Verslag over het jaar 2012.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag over het jaar 2012."

Transcriptie

1 Verslag over het jaar Het Nederlands Zouavenmuseum heeft als doel het opsporen, bewaren en rangschikken en tentoonstellen van objecten die betrekking hebben op de geschiedenis van de pauselijke zouaven. Het geven van informatie over deze objecten behoort eveneens tot haar taak. Oudenbosch was van het voornaamste verzamelpunt van de Nederlandse Zouaven bij hun vertrek en terugkeer. Het Zouavenmuseum werd opgericht door Broeder Christofoor van Langen ( ), die ook het boek Uit het Epos der Drieduizend schreef. Hij was naast geschiedenisleraar ook geschiedschrijver van de Congregatie van de Broeders van St. Louis te Oudenbosch. Hij verzamelde uit persoonlijke belangstelling een grote collectie documenten van en herinneringsstukken aan de zouaven. In 1946 overleed de laatste Nederlandse zouaaf en aan Broeder Christofoor is toen het verzoek gericht zijn verzameling tentoon te stellen, zodat deze merkwaardige geschiedenis niet verloren zou gaan. Op voorwaarde dat de grote objecten, die waren ondergebracht bij het Bisschoppelijk Museum te Haarlem in Oudenbosch een plaats zouden vinden, heeft Broeder Christofoor gehoor gegeven aan dit verzoek. Het museum werd officieel geopend op 18 augustus 1947 en bestaat in het verslagjaar dus 65 jaar. Op 1 juni 1968 werd de collectie in bruikleen gegeven aan de gemeente Oudenbosch ( thans gemeente Halderberge), die beheer en bewaring op zich nam. Een tijdelijk onderkomen werd gevonden op het adres Pastoor Hellemonsstraat nummer 6. Op 1 mei 1975 werd het museum definitief heropend in het uit 1776 daterende voormalig raadhuis van Oudenbosch aan de Markt nummer 31. In 1995 werd het museum ondergebracht in een stichting. Stichtingbestuur. Op 1 januari 2012 was de samenstelling van dit bestuur als volgt: Dhr. G.M.A.A. van der Heijde, voorzitter. Mevr. J. Leguijt, vice-voorzitter. Dhr. M.W.M. Braat, secretaris. Dhr. J.H.M. Steegmans, penningmeester. Per 1 april 2012 is Dhr. M.J.J.G. Buijs toegetreden tot het bestuur als lid. Het stichtingsbestuur kwam in het verslagjaar x in vergadering bijeen. Personeel. Op basis van detachering werkten in het museum: Mevr. M.C. Zonneveld-Kouters, conservator voor 10 uren per week. Mevr. M. van Peer-van Dongen, huishoudelijk medewerkster voor 4 uren per week. Vrijwilligers. Tijdens openstellingen en rondleidingen van groepen hebben wij gebruik kunnen maken van de diensten van een zevental vrijwilligers. Openingstijden. Het museum is geopend van 1 mei tot 1 oktober op de eerste en derde zondag van de maand en op dinsdag, woensdag en donderdag van uur. De overige maanden is het museum geopend de eerste en derde zondag van de maand en iedere dinsdag eveneens van uur. Extra openingstijden tijdens: Museumweekend op 14 en 15 april 2011, Open Monumentenweekend op 8 en 9 september 2012 en tijdens het bezoek van groepen die het gehele jaar door op afspraak welkom zijn. Nederlands Zouavenmuseum jaarverslag

2 Bezoekers. In 2012 is het aantal bezoekers met 226 gedaald tot Onderverdeling: Volw. ind Museumkaart Kinderen Vrienden Museumweekend Groepsbezoek Open Monumentendag Tijdens het Museumweekend in april en de Open Monumentendagen in september waren er gratis rondleidingen in het museum. Het prachtige zomerweer tijdens de Open Monumentendagen en de kleinere schoolklassen zijn mede een oorzaak van het gedaalde aantal bezoekers. Door het sluiten van Hotel Tivoli in Oudenbosch, hebben wij dit jaar diverse groepen niet ontvangen. O.a. onze vaste bezoekers van Oad reisbureau. In het verslagjaar 2012 ontvingen wij 50 groepen met een gemiddelde groepsgrootte van 21 personen. De maximale groepsgrootte is 25 personen. De groepen waren afkomstig uit heel Nederland. De herkomst weer zéér divers, familiereünies, historische verenigingen, bedrijfsuitjes enz. In het kader van de actie Museumschatjes, georganiseerd door Provincie Brabant hebben twee groepen het museum bezocht. Door deelname aan het project Over Gisteren, dat is gestart in november 2008, is het aantal kinderen dat in groepsverband het museum bezoekt gestegen. Over Gisteren is een lesprogramma voor groep 1 en 2 van de basisscholen, opgezet door Stichting Erfgoed Brabant i.s.m. het Zouavenmuseum en begeleid door Cultuurmarktplaats Amadeus. Basisscholen uit gemeente Halderberge zullen gedurende 5 jaar in de gelegenheid worden gesteld dit lesprogramma te volgen. Het programma start met een museumles van 90 minuten in het Nederlands Zouavenmuseum, gevolgd door een aantal lessen in de klas. In het kader van dit project hebben 14 groepen het museum bezocht. Entreegeld. In 2012 was het entreegeld als volgt: Personen tot 12 jaar 1,50 Personen boven 12 jaar 2,50 Museumkaart g r a t i s Groepsbezoek 2,00 Rondleiding 5,00 Ansichtkaarten worden verkocht voor 0,70 per stuk. Verder zijn verkrijgbaar de boeken De vuist van de Paus van Wim Zaal en Voor Paus en Koning van Drs. Petra van Essen. Inlichtingen. Ook in 2012 heeft het Zouavenmuseum weer kunnen voldoen aan talloze vragen over Nederlandse Zouaven. Nog steeds vinden bezoekers van het museum hier informatie waar zij niet van op de hoogte waren. Na een vaag bericht van een overgrootvader in het leger van de Paus is het ieder keer weer bijzonder dat men hier de geruchten kan staven met inschrijfformulieren, persoonsgegevens, zelfs foto s en bidprentjes. Zaken die in verschillende families niet meer bekend zijn, maar die in het museum voor het publiek ter inzage liggen. De documenten zijn veelvuldig gekopieerd en van het fotomateriaal kan een afdruk worden gemaakt. Het is ook mogelijk een gescande afbeelding te ontvangen via . Medewerking is ook verleend bij het tot stand komen van artikelen en boekjes. De samenstellers hiervan hebben in bijna alle gevallen een presentexemplaar aan het Nederlands Zouavenmuseum jaarverslag

3 museum geschonken. Deze worden in het archief/bibliotheek bewaard. Aanwinsten. In het verslagjaar 2012 konden wij de volgende objecten aan de collectie toevoegen: Schenker : Dhr. Bart Beaard, Drunen. Kopie-foto van schilderij van zouaaf Adrianus Merkx. Foto van grafmonument zouaaf Verbeek Kopie-foto van zouaaf H. de Laat. Kopie bidprent van Joannes Baptist Melis. Kopie artikel over Zouavenbroederschap Drunen. Kopie artikel Zoeaven uit Vlijmen en omstreken. Schenker: Mevr. Y. Goedhart, Ossendrecht. Diploma Bene Merenti van zouaaf P. van Haasteren Toestemming tot het aannemen en dragen van de B.M. medaille. Relikwieëndoosje. Schenker: Mevrouw P.J. Bruschetto, Rotterdam. (uit nalatenschap) Schenking via Dhr. J. de Rooy, Alblasserdam. 1 foto van zouaaf P.J. Bruschetto, Rotterdam 1 medaille Mentana 1 medaille Bene Merenti met diploma en Ordre du Jour. Schenker: Stichting Oud Obdam,- Hensbroek. Magazine nr. 20 met artikel over zouaven uit Obdam door P. Koenis. Schenker: Erven van Dhr. R.C.H. Anker te Amsterdam, vertegenwoordigd door diens executeur-testamentair Mr. W.F. Floor te Amsterdam. 1 Olieverfschilderij van een Franse Zouaaf door Louis Chantal. Schenker: Dhr. P.J. Bussen, Heiloo. Boekje - De geschiedenis van de parochie St. Nicolaas te Lutjebroek Boekje Door God geplant, leesboek voor der kerkelijke geschiedenis in Nederland. Schenker: Dhr. J.P.M. Reurings, Wilnis. Medaille uitgegeven t.g.v. de Heiligverklaring van de Martelaren van Gorkum van zouaaf Martinus Reurings. Schenking via Jos Engelen Sittard, per e- mail: Foto van schilderij van zouaaf L.H. Cremers, Tegelen. Foto van zouaaf Adriaan de Graaf, Oud-Gastel. Foto van zouaven Jan Darding, Adriaan de Graaf en onbekende zouaaf. Foto van bestuur (?) Lambertusvereniging te Reuver. Foto van toneelstuk opgevoerd door Mannenkoor Reuver. Kopie van bidprent en artikel n.a.v. het overlijden van zouaaf J.H. Schell. Kopie van tekstzijde van bidprent van Adriaan de Graaf, Oud-Gastel. Kopie van artikel verschenen n.a.v. het overlijden van Adriaan de Graaf. (2x) Kopie van Diploma Bene Merenti van Adriaan de Graaf, Oud-Gastel. Schenker: Dhr. K. Hauert, Duiven. Kopie brief geschreven door zouaaf Jan Borst. Schenker: A. Koenraadt, Standdaarbuiten. Prent Beeld van Oudenbosch van Joop van Rijsbergen. Schenker: bezoeker museum. Kopie-foto van zouaaf C.J. Dohmen. Kopie-foto van zouaaf H.H. Stultiëns en familie. Kopie-foto van zouaaf J. Kilb. Schenking via van J. Looijmans. Foto van oud-zouaaf Looijmans met zijn gezin. Schenker: Mevr. Hoedt-Heymans, Geervliet. Bidprent van Jacobus Martinus Heymans. Schenker : Dhr. J. Esveld, Zoetermeer. Nederlands Zouavenmuseum jaarverslag

4 Kopie militair paspoort van zouaaf Souss Guiseppe. Schenker: Leo Ikelaar, Amsterdam. Ansichtkaart met afbeelding van Franse Zouaven. Schenker: Via Jos Engelen Sittard. Kopie foto van oud-zouaaf H. op de Laak, Venlo. Schenker: Maria McKenna Zonneveld, Australië. Kopie foto van zouaaf Frans van der Heijden, Zwammerdam. Schenker: Dhr. A.W. Jansman, Luttenberg. Kopie-foto van zouaaf Antonius Broekman, Raalte. Schenker: Dhr. G. Klinkhuis, Enschede Kopie foto en brieven van Zouaaf G. Hondebrink, Borne. via internet: Kopie foto van handboogschutterij Constantia met o.a. oud-zouaaf H. Valk. Registratie en conservering van de collectie. Alle in het museum aanwezige documenten en foto s zijn geregistreerd, waar nodig gerestaureerd en ontzuurd en opgeborgen in zuurvrije dozen. Nieuwe aanwinsten worden onmiddellijk geregistreerd en via het zoeksysteem is het mogelijk na te gaan wat en waar er in het archief en museum wordt bewaard van de desbetreffende zouaaf of de desbetreffende episode in de geschiedenis. Alle registratiekaarten zijn ingevoerd in de computer en worden voorzien van een digitale afbeelding van het object Objecten/inventarisnummers zijn voorzien van een afbeelding en sinds september 2007 is het voor het publiek mogelijk het inventarisatieprogramma te raadplegen d.m.v. een informatiezuil in het museum. Het project om alle objecten te voorzien van een afbeelding duurt voort. Publiciteit. In 2012 zijn advertenties geplaatst, waarvan 1 voorzien van een redactioneel artikel in: Museummagazine Vitaal 50+ oplage verspreiding bij Tip, VVV en Musea. Uitgave april Bruisend Halderberge, uitgave april 2012 Museummagazine Erfgoed Brabant, uitgave maart Publiciteit voor het museum hebben wij gevraagd en/of gekregen in en n.a.v.: Halderbergse bode n.a.v. museumweekend, april Halderbergse bode n.a.v. zomeropenstelling, mei Huis-aan-huis folder Monumentendag/cultuurmaand H berge.verspreid in augustus BN de Stem n.a.v. korting op subsidie in september Halderbergse Bode n.a.v. bezoek Kardinaal Eijk, in oktober BN de Stem: Deur staat op een kier voor Zouavenmuseum, in november Halderbergse Bode: Zouavenmuseum geopend in 2013, in november Het museum was tevens te bewonderen in een: Filmpje over Zouavenmuseum, uitgezonden via zuidwesttv, terug te zien via musea,november Filmpje over Oudenbosch en de zouaven, uitgezonden via RKK Katholiek Nederland. Terug te zien via: veringen/ #00:10:16, november Vrijwilliger Maarten Schapendonk heeft op verzoek twee lezingen verzorgd: Nederlands Zouavenmuseum jaarverslag

5 Voor Regionaal Archief West- Brabant op 7 februari Voor Historische Vereniging Dinteloord op 19 maart En tijdens het hele zomerseizoen was er in de entree van het arboretum een vitrine ingericht over/van het Zouavenmuseum. Folders/ posters werden verspreid o.a. via de VVV-Roosendaal, VVV-Halderberge, Cultureel Centrum Van Gogh te Zundert, Uit-Punt te Etten-Leur, Hotel de Reiskoffer te Bosschenhoofd, Hotel Tivoli te Oudenbosch, Conferentie Centrum Bovendonk te Hoeven, Bosbad Hoeven- Molecaten Park te Hoeven, de Basiliek te Oudenbosch, Toeristisch Arrangementen Bureau Willemstad en de overige musea te Oudenbosch. Door VVV-Roosendaal en het TAB (Toeristisch Arrangementen Bureau) Willemstad worden dagtochten verzorgd naar Oudenbosch, waarbij een bezoek aan het Zouavenmuseum op het programma staat. Via verschillende websites wordt verwezen naar de site van het zouavenmuseum. Via de site van het Zouavenmuseum, www. zouavenmuseum.nl, komen ook regelmatig vragen om informatie. Ook worden er boeken besteld via deze site en geven belangstellenden zich op als Vriend van het museum. Op de ramen van het souterrain is een zgn. QR-code opgehangen, zodat bezoekers die in het bezit zijn van een smartphone met de juiste software direct de website kunnen raadplegen. Het gebouw. In 2012 is er behalve het gewone onderhoud, niets veranderd in het museum. De vriendenkring. Eind 2012 telde de Vriendenkring van het Zouavenmuseum 52 leden. Deze vrienden van het museum hebben tijdens het verslagjaar twee maal een nieuwsbrief ontvangen en het jaarverslag over Men kan zich aanmelden als Vriend van het Zouavenmuseum door in het museum een formulier in te vullen of via Internet. Voor een bijdrage van minimaal 15 euro per jaar wordt men lid van de Vriendenkring. Men ontvangt 2 x per jaar een nieuwsbrief en het jaarverslag en de toegang tot het museum voor een vriend en zijn/haar huisgenoot is gratis. Wat is er concreet gebeurd in 2012? Het nieuwe beleidsplan voor de periode van is opgesteld. Een zouavenuniform en twee schilderijen zijn in bruikleen afgestaan aan Heemkunde kring Onsenoort in Drunen t.b.v. een tentoonstelling. Een zouavenuniform is in bruikleen afgestaan aan Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum te Bronbeek t.b.v. een tentoonstelling van januari t/m december Alle nieuwe objecten zijn toegevoegd aan het computersysteem. Alle objecten worden voorzien van een digitale afbeelding. ( scans zijn toegevoegd) Twee medewerkers hebben het certificaat Bedrijfs Hulp Verlener (BHV) verlengd. M. Braat en M. Zonneveld nemen namens het Zouavenmuseum deel aan het Platform Veiligheidszorg Musea in West-Brabant. Een zelfanalyse voor het behoud van het predikaat Geregistreerd museum is digitaal ingevuld. Wat zijn de plannen voor 2013? Meer bezoekers de weg naar het museum wijzen! De positie van het Zouavenmuseum in Halderberge verstevigen. Continuering van het automatiseringsproject. Toevoegen van digitale afbeeldingen. Nederlands Zouavenmuseum jaarverslag

6 Certificaten BHVcontinueren. Deelname Platform Veiligheidszorg. Een publieksvriendelijk zoekprogramma voor de zuil in het museum verder ontwikkelen. Medewerkers, bestuur en vrijwilligers zullen er alles aan doen om bovenstaande zaken te realiseren. Wij hopen dit jaar meer bezoekers te mogen ontvangen dan vorig jaar. Uit de positieve reacties van bezoekers blijkt dat het Zouavenmuseum een unieke plaats inneemt en zeer gewaardeerd wordt. Vooral de dubbele functie van museum en archief maakt het voor de bezoekers dubbel en dwars waard een reis naar Oudenbosch te ondernemen. Oudenbosch, januari Marijke Zonneveld-Kouters. Financieel Overzicht Staat van Baten en Lasten Baten Entreegelden Verkoop boeken en documentatie Giften/donaties 282 Donaties vrienden van het museum 974 Subsidie gemeente Rente 478 Totaal Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten 833 Energiekosten Kantoorkosten 701 Reservering t.b.v. collectie Afschrijvingen 663 Algemene kosten Telefoon- en verzendkosten 501 Toename/afname algemene reserve Nederlands Zouavenmuseum jaarverslag

7 Nederlands Zouavenmuseum jaarverslag

Stichting Nederlands Zouavenmuseum. Jaarverslag 2013. Nederlands Zouavenmuseum jaarverslag 2013 1

Stichting Nederlands Zouavenmuseum. Jaarverslag 2013. Nederlands Zouavenmuseum jaarverslag 2013 1 Stichting Nederlands Zouavenmuseum Jaarverslag 2013 Nederlands Zouavenmuseum jaarverslag 2013 1 Voorwoord van de voorzitter. Ieder jaar wordt door het bestuur van het Zouavenmuseum een jaarverslag en een

Nadere informatie

Verslag over het jaar 2014. Stichtingsbestuur. Op 1 januari 2014 was de samenstelling van dit bestuur als volgt:

Verslag over het jaar 2014. Stichtingsbestuur. Op 1 januari 2014 was de samenstelling van dit bestuur als volgt: Verslag over het jaar 2014. Het Nederlands Zouavenmuseum heeft als doel het opsporen, bewaren en rangschikken en tentoonstellen van objecten die betrekking hebben op de geschiedenis van de pauselijke zouaven.

Nadere informatie

Stichting Nederlands Zouavenmuseum

Stichting Nederlands Zouavenmuseum Stichting Nederlands Zouavenmuseum BELEIDSPLAN 2012-2018. Oudenbosch, 23 augustus 2012 INHOUD Hoofdstuk blz. 1. Inleiding 3 2. De positie van het museum 4 3. Publieksbereik en promotie 6 3.1 Bezoekersaantallen

Nadere informatie

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn. Stichting Ton Smits, Jaarverslag 2014 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

H V W. Beleidsplan 2014 2019

H V W. Beleidsplan 2014 2019 Inleiding H V W Beleidsplan 2014 2019 In het programma van de coalitie van CDA en PvdA in 2002 was opgenomen het punt: De oprichting van een historische vereniging om de geschiedenis van de gemeente Marum

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF museum

ANBI gegevens DAF museum Het DAF museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

Schenken aan een museum?!

Schenken aan een museum?! Schenken aan een museum?! Er worden heel veel objecten en dus erfgoed bij de mensen thuis bewaard. Het begint meestal met een dingetje dat - vaak per toeval - gekregen of aangekocht wordt. Eens men daar

Nadere informatie

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle Beleidsplan Vereniging Heemkundekring Myerle Periode 2014-2019 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 september 2013 Bekrachtigd in de algemene ledenvergadering van 27 maart 2014 Vereniging Heemkundekring

Nadere informatie

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis Jaarverslag Stadsmuseum Hellevoetsluis 2014 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van het Stadsmuseum Hellevoetsluis, waarin o.a. voor de subsidiëring op hoofdlijnen verslag wordt gedaan van het reilen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte

Jaarverslag 2013 Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarverslag 2013 Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Het jaar 2013 was een jaar, waarin zowel op bestuurlijk als op organisatorisch niveau veel gebeurd is, zoals uit het onderstaande jaarverslag zal

Nadere informatie

Stichting Streekmuseum Schippersbeurs Jaarverslag 2013

Stichting Streekmuseum Schippersbeurs Jaarverslag 2013 Stichting Streekmuseum Schippersbeurs Jaarverslag 2013 Bezoekadres: Op de Berg 4 6 6181 GT ELSLOO tel. 046-4376052 email: info@streekmuseumelsloo.nl internet: www.streekmuseumelsloo.nl 1 BESTUUR Het stichtingsbestuur

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Penningmeester2014

Financieel Jaarverslag Penningmeester2014 Financieel Jaarverslag Penningmeester2014 Het jaar 2014 is afgesloten met een fors tekort. In plaats van het begrote tekort van 22.070,- is het tekort opgelopen tot 56.856,-. Het onvoorziene tekort van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2017

BELEIDSPLAN 2015-2017 BELEIDSPLAN 2015-2017 ALGEMEEN a. DOELSTELLING Neonweg 12, 3812 RH Amersfoort tel 033 4621752 postadres: Walcheren 87 3524 ZR Utrecht SHVB@verpleegkundigerfgoed.nl www.verpleegkundigerfgoed.nl BIC: INGBNL2A

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan de directie van Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 17 juni 2014 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Valkenswaard, 20 februari 2014 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Pagina 1. Accountantsverslag 3 2. Algemeen 4 3. Jaarrekening

Nadere informatie

1. Doelstelling van de Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie Nederland

1. Doelstelling van de Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie Nederland Beleidsplan Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie Nederland Inhoud 1. Doelstelling van de Stichting 2. Actuele beleid van de Stichting 3. Werkzaamheden van de Stichting 4. Wijze van fondsenwerven

Nadere informatie

Nieuwsbrief 83 maart 1980

Nieuwsbrief 83 maart 1980 Nieuwsbrief 83 maart 1980 Bestuur: B. van Tongeren, Voorzitter Sportparklaan 1980 GOED BEGONNEN VOOR DE V.O.H.B. Voordat In januari heeft de Heemsteedse bibliotheek een collectie heemkundige literatuur

Nadere informatie

Jaarverslag van activiteiten 2014

Jaarverslag van activiteiten 2014 Inleiding. Voor 2014 kunnen we terugblikken op een geslaagd museumjaar. De opening na de winterstop begon goed met vele bezoekers in het voorjaar. De jaarlijkse wisselexpositie ondergebracht in het Tuta

Nadere informatie

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De Muse H.I.Kuik 1-9-2013 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief Bij het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek in Hilversum bevindt zich een collectie die uitsluitend materiaal over de tweede

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5 De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 INHOUD Voorwoord.. 3 Inleiding.. 4 Doelstellingen.. 5 Missie... 6 Beleid en beheer... 7 Gegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg

Jaarverslag 2014 Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg Jaarverslag 2014 Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg Ooststraat 10 A, 4357 EB Domburg 1 Inleiding Het verslag beoogt inzicht te geven in wat gedurende

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Foto s van de geschonken kunstwerken 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden bijgaand

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte

Jaarverslag 2012 Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarverslag 2012 Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Het jaar 2012 was een jaar, waarin het bestuur zich voor nieuwe uitdagingen zag geplaatst: de status van geregistreerd museum moest voor het eerst

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

Met trots presenteert de afdeling Vrije Tijd:

Met trots presenteert de afdeling Vrije Tijd: Met trots presenteert de afdeling Vrije Brabants Walfestival met Corry Konings Vrijdagmiddag 25 april 33,00 inclusief entree en 2 consumpties Woensdrecht 1 vrijwilliger per 3 deelnemers Dagtochtennummer:721403

Nadere informatie

J A A R V E R S L A 2011

J A A R V E R S L A 2011 J oorwoord Jaaroverzicht en jaar van grote ontwikkelingen. Team aangevuld met nieuwe vrijwilligers. Naamsverandering van expositie naar museum. Wissel tentoonstellingen ontwikkeld. ezingprogramma s voor

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Nieuwsbrief Gemeentemuseum Maassluis, 7 januari 2013 Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Marije van Rijnswou. Foto: Herwin Jan Steehouwer Met de opening van een spetterende tentoonstelling en

Nadere informatie

Inleiding. Schenkingen en Bestedingen

Inleiding. Schenkingen en Bestedingen Jaarverslag schooljaar 2012-2013 Inleiding De Stichting Vrienden van de Park (Stichting VvdP) is opgericht op 31 december 2007 en heeft een ANBI (Algemeen Nut beogende Instelling) status. De stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

132.313. 458 artikelen of

132.313. 458 artikelen of Publiek en bezoek 2014 Toeristen uit 132.313 96.739 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 91 Canada 69 verschillende landen Duitsland België 8 Frankrijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg. Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg Ooststraat 10 A, 4357 EB Domburg Inleiding

Jaarverslag 2013 Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg. Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg Ooststraat 10 A, 4357 EB Domburg Inleiding Jaarverslag 2013 Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg Ooststraat 10 A, 4357 EB Domburg Inleiding Het verslag beoogt inzicht te geven in wat gedurende

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Museum Korps Rijdende Artillerie

Nieuwsbrief 1. Museum Korps Rijdende Artillerie Januari 2012 Nieuwsbrief 1 Museum Korps Rijdende Artillerie Inleiding Hierbij treft u de eerste nieuwsbrief aan van het museum Korps Rijdende Artillerie. Met deze nieuwsbrief willen wij onze begunstigers

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2014 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2014 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan het bestuur van de Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 8 juni 2015 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012

Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012 Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012 Krommenie 11 april 2013 1 01. Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 01. Inhoudsopgave 2 02. Inleiding 3 03. Algemeen 3 04. Dieren 05. Donateurs 3

Nadere informatie

Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed

Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed Beleidsplan 2014-2015 Inhoud blz. Gegevens Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed... 3 Doelstelling en inleiding... 4 Werkzaamheden... 5 Financiën...

Nadere informatie

Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven

Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven Jaarrekening 2013 Inhoud 1. Verslag van het stichtingsbestuur 2. Algemeen 3. Jaarrekening 3.1. Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling 3.2. Balans

Nadere informatie

Reglement Bezoekers Studiezaal

Reglement Bezoekers Studiezaal Reglement Bezoekers Studiezaal W elkom bij het Nationaal Archief. Een wereld aan informatie wordt hier bewaard. U kunt al deze informatie kosteloos raadplegen maar U dient zich wel aan de regels voor de

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Groede. Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05

Stichting Groede. Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05 Stichting Groede Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05 INHOUDSOPGAVE. 1.Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai Jaarverslag 2009 Stichting Stedenband Etten-Leur Šiauliai VOORWOORD Met veel plezier bieden wij U hierbij het jaarverslag 2009 van de Stichting Stedenband Etten-Leur - Šiauliai aan. Het afgelopen jaar

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Beoordelingsverklaring 1 2 Algemeen 1 3 Resultaat 2 4 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016

Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016 Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016 1. Doel De Stichting heeft ten doel het in stand houden in de meest ruime zin van het woord van de verzameling, bekend onder de naam "Atlas

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221 09-03-15 Balans van de Stichting Bureau Discriminatie Zaken Zaanstreek-Waterland 31-12-14 31-12-13 ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021 Voorraden 1.049 1.221 Te ontvangen rente 1.127

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 290 Archiefnaam: PICO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1953

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 290 Archiefnaam: PICO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1953 Plaatsingslijst Archief Piusconvict Archiefnummer: 290 Archiefnaam: PICO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1953 Katholiek Documentatie Centrum 2015 PICO

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN. Jaarverslag 2014 (publieksversie)

STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN. Jaarverslag 2014 (publieksversie) STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN Jaarverslag 2014 (publieksversie) Bestuursactiviteiten Het bestuur kwam bijeen te Middachten op 17 juni en 12 november 2014. Bij beide vergaderingen was de rentmeester van

Nadere informatie

Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI

Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI De Rietvink en VV De Rietvink 1 december 2013 Publicatie t.b.v. culturele ANBI; verwijzingslijst:

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2014 Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 2 De bezoekers Met een top aantal bezoekers, een spectaculair vormgegeven

Nadere informatie

Bezoekadres: Kerkstraat 3A 7722 LR Hoonhorst Iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gratis toegankelijk voor publiek.

Bezoekadres: Kerkstraat 3A 7722 LR Hoonhorst Iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gratis toegankelijk voor publiek. ANBI gegevens Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst Sinds 01-01-2013 staat Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst als culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) geregistreerd. Giften

Nadere informatie

In de maand januari overleed plotseling de penningmeester: R.A.J. van Delden. De ontstane vacature werd opgevuld door R. Crommelin.

In de maand januari overleed plotseling de penningmeester: R.A.J. van Delden. De ontstane vacature werd opgevuld door R. Crommelin. Jaarverslag Gelders Geologisch Museum 2012 Dit jaarverslag heeft betrekking op de periode 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 Bestuur In het begin van de verslagperiode bestond het bestuur uit: A.J.M.

Nadere informatie

Slimmer met je geld omgaan. Lesbrief voor groep 8 en de brugklas

Slimmer met je geld omgaan. Lesbrief voor groep 8 en de brugklas Slimmer met je geld omgaan Lesbrief voor groep 8 en de brugklas Inhoudsopgave 1. Historisch Museum Haarlem Inleiding 3 1.1 Leerdoelen 4 2. Lesprogramma Slimmer met je geld omgaan 5 Voorbereiding 5 Museumbezoek

Nadere informatie

Docentenhandleiding Cultuurmenules. Haags Historisch Museum. Help de grote Den Haag Man Groennie Gele

Docentenhandleiding Cultuurmenules. Haags Historisch Museum. Help de grote Den Haag Man Groennie Gele Docentenhandleiding Cultuurmenules Haags Historisch Museum Help de grote Den Haag Man Groennie Gele 1 Beste Leerkracht, Binnenkort bezoekt u met uw leerlingen van groep 3 het Haags Historisch Museum. De

Nadere informatie

Financieel jaaroverzicht 2012

Financieel jaaroverzicht 2012 Financieel jaaroverzicht 2012 Opgesteld: maart 2013 door Armin Hamers Hieronder een uitsplitsing van alle financiële transacties in 2012 per item: Af Bij 959 Huur 79 Contributie en giften 3213 Subsidie

Nadere informatie

Archiefnummer 0354. Inventaris van het archief/de collectie van. A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979.

Archiefnummer 0354. Inventaris van het archief/de collectie van. A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979. Archiefnummer 0354 Inventaris van het archief/de collectie van A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979 Lidy Visser Den Haag 2002/2009 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Correspondentie

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015

Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015 Secretariaat: Urban van Gils Tel. 06-23741315 Postbus 193 5670AD Nuenen Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015 Doelstelling van onze stichting is: a. het verstrekken

Nadere informatie

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling Welzijn Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl Pagina 1/4 1 Gegevens

Nadere informatie

Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen. Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen. 1. Inleiding De parochie HH. Twaalf Apostelen is per 1 januari 2010 ontstaan uit een samenvoeging van 12 parochies met 13 kerken in

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Publicatie verslag. Geertruidenberg 27-2-2014 Mevr. W.P.M. van Beijsterveldt-Nieuwenhuijsen penningmeester ANBI - erkenning G-80028 Bestuursamenstelling:

Nadere informatie

1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform?

1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform? Aantal verstuurde enquetes Aantal ingevulde enquetes % responders 71 21 30% 1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform?

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Uitvaartwensen formulier (Scenarium of codicil)

Uitvaartwensen formulier (Scenarium of codicil) Uitvaartwensen formulier (Scenarium of codicil) Email: Website: info@uitvaartjoure.nl www.uitvaartjoure.nl Waarom een Scenarium of codicil? Terecht wensen onze leden meer invloed uit te oefenen op hun

Nadere informatie

Het bestuur van de stichting beheer brandweermuseum bedankt allen die zich in 2011 hebben ingezet voor het Brandweermuseum Wassenaar.

Het bestuur van de stichting beheer brandweermuseum bedankt allen die zich in 2011 hebben ingezet voor het Brandweermuseum Wassenaar. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. Voorwoord Het brandweermuseum Wassenaar is steeds meer een begrip binnen Wassenaar en daar buiten. Het programma van het museum was in de afgelopen jaren beperkt maar

Nadere informatie

Een doos vol spullen. Colofon. In het kort

Een doos vol spullen. Colofon. In het kort N E L L U P S L O V S O O EEN D Project voor groep 3 en 4 In het kort Er is op school een telefoontje gekomen van Historisch Museum Haarlemmermeer, met de vraag of de leerlingen ergens mee willen helpen.

Nadere informatie

Vriend. voor het. houd met uw schenking de Zuiderzeegeschiedenis levend

Vriend. voor het. houd met uw schenking de Zuiderzeegeschiedenis levend Vriend voor het leven houd met uw schenking de Zuiderzeegeschiedenis levend Studio Job Farm ZEEEN VAN TIJD IN HET ZUIDERZEEMUSEUM : Het Zuiderzeemuseum is met zijn binnenmuseum en museumpark de ideale

Nadere informatie

EXPLOITATIE SALDO 2.500 2.000 1.000 10.450 10.002

EXPLOITATIE SALDO 2.500 2.000 1.000 10.450 10.002 EXPLOITATIE EN BEGROTING BATEN Begroting Begroting Begroting Realisatie Realisatie Jaar 2015 Jaar 2014 Jaar 2013 Jaar 2013 Jaar 2012 -------------- Donaties en schenkingen 17.000 16.000 15.500 16.927 15.865

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Museum Slager s-hertogenbosch. Stichting P.M. Slager

Jaarverslag 2013. Museum Slager s-hertogenbosch. Stichting P.M. Slager Jaarverslag 2013 Museum Slager s-hertogenbosch Stichting P.M. Slager juni 2014 2 Vooraf Dit jaarverslag bouwt voort op dat van 2012. Op die manier is de organisatorische en museale ontwikkeling van Museum

Nadere informatie

Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam. Jaarrapport 2014

Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam. Jaarrapport 2014 Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam Jaarrapport 2014 Amsterdam, 31 december 2014 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Exploitatierekening over 2014 6 3 Toelichting op de

Nadere informatie

Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016

Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016 Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016 1 Beste docent, Kom met je klas naar het Joods Cultureel Kwartier. Maak kennis met het joodse leven, de geschiedenis en de traditie in het Joods Historisch

Nadere informatie

Guido & Cordelia. persdossier. Originele Gezellehandschriften uit de schenking van het Guido Gezellegenootschap

Guido & Cordelia. persdossier. Originele Gezellehandschriften uit de schenking van het Guido Gezellegenootschap persdossier Guido & Cordelia Originele Gezellehandschriften uit de schenking van het Guido Gezellegenootschap tentoonstelling 14/09/2013 > 19/01/2014 Gezellemuseum, Rolweg 64, 8000 Brugge info: www.museabrugge.be

Nadere informatie

Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote Deventer Jaarrekening 2013

Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote Deventer Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 1 Inhoud Blad Algemeen Oprichting, doel, bestuursgegevens 4 Resultaat 5 Financiële positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Sterker Samen Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 1936 Oprichting 20 april 1936 Eerste bestuur bestond uit: De heer S. Valk (voorzitter) Mej. Dijkstra (1 e secretaresse) Mej. A. Kroft (2 de secretaresse) De heer

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Wat is Cozilla? Waarom Cozilla? Waar bestaat de website uit? De 'niet- digitaal service' (scan en postservice) Actueel houden

Wat is Cozilla? Waarom Cozilla? Waar bestaat de website uit? De 'niet- digitaal service' (scan en postservice) Actueel houden Internetpresentaties voor beeldende kunstenaars www.cozilla.nl info@cozilla.nl tel. 0624509818 kvk 34133047 postgiro 3627586 t.n.v. j. van gasteren visserslaan 4 1815vd alkmaar Wat is Cozilla? Cozilla

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Streekmuseum De Acht Zaligheden

Jaarverslag 2012 Stichting Streekmuseum De Acht Zaligheden Jaarverslag 2012 Stichting Streekmuseum De Acht Zaligheden Inhoudsopgave - Voorwoord - Activiteiten - Bezoekersaantal - Publiciteit - Contacten - Interne organisatie - Financieel overzicht - Conclusies

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar ten behoeve van de

Nadere informatie

ANBI VERSLAG Nationaal Tinnen Figuren Museum 2014

ANBI VERSLAG Nationaal Tinnen Figuren Museum 2014 ANBI VERSLAG Nationaal Tinnen Figuren Museum 2014 Doelstelling Het Nationaal Tinnen Figuren Museum (NTFM) verzamelt en beheert, als vrijwilligersorganisatie, een grote collectie van nu ca. 200.000 (tinnen)

Nadere informatie

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens...

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens... Jaarverslag 2015 Je bent nooit groter dan wanneer je je bukt om een kind te helpen. (Dr. Wess Stafford, voormalig directeur van Compassion International) Inhoudsopgave 1. Over Gezinsfundament... 2 2. Terugblikken

Nadere informatie

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau COMETA STAP VOOR STAP Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau 31 januari 2012 Versie 1.0 IN DEZE WORKSHOP Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is

Nadere informatie

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING?

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING? STEDELIJK MUSEUM FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D WAT IS BEWEGING? AMSTERDAM WELKOM! Het Stedelijk, Nederlands grootste museum voor moderne en hedendaagse

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

Op bezoek in de Sint Bavo Basiliek aan de Leidsevaart.

Op bezoek in de Sint Bavo Basiliek aan de Leidsevaart. Op bezoek in de Sint Bavo Basiliek aan de Leidsevaart. Via de Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kennemerland zijn we in de gelegenheid gesteld om een rondleiding in de Sint Bavo Basiliek bij te

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING AVOG

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING AVOG BELEIDSPLAN 2016 STICHTING AVOG 1. Inleiding...2 2. Doelstelling.2 A. Fondsenwerving. 2 B. Werving vrijwilligers......3 C. Public Relations. 3 D. Collectievergroting.4 3. Bijlage: Ledenlijst Stichtingsbestuur..5

Nadere informatie

STICHTING STADSMUSEUM DOETINCHEM TE DOETINCHEM. Jaarrapport 2014

STICHTING STADSMUSEUM DOETINCHEM TE DOETINCHEM. Jaarrapport 2014 STICHTING STADSMUSEUM DOETINCHEM TE DOETINCHEM Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie