Staal is de kern! Elegant, maar niet dominant. Dat was het uitgangspunt voor het ontwerp van de 85 meter hoge Kennedytoren, midden op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staal is de kern! Elegant, maar niet dominant. Dat was het uitgangspunt voor het ontwerp van de 85 meter hoge Kennedytoren, midden op"

Transcriptie

1 18-Kennedy :5 Pagina 5 Kantoorgebouw Kennedytoren, Eindhoven Staal is de kern! Elegant, maar niet dominant. Dat was het uitgangspunt voor het ontwerp van de 85 meter hoge Kennedytoren, midden op het nieuw ontwikkelde Kennedy usiness Center aan de noordzijde van het Centraal Station in Eindhoven. Gepositioneerd tussen twee markante en contrasterende gebouwen van VGZ en GUO/Relan, moest het ontwerp harmonie brengen en bovendien een flink aantal vierkante meters verhuurbaar vloeroppervlak voor de markt creëren. Een driedimensionale stalen boomstructuur bood de perfecte oplossing om de gewenste transparantie te combineren met een flexibele vloerindeling en een uitkraging van een derde deel van de plattegrond. Door slim om te gaan met de brandveiligheidseisen kon vrijwel de gehele constructie in het zicht blijven, waardoor een aangename expressiviteit is ontstaan. ir. R. van Gestel Rob van Gestel is constructeur bij adviesbureau Tielemans. ij de studentenstlprijs 00 won hij de eerste prijs Techniek en de Inventiviteitsprijs. Stedenbouwkundig plan. Maquette van het Kennedy usiness Center. In het kielzog van de ontwikkelingen in de randstad bleken ook de steden onder de grote rivieren in het afgelopen decennium vatbaar voor een gedaanteverandering. anvankelijk reikten de eerste krabbers wat onwennig naar de wolken, maar daar wordt in technologiestad Eindhoven aan gewerkt. Pal achter het Centraal Station, midden in het nieuwe Kennedy usiness Center (KC), staat de 85 meter hoge Kennedytoren. Met dit in eigen beheer ontwikkelde hoogbouwproject heeft een combinatie van twee rabantse bouwbedrijven Hurks en Heijmans IC een hernieuwd visitekaartje gepresenteerd. Eenheid smeden Het stedenbouwkundig masterplan, ontwikkeld door KCP (het bureau van architect Kees Christiaanse), bood een technisch ogend, orthogonaal grid als onderlegger voor het KC. Het verspringende maaiveld, waarbij twee tegenover elkaar gelegen hoeken van het plangebied zijn opgetild om daglicht in de parkeergarage te krijgen, was tot zeven meter hoog vastgelegd. De verschillende bouwvolumes zijn gedefinieerd door het grid met een rastermaat van 7, meter. Vijf bouwstroken van twee rastermaten breed (1, meter) staan loodrecht op de sporen en worden doorsneden door een diagonaal die van het station naar het Kennedyplein loopt. Verschillende architecten zijn aangetrokken om aan dit plan invulling te geven. Deze moesten tot op een hoogte van meter (ongeveer 5 verdiepingen) de strokenindeling van het gebied eerbiedigen. Daarboven waren ze vrij om een eigen opbouw te creëren. Op de Zuid-Oost hoek van het plangebied ontwierp DP rchitecten voor VGZ een kantoor opgetrokken uit grijs bruine baksteen, terwijl Rietveld rchitects tekende voor het diametraal daartegenover gelegen, helder witte kantoor van GUO/Relan. Van ken rchitektuur werd aangetrokken om het centrale deel in te vullen. De twee plannen van VGZ en GUO/Relan waarmee ir. Margriet Eugelink, projectarchitect bij Van ken, werd geconfronteerd waren al behoorlijk ver ontwikkeld op het moment dat zij bij de ontwikkeling van de Kennedytoren werd betrokken. Het scheppen van eenheid werd daarom een belangrijke leidraad voor het project. Dit leidde tot een ontwerp waarin transparantie voorop stond. De gevels zijn ingevuld met helder glas van vloer tot vloer en ook in het interieur is zoveel mogelijk openheid nagestreefd. Wanneer je van een afstand komt aanrijden kijk je dwars door het gebouw heen. Je ziet mensen bewegen en van tijd tot tijd gebruik maken van de balkons die in de spouw van de tweede huid façade zijn gecreëerd. De uitstraling die zo verkregen is, sluit prima aan bij het imago van Eindhoven als technologische kennisstad en bij het hoge ambitieniveau dat door de opdrachtgever werd verlangd vanwege de -lokatie van het project. De verdiepingen tellende toren heeft een wybervormige plattegrond gekregen die is afgeleid van de diagonaal die door het stedenbouwkundige grid loopt. Over de onderste zes bouwlagen is de toren twee rastermaten breed. Daarna kraagt de plattegrond een heel stramien 5 OUWEN MET STL 18 JUNI 005

2 18-Kennedy :5 Pagina 5 De Kennedytoren maakt deel uit van de herontwikkeling van het stationsgebied in Eindhoven. Westgevel. uit, waardoor de oppervlakte anderhalf keer zo groot wordt. Een atrium, dat de bouwstroken en verbindt, vormt de entree. Om de ingangsfunctie te versterken, lopen de liften niet door tot in de parkeergarage, maar moeten ook automobilisten buitenom via het atrium naar binnen. Driedimensionale boomstructuur Om de enorme uitkraging ter grootte van de halve plattegrond van de toren te kunnen realiseren, zijn allerlei varianten voor de hoofddraagconstructie de revue gepasseerd. De toren bleek te slank voor een uitvoering in beton. Een betonnen kern zou dankzij de hoogte van 85 meter en de uitkraging van 7, meter een breedte krijgen van ongeveer negen meter. Hierdoor zouden niet alleen de met het overstek gewonnen vierkante meters te niet gedaan worden, ook zou het gebouw een belangrijk deel van haar transparantie verliezen. Daarnaast zou zo n kern niet stroken met het stramien van de parkeergarage, en bovendien zou deze oplossing weinig flexibiliteit in de vloerindeling opleveren. Dit was een belangrijke eis van de opdrachtgever, omdat de gebruiker van de Kennedytoren nog niet vast stond. Een staalconstructie aan de buitenzijde van het gebouw is kort bestudeerd, maar bleek niet gewenst vanuit architectonisch oogpunt. De introductie van driehoeken in de gevel ter waarborging van de stabiliteit zou in contrast staan tot de beoogde rust en transparantie van het Kennedy usiness Center. Een brainstormsessie tussen de architect en ir. Hans Roosen en ir. Leo van der Zanden, respectievelijk constructief ontwerper en constructeur bij dit project, resulteerde uiteindelijk in een driedimensionale stalen boomstruc- tuur binnen in het gebouw. Op deze manier wordt de transparantie van de toren minimaal beïnvloed en is er een geweldige indelingsvrijheid ontstaan die diverse kantoorconcepten mogelijk maakt. Daarbij is de staalconstructie in staat om de enorme uitkraging te dragen zonder gebruik van uitwendige schoren of kolommen. Deze onconventionele evolutie van het ontwerp heeft grotendeels bijgedragen aan het bijzondere karakter van het gebouw. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan de durf van de meedenkende ontwikkelingscombinatie. De relatief hoge prijs van de staalconstructie betaalt zich terug in zowel de kwantitatieve (vierkante meters) als kwalitatieve (uitstraling en indelingsmogelijkheden) verhuurbaarheid. Y-vormige schoren De hoofdconstructie is opgebouwd uit Y-vormige schoren. De vormvaste driehoeken die op deze manier ontstaan, verdelen de hoofdconstructie in blokken van drie verdiepingen. Een Y bestrijkt twee van deze blokken dus zes verdiepingen. Een in de hoogte opvolgende Y is telkens een stramien in de breedte en een blok in de hoogte verschoven ten opzichte van de onderliggende Y. Dit betekent dat elke zes verdiepingen gerepeteerd worden. De intern gevormde structuur levert een dermate hoge stijfheid dat aan de buitenzijde van de toren geen extra voorzieningen meer nodig zijn, zoals bijvoorbeeld bij het John Hancock Center in Chicago of de ank of China van Pei. De schoren doorbreken de verdiepingen steeds op andere plaatsen. Hierdoor bieden de verdiepingen gevarieerde, interessante erva- JUNI 005 OUWEN MET STL 18 5

3 18-Kennedy : Pagina 5 Schets van het constructieprincipe. De Kennedytoren is opgebouwd uit elementen van drie verdiepingen. De Kennedytoren in aanbouw. an de buisuiteinden zijn tijdelijke vinnen gelast om de volgende buis makkelijk te kunnen plaatsen. De buizen hebben een forse wanddikte gekregen. De schoren brengen dynamiek in het interieur. Driedimensionaal overzicht van de staalconstructie. 5 OUWEN MET STL 18 JUNI 005

4 18-Kennedy : Pagina 55 Ontwikkeling van het architectonisch concept. ringen en aanknopingspunten voor fraaie interieurarchitectuur. De driehoeken waarborgen de stabiliteit van de hoofddraagconstructie. Om een goed beeld van de krachtsafdracht te kunnen vormen, is een hybride virtueel model van de toren ontworpen, waarin de staalconstructie en de vloerschijven, bestaande uit staalplaat-betonvloeren, samenwerken. Door de alzijdig op de kolom aangestorte betonvloer bleek het niet mogelijk om knoopevenwicht in de detailberekening te bereiken. Daarom zijn in de vloeren van het computermodel uiteindelijk denkbeeldige sparingen aangebracht rondom de knopen, waardoor het evenwicht kon worden gerealiseerd. Met het eerste driedimensionale computermodel, dat voornamelijk uit Hd-profielen was opgebouwd, is de haalbaarheid getoetst van de gekozen hoofddraagconstructie. Een belangrijk obstakel bij het toepassen van dit soort constructie-elementen is echter de bekleding die nodig is in verband met de brandwerendheid. De architect hechtte veel waarde aan het ervaren van de constructie. Daarbij was niet alleen het beeld belangrijk, maar ook het gevoel dat je verwacht bij het aanraken van het staal. Een behandeling van de schoren en kolommen met vermiculite was daarom geen oplossing. Er is gekeken naar verschillende opties om de elementen te omhullen, bijvoorbeeld met dunwandige aluminium buisprofielen. Daarmee zou de aandacht echter worden getrokken door de huid in plaats van de constructie zelf. ovendien is aluminium kwetsbaar voor beschadigingen, hetgeen niet strookt met de robuuste uitstraling van staal. Er is ook een variant bekeken om de Hd-profielen te omkleden met stalen buizen en die naderhand vol te storten met beton. De knopen zouden echter erg moeilijk te wapenen zijn en bovendien zou dit niet het gewenste holle geluid geven bij contact met de constructie. l deze varianten leidden uiteindelijk tot de toepassing van stalen buisprofielen met brandwerende verf. Deze optie bleek uiteindelijk een van de meest economische oplossingen te zijn. Ook heeft het gebruik van de buisprofielen geleid tot een mooi esthetisch resultaat, bijvoorbeeld bij de aansluiting van de knopen. Om de diameter van de kolommen in de gevels van de laagste verdiepingen te kunnen beperken tot 00 mm zijn hier de zwaarste buisprofielen met een wanddikte van 70 mm toegepast. Windroos eweging in een hoogbouwconstructie ten gevolge van wind is een van de belangrijkste ontwerp- en dimensioneringscriteria. Hierbij is de optredende versnelling maatgevend. Deze is afhankelijk van de windstuwdruk en de eigenfrequentie van het gebouw. Op basis van statistische gegevens verzameld door het op de luchthaven Welschap gesitueerde meteostation Eindhoven, is bepaald wat de gemiddelde windsnelheid is. Met het model van Simiu & Scanlan is de extreme windsnelheid bepaald. Dit is een waarde voor de windsnelheid die gemiddeld één keer per jaar wordt overschreden. Onderzoek heeft uitgewezen dat een versnelling groter dan 0,15 à 0,0 m/s als hinderlijk wordt ervaren. Per windrichting zijn in een windroos waarden voor de windsnelheid aangegeven die eens in de vijftig jaar worden overschreden. De hoogste windsnelheid bedraagt, m/s en komt uit het westen (70 graden). Door middel van een iteratief proces is de verdeling van de windbelastingen per richting in kaart gebracht om de ontwerpbelasting te kunnen vinden. Omdat de windroos is gebaseerd op een windsnelheid die eens in de 50 jaar voorkomt, is hierbij een maximaal toelaatbare overschrijdingskans van,0 % per jaar gehanteerd. Zo is berekend dat bij westenwind op 70 meter hoogte de rekenwaarde voor de windbelasting inclusief windvormfactoren 1, kn/m bedraagt met een overschrijdingskans van 1, % per jaar. ij bepaling van de maximale versnelling speelt ook de dynamische vergrotingsfactor een rol. Deze factor brengt de dynamische invloed van wind evenwijdig aan de windrichting in rekening en is gerelateerd aan de eigenfrequentie van de toren. Met behulp van het driedimensionale computermodel is voor de toren een eigenfrequentie van ongeveer 0,1 Hz bepaald. De hiervan afgeleide dynamische vergrotingsfactor in combinatie met de maximaal optredende stuwdruk resulteert in een statistisch één keer per jaar optredende versnelling van 0,09 m/s.de limiet van 0,15 m/s wordt theoretisch slechts eens in de 8 jaar overschreden. Steigerpijpproef Met het oog op de wybervormige plattegrond is gekozen voor een staalplaatbetonvloer. Deze staalplaat-betonvloer kan eenvoudig in JUNI 005 OUWEN MET STL 18 55

5 18-Kennedy : Pagina 5 Plattegronden entreegebied/atrium lift hoogebouw trappartij kantoorruimte installaties natte cellen liften overig 5 li f t C l if t l i ft Eenentwintigste verdieping. Werkkast Hal Hal Elektrakast schacht schacht Elektrakast Voorportaal Voorportaal Voorportaal Voorportaal Werkkast Werkkast 7 7 Tiende en zestiende verdieping. Sluis 70+P 70+P li f t li f t l if t l if t l i ft l i ft C C Zevende, dertiende en Tweede verdieping. Vijfde verdieping. TOEGNG FIETSENSTLLING GEOUW C Installatieruimte negentiende verdieping. TOEGNG GEOUW Gang Gang Gang Containerruimte Gang Keukenruimte Installatieruimte Gang Installatieruimte Elektrakast Elektrakast Installatieruimte Installatieruimte Voorportaal Mindervalidetoilet Werkkast plaatselijk MP Containerruimte TO Vluchttrap li f t l C li f t if t l if t C plaatselijk l i ft l i ft egane grond. 5 OUWEN MET STL 18 JUNI 005 Eerste verdieping.

6 18-Kennedy : Pagina 57 eelden uit de ontwerpfase. de juiste vorm worden geknipt en daarna volgestort. De toegepaste Comflor 70 heeft een betonnen dek van ongeveer 150 mm. Het gebruik van dit lichte vloersysteem was wenselijk in verband met de enorme uitkraging van de toren. Zo ontstaat een aanzienlijke besparing op de hoofddraagconstructie. De staalplaten zijn met behulp van aangelaste deuvels verbonden aan de vloerliggers. Op deze manier wordt per verdieping een vormvaste schijf gevormd waarmee de windbelasting naar de verticale verbanden kan worden afgedragen, ondanks het feit dat deze niet loodrecht op de gevel staan. Het waarborgen van de samenwerking tussen de vloerliggers en de staalplaatbetonvloer heeft extra aandacht gekregen. Na het verbinden van de eerste staalplaten is met behulp van een steigerpijpproef de lasverbinding van de deuvel onderzocht. Door met een steigerpijp als hefboom de deuvel te belasten, wordt bij deze proef bekeken wat de zwakste schakel in de verbinding is: de deuvel zelf of de las aan de vloerligger. Hierbij bleek dat de sterkte van een aantal lasverbindingen te gering was. nalyse van dit probleem wees uit dat de in het werk gebruikte lasapparatuur niet in staat was om door meerdere staalplaten heen te lassen. angezien er een overlap van maximaal vier lagen ontstaat op de plaatsen waar de staalplaten op elkaar aansluiten, zijn de platen daar voorgeboord. Op die manier kon wel een degelijke lasverbinding worden gerealiseerd. Regels toepassen Een staalconstructie van een dergelijke omvang vraagt de nodige aandacht in verband met de brandveiligheid. Volgens het oude ouwbesluit (voor 00, op basis waarvan de toren is ontworpen) diende de minimale brandwerendheid van de hoofddraagconstructie 10 minuten te bedragen. Dankzij de toegepaste quick response sprinklerinstallatie kon deze eis met 0 minuten worden verlaagd. De vuurbelasting wordt bepaald door NEN 090 die aangeeft dat uit moet worden gegaan van een leeg gebouw. Door aan te tonen dat het casco een permanente vuurbelasting van minder dan 500 MJ/m had, ging de brandweer uiteindelijk akkoord met een brandwerendheid van 0 minuten. Volgens NEN 08 wordt de hoofddraagconstructie van een gebouw gedefinieerd als die delen van de draagconstructie die bij instorten aanleiding geven tot voortschrijdende instorting van het gebouw (art. 5..1) in combinatie met elk deel van de draagconstructie, dat bij bezwijken een vluchtweg onmogelijk maakt (art..9.1). Door nauwkeurig na te gaan welke constructie-elementen wel en welke niet aan deze definitie voldeden, kon veel kostbare brandwerende verf worden bespaard. Omdat de hoofddraagconstructie uit drie verdiepingen hoge elementen bestaat, zijn de vloerliggers op de tussenliggende vloeren niet brandwerend bekleed, behalve rondom de vluchtwegen. In de vloeren die wel deel uitmaken van de hoofddraagconstructie is een selectie gemaakt van te behandelen vloerliggers. De staalplaatbetonvloer is zo gedimensioneerd dat deze bij een veiligheidsfactor van 1,0 (behorend bij het belastinggeval brand), twee velden kan overspannen. In de praktijk betekent dit dat ongeveer de helft van de liggers in deze vloer is behandeld met vermiculite. lle schoren en de centrale kolommen zijn behandeld met brandwerende verf. Wanneer een gevelkolom door brand bezwijkt, wordt de belasting via de schoren en de vloerliggers herverdeeld. Deze kolommen zijn dus onbehandeld gebleven. In de eerste drie verdiepingen boven het overstek is herverdeling echter niet mogelijk, dus zijn de gevelkolommen daar wel behandeld. Dit geldt tevens voor de gevelkolommen van de bovenste drie verdiepingen, omdat die aan de bovenzijde niet met de schoorconstructie zijn verbonden. Slimme liften De noodzakelijke voorzieningen voor verticaal transport zijn gereduceerd tot het minimale. Intelligente liften verhogen de transportcapaciteit, zodat met drie liften kan worden volstaan voor de gehele toren. In plaats van alleen een knop omhoog of omlaag in te toetsen bij het gebruik van de lift, voert men direct de gewenste bestemming in. Hierdoor kan de software die de liften bestuurd van tevoren een optimale inzet van de liften berekenen. Ten opzichte van het traditionele systeem wordt hiermee één lift ofwel 5% uitgespaard. Door de afwezigheid van de traditionele dominante kern ontstond de vrijheid de liften transparant uit te voeren en ze zo te plaatsen dat een imponerend uitzicht over de brede Kennedylaan, die eindigt aan de voet van de toren, wordt geboden. ehalve de liften zijn ook de gevels transparant van vloer tot plafond uitgevoerd. Ondanks de forse verdiepingsbreedte van 1, meter zorgt JUNI 005 OUWEN MET STL 18 57

7 18-Kennedy : Pagina 58 ø7x55 HE500 ø7x55 U0x178x5 staalplaatbetonvloer d=10 ø559x8 ø7x55 HE500 HE500 ø7x50 ø559x8 U0x178x5 HE500 U 0x178x5 HE500 Constructiedetails bij overgang plintgebouw-toren. De ontwikkeling van de knoop tussen schoren in twee richtingen en een kolom: schetsidee, driedimensionaal model, definitief ontwerp en uitvoering. Met rood zijn de brandwerend behandelde constructie-elementen aangegeven. Door de definities uit het ouwbesluit nauwkeurig te volgen kon het gebruik van dure brandwerende verf worden beperkt. Verschillende varianten voor de uitvoering van de constructie zijn onderzocht om de vereiste brandwerendheid te verkrijgen. ij enkele van de 19 mm dikke deuvels in de vloer bleek de lasverbinding zeer slecht. Het breukoppervlak laat de gevolgen van water- en luchtbellen zien die tijdens het lassen zijn ontstaan. Deze zijn veroorzaakt door ontoereikende lasapparatuur op de bouwplaats. ij een goede las zou het breukoppervlak glad zijn. 58 OUWEN MET STL 18 JUNI 005

8 18-Kennedy : Pagina 59 Omdat de staalconstructie grotendeels in het zicht blijft, is veel aandacht besteed aan de vormgeving van de knopen. Profielafmetingen: Middenkolommen Gevelkolommen Schoren Vloerbalken Kinderbinten Staalkwaliteiten: Walsprofielen uizen 7/ /1, /8-55 HE500, HE500 U-profielen S5 S75 dit voor een riante lichtinval over de gehele verdieping. De transparantie van de toren wordt gewaarborgd door een zogenaamde schrikstrook met een breedte van 50 cm waarin de elektragoot is verwerkt. Hier bevinden zich geen scheidingswanden of meubilair. Energie-efficiënt ij dit hoogbouwproject is gestreefd naar een zeer laag energieverbruik. Verschillende maatregelen hebben geresulteerd in een Energie Prestatie coëfficient (epc) onder de 1,0. Voor dit gebouw was een epc van 1, of minder vereist. Er is een warmtepomp met warmte/ koude opslag (wko) in de bodem toegepast. De energie die door de toren in de zomer wordt geabsorbeerd, wordt hiermee in de grond opgeslagen. Het verwarmde water wordt in de winter weer opgepompt en gebruikt ter verwarming van de toren. Verder is de toren voorzien van koel/verwarmingsplafonds. Dit systeem werkt met kleinere temperatuurverschillen dan de traditionele gevelradiator (koelen gebeurt op 15 Celsius), wat energie bespaart. Daarbij zijn verschillende gevelvarianten bestudeerd, waaronder de klimaatgevel en de uiteindelijk toegepaste tweede huid façade. De thermische scheiding tussen binnen en buiten bevindt zich in de dubbelglas binnengevel. De spouw naar de buitengevel is 90 centimeter breed en voorzien van beloopbare roosters. De binnengevel is uitgevoerd met openslaande deuren waardoor niet alleen natuurlijke ventilatie tot op 75 meter hoogte mogelijk wordt, maar elk kantoor ook is voorzien van een eigen balkonnetje. Dit maakt ook het reinigen eenvoudig. Opdat de spouw niet oververhit raakt, wordt de verwarmde lucht per verdieping met buitenlucht geventileerd. Efficiënt geplaatste roosters in het gevelsysteem zorgen ervoor dat de lucht die aan de onderzijde van een gevelelement binnenkomt, de spouw verlaat via de bovenzijde van het element ernaast. Op deze manier wordt kortsluiting in de luchtstroom voorkomen, wat wil zeggen dat verwarmde spouwlucht niet weer binnenkomt in het bovenliggende element. De spouw is verder voorzien van 50 mm brede retroreflecterende lamellen. Deze hebben aan de holle bovenzijde een spiegelend oppervlak dat direct zonlicht naar buiten weerkaatst en diffuus omgevingslicht naar het plafond binnen reflecteert. Hierdoor ontstaat een gelijkmatige natuurlijke dagverlichting zonder dat beeldschermwerk onmogelijk wordt. Het systeem stelt automatisch zowel de hoogte als de hoek van de lamellen met de horizontaal in, maar kan met de hand aan de persoonlijke wensen van de gebruiker worden aangepast. ouwpakket Door een strakke afstemming tussen ontwerp en uitvoering kon in hoog tempo worden gebouwd. De staalconstructie is in de fabriek in elkaar gelast en vervolgens in pakketten van drie bouwlagen naar de bouwplaats vervoerd. Op de bouwplaats was het in feite slechts een kwestie van monteren. De kolommen zijn gefundeerd op de betonnen wanden in de parkeergarage. Dikwandige doken die aan de onderkant van de kolomvoet zijn gelast brengen Technische gegevens Uitvoering mei oktober 00 Vloeroppervlak kantoren 1. m Verdiepingen en hoogbouw Hoogte 890 mm ouwkosten 50 mln Gewicht staalconstructie 590 ton (ongeveer 10 kg/m ) De staalconstructie maakt het mogelijk de vloeren met allerlei kantoorconcepten in te vullen. Het is zelfs mogelijk de verdiepingen verticaal te koppelen. JUNI 005 OUWEN MET STL 18 59

9 18-Kennedy : Pagina 0 Fragment langsgevel vanaf.80 m boven peil. ø559x8 ø559x8 ø559x8 U0x78x5 U0x78x5 plexiglas compartimenteringsschot compartimenteringsschot anzicht binnengevel. anzicht tweede huid gevel. rooster gevelelement flexibele zonwering Doorsnede -. Geveldetails. De afstand van vloer tot vloer bedraagt 700 mm. Met aftrek van de staalplaatbetonvloer en een verlaagd plafond van 90 mm bedraagt de netto verdiepingshoogte 900 mm. Doorsnede -. Geveldetails plintgebouw. elektragoot anzicht langsgevel. De transparante huid komt het beste tot uiting op de hoeken van de toren. zonwering vast klimaatplafond zonwering vast betonkolom ø00 koof mdf kolom ø00 0 De spouw is begaanbaar. Niet alleen onderhoudspersoneel, maar ook de werknemers kunnen hiervan gebruik maken. 0 OUWEN MET STL 18 JUNI 005

10 18-Kennedy : Pagina 1 Principeschets van de thermische werking en de ventilatie van de tweede huid façade. lik tussen de eerste en de tweede huid tijdens en na het plaatsen van de elementen. de horizontale krachten over. De verbinding tussen de buisprofielen was één van de weinige die in het werk gelast moest worden. Om deze goed boven op elkaar aan te kunnen sluiten, zijn tijdelijk vier stalen vinnen aangebracht op de onderste buis. De bovenste buis kon hiertussen worden neergelaten en vervolgens worden vast gelast. De vorm van de hoofddraagconstructie leende zich er uitstekend voor om gedurende de bouw van de toren continu een stabiele constructie te houden. Steeds per drie verdiepingen werd de toren opgebouwd. Vanwege de enorme uitkraging zou de toren bij montage van elke vloer boven de zesde bouwlaag, een steeds grotere scheefstand krijgen. Om hierop te kunnen anticiperen is vooraf met behulp van het computermodel per extra verdieping de veranderende scheefstand gecontroleerd. Vervolgens is de maatvoering van de schoren hierop afgestemd. Telkens wanneer de hoofdconstructie drie lagen hoger was gemonteerd, werden de staalplaten van bovenaf per verdieping naar beneden gelegd. Vervolgens werden de vloeren weer van beneden naar boven gestort. Ze zijn zodanig gedimensioneerd dat er tijdens de bouw geen stempels nodig waren. De vloerliggers zijn daarom enerzijds berekend op het stortgewicht tijdens de bouwfase en anderzijds op de belasting tijdens de gebruiksfase, die onder andere wordt veroorzaakt door de afwerkvloer, de permanente en de variabele belasting. In de toren zelf zijn geen vloerdilataties aangebracht. Deze bevinden zich in de onderbouw tussen de toren en de aan het atrium grenzende bebouwing. Tijdens het leggen van de staal- platen werden de elementen van de volgende drie verdiepingen naar boven gehesen om te worden gemonteerd. Het gevelsysteem is volledig geprefabriceerd en per compleet element, bestaande uit een constructie van aluminium stijlen en regels, gemonteerd aan een staalplaat met Halfenrails bovenin de staalplaat-betonvloer. De staalplaat is op zijn beurt gelast aan de UNP-randbalk in de vloer. Dikke poer Het ontwerp van KCP voor de parkeergarage is constructief uitgewerkt door rcadis. Verweven in de structuur van de parkeergarage bevindt zich de poerconstructie die de Kennedytoren ondersteunt. De staalconstructie draagt af op wanden in de parkeergarage, die de belasting verdelen over een kolossale poer van met een dikte van drie meter. Deze wordt ondersteund door 181 mortelschroefpalen met een diameter van 00 mm en een lengte van mm. De positionering en het aantal hielden de optredende belasting tussen de paalbelastingsgrenzen van -500 kn en +00 kn. ij het verharden van een poer met dergelijke afmetingen zal de hydratatiewarmte de betonkwaliteit negatief beïnvloeden. Verschillende opties zijn onderzocht om dit te voorkomen, zoals het storten in meerdere lagen, het koelen van de poerconstructie tijdens de verharding en het isoleren van de poer. Om het verschil in afkoelsnelheid tussen de kern en de rand te nivelleren is de poer omkleed met isolatie. Het beton is in korte tussenpozen aangebracht in lagen van 5 centimeter. Projectgegevens Lokatie Kennedyplein, Eindhoven Opdracht Ontwikkelingscombinatie Eindhoven VOF, bestaande uit Hurks ouw en Vastgoed V, Eindhoven en Heijmans IC Vastgoedontwikkeling, Eindhoven rchitectuur Van ken rchitektuur en Stedebouw, Eindhoven Stedenbouwkundig plan KCP, Rotterdam uitenruimte Juurlink & Geluk, Rotterdam Constructief ontwerp dviesbureau Tielemans, Eindhoven Installatie advies Halmos dviseurs V, Den Haag en DW Installatie- en energie advies, odegraven Geveladvies Façade dviseurs voor Gevelbouw V,Eindhoven en dviesbureau rekelmans, Maastricht randpreventie dviesbureau Van Hooft V, Rijkevoort Staalconstructie Hollandia V, Krimpen a/d Ijssel Gevelsysteem Josef Gartner & Co Nederland NV, Heerlen Staalplaatbetonvloeren Dutch Engineering, Zoeterwoude Fotografie Luchtfoto Karel Tomeï Fotografie Overig Van ken rchitektuur & Stedebouw / Ype de Groot en Hurks ouw & Vastgoed / Lex van Gijsel, Precept JUNI 005 OUWEN MET STL 18 1

Slimline Technische Informatie. brochurea4 Techniek SlimLineRBui1 1 27-03-2008 13:18:41

Slimline Technische Informatie. brochurea4 Techniek SlimLineRBui1 1 27-03-2008 13:18:41 Slimline Technische Informatie brochurea4 Techniek SlimLineRBui1 1 27-03-2008 13:18:41 Inleiding Slimline is een unieke combinatie van plafond, installatieruimte en topvloer. Slimline is dunner, lichter

Nadere informatie

S4-project AT. Eindverslag Klimhal. Bram Valk 0747962

S4-project AT. Eindverslag Klimhal. Bram Valk 0747962 S4-project AT Eindverslag Klimhal Bram Valk 0747962 Inhoud Inleiding... 3 Functie... 4 Concept... 5 Situatie... 6 Klimhal... 7 Plattegronden... 7 Doorsnede... 9 Aanzichten... 13 Bouwfysische uitwerking...

Nadere informatie

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L code: 11714K Nieuwbouw Amphia ziekenhuis Breda Staalberekening Dakopbouw bouwdeel C, E en L Berekening deel S-CEL - Concept

Nadere informatie

Mechanica Deel 1 Melissa Vermeule

Mechanica Deel 1 Melissa Vermeule Mechanica Deel 1 Melissa Vermeule Construeren 5-12-2015 1. Welke soort vloer- en dakbelastingen kunnen aanwezig zijn? Maak onderscheid tussen rustende en veranderlijke belasting. Bepaal de grootte van

Nadere informatie

Kantoor Stater Amersfoort

Kantoor Stater Amersfoort Kantoor Stater Amersfoort Kantoor Stater Amersfoort Situatie Stater Stater is een internationaal snel groeiende onderneming die zich richt op het ondersteunen van hypothecaire financiers bij de verkoop,

Nadere informatie

fundamentele verbetering voor woningbouw

fundamentele verbetering voor woningbouw fundamentele verbetering voor woningbouw KanaalBreedPlaat gecertificeerd KOMO Het beste van twee werelden De KanaalBreedPlaat combineert het beste van de kanaalplaatvloer en de breedplaatvloer. De KanaalBreedPlaat

Nadere informatie

Prefab licht beton PRINS. Prefab licht betonnen gevel elementen. gevel producten

Prefab licht beton PRINS. Prefab licht betonnen gevel elementen. gevel producten Prefab licht beton Prefab licht beton Prefab licht betonnen gevel elementen PRINS gevel producten Thermodur en Prins Gevel Producten De economische oplossing voor uw creatieve vrijheid Thermodur gevel

Nadere informatie

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening.

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening. Holle wanden Montage handleiding 1.1 Transport De wanden kunnen op 2 manieren vervoerd worden afhankelijk van de grote van de wanden. a) horizontaal op een platte wagen, elementen boven op elkaar. b) Verticaal

Nadere informatie

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen Waal Vlaardingen Opdrachtgever Waal, Vlaardingen Adres Schiedamsedijk 22, Vlaardingen Opgave herontwikkeling kantoorgebouw: interieur Ontwerp Van Ouwerkerk Architecten, Rotterdam Projectarchitect Arnold

Nadere informatie

COBRA KWARTIER. Amstelveen

COBRA KWARTIER. Amstelveen COBRA KWARTIER Amstelveen Innovatief Transformeren van wonen naar werken 3 Cobra Kwartier: luxe huurappartementen in voormalige kantoortoren Een voormalig kantoorgebouw aan het Kostverlorenhof in Amstelveen

Nadere informatie

Onderbouwing van de duurzaamheid van staalconstructies = Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures CASE STUDIES

Onderbouwing van de duurzaamheid van staalconstructies = Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures CASE STUDIES Onderbouwing van de duurzaamheid van staalconstructies = Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures CASE STUDIES November 2014 Agenda 12/10/2014 2 12/10/2014 3 Scope van de studie Doel: vergelijk

Nadere informatie

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek Pieters Bouwtechniek Delft B.V. Gebouw Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Postbus 1047 2600 BA Delft Tel.: 015 219 03 00 Fax: 015 219 02 55 E-mail: pbt.delft@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

2/10 intro 3/10 toepassingen 4/10 prefab elementen 5/10 stapeling 6/10 openingen en hoeken 7/10 oplegging vloeren 8/10 stabiliteit 10/10 voorbeelden

2/10 intro 3/10 toepassingen 4/10 prefab elementen 5/10 stapeling 6/10 openingen en hoeken 7/10 oplegging vloeren 8/10 stabiliteit 10/10 voorbeelden 2/10 intro 3/10 toepassingen 4/10 prefab elementen 5/10 stapeling 6/10 openingen en hoeken 7/10 oplegging vloeren 8/10 stabiliteit 10/10 voorbeelden Ruwbouw dragende gevelelementen 1/10 Met dragend bedoelt

Nadere informatie

nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX

nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX ADRESGEGEVENS: Geert Hein van der Neut Polluxstraat 42 1363 VB Almere COURAGE architecten bna t +31 (0)55 360 55 63 u www.courage.nl Veenhuizerweg 207 f +31 (0)55 360

Nadere informatie

Slanke optimale. Bedrijfsverzamelgebouw De Reeuwijkse Poort, Reeuwijk

Slanke optimale. Bedrijfsverzamelgebouw De Reeuwijkse Poort, Reeuwijk Bedrijfsverzamelgebouw De Reeuwijkse Poort, Reeuwijk Slanke constructie biedt optimale flexibiliteit Opzienbarend is dit gebouw langs rijksweg A12 in Reeuwijk niet. Maar het laat de mogelijkheden van een

Nadere informatie

Schöck Isokorb type QS 10

Schöck Isokorb type QS 10 Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type 10 Inhoud Pagina Bouwkundige aansluitsituaties 152 Afmetingen 153 Kopplaat staalconstructie/bijlegwapening 154 Capaciteiten/Voegafstanden/Inbouwtoleranties 155 Inbouwhandleiding

Nadere informatie

Significante voordelen van stalen gordingen

Significante voordelen van stalen gordingen Significante voordelen van stalen gordingen Constructief Grote overspanningen (spantvakken tot 12 mtr. overspanning zijn haalbaar) Meer gebruiksgemak / meer comfort Minder spanten benodigd Lagere kosten

Nadere informatie

Waterschap Leusden. Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen

Waterschap Leusden. Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen Waterschap Leusden Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen Waterschap Vallei & Eem Leusden Situatie Milieuvriendelijk karakter Het Waterschap Vallei & Eem is een fusie tussen waterschappen. De opdrachtgever

Nadere informatie

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN 6903 Vergelijk vloersystemen t.o.v. Slimline 18 januari 2011 CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN Omschrijving eh Vloersystemen overspanning 8,1 m¹ overspanning 16,2 m¹ Code SLB-S/8100-F SLB-B/8100-F

Nadere informatie

CHIBB. Bijlage 2 CHIBB Projekt 2b Dictaat Constructief ontwerpen met Mechanicamodellen

CHIBB. Bijlage 2 CHIBB Projekt 2b Dictaat Constructief ontwerpen met Mechanicamodellen Bijlage 2 Projekt 2b Dictaat Constructief ontwerpen met Mechanicamodellen Versie: 6 november 2011 Auteurs: Paul van Rijen, Annette Detzel Bijlage 2 Projekt 2b 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding

Nadere informatie

fundamentele verbetering voor grondgebonden woningbouw

fundamentele verbetering voor grondgebonden woningbouw fundamentele verbetering voor grondgebonden woningbouw KanaalBreedPlaat gecertificeerd KOMO HET BESTE VAN TWEE WERELDEN De KanaalBreedPlaat combineert het beste van de kanaalplaatvloer en de breedplaatvloer.

Nadere informatie

HOUTSKELET BOUW ONTWERPVRIJHEID

HOUTSKELET BOUW ONTWERPVRIJHEID HOUTSKELET BOUW ONTWERPVRIJHEID 2 4 3 1 5 6 TECHNISCHE VOORDELEN dr. ir. Kurt De Proft, houtskeletbouwspecialist bij het Technisch Centrum der Houtnijverheid: Houtskeletbouw wordt gekenmerkt door een grote

Nadere informatie

7AT04 HERBESTEMMING. Laura Felius 0738383 1 7 AT03 - HERBESTEMMING

7AT04 HERBESTEMMING. Laura Felius 0738383 1 7 AT03 - HERBESTEMMING 7AT04 HERBESTEMMING Laura Felius 0738383 1 7 AT03 - HERBESTEMMING 2 7 AT03 - HERBESTEMMING Inhoudsopgave Inleiding 4 Conceptidee 5 Relevante sterke en zwakke punten Visie Indeling Programma van eisen Korte

Nadere informatie

Brandwerende ventilatieroosters

Brandwerende ventilatieroosters Brandwerende ventilatieroosters Vierkante of rechthoekige brandwerende ventilatieroosters voor verticale of horizontale montage Ronde brandwerende ventilatieroosters voor verticale of horizontale montage

Nadere informatie

Vijf bouwlagen in vijftien maanden

Vijf bouwlagen in vijftien maanden ir. Jan Henri Snetselaar RC Konstruktieburo Snetselaar BV 1 Kantoorgebouw Van Veen Advocaten, Ede 1 Verkorting ontwerp- en bouwtijd kantoorpand Ede door 3D-BIM Vijf bouwlagen in vijftien maanden Tussen

Nadere informatie

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging Tabel 4 Brandwerendheidseisen met betrekking tot bezwijken (zie Bouwbesluit tabellen V) bouwconstructie brandwerendheidseis (min.) bouwconstructie waarvan bet bezwijken l~idt tot bet onbruikbaar worden

Nadere informatie

INZICHT. Energieneutraal Flevogebouw. Nieuwe site Metaglas. Glazen winkelunits Utrecht Centraal. Uitgave 2 2013

INZICHT. Energieneutraal Flevogebouw. Nieuwe site Metaglas. Glazen winkelunits Utrecht Centraal. Uitgave 2 2013 Uitgave 2 2013 INZICHT Energieneutraal Flevogebouw Nieuwe site Metaglas Glazen winkelunits Utrecht Centraal Energieneutraal kantoor in monumentaal Flevogebouw Mede door de isolerende achterzetramen is

Nadere informatie

Funderingen. Willy Naessens 7

Funderingen. Willy Naessens 7 Funderingen Willy Naessens 7 1. Funderingen op staal of volle grond Inleiding Aanzet van funderingen op draagkrachtige grond op geringe diepte. Hier kan men een onderscheid maken tussen prefab funderingen

Nadere informatie

Solaris. Capelle a/d IJssel

Solaris. Capelle a/d IJssel Solaris Capelle a/d IJssel Solaris Capelle a/d Jssel Situatie Kwart-ronde-kantoorschijven Het project is opgebouwd uit 4 kantoorschijven met een gebogen dak. Tussen de kantoren zijn 3 paviljoens geprojecteerd,

Nadere informatie

Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters

Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters Specialist in ventilatie Maatwerk roosters U kunt bij ons terecht voor een uitgebreid standaard assortiment ventilatie roosters, gemaakt

Nadere informatie

Terrasvilla. Riant wonen aan het water. BBVH Architecten

Terrasvilla. Riant wonen aan het water. BBVH Architecten Terrasvilla Riant wonen aan het water BBVH Architecten Foto gerealiseerde Terrasvilla Terrasvilla Woningtype: Vrijstaand Bebouwd oppervlak: 107 m² (ex. garage) Bruto woonoppervlak: 245 m² Woning inhoud:

Nadere informatie

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam 167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m 2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam de woningbouw en het pakhuis vanaf de Oostelijke Handelskade

Nadere informatie

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Brandwerende producten Brandwerende kleppen, ventielen en roosters Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Specialist in ventilatie Brandwerende kleppen Omschrijving Vlinderbrandkleppen zijn ontworpen

Nadere informatie

De titel van het project verklaart op een speelse manier wat de beleving en sfeer in het gebouw is. Ontmoeting en ontdekking spelen hier een belangrijke rol bij Situatie Aanzicht informele entree

Nadere informatie

Slimline & Geluidisolatie

Slimline & Geluidisolatie Slimline & Geluidisolatie Samenvatting van diverse onderzoeken naar de geluidisolatie van het Slimline vloersysteem. dhr. G. van der Zanden en dhr. G. Wesdorp 2009 Slimline Buildings BV, Westplein 6, 3016

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren

Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren Montagejukafstanden De combinatie van plaatdikte, plaatwapening, vloerdikte en tralieliggers in een breedplaatelement bepalen de montagejukafstand ofwel de afstand

Nadere informatie

Bereikbaar voor iedereen

Bereikbaar voor iedereen Parkeergarage onder gebouw Station Bijlmer ArenA - 5 min. Schiphol - 15 min. www.dianavesta.nl Bereikbaar voor iedereen Inhoudsopgave Masterplan en Diana & Vesta 1 Bijzonder aanzicht 2 Groots en persoonlijk

Nadere informatie

TOTAL GLAS PUIEN, DEUREN EN WANDEN

TOTAL GLAS PUIEN, DEUREN EN WANDEN TOTAL GLAS PUIEN, DEUREN EN WANDEN 1 2 Wilt u een uitnodigende winkelpui, een flexibel indeelbaar kantoor of een transparante entree? Het is allemaal mogelijk met TOTAL GLAS puien, wanden en deuren van

Nadere informatie

// Project nieuwbouw. 38 // Bouwwereld. 38-42_projectwoonstad.indd 38 28-02-13 10:34

// Project nieuwbouw. 38 // Bouwwereld. 38-42_projectwoonstad.indd 38 28-02-13 10:34 // Project nieuwbouw Tekstproductie Henk Wind // Fotografie 01-10 Architecten en Henk Wind // Tekenwerk Henk Heusinkveld Typerend is het betonskelet in de gevel, dat is ingevuld met glas en metselwerk.

Nadere informatie

THE OPEN HOUSE. Twee Open Huis opties. Volledig vormgegeven flexibiliteit

THE OPEN HOUSE. Twee Open Huis opties. Volledig vormgegeven flexibiliteit THE OPEN HOUSE THE OPEN HOUSE Volledig vormgegeven flexibiliteit Het Open Huis van Atelier van Wengerden is ontworpen rondom grote open ruimten met uitzicht en licht aan alle kanten. Hierbij ontstaat een

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11 inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Bestaande situatie. 3 1.2 Nieuwe situatie. 5 1.2.1 Winkeluitbreiding zuidzijde. 5 1.2.2 Winkeluitbreiding hoofdentree. 7 1.2.3 Betonnen stabiliteitswand. 9 2 Brandwerendheid. 10

Nadere informatie

thema Prefab-betonconstructie met grote overspanningen en wandsparingen bij Brede School Duurstedelaan Utrecht Typisch staalontwerp omgezet in beton

thema Prefab-betonconstructie met grote overspanningen en wandsparingen bij Brede School Duurstedelaan Utrecht Typisch staalontwerp omgezet in beton 1 Prefab-betonconstructie met grote overspanningen en wandsparingen bij Brede School Duurstedelaan Utrecht Typisch staalontwerp omgezet in beton 66 ir. Rob Treels RC IMd Raadgevende Ingenieurs 1 De Brede

Nadere informatie

Hergebruik watertorens. Maximaal gebruik van bestaande draagkracht. thema

Hergebruik watertorens. Maximaal gebruik van bestaande draagkracht. thema thema 1 Maximaal gebruik van bestaande draagkracht Hergebruik watertorens De haalbaarheid van hergebruik staat of valt met de kosten voor de constructie. Voor de constructeur dus een uitgelezen kans om

Nadere informatie

Uw alles-in-één-hand prefab-partner

Uw alles-in-één-hand prefab-partner Uw alles-in-één-hand prefab-partner Begane grond Verdieping Voorraad Holle wand Massieve wanden Dat bouwt sneller, efficiënter en dus winstgevender! VEEL PRAKTISCHE VOORDELEN geïntegreerd reken- en tekenwerk

Nadere informatie

Minimaal skelet biedt maximale flexibiliteit

Minimaal skelet biedt maximale flexibiliteit Duflexpronovatie: duurzaam, flexibel en procesvernieuwend. De term werd bedacht door de bouwpartners van het nieuwe bedrijfsgebouw van Kropman Installatietechniek en geeft de ambitie aan al deze doelen

Nadere informatie

5.3 COMBINATIEVLOER. Ra veelconstructie. bij de gevel PRODUCTEN SYSTEEMVLOEREN

5.3 COMBINATIEVLOER. Ra veelconstructie. bij de gevel PRODUCTEN SYSTEEMVLOEREN .3 PRODUCTEN COMBINATIEVLOER De combinatievloer bestaat uit geprefabriceerde betonnen liggers, EPS (geëxpandeerd polystyreen) vulelementen en een betonlaag die in het werk wordt aangebracht en die samen

Nadere informatie

Vrijesectorwoningen hebben vandaag de dag soms

Vrijesectorwoningen hebben vandaag de dag soms In de wijk Overgooi in Almere staat sinds kort een woonhuis annex meditatieruimte in de vorm van twee piramides. Piramides op schaal nagebouwd volgens de afmetingen van de wereldberoemde Cheopsversie uit

Nadere informatie

Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen

Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen dec. 2000 Voor de gehanteerde begrippen en voor verdere informatie wordt verwezen naar het boek Jellema, deel 9, dictaat 'Draagconstructies-Basis,

Nadere informatie

Renovatie Chrysalis Den Bosch

Renovatie Chrysalis Den Bosch Renovatie Chrysalis Den Bosch Renovatie Chrysalis Den Bosch Concept Een duurzame ontwikkeling Het voormalige Essent 3 gebouw aan de Koningsweg in Den Bosch maakt een verouderde indruk. In een competitie

Nadere informatie

Bestaande constructie gebruikt in bouw- en eindfase Amadeus Den Haag. Nieuwbouw dankzij hergebruik kelder

Bestaande constructie gebruikt in bouw- en eindfase Amadeus Den Haag. Nieuwbouw dankzij hergebruik kelder Bestaande constructie gebruikt in bouw- en eindfase Amadeus Den Haag Nieuwbouw dankzij hergebruik kelder 10 3 2015 Nieuwbouw dankzij hergebruik kelder 1 ir. Remko Wiltjer RO, ing. Hielke Zuidwijk RO, ing.

Nadere informatie

EUREKA Engineering & Projects bv. Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail info@kroftman.

EUREKA Engineering & Projects bv. Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail info@kroftman. Projectnummer: 1185-021 Uitdraaidatum: 15-9-2010 Rapport Sterkteberekening Stalen loodsen H700 Opdrachtgever: Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail

Nadere informatie

interieur 3e verdieping gebouw H

interieur 3e verdieping gebouw H Erasmus Universiteit Rotterdam interieur 3e verdieping gebouw H jefvandenputte architectuur 1 2 opgave De opgave heeft betrekking op de 3e verdieping van gebouw H van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nadere informatie

Inhoud. Wie is Jan Kraak Waarom aandacht voor kanaalplaatvloeren bij brand Stand van zaken voorschriften Kanaalplaatvloeren bij de Rijksgebouwendienst

Inhoud. Wie is Jan Kraak Waarom aandacht voor kanaalplaatvloeren bij brand Stand van zaken voorschriften Kanaalplaatvloeren bij de Rijksgebouwendienst 1 1 november 2012 Inhoud Rechtbank IJDock (in aanbouw), Amsterdam Bron: site ASR Vastgoed Ontwikkeling Wie is Jan Kraak Waarom aandacht voor kanaalplaatvloeren bij brand Stand van zaken voorschriften Kanaalplaatvloeren

Nadere informatie

Kantoor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Kantoor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) Kantoor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) Heerhugowaard Indiening deelname STAALPRIJS 2012 UTILITEITSBOUW 2 Project Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard Opdrachtgever

Nadere informatie

Lamellenroosters Ventilatiewand en esthetische gevelbekleding. Lamellenroosters

Lamellenroosters Ventilatiewand en esthetische gevelbekleding. Lamellenroosters Lamellenroosters Ventilatiewand en esthetische gevelbekleding Lamellenroosters Colt Lamellenroosters Colt Universal Louvre Ieder gebouw heeft voorzieningen nodig voor technische installaties, zoals bijvoorbeeld

Nadere informatie

van ruimte m² te winnen

van ruimte m² te winnen nr 1. fabrikant van ruimte OM EENVOUDIG m² te winnen De tussenvloer met grote overspanning DE VLOERCONSTRUCTIES PROPLUS LP: Creëren ruimte op de begane grond Zijn voordelig op alle gebieden: verwarming,

Nadere informatie

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw)

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Algemeen Belangrijkste functie van een dakkapel is het creëren van extra leefruimte in een woning. De dakkapel wordt geplaatst op een hellend dak. wat is het verschil?

Nadere informatie

Worden branden heter? Ing. M.P. (René) de Feijter rene.defeijter@efectis.com

Worden branden heter? Ing. M.P. (René) de Feijter rene.defeijter@efectis.com Worden branden heter? Ing. M.P. (René) de Feijter rene.defeijter@efectis.com 1 Leidt luchtdicht bouwen en beter isoleren tot hetere branden? Waar wordt de temperatuur van een brand door bepaald? Wat is

Nadere informatie

Grashof. Seniorenwoningen

Grashof. Seniorenwoningen Grashof Seniorenwoningen Grashof, Rotterdam Sociale woningen voor senioren In de Rotterdamse wijk Ommoord is het appartementencomplex Grashof gerealiseerd, waarin sociale seniorenwoningen zijn opgenomen.

Nadere informatie

KHM26 vakantiewoning aan het Pikmar, Grou. Tim Piët & Jos Blom

KHM26 vakantiewoning aan het Pikmar, Grou. Tim Piët & Jos Blom KHM26 vakantiewoning aan het Pikmar, Grou KHM26, noordzijde gezien vanaf het Pikmar KHM26 vakantiewoning aan het Pikmar, Grou architecten: Jos Blom & Tim Piët staalbouwer: C. de Wolff Konstruktiebedrijf

Nadere informatie

Projectfiche Krysronac

Projectfiche Krysronac Projectfiche Krysronac Luchthavenloods van 240 m 2 Op de luchthaven van Gap (FR) bouwden we deze Astrigma-hal van 14x17 meter met een zijwandhoogte van 4 meter. De volledige constructie werd berekend en

Nadere informatie

Brandgedrag en veiligheid project Elleboogkerk, Amersfoort

Brandgedrag en veiligheid project Elleboogkerk, Amersfoort Brandgedrag en veiligheid project Elleboogkerk, Amersfoort 1 16 december 2012 Slanke houtconstructie voor nieuwe kap Elleboogkerk De complete Elleboogkerk in Amersfoort werd in oktober 2007 nagenoeg door

Nadere informatie

NHC Singelborch te Utrecht. Datum 20 januari 2011

NHC Singelborch te Utrecht. Datum 20 januari 2011 over NHC Singelborch te Utrecht Datum 20 januari 2011 Inhoud Het afvijzelen van een vloerveld met een oppervlak ca 1.500 m2 over een hoogte van 415 mm in Singelborch te Utrecht. 1. Vijzelen, waarom? 2.

Nadere informatie

Staal-beton Vloersystemen ComFlor Staalplaat-betonvloeren

Staal-beton Vloersystemen ComFlor Staalplaat-betonvloeren Staal-beton Vloersystemen ComFlor Staalplaat-betonvloeren Dutch Engineering New Wing, Victoria Hospital, Kirkcaldy - GB ComFlor 51+ Dutch Engineering Staalplaat-betonvloeren De meest complete serie staalplaten

Nadere informatie

SpeedRoof. Prefab and Industrial. By Lignostone. SpeedRoof B.V. Postbus 89 Mercuriusweg 3 9560 AB Ter Apel

SpeedRoof. Prefab and Industrial. By Lignostone. SpeedRoof B.V. Postbus 89 Mercuriusweg 3 9560 AB Ter Apel B.V. Postbus 89 Mercuriusweg 3 9560 AB Ter Apel By Lignostone tel: +31 (599) 584 344 fax: +31 (599) 584 096 speedroof@lignostone.com www.lignostone.com 2 3 Wij zijn een innoverend bedrijf dat actief is

Nadere informatie

Appartementen. Gevarieerd wonen, flexibele architectuur. Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels

Appartementen. Gevarieerd wonen, flexibele architectuur. Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Appartementen Gevarieerd wonen, flexibele architectuur Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Tot in detail doorontwikkeld concept Veel corporaties en ontwikkelaars hebben behoefte aan een

Nadere informatie

Constructiedetails: Bouwknopen

Constructiedetails: Bouwknopen Constructiedetails: Bouwknopen Joachim Coopman en Devin De Brabander 1 Vastgoed-Landmeten Constructies 1 Bouwheer: Architect: Kassymo nv Zeedijk, Nieuwpoort Bert Janssens Oudburg 30B, Gent Aannemingsbedrijf:

Nadere informatie

Een parkeergarage realiseren is steeds vaker een onderdeel van integraal verkeersbeleid.

Een parkeergarage realiseren is steeds vaker een onderdeel van integraal verkeersbeleid. Parkeergarages Een parkeergarage realiseren is steeds vaker een onderdeel van integraal verkeersbeleid. specten als locatie, capaciteit, tariefstelling en gemiddelde parkeertijd hangen immers sterk met

Nadere informatie

KNPL 150 KNPL 165 KNPL 200 KNPL 260/265 KNPL 320 KNPL 400. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw.

KNPL 150 KNPL 165 KNPL 200 KNPL 260/265 KNPL 320 KNPL 400. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw. De vloer is snel en makkelijk te leggen Uitvoering ongeïsoleerd en geïsoleerd. De vloer is geschikt voor projecten - Grote overspanningen

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Gebouw inventarisatie DEFINITIEF. De bouwkundige inventarisatie van het leegstaande kantoorgebouw aan de Junostraat 35-37 te Den Haag

Gebouw inventarisatie DEFINITIEF. De bouwkundige inventarisatie van het leegstaande kantoorgebouw aan de Junostraat 35-37 te Den Haag Gebouw inventarisatie DEFINITIEF De bouwkundige inventarisatie van het leegstaande kantoorgebouw aan de Junostraat 35-37 te Den Haag Faruk Hodzic Stephano Bhaggoe Hulshof Architecten Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Oogstrelende warmte... Elegante handdoekradiatoren - Stijlvolle decorradiatoren - Onopvallende vloerconvectoren - Decoratieve radiatorombouwsystemen

Oogstrelende warmte... Elegante handdoekradiatoren - Stijlvolle decorradiatoren - Onopvallende vloerconvectoren - Decoratieve radiatorombouwsystemen Oogstrelende warmte... Elegante handdoekradiatoren - Stijlvolle decorradiatoren - Onopvallende vloerconvectoren - Decoratieve radiatorombouwsystemen 2 Oogstrelende warmte... Inhoud Oogstrelende warmte

Nadere informatie

Vernieuwingsplan voor 102 appartementen gelegen aan de Engelandlaan te Haarlem

Vernieuwingsplan voor 102 appartementen gelegen aan de Engelandlaan te Haarlem Vernieuwingsplan voor 102 appartementen gelegen aan de Engelandlaan te Haarlem project nr. 116 referentielijst architektenburo hans wagner bv renovatie 102 appartementen sociale huur opdrachtgever : Ymere,

Nadere informatie

Meubelgigant bouwt eigen hotel in staal

Meubelgigant bouwt eigen hotel in staal HOTEL TULIP INN, DELFT ing. R.L.M. Massop en ir. J.C. van de Weg John van de Weg is projectarchitect bij Knevel Architecten, Amsterdam. Ron Massop is vestigingsdirecteur bij Bartels Ingenieursbureau, Utrecht.

Nadere informatie

Capgemini LRCN Utrecht

Capgemini LRCN Utrecht Capgemini LRCN Utrecht Kantoor Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Locatie aan de A2 bij Utrecht Locatie kantoorgebouw 4 Aan de oostzijde van LRCN, parallel aan de A2, is een doorlopende kantorenwand

Nadere informatie

D E P R I N S E N H O F

D E P R I N S E N H O F D E P R I N S E N H O F V E R A N D E R E N D K A N T O O R G E B R U I K F L E X I B E L E H U I S V E S T I N G U W K A P I T A A L K O N I N G I N W I L H E L M I N A P L E I N A M S T E R D A M HEDENDAAGS

Nadere informatie

Dycore massieve plaatvloer

Dycore massieve plaatvloer 09/2013 Dycore massieve plaatvloer De Dycore massieve plaatvloer bestaat uit vrijdragende vloerelementen van vooraf vervaardigd voorgespannen beton. Er ontstaat een gesloten vloeroppervlak door de elementen

Nadere informatie

3 Basisscholen Getsewoud

3 Basisscholen Getsewoud 3 Basisscholen Getsewoud Basisscholen Getsewoud 3 scholen onder 1 dak Flexibiliteit Getsewoud is een grote nieuwbouwwijk in Nieuw Vennep, een onderdeel van de gemeente Haarlemmermeer. Het scholencomplex

Nadere informatie

Statische berekening kolom Project: Entresolvloer Multi Profiel

Statische berekening kolom Project: Entresolvloer Multi Profiel Korenmaat 7 9405 TL Assen T 0592 37 11 77 F 0592 37 11 72 Statische berekening kolom Project: Entresolvloer Multi Profiel Inhoudsopgave Kontrole van een geschoorde kolom volgens NEN 6771 2 Algemene gegevens

Nadere informatie

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw.

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw Inleiding In opdracht van B.B.A.W. Bouwmanagement te Norg is ten behoeve van de verdere planuitwerking

Nadere informatie

Praktijkervaringen met staal-betonconstructies

Praktijkervaringen met staal-betonconstructies Constructief ontwerpen Praktijkervaringen met staal-betonconstructies De toepassing van staal-betonconstructies neemt de laatste jaren toe. Ontwerpers onderkennen steeds vaker dat zo n samenwerkende constructie

Nadere informatie

[FLEXPLEK HET KETELHUIS ]

[FLEXPLEK HET KETELHUIS ] 2012 TU/e Geertje Bakens S100121 [FLEXPLEK HET KETELHUIS ] Herbestemmingsproject ketelhuis, Vredestein fabriek te Doetinchem. Inleiding Dit verslag behandelt de totstandkoming van het ontwerp van een flexplek

Nadere informatie

REGIOKANTOOR ENEXIS ZWOLLE

REGIOKANTOOR ENEXIS ZWOLLE REGIOKANTOOR ENEXIS ZWOLLE Periode 2010-2013 Architect atelier PRO Projectarchitect Alex Letteboer en Bas Woldman Projectleiding Jaco de Koning Opdrachtgever Enexis Contactpersoon Dhr W. Stege Tel: 06-5515

Nadere informatie

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Een innovatief constructiesysteem Welk constructiesysteem maakt het mogelijk om: een vrije overspanning tot wel 20 meter te

Nadere informatie

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet Dutch Health Tec Academy, Utrecht 100% transformatie van leegstaande bedrijfshal met kantoor naar onderwijsgebouw en kenniscentrum 90% hergebruik van bestaand casco winnaar van de VGME Award 2011 Voor

Nadere informatie

ENERGIENEUTRALE REGIOKANTOREN ENEXIS

ENERGIENEUTRALE REGIOKANTOREN ENEXIS ENERGIENEUTRALE REGIOKANTOREN ENEXIS Regiokantoor Enexis Enexis brengt stroom en gas bij mensen en bedrijven thuis. Vandaag en morgen. Met de energie van morgen zijn we vandaag al bezig. Zo zijn we bezig

Nadere informatie

Steelprotect Board. Brandwerend bekleden van staalconstructies

Steelprotect Board. Brandwerend bekleden van staalconstructies Steelprotect Board Brandwerend bekleden van staalconstructies 2 Inhoud Brandwerend bekleden van staalconstructies Conlit Steelprotect Board, de brandveilige oplossing 4 Lijst met componenten 4 Kiezen voor

Nadere informatie

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN 5 5 PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN KANAALPLAATVLOER Een kanaalplaatvloer is een vrijdragende systeemvloer met een rechthoekige doorsnede, die van holle kanalen is voorzien. De vloer wordt soms ook wel holle

Nadere informatie

Significante voordelen van stalen gordingen. Constructief

Significante voordelen van stalen gordingen. Constructief Significante voordelen van stalen gordingen Constructief + Grote overspanningen + Meer gebruiksgemak / meer comfort + Minder spanten benodigd + Lagere kosten voor fundamenten + Lagere montage kosten +

Nadere informatie

Dimensionale toleranties op betonconstructies

Dimensionale toleranties op betonconstructies Dimensionale toleranties op betonconstructies Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB NBN EN 13670 en prnbn B15-400: Toleranties 06/11/2013 - Pagina 1 Inleiding Bij de bepaling van de toleranties

Nadere informatie

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN PRODUCTEN.3 SYSTEEMVLOEREN RIBBENVLOER Een ribbenvloer is een vrijdragende systeemvloer van geprefabriceerde vloerelementen die in de lengterichting (overspanningsrichting) van ribben zijn voorzien. Ook

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

Park Veldwijk. Te huur. Wonen in de nieuwe woonbuurt in Veldwijk Noord. Ruime appartementen met twee slaapkamers

Park Veldwijk. Te huur. Wonen in de nieuwe woonbuurt in Veldwijk Noord. Ruime appartementen met twee slaapkamers Park Veldwijk Wonen in de nieuwe woonbuurt in Veldwijk Noord Te huur Ruime appartementen met twee slaapkamers Park Veldwijk Wonen in de sportiefste wijk van Hengelo ls je woont in Park Veldwijk, dan woon

Nadere informatie

Houtkachels. Merk : Dovre. 760CB 11kW Houtkachel met zijvuldeur. afmetingen BxHxD: 780x800x580 mm gewicht: 210 kg rendement: 78 %

Houtkachels. Merk : Dovre. 760CB 11kW Houtkachel met zijvuldeur. afmetingen BxHxD: 780x800x580 mm gewicht: 210 kg rendement: 78 % Houtkachels Merk : Dovre 760CB 11kW Houtkachel met zijvuldeur. afmetingen BxHxD: 780x800x580 mm gewicht: 210 kg rendement: 78 % 640GM 9kW (zowel hout als kolen) Multibrandstofkachel met zijvuldeur. afmetingen

Nadere informatie

Zichtbeton is teamwerk! Tim Voets Bouwonderneming Voets Yves Verdickt Inter-Beton

Zichtbeton is teamwerk! Tim Voets Bouwonderneming Voets Yves Verdickt Inter-Beton Tim Voets Bouwonderneming Voets Yves Verdickt Inter-Beton 16/10/2014 1 Nationale dekking Inter-Beton: kerncijfers Marktleider in België Medewerkers 537 Centrales 28 Mixers 252 feurs 40 2 1 Zoveel meer

Nadere informatie

Baken voor. World Port Center, Rotterdam

Baken voor. World Port Center, Rotterdam World Port Center, Rotterdam Baken voor ir. P. Lagendijk en ir. G.L.H.M. Henkens Paul Lagendijk is projectleider en George Henkens is directeur, beiden bij Aronsohn raadgevende ingenieurs, Rotterdam Aan

Nadere informatie

Botsbelasting op slanke fietsbrug

Botsbelasting op slanke fietsbrug 1 Trekbanden Sophiabrug dragen belasting af aan landhoofden Botsbelasting op slanke fietsbrug In het Sophiapark in Hendrik-Ido-Ambacht is een slanke betonnen fiets-/voetgangersbrug gerealiseerd die is

Nadere informatie

Station Amsterdam Bijlmer ArenA

Station Amsterdam Bijlmer ArenA Station Amsterdam Bijlmer ArenA Vanwege het groeiende reizigersaanbod wordt in 1992 door opdrachtgever ProRail besloten tot verdubbeling van de sporen op het traject Amsterdam - Utrecht. Aan dit spoortraject

Nadere informatie

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere Tel.: 036 530 52 99 Fax: 036 540 35 49 E-mail: pbt.almere@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl REC Harlingen LUCO paraaf : project

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie