Socialistisch Links Maandblad van Linkse Socialistische Partij nummer 253 April 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Socialistisch Links Maandblad van Linkse Socialistische Partij nummer 253 April 2006 www.socialisme.be"

Transcriptie

1 Socialistisch Links Maandblad van Linkse Socialistische Partij nummer 253 April Liberalisering 1 steunprijs: 2 STRIJD SOLIDARITEIT SOCIALISME België - Belgique PB Brussel 19 BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1190 Brussel 19 Ver. uitg. Fr. Bliki, Brusselmansln Brussel Goed voor ons, gebruikers en personeel, of voor aandeelhouders? Iedereen een onbetaalde job erbij : welke leverancier is deze maand goedkoper? Door Eric Byl Geraakt u er ook niet aan uit? Sinds de liberalisering van de telecomsector kunnen we kiezen uit 26 operatoren en 65 tariefformules. Voor onze energievoorziening staan 6 verschillende leveranciers in, 9 gemengde intercommunales, 2 toezichthouders (VREG en CREG), GEDIS en INDEXIS. Vanaf dit jaar komt u mogelijk bij een privébedrijf terecht als u een poststuk van meer dan 50 gram wil versturen. Het goederenvervoer over het spoor is al geliberaliseerd en het reizigersverkeer wordt erop voorbereid. Naar verluidt zou dit allemaal in het voordeel zijn van de consument. Daarmee worden u, ik en onze gezinnen bedoeld. De consument die er nog aan uit kan, zal een goed geïnformeerde moeten zijn, die bovendien over zeer veel tijd beschikt, in staat is de contracten tot in de kleine letters te ontcijferen en liefst over een internetaansluiting beschikt. Hoeveel dat er zijn? Op de elektriciteitsmarkt zijn er slechts 12% die zijn overgeschakeld naar een nieuwkomer op de markt. (De Morgen, ). Een op de twee daarvan, nochtans vooral hooggeschoolden, ondervond daarbij problemen die gaan van foutieve of onduidelijke facturen, over een slechte dienst na verkoop, tot het uitblijven van tussentijdse facturen. (De Standaard, ). De SP.a realiseert zich het probleem en stelt vast dat kansarmen vaak het slachtoffer worden van hun onwetendheid... Ze weten vaak zelfs niet dat ze de vrijheid hebben om een goedkope energieleverancier te zoeken. (De Standaard, ). Zo lijkt het wel alsof wij dommeriken het enkel aan onszelf te danken hebben dat we teveel betalen. De stroomleveranciers lopen niet hoog op met ons: gezinnen werden vorig jaar aan de deur gezet en moeten terugvallen op het sociaal vangnet van de distributiebeheerders, een stijging met 7,5% ten opzichte van vorig jaar. In 2004 werden al gezinnen volledig afgesloten, cijfers daarover voor 2005 verschijnen pas midden dit jaar, maar hun aantal is fors toegenomen. Men spreekt nu ook al over energiearmen. Andere consumenten, diegenen die werken of gewerkt hebben voor de maatschappijen die nu geliberaliseerd zijn, betalen mee het gelag. Belgacom boekte vorig jaar een nettowinst van 959 miljoen (Nieuwblad, ), waarvan zowat 500 miljoen uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders. Topmanager Bellens verdient dagelijks evenveel als 6 personeelsleden maandelijks. Tussen 1996 en juni 2005 is het personeelsbestand van Belgacom gekrompen van naar werknemers. Dat kost de belastingbetaler jaarlijks zo n 250 miljoen aan uitkeringen en inkomensverlies. Bij De Post werken nu nog mensen, minder dan 10 jaar geleden. Bij Electrabel betoogde het personeel tijdens Batibouw tegen het niet naleven van de werkzekerheidsgarantie, die al 40 jaar was opgenomen in de CAO s. Inzake dienstverlening laat de liberalisering eveneens te wensen over. Naar aanleiding van de talloze elektriciteitspannes eind vorig jaar, verklaarde Freddy Willockx, burgemeester van Sint-Niklaas: Ik vraag me af of ik in Midden-Amerika leef dan wel in West-Europa. (De Standaard, ). Men spreekt nu openlijk over de mislukking van de liberalisering van de energiemarkt. Niet omwille van bovenstaande anti-sociale gevolgen ervan, maar omdat Electrabel door de fusie van moedermaatschappij Suez met Gaz de France haar feitelijke monopo- liepositie nog versterkt. Wat had men dan verwacht? SP.a-voorzitter Vande Lanotte heeft echter de oplossing: We moeten de liberalisering van de energiemarkt nog eens overdoen. Dank u wel. Nettowinst 2005 > Suez : 2,5 miljard $, 48% hoger dan in 2004 > Electrabel en Distrigas : 1,28 miljard, 79% hoger dan in 2004 > energie-intercommunales: 914 miljoen > Nuon: 1,14 miljard, 18% hoger dan in 2004 (Nuon-aandeelhouders ontvingen samen 322 miljoen in dividenden, tegenover 119 miljoen in 2004) > Helft gebruikers ondervindt problemen bij omwisseling energieleverancier: eindfactuur te laat, dubbele facturen.. > Stroompannes bij 5 cm sneeuw > 2005: budgetmeters tegenover tussen 2002 en 2004 STAATSHERVORMING De verborgen redenen achter de communautaire opstoten IMBEV 1,024 euro winst, 500 ontslagen SOCIALISME 2006 Het woord aan hen die strijd voeren Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6-7 ONDERWIJS 2500 tegen financieringsplan Vandenbroucke Blz. 10

2 2 Politiek Regionaal Nieuws Somers schrapt subsidies jeugdhuis Rzoezie N.a.v. de rellen in Parijs interviewde P-magazine half november een aantal medewerkers van vzw Rzoezie. Hierin klaagden zij het racisme bij de Mechelse politie aan. Rzoezie distantieerde zich er later van omdat de journalist het gesprek eenzijdig en ongenuanceerd weergaf. Het stadsbestuur greep het interview echter aan om opnieuw de aanval in te zetten. Somers legde harde verklaringen af en het stadsbestuur diende klacht in (laster en eerroof) tegen drie medewerkers, en eiste hun ontslag. Vorig jaar al werden euro subsidies geschrapt. Op 23 februari schrapte de gemeenteraad nog eens euro, wat het verlies van een jeugdwerker betekent. In de eerste twee maanden van dit jaar werd bovendien euro minder overgemaakt dan voorzien. Bovendien werd een aanval ingezet op twee andere projecten van de vzw: het Steunpunt Tewerkstelling en het Mobiele Jeugdwerk. Het verlies van deze projecten zou volgens Rzoezie het einde van het jeugdhuis betekenen. We hebben er ook weinig vertrouwen in dat de projecten door andere instellingen op een even goede manier zullen worden ingevuld. Op Spirit na (1 gemeenteraadslid) stemde de voltallige meerderheidscoalitie van VLD, CD&V, Groen!, N-VA en Spirit voor het schrappen van de subsidies. Oppositiepartijen SP.a en VB stemden tegen, het Vlaams Belang omdat Rzoezie niet hard genoeg wordt aangepakt. Groen! sprak zich in de media dan weer uit tegen de afbouw van het jeudhuis, maar hun schepen Jowan Lamon stemde wel voor de besparingen en het overhevelen van de projecten. De geschrapte euro zou in de toekomst toekomen aan het Tsentroem. Het stadsbestuur had eerder ook subsidies voor dit jeugdhuis geschrapt, maar nu Rzoezie moet worden aangepakt, werpt het college het Tsentroem een snoepje toe. Uit angst voor een eengemaakte strijd speelt Somers de twee jeugd-huizen tegen elkaar uit. Op de gemeenteraad protesteerden een 80-tal jongeren van Rzoezie. Op 1 maart volgde een actie aan het Mechelse stadhuis met een 40-tal aanwezigen. Ze overhandigden er een petitie (te vinden op die momenteel een kleine 1000 handtekeningen verzamelde. Ver van geïsoleerd te zijn, is er integendeel een brede steun voor Rzoezie. Wouter Gysen ENERGIE Onze belangen zijn niet dezelfde als die van hen! Website van de petitie Anne-Marie Lizin op beleefdheidsbezoek in Guantanamo Bay Onder het kapitalisme zijn de termen vrijheid en gelijkheid willekeurige termen die gebruikt worden als het opportuun is, om daarna zo snel mogelijk vergeten te worden. Dat werd eens te meer duidelijk met het bezoek van senaatsvoorzitster Anne-Marie Lizin aan de militaire basis van Guantanamo, met de bedoeling nadien verslag uit te brengen over de condities waarin de gevangenen opgesloten zitten. We kunnen niets anders dan haar overmatige ijver toejuichen: na slechts één uur passieve obser-vatie, waarbij ze aanvaardde niet rechtstreeks in contact te komen met de gevangenen, verklaarde ze zichzelf in staat om een duidelijk idee te vormen over hun goede behandeling! In de vergeetput met alle verklaringen van advocaten van de gevangenen en andere getuigen over de folteringen die de gevangenen moeten ondergaan. In de doofpot alle verhalen over de isolatie van gevangenen en over het feit dat mensen er voor onbepaalde duur gevangen zitten, zonder zelfs maar ergens specifiek van beschuldigd te worden (voor sommigen nu al 4 jaar),... Lizin ging zelfs zover om over de enige ge-vangene van wie ze op scherm (zonder geluidsweergave!) een ondervraging heeft gezien te verklaren dat de gevangene zich zeer braaf toonde en dus ook iets mocht drinken... Ongetwijfeld wil mevrouw Lizin alle onrust verdrijven over het functioneren van de modeldemocratie die de Verenigde Staten zogezegd zou zijn. Het is eerder het soort maatschappij die niet langer onze rechten wil beschermen, maar die rechten juist in naam van de winst met de voeten treedt. Marie Christelbach Door Xavier Dupret De energiemarkt is volop in beweging maar het is onduidelijk wat de gevolgen op lange termijn zullen zijn voor de con-sumenten en het personeel in de energiesector. In België heeft de liberalisering van de energiemarkt niet gezorgd voor een belangrijke daling van de prijzen voor de gewone consumenten en na de fusie tussen Suez en Gaz de France blijft er maar één speler over op de Belgische energiemarkt. Op een paar jaar tijd hebben de voorstanders van de liberalisering in België er voor gezorgd dat een Belgisch monopolie een Frans werd maar dan wel zonder enige democratische controle over de productie, laat staan over de verdeling van de opbrengsten. Energie : Openbaar monopolie of privé monopolie. Sinds 2002 worden in alle lidstaten in naam van vrijhandel nationale monopolies afgebouwd. De liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkten heeft verschillende doelstellingen. De creatie van een eengemaakte Europese ener-giemarkt. Het stimuleren van con-currentie tussen de verschillende energieondernemingen, zodat ze in staat zijn om het op te nemen tegen hun niet-europese concurrenten. Het doen dalen van de prijzen voor de consumenten en ondernemingen. Het zijn echter alleen de grote afnemers van energie die hebben geprofiteerd van de daling van de energieprijzen. Door de liberalisering van de energiemarkt concentreerde de macht zich in handen van enkele grote spelers die op het Europese niveau een privémonopolie hadden. Dit bleef niet zonder gevolgen. De resultaten van de liberalisering bleven on-der de verwachtingen. Er zijn sterke prijsschommelingen en een toename van het aantal incidenten. (10de sessie in de cyclus over de energiepolitiek georganiseerd door het algemeen-commissariaat, Parijs, februari 2004.) Deze opmerking toont aan waar het schoentje knelt. Voor de liberalisering van de energiemarkt waren de monopolies een gevolg van de noodzakelijke investeringen in de energieproductie. Het resultaat van de liberalisering is in de eerste plaats de overheveling van een publieke dienst in private handen waardoor er minder democratische controle is in de energiesector. Electrabel: De kip met de gouden eieren. De liberalisering van de energiemarkt heeft al vrij snel gevolgen gehad voor de België. Electrabel werd overgenomen door de Franse groep Suez en werd binnen die onderneming de energiepoot. In het begin had Suez 50,1% van de aandelen maar in augustus 2005 werden ook de resterende aandelen gekocht. Zo verdween Electrabel volledig in handen van Suez. De consolidatiestrategie van Suez is er om haar belangen te verdedigen. Enel (Ente Nazionale per l Energia Elettrica), de belangrijkste energie-producent van Italië, had ook interesse in Electrabel, dat zeer winstgevend is, gezien de meeste energiecentrales reeds lang zijn afgeschreven. Om Electrabel te kopen, moest men echter langs Suez passeren en die wilden hun kip met gouden eieren niet kwijt. Om een overname door ENEL te vermijden werd besloten om te fusioneren met Gaz de France (GDF). Op die manier blijft Suez in Franse handen, net als Electrabel. Van water naar gas. Naast elektriciteit beschikt Suez in België ook over het belangrijkste aardgasdistributie en opslagnetwerk van België via haar filialen Fluxys en Distrigas. De fusie tussen Gaz de France, eveneens een belang-rijke leverancier van aardgas en elektriciteit door haar belangen in SPE (samen met het Britse Centrica), zorgt er voor dat Suez een quasi monopolie krijgt op de Belgische energiemarkt. De consumenten heb-ben dus niet echt een garantie dat de prijzen zullen dalen. Het Europa van de vrije markt zal in België dus niet zorgen voor een toename van de concurrentie tussen de verschillende energieleveranciers, wel integendeel. Eerste minister Verhofstadt stelde dat dit niet kon en er circuleren ideeën om bepaalde activiteiten van Suez en Gaz de France in ons land af te stoten of zelfs om Electrabel volledig te ontmantelen. De gevolgen daarvan zullen niet uitblijven. Iemand zal die rekening moeten betalen. De toenemende concurrentie tussen verschillende kleinere spelers zal in de eerste plaats zorgen voor druk op de arbeidsvoorwaarden voor de mensen die momenteel in de sector zijn tewerkgesteld. De winsten van Electrabel zijn het afgelopen jaar met 60,4% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het is duidelijk dat dit Europa niet het onze is.

3 Terwijl de politici ons een loonmatiging willen opleggen, beklagen Herman De Croo wil hogere lonen (voor zichzelf) Edito ze zich over hun eigen miserabele lonen. Nadat bekend werd dat NMBS-baas Jannie Haek euro per jaar (of ruim euro per dag) verdient, stelde De Croo: Ik stel vast dat de premier en ik de helft verdienen van pakweg Jannie Haek. Dat is te weinig. Ik vind dat de leidende politici wel wat meer mogen verdienen. Regering en patronaat willen in onze zakken zitten, maar tegelijk de eigen zakken verder vullen. Als de regering over loonmatiging wil spreken in het najaar, zal de uitspraak van De Croo alvast ook op tafel liggen! CIA in Deurne. No Comment De CIA voerde verschillende vluchten uit via de luchthaven van Deurne. Op 17 en 20 juli 2002 waren er alleszins vluchten via de lokale Antwerpse luchthaven. Daarbij zou het niet louter gaan om tussenlandingen. De Belgische regering heeft zich steeds uitgesproken tegen de oorlog in Irak, maar laat tegelijk toe dat haar infrastructuur wordt gebruikt. Het onderzoek van de Staatsveiligheid naar de CIA-vluchten beperkte zich tot een vraag aan de CIA waarop werd geantwoord: No Comment. Daarmee was de kous af voor de Staatsveiligheid. Geert Cool Door Bart Vandersteene Op 30 maart en 1 april zijn belangrijke vergaderingen doorgegaan over de nood aan een nieuwe linkse politieke formatie. Op elk van die vergaderingen waren LSP-militanten prominent aanwezig. De uitdaging bestaat erin op 1 mei een nationaal initiatief te lanceren, ondersteund door lokale groepen in heel het land.. Argumenten genoeg om de nood aan een nieuwe, brede, linkse partij op straat te brengen. Inbev, bijvoorbeeld, ontslaat opnieuw 232 werknemers ondanks alweer recordwinsten. Drie topmanagers hebben nochtans een afscheidspremie ontvangen van 31 miljoen, genoeg om de 232 werknemers gedurende vijf jaar aan de slag te houden. Het is duidelijk waar de prioriteiten liggen, ook met Jean Luc Dehaene in de Raad van Bestuur. Politiek De verborgen redenen achter de communautaire opstoten 3 Nieuwelinkse partij in België : we staan voor cruciale weken Het is uiteraard niet alleen in de verloning dat de groeiende kloof tussen arm en rijk zich uit. De recordwinsten van de bedrijven illustreren de enorme beschikbare middelen. Als we Edito die maar konden gebruiken voor het voeren van een sociaal beleid! Fortis boekte vorig jaar 3,9 miljard euro winst. Toch wordt er gesproken over het schrappen van jobs tegen Om nog meer winst te maken uiteraard, niet om de dienstverlening aan de klanten te verbeteren. Om het budget van het Vlaamse onderwijs opnieuw op te trekken tot het niveau van 1980 toen 7% van het BNP (Bruto Nationaal Product) - is bijna 3,85 miljard euro extra nodig, evenveel als de netto-winst van Fortis in Politiek betekent keuzes maken en onze keuzes zijn niet die van het patronaat en haar politieke lakeien. Een partij die deze zaken naar buiten brengt, de vinger op de wonde legt, zal snel het oor winnen van diegenen die de komende periode geconfronteerd worden met gebrek aan middelen in het onderwijs, besparingen allerhande, oplopende facturen voor de ouders,... Het potentieel voor een nieuwe partij groeit met de dag. Sommigen blijven beweren dat marxisten zich moeten richten tot de bestaande progressieve partijen, zoals SP.a. De sociale basis om die partij te heroveren, bestaat echter niet meer. De bekende Amerikaanse activist, scenarist en publicist, Michael Moore stelde: Wie moet je meer vrezen? Diegene die aankondigt dat hij je zal bestelen en het ook doet, of diegene die beweert jouw bondgenoot te zijn, maar je uiteindelijk toch besteelt. Van een liberaal kan je verwachten dat hij de belangen van de rijken en de patroons verdedigt. Maar ministers die beweren socialist te zijn en in de praktijk een neoliberaal beleid voeren, worden terecht uitgespuwd. De enige optie voor de linkerzijde is met man en macht bouwen aan een nieuwe linkse partij, die resoluut kant kiest voor de onderdrukten, de loontrekkers, gepensioneerden, jongeren... LSP hoopt, samen met anderen, bij de volgende parlementsverkiezigen een breed en geloofwaardig alternatief aan arbeiders en jongeren te kunnen aanbieden. Op naar 1 mei, dag van de arbeid en de arbeidersstrijd. Door Jean Peltier De volgende federale verkiezingen zullen pas binnen een jaar en een half plaatsvinden, maar de verkiezingscampagne hangt al volop in de lucht. Zoals dat in België altijd het geval is, gaat dat gepaard met forse opstoten van communautair opbod. De voornaamste reden voor dit klimaat van pré-campagne is dat de regering Verhofstadt maar wat aanmoddert en nauwelijks vooruitgang boekt. Ze is er dan wel in geslaagd haar Generatiepact op te leggen, maar de stakingen en betogingen maakten dat ze haar pact stevig mocht amenderen en haar «hervormingsdrang» binnen de perken moest houden. Sindsdien werd het project van een competitiviteitspact, dat een loonsbevriezing en nieuw gepruts met de index moest inhouden, naar moeizame discussies tussen patronaat en vakbonden gestuurd. Van de nieuwe jobs op vier jaar tijd die Verhofstadt in 2003 als doelstelling naar voor bracht, zijn we lichtjaren verwijderd. De werkloosheidsgraad verandert niet. Bovendien wordt elk «nieuw ideetje» dat met veel vertoon door een minister wordt voorgesteld de mazoutcheques, de huurblokkering,... zeer snel door een ander weerlegd. De paarse coalitie lijkt dus vermoeid te zijn, maar niemand denkt echt dat een andere formule, en dan vooral de klassieke rooms-rode formule, meer dynamiek zou hebben of meer succes zou boeken. Hoe zou dat ook kunnen, gezien de opvallende gelijkenis tussen de voorstellen en de programma s van alle grote partijen? En dus vertoont iedere partij de neiging zich terug te plooien op het domein dat het minste kost en electoraal het meest kan opbrengen : opruiende communautaire verklaringen. Van Vlaamse kant komt er een onafgebroken stroom van voorstellen. De CD&V wil dat Vlaanderen haar eigen grondwet aanneemt. SP.a-voorzitter Vande Lanotte wil snel de tewerkstellingspolitiek regionaliseren. En zo verder. Van Franstalige kant worden deze eisen systematisch voorgesteld als het bewijs dat de kapitaalkrachtige en egoïstische Vlamingen het verarmde Wallonië, verstrikt in economische moeilijkheden, aan haar lot willen overlaten. En dus laten ook alle Franstalige partijen opnieuw de spierballen rollen op het welbekende thema : «Wij, Walen en Brusselaars samen, zullen geen enkele institutionele hervorming aanvaarden die de Vlamingen ons willen opleggen. Dat ze het maar proberen!». Dit alles uiteraard verpakt in nobele overwegingen over het behoud van de solidariteit tussen de gewesten en de mensen, de verdediging van de zwaksten, de strijd tegen separatisme et onverdraagzaamheid, In de loop van de laatste twee maanden hebben alle Franstalige partijen, PS, MR, CDh, FDF en zelfs Ecolo de zelfde marsliederen gezongen. Deze roerende eenheid tussen de partijen van elke regio kondigt echter niets goeds aan voor de werkende bevolking, noch in het Zuiden, noch in het Noorden. De gezamenlijke redenering van de Franstalige politici is simpel. Het gaat als volgt. In Wallonië gaat het economisch slecht en er is geen heil te vinden behalve in grote investeringen vanuit de privésector (wat het Marshallplan van Di Rupo verondersteld wordt aan te trekken). We hebben op zijn minst 20 jaar nodig om de regio weer op de juiste weg te zetten. Tijdens die periode kan er geen sprake van zijn dat we institutionele hervormingen aanvaarden die zouden leiden tot een vermindering van de financiële transfers vanuit Vlaanderen, zeker voor wat betreft de sociale zekerheid. Dit zou immers een loden last leggen op de projecten die moeten leiden tot een heropleving. Maar, wat er ook gebeurt, de volgende 20 jaar zullen we de broekriem moeten aanhalen en de zeldzame wapens waarover we nog beschikken (zoals lagere lonen in Wallonië dan in Vlaanderen!) inzetten om het patronaat te verleiden. Aan Vlaamse kant is het niet beter. De economische situatie mag er relatief dan beter zijn, het patronaat en de politici weten dat de minste economische crisis die voorsprong tot weinig of niets kan herleiden. Een economische crisis zou de aantrekkingskracht van delokalisatie terug aanwakkeren en de werkloosheid doen toenemen. In dit perspectief ligt de aantrekkingskracht van een grotere autonomie tegenover Vlaanderen minder in het behoud van een beetje meer Vlaams geld in de regionale kas, maar gaat het er vooral om de Vlaamse vakbondsbeweging te verzwakken en haar te dwingen tot matiging door haar af te snijden van de harde bastions in Wallonië. Zich laten verleiden door de stijgende communautaire koorts zou dramatische gevolgen hebben voor de vakbondsbeweging en de arbeiders. Enkel een gezamenlijke strijd kan ons in staat stellen de voortgang van de neo-liberale politiek af te blokken, een politiek die een enorme schade toebrengt in alle regio s. Jean Peltier zal tijdens Socialisme 2006 op zondagnamiddag de volgende werkgroep inleiden : «Voorbereiding op een jaar van communautair opbod: welk programma verdedigt LSP/MAS?».

4 4 Syndicaal INBEV 1,024 miljard euro winst in miljoen euro afscheidspremie voor 3 topmanagers Door Luc Janssens Inmiddels werden in België alleen al meer dan 500 ontslagen en de sluiting van de brouwerijen in Hoegaarden en Molenbeek aangekondigd. Een van de slogans van Inbev is dan ook going from bigger to best. Inbev is wereldwijd al de grootste bierbrouwer, maar concurrenten Anheuser-Busch en SABMiller zijn winstgevender met een kleiner volume. Er moet met andere woorden nog meer winst worden gemaakt, uiteraard het liefst op de kap van het personeel. Wanneer het gaat om afscheidspremies voor topmanagers, meet men blijkbaar met andere maten en gewichten. In oktober vorig jaar kwam de eerste herstructurering: 45 bedienden van het hoofdkantoor in Leuven worden ontslagen. Terwijl de onderhandelingen nog lopen, krijgen in december 45 werknemers effectief hun ontslagbrief. Eind november wordt dan een tweede herstructurering in België aangekondigd. Hierbij zou de brouwerij in Hoegaarden en Molenbeek sluiten en vallen er in zowat alle vestigingen ontslagen. Terwijl deze herstructurering nog aan de gang is, kondigt Inbev op 24 februari (op een bijzondere ondernemingsraad) een volgende herstructurering aan met in totaal 360 ontslagen in Europa, waarvan 201 in België. Het zwaartepunt ligt ditmaal in Jupille, waar de administratie wordt gedelokaliseerd naar Tsjechië en Hongarije. En daar houdt het niet bij op. Een week later kondigen ze nog maar eens meer dan 200 ontslagen aan in Duitsland, Frankrijk, Nederland en Groot-Brittanië, en wordt duidelijk gemaakt dat er nog herstructureringen komen. De Belgische vestigingen zouden het komende jaar buiten schot worden gehouden, op 5 ontslagen na. Maar wat na dat jaar? Een volgende ronde voor de Belgische vestigingen? Door de herstructurering in verschillende fasen door te voeren en door te delokaliseren speelt Inbev de verdeelen-heersstrategie uit. Op deze manier probeert het arbeiders van verschillende vestigingen tegen elkaar op te zetten. Een methode die Inbev zal blijven gebruiken om de arbeids- en loonvoorwaarden van het personeel (uiteraard uitgezonderd de topmanagers) aan te vallen. De reacties bleven niet uit. Na de bekendmaking van de sluiting van de brouwerij in Hoegaarden, betoogden mensen door het dorp. Na de bekendmaking van de ontslagen in Jupille, stelden de bisschop van Luik en de hulpbisschop van Namen in een interview: Als de economische wetten geen rekening houden met de mens, moeten die wetten veranderen. Het banenverlies stapelt zich op. Gisteren Arcelor, vandaag Inbev. Wat zal het morgen zijn? Is dit de Europese kant van de mondialisering van de economie? Dit beroert ons. Samen met de slachtoffers, hun families, hun collega s en veel burgers zeggen wij: als de financiele logica zoveel lijden veroorzaakt, is ze onmenselijk en moet ze veranderen. De logica van het huidige systeem bestaat er inderdaad uit dat alles ten dienste staat van de winst. Om de winsten te verhogen, worden werknemers op straat gezet. Her en der hoor je dat we machteloos staan tegenover de willekeur van de multinationals. We horen politici uitroepen dat het een schandaal is, maar als puntje bij paaltje komt, kunnen ze er niets aan doen. Of is het hen er eerder om te doen hun (toekomstig) zitje in de raad van bestuur veilig te stellen? Waarom horen we niets van Jean-Luc Dehaene die in de Raad van bestuur van Inbev zit? Geen commentaar? Even enkele krokodillentranen en dan verder... met het aanvallen van onze lonen en pensioenen. Alhoewel multinationals als Inbev inderdaad een grote macht hebben, betekent dat niet dat zij zomaar kunnen doen wat ze willen. Maar om hen tegen te houden, moet er wel een krachtsverhouding worden opgebouwd. Het is dan ook noodzakelijk om een antwoord te geven op de verdeel-en-heersstrategie van Inbev. Hiervoor is een gezamenlijk lokaal en Europees actieplan nodig, bediscussieerd op de werkplaatsen, met als centraal punt de strijd voor elke job. Maar zelfs wanneer dit tot een overwinning leidt, is dit maar tijdelijk. Zolang we in een kapitalistisch systeem leven, zal de winst belangrijker zijn dan de mensen en is de volgende aanval maar een kwestie van tijd. Gedeeltelijke, kortstondige overwinningen op multinationals zoals Inbev zijn mogelijk mits het opbouwen van een krachtsverhouding. Een langdurige fase van systematische toegevingen door de multinationals zoals tot op zekere hoogte gebeurde tijdens de golden sixties is in deze fase van het kapitalisme echter uitgesloten. Dat vergt een fundamentele breuk met het huidig systeem en de opbouw van een socialistische maatschappij. Naar aanleiding van het ontslag van Maria Vindevoghel, delegee ACV bij Flight Care, en van twee ABVV delegees bij STORA in Gent spraken we met Danny Gijselings, BBTK delegee voor Philips Lightning in Turnhout. We vroegen hem wat hij vindt over de jacht op delegees die het Belgisch patronaat lanceert en over de vakbonden die hiertegen opkomen en ijveren voor de aanwezigheid van syndicale delegaties in bedrijven met minder dan 50 personeelsleden. Opkomen als delegee doe je uit sociaal engagement. Je krijgt onmiddelijk een label opgeplakt door de werkgever: je bent niet iemand die zomaar luistert. Er zijn er natuurlijk die het door zichzelf doen, om een beschermd statuut te krijgen, maar de meerderheid van de delegees komen op en bevriezen daarmee hun carrièremogelijkheden in het bedrijf zelf. Eerste voorwaarde om een goede delegee te zijn, is dan ook dat je je mannetje kan slaan. Maar de tweede is natuurlijk dat er al een vakbond is in het bedrijf. Zonder de ruggesteun van een vakbondsaanwezigheid worden personeelsleden overgelaten aan de willekeur van de werkgever. Vandaag is het zelfs in de bedrijven waar er een sterke vakbondsinplanting is, allesbehalve gemakkelijk. Je vecht altijd met ongelijke wapens. Het geval van Vindevoghel en STORA toont aan dat voor de patroons een delegee aan de deur zetten goedkoper is dan de financiële consequenties van wantoestanden in het bedrijf die de delegee heeft 31 miljoen euro afscheidspremie voor 3 topmanagers De families Spoelberch, de Mevius en Vandamme de belangrijkste aandeelhouders van Inbev bezitten een vermogen van 7, miljard euro en zijn hiermee veruit de rijkste families van België... Stop de jacht op de delegees Een sterke vakbond is alsmaar meer nodig aangekaart, te vervullen. Het kan gaan over uit te betalen lonen, uitvoeren van de CAO... Op mijn bedrijf zijn er nog zo n uren van de laatste jaren uit te betalen aan het personeel! Verschillende werkgevers intimideren de delegees ook met hun gezinsleven of door de werknemers op te zetten tegen de vakbond. Op één van onze diensten hadden we ooit een afgevaardigde. Toen hij zich met vakbondswerk bezighield, gold ineens de 11 pc regeling (11 pc van het personeel op de dienst mag op verlof om de bezetting te garanderen). Aan werknemers van de dienst die verlof hadden gepland, zei het diensthoofd dat ze dat niet konden opnemen, en dat de schuld was van de vakbond. De pesterijen gingen zover dat de delegee ontslag heeft genomen. Zijn zin om terug te starten in het bedrijf is verdwenen. Een ander personeelslid, de zondebok, werd ook aan de deur gezet. Over de 11 pc regeling was een akkoord, maar het werd nooit toegepast tot er een delegee op deze dienst kwam. De werkgevers kunnen beroep doen op een batterij goedbetaalde advocaten en op hun organisaties (VBO of UNIZO). De vakbond heeft enkel haar eigen apparaat en een beperktere macht. Zo hebben we een juridische dienst, waar slechts één jurist werkt. En dat niet alleen. Persoonlijk kan je nog zo gedreven zijn als je wilt, maar je merkt dat je een beperktere kennis hebt. Er zijn natuurlijk de opleidingen, maar naast de tijd die je aan het vakbondswerk op de werkvloer besteed, moet je ook je werk doen. En in bedrijven met een anti-vakbondshouding of een zwakkere of minder assertieve delegatie, maakt de werkgever hier misbruik van en overlaadt de delegees met werk zodat ze minder energie in de vakbond kunnen steken. De wet zegt hierover enkel dat de vakbond de nodige tijd moet krijgen tijdens de werkuren. Dat is zo vaag. Nu moet ik zeggen dat dit alles op mijn bedrijf nog redelijk in orde is. UNIZO vindt dat een syndicale delegatie in KMO s onbetaalbaar is? Niet betaalbaar? De werkgever kan om de syndicale uren te betalen gemakkelijk beroep doen op allerhande potten en subsidies van de regering. Slechts een fractie van de lastenverlagingen die de bedrijven de laatste jaren hebben gekregen (onder andere dankzij het Generatiepact), zouden voor de syndicale uren volstaan. Eigenlijk willen de patroonsorganisaties hun macht niet ingeperkt zien. Er is daarentegen méér geld nodig voor bijvoorbeeld opleidingen, zodat de delegees het rechtssysteem, waar de delegatie of de werkgever vaak beroep op doen, onder de knie krijgen. Sinds het Generatiepact is de vakbondsmacht tanende en die van de patroons neemt alsmaar toe. De patroons willen nog flexibelere, wegwerpbare werknemers, zoals in Frankrijk, om hun winsten nog te verhogen. We gaan terug naar de tijd van Daens, sterker nog, naar de tijd vóór Daens. De lonen en de SZ staan onder druk. Dat is waarom een vakbond alsmaar noodzakelijker wordt. Interview met Danny Gijselings door Emiel Nachtegael

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 April- 30/04/ 12 Artikel 1. Jean-Luc Dehaene van de CD&V kan bijna 3 miljoen euro opstrijken. Door een aantal jaar geleden een pakket aandelenopties te kopen

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

PVDA weerlegt leugens ArcelorMittal Gent is de goedkoopste van de hele groep

PVDA weerlegt leugens ArcelorMittal Gent is de goedkoopste van de hele groep PVDA weerlegt leugens ArcelorMittal Gent is de goedkoopste van de hele groep Auteur: Tom De Meester PVDA Studiedienst Datum: Maandag 24 maart 2014 De staking bij ArcelorMittal in Gent bedreigt de toekomst

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht

Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht PVDA Studiedienst Februari 2015 M. Lemonnierlaan 171 1000 Brussel http://pvda.be/pvda/studiedienst Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht Volgens de regering heeft

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Lid worden. van ACV Openbare Diensten. Vlaamse overheid

Lid worden. van ACV Openbare Diensten. Vlaamse overheid Lid worden van ACV Openbare Diensten Vlaamse overheid ACV Openbare Diensten is binnen de Vlaamse overheid de referentievakbond. Zowel in onderhandelingen en overleg, als voor dienstverlening en bijstand.

Nadere informatie

Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario

Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario De Standaard 13 november 2013 Opinies Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario 1. 15.000 jobs, gratis en voor niks Dat de relancediscussie nu nog niet beslecht is, Gert Peersman en

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Vrouwen, durf kleur bekennen!

Vrouwen, durf kleur bekennen! Vrouwen, durf kleur bekennen! Sociale verkiezingen 9 > 22 mei 2016 Vrouwen, durf durf leur kleur bekennen! Afgevaardigde worden jouw in jouw onderneming, en een kans! kans! ehartig Behartig als vrouw als

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ!

verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ! verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ! www.stemnietopmij.be Neem het van mij aan, want ik kan het weten : u stemt maar beter niet op mij. Ik lees elke dag in de krant dat mijn partij toch geen enkele kans

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave De eurocrisis Bij deze opgave horen de teksten 9 en. Inleiding De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

KU LEUVEN ONDERZOEKSEENHEID CENTRUM VOOR ECONOMISCHE STUDIËN LEUVENSE ECONOMISCHE STANDPUNTEN 2013/138

KU LEUVEN ONDERZOEKSEENHEID CENTRUM VOOR ECONOMISCHE STUDIËN LEUVENSE ECONOMISCHE STANDPUNTEN 2013/138 KU LEUVEN ONDERZOEKSEENHEID CENTRUM VOOR ECONOMISCHE STUDIËN LEUVENSE ECONOMISCHE STANDPUNTEN 2013/138 ZIN EN ONZIN VAN EEN VERLAGING VAN DE PATRONALE LASTEN Paul De Grauwe Departement Economie, KU Leuven

Nadere informatie

Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen

Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen PERSBERICHT Hasselt, 13 april 2016 Tweede investeringsrapport UNIZO Limburg en VKW Limburg: Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen Meeste

Nadere informatie

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief CIRIEC 29 november 2007 Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief Als we in België over Unbundling en over concurrentie spreken in de sector gas en elektriciteit, denken

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument Wat is Infor GasElek? Infor GasElek (IGE) Verstrekt informatie, geeft raad en begeleiding. Werd opgericht door het Collectief Solidariteit tegen

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! Persdossier Brussel, 25 januari 2016 Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! 1) Gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden betaalden al meermaals de prijs a. Indexsprong: de sociale uitkeringen

Nadere informatie

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1. Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.10 Als jij een baan hebt naast je schoolwerk, ben je waarschijnlijk

Nadere informatie

Offerte ivm de Politieke Doorlichting

Offerte ivm de Politieke Doorlichting Brussel, 27 november 2014. Offerte ivm de Politieke Doorlichting Vertrekkende vanuit een politieke stelling, stelt Wijburgers een inventaris op van alle politieke actoren die een standpunt (voor of tegen)

Nadere informatie

Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen?

Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen? Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen? Verantwoordelijke Uitgever: Daniël Samyn, Dienst Beroepsopleiding, departement Onderwijs en Vorming, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

Makers van biodiesel en bioethanol

Makers van biodiesel en bioethanol De Standaard Makers van biodiesel en bioethanol verzuipen donderdag 12 maart 2009 Auteur: BRUSSEL - Verscheidene biodiesel- en bioethanolbedrijven dreigen over de kop te gaan. Hun installaties draaien

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN De federale regering wil de berekeningswijze voor het pensioen van de ambtenaren hervormen. Dit houdt een drastische afbouw van het ambtenarenpensioen in. En de regering

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b Bijlage VMBO-KB 2012 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-12-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870): Zij

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van Centrale van Belgische Metaalbewerkers (1914-1919) (S/1985/020) Rik De Coninck

Stortingslijst van het archief van Centrale van Belgische Metaalbewerkers (1914-1919) (S/1985/020) Rik De Coninck 079 Stortingslijst van het archief van Centrale van Belgische Metaalbewerkers (1914-1919) (S/1985/020) Rik De Coninck Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2001 INLEIDING Bij het begin van de Eerste

Nadere informatie

Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne?

Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne? Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne? Bart Maddens & Jef Smulders KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70

Nadere informatie

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen Over de enquête Deze enquête werd verstuurd naar de milieudiensten van alle Vlaamse Steden en Gemeenten, alsook naar de duurzaamheidsambtenaren

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk voorgesteld

Wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk voorgesteld Vice-Eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, Belast met Buitenlandse Handel Vice-Premier Ministre et Ministre de l Emploi, de l Economie et des Consommateurs, Chargé du Commerce Extérieur

Nadere informatie

De Arbeider. Arbeidsmarkt. Staken of niet?(p. 4) Werkloosheid in Vlaanderen en Lokeren (p 5) Jobaanbiedingen. De krant voor de economisten.

De Arbeider. Arbeidsmarkt. Staken of niet?(p. 4) Werkloosheid in Vlaanderen en Lokeren (p 5) Jobaanbiedingen. De krant voor de economisten. De Arbeider De krant voor de economisten. Arbeidsmarkt Alles over de Informatie over studentenjobs (p. 3) en de Actualiteit (p. 2). Staken of niet?(p. 4) Werkloosheid in Vlaanderen en Lokeren (p 5) Jobaanbiedingen

Nadere informatie

Persbericht Limburg loopt duizenden jobs mis

Persbericht Limburg loopt duizenden jobs mis Hasselt, 9 december 2010 Persbericht Limburg loopt duizenden jobs mis Onderzoek bij 400 bedrijven leidt tot opvallende conclusies: Limburgse bedrijven willen crisismaatregelen verlengd zien Helft Limburgse

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 mei 2014

Nieuwsbrief 9 mei 2014 Katrien Schryvers Aan de bel voor Zorg, Wonen en Kinderen Nieuwsbrief 9 mei 2014 Beste lezer, Mijn nieuwsbrief kreeg een nieuw kleedje, om te onderstrepen dat ik aan de bel trek voor u! Voor wonen, zorg

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO-Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in de bedrijven. De resultaten van deze bevraging

Nadere informatie

Als men het aan de Vlamingen en de Nederlanders zelf vraagt:

Als men het aan de Vlamingen en de Nederlanders zelf vraagt: Als men het aan de Vlamingen en de Nederlanders zelf vraagt: De aanvaardbaarheid van eventueel overheidsbeleid gericht op het betaalbaar houden van de pensioenen Corijn, M. (2004).. CBGS-Werkdocument 5,

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2000-I

Eindexamen economie 1 havo 2000-I Opgave 1 Meer mensen aan de slag Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de zomer wat minder waarin mensen niet zomaar extra vakantiedagen kunnen vragen bij collega s

waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de zomer wat minder waarin mensen niet zomaar extra vakantiedagen kunnen vragen bij collega s Vrienden, Socialisten, 1 mei, dat is het verhaal van vrouwen en mannen, zoals Geert. 1 mei, dat is het verhaal van het échte leven. Het leven, waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN C208 IBH7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 29 april 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN Vraag om uitleg van mevrouw Ann De

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I Politiek en ruimte Opgave 6 bron 9 In de periode 2000-2006 zal de Europese Unie financiële steun voor sociaal-economische ontwikkeling toekennen aan twee soorten regio s: de regio s met een ontwikkelingsachterstand

Nadere informatie

Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen

Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen Federaal regeerakkoord Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen De federale regering kwam vorige week met een reeks kleine aanpassingen aan de regeringsmaatregelen die moeten worden uitgevoerd door

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

online enquête acv-openbare diensten

online enquête acv-openbare diensten online enquête acv-openbare diensten actie voeren dienstverlening lidmaatschap opdracht taken Resultaten Mei 2015 waarden resultaten mei 2015 Naar aanleiding van het congres van ACV-Openbare Diensten in

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam Toelichting Dit rapport geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten van de Islamenquête editie 2016, in opdracht van HUMO en VTM Nieuws uitgevoerd door ivox Voor dit onderzoek werden 500 respondenten

Nadere informatie

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck De potentiële verbetering van de energie- en milieuprestaties van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Nadere informatie

ook een belangrijk hoofdstuk over de precaire contracten. Een cynicus zou kunnen opwerpen dat de crisis een oude eis gerealiseerd heeft: er zijn nog a

ook een belangrijk hoofdstuk over de precaire contracten. Een cynicus zou kunnen opwerpen dat de crisis een oude eis gerealiseerd heeft: er zijn nog a Kameraden, De afgelopen maanden zijn de congresresoluties in alle afdelingen toegelicht en besproken. Ik ga dat hier vandaag niet nog eens dunnetjes over te doen. Het thema van dit congres luidt Voor een

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

De evolutie van de partijfinanciering op het niveau van de Europese Unie ( )

De evolutie van de partijfinanciering op het niveau van de Europese Unie ( ) VIVES BRIEFING 2016/04 De evolutie van de partijfinanciering op het niveau van de Europese Unie (2001-2016) Wouter Wolfs Jef Smulders 1 DE EVOLUTIE VAN DE PARTIJFINANCIERING ROPESE UNIE (2001-2016) Wouter

Nadere informatie

HULDE MINISTER VAN STAAT LEO TINDEMANS HEIST-OP-DEN-BERG 30.04.2014

HULDE MINISTER VAN STAAT LEO TINDEMANS HEIST-OP-DEN-BERG 30.04.2014 HULDE MINISTER VAN STAAT LEO TINDEMANS HEIST-OP-DEN-BERG 30.04.2014 Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, Geachte Parlementsleden en Goede Vrienden, Marianne en de andere kandidaten bereiden

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Ik spreek jullie nu toe en niet straks wanneer we deze dag afsluiten. Dat is niet de gewoonte. Maar wij zijn dan ook geen gewone partij.

Ik spreek jullie nu toe en niet straks wanneer we deze dag afsluiten. Dat is niet de gewoonte. Maar wij zijn dan ook geen gewone partij. 1 Beste vrienden, Kameraden, Socialisten, Ik spreek jullie nu toe en niet straks wanneer we deze dag afsluiten. Dat is niet de gewoonte. Maar wij zijn dan ook geen gewone partij. Want wat we zopas samen

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004 Deeltijdarbeid Seppe Van Gils Maart 2004 WAV-Rapport Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming Interuniversitair samenwerkingsverband E. Van Evenstraat 2 blok C 3000 Leuven T:32(0)16 32 32 39 F:32(0)16

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C22 WON3 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 oktober 2012 2 Commissievergadering nr. C22 WON3 (2012-2013) 18

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I Opgave 1 Hoge druk op de arbeidsmarkt Gedurende een aantal jaren groeide de economie in Nederland snel waardoor de druk op de arbeidsmarkt steeds groter werd. Het toenemende personeelstekort deed de vrees

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

OPLOSSINGEN ZOEKEN VOOR WERKBAARDER WERK. Gebruiksaanwijzing voor militanten

OPLOSSINGEN ZOEKEN VOOR WERKBAARDER WERK. Gebruiksaanwijzing voor militanten OPLOSSINGEN ZOEKEN VOOR WERKBAARDER WERK Gebruiksaanwijzing voor militanten Waarde kameraad, Beste militant, Vooreerst wensen wij jullie veel succes toe bij het uitdelen van de ABVV-brochure De druk verminderen.

Nadere informatie

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst SAMENVATTING VAN HET PS-PROGRAMMA INLEIDING De verkiezingen van 25 mei 2014 zullen beslissend zijn. Ze gaan om de toekomst van onze Sociale zekerheid, ons

Nadere informatie

Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs

Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 17 september 2009 VSKO/DB/09.04 Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs TWEEDE OPROEP OMZETTING VAN 10-MAANDENCONTRACTEN NAAR

Nadere informatie

Dan toch maar euthanasie voor Van den Bleeken?

Dan toch maar euthanasie voor Van den Bleeken? Dan toch maar euthanasie voor Van den Bleeken? Nederland niet happig om 'uitbehandelde' geïnterneerde Frank Van den Bleeken op te vangen 01-06-15, 07.00u - BART EECKHOUT LEES LATER 2Van den Bleeken ging

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Vakbondsvergadering (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig)

Vakbondsvergadering (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) Vakbondsvergadering (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) Dit is een simulatie van een vergadering tussen werkgevers en werknemers met hun vakbondsafgevaardigden om over lonen en voorwaarden te onderhandelen

Nadere informatie

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Brussel, Vlaams Parlement, 19 november 2014 Geachte voorzitter,

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 0,15 0,12 100% = 25%

Nadere informatie

Studiedag over pensioenen 09.06.2015

Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Dames en heren, Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Vooreerst dank ik u voor de uitnodiging op deze studiedag. U hebt mij uitgenodigd om te spreken over een fundamentele kwestie: «Met welke uitdagingen

Nadere informatie