Jaarverslag 2014 Stichting Hembrugmuseum - 14 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Stichting Hembrugmuseum - 14 maart 2015"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Stichting Hembrugmuseum - 14 maart 2015

2 Copyright 2015 Stichting Hembrugmuseum. All rights reserved. Gé Dubbelman, Herman Homburg, Jose Pietens, Gemeentearchief Zaanstad, Peter Marcuse, Beeldbank Hembrugmuseum, Dirk Jongejans, José Pietens. Ontwerp logo: Patrick Pijlman, Ontwerp Poster: Edwin de Leeuwerk Stichting Hembrugmuseum De statutaire doelstelling van de stichting: De stichting is statutair gevestigd in Zaandam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer NTHD Het correspondentie-adres is Praam 6, 1713 VL Obdam. 2

3 Missie en toekomstvisie Hembrugmuseum Eigentijdse, duurzame munitie, verbinder en inspirator voor het Hembrugterrein. Munitie is afgeleid van het Latijn en wordt vertaald als voorzien en argumentatie voor debat. Muze, afgeleid van de naam van de Griekse godinnen van de kunsten, heeft tegenwoordig de betekenis van inspirator, inspiratiebron. Het Hembrugmuseum wil de verhalenverteller zijn en daarmee de borger van de ontstaansgeschiedenis van en inspirator en verbinder op het Hembrugterrein. Niet alleen middels de bedrijfscollectie, maar vanuit de visie van het hele terrein als drager van een historisch waardevol integraal ensemble. Het Hembrugmuseum wil op het Hembrugterrein inspirator zijn en het voorzien van: Het Verhaal Activiteiten Verbinding De Plek Professionaliteit Het Hembrugterrein ontwikkelt zich gestaag tot een bruisend creatief bedrijventerrein, waar culturele activiteiten plaatsvinden en ruimte is voor erfgoedinstellingen. Het museum wil te midden daarvan, als historisch vitale hart van de Stelling van Amsterdam, als onderdeel van de geschiedenis van de Zaanstreek, op eigentijdse wijze het verhaal blijven vertellen van hoe het allemaal begon. De ontstaansgeschiedenis, de gebouwen, het groen, de verhalen van de mensen die er werkten, de politiekmaatschappelijke ontwikkelingen en de weerslag daarvan op het bedrijf, tot aan de sluiting in Het wil de wortels, haar ziel blootleggen en ter discussie stellen. Hierbij bezoekers, jong en oud, en (creatieve) ondernemers, zowel binnen - als buiten de Zaanstreek en de Metropoolregio Amsterdam, actief betrekken middels een breed scala aan activiteiten. Om via het Hembrugverhaal, bezoekers én partners aan zich te binden en te verbinden op en buiten het terrein. De plek waar op samenhangende wijze verleden, heden en toekomst van het Hembrugterrein samenkomen. Een plek die de waarde en waardes uitdraagt van het belang van vrede en vrijheid, voor jong en oud. Een professionaliseringslag met een aansprekend businessmodel moet de basis vormen voor het borgen van de verhalen rond de ontstaansgeschiedenis, de bedrijvigheid op en de ontsluiting van dit gebied. Binnen afzienbare tijd moet de recent opgerichte stichting Hembrugmuseum zich ontwikkelen tot een levensvatbare organisatie die beantwoordt aan de eisen van deze tijd, met een visie die staat als een huis, open-minded en gastvrij, waarin mensen en ideeën welkom zijn en samenwerking en cross-overs leidende motieven 3

4 Aantrekkings- kracht Een doorstart die past in deze tijd, zodat ook de toekomstige ondernemers en bezoekers op het terrein, de Zaankanters, de bewoners uit de Metropoolregio, uit de provincie Noord Holland, geïnteresseerden in de Stelling van Amsterdam, in het industriële erfgoed en andere belangstellenden voor deze unieke erfgoedlocatie, met haar kenmerkende stenen en groene monumenten, straks weten hoe het allemaal begon en waarom het eindigde en hoe het verder gaat Samenstelling stichtingsbestuur per balansdatum: Op 31 december 2013 werd het bestuur van de stichting gevormd door de volgende personen: Voorzitter: Peter de Vries Penningmeester: Hans Luttmer Algemeen Bestuurslid: Lean van t Hooft Jaarverslag 2014: Het jaarverslag 2014 is vastgesteld op 16 februari 2015 door het bestuur van de stichting, zoals per deze datum bestaande uit: Voorzitter: Peter de Vries, oud-medewerker Eurometaal NV, Transportmanager, afdeling Material Management. Eigenaar collectie Hembrugmuseum. En dagelijkse leiding Stichting Hembrugmuseum Penningmeester: Hans Luttmer gepensioneerd ex- eigenaar van een Dierenspeciaalzaak, oudmedewerker Eurometaal BV afdeling Planbureau, functie planning en werkvoorbereiding. En zakelijke leiding Stichting Hembrugmuseum. Algemeen Bestuurslid: Lean van t Hooft, HART & HOOFT voor Mens en Cultuur, cultureel verbinder. Strategische PR & Communicatie Stichting Hembrugmuseum Bestuursverslag: Het bestuur van de stichting kwam tien keer bijeen voor vergaderingen op de volgende data in 2014 te weten: 28 maart, 29 april, 15 mei, 11 juni, 23 juli, 6 oktober, 29 oktober, 19 november en 15 december Een startnotitie en een projectplan zijn ontwikkeld en vormen de basis voor een aantal vervolgstappen, gesprekken met stakeholders, overheden en adviseurs, ter inspiratie op weg naar een haalbaarheidsonderzoek, een toekomstvisie, een strategisch bedrijfs- en exploitatieplan en het samenstellen van een bidbook, met als einddoel het bestendigen van de toekomst van het Hembrugmuseum. Alleen met voldoende draagvlak, zowel maatschappelijk, politiek-bestuurlijk, alsook financieel heeft een professionaliseringsslag van het Hembrugmuseum kans van slagen. Het bestuur van de stichting Hembrugmuseum heeft in 2014, middels oproepen via social media en geprinte media en door te netwerken in de regio Zaanstad, nieuwe bestuurders aangetrokken. Na een oriëntatiefase in 2014 zijn zij per januari 2015 officieel aangetreden. Het bestuur ziet interessante kansen om als maatschappelijk verantwoord en cultureel ondernemer, deels ook in samenwerking met andere partijen, haar doelstellingen te realiseren. 4

5 Activiteitenverslag 2014 In 2014 ontplooide de Stichting Hembrugmuseum de volgende activiteiten. Rondleidingen Het Hembrugmuseum is een echt mensen museum. De collectie heeft (nog) betrekkelijke historische waarde, maar vormt wel het waardevolle decor voor het living theatre van de oudmedewerkers. Op karakteristieke wijze, anekdotisch en met veel relativerende humor, maar ook vol technisch interessante en pijnlijke wetenswaardigheden, laten DE HEMBOYS, de oudmedewerkers, het verhaal van het Hembrugterrein, de opmerkelijke collectie en de bedrijfscultuur van de voormalige Artillerie Inrichtingen en Eurometaal tot leven komen. Wie fabriceerde producten voor oorlog en vrede?! Wie kon jarenlang geheimen bewaren?! Wie werkte in belang van vriend en vijand?! Wie had een lijntje met de koningin?! Wie beheerste een explosieve techniek? Toekomstbeleid gidsen Het ligt in de bedoeling de typerende bedrijfscultuur in de toekomst te behouden en met nieuwe mensen getypcast of met fijnzinnig acteergevoel voort te zetten. Tevens wordt er gewerkt aan het aantrekken van de vrouwelijke oud-medewerkers die een specifiek eigen verhaal over het bedrijf te vertellen hebben. De gidsen zullen in de nabije toekomst de specifieke herkenbare Hembrugmuseum outfit dragen tijdens de rondleidingen en een aanvullende training gaan volgen voor museumgidsen. Dit aspect valt onder het te ontwikkelen vrijwilligersbeleid. 5

6 Rondleidingen langs de bedrijfscollectie Sinds 2006 is het museum eenmaal per maand op zondag open. Meestal vinden er 2 terreinrondleidingen plaats met gemiddeld 10 geïnteresseerden. Er komen gemiddeld 50 museumbezoekers. Doelgroepen tot 2014: voornamelijk familie van oud-werknemers. Daarnaast geïnteresseerden in militaire geschiedenis, in beide wereldoorlogen en collegae van andere musea met een bedrijfscollectie. De bezoekers vertellen ons nu te komen, omdat het terrein tot voor kort verborgen, geheim en ontoegankelijk was. Men wil het nu wel eens bekijken. Sinds 2014 ontvangen we ook bezoekers van andere tijdelijke culturele activiteiten die met name in de zomermaanden op het terrein plaatsvinden. Door zowel te initiëren als participeren in deze activiteiten willen we ons bezoekersaantal verhogen. Thematische rondleidingen over het terrein langs de monumentale gebouwen met een bezoek aan het afgesloten, geheime Plofbos. Architectuurrondleidingen. Vanwege de verschillende bouwperioden op het terrein zijn er verschillende architectonische bouwstijlen aanwezig waarover veel te vertellen is. De reguliere rondleidingen richten zich op het bedrijfsverhaal, niet op de architectuur van de gebouwen. Dat is een expertise die nog niet in huis is. Omdat de in architectuur gerichte bezoeker, ook een doelgroep is, wordt er samenwerking gezocht met Stichting Babel. Vanaf 2015 worden ook vrijwillige rondleiders met deze ambitie en/of achtergrond ingewerkt. Foto-expedities: Onder professionele leiding van vakfotograaf Gé Dubbelman, tevens de huisfotograaf van het museum, wordt eenmaal per maand een foto-expeditie over het terrein gemaakt. Per dag worden 2 groepen van ca. 15 deelnemers rondgeleid. Deze groepen hebben duidelijk meer belangstelling voor de fotografie dan voor de geschiedenis van het terrein. Het museum verleent regelmatig medewerking op verzoek van de eigenaar van het terrein, het RijksVastgoedbedrijf (RVB), door het geven van rondleidingen aan haar zakelijke relaties. Opties voor specifieke rondleidingen en professionalisering: Voor specifieke groepen zullen afzonderlijke rondleidingen gemaakt worden, aangepast aan hun wensen. Hoewel in principe de opzet van iedere rondleiding in overleg met vertegenwoordigers van de bezoekende groep wordt samengesteld, is het mogelijk een aantal standaard-rondleidingen samen te stellen. Onderwijs & Educatie: De enige manier om een vriend te krijgen Is door er een te zijn Thema s als Oorlog en Vrede, Vriend en Vijand zijn een actuele en voelbare realiteit binnen de wereldpolitiek en nauw verbonden met de geschiedenis van het terrein, naast de destijds hoog aangeschreven, technische en industriële ontwikkelingen. Het Hembrugmuseum probeert waar mogelijk in te spelen op deze thema s en de actualiteit door lezingen en educatieve programma s te ontwikkelen voor verschillende leeftijds- en doelgroepen. Een korte introductiefilm die in het museum vertoond wordt laat de bezoeker kennis maken met het hoe en het waarom van de munitie- en wapenfabriek. Doelstelling educatief programma Met haar educatieve programma s wil het Hembrugmuseum: Een bijdrage leveren aan het bereiken van de kerndoelen van de verschillende onderwijsniveaus, in het bijzonder die van de vakken geschiedenis, maatschappijleer en technische vakken; 6

7 Belangstelling kweken voor industrieel erfgoed in het algemeen en voor de eigen regio in het bijzonder. Pilot educatieve rondleiding najaar 2014: Voor basisschool de Voorzaan werd een speciale WOI-WOII rondleiding georganiseerd voor groep 7 & 8 in samenwerking met Erik Schaap (Zaanse journalist met veel specifieke WOII kennis). De eerste informatiemappen werden aangemaakt om deze thematische rondleiding in de toekomst uit te breiden en te continueren. Lezingen en interviews Op uitnodiging van de Cultuurcompagnie Noord-Holland die het erfgoedproject Tijd van Toen startte, hielden Peter de Vries en Peter Kruit lezingen in verzorgingstehuizen. Deze groep heeft ook belangstelling voor bezoek aan het museum en het terrein. Aanvullend op de lezingen in het kader van de Reminiscentieprojecten hielden beide Peters lezingen op verzoek, bijvoorbeeld in de forten van de Stelling van Amsterdam. In oktober 2014 werd in de Maand van de Geschiedenis met als thema Vriend & Vijand een interview gehouden met journalist en schrijver Erik Schaap en hield Peter de Vries een presentatie over de geschiedenis van het Hembrugterrein. In 2015 staat in de jaarplanning een optie voor een lezing van René Ros over de Stelling van Amsterdam en Anton Kruft van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW). Er zal verder uitgekeken worden naar lezingen over WOII en de Koude Oorlog, Technische ontwikkelingen binnen en buiten de wapenindustrie en andere passende en mogelijke aansluitende onderwerpen en thema s. Pilot jongerenactiviteiten Onderwijs & Educatie: Cultuur als confrontatie Operatie Periscoop gaf in oktober 2014 twee gratis workshops, live stop-motion film, voor kinderen van 8 t/m 12 jaar, als pilot in het kader van het thema Vriend & Vijand van de landelijke Maand van de Geschiedenis. Er werd gepraat, gespeeld en gewerkt met stellingen en vragen zoals: wie vandaag je vriend is, is morgen je vijand?! Hoe ga je met je vijanden om? Wat is oorlog? Wat is vrede? Ruzies en pesterijen en hoe verdedig je jezelf. Met als doel kinderen bewust vanuit hun eigen wereldbeleving na te laten denken over menselijk gedragingen en de consequenties. Een set werd gebouwd waarbinnen filmpjes opgenomen werden en ter plekke ge-edit en online geplaatst, zodat iedereen ze meteen kon zien aan het eind van de dag. 7

8 Toekomstige jongerenactiviteiten: Gekoppeld aan een landelijk- of regionaal thema of evenement worden jongerenactiviteiten in de jaarplanning opgenomen en in de toekomst voortgezet. Bewustwording: kijken naar en leren van de geschiedenis en daarmee je eigen wereldbeeld en toekomst vormgeven. WOI kampement van Nederland Neutraal (Frits Duinkerke): In 2015 zal, gekoppeld aan het geplande Militaire Weekend, de mogelijkheid gecreëerd worden voor basisschool-bezoeken aan het historische kampement van Nederland Neutraal. Er is een vraag gekomen vanuit enkele basisscholen om dit bijzondere kampement, onderwijsondersteunend te mogen beleven. Frits Duinkerke heeft een prachtig, compleet, historisch WOI kampement, waar het leven van de Nederlandse soldaat uit die periode zo goed mogelijk wordt gevisualiseerd. Een klein levend museum dat voor de jongeren tot hun verbeelding spreekt en op directe manier onderwijst over deze bizarre Grote Oorlog waar mens en dier naast elkaar streden. Het Hembrugmuseum wil in de toekomst streven - voor het te laat is - naar behoud en eventuele adoptie van deze en andere unieke terreinobjecten. Tevens vormen deze objecten een prachtige landschaporganische speelplaats. Overzicht Activiteiten Hembrugmuseum 2014: ~Nieuwjaarsreceptie stichting Fien, Federatie Industrieel Erfgoed Nederland ~26 januari. Museum open, wandelingen en foto-expeditie.2 feb. Deelname aan Istanbul aan de Zaandam.(Oral History) ~29 januari Opening eerste deelgebied HEMbrug door minister Blok van Wonen en Rijksdienst ~23 februari Museum open, wandelingen en foto-expeditie. ~7 maart. Rondleiding besloten groep. ~7 april Rondleiding besloten groep (museum Eenigenburg ~27 april Museum open, wandelingen en foto-expeditie. 8

9 3+4 mei Deelname aan militair weekend van en met de Vereniging Museumkwartier Hembrug. De vereniging Museumkwartier Hembrug organiseerde voor de tweede keer het jaarlijkse terugkerende Militair Weekend. Het bezoekersaantal was hoog. Zaterdag 1500 bezoekers en zondag Het Militaire Weekend mag terecht een succes genoemd worden! ~25 mei museum open, wandelingen en foto-expedities. ~21 juni Dag van de Architectuur door stichting Babel ~29 juni museum open, wandelingen en foto-expeditie. ~4,5,6 juli festival Halte Hembrug ~25 juli rondleiding besloten groep. ~27 juli museum open, wandelingen en foto-expeditie. ~30 juli bezoek en rondleiding Rotary Zaandam ~16 augustus Grachtenfestival. ~31 augustus museum open, wandelingen en foto-expeditie ~~13+14 september Vereniging Museumkwartier Hembrug Landelijke Open Monumentendag (thema Reizen ) Programmering ondersteuning en bijdrage aan de tekst van Vincent Bijlo in het kader van het World War One Project van de Konrad Koselleck Big Band, Ellen ten Damme en Vincent Bijlo. Items uit het museum werden gebruikt om het verhaal en toneelbeeld te ondersteunen. Ter inspiratie sprak Vincent Bijlo vooraf met de oudmedewerkers om zijn teksten op locatie aan te passen en een stukje geschiedenis van het terrein te kunnen presenteren. Bezoekersaantal op zaterdag 500 en op de zondag 1500 bezoekers 9

10 ~1 oktober, deelname opening Maand van de Geschiedenis Huize Doorn, thema Vriend en Vijand. ~5 oktober, Maand van de Geschiedenis, interview Erik Schaap. ~19 oktober, Maand van de Geschiedenis, lezing+ powerpoint-presentatie over de geschiedenis van het bedrijf, pilot kindertheater Periscoop. ~26 oktober, museum open, wandelingen en foto-expeditie. ~5 november, museum open, tijdens presentatie Plant-e ~14 november, schoolproject Havenbuurt. Bezoek en rondleiding Rotary Club ~30 november, museum open, wandelingen en foto-expeditie ~Deelname aan project Istanboel aan de Zaan in het Zaan Theater ~Deelname aan 50 jaar Turkse arbeidsmigratie van in de Zaanstreek Deelname Stellingdagen: Helaas werd de subsidie voor de Stellingmaand in 2014 afgeschaft. Voor 2015 wordt met de voorbereiding van de jaarplanning gekeken naar nieuwe mogelijkheden om aan te haken bij landelijke en regionale evenementen. Een daarvan is deelname aan het Forten seizoen van april t/m oktober Het 3 e weekend van april 2015 is de opening van de Stelling van Amsterdam met als thema Feest en Vermaak Op vier verschillende locaties binnen de Stelling wil men daaraan extra aandacht besteden. Een van de locaties is het Hembrugterrein. Het Hembrugmuseum heeft de organisatie van dit Stellingweekend op het Hembrugterrein op zich genomen. Bezoekersaantallen: Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Totaal Foto exp Museumbezoek rondwandeling besl groepen Het Militaire Weekend bracht ca. 700 bezoekers naar het museum en een gelijk aantal voor de wandelingen. De inkomsten van deze bezoeken dekken echter de kosten van het MW georganiseerd door Museumkwartier Hembrug en zijn daarom niet in het lijstje opgenomen. Opvallend dat er meer belangstelling is voor het museum (de collectie) dan voor het terrein. Het streven is van ca. 800 reguliere bezoekers per jaar in 2014, naar reguliere bezoekers te gaan in Dit willen we bereiken door de reikwijdte van de publieksuitingen uit te breiden en gelijktijdig toe te spitsen op de diverse doelgroepen. Om zodoende zowel het algemene - als het specifieke karaker van het museum te belichten en de aantrekkingskracht te vergroten. Bezoekersaantallen : streefgetal Bezoekersaantallen : streefgetal 6.000/ (afhankelijk van de exploitatiemogelijkheden en de terreinontwikkeling) 10

11 Publiciteitsuitingen In 2014 is een nieuwe algemene flyer ontwikkeld en een nieuwe poster. Deze flyers zijn op grote schaal verspreid in de regio. Flyers voor specifieke activiteiten en evenementen worden zowel lokaal als regionaal verspreid. Het Hembrugmuseum participeerde in 2014 en ook daarvoor in diverse regionale - en landelijke evenementen en zal in de nabije toekomst haar marketingbeleid waar nodig uitbreiden en/of aanscherpen om haar doelgroepen gerichter te kunnen benaderen.om meer continuïteit in de publiciteitsuitingen te generen zal gekeken worden naar een aansluiting bij bijvoorbeeld de PUURZaans-Pas en na de officiële registratie als museum bij het Museumregister, de Museumjaarkaart. Op de marketing-actielijst 2015 staat onder meer: ~Algemene nieuwsbrief ~Marketing Bedrijfsuitjes en arrangementen ~Ontwikkeling webshop ~Organisatie en uitbreiding Vrienden & Donateurs ~Vrienden Nieuwsbrief ~PuurZaanspas ~Museumjaarkaart (toekomst) Website De site geeft veel achtergrondinformatie. Daarnaast is er te vinden: ~De Beeldbank: de collectie objecten en afbeeldingen in zoverre deze is ontsloten ~Een smoelenboek van oud-werknemers; ~Een virtueel bezoek aan het museum; ~Een gastenboek. De site heeft gemiddeld 16 bezoekers per dag. Rondom evenementen, openstellingen en publicaties op het net, in de kranten en /of op tv of radio (RTVNH) verdubbelt dit aantal. Ook wordt het museum op verschillende buitenlandse websites vermeld en is te vinden op ~Facebook ( 299 likes zie aparte bijlage) ~Twitter (227 tweets / 30 volgend / 75 volgers zie aparte bijlage) ~You-tube van het museum - Hier staan 12 films die regelmatig bekeken worden ~De activiteiten van het Hembrugmuseum worden tevens aangemeld op de website van de ondernemers van het Hembrugterrein Beeldbank unieke bezoekers Jaar # bezoekers # bekeken foto's Objectenbank unieke bezoekers Jaar # bezoekers # bekeken objecten Personeelsbank unieke bezoekers Jaar # bezoekers # bekeken personeelskaarten

12 Facebookpagina Overzicht Toekomst website Er wordt momenteel een nieuwe website ontwikkeld. Deze zal in het voorjaar van 2015 geactiveerd worden. De huidige website wordt gebruikersvriendelijker gemaakt. 12

13 Pers en media: Persberichten

14 14

15 15

16 16

17 Jaarrekening 2014 Balans in euro's per 31 december 2014: 1. BALANS PER: Vaste activa Materiële vaste activa - Gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlottende activa - Debiteuren 0,00 0,00 - Omzetbelasting 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquide middelen - Rekening courant ING 5.194,93 0,00 Bank - Kas 582,73 319, ,66 319,30 Totaal 5.777,66 319, Eigen vermogen - Vermogen 319,30 319,30 - Resultaat Boekjaar 2.149,86 0, ,16 319,30 Kortlopende schulden - Omzetbelasting 308,50 0,00 - Reservering tbv ,00 0,00 vrijwilligers - Overige kortl. 0,00 0,00 schulden 3.308,50 0,00 Totaal 5.777,66 319,30 17

18 2. EXPLOITATIEREKENING OVER: / ONTVANGSTEN Opbrengsten - Museumbezoek 1.354,34 0,00 Rondwandelingen 1.324,60 0,00 Foto-expositie 858,50 0,00 Projecten 2.300,00 0,00 Museum kwartier 0,00 0,00 Donaties 0,00 0,00 Diversen 4.200,00 0,00 Bruto winst ,44 0,00 ONKOSTEN - Vrijwilligers 4.490,21-0,00 - Kantoorbenodigd 156,39-0,00 heden - Telefoon 18,02-0,00 - Drukwerk en 640,07-0,00 reclame - Promotie 216,74-0,00 - Bankkosten 51,49-0,00 - Kantine 213,32-0,00 - Projecten 1.550,00-0,00 - Andere uitgaven 376,57-0,00 - Bunker M9 2,45-0,00 - Relaties 172,32-0,00 sub-totaal 7.887,58-0,00 - Bedrijfsresultaat 2.149,86 0,00 Bijzondere baten en lasten 0,00 0,00 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 2.149,86 0,00 18

19 3. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen - De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslagleggingsregels. De jaarrekening is opgesteld in Euro. Activa en passiva worden gewaardeerd op basis van historische kosten. Balanswaardering - Alle posten zijn, tenzij anders vermeld, opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa - De bedrijfsgebouwen en terreinen, machines, installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs (verkrijgingsprijs of vervangingsprijs). De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van economische levensduur. Voorraden - Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Vorderingen - Opname van vorderingen geschied onder aftrek van een voorziening van oninbaarheid gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering. Grondslagen voor de resultatenbepaling Algemeen - Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te kennen kosten. De kosten worden bepaald met in achtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd cq. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Netto-omzet - Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting. 19

20 20

21 Gebeurtenissen na balansdatum en perspectief. Bestuurswijzingen: Na adverteren en selecteren zijn als opvolgers achtereenvolgens aangetreden als nieuwe bestuursleden: Op trad Rein Bakker, Initiator/Lid Raad van Advies Verkoopplatform woningcorporaties, aan als penningmeester. Op trad Marjolein de Boer, Projectontwikkelaar bij Kennemerland Beheer BV, aan als algemeen bestuurslid en notulist. Op treedt Rob Monen, directeur Humanitas Financiële Hulpverlening aan als voorzitter. Aftredingen Op trad Hans Luttmer af als penningmeester. Op trad Lean van t Hooft af als algemeen bestuurslid. Op treedt Peter de Vries af als voorzitter Aantredingen: Op trad Lean van t Hooft aan als secretaris. Op treedt Peter de Vries aan als algemeen bestuurslid en erevoorzitter Aftredingsrooster per Naam/datum R.Monen R.Bakker M.de Boer L.van t Hooft DEFINITIEF DEFINITIEF DEFINITIEF DEFINITIEF P. de Vries DEFINITIEF H.Luttmer 2 de periode Om de stichting beleidsmatig te versterken zal tevens een Raad van Advies gevormd worden. De kandidaten adviseurs Han Meeter, Projectbureau Meeter - Museologisch adviesbureau, Peter Saal, adviseur Erfgoed en Publieksprojecten Cultuurcompagnie Noord-Holland zullen gevraagd worden toe te treden om de Raad van Advies officieel te maken. Een Raad van Toezicht zal tevens in 2015 samengesteld worden. Bestuursleden met een artistieke museale achtergrond zullen in 2015 geworven worden om de bestuurlijke expertise optimaal te onderbouwen binnen de museale context. Het nieuwe bestuur van de stichting staat voor de taak om een professionaliseringsslag te maken samen met de organisatie van de Stichting Hembrugmuseum. Het nieuwe bestuur ziet het als een belangrijke taak om allereerst te bezien hoe ambitie en mogelijkheden op elkaar afgestemd kunnen 21

22 worden en welke maatregelen qua beleid en organisatie genomen kunnen worden om het grote potentieel van het Hembrugmuseum als museaal totaalconcept op het Hembrugterrein de komende jaren tot zijn recht te laten komen. ANBI-status: De stichting Hembrugmuseum zal voor april 2015 bij de Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en ook de Culturele ANBI aanvragen. Governance Code Cultuur: De stichting Hembrugmuseum heeft in 2014 formeel besloten de Governance Code Cultuur, zoals deze is vastgelegd op de website te onderschrijven. De Code zal waar relevant stapsgewijs ingevoerd worden in overeenstemming met de maatvoering van de kleinschalige organisatie. De stichting kent een bestuur met zowel toezichthoudende als uitvoerende activiteiten. Bestuursleden kennen geen vacatiegeld. De organisatie draait volledig op vrijwilligers. Kent wel beperkte vrijwilligersvergoeding en reiskostenvergoeding. 22

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Beleidsplan (2013 2016)

Beleidsplan (2013 2016) Beleidsplan (2013 2016) De verborgen parel van Amsterdam Opgesteld door Stichting Levend Paardenmuseum de Hollandsche Manege SAMENVATTING In dit document staan de eerste plannen voor de oprichting van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014

JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014 JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014 Inhoud Voorwoord... 4 I.1 Inleiding... 5 I.2 Doelstelling... 5 I.3 Organisatie en bestuur... 6 I.4 Communicatie... 8 II. Activiteiten en besteding giften... 8 II.1 Theaterinnovaties

Nadere informatie

Stichting De Upside van Down 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013

Stichting De Upside van Down 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave Pagina 1. ACCOUNTANTSRAPPORT 1.1 Beoordelingsverklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Bestuursverslag 2013 5 2. JAARREKENING 2.1 Balans per

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland 9 oktober 2012 1 Leeswijzer In dit beleidsplan 2013 2015 worden de missie en visie van het platform Oneindig Noord- Holland toegelicht; waar wil Oneindig

Nadere informatie

STICHTING HET NEDERLANDS PERSMUSEUM BESTUURSVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 PRESTATIE-OVERZICHT 2012

STICHTING HET NEDERLANDS PERSMUSEUM BESTUURSVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 PRESTATIE-OVERZICHT 2012 STICHTING HET NEDERLANDS PERSMUSEUM BESTUURSVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 PRESTATIE-OVERZICHT 2012 Stichting het Nederlands Persmuseum 2012 INHOUDSOPGAVE 1 A Bestuursverslag 2 B Jaarrekening 2012 Balans

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD

BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD Versie 7 november 2013 1 INHOUD Hoofdstuk 1, Nieuw beleid 1.1 Nieuw beleidsplan 1.2 Geschiedenis 1.3 Professionaliteit 1.4 Missie 1.5 Doelstelling 1.6

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag en samengevoegde jaarrekening 2011 Amsterdam, 7 maart 2012 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemeen 1.1 Gebruikte afkortingen... 5 1.2 Rechtsvorm... 5 2. Achtergrond en doelstelling 2.1 Historie... 6 2.2 Huidige situatie... 6 2.3 Het concept / Doelstellingen...

Nadere informatie

2 Activiteitenplan. 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling

2 Activiteitenplan. 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling 2 Activiteitenplan 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling Missie Met een kist vol echte verhalen en open vizier de interactie aangaan met ons publiek. Een ontmoetingsplaats creëren tussen heden en verleden,

Nadere informatie

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5 jaarverslag 2014 Inhoud Woord vooraf Bericht van de Raad van Toezicht Trots en betrokken - Het Noordbrabants Museum en zijn bezoekers Een topinstelling - Het Noordbrabants Museum als topinstelling Bruisend

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. Inhoudsopgave Verslag van de

Nadere informatie

2012 Jaarverslag Drents Museum

2012 Jaarverslag Drents Museum Inhoud Voorwoord Raad van Toezicht 3 Directeur Annabelle Birnie 5 1 Kwaliteit 7 4 Betrouwbaarheid 33 Bijlagen 54 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 Collectie 8 9 Gebouwen en depot 11 12 Facts & Figures

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Amsterdam Zeeburg. Ameland. Amsterdam Stadsdoelen. Amsterdam Vondelpark. Apeldoorn. Bergen op Zoom. Arnhem. Bakkum.

Jaarverslag 2009. Amsterdam Zeeburg. Ameland. Amsterdam Stadsdoelen. Amsterdam Vondelpark. Apeldoorn. Bergen op Zoom. Arnhem. Bakkum. Jaarverslag 2009 1 Ameland Amsterdam Stadsdoelen Amsterdam Vondelpark Amsterdam Zeeburg Apeldoorn Arnhem Bakkum Bergen op Zoom Den Haag Domburg Doorwerth Dordrecht Egmond Elst Gorssel Grou Haarlem Heeg

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaar van de historische buitenplaats 2012

Jaar van de historische buitenplaats 2012 Jaar van de historische buitenplaats 2012 Eindverslag www.buitenplaatsen2012.nl Ten geleide Aan het einde van het Themajaar Historische Buitenplaats 2012 Huis ten Bosch, Maarssen Met de uitgave van dit

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Beleidsplan. Geloofinjeproject.nl

Beleidsplan. Geloofinjeproject.nl Beleidsplan Geloofinjeproject.nl september 2014 Ter inleiding In de Nederlandse samenleving zijn talloze voorbeelden te vinden waarbij organisaties gebaseerd op geloof, levensbeschouwing of een inspiratiebron

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

ERVE EME VROEG MIDDELEEUWS ERF IN ZUTPHEN. Erve Eme geeft historisch Zutphen een nieuwe dimensie! Businesscase 070612

ERVE EME VROEG MIDDELEEUWS ERF IN ZUTPHEN. Erve Eme geeft historisch Zutphen een nieuwe dimensie! Businesscase 070612 ERVE EME VROEG MIDDELEEUWS ERF IN ZUTPHEN 1 Erve Eme geeft historisch Zutphen een nieuwe dimensie! Businesscase 2013-2016 Ik neem je mee. Terug naar de vroege Middeleeuwen, een kijkje in het leven Kom

Nadere informatie

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht apport isitatie Stichting Museum Catharijneconvent Utrecht voorwoord Voorwoord Kan het eigenlijk wel, een museum visiteren? De visitatiecommissie stelde vast dat als een museum aan een dergelijke proef

Nadere informatie

beleidsplan 2013-2016

beleidsplan 2013-2016 beleidsplan 2013-2016 inhoud 1 Nieuw gebouw, nieuw museum, nieuw logo 4 2 Publiekstaak 11 3 Collectietaak 21 4 Bedrijfsvoering 29 Tot slot 35 Beleidsplan Fries Museum 2013-2016 3 1nieuw gebouw, nieuw

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie