Top 100 online titels nader bekeken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Top 100 online titels nader bekeken"

Transcriptie

1 DDMM Nieuwsbrief 3, augustus 2014 Effecten WK Voetbal TV en Online Video Top 25 merken Over het DDMM- onderzoek Top 100 online titels nader bekeken Sinds de metingen van DDMM zijn er voor de Nederlandse online markt steeds meer gegevens bekend over het bereik van en tijdsbesteding aan websites en apps. Vooral de toevoeging van de mobiele devices zoals smartphone en tablet heeft tot meer inzicht geleid in hoe we onze tijd verdelen over de diverse platformen en soorten sites en apps. Volgens de laatste metingen van DDMM (juni 2014) blijkt dat de top 100 websites en apps goed is voor ruim 60% van de totale tijd die we op de verschillende platformen doorbrengen. De totale online tijd was gemiddeld 39 uur en 54 minuten. De top 100 titels eisten daarvan 24 uur en 10 minuten op. De aandelen per platform verschillen echter onderling. Grafiek 1: tijdsaandeel top 100 per platform 80% 70% 73% 60% 50% 61% 66% 40% 46% 30% 20% 10% 0% Totaal PC/laptop Phone Tablet Diezelfde top 100 heeft op de PC/laptop slechts een aandeel van 46%, maar op de smartphone maar liefst 73%. De tablet ligt wat dat betreft nog het meest bij het gemiddelde. Daar is het aandeel van de top 100 in juni 66%.

2 Time spent per categorie in de top 100 Alle websites en apps zijn in een tweede analyse ingedeeld in vijf categorieën. Die indeling bestaat uit games (34), social (10), nieuws (10), video (5) en overig (41). Deze laatste groep bestaat uit diverse sites en apps zoals Marktplaats, ING.nl, Google Maps, Bol.com etc. Voor elk van de categorieen is berekend welk tijdsaandeel zij hebben binnen de top 100 titels. Het resultaat staan in de onderstaande grafiek. Grafiek 2: tijdsaandelen per categorie websites/apps en platformen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 23% 5% 39% 48% 7% 12% 13% 2% 7% 20% 57% 7% Overig Video Social 40% Nieuws 30% 20% 8% 34% 7% 53% Games 10% 0% 25% 21% 9% 1% Totaal PC/laptop Phone Tablet De categorie social heeft in het totaal van alle platformen het grootste aandeel (39%), gevolgd door games met 25%. Per platform verschillen de aandelen enorm. Op de smartphone behaalt social een aandeel van 57%, terwijl diezelfde categorie op de tablet slechts 20% realiseert. De tablet wordt blijkbaar meer voor games ingezet, gezien het aandeel van 53%. De lage aandelen van overig op de mobiele devices (12 en 13%) laten zien dat deze devices meer dedicated worden gebruikt. De PC/laptop daarentegen kent een veel diverser gebruik, waarbij zij aangetekend dat games hier sterk achterblijven. Nieuws en video zijn op alle platformen min of meer gelijk, met uitzondering van video op de smartphone. Daar komt het tijdsaandeel niet verder dan 2%. Let wel dit zijn de aandelen van de video- specifieke websites en apps zoals NPO en Youtube. Video kijken via sociale media sites zit hier niet in. 2

3 Effecten WK Voetbal De juni- cijfers verschillen weinig ten opzichte van de mei- cijfers, met dien verstande dat de gemiddelde surftijd wat lager ligt. In mei werd nog 42 uur online gespendeerd, in juni is dat net iets onder de 40 uur. Vooral de mannen leverden surftijd in, maar dat heeft ongetwijfeld met de WK Voetbal in Brazilië te maken. Tabel 1: bereik, bezoeken en tijd per platform, juni 2014 Totaal 13+ Bereik % Bezoeken (000) Tijd Alle platformen, sites en apps 88, :54:02 PC/Laptop - 83, :21:15 Phone Totaal (web + app) 50, :40:56 Phone App 50, :32:28 Phone Website 39, :08:28 Tablet Totaal (web + app) 43, :51:52 Tablet App 43, :28:19 Tablet Website 29, :23:33 Volgens onderstaande grafiek heeft het WK Voetbal niet alleen effect gehad op de surftijd bij de mannen. Bij de vrouwen is juist een stijging van de surftijd op de tablet te zien van zo n 14%. Per saldo neemt de totale surftijd (alle platformen) bij de vrouwen slechts 1% af ten opzichte van mei. Bij de mannen is dit 7%. Grafiek 3: procentuele ontwikkeling surftijd per platform naar geslacht, juni 2014 ten opzichte van mei % 14% 10% Man 13+ 5% Vrouw 13+ 0% - 1% 1% - 5% - 7% - 6% - 7% - 7% - 10% - 11% - 15% Totaal PC/laptop Phone Tablet 3

4 TV en online video twee analyses Van de panelleden van DDMM is naast de standaard socio- demografische variabelen veel andere informatie bekend. In totaal gaat het om zo n 360 kenmerken. Eén van die kenmerken is het mediagedrag, waaronder ook TV- kijken. Surftijd versus TV- kijken Aan de DDMM- respondenten is gevraagd hoeveel uur zij per dag TV kijken en op basis hiervan is een driedeling gemaakt naar hoog, midden en laag. Hoog is minimaal minuten per week TV- kijken, midden loopt van 630 tot minuten en laag is van 0 tot en met 629 minuten per week. Voor elk van deze groepen is de totale surftijd berekend en een verdeling naar de verschillende platformen. Het resultaat is weergegeven in onderstaande grafiek. Grafiek 4: surftijd per platform naar aantal minuten TV- kijken 11:29 12:00 10:24 16:43 14:59 11:27 Tablet Phone PC/laptop 16:21 13:13 13:37 Laag TV (0-629) Midden TV ( ) Hoog TV (1260+) De groep die het minst TV kijkt is het langst online en andersom geldt hetzelfde: zware TV- kijkers hebben de kortste surftijd. Bovendien geldt dat in de groep lage TV- kijkers de smartphone de langste surftijd heeft. Het verschil met de PC/laptop is zeer gering, maar toch. Bij de zware TV- kijkers zien we een lange surftijd voor de PC/laptop en juist een korte surftijd op de smartphone. In de middelste TV- groep zijn de verschillen wat minder groot. De gemiddelde surftijd ligt precies tussen die van de lichte en zware TV- kijkers in. Opvallend is de relatief lange surftijd op de tablet in deze groep ten opzichte van de andere twee kijkersgroepen. 4

5 Online video kijken versus TV- kijken In een tweede analyse is voor dezelfde kijkgroepen voor TV nagegaan hoe lang zij in de maand juni naar online video hebben gekeken. Hiervoor zijn een drietal grotere portals voor online video samengevoegd 1 tot één groep. Ook hieruit blijkt een omgekeerd evenredig verband, waarbij zware TV- kijkers veel minder online video kijken en lichte TV- kijkers heel veel. Grafiek 5: Online video kijken naar Tv- kijken 1:32 1:11 0:46 Laag TV (0-629) Midden TV ( ) Hoog TV (1260+) De groep lage TV- kijker keken in juni 2014 gemiddeld 1 uur en 32 minuten naar online video op de diverse portals. De zware TV- kijker kwam precies tot de helft daarvan. De middengroep zit hier bijna letterlijk tussenin, waardoor het omgekeerde verband haast lineair is. Bovenstaande analyses zijn slechts een voorbeeld van wat er mogelijk is met de DDMM- data. Deze mogelijkheden gaan verder dan het berekenen van bereik in standaarddoelgroepen. Het stelt de gebruiker van de data in staat om vanuit een groot aantal achtergrondkenmerken specifieke doelgroepen te selecteren en die vervolgens te analyseren op niet alleen bereik, maar ook tijd, aantal bezoeken, selectiviteit en allerlei andere resultaattypen die op hun beurt weer uit te splitsen zijn naar de diverse platformen. Dat maakt de DDMM- database uniek. 1 Youtube, NPO en RTL op alle platformen 5

6 Bereik per VINEX- participant Een groot deel van het bereik binnen DDMM wordt gerealiseerd door de VINEX- participanten, die gezamenlijk met PMA en GfK verantwoordelijk zijn voor de financiering en uitvoering van het onderzoek. In onderstaande tabel zijn de bereiksgegevens per participant weergegeven, gesplitst naar platform. Tabel 2: maandbereik per VINEX- participant naar platform, juni 2014 Bereik % (totaal 13+) Alle platformen PC/laptop Phone Tablet ANWB 30,4 20,1 7,2 7,1 Bindinc. 11,0 6,2 2,8 2,6 Ebay 52,2 33,5 18,4 16,3 FD Mediagroep 2,2 1,1 * * Google 84,3 73,4 44,1 40,1 IDG 6,3 3,2 1,1 2,4 Jean Mineur Mediavision 5,3 2,5 2,2 0,8 MGL 1,7 0,9 * * Mood for Magazines 6,3 3,9 2,1 * NDC Media 3,3 1,5 0,6 1,4 Nederlands Dagblad 1,6 0,6 * * NPO 58,7 29,7 28,5 23,8 NRC Media 7,7 4,0 2,5 1,6 Omroep Reclame Nederland 36,3 12,9 18,5 12,0 (ORN) Persgroep 42,8 24,3 16,6 13,0 Reed Business 7,0 4,7 1,1 1,5 Reformatorisch Dagblad 2,0 1,6 * * RTL 58,1 28,3 26,1 25,3 Sanoma 63,2 39,7 28,2 22,4 SBS Broadcasting 18,2 9,4 4,8 5,4 TMG 49,3 29,0 18,5 15,0 Wegener 18,9 10,9 5,0 4,5 WPG 7,9 3,0 2,9 2,5 * te weinig waarnemingen Het bereik op participant- niveau is het geaggregeerde netto bereik van alle websites en apps van een participant op elk van de platformen. Binnen de planningssoftware is dat bereik verder uit te splitsen naar bijvoorbeeld websites, channels, saleshouses, apps en merken. 6

7 Top 25 merken Eén van de unieke aspecten van het DDMM- onderzoek is de mogelijkheid om merken te definiëren. Met een merk is het mogelijk om diverse websites en apps samen te voegen tot één entiteit waarover het bereik of andere uitkomsten berekend kan worden. Hierbij kunnen ook alle platformen worden samengevoegd, maar uiteraard kunnen deze ook apart worden weergegeven. Voor juni 2014 ziet de top 25 merken als volgt uit (gerankt op bereik van alle platformen): Tabel 3: top 25 merken naar bereik (%) en platform (totaal 13+) # Merk Alle platformen PC/laptop Phone Tablet 1 Google (excl YT) 82,7 72,1 41,0 34,6 2 Facebook 76,7 55,0 45,1 32,9 3 Google Search 68,5 52,7 27,9 23,1 4 YouTube 65,7 41,1 29,7 26,7 5 Google Maps 55,6 27,4 29,7 18,8 6 Marktplaats 51,6 33,2 17,3 17,0 7 WhatsApp Messenger 49,7 48,8 1,9 8 NU.nl 47,1 21,2 23,6 17,7 9 Buienradar 46,8 22,2 20,0 17,8 10 NOS 44,1 16,8 21,3 17,8 11 Gmail 44,0 21,5 21,4 14,8 12 ING Bankieren 43,7 26,4 18,5 11,0 13 Wikipedia 41,3 24,2 15,5 10,9 14 Bol.com 40,1 27,2 8,4 12,7 15 Telegraaf 39,1 20,1 15,2 12,8 16 Live.com 37,6 32,8 4,9 4,8 17 Rabobank Bankieren 37,1 23,2 14,3 8,1 18 RPO 34,9 14,4 16,6 11,1 19 ANWB 34,6 21,7 9,5 8,5 20 AD 33,1 16,7 14,1 9,2 21 AH 29,7 17,5 7,7 8,8 22 Google+ 28,0 12,7 11,9 7,9 23 RTL nieuws 26,4 9,1 11,3 9,6 24 MSN 24,1 16,7 3,4 6,2 25 NPO 23,5 8,9 6,8 10,9 De dominantie van de grote internationale spelers is groot aan de top van de lijst, toch zijn 14 van de 25 merken van eigen bodem, of in ieder geval groot geworden op eigen bodem. 7

8 Over het DDMM- onderzoek De metingen van PC/laptop en mobiel bereik vinden plaats in het panel van DDMM, wat staat voor Dutch Digital Media Measurement. DDMM is een continu online bereiksonderzoek dat wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen VINEX, PMA en GfK. Het DDMM- panel bestaat uit personen van 6 jaar of ouder. In een select deel van dat panel zijn mobiele devices uitgerust met meetsoftware, dat nauwkeurig alle bezoeken aan websites en mobiele apps registreert. Vervolgens worden deze registraties geprojecteerd naar het totale panel, waardoor een koppeling mogelijk is met het bereik van reguliere websites op de PC/laptop. Door zowel mobiel als websites in één panel te meten is het mogelijk om het netto bereik te berekenen van websites en apps over devices en platformen heen. Het gebruik van smartphone, tablet en PC/laptop kan nu vanuit één panel inzichtelijk worden gemaakt. Dit is nieuw voor de Nederlandse markt en is tevens ook een van de eerste wereldwijd. De toevoeging van het mobiele bereik resulteert in een ruime verdubbeling van de gemeten surftijd binnen het DDMM- onderzoek, waardoor er beter inzicht ontstaat in de consumptie van digitale kanalen en platformen. Deze inzichten worden door zowel de uitgevers als de mediabureaus gebruikt voor het efficiënter inzetten en promoten van die kanalen. De bereiksdata uit DDMM worden vanaf de aprildata geleverd met een set van ruim 360 achtergrondkenmerken, variërend van huisbezit tot interesses en van werkzaamheid tot vakantiebestemmingen. Deze data wordt via planningssoftware Probe van GfK gedistribueerd naar de uitgevers en mediabureaus. Meer informatie Voor meer informatie over het DDMM- onderzoek en planningssoftware kunt u contact opnemen met: VINEX Peter R. Wiegman GfK Marion Appel

Plannen op WordFeud, het kan nu!

Plannen op WordFeud, het kan nu! DDMM Nieuwsbrief 2, augustus 2014 Bereik en time spent per platform Online Bankieren Bereik per VINEX- participant Over het DDMM- onderzoek 2 3 6 8 Plannen op WordFeud, het kan nu! Grafiek 1: profiel Wordfeudspeler

Nadere informatie

DDMM meet nu ook mobiel bereik

DDMM meet nu ook mobiel bereik DDMM Nieuwsbrief 1, juli 2014 Bereik en bezoeken per platform Tijdsbesteding online Top 25 merken naar platform Over het DDMM- onderzoek 2 3 6 8 DDMM meet nu ook mobiel bereik Sinds april 2014 meet DDMM

Nadere informatie

TV kijken op elk platform

TV kijken op elk platform DDMM Nieuwsbrief 7, november 2014 Paneldata en statistiekpakketten, de verschillen 2 DDMM en meten met ios8 4 VINEX Merken top 25 naar geslacht 5 Over het DDMM- onderzoek 6 TV kijken op elk platform Op

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012

TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012 T I J D B E S T E D I N G S O N D E R Z O E K 2 0 1 2 SPOT TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012 SPOT Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

inhoud Bijlagen: Verantwoording 29 Definitie media-activiteiten 32 Kerncijfers Media:Tijd 34 Amsterdam / Den Haag, april 2014 Colofon

inhoud Bijlagen: Verantwoording 29 Definitie media-activiteiten 32 Kerncijfers Media:Tijd 34 Amsterdam / Den Haag, april 2014 Colofon 2O14 media:tijd 2014 03 inhoud Hoofdstuk 1 Tijdsbesteding algemeen 6 Hoofdstuk 2 Tijd voor media 9 Hoofdstuk 3 Media-multitasking 15 Hoofdstuk 4 Gebruik van mediadragers 17 Hoofdstuk 5 Kijken naar audiovisuele

Nadere informatie

Rapportage 2014 Media Standaard Survey (MSS)

Rapportage 2014 Media Standaard Survey (MSS) Rapportage 214 Media Standaard Survey (MSS) 2 maart 215 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Het onderzoek is uitgevoerd door MarketResponse in opdracht van SPOT en in samenwerking met Mediabrands Marketing Sciences.

Het onderzoek is uitgevoerd door MarketResponse in opdracht van SPOT en in samenwerking met Mediabrands Marketing Sciences. Op donderdag 16 mei hebben SPOT, Media Brands Marketing Sciences en MarketResponse in Hilversum de uitkomsten gepresenteerd van het Media Browsing onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door MarketResponse

Nadere informatie

Onwijs veel online? Mediagebruik in de Biblebelt

Onwijs veel online? Mediagebruik in de Biblebelt Hoofdstuk 1 Onwijs veel online? Mediagebruik in de Biblebelt Jeroen van der Laan Inleiding In de Biblebelt bestaat veel discussie rondom het gebruik van nieuwe media. Maar welke nieuwe media worden eigenlijk

Nadere informatie

NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten

NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten Februari 2015 De grens tussen de traditionele media print, televisie en radio is in de afgelopen jaren steeds meer aan het

Nadere informatie

ALLES OVER TIJD. Tijdbestedingsonderzoek 2010

ALLES OVER TIJD. Tijdbestedingsonderzoek 2010 ALLES OVER TIJD Tijdbestedingsonderzoek 2010 SPOT Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, maar

Nadere informatie

Onderzoek Online Video

Onderzoek Online Video Onderzoek Online Video Sanoma/SBS 2014 Inhoudsopgave Introductie Pagina 3 Samenvattingen Pagina 4 Resultaten Pagina 7 Bijlagen Pagina 67 Onderzoek Online Video Sanoma-SBS 2014 2 Introductie Dit onderzoek

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

TRENDS IN UITGESTELD KIJKEN VIA DE TELEVISIE

TRENDS IN UITGESTELD KIJKEN VIA DE TELEVISIE % Huishoudens TRENDS IN UITGESTELD KIJKEN VIA DE TELEVISIE Deze brochure geeft inzicht in de ontwikkelingen in het uitgesteld kijkgedrag via het televisiescherm in de afgelopen jaren. GRAFIEK 1. BEZIT

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Navigeren op internet verandert 3 1.2 Wat willen we met dit onderzoek? 3 1.3 Hoe zit de domeinnamenmarkt in elkaar? 4 1.4 Over

Nadere informatie

Onderwerp: Televisie kijken via internet groeit aanzienlijk. Volgnummer: 5

Onderwerp: Televisie kijken via internet groeit aanzienlijk. Volgnummer: 5 Onderwerp: Televisie kijken via internet groeit aanzienlijk Datum: 30-6-2011 Volgnummer: 5 Ontwikkelingen in WEB-TV 2010-2011: groter bereik, vaker gebruikt. SKO meet het TV kijken via internet in een

Nadere informatie

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013 Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013 Versie 1.0 Datum mei 2014 Status Definitief AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DIT RAPPORT MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD EN/OF OPENBAAR GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN

Nadere informatie

Social Media & Apps in Enschede

Social Media & Apps in Enschede Social Media & Apps in Enschede Center for e-government Studies Universiteit Twente SOCIAL MEDIA & APPS IN ENSCHEDE Datum Juni 2012 Versie 1.0 Uitgever Center for e-government Studies In opdracht van

Nadere informatie

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Contactgegevens: Rotterdam Festivals: Markteffect:

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE... 1 MISSIE STICHTING KIJKONDERZOEK... 1 OPRICHTING... 1 BESTUUR IN 2006... 1 BUREAU... 1 2. BESTUURSVERSLAG...

1. ALGEMENE INFORMATIE... 1 MISSIE STICHTING KIJKONDERZOEK... 1 OPRICHTING... 1 BESTUUR IN 2006... 1 BUREAU... 1 2. BESTUURSVERSLAG... Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 1 MISSIE STICHTING KIJKONDERZOEK... 1 OPRICHTING... 1 BESTUUR IN 2006... 1 BUREAU... 1 2. BESTUURSVERSLAG... 2 3. ONTWIKKELINGEN IN TELEVISIE KIJKEN... 5 TV GERELATEERDE

Nadere informatie

Gemeente zoekt app. Door: Brechtje de Leij

Gemeente zoekt app. Door: Brechtje de Leij Gemeente zoekt app Door: Brechtje de Leij De vraag is mobiel een hype of hip hoeven we eigenlijk vandaag de dag niet meer te stellen. Ga maar eens de trein in, of observeer de wachtende medemens. Iedereen

Nadere informatie

Televisierapport 2010

Televisierapport 2010 Televisierapport 2010 1 spot televisierapport 2010 Televisierapport 2010 most bang for buck SPOT Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

Monitor voorbereiding passend onderwijs

Monitor voorbereiding passend onderwijs Monitor voorbereiding passend onderwijs Rapportage over meting 2 Uitgevoerd door Ecorys en Panteia in opdracht van: Schoolinfo; het ministerie van OCW; PO-Raad; VO-Raad; AVS; Ieder(in); onderwijsvakbonden

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 2 2. Bestuursverslag 3 Ontwikkelingen in televisie kijken Additionele informatie kijkonderzoek.

INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 2 2. Bestuursverslag 3 Ontwikkelingen in televisie kijken Additionele informatie kijkonderzoek. INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 2 2. Bestuursverslag 3 3. Ontwikkelingen in televisie kijken 5 4. Additionele informatie kijkonderzoek. 11 5. Activiteiten verricht door SKO.. 13 5.1 Controle kwaliteit data.

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie