Technische Omschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Omschrijving"

Transcriptie

1 Technische Omschrijving nieuwbouw woningen aan de Kockerseweg te Boekend In opdracht van: Janssen Bouw en Ontwikkelen J.F. Kennedylaan WZ PANNINGEN Website: Telefoon: d.d VERKOOP: Sannen b.v. Makelaars en Taxateurs o.g. Kloosterstraat HB Venlo Telefoon: Fax Website: Janssen Wuts Architecten B.V. Napoleonsbaan Zuid ND Baarlo Tel E.

2 Algemeen Van toepassing zijnde bepalingen Voor zover in dit bestek niet anders bepaald, zijn van toepassing als waren zij letterlijk opgenomen: a. De Uniforme administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (U.A.V. 2012) met wijzigingen en/of aanvullingen zoals die bij het verlenen van de omgevingsvergunning van toepassing zijn. b. De voorschriften en bepalingen van de plaatselijke Nutsbedrijven en/of diensten. c. De gemeentelijke bouwverordening. d. De af te sluiten CAR-verzekering tijdens de bouw is voor rekening van de aannemer. e. De bouw zal niet eerder aanvangen voordat: 1. Alle vereiste toestemmingen en vergunningen zijn verstrekt door de plaatselijke overheidsinstanties. Betaling bouwtermijnen Voor de termijnafrekening zorgt de aannemer dat de koper/opdrachtgever een declaratie/termijnafrekening ontvangt. De koopsom van de grond bij de notariële overdracht van de grond. 1 e termijn : zodra met de bouw van de woning een aanvang is gemaakt 10% 2 e termijn : na het gereedkomen van de ruwe begane grondvloer 20% 3 e termijn : na het gereedkomen van de ruwe 1 e verdiepingsvloer 7½% 4 e termijn : na het gereedkomen van de ruwe 2 e verdiepingsvloer 7½% 5 e termijn : zodra ruwbouw gevels begane grond gereed 7½% 6 e termijn : zodra ruwbouw gevels verdieping(en) gereed 7½% 7 e termijn : na het waterdicht maken van het dak van de woning 10% 8 e termijn : na het gereedkomen van het stucwerk (spuitwerk) en tegelwerk 20% 9 e termijn : bij oplevering van de woning, te betalen vóór oplevering van de woning 10% Pagina 2 van 14

3 Inleiding Het Bouwbesluit kent voor de diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Zo wordt niet langer gesproken van woon-, slaapkamer, hal of zolder maar van verblijfs-, verkeers- of onbenoemde ruimte. Omwille van de duidelijkheid is in deze technische omschrijving gebruik gemaakt van de ingeburgerde aanduidingen en om u toch volledig te informeren vindt u hieronder de benamingen zoals deze in het Bouwbesluit worden gehanteerd: Hal : verkeersruimte Toilet : toiletruimte Woon-/ eetkamer : verblijfsruimte Keuken : verblijfsruimte Trapopgang/ overloop : verkeersruimte Badkamer : badruimte Slaapkamer : verblijfsruimte Zolder : onbenoemde ruimte Garage/ kast : bergruimte Meterkast : technische ruimte Woningtypen Deze technische omschrijving is van toepassing op de woningen kavel 5 6 en 7. Meer- en minderwerk In overleg met de aannemer zijn wijzigingen in de uitvoering mogelijk. De woning wordt opgeleverd inclusief de aansluitingen (en meters) van gas, water, elektra, telecom, riolering en CAI. Het betreft uitsluitend de aansluitingen en niet de abonnementskosten die rechtstreeks door de kopers met providers en/of energieleveranciers dienen te worden aangevraagd. De aannemer zal bij de oplevering de meterstanden van elektra, gas en water op het proces verbaal van oplevering noteren en zal mededelen vanaf welk moment de abonnementen aangevraagd kunnen worden. Peil van de woning Het peil - P waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Venlo. Pagina 3 van 14

4 Grondwerk De nodige grondwerken - ontgravingen en aanvullingen - voor funderingen, vloeren, kabels en leidingen worden verricht. De tuinen worden aangevuld en afgewerkt met uitkomende grond. Eventuele overtollige grond wordt afgevoerd. Buitenriolering De aanleg en aansluiting van de riolering zijn in de (koop-) aanneemsom inbegrepen. Hemelwater wordt geïnfiltreerd, al dan niet via een infiltratiesysteem verwerkt onder de grond in de tuin. De vuil- en schoonwater riolering wordt uitgevoerd in gerecycled PVC-buis. De vuil- en schoonwater riolering wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. Terreinverhardingen Vanaf de door de gemeente aan te leggen inrit worden 2 loopstroken en een pad naar de garage en achterdeur gelegd van grijze betontegels 40 x 60 x 5 cm zonder opsluitbanden. Het terras wordt bestraat met grijze betontegels 30 x 30 x 4,5 cm en aan de vrije zijde opgesloten met betonkantplanken. In totaal is 35 m 2 gerekend met een stelpost van 40,- per m 2 excl. B.T.W. Terreininrichting De kavelgrenzen worden gemarkeerd d.m.v. perkoenpaaltjes op de hoekpunten. Funderingen Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde geotechnisch onderzoek wordt een nog nader te bepalen fundering toegepast, een en ander volgens advies constructeur en ter goedkeuring van de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Venlo. Pagina 4 van 14

5 Metselwerk Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast. De buitengevels: Metselbakstenen, dik formaat, fabr. Engels, La Meuse en Engels oranje. Woning-scheidende wanden: De woning-scheidende binnenwanden worden uitgevoerd als een ankerloze spouwmuur van kalkzandsteen blokken/-elementen, in een dikte volgens tekeningen. Binnenspouwblad: De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in kalkzandsteen blokken/- elementen, dikte volgens tekening c.q. constructeur. Separatiewanden: De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gips- of gasbeton, dikte en kwaliteit volgens advies fabrikant/leverancier, als verdiepingshoge panelen. Voegwerk: Het voegwerk van de schoon metselwerken wordt uitgevoerd in nader te bepalen uitvoering en kleur, volgens keuze architect. Alle in het zicht komende gevelmetselwerken, volgens tekening, wordt uitgevoerd in schoon metselwerk. Als vuil metselwerk worden uitgevoerd: alle overige metselwerken. De gevels van de woningen worden voorzien van spouwisolatie bestaande uit een spouwplaat van minerale wol, dikte volgens de EPN-berekening. Vocht c.q. water-werende afsluitingen worden op de noodzakelijke plaatsen aangebracht. Betonwerk Begane grondvloer: De geïsoleerde begane grondvloer van de woningen wordt uitgevoerd als betonvloer met isolatie. Verdiepingsvloeren: De verdiepingsvloeren bestaan uit breedplaatvloeren, volgens advies fabrikant/constructeur. Raamdorpels: Onder de buitenkozijnen worden beton raamdorpels toegepast volgens keuze verkoper. Pagina 5 van 14

6 Daken Hellende dakconstructie: De geïsoleerde (hellende-)dakconstructie van de woningen is samengesteld uit: - Hellend dakconstructie: houten gordingen volgens advies constructeur. - Dakbeschot: van geïsoleerde dakelementen met wit afgewerkte binnenzijde, volgens advies fabrikant. Het platte dak van de aanbouw bestaat uit een houten balklaag waarover underlayment plaat. Kozijnen, ramen en deuren De buitenkozijnen: De buitenkozijnen en ramen van de woningen worden gemaakt van kunststof en worden voorzien van tochtprofielen bij de draai-klepramen. De binnendeurkozijnen: De binnenkozijnen zijn stalen mastel kozijnen met bovenlicht. De buitendeuren van de woningen worden gemaakt van kunststof, model volgens tekening. De binnendeuren: Fabrieksmatig afgelakte hardboard opdekbinnendeuren, type opdek, met een deurmaat van 930x2315 mm op de begane grond en verdieping, met uitzondering van de meterkastdeur en kastdeur 880x2315 mm, volgens keuze verkoper. Garagedeur: Bestaat uit een handbediende (motorloze) stalen kantelpoort, in standaard RALkleur (wit). Hang- en sluitwerk: Alle buiten- en binnendeuren zijn voorzien van standaard geëloxeerd aluminium hang- en sluitwerk volgens keuze verkoper. Entreedeur en bijkeukendeur zijn voorzien van gelijk-sluitende veiligheidssloten inbraakwerendheidsklasse II. De badkamer- en de toiletdeur zijn voorzien van een vrij- en bezetslot. De hoofdslaapkamer van een dag- en nachtslot, de meterkast en kast van een kastslot. Alle andere deuren zijn voorzien van dag- en nachtsloten. Pagina 6 van 14

7 Trappen De trap van de begane grond naar de verdieping bestaat uit een gesloten vurenhouten trap met multiplex stootborden. De trap van de verdieping naar de zolder bestaat uit een dichte vurenhouten trap. De traphekken aan de openzijden zijn van vurenhouten stijlen. Aan de muurzijde wordt een meranti trapleuning aangebracht. Alles volgens keuze verkoper. De trappen worden afgelakt met uitzondering van de bovenzijde treden, deze worden alleen gegrond. Dakbedekkingen De hellende daken worden bedekt met betonpannen, type sneldek, in de kleur volgens de keuze van de architect. De afwerking van de ongeïsoleerde platte daken bestaat uit een bitumineuze dakbedekking volgens VEBIDAK-voorschriften. De dakranden worden afgewerkt met een aluminium daktrim. Beglazing Ter plaatsen van de binnendeuren worden de bovenlichten voorzien van enkel blankglas. In alle glasopeningen van de buitengevels (kozijnen, ramen en deuren) wordt isolerende triple beglazing toegepast. Natuur en kunststeen Op de steenachtige borstweringen aan de binnenzijde onder de raamkozijnen worden vensterbanken toegepast van hardsteen breed 200 mm. Onder de deur van badkamer en toiletruimte worden hardsteen dorpels toegepast. Bij kozijnen welke doorlopen tot aan de maaiveld worden onder de deuren en onder de zijlichten kunststenen onderdorpels toegepast volgens keuze verkoper. Pagina 7 van 14

8 Wand- en plafondafwerkingen Wandafwerking: Alle wandafwerking van de wanden van slaapkamers, woonkamer, hal, keuken, overloop, toilet en badkamer voorzover geen tegelwerk, zolder en trapkast als blauw pleisterwerk geschikt voor behang, spuitwerk of structuurtex. Behangklaar wil zeggen dat de wanden geschikt zijn gemaakt om te behangen. De wanden verdienen echter enige zorg alvorens te behangen. De wanden van de garage schoon metselwerk (gevelsteen) gevoegd. Bij buitengevels is dit de achterzijde van de steen. Plafondafwerking: De betonnen plafonds worden voorzien van structuur spuitwerk m.u.v. garage. Dit geldt niet voor de onderzijde van de dakelementen en het plafond van de kast. De V-naden van de verdiepingsvloeren blijven in het zicht. Vloerafwerking: Zandcement dekvloeren in de woning van de begane grond, de 1 e verdieping en zolder m.u.v. de betegelde ruimten. Tegelwerk Wandtegels: De wandtegels in het toilet: worden aangebracht tot circa 1200 mm boven het vloerpeil met een type en fabricaat volgens monster, keramisch, afmeting 200x250 mm. Verrekenbare stelpost 25,-/m 2 inkoop excl. BTW. De wandtegels in de badkamer: worden aangebracht tot circa 2100 mm + boven vloerpeil met een type en fabricaat volgens monster, keramisch, afmeting 200x250 mm. Verrekenbare stelpost 25,-/m 2 inkoop excl. BTW. Vloertegels: De vloertegels in het toilet: bestaan uit keramische vloertegels afm. 200x200 mm, type en fabricaat volgens monster. Verrekenbare stelpost 30,-/m 2 inkoop excl. BTW. De vloertegels in de badkamer: bestaan uit keramische vloertegels afm. 200x200 mm, type en fabricaat volgens monster. Verrekenbare stelpost 30,-/m 2 inkoop excl. BTW. Voegen tegelwerk: Voegen van wand- en vloertegels, in de sanitaire ruimten worden niet strokend aangebracht. Pagina 8 van 14

9 Aftimmerwerk Meterkast: De meterkast wordt uitgevoerd volgens de geldende voorschriften. Prefab meterkast. Schilderwerk Buitenschilderwerk: Is niet van toepassing, de kunststof kozijnen, ramen en deuren zijn op kleur. Dakoverstek en luifel is rockpanel welke geen verdere behandeling verreist. Binnenschilderwerk: Alle overige voorkomende schilderwerken op hout worden uitgevoerd in een dekkend geschilderd in de kleur gebroken wit volgens keuze verkoper, m.u.v. fabrieksmatig afgelakte houtwerken en afgelakt staal. De bomen en hekwerken van de trap worden in het werk afgelakt in de kleur gebroken wit volgens keuze opdrachtgever. De leuningen worden transparant afgelakt. De treden worden niet afgelakt in het werk, deze zijn fabrieksmatig gegrond. De gas- en waterleidingen voor zover in het zicht, met uitzondering van de leidingen in de meterkast, kast en zolder worden dekkend geschilderd, kleur gebroken wit volgens keuze verkoper. De Cv-leidingen worden niet geschilderd. Keukeninrichting Voor de aankoop, plaatsen en aansluiten van keukeninrichting is een stelpost groot 3.500,- exclusief BTW opgenomen. Indien gewenst kunt u de keukeninrichting zelf leveren, plaatsen en aansluiten. In de plattegrond is middels een stippellijn de mogelijke opstelplaats voor een keuken aangegeven. Behangwerk Behangwerk wordt niet uitgevoerd. De woning, m.u.v. wanden kast wordt behangklaar opgeleverd. Behangklaar wil zeggen dat de wanden geschikt zijn gemaakt om te behangen. De wanden verdienen echter enige zorg alvorens te behangen. Pagina 9 van 14

10 Dakgoten De zinken dakgoten, in de vorm van een mastgoot, worden aangesloten op de hemelwaterafvoeren. Randafwerking d.m.v. een kraal. De hemelwaterafvoeren zijn van grijs pvc en worden aangesloten op het infiltratiesysteem in de tuin. Binnenriolering De binnenriolering wordt vervaardigd van PVC. Waterinstallaties Aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de (koop-)aanneemsom inbegrepen. De koperen koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast en is afsluitbaar. De volgende koudwatertappunten worden aangesloten t.b.v.: - Afgedopte waterleiding t.b.v. keukenmengkraan en vaatwasser. - Tappunt Cv-installatie. - Tappunt wasautomaat. - Fonteintje op toilet. - Toiletcombinaties. - Wastafelmengkraan. - Thermostatische douchekraan. De aansluiting voor de wasmachine bevindt zich op de zolder. De warmwaterleiding wordt aangesloten t.b.v.: - Afgedopte waterleiding t.b.v. keukenmengkraan: 2,5 l/min. - Wastafelmengkraan: 2,5 l/min. - Thermostatische douchekraan: 2,5 l/min. Het warme water wordt geleverd door de HR-combiketel voor warmwater en verwarming. Capaciteit HR-combiketel volgens berekening installateur. Pagina 10 van 14

11 Sanitair Alle sanitair wordt geleverd volgens monsters van de fabrikant en wordt met de benodigde stankafsluiters aangesloten op de riolering. Voor aankoop sanitair en plaatsen een post opnemen van 3.000,- excl. BTW. Toilet: De toiletpot is een Sphinx type vlakspoeling en bestaat uit kristalporselein. Het reservoir is een waterbesparend inbouwreservoir. In de toiletruimte bevindt zich een fonteincombinatie van kristalporselein met chromen bekersifon en tapkraan. Alles volgens keuze verkoper. Badkamer: In de badkamer bevindt zich een wastafelcombinatie van kristalporselein met chromen bekersifon en tapkraan. De douche wordt uitgevoerd als verlaagd betegeld gedeelte, thermostatische douchekraan, douchegarnituur bestaande uit een glijstang, handdouche met kunststof greep, slang, waterbesparende douchekop en een verchroomde opsteekpen. Planchet en spiegel worden los geleverd. Alles volgens keuze verkoper. De toiletpot is een Sphinx type vlakspoeling en bestaat uit kristalporselein. Het reservoir is een waterbesparend inbouwreservoir. Voor de wasautomaat is een terugslagklep geplaatst. Gasinstallaties De aanleg- en aansluitkosten van de gasinstallatie zijn in de (koop-) aanneemsom inbegrepen. De gasleiding wordt aangelegd vanaf de gasmeter in de meterkast. De volgende tappunten worden aangesloten t.b.v.: - Fornuis in de keuken (afgedopt aansluitpunt). - Cv-ketel op zolder. Pagina 11 van 14

12 Verwarmingsinstallaties De berekening van het vermogen geschiedt overeenkomstig de ISSO publicatie 51 Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen. De bepaling van het genodigde vermogen gebeurt per vertrek en totaal. Gerekend wordt met een toeslag voor het opwarmen zoals bedoeld in de voorgenoemde ISSO publicatie 51, die is gebaseerd op een 8-urige nachtverlaging/bedrijfsbeperking en een opwarmtijd van 2 uur. De volgende temperaturen kunne worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken: - Entreehal : 15 C - Toiletruimte : niet verwarmd - Woon-/eetkamer : 22 C - Keuken : 22 C - Trapopgang/overloop : 15 C - Badkamer : 22 C - Slaapkamers : 20 C - Kast : niet verwarmd - Zolder : 15 C - Garage/berging : niet verwarmd De Cv-installatie wordt uitgevoerd middels radiatoren-verwarming. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een HR-combiketel, welke ook voorziet in het warme water. Capaciteit HR-combiketel volgens opgave installateur. De radiatoren zijn fabrieksmatig afgelakte plaatradiatoren. De positie en aantal radiatoren is indicatief op de tekening weergegeven. E.e.a. nader te bepalen volgens opgave installateur. De temperatuurregeling vindt plaats d.m.v. een kamerthermostaat. Ventilatievoorzieningen Het mechanische ventilatiesysteem bestaat uit een balansventilatie unit met aan en afvoer profielen. De ventilatorunit wordt op zolder geplaatst. Plaats en aantal lucht aan en afvoerpunten nader te bepalen door installateur. De ventilator heeft een meerstandenschakelaar en wordt geplaatst in de badkamer. Ventilatiekanalen bestaan uit spiraal geflenste verzinkte plaatstalen buizen. De rookgas- en ventilatieafvoer wordt uitgevoerd in een dubbelwandige verzinkte plaatstalen buis met combi-dakkap. Pagina 12 van 14

13 Elektrische installaties De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn in de (koop-) aanneemsom inbegrepen. De elektrische installatie wordt overeenkomstig NEN 1010 aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld in groepen naar de diverse aansluitpunten zoals deze op tekeningen zijn aangegeven. Schakelaars: De gehele woning behoudens de zolder, meterkast en garage, wordt voorzien van inbouw schakelmateriaal, aangebracht op circa 1,05 m boven de vloer. Op de zolder, in de meterkast en de garage wordt opbouw schakelmateriaal toegepast. Het schakelmateriaal wordt eveneens op circa 1,05 m boven de vloer aangebracht evenals de met de wandcontactdoos gecombineerde schakelaars. Wandcontactdozen: De wandcontactdozen zijn inbouw behoudens de zolder, meterkast en garage. Op de zolder, in de meterkast en de garage worden opbouw wandcontactdozen toegepast. De hoogte van de wandcontactdozen worden circa 0,35 m boven de vloer. De wandcontactdozen in de overige ruimten worden circa 1,05 m boven de vloer gemonteerd. Telefooninstallatie: Zowel in de woonkamer als in hoofdslaapkamer wordt op circa 0,35 m boven de vloer een loze en niet afgemonteerde telefoonaansluiting aangebracht. CAI: Loze en niet afgemonteerde CAI aansluitingen worden aangebracht in de woonkamer en de hoofdslaapkamer op een hoogte van circa 0,35 m boven de vloer. Rookmelders: Conform voorschriften Bouwbesluit worden rookmelders aangebracht, aangesloten op het lichtnet. Schoonmaken en oplevering Minimaal twee weken voor de oplevering worden de verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip waarop de oplevering gaat gebeuren. De woning wordt bezemschoon opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten; deze worden schoon opgeleverd. Pagina 13 van 14

14 Wijzigingen tijdens de bouw Alle wijzigingen in opdracht van de verkoper/aannemer en/of in opdracht van de verkrijger verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden behorende bij de overeenkomst en de vigerende wet- en regelgeving. Wijzigingen voorbehouden Voor wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering en indeling wordt een voorbehoud gemaakt. Ook kleine wijzigingen in de materiaalkeuze kunnen zonder vooroverleg en verrekening worden uitgevoerd. Janssen Wuts Architecten B.V. Baarlo, 12 mei 2015 Pagina 14 van 14

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

9 koopwoningen, type Moiré met berging en parkeerplaats.

9 koopwoningen, type Moiré met berging en parkeerplaats. STANDAARD TECHNISCHE OMSCHRIJVING VERKOOP VOOR KOOPWONINGEN GROESEIND TE TILBURG. Versie: 1 juni 2012 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Omschrijving: 9 koopwoningen, type Moiré met berging en parkeerplaats. Opdrachtgever:

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek TECHNISCHE OMSCHRIJVING Recreatieve Appartementen te Gorishoek 04-02-2013 Inhoudsopgave Peil... 3 Grondwerk... 3 Buitenriolering... 3 Terreinverharding... 3 Constructie... 3 Gevels... 3 Binnenwanden...

Nadere informatie

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl impressie d.d. dec 2006 woningtype 1 d.d. dec 2006 slaapkamer berging verklaring: entree 1,9 m² badkamer slaapkamer woonkamer keuken 29,5 m² 5,5 m² keuken entree mk toilet gang 13685 gang toilet badkamer

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Nieuwbouw! Bedrijfsunits

Nieuwbouw! Bedrijfsunits Nieuwbouw! Bedrijfsunits Locatie: De Pol Losser 7581 CZ Op industrie terrein de Pol te Losser worden 8 nog te bouwen bedrijfsunits gerealiseerd. Deze units zijn uitermate geschikt voor startende of reeds

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 9 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen 8 Cirkel Woningen Schout van Heeckerenring Heerlen 1 Lekker buiten wonen met de voordelen van een stad binnen handbereik. Litscherveld is heerlijk rustig gelegen ten noorden van het centrum van Heerlen

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 4 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN Een ontwikkeling van: D.E.O. Advies i.o.v. Oomen C.A.P. Projecten Datum: 1 april 2015 versienr.: 2 TECHNISCHE OMSCHRIJVING INDELING WONING VOLGENS BOUWBESLUIT:

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

Algemene beschrijving constructie en materialen

Algemene beschrijving constructie en materialen Algemene beschrijving constructie en materialen 1 oktober 2015 TUINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomende grond. Grijze betontegels naar voordeur afmeting 40 x 60 x 5 cm Op de

Nadere informatie

5 gezinswoningen. 5 ruime gezinswoningen gelegen tegenover het park

5 gezinswoningen. 5 ruime gezinswoningen gelegen tegenover het park 5 gezinswoningen gelegen aan de Schadewijkstraat 77 te Oss inhoud tot 425 m 3 perceelsoppervlakte tot 230m2 2 parkerplaatsen op eigen grond vele uitbreidingsmogelijkheden (5 slaapkamers mogelijk) ideaal

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

Technische omschrijving en afwerkstaat

Technische omschrijving en afwerkstaat Technische omschrijving en afwerkstaat Bedrijfsverzamelgebouw Lock/Stock Industrieweg 9 E in Elst (Gld) 14 september 2013 Pagina 1 van 5 Technische omschrijving Peil Het peil (P=0) is bovenkant afgewerkte

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische Omschrijving Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische omschrijving en voorwaarden versie 2014-07-01 Deel 1 Algemene informatie en technische omschrijving Deel 2 Tekeningen 1 Hoewel deze

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Woningtype Dagpauwoog Marterstraat Plangebied Weverspoort Helmond Datum: 16-07-2013 Aanbieder Woonpartners Kasteel Traverse 1 5701 NR HELMOND Pagina 1 van 11 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering:

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING A L G E M E E N Algemene projectgegevens Het project villapark Spieringshof bestaat uit 16 twee onder één kap villa s welke zijn gelegen aan de Westerweg ter hoogte van huisnummer 35 te Purmerend. Tijdens

Nadere informatie

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER TECHNISCHE INFORMATIE - AFWERKSTAAT - KLEUR-EN MATERIAALSTAAT V 3.0 d.d. 20-02-2013 THUIS IN WORMERVEER wandelweg 89-91 te Wormerveer V3.0

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Lee Foolen, Lichtstad Vastgoed BV Rijnbosch Eindhoven Nieuwbouw (starters) appartementen

Lee Foolen, Lichtstad Vastgoed BV Rijnbosch Eindhoven Nieuwbouw (starters) appartementen Lee Foolen, Lichtstad Vastgoed BV Rijnbosch Eindhoven Nieuwbouw (starters) appartementen Op de hoek van de Rijnstraat-Boschdijk zal een complex met 22 appartementen gebouwd worden: Rijnbosch. De ligging

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler 6 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie Liduinahof WONEN IN GEMEENTE LEUDAL Leudal is een gemeente die op

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

samen hebben wij er ons huis van gemaakt

samen hebben wij er ons huis van gemaakt samen hebben wij er ons huis van gemaakt KLOOSTERPARK PANNESHEIDE: WONEN MET RESPECT VOOR OMGEVING EN HISTORIE KERKRADE Dentgenbachweg Tunnelweg N299 Bleijerheide is één van de kernen van Kerkrade. Het

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

www.planindenbosch.nl In den Bosch II Maasbree Zeven levensloopbestendige woningen voor jong en oud

www.planindenbosch.nl In den Bosch II Maasbree Zeven levensloopbestendige woningen voor jong en oud www.planindenbosch.nl In den Bosch II Maasbree Zeven levensloopbestendige woningen voor jong en oud Verkoopbrochure In den Bosch fase II: 7 levensloopbestendige woningen Inhoudsopgave Opdrachtgever: Aannemer:

Nadere informatie

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Het huis en de omgeving Leusden is een dynamische gemeente waar veel gebeurd, onder andere op het gebied van sport, spel, recreatie en

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n.

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Met mogelijkheid voor starterslening 9 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie

Nadere informatie

Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg

Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg Uitbreidingsmogelijkheden Goldewijk Doetinchem B.V. Bedrijventerrein Verheulsweide Nijverheidsweg 12 7005 BJ Doetinchem Tel.: (0314) 75 11 11 www.goldewijk.nl Uitbreidingsmogelijkheden,

Nadere informatie

Je eigen nieuwe huis

Je eigen nieuwe huis Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Boterdiep88 Groningen Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Het is natuurlijk een hele verandering. Je eigen nieuwe woning op een monumentaal adres: Boterdiep 88 in

Nadere informatie

BROCHURE. BIJDAMWEG 39 (bwnr 15) te Hoenderloo

BROCHURE. BIJDAMWEG 39 (bwnr 15) te Hoenderloo BROCHURE BIJDAMWEG 39 (bwnr 15) te Hoenderloo WILBRINK Makelaardij o.g. Dorpstraat 47, 7361 AR BEEKBERGEN Tel. 055 5061397 Makelaars / taxateurs : G.H.M. Vergeer en R. Wilbrink (agrarisch) email : info@wilbrinkmakelaardij.nl;

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Afgebeeld is woningtype met opties SCEN SCENIC Datum: juni 2006 Copyright: Janssen de Jong Project Development Fort Nassauweg z/n Parera - Curaçao N.A. Telefoon (0) 5999 433 8500

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

KRIJTENBERG alf)vrijstaand geschakelde woningen (H

KRIJTENBERG alf)vrijstaand geschakelde woningen (H KRIJTENBERG (Half)vrijstaand geschakelde woningen In Beegden wordt een heel bijzonder woongebied gerealiseerd: Krijtenberg. Ruimte, groen en historische elementen zijn karakteristiek voor dit fraaie stukje

Nadere informatie

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap.

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap. Wommels - Skries 10 Woningen in het uitbreidingsplan Wommels Noordoost? Deze kans is perfect voor de starter. De woningen worden compleet opgeleverd met kunststof kozijnen, badkamer geheel betegeld, toilet

Nadere informatie

KRIJTENBERG Vrijstaande woningen

KRIJTENBERG Vrijstaande woningen KRIJTENBERG Vrijstaande woningen In Beegden wordt een heel bijzonder woongebied gerealiseerd: Krijtenberg. Ruimte, groen en historische elementen zijn karakteristiek voor dit fraai stukje Limburg. Het

Nadere informatie

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk 4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk made by Groothuis inspired by you P L A A N Stadsdennen-Oost A N N I E S A L O M O N S L A A N A N N A B L A M A N Een typische jaren vijftig

Nadere informatie

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend.

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend. CENTRUMPLAN Technische omschrijving appartementen blok 3 en 4 Blok 3: 57 appartementen Blok 4: 36 appartementen (gecombineerd met koopappartementen) Een ontwikkeling van A.S.R. vastgoed ontwikkeling Ontwerp

Nadere informatie

Technische Omschrijving Verkoop. RF gebouw. Strijp R te Eindhoven

Technische Omschrijving Verkoop. RF gebouw. Strijp R te Eindhoven Technische Omschrijving Verkoop RF gebouw Strijp R te Eindhoven Definitief 13-07-2015 1 Technische Omschrijving 1. Peil van de woning Het peil P, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten en komt

Nadere informatie

Twee vrijstaande hoekwoningen

Twee vrijstaande hoekwoningen www.planindenbosch.nl Twee vrijstaande hoekwoningen In den Bosch II Maasbree Verkoopbrochure In den Bosch fase II: 2 vrijstaande hoekwoningen Inhoudsopgave Opdrachtgever: Aannemer: Architect: Verkoop

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Villa Long Island

Technische Omschrijving. Villa Long Island Technische Omschrijving Villa Long Island Peil van het woonhuis Het Peil (aangeduid met P ), van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer.

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Uitbreidingsmogelijkheden Goldewijk Doetinchem B.V. Bedrijventerrein Verheulsweide Nijverheidsweg 12 7005 BJ Doetinchem Tel.: (0314) 75 11 11 www.goldewijk.nl Uitbreidingsmogelijkheden,

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Binnen de woning 01. Woningtypes Deze technische omschrijving beschrijft de 6 hoek- en 6 tussenwoningen in het bouwplan de Binnenvergt fase 4. 02. Peil Als peil P geldt de bovenkant

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden 2 e FASE GROOTE JONKVROUW BARONES dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden De BARONES is de absolute topper in het plan, een riante 2-onder-1-kapwoning met een zee aan ruimte en vele

Nadere informatie

Mr. P. van der Kolk. Ontwikkeling van vrijstaand woonhuis aan de Lindelaan te Ede. Breelaan 1, Ede (0318) 652211. Ontwikkelaar. Makelaar.

Mr. P. van der Kolk. Ontwikkeling van vrijstaand woonhuis aan de Lindelaan te Ede. Breelaan 1, Ede (0318) 652211. Ontwikkelaar. Makelaar. Ede Lindelaan Ontwikkeling van vrijstaand woonhuis aan de Lindelaan te Ede Ontwikkelaar Makelaar Notaris Mr. P. van der Kolk Breelaan 1, Ede (0318) 652211 Aannemer Architect Kaart Ede Bestaande situatie

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

u zoekt en de een plek om te groeien.nl vrijheid om die zelf in te vullen De ruimte die bouw ontwikkeling architect verkoop verkoop Looiersgracht 12

u zoekt en de een plek om te groeien.nl vrijheid om die zelf in te vullen De ruimte die bouw ontwikkeling architect verkoop verkoop Looiersgracht 12 ontwikkeling bouw architect Looiersgracht 12 6211 JK Maastricht t 043 210 02 20 i www.gd.nl t Inne 14 6021 DA Budel t 0495 49 12 29 i www.vlassak-bv.nl Koningsplein 16 6224 EC Maastricht t 043 408 18 27

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Olympic Technische Omschrijving TECHNISCHE OMSCHRIJVING Afgebeeld is woningtype met optie III OLYMPIC Datum: juni 2006 Copyright: Janssen de Jong Project Development Fort Nassauweg z/n Parera - Curaçao

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 8 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Leidsebuurt Haarlem. De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

Groningen - Oosterhamrikkade grondgebonden- TRE 320020 Type A, B en C

Groningen - Oosterhamrikkade grondgebonden- TRE 320020 Type A, B en C KEUZELIJST: AFBOUW Project: Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 12 15 december oktober 2015 2014 lijst Project: Projectnummer: Woningmodel: Versiedatum:

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Duizendschoon en Ereprijs SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een

Nadere informatie

ONTWERP STARTERSWONINGEN TE KRUININGEN

ONTWERP STARTERSWONINGEN TE KRUININGEN ONTWERP STARTERSWONINGEN TE KRUININGEN 28 augustus 2008 Bouwraadhuis ontwerpers ingenieurs Oude Plein 1, Kruiningen tel. (0113) 39 000 Markt 2, Kruiningen tel. (0113) 71 78 Vierstraat 22, Yerseke tel.

Nadere informatie

WONING VOOR MORGEN SITTARD

WONING VOOR MORGEN SITTARD WONING VOOR MORGEN SITTARD In deze groene wijk worden 15 prachtige nieuwbouwwoningen gerealiseerd die u zelf kunt samenstellen. Duurzame gezinswoningen op ruime kavels gericht op het zuiden. Ideaal voor

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 2^1 KAP WONING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 2^1 KAP WONING TECHNISCHE OMSCHRIJVING 2^1 KAP WONING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en. De woningen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit zoals dat geldig was ten

Nadere informatie

Huren met de optie tot koop

Huren met de optie tot koop Huren met de optie tot koop Vrije sector huurwoning U heeft interesse voor ons bouwplan in Molenhoek. Het gaat om vier compacte patiowoningen aan Eikenlaan in Molenhoek. Het zijn zeer duurzame woningen

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Bostulp en Fonteinkruid SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Adres: Telefoon privé: Postcode: Telefoon werk: Woonplaats: E-mail adres: SANITAIR EN LOODGIETERSWERK O L.01 Standaard sanitair in de toiletruimte Sanitair

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

2 kadewoningen, type Keyzer

2 kadewoningen, type Keyzer 2 kadewoningen, type Keyzer LOCATIE WONINGEN Wonen in een stoere en tegelijk stijlvolle ambiance aan de kade en dat op loopafstand van het centrum van Almere Poort! 2 Deze impressietekening is vervaardigd

Nadere informatie

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04 Begane grond Entree Toilet - 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt aan de voorgevel - 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop - 1 elektrische deurbelinstallatie - 1

Nadere informatie

Allure Zeewolde. Technische omschrijving. Ruime eengezinswoningen in Zeewolde

Allure Zeewolde. Technische omschrijving. Ruime eengezinswoningen in Zeewolde Allure Zeewolde Technische omschrijving & Ruime eengezinswoningen in Zeewolde Technische omschrijving Fundering Woning met kruipruimte, geen drainage onder de blokken. Bodemafsluiting met 100mm schoon

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 Auteur: Maatschap Ontwikkelingsmaatschappij Aries B.V. & De Sjouw B.V. Datum: 28 April 2011 Project: Nieuwbouw Riezenweg 1 te Hoorn op Terschelling TECHNISCHE OMSCHRIJVING Acht recreatiewoningen 01.

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

Kerckhoeve Rijwoningen, Veldhoven Technische omschrijving

Kerckhoeve Rijwoningen, Veldhoven Technische omschrijving Normbladen, modelbladen en verwerkingsvoorschriften voor de te verwerken materialen. Verzekering Het werk is tijdens de uitvoering tot aan de oplevering verzekerd door de aannemer. Het plan Het project

Nadere informatie

Overzicht meer- en minderwerk plan "Vroonermeer-Noord" te Alkmaar

Overzicht meer- en minderwerk plan Vroonermeer-Noord te Alkmaar 1 TEGELWERK 1.1 Optioneel tegelwerk 1.1.a Maken een keuze uit luxe tegelwerk (offerte Scholtens) offerte 1.1.b Maken gebruik van de showroomprocedure tegelwerk (offerte showroom) offerte 1.2 Tegelwerk

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING APPARTEMENTEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING APPARTEMENTEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING APPARTEMENTEN Betreft: 44 appartementen met bergingen en parkeergarage aan de Cruquiusweg te Amsterdam. 1. Op het bouwterrein worden 2 gebouwen gebouwd met elk 22 appartementen,

Nadere informatie

STRIJP-R HERBESTEMMING PIET HEIN EEK. RF-gebouw

STRIJP-R HERBESTEMMING PIET HEIN EEK. RF-gebouw STRIJP-R HERBESTEMMING PIET HEIN EEK RF-gebouw PORTIERSLOGE December 2014 bouwdeel 1 Een ontwikkeling van: Met een hoop bravoure, gevoed door de wijze waarop we het RAG gebouw aan de man hebben gebracht,

Nadere informatie

De opbouw en gevelafwerking Funderingen Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde terreinonderzoek wordt een fundering op palen aangelegd.

De opbouw en gevelafwerking Funderingen Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde terreinonderzoek wordt een fundering op palen aangelegd. Technische omschrijving blok 3J Terrein/Peil Peil van de woning Het peil 'P' van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De vloer wordt standaard

Nadere informatie

installaties Algemeen afwerking toilet, badkamer en keuken ruwbouw terreininrichting en oplevering kleur- en materialenstaat afbouw

installaties Algemeen afwerking toilet, badkamer en keuken ruwbouw terreininrichting en oplevering kleur- en materialenstaat afbouw 15. Beglazing............................................ 4 16. Ventilatie............................................ 4 17. Trappen............................................. 4 18. Binnenkozijnen en

Nadere informatie