NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 7 e JAARGANG NR. 5 VRIJDAG 23 NOVEMBER 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 7 e JAARGANG NR. 5 VRIJDAG 23 NOVEMBER 2007"

Transcriptie

1 1 NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 7 e JAARGANG NR. 5 VRIJDAG 23 NOVEMBER 2007 KerkVenster In HISTORISCH dit nummer MOMENT tekst WYTZE ANDELA Het begrip 'omkeer' in de Joodse traditie Tekst: Hans de Boer, Foto: Wim v.d. Kamp Pagina 5 Transport naar Roemenië Het begrip 'omkeer' in de joodse traditie Pagina 7 Help een kind met 15 eurocent. Pagina Dat voor God geen naam verloren gaat... Pagina 15 Ossis en Wessis samen in Aalten Pagina 18 Restauratie voltooid Enige tijd geleden sprak de joodse graficus en kunstenaar Marcus van Loopik in de Aaltense synagoge over Omkeer (tesjoeva) in de joodse traditie. Ter inleiding daarop las ds. Marieke Andela het deel uit het boek Jona dat vertelt, hoe deze ongehoorzame profeet in de buik van de grote vis tot het besef komt dat hij er verkeerd aan heeft gedaan te vluchten, in plaats van de inwoners van het vijandige Ninevé te waarschuwen vanwege hun goddeloze gedrag. Jona roept vanuit zijn netelige situatie uit alle macht de Eeuwige aan om redding. Vervolgens spuwt de vis Jona op het droge. En na opnieuw instructie van God te hebben ontvangen, vertrekt Jona naar Ninevé. Hij kondigt daar aan dat de stad na veertig dagen zal worden verwoest... en de inwoners geloven God. Zij vasten en rouwen en bidden vurig tot God. Toen God zag dat zij anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet.(jona 3:10) Een profeet is geen toekomstvoorspeller Wij als christenen denken bij profeten vooral aan figuren die de toekomst voorspellen. Als God dreigt met straf, dan zal die straf ook komen. Het jodendom heeft daar een andere kijk op. Dat gold ook voor de profeet Jona. Hij wist dat God altijd een weg open laat voor omkeer. Dat God juist wil, dat de mens beseft dat hij gezondigd heeft en dat hij van die verkeerde weg terugkomt. Jona wist dat een profeet uitsluitend en alleen profeteert ter wille van de ommekeer en niet om de toekomst te voorspellen. Een rabbijnse traditie leert, dat God al vóór de schepping van de mens de mogelijkheid tot omkeer heeft geschapen, omdat hij wist dat de mens met zijn vrije wil in de fout zou gaan. De poort tot omkeer staat altijd voor ons open, zelfs als de poort van het gebed gesloten is, aldus Van Loopik. God heeft altijd twee scenario s achter de hand: kiezen óf voor de dood óf voor het leven. En God hoopt vurig dat de mens dan kiest voor het leven. Jona wist dat maar al te goed. En omdat hij absoluut geen heil zag in de omkeer van Ninevé, de grote vijand van Israël, koos hij het hazenpad. Op Grote Verzoendag wordt het boekje Jona in elke synagoge ter wereld gelezen. Wat we eruit kunnen leren, is dat Gods oproep tot omkeer niet alleen geldt voor het volk Israël, maar voor alle mensen. Verder kunnen we eruit leren dat de toekomst niet vast ligt. Wij hebben er als gemeenschap, maar ook als individu invloed op, we kunnen er iets aan doen. Denk aan Al Gore met zijn boek Een ongemakkelijke Waarheid over dreigende milieurampen. Hij heeft daarmee invloed op de keuzes van anderen en Marcus van Loopik die keuzes bepalen mee de toekomst. Van Loopik wees erop dat de bijbelboeken Jozua, Richteren, Ruth, Samuël en Koningen geen geschiedenisboeken zijn, maar gerekend worden tot de vroege profeten. We zien erin hoe keuzes van mensen de toekomst bepalen. Dat legt elk mens een grote verantwoordelijkheid op de schouders. Met een schone lei Tesjoeva is een kernbegrip in het jodendom. Omkeer is niet zomaar iets. Er worden zware eisen aan gesteld. Dat komt duidelijk naar voren in de periode van (joods) Nieuwjaar en Grote Verzoendag, de zogenaamde Ontzagwekkende Dagen. (Dit jaar was dat van 12 t/m 22 september). Het is een periode van inkeer en van herstel van wat er in het afgelopen jaar is misgegaan in de relaties met medemensen en met God. Die periode begint feitelijk al een maand eerder. Ieder moet voor zichzelf nagaan wat er uit het voorbije jaar nog ligt aan niet goedgemaakte schulden ten opzichte van anderen en tegenover God. Wat je in het voorbije jaar hebt misdaan aan een medemens, dat moet je herstellen (voor zover dat mogelijk is). Er zijn kleine en grote vergrijpen. Heb je iemand financieel benadeeld, dan kun je hem of haar dat terugbetalen en om vergeving vragen. Maar heb je iemand van het leven beroofd, dan kun je dat het slachtoffer niet vergoeden. Dan dien je de nabestaanden zo goed mogelijk te compenseren en hen om vergeving te vragen. De andere partij dient deze vergeving ook te schenken. Je kunt je situaties voorstellen waarin dat verschrikkelijk moeilijk is. En mocht die vergeving niet worden geschonken, dan zij het zo. Voor zaken waarin je gefaald hebt in je relatie met God moet je hem om vergeving vragen. Daarbij gaat men ervan uit dat God je niet vergeeft als je niet eerst je schuld ten opzichte van je Vervolg op pagina 3

2 2 COLOFON Overdenking... ds. Anne van Voorst KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. Het verschijnt elke veertien dagen. In de vakantieperiodes verschijnen edities van drie of vier weken. KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. Kerk- Venster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen. Logo In het logo van KerkVenster valt het witte kruis op. De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken duidt op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk. Uitgever KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting voor PR en Communicatie. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten. Tel , b.g.g Redactie Wytze Andela (hoofdredacteur), Date van der Zaag (eindredactie), Ria Evertse-de Vos (eindredactie), Hans de Boer, Hanneke Drenth, Liesbeth Greijdanus, Thea van den Hout, Femke Holkenborg Marijn Kraaijenbrink (coördinator jeugdredactie). Beeldredactie: Jan Ebbers, Jan Oberink. Andersumme: Everdien Lammers. Coördinatie Arnold Arentsen. Financiën Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om KerkVenster te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonnement op Kerk- Venster nemen. De abonnementskosten bedragen 45,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr , t.n.v. KerkVenster Aalten. Penningmeester: Jan Meijnen, tel Bezorging De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd van de distributiecommissie is Wim Ligterink, tel Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van de extra nummers. Vormgeving Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van deze commissie is: Tiny Oosterink, tel KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenbarg en Kathy Wolterink-Mulder. Druk Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 4050 ex. Inleveren kopij De kopij dient te worden aangeboden op diskette of per in Word 97 of hoger, in txt-formaat. Illustraties en/ of foto s altijd in aparte bestanden (JPEG, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum kopij per is woensdag 28 november voor uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij en kopij op diskette geldt als uiterste inleverdatum maandag 26 november 2007 voor uur. Aanleveradressen Brievenbus KerkVenster, Kerkstraat Bus kerkelijk bureau Zuiderkerk, Ludgerstraat Jeugdredactie, Spinkatstraat 7 KerkVenster Overname van artikelen alleen met toestemming en bronvermelding In elke aankomst ligt een vertrek besloten Nieuwe dichtbundel Heleen Veerbeek In samenwerking met Bredevoort-Boekenstad zal op zaterdag 1 december in Bredevoort de nieuwe dichtbundel van de Aaltense Heleen Veerbeek gepresenteerd worden. Tegelijkertijd zal er een overzichtsexpositie van haar werk geopend worden die tot eind maart 2008 te zien zal zijn in zorgcentrum St. Bernardus. Verenigingen Praothuusken Wat we op 28 november doen, dat had ik de vorige keer al vermeld, k was al wat vooruit. Maar dan gaan we film kijken, gezellig hè. 5 december is de dag, die je niet vergeten mag. We laten ons weer heerlijk verwennen en klimmen allemaal in de pennen, om voor elkaar een gedichtje te maken en ons de pepernoten goed te laten smaken. Met een hartelijke groet, namens de werkgroep Sinie Bussink, tel Deze woorden las ik onlangs boven een overlijdensaankondiging. Juist door de eenvoud van deze woorden werd ik geraakt. Want voorop staat: de aankomst. Wanneer iemand overlijdt, staat voorop dat de overledene ergens is aangekomen. Als christenen geloven wij dat dit de hemel is, of het leven bij God. Niemand weet precies wat je je daarbij moet voorstellen, maar dat het te maken heeft met een absolute schoonheid, vrede en liefde is wel duidelijk. De afgelopen week verscheen er een boek (Eindeloos bewustzijn) van de cardioloog van Lommel, die onderzoek heeft gedaan naar 'bijna-doodervaringen'. Hij deed dit op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Zijn conclusie was voor mij verrassend: want van Lommel concludeerde dat het bewustzijn doorgaat, ook na de dood. Nu was ik niet verrast door de inhoud van de conclusie: want dat het bewustzijn, of je ziel, doorgaat na de dood, dat weet ik al. Maar dat dit vanuit de wetenschappelijke hoek bevestigd wordt, verraste mij. Geloof en wetenschap blijken nog niet zo ver uit elkaar te liggen als mensen vaak wel denken. En dat is eigenlijk niet zo vreemd: want ons geloof is niet gebaseerd op goedgelovige aannames, maar op diepe ervaringen van de werkelijkheid in ons leven. Hoewel niemand vanuit de dood is teruggekeerd om ons te vertellen hoe het werkelijk is, worden er wel voortdurend luikjes geopend die ons even een blik op de eeuwigheid gunnen. Dat zie je in de uitzonderlijke en prachtige bijna-dood-verhalen, maar ook in minder heftige mate hoor je regelmatig verhalen van mensen die iets van die eeuwigheid hebben gehoord, geproefd of gezien. Het aandachtig luisteren naar deze verhalen kan ons troosten, omdat we mogen weten dat onze dierbare overledenen nu in dat eeuwige licht van warmte en liefde mogen leven. Ze zijn aangekomen. Maar de tekst boven de overlijdensaankondiging kent ook een tweede deel: 'het vertrek '. Achter dit eenvoudige woord ligt de wereld schuil van verdriet en rouw om degene die we moeten missen. Zeker hij of zij is aangekomen, maar ook van deze aarde vertrokken. En dat doet ons verdriet omdat wij onze dierbare zo verschrikkelijk missen, naar lijf en ziel. Ook dat verdriet is er en wordt niet uitgepoetst door een vertrouwen op een behouden aankomst. Maar in ons verdriet mogen we wel weten dat wij er niet alleen voorstaan. Want die liefde en warmte van God, waarvan wij geloven (of beter gezegd: weten) dat onze overleden geliefde daarin leeft, omgeeft ook ons. Want heel onze wereld, heel ons leven is ingebed en gedragen door die Liefde van God. Dat zien we vaak niet omdat we zo in beslag worden genomen door de dagelijkse dingen, of omdat we zo 'n verschrikkelijk verdriet hebben, of omdat we nooit geleerd hebben acht te slaan op die liefde van God, die ons omringt. Maar toch: die Liefde is er omdat ze zonder begin en einde is. Omdat onze overledenen leven in die Liefde van God. Moge Gods liefde een ieder dragen die verdriet heeft. Neem en lees... vr 23 november Lucas 21:20-28 za 24 november Lucas 21:29-38 zo 25 november Psalm 46 ma 26 november 2 Tessalonicenzen 1:1-12 di 27 november 2 Tessalonicenzen 2:1-12 wo 28 november 2 Tessalonicenzen 2:13-17 do 29 november 2 Tessalonicenzen 3:1-5 vr 30 november 2 Tessalonicenzen 3:6-18 DECEMBER za 1 december Psalm 122 zo 2 december Romeinen 12:1-8 (Eerste Advent) ma 3 december Romeinen 12:9-21 di 4 december Romeinen 13:1-7 wo 5 december Romeinen 13:8-14 do 6 december Romeinen 14:1-12 vr 7 december Romeinen 14:13-23

3 3 medemensen hebt goedgemaakt. Het falen tegenover de medemens is ook falen tegenover God. Ieder mens is immers beelddrager van God. Het onderscheid tussen misdraging tegen mens of God is dus niet zo duidelijk te maken. Het jodendom kent daarom de regel dat men niet exact vergoed wat men de ander tekort heeft gedaan, maar dat men die vergoeding verhoogt met een vijfde deel. Afgezien van het bekennen van schuld en het vergoeden van de schade, moet je ook de geschonden relatie weer herstellen, zodat je het Nieuwe Jaar kunt ingaan met een schone lei. Met Nieuwjaar neemt God de boeken ter hand waarin hij aantekening houdt van elk mens. De heel goeden schrijft hij gelijk in in het Boek des Levens, de heel slechten worden direct genoteerd in het Boek des Doods. De rest krijgt tot Grote Verzoendag tien dagen respijt om met de naaste en met God in het reine te komen. Al naar gelang het resultaat worden zij dan alsnog in een van beide boeken ingeschreven. Met Nieuwjaar wensen Joden elkaar toe dat ze mogen worden ingeschreven in het Boek des Levens. Het begon al in het Paradijs De veelzijdige joodse geleerde Maimonides ( ) heeft onder andere ook een verhandeling geschreven over regels van Boete en Berouw. Het gaat, aldus Maimonides, bij omkeer niet alleen om een theologisch voorschrift, maar ook om de uitwerking in de praktijk. Het moet gaan om innerlijk berouw dat tot uitdrukking komt in een uiterlijke daad, om een radicale wijziging. Omkeer gaat gepaard met rituelen. Rituelen van rouw en van verlies. Omkeer heeft betrekking op het zich opnieuw richten op God, het zich afkeren van de gevolgde levensweg, het geestelijk aspect inkeer en terugkeer door het herstellen van een verloren situatie. De eerste overtreding vond plaats in het Paradijs. Daarmee ging de vanzelfsprekende verbondenheid van de mens met God verloren. Als God Adam en Eva roept nadat zij van de verboden vrucht gegeten hebben, verstoppen zij zich voor hem. Maar ook de band met de medemens lijdt schade. Adam beschuldigt Eva. Vervolgens schamen ze zich voor elkaar omdat ze naakt zijn, terwijl dat voorheen geen enkel probleem was. Maimonides wijt dat aan het feit dat de eenheid die zij tot dan toe vormden, verbroken is. Er is verwijdering ontstaan. Door jezelf belangrijker te vinden dan de ander, de ander de schuld te geven, ga je tegen je geweten in en daardoor verlies je je gevoel van eigenwaarde. Zo raak je ook de verbinding met jezelf kwijt. Openlijk belijden Maimonides leert dat er aan herstel van de relaties twee aspecten te pas komen, namelijk verzoening en genezing. Dit komt duidelijk naar voren in Psalm 103:3, waar we lezen: Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen. Overtredingen zijn er in soorten, van kleine verzuimen tot zware misdaden. Je kunt een gebod overtreden door, al of niet moedwillig, iets na te laten. Je kunt een verbod overtreden zonder dat het een ander schaadt, maar ook zo dat een medemens er wel nadeel van ondervindt. Verder kun je ook nog een verbod overtreden met een onherstelbaar gevolg. Al deze tekortkomingen dien je te beseffen en te bekennen. Volgens Maimonides wordt een klein verzuim vergeven enkel door het uit te spreken. Het overtreden van een verbod zonder schade aan derden dient met Yom Kippoer (Grote Verzoendag) in de gemeenschap te worden beleden en daarmee is het vergeven. Als er wel nadeel aan anderen is berokkend, kan er aan het delgen van de schuld een of andere vorm van lijden te pas komen alvorens vergeving intreedt. In de allerzwaarste gevallen, waarbij het slachtoffer is gedood, kan vergeving uitsluitend met het sterven verkregen worden. Het jodendom gaat ervan uit dat met de dood alle schuld vergeven is. In het geval dat niet de ander maar het slachtoffer op het kerkhof ligt, kan de dader zijn schuldbekentenis eventueel uitspreken bij het graf. Daarmee is niet het slachtoffer gediend, maar wel de schuldenaar. Het is voor hem een gelegenheid de schuld te verwerken en het verdere leven beter mogelijk te maken. Overtredingen tegenover God worden niet in het openbaar beleden, die zijn een zaak tussen de mens en God. VERVOLG VAN PAGINA 1 Gebed in de synagoge op Grote Verzoendag Een praktisch geloof Het jodendom is een erg praktische religie. Het gaat niet zozeer om woorden, maar vooral om daden. En voor zover het om woorden gaat, dan graag hardop uitgesproken. Zo moet je, als je iets goed wilt maken met je medemens driemaal naar hem of haar toegaan om je schuld te belijden en om vergeving te vragen. Ook in de sjoeldienst met Yom Kippoer wordt zowel gemeenschappelijk als individueel luidop schuld bekend. De reden mag duidelijk zijn: als ik voor mezelf beslis dat ik stop met roken, maar dat niet aan mijn omgeving bekendmaak, dan is de verleiding om toch weer te beginnen duidelijk groter dan wanneer ik dat wel laat weten. Het moge duidelijk zijn dat het belijden van misstappen, het vragen om vergeving en het herstellen van relaties niet beperkt moet blijven tot de periode van Nieuwjaar tot Grote Verzoendag. Dat mag en moet het hele jaar. Maar ook dat is weer het praktische van het jodendom: er is een periode van het jaar waarin dit aspect van het leven extra nadruk krijgt. Jij kent mij naar psalm 139 tekst: Bette Westera Wonderlijk, zo goed als jij mij kent, God. Je weet wat ik doe, waar ik ga, waar ik sta. Ga ik verkeerd, dan roep je me terug. Je geeft me een duwtje en zegt: deze kant op. Alleen maar een duwtje, heel zacht, in een andere richting. Doe ik iets doms, dan ken jij mijn schaamte. Je fluistert: het geeft niet, begin maar opnieuw. En je helpt me. Niet met je handen, maar ergens van binnen, onzichtbaar en zacht. Jij kent mij als geen ander, God. Jij weefde mijn weefsel, mijn handen, mijn voeten, mijn hart en mijn nieren, mijn diepste gedachten, mijn wezen. Jij kent mij van lijf en van leden, van buiten en van binnen, van vroeger, voor nu en altijd.

4 4 COLOFON PROTESTANTSE GEMEENTE BREDEVOORT Kerkenraad Scriba: Alies Kämink, Haartweg 3/07, 7109 BJ Winterswijk (Miste), tel Collectemunten zijn op vrijdagavond van tot uur verkrijgbaar bij de Rabobank, Hofstraat, Aalten. Ledenadministratie Jan Carel Brethouwer, Bleekwal 39, 7126 BT Bredevoort, tel: College van Kerkrentmeesters Bankrek.nr (onder meer voor vrijwillige bijdragen) Penningmeester: Jan Ebbers, Markerinkdijk 2c, 7122 RK Aalten, tel College van Diakenen Bankrek.nr Administrateur: Hans Lensink, Koppelstraat 26, 7126 AJ Bredevoort, tel Correspondentie-adres KerkVenster Wil Vroman, Hollenberg 3, 7121 MC Aalten, tel , Kosters - Lidy en Hans Scholtz, Ambthuiswal 7A, 7126 BC Bredevoort, tel: Riek en Wim Wikkerink, Pater J.de Vriesstraat 6, 7126 BM Bredevoort, tel: Grada en Gert Grevers, Misterweg 238, 7109 BA Winterswijk, tel: (hulpkosters) OP WEG NAAR EEN NIEUW LIEDBOEK VOOR DE KERKEN Op 20 april jl. besloot de synode van de Protestantse Kerk van Nederland tot het ontwikkelen van een nieuw liedboek. De voorbereiding is opgedragen aan de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied met als voorzitter Ds. Endendijk, die tot voor kort predikant in Didam was. Verwacht wordt dat het nieuwe liedboek 800 tot 1000 liederen zal bevatten. Het spreekt vanzelf dat de voorbereiding hiervan met de nodige zorgvuldigheid gepaard moet gaan. Ook zal er een groot draagvlak voor moeten zijn. Besloten is om niet alleen de landelijke organen van de verschillende kerkelijke stromingen (Evangelisch Werkverband, Gereformeerde Bond, Confessionele Vereniging, Vereniging van Vrijzinnigen e.d.) en de overlegorganen op het gebied van het kerklied en de kerkmuziek te raadplegen, maar ook de (wijk)kerkenraden en de classicale vergaderingen. In verband hiermede is per brief van 18 oktober jl. aangekondigd, dat begin 2008 aan alle (wijk)kerkenraden zal worden verzocht om op te geven welke liedbundels in de diensten worden gebruikt en ook de frequentie van het gebruik hiervan te vermelden. Tevens ontvangen de kerkenraden een voorbeeldkatern met liederen alsmede een daarbij behorende CD met het verzoek aan te geven welke genres/liederen uit de katern de voorkeur hebben. De gegevens dienen in februari 2008 bij de scriba van de classis te worden ingezonden. Laatstgenoemde maakt hiervan een totaaloverzicht. In de periode van 1 maart en 1 oktober 2008 wordt het onderwerp op de agenda van de classis geplaatst waarna hierover een verdere gedachtewisseling zal plaatshebben. Aan deskundigen(cantororganisten e.d.) zal worden gevraagd hieraan medewerking te verlenen. S. Kuijt, 1e scriba classis Winterswijk. M.J.A. Baan A.C. van Voorst Koppelstraat 40, 7126 AJ Bredevoort Tel , Zieken Bredevoort Dhr. G.J. Oonk, Misterweg 225, Winterswijk- Miste, is na een ernstig ongeluk opgenomen in het ziekenhuis in Enschede. Met de familie bidden wij om Gods kracht in deze moeilijke en onzekere tijd. Uw blijken van meeleven kunt u het beste sturen naar het huisadres van de fam. Oonk. Mw. E. Bollen-Groenensteijn, Binnenboomweg 12, Winterswijk-Miste, is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis in Enschede. Ook nu kunt u haar een kaartje sturen. Het adres in het ziekenhuis is: Medisch Spectrum Twente, gebouw Ariënsplein, Afd.F1, kamer 26, Postbus , 7500 KA Enschede. Geboren Op 31 oktober 2007 is Douwe Jan Hendrik Lambertus geboren. Douwe is de zoon van Linda en Nanko te Bokkel en het broertje van Maud, Buninkdijk 7a, in Aalten. Op 13 november 2007 is Mirthe geboren. Mirthe is de dochter van Roy en Heidy ter Horst en het zusje van Sanne, Grote Maote 42, Aalten. Op 14 november 2007 is Ires geboren. Ires is de dochter van Henk en Leonie Siebelink, en het zusje van Eva en Tigo, Markt 1-1. We hopen dat Douwe, Mirthe en Ires gelukkig en gezond op zullen groeien, samen met hun ouders, broer en zussen. En vanaf deze plaats ook onze welgemeende felicitaties aan de families te Bokkel, ter Horst en Siebelink. Gedachtenisdienst Op 25 november zullen we in de Koppelkerk diegenen herdenken uit onze gemeente die het afgelopen jaar zijn overleden. Elders in KerkVenster vindt u een lijst met namen. Vanzelfsprekend zal deze dienst in het teken staan van de hoop en de kracht, van waaruit wij mogen leven en sterven. Daarom verwijs ik u nu ook alvast naar de meditatie die elders in dit blad is opgenomen. Aan deze dienst zal ook het Gelegenheidskoor o.l.v. Johan Klein Nibbelink meewerken. Daarnaast willen wij een tweetal zaken onder uw aandacht brengen: 1) De viering van het Heilig Avondmaal Tijdens deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal. Het is ons gebleken dat daar bij een aantal mensen wat vragen over leven. Het wordt vooral als heel zwaar gezien. Om met dat laatste te beginnen: in een gedachtenisdienst is het onvermijdelijk dat we geconfronteerd worden met het verdriet van nabestaanden. Dat is ook niet erg, sterker nog: daar zijn we als gemeente voor om met ons lief en leed voor God te verschijnen. Van Hem en elkaar mogen we de kracht verwachten. Juist daarom vieren we ook het Heilig Avondmaal. Het Heilig Avondmaal is de Maaltijd waarin wij onze bijzondere verbondenheid met God en met de gemeente mogen vieren. Samen vormen we één lichaam door te eten van het brood en te drinken uit de beker. Zo hebben we ook deel aan het leven, het sterven en de opstanding van Jezus. Als wij het Avondmaal vieren doen we dat niet alleen in verbondenheid met hen die nu leven, maar ook in verbondenheid met allen die ons al zijn voorgegaan. Dat is heel wezenlijk: we geloven namelijk niet dat onze lieve doden voorbij zijn gegaan, voorgoed begraven in het verleden, overgeleverd aan de vergetelheid. Nee, we geloven dat zij nog steeds behoren tot dat Ene Lichaam van Christus. We geloven dat zij nu leven bij God. Dat drukt de viering van het heilig Avondmaal ook uit. Tenslotte vieren we Avondmaal vanuit de verwachting dat het Rijk van God komt. Daarom bidden we altijd het Onze Vader en daarom worden er ook altijd woorden over de verwachting van Gods Rijk uitgesproken. Dat is onze hoop en verwachting: met heel die stoet van gelovigen (levend en gestorven) verwachten wij Gods Rijk. Om die reden is de gedachtenis van de overledenen eigenlijk niet mogelijk zonder de viering van het Heilig Avondmaal. Want zoals u kunt zien, drukt het Avondmaal onze verbondenheid en onze hoop uit. En dat zijn nu precies de twee woorden waarmee wij onze overledenen gedenken: we zijn met hen verbonden en hopen eens weer met hen verenigd te zijn. Tot die tijd leven zij bij God en wij hier op aarde. 2) De lengte van de dienst Bij een Avondmaalsviering of een andere dienst waarin iets bijzonders gebeurt, zoals bijv. een doopdienst, bereiken ons telkens klachten over de lengte van de dienst. Er wordt ons dan gemeld dat er zelfs mensen zijn die dan om die reden wegblijven. Nu is het zo dat we heus proberen de lengte van de dienst binnen de perken te houden. Aan de andere kant is het onvermijdelijk dat een dienst waarin iets bijzonders gevierd wordt, langer duurt dan dat ene uur. Naar onze beleving en geloof moet dat ook niet erg zijn. Het zitten in de kerk lijkt ons toch geen opgave. Bovendien zouden we ons ook moeten afvragen wat er van ons uitstraalt, wanneer we ons alleen maar kunnen bezighouden met de lengte van de dienst. In ieder geval hopen wij van harte dat de te verwachte uitloop van deze dienst mensen er niet van weerhoudt om als gemeente rondom hen te staan die verdriet hebben. Datum doopgesprek Tot nu toe zijn er drie aanmeldingen voor de doopdienst van 9 december a.s. Er kan dus nog één kind bij. Indien er iemand is die zijn kind op die datum ook wil laten dopen, dan kunnen de ouders zich nog aanmelden. De datum voor het doopgesprek is 28 november a.s. om uur. Bij Bernd en Annemiek Klein Nibbelink, Landstraat 6. Adventsperiode Op 2 december begint de Adventsperiode weer. Ditmaal zal het thema voor deze periode zijn: sporen van licht. In vier zondagen zullen we sporen zoeken, sporen van licht. Er is veel duisternis in de wereld, maar gelukkig breekt ook telkens het licht door.

5 Speciaal voor deze periode hebben de catechisanten en kinderen een kerstgrot gemaakt. In de vier Adventsweken zal de ingang van de grot van de gemeente afgekeerd zijn, zodat alleen een berg zichtbaar is. Die berg zal elke week meer verlicht worden. Met kerst wordt de grot omgedraaid en zullen de poppen toegevoegd worden, die eveneens door een groep catechisanten zijn gemaakt. Catechisatie Op 29 november a.s. is er weer catechisatie voor alle groepen. Iedereen is van harte welkom. Daarnaast zouden we willen vragen om aan ons door te geven, wanneer je niet kunt komen. Verleden keer kwam er van een groep bijna de helft niet opdagen, terwijl wij maar twee afmeldingen hadden. Omdat er toen een gast van buiten kwam, was dat extra vervelend. Met vriendelijke groeten, Ds. Maria Baan en ds. Anne van Voorst. Wij feliciteren Op 2 december 2007 zijn Jan en Janny Stronks, Landstraat 5a, 25 jaar getrouwd. We willen hen, ondanks de ziekte van Janny en de dubbelheid die deze dag met zich meebrengt, toch gelukwensen met deze dag. Tegelijkertijd wensen wij hun toe dat ze deze dag op een voor hen goede manier kunnen vieren, waarbij zij zich omringd weten door Gods liefde. Wilt u ook iets van u laten horen op deze dag, stuurt u hun dan een kaartje. Van de diaconie Door het aftreden van Bert Bollen hebben we een nieuwe wijkindeling gemaakt. Deze ziet er als volgt uit: wijk 1: Centrum Jan Ebbers 2: Koppelkerk Romke v.d Meer. 3: Bastion Gerhard Bauhuis 4: Stadsbroek Henny v.d. Berg 5: Klooster-Barlo Johan Migchelbrink 6: Bredev. Oost Arjan Twigt 7: Hollenberg Ina te Bokkel 8: Aalterpoort / Henk Luimes Landstraat 9: Corle,Haart / José Kämink Miste, Woold Telling collecten Diaconie 138,45 Kerk 68, Kerk 66,70 Kerk 59, Diaconie 148,82 Kerk 83, Diaconie 160,44 Kerk 64, Diaconie 83,52 Kerk 45, Zangdienst 105,75 bestemd voor Roemenië Bernardus 32,26-10 Rest. Fonds 37,70 Giften Gift voor de kerk via Annie Hoefman 5,00. Jeugddienst St. Joriskerk Op 25 november is er s avonds een jeugddienst in de St. Joriskerk. Dhr. Posthumus uit Apeldoorn wil verschillende verhalen vertellen en dat doet hij op een heel beeldende en mooie manier. Vanwege de sfeer wordt de dienst in de St. Joriskerk gehouden. We beginnen om uur. Allemaal van harte welkom. Wil Vroman Restauratiefonds Zoals in het vorige KerkVenster al vermeld werd, heeft de Stichting Restauratiefonds St. Joriskerk een gift van 250,00 ontvangen voor de restauratie van de klokken en het uurwerk. Het is verheugend dat mensen het feestelijk luiden van de klokken voor de aanvang van de diensten weten te waarderen. Overigens heeft iedereen de mogelijkheid een bijdrage te geven aan de restauratie en het onderhoud van de St. Joriskerk. De kleine St. Joris staat bij de uitgang van de kerk met een uitnodigende gleuf in het dak (een uitvinding van Johan A. Lensink tijdens de grote restauratie in 1967). Dus precies veertig jaar geleden. Uw jubileumgift aftrekbaar van de belasting- is ook van harte welkom op banknummer ten name van de Protestantse Stichting Restauratiefonds Sint Joriskerk te Bredevoort. Wie het kleine eert is het grote ook weerd Jan D. de Ruijter 5 TRANSPORT NAAR ROEMENIË Transport naar Roemenië Vorige maand is het goederentransport naar Roemenië weer goed aangekomen. Door de Roemenen is het met heel veel blijdschap en enthousiasme ontvangen. De chauffeurs hebben weer genoten van de blijde gezichten bij het uitpakken van de vrachtwagen. (Wij staan er vaak niet bij stil dat een paar kledingstukken zo belangrijk voor hen zijn. Het geld dat ze wel of niet konden reserveren voor kleding, kunnen ze nu voor andere dingen gebruiken, die ook voor hen erg belangrijk zijn, soms zelfs van levensbelang. Ook is alles door de EU voor de gewone man/vrouw nog veel duurder geworden.) De directrice van de school, die enkele schoolborden kreeg, die ze zo graag wilde hebben, was ontzettend blij. (Chauffeur Marco: ze sprong een gat in de lucht van blijdschap en dan dat blijde verraste gezicht van haar!) De foto s van het transport, die Marco gemaakt heeft, laten ook nu weer zien dat er toch nog veel te doen is in Roemenië. Al horen ze nu bij de EU en ben je nu in een mum van tijd over de grens en je nu aan de andere kant van die grens voor het eerst dit jaar niet steeds aangehouden wordt door de grenspolitie (je zit in een auto met een buitenlands kenteken), toch moet er nog zeer veel gebeuren om ons niveau van leven te bereiken. Ook is er nog heel veel ellende en armoe in zeer veel gezinnen. De Stichting Christenhulp Oost-Europa Aalten- Bredevoort wil hen graag helpen, zij kan dit echter niet alleen. Om dit werk goed te doen hebben we uw ondersteuning nodig via gebed en materieel/ financieel. Uw hulp heeft het mogelijk gemaakt, dat we ook dit jaar weer geld naar Roemenië kunnen sturen, zodat voor de heel arme mensen de decembermaand toch iets feestelijks heeft. Tekst en foto's: Minke en Kees Veenstra Bedankt dat u dit wilt doen. Het bankrekeningnummer van de Stichting Christenhulp Oost-Europa Aalten-Bredevoort is Met vriendelijke groet namens de Stichting, Minke en Kees Veenstra, Plein-Zuid 1A, tel

6 6 COLOFON PROTESTANTSE GEMEENTE AALTEN Adres Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten of Postbus 74, 7120 AB Aalten Kerkelijk Bureau Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten, tel Geopend op werkdagen van 9.00 uur tot uur. Bankrekening Protestantse Gemeente Rabo Kerkenraad Voorzitter: B.A. Brethouwer, Barloseweg 18, 7122 PV, tel Scribaat G.A. ter Horst, Sondernweg 16, 7122 LJ, tel B.L.A. Helmink-ter Stege, Hogestraat 81, 7122 BS, tel Kosters Oosterkerk: A.J. te Lindert, tel en E. Bekkers (hulpkoster), tel Zuiderkerk: G.J. Westerveld, tel en H.W. Hengeveld (hulpkoster), tel Oude Helenakerk: F. Ratering, tel / en mw. I. Hijink, tel College van organisten Voorzitter: Gert Oldenbeuving, cantor-organist Oude Helenakerk, Rodetorenstraat 16, 7201 DH Zutphen. Tel Secretariaat: A.J. te Winkel, Vragenderweg 3, 7121 RK Aalten. Tel College van Kerkrentmeesters Scriba: P. de Boer, Hoge Veld 25, 7122 ZL, Aalten tel , Diaconie Protestantse Gemeente Postadres : Postbus 74, 7120 AB Aalten Bankreknr.: Rabo Scriba J.T. Stronks-Breukelaar, Emmastraat 3, 7121 CE Aalten, tel Gemeentediaconaat en sociaal diaconaat: H.J. Ter Horst, tel R. Onnink-Heusinkveld, tel Noodhulp Sinie Bussink, tel Missionair en Diaconaal Werk (MDW) Secretariaat taakgroep: mevr. I. Lubberste Lindert, Grote Maote 27, 7123 CB Aalten, tel.nr Bankrek.nr t.n.v. MDW Aalten o.v.v. Zending en/of Werelddiaconaat Collectemunten Collectemunten zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de Rabobank te Aalten op vrijdagavonden van uur tot uur Jeugdwerk Kopij Website Inleveren van kopij voor de website Aalten- Bredevoort kan via de volgende adressen: algemeen nieuws: jongerennieuws: Zo mogelijk met bijgevoegde afbeelding (in JPGformaat). De redactie van de website behoudt zich het recht voor artikelen te bewerken of niet te plaatsen. Van harte heten wij welkom in de Protestantse Gemeente van Aalten: Fam. Vaandrager, Sniedersweide 30, 7123 AK Mevr. J.H. Tolkamp, van Heemskerckstraat 10, 7122 WR Dhr. H.W. Westerveld en mevr. K. Temming, Laan van Kobus 14, 7122 TK Mevr. J.M. Stegeman-Verhaar, Hoge Veld 49, 7122 ZM M. Lijftogt, Grote Maote 104, 7123 CG H.J-H. van Oene en W.D. Bijsterbosch, Wilhelminastraat 20, 7121 BW OVERZICHT COLLECTES OKTOBER Kerk 1.102,64 Diaconie 797, Kerk 1.017,41 Kerk en Israel 918, Kerk 861,30 Werelddiaconaat 1.637,65 Plaatselijk jeugdwerk- 121, Nederlands bijbelgenootschap 1.124,11 Kerk 698, Kerk 700,99 Werelddiaconaat 1.662,59 Kia diaconaat 850,93 Giften Gift ontvangen voor de Kerk via Pastoraal medewerker mevr. Rutgers-Lammers 10,00 Gift ontvangen voor de Kerk via Mevr. A. ter Horst 25,00 Een lezing van Marinus v.d. Berg Veel mensen die rouwen om het verlies van een dierbare voelen zich vaak extra alleen omdat ze wel veel goedbedoelde opmerkingen en adviezen krijgen, maar zich niet begrepen voelen. Dat onbegrip is het gevolg van een aantal misverstanden over rouwen, zoals: De tijd heel alle wonden. Marinus van den Berg, verpleeghuispastor in Antonius IJsselmonde te Rotterdam, zal over dit thema, waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt, een inleiding houden De inleiding zal aandacht hebben voor de opmerking van mensen die zeggen: je moet het zelf doen. Wat zeggen ze daarmee? En voor de misverstanden. Gift ontvangen voor de Kerk via Mevr. A. Eenink. 20,00 Diverse giften ontvangen via bankrekening diaconie t.b.v. Nepal 20,00; 30,00; 50,00; 25,00 en 20,00 Gift ontvangen voor de muurschilderingen via kerkrentmeester Rendering 55,00 Via bankrekening ontvangen van de Kerk t.b.v. het Verjaardagfonds 10,00 en 25,00 Heilig Avondmaal Kerkzenderluisteraars t.b.v. het Werelddiaconaat 49,90 Heilig Avondmaal Bewoners t Hoge Veld t.b.v. het Werelddiaconaat 111,10 Opbrengst busjes kindernevendienst Zuid 175,55 Wij willen iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage. Stichting Restauratiefonds Misverstanden over rouw Stichting Restauratiefonds voor de Oude Helenakerk aan de Markt te Aalten vraagt : Mooi Wintergroen! Coniferengroen, o.a. sana, dennengroen, blauwspar, pinus, hulstgroen en bonte kornoelje rood/ geel, klimop met bessen, laurierblad, skimmia, malusappeltjes, buxus, taxus, larikstakjes en kronkelwilg. Ook kunnen we nog niet al te grote (mooie) bloempotjes gebruiken. S.v.p. brengen op dinsdag 11 december van uur tot uur bij de Stomerij aan de Willemstraat. Ina van de Put - tel.nr Vanuit zijn lange praktijkervaring in pastorale begeleiding van mensen, schreef van den Berg verschillende gemakkelijk toegankelijke boeken over het omgaan met verdriet / rouw. Een avond voor rouwenden en voor hen die rouwenden willen steunen. Inleider: Marinus van den Berg Verpleeghuispastor en publicist Zie ook Datum: donderdag 10 januari 2007 Tijd: uur. Plaats: de Huve, Grotestraat 50, te Eibergen Informatie opgave mw L. Siebelder, tel: ,

7 Kerstproject 2007 OPROEP: GEZOCHT EEN JONGERENMUSICUS 7 Kerstproject 2007 De komende Adventszondagen gaan we samen met de kinderen op zoek naar sporen van licht aan de hand van een spoorzoeker. Elke zondag zal het licht sterker gaan schijnen. Steeds duidelijker zullen we gaan zien dat de hoop nooit opgegeven hoeft te worden en dat het heil naar ons toekomt. Soms kun je het al even zien... Tenslotte zullen we uitkomen bij het licht van het Kerstfeest en ook daarna straalt het licht door. Voorin de kerk zal een viertafel staan met daarop een lichtberg. Elke zondag gaat er één kaarsje meer aan op de lichtberg en komen er voorwerpen bij te liggen die met spoorzoeken te maken hebben. Met Kerst zullen we zien wat de berg nu nog voor ons verborgen houdt. We hopen met elkaar een fijne Adventstijd te vieren. Leiding KND Gezocht: Een Jongerenmusicus voor Aalten De protestantse gemeente van Aalten is op zoek naar een vakbekwame en gedreven jongerenmusicus die ons als gemeente kan helpen om met muziek jongeren in hun eigen belevingswereld aan te spreken. In allerlei vormen van jeugdwerk is gebleken dat de inbreng en leiding van een jongerenmusicus dringend gewenst is. Wat wij van de jongerenmusicus verwachten is: - een brede interesse in en kennis van muziek die jongeren aanspreekt - goed kunnen omgaan met jongeren - muzikaal leiding kunnen geven - zelf ook de vaardigheid hebben om één of meerdere instrumenten te bespelen (piano, gitaar o.i.d.) - moet muzikale jongeren enthousiast kunnen maken om mee te doen met bepaalde activiteiten. - goed kunnen organiseren - meelevend zijn met de kerk - goed kunnen samenwerken met andere musici die in de gemeente werkzaam zijn. Om de jongerenmusicus te ondersteunen en te stimuleren zal er rondom hem of haar een werkgroep gevormd worden die o.a. organisatorische taken op zich kan nemen. Wat wij aanbieden is een aanstelling in eerste instantie voor drie dagdelen (negen uur) per week. Na een jaar vindt evaluatie plaats en kan de aanstelling verlengd worden. De beloning is op basis van functieniveau II van de kerkmusicus overeenkomstig de regeling kerkmuziek van de Protestantse Kerk in Nederland. Sollicitaties dienen schriftelijk te worden ingediend voor 1 december a.s. bij ds W.H. Everts, de Hare 19, 7121XG Aalten (tel ). Voor verdere informatie kunt u terecht bij: Heidi Ebbers, tel Benno Elburg, tel Wim Everts, tel Mirande Jansen, tel Gert Oldenbeuving, tel MDW Voorbeeld van een viertafel met lichtberg, per kindernevendienstcommissie (per kerkgebouw) wordt een lichtberg gemaakt naar dit voorbeeld. Spulletjes voor de kinderen van de oppasdienst Spulletjes voor de kinderen van de oppasdienst De oppasdienst van de Oosterkerk zoekt speelgoed voor kinderen van 0 tot 3 jaar en een boxkleed. Ook zoeken we nog naar een compact opvouwbaar camping bedje, om te gebruiken als box. Wie speelgoed of een boxkleed of een campingbedje over heeft kan contact opnemenen met de contactpersoon oppasdienst Oosterkerk: Erica Hengeveld tel (na uur) Help een kind met maar 15 cent per dag Op zondag 2 december worden er munten uitgedeeld in alle kerken. 15 cent euro munten... Ondanks wereldwijde conferenties over het uitbannen van honger sterft iedere vijf tellen een kind aan ondervoeding. Voor al die kinderen, die elke dag weer honger hebben komt de kerk in actie. Van Colombia tot Rwanda. Van Bangladesh tot Togo. Zonder onderscheid. Onze kerk helpt iedereen. Onze kerk, want dat zijn we samen. Daarom voert Kerk In Actie deze campagne. De actiemunt 15 cent is het centrale thema in deze campagne, want met 15 cent per dag kunnen we een kind voeden, maar alleen met uw hulp. Stuur de munt ingevuld op naar Kerk In Actie; het antwoordnummer staat op de munt of doe hem in de dozen die in de kerken staan. Het lot van talloze kinderen ligt in onze handen. Samen kunnen we de actie tot een groot succes maken. Want van iedere 15 euro die er gedoneerd wordt, maakt ICCO, de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, er 60 euro van. Een maaltijd voor een kind op school, is één van de vele opties die er zijn, om te werken aan een betere situatie; de kinderen hebben een extra reden om naar school te gaan, tegelijk concentreren ze zich beter omdat ze net gegeten hebben. Onderwijs... met name onderwijs aan vrouwen en meisjes, is een belangrijke factor voor het terugdringen van ondervoeding. Een maaltijd op school is echter niet de enige oplossing. Kerk In Actie en ICCO werken samen met partnerorganisaties aan een duurzame oplossing voor de voedselproblematiek. Voorbeelden zijn: verbeteren van de lokale landbouw en gezondheidszorg, verbeteren van scholing van vrouwen en kinderen en lobby voeren voor eerlijke handel. Daarom de 15 cent actie. Doet u mee? Op zondag 2 december in alle kerken. Namens MDW-buitenland, Ineke Lubbers. Rectificatie In mijn artikel m.b.t. Klimaatplan in het vorige KerkVenster is het zetduiveltje bezig geweest! Of de redacteur heeft zijn/haar eigen interpretatie gehad of in mijn mail is onderweg de komma twee plaatsen naar rechts opgeschoven. In KerkVenster stond namelijk dat Greenchoise 25 cent in het klimaatfonds zou storten. Dat moet natuurlijk 0,25 cent zijn. (Als u zoveel voor een Kwh betaalt hebt u de verkeerde stroomleverancier) Gerrit Stronks

8 8 De klok van de kerk door A.J. Yntema We gaan weer toeleven naar Kerst de tijd van Advent gaat beginnen. Op 25 november is het voorlopig de laatste keer dat de kleur groen is. Op 2 december eerste Advent wordt de kleur paars. Paars is de kleur van inkeer en boete, de kleur die ons zegt: We zijn op weg naar een feest, denk er eens over na of daar in je manier van leven iets van te merken is. Zondag 25 november - Laatste zondag van het kerkelijk jaar - Derde zondag van de voleinding - Kleur: groen De aangegeven evangelielezing voor deze zondag is Lucas 21: 5 19, over de laatste dingen, of liever: de voorlaatste dingen, maar daarnaast lezen we ook Openbaring 3: 7b 12, waarin de benarde gemeente van Filadelfia moed wordt ingesproken. De profetenlezing is: Maleachi 4: 1 6. (In de nieuwe bijbelvertaling: Maleachi 3: 19 24) over de Grote Dag die zeker zal komen. In verband met het bijzondere karakter van deze zondag, herdenking der gestorvenen, is het zeer goed mogelijk dat er van het rooster wordt afgeweken. De alternatieve lezingen zijn: Matteüs 25: 1 13 en Jesaja 65: Het lied van de zondag is: Gezang 114, Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, een prachtig lied voor deze zondag op een bekende melodie, een lied naar Openbaring 21: 1 4, waarin de nieuwe hemel en de nieuwe aarde worden bezongen, het nieuwe Jeruzalem dat als een bruid neerdaalt. Zondag 2 december - Eerste zondag van Advent - Kleur: paars De evangelielezing is Matteüs 24: Het is een lezing over de eindtijd. In Aalten is het de doopzondag. De alternatieve lezing, Matteüs 21: 1 9 over de intocht in Jeruzalem, is daarom wellicht geschikter voor deze zondag. Als O.T.-lezing staat aangegeven Jesaja 2: 1 5, terwijl de alternatieve O.T.-lezing is: Jesaja 40: Het lied van de zondag is Gezang 122: Kom tot ons, de wereld wacht. Dit lied gaat terug naar een van de oudste Christelijke liederen. Het contrast licht/duisternis is in dit lied goed herkenbaar. Maarten Luther maakte er een vertaling van. De oorspronkelijke Gregoriaanse melodie werd door hem vereenvoudigd en zo voor gemeentezang geschikt. Opbrengst kledinginzameling De kledinginzameling van Sams Kledingactie voor Mensen in Nood die op 13 oktober in Aalten is gehouden, heeft 3110 kg kleding opgebracht. Sams Kledingactie voor Mensen in Nood wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken. De vrijwilligers zijn van plan om op termijn weer een kledinginzameling te organiseren voor Sams Kledingactie voor Mensen in Nood. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu alweer de kleding hiervoor te bewaren. Mocht u echter eerder uw kleding aan ons willen geven, kunt u voor de dichtstbijzijnde container of depotadressen bellen naar of kijken op Kerkdiensten Bredevoort St. Joriskerk Zondag 25 november uur dhr. Kees Postumus, Apeldoorn Jeugddienst collecte: Jeugdwerk uitgangscollecte: Jeugddienstcommissie Voor de jeugd BREDEVOORT Kinderoppas Elke zondag is er tijdens de dienst kinderoppas (leeftijd 0-4 jaar) in de Koppelkerk, Koppelstraat 25 of in de consistorie van de St.Joriskerk (ingang aan de zijkant van de kerk). Kindernevendienst Alle zondagen is er voor de kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar kindernevendienst. Jeugddienst St. Joriskerk Op 25 november is er s avonds een jeugddienst in de St. Joriskerk. Dhr. Posthumus uit Apeldoorn wil verschillende verhalen vertellen en dat doet hij op een heel beeldende en mooie manier. Vanwege de sfeer wordt de dienst in de J o r i s k e r k gehouden. We beginnen om uur. Allemaal van harte welkom. Christelijke symbolen De roos: een symbool dat past bij afscheid, liefde, Maria en Luther In de christelijke symboliek is de rode roos symbool van het martelaarsschap. Legendes vertellen, dat de roos in het paradijs nog geen doorns had en deze eerst kreeg na de zondeval van de mens, om deze te herinneren aan zijn misstap. Maria heet ook wel: Roos zonder doorns. Een vijfbladige roos met een hart is embleem van de hervormer Maarten Luther. Koppelkerk Zondag 25 november 2007 laatste zondag kerkelijk jaar uur ds. Baan/ ds. van Voorst, Gedachtenisdienst - Heilig Avondmaal collecte: Diaconie uitgangscollecte: Kerk Autohulpdienst: dhr. J. Migchelbrink, tel Kinderoppas: Gerry Anvelink, Sjors Twigt en Lotte Stronks Zondag 2 december e Advent uur ds. Baan 1e Advent collecte: Kerk uitgangscollecte: Diaconie autohulpdienst: dhr. R.J Klein Entink, tel kinderoppas: Esther Navis en Bregje Twigt. Weeksluitingen VERZORGINGSTEHUIZEN SINT-BERNARDUS Za ter dag 24 november uur ds. M. Baan, viering Heilig Avondmaal Za ter dag 1 december uur dhr. L.H. Fles T HOGE VELD Za ter dag 24 november uur ds. M. v.d. Heiden Za ter dag 1 december uur dhr. J.A.C. de Graaf BETH SAN Za ter dag 24 november uur Evangelisatiekoor Za ter dag 1 december uur ds. R. Faber

9 Kerkdiensten Aalten 9 Oude Helenakerk Zuiderkerk Oosterkerk Zondag 25 november 2007, laatste zondag kerkelijk jaar uur ds. A.J. Yntema, ds. W.H. Everts collecte: Restauratiefonds uitgangscollecte: Diaconie Zondag 2 december 2007, 1e Advent uur ds. A.J. Yntema, doopdienst uur ds. M.J. Kooistra, zangdienst collecte: Diaconie uitgangscollecte: Jeugdwerk Zondag 25 november 2007, laatste zondag kerkelijk jaar uur ds. H.J. Zeldenrijk, ds. M.J. Kooistra Collecte: Kerk Uitgangscollecte: Diaconie Zondag 2 december 2007, 1e Advent uur ds. R. Faber, doopdienst collecte: Diaconie uitgangscollecte: Jeugdwerk Zondag 25 november 2007, laatste zondag kerkelijk jaar uur ds. W.A. Andela, ds. M.A. Andela-Hofstede uur ds. M.A. Andela-Hofstede Collecte: Kerk Uitgangscollecte: Diaconie Zondag 2 december 2007, 1e Advent uur ds. H.J. Zeldenrijk, doopdienst collecte: Diaconie uitgangscollecte: Jeugdwerk Voor de jeugd AALTEN Kinderoppas In alle drie gebouwen is er elke zondag tijdens de ochtenddiensten, kinderoppas (leeftijd 0-4 jaar). Oude Helenakerk: in Elim; Zuiderkerk: in één van de zalen; Oosterkerk: in Peuterspeelzaal Duimelot. Kindernevendienst Alle zondagen is er tijdens de ochtenddiensten in alle drie kerken voor twee groepen kindernevendienst (leeftijd 4-12). Zondagsschool Op de zondagen 25 november en 2 december 2007 is er zondagsschool van uur tot uur in Kom d r In aan de Bodendijk voor kinderen van groep 1 t/m 8 (verdeeld in 2 groepen). Doopdiensten AALTEN 2 december Helenakerk, ds. Yntema Oosterkerk, ds. Zeldenrijk Zuiderkerk, ds. Faber 13 januari (gewijzigde datum!) Helenakerk, ds. Yntema Oosterkerk, ds. Andela Zuiderkerk, ds. Andela-Hofstede 3 februari Helenakerk, ds. Everts Oosterkerk, ds. Rotte Zuiderkerk, ds. Faber Bij geboorte ontvangt uw wijkpredikant graag een kaartje. Indien u uw kind wilt laten dopen, dan graag tijdig (minimaal twee weken van tevoren) contact opnemen met de predikant die voorgaat. Bij de diensten Zangdienst Op zondag 2 december, de eerste Advent, is er om uur een zangdienst in de Oude Helenakerk. Verwachtingsvol kijken we uit naar de geboorte van Jezus. We hebben dan ook gekozen voor het thema Verwacht de komst des Heren. Samen met de Christelijke Muziekvereniging Crescendo uit IJzerlo gaan we liederen zingen die passen bij Advent. Ds. M.J.Kooistra zal een korte meditatie houden. Verder werken mee de leden van de zangdienstcommissie. We hopen op een mooie en inspirerende zangdienst. U komt toch ook? De zangdienstcommissie Op zaterdag 25 november a.s. bespeelt Gert Oldenbeuving het orgel in de prachtig gerestaureerde en verlichte Oude Helenakerk op de Markt in Aalten Het is het laatste concert in een lange serie waarmee we het seizoen afsluiten. Muziek voor Advent en Kerst is deze avond het thema. Prachtige choralvorspiele, fantasieën, en variaties van kerst- en adventsliederen van diverse componisten o.a. Bach, Buxtehude, Mohrheim, Gade, de Klerk en Balbastre. Gert Oldenbeuving is als cantor-organist verbonden aan de Oude Helenakerk van Aalten. Hij studeerde orgel en kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium bij o.a. Nico van den Hooven en Maarten Kooy. Verder volgde hij interpretatielessen bij Ewald Kooiman en improvisatie bij Bert Matter. Wekelijks is Gert Oldenbeuving als beiaardier te beluisteren op de beiaarden van Zutphen, Lochem, Groenlo, Winterswijk en Nijmegen. Als stadsbeiaardier is hij aan deze steden verbonden. Hij concerteerde op nagenoeg alle belangrijke beiaarden Bloemengroet AALTEN Orgelconcert Gert Oldenbeuving 25 november Oude Helenakerk Aalten Een bloemengroet vanuit de drie kerken werd gebracht bij de volgende leden van de gemeente: Mevr. G. te Brake-Hoftijzer, Beth San, kamer 103 Mevr. J. Karle-Bulsink, Varsseveldsestraatweg 29BM Mevr. Ter Horst-Wikkerink, Koeweide 116 Dhr. Kuijsten, Manschotplein 63 Mevr. Bongen Luiten, Zilverbekendijk 6 Fam. Rave, Beth San, kamer 21 in Europa, Amerika en Japan. Hij studeerde aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort en aan L école du Carillon Français te Douai, Frankrijk. Gert Oldenbeuving was ruim 20 jaar docent aan de Faculteit Muziek van de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem. Momenteel is Gert Oldenbeuving adviseur voor beiaardzaken in de Poolse stad Gdansk, het Duitse Stuttgart en Múnchen en Dallas, Texas. Aan de muziekacademie van Gdansk verzorgt hij de opleiding van een vijftal beiaardstudenten. Als deskundige voor orgel- en klokkenzaken is Gert Oldenbeuving verbonden aan de KKOR (de Katholieke Klokken- en Orgelraad). Van Gert Oldenbeuving verschenen diverse CD-opnames: Gelderse Beiaarden, Orgelkoralen Aalten en een opname van de beiaard van het stadhuis te Gdansk, Polen. Het concert begint om uur. De entree bedraagt 6,00 Tevens kunt u zich opgeven als donateur. Wij informeren u dan over alle concerten op dit prachtige orgel. De entree voor donateurs en 65-plussers bedraagt 5,00 Voor meer informatie:

10 10 Dat voor God geen naam verloren gaat... Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 25 november 2007, worden in de protestantse kerken van Aalten en Bredevoort de namen gelezen van hen die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. Wij willen hen gedenken in het vertrouwen dat zij geborgen zijn in Gods liefde. Wij noemen hun namen in het geloof dat wij met hen verbonden zijn en blijven. Aalten Johan Rhebergen, Varsseveldsestraatweg 16 G, 85 jaar Aukje Lankamp-de Haan, Koopmanstraat 4, 66 jaar Hendrik Jan Navis, Möllenes 9, 83 jaar Jan Hendrik Bent, Batavenstraat 17, 85 jaar Hendrika Johanna Droppers-Tolkamp, t Hoge Veld, afd. t Villeken, 86 jaar Diedrik van der Wal, Den Es, Varsseveld, 84 jaar Gesiena Luimes-Tolkamp, Driessenshof 14, 84 jaar Aaltje van der Waal-Knecht, Bodendijk 60, 92 jaar Pieter Andriaan Ruwhof, Nijverheidsweg 83, 72 jaar Johanna Wilhelmina Scholten-Klein Wolterink, Brakenweg 9, 84 jaar Gerrit Jan Luimes, Driessenshof 14, 86 jaar Harmina Jannie Doornink-Piek, Loohuisweg 24, 61 jaar Gerhard Willem Doornink, Driehonderdmeterweg 18, 64 jaar Geertruida Annie Everarda van Duijvenvoorde- Meijaard, Pronsweide, Winterswijk, v/h Lichtenvoordsestraatweg 35 A, 76 jaar Jan Gerrit Prins, Keizersweg 105, 78 jaar Aaltjen Bernarda Houwer-Rutgers, t Hoge Veld, afd. t Villeken (Tubantenstraat 40 A), 73 jaar Gesina Hendrika Lammers-te Brake, t Hoge Veld, kamer 315, 93 jaar Jan Hendrik Ebbers, Bredevoortsestraatweg 92, 78 jaar Jan Berend van Lochem, Sint Bernardus, Bredevoort, 96 jaar Clazina Wijbrans-de Neef, t Hoge Veld, afd. t Villeken, 82 jaar Hendrik Johan Wikkerink, Manschotplein 25, 79 jaar Grada Hendrika Prinsen-Essink, Bredevoortsestraatweg 112, 75 jaar Frederik Hendrik Hengeveld, Hogestraat 84 B, 81 jaar Frederik Willem Seinhorst, Schorpioen 9, 87 jaar Gerrit Jan Til, Pronsweide, Winterswijk (v/h. Kriegerdijk 13 A), 80 jaar Grada Berendina Hiddink-Ormel, Den Es, Varsseveld, 89 jaar Coen van Panhuis, Bredevoortsestraatweg 40, 20 jaar Jan Hendrik Wevers, Smitskamp 74, 80 jaar Antonetta van Schijndel-Bussink, t Hoge Veld, kamer 112, 83 jaar Petrus Gerhardus Vaags, Hoekstraat 4, 75 jaar Gerrit Albert Wikkerink, Beestmanweg 2, 80 jaar Jan Gerrit Hendrik Renskers, Lichtenvoordsestraatweg 51, 85 jaar Hendrika Klein Hesselink-Klein Hesselink, Varsseveldsestraatweg 108, 77 jaar Grada Hendrika ter Horst-Meijnen, Zuiderkruis 18, 75 jaar Hendrik Jan Houwers, Hofstedeweg 6, 86 jaar Margo Delleman-Staalenburg, Den Es, Varsseveld, v/h Hoge Veld 107, 81 jaar Herman Johan Breukelaar, Weerkampsweg 2, 83 jaar Hendrik Anton ter Beest, Dijkstraat 8 A, 68 jaar Everdina van Arkel-Riezen, Pronsweide, Winterswijk, 90 jaar Gesina Berendina Nijman-Stronks, De Hare 118, 78 jaar Grada Berendina Antonia Klein Entink-Ruesink, Oosterkerkstraat 22, 85 jaar Hendrik Jan Lubbers, Karel Doormanstraat 10, 76 jaar Jan Bernard Wevers, Driessenshof 26, 64 jaar Frederika Sandrina van Lochem-Brusse, Beatrixplantsoen 8, 62 jaar Petronella Hendrika Wechelaer-Bruens, t Hoge Veld, kamer 408, 84 jaar Grada Aleida Winkelhorst-Schreurs, Den Es, Varsseveld, 90 jaar Derkjen Wiggers-Abrahams, Berkenhovestraat 15, 86 jaar Grada Frederika Blekkink, Haermansweijde 72, 74 jaar Wilhelmina Grada Haaring-Jansen, Barloseweg 24 B, 78 jaar Derk Jan Bernardus Westerveld, Nijverheidsweg 23, 75 jaar Everdina Antonetta Haverkamp, Smitskamp 100, 75 jaar Hendrik Johan Veldboom, Slaadijk 16, 83 jaar Willem Schreurs, Het Verzet 29, 70 jaar Gerrit Jan Abraham Hendrikus Meerdink, Dalweg 3, 65 jaar Gerrit Jan Neerhof, Vellegendijk 15, 72 jaar

11 Hendrika Antonia Mengerink-Kraijenbrink, Beth San, Kamer jaar Johanna Geertruida Rots-Reesink, St. Bernardus, kamer 101, t Zand 23, 87 jaar Johan Bernard Lankhof, Driessenshof 19, 79 jaar Leendert Oranje, Emmastraat 1, 83 jaar Anna van der Zwaag, Hoge Veld 26, afd. kleinschalig wonen, 87 jaar Johan van Lochem, Herenstraat 2, 64 jaar Jan Willem Wechgelaer, Nijverheidsweg 87, 81 jaar Johanna Gesina Westervelt-Klein Wolterink, Lurvinksteeg 6, 75 jaar, Jan Elferink, Piepersweg 5, 74 jaar Lambert Klement, Hoge Veld 83, 87 jaar Johanna Maria Verboon, St. Bernardus, kamer 121, 89 jaar Anna Rutgers-Jansen, Hoge Veld 4, 97 jaar Hendrika Johanna Rensink-Vaags, Pronsweide, Winterswijk, 86 jaar Anna Harmina Prinsen-Wildenbeest, Beth San, (v/h Hondorpweg 11) 85 jaar Albertina Johanna Kempers-Lammers, Pronsweide (v/h t Hoge Veld > Prinsenstraat 31B) 93 jaar Gerrit Willem Masselink, Piet Heinstraat 34, 52 jaar Derk te Grotenhuis, Pronsweide (v/h Beth San, kamer 102) 82 jaar Hendrik Kappers, Ludgerstraat 22, 80 jaar Aaltje Fredrika Gijsbers-Diersen, Beth San, Ludgerstraat 47, kamer jaar Jan Willem ter Horst, Keizersweg 7, 70 jaar Willem Carel Asinga Hielkema, Kruisdijk 23, 66 jaar Martinus Simon de Zee, Hoge Veld 26, kamer 316, - 93 jaar Johanna Willemina Lensink-Prinsen, Morgenzonweg 29, Winterswijk Berendina Brouwer-Leverink, Ludgerstraat 47, K 303, Herman Brinks, Prinsenstraat 9 66 jaar Berendina Hendrika Obbink, Oranjestraat 30 (Akkerweg 3) Varsseveld Jan Willem Pennings, De Hare jaar Met alwie ons zijn voorgegaan, wie aan de nacht onttoog, houden wij, aan elkaar gehecht, uw Naam met liefde hoog. Hen te gedenken wijst het spoor dat Gij met mensen gaat. Laat onze weg ook teken zijn dat Gij ons niet verlaat. Uit: Sytze de Vries, Tegen het donker Willem Jan Albers, Bilderdijkstraat jaar Willem Bernard Heinen, t Hoge Veld 26, kamer jaar Adriaantje Stronks-van Baardewijk, Trompstraat jaar Johanna Fredrika Leerink, Kiefteweg 14, 72 jaar Frederika Wilhelmina ter Haar-Jansen, Keizersweg 82a, 63 jaar Gesina Aleida Kolstee-Kappers, Ludgerstraat 47 kamer 114, 81 jaar Johanna Hendrika Somsen-Wijnveen, Varsseveldsestraatweg 29D, 90 jaar Theresia Gerarda Johanna Westrum-Veldkamp, Oosterkerkstraat 23, 63 jaar Susanna Meijer-Dragt, Hoge Veld 26 afdeling t Villeken, 89 jaar Johanna Aleida Berendina te Beest-Prinsen, Smitskamp 56, 73 jaar Marloe ten Barge, Emmastraat 23, 3 maanden Bernard Willem Simmelink, Hoge Veld 26 kamer 314, 91 jaar Willem Brusse, Molenallé 50, De Latmer te Wilp, 83 jaar Johanna Berendina Oberink-Heersink, St. Bernardus, t Zand 23, 90 jaar Jan Willem te Paske, Haartseweg 11, 7121 LA, 76 jaar Grada Harmina Reussink-Gussinklo, Hoge Veld 26 kamer 512, 97 jaar Aaltjen Makkink, Neptunus 4, 60 jaar Berend Hendrik Blekkink, t Zand 23 kamer 204, 93 jaar Hendrika Wilhelmina Meijnen-Heinen, Manschotplein 30, 77 jaar Johanna Hendrika ter Horst, Sondernweg 16, 66 jaar Rudolf Johannes Doornink, Haermanswijde 4, 7121 WL, 85 jaar Johan Gerhard Freriks, Geboren: 19 februari 1934 Overleden: 17 januari 2007 Aleida Berendina Hogenkamp te Beest Geboren: 4 oktober 1918 Overleden: 30 januari 2007 Aleida Gesina Wikkerink te Lindert Geboren: 4 november 1935 Overleden: 10 februari 2007 Willem de Bruin Geboren: 14 december 1907 Overleden: 8 maart 2007 Wim Meulenbeek Geboren: 17 maart 1949 Overleden: 13 maart 2007 Henk Kuenen Geboren: 4 mei 1948 Overleden: 20 maart 2007 Albert Hinkamp Geboren: 14 juli 1926 Overleden: 18 april 2007 Wessel en Maud Piek Geboren: 28 april 2007 Overleden: 28 april 2007 Johanna Jansen te Kulve Geboren: 5 januari 1919 Overleden: 11 mei 2007 Gerrit Jan Klein Entink Geboren: 30 augustus 1912 Overleden: 11 mei 2007 Grada Johanna Navis Luimes Geboren: 18 maart 1916 Overleden: 14 mei 2007 Jan Piek Geboren: 11 september 1914 Overleden: 2 juli 2007 Hendrika Johanna Klein Nagelvoort te Bokkel Geboren: 24 oktober 1913 Overleden: 9 juli 2007 Gesiena Schwartz Hijink Geboren: 11 april 1955 Overleden: 4 augustus Grada Betta Berendina van Eerden te Hennepe Geboren: 28 oktober 1918 Overleden: 14 augustus 2007 Mw. H.J.G Grijzen-Deunk Geboren: 13 november 1917 Overleden: 19 augustus 2007 Ik zou je nog willen danken voor de laatste dag dat je bij ons was. Een ander kan het haast niet geloven: een mooie dag, zoveel liefde als er was. 11 Bredevoort

12 12 PASTORAAT A.J. Yntema Wijk BARLO t Slaa 98, tel Scriba: dhr. G.J. Voerman, Landstraat 49a, tel: , Verjaardagen Op 26 november hoopt mevr. A.H. Elburg te Sligte, Lichtenvoordsestraatweg 87a, haar verjaardag te vieren. We wensen u een heel fijne dag toe en een gezegend nieuw levensjaar. Doop op 2 december. Op 2 december zal in de Oude Helenakerk gedoopt worden, temidden van de gemeente: Britt Beernink, Rosierweg 4A, dochter van Johan en Sandra Beernink-Assink en zusje van Carmen. We hopen met elkaar op een fijne en heel feestelijke dienst. Overleden Op 6 november overleed op de leeftijd van 93 jaar: Berend Hendrik Blekkink (Bernard), Huize St. Bernardus (voorheen : Pöppinkpad). Een in memoriam vindt u elders in dit nummer. Een stap terug Vrijdag 9 november ben ik weer bij de arboartsgeweest. Hij was niet zo erg tevreden over mijn gezondheidstoestand. Mijn lichaam is vrij zwak en nog lang niet bijgekomen van de behandelingen. Ik heb ook veel therapie. s Avonds ben ik zo moe, dat ik iets na kinderbedtijd meestal mijn bed moet opzoeken. De arboartsheeft daarom gezegd, dat ik voorlopig terug moet naar een werktijd van 50% en dat ik in de zo vrijgekomen tijd eerst maar eens moet proberen enige gezellige dingen te doen, ook s avonds. Zolang ik dat niet kan, gaat hij niet akkoord met een uitbreiding van mijn werktijd. Ik mag voorgaan in kerkdiensten, mag uitvaarten blijven leiden, -voor zover dat mogelijk is- en verder zal ik alleen het hoognodige aan pastoraat (crisispastoraat) kunnen doen. De ouderlingen en pastorale medewerkers zullen de rest van het bezoekwerk voor mij blijven opvangen. Kennismaking met 8-9 jarigen In verband met het bovenstaande gaat de kennismaking met 8- en 9-jarigen waarover ik in het vorige nummer van KerkVenster schreef, voorlopig ook niet door. Ik hoop dit nu in januari of februari te doen. Een hartelijke groet aan u allen. Aalten A.J. Yntema W.H. Everts Wijk HAART De Hare 19, tel Scriba: dhr. H. Roelofse, Molenkamp 2, tel , Geboorte Op 7 november is geboren: Jasper, zoon van Rob en Marieke Verbeeten-Stronks, de Hare 156. Op 8 november is geboren: Pim, zoon van Sjonnie en Dianne te Loo-Schutte en broertje van Stef (Eskesweg 5). Onze gelukwensen voor de ouders met dit nieuwe leven dat aan hun liefde en zorg is toevertrouwd! Dat deze kinderen in voorspoed en geluk mogen opgroeien! Verjaardagen Op 2 december hoopt dhr. L. Lohuis, Haartseweg 5, zijn verjaardag te vieren. Wij wensen hem een goede verjaardag toe, en voor het nieuwe levensjaar: Gods zegen! Zieken Opgenomen in Doetinchem: mevr. M.H. Budding, Het Verzet 54. Opgenomen in Winterswijk: mevr. W.J. Westerhof-Winkelhorst, Haermansweijde 34. Overleden Op 14 november is overleden Rudolf Johannes Doornink (-Dreesman-), Haermansweijde 4, op de leeftijd van 85 jaar. Het in memoriam staat elders in dit kerkblad. Buurtavonden Binnenkort worden er in onze wijk een aantal buurtavonden georganiseerd (dit i.p.v. het groothuisbezoek). Het thema van de buurtavonden is: Om een persoonlijke God. Naast dit inhoudelijke onderwerp zal het accent van deze avonden ook liggen op de ontmoeting met elkaar. Er is alle gelegenheid voor gesprek. Er worden drie buurtavonden gehouden. De data zijn: maandag 26 november in het gebouw van de Oranjevereniging Ons Genoegen aan de Huiskermatedijk; dinsdag 27 november in Elim; donderdag 29 november in Elim. U mag zelf kiezen op welke avond u wilt komen. De avonden beginnen om uur. In de vacante secties zijn geen uitnodigingen rondgebracht. Dus niet iedereen heeft een persoonlijke uitnodiging gehad. Vandaar dit bericht. U bent van harte welkom! Dooplied Soms gebeurt het dat je iets over het hoofd ziet. Dan moet je iets snel doen en dan gaat het juist verkeerd. Dat is mij overkomen bij het maken van de liturgie voor de doopdienst van 7 november in de Oosterkerk. In mijn computer heb ik alle liederen van het Liedboek staan. Ik hoef daarom de teksten niet zelf uit te typen. Door mijn onoplettendheid is vers 2 van Gezang 334 in de liturgie terechtgekomen, dit in plaats van vers 3. Omdat ik het niet uitgetypt heb is het mij niet opgevallen. Ook in de dienst is het mij ontgaan. Ik weet dat dit vers grote vragen oproept. Als ik er eerder op attent was geweest, had ik het bewuste vers nooit in de liturgie gezet. Mijn verontschuldigingen voor deze onoplettendheid. Een hartelijke groet voor u allen! W.H. Everts M.J. Kooistra Wijk HEURNE De Miggelt 14, tel Scriba: mevr. L. Kämink-ter Haar, Kleine Maote 23, tel , Verjaardagen Op 24 november mevr. A.J. Obrink Piek, Keizersweg 84. Op 28 november mevr. J.W. Meinen- Grievink, Köstersweide 37. Op 6 december mevr. G. Piek- van der Mark Hoge Veld 26 k-5 en op 7 december dhr. G.H. Elferink, Hamelandroute 72b. U allen van harte gefeliciteerd! Een fijne dag toegewenst, en veel liefde, kracht en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar. Zieken Opgenomen in het SKB te Winterswijk mevr. J.W. Migchelbrink-te Grotenhuis, Hoge Veld 26 k-306. Met haar gaat het wat beter, maar haar gezondheid is nog steeds zorgelijk. Opgenomen geweest voor een operatie aan de knie mevr. A.G. Käminkter Haar, Kleine Maote 23. Opgenomen geweest in het ziekenhuis te Enschede voor een hartoperatie dhr. B.J. Hoftijzer, Keizersweg 76a. Na enige complicaties en een paar zware dagen gaat het inmiddels een stuk beter. We wensen u allen heel veel sterkte en Gods nabijheid. Daarnaast zijn er in onze wijk nog een aantal mensen die regelmatig voor onderzoek en of behandeling naar het ziekenhuis gaan, ook u allen heel veel sterkte, doorzettingsvermogen en Gods kracht en Gods nabijheid gewenst. Het gebeurt nogal eens, dat mensen bij de opname aangeven dat het verblijf in het ziekenhuis aan de predikant mag worden doorgegeven. Het ziekenhuis geeft momenteel de opnames (ook al geeft u dat zelf aan) niet altijd door aan de betreffende predikant. Helaas zijn er daardoor een aantal mensen opgenomen geweest, die graag hadden gewild dat ik langs kwam, maar ik was niet op de hoogte van hun opname. Ik wil u daarom dan ook dringend verzoeken om ziekenhuisopnames zelf aan mij door te geven of dat door een familielid of kennis te laten doen. Groeigroepen De gespreksgroep, die werkt volgens het principe van het groeigroepenmodel, is inmiddels een paar keer bij elkaar geweest. We komen eens in de drie weken op een ochtend bij elkaar. De ochtenden beginnen om 9.30 uur met koffie/thee, ontmoeting en even bijpraten. Van ongeveer 9.45 uur tot uur bespreken we met elkaar een onderwerp. Van uur tot uur ronden we af en maken we afspraken voor de volgende keer. De ochtenden worden altijd bij iemand in de huiskamer gehouden. We zijn begonnen met de verhalen rondom Mozes en proberen de weg van Mozes ook heel praktisch te vertalen naar onze eigen tijd en ons eigen leven. Vragen waar we de afgelopen keer mee bezig zijn geweest zijn bijvoorbeeld: Mozes ziet de nood

13 van zijn volk en windt zich erover op. Hij blijkt een driftkikker te zijn. Heeft u ook wel eens het gevoel in te willen grijpen als je geconfronteerd wordt met de noden van mensen? Hoe doe je dat? De woede van Mozes over het onrecht lijkt geheel terecht; de manier waarop hij ingrijpt, is aanzienlijk minder juist. Zijn inzet wordt dan ook een groot fiasco, en hij moet vluchten. Hoe combineren wij woede met wijsheid? Niet in eigen kracht losbarsten, maar dingen op Gods manier doen: het klinkt aardig, maar hoe doe je dat dan? Lijkt het u wat? Dan bent u van harte welkom. De eerstvolgende ochtend is op woensdag 5 november bij mevr. A. Houwers, Mercurius 3. Heeft u vragen of wilt u wat meer weten neem dan gerust contact op met mevr. v.d. Hoek-te Lindert (474451), mevr. Schellevis (477100) of ds. Kooistra (475084) Jongerengespreksgroep Op vrijdag 7 december komt de jongerengespreksgroep weer bij elkaar. Heb je zin in een goed gesprek en een leuke en inspirerende avond kom dan gerust langs. Wil je meer weten, neem even contact op. Dominee Kooistra online In verband met de catechese heb ik mijn online tijden van maandag en donderdag omgeruild. Ik ben nu dus maandags tussen uur uur online en donderdags tussen uur uur. Tot slot Sommigen vragen zich af als zij zich innerlijk leeg voelen: Waar is God...? Maar is het niet zo dat Christus dicht bij allen is, ook bij hen die dat niet beseffen...? (woorden uit Taizé) Een vriendelijke groet en Gods onmisbare zegen, R. Faber Wijk IJZERLO Hogestraat 54, tel Scriba : dhr. G.J. van Lochem, Huisstededijk 1, tel , M.J. Kooistra Zieken In het ziekenhuis in Winterswijk werd opgenomen dhr. J.H. Wildenbeest, Thijsweg 2. Mevr. E. G. J. Fles-Tenhaken, Dinxperlosestraatweg 28, en Marianke Hobé, Bocholtsestraatweg 1, mochten weer naar huis terugkeren. We wensen de zieken, in het ziekenhuis en thuis, sterkte en Gods nabijheid toe. Verjaardagen In de komende tijd hopen de volgende 80-plussers hun verjaardag te vieren: op 28 november dhr. W.J. Koskamp, Thijsweg 3a, op 1 december dhr. B.J. Vreeman, Rengelinkweg 2, en ook op 1 december dhr. A.J. Rensink, Bocholtsestraatweg 8. Allen een fijne dag gewenst en Gods zegen in het nieuwe levensjaar. Doopdienst Inmiddels ben ik weer in twee kerkdiensten voorgegaan. En dat ging gelukkig goed. Ik hoop dan op 2 december ook in de doopdienst in de Zuiderkerk voor te gaan. In deze dienst zullen gedoopt worden: Pien, dochtertje van Gerard en Henriette Helmink-Schreurs en zusje van Marit en Sem, Thijsweg 8. En Niki, dochtertje van Paul en Hanneke Gerrits-Rensink, Het Verzet 37. We hopen op een fijne dienst. Buurtavonden Graag wil ik nog even herinneren aan de buurtavonden die in onze wijk gehouden worden. U hebt er allemaal een uitnodiging voor gekregen. De eerste avond is op maandag 26 november in t Dorpshuus in IJzerlo. En de tweede avond op dinsdag 27 november in de Zuiderkerk. Beide avonden beginnen om uur met koffie of thee. Graag tot ziens. Contactpersoon Bij ziekenhuisopname en in crisissituaties kunt u contact opnemen met ds. Kooistra. U en jullie allen de hartelijke groeten, R. Faber H.J. Zeldenrijk Wijk LINTELO Varsseveldsestraatweg 39, tel Scriba: mevr. W.A. van den Berg-Tolk, Manschotplein 5, tel , kpnplanet.nl Overleden Op 10 november is overleden Rieky ter Horst- Hartemink, Sondernweg 16, op de leeftijd van 66 jaar. Elders in dit kerkblad treft u een in memoriam aan. Zieken Vanuit het ziekenhuis in Winterswijk is dhr. J. Ormel, Navisweg 3, tijdelijk overgegaan naar Verzorgingshuis Sint Bernardus, kamer 210. Verhuisd Mevr. E. ter Horst-Wikkerink, Koeweide 116, is verhuisd naar Verzorgingshuis Sint Bernardus, kamer 103. Pastoraat Blij zijn we om te kunnen melden dat mevr. H.G. Eeltink-Fukkink, Akkermateweg 10, pastoraal medewerker wordt in Verzorgingshuis t Hoge Veld. Doopdienst Op zondag 2 december mogen in de morgendienst in de Oosterkerk gedoopt worden: Lola Driessen, Andromeda 40; Boet Klompenhouwer, Navisweg 8 en Jelte Veerbeek, Engelandsdijk 3a. Verjaardagen Op 1 december mevr. T.G. Lievers-te Beest, Verzorgingshuis t Hoge Veld, kamer 415; op 2 december mevr. G.A. Vaags-Kip, Zuiderkruis 6; op 3 december dhr. B. Hiddink, Schorpioen 1 en op 5 december dhr. J. Hoftijzer, Adm. de Ruyterstraat 32. Van harte gefeliciteerd! H.J. Zeldenrijk W.A. Andela M.A. Andela-Hofstede Wijk LINTELO- DALE Het Verzet 1, tel Scriba: mevr. S. ter Horst-Krieger, Bongenkamp 75, tel , 13 Overleden Op 4 november is plotseling Alie Makkink overleden. Zij woonde op Neptunus 4 en werd 60 jaar. Op 4 november is Grada Harmina Reussink-Gussinklo overleden. Zij woonde op t Hoge Veld, k.512 en werd 97 jaar. De geschreven gedachtenis vindt u elders in dit blad. Zieken Dhr. B.H. Magis, Varsseveldsestraatweg 71, is een aantal dagen in het SKB opgenomen geweest. Inmiddels mocht hij weer terugkeren naar zijn thuisbasis in Winterswijk. Mevr. J.A. Wassink-Houwer, Varsseveldsestraatweg 9B, is opnieuw opgenomen geweest in het ziekenhuis te Winterswijk. Inmiddels keerde zij teug naar haar tijdelijk adres, t Hoge Veld k Mevr. T.H. Rensink-Huls, De Hoven 15, werd opgenomen in het ziekenhuis te Winterswijk. Ook zij is inmiddels weer thuis. Dhr. H. Somsen, De Hoven 3, raakte bij een ongeluk op zijn werk gewond aan zijn schouder. Hij verbleef enkele dagen in het ziekenhuis en is inmiddels bezig met de revalidatie. De zieken, genoemd en niet genoemd, wensen wij geduld, vertrouwen en Gods zegen toe. Verjaardagen Op 24 november is jarig dhr. H. Kalf, Molenstraat 8, op 25 november mevr. A.E. Grievink-Wiggers, De Hoven 21, op 26 november mevr. A. Freriks-Esselink, Varsseveldsestraatweg 99, op 26 november mevr. H.B. Klein Wolterink-Somsen, Halteweg 2A, op 27 november mevr. J.A. Wassink-Houwer, Varsseveldsestraatweg 9B, tijdelijk t Hoge Veld k. 209, op 28 november mevr. H. Migchelbrink- Radstake, Hogestraat 70D. Wij hopen dat u een goede dag zult hebben, en we wensen u voor het nieuwe levensjaar Gods zegen toe. Hartelijke groeten van ons beiden, Gelezen W.A. Andela en M.A. Andela-Hofstede Hij preekt goed, die goed leeft. (Cervantes) Advent is de tijd om je leven goed wakker te schudden. (onbekend)

14 14 A.J. Rotte Wijk DALE Ludgerstraat 76, tel: Scriba: dhr. A. Lammers, De Hare 46, tel , Lief en leed Na zijn terugkeer uit het ziekenhuis, moest kort daarop dhr. H.W. te Kloeze, Romienendiek 16, opnieuw in het Beatrixziekenhuis te Winterswijk worden opgenomen. Mevr. A.J. Bekkers-Heinen, tot voor kort woonachtig aan Herenstraat 1b, verblijft nu in verzorgingshuis Pronsweide, afdeling Walfort, te Winterswijk. Op 9 november j.l. overleed mevr. Hennie Meijnen- Heinen. Zij werd 77 jaar. Zij woonde aan het Manschotplein 30. Wij wensen haar achterblijvende familie Gods nabijheid en troost toe in het een plaats geven van dit gevoelige verlies. Boven haar overlijdensbericht stond o.m. dat zij niet heengegaan maar naar Huis gegaan is. Dat is het blij uitzicht van wie gelooft! Zie haar in memoriam elders in dit blad. Alle zieken, rouwdragenden en anderen die niet met name genoemd werden, wensen wij van harte veel geduld en levenskracht toe. Er is zoveel spanning en onzekerheid achter de schermen. Woorden als sterkte, kop op, hou je haaks, ja zelfs van harte beterschap kunnen, hoe goed bedoeld ook, vaak overkomen als goedkope gemeenplaatsen. Laten we daarom elkaar maar liever wijzen op de Zegen van onze hemelse Vader die, in wisselende levenssituaties, met ons verder trekt door de tijd. Mogen wij onszelf blijven openstellen voor zijn kracht! Bovendien, laten we ook oog blijven houden voor het wonder van nieuwe moed, genezing en verder herstel. Er blijkt dan zoveel te ontdekken om God daarvoor dankbaar te zijn! Geboren Op 31 oktober j. l. mochten Martin en Ellen van Eerden-Hoftiezer, Hofstraat 4, de ouders worden van een zoontje. Zijn roepnaam is Dirk, en krijgt t.z.t. als doopnamen: Dirk Joop. Van harte geluk gewenst met dit lieve Godsgeschenk! Huwelijksjubileum A.s. zondag 25 november hoopt het echtpaar Jan en Joke Mateman-Kämink, (Romienendiek 4), die dag 25 jaar getrouwd te zijn. Wie hen met dit blijde feit wil feliciteren, kan dit al vandaag - vrijdagavond 23 november - doen. De receptie is van uur uur in gebouw De Pol. Bruidspaar, van harte geluk gewenst met elkaar, en Gods Zegen over jullie verdere toekomst samen. Jarigen De komende veertien dagen hopen jarig te zijn: op 29 november: dhr. H.J. Buesink, en op 4 december mevr. G. Buesink-Laban, Julianastraat 2. U beiden van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar! Uit de Ludgerhof Omdat het gaandeweg weer beter mag gaan met mijn gezondheid, verruimde mijn arboartsde beperkte werktijd. In totaal vier dagen, dat zijn dus acht dagdelen, mag ik nu weer deelnemen aan het werkproces. Overdag houd ik mij bezig met bezoekwerk, lopende zaken en administratieve activiteiten, etc.. Tijdelijk blijft ds. W. Onderwaater (Varsseveldsestraatweg 35) het crisispastoraat in de Wijk Dale waarnemen, plus het ziekenhuisbezoek en mogelijke uitvaartdiensten. Bij ernstige zaken gelieve haar direct te bellen. (Tel ). Doordenkertje Ds. Ype Schaaf merkt in zijn boek Jezus is het antwoord, wat is de vraag? o.a. op: De vraag wat er in de Bijbel van alle tijden is en wat tijdgebonden, zal altijd discussie blijven oproepen. Luther loste het op door te zeggen, dat alleen datgene in de Bijbel belangrijk was wat mensen tot Christus brengen. Maar dat verschuift de vraag naar: wat leidt wèl en wat niet tot Christus. Aan de andere kant is Christen zijn een relatie met Christus hebben en niet zonder meer een relatie met de Bijbel hebben. Christenen zijn geen boekaanbidders, maar Christus-gelovigen. Daarbij dient ook nog te worden aangetekend, dat Christus degene is die ons in contact met God brengt.' Ontvang vanuit de Ludgerhof de hartelijke groeten in Christo van uw ds. Adriaan Rotte. Afdracht plaatselijke gemeentes omlaag Lokale gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gaan volgend jaar minder betalen aan de landelijke kerk. Dat blijkt uit de begroting voor 2008, schrijft de kerk op haar website. De vaste bijdrage voor het zogenoemde bovenplaatselijke kerkenwerk gaat met ruim euro omlaag.de vaste bijdragen van gemeenten worden berekend als een percentage van hun inkomsten. In de afgelopen jaren bleven deze percentages gelijk - in 2008 zullen ze naar beneden worden bijgesteld.in een toelichting geeft algemeen directeur Haaije Feenstra aan dat het daadwerkelijke voordeel voor de gemeenten op bijna euro uit komt. Doordat de inkomsten van de gemeenten nog steeds stijgen, komt de quotumdaling die we nu aan de synode voorstellen op een dubbel voordeel uit. Volgens Feenstra is deze kostenverlaging mogelijk omdat de kosten van de landelijke kerk zijn afgenomen. Zo zijn er in het afgelopen jaar veel medewerkers van het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht ontslagen. Ook wordt er nu bezuinigd op gebouwen en leidinggevend personeel. De kerk stelt dat de aanpassing van de organisatie per 1 januari 2008 volledig gerealiseerd moet zijn. Bron: IKON Wij belijden ons geloof Tekst: Gerard van Holstein Wij belijden ons geloof Advent: tijd van verwachting Naar de lofzang van Maria Ik zing van ganser harte voor de Heer, ben opgetogen om mijn God en redder, want Hij had oog voor mij, zijn dienares, maar wie ben ik dat Hij mij heeft gevraagd. Nu mag ik mij voortaan gelukkig prijzen dat Hij zo grote dingen aan mij deed en alle eeuwen stemmen met mij in: de Heer is machtig en zijn naam is heilig. Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade naar allen die eerbiedig met Hem leven; genade is zijn kracht, maar alle hoogmoed, al onze eigenwaan ontmaskert Hij. Ik geloof in God onze Vader, die met ons een verbond van liefde is aangegaan en zo te midden van ons wil zijn in dagen van vreugde en dankbaarheid maar ook in dagen van verdriet en tegenslag. Ik geloof in Jezus zijn Zoon, die ons over het verbond van God, met de mensen heeft verteld en in zijn liefde voor de mensen voortdurend liet zien hoe dichtbij de hemel kan zijn. Vittore Carpaccio, Annunciatie Ca d Oro Venetië Alle machthebbers stoot Hij van hun tronen, arme en kleine mensen maakt Hij groot, wie honger hebben geeft Hij overvloed en rijken stuurt Hij heen met lege handen. Altijd is Hij zijn volk nog trouw gebleven, altijd bezorgd om Israël, zijn dienstknecht. Zo had Hij het beloofd aan onze vaderen, aan Abraham en aan zijn volk, voorgoed. Ik geloof in de heilige Geest die ons aanmoedigt de hemel en de aarde zo dicht mogelijk bijeen te brengen. Ik geloof, dat Zij ons daartoe kracht geeft vandaag en alle dagen van ons leven.

15 OSSIS EN WESSIS SAMEN IN AALTEN Tekst: Hans de Boer - foto's div. deelnemers Ossis en Wessis samen in Aalten 15 Rondleiding in de synagoge Thomas Day, Yehuda Aschkenasy en Gea Verhagen Even pauze Leerhuis in de St. Helena met Yehuda Aschkenasy Er werd heel wat gelachen Een diepzinnig gesprek op zijn tijd In 2002 bezochten deelnemers aan het Aaltens leerhuis de stad Berlijn. Daar hadden zij een plezierige ontmoeting met het leerhuis van de Französisch-Reformierte Gemeinde onder leiding van Pfarrer Thomas Day. Eind oktober jl. brachten 16 Berlijners een tegenbezoek aan Aalten. Ze waren blij verrast dat er in Aalten op loopafstand zoveel te zien en te beleven is. Ze maakten o.a. kennis met Op d n Timp, de synagoge, de Oude Helenakerk, De Geste, Museum Markt 12, de r.k. St. Helena en Oerkroeg Schiller. Verder bezochten ze de synagoge in Enschede en Boekenstad Bredevoort met de St. Joriskerk. Afwisseling genoeg dus. Harry Blanken erzählt Irene Berg leidt ons rond door de Enschedese sjoel Maar er was ook ernst Een boeiend boek in de St. Joriskerk Op de joodse begraafplaats We zetten Aalten op de kaart Thais galgenmaal bij Oerkroeg Schiller

16 16 Alie Makkink geboren 1 oktober 1949 overleden 4 november 2007 Alie had een kleindochter die heel belangrijk voor haar was: Femke, twee en een half jaar jong. Ze genoot van haar en besefte dankbaar dat ze van dit meisje de trotse oma mocht zijn. Toen Femke geboren werd, was het alsof ook Alie opnieuw geboren werd. Alsof de moeilijke tijd die ze gekend heeft werd afgesloten en er een nieuw begin werd gemaakt. Femke riep het kind in haarzelf wakker; de herinnering aan de beschutte tijd van vroeger, de guitigheid, de vrolijkheid die ze zelf als jong meisje gekend heeft, kwam weer naar voren. Alie veerde op, tot opeens haar leven werd afgebroken. Alie werd geboren in Winterswijk, als oudste kind in het gezin Makkink. Ze zou nog een broer krijgen: Jan. Alie verhuisde met vader en moeder mee en ten slotte kwam ze terecht in Aalten, op de Haart, de Borninkhof, en later stond aan de Kemenaweg haar ouderlijk huis. Alie s jonge jaren werden gekenmerkt eerst door zorgen voor haar vader en vervolgens door zorgen om haar man. Later, toen ze er weer alleen voor stond met haar twee kinderen Mike en Jannet, kwamen de zorgen om Mike. Mike stierf in 1996, een enorme klap. Met vallen en opstaan is Alie verder gegaan. Totdat Femke kwam en ze weer herontdekte wat voor een lieve dochter ze had in Jannet. Zondagochtend 4 november is Alie rustig ingeslapen. Ze had nog graag verder gewild en opnieuw oma willen worden, omdat ze uitzag naar de geboorte van een tweeling, het nieuwe leven dat Jannet in zich draagt. Het mocht niet zo zijn. Vrijdag 9 november waren we bij elkaar om afscheid te nemen van Alie. We zongen, we baden tot God, we luisterden naar muziek en naar goede woorden. Daarna brachten we Alie naar het hof, een tuin van vrede, in het vertrouwen dat zij nu rust gevonden heeft in de liefde van de eeuwige God. W.A.Andela Grada Harmina Reussink-Gussinklo geboren 29 januari 1910 overleden 4 november 2007 Grada Gussinklo werd geboren op boerderij Het oude Kasselder in Sinderen. Ze groeide op in een beschermde, wat gesloten omgeving. In het midden van de jaren dertig trouwde ze met Jan Ackerman, die als vrolijke en gulle ondernemer een heel andere kant van het leven voor haar toegankelijk maakte. In hun grote huis aan de Stationsstraat was ook zijn bedrijf in zoetwaren gevestigd. Grada Ackerman zorgde met liefde voor haar man en hun beide kinderen Riet en Jan. Daarnaast was ze erg gastvrij voor familieleden en voor andere mensen die een beroep op haar deden. Een zware slag trof haar toen Jan Ackerman op 14 januari 1963 plotseling overleed. Ze had altijd gesteund op haar sterke echtgenoot, en toen hij wegviel werd alles anders. In het midden van de jaren tachtig hertrouwde ze met Willem Reussink. Met hem ging ze in Silvolde wonen. Na zijn overlijden, in 1994, wilde ze graag terug naar Aalten. Ze werd opgenomen in woonzorgcentrum t Hoge Veld. Hier heeft ze een goede tijd gehad met oude vriendinnen en andere vertrouwde contacten. Toch voelde ze zich ook vaak eenzaam. Het was fijn dat ze vorig jaar een plek kreeg op de afdeling groepswonen. In de laatste maanden van haar leven lag ze stil op bed, mild en tevreden. De strijd was gestreden, ze kon zich overgeven. Mevrouw Ackerman, zoals ze graag genoemd werd, sprak niet makkelijk over haar gevoelens, maar ze was zeker een gelovige vrouw. Bij de weeksluitingen ontbrak ze nooit. Ze hield van Psalm 23: De Heer is mijn herder. In de dankdienst voor haar leven stond deze Psalm centraal. Daarnaast hoorden en zongen we Psalm 43: Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Vertrouwend op de vreugde waarover dit lied spreekt, hebben wij deze trouwe moeder, oma en overgrootmoeder uit handen gegeven. Gods bemoediging wensen we toe aan haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, maar ook aan anderen die haar zullen missen. M.A. Andela-Hofstede Berend Hendrik Blekkink geboren 4 oktober 1914 overleden 6 november 2007 Op 6 november overleed op 93-jarige leeftijd: Berend Hendrik (Bernard) Blekkink, verblijvend in Sint Bernardus te Bredevoort, eerder wonende aan het Pöppinkpad. Zijn hele leven woonde hij in de Achterhoek. Hij werd geboren in t Klooster en groeide op in de Wolboom in een groot gezin, waar hij het op één na oudste kind was. Na zijn huwelijk in 1943, met Harda Rensink, woonde hij aan het Pöppinkpad. Aanvankelijk zette hij het werk voort op het boerenbedrijfje van zijn schoonouders en had daarnaast ander werk. Later was hij volledig werkzaam in de bouw. Zijn vrouw overleed in Daarvoor werd ze geruime tijd verpleegd in den Es te Varsseveld. Elke avond bezocht hij haar in die tijd. Tot november vorig jaar woonde hij aan het Pöppinkpad, op dat heerlijke plekje, zo helemaal temidden van de natuur. Daarna kwam hij in Sint Bernardus te Bredevoort wonen, waar hij een kamer aan de achterkant van het huis uitkoos, omdat hij ook daar zo n prachtig uitzicht had op de tuin en de bomen. Vrij plotseling is hij daar op zeer hoge leeftijd overleden. Zijn kinderen en kleinkinderen zullen hem, belangstellend als hij altijd was, zeer missen. Psalm 23 het 4e (onberijmde) vers zei hem veel. In de dienst van Woord en Gebed op 10 november stonden we dan ook stil bij die tekst: Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Uw stok en Uw staf die vertroosten mij. In het donkerste dal, het dal van de dood, zijn we niet alleen, de Heer onze Herder vergezelt ons over graf en dood. heen. A.J. Yntema Hennie Meijnen-Heinen geboren 15 juli 1930 overleden 9 november 2007 Eigenlijk was ze in het voorjaar al niet in orde. Toen ze in augustus in het ziekenhuis werd opgenomen, kreeg zij het bericht dat er niets meer aan te doen was. Het liefst wilde zij thuis zijn in haar eigen omgeving. Daar kreeg ze alle zorg die ze nodig had. Van haar kinderen en van de thuiszorg. Daar was ze heel dankbaar voor. Ze heeft nog drie maanden geleefd. De laatste weken waren voor haar wel heel moeilijk. Toch was ze heel moedig. Zo zei ze dat het goed was. Ze had ook alle vertrouwen dat zij naar haar man Jan en haar dochter Harmien zou gaan. Die waren haar voorgegaan. Ze vond haar troost in het geloof. Ze zei ook dat zij niet meer hoefde te huilen. Dat had zij in haar leven genoeg gedaan. Hennie is in Winterswijk geboren. Ze kwam uit een hecht gezin. In 1956 trouwde ze met Jan Meijnen. Samen kregen ze twee kinderen: Harmien en Wim. Toen Wim trouwde met Joke, kregen ze ook kleinkinderen. Zij hield veel van hen. Zij wilde altijd graag wat voor hen doen. Met de kleinkinderen ging ze vaak spelletjes doen. Na het overlijden van haar man heeft ze ondanks alle verdriet toch geprobeerd om er het beste van te maken. Ze heeft gedaan wat ze kon. Ze trok zich op aan de kleinkinderen. Ze had gelukkig ook veel kennissen en vrienden. Ze was iemand die van gezelligheid hield. Ook op haar ziekbed had ze nog gevoel voor humor. Ze was een opgewekte vrouw. In de dienst van Woord en Gebed ter nagedachtenis aan haar hebben we gelezen uit 2 Korintiërs 4 en 5. Paulus schrijft dat als ons lichaam, onze aardse tent wordt afgebroken er voor ons een eeuwig huis wacht. Als wij sterven gaan, mogen wij bij God thuiskomen. In dat geloof hebben wij van

17 Hennie afscheid genomen. Moge God aan haar kinderen en kleinkinderen de kracht geven om het verlies te dragen. W.H. Everts Johanna Hendrika ter Horst-Hartemink geboren 27 april 1941 overleden 10 november 2007 Rieky Hartemink trouwde in 1968 met Gerhard ter Horst. Samen hebben ze het heel goed gehad. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren: Eric en Sandra. Rieky was een hartelijke en warme vrouw die altijd voor mensen om haar heen klaar stond. Op verschillende manieren heeft ze veel voor mensen betekend. Door ziekte heeft Rieky de laatste 14 jaar veel moeten vechten. Ze deed dat op een indrukwekkende positieve manier. Ook de laatste heel zware maanden van haar leven bleef ze mensen aan haar binden door de positieve manier waarop ze in het leven stond en met haar ziekte omging. Voor Rieky was het geloof in haar leven heel belangrijk. Niet alleen in de goede maar ook in de moeilijke tijden. Juist ook haar geloof en vertrouwen dat God haar zou vasthouden over de dood heen, gaf haar de rust en de kracht om hen los te laten waar ze zo van hield. In een indrukwekkende dankdienst voor haar leven was er ruimte voor grote dankbaarheid en tegelijk ook intens verdriet. Rieky laat een grote leegte en veel goede herinneringen achter. H.J. Zeldenrijk Rudolf Johannes Doornink geboren 23 augustus 1922 overleden 14 november 2007 Hij heeft de hoge en gezegende leeftijd van 85 jaar mogen bereiken. Een aantal maanden is hij ziek geweest. Toch is hij die tijd heel moedig geweest. Ondanks het verdriet kon hij het goed aanvaarden. Hij vond dat hij een goed leven heeft gehad. Rudolf is in Aalten geboren op de boerderij Dreesman. Zij waren thuis met vier broers. Rudolf werd loonwerker, maar de langste tijd heeft hij gewerkt als vertegenwoordiger bij Bulten in de zaadhandel. Hij trok het hele land door. Hij kende overal de weg. In 1951 trouwde hij met Anna Korten. Samen kregen ze drie kinderen. Later kregen ze kleinkinderen. Hij was voor hen een lieve zorgzame man en een fijne vader en opa. Voor zijn vrouw was hij haar steun en toeverlaat. Rudolf was een rustige en bescheiden man, hij haastte zich nooit. Hij werkte altijd gestaag door. Hij mocht graag in de moestuin werken. Hij was echt een natuurmens. Hij was niet een man van veel woorden. Hij voelde zich ook heel nauw betrokken bij de kerk. Het geloof betekende veel voor hem. Een voorval uit zijn jeugd heeft op hem een diepe indruk gemaakt. Voor hem was het een moment van Gods nabijheid. Hij heeft er zijn leven lang steun aan gehad. In de dienst van Woord en gebed ter nagedachtenis aan hem hebben we gelezen uit Deuteronomium 34, over het sterven van Mozes. Voor de laatste keer heeft God hem geroepen. Mozes is de berg opgegaan. Voor altijd mag hij nu bij God zijn. De dood is niet het einde, maar het begin van een nieuw leven met God. In dat geloof hebben wij van Rudolf afscheid genomen. Dat zijn nabestaanden in dat geloof hun troost mogen vinden. W.H. Everts Geleuf t noo maor! Ik zag plotseling n helder stralend witte gedaonte staon en achter m was de mooiste, helderste en anlokkelekste rivier wee t ik ooit had ezene. Prachtige natuur met op de achtergrond n stralend, bi'jnao neet te beschrieven mooi lecht. A j langs t water opkekken, dan zag ik in de wiete ok allene maor stralend mooi lecht en iets wat mien daorhen trok. Ik wist dat as ik naor dee rivier mocht gaon en ik daor in kon stappen, ik dan genezen zol waen. Ik wist t en ik wol t. Niks wol ik lever dan dat dee witte gedaante mien hand zol pakken en mien zol leiden naor t water. Der ging zon troost van Um uut en zon liefde dat ik allene maor bi'j Um wol waen en met Um op weg wol gaon. Dee rivier streumen hard en ik zagge mooie, grote stene liggen en ik dachte nog: Daor kan ik zeker gewoon op stappen en op weg gaon, want zodra miene veute t water raakt dan bunt ze genezen. Wat n prachtege gedachte en wat n bli'jheid veulen ik. Andere dingen drongen ok weer effen tut mien deur en paniekereg en bange was ik, dat ik neet mocht gaon. Ik zei: Ik zee Jezus en ik mag gaon en ik mot zingen van de rivier. Jubelen en God loven, maor de weurde van t lied lepen helemaole deur mekare. Ik kennen t lied ton allene nog maor in t Engels en ik kon t stomp neet op ne riege kriegen. Jan zei mien dat t neet hindern, dat wet ik nog, maor ik wiste dat t belangriek was. Ik geleuve da k huuln moste umdat t neet lukken wol, maor Jan zei weer dat t neet hindern. Jezus waakt ovver ow, hee nump ow nog neet met, dat kan nog neet. Ik kan ow neet missen en de deerns ok neet. Ik wiste dat ok wal, maor ik wol zo geerne weer naor dee plek waor ik effen ewest was. Waor ik effen ne glimp van heb möggen ervaren. Verschillende mensen kwammen an mien bedde en huuln en zeien dinge as volholden, wi'j wilt ow neet kwiet en zo meer. Maor ik had ton maor in gedachte en in verlangen: Naor de mooie levensrivier hen gaon. Ik wol t ok iederene wal dudelek maken. Weurumme deed iederene zo drok? Weurumme wol den dokter noo, da k weg moste en heel gauw ok? Ik lagge good en ik dachte: At ik hier blief liggen, dan gao ik misschien wal weer naor dat lecht, naor den mooien rivier, naor Jezus! In de werkelekheid werd ik in de ambulance ebracht en ging ik naor Nijmegen, waor t n lang traject volgen van behandelingen, operaties, onderzoeken en nog völle meer. De eerste waeke was t moeilekst en t spannendst. Ze ontdekten ok vrömde en vervelende dingen en ik dacht steeds an dee rivier, maor ondertussen stonden der wal steeds vier liefste mensen an mien bedde waorvan dree met grote broene, verschrikte, angstege, maor liefdevolle ogen. Ik zee ze nog veur mien. De angst en de vraogen. Jan blef rösteg zoas altied en was mienen groten steun, maor veur um was t ok hefteg. Ik lag daor en as ik mien heufd effen de andere kante op draejen, dan kwam dat verlangen naor Jezus hefteg ovver mien hen. Heel langzaam werd dat wat minder en kwam ik wat meer in de realiteit van t laeven hier. En dat was ok good, want hier mot ik wieter en as t ware miene reis, miene opdrachten, mien doel bereiken. God had nog gin plan um mien Thuus te halen. Ik bun hier nog neet klaor en dat is good en daor dank ik God ok veur, want ik heb n fijn laeven en ik geniet van mien fijne, allerliefste gezin en van miene lieve olders en lieve breurs en zussen en wietere familie en van miene lieve vrienden, van Deur Aleid Bongen-Luiten De engel liet mij een rivier met het levenswater zien. Helder als kristal was het. Openbaring 22: 1 De Rivier uit Opwekking Ned. vert CD nr. 29 Al mijn zonden, al mijn zorgen Neem ik mee naar de rivier Heer, vergeef mij en genees mij Vader, kom, ontmoet mij hier. Want dit water brengt nieuw leven En verfrist mij elke dag t Is een stroom van uw genade Waar k U steeds ontmoeten mag. Refrein: Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor U neer Leid mij steeds weer naar het water; k wil U daar ontmoeten, Heer. Kom ontvang een heel nieuw leven Kom en stap in de Rivier Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: Ontmoet mij hier. 17 miene kennissen en van miene buren. Heel völle mek t laeven weerdevol en spannend. Gods plan is ons ok lang neet altied dudelek. Belangriek is t at wi'j t ovver dörft te gevven. Laot God maor de regisseur waen van ons laeven. Vraogen blieft der altied en anvallen van de satan ok, dat verzeker ik ow. Nog te vake wille wi'j t zelf regelen en God ne rolle toodichten, maor God spölt gin rolle, Hee regisseert. Ik heb dat in dee tied ervaren. Ik wol zelf wal anders en ik vond t n moeilek jaor, n hefteg, zwaor jaor. Ok n good jaor waorin ik völle eleerd hebbe. Heb eleerd dat niks ons der uutendeleke onder kan kriegen umdat Wij meer zijn dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. (Romeinen 8 : 37a). Al geet t soms met mensen hier neet good en mot ze t in onze ogen völ te vrog opgevven, dan ok zeker möcht ze bi'j de rivier den hand en op weg gaon naor genezing. Daor bun ik van ovvertuugd. n Enorme bemoedeging dat wi'j hier allene maor op deurreis bunt, op weg naor n fantastische plek, naor rust, eeuwegdurende liefde en genezing, naor onze Here Jezus Christus, redder en ovverwinnaar van alle kwaod en zeekte en naregheid. Wil neet zeggen dat wi'j maor mot gaon zitten wachten of gaon zitten verlangen. Wi'j mot strieders waen in de Here en op dörven staon en God lofpriezen. Wi'j mot genieten van alles wat wi'j hebt en God danken veur alles. Al denke wi'j soms niks te danken te hebben, dan stao i'j der nog van te kieken a j s an t opsommen komt. Tuurlek, der is genog naregheid te bedenken, misschien bi'j sommegen nog wal meer verdreet en ellende dan dat der iets positiefs is, maor toch... Wi'j möcht allemaole den Rivier ovverstaeken op weg naor dee heerleke plek an de ovverkant. God stuurt zien helpers naor ons too um ons te halen. Zoas beschreven o.a. in Hebree - n 1 : 14 (want de engelen zijn geesten, die God dienen en die Hij eropuit stuurt om de mensen die gered worden, te helpen; vert. HB). En wi'j möcht Jezus hand vaste pakken veur altied, a w maor dörft te geleuven. Dörf i'j t an um onveurwaordelek op weg te gaon met Um? Um an t ende, at owwe opdracht hier volbracht is, de rivier ovver te gaon met Um? Laor ow maor leiden, gaot maor met op de streum van genade. Dan zö j Jezus ontmoeten. Wat n fantastische reden um te geleuven en ons beste te blieven doon!

18 18 RESTAURATIE VOLTOOID Restauratie voltooid We mogen weer trots zijn op onze kerk, het trotse bezit van de Protestantse Gemeente van Aalten. Een grote restauratie is nu voltooid, begonnen met een lekke dakgoot in 1979 en nu na ruim 27 jaar gereed, zowel van buiten als van binnen. Honderden mensen hebben zich in de loop der jaren ingezet voor de restauratie van deze oude en beeldbepalende dorpskerk. Van kerkvoogden tot de huidige kerkrentmeesters, van het ook al 27 jaar oude restauratiefonds tot bouwcommissie, van kerkelijke medewerkers tot de vele honderden vrijwilligers die allemaal op hun manier hebben bijgedragen aan deze gigantische klus. Oplevering Vrijdag 16 november jl. was de oplevering van deze grote restauratie die begon in Binnen en buiten de kerk is alles onder handen genomen. Jan Radstaak memoreerde namens de kerkrentmeesters wat er zoal gebeurd was en deed dat met de nodige humor en kwinkslagen. Met veel respect sprak hij over de vele mensen die zich hebben ingezet voor deze restauratie en constateerde dat de Oude Helenakerk zelfs landelijke bekendheid kreeg met de restauratie van de fresco s, die vanaf 2001 zijn gerestaureerd. Natuurlijk is niet alles van een leien dakje gegaan, er is veel vergaderd, er zijn honderden uren gestoken in het plannen maken, subsidies aanvragen, weer nieuwe plannen maken, weer het hele traject doorlopen kortom er is veel strijd en soms een onvermoeibare vechtlust geweest om het huidige resultaat te bereiken. Petje af voor deze volhouders, voor de mensen die er voor gingen en door bleven gaan. Buitenstaanders hebben er vaak geen weet van wat voor een onvoorstelbare energie hiervoor vereist is en de netwerken die er nodig zijn om dit soort klussen te klaren. Is de kerk dus nu klaar? Ja en nee. De grote restauratie is voltooid maar het blijft een oude kerk, een monument. Dus ook het restauratiewerk en grootonderhoud blijft, maar dankzij de afgesloten restauratie staat er geen kerk meer met achterstallig onderhoud, laat staan een bouwval. Het is nu een kwestie van bijhouden en ook daar zijn in de komende jaren middelen voor, mede dankzij het Restauratiefonds dat al vele jaren acties voert voor het behoud van de Oude Helenakerk en daar mee door blijft gaan. Gerard Wiggers en Henk Eppink leggen namens het bouwteam en de kerkrentmeesters de laatste steen. Wat heeft dat wel niet gekost? Als je gedurende anderhalf jaar van een afstand, maar geïnteresseerd, toekijkt wat er allemaal gebeurde aan die kerk, dan ging je je wel afvragen wat dat allemaal wel niet kosten moest en wie dat uiteindelijk zou moeten betalen. De Kerkrentmeesters hebben het allemaal op een rijtje gezet en het was verwonderlijk hoeveel bijdragen en subsidies er bij elkaar gesprokkeld konden worden. Er is veel inspanning gepleegd om vele fondsen enthousiast te maken voor deze restauratie. Het resultaat mag er zijn, de kerkrentmeesters kunnen deze restauratie en opknapbeurt van de buitenboel met gesloten beurzen afsluiten. Dit laatste is wel dankzij de Stichting Restauratiefonds voor de Oude Helenakerk, die garant staat voor een tekort van ± ,00. De verwachting is dat dit bedrag uiteindelijk onder de streep over blijft als tekort. Dankzij het Restauratiefonds is er ook een prachtige verlichting aangebracht, is de tuinmuur geheel gerestaureerd en zijn de trappen vernieuwd. Tot slot heeft de kerktuin een totale metamorfose ondergaan. Verlichting, begroot op ,00 Kerktuin, begroot op ,00 Meerwerk, begroot op 6.500,00 Totale kosten Restauratie en vernieuwing ,00 De restauratie werd gefinancierd door: Rijksdienst voor Archeologie, cultuurlandschap en monumenten R.A.C.M. ± ,00 Gemeente Aalten ,00 Prins Bernard Cultuurfonds, inclusief 7000,00 uit het Eggink-Den Daasfonds ,00 Stichting VSB Fonds ,00 Meindersma-Sybenga Stichting 5.000,00 STG. Fonds A.H. Martens v. Sevenhoven 5.000,00 Stichting TBI Fonds ,00 St. Restauratiefonds (begroot tekort) ,00 Totaal bijdrage fondsen en subsidies ,00 Het financiële plaatje De restauratie is begroot op ,00 De werkelijke kosten zijn nog niet precies bekend (de definitieve afrekening komt nog) deze bedragen circa ,00

19 19 Tekst Hans de Boer, foto's: Jan Oberink Aan de restauratie werkten mee: Architectenbureau Boerman, Steenderen Bouwbedrijf Hoffman, Beltrum Bouwbedrijf Nijland, Aalten Firma van Lochem, Aalten H. Obbink, Lichtenvoorde, uurwerk en wijzerplaatverlichting Hoveniersbedrijf D. Stronks, Aalten G. Mengering, Aalten, ontwerp kerktuin H. Rendering, Aalten, coördinatie kerktuin Firma Perebolte, Aalten, kerkverlichting B. Kempink, Aalten, hand- en spandiensten J. Oberink, Aalten, foto s Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Aalten, organisatie, begeleiding, financiën. KAMPWEEK 2 Tekst: Marijn Kraaienbrink t Was me het weekje wel kampweek 2 1. Annelies Westerveld (kok) 2. Joanne (kok) 3. Lian Jansen 4. Daan Houwers 5. Jos Migchelbrink (L) 6. Theun Temmink (L) 7. Astrid Wikkerink (L) 8. Chiel Verbeek 9. Boris Wikkerink 10. Zila Ertunc 11. Ricardo Prinzen (L) 12. Sjoerd Kamink 13. Joel Hoftijzer 14. Roel Koekkoek (L) 15. Tom Reessink 16. Maarten Lubbers 17. Frank Wensink 18. Rick Hubers 19. Gideon Wagterveld 20. Rinske Lammers (L) 21. Els te Bokkel (L) 22. Wendy Vreeman (L) 23. Leontien Balke (L) 24. Marleen Navis (L) 25. Iris ter Haar 26. Daphne Somsen 27. Valerie Betting 28. Pien Hilberink 29. Tamara Liemborg 30. Christel Hijink 31. Ellen Legters 32. Nadieh Hinkamp 33. Marije ter Maat 34. Merel Arentsen 35. Lobke Houwers 36. Melisa Zandstra 37. Wilmar Westerveld (L) 38. Ruben Lensink 39. Kenneth Vos 40. Sjoerd Harbers 41. Anne Westerveld 42. Bart Hoftijzer 43. Gijs Makkink 44. Lars vd Put 45. Harm Vaags 46. Wiebe Smees 47. Elise van Eerden 48. Aniek Verbeek 49. Debby Onnink 50. Imre Hoftijzer Dag 5: Woensdag Kampverhaal: We werden acht uur wakker gemaakt door Wilmar. We moesten binnen een kwartier in de grote tent zijn. Toen hadden we lekker gegeten en zijn daarna naar Lochem gefietst. Daar was een vossenjacht, elke leiding was verkleed bijv. als trommel zeemeermin of operazangeres! Daarna mochten we nog vrij rondlopen en inkopen doen bij de aldi. Er werd niks anders gehaald als chips, koekjes en snoep! Toen we terugfietsten naar het kamp waren we hard aan het zingen net als op de markt met het draaiorgel! Na een kwartiertje gingen we een spel doen, een heel leuk spel waarbij je moest buikschuiven, na het spel mocht je even wat voor je zelf doen. Toen gingen we barbecueën, dat was lekker. Vanavond een kampverhaal, chocomelk drinken en dat bekertje afspoelen, even naar andere tenten, en naar bed!

20 20 andersumme VAN EN VOOR JONGEREN IN AALTEN EN BREDEVOORT Stukjes voor Andersumme kun je mailen naar: everdien. Je kunt het ook afgeven bij de Spinkatstraat 7 in Aalten. N-Joy: wederom genieten.. Zondag 4 november vond de tweede N-Joy dienst plaats, bedoeld voor jongeren vanaf 17 jaar. Het was wederom een succes, al was de opkomst helaas niet zo heel erg hoog. Het thema van deze N-Joy dienst was: God is altijd bij jou?!?. Het werd ondersteund door Ds. Kooistra en muzikaal omlijst door de band Clear. Na een gebed, een gedicht en een aantal leuke liederen werd er in groepjes nader ingegaan op het onderwerp. Er kwamen verschillende discussies op gang, die ingingen op de vragen: - Voel jij dat God bij je is? Wanneer wel/niet? - Heb je momenten dat je God dichtbij of juist ver weg ervaart? - Zie je God als een persoonlijke God of meer als een allesdoordringende kracht? Na de discussie werden er een aantal momenten en ervaringen op papier ( beter gezegd: op behang! ) gezet, waarin je God dichtbij of juist ver weg ervaart: - Er met elkaar overpraten in groepjes - Jezus kwam ook door God gezonden naar de aarde, gewoon en toch bijzonder! - In mijn donker, in mijn wanhoop ziet mijn toekomst licht, dat ik dan pas veel later zie - Als ik fiets in het zonnetje met een lekker muziekje op - Vakantie na een jaar werken! - Vaak merk je pas in situaties die anders zijn, dan normaal, dat God bij je is - In situaties die je totaal tegen zitten, denk ik soms onterecht negatief aan God. In situaties die mij mee zitten, denk ik positief aan God. - God ervaren in de kleine dingen - God ervaren met gevoel en verstand - Soms dichtbij, soms ver weg - Twijfel is bijbels - Hij is ALTIJD bij je - God is ALLES Dominee Kooistra online In verband met de catechese heb ik mijn online tijden van maandag en donderdag omgeruild. Ik ben nu dus maandags tussen uur uur online en donderdags tussen uur uur. Er zijn inmiddels al heel veel jongeren die mij hebben toegevoegd. En we hebben in de afgelopen tijd ook al heel veel leuke en inspirerende gesprekken gehad. Heb je mij nog niet toegevoegd en het lijkt je wat om eens lekker ongedwongen met mij te babbelen over levensvragen, geloof en kerk dan is dit de gelegenheid. Maar ook over alledaagse dingen zoals lifestyle, school, werk, vreugde en verdriet en noem maar op, wil ik met jou in gesprek gaan. Lijkt het je wat...!!: voeg mij dan toe en kom op maandagmiddag en/of donderdagavond online. Mijn MSN-adres is: Diensten voor jongeren: Jeugddienst Wanneer? Waar? Hoe laat? M.m.v.? zondag 25 november St. Joriskerk uur Kees Posthumus, verhalenverteller Om kwart over acht werd de Njoy-dienst afgesloten, waarbij er een groot aantal nog bleven om lekker na te kletsen en te genieten van een extra glaasje prik en/ of een handje M&M s. Op naar de volgende Njoy-dienst! Deze wordt gehouden op zondag 2 december. Wederom om 19:00 uur in gebouw Elim! Tekst & Foto s: Marijn Kraaijenbrink

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Ik heb het niet zo op mist. Het maakt ons wereldje klein. Het is gevaarlijk omdat je geen zicht hebt, niet verder dan wat voor ogen is..

Ik heb het niet zo op mist. Het maakt ons wereldje klein. Het is gevaarlijk omdat je geen zicht hebt, niet verder dan wat voor ogen is.. Themadienst: Waar zijn onze doden? Laatste zondag kerkelijk jaar 27 november 2011 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-19 Zingen: gezang 300: 1,2 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 20-28 Zingen: gezang 300:

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur PROTESTANTSE KERK CASTRICUM Dorpskerk Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur Zij raken niet vergeten die ons zijn voorgegaan. blijvend met ons verbonden. Namen, gedragen en geschrevenin de holte van

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Preek. Gemeente van Christus, Intro

Preek. Gemeente van Christus, Intro Schuld? Gezang 75: 1/2 LvdK Stil gebed Votum en groet Psalm 65: 1 NB Geloofsbelijdenis Psalm 65: 2 NB Gebed Schriftlezing Psalm 130: 2/4 NB Preek Psalm 32: 1/4 OB Lezen van het formulier tot en met het

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Toelichting op de lezing uit 1 Tessalonicenzen 4 : 13-18

Toelichting op de lezing uit 1 Tessalonicenzen 4 : 13-18 Toelichting op de lezing uit 1 Tessalonicenzen 4 : 13-18 De apostel Paulus onderhield tijdens zijn zendingsreizen per brief contact met de gemeenten die hij gesticht had. In die brieven ging hij in op

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God, We zijn vandaag bij elkaar om onze doden te herdenken. Vier namen zullen worden genoemd, vier mensen uit onze gemeente, die in het afgelopen

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda Filippenzen 4: 4-9 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Een paar verzen uit een brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, een klein havenstadje

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Is Christus dan verdeeld?

Is Christus dan verdeeld? Is Christus dan verdeeld? Voorganger: Jan Willem Doff Open Hof Cantorij o.l.v. Willem Blonk Intochtslied: gezang 289 Welkom Gebed: v Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus

Nadere informatie

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden Kerkboekje ADVENT EN KERST Hervormde gemeente Brandwijk Naam: Dit kerkboekje is speciaal gemaakt voor de morgendiensten van 7 november t/m 5 december 0. Iedere week krijg je één blad dat speciaal voor

Nadere informatie

Voorhof, 25 augustus Avondmaalsviering *** Stilte tot inkeer. Orgelspel. Welkom en drempelgebed

Voorhof, 25 augustus Avondmaalsviering *** Stilte tot inkeer. Orgelspel. Welkom en drempelgebed Voorhof, 25 augustus 2013 - Avondmaalsviering *** Stilte tot inkeer Orgelspel Welkom en drempelgebed Intochtslied (staande) Tussentijds 3 : 1, 2, 4 en 6 Hier vraagt Hij ons Hem toegewijd te wezen, het

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR 23 november 2014

LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR 23 november 2014 LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR 23 november 2014 Barchkerk Barchem De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt in de liturgie 'Christus koning' of 'de zondag van de voleinding' genoemd. Twee benamingen

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Welkom in de Menorah Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. A.H. Boschma : mw. A. Bouma : dhr. H. Dorsman : mw. A. Bouma

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 9 februari 2014. met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 9 februari 2014. met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 9 februari 2014 met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente voorganger: ds. Japke van Malde organist: Erik Visser Orde van de dienst.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

WAT WATER ER TOE DOET

WAT WATER ER TOE DOET WAT WATER ER TOE DOET oktober 2010 3- Gedoopt en daarna Daarna begint de opvoeding en daarbij het proberen duidelijk te maken wie God is en hoe je op een goede manier met Hem kunt leven. Dat is natuurlijk

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken In kerk aula Uitvaart Orde I Gebedsdienst Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

november 2017 Protestantse Gemeente Zoetermeer Protestantse wijkgemeenten Pelgrimskerk & De Regenboog

november 2017 Protestantse Gemeente Zoetermeer Protestantse wijkgemeenten Pelgrimskerk & De Regenboog november 2017 Protestantse Gemeente Zoetermeer Protestantse wijkgemeenten Pelgrimskerk & De Regenboog Heer, maak van mij een instrument van uw vrede. Laat mij waar haat is, liefde inbrengen; waar wonden

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Liturgie voor de morgendienst op Zondag 11 juni 2017 PG Schagen Zondag Trinitas

Liturgie voor de morgendienst op Zondag 11 juni 2017 PG Schagen Zondag Trinitas Liturgie voor de morgendienst op Zondag 11 juni 2017 PG Schagen Zondag Trinitas Voorganger: Organist : Lector: Ontvangst : Ds. W. Andel Hanneke Muntjewerf Stijn Meijer Henk van Zanten Orgelspel Choral

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016

4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016 Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse worsteling van Jakob, 1941, Jacob Epstein Tate Collection, Engeland. 4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger : Dhr. J van der Brink : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan

Welkom in de Menorah. Voorganger : Dhr. J van der Brink : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan Welkom in de Menorah Voorganger : Dhr. J van der Brink Lector : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan Organist : Dhr. H. Dorsman Lied voor de dienst: Gezang 328: 1, 2 en 3 Here Jezus, om

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Jona 2: God is barmhartig a. De koppige Jona wordt een biddend Jona > de Heere redt hem

Jona 2: God is barmhartig a. De koppige Jona wordt een biddend Jona > de Heere redt hem 0.1 Lezing uit de Bijbel: Jona 3 nr. 771 Voorafgaande aan de Schriftlezing: 1. Gods barmhartigheid = Zijn warmhartigheid Rode draad door boekje Jona (en feitelijk door de hele Bijbel). Jona 1: God is barmhartig

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector/Lectrice Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: 546 vers 1, 2, 3, 4 en 5.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Voorganger: Organiste: Ds. A.G.E. Klap Mevr. de Jager - Boudeling Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Welkom Aanvangspsalm: Psalm 103 : 1, 3 en 5 Zegen mijn ziel, de grote

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om 10.00 uur 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg voorganger: ds. Harry Gijsen organist: Peter de Rijke Orgelspel voor de

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN Jona wordt in zee geworpen. Uit: De Kijkbijbel Kees de Kort In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Jonas, zoon van Joost en Denise Vervoorn Zondag 3 september

Nadere informatie

Zondag 5 februari Welkom in De Regenboog!

Zondag 5 februari Welkom in De Regenboog! Zondag 5 februari 2017 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Bertine van de Weg Ouderling van dienst: Ria den Boer Organist: Henk de Gooijer Lector: Jeroen Mensink Koster: Pim van der Strate Lied voor

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inleiding Christendom

Inleiding Christendom Wie zijn de grondleggers van het christendom? Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017

ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017 ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017 WELKOM Van harte welkom in de Lindtse kerk. Wij wensen u en jou een goede dienst toe. Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. Voel je welkom om te komen en mee te vieren.

Nadere informatie

Groet Welkom in dit huis van ontmoeting en gebed.

Groet Welkom in dit huis van ontmoeting en gebed. Protestantse gemeente te Markelo, Martinuskerk Witte Donderdag, 3 april 07 Viering heilig avondmaal Organist: Henk Langenkamp Ouderling: Henk Bolink Voorganger: Marten Dijkstra Orgelspel Welkom Zingen:

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Lied 215 : 1 t/m 4 Nieuwe LiedBoek

Wij zingen voor de dienst: Lied 215 : 1 t/m 4 Nieuwe LiedBoek Wij zingen voor de dienst: Lied 215 : 1 t/m 4 Nieuwe LiedBoek NLB Lied 276 : 1 2 3 4 NLB Lied 276 : 1 2 3 4 NLB Lied 276 : 1 2 3 4 NLB Lied 276 : 1 2 3 4 Binnenkomst kerkenraad en voorganger Mededelingen

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Thema: Deel je leven. 25 september uur. Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl

Thema: Deel je leven. 25 september uur. Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl 25 september 2016-18.00 uur Thema: Deel je leven Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl Organist: Jan Teeuw Verbindende teksten: Gerard de Haan

Nadere informatie