Bijeenkomst: Begeleidingscommissie economische effectonderzoek Factory Outlet Centre. Maandag 4 oktober :30 uur, Prismalaan West 1 te Bleiswjk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijeenkomst: Begeleidingscommissie economische effectonderzoek Factory Outlet Centre. Maandag 4 oktober 2010 9:30 uur, Prismalaan West 1 te Bleiswjk"

Transcriptie

1 Bijeenkmst: Begeleidingscmmissie ecnmische effectnderzek Factry Outlet Centre Datum: Maandag 4 ktber :30 uur, Prismalaan West 1 te Bleiswjk Prgramma 1. Welkm dr Bert Klarus, prgrammadirecteur gemeenschappelijke regeling Bleiz 2. Opening dr de vrzitter, Henk Giantten (bijlage 1, intrductie Henk Giantten) 3. Intrductie en kennismaking aanwezigen (bijlage 2, vrlpige deelnemerslijst) 4. Bleiz en factry utlet center (krte inleidingen) 4.1. Telichting ntwikkeling Bleiz, prgrammadirecteur Bleiz Bert Klarus (Masterplan Bleiz te dwnladen via website Telichting p fenmeen FOC, directeur Stable Willem Velthuijzen Gelegenheid vr telichtende vragen 5. Telichting p 5.1. Bespreking rl van de cmmissie (zie bijlage 3), Henk Giantten 5.2. Telichting nderzeksvragen en pzet (zie bijlage 6), Tis Klen, prjectleider BRO 6. Plenaire discussie nder leiding van de vrzitter (gezien de mvang van de begeleidingscmmissie wrdt deelnemers gevraagd van te vren hun pmerkingen, vragen en verbetervrstellen te frmuleren zdat efficiënt kan wrden gediscussieerd en alle pmerkingen kunnen wrden behandeld) 7. Evaluatie dr de vrzitter met aanwijzingen vr de inrichting van het nderzek 1

2 Bijlage 1 Henk Giantten Henk J. Giantten: directeur Cnsult Henk Giantten studeerde na zijn HBS-B weg- en waterbuwkunde aan de HTS Rtterdam en ecnmische bedrijfstechniek aan de HTS Drdrecht. Vervlgens studeerde hij af als bedrijfsecnm aan de Erasmus Universiteit Rtterdam. Na een krt dienstverband bij de EUR, maakte hij in 1982 de verstap naar EIM. Daar werd Giantten in 1988 hfd van een research afdeling en in 1992 manager van de business unit Handel & Distributie. In nvember 1997 werd Giantten lid van de directie van EIM. Met ingang van 1 ktber 2006 is Giantten benemd tt directeur van Panteia. Ok is hij sindsdien directeur van Cnsult. Henk Giantten heeft veel publikaties p zijn naam staan p het gebied van cnsumptie- en cnsumentengedrag, natinale en internatinale detailhandel, winkelplanning en stadsntwikkeling, retail marketing, distributievraagstukken en nn-stre retailing. Op deze gebieden heeft hij vele lezingen gehuden en gastclleges en dcentschappen verzrgd. Giantten bekleedt vele functies p zijn vakgebied, waarnder: Bestuurslid van VEDIS Detailhandelsplatfrm; Lid van de Raad van Advies van de Retail Management Schl, Leeuwarden; Lid van de Raad van Advies van de Retail Jaarprijs; Vrzitter van de Jury van de Retail Jaarprijs; Lid van de Raad van Advies van Hlland Real Estate; Lid van de Raad van Advies van FCA Retail; Lid van de Wetenschappelijke Raad Vraagsturing Ketennetwerken, Clusters en ICT; Bestuurslid van de Nederlandse Raad van Winkelcentra; Bestuurslid van de Eurpean Assciatin fr Educatin and Research in Cmmercial Distributin (EAERCD); Lid van de editrial bard van de Management Case Quarterly en de Internatinal Review n Retail Distri-butin and Cnsumer Research. Van 1999 tt 2005 was Henk Giantten bijznder hgleraar Retail Marketing aan de Universiteit van Tilburg. 2

3 Bijlage 2 Vrlpige deelnemerslijst 2B Hme Party & Business Centre Mevruw R C Smits Activiteitencentrum Ayers Rck Zetermeer De heer P Hfstra Burgglf Zetermeer De heer M van Slten Drpscentrum Zetemeer De heer E Kettenis Dutch Water Dreams De heer R Duijn Elysium De heer M van Dijk Gem. Pijnacker Ntdrp De heer D Ptter Gemeente Den Haag De heer R Zijderveld Gemeente Lansingerland De heer A Kpman Gemeente Zetermeer De heer B Drnkert Glfbaan De Rttebergen De heer J Slten Hlland Indr Karting De heer J van Steijn Hfdbedrijfschap Detailhandel De heer PIAM Manning Kamer van Kphandel De heer R Mannaart Kamer van Kphandel Den Haag Mevruw S Dielbandhesing KHN afd Zetermeer - Ostland De heer W Blansjaar KHN afd. Lansingerland Mevruw J Manshanden NH Zetermeer De heer E Werners Ondernemersverenigingen buurt en wijkwinkelcentra Zetermeer De heer F Ammerlaan Ontwikkelings Bedrijf Rtterdam De heer H Zande Outdr Valley De heer K van Raalte Prvincie Zuid-Hlland De heer P B H Nijssen Raad Vr Ondernemend Zetermeer De heer M Suren SCM Shpping Centre Management Mevruw M van Geemert SCM Shpping Centre Management De heer T Wesseling Snw Wrld De heer K Hendriks Stadsgewest Haaglanden De heer P M B van Genuchten Stadsgewest Haaglanden De heer R Brinkhf Stadsgewest Haaglanden De heer G Schltens Stadsregi Rtterdam De heer P van der Valk Stichting Eplitatie PWA Centrum De heer J B Wagenaar Vereniging Prmtie Stadshart Zetemeer De heer W Blansjaar Vereniging Prmtie Wnhart Zetermeer De heer G van Waay Winkeliersvereniging Berkel Centrum De heer D Desburg Winkeliersvereniging Bleiswijk De heer A Verbakel Winkeliersvereniging Bruisend Bergschenhek De heer J Kelhuis Winkeliersvereniging Bruisend Bergschenhek De heer J C Versteeg 3

4 Bijlage 3 Rl van de begeleidingscmmissie De begeleidingscmmissie heeft een adviserende rl naar de private partijen/nderzeksbureau ten aanzien van de inrichting van het nderzek en de kwaliteit van het nderzek. De cmmissie kan adviezen geven ver bijvrbeeld: Zijn de nderzeksvragen crrect gefrmuleerd? Is de nderzeksmethde crrect en betruwbaar? Zijn de gebruikte brnnen/gegevens/uitgangspunten vlledig en vldende betruwbaar? De begeleidingscmmissie zal wrden gevraagd haar instemming te geven p de nderzeksaanpak. De nderzeksresultaten meten helder en vldende adequaat zijn nderbuwd, waarbij vr leden van de begeleidingscmmissie inzichtelijk is p welke wijze de resultaten tt stand zijn gekmen. De leden van de begeleidingscmmissie behuden het recht nafhankelijk te adviseren ver de nderzeksresultaten. De begeleidingscmmissie kan de prjectrganisatie Bleiz adviseren ten aanzien van de inrichting van het besluitvrmingsprces. 4

5 Bijlage 4 Fasering initiatieffase fc. Fase 1 bestaat uit: Het frmuleren van de nderzeksvragen Het pstellen van een functineel cncept vr het fc Het p rde brengen van de basisinfrmatie ten beheve van het bepalen van de marktruimte en het uitveren van het effectnderzek Het presenteren en bespreken van de bvengenemde punten met de begeleidingsgrep. Van belang is dat de begeleidingscmmissie hierbij vldende adviesmgelijkheden krijgt m tt vereenstemming te kmen. Fase 2 bestaat uit: Het uitveren van het feitelijk nderzek waarmee de nderzeksvragen wrden beantwrd Het pstellen van een rapprtage met de cnceptresultaten van het nderzek Het bespreken van de cncept resultaten met de begeleidingsgrep Het presenteren en bespreken van de cncept resultaten met het DB van de GR Bleiz Fase 3 bestaat uit: Het verwerken van de resultaten van het verleg met de begeleidingsgrep en het DB van de GR Bleiz, indien ndzakelijk met aanvullend nderzek Het pstellen van een cncept eindrapprtage inclusief nderbuwingen Bespreken cncept eindrapprtage met prjectgrep Het presenteren van de eindrapprtage aan de begeleidingsgrep Afrnden eindrapprtage en aanbieding aan DB GR Bleiz Fase 4 bestaat uit de besluitvrming Aanbieden aan ndernemersverenigingen, de deelnemers aan de reginale ecnmisch verlegrgaan (regi s en prvincie) en KvK tbv advies Aanbieden van het nderzek dr de GR Bleiz aan de beide gemeenten (B&W, cmmissies, raden), inclusief adviezen ambtelijke diensten, re s en ndernemersverenigingen Besluitvrming (g-n g) dr gemeenteraden 5

6 Beslismmenten Begin ktber zal de begeleidingscmmissie bij elkaar kmen m de nderzekspzet (vragen, brnnen, functineel cncept) en het besluitvrmingsprces te bespreken. De bespreking kan aanleiding zijn m de nderzekspzet en het besluitvrmingsprces aan te passen Eind nvember kmt de begeleidingscmmissie bijeen m de cncept resultaten te bespreken. De cncept resultaten wrden 1 week van tevren tegestuurd. De begeleidingscmmissie kan aanbevelen nader nderzek te laten verrichten indien de resultaten nvldende helder f nderbuwd zijn. Begin december wrden de cncept nderzeksresultaten besprken met het DB van de GR Bleiz. Daarbij wrden eveneens de pmerkingen van de begeleidingscmmissie besprken. Het DB besluit p welke wijze het nderzek wrdt afgernd. Begin januari wrden de definitieve nderzeksresultaten gepresenteerd aan de begeleidingscmmissie. Eind januari besluit het DB van de GR Bleiz ver vrijgave van het nderzeksrapprt tbv adviesaanvraag aan KvK, ndernemersverenigingen en re s en besluit zij tt aanbieding aan de cllege s van beide gemeenten met het verzek tt besluitvrming in de gemeenteraden. Besluitvrming in cllege s van B&W en gemeenteraden in feb/april 2011 ver g/n-g fc p Bleiz. Planning De planning p hfdlijnen ziet er als vlgt uit. Sept- half kt: Fase 1 4 kt 2010: 1 e bijeenkmst begeleidingscmmissie Begin kt eind nvember: Fase 2 Eind nvember 2 e bijeenkmst begeleidingscmmissie Begin dec presentatie DB Bleiz Dec-jan 2011 Fase 3 Begin januari 3 e bijeenkmst begeleidingscmmissie Eind januari 2011 aanbieding aan DB Bleiz/vrijgave vr besluitvrming Begin feb/begin april 2011 Fase 4 besluitvrming cllege s en raden 6

7 Bijlage 5 Vrlpige lijst te raadplegen brnnen # Naam dcument Opsteller Opsteldatum 1 Verslag PS besluitvrming lcatie FOC Prvincie Zuid Hlland 15-jul-08 4 Onderzek leisure in prvincie Zuid-Hlland Prvincie Zuid Hlland 6-mei-08 5 Brief FrumInvest aan DB GR Bleiz FORUM Invest 13-jul-10 6 Brief GR Bleiz aan gemeenteraden GR Bleiz 5-jul-10 7 Overeenkmst Gr Bleiz en FrumInvest/Stable GR Bleiz 8-jul-10 8 Masterplan Bleiz, d.d. augustus 2010 GR Bleiz 20-aug-10 9 Structuurvisie Detailhandel Haaglanden Stadsgewest Haaglanden 15-nv Structuurvisie Detailhandel Zetermeer Gemeente Zetermeer jul Beleidskader Leisure Zetermeer Gemeente Zetermeer sep Tekmstvisie 2040 Lansingerland Gemeente Lansingerland 13 Structuurvisie Lansingerland Gemeente Lansingerland 18-feb Centrumvisie Berkel en Rdenrijs Gemeente Lansingerland 15 Hrecanta Berkel en Rdenrijs Gemeente Lansingerland 23-nv Structuurvisie detailhandel Stadsregi Rtterdam Stadsregi Rtterdam Kpstrmennderzek Zuid-Hlland Gudappel Cffeng / PZH Prvinciale Structuur Visie Prvincie Zuid Hlland

8 Bijlage 6 Effectanalyse Factry Outlet Center Bleiz, nderzeksaanpak BRO (separaat bijgevegd) 8

PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE

PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE Naar betere psychsciale zrg vr mensen met kanker Bevrderen en brgen van de kwaliteit en vergrten van de tegankelijkheid van betaalbare prfessinele psych-nclgische zrg (d.d.

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Eindejaarsrapportage. Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen

Eindejaarsrapportage. Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen Eindejaarsrapprtage Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims dr aardbevingen als gevlg van gaswinning in Grningen Datum: december 2013 Inleiding Vr de afhandeling van individuele klachten ver lpende

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

D 3 K. VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WEST-BHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^ Ingekomen op Q 3 ^5 2009

D 3 K. VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN EN WEST-BHABANT 7 Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^<oh. Diverse. o. nr. -v.-> Ingekomen op Q 3 ^5 2009 VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WESTBHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^ Ingekmen p Q 3 ^5 29 MID I MA PZ OW BRW /BM Diverse Gg Gemeente Drimmelen T.a.v. het Cllege van Burgemeester

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging Landelijke aanpak infrmatiebeveiliging Relatie IOOV audit 2007 Titel Prject Dcumentnummer : Prjectvrstel : : xxxx Datum : 20 ktber 2009 Versie : 1.0 Status Opdrachtgever Prjectleider Opsteller(s) : Ter

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad op 11 mei 2010

Inhoudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad op 11 mei 2010 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad p 11 mei 2010 Wrd vraf van de vrzitter. Het jaar 2009 was in diverse pzichten een dynamisch jaar vr de publieke gezndheid in het

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Kninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 105 11 juni 2009 Besluit van 16 april 2009, nr. 09.001007, hudende vaststelling van een selectielijst van de Tweede Kamer

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008 Ruud de Mr Centrum Prgramma 2008 Ruud de Mr Centrum vr prfessinalisering van nderwijsgevenden Open Universiteit Nederland Inhudspgave Vrwrd 3 1 Inleiding 4 - Organisatie 4 - Algemeen financieel kader 4

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

voorontwerp bestemmingsplan Tiendweg West 12 2 kaarten

voorontwerp bestemmingsplan Tiendweg West 12 2 kaarten * N 1 O / 3 7 4 Reg.dd: 2/6/21 Beh: W. den Hartigh Sti hting Bdembeheer Krimpenerwaard Aan het Cllege van Burgemeester en Wethuders van Nederlek t.a.v. de heerw. den Hartigh Pstbus 253 294 AA LKKRKRK Stlwijk,

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Adviesthema Netwerksamenleving en duurzame energie

Adviesthema Netwerksamenleving en duurzame energie PCL vergadering d.d. 03-06-2014 Onderwerp Datum tijdstip Aanwezige PCL leden Afwezigen Verslag PCL vergadering 03 juni 2014 17.00-19.00 uur A.F. van de Klundert, M. v.d. Grep, L. van Bree, J.A.C. Hgenbm,

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Mijnspaarneziekenhuis.nl Spaarne Ziekenhuis

Mijnspaarneziekenhuis.nl Spaarne Ziekenhuis Mijnspaarneziekenhuis.nl Spaarne Ziekenhuis Vrheen had men in het ziekenhuis te maken met medische dssiers van de medisch specialist f verpleegkundige waarin de inzage en/f perspectief van de patiënt nauwelijks

Nadere informatie

De ervaring is GOUD!!

De ervaring is GOUD!! HOGESCHOOL WINDESHEIM TE ZWOLLE - LECTORAAT BEWEGEN, GEZONDHEID EN WELZIJN IN SAMENWERKING MET RESPO INTERNATIONAL De ervaring is GOUD!! Rapprtage Mnitring en Evaluatie van de Methde van Resp Internatinal

Nadere informatie

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen Rapprtage cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen (inclusief vitamine K) Het Vedingscentrum Mei 2011, Den Haag Rapprt cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen Rapprt cnsultatiernde vitamine D-

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Nummer: 8A Tubbergen, 22 december 2011 Onderwerp: Afwijzen verzek bestemmingsplanherziening Autbedrijf Krezen, Reutummerweg 35 Tubbergen. Samenvatting raadsvrstel:

Nadere informatie