Pastorale. Perspectief pagina 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pastorale. Perspectief 3-2015- pagina 2"

Transcriptie

1 Mei/Juni 2015

2 Pastorale "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart hart worde niet ontroerd of versaagd." Joh. 14:27 (NBG) Net na de aankondiging van de Heilige Geest zegt Jezus deze woorden: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u." De aanwezigheid van de Heilige Geest heeft kennelijk alles te maken met het ervaren van die vrede. Het hangt er helemaal van af. Het zijn woorden die Marion en mij deze tijd extra toespreken. Zoals u begrijpt zijn wij na 23 maart begonnen met de voorbereidingen op een nieuwe toekomst. U kent ongetwijfeld het onrustige gevoel dat daar ook bij hoort. Waar gaan we straks naar toe? Zal het ons daar bevallen? Is het wel goed om nu al uit te gaan van verhuizen? Stel dat we ergens in Rotterdam of omgeving onze bediening weer vinden? Gods wegen zijn tenslotte ondoorgrondelijk? Vele gedachten en gevoelens houden ons bezig en vullen onze gesprekken en gebeden. Op een gegeven moment was er een gebed voor ons van goede vrienden. Het gebed eindigde met: "Here God, geef hen in de tussentijd innerlijke vrede". Deze woorden raakten ons diep. "In de tussentijd innerlijke vrede."? Hoe vaak gaan we niet door allerlei situaties in ons leven met allesbehalve innerlijke vrede?! Misschien bent u op dit moment niet bezig met het vinden van een nieuwe bestemming, maar worstelt u met andere gedachten en gevoelens. Groot of klein, de lasten en uitdagingen van het leven vervullen ons vaak met vragen, zorgen en soms ook angst. En dan worden we ineens geconfronteerd met de woorden van Jezus, in de tekst die boven dit stukje staat: "vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik Hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd." Het gebeurt zo vaak dat we onze problemen in gebed bij God brengen, 'amen' zeggen, en ze vervolgens weer op onze nek nemen. Herkent u dat ook? Perspectief pagina 2

3 Geloof heeft echter alles met vertrouwen te maken. Geloof, dat de aankondiging van de Heilige Geest, uitgestort met Pinksteren, ook voor u en mij waarheid is. De Geest van Christus heeft in ons leven en in ons hart een plek gekregen. Vertrouw op de belofte van Jezus dat Zijn Geest u vrede zal geven. Aanvaard Zijn vrede. Vrede niet zoals de wereld die geeft, maar zoals alleen Jezus die geeft, diep in uw hart. ' Wees niet ontroerd, wees niet versaagd', zegt Jezus. De Heilige Geest weet wat u nodig hebt. Hij kent uw en gelukkig ook mijn omstandigheden, zorgen en angsten. Misschien is het de hoogste tijd om alle volle koffers die we al zo lang met ons meezeulen, neer te zetten en aan Jezus te geven. Pak ze alleen niet weer op, nadat u ervoor hebt gebeden. Draag vanaf nu alleen maar lichte reiskoffers op uw levensreis. Neem de Vrede die Jezus u heeft beloofd met beide handen aan. En wat belangrijker is, vertrouw op de uitwerking van Zijn wil in uw leven. Door de kracht van de Heilige Geest. Ik wens u en al uw dierbaren een vredevol Pinksterfeest. In Christus verbonden, Ds. Ed van Hoof Van de Redactie Deze Perspectief, die kort voor Hemelvaardag en Pinksteren uitkomt, geeft u weer informatie over de bijeenkomsten en de activiteiten in de komende weken. In de maand juni gonst het van de activiteiten: Met name de organisatie rond de Kringloopmarkt is weer in volle voorbereiding. Het gospelkoor repeteert voor de jaarlijkse Praise-avond en de jongeren gaan weer met volle bussen naar de EOjongerendag. Kortom, er is naast de zondagse erediensten weer van alles mee te vieren en te doen. Voor het hierna volgende nummer, het zomernummer, verzoeken wij u uw kopij uiterlijk 17 juni as. in te leveren, bij voorkeur in een Wordbestand op onderstaand adres: Perspectief pagina 3

4 Promotiemateriaal Tijdens het zomerseizoen mogen we als gemeente ieder jaar weer opnieuw vele gasten verwelkomen. Velen van hen komen elk jaar weer terug, anderen zijn voorbijgangers met wie we korte maar bijzondere momenten beleven. Om iedere gast die de gemeente bezoekt, zowel zomergasten als nieuwe bezoekers, informatie over de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp te kunnen geven, is er een speciale presentatiemap en een algemene folder ontwikkeld. Zodra deze gedrukt zijn (wat binnenkort het geval is) willen we alle gasten een map aanbieden om informatie over onszelf te kunnen geven. Samen met een pen, met daarop het adres van onze website, willen we alle nieuwe gasten met dit informatiepakket welkom heten. Acceptgiro Zoals inmiddels gebruikelijk in het voorjaar sluiten wij een acceptgiro bij. Enerzijds aarzelend, soms worden mensen zo overspoeld me acceptgiro s dat er gedacht kan worden: Alweer?? Het zal u inmiddels bekend zijn, we rekenen geen abonnementsprijs voor Perspectief. Toch wordt ons wel een gevraagd wat Perspectief kost. En natuurlijk, Perspectief kost geld. Papier en porto zijn duur. Maar we willen graag onze nieuwsbrief om niet aanbieden. Als informatiebron, maar ook als middel dat mensen met elkaar kan verbinden, waardoor mensen zich betrokken voelen met elkaar en de gemeente. Mocht u deze acceptgiro als een aanmaning beschouwen: Dat is het niet! Maar, als u aan uw betrokkenheid uiting wilt geven door middel van een gift, dan kunt u deze acceptgirokaart daarvoor gebruiken, als een handreiking. En dan zijn wij u er ook heel dankbaar voor. Zwangerschapsverlof taakgroepleider jeugdwerk Angela Lodder is per 1 mei met zwangerschapsverlof gegaan. Per september zal zij haar taken voor het jeugdwerk weer oppakken. Eric van den Nieuwendijk vervangt haar. Mochten er vragen zijn dan kun je bij hem terecht. Woord voor de maand mei Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Fil. 4:13 Perspectief pagina 4

5 Gastkoren In de Welkom-dienst van 17 mei zingt gospelkoor Polyhymnia uit Oud Vossemeer. Gospelkoor Polyhymnia is een interkerkelijk koor dat bestaat uit ongeveer 30 enthousiaste leden van 12 jaar en ouder van het eiland Tholen (Zeeland). Hun doel is God prijzen, loven en aanbidden door middel van de talenten die ze van Hem hebben gekregen, namelijk zingen en muziek maken. Over het algemeen zingen ze meerstemmige gospelmuziek. Hun repertoire varieert van rustige ballads tot echte black gospel, van John Rutter tot Sela. Daarnaast bevat hun repertoire ook liederen die tijdens de christelijke feestdagen uitgevoerd kunnen worden. Op 1 e Pinsterdag 24 mei in de avonddienst zingt het Community Gospel Choir uit Rotterdam.Het Rotterdamse Community Gospel Choir bestaat sinds Naast het plezier van zingen, is het hoofddoel waarvoor zij zich inzetten anderen in contact brengen met het Evangelie, hoofdzakelijk door middel van muziek.het Community Gospel Choir verleent medewerking aan kerkdiensten, geeft avondvullende concerten, en werkt mee aan gospelfestivals. Daarnaast hebben zij ook diverse radioopnamen gemaakt alsook 2 CDs was voor Community Gospel Choir een bijzonder jaar waarin zij 20 jaar evangelische muziek maken mochten vieren. Zoals vaak bij een mijlpaal zoals deze zijn er een paar dingen veranderd en is Community Gospel Choir in het nieuwe seizoen een andere weg ingeslagen. Na het vertrek van dirigent en een aantal leden is besloten om als kleiner, (voornamelijk) a capella koor verder te gaan (af en toe met ondersteuning van de piano). Deze samenstelling geeft meer flexibiliteit ten opzichte van de plaatsen waar de boodschap gebracht kan worden. Perspectief pagina 5

6 Gemeente-Agenda Iedere zondag uur uur Morgendienst Avonddienst Iedere maandag uur uur Moment van Gebed Gebedsgroep Iedere dinsdag uur Gospelkoor iedere donderdag uur Kerkkoor iedere vrijdag uur Explorers en Roverstam Jan Joosten Zaterdag 9 mei uur uur Welpen en Scouts Jan Joosten Open schuur aan Westerweg 4A * Maandag 11 mei uur uur Met hart en handen Doop en belijdeniscursus Woensdag 13 mei uur Ochtend voor moeders met jonge kinderen Donderdag 14 mei uur Hemelvaartsdagdienst Vrijdag 15 mei t/m uur Zip your Lip 16 mei Zaterdag 16 mei Bezinningsdag kerkenraad Zondag 17 mei uur uur uur Zangavond Jeugdprogramma Welkom-dienst m.m.v. Gospelkoor Polyhymnia Maandag 18 mei uur Doop- en belijdeniscursus Woensdag 20 mei uur Leerhuis Donderdag 21 mei uur Inzage jaarcijfers 2014 en begroting 2015 Zaterdag 23 mei Zondag 24 mei uur uur uur uur Welpen en Scouts Jan Joosten Open schuur aan Westerweg 4A * Duitstalige dienst Ds. E.M. de Jong Pinksteravonddienst m.m.v. Community Gospel Choir Maandag 25 mei uur Pinksterzangdienst Woensdag 27 mei uur Doop- en belijdeniscursus Donderdag 28 mei uur 55+ Middag Zondag 31 mei uur Kinderen oefenen voor praise Maandag 1 juni uur Ledenvergadering Woensdag 3 juni uur Leerhuis Zaterdag 6 juni uur uur Welpen en Scouts Jan Joosten Open schuur aan de Westerweg 4A Perspectief pagina 6

7 Zondag 7 juni Zondag 7 juni Zondag 14 juni Woensdag 17 juni Zaterdag 20 juni uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Mannenontbijt Gezinsdienst Afsluiting kerkenwerkseizoen met koffie en gebak Jeugdprogramma Kinderen oefenen voor praise Kinderen oefenen voor praise Praise gospelkoor Uiterste inleverdatum kopij Perspectief Kringloopmarkt Welpen en Scouts Jan Joosten Zangdienst Zondag 21 juni uur Jeugdprogramma Donderdag 25 juni uur 55+ Middag *Elke tweede en vierde zaterdag is er van tot uur de gelegenheid om goede spullen voor de kringloopmarkt te brengen aan de Westerweg 4A te Ouddorp De Groeigroepen komen (meestal) eens per 2 weken bij elkaar. maandag Ouddorp uur J. van Dam woensdag Ouddorp uur C. Tuk Vrouwengroep Melissant uur J. Joppe Ouddorp uur L. van Wijk uur E.M. de Jong Leerhuis uur A. Akershoek Stellendam uur C. Maliepaard Goedereede uur M. Goemaat donderdag Ouddorp uur M. Grinwis Goedereede uur E.A. van Hoof groep vrijdag zaterdag Goedereede Ouddorp uur? K. Goemaat E. Tuk Wandelgroep dinsdag Goedereede uur M. van Hoof Leesgroeigroep (1 x per zes weken) Collecte-opbrengsten Bijzondere collecten Collecte 1 maart ten behoeve van het Diaconaal Fonds: 190,80 Collecte 8 maart ten behoeve van het Landelijk Jeugdwerk: 265,75 Biddagcollecte inclusief de giften via de bank: 4.207,90 Collecte eerste Paasdag ten behoeve van onze zendingsprojecten: 424,62 Collecterooster: 24 mei Zendingsprojecten Tanzania 14 juni Diaconaal Fonds Perspectief pagina 7

8 Onze Missieverklaring: Mensen aanmoedigen om te leven in de navolging van Jezus Christus en Gods liefde uitdragen naar de wereld om ons heen. Nieuws van de kerkenraad Maandag 23 maart jl. heeft de ledenvergadering plaatsgevonden over de toekomst van de Doopsgezinde Gemeente en haar predikanten. De leden konden kiezen tussen 2 opties: Optie B- Ds. De Jong 0,6 FTE en Ds. Van Hoof 0,6 FTE tot Deze optie had 71 stemmen. Optie C- Ds. De Jong blijft voor 1 FTE werkzaam en het dienstverband van Ds. Van Hoof wordt beëindigd per uiterlijk 30 september Deze optie had 94 stemmen. Dit heeft gebed en tijd nodig om een plaats te geven. Afgelopen weken is er overleg geweest tussen de kerkenraad en Ds. De Jong over de taken in de nieuwe fase. Zodra dit uitgewerkt is zullen wij u hier verder over informeren. Zaterdag 16 mei zal de kerkenraad een bezinningsdag houden om na te denken en te bidden over de toekomst en visie voor onze gemeente. Wilt u de predikanten en de kerkenraad gedenken in uw gebeden? Op 1 juni vindt de reguliere voorjaarsledenvergadering plaats. (dit jaar wat later dan gebruikelijk) Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren? U ontvangt de agenda uiterlijk 2 weken van te voren. We hopen dat we tijdens deze vergadering nieuwe kerkenraadsleden kunnen kiezen. De nominatiecommissie heeft inmiddels mensen gevraagd zich beschikbaar te stellen voor de kerkenraad. We willen u bemoedigen met de volgende tekst: Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. (Kol. 3:12-14) Perspectief pagina 8

9 Nieuws van de financiële commissie Financiële verantwoording 2014 Inmiddels is het financieel jaarverslag over het jaar 2014 opgesteld. Hieronder een korte toelichting van zowel de baten als lasten in In totaal zijn de baten 778,- hoger dan de begroting. Voor ontvangsten uit collecten en vaste bijdragen was in de begroting een bedrag van ,- opgenomen, de werkelijke ontvangsten zijn ,-. De achterblijvende collectegelden zijn voor een groot deel gecompenseerd door de giften via de bank ontvangen. De opbrengst uit de activiteiten (zoals de Kringloopmarkt en Winterfair) resulteert in een positief resultaat van 1.251,- ten opzichte van de begroting. De verhuur van ons kerkgebouw resulteert in een positief resultaat van 2.128,-, dit wordt veroorzaakt door de extra verhuur aan het Centrum Jeugd en Gezin. De overige ontvangsten blijven achter ten opzichte van de begroting, dit heeft voornamelijk te maken met de lagere ontvangen rente door de afname van het saldo op de spaarrekening. De totale lasten zijn lager dan de raming, te weten 1.214,-. De post energie valt lager uit dan geraamd, dit heeft te maken met de zachte winter en de lagere transportkosten op de eindafrekening van de energieleverancier. Er is een extra storting aan ons zendingsproject gedaan van 3.306,29 om te voldoen aan ons doel om een 10% gemeente te zijn. Financieel sluiten we de exploitatie van het jaar 2014 af met een negatief saldo van ,-. Dit is het resultaat 2014 exclusief de mutaties van de reserves. De reserve personeelskosten is met ,- afgenomen. De reserve voor het onderhoud aan de gebouwen is conform de meerjaren onderhoudsplanning met ,- toegenomen. Daarmee komt het resultaat na deze mutaties van de reserves op ,- negatief. Dit bedrag is onttrokken aan het eigen vermogen. Inzage Jaarwerk 2014 DV donderdag 21 mei vanaf uur nodigt de financiële commissie u uit om het financieel jaarverslag 2014 in te zien en hierover vragen te stellen. Perspectief pagina 9

10 Vorig jaar is voor het eerst een dergelijke bijeenkomst georganiseerd, en we willen hiermee doorgaan. De Jaarrekening 2014 zal vervolgens ter goedkeuring worden aangeboden aan de leden op de komende ledenvergadering DV 1 juni conform het reglement. Tijdens de ledenvergadering zal het document niet meer verder worden toegelicht, hiervoor in de plaats organiseren we deze speciale avond. Begroting 2015 Aangezien de begroting 2015 ook nog niet officieel is vastgesteld in een ledenvergadering zal deze ook nog ter inzage op diezelfde avond liggen. Ook dit document zal ter goedkeuring worden aangeboden aan de leden op de komende ledenvergadering. Financiële verantwoording eerste kwartaal 2015 De financiële rapportage over het eerste kwartaal van dit jaar is inmiddels opgesteld. Hieronder een korte toelichting van zowel de baten als lasten in het eerste kwartaal. Het totaal aan baten laat een negatief saldo zien ten opzichte van de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de achterblijvende collectegelden. De collecte op Biddag inclusief de giften via de bank ontvangen daarentegen is 208,- hoger dan geraamd. Aan de lastenkant is geen sprake van buitensporige uitgaven. Het saldo over het eerste kwartaal 2015 bedraagt -/ ,-. Reeds in de begroting 2015 is rekening gehouden met een tekort. We mogen God danken dat Hij nog steeds voorziet! Nieuws van de onderhoudscommissie Het is weer gelukt, het kerkgebouw is aan de binnenzijde weer schoon! En hoewel alles nog niet klaar is mogen we toch terug kijken op een goede schoonmaak. Uiteindelijk hebben we de klus met ongeveer 20 medewerkers kunnen klaren. Iedereen bedankt die heeft geholpen om de kerk schoon te maken. Mochten er nog personen zijn die een stukje schoonmaken voor hun rekening willen nemen, dan kunnen zij contact opnemen met de onderhoudscommissie of de koster. Perspectief pagina 10

11 Tevens willen we verzoeken erop toe te zien dat de kinderen niet met de schoenen op de stoelen te gaan staan. Ook missen de mensen die stofzuigen regelmatig het verlengsnoer, zou u het, als u het heeft gebruikt, op zijn plaats terug willen hangen? En nog een vriendelijk verzoek om posters etc. niet met plakband op te ramen te plakken. Laten we proberen om samen de kerk tot een schone, uitnodigende plaats te houden! Nieuws van de Activiteitencommissie De opbrengst van de paasbrodenactie is 505,=. Iedereen hartelijk dank die hieraan heeft bijgedragen! Om alvast te noteren: Kringloopmarkt op zaterdag 20 juni! En natuurlijk zijn er voor deze dag helpende handen nodig. Wilt u meehelpen in een kraam of helpen met het laden en lossen? We kunnen heel wat medewerkers gebruiken! Vanaf begin mei liggen intekenlijsten in de hal van de kerk. Dringende oproep!!! Er zijn nog niet zoveel spullen ingeleverd voor de kringloopmarkt. Kijkt u alstublieft nog eens op zolder of in de kast of u leuke, mooie spullen hebt staan die u toch niet meer gebruikt. U kunt deze in goede staat verkerende spullen voor de kringloopmarkt nog inleveren op zaterdag 9 en 23 mei en 6 juni bij de schuur aan de Westerweg 4A te Ouddorp. Kleding Wat niet naar de schuur gebracht moet worden, maar wat we wel graag willen hebben is goede, schone draagbare kleding. Wilt u dat dan naar de kerk brengen? Op de oude jeugdzolder is er plaats voor. Wilt u er wel duidelijk een briefje bij doen dat het voor de Kringloopmarkt bestemd is? Op de zolder wordt namelijk ook de kleding voor de Oekraïne bewaard. (De kleding die op de kringloopmarkt niet verkocht wordt gaat trouwens ook naar de Oekraïne). Koffiekraam Kringloopmarkt Voor de koffiekraam zijn wij nog op zoek naar goede bakkers of baksters! Misschien een cake, boterkoek, appeltaart, koekjes of iets heel anders. U kunt u baksel op 20 juni vanaf 8.00 uur afgeven bij de koffiekraam van de kringloopmarkt. Hebt u vragen of wilt u doorgeven dat u bakker of bakster bent kan dat via Carolien Lodder, telefoon of via mail Uw hulp is van harte welkom en alvast dank daarvoor! Perspectief pagina 11

12 Gezinsdienst Op 7 juni hopen we met elkaar in de ochtend een bijzondere gezinsdienst te vieren. De afgelopen twee jaar vond de gezinsdienst plaats op Hemelvaartsdag, maar dit jaar is er voor een ander tijdstip gekozen. In deze dienst voor jong en oud willen we extra aandacht geven aan de kinderen en de jeugd. Toch is dit ook een dienst voor alle leeftijden: jij en u bent van harte welkom! In Christus bestaat geen oost en west en misschien ook wel geen jong en oud. Ieder mag op eigen wijze zijn of haar plaats in de gemeente ontdekken. Koffie met Op 7 juni willen we ook aandacht geven aan het feit dat het kerkenwerk-seizoen dan grotendeels is afgelopen. We hebben wel altijd aandacht gegeven aan de start-zondag, maar nog nooit stilgestaan bij het einde van het seizoen. Dat doen we dit jaar met name ná de gezinsdienst in de ontmoetingsruimte, waar er naast de gebruikelijke koffie en thee ook iets lekkers voor de kinderen zal zijn en we met elkaar kunnen genieten van een gebakje. Binnenkort liggen er lijsten in de hal waarop u aankunt geven of u een taart wilt bakken. Lunch voor alleen-gaanden Als vervolg op de lunch van vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer een lunch voor alleen-gaanden. Waar: Bij Trudy Nieuwpoort, Azaleastraat 23, Stellendam Wanneer: woensdag 20 mei a.s. van uur tot uur. Kosten : 5,00 p.p. De opbrengst is deze keer bestemd voor Hart voor Sophia Aanmelden via de mail van Trudy: of Toos: Of per telefoon: Trudy Toos Graag z.s.m. opgeven! En VOL=VOL! Perspectief pagina 12

13 Samen aan tafel Op zondag 19 april was het dan eindelijk zo ver, we gingen Samen aan tafel. Gemeenteleden gingen bij gemeenteleden eten. Het bijzondere aan dit etentje: de gasten hoorden pas na de dienst bij wie ze verwacht werden en de gastgevers lieten zich verrassen wie er bij hun voor de deur zou staan. Ik persoonlijk heb genoten van de tijd met onze gasten. Ik wil ook nog andere gasten en gastgevers aan het woord laten komen: Wij hebben een gezellige tijd met elkaar gehad. Leuk om zo andere mensen te ontmoeten die je minder goed kent. Het was super leuk. Een van de kinderen zei: Gaan we dit nu elke zondag doen tot we iedereen gehad hebben? Dit is ook echt gemeente zijn, vinden wij. We vinden het een leuk initiatief en we hebben beiden erg genoten van de gezellige middag en het lekkere eten. Het leek ons eerst moeilijk om gast te zijn, en niet gastgever, maar we hadden het gewoon naar ons zin. Allebei. Ik kon er ook van genieten om weer even een jong gezinnetje mee te maken, zelf zijn we daar helemaal uit, en zo leer je ook de mensen een beetje kennen. Het is leuk om elkaar op een andere manier te leren kennen en te genieten van elkaars verhalen, gezelschap en vooral kookkunsten. Het is een goede manier om de banden niet alleen ín de kerk als familie, maar ook buiten de kerk te versterken en elkaar beter te leren kennen. Dit had ik niet verwacht... mijn zoon laat zich nog een tweede bord uiensoep opscheppen! Thuis eet hij het niet. We willen dit in het najaar nog een keer organiseren. Eet u dan (weer) mee? Annabell de Jong Perspectief pagina 13

14 Praise 14 juni 2015 Zingen uit liefde voor God Houdt u ook zo veel van God dat u het wel uit zou willen zingen? Dan wilt u vast samen met ons het opwekkingslied "Uw liefde heb ik lief" meezingen tijdens onze jaarlijkse praise. Dit jaar willen we allemaal liederen zingen over Gods liefde. We willen iedereen laten weten hoeveel Hij van u en mij houdt. Ook zingen we over ónze liefde voor God en onze naaste. Dit doen we met oude bekende en nieuwe liederen. Van "Mijn Jezus ik hou van U" tot "Familie" en van "Liefde was het" tot "Als een liefdeslied is hier mijn leven". Wilt u samen met het Gospelkoor meezingen? Dan bent u van harte welkom op zondagavond 14 juni 2015 om uur. Dit jaar willen we weer 2 liedjes met de kinderen spelen en zingen. Dus iedereen die op de basisschool zit en mee wil spelen of zingen is welkom. We oefenen zondagochtend 31 mei, 7 juni en 14 juni om uur in de kerkzaal. Ons zendingsproject in Tanzania (Clemence Baks) In het najaar van 2014 heb ik samen met mijn man een bezoek gebracht aan dit Afrikaanse land, waar 49,5 miljoen mensen wonen op een oppervlakte van vierkante km, (23 x zo groot als Nederland). Doel van ons bezoek was hulp bieden op een gezondheidscentrum in Musoma, een stad aan de oostelijke rand van het meer van Tanzania. Dit gezondheidscentrum, Bethsaida, wordt door onze gemeente financieel ondersteund. Maar, zo hebben wij ontdekt, is het geven van geld niet één van de belangrijkste dingen. Ik ga hier een leuk voorval van vertellen en dan kunt ook u uw conclusie trekken. Op een dag kwam er een oudere man samen met zijn kleindochter naar de kliniek. Zijn ogen waren slecht en zijn oren waren doof. Hij wilde graag geholpen worden. Zijn slechte zicht, dat veroorzaakt werd door staar, kon de dokter niets aan doen, daar moest hij voor naar een ziekenhuis. Nu nog zijn doofheid, kon dat verholpen worden? Zeker wel. Maar daar was een oorspuit en een beetje warm water voor nodig. Veel vindingrijkheid is soms nodig om iets voor elkaar te krijgen en zeker in een land als Tanzania. De man was dolgelukkig toen hij na het uitspuiten van beide oren de stem van zijn kleindochter weer kon horen. Perspectief pagina 14

15 Met eenvoudige middelen, een plastic injectiespuit met een klein slangetje, kon heel wat bereikt worden. Maar het leukste was nog dat er een leerproces, een kennisoverdracht aan de gang was. Nooit eerder was er in Bethsaida op deze manier iemand van zijn doofheid afgeholpen. De hoofdverpleegkundige had die dag weer heel wat geleerd en zij weet nu wat te doen bij een eventuele volgende dove patiënt. Hiermee wil ik niet zeggen dat financiële ondersteuning niet nodig zou zijn, (dus ga niet gelijk uw automatische afschrijving stopzetten). Wat ik wel wil zeggen is dat geld niet het enige is waar de mensen gelukkig van worden. De kennis die wij vaak meer hebben, overdragen aan mensen die dat nodig hebben, kan heel verrijkend zijn voor beide partijen. Een volgende keer iets over het andere zendingsproject in Tanzania (genoemd in de Perspectief van maart/april 2015) Ons zendingsproject gaat nog even door. Wilt u wat doneren, dan kan dat op rek NL13 Rabo , t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp o.v.v. zendingsproject en noem even het project wat u wilt ondersteunen. Contant geld geven? Kan ook, via het offerblok in de kerk. In totaal is er vanaf januari 2015 tot nu 1.032,77 binnengekomen voor onze zendingsprojecten. Daarvan is 498,89 voor het ziekenhuis Betsaïda en 533,89 voor het project opleiding predikanten. De collecte op Pinksterochtend zal ook bestemd zijn voor onze zendingsprojecten. Bezoek uit Indonesië In de periode van 18 tot en met 20 september ontvangt de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp bezoek uit Indonesië. De Commissie Indonesie van de Doopsgezinde Broederschap is bezig te werken aan nieuwe contacten tussen Nederlandse en Indonesische Doopsgezinde gemeenten. In dit kader komt een groep van zes personen voor een periode van tien dagen naar Nederland. Tijdens dit bezoek zullen ze ook Ouddorp aandoen. Het overkoepelende thema van het bezoek is kerkvernieuwing en het onderzoeken hoe de Doopsgezinden in Nederland vorm geven aan kerk-zijn. Perspectief pagina 15

16 Omdat ook in Indonesië de Doopsgezinde gemeenten een heel verschillend dna hebben qua omgeving en structuur, wordt er voor het bezoek in Nederland gezocht naar een combinatie van plattelandsgemeenten, stadsgemeenten en streekgemeenten. Ons contactpersoon in Nederland schrijft: Er is de voorwaarde gesteld dat de broeders en zusters uit Indonesië de Engelse taal machtig en hier actief in kunnen communiceren. Samen met DG Ouddorp zouden we graag verkennen wat mogelijk is, daarbij uitgaande van de eigen mogelijkheden van de gemeente. Onze voorkeur zou zijn dat ze in het weekend van 18 tot en met 20 september een bezoek aan Ouddorp kunnen brengen. Naast het bezoeken van de kerkdienst zal men ook zeer geïnteresseerd zijn in het jeugd- en kinderwerk. Hoewel het nog even duurt voor het september is, zijn we wel alvast op zoek naar slaapplaatsen. Het gaat om twee nachten. Voor aanmelding of verdere informatie kunt u terecht bij Annabell de Jong of ). Gemeentenieuws Verhuisd: Mevr. G. Sandifort-Akershoek Bieningen EA Ouddorp Tel / In de ochtenddienst van 19 april is een zegen gevraagd over het leven van: Amélie Baks, Rachel Flikweert, Tim Helder, Mick Koese en Mees Westdijk Verjaardagen: 31 mei: De heer T. van Leeuwen, De Stove 32, 3252 CB Goedereede 5 juni: Mw. T.P. van Erkelens- de Koning, De Stove 32, 3252 CB Goedereede 6 juni: Dhr. R. Louis, Oostdijkseweg 87, 3252 LM Goedereede 17 juni: Dhr. J. Tieks, P C Hooftstraat 5, 3245 JR Sommelsdijk Ingeschreven als vriend van de gemeente: Dick en Ineke Meijer, Emmastraat 18, 4921 XD Lekkerkerk Perspectief pagina 16

17 Kennismaken met 1- Stel je zelf eens kort voor: de meesten van jullie kennen mij waarschijnlijk wel, omdat ik al vanaf jonge leeftijd, eerst met mijn ouders en nu met mijn eigen gezin in de gemeente kom. Ik ben Gabriëlle Tanis-Pijl, getrouwd met Martin en we hebben samen drie zonen Joran (9 jaar), Levi (6 jaar) en Mats (6 maanden). Op de eerste plaats ben ik moeder en echtgenote maar daarnaast werk ik 3 dagen als adviseur hypotheken, verzekeringen en bankzaken bij John P. de Wit Assurantiën in Stellendam. 2- Wat houdt doopsgezind zijn voor jou in? Alhoewel ik doopsgezind ben zie mijzelf liever als gelovige en zou willen dat er geen onderscheid zou hoeven zijn tussen christenen. In wezen gaat het niet om kerkmuren of stromingen, maar geloven we samen in één en dezelfde God. 3- Daden gaan woorden te boven: wat betekent dit voor jou? De laatste zin van onze Doopsgezinde 'lijfspreuk'. Praten met andere (niet-) christenen over het geloof is belangrijk, maar belangrijker is het te laten zien dat ik Christen ben in mijn doen en laten. Hierin heb ik nog heel wat te leren. 4- Welk Bijbels figuur zou jij voor een dag willen zijn en waarom? Ik zou niet zozeer een Bijbels figuur willen zijn maar wel aan het meer van Galilea willen zitten, luisteren naar Jezus en Zijn wonderen aanschouwen. 5- Is er in het laatste jaar iets gebeurd, wat veel indruk op je maakte, positief of negatief? Gelukkig positief, namelijk de geboorte van onze jongste zoon Mats, zijn naam betekent overigens 'geschenk van God'. Een wonder van God in onze tijd. 6- Welk boek ligt er op je nachtkastje? Op dit moment (helaas) een studieboek. Dit jaar moet ik voor mijn werk een viertal examens afleggen, dus hier gaat op dit moment heel veel tijd in zitten. Perspectief pagina 17

18 7- Waar kunnen we je s nachts voor wakker maken? Het liefst nergens voor maar de jongens mogen mij 's nachts wakker maken als ze eng gedroomd hebben of in Mats geval honger hebben. 8- Praten of luisteren? Beiden op zijn tijd. 9- Is er iets wat je graag met ons zou willen delen? Wees saamhorig, in deze moeilijke tijd voor onze gemeente, en blijf je op Christus richten want zonder Hem is er geen gemeente. Voor de kinderen Zondag Vertelling Bijbelgedeelte 17 mei Samen op weg, bidden verbindt je met elkaar Joël 2: mei God wijst de weg, God Handelingen 2:1-13 werkt door Zijn Geest 31 mei De Heilige Geest geeft 1 Sam.1:1-2:10 moed en hoop 7 juni De Heilige Geest laat zien 1 Sam.2:11-36 wat verkeerd is 14 juni De Heilige Geest roept en 1 Sam. 3 zet ons in 21 juni De Heilige Geest trekt zich 1 Sam. 4 terug 28 juni De Heilige Geest werkt dwars door alles heen 1 Sam. 5 Perspectief pagina 18

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag.

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag. Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2 Startzaterdag 20 september Startzondag 21 september K E R K B R I E F I N F O R M A T I E 1 De kerkbrief is een

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 27 maart tot 1 mei 2015 No. 3 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen ondanks al die handen van

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Een kind hoort kind te zijn. Punt.

Een kind hoort kind te zijn. Punt. N i e u w s b r i e f 32 Augustus 2008 Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken. Psalm 82 vers 3 I N H O U D Van het bestuur contactmiddagen Louis Pool medewerkersuitje Reacties

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Jezus zegt: Ik ben de Weg

Jezus zegt: Ik ben de Weg Blad voor onderling verkeer in de Hervormde Gemeente te Ameide/Tienhoven INHOUDSOPGAVE Jezus zegt: Ik ben de Weg Van de redactie 3 Van de kerkenraad 4 Kerkelijke agenda 8 Kerkrentmeesters 9 Diaconie Budgetcursus

Nadere informatie

11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4

11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4 11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4 Marc Chagall, Opstanding, olieverf op linnen, 168,3 x 107,7 cm, 1943-1948, Nice 1 Oude Kerk Herenstraat 62b 10.00 uur Nieuwe Kerk Steenvoordelaan 364 10.00 uur Huize Westhoff

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 2 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord Februari 2012

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014

Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014 Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014 De ruimte van de stilte Het doel van deze gebeden is dat wij, na alles wat we tegen God hebben gezegd of aan Hem hebben laten zien, in de stilte komen. In deze

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Het ene ware geloof?

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Het ene ware geloof? Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 28 augustus tot 2 oktober 2015 No. 7 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Het ene ware geloof? Martin Buber,

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST

IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST Jaargang 18 nr. 08 Mei/Juni 2010 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST In dit seizoen, waarin we bezig zijn met het thema Wij geloven, is het al diverse keren

Nadere informatie

Redactioneel. Visie. De redactie. Gemeenschap zijn is elkaar vasthouden

Redactioneel. Visie. De redactie. Gemeenschap zijn is elkaar vasthouden Inhoudsopgave Visie 1 Redactioneel 1 Vriend voor het Leven 2 Medeleven 3 Wekelijkse bloemengroet 3 Bij de vieringen 4 Afscheid Pastoor Jaap van der Bie 4 Uitvaart: voorbereid of onvoorbereid? 5 In memoriam

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 3 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord April 2012

Nadere informatie

Jezus zegt: Ik ben de Weg

Jezus zegt: Ik ben de Weg Blad voor onderling verkeer in de Hervormde Gemeente te Ameide/Tienhoven Jezus zegt: Ik ben de Weg nummer 48, December 2013 jaargang 15 blad voor onderling verkeer INHOUD COLOFON... 1 VAN DE REDACTIE...

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag

Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag Onderweg Protestantse Wijkgemeente Archipel / Benoordenhout Nummer 3, 38e jaargang, maart/april 2015 Het mysterie van Pasen Paasontbijt in de kerk Musical: Esther die Hadassa heette 30 jaar Marienbrunn-

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie