REVIEW CO2-REDUCTIEDOELSTELLINGEN VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 3 e en 4 e kwartaal 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REVIEW CO2-REDUCTIEDOELSTELLINGEN VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 3 e en 4 e kwartaal 2014"

Transcriptie

1 REVIEW CO2-REDUCTIEDOELSTELLINGEN VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 3 e en 4 e kwartaal 2014 Projectgegevens Opsteller L. Deerns Versie Status Definitief Naam Datum Paraaf CO2 Verantwoordelijke B. Ketelaars Directievertegenwoordiger G.M.M. Bervoets

2 Inhoud 1 INLEIDING VOORTGANG SUBDOELSTELLINGEN KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN...5 KPI S SUBDOELSTELLING VESTIGINGEN...5 KPI S SUBDOELSTELLING WAGENPARK...5 KPI S SUBDOELSTELLING VOORTGANG SUBDOELSTELLING PRIVÉ AUTO ZAKELIJKE KILOMETERS...5 KPI S SUBDOELSTELLING VOORTGANG SUBDOELSTELLING BEDRIJFSMIDDELEN...6 BIJLAGE...7 2/7

3 1 Inleiding Twee maal per jaar voert Van den Heuvel een review uit met betrekking tot de CO2-reductiedoelstellingen. Tijdens deze halfjaarlijkse audits worden alle genoemde maatregelen gecheckt op uitvoering. Tevens wordt gecontroleerd of aan de reductiedoelstellingen wordt voldaan. Dit document beschrijft deze review over het tweede halfjaar van Deze review is uitgevoerd op 15 april. 3/7

4 2 Voortgang subdoelstellingen De voortgang van de doelstellingen worden bijgehouden op het Overzicht initiatieven op gebied van de CO2- Prestatieladder. Dit document wordt bijgehouden en bewaakt door de Manager Bureau Ondersteuning. Dit document is als bijlage aan deze rapportage toegevoegd. 4/7

5 3 Kritische prestatie indicatoren In dit hoofdstuk wordt kwantitatief aangegeven of de voortgang van de reductie in lijn loopt met de targets. Voor het bepalen van de realisatie is gebruik gemaakt van de registratie van geheel KPI s subdoelstelling Vestigingen Tabel 1: Voortgang subdoelstoelstellingen Vestigingen. Subdoelstelling Vestigingen (Scope 1 & 2) Elektriciteitsverbruik (scope 2): Het elektriciteitsverbruik zal met 2,5% gereduceerd worden te opzichte van referentiejaar % van de 2,5% zal gereduceerd worden middels groene stroom. Aardgasverbruik (scope 1): Het gasverbruik van de vestigingen zal met 2,3% gereduceerd worden ten opzichte van het referentiejaar KPI Doelstelling Realisatie 2014 Gasverbruik (- 22%) Elektriciteit (- 95%) De afname van de CO2 uitstoot van elektriciteit is tot stand gekomen door het gebruik van 100% Pure Energie geleverd door Raedhuys Energie BV en geproduceerd door Nederlandse windenergie. In de review van het eerste halfjaar 2014 is vastgesteld dat er een stijging was van het gasverbruik. Dit kwam door extrapolatie van de gegevens van het eerste halfjaar naar een totaal jaarverbruik. De gegevens van totaal 2014 laten een daling zien. Het gewogen aantal graaddagen in 2014 in Volkel was 2480 (berekend volgens de website In 2012, het referentiejaar was dit Het aantal graaddagen is met 16,5% verminderd. De daling van de CO2-uitstoot door het gasverbruik is groter dan de daling door het aantal graaddagen. KPI s subdoelstelling Wagenpark Tabel 2: Voortgang subdoelstoelstellingen Wagenpark. Subdoelstelling Wagenpark (Scope 1) Wagenpark overhead, groep 10: De subdoelstelling is de CO2-uitstoot van het wagenpark overhead ten opzichte van het referentiejaar 2012 met 1,9% te reduceren. Wagenpark Projecten, groep 12 & 14: De subdoelstelling is de CO2-uitstoot van het wagenpark projecten met 2,4% te reduceren. KPI Doelstelling Realisatie 2014 Bedrijfsauto s (groep 12 & 14) (+13,5%) Bedrijfsauto s (groep 10) (-29,4%) Totaal bedrijfsauto s (-1,0%) Het totale dieselverbruik voor bedrijfsauto s is met 1% verminderd. Dit is minder dan de doelstelling. Dit komt mogelijk omdat er in 2014 meer omzet gemaakt is dan in De CO2-uitstoot van het dieselverbruik bedrijfsauto s (groep 12 &14) is gestegen. De CO2-uitstoot van het dieselverbruik van de bedrijfsauto s (groep 10) is verminderd. De verhouding groep 10 en groep 12 & 14 is ongeveer 25/75. In 2013 was de verdeling tussen deze twee groepen ook volgens deze verhouding. Mogelijk is in het referentiejaar 2012 de indeling van de bedrijfsauto s anders opgezet. KPI s subdoelstelling Voortgang subdoelstelling Privé auto zakelijke kilometers Tabel 3: Voortgang subdoelstoelstellingen Privé auto zakelijke kilometers. Zakelijk gebruik privé auto s (Scope 2) Van den Heuvel zal het brandstofverbruik van de zakelijke km privé auto s met 0,6% reduceren ten opzichte van referentiejaar KPI Doelstelling Realisatie 2014 Zakelijk kilometers privé auto s (-4,3%) De afname van de uitstoot van CO2 voor privé kilometers is groter dan de geplande doelstelling. 5/7

6 KPI s subdoelstelling Voortgang subdoelstelling Bedrijfsmiddelen Tabel 4: Voortgang subdoelstoelstellingen Bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen De subdoelstelling is de CO2-uitstoot van de bedrijfsmiddelen met 2,75% te verminderen ten opzichte van referentiejaar KPI Doelstelling Realisatie 2014 Bedrijfsmiddelen (diesel) (+73%) De toename van de CO2 uitstoot door de bedrijfsmiddelen is te verklaren door de grotere omzet in 2014 ten opzichte van Hierdoor is voor de uitvoering van de werkzaamheden meer brandstof verbruikt. 6/7

7 BIJLAGE Overzicht initiatieven op gebied van de CO2-Prestatieladder. 7/7

8 Overzicht initiatieven op gebied van de CO2 -Prestatieladder Initiatief Vestiging Omschrijving Aanvang Status initiatief Energiebesparende maatregel - bouwkundig Heesch Alle conventionele straatverlichting op het terrein van de vestiging Heesch is vervangen voor energiezuinige LEDverlichting Gereed Energiebesparende maatregel - bouwkundig Heesch Isolatie van de gehele voorgevel van gebouw G is vervangen. Hierdoor is de ruimte beter geïsoleerd wat Gereed bijdraagt aan een betere temperatuur huishouding van het gebouw. Innovatie & aanpassing mobiliteit Er is door PON-Nederland een scan uitgevoerd van het wagenpark om te onderzoeken waar mogelijke Gereed besparingen zijn te behalen in het wagenpark. Aan de hand van de scan is inzicht verkregen en zijn conclusies getrokken voor de aanpassingen en invullingen in het wagenpark. Innovatie & aanpassing mobiliteit Project Utrecht Voor diverse projecten in het centrum van Utrecht zijn fietsen aangeschaft. Hierdoor hoeft er minder gebruik Gereed gemaakt te worden van auto s en verplaatst men zich in het centrum van de stad per fiets. Energiebesparende maatregel - bouwkundig Heesch Verwijderen van woonhuis op terrein van Van den Heuvel. Woonhuis was oud en onvoldoende geïsoleerd Gereed Energiebesparende maatregel - bouwkundig Heesch Verwijderen van schoorsteen van gebouw K. In het gebouw is het archief gevestigd en daar dient de temperatuur constant te blijven. De schoorsteen veroorzaakt veel tocht waardoor er meer gestookt moet worden dan nodig Gereed Energiebesparende maatregel - materieel en middelen Middels de herinrichting van de printeromgeving worden de stand alone (eigen) printers verwijderd. De printopdrachten worden verstuurd naar afdelingsprinters, waarbij het aantal printers in de sterk wordt gereduceerd. De vaste printinstellingen zijn aangepast zodat er bij een standaard printopdracht geen kleur gehanteerd wordt. Middels de herinrichting van het printerpark wordt een energie-, inkt- en papierbesparing verwacht. Energiebesparende maatregel - bouwkundig Heesch Conventionele verlichting van de toiletgroepen en voorraadkast zijn uitgerust met bewegingssensoren waardoor de verlichting automatisch aan- of uitspringt en niet meer handgeschakeld aan- of uit gezet moet worden. Tevens in enkele toiletten LED-verlichting aangebracht. Preventie en bewustwording maatregel Training: Het nieuwe draaien (Keteninitiatief) Preventie en bewustwording maatregel Training: Het nieuwe rijden (Keteninitiatief) Het nieuwe draaien is het slim toepassen van de ervaringen van het werken met graafmachines. De stijl van draaien en de werkaanpak blijken een grote invloed te hebben op het brandstofverbruik. Winst valt te halen uit een slimme inzet van het benodigde vermogen, het tijdig uitschakelen van de machines en een slimme werkaanpak en planning. Dit vraagt geen grote investeringen in materieel, maar wel een goede training en voldoende aandacht voor de prestaties binnen de, waardoor de machinisten in staat worden gesteld machines zuiniger te bedienen. Alle machinisten van Van den Heuvel hebben de training het Het Nieuwe Draaien gehad. Speciale trainingen voor de vrachtwagenchauffeurs om bewust te worden van de eigen stijl en rijgedrag en om de nodige aanpassingen aan te brengen in de rijtechniek. Het programma Het Nieuwe Rijden stimuleert onze beroepschauffeurs over te gaan tot een energie-efficiënter rij- en reisgedrag en dus een CO2-reductie. Middels een poster Samen zorgen voor minder CO2 willen wij onze medewerkers informeren en stimuleren zuiniger c.q. efficiënter om te gaan met energie. Er is de met energieleverancier Raedthuys een contract afgesloten voor alle vestigingen voor de levering van 100% pure groene energie opgewekt op Nederlandse bodem. Preventie en bewustwording maatregel Preventie en bewustwording maatregel Energiebesparende maatregel - bouwkundig Veenendaal Plaatsen van deurdrangers op alle tussen- en buitendeuren om te voorkomen dat deuren blijven openstaan en daarmee onnodig gestookt dient te worden. Innovatie & aanpassing mobiliteit Aanschaf van een nieuwe hoogwerker met een Euro 6 motor en een hybride kraan (DAF FA LF 180 (EURO-6) T265-14,5 Hybride hoogwerker). De eerste hoogwerker in Nederland met een Euro 6 motor en een hybride kraan. D.w.z. dat tijdens het werken met de hoogwerker de motor van de vrachtwagen niet meer hoeft te draaien. Dit bespaart aanzienlijk brandstof en dus een sterke reductie van CO Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed

9 Overzicht initiatieven op gebied van de CO2 -Prestatieladder Initiatief Vestiging Omschrijving Aanvang Status initiatief Preventie en bewustwording maatregel Alle vestigingen Van den Heuvel is lid geworden van Nederland CO2 Neutraal en woont jaarlijks de georganiseerde seminars bij en Gereed (Keteninitiatief) is tevens lid van de werkgroep Brandstof gebruik auto s. Innovatie & aanpassing mobiliteit Van den Heuvel heeft al jaren als vaste bestelauto de VW Caddy (uitstoot CO2: 136 g/km). In 2014 is van dit basis Gereed model afgestapt en overgestapt naar de bestelauto Ford Transit Connect (uitstoot CO2: 115 g/km). Deze heeft een veel lagere CO2 uitstoot en is zuiniger in het verbruik van brandstof. Energiebesparende maatregel - bouwkundig Heesch Vervangen van zeer verouderde en slechte lichtstraat op gebouw C. Met de nieuwe lichtstraat is er veel meer Gereed natuurlijk zonlicht in het gebouw, waardoor overdag verlichting niet noodzakelijk is. Energiebesparende maatregel - bouwkundig Heesch Vervangen van zeer verouderde en slechte lichtstraat op gebouw F. Met de nieuwe lichtstraat is er veel meer Gereed natuurlijk zonlicht in het gebouw, waardoor overdag verlichting niet noodzakelijk is. Innovatie & aanpassing mobiliteit Invoering nieuwe Ford-modellen, waarbij de CO2 uitstoot wordt teruggebracht van 217 g/km naar 201 g/km. Dit Gereed betreft een besparing van 16 g/km. Preventie en bewustwording maatregel Heesch Voor de vestiging Heesch is door een extern adviesbureau een energiebesparingsonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek zijn diverse besparingsmaatregelen weergegeven Gereed Preventie en bewustwording maatregel 7 vestigingen voorzien (m.u.v. groot verbruik vestigingen Heesch en Tiel) van slimme meters, waarbij twee maandelijks beter inzicht verkregen kan worden in verbruik van Energie d.m.v. rapportage van de energieleverancier. Bij 7 warmwater boilers op het terrein in Heesch zijn tijdklokschakelaars geplaatst waarbij veel efficiënter de boiler in- en uitgeschakeld wordt rekening houdend met het gebruik Lopend Energiebesparende maatregel - materieel en Heesch Gereed middelen Energiebesparende maatregel - bouwkundig Nieuwegein I In het magazijn zijn alle conventionele tl-verlichting vervangen voor energiezuinige LED-verlichting. Tevens is het Gereed Energiebesparende maatregel - bouwkundig magazijn voorzien van bewegingssensoren. Heesch De verlichting in de overkapping van de hoofdentree op de vestiging Heesch branden permanent (24/7). Deze is Gereed aangepast en voorzien van een tijdklok en schemerschakelaar. Innovatie & aanpassing mobiliteit Vervanging van Mercedes-Benz Actros 2536 LENA / 450 PK 6x2 (EURO-3) voor een Mercedes-Benz Antos Gepland mei Energiebesparende maatregel - bouwkundig LENA 6x2 428 PK (Euro 6). Heesch Alle conventionele verlichting in de openbare ruimten vervangen voor energiezuinige LED-verlichting Gereed Energiebesparende maatregel - bouwkundig Heesch Alle bovengrondse cv-leidingen isoleren ter voorkoming van warmte verlies Gereed Energiebesparende maatregel - bouwkundig Tilburg De bestaande NEON reclameverlichting bij de vestiging is vervangen naar energiezuinige LED verlichting Gereed Preventie en bewustwording maatregel Heesch Middels onderzoek wordt geïnventariseerd welke reducerende maatregelen er toegepast kunnen worden tijdens Gereed het ontwerp en realisatie van het nieuwe gebouw leidinghuis op de vestiging in Heesch. Energiebesparende maatregel - bouwkundig Tilburg In alle kantoorruimten zijn alle conventionele tl-verlichting vervangen voor energiezuinige LED-verlichting en Gereed tevens is de nieuwbouw voorzien van Led-verlichting. Tevens zijn de toiletten voorzien van bewegingssensoren. Energiebesparende maatregel - bouwkundig Tilburg Toiletgroepen en voorportalen van de toiletten voorzien van Led-verlichting en bewegingssensoren Gereed Energiebesparende maatregel - bouwkundig Tilburg Delen van de verlichting per ruimte m.b.v. 2 schakelingen per ruimte Gereed Energiebesparende maatregel - bouwkundig Tilburg Alle conventionele buitenverlichting in het kantoor op de vestiging Tilburg vervangen voor energiezuinige LEDverlichting Gereed en tevens de verlichting voorzien van een tijdklok en schemerschakelaar. Energiebesparende maatregel - bouwkundig Heesch Nieuwbouw Leidinghuis: plaatsen van 178 zonnepanelen van het A-merk Hyundai met een omvormer van het A- merk SMA met een totaal vermogen van Wp en produceert naar verwachting circa kwh per jaar Gepland juni Energiebesparende maatregel - bouwkundig Heesch Nieuwbouw Leidinghuis: plaatsen van een warmtepomp met vloerverwarming i.p.v. traditionele heaters in Gepland juni opslagloods en werkplaats.

10 Overzicht initiatieven op gebied van de CO2 -Prestatieladder Initiatief Vestiging Omschrijving Aanvang Status initiatief Energiebesparende maatregel - bouwkundig Heesch Nieuwbouw Leidinghuis: plaatsen van LED-verlichting in opslagloods, werkplaats en instructieruimte. Gepland juni Energiebesparende maatregel - bouwkundig Heesch Conventionele verlichting van de reproruimte is uitgerust met bewegingssensoren waardoor de verlichting Gereed automatisch aan- of uitspringt en niet meer handgeschakeld aan- of uit gezet moet worden. Preventie en bewustwording maatregel Aanschaf en implementatie van energiemonitoring Erbis Online van Van Beek Gepland april

REVIEW CO2-REDUCTIEDOELSTELLINGEN VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 1 e en 2 e kwartaal 2015

REVIEW CO2-REDUCTIEDOELSTELLINGEN VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 1 e en 2 e kwartaal 2015 REVIEW CO2-REDUCTIEDOELSTELLINGEN VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 1 e en 2 e kwartaal Projectgegevens Opsteller L. Deerns Versie 150717 Status Definitief Naam Datum Paraaf CO2 Verantwoordelijke B.

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2.

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen 11-09-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang

Nadere informatie

ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V.

ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. Projectgegevens Opsteller B. Ketelaars Versie 2013-2 Status Definitief Naam Datum Paraaf CO2 Verantwoordelijke B. Ketelaars 01-09-2013 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Jaar 2014. CO2-reductie doelstellingen. Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014

Jaar 2014. CO2-reductie doelstellingen. Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014 CO2-reductie doelstellingen Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2011 Rapportage CO2 emissie Auteur: J.H. van Mierlo Eindverantwoordelijke: J.H. van Mierlo Jansen Venneboer Datum: maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen (09-01-2015) 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2014

Management review Coolmark B.V. Mei 2014 Management review Coolmark B.V. Mei 2014 CO 2 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Opgesteld door: Kader B.V. Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Plan-Do-Check-Act... 3 2.1 Plan (Doelstellingen)... 3 2.2

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren Fout! Bladwijzer niet

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem Datum 2015-03-09 Versie

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Energie auditverslag. Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3

CO 2 Prestatieladder. Energie auditverslag. Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3 CO 2 Prestatieladder Energie auditverslag Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 11 juni 2014 Inhoudsopgave 1.0 Energie auditverslag...3

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Voortgang CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

Het energiemanagementprogramma bestaat uit een beschrijving van de reductiedoelstellingen, een besparingsplan en een Plan van Aanpak.

Het energiemanagementprogramma bestaat uit een beschrijving van de reductiedoelstellingen, een besparingsplan en een Plan van Aanpak. 3.B.2 ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA 2015 3.B.2. Energiemanagementprogramma Brouwers Groenaannemers 1. INLEIDING Brouwers Groenaannemers hecht veel waarde aan duurzaam ondernemen. Daarom wordt er een energiebeleid

Nadere informatie

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr.

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr. Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam rapport 4GDJ-CO2.EEI.R Opdrachtgever : Gebr. de Jongh BV Rapportnummer : 4GDJ-CO2.EEI.R Auteur : drs. ing. J.A. van

Nadere informatie

CO2 Rapportage 1 e helft van 2015

CO2 Rapportage 1 e helft van 2015 CO2 Rapportage 1 e helft van 2015 3.A.1_2 Emissie Inventaris 2015-1 Van Beek Infra Groep B.V. Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur Bevat gegevens

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Management review CO2-reductiesysteem

Management review CO2-reductiesysteem -Prestatieladder Management review CO2-reductiesysteem Van der nde Beheermaatschappij B.V. Rapportage juli 2014 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der nde -Prestatieladder

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen 27-03-2014. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiedoelstellingen 27-03-2014. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiedoelstellingen 27-03-2014 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling brandstofverbruik

Nadere informatie