Communicatie, publieksactiviteiten en educatie Archieven en collecties. 6.4 Materieel beheer archieven en collecties 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatie, publieksactiviteiten en educatie Archieven en collecties. 6.4 Materieel beheer archieven en collecties 6."

Transcriptie

1 Noord-Hollands Archief Mei 2014

2 Inhoud Bestuur Meerjarenbeleidsplan Personeel Bezoekers Communicatie, publieksactiviteiten en educatie Archieven en collecties 6.1 Archieven 6.2 Beeldmateriaal 6.3 Bibliotheek 6.4 Materieel beheer archieven en collecties 6.5 Haarlemmermeer e-depot Inspectie Financiën Gebouwen Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland en Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief Ondernemingsraad Bijlagen p. p. p. p. p p. 10 p. 11 p. 11 p. 12 p. 12 p. 13 p. 14 p. 15 p. 16 p. 17 p. 19 p. 20 1

3 1. Bestuur Het Noord-Hollands Archief, formeel Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland, is een gemeenschappelijke regeling met als partners het Rijk (ministerie van OCW) en de gemeenten Haarlem en Velsen. Het Noord-Hollands Archief heeft ten aanzien van het toezicht op de archiefzorg en voor de uitvoering van het archiefbeheer dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met de gemeenten Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn en Zandvoort. Verder is de directeur van het Noord-Hollands Archief benoemd als archivaris bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), de Milieudienst IJmond en de gemeenschappelijke belastingdienst Cocensus. Het bestuur van het Noord-Holland Archief bestaat uit zes leden: drie leden namens het Rijk, benoemd door de minister van OCW, twee leden namens de gemeente Haarlem, waaronder qualitate qua de burgemeester van Haarlem als voorzitter, en één lid namens de gemeente Velsen. Per 1 januari 2013 kende het bestuur de volgende samenstelling: mw. dr. B.J. (Boudien) Glashouwer mw. drs. M.L. (Margreeth) Pop-Jansen mw. dr. B.M.A. (Boudien) de Vries wethouder Cultuur, dr. W. (Wim) Westerman wethouder Cultuur, drs. C. (Cornelis) Mooij burgemeester mr. B.B. (Bernt) Schneiders (voorzitter) Rijk/OCW Rijk/OCW Rijk/OCW gemeente Velsen gemeente Haarlem gemeente Haarlem In overeenstemming met de daartoe gestelde bepalingen in de gemeenschappelijke regeling trad de directeur van het Noord-Hollands Archief, drs. L. (Lieuwe) Zoodsma, op als secretaris van het bestuur. Het bestuur kwam voor de reguliere vergaderingen in 2013 drie maal bijeen: op 17 april, 3 juli en 9 oktober. 2. Meerjarenbeleidsplan Na een intensief voorbereidingstraject, waarbij het managementteam en de medewerkers alle gelegenheid is geboden om mee te denken over het beleid en de ambities voor de toekomst, kon in april 2013 het nieuwe meerjarenbeleidsplan met als titel Balans en Perspectief worden gepresenteerd. De reacties waren uitgesproken positief en lovend. Het meerjarenbeleidsplan van het Noord-Hollands Archief werd binnen korte tijd voor veel collega-archiefdiensten een lichtend voorbeeld, niet alleen wegens de samenstelling en vormgeving, maar ook vanwege het traject van voorbereiding en participatie door management en medewerkers. Het meerjarenbeleidsplan kent in totaal 16 thematische actielijnen, bestaande uit 64 acties. Het managementteam stelde in zijn vergadering van 23 mei 2013 per actielijn en actie een 2

4 prioritering vast. Op regelmatige tijdstippen wordt deze prioritering geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Ondanks de in 2012 door de partners in de gemeenschappelijke regeling overeengekomen ingrijpende bezuinigingen op de bijdrage aan het Noord-Hollands Archief laat het zich aanzien dat er, met name door de gemeentelijke partners, in 2015 opnieuw naar mogelijkheden zal worden gezocht om te bezuinigen. Gelet op het feit dat het merendeel van de taken van het Noord-Hollands Archief direct of indirect voortkomt uit wettelijke taken en daarnaast een belangrijk deel van het budget moeilijk tot niet te beïnvloeden is, zal een dergelijke nieuwe bezuinigingsoperatie voor het Noord-Hollands Archief uitermate moeilijk tot niet te realiseren zijn. 3. Personeel Bezetting De formatie is in 2013 met 39,5 fte gekrompen ten opzichte van 44 fte in 2012.Toch bleef de gemiddelde bezetting constant met 42 medewerkers. In de loop van het jaar namen Olga de Jonge (assistent medewerker) en Jürgen Wevers (assistent medewerker) afscheid. Twee nieuwe medewerkers kwamen de organisatie versterken. Simone Beemsterboer is vanaf 1 april voor 24 uur per week in dienst getreden als adviseur en coach human resource development en per 1 oktober is Ilse Kaldenbach voor 32 uur per week als marketing- en communicatieadviseur gestart. Tijdelijke werknemers Voor het e-depot is Jan Kuipers per oktober extern aangetrokken als tijdelijk projectleider. Loes van Dam, die circa een jaar via een uitzendbureau in diverse functies werkzaam is geweest, heeft eind oktober afscheid genomen. Susan van t Hoenderdaal is per november voor haar in de plaats gekomen en vervult de rol van receptioniste op de locatie Jansstraat. Verder zijn er op tijdelijke basis medewerkers van Paswerk en drie studenten ingeschakeld voor het stickeren en verpakken van bouwdossiers. Vrijwilligers In totaal hebben 106 vrijwilligers zich ingezet voor het Noord-Hollands Archief. Hiervan hebben 91 personen geholpen met het nader toegankelijk maken van schriftelijke documenten en 15 personen hebben gegevens bij beeldmateriaal ingevoerd. Om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, werd er op maandag 30 september een vrijwilligersuitje georganiseerd, met op het programma een rondleiding door het Provinciehuis Noord-Holland en aansluitend een diner in de Commandeurszaal van de Janskerk. Stagiaires In 2013 hebben verschillende studenten en scholieren stage gelopen. Zo waren er diverse snuffelstages en in samenwerking met Haerlems Bodem, bood het Noord-Hollands Archief plek voor een maatschappelijke stage aan vijf leerlingen uit 4VWO van het Gymnasium Felisenum in VelsenZuid. Lauren Romeijn, tweedejaars studente van de Reinwardt Academie, liep drie maanden stage en werkte onder andere mee op het gebied van educatie. 3

5 Uitstapjes Op maandag 13 mei vond het jaarlijkse bedrijfsuitje plaats. Onder leiding van een gids werd er een stadswandeling gemaakt door Wageningen. s Middags stond er een bezoek aan Meteo Consult op het programma, waar een rondleiding en een cursus Wolken herkennen werd gegeven. Het traditionele kerstdiner met aanwezigheid van een aantal bestuursleden van zowel het Algemeen Bestuur, als van het bestuur van de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief, vond plaats op woensdag 18 december. Personeelsvereniging Kleine Jans organiseerde in het voorjaar een bezoek aan de Kathedrale Basiliek Sint Bavo. In plaats van de traditionele NHA-barbecue, zijn de leden in oktober gaan bowlen en steengrillen. Ook organiseerde de vereniging in het najaar een herfstwandeling op de Haarlemse begraafplaats Akendam. 4

6 4. Bezoekers Studiezalen Het bezoekersaantal aan de studiezalen bleef met vrijwel gelijk aan het voorgaande jaar (2012: 2.922). Het bezoek daalde echter met 11,6% naar (2012: 9.008). Deze daling speelt zich voornamelijk af binnen het herhalingsbezoek, ofwel bij de diepe gravers. Janskerk In 2013 bezochten personen (2012: ), waarvan scholieren (2012: 1.880), de Janskerk, het publiekscentrum van het Noord-Hollands Archief, voor tentoonstellingen, evenementen, rondleidingen, educatieve activiteiten of voor het gebouw zelf. Website Ruim (2012: ) bezoekers, brachten ruim 2.1 miljoen (2012: ) bezoeken aan de websites waarop het Noord-Hollands Archief te vinden is. Deze enorme stijging komt geheel voor rekening van een website waarop het Noord-Hollands Archief sinds 1 januari 2013 actief is, met ruim 1,8 miljoen bezoeken door ruim bezoekers. Het bezoek aan de eigen website, de beeldbank en YouTube bleef min of meer gelijk ten opzichte van het voorgaande jaar. 5

7 Bezoeken Bezoekers Janskerk ,1 miljoen Studiezalen Waarvan scholieren Websites Bezoeken Bezoekers Dienstverlening aan bezoekers uur Voor tentoonstellingen Online beschikbaar Archieftoegangen Beelden Kranten- en tijdschriftenpagina s Persoonsrecords (voornamelijk uit burgerlijke stand) 8,1 miljoen Openstelling studiezalen* studiezalen Waarvan buiten kantoortijden Verzoeken om inlichting, reproducties en uitleningen (schriftelijk en ) Externe uitleningen Voor raadpleging elders Waarvan aan archiefvormer *In 2013 is de openstelling van de studiezaal aan de Kleine Houtweg als gevolg van bezuinigingen verminderd van 4x8 uur naar 2x8 uur per week. 6

8 5. Communicatie, publieksactiviteiten en educatie Communicatie De communicatiemiddelen van het Noord-Hollands Archief waren toe aan modernisering. In navolging van het Meerjarenbeleidsplan, zijn dan ook de eerste stappen gezet in een gefaseerde vernieuwing van huisstijl en huisstijlproducten. Uit overwegingen van kosten en herkenbaarheid, is het logo met minimale ingrepen aangepast. Het vernieuwde logo, met een frissere kleur en vriendelijke afgeronde hoeken, vormt het uitgangspunt voor de vormgeving van alle huisstijlproducten. In dezelfde lijn zijn verschillende producten (opnieuw) vormgegeven, zoals het meerjarenbeleidsplan, briefpapier, visitekaartjes en een plastic draagtas. Ook het NHA Nieuws onderging een metamorfose, zowel uiterlijk als inhoudelijk, en ging vanaf december verder onder de naam NHA Uitgelicht. Digitale middelen, zoals de website, social media, de informatieschermen in de publieksruimten en de digitale nieuwsbrief zijn in 2013 gehandhaafd. De nieuwsbrief is zeven keer verstuurd en aan het eind van het jaar is ook hiervoor opdracht gegeven om een nieuw ontwerp te ontwikkelen dat aansluit bij de vernieuwde huisstijl. Het publiek heeft in 2013 laten merken de activiteiten op social media te waarderen. Het aantal volgers is namelijk sterk toegenomen: op Twitter waren er aan het eind van het jaar volgers (2012: 1.390) en Facebook noteerde aan het eind van het jaar 950 likes (2012: 448). 7

9 Publieksactiviteiten Tentoonstellingen Voor de overlevenden. Leven en werk van Lennaert Nijgh In samenwerking met Stichting De Brugmakers Hoezo, Haarlem & Slavernij? Bureau Cultuursporen Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Intercultural Museum & Heritage Projects Historische Vereniging Haerlem Koninklijke Joh. Enschedé Museum Enschedé Stichting Polyvista Kunstlijn Haarlem Stempel in de stad; 310 jaar Koninklijke Joh. Enschedé Diep in het bos Historische Historische cafés cafés 100 jaar Frans Hals Museum De Amsterdamse buurt in de jaren 40 en 50 Slavernij in Haarlem Vrouwen uit de Haarlemse geschiedenis De geschiedenis van het Sinterklaasfeest Lezingen en symposia Lezing Elswout op de digitale kaart Lezing 310 jaar Koninklijke Joh. Enschedé Cultuuravond Caerte van Noorthollant Symposium Perkament(en) Boekbanden Symposium Heerlijkheden in Holland Overige activiteiten Genealogische spreekuren Bierwandelingen Literaire avonden Lennaert Nijgh Festival Haarlems Boekengala Open Monumentendagen Macht & Pracht 023 Uur Haarlem Cultuur Genealogische dag Overdracht inventaris Stadsarchief Haarlem Verkiezing Stuk van het Jaar Historische Vereniging Haerlem Vrienden van het Noord-Hollands Archief Stichting Historisch Schoten Historisch Museum Haarlem Historische Vereniging Haerlem Koninklijke Joh. Enschedé Provincie Noord-Holland Stichting Handboekbinden Vrienden van het Noord-Hollands Archief NGV Kennemerland Stichting Literair Haarlem Stichting De Brugmakers Stichting Literair Haarlem Patronaat NGV Kennemerland Gemeente Haarlem Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (Brain) 8

10 Educatie In totaal hebben (2012: 1.880) scholieren een bezoek gebracht aan het Noord-Hollands Archief. Zij hebben aan de volgende projecten deelgenomen: Wie wat bewaart, heeft wat! Stappen in de Stad Stambomen! (via Cultuurmenu van HART) Verdwenen winkels in de Grote Houtstraat Willem van Oranje (i.s.m. Cammermans Producties) Open Monumenten Klassendagen Hoezo, Haarlem & Slavernij? Diep in het bos Voor volwassenen faciliteerde het Noord-Hollands Archief de cursus Goed geboekt. 10 eeuwen Haarlemse boekgeschiedenis van de Oude Boekerij. Samenwerking Het Noord-Hollands Archief werkte ook dit jaar op educatief gebied weer volop samen in de Stichting Erfgoed Haarlem. Daarnaast werkten de educatiemedewerkers samen met het Regionaal Archief Tilburg een plan uit om een digitale educatieve bronnenverzameling Geschiedenislokaal op te zetten. Dit project wordt in 2014 gerealiseerd. Tot slot ontwikkelde het archief samen met Plein C van de Cultuurcompagnie van de Provincie Noord-Holland een project over mediawijsheid voor groep 7 (Mediaspoor). 9

11 6. Archieven en collecties 6.1 Archieven Toegankelijk gemaakt Een van de kernprocessen van het archiefbeheer is het toegankelijk maken van archieven en collecties. De archieftoegangen zijn te raadplegen via de website van het Noord-Hollands Archief en via de portalsite In 2013 zijn 62 (2012: 80) inventarissen of plaatsingslijsten online beschikbaar gekomen (Bijlage 3). Deze zijn gemaakt door medewerkers van het Noord-Hollands Archief, door derden en door vrijwilligers onder begeleiding van het Noord-Hollands Archief. In totaal is 451,85 (2012: 408,35) strekkende meter archieven toegankelijk gemaakt (Bijlage 4). Nader toegankelijk gemaakt In samenwerking met de NGV Kennemerland hebben 91 vrijwilligers ca documenten op naam toegankelijk gemaakt, voornamelijk burgerlijke stand, maar bijvoorbeeld ook rechterlijke vonnissen en notariële akten. Gedigitaliseerd Doop-, trouw- en begraafregisters van de aangesloten gemeenten en Diemen, Texel, Weesp en Weesperkarspel Bevolkingsregisters van Bennebroek, Berkenrode, Beverwijk (inv.nrs. 1-36), Haarlemmerliede en Spaarnwoude (inv.nrs. 374 en 701a), Heemskerk, Heemstede en Zandvoort Aanwinsten Het Noord-Hollands Archief heeft in ,15 (2012: 389,70) strekkende meter archieven verworven, onderverdeeld in 215,25 (2012: 351,85) strekkende meter van overheden en 100,90 (2012: 37,85) strekkende meter van particuliere organisaties en personen (Bijlage 1). Vervreemd In 2013 werd 44,10 (2012: 0,50) strekkende meter archief in beheer overgedragen aan het Gemeentearchief Weesp (Bijlage 2). 10

12 6.2 Beeldmateriaal Toegankelijk gemaakt foto s van Haarlem uit de periode foto s van de gemeente Aalsmeer uit de periode prenten en tekeningen van de gemeente Velsen 343 prenten van de 17de-eeuwse kunstenaar Romeyn de Hooghe, onderdeel van de collectie Voorhelm Schneevoogt. 304 prenten van de 17de-eeuwse kunstenaars Adriaen, Esaias en Jan van de Velde, eveneens onderdeel van de collectie Voorhelm Schneevoogt glasnegatieven van de Haarlemse portretfotograaf Th.J.C. van den Berg uit de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw 158 manuscriptkaarten en technische tekeningen van de Heerlijkheid Heemstede en de gemeente Heemstede 68 prenten van de 16de-eeuwse kunstenaar Maerten van Heemskerck 63 prenten van de 16de-eeuwse kunstenaar Dirck Volkertsz Coornhert 885 portretten, prenten en tekeningen, cartografische kaarten, waaronder die van het Historisch Archief Haarlemmermeer Kaart van 223x215cm van buitenplaats Elswout gemaakt door Hendrik van Zutphen in 1812 Gedigitaliseerd prenten en tekeningen uit de Kennemer Atlas Aanwinsten 6.3 Collectie van Fotopersburo De Boer, (glas)negatieven uit de periode technische tekeningen van de gemeente Zandvoort ca beeldobjecten - technische tekeningen, buurtfoto s en luchtfoto s van de gemeente Haarlem foto s van de gemeente Aalsmeer ca. 150 technische tekeningen van de gemeente Aalsmeer Foto s in opdracht van Veranderend stadsbeeld van Haarlem, waaronder foto s van gevels aan het Spaarne ca. 30 kleine schenkingen, waaronder het fraaie fotoalbum van de Vereniging Haarlems Weerbaarheid uit 1900 Bibliotheek Gedigitaliseerd IJmuider Courant en Haarlems Dagblad, Aanwinsten De bibliotheek heeft gedurende het jaar 333 publicaties verworven. 11

13 6.4 Materieel beheer archieven en collecties meter archieven herverpakt - ontniet, ontijzerd en voorzien van een zuurvrije verpakking Meer dan 160 prenten en tekeningen en foto s materieel verzorgd 100 krantenleggers van de IJmuider Courant en Haarlems Dagblad, 600 prenten, 95 affiches, 14 memorieboeken en bevolkingsregisters materieel verzorgd ten behoeve van digitalisering - scheuren geplakt, gevlakt, verstevigd waar nodig en hanteerbaar gemaakt Haarlemmermeer Archieven Toegankelijk gemaakt Plaatsingslijst van Parochie Heilige Joannes de Doper te Hoofddorp Plaatsingslijst van de Stichting tot behartiging der belangen van de padvindersgroep De Meervogels te Hoofddorp Deelinventarissen voor de aankoop-, verkoop- en ruilingdossiers van het Gemeentebestuur van Haarlemmermeer (moeten nog doorzoekbaar gemaakt worden) Aanwinsten Anti-Revolutionaire Bondskiesvereniging met notulenboeken van een aantal subkiesverenigingen Collectie documentatie Herbert Vissers College Stichting Haarlemmermeer 5 mei comité Verzameling artikelen over de geschiedenis van Haarlemmermeer Beeldmateriaal Toegankelijk gemaakt Een selectie van prenten, tekeningen en cartografische kaarten, die in 2012 is gedigitaliseerd, is in 2013 van metadata voorzien. Digitalisering In 2012 is er een plan opgesteld voor het toegankelijk maken van de audiovisuele collectie van het Historisch Archief Haarlemmermeer. Het audiomateriaal is in 2013 bij het Noord-Hollands Archief gedigitaliseerd. In 2014 zal gewerkt worden aan het inventariseren van de gedigitaliseerde films, video s en audiomateriaal en het toegankelijk maken van de collectie via Mais Flexis. Aanwinsten Pentekeningen van monumenten in Haarlemmermeer Materieel beheer In 2013 is een begin gemaakt met ompakacties in depot Groen, dit zal de komende tijd voortgezet worden. 12

14 7. e-depot WVI Het Noord-Hollands Archief is intensief betrokken geweest bij de Werkgroep Voorbereiding Implementatie e-depot (WVI). Na een traject van twee jaar heeft de WVI, een samenwerking van RHC s en het Nationaal Archief, in 2013 haar werkzaamheden afgerond. Een viertal producten waarmee aan de implementatie van het e-depot kan worden vormgegeven zijn het resultaat. De producten rond metagegevens en architectuur worden gebruikt in het gesprek met gemeenten en andere archiefvormers over digitaal archiveren en de aansluiting op het e-depot van het NoordHollands Archief. Intern worden de producten gebruikt bij het vormgeven van werkprocessen en voor kennisoverdracht rond het e-depot. Pilot In samenwerking met de gemeente Haarlem en het Nationaal Archief is de pilot Uitplaatsing digitaal archief van de gemeente Haarlem gestart. Hiermee worden de mogelijkheden voor het uitplaatsen van digitaal archief van de gemeente Haarlem in het e-depot van het Noord-Hollands Archief onderzocht. Het doel is om samen te komen tot een efficiënte en betrouwbare afstemming van het digitale archiefbeheer, zodat de beheeromgeving van de gemeente maar één keer hoeft te worden ingericht. Interne implementatie In 2013 is begonnen met de interne implementatie van het e-depot, ofwel de organisatie klaarmaken voor de omgang met digitaal archief. Daarbij spelen de medewerkers een belangrijke rol. Voor hen is daarom een speciale introductiedag georganiseerd, die op speelse wijze het tot dan toe abstracte onderwerp e-depot onder de aandacht bracht. Daarnaast zijn er voor medewerkers die naar verwachting direct met het e-depot gaan werken een aantal praktische trainingssessies gehouden. Koplopersgroep Koplopers van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en de provincie Noord-Holland zijn in 2013 meermalen samengekomen in de koplopergroep e-depot. Tijdens deze bijeenkomsten werd kennis gedeeld en uitleg gegeven over wat nodig is om aan te sluiten op het e-depot. 13

15 8. Inspectie In 2013 zijn de volgende inspecties uitgevoerd: Integrale inspectie van de gemeente Beverwijk Jaarlijkse KPI-verslagen van de gemeenten Velsen, Heemskerk en Uitgeest en van de Veiligheidsregio Kennemerland Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) vormen een referentiekader om te toetsen of een gemeente of gemeenschappelijke regeling voldoet aan archiefwet- en regelgeving. De KPI s zijn geformuleerd als vragen, bijvoorbeeld: vernietigt het college als archiefzorgdrager de daartoe in aanmerking komende archiefbescheiden? Door middel van stoplichten (rood = niet, geel = deels en groen = geheel) beoordeelt de gemeentelijke archiefinspecteur of de gemeente voldoet aan de KPI s. Naar aanleiding van het KPI jaarverslag 2012 voor de gemeente Haarlem zijn bij de gemeente in overleg met de gemeentearchivaris enkele wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd Onderzoek bij de gemeente Haarlem in verband met het KPI jaarverslag 2013 heeft plaatsgevonden Beoordeling van de nieuwe archiefverordening en besluit informatiebeheer bij de gemeenten Haarlem en Velsen en de Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied Beoordeling van de nieuwbouw van de archiefruimte Bloemendaal Beoordeling van de aanpassing van de archiefruimte Velsen Traject vervanging papieren archief door digitaal archief voor de gemeenschappelijke regeling Cocensus en de gemeente Zandvoort (inclusief RODIN-audit van de digitale beheeromgeving) Gemeenten en andere overheidsorganisaties gaan er steeds meer toe over om digitaal te werken en archiveren, dat wil zeggen dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van papieren documenten. Papieren documenten worden daarbij omgezet naar digitale kopieën die het origineel vervangen, vandaar het begrip vervanging. De gemeente Zandvoort is de eerste gemeente in onze regio die toestemming heeft gekregen van de gemeentearchivaris om papieren archiefstukken te vervangen door digitale versies. Onderdeel van de beoordeling door de gemeentearchivaris vormde een zogenaamde RODIN-audit van de digitale beheeromgeving. Ook Cocensus heeft toestemming gekregen voor vervanging. RODIN-audit van de digitale beheeromgeving voor de gemeente Uithoorn Bij digitaal archiveren en vervanging van papieren documenten door digitale kopieën is het belangrijk dat de digitale beheeromgeving voldoet aan wettelijke eisen. RODIN is een toetsingskader om een digitale beheeromgeving te toetsten op geschiktheid voor digitaal archiveren. De gemeente Uithoorn heeft vorig jaar de eerste stap gezet naar vervanging door digitaal te gaan werken. Maar er worden nog steeds papieren archiefstukken en dossiers worden gevormd. Met het oog op vervanging is de digitale beheeromgeving van Uithoorn getoetst aan de hand van RODIN. Advisering van de aansluiting van Haarlem bij de Milieudienst IJmond; mandatering van het archiefbeheer aan de Milieudienst IJmond door de bij de dienst aangesloten organisaties Beoordeling van ca. 60 vernietigingslijsten voor aangesloten gemeenten 14

16 9. Financiën Het boekjaar 2013 resulteerde in een negatief exploitatieresultaat van Bijdrage overheid Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Egalisatiereserve Bestemmingsreserve fotocollectie Bestemmingsreserve educatie Totaal te besteden Personeelskosten Directe kosten Indirecte kosten Saldo bestemmingsreserve Totaal kosten Exploitatieresultaat

17 10. Gebouwen Onderverhuur Het monumentale voorgebouw van het rijkscomplex aan de Kleine Houtweg wordt sinds 1 november 2013 onderverhuurd aan de Stichting Hart. In deze stichting zijn het Muziekcentrum ZuidKennemerland, de Volksuniversiteit Haarlem en Haarlem-art opgegaan. In het voorgebouw, dat in de periode is gebouwd als doopsgezind weeshuis, worden muzieklessen gegeven en is het kantoorpersoneel van Hart ondergebracht. In verband met de veiligheid, klimaatbeheersing en akoestiek zijn enkele bouwkundige aanpassingen gedaan. Wi-Fi Op beide locaties van het Noord-Hollands Archief is een Wi-Fi netwerk aangelegd, waar zowel bezoekers als medewerkers gebruik van kunnen maken. Depotcapaciteit Totale depotcapaciteit Jansstraat: 14,2 km Totale depotcapaciteit Kleine Houtweg: 35,5 km Gebruikte depotcapaciteit Jansstraat: 14,2 km Gebruikte depotcapaciteit Kleine Houtweg: 31,5 km 16

18 11. Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland en Stichting Vrienden van het NoordHollands Archief Stichting Provinciale Atlas NoordNoord-Holland De Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland (SPAN) is in 1993 opgericht door de provincie NoordHolland met als voornaamste doelstellingen het onder de aandacht brengen van de Provinciale Atlas door middel van publicaties en tentoonstellingen en het uitbreiden van de collectie door middel van aankopen en schenkingen. De werkzaamheden zijn in 2013 gecoördineerd en uitgevoerd door drs. J.E. Aerts-van Bueren. Per 1 januari 2013 kende het bestuur van de stichting de volgende samenstelling: mw. R. Oosterop-van Leussen dhr. E. Vermeer dhr. drs. L. Zoodsma, dhr. drs. J. Glaubitz dhr. drs. L.L.M. Smit voorzitter penningmeester secretaris en beheerder van de collectie Tentoonstellingen Reframed II, Museum Hilversum 27 Kaarten, tekeningen en prenten uit de Provinciale Atlas zijn gecombineerd met werk uit bezit van het Museum Hilversum. Aan Zee van Zandvoort tot De Koog. Hans van der Meer fotografeert Noord-Hollandse Kustplaatsen, Provinciehuis Paviljoen Welgelegen, Haarlem Tentoonstelling van de documentaire fotoserie die een nieuwe kijk geeft op bekende plekken langs de Noord-Hollandse kust. Negen tekeningen en gravures uit de Provinciale Atlas gaven een beeld van dezelfde kustplaatsen in de 17de en 18de eeuw. Opdracht Documentaire Fotografie 2013 Het bestuur van de SPAN heeft voorgesteld om voor de Opdracht Documentaire Fotografie 2013 het onderwerp zaadveredeling te kiezen. Dit is een agrarische discipline waarmee de provincie NoordHolland wereldwijd bekend is in gespecialiseerde kringen. Jos Jansen voert de opdracht uit. Projecten De Provinciale Atlas heeft meegewerkt aan diverse provinciale projecten en projecten die door de Cultuurcompagnie (voorheen Cultureel Erfgoed Noord-Holland en Kunst en Cultuur Noord-Holland) in opdracht van de provincie zijn uitgevoerd: 17

19 Project Het jaar van de stolpboerderij Overdracht stoffelijk overschot Britse soldaat Alkmaarse vierdaagse Stuk van het jaar verkiezing Bijdrage SPAN Uitzoeken twintigtal afbeeldingen voor fietsrouteboekjes Samenstellen kleine expositie ter gelegenheid van de overdracht van het stoffelijk overschot van een Engelse soldaat, gesneuveld in 1799, aan zijn regiment Coldstream Guards op 2 mei. In samenwerking met de provincie een twintigtal afbeeldingen geselecteerd die d.m.v banners historische plaatsen langs de wandelroutes markeerden. Een korte toelichting op de plaats van de Beeldsnijder tijdens de verkiezingsavond. Aankopen Er zijn circa 50 objecten tekeningen, prenten, kaarten, affiches en foto's - voor de collectie van de Provinciale Atlas Noord-Holland aangekocht Stichting Vrienden van het N oordoord-hollands Archief De bestuurssamenstelling van de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief is in 2013 gewijzigd. Jaap Temminck heeft het penningmeesterschap overgedragen aan Maarten Poldermans, maar vervult nog wel de rol van algemeen bestuurslid. Secretaris Janneke van der Heijde heeft haar taak neergelegd. Een vervanger wordt in 2014 gezocht. Het bestuur kwam in 2013 plenair vijf keer bijeen. Het aantal donateurs van de vriendenkring is licht gedaald naar 309 (2012: 325), waarvan negen voor het leven. De voor 2013 geplande donateursbijeenkomst over de inventaris van het stadsarchief van Haarlem ( ), is door omstandigheden verplaatst naar 28 maart Het vierde symposium Heerlijkheden in Holland vond plaats op 16 december, dit keer in samenwerking met Stichting Tijdschrift Holland, het Noord-Hollands Archief en het Nationaal Archief. Tijdens het symposium werden de heerlijkheden geïntroduceerd als een bijzonder bestuursmodel van vroegmodern Holland en dit werd geïllustreerd aan de hand van enkele casestudies. Er waren ruim 90 aanwezigen, die bij binnenkomst een informatiemap en publicatie van de Stichting Tijdschrift Holland ontvangen. 18

20 12. Ondernemingsraad De ondernemingsraad van het Noord-Hollands Archief bestond in 2013 uit: Gerda Houweling Roland Bisscheroux Marcel Leechburch Auwers voorzitter vicevoorzitter secretaris Gedurende het jaar heeft de ondernemingsraad zes keer een regulier overleg gevoerd met de bestuurder. Er is tweemaal een achterbanberaad gehouden, waarin o.a. het Meerjarenbeleidsplan en de daaruit voortvloeiende organisatiewijziging uitvoerig bediscussieerd werd. Eén keer heeft er een overleg plaatsgevonden met de bedrijfsarts. Verder heeft de Ondernemingsraad regelmatig informeel overleg gehad met de adviseur en coach human resource development, onder andere over de ontwikkeling van de organisatie. De belangrijkste zaken die in 2013 door de ondernemingsraad zijn behandeld: Restpunten verbouwing locatie Kleine Houtweg Het Meerjarenbeleidsplan en daaruit voortvloeiende organisatiewijziging Het Nieuwe Werken Cameratoezicht publieksruimten Janskerk Diverse Arbo-zaken 19

21 13. Bijlagen Bijlage 1. Aanwinsten van archieven, collecties en aanvullingen op archieven en/of collecties in 2013 Van rijksinstellingen in de provincie en de provinciale overheid zijn in goede, geordende en toegankelijke staat overgebracht: Kaartsystemen handelsregisters Alkmaar, Haarlem, Hilversum en Zaandam, 1921-(1985), aanvulling kaartsysteem handelsregister Haarlem nrs ,90 m MF 552 Ring Amsterdam van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en rechtsvoorgangers, ,75 m MF 707 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooiland te Hilversum, , aanvulling inv. nrs ,15 m MF 879 Korps Rijkspolitie district Amsterdam te Amsterdam, (1993), aanvulling nrs ,20 m MF 572 Van particuliere organisaties in Noord-Holland zijn de archieven verworven van: Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) te Amsterdam, ,00 m MF 715 Franke, H. ( ), te Amsterdam, criminoloog, ( ), aanvulling ongenummerd 1,50 m MF 758 J.C. Ruigrok Stichting te Heemstede, 1977-ca ,75 m MF 1457 Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) Hollands Midden, ,00 m MF 500 Boom, A.M. de, te Den Dolder, ,90 m MF 114 Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) te Utrecht, (2002) 16,00 m MF 721 Bond van Maatkledingbedrijven in Nederland te Haarlem, (1893) ,00 m MF 1228 Provinciaal Drankweer Comité in Noord-Holland, ,05 m MF 323 Stichting Internationale Tuinbouwtentoonstelling 2002 in de gemeente Haarlemmermeer (Floriade Haarlemmermeer 2002), ,85 m MF 873 De volgende overheidsarchieven van de twaalf aangesloten gemeenten en particuliere archieven uit deze gemeenten zijn overgedragen/verworven: Aalsmeer foto s van de Gemeente Aalsmeer, Collectie van, ca ca ,00 m MF 1448 Glas en Land te Aalsmeer, (1994) (2002) 2,25 m MF 1419 leeuwen, Dirk van, betreffende diverse verenigingen te Aalsmeer, Collectie van, ,25 m MF 1420 Rechtsvoorgangers van het Fanfarekorps Flora te Aalsmeer, (2002) 0,75 m MF

1. Bestuur. Per 1 januari 2014 kende het bestuur de volgende samenstelling:

1. Bestuur. Per 1 januari 2014 kende het bestuur de volgende samenstelling: Inhoud 1. Bestuur p. 3 2. Meerjarenbeleidsplan en bezuinigingen p. 4 3. Human Resource Development p. 5 4. Bezoekers p. 7 5. Communicatie, publieksactiviteiten en educatie p. 9 6. Archieven en collecties

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Regionaal Archief Alkmaar. Foto: Mike Bink

Jaarverslag 2014 Regionaal Archief Alkmaar. Foto: Mike Bink Jaarverslag 2014 Regionaal Archief Alkmaar Foto: Mike Bink Jaarverslag 2014 Regionaal Archief Alkmaar Foto: Mike Bink Nog steeds bij de tijd De afwikkeling van de verhuizing naar de Bergerweg is helemaal

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief 2017014981 nini Verslag van het beheer Overgebracht archief Gemeente Bloemendaal 2016 VJ' M Mŕ Chateau dit Zmancnburij ļ ^ I ïtwatcri Stooiiny í MachwÅB dt Verslag van het beheer Overgebracht archief Gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag Inleiding. 3 Werken voor de publieke zaak: het Noord-Hollands Archief als partner van overheden

Jaarverslag Inleiding. 3 Werken voor de publieke zaak: het Noord-Hollands Archief als partner van overheden 2 Inleiding Jaarverslag 2015 3 Werken voor de publieke zaak: het Noord-Hollands Archief als partner van overheden Noord-Hollands Archief 5 Werken voor en met het publiek: het Noord-Hollands Archief als

Nadere informatie

BESTUUR EN ORGANISATIE

BESTUUR EN ORGANISATIE Jaarverslag Waterlands Archief 2007 ALGEMEEN Het archief als historische werkplaats. Die functie van het Waterlands Archief kreeg in 2007 nog meer reliëf. Dankzij de voortgaande ontsluiting van de archieven,

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Aan geadresseerde Datum: 1 augustus 2013 Onderwerp: Jaarverslag 2012 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-13-04600/UIT-13-03024 L.S., Met genoegen bied ik u het jaarverslag van het Noord-Hollands

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toezicht op het beheer van niet overgedragen archieven

Toezicht op het beheer van niet overgedragen archieven Jaarverslag Waterlands Archief 2012 Samen met de aangesloten gemeenten werken aan de voorbereiding van een gezamenlijk e-depot en invulling geven aan het horizontale toezicht; verdere verbetering van de

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Noord-Hollands Archief Verslag over 2015 betreffende het door de gemeentearchivaris gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats Samenstelling Klaartje Pompe, hoofd afdeling archief-

Nadere informatie

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag 2015 2016 Case 17.000173 Datum 28 maart 2017 Hanneke Jansen afdeling Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Inleiding / aanleiding... 4 2. Formatie en werkzaamheden...

Nadere informatie

cocensus Postbus 797, 2130 AT Hoofddorp

cocensus Postbus 797, 2130 AT Hoofddorp cocensus Postbus 797, 2130 AT Hoofddorp (f^r'f'.na " 2 7 APR. 2012 Gemeente Wormerland t.a.v. het College van burgemeester en wethouders Postbus 20 1530AAWormer 'and behandeld door F. den HartOg telefoon

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Mandaatbesluit ten behoeve van het archiefbeheer door Milieudienst IJmond Collegebesluit 1. Het college besluit het Mandaatbesluit Milieudienst IJmond vast te stellen.

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

noord-hollands archief Jaarverslag 2016 Noord-Hollands Archief Fotoburo de Boer Frans Post

noord-hollands archief Jaarverslag 2016 Noord-Hollands Archief Fotoburo de Boer Frans Post noord-hollands archief Jaarverslag 2016 Noord-Hollands Archief Fotoburo de Boer Frans Post Jaarverslag 2016 noord-hollands archief jaarverslag 2016 noord-hollands archief I. Inleiding Inhoud 5 I. Inleiding

Nadere informatie

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,'

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,' Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: PD/FZ Auteur : E. de Dreu Datum

Nadere informatie

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 39/2008 5 februari 2008 SBA 2008/123996 Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal Aan de Raad der gemeente Haarlem Ingevolge het bepaalde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray De gemeente Venray, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer J.J.P.M. Gilissen, handelend

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed versie 2015 Crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Publiek en bezoek 2013

Publiek en bezoek 2013 Publiek en bezoek 203 Internationale bezoekers uit 67 verschillende landen 98.862 Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 277.3 30.679 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum VS Top 0 landen

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. N.AJ. Zuurbier Behandelende afdeling: Stafi Datum: 08-11-2010 NR. TITEL: Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland KORTE

Nadere informatie

Toezicht op het beheer van niet overgedragen archieven

Toezicht op het beheer van niet overgedragen archieven Jaarverslag Waterlands Archief 2013 De herinrichting van het gebouw, de modernisering van de studiezaal en de bouw van een nieuwe website (digitale studiezaal) vroegen dit jaar de aandacht. Inhoudelijk

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 24 - Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed Versie april 2012 crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2013 bereikte resultaten... 3 Aantal donateurs en sponsoren...

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland JAARVERSLAG 2012 Stichting Museumregister Nederland inhoud bestuursverslag jaarrekening de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling de toelichting op de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 16R.00535

RAADSVOORSTEL 16R.00535 RAADSVOORSTEL 16R.00535 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 september 2016 Portefeuillehouder(s): burgemeester Portefeuille(s): Bestuurlijke en juridische zaken

Nadere informatie

Voorkant. Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek

Voorkant. Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek Voorkant Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek Zaandam centrum Iedereen die meer te weten wil komen over de geschiedenis van de Zaanstreek is bij het Gemeentearchief Zaanstad aan het

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

Financiën Voor de financiële positie van het Waterlands Archief wordt verwezen naar de jaarrekening 2006.

Financiën Voor de financiële positie van het Waterlands Archief wordt verwezen naar de jaarrekening 2006. Jaarverslag Waterlands Archief 2006 ALGEMEEN 2006 was voor het Waterlands Archief het jaar, waarin Oscar Henar als archivaris werd opgevolgd door Fenna Brouwer, die op 1 september 2006 aantrad als het

Nadere informatie

STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST-GRONINGEN JAARVERSLAG 2013

STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST-GRONINGEN JAARVERSLAG 2013 STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST-GRONINGEN JAARVERSLAG 2013 1 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2013 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Werkzaamheden... 3 Beheer en behoud. Collectievorming... 3 Dienstverlening... 4

Nadere informatie

132.313. 458 artikelen of

132.313. 458 artikelen of Publiek en bezoek 2014 Toeristen uit 132.313 96.739 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 91 Canada 69 verschillende landen Duitsland België 8 Frankrijk

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 RAADSVOORSTEL 09.0011 Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Organisatie, product Archief. Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 pagina 1 van 5 Home > Actueel > Nieuws Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 26 februari 2015 - Nieuwsartikel Gedeputeerde

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Heemstede Gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE -6 % ' ^ Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 1 augustus 2012

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het Bijlage bij het Plan voor de acquisitie van particuliere archieven, 2014-2018 Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het RHC Zuidoost Utrecht

Nadere informatie

INGEK NR Doclnfo. 1. Het beheer van de archiefbewaarplaats, en 2. Het toezicht op de informatie, die niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

INGEK NR Doclnfo. 1. Het beheer van de archiefbewaarplaats, en 2. Het toezicht op de informatie, die niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats. GEMEENTE VELSEN College van burgemeester en wethouders Gemeente Velsen Postbus 465 1970 AL IJMUIDEN INGEK NR Doclnfo 0 9 H 2017 Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 7 maart 2017 Jaarverslag 2016

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

gemeente Moerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF

gemeente Moerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF gemeente RAADSINFORMATIEBRIEF f2 5 NOV 2015 Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer Van Aan Onderwerp / /.bbi.ödh : College van burgemeester en wethouders : de leden van de gemeenteraad : Stand van zaken

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2016 GR Ferm Werk 6 juli 2017 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording af aan het algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen 30,

Nadere informatie

Studiedag Digitaal Archiveren

Studiedag Digitaal Archiveren Studiedag Digitaal Archiveren Woensdag 18 april 2007 Provinciehuis s-hertogenbosch Beleidsregel digitale vervanging Bijna is het zover! Ingmar Koch & Yvonne Welings 18 april 2007 Wie ben ik? Ingmar Koch

Nadere informatie

ll~"'~"" ~t=,:r ) h.l..~eterings 1 1 JUNI 2013 De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Geachte heer, mevrouw,

ll~'~ ~t=,:r ) h.l..~eterings 1 1 JUNI 2013 De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Geachte heer, mevrouw, gemeente De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Maatschappelijke en Economische

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980)

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980) Nummer archiefinventaris: 2.19.046.08 Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, 1962-1967 (1980) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 Bestuur en organisatie

JAARVERSLAG 2008 Bestuur en organisatie JAARVERSLAG 2008 Bestuur en organisatie Bestuurlijk gezien valt het Waterlands Archief onder het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW). Eind 2007 werd door het dagelijks bestuur van het

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf Nummer archiefinventaris: 3.04.16.088 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST ARCHIEFZORG

CONCEPT OVEREENKOMST ARCHIEFZORG CONCEPT OVEREENKOMST ARCHIEFZORG BIJLAGE Partijen: 1. De Gemeenschappelijke Regeling met een openbaar lichaam Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, gevestigd te Doetinchem en aldaar kantoorhoudende aan

Nadere informatie

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn * PA201 400694* Post en Archief 201400694 Verslag archiefzorg en -beheer 2012-2013 Gemeente Zuidhorn Gemeente Zuidhorn Samenvatting Voor u ligt het verslag Archiefzorg en -beheer 2012-2013 gemeente Zuidhom.

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015 Presentatie e-depot: het archief van de toekomst Chantal Keijsper 22 januari 2015 Context van de pilot: landelijke ontwikkelingen Een veranderende samenleving Samenwerking in de archiefsector en breder

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2011 bereikte resultaten... 3 Tienjarig bestaan... 3 Aantal donateurs

Nadere informatie

Verkenning tot samenwerking van. gemeente Delft. en het. Hoogheemraadschap Delfland. op het gebied van archiefbeheer

Verkenning tot samenwerking van. gemeente Delft. en het. Hoogheemraadschap Delfland. op het gebied van archiefbeheer Verkenning tot samenwerking van gemeente Delft en het Hoogheemraadschap Delfland op het gebied van archiefbeheer versie juli 2012 1 Auteur: Bennie Blom, gemeentearchivaris Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief Nummer Toegang: NDBK Het Nieuwe Instituut (c) 2000 NDBK 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6 Openbaarheidsbeperkingen...6

Nadere informatie

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...3 Evaluatie Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012...3 Cultuureducatie... 3

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1521160 Behandelend ambtenaar : Hans Zwepink Directie/bureau : Griffie / PE Nummer commissiestuk

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg 2014 Colofon Opgesteld door : A.W. Boot Datum : 9apri 2015 Versie : 1.0 Document : 15-18576-3643 Inhoudsopgave 1. Inleiding......3 2. Wettelijke verplichtingen.....3 3. Beheer van archieven.....3 4. Huisvesting...

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Rijksmuseum Amsterdam Najaarsbijeenkomst SNAAI 25 november 2013 Ramses van Bragt, archivaris RKD Inhoud Korte introductie RKD

Nadere informatie

Milieudienst limond J -3 MEI Gemeente Velsen T.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders Postbus AL IJMUIDEN

Milieudienst limond J -3 MEI Gemeente Velsen T.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders Postbus AL IJMUIDEN ft» * Milieudienst limond REGIONALE J UITVOERINCSDIENST -3 MEI 2013 Gemeente Velsen T.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders Postbus 465 1970 AL IJMUIDEN datum onderwerp ons kenmerk contactpersoon

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Erfgoed Haarlem 2015

Jaarverslag Stichting Erfgoed Haarlem 2015 Jaarverslag Stichting Erfgoed Haarlem 2015 Haarlem, april 2016 1 Inhoud Voorwoord 1. Verslag van het bestuur 2. Jaarrekening Voorwoord 2.1. Balans 2.2. Toelichting op de balans 2.3. Staat van baten en

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag 2015 Brink 70, 7411 BW Deventer info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag Stichting t Oude Kinderboek 2015 1. Inleiding 2. Bestuurswisselingen 3. De collectie

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Inleiding Aanleiding Resultaat

Inleiding Aanleiding Resultaat Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 9 februari 2017 Kenmerk: 17ini00254 Onderwerp: Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden Inleiding Bijgevoegd

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam over 2014 Uitgevoerd door de gemeentelijke archiefinspectie Dordrecht R. Lassche BMIC,

Nadere informatie

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn. Stichting Ton Smits, Jaarverslag 2014 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet.

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet. Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2015-010342 Memorie van toelichting. Inleiding Deze Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en 277, gewijzigd Stb. 233 en 276, 2012 en Stb. 243,

Nadere informatie

Jaarverslag Waterlands Archief 2014 Bestuur en organisatie

Jaarverslag Waterlands Archief 2014 Bestuur en organisatie Jaarverslag Waterlands Archief 2014 Het in gebruik nemen en verder ontwikkelen van de nieuwe website (digitale studiezaal), het uitvoeren van de pilot E-depot en het maken van een nieuw beleidsplan stonden

Nadere informatie

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS ( ) Lidy Visser

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS ( ) Lidy Visser Archiefnummer 0447 Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS (1938-1974) 1962-1983 Lidy Visser Den Haag 2011 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 4 2.1 Correspondentie 4 2.2 Opdrachten en projecten

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

Stichting Adel in Nederland

Stichting Adel in Nederland Publicatiegegevens 2016 Inhoud 1. Publicatieplicht 2. Algemene gegevens 3. Doelstelling 4. Beleidsplan 5. Bestuur 5.1 Bestuurssamenstelling 5.2 Namen van de bestuurders 5.3 Beloningsbeleid 6. Directeur

Nadere informatie

Huidige collecties in de HCL beeldbank:

Huidige collecties in de HCL beeldbank: Huidige collecties in de HCL beeldbank: Tekeningen, prenten en foto's afkomstig van het Rijksarchief Limburg De collectie bestaat uit beeldmateriaal van de provincie Limburg en daarbuiten. Met 2500 catalogusnummers

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT Raadsvoorstel *Z008C76D67D* Aan de raad Documentnummer : INT-13-05972 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en bedrijfsplan

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Regionaal Archief Nijmegen. nijmegen beuningen druten groesbeek heumen lingewaard west maas en waal wijchen en het waterschap rivierenland

Regionaal Archief Nijmegen. nijmegen beuningen druten groesbeek heumen lingewaard west maas en waal wijchen en het waterschap rivierenland Regionaal Archief Nijmegen nijmegen beuningen druten groesbeek heumen lingewaard west maas en waal wijchen en het waterschap rivierenland jaarverslag 2015 Via de studiezaal en de website van het Regionaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Stichting Sponsorwerving Rhenen 750,

Inventaris van het archief van de. Stichting Sponsorwerving Rhenen 750, T00468 Inventaris van het archief van de Stichting Sponsorwerving Rhenen 750, 2007-2010 (2011) E. Tomassen Oktober 2015 Inleiding Geschiedenis van de archiefvormer Rond 1258 verkreeg Rhenen stadsrechten

Nadere informatie