VOORSTEL MASTERPROEFONDERWERP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORSTEL MASTERPROEFONDERWERP"

Transcriptie

1 Titel onderzoek: The effect of using machines or free weights for resistance training on progression and postural control. Promotor: Aerenhouts Dirk - VUB + BIOM D'Hondt Eva, VUB, BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Revaki of LO studenten in afstudeervariant FAFG. Een korte motivatiebrief is wenselijk. Literatuurstudie naar aanbevolen opbouw krachttrainingsprogramma m.b.t. gebruik van vaste toestellen en losse gewichten en andere alternatieve oefeningen. Effecten op de coördinatie en posturale controle van kracht oefeningen. Ontwikkelen protocol om na te gaan wat het effect is van oefeningen op vaste toestellen en de betreffende alternatieve oefeningen met losse gewichten op de posturale controle en krachttoename. Uitvoeren interventie onderzoek: recruteren proefpersonen, deze indelen in groepen en begeleiden gedurende 10 weken, uitvoeren tests. Analyseren resultaten en uitschrijven eigen onderzoek. Drie groepen startende fitnessbeoefenaars worden gehanteerd en worden getest (posturale controle tijdens oefening op vast toestel en met losse gewichten) voor, tijdens, en na een 10 weken krachttrainingsprogramma. De test Groep 1 zal steeds werken met vaste toestellen, groep 2 zal steeds werken met losse gewichten, groep 3 schakelt over van vaste toestellen naar losse gewichten na 5 weken.

2 Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults. ACSM Position Stand, DOI: /MSS.0b013e

3 Titel onderzoek: Beweegredenen naar en in het fitnesscentrum. Wat bepaalt de keuze voor een fitnessabonnement en wat bepaalt de keuze van oefeningen? Promotor: Aerenhouts Dirk - VUB + BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 1 Duothesis mogelijk? Neen Een korte motivatiebrief is wenselijk. Literatuurstudie naar het fitness aanbod in België. Omschrijving van de mogelijkheden die een fitnesszaak kan aanbieden. Ontwikkelen protocol: vragenlijst en checklist opmaken ter evaluatie van de redenen waarom mensen gekozen hebben voor een fitness abonnement en welke activiteiten zij uitoefenen. Uitvoeren onderzoek: Verspreid over Vlaanderen (of België) data verzamelen waarbij zowel fitnessbeoefenaars geabonneerd op een duurdere als op een goedkopere formule bevraagd worden. Analyse data en uitschrijven. Deelnemers bevragen naar motivatie/redenen voor keuze fitness abonnement, en voor keuze van de verschillende oefeningen die zij uitvoeren.

4 Titel onderzoek: The effect of Mamaerobics on fitness level in young mothers. Promotor: Aerenhouts Dirk - VUB, BIOM Zinzen Evert, VUB, BETR Begeleider: Katelijne Verbeiren, VUB, BETR contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 motivatiebrief is wenselijk Literatuurstudie: nagaan wat de richtlijnen zijn om pre- en postnataal de fitheid te behouden en te verbeteren. ontwikkelen protocol met gebruik van experimentele groep en controle groep data verzamelen, samen met mevr. Verbeiren de mamaerobics lessen geven. data verwerken en uitschrijven resultaten. In samenwerking met mevr. Verbeiren nieuwe leden van de 'mamaerobics' lessen uitnodigen tot deelname onderzoek. Onderzoek bestaat uit testafname fysieke fitheid voor de lessenreeks, en na 10 weken lessen volgen. De intensiteit van de lessen wordt eveneens nagegaan.

5 Titel onderzoek: Clustered health behaviour: is starting a fitness program accompanied by other health related behavioural changes? Promotor: Aerenhouts Dirk - VUB, BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 afstudeervariant LO-FAFG, en een motivatiebrief, is wenselijk. literatuurstudie naar gezondheidsgedrag en naar gedragsverandering. protocol ontwerpen om na te gaan of beginnende fitnessbeoefenaars eerder geneigd zijn tot ander gezondheid gerelateerde gedragsverandering in vergelijking tot nietfitnessbeoefenaars en gevorderde beoefenaars. Verzamelen data: analyseren van het gezondheidsgedrag van de deelnemers en deze informeren hoe ze dit gedrag nog kunnen verbeteren. Nagaan of dit een effect heeft gehad. In samenwerking met de sportdienst van de Universitaire Associatie Brussel en via verschillende fitnesscentra afspraken regelen met beginnende en gevorderde fitnessbeoefenaars, en op eigen initiatief met mensen die niet aan fitness doen. Deelnemers bevragen naar gezondheidsgedrag, verder informeren en eventueel begeleiden naar een gezondere levensstijl. Nagaan na enkele weken wat het effect is geweest op het gedrag.

6 Titel onderzoek: The effect of sleep behaviour on recovery and progression during a strength training program. Promotor: Aerenhouts Dirk - VUB, BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 afstudeervariant LO-FAFG is wenselijk maar niet verplicht. Een motivatiebrief is eveneens wenselijk. literatuurstudie: wat bepaalt de recuperatie en progressie tijdens een krachttrainingsprogramma, en meer bepaald de effecten van slaapkwaliteit en kwantiteit. Ontwikkelen protocol: beginnende fitnessbeoefenaars indelen in controle groep en experimentele groep. Controle- en experimentele groep begeleiden en progressie en recuperatie nagaan tijdens een 8 weken krachttrainingsprogramma. Data analyseren en uitschrijven. Controlegroep volgt krachttrainingsschema en wordt gevraagd om de dagen waarop werd getraind voldoende nachtrust te nemen en maatregelen te nemen voor een goede nachtrust. De experimentele groep zal worden gevraagd om op trainingsdagen het normale uur om te gaan slapen uit te stellen met 2uur zonder later op te staan de ochtend nadien. Aantal uren slaap 's nachts en overdag dienen te worden nagegaan.

7 Titel onderzoek: Invloed van repetitiesessies op : - het spieractiviteitspatroon (deltoideus, trapeizus, voorarmextensoren/flexoren...) bij musikanten (pianisten, violisten...) - artrokinematica van de schoudergordel (humerothoracaal..) en cervicaal Promotor: Baeyens Jean-Pierre - VUB BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 8 motivatiegesprek Musikanten kampen met RSI. Doel is de factor 'repetitie' te exploreren op vlak van spieractiviteits- en artrokinematische patronen. Experimenteel onderzoek in samenwerking met Koninklijk Conservatorium Brussel, conservatorium Maastricht (mogelijkerwijze conservatorium Lugano). = surface EMG met data analyse op basis van wavelets = motion tracking (lelectromagnetisch)

8 Titel onderzoek: Volleybal spike en handbalworp: bewegingsanalyses. Belang van de romp. Promotor: Baeyens Jean-Pierre - VUB BIOM Begeleider: Ben Serrien VUB BIOM contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 4 motivatiegesprek Gender en leeftijdsverschillen in de uitvoering van volleybal spike en handbalbeweging. Experimenteel onderzoek. Volleybal (o.a. topsportschool) en handbalclubs. EMG en optoelectronische tracking (VICON)

9 Titel onderzoek: Importance-Performance analysis in Rehabilitation and Physiotherapy Promotor: Bart Roelands, Jikkemien Vertonghen, Jo Van Hoecke - Bart Roelands VUB MFYS, Jikkemien Vertonghen VUB SBMA, Jo Van Hoecke VUB SBMA Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 1 Duothesis mogelijk? Neen In deel I wordt een review gemaakt van enerzijds de literatuur die reeds gebruik maakte van de IP analyse techniek en anderzijds zullen de noden en behoeftes van de opleiding in kaart gebracht worden. Dit dient uiteraard ook verder uitgewerkt te worden en moet leiden tot een allesomvattende lijst met attributen die getoetst kunnen worden. In deel II vindt het experimentele gedeelte plaats. De opgestelde lijst met attributen wordt voorgelegd aan studenten in de opleiding. De resultaten moeten worden verwerkt en geïnterpreteerd. Dit moet finaal leiden naar de formulering van richtlijnen naar het beleidsniveau van de faculteit. -opstellen lijst attributen -afnemen en verwerken vragenlijst -interpretatie resultaten en toetsing met literatuur -richtlijnen formuleren naar het beleidsniveau

10 Titel onderzoek: Does dopamine influence mental fatigue and physical performance? Promotor: Bart Roelands, Romain Meeusen - VUB MFYS Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 3 Duothesis mogelijk? Neen We will make a literature review on what is already known about mental fatigue and the mechanisms by which this may occur. We will highlight the link with brain activity and brain neurotransmission and we will look at how mental fatigue influences a physical performance. In this study we will look at the effects of the manipulation of the dopaminergic neurotransmitter system on mental fatigue and brain activity. Furthermore, given the link between mental and physical fatigue, we will also look at the effects on exercise performance. The experimental trial consists of two parts: a mentally fatiguing task and a physically fatiguing task. Before the start of the experimental trial subjects will have to take a pill containing either placebo or methylphenidate. We will use EEG to measure brain activity, we will look at the number of errors and the reaction time during the mentally fatiguing task and at performance and thermoregulation during exercise.

11 Titel onderzoek: Bone marrow lesion volume in knee osteoarthritis: mechanism of action of exercise. Promotor: Beckwée David, Vaes Peter, Bautmans Ivan - Vrije Universiteit Brussel, vakgroepen KINE Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 4 Selectie op basis van motivatiebrief Exercise therapy is considered an effective treatment for knee OA-related pain and disability, and recommended as 'first choice conservative treatment' by several clinical guidelines. However, effect sizes of exercise for reducing pain in literature vary widely and not all knee OA patients seem to perceive beneficial effects. For example, Veenhof et al. reported a positive global perceived effect in 41% and 36% of the patients after two different exercise programs, and Knoop et al. reported a positive effect in 87% of patients in a stability exercise group and in 73% of patients in a strengthening exercise group. The aim of this literature study is to provide information on the proportion of patients that do not respond positively to exercise therapy. One frequently suggested mechanism to explain the beneficial effects of exercise on pain and function, is that strengthening the muscles may unload the knee. Bone marrow lesions (BML) can be seen on magnetic resonance images of the majority (57% to 82%) of OA knees. They have been related to mechanical overload. In the present study, the effect on BML volumes of two exercise programs (walking and strengthening) is investigated. We expect that BML volumes in knees of OA patients assigned to the walking program, will increase to a greater extent than volumes in patients assigned to the strengthening program.

12 Results of this study may improve our knowledge of the underlying mechanisms of beneficial effects of exercise on pain and function in knee OA patients. In addition, understanding the interrelations between BML volume and the effect of different exercise programs on pain and function, may help to identify subgroups of knee OA patients (e.g. those with large BML) who may benefit more from a specific program and thus increasing the effect sizes of exercise therapy. Hundred and fifty volunteers with radiographic tibiofemoral osteoarthritis will be recruited. They will be allocated to one of two 18 week exercise programs (strength vs. aerobic). Subjects will exercise 18 times under supervision of a physiotherapist who will be assisted by master students. The outcome measures of the study include inflammatory parameters (serum), bone marrow lesions on MRI, pain (VAS, WOMAC), knee range of motion, muscle force, function (400m walk, chair stands), depression status (CES-D), self-efficacy (ASES) and illness perception (IPQ-K). Measurements will be done at baseline and immediately after the intervention period (18 weeks). Veenhof, C., et al., Effectiveness of behavioral graded activity in patients with osteoarthritis of the hip and/or knee: A randomized clinical trial. Arthritis Rheum, (6): p Knoop, J., et al., Knee joint stabilization therapy in patients with osteoarthritis of the knee: a randomized, controlled trial. Osteoarthritis Cartilage, (8): p Beckwee, D., et al., Osteoarthritis of the knee: why does exercise work? A qualitative study of the literature. Ageing Res Rev, (1): p

13 Titel onderzoek: ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN OPENBARE RUIMTES DOOR JONGEREN IN DE VRIJE TIJD Promotor: Benedicte Deforche - Vrije universiteit Brussel - vakgroep BIOM Universiteit Gent - vakgroep Maatschappelijke gezondheidskunde Begeleider: Linde Van Hecke (VUB LK- UGent Public health) contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 3 Geïnteresseerde studenten kunnen op gesprek komen voor verdere uitleg, motivatie,.. In het eerste deel van de masterproef zal een systematisch literatuur onderzoek gedaan worden naar het actief gebruik van openbare ruimtes door jongeren. Een groot deel van de jongeren behalen de norm van fysieke activiteit niet en jongeren tussen jaar zijn erg aangewezen op hun omgeving door de beperkte mobiliteit. Daarom is het belangrijk te onderzoeken wat de kenmerken zijn van de openbare ruimte die jongeren aanzetten tot fysieke activiteit. Waar zijn jongeren actief, wat zijn de kenmerken van deze plekken, wat is de sociale context waarbinnen jongeren actief zijn,... In masterproef deel twee zal een wetenschappelijk artikel geschreven worden over het gebruik van openbare ruimtes door jongeren (12-16) in Gent. Het onderzoek gaat door in een aantal middelbare scholen in Gent. De leerlingen van de deelnemende scholen zullen een applicatie op hun smartphone kunnen installeren. De data die hiermee verzameld word, zal worden verwerkt in een interactieve kaart. Op deze kaart en kunnen de leerlingen aanduiden waar ze waren, en vragen beantwoorden over wat ze er deden, met wie een waarom. Dit zal in de klas op de computer gebeuren. Ook zal een subsample een accelerometer dragen om objectief de fysieke activiteit te meten.

14

15 Titel onderzoek: Het effect van park-renovaties op het park-gebruik en de fysieke activiteit in dit park - een natuurlijk experiment Promotor: Benedicte Deforche - Vrije universiteit Brussel - vakgroep BIOM Universiteit Gent - vakgroep Maatschappelijke gezondheidskunde Begeleider: Linde Van Hecke (KL BIOM UGent-Public health) contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 4 In het eerste deel van de masterproef zal een systematisch literatuur onderzoek gedaan worden het gebruik van openbare ruimtes (parken) en het effect van vernieuwingen/ renovaties op het actieve gebruik van de openbare ruimtes (parken). In masterproef deel twee zal een wetenschappelijk artikel geschreven worden over de impact van park vernieuwingen op het gebruik van parken en fysieke activiteit in parken. Park de Vijvers in Gent (Ledeberg) is het park dat in deze studie als setting voor het experiment gebruikt zal worden (controle park in Mariakerke). In 2015 zal dit park volledig vernieuwd worden. - Voor de vernieuwingen werd een audit gedaan, deze zal ook na de vernieuwingen gedaan worden om op en objectieve manier de vernieuwingen vast te leggen. - Aan de hand van observaties (SOPARC-tool) wordt het park geobserveerd. De pre meting vond plaats in september 2014, post meting is gepland in voorjaar 2016, follow up meting

16 september Deze observaties houden rekening mat de activiteit, leeftijd, etniciteit en geslacht. Aan de hand van deze observaties zal na gegaan worden of het park meer of minder gebruikt wordt, of de activiteit van de gebruikers veranderd is (vb: gebruikers zijn op postmeting actiever dan op pre meting), of de demografische kenmerken van de gebruiker veranderd zijn (vb; park meer gebruikt door jongeren door nieuwe "hippe" accommodatie),...

17 Titel onderzoek: pilootstudie naar de haalbaarheid van het meten van intersegmentale beweglijkheid van de cervicale wervelkolom bij manueel therapeutische interventies mbv dynamisch CT Promotor: Cattrysse Erik De Mey Johan- H.Nieboer - VUB-EXAN Begeleider: Goossens Peter VUB-EXAN contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 afstudeervariant MT met voortzettingstraject ManaMa MT literatuurstudie naar de mogelijkheden en beperkingen van dynamisch CT ikv artrokinematisch onderzoek analyse van manueel therapeutische interventies thv van de cervicale WK analyse ahv dynamisch CT

18 Titel onderzoek: Analyse van de kwaliteit van sportvoeding met behulp van voedingsindexen Promotor: Clarys Peter, Mullie Patrick - VUB, BIOM VUB, BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Bij voorkeur studenten master Fysieke activiteit, Training en Coaching of Sportkiné Welke methoden worden gebruikt om de kwaliteit van sportvoeding te bepalen. Aan de hand van indexen die een totale score geven van een voedingspatroon (Healthy Eating Index, Diet Quality Index, Mediterranean Diet Score) wordt nagegaan hoe sterk een sportvoeding kan aansluiten bij een gezonde voeding. Eetdagboeken van (top)sporters worden afgenomen en geanalyseerd.

19 Titel onderzoek: Zorggebruik van patiënten met een cerebrovasculaire aandoening: een langetermijnstudie. Promotor: De Wit Liesbet Putman Koen - VUB, KINE (Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie) VUB, GEWE (Gezondheidswetenschappen, faculteit Geneeskunde & Farmacie) Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Gelieve via gericht aan een motivatiebrief te bezorgen alsook punten van de bachelorjaren. Via zal ook een afspraak worden gemaakt voor een mondeling onderhoud. In Europe, worden patiënten met een cerebrovasculaire aandoening (CVA) eerst opgenomen in een acuut ziekenhuis. Sommigen onder hen worden vervolgens ontslagen naar een revalidatiecentrum, rust-en verzorgingstehuis of thuissituatie. Afhankelijk van de ontslagbestemming, krijgen patiënten in meerdere of mindere mate zorg toegediend. Het zorggebruik van CVA-patiënten in de subacute fase is goed gekend. Het is echter ongekend wat het zorggebruik van deze patiëntengroep is op lange termijn. Het eerste deel van de masterproef bestaat uit een literatuurstudie naar het zorggebruik van CVA-patiënten op lange termijn na CVA en de factoren die daaraan gekoppeld zijn. Het tweede deel van de masterproef bestaat uit een analyse op bestaande data, verzameld in een Europese multicenterstudie. Uit deze studie zijn gegevens beschikbaar van zorggebruik op 5 jaar na het CVA. Er zal worden onderzocht hoe het zorggebruik op 5 jaar na CVA eruit ziet en welke patiëntenkarakteristieken daaraan zijn gerelateerd.

20 Beschrijvende statistiek en regressie analyse om de patiëntenkarakteristieken gerelateerd aan het zorggebruik op 5 jaar na CVA te identificeren.

21 Titel onderzoek: Een longitudinale analyse van levenskwaliteit na een cerebrovasculaire aandoening. Promotor: De Wit Liesbet, Kerckhofs Eric - Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Kine Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Verzenden van een aan met daarin: 1. een motivatiebrief, 2. de puntenlijst van de bachelorjaren. Eveneens zal via een afspraak worden gemaakt voor een mondeling overleg. Nota: een basiskennis statistiek is vereist. Een cerebrovasculaire aandoening (CVA) manifesteert zich in allerhande symptomen zoals halfzijdige verlamming, spraakproblemen, depressie enzovoort. Bijgevolg heeft een CVA een belangrijke impact op de levenskwaliteit van de patiënten. Het eerste deel van de masterproef bestaat uit een literatuurstudie naar de evolutie, determinanten en predictoren van levenskwaliteit in de eerste 6 maanden na een CVA. Analyse van data verzameld in het kader van een Europese multicenter studie. De analyse bestaat uit 2 delen: (1) longitudinale analyse om evolutie van levenskwaliteit na CVA in kaart te brengen; (2) regressie analyse om determinanten en predictoren te identificeren.

22

23 Titel onderzoek: Langetermijnstudie naar de belasting van de mantelzorger bij patiënten met een cerebrovasculaire aandoening. Promotor: De Wit Liesbet, Swinnen Eva - VUB, vakgroep KINE Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Verzenden van een aan met daarin: 1. een motivatiebrief, 2. de puntenlijst van de bachelorjaren. Eveneens zal via een afspraak worden gemaakt voor een mondeling overleg. Een cerebrovasculaire aandoening (CVA) manifesteert zich in allerhande symptomen zoals halfzijdige verlamming, spraakproblemen, depressie enzovoort. Na de opname in een acuut ziekenhuis en revalidatiecentrum, worden vele beroertepatiënten ontslagen naar huis. Daar worden zij vaak ondersteund door hun mantelzorger. Deze persoon, vaak de partner of een ander familielid, krijgt een heleboel taken die gerelateerd zijn aan de verzorging van en het leven met een beroertepatiënt. Dit resulteert vaak in een grote belasting van deze personen. Het eerste deel van de masterproef bestaat uit een literatuurstudie naar het niveau, de determinanten en predictoren van de belasting van de mantelzorger jaren na de cerebrovasculaire aandoening. Analyse van data verzameld in het kader van een Europese multi-center studie. Regressieanalyse waarbij de determinanten en predictoren worden geïdentificeerd van de belasting van de mantelzorger op lange termijn na een cerebrovasculaire aandoening.

24 Titel onderzoek: Testen van een smartphone-based interventie studie ter promotie van een actieve levensstijl bij werkende jongvolwassenen. Promotor: Deforche Benedicte - VUB, vakgroep BIOM Begeleider: Dorien Simons, VUB contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 1 Duothesis mogelijk? Neen De student moet langskomen ( bij Dorien Simons) voor een inleidend gesprek In deel 1 van de masterproef zal een systematische review schreven moeten worden over mobile health (mhealth) interventies ter promoties van een actieve levensstijl. Mobile Health interventies zijn interventies waarbij gebruikt wordt gemaakt van smartphones en alle mogelijke toepassingen van smartphones. Met een actieve levensstijl bedoelen we hier voldoende fysieke activiteit en een beperkt zitgedrag. In het deel 2 van de masterproef omvat het schrijven van een wetenschappelijk artikel omtrent het testen van een smartphone-based interventie ter promotie van een actieve levensstijl bij werkende jongvolwassenen. Als onderdeel van de interventie zal er een smartphone app worden ontwikkeld die persoonlijk advies geeft gebaseerd op de data van een draagbare activity tracker. Deze app zal getest moeten worden aan de hand van interviews en vragenlijsten.

25 Titel onderzoek: The effect of sleep behaviour on recovery and progression during an endurance training program. Promotor: Dirk Aerenhouts - VUB, BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 afstudeervariant LO-FAFG is wenselijk maar geen vereiste. Een motivatiebrief is gewenst. literatuurstudie: wat bepaalt de recuperatie en progressie tijdens een duurtrainingsprogramma, en meer bepaald de effecten van slaapkwaliteit en kwantiteit. Ontwikkelen protocol: niet-duursporters indelen in controle groep en experimentele groep. Controle- en experimentele groep begeleiden en progressie en recuperatie nagaan tijdens een 8 weken duurtrainingsprogramma. Data analyseren en uitschrijven Controlegroep volgt duurtrainingsschema en wordt gevraagd om de dagen waarop werd getraind voldoende nachtrust te nemen en maatregelen te nemen voor een goede nachtrust. De experimentele groep zal worden gevraagd om op trainingsdagen het normale uur om te gaan slapen uit te stellen met 2uur zonder later op te staan de ochtend nadien. Aantal uren slaap 's nachts en overdag dienen te worden nagegaan.

26 Titel onderzoek: Antropometrische profilering bij beoefenaars van sport(en) met een unilateraal karakter: dominante versus niet-dominante lichaamszijde. Promotor: Eva D Hondt - VUB LK BIOM/BETR Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 (~ duothesis) Geïnteresseerde studenten dienen via een afspraak te maken om langs te komen en brengen daarbij een schriftelijke motivatie en hun puntenlijst(en) uit de bachelor jaren mee. De student is bij voorkeur ingeschreven voor het LOBW masterprogramma in Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid, minor onderzoek. Uitwerken literatuurstudie (~ systematic review) over het desbetreffende onderwerp. Formuleren van de probleemstelling en bijhorende onderzoeksvraag (+ hypothesen). Ontwerpen van het studiedesign, bepalen van de steekproef en meetmethoden. Rekruteren van de steekproef. Dataverzameling, -verwerking en -analyse. Resultaten interpreteren en rapporteren in een wetenschappelijk artikel. Design: Cross-sectionele studie. Doelgroep: Unilaterale sporters (e.g., tennis, werpnummers atletiek, ) op recreatief en/of competitief niveau, volwassen leeftijd, mannen en vrouwen. Aanpak: Antropometrische profilering op basis van 17 metingen. Vergelijking afzonderlijke metingen (LL, LG, HPD, omtrek- en breedtematen), somatotype, % lichaamsvet en proportionaliteit tussen dominante en niet-dominante lichaamszijde. Gemiddeld profiel?

27 Titel onderzoek: Cross-Friction Algometry (CFA): comparison of Pressure Pain Thresholds in healthy subjects with or without a history of low back pain Promotor: FARASYN Andre PhD PT (VUB) - Fac. LO & REVAKI, VUB Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Studenten dienen een eenvoudig verzoek aan via . Ze dienen gemotiveererd zijn om "veldwerk" te doen, t.t.z.. actief een 40 tal mensen opzoeken via eigen kring, familie & vrienden en aankondigingen om deel te nemen aan een onderzoek ivm "Lage rugpijn". Erasmusmogelijkheid? Ja, mogelijk Zo ja, land + universiteit: Nederland, Spanje, Italië - Universiteit van MALAGA (UMA) Literatuurstudie met trefwoorden ivm - "Non-specific low back pain" en - "Pressure Pain Thresholds" - "Electric algometric studies" Verslag schrijven van de bevindingen volgens bepaalde criteria gevonden literatuurstudies ivm prevalentie van "aspecifieke lage rugpijn" en doelstellingen van het onderzoek opstellen. Het onderzoek betreft gezonde volwassenen die ofwel "nooit lage rugpijn" gehad hebben ofwel "ooit eenmaal" een periode gekend hebben van ongeveer 6 weken lang. Een duo-team is absoluut noodzakelijk gezien er een blind onderzoek dient uitgevoerd te worden: nl. met behulp van een elektrische drukalgometer zullen dwarse fricties uitgevoerd worden ter bepaling van de pijndrempelwaarden of in het Engels: Cross-friction Algometric Pressure Pain Thresholds (CFA-PPTs) ter hoogte van thoraco-lumbo-pelvische streek.

28 Farasyn A, Meeusen R. Pressure pain thresholds in healthy subjects: influence of physical activity, history of lower back pain and the use of endermology as a placebo like treatment. Journal of Bodywork & Movement Therapies 2003;1; Farasyn A, Meeusen R. The influence of non-specific low back pain on pressure pain thresholds and disability. European Journal of Pain 2004;9; BOOK: Pressure Pain Algometry in Patients with Non-Specific Low Back Pain Edited by VUBPRESS Ravensteingallerij 28 B-1000 Brussels, 12/2012; Academic and Scientific Publishers., ISBN:

29 Titel onderzoek: Effect of an Endermology (with LPG engine) session on Cross-Friction Allometric measurements. Promotor: FARASYN Andre PhD PT (VUB) - Fac. LO & REVAKI, VUB Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Studenten dienen een eenvoudig verzoek in te dienen via . Ze dienen gemotiveerd te zijn om veldwerk te doen, ttz actief een 40 tal gezonde proefpersonen opzoeken via eigen studentenkring & kennissen om deel te nemen aan een onderzoek ivm het effect van een al dan niet toepassen van een 15 minuten durende "Endermologie" sessie. Erasmusmogelijkheid? Ja, mogelijk Zo ja, land + universiteit: Nederland, Spanje, Italië - Universiteit van Malaga (UMA) Literatuurstudie met trefwoorden ivm: - Endermologie (LPG toestel) - "Pressure pain thresholds" - Pressure Pain Algometry Verslag schrijven van de bevindingen volgens bepaalde criteria opgesteld ifv literatuurstudie over "endermology" "pressure algometry" en "mechanical massage" Het onderzoek betreft gezonde volwassenen die in 3 subgroepen zullen verdeeld worden: - een subgroep zonder toepassen van endermologie (controle groep) - een subgroep met toepassen van endermologie op minimale kracht (placebo) - een subgroep met toepassen van endermologie op volle kracht Nagaan van deze toepassingen voor en na de sessies op de "Cross-friction Algometry Pressure Pain Thresholds (CFA-PPTs)

VOORSTEL MASTERPROEFONDERWERP

VOORSTEL MASTERPROEFONDERWERP Pagina 1 van 88 Titel onderzoek: The effect of using machines or free weights for resistance training on progression and postural control. Promotor: Aerenhouts Dirk - VUB + BIOM D'Hondt Eva, VUB, BIOM

Nadere informatie

VOORSTEL MASTERPROEFONDERWERP

VOORSTEL MASTERPROEFONDERWERP Titel onderzoek: Importance-Performance analysis in Rehabilitation and Physiotherapy Promotor: Bart Roelands, Jikkemien Vertonghen, Jo Van Hoecke - Bart Roelands VUB MFYS, Jikkemien Vertonghen VUB SBMA,

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Een onderzoek naar de invloed van cognitieve stijl, ziekte-inzicht, motivatie, IQ, opleiding,

Nadere informatie

25 jaar whiplash in Nederland

25 jaar whiplash in Nederland 25 jaar whiplash in Nederland Vanuit een fysiotherapeutisch perspectief Maarten Schmitt M.Sc 1 2 Fysiotherapeut & manueeltherapeut Hoofd van de Divisie Onderwijs Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de Fysiotherapie Praktijk Influence of Movement on Depression in the Physiotherapy Practice J.A. Michgelsen Eerste begeleider: dr. A. Mudde Tweede begeleider:

Nadere informatie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een Vergelijking met Rusten in Liggende Positie The Effectiveness of a Mindfulness-based Body Scan: a Comparison with Quiet Rest in the Supine

Nadere informatie

MASTERPROEF: Deel 1: 1 MA LO&BW (10 SP) Deel 2: 2 MA LO&BW (14 SP)

MASTERPROEF: Deel 1: 1 MA LO&BW (10 SP) Deel 2: 2 MA LO&BW (14 SP) MASTERPROEF: Deel 1: 1 MA LO&BW (10 SP) Deel 2: 2 MA LO&BW (14 SP) 0 Tweejarige Master LO en REVAKI Masterproef deel 1 en 2 Prof dr Patrick Mullie Algemeen Jaaropleidingsonderdeel van 10 punten en 280

Nadere informatie

Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015

Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015 Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015 Wat is de invloed van tractie op een lumbale

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positive, Negative and Depressive Subclinical Psychotic

Nadere informatie

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Influence of Mindfulness Training on Parental Stress, Emotional Self-Efficacy

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1 Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer Stigmatization of Patients with Lung Cancer: The Role of

Nadere informatie

Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1. Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van

Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1. Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1 Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van Fysieke Activiteit bij Ouderen Main Effects and Mediators of a

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS Persoonskenmerken en ervaren lijden bij verslaving en PTSS 1 De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij Verslaafde Patiënten met PTSS The Relationship between Personality Traits and Suffering

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer?

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type of Dementia as Cause of Sexual Disinhibition Presence of the Behavior in Alzheimer s Type? Carla

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren Sociale Steun The Effect of Chronic Pain and the Moderating Effect of Gender on Perceived Social Support Studentnummer:

Nadere informatie

Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie. I feel nothing though in essence everything:

Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie. I feel nothing though in essence everything: Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie I feel nothing though in essence everything: Associations between Alexithymia, Somatisation and Depression

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers The Influence of Cognitive Stimulation in the Form of Active Learning on Mental Health

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten The Effect of the Kanker Nazorg Wijzer* on Work-related Problems and Quality

Nadere informatie

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie Is Orthopedische Manuele Therapie nog Orthopedische Manuele Therapie? Zijn de huidige paradigma shifts wenselijk?

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Het modererend effect van de moeder kind relatie op de effecten van prenatale blootstelling aan PCB s op de cognitieve ontwikkeling van het kind

Het modererend effect van de moeder kind relatie op de effecten van prenatale blootstelling aan PCB s op de cognitieve ontwikkeling van het kind Het modererend effect van de moeder kind relatie op de effecten van prenatale blootstelling aan PCB s op de cognitieve ontwikkeling van het kind The moderating effect of the mother child relation on the

Nadere informatie

Master thesis. Naam student: S. Friederichs Studentnummer: Afstudeerrichting: Klinische Psychologie

Master thesis. Naam student: S. Friederichs Studentnummer: Afstudeerrichting: Klinische Psychologie Effects of motivational interviewing and self-determination theory in a web-based computer tailored physical activity intervention: a randomized controlled trial Master thesis Naam student: S. Friederichs

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten? De Modererende rol van Persoonlijkheid op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten 1 Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve

Nadere informatie

De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de. Lichaamsbeweging van Ouderen

De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de. Lichaamsbeweging van Ouderen Running head: ACTIEVE OUDEREN EN BEWEGEN 1 De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de Lichaamsbeweging van Ouderen The Influence of Identification with 'Active Elderly' and Wellbeing

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effects of Contact-oriented Play and Learning in the Relationship between parent and child with autism Kristel Stes Studentnummer:

Nadere informatie

Kwaliteit van Leven en Depressieve Symptomen van Mensen met Multiple Sclerose: De Modererende Invloed van Coping en Doelaanpassing

Kwaliteit van Leven en Depressieve Symptomen van Mensen met Multiple Sclerose: De Modererende Invloed van Coping en Doelaanpassing Kwaliteit van Leven en Depressieve Symptomen van Mensen met Multiple Sclerose: De Modererende Invloed van Coping en Doelaanpassing Quality of Life and Depressive Symptoms of People with Multiple Sclerosis:

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Hoe is het revalidatie zorggebied op dit moment vormgegeven. Innovaties in de revalidatiezorg. Nieuwe vormen van revalidatie.

Hoe is het revalidatie zorggebied op dit moment vormgegeven. Innovaties in de revalidatiezorg. Nieuwe vormen van revalidatie. Inleiding in de revalidatiegeneeskunde 2011. Hoe is het revalidatie zorggebied op dit moment vormgegeven. De rol van de zorgverzekeraars. Innovaties in de revalidatiezorg. Wat is multidisciplinair. Pijnrevalidatie.

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden van schoolverlaters

Gezondheidsvaardigheden van schoolverlaters Gezondheidsvaardigheden van schoolverlaters Lea Maes, PhD Universiteit Gent Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Health literacy health literacy represents

Nadere informatie

Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA.

Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA. Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA. Isala Anouk Spijkerman & Marieke Hollewand 24 september 2014 Introductie Veel voorkomende operaties in Nederland: Totale knie prothese:

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Met opmaak: Links: 3 cm, Rechts: 2 cm, Boven: 3 cm, Onder: 3 cm, Breedte: 21 cm, Hoogte: 29,7 cm Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Stigmatisation of Persons

Nadere informatie

De Effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op Psychologische Distress en Kwaliteit van. Leven

De Effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op Psychologische Distress en Kwaliteit van. Leven De Effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op Psychologische Distress en Kwaliteit van Leven The Effects of the Kanker Nazorg Wijzer on Psychological Distress and Quality of Life Miranda H. de Haan Eerste

Nadere informatie

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden van Sporten en de Invloed van Egodepletie, Gewoonte en Geslacht The Role of Selfregulation, Motivation and Self-efficacy

Nadere informatie

(SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1

(SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 (SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 Psychologische Inflexibiliteit bij Kinderen: Invloed op de Relatie tussen en de Samenhang met Gepest worden en (Sociale) Angst Psychological

Nadere informatie

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal Running head: momentaan affect en seksueel verlangen bij vrouwen 1 De Samenhang Tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen van Vrouwen en de Modererende Rol van Seksuele Gedachten The Association Between

Nadere informatie

Evidence based medicine proof oefentherapie voor lage rugpijn Prof. Dr. Ulrike Van Daele Vakgroep Movant opleiding Revaki

Evidence based medicine proof oefentherapie voor lage rugpijn Prof. Dr. Ulrike Van Daele Vakgroep Movant opleiding Revaki 24 oktober 2015 Evidence based medicine proof oefentherapie voor lage rugpijn Prof. Dr. Ulrike Van Daele Vakgroep Movant opleiding Revaki 2 Lifetime prevalentie LRP: 84% Prevalentie chronische LRP: 23%

Nadere informatie

Verschillen tussen Allochtone- en Autochtone Jonge Studerende Moeders in het Ervaren van Dagelijkse Stress en het Effect ervan op de Stemming

Verschillen tussen Allochtone- en Autochtone Jonge Studerende Moeders in het Ervaren van Dagelijkse Stress en het Effect ervan op de Stemming Verschillen tussen Allochtone- en Autochtone Jonge Studerende Moeders in het Ervaren van Dagelijkse Stress en het Effect ervan op de Stemming Differences between Immigrant and Native Young Student Mothers

Nadere informatie

Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding. Relation between Cyberbullying and Parenting. D.J.A. Steggink. Eerste begeleider: Dr. F.

Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding. Relation between Cyberbullying and Parenting. D.J.A. Steggink. Eerste begeleider: Dr. F. Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding Relation between Cyberbullying and Parenting D.J.A. Steggink Eerste begeleider: Dr. F. Dehue Tweede begeleider: Drs. I. Stevelmans April, 2011 Faculteit Psychologie

Nadere informatie

Bewegingstherapie bij Reumatoïde Artritis

Bewegingstherapie bij Reumatoïde Artritis Bewegingstherapie bij Reumatoïde Artritis Valentin Schroyen, PT Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Universiteit Hasselt Wetenschappelijke weetjes RA-specifieke

Nadere informatie

e-exercise bij knie en heup artrose

e-exercise bij knie en heup artrose e-exercise bij knie en heup artrose Ontwikkeling, evaluatie en implementatie Corelien Kloek (TiU, NIVEL, UMCU, HU) Daniël Bossen (HvA), Joost Dekker (VUmc), Dinny de Bakker (TiU, NIVEL), Cindy Veenhof

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten CBM-I bij Faalangst in een Studentenpopulatie 1 Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias for Students with Test Anxiety

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit 1 Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit Nicola G. de Vries Open Universiteit Nicola G. de Vries Studentnummer 838995001 S71332 Onderzoekspracticum scriptieplan

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij

De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij Mensen met een Psychiatrische Stoornis de Modererende Invloed van de Therapeutische Alliantie The Effect of Arts Therapies

Nadere informatie

Running head: INVLOED MBSR-TRAINING OP STRESS EN ENERGIE 1. De Invloed van MBSR-training op Mindfulness, Ervaren Stress. en Energie bij Moeders

Running head: INVLOED MBSR-TRAINING OP STRESS EN ENERGIE 1. De Invloed van MBSR-training op Mindfulness, Ervaren Stress. en Energie bij Moeders Running head: INVLOED MBSR-TRAINING OP STRESS EN ENERGIE 1 De Invloed van MBSR-training op Mindfulness, Ervaren Stress en Energie bij Moeders The Effect of MBSR-training on Mindfulness, Perceived Stress

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN

Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN Het Effect van Online Cognitieve Gedragstherapie op Seksuele Disfuncties bij Vrouwen The Effectiveness of Internet-based Cognitive-Behavioural

Nadere informatie

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek The Effect of Progress Feedback to Therapists on Psychological Treatment Outcome;

Nadere informatie

Executief Functioneren en Agressie. bij Forensisch Psychiatrische Patiënten in PPC Den Haag. Executive Functioning and Aggression

Executief Functioneren en Agressie. bij Forensisch Psychiatrische Patiënten in PPC Den Haag. Executive Functioning and Aggression Executief Functioneren en Agressie bij Forensisch Psychiatrische Patiënten in PPC Den Haag Executive Functioning and Aggression in a Forensic Psychiatric Population in PPC The Hague Sara Helmink 1 e begeleider:

Nadere informatie

Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1. The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety

Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1. The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1 The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety De Rol van Gevarieerd Ontbijten en Consciëntieusheid in Angst

Nadere informatie

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve-

Nadere informatie

Train uw Brein: Cognitieve Training als een behandeling voor depressie. Marie-Anne Vanderhasselt

Train uw Brein: Cognitieve Training als een behandeling voor depressie. Marie-Anne Vanderhasselt Train uw Brein: Cognitieve Training als een behandeling voor depressie Marie-Anne Vanderhasselt Vanderhasselt, M.A., De Raedt, R., Namur, V., Lotufo, P.A., Bensenor, Vanderhasselt, M.A., De Raedt, R.,

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Consortium K.U. Leuven U. Gent V.U. Brussel. Gaston Beunen, K.U. Leuven Promotor - Coördinator

Consortium K.U. Leuven U. Gent V.U. Brussel. Gaston Beunen, K.U. Leuven Promotor - Coördinator Consortium K.U. Leuven U. Gent V.U. Brussel Gaston Beunen, K.U. Leuven Promotor - Coördinator Overerving Fysieke activiteit vrije tijd werktijd andere o.a. huishoudelijk werk en tuinieren Gezondheidsgerelateerde

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie

De Relatie tussen het Adaptief en Cognitief Functioneren van Dak- en Thuisloze Jongeren en het Wel of Niet Hebben van een Psychiatrische Diagnose

De Relatie tussen het Adaptief en Cognitief Functioneren van Dak- en Thuisloze Jongeren en het Wel of Niet Hebben van een Psychiatrische Diagnose De Relatie tussen het Adaptief en Cognitief Functioneren van Dak- en Thuisloze Jongeren en het Wel of Niet Hebben van een Psychiatrische Diagnose The Relationship between Adaptive and Cognitive Functioning

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Onderzoek naar de oorzaak van (chronische) lage rugpijn

Onderzoek naar de oorzaak van (chronische) lage rugpijn Onderzoek naar de oorzaak van (chronische) lage rugpijn In de laatste 13 jaar is er veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van lage rugpijn. Voornamelijk het veelvuldig voorkomen van lage rugpijn en het

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Vormen Premorbide Persoonlijkheidskenmerken die Samenhangen met Neuroticisme een Kwetsbaarheid voor Depressie en Apathie bij Verpleeghuisbewoners?

Vormen Premorbide Persoonlijkheidskenmerken die Samenhangen met Neuroticisme een Kwetsbaarheid voor Depressie en Apathie bij Verpleeghuisbewoners? Vormen Premorbide Persoonlijkheidskenmerken die Samenhangen met Neuroticisme een Kwetsbaarheid voor Depressie en Apathie bij Verpleeghuisbewoners? Are Premorbid Neuroticism-related Personality Traits a

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Fysieke fitheid, fysieke activitiet in relatie tot gezondheid

Fysieke fitheid, fysieke activitiet in relatie tot gezondheid Fysieke fitheid, fysieke activitiet in relatie tot gezondheid Wat is fysieke activiteit? Een door skeletspieren geproduceerde beweging (dynamisch) en/of houding (statisch) die gepaard gaat met een toename

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

OPVOEDING EN ANGST EN DE INVLOED VAN EEN PREVENTIEVE TRAINING 1. Opvoeding en Angst en de Invloed van een Preventieve Training

OPVOEDING EN ANGST EN DE INVLOED VAN EEN PREVENTIEVE TRAINING 1. Opvoeding en Angst en de Invloed van een Preventieve Training OPVOEDING EN ANGST EN DE INVLOED VAN EEN PREVENTIEVE TRAINING 1 Opvoeding en Angst en de Invloed van een Preventieve Training Parenting and Child Anxiety and the Influence of a Preventative Training Judith

Nadere informatie

Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken. Cindy Kenis. Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige

Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken. Cindy Kenis. Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige Cindy Kenis Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige UZ Leuven, België Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken Introductie (1) Definitie Comprehensive Geriatric

Nadere informatie

MASTER SCRIPTIE GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE CEES KOSTER OPEN UNIVERSITEIT

MASTER SCRIPTIE GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE CEES KOSTER OPEN UNIVERSITEIT 2015 Relatie tussen Voorlichting en Gevoelens van Angst en Gepercipieerde Controle bij Mannen met Prostaatkanker: De Rol van Opleidingsniveau en Locus of Control MASTER SCRIPTIE GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE

Nadere informatie