Verslag over het jaar 2012.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag over het jaar 2012."

Transcriptie

1 Verslag over het jaar Het Nederlands Zouavenmuseum heeft als doel het opsporen, bewaren en rangschikken en tentoonstellen van objecten die betrekking hebben op de geschiedenis van de pauselijke zouaven. Het geven van informatie over deze objecten behoort eveneens tot haar taak. Oudenbosch was van het voornaamste verzamelpunt van de Nederlandse Zouaven bij hun vertrek en terugkeer. Het Zouavenmuseum werd opgericht door Broeder Christofoor van Langen ( ), die ook het boek Uit het Epos der Drieduizend schreef. Hij was naast geschiedenisleraar ook geschiedschrijver van de Congregatie van de Broeders van St. Louis te Oudenbosch. Hij verzamelde uit persoonlijke belangstelling een grote collectie documenten van en herinneringsstukken aan de zouaven. In 1946 overleed de laatste Nederlandse zouaaf en aan Broeder Christofoor is toen het verzoek gericht zijn verzameling tentoon te stellen, zodat deze merkwaardige geschiedenis niet verloren zou gaan. Op voorwaarde dat de grote objecten, die waren ondergebracht bij het Bisschoppelijk Museum te Haarlem in Oudenbosch een plaats zouden vinden, heeft Broeder Christofoor gehoor gegeven aan dit verzoek. Het museum werd officieel geopend op 18 augustus 1947 en bestaat in het verslagjaar dus 65 jaar. Op 1 juni 1968 werd de collectie in bruikleen gegeven aan de gemeente Oudenbosch ( thans gemeente Halderberge), die beheer en bewaring op zich nam. Een tijdelijk onderkomen werd gevonden op het adres Pastoor Hellemonsstraat nummer 6. Op 1 mei 1975 werd het museum definitief heropend in het uit 1776 daterende voormalig raadhuis van Oudenbosch aan de Markt nummer 31. In 1995 werd het museum ondergebracht in een stichting. Stichtingbestuur. Op 1 januari 2012 was de samenstelling van dit bestuur als volgt: Dhr. G.M.A.A. van der Heijde, voorzitter. Mevr. J. Leguijt, vice-voorzitter. Dhr. M.W.M. Braat, secretaris. Dhr. J.H.M. Steegmans, penningmeester. Per 1 april 2012 is Dhr. M.J.J.G. Buijs toegetreden tot het bestuur als lid. Het stichtingsbestuur kwam in het verslagjaar x in vergadering bijeen. Personeel. Op basis van detachering werkten in het museum: Mevr. M.C. Zonneveld-Kouters, conservator voor 10 uren per week. Mevr. M. van Peer-van Dongen, huishoudelijk medewerkster voor 4 uren per week. Vrijwilligers. Tijdens openstellingen en rondleidingen van groepen hebben wij gebruik kunnen maken van de diensten van een zevental vrijwilligers. Openingstijden. Het museum is geopend van 1 mei tot 1 oktober op de eerste en derde zondag van de maand en op dinsdag, woensdag en donderdag van uur. De overige maanden is het museum geopend de eerste en derde zondag van de maand en iedere dinsdag eveneens van uur. Extra openingstijden tijdens: Museumweekend op 14 en 15 april 2011, Open Monumentenweekend op 8 en 9 september 2012 en tijdens het bezoek van groepen die het gehele jaar door op afspraak welkom zijn. Nederlands Zouavenmuseum jaarverslag

2 Bezoekers. In 2012 is het aantal bezoekers met 226 gedaald tot Onderverdeling: Volw. ind Museumkaart Kinderen Vrienden Museumweekend Groepsbezoek Open Monumentendag Tijdens het Museumweekend in april en de Open Monumentendagen in september waren er gratis rondleidingen in het museum. Het prachtige zomerweer tijdens de Open Monumentendagen en de kleinere schoolklassen zijn mede een oorzaak van het gedaalde aantal bezoekers. Door het sluiten van Hotel Tivoli in Oudenbosch, hebben wij dit jaar diverse groepen niet ontvangen. O.a. onze vaste bezoekers van Oad reisbureau. In het verslagjaar 2012 ontvingen wij 50 groepen met een gemiddelde groepsgrootte van 21 personen. De maximale groepsgrootte is 25 personen. De groepen waren afkomstig uit heel Nederland. De herkomst weer zéér divers, familiereünies, historische verenigingen, bedrijfsuitjes enz. In het kader van de actie Museumschatjes, georganiseerd door Provincie Brabant hebben twee groepen het museum bezocht. Door deelname aan het project Over Gisteren, dat is gestart in november 2008, is het aantal kinderen dat in groepsverband het museum bezoekt gestegen. Over Gisteren is een lesprogramma voor groep 1 en 2 van de basisscholen, opgezet door Stichting Erfgoed Brabant i.s.m. het Zouavenmuseum en begeleid door Cultuurmarktplaats Amadeus. Basisscholen uit gemeente Halderberge zullen gedurende 5 jaar in de gelegenheid worden gesteld dit lesprogramma te volgen. Het programma start met een museumles van 90 minuten in het Nederlands Zouavenmuseum, gevolgd door een aantal lessen in de klas. In het kader van dit project hebben 14 groepen het museum bezocht. Entreegeld. In 2012 was het entreegeld als volgt: Personen tot 12 jaar 1,50 Personen boven 12 jaar 2,50 Museumkaart g r a t i s Groepsbezoek 2,00 Rondleiding 5,00 Ansichtkaarten worden verkocht voor 0,70 per stuk. Verder zijn verkrijgbaar de boeken De vuist van de Paus van Wim Zaal en Voor Paus en Koning van Drs. Petra van Essen. Inlichtingen. Ook in 2012 heeft het Zouavenmuseum weer kunnen voldoen aan talloze vragen over Nederlandse Zouaven. Nog steeds vinden bezoekers van het museum hier informatie waar zij niet van op de hoogte waren. Na een vaag bericht van een overgrootvader in het leger van de Paus is het ieder keer weer bijzonder dat men hier de geruchten kan staven met inschrijfformulieren, persoonsgegevens, zelfs foto s en bidprentjes. Zaken die in verschillende families niet meer bekend zijn, maar die in het museum voor het publiek ter inzage liggen. De documenten zijn veelvuldig gekopieerd en van het fotomateriaal kan een afdruk worden gemaakt. Het is ook mogelijk een gescande afbeelding te ontvangen via . Medewerking is ook verleend bij het tot stand komen van artikelen en boekjes. De samenstellers hiervan hebben in bijna alle gevallen een presentexemplaar aan het Nederlands Zouavenmuseum jaarverslag

3 museum geschonken. Deze worden in het archief/bibliotheek bewaard. Aanwinsten. In het verslagjaar 2012 konden wij de volgende objecten aan de collectie toevoegen: Schenker : Dhr. Bart Beaard, Drunen. Kopie-foto van schilderij van zouaaf Adrianus Merkx. Foto van grafmonument zouaaf Verbeek Kopie-foto van zouaaf H. de Laat. Kopie bidprent van Joannes Baptist Melis. Kopie artikel over Zouavenbroederschap Drunen. Kopie artikel Zoeaven uit Vlijmen en omstreken. Schenker: Mevr. Y. Goedhart, Ossendrecht. Diploma Bene Merenti van zouaaf P. van Haasteren Toestemming tot het aannemen en dragen van de B.M. medaille. Relikwieëndoosje. Schenker: Mevrouw P.J. Bruschetto, Rotterdam. (uit nalatenschap) Schenking via Dhr. J. de Rooy, Alblasserdam. 1 foto van zouaaf P.J. Bruschetto, Rotterdam 1 medaille Mentana 1 medaille Bene Merenti met diploma en Ordre du Jour. Schenker: Stichting Oud Obdam,- Hensbroek. Magazine nr. 20 met artikel over zouaven uit Obdam door P. Koenis. Schenker: Erven van Dhr. R.C.H. Anker te Amsterdam, vertegenwoordigd door diens executeur-testamentair Mr. W.F. Floor te Amsterdam. 1 Olieverfschilderij van een Franse Zouaaf door Louis Chantal. Schenker: Dhr. P.J. Bussen, Heiloo. Boekje - De geschiedenis van de parochie St. Nicolaas te Lutjebroek Boekje Door God geplant, leesboek voor der kerkelijke geschiedenis in Nederland. Schenker: Dhr. J.P.M. Reurings, Wilnis. Medaille uitgegeven t.g.v. de Heiligverklaring van de Martelaren van Gorkum van zouaaf Martinus Reurings. Schenking via Jos Engelen Sittard, per e- mail: Foto van schilderij van zouaaf L.H. Cremers, Tegelen. Foto van zouaaf Adriaan de Graaf, Oud-Gastel. Foto van zouaven Jan Darding, Adriaan de Graaf en onbekende zouaaf. Foto van bestuur (?) Lambertusvereniging te Reuver. Foto van toneelstuk opgevoerd door Mannenkoor Reuver. Kopie van bidprent en artikel n.a.v. het overlijden van zouaaf J.H. Schell. Kopie van tekstzijde van bidprent van Adriaan de Graaf, Oud-Gastel. Kopie van artikel verschenen n.a.v. het overlijden van Adriaan de Graaf. (2x) Kopie van Diploma Bene Merenti van Adriaan de Graaf, Oud-Gastel. Schenker: Dhr. K. Hauert, Duiven. Kopie brief geschreven door zouaaf Jan Borst. Schenker: A. Koenraadt, Standdaarbuiten. Prent Beeld van Oudenbosch van Joop van Rijsbergen. Schenker: bezoeker museum. Kopie-foto van zouaaf C.J. Dohmen. Kopie-foto van zouaaf H.H. Stultiëns en familie. Kopie-foto van zouaaf J. Kilb. Schenking via van J. Looijmans. Foto van oud-zouaaf Looijmans met zijn gezin. Schenker: Mevr. Hoedt-Heymans, Geervliet. Bidprent van Jacobus Martinus Heymans. Schenker : Dhr. J. Esveld, Zoetermeer. Nederlands Zouavenmuseum jaarverslag

4 Kopie militair paspoort van zouaaf Souss Guiseppe. Schenker: Leo Ikelaar, Amsterdam. Ansichtkaart met afbeelding van Franse Zouaven. Schenker: Via Jos Engelen Sittard. Kopie foto van oud-zouaaf H. op de Laak, Venlo. Schenker: Maria McKenna Zonneveld, Australië. Kopie foto van zouaaf Frans van der Heijden, Zwammerdam. Schenker: Dhr. A.W. Jansman, Luttenberg. Kopie-foto van zouaaf Antonius Broekman, Raalte. Schenker: Dhr. G. Klinkhuis, Enschede Kopie foto en brieven van Zouaaf G. Hondebrink, Borne. via internet: Kopie foto van handboogschutterij Constantia met o.a. oud-zouaaf H. Valk. Registratie en conservering van de collectie. Alle in het museum aanwezige documenten en foto s zijn geregistreerd, waar nodig gerestaureerd en ontzuurd en opgeborgen in zuurvrije dozen. Nieuwe aanwinsten worden onmiddellijk geregistreerd en via het zoeksysteem is het mogelijk na te gaan wat en waar er in het archief en museum wordt bewaard van de desbetreffende zouaaf of de desbetreffende episode in de geschiedenis. Alle registratiekaarten zijn ingevoerd in de computer en worden voorzien van een digitale afbeelding van het object Objecten/inventarisnummers zijn voorzien van een afbeelding en sinds september 2007 is het voor het publiek mogelijk het inventarisatieprogramma te raadplegen d.m.v. een informatiezuil in het museum. Het project om alle objecten te voorzien van een afbeelding duurt voort. Publiciteit. In 2012 zijn advertenties geplaatst, waarvan 1 voorzien van een redactioneel artikel in: Museummagazine Vitaal 50+ oplage verspreiding bij Tip, VVV en Musea. Uitgave april Bruisend Halderberge, uitgave april 2012 Museummagazine Erfgoed Brabant, uitgave maart Publiciteit voor het museum hebben wij gevraagd en/of gekregen in en n.a.v.: Halderbergse bode n.a.v. museumweekend, april Halderbergse bode n.a.v. zomeropenstelling, mei Huis-aan-huis folder Monumentendag/cultuurmaand H berge.verspreid in augustus BN de Stem n.a.v. korting op subsidie in september Halderbergse Bode n.a.v. bezoek Kardinaal Eijk, in oktober BN de Stem: Deur staat op een kier voor Zouavenmuseum, in november Halderbergse Bode: Zouavenmuseum geopend in 2013, in november Het museum was tevens te bewonderen in een: Filmpje over Zouavenmuseum, uitgezonden via zuidwesttv, terug te zien via musea,november Filmpje over Oudenbosch en de zouaven, uitgezonden via RKK Katholiek Nederland. Terug te zien via: veringen/ #00:10:16, november Vrijwilliger Maarten Schapendonk heeft op verzoek twee lezingen verzorgd: Nederlands Zouavenmuseum jaarverslag

5 Voor Regionaal Archief West- Brabant op 7 februari Voor Historische Vereniging Dinteloord op 19 maart En tijdens het hele zomerseizoen was er in de entree van het arboretum een vitrine ingericht over/van het Zouavenmuseum. Folders/ posters werden verspreid o.a. via de VVV-Roosendaal, VVV-Halderberge, Cultureel Centrum Van Gogh te Zundert, Uit-Punt te Etten-Leur, Hotel de Reiskoffer te Bosschenhoofd, Hotel Tivoli te Oudenbosch, Conferentie Centrum Bovendonk te Hoeven, Bosbad Hoeven- Molecaten Park te Hoeven, de Basiliek te Oudenbosch, Toeristisch Arrangementen Bureau Willemstad en de overige musea te Oudenbosch. Door VVV-Roosendaal en het TAB (Toeristisch Arrangementen Bureau) Willemstad worden dagtochten verzorgd naar Oudenbosch, waarbij een bezoek aan het Zouavenmuseum op het programma staat. Via verschillende websites wordt verwezen naar de site van het zouavenmuseum. Via de site van het Zouavenmuseum, www. zouavenmuseum.nl, komen ook regelmatig vragen om informatie. Ook worden er boeken besteld via deze site en geven belangstellenden zich op als Vriend van het museum. Op de ramen van het souterrain is een zgn. QR-code opgehangen, zodat bezoekers die in het bezit zijn van een smartphone met de juiste software direct de website kunnen raadplegen. Het gebouw. In 2012 is er behalve het gewone onderhoud, niets veranderd in het museum. De vriendenkring. Eind 2012 telde de Vriendenkring van het Zouavenmuseum 52 leden. Deze vrienden van het museum hebben tijdens het verslagjaar twee maal een nieuwsbrief ontvangen en het jaarverslag over Men kan zich aanmelden als Vriend van het Zouavenmuseum door in het museum een formulier in te vullen of via Internet. Voor een bijdrage van minimaal 15 euro per jaar wordt men lid van de Vriendenkring. Men ontvangt 2 x per jaar een nieuwsbrief en het jaarverslag en de toegang tot het museum voor een vriend en zijn/haar huisgenoot is gratis. Wat is er concreet gebeurd in 2012? Het nieuwe beleidsplan voor de periode van is opgesteld. Een zouavenuniform en twee schilderijen zijn in bruikleen afgestaan aan Heemkunde kring Onsenoort in Drunen t.b.v. een tentoonstelling. Een zouavenuniform is in bruikleen afgestaan aan Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum te Bronbeek t.b.v. een tentoonstelling van januari t/m december Alle nieuwe objecten zijn toegevoegd aan het computersysteem. Alle objecten worden voorzien van een digitale afbeelding. ( scans zijn toegevoegd) Twee medewerkers hebben het certificaat Bedrijfs Hulp Verlener (BHV) verlengd. M. Braat en M. Zonneveld nemen namens het Zouavenmuseum deel aan het Platform Veiligheidszorg Musea in West-Brabant. Een zelfanalyse voor het behoud van het predikaat Geregistreerd museum is digitaal ingevuld. Wat zijn de plannen voor 2013? Meer bezoekers de weg naar het museum wijzen! De positie van het Zouavenmuseum in Halderberge verstevigen. Continuering van het automatiseringsproject. Toevoegen van digitale afbeeldingen. Nederlands Zouavenmuseum jaarverslag

6 Certificaten BHVcontinueren. Deelname Platform Veiligheidszorg. Een publieksvriendelijk zoekprogramma voor de zuil in het museum verder ontwikkelen. Medewerkers, bestuur en vrijwilligers zullen er alles aan doen om bovenstaande zaken te realiseren. Wij hopen dit jaar meer bezoekers te mogen ontvangen dan vorig jaar. Uit de positieve reacties van bezoekers blijkt dat het Zouavenmuseum een unieke plaats inneemt en zeer gewaardeerd wordt. Vooral de dubbele functie van museum en archief maakt het voor de bezoekers dubbel en dwars waard een reis naar Oudenbosch te ondernemen. Oudenbosch, januari Marijke Zonneveld-Kouters. Financieel Overzicht Staat van Baten en Lasten Baten Entreegelden Verkoop boeken en documentatie Giften/donaties 282 Donaties vrienden van het museum 974 Subsidie gemeente Rente 478 Totaal Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten 833 Energiekosten Kantoorkosten 701 Reservering t.b.v. collectie Afschrijvingen 663 Algemene kosten Telefoon- en verzendkosten 501 Toename/afname algemene reserve Nederlands Zouavenmuseum jaarverslag

7 Nederlands Zouavenmuseum jaarverslag

Stichting Nederlands Zouavenmuseum

Stichting Nederlands Zouavenmuseum Stichting Nederlands Zouavenmuseum BELEIDSPLAN 2012-2018. Oudenbosch, 23 augustus 2012 INHOUD Hoofdstuk blz. 1. Inleiding 3 2. De positie van het museum 4 3. Publieksbereik en promotie 6 3.1 Bezoekersaantallen

Nadere informatie

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013 Jaarverslag Museum Kennemerland 2013. Jan van der Schoor tijdens het project 'middeleeuwse stad' rond de Wijkertoren bij de viering van 700 jaar stadsrechten Beverwijk Mei 2014 Westerhoutplein 1 1943 AA

Nadere informatie

ALV. 13 mei 2014 20.00 uur A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e r i n g. Agenda 1 Opening. 2 Vaststelling van de agenda

ALV. 13 mei 2014 20.00 uur A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e r i n g. Agenda 1 Opening. 2 Vaststelling van de agenda ALV 13 mei 2014 20.00 uur A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e r i n g Agenda 1 Opening 2 Vaststelling van de agenda 3 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 mei 2013 4 Ingekomen stukken 5

Nadere informatie

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging Historisch Genootschap Midden- Kennemerland jaargang 17 nummer 46 issn: 1382-9351 maart 2009 Activiteitenkalender: maandag 6 april: jaarvergadering HGMK in buurthuis Wijk aan Duin met na de pauze een presentatie

Nadere informatie

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 Inhoud Jaarverslag 2011 Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg Tekstueel jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Publiekstaken 5 Collectie 13 Mensen, financiën

Nadere informatie

Rembrandthuis. Jaarverslag 2013

Rembrandthuis. Jaarverslag 2013 Rembrandthuis Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Inleiding Missie & Visie Voorwoord 2 Tentoonstellingen 3 Collectie & presentatie en RIC Aankoop Inventarisatie collectie Schenking Bibliotheek 4 Educatie & publieksbegeleiding

Nadere informatie

jaarverslag 2010 20101 voorwoord

jaarverslag 2010 20101 voorwoord jaarverslag 2010 20101 voorwoord VAN DE STICHTING BELASTINGMUSEUM PROF. DR. VAN DER POEL + Stichting Vrienden Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel 2 jaarverslag 2010 Afbeelding voorzijde: gevel Parklaan

Nadere informatie

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5 jaarverslag 2014 Inhoud Woord vooraf Bericht van de Raad van Toezicht Trots en betrokken - Het Noordbrabants Museum en zijn bezoekers Een topinstelling - Het Noordbrabants Museum als topinstelling Bruisend

Nadere informatie

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1 31e jaargang (2012), aflevering nr. 1. Het BULLETIN is een uitgave van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten. REDACTIECOMMISSIE Drs. W.M. Verschraegen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Stichting Modus. Jaarverslag 2012

Stichting Modus. Jaarverslag 2012 Stichting Modus Jaarverslag 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de stichting Modus. Naast de ondersteuning van mantelzorgers en ouderen coördineert Modus de zorg- en vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Najaar 2013 / voorjaar 2014

Najaar 2013 / voorjaar 2014 MEERJARENBELEID & JAARACTIVITEITEN 2014 Archeologiestichting Dokter Beckers Pater Munsters Stein. Najaar 2013 / voorjaar 2014 MEERJARENBELEID Archeologiestichting Het samengaan van de "Archeologiestichting

Nadere informatie

26 maart 2009. Jaarverslag 2008

26 maart 2009. Jaarverslag 2008 26 maart 2009 Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave 1. VOORBLAD...3 1.1 BASISGEGEVENS... 3 1.2 AARD VAN DE INSTELLING... 3 1.3 GEGEVENS ORGANISATIE... 3 1.4 ONDERTEKENING... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 2.1

Nadere informatie

ONDERWERP ADVIES. TOELICHTING IInvu I instructie] o.a. FATALE TERMIJNEN/ HANDHAVING) llnvu I instructiel. akkoord. bespreken

ONDERWERP ADVIES. TOELICHTING IInvu I instructie] o.a. FATALE TERMIJNEN/ HANDHAVING) llnvu I instructiel. akkoord. bespreken ì 6ú tto >tr.q, l oo GEMEENTE vveert Til-S 1066 Sector Inwoners Openbaar: Ø Afdeling zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behandelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

Nadere informatie

Halderberge. Welkom in Hartelijk Halderberge. Open pleinendag Tivoli Sterrenwacht. Lees de artikelen op pagina 5. Tipagenda

Halderberge. Welkom in Hartelijk Halderberge. Open pleinendag Tivoli Sterrenwacht. Lees de artikelen op pagina 5. Tipagenda Evenementen in Bruisend Halderberge Kom het beleven! Editie 6-2015 Welkom in Hartelijk Halderberge Het evenementenseizoen gaat bijna van start. Dit moment grijp ik dan ook aan om met trots te kijken naar

Nadere informatie

Nieuw spoor voor oude schatten

Nieuw spoor voor oude schatten STICHTING NVBS-RAILVERZAMELINGEN Nieuw spoor voor oude schatten BELEIDSPLAN 2015 2018 20150508 BELEIDSPLAN SNR 2015-2018 Definitief.doc 1 / 25 Inhoud 1. Algemeen.... 3 2. Collectiebeschrijving.... 5 2.1.

Nadere informatie

originele etsen van IJserinkhuijsen

originele etsen van IJserinkhuijsen Museum Kennemerland Historisch Genootschap HGMK Activiteitenkalender maandag 7 september 20:00 uur Inloopavond HGMK in Museum Kennemerland zaerdag 12 en zondag 13 september: Open Monumentendag zondag 20

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

/. ~storische Vereniging Hardinxveld-Giessendam

/. ~storische Vereniging Hardinxveld-Giessendam /. ~storische Vereniging Hardinxveld-Giessendam Sekretariaat: Buitendams 77, 3371 BB Hardinxveld-Giessendam. Telefoon 01846-4563. Giro 3879669. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR Ie jaargang nr. 3 Hardinxveld-Giessendam,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ZUID-AFRIKAHUIS INHOUD

JAARVERSLAG 2013 ZUID-AFRIKAHUIS INHOUD JAARVERSLAG 2013 ZUID-AFRIKAHUIS INHOUD Voorwoord Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging Suid-Afrikaanse Instituut Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten Stichting ZASM Samenstelling der besturen

Nadere informatie

2012 Jaarverslag Drents Museum

2012 Jaarverslag Drents Museum Inhoud Voorwoord Raad van Toezicht 3 Directeur Annabelle Birnie 5 1 Kwaliteit 7 4 Betrouwbaarheid 33 Bijlagen 54 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 Collectie 8 9 Gebouwen en depot 11 12 Facts & Figures

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Jaarrekening 2013 Historisch Centrum Overijssel 1

Jaarstukken 2013. Jaarrekening 2013 Historisch Centrum Overijssel 1 Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Historisch Centrum Overijssel 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 1.1. Programmaverantwoording 4 1.1.1. Programma Bedrijfsvoering 5 1.1.2. Programma Producten & Diensten

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 a 1

Jaarverslag 2009 a 1 Jaarverslag 2009 a1 Jaarverslag 2009 Nederlands Openluchtmuseum Jaarverslag 2009 Stichting Het Nederlands Openluchtmuseum Schelmseweg 89 Postbus 649 6800 AP Arnhem Telefoon 026-3576111 Telefax 026-3576147

Nadere informatie

STICHTING HET NEDERLANDS PERSMUSEUM BESTUURSVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 PRESTATIE-OVERZICHT 2012

STICHTING HET NEDERLANDS PERSMUSEUM BESTUURSVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 PRESTATIE-OVERZICHT 2012 STICHTING HET NEDERLANDS PERSMUSEUM BESTUURSVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 PRESTATIE-OVERZICHT 2012 Stichting het Nederlands Persmuseum 2012 INHOUDSOPGAVE 1 A Bestuursverslag 2 B Jaarrekening 2012 Balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Secretariaat: Noordoordplaat 20, 4465 AV Goes, Tel. 0113-227840 E-mail info@gildedebevelanden.nl Website www.gildedebevelanden.

Jaarverslag 2014. Secretariaat: Noordoordplaat 20, 4465 AV Goes, Tel. 0113-227840 E-mail info@gildedebevelanden.nl Website www.gildedebevelanden. Jaarverslag 2014 Secretariaat: Noordoordplaat 20, 4465 AV Goes, Tel. 0113-227840 E-mail info@gildedebevelanden.nl Website www.gildedebevelanden.nl Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011

Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011 Nieuw Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011 De voorbereiding naar Kerstmis beleef ik dit jaar anders, dat wil ik best bekennen. Dat heeft vooral te maken met de onlangs intens beleefde heropening

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017.

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017. (2-4-2013) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Nadere informatie

MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt

MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt JAARVERSLAG 2007 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt 2007, een stormachtig jaar Het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt maakte in 2007 een stormachtig jaar door. Allereerst ontwikkelden

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 Jaarverslag 2013 RHCL 1 Sint Pieterstraat 7 6211 JM Maastricht T + 31(0) 43 328 55 00 F + 31(0) 43 325 56 40 www.rhcl.nl - info@rhcl.nl Jaarverslag 2013 RHCL 2 1. Organisatie

Nadere informatie