Wat gaat er gebeuren? 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat gaat er gebeuren? 26"

Transcriptie

1 1

2 1 Inleiding Wie zijn wij? Stichting Sportcentrum Caland Sportcentrum Caland 6 2 Evaluatie 2011 Wat is er gebeurd? Beheer Gebouw Gebruik Evenementen Communicatie Financiën 23 3 Vooruitblik 2012 Wat gaat er gebeuren? 26

3 Voorwoord Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2011 van Sportcentrum Caland. In het vierde levensjaar van ons centrum bleek duidelijk dat de sporters hun weg steeds beter vinden naar ons prachtige gebouw! De meeste, lang voortslepende bouwproblemen zijn eindelijk opgelost, waardoor de medewerkers niet langer gekweld werden door onderhoudsklachten van de gebruikers. De vraag naar verhuur van de hallen steeg enorm, vooral die naar de avonduren, waardoor helaas niet alle wensen konden worden gehonoreerd. Wel kunnen het bestuur en de directie zich opnieuw verheugen over de grote bijval van de verenigingen voor de inzet van onze medewerkers. Dit geeft aan dat de samenwerking tussen alle partijen in een zeer prettige sfeer verloopt! Het bestuur heeft in 2011 toestemming gegeven de oppervlakte van CalandFit uit te breiden, zonder dat het ten koste van de sportvoorzieningen ging. Opvallend feit was dat zich een enorme vraag naar activiteiten op de dojo-matten voordeed. Het bestuur beraadt zich om tot een oplossing van dit probleem te komen. Ook financieel kan Sportcentrum Caland op een goed jaar terugkijken, mede doordat de kosten van vandalisme daalden. Ik wens u veel leesplezier! Namens het bestuur van Stichting Sportcentrum Caland, Mr. Ton Langelaar V O O R z I T T E R 3

4 1

5 Inleiding Wie zijn wij? 1.1 Stichting Sportcentrum Caland Het doel van de stichting is het stimuleren van sportonderwijs en sport - beoefening door inwoners van Amsterdam en stadsdeel Nieuw-West in het bijzonder. Belangrijkste taken zijn om het complex te beheren, exploiteren en onderhouden. De stichting verricht alle verdere handelingen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. De stichting weet zich maatschappelijk betrokken en biedt laagdrempelige (sport)activiteiten, waarmee integratie van jongeren bevorderd kan worden. Het dagelijks stadsdeelbestuur van Nieuw-West heeft het stichtingsbestuur in februari 2007 aangesteld. De leden zijn dit jaar voor een tweede termijn van vier jaar benoemd: n Ton Langelaar Voorzitter n Rene Zwaneveld Secretaris n Henri Kalle Penningmeester In 2011 is het bestuur vier maal in vergadering bijeen geweest in het sportcentrum. Tijdens de bijeenkomsten zijn diverse zaken behandeld, waaronder veiligheid, risicofactoren, informatietechnologie, logo en huisstijl. Op 14 juli 2011 bracht stadsdeelwethouder Ronald Maurer een werkbezoek aan het centrum. Na een uitgebreide rondleiding werden 5

6 onderwerpen op het gebied van exploitatie, overlast en veiligheid besproken. De leden van de raad van toezicht hebben eind 2011 hun ontslag ingediend. De afgelopen jaren bleken de taken van de raad zeer algemeen en weinig helder omschreven. Omdat de raad in deze constructie weinig toegevoegde waarde zag, traden de leden af in overleg met wethouder Maurer en het bestuur van de stichting. Volgend jaar zal een en ander geformaliseerd worden. De leden van de raad van toezicht waren: n Pim Storm Voorzitter n Jan-Dirk Naaijen Raadslid n Jos Muller Raadslid 1.2 Sportcentrum Caland Organisatie en personeel Stadsdeel Nieuw-West is eigenaar van het sportcentrum en heeft het beheer en exploitatie overgedragen aan de Stichting Sportcentrum Caland. De stichting had aan het einde van het jaar acht werknemers in dienst. Dit aantal komt overeen met 6,8 FT eenheden. Tijdens schooluren was er een conciërge van het Calandlyceum aanwezig. Gedurende een aantal maanden werkte een stagiair een studieopdracht uit. In de loop van het jaar vervingen een aantal oproepkrachten de beheerders bij verlof of ziekte of vulden zij de diensten in de weekeinden of tijdens grotere evenementen aan. 6

7 n Abdel Aouladmakhlouf Beheerder n Dennis Bontekoe Stagiair n Inge Dinkgreve Management-assistent n Kasper Dinkgreve Oproepkracht n Perry Hooten Conciërge n Hossam Ibrahimi Oproepkracht n Adri Jonges Directeur n Co Otte Beheerder n Hassan Ouladomar Beheerder n Dana Pantovic Oproepkracht n Dirk Raams Beheerder n Mark Rauwe Beheerder n Gilbert Vyent Beheerder n Bert Wattimena Beheerder n Yassir Ziani Oproepkracht De belangrijkste taken van het personeel waren beheer, klein onderhoud, toezicht en schoonmaak. Daarnaast werd ondersteuning geboden bij sportactiviteiten en evenementen. Het verstrekken van informatie, communicatie, administreren van verhuur en aansturen van aannemers en onderhoudsbedrijven was belangrijk, evenals het onderhouden en uitbreiden van het contact met bestuur, overheid en externe partijen en relaties. Ook dit jaar was de financiële- en salarisadministratie ondergebracht bij een administratiekantoor dat ook nauw betrokken was bij de opstelling van de begroting en jaarrekening. Het gebouw Het gebouw is in 2007 in gebruik genomen als een voorziening voor breedtesport, waarbij sport door alle lagen van de bevolking beoefend kan worden op amateurbasis. Het complex herbergt een verzameling van ruimtes en bedrijven die over vijf lagen zijn verdeeld. In de kelder ligt 7

8 de dojo. Op de begane grond zijn de ontvangstruimte, sporthal 1 en de twee gymzalen met de bijbehorende kleed- en scheidsrechtersruimtes. Op de eerste verdieping bevindt zich de tribune van sporthal 1, het sportcafé, sporthal 2 en een kantoorruimte. Ook hier zijn kleedkamers en toiletten. Op de tweede verdieping is de tribune voor hal 2, ruimte voor fitness, fysiotherapie en aerobics. Bovenop sporthal 1 is de vijfde laag: het sportdak, dat te bereiken is via het terras van het café. Op dit dak liggen diverse sport- en speelvelden. Overdag wordt er in het centrum gymnastiekonderwijs gegeven door drie scholen. s Avonds en in de weekeinden sporten en trainen diverse clubs en verenigingen en worden er wedstrijden in competitieverband gespeeld. Het sportcentrum kent de volgende binnenruimtes: n Sporthal m 2 n Sporthal m 2 n Gymnastiekzaal m 2 n Gymnastiekzaal m 2 n Dojo 315 m 2 Totaal m 2 Verhuurde ruimtes: n Fitnessvoorziening 375 m 2 n Sportcafé 407 m 2 De buitenruimtes zijn: n Sportdak m 2 n Parkeergarage m 2 8

9 Huurders Het sportcentrum geeft ruimte aan twee huurders, te weten het fitnesscentrum CalandFit en het sportcafé FirstFloor. CalandFit is uitgerust met een breed scala aan trainingstoestellen, waarbij de sporters worden geadviseerd door professionele begeleiders. Eigenaar Kevin van Hagen is oud gymnastiekdocent en fanatiek sporter. Tot het fitnesscentrum behoort ook een praktijk voor fysiotherapie. In 2011 is begonnen aan een uitgebreide verbouwing van de fitnessruimte. FirstFloor is toegankelijk voor alle gebruikers van het sportcentrum, en beschikt over een aangenaam buitenterras. Floor Klaasman is eigenaresse van het sportcafé en heeft verantwoorde en sportieve menu s op de kaart staan. De ruimte wordt ook verhuurd voor feesten en partijen. In dit jaar werd een deel van het meubilair vervangen. In 2011 is er regelmatig overleg geweest met de huurders, onder andere over onderzoek naar mogelijkheden om bedrijfsuitjes binnen het centrum te organiseren. 9

10 10 2

11 Evaluatie 2011 Wat is er gebeurd? Ondanks het feit dat er vier jaar na oplevering nog steeds technische gebreken zijn, wordt er met veel plezier gesport in het centrum. Hoewel er hard gewerkt is aan het oplossen van achterstallige opleveringskwesties, lekt er nog steeds hemelwater uit diverse plekken en is de kwaliteit van het binnenklimaat beslist nog niet optimaal. Op het gebied van veiligheid is een oplossing gevonden om overdag de aanwezigheid van jeugd in de parkeergarage te beperken door het plaatsen van een muziekinstallatie waaruit zwaar klassieke muziek klinkt. Problemen opgeleverd door nachtelijk bezoek, zoals vernieling, vervuiling en geluidsoverlast, blijven nog bestaan. Uit een Risico-inventarisatie onderzoek is gebleken dat hierdoor veel risico s ontstaan voor het gebouw en personeel. De analyse en een mogelijke oplossing het afsluiten van de in- en uitgangen van de garage met bedienbare paaltjes zijn besproken met de betreffende wethouder en doorgestuurd naar het stadsdeel. zoals in het vorig jaarverslag werd aangekondigd is er veel aandacht besteed aan communicatie en uitstraling naar buiten. Er is een nieuw logo en huisstijl ontwikkeld die ook zullen worden toegepast op de nieuwe website. Het ontwerp is sterk, fris, sportief en straalt dynamiek uit. Daarbij doet deze recht aan de stijl van het gebouw en de gehanteerde vormen en kleuren van velden en vloeren; alle elementen zijn herkenbaar. De website wordt goed bezocht en de reacties zijn zeer positief. Het afgelopen jaar is goed gebruik gemaakt van het sportcentrum. De bezettingsgraden zijn heel hoog en het aantal activiteiten en evenementen 11

12 neemt almaar toe. Op dit gebied is het een bijzonder succesvol jaar geweest waarin contacten met gebruikers, huurders, stadsdeel en allerlei organisaties zijn uitgebreid. 2.1 Beheer Beheerders De vier beheerders werken in onregelmatige diensten verdeeld over dag, avond en weekend. Het centrum was alle dagen van de week open van s ochtends vroeg tot s avonds laat behalve op officiële feestdagen. Doordeweeks was er overdag een beheerder en de conciërge aanwezig. In de avonden was er dubbele bezetting. In de weekeinden werd de enkele bezetting aangevuld met een baliemedewerker en een oproepkracht in de avonduren. Begin januari is Dirk Raams aan de slag gegaan als beheerder. Een combinatie van factoren weekendwerken en contacten met andere culturen viel hem tegen en hij besloot in juli te stoppen. In oktober is deze vacature opgevuld door Mark Rauwe die na een paar weken zijn been brak bij een verkeersongeluk. Daardoor was hij vier maanden uit de running. Tijdens deze periode is hij vervangen door Gilbert Vyent, die tot grote tevredenheid heeft gewerkt. Bert Wattimena was nog langdurig ziek en kon na een periode van re-integratie aan de slag in een andere functie als receptionist voor een aantal uren in de week. Ook dit jaar volgden de beheerders een herhalingscursus Bedrijfshulp - verlening, BHV. Dit is nu nog individueel bij een opleidingsinstituut gebeurd. In het vervolg zal deze training in het centrum zelf plaatsvinden in combinatie met de medewerkers van het sportcafé en het fitness - centrum. Op deze manier kan de training aangepast worden aan de specifieke situatie in en om ons sportcentrum. Brandbestrijding, waar - borging van eigen veiligheid, verlening van eerste hulp en evacueren van 12

13 collega s, leerlingen en bezoekers kan dan gezamenlijk geoefend worden in de eigen omgeving. De arbeidsvoorwaarden zijn door het bestuur vastgelegd in individuele overeenkomsten. De beheerders ontvangen een vaste toeslag op hun salaris voor onregelmatige diensten. Voor volgend jaar is een salarisverhoging van 1,5% vastgesteld ter compensatie van de inflatie. Daarnaast is er bij goed functioneren een periodieke verhoging. Deze waardering vindt jaarlijks plaats en wordt besproken tijdens een beoordelingsgesprek. Zomerperiode Tijdens deze periode hebben de beheerders zo veel mogelijk vakantie - dagen opgenomen. In sommige weekeinden en avonden is er geen reguliere bezetting geweest. Het gebouw moest dan wel open blijven voor CalandFit. Een beveiligingsbedrijf deed op deze momenten een aantal inspectie- en sluitrondes. Dit bleek goed te werken en zo kon de veiligheid gewaarborgd blijven. Ziekteverzuim Het absoluut ziekteverzuim lag dit jaar hoger dan voorgaande jaren. Oorzaak waren langdurige ziekte, een verkeersongeluk en ziekte door zwangerschap. Wanneer de cijfers gecorrigeerd worden voor deze factoren, waarvan de oorzaken buiten de bedrijfsvoering liggen, dan resteert een percentage van nog geen 2%. Vorig jaar was dat 2,7%. Werkoverleg In 2011 is het team tien keer bij elkaar geweest voor werkoverleg. Op de agenda stonden dan o.a. mededelingen vanuit het bestuur en ontwikkelingen binnen het stadsdeel. Ter sprake kwamen onderhoudskwesties, de kwaliteit van de werkzaamheden en dienstverlening, onderlinge taakverdeling en werktijden. 13

14 2.2 Gebouw Het afgelopen jaar is er onderhoud gepleegd aan en om het gebouw en tevens is er een verbouwing geweest. Hieronder een opsomming van de werkzaamheden. Daken De daken zijn geïnspecteerd en schoongemaakt. Daarbij zijn ook die diverse daklekkages onderzocht en zo mogelijk gedicht. Aan het einde van het jaar bleek het nog op vijf plekken te lekken: allemaal nog opleveringsgebreken. Het sportdak is door een gespecialiseerd bedrijf aangeheeld en is er plaatselijk een nieuwe isolerende laag aangebracht. De skatebanen zijn voorzien van een nieuwe polyesterlaag en de baskets zijn vernieuwd. De banken op het dak zijn gereinigd, geschuurd en geolied. Sportruimtes In de dojo zijn de tatami-matten en de vloer grondig gereinigd. Daarna is de betonnen vloer voorzien van een vochtwerende laag. Later is apparatuur geïnstalleerd om wisselingen in temperatuur en vochthuishouding te kunnen registreren. Alle sportvloeren zijn gestript en verder onderhouden. De diverse bergingen zijn ontruimd, toestellen en vloeren gereinigd. De wanden van de hallen soms 10 meter hoog! en zalen zijn schoongemaakt en alle tl-buizen vervangen. Kledinghaken zijn in de toiletten gemonteerd en wissellijsten met de huisregels opgehangen in de kleedkamers en openbare ruimtes. Alle sportinstallaties en materialen zijn geïnspecteerd en waar nodig gerepareerd. Vandalisme Kwajongens en -meisjes hebben weer enkele vernielingen verricht afgelopen jaar. Tijdens Oud en Nieuw is een vuilnisbak ontploft. Er is een kapotte spiegel in de doucheruimte aangetroffen waar ook urinesporen 14

15 gevonden zijn. De deurroosters in de kleedkamers bij sporthal 2 zijn vernield, ondanks versteviging, evenals enkele kledinghaken. In de voorgaande jaren zijn veel reparaties verricht en lichte materialen vervangen door steviger en bestendiger onderdelen. Veiligheid De voordeuren hingen weer uit het lood en zijn weer bijgesteld. Door aanpassingen aan het sluitplan is nu ook de fitnessruimte veilig afsluitbaar. In hal 1 is een beschermende glasplaat aangebracht, waardoor men het hoofd niet meer kan stoten aan de stalen balk. Ook is met bouwtoezicht de ophanging van de gevelplaten nagelopen; de platen zijn nu geborgd en kunnen niet naar beneden vallen. Afgelopen jaar heeft de brandweer het sportcentrum bezocht voor inspectie; er is onderhoud gepleegd aan de brandalarminstallatie. Het inbraakalarm, camerasysteem en de lift zijn ook weer geïnspecteerd en gecertificeerd. Ventilatie Er is veel onderhoud gepleegd aan de luchtverversing in het gebouw. Er was al besloten om de frequentie van vervanging van de luchtfilters te verhogen van eens in de twee jaar naar eens per jaar. Uit inspectie van de filters bleek dat ze na een half jaar al weer vol met stof en vuil zaten; nu zullen ze per half jaar vervangen worden. De aerobicsruimte is van een rooster voorzien ten behoeve van de luchtverversing. Ook zijn luchtverversingsroosters in hal 1 aangebracht die bij de oplevering ontbraken. In de berging van de dojo is een extra rooster in de deur geplaatst voor ventilatie. De luchtverdeelslangen in de hallen, zalen, fitness- en aerobicsruimten zijn gedemonteerd, gewassen en opnieuw opgehangen. In de ruimte voor fysiotherapie zijn voorzieningen voor airconditioning geïnstalleerd. Aan de airco van CalandFit en de aerobicsruimte is onderhoud gepleegd. Luchtroosters van kleedkamers 12 en 13 zijn na vernielingen verstevigd. 15

16 Verbouwing CalandFit Omdat CalandFit behoefte had aan extra ruimte, heeft architectenbureau Daf plannen opgesteld waarbij een deel van de tribune van hal 2 bij de ruimte wordt betrokken. Inmiddels is vergunning van het stadsdeel verkregen en de verbouwing zal begin volgend jaar klaar zijn. Vloeren Er is lang gezocht naar een schoonmaakproduct voor de sportvloeren. Een vijftal leveranciers en onderhoudsbedrijven is geraadpleegd en uiteindelijk is een prima product en schrobmachine gevonden, die gecombineerd een uitstekend resultaat leveren. Tevens is de houten vloer van de aerobicszaal geschuurd en gelakt. Water en lekkage In de installatieruimte is een afvoerput aangebracht voor het afvalwater van de schrobzuig-machine. In de dojo is een waterslot gemonteerd, zodat overstromingen zoals in het begin niet meer mogelijk zijn. Er is regulier onderhoud verricht aan de waterput, pomp en hydrofoor. Verder zijn alle doucheputten nagelopen; defecte roosters en ontbrekende afsluiters zijn vervangen. Hemelwater lekt nog op een aantal plaatsen naar binnen. Maar ook in huis lekt het nog steeds. Tijdens het douchen stroomt het water een verdieping lager de berging en de gang in. Uit onderzoek bleek dat de putjes niet goed zijn gemonteerd: er ontbreekt een flexibele afdichting die het spanningsverschil tussen de materialen van het putje en de vloer opvangt. Het hele jaar door heeft het bouwbedrijf pogingen gedaan om de lekkages te verhelpen. Aan het eind van het jaar zijn er veel plekken over: tribune, gang en berging in sporthal 1, twee plekken in het sportcafé, de gang naar de gymzalen en in de dojo. 16

17 2.3 Gebruik Scholen Calandlyceum Het Calandlyceum ligt naast het sportcentrum en was de grootste gebruiker van de zalen binnen het sportcentrum. Het lyceum is een LOOTschool, met extra mogelijkheden om sport te beoefenen: Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport. Op het lyceum volgen zo n leerlingen onderwijs en maakten gedurende 162 uur per week gebruik van één of meer zalen in het gebouw. Openbare Montessorischool Osdorp Deze school maakte ook dit jaar weer gebruik van een gymnastiekzaal op maandag, dinsdag en donderdag. In totaal werd er 20 uur per week gymlessen gegeven. Comenius Het lyceum gaf op woensdag en dinsdagmiddag 10 uur per week les en wil dit graag uitbreiden. Verenigingen Lichaamsoefening n Gymnastiek/turnen FDO West! Vechtsporten n Aikido Aikikai Aikido Capoeira n Judo Tenkaichi 17

18 n Karate Budo Lifestyle Karate Karateschool Fightin Nabil n Kickboksen Kimekai Gym Taekwondo Academy Amsterdam n Taekwondo Cobra José Taekwondo Academy Martial Arts Holland Taekwondo Academy Amsterdam n Wing Tshung Wing Tshung Kungfu Balsporten n Basketball Anoeta Harlem Lakers n Handbal DSG Westsite n Korfbal AKC Rohda CKV Mik n Volleybal West! Diverse sporten n Tafeltennis Patrios. De vereniging vierde haar 50-jarig bestaan! In april en oktober is er overleg geweest met de gebruikers, waarbij het bestuur aanwezig was. De bijeenkomsten werden goed bezocht, de sfeer was ontspannen en de gebruikers waren zeer tevreden. Men was content over de inzet van de beheerders en de diverse verbeteringen die waren aangebracht. Opnieuw werd echter geconstateerd dat het klimaat binnen sommige ruimtes een heikel punt blijft en verbetering behoeft. 18

19

20 Onderzoek Tijdens het sport- en schoolseizoen zijn de bezettingsgraden bijzonder hoog. Op zoek naar gebruiksmogelijkheden buiten de seizoenen is een stagiair aangetrokken van de Hogeschool van Amsterdam afdeling sportmarketing. Na een interne analyse en onderzoek van mogelijkheden is een enquête gehouden onder kantoren en bedrijven in de directe omgeving. Daaruit bleek dat er voor uitjes en teamvorming beslist interesse is in een combinatiepakket: beweging, sport, voeding, gezondheid en voorlichting over alle onderdelen. Jammer genoeg bleek ook dat er weinig interesse is voor dit soort belevenissen in vakantie - periodes. 2.4 Evenementen ASN (Aziatische Studentenvereniging Nederland) organiseerde een voetbal - toernooi op 17 december in de twee hallen. Grote opkomst, zeer vrolijke en ontspannen sfeer. De vereniging is zeer tevreden over het centrum en maakte een compliment over de beheerders van die dag. ASN wil graag het aantal evenementen uitbreiden en ook regulier komen sporten. Dansevenement In de twee hallen en zalen heeft er in het weekend van 3 en 4 september een groot dansevenement plaatsgevonden, georganiseerd door DCdance. Er was veel belangstelling voor en de sfeer was levendig en enthousiast. Examens Calandlyceum en ROC Joke Smit namen eindexamens af aan ruim 600 kandidaten. In hal 1 en 2 werden op zondag 15 mei door acht mede - werkers afdekvloeren gelegd en tafels en stoelen in strakke formatie opgesteld. Op piekdagen werden ook de twee gymzalen ingericht. 20

21 Mission Olympics Ook dit jaar werd een deel van de olympics gehouden in de hallen en zalen van het sportcentrum. Ramadan voetbaltoernooi In hal 1 werden tijdens de Ramadan in samenwerking met stadsdeel en Combiwel op dinsdag- en donderdagnacht voetbaltoernooien georganiseerd. Het animo groeide van enkele tientallen jongeren in het begin naar ruim 150 deelnemers aan het eind van de maand. Het toernooi verliep zeer voorspoedig en ontspannen. Scatedisco Elke laatste zaterdag van de maand was er weer disco in hal 1 voor de jeugd. De sporthal werd omgetoverd tot een ware discotheek met lichteffecten, een laser en een rookmachine. Sportdak Na een aantal vervelende gebeurtenissen is het sportdak een tijd gesloten geweest. Omwonenden klaagden over overlast van het dak. Er werd gevochten, gescholden en er werd van alles naar beneden gegooid. Vervolgens werd het dak alleen nog gebruikt onder toezicht van sportdocenten en fysiotherapeuten. Om ruimer toezicht te verkrijgen werd contact gezocht met stadsdeel en diverse jeugdorganisaties. In nauwe samenwerking werd een pilot opgezet. Stadsdeel en Combiwel verlegden activiteiten van straat en pleintjes naar het dak en leverden toezichthouders, stagiaires en vrijwilligers voor op het dak. Het sportcentrum regelde het menselijk verkeer in het gebouw. Op 9 juni werden feestelijke activiteiten georganiseerd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Het feestje waar 150 kinderen aan deelnamen was een groot succes. Ook hun ouders en diverse buurtbewoners bezochten het feestje. 21

22 Taekwondo Taekwondo Academy Amsterdam organiseerde in samenwerking met ons centrum het derde Amsterdamse Open Taekwondo toernooi met 400 aanmeldingen. Kandidaten meldden zich uit diverse landen en het Parool plaatste artikel met mooie foto s van het evenement. Topscore Finals Wekelijks deden 2500 jongeren mee aan een naschoolse sportactiviteit van Topscore. ze kregen 23 weken lang les van professionals en speelden wedstrijden. Eerst tegen scholen in het eigen stadsdeel en daarna tegen heel Amsterdam: de Topscore Finals. In ons sportcentrum vonden de finales plaats van volleybal en zaalvoetbal. 2.5 Communicatie Afgelopen jaar is er veel en uitvoerig overleg geweest met diverse instellingen, bedrijven, organisaties en diensten. Een greep, in alfabetisch volgorde: n Administrateur over jaarrekening, begroting en personeelszaken n Arbodienst, UWV, re-integratiebedrijf over (langdurig) zieken n Beheer SCC n Bestuur SCC n Brandweer over gebruikersvergunning en evenementen n Combiwel over Ramadan voetbaltoernooi. n Gebruikers, jaarlijks 2 maal. n Gymdocenten over houding en gedrag scholieren en gezamenlijk optreden n Huurders over gezamenlijke activiteiten en huishoudelijke zaken n ICT bedrijf over website, administratief programma en management informatie 22

23 n Krajicek Foundation over de doorstart en de toenemende activiteiten op het dak n Onderhoudsmonteurs elektra, water, luchtbehandeling, buitenschil, sportdak etc. n Organisatoren van evenementen: Dans, Topscore, Mission Olympics, Taekwondo, NewWorld, Sportservice, Stadsdeel n Politie over overlast en melden van evenementen n Scholen over uitbreiding gymuren en afstemming toezicht n Schoonmaakbedrijf over reguliere en uitzonderlijke schoonmaakwerkzaamheden. n Sporthallen in Amsterdam over hygiëne, veiligheid en toezicht n Stadsdeel en aannemers over bouwtechnische lekkages, klachten oplevering et cetera. n Stadsdeel over financiën, beheer vastgoed et cetera, veiligheid garage en dak, vergunningen. n Sportverenigingen over materiaal en gebruik bergingen. n Vastgoedbeheer van stadsdeel over verbouwing n Vergunningen, politie en brandweer over evenementen. n Vormgever over logo, huisstijl, website, drukwerk, jaarverslag en andere uitingen. n Wijkregisseur over overlast jongeren in garage, veiligheid dak en garage. 2.6 Financiën Doordeweeks wordt er s avonds getraind in de gymnastiekzalen. Daartoe zijn ze goed uitgerust. In de weekeinden zijn er veel competitiewedstrijden in het centrum. Omdat daarvoor speciale eisen gelden, kunnen ze niet gespeeld worden in de gymzalen. Hierdoor zijn de gemiddelde bezettingsgraden van de zalen lager. De verhuur van de twee grote hallen na de gymnastieklessen en in de weekenden, wordt gecoördineerd door het centrale servicepunt sporthallenverhuur van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). 23

24 Deze gemeentelijke dienst beheert de agenda van de grote hallen in Amsterdam en stemt het gebruik o.a. af met de agenda van diverse competities. Via de website van DMO kunnen rechtstreeks reserveringen geboekt worden. Hieronder zijn de bezettingsgraden weergegeven tijdens de 45 weken dat het centrum geopend is. Hierin vallen dus ook de vakanties en de weekeinden. In het hoogseizoen van oktober tot en met april zijn de cijfers hoger. Deze staan tussen haakjes. Bezettingsgraad in % n Sporthal 1 93 (98) 93 n Sporthal 2 87 (98) 85 n Gymzaal 1 76 (94) 79 n Gymzaal 2 69 (81) 67 n Dojo 75 (83) 84 Gemiddeld 80 (91) 82 Balans en overzicht van baten en lasten in 2011 Cijfers zijn afgerond op 100 euro Activa Vaste activa Financiële activa Vlottende activa n Totaal activa

25 Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden n Totaal passiva Inkomsten Opbrengsten huur Bijdrage stadsdeel Subsidies Overige opbrengsten Toevallige baten n Totaal inkomsten Uitgaven Personeels- en beheerskosten Huisvestingskosten Afschrijvings- en reserveringskosten Algemene kosten n Totaal uitgaven Resultaat Het jaar 2011 wordt afgesloten met een nadelig exploitatieresultaat van bijna euro. SPORTCENTRUM CALAND JAARVERSLAG 2011 Ultimo 2011 bedroeg het eigen vermogen euro en de liquiditeitspositie was eind van het jaar goed. 25

26 26 3

27 Vooruitblik 2012 Wat gaat er gebeuren? Het komend jaar zullen we de kwaliteit van het sportcentrum en onze dienstverlening blijven waarborgen, zodat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de voorzieningen. We zullen ons inzetten om het gebruik van het sportdak ruimer mogelijk te maken en zullen daartoe contacten verlevendigen. Daarnaast zullen we onderzoeken of en hoe we direct sponsors en adverteerders kunnen bereiken waarmee we de exploitatie van het centrum kunnen verlevendigen. Op bouwkundig gebied hopen we dat de laatste problemen opgelost worden: lekkages moeten verholpen zijn en de luchtkwaliteit moet beslist beter en beheersbaarder zijn. We willen gebruik maken van moderne (sociale) media, waarmee we zowel bedrijven als particulieren kunnen attenderen op mogelijkheden om binnen ons centrum bedrijfsuitjes en kinderpartijtjes te houden. En tegelijkertijd wereldwijd bekend maken over welke geweldige sportvloeren we beschikken waar velerlei toernooien mogelijk zijn. Ook zullen we volgend jaar verder onderzoeken of het mogelijk is om sportkampen onderdak te bieden, waarmee het aanbod van het centrum uitgebreid kan worden. Volgend jaar bestaat de Stichting Sportcentrum Caland vijf jaar en dat zullen we graag vieren met de gebruikers en andere betrokkenen. 27

28 Uitgave: Sportcentrum Caland Eliza van Calcarstraat RR Amsterdam Telefoon: (020) Website: Redactie: Vormgeving: Fotografie: Adri Jonges De Kreeft Studio Peter Smith De Kreeft (2, 4, 26, 28) November 2012

Stichting Sportcentrum Caland Jaarverslag 2010

Stichting Sportcentrum Caland Jaarverslag 2010 Stichting Sportcentrum Caland Jaarverslag 2010 1 1 Stichting Sportcentrum Caland 7 2 Sportcentrum Caland 9 3 Evaluatie en vooruitblik 13 4 Personeel en organisatie 15 5 Beheer en onderhoud 19 6 Parkeergarage

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND. 1. Definities: SCC: Eigenaar: Gebruiker: Gebruiksovereenkomst: Seizoen: Seizoensgebruik: Sportzaal: Sportvloer: Veld: Zaal: Stichting Sportcentrum

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Dorpshuis De Rotonde te Niekerk in de gemeente Grootegast. Eind 2009 is een ingrijpende

Nadere informatie

Golfvereniging De Drentsche. Jaarrekening April Pagina 1

Golfvereniging De Drentsche. Jaarrekening April Pagina 1 Golfvereniging De Drentsche Jaarrekening 2014 April 2015 Pagina 1 Voorwoord Hierbij treft u het jaarverslag aan over 2014 van Golfvereniging De Drentsche dit ter goedkeuring en vaststelling in de Algemene

Nadere informatie

VOORWOORD. Schepen van sport Richard Bastanie

VOORWOORD. Schepen van sport Richard Bastanie INFOFOLDER VOORWOORD Op 7 september 2013 schrijven we in Zandhoven geschiedenis want na jaren van overleg, samenwerken en opbouwen konden we, met de nodige fierheid, ons gemeentelijk sportcomplex officieel

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Nieuwe zwembad. Impressie AquaHome. AquaRijn vol water. WOC competitie vijfde en zesde ronde. Nieuwe trainingstijden vanaf 8 mei 2012

Inhoudsopgave: Nieuwe zwembad. Impressie AquaHome. AquaRijn vol water. WOC competitie vijfde en zesde ronde. Nieuwe trainingstijden vanaf 8 mei 2012 Nieuwsbrief -14- april 2012 Inhoudsopgave: Nieuwe zwembad Impressie AquaHome AquaRijn vol water WOC competitie vijfde en zesde ronde Nieuwe trainingstijden vanaf 8 mei 2012 Stage Hongarije Jongens onder

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport B A S I S V O O R B E L E I D Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

ZOM Renovatieproject in Basse (Gambia) afgerond

ZOM Renovatieproject in Basse (Gambia) afgerond STICHTING ZOM Klein project, groot verschil ZOM Renovatieproject in Basse (Gambia) afgerond De 280 leerlingen van de St. George s Lower Basic School in Basse Santa Su hebben eindelijk na 2 jaar een eigen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voor raadsvergadering d.d.: 29-05-2012 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

VOORWOORD. Schepen van sport Richard Bastanie

VOORWOORD. Schepen van sport Richard Bastanie INFOFOLDER VOORWOORD Op 7 september 2013 schrijven we in Zandhoven geschiedenis want na jaren van overleg, samenwerken en opbouwen konden we, met de nodige fierheid, ons gemeentelijk sportcomplex officieel

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

NieuwsBrief nr. 1, juni 2016 Trots door Bewegen

NieuwsBrief nr. 1, juni 2016 Trots door Bewegen NieuwsBrief nr. 1, juni 2016 Trots door Bewegen Wat ben ik Trots door bewegen! Sinds 2014 heeft afdeling sport van het stadsdeel drie enthousiaste buurtsportcoaches actief in Nieuw West die zich inzetten

Nadere informatie

Jaarrekening Inhoudsopgave

Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening Jaarrekening Inhoudsopgave Ondertekening 3 Verslag kascontrole 5 Lasten en baten 7 Toelichting algemeen en lasten en baten 8 BALANS per 31 december 13 Toelichting op de BALANS per 31 december

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Na de grote verbouwing van de laatste jaren (nieuw foyer, grote zaal, toiletgroep) is in dit jaar het podium gerenoveerd. Nieuwe verlichting

Nadere informatie

AMSTERDAMSE PLUIM Winnaar en genomineerden 2014

AMSTERDAMSE PLUIM Winnaar en genomineerden 2014 AMSTERDAMSE PLUIM Winnaar en genomineerden 2014 10 Amsterdamse sportorganisaties met een fantastisch aanbod voor mensen met een beperking of chronische ziekte De Amsterdamse Pluim wordt mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Oudertevredenheidsonderzoek 2014 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de uitwerking van ons jaarlijkse oudertevredenheidsonderzoek. Voor het vierde jaar op rij scoren we beter dan het voorgaande

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA 17 April 2014 Inhoudsopgave Inleiding Secretariaat o Lesaanbod o Wedstrijden & Evenementen o Huisvesting o Vooruitblik 2014 Technische Commissie o Kaderleden

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag 2015 Brink 70, 7411 BW Deventer info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag Stichting t Oude Kinderboek 2015 1. Inleiding 2. Bestuurswisselingen 3. De collectie

Nadere informatie

Wij vinden De Kemmer n prachtig sportcentrum waar alles mogelijk is op het gebied van sport, horeca, recreatie en evenementen.

Wij vinden De Kemmer n prachtig sportcentrum waar alles mogelijk is op het gebied van sport, horeca, recreatie en evenementen. Kwaliteit met een sportieve glimlach Wij vinden De Kemmer n prachtig sportcentrum waar alles mogelijk is op het gebied van sport, horeca, recreatie en evenementen. Breng n bezoek aan De Kemmer, wij doen

Nadere informatie

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Nieuwsbrief 4, 3 mei 2014 Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Secretariaat: Linge 23 5172 DP Kaatsheuvel handbalschoolbrabant@gmail.com www.handbalschoolbrabant.nl Geplande activiteiten 03-05-2014

Nadere informatie

Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum.

Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum. Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum. Aanleiding Van de Stichting Dorpshuis Hallum is een subsidieverzoek ontvangen voor een verbouwing en uitbreiding van het multifunctioneel centrum

Nadere informatie

STICHTING OVERDEKTE ACCOMMODATIE REEWEG JAARVERSLAG 2013

STICHTING OVERDEKTE ACCOMMODATIE REEWEG JAARVERSLAG 2013 STICHTING OVERDEKTE ACCOMMODATIE REEWEG JAARVERSLAG 2013 DORDRECHT, MAART 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Organisatie en bestuur 3 Financien 4 Onderhoud en energie 5 Verhuur 6 1 Voorwoord Beste lezer(es),

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2014 Pagina 1 / 8

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2014 Pagina 1 / 8 Pagina 1 / 8 Pagina 2 / 8 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Personalia... 3 Stichting Alblasconcerten... 3 Bestuur... 3 Sponsoren... 3 De Stichting Alblasconcerten in 2014... 4 Activiteiten... 6 Financiële

Nadere informatie

Stand van zaken nieuwbouwplannen sv Zeeburg

Stand van zaken nieuwbouwplannen sv Zeeburg Stand van zaken nieuwbouwplannen sv Zeeburg Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 November a.s. worden de leden gevraagd een besluit te nemen over de nieuwbouw van de SV Zeeburg. Na de presentatie

Nadere informatie

Wagnerplein. Nieuwbouw multifunctioneel sportcomplex Drieburcht. www tilburg nl

Wagnerplein. Nieuwbouw multifunctioneel sportcomplex Drieburcht. www tilburg nl Wagnerplein Nieuwbouw multifunctioneel sportcomplex Drieburcht 1 www tilburg nl In april 2012 opent het gloednieuwe Sportcomplex Drieburcht haar deuren aan het Wagnerplein. Hiermee krijgt Tilburg Noord

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

DENIEUWEBATEN DENIEUWEBATEN 85. Inhoudelijk. DENIEUWEBATEN 85divers% DENIEUWEBATEN 85

DENIEUWEBATEN DENIEUWEBATEN 85. Inhoudelijk. DENIEUWEBATEN 85divers% DENIEUWEBATEN 85 2010 Inhoudelijk J DENIEUWEBATEN JAAR AARverslag 85divers% DENIEUWEBATEN 85 J StichtingDe Baten DENIEUWEBATEN 85divers% DENIEUWEBATEN 85 Inleiding In is de bouw van de Nieuwe Baten in hoog tempo verder

Nadere informatie

Stichting Zwammerdam der Maatschappij tot Nut van t Algemeen

Stichting Zwammerdam der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Stichting Zwammerdam der Maatschappij tot Nut van t Algemeen RSIN: 804717060 Het Nutsgebouw is gevestigd: Brugstraat 2, 2471 AT te Zwammerdam. Doelstelling Stichting De doelstelling van de stichting is

Nadere informatie

Classic Young Masters. Jaarrekening 2015

Classic Young Masters. Jaarrekening 2015 Classic Young Masters Jaarrekening 2015 Rotterdam, 4 maart 2016 Inleiding Op 23 mei 2012 is de Stichting Classic Young Masters (CYM) opgericht met als doel het scouten en begeleiden van jonge, zeer talentvolle

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Verdouw gaat Verder Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK 65505085 Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Jaarverslag 2016... 3 Organisatie en visie... 3 Achtergrond... 3 Fondsenwervingsactiviteiten...

Nadere informatie

Visie 2020. Iedereen is Kampioen. Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud

Visie 2020. Iedereen is Kampioen. Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud Visie 2020 Iedereen is Kampioen Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud Missie/Visie LGJ stelt alles in het werk om een individuele sporter te ontwikkelen tot het hoogst mogelijke niveau.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Van de directie. 01 Start van het schooljaar

In deze nieuwsbrief. Van de directie. 01 Start van het schooljaar Jaargang 13 / nr 1 2 september De volgende verschijnt op 16 september. Berichten voor de volgende uiterlijk 14 september mailen naar info@wormerwieken.nl ICBS De Balk 2A/2B 1531 PS Wormer 075 201 01 28

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest Financieel jaarverslag 2014 Stichting Openluchttheater Cabrio Soest 1. Werkzaamheden 2. Inleiding 3. Jaarrekening Balans per 31 december 2014 en Staat van Inkomsten en Lasten 2014 4. Toelichting Balans

Nadere informatie

CSPE GL 2014. bijlage 1. opdracht 1. verzorging - uiterlijke verzorging - zorg en welzijn-breed. PG-5016-b-14-1-b1 1 / 5 lees verder

CSPE GL 2014. bijlage 1. opdracht 1. verzorging - uiterlijke verzorging - zorg en welzijn-breed. PG-5016-b-14-1-b1 1 / 5 lees verder CSPE GL 2014 verzorging - uiterlijke verzorging - zorg en welzijn-breed bijlage 1 opdracht 1 PG-5016-b-14-1-b1 1 / 5 lees verder Sportcentrum Sports4All is een sportieve, sfeervolle plek om mensen te ontmoeten,

Nadere informatie

Sport - instuif. 19, 20, 21 en 22 oktober

Sport - instuif. 19, 20, 21 en 22 oktober Prinses Julianaplein 1 3211 XX GEERVLIET Tel:0181-661330 Sport - instuif 19, 20, 21 en 22 oktober In de herfstvakantie stelt het bestuur van de SGKa, De Haveling weer beschikbaar om de jeugd onder leiding

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 tot en met 11.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 tot en met 11. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 tot en met 11. Squashed is een squashvereniging in Huizen. Deze squashvereniging huurt in het seizoen 2011-2012 drie squashbanen bij sportcentrum All

Nadere informatie

Handbalvereniging HV Delta Sport

Handbalvereniging HV Delta Sport Handbalvereniging HV Delta Sport Sponsorbeleid 2015-2018 1. Algemeen Op 29 juni 1969 is handbalvereniging Delta Sport opgericht, in eerste instantie als handbalafdeling van sportvereniging Delta Sport.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9. Met regelmaat worden er nieuwe foto s geplaatst in ons webalbum:

Nieuwsbrief 9. Met regelmaat worden er nieuwe foto s geplaatst in ons webalbum: 23 december 2016 Nieuwsbrief 9 Vakantie Het team van Montessorischool de Wildzang wenst iedereen fijne feestdagen en een leuke vakantie toe. Maandag 9 januari verwachten wij iedereen in goede gezondheid

Nadere informatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie maart 2013 - november 2013 Enschedese Headbangers Organisatie Gronausevoetpad 165 7533 VG Enschede contact@enschedeseheadbangers.nl www.enschedeseheadbangers.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 17 december 2012 Agenda nr: 17 Onderwerp: Privatisering bedrijfsvoering Gemeentegrot. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 17 december 2012 Agenda nr: 17 Onderwerp: Privatisering bedrijfsvoering Gemeentegrot. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 17 december 2012 Agenda nr: 17 Onderwerp: Privatisering bedrijfsvoering Gemeentegrot Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft

Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft 20 t/m 27 april 2013 Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft Organisatie & structuur 1. De Delftse Sportweek is een initiatief van de Sportraad van Delft. Deze vertegenwoordigt en communiceert met

Nadere informatie

JAARVERSLAG December Spoorstraat 15 Postbus ED Bodegraven 2410 AD RSIN

JAARVERSLAG December Spoorstraat 15 Postbus ED Bodegraven 2410 AD RSIN JAARVERSLAG 2012 December 2013 Spoorstraat 15 Postbus 165 2411 ED Bodegraven 2410 AD RSIN 823081175 1 Inhoudsopgave Bestuur en organisatie... 3 Activiteiten... 3 Beleidsplan... 4 Inleiding... 4 Geschiedenis,

Nadere informatie

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013 Stichting Een School in Togo Jaarcijfers 2013 (Inclusief jaarrekening 2013) De School: Instituut Zamenhof, de naam van de School in Lomé, die is geopend op 13 september 2004. Het schoolbestuur is de Tietti-vereniging.

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND VRIJWILLIGERS STICHTING JEUGD EN JONGERENWERK OIRSBEEK

INFORMATIE AVOND VRIJWILLIGERS STICHTING JEUGD EN JONGERENWERK OIRSBEEK INFORMATIE AVOND VRIJWILLIGERS STICHTING JEUGD EN JONGERENWERK OIRSBEEK AGENDA Samenstelling bestuur Activiteiten 2013 / 2014 Taakverdeling / portefeuilles bestuursleden Onderhoud en verbouwing Schepenbank

Nadere informatie

STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN

STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN Het bestuur van de Stichting Warnsveldse Monumenten heeft het genoegen u hierbij het rapport van de jaarrekening over 2012 aan te bieden. Dit document bevat: pagina Balans per 31-12-2012 1 Exploitatierekening

Nadere informatie

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling Welzijn Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl Pagina 1/4 1 Gegevens

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn.

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Projectplan Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Van overbodig schoolgebouw naar een modern en bruisend verenigingsgebouw voor Barsingerhorn. Het nieuwe verenigingsgebouw. Inleiding: Barsingerhorn is een klein,

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

FRIS HET NIEUWE JAAR IN AGENDA

FRIS HET NIEUWE JAAR IN AGENDA FRIS HET NIEUWE JAAR IN De laatste competitiewedstrijden van 2016 zijn inmiddels gespeeld en het nieuwe jaar gaat zijn intrede nemen. Maar eerst komen de feestdagen nog en traditiegetrouw het oliebollentoernooi

Nadere informatie

STICHTING VIER VOGELS TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING VIER VOGELS TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015 TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave Algemeen Pagina 1. Jaarverslag van het bestuur 1 2. Gegevens van de rechtspersoon 2 3. Vaststelling van de jaarrekening 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

SKC Studentenvolleybal Brochure sponsoring

SKC Studentenvolleybal Brochure sponsoring Brochure Sponsoring Studentenvolleybalvereniging SKC SKC is de studentenvolleybalvereniging van Leiden. Met ruim 270 leden is SKC tevens de grootste binnensportvereniging voor studenten in de regio. Sinds

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 ALGEMEEN BEHEER

HOOFDSTUK 4 ALGEMEEN BEHEER HOOFDSTUK 4 ALGEMEEN BEHEER INLEIDING De s.v. Grol is eigenaar van het sportpark "Den Elshof". Door middel van een erfpachtconstructie is het beheer en onderhoud van de accommodatie overgedragen aan de

Nadere informatie

Werk in uitvoering. Dit is de vierde Nieuwsbrief Werk in Uitvoering. Hierin staat de informatie over het onderhoud in, aan en om uw woning.

Werk in uitvoering. Dit is de vierde Nieuwsbrief Werk in Uitvoering. Hierin staat de informatie over het onderhoud in, aan en om uw woning. Werk in uitvoering Nummer 4 - december 2013 Dit is de vierde Nieuwsbrief Werk in Uitvoering. Hierin staat de informatie over het onderhoud in, aan en om uw woning. Wat er vooraf ging. Bewonersbijeenkomst

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave Collegevoorstel Inleiding 25 maart 2014 is het voorstel onderzoek sportbedrijf (00383372) in het college behandeld. In het onderzoek is ingegaan op de kosten en opbrengsten van het sportbedrijf voor de

Nadere informatie

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2013 Pagina 2 / 8

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2013 Pagina 2 / 8 Jaarverslag 2013 Pagina 2 / 8 Inhoudsopgave Personalia... 3 Stichting Alblasconcerten... 3 Bestuur... 3 Sponsoren... 3 De Stichting Alblasconcerten in 2013... 4 Activiteiten... 6 Financiële positie...

Nadere informatie

De kleine zaal is ingericht voor dans en ballet en heeft een spiegelwand.

De kleine zaal is ingericht voor dans en ballet en heeft een spiegelwand. Sponsor brochure In het hart van Zwolle-Zuid De Sporthal is ontstaan als een bewonersinitiatief. Er moest een plek komen om in de sportieve ambities van deze relatief jonge wijk te kunnen voorzien. Meteen

Nadere informatie

Inleiding 2 Waarom zou ik SSV willen sponsoren? 2 Mogelijke manieren van sponsoring 3 Hoofdsponsor 4 Subsponsor 4 Kledingsponsor team 4 Bord Sponsor

Inleiding 2 Waarom zou ik SSV willen sponsoren? 2 Mogelijke manieren van sponsoring 3 Hoofdsponsor 4 Subsponsor 4 Kledingsponsor team 4 Bord Sponsor Inleiding 2 Waarom zou ik SSV willen sponsoren? 2 Mogelijke manieren van sponsoring 3 Hoofdsponsor 4 Subsponsor 4 Kledingsponsor team 4 Bord Sponsor 5 Advertentie sponsor 5 Kleedkamer sponsor 6 Ballen

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014.

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014. Exploitatie overzicht Flevostar Dronten 2014 Omschrijving Begroting Uitkomst Uitkomst 2014 2014 2013 Inkomsten Contributies 6.400,00 6.747,50 5.912,50 Rente 150,00 95,03 140,95 Donaties 400,00 1.507,77

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

WALENBURGERWEG 72-74 ROTTERDAM

WALENBURGERWEG 72-74 ROTTERDAM WALENBURGERWEG 72-74 ROTTERDAM TE HUUR aangeboden: 150-630 m2 kantoorruimte A-locatie met 16 parkeerplaatsen op eigen terrein hoog afwerkingsniveau inclusief vloerbedekking, pantry s, toiletten, zonwering

Nadere informatie

De Babbeltjes. sepbember

De Babbeltjes. sepbember De Babbeltjes sepbember Voorbereiding selectie et seizoen staat op het punt om te beginnen. Morgen worden de eerste wedstrijden gespeeld van et Tweede en ons vlaggenschip tegen respectievelijk Dalto 6

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sportklas Boermarkeweg

Nieuwsbrief Sportklas Boermarkeweg Nieuwsbrief Sportklas Boermarkeweg Schooljaar 2015-2016 nummer 4, april 2016 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Hierbij de laatste editie van de nieuwsbrief die ik zal maken, want mijn vervanging zit er

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010. Agenda

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010. Agenda EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010 Uitnodiging voor de Extra Algemene Ledenvergadering van Hockey Club Catwyck op dinsdag 19 oktober 2010 in het clubhuis aan de Krom in Katwijk, aanvang 20.00 uur. Agenda

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 en begroting 2016

Jaarrekening 2015 en begroting 2016 Jaarrekening 2015 en begroting 2016 1 Inhoud Samenvatting... 3 Jaarrekening 2015... 5 Staat van baten en lasten... 5 Toelichting op jaarrekening 2015... 6 Begroting 2016... 7 Staat van baten en lasten...

Nadere informatie

Sponsorplan HSV Wasmeer

Sponsorplan HSV Wasmeer Sponsorplan HSV Wasmeer Introductie Historie De Hilversumse Sportvereniging Wasmeer is opgericht op 1 juli 1995, als gevolg van een fusie van de Sport Vereniging E.M.M.(1915) en de Hilversumse Voetbal

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium zomer 2013 Beste lezer, Met dit bulletin willen we u op de hoogte brengen van de plannen en bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium in Selwerd. Ik ben blij

Nadere informatie

Sport - instuif. 21 en 23 oktober 2014

Sport - instuif. 21 en 23 oktober 2014 Prinses Julianaplein 1 3211 XX GEERVLIET Tel:0181-661330 Sport - instuif 21 en 23 oktober 2014 In de herfstvakantie stelt het bestuur van de SGKa, De Haveling weer beschikbaar om de jeugd onder leiding

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag 2014-2015

Financieel. Jaarverslag 2014-2015 Financieel Jaarverslag 2014-2015 26 november 2015 Versie 1.1 Financieel Jaarverslag 2014-2015 versie 1.1.docx 29-11-2015 pagina 1 Voorwoord Voor u ligt het financieel verslag over het verenigingsjaar 1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015 Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem September 2015 Inleiding Al meer dan 100 jaar is De Zandkuil een geliefde plek bij veel Lochemers. Het begon in de vroege jaren van de vorige eeuw. Op de flank

Nadere informatie

Nulmeting Een onderzoek onder gebruikers van de gemeentelijke sporthallen

Nulmeting Een onderzoek onder gebruikers van de gemeentelijke sporthallen Sporthallen in Groningen Groningen Sportmonitor Nulmeting 00 Een onderzoek onder gebruikers van de gemeentelijke sporthallen Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013/2014

JAARVERSLAG 2013/2014 Kansplus afdeling Vlaardingen Afd. Vlaardingen H17 Clubhuis De Voggel Broekweg 82 3132 HE Vlaardingen Tel. 010-475 23 32 www.kansplusvlaardingen.nl info@kansplusvlaardingen.nl Stichting Vrienden van de

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 mei 2015

Nieuwsbrief 13 mei 2015 16 Nieuwsbrief 13 mei 2015 Beste ouder/verzorger, De examens zijn begonnen! Voor de kandidaten een spannende periode, maar ook een onrustige in verband met de meivakantie en de vrije dagen. Genoeg tijd

Nadere informatie

Handbalvereniging Saturnus

Handbalvereniging Saturnus Handbalvereniging Saturnus Informatiefolder voor seniorleden, jeugdleden en hun ouders Geachte seniorleden, jeugdleden en hun ouders, U (of uw kind) wordt lid van Saturnus. Reden voor ons als bestuur om

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2008 Voorwoord Misschien is 2008 wel het belangrijkste jaar in het, nog korte, bestaan van de Stichting Hospice Almere. Niet alleen werd het uitgangspunt om te starten

Nadere informatie

Vanaf 22 augustus begint het nieuwe rooster weer! We hopen dat u genoten heeft van de vakantie en er weer volop tegenaan kunt in het Sportcentrum.

Vanaf 22 augustus begint het nieuwe rooster weer! We hopen dat u genoten heeft van de vakantie en er weer volop tegenaan kunt in het Sportcentrum. Beste Leden, De vakantie is weer voorbij. We hopen dat u een goede zomer heeft gehad. Wilt u weer beginnen met sporten, maak gerust een afspraak met één van onze instructeurs om weer fris te starten. Zij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Los niños de Dios

Jaarverslag 2013. Stichting Los niños de Dios Jaarverslag 2013 Stichting Los niños de Dios Index: 1. Inleiding 2. Algemeen 3. Projecten a. Comedor b. Buitenactiviteiten c. Begeleiding verslaafden d. Auto/vervoer 4. Slot 1 1. Inleiding Beste lezer,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 FHL Nederland

Jaarverslag 2014 FHL Nederland Jaarverslag 2014 FHL Nederland 1-3-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Bijeenkomsten... 3 2.1 Centra... 3 2.2 Workshops... 3 2.3 Retraite... 3 2.4 Boeken, audio en video... 3 3 Organisatie... 4 3.1

Nadere informatie

Jaarverslag JAARVERSLAG Jule Stynestraat DR Utrecht of

Jaarverslag JAARVERSLAG Jule Stynestraat DR Utrecht of Jaarverslag JAARVERSLAG 2016 Jule Stynestraat 20 3543 DR Utrecht info@stichtingbroca.nl 06-45700750 of 06-48079720 Inhoud Voorwoord van de voorzitter... 3 1. Verslag van het bestuur... 4 1.2 Activiteiten...

Nadere informatie

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014 Stichting Boek en Troost Jaarverslag 2014 Opgericht 11 december 2013 KvK 59422386 Inhoud. 1. Secretarieel jaarverslag 2. Informatie over de bezoekers 3. Toelichting op het financiële jaarverslag 3.1. Algemeen

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg

In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg gesprek met wie: Jan van Esch, voorzitter bestuur en Cristel Priemus, penningmeester door wie: Astrid Huygen wanneer: (donderdag 31 mei en) 8 juni 2012 waar: In de Boomtak,

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Jaarverslag Cultuurcentrum Deurne. Vastgesteld op 14 juni Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van

Jaarverslag Cultuurcentrum Deurne. Vastgesteld op 14 juni Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van Jaarverslag 2016 Cultuurcentrum Deurne Vastgesteld op 14 juni 2017 Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van Stichting Cultuurhuis Deurne en Cultuurplein BV. 1 Inhoud Jaarverslag 2016...

Nadere informatie