In dit nummer o.a.: Ledenvergadering NVOS. Orthopedische schoenen in de VS. In der Maur beste leerbedrijf SVGB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit nummer o.a.: Ledenvergadering NVOS. Orthopedische schoenen in de VS. In der Maur beste leerbedrijf SVGB"

Transcriptie

1 In dit nummer o.a.: Ledenvergadering NVOS Orthopedische schoenen in de VS In der Maur beste leerbedrijf SVGB 24 e jaargang, december 2004

2 Joh. Th. sinds 1893 b.v. Groothandel in orthopedische- en revalidatieartikelen SCHEIN KRAEMER RUCKGABER: FLD ( VOORHEEN SPAC) CAROLI REVALIDATIE ARTIKELEN STEUNZOLEN MATERIALEN, GEREEDSCHAP EN MACHINES ORTHO SPORTIV ORTHO LADY ORTHO GENT ACTIFLEX LUCRO AV, ORTHESE EN KORSETSCHOENEN PULMAN VERBANDSCHOENEN BRUMAN VERBANDPANTOFFELS ADOUR COMFORTSCHOENEN PERONEUS ORTHESE EN VEREN BREUKBANDEN QUENGEL SCHARNIEREN CARE: KRUKKEN, STOKKEN, LOOPREKJES ENZ. HANDY-CAR: ROLLATORS POPULAIR: ROLSTOELEN HALFFABRIKATEN VOOR ORTHOPEDIE, ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK EN PODOLOGIE ORTHESEN EN PROTHESEN SEMI-ORTHOPEDISCHE (B) SCHOENEN SCHOENEN VOOR DIA- BETISCHE-EN REUMATISCHE VOETEN VERBAND SCHOENEN ANTI-VARUS SCHOENEN ORTHESE SCHOENEN KORSET SCHOENEN REVALIDATIE ARTIKELEN STEUNZOLEN Schulte b.v. Portsmuiden 17, 1046 AH Amsterdam T F E

3 Voorwoord December 2004 Colofon Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Orthopedische Schoentechnici Redactiecommissie O.J.A. Toornend, voorzitter J.P.M. de Boer P.J.A. ten Hengel W. Kaptein Mevr. M. van Vondelen (Tekstblok) M. van der Zande Redactiesecretariaat J. Knook Postbus AE Leiden Tel Kopij aan: Foto s en andere illustraties aan: Abonnementsprijs 35, per jaar, exclusief 6% BTW Administratie Sels Advies en Secretariaat B.V. Postbus 21328, 3001 AH Rotterdam Telefoon Annulering van abonnementen dient schriftelijk drie maanden voor het eerstvolgende kalenderjaar te geschieden. Advertentieverkoop Karstens, druk met communicatie Postbus 164, 2300 AD Leiden Telefoon Fax Uitgave Stichting Voorlichting Orthopedische Schoentechniek Vormgeving en druk Karstens, druk met communicatie Willem Barentszstraat 9, 2315 TZ Leiden Postbus 164, 2300 AD Leiden Telefoon Telefax Niets uit dit blad mag op welke wijze dan ook worden overgenomen dan met schriftelijke toestemming van de uitgeefster. Een bewogen jaar Als de donkere dagen voor kerst naderen, blik ik altijd terug op het afgelopen jaar. Wat mij vooral bezig heeft gehouden is het overlijden van prinses Juliana, voor velen de liefste koningin. En nog zo kort geleden het overlijden van Prins Bernhard. En ook het plotseling overlijden van André Hazes en zijn emotionele afscheid. En de moord op Theo van Gogh. Deze moord heeft Nederland geschokt en het gevoel gegeven, dat ons recht op vrije meningsuiting werd bedreigd en aangetast. Gelukkig mag en kan ik nog steeds dit voorwoord schrijven. Laten wij met zijn allen hopen, dat na dit gebeuren geen verdere nare en ondoordachte acties worden ondernomen. Terugkijkend op het afgelopen jaar en het vakblad kan ik niet anders constateren dan dat de redactiecommissie en onze gastauteurs weer veel leuke interessante, wetenschappelijke en informatieve artikelen hebben weten te verzamelen. Ook dit keer is het weer gelukt om een gevarieerd vakblad voor u te componeren. Wij hebben weer informatie vanuit de vereniging, waaronder een korte impressie van de laatstgehouden algemene ledenvergadering. Op 15 november jl. vond het Nationaal Podologie Congres plaats. Een verslag van dit congres mag niet ontbreken. De vaste rubriek Een brief uit Zuid-Afrika is voor het laatst te lezen. Altijd al nieuwsgierig geweest, hoe het zit met de orthopedische schoentechnische markt in het buitenland. U leest in dit vakblad hoe het zit in de USA. Ook op de lokale markt is er een aantal ontwikkelingen. Zo heeft een van de collega s zijn zaak vernieuwd en mogen wij een andere collega feliciteren met zijn uitverkiezing tot het beste leerbedrijf van de SVGB. Nu wij niet meer s avonds in de tuin kunnen zitten, zal het computergebruik in menig huishouden toenemen. Om u tijdens deze donkere dagen bezig te houden is er een artikel over jpg, dvd, video-out en andere termen verderop in dit blad te vinden. Op medisch gebied is er een interessant artikel over een onderzoek naar de neuropathische voet met de Delphi methode. De telefonist is vaak het eerste contact met een bedrijf. Hij/zij kan de klant binnenhalen of buiten de deur zetten. Tien handige tips helpen het laatste in ieder geval te voorkomen. Voor het laatst in het vakblad de rubrieken Vrouw in het bedrijf en Verwant beroep. Om vrijwilligers nog meer van dienst te zijn en om een nog beter ogend vakblad te krijgen, heeft de redactiecommissie redactionele richtlijnen op papier gezet. Die kunt vinden op de NVOS-site, u allen bekend. Daarnaast hebben wij nu een eigen adres bij de drukker gekregen. Zo kan er niets meer zoekraken of worden verwisseld. Het adres is Wij sturen u geen kaart met de feestdagen, maar hebben een leuke kleurplaat in dit nummer opgenomen, die ingekleurd, ingevuld en aan ons opgestuurd, meedingt naar een fantastische prijs. In ieder geval wordt de winnende inzending geplaatst in het volgende vakblad. Wij als redactiecommissie wensen u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar toe! Olav Toornend, Voorzitter redactiecommissie Inhoud Voorwoord 3 Kort 4, 6, 21, 30 Van de voorzitter 5 Berichten NVOS 6 Collectief werken en imago 7 Ledenvergadering NVOS 9 Orthopedische schoen en revalidatie 11 Column cliënt 11 Kerstkleurwedstrijd 13 Brief uit Zuid-Afrika 14 Jaarcongres Podologie 15 Orthopedische schoenen in de VS 16 Verwant beroep 17 Harry s tip 17 Vrouw in het bedrijf 18 Orthopedische schoentechniek en computer 20 Telefonische tips 22 Dr Zool 23 George in der Maur 24 Delphi Methode 26 Evenementen 28 Opmerkelijke opmerkingen 28 Nieuw pand Kremer & Cuppen 29 Uit de literatuur 30

4 Tariefsysteem orthopedisch instrumentmakers afgeschaft Na tussenkomst van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft branchevereniging Orthobanda haar leden opgeroepen het collectieve calculatiesysteem voor het berekenen van tarieven te beëindigen. Wanneer dit niet gebeurt, kan de NMa een onderzoek starten. Orthobanda is de branchevereniging voor orthopedisch instrumentmakers die zowel op maat gemaakte als gefabriceerde orthopedische producten en prothesen aanbieden. Overleer Voering Plaatmaterialen PISANA steunzolenprogramma Vraag naar onze catalogus! Telefoon Footwork - Hopperzuigerstraat HM ALMERE Tel: Fax:

5 Van de voorzitter Piet de Ruiter Landelijke dekking Dezer dagen debatteert de Tweede Kamer over de nieuwe Zorgverzekeringswet, die 1 januari 2006 moet ingaan. Op die datum verdwijnen het ziekenfonds en de particuliere verzekering; die maken dan plaats voor één basisverzekering voor iedereen. Dat basispakket zal ongeveer het huidige ziekenfondspakket beslaan. Daar bovenop kan iedereen zich verzekeren voor aanvullende voorzieningen. Het wetsvoorstel maakt een einde aan de huidige verbrokkelde situatie door het realiseren van één wettelijk verzekeringsstelsel voor de gezondheidszorg voor alle Nederlanders. Die wijziging staat niet alleen; zij maakt deel uit van een breder georiënteerde herziening van het stelsel van onze gezondheidszorg. Het Kabinet wil verantwoordelijkheden en bevoegdheden decentraliseren en een zekere concurrentie scheppen binnen de gezondheidszorg. Die herziening is ook nodig om de stijgende zorgbehoefte (denk aan de vergrijzing!) betaalbaar te kunnen houden. De Zorgverzekeringswet maakt niet alleen een einde aan het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekeringen, maar regelt ook de manier waarop verzekeraars werken en bepaalt in belangrijke mate de relatie tussen zorgverzekeringsmarkt en zorginkoopmarkt. Op zich is het een goede zaak dat het onderscheid ziekenfonds-particulier verdwijnt. Bovendien kan daardoor de markt voor collectieve ziektekostencontracten, die tot op heden alleen bestond voor particulier verzekerden, over alle verzekerden uitgebreid worden. De administratieve rompslomp die gepaard gaat met het overstappen van ziekenfonds naar particulier (en vice versa) kan daarmee ook verdwijnen. Kortom, één verzekeringsregime voor alle Nederlanders is op zich wenselijk. Maar er valt ook nogal wat af te dingen op de huidige voorstellen. Zo krijgen zorgverzekeraars veel macht in het nieuwe systeem. Zorgaanbieders kunnen te maken krijgen met wurgcontracten zegt MKB-voorzitter Loek Hermans. Veel NVOS-leden ervaren dat nu al met sommige zorgverzekeraars, die misbruik maken van hun monopoliepositie in bepaalde provincies. Daarom wil MKB-Nederland voorkomen dat zorgverzekeraars zich terugtrekken in één provincie en daar als een soort monopolist de dienst gaan uitmaken. De verzekeraars moeten straks landelijk werken vindt de MKB-voorzitter. Net als werkgeversorganisatie VNO/NCW zet MKB-Nederland zich af tegen de voorgestelde financiering, met name tegen de verplichte werkgeversbijdrage van 50% van de totale premielasten. Dat zet de deur open naar inkomenspolitiek in de gezondheidszorg op kosten van het bedrijfsleven. Hoe minder verzekeraars in staat zijn de kostenontwikkeling in de gezondheidszorg te beheersen, hoe hoger de rekening voor werkgevers uitpakt! De werkgeversbijdrage mag natuurlijk niet als sluitpost in de beheersing van de premielasten fungeren. Kortom, MKB-Nederland wijst de wettelijk verplichte werkgeversbijdrage in de Zorgverzekeringswet als een onbeheersbare loonkostencomponent af. Wat voor de NVOS, als onderdeel van zijn dienstverleningspakket voor de aangesloten leden (en hun medewerkers), misschien interessant zou kunnen worden is de ruimte die de nieuwe Zorgverzekeringswet biedt voor het afsluiten van collectieve contracten. Die ruimte is in het nu voorliggende wetsontwerp weliswaar nog te klein om het financieel interessant te maken voor kleine en middelgrote bedrijven, maar wellicht zijn er Kamerleden die willen opkomen voor de belangen van het midden- en kleinbedrijf en gedaan weten te krijgen dat in de nieuwe wet meer ruimte gelaten wordt voor premiedifferentiatie in collectieve contracten. Dan zou het voor onze branchevereniging, al dan niet in samenwerking met enkele verwante organisaties, wel eens aantrekkelijk kunnen worden met één enkele zorgverzekeraar in zee te gaan bij het afsluiten van collectieve ziektekostencontracten voor leden en hun medewerkers. Zou je van een zorgverzekeraar ook landelijke dekking mogen eisen? december

6 Berichten van de NVOS Ton Sels Bestuurswisseling Tijdens de ALV op 6 november jl. is Rob Jansen als bestuurslid door Rob Verwaard opgevolgd. Rob Jansen is gedurende negen jaar als bestuurslid actief geweest. De heer Jansen heeft het bestuur aangegeven beschikbaar te zullen blijven om een aantal actuele ontwikkelingen binnen de vereniging, zoals het Duale HBO, te blijven ondersteunen met zijn kennis en ervaring. Tjerkje Kooistra-de Vries heeft eveneens als bestuurslid afscheid genomen. Na zeven zeer actieve bestuurlijke jaren is zij genoodzaakt het rustiger aan te gaan doen. Het bestuur is Tjerkje zeer veel dank verschuldigd voor de tomeloze inzet die zij voor de NVOS heeft getoond. Het bestuur is in gesprek met een aantal kandidaten voor deze bestuursvacature. Jo Hanssenprijs 2005 Tijdens de najaarsledenvergadering in 2005 zal wederom de Jo Hanssenprijs worden uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend aan orthopedisch schoentechnici die innovatie in de branche op een concrete wijze heeft ingevuld. In 2003 heeft de heer Ockhuijsen de prijs gewonnen met het modellenboek dat hij heeft vervaardigd. De winnaar van de Jo Hanssenprijs ontvangt een wisseltrofee en een geldbedrag van 2.500,-. Personen die innovatie in de praktijk brengen in de branche kunnen meedingen naar de prijs. U kunt zich aanmelden bij Ton Sels, secretaris van de NVOS, telefoon: Een onafhankelijke jury beoordeelt de inschrijvingen. NVOS sluit zich aan bij BMD Advies Den Haag en regio Leden van de NVOS kunnen voor het inwinnen van advies over milieuregels en vergunningen, bodemverontreiniging, omgaan met stoffen, etc. wenden tot BMD Advies Den Haag en regio. Deze bedrijfsmilieudienst heeft kennis in huis waar ook NVOS-leden gebruik van kunnen maken. De eerstelijns advisering is gratis. Als er uitgebreid onderzoek nodig is, zal dit op urenbasis worden gedaan. Contactpersoon bij BMD Advies Den Haag en regio is de heer ir. drs. C. de Graaf, directeur. Telefoon: NVOS Risk Afgelopen tijd hebben de leden van de NVOS informatie ontvangen van NVOS Risk. Onder deze noemer heeft de NVOS een aantal mantelcontracten voor verzekeringen afgesloten. Dat dit de leden voordeel oplevert, blijkt onder meer uit de recente cijfers van de verzuimverzekering voor bedrijven. Voor vrijwel alle bedrijven die hier gebruik van maken geldt dat de premies voor deze verzekering omlaag gaat. Voor informatie over de producten van NVOS Risk kunt u contact opnemen met de heer Arthur van Oeveren van NVOS Risk, telefoonnummer: Huisvesting In het vorige nummer van het vakblad zijn artikelen gepubliceerd over de nieuwe huisvesting van de firma s Buchrnhornen-Klomp en Linneweever. Er is bij het artikel over Buchrnhornen ten onrechte een foto van het nieuwe pand van Linneweever geplaatst. Hieronder foto s van het nieuwe pand Linneweever en een foto van de open huisdag bij Buchrnhornen-Klomp. Nieuwe pand Linneweever Open huis Buchrnhornen-Klomp 6 orthopedische schoentechniek

7 Voorlichting: Collectief werken aan een beter imago We moeten als branche erkennen dat ons vak niet altijd evenveel wordt gewaardeerd. Orthopedische schoenen zouden lelijk zijn, ons werk te duur en ons vak onbekend en dus onbemind. En dat is een groter probleem dan we in eerste instantie willen toegeven. Het is dus voor ons allen van groot belang dat ons imago een flinke duw ophoog krijgt. Uiteraard werken we daar als individuele bedrijven hard aan, maar ons als collectief presenteren is daarbij evenzeer nodig. Vandaar dat het bestuur van de NVOS de werkgroep Educatie en Voorlichting (E&V) in het leven heeft geroepen. Deze werkgroep ontwikkelt diverse middelen en voorlichtingsmateriaal om onze branche bij diverse doelgroepen te profileren. Wim Kaptein Doelstellingen werkgroep Om tot te kunnen bepalen welke doelgroepen benaderd moeten worden en op welke manier, heeft de werkgroep E&V eerst de problemen in kaart gebracht en daar doelstellingen uit afgeleid. De volgende problemen werden onderkend: Bij voorschrijvers/verwijzers: Er is onvoldoende kennis over wat een orthopedisch schoentechnisch bedrijf kan betekenen bij het oplossen van voetproblemen. Daarnaast is niet bekend wat de verschillen zijn tussen de diensten en producten van de podotherapeut en die van de orthopedisch schoentechnicus. Bij patiënten(verenigingen): Helaas heerst vaak nog steeds het hardnekkige vooroordeel van de oubollige, lelijke en zware schoen. Ook is niet voldoende bekend wat een orthopedisch schoentechnicus kan betekenen voor het welzijn van de patiënt. Bij zorgverzekeraars: Producten van podotherapeuten en podologen worden steeds meer vergoed, daarentegen komen onze leveringen door bezuinigingen steeds meer onder druk te staan. We zijn te duur. Er wordt een substitutie verlangd van orthopedische schoenen naar de goedkopere producten als semi-orthopedische schoenen en aanpassingen aan confectieschoenen. Bij scholieren: De onbekendheid met en de vooroordelen over onze branche zorgen ervoor dat maar weinig scholieren ons vak in overweging zullen nemen bij de beroepskeuze. De NVOS wil daarom zorgen voor een continue instroom op langere termijn. Hieruit blijkt dat er nogal wat onbekendheid en misvattingen zijn over onze branche. De enige manier om deze weg te nemen is ons duidelijke te profileren en door educatie en voorlichting onze branche op een professionele manier te presenteren. Per doelgroep zijn daartoe vervolgende deze doelstellingen opgesteld: Voorschrijvers/verwijzers moeten op de hoogte worden gebracht van de uitgebreide- vakkennis van de orthopedisch schoentechnicus en de toegevoegde waarde daarvan in het verhelpen van voetproblemen van patiënten. Ook andere zorgverleners als fysiotherapeuten, verpleegkundigen etc. zijn een belangrijke doelgroep om ons in dit kader op te richten. De vooroordelen bij patiënten moeten worden weggenomen door ze meer bekend te maken met orthopedische schoentechniek de nieuwste mogelijkheden en technieken. We moeten nu eindelijk eens afrekenen met het eenzijdige beeld van die lelijke, lompe en zware schoen. Ons imago bij de zorgverzekeraars moet beter worden. Dat kan door met de zorgverzekeraar overeenstemming te bereiken over wensen en eisen van een hoogwaardig orthopedisch schoentechnisch product. Ook van de orthopedische schoentechnicus wordt hierbij verlangt dat er een attitudeverandering plaatsvindt; we zijn immers contractueel én moreel- verplicht het goedkoopst adequate hulpmiddel te verstrekken Om ons vak te continueren is het van groot belang scholieren bekend te maken met ons vak en ze ervoor te interesseren. Ons vak moet ook in overweging genomen worden bij het maken van de beroepskeuze. En nu verder De werkgroep E&V is het afgelopen jaar actief geweest om de doelstellingen te bepalen en daaraan gekoppeld uiteraard de middelen te bedenken waarmee de doelstellingen behaald moeten worden. De middelen die onder andere ingezet kunnen worden zijn folders, mailing, posters, presentaties, open dagen en symposia, website en cd-roms. Het is duidelijk dat het ontwikkelen van een dergelijk uitgebreid pakket aan promotiemiddelen een flink budget vraagt. Inmiddels is de aanvraag voor financiering deze ontwikkelen aangevraagd én grotendeels goedgekeurd door de OFOM. Verschillende projecten zijn dan ook al in werking gezet: In de ALV van 6 november jongstleden is het nieuwe logo van de NVOS aangenomen. Dit logo heeft een frissere en jongere uitstraling dan het vorige. Ook dit zal bijdragen aan een positiever beeld van onze branche (zie kader). De eerste ontwerpen van folders e.d. zullen de komende maanden tot stand gaan komen. Aan de nieuwe website wordt al gewerkt, de opzet is bepaald, de offertes bij diverse website-designers zijn aangevraagd. Op dit moment vinden de afrondende gesprekken plaats en in januari zal de start zijn van de bouw van de NVOS website, waarna de nieuwe website rond april online zal zijn. De komende tijd zal de hele ontwikkeling in een stroomversnelling raken. We kunnen als branche dan ook niet langer wachten met ons actief, informerend en fervent op te stellen. De werkgroep E&V wil ook uw medewerking in dit kader vragen: een groot deel van het promotiemateriaal dat nu vanuit de branche ontwikkeld wordt, komt uiteraard ook voor u als ondernemer ter beschikking. Het is echter niet zo dat uw eigen brochures e.d. daarmee overbodig worden. Juist in de combinatie kunt u zich als ondernemer professioneel presenteren zonder daarbij uw eigen identiteit te verliezen! december

8

9 Ledenvergadering NVOS Van onze speciale verslaggever Op 6 november j.l. werd de algemene ledenvergadering van de NVOS gehouden. Dit keer voor het eerst in de Zonneheuvel in Doorn. Na ontvangst met koffie werd gestart met het ochtenddeel. Zoals gebruikelijk worden de leden door de verschillende bestuursleden geïnformeerd over de ontwikkelingen, die ons allen bezig houden zoals opleiding, educatie & voorlichting en arbeidsvoorwaarden. Tijdens de ochtend werd door Wim Kaptein het vernieuwde logo onthuld. Dit logo is een gemoderniseerde versie van het huidige logo en geeft de nieuwe richting aan, die de NVOS wil inslaan. De lunch werd gebruikt om elkaar weer eens bij te praten. Na de lunch was er een presentatie van Dr. Jannink over zijn onderzoek naar het gebruik van orthopedisch schoeisel bij de degeneratieve voet. De heer Offers van de SEMH kwam toelichting geven over het belang van de erkenning van de klachtenregeling van de SEMH. Tijdens de bestuursverkiezing, die daarna volgde, hebben wij afscheid genomen van Rob Jansen, die na negen jaar bestuurslid te zijn geweest statutair afscheid moest nemen. Hij werd door Frans Elfrink namens het bestuur bedankt. Helaas moest ook ons eerste vrouwelijke bestuurslid, Tjerkje Kooistra-de Vries, haar functie neerleggen, niet vanwege statutaire eisen, maar om gezondheidsredenen. Zij werd door Ron Schiedon, met wie zij voor het cluster opleiding verantwoordelijk was, toegesproken. Na het afscheid van de bestuursleden werd Rob Verwaard welkom geheten als nieuw bestuurslid. In zijn speech gaf hij aan veel zin te hebben in zijn rol als bestuurslid. Nadat ook de financiën waren afgerond, werd daarna op informele wijze afscheid genomen van en het glas geheven op de oude en nieuwe bestuursleden. Bestuurstafel Wim Kaptein presenteert het nieuwe NVOS-logo (zie ook pag. 7) Blik in de zaal december

10 Vanaf 1 november 2004 heeft Smeets & Zonen bv orthopedische schoentechniek zijn naam gewijzigd in Smeets loopcomfort Blerick - Brunssum - Geleen - Kerkrade Maastricht - Neer - Roermond - Sittard 10 orthopedische schoentechniek

11 De orthopedische schoen als revalidatieversneller Dankzij schoenen met een mechaniekje kan onze Minister-President Jan-Peter Balkenende weer snel aan de slag. Hij is weer mobiel en dat allemaal dankzij zijn orthopedische schoenen. Want door de ervaring van de orthopedische schoentechnici is speciaal voor zijn aandoening voor hem aangepast schoeisel gemaakt. Met traditionele en moderne technieken helpen meer dan honderd kleine en enkele grote bedrijven in deze branche elke dag duizenden Nederlanders aan een loopbaar leven. En dat aantal wordt met de aankomende vergrijzing alleen maar groter. Helaas wordt de druk op de bedrijven opgevoerd door de ontwikkelingen in de hulpmiddelenzorg. Dat wordt veroorzaakt door de ingevoerde deregulering van de hulpmiddelenverstrekking. Bij het woord deregulering denk je aan minder regeltjes en weinig bureaucratische rompslomp. Niets is minder waar. De overheid is weliswaar teruggetreden, maar daar is een groot aantal zorgverzekeraars voor in de plaats gekomen en die maken nu elk afzonderlijk hun eigen regeltjes. Daardoor is de regellast voor orthopedisch schoentechnici alleen maar toegenomen. Iedere orthopedisch schoentechnicus moet over deze regels onderhandelen met alle zorgverzekeraars waar zijn cliënten mee te maken hebben, niet collectief, maar met elke zorgverzekeraar afzonderlijk. Van echte onderhandelingen tussen een grote zorgverzekeraar en een individuele orthopedisch schoentechnicus is nauwelijks sprake: het verliezen van een aanzienlijk leveringscontract is een te groot risico. De toenemende administratieve last drukt zwaar op de schouders van met name kleine ondernemers. Dat kost tijd. En die tijd besteedt de orthopedisch schoentechnicus liever aan het maken van mooie, functionele schoenen voor mensen met een beperking. Want het maken van deze schoenen is een vak apart. Om een volleerd, gediplomeerd orthopedisch schoentechnicus te worden studeert men ruim zeven jaar. Het is een bloeiend, boeiend en levendig vak. Vrouwen met technische en creatieve talenten vinden gelukkig ook steeds meer de weg naar het vak. In de laatste tien jaar zijn steeds meer vrouwen in de paskamers en in de werkplaats te vinden. Zij brengen creativiteit, zorg en balans in de branche. Een vak met vooruitzichten. Een bedrijfstak die dure operaties voorkomt en integratie in het arbeidsproces versnelt. En niet alleen voor de Minister-President. Bovenstaand artikel is als persbericht door de NVOS aan de Nederlandse pers verzonden Vindt u het moeilijk om u in te leven in uw cliënt? In deze column laten we cliënten aan het woord. Zij vertellen u graag hoe zij leven met het dragen van orthopedisch schoeisel dat u gemaakt heeft. In evenwicht Wat een ander kan, kan ik ook. Dat is kort gezegd mijn levensvisie. En omdat ik nou toevallig geboren ben met een spitsvoet aan mijn rechterbeen betekent niet dat ik niet goed kan zijn in mijn sport. Of dat sport niet goed zou zijn voor mij. In het verleden ben ik twee keer geopereerd aan mijn voet. Bij de laatste operatie is mijn voet naar buiten gezet met de belofte dat als ik achttien zou zijn, de voet weer recht gezet zou worden. Helaas was dat toen niet meer mogelijk. Doordat ik mijn linkervoet meer gebruikt is tijdens de groei een lengteverschil ontstaan. Mijn rechterbeen is 3 centimeter korter en minder gespierd. Vanaf mijn dertiende jaar draag ik orthopedische schoenen. Bij de eerste orthopedische schoentechnicus begreep hij wel wat ik wilde, maar leek het erop dat hij de juiste middelen niet had om mij de schoenen te geven die ik wilde. Gelukkig vond ik hierna een bedrijf dat de modernste middelen in huis had, zodat ik gewoon sportschoenen kreeg. Op het eerste gezicht waren ze nauwelijks te onderscheiden van exemplaren die in de reguliere winkel te koop waren. Mede door het lengteverschil is het wel altijd zoeken naar evenwicht. Misschien is dat de reden waarom ik zo gek ben van snowboarden en windsurfen.bij deze sporten draait immers alles om het vinden van balans. Rond mijn dertiende stapte ik voor het eerst op de surfplank. En het heeft bloed, zweet en tranen gekost om te blijven staan. Maar opgeven staat niet in mijn woordenboek. Wat mijn buurjongens konden, kon ik ook. En het lukte. Zo rond mijn achttiende stapte ik over naar snowboarden. Vier dagen in de week trainde ik in Snowworld in Zoetermeer. Ik wilde de beste worden. Na een tijdje vond ik de sneeuwhal in Zoetermeer niet meer zo leuk, omdat mijn niveau uitsteeg boven de mogelijkheden van de sneeuwhal. De uitdaging was weg en het abonnementsgeld werd steeds duurder. Hierdoor kwam ik tot de conclusie of ik moet in het buitenland gaan trainen of stoppen Helaas had ik op dat moment niet de financiële middelen om naar het buitenland te gaan en was ik dus genoodzaakt om te stoppen. Jammer, want door deze intensieve training is kuitspier in mijn rechterbeen echt ontwikkeld. Voorheen was deze kuit slap en door constant een beroep te doen op mijn been is de kuitomvang groter geworden en heb ik meer kracht in mijn been en mede hierdoor een sterk verbeterd evenwicht Ruim drie jaar geleden heb ik het surfen weer opgepakt Want eenmaal geroken aan de snelheid en het evenwicht zoeken is het moeilijk te stoppen. De kick die ik van het sporten krijg is met niets te vergelijken. Ik geef nu ook les aan jongeren vanaf 11 jaar die willen leren windsurfen en dat komt omdat ik het gevoel wil doorgeven. Als ik me er zo goed bij voel, dan moet dat voor anderen toch zeker ook gelden. En dat doorzetten van het leren op die plank te blijven staan is altijd weer een mooi gezicht. Want windsurfers zijn echte doorzetters. Armand de Vries (26 jaar) december

12 12 orthopedische schoentechniek

13 Kleurwedstrijd december

14 Richard van der Veen is met zijn gezin nu bijna een jaar geleden vertrokken naar Zuid-Afrika om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Hij beloofde ons een jaar lang op te hoogte te houden van zijn wel en wee. Hier dus het laatste verslag. Beste lezers, George, Fernridge, 19 november 2004 Hier dan weer mijn laatste bericht uit den verre. Het echte werk gaat nu dan toch echt beginnen. De folder is ontworpen en het bordje voor aan de entree is besteld. Schoenen en steunzolen kunnen alleen particulier worden besteld, want de verzekering hier wordt door de patiënt zelf geregeld. Steunzolen worden door de verzekering vergoed als een fysiotherapeut de noodzaak daarvan inziet, wel even anders dan in Nederland. Schoenen nodig? Dan bepaalt de huisarts of het nodig is. Zo ja, dan naar de specialist om eerst te opereren. Dat wat er overblijft gaan we beschoeien. Je ziet hier dus veel mensen op te grote schoenen lopen om maar geen drukplekken te krijgen. Als de folder klaar is, ga ik ze direct afleveren bij verschillende instanties en sportscholen, want dat is hier serieuze business; personal trainer, trainingsprogramma etc. Schoon en super georganiseerd. Dus hier doen we serieuze zaken. Dan naar de artsen en fysiotherapeuten. Dat is het dan. De machine moet nog steeds van stroom worden voorzien, want in een woonwijk is dit maar ongewoon. Als alles goed gaat ga ik de steunzolen printen met een 3D printer en hoef ik de schuurmachine alleen voor de correcties te gebruiken. Nu heb ik zelf iets geschreven dat een file voor de printer maakt. Helaas ben ik de enige die weet hoe het werkt, dus ga ik nu op zoek naar een ander programma met een STL. File als output. Het jaar is toch omgevlogen. Ik had me dat werkelijk heel anders voorgesteld. Alles gaat hier niet zo snel. Sommige basisdingen organiseren, zoals de stroom voor mijn machine geregeld te krijgen, is gewoon een ramp. Zo is er nog wel een aantal zaken te noemen die hier anders zijn. Het wildpark dat we bezitten ontwikkelen we op het moment, maar ook daar gaat alles trager. De temperatuur ligt daar op zo n graden in de zomer, dus dan mag het wel. Maar hier bij huis doe ik zoveel mogelijk zelf, want dan weet je ook wanneer het klaar is. Het gastenhuis en de spreekkamer heb ik bijna af. De wanden afwerken, inrichten en draaien maar. Ik zei altijd tegen mijn vrienden in Nederland, als je wilt dat het goed, snel, en goedkoop gebeurt: DOE HET ZELF. En dat is hier niet anders. Dan de toekomst. Ja, als we dat toch allemaal eens wisten, dan zaten we lekker met de beentjes omhoog, in de zon aan het zwembad in Zuid-Afrika. Nou na een jaar zitten jeuken mijn handen toch wel weer, want ik ben te jong om op mijn achterwerk te blijven zitten. Maar ik doe het anders dan in Nederland. Ik werk niet meer dan drie dagen in de schoenen, zo zie ik mijn kinderen ook gewoon, want dat wil ik niet meer missen. Lekker ze iedere morgen naar school brengen, dan weer halen en met z n allen eten en tv kijken en zo. Mensen allemaal de groeten, en mocht je wat informatie over het een of ander, mail me. Ook als je een goed systeem voor steunzolen weet ( Shoemaster heb ik al) alstublieft mail het, Groeten, Richard van der Veen Brief uit Zuid Afrika HET STEUNPUNT VOOR UW ORGANISATIE! Ruime ervaring in uw branche Rootven AV Moergestel Telefoon Fax Website 14 orthopedische schoentechniek

15 Verslag Jaarcongres podologie Op 15 november 2004 werd in de voortreffelijke ambiance van het educatorium van de universiteit van Utrecht het jaarcongres podologie gehouden met als thema: Voorvoet pathologie, podologische diagnostiek en behandeling. Ron Schiedon Klant staat centraal Na de opening van de voorzitter van de stichting LOOP, Mr. M.C.J. Freijters en de dagvoorzitter, G. de Ridder, gaf M. Houben, zorginkoper van VGZ, een uiteenzetting van de nieuwe regelgeving na 2005 en zijn visie voor de zorginkoop. Duidelijk werd dat de Stichting LOOP in onderhandeling is met VGZ om tot een vergoedingsysteem te komen voor podologische inlays. Er wordt gewerkt aan een vorm van erkenningsregeling voor podologen, het podo-kompas. Kwaliteitscriteria en een klanttevredenheidsonderzoek onder de gebruikers (de klant staat centraal) zullen een grote mate van continuïteit moeten betekenen voor de controle. Daarnaast liet de heer Houben aan de hand van een aantal grafieken zien dat er in de periode 1997 t/m 2003 een stijging is te zien in het aantal gebruikers (9648 in 2003) en de kosten per verzekerde (6,90 Euro in 2003) van orthopedische schoen(voorziening)en. Op een vraag uit de zaal of er vanuit kostenbesparing geen eerste verwijzingen voor podologische aanpassingen door de huisarts konden worden gedaan, antwoordde de heer Houben dat dit niet in de lijn der verwachting lag, omdat dit waarschijnlijk tot een onbeheersbare wildgroei zou leiden. Wel is VGZ voorstander van een uitbreiding van de groep hulpmiddelenaanbieders met een grotere verscheidenheid aan produkten. Na de gelegenheid tot het stellen van vragen, kon men onder het genot van een kop koffie de nodige stands bezoeken op het gebied van opleiding alsmede van leveranciers van schoenen, materialen en machines. Bogen in de voet De tweede sessie werd gevuld door Prof. Dr A.J. Verbout, die op basis van zijn bevindingen in de functionele anatomie, zijn visie gaf over de bogen in de voet. De voet werd verdeeld in de mediale en de laterale zijde van de voet. De laterale zijde is een boog, bestaande uit de metatarsalia 4 en 5 cuboid en calcaneus, terwijl de mediale zijde word gezien als een balk gevormd door de metatarsalia 1,2 en 3 de 3 cuneiforme, het naviculare en de talus, welke steunt op de laterale boog en de calcaneus. De balk vormt een verbinding met alle lange voetzoolspieren van de mediale zijde. Dwarsgewelven zijn er niet, omdat deze met de ligamenten en pezen vlak op de vloer staan. Het geheel werd op een boeiende wijze gepresenteerd door het tonen van gewelven van gebouwen naast de constructie van de voet. De lunch gaf gelegenheid tot discussie onder de 400 bezoekers. Tot ons genoegen zagen we ook vele collega s uit onze branche, waarbij de toekomstvisie op ons vak een belangrijk onderwerp van gesprek was. Metatarsalgie De derde sessie was in handen van mevr. Dr I.W. van Dalen, die ons oplossingen aangaf bij metatarsalgie, waarbij zij er vanuit gaat, dat de conservatieve behandelingen als een inlay, een afwikkeling en orthopedisch schoeisel altijd vóór een operatieve ingreep gaan. Daarnaast gaf ze een voorbeeld van een van de 50 operatieve oplossingen voor deze metatarsalgie. Alles werd getoond met een mooie presentatie inclusief filmpjes van de operatie. Lligamenten Drs J.J. de Morree, fysioloog, hield een boeiend verhaal over het onderwerp kapsels en ligamenten. Dit werd in verband gebracht met de te verwerken bewegingen en hun belastbaarheid. Zijn verhaal bestond uit drie onderdelen: de ligamenten als bindende structuur, de ligamenten als leiders van de beweging en ligamenten als informatieverstrekkers. Bij de rupturen die ontstaan door onverwachte verandering van de beweging en belasting, vangen normaliter de spieren een groot deel van de krachten van de ligamenten op. Daarnaast gaf hij aan, dat herstel van ligamenten volgens hem door ingipsen een slechte dwarrelige structuur veroorzaakt en niet de mooie structuur, die ontstaat door de strekkende bewegingen. Daarnaast zorgen sensoren in de ligamenten voor een goede werking van de signalen naar de spieren en geven de eindbelastingsstadia aan. De koffie- en theepauze gaf mensen wederom de gelegenheid voor het bezoeken van de stands. Middenvoetsondersteuning In de vierde sessie gaf J.H.J. Creemers, registerpodoloog en fysiotherapeut, een praktische uiteenzetting over het vervaardigen van oplossingen voor de metatarsalgie in de vorm van een pelot achter de kopjes en een transversale steun als middenvoetsondersteuning ter verbetering van de afwikkeling. Hij liet ons zien wat het belang is van een schoen met afwikkeling in het onderwerk zoals in een sportschoen. Hij bewees met zijn ingenieuze onderzoek met schoenen en het meten van de buigingshoek van de grote teen ten opzichte van het eerste middenvoetsbeentje, dat er een resultaat kan worden bereikt van 9% minder buiging van het gewricht bij de standaardafwikkeling in de sportschoen ten opzichte van de confectieschoen. Alles werd ondersteund door geweldig mooie filmpjes en duidelijke beelden over zijn onderzoek. Podotherapeut Als laatste spreker was er mevr. I.J.H. Ruys, podotherapeut en mede-auteur van het boek Voeten en Reuma. Zij gaf in vogelvlucht een uitleg over het werkgebied van de podotherapeut, waarbij zij de samenwerking van de verschillende disciplines als belangrijkste missie aangaf. Het congres was door de verscheidenheid aan sprekers en goede organisatie een waardevol congres, waar de multidisciplinaire samenwerking nog eens werd onderstreept. december

16 Orthopedische schoenen in de Verenigde Staten P.J.A. ten Hengel De orthopedisch schoentechnicus in Nederland maakt in de dagelijkse praktijk bij iedere patiënt telkens weer de afweging of hij die bepaalde voet in een confectieschoen een semiorthopedische schoen of een orthopedische schoen moet passen. Deze werkwijze is ieder, die in dit veld werkt, uitgebreid bekend. Verenigde Staten Het is aardig te lezen hoe dit in bijvoorbeeld de Verenigde Staten wordt aangepakt. In een serie artikelen in het tijdschrift Footwear wordt dit beschreven, waarbij een belangrijk accent op de schoenvoorziening van patiënten met Diabetes Mellitus wordt gelegd. In de Verenigde Staten is dit een zeer grote groep. Geschat wordt dat 17 miljoen Amerikanen diabetes hebben. De Amerikanen hebben de neiging om snel de stap naar kostenberekeningen te maken, omdat dit enig inzicht geeft in de grootte van het probleem. Indien er bijvoorbeeld bij een diabeet een ulcus ontstaat kost dit gemiddeld $ ,= om dit weer te genezen. In totaal bedragen de kosten van diabetische voetulcera in de Verenigde Staten naar schatting $ ,= per jaar. Geschat wordt dat 11% van de patiënten met diabetes mellitus een amputatie zullen ondergaan In verband met deze hoge cijfers werd in 1983 de Therapeutic Shoe Bill (TSB) door het congres getekend. Wat betreft de schoenvoorziening bij diabeten betekent dit, dat bij verzekerden 80% van de kosten vergoed worden tot een maximum van $ 330,=. Dit is niet bepaald en vetpot. Voor patiënten met diabetes mellitus zijn er verschillende vormen van schoeisel, die nauwkeurig zijn beschreven. Klassificatie 1) Diabetic Footwear. (diabetesschoenen) Dit zijn confectieschoenen, die aan bepaalde eisen moeten voldoen. Zo moeten er voor iedere maat 3 wijdtematen zijn. Er moet een voetbed inzitten dat kan worden verwijderd. Dit voetbed moet een minimale dikte hebben van 5 mm. Vaak zijn deze voetbedden gemaakt van een schuimmateriaal of een combinatie van schuimmaterialen. Een aantal joggingschoenen voldoen aan deze criteria en vallen onder de TSB (Therapeutic Shoe Bill). Dit heeft tot gevolg dat er per jaar meerdere miljoenen paren worden verkocht. Daarnaast bestaan er comfortschoenen en andere confectieschoenen, die aan de eisen van de TSB voldoen. 2) Extra Depth Shoe (schoenen met extra ruimte) Mijns inziens zijn deze schoenen vergelijkbaar met onze semi-orthopedische schoenen. Volgens de TSB moet er in deze schoenen een voetbed zitten en moet er meer ruimte bij de tenen zijn. In feite worden deze schoenen het meest gebruikt. Ze zijn gemaakt met een glad bovenleer of een uitrekbaar Lycra materiaal. Ze hebben zolen van een rubber met microcellulaire structuur. Deze schoenen zijn ook als sandalen te leveren. 3) Tenslotte bestaan er de handgemaakte (orthopedische) schoenen die door de orthopedische schoentechnici worden gemaakt. Hoe moeilijk deze schoenen te maken zijn (uw dagelijkse werk!) wordt in een artikel uitgebreid beschreven. Opvallend is het dat gesteld wordt dat er in de loop van de jaren weinig of geen toename van de aantallen van deze schoenen is. Als reden wordt gegeven dat er meer chirurgische mogelijkheden zijn. Het zou mij niet verbazen dat de hoge kosten van het maken van orthopedische schoenen de bepalende factor hierin is. 4) Tenslotte worden de schoenen genoemd die in een postoperatieve fase kunnen worden gebruikt. Dit strekt zich uit van heel simpele schoenen (vgl. Pullman) tot ingewikkelde schoenconstructies (deze laatste kennen wij in Nederland onder de naam VLOS). De grootste aantallen schoenen betreffen toch de diabetic footwear en de extra depth shoes. Resultaten In de VS is er een aantal grote bedrijven en een aantal kleinere bedrijven die orthopedische schoenen maken. De grotere bedrijven gebruiken wat moderner technieken dan de kleinere. Echter voor het maken van een goede schoen blijft toch het vakmanschap (en de toewijding) van de schoenmaker van het grootste belang. Ondanks de verschillende technieken bij de vervaardiging van schoenen blijkt bij beschouwing van het uiteindelijke resultaat er geen grote verschillen te zijn tussen de verschillende productiemethoden, als gekeken wordt naar de kwaliteit van de schoen en de pasvorm. Wat betreft de voetbedden voor patiënten met diabetes mellitus: gesteld wordt dat deze bij voorkeur met de hand moeten worden gemaakt. Daarnaast kan er gewerkt worden met halffabrikaten. Aangegeven wordt dat het beste resultaat bereikt wordt als er gebruikt gemaakt wordt van een combinatie van twee schuimmaterialen of dat er een multidensity materiaal moet worden gebruikt (Uit het artikel begrijp ik niet goed, wat daarmee wordt bedoeld). Kennelijk is het in de Verenigde Staten niet ongebruikelijk dat er via de post een paar voetbedden worden opgestuurd zonder dat de voet ooit door een deskundige (b.v. orthopedisch schoentechnicus) is gezien c.q. is beoordeeld (!). Verder valt op dat er richtlijnen voor het gebruik van materialen bij patiënten beneden de 102 kg en boven de 102 kg zijn. Litt: Cheskin M.: The world of ortopaedic footwear: Footwear Technology: nov/dec 2003 (21-23) Custom-made footwear one size only: Footwear Technology nov-dec 2003 (25-28), Diabetic Footwear has become a growth Market: Footwear Technology nov-dec 2003 (29-30) Problems in making of Orthopaedic Footwear: Footwear Tecnology nov-dec 2003 (37-38). 16 orthopedische schoentechniek

17 Verwant beroep Interview met pedicure Ria Dumay uit Delft Mariska van Vondelen Mensen de loopfunctie teruggeven geeft altijd weer voldoening. Ria Dumay (62) werkt ruim 27 jaar als zelfstandig pedicure in Delft. Ze is gediplomeerd pedicure met diabetes aantekening, applicatie nageltechnieken, manicure en is aangesloten bij branchevereniging Provoet. In de afgelopen jaren heeft zij heel wat cliënten gezien die baat hebben bij het dragen van orthopedische schoenen. Toch zou de informatiestroom vanuit de orthopedisch schoentechnische branche beter kunnen. Meer informatie geven verlaagt de angst voor het dragen van orthopedische schoenen, meent Ria Dumay (62). Hoe is de relatie tussen pedicure en de orthopedische schoentechniek? De pedicure mag niet aansturen op het al dan niet aanvragen van orthopedisch schoeisel. Wel mag de pedicure de cliënt informeren naar de mogelijkheden die bestaan om voetproblemen op te lossen. Als ik in mijn praktijk merk dat cliënten, die bijvoorbeeld pes planes ontwikkelen of door reuma overgevoeligheid hebben, niet meer alleen gebaat zijn met alleen voetbehandelingen dan bespreken we de mogelijkheden. De pedicure is vaak de eerste die deze problemen signaleert. Cliënten zijn vaak geneigd te denken dat het zo n vaart niet loopt. Bij erfelijke afwijkingen, klompvoeten, enkelzwakte therapie transplantatie weefsels overleg ik met collega pedicures. Door mijn ervaring met deze klachten kan ik cliënten de mogelijkheid voor orthopedische schoenen aanreiken. Sommige cliënten hebben baat bij schoenen uit een speciaalzaak en anderen raad ik aan om naar de huisarts te gaan om het probleem te bespreken. Ik vind het erg belangrijk dat cliënten weer zonder pijn kunnen lopen, ondanks hun voetproblemen. De pedicure ziet het eindresultaat weer als de cliënt de orthopedische schoenen aan heeft. Mijn ervaring leert dat mensen weer hun loopfunctie terug krijgen. Ze kunnen weer op pad; winkelen, wandelen, werken. In combinatie met de voetbehandelingen krijgen ze weer een stukje van hun leven terug. Dat geeft mij veel voldoening. Het blijkt toch moeilijk voor cliënten om de stap naar orthopedische schoenen te zetten. Dat komt vooral door de vooroordelen: de schoenen zouden niet elegant zijn, ze zouden heel duur zijn en de cliënt voelt zich toch gehandicapt. Als ze eenmaal overstag zijn, dan zijn ze blij dat ze de stap hebben genomen. Dat betekent dus ook dat ze minder last hebben van eeltplekken en daardoor komen ze minder frequent bij de pedicure. Wat kan beter in de samenwerking tussen de pedicure en de orthopedisch schoentechnicus? Meer informatie uitwisselen naar elkaar. Door mijn persoonlijke ervaring, ik heb een zoon die orthopedische schoenen draagt, weet ik hoe de branche werkt. Dat geldt niet voor alle pedicures en daarom zou het zo goed zijn als vanuit de orthopedische schoentechniek meer en frequenter informatie zou komen. Dat kan via de vakbladen, maar ook via folders die pedicures in hun praktijk kunnen neerleggen. Elk jaar komen er weer nieuwe gediplomeerde pedicures op de markt die eigenlijk niet weten wat de orthopedische schoentechniek kan betekenen voor cliënten. Tenslotte hebben we allemaal een doel voor ogen: de cliënt weer laten lopen zonder pijn. De samenwerking zit dus vooral in het elkaar informeren. (Herplaatsing met de juiste foto) Harry s tip: In onze branche wordt veel gewerkt met polyester plamuur. Een goede verwerking hiervan vraagt om een juiste mengverhouding. Sikkens brengt een dispenser op de markt (50 Euro) waarin de afzonderlijke componenten altijd in de juiste hoeveelheid worden afgegeven; of men nu veel of weinig pasta nodig heeft. Wanneer de afzonderlijke componenten goed zijn gemengd ontstaat er een boterachtige massa die steviger gemaakt kan worden door het toevoegen van droge schuurstof. De pasta wordt dan wat dikker en is dan eenvoudiger verwerkbaar. De plamuur is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen van verschillende fabrikanten; o.a. Sikkens en Den Braven. Prijzen variëren van ca.14 Euro tot 27 Euro voor ongeveer 2 kilo. Verkrijgbaar via de schildersspeciaalzaak. december

18 Vrouw in het bedrijf Zeven dames van Wittekamp en Broos Dat vrouwen de minderheid zijn in het orthopedisch schoentechnisch vak mag een feit zijn. Bij Wittekamp en Broos B.V. te Rotterdam is bijna de helft van de medewerkers vrouw. En sinds kort is een van de directeuren ook vrouw. Deze keer vertellen maar liefst zeven dames wat hen bezielt om zich vast te bijten in de orthopedische schoentechniek. Ambitieus en eigenwijs. Maak kennis met Debby Wittekamp (31), Marie Baar (49), Mariëlle van Driel (26), Linda Isendoorn (29), Esther Wittekamp (26), Truus Reedijk (44) en Fleur Brouwers (34). Mariska van Vondelen Naam: Marie Baar (49) Werkzaamheden: Speciaalschoenen verkopen, aanpassingen in confectieschoenen maken, steunzolen aanmeten. Werkzaam sinds: 25 jaar geleden begonnen met het maken van schachten en patronen. Ik begon hier als enige vrouw in de werkplaats en dat beviel goed. Ik ben nooit anders behandeld dan de mannen die hier werkten. Sindsdien is veel veranderd. Het bedrijf heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. Zo zijn de schuurmachines en de aanmeetkuil door de komst van de dames aan de lengte van de vrouwen aangepast. Het is goed dat ook de vrouwen in de orthopedische schoentechniek hun steentje bijdragen. Zelf werk ik nu in de gespecialiseerde schoenenwinkel en nu merk ik dat wij het leuk zouden vinden als we een man in de winkel konden krijgen. Sommige cliënten zien dat graag. Naam: Mariëlle van Driel (26) Werkzaamheden: Steunzolen en OSB schoeisel aanmeten, schuren van steunzolen, verkopen van speciaalschoenen. Studie: Momenteel 2e jaars student orthopedisch schoentechnicus. Werkzaam sinds: 4 jaar Door mijn werkzaamheden ben ik geïnteresseerd geraakt in de technische kant van de orthopedische schoentechniek. Vandaar dat ik het diploma graag wil halen. Elke woensdagavond kunnen wij in de werkplaats ons huiswerk maken en we worden dan begeleid door Jac Wittekamp. In april verwacht ik mijn eerste kindje en dan zal ik een dag minder in de week gaan werken. Daar is door de andere vrouwen niet moeilijk over gedaan. Naam: Linda Isendoorn (29) Werkzaamheden: vlossen, OSA afwerken. Waar nodig is spring Linda in. Werkzaam sinds: 10 jaar. Na de komst van mijn dochter, nu 18 maanden geleden, werk ik drie dagen per week. Sinds mijn zwangerschap rouleer ik zoveel mogelijk. Dat gaat vloeiend. Het voordeel van het werken met vrouwen is dat het gezelliger is. Mannen zijn toch meer gesloten. Al merk ik wel dat door ons geklets de mannen hier ook meer vertellen. Naam: Esther Wittekamp (26) Werkzaamheden: Afwerken van orthopedische schoenen, schuren van steunzolen, vlos leesten schuren Studie: Momenteel 2e jaars student orthopedische schoentechniek. Werkzaam sinds: 3 jaar. Omdat ik het niet meer naar mijn zin had in mijn vorige baan ben ik hier terecht gekomen. Gelukkig wel. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Mariëlle en ik zitten samen in de klas van de opleiding. Op woensdag avond maken we samen de opdrachten van school. Het enige nadeel aan het werken met vrouwen is dat ze altijd vragen of er iets is als je eens een dagje geen zin hebt om te praten. Maar ze dringen verder niet aan. Dus eigenlijk is het nadeel te verwaarlozen. 18 orthopedische schoentechniek

19 Naam: Truus Reedijk (44) Werkzaamheden: Verkoop van speciaalschoenen. Werkzaam sinds: 1,5 jaar. Doordat ik niet veel in de werkplaats kom heb ik niet het idee dat de vrouwen hier een kliekje vormen. We gaan wel eens met elkaar op stap, maar dat vinden de mannen hier niet erg. Trouwens, doordat we met zoveel vrouwen zijn is wel meer openheid gekomen. Naam: Fleur Brouwers (34) Werkzaamheden: Assistent orthopedisch schoentechnicus. Werkzaam sinds: 1,5 jaar Ik ben een studiegenoot van Debby Wittekamp (werkgever). Eigenlijk wilde ik schoenenontwerper worden, maar ik bleek daarvoor niet creatief genoeg. Ik heb 4 jaar bij Johan Steenwijk in Canada gewerkt en daar heb ik mijn man leren kennen. Hij werkt hier nu als schoentechnisch medewerker. Vrouwen horen achter het aanrecht is in dit bedrijf niet van toepassing. We worden juist gestimuleerd om ons te ontwikkelen. Carrièrestappen zijn hier om genomen te worden. En dat doen we dan ook massaal. De werkgever: Debby Wittekamp (31) is zelf gediplomeerd orthopedisch schoentechnicus en dochter van Jac Wittekamp. Sinds 2001 is Debby met haar man mede-eigenaar van het bedrijf, waar 34 personeelsleden werken van wie 16 vrouw6 zijn. Dat was anders toen ik 13 jaar geleden begon. Marie Baar werkte hier al heel lang, eerst in de patroon- en schachtenmakerij en na dat zij een aantal jaar weg is geweest, begon zij in de winkel. Tijdens mijn opleiding stimuleerde ze mij om mijn vragen aan haar te stellen onder het mom van wij vrouwen moeten elkaar steunen. Het is in ieder geval geen bewuste bedrijfspolicy van mijn vader (Jac Wittekamp). Het is gewoon zo gegroeid. En dat het hier een kwebbelboel zou zijn, dat is niet waar. Oke, ze kunnen er wat van (ikzelf trouwens ook), maar er wordt hard gewerkt. Momenteel hebben we een paar vrouwen die dus parttime werken omdat er kinderen komen en dat was even wennen. Maar de boel wordt gewoon weer gereorganiseerd en dan komt alles weer naar ieder tevredenheid op zijn pootjes terecht. V.l.n.r. Mariëlle van Driel, Fleur Brouwers, Esther Wittekamp, Truus Reedijk, Linda Isendoorn, Marie Baar, Debby Wittekamp december

20 De orthopedische schoentechniek en de computer In onze huidige samenleving is de computer niet meer weg te denken. Zowel zakelijk als privé neemt de pc een prominente plaats in. In mijn vorige bijdrage heb ik zijdelings het gebruik van digitale foto s in presentaties benoemd. Deze beelden of presentaties kunnen met een beamer worden vertoond maar het is ook mogelijk om een presentatie op DVD te branden en af te spelen met behulp van een DVD-speler. Jaap de Boer Mogelijkheden Er zijn verschillende mogelijkheden om digitale foto s op een televisiescherm te vertonen; - Digitale camera direct aansluiten via composiet - VideoOut van pc of laptop aansluiten - JPG-cd in DVD-speler - VideoCd in DVD-speler - Tv-viewers Techniek TV Hoe je de digitale foto s ook op het tvscherm wilt tonen, in alle gevallen is het noodzakelijk iets weten over de techniek waarmee een televisie zijn beelden produceert. Het (4:3 beeldbuis) tv-scherm is opgebouwd uit lijnen (625 stuks) die met een bepaalde frequentie worden ververst. Deze verversingssnelheid wordt uitgedrukt in Hertz(Hz). Hoe hoger deze waarde hoe beter het stilstaande beeld. Voor bewegende beelden is 50Hz vaak voldoende voor stilstaande presentatie is 100 Hz beter; het beeld is trillingsarmer en minder vermoeiend voor de ogen. Hoewel het televisiebeeld opgebouwd wordt uit lijnen, kan toch er toch een resolutie aan toegekend worden, zoals we die kennen van een computermonitor. Voor de standaard 4:3 beeldbuis is deze 768 bij 576 pixels (=0,45 Megapixel; Mp ). Digitale beelden die groter zijn, worden automatisch teruggeschaald naar dit formaat. De beeldkwaliteit op een tv van een 4 Mp foto (2272x1702) is daarom niet beter van een foto van de genoemde 768 bij 576 pixels. Als je foto s uitsluitend op televisie vertonen dan is de resolutie op de camera te verlagen tot bijvoorbeeld 1024x 768 pixels. Je kunt dan meer foto s kwijt op je geheugenkaartje. Je kunt ook het pixelformaat van de foto s verkleinen in een beeldbewerkingprogramma. Heb je een breedbeeld televisie met beeldverhouding 16:9 dan bestaat de kans dat de foto s in de breedte worden uitgerekt (afb.1). Wil je verhouding goed krijgen dan zul je ze moeten aanpassen van 1024x576 pixels. Deze verhouding kun je alleen verkrijgen door van de boven- en onderzijde een stukje van het beeld (pixels) te laten vervallen. Bij een LCD-tv zullen de specificaties vertellen wat de exacte pixelafmetingen van het beeldscherm zullen zijn. Voorstelling De eenvoudigste en snelste methode om je digitale foto s op de televisie te vertonen is door de digitale camera direct op de tv aan te sluiten. De camera moet dan wel uitgerust zijn met een A/V- uitgang met bijbehorende kabel en de televisie moet beschikken over een composiet-videoingang (afb. 2). Heeft je tv deze aansluiting niet kijk dan of je videorecorder beschikt over een gele tulpstekker ingang. De beelden worden nu vanuit je camera direct op het beeld vertoond. Nadeel van direct aansluiten aan de televisie is dat staande foto s liggend worden vertoond en je je hoofd een kwartslag moet draaien. Heeft je camera een orientatiesensor, dan worden de foto s direct na het nemen 90 graden gedraaid en zullen ook staande foto s juist worden gepresenteerd. Je ziet dan wel links en rechts grote zwarte vlakken. Een ander nadeel is dat alleen ongewijzigde en nietherbenoemde foto s te gebruiken zijn. Als je de foto s downloadt naar de computer en na aanpassen in een beeldbewerkingprogramma weer op de geheugenkaart terugzet, al dan niet onder een andere naam, dan zal de camera ze niet herkennen en dus ook niet tonen. VideoOut Wil je digitale foto s op tv laten zien, maar dan aangepast en met toeters en bellen, zoals overgangen en muziek, dan kun de computer of notebook aansluiten op je tv. Je videokaart moet dan wel beschikken over een Composiet Video uitgang, die vervolgens aansluit op de composiet video ingang op de tv of videorecorder. Ontkoppel de computermonitor en zet de computer aan. Als alles meezit, zie je het Bureaublad van de computer verschijnen op het beeldscherm. Kies in de instellingen van het beeldscherm of de grafische kaart de composiet video als uitvoer. Je kunt nu 20 orthopedische schoentechniek

ORTHOPEDISCHE SCHOENEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek

ORTHOPEDISCHE SCHOENEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek ORTHOPEDISCHE SCHOENEN Pruis Orthopedische Schoentechniek Orthopedische schoenen (OS-A) Wanneer u orthopedische A-schoenen nodig heeft, kan uw voetprobleem niet meer worden verholpen met aangepaste confectieschoenen

Nadere informatie

VOORLOPIGE ORTHOPEDISCHE SCHOEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek

VOORLOPIGE ORTHOPEDISCHE SCHOEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek VOORLOPIGE ORTHOPEDISCHE SCHOEN Pruis Orthopedische Schoentechniek Voorlopige orthopedische schoen (VLOS) VLOS is een tijdelijke schoen/pantoffel die ruimte laat voor bijvoorbeeld verband. Zij worden gebruikt

Nadere informatie

SEMI-ORTHOPEDISCHE SCHOENEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek

SEMI-ORTHOPEDISCHE SCHOENEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek SEMI-ORTHOPEDISCHE SCHOENEN Pruis Orthopedische Schoentechniek Semi-orthopedische schoenen (OS-B) Als u semi-orthopedische B-schoenen nodig heeft dan betekent dit dat uw voetprobleem vraagt om een specialistische

Nadere informatie

VERBANDSCHOENEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek

VERBANDSCHOENEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek VERBANDSCHOENEN Pruis Orthopedische Schoentechniek Verbandschoenen De verbandschoen is een voorlopige voorziening een pantoffel/schoen van vilt die ruimte biedt voor onder andere verband. Verbandschoenen

Nadere informatie

Wat doet NVOS-Orthobanda voor u?

Wat doet NVOS-Orthobanda voor u? Wat doet NVOS-Orthobanda voor u? Wat doet NVOS-Orthobanda voor u? Vrijheid in beweging. Dat bieden we onze klanten. Vitaal en mobiel kunnen zijn. Een beperking staat niet meer in de weg om in vrijheid

Nadere informatie

STEUNZOLEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek

STEUNZOLEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek STEUNZOLEN Pruis Orthopedische Schoentechniek Steunzolen Steunzolen zijn individueel vervaardigde voetbedden ter ondersteuning van het voetskelet en correctie van de voetstand, waardoor het lopen, staan

Nadere informatie

ORTHOPEDISCHE VOORZIENINGEN AAN CONFECTIESCHOENEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek

ORTHOPEDISCHE VOORZIENINGEN AAN CONFECTIESCHOENEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek ORTHOPEDISCHE VOORZIENINGEN AAN CONFECTIESCHOENEN Pruis Orthopedische Schoentechniek Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC) Sommige klachten of aanpassingen aan het looppatroon kunnen

Nadere informatie

Podotherapie. Alles wat u wilt weten over Podotherapie

Podotherapie. Alles wat u wilt weten over Podotherapie Podotherapie Alles wat u wilt weten over Podotherapie Meike de Vries (15) Ik had veel last van mijn linkervoet. Tijdens het volleyballen werd dit altijd erger. Na een tijd werd mijn linkervoet aan de binnenzijde

Nadere informatie

Orthopedische voetbedden. Alles wat u wilt weten over orthopedische voetbedden

Orthopedische voetbedden. Alles wat u wilt weten over orthopedische voetbedden Orthopedische voetbedden Alles wat u wilt weten over orthopedische voetbedden Eva de Goede (37) Ik was altijd een fanatieke sporter, maar ik kreeg tijdens en na het sporten steeds meer last van mijn rechterknie.

Nadere informatie

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel Hulpmiddelen en de zorgverzekering Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel 2015 Hulpmiddelen en de zorgverzekering Als cliënt van OIM Orthopedie kom je in aanraking met de zorgverzekeringswet.

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen zorgverzekeringen 2013 (AV) - Podoloog - Registerpodoloog - Podoposturaal therapeut -

Overzicht vergoedingen zorgverzekeringen 2013 (AV) - Podoloog - Registerpodoloog - Podoposturaal therapeut - - - - - Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen Voorwaarden Aanvullende voorwaarden Aevitae Aevitae Plus voetbehandeling/podotherapie: max. 125,00 per persoon per kalenderjaar incl. vervaardigde podotherapeutische

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen zorgverzekeringen 2013 (AV) - Podoloog - Registerpodoloog - Podoposturaal therapeut -

Overzicht vergoedingen zorgverzekeringen 2013 (AV) - Podoloog - Registerpodoloog - Podoposturaal therapeut - - - - - Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen Voorwaarden Aanvullende voorwaarden Aevitae Aevitae Plus voetbehandeling/podotherapie: max. 125,00 per persoon per kalenderjaar incl. vervaardigde podotherapeutische

Nadere informatie

Weet wat u doet bij de diabetische voet!

Weet wat u doet bij de diabetische voet! Weet wat u doet bij de diabetische voet! Het is vervelend als u voetproblemen krijgt. Laat uw voeten regelmatig deskundig controleren. U voorkomt hiermee ernstige problemen. Uw podotherapeut weet raad.

Nadere informatie

Weet wat u doet bij de reumatische voet!

Weet wat u doet bij de reumatische voet! Weet wat u doet bij de reumatische voet! Door reuma ontstaan soms ontstekingsprocessen in en rondom uw voetgewrichten. Dit kan leiden tot wonden en veel pijn... Uw podotherapeut weet raad. De podotherapeut

Nadere informatie

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Schoenenspreekuur. Schoenenspreekuur

Patiënteninformatie. Schoenenspreekuur. Schoenenspreekuur Patiënteninformatie Schoenenspreekuur Schoenenspreekuur 1 Schoenenspreekuur Polikliniek Revalidatiegeneeskunde, route 0.6 Telefoon (050) 524 5885 Algemeen Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

Schoenadvies bij diabetes mellitus

Schoenadvies bij diabetes mellitus Schoenadvies bij diabetes mellitus 2 Diabetes mellitus is een ziektebeeld waarbij het evenwicht in de bloedsuikerspiegel verstoord is (suikerziekte). Veel mensen met diabetes mellitus krijgen problemen

Nadere informatie

Voetbedden (inlays) Individuele voetbedden geven steun op maat

Voetbedden (inlays) Individuele voetbedden geven steun op maat Individuele voetbedden geven steun op maat 1 Individueel gemaakte voetbedden geven uw voeten steun op maat Een juiste ondersteuning van de voet kan veel loopellende besparen. Overbelaste of doorgezakte

Nadere informatie

Weet wat u doet bij de diabetische voet

Weet wat u doet bij de diabetische voet Weet wat u doet bij de diabetische voet Het is vervelend als u voetproblemen krijgt. Laat uw voeten regelmatig deskundig controleren. U voorkomt hiermee ernstige problemen. Uw podotherapeut weet raad.

Nadere informatie

Deelprestatie pedicure OIM Orthopedie

Deelprestatie pedicure OIM Orthopedie Deelprestatie pedicure OIM Orthopedie 2 Inhoudsopgave Deelprestatie Omschrijving deelprestatie pedicure... 3 Algemene verantwoording overeenkomst gehele voetzorg... 3 Omschrijving deelprestatie pedicure

Nadere informatie

HOE ONTSTAAN VOET- PROBLEMEN? DE BESTE OPLOSSING

HOE ONTSTAAN VOET- PROBLEMEN? DE BESTE OPLOSSING Bijna iedereen herkent het: pijnlijke voeten na een dagje winkelen of een stevige wandeling. Maar wat als die pijn de overhand neemt en bewegen niet langer leuk is? Dan is het tijd om uw voeten eens goed

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Uw medewerkers wereldwijd verzekerd van de beste zorg Als werkgever voelt u zich verantwoordelijk

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

Schoenenspreekuur. Orbis Revalidatie

Schoenenspreekuur. Orbis Revalidatie Schoenenspreekuur Orbis Revalidatie Inleiding Langs deze weg willen we u informeren over de werkwijze van de revalidatieartsen en de orthopedisch schoenmakers bij Orbis Revalidatie. Revalidatiegeneeskunde

Nadere informatie

Het ProVoet lidmaatschap. Volop voordeel!

Het ProVoet lidmaatschap. Volop voordeel! Het ProVoet lidmaatschap Volop voordeel! Karen (43): Het lidmaatschap staat voor kwaliteit. Je toont ermee aan dat je een gekwalificeerde opleiding hebt gevolgd. Mijn klanten zien dat terug op het bord

Nadere informatie

Weet wat u doet bij de reumatische voet

Weet wat u doet bij de reumatische voet Weet wat u doet bij de reumatische voet Door reuma ontstaan soms ontstekingsprocessen in en rondom uw voetgewrichten. Dit kan leiden tot wonden en veel pijn. Uw podotherapeut weet raad. De podotherapeut

Nadere informatie

Enkel-voet-orthese (EVO) Alles wat u wilt weten over uw enkel-voet-orthese

Enkel-voet-orthese (EVO) Alles wat u wilt weten over uw enkel-voet-orthese Enkel-voet-orthese (EVO) Alles wat u wilt weten over uw enkel-voet-orthese Mark Teunissen (63) Vorig jaar heb ik een lichte hersenbloeding gehad en mijn wereld stortte in. De eerste tijd kon ik niet meer

Nadere informatie

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering pagina 1 van 8 Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering Regelmatig komen bij de Zorgbelangorganisaties en ConsumentendeZorg.nl klachten en vragen binnen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Informatie voor de klant Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de

Nadere informatie

Klachten / Verbeteringen

Klachten / Verbeteringen Klachten / Verbeteringen Orthopedische hulpmiddelen op maat van de mens uitgave feb. 2007 Inhoud van de folder Kamer Orthopedie heeft speciaal voor u een serie folders gemaakt. Hierin proberen wij u zo

Nadere informatie

Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Uw verzekering snel en digitaal

Nadere informatie

GEBRUIK EN ONDERHOUD. Pruis. Orthopedische Schoentechniek

GEBRUIK EN ONDERHOUD. Pruis. Orthopedische Schoentechniek GEBRUIK EN ONDERHOUD Pruis Orthopedische Schoentechniek Gebruik en onderhoud Uw schoenen worden met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Natuurlijk wilt u langdurig en zonder klachten profijt hebben van

Nadere informatie

zorgwi 2015/2016 jzer

zorgwi 2015/2016 jzer zorgwijzer 2015/2016 1 2 Voorwoord Goede zorg is belangrijk. Wij denken hierover graag met u mee, want het kan soms best lastig zijn om een keuze te maken. Wij zetten de mogelijkheden en verschillen voor

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Podotherapie 2014

Vergoedingenoverzicht Podotherapie 2014 1 van 10 17-12-2013 8:41 Inloggen Over de NVvP Contact Patiënt Professional Vergoedingenoverzicht Podotherapie 2014 Het overzicht vergoedingen 2014 is bijna compleet. We wachten nog op de informatie van

Nadere informatie

(semi-) Orthopedische schoenen. Alles wat u wilt weten over uw schoenen

(semi-) Orthopedische schoenen. Alles wat u wilt weten over uw schoenen (semi-) Orthopedische schoenen Alles wat u wilt weten over uw schoenen Hanna Jaspers (42) 2 Ik was altijd een fanatieke sporter, maar sinds enkele jaren lukt me dat niet meer. Slijtage, zegt de dokter.

Nadere informatie

Korset. Alles wat u wilt weten over uw korset

Korset. Alles wat u wilt weten over uw korset Korset Alles wat u wilt weten over uw korset Ik heb twee echte hobby s. Spelen met mijn kleinkinderen en tuinieren. Maar sinds een paar jaar is het werken in de tuin te zwaar voor mij geworden. Mijn arts

Nadere informatie

Inhoud. Help! Mijn grote teen wordt steeds schever Yvonne Bontekoning en Cocky Hoogeveen

Inhoud. Help! Mijn grote teen wordt steeds schever  Yvonne Bontekoning en Cocky Hoogeveen Inhoud Hallux valgus... 2 Voorwoord... 2 Ontmoeting... 3 Cocky Hoogeveen... 3 Yvonne Bontekoning... 4 Wat kan je doen aan een scheve teen?... 5 Wat is een hallux valgus?... 6 De verschillende gradaties

Nadere informatie

Schoenen. Vrijer. bewegen. Beter leven. LIVIT ORTHOPEDIE. Uw specialist op het gebied van Orthopedische schoenen. Volg ons ook op: LIVIT.

Schoenen. Vrijer. bewegen. Beter leven. LIVIT ORTHOPEDIE. Uw specialist op het gebied van Orthopedische schoenen. Volg ons ook op: LIVIT. Schoenen Vrijer bewegen. Beter leven. LIVIT ORTHOPEDIE Uw specialist op het gebied van Orthopedische schoenen Volg ons ook op: LIVIT.NL Schoenen Voeten zijn een belangrijk deel van uw lichaam. Als lopen

Nadere informatie

Voetverzorging. Verschillende specialisten Pedicure. Podoloog. Orthopedist

Voetverzorging. Verschillende specialisten Pedicure. Podoloog. Orthopedist Voetverzorging Verschillende specialisten Pedicure Een pedicure of voetverzorger zorgt voor een goede (basis)verzorging van de normale, niet pathologische/niet zieke voet. Het gaat hierbij om het knippen

Nadere informatie

Congres Revalidatie 2016 Bas Meijer, podotherapeut

Congres Revalidatie 2016 Bas Meijer, podotherapeut Congres Revalidatie 2016 Bas Meijer, podotherapeut Introductie. Bas Meijer, podotherapeut Anderhalvelijns zorgcentrum Luc van Driel Judith Ensink 02 Inhoud. Podotherapeut? Samenwerkende disciplines Specialisaties

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Steunkousen Alles wat je wilt weten over je steunkousen

Steunkousen Alles wat je wilt weten over je steunkousen Steunkousen Alles wat je wilt weten over je steunkousen Steunkousen STEUNKOUSEN, WAT ZIJN DAT? Steunkousen, officieel therapeutisch elastische kousen genoemd, oefenen druk uit op je been en geven extra

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

Voorwoord. Ook wanneer u vragen hebt over uw gezondheid, staan wij voor u klaar. Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen.

Voorwoord. Ook wanneer u vragen hebt over uw gezondheid, staan wij voor u klaar. Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen. 2015/2016 2 Voorwoord Goede zorg is belangrijk. Wij denken hierover graag met u mee, want het kan soms best lastig zijn om een keuze te maken. Wij zetten de mogelijkheden en verschillen voor u op een rij

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

zorgwijzer Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt!

zorgwijzer Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! zorgwijzer 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk advies over uw gezondheid 6 Digitaal inzicht

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Diabetisch voetenspreekuur

Diabetisch voetenspreekuur Diabetisch voetenspreekuur Inleiding U bent verwezen naar het diabetisch voetenspreekuur. In deze folder leest u wat een diabetische voet is, wat u van het spreekuur kunt verwachten en wat u meeneemt naar

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen zorgverzekeringen 2015 (AV) - Podoloog - Registerpodoloog - Podoposturaal therapeut -

Overzicht vergoedingen zorgverzekeringen 2015 (AV) - Podoloog - Registerpodoloog - Podoposturaal therapeut - - - - - Vip ANWB Standaard Podotherapie en steunzolen: max. 125 per jaar Podotherapie en steunzolen: max. 250 per jaar Podotherapie en steunzolen: max. 500 per jaar Steunzolen: max. 300 per aanmeten, vervaardigen

Nadere informatie

Schoenenspreekuur en Technisch spreekuur

Schoenenspreekuur en Technisch spreekuur Informatie voor ouders en jongeren Schoenenspreekuur en Technisch spreekuur Laat zien wat je kunt Schoenenspreekuur en Technisch spreekuur Op locatie Beetsterzwaag is er voor kinderen en jongeren een speciaal

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg; steunzolen Zaaknummer : 2008.02309 Zittingsdatum : 6 mei 2009 1/6 Zaak: 2008.02309 (hulpmiddelenzorg; steunzolen) Geschillencommissie

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

een echt vak leren Elke dag is anders Leren en verdienen Mensen echt helpen VOET & WERK voor vakmensen met toekomst

een echt vak leren Elke dag is anders Leren en verdienen Mensen echt helpen VOET & WERK voor vakmensen met toekomst een echt vak leren Elke dag is anders Leren en verdienen Mensen echt helpen VOET & WERK Voet & werk: vakmensen nodig Voetenwerk. Dat zegt in een woord wat het werk van de orthopedisch schoentechnicus inhoudt.

Nadere informatie

Indicatiematrix! orthopedische schoentechniek voor de diabetische voet! Rob Verwaard! ISPO Jaarcongres !

Indicatiematrix! orthopedische schoentechniek voor de diabetische voet! Rob Verwaard! ISPO Jaarcongres ! Indicatiematrix orthopedische schoentechniek voor de diabetische voet Rob Verwaard ISPO Jaarcongres 02-10-2015 Disclosure belangen spreker Potentiele belangenverstrengeling: geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Weet wat u doet bij de diabetische voet

Weet wat u doet bij de diabetische voet Weet wat u doet bij de diabetische voet Het is vervelend als u voetproblemen krijgt. Laat uw voeten regelmatig deskundig controleren. U voorkomt hiermee ernstige problemen. Uw podotherapeut weet raad.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

Hartrevalidatieprogramma Een hartaandoening Wat nu?

Hartrevalidatieprogramma Een hartaandoening Wat nu? Hartrevalidatieprogramma Een hartaandoening Wat nu? Bezoekadressen: Meander Medisch Centrum Maatweg 3 3813 TZ Amersfoort Locatie Baarn Molenweg 2 3743 CM Baarn Locatie Barneveld (Medisch Centrum de Burgt)

Nadere informatie

Voetzorg bij diabetes

Voetzorg bij diabetes Voetzorg bij diabetes Voetzorg 2015 Internist hoofdbehandelaar Wat is er anders in 2015? Mieke Pero 24-02-2015 Agenda Welkom De diabetische voet College Voor Zorgverzekeringen (CVZ, tegenwoordig ZIN) Zorgmodule

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010

Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010 Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010 verzekeraar polis vergoeding Aegon voorwaarden Pedicure bij Diabetische Voet of reumatische Voet Av extra Av compleet Av optimaal Maximaal 100,- p.p.p.j.

Nadere informatie

Wijziging Voetzorg binnen de diabetes keten in 2015

Wijziging Voetzorg binnen de diabetes keten in 2015 Wijziging Voetzorg binnen de diabetes keten in 2015 Zoals u weet, vinden er per 1 januari 2015 wijzigingen plaats in de voetzorg voor diabetici. Dit komt doordat het Zorginstituut Nederland (voorheen College

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Loopcentrum. Vernieuwend zicht op bewegingsvrijheid. Ontwerp en illustraties door Carlijn Seves

Loopcentrum. Vernieuwend zicht op bewegingsvrijheid. Ontwerp en illustraties door Carlijn Seves Loopcentrum Loopcentrum voor Sport en Orthopedie van den Bergsweg 7 7442 CK Nijverdal tel.nr.: 0548-611705 www.loopcentrum.nl www.orthopedischeschoen.nl Ontwerp en illustraties door Carlijn Seves Zelfstandig

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

voet&winkel: veel meer dan een gewone schoenenwinkel

voet&winkel: veel meer dan een gewone schoenenwinkel voet& zorg voet&winkel: veel meer dan een gewone schoenenwinkel Voet&winkel is veel meer dan een gewone schoenenwinkel. Voet&winkel biedt niet alleen een prachtige collectie modeschoenen, maar heeft ook

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

Hallux valgus (Vergroeiing van de grote teen)

Hallux valgus (Vergroeiing van de grote teen) Hallux Valgus Hallux valgus (Vergroeiing van de grote teen) Een hallux valgus is een voetafwijking waarbij de grote teen (hallux) naar buiten wijst. waardoor het eerste middenvoetsbeentje naar binnen wordt

Nadere informatie

De persoonlijke aanpak

De persoonlijke aanpak De persoonlijke aanpak Orthopedische hulpmiddelen op maat van de mens uitgave feb. 2007 Inhoud van de folder Kamer Orthopedie heeft speciaal voor u een serie folders gemaakt. Hierin proberen wij u zo volledig

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen zorgverzekeringen 2014 (AV) - Podoloog - Registerpodoloog - Podoposturaal therapeut -

Overzicht vergoedingen zorgverzekeringen 2014 (AV) - Podoloog - Registerpodoloog - Podoposturaal therapeut - Aevitae BASF Vip SuperVip Goud Platina Podotherapie en steunzolen: max. 125 per Podotherapie en steunzolen: max. 250 per Vergoeding voor behandeling door podo, podoomni, podoloog en podoorthesioloog, mits

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Zorgverzekering speciaal voor Nederlanders die in het buitenland wonen en/of werken Bent u

Nadere informatie

Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen

Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar de behandeling van galstenen. Uw arts heeft u gevraagd of u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt!

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk medisch advies 6 Digitaal inzicht in uw zorgverzekering 8 Zorg of

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint

SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over het SPLINT medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen

Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar de beste behandeling van galstenen. Een onderzoeker zal contact met u opnemen om te vragen

Nadere informatie

Even het Medisch acceptatieproces bij de Overlijdensrisicoverzekering.

Even het Medisch acceptatieproces bij de Overlijdensrisicoverzekering. Even het Medisch acceptatieproces bij de Overlijdensrisicoverzekering. Uitleg en inzicht . In deze digitale folder leest u wat u kunt verwachten bij ons medisch acceptatieproces. Hoe zorgt u ervoor dat

Nadere informatie

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial Informatiebrief LOGICA trial: Laparoscopische versus Open Maag Operatie Datum: Onderwerp Telefoon E-mail 1 november 2015 LOGICA trial 088-005 6908 espillenaarbilgen@rijnstate.nl Geachte heer/mevrouw, U

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2013. Schoenmaker blijf bij je leest. Bundeling van krachten in Helmond. SIMM s classificatie. Nieuwe zomercollectie comfortschoenen

Nieuwsbrief 2013. Schoenmaker blijf bij je leest. Bundeling van krachten in Helmond. SIMM s classificatie. Nieuwe zomercollectie comfortschoenen Nieuwsbrief 2013 Voorjaar 2013 jaargang 9 In dit nummer o.a.: Schoenmaker blijf bij je leest Bundeling van krachten in Helmond SIMM s classificatie Nieuwe zomercollectie comfortschoenen Steun voor orthopedie

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

De Registerpodoloog. Paramedische voetzorg. Deze brochure geeft onder meer antwoord op de vragen:

De Registerpodoloog. Paramedische voetzorg. Deze brochure geeft onder meer antwoord op de vragen: De Registerpodoloog Paramedische voetzorg Deze brochure geeft onder meer antwoord op de vragen: - wat is een registerpodoloog en waar ligt zijn expertise? Deze brochure geeft onder meer antwoord op de

Nadere informatie

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging. FC 60 C 22 M 21 Y 10K PMS 549 FC 0 C 54 M 100 Y 0 K PMS 144 Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.nl

Nadere informatie

Het ProVoet lidmaatschap. Volop voordeel!

Het ProVoet lidmaatschap. Volop voordeel! Het ProVoet lidmaatschap Volop voordeel! Karen (43): Het lidmaatschap staat voor kwaliteit. Je toont ermee aan dat je een gekwalificeerde opleiding hebt gevolgd. Mijn klanten zien dat terug op het bord

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Hypermobiliteit

PATIËNTEN INFORMATIE. Hypermobiliteit PATIËNTEN INFORMATIE Hypermobiliteit 2 PATIËNTENINFORMATIE In deze folder willen wij de behandeling van klachten ten gevolge van hypermobiliteit in ons revalidatiecentrum toelichten. Inleiding Ten gevolge

Nadere informatie

diabetes mellitus en voetverzorging door afdeling Revalidatie

diabetes mellitus en voetverzorging door afdeling Revalidatie diabetes mellitus en voetverzorging door afdeling Revalidatie Inhoud 1. Waardoor ontstaan voetklachten? 3 2. Welke voetproblemen kan ik krijgen bij diabetes mellitus? 3 3. Klachten 4 4. Mogelijke complicaties

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

door podotherapeut, podoloog, pedicure DM en zolen samen. AV-Top Maximaal 100,00

door podotherapeut, podoloog, pedicure DM en zolen samen. AV-Top Maximaal 100,00 Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2010 VERZEKERAAR Vergoeding Aegon voorwaarden Pedicure bij DV of RV Av extra Av compleet Maximaal 100,- pppj Av optimaal Maximaal 200,- pppj Av top 100%

Nadere informatie

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering bericht Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle Participatieraad Zwolle t.a.v. de heer J. van der Heiden Sassenstraat 33 8011 PB..ZWOLLE Stadskantoor Lübeckplein

Nadere informatie

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte Diabetes vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Betreft: Collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis en Aevitae (VGZ) via Aedes

Betreft: Collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis en Aevitae (VGZ) via Aedes Aan de leden van Vereniging van Woningcorporaties Aedes Afdeling Behandeld door Rotterdam, Corporate Wellness H. Mulder december 2015 Telefoon rechtstreeks E-mail 06 493 323 28 harm.mulder@aonhewitt.com

Nadere informatie