VOORSTEL MASTERPROEFONDERWERP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORSTEL MASTERPROEFONDERWERP"

Transcriptie

1 Titel onderzoek: The effect of using machines or free weights for resistance training on progression and postural control. Promotor: Aerenhouts Dirk - VUB + BIOM D'Hondt Eva, VUB, BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Revaki of LO studenten in afstudeervariant FAFG. Een korte motivatiebrief is wenselijk. Literatuurstudie naar aanbevolen opbouw krachttrainingsprogramma m.b.t. gebruik van vaste toestellen en losse gewichten en andere alternatieve oefeningen. Effecten op de coördinatie en posturale controle van kracht oefeningen. Ontwikkelen protocol om na te gaan wat het effect is van oefeningen op vaste toestellen en de betreffende alternatieve oefeningen met losse gewichten op de posturale controle en krachttoename. Uitvoeren interventie onderzoek: recruteren proefpersonen, deze indelen in groepen en begeleiden gedurende 10 weken, uitvoeren tests. Analyseren resultaten en uitschrijven eigen onderzoek. Drie groepen startende fitnessbeoefenaars worden gehanteerd en worden getest (posturale controle tijdens oefening op vast toestel en met losse gewichten) voor, tijdens, en na een 10 weken krachttrainingsprogramma. De test Groep 1 zal steeds werken met vaste toestellen, groep 2 zal steeds werken met losse gewichten, groep 3 schakelt over van vaste toestellen naar losse gewichten na 5 weken.

2 Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults. ACSM Position Stand, DOI: /MSS.0b013e

3 Titel onderzoek: Beweegredenen naar en in het fitnesscentrum. Wat bepaalt de keuze voor een fitnessabonnement en wat bepaalt de keuze van oefeningen? Promotor: Aerenhouts Dirk - VUB + BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 1 Duothesis mogelijk? Neen Een korte motivatiebrief is wenselijk. Literatuurstudie naar het fitness aanbod in België. Omschrijving van de mogelijkheden die een fitnesszaak kan aanbieden. Ontwikkelen protocol: vragenlijst en checklist opmaken ter evaluatie van de redenen waarom mensen gekozen hebben voor een fitness abonnement en welke activiteiten zij uitoefenen. Uitvoeren onderzoek: Verspreid over Vlaanderen (of België) data verzamelen waarbij zowel fitnessbeoefenaars geabonneerd op een duurdere als op een goedkopere formule bevraagd worden. Analyse data en uitschrijven. Deelnemers bevragen naar motivatie/redenen voor keuze fitness abonnement, en voor keuze van de verschillende oefeningen die zij uitvoeren.

4 Titel onderzoek: The effect of Mamaerobics on fitness level in young mothers. Promotor: Aerenhouts Dirk - VUB, BIOM Zinzen Evert, VUB, BETR Begeleider: Katelijne Verbeiren, VUB, BETR contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 motivatiebrief is wenselijk Literatuurstudie: nagaan wat de richtlijnen zijn om pre- en postnataal de fitheid te behouden en te verbeteren. ontwikkelen protocol met gebruik van experimentele groep en controle groep data verzamelen, samen met mevr. Verbeiren de mamaerobics lessen geven. data verwerken en uitschrijven resultaten. In samenwerking met mevr. Verbeiren nieuwe leden van de 'mamaerobics' lessen uitnodigen tot deelname onderzoek. Onderzoek bestaat uit testafname fysieke fitheid voor de lessenreeks, en na 10 weken lessen volgen. De intensiteit van de lessen wordt eveneens nagegaan.

5 Titel onderzoek: Clustered health behaviour: is starting a fitness program accompanied by other health related behavioural changes? Promotor: Aerenhouts Dirk - VUB, BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 afstudeervariant LO-FAFG, en een motivatiebrief, is wenselijk. literatuurstudie naar gezondheidsgedrag en naar gedragsverandering. protocol ontwerpen om na te gaan of beginnende fitnessbeoefenaars eerder geneigd zijn tot ander gezondheid gerelateerde gedragsverandering in vergelijking tot nietfitnessbeoefenaars en gevorderde beoefenaars. Verzamelen data: analyseren van het gezondheidsgedrag van de deelnemers en deze informeren hoe ze dit gedrag nog kunnen verbeteren. Nagaan of dit een effect heeft gehad. In samenwerking met de sportdienst van de Universitaire Associatie Brussel en via verschillende fitnesscentra afspraken regelen met beginnende en gevorderde fitnessbeoefenaars, en op eigen initiatief met mensen die niet aan fitness doen. Deelnemers bevragen naar gezondheidsgedrag, verder informeren en eventueel begeleiden naar een gezondere levensstijl. Nagaan na enkele weken wat het effect is geweest op het gedrag.

6 Titel onderzoek: The effect of sleep behaviour on recovery and progression during a strength training program. Promotor: Aerenhouts Dirk - VUB, BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 afstudeervariant LO-FAFG is wenselijk maar niet verplicht. Een motivatiebrief is eveneens wenselijk. literatuurstudie: wat bepaalt de recuperatie en progressie tijdens een krachttrainingsprogramma, en meer bepaald de effecten van slaapkwaliteit en kwantiteit. Ontwikkelen protocol: beginnende fitnessbeoefenaars indelen in controle groep en experimentele groep. Controle- en experimentele groep begeleiden en progressie en recuperatie nagaan tijdens een 8 weken krachttrainingsprogramma. Data analyseren en uitschrijven. Controlegroep volgt krachttrainingsschema en wordt gevraagd om de dagen waarop werd getraind voldoende nachtrust te nemen en maatregelen te nemen voor een goede nachtrust. De experimentele groep zal worden gevraagd om op trainingsdagen het normale uur om te gaan slapen uit te stellen met 2uur zonder later op te staan de ochtend nadien. Aantal uren slaap 's nachts en overdag dienen te worden nagegaan.

7 Titel onderzoek: Invloed van repetitiesessies op : - het spieractiviteitspatroon (deltoideus, trapeizus, voorarmextensoren/flexoren...) bij musikanten (pianisten, violisten...) - artrokinematica van de schoudergordel (humerothoracaal..) en cervicaal Promotor: Baeyens Jean-Pierre - VUB BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 8 motivatiegesprek Musikanten kampen met RSI. Doel is de factor 'repetitie' te exploreren op vlak van spieractiviteits- en artrokinematische patronen. Experimenteel onderzoek in samenwerking met Koninklijk Conservatorium Brussel, conservatorium Maastricht (mogelijkerwijze conservatorium Lugano). = surface EMG met data analyse op basis van wavelets = motion tracking (lelectromagnetisch)

8 Titel onderzoek: Volleybal spike en handbalworp: bewegingsanalyses. Belang van de romp. Promotor: Baeyens Jean-Pierre - VUB BIOM Begeleider: Ben Serrien VUB BIOM contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 4 motivatiegesprek Gender en leeftijdsverschillen in de uitvoering van volleybal spike en handbalbeweging. Experimenteel onderzoek. Volleybal (o.a. topsportschool) en handbalclubs. EMG en optoelectronische tracking (VICON)

9 Titel onderzoek: Importance-Performance analysis in Rehabilitation and Physiotherapy Promotor: Bart Roelands, Jikkemien Vertonghen, Jo Van Hoecke - Bart Roelands VUB MFYS, Jikkemien Vertonghen VUB SBMA, Jo Van Hoecke VUB SBMA Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 1 Duothesis mogelijk? Neen In deel I wordt een review gemaakt van enerzijds de literatuur die reeds gebruik maakte van de IP analyse techniek en anderzijds zullen de noden en behoeftes van de opleiding in kaart gebracht worden. Dit dient uiteraard ook verder uitgewerkt te worden en moet leiden tot een allesomvattende lijst met attributen die getoetst kunnen worden. In deel II vindt het experimentele gedeelte plaats. De opgestelde lijst met attributen wordt voorgelegd aan studenten in de opleiding. De resultaten moeten worden verwerkt en geïnterpreteerd. Dit moet finaal leiden naar de formulering van richtlijnen naar het beleidsniveau van de faculteit. -opstellen lijst attributen -afnemen en verwerken vragenlijst -interpretatie resultaten en toetsing met literatuur -richtlijnen formuleren naar het beleidsniveau

10 Titel onderzoek: Does dopamine influence mental fatigue and physical performance? Promotor: Bart Roelands, Romain Meeusen - VUB MFYS Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 3 Duothesis mogelijk? Neen We will make a literature review on what is already known about mental fatigue and the mechanisms by which this may occur. We will highlight the link with brain activity and brain neurotransmission and we will look at how mental fatigue influences a physical performance. In this study we will look at the effects of the manipulation of the dopaminergic neurotransmitter system on mental fatigue and brain activity. Furthermore, given the link between mental and physical fatigue, we will also look at the effects on exercise performance. The experimental trial consists of two parts: a mentally fatiguing task and a physically fatiguing task. Before the start of the experimental trial subjects will have to take a pill containing either placebo or methylphenidate. We will use EEG to measure brain activity, we will look at the number of errors and the reaction time during the mentally fatiguing task and at performance and thermoregulation during exercise.

11 Titel onderzoek: Bone marrow lesion volume in knee osteoarthritis: mechanism of action of exercise. Promotor: Beckwée David, Vaes Peter, Bautmans Ivan - Vrije Universiteit Brussel, vakgroepen KINE Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 4 Selectie op basis van motivatiebrief Exercise therapy is considered an effective treatment for knee OA-related pain and disability, and recommended as 'first choice conservative treatment' by several clinical guidelines. However, effect sizes of exercise for reducing pain in literature vary widely and not all knee OA patients seem to perceive beneficial effects. For example, Veenhof et al. reported a positive global perceived effect in 41% and 36% of the patients after two different exercise programs, and Knoop et al. reported a positive effect in 87% of patients in a stability exercise group and in 73% of patients in a strengthening exercise group. The aim of this literature study is to provide information on the proportion of patients that do not respond positively to exercise therapy. One frequently suggested mechanism to explain the beneficial effects of exercise on pain and function, is that strengthening the muscles may unload the knee. Bone marrow lesions (BML) can be seen on magnetic resonance images of the majority (57% to 82%) of OA knees. They have been related to mechanical overload. In the present study, the effect on BML volumes of two exercise programs (walking and strengthening) is investigated. We expect that BML volumes in knees of OA patients assigned to the walking program, will increase to a greater extent than volumes in patients assigned to the strengthening program.

12 Results of this study may improve our knowledge of the underlying mechanisms of beneficial effects of exercise on pain and function in knee OA patients. In addition, understanding the interrelations between BML volume and the effect of different exercise programs on pain and function, may help to identify subgroups of knee OA patients (e.g. those with large BML) who may benefit more from a specific program and thus increasing the effect sizes of exercise therapy. Hundred and fifty volunteers with radiographic tibiofemoral osteoarthritis will be recruited. They will be allocated to one of two 18 week exercise programs (strength vs. aerobic). Subjects will exercise 18 times under supervision of a physiotherapist who will be assisted by master students. The outcome measures of the study include inflammatory parameters (serum), bone marrow lesions on MRI, pain (VAS, WOMAC), knee range of motion, muscle force, function (400m walk, chair stands), depression status (CES-D), self-efficacy (ASES) and illness perception (IPQ-K). Measurements will be done at baseline and immediately after the intervention period (18 weeks). Veenhof, C., et al., Effectiveness of behavioral graded activity in patients with osteoarthritis of the hip and/or knee: A randomized clinical trial. Arthritis Rheum, (6): p Knoop, J., et al., Knee joint stabilization therapy in patients with osteoarthritis of the knee: a randomized, controlled trial. Osteoarthritis Cartilage, (8): p Beckwee, D., et al., Osteoarthritis of the knee: why does exercise work? A qualitative study of the literature. Ageing Res Rev, (1): p

13 Titel onderzoek: ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN OPENBARE RUIMTES DOOR JONGEREN IN DE VRIJE TIJD Promotor: Benedicte Deforche - Vrije universiteit Brussel - vakgroep BIOM Universiteit Gent - vakgroep Maatschappelijke gezondheidskunde Begeleider: Linde Van Hecke (VUB LK- UGent Public health) contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 3 Geïnteresseerde studenten kunnen op gesprek komen voor verdere uitleg, motivatie,.. In het eerste deel van de masterproef zal een systematisch literatuur onderzoek gedaan worden naar het actief gebruik van openbare ruimtes door jongeren. Een groot deel van de jongeren behalen de norm van fysieke activiteit niet en jongeren tussen jaar zijn erg aangewezen op hun omgeving door de beperkte mobiliteit. Daarom is het belangrijk te onderzoeken wat de kenmerken zijn van de openbare ruimte die jongeren aanzetten tot fysieke activiteit. Waar zijn jongeren actief, wat zijn de kenmerken van deze plekken, wat is de sociale context waarbinnen jongeren actief zijn,... In masterproef deel twee zal een wetenschappelijk artikel geschreven worden over het gebruik van openbare ruimtes door jongeren (12-16) in Gent. Het onderzoek gaat door in een aantal middelbare scholen in Gent. De leerlingen van de deelnemende scholen zullen een applicatie op hun smartphone kunnen installeren. De data die hiermee verzameld word, zal worden verwerkt in een interactieve kaart. Op deze kaart en kunnen de leerlingen aanduiden waar ze waren, en vragen beantwoorden over wat ze er deden, met wie een waarom. Dit zal in de klas op de computer gebeuren. Ook zal een subsample een accelerometer dragen om objectief de fysieke activiteit te meten.

14

15 Titel onderzoek: Het effect van park-renovaties op het park-gebruik en de fysieke activiteit in dit park - een natuurlijk experiment Promotor: Benedicte Deforche - Vrije universiteit Brussel - vakgroep BIOM Universiteit Gent - vakgroep Maatschappelijke gezondheidskunde Begeleider: Linde Van Hecke (KL BIOM UGent-Public health) contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 4 In het eerste deel van de masterproef zal een systematisch literatuur onderzoek gedaan worden het gebruik van openbare ruimtes (parken) en het effect van vernieuwingen/ renovaties op het actieve gebruik van de openbare ruimtes (parken). In masterproef deel twee zal een wetenschappelijk artikel geschreven worden over de impact van park vernieuwingen op het gebruik van parken en fysieke activiteit in parken. Park de Vijvers in Gent (Ledeberg) is het park dat in deze studie als setting voor het experiment gebruikt zal worden (controle park in Mariakerke). In 2015 zal dit park volledig vernieuwd worden. - Voor de vernieuwingen werd een audit gedaan, deze zal ook na de vernieuwingen gedaan worden om op en objectieve manier de vernieuwingen vast te leggen. - Aan de hand van observaties (SOPARC-tool) wordt het park geobserveerd. De pre meting vond plaats in september 2014, post meting is gepland in voorjaar 2016, follow up meting

16 september Deze observaties houden rekening mat de activiteit, leeftijd, etniciteit en geslacht. Aan de hand van deze observaties zal na gegaan worden of het park meer of minder gebruikt wordt, of de activiteit van de gebruikers veranderd is (vb: gebruikers zijn op postmeting actiever dan op pre meting), of de demografische kenmerken van de gebruiker veranderd zijn (vb; park meer gebruikt door jongeren door nieuwe "hippe" accommodatie),...

17 Titel onderzoek: pilootstudie naar de haalbaarheid van het meten van intersegmentale beweglijkheid van de cervicale wervelkolom bij manueel therapeutische interventies mbv dynamisch CT Promotor: Cattrysse Erik De Mey Johan- H.Nieboer - VUB-EXAN Begeleider: Goossens Peter VUB-EXAN contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 afstudeervariant MT met voortzettingstraject ManaMa MT literatuurstudie naar de mogelijkheden en beperkingen van dynamisch CT ikv artrokinematisch onderzoek analyse van manueel therapeutische interventies thv van de cervicale WK analyse ahv dynamisch CT

18 Titel onderzoek: Analyse van de kwaliteit van sportvoeding met behulp van voedingsindexen Promotor: Clarys Peter, Mullie Patrick - VUB, BIOM VUB, BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Bij voorkeur studenten master Fysieke activiteit, Training en Coaching of Sportkiné Welke methoden worden gebruikt om de kwaliteit van sportvoeding te bepalen. Aan de hand van indexen die een totale score geven van een voedingspatroon (Healthy Eating Index, Diet Quality Index, Mediterranean Diet Score) wordt nagegaan hoe sterk een sportvoeding kan aansluiten bij een gezonde voeding. Eetdagboeken van (top)sporters worden afgenomen en geanalyseerd.

19 Titel onderzoek: Zorggebruik van patiënten met een cerebrovasculaire aandoening: een langetermijnstudie. Promotor: De Wit Liesbet Putman Koen - VUB, KINE (Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie) VUB, GEWE (Gezondheidswetenschappen, faculteit Geneeskunde & Farmacie) Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Gelieve via gericht aan een motivatiebrief te bezorgen alsook punten van de bachelorjaren. Via zal ook een afspraak worden gemaakt voor een mondeling onderhoud. In Europe, worden patiënten met een cerebrovasculaire aandoening (CVA) eerst opgenomen in een acuut ziekenhuis. Sommigen onder hen worden vervolgens ontslagen naar een revalidatiecentrum, rust-en verzorgingstehuis of thuissituatie. Afhankelijk van de ontslagbestemming, krijgen patiënten in meerdere of mindere mate zorg toegediend. Het zorggebruik van CVA-patiënten in de subacute fase is goed gekend. Het is echter ongekend wat het zorggebruik van deze patiëntengroep is op lange termijn. Het eerste deel van de masterproef bestaat uit een literatuurstudie naar het zorggebruik van CVA-patiënten op lange termijn na CVA en de factoren die daaraan gekoppeld zijn. Het tweede deel van de masterproef bestaat uit een analyse op bestaande data, verzameld in een Europese multicenterstudie. Uit deze studie zijn gegevens beschikbaar van zorggebruik op 5 jaar na het CVA. Er zal worden onderzocht hoe het zorggebruik op 5 jaar na CVA eruit ziet en welke patiëntenkarakteristieken daaraan zijn gerelateerd.

20 Beschrijvende statistiek en regressie analyse om de patiëntenkarakteristieken gerelateerd aan het zorggebruik op 5 jaar na CVA te identificeren.

21 Titel onderzoek: Een longitudinale analyse van levenskwaliteit na een cerebrovasculaire aandoening. Promotor: De Wit Liesbet, Kerckhofs Eric - Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Kine Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Verzenden van een aan met daarin: 1. een motivatiebrief, 2. de puntenlijst van de bachelorjaren. Eveneens zal via een afspraak worden gemaakt voor een mondeling overleg. Nota: een basiskennis statistiek is vereist. Een cerebrovasculaire aandoening (CVA) manifesteert zich in allerhande symptomen zoals halfzijdige verlamming, spraakproblemen, depressie enzovoort. Bijgevolg heeft een CVA een belangrijke impact op de levenskwaliteit van de patiënten. Het eerste deel van de masterproef bestaat uit een literatuurstudie naar de evolutie, determinanten en predictoren van levenskwaliteit in de eerste 6 maanden na een CVA. Analyse van data verzameld in het kader van een Europese multicenter studie. De analyse bestaat uit 2 delen: (1) longitudinale analyse om evolutie van levenskwaliteit na CVA in kaart te brengen; (2) regressie analyse om determinanten en predictoren te identificeren.

22

23 Titel onderzoek: Langetermijnstudie naar de belasting van de mantelzorger bij patiënten met een cerebrovasculaire aandoening. Promotor: De Wit Liesbet, Swinnen Eva - VUB, vakgroep KINE Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Verzenden van een aan met daarin: 1. een motivatiebrief, 2. de puntenlijst van de bachelorjaren. Eveneens zal via een afspraak worden gemaakt voor een mondeling overleg. Een cerebrovasculaire aandoening (CVA) manifesteert zich in allerhande symptomen zoals halfzijdige verlamming, spraakproblemen, depressie enzovoort. Na de opname in een acuut ziekenhuis en revalidatiecentrum, worden vele beroertepatiënten ontslagen naar huis. Daar worden zij vaak ondersteund door hun mantelzorger. Deze persoon, vaak de partner of een ander familielid, krijgt een heleboel taken die gerelateerd zijn aan de verzorging van en het leven met een beroertepatiënt. Dit resulteert vaak in een grote belasting van deze personen. Het eerste deel van de masterproef bestaat uit een literatuurstudie naar het niveau, de determinanten en predictoren van de belasting van de mantelzorger jaren na de cerebrovasculaire aandoening. Analyse van data verzameld in het kader van een Europese multi-center studie. Regressieanalyse waarbij de determinanten en predictoren worden geïdentificeerd van de belasting van de mantelzorger op lange termijn na een cerebrovasculaire aandoening.

24 Titel onderzoek: Testen van een smartphone-based interventie studie ter promotie van een actieve levensstijl bij werkende jongvolwassenen. Promotor: Deforche Benedicte - VUB, vakgroep BIOM Begeleider: Dorien Simons, VUB contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 1 Duothesis mogelijk? Neen De student moet langskomen ( bij Dorien Simons) voor een inleidend gesprek In deel 1 van de masterproef zal een systematische review schreven moeten worden over mobile health (mhealth) interventies ter promoties van een actieve levensstijl. Mobile Health interventies zijn interventies waarbij gebruikt wordt gemaakt van smartphones en alle mogelijke toepassingen van smartphones. Met een actieve levensstijl bedoelen we hier voldoende fysieke activiteit en een beperkt zitgedrag. In het deel 2 van de masterproef omvat het schrijven van een wetenschappelijk artikel omtrent het testen van een smartphone-based interventie ter promotie van een actieve levensstijl bij werkende jongvolwassenen. Als onderdeel van de interventie zal er een smartphone app worden ontwikkeld die persoonlijk advies geeft gebaseerd op de data van een draagbare activity tracker. Deze app zal getest moeten worden aan de hand van interviews en vragenlijsten.

25 Titel onderzoek: The effect of sleep behaviour on recovery and progression during an endurance training program. Promotor: Dirk Aerenhouts - VUB, BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 afstudeervariant LO-FAFG is wenselijk maar geen vereiste. Een motivatiebrief is gewenst. literatuurstudie: wat bepaalt de recuperatie en progressie tijdens een duurtrainingsprogramma, en meer bepaald de effecten van slaapkwaliteit en kwantiteit. Ontwikkelen protocol: niet-duursporters indelen in controle groep en experimentele groep. Controle- en experimentele groep begeleiden en progressie en recuperatie nagaan tijdens een 8 weken duurtrainingsprogramma. Data analyseren en uitschrijven Controlegroep volgt duurtrainingsschema en wordt gevraagd om de dagen waarop werd getraind voldoende nachtrust te nemen en maatregelen te nemen voor een goede nachtrust. De experimentele groep zal worden gevraagd om op trainingsdagen het normale uur om te gaan slapen uit te stellen met 2uur zonder later op te staan de ochtend nadien. Aantal uren slaap 's nachts en overdag dienen te worden nagegaan.

26 Titel onderzoek: Antropometrische profilering bij beoefenaars van sport(en) met een unilateraal karakter: dominante versus niet-dominante lichaamszijde. Promotor: Eva D Hondt - VUB LK BIOM/BETR Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 (~ duothesis) Geïnteresseerde studenten dienen via een afspraak te maken om langs te komen en brengen daarbij een schriftelijke motivatie en hun puntenlijst(en) uit de bachelor jaren mee. De student is bij voorkeur ingeschreven voor het LOBW masterprogramma in Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid, minor onderzoek. Uitwerken literatuurstudie (~ systematic review) over het desbetreffende onderwerp. Formuleren van de probleemstelling en bijhorende onderzoeksvraag (+ hypothesen). Ontwerpen van het studiedesign, bepalen van de steekproef en meetmethoden. Rekruteren van de steekproef. Dataverzameling, -verwerking en -analyse. Resultaten interpreteren en rapporteren in een wetenschappelijk artikel. Design: Cross-sectionele studie. Doelgroep: Unilaterale sporters (e.g., tennis, werpnummers atletiek, ) op recreatief en/of competitief niveau, volwassen leeftijd, mannen en vrouwen. Aanpak: Antropometrische profilering op basis van 17 metingen. Vergelijking afzonderlijke metingen (LL, LG, HPD, omtrek- en breedtematen), somatotype, % lichaamsvet en proportionaliteit tussen dominante en niet-dominante lichaamszijde. Gemiddeld profiel?

27 Titel onderzoek: Cross-Friction Algometry (CFA): comparison of Pressure Pain Thresholds in healthy subjects with or without a history of low back pain Promotor: FARASYN Andre PhD PT (VUB) - Fac. LO & REVAKI, VUB Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Studenten dienen een eenvoudig verzoek aan via . Ze dienen gemotiveererd zijn om "veldwerk" te doen, t.t.z.. actief een 40 tal mensen opzoeken via eigen kring, familie & vrienden en aankondigingen om deel te nemen aan een onderzoek ivm "Lage rugpijn". Erasmusmogelijkheid? Ja, mogelijk Zo ja, land + universiteit: Nederland, Spanje, Italië - Universiteit van MALAGA (UMA) Literatuurstudie met trefwoorden ivm - "Non-specific low back pain" en - "Pressure Pain Thresholds" - "Electric algometric studies" Verslag schrijven van de bevindingen volgens bepaalde criteria gevonden literatuurstudies ivm prevalentie van "aspecifieke lage rugpijn" en doelstellingen van het onderzoek opstellen. Het onderzoek betreft gezonde volwassenen die ofwel "nooit lage rugpijn" gehad hebben ofwel "ooit eenmaal" een periode gekend hebben van ongeveer 6 weken lang. Een duo-team is absoluut noodzakelijk gezien er een blind onderzoek dient uitgevoerd te worden: nl. met behulp van een elektrische drukalgometer zullen dwarse fricties uitgevoerd worden ter bepaling van de pijndrempelwaarden of in het Engels: Cross-friction Algometric Pressure Pain Thresholds (CFA-PPTs) ter hoogte van thoraco-lumbo-pelvische streek.

28 Farasyn A, Meeusen R. Pressure pain thresholds in healthy subjects: influence of physical activity, history of lower back pain and the use of endermology as a placebo like treatment. Journal of Bodywork & Movement Therapies 2003;1; Farasyn A, Meeusen R. The influence of non-specific low back pain on pressure pain thresholds and disability. European Journal of Pain 2004;9; BOOK: Pressure Pain Algometry in Patients with Non-Specific Low Back Pain Edited by VUBPRESS Ravensteingallerij 28 B-1000 Brussels, 12/2012; Academic and Scientific Publishers., ISBN:

29 Titel onderzoek: Effect of an Endermology (with LPG engine) session on Cross-Friction Allometric measurements. Promotor: FARASYN Andre PhD PT (VUB) - Fac. LO & REVAKI, VUB Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Studenten dienen een eenvoudig verzoek in te dienen via . Ze dienen gemotiveerd te zijn om veldwerk te doen, ttz actief een 40 tal gezonde proefpersonen opzoeken via eigen studentenkring & kennissen om deel te nemen aan een onderzoek ivm het effect van een al dan niet toepassen van een 15 minuten durende "Endermologie" sessie. Erasmusmogelijkheid? Ja, mogelijk Zo ja, land + universiteit: Nederland, Spanje, Italië - Universiteit van Malaga (UMA) Literatuurstudie met trefwoorden ivm: - Endermologie (LPG toestel) - "Pressure pain thresholds" - Pressure Pain Algometry Verslag schrijven van de bevindingen volgens bepaalde criteria opgesteld ifv literatuurstudie over "endermology" "pressure algometry" en "mechanical massage" Het onderzoek betreft gezonde volwassenen die in 3 subgroepen zullen verdeeld worden: - een subgroep zonder toepassen van endermologie (controle groep) - een subgroep met toepassen van endermologie op minimale kracht (placebo) - een subgroep met toepassen van endermologie op volle kracht Nagaan van deze toepassingen voor en na de sessies op de "Cross-friction Algometry Pressure Pain Thresholds (CFA-PPTs)

Vliegangst en Virtual Reality

Vliegangst en Virtual Reality Deelonderzoek: Presence & Anxiety Vliegangst en Virtual Reality Onderzoeksstage Verslag - Stichting VALK Liesbeth Kuiper S0140872 Student Research Master Clinical Psychology Universiteit Leiden Begeleider:

Nadere informatie

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012 Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen

Nadere informatie

Beleid bij de patiënt met acute niet-specifieke lage rugpijn: plaats van kinesitherapie en aanpak van een afwijkend beloop.

Beleid bij de patiënt met acute niet-specifieke lage rugpijn: plaats van kinesitherapie en aanpak van een afwijkend beloop. Beleid bij de patiënt met acute niet-specifieke lage rugpijn: plaats van kinesitherapie en aanpak van een afwijkend beloop. Auteurs: Promotor: Dr. Cruys Lien, KU Leuven. Dr. Demanet Jens, KU Leuven. Prof.

Nadere informatie

Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten.

Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten. Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten. Een codeerschema ten behoeve van de behandelintegriteit bij de e- health interventie Leven met pijn. Acceptance and Commitment

Nadere informatie

Zelf-management binnen de diabeteszorggroepen Zeist, Haaglanden en Nieuwegein

Zelf-management binnen de diabeteszorggroepen Zeist, Haaglanden en Nieuwegein Zelf-management binnen de diabeteszorggroepen Zeist, Haaglanden en Nieuwegein Marit Bijl 8 maart 2013 Rotterdam Erasmus Universiteit, ibmg Master Zorgmanagement Studentnummer: 288176 Afstudeerbegeleider

Nadere informatie

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden 7 Natuur en gezondheid Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE EN INSPANNINGSTOLERANTIE BIJ OBESE JONGEREN

SPORTPARTICIPATIE EN INSPANNINGSTOLERANTIE BIJ OBESE JONGEREN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Groep Biomedische Wetenschappen FACULTEIT BEWEGINGS- EN REVALIDATIEWETENSCHAPPEN SPORTPARTICIPATIE EN INSPANNINGSTOLERANTIE BIJ OBESE JONGEREN Door Jolien Hertenweg en Lise

Nadere informatie

Effect van de Webquest gekoppeld aan Information Problem Solving (IPS)-instructie op de leerprestaties van BSO leerlingen.

Effect van de Webquest gekoppeld aan Information Problem Solving (IPS)-instructie op de leerprestaties van BSO leerlingen. Effect van de Webquest gekoppeld aan Information Problem Solving (IPS)-instructie op de leerprestaties van BSO leerlingen. Effect of webquest linked to Information Problem Solving (IPS)-instruction on

Nadere informatie

Evaluatie van disease management programma's in Nederland

Evaluatie van disease management programma's in Nederland Evaluatie van disease management programma's in Nederland instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Jane Murray Cramm Apostolos Tsiachristas Samantha A. Adams Bethany Hipple Walters Roland Bal Robbert

Nadere informatie

Opnieuw geschikt voor het verkeer? De praktijk van de medische en psychologische onderzoeken bij verval van het recht tot sturen

Opnieuw geschikt voor het verkeer? De praktijk van de medische en psychologische onderzoeken bij verval van het recht tot sturen Opnieuw geschikt voor het verkeer? De praktijk van de medische en psychologische onderzoeken bij verval van het recht tot sturen Dankwoord: De auteurs en het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Nadere informatie

An historical overview of the development of community health network in Louisiana since the Katrina Flooding k.b. desalvo karen.desalvo@gmail.

An historical overview of the development of community health network in Louisiana since the Katrina Flooding k.b. desalvo karen.desalvo@gmail. S-1 An historical overview of the development of community health network in Louisiana since the Katrina Flooding k.b. desalvo karen.desalvo@gmail.com Louisiana s health care sector has historically been

Nadere informatie

Abstractboek. Hartelijk welkom! Maken het NNvT congres 2015 mede mogelijk! Abstract boek NNvT Congres 6 maart 2015

Abstractboek. Hartelijk welkom! Maken het NNvT congres 2015 mede mogelijk! Abstract boek NNvT Congres 6 maart 2015 Abstract boek NNvT Congres 6 maart 05 Abstractboek Hartelijk welkom! Het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT) is in 0 opgericht om een platform te bieden aan het wetenschappelijk tabaksonderzoek

Nadere informatie

SCHOLINGS- PROGRAMMA

SCHOLINGS- PROGRAMMA OPLEIDINGSMAGAZINE VAN HET NEDERLANDS PARAMEDISCH INSTITUUT september 2015 februari 2016 SCHOLINGS- PROGRAMMA Met expertbijdragen van: TIM BEAMES 6 FRANCIEN NIJMAN-DU BOIS 10 YANNICK TAVERNE 14 LIESBETH

Nadere informatie

Van klein naar groot. Nederlands Tijdschrift voor Behavioral Medicine. Nederlandse. Behavioral. Federatie1. Medicine Jaargang 24.

Van klein naar groot. Nederlands Tijdschrift voor Behavioral Medicine. Nederlandse. Behavioral. Federatie1. Medicine Jaargang 24. NBMF Nederlands Tijdschrift voor Behavioral Medicine Nederlandse Behavioral Medicine Jaargang 24 April 2015 Federatie1 Persoonsgebonden determinanten van lichamelijke activiteit bij jongvolwassenen Léonie

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen

Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen Rapport 255001003/2010 V. Bos D.M. de Jongh T.G.W.M. Paulussen Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen RIVM-rapport 255001003/2010

Nadere informatie

Psychologie (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Psychologie en Pedagogiek - M Psychologie - 2010-2011

Psychologie (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Psychologie en Pedagogiek - M Psychologie - 2010-2011 Psychologie (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Psychologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Psychologie - 2010-2011 I De masteropleiding Psychologie omvat 60 studiepunten, en duurt

Nadere informatie

Zelfmanagement in Beeld

Zelfmanagement in Beeld Zelfmanagement in Beeld Een analyse van door ZonMw gesubsidieerde projecten op het gebied van zelfmanagement op het gebied van zelfmanagement VERSLAG IN HET KADER VAN AFSTUDEERONDERZOEK Marlies van den

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

De impact van whiplash ten gevolge van een verkeersongeval op de kwaliteit van het leven

De impact van whiplash ten gevolge van een verkeersongeval op de kwaliteit van het leven De impact van whiplash ten gevolge van een verkeersongeval op de kwaliteit van het leven Een pilootstudie voor 'de impact van verkeersongevallen op de kwaliteit van het leven' RA-2005-60 Els Inghelbrecht,

Nadere informatie

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2010. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2010. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek Deze uitgave is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde Jaarindex 2010 Verloskunde onderzoek in Nederland Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek 3 Voorwoord Jaarindex: Verloskunde

Nadere informatie

ACHTERGROND EN ONDERZOEK

ACHTERGROND EN ONDERZOEK ACHTERGROND EN ONDERZOEK 1 ste editie januari 2013 Tanja Ivanovski edema / oncology physiotherapist Plezier tijdens oefenen motiveert! Augmented reality in de oefenzaal? ACHTERGROND EN ONDERZOEK Volgens

Nadere informatie

Opleidingen. Oedeemfysiotherapie ö Oncologiefysiotherapie Bachelor ö Master. Jaargang 16 ö nummer 3 ö september 2013

Opleidingen. Oedeemfysiotherapie ö Oncologiefysiotherapie Bachelor ö Master. Jaargang 16 ö nummer 3 ö september 2013 Jaargang 16 ö nummer 3 ö september 2013 Kwartaaluitgave van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie Opleidingen Oedeemfysiotherapie ö Oncologiefysiotherapie Bachelor ö Master

Nadere informatie

Toerisme zonder zorgen

Toerisme zonder zorgen Juni 2011 Onderzoeksrapport Toerisme zonder zorgen Zorgtoerisme als kans voor Texel Opdrachtgevers: Mevr. M.J.Y. Nicolay Gemeente Texel Ir. W. de Waal VVV Texel Opdrachtnemers: Academic Consultancy Team

Nadere informatie

PROGRAMMERINGSTUDIE OVERGEWICHT

PROGRAMMERINGSTUDIE OVERGEWICHT PROGRAMMERINGSTUDIE OVERGEWICHT ResCon Universiteit Maastricht Stef Kremers Marloes Martens Astrid Reubsaet Inge de Weerdt Nanne de Vries Ruud Jonkers Inhoudsopgave Voorwoord en leeswijzer Auteurs, adviescommissie

Nadere informatie

Beste Maatjes. Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema

Beste Maatjes. Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema Beste Maatjes Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema Beste maatjes Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Verklaring van Helsinki

Verklaring van Helsinki Verklaring van Helsinki [versie: 59th WMA General Assembly, Seoul, October 2008] De visie van de CCMO Inleiding De Verklaring van Helsinki ( Declaration of Helsinki ) is een document opgesteld door de

Nadere informatie

Overgewicht en obesitas

Overgewicht en obesitas Overgewicht en obesitas Gezondheidsraad Vice-voorzitter Health Council of the Netherlands Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies over Overgewicht en

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

Stimuleren van beweging in SEGV wijken: Het perspectief van de huisarts

Stimuleren van beweging in SEGV wijken: Het perspectief van de huisarts Stimuleren van beweging in SEGV wijken: Het perspectief van de huisarts Juni 2011 Student-onderzoekers Geneeskunde Kim Steward Martine Snabel Annemarie van Nistelrooij Stefanie Veenhuis Neelke Oosterloo

Nadere informatie

Empowerment in de gezondheidszorg

Empowerment in de gezondheidszorg Empowerment in de gezondheidszorg Een kwalitatief onderzoek naar het begrip empowerment omtrent het PGB Figuur 1 De tekeningen zijn bedoeld om protest te voeren tegen de wegbezuiniging van het PGB (Janssen,

Nadere informatie