Technische Omschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Omschrijving"

Transcriptie

1 Technische Omschrijving nieuwbouw woningen aan de Kockerseweg te Boekend In opdracht van: Janssen Bouw en Ontwikkelen J.F. Kennedylaan WZ PANNINGEN Website: Telefoon: d.d VERKOOP: Sannen b.v. Makelaars en Taxateurs o.g. Kloosterstraat HB Venlo Telefoon: Fax Website: Janssen Wuts Architecten B.V. Napoleonsbaan Zuid ND Baarlo Tel E.

2 Algemeen Van toepassing zijnde bepalingen Voor zover in dit bestek niet anders bepaald, zijn van toepassing als waren zij letterlijk opgenomen: a. De Uniforme administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (U.A.V. 2012) met wijzigingen en/of aanvullingen zoals die bij het verlenen van de omgevingsvergunning van toepassing zijn. b. De voorschriften en bepalingen van de plaatselijke Nutsbedrijven en/of diensten. c. De gemeentelijke bouwverordening. d. De af te sluiten CAR-verzekering tijdens de bouw is voor rekening van de aannemer. e. De bouw zal niet eerder aanvangen voordat: 1. Alle vereiste toestemmingen en vergunningen zijn verstrekt door de plaatselijke overheidsinstanties. Betaling bouwtermijnen Voor de termijnafrekening zorgt de aannemer dat de koper/opdrachtgever een declaratie/termijnafrekening ontvangt. De koopsom van de grond bij de notariële overdracht van de grond. 1 e termijn : zodra met de bouw van de woning een aanvang is gemaakt 10% 2 e termijn : na het gereedkomen van de ruwe begane grondvloer 20% 3 e termijn : na het gereedkomen van de ruwe 1 e verdiepingsvloer 7½% 4 e termijn : na het gereedkomen van de ruwe 2 e verdiepingsvloer 7½% 5 e termijn : zodra ruwbouw gevels begane grond gereed 7½% 6 e termijn : zodra ruwbouw gevels verdieping(en) gereed 7½% 7 e termijn : na het waterdicht maken van het dak van de woning 10% 8 e termijn : na het gereedkomen van het stucwerk (spuitwerk) en tegelwerk 20% 9 e termijn : bij oplevering van de woning, te betalen vóór oplevering van de woning 10% Pagina 2 van 14

3 Inleiding Het Bouwbesluit kent voor de diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Zo wordt niet langer gesproken van woon-, slaapkamer, hal of zolder maar van verblijfs-, verkeers- of onbenoemde ruimte. Omwille van de duidelijkheid is in deze technische omschrijving gebruik gemaakt van de ingeburgerde aanduidingen en om u toch volledig te informeren vindt u hieronder de benamingen zoals deze in het Bouwbesluit worden gehanteerd: Hal : verkeersruimte Toilet : toiletruimte Woon-/ eetkamer : verblijfsruimte Keuken : verblijfsruimte Trapopgang/ overloop : verkeersruimte Badkamer : badruimte Slaapkamer : verblijfsruimte Zolder : onbenoemde ruimte Garage/ kast : bergruimte Meterkast : technische ruimte Woningtypen Deze technische omschrijving is van toepassing op de woningen kavel 5 6 en 7. Meer- en minderwerk In overleg met de aannemer zijn wijzigingen in de uitvoering mogelijk. De woning wordt opgeleverd inclusief de aansluitingen (en meters) van gas, water, elektra, telecom, riolering en CAI. Het betreft uitsluitend de aansluitingen en niet de abonnementskosten die rechtstreeks door de kopers met providers en/of energieleveranciers dienen te worden aangevraagd. De aannemer zal bij de oplevering de meterstanden van elektra, gas en water op het proces verbaal van oplevering noteren en zal mededelen vanaf welk moment de abonnementen aangevraagd kunnen worden. Peil van de woning Het peil - P waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Venlo. Pagina 3 van 14

4 Grondwerk De nodige grondwerken - ontgravingen en aanvullingen - voor funderingen, vloeren, kabels en leidingen worden verricht. De tuinen worden aangevuld en afgewerkt met uitkomende grond. Eventuele overtollige grond wordt afgevoerd. Buitenriolering De aanleg en aansluiting van de riolering zijn in de (koop-) aanneemsom inbegrepen. Hemelwater wordt geïnfiltreerd, al dan niet via een infiltratiesysteem verwerkt onder de grond in de tuin. De vuil- en schoonwater riolering wordt uitgevoerd in gerecycled PVC-buis. De vuil- en schoonwater riolering wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. Terreinverhardingen Vanaf de door de gemeente aan te leggen inrit worden 2 loopstroken en een pad naar de garage en achterdeur gelegd van grijze betontegels 40 x 60 x 5 cm zonder opsluitbanden. Het terras wordt bestraat met grijze betontegels 30 x 30 x 4,5 cm en aan de vrije zijde opgesloten met betonkantplanken. In totaal is 35 m 2 gerekend met een stelpost van 40,- per m 2 excl. B.T.W. Terreininrichting De kavelgrenzen worden gemarkeerd d.m.v. perkoenpaaltjes op de hoekpunten. Funderingen Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde geotechnisch onderzoek wordt een nog nader te bepalen fundering toegepast, een en ander volgens advies constructeur en ter goedkeuring van de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Venlo. Pagina 4 van 14

5 Metselwerk Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast. De buitengevels: Metselbakstenen, dik formaat, fabr. Engels, La Meuse en Engels oranje. Woning-scheidende wanden: De woning-scheidende binnenwanden worden uitgevoerd als een ankerloze spouwmuur van kalkzandsteen blokken/-elementen, in een dikte volgens tekeningen. Binnenspouwblad: De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in kalkzandsteen blokken/- elementen, dikte volgens tekening c.q. constructeur. Separatiewanden: De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gips- of gasbeton, dikte en kwaliteit volgens advies fabrikant/leverancier, als verdiepingshoge panelen. Voegwerk: Het voegwerk van de schoon metselwerken wordt uitgevoerd in nader te bepalen uitvoering en kleur, volgens keuze architect. Alle in het zicht komende gevelmetselwerken, volgens tekening, wordt uitgevoerd in schoon metselwerk. Als vuil metselwerk worden uitgevoerd: alle overige metselwerken. De gevels van de woningen worden voorzien van spouwisolatie bestaande uit een spouwplaat van minerale wol, dikte volgens de EPN-berekening. Vocht c.q. water-werende afsluitingen worden op de noodzakelijke plaatsen aangebracht. Betonwerk Begane grondvloer: De geïsoleerde begane grondvloer van de woningen wordt uitgevoerd als betonvloer met isolatie. Verdiepingsvloeren: De verdiepingsvloeren bestaan uit breedplaatvloeren, volgens advies fabrikant/constructeur. Raamdorpels: Onder de buitenkozijnen worden beton raamdorpels toegepast volgens keuze verkoper. Pagina 5 van 14

6 Daken Hellende dakconstructie: De geïsoleerde (hellende-)dakconstructie van de woningen is samengesteld uit: - Hellend dakconstructie: houten gordingen volgens advies constructeur. - Dakbeschot: van geïsoleerde dakelementen met wit afgewerkte binnenzijde, volgens advies fabrikant. Het platte dak van de aanbouw bestaat uit een houten balklaag waarover underlayment plaat. Kozijnen, ramen en deuren De buitenkozijnen: De buitenkozijnen en ramen van de woningen worden gemaakt van kunststof en worden voorzien van tochtprofielen bij de draai-klepramen. De binnendeurkozijnen: De binnenkozijnen zijn stalen mastel kozijnen met bovenlicht. De buitendeuren van de woningen worden gemaakt van kunststof, model volgens tekening. De binnendeuren: Fabrieksmatig afgelakte hardboard opdekbinnendeuren, type opdek, met een deurmaat van 930x2315 mm op de begane grond en verdieping, met uitzondering van de meterkastdeur en kastdeur 880x2315 mm, volgens keuze verkoper. Garagedeur: Bestaat uit een handbediende (motorloze) stalen kantelpoort, in standaard RALkleur (wit). Hang- en sluitwerk: Alle buiten- en binnendeuren zijn voorzien van standaard geëloxeerd aluminium hang- en sluitwerk volgens keuze verkoper. Entreedeur en bijkeukendeur zijn voorzien van gelijk-sluitende veiligheidssloten inbraakwerendheidsklasse II. De badkamer- en de toiletdeur zijn voorzien van een vrij- en bezetslot. De hoofdslaapkamer van een dag- en nachtslot, de meterkast en kast van een kastslot. Alle andere deuren zijn voorzien van dag- en nachtsloten. Pagina 6 van 14

7 Trappen De trap van de begane grond naar de verdieping bestaat uit een gesloten vurenhouten trap met multiplex stootborden. De trap van de verdieping naar de zolder bestaat uit een dichte vurenhouten trap. De traphekken aan de openzijden zijn van vurenhouten stijlen. Aan de muurzijde wordt een meranti trapleuning aangebracht. Alles volgens keuze verkoper. De trappen worden afgelakt met uitzondering van de bovenzijde treden, deze worden alleen gegrond. Dakbedekkingen De hellende daken worden bedekt met betonpannen, type sneldek, in de kleur volgens de keuze van de architect. De afwerking van de ongeïsoleerde platte daken bestaat uit een bitumineuze dakbedekking volgens VEBIDAK-voorschriften. De dakranden worden afgewerkt met een aluminium daktrim. Beglazing Ter plaatsen van de binnendeuren worden de bovenlichten voorzien van enkel blankglas. In alle glasopeningen van de buitengevels (kozijnen, ramen en deuren) wordt isolerende triple beglazing toegepast. Natuur en kunststeen Op de steenachtige borstweringen aan de binnenzijde onder de raamkozijnen worden vensterbanken toegepast van hardsteen breed 200 mm. Onder de deur van badkamer en toiletruimte worden hardsteen dorpels toegepast. Bij kozijnen welke doorlopen tot aan de maaiveld worden onder de deuren en onder de zijlichten kunststenen onderdorpels toegepast volgens keuze verkoper. Pagina 7 van 14

8 Wand- en plafondafwerkingen Wandafwerking: Alle wandafwerking van de wanden van slaapkamers, woonkamer, hal, keuken, overloop, toilet en badkamer voorzover geen tegelwerk, zolder en trapkast als blauw pleisterwerk geschikt voor behang, spuitwerk of structuurtex. Behangklaar wil zeggen dat de wanden geschikt zijn gemaakt om te behangen. De wanden verdienen echter enige zorg alvorens te behangen. De wanden van de garage schoon metselwerk (gevelsteen) gevoegd. Bij buitengevels is dit de achterzijde van de steen. Plafondafwerking: De betonnen plafonds worden voorzien van structuur spuitwerk m.u.v. garage. Dit geldt niet voor de onderzijde van de dakelementen en het plafond van de kast. De V-naden van de verdiepingsvloeren blijven in het zicht. Vloerafwerking: Zandcement dekvloeren in de woning van de begane grond, de 1 e verdieping en zolder m.u.v. de betegelde ruimten. Tegelwerk Wandtegels: De wandtegels in het toilet: worden aangebracht tot circa 1200 mm boven het vloerpeil met een type en fabricaat volgens monster, keramisch, afmeting 200x250 mm. Verrekenbare stelpost 25,-/m 2 inkoop excl. BTW. De wandtegels in de badkamer: worden aangebracht tot circa 2100 mm + boven vloerpeil met een type en fabricaat volgens monster, keramisch, afmeting 200x250 mm. Verrekenbare stelpost 25,-/m 2 inkoop excl. BTW. Vloertegels: De vloertegels in het toilet: bestaan uit keramische vloertegels afm. 200x200 mm, type en fabricaat volgens monster. Verrekenbare stelpost 30,-/m 2 inkoop excl. BTW. De vloertegels in de badkamer: bestaan uit keramische vloertegels afm. 200x200 mm, type en fabricaat volgens monster. Verrekenbare stelpost 30,-/m 2 inkoop excl. BTW. Voegen tegelwerk: Voegen van wand- en vloertegels, in de sanitaire ruimten worden niet strokend aangebracht. Pagina 8 van 14

9 Aftimmerwerk Meterkast: De meterkast wordt uitgevoerd volgens de geldende voorschriften. Prefab meterkast. Schilderwerk Buitenschilderwerk: Is niet van toepassing, de kunststof kozijnen, ramen en deuren zijn op kleur. Dakoverstek en luifel is rockpanel welke geen verdere behandeling verreist. Binnenschilderwerk: Alle overige voorkomende schilderwerken op hout worden uitgevoerd in een dekkend geschilderd in de kleur gebroken wit volgens keuze verkoper, m.u.v. fabrieksmatig afgelakte houtwerken en afgelakt staal. De bomen en hekwerken van de trap worden in het werk afgelakt in de kleur gebroken wit volgens keuze opdrachtgever. De leuningen worden transparant afgelakt. De treden worden niet afgelakt in het werk, deze zijn fabrieksmatig gegrond. De gas- en waterleidingen voor zover in het zicht, met uitzondering van de leidingen in de meterkast, kast en zolder worden dekkend geschilderd, kleur gebroken wit volgens keuze verkoper. De Cv-leidingen worden niet geschilderd. Keukeninrichting Voor de aankoop, plaatsen en aansluiten van keukeninrichting is een stelpost groot 3.500,- exclusief BTW opgenomen. Indien gewenst kunt u de keukeninrichting zelf leveren, plaatsen en aansluiten. In de plattegrond is middels een stippellijn de mogelijke opstelplaats voor een keuken aangegeven. Behangwerk Behangwerk wordt niet uitgevoerd. De woning, m.u.v. wanden kast wordt behangklaar opgeleverd. Behangklaar wil zeggen dat de wanden geschikt zijn gemaakt om te behangen. De wanden verdienen echter enige zorg alvorens te behangen. Pagina 9 van 14

10 Dakgoten De zinken dakgoten, in de vorm van een mastgoot, worden aangesloten op de hemelwaterafvoeren. Randafwerking d.m.v. een kraal. De hemelwaterafvoeren zijn van grijs pvc en worden aangesloten op het infiltratiesysteem in de tuin. Binnenriolering De binnenriolering wordt vervaardigd van PVC. Waterinstallaties Aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de (koop-)aanneemsom inbegrepen. De koperen koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast en is afsluitbaar. De volgende koudwatertappunten worden aangesloten t.b.v.: - Afgedopte waterleiding t.b.v. keukenmengkraan en vaatwasser. - Tappunt Cv-installatie. - Tappunt wasautomaat. - Fonteintje op toilet. - Toiletcombinaties. - Wastafelmengkraan. - Thermostatische douchekraan. De aansluiting voor de wasmachine bevindt zich op de zolder. De warmwaterleiding wordt aangesloten t.b.v.: - Afgedopte waterleiding t.b.v. keukenmengkraan: 2,5 l/min. - Wastafelmengkraan: 2,5 l/min. - Thermostatische douchekraan: 2,5 l/min. Het warme water wordt geleverd door de HR-combiketel voor warmwater en verwarming. Capaciteit HR-combiketel volgens berekening installateur. Pagina 10 van 14

11 Sanitair Alle sanitair wordt geleverd volgens monsters van de fabrikant en wordt met de benodigde stankafsluiters aangesloten op de riolering. Voor aankoop sanitair en plaatsen een post opnemen van 3.000,- excl. BTW. Toilet: De toiletpot is een Sphinx type vlakspoeling en bestaat uit kristalporselein. Het reservoir is een waterbesparend inbouwreservoir. In de toiletruimte bevindt zich een fonteincombinatie van kristalporselein met chromen bekersifon en tapkraan. Alles volgens keuze verkoper. Badkamer: In de badkamer bevindt zich een wastafelcombinatie van kristalporselein met chromen bekersifon en tapkraan. De douche wordt uitgevoerd als verlaagd betegeld gedeelte, thermostatische douchekraan, douchegarnituur bestaande uit een glijstang, handdouche met kunststof greep, slang, waterbesparende douchekop en een verchroomde opsteekpen. Planchet en spiegel worden los geleverd. Alles volgens keuze verkoper. De toiletpot is een Sphinx type vlakspoeling en bestaat uit kristalporselein. Het reservoir is een waterbesparend inbouwreservoir. Voor de wasautomaat is een terugslagklep geplaatst. Gasinstallaties De aanleg- en aansluitkosten van de gasinstallatie zijn in de (koop-) aanneemsom inbegrepen. De gasleiding wordt aangelegd vanaf de gasmeter in de meterkast. De volgende tappunten worden aangesloten t.b.v.: - Fornuis in de keuken (afgedopt aansluitpunt). - Cv-ketel op zolder. Pagina 11 van 14

12 Verwarmingsinstallaties De berekening van het vermogen geschiedt overeenkomstig de ISSO publicatie 51 Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen. De bepaling van het genodigde vermogen gebeurt per vertrek en totaal. Gerekend wordt met een toeslag voor het opwarmen zoals bedoeld in de voorgenoemde ISSO publicatie 51, die is gebaseerd op een 8-urige nachtverlaging/bedrijfsbeperking en een opwarmtijd van 2 uur. De volgende temperaturen kunne worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken: - Entreehal : 15 C - Toiletruimte : niet verwarmd - Woon-/eetkamer : 22 C - Keuken : 22 C - Trapopgang/overloop : 15 C - Badkamer : 22 C - Slaapkamers : 20 C - Kast : niet verwarmd - Zolder : 15 C - Garage/berging : niet verwarmd De Cv-installatie wordt uitgevoerd middels radiatoren-verwarming. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een HR-combiketel, welke ook voorziet in het warme water. Capaciteit HR-combiketel volgens opgave installateur. De radiatoren zijn fabrieksmatig afgelakte plaatradiatoren. De positie en aantal radiatoren is indicatief op de tekening weergegeven. E.e.a. nader te bepalen volgens opgave installateur. De temperatuurregeling vindt plaats d.m.v. een kamerthermostaat. Ventilatievoorzieningen Het mechanische ventilatiesysteem bestaat uit een balansventilatie unit met aan en afvoer profielen. De ventilatorunit wordt op zolder geplaatst. Plaats en aantal lucht aan en afvoerpunten nader te bepalen door installateur. De ventilator heeft een meerstandenschakelaar en wordt geplaatst in de badkamer. Ventilatiekanalen bestaan uit spiraal geflenste verzinkte plaatstalen buizen. De rookgas- en ventilatieafvoer wordt uitgevoerd in een dubbelwandige verzinkte plaatstalen buis met combi-dakkap. Pagina 12 van 14

13 Elektrische installaties De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn in de (koop-) aanneemsom inbegrepen. De elektrische installatie wordt overeenkomstig NEN 1010 aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld in groepen naar de diverse aansluitpunten zoals deze op tekeningen zijn aangegeven. Schakelaars: De gehele woning behoudens de zolder, meterkast en garage, wordt voorzien van inbouw schakelmateriaal, aangebracht op circa 1,05 m boven de vloer. Op de zolder, in de meterkast en de garage wordt opbouw schakelmateriaal toegepast. Het schakelmateriaal wordt eveneens op circa 1,05 m boven de vloer aangebracht evenals de met de wandcontactdoos gecombineerde schakelaars. Wandcontactdozen: De wandcontactdozen zijn inbouw behoudens de zolder, meterkast en garage. Op de zolder, in de meterkast en de garage worden opbouw wandcontactdozen toegepast. De hoogte van de wandcontactdozen worden circa 0,35 m boven de vloer. De wandcontactdozen in de overige ruimten worden circa 1,05 m boven de vloer gemonteerd. Telefooninstallatie: Zowel in de woonkamer als in hoofdslaapkamer wordt op circa 0,35 m boven de vloer een loze en niet afgemonteerde telefoonaansluiting aangebracht. CAI: Loze en niet afgemonteerde CAI aansluitingen worden aangebracht in de woonkamer en de hoofdslaapkamer op een hoogte van circa 0,35 m boven de vloer. Rookmelders: Conform voorschriften Bouwbesluit worden rookmelders aangebracht, aangesloten op het lichtnet. Schoonmaken en oplevering Minimaal twee weken voor de oplevering worden de verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip waarop de oplevering gaat gebeuren. De woning wordt bezemschoon opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten; deze worden schoon opgeleverd. Pagina 13 van 14

14 Wijzigingen tijdens de bouw Alle wijzigingen in opdracht van de verkoper/aannemer en/of in opdracht van de verkrijger verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden behorende bij de overeenkomst en de vigerende wet- en regelgeving. Wijzigingen voorbehouden Voor wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering en indeling wordt een voorbehoud gemaakt. Ook kleine wijzigingen in de materiaalkeuze kunnen zonder vooroverleg en verrekening worden uitgevoerd. Janssen Wuts Architecten B.V. Baarlo, 12 mei 2015 Pagina 14 van 14

Twee vrijstaande hoekwoningen

Twee vrijstaande hoekwoningen www.planindenbosch.nl Twee vrijstaande hoekwoningen In den Bosch II Maasbree Verkoopbrochure In den Bosch fase II: 2 vrijstaande hoekwoningen Inhoudsopgave Opdrachtgever: Aannemer: Architect: Verkoop

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN Een ontwikkeling van: D.E.O. Advies i.o.v. Oomen C.A.P. Projecten Datum: 1 april 2015 versienr.: 2 TECHNISCHE OMSCHRIJVING INDELING WONING VOLGENS BOUWBESLUIT:

Nadere informatie

Kerckhoeve woningtype D, E en F, Veldhoven Technische omschrijving

Kerckhoeve woningtype D, E en F, Veldhoven Technische omschrijving Normbladen, modelbladen en verwerkingsvoorschriften voor de te verwerken materialen. Verzekering Het werk is tijdens de uitvoering tot aan de oplevering verzekerd door de aannemer. Het plan Het project

Nadere informatie

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO 2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO Algemeen Het betreft een fraai nieuwbouwplan met 2 halfvrijstaande woningen aan de Haghoeksweg 2 te Almelo. De Haghoeksweg 2 ligt in de rustige

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Bouwnummers: 01 t/m 22. Grondwerken

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Bouwnummers: 01 t/m 22. Grondwerken Verkoopdocumentatie en illustratie De verkoopdocumentatie, met de daarin opgenomen tekeningen, omschrijvingen en specificaties, is met de grootste nauwkeurigheid samengesteld aan de hand van gegevens en

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN Een huis met zekerheid De appartementen worden door ons geleverd met het officiële, door de overheid erkende garantiecertificaat van het GIW (Garantie

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam Volendam, 19 maart 2015 Inhoud 1. Verkopende partijen... 3 2. Voorrang woningborg bepalingen...

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: Woningtype Ceres; Lange Streeken II Peize / fase II / kavel 25 t/m 28 / EPC 0,4 Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 7 3 staat

Nadere informatie

Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Berggierslanden te Meppel

Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Berggierslanden te Meppel ALGEMEEN Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Situatieschets De nummers op de tekeningen zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook voor alle

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 28 september 2013 25 woningen aan de Chrysantentuin Zoetermeer Technische Omschrijving Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie 3 Garantie- en waarborgregeling 3 Voorrang Woningborg-bepalingen 3 Wijzigingen

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

8 Ruime woningen voor een zeer aantrekkelijke prijs

8 Ruime woningen voor een zeer aantrekkelijke prijs 8 Ruime woningen voor een zeer aantrekkelijke prijs Steenbergen B S T i o n 2 Ruim wonen dichtbij het centrum 3 Steenbergen levendig en landelijk De keuze om te wonen in een stad of een dorp is vaak niet

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

Kloosterbuuren 2 te Den Haag

Kloosterbuuren 2 te Den Haag Kloosterbuuren 2 te Den Haag Technische Omschrijving 10 april 2015 Inhoud Algemeen... 2 Omschrijving exterieur... 5 Omschrijving interieur... 10 Kleurenschema exterieur... 18 Kleurenschema interieur...

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

WWW.DEBOL.NL. Technische Omschrijving. Eengezinswoningen Bouwnummer 8, 9 en 22 t/m 27

WWW.DEBOL.NL. Technische Omschrijving. Eengezinswoningen Bouwnummer 8, 9 en 22 t/m 27 WWW.DEBOL.NL Technische Omschrijving Eengezinswoningen Bouwnummer 8, 9 en 22 t/m 27 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Bouwplanomschrijving 3 1.2 Administratieve bepaling 3 1.3 Ruimtebenaming 3 1.4 Wijzigingen

Nadere informatie

Smeets Bouw Verkoopinformatie en Technische Omschrijving 10 koopappartementen Bloesempad

Smeets Bouw Verkoopinformatie en Technische Omschrijving 10 koopappartementen Bloesempad ALGEMENE GEGEVENS Projectnummer : 900368 Documentnummer : 900368-A versie A Datum : 03 juli 2015 Project / Locatie 10 koopappartementen in het bouwplan hof te Berkel te Horst. Bloesempad huisnummer 3 tot

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING 4 royale twee onder één kap woningen in het nieuwbouwplan de Luunhorst in Eefde kavelnummers 7, 8, 9 en 10 01. VOORWAARDEN VOOR HET WERK. De woningen voldoen aan het bouwbesluit

Nadere informatie

Vrijwel gedroomd... Het kan écht! Aan de Molendijk in Oudenhoorn. bouwen aan morgen

Vrijwel gedroomd... Het kan écht! Aan de Molendijk in Oudenhoorn. bouwen aan morgen Vrijwel gedroomd... Het kan écht! Aan de Molendijk in Oudenhoorn bouwen aan morgen De weelde van Vrij Wonen Notariswoning Molendijk Oudenhoorn Prachtige vrije ligging (op 600 m 2 grond) aan oostelijke

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER. Technische omschrijving 27 mei 2015 44 35 49 19

14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER. Technische omschrijving 27 mei 2015 44 35 49 19 14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER Technische omschrijving 27 mei 2015 44 35 49 19 24 17 93 3 90 53 56 60 Inleiding Dit is de zogenaamde technische omschrijving van de twee-onder-een-kapwoningen in Hartenvilla

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN 4 juni 2014 Inhoud Algemeen... 2 Omschrijving exterieur... 4 Omschrijving interieur... 8 Kleurenschema exterieur... 13 Kleurenschema interieur... 13 Sanitair, vloer-

Nadere informatie