5E JAARGANG. magazine NUMMER 10 WINTER 2009 AART WARTIER. Ruimte voor. creativiteit. Harbour Club Rotterdam. Rijksmonumenten in de wijk.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5E JAARGANG. magazine NUMMER 10 WINTER 2009 AART WARTIER. Ruimte voor. creativiteit. Harbour Club Rotterdam. Rijksmonumenten in de wijk."

Transcriptie

1 5E JAARGANG NUMMER 10 WINTER 2009 magazine AART WARTIER Ruimte voor creativiteit Harbour Club Rotterdam Rijksmonumenten in de wijk winter 2009

2 5E JAARGANG NUMMER 10 WINTER 2009 Taxaties Consultancy Makelaardij Beleggingen Vastgoedmanagement Uw makelaar in het Scheepvaartkwartier! Te Huur Te Huur aan de bewoners en ondernemers van het Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe Werk winter 2009 Veerkade 1-9 V. Vollenhovenstr. 56a In dit nummer 300 m 2, vanaf 40 m 2 kantoorruimte + pp 90 m 2 tot 290 m 2 kantoorruimte pag. 3 Van de redactie pag. 5 Van het bestuur pag. 6 Het Park pag. 8 Harbour Club Rotterdam pag. 10 Willemsplein pag. 12 De Kunsthal pag. 14 Wereldmuseum Te Huur Westzeedijk 80 Te Huur Westplein 6 pag. 15 Stadstoezicht pag. 16 Terrassen pag. 18 Rijksmonumenten pag. 22 Heropening De Maas Van de redactie 80 m 2 kantoorruimte (1e verdieping) Ca. 370 m 2 kantoorruimte + 5 pp (bel-etage & souterrain) pag. 23 Watertaxi pag. 24 Madeleine Berkhemer pag. 29 Buurtbemiddeling pag. 30 Euromast Voor u ligt alweer het laatste nummer van 2009 van het magazine Scheepvaartkwartier. We hebben een druk en ambitieus jaar achter de rug, waarin we maar liefst drie edities hebben uitgebracht. En dat hebben we met veel plezier gedaan. Het blijkt, in deze mooie wijk, helemaal niet moeilijk om het magazine te vullen. Er gebeurt hier immers zoveel! De wijk staat bol van nieuwe initiatieven, interessante projecten en zit vol met verborgen maar noemenswaardige plekken. pag. 33 RoSSo BRUT pag jaar magazine pag. 38 Atlantic huis Volgend jaar gaan we hier natuurlijk enthousiast mee verder, om u te laten zien hoe onze bewoners en gebruikers de wijk beleven en wat er in en om onze mooie wijk zoal gebeurt en te gebeuren staat. pag. 41 Your World Voor nu rest ons nog u hele prettige feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen. Verhuurd Aangehuurd pag. 42 SKVR pag. 44 Uit de oude doos Tot in 2010! Veerkade 5A Willemskade 21 Ca. 280 m 2 kantoorruimte Wij wensen Theodoor Gilissen Bankiers n.v. veel succes toe! Ca. 270 m 2 kantoorruimte Wij wensen Petercam Bank n.v. veel succes toe! Van Splunter Bedrijfshuisvesting Westplein BM Rotterdam T F E Tips en input U kunt ons bereiken via: Postbus KB Rotterdam Schrijf en denk mee met de redactie De redactie komt graag in contact met buurtbewoners die ons magazine en de wijk een warm hart toedragen en een creatieve bijdrage willen leveren. Hierbij gaat het om het bedenken, schrijven en begeleiden van artikelen. Het magazine wordt telkens in een beperkte tijd van ongeveer 6 weken gerealiseerd, dus het betreft een overzichtelijke periode van activiteit. Ook een eenmalige bijdrage is van harte welkom, evenals ideeën en tips over onderwerpen die u graag in het magazine ziet verschijnen. Dus, enthousiaste wijkgenoten, meld u aan via 2 3

3 het Bestuur van het Bestuur van het Bestu Wonen en werken boven de kronen van het park WWW. W esterlaantoren.nl rotterdam De Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe Werk heeft als doel het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk en het maatschappelijk welzijn van de mensen die er wonen en/of werken. Wat is de Stichting? De Stichting is een erkend adviesorgaan dat overlegt met de gemeente en advies uitbrengt aan de gemeente op tal van onderwerpen. Vaste items zijn aanvragen voor horecavergunningen en evenementen. Wat doet de Stichting? De Stichting bewaakt handhaving van bestemmingsplannen, bouwprocedures en de staat van de buitenruimte. Daarnaast informeert zij bewoners en bedrijven over (toekomstige) ontwikkelingen binnen de wijk alsmede die in aangrenzende stadsgebieden. Incidenteel kunnen bepaalde delen van de wijk specifiek van informatie worden voorzien wanneer die betrekking heeft op de lokale woonomgeving. Bij grootschalige aanpak of herinrichting van straten waarvoor de gemeente een begeleidingscommissie instelt, fungeert de Stichting als gesprekspartner in het overleg waarin de werkuitvoering wordt besproken met hen die daarbij rechtstreeks zijn betrokken: uitvoerders, bewoners en ondernemers. Ook worden aanwijzingen in ontvangst genomen die de buitenruimte betreffen, bij wijze van extra service naar de burger. Om dit te kunnen doen ontvangt de Stichting input van bewoners, bedrijven, de gemeente en andere belanghebbenden. Hoe wordt de Stichting gefinancieerd? De Stichting ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente. Daarnaast wordt jaarlijks aan bewoners en bedrijven gevraagd om vrijwillig bij te dragen in de kosten. Deze bijdrage is hard nodig, omdat de Stichting het met de gemeentesubsidie alleen niet redt. Heeft u ons nog niet gesteund met uw jaarlijkse bijdrage, maar draagt u de Stichting wel een warm hart toe, maakt u dan alsnog uw bijdrage over op rekening ABN AMRO Bank nr of ING nr t.n.v. Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe Werk te Rotterdam. Uw donatie wordt vanzelfsprekend zeer op prijs gesteld! Elke tweede dinsdagavond van de maand vergadert het bestuur in het wijkkantoor aan de Westerstraat. Een ieder die interesse heeft in de invulling van nog vacante bestuurszetels is van harte uitgenodigd om tijdens één van deze vergaderingen kennis te komen maken met de Stichting. Graag wel van tevoren aanmelden via Met het einde van dit jaar in zicht, danken wij de gemeente Rotterdam, onze bewoners en bedrijven en alle betrokkenen bij de totstandkoming van het wijkmagazine voor hun ondersteuning en samenwerking in het afgelopen jaar. Wij wensen iedereen een voorspoedig en succesvol 2010! Bestuur Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe Werk Sinds de verschijning van het zomernummer zijn onder meer de volgende zaken aan de orde geweest. Verkeer Klachten van wijkbewoners over het (auto)verkeer met name over de snelheid en het gebruik van de wijk als sluiproute zijn besproken met de gebiedscoördinator en de wijkpolitie met het verzoek hier aandacht te besteden. De (geplande) aanpassingen aan de Westerstraat en de Westerkade zouden ook enig soelaas moeten bieden als het gaat om te hard rijden. Ten aanzien van de geluidsklachten over het tramverkeer op de Erasmusbrug, waarover is gesproken tijdens de openbare jaarvergadering van de Stichting, kan het bestuur melden dat uit onderzoek is gebleken van een technische oorzaak. De RET heeft inmiddels een hersteloperatie uitgevoerd. De effecten van deze hersteloperatie zijn waarneembaar. Helemaal geluidloos zal het niet worden. De afstelling van de verkeersregel installatie op het kruispunt Vasteland/ Scheepstimmermanslaan levert sinds de herinrichting van het kruispunt een gevaarlijke situatie op voor voetgangers en fietsers die gelijktijdig met het tramverkeer groen licht krijgen. Dit heeft geleid tot (bijna)ongelukken. Hierover is bij contact gezocht met verschillende partijen. Recent heeft het bestuur een gesprek gevoerd met de verkeersmarinier die heeft toegezegd de afstelling van de verkeerslichten nader te onderzoeken en zo mogelijk laat verbeteren. Bij de centrumraad heeft de Stichting het verzoek neergelegd om te kijken naar de mogelijkheid voor de aanleg van een vluchtheuvel. Op hetzelfde kruispunt branden, al sinds de plaatsing in 2007, een aantal lichtmasten niet. Na een lange zoektocht is onlangs bekend geworden dat de oorzaak ligt in het ontbreken van een kabel. Dit is met STENDIN opgenomen. Parkeren De parkeerproblematiek rond het Vasteland is bij de gemeente aan de orde gesteld; er zouden namelijk te weinig parkeerplaatsen zijn voor de (klanten van de) winkeliers aldaar. Het bestuur heeft hierover contact opgenomen met de gemeente die terugmeldde dat ze geen voorstander zijn van gelimiteerd parkeren. Het bestuur zal deze problematiek opnieuw aankaarten bij de nieuwe wethouder Vervat. Verder heeft het bestuur contact opgenomen met het parkeerbedrijf over het feit dat er regelmatig boetes worden uitgedeeld aan werknemers die s morgens de bedrijfspost komen ophalen bij de TNT en hun auto dubbel parkeren. Zalmhaven De gewijzigde versie van het project, waarbij de hoogte van de toren gelijk zal blijven en het gedeelte aan de Houtlaan een wijziging kent, is gepresenteerd. Het bestuur heeft een brief gestuurd naar het bestuur van de Centrumraad met haar kritiek op het plan en advies voor de toekomst. De Stichting maakt zich in het bijzonder zorgen over de postzegelpolitiek van de gemeente. Daarmee wordt gedoeld op het gemak waarmee de gemeente bouwplannen die niet in het bestemmingsplan passen via een zogenoemde artikel 19-procedure alsnog wil laten doorgaan. De Stichting heeft er bij de gemeente op aangedrongen het grotere geheel niet uit het oog te verliezen en het bestemmingsplannen aan te passen _0907_Advertentie.indd :52:59

4 Hete kolen In 1986 maakte de natuurkundige tentoonstelling Fenomena duidelijk dat de vegetatie in Het Park het begon af te leggen tegen de elementen en de evenementen. Nadat in 1953 al bomen waren weggekwijnd als gevolg van de watersnoodramp had het slaan van damwanden een fataal effect op veel van de resterende exemplaren. Hoewel Het Park door de tijden heen een landschapspark bleef en niet werd omgetoverd tot een cluster van sport- en spelweiden, rukten de open grasvelden op ten koste van de ooit zo spannende doorkijkjes. Met navenant gebruik door festivalgangers en eetpartijen op hete kolen. Omdat ook nog eens de iepziekte toesloeg, werd in 1989 besloten tot een renovatie om de kaalslag te keren. Het renovatieplan werd om financiële redenen niet uitgevoerd. Het Park Tekst: Rob van der Linden in oude luister hersteld Wie langs de slingersloot keuvelt en zich bij grazige vergezichten even buiten de metropool waant, zal beamen dat de Rotterdamse regenten halverwege de negentiende eeuw gelijk hadden. Zij stelden dat een wandeling door het groen weldadig is voor de geest, de arbeidzaamheid en de kalmte der mensen. In de Stadvisie 2030 is Het Park aangewezen als stadspark en vormt een onlosmakelijke schakel in de groenverbindingen door de stad. De middelen hiervoor zijn beschikbaar en Het Park zal in zijn oude luister worden hersteld, met inzet van beplanting volgens het oorspronkelijk ontwerp, bijpassend parkmeubilair en een monumentenstatus die vraagt om verantwoord gebruik. Tot nut van het gemeene volk, zou het in 1852 hebben geklonken. Werkzaamheden Het Park (bij de Euromast) Tekst: Bianca Magdalena Het Park is onderdeel van de Stadsvisie Rotterdam, ruimtelijke ontwikkelingsstrategie Samen met het Museumpark vervult Het Park een belangrijke functie voor de binnenstad, het Oude Westen, het Nieuwe Westen en Delfshaven. Het Park maakt deel uit van het VIP-gebied Rotterdam Hoboken waarvoor begin dit jaar een gebiedsvisie is vastgesteld. Dat Het Park niet altijd de beoogde oase van rust is, bewijst de multiculturele functie die het vervult als locatie voor tentoonstellingen, festivals en verpozing in kleine kring. Op de plek van de Ahoy-tentoonstelling, de Floriade van 1960 en Fenomena in 1986, vindt thans jaarlijks het Dunya-festival plaats en walmen de barbecues in het struweel. Mensen en culturen vinden elkaar in de buitenruimte. Bestuurders, landschapsarchitecten en cultuurbewakers vonden elkaar in een masterplan waarin Het Park in zijn oude luister wordt hersteld en toch van deze tijd zal blijven. een alternatief moest worden ontwikkeld. Daarnaast werd de bouw van een openbaar slachthuis op een van de gemeente Delfshaven aangekocht perceel na felle protesten afgeblazen. Zo is door een gril van de geschiedenis de plek van het huidige Park bepaald. Zochers of romantiek of Engelse Landschapsstijl Nu het besluit genomen was, konden er plannen worden ontwikkeld. De dienst Plaatselijke Werken ging op zoek en wie anders dan de wereldvermaarde Haarlemse tuindynastie der Zochers zou voor het ontwerp tekenen! Vader Jan David Zocher jr. en zoon Louis Paul Zocher hadden in hun moederstad prachtige parken gerealiseerd en de voormalige stadswallen in groene oases herschapen. Ook in Utrecht leverden zij de nodige groenstreken, gekenmerkt door slingerende waterpartijen, glooiende stadsweiden, onvermoede doorkijkjes en grillige contouren in beplanting en horizon, kortom: de Engelse landschapsstijl. Nadat de naastgelegen buitenplaats De Heuvel van koopman en kunstliefhebber J.A. Nottebohm werd verworven, bereikte het gebied zijn huidige omvang. Er verschenen muziektenten, een officierssociëteit en horecagelegenheden. Het gebruik van het park veranderde met de In Het Park zijn onlangs werkzaamheden gestart. De werkzaamheden passen binnen de doelstellingen van het Masterplan dat binnenkort door de gemeente wordt vastgesteld. Het Masterplan houdt rekening met de historische waarde van Het Park en de hedendaagse gebruiker. Werkzaamheden aan de waterpartijen De waterpartijen worden als eerste aangepakt. De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van beschoeiing, zowel onder als boven water, baggeren, uitdiepen van de singels en het herstellen van de plasbermen. Om te zorgen dat het water goed doorstroomt, komen er duikers (verbindingsbuizen) tussen de vijvers en singels. De vissen worden uit de vijvers gehaald en op een andere plek uitgezet. Uiteindelijk zal er een geselecteerd aantal vissoorten terugkeren die passen bij schoon en helder water. Deze werkzaamheden duren tot eind maart Over de verdere werkzaamheden in het kader van het Masterplan wordt u te zijner tijd geïnformeerd. Nadat in 1848 de oproeren over het Europese continent hadden geraasd, luidde alom het credo Dat veelal in Engelse landschapsstijl aangelegde natuurgebieden een heilzame werking zullen hebben op het fysiek en geestelijk welzijn van de arbeidende bevolking, niet alleen vanwege de confrontatie met de natuur maar ook vanwege de ontmoeting met de hogere klassen in het Meer informatie park. Ofwel: wie ziet dat ook heren met hoge hoeden kinderen Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met hebben, zal minder snel revolutie maken. In Rotterdam kwamen mevrouw Magdalena, afdeling Communicatie van Gemeente werken, daarbij twee andere gebeurtenissen kijken. Allereerst moest een telefoonnummer , bestaand wandelgebied wijken voor de uitbreiding van stad en of u kunt kijken op de gemeentelijke website (www.rotterdam.nl, havens zodat de gemeenteraad op 5 februari 1852 besloot dat er rubriek Werken aan de weg). omliggende stad mee. 6 7 Foto s: Anja Guinée

5 Harbour Club Transformatie van restaurant Parkzicht Tekst: Evert Slager Rotterdam In maart 2010 heeft Rotterdam er een nieuw visrestaurant bij. De succesformule uit Scheveningen, de Harbour Club, zal hier binnenkort de deuren openen. Daarom in dit nummer een interview met Henri Korsten van de Harbour Club Scheveningen. Wanneer is de Harbour Club in Scheveningen van start gegaan? Op 23 juni 2008 Wat zijn de karakteristieken van dit restaurant? Allereerst de inrichting, welke bepalend is voor de door ons gewenste sfeer. Niettegenstaande het grote aantal zitplaatsen, ongeveer 250, voelt men zich niet verloren in een grote ruimte. De tweede karakteristiek is onze menukaart. We zijn gestart als hoofdzakelijk visrestaurant, waarbij we uitsluitend met versproducten werken, welke ons dagelijks door Schmidt Zeevis worden aangeleverd. Recent hebben we in het entresol gedeelte van ons restaurant een tweede kaart ingevoerd, bestaande uit hoofdzakelijk vleesgerechten. Het vlees daarvoor is afkomstig van Piet van den Berg, in heel Nederland bekend om zijn kwaliteitsvlees van het MRIJ rund; daarnaast voeren we vlees in uit de USA en Zuid- Amerika. De derde karakteristiek is de goede prijs/kwaliteitverhouding. Door onze grote omzet kunnen we met een geringere winstmarge genoegen nemen. De laatste karakteristiek wordt door onze bediening gevormd; de bediening van onze gasten kan niet goed genoeg zijn en heeft dan ook onze voortdurende aandacht. Samenvattend: een avondje uit bij ons is niet alleen lekker eten; dat is ook in een aangename ambiance terecht komen waar je niet teveel geld kwijt raakt en je de avond met gelijkgestemden desgewenst met een afzakkertje aan de bar kan afsluiten. Wie zijn voor jullie de belangrijkste gasten? Allereerst de gasten die hier komen om te lunchen. Zij zijn veelal afkomstig uit de zakenwereld. Daarnaast: omdat onze formule hen aanspreekt komen ze niet zelden met partner en/of gezin s avonds terug om te dineren. Waaruit blijkt verder dat de formule van de Harbour Club aanslaat? Niettegenstaande de grootte van het restaurant zitten we voor het diner in de tweede helft van de week altijd helemaal vol en moet derhalve worden gereserveerd. Verder hebben we in ons korte bestaan al prijzen gewonnen; vorig jaar de Hospitality and Style Award, zeg maar de Oscar van de horeca. Afgelopen november is ons het Het Glanzend Couvert tijdens het Gouden Pollepel Gala in Den Haag uitgereikt, een prijs die door de Gemeente wordt toegekend aan een restaurant, dat een bijdrage levert aan de culinaire uitstraling van de stad. De conclusie mag dus zijn dat een in korte tijd gebleken succesformule nu ook in Rotterdam van start gaat? Dat is juist. De Harbour Club Scheveningen is een onderdeel van de Horeca Groep Zamen. De Van Leeuwengroep is de horecaexploitant van Parkzicht. Parkzicht wordt door hen van de gemeente Rotterdam gehuurd. De exploitatie heeft zich de afgelopen zes jaar niet tot volle tevredenheid ontwikkeld. De Van Leeuwengroep en de Horeca Groep Zamen zijn voor de Harbour Club Rotterdam een samenwerkingsverband aangegaan. Het interieur van Parkzicht wordt in de eerste twee maanden van 2010 omgebouwd naar de stijl van de Harbour Club, waarna de opening van het restaurant ergens in de eerste helft van maart zal plaatsvinden. U verwacht van deze vestiging een vergelijkbaar succes? Ja, reeds nu hebben wij vaste bezoekers uit Rotterdam, die ons meedelen dat onze zaak iets biedt wat ze in Rotterdam niet tegen komen. Van belang is ook dat de zakelijke markt in Rotterdam ruim aanwezig is. En verder vinden wij het een voordeel dat wij in een mooi pand in het Park komen, te midden van al veel aanwezige horeca van het Scheepvaartkwartier. We zullen net als in Scheveningen starten met een vrijwel hoofdzakelijk vismenukaart, daarna voor het entresolgedeelte van het restaurant uit te breiden met een hoofdzakelijk vleesmenukaart. Conclusie? We denken dat de Harbour Club Rotterdam evenals de Harbour Club Scheveningen in korte tijd een begrip zal zijn; een begrip dat verder reikt dan een hype. 8 9

6 Voorlopig inrichtingsplan Willemsplein Onlangs is het Voorlopig Ontwerp Willemsplein gepresenteerd aan de bewoners en ondernemers EL GAUCHO Argentijns grillrestaurant met uitsluitend origineel Argentijns vlees. Dagmenu vanaf 10,95 Driegangenmenu 16,95 en à la carte. van Vollenhovenstraat BK ROTTERDAM tel in de directe omgeving. Onderstaand vindt u een korte samenvatting van dit plan. De vergroening Willemsplein wordt uitgevoerd in het kader van het Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte Binnenstad. Een unieke kwaliteit van Rotterdam is de ligging aan de Maas. Een belangrijk onderdeel van de buitenruimteplannen van Rotterdam is het verblijfsaantrekkelijk maken van de openbare ruimte langs de Maas. Door een recreatieve en hoogwaardige invulling te geven aan het Willemsplein wordt tegemoet gekomen aan de buitenruimte ambitie die Rotterdam voor ogen heeft. Aanleiding De ligging van het plein aan de voet van de Erasmusbrug en de aanwezigheid van de Spido, restaurant Prachtig en de Rotterdam Port Experience maakt het Willemsplein tot een belangrijke toeristische trekpleister in Rotterdam, maar door de architectonische en strakke inrichting wordt het plein weinig gebruikt als verblijfplaats. Uitgangspunten Het Willemsplein wordt een hoogwaardig en grootstedelijk groen plein aan het water dat een passende en herkenbare landing voor de Erasmusbrug vormt. De verblijfskwaliteit wordt verder versterkt door het toevoegen van beplanting, zitcomfort en nieuwe vormen van gebruik. Het bestaande maritieme gebruik van het plein wordt verder thematisch doorgewerkt in het ontwerp. Er zal met name gebruik worden gemaakt van grote gebaren. De ruimte aan het water en onder de brug krijgt in het ontwerp een pleinfunctie. Dit is de plaats waar alle bewegingen over het Willemsplein samenkomen en elkaar kruisen. De beide langszijden van de brug krijgen meer groen en dienen als bijzondere routes naar het plein aan het water en maken verbinding met de binnenstad. Voorlopig inrichtingsplan Het plein schuift in feite richting het water en er komen verschillende soorten zitgelegenheid, die met name gericht zijn op het water en het uitzicht. In de ruimte onder de brug wordt vooral ingezet op bijzondere verlichting en een kunstwerk in de vorm van projectie op de dichtst bij de kade liggende pijler van de Erasmusbrug. Het terras van Prachtig komt meer richting de gevel te liggen en er wordt een oplossing gezocht voor het conflict tussen fietsers en het terras. Langs het kadefront komt een asfaltpad te liggen, dat een verbinding vormt tussen de verschillende plekken aan het waterfront en bedoeld is als comfortabel alternatief voor de vlakke keien. Het busparkeren wordt opgedeeld, zodat een groot deel van het Willemsplein vrijgespeeld wordt als verblijfsruimte. Aan beide zijden van de Erasmusbrug wordt de ruimte ingevuld met groenvlakken die de verbindingen in het gebied begeleiden. Deze groenvlakken worden ingevuld met siergrassen die in banen zijn ingeplant. Daarnaast wordt de verlichting op het plein aangepast. Ten slotte worden in de groene vlakken voorzien van een ontdekroute. Dit zal een onverhard pad zijn, dat langs kleine plekken ligt, waar gezeten of gespeeld kan worden. Verdere procedure Het (basis)ontwerp voor het Willemsplein wordt verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. De vragen, opmerkingen en suggesties worden zoveel mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van het inrichtingsplan naar een definitief ontwerp. Mocht u vragen hebben over het project, dan kunt u contact opnemen met Bianca Magdalena, Projectcommunicatie Gemeentewerken, bereikbaar op telefoonnummer of via Wegens de economische recessie kunt u nu ook op zondagavond uw aangifte komen doen bij de Belastingdienst Eten en Drinken. van Vollenhovenstraat BE Rotterdam

7 De Kunsthal: een wereldreis door cultuur Foto: Oman Al-Moutem De Kunsthal Rotterdam staat bekend om zijn eigenzinnige en laagdrempelige benadering van kunst en cultuur. Design, mode, fotografie, toonaangevende kunstenaars en jong talent, maar ook maatschappelijke onderwerpen vinden hun publiek in de Kunsthal. Met een afwisselend programma van grote publiekstrekkers en kleine, bijzondere tentoonstellingen voor specifieke doelgroepen laat de Kunsthal cultuur in de meest brede zin zien. Made in Holland. Uitvindingen en innovaties Deze winter is in de Kunsthal de veelzijdige familietentoonstelling Made in Holland over Nederlandse uitvindingen en innovaties te zien. De tentoonstelling, een samenwerking met het Nationaal Archief en de Technische Universiteit Delft, laat met tekeningen, ontwerpen en modellen op een verrassende manier zien hoe allerhande problemen door de eeuwen heen zijn opgelost. Een breed scala aan producten en ideeën is er te bewonderen, van eeuwen terug en recenter datum, van lopende telegraaf tot geheimschrift en van Friese doorloper tot klapschaats. Er zijn tekeningen te zien van beroemde uitvinders als Simon Stevin en Jan Adriaanszoon Leeghwater naast de praatpaal en de ingenieuze windbestendige SENZ stormparaplu van industrieel ontwerpers uit Delft. Bezoekers kunnen in een windturbine de paraplu op stormvastheid testen. Binnenste Buiten. Dit voorjaar krijgt de Kunsthal Museum Boijmans Van Beuningen op bezoek. Ruim 1800 schilderijen maken, vanwege een onderhoudsbeurt aan de depots, een oversteek door het Museumpark naar de grote daglichthal van de Kunsthal. De tentoonstelling Binnenste Buiten presenteert de meeste kunstwerken ooit in de geschiedenis van de Kunsthal. De werken, vanaf de 17e eeuw tot nu, kenmerken de rijkdom en variatie van wat het museum aan schatten herbergt die lang niet te zien zijn geweest. De Kunsthal biedt u als bezoeker de kans te ontdekken wat uw favorieten zijn in een dynamische en interactieve tentoonstelling. Het geheim van Syrische lingerie Met de tentoonstelling Het geheime leven van Syrische lingerie onthult de Kunsthal Rotterdam onbekende aspecten van design, mode en seksualiteit uit het Midden-Oosten. De meest uitbundige en extravagante lingerie ter wereld komt uit een land waarvan je dat nooit zou verwachten: Syrië. Het Syrische ondergoed wordt rijkelijk versierd met een bonte verzameling aan materialen en objecten: namaakbont, veertjes, kunstbloemen en plastic mobieltjes. Sommige lingerie kan zelfs licht geven, dansen of zingen. De frivole lingerie maakt deel uit van de islamitische tradities rondom het huwelijk. Bruiden in spe verzamelen voor hun eerste huwelijksnacht soms wel dertig verschillende sets. Met foto s en lingerie licht de tentoonstelling een tipje van de sluier op over de seksuele opvattingen in de Arabische wereld. Voor meer informatie:

8 Meer bevoegdheden voor Stadstoezicht Medewerkers van Stadstoezicht krijgen meer bevoegdheden om op te treden tegen overtredingen op straat. Zo kunnen zij bekeuringen uitschrijven in plaats van alleen waarschuwen, mensen aanhouden en eventueel handboeien gebruiken. Bedoeling hiervan is de overlast aan te pakken die burgers ondervinden door bijvoorbeeld vernielingen in de openbare ruimte, op straat achterlaten van klein afval, over de stoepen fietsen en niet opruimen van hondenuitwerpselen. Wereldmuseum nodigt u uit Voor deze nieuwe taken hebben stadswachten een opleiding gevolgd. Tussen nu en 2011 zullen de nieuwe bevoegdheden in alle Rotterdamse wijken worden ingevoerd. In het Scheepvaartkwartier is dat al een feit! Denk daarom even na voordat u met de fiets over het trottoir gaat... Beste buurvrouw, beste buurman, U heeft nieuwe buren, buren waar de deur altijd openstaat en de verwarming aan is, buren die u keer op keer goedemorgen,-middag of -avond wensen. Buren waar je een kopje suiker kunt lenen, de lekkerste koffie met de meest heerlijke taartjes altijd klaarstaan. Buren die zelfs 30 verschillende wijnen per glas schenken, die altijd iets op het vuur hebben staan en van een eerlijke en spannende keuken houden. De buren hebben lang verbouwd en zijn klaar u te ontmoeten. Vanaf donderdag 10 december voor koffie, lunch, een borrel, diner of gewoon een praatje pot. Graag tot binnenkort! Gommaar, Cees, Wim, Danny, André, Peter, Maarten, Jantine, Remo, Maartje, Silva, Gomes, Daniëlle, Richard, Ricardo, Ruben, Maickel, Bas, Kay, Andrew, Marcel, Menno, Stach, Robin, Cindy en Bart. Met Rosso hadden we een duidelijk beeld voor ogen; warmrode kleuren en openhaarden moesten de sfeer gaan bepalen; beheerst ordinair, zwoel en stout, een beetje brutaal en lekker grootstedelijk. New York in Rotterdam! In het kader van Eten, Genieten en Beleven organiseren wij ook met veel passie en plezier kookworkshops, diners, borrels, evenementen en proeverijen op maat. Ook voor al uw exclusieve feesten, diners en bedrijfsuitjes maken wij graag een offerte op maat, alles is mogelijk en niets is ons te veel! Rosso staat voor kwaliteit en service op een hoog niveau en is met z n sfeer uniek in Nederland! SMAAK heeft een warme uitstraling, heerlijke comfortabele stoelen en een uitgebreide gevarieerde menukaart. Wij zijn 7 dagen per week geopend voor lunch, borrel en diner. Binnen of op ons terras! Wereldmuseum Rotterdam Restaurant Café Wijnbar Entree via hoofdentree Wereldmuseum Rotterdam op Willemskade DM Rotterdam Scheepvaartkwartier Westelijk Handelsterrein (Scheepvaartkwartier) Van Vollenhovenstraat 15, telefoon VAN VOLLENHOVENSTRAAT 15 ROTTERDAM

9 Parkkade, Westerkade, Willemskade, Willemsplein Een promenade met terrasgenoegens Tekst: Evert Slager Terras: een afgescheiden ruimte in de openlucht, met zitjes waar men kan uitrusten of iets consumeren (van Dale). Je kunt op een terras gaan zitten; beter is te spreken van neerstrijken (ergens voor langere of kortere tijd plaatsnemen van Dale ) op een terras. De terrasbeleving is zoveel intenser als de zon schijnt. Het glaasje wijn smaakt dan zoveel beter en het uitrusten wordt soezen. De rustperiode aan het terras wint ook aan waarde als er wat te zien valt, al zijn het alleen maar de passanten die in een grote verscheidenheid langstrekken. Kortom: een terrasbeleleving is meer een individuele dan een gemeenschappelijke beleving. De uit 1920 daterende foto van Rotterdammers op het terras van cafe-restaurant Bellevue laat dat duidelijk zien: het terraspubliek kijkt meer rond, dan dat het aandacht voor zijn/haar directe tafelgenoten heeft. Wellicht trok ook de fotograaf aandacht; langstrekkend publiek of activiteit op het water verraadt de foto niet. Cafe-restaurant Bellevue, geopend in 1897, was aan de Parkkade gelegen ter hoogte van het huidige restaurant Parkheuvel. In 1975 ging Bellevue door brand geheel verloren. Aan de Parkkade resteerde toen alleen nog het terras van de Ballentent, dat tot aan vandaag toe populair is. De Ballentent is het meest bekende havencafe van Rotterdam vanwege de prima sfeer, de fameuze gehaktbal (en overige gerechten voor billijke prijs) en uitzicht op de aan de walkant van de Parkkade gelegen coasters. De Park-, de Wester- en Willemskade vormden tot voor kort een uitsluitend parkeergebied. Het parkeerterrein van de Willemskade is het afgelopen decennium omgevormd tot een promenade en hetzelfde gebeurt nu met de Westerkade. Aldus ontstaat aan de rand van het Scheepvaartkwartier een lange promenade met halverwege de intieme Veerhaven. Vanaf de kades heeft men zicht op de moderne binnenvaart en de steeds indrukwekkender bebouwing van de Wilhelminapier; in de Veerhaven heeft men zicht op schepen van weleer. In deze nieuwe lange promenade zijn gelukkig ook rustpunten, terrassen, opgenomen. Zo is op de Westerkade ruimte gereserveerd voor terrassen van het reeds bestaande Indonesisch restaurant Dewi Sri en visrestaurant Zeezout. Voorts is op de Westerkade een binnenkort te bouwen paviljoen met terras van Kotug gepland. Op de westelijke kop van de Willemskade is het fraaie nieuwe restaurant van Zenne met terras in ontwikkeling. Terrasruimte aan het water is ook voor het Wereldmuseum voorzien. De terrassen van het Maritime en het Tulip Inn Hotel blijven behouden, evenzo het terras van Prachtig op het Willemsplein. Aldus ontstaat van de Ballentent tot Prachtig een promenade met een rijke varieteit aan terrasgenoegens. Foto uit: Rotterdam door de tijd deel

6E JAARGANG NUMMER 13 WINTER 10/ 11. magazine AART WARTIER. Schrijver. Bob den Uyl. Onze wijk Onze visie. Interview. Souad El Hamdaoui.

6E JAARGANG NUMMER 13 WINTER 10/ 11. magazine AART WARTIER. Schrijver. Bob den Uyl. Onze wijk Onze visie. Interview. Souad El Hamdaoui. 6E JAARGANG NUMMER 13 WINTER 10/ 11 magazine AART WARTIER Schrijver Bob den Uyl Onze wijk Onze visie Interview Souad El Hamdaoui winter 10 11 DE JONGE V A K K L E D I N G De Jonge Vakkleding is een begrip

Nadere informatie

AART. winter KWARTIER. magazine. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Groenjaar 2008 Rotterdam is groener! Gastvrij. in de wijk

AART. winter KWARTIER. magazine. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Groenjaar 2008 Rotterdam is groener! Gastvrij. in de wijk 3E JAARGANG NUMMER 5 WINTER '07/'08 magazine AART KWARTIER Groenjaar 2008 Rotterdam is groener! Heerlijk, heerlijk, heerlijk Gastvrij in de wijk winter '07'08 1 LEG DEZE PAGINA VANNACHT ONDER UW KUSSEN.

Nadere informatie

AART WARTIER. voorjaar. Ontdek de wereld. magazine. Dunya Festival goes Africa. Tour Experience. Hollands wielerglorie

AART WARTIER. voorjaar. Ontdek de wereld. magazine. Dunya Festival goes Africa. Tour Experience. Hollands wielerglorie 6E JAARGANG NUMMER 11 VOORJAAR 2010 magazine AART WARTIER Tour Experience Hollands wielerglorie Ontdek de wereld Dunya Festival goes Africa voorjaar 2010 6E JAARGANG NUMMER 11 VOORJAAR 2010 Taxaties Consultancy

Nadere informatie

6E JAARGANG NUMMER 12 ZOMER 2010. magazine AART WARTIER. Met aandacht. voor de wijk OVG. Veerhavenconcert. In bed met. Dudok.

6E JAARGANG NUMMER 12 ZOMER 2010. magazine AART WARTIER. Met aandacht. voor de wijk OVG. Veerhavenconcert. In bed met. Dudok. 6E JAARGANG NUMMER 12 ZOMER 2010 magazine AART WARTIER Met aandacht voor de wijk OVG Veerhavenconcert In bed met Dudok zomer 2010 DE JONGE V A K K L E D I N G De Jonge Vakkleding is een begrip in Rotterdam

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

AvE1 BERGEN BULLETIN DOSSIER. Fijne feestdagen en een voorspoedig 2012. Stand van zaken Anna van Egmondstraat 1. 20e Fakkeltocht op 24 december

AvE1 BERGEN BULLETIN DOSSIER. Fijne feestdagen en een voorspoedig 2012. Stand van zaken Anna van Egmondstraat 1. 20e Fakkeltocht op 24 december NIEUWS- EN INFORMATIEBULLETIN VOOR BEWONERS, BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN IN DE BERGEN BERGEN BULLETIN www.stichtingdebergen.nl Foto: Jannie v.d. Broek Fijne feestdagen en een voorspoedig 2012 De redactie

Nadere informatie

I - WANDELING IN 2012 TRANSFORMATIE COOLHAVENEILAND DE VOLGENDE STAP

I - WANDELING IN 2012 TRANSFORMATIE COOLHAVENEILAND DE VOLGENDE STAP I - WANDELING IN 2012 TRANSFORMATIE COOLHAVENEILAND DE VOLGENDE STAP I - WANDELING IN 2012 Coolhaveneiland en Lloydkwartier 3 COOLHAVENEILAND DE VOLGENDE STAP I - WANDELING IN 2012 Uitgevoerd door: In

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Toen en nu. Rabobank. Opel Eef en Huub. Businessclub Prins Alexander. magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken

Toen en nu. Rabobank. Opel Eef en Huub. Businessclub Prins Alexander. magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 7-2013 Rabobank Vroeger was alles anders... Opel Eef en Huub Aflevering van 10 Opel Corsa s Toen en nu Businessclub

Nadere informatie

Encis: ICT in optima forma

Encis: ICT in optima forma Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang februari 2015 editie 01 Thema: Familiebedrijven Encis: ICT in optima forma www.westfriesezaken.nl EXTRA RUIMTE

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

LOPERS, VRIJWILLIGERS, IEDEREEN VEEL SUCCES!!

LOPERS, VRIJWILLIGERS, IEDEREEN VEEL SUCCES!! NUMMER 10 september 2014 Het Lange Voorhout, startpunt van de Den Haag Marathon 2014 LOPERS, VRIJWILLIGERS, IEDEREEN VEEL SUCCES!! Vandaag moet het gaan gebeuren! De tweede Den Haag Marathon is een feit.

Nadere informatie

10 jaar. wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is

10 jaar. wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is Juni 2012 Vijfde jaargang Huurdersmagazine 10 jaar wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is Ontmoeten, eten en werken op één plek Korting bij de Krugerkamer in Oost

Nadere informatie

nr. 1 2015 RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART

nr. 1 2015 RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART nr. 1 2015 RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART De VruchtenPers nr. 1 - maart 2015 Inhoud 7 RUN OP DE TUIN 14 ONS RESTAFVAL DAGELIJKS ONDERGRONDS 21 EEN WELKOME NIEUWKOMER

Nadere informatie

Heerlijk eten in het Bastion Frans Korf: de bindende factor Mantelzorger:

Heerlijk eten in het Bastion Frans Korf: de bindende factor Mantelzorger: bonus 96 nummer 2 juni 2011 jaargang 26 Bonus is een kwartaaluitgave van Welzijn Ouderen Catharina Stichting Heerlijk eten in het Bastion Frans Korf: de bindende factor Mantelzorger: ik ben blij dat ik

Nadere informatie

PAGINA 3. ZA. 15 NOVEMBER 2008 Sint Nicolaas intocht. destadsruit

PAGINA 3. ZA. 15 NOVEMBER 2008 Sint Nicolaas intocht. destadsruit PAGINA 2 PAGINA 3 PAGINA 4 PAGINA 12 Het Klimaatstraatfeest, een feestelijke campagne waarin NL s samen met hun buren energie besparen. ZA. 15 NOVEMBER 2008 Sint Nicolaas intocht Rivierstad Rotterdam Burgemeester

Nadere informatie

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt nr. 1 Mei 2012 Magazine voor klanten en relaties van de Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Bewoners in Orden denken mee Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt Magazine voor klanten

Nadere informatie

delta Zomer > Ontwerp je eigen strand > Toerisme in China > Techniek van vlindertuin > Luieren in het

delta Zomer > Ontwerp je eigen strand > Toerisme in China > Techniek van vlindertuin > Luieren in het delta Inspiratiebron voor tuin- en landschapsinrichters 4711 > Ontwerp je eigen strand > Toerisme in China > Techniek van vlindertuin > Luieren in het Wertheimpark > Gloednieuwe golfbaan > Van varkenshouderij

Nadere informatie

BEUGELAER BRUISEND IN VREESWIJK

BEUGELAER BRUISEND IN VREESWIJK BEUGELAER BRUISEND IN VREESWIJK DORPSKRANT VREESWIJK EDITIE 4 SEPTEMBER 2015 VREESWIJKSE SEPTEMBER DAGEN AUTHENTIEKE DAG In het sfeervolle, karakteristieke schippers- en sluizendorp Vreeswijk weer gezellige

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

t Evermore: passie voor koffie & thee t Hier geen vrachtverkeer t Boulevard: een moordbuurt STICHTING VAN & VOOR BEWONERS EN BEDRIJVEN

t Evermore: passie voor koffie & thee t Hier geen vrachtverkeer t Boulevard: een moordbuurt STICHTING VAN & VOOR BEWONERS EN BEDRIJVEN t Evermore: passie voor koffie & thee t Hier geen vrachtverkeer t Boulevard: een moordbuurt STICHTING VAN & VOOR BEWONERS EN BEDRIJVEN Blvd is het magazine van en voor donateurs, bewoners en bedrijven,

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

De Stratummer. In dit nummer:

De Stratummer. In dit nummer: Stadsdeelmagazine 1e kwartaal 2013 De Stratummer In dit nummer: Glasvezel in Stratum Aanleg van de HOV lijn De Vliegende Stratummer Bewonersvereniging Gerardusplein Schoolprofiel: De Hasselbraam Het oudste

Nadere informatie

het Zeemanshuis zekiye yilmaz Jong Haventalent Hotspot Onze Inspiratie Modellen De must-have tassen van Denise Roobol Kenniscentrum In de haven werken

het Zeemanshuis zekiye yilmaz Jong Haventalent Hotspot Onze Inspiratie Modellen De must-have tassen van Denise Roobol Kenniscentrum In de haven werken zekiye yilmaz Jong Haventalent Waarom in de haven werken 2013 meer dan leuk is In de haven werken 10 tips om jouw kansen te vergroten Verrassende Hotspot het Zeemanshuis Kenniscentrum Dona Daria over gelijke

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Binnen! Het magazine van Stek over wonen en meer. Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode. Na 57 jaar weer terug in Hillegom

Binnen! Het magazine van Stek over wonen en meer. Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode. Na 57 jaar weer terug in Hillegom Het magazine van Stek over wonen en meer Binnen! nr. 6 I 2010 Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode Na 57 jaar weer terug in Hillegom Familie De Graaff geniet van nieuwe Miva woning 4

Nadere informatie