FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 5 november 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 5 november 2009"

Transcriptie

1 EBH Elshof Advocaten FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 5 november 2009 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bikesonline B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te s-gravenhage, onder nummer , statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudende te Delft, aan de Voltaweg No. 18. Faillissementsnummer : F. 09/222 Datum uitspraak : 31 maart 2009 Aanvrager Curator Rechter-Commissaris Activiteiten onderneming Omzet gegevens : Eigen aangifte : Mr P.P.J. Elshof : voorheen Mr C.M. Derijks, thans Mr C.W.D. Bom : De im- en export van, alsmede het ontwerpen en leveren van fietsen en de bijbehorende diensten en producten aan de zakelijke markt. De groothandel in en verkoop aan particulieren (internet, postorder) van fietsen en bijbehorende producten en diensten. : Boekjaar 2007: 1,4 mio Boekjaar 2008: 1,8 mio. Personeel gemiddeld aantal : + 8 Verslagperiode : 24 april t/m 30 oktober Bestede uren in verslagperiode : 41,80 uur Bestede uren totaal : 82,00 uur 1. Inventarisatie Directie en organisatie : De besloten vennootschap is opgericht op 13 februari Bestuurder is de heer P.J. Branbergen. De aandeelhouders zijn M.D. Vonk Holding B.V., Corstiaans Holding B.V. en de heer Branbergen, ieder voor 33 1/3% van de aandelen. De heer Branbergen is het bedrijf begonnen in zijn garage in Den Haag, aanvankelijk als internetwinkel. Het bedrijf is vervolgens verhuisd naar Zoetermeer en tenslotte naar Delft. Uit de akte van oprichting van Bikesonline B.V. blijkt, dat de aandelen, die de heer Branbergen in het kapitaal van de vennootschap heeft genomen, door hem zijn volgestort door inbreng in de vennootschap van de door hem als enig beherend vennoot onder de naam Bikesonline

2 C.V. gedreven onderneming met alle daartoe behorende activa en passiva. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal van ,-- is door Cortiaans Holding B.V. en M.D. Vonk Holding B.V. tot een bedrag van 6.000,-- in geld volgestort. Gefailleerde treedt voorts op als franchisegever met betrekking tot een franchisevestiging in Amsterdam. Als franchisenemer treedt op Ales Handelsonderneming B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Hoofdweg No De franchiserelatie wordt nader onderzocht. Winst en verlies Balanstotaal Lopende procedures Verzekeringen Huur Oorzaak faillissement : Volgens opgave over het boekjaar 2007 een verlies van ,-- en over het boekjaar 2008 een verlies van ,--. : Vooralsnog heb ik geen lopende procedures aangetroffen. : De mij bekende verzekeringen zijn beëindigd. : Gefailleerde huurt het bedrijfspand te Delft aan de Voltaweg No. 18 van Zegwaard tegen een huurprijs van 7.875,81 per maand. Ten tijde van het faillissement was er een huurachterstand. Het huurpand is na de ontruiming aan de verhuurder opgeleverd en de huurovereenkomst is op 24 juni 2009 met wederzijds goedvinden beëindigd. : Er was sprake van een fysieke winkel, gelegen te Delft, aan de Voltaweg No. 18 en een webwinkel. Volgens opgave is het bedrijf nimmer winstgevend geweest. De onderneming voerde alternatieve merken. De bestuurder wijdt de oorzaak van het faillissement aan een samenloop van omstandigheden. Zo zou het relatief jonge bedrijf (te) snel zijn gegroeid, waardoor de grip is verloren op kosten, marge en omzet. Tot de zomer 2008 was er 23% groei. In het laatste kwartaal 2008 is er 30 tot 50% minder omzet gerealiseerd dan het laatste kwartaal Door sterke concurrentie werd verkocht tegen lage marges. Door de combinatie van internetwinkel en fysieke winkel zijn de kosten uit de hand gelopen. Begin dit jaar is nog getracht om privé investeerders aan te trekken. De beoogde kapitaalinjectie is afgeketst. Eén week voor het faillissement is de entree van het huurpand geblokkeerd met containers. Na interventie mijnerzijds zijn de containers daags na het faillissement verwijderd. Ik heb een slotenmaker opdracht gegeven de sloten van het bedrijfspand te vervangen. 2

3 1.8 Commissarissen 2. Personeel Aantal ten tijde van faill. : Op de faillissementsdatum zijn 8 personeelsleden in dienst. Aantal in jaar voor faill. : + 8 Datum ontslagaanzegging : Het personeel heb ik ontslag aangezegd bij brief d.d. 3 april 2009 met machtiging Rechter-Commissaris. : Afwikkeling met het UWV. Er heeft een collectieve intake door het UWV plaatsgevonden. 3. Activa Onroerende zaken Hoogte Hypotheek : * Bedrijfsmiddelen : De bedrijfsvoorraad en inventaris is getaxeerd door Makelaarskantoor Puper B.V. te Amstelveen. Het gaat om circa 100 fietsen, een paar brommers, stellages en gereedschap. In deze verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen geveild via Daan Auctions. De veiling is afgerond. Bodemvoorrecht fiscus : Het afrekentraject loopt nog. : Met de pandhouder, Rabobank, is een percentage van 25% van de gerealiseerde opbrengst als boedelbijdrage afgesproken. : Voor zover van toepassing zal de curator ex artikel 57 lid 3 Fw. de belangen van de ontvanger behartigen. Naar het zich laat aanzien, zijn de goederen gedeeltelijk te kwalificeren als bodemzaak, terwijl de vordering van de Belastingdienst naar verwachting niet uit het vrije boedelactief kan worden voldaan. De vordering zal worden betrokken in het afrekentraject richting Rabobank. : De bedrijfsmiddelen zijn in overleg met de pandhouder 3

4 verkocht. De eigendomsvoorbehouden zijn met de leveranciers afgewikkeld. Voorraden / onderhanden werk : De voorraad is getaxeerd door Taxatiebureau Puper. De voorraad is geveild via Daan Auctions. : Het afrekentraject loopt nog. : Met de pandhouder, Rabobank, is een percentage van 25% van de gerealiseerde opbrengst als boedelbijdrage afgesproken. : In overleg met pandhouder is de voorraad geveild. Andere activa : Aan kasgeld heb ik een bedrag, groot 1.889,28 aangetroffen. De server met (daarbij behorend) klantenbestand en de handelsnaam is met machtiging van de Rechter- Commissaris verkocht voor een bedrag van 7.500,--, te weten een bedrag van 300,-- exclusief BTW voor de server en 7.200,- exclusief BTW- voor de goodwill (handelsnaam en klantenbestand). De koopsom is op de faillissementsrekening gestort. : 8.925,-- inclusief BTW. 4. Debiteuren Omvang debiteuren Opbrengst : Richting debiteuren werd geleverd op remboursbasis. De consument betaalde bij aflevering van het product aan de transporteur. Verder onderzoek vindt plaats. : Zonodig zal tot invordering worden overgegaan. : In overleg met pandhouder. : Onderzoek en zonodig incasso van openstaande vorderingen. 5. Bank / Zekerheden Vordering van bank(en) : Gefailleerde houdt een bankrekening aan bij de Rabobank. De vordering uit hoofde van rekening-courant bedraagt ,28. De limiet op dit krediet bedraagt ,--. Daarnaast houdt gefailleerde een bankrekening aan bij de ABN AMRO Bank. Het door mij aangetroffen saldo, groot 6.024,59 is op de faillissementsrekening gestort. 4

5 Leasecontracten zekerheden Separatistenpositie n Eigendomsvoorbehoud Reclamerechten Retentierechten : Vooralsnog niet aangetroffen. : De Rabobank heeft een pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris, de huidige en toekomstige voorraden en de vorderingen op derden. : De Rabobank is separatist. : Met de Rabobank is een afspraak over de boedelbijdrage gemaakt. : Diverse leveranciers hebben zich beroepen op eigendomsvoorbehoud. In de bedrijfshal staan ook fietsen ter reparatie. Legitieme eigendomsaanspraken zijn door mij gehonoreerd en afgewikkeld. : In deze verslagperiode zijn de eigendomsvoorbehouden afgewikkeld. 6. Doorstart / voortzetten Exploitatie / zekerheden : Activiteiten zijn niet door de boedel voortgezet. Financiële verslaglegging Doorstart Verantwoording Opbrengst : Doorstartmogelijkheden zijn onderzocht, doch een doorstart is niet gerealiseerd. : Afgerond. 7. Rechtmatigheid Boekhoudplicht Depot jaarrekeningen : Als accountant treedt op De Jong en Laan in Rijssen. De boekhouding zal worden onderzocht. Uit een eerste onderzoek zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. : Volgens opgave zijn de jaarcijfers 2007 gedeponeerd. Goedk. Verkl.Accountant. Stortingsverpl.Aandelen 5

6 Onbehoorlijk bestuur Paulianeus handelen 8. Crediteuren (zie bijgaande crediteurenlijst) Boedelvorderingen : UWV nog niet ingediend. Verhuurder: P.M. Pref.vord. van de fiscus : ,00 Pref. vord. van het UWV Andere pref. crediteuren Aantal concurrente cred. : Nog niet ingediend. : 848,11 MN Services, aanvrager faillissement : 31 concurrente crediteuren hebben per verslagdatum hun vordering ingediend Bedrag concurrente cred. : Volgens opgave bedraagt de totale concurrente crediteurenlast circa ,--. Ingediend ,50 per verslagdatum. Verwachte wijze afwikkl. : De vooruitzichten voor de crediteuren zijn somber. : Onderzoek crediteuren. 9. Overig Termijn afwikkeling faill. Plan van Aanpak : Vooralsnog onbekend. : Nader onderzoek administratie en bestuurdersaansprakelijkheid, financiële afwikkeling veilingopbrengst.. Indiening volgend verslag : Binnen zes maanden. Saldo faill.rekening : ,79 : Zie Plan van Aanpak. 6

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 2 november 2010 Bewindvoerder/curator: mr. J.P. Davids

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--.

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 april 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 18 februari 2015 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 18 februari 2015 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 18 februari 2015 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Accu Power Nederland B.V., handelend onder de naam Mutlu Accu, Mutlu Nederland, Mutlu Accu

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Erven Boonstra B.V. Faillissementsnummer : 09/368 F Datum uitspraak : 12 mei 2009 Datum verslag : 5 juni 2009 Curator : mr. N.P.

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie