Hulpmiddelen gewenst! Oplossing voor barrières in het innovatieproces in de medische sector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hulpmiddelen gewenst! Oplossing voor barrières in het innovatieproces in de medische sector"

Transcriptie

1 Hulpmiddelen gewenst! Oplossing voor barrières in het innovatieproces in de medische sector 1

2 Agenda 1. Persoonlijke introductie 2. Introductie MedtechPartners 3. Rapport Hulpmiddelen gewenst! 4. Oplossing: Medtech Value Centre 2

3 De MedtechPartners Aanwas sinds

4 Stichting MedtechPartners: de formule MedtechPartners is een innovatieplatform dat zich focust op open innovatie in de medische technologie. Dit netwerk is een partnership tussen: STZ-ziekenhuizen, universitair medische centra, onderzoekscentra, financiers en (inter)nationale bedrijven in de medisch technologische sector. De aangesloten partners krijgen in ruil voor hun lidmaatschap laagdrempelig toegang tot hoogkwalitatieve innovaties van vindinginbrengers (i.e. ondernemer, uitvinder of onderzoeker). Vindinginbrengers krijgen op hun beurt gratis toegang tot een waardevol en gecommitteerd partnernetwerk dat van doorslaggevend belang kan zijn voor de ontwikkeling van hun innovatie. MedtechPartners faciliteert doelbewuste en gerichte matchmaking tijdens vier MedtechMeetings per jaar. Daar presenteren vindinginbrengers hun innovatie aan de MedtechPartners. De innovaties zijn op weg van een laboratorium, zolderkamer of kennisinstelling naar de markt. Vooraf selecteert en bestudeert het MTP-projectbureau de innovaties nauwkeurig, zodat de vindinginbrengers met goed gearticuleerde hulpvragen de MedtechPartners tegemoet treden. Hierdoor is er een grote kans op een geslaagde match met een (of een aantal) van de aanwezige MedtechPartners. Zij spelen daarna een actieve rol bij het versnellen van inventie (en de uiteindelijke marktintroductie). MedtechPartners is duurzaam: al vanaf de start draait het op uitsluitend de contributie van de MedtechPartners. Zij ontvangt geen subsidie en doorstaat zo sinds 2007 de tucht van de markt. 4

5 Resultaten MedtechPartners Conclusie van de vindinginbrengers zelf: Doelbewuste en gerichte matchmaking werpt vruchten af! 5

6 Een greep uit onze vindinginbrengers Bron: Versneld van inventie naar innovatie!, stichting MedtechPartners,

7 De technologische ontwikkeling De introductie en implementatie van het marktrijp product en daarna ontwikkeling van een portfolio Technologische ontwikkeling aan en demonstratie van de 0-serie voor elke geïdentificeerde toepassing Ontwikkeling van het gehele product en/of proces resulterend in een werkend prototype Gerichte technologie ontwikkeling voor geïdentificeerde toepassingen met als resultaat proof-of-concept Fundamenteel onderzoek naar nieuwe technologieën en concepten op basis van een idee ( het bierviltje ) 7

8 8

9 en de bouwstenen daaromheen! Faciliteiten ontwikkelingen vragen om (een strategische partner met) specifieke technische kennis, productie mogelijkheden en/of ruimte. Innovator iemand (m/v) die zich verantwoordelijk voelt voor het idee en de voortgang daarvan en ermee aan de slag gaat. Financiering voor de technologische ontwikkeling en de inspanning van de innovator dient er geld beschikbaar te zijn. Bedrijfsvoering een inventie vraagt om aandacht voor zaken als een patentaanvragen, HS&E, vergunningen, business plan/case, et cetera. 9

10 Niet alle inventies worden innovaties... kiem start ontwikkel groei tech.inventie proof-of-concept werkend prototype 0-serie marktrijp product innovator onderzoeker ondernemende onderzoeker (1 à 2 FTE) onderzoekende ondernemer (3 à 10 FTE) ondernemer (10 à 50 FTE) bedrijfontw. haalbaarheidsstudie t.b.v. beslissing oprichting BV business plan t.b.v. aantrekken (pre-) seed financiering (plan van aanpak t.b.v.) voldoen aan wet regelgeving business case t.b.v. nationale entree en internationale uitrol faciliteiten - TKI/STZ - centrale R&D-bedrijf - kennisinstelling - praktijkschuur - incubator locatie voor (pre)- klinische validatie strategisch partner (productie en distributie op orde) financiering - SBIR fase 1 - VGrant 1 ( 25 k ) - SBIR fase 2 - VGrant 2 ( 250 k ) - informal invest. - family-owned (~2.5 M ) - venture capital - eigen vermogen (~ 25 M ) Bron: Hulpmiddelen gewenst!, stichting MedtechPartners,

11 want er zijn generieke barrières! de transitie van onderzoekende ondernemer naar ondernemer strategisch partners contractueel binden (productie en distributie) (plan van aanpak t.b.v.) voldoen aan wet en regelgeving financiering voor de ontwikkeling van een werkend prototype (business case t.b.v. ) nationale entree en internationale uitrol het opstarten van (pre)klinische validiatiestudies 11

12 ..die met ondersteuning te nemen zijn! Ontwikkeling van marktrijp product Consortium opgericht Succesvolle aanvraag EFRO & aantrekken risico kapitaal Pitch bij MedtechPartners 12

13 Situatie in de topsector LSH kiem start ontwikkel groei tech.inventie proof-of-concept (TRL 2-3) werkend prototype (TRL 4-5) 0-serie (TRL 6-7) marktrijp product (TRL 8-9) innovator bedrijfontw. faciliteiten onderzoeker Thematische TTOs haalbaarheidsstudie t.b.v. beslissing oprichting BV - TKI/STZ - centrale R&D bedrijf ondernemende onderzoeker (1 à 2 FTE) Biobusiness Masterclass business plan t.b.v. aantrekken (pre-) seed financiering Venture Challenge - praktijkschuur - kennisinstelling Mibiton onderzoekende ondernemer (3 à 10 FTE) (plan van aanpak) t.b.v. voldoen aan wet regelgeving incubator (opbouwen van een track record) VC i.s.m. (o.a.) regio s ondernemer (10 à 50 FTE) Value Centre business case t.b.v. (inter-) nationale uitrol strategisch partner (productie en distributie op orde) financiering - SBIR fase 1 - VGrant 1 ( 25 k ) - SBIR fase 2 - VGrant 2 ( 250 k ) Vroege fase financiering - informal invest. - family-owned (~2.5 M ) - venture capital - eigen vermogen (~ 25 M ) VC, Regio fondsen NIB 13

14 het Medtech Value Centre realisatie samenwerking PARTNERING financiële bronnen ontsluiten MATCH MAKING samenwerking met regionale iniatieven FINANCING ENTREPRENEUR BUILDING bedrijfsondersteuning 14

15 Plan: Activiteiten periode Het vergroten van de slaagkans en versnellen van inventies door A-klasse ondersteuning voor haalbare tarieven te ontsluiten bij: partnering: aanjagen van (prille) consortia 30 consortia per jaar building: meebouwen aan de innovatieve onderneming 15 ondersteuningstrajecten per jaar entrepreneur: ontwikkeling v/d ondernemer 30 ondernemers per jaar i.s.m. regio s financing invullen van een financieringsbehoefte 15 leads per jaar voor derden (fondsen, regelingen, etc.) 15

16 PROBLEEM Strategische partners boeien, binden & benutten (preklinische validatie, productie en distributie) DOEL Business Partnering AANTAL TRANSACTIES 30 inventies per jaar PROPOSITIE Procesmanagement bij opzet hoogkwalitatieve, kleine consortia (3-5 leden) RESULAAT consortia-de-luxe (in spe) per jaar PARTNERING Het realiseren van innovatie is tegenwoordig een gezamenlijke inspanning tussen verschillende partners: geen bedrijf innoveert meer alleen. MedtechMeetings zijn een uitstekende manier om de eerste kennismaking tussen een vernieuwer en medtech partners met unieke mogelijkheden, zoals productieinstallaties, distributiekanalen of mogelijkheden voor (pre)klinische studies te creëren. In de praktijk leiden deze matches echter niet altijd het maximale resultaat. Het Value Centre wil deze matches, die voortkomen uit MedtechMeetings, maar ook daarbuiten ontstaan, een goede start bezorgen door tijdelijk de rol als aanjager te fungeren. Het Value Centre bereidt de eerste gesprekken en/of mini-workshops voor, maakt vervolgafspraken en bewaakt proactief de voortgang. 16

17 PROBLEEM Voldoen aan wet- en regelgeving Marktintroductie en -doorbraak DOEL Business Building AANTAL TRANSACTIES 15 inventies per jaar PROPOSITIE Bedrijfskundige ondersteuning voor jonge, innovatieve bedrijven op de rand van groei RESULAAT bedrijven die een fase verder zijn gebracht BUILDING Elke innovator zal op een bepaald moment tegen bedrijfskundige/business development vragen aanlopen waar hij/zij de deskundigheid niet voor in huis heeft. Kennis die essentieel is voor de opbouw van het bedrijf, maar slechts korte tijd nodig is. Bijvoorbeeld over het maken van een business case, naleving van wet- en regelgeving, re-imbursement of marketing. Bij voorkeur komt die kennis van A-klasse specialisten in de vorm van kortstondige advies- of begeleidingstrajecten. Hoogwaardige kennis en advies met directe impact zijn echter veelal te duur voor jonge ondernemers. Een suboptimale keuze is vaak het gevolg. Het Value Centre voorkomt dit en stelt de juiste specialist beschikbaar door het verlagen van de (opstart-)kosten via doelgericht ingezette kennisvouchers. 17

18 PROBLEEM Transitie van onderzoeker naar ondernemer (m.n. die naar full-blown ondernemer) DOEL Entrepreneur Development AANTAL TRANSACTIES 30 ondernemers per jaar PROPOSITIE Onderzoekers helpen zich te ontwikkelen tot de rol die ze zelf ambiëren in het bedrijf RESULAAT bedrijven in contact met de juiste bron ENTREPRENEUR De ondernemer vervult een sleutelrol in de ontwikkeling van een bedrijf. Hij/zij kan het bedrijf versnellen, maar ook vertragen. Niet elke transitie is even makkelijk. Een erg lastige transitie is die van onderzoekende ondernemer naar ondernemer. Die houdt namelijk in dat degene die ooit met het idee aan de slag is gegaan, de technologie volledig los moet laten en zich helemaal stort op de groei van het bedrijf. Gebeurt dat niet, dreigt een vroegtijdige consolidatie van het bedrijf. Het Value Centre streeft er naar om de mogelijkheden die er zijn in Nederland voor ondersteuning in de transitie van onderzoeker naar ondernemer overzichtelijk(er) te ontsluiten. De invulling ligt in een combinatie van het intensiveren van de relaties in het LSH-ecosysteem (manpower) en realiseren van een digital bulletin board. 18

19 PROBLEEM Het verwerven van private financieringsbronnen voor de ontwikkeling van de 0-serie. DOEL Business Financing AANTAL TRANSACTIES 15 inventies per jaar PROPOSITIE Jonge, innovatieve bedrijven op weg helpen naar alternatieve bronnen van financiering RESULAAT bedrijven in contact met de juiste bron FINANCING Een alom bekend probleem voor jonge, innovatieve bedrijven is het vinden van financiering, met name bij de omslag van (semi-)publieke naar private bronnen. Voor bedrijven die bezig zijn met de ontwikkeling van de 0-serie is dit probleem het meest urgent. De inventie is nog niet rijp genoeg voor venture capital, maar te ver voor subsidie. De financieringsbehoefte wordt vaak ook niet voldaan uit één bron, maar uit een mix van verschillende bronnen. Het Value Centre heeft de ambitie om een compleet palet aan financiële bronnen, geschikt voor medische technologie innovaties, te ontsluiten en de innovator bij te staan in de verwerving van de middelen. Het huidige netwerk (crowd funding, seed capital, regionale bronnen) moet uitgebreid en geïntensiveerd worden. 19

20 Samengevat Stichting MedtechPartners wil de slaagkans van inventies verder vergroten door, naast matchmaking, ook maatwerk ondersteuning aan te bieden. Het doel is daarbij dat de innovator wordt geholpen door gespecialiseerde A-klasse professionals voor haalbare tarieven. Om dit te realiseren stelt de stichting voor het Value Centre op te richten dat, door de partners uit de Gouden Driehoek te binden, een duurzaam karakter zal hebben en zo voorziet in haar eigen voortbestaan. 20

21 Het Value Centre Meer informatie: MedtechPartners (Bart) (Maarten) 21

22 Initiële afbakening in het veld 22

23 Value Centre organisatie en voordelen! slaagkans van inventies verder vergroten zichtbaarder voor doelgroep in LSH sector dienstverlening netwerktoegang one stop shop stichting MedtechPartners venster op innovatie expertise-on-demand PR-input/ waarde ondersteunde bedrijven strategische partners 23

24 Strategische partners: Gouden Driehoek! Reden partnership: Duurzaam in de tijd SAMEN STERKER! Tucht van de markt Lichte governance Commitment van het veld topsector LSH (regiegroep/ topteam) bedrijfs- leven (bv. zorgverzekeraar, bank) kennis- organisatie (een netwerkorganisatie) 24

MKB Aanpak 2015 EINDRAPPORT. April 2015. Martin Weissmann, BAMBOO In opdracht van het TKI Wind op Zee

MKB Aanpak 2015 EINDRAPPORT. April 2015. Martin Weissmann, BAMBOO In opdracht van het TKI Wind op Zee MKB Aanpak 2015 EINDRAPPORT April 2015 Martin Weissmann, BAMBOO In opdracht van het TKI Wind op Zee 1 SAMENVATTING De doelstelling van het TKI Wind op Zee is om meer MKB als deelnemer aan zich te binden

Nadere informatie

Het innovatiepotentieel ontsluiten

Het innovatiepotentieel ontsluiten jaarplan 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Eén jaar InnovationQuarter 1.1 Waarom ook alweer: legitimatie 1.2 Waar staan we: terugblik startjaar 1.2.1 Opbouw en ontwikkeling organisatie 1.2.2 Positionering

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health

Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health Amsterdam Economic Board November 2012 1 Voorwoord Met deze Human Capital Agenda voor het cluster Life Sciences & Health wordt aansluiting gezocht met

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Januari 2014 Versie voor SFC Versie sfc 1 1. Bijdrage Operationeel Programma aan Europe2020 1.1 Strategie van het OP om bij te dragen aan het realiseren

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio November 2014 Een Groene, Gezonde en Slimme Regio Voorwoord Op 30 september 2013 hebben Provinciale Staten besloten om de strategische agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) vast te stellen

Nadere informatie

Samen voor verbetering

Samen voor verbetering jaargang 28 Themanummer 2015 Innoverende Kwaliteit Periodiek van de Kwaliteitskring Twente Samen voor verbetering BUSINESS IMPROVEMENT ADVIES, TRAINING & IMPLEMENTATIE Organisatieontwikkeling Procesverbetering

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Internationaal Marketing Plan Watersector. voorbereidend onderzoek

Internationaal Marketing Plan Watersector. voorbereidend onderzoek Internationaal Marketing Plan Watersector voorbereidend onderzoek Internationaal Marketing Plan Watersector voorbereidend onderzoek Frederik Claasen, Joren Ellenbroek In opdracht van Ministerie van Economische

Nadere informatie

Projectplan IkGroeiSmart

Projectplan IkGroeiSmart Projectplan IkGroeiSmart 2 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Samenvatting 4 IkStartSmart 5 Beleidskader 5 Uitbreiding productportfolio IkStartSmart 7 1. Juridische Check 7 2. RegelingenCheck 7 3. Coach

Nadere informatie

Investeren in high-tech start-ups: criteria van durfinvesteerders en andere financiers

Investeren in high-tech start-ups: criteria van durfinvesteerders en andere financiers Investeren in high-tech start-ups: criteria van durfinvesteerders en andere financiers Martijn de Koning 348104 (auteur) Dr. Jeroen P.J. de Jong (coach) Dr. Hans Bruining (meelezer) 10 september 2012 martijndekoning_1@hotmail.com

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project Businessplan 2015 & 2016 Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project 1 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Inleiding... 5 2.1 Centre of Expertise Healthy Ageing... 5 2.2 Positionering...

Nadere informatie

NULMETING INFORMAL INVESTMENT

NULMETING INFORMAL INVESTMENT NULMETING INFORMAL INVESTMENT Eindrapport Uitgebracht op verzoek van Business Angels Netwerk Nederland Amersfoort, 18 januari 2011 Inhoud VOORWOORD 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Doelstelling en

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

Kennis- en innovatieagenda sport 2015-2020

Kennis- en innovatieagenda sport 2015-2020 Kennis- en innovatieagenda sport 2015-2020 HET VOORWOORD Eind 2014 kreeg ik vanuit het ministerie van VWS de vraag of ik voorzitter Het Topteam constateert dat we voor sportinnovaties nog een grote inhaalslag

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Innovatie in Nederland

Innovatie in Nederland Innovatie in Nederland Van gouden driehoek naar platina vierhoek Nederland behoort sinds de gouden eeuw tot één van de meest welvarende landen ter wereld. Het behouden van deze positie wordt echter steeds

Nadere informatie

Breaking Financial Barriers Over de financiële barrières die innovatieve groeiondernemers ervaren, en hoe deze te slechten zijn

Breaking Financial Barriers Over de financiële barrières die innovatieve groeiondernemers ervaren, en hoe deze te slechten zijn Breaking Financial Barriers Over de financiële barrières die innovatieve groeiondernemers ervaren, en hoe deze te slechten zijn Auteurs: Hendrik van der Meulen, Michiel Strijland, Sascha Bloemhoff, Marcel

Nadere informatie

Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer'

Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer' gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer' Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt, mr. A.Th. H. van Dijk Collegevergadering i 7 juli 2012 Inlichtingen

Nadere informatie

Tussen wetenschap en ondernemerschap

Tussen wetenschap en ondernemerschap Tussen wetenschap en ondernemerschap Publieke managementletter over de sector Life Sciences Oktober 2014 De leden van de NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 20.000 professionals werkzaam

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2014. Koers houden en accelereren

Jaarplan Brainport Development NV 2014. Koers houden en accelereren Jaarplan Brainport Development NV 2014 Koers houden en accelereren Inleiding Voor u ligt het jaarwerkplan van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport Regio Eindhoven.

Nadere informatie

Beleidsplan stichting ifund

Beleidsplan stichting ifund Beleidsplan stichting ifund versie 5 (web) november 2014 vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 07-12-2014 Stichting ifund heeft als doelstelling om de leefbaarheid voor de mens op Aarde op lange termijn

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

2. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, hierna te noemen bedrijfsleven

2. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, hierna te noemen bedrijfsleven Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, allen handelend

Nadere informatie

Subsidies in bedrijf. Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging

Subsidies in bedrijf. Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging Nummer 48, november 2012, Jaargang 15 Subsidies in bedrijf Nieuwsbrief voor een helder beeld van subsidieregelingen Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging Het is duidelijk dat

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie