FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming: Rimetaal B.V. Inschrijving KvK: Faillissementsnummer: C/05/14/824 F Datum uitspraak: 26 augustus 2014 Curator: mr. T.R.M. Welling Rechter-commissaris: mr. S.S. van Nijen Activiteiten onderneming: Metaalbewerking, fabricage van ondergrondse afvalsystemen en omkastingen, constructiewerken Omzetgegevens: 2010: , : , : , : ,00 Personeel gemiddeld aantal: 33 personen Verslagperiode: 8 oktober 2014 t/m 7 januari 2015 Bestede uren in verslagperiode: 23 uren 21 minuten Bestede uren totaal: 121 uren 9 minuten Saldo faillissementsrekening Per datum verslag: ,66 N.B. De tijdregistratie in het onderhavige faillissement en het faillissement van de moedervennootschap Rimetaal Holding B.V. vindt met goedkeuring van de rechtercommissaris geconsolideerd plaats. De verantwoorde tijd is dan ook de tijd die in totaliteit aan de beide faillissementen is besteed. 1

2 Opmerking : Het saldo op de boedelrekening beloopt per datum van dit verslag ,66. Voor de samenstelling en de herkomst wordt verwezen naar het bijgevoegde tussentijdse financiële verslag. Ten aanzien van het saldo dient te worden opgemerkt dat daaruit nog ca ,00 zal moeten worden afgedragen aan de bank i.v.m. het gebruik van aan de bank verpande zaken tijdens de periode gedurende welke de lopende orders zijn afgemaakt. Verder dient nog een verdeling te worden gemaakt terzake het deel van de opbrengst van de verkopen dat toegerekend moet worden aan het eveneens gefailleerde Rimetaal Holding BV, die immers eigenaresse was van de machines. 1. Inventarisatie: 1.1 Directie en Organisatie: Zie verslag nr Winst en verlies: 2010: verlies , : verlies , : winst , : verlies , Balanstotaal: 2011: , : , : , Lopende procedures: Geen 1.5 Verzekeringen: Zie verslag nr. 1. Alle polissen zijn inmiddels beëindigd. 1.6 Huur: Zie verslag nr. 1 Alle huurovereenkomsten zijn inmiddels beëindigd. Huur pand per Oorzaak faillissement: Zie verslag nr. 1 Geen 2. Personeel 2.1 Ten tijde van faill.: 33 personen 2.2 In jaar voor faill.: 35 tot 40 personen 2.3 Datum ontslagaanzegging: 27 augustus minuten 2

3 3. Activa Onroerende zaken N.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: Zie verslag nr Verkoopopbrengst: ,00 exclusief geleasede lasersnijmachine doch inclusief een tweetal machines waarvan verkoop heeft plaatsgevonden in opdracht van belastingdienst uit hoofde van gelegd bodembeslag ter waarde van ,00. NB: Per abuis werd in het eerste verslag als verkoopopbrengst ,00 genoemd. Dit is nu gecorrigeerd. Zie ook onder 3.10 en het 2 e financiële verslag. De ,00 aan opbrengst terzake de voor de fiscus verkochte machines is inmiddels aan de fiscus afgedragen, nadat de fiscus het bezwaar dat tegen het gelegde bodembeslag op de machines ongegrond had verklaard. 3.7 Boedelbijdrage: N.v.t. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: Bodemvoorrecht fiscus rust op verkochte bedrijfsmiddelen, al dan niet gezamenlijk met Rimetaal Holding B.V. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving: Zie verslag nr. 1 Onderhanden werken: Zie verslag nr Verkoopopbrengst: ,00. NB Per abuis werd de opbrengst in het eerste verslag op ,00 bepaald. Verzuimd was bij de verdeling van de verkoopopbrengst rekening te houden met de in de getaxeerde voorraden opgenomen waarde van de zaken die in de periode van af produceren van onderhanden werken zijn uitgeleverd. De opbrengst daarvan maakt deel uit van het resultaat van het voortzetten, zie onder pt Boedelbijdrage: 10% Andere activa 3.12 Beschrijving: Zie verslag nr Verkoopopbrengst: ,00 3 uur 9 minuten 3

4 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren: , Opbrengst: ,83. De uitwinning van de debiteuren ten behoeve van de bank is inmiddels afgerond en met de bank afgerekend. 4.3 Boedelbijdrage: 10% 1 uur 41 minuten 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): Zie verslag nr Leasecontracten: Zie verslag nr. 1. Opm.: de leasemachine van ABN AMRO Lease, de lasersnijmachine is inmiddels gedemonteerd en opgehaald nadat de overnemende partij van overname had afgezien. Ten aanzien van de las robot met toebehoren in opbouw kan worden opgemerkt dat de fiscus het bezwaar dat werd gemaakt tegen het door de fiscus gelegde bodembeslag gegrond heeft verklaard, waarna de eigenaar in de gelegenheid is gesteld die terug te nemen waarmee die thans doende is. 5.3 Beschrijving zekerheden: Zie verslag nr Separatistenpositie: Zie verslag nr Boedelbijdragen: 10% cfr. separatistenregeling 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Zie verslag nr. 1. Alle claims zijn afgehandeld. 5.7 Reclamerechten: N.v.t. 5.8 Retentierechten: N.v.t. 3 uur 6 minuten 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten Zie verslag nr Exploitatie / zekerheden: Zie verslag nr Financiële verslaglegging: Zie verslag nr. 1 4

5 Opm.: Eerst eind december is de laatste afrekening en restitutie ontvangen van de energieleverancier zodat nog geen totaalafrekening met de bank heeft plaatsgevonden terzake de periode gedurende welke doorgewerkt is. De totale verkoopopbrengst is evenwel ,26 excl. BTW geweest waarop ,70 excl. BTW aan kosten/inkopen in mindering komen. Batig saldo derhalve ,56 waarvan 50% de boedel toekomt en 50% de bank. De afrekening met de bank zal in de komende weken gaan plaatsvinden. 5 uur 8 minuten Doorstart Zie verslag nr. 1 N.v.t. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht: Is correct aan voldaan 7.2 Depot jaarrekeningen: Is correct aan voldaan 7.3 Goedk. Verkl. accountant: N.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen: Volstorting middels inbreng voldaan 7.5 Onbehoorlijk bestuur: Niet van gebleken 7.6 Paulianeus handelen: Niet van gebleken Geen 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen: Reeds aangemeld: huur september ,33 UWV overgenomen loonverplichtingen ,55 en ,72 premie SV 8.2 Pref. vord. van de fiscus: Gewijzigd: Aangemeld tot heden : , Pref. vord. van het UWV: Gewijzigd: aangemeld overgenomen loonverplichtingen ,23 en premie SV , Andere pref. crediteuren: Gewijzigd: aangemeld 9.684, Aantal conc. crediteuren: Gewijzigd: aangemeld 102 crediteuren 8.6 Bedrag conc. crediteuren: Gewijzigd: ,55 + pm (pm = vordering ABNAMRO bank) 8.7 Verwachte wijze afwikkeling: Opheffing/vereenvoudigde afwikkeling 5

6 2 uur 33 minuten 9. Procedures N.v.t. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill: 3 tot 6 maanden 10.2 Plan van aanpak: - afrekenen ABNAMRO; - afrekenen met Holding; - nadere inventarisatie schulden c.a. - controle administratie 10.3 Indiening volgend verslag: 3 maanden / 7 april uur 46 minuten Doetinchem, 7 januari 2015 mr. Th.R.M. Welling curator 6

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015 Gegevens onderneming: Equito BV Inschrijving KvK: 09143054 Faillissementsnummer: C/05/15/506 F Datum uitspraak: 9 juni 2015 Curator: mr. Th.R.M. Welling

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604)

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 de openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) Faillissementsnummer 11/75 F Rb Breda

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 2 november 2010 Bewindvoerder/curator: mr. J.P. Davids

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 oktober 2012 Gegevens onderneming: Setax Holding B.V. Inschrijving KvK: 09199201 Surseance van betaling: Voorlopig verleend 30 augustus 2012 Surseance nummer: 12/14

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 10 oktober 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 10 oktober 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 10 oktober 2012 Gegevens onderneming : Stichting Het Kasteel Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F12/675 Datum uitspraak : 10 september 2012 Curator : mr. J.C.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie