Pastorale. Perspectief pagina 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pastorale. Perspectief 3-2015- pagina 2"

Transcriptie

1 Mei/Juni 2015

2 Pastorale "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart hart worde niet ontroerd of versaagd." Joh. 14:27 (NBG) Net na de aankondiging van de Heilige Geest zegt Jezus deze woorden: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u." De aanwezigheid van de Heilige Geest heeft kennelijk alles te maken met het ervaren van die vrede. Het hangt er helemaal van af. Het zijn woorden die Marion en mij deze tijd extra toespreken. Zoals u begrijpt zijn wij na 23 maart begonnen met de voorbereidingen op een nieuwe toekomst. U kent ongetwijfeld het onrustige gevoel dat daar ook bij hoort. Waar gaan we straks naar toe? Zal het ons daar bevallen? Is het wel goed om nu al uit te gaan van verhuizen? Stel dat we ergens in Rotterdam of omgeving onze bediening weer vinden? Gods wegen zijn tenslotte ondoorgrondelijk? Vele gedachten en gevoelens houden ons bezig en vullen onze gesprekken en gebeden. Op een gegeven moment was er een gebed voor ons van goede vrienden. Het gebed eindigde met: "Here God, geef hen in de tussentijd innerlijke vrede". Deze woorden raakten ons diep. "In de tussentijd innerlijke vrede."? Hoe vaak gaan we niet door allerlei situaties in ons leven met allesbehalve innerlijke vrede?! Misschien bent u op dit moment niet bezig met het vinden van een nieuwe bestemming, maar worstelt u met andere gedachten en gevoelens. Groot of klein, de lasten en uitdagingen van het leven vervullen ons vaak met vragen, zorgen en soms ook angst. En dan worden we ineens geconfronteerd met de woorden van Jezus, in de tekst die boven dit stukje staat: "vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik Hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd." Het gebeurt zo vaak dat we onze problemen in gebed bij God brengen, 'amen' zeggen, en ze vervolgens weer op onze nek nemen. Herkent u dat ook? Perspectief pagina 2

3 Geloof heeft echter alles met vertrouwen te maken. Geloof, dat de aankondiging van de Heilige Geest, uitgestort met Pinksteren, ook voor u en mij waarheid is. De Geest van Christus heeft in ons leven en in ons hart een plek gekregen. Vertrouw op de belofte van Jezus dat Zijn Geest u vrede zal geven. Aanvaard Zijn vrede. Vrede niet zoals de wereld die geeft, maar zoals alleen Jezus die geeft, diep in uw hart. ' Wees niet ontroerd, wees niet versaagd', zegt Jezus. De Heilige Geest weet wat u nodig hebt. Hij kent uw en gelukkig ook mijn omstandigheden, zorgen en angsten. Misschien is het de hoogste tijd om alle volle koffers die we al zo lang met ons meezeulen, neer te zetten en aan Jezus te geven. Pak ze alleen niet weer op, nadat u ervoor hebt gebeden. Draag vanaf nu alleen maar lichte reiskoffers op uw levensreis. Neem de Vrede die Jezus u heeft beloofd met beide handen aan. En wat belangrijker is, vertrouw op de uitwerking van Zijn wil in uw leven. Door de kracht van de Heilige Geest. Ik wens u en al uw dierbaren een vredevol Pinksterfeest. In Christus verbonden, Ds. Ed van Hoof Van de Redactie Deze Perspectief, die kort voor Hemelvaardag en Pinksteren uitkomt, geeft u weer informatie over de bijeenkomsten en de activiteiten in de komende weken. In de maand juni gonst het van de activiteiten: Met name de organisatie rond de Kringloopmarkt is weer in volle voorbereiding. Het gospelkoor repeteert voor de jaarlijkse Praise-avond en de jongeren gaan weer met volle bussen naar de EOjongerendag. Kortom, er is naast de zondagse erediensten weer van alles mee te vieren en te doen. Voor het hierna volgende nummer, het zomernummer, verzoeken wij u uw kopij uiterlijk 17 juni as. in te leveren, bij voorkeur in een Wordbestand op onderstaand adres: Perspectief pagina 3

4 Promotiemateriaal Tijdens het zomerseizoen mogen we als gemeente ieder jaar weer opnieuw vele gasten verwelkomen. Velen van hen komen elk jaar weer terug, anderen zijn voorbijgangers met wie we korte maar bijzondere momenten beleven. Om iedere gast die de gemeente bezoekt, zowel zomergasten als nieuwe bezoekers, informatie over de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp te kunnen geven, is er een speciale presentatiemap en een algemene folder ontwikkeld. Zodra deze gedrukt zijn (wat binnenkort het geval is) willen we alle gasten een map aanbieden om informatie over onszelf te kunnen geven. Samen met een pen, met daarop het adres van onze website, willen we alle nieuwe gasten met dit informatiepakket welkom heten. Acceptgiro Zoals inmiddels gebruikelijk in het voorjaar sluiten wij een acceptgiro bij. Enerzijds aarzelend, soms worden mensen zo overspoeld me acceptgiro s dat er gedacht kan worden: Alweer?? Het zal u inmiddels bekend zijn, we rekenen geen abonnementsprijs voor Perspectief. Toch wordt ons wel een gevraagd wat Perspectief kost. En natuurlijk, Perspectief kost geld. Papier en porto zijn duur. Maar we willen graag onze nieuwsbrief om niet aanbieden. Als informatiebron, maar ook als middel dat mensen met elkaar kan verbinden, waardoor mensen zich betrokken voelen met elkaar en de gemeente. Mocht u deze acceptgiro als een aanmaning beschouwen: Dat is het niet! Maar, als u aan uw betrokkenheid uiting wilt geven door middel van een gift, dan kunt u deze acceptgirokaart daarvoor gebruiken, als een handreiking. En dan zijn wij u er ook heel dankbaar voor. Zwangerschapsverlof taakgroepleider jeugdwerk Angela Lodder is per 1 mei met zwangerschapsverlof gegaan. Per september zal zij haar taken voor het jeugdwerk weer oppakken. Eric van den Nieuwendijk vervangt haar. Mochten er vragen zijn dan kun je bij hem terecht. Woord voor de maand mei Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Fil. 4:13 Perspectief pagina 4

5 Gastkoren In de Welkom-dienst van 17 mei zingt gospelkoor Polyhymnia uit Oud Vossemeer. Gospelkoor Polyhymnia is een interkerkelijk koor dat bestaat uit ongeveer 30 enthousiaste leden van 12 jaar en ouder van het eiland Tholen (Zeeland). Hun doel is God prijzen, loven en aanbidden door middel van de talenten die ze van Hem hebben gekregen, namelijk zingen en muziek maken. Over het algemeen zingen ze meerstemmige gospelmuziek. Hun repertoire varieert van rustige ballads tot echte black gospel, van John Rutter tot Sela. Daarnaast bevat hun repertoire ook liederen die tijdens de christelijke feestdagen uitgevoerd kunnen worden. Op 1 e Pinsterdag 24 mei in de avonddienst zingt het Community Gospel Choir uit Rotterdam.Het Rotterdamse Community Gospel Choir bestaat sinds Naast het plezier van zingen, is het hoofddoel waarvoor zij zich inzetten anderen in contact brengen met het Evangelie, hoofdzakelijk door middel van muziek.het Community Gospel Choir verleent medewerking aan kerkdiensten, geeft avondvullende concerten, en werkt mee aan gospelfestivals. Daarnaast hebben zij ook diverse radioopnamen gemaakt alsook 2 CDs was voor Community Gospel Choir een bijzonder jaar waarin zij 20 jaar evangelische muziek maken mochten vieren. Zoals vaak bij een mijlpaal zoals deze zijn er een paar dingen veranderd en is Community Gospel Choir in het nieuwe seizoen een andere weg ingeslagen. Na het vertrek van dirigent en een aantal leden is besloten om als kleiner, (voornamelijk) a capella koor verder te gaan (af en toe met ondersteuning van de piano). Deze samenstelling geeft meer flexibiliteit ten opzichte van de plaatsen waar de boodschap gebracht kan worden. Perspectief pagina 5

6 Gemeente-Agenda Iedere zondag uur uur Morgendienst Avonddienst Iedere maandag uur uur Moment van Gebed Gebedsgroep Iedere dinsdag uur Gospelkoor iedere donderdag uur Kerkkoor iedere vrijdag uur Explorers en Roverstam Jan Joosten Zaterdag 9 mei uur uur Welpen en Scouts Jan Joosten Open schuur aan Westerweg 4A * Maandag 11 mei uur uur Met hart en handen Doop en belijdeniscursus Woensdag 13 mei uur Ochtend voor moeders met jonge kinderen Donderdag 14 mei uur Hemelvaartsdagdienst Vrijdag 15 mei t/m uur Zip your Lip 16 mei Zaterdag 16 mei Bezinningsdag kerkenraad Zondag 17 mei uur uur uur Zangavond Jeugdprogramma Welkom-dienst m.m.v. Gospelkoor Polyhymnia Maandag 18 mei uur Doop- en belijdeniscursus Woensdag 20 mei uur Leerhuis Donderdag 21 mei uur Inzage jaarcijfers 2014 en begroting 2015 Zaterdag 23 mei Zondag 24 mei uur uur uur uur Welpen en Scouts Jan Joosten Open schuur aan Westerweg 4A * Duitstalige dienst Ds. E.M. de Jong Pinksteravonddienst m.m.v. Community Gospel Choir Maandag 25 mei uur Pinksterzangdienst Woensdag 27 mei uur Doop- en belijdeniscursus Donderdag 28 mei uur 55+ Middag Zondag 31 mei uur Kinderen oefenen voor praise Maandag 1 juni uur Ledenvergadering Woensdag 3 juni uur Leerhuis Zaterdag 6 juni uur uur Welpen en Scouts Jan Joosten Open schuur aan de Westerweg 4A Perspectief pagina 6

7 Zondag 7 juni Zondag 7 juni Zondag 14 juni Woensdag 17 juni Zaterdag 20 juni uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Mannenontbijt Gezinsdienst Afsluiting kerkenwerkseizoen met koffie en gebak Jeugdprogramma Kinderen oefenen voor praise Kinderen oefenen voor praise Praise gospelkoor Uiterste inleverdatum kopij Perspectief Kringloopmarkt Welpen en Scouts Jan Joosten Zangdienst Zondag 21 juni uur Jeugdprogramma Donderdag 25 juni uur 55+ Middag *Elke tweede en vierde zaterdag is er van tot uur de gelegenheid om goede spullen voor de kringloopmarkt te brengen aan de Westerweg 4A te Ouddorp De Groeigroepen komen (meestal) eens per 2 weken bij elkaar. maandag Ouddorp uur J. van Dam woensdag Ouddorp uur C. Tuk Vrouwengroep Melissant uur J. Joppe Ouddorp uur L. van Wijk uur E.M. de Jong Leerhuis uur A. Akershoek Stellendam uur C. Maliepaard Goedereede uur M. Goemaat donderdag Ouddorp uur M. Grinwis Goedereede uur E.A. van Hoof groep vrijdag zaterdag Goedereede Ouddorp uur? K. Goemaat E. Tuk Wandelgroep dinsdag Goedereede uur M. van Hoof Leesgroeigroep (1 x per zes weken) Collecte-opbrengsten Bijzondere collecten Collecte 1 maart ten behoeve van het Diaconaal Fonds: 190,80 Collecte 8 maart ten behoeve van het Landelijk Jeugdwerk: 265,75 Biddagcollecte inclusief de giften via de bank: 4.207,90 Collecte eerste Paasdag ten behoeve van onze zendingsprojecten: 424,62 Collecterooster: 24 mei Zendingsprojecten Tanzania 14 juni Diaconaal Fonds Perspectief pagina 7

8 Onze Missieverklaring: Mensen aanmoedigen om te leven in de navolging van Jezus Christus en Gods liefde uitdragen naar de wereld om ons heen. Nieuws van de kerkenraad Maandag 23 maart jl. heeft de ledenvergadering plaatsgevonden over de toekomst van de Doopsgezinde Gemeente en haar predikanten. De leden konden kiezen tussen 2 opties: Optie B- Ds. De Jong 0,6 FTE en Ds. Van Hoof 0,6 FTE tot Deze optie had 71 stemmen. Optie C- Ds. De Jong blijft voor 1 FTE werkzaam en het dienstverband van Ds. Van Hoof wordt beëindigd per uiterlijk 30 september Deze optie had 94 stemmen. Dit heeft gebed en tijd nodig om een plaats te geven. Afgelopen weken is er overleg geweest tussen de kerkenraad en Ds. De Jong over de taken in de nieuwe fase. Zodra dit uitgewerkt is zullen wij u hier verder over informeren. Zaterdag 16 mei zal de kerkenraad een bezinningsdag houden om na te denken en te bidden over de toekomst en visie voor onze gemeente. Wilt u de predikanten en de kerkenraad gedenken in uw gebeden? Op 1 juni vindt de reguliere voorjaarsledenvergadering plaats. (dit jaar wat later dan gebruikelijk) Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren? U ontvangt de agenda uiterlijk 2 weken van te voren. We hopen dat we tijdens deze vergadering nieuwe kerkenraadsleden kunnen kiezen. De nominatiecommissie heeft inmiddels mensen gevraagd zich beschikbaar te stellen voor de kerkenraad. We willen u bemoedigen met de volgende tekst: Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. (Kol. 3:12-14) Perspectief pagina 8

9 Nieuws van de financiële commissie Financiële verantwoording 2014 Inmiddels is het financieel jaarverslag over het jaar 2014 opgesteld. Hieronder een korte toelichting van zowel de baten als lasten in In totaal zijn de baten 778,- hoger dan de begroting. Voor ontvangsten uit collecten en vaste bijdragen was in de begroting een bedrag van ,- opgenomen, de werkelijke ontvangsten zijn ,-. De achterblijvende collectegelden zijn voor een groot deel gecompenseerd door de giften via de bank ontvangen. De opbrengst uit de activiteiten (zoals de Kringloopmarkt en Winterfair) resulteert in een positief resultaat van 1.251,- ten opzichte van de begroting. De verhuur van ons kerkgebouw resulteert in een positief resultaat van 2.128,-, dit wordt veroorzaakt door de extra verhuur aan het Centrum Jeugd en Gezin. De overige ontvangsten blijven achter ten opzichte van de begroting, dit heeft voornamelijk te maken met de lagere ontvangen rente door de afname van het saldo op de spaarrekening. De totale lasten zijn lager dan de raming, te weten 1.214,-. De post energie valt lager uit dan geraamd, dit heeft te maken met de zachte winter en de lagere transportkosten op de eindafrekening van de energieleverancier. Er is een extra storting aan ons zendingsproject gedaan van 3.306,29 om te voldoen aan ons doel om een 10% gemeente te zijn. Financieel sluiten we de exploitatie van het jaar 2014 af met een negatief saldo van ,-. Dit is het resultaat 2014 exclusief de mutaties van de reserves. De reserve personeelskosten is met ,- afgenomen. De reserve voor het onderhoud aan de gebouwen is conform de meerjaren onderhoudsplanning met ,- toegenomen. Daarmee komt het resultaat na deze mutaties van de reserves op ,- negatief. Dit bedrag is onttrokken aan het eigen vermogen. Inzage Jaarwerk 2014 DV donderdag 21 mei vanaf uur nodigt de financiële commissie u uit om het financieel jaarverslag 2014 in te zien en hierover vragen te stellen. Perspectief pagina 9

10 Vorig jaar is voor het eerst een dergelijke bijeenkomst georganiseerd, en we willen hiermee doorgaan. De Jaarrekening 2014 zal vervolgens ter goedkeuring worden aangeboden aan de leden op de komende ledenvergadering DV 1 juni conform het reglement. Tijdens de ledenvergadering zal het document niet meer verder worden toegelicht, hiervoor in de plaats organiseren we deze speciale avond. Begroting 2015 Aangezien de begroting 2015 ook nog niet officieel is vastgesteld in een ledenvergadering zal deze ook nog ter inzage op diezelfde avond liggen. Ook dit document zal ter goedkeuring worden aangeboden aan de leden op de komende ledenvergadering. Financiële verantwoording eerste kwartaal 2015 De financiële rapportage over het eerste kwartaal van dit jaar is inmiddels opgesteld. Hieronder een korte toelichting van zowel de baten als lasten in het eerste kwartaal. Het totaal aan baten laat een negatief saldo zien ten opzichte van de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de achterblijvende collectegelden. De collecte op Biddag inclusief de giften via de bank ontvangen daarentegen is 208,- hoger dan geraamd. Aan de lastenkant is geen sprake van buitensporige uitgaven. Het saldo over het eerste kwartaal 2015 bedraagt -/ ,-. Reeds in de begroting 2015 is rekening gehouden met een tekort. We mogen God danken dat Hij nog steeds voorziet! Nieuws van de onderhoudscommissie Het is weer gelukt, het kerkgebouw is aan de binnenzijde weer schoon! En hoewel alles nog niet klaar is mogen we toch terug kijken op een goede schoonmaak. Uiteindelijk hebben we de klus met ongeveer 20 medewerkers kunnen klaren. Iedereen bedankt die heeft geholpen om de kerk schoon te maken. Mochten er nog personen zijn die een stukje schoonmaken voor hun rekening willen nemen, dan kunnen zij contact opnemen met de onderhoudscommissie of de koster. Perspectief pagina 10

11 Tevens willen we verzoeken erop toe te zien dat de kinderen niet met de schoenen op de stoelen te gaan staan. Ook missen de mensen die stofzuigen regelmatig het verlengsnoer, zou u het, als u het heeft gebruikt, op zijn plaats terug willen hangen? En nog een vriendelijk verzoek om posters etc. niet met plakband op te ramen te plakken. Laten we proberen om samen de kerk tot een schone, uitnodigende plaats te houden! Nieuws van de Activiteitencommissie De opbrengst van de paasbrodenactie is 505,=. Iedereen hartelijk dank die hieraan heeft bijgedragen! Om alvast te noteren: Kringloopmarkt op zaterdag 20 juni! En natuurlijk zijn er voor deze dag helpende handen nodig. Wilt u meehelpen in een kraam of helpen met het laden en lossen? We kunnen heel wat medewerkers gebruiken! Vanaf begin mei liggen intekenlijsten in de hal van de kerk. Dringende oproep!!! Er zijn nog niet zoveel spullen ingeleverd voor de kringloopmarkt. Kijkt u alstublieft nog eens op zolder of in de kast of u leuke, mooie spullen hebt staan die u toch niet meer gebruikt. U kunt deze in goede staat verkerende spullen voor de kringloopmarkt nog inleveren op zaterdag 9 en 23 mei en 6 juni bij de schuur aan de Westerweg 4A te Ouddorp. Kleding Wat niet naar de schuur gebracht moet worden, maar wat we wel graag willen hebben is goede, schone draagbare kleding. Wilt u dat dan naar de kerk brengen? Op de oude jeugdzolder is er plaats voor. Wilt u er wel duidelijk een briefje bij doen dat het voor de Kringloopmarkt bestemd is? Op de zolder wordt namelijk ook de kleding voor de Oekraïne bewaard. (De kleding die op de kringloopmarkt niet verkocht wordt gaat trouwens ook naar de Oekraïne). Koffiekraam Kringloopmarkt Voor de koffiekraam zijn wij nog op zoek naar goede bakkers of baksters! Misschien een cake, boterkoek, appeltaart, koekjes of iets heel anders. U kunt u baksel op 20 juni vanaf 8.00 uur afgeven bij de koffiekraam van de kringloopmarkt. Hebt u vragen of wilt u doorgeven dat u bakker of bakster bent kan dat via Carolien Lodder, telefoon of via mail Uw hulp is van harte welkom en alvast dank daarvoor! Perspectief pagina 11

12 Gezinsdienst Op 7 juni hopen we met elkaar in de ochtend een bijzondere gezinsdienst te vieren. De afgelopen twee jaar vond de gezinsdienst plaats op Hemelvaartsdag, maar dit jaar is er voor een ander tijdstip gekozen. In deze dienst voor jong en oud willen we extra aandacht geven aan de kinderen en de jeugd. Toch is dit ook een dienst voor alle leeftijden: jij en u bent van harte welkom! In Christus bestaat geen oost en west en misschien ook wel geen jong en oud. Ieder mag op eigen wijze zijn of haar plaats in de gemeente ontdekken. Koffie met Op 7 juni willen we ook aandacht geven aan het feit dat het kerkenwerk-seizoen dan grotendeels is afgelopen. We hebben wel altijd aandacht gegeven aan de start-zondag, maar nog nooit stilgestaan bij het einde van het seizoen. Dat doen we dit jaar met name ná de gezinsdienst in de ontmoetingsruimte, waar er naast de gebruikelijke koffie en thee ook iets lekkers voor de kinderen zal zijn en we met elkaar kunnen genieten van een gebakje. Binnenkort liggen er lijsten in de hal waarop u aankunt geven of u een taart wilt bakken. Lunch voor alleen-gaanden Als vervolg op de lunch van vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer een lunch voor alleen-gaanden. Waar: Bij Trudy Nieuwpoort, Azaleastraat 23, Stellendam Wanneer: woensdag 20 mei a.s. van uur tot uur. Kosten : 5,00 p.p. De opbrengst is deze keer bestemd voor Hart voor Sophia Aanmelden via de mail van Trudy: of Toos: Of per telefoon: Trudy Toos Graag z.s.m. opgeven! En VOL=VOL! Perspectief pagina 12

13 Samen aan tafel Op zondag 19 april was het dan eindelijk zo ver, we gingen Samen aan tafel. Gemeenteleden gingen bij gemeenteleden eten. Het bijzondere aan dit etentje: de gasten hoorden pas na de dienst bij wie ze verwacht werden en de gastgevers lieten zich verrassen wie er bij hun voor de deur zou staan. Ik persoonlijk heb genoten van de tijd met onze gasten. Ik wil ook nog andere gasten en gastgevers aan het woord laten komen: Wij hebben een gezellige tijd met elkaar gehad. Leuk om zo andere mensen te ontmoeten die je minder goed kent. Het was super leuk. Een van de kinderen zei: Gaan we dit nu elke zondag doen tot we iedereen gehad hebben? Dit is ook echt gemeente zijn, vinden wij. We vinden het een leuk initiatief en we hebben beiden erg genoten van de gezellige middag en het lekkere eten. Het leek ons eerst moeilijk om gast te zijn, en niet gastgever, maar we hadden het gewoon naar ons zin. Allebei. Ik kon er ook van genieten om weer even een jong gezinnetje mee te maken, zelf zijn we daar helemaal uit, en zo leer je ook de mensen een beetje kennen. Het is leuk om elkaar op een andere manier te leren kennen en te genieten van elkaars verhalen, gezelschap en vooral kookkunsten. Het is een goede manier om de banden niet alleen ín de kerk als familie, maar ook buiten de kerk te versterken en elkaar beter te leren kennen. Dit had ik niet verwacht... mijn zoon laat zich nog een tweede bord uiensoep opscheppen! Thuis eet hij het niet. We willen dit in het najaar nog een keer organiseren. Eet u dan (weer) mee? Annabell de Jong Perspectief pagina 13

14 Praise 14 juni 2015 Zingen uit liefde voor God Houdt u ook zo veel van God dat u het wel uit zou willen zingen? Dan wilt u vast samen met ons het opwekkingslied "Uw liefde heb ik lief" meezingen tijdens onze jaarlijkse praise. Dit jaar willen we allemaal liederen zingen over Gods liefde. We willen iedereen laten weten hoeveel Hij van u en mij houdt. Ook zingen we over ónze liefde voor God en onze naaste. Dit doen we met oude bekende en nieuwe liederen. Van "Mijn Jezus ik hou van U" tot "Familie" en van "Liefde was het" tot "Als een liefdeslied is hier mijn leven". Wilt u samen met het Gospelkoor meezingen? Dan bent u van harte welkom op zondagavond 14 juni 2015 om uur. Dit jaar willen we weer 2 liedjes met de kinderen spelen en zingen. Dus iedereen die op de basisschool zit en mee wil spelen of zingen is welkom. We oefenen zondagochtend 31 mei, 7 juni en 14 juni om uur in de kerkzaal. Ons zendingsproject in Tanzania (Clemence Baks) In het najaar van 2014 heb ik samen met mijn man een bezoek gebracht aan dit Afrikaanse land, waar 49,5 miljoen mensen wonen op een oppervlakte van vierkante km, (23 x zo groot als Nederland). Doel van ons bezoek was hulp bieden op een gezondheidscentrum in Musoma, een stad aan de oostelijke rand van het meer van Tanzania. Dit gezondheidscentrum, Bethsaida, wordt door onze gemeente financieel ondersteund. Maar, zo hebben wij ontdekt, is het geven van geld niet één van de belangrijkste dingen. Ik ga hier een leuk voorval van vertellen en dan kunt ook u uw conclusie trekken. Op een dag kwam er een oudere man samen met zijn kleindochter naar de kliniek. Zijn ogen waren slecht en zijn oren waren doof. Hij wilde graag geholpen worden. Zijn slechte zicht, dat veroorzaakt werd door staar, kon de dokter niets aan doen, daar moest hij voor naar een ziekenhuis. Nu nog zijn doofheid, kon dat verholpen worden? Zeker wel. Maar daar was een oorspuit en een beetje warm water voor nodig. Veel vindingrijkheid is soms nodig om iets voor elkaar te krijgen en zeker in een land als Tanzania. De man was dolgelukkig toen hij na het uitspuiten van beide oren de stem van zijn kleindochter weer kon horen. Perspectief pagina 14

15 Met eenvoudige middelen, een plastic injectiespuit met een klein slangetje, kon heel wat bereikt worden. Maar het leukste was nog dat er een leerproces, een kennisoverdracht aan de gang was. Nooit eerder was er in Bethsaida op deze manier iemand van zijn doofheid afgeholpen. De hoofdverpleegkundige had die dag weer heel wat geleerd en zij weet nu wat te doen bij een eventuele volgende dove patiënt. Hiermee wil ik niet zeggen dat financiële ondersteuning niet nodig zou zijn, (dus ga niet gelijk uw automatische afschrijving stopzetten). Wat ik wel wil zeggen is dat geld niet het enige is waar de mensen gelukkig van worden. De kennis die wij vaak meer hebben, overdragen aan mensen die dat nodig hebben, kan heel verrijkend zijn voor beide partijen. Een volgende keer iets over het andere zendingsproject in Tanzania (genoemd in de Perspectief van maart/april 2015) Ons zendingsproject gaat nog even door. Wilt u wat doneren, dan kan dat op rek NL13 Rabo , t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp o.v.v. zendingsproject en noem even het project wat u wilt ondersteunen. Contant geld geven? Kan ook, via het offerblok in de kerk. In totaal is er vanaf januari 2015 tot nu 1.032,77 binnengekomen voor onze zendingsprojecten. Daarvan is 498,89 voor het ziekenhuis Betsaïda en 533,89 voor het project opleiding predikanten. De collecte op Pinksterochtend zal ook bestemd zijn voor onze zendingsprojecten. Bezoek uit Indonesië In de periode van 18 tot en met 20 september ontvangt de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp bezoek uit Indonesië. De Commissie Indonesie van de Doopsgezinde Broederschap is bezig te werken aan nieuwe contacten tussen Nederlandse en Indonesische Doopsgezinde gemeenten. In dit kader komt een groep van zes personen voor een periode van tien dagen naar Nederland. Tijdens dit bezoek zullen ze ook Ouddorp aandoen. Het overkoepelende thema van het bezoek is kerkvernieuwing en het onderzoeken hoe de Doopsgezinden in Nederland vorm geven aan kerk-zijn. Perspectief pagina 15

16 Omdat ook in Indonesië de Doopsgezinde gemeenten een heel verschillend dna hebben qua omgeving en structuur, wordt er voor het bezoek in Nederland gezocht naar een combinatie van plattelandsgemeenten, stadsgemeenten en streekgemeenten. Ons contactpersoon in Nederland schrijft: Er is de voorwaarde gesteld dat de broeders en zusters uit Indonesië de Engelse taal machtig en hier actief in kunnen communiceren. Samen met DG Ouddorp zouden we graag verkennen wat mogelijk is, daarbij uitgaande van de eigen mogelijkheden van de gemeente. Onze voorkeur zou zijn dat ze in het weekend van 18 tot en met 20 september een bezoek aan Ouddorp kunnen brengen. Naast het bezoeken van de kerkdienst zal men ook zeer geïnteresseerd zijn in het jeugd- en kinderwerk. Hoewel het nog even duurt voor het september is, zijn we wel alvast op zoek naar slaapplaatsen. Het gaat om twee nachten. Voor aanmelding of verdere informatie kunt u terecht bij Annabell de Jong of ). Gemeentenieuws Verhuisd: Mevr. G. Sandifort-Akershoek Bieningen EA Ouddorp Tel / In de ochtenddienst van 19 april is een zegen gevraagd over het leven van: Amélie Baks, Rachel Flikweert, Tim Helder, Mick Koese en Mees Westdijk Verjaardagen: 31 mei: De heer T. van Leeuwen, De Stove 32, 3252 CB Goedereede 5 juni: Mw. T.P. van Erkelens- de Koning, De Stove 32, 3252 CB Goedereede 6 juni: Dhr. R. Louis, Oostdijkseweg 87, 3252 LM Goedereede 17 juni: Dhr. J. Tieks, P C Hooftstraat 5, 3245 JR Sommelsdijk Ingeschreven als vriend van de gemeente: Dick en Ineke Meijer, Emmastraat 18, 4921 XD Lekkerkerk Perspectief pagina 16

17 Kennismaken met 1- Stel je zelf eens kort voor: de meesten van jullie kennen mij waarschijnlijk wel, omdat ik al vanaf jonge leeftijd, eerst met mijn ouders en nu met mijn eigen gezin in de gemeente kom. Ik ben Gabriëlle Tanis-Pijl, getrouwd met Martin en we hebben samen drie zonen Joran (9 jaar), Levi (6 jaar) en Mats (6 maanden). Op de eerste plaats ben ik moeder en echtgenote maar daarnaast werk ik 3 dagen als adviseur hypotheken, verzekeringen en bankzaken bij John P. de Wit Assurantiën in Stellendam. 2- Wat houdt doopsgezind zijn voor jou in? Alhoewel ik doopsgezind ben zie mijzelf liever als gelovige en zou willen dat er geen onderscheid zou hoeven zijn tussen christenen. In wezen gaat het niet om kerkmuren of stromingen, maar geloven we samen in één en dezelfde God. 3- Daden gaan woorden te boven: wat betekent dit voor jou? De laatste zin van onze Doopsgezinde 'lijfspreuk'. Praten met andere (niet-) christenen over het geloof is belangrijk, maar belangrijker is het te laten zien dat ik Christen ben in mijn doen en laten. Hierin heb ik nog heel wat te leren. 4- Welk Bijbels figuur zou jij voor een dag willen zijn en waarom? Ik zou niet zozeer een Bijbels figuur willen zijn maar wel aan het meer van Galilea willen zitten, luisteren naar Jezus en Zijn wonderen aanschouwen. 5- Is er in het laatste jaar iets gebeurd, wat veel indruk op je maakte, positief of negatief? Gelukkig positief, namelijk de geboorte van onze jongste zoon Mats, zijn naam betekent overigens 'geschenk van God'. Een wonder van God in onze tijd. 6- Welk boek ligt er op je nachtkastje? Op dit moment (helaas) een studieboek. Dit jaar moet ik voor mijn werk een viertal examens afleggen, dus hier gaat op dit moment heel veel tijd in zitten. Perspectief pagina 17

18 7- Waar kunnen we je s nachts voor wakker maken? Het liefst nergens voor maar de jongens mogen mij 's nachts wakker maken als ze eng gedroomd hebben of in Mats geval honger hebben. 8- Praten of luisteren? Beiden op zijn tijd. 9- Is er iets wat je graag met ons zou willen delen? Wees saamhorig, in deze moeilijke tijd voor onze gemeente, en blijf je op Christus richten want zonder Hem is er geen gemeente. Voor de kinderen Zondag Vertelling Bijbelgedeelte 17 mei Samen op weg, bidden verbindt je met elkaar Joël 2: mei God wijst de weg, God Handelingen 2:1-13 werkt door Zijn Geest 31 mei De Heilige Geest geeft 1 Sam.1:1-2:10 moed en hoop 7 juni De Heilige Geest laat zien 1 Sam.2:11-36 wat verkeerd is 14 juni De Heilige Geest roept en 1 Sam. 3 zet ons in 21 juni De Heilige Geest trekt zich 1 Sam. 4 terug 28 juni De Heilige Geest werkt dwars door alles heen 1 Sam. 5 Perspectief pagina 18

19 Voor de jeugd Er staat weer een Zip Your Lip Event gepland op vrijdag 15 tot zaterdag 16 mei. Samen met jongeren van de Doopsgezinde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Ouddorp gaan we mee doen aan de actie Zip Your Lip. Concreet dus 24 uur niet eten. zie: Evenals voorgaande jaren komen we op vrijdagavond(15-5) uur bij elkaar in de Doopsgezinde Gemeente(zorg dat je lekker hebt gegeten!!!!!) en daar verblijven we 24 uur met elkaar. We houden ons o.a. bezig met spelletjes, Bijbelstudie, theater, een buitenactiviteit, muziek maken en nog veel meer. We zullen daar ook slapen we en sluiten uiteindelijk af met een maaltijd op zaterdagavond om precies uur(16-5). Jullie mogen om ong uur opgehaald worden. Op 10 mei is er in de Gereformeerde Kerk Ouddorp om uur een Jongerendienst speciaal voor alle Zippers. Er komt speciaal voor jullie iemand van Zip Your Lip( Gerson Westerbeek)die ons alles zal vertellen over het werk van Zip Your Lip. Dit ook ondersteund door beeldmateriaal zodat wij extra gemotiveerd raken om mee te doen en te vasten op 15 en 16 mei. Daarnaast zorgt Praiseband exalt voor de muzikale omlijsting Zorg dat je erbij bent. Op 10 mei na de dienst of via je jeugdleiders krijg jij een sponsorformulier Wees daar zuinig op want het is geld waard. Doe je best om je te laten sponsoren door al je familie en bekenden. Ook kun jij via de site van je digitaal aanmelden. Ook sponsoring is digitaal mogelijk. Belangrijk!!!! Geef je op via je tienerleider of via Je mag vrienden meenemen( wel opgeven) Of een app of sms naar: Perspectief pagina 19

20 Met de schilderclub naar Israël - 30 april tot 7 mei 2016 Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten; Jes.66:13 Al ruim 5 jaar schilderen we voor goede doelen onder het motto plezier voor twee.. Pas hebben we ons lustrum gevierd: 5 jaar schilderclub,met tenminste 10 cursussen (eigenlijk veel meer) en duizenden Euro s voor goede doelen! Een telkens wisselende groep mensen uit allerlei kerken zonder muren die scheiding brengen. Schitterend gewoon zeg nou zelf! Eén van de goede doelen die we regelmatig hebben gesteund was Israel. Dat bracht mij op het idee: Waarom gaan we er niet een keertje als schildersclub zèlf heen? Gewoon, met een eigen groep dus? En anderen die ook willen, mogen met ons mee!! Dan vieren we pas écht uitbundig ons lustrum als schilderclub! De meivakantie is gekozen zodat ook geïnteresseerde jongeren mee kunnen. Op dit moment, vlak voor het verschijnen van de Perspectief, zijn nog lang niet alle prijzen en hotels etc. bekend. Op 30 april is het de laatste dag van Pesach en dat maakt het voor onze touroperator een beetje extra moeilijk om even uit de losse pols wat cijfertjes te noemen. Ik denk dat het ook te maken heeft met de nieuwe prijzen die voor volgend jaar gaan gelden. We kunnen wel een paar dingen onder voorbehoud - noemen die redelijk zeker zijn. Omdat ik kwaliteit én veiligheid voorop stel zal de reis iets duurder uitvallen vermoed ik dan de eerste de beste prijsvechter zal kunnen aanbieden! We gaan dus voor kwaliteit én veiligheid. We vliegen in principe met Swiss Air (vertrek in de middag heen en terug). De touroperator is zeer waarschijnlijk Oppenheim (een Joods reisbureau met bijna 50 jaar ervaring in dit soort reizen!). Zondag in principe vrij we proberen wat we willen zien te voet te doen. Zondagse dienst op het water van het Meer van Galilea. 3 dagen Tiberias (met o.a. Nazareth,Kapernaum,Tabgha,Golan, etc.). Perspectief pagina 20

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Romeinen 9:24

Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Romeinen 9:24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Romeinen 9:24 Zendingsreis naar China 07-06 t/m 16-06-2013 Geliefde broeders en zusters, Liefde, hoop, redding,

Nadere informatie

LET OP WAT JE HOORT! LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 1. dan vind je Hem. 2. dan wordt je rijk met Hem. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p.

LET OP WAT JE HOORT! LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 1. dan vind je Hem. 2. dan wordt je rijk met Hem. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p. 1 LET OP WAT JE HOORT! Liturgie: Votum & groet Zingen: Psalm 145:1.3 Wet Zingen: Psalm 40:2.3 Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 1:18-25 & 2:6-9 Zingen: Gezang 91

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief oktober TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Tieners, een vergeten groep? Wil van Nus

Tieners, een vergeten groep? Wil van Nus Tieners, een vergeten groep? Wil van Nus Tieners over wie hebben we het eigenlijk? Tieners: - Van Dale: iemand tussen de 10 en 20 jaar - alternatief: puber, jeugdige, bakvis -> Iemand tussen de 10 en 13

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... *******

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... ******* Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij Week 2: Geroepen om... Bij het thema: Het thema van deze week is een vervolg op het thema van de vorige keer. Toen hebben we stil gestaan bij het thema 'Geroepen' en

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse Sionbrief voor de Stille Week en Pasen NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.15a 9-4-2014 Diensten in de Stille Week In de Stille Week, de week voor Pasen, is er op maandag, dinsdag

Nadere informatie

Hartelijk welkom! informatiefolder

Hartelijk welkom! informatiefolder Hartelijk welkom! informatiefolder Al ruim 100 jaar in beweging! Onze harten naar God... Pinkstergemeente Immanuël is een gemeenschap van christenen die functioneert als een hartelijk en open gezin dat

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, 1 Preek bidden 1 HC 45-116, 46-120, Lucas 10,38-11,13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, Als je christelijk bent opgevoed, dan leer je als kind al van je ouders dat je moet bidden.

Nadere informatie

Liturgie preek van 19 april 2015 over Kol 3,14 (transcript) -GKv Westeremden-Loppersum. [Welkom en mededelingen door ouderling]

Liturgie preek van 19 april 2015 over Kol 3,14 (transcript) -GKv Westeremden-Loppersum. [Welkom en mededelingen door ouderling] Liturgie preek van 19 april 2015 over Kol 3,14 (transcript) -GKv Westeremden-Loppersum [Welkom en mededelingen door ouderling] Komen tot de Here Voorzang, zingen GK 164 Jezus vol liefde Votum/zegengroet

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

September/Oktober 2015

September/Oktober 2015 September/Oktober 2015 Pastorale Mensen van de Weg (Handelingen 9:2) Wist u dat christenen pas christenen werden genoemd in Hand. 11: 26, toen Barnabas en Paulus (toen nog Saulus) naar de gemeente in Antiochië

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we: Kleuren

Voor de dienst zingen we: Kleuren Feest in de kerk! Voor de dienst zingen we: Kleuren M. Zimmer Kleuren, kleuren, allemaal kleuren rood, oranje, geel, groen, paars en blauw God bedacht die prachtige kleuren Anders was alles zo grijs en

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Zeg het maar! Week van Gebed 17-24 januari 2015

Zeg het maar! Week van Gebed 17-24 januari 2015 Zeg het maar! Week van Gebed 17-24 januari 2015 Maandag Daar word je blij van! Gaat het...? Kom, dan help ik je opstaan. Dagtekst: Jesaja 61:2 Hij heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

AGENDA. Welkom en doel Persoonlijk. Introductie Heilig Vuur en Gods stem Concreet: Gods stem in het dagelijks leven

AGENDA. Welkom en doel Persoonlijk. Introductie Heilig Vuur en Gods stem Concreet: Gods stem in het dagelijks leven Welkom en doel Persoonlijk AGENDA Introductie Heilig Vuur en Gods stem Concreet: Gods stem in het dagelijks leven Hoe begin je en hoe groei je? Tips + verder aanbevolen + cadeautje gebed 1 Hoe hoor ik

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 8 dinsdag 24 maart 2015 - Voor alle data geldt: Deo volente

Nieuwsbrief nummer 8 dinsdag 24 maart 2015 - Voor alle data geldt: Deo volente Nieuwsbrief nummer 8 dinsdag 24 maart 2015 - Voor alle data geldt: Deo volente Aan de ouder(s) / verzorger(s), Enkele weken geleden mochten we biddag houden. In het kerkblad van een Veluwse gemeente kwam

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Beweging tot religieuze vernieuwing

Beweging tot religieuze vernieuwing Beweging tot religieuze vernieuwing Gemeentebericht Leiden april - juni 2015 INHOUD Ten geleide Rondom de diensten Mensenwijdingsdienst Zondagsdienst voor kinderen Andere bijeenkomsten in de kerk Mededelingen

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Zondagsnacht, terwijl soldaten op wacht staan bij het graf, komt er een luide stem uit de hemel. Ze zien hoe de hemelen zich openen

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Creatief bidden voor de vervolgde kerk aan de hand van de zeven kruiswoorden van Jezus

Creatief bidden voor de vervolgde kerk aan de hand van de zeven kruiswoorden van Jezus Creatief bidden voor de vervolgde kerk aan de hand van de zeven kruiswoorden van Jezus Duur: ongeveer 45 minuten zeven stompe kaarsen (om mee te beginnen) Steek zeven stompe kaarsen aan en plaats die naast

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Pastorale. Kerstgroet

Pastorale. Kerstgroet Kerst 2015 Pastorale Kerstgroet Net als velen van u kan ik oprecht genieten van de bijzondere dagen in december. De dagen zijn kort en donker, maar we ontsteken het licht niet alleen om het duister uit

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

En de heere God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had tot een vrouw Genesis 2:22

En de heere God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had tot een vrouw Genesis 2:22 donderdag 1 januari Nieuwjaarsdag En de heere God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had tot een vrouw Genesis 2:22 Gebouwd door God Vandaag slaan we de eerste bladzijde op van een nieuw jaar. Een

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL KONINGIN WILHELMINASCHOOL NIEUWBOUWNIEUWS STAND VAN ZAKEN Donderdagmiddag zijn we weer in d nieuwe school om te kijken of alles goed wordt afgeleverd. Dan zal ook de Kunstenaar, Elmo Vermijs aanwezig zijn.

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Stellendam

Gereformeerde Kerk Stellendam Gereformeerde Kerk Stellendam Beleidsplan: Hierbij treft u een samenvatting aan van het beleidsplan van de Gereformeerde Kerk van Stellendam De Gereformeerde Kerk van Stellendam maakt deel uit van de Protestantse

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Startzondag 13 september 2015 Woorddienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Goede buren m.m.v. Marjolein Dijkstra,

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar

Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar Deze handleiding is van Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK Lessen zijn oorspronkelijk geschreven als dagelijkse Bijbelstudie tijdens een GO KIDS zendingsreis naar Roemenië.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3 Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief. Eens per kwartaal proberen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. We wensen u veel leesplezier. Vanuit Hongarije Kledingbeurs Vlak

Nadere informatie

Preek over zondag 46 (Jezus leert ons bidden tot God de Vader) Gemeente van Jezus Christus, gasten en luisteraars,

Preek over zondag 46 (Jezus leert ons bidden tot God de Vader) Gemeente van Jezus Christus, gasten en luisteraars, Preek over zondag 46 (Jezus leert ons bidden tot God de Vader) Gemeente van Jezus Christus, gasten en luisteraars, De vorige keer heb ik bidden vergeleken met stemmen. Ik nam toen een stemfluitje mee.

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Voorgoed verbonden met wie en waarom?

Voorgoed verbonden met wie en waarom? Voorgoed verbonden met wie en waarom? Studiereis naar Israël voor predikanten en theologisch geïnteresseerden Voorgoed verbonden. Met die titel legt de brochure van deputaten Kerk en Israël uit waarom

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie