Stadsmus. Thuis in Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsmus. Thuis in Brussel"

Transcriptie

1 Stadsmus Thuis in Brussel

2

3 Stadsmus NL Een stadsmus weet waar ze moet zijn en kent overal de beste plekjes. In de grootstad voelt de stadsmus zich helemaal thuis. En dat is precies wat de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) met dit boekje wil: u wegwijs maken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en u thuisbrengen in de hoofdstad. Deze nieuwe gids is uw GPS voor Brussel. Hij zit boordevol praktische informatie en zet de belangrijkste initiatieven van de VGC, per thema, netjes op een rij. Die VGC-projecten en -initiatieven kregen bovendien een keurmerk, zodat u ze gemakkelijk herkent. U kunt deze gids ook online raadplegen via uw computer of smartphone. Surf naar publicaties. Volg de Stadsmus en ontdek een heel nieuwe wereld. Veel plezier met Brussel en vooral welkom in onze hoofdstad! 1 Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

4 Inhoudsopgave NL Voorwoord 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 24 Hoofdstuk 1: welkom in Brussel 26 Onthaal 28 Vlaamse Gemeenschapscommissie 28 Tweeëntwintig gemeenschapscentra 29 Muntpunt 30 Portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 30 Brussel Info Plein 31 De overheid 31 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 32 Drie gemeenschapscommissies 32 Negentien gemeenten 34 Kaarten 39 Vanuit het buitenland in Brussel 40 Brussels onthaalbureau - bon 40 Verbindingsbureau Brussel-Europa 40 Studenten 42 Op zoek naar een opleiding, een kot, een feestje, een café? 42 Br(ik Ouderen 43 Brussels Ouderenplatform 43 Infopunt Wegwijs 44 Jeugd 45 2

5 Hoofdstuk 2: Brussel in het nieuws en op het net 46 In de krant 48 Brussel Deze Week 48 Op de radio 49 FM Brussel 49 Op tv 50 tvbrussel 50 Online Hoofdstuk 3: wonen in Brussel 52 Wonen 54 Wonen in Brussel 54 Woontours: de Brusselse wijken van dichtbij 55 WoonInformatieCentrum 56 Kaarten 57 Mobiliteit 58 Per tram, bus, metro 58 Alles over Mobiel Brussel 58 Met de trein 59 Fietsen 60 Autodelen 60 Energie en water 61 Infor GasElek 61 Sibelga 62 Vivaqua 62 Afvalophaling 63 Net Brussel 63 Televisie, telefonie en internetconnectie 63 3

6 Leefmilieu 64 Stadswinkel 64 Leefmilieu Brussel 64 Bral 65 Winkelen 68 Hoofdstuk 4: vrije tijd in Brussel 70 Agenda s 72 Muntpunt Agenda 73 Huisbladen gemeenschapscentra 74 Culturele Gids 74 Goesting 75 Tweeëntwintig gemeenschapscentra 75 Cursussen en vormingen 76 Korting 76 Paspartoe 76 Arsène Bibliotheken 78 BruNO 78 Muntpunt 78 Musea 79 Brusselse Museumraad 79 Erfgoed 80 Erfgoedcel Brussel 80 Toerisme 80 Visit.brussels 80 Greeter 81 Amateurkunsten 81 Zinnema 81 Vrijwilligerswerk 82 Het Punt 82 4

7 Verenigingen 84 Tweeëntwintig gemeenschapscentra 84 Brussels Ouderenplatform / Zinnema 84 Brussels Platform van het Minderhedenforum 84 Sport 85 Sportdienst 85 Sportgids 86 Stadskriebels: een sportfeest in hartje Brussel 87 Jeugd 88 Brusselbazaar.be, dé site voor de Brusselse jeugd 88 Vakantiegids 88 Speelpleinen 89 Jeugdcentrum Aximax 90 Jongereninformatiepunten 91 Jeugddienst 91 Uit eten en drinken 92 Hoofdstuk 5: zorg en hulp in Brussel 94 Opgroeien in Brussel 96 Consultatiebureaus 96 Kinderopvang 96 Ontmoeting en opvoeding 97 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 98 Vind een dokter, een tandarts of een zorgorganisatie 98 Zorgzoeker 98 Sociale Kaart en Brussels Zakboekje 99 Sociale hulp 100 CAW Brussel 100 Ouderen 102 Brussels Ouderenplatform 102 Infopunt Wegwijs 102 Lokaal dienstencentrum 102 5

8 Klusdienst 103 Vzw Home-Info 104 Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling 104 Sociaal vervoer Brussel 105 Juridische hulp 106 Justitiehuis 106 Bureau Juridische Bijstand 106 Wetswinkel 107 Advocaten 108 Brussels aanmeldings punt voor personen met een handicap, BrAP 109 BrAP 109 Hoofdstuk 6: leren in Brussel 110 Basis- en secundair onderwijs Scholengids 112 Leren en werken 114 VGC-scholen 114 Inschrijven 116 Schooltoelagen 116 Hulp en begeleiding 117 Hoger onderwijs 118 Volwassenenonderwijs 119 Centrum voor Basiseducatie 119 Brusselleer 119 Centra voor Volwassenenonderwijs 120 Tweedekansonderwijs 120 Deeltijds kunstonderwijs 122 Opleiding naar werk 123 Vormingsaanbod 123 Cursusaanbod 22 gemeenschapscentra 123 Vormingplus Citizenne 123 6

9 Talen leren 124 Nederlands leren 124 Huis van het Nederlands 124 Taalgarage 125 Nederlands oefenen 125 Conversatietafels 125 Patati Patata 126 Andere talen 127 CVO s 127 Inburgering 127 Leerwinkel 128 Opleidingscheques en andere financiële voordelen 129 Hoofdstuk 7: werken in Brussel 130 Actiris 132 Werkwinkels 133 Schakels naar werk en opleidingsbeurs 135 Beroepsopleiding 136 Ondernemerschap 138 Opleidingscheques en andere financiële voordelen 139 Nuttige telefoonnummers 140 Colofon 7

10 Stadsmus FR Le moineau des villes (stadsmus en néerlandais) sait toujours où aller et connaît les meilleurs endroits où qu il se trouve. Dans la grande ville, il est tout à fait dans son élément. C est précisément le résultat que vise la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) au travers de cette brochure : vous faire connaître la Région de Bruxelles- Capitale et veiller à ce que vous vous y intégriez au mieux. Ce nouveau guide est véritablement votre GPS pour Bruxelles. Il regorge d informations pratiques et propose un inventaire structuré, classé par thème, des principales initiatives de la VGC. En outre, un label spécifique a été attribué à ces projets et initiatives, afin que vous les reconnaissiez facilement. Même si vous ne maîtrisez pas encore très bien le néerlandais, vous trouverez rapidement vos marques dans cette brochure. 8

11 Vous pouvez également consulter ce guide en ligne via votre smartphone ou ordinateur. Visitez Suivez notre guide Stadsmus et découvrez un monde entièrement nouveau. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre capitale et espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir à la découvrir. Le Collège de la Vlaamse Gemeenschapscommissie 9

12 Tables des matières FR Préface 8 Table des matières 10 Introduction 24 Chapitre 1: bienvenue à Bruxelles 26 Accueil 28 Vlaamse Gemeenschapscommissie 28 Vingt-deux centres communautaires 29 Muntpunt 30 Portail de la Région de Bruxelles-Capitale 31 Bruxelles Info Place 31 Les autorités 32 Région de Bruxelles-Capitale 32 Trois commissions communautaires 32 Dix-neuf communes 34 Cartes 39 À Bruxelles au départ de l étranger 40 Brussels onthaalbureau - bon 40 Europe.Brussels Liaison office 40 Étudiants 42 À la recherche d une formation, d un kot, d une soirée, d un café, etc.? 42 Br(ik Seniors 43 Brussels Ouderenplatform 43 Infopunt Wegwijs 44 Jeunesse 45 10

13 Chapitre 2: Bruxelles dans les médias et sur internet 46 Les journaux 48 Brussel Deze Week 48 La radio 49 FM Brussel 49 La télévision 50 tvbrussel 50 Internet Chapitre 3: habiter à Bruxelles 52 Habiter 54 Wonen in Brussel 54 Woontours 55 Centre d Information du Logement 56 Cartes 57 Mobilité 58 En tram, en bus, en métro 58 Tout sur Bruxelles Mobilité 58 En train 59 À vélo 60 Le co-voiturage 60 Énergie et eau 61 Infor GasElek 61 Sibelga 62 Vivaqua 62 Collecte des déchets 63 Bruxelles-Propreté 63 11

14 Télévision, téléphone et connexion internet 63 Environnement 64 Le Centre Urbain 64 Bruxelles Environnement 64 Bral 65 Shopping 68 Chapitre 4: temps libre à Bruxelles 70 Agendas 72 Muntpunt Agenda 73 Journaux des centres communautaires 74 Guide culturel de Bruxelles 74 Goesting 75 Vingt-deux centres communautaires 75 Cours et formations 76 Réduction 76 Paspartoe 76 Arsène Bibliothèques 78 BruNO 78 Muntpunt 78 Musées 79 Conseil bruxellois des Musées 79 Patrimoine 80 Tourisme 80 Visit.brussels 80 Greeter 81 Art amateur 81 Zinnema 81 12

15 Bénévolat 82 Het Punt 82 Associations 84 Vingt-deux centres communautaires 84 Brussels Ouderenplatform / Zinnema 84 Brussels Platform van het Minderhedenforum 84 Sport 85 Sportdienst 85 Sportgids 86 Stadskriebels 87 Jeunesse 88 Brusselbazaar.be, le site pour la jeunesse à Bruxelles 88 Vakantiegids 88 Plaines de jeux 89 Aximax 90 Points information jeunesse 91 Jeugddienst 91 Manger et boire à Bruxelles 92 Chapitre 5: soins et aide à Bruxelles 94 Grandir à Bruxelles 96 Bureaux de consultation 96 Accueil de la petite enfance 96 Rencontre et éducation 97 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 98 Trouver un médecin, un dentiste ou une organisation 98 Zorgzoeker 98 Sociale Kaart en Brussels Zakboekje 99 Aide sociale 100 CAW Brussel

16 Seniors 102 Brussels Ouderenplatform 102 Infopunt Wegwijs 102 Centres de services locaux 102 Service des petits travaux 103 Asbl Home-Info 104 Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling 104 Transports sociaux 105 Aide juridique 106 Maison de justice 106 Bureau d aide Juridique 106 Wetswinkel 107 Avocats 108 Brussels aanmeldingspunt voor personen met een handicap, BrAP (Aide aux personnes handicapées pour trouver l offre de soins adéquate) 109 BrAP 109 Chapitre 6: apprendre à Bruxelles 110 Enseignement primaire et secondaire Scholengids 112 Apprendre et travailler 114 Écoles de la VGC 114 S inscrire 116 Allocations scolaires 116 Aide et accompagnement 117 Enseignement supérieur 118 Enseignement pour adultes 119 Centrum voor Basiseducatie 119 Brusselleer

17 Centres d enseignement pour adultes (CVO s) 120 Enseignement de la seconde chance 120 Enseignement artistique à temps partiel 122 De la formation au travail 123 Offre en matière de formation 123 Offre des vingt-deux centres communautaires 123 Vormingplus Citizenne 123 Apprendre les langues 124 Apprendre le néerlandais 124 Huis van het Nederlands 124 Taalgarage 125 Pratiquer le néerlandais 125 Tables de conversation 125 Patati Patata 126 Autres langues 127 CVO s 127 Intégration 127 Leerwinkel 128 Chèques formation et autres avantages financiers 129 Chapitre 7: travailler à Bruxelles 130 Actiris 132 Werkwinkels (Boutiques de l emploi) 133 Guides de l emploi et bourse de la formation 135 Formation professionnelle 136 Entrepreneuriat 138 Chèques formation et autres avantages financiers 139 Numéros de téléphone utiles 140 Colophon 15

18 Stadsmus ENG A stadsmus or city sparrow knows her way around and can always find the best spots. The stadsmus feels perfectly at home in the big city. And that is exactly what the Vlaamse Gemeenschaps commissie (the VGC or Flemish Community Commission) aims to do with this booklet: help you to find your way in the Brussels Capital Region and make you feel at home in the capital. This new guide is your GPS for Brussels. It is packed with practical information and presents a clear overview of the major initiatives of the VGC, organised per subject. What s more, these VGC projects and initiatives have been given a special symbol so that they are easy to identify. And even if your Dutch isn t quite up to speed, you ll easily find your way in this brochure. 16

19 You can also consult this guide online with computer or smartphone. Visit Follow the Stadsmus and discover a whole new world. Enjoy your time in Brussels, and above all, welcome to our capital! The Board of the Flemisch Community Commission 17

20 Contents ENG Foreword 16 Contents 18 Introduction 24 Chapter 1: welcome to Brussels 26 Reception 28 Vlaamse Gemeenschapscommissie 28 Twenty-two community centres 29 Muntpunt 30 Portal site of the Brussels Capital Region 31 Brussel Info Plein 31 The government 32 Brussels Capital Region 32 Three community commissions 32 Nineteen communes 34 Maps 39 Moving to Brussels from abroad 40 Brussels onthaalbureau - bon 40 Europe.Brussels Liason Office 40 Students 42 Are you looking for a class, student housing, a party, a café? 42 Br(ik Senior citizens 43 Brussels Ouderenplatform 43 Infopunt Wegwijs 44 Youth 45 18

21 Chapter 2: Brussels in the news and on the web 46 In the newspaper 48 Brussel Deze Week 48 On the radio 49 FM Brussel 49 On tv 50 tvbrussel 50 Online Chapter 3: living in Brussels 52 Living 54 Wonen in Brussel 54 Woontours 55 WoonInformatieCentrum 56 Maps 57 Mobility 58 By tram, bus, metro 58 Mobiel Brussel 58 By train 59 Cycling 60 Car share 60 Energy and water 61 Infor GasElek 61 Sibelga 62 Vivaqua 62 Rubbish collection 63 Net Brussel 63 Television, telephony, and internet connection 63 Environment 64 19

22 Stadswinkel 64 Leefmilieu Brussel 64 Bral 65 Shopping 68 Chapter 4: leisure in Brussels 70 Agendas 72 Muntpunt Agenda 73 Community centres newsletters 74 Culturele gids 74 Goesting 75 Twenty-two community centres 75 Courses and training 76 Discount 76 Paspartoe 76 Arsène Libraries 78 BruNO 78 Muntpunt 78 Museums 79 Brusselse Museumraad 79 Heritage 80 Tourism 80 Visit.brussels 80 Greeter 81 Amateur arts 81 Zinnema 81 Volunteering 82 Het Punt 82 Clubs 84 Twenty-two community centres 84 Brussels Ouderenplatform / Zinnema 84 20

23 Brussels Platform van het Minderhedenforum 84 Sport 85 Sportdienst 85 Sportgids 86 Stadskriebels 87 Youth 88 Brusselbazaar.be, website for the youth in Brussels 88 Vakantiegids 88 Playgrounds 89 Aximax 90 Youth information centres 91 Jeugddienst 91 Where to drink and eat 92 Chapter 5: care and help in Brussels 94 Growing up in Brussels 96 Consultation bureaus 96 Childcare 96 Encounter and education 97 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 98 Find a doctor, a dentist or an organisation 98 Zorgzoeker 98 Sociale kaart en Brussels Zakboekje 99 Social assistance 100 CAW Brussel 100 Senior citizens 102 Brussels Ouderenplatform 102 Infopunt Wegwijs 102 Local service centre 102 Handyman service 103 Non-profit association Home-Info 104 Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling 104 Social transport

24 Legal assistance 106 Justitiehuis 106 Bureau voor Juridische Bijstand 106 Wetswinkel 107 Lawyers 108 Brussels aanmeldingspunt voor personen met een handicap, BrAP (Brussels hotline for disabled persons) 109 BrAP 109 Chapter 6: learning in Brussels 110 Primary and secondary education Scholengids 112 Working students 114 VGC-schools 114 Registration 116 School stipends 116 Help and guidance 117 Higher education 118 Continuing education 119 Centrum voor Basiseducatie 119 Brusselleer 119 Centres for Adult Education (CVOs) 120 Remedial education 120 Part-time arts education 122 Job training 123 Training options 123 Twenty-two community centres 123 Vormingplus Citizenne

25 Learning languages 124 Learning Dutch 124 Huis van het Nederlands 124 Taalgarage 125 Practising Dutch 125 Conversation tables 125 Patati Patata 126 Other languages 127 CVOs 127 Integration 127 Leerwinkel 128 Education cheques and other financial benefits 129 Chapter 7: working in Brussels 130 Actiris (Brussels Region Public Employment Organisation) 132 Werkwinkels (Job info centres) 133 Employment guides and training fair 135 Vocational training 136 Entrepreneurship 138 Education cheques and other financial benefits 139 Useful telephone numbers 140 Colophon 23

26 De Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel: veelzijdig en boeiend, een kruispunt van culturen, internationaal, hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa, een kleine wereldstad met een rijke geschiedenis en een bruisend kunst- en cultuurleven Niemand zal het tegenspreken. Maar we kunnen er niet omheen: Brussel is ook complex en een vat vol tegenstellingen. Hoe dan ook, voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is die complexiteit zonder meer een troef: Brussel is de stad van de ongekende mogelijkheden. De VGC wil de ambassadeur zijn van deze bruisende stad en van haar inwoners. Ze is er voor alle Brusselaars die geïnteresseerd zijn in het Nederlandstalige circuit, maar ook voor pendelaars, studenten en andere bezoekers. 24 De bevolking van Brussel neemt toe, verjongt en verkleurt. De VGC staat midden in die Brusselse grootstedelijke realiteit, ze houdt de vinger aan de pols. En ze speelt in op die veranderingen, met een aanbod dat ruimer, diverser en innovatiever wordt. De VGC werkt hard in en voor jeugdcentra, bibliotheken, gemeenschapscentra. Ze heeft een activiteitencentrum voor kinderen en

27 organiseert speelpleinen tijdens de vakanties. Ze ondersteunt sportclubs en investeert in sportinfrastructuur. Ze geeft financiële en infrastructurele steun aan organisaties voor algemeen welzijnswerk, jeugdzorg, zorg voor personen met een handicap, ouderenzorg, thuiszorg, kinderopvang zowel voor bestaande als voor nieuwe voorzieningen. De VGC ondersteunt Brusselse schoolteams, rond typisch Brusselse thema s als diversiteit en taalvaardigheid. Ze geeft subsidies aan Brusselse Nederlandstalige scholen voor infrastructuur en onderwijsprojecten. In haar eigen scholen heeft de VGC oog voor opleidingen die antwoorden bieden op de knelpuntberoepen. Na de school of een opleiding vlot werk vinden: ook daar zet de VGC op in. Altijd en overal staat kwaliteit voorop. Want kwaliteitsvolle voorzieningen, toegankelijk en bereikbaar, maken het verschil: ze doen mensen kiezen voor de stad. Samenwerking en participatie, ook dat zijn sleutelwoorden in het VGC-beleid. Een slagkrachtig stedelijk beleid bouw je immers niet op los zand. Andere rode draad is armoedebestrijding. De VGC heeft oog voor wie het moeilijk heeft en wil uitsluiting bestrijden. Alleen zo blijft Brussel leefbaar voor iedereen, nu en in de toekomst. 25

28 HOOFDSTUK 1

29 Welkom in Brussel

30 Onthaal VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) Op vindt u alle informatie over de VGC en haar initiatieven. U bestelt er gemakkelijk een van de gratis publicaties die de VGC uitgeeft. Sinds augustus 2011 zit de VGC-administratie in één gebouw, centraal in het centrum van Brussel. Spring eens binnen voor informatie over VGC-initiatieven zoals Paspartoe (een spaar- en voordelenpas voor vrijetijdsactiviteiten), de jeugddienst of het sportevenement Stadskriebels. Of kom er een publicatie halen Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel 28

31 VGC Tweeëntwintig gemeenschapscentra De gemeenschapscentra van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn de basis van het Nederlandstalige gemeenschapsleven in uw buurt. Ze staan garant voor een ruim aanbod aan cultuur en animatie voor iedereen. U geniet er van concerten, theater, familievoorstellingen, ontmoetingsmomenten met mensen uit de buurt, cursussen en zoveel meer. Een overzicht van het volledige aanbod vindt u op cultuurcentrumbrussel.be. De 22 gemeenschapscentra helpen u op weg in Brussel. U wil gaan sporten, maar weet niet waar? Zin om Nederlandse les te volgen? Een theater- of dansvoorstelling te zien? Op zoek naar verenigingen uit de buurt? Op zoek naar een vergaderlokaal, feestzaal of repetitieruimte? Het onthaal van het gemeenschapscentrum in uw gemeente helpt u met al deze vragen. Elk centrum beschikt over lokalen die u kunt huren.vraag naar een gratis abonnement op het huisblad van het centrum. Zo bent u steeds op de hoogte. (klik op het gemeenschapscentrum in uw buurt) Welkom in Brussel 29

32 Muntpunt Muntpunt bruist van Brussel. Het is een bibliotheek, informatiehuis en ontmoetingsplek. Uw venster op Brussel. Laat u inspireren door boeken, verhalen en ontmoetingen op maat van de hoofdstad. Kom meer te weten over wonen, werken, studeren, leven en beleven in Brussel. Ontdek het rijke culturele aanbod en proef van de ontspanningsmogelijkheden. Krijg meer zin in Brussel Muntpunt Munt 6, 1000 Brussel Muntpunt is een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 30 Portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de virtuele toegangspoort tot Brussel. Met duidelijke thema s en in drie talen. Met ruim twee miljoen unieke bezoekers in 2010 is dit initiatief van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel een belangrijke bron van informatie voor de Brusselse burger, de bedrijfsleider, de Belgische of de buitenlandse toerist.

33 Brussel Info Plein Het Brussel Info Plein (BIP) is het startpunt voor al uw vragen over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het hele jaar geniet u bovendien van tijdelijke tentoonstellingen in de Lokettenzaal of van een van de activiteiten die het BIP organiseert: de beruchte Museum Night Fever, de Beau-Beau markt, het Irisfeest, Nocturnes van de Brusselse Musea... Het BIP herbergt ook een dienst voor toerisme (www.visitbrussels.be). U vindt er een plan van Brussel, kunt er een hotel reserveren of een fiets huren en ontdekt er culinaire specialiteiten. Daarnaast krijgt u er informatie over tentoonstellingen, concerten en evenementen Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel De overheid Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat sinds Het heeft dezelfde gewestelijke bevoegdheden als het Vlaams en het Waals Gewest: ruimtelijke ordening, milieu, economie, vervoer, energie Welkom in Brussel 31

34 Daarbovenop heeft het nog enkele extra bevoegdheden zoals brand bestrijding, dringende medische hulp, taxi s, ophalen en verwerken van afval Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel Materies zoals cultuur, onderwijs, welzijn, sport zijn bevoegdheden van de gemeenschappen. Ze worden in Brussel op-genomen door drie gemeenschapscommissies: de Franse Gemeenschapscommissie (Commission Communautaire Française of COCOF), de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Die laatste regelt bevoegdheden die gemeenschappelijk zijn voor de twee gemeenschappen, zoals gezondheidsbeleid en bijstand aan personen. 32

35 VGC 1. Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel 2. Franse Gemeenschapscommissie (Commission Communautaire Française, COCOF) Paleizenstraat 42, 1030 Schaarbeek 3. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) Louizalaan 183, 1050 Elsene Welkom in Brussel 33

36 De negentien gemeenten staan met een uitgebreid aanbod aan diensten het dichtst bij de bevolking. Inwoners wenden zich tot hun gemeente voor allerlei administratieve zaken. Waar nodig heeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie een plaatsvervangend lokaal beleid ontwikkeld. (klik bij Over het Gewest op De gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ) Anderlecht Raadsplein 1, 1070 Anderlecht Brussel-Stad via de contactgegevens op de website Anspachlaan 6, 1000 Brussel Elsene Elsensesteenweg 168, 1050 Elsene

37 Etterbeek Oudergemlaan , 1040 Etterbeek Evere Servaas Hoedemaekersplein 10, 1140 Evere Ganshoren Keizer Karellaan 140, 1083 Ganshoren Jette Wemmelsesteenweg 100, 1090 Jette Welkom in Brussel 35

38 Koekelberg Henri Vanhuffelplein 6, 1081 Koekelberg Oudergem Emile Idiersstraat 12-14, 1160 Oudergem Schaarbeek via het contactformulier op de website Colignonplein, 1030 Schaarbeek Sint-Agatha-Berchem Koning Albertlaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem 36

39 Sint-Gillis Maurice Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis Sint-Jans-Molenbeek Graaf van Vlaanderenstraat 20, 1080 Sint-Jans-Molenbeek Sint-Joost-ten-Node Sterrenkundelaan 12-13, 1210 Sint-Joost-ten-Node Sint-Lambrechts-Woluwe Paul Hymanslaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe Welkom in Brussel 37

40 Sint-Pieters-Woluwe via de contactgegevens op de website Charles Thielemanslaan 93, 1150 Sint-Pieters-Woluwe Ukkel via de contactgegevens op de website Jean Vander Elstplein 29, 1180 Ukkel Vorst Pastoorstraat 2, 1190 Vorst Watermaal-Bosvoorde Antoine Gilsonplein 1, 1170 Watermaal-Bosvoorde 38

41 Kaarten Brussel op kaart Het stratenplan De toeristische kaart Welkom in Brussel 39

42 Vanuit het buitenland in Brussel 40 Brussels onthaalbureau - bon Buitenlandse roots en nieuw in Brussel? Het Brussels onthaalbureau, kortweg bon, heet u welkom. Via het inburgeringsprogramma krijgt uw leven in Brussel een nieuwe start. U leert wat u moet weten om te leven, wonen en werken in de stad. U krijgt een cursus Nederlands en wordt, indien nodig, op weg geholpen bij het zoeken naar een opleiding of werk. Een trajectbegeleider begeleidt u individueel en op maat. Woont u al langer in Brussel, maar bent u net als één van uw ouders geboren in het buitenland? Ook dan kunt u bij bon terecht Toekomststraat 35, 1080 Sint-Jans-Molenbeek Verbindingsbureau Brussel-Europa Als hoofdstad van Europa vestigt Brussel heel wat Europese en internationale instellingen. De stad telt dus veel expats: mensen

43 die vanuit het buitenland in Brussel komen wonen om er te werken. Het Verbindingsbureau Brussel-Europa (VBBE) verwelkomt de expats en adviseert hen bij praktische en administratieve vragen en problemen. Via debatten, informatiecampagnes en vormingen wil het VBBE de Brusselaars bewust maken van de rol van Brussel als Europese hoofdstad Oudergemlaan 63, 1040 Etterbeek Welkom in Brussel 41

44 Studenten Op zoek naar een opleiding, een kot, een feestje, een café? Br(ik regelt het voor u. Br(ik helpt de Brusselse studenten met alles wat ze nodig hebben: een goed en betaalbaar kot, een fiets, plekken om uit te gaan, een sportkaart Br(ik heeft niet alleen het grootste kotenbestand in Brussel, maar vooral ook het enige waarvan de kwaliteit gegarandeerd is. De organisatie verhuurt zelf bijna vijfhonderd studentenkamers in het centrum van Brussel. Ze beschikt over een onlinedatabank met meer dan vier duizend koten in de hele stad. Het Infopunt helpt huurders en verhuurders verder met informatie of bemiddeling Bloemenstraat 32, 1000 Brussel Ook op vindt u heel wat informatie en handige links over het hoger onderwijs in Brussel. 42

45 (Vlaamse Infolijn) In de andere hoofdstukken van deze gids vindt u meer tips voor uw (studenten) leven in de stad. Alles over de Brusselse media (hoofdstuk 2), praktische informatie over wonen (hoofdstuk 3), het vrijetijdsaanbod in de stad (hoofdstuk 4), waar u een dokter of tandarts vindt (hoofdstuk 5), welke extra opleidingen er zijn (hoofdstuk 6), waar u terechtkunt als u een job zoekt (hoofdstuk 7) en nog veel meer. Ouderen Brussels Ouderenplatform Het Brussels Ouderenplatform (BOp) is er voor elke actieve en maatschappelijk betrokken hedendaagse oudere. U kunt er terecht voor cursussen, voordrachten en lessenreeksen zoals computercursussen, universitaire leergangen, talen Het BOp neemt u mee naar de meest spraakmakende tentoonstellingen en theater-, muziek-, filmen videovoorstellingen van het moment. Wilt u uw conditie op peil houden? Maak uw keuze uit een van de sportcursussen van het Brussels Ouderenplatform. Welkom in Brussel 43

46 Iets rustiger maar even genietbaar zijn de wandelingen die het centrum voor u uitstippelt: in de stad of midden in de natuur. Zoekt u het liever iets verder van huis, kies dan uw reis of vakantie uit een breed aanbod speciaal samengesteld voor vijfenvijftigplussers. De buurtconciërge zorgt voor het in stand houden van het wooncomfort en de veiligheid van Brusselse bejaarden. U kunt op uw buurtconciërge rekenen als klusjesman en vertrouwenspersoon. Daarnaast biedt het BOp ook een programma voor seniorenclubs, dienstencentra en rusthuizen. Infopunt Wegwijs Het Infopunt Wegwijs maakt deel uit van het BOp en helpt elke Brusselse vijfenvijftigplusser die op zoek is naar informatie, ondersteuning of advies. Hebt u een vraag over uw pensioen, premies of over wonen? Het Infopunt Wegwijs helpt u gratis. Ofwel krijgt u direct een antwoord, anders verwijst het Infopunt u door naar de juiste organisatie Zaterdagplein 6, 1000 Brussel 44

47 In hoofdstuk 5 Zorg en hulp in Brussel vindt u verschillende diensten en voorzieningen voor ouderen (sociaal vervoer, klusdiensten, Meldpunt Ouderenmis(be)handeling ). Jeugd Het aanbod voor kinderen en jongeren in Brussel is erg uitgebreid. In deze gids vindt u in verschillende hoofdstukken informatie. Hoofdstuk 4 Vrije tijd in Brussel bevat een onderdeel voor de jeugd met onder meer handige informatiegidsen voor kinderen en jongeren. In hoofdstuk 5 Zorg en hulp in Brussel leest u alles over opvoedingstips en kinderopvang of vindt u specifieke juridische hulp voor jongeren. Voor informatie over scholen, inschrijvingen, cursussen en het vormingsaanbod kunt u terecht in hoofdstuk 6 Leren in Brussel. Welkom in Brussel Welkom in Brussel 45

48 HOOFDSTUK 2

49 Brussel in het nieuws en op het net

50 In de krant Brussel Deze Week Lees de stadskrant Brussel Deze Week voor al het Brusselse politieke, maatschappelijke, economische, sociale en culturele nieuws. Wie in Brussel woont en zich abonneert, krijgt deze krant elke donderdag gratis in de bus. Of u haalt de krant gewoon uit een van de vele displays in de stad: in de metrostations, aan de Beursschouwburg... Bij de krant zit het drietalige AGENDA magazine waarin u snel terugvindt wat er in Brussel te beleven valt (zie hoofdstuk 4 Vrije tijd in Brussel )

ORIËNTATIEGIDS. Guide d orientation des formations de soins en néerlandais à Bruxelles Orientation guide Dutch-language care trainings in Brussels

ORIËNTATIEGIDS. Guide d orientation des formations de soins en néerlandais à Bruxelles Orientation guide Dutch-language care trainings in Brussels ORIËNTATIEGIDS NEDERLANDS TALIGE ZORGOPLEIDINGEN IN BRUSSEL Guide d orientation des formations de soins en néerlandais à Bruxelles Orientation guide Dutch-language care trainings in Brussels ORIËNTATIEGIDS

Nadere informatie

genieten zonder limieten

genieten zonder limieten genieten zonder limieten Vrije tijd voor kinderen en jongeren met een beperking. Hoe zit het in Brussel? v.u.: Groep INTRO Brussel VZW Met dank aan: VGC In samenwerking met: Jeugdcentrum Aximax, Gehandicapten

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG VAN TRACÉ BRUSSEL

HET JAARVERSLAG VAN TRACÉ BRUSSEL DETRACÉTIJD Antwerpselaan HET JAARVERSLAG VAN TRACÉ BRUSSEL 2013 SAMENSTELLING EN REDACTIE: Tracé Brussel Team FOTO S: Tracé Brussel vzw DESIGN: www.thefactorybrussels.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Steef

Nadere informatie

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD 1 voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 19 oktober 2012 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING... BENOEMING

Nadere informatie

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Inhoud Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Bornem...2 Bouwsteen 1 Basiscomfort voor iedereen...5 1.1. Betaalbaar wonen...5 1.2. Energiefactuur verlagen voor

Nadere informatie

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 Verantwoordelijk uitgever: Ivo Wynants, Turnhoutsebaan 422-2110 WijnegemI Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 INFO W I J N E G E M Algemeen 2 Gemeente tot je dienst GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid.

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid. Leven in België Basisrechten België Wonen Gezondheid Onderwijs Familie Samen leven Geld Informatie en advies Deze brochure kan je aanvragen bij de volgende diensten: Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Nadere informatie

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse

Nadere informatie

Vrijwilligersvacatures in Brussel. Jaargang 1 Edi e 1

Vrijwilligersvacatures in Brussel. Jaargang 1 Edi e 1 Vrijwilligersvacatures in Brussel Jaargang 1 Edi e 1 Vrijwilliger Boeiend engagement Beste vrijwilliger, Graag helpen we jou bij jouw zoektocht naar een gepast vrijwilligersengagement. Deze vacaturebundel

Nadere informatie

BRUSSEL VOOR ALLEN BRUSSELS FOR ALL BRUX H S I L G N E S D N A L R E D E N S I A Ç N A R F

BRUSSEL VOOR ALLEN BRUSSELS FOR ALL BRUX H S I L G N E S D N A L R E D E N S I A Ç N A R F BRUSSEL VOOR ALLEN NEDERL ANDS FRANÇ AIS ENGLISH NEDERL ANDS FRANÇ AIS ENGLISH T O E R I S T I S C H E G I D S V O O R D E R E I Z I G E R S M E T B E P E R K T E M O B I L I T E I T BRUSSEL VOOR ALLEN

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Annual Report 2009-2010

Annual Report 2009-2010 Annual Report 2009-2010 Beci Laat ons ondernemen! La crise bancaire mondiale, la profonde récession... l économie a essuyé de sérieux revers et la Région bruxelloise n y a pas échappé. En ces temps incertains

Nadere informatie

Vakantie GiDS pasen. zomer 2014. 2,5 tot 18 jaar. XXXVakantie 1

Vakantie GiDS pasen. zomer 2014. 2,5 tot 18 jaar. XXXVakantie 1 Vakantie GiDS pasen zomer 2014 2,5 tot 18 jaar XXXVakantie 1 VOORWOORD BeLeeF De LeUkSte Vakantiemet de vakantiegids! 2 zit je in de kleuterschool, de lagere school of het secundair onderwijs? en zoek

Nadere informatie

bon jaarverslag 2013

bon jaarverslag 2013 bon jaarverslag 2013 1 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2013 is online terug te vinden via www.bonjaarverslag.be.

Nadere informatie

Educatief aanbod voor scholen 2013-2014

Educatief aanbod voor scholen 2013-2014 LEUVEN EDUCATIEF Educatief aanbod voor scholen 2013-2014 2 Voorwoord Leuven, STERK IN ONDERWIJS De educatieve brochure is stilaan ingeburgerd in de Leuvense lerarenkamer. In deze brochure wil de stad alle

Nadere informatie

welzijnopreceptgouda.nl

welzijnopreceptgouda.nl welzijnopreceptgouda.nl Soms zit het even niet mee of is het lastig om zelf weer een goede draai aan het leven te geven. Mogelijk kamp je met allerlei lichamelijke en/of psychische klachten. Je wilt er

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

VAKANTIE GIDS PASEN/ ZOMER 2015 2,5 TOT 18 JAAR XXXVAKANTIE 1

VAKANTIE GIDS PASEN/ ZOMER 2015 2,5 TOT 18 JAAR XXXVAKANTIE 1 VAKANTIE GIDS PASEN/ ZOMER 2015 2,5 TOT 18 JAAR XXXVAKANTIE 1 VOORWOORD BELEEF DE LEUKSTE VAKANTIE MET DE VAKANTIE- GIDS Goed nieuws! Wanneer je dit leest staat de vakantie voor de deur. Dat wil zeggen:

Nadere informatie

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 100 tips om het milieu te sparen bij uw verplaatsingen ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 1 OVERZICHT Voorwoord 3 10 handige tips in een oogopslag 4 Verplaatsingen en Leefmilieu

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1320 (2011-2012) Nr. 1 25 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Brussel Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 128 - LENTE 2015 - WWW.TRIODOS.BE

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 128 - LENTE 2015 - WWW.TRIODOS.BE DE KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 128 - LENTE 2015 - WWW.TRIODOS.BE IN DIT NUMMER: STEDEN VAN DE TOEKOMST EEN CULTUURHUIS VOL LEVEN REÏNTEGRATIE VAN JONGEREN IN CHARLEROI JAARRESULTATEN

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2014 2015

Voortgangsrapport 2014 2015 Citizenne maakt leren plezant Voortgangsrapport 2014 2015 Vormingplus Citizenne vzw - Steenkoolkaai 9, 1000 Brussel - 02/2030800 - www.citizenne.be - info@citizenne.be INLEIDING 2014 was een indrukwekkend

Nadere informatie

PASCAL SMET Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel BELEIDSBRIEF BRUSSEL 2011-2012

PASCAL SMET Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel BELEIDSBRIEF BRUSSEL 2011-2012 PASCAL SMET Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel BELEIDSBRIEF BRUSSEL 2011-2012 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Lijst met afkortingen... 4 I. Inleiding... 5 II. Strategische en

Nadere informatie

inleiding 2015 wordt voor visit.brussels een overgangsjaar.

inleiding 2015 wordt voor visit.brussels een overgangsjaar. actieplan 2015 inleiding 2015 wordt voor visit.brussels een overgangsjaar. Zoals u wellicht weet, wordt er momenteel aan onze structuren gesleuteld. Het resultaat hiervan krijgt in de loop van dit jaar

Nadere informatie

DE PANNE LEEFT 05/14 JOUW MAANDELIJKS INFOBLAD TITELTJE

DE PANNE LEEFT 05/14 JOUW MAANDELIJKS INFOBLAD TITELTJE DE PANNE LEEFT TITELTJE 1 JOUW MAANDELIJKS INFOBLAD 05/14 2 VOORWOORD VOOR WOORD Beste inwoner, BEKIJK DE EXTRA'S OP DEZE PAGINAS Heerlijk toch, hoe de paasvakantie wel zomer leek? Niet alleen de zon,

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie