Jaarverslag januari december 2013 ONS VERLANGEN Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag januari 2013 - december 2013 ONS VERLANGEN Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen"

Transcriptie

1 aarverslag nuari december 2013 ONS VERLANGEN Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: Zorgboerderij Ons Verlangen Adres: Broekergouw 8 Postcode: 1027 AH Woonplaats Amsterdam Provincie: Noord Holland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1 e contactpersoon Naam: Suzanne Kat-Disseldorp Adres: Broekergouw 8 Postcode: 1027 AH Woonplaats Amsterdam Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: aarverslag opgesteld door: Suzanne Kat-Disseldorp Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: Ineke Breurken _jv_823_Ons Verlangen_n2013-dec2013 Pagina 1

3 Het algemene beeld van het afgelopen ar 2013 is een veel bewogen ar geweest. Na ren van procederen is de toestemming voor de nieuwe zorgboerderij rond. Kort na de uitspraak op 1 augustus van de rechtbank wordt er met de nieuwbouw begonnen. Ondertussen is het feest van de Dansende Koeien klein gevierd op woensdagmiddag voor kinderen. De koeien sprongen blij het land in. Het Zoönosen keurmerk is verlengd. Op 19 juni is er een bedrijfsuitje georganiseerd naar Schoorl, eerst hebben wij met een groep de Noorderhoeve bezocht. Daar kregen wij een rondleiding, dit was erg interessant en leuk om te zien hoe daar gewerkt en gewoond wordt. Hierna zijn we naar het strand geweest en als afsluiting hebben wij een pannenkoek gegeten in Broek in Waterland. Onze bewoners zijn op 26 juni een dagje naar de Beekse Bergen geweest. Het eerste half ar zijn er veel stagiaires geweest en ook in september zijn er weer veel nieuwe stage lopers gestart. Op 4 september is op feestelijke wijze de 1 ste steen gelegd, de bouw vordert gestaag, op 19 september wordt het hoogste punt van de stolpboerderij bereikt. Begin oktober zijn de bewoners van de woonvoorziening een lang weekend op vakantie naar de Katjeskelder geweest. Zij hebben op de heenreis de Apenheul bezocht. s Zaterdags is iedereen mee geweest naar de Efteling en op zondag is er uitgeslapen, hebben ze gebowld en pannenkoeken gegeten. Maandag op de terugreis is er nog een bezoek aan een Kamelenmelkerij gebracht. Het was een druk weekend met veel activiteiten maar iedereen heeft het erg naar zijn zin gehad. Omdat wij het omgaan met medicijnen erg belangrijk vinden en om fouten te voorkomen heeft een deel van de begeleiding een cursus Het toedienen van medicijnen gevolgd en hierna examen gedaan, allen zijn geslaagd. Ook heeft een groot aantal personeelsleden de herhaling BHV gedaan, tijdens deze lessen is er een ontruimingsoefening geweest. Dit was erg nuttig en leerzaam. Tevens is er een afweging gemaakt om geen EHBO-lessen te volgen. Wij willen niet dat ons personeel (te) veel eerste hulp biedt, maar dit vooral neerlegt bij professionals. Wij hebben een afspraak met de huisarts om tijdens kantooruren een bezoek te mogen brengen aan de assistenten (zij hebben een EHBO-diploma). Is dit niet mogelijk dan raadplegen wij de dokterspost, Eerste Hulppost ziekenhuis of bellen 112. Een scholingsplan is gemaakt en we zijn gestart met een communicatieplan voor de verhuizing. Er is een tevredenheidsonderzoek gedaan door Effectory, alle bewoners hebben hier aan mee gedaan. Zij gaven gemiddeld een 7,8 voor de zorg en dienstverlening, de begeleiding kreeg een 8. Uit gesprekken met de hulpboeren bleek dat niet alle vragen voor de deelnemers helemaal duidelijk waren. Het onderzoek wordt dit ar overgedaan met behulp van vragenlijsten aangevuld met smileys. Al het personeel heeft in augustus het Bedrijfsreglement ontvangen met daarin alle huisregels. Ook is in augustus het stappenplan Meldcode huiselijk geweld uitgedeeld en besproken tijdens het werkoverleg. In oktober en november is er tijdens het werkoverleg de workshop omgaan met agressie behandeld en besproken. De begeleiding heeft hier veel aan gehad. Regelmatig vindt er cliëntenraad overleg plaats met de bewoners. Hierin kunnen zij aangeven wat er goed gaat en wat er veranderd of verbeterd moet worden. Deze punten worden in het werkoverleg met de begeleiding besproken en waar nodig aangepast. Op de dagbesteding wordt 1 keer per maand Hulpboerenraadoverleg gehouden. In deze raad zitten 6 hulpboeren en een begeleider. Tijdens ieder overleg worden verschillende punten besproken, hier wordt een verslag van gemaakt en de aangedragen punten worden verwerkt. De andere hulpboeren kunnen hun punten inbrengen d.m.v. de ideeënbus of mondeling bij een van de leden. De bewoners hebben 1 keer per maand overleg, allen zijn hierbij aanwezig, een woonbegeleider en Suzanne en eroen. Voor het 2 de ar is er een kerstmarkt georganiseerd ditmaal op 14 en 15 december, het was erg gezellig, er zijn ongeveer 650 mensen geweest. Het kerstverhaal werd door hulpboeren en vrijwilligers uitgebeeld met begeleiding van muziek en een vertelster. Bij de diverse kraampjes konden kerstspulletjes gekocht worden en lekkere versnaperingen. Tot slot hebben alle hulpboeren een gezellige kerstmaaltijd genuttigd op 24 december. Ondertussen is de stolpboerderij zo goed als klaar en ook de werkzaamheden voor de ruimte en keuken voor de kantine schieten aardig op. De appartementen moeten nog afgewerkt worden, verwacht wordt dat alles in het eerste kwartaal van 2014 klaar is. De bouw van de schapenstal is in nuari gestart en zal naar verwachting in mei 2014 klaar zijn _jv_823_Ons Verlangen_n2013-dec2013 Pagina 2

4 De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen ar Aantal Deelnemers Aantal uren aanwezigheid deelnemers Zorgboerderij Ons Verlangen e kwrt 2e kwrt 3e kwrt 4e kwrt Wij zijn in nuari gestart met 50 hulpboeren, een aantal komt een halve dag. Eind december waren er 51 hulpboeren. In het tweede kwartaal hebben we een terug loop gehad in het aantal uren. Na de vakantieperiode is dit weer beter geworden. In het laatste kwartaal hebben een aantal hulpboeren ander werk gevonden, waardoor het aantal uren iets is gezakt. Een pas gestarte hulpboer vond het werk lichamelijk te zwaar en is na een paar dagen weer gestopt. Zodra de dagbesteding op de nieuwe locatie is gestart hopen wij het aantal hulpboeren weer op peil te brengen. In november zijn er 2 bewoners vertrokken en gaan samenwonen in een eigen woning. De woonunit wordt nu bewoond door een nieuwe bewoner die hier al langere tijd dagbesteding volgt. Ook zijn er diverse nieuwe personeelsleden gestart, waaronder 2 woonbegeleiders, 4 assistent woonbegeleiders en een administratief medewerkster. Er hebben 8 studenten hier hun stage doorlopen, Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod Nee, we bieden dagbesteding en 24-uurs verzorging in kleinschalige woonvoorziening aan personen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Scholing en ontwikkeling Er is een scholingsplan gemaakt: Opleidingsplan 2013/ BHV november Medicijncursus oktober/november Huiselijk geweld stappenplan augustus 2013 E-learningcursus voorar Omgaan met agressie oktober/november _jv_823_Ons Verlangen_n2013-dec2013 Pagina 3

5 - Vitaliteitsplan, implementeren Vita-16 november Opleidingen stagiaires september 2013 t/m juni 2014 SPH2 voltijds (4 personen) Helpende zorg en welzijn, niveau 2 (1 persoon) Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg ( 1 persoon) Maatschappelijke zorg, niveau 4 ( 4 personen) Maatschappelijke zorg, niveau 3 ( 1 persoon) Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? a, hoewel niet alles afgerond is gaan wij hier zeker mee door en wordt voor 2014 een aanvullend plan gemaakt. (staat op actielijst) Het is de bedoeling om in het werkoverleg regelmatig een onderdeel van het kwaliteitssysteem te bespreken en uitleg te geven over de te volgen procedures. Op deze wijze willen we voor al het personeel duidelijk maken met welke procedures en protocollen er gewerkt moet worden. Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? /N Overzicht Vervolgactie Afgerond? Zakje medicijnen van het verkeerde tijdstip gegeven. Medicatie vergeten te geven Pillen gevonden op de vloer in appartement van cliënt. Begeleider en hulpboer erop gewezen dat hier goed opgelet moet worden. Huisarts gebeld, geen nadelige gevolgen Betere controle door woonbegeleider Ouders zetten medicatie klaar cliënt, begeleiding moet erbij blijven tijdens het innemen en dit ook controleren. Besproken in werkoverleg. /N Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? /N Overzicht Vervolgactie Afgerond? Hulpboer heeft collega hulpboer in het voorbij lopen tegen zijn ballen getikt. Hulpboer probeerde in een baldadige bui te stoeien en heeft hierbij een arm om de nek van collega hulpboer geslagen en hierbij de keel afgeknepen. Was een grapje. Uitgebreid door begeleiding met beide personen besproken en duidelijk gemaakt dat dit niet kan. Hierna zijn excuses aangeboden en is het uitgesproken. Begeleiding is meteen streng opgetreden en heeft duidelijk gemaakt dat als dit weer gebeurt de politie ingeschakeld zal worden. Excuses zijn aangeboden aan alle aanwezigen. Mocht dit onverhoopt nog eens gebeuren dan is duidelijk gemaakt wat de gevolgen zullen zijn. Hulpboer heeft bij vrouwelijke Client is meteen naar nachtbegeleiding _jv_823_Ons Verlangen_n2013-dec2013 Pagina 4

6 collega s avonds toen zij uit de toilet kwam geprobeerd haar T-shirt omhoog te schuiven en haar borsten aangeraakt. 2 Hulpboeren hebben ruzie gehad in de bus van de boerderij. Er is geslagen en gespuugd. Hulpboer dacht dat zijn moeder beledigd werd en werd hier kwaad over. Andere persoon reageerde in een reflex door naar achteren te slaan. Tijdens een dagje uit heeft een hulpboer een begeleider beledigt en wilde zich niet aan de regels houden. Hij vindt dat de begeleiding niet verantwoordelijk voor hem is, hij wil zich houden aan de regels van zijn vorige mentor. gegaan en heeft het incident gemeld. De volgende morgen is de begeleiding op de boerderij ingelicht. Hulpboer heeft gesprek gehad met eroen waarin nogmaals duidelijk alle regels besproken zijn. Er hebben gesprekken plaats gevonden met de zedenpolitie en naar aanleiding daarvan is ook alles aan de hand van pictogrammen uitgeprint, zodat de hulpboer weet dat je een ander niet aan mag raken. Tevens moet hij afstand houden tot betrokkene aangeeft weer vrienden te kunnen zijn. Ook heeft hij als straf een week lang extra schoonmaaktaken moeten verrichten. Dit alles is tevens besproken met het slachtoffer en haar moeder. 1 Hulpboer is voor in de bus gezet en op een pont eerder naar huis gegaan. De ander heeft in de bus gewacht en een latere pont genomen. De volgende dag is het besproken met de begeleiding en uitgesproken. De begeleiding heeft in een eerste gesprek aangegeven dat wie hier woont zich aan onze regels dient te houden. Hulpboer de tijd gegeven om hierover na te denken. Bij een volgend gesprek kwam naar voren dat hij zelf geen eigen mening heeft maar beïnvloed wordt door anderen. Hij voelt zich aangetast in zijn zelfstandigheid. Er is met hem gesproken over respect en te respecteren grenzen van een ander en gesteld dat dat hier de regels zijn en voorwaarden om hier te wonen. Zijn er meldingen van klachten? Nee Overzicht Vervolgactie Afgerond? /N /N /N /N Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Alle hulpboeren hebben tenminste 1 keer per ar een evaluatie gehad. 1 keer per kwartaal is er een korte evaluatie en hiervan wordt een verslag gemaakt. Als uit de evaluatie blijkt dat dit nodig is komt er een vervolggesprek om te checken of eventuele aanpassingen voldoen. De begeleidingsplannen worden zo nodig aangepast en er worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de hulpboer zich hier thuis voelt _jv_823_Ons Verlangen_n2013-dec2013 Pagina 5

7 Cliëntenraad bewoners vergaderen 5 x per ar (waarbij 1 keer een lid van de Raad van Toezicht aanwezig is) Ook 5 x vindt er overleg plaats tussen de voorzitter van de cliëntenraad en de directie. De Hulpboerenraad vergadert 1 x per maand Resultaten afgelopen ar: -Collectieve WA verzekering en een inboedelverzekering voor alle bewoners afgesloten -nieuwe nieuwsbrief woningen -structuur binnen woonvorm gebracht -meer aandacht voor de vrijetijdsbesteding -eigen mailadres voor de cliëntenraad waar iedereen met vragen terecht kan. -spelletjesmiddag besproken -nieuw schoonmaakschema konijnenhokken -kerstactiviteiten besproken -situatie nieuwbouw besproken o.a. kleedruimtes -wens hulpboeren voor hoge tafel om was te vouwen, wordt gerealiseerd in de nieuwbouw -aparte groep lunchen bij de woningen, omdat het anders te druk is in de kantine De bewoners hebben 1 x per maand bewonersoverleg Resultaat: -extra controle op handen wassen voor het eten -nooit binnenshuis roken -allen Soaps kijken in eigen appartement -afspraak ontbijttijd op vrije dagen vastgelegd -afspraken over sporten bij Only Friends vastgelegd -geen geluidsoverlast aan anderen bezorgen -Duidelijke regel!! Nooit aan elkaar zitten. -stand van zaken Nieuwbouw bespreken Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Het afgelopen ar was druk maar is ondanks dat goed verlopen. Wel moeten wij er voortdurend op letten dat de communicatie naar de hulpboeren duidelijk is, om zo onrust te voorkomen. Door een goede personeelsplanning proberen wij de sfeer zo optimaal mogelijk te maken en te zorgen dat iedereen zich fijn voelt. Doordat alle hulpboeren de kans krijgen hun zegje te doen proberen wij irritaties zoveel als mogelijk te voorkomen of snel op te lossen. Kleine misvattingen van personeel onderling worden besproken tijdens het werkoverleg en zo nodig volgt een gesprek met de teamleider of directie _jv_823_Ons Verlangen_n2013-dec2013 Pagina 6

8 Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig ar Actie gerealiseerd toelichting aarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Doorlopende punten uit actielijst afgewerkt Oefening calamiteitenplan Oefening uitgevoerd tijdens BHV herhaling, was erg nuttig. Aandachtspunt is het controleren of iedereen wel buiten is en zorgen voor een goede samenwerking. Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers Alle deelnemers hebben een gesprek gehad en zo nodig is het begeleidingsplan aangepast. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden, uitgevoerd door Effectory, doordat het e.e.a. niet duidelijk was voor de deelnemers wordt het onderzoek dit ar opnieuw gedaan. Landzijde heeft een onderzoek gedaan bij de dagbesteding, de uitslag hiervan komt in april 2014 beschikbaar. Functioneringsgesprekken Alle personeelsleden hebben 1 maal per ar een gesprek waarin besproken wordt welke verbeterpunten er zijn en of er studiewensen zijn. Actualisatie BHV In november hebben 17 personen de herhaling BHV gedaan en met goed gevolg afgerond. Opstellen arverslag Februari 2013 ingestuurd, akkoord bevonden Scholing en ontwikkeling Het scholingsplan is gevolgd en wordt voor 2014 aangepast. Zoönosencertificaat In april certificaat 2013 ontvangen. Nieuwe gegevens worden in februari (als verhuizing is afgerond) ingevuld en gaan naar dierenarts voor controle. Actie n.a.v. de RI&E Controle elektrische installatie Controle gereedschappen Handgereedschap, elektrisch deels, volledige controle op nieuwe locatie medio 2014 Controle brandblussers Fa. Ansul oktober 2013 Bedrijfsregels opstellen werken met mest Regels op papier gezet en met betreffende personen besproken Vervangen asbest dak n.v.t. Op nieuwe locatie geen asbest Veiligheidsbladen opvragen leveranciers chemische stoffen i.v.m. calamiteiten EHBO dozen controleren 1 maal per kwartaal Acties vanuit kwaliteitssysteem, evaluatie of audit Bij nieuwe producten wordt dit meteen gedaan Bord toegangshek nee Wordt gerealiseerd bij de nieuwbouw, conceptontwerp is gemaakt Kwaliteitsboek woningen en dagbesteding bijwerken Nieuwe documenten worden toegevoegd en bij wijzigingen de oude vervangen Maandverslagen bijhouden Alle hulpboeren hebben 1 keer per maand een kort gesprek. De op- en aanmerkingen worden in het werkoverleg besproken en zo mogelijk verwerkt _jv_823_Ons Verlangen_n2013-dec2013 Pagina 7

9 Gereedschap lijst bijwerken Wordt 2 maal per ar bijgewerkt Brandstof gereedschap aanpassen door emissiearme benzine aarlijkse check-up huisarts voor inwonende cliënten inplannen Aparte kast maken voor schoonmaakspullen en bezems e.d. van de vloer af ophangen Overige acties van vorig ar nee nee Wordt in 2014 uitgezocht en uitgevoerd Alle bewoners zijn bij de huisarts geweest, een aantal zijn doorverwezen naar de AVG poli Wordt in de nieuwbouw gerealiseerd Voorlichting risico + ARBO Regelmatig wordt er tijdens het werkoverleg informatie verstrekt en besproken Voorlichting huiselijk geweld In augustus hebben alle personeelsleden en vrijwilligers het stappenplan met informatie ontvangen. In 2014 wordt er zo nodig een e- learningcursus gevolgd. Huisregels opstellen In augustus hebben alle personeelsleden het bedrijfsreglement ontvangen. Nieuwbouw zorgboerderij Planning is dat alles in het 1 ste kwartaal van 2014 verhuisd is. Zorgfinanciering Loopt hele ar door Aansluiting WMO Wij hebben zelf een AWBZ erkenning en werken veel samen met verschillende zorginstellingen. Ook zijn wij aangesloten bij Stichting Landzijde. Nieuwe folder voor bewoners maken Administratie archiveren en bijwerken Dag Dansende koeien organiseren a Folder is gemaakt t.b.v. nieuwbouw, ook een nieuwe folder voor de dagbesteding wordt gemaakt Hele ar door bijgehouden In het voorar zijn de koeien weer naar buiten gegaan, dat is dit ar kleinschalig gevierd. Open Dag organiseren nee Verschoven naar 2014, zodra de nieuwbouw gereed is Nieuwsbrief 4 keer per ar Dit ar 3 keer verschenen Kerstmarkt organiseren 14 en 15 december Levende Kerststal Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Op de nieuwe locatie moet bekeken worden of e.e.a. aangepast moet worden. Voor de hulpboeren moet duidelijk zijn wat en waar zij hun taken zullen verrichten. Coördineren en goed communiceren, moet geoptimaliseerd worden. Een communicatieplan voor de verhuizing wordt gemaakt om hulpboeren, ouders, begeleiders en instellingen op de hoogte te brengen van de nieuwe situatie en welke veranderingen dit meebrengt voor de cliënten. Wij zijn ons ervan bewust dat een nieuwe omgeving erg wennen is voor onze cliënten maar hopen dat zij zich d.m.v. goede begeleiding snel thuis zullen voelen. Een aantal van de hulpboeren werkt al mee op de nieuwe locatie, zij zien hoe mooi alles wordt en hebben er echt zin in om daar te gaan wonen _jv_823_Ons Verlangen_n2013-dec2013 Pagina 8

10 Doelstellingen voor het komende ar Ons doel is om dit ar in een nieuwe, frisse omgeving kwalitatief goede zorg te verlenen op de dagbesteding en de woningen. We hopen het aantal hulpboeren op peil te houden bij de dagbesteding en het wonen. Ook de administratie van de dagbesteding (VOF) en de woningen (Stichting) wordt beter op elkaar afgestemd. Omdat de onderlinge afstanden korter zijn moet dit tijdwinst opleveren. Plannen voor de nieuwe locatie zijn: - meer activiteiten richting verzuiveling, zoals kaas en yoghurt maken enz. - moes- en kruidentuin aanleggen - de winkel optimaliseren Omdat wij veel hulpboeren hebben met een ZZP-6 indicatie verwachten wij de zorgfinanciering te kunnen garanderen. Tevens hebben wij contact met de gemeente en werken wij samen met Stichting Landzijde. Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende ar _jv_823_Ons Verlangen_n2013-dec2013 Pagina 9

11 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij : Zorgboerderij Ons Verlangen Datum (mm-jjjj) : Boerderijnummer: 823 aar: van nuari tot december 2014 Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum aarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Suzanne April/mei Oefening calamiteitenplan eroen oktober Evaluatie gesprekken met deelnemers Suzanne, eroen Hele ar Tevredenheidonderzoek Effectory Medio 2014 Functioneringsgesprekken Suzanne, eroen, anetta Hele ar Actualisatie BHV Suzanne november Opstellen arverslag Ineke anuari/februari Scholing en ontwikkeling Suzanne en anetta Hele ar maart Zoönosencertificaat Suzanne maart Overleg cliëntenraad Lilian 5 x per ar Overleg voorzitter cliëntenraad met directie Lilian, Suzanne 5 x per ar Acties n.a.v. de RI&E Controle gereedschappen eroen april Controle brandblussers eroen oktober Controle EHBO dozen Anne, Opa Lou 1 x per KW Brandstof gereedschap aanpassen door emissiearme benzine Acties vanuit kwaliteitssysteem, evaluatie of audit eroen Bord toegangshek Desiree, Suzanne maart Aansluiten noodplan dagbesteding - woningen Suzanne/eroen maart Kwaliteitsboek woningen en dagbesteding bijwerken Ineke Hele ar Mei _jv_823_Ons Verlangen_n2013-dec2013 Pagina 10

12 Maandverslagen bijhouden Desiree Hele ar Voorlichting risico + ARBO Suzanne Hele ar Calamiteitenplan maken nieuwe boerderij Wietse maart Aparte kast schoonmaakspullen, bezems e.d. van de vloer af ophangen Overige acties eroen maart Kapschuur bouwen Suzanne, eroen Februari/maart Communicatieplan verhuizing maken Desiree nuari Zorgfinanciering Suzanne Hele ar Aansluiting WMO Suzanne Hele ar Folder woningen maken Desiree februari Folder dagbesteding maken Desiree maart Hulpboerenraad 1 x per maand Bewonersoverleg 1 x per maand Anne Suzanne/eroen Kwaliteitsoverleg 1x per kwartaal Suzanne/anetta/Ineke/eroen maart aarlijkse check-up huisarts voor inwonende cliënten inplannen anetta Hele ar Administratie optimaliseren Ineke, Caroline, Desiree Hele ar Website aanpassen Desiree april Open dag organiseren Suzanne, eroen zomer Nieuwsbrief 4 keer per ar Caroline, Desiree Hele ar Bij aankopen letten op keurmerk en handleiding Suzanne Hele ar VGN vragenlijst pijler 2 Caroline Voor 24/2 VGN vragenlijst pijler 2 A Caroline Voor 24/12 Bedrijfshygiëne checklist Landzijde invullen Ineke maart Gereedschap lijst bijwerken eroen/anne juni Activiteitenoverzicht woningen anetta Maart/april _jv_823_Ons Verlangen_n2013-dec2013 Pagina 11

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen aarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Boerderij Vrede t Best

Boerderij Vrede t Best Jaarverslag Januari 2012 december 2012 Boerderij Vrede t Best Boerderijnummer: 1518 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Den Ouden Boerderijnummer: 1595

Den Ouden Boerderijnummer: 1595 arverslag nuari 2014 - december 2014 Den Ouden Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag januari 2013 - december 2013 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

zorgboerderij De Middag

zorgboerderij De Middag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag april2012 - december 2012 zorgboerderij De Middag Boerderijnummer: 711 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Zorgboerderij Buitenrust

Zorgboerderij Buitenrust Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Buitenrust Boerderijnummer: 0582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag januari december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 VOF Laan Boerderijnummer:503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Het Trekpeerd

Zorgboerderij Het Trekpeerd Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Het Trekpeerd Boerderijnummer: 1648 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Stichting Stille Pieter

Stichting Stille Pieter Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 Stichting Stille Pieter Boerderijnummer: 1436 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 0449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorg&woonboerderij t Boerenerf

Zorg&woonboerderij t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: zorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorg&woonboerderij t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Zorgboerderij Oud Schoonhorst

Zorgboerderij Oud Schoonhorst Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 202 - december 202 Zorgboerderij Oud Schoonhorst Boerderijnummer: 3 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4., juni 20. Federatie

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag November 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1576 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn

Zorgboerderij Konijn arverslag nuari 2012- december 2012 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ons Verlangen Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ons Verlangen Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 Ons Verlangen Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Wouter Slors. Boerderijnummer: 1561

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Wouter Slors. Boerderijnummer: 1561 arverslag nuari 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1561 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 arverslag nuari 2015 - december 2015 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Morgendauw

Zorgboerderij Morgendauw Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Morgendauw Boerderijnummer: 1802 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Ruimte

Zorgboerderij De Ruimte Jaarverslag januari - december Zorgboerderij De Ruimte Boerderijnummer: 734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december 2012 TREX Boerderijnummer: 1661 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen aarverslag anuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Moed en Vertrouwen Boerderijnummer: 53 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Huis van Noach. Boerderijnummer: 1853

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Huis van Noach. Boerderijnummer: 1853 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Huis van Noach Boerderijnummer: 1853 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 arverslag nuari 2015 - december 2015 Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari - december De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn

Zorgboerderij Konijn arverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Moed en Vertrouwen Boerderijnummer: 53 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

de Noorderling Boerderijnummer: 2059

de Noorderling Boerderijnummer: 2059 arverslag nuari 2015 - december 2015 de Noorderling Boerderijnummer: 2059 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen De Waterhoeve G.Gerritsen N.F.Gerritsen-Voogt Oosterhoutsestraat 60 6678PD Oosterhout tel.: 06-22602464 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Waterhoeve Boerderijnummer: 1341 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Nadere informatie

De Schimmelpenninckhoeve

De Schimmelpenninckhoeve Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Schimmelpenninckhoeve Boerderijnummer: 1629 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag 2012 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen ZORGBOERDERIJ DEN OUDEN Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorgboerderij Egmondermeer

Zorgboerderij Egmondermeer Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Egmondermeer Boerderijnummer: 1479 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Achter de bos Boerderijnummer: 1889

Achter de bos Boerderijnummer: 1889 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 Achter de bos Boerderijnummer: 1889 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Lange Weide Boerderijnummer: 1649

De Lange Weide Boerderijnummer: 1649 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 De Lange Weide Boerderijnummer: 1649 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Bijenstal Boerderijnummer: 1635

de Bijenstal Boerderijnummer: 1635 arverslag nuari 2015 - december 2015 de Bijenstal Boerderijnummer: 1635 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Stolp Boerderijnummer: 1456

De Stolp Boerderijnummer: 1456 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Stolp Boerderijnummer: 1456 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag muv. Financieel jaarverslag Januari december Christelijke Zorgboerderij. Krimpenerwaard. Boerderijnummer: 821

Jaarverslag muv. Financieel jaarverslag Januari december Christelijke Zorgboerderij. Krimpenerwaard. Boerderijnummer: 821 CZK Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard Jaarverslag muv. Financieel arverslag Januari 2012 - december 2012 Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard Boerderijnummer: 821 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Wilgenhof Boerderijnummer: 403 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorghuis aan de Lindelaan

Zorghuis aan de Lindelaan Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorghuis aan de Lindelaan Boerderijnummer: 1969 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

A gen Ling Boerderijnummer: 2138

A gen Ling Boerderijnummer: 2138 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 A gen Ling Boerderijnummer: 2138 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Groene Handen. Boerderijnummer: 967. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Groene Handen. Boerderijnummer: 967. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Groene Handen Boerderijnummer: 967 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Schildmeer

Zorgboerderij Schildmeer arverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Schildmeer Boerderijnummer: 972 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195

'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195 arverslag nuari 2015 - december 2015 'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari december Kooilust. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari december Kooilust. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december Kooilust Boerderijnummer: 1867 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 arverslag nuari 2014 - december 2014 Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

zorgboerderij De Mettemaat

zorgboerderij De Mettemaat Jaarverslag januari - december zorgboerderij De Mettemaat Boerderijnummer: 194 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Vlinder Boerderijnummer: 1340

Vlinder Boerderijnummer: 1340 arverslag nuari 2013 - december 2013 Vlinder Boerderijnummer: 1340 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Training- en leerboerderij Crumelhaeve

Training- en leerboerderij Crumelhaeve Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Training- en leerboerderij Crumelhaeve Boerderijnummer: 1822 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Ojeeadhd Boerderijnummer: 1110 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag 2012 Stichting Ojeeadhd Boerderijnummer: 1110 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag 2012 Stichting Ojeeadhd Boerderijnummer: 1110 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Groene Zorg Kwekerij Bloemrijk

Groene Zorg Kwekerij Bloemrijk Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Groene Zorg Kwekerij Bloemrijk Boerderijnummer: 1327 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. t Jaegershoes. Boerderijnummer: 1140. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. t Jaegershoes. Boerderijnummer: 1140. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 t Jaegershoes Boerderijnummer: 1140 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Pony-recreatie Het Lamoen

Pony-recreatie Het Lamoen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Pony-recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 0468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Les Chevaux Boerderijnummer: 969

Zorgboerderij Les Chevaux Boerderijnummer: 969 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 Zorgboerderij Les Chevaux Boerderijnummer: 969 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Erve Tijhuis

Zorgboerderij Erve Tijhuis Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Erve Tijhuis Boerderijnummer: 1113 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Zorgboerderij John & Marga van der Wijst Boerderijnummer: Stm zb 138

Zorgboerderij John & Marga van der Wijst Boerderijnummer: Stm zb 138 Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij John & Marga van der Wijst Boerderijnummer: Stm zb 138 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit

Nadere informatie

Zorgboerderij De Maashof vof

Zorgboerderij De Maashof vof Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Maashof vof Boerderijnummer: 1787 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 SONNEVANCK Berderijnummer: 1502 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgkwekerij Mil Maasdijk

Zorgkwekerij Mil Maasdijk Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Zorgkwekerij Mil Maasdijk Boerderijnummer: 1230 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Lindelaar. Boerderijnummer: 319. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Lindelaar. Boerderijnummer: 319. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Lindelaar Boerderijnummer: 319 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Mieden

Zorgboerderij De Mieden Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij De Mieden Boerderijnummer: 1481 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jarverslag januari 2013-december2013. Boerderijnr.428. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jarverslag januari 2013-december2013. Boerderijnr.428. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jarverslag januari 2013-december2013 Raaykeshoaf Boerderijnr.428 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen -02-10-JV-428-Raaykeshaof Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

De Klimop Boerderijnummer: 1294

De Klimop Boerderijnummer: 1294 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Klimop Boerderijnummer: 1294 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Amethyst Boerderijnummer: 1325

De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

het Midden Boerderijnummer: 2062

het Midden Boerderijnummer: 2062 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 het Midden Boerderijnummer: 2062 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Horsewise. Boerderijnummer: 1857. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Horsewise. Boerderijnummer: 1857. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Horsewise Boerderijnummer: 1857 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jemalupe Boerderijnummer: 648

Jemalupe Boerderijnummer: 648 arverslag nuari 2013 - december 2013 Jemalupe Boerderijnummer: 648 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646

Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit

Nadere informatie

Floradorp Boerderijnummer: 1624

Floradorp Boerderijnummer: 1624 arverslag nuari 2015 - december 2015 Floradorp Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Schöttincksflier

Zorgboerderij Schöttincksflier Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Schöttincksflier Boerderijnummer: 869 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag juni 2013 - december 2013 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie