In dit nummer o.a.: Ledenvergadering NVOS. Orthopedische schoenen in de VS. In der Maur beste leerbedrijf SVGB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit nummer o.a.: Ledenvergadering NVOS. Orthopedische schoenen in de VS. In der Maur beste leerbedrijf SVGB"

Transcriptie

1 In dit nummer o.a.: Ledenvergadering NVOS Orthopedische schoenen in de VS In der Maur beste leerbedrijf SVGB 24 e jaargang, december 2004

2 Joh. Th. sinds 1893 b.v. Groothandel in orthopedische- en revalidatieartikelen SCHEIN KRAEMER RUCKGABER: FLD ( VOORHEEN SPAC) CAROLI REVALIDATIE ARTIKELEN STEUNZOLEN MATERIALEN, GEREEDSCHAP EN MACHINES ORTHO SPORTIV ORTHO LADY ORTHO GENT ACTIFLEX LUCRO AV, ORTHESE EN KORSETSCHOENEN PULMAN VERBANDSCHOENEN BRUMAN VERBANDPANTOFFELS ADOUR COMFORTSCHOENEN PERONEUS ORTHESE EN VEREN BREUKBANDEN QUENGEL SCHARNIEREN CARE: KRUKKEN, STOKKEN, LOOPREKJES ENZ. HANDY-CAR: ROLLATORS POPULAIR: ROLSTOELEN HALFFABRIKATEN VOOR ORTHOPEDIE, ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK EN PODOLOGIE ORTHESEN EN PROTHESEN SEMI-ORTHOPEDISCHE (B) SCHOENEN SCHOENEN VOOR DIA- BETISCHE-EN REUMATISCHE VOETEN VERBAND SCHOENEN ANTI-VARUS SCHOENEN ORTHESE SCHOENEN KORSET SCHOENEN REVALIDATIE ARTIKELEN STEUNZOLEN Schulte b.v. Portsmuiden 17, 1046 AH Amsterdam T F E

3 Voorwoord December 2004 Colofon Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Orthopedische Schoentechnici Redactiecommissie O.J.A. Toornend, voorzitter J.P.M. de Boer P.J.A. ten Hengel W. Kaptein Mevr. M. van Vondelen (Tekstblok) M. van der Zande Redactiesecretariaat J. Knook Postbus AE Leiden Tel Kopij aan: Foto s en andere illustraties aan: Abonnementsprijs 35, per jaar, exclusief 6% BTW Administratie Sels Advies en Secretariaat B.V. Postbus 21328, 3001 AH Rotterdam Telefoon Annulering van abonnementen dient schriftelijk drie maanden voor het eerstvolgende kalenderjaar te geschieden. Advertentieverkoop Karstens, druk met communicatie Postbus 164, 2300 AD Leiden Telefoon Fax Uitgave Stichting Voorlichting Orthopedische Schoentechniek Vormgeving en druk Karstens, druk met communicatie Willem Barentszstraat 9, 2315 TZ Leiden Postbus 164, 2300 AD Leiden Telefoon Telefax Niets uit dit blad mag op welke wijze dan ook worden overgenomen dan met schriftelijke toestemming van de uitgeefster. Een bewogen jaar Als de donkere dagen voor kerst naderen, blik ik altijd terug op het afgelopen jaar. Wat mij vooral bezig heeft gehouden is het overlijden van prinses Juliana, voor velen de liefste koningin. En nog zo kort geleden het overlijden van Prins Bernhard. En ook het plotseling overlijden van André Hazes en zijn emotionele afscheid. En de moord op Theo van Gogh. Deze moord heeft Nederland geschokt en het gevoel gegeven, dat ons recht op vrije meningsuiting werd bedreigd en aangetast. Gelukkig mag en kan ik nog steeds dit voorwoord schrijven. Laten wij met zijn allen hopen, dat na dit gebeuren geen verdere nare en ondoordachte acties worden ondernomen. Terugkijkend op het afgelopen jaar en het vakblad kan ik niet anders constateren dan dat de redactiecommissie en onze gastauteurs weer veel leuke interessante, wetenschappelijke en informatieve artikelen hebben weten te verzamelen. Ook dit keer is het weer gelukt om een gevarieerd vakblad voor u te componeren. Wij hebben weer informatie vanuit de vereniging, waaronder een korte impressie van de laatstgehouden algemene ledenvergadering. Op 15 november jl. vond het Nationaal Podologie Congres plaats. Een verslag van dit congres mag niet ontbreken. De vaste rubriek Een brief uit Zuid-Afrika is voor het laatst te lezen. Altijd al nieuwsgierig geweest, hoe het zit met de orthopedische schoentechnische markt in het buitenland. U leest in dit vakblad hoe het zit in de USA. Ook op de lokale markt is er een aantal ontwikkelingen. Zo heeft een van de collega s zijn zaak vernieuwd en mogen wij een andere collega feliciteren met zijn uitverkiezing tot het beste leerbedrijf van de SVGB. Nu wij niet meer s avonds in de tuin kunnen zitten, zal het computergebruik in menig huishouden toenemen. Om u tijdens deze donkere dagen bezig te houden is er een artikel over jpg, dvd, video-out en andere termen verderop in dit blad te vinden. Op medisch gebied is er een interessant artikel over een onderzoek naar de neuropathische voet met de Delphi methode. De telefonist is vaak het eerste contact met een bedrijf. Hij/zij kan de klant binnenhalen of buiten de deur zetten. Tien handige tips helpen het laatste in ieder geval te voorkomen. Voor het laatst in het vakblad de rubrieken Vrouw in het bedrijf en Verwant beroep. Om vrijwilligers nog meer van dienst te zijn en om een nog beter ogend vakblad te krijgen, heeft de redactiecommissie redactionele richtlijnen op papier gezet. Die kunt vinden op de NVOS-site, u allen bekend. Daarnaast hebben wij nu een eigen adres bij de drukker gekregen. Zo kan er niets meer zoekraken of worden verwisseld. Het adres is Wij sturen u geen kaart met de feestdagen, maar hebben een leuke kleurplaat in dit nummer opgenomen, die ingekleurd, ingevuld en aan ons opgestuurd, meedingt naar een fantastische prijs. In ieder geval wordt de winnende inzending geplaatst in het volgende vakblad. Wij als redactiecommissie wensen u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar toe! Olav Toornend, Voorzitter redactiecommissie Inhoud Voorwoord 3 Kort 4, 6, 21, 30 Van de voorzitter 5 Berichten NVOS 6 Collectief werken en imago 7 Ledenvergadering NVOS 9 Orthopedische schoen en revalidatie 11 Column cliënt 11 Kerstkleurwedstrijd 13 Brief uit Zuid-Afrika 14 Jaarcongres Podologie 15 Orthopedische schoenen in de VS 16 Verwant beroep 17 Harry s tip 17 Vrouw in het bedrijf 18 Orthopedische schoentechniek en computer 20 Telefonische tips 22 Dr Zool 23 George in der Maur 24 Delphi Methode 26 Evenementen 28 Opmerkelijke opmerkingen 28 Nieuw pand Kremer & Cuppen 29 Uit de literatuur 30

4 Tariefsysteem orthopedisch instrumentmakers afgeschaft Na tussenkomst van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft branchevereniging Orthobanda haar leden opgeroepen het collectieve calculatiesysteem voor het berekenen van tarieven te beëindigen. Wanneer dit niet gebeurt, kan de NMa een onderzoek starten. Orthobanda is de branchevereniging voor orthopedisch instrumentmakers die zowel op maat gemaakte als gefabriceerde orthopedische producten en prothesen aanbieden. Overleer Voering Plaatmaterialen PISANA steunzolenprogramma Vraag naar onze catalogus! Telefoon Footwork - Hopperzuigerstraat HM ALMERE Tel: Fax:

5 Van de voorzitter Piet de Ruiter Landelijke dekking Dezer dagen debatteert de Tweede Kamer over de nieuwe Zorgverzekeringswet, die 1 januari 2006 moet ingaan. Op die datum verdwijnen het ziekenfonds en de particuliere verzekering; die maken dan plaats voor één basisverzekering voor iedereen. Dat basispakket zal ongeveer het huidige ziekenfondspakket beslaan. Daar bovenop kan iedereen zich verzekeren voor aanvullende voorzieningen. Het wetsvoorstel maakt een einde aan de huidige verbrokkelde situatie door het realiseren van één wettelijk verzekeringsstelsel voor de gezondheidszorg voor alle Nederlanders. Die wijziging staat niet alleen; zij maakt deel uit van een breder georiënteerde herziening van het stelsel van onze gezondheidszorg. Het Kabinet wil verantwoordelijkheden en bevoegdheden decentraliseren en een zekere concurrentie scheppen binnen de gezondheidszorg. Die herziening is ook nodig om de stijgende zorgbehoefte (denk aan de vergrijzing!) betaalbaar te kunnen houden. De Zorgverzekeringswet maakt niet alleen een einde aan het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekeringen, maar regelt ook de manier waarop verzekeraars werken en bepaalt in belangrijke mate de relatie tussen zorgverzekeringsmarkt en zorginkoopmarkt. Op zich is het een goede zaak dat het onderscheid ziekenfonds-particulier verdwijnt. Bovendien kan daardoor de markt voor collectieve ziektekostencontracten, die tot op heden alleen bestond voor particulier verzekerden, over alle verzekerden uitgebreid worden. De administratieve rompslomp die gepaard gaat met het overstappen van ziekenfonds naar particulier (en vice versa) kan daarmee ook verdwijnen. Kortom, één verzekeringsregime voor alle Nederlanders is op zich wenselijk. Maar er valt ook nogal wat af te dingen op de huidige voorstellen. Zo krijgen zorgverzekeraars veel macht in het nieuwe systeem. Zorgaanbieders kunnen te maken krijgen met wurgcontracten zegt MKB-voorzitter Loek Hermans. Veel NVOS-leden ervaren dat nu al met sommige zorgverzekeraars, die misbruik maken van hun monopoliepositie in bepaalde provincies. Daarom wil MKB-Nederland voorkomen dat zorgverzekeraars zich terugtrekken in één provincie en daar als een soort monopolist de dienst gaan uitmaken. De verzekeraars moeten straks landelijk werken vindt de MKB-voorzitter. Net als werkgeversorganisatie VNO/NCW zet MKB-Nederland zich af tegen de voorgestelde financiering, met name tegen de verplichte werkgeversbijdrage van 50% van de totale premielasten. Dat zet de deur open naar inkomenspolitiek in de gezondheidszorg op kosten van het bedrijfsleven. Hoe minder verzekeraars in staat zijn de kostenontwikkeling in de gezondheidszorg te beheersen, hoe hoger de rekening voor werkgevers uitpakt! De werkgeversbijdrage mag natuurlijk niet als sluitpost in de beheersing van de premielasten fungeren. Kortom, MKB-Nederland wijst de wettelijk verplichte werkgeversbijdrage in de Zorgverzekeringswet als een onbeheersbare loonkostencomponent af. Wat voor de NVOS, als onderdeel van zijn dienstverleningspakket voor de aangesloten leden (en hun medewerkers), misschien interessant zou kunnen worden is de ruimte die de nieuwe Zorgverzekeringswet biedt voor het afsluiten van collectieve contracten. Die ruimte is in het nu voorliggende wetsontwerp weliswaar nog te klein om het financieel interessant te maken voor kleine en middelgrote bedrijven, maar wellicht zijn er Kamerleden die willen opkomen voor de belangen van het midden- en kleinbedrijf en gedaan weten te krijgen dat in de nieuwe wet meer ruimte gelaten wordt voor premiedifferentiatie in collectieve contracten. Dan zou het voor onze branchevereniging, al dan niet in samenwerking met enkele verwante organisaties, wel eens aantrekkelijk kunnen worden met één enkele zorgverzekeraar in zee te gaan bij het afsluiten van collectieve ziektekostencontracten voor leden en hun medewerkers. Zou je van een zorgverzekeraar ook landelijke dekking mogen eisen? december

6 Berichten van de NVOS Ton Sels Bestuurswisseling Tijdens de ALV op 6 november jl. is Rob Jansen als bestuurslid door Rob Verwaard opgevolgd. Rob Jansen is gedurende negen jaar als bestuurslid actief geweest. De heer Jansen heeft het bestuur aangegeven beschikbaar te zullen blijven om een aantal actuele ontwikkelingen binnen de vereniging, zoals het Duale HBO, te blijven ondersteunen met zijn kennis en ervaring. Tjerkje Kooistra-de Vries heeft eveneens als bestuurslid afscheid genomen. Na zeven zeer actieve bestuurlijke jaren is zij genoodzaakt het rustiger aan te gaan doen. Het bestuur is Tjerkje zeer veel dank verschuldigd voor de tomeloze inzet die zij voor de NVOS heeft getoond. Het bestuur is in gesprek met een aantal kandidaten voor deze bestuursvacature. Jo Hanssenprijs 2005 Tijdens de najaarsledenvergadering in 2005 zal wederom de Jo Hanssenprijs worden uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend aan orthopedisch schoentechnici die innovatie in de branche op een concrete wijze heeft ingevuld. In 2003 heeft de heer Ockhuijsen de prijs gewonnen met het modellenboek dat hij heeft vervaardigd. De winnaar van de Jo Hanssenprijs ontvangt een wisseltrofee en een geldbedrag van 2.500,-. Personen die innovatie in de praktijk brengen in de branche kunnen meedingen naar de prijs. U kunt zich aanmelden bij Ton Sels, secretaris van de NVOS, telefoon: Een onafhankelijke jury beoordeelt de inschrijvingen. NVOS sluit zich aan bij BMD Advies Den Haag en regio Leden van de NVOS kunnen voor het inwinnen van advies over milieuregels en vergunningen, bodemverontreiniging, omgaan met stoffen, etc. wenden tot BMD Advies Den Haag en regio. Deze bedrijfsmilieudienst heeft kennis in huis waar ook NVOS-leden gebruik van kunnen maken. De eerstelijns advisering is gratis. Als er uitgebreid onderzoek nodig is, zal dit op urenbasis worden gedaan. Contactpersoon bij BMD Advies Den Haag en regio is de heer ir. drs. C. de Graaf, directeur. Telefoon: NVOS Risk Afgelopen tijd hebben de leden van de NVOS informatie ontvangen van NVOS Risk. Onder deze noemer heeft de NVOS een aantal mantelcontracten voor verzekeringen afgesloten. Dat dit de leden voordeel oplevert, blijkt onder meer uit de recente cijfers van de verzuimverzekering voor bedrijven. Voor vrijwel alle bedrijven die hier gebruik van maken geldt dat de premies voor deze verzekering omlaag gaat. Voor informatie over de producten van NVOS Risk kunt u contact opnemen met de heer Arthur van Oeveren van NVOS Risk, telefoonnummer: Huisvesting In het vorige nummer van het vakblad zijn artikelen gepubliceerd over de nieuwe huisvesting van de firma s Buchrnhornen-Klomp en Linneweever. Er is bij het artikel over Buchrnhornen ten onrechte een foto van het nieuwe pand van Linneweever geplaatst. Hieronder foto s van het nieuwe pand Linneweever en een foto van de open huisdag bij Buchrnhornen-Klomp. Nieuwe pand Linneweever Open huis Buchrnhornen-Klomp 6 orthopedische schoentechniek

7 Voorlichting: Collectief werken aan een beter imago We moeten als branche erkennen dat ons vak niet altijd evenveel wordt gewaardeerd. Orthopedische schoenen zouden lelijk zijn, ons werk te duur en ons vak onbekend en dus onbemind. En dat is een groter probleem dan we in eerste instantie willen toegeven. Het is dus voor ons allen van groot belang dat ons imago een flinke duw ophoog krijgt. Uiteraard werken we daar als individuele bedrijven hard aan, maar ons als collectief presenteren is daarbij evenzeer nodig. Vandaar dat het bestuur van de NVOS de werkgroep Educatie en Voorlichting (E&V) in het leven heeft geroepen. Deze werkgroep ontwikkelt diverse middelen en voorlichtingsmateriaal om onze branche bij diverse doelgroepen te profileren. Wim Kaptein Doelstellingen werkgroep Om tot te kunnen bepalen welke doelgroepen benaderd moeten worden en op welke manier, heeft de werkgroep E&V eerst de problemen in kaart gebracht en daar doelstellingen uit afgeleid. De volgende problemen werden onderkend: Bij voorschrijvers/verwijzers: Er is onvoldoende kennis over wat een orthopedisch schoentechnisch bedrijf kan betekenen bij het oplossen van voetproblemen. Daarnaast is niet bekend wat de verschillen zijn tussen de diensten en producten van de podotherapeut en die van de orthopedisch schoentechnicus. Bij patiënten(verenigingen): Helaas heerst vaak nog steeds het hardnekkige vooroordeel van de oubollige, lelijke en zware schoen. Ook is niet voldoende bekend wat een orthopedisch schoentechnicus kan betekenen voor het welzijn van de patiënt. Bij zorgverzekeraars: Producten van podotherapeuten en podologen worden steeds meer vergoed, daarentegen komen onze leveringen door bezuinigingen steeds meer onder druk te staan. We zijn te duur. Er wordt een substitutie verlangd van orthopedische schoenen naar de goedkopere producten als semi-orthopedische schoenen en aanpassingen aan confectieschoenen. Bij scholieren: De onbekendheid met en de vooroordelen over onze branche zorgen ervoor dat maar weinig scholieren ons vak in overweging zullen nemen bij de beroepskeuze. De NVOS wil daarom zorgen voor een continue instroom op langere termijn. Hieruit blijkt dat er nogal wat onbekendheid en misvattingen zijn over onze branche. De enige manier om deze weg te nemen is ons duidelijke te profileren en door educatie en voorlichting onze branche op een professionele manier te presenteren. Per doelgroep zijn daartoe vervolgende deze doelstellingen opgesteld: Voorschrijvers/verwijzers moeten op de hoogte worden gebracht van de uitgebreide- vakkennis van de orthopedisch schoentechnicus en de toegevoegde waarde daarvan in het verhelpen van voetproblemen van patiënten. Ook andere zorgverleners als fysiotherapeuten, verpleegkundigen etc. zijn een belangrijke doelgroep om ons in dit kader op te richten. De vooroordelen bij patiënten moeten worden weggenomen door ze meer bekend te maken met orthopedische schoentechniek de nieuwste mogelijkheden en technieken. We moeten nu eindelijk eens afrekenen met het eenzijdige beeld van die lelijke, lompe en zware schoen. Ons imago bij de zorgverzekeraars moet beter worden. Dat kan door met de zorgverzekeraar overeenstemming te bereiken over wensen en eisen van een hoogwaardig orthopedisch schoentechnisch product. Ook van de orthopedische schoentechnicus wordt hierbij verlangt dat er een attitudeverandering plaatsvindt; we zijn immers contractueel én moreel- verplicht het goedkoopst adequate hulpmiddel te verstrekken Om ons vak te continueren is het van groot belang scholieren bekend te maken met ons vak en ze ervoor te interesseren. Ons vak moet ook in overweging genomen worden bij het maken van de beroepskeuze. En nu verder De werkgroep E&V is het afgelopen jaar actief geweest om de doelstellingen te bepalen en daaraan gekoppeld uiteraard de middelen te bedenken waarmee de doelstellingen behaald moeten worden. De middelen die onder andere ingezet kunnen worden zijn folders, mailing, posters, presentaties, open dagen en symposia, website en cd-roms. Het is duidelijk dat het ontwikkelen van een dergelijk uitgebreid pakket aan promotiemiddelen een flink budget vraagt. Inmiddels is de aanvraag voor financiering deze ontwikkelen aangevraagd én grotendeels goedgekeurd door de OFOM. Verschillende projecten zijn dan ook al in werking gezet: In de ALV van 6 november jongstleden is het nieuwe logo van de NVOS aangenomen. Dit logo heeft een frissere en jongere uitstraling dan het vorige. Ook dit zal bijdragen aan een positiever beeld van onze branche (zie kader). De eerste ontwerpen van folders e.d. zullen de komende maanden tot stand gaan komen. Aan de nieuwe website wordt al gewerkt, de opzet is bepaald, de offertes bij diverse website-designers zijn aangevraagd. Op dit moment vinden de afrondende gesprekken plaats en in januari zal de start zijn van de bouw van de NVOS website, waarna de nieuwe website rond april online zal zijn. De komende tijd zal de hele ontwikkeling in een stroomversnelling raken. We kunnen als branche dan ook niet langer wachten met ons actief, informerend en fervent op te stellen. De werkgroep E&V wil ook uw medewerking in dit kader vragen: een groot deel van het promotiemateriaal dat nu vanuit de branche ontwikkeld wordt, komt uiteraard ook voor u als ondernemer ter beschikking. Het is echter niet zo dat uw eigen brochures e.d. daarmee overbodig worden. Juist in de combinatie kunt u zich als ondernemer professioneel presenteren zonder daarbij uw eigen identiteit te verliezen! december

8

9 Ledenvergadering NVOS Van onze speciale verslaggever Op 6 november j.l. werd de algemene ledenvergadering van de NVOS gehouden. Dit keer voor het eerst in de Zonneheuvel in Doorn. Na ontvangst met koffie werd gestart met het ochtenddeel. Zoals gebruikelijk worden de leden door de verschillende bestuursleden geïnformeerd over de ontwikkelingen, die ons allen bezig houden zoals opleiding, educatie & voorlichting en arbeidsvoorwaarden. Tijdens de ochtend werd door Wim Kaptein het vernieuwde logo onthuld. Dit logo is een gemoderniseerde versie van het huidige logo en geeft de nieuwe richting aan, die de NVOS wil inslaan. De lunch werd gebruikt om elkaar weer eens bij te praten. Na de lunch was er een presentatie van Dr. Jannink over zijn onderzoek naar het gebruik van orthopedisch schoeisel bij de degeneratieve voet. De heer Offers van de SEMH kwam toelichting geven over het belang van de erkenning van de klachtenregeling van de SEMH. Tijdens de bestuursverkiezing, die daarna volgde, hebben wij afscheid genomen van Rob Jansen, die na negen jaar bestuurslid te zijn geweest statutair afscheid moest nemen. Hij werd door Frans Elfrink namens het bestuur bedankt. Helaas moest ook ons eerste vrouwelijke bestuurslid, Tjerkje Kooistra-de Vries, haar functie neerleggen, niet vanwege statutaire eisen, maar om gezondheidsredenen. Zij werd door Ron Schiedon, met wie zij voor het cluster opleiding verantwoordelijk was, toegesproken. Na het afscheid van de bestuursleden werd Rob Verwaard welkom geheten als nieuw bestuurslid. In zijn speech gaf hij aan veel zin te hebben in zijn rol als bestuurslid. Nadat ook de financiën waren afgerond, werd daarna op informele wijze afscheid genomen van en het glas geheven op de oude en nieuwe bestuursleden. Bestuurstafel Wim Kaptein presenteert het nieuwe NVOS-logo (zie ook pag. 7) Blik in de zaal december

10 Vanaf 1 november 2004 heeft Smeets & Zonen bv orthopedische schoentechniek zijn naam gewijzigd in Smeets loopcomfort Blerick - Brunssum - Geleen - Kerkrade Maastricht - Neer - Roermond - Sittard 10 orthopedische schoentechniek

11 De orthopedische schoen als revalidatieversneller Dankzij schoenen met een mechaniekje kan onze Minister-President Jan-Peter Balkenende weer snel aan de slag. Hij is weer mobiel en dat allemaal dankzij zijn orthopedische schoenen. Want door de ervaring van de orthopedische schoentechnici is speciaal voor zijn aandoening voor hem aangepast schoeisel gemaakt. Met traditionele en moderne technieken helpen meer dan honderd kleine en enkele grote bedrijven in deze branche elke dag duizenden Nederlanders aan een loopbaar leven. En dat aantal wordt met de aankomende vergrijzing alleen maar groter. Helaas wordt de druk op de bedrijven opgevoerd door de ontwikkelingen in de hulpmiddelenzorg. Dat wordt veroorzaakt door de ingevoerde deregulering van de hulpmiddelenverstrekking. Bij het woord deregulering denk je aan minder regeltjes en weinig bureaucratische rompslomp. Niets is minder waar. De overheid is weliswaar teruggetreden, maar daar is een groot aantal zorgverzekeraars voor in de plaats gekomen en die maken nu elk afzonderlijk hun eigen regeltjes. Daardoor is de regellast voor orthopedisch schoentechnici alleen maar toegenomen. Iedere orthopedisch schoentechnicus moet over deze regels onderhandelen met alle zorgverzekeraars waar zijn cliënten mee te maken hebben, niet collectief, maar met elke zorgverzekeraar afzonderlijk. Van echte onderhandelingen tussen een grote zorgverzekeraar en een individuele orthopedisch schoentechnicus is nauwelijks sprake: het verliezen van een aanzienlijk leveringscontract is een te groot risico. De toenemende administratieve last drukt zwaar op de schouders van met name kleine ondernemers. Dat kost tijd. En die tijd besteedt de orthopedisch schoentechnicus liever aan het maken van mooie, functionele schoenen voor mensen met een beperking. Want het maken van deze schoenen is een vak apart. Om een volleerd, gediplomeerd orthopedisch schoentechnicus te worden studeert men ruim zeven jaar. Het is een bloeiend, boeiend en levendig vak. Vrouwen met technische en creatieve talenten vinden gelukkig ook steeds meer de weg naar het vak. In de laatste tien jaar zijn steeds meer vrouwen in de paskamers en in de werkplaats te vinden. Zij brengen creativiteit, zorg en balans in de branche. Een vak met vooruitzichten. Een bedrijfstak die dure operaties voorkomt en integratie in het arbeidsproces versnelt. En niet alleen voor de Minister-President. Bovenstaand artikel is als persbericht door de NVOS aan de Nederlandse pers verzonden Vindt u het moeilijk om u in te leven in uw cliënt? In deze column laten we cliënten aan het woord. Zij vertellen u graag hoe zij leven met het dragen van orthopedisch schoeisel dat u gemaakt heeft. In evenwicht Wat een ander kan, kan ik ook. Dat is kort gezegd mijn levensvisie. En omdat ik nou toevallig geboren ben met een spitsvoet aan mijn rechterbeen betekent niet dat ik niet goed kan zijn in mijn sport. Of dat sport niet goed zou zijn voor mij. In het verleden ben ik twee keer geopereerd aan mijn voet. Bij de laatste operatie is mijn voet naar buiten gezet met de belofte dat als ik achttien zou zijn, de voet weer recht gezet zou worden. Helaas was dat toen niet meer mogelijk. Doordat ik mijn linkervoet meer gebruikt is tijdens de groei een lengteverschil ontstaan. Mijn rechterbeen is 3 centimeter korter en minder gespierd. Vanaf mijn dertiende jaar draag ik orthopedische schoenen. Bij de eerste orthopedische schoentechnicus begreep hij wel wat ik wilde, maar leek het erop dat hij de juiste middelen niet had om mij de schoenen te geven die ik wilde. Gelukkig vond ik hierna een bedrijf dat de modernste middelen in huis had, zodat ik gewoon sportschoenen kreeg. Op het eerste gezicht waren ze nauwelijks te onderscheiden van exemplaren die in de reguliere winkel te koop waren. Mede door het lengteverschil is het wel altijd zoeken naar evenwicht. Misschien is dat de reden waarom ik zo gek ben van snowboarden en windsurfen.bij deze sporten draait immers alles om het vinden van balans. Rond mijn dertiende stapte ik voor het eerst op de surfplank. En het heeft bloed, zweet en tranen gekost om te blijven staan. Maar opgeven staat niet in mijn woordenboek. Wat mijn buurjongens konden, kon ik ook. En het lukte. Zo rond mijn achttiende stapte ik over naar snowboarden. Vier dagen in de week trainde ik in Snowworld in Zoetermeer. Ik wilde de beste worden. Na een tijdje vond ik de sneeuwhal in Zoetermeer niet meer zo leuk, omdat mijn niveau uitsteeg boven de mogelijkheden van de sneeuwhal. De uitdaging was weg en het abonnementsgeld werd steeds duurder. Hierdoor kwam ik tot de conclusie of ik moet in het buitenland gaan trainen of stoppen Helaas had ik op dat moment niet de financiële middelen om naar het buitenland te gaan en was ik dus genoodzaakt om te stoppen. Jammer, want door deze intensieve training is kuitspier in mijn rechterbeen echt ontwikkeld. Voorheen was deze kuit slap en door constant een beroep te doen op mijn been is de kuitomvang groter geworden en heb ik meer kracht in mijn been en mede hierdoor een sterk verbeterd evenwicht Ruim drie jaar geleden heb ik het surfen weer opgepakt Want eenmaal geroken aan de snelheid en het evenwicht zoeken is het moeilijk te stoppen. De kick die ik van het sporten krijg is met niets te vergelijken. Ik geef nu ook les aan jongeren vanaf 11 jaar die willen leren windsurfen en dat komt omdat ik het gevoel wil doorgeven. Als ik me er zo goed bij voel, dan moet dat voor anderen toch zeker ook gelden. En dat doorzetten van het leren op die plank te blijven staan is altijd weer een mooi gezicht. Want windsurfers zijn echte doorzetters. Armand de Vries (26 jaar) december

12 12 orthopedische schoentechniek

13 Kleurwedstrijd december

14 Richard van der Veen is met zijn gezin nu bijna een jaar geleden vertrokken naar Zuid-Afrika om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Hij beloofde ons een jaar lang op te hoogte te houden van zijn wel en wee. Hier dus het laatste verslag. Beste lezers, George, Fernridge, 19 november 2004 Hier dan weer mijn laatste bericht uit den verre. Het echte werk gaat nu dan toch echt beginnen. De folder is ontworpen en het bordje voor aan de entree is besteld. Schoenen en steunzolen kunnen alleen particulier worden besteld, want de verzekering hier wordt door de patiënt zelf geregeld. Steunzolen worden door de verzekering vergoed als een fysiotherapeut de noodzaak daarvan inziet, wel even anders dan in Nederland. Schoenen nodig? Dan bepaalt de huisarts of het nodig is. Zo ja, dan naar de specialist om eerst te opereren. Dat wat er overblijft gaan we beschoeien. Je ziet hier dus veel mensen op te grote schoenen lopen om maar geen drukplekken te krijgen. Als de folder klaar is, ga ik ze direct afleveren bij verschillende instanties en sportscholen, want dat is hier serieuze business; personal trainer, trainingsprogramma etc. Schoon en super georganiseerd. Dus hier doen we serieuze zaken. Dan naar de artsen en fysiotherapeuten. Dat is het dan. De machine moet nog steeds van stroom worden voorzien, want in een woonwijk is dit maar ongewoon. Als alles goed gaat ga ik de steunzolen printen met een 3D printer en hoef ik de schuurmachine alleen voor de correcties te gebruiken. Nu heb ik zelf iets geschreven dat een file voor de printer maakt. Helaas ben ik de enige die weet hoe het werkt, dus ga ik nu op zoek naar een ander programma met een STL. File als output. Het jaar is toch omgevlogen. Ik had me dat werkelijk heel anders voorgesteld. Alles gaat hier niet zo snel. Sommige basisdingen organiseren, zoals de stroom voor mijn machine geregeld te krijgen, is gewoon een ramp. Zo is er nog wel een aantal zaken te noemen die hier anders zijn. Het wildpark dat we bezitten ontwikkelen we op het moment, maar ook daar gaat alles trager. De temperatuur ligt daar op zo n graden in de zomer, dus dan mag het wel. Maar hier bij huis doe ik zoveel mogelijk zelf, want dan weet je ook wanneer het klaar is. Het gastenhuis en de spreekkamer heb ik bijna af. De wanden afwerken, inrichten en draaien maar. Ik zei altijd tegen mijn vrienden in Nederland, als je wilt dat het goed, snel, en goedkoop gebeurt: DOE HET ZELF. En dat is hier niet anders. Dan de toekomst. Ja, als we dat toch allemaal eens wisten, dan zaten we lekker met de beentjes omhoog, in de zon aan het zwembad in Zuid-Afrika. Nou na een jaar zitten jeuken mijn handen toch wel weer, want ik ben te jong om op mijn achterwerk te blijven zitten. Maar ik doe het anders dan in Nederland. Ik werk niet meer dan drie dagen in de schoenen, zo zie ik mijn kinderen ook gewoon, want dat wil ik niet meer missen. Lekker ze iedere morgen naar school brengen, dan weer halen en met z n allen eten en tv kijken en zo. Mensen allemaal de groeten, en mocht je wat informatie over het een of ander, mail me. Ook als je een goed systeem voor steunzolen weet ( Shoemaster heb ik al) alstublieft mail het, Groeten, Richard van der Veen Brief uit Zuid Afrika HET STEUNPUNT VOOR UW ORGANISATIE! Ruime ervaring in uw branche Rootven AV Moergestel Telefoon Fax Website 14 orthopedische schoentechniek

15 Verslag Jaarcongres podologie Op 15 november 2004 werd in de voortreffelijke ambiance van het educatorium van de universiteit van Utrecht het jaarcongres podologie gehouden met als thema: Voorvoet pathologie, podologische diagnostiek en behandeling. Ron Schiedon Klant staat centraal Na de opening van de voorzitter van de stichting LOOP, Mr. M.C.J. Freijters en de dagvoorzitter, G. de Ridder, gaf M. Houben, zorginkoper van VGZ, een uiteenzetting van de nieuwe regelgeving na 2005 en zijn visie voor de zorginkoop. Duidelijk werd dat de Stichting LOOP in onderhandeling is met VGZ om tot een vergoedingsysteem te komen voor podologische inlays. Er wordt gewerkt aan een vorm van erkenningsregeling voor podologen, het podo-kompas. Kwaliteitscriteria en een klanttevredenheidsonderzoek onder de gebruikers (de klant staat centraal) zullen een grote mate van continuïteit moeten betekenen voor de controle. Daarnaast liet de heer Houben aan de hand van een aantal grafieken zien dat er in de periode 1997 t/m 2003 een stijging is te zien in het aantal gebruikers (9648 in 2003) en de kosten per verzekerde (6,90 Euro in 2003) van orthopedische schoen(voorziening)en. Op een vraag uit de zaal of er vanuit kostenbesparing geen eerste verwijzingen voor podologische aanpassingen door de huisarts konden worden gedaan, antwoordde de heer Houben dat dit niet in de lijn der verwachting lag, omdat dit waarschijnlijk tot een onbeheersbare wildgroei zou leiden. Wel is VGZ voorstander van een uitbreiding van de groep hulpmiddelenaanbieders met een grotere verscheidenheid aan produkten. Na de gelegenheid tot het stellen van vragen, kon men onder het genot van een kop koffie de nodige stands bezoeken op het gebied van opleiding alsmede van leveranciers van schoenen, materialen en machines. Bogen in de voet De tweede sessie werd gevuld door Prof. Dr A.J. Verbout, die op basis van zijn bevindingen in de functionele anatomie, zijn visie gaf over de bogen in de voet. De voet werd verdeeld in de mediale en de laterale zijde van de voet. De laterale zijde is een boog, bestaande uit de metatarsalia 4 en 5 cuboid en calcaneus, terwijl de mediale zijde word gezien als een balk gevormd door de metatarsalia 1,2 en 3 de 3 cuneiforme, het naviculare en de talus, welke steunt op de laterale boog en de calcaneus. De balk vormt een verbinding met alle lange voetzoolspieren van de mediale zijde. Dwarsgewelven zijn er niet, omdat deze met de ligamenten en pezen vlak op de vloer staan. Het geheel werd op een boeiende wijze gepresenteerd door het tonen van gewelven van gebouwen naast de constructie van de voet. De lunch gaf gelegenheid tot discussie onder de 400 bezoekers. Tot ons genoegen zagen we ook vele collega s uit onze branche, waarbij de toekomstvisie op ons vak een belangrijk onderwerp van gesprek was. Metatarsalgie De derde sessie was in handen van mevr. Dr I.W. van Dalen, die ons oplossingen aangaf bij metatarsalgie, waarbij zij er vanuit gaat, dat de conservatieve behandelingen als een inlay, een afwikkeling en orthopedisch schoeisel altijd vóór een operatieve ingreep gaan. Daarnaast gaf ze een voorbeeld van een van de 50 operatieve oplossingen voor deze metatarsalgie. Alles werd getoond met een mooie presentatie inclusief filmpjes van de operatie. Lligamenten Drs J.J. de Morree, fysioloog, hield een boeiend verhaal over het onderwerp kapsels en ligamenten. Dit werd in verband gebracht met de te verwerken bewegingen en hun belastbaarheid. Zijn verhaal bestond uit drie onderdelen: de ligamenten als bindende structuur, de ligamenten als leiders van de beweging en ligamenten als informatieverstrekkers. Bij de rupturen die ontstaan door onverwachte verandering van de beweging en belasting, vangen normaliter de spieren een groot deel van de krachten van de ligamenten op. Daarnaast gaf hij aan, dat herstel van ligamenten volgens hem door ingipsen een slechte dwarrelige structuur veroorzaakt en niet de mooie structuur, die ontstaat door de strekkende bewegingen. Daarnaast zorgen sensoren in de ligamenten voor een goede werking van de signalen naar de spieren en geven de eindbelastingsstadia aan. De koffie- en theepauze gaf mensen wederom de gelegenheid voor het bezoeken van de stands. Middenvoetsondersteuning In de vierde sessie gaf J.H.J. Creemers, registerpodoloog en fysiotherapeut, een praktische uiteenzetting over het vervaardigen van oplossingen voor de metatarsalgie in de vorm van een pelot achter de kopjes en een transversale steun als middenvoetsondersteuning ter verbetering van de afwikkeling. Hij liet ons zien wat het belang is van een schoen met afwikkeling in het onderwerk zoals in een sportschoen. Hij bewees met zijn ingenieuze onderzoek met schoenen en het meten van de buigingshoek van de grote teen ten opzichte van het eerste middenvoetsbeentje, dat er een resultaat kan worden bereikt van 9% minder buiging van het gewricht bij de standaardafwikkeling in de sportschoen ten opzichte van de confectieschoen. Alles werd ondersteund door geweldig mooie filmpjes en duidelijke beelden over zijn onderzoek. Podotherapeut Als laatste spreker was er mevr. I.J.H. Ruys, podotherapeut en mede-auteur van het boek Voeten en Reuma. Zij gaf in vogelvlucht een uitleg over het werkgebied van de podotherapeut, waarbij zij de samenwerking van de verschillende disciplines als belangrijkste missie aangaf. Het congres was door de verscheidenheid aan sprekers en goede organisatie een waardevol congres, waar de multidisciplinaire samenwerking nog eens werd onderstreept. december

16 Orthopedische schoenen in de Verenigde Staten P.J.A. ten Hengel De orthopedisch schoentechnicus in Nederland maakt in de dagelijkse praktijk bij iedere patiënt telkens weer de afweging of hij die bepaalde voet in een confectieschoen een semiorthopedische schoen of een orthopedische schoen moet passen. Deze werkwijze is ieder, die in dit veld werkt, uitgebreid bekend. Verenigde Staten Het is aardig te lezen hoe dit in bijvoorbeeld de Verenigde Staten wordt aangepakt. In een serie artikelen in het tijdschrift Footwear wordt dit beschreven, waarbij een belangrijk accent op de schoenvoorziening van patiënten met Diabetes Mellitus wordt gelegd. In de Verenigde Staten is dit een zeer grote groep. Geschat wordt dat 17 miljoen Amerikanen diabetes hebben. De Amerikanen hebben de neiging om snel de stap naar kostenberekeningen te maken, omdat dit enig inzicht geeft in de grootte van het probleem. Indien er bijvoorbeeld bij een diabeet een ulcus ontstaat kost dit gemiddeld $ ,= om dit weer te genezen. In totaal bedragen de kosten van diabetische voetulcera in de Verenigde Staten naar schatting $ ,= per jaar. Geschat wordt dat 11% van de patiënten met diabetes mellitus een amputatie zullen ondergaan In verband met deze hoge cijfers werd in 1983 de Therapeutic Shoe Bill (TSB) door het congres getekend. Wat betreft de schoenvoorziening bij diabeten betekent dit, dat bij verzekerden 80% van de kosten vergoed worden tot een maximum van $ 330,=. Dit is niet bepaald en vetpot. Voor patiënten met diabetes mellitus zijn er verschillende vormen van schoeisel, die nauwkeurig zijn beschreven. Klassificatie 1) Diabetic Footwear. (diabetesschoenen) Dit zijn confectieschoenen, die aan bepaalde eisen moeten voldoen. Zo moeten er voor iedere maat 3 wijdtematen zijn. Er moet een voetbed inzitten dat kan worden verwijderd. Dit voetbed moet een minimale dikte hebben van 5 mm. Vaak zijn deze voetbedden gemaakt van een schuimmateriaal of een combinatie van schuimmaterialen. Een aantal joggingschoenen voldoen aan deze criteria en vallen onder de TSB (Therapeutic Shoe Bill). Dit heeft tot gevolg dat er per jaar meerdere miljoenen paren worden verkocht. Daarnaast bestaan er comfortschoenen en andere confectieschoenen, die aan de eisen van de TSB voldoen. 2) Extra Depth Shoe (schoenen met extra ruimte) Mijns inziens zijn deze schoenen vergelijkbaar met onze semi-orthopedische schoenen. Volgens de TSB moet er in deze schoenen een voetbed zitten en moet er meer ruimte bij de tenen zijn. In feite worden deze schoenen het meest gebruikt. Ze zijn gemaakt met een glad bovenleer of een uitrekbaar Lycra materiaal. Ze hebben zolen van een rubber met microcellulaire structuur. Deze schoenen zijn ook als sandalen te leveren. 3) Tenslotte bestaan er de handgemaakte (orthopedische) schoenen die door de orthopedische schoentechnici worden gemaakt. Hoe moeilijk deze schoenen te maken zijn (uw dagelijkse werk!) wordt in een artikel uitgebreid beschreven. Opvallend is het dat gesteld wordt dat er in de loop van de jaren weinig of geen toename van de aantallen van deze schoenen is. Als reden wordt gegeven dat er meer chirurgische mogelijkheden zijn. Het zou mij niet verbazen dat de hoge kosten van het maken van orthopedische schoenen de bepalende factor hierin is. 4) Tenslotte worden de schoenen genoemd die in een postoperatieve fase kunnen worden gebruikt. Dit strekt zich uit van heel simpele schoenen (vgl. Pullman) tot ingewikkelde schoenconstructies (deze laatste kennen wij in Nederland onder de naam VLOS). De grootste aantallen schoenen betreffen toch de diabetic footwear en de extra depth shoes. Resultaten In de VS is er een aantal grote bedrijven en een aantal kleinere bedrijven die orthopedische schoenen maken. De grotere bedrijven gebruiken wat moderner technieken dan de kleinere. Echter voor het maken van een goede schoen blijft toch het vakmanschap (en de toewijding) van de schoenmaker van het grootste belang. Ondanks de verschillende technieken bij de vervaardiging van schoenen blijkt bij beschouwing van het uiteindelijke resultaat er geen grote verschillen te zijn tussen de verschillende productiemethoden, als gekeken wordt naar de kwaliteit van de schoen en de pasvorm. Wat betreft de voetbedden voor patiënten met diabetes mellitus: gesteld wordt dat deze bij voorkeur met de hand moeten worden gemaakt. Daarnaast kan er gewerkt worden met halffabrikaten. Aangegeven wordt dat het beste resultaat bereikt wordt als er gebruikt gemaakt wordt van een combinatie van twee schuimmaterialen of dat er een multidensity materiaal moet worden gebruikt (Uit het artikel begrijp ik niet goed, wat daarmee wordt bedoeld). Kennelijk is het in de Verenigde Staten niet ongebruikelijk dat er via de post een paar voetbedden worden opgestuurd zonder dat de voet ooit door een deskundige (b.v. orthopedisch schoentechnicus) is gezien c.q. is beoordeeld (!). Verder valt op dat er richtlijnen voor het gebruik van materialen bij patiënten beneden de 102 kg en boven de 102 kg zijn. Litt: Cheskin M.: The world of ortopaedic footwear: Footwear Technology: nov/dec 2003 (21-23) Custom-made footwear one size only: Footwear Technology nov-dec 2003 (25-28), Diabetic Footwear has become a growth Market: Footwear Technology nov-dec 2003 (29-30) Problems in making of Orthopaedic Footwear: Footwear Tecnology nov-dec 2003 (37-38). 16 orthopedische schoentechniek

17 Verwant beroep Interview met pedicure Ria Dumay uit Delft Mariska van Vondelen Mensen de loopfunctie teruggeven geeft altijd weer voldoening. Ria Dumay (62) werkt ruim 27 jaar als zelfstandig pedicure in Delft. Ze is gediplomeerd pedicure met diabetes aantekening, applicatie nageltechnieken, manicure en is aangesloten bij branchevereniging Provoet. In de afgelopen jaren heeft zij heel wat cliënten gezien die baat hebben bij het dragen van orthopedische schoenen. Toch zou de informatiestroom vanuit de orthopedisch schoentechnische branche beter kunnen. Meer informatie geven verlaagt de angst voor het dragen van orthopedische schoenen, meent Ria Dumay (62). Hoe is de relatie tussen pedicure en de orthopedische schoentechniek? De pedicure mag niet aansturen op het al dan niet aanvragen van orthopedisch schoeisel. Wel mag de pedicure de cliënt informeren naar de mogelijkheden die bestaan om voetproblemen op te lossen. Als ik in mijn praktijk merk dat cliënten, die bijvoorbeeld pes planes ontwikkelen of door reuma overgevoeligheid hebben, niet meer alleen gebaat zijn met alleen voetbehandelingen dan bespreken we de mogelijkheden. De pedicure is vaak de eerste die deze problemen signaleert. Cliënten zijn vaak geneigd te denken dat het zo n vaart niet loopt. Bij erfelijke afwijkingen, klompvoeten, enkelzwakte therapie transplantatie weefsels overleg ik met collega pedicures. Door mijn ervaring met deze klachten kan ik cliënten de mogelijkheid voor orthopedische schoenen aanreiken. Sommige cliënten hebben baat bij schoenen uit een speciaalzaak en anderen raad ik aan om naar de huisarts te gaan om het probleem te bespreken. Ik vind het erg belangrijk dat cliënten weer zonder pijn kunnen lopen, ondanks hun voetproblemen. De pedicure ziet het eindresultaat weer als de cliënt de orthopedische schoenen aan heeft. Mijn ervaring leert dat mensen weer hun loopfunctie terug krijgen. Ze kunnen weer op pad; winkelen, wandelen, werken. In combinatie met de voetbehandelingen krijgen ze weer een stukje van hun leven terug. Dat geeft mij veel voldoening. Het blijkt toch moeilijk voor cliënten om de stap naar orthopedische schoenen te zetten. Dat komt vooral door de vooroordelen: de schoenen zouden niet elegant zijn, ze zouden heel duur zijn en de cliënt voelt zich toch gehandicapt. Als ze eenmaal overstag zijn, dan zijn ze blij dat ze de stap hebben genomen. Dat betekent dus ook dat ze minder last hebben van eeltplekken en daardoor komen ze minder frequent bij de pedicure. Wat kan beter in de samenwerking tussen de pedicure en de orthopedisch schoentechnicus? Meer informatie uitwisselen naar elkaar. Door mijn persoonlijke ervaring, ik heb een zoon die orthopedische schoenen draagt, weet ik hoe de branche werkt. Dat geldt niet voor alle pedicures en daarom zou het zo goed zijn als vanuit de orthopedische schoentechniek meer en frequenter informatie zou komen. Dat kan via de vakbladen, maar ook via folders die pedicures in hun praktijk kunnen neerleggen. Elk jaar komen er weer nieuwe gediplomeerde pedicures op de markt die eigenlijk niet weten wat de orthopedische schoentechniek kan betekenen voor cliënten. Tenslotte hebben we allemaal een doel voor ogen: de cliënt weer laten lopen zonder pijn. De samenwerking zit dus vooral in het elkaar informeren. (Herplaatsing met de juiste foto) Harry s tip: In onze branche wordt veel gewerkt met polyester plamuur. Een goede verwerking hiervan vraagt om een juiste mengverhouding. Sikkens brengt een dispenser op de markt (50 Euro) waarin de afzonderlijke componenten altijd in de juiste hoeveelheid worden afgegeven; of men nu veel of weinig pasta nodig heeft. Wanneer de afzonderlijke componenten goed zijn gemengd ontstaat er een boterachtige massa die steviger gemaakt kan worden door het toevoegen van droge schuurstof. De pasta wordt dan wat dikker en is dan eenvoudiger verwerkbaar. De plamuur is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen van verschillende fabrikanten; o.a. Sikkens en Den Braven. Prijzen variëren van ca.14 Euro tot 27 Euro voor ongeveer 2 kilo. Verkrijgbaar via de schildersspeciaalzaak. december

18 Vrouw in het bedrijf Zeven dames van Wittekamp en Broos Dat vrouwen de minderheid zijn in het orthopedisch schoentechnisch vak mag een feit zijn. Bij Wittekamp en Broos B.V. te Rotterdam is bijna de helft van de medewerkers vrouw. En sinds kort is een van de directeuren ook vrouw. Deze keer vertellen maar liefst zeven dames wat hen bezielt om zich vast te bijten in de orthopedische schoentechniek. Ambitieus en eigenwijs. Maak kennis met Debby Wittekamp (31), Marie Baar (49), Mariëlle van Driel (26), Linda Isendoorn (29), Esther Wittekamp (26), Truus Reedijk (44) en Fleur Brouwers (34). Mariska van Vondelen Naam: Marie Baar (49) Werkzaamheden: Speciaalschoenen verkopen, aanpassingen in confectieschoenen maken, steunzolen aanmeten. Werkzaam sinds: 25 jaar geleden begonnen met het maken van schachten en patronen. Ik begon hier als enige vrouw in de werkplaats en dat beviel goed. Ik ben nooit anders behandeld dan de mannen die hier werkten. Sindsdien is veel veranderd. Het bedrijf heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. Zo zijn de schuurmachines en de aanmeetkuil door de komst van de dames aan de lengte van de vrouwen aangepast. Het is goed dat ook de vrouwen in de orthopedische schoentechniek hun steentje bijdragen. Zelf werk ik nu in de gespecialiseerde schoenenwinkel en nu merk ik dat wij het leuk zouden vinden als we een man in de winkel konden krijgen. Sommige cliënten zien dat graag. Naam: Mariëlle van Driel (26) Werkzaamheden: Steunzolen en OSB schoeisel aanmeten, schuren van steunzolen, verkopen van speciaalschoenen. Studie: Momenteel 2e jaars student orthopedisch schoentechnicus. Werkzaam sinds: 4 jaar Door mijn werkzaamheden ben ik geïnteresseerd geraakt in de technische kant van de orthopedische schoentechniek. Vandaar dat ik het diploma graag wil halen. Elke woensdagavond kunnen wij in de werkplaats ons huiswerk maken en we worden dan begeleid door Jac Wittekamp. In april verwacht ik mijn eerste kindje en dan zal ik een dag minder in de week gaan werken. Daar is door de andere vrouwen niet moeilijk over gedaan. Naam: Linda Isendoorn (29) Werkzaamheden: vlossen, OSA afwerken. Waar nodig is spring Linda in. Werkzaam sinds: 10 jaar. Na de komst van mijn dochter, nu 18 maanden geleden, werk ik drie dagen per week. Sinds mijn zwangerschap rouleer ik zoveel mogelijk. Dat gaat vloeiend. Het voordeel van het werken met vrouwen is dat het gezelliger is. Mannen zijn toch meer gesloten. Al merk ik wel dat door ons geklets de mannen hier ook meer vertellen. Naam: Esther Wittekamp (26) Werkzaamheden: Afwerken van orthopedische schoenen, schuren van steunzolen, vlos leesten schuren Studie: Momenteel 2e jaars student orthopedische schoentechniek. Werkzaam sinds: 3 jaar. Omdat ik het niet meer naar mijn zin had in mijn vorige baan ben ik hier terecht gekomen. Gelukkig wel. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Mariëlle en ik zitten samen in de klas van de opleiding. Op woensdag avond maken we samen de opdrachten van school. Het enige nadeel aan het werken met vrouwen is dat ze altijd vragen of er iets is als je eens een dagje geen zin hebt om te praten. Maar ze dringen verder niet aan. Dus eigenlijk is het nadeel te verwaarlozen. 18 orthopedische schoentechniek

19 Naam: Truus Reedijk (44) Werkzaamheden: Verkoop van speciaalschoenen. Werkzaam sinds: 1,5 jaar. Doordat ik niet veel in de werkplaats kom heb ik niet het idee dat de vrouwen hier een kliekje vormen. We gaan wel eens met elkaar op stap, maar dat vinden de mannen hier niet erg. Trouwens, doordat we met zoveel vrouwen zijn is wel meer openheid gekomen. Naam: Fleur Brouwers (34) Werkzaamheden: Assistent orthopedisch schoentechnicus. Werkzaam sinds: 1,5 jaar Ik ben een studiegenoot van Debby Wittekamp (werkgever). Eigenlijk wilde ik schoenenontwerper worden, maar ik bleek daarvoor niet creatief genoeg. Ik heb 4 jaar bij Johan Steenwijk in Canada gewerkt en daar heb ik mijn man leren kennen. Hij werkt hier nu als schoentechnisch medewerker. Vrouwen horen achter het aanrecht is in dit bedrijf niet van toepassing. We worden juist gestimuleerd om ons te ontwikkelen. Carrièrestappen zijn hier om genomen te worden. En dat doen we dan ook massaal. De werkgever: Debby Wittekamp (31) is zelf gediplomeerd orthopedisch schoentechnicus en dochter van Jac Wittekamp. Sinds 2001 is Debby met haar man mede-eigenaar van het bedrijf, waar 34 personeelsleden werken van wie 16 vrouw6 zijn. Dat was anders toen ik 13 jaar geleden begon. Marie Baar werkte hier al heel lang, eerst in de patroon- en schachtenmakerij en na dat zij een aantal jaar weg is geweest, begon zij in de winkel. Tijdens mijn opleiding stimuleerde ze mij om mijn vragen aan haar te stellen onder het mom van wij vrouwen moeten elkaar steunen. Het is in ieder geval geen bewuste bedrijfspolicy van mijn vader (Jac Wittekamp). Het is gewoon zo gegroeid. En dat het hier een kwebbelboel zou zijn, dat is niet waar. Oke, ze kunnen er wat van (ikzelf trouwens ook), maar er wordt hard gewerkt. Momenteel hebben we een paar vrouwen die dus parttime werken omdat er kinderen komen en dat was even wennen. Maar de boel wordt gewoon weer gereorganiseerd en dan komt alles weer naar ieder tevredenheid op zijn pootjes terecht. V.l.n.r. Mariëlle van Driel, Fleur Brouwers, Esther Wittekamp, Truus Reedijk, Linda Isendoorn, Marie Baar, Debby Wittekamp december

20 De orthopedische schoentechniek en de computer In onze huidige samenleving is de computer niet meer weg te denken. Zowel zakelijk als privé neemt de pc een prominente plaats in. In mijn vorige bijdrage heb ik zijdelings het gebruik van digitale foto s in presentaties benoemd. Deze beelden of presentaties kunnen met een beamer worden vertoond maar het is ook mogelijk om een presentatie op DVD te branden en af te spelen met behulp van een DVD-speler. Jaap de Boer Mogelijkheden Er zijn verschillende mogelijkheden om digitale foto s op een televisiescherm te vertonen; - Digitale camera direct aansluiten via composiet - VideoOut van pc of laptop aansluiten - JPG-cd in DVD-speler - VideoCd in DVD-speler - Tv-viewers Techniek TV Hoe je de digitale foto s ook op het tvscherm wilt tonen, in alle gevallen is het noodzakelijk iets weten over de techniek waarmee een televisie zijn beelden produceert. Het (4:3 beeldbuis) tv-scherm is opgebouwd uit lijnen (625 stuks) die met een bepaalde frequentie worden ververst. Deze verversingssnelheid wordt uitgedrukt in Hertz(Hz). Hoe hoger deze waarde hoe beter het stilstaande beeld. Voor bewegende beelden is 50Hz vaak voldoende voor stilstaande presentatie is 100 Hz beter; het beeld is trillingsarmer en minder vermoeiend voor de ogen. Hoewel het televisiebeeld opgebouwd wordt uit lijnen, kan toch er toch een resolutie aan toegekend worden, zoals we die kennen van een computermonitor. Voor de standaard 4:3 beeldbuis is deze 768 bij 576 pixels (=0,45 Megapixel; Mp ). Digitale beelden die groter zijn, worden automatisch teruggeschaald naar dit formaat. De beeldkwaliteit op een tv van een 4 Mp foto (2272x1702) is daarom niet beter van een foto van de genoemde 768 bij 576 pixels. Als je foto s uitsluitend op televisie vertonen dan is de resolutie op de camera te verlagen tot bijvoorbeeld 1024x 768 pixels. Je kunt dan meer foto s kwijt op je geheugenkaartje. Je kunt ook het pixelformaat van de foto s verkleinen in een beeldbewerkingprogramma. Heb je een breedbeeld televisie met beeldverhouding 16:9 dan bestaat de kans dat de foto s in de breedte worden uitgerekt (afb.1). Wil je verhouding goed krijgen dan zul je ze moeten aanpassen van 1024x576 pixels. Deze verhouding kun je alleen verkrijgen door van de boven- en onderzijde een stukje van het beeld (pixels) te laten vervallen. Bij een LCD-tv zullen de specificaties vertellen wat de exacte pixelafmetingen van het beeldscherm zullen zijn. Voorstelling De eenvoudigste en snelste methode om je digitale foto s op de televisie te vertonen is door de digitale camera direct op de tv aan te sluiten. De camera moet dan wel uitgerust zijn met een A/V- uitgang met bijbehorende kabel en de televisie moet beschikken over een composiet-videoingang (afb. 2). Heeft je tv deze aansluiting niet kijk dan of je videorecorder beschikt over een gele tulpstekker ingang. De beelden worden nu vanuit je camera direct op het beeld vertoond. Nadeel van direct aansluiten aan de televisie is dat staande foto s liggend worden vertoond en je je hoofd een kwartslag moet draaien. Heeft je camera een orientatiesensor, dan worden de foto s direct na het nemen 90 graden gedraaid en zullen ook staande foto s juist worden gepresenteerd. Je ziet dan wel links en rechts grote zwarte vlakken. Een ander nadeel is dat alleen ongewijzigde en nietherbenoemde foto s te gebruiken zijn. Als je de foto s downloadt naar de computer en na aanpassen in een beeldbewerkingprogramma weer op de geheugenkaart terugzet, al dan niet onder een andere naam, dan zal de camera ze niet herkennen en dus ook niet tonen. VideoOut Wil je digitale foto s op tv laten zien, maar dan aangepast en met toeters en bellen, zoals overgangen en muziek, dan kun de computer of notebook aansluiten op je tv. Je videokaart moet dan wel beschikken over een Composiet Video uitgang, die vervolgens aansluit op de composiet video ingang op de tv of videorecorder. Ontkoppel de computermonitor en zet de computer aan. Als alles meezit, zie je het Bureaublad van de computer verschijnen op het beeldscherm. Kies in de instellingen van het beeldscherm of de grafische kaart de composiet video als uitvoer. Je kunt nu 20 orthopedische schoentechniek

In dit nummer o.a.: Modetrends najaar 2005. Zwemflippers succesvol. Toekomst NVOS

In dit nummer o.a.: Modetrends najaar 2005. Zwemflippers succesvol. Toekomst NVOS In dit nummer o.a.: Modetrends najaar 2005 Zwemflippers succesvol Toekomst NVOS 25 e jaargang, juni 22005 Joh. Th. sinds 1893 b.v. Groothandel in orthopedische- en revalidatieartikelen SCHEIN KRAEMER RUCKGABER:

Nadere informatie

ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK

ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK GIPSEN ONDER NARCOSE DE NIEUWE KOERS VAN DE NVOS PLEIDOOI BEHOUD OUDE TECHNIEKEN 1 MAART 2006 26 E JAARGANG Joh. Th. sinds 1893 b.v. Groothandel in orthopedische- en revalidatieartikelen

Nadere informatie

In dit nummer o.a.: Start HBOT-duaal. Het forum over hallux valgus. Klompen en nog eens klompen

In dit nummer o.a.: Start HBOT-duaal. Het forum over hallux valgus. Klompen en nog eens klompen In dit nummer o.a.: Start HBOT-duaal Het forum over hallux valgus Klompen en nog eens klompen 25 e jaargang, oktober 32005 Oktober 2005 Colofon Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Orthopedische

Nadere informatie

ORTHOPEDISCHE IN DIT NUMMER O.A.: THEMATISCH SCHOEISEL WAT IS DAT NU? REUMATOIDE ARTHRITIS EEN OUD ZIEKTEBEELD MET NIEUWE ONTWIKKELINGEN

ORTHOPEDISCHE IN DIT NUMMER O.A.: THEMATISCH SCHOEISEL WAT IS DAT NU? REUMATOIDE ARTHRITIS EEN OUD ZIEKTEBEELD MET NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN DIT NUMMER O.A.: THEMATISCH SCHOEISEL WAT IS DAT NU? REUMATOIDE ARTHRITIS EEN OUD ZIEKTEBEELD MET NIEUWE ONTWIKKELINGEN HET EERSTE WERELDCONGRES VAN DE INTERNATIONAL SOCIETY OF PHYSICAL AND REHABILITATION

Nadere informatie

ORTHOPEDISCHE IN DIT NUMMER O.A.: LOPENDE ZAKEN NIEUWE MANIEREN VAN VOORTBEWEGEN STEUNZOLEN MET PERFECTE PASVORM

ORTHOPEDISCHE IN DIT NUMMER O.A.: LOPENDE ZAKEN NIEUWE MANIEREN VAN VOORTBEWEGEN STEUNZOLEN MET PERFECTE PASVORM IN DIT NUMMER O.A.: LOPENDE ZAKEN NIEUWE MANIEREN VAN VOORTBEWEGEN STEUNZOLEN MET PERFECTE PASVORM 3D CAD/CAM IN DE ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK, DEEL 2 ORTHOPEDISCHE JAARGANG 18 AUGUSTUS 1998 NO 3 Groothandel

Nadere informatie

ORTHOPEDISCHE TECHNIEK

ORTHOPEDISCHE TECHNIEK EDITIE december 2010 ORTHOPEDISCHE TECHNIEK ondernemend vakmanschap De branchevereniging en zorgverzekeraars Samen het beste voor de verzekerden - Opleidingsprojecten van NVOS-Orthobanda - Wetenschap versus

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân DE ZORG IS VAN ONS ALLEMAAL! 2 4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Inhoud Voorwoord Vrienden van Zorgbelang Fryslân Interview Jannie Soepboer Het belang van: de jeugdzorg Interview

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 25

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 25 4 Parelsnoer van start 5 Stalman stelt zich voor 6 Worstelen met kansberekening 7 december 2006 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 25

Nadere informatie

Een mooie combinatie. KPMG-voorzitter Herman Dijkhuizen. ISO-certificering voor Fa-med. Klantbeleving staat centraal in Contactcenter

Een mooie combinatie. KPMG-voorzitter Herman Dijkhuizen. ISO-certificering voor Fa-med. Klantbeleving staat centraal in Contactcenter N u M M E R 02 2010 JAARGANG 1 Fa-MED OnDErSTEUnT SHOrTTraCKSTEr annita Van DOOrn Een mooie combinatie KPMG-voorzitter Herman Dijkhuizen ISO-certificering voor Fa-med Klantbeleving staat centraal in Contactcenter

Nadere informatie

P-AL Nieuwsbrief WEBSITE: WWW.POLY-ARTROSE.NL. Poly - Artrose Lotgenotenvereniging Jaargang 9, nr 3 Juli 2010 ZORGWIJZER ARTROSE FESTIVAL 5D

P-AL Nieuwsbrief WEBSITE: WWW.POLY-ARTROSE.NL. Poly - Artrose Lotgenotenvereniging Jaargang 9, nr 3 Juli 2010 ZORGWIJZER ARTROSE FESTIVAL 5D P-AL Nieuwsbrief Poly - Artrose Lotgenotenvereniging Jaargang 9, nr 3 Juli 2010 WEBSITE: WWW.POLY-ARTROSE.NL ZORGWIJZER ARTROSE FESTIVAL 5D REUMA EN VOETEN P-AL Juli 2010 blz 1 HET RONDREUMA CONGRES TELEFONISCH

Nadere informatie

magazine > Lerarentekort komt nu snel dichtbij > De gewijzigde ketenregeling: externe oplossingen

magazine > Lerarentekort komt nu snel dichtbij > De gewijzigde ketenregeling: externe oplossingen 7 oktober 2015 Beatrixtheater Jaarbeurs Utrecht LERAAR IN PLEZIERIG WERKKLIMAAT INCLUSIEF TABLET ALS ACTIEVE DAG- PROGRAMMA Als ik met goede ideeën kom, dan krijg ik alle ruimte en zelfs financiële ondersteuning

Nadere informatie

P - A L N i e u w s b r i e f

P - A L N i e u w s b r i e f P - A L N i e u w s b r i e f Poly - Artrose Lotgenotenvereniging Jaargang 7, nr 4 Oktober 2008 Website: www.poly-artrose.nl nieuw postadres! P-al postbus 73 4630 AB Hoogerheide Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

kloppende hart van de vakbond

kloppende hart van de vakbond JA ARGANG 2 APRIL 2008 NR 2 Het regiokantoor: het kloppende hart van de vakbond Vrijwilligersmanagement Muskusratvangers in de steigers zijn buitenmensen Maiko is de beste mountainbiker met diabetes. Inhoud

Nadere informatie

Mantelzorg 1 op de 8 werkt én zorgt De toekomst van de AOW Jong en oud hebben elkaar nodig JAARGANG 3 DECEMBER 2009 NR 6

Mantelzorg 1 op de 8 werkt én zorgt De toekomst van de AOW Jong en oud hebben elkaar nodig JAARGANG 3 DECEMBER 2009 NR 6 Mantelzorg 1 op de 8 werkt én zorgt De toekomst van de AOW Jong en oud hebben elkaar nodig JAARGANG 3 DECEMBER 2009 NR 6 én Profiteer als lid van CNV Publieke Zaak van goede zorg en hoge korting. 50,-

Nadere informatie

FSA& Beyond. FSA in het nieuws. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE OKTOBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 1

FSA& Beyond. FSA in het nieuws. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE OKTOBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 1 OKTOBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 1 www.fsa.nl FSA in het nieuws AMSTERDAM - De Deense uitgeverij Ventus Publishing brengt, naar eigen zeggen als eerste in de wereld, gratis te downloaden studieboeken

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

De aantrekkingskracht van vrijwilligerswerk

De aantrekkingskracht van vrijwilligerswerk jaargang 20 / nr 69 / juni 2011 De aantrekkingskracht van vrijwilligerswerk In dit nummer o.a: Integratievisie van minister Donner pag. 3 Groepsleidsters gezocht voor Lize-project pag. 4 Gezondheid en

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 3 2013. -printing

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 3 2013. -printing De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 3 2013 -printing en credit management Vertrekkend NVI-voorzitter Jet Creemers: De WIK is en blijft fout

Nadere informatie

Over Leven & geld WHIPLASH MAGAZINE. Special: Voel je rijk. Onvoorspelbaarheid. vraagt om maatwerk. Regie over energie en pijn HÉT WHIPLASH LIJFBLAD

Over Leven & geld WHIPLASH MAGAZINE. Special: Voel je rijk. Onvoorspelbaarheid. vraagt om maatwerk. Regie over energie en pijn HÉT WHIPLASH LIJFBLAD WHIPLASH MAGAZINE HÉT WHIPLASH LIJFBLAD 24e jaargang nummer 1 april 2012 Special: Over Leven & geld Onvoorspelbaarheid vraagt om maatwerk Voel je rijk Regie over energie en pijn advertentie Ondersteuning

Nadere informatie

Naast medicus ben je ook ondernemer en manager

Naast medicus ben je ook ondernemer en manager n u m m e r 01 2011 JaarGanG 2 HUISARTS MIHAI COMSA: Naast medicus ben je ook ondernemer en manager De staat van zorg: de balans, de toekomst en de prioriteiten Helpende hand in verslavingsland Meld je

Nadere informatie

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 10 e jaargang nr. 2 2011 Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 Wederom een geslaagd salescongres - pagina 17 Win de verloren klant weer terug - pagina 25 Als je niet kunt lachen moet je geen winkel

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Interview met Convenient4U over het thema van deze uitgave: communicatie

Interview met Convenient4U over het thema van deze uitgave: communicatie Interview met Convenient4U over het thema van deze uitgave: communicatie JUNI/AUGUSTUS 2014 De No Nonsense Incassopartner Voor MKB Deventer Om te ondernemen is geld nodig, zo simpel is dat. Maar wat nu

Nadere informatie