VOORSTEL MASTERPROEFONDERWERP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORSTEL MASTERPROEFONDERWERP"

Transcriptie

1 Titel onderzoek: The effect of using machines or free weights for resistance training on progression and postural control. Promotor: Aerenhouts Dirk - VUB + BIOM D'Hondt Eva, VUB, BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Revaki of LO studenten in afstudeervariant FAFG. Een korte motivatiebrief is wenselijk. Literatuurstudie naar aanbevolen opbouw krachttrainingsprogramma m.b.t. gebruik van vaste toestellen en losse gewichten en andere alternatieve oefeningen. Effecten op de coördinatie en posturale controle van kracht oefeningen. Ontwikkelen protocol om na te gaan wat het effect is van oefeningen op vaste toestellen en de betreffende alternatieve oefeningen met losse gewichten op de posturale controle en krachttoename. Uitvoeren interventie onderzoek: recruteren proefpersonen, deze indelen in groepen en begeleiden gedurende 10 weken, uitvoeren tests. Analyseren resultaten en uitschrijven eigen onderzoek. Drie groepen startende fitnessbeoefenaars worden gehanteerd en worden getest (posturale controle tijdens oefening op vast toestel en met losse gewichten) voor, tijdens, en na een 10 weken krachttrainingsprogramma. De test Groep 1 zal steeds werken met vaste toestellen, groep 2 zal steeds werken met losse gewichten, groep 3 schakelt over van vaste toestellen naar losse gewichten na 5 weken.

2 Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults. ACSM Position Stand, DOI: /MSS.0b013e

3 Titel onderzoek: Beweegredenen naar en in het fitnesscentrum. Wat bepaalt de keuze voor een fitnessabonnement en wat bepaalt de keuze van oefeningen? Promotor: Aerenhouts Dirk - VUB + BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 1 Duothesis mogelijk? Neen Een korte motivatiebrief is wenselijk. Literatuurstudie naar het fitness aanbod in België. Omschrijving van de mogelijkheden die een fitnesszaak kan aanbieden. Ontwikkelen protocol: vragenlijst en checklist opmaken ter evaluatie van de redenen waarom mensen gekozen hebben voor een fitness abonnement en welke activiteiten zij uitoefenen. Uitvoeren onderzoek: Verspreid over Vlaanderen (of België) data verzamelen waarbij zowel fitnessbeoefenaars geabonneerd op een duurdere als op een goedkopere formule bevraagd worden. Analyse data en uitschrijven. Deelnemers bevragen naar motivatie/redenen voor keuze fitness abonnement, en voor keuze van de verschillende oefeningen die zij uitvoeren.

4 Titel onderzoek: The effect of Mamaerobics on fitness level in young mothers. Promotor: Aerenhouts Dirk - VUB, BIOM Zinzen Evert, VUB, BETR Begeleider: Katelijne Verbeiren, VUB, BETR contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 motivatiebrief is wenselijk Literatuurstudie: nagaan wat de richtlijnen zijn om pre- en postnataal de fitheid te behouden en te verbeteren. ontwikkelen protocol met gebruik van experimentele groep en controle groep data verzamelen, samen met mevr. Verbeiren de mamaerobics lessen geven. data verwerken en uitschrijven resultaten. In samenwerking met mevr. Verbeiren nieuwe leden van de 'mamaerobics' lessen uitnodigen tot deelname onderzoek. Onderzoek bestaat uit testafname fysieke fitheid voor de lessenreeks, en na 10 weken lessen volgen. De intensiteit van de lessen wordt eveneens nagegaan.

5 Titel onderzoek: Clustered health behaviour: is starting a fitness program accompanied by other health related behavioural changes? Promotor: Aerenhouts Dirk - VUB, BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 afstudeervariant LO-FAFG, en een motivatiebrief, is wenselijk. literatuurstudie naar gezondheidsgedrag en naar gedragsverandering. protocol ontwerpen om na te gaan of beginnende fitnessbeoefenaars eerder geneigd zijn tot ander gezondheid gerelateerde gedragsverandering in vergelijking tot nietfitnessbeoefenaars en gevorderde beoefenaars. Verzamelen data: analyseren van het gezondheidsgedrag van de deelnemers en deze informeren hoe ze dit gedrag nog kunnen verbeteren. Nagaan of dit een effect heeft gehad. In samenwerking met de sportdienst van de Universitaire Associatie Brussel en via verschillende fitnesscentra afspraken regelen met beginnende en gevorderde fitnessbeoefenaars, en op eigen initiatief met mensen die niet aan fitness doen. Deelnemers bevragen naar gezondheidsgedrag, verder informeren en eventueel begeleiden naar een gezondere levensstijl. Nagaan na enkele weken wat het effect is geweest op het gedrag.

6 Titel onderzoek: The effect of sleep behaviour on recovery and progression during a strength training program. Promotor: Aerenhouts Dirk - VUB, BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 afstudeervariant LO-FAFG is wenselijk maar niet verplicht. Een motivatiebrief is eveneens wenselijk. literatuurstudie: wat bepaalt de recuperatie en progressie tijdens een krachttrainingsprogramma, en meer bepaald de effecten van slaapkwaliteit en kwantiteit. Ontwikkelen protocol: beginnende fitnessbeoefenaars indelen in controle groep en experimentele groep. Controle- en experimentele groep begeleiden en progressie en recuperatie nagaan tijdens een 8 weken krachttrainingsprogramma. Data analyseren en uitschrijven. Controlegroep volgt krachttrainingsschema en wordt gevraagd om de dagen waarop werd getraind voldoende nachtrust te nemen en maatregelen te nemen voor een goede nachtrust. De experimentele groep zal worden gevraagd om op trainingsdagen het normale uur om te gaan slapen uit te stellen met 2uur zonder later op te staan de ochtend nadien. Aantal uren slaap 's nachts en overdag dienen te worden nagegaan.

7 Titel onderzoek: Invloed van repetitiesessies op : - het spieractiviteitspatroon (deltoideus, trapeizus, voorarmextensoren/flexoren...) bij musikanten (pianisten, violisten...) - artrokinematica van de schoudergordel (humerothoracaal..) en cervicaal Promotor: Baeyens Jean-Pierre - VUB BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 8 motivatiegesprek Musikanten kampen met RSI. Doel is de factor 'repetitie' te exploreren op vlak van spieractiviteits- en artrokinematische patronen. Experimenteel onderzoek in samenwerking met Koninklijk Conservatorium Brussel, conservatorium Maastricht (mogelijkerwijze conservatorium Lugano). = surface EMG met data analyse op basis van wavelets = motion tracking (lelectromagnetisch)

8 Titel onderzoek: Volleybal spike en handbalworp: bewegingsanalyses. Belang van de romp. Promotor: Baeyens Jean-Pierre - VUB BIOM Begeleider: Ben Serrien VUB BIOM contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 4 motivatiegesprek Gender en leeftijdsverschillen in de uitvoering van volleybal spike en handbalbeweging. Experimenteel onderzoek. Volleybal (o.a. topsportschool) en handbalclubs. EMG en optoelectronische tracking (VICON)

9 Titel onderzoek: Importance-Performance analysis in Rehabilitation and Physiotherapy Promotor: Bart Roelands, Jikkemien Vertonghen, Jo Van Hoecke - Bart Roelands VUB MFYS, Jikkemien Vertonghen VUB SBMA, Jo Van Hoecke VUB SBMA Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 1 Duothesis mogelijk? Neen In deel I wordt een review gemaakt van enerzijds de literatuur die reeds gebruik maakte van de IP analyse techniek en anderzijds zullen de noden en behoeftes van de opleiding in kaart gebracht worden. Dit dient uiteraard ook verder uitgewerkt te worden en moet leiden tot een allesomvattende lijst met attributen die getoetst kunnen worden. In deel II vindt het experimentele gedeelte plaats. De opgestelde lijst met attributen wordt voorgelegd aan studenten in de opleiding. De resultaten moeten worden verwerkt en geïnterpreteerd. Dit moet finaal leiden naar de formulering van richtlijnen naar het beleidsniveau van de faculteit. -opstellen lijst attributen -afnemen en verwerken vragenlijst -interpretatie resultaten en toetsing met literatuur -richtlijnen formuleren naar het beleidsniveau

10 Titel onderzoek: Does dopamine influence mental fatigue and physical performance? Promotor: Bart Roelands, Romain Meeusen - VUB MFYS Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 3 Duothesis mogelijk? Neen We will make a literature review on what is already known about mental fatigue and the mechanisms by which this may occur. We will highlight the link with brain activity and brain neurotransmission and we will look at how mental fatigue influences a physical performance. In this study we will look at the effects of the manipulation of the dopaminergic neurotransmitter system on mental fatigue and brain activity. Furthermore, given the link between mental and physical fatigue, we will also look at the effects on exercise performance. The experimental trial consists of two parts: a mentally fatiguing task and a physically fatiguing task. Before the start of the experimental trial subjects will have to take a pill containing either placebo or methylphenidate. We will use EEG to measure brain activity, we will look at the number of errors and the reaction time during the mentally fatiguing task and at performance and thermoregulation during exercise.

11 Titel onderzoek: Bone marrow lesion volume in knee osteoarthritis: mechanism of action of exercise. Promotor: Beckwée David, Vaes Peter, Bautmans Ivan - Vrije Universiteit Brussel, vakgroepen KINE Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 4 Selectie op basis van motivatiebrief Exercise therapy is considered an effective treatment for knee OA-related pain and disability, and recommended as 'first choice conservative treatment' by several clinical guidelines. However, effect sizes of exercise for reducing pain in literature vary widely and not all knee OA patients seem to perceive beneficial effects. For example, Veenhof et al. reported a positive global perceived effect in 41% and 36% of the patients after two different exercise programs, and Knoop et al. reported a positive effect in 87% of patients in a stability exercise group and in 73% of patients in a strengthening exercise group. The aim of this literature study is to provide information on the proportion of patients that do not respond positively to exercise therapy. One frequently suggested mechanism to explain the beneficial effects of exercise on pain and function, is that strengthening the muscles may unload the knee. Bone marrow lesions (BML) can be seen on magnetic resonance images of the majority (57% to 82%) of OA knees. They have been related to mechanical overload. In the present study, the effect on BML volumes of two exercise programs (walking and strengthening) is investigated. We expect that BML volumes in knees of OA patients assigned to the walking program, will increase to a greater extent than volumes in patients assigned to the strengthening program.

12 Results of this study may improve our knowledge of the underlying mechanisms of beneficial effects of exercise on pain and function in knee OA patients. In addition, understanding the interrelations between BML volume and the effect of different exercise programs on pain and function, may help to identify subgroups of knee OA patients (e.g. those with large BML) who may benefit more from a specific program and thus increasing the effect sizes of exercise therapy. Hundred and fifty volunteers with radiographic tibiofemoral osteoarthritis will be recruited. They will be allocated to one of two 18 week exercise programs (strength vs. aerobic). Subjects will exercise 18 times under supervision of a physiotherapist who will be assisted by master students. The outcome measures of the study include inflammatory parameters (serum), bone marrow lesions on MRI, pain (VAS, WOMAC), knee range of motion, muscle force, function (400m walk, chair stands), depression status (CES-D), self-efficacy (ASES) and illness perception (IPQ-K). Measurements will be done at baseline and immediately after the intervention period (18 weeks). Veenhof, C., et al., Effectiveness of behavioral graded activity in patients with osteoarthritis of the hip and/or knee: A randomized clinical trial. Arthritis Rheum, (6): p Knoop, J., et al., Knee joint stabilization therapy in patients with osteoarthritis of the knee: a randomized, controlled trial. Osteoarthritis Cartilage, (8): p Beckwee, D., et al., Osteoarthritis of the knee: why does exercise work? A qualitative study of the literature. Ageing Res Rev, (1): p

13 Titel onderzoek: ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN OPENBARE RUIMTES DOOR JONGEREN IN DE VRIJE TIJD Promotor: Benedicte Deforche - Vrije universiteit Brussel - vakgroep BIOM Universiteit Gent - vakgroep Maatschappelijke gezondheidskunde Begeleider: Linde Van Hecke (VUB LK- UGent Public health) contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 3 Geïnteresseerde studenten kunnen op gesprek komen voor verdere uitleg, motivatie,.. In het eerste deel van de masterproef zal een systematisch literatuur onderzoek gedaan worden naar het actief gebruik van openbare ruimtes door jongeren. Een groot deel van de jongeren behalen de norm van fysieke activiteit niet en jongeren tussen jaar zijn erg aangewezen op hun omgeving door de beperkte mobiliteit. Daarom is het belangrijk te onderzoeken wat de kenmerken zijn van de openbare ruimte die jongeren aanzetten tot fysieke activiteit. Waar zijn jongeren actief, wat zijn de kenmerken van deze plekken, wat is de sociale context waarbinnen jongeren actief zijn,... In masterproef deel twee zal een wetenschappelijk artikel geschreven worden over het gebruik van openbare ruimtes door jongeren (12-16) in Gent. Het onderzoek gaat door in een aantal middelbare scholen in Gent. De leerlingen van de deelnemende scholen zullen een applicatie op hun smartphone kunnen installeren. De data die hiermee verzameld word, zal worden verwerkt in een interactieve kaart. Op deze kaart en kunnen de leerlingen aanduiden waar ze waren, en vragen beantwoorden over wat ze er deden, met wie een waarom. Dit zal in de klas op de computer gebeuren. Ook zal een subsample een accelerometer dragen om objectief de fysieke activiteit te meten.

14

15 Titel onderzoek: Het effect van park-renovaties op het park-gebruik en de fysieke activiteit in dit park - een natuurlijk experiment Promotor: Benedicte Deforche - Vrije universiteit Brussel - vakgroep BIOM Universiteit Gent - vakgroep Maatschappelijke gezondheidskunde Begeleider: Linde Van Hecke (KL BIOM UGent-Public health) contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 4 In het eerste deel van de masterproef zal een systematisch literatuur onderzoek gedaan worden het gebruik van openbare ruimtes (parken) en het effect van vernieuwingen/ renovaties op het actieve gebruik van de openbare ruimtes (parken). In masterproef deel twee zal een wetenschappelijk artikel geschreven worden over de impact van park vernieuwingen op het gebruik van parken en fysieke activiteit in parken. Park de Vijvers in Gent (Ledeberg) is het park dat in deze studie als setting voor het experiment gebruikt zal worden (controle park in Mariakerke). In 2015 zal dit park volledig vernieuwd worden. - Voor de vernieuwingen werd een audit gedaan, deze zal ook na de vernieuwingen gedaan worden om op en objectieve manier de vernieuwingen vast te leggen. - Aan de hand van observaties (SOPARC-tool) wordt het park geobserveerd. De pre meting vond plaats in september 2014, post meting is gepland in voorjaar 2016, follow up meting

16 september Deze observaties houden rekening mat de activiteit, leeftijd, etniciteit en geslacht. Aan de hand van deze observaties zal na gegaan worden of het park meer of minder gebruikt wordt, of de activiteit van de gebruikers veranderd is (vb: gebruikers zijn op postmeting actiever dan op pre meting), of de demografische kenmerken van de gebruiker veranderd zijn (vb; park meer gebruikt door jongeren door nieuwe "hippe" accommodatie),...

17 Titel onderzoek: pilootstudie naar de haalbaarheid van het meten van intersegmentale beweglijkheid van de cervicale wervelkolom bij manueel therapeutische interventies mbv dynamisch CT Promotor: Cattrysse Erik De Mey Johan- H.Nieboer - VUB-EXAN Begeleider: Goossens Peter VUB-EXAN contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 afstudeervariant MT met voortzettingstraject ManaMa MT literatuurstudie naar de mogelijkheden en beperkingen van dynamisch CT ikv artrokinematisch onderzoek analyse van manueel therapeutische interventies thv van de cervicale WK analyse ahv dynamisch CT

18 Titel onderzoek: Analyse van de kwaliteit van sportvoeding met behulp van voedingsindexen Promotor: Clarys Peter, Mullie Patrick - VUB, BIOM VUB, BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Bij voorkeur studenten master Fysieke activiteit, Training en Coaching of Sportkiné Welke methoden worden gebruikt om de kwaliteit van sportvoeding te bepalen. Aan de hand van indexen die een totale score geven van een voedingspatroon (Healthy Eating Index, Diet Quality Index, Mediterranean Diet Score) wordt nagegaan hoe sterk een sportvoeding kan aansluiten bij een gezonde voeding. Eetdagboeken van (top)sporters worden afgenomen en geanalyseerd.

19 Titel onderzoek: Zorggebruik van patiënten met een cerebrovasculaire aandoening: een langetermijnstudie. Promotor: De Wit Liesbet Putman Koen - VUB, KINE (Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie) VUB, GEWE (Gezondheidswetenschappen, faculteit Geneeskunde & Farmacie) Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Gelieve via gericht aan een motivatiebrief te bezorgen alsook punten van de bachelorjaren. Via zal ook een afspraak worden gemaakt voor een mondeling onderhoud. In Europe, worden patiënten met een cerebrovasculaire aandoening (CVA) eerst opgenomen in een acuut ziekenhuis. Sommigen onder hen worden vervolgens ontslagen naar een revalidatiecentrum, rust-en verzorgingstehuis of thuissituatie. Afhankelijk van de ontslagbestemming, krijgen patiënten in meerdere of mindere mate zorg toegediend. Het zorggebruik van CVA-patiënten in de subacute fase is goed gekend. Het is echter ongekend wat het zorggebruik van deze patiëntengroep is op lange termijn. Het eerste deel van de masterproef bestaat uit een literatuurstudie naar het zorggebruik van CVA-patiënten op lange termijn na CVA en de factoren die daaraan gekoppeld zijn. Het tweede deel van de masterproef bestaat uit een analyse op bestaande data, verzameld in een Europese multicenterstudie. Uit deze studie zijn gegevens beschikbaar van zorggebruik op 5 jaar na het CVA. Er zal worden onderzocht hoe het zorggebruik op 5 jaar na CVA eruit ziet en welke patiëntenkarakteristieken daaraan zijn gerelateerd.

20 Beschrijvende statistiek en regressie analyse om de patiëntenkarakteristieken gerelateerd aan het zorggebruik op 5 jaar na CVA te identificeren.

21 Titel onderzoek: Een longitudinale analyse van levenskwaliteit na een cerebrovasculaire aandoening. Promotor: De Wit Liesbet, Kerckhofs Eric - Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Kine Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Verzenden van een aan met daarin: 1. een motivatiebrief, 2. de puntenlijst van de bachelorjaren. Eveneens zal via een afspraak worden gemaakt voor een mondeling overleg. Nota: een basiskennis statistiek is vereist. Een cerebrovasculaire aandoening (CVA) manifesteert zich in allerhande symptomen zoals halfzijdige verlamming, spraakproblemen, depressie enzovoort. Bijgevolg heeft een CVA een belangrijke impact op de levenskwaliteit van de patiënten. Het eerste deel van de masterproef bestaat uit een literatuurstudie naar de evolutie, determinanten en predictoren van levenskwaliteit in de eerste 6 maanden na een CVA. Analyse van data verzameld in het kader van een Europese multicenter studie. De analyse bestaat uit 2 delen: (1) longitudinale analyse om evolutie van levenskwaliteit na CVA in kaart te brengen; (2) regressie analyse om determinanten en predictoren te identificeren.

22

23 Titel onderzoek: Langetermijnstudie naar de belasting van de mantelzorger bij patiënten met een cerebrovasculaire aandoening. Promotor: De Wit Liesbet, Swinnen Eva - VUB, vakgroep KINE Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Verzenden van een aan met daarin: 1. een motivatiebrief, 2. de puntenlijst van de bachelorjaren. Eveneens zal via een afspraak worden gemaakt voor een mondeling overleg. Een cerebrovasculaire aandoening (CVA) manifesteert zich in allerhande symptomen zoals halfzijdige verlamming, spraakproblemen, depressie enzovoort. Na de opname in een acuut ziekenhuis en revalidatiecentrum, worden vele beroertepatiënten ontslagen naar huis. Daar worden zij vaak ondersteund door hun mantelzorger. Deze persoon, vaak de partner of een ander familielid, krijgt een heleboel taken die gerelateerd zijn aan de verzorging van en het leven met een beroertepatiënt. Dit resulteert vaak in een grote belasting van deze personen. Het eerste deel van de masterproef bestaat uit een literatuurstudie naar het niveau, de determinanten en predictoren van de belasting van de mantelzorger jaren na de cerebrovasculaire aandoening. Analyse van data verzameld in het kader van een Europese multi-center studie. Regressieanalyse waarbij de determinanten en predictoren worden geïdentificeerd van de belasting van de mantelzorger op lange termijn na een cerebrovasculaire aandoening.

24 Titel onderzoek: Testen van een smartphone-based interventie studie ter promotie van een actieve levensstijl bij werkende jongvolwassenen. Promotor: Deforche Benedicte - VUB, vakgroep BIOM Begeleider: Dorien Simons, VUB contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 1 Duothesis mogelijk? Neen De student moet langskomen ( bij Dorien Simons) voor een inleidend gesprek In deel 1 van de masterproef zal een systematische review schreven moeten worden over mobile health (mhealth) interventies ter promoties van een actieve levensstijl. Mobile Health interventies zijn interventies waarbij gebruikt wordt gemaakt van smartphones en alle mogelijke toepassingen van smartphones. Met een actieve levensstijl bedoelen we hier voldoende fysieke activiteit en een beperkt zitgedrag. In het deel 2 van de masterproef omvat het schrijven van een wetenschappelijk artikel omtrent het testen van een smartphone-based interventie ter promotie van een actieve levensstijl bij werkende jongvolwassenen. Als onderdeel van de interventie zal er een smartphone app worden ontwikkeld die persoonlijk advies geeft gebaseerd op de data van een draagbare activity tracker. Deze app zal getest moeten worden aan de hand van interviews en vragenlijsten.

25 Titel onderzoek: The effect of sleep behaviour on recovery and progression during an endurance training program. Promotor: Dirk Aerenhouts - VUB, BIOM Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 afstudeervariant LO-FAFG is wenselijk maar geen vereiste. Een motivatiebrief is gewenst. literatuurstudie: wat bepaalt de recuperatie en progressie tijdens een duurtrainingsprogramma, en meer bepaald de effecten van slaapkwaliteit en kwantiteit. Ontwikkelen protocol: niet-duursporters indelen in controle groep en experimentele groep. Controle- en experimentele groep begeleiden en progressie en recuperatie nagaan tijdens een 8 weken duurtrainingsprogramma. Data analyseren en uitschrijven Controlegroep volgt duurtrainingsschema en wordt gevraagd om de dagen waarop werd getraind voldoende nachtrust te nemen en maatregelen te nemen voor een goede nachtrust. De experimentele groep zal worden gevraagd om op trainingsdagen het normale uur om te gaan slapen uit te stellen met 2uur zonder later op te staan de ochtend nadien. Aantal uren slaap 's nachts en overdag dienen te worden nagegaan.

26 Titel onderzoek: Antropometrische profilering bij beoefenaars van sport(en) met een unilateraal karakter: dominante versus niet-dominante lichaamszijde. Promotor: Eva D Hondt - VUB LK BIOM/BETR Begeleider: contactpersoon: Opleiding: voor beide opleidingen mogelijk Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 (~ duothesis) Geïnteresseerde studenten dienen via een afspraak te maken om langs te komen en brengen daarbij een schriftelijke motivatie en hun puntenlijst(en) uit de bachelor jaren mee. De student is bij voorkeur ingeschreven voor het LOBW masterprogramma in Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid, minor onderzoek. Uitwerken literatuurstudie (~ systematic review) over het desbetreffende onderwerp. Formuleren van de probleemstelling en bijhorende onderzoeksvraag (+ hypothesen). Ontwerpen van het studiedesign, bepalen van de steekproef en meetmethoden. Rekruteren van de steekproef. Dataverzameling, -verwerking en -analyse. Resultaten interpreteren en rapporteren in een wetenschappelijk artikel. Design: Cross-sectionele studie. Doelgroep: Unilaterale sporters (e.g., tennis, werpnummers atletiek, ) op recreatief en/of competitief niveau, volwassen leeftijd, mannen en vrouwen. Aanpak: Antropometrische profilering op basis van 17 metingen. Vergelijking afzonderlijke metingen (LL, LG, HPD, omtrek- en breedtematen), somatotype, % lichaamsvet en proportionaliteit tussen dominante en niet-dominante lichaamszijde. Gemiddeld profiel?

27 Titel onderzoek: Cross-Friction Algometry (CFA): comparison of Pressure Pain Thresholds in healthy subjects with or without a history of low back pain Promotor: FARASYN Andre PhD PT (VUB) - Fac. LO & REVAKI, VUB Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Studenten dienen een eenvoudig verzoek aan via . Ze dienen gemotiveererd zijn om "veldwerk" te doen, t.t.z.. actief een 40 tal mensen opzoeken via eigen kring, familie & vrienden en aankondigingen om deel te nemen aan een onderzoek ivm "Lage rugpijn". Erasmusmogelijkheid? Ja, mogelijk Zo ja, land + universiteit: Nederland, Spanje, Italië - Universiteit van MALAGA (UMA) Literatuurstudie met trefwoorden ivm - "Non-specific low back pain" en - "Pressure Pain Thresholds" - "Electric algometric studies" Verslag schrijven van de bevindingen volgens bepaalde criteria gevonden literatuurstudies ivm prevalentie van "aspecifieke lage rugpijn" en doelstellingen van het onderzoek opstellen. Het onderzoek betreft gezonde volwassenen die ofwel "nooit lage rugpijn" gehad hebben ofwel "ooit eenmaal" een periode gekend hebben van ongeveer 6 weken lang. Een duo-team is absoluut noodzakelijk gezien er een blind onderzoek dient uitgevoerd te worden: nl. met behulp van een elektrische drukalgometer zullen dwarse fricties uitgevoerd worden ter bepaling van de pijndrempelwaarden of in het Engels: Cross-friction Algometric Pressure Pain Thresholds (CFA-PPTs) ter hoogte van thoraco-lumbo-pelvische streek.

28 Farasyn A, Meeusen R. Pressure pain thresholds in healthy subjects: influence of physical activity, history of lower back pain and the use of endermology as a placebo like treatment. Journal of Bodywork & Movement Therapies 2003;1; Farasyn A, Meeusen R. The influence of non-specific low back pain on pressure pain thresholds and disability. European Journal of Pain 2004;9; BOOK: Pressure Pain Algometry in Patients with Non-Specific Low Back Pain Edited by VUBPRESS Ravensteingallerij 28 B-1000 Brussels, 12/2012; Academic and Scientific Publishers., ISBN:

29 Titel onderzoek: Effect of an Endermology (with LPG engine) session on Cross-Friction Allometric measurements. Promotor: FARASYN Andre PhD PT (VUB) - Fac. LO & REVAKI, VUB Begeleider: contactpersoon: Opleiding: REVAKI Aantal studenten mogelijk voor dit onderwerp: 2 Studenten dienen een eenvoudig verzoek in te dienen via . Ze dienen gemotiveerd te zijn om veldwerk te doen, ttz actief een 40 tal gezonde proefpersonen opzoeken via eigen studentenkring & kennissen om deel te nemen aan een onderzoek ivm het effect van een al dan niet toepassen van een 15 minuten durende "Endermologie" sessie. Erasmusmogelijkheid? Ja, mogelijk Zo ja, land + universiteit: Nederland, Spanje, Italië - Universiteit van Malaga (UMA) Literatuurstudie met trefwoorden ivm: - Endermologie (LPG toestel) - "Pressure pain thresholds" - Pressure Pain Algometry Verslag schrijven van de bevindingen volgens bepaalde criteria opgesteld ifv literatuurstudie over "endermology" "pressure algometry" en "mechanical massage" Het onderzoek betreft gezonde volwassenen die in 3 subgroepen zullen verdeeld worden: - een subgroep zonder toepassen van endermologie (controle groep) - een subgroep met toepassen van endermologie op minimale kracht (placebo) - een subgroep met toepassen van endermologie op volle kracht Nagaan van deze toepassingen voor en na de sessies op de "Cross-friction Algometry Pressure Pain Thresholds (CFA-PPTs)

VOORSTEL MASTERPROEFONDERWERP

VOORSTEL MASTERPROEFONDERWERP Pagina 1 van 88 Titel onderzoek: The effect of using machines or free weights for resistance training on progression and postural control. Promotor: Aerenhouts Dirk - VUB + BIOM D'Hondt Eva, VUB, BIOM

Nadere informatie

VOORSTEL MASTERPROEFONDERWERP

VOORSTEL MASTERPROEFONDERWERP Titel onderzoek: Importance-Performance analysis in Rehabilitation and Physiotherapy Promotor: Bart Roelands, Jikkemien Vertonghen, Jo Van Hoecke - Bart Roelands VUB MFYS, Jikkemien Vertonghen VUB SBMA,

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de Fysiotherapie Praktijk Influence of Movement on Depression in the Physiotherapy Practice J.A. Michgelsen Eerste begeleider: dr. A. Mudde Tweede begeleider:

Nadere informatie

MASTERPROEF: Deel 1: 1 MA LO&BW (10 SP) Deel 2: 2 MA LO&BW (14 SP)

MASTERPROEF: Deel 1: 1 MA LO&BW (10 SP) Deel 2: 2 MA LO&BW (14 SP) MASTERPROEF: Deel 1: 1 MA LO&BW (10 SP) Deel 2: 2 MA LO&BW (14 SP) 0 Tweejarige Master LO en REVAKI Masterproef deel 1 en 2 Prof dr Patrick Mullie Algemeen Jaaropleidingsonderdeel van 10 punten en 280

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

25 jaar whiplash in Nederland

25 jaar whiplash in Nederland 25 jaar whiplash in Nederland Vanuit een fysiotherapeutisch perspectief Maarten Schmitt M.Sc 1 2 Fysiotherapeut & manueeltherapeut Hoofd van de Divisie Onderwijs Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015

Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015 Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015 Wat is de invloed van tractie op een lumbale

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een Vergelijking met Rusten in Liggende Positie The Effectiveness of a Mindfulness-based Body Scan: a Comparison with Quiet Rest in the Supine

Nadere informatie

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers The Influence of Cognitive Stimulation in the Form of Active Learning on Mental Health

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Influence of Mindfulness Training on Parental Stress, Emotional Self-Efficacy

Nadere informatie

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren Sociale Steun The Effect of Chronic Pain and the Moderating Effect of Gender on Perceived Social Support Studentnummer:

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie Is Orthopedische Manuele Therapie nog Orthopedische Manuele Therapie? Zijn de huidige paradigma shifts wenselijk?

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie. I feel nothing though in essence everything:

Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie. I feel nothing though in essence everything: Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie I feel nothing though in essence everything: Associations between Alexithymia, Somatisation and Depression

Nadere informatie

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS Persoonskenmerken en ervaren lijden bij verslaving en PTSS 1 De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij Verslaafde Patiënten met PTSS The Relationship between Personality Traits and Suffering

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden van schoolverlaters

Gezondheidsvaardigheden van schoolverlaters Gezondheidsvaardigheden van schoolverlaters Lea Maes, PhD Universiteit Gent Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Health literacy health literacy represents

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten CBM-I bij Faalangst in een Studentenpopulatie 1 Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias for Students with Test Anxiety

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA.

Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA. Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA. Isala Anouk Spijkerman & Marieke Hollewand 24 september 2014 Introductie Veel voorkomende operaties in Nederland: Totale knie prothese:

Nadere informatie

De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de. Lichaamsbeweging van Ouderen

De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de. Lichaamsbeweging van Ouderen Running head: ACTIEVE OUDEREN EN BEWEGEN 1 De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de Lichaamsbeweging van Ouderen The Influence of Identification with 'Active Elderly' and Wellbeing

Nadere informatie

Onderzoek naar de oorzaak van (chronische) lage rugpijn

Onderzoek naar de oorzaak van (chronische) lage rugpijn Onderzoek naar de oorzaak van (chronische) lage rugpijn In de laatste 13 jaar is er veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van lage rugpijn. Voornamelijk het veelvuldig voorkomen van lage rugpijn en het

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie

Fysieke fitheid, fysieke activitiet in relatie tot gezondheid

Fysieke fitheid, fysieke activitiet in relatie tot gezondheid Fysieke fitheid, fysieke activitiet in relatie tot gezondheid Wat is fysieke activiteit? Een door skeletspieren geproduceerde beweging (dynamisch) en/of houding (statisch) die gepaard gaat met een toename

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Stress en Psychose 59 Noord. Stress and Psychosis 59 North. A.N.M. Busch

Stress en Psychose 59 Noord. Stress and Psychosis 59 North. A.N.M. Busch Stress en Psychose 59 Noord Stress and Psychosis 59 North A.N.M. Busch Prevalentie van Subklinische Psychotische Symptomen en de Associatie Met Stress en Sekse bij Noorse Psychologie Studenten Prevalence

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Het Effect van een Mindfulnesstraining gericht op Informeel Oefenen en Lopen

Het Effect van een Mindfulnesstraining gericht op Informeel Oefenen en Lopen Het Effect van een Mindfulnesstraining gericht op Informeel Oefenen en Lopen op Mindfulness, Stressbeleving, Interne Locus of Control, Self-Efficacy in het Omgaan met Emoties en Kwaliteit van Leven The

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 1 De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking The Influence of Characteristics of ADHD on Theory

Nadere informatie

De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij

De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij Mensen met een Psychiatrische Stoornis de Modererende Invloed van de Therapeutische Alliantie The Effect of Arts Therapies

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken. Cindy Kenis. Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige

Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken. Cindy Kenis. Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige Cindy Kenis Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige UZ Leuven, België Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken Introductie (1) Definitie Comprehensive Geriatric

Nadere informatie

Als beweging patiënten met CVS zieker maakt, hoe kan de kinesitherapeut dan helpen?

Als beweging patiënten met CVS zieker maakt, hoe kan de kinesitherapeut dan helpen? Als beweging patiënten met CVS zieker maakt, hoe kan de kinesitherapeut dan helpen? Jo.Nijs@vub.ac.be 22-2-2010 1 revalidatie F A S E veilig bewegen = fysieke activiteiten verantwoord uitvoeren correct

Nadere informatie

De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen.

De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen. De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen. The Relationship between Intimacy, Aspects of Sexuality and Attachment

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit Effecten van Gedragstherapie op Sociale Angst, Zelfgerichte Aandacht & Aandachtbias Effects of Behaviour Therapy on Social Anxiety, Self-Focused Attention & Attentional Bias Tahnee Anne Jeanne Snelder

Nadere informatie

Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed. van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport

Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed. van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport Depressive Complaints in Adolescents: Risk Factors at School and the Influence of

Nadere informatie

Het Signaleren van Problemen 3 Maanden na Ontslag van de Intensive. Care en de Noodzaak van een Nazorgprogramma

Het Signaleren van Problemen 3 Maanden na Ontslag van de Intensive. Care en de Noodzaak van een Nazorgprogramma Running head: HET SIGNALEREN VAN PROBLEMEN NA EEN IC-OPNAME 1 Het Signaleren van Problemen 3 Maanden na Ontslag van de Intensive Care en de Noodzaak van een Nazorgprogramma The Screening of Problems 3

Nadere informatie

UITKOMSTEN WAT IS EEN UITKOMST? 30/04/2013. A is beter dan B? C is goedkoper dan D? Uitkomst = Het effect van een bepaalde interventie op

UITKOMSTEN WAT IS EEN UITKOMST? 30/04/2013. A is beter dan B? C is goedkoper dan D? Uitkomst = Het effect van een bepaalde interventie op UITKOMSTEN WAT IS EEN UITKOMST? A is beter dan B? C is goedkoper dan D? Mijn innovatie is beter dan de concurrentie Uitkomst = Het effect van een bepaalde interventie op Bijvoorbeeld: Mortaliteit Kwaliteit

Nadere informatie

Vragenlijsten kwaliteit van leven

Vragenlijsten kwaliteit van leven Click for the English version Vragenlijsten kwaliteit van leven TNO heeft een aantal vragenlijsten ontwikkeld om de gezondheidsrelateerde kwaliteit van leven te meten van kinderen, jongeren en jong-volwassenen.

Nadere informatie

Langer leven? LICHAAMSBEWEGING EN Meer bewegen. Marjolein Visser. ACA Congres 2012

Langer leven? LICHAAMSBEWEGING EN Meer bewegen. Marjolein Visser. ACA Congres 2012 ACA Congres 2012 LICHAAMSBEWEGING EN SUCCESVOL OUDER WORDEN Meer bewegen - Afdeling Gezondheidswetenschappen, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, Vrije Universiteit; - Afdeling Epidemiologie en

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Krachttraining bij ouderen

Krachttraining bij ouderen Krachttraining bij ouderen Elke Eelbode 1, Ivan Bautmans 1, 2, Tony Mets 1, 2 1 Frailty in Ageing research (FRIA) & Gerontology (GERO) department,, Vrije Universiteit Brussel 2 Geriatrics department, Universitair

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten The Moderating Influence of Social Support on the Relationship between Mobbing at Work

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias in Students with Anxiety Janneke van den Heuvel Eerste begeleider: Tweede

Nadere informatie

Resultaten campagnes handhygiëne

Resultaten campagnes handhygiëne Resultaten campagnes handhygiëne Nut van campagnes Universitair ziekenhuis Geneve ziekenhuisbrede campagne met posters, feedback, promotie handalcohol - compliance van 48 naar 66% - nosocomiale infecties

Nadere informatie

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren : Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren Assessment of Counseling Communication Skills by Means of the Webcamtest: A Study of Reliability, Experience and Correlation

Nadere informatie

Verbeteren van gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa EU-FP7-IROHLA. NCVGZ April 2013 Andrea de Winter. Jaap Koot & Menno Reijneveld

Verbeteren van gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa EU-FP7-IROHLA. NCVGZ April 2013 Andrea de Winter. Jaap Koot & Menno Reijneveld Verbeteren van gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa NCVGZ April 2013 Andrea de Winter EU-FP7-IROHLA Jaap Koot & Menno Reijneveld Omvang en aard van problemen met gezondheidsvaardigheden Doelen

Nadere informatie

Casus mevrouw Driebergen. 52 jaar, status na icva mei 2014. Thuiswonend. Goede cognitie. Lopen: FAC 4. Couch potato: overdag veelal inactief

Casus mevrouw Driebergen. 52 jaar, status na icva mei 2014. Thuiswonend. Goede cognitie. Lopen: FAC 4. Couch potato: overdag veelal inactief Fysieke activiteiten; nieuwe inzichten en innovaties in de revalidatie. nothing to declare 52 jaar, status na icva mei 2014 Thuiswonend Goede cognitie Lopen: FAC 4 Couch potato: overdag veelal inactief

Nadere informatie

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies Center of Research on Psychology in Somatic diseases Lonneke van de Poll Franse, Integraal Kankercentrum

Nadere informatie

Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit. Mariëtte de Rooij

Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit. Mariëtte de Rooij Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit Mariëtte de Rooij Inhoud Artrose en comorbiditeit Aangepaste oefentherapie bij comorbiditeit Resultaten pilot studie Voorbeeld Conclusie Randomized

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Het effect van een verkorte mindfulness training bij ouderen op mindfulness, experiëntiële vermijding, self-efficacy in het omgaan met emoties,

Het effect van een verkorte mindfulness training bij ouderen op mindfulness, experiëntiële vermijding, self-efficacy in het omgaan met emoties, Het Effect van een Verkorte Mindfulness Training bij Ouderen op Mindfulness, Experiëntiële Vermijding, Self-Efficacy in het Omgaan met Emoties, Zelftranscendentie, en Quality of Life The Effects of a Shortened

Nadere informatie

Van weerstand naar Acceptatie. Veerkracht van Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. From Resistance to Acceptance

Van weerstand naar Acceptatie. Veerkracht van Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. From Resistance to Acceptance Van weerstand naar Acceptatie Een Kwalitatief Onderzoek naar de Veranderde Percepties, Rouwverwerking en Mentale Veerkracht van Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. From Resistance to Acceptance

Nadere informatie

COMPUTERWERK. Multidisciplinaire Richtlijn NVAB. Dr. Erwin. M. Speklé, Eur.Erg. Voorzitter Human Factors NL

COMPUTERWERK. Multidisciplinaire Richtlijn NVAB. Dr. Erwin. M. Speklé, Eur.Erg. Voorzitter Human Factors NL COMPUTERWERK Multidisciplinaire Richtlijn NVAB Dr. Erwin. M. Speklé, Eur.Erg. Voorzitter Human Factors NL PROGRAMMA Begripsbepaling computerwerk Uitgangspunten en doel Inhoud richtlijn Behandeling vragen

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting Samenvatting Binnen het domein van hart- en vaatziekten is een bypassoperatie de meest uitgevoerde chirurgische ingreep. Omdat bij een hartoperatie het borstbeen wordt doorgesneden en er meestal

Nadere informatie

Welke vragenlijst voor mijn onderzoek?

Welke vragenlijst voor mijn onderzoek? Welke vragenlijst voor mijn onderzoek? NHG wetenschapsdag 2010 Caroline Terwee Kenniscentrum Meetinstrumenten VUmc Afdeling Epidemiologie en Biostatistiek VU medisch centrum Inhoud 1. Presentatie 2. Kritisch

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Workshop 2E: Optimisme. Elke Smeets. Madelon Peters. Faculty of Psychology and Neuroscience

Workshop 2E: Optimisme. Elke Smeets. Madelon Peters. Faculty of Psychology and Neuroscience Workshop 2E: Optimisme Elke Smeets Madelon Peters Optimisme: 2 benaderingen attributie stijl benadering Seligman & Peterson uitkomst verwachtingen benadering Carver & Scheier attributie stijl benadering

Nadere informatie

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Test-taker Attitudes of Job Applicants: Test Anxiety and Belief in Tests as Antecedents of

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie. Margot Geerts Verpleegkundig Specialist

Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie. Margot Geerts Verpleegkundig Specialist Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie Margot Geerts Verpleegkundig Specialist Diabetische polyneuropathie 1. Distale symmetrische polyneuropathie Uitval van een combinatie van sensore,

Nadere informatie

Studie type Populatie Patiënten kenmerken Interventie Controle Dataverzameling

Studie type Populatie Patiënten kenmerken Interventie Controle Dataverzameling Evidence tabel bij ADHD in kinderen en adolescenten (studies naar adolescenten met ADHD en ) Auteurs, Gray et al., 2011 Thurstone et al., 2010 Mate van bewijs A2 A2 Studie type Populatie Patiënten kenmerken

Nadere informatie

Zimmerman, Sheeran, & Young. Beoordelen van de aanwezigheid van depressie

Zimmerman, Sheeran, & Young. Beoordelen van de aanwezigheid van depressie DIAGNOSTIC INVENTORY FOR DEPRESSION (DID) Zimmerman, M., Sheeran, T., & Young, D. (2004). The Diagnostic Inventory for Depression: A self-report scale to diagnose DSM-IV Major Depressive Disorder. Journal

Nadere informatie

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim.

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Bullying at work and the impact of Social Support on Health and Absenteeism. Rieneke Dingemans April 2008 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Bij gebrek aan bewijs

Bij gebrek aan bewijs Bij gebrek aan bewijs kennis is macht! internet in de spreekkamer P.A. Flach Bedrijfsarts Arbo- en milieudienst RuG 09-10-2006 1 3 onderdelen 1. Wat is EBM 2. Zoeken in PubMed 3. Beoordelen van de resultaten

Nadere informatie

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy on Sociosexuality Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie op Sociosexualiteit Filiz Bozkurt First supervisor: Second supervisor drs. J. Eshuis dr. W. Waterink

Nadere informatie

Spiegeltherapie. Martine Eckhardt, fysiotherapeut/bewegingswetenschapper Rijndam revalidatiecentrum

Spiegeltherapie. Martine Eckhardt, fysiotherapeut/bewegingswetenschapper Rijndam revalidatiecentrum Spiegeltherapie Martine Eckhardt, fysiotherapeut/bewegingswetenschapper Rijndam revalidatiecentrum Plasticiteit v.d. hersenen 7 jarig Turks meisje Op drie-jarige leeftijd oa taalgebieden verwijderd Tweetalig

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Hanka van Waas. April 2010. Faculteit Psychologie. Afstudeerrichting Arbeids - en Organisatie Psychologie. Open Universiteit Nederland

Hanka van Waas. April 2010. Faculteit Psychologie. Afstudeerrichting Arbeids - en Organisatie Psychologie. Open Universiteit Nederland Hanka van Waas Eerste begeleider: Tweede begeleider: Welko Tomic Wim Bloemers April 2010 Faculteit Psychologie Afstudeerrichting Arbeids - en Organisatie Psychologie Open Universiteit Nederland Voorwoord

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

icoach, een Web-based en Mobiele Applicatie voor Stoppen-met-roken: Verschillen tussen Gebruikersgroepen, Beïnvloedende Factoren voor Adherence,

icoach, een Web-based en Mobiele Applicatie voor Stoppen-met-roken: Verschillen tussen Gebruikersgroepen, Beïnvloedende Factoren voor Adherence, icoach, een Web-based en Mobiele Applicatie voor Stoppen-met-roken: Verschillen tussen Gebruikersgroepen, Beïnvloedende Factoren voor Adherence, en het Verband tussen Adherence en Effect icoach, a Web-based

Nadere informatie

EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX

EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX Universiteit Gent Faculteit economie en bedrijfskunde Student X Tussentijds Rapport Promotor: prof. dr. M. Vanhoucke Begeleider: Y Academiejaar 20XX-20XX

Nadere informatie

Inhoud. predictie predictie afasie predictiemodel ontwikkeling predictiemodel afasie predictiemodel afasie conclusies aanbeveling

Inhoud. predictie predictie afasie predictiemodel ontwikkeling predictiemodel afasie predictiemodel afasie conclusies aanbeveling VOORSPELLEN VAN VERBAAL COMMUNICATIEVE VAARDIGHEID VAN AFASIEPATIËNTEN NA KLINISCHE REVALIDATIE AfasieNet Netwerkdag 31.10.2014 Marieke Blom-Smink Inhoud predictie predictie afasie predictiemodel ontwikkeling

Nadere informatie

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Outline Research project Objective writing tests Evaluation of objective writing tests Research

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

De Effecten van Lichaamsgerichte Interventies op. Lichaamsbeleving, Hyperarousal, Vermijding en Herbeleving bij

De Effecten van Lichaamsgerichte Interventies op. Lichaamsbeleving, Hyperarousal, Vermijding en Herbeleving bij De Effecten van Lichaamsgerichte Interventies op Lichaamsbeleving, Hyperarousal, Vermijding en Herbeleving bij Mensen met een Post Traumatische Stress Stoornis. The Effects of Body Oriented Interventions

Nadere informatie