Pastorale. Perspectief pagina 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pastorale. Perspectief 3-2015- pagina 2"

Transcriptie

1 Mei/Juni 2015

2 Pastorale "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart hart worde niet ontroerd of versaagd." Joh. 14:27 (NBG) Net na de aankondiging van de Heilige Geest zegt Jezus deze woorden: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u." De aanwezigheid van de Heilige Geest heeft kennelijk alles te maken met het ervaren van die vrede. Het hangt er helemaal van af. Het zijn woorden die Marion en mij deze tijd extra toespreken. Zoals u begrijpt zijn wij na 23 maart begonnen met de voorbereidingen op een nieuwe toekomst. U kent ongetwijfeld het onrustige gevoel dat daar ook bij hoort. Waar gaan we straks naar toe? Zal het ons daar bevallen? Is het wel goed om nu al uit te gaan van verhuizen? Stel dat we ergens in Rotterdam of omgeving onze bediening weer vinden? Gods wegen zijn tenslotte ondoorgrondelijk? Vele gedachten en gevoelens houden ons bezig en vullen onze gesprekken en gebeden. Op een gegeven moment was er een gebed voor ons van goede vrienden. Het gebed eindigde met: "Here God, geef hen in de tussentijd innerlijke vrede". Deze woorden raakten ons diep. "In de tussentijd innerlijke vrede."? Hoe vaak gaan we niet door allerlei situaties in ons leven met allesbehalve innerlijke vrede?! Misschien bent u op dit moment niet bezig met het vinden van een nieuwe bestemming, maar worstelt u met andere gedachten en gevoelens. Groot of klein, de lasten en uitdagingen van het leven vervullen ons vaak met vragen, zorgen en soms ook angst. En dan worden we ineens geconfronteerd met de woorden van Jezus, in de tekst die boven dit stukje staat: "vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik Hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd." Het gebeurt zo vaak dat we onze problemen in gebed bij God brengen, 'amen' zeggen, en ze vervolgens weer op onze nek nemen. Herkent u dat ook? Perspectief pagina 2

3 Geloof heeft echter alles met vertrouwen te maken. Geloof, dat de aankondiging van de Heilige Geest, uitgestort met Pinksteren, ook voor u en mij waarheid is. De Geest van Christus heeft in ons leven en in ons hart een plek gekregen. Vertrouw op de belofte van Jezus dat Zijn Geest u vrede zal geven. Aanvaard Zijn vrede. Vrede niet zoals de wereld die geeft, maar zoals alleen Jezus die geeft, diep in uw hart. ' Wees niet ontroerd, wees niet versaagd', zegt Jezus. De Heilige Geest weet wat u nodig hebt. Hij kent uw en gelukkig ook mijn omstandigheden, zorgen en angsten. Misschien is het de hoogste tijd om alle volle koffers die we al zo lang met ons meezeulen, neer te zetten en aan Jezus te geven. Pak ze alleen niet weer op, nadat u ervoor hebt gebeden. Draag vanaf nu alleen maar lichte reiskoffers op uw levensreis. Neem de Vrede die Jezus u heeft beloofd met beide handen aan. En wat belangrijker is, vertrouw op de uitwerking van Zijn wil in uw leven. Door de kracht van de Heilige Geest. Ik wens u en al uw dierbaren een vredevol Pinksterfeest. In Christus verbonden, Ds. Ed van Hoof Van de Redactie Deze Perspectief, die kort voor Hemelvaardag en Pinksteren uitkomt, geeft u weer informatie over de bijeenkomsten en de activiteiten in de komende weken. In de maand juni gonst het van de activiteiten: Met name de organisatie rond de Kringloopmarkt is weer in volle voorbereiding. Het gospelkoor repeteert voor de jaarlijkse Praise-avond en de jongeren gaan weer met volle bussen naar de EOjongerendag. Kortom, er is naast de zondagse erediensten weer van alles mee te vieren en te doen. Voor het hierna volgende nummer, het zomernummer, verzoeken wij u uw kopij uiterlijk 17 juni as. in te leveren, bij voorkeur in een Wordbestand op onderstaand adres: Perspectief pagina 3

4 Promotiemateriaal Tijdens het zomerseizoen mogen we als gemeente ieder jaar weer opnieuw vele gasten verwelkomen. Velen van hen komen elk jaar weer terug, anderen zijn voorbijgangers met wie we korte maar bijzondere momenten beleven. Om iedere gast die de gemeente bezoekt, zowel zomergasten als nieuwe bezoekers, informatie over de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp te kunnen geven, is er een speciale presentatiemap en een algemene folder ontwikkeld. Zodra deze gedrukt zijn (wat binnenkort het geval is) willen we alle gasten een map aanbieden om informatie over onszelf te kunnen geven. Samen met een pen, met daarop het adres van onze website, willen we alle nieuwe gasten met dit informatiepakket welkom heten. Acceptgiro Zoals inmiddels gebruikelijk in het voorjaar sluiten wij een acceptgiro bij. Enerzijds aarzelend, soms worden mensen zo overspoeld me acceptgiro s dat er gedacht kan worden: Alweer?? Het zal u inmiddels bekend zijn, we rekenen geen abonnementsprijs voor Perspectief. Toch wordt ons wel een gevraagd wat Perspectief kost. En natuurlijk, Perspectief kost geld. Papier en porto zijn duur. Maar we willen graag onze nieuwsbrief om niet aanbieden. Als informatiebron, maar ook als middel dat mensen met elkaar kan verbinden, waardoor mensen zich betrokken voelen met elkaar en de gemeente. Mocht u deze acceptgiro als een aanmaning beschouwen: Dat is het niet! Maar, als u aan uw betrokkenheid uiting wilt geven door middel van een gift, dan kunt u deze acceptgirokaart daarvoor gebruiken, als een handreiking. En dan zijn wij u er ook heel dankbaar voor. Zwangerschapsverlof taakgroepleider jeugdwerk Angela Lodder is per 1 mei met zwangerschapsverlof gegaan. Per september zal zij haar taken voor het jeugdwerk weer oppakken. Eric van den Nieuwendijk vervangt haar. Mochten er vragen zijn dan kun je bij hem terecht. Woord voor de maand mei Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Fil. 4:13 Perspectief pagina 4

5 Gastkoren In de Welkom-dienst van 17 mei zingt gospelkoor Polyhymnia uit Oud Vossemeer. Gospelkoor Polyhymnia is een interkerkelijk koor dat bestaat uit ongeveer 30 enthousiaste leden van 12 jaar en ouder van het eiland Tholen (Zeeland). Hun doel is God prijzen, loven en aanbidden door middel van de talenten die ze van Hem hebben gekregen, namelijk zingen en muziek maken. Over het algemeen zingen ze meerstemmige gospelmuziek. Hun repertoire varieert van rustige ballads tot echte black gospel, van John Rutter tot Sela. Daarnaast bevat hun repertoire ook liederen die tijdens de christelijke feestdagen uitgevoerd kunnen worden. Op 1 e Pinsterdag 24 mei in de avonddienst zingt het Community Gospel Choir uit Rotterdam.Het Rotterdamse Community Gospel Choir bestaat sinds Naast het plezier van zingen, is het hoofddoel waarvoor zij zich inzetten anderen in contact brengen met het Evangelie, hoofdzakelijk door middel van muziek.het Community Gospel Choir verleent medewerking aan kerkdiensten, geeft avondvullende concerten, en werkt mee aan gospelfestivals. Daarnaast hebben zij ook diverse radioopnamen gemaakt alsook 2 CDs was voor Community Gospel Choir een bijzonder jaar waarin zij 20 jaar evangelische muziek maken mochten vieren. Zoals vaak bij een mijlpaal zoals deze zijn er een paar dingen veranderd en is Community Gospel Choir in het nieuwe seizoen een andere weg ingeslagen. Na het vertrek van dirigent en een aantal leden is besloten om als kleiner, (voornamelijk) a capella koor verder te gaan (af en toe met ondersteuning van de piano). Deze samenstelling geeft meer flexibiliteit ten opzichte van de plaatsen waar de boodschap gebracht kan worden. Perspectief pagina 5

6 Gemeente-Agenda Iedere zondag uur uur Morgendienst Avonddienst Iedere maandag uur uur Moment van Gebed Gebedsgroep Iedere dinsdag uur Gospelkoor iedere donderdag uur Kerkkoor iedere vrijdag uur Explorers en Roverstam Jan Joosten Zaterdag 9 mei uur uur Welpen en Scouts Jan Joosten Open schuur aan Westerweg 4A * Maandag 11 mei uur uur Met hart en handen Doop en belijdeniscursus Woensdag 13 mei uur Ochtend voor moeders met jonge kinderen Donderdag 14 mei uur Hemelvaartsdagdienst Vrijdag 15 mei t/m uur Zip your Lip 16 mei Zaterdag 16 mei Bezinningsdag kerkenraad Zondag 17 mei uur uur uur Zangavond Jeugdprogramma Welkom-dienst m.m.v. Gospelkoor Polyhymnia Maandag 18 mei uur Doop- en belijdeniscursus Woensdag 20 mei uur Leerhuis Donderdag 21 mei uur Inzage jaarcijfers 2014 en begroting 2015 Zaterdag 23 mei Zondag 24 mei uur uur uur uur Welpen en Scouts Jan Joosten Open schuur aan Westerweg 4A * Duitstalige dienst Ds. E.M. de Jong Pinksteravonddienst m.m.v. Community Gospel Choir Maandag 25 mei uur Pinksterzangdienst Woensdag 27 mei uur Doop- en belijdeniscursus Donderdag 28 mei uur 55+ Middag Zondag 31 mei uur Kinderen oefenen voor praise Maandag 1 juni uur Ledenvergadering Woensdag 3 juni uur Leerhuis Zaterdag 6 juni uur uur Welpen en Scouts Jan Joosten Open schuur aan de Westerweg 4A Perspectief pagina 6

7 Zondag 7 juni Zondag 7 juni Zondag 14 juni Woensdag 17 juni Zaterdag 20 juni uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Mannenontbijt Gezinsdienst Afsluiting kerkenwerkseizoen met koffie en gebak Jeugdprogramma Kinderen oefenen voor praise Kinderen oefenen voor praise Praise gospelkoor Uiterste inleverdatum kopij Perspectief Kringloopmarkt Welpen en Scouts Jan Joosten Zangdienst Zondag 21 juni uur Jeugdprogramma Donderdag 25 juni uur 55+ Middag *Elke tweede en vierde zaterdag is er van tot uur de gelegenheid om goede spullen voor de kringloopmarkt te brengen aan de Westerweg 4A te Ouddorp De Groeigroepen komen (meestal) eens per 2 weken bij elkaar. maandag Ouddorp uur J. van Dam woensdag Ouddorp uur C. Tuk Vrouwengroep Melissant uur J. Joppe Ouddorp uur L. van Wijk uur E.M. de Jong Leerhuis uur A. Akershoek Stellendam uur C. Maliepaard Goedereede uur M. Goemaat donderdag Ouddorp uur M. Grinwis Goedereede uur E.A. van Hoof groep vrijdag zaterdag Goedereede Ouddorp uur? K. Goemaat E. Tuk Wandelgroep dinsdag Goedereede uur M. van Hoof Leesgroeigroep (1 x per zes weken) Collecte-opbrengsten Bijzondere collecten Collecte 1 maart ten behoeve van het Diaconaal Fonds: 190,80 Collecte 8 maart ten behoeve van het Landelijk Jeugdwerk: 265,75 Biddagcollecte inclusief de giften via de bank: 4.207,90 Collecte eerste Paasdag ten behoeve van onze zendingsprojecten: 424,62 Collecterooster: 24 mei Zendingsprojecten Tanzania 14 juni Diaconaal Fonds Perspectief pagina 7

8 Onze Missieverklaring: Mensen aanmoedigen om te leven in de navolging van Jezus Christus en Gods liefde uitdragen naar de wereld om ons heen. Nieuws van de kerkenraad Maandag 23 maart jl. heeft de ledenvergadering plaatsgevonden over de toekomst van de Doopsgezinde Gemeente en haar predikanten. De leden konden kiezen tussen 2 opties: Optie B- Ds. De Jong 0,6 FTE en Ds. Van Hoof 0,6 FTE tot Deze optie had 71 stemmen. Optie C- Ds. De Jong blijft voor 1 FTE werkzaam en het dienstverband van Ds. Van Hoof wordt beëindigd per uiterlijk 30 september Deze optie had 94 stemmen. Dit heeft gebed en tijd nodig om een plaats te geven. Afgelopen weken is er overleg geweest tussen de kerkenraad en Ds. De Jong over de taken in de nieuwe fase. Zodra dit uitgewerkt is zullen wij u hier verder over informeren. Zaterdag 16 mei zal de kerkenraad een bezinningsdag houden om na te denken en te bidden over de toekomst en visie voor onze gemeente. Wilt u de predikanten en de kerkenraad gedenken in uw gebeden? Op 1 juni vindt de reguliere voorjaarsledenvergadering plaats. (dit jaar wat later dan gebruikelijk) Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren? U ontvangt de agenda uiterlijk 2 weken van te voren. We hopen dat we tijdens deze vergadering nieuwe kerkenraadsleden kunnen kiezen. De nominatiecommissie heeft inmiddels mensen gevraagd zich beschikbaar te stellen voor de kerkenraad. We willen u bemoedigen met de volgende tekst: Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. (Kol. 3:12-14) Perspectief pagina 8

9 Nieuws van de financiële commissie Financiële verantwoording 2014 Inmiddels is het financieel jaarverslag over het jaar 2014 opgesteld. Hieronder een korte toelichting van zowel de baten als lasten in In totaal zijn de baten 778,- hoger dan de begroting. Voor ontvangsten uit collecten en vaste bijdragen was in de begroting een bedrag van ,- opgenomen, de werkelijke ontvangsten zijn ,-. De achterblijvende collectegelden zijn voor een groot deel gecompenseerd door de giften via de bank ontvangen. De opbrengst uit de activiteiten (zoals de Kringloopmarkt en Winterfair) resulteert in een positief resultaat van 1.251,- ten opzichte van de begroting. De verhuur van ons kerkgebouw resulteert in een positief resultaat van 2.128,-, dit wordt veroorzaakt door de extra verhuur aan het Centrum Jeugd en Gezin. De overige ontvangsten blijven achter ten opzichte van de begroting, dit heeft voornamelijk te maken met de lagere ontvangen rente door de afname van het saldo op de spaarrekening. De totale lasten zijn lager dan de raming, te weten 1.214,-. De post energie valt lager uit dan geraamd, dit heeft te maken met de zachte winter en de lagere transportkosten op de eindafrekening van de energieleverancier. Er is een extra storting aan ons zendingsproject gedaan van 3.306,29 om te voldoen aan ons doel om een 10% gemeente te zijn. Financieel sluiten we de exploitatie van het jaar 2014 af met een negatief saldo van ,-. Dit is het resultaat 2014 exclusief de mutaties van de reserves. De reserve personeelskosten is met ,- afgenomen. De reserve voor het onderhoud aan de gebouwen is conform de meerjaren onderhoudsplanning met ,- toegenomen. Daarmee komt het resultaat na deze mutaties van de reserves op ,- negatief. Dit bedrag is onttrokken aan het eigen vermogen. Inzage Jaarwerk 2014 DV donderdag 21 mei vanaf uur nodigt de financiële commissie u uit om het financieel jaarverslag 2014 in te zien en hierover vragen te stellen. Perspectief pagina 9

10 Vorig jaar is voor het eerst een dergelijke bijeenkomst georganiseerd, en we willen hiermee doorgaan. De Jaarrekening 2014 zal vervolgens ter goedkeuring worden aangeboden aan de leden op de komende ledenvergadering DV 1 juni conform het reglement. Tijdens de ledenvergadering zal het document niet meer verder worden toegelicht, hiervoor in de plaats organiseren we deze speciale avond. Begroting 2015 Aangezien de begroting 2015 ook nog niet officieel is vastgesteld in een ledenvergadering zal deze ook nog ter inzage op diezelfde avond liggen. Ook dit document zal ter goedkeuring worden aangeboden aan de leden op de komende ledenvergadering. Financiële verantwoording eerste kwartaal 2015 De financiële rapportage over het eerste kwartaal van dit jaar is inmiddels opgesteld. Hieronder een korte toelichting van zowel de baten als lasten in het eerste kwartaal. Het totaal aan baten laat een negatief saldo zien ten opzichte van de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de achterblijvende collectegelden. De collecte op Biddag inclusief de giften via de bank ontvangen daarentegen is 208,- hoger dan geraamd. Aan de lastenkant is geen sprake van buitensporige uitgaven. Het saldo over het eerste kwartaal 2015 bedraagt -/ ,-. Reeds in de begroting 2015 is rekening gehouden met een tekort. We mogen God danken dat Hij nog steeds voorziet! Nieuws van de onderhoudscommissie Het is weer gelukt, het kerkgebouw is aan de binnenzijde weer schoon! En hoewel alles nog niet klaar is mogen we toch terug kijken op een goede schoonmaak. Uiteindelijk hebben we de klus met ongeveer 20 medewerkers kunnen klaren. Iedereen bedankt die heeft geholpen om de kerk schoon te maken. Mochten er nog personen zijn die een stukje schoonmaken voor hun rekening willen nemen, dan kunnen zij contact opnemen met de onderhoudscommissie of de koster. Perspectief pagina 10

11 Tevens willen we verzoeken erop toe te zien dat de kinderen niet met de schoenen op de stoelen te gaan staan. Ook missen de mensen die stofzuigen regelmatig het verlengsnoer, zou u het, als u het heeft gebruikt, op zijn plaats terug willen hangen? En nog een vriendelijk verzoek om posters etc. niet met plakband op te ramen te plakken. Laten we proberen om samen de kerk tot een schone, uitnodigende plaats te houden! Nieuws van de Activiteitencommissie De opbrengst van de paasbrodenactie is 505,=. Iedereen hartelijk dank die hieraan heeft bijgedragen! Om alvast te noteren: Kringloopmarkt op zaterdag 20 juni! En natuurlijk zijn er voor deze dag helpende handen nodig. Wilt u meehelpen in een kraam of helpen met het laden en lossen? We kunnen heel wat medewerkers gebruiken! Vanaf begin mei liggen intekenlijsten in de hal van de kerk. Dringende oproep!!! Er zijn nog niet zoveel spullen ingeleverd voor de kringloopmarkt. Kijkt u alstublieft nog eens op zolder of in de kast of u leuke, mooie spullen hebt staan die u toch niet meer gebruikt. U kunt deze in goede staat verkerende spullen voor de kringloopmarkt nog inleveren op zaterdag 9 en 23 mei en 6 juni bij de schuur aan de Westerweg 4A te Ouddorp. Kleding Wat niet naar de schuur gebracht moet worden, maar wat we wel graag willen hebben is goede, schone draagbare kleding. Wilt u dat dan naar de kerk brengen? Op de oude jeugdzolder is er plaats voor. Wilt u er wel duidelijk een briefje bij doen dat het voor de Kringloopmarkt bestemd is? Op de zolder wordt namelijk ook de kleding voor de Oekraïne bewaard. (De kleding die op de kringloopmarkt niet verkocht wordt gaat trouwens ook naar de Oekraïne). Koffiekraam Kringloopmarkt Voor de koffiekraam zijn wij nog op zoek naar goede bakkers of baksters! Misschien een cake, boterkoek, appeltaart, koekjes of iets heel anders. U kunt u baksel op 20 juni vanaf 8.00 uur afgeven bij de koffiekraam van de kringloopmarkt. Hebt u vragen of wilt u doorgeven dat u bakker of bakster bent kan dat via Carolien Lodder, telefoon of via mail Uw hulp is van harte welkom en alvast dank daarvoor! Perspectief pagina 11

12 Gezinsdienst Op 7 juni hopen we met elkaar in de ochtend een bijzondere gezinsdienst te vieren. De afgelopen twee jaar vond de gezinsdienst plaats op Hemelvaartsdag, maar dit jaar is er voor een ander tijdstip gekozen. In deze dienst voor jong en oud willen we extra aandacht geven aan de kinderen en de jeugd. Toch is dit ook een dienst voor alle leeftijden: jij en u bent van harte welkom! In Christus bestaat geen oost en west en misschien ook wel geen jong en oud. Ieder mag op eigen wijze zijn of haar plaats in de gemeente ontdekken. Koffie met Op 7 juni willen we ook aandacht geven aan het feit dat het kerkenwerk-seizoen dan grotendeels is afgelopen. We hebben wel altijd aandacht gegeven aan de start-zondag, maar nog nooit stilgestaan bij het einde van het seizoen. Dat doen we dit jaar met name ná de gezinsdienst in de ontmoetingsruimte, waar er naast de gebruikelijke koffie en thee ook iets lekkers voor de kinderen zal zijn en we met elkaar kunnen genieten van een gebakje. Binnenkort liggen er lijsten in de hal waarop u aankunt geven of u een taart wilt bakken. Lunch voor alleen-gaanden Als vervolg op de lunch van vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer een lunch voor alleen-gaanden. Waar: Bij Trudy Nieuwpoort, Azaleastraat 23, Stellendam Wanneer: woensdag 20 mei a.s. van uur tot uur. Kosten : 5,00 p.p. De opbrengst is deze keer bestemd voor Hart voor Sophia Aanmelden via de mail van Trudy: of Toos: Of per telefoon: Trudy Toos Graag z.s.m. opgeven! En VOL=VOL! Perspectief pagina 12

13 Samen aan tafel Op zondag 19 april was het dan eindelijk zo ver, we gingen Samen aan tafel. Gemeenteleden gingen bij gemeenteleden eten. Het bijzondere aan dit etentje: de gasten hoorden pas na de dienst bij wie ze verwacht werden en de gastgevers lieten zich verrassen wie er bij hun voor de deur zou staan. Ik persoonlijk heb genoten van de tijd met onze gasten. Ik wil ook nog andere gasten en gastgevers aan het woord laten komen: Wij hebben een gezellige tijd met elkaar gehad. Leuk om zo andere mensen te ontmoeten die je minder goed kent. Het was super leuk. Een van de kinderen zei: Gaan we dit nu elke zondag doen tot we iedereen gehad hebben? Dit is ook echt gemeente zijn, vinden wij. We vinden het een leuk initiatief en we hebben beiden erg genoten van de gezellige middag en het lekkere eten. Het leek ons eerst moeilijk om gast te zijn, en niet gastgever, maar we hadden het gewoon naar ons zin. Allebei. Ik kon er ook van genieten om weer even een jong gezinnetje mee te maken, zelf zijn we daar helemaal uit, en zo leer je ook de mensen een beetje kennen. Het is leuk om elkaar op een andere manier te leren kennen en te genieten van elkaars verhalen, gezelschap en vooral kookkunsten. Het is een goede manier om de banden niet alleen ín de kerk als familie, maar ook buiten de kerk te versterken en elkaar beter te leren kennen. Dit had ik niet verwacht... mijn zoon laat zich nog een tweede bord uiensoep opscheppen! Thuis eet hij het niet. We willen dit in het najaar nog een keer organiseren. Eet u dan (weer) mee? Annabell de Jong Perspectief pagina 13

14 Praise 14 juni 2015 Zingen uit liefde voor God Houdt u ook zo veel van God dat u het wel uit zou willen zingen? Dan wilt u vast samen met ons het opwekkingslied "Uw liefde heb ik lief" meezingen tijdens onze jaarlijkse praise. Dit jaar willen we allemaal liederen zingen over Gods liefde. We willen iedereen laten weten hoeveel Hij van u en mij houdt. Ook zingen we over ónze liefde voor God en onze naaste. Dit doen we met oude bekende en nieuwe liederen. Van "Mijn Jezus ik hou van U" tot "Familie" en van "Liefde was het" tot "Als een liefdeslied is hier mijn leven". Wilt u samen met het Gospelkoor meezingen? Dan bent u van harte welkom op zondagavond 14 juni 2015 om uur. Dit jaar willen we weer 2 liedjes met de kinderen spelen en zingen. Dus iedereen die op de basisschool zit en mee wil spelen of zingen is welkom. We oefenen zondagochtend 31 mei, 7 juni en 14 juni om uur in de kerkzaal. Ons zendingsproject in Tanzania (Clemence Baks) In het najaar van 2014 heb ik samen met mijn man een bezoek gebracht aan dit Afrikaanse land, waar 49,5 miljoen mensen wonen op een oppervlakte van vierkante km, (23 x zo groot als Nederland). Doel van ons bezoek was hulp bieden op een gezondheidscentrum in Musoma, een stad aan de oostelijke rand van het meer van Tanzania. Dit gezondheidscentrum, Bethsaida, wordt door onze gemeente financieel ondersteund. Maar, zo hebben wij ontdekt, is het geven van geld niet één van de belangrijkste dingen. Ik ga hier een leuk voorval van vertellen en dan kunt ook u uw conclusie trekken. Op een dag kwam er een oudere man samen met zijn kleindochter naar de kliniek. Zijn ogen waren slecht en zijn oren waren doof. Hij wilde graag geholpen worden. Zijn slechte zicht, dat veroorzaakt werd door staar, kon de dokter niets aan doen, daar moest hij voor naar een ziekenhuis. Nu nog zijn doofheid, kon dat verholpen worden? Zeker wel. Maar daar was een oorspuit en een beetje warm water voor nodig. Veel vindingrijkheid is soms nodig om iets voor elkaar te krijgen en zeker in een land als Tanzania. De man was dolgelukkig toen hij na het uitspuiten van beide oren de stem van zijn kleindochter weer kon horen. Perspectief pagina 14

15 Met eenvoudige middelen, een plastic injectiespuit met een klein slangetje, kon heel wat bereikt worden. Maar het leukste was nog dat er een leerproces, een kennisoverdracht aan de gang was. Nooit eerder was er in Bethsaida op deze manier iemand van zijn doofheid afgeholpen. De hoofdverpleegkundige had die dag weer heel wat geleerd en zij weet nu wat te doen bij een eventuele volgende dove patiënt. Hiermee wil ik niet zeggen dat financiële ondersteuning niet nodig zou zijn, (dus ga niet gelijk uw automatische afschrijving stopzetten). Wat ik wel wil zeggen is dat geld niet het enige is waar de mensen gelukkig van worden. De kennis die wij vaak meer hebben, overdragen aan mensen die dat nodig hebben, kan heel verrijkend zijn voor beide partijen. Een volgende keer iets over het andere zendingsproject in Tanzania (genoemd in de Perspectief van maart/april 2015) Ons zendingsproject gaat nog even door. Wilt u wat doneren, dan kan dat op rek NL13 Rabo , t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp o.v.v. zendingsproject en noem even het project wat u wilt ondersteunen. Contant geld geven? Kan ook, via het offerblok in de kerk. In totaal is er vanaf januari 2015 tot nu 1.032,77 binnengekomen voor onze zendingsprojecten. Daarvan is 498,89 voor het ziekenhuis Betsaïda en 533,89 voor het project opleiding predikanten. De collecte op Pinksterochtend zal ook bestemd zijn voor onze zendingsprojecten. Bezoek uit Indonesië In de periode van 18 tot en met 20 september ontvangt de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp bezoek uit Indonesië. De Commissie Indonesie van de Doopsgezinde Broederschap is bezig te werken aan nieuwe contacten tussen Nederlandse en Indonesische Doopsgezinde gemeenten. In dit kader komt een groep van zes personen voor een periode van tien dagen naar Nederland. Tijdens dit bezoek zullen ze ook Ouddorp aandoen. Het overkoepelende thema van het bezoek is kerkvernieuwing en het onderzoeken hoe de Doopsgezinden in Nederland vorm geven aan kerk-zijn. Perspectief pagina 15

16 Omdat ook in Indonesië de Doopsgezinde gemeenten een heel verschillend dna hebben qua omgeving en structuur, wordt er voor het bezoek in Nederland gezocht naar een combinatie van plattelandsgemeenten, stadsgemeenten en streekgemeenten. Ons contactpersoon in Nederland schrijft: Er is de voorwaarde gesteld dat de broeders en zusters uit Indonesië de Engelse taal machtig en hier actief in kunnen communiceren. Samen met DG Ouddorp zouden we graag verkennen wat mogelijk is, daarbij uitgaande van de eigen mogelijkheden van de gemeente. Onze voorkeur zou zijn dat ze in het weekend van 18 tot en met 20 september een bezoek aan Ouddorp kunnen brengen. Naast het bezoeken van de kerkdienst zal men ook zeer geïnteresseerd zijn in het jeugd- en kinderwerk. Hoewel het nog even duurt voor het september is, zijn we wel alvast op zoek naar slaapplaatsen. Het gaat om twee nachten. Voor aanmelding of verdere informatie kunt u terecht bij Annabell de Jong of ). Gemeentenieuws Verhuisd: Mevr. G. Sandifort-Akershoek Bieningen EA Ouddorp Tel / In de ochtenddienst van 19 april is een zegen gevraagd over het leven van: Amélie Baks, Rachel Flikweert, Tim Helder, Mick Koese en Mees Westdijk Verjaardagen: 31 mei: De heer T. van Leeuwen, De Stove 32, 3252 CB Goedereede 5 juni: Mw. T.P. van Erkelens- de Koning, De Stove 32, 3252 CB Goedereede 6 juni: Dhr. R. Louis, Oostdijkseweg 87, 3252 LM Goedereede 17 juni: Dhr. J. Tieks, P C Hooftstraat 5, 3245 JR Sommelsdijk Ingeschreven als vriend van de gemeente: Dick en Ineke Meijer, Emmastraat 18, 4921 XD Lekkerkerk Perspectief pagina 16

17 Kennismaken met 1- Stel je zelf eens kort voor: de meesten van jullie kennen mij waarschijnlijk wel, omdat ik al vanaf jonge leeftijd, eerst met mijn ouders en nu met mijn eigen gezin in de gemeente kom. Ik ben Gabriëlle Tanis-Pijl, getrouwd met Martin en we hebben samen drie zonen Joran (9 jaar), Levi (6 jaar) en Mats (6 maanden). Op de eerste plaats ben ik moeder en echtgenote maar daarnaast werk ik 3 dagen als adviseur hypotheken, verzekeringen en bankzaken bij John P. de Wit Assurantiën in Stellendam. 2- Wat houdt doopsgezind zijn voor jou in? Alhoewel ik doopsgezind ben zie mijzelf liever als gelovige en zou willen dat er geen onderscheid zou hoeven zijn tussen christenen. In wezen gaat het niet om kerkmuren of stromingen, maar geloven we samen in één en dezelfde God. 3- Daden gaan woorden te boven: wat betekent dit voor jou? De laatste zin van onze Doopsgezinde 'lijfspreuk'. Praten met andere (niet-) christenen over het geloof is belangrijk, maar belangrijker is het te laten zien dat ik Christen ben in mijn doen en laten. Hierin heb ik nog heel wat te leren. 4- Welk Bijbels figuur zou jij voor een dag willen zijn en waarom? Ik zou niet zozeer een Bijbels figuur willen zijn maar wel aan het meer van Galilea willen zitten, luisteren naar Jezus en Zijn wonderen aanschouwen. 5- Is er in het laatste jaar iets gebeurd, wat veel indruk op je maakte, positief of negatief? Gelukkig positief, namelijk de geboorte van onze jongste zoon Mats, zijn naam betekent overigens 'geschenk van God'. Een wonder van God in onze tijd. 6- Welk boek ligt er op je nachtkastje? Op dit moment (helaas) een studieboek. Dit jaar moet ik voor mijn werk een viertal examens afleggen, dus hier gaat op dit moment heel veel tijd in zitten. Perspectief pagina 17

18 7- Waar kunnen we je s nachts voor wakker maken? Het liefst nergens voor maar de jongens mogen mij 's nachts wakker maken als ze eng gedroomd hebben of in Mats geval honger hebben. 8- Praten of luisteren? Beiden op zijn tijd. 9- Is er iets wat je graag met ons zou willen delen? Wees saamhorig, in deze moeilijke tijd voor onze gemeente, en blijf je op Christus richten want zonder Hem is er geen gemeente. Voor de kinderen Zondag Vertelling Bijbelgedeelte 17 mei Samen op weg, bidden verbindt je met elkaar Joël 2: mei God wijst de weg, God Handelingen 2:1-13 werkt door Zijn Geest 31 mei De Heilige Geest geeft 1 Sam.1:1-2:10 moed en hoop 7 juni De Heilige Geest laat zien 1 Sam.2:11-36 wat verkeerd is 14 juni De Heilige Geest roept en 1 Sam. 3 zet ons in 21 juni De Heilige Geest trekt zich 1 Sam. 4 terug 28 juni De Heilige Geest werkt dwars door alles heen 1 Sam. 5 Perspectief pagina 18

19 Voor de jeugd Er staat weer een Zip Your Lip Event gepland op vrijdag 15 tot zaterdag 16 mei. Samen met jongeren van de Doopsgezinde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Ouddorp gaan we mee doen aan de actie Zip Your Lip. Concreet dus 24 uur niet eten. zie: Evenals voorgaande jaren komen we op vrijdagavond(15-5) uur bij elkaar in de Doopsgezinde Gemeente(zorg dat je lekker hebt gegeten!!!!!) en daar verblijven we 24 uur met elkaar. We houden ons o.a. bezig met spelletjes, Bijbelstudie, theater, een buitenactiviteit, muziek maken en nog veel meer. We zullen daar ook slapen we en sluiten uiteindelijk af met een maaltijd op zaterdagavond om precies uur(16-5). Jullie mogen om ong uur opgehaald worden. Op 10 mei is er in de Gereformeerde Kerk Ouddorp om uur een Jongerendienst speciaal voor alle Zippers. Er komt speciaal voor jullie iemand van Zip Your Lip( Gerson Westerbeek)die ons alles zal vertellen over het werk van Zip Your Lip. Dit ook ondersteund door beeldmateriaal zodat wij extra gemotiveerd raken om mee te doen en te vasten op 15 en 16 mei. Daarnaast zorgt Praiseband exalt voor de muzikale omlijsting Zorg dat je erbij bent. Op 10 mei na de dienst of via je jeugdleiders krijg jij een sponsorformulier Wees daar zuinig op want het is geld waard. Doe je best om je te laten sponsoren door al je familie en bekenden. Ook kun jij via de site van je digitaal aanmelden. Ook sponsoring is digitaal mogelijk. Belangrijk!!!! Geef je op via je tienerleider of via Je mag vrienden meenemen( wel opgeven) Of een app of sms naar: Perspectief pagina 19

20 Met de schilderclub naar Israël - 30 april tot 7 mei 2016 Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten; Jes.66:13 Al ruim 5 jaar schilderen we voor goede doelen onder het motto plezier voor twee.. Pas hebben we ons lustrum gevierd: 5 jaar schilderclub,met tenminste 10 cursussen (eigenlijk veel meer) en duizenden Euro s voor goede doelen! Een telkens wisselende groep mensen uit allerlei kerken zonder muren die scheiding brengen. Schitterend gewoon zeg nou zelf! Eén van de goede doelen die we regelmatig hebben gesteund was Israel. Dat bracht mij op het idee: Waarom gaan we er niet een keertje als schildersclub zèlf heen? Gewoon, met een eigen groep dus? En anderen die ook willen, mogen met ons mee!! Dan vieren we pas écht uitbundig ons lustrum als schilderclub! De meivakantie is gekozen zodat ook geïnteresseerde jongeren mee kunnen. Op dit moment, vlak voor het verschijnen van de Perspectief, zijn nog lang niet alle prijzen en hotels etc. bekend. Op 30 april is het de laatste dag van Pesach en dat maakt het voor onze touroperator een beetje extra moeilijk om even uit de losse pols wat cijfertjes te noemen. Ik denk dat het ook te maken heeft met de nieuwe prijzen die voor volgend jaar gaan gelden. We kunnen wel een paar dingen onder voorbehoud - noemen die redelijk zeker zijn. Omdat ik kwaliteit én veiligheid voorop stel zal de reis iets duurder uitvallen vermoed ik dan de eerste de beste prijsvechter zal kunnen aanbieden! We gaan dus voor kwaliteit én veiligheid. We vliegen in principe met Swiss Air (vertrek in de middag heen en terug). De touroperator is zeer waarschijnlijk Oppenheim (een Joods reisbureau met bijna 50 jaar ervaring in dit soort reizen!). Zondag in principe vrij we proberen wat we willen zien te voet te doen. Zondagse dienst op het water van het Meer van Galilea. 3 dagen Tiberias (met o.a. Nazareth,Kapernaum,Tabgha,Golan, etc.). Perspectief pagina 20

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Votum en groet Opw. 770 Opw. 687 EL 421 Gez. 114: 1 3 EL 301 Ps. 67: 1 2 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: alleen toekomstmuziek, of ook nu al merkbaar? Jes. 65: 17-25 Mededelingen

Nadere informatie

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t SOAKEN Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft Soms ben je zo druk met rennen en vliegen voor Hem. En natuurlijk weet je dat het zijn veel belangrijker

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

vrijdag 1 januari NIEUWJAARSDAG De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. Numeri 6:24

vrijdag 1 januari NIEUWJAARSDAG De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. Numeri 6:24 vrijdag 1 januari NIEUWJAARSDAG De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. Numeri 6:24 De Heer zei tegen Mozes: Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat ze de Israëlieten met deze woorden moeten

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander.

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. HHKalender DEF_2 ct.indd 1 Romantiek in een liefdesbrief 01-06-15 21:37 ROMANTIEK in een liefdesbrief Schrijf een liefdesbrief aan je geliefde. Verwerk

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven Jeugddienst Ichthuskerk Zondagmiddag om 17.00u 5 juni 2016 Eerst zien, dan geloven Liturgie voor de jeugddienst op 3 april 2016 om 10.00 uur in de Ichthuskerk in Tholen Voorganger: Ds. Peter Broere Organiste:

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Joël & Dagmar. Vrijdag 15 september 2017 C.G.K. de Voorhof

Joël & Dagmar. Vrijdag 15 september 2017 C.G.K. de Voorhof Joël & Dagmar Vrijdag 15 september 2017 C.G.K. de Voorhof Trouwdienst Joël en Dagmar Predikant: ds. H. de Bruijne Muziek: Gitaar: André Louw Piano: Hester Louw Binnenkomst bruidspaar Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Marcus 3,31-35 - Jezus volgen? Welkom in een nieuwe familie!

Marcus 3,31-35 - Jezus volgen? Welkom in een nieuwe familie! Marcus 3,31-35 - Jezus volgen? Welkom in een nieuwe familie! Liturgie Voorzang: LB 320 Stil gebed Votum / groet Zingen: Ps 122,1.3 Wet Zingen: Ps 80,10 Gebed Lezen: Marcus 3,20-35 Zingen: Gez 143,2.3 Preek

Nadere informatie

Joh. 17, preek NGKE

Joh. 17, preek NGKE Joh. 17, 20-26 preek NGKE 12-2- 17 [Bij het avondmaal] Het thema is vandaag de kerk. En dat begint hier aan tafel. De afgelopen weken realiseerde ik me dat dit thema samen zou vallen met de viering van

Nadere informatie

Tieners, een vergeten groep? Wil van Nus

Tieners, een vergeten groep? Wil van Nus Tieners, een vergeten groep? Wil van Nus Tieners over wie hebben we het eigenlijk? Tieners: - Van Dale: iemand tussen de 10 en 20 jaar - alternatief: puber, jeugdige, bakvis -> Iemand tussen de 10 en 13

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1

De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1 1 Preek over 1 Korintiërs 12:7 Geliefden in Christus, De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1 Bij de officiële komst van de Geest op Pinksteren zagen

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de Inleiding Je hebt deze brochure ontvangen omdat je overweegt of al hebt besloten om lid te worden van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht. Graag willen wij je informeren over hoe dat in zijn werk

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

April Lieve allemaal,

April Lieve allemaal, April. 2013 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden

Nadere informatie

God heeft een plan met jou

God heeft een plan met jou Thuisboekje Kerk- School- Gezin Themaweek 23-27 januari 2017 God heeft een plan met jou Beste kinderen en ouders/verzorgers, In de week van 23 tot 27 januari 2017 is er op alle Christelijke scholen in

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een HOF VAN HEDEN DIENST Praisedienst 23 november 2014 18.30 uur Voorganger: ds. Dick Steenks Muzikale medwerking: CHE Live Band Ede *** Muziek voor de dienst CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt

Nadere informatie

Samen één in de liefde van Christus

Samen één in de liefde van Christus Samen één in de liefde van Christus Eerst twee voorbeelden: Je bent verliefd Je hebt elkaar lief Hoe laat je dat aan elkaar merken? * door een complimentje; * door tijd en aandacht; * door iets leuks te

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september uur

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september uur Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september 2017 10.30 uur Thema: Met open armen! voorgangers organist m.m.v. de Band : ds. Ton van Vliet Marie Hansen - Couturier : Eric Voet :

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema:

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema: Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus 2016 thema: voorganger: ds. Co Janssen Ouderling van dienst: Dinie Kossink mmv: The Ballad Singers aanvang: 9.30 uur Orde van dienst The Ballad Singers zingen enkele

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Stilteviering zondag 6 september 2015. Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Gé Albers; Mc. 7, 31-37. Effeta! Ga open!

Stilteviering zondag 6 september 2015. Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Gé Albers; Mc. 7, 31-37. Effeta! Ga open! Stilteviering zondag 6 september 2015 Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne Gé Albers; Mc. 7, 31-37 Effeta! Ga open! Opening: Het evangelieverhaal van vandaag gaat over de genezing van een dove man met

Nadere informatie

675 : 1, 2 KND 755 : 1, 2 Leefregel Kol. 2: : 1 Kol. 3: : 2, 3 Verkondiging 139 : 2, 3, 4 Collecten 801 : 1, 5-8

675 : 1, 2 KND 755 : 1, 2 Leefregel Kol. 2: : 1 Kol. 3: : 2, 3 Verkondiging 139 : 2, 3, 4 Collecten 801 : 1, 5-8 L i t u r g i e KND Welkom L i t u r g i e KND Zingen: 675 L i t u r g i e 1/4 KND L i t u r g i e 2/4 KND L i t u r g i e 3/4 KND L i t u r g i e 4/4 KND L i t u r g i e 1/4 KND L i t u r g i e 2/4 KND

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie