Communicatieplan klimaatbeleid ICT Automatisering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieplan klimaatbeleid ICT Automatisering"

Transcriptie

1 Communicatieplan klimaatbeleid ICT Automatisering ICT staat voor groen!

2 Wijzigingsblad Versie nummer Datum Auteur Wijzigingen V juni 2012 Femmy de Rijk Omzet van PPT doc. naar word file V juni 2012 Femmy de Rijk Overzicht activiteitenlijst en tijdsplanning V juni 2012 Femmy de Rijk Stakeholder overzicht V0.4 1 augustus 2012 Femmy de Rijk Communicatiedoelen V0.5 8 augustus 2012 Femmy de Rijk Verscherpen beleidsdoelstellingen V augustus 2012 Femmy de Rijk Definitieve versie V0.1_ december 2013 Femmy de Rijk Update naar 2013 V augustus 2014 Frits Wuts Update naar 2014 met data voor diverse activiteiten. V februari 2015 Frits Wuts Update naar 2015.

3 ICT staat voor groen communicatieplan klimaatbeleid binnen ICT Automatisering 1. Aanleiding Rol van ICT Automatisering in hedendaagse markt ICT Automatisering stelt zich tot doel bedrijfs-,productie- en communicatieprocessen bij haar afnemers te versoepelen, te vereenvoudigen en te verbeteren. Dit gebeurt op basis van hoogwaardige technologische kennis in de vorm van inventieve en effectieve product/marktcombinaties. Elke standaard oplossing is verrijkt met de meest actuele technologie. ICT opereert in branches waar zij de markt kent zodat er bewezen oplossingen op maat geleverd kunnen worden. Door de combinatie van hooggekwalificeerd personeel, hedendaagse techniek en innovatieve ideeën worden producten en diensten sneller opgeschaald en op maat gemaakt voor iedere klant. ICT en klimaatbeleid Het klimaatbeleid wordt in het kader duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen opgenomen als centraal onderdeel in de bedrijfsvoering van ICT Automatisering. Dat is niet zonder reden, want duurzaam ondernemen waaronder klimaatbeleid /CO2 reductie - is de toekomst. Paul Polman (CEO Unilever) gaat zelfs zover te stellen dat: wie niet aan duurzaamheid werkt, heeft als bedrijf over 15 jaar geen bestaansrecht meer. En dat duurzame bedrijven het beter doen, liet ook de presentatie van de Green Rankings van het Amerikaanse blad Newsweek zien in oktober Het blad analyseerde de top- 100 groenste bedrijven van 2009, die in 2 jaar tijd een 4,8 procent hoger rendement op hun aandeel bleken te hebben dan bedrijven in de S&P500, de belangrijkste niet-duurzame index waarmee ze vergeleken kunnen worden. Verduurzamen heeft een aantal voordelen: Het is goed voor de natuur Op dit moment is de mens druk bezig de aarde op te gebruiken. Als we zo doorgaan zal er voor onze kinderen, of hun kinderen, nauwelijks meer een leefbare aarde overblijven. Tezamen met bedrijven die zich net als ICT willen inzetten voor een duurzamer beleid is het mogelijk om resultaat te bereiken. Kostenreductie Bij duurzaam ondernemen wordt er een enorme hoeveelheid energie bespaard. Dit is merkbaar in de kosten. Denk hierbij aan gebruik van spaarlampen, isolatie, bewust met warmte omgaan etc. Verbetering van de concurrentiepositie Bedrijven die duurzaam ondernemen hebben een streepje voor bij aanbestedingen vooral in de publieke sector. ProRail was de eerste die bij openbare aanbestedingen leveranciers met een CO2-bewust certificaat tot 10% gunningvoordeel gaf. Dat heeft gevolgen gehad in de markt: een aantal van onze concurrenten hebben die CO2-bewust certificaten en dat betekent een betere positie bij aanbestedingen. Draagt bij aan positief imago Het grote publiek waardeert bedrijven die zich inzetten voor milieu. Ook de media pakt berichtgeving omtrent een duurzaam beleid eerder op. Als ICT is het mogelijk om het groene logo in ons voordeel te gebruiken en een stempel te drukken als groene automatiseerder. ICT beleid Er zijn een aantal stappen gemaakt op weg naar een duurzamer beleid. Een tweetal concrete voorbeelden hoe we dit kracht bij willen zetten staan hieronder. Deelname aan de CO2 prestatieladder, continuering van het CO2-bewust certificaat Op dit moment is een werkgroep druk bezig voor ICT Automatisering het CO2-bewust certificaat te

4 behouden. Daarmee kunnen wij meteen ons voordeel doen op de markt, De werkgroep zal ook de huidige energieverbruik inventariseren en voorstellen doen voor reductie van het energiegebruik. Externe berichtgeving Naast de samenwerkingsovereenkomst gesloten met GreenFlux (leveren van een elektrisch vervoer oplossing) worden nieuwe duurzame initiatieven aangekondigd - zoals de participatie van ICT in smartgrid projecten - op de website en verstuurd naar de media. 2. Inhoud communicatieplan Stakeholder overzicht Om tot het stakeholder overzicht te komen hebben we gekeken naar belanghebbenden (of stakeholders) die invloed ondervinden of invloed kunnen uitoefenen op het klimaatbeleid van ICT. Het is belangrijk om rekening te houden met deze groepen vanwege de positieve als negatieve invloed die zij kunnen uitoefenen. Voor het extern overzicht is gekeken naar de grootste klanten (omzet gerelateerd) van ICT. Voor het bepalen van de media is gekeken op welke doelgroep zij zich richten en in hoeverre deze doelgroep aansluit bij onze doelgroep. Intern - Medewerkers ICT Automatisering - Leden van de Raad van Commissarissen - Aandeelhouders Extern - Opdrachtgevers: o ASML o ECT o Harman Becker o Bosch o Philips Healthcare o VanderLande o PostNL o TomTom o Lear - Onderwijs: o Fontys Hogescholen en Universiteiten o PiE - Media o Landelijk o Financieel Dagblad o Telegraaf o ED o Vertical gerichte vakbladen o Automotive o Logistiek o ZM Magazine o Energie Actueel o Machinebouw o ICT

5 Bedrijven in de branche die met vergelijkbare CO2-reductie bezig zijn: - Capgemini Imtech Ordina - Atos - NSPYRE Initiatiefnemers Duurzame leverancier; - Movares, Oranjewoud, Grontmij en Strukton, Unie van Waterschappen (meerjarenafspraak) Kennisinstituten in de branche - EY (voorheen Beco) - Connekt Deelnemingen van ICT - InTraffic - ImProve Belangenverenigingen natuur, klimaat, energie - Duurzaam Eindhoven (contact mee leggen - ter bespreking met JB) - Gemeente Barendrecht (contact mee leggen - ter bespreking met JB) Energieleveranciers - Eneco - Essent - Greenflux

6 Communicatieplan Aanleiding Duurzaam ondernemen staat bij veel bedrijven hoog op de agenda. Er is een directe aanleiding om binnen ICT een duurzaam klimaatbeleid te voeren. Die directe aanleiding is het conformeren aan de CO2-prestatieladder. Een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Vast hangend aan dit beleid hangt een ladderscore van 1 tot max. 5, hieraan hangen gunningvoordelen in % die een directe uitwerking kunnen hebben op de omzet van ICT. Communicatie issue In het kader van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zal wordt het voeren van een actief klimaatbeleid een centraal onderdeel in de bedrijfsvoering van ICT Automatisering. De komende periode wordt dit klimaatbeleid actief uitgedragen binnen ICT. Doelgroepen Zie stakeholder overzicht Duurzaam klimaatbeleid ICT Automatisering let in de bedrijfsvoering op duurzaam gebruik van zowel energie als materialen. Afval wordt gescheiden ingezameld en gebruiksgoederen worden waar mogelijk gerecycled. Mobiliteit is voor ICT zeer belangrijk. ICT is gestart met een inventarisatie om elektrisch rijden binnen de organisatie verder gestalte te geven. - ICT voert een actief klimaatbeleid uit. Onderdeel hiervan is de deelname aan de CO2 prestatieladder Communicatie doelstelling Positionering van ICT Automatisering als een organisatie met een duurzame instelling - ICT voert een actief klimaatbeleid uit. Onderdeel hiervan is de deelname aan de CO2 prestatieladder - In de loop van 2014 gaat ICT samen met e-driver meer zorg besteden aan de CO2 emissie en veilig verkeer. Intern De directie en het MT van ICT Automatisering kennen en onderschrijven het klimaatbeleid van ICT en geven de ruimte om invulling te geven aan dit beleid. Medewerkers van ICT zijn geïnformeerd over het klimaatbeleid binnen ICT en weten hoe ze zelf kunnen bijdragen aan CO2 reductie Medewerkers voelen zich betrokken bij het duurzaamheidbeleid van ICT Medewerkers dragen concreet bij aan de CO2 reductie Extern Klanten en toekomstige klanten kennen het klimaatbeleid van ICT Automatisering en zien ICT als een organisatie met een duurzame instelling. Externe belanghebbenden kennen het klimaatbeleid van ICT, zij zijn geïnformeerd over hoe deze wordt gerealiseerd (reductiedoelstellingen, footprint etc.) en zien ICT als organisatie met een duurzame instelling Media kennen het klimaatbeleid van ICT Randvoorwaarden

7 De formele verantwoordelijkheid voor de communicatie over het duurzame klimaatbeleid ligt bij de manager marketing en communicatie van ICT Automatisering. De uitvoering van de communicatie wordt verzorgd door de afdeling marketing. Deze afdeling zorgt voor de interne en externe communicatie-uitingen, en ondersteunt, adviseert en bewaakt de communicatie-uitingen van beleidsvorming tot en met daadwerkelijke uitvoering en beheer.

8 Plan van aanpak Met eenvoudige aanpassingen op het werk leveren we een positieve bijdrage aan het klimaatbeleid. Die eenvoudige aanpassingen zijn te vertalen in: lichtsensoren, groene stroom, het stimuleren van elektrisch vervoer. De mogelijke maatregelen staan omschreven in het CO2-emissiereductieplan. Centrale boodschap: ICT staat voor groen! In te zetten communicatie middelen Intern: Intranet Nieuwsbrief Lync Yammer Groepsbijeenkomsten MT Brain academy Extern: Interviews en publicaties in vakbladen Commercieel materiaal: product sheets Persberichten (Cloud gerichte berichtgeving, aankondiging gconcepts, elektrisch stadsvervoer) Website Jaarverslagen

9 Planning en middelen Activiteiten Uitvoerende Verantwoordelijke Middel Doelgroep Wanneer Maand CO2 footprint scope 1,2 Marketing Mgr. CO2 groep Intranet Intern 1 x per jaar Februari Website Extern 1 x per jaar Februari Groepsbijeenkomst Intern 2 x per jaar Volgens planning Voortgang CO2 reductiedoelstellingen en maatregelen Marketing Mgr. CO2 groep Intranet Intern 2 x per jaar Maart September Website Extern 2 x per jaar Maart September Groepsbijeenkomst Intern 2 x per jaar CO2 reductiebeleid (en projecten) Marketing Mgr. CO2 groep Intranet Intern 2 x per jaar Maart September Website Extern 2 x per jaar Maart September Groepsbijeenkomst Intern 2 x per jaar Volgens planning Energie-meetplan (EN 16001) Marketing Mgr. CO2 groep Intranet Intern 1 x per jaar Februari Website Extern 1 x per jaar Februari Groepsbijeenkomst intern 1 x per jaar Februari

10 2. Authorisatie paraaf datum Frits Wuts CO 2 Manager ICT Automatisering Femmy de Rijk Marketing Manager ICT Automatisering Roy Jansen Directeur ICT Automatisering Akkoord

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

MVO-Communicatieplan Strukton Rail, 2013

MVO-Communicatieplan Strukton Rail, 2013 MVO-Communicatieplan Strukton Rail, 2013 Irene van Dam Strukton 10 februari 2013 Inhoud DEEL 1 ORGANISATIE STRUKTON 3 1 Inleiding 3 2 Visie en beleid MVO Strukton 4 3 MVO-strategie Strukton 5 DEEL 2 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 prestatieladder

Communicatieplan CO 2 prestatieladder Ingenieursbureau Wolter & Dros B.V. Afdeling Presentatie & Marketingcommunicatie Amsterdamseweg 53 3812 RP Amersfoort Postbus 47 3800 AA Amersfoort Telefoon 033-467 15 11 Fax 033-461 38 30 pmc@wolterendros.nl

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan

3.C.2 Communicatieplan 4. Communicatieplan VAN ESCH CO2 reductiedoelstellingen 3.C.2 Communicatieplan ` Onderneming: Begeleiding: Holding Gebr. Van Esch B.V. hierna genoemd VAN ESCH BEDRIJVEN, bestaande uit: J. van Esch b.v.

Nadere informatie

Werk Bewust! Antea Group en Duurzaamheid. Onderdeel - Opdrachtgever Directie. projectnr. 194.508. 06-02-2014 Definitief I. Kooistra E v/d Schans

Werk Bewust! Antea Group en Duurzaamheid. Onderdeel - Opdrachtgever Directie. projectnr. 194.508. 06-02-2014 Definitief I. Kooistra E v/d Schans Antea Group en Duurzaamheid Onderdeel - CO 2 prestatieladder 3.C.2. Communicatieplan projectnr. 194.508 Opdrachtgever Directie datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave 06-02-2014 Definitief

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Inventarisatie sector- en

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 bij Alliander

Communicatieplan CO 2 bij Alliander Communicatieplan CO 2 bij Alliander April 2015 U vindt in dit document het volgende terug: de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen,

Nadere informatie

Milieu jaarplan 2014. BAM Techniek bv. Opgesteld: J. Breuers datum: 18-12-2013. Goedgekeurd: C. Ensink datum: 18-12-2013. Versie: 1.

Milieu jaarplan 2014. BAM Techniek bv. Opgesteld: J. Breuers datum: 18-12-2013. Goedgekeurd: C. Ensink datum: 18-12-2013. Versie: 1. Runnenburg 13, 3981 AZ Bunnik / Postbus 109, 3980 CC Bunnik Telefoon (030) 659 89 66 / Fax (030) 659 84 34 / www.bamtechniek.nl / info@bamtechniek.nl Milieu jaarplan 2014 BAM Techniek bv Opgesteld: J.

Nadere informatie

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3. Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3. Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 12 december 2013 Definitief rapport 1. Introductie Voor u ligt het

Nadere informatie

CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V.

CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V. CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V. Inhoud 1.0 Inleiding... 2 2.0 Visie op energieverbruik en CO₂ uitstoot... 2 3.0 Doelstellingen... 3 3.1 Communicatief... 3 4.0 Doelgroep... 4 4.1 Intern... 4 4.2 Extern...

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP)

Energiemanagement plan (EMP) Jaarrapportage m.b.t. D Participatie Energiemanagement plan t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 W. BROUWER/J.CUSVELLER KAM Namens

Nadere informatie

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem)

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem) plan EMS (Energie Management Systeem) CO 2 -Prestatieladder Agmi Group september 2012 (mei 2013 aangepast) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Rapportage & reductiedoelstelling... 4 1.2... 4 2. - Interne

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID 2015 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. ACHTERGROND: DUURZAAMHEID BIJ ORDINA... 3 1.1. Visie Duurzaamheid... 3 1.2. Doelstellingen Duurzaamheid (KPI s)... 3 1.2.1. Maatschappelijke

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie