Wat gaat er gebeuren? 26

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat gaat er gebeuren? 26"

Transcriptie

1 1

2 1 Inleiding Wie zijn wij? Stichting Sportcentrum Caland Sportcentrum Caland 6 2 Evaluatie 2011 Wat is er gebeurd? Beheer Gebouw Gebruik Evenementen Communicatie Financiën 23 3 Vooruitblik 2012 Wat gaat er gebeuren? 26

3 Voorwoord Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2011 van Sportcentrum Caland. In het vierde levensjaar van ons centrum bleek duidelijk dat de sporters hun weg steeds beter vinden naar ons prachtige gebouw! De meeste, lang voortslepende bouwproblemen zijn eindelijk opgelost, waardoor de medewerkers niet langer gekweld werden door onderhoudsklachten van de gebruikers. De vraag naar verhuur van de hallen steeg enorm, vooral die naar de avonduren, waardoor helaas niet alle wensen konden worden gehonoreerd. Wel kunnen het bestuur en de directie zich opnieuw verheugen over de grote bijval van de verenigingen voor de inzet van onze medewerkers. Dit geeft aan dat de samenwerking tussen alle partijen in een zeer prettige sfeer verloopt! Het bestuur heeft in 2011 toestemming gegeven de oppervlakte van CalandFit uit te breiden, zonder dat het ten koste van de sportvoorzieningen ging. Opvallend feit was dat zich een enorme vraag naar activiteiten op de dojo-matten voordeed. Het bestuur beraadt zich om tot een oplossing van dit probleem te komen. Ook financieel kan Sportcentrum Caland op een goed jaar terugkijken, mede doordat de kosten van vandalisme daalden. Ik wens u veel leesplezier! Namens het bestuur van Stichting Sportcentrum Caland, Mr. Ton Langelaar V O O R z I T T E R 3

4 1

5 Inleiding Wie zijn wij? 1.1 Stichting Sportcentrum Caland Het doel van de stichting is het stimuleren van sportonderwijs en sport - beoefening door inwoners van Amsterdam en stadsdeel Nieuw-West in het bijzonder. Belangrijkste taken zijn om het complex te beheren, exploiteren en onderhouden. De stichting verricht alle verdere handelingen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. De stichting weet zich maatschappelijk betrokken en biedt laagdrempelige (sport)activiteiten, waarmee integratie van jongeren bevorderd kan worden. Het dagelijks stadsdeelbestuur van Nieuw-West heeft het stichtingsbestuur in februari 2007 aangesteld. De leden zijn dit jaar voor een tweede termijn van vier jaar benoemd: n Ton Langelaar Voorzitter n Rene Zwaneveld Secretaris n Henri Kalle Penningmeester In 2011 is het bestuur vier maal in vergadering bijeen geweest in het sportcentrum. Tijdens de bijeenkomsten zijn diverse zaken behandeld, waaronder veiligheid, risicofactoren, informatietechnologie, logo en huisstijl. Op 14 juli 2011 bracht stadsdeelwethouder Ronald Maurer een werkbezoek aan het centrum. Na een uitgebreide rondleiding werden 5

6 onderwerpen op het gebied van exploitatie, overlast en veiligheid besproken. De leden van de raad van toezicht hebben eind 2011 hun ontslag ingediend. De afgelopen jaren bleken de taken van de raad zeer algemeen en weinig helder omschreven. Omdat de raad in deze constructie weinig toegevoegde waarde zag, traden de leden af in overleg met wethouder Maurer en het bestuur van de stichting. Volgend jaar zal een en ander geformaliseerd worden. De leden van de raad van toezicht waren: n Pim Storm Voorzitter n Jan-Dirk Naaijen Raadslid n Jos Muller Raadslid 1.2 Sportcentrum Caland Organisatie en personeel Stadsdeel Nieuw-West is eigenaar van het sportcentrum en heeft het beheer en exploitatie overgedragen aan de Stichting Sportcentrum Caland. De stichting had aan het einde van het jaar acht werknemers in dienst. Dit aantal komt overeen met 6,8 FT eenheden. Tijdens schooluren was er een conciërge van het Calandlyceum aanwezig. Gedurende een aantal maanden werkte een stagiair een studieopdracht uit. In de loop van het jaar vervingen een aantal oproepkrachten de beheerders bij verlof of ziekte of vulden zij de diensten in de weekeinden of tijdens grotere evenementen aan. 6

7 n Abdel Aouladmakhlouf Beheerder n Dennis Bontekoe Stagiair n Inge Dinkgreve Management-assistent n Kasper Dinkgreve Oproepkracht n Perry Hooten Conciërge n Hossam Ibrahimi Oproepkracht n Adri Jonges Directeur n Co Otte Beheerder n Hassan Ouladomar Beheerder n Dana Pantovic Oproepkracht n Dirk Raams Beheerder n Mark Rauwe Beheerder n Gilbert Vyent Beheerder n Bert Wattimena Beheerder n Yassir Ziani Oproepkracht De belangrijkste taken van het personeel waren beheer, klein onderhoud, toezicht en schoonmaak. Daarnaast werd ondersteuning geboden bij sportactiviteiten en evenementen. Het verstrekken van informatie, communicatie, administreren van verhuur en aansturen van aannemers en onderhoudsbedrijven was belangrijk, evenals het onderhouden en uitbreiden van het contact met bestuur, overheid en externe partijen en relaties. Ook dit jaar was de financiële- en salarisadministratie ondergebracht bij een administratiekantoor dat ook nauw betrokken was bij de opstelling van de begroting en jaarrekening. Het gebouw Het gebouw is in 2007 in gebruik genomen als een voorziening voor breedtesport, waarbij sport door alle lagen van de bevolking beoefend kan worden op amateurbasis. Het complex herbergt een verzameling van ruimtes en bedrijven die over vijf lagen zijn verdeeld. In de kelder ligt 7

8 de dojo. Op de begane grond zijn de ontvangstruimte, sporthal 1 en de twee gymzalen met de bijbehorende kleed- en scheidsrechtersruimtes. Op de eerste verdieping bevindt zich de tribune van sporthal 1, het sportcafé, sporthal 2 en een kantoorruimte. Ook hier zijn kleedkamers en toiletten. Op de tweede verdieping is de tribune voor hal 2, ruimte voor fitness, fysiotherapie en aerobics. Bovenop sporthal 1 is de vijfde laag: het sportdak, dat te bereiken is via het terras van het café. Op dit dak liggen diverse sport- en speelvelden. Overdag wordt er in het centrum gymnastiekonderwijs gegeven door drie scholen. s Avonds en in de weekeinden sporten en trainen diverse clubs en verenigingen en worden er wedstrijden in competitieverband gespeeld. Het sportcentrum kent de volgende binnenruimtes: n Sporthal m 2 n Sporthal m 2 n Gymnastiekzaal m 2 n Gymnastiekzaal m 2 n Dojo 315 m 2 Totaal m 2 Verhuurde ruimtes: n Fitnessvoorziening 375 m 2 n Sportcafé 407 m 2 De buitenruimtes zijn: n Sportdak m 2 n Parkeergarage m 2 8

9 Huurders Het sportcentrum geeft ruimte aan twee huurders, te weten het fitnesscentrum CalandFit en het sportcafé FirstFloor. CalandFit is uitgerust met een breed scala aan trainingstoestellen, waarbij de sporters worden geadviseerd door professionele begeleiders. Eigenaar Kevin van Hagen is oud gymnastiekdocent en fanatiek sporter. Tot het fitnesscentrum behoort ook een praktijk voor fysiotherapie. In 2011 is begonnen aan een uitgebreide verbouwing van de fitnessruimte. FirstFloor is toegankelijk voor alle gebruikers van het sportcentrum, en beschikt over een aangenaam buitenterras. Floor Klaasman is eigenaresse van het sportcafé en heeft verantwoorde en sportieve menu s op de kaart staan. De ruimte wordt ook verhuurd voor feesten en partijen. In dit jaar werd een deel van het meubilair vervangen. In 2011 is er regelmatig overleg geweest met de huurders, onder andere over onderzoek naar mogelijkheden om bedrijfsuitjes binnen het centrum te organiseren. 9

10 10 2

11 Evaluatie 2011 Wat is er gebeurd? Ondanks het feit dat er vier jaar na oplevering nog steeds technische gebreken zijn, wordt er met veel plezier gesport in het centrum. Hoewel er hard gewerkt is aan het oplossen van achterstallige opleveringskwesties, lekt er nog steeds hemelwater uit diverse plekken en is de kwaliteit van het binnenklimaat beslist nog niet optimaal. Op het gebied van veiligheid is een oplossing gevonden om overdag de aanwezigheid van jeugd in de parkeergarage te beperken door het plaatsen van een muziekinstallatie waaruit zwaar klassieke muziek klinkt. Problemen opgeleverd door nachtelijk bezoek, zoals vernieling, vervuiling en geluidsoverlast, blijven nog bestaan. Uit een Risico-inventarisatie onderzoek is gebleken dat hierdoor veel risico s ontstaan voor het gebouw en personeel. De analyse en een mogelijke oplossing het afsluiten van de in- en uitgangen van de garage met bedienbare paaltjes zijn besproken met de betreffende wethouder en doorgestuurd naar het stadsdeel. zoals in het vorig jaarverslag werd aangekondigd is er veel aandacht besteed aan communicatie en uitstraling naar buiten. Er is een nieuw logo en huisstijl ontwikkeld die ook zullen worden toegepast op de nieuwe website. Het ontwerp is sterk, fris, sportief en straalt dynamiek uit. Daarbij doet deze recht aan de stijl van het gebouw en de gehanteerde vormen en kleuren van velden en vloeren; alle elementen zijn herkenbaar. De website wordt goed bezocht en de reacties zijn zeer positief. Het afgelopen jaar is goed gebruik gemaakt van het sportcentrum. De bezettingsgraden zijn heel hoog en het aantal activiteiten en evenementen 11

12 neemt almaar toe. Op dit gebied is het een bijzonder succesvol jaar geweest waarin contacten met gebruikers, huurders, stadsdeel en allerlei organisaties zijn uitgebreid. 2.1 Beheer Beheerders De vier beheerders werken in onregelmatige diensten verdeeld over dag, avond en weekend. Het centrum was alle dagen van de week open van s ochtends vroeg tot s avonds laat behalve op officiële feestdagen. Doordeweeks was er overdag een beheerder en de conciërge aanwezig. In de avonden was er dubbele bezetting. In de weekeinden werd de enkele bezetting aangevuld met een baliemedewerker en een oproepkracht in de avonduren. Begin januari is Dirk Raams aan de slag gegaan als beheerder. Een combinatie van factoren weekendwerken en contacten met andere culturen viel hem tegen en hij besloot in juli te stoppen. In oktober is deze vacature opgevuld door Mark Rauwe die na een paar weken zijn been brak bij een verkeersongeluk. Daardoor was hij vier maanden uit de running. Tijdens deze periode is hij vervangen door Gilbert Vyent, die tot grote tevredenheid heeft gewerkt. Bert Wattimena was nog langdurig ziek en kon na een periode van re-integratie aan de slag in een andere functie als receptionist voor een aantal uren in de week. Ook dit jaar volgden de beheerders een herhalingscursus Bedrijfshulp - verlening, BHV. Dit is nu nog individueel bij een opleidingsinstituut gebeurd. In het vervolg zal deze training in het centrum zelf plaatsvinden in combinatie met de medewerkers van het sportcafé en het fitness - centrum. Op deze manier kan de training aangepast worden aan de specifieke situatie in en om ons sportcentrum. Brandbestrijding, waar - borging van eigen veiligheid, verlening van eerste hulp en evacueren van 12

13 collega s, leerlingen en bezoekers kan dan gezamenlijk geoefend worden in de eigen omgeving. De arbeidsvoorwaarden zijn door het bestuur vastgelegd in individuele overeenkomsten. De beheerders ontvangen een vaste toeslag op hun salaris voor onregelmatige diensten. Voor volgend jaar is een salarisverhoging van 1,5% vastgesteld ter compensatie van de inflatie. Daarnaast is er bij goed functioneren een periodieke verhoging. Deze waardering vindt jaarlijks plaats en wordt besproken tijdens een beoordelingsgesprek. Zomerperiode Tijdens deze periode hebben de beheerders zo veel mogelijk vakantie - dagen opgenomen. In sommige weekeinden en avonden is er geen reguliere bezetting geweest. Het gebouw moest dan wel open blijven voor CalandFit. Een beveiligingsbedrijf deed op deze momenten een aantal inspectie- en sluitrondes. Dit bleek goed te werken en zo kon de veiligheid gewaarborgd blijven. Ziekteverzuim Het absoluut ziekteverzuim lag dit jaar hoger dan voorgaande jaren. Oorzaak waren langdurige ziekte, een verkeersongeluk en ziekte door zwangerschap. Wanneer de cijfers gecorrigeerd worden voor deze factoren, waarvan de oorzaken buiten de bedrijfsvoering liggen, dan resteert een percentage van nog geen 2%. Vorig jaar was dat 2,7%. Werkoverleg In 2011 is het team tien keer bij elkaar geweest voor werkoverleg. Op de agenda stonden dan o.a. mededelingen vanuit het bestuur en ontwikkelingen binnen het stadsdeel. Ter sprake kwamen onderhoudskwesties, de kwaliteit van de werkzaamheden en dienstverlening, onderlinge taakverdeling en werktijden. 13

14 2.2 Gebouw Het afgelopen jaar is er onderhoud gepleegd aan en om het gebouw en tevens is er een verbouwing geweest. Hieronder een opsomming van de werkzaamheden. Daken De daken zijn geïnspecteerd en schoongemaakt. Daarbij zijn ook die diverse daklekkages onderzocht en zo mogelijk gedicht. Aan het einde van het jaar bleek het nog op vijf plekken te lekken: allemaal nog opleveringsgebreken. Het sportdak is door een gespecialiseerd bedrijf aangeheeld en is er plaatselijk een nieuwe isolerende laag aangebracht. De skatebanen zijn voorzien van een nieuwe polyesterlaag en de baskets zijn vernieuwd. De banken op het dak zijn gereinigd, geschuurd en geolied. Sportruimtes In de dojo zijn de tatami-matten en de vloer grondig gereinigd. Daarna is de betonnen vloer voorzien van een vochtwerende laag. Later is apparatuur geïnstalleerd om wisselingen in temperatuur en vochthuishouding te kunnen registreren. Alle sportvloeren zijn gestript en verder onderhouden. De diverse bergingen zijn ontruimd, toestellen en vloeren gereinigd. De wanden van de hallen soms 10 meter hoog! en zalen zijn schoongemaakt en alle tl-buizen vervangen. Kledinghaken zijn in de toiletten gemonteerd en wissellijsten met de huisregels opgehangen in de kleedkamers en openbare ruimtes. Alle sportinstallaties en materialen zijn geïnspecteerd en waar nodig gerepareerd. Vandalisme Kwajongens en -meisjes hebben weer enkele vernielingen verricht afgelopen jaar. Tijdens Oud en Nieuw is een vuilnisbak ontploft. Er is een kapotte spiegel in de doucheruimte aangetroffen waar ook urinesporen 14

15 gevonden zijn. De deurroosters in de kleedkamers bij sporthal 2 zijn vernield, ondanks versteviging, evenals enkele kledinghaken. In de voorgaande jaren zijn veel reparaties verricht en lichte materialen vervangen door steviger en bestendiger onderdelen. Veiligheid De voordeuren hingen weer uit het lood en zijn weer bijgesteld. Door aanpassingen aan het sluitplan is nu ook de fitnessruimte veilig afsluitbaar. In hal 1 is een beschermende glasplaat aangebracht, waardoor men het hoofd niet meer kan stoten aan de stalen balk. Ook is met bouwtoezicht de ophanging van de gevelplaten nagelopen; de platen zijn nu geborgd en kunnen niet naar beneden vallen. Afgelopen jaar heeft de brandweer het sportcentrum bezocht voor inspectie; er is onderhoud gepleegd aan de brandalarminstallatie. Het inbraakalarm, camerasysteem en de lift zijn ook weer geïnspecteerd en gecertificeerd. Ventilatie Er is veel onderhoud gepleegd aan de luchtverversing in het gebouw. Er was al besloten om de frequentie van vervanging van de luchtfilters te verhogen van eens in de twee jaar naar eens per jaar. Uit inspectie van de filters bleek dat ze na een half jaar al weer vol met stof en vuil zaten; nu zullen ze per half jaar vervangen worden. De aerobicsruimte is van een rooster voorzien ten behoeve van de luchtverversing. Ook zijn luchtverversingsroosters in hal 1 aangebracht die bij de oplevering ontbraken. In de berging van de dojo is een extra rooster in de deur geplaatst voor ventilatie. De luchtverdeelslangen in de hallen, zalen, fitness- en aerobicsruimten zijn gedemonteerd, gewassen en opnieuw opgehangen. In de ruimte voor fysiotherapie zijn voorzieningen voor airconditioning geïnstalleerd. Aan de airco van CalandFit en de aerobicsruimte is onderhoud gepleegd. Luchtroosters van kleedkamers 12 en 13 zijn na vernielingen verstevigd. 15

16 Verbouwing CalandFit Omdat CalandFit behoefte had aan extra ruimte, heeft architectenbureau Daf plannen opgesteld waarbij een deel van de tribune van hal 2 bij de ruimte wordt betrokken. Inmiddels is vergunning van het stadsdeel verkregen en de verbouwing zal begin volgend jaar klaar zijn. Vloeren Er is lang gezocht naar een schoonmaakproduct voor de sportvloeren. Een vijftal leveranciers en onderhoudsbedrijven is geraadpleegd en uiteindelijk is een prima product en schrobmachine gevonden, die gecombineerd een uitstekend resultaat leveren. Tevens is de houten vloer van de aerobicszaal geschuurd en gelakt. Water en lekkage In de installatieruimte is een afvoerput aangebracht voor het afvalwater van de schrobzuig-machine. In de dojo is een waterslot gemonteerd, zodat overstromingen zoals in het begin niet meer mogelijk zijn. Er is regulier onderhoud verricht aan de waterput, pomp en hydrofoor. Verder zijn alle doucheputten nagelopen; defecte roosters en ontbrekende afsluiters zijn vervangen. Hemelwater lekt nog op een aantal plaatsen naar binnen. Maar ook in huis lekt het nog steeds. Tijdens het douchen stroomt het water een verdieping lager de berging en de gang in. Uit onderzoek bleek dat de putjes niet goed zijn gemonteerd: er ontbreekt een flexibele afdichting die het spanningsverschil tussen de materialen van het putje en de vloer opvangt. Het hele jaar door heeft het bouwbedrijf pogingen gedaan om de lekkages te verhelpen. Aan het eind van het jaar zijn er veel plekken over: tribune, gang en berging in sporthal 1, twee plekken in het sportcafé, de gang naar de gymzalen en in de dojo. 16

17 2.3 Gebruik Scholen Calandlyceum Het Calandlyceum ligt naast het sportcentrum en was de grootste gebruiker van de zalen binnen het sportcentrum. Het lyceum is een LOOTschool, met extra mogelijkheden om sport te beoefenen: Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport. Op het lyceum volgen zo n leerlingen onderwijs en maakten gedurende 162 uur per week gebruik van één of meer zalen in het gebouw. Openbare Montessorischool Osdorp Deze school maakte ook dit jaar weer gebruik van een gymnastiekzaal op maandag, dinsdag en donderdag. In totaal werd er 20 uur per week gymlessen gegeven. Comenius Het lyceum gaf op woensdag en dinsdagmiddag 10 uur per week les en wil dit graag uitbreiden. Verenigingen Lichaamsoefening n Gymnastiek/turnen FDO West! Vechtsporten n Aikido Aikikai Aikido Capoeira n Judo Tenkaichi 17

18 n Karate Budo Lifestyle Karate Karateschool Fightin Nabil n Kickboksen Kimekai Gym Taekwondo Academy Amsterdam n Taekwondo Cobra José Taekwondo Academy Martial Arts Holland Taekwondo Academy Amsterdam n Wing Tshung Wing Tshung Kungfu Balsporten n Basketball Anoeta Harlem Lakers n Handbal DSG Westsite n Korfbal AKC Rohda CKV Mik n Volleybal West! Diverse sporten n Tafeltennis Patrios. De vereniging vierde haar 50-jarig bestaan! In april en oktober is er overleg geweest met de gebruikers, waarbij het bestuur aanwezig was. De bijeenkomsten werden goed bezocht, de sfeer was ontspannen en de gebruikers waren zeer tevreden. Men was content over de inzet van de beheerders en de diverse verbeteringen die waren aangebracht. Opnieuw werd echter geconstateerd dat het klimaat binnen sommige ruimtes een heikel punt blijft en verbetering behoeft. 18

19

20 Onderzoek Tijdens het sport- en schoolseizoen zijn de bezettingsgraden bijzonder hoog. Op zoek naar gebruiksmogelijkheden buiten de seizoenen is een stagiair aangetrokken van de Hogeschool van Amsterdam afdeling sportmarketing. Na een interne analyse en onderzoek van mogelijkheden is een enquête gehouden onder kantoren en bedrijven in de directe omgeving. Daaruit bleek dat er voor uitjes en teamvorming beslist interesse is in een combinatiepakket: beweging, sport, voeding, gezondheid en voorlichting over alle onderdelen. Jammer genoeg bleek ook dat er weinig interesse is voor dit soort belevenissen in vakantie - periodes. 2.4 Evenementen ASN (Aziatische Studentenvereniging Nederland) organiseerde een voetbal - toernooi op 17 december in de twee hallen. Grote opkomst, zeer vrolijke en ontspannen sfeer. De vereniging is zeer tevreden over het centrum en maakte een compliment over de beheerders van die dag. ASN wil graag het aantal evenementen uitbreiden en ook regulier komen sporten. Dansevenement In de twee hallen en zalen heeft er in het weekend van 3 en 4 september een groot dansevenement plaatsgevonden, georganiseerd door DCdance. Er was veel belangstelling voor en de sfeer was levendig en enthousiast. Examens Calandlyceum en ROC Joke Smit namen eindexamens af aan ruim 600 kandidaten. In hal 1 en 2 werden op zondag 15 mei door acht mede - werkers afdekvloeren gelegd en tafels en stoelen in strakke formatie opgesteld. Op piekdagen werden ook de twee gymzalen ingericht. 20

21 Mission Olympics Ook dit jaar werd een deel van de olympics gehouden in de hallen en zalen van het sportcentrum. Ramadan voetbaltoernooi In hal 1 werden tijdens de Ramadan in samenwerking met stadsdeel en Combiwel op dinsdag- en donderdagnacht voetbaltoernooien georganiseerd. Het animo groeide van enkele tientallen jongeren in het begin naar ruim 150 deelnemers aan het eind van de maand. Het toernooi verliep zeer voorspoedig en ontspannen. Scatedisco Elke laatste zaterdag van de maand was er weer disco in hal 1 voor de jeugd. De sporthal werd omgetoverd tot een ware discotheek met lichteffecten, een laser en een rookmachine. Sportdak Na een aantal vervelende gebeurtenissen is het sportdak een tijd gesloten geweest. Omwonenden klaagden over overlast van het dak. Er werd gevochten, gescholden en er werd van alles naar beneden gegooid. Vervolgens werd het dak alleen nog gebruikt onder toezicht van sportdocenten en fysiotherapeuten. Om ruimer toezicht te verkrijgen werd contact gezocht met stadsdeel en diverse jeugdorganisaties. In nauwe samenwerking werd een pilot opgezet. Stadsdeel en Combiwel verlegden activiteiten van straat en pleintjes naar het dak en leverden toezichthouders, stagiaires en vrijwilligers voor op het dak. Het sportcentrum regelde het menselijk verkeer in het gebouw. Op 9 juni werden feestelijke activiteiten georganiseerd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Het feestje waar 150 kinderen aan deelnamen was een groot succes. Ook hun ouders en diverse buurtbewoners bezochten het feestje. 21

22 Taekwondo Taekwondo Academy Amsterdam organiseerde in samenwerking met ons centrum het derde Amsterdamse Open Taekwondo toernooi met 400 aanmeldingen. Kandidaten meldden zich uit diverse landen en het Parool plaatste artikel met mooie foto s van het evenement. Topscore Finals Wekelijks deden 2500 jongeren mee aan een naschoolse sportactiviteit van Topscore. ze kregen 23 weken lang les van professionals en speelden wedstrijden. Eerst tegen scholen in het eigen stadsdeel en daarna tegen heel Amsterdam: de Topscore Finals. In ons sportcentrum vonden de finales plaats van volleybal en zaalvoetbal. 2.5 Communicatie Afgelopen jaar is er veel en uitvoerig overleg geweest met diverse instellingen, bedrijven, organisaties en diensten. Een greep, in alfabetisch volgorde: n Administrateur over jaarrekening, begroting en personeelszaken n Arbodienst, UWV, re-integratiebedrijf over (langdurig) zieken n Beheer SCC n Bestuur SCC n Brandweer over gebruikersvergunning en evenementen n Combiwel over Ramadan voetbaltoernooi. n Gebruikers, jaarlijks 2 maal. n Gymdocenten over houding en gedrag scholieren en gezamenlijk optreden n Huurders over gezamenlijke activiteiten en huishoudelijke zaken n ICT bedrijf over website, administratief programma en management informatie 22

23 n Krajicek Foundation over de doorstart en de toenemende activiteiten op het dak n Onderhoudsmonteurs elektra, water, luchtbehandeling, buitenschil, sportdak etc. n Organisatoren van evenementen: Dans, Topscore, Mission Olympics, Taekwondo, NewWorld, Sportservice, Stadsdeel n Politie over overlast en melden van evenementen n Scholen over uitbreiding gymuren en afstemming toezicht n Schoonmaakbedrijf over reguliere en uitzonderlijke schoonmaakwerkzaamheden. n Sporthallen in Amsterdam over hygiëne, veiligheid en toezicht n Stadsdeel en aannemers over bouwtechnische lekkages, klachten oplevering et cetera. n Stadsdeel over financiën, beheer vastgoed et cetera, veiligheid garage en dak, vergunningen. n Sportverenigingen over materiaal en gebruik bergingen. n Vastgoedbeheer van stadsdeel over verbouwing n Vergunningen, politie en brandweer over evenementen. n Vormgever over logo, huisstijl, website, drukwerk, jaarverslag en andere uitingen. n Wijkregisseur over overlast jongeren in garage, veiligheid dak en garage. 2.6 Financiën Doordeweeks wordt er s avonds getraind in de gymnastiekzalen. Daartoe zijn ze goed uitgerust. In de weekeinden zijn er veel competitiewedstrijden in het centrum. Omdat daarvoor speciale eisen gelden, kunnen ze niet gespeeld worden in de gymzalen. Hierdoor zijn de gemiddelde bezettingsgraden van de zalen lager. De verhuur van de twee grote hallen na de gymnastieklessen en in de weekenden, wordt gecoördineerd door het centrale servicepunt sporthallenverhuur van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). 23

24 Deze gemeentelijke dienst beheert de agenda van de grote hallen in Amsterdam en stemt het gebruik o.a. af met de agenda van diverse competities. Via de website van DMO kunnen rechtstreeks reserveringen geboekt worden. Hieronder zijn de bezettingsgraden weergegeven tijdens de 45 weken dat het centrum geopend is. Hierin vallen dus ook de vakanties en de weekeinden. In het hoogseizoen van oktober tot en met april zijn de cijfers hoger. Deze staan tussen haakjes. Bezettingsgraad in % n Sporthal 1 93 (98) 93 n Sporthal 2 87 (98) 85 n Gymzaal 1 76 (94) 79 n Gymzaal 2 69 (81) 67 n Dojo 75 (83) 84 Gemiddeld 80 (91) 82 Balans en overzicht van baten en lasten in 2011 Cijfers zijn afgerond op 100 euro Activa Vaste activa Financiële activa Vlottende activa n Totaal activa

25 Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden n Totaal passiva Inkomsten Opbrengsten huur Bijdrage stadsdeel Subsidies Overige opbrengsten Toevallige baten n Totaal inkomsten Uitgaven Personeels- en beheerskosten Huisvestingskosten Afschrijvings- en reserveringskosten Algemene kosten n Totaal uitgaven Resultaat Het jaar 2011 wordt afgesloten met een nadelig exploitatieresultaat van bijna euro. SPORTCENTRUM CALAND JAARVERSLAG 2011 Ultimo 2011 bedroeg het eigen vermogen euro en de liquiditeitspositie was eind van het jaar goed. 25

26 26 3

27 Vooruitblik 2012 Wat gaat er gebeuren? Het komend jaar zullen we de kwaliteit van het sportcentrum en onze dienstverlening blijven waarborgen, zodat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de voorzieningen. We zullen ons inzetten om het gebruik van het sportdak ruimer mogelijk te maken en zullen daartoe contacten verlevendigen. Daarnaast zullen we onderzoeken of en hoe we direct sponsors en adverteerders kunnen bereiken waarmee we de exploitatie van het centrum kunnen verlevendigen. Op bouwkundig gebied hopen we dat de laatste problemen opgelost worden: lekkages moeten verholpen zijn en de luchtkwaliteit moet beslist beter en beheersbaarder zijn. We willen gebruik maken van moderne (sociale) media, waarmee we zowel bedrijven als particulieren kunnen attenderen op mogelijkheden om binnen ons centrum bedrijfsuitjes en kinderpartijtjes te houden. En tegelijkertijd wereldwijd bekend maken over welke geweldige sportvloeren we beschikken waar velerlei toernooien mogelijk zijn. Ook zullen we volgend jaar verder onderzoeken of het mogelijk is om sportkampen onderdak te bieden, waarmee het aanbod van het centrum uitgebreid kan worden. Volgend jaar bestaat de Stichting Sportcentrum Caland vijf jaar en dat zullen we graag vieren met de gebruikers en andere betrokkenen. 27

28 Uitgave: Sportcentrum Caland Eliza van Calcarstraat RR Amsterdam Telefoon: (020) Website: Redactie: Vormgeving: Fotografie: Adri Jonges De Kreeft Studio Peter Smith De Kreeft (2, 4, 26, 28) November 2012

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Spurd. Versie: definitief 28 maart 2012. Stichting Spurd

Jaarverslag 2011. Stichting Spurd. Versie: definitief 28 maart 2012. Stichting Spurd Jaarverslag 2011 Stichting Spurd Versie: definitief 28 maart 2012 Stichting Spurd Postbus 1300, 1440 BH Purmerend, T 0299 418 100, I www.spurd.nl, E info@spurd.nl Jaarverslag 2011 2 Jaarverslag 2011 Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Samen...

Jaarverslag 2011. Samen... Jaarverslag 2011 Samen... ...... goed goed voor voor later later Inhoudsopgave Samen... opgroeien in Rotterdam 4 Voorwoord 5 Bedrijfsvoering 7 Samen... kinderdam Raad van Toezicht 11 Samen... maar toch

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Opgesteld door het bestuur van de Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (SSP):

Opgesteld door het bestuur van de Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (SSP): Bedrijfsplan Sporthal Overasselt Indoorcentrum voor Sport, Welzijn en Cultuur 4 februari 2015 Opgesteld door het bestuur van de Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (SSP): Gerard Duighuisen Kristian Duighuisen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Publicitair jaarverslag 2012

Publicitair jaarverslag 2012 Publicitair jaarverslag 2012 Sportfondsen Rotterdam Een leven lang sport en bewegen Sportfondsen Rotterdam is en blijft in beweging. Wij brengen niet alleen anderen in beweging, maar ontwikkelingen in

Nadere informatie

Beleidsplan De Jozef 2010-2015

Beleidsplan De Jozef 2010-2015 Beleidsplan De Jozef 2010-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het instituut Sint Jozef... 4 3. Sturing en structuur... 5 3.1 Organisatievorm... 5 3.2 Organisatiestructuur... 5 3.3 Bestuur... 7 3.4

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE DEEL I VOORWOORD 3 INLEIDING 4 ACTIVITEITEN 4 Kunsteducatie 4 Podiumkunsten 6 Popbeleid 7 Cool voor School 8 Projecten 9 Samenwerking 10 Café Cool: horeca en ontvangst 10

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG GROEI IN KWALITEIT

SIKO JAARVERSLAG GROEI IN KWALITEIT SIKO JAARVERSLAG 2011 GROEI IN KWALITEIT 1 2 VOORWOORDEN Van de algemeen directeur Het jaar 2011 stond voor SIKO vooral in het teken van de teruggekeerde rust na een bewogen en onrustig 2010. Waar in 2010

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

LOKAAL STIMULERINGS BELEID...33 1.14 Het Opstap en Opstapje project...33 1.14.1 Deelnemers...33 1.14.2 Stapmedewerkers...33 1.15 Piramide...34 1.15.

LOKAAL STIMULERINGS BELEID...33 1.14 Het Opstap en Opstapje project...33 1.14.1 Deelnemers...33 1.14.2 Stapmedewerkers...33 1.15 Piramide...34 1.15. INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...3 INLEIDING...3 SOCIAAL CULTUREEL WERK...4 SOCIAAL CULTUREEL WERK...4 1.1 Algemeen...4 1.2 Ontwikkelingen...4 1.2.1 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Welzijn Teylingen

Jaarverslag 2014 Welzijn Teylingen Jaarverslag 2014 Welzijn Teylingen Inhoud: Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Welzijn Teylingen, de organisatie... 4 1.1 Vrijwilligers... 4 1.2 Bestuur... 4 1.3 Huisvesting... 5 2. Versterken van de zelfredzaamheid

Nadere informatie

Samen sterk. J a a r v e r s l a g 2 0 1 1. D e O u d e U l o

Samen sterk. J a a r v e r s l a g 2 0 1 1. D e O u d e U l o Samen sterk J a a r v e r s l a g 2 0 1 1 D e O u d e U l o Inhoud Voorwoord... 3 1. Jeugd... 3 2. Jeugd... 4 2.1 Jongerenwerk... 4 2.2 Kinderwerk... 9 2.3 Kinderopvang... 10 3. Participatie en Educatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 PV Radboud

Jaarverslag 2012 PV Radboud Jaarverslag 2012 PV Radboud Vastgesteld door de Verenigingsraad van de PV Radboud op 30 mei 2013. 1 Inhoud 1 Voorwoord... 3 2 Ontwikkeling activiteiten PV Radboud in 2012... 5 2.1 Algemene gegevens en

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Gezondheidscentrum Kersenboogerd

Jaarverslag 2006 Gezondheidscentrum Kersenboogerd Gezondheidscentrum Kersenboogerd Gezondheidscentrum Kersenboogerd Postbus 3153 1620 GD Hoorn Tel. 0229-241044 www.kersenboogerd.nl 0 INHOUDSOPGAVE Woord Vooraf..... 3 Missie en visie..... 5 1. Een nieuwe

Nadere informatie

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Algemeen Professionalisering van Zone3 Sociale onderneming. Samenwerkende partijen

Inhoudsopgave. Voorwoord. Algemeen Professionalisering van Zone3 Sociale onderneming. Samenwerkende partijen Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen Professionalisering van Zone3 Sociale onderneming Samenwerkende partijen Afdelingen en hun projecten Huismeesters nieuwe stijl Toezicht en Beveiliging

Nadere informatie

Kansen voor t Gorechthuis

Kansen voor t Gorechthuis 2010 Kansen voor t Gorechthuis t Gorechthuis op eigen benen Patrick Benink Edwin Dekker Emily de Jager Roxanne Schoo Frank Westerman 1 Concept Onderzoeksrapport t Gorechthuis Opdrachtgever: College van

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag JAARVERSLAG 2014 Missie Woonstichting De Zes Kernen is een lokaal verankerd sociaal huisvester, die zich verantwoordelijk opstelt voor het prettig wonen en leven in elke kern van de (voormalige) gemeente

Nadere informatie

Sportief Bussum Sportnota 2012-2016. "Foto invoegen"

Sportief Bussum Sportnota 2012-2016. Foto invoegen Sportief Bussum Sportnota 2012-2016 "Foto invoegen" 3 3 Projectleider Afdeling E.W. Herdink Samenlevingszaken Datum 13 februari 2012 Planstatus vastgesteld door de gemeenteraad van Bussum Opdrachtgever

Nadere informatie