feels perfectly at home in the big city. And that is exactly what the Vlaamse Gemeenschaps commissie (the VGC or Flemish Community Commission) aims to do with this booklet: help you to find your way in the Brussels Capital Region and make you feel at home in the capital. This new guide is your GPS for Brussels. It is packed with practical information and presents a clear overview of the major initiatives of the VGC, organised per subject. What s more, these VGC projects and initiatives have been given a special symbol so that they are easy to identify. And even if your Dutch isn t quite up to speed, you ll easily find your way in this brochure. 16

19 You can also consult this guide online with computer or smartphone. Visit Follow the Stadsmus and discover a whole new world. Enjoy your time in Brussels, and above all, welcome to our capital! The Board of the Flemisch Community Commission 17

20 Contents ENG Foreword 16 Contents 18 Introduction 24 Chapter 1: welcome to Brussels 26 Reception 28 Vlaamse Gemeenschapscommissie 28 Twenty-two community centres 29 Muntpunt 30 Portal site of the Brussels Capital Region 31 Brussel Info Plein 31 The government 32 Brussels Capital Region 32 Three community commissions 32 Nineteen communes 34 Maps 39 Moving to Brussels from abroad 40 Brussels onthaalbureau - bon 40 Europe.Brussels Liason Office 40 Students 42 Are you looking for a class, student housing, a party, a café? 42 Br(ik Senior citizens 43 Brussels Ouderenplatform 43 Infopunt Wegwijs 44 Youth 45 18

21 Chapter 2: Brussels in the news and on the web 46 In the newspaper 48 Brussel Deze Week 48 On the radio 49 FM Brussel 49 On tv 50 tvbrussel 50 Online Chapter 3: living in Brussels 52 Living 54 Wonen in Brussel 54 Woontours 55 WoonInformatieCentrum 56 Maps 57 Mobility 58 By tram, bus, metro 58 Mobiel Brussel 58 By train 59 Cycling 60 Car share 60 Energy and water 61 Infor GasElek 61 Sibelga 62 Vivaqua 62 Rubbish collection 63 Net Brussel 63 Television, telephony, and internet connection 63 Environment 64 19

22 Stadswinkel 64 Leefmilieu Brussel 64 Bral 65 Shopping 68 Chapter 4: leisure in Brussels 70 Agendas 72 Muntpunt Agenda 73 Community centres newsletters 74 Culturele gids 74 Goesting 75 Twenty-two community centres 75 Courses and training 76 Discount 76 Paspartoe 76 Arsène Libraries 78 BruNO 78 Muntpunt 78 Museums 79 Brusselse Museumraad 79 Heritage 80 Tourism 80 Visit.brussels 80 Greeter 81 Amateur arts 81 Zinnema 81 Volunteering 82 Het Punt 82 Clubs 84 Twenty-two community centres 84 Brussels Ouderenplatform / Zinnema 84 20

23 Brussels Platform van het Minderhedenforum 84 Sport 85 Sportdienst 85 Sportgids 86 Stadskriebels 87 Youth 88 Brusselbazaar.be, website for the youth in Brussels 88 Vakantiegids 88 Playgrounds 89 Aximax 90 Youth information centres 91 Jeugddienst 91 Where to drink and eat 92 Chapter 5: care and help in Brussels 94 Growing up in Brussels 96 Consultation bureaus 96 Childcare 96 Encounter and education 97 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 98 Find a doctor, a dentist or an organisation 98 Zorgzoeker 98 Sociale kaart en Brussels Zakboekje 99 Social assistance 100 CAW Brussel 100 Senior citizens 102 Brussels Ouderenplatform 102 Infopunt Wegwijs 102 Local service centre 102 Handyman service 103 Non-profit association Home-Info 104 Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling 104 Social transport

24 Legal assistance 106 Justitiehuis 106 Bureau voor Juridische Bijstand 106 Wetswinkel 107 Lawyers 108 Brussels aanmeldingspunt voor personen met een handicap, BrAP (Brussels hotline for disabled persons) 109 BrAP 109 Chapter 6: learning in Brussels 110 Primary and secondary education Scholengids 112 Working students 114 VGC-schools 114 Registration 116 School stipends 116 Help and guidance 117 Higher education 118 Continuing education 119 Centrum voor Basiseducatie 119 Brusselleer 119 Centres for Adult Education (CVOs) 120 Remedial education 120 Part-time arts education 122 Job training 123 Training options 123 Twenty-two community centres 123 Vormingplus Citizenne

25 Learning languages 124 Learning Dutch 124 Huis van het Nederlands 124 Taalgarage 125 Practising Dutch 125 Conversation tables 125 Patati Patata 126 Other languages 127 CVOs 127 Integration 127 Leerwinkel 128 Education cheques and other financial benefits 129 Chapter 7: working in Brussels 130 Actiris (Brussels Region Public Employment Organisation) 132 Werkwinkels (Job info centres) 133 Employment guides and training fair 135 Vocational training 136 Entrepreneurship 138 Education cheques and other financial benefits 139 Useful telephone numbers 140 Colophon 23

26 De Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel: veelzijdig en boeiend, een kruispunt van culturen, internationaal, hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa, een kleine wereldstad met een rijke geschiedenis en een bruisend kunst- en cultuurleven Niemand zal het tegenspreken. Maar we kunnen er niet omheen: Brussel is ook complex en een vat vol tegenstellingen. Hoe dan ook, voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is die complexiteit zonder meer een troef: Brussel is de stad van de ongekende mogelijkheden. De VGC wil de ambassadeur zijn van deze bruisende stad en van haar inwoners. Ze is er voor alle Brusselaars die geïnteresseerd zijn in het Nederlandstalige circuit, maar ook voor pendelaars, studenten en andere bezoekers. 24 De bevolking van Brussel neemt toe, verjongt en verkleurt. De VGC staat midden in die Brusselse grootstedelijke realiteit, ze houdt de vinger aan de pols. En ze speelt in op die veranderingen, met een aanbod dat ruimer, diverser en innovatiever wordt. De VGC werkt hard in en voor jeugdcentra, bibliotheken, gemeenschapscentra. Ze heeft een activiteitencentrum voor kinderen en

27 organiseert speelpleinen tijdens de vakanties. Ze ondersteunt sportclubs en investeert in sportinfrastructuur. Ze geeft financiële en infrastructurele steun aan organisaties voor algemeen welzijnswerk, jeugdzorg, zorg voor personen met een handicap, ouderenzorg, thuiszorg, kinderopvang zowel voor bestaande als voor nieuwe voorzieningen. De VGC ondersteunt Brusselse schoolteams, rond typisch Brusselse thema s als diversiteit en taalvaardigheid. Ze geeft subsidies aan Brusselse Nederlandstalige scholen voor infrastructuur en onderwijsprojecten. In haar eigen scholen heeft de VGC oog voor opleidingen die antwoorden bieden op de knelpuntberoepen. Na de school of een opleiding vlot werk vinden: ook daar zet de VGC op in. Altijd en overal staat kwaliteit voorop. Want kwaliteitsvolle voorzieningen, toegankelijk en bereikbaar, maken het verschil: ze doen mensen kiezen voor de stad. Samenwerking en participatie, ook dat zijn sleutelwoorden in het VGC-beleid. Een slagkrachtig stedelijk beleid bouw je immers niet op los zand. Andere rode draad is armoedebestrijding. De VGC heeft oog voor wie het moeilijk heeft en wil uitsluiting bestrijden. Alleen zo blijft Brussel leefbaar voor iedereen, nu en in de toekomst. 25

28 HOOFDSTUK 1

29 Welkom in Brussel

30 Onthaal VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) Op vindt u alle informatie over de VGC en haar initiatieven. U bestelt er gemakkelijk een van de gratis publicaties die de VGC uitgeeft. Sinds augustus 2011 zit de VGC-administratie in één gebouw, centraal in het centrum van Brussel. Spring eens binnen voor informatie over VGC-initiatieven zoals Paspartoe (een spaar- en voordelenpas voor vrijetijdsactiviteiten), de jeugddienst of het sportevenement Stadskriebels. Of kom er een publicatie halen Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel 28

31 VGC Tweeëntwintig gemeenschapscentra De gemeenschapscentra van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn de basis van het Nederlandstalige gemeenschapsleven in uw buurt. Ze staan garant voor een ruim aanbod aan cultuur en animatie voor iedereen. U geniet er van concerten, theater, familievoorstellingen, ontmoetingsmomenten met mensen uit de buurt, cursussen en zoveel meer. Een overzicht van het volledige aanbod vindt u op cultuurcentrumbrussel.be. De 22 gemeenschapscentra helpen u op weg in Brussel. U wil gaan sporten, maar weet niet waar? Zin om Nederlandse les te volgen? Een theater- of dansvoorstelling te zien? Op zoek naar verenigingen uit de buurt? Op zoek naar een vergaderlokaal, feestzaal of repetitieruimte? Het onthaal van het gemeenschapscentrum in uw gemeente helpt u met al deze vragen. Elk centrum beschikt over lokalen die u kunt huren.vraag naar een gratis abonnement op het huisblad van het centrum. Zo bent u steeds op de hoogte. (klik op het gemeenschapscentrum in uw buurt) Welkom in Brussel 29

32 Muntpunt Muntpunt bruist van Brussel. Het is een bibliotheek, informatiehuis en ontmoetingsplek. Uw venster op Brussel. Laat u inspireren door boeken, verhalen en ontmoetingen op maat van de hoofdstad. Kom meer te weten over wonen, werken, studeren, leven en beleven in Brussel. Ontdek het rijke culturele aanbod en proef van de ontspanningsmogelijkheden. Krijg meer zin in Brussel Muntpunt Munt 6, 1000 Brussel Muntpunt is een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 30 Portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de virtuele toegangspoort tot Brussel. Met duidelijke thema s en in drie talen. Met ruim twee miljoen unieke bezoekers in 2010 is dit initiatief van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel een belangrijke bron van informatie voor de Brusselse burger, de bedrijfsleider, de Belgische of de buitenlandse toerist.

33 Brussel Info Plein Het Brussel Info Plein (BIP) is het startpunt voor al uw vragen over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het hele jaar geniet u bovendien van tijdelijke tentoonstellingen in de Lokettenzaal of van een van de activiteiten die het BIP organiseert: de beruchte Museum Night Fever, de Beau-Beau markt, het Irisfeest, Nocturnes van de Brusselse Musea... Het BIP herbergt ook een dienst voor toerisme (www.visitbrussels.be). U vindt er een plan van Brussel, kunt er een hotel reserveren of een fiets huren en ontdekt er culinaire specialiteiten. Daarnaast krijgt u er informatie over tentoonstellingen, concerten en evenementen Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel De overheid Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat sinds Het heeft dezelfde gewestelijke bevoegdheden als het Vlaams en het Waals Gewest: ruimtelijke ordening, milieu, economie, vervoer, energie Welkom in Brussel 31

34 Daarbovenop heeft het nog enkele extra bevoegdheden zoals brand bestrijding, dringende medische hulp, taxi s, ophalen en verwerken van afval Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel Materies zoals cultuur, onderwijs, welzijn, sport zijn bevoegdheden van de gemeenschappen. Ze worden in Brussel op-genomen door drie gemeenschapscommissies: de Franse Gemeenschapscommissie (Commission Communautaire Française of COCOF), de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Die laatste regelt bevoegdheden die gemeenschappelijk zijn voor de twee gemeenschappen, zoals gezondheidsbeleid en bijstand aan personen. 32

35 VGC 1. Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel 2. Franse Gemeenschapscommissie (Commission Communautaire Française, COCOF) Paleizenstraat 42, 1030 Schaarbeek 3. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) Louizalaan 183, 1050 Elsene Welkom in Brussel 33

36 De negentien gemeenten staan met een uitgebreid aanbod aan diensten het dichtst bij de bevolking. Inwoners wenden zich tot hun gemeente voor allerlei administratieve zaken. Waar nodig heeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie een plaatsvervangend lokaal beleid ontwikkeld. (klik bij Over het Gewest op De gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ) Anderlecht Raadsplein 1, 1070 Anderlecht Brussel-Stad via de contactgegevens op de website Anspachlaan 6, 1000 Brussel Elsene Elsensesteenweg 168, 1050 Elsene

37 Etterbeek Oudergemlaan , 1040 Etterbeek Evere Servaas Hoedemaekersplein 10, 1140 Evere Ganshoren Keizer Karellaan 140, 1083 Ganshoren Jette Wemmelsesteenweg 100, 1090 Jette Welkom in Brussel 35

38 Koekelberg Henri Vanhuffelplein 6, 1081 Koekelberg Oudergem Emile Idiersstraat 12-14, 1160 Oudergem Schaarbeek via het contactformulier op de website Colignonplein, 1030 Schaarbeek Sint-Agatha-Berchem Koning Albertlaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem 36

39 Sint-Gillis Maurice Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis Sint-Jans-Molenbeek Graaf van Vlaanderenstraat 20, 1080 Sint-Jans-Molenbeek Sint-Joost-ten-Node Sterrenkundelaan 12-13, 1210 Sint-Joost-ten-Node Sint-Lambrechts-Woluwe Paul Hymanslaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe Welkom in Brussel 37

40 Sint-Pieters-Woluwe via de contactgegevens op de website Charles Thielemanslaan 93, 1150 Sint-Pieters-Woluwe Ukkel via de contactgegevens op de website Jean Vander Elstplein 29, 1180 Ukkel Vorst Pastoorstraat 2, 1190 Vorst Watermaal-Bosvoorde Antoine Gilsonplein 1, 1170 Watermaal-Bosvoorde 38

41 Kaarten Brussel op kaart Het stratenplan De toeristische kaart Welkom in Brussel 39

42 Vanuit het buitenland in Brussel 40 Brussels onthaalbureau - bon Buitenlandse roots en nieuw in Brussel? Het Brussels onthaalbureau, kortweg bon, heet u welkom. Via het inburgeringsprogramma krijgt uw leven in Brussel een nieuwe start. U leert wat u moet weten om te leven, wonen en werken in de stad. U krijgt een cursus Nederlands en wordt, indien nodig, op weg geholpen bij het zoeken naar een opleiding of werk. Een trajectbegeleider begeleidt u individueel en op maat. Woont u al langer in Brussel, maar bent u net als één van uw ouders geboren in het buitenland? Ook dan kunt u bij bon terecht Toekomststraat 35, 1080 Sint-Jans-Molenbeek Verbindingsbureau Brussel-Europa Als hoofdstad van Europa vestigt Brussel heel wat Europese en internationale instellingen. De stad telt dus veel expats: mensen

43 die vanuit het buitenland in Brussel komen wonen om er te werken. Het Verbindingsbureau Brussel-Europa (VBBE) verwelkomt de expats en adviseert hen bij praktische en administratieve vragen en problemen. Via debatten, informatiecampagnes en vormingen wil het VBBE de Brusselaars bewust maken van de rol van Brussel als Europese hoofdstad Oudergemlaan 63, 1040 Etterbeek Welkom in Brussel 41

44 Studenten Op zoek naar een opleiding, een kot, een feestje, een café? Br(ik regelt het voor u. Br(ik helpt de Brusselse studenten met alles wat ze nodig hebben: een goed en betaalbaar kot, een fiets, plekken om uit te gaan, een sportkaart Br(ik heeft niet alleen het grootste kotenbestand in Brussel, maar vooral ook het enige waarvan de kwaliteit gegarandeerd is. De organisatie verhuurt zelf bijna vijfhonderd studentenkamers in het centrum van Brussel. Ze beschikt over een onlinedatabank met meer dan vier duizend koten in de hele stad. Het Infopunt helpt huurders en verhuurders verder met informatie of bemiddeling Bloemenstraat 32, 1000 Brussel Ook op vindt u heel wat informatie en handige links over het hoger onderwijs in Brussel. 42

45 (Vlaamse Infolijn) In de andere hoofdstukken van deze gids vindt u meer tips voor uw (studenten) leven in de stad. Alles over de Brusselse media (hoofdstuk 2), praktische informatie over wonen (hoofdstuk 3), het vrijetijdsaanbod in de stad (hoofdstuk 4), waar u een dokter of tandarts vindt (hoofdstuk 5), welke extra opleidingen er zijn (hoofdstuk 6), waar u terechtkunt als u een job zoekt (hoofdstuk 7) en nog veel meer. Ouderen Brussels Ouderenplatform Het Brussels Ouderenplatform (BOp) is er voor elke actieve en maatschappelijk betrokken hedendaagse oudere. U kunt er terecht voor cursussen, voordrachten en lessenreeksen zoals computercursussen, universitaire leergangen, talen Het BOp neemt u mee naar de meest spraakmakende tentoonstellingen en theater-, muziek-, filmen videovoorstellingen van het moment. Wilt u uw conditie op peil houden? Maak uw keuze uit een van de sportcursussen van het Brussels Ouderenplatform. Welkom in Brussel 43

46 Iets rustiger maar even genietbaar zijn de wandelingen die het centrum voor u uitstippelt: in de stad of midden in de natuur. Zoekt u het liever iets verder van huis, kies dan uw reis of vakantie uit een breed aanbod speciaal samengesteld voor vijfenvijftigplussers. De buurtconciërge zorgt voor het in stand houden van het wooncomfort en de veiligheid van Brusselse bejaarden. U kunt op uw buurtconciërge rekenen als klusjesman en vertrouwenspersoon. Daarnaast biedt het BOp ook een programma voor seniorenclubs, dienstencentra en rusthuizen. Infopunt Wegwijs Het Infopunt Wegwijs maakt deel uit van het BOp en helpt elke Brusselse vijfenvijftigplusser die op zoek is naar informatie, ondersteuning of advies. Hebt u een vraag over uw pensioen, premies of over wonen? Het Infopunt Wegwijs helpt u gratis. Ofwel krijgt u direct een antwoord, anders verwijst het Infopunt u door naar de juiste organisatie Zaterdagplein 6, 1000 Brussel 44

47 In hoofdstuk 5 Zorg en hulp in Brussel vindt u verschillende diensten en voorzieningen voor ouderen (sociaal vervoer, klusdiensten, Meldpunt Ouderenmis(be)handeling ). Jeugd Het aanbod voor kinderen en jongeren in Brussel is erg uitgebreid. In deze gids vindt u in verschillende hoofdstukken informatie. Hoofdstuk 4 Vrije tijd in Brussel bevat een onderdeel voor de jeugd met onder meer handige informatiegidsen voor kinderen en jongeren. In hoofdstuk 5 Zorg en hulp in Brussel leest u alles over opvoedingstips en kinderopvang of vindt u specifieke juridische hulp voor jongeren. Voor informatie over scholen, inschrijvingen, cursussen en het vormingsaanbod kunt u terecht in hoofdstuk 6 Leren in Brussel. Welkom in Brussel Welkom in Brussel 45

48 HOOFDSTUK 2

49 Brussel in het nieuws en op het net

50 In de krant Brussel Deze Week Lees de stadskrant Brussel Deze Week voor al het Brusselse politieke, maatschappelijke, economische, sociale en culturele nieuws. Wie in Brussel woont en zich abonneert, krijgt deze krant elke donderdag gratis in de bus. Of u haalt de krant gewoon uit een van de vele displays in de stad: in de metrostations, aan de Beursschouwburg... Bij de krant zit het drietalige AGENDA magazine waarin u snel terugvindt wat er in Brussel te beleven valt (zie hoofdstuk 4 Vrije tijd in Brussel )

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

infobrochure dé vrijetijdspas voor brussel

infobrochure dé vrijetijdspas voor brussel infobrochure dé vrijetijdspas voor brussel 3 Paspartoe in het kort Spaar punten bij tal van vrijetijdsactiviteiten. Registreer je online op www.paspartoebrussel.be om je puntensaldo te checken. Dat kan

Nadere informatie

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg Félix Vande Sandestraat 15 1081 Koekelberg sportaanbod vgc-sporthal koekelberg seizoen 14-15 inhoudsopgave 5 jeugd 11 volwassenen 16 17 18 50+ en personen met een beperking sportclubs in vgc-sporthal koekelberg

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

Informatie en advies

Informatie en advies Waar vind ik informatie en nuttige diensten? DEELNEMEN AAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL LEVEN In Wallonië en Brussel bieden vele verenigingen je niet alleen individuele diensten aan (zoals begeleiding en sociaal-medisch-psychologische

Nadere informatie

e-mail: info@paspartoebrussel.be tel: 02 278 11 11 website: www.paspartoebrussel.be Facebook: Paspartoe Brussel PASPARTOEBRUSSEL.

e-mail: info@paspartoebrussel.be tel: 02 278 11 11 website: www.paspartoebrussel.be Facebook: Paspartoe Brussel PASPARTOEBRUSSEL. Meer informatie Muntpunt Munt 6 1000 Brussel ma-vrij: 10u-20u / za: 10u-18u Vlaamse Gemeenschapscommissie Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel ma-vrij: 9u-16u e-mail: info@paspartoebrussel.be tel: 02 278

Nadere informatie

TIPS VOOR DE VRIJE TIJD. Hoe en waar activiteiten zoeken voor kinderen en jongeren in Brussel?

TIPS VOOR DE VRIJE TIJD. Hoe en waar activiteiten zoeken voor kinderen en jongeren in Brussel? TIPS VOOR DE VRIJE TIJD Hoe en waar activiteiten zoeken voor kinderen en jongeren in Brussel? 1 INHOUDSOPGAVE Vóór je je zoektocht start... 3 Zoeken naar vrije tijdsactiviteiten... 3 Activiteiten doorheen

Nadere informatie

infobrochure dé vrijetijdspas voor brussel

infobrochure dé vrijetijdspas voor brussel infobrochure dé vrijetijdspas voor brussel 3 Paspartoe in het kort Spaar punten bij tal van vrijetijdsactiviteiten. Registreer je online op www.paspartoebrussel.be om je puntensaldo te checken. Dat kan

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

atelier néerlandais Creatief ondernemen in het hart van Parijs L entrepreneuriat créatif au cœur de Paris

atelier néerlandais Creatief ondernemen in het hart van Parijs L entrepreneuriat créatif au cœur de Paris atelier néerlandais Creatief ondernemen in het hart van Parijs L entrepreneuriat créatif au cœur de Paris Aan zijn mobiele werkbank legt Frans Veurink de laatste hand aan zijn ontwerpen voor Franse opticiens.

Nadere informatie

Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met:

Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met: Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met: Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Oriëntatiegids

Nadere informatie

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels Activiteitenverslag Inleiding 2014 werd in het kader van de regionalisering van het toerisme als een scharnierjaar aangekondigd. Het is ook een jaar van consolidatie geweest voor het toerisme in Brussel.

Nadere informatie

www.visitbrussels.be/weekend

www.visitbrussels.be/weekend PERSDOSSIER www.visitbrussels.be/weekend Een toeristische belevenis in het hartje van elke wijk! Tijdens het weekend van 24 en 25 maart Wat gebeurt er? Het is feest in een tiental wijken van Brussel Hoofdstad!

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

genieten zonder limieten

genieten zonder limieten genieten zonder limieten Vrije tijd voor kinderen en jongeren met een beperking. Hoe zit het in Brussel? v.u.: Groep INTRO Brussel VZW Met dank aan: VGC In samenwerking met: Jeugdcentrum Aximax, Gehandicapten

Nadere informatie

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Versie n : 1 Laatste update: 17-03-2010 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Vanwaar komt de steun voor de deelname aan sociale,

Nadere informatie

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen?

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? 1. En métro / Met de metro 2. En tramway / Met de tram

Nadere informatie

OPLEIDING TOT COMPOSTMEESTER IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OPLEIDING TOT COMPOSTMEESTER IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OPLEIDING TOT COMPOSTMEESTER IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST maart - oktober 2012 Leefmilieu Brussel - BIM De overheidsdienst voor milieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest HET AFVALBELEID IN

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Cursussen Frans. Juni, Juli, Augustus 2013. www.institutfrancais.nl PAYS-BAS MAISON DESCARTES

Cursussen Frans. Juni, Juli, Augustus 2013. www.institutfrancais.nl PAYS-BAS MAISON DESCARTES Cursussen Frans Juni, Juli, Augustus 2013 PAYS-BAS MAISON DESCARTES www.institutfrancais.nl Cursussen juni Algemene cursussen - 5 weken BEGINNERS - HALF 1 24 lesuren - 290/ 265* A1-1 Half 1 Di en Do 18.30-21.00

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

TEAMWERK Op een speelplein sta je er niet alleen voor. Je werkt in een hecht en dynamisch team.

TEAMWERK Op een speelplein sta je er niet alleen voor. Je werkt in een hecht en dynamisch team. HANDEN IN ELKAAR Animatoren, scholen, ouders, partners in de buurt en overheid slaan de handen in elkaar voor een onvergetelijke vakantie voor kinderen en jongeren. TEAMWERK Op een speelplein sta je er

Nadere informatie

Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering.

Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Parlez français à la pause-café. Utilisez 3 phrases en français pendant une réunion. Spreek Nederlands

Nadere informatie

MIJN ZAAK UITBOUWEN Gids over de overheidssteun voor handelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

MIJN ZAAK UITBOUWEN Gids over de overheidssteun voor handelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7. En voor informatie in uw buurt... Sint-Lambrechts-Woluwe Dienst Middenstand : Paul Hymanslaan 2 1200 Brussel. T 02 761 27 12 Sint-Pieters-Woluwe Middenstand : Charles Thielemanslaan 193 1150 Brussel.

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Brussel - Opening op 11 december 2015

Brussel - Opening op 11 december 2015 Brussel - Opening op 11 december 2015 2 ADAM is een museum en een kunstcentrum [5.000 m²] is gewijd aan de kunst en het design van de XX e eeuw en nu bevindt zich vlakbij het Atomium [Trade Mart / Heizelvlakte]

Nadere informatie

leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa

leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa 1. Brussel hoofdstad van ons land en Europa Brussel is de hoofdstad van ons land. De koning woont in Brussel en de regering

Nadere informatie

BRUSSEL gaat ervoor!

BRUSSEL gaat ervoor! BRUSSEL gaat ervoor! Inspiratienamiddag 20 februari 2014 Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Brussel!? Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

1. 与 荷 兰 语 之 家 (Huis van het Nederlands) 一 起 为 您 找 一 个 最 适 合

1. 与 荷 兰 语 之 家 (Huis van het Nederlands) 一 起 为 您 找 一 个 最 适 合 Onthaalbureau Inburgering Antwerpen 安 特 卫 普 市 社 会 融 入 接 待 处 Bent u nieuw in Vlaanderen en wilt u Nederlands leren? wilt u meer weten over het leven in Vlaanderen? zoekt u werk? hebt u andere vragen? Onthaalbureau

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES VOOR DE INDIVIDUELE WONINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES VOOR DE INDIVIDUELE WONINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES VOOR DE INDIVIDUELE WONINGEN Deze algemene voorwaarden betreffen alle energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naast deze voorwaarden gelden de bijzondere

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Persconferentie Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Bijlage 1. Geografische spreiding van de aanvragen Sinds het begin van de activiteit (september 2008) zijn er 160 leningen toegekend die als volgt

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Onderwijsaanbod september december 2014

Onderwijsaanbod september december 2014 Onderwijsaanbod september december 2014 Het aanbod Nederlands voor anderstaligen p. 3 Spaans p. 4 Computer p. 5 Photoshop p. 6 Nederlands voor elke dag: schrijven en lezen p. 7 Rekenen p. 8 Zelfstudie

Nadere informatie

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR BIJLAGE Bijlage nr. 1 Verantwoordingsnota lokaal netwerk voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede 2011 Vlaamse Gemeenschapscommissie opgemaakt op: Verantwoordingsnota van

Nadere informatie

Ouders zijn belangrijk voor ons. Voor en na de activiteiten maken we altijd tijd voor een babbel. Tot binnenkort!

Ouders zijn belangrijk voor ons. Voor en na de activiteiten maken we altijd tijd voor een babbel. Tot binnenkort! Op de speelpleinen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werken gemotiveerde animatoren, scholen en organisaties samen aan een onvergetelijke vakantie voor kinderen en jongeren van 3 tot 14 jaar. Elke dag

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Onderzoek. Stappenplan

Onderzoek. Stappenplan Als het einde van het secundair onderwijs dichtbij komt, moet je weer een belangrijke keuze maken. Ga je verder studeren of zoek je een job. Beide keuzes kosten veel energie en hebben een redelijk grote

Nadere informatie

ANIMATIES VOOR UW KLAS

ANIMATIES VOOR UW KLAS ANIMATIES VOOR UW KLAS VERENIGINGEN 1. APIS BRUOC SELLA Deze vereniging wil de stadsbewoners warm maken voor het milieu en mikt meer bepaald op stadsnatuureducatie. Als lesmateriaal maakt ze daarbij op

Nadere informatie

Wegwijs. in het onderwijs

Wegwijs. in het onderwijs Wegwijs in het onderwijs Dienst onderwijs In deze folder vind je de contactgegevens van alle scholen in Geel en heel wat nuttige informatie over onderwijs in het algemeen. Heb je nog vragen over onderwijs,

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Schooltreinkaart / Campuskaart

Schooltreinkaart / Campuskaart Schooltreinkaart / Campuskaart Bestemming beter NMBS Mobility Schooltreinkaart Dé goedkoopste formule om dagelijks te sporen Kies je voor de Schooltreinkaart dan geniet je van zo maar even 80% korting

Nadere informatie

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014 Collegelidbesluit nr. 20132014-0457 30-04-2014 Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014 Het collegelid,

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Bijlage nr. 1 JAARACTIEPLAN 2015

Bijlage nr. 1 JAARACTIEPLAN 2015 Bijlage nr. 1 JAARACTIEPLAN 2015 Het Punt vzw - steunpunt vrijwilligerswerk Brussel INHOUD VOORWOORD...3 ORGANISATIE MISSIE EN DOELSTELLINGEN...3 1. INFORMATIEVERSTREKKING EN DIENSTVERLENING...4 1.1 HET

Nadere informatie

INTRODUCTION VIP parking voor u en uw gasten Parking VIP pour vous et vos invités Toegang tot de lounge voor 30 personen per sessie Accès au lounge pour 30 invités par session Menu 3-services y compris

Nadere informatie

02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 1 ESPACE PUBLIC MULTIMÉDIA DE LA COMMUNE DE SAINT GILLES

02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 1 ESPACE PUBLIC MULTIMÉDIA DE LA COMMUNE DE SAINT GILLES 02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 1 ESPACE PUBLIC MULTIMÉDIA DE LA COMMUNE DE SAINT GILLES 02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 2 TARIEVEN Vrije ruimte...35 /uur excl. BTW Opleidingsruimte

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie leren na school Ook als je al van school af bent, zijn er mogelijkheden om van alles bij te leren: koken, talen, archeologie, informatica, filosofie, tuinplanten, woningrenovatie, automechanica, bloemschikken

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST INTRO Bijna zeven miljoen boeken, miljarden pagina s, honderden miljarden woorden, beelden en ideeën. Eeuwen van onderzoek en werk om ze te begrijpen,

Nadere informatie

Premium Club. Uw getrouwheidsprogramma. Welkom

Premium Club. Uw getrouwheidsprogramma. Welkom Premium Club Uw getrouwheidsprogramma Welkom K Exclusief voor trouwe Belgacom-klanten Inhoudstafel Premium Club Welkom! Uw voordelen met Premium Club Punten sparen 4 - Basispunten - Bonuspunten Geschenken

Nadere informatie

Deulys presenteert nieuwe website zaterdag 26 november 2011, 03u00

Deulys presenteert nieuwe website zaterdag 26 november 2011, 03u00 Blog Damien Menu Deulys presenteert nieuwe website zaterdag 26 november 2011, 03u00 KOMEN - In Komen werd de nieuwe website van het project Deulys met als thema 'herdenking 14-18' voorgesteld. Na een

Nadere informatie

Van 20/11/2014 t/m 04/01/2015

Van 20/11/2014 t/m 04/01/2015 E X P O 1 1 8 3 O V E R 1 1 4 T A A L 2 1 1 3 Van 20/11/2014 t/m 04/01/2015 De Warande - Warandestraat 42-2300 Turnhout Overal Taal leidt je door de wereld van de Nederlandse taal. Je krijgt een beeld

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Doet je buurt bruisen.

Doet je buurt bruisen. Doet je buurt bruisen. Gratis tool Organiseer op www.planidoo.be Samen. Sneller. Beter. 1 Een event in je straat, dorp, gemeente of stad? Gratis tool Ben je een vat vol wervelende ideeën voor toffe activiteiten

Nadere informatie

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Parcours cyclistes au delà des trois frontières ayant pour thème «Des romains à la pomme». 1. Partners / Partenaires

Nadere informatie

Valeriaan PERSDOSSIER. Brussel. 20, 21 & 22/4/2012 Tour & Taxis ORGANISATIE. valeriaan-brussel.be

Valeriaan PERSDOSSIER. Brussel. 20, 21 & 22/4/2012 Tour & Taxis ORGANISATIE. valeriaan-brussel.be Valeriaan Brussel 20, 21 & 22/4/2012 Tour & Taxis PERSDOSSIER ORGANISATIE valeriaan-brussel.be Bio, daar ga je voor! Nature & Progrès en Velt nodigen je graag uit voor de tweede editie van de beurs Valeriaan

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION?

WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION? EN JUNE 24, 2011 Investment seminar WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION? On Friday 24th of June, the Kortrijk region organizes an investment seminar and network event for the economic representatives of

Nadere informatie

Lente / Zomer 2015. Cursussen Frans PAYS-BAS AMSTERDAM

Lente / Zomer 2015. Cursussen Frans PAYS-BAS AMSTERDAM Lente / Zomer 2015 Cursussen Frans PAYS-BAS AMSTERDAM LENTECURSUSSEN Deze algemene cursussen van 24 uur komen overeen met de helft van een niveau. U werkt zowel aan lees- en luistervaardigheid als aan

Nadere informatie

Tips om zelf het luisteren te verbeteren

Tips om zelf het luisteren te verbeteren Tips om zelf het luisteren te verbeteren Naast het leren van woorden is het belangrijk om zo veel mogelijk te oefenen met luisteren. Daarbij gaat het om verstavaardigheid en om begrijpend luisteren. Verstavaardigheid

Nadere informatie

OdenneBoom Design Christmas tree

OdenneBoom Design Christmas tree OdenneBoom Design Christmas tree A DESIGN CHRISTMAS TREE? w w w. s t u d i o b o o n. b e Deze producten zijn eigendom van StudioBoon. En zijn auteursrechtelijk geregistreerd. Ces produits sont la propriété

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be In alle comfort thuis wonen CARE - voor mantelzorgers & zorgbehoevenden... die genieten van hun moment Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be City Care Plus is een eigentijdse, onafhankelijke organisatie

Nadere informatie

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT is een toeristische dienst voor jongeren. De organisatie maakt drukwerk, houdt een infobalie open in Brussel, en runt een website. USE-IT is niet-commercieel en werkt zonder

Nadere informatie

bureau Activiteiten bemiddeling Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk tuinieren dames kunst uit ho

bureau Activiteiten bemiddeling Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk korte vakantie ActieFdAnsje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen uit eten of thuis dagtocht ka Leggen museum genieten terras

Nadere informatie

brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot

brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot Nummer 1, april 2014 brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot Speciale EduSpot editie In dit nummer Nieuw Eduspot team Bekijk onze EduSpot film Website Eduspotter Bestel EduSpot brochures en affiches

Nadere informatie

Vrijetijdsbesteding en -behoeften van Brusselse jeugd met een handicap. Roeland Janssen Joris Van Puyenbroeck Dirk Smits

Vrijetijdsbesteding en -behoeften van Brusselse jeugd met een handicap. Roeland Janssen Joris Van Puyenbroeck Dirk Smits Vrijetijdsbesteding en -behoeften van Brusselse jeugd met een handicap Roeland Janssen Joris Van Puyenbroeck Dirk Smits Doelgroep Kinderen met een functiebeperking (6-12 jaar) en hun ouders Nederlandstalig

Nadere informatie

Doorstromingen van de jongeren School Actief leven in Brussel Poging om een definitie te geven van de sleutelindicatoren

Doorstromingen van de jongeren School Actief leven in Brussel Poging om een definitie te geven van de sleutelindicatoren Doorstromingen van de jongeren School Actief leven in Brussel Poging om een definitie te geven van de sleutelindicatoren Samenstellingsseminarie 13 november 212 Donat Carlier en Jean-Yves Donnay - CCFEE

Nadere informatie

Werkbezoek aan Muntpunt. Brussel, zaterdag 14 december

Werkbezoek aan Muntpunt. Brussel, zaterdag 14 december Werkbezoek aan Muntpunt Brussel, zaterdag 14 december We hebben afgesproken aan de uitgang van het centraal station waar we opgewacht worden door Eric Nobels, Mechelaar maar ook gids van Brukselbinnenstebuiten

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

MENTS. New York. Door de ogen van Lady Liberty

MENTS. New York. Door de ogen van Lady Liberty M & MORE MENTS New York Door de ogen van Lady Liberty Groepsreis van 19 tot 24 augustus Nederlandstalige begeleiding vanuit Brussel Aanvullende Nederlandstalige gidsen ter plaatse M & MENTS MORE PROGRAMMA

Nadere informatie

INBEGREPEN. VOORBEELD! Ik gebruik een auto gedurende 4 uur WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER?

INBEGREPEN. VOORBEELD! Ik gebruik een auto gedurende 4 uur WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? www.cambio.be CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? WAT KOST HET JOU? Met cambio reserveer je je auto naar keuze, op het moment dat je hem nodig hebt. Het comfort van een eigen wagen, zonder de bijhorende kopzorgen

Nadere informatie

Droits fondamentaux. inburgering opleiding. oriëntatie. traject gratis. taal. Onthaal van nieuwkomers

Droits fondamentaux. inburgering opleiding. oriëntatie. traject gratis. taal. Onthaal van nieuwkomers Droits fondamentaux oriëntatie traject gratis taal inburgering opleiding Onthaal van nieuwkomers 21 Zich inburgeren, wat betekent dat? Er wordt veel gesproken over inburgering of integratie van migranten.

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

Défi Trajets Courts. Korte Ritten Contract

Défi Trajets Courts. Korte Ritten Contract Défi Trajets Courts Evénement de clôture : 2 décembre @ De Markten --- Korte Ritten Contract Afsluitevenement 2 december @ De Markten Programma woord van de Ministers P. Smet en E. Huytebroeck korte Ritten

Nadere informatie

20/04/2015 2. Conférence de presse Persconferentie

20/04/2015 2. Conférence de presse Persconferentie 20/04/2015 2 Conférence de presse Persconferentie 29 juin 2015 La Ville change pour tous les Bruxellois 29 juni 2015 De Stad verandert voor alle Brusselaars Mise en place de la zone piétonne et du plan

Nadere informatie

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen!

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! RiQQ CURSUSSEN 2013-2014 Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! Genoeg uitgerust in de vakantie en weer zin om lekker bezig te zijn met zingen toneelspelen of tekenen? Schrijf je nu in voor een cursus van Cultuurbedrijf

Nadere informatie

Leerkrant. volwassenen. Cursussen voor. Meer info over de cursussen die je bij Basiseducatie LiMiNo kan volgen: ontdek het in deze Leerkrant!!!

Leerkrant. volwassenen. Cursussen voor. Meer info over de cursussen die je bij Basiseducatie LiMiNo kan volgen: ontdek het in deze Leerkrant!!! Cursusaanbod 2015 2016: Beter leren lezen en schrijven Vlotter leren rekenen Cursussen algemene vorming Basiscursussen computer Nederlandse taallessen Engels en Frans voor beginners Leerkrant Met plezier

Nadere informatie

HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN. Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07

HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN. Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07 HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07 INHOUD 1. De Lijn 2. MIVB 3. NMBS 4. Taxistop 5. Blue Mobility 6. Andere initiatieven VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken)

ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.be Deze voorziening maakt deel

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale

BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale Rotterdam, december 2008 Beste kinderen, ouders & verzorgers, Voor jullie ligt het BSO-cursusprogramma van het 1 e kwartaal van 2009. Dit cursuspakket

Nadere informatie

Reizen 6 7 32 33 58 59 84 85. Wonen 8 9 34 35 60 61 86 87. Koken & genieten 10 11 36 37 62 63 88 89. Cultuur & vermaak 12 13 38 39 64 65 90 91

Reizen 6 7 32 33 58 59 84 85. Wonen 8 9 34 35 60 61 86 87. Koken & genieten 10 11 36 37 62 63 88 89. Cultuur & vermaak 12 13 38 39 64 65 90 91 inhoud lente zomer herfst winter Reizen 6 7 32 33 58 59 84 85 Wonen 8 9 34 35 60 61 86 87 Koken & genieten 10 11 36 37 62 63 88 89 Cultuur & vermaak 12 13 38 39 64 65 90 91 Mode & schoonheid 14 15 40 41

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Un siècle de peinture belge. peinture belge. rencontre de deux collections. rencontre de deux collections

Un siècle de peinture belge. peinture belge. rencontre de deux collections. rencontre de deux collections Un siècle de peinture belge Un siècle de peinture belge rencontre de deux collections rencontre de deux collections Le BAL et la collection Belfius s associent pour présenter au Musée des Beaux-Arts de

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-25-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-25- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-25- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN KRIS PEETERS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN,

Nadere informatie