Jaarverslag 2014 Stichting Hembrugmuseum - 14 maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Stichting Hembrugmuseum - 14 maart 2015"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Stichting Hembrugmuseum - 14 maart 2015

2 Copyright 2015 Stichting Hembrugmuseum. All rights reserved. Gé Dubbelman, Herman Homburg, Jose Pietens, Gemeentearchief Zaanstad, Peter Marcuse, Beeldbank Hembrugmuseum, Dirk Jongejans, José Pietens. Ontwerp logo: Patrick Pijlman, Ontwerp Poster: Edwin de Leeuwerk Stichting Hembrugmuseum De statutaire doelstelling van de stichting: De stichting is statutair gevestigd in Zaandam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer NTHD Het correspondentie-adres is Praam 6, 1713 VL Obdam. 2

3 Missie en toekomstvisie Hembrugmuseum Eigentijdse, duurzame munitie, verbinder en inspirator voor het Hembrugterrein. Munitie is afgeleid van het Latijn en wordt vertaald als voorzien en argumentatie voor debat. Muze, afgeleid van de naam van de Griekse godinnen van de kunsten, heeft tegenwoordig de betekenis van inspirator, inspiratiebron. Het Hembrugmuseum wil de verhalenverteller zijn en daarmee de borger van de ontstaansgeschiedenis van en inspirator en verbinder op het Hembrugterrein. Niet alleen middels de bedrijfscollectie, maar vanuit de visie van het hele terrein als drager van een historisch waardevol integraal ensemble. Het Hembrugmuseum wil op het Hembrugterrein inspirator zijn en het voorzien van: Het Verhaal Activiteiten Verbinding De Plek Professionaliteit Het Hembrugterrein ontwikkelt zich gestaag tot een bruisend creatief bedrijventerrein, waar culturele activiteiten plaatsvinden en ruimte is voor erfgoedinstellingen. Het museum wil te midden daarvan, als historisch vitale hart van de Stelling van Amsterdam, als onderdeel van de geschiedenis van de Zaanstreek, op eigentijdse wijze het verhaal blijven vertellen van hoe het allemaal begon. De ontstaansgeschiedenis, de gebouwen, het groen, de verhalen van de mensen die er werkten, de politiekmaatschappelijke ontwikkelingen en de weerslag daarvan op het bedrijf, tot aan de sluiting in Het wil de wortels, haar ziel blootleggen en ter discussie stellen. Hierbij bezoekers, jong en oud, en (creatieve) ondernemers, zowel binnen - als buiten de Zaanstreek en de Metropoolregio Amsterdam, actief betrekken middels een breed scala aan activiteiten. Om via het Hembrugverhaal, bezoekers én partners aan zich te binden en te verbinden op en buiten het terrein. De plek waar op samenhangende wijze verleden, heden en toekomst van het Hembrugterrein samenkomen. Een plek die de waarde en waardes uitdraagt van het belang van vrede en vrijheid, voor jong en oud. Een professionaliseringslag met een aansprekend businessmodel moet de basis vormen voor het borgen van de verhalen rond de ontstaansgeschiedenis, de bedrijvigheid op en de ontsluiting van dit gebied. Binnen afzienbare tijd moet de recent opgerichte stichting Hembrugmuseum zich ontwikkelen tot een levensvatbare organisatie die beantwoordt aan de eisen van deze tijd, met een visie die staat als een huis, open-minded en gastvrij, waarin mensen en ideeën welkom zijn en samenwerking en cross-overs leidende motieven 3

4 Aantrekkings- kracht Een doorstart die past in deze tijd, zodat ook de toekomstige ondernemers en bezoekers op het terrein, de Zaankanters, de bewoners uit de Metropoolregio, uit de provincie Noord Holland, geïnteresseerden in de Stelling van Amsterdam, in het industriële erfgoed en andere belangstellenden voor deze unieke erfgoedlocatie, met haar kenmerkende stenen en groene monumenten, straks weten hoe het allemaal begon en waarom het eindigde en hoe het verder gaat Samenstelling stichtingsbestuur per balansdatum: Op 31 december 2013 werd het bestuur van de stichting gevormd door de volgende personen: Voorzitter: Peter de Vries Penningmeester: Hans Luttmer Algemeen Bestuurslid: Lean van t Hooft Jaarverslag 2014: Het jaarverslag 2014 is vastgesteld op 16 februari 2015 door het bestuur van de stichting, zoals per deze datum bestaande uit: Voorzitter: Peter de Vries, oud-medewerker Eurometaal NV, Transportmanager, afdeling Material Management. Eigenaar collectie Hembrugmuseum. En dagelijkse leiding Stichting Hembrugmuseum Penningmeester: Hans Luttmer gepensioneerd ex- eigenaar van een Dierenspeciaalzaak, oudmedewerker Eurometaal BV afdeling Planbureau, functie planning en werkvoorbereiding. En zakelijke leiding Stichting Hembrugmuseum. Algemeen Bestuurslid: Lean van t Hooft, HART & HOOFT voor Mens en Cultuur, cultureel verbinder. Strategische PR & Communicatie Stichting Hembrugmuseum Bestuursverslag: Het bestuur van de stichting kwam tien keer bijeen voor vergaderingen op de volgende data in 2014 te weten: 28 maart, 29 april, 15 mei, 11 juni, 23 juli, 6 oktober, 29 oktober, 19 november en 15 december Een startnotitie en een projectplan zijn ontwikkeld en vormen de basis voor een aantal vervolgstappen, gesprekken met stakeholders, overheden en adviseurs, ter inspiratie op weg naar een haalbaarheidsonderzoek, een toekomstvisie, een strategisch bedrijfs- en exploitatieplan en het samenstellen van een bidbook, met als einddoel het bestendigen van de toekomst van het Hembrugmuseum. Alleen met voldoende draagvlak, zowel maatschappelijk, politiek-bestuurlijk, alsook financieel heeft een professionaliseringsslag van het Hembrugmuseum kans van slagen. Het bestuur van de stichting Hembrugmuseum heeft in 2014, middels oproepen via social media en geprinte media en door te netwerken in de regio Zaanstad, nieuwe bestuurders aangetrokken. Na een oriëntatiefase in 2014 zijn zij per januari 2015 officieel aangetreden. Het bestuur ziet interessante kansen om als maatschappelijk verantwoord en cultureel ondernemer, deels ook in samenwerking met andere partijen, haar doelstellingen te realiseren. 4

5 Activiteitenverslag 2014 In 2014 ontplooide de Stichting Hembrugmuseum de volgende activiteiten. Rondleidingen Het Hembrugmuseum is een echt mensen museum. De collectie heeft (nog) betrekkelijke historische waarde, maar vormt wel het waardevolle decor voor het living theatre van de oudmedewerkers. Op karakteristieke wijze, anekdotisch en met veel relativerende humor, maar ook vol technisch interessante en pijnlijke wetenswaardigheden, laten DE HEMBOYS, de oudmedewerkers, het verhaal van het Hembrugterrein, de opmerkelijke collectie en de bedrijfscultuur van de voormalige Artillerie Inrichtingen en Eurometaal tot leven komen. Wie fabriceerde producten voor oorlog en vrede?! Wie kon jarenlang geheimen bewaren?! Wie werkte in belang van vriend en vijand?! Wie had een lijntje met de koningin?! Wie beheerste een explosieve techniek? Toekomstbeleid gidsen Het ligt in de bedoeling de typerende bedrijfscultuur in de toekomst te behouden en met nieuwe mensen getypcast of met fijnzinnig acteergevoel voort te zetten. Tevens wordt er gewerkt aan het aantrekken van de vrouwelijke oud-medewerkers die een specifiek eigen verhaal over het bedrijf te vertellen hebben. De gidsen zullen in de nabije toekomst de specifieke herkenbare Hembrugmuseum outfit dragen tijdens de rondleidingen en een aanvullende training gaan volgen voor museumgidsen. Dit aspect valt onder het te ontwikkelen vrijwilligersbeleid. 5

6 Rondleidingen langs de bedrijfscollectie Sinds 2006 is het museum eenmaal per maand op zondag open. Meestal vinden er 2 terreinrondleidingen plaats met gemiddeld 10 geïnteresseerden. Er komen gemiddeld 50 museumbezoekers. Doelgroepen tot 2014: voornamelijk familie van oud-werknemers. Daarnaast geïnteresseerden in militaire geschiedenis, in beide wereldoorlogen en collegae van andere musea met een bedrijfscollectie. De bezoekers vertellen ons nu te komen, omdat het terrein tot voor kort verborgen, geheim en ontoegankelijk was. Men wil het nu wel eens bekijken. Sinds 2014 ontvangen we ook bezoekers van andere tijdelijke culturele activiteiten die met name in de zomermaanden op het terrein plaatsvinden. Door zowel te initiëren als participeren in deze activiteiten willen we ons bezoekersaantal verhogen. Thematische rondleidingen over het terrein langs de monumentale gebouwen met een bezoek aan het afgesloten, geheime Plofbos. Architectuurrondleidingen. Vanwege de verschillende bouwperioden op het terrein zijn er verschillende architectonische bouwstijlen aanwezig waarover veel te vertellen is. De reguliere rondleidingen richten zich op het bedrijfsverhaal, niet op de architectuur van de gebouwen. Dat is een expertise die nog niet in huis is. Omdat de in architectuur gerichte bezoeker, ook een doelgroep is, wordt er samenwerking gezocht met Stichting Babel. Vanaf 2015 worden ook vrijwillige rondleiders met deze ambitie en/of achtergrond ingewerkt. Foto-expedities: Onder professionele leiding van vakfotograaf Gé Dubbelman, tevens de huisfotograaf van het museum, wordt eenmaal per maand een foto-expeditie over het terrein gemaakt. Per dag worden 2 groepen van ca. 15 deelnemers rondgeleid. Deze groepen hebben duidelijk meer belangstelling voor de fotografie dan voor de geschiedenis van het terrein. Het museum verleent regelmatig medewerking op verzoek van de eigenaar van het terrein, het RijksVastgoedbedrijf (RVB), door het geven van rondleidingen aan haar zakelijke relaties. Opties voor specifieke rondleidingen en professionalisering: Voor specifieke groepen zullen afzonderlijke rondleidingen gemaakt worden, aangepast aan hun wensen. Hoewel in principe de opzet van iedere rondleiding in overleg met vertegenwoordigers van de bezoekende groep wordt samengesteld, is het mogelijk een aantal standaard-rondleidingen samen te stellen. Onderwijs & Educatie: De enige manier om een vriend te krijgen Is door er een te zijn Thema s als Oorlog en Vrede, Vriend en Vijand zijn een actuele en voelbare realiteit binnen de wereldpolitiek en nauw verbonden met de geschiedenis van het terrein, naast de destijds hoog aangeschreven, technische en industriële ontwikkelingen. Het Hembrugmuseum probeert waar mogelijk in te spelen op deze thema s en de actualiteit door lezingen en educatieve programma s te ontwikkelen voor verschillende leeftijds- en doelgroepen. Een korte introductiefilm die in het museum vertoond wordt laat de bezoeker kennis maken met het hoe en het waarom van de munitie- en wapenfabriek. Doelstelling educatief programma Met haar educatieve programma s wil het Hembrugmuseum: Een bijdrage leveren aan het bereiken van de kerndoelen van de verschillende onderwijsniveaus, in het bijzonder die van de vakken geschiedenis, maatschappijleer en technische vakken; 6

7 Belangstelling kweken voor industrieel erfgoed in het algemeen en voor de eigen regio in het bijzonder. Pilot educatieve rondleiding najaar 2014: Voor basisschool de Voorzaan werd een speciale WOI-WOII rondleiding georganiseerd voor groep 7 & 8 in samenwerking met Erik Schaap (Zaanse journalist met veel specifieke WOII kennis). De eerste informatiemappen werden aangemaakt om deze thematische rondleiding in de toekomst uit te breiden en te continueren. Lezingen en interviews Op uitnodiging van de Cultuurcompagnie Noord-Holland die het erfgoedproject Tijd van Toen startte, hielden Peter de Vries en Peter Kruit lezingen in verzorgingstehuizen. Deze groep heeft ook belangstelling voor bezoek aan het museum en het terrein. Aanvullend op de lezingen in het kader van de Reminiscentieprojecten hielden beide Peters lezingen op verzoek, bijvoorbeeld in de forten van de Stelling van Amsterdam. In oktober 2014 werd in de Maand van de Geschiedenis met als thema Vriend & Vijand een interview gehouden met journalist en schrijver Erik Schaap en hield Peter de Vries een presentatie over de geschiedenis van het Hembrugterrein. In 2015 staat in de jaarplanning een optie voor een lezing van René Ros over de Stelling van Amsterdam en Anton Kruft van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW). Er zal verder uitgekeken worden naar lezingen over WOII en de Koude Oorlog, Technische ontwikkelingen binnen en buiten de wapenindustrie en andere passende en mogelijke aansluitende onderwerpen en thema s. Pilot jongerenactiviteiten Onderwijs & Educatie: Cultuur als confrontatie Operatie Periscoop gaf in oktober 2014 twee gratis workshops, live stop-motion film, voor kinderen van 8 t/m 12 jaar, als pilot in het kader van het thema Vriend & Vijand van de landelijke Maand van de Geschiedenis. Er werd gepraat, gespeeld en gewerkt met stellingen en vragen zoals: wie vandaag je vriend is, is morgen je vijand?! Hoe ga je met je vijanden om? Wat is oorlog? Wat is vrede? Ruzies en pesterijen en hoe verdedig je jezelf. Met als doel kinderen bewust vanuit hun eigen wereldbeleving na te laten denken over menselijk gedragingen en de consequenties. Een set werd gebouwd waarbinnen filmpjes opgenomen werden en ter plekke ge-edit en online geplaatst, zodat iedereen ze meteen kon zien aan het eind van de dag. 7

8 Toekomstige jongerenactiviteiten: Gekoppeld aan een landelijk- of regionaal thema of evenement worden jongerenactiviteiten in de jaarplanning opgenomen en in de toekomst voortgezet. Bewustwording: kijken naar en leren van de geschiedenis en daarmee je eigen wereldbeeld en toekomst vormgeven. WOI kampement van Nederland Neutraal (Frits Duinkerke): In 2015 zal, gekoppeld aan het geplande Militaire Weekend, de mogelijkheid gecreëerd worden voor basisschool-bezoeken aan het historische kampement van Nederland Neutraal. Er is een vraag gekomen vanuit enkele basisscholen om dit bijzondere kampement, onderwijsondersteunend te mogen beleven. Frits Duinkerke heeft een prachtig, compleet, historisch WOI kampement, waar het leven van de Nederlandse soldaat uit die periode zo goed mogelijk wordt gevisualiseerd. Een klein levend museum dat voor de jongeren tot hun verbeelding spreekt en op directe manier onderwijst over deze bizarre Grote Oorlog waar mens en dier naast elkaar streden. Het Hembrugmuseum wil in de toekomst streven - voor het te laat is - naar behoud en eventuele adoptie van deze en andere unieke terreinobjecten. Tevens vormen deze objecten een prachtige landschaporganische speelplaats. Overzicht Activiteiten Hembrugmuseum 2014: ~Nieuwjaarsreceptie stichting Fien, Federatie Industrieel Erfgoed Nederland ~26 januari. Museum open, wandelingen en foto-expeditie.2 feb. Deelname aan Istanbul aan de Zaandam.(Oral History) ~29 januari Opening eerste deelgebied HEMbrug door minister Blok van Wonen en Rijksdienst ~23 februari Museum open, wandelingen en foto-expeditie. ~7 maart. Rondleiding besloten groep. ~7 april Rondleiding besloten groep (museum Eenigenburg ~27 april Museum open, wandelingen en foto-expeditie. 8

9 3+4 mei Deelname aan militair weekend van en met de Vereniging Museumkwartier Hembrug. De vereniging Museumkwartier Hembrug organiseerde voor de tweede keer het jaarlijkse terugkerende Militair Weekend. Het bezoekersaantal was hoog. Zaterdag 1500 bezoekers en zondag Het Militaire Weekend mag terecht een succes genoemd worden! ~25 mei museum open, wandelingen en foto-expedities. ~21 juni Dag van de Architectuur door stichting Babel ~29 juni museum open, wandelingen en foto-expeditie. ~4,5,6 juli festival Halte Hembrug ~25 juli rondleiding besloten groep. ~27 juli museum open, wandelingen en foto-expeditie. ~30 juli bezoek en rondleiding Rotary Zaandam ~16 augustus Grachtenfestival. ~31 augustus museum open, wandelingen en foto-expeditie ~~13+14 september Vereniging Museumkwartier Hembrug Landelijke Open Monumentendag (thema Reizen ) Programmering ondersteuning en bijdrage aan de tekst van Vincent Bijlo in het kader van het World War One Project van de Konrad Koselleck Big Band, Ellen ten Damme en Vincent Bijlo. Items uit het museum werden gebruikt om het verhaal en toneelbeeld te ondersteunen. Ter inspiratie sprak Vincent Bijlo vooraf met de oudmedewerkers om zijn teksten op locatie aan te passen en een stukje geschiedenis van het terrein te kunnen presenteren. Bezoekersaantal op zaterdag 500 en op de zondag 1500 bezoekers 9

10 ~1 oktober, deelname opening Maand van de Geschiedenis Huize Doorn, thema Vriend en Vijand. ~5 oktober, Maand van de Geschiedenis, interview Erik Schaap. ~19 oktober, Maand van de Geschiedenis, lezing+ powerpoint-presentatie over de geschiedenis van het bedrijf, pilot kindertheater Periscoop. ~26 oktober, museum open, wandelingen en foto-expeditie. ~5 november, museum open, tijdens presentatie Plant-e ~14 november, schoolproject Havenbuurt. Bezoek en rondleiding Rotary Club ~30 november, museum open, wandelingen en foto-expeditie ~Deelname aan project Istanboel aan de Zaan in het Zaan Theater ~Deelname aan 50 jaar Turkse arbeidsmigratie van in de Zaanstreek Deelname Stellingdagen: Helaas werd de subsidie voor de Stellingmaand in 2014 afgeschaft. Voor 2015 wordt met de voorbereiding van de jaarplanning gekeken naar nieuwe mogelijkheden om aan te haken bij landelijke en regionale evenementen. Een daarvan is deelname aan het Forten seizoen van april t/m oktober Het 3 e weekend van april 2015 is de opening van de Stelling van Amsterdam met als thema Feest en Vermaak Op vier verschillende locaties binnen de Stelling wil men daaraan extra aandacht besteden. Een van de locaties is het Hembrugterrein. Het Hembrugmuseum heeft de organisatie van dit Stellingweekend op het Hembrugterrein op zich genomen. Bezoekersaantallen: Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Totaal Foto exp Museumbezoek rondwandeling besl groepen Het Militaire Weekend bracht ca. 700 bezoekers naar het museum en een gelijk aantal voor de wandelingen. De inkomsten van deze bezoeken dekken echter de kosten van het MW georganiseerd door Museumkwartier Hembrug en zijn daarom niet in het lijstje opgenomen. Opvallend dat er meer belangstelling is voor het museum (de collectie) dan voor het terrein. Het streven is van ca. 800 reguliere bezoekers per jaar in 2014, naar reguliere bezoekers te gaan in Dit willen we bereiken door de reikwijdte van de publieksuitingen uit te breiden en gelijktijdig toe te spitsen op de diverse doelgroepen. Om zodoende zowel het algemene - als het specifieke karaker van het museum te belichten en de aantrekkingskracht te vergroten. Bezoekersaantallen : streefgetal Bezoekersaantallen : streefgetal 6.000/ (afhankelijk van de exploitatiemogelijkheden en de terreinontwikkeling) 10

11 Publiciteitsuitingen In 2014 is een nieuwe algemene flyer ontwikkeld en een nieuwe poster. Deze flyers zijn op grote schaal verspreid in de regio. Flyers voor specifieke activiteiten en evenementen worden zowel lokaal als regionaal verspreid. Het Hembrugmuseum participeerde in 2014 en ook daarvoor in diverse regionale - en landelijke evenementen en zal in de nabije toekomst haar marketingbeleid waar nodig uitbreiden en/of aanscherpen om haar doelgroepen gerichter te kunnen benaderen.om meer continuïteit in de publiciteitsuitingen te generen zal gekeken worden naar een aansluiting bij bijvoorbeeld de PUURZaans-Pas en na de officiële registratie als museum bij het Museumregister, de Museumjaarkaart. Op de marketing-actielijst 2015 staat onder meer: ~Algemene nieuwsbrief ~Marketing Bedrijfsuitjes en arrangementen ~Ontwikkeling webshop ~Organisatie en uitbreiding Vrienden & Donateurs ~Vrienden Nieuwsbrief ~PuurZaanspas ~Museumjaarkaart (toekomst) Website De site geeft veel achtergrondinformatie. Daarnaast is er te vinden: ~De Beeldbank: de collectie objecten en afbeeldingen in zoverre deze is ontsloten ~Een smoelenboek van oud-werknemers; ~Een virtueel bezoek aan het museum; ~Een gastenboek. De site heeft gemiddeld 16 bezoekers per dag. Rondom evenementen, openstellingen en publicaties op het net, in de kranten en /of op tv of radio (RTVNH) verdubbelt dit aantal. Ook wordt het museum op verschillende buitenlandse websites vermeld en is te vinden op ~Facebook ( 299 likes zie aparte bijlage) ~Twitter (227 tweets / 30 volgend / 75 volgers zie aparte bijlage) ~You-tube van het museum - Hier staan 12 films die regelmatig bekeken worden ~De activiteiten van het Hembrugmuseum worden tevens aangemeld op de website van de ondernemers van het Hembrugterrein Beeldbank unieke bezoekers Jaar # bezoekers # bekeken foto's Objectenbank unieke bezoekers Jaar # bezoekers # bekeken objecten Personeelsbank unieke bezoekers Jaar # bezoekers # bekeken personeelskaarten

12 Facebookpagina Overzicht Toekomst website Er wordt momenteel een nieuwe website ontwikkeld. Deze zal in het voorjaar van 2015 geactiveerd worden. De huidige website wordt gebruikersvriendelijker gemaakt. 12

13 Pers en media: Persberichten

14 14

15 15

16 16

17 Jaarrekening 2014 Balans in euro's per 31 december 2014: 1. BALANS PER: Vaste activa Materiële vaste activa - Gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlottende activa - Debiteuren 0,00 0,00 - Omzetbelasting 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquide middelen - Rekening courant ING 5.194,93 0,00 Bank - Kas 582,73 319, ,66 319,30 Totaal 5.777,66 319, Eigen vermogen - Vermogen 319,30 319,30 - Resultaat Boekjaar 2.149,86 0, ,16 319,30 Kortlopende schulden - Omzetbelasting 308,50 0,00 - Reservering tbv ,00 0,00 vrijwilligers - Overige kortl. 0,00 0,00 schulden 3.308,50 0,00 Totaal 5.777,66 319,30 17

18 2. EXPLOITATIEREKENING OVER: / ONTVANGSTEN Opbrengsten - Museumbezoek 1.354,34 0,00 Rondwandelingen 1.324,60 0,00 Foto-expositie 858,50 0,00 Projecten 2.300,00 0,00 Museum kwartier 0,00 0,00 Donaties 0,00 0,00 Diversen 4.200,00 0,00 Bruto winst ,44 0,00 ONKOSTEN - Vrijwilligers 4.490,21-0,00 - Kantoorbenodigd 156,39-0,00 heden - Telefoon 18,02-0,00 - Drukwerk en 640,07-0,00 reclame - Promotie 216,74-0,00 - Bankkosten 51,49-0,00 - Kantine 213,32-0,00 - Projecten 1.550,00-0,00 - Andere uitgaven 376,57-0,00 - Bunker M9 2,45-0,00 - Relaties 172,32-0,00 sub-totaal 7.887,58-0,00 - Bedrijfsresultaat 2.149,86 0,00 Bijzondere baten en lasten 0,00 0,00 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 2.149,86 0,00 18

19 3. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen - De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslagleggingsregels. De jaarrekening is opgesteld in Euro. Activa en passiva worden gewaardeerd op basis van historische kosten. Balanswaardering - Alle posten zijn, tenzij anders vermeld, opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa - De bedrijfsgebouwen en terreinen, machines, installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs (verkrijgingsprijs of vervangingsprijs). De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van economische levensduur. Voorraden - Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Vorderingen - Opname van vorderingen geschied onder aftrek van een voorziening van oninbaarheid gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering. Grondslagen voor de resultatenbepaling Algemeen - Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te kennen kosten. De kosten worden bepaald met in achtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd cq. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Netto-omzet - Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting. 19

20 20

21 Gebeurtenissen na balansdatum en perspectief. Bestuurswijzingen: Na adverteren en selecteren zijn als opvolgers achtereenvolgens aangetreden als nieuwe bestuursleden: Op trad Rein Bakker, Initiator/Lid Raad van Advies Verkoopplatform woningcorporaties, aan als penningmeester. Op trad Marjolein de Boer, Projectontwikkelaar bij Kennemerland Beheer BV, aan als algemeen bestuurslid en notulist. Op treedt Rob Monen, directeur Humanitas Financiële Hulpverlening aan als voorzitter. Aftredingen Op trad Hans Luttmer af als penningmeester. Op trad Lean van t Hooft af als algemeen bestuurslid. Op treedt Peter de Vries af als voorzitter Aantredingen: Op trad Lean van t Hooft aan als secretaris. Op treedt Peter de Vries aan als algemeen bestuurslid en erevoorzitter Aftredingsrooster per Naam/datum R.Monen R.Bakker M.de Boer L.van t Hooft DEFINITIEF DEFINITIEF DEFINITIEF DEFINITIEF P. de Vries DEFINITIEF H.Luttmer 2 de periode Om de stichting beleidsmatig te versterken zal tevens een Raad van Advies gevormd worden. De kandidaten adviseurs Han Meeter, Projectbureau Meeter - Museologisch adviesbureau, Peter Saal, adviseur Erfgoed en Publieksprojecten Cultuurcompagnie Noord-Holland zullen gevraagd worden toe te treden om de Raad van Advies officieel te maken. Een Raad van Toezicht zal tevens in 2015 samengesteld worden. Bestuursleden met een artistieke museale achtergrond zullen in 2015 geworven worden om de bestuurlijke expertise optimaal te onderbouwen binnen de museale context. Het nieuwe bestuur van de stichting staat voor de taak om een professionaliseringsslag te maken samen met de organisatie van de Stichting Hembrugmuseum. Het nieuwe bestuur ziet het als een belangrijke taak om allereerst te bezien hoe ambitie en mogelijkheden op elkaar afgestemd kunnen 21

22 worden en welke maatregelen qua beleid en organisatie genomen kunnen worden om het grote potentieel van het Hembrugmuseum als museaal totaalconcept op het Hembrugterrein de komende jaren tot zijn recht te laten komen. ANBI-status: De stichting Hembrugmuseum zal voor april 2015 bij de Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en ook de Culturele ANBI aanvragen. Governance Code Cultuur: De stichting Hembrugmuseum heeft in 2014 formeel besloten de Governance Code Cultuur, zoals deze is vastgelegd op de website te onderschrijven. De Code zal waar relevant stapsgewijs ingevoerd worden in overeenstemming met de maatvoering van de kleinschalige organisatie. De stichting kent een bestuur met zowel toezichthoudende als uitvoerende activiteiten. Bestuursleden kennen geen vacatiegeld. De organisatie draait volledig op vrijwilligers. Kent wel beperkte vrijwilligersvergoeding en reiskostenvergoeding. 22

Jaarrekening 08-10-15. Jaarrekening 2010. Stichting Heartbeat. Tiel. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2010

Jaarrekening 08-10-15. Jaarrekening 2010. Stichting Heartbeat. Tiel. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2010 Jaarrekening 8-1-15 Jaarrekening 21 Tiel Rapport inzake jaarrekening per 31 december 21 8 oktober 215 1 Jaarrekening 8-1-15 Inhoud Tiel Samenstellingsverklaring 3 Bestuur 4 Projecten 5 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 09-10-15. Jaarrekening 2012. Stichting Heartbeat. Tiel. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2012

Jaarrekening 09-10-15. Jaarrekening 2012. Stichting Heartbeat. Tiel. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2012 Jaarrekening 9-1-15 Jaarrekening 212 Tiel Rapport inzake jaarrekening per 31 december 212 9 oktober 215 1 Jaarrekening 9-1-15 Inhoud Tiel Samenstellingsverklaring 3 Bestuur 4 Projecten 5 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

STICHTING MUSICA OMNIA VINCIT AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014

STICHTING MUSICA OMNIA VINCIT AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014 AMSTERDAM Financieel jaarverslag 2014 INHOUD Algemeen Doelstelling en activiteiten / 1 Bestuursleden / 1 Jaarcijfers Balans per 31 december 2014 / 2 Staat van baten en lasten over 2014 / 3 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Het Dijkmagazijn. Beuningen

JAARREKENING Stichting Het Dijkmagazijn. Beuningen JAARREKENING 2016 Stichting Het Dijkmagazijn Beuningen Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht en samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarstukken 2016 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016

Nadere informatie

Jaarrekening 15-10-2015. Jaarrekening 2013. Stichting Heartbeat. Tiel. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2013

Jaarrekening 15-10-2015. Jaarrekening 2013. Stichting Heartbeat. Tiel. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2013 Jaarrekening 15-1-215 Jaarrekening 213 Tiel Rapport inzake jaarrekening per 31 december 213 15 oktober 215 1 Jaarrekening 15-1-215 Inhoud Tiel Samenstellingsverklaring 3 Bestuur 4 Projecten 5 Pag Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote Deventer Jaarrekening 2013

Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote Deventer Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 1 Inhoud Blad Algemeen Oprichting, doel, bestuursgegevens 4 Resultaat 5 Financiële positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015. Met Beleid in Ontwikkeling Missie, visie, strategie en doelstellingen.

Beleidsplan 2015. Met Beleid in Ontwikkeling Missie, visie, strategie en doelstellingen. Beleidsplan 2015 Met Beleid in Ontwikkeling Missie, visie, strategie en doelstellingen. Mei 2015 1 Wat voor een museum zijn we? Het Verhaal van het Hembrugterrein én de bedrijfscollectie als museaal totaalconcept

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Vier Pelikanen te Leeuwarden

Jaarrekening Stichting De Vier Pelikanen te Leeuwarden Jaarrekening 2015 Stichting De Vier Pelikanen James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF museum

ANBI gegevens DAF museum Het DAF museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

Jaarrapport 2012 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo

Jaarrapport 2012 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo Jaarrapport 2012 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo Stichting Vrienden Bronlaak Te Oploo INHOUDSOPGAVE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom Financieel verslag 2014 Stichting Muziektent Bennekom Bennekom INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Bestuursverslag 3 Samenstelling

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 17 mei 2014 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1. Algemeen 4 2. Resultaat 4 3. Fiscale positie 4 Jaarstukken 4. Balans per 31-12-2013 6 5. Winst-

Nadere informatie

Stichting Hexagon Ensemble te Ede Jaarrekening 2016

Stichting Hexagon Ensemble te Ede Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de staat van baten en

Nadere informatie

Stichting Fort van de Verbeelding

Stichting Fort van de Verbeelding Rapport inzake: Jaarrekening 2014 Stichting Fort van de Verbeelding uitgebracht aan: Stichting Fort van de Verbeelding t.a.v. het Bestuur Westkanaaldijk 6A 3542 DA Utrecht Inhoudsopgave jaarrapport Pagina:

Nadere informatie

Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden/ Rozendaal. Jaarrekening 2013

Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden/ Rozendaal. Jaarrekening 2013 Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden/ Rozendaal Jaarrekening 2013 Vastgesteld door het bestuur op 21 februari 2014 STICHTING VERVOER DOOR VRIJWILLIGERS Blad 1/7 pagina INHOUDSOPGAVE 1 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

Stichting Betania Nederland. Jaarstukken 2013

Stichting Betania Nederland. Jaarstukken 2013 Stichting Betania Nederland Jaarstukken 2013 Datum, 30 januari 2015 Inhoud I Jaarverslag II Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording Financiële verantwoording Stichting "Rijnlandse Molenstichting" Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Verklaring van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

Rapport. aan het bestuur van Stichting Baroeg Open Air, Rotterdam

Rapport. aan het bestuur van Stichting Baroeg Open Air, Rotterdam Rapport aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Rapport 1 Algemene opmerkingen Bijlagen Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Exploitatierekening over 2015 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

Stichting Rijnlandse Molenstichting Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Verklaring van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten 2013 5 Algemene toelichting 6 Er is door Horlings Accountants en Belastingadviseurs

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan BK Volendam

Jaarrekening 2015 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan BK Volendam Jaarrekening 2015 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan 10 1131 BK Volendam INHOUDSOPGAVE Financieel verslag 1. Opdracht 3 2. Algemeen 3 3. Resultaten 4 Jaarrekening 2015 A. Balans per 31 december 2015 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012 Stichting DutchGalgoLobby

Jaarverslag 2011-2012 Stichting DutchGalgoLobby Jaarverslag 2011-2012 Stichting DutchGalgoLobby Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bestuursverslag 2011 2012 stichting DutchGalgoLobby... 3 Balans per 31 december 2012 stichting DutchGalgoLobby... 5 Staat

Nadere informatie

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum gevestigd te Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum 1 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 2

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2013 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Resultatenrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

PUBLICATIEVERSLAG 2014 STICHTING NIVOZ, Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken

PUBLICATIEVERSLAG 2014 STICHTING NIVOZ, Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken PUBLICATIEVERSLAG 2014 STICHTING NIVOZ, Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken Inhoudsopgave JAARREKENING 2014... 2 TOELICHTING OP DE JAARREKENING... 3 OVERIGE GEGEVENS... 4 Pagina 1 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Stadnomaden Rotterdam jaarrapport 2013

Stichting Stadnomaden Rotterdam jaarrapport 2013 Rotterdam jaarrapport 2013 T.a.v. het bestuur Dordtselaan 157C 3081 BM Rotterdam Rotterdam, 21 april 2014 Geacht bestuur, Bij deze verstrekken wij u het jaarrapport 2013 van Stichting Stadnomaden,, omvattende:

Nadere informatie

Stichting Groede. Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05

Stichting Groede. Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05 Stichting Groede Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05 INHOUDSOPGAVE. 1.Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 4-11-2015. Jaarrekening 2014. Stichting Heartbeat. Tiel. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2014

Jaarrekening 4-11-2015. Jaarrekening 2014. Stichting Heartbeat. Tiel. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2014 Jaarrekening 214 Tiel Rapport inzake jaarrekening per 31 december 214 4 november 215 1 Inhoud Tiel Samenstellingsverklaring 3 Bestuur 4 Projecten 5 Pag Jaarrekening Balans per 31 december 214 6 Winst-

Nadere informatie

Stichting Het Hollands Kaasmuseum Alkmaar. Rapport 2016

Stichting Het Hollands Kaasmuseum Alkmaar. Rapport 2016 Stichting Het Hollands Kaasmuseum Alkmaar Rapport 2016 Alkmaar, februari 2017 INHOUDSOPGAVE Blz. Bestuursverslag 2 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2016 4 2. Winst- en verliesrekening over het boekjaar

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Stichting Vitamine V. Amsterdam

Financieel Jaarverslag Stichting Vitamine V. Amsterdam Financieel Jaarverslag 2013 Stichting Vitamine V Amsterdam Hilversum, 25 maart 2014 Inhoudsopgave Rapport 1. Opdracht 2. Verantwoordelijkheid 3. Resultaat Financieel verslag 4. Waarderingsgrondslagen 5.

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie

Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat TE UTRECHT. Jaarverslag 2015

Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat TE UTRECHT. Jaarverslag 2015 Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat 22 3553 TE UTRECHT Jaarverslag 2015 Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat 22 3553 TE UTRECHT

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 Stichting Quality Centre Malawi UTRECHT

JAARREKENING 2016 Stichting Quality Centre Malawi UTRECHT JAARREKENING 2016 Stichting Quality Centre Malawi UTRECHT Inhoudsopgave Pagina Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 4 Staat van baten en lasten over 2016 6 Algemene toelichting 7 Toelichting

Nadere informatie

Stichting de Historische Genie Verzameling Lunettenlaan 102 5263 NT VUGHT. Financieel Jaarverslag 2014

Stichting de Historische Genie Verzameling Lunettenlaan 102 5263 NT VUGHT. Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarverslag 2014 Samenstellingsverklaring 1 Bespreking van de resultaten 2 Bevestiging bij de jaarrekening 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Winstuitverlies

Jaarrekening 2013. Stichting Winstuitverlies Jaarrekening 2013 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Inhoud Algemeen... 3 Samenstellingsverklaring... 4 Jaarrekening... 5 Balans... 5 Winst- en verliesrekening... 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg 1 6707 CZ Wageningen tel: 0317-450047 email: vrienden@hospicewageningenrenkum.nl bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO 0155 6526 99 ANBI nr: 8214.91.647

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Tilburg te Water

Jaarrekening Stichting Tilburg te Water Jaarrekening 2016 Stichting Tilburg te Water 23-2-2017 Algemeen De stichting is op 12 december 2008 opgericht. De stichting heeft haar zetel in Tilburg en heeft ten doel: het bevorderen van het contact

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 13 april 2013

Jaarrekening 2013 13 april 2013 Jaarrekening 2013 13 april 2013 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave : Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2013 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2013 4 3. Geldstroom overzicht over 2013 5 4. Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrapport 1 juli 2015 tot en met 30 juni Stichting Kerstboom gevestigd te IJsselstein

Jaarrapport 1 juli 2015 tot en met 30 juni Stichting Kerstboom gevestigd te IJsselstein Jaarrapport 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Stichting Kerstboom gevestigd te 1 Inhoudsopgave Stichting Kerstboom Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 30 juni 2016 4 1.2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 Stichting Quality Centre UTRECHT

JAARREKENING 2015 Stichting Quality Centre UTRECHT JAARREKENING 2015 Stichting Quality Centre UTRECHT Inhoudsopgave Pagina Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 6 Algemene toelichting 7 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 10 juni 2015

Jaarrekening 2014 10 juni 2015 Jaarrekening 2014 10 juni 2015 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave : Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2014 4 3. Grondslagen voor de jaarrekening 5 4. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Veghel HartSave

Stichting Veghel HartSave Stichting Veghel HartSave Jaarrekening 2012 21 mei 2013 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2012 4 3. Geldstroom overzicht

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het St. Lambertuskerkje (statutair gevestigd te Hoek van Holland)

Stichting Vrienden van het St. Lambertuskerkje (statutair gevestigd te Hoek van Holland) Stichting Vrienden van het St. Lambertuskerkje (statutair gevestigd ) Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave pagina Balans 3 Resultatenrekening 5 Grondslagen bij de jaarrekening 6 Toelichting bij de balans 7

Nadere informatie

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden. Pagina 1

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden. Pagina 1 RAPPORT betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen JAARRAPPORT Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Exploitatierekening over 2013

Nadere informatie

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013 Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland Inzake: JAARREKENING 2013 Rapport 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Blz. 1. Algemeen 1 2. Bestuur

Nadere informatie

Jaarrapport 2016 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo

Jaarrapport 2016 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo Jaarrapport 2016 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo Stichting Vrienden Bronlaak Te Oploo INHOUDSOPGAVE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 JAARREKENING Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem.

JAARREKENING 2016 JAARREKENING Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem. JAARREKENING 2016 Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem 1 Notulen Van de Algemene Ledenvergadering van de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan BK Volendam

Jaarrekening 2014 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan BK Volendam Jaarrekening 2014 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan 10 1131 BK Volendam INHOUDSOPGAVE Financieel verslag 1. Opdracht 3 2. Algemeen 3 3. Resultaten 4 Jaarrekening 2014 A. Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

JAARRAPPORT 21 oktober 2011 tot en met 31 december 2012 Stichting Social Network Foundation Gradenboog 28 5141 MC WAALWIJK INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4

Nadere informatie

Vereniging Masjid Nour, Cuijk

Vereniging Masjid Nour, Cuijk Jaarcijfers 2013 Inhoud Algemeen Fiscale positie Pagina 3 Pagina 3 Balans per 31-12-2013 Pagina 4 Winst- en verliesrekening over 2013 Pagina 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Pagina 6

Nadere informatie

CALorie Stationsweg AA Castricum. Rapport inzake de jaarstukken over het boekjaar 2013

CALorie Stationsweg AA Castricum. Rapport inzake de jaarstukken over het boekjaar 2013 CALorie Stationsweg 9 1901 AA Castricum Rapport inzake de jaarstukken over het boekjaar 2013 1 februari 2014 Inhoud Rapport Algemeen 4 Resultaten 5 Fiscale positie 6 Jaarstukken boekjaar 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Barokensemble Eik en Linde. Jaarverslag 2012

Stichting Barokensemble Eik en Linde. Jaarverslag 2012 Stichting Barokensemble Eik en Linde Jaarverslag 2012 K.B. Gould Secretaris C.T. Tuijnman Voorzitter M. Abspoel Penningmeester INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 Voorwoord 1 2 Jaarverslag bestuur 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

stichting Oefenbunker Live jaarverslag

stichting Oefenbunker Live jaarverslag stichting Oefenbunker Live jaarverslag 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 AKTIVA 31.12.15 31.12.14 te vorderen posten de Nieuwe Nor 143 1.107 Stichting Podium Kunsten 960 1.540 bonus Heineken 1.100 2.036

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

Publicatierapport Stichting Raamvallei Langenboom. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:

Publicatierapport Stichting Raamvallei Langenboom. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: Publicatierapport Stichting Raamvallei Langenboom Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 17215115 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa Onroerende zaken 330.249 345.191 1 Inventaris 6.878 8.475 1 Vervoermiddelen 1.625 2.525 1 338.752

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

uitgebracht aan het bestuur van Stichting De Middendijk te Amsterdam inzake jaarbericht 2014

uitgebracht aan het bestuur van Stichting De Middendijk te Amsterdam inzake jaarbericht 2014 uitgebracht aan het bestuur van Stichting De Middendijk te Amsterdam inzake jaarbericht 2014 Amsterdam, 12 oktober 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARBERICHT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 2 JAARREKENING

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Groendomein Wasven Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G / v a n H E E M K U N D E K R I N G J A N U T E N H O U T E. Markt CC Etten-Leur

J A A R R E K E N I N G / v a n H E E M K U N D E K R I N G J A N U T E N H O U T E. Markt CC Etten-Leur J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 / 2 0 1 5 v a n H E E M K U N D E K R I N G J A N U T E N H O U T E Markt 53-61 4875 CC Etten-Leur 3. ALGEMEEN a. Algemeen De vereniging is opgericht op 26 april 1994 en

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3

Nadere informatie

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF Balans per 31 december 2013 ACTIEF Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Inventaris 144 251 144 251 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 2 Handelsgoederen 900 1.050

Nadere informatie

JAARREKENING ter publicatie ANBI status CHINEES INDONESISCH ERFGOED

JAARREKENING ter publicatie ANBI status CHINEES INDONESISCH ERFGOED STICHTING CHINEES INDONESISCH ERFGOED JAARREKENING 2013 ter publicatie ANBI status Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed Postadres: Stephensonstraat 21, 2561 XP Den Haag Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan de directie van Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 17 juni 2014 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dudley s Heritage Foundation p/a Dwarsstraat WN Geldermalsen

Jaarrekening Stichting Dudley s Heritage Foundation p/a Dwarsstraat WN Geldermalsen Jaarrekening 2014 Stichting Dudley s Heritage Foundation p/a Dwarsstraat 10 4191 WN Geldermalsen Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Publicatierapport Stichting Raamvallei Langenboom. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:

Publicatierapport Stichting Raamvallei Langenboom. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: Publicatierapport Stichting Raamvallei Langenboom Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 17215115 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 3 Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

Stichting Autres Directions. Utrecht

Stichting Autres Directions. Utrecht Inhoudsopgave Verslag - Opdracht - Algemeen - Fiscale positie Jaarstukken - Jaarverslag van de directie - Jaarrekening - Balans per 31 december 2014 - Winst- en verliesrekening over 2014 - Toelichting

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VOCAL GROUP HIFIVE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VOCAL GROUP HIFIVE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VOCAL GROUP HIFIVE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VOCAL GROUP HIFIVE 2013 Algemene gegevens Vocal Group Hifive is in 2007 opgericht door Paul Maaswinkel, muzikaal en artistiek leider.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg INHOUDSOPGAVE PAGINA A. VOORWOORD

Nadere informatie