SIGN. Business & experience center. Innovatief ontwerp voor verticaal groen Naaldwijk. creating the foundations for a sustainable society

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIGN. Business & experience center. Innovatief ontwerp voor verticaal groen Naaldwijk. creating the foundations for a sustainable society"

Transcriptie

1 SIGN Tuinbouw Toren Business & experience center Innovatief ontwerp voor verticaal groen Naaldwijk maart 2013 versie 1.0 creating the foundations for a sustainable society

2 2 inhoud 1. inleiding 3 2. primaire varianten 5 3. Eerste schetsontwerp Financiele verkenning uitkomsten Colofon 27 Dit document is CC-BY-SA 2013 Except Integrated Sustainability CC Creative Commons Naamsvermelding GelijkDelen 3.0 Unported De gebruiker mag: Het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven Remixen afgeleide werken maken. Onder de volgende voorwaarden: Naamsvermelding; De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk). Gelijk delen; Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid. Zie verder:

3 3 1. inleiding SIGN werkt aan strategische innovaties ter versterking van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Een van haar ontwikkelingen is het icoonproject Tuinbouw Toren business en experience center. De toren past binnen de missie van SIGN voor de Nederlandse glastuinbouw: de tuinbouw verbinden met de samenleving, uitdragen van de top-positie van deze Nederlandse sector, bevorderen van een positief imago van de tuinbouwsector en het verminderen van de ruimtelijke druk die ontstaat door voedselproductie en sierteelt. We worden steeds welvarender en het land verstedelijkt verder. De druk op de beschikbare ruimte groeit en er is meer verzet tegen negatieve ecologische effecten. Hoewel dit nog nauwelijks speelt in Nederland als voedselexporterend land, groeit de aandacht voor zuinig ruimtegebruik en lokale productie. De populariteit van urban en vertical farming, waarbij de consument tuinbouwproducten dichtbij of op de productieplaats koopt, getuigt hiervan. Voor SIGN is dit een van de redenen om nieuwe wegen te ontdekken voor lokale en ruimtebesparende productiemethoden en om na te denken over multifunctioneel gebruik van ruimte. Hoe combineren we tuinbouw met bijvoorbeeld onderwijs, bedrijvigheid, ontspanning, winkels en wonen? In dit rapport is een inspirerend voorstel uitgewerkt voor een multifunctioneel tuinbouwicoon waarvoor de volgende doelen zijn geformuleerd: 1. Verbeelden van een showcase waarin tuinbouw- en aanverwante functies duurzaam en ruimtebesparend worden gecombineerd in een architectonisch en stedenbouwkundig aansprekende vorm; 2. Samenhang aanbrengen tussen verschillende stedelijke functies; 3. Een plaats vinden in een stedelijke omgeving. Lokale partijen in het Westland werken aan een tuinbouw expocenter in combinatie met een onderwijslocatie en recreatieve functies. Dit ontwerp is een aanvulling op die plannen. Het voorstel is opgezet ter inspiratie van lokale partijen. De rand van het plangebied voor de Tuinbouw Toren

4 4 Deze studie verbeeldt hoe deze functies te combineren zijn in een tuinbouwicoon. Daarbij is ook rekening gehouden met samenhang met andere stedelijke functies. De volgende hoofdstukken brengen het ontwerpproces in beeld. Het zijn ideeënschetsen met visualisaties van de Tuinbouw Toren in haar omgeving. De toren krijgt een flexibele indeling en bouwwijze. De resultaten van de verkenning zijn verwerkt in een beknopt haalbaarheidsonderzoek. Er zijn globale haalbaarheidsberekeningen uitgevoerd. Daarbij is onderzocht of de stichtingskosten konden worden vertaald naar marktconforme huurniveaus. Het Westland is het hart van de Zuid-Hollandse en Nederlandse glastuinbouw. In 2008 was Zuid-Holland goed voor 52 procent van het glastuinbouwareaal. De locatie van het plangebied in de omgeving van het Westland Vooral in het Westland staat de glastuinbouw onder grote ruimtedruk. In het gebied van de gemeente Westland is in de periode ruim 200 hectare aan glastuinbouw verdwenen. De doelstelling van de provincie Zuid-Holland is het terugdringen van verspreide kassen en het behoud van hectare (het niveau van 2000) door het ontwikkelen van nieuwe glastuinbouwlocaties.

5 5 2. primaire varianten De drie primaire varianten We onderzochten drie basisvarianten: hellende toren, gestapeld grid en vogelnest.

6 6 Vogelvluchtaanzicht vanuit zuidwesten Aanzicht vanaf grondniveau Middel Broekweg De toren De eerste variant is de toren. Deze is optimaal op de zon gericht. Hij is opgebouwd met cirkelvormige vloeren die lineair met de hoogte verkleinen en naar het noorden toe verspringen. Vanuit alle zonnestanden krijgt elke vloer zo veel mogelijk instraling. overwegingen Efficiënt Op zon gericht Vrij recht toe recht aan Sterke vorm

7 7 Varianten In deze variant zijn alleen die vloerplaatdelen behouden die direct zonlicht ontvangen gedurende de dag. Dat levert een zeer ruimtelijk en markant gebouw op. Het idee is waarschijnlijk te duur, maar het is een leuke gedachte. Er zijn veel varianten voor de toren te verzinnen. De basis blijft een enkele kern, al dan niet hellend, met vloerplaten die beneden dieper zijn dan boven om zoveel mogelijk licht binnen te laten. De toren kan gecombineerd worden met andere varianten.

8 8 Vogelvluchtaanzicht vanuit zuidwesten Aanzicht vanaf de grond vanaf de Middel Broekweg Gestapeld grid Deze variant is een collage van rechthoekige vormen. Deze gebouwen zijn daardoor relatief goedkoop te bouwen uit standaard kassenbouwtechnieken. Ze kunnen ontworpen worden om zowel een stedelijke als een architectonische waarde te hebben. Bij deze variant is het belangrijk om veel aandacht aan de toren te besteden om er een icoontoren van te maken, in plaats van een saai, veelvoorkomend blok. overwegingen Goedkoop Veel vormvrijheid Makkelijk te faseren Makkelijk uitbreidbaar Stedebouwkundige kansen Van zichzelf weinig iconisch

9 9 Varianten Ook het gestapelde grid biedt veel mogelijkheden. Het grote voordeel van het gestapelde grid is zowel de relatieve eenvoud van constructie als de kans om het in een park setting te maken die stedebouwkundig en landschappelijk interessant is. Die gedachte leidde tot het idee om het park een afspiegeling van de omliggende glastuinbouwgebieden te maken, met verschillende kastypologieën gestapeld bij elkaar. Een park van en voor de glastuinbouw in het Westland. Dit idee is zeer modulair. Er kan dus altijd een gebouw bij worden gemaakt. In combinatie met een mooie toren lijkt ons dit een zeer levensvatbaar plan. De toren die hierbij is bedacht werkt met een enkele betonnen kern met een uitkraag aan de bovenkant die dient als anker voor kabels waar de vloerdelen aan zijn opgehangen. De vloeren zijn om en om diep en ondiep, waarbij de ondiepe delen ruimte maken voor kantoren en showrooms en andere verblijfruimtes en de diepe delen geschikt zijn voor agricultuur. Dit biedt ook kansen voor slimme ventilatie en energiebeheer. Bovenop past een klein dakpark. Of dit constructief haalbaar is, is nog niet bepaald.

10 10 Vogelvluchtaanzicht vanuit zuidwesten Aanzicht vanaf grondniveau Middel Broekweg Vogelnest Het vogelnest is bedacht als een paalconstructie met op trek belaste tuien. De tuien vormen de constructieve basis voor de jurk van enkelzijdig ETFE dat als wind- en regenscherm dient. Binnen de jurk kunnen afzonderlijke binnenruimtes worden gemaakt. overwegingen Markant Grote hoogte Flexibel programma Duur

11 11 Varianten Ook voor de afgespannen toren zijn er varianten te verzinnen. De basis blijft een dunne kern of paal, al dan niet hellend, met vloerplaten die worden afgespannen. De toren kan gecombineerd worden met andere varianten.

12 12 3. Eerste schetsontwerp Algemeen Voor de uitwerking tot een visualisatie van de Tuinbouw Toren is gekozen voor de variant Gestapeld Grid. Er is gewerkt met een basisprogramma van ca m2 bruto vloeroppervlak voor het expocenter met aanverwante functies (auditorium, horeca, leisure en retail) en m2 voor de onderwijsfaciliteiten. Al deze functies hebben op de begane grond gemeenschappelijk vloeroppervlak. Voor de verbinding van deze functies naar de verdiepingen is het nodig dit vloeroppervlak multifunctioneel en flexibel te ontwerpen. Verderop leest u over de constructie, de schil en de mogelijkeheden voor de invulling.

13 Project: Verticale kas Constructieve opzet in plattegrond snelle panorama lift 13 Datum: Doorsnede van een multifunctionele verdieping A B 5400 C E D F G Principe Doorsnede (1:500) w.c 3 Zone waarbinnen de E Logistieke kern Lift Lift Zone waarbinnen de k Lift Lift w.c Showkas Kantoorruimten conform Bouwbesluit Leiding schachten Datum: Kolommen worden in de onderste lagen dikker i.v.m. De belasting Programmatische Doorsnede (1:1000) UITKRAGENDE UNITS RONDOM Nader te bepalen a.d.h. Van de gevelarchitectuur 22 De constructie 1000 E De plattegrond en de doorsnede over twee etages geven een goed beeld van de mogelijkheden. De flexibiliteit Bartels & Vedder schept een solide en betaalbaar uitgangspunt. Elke groep van twee Getages heeft de volgende zones: sluit voor verblijfsruimten. Deze twee zones samen verzorgen de constructieve stabiliteit van de toren. De derde zone is de showkas voor het kweken en tonen van de producten aan de bezoekers. Deze verbindt steeds twee verdiepingen. K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland nr I BTW NL B01 I Rabo Bank Dorpsstraat 73a I 3751 EN Spakenburg I T: I E: I W: F De kern bevat liften, toiletgroepen, trappenhuis en schachten voor de techniek. Daaromheen ligt de zone (van kern tot oranje lijn) voor multifunctionele ruimten en eventueel ander programma die moeten voldoen aan het bouwbe- De doorsnede toont met de pijlen de bedachte flexibiliteit tussen de verschillende zones. Deze flexibiliteit kan aan beide kanten of rondom de etages. De ETFE schil, de blau- 19 we lijnen en de bijbehorende uitkragende unit kunnen in diepte verschillen om 17verspringingen in de gevel mogelijk te maken. Waar showkas en naastgelegen ruimte(n) gelijkvloers zijn kan 15 de afscheiding tussen deze ruimtes in overleg met de gebruiker / huurder ook dichterbij de kern 13 komen te liggen. Daarmee kan de showkas nog dieper de toren in gaan. De showkas is dan meer verweven met de 11 naastgelegen ruimte(n) BG

14 14 De Schil De schil bestaat uit ETFE panelen, een materiaal dat de kassenbouw inmiddels goed kent. Het weegt weinig en laat licht goed door. De getoonde schetsen vormen een aantal stappen in het ontwerpproces. Ze zijn gebaseerd op een lijnenspel dat in abstracte zin aan een tulp doet denken. De toren staat op een voet, die het gebouw een royale entree geeft. Het dak van de voet is uitgevoerd met een dakpark zodat het gebouw ook op dit niveau een weelderig groene uitstraling heeft. Door de toren met verschillende lagen ETFE te omkleden ontstaat een dynamisch lijnenspel. Soms vallen lagen over elkaar en soms is de constructie goed zichtbaar waardoor deze zich als een skelet kan tonen. Het dakpark op de top vormt een herkenbaar baken van de verticale Tuinbouw Toren. Het is een trekker voor de bezoekers die met de panoramalift direct naar deze verdieping gaan. Schets 1

15 15 Schets 2 Schets 3

16 16 Schets 4 Schets 5

17 17 het programma Naast de constructie en de schil is het programma, dus de bewoning, een van de belangrijkste elementen die het uiterlijk en gebruik van een gebouw bepalen. Op deze pagina staat een eerste uitwerking van het programma, verbeeld in een doorsnede over alle verdiepingen. De bezoekersexperience start op de bovenste verdiepingen. Er gaat een panoramalift rechtstreeks naar het dakpark. De bezoeker loopt over trappen rondom het gebouw naar beneden, voor de kinderen zijn er glijbanen. (op tekening getekend van verdieping 16 naar 14). Direct onder het dakpark ligt een waterreservoir dat de toren van water voorziet. Daarnaast is er een multifunctionele zaal en er is eventueel ruimte voor skyboxes of andere interessante bestemmingen. Op elke verdieping kan de bezoeker de showrooms van de bedrijven in de toren bezoeken. Zowel de zakelijke als de recreatieve bezoekers kunnen in de showrooms uitleg krijgen, van specifieke technische kennis tot aanwijzingen hoe de producten kunnen worden gebruikt. Tomato World in Honselersdijk is een goed voorbeeld van de meerwaarde hiervan. Beneden in het restaurant staan de producten uit de toren op de kaart. Ook zijn ze in de torenwinkel te koop om thuis zelf klaar te maken. Bezoekerscentrum, Experience Multifunctionele zaal Multifunctionele ruimten met showkas ETFE-schil Dakpark Niet bestemd, mogelijk skyboxes Multifunctionele ruimten zonder showkas Legenda Programmatische doorsnede

18 18 4. Financiële verkenning De draagconstructie gebruikt het Holconsysteem. Dit is een kostenefficiënt en licht pre-fab systeem met een kortere bouwtijd. Hierdoor is de constructie goedkoper. De gebouwinstallaties blijven met Holcon heel toegankelijk. Dat is een groot voordeel omdat bij functiewijzigingen de installatievoorzieningen makkelijker kunnen worden aangepast. Ingewikkelde leidingverlopen en aansluitingen achter verlaagde plafonds zijn niet meer nodig. Ook de gevelhuid met ETFE is zuiniger met materiaal- en arbeidskosten vergeleken met een traditionele vliesgevel. Deze ETFE-huid omsluit de kasschil rondom het gebouw. Die ruimten zijn daardoor formeel buitenruimte. Daardoor hoeven ze niet aan de bouwbesluiteisen voor kantoorruimten te voldoen. De uitvoering en materialisatie zijn daardoor goedkoper. Hieronder staan berekeningen voor een toren van ca m2 bovenop een expohal van ca m2 oppervlak. Voor de grondkosten is een gemiddelde van 200,- per m2 ingeschat, plus een parkeerterrein voor ca. 850 auto s (parkeernorm). Voor de huurdifferentiatie is gerekend met drie ruimtensoorten: De begane grond van ca m2; De reguliere ruimten op de verdiepingen binnen de contouren van de draagconstructie, ca m2; De omsloten buitenruimten van ca m2. De tweede berekening is voor een variant met een expohal uitgevoerd als een grote kasachtige ruimte zoals bij de Landmarktkas (zie de SIGN publicatie Landmarkt in de kas, 2011). Uitvoering Begane grond Reguliere ruimten Buitenruimten Parkeren Totaal Investering 6,5 mln 36,9 mln 6,0 mln 5,7 mln 55,1 mln Huurprijzen per m2 v.v.o. Variant begane grond Huurprijzen per m2 v.v.o. 141 / m2 141 / m2 50 / m2 21 / m2 3,6 mln 37,1 mln 6,0 mln 5,7 mln 52,4 mln 77 / m2 142 / m2 50 / m2 21 / m2 De huurniveaus zijn voor een casco-oplevering en inclusief grond en parkeren. Uitgaande van de voorgestelde ruimteverdeling, bouwwijze en vormgeving zijn de huurprijzen marktconform. Het zijn indicatieve cijfers die passen bij het schetsmatige karakter van het ontwerp.

19 19 5. uitkomsten Er is bij de doorontwikkeling van het ontwerp gezocht naar de uitstraling die schetsen 4 en 5 op pagina 16 verbeelden. Daarnaast is er veel aandacht gegaan naar het landschap, het programma en park waarin de Tuinbouw Toren zal staan. Het landschap is met de toren meeontworpen. Het draagt zo bij aan een nieuw, ruim en aantrekkelijk gebied waarin ruimte is voor innovatieve kassenbouw, recreatie, horeca, scholen en gemeentelijke functies. Het gebouw is ideaal voor alle functies die bijdragen aan innovatie in de glastuinbouw. Gebundeld op een locatie kunnen ze profiteren van elkaars aanwezigheid. Op de laatste drie pagina s vindt u impressies van de Tuinbouw Toren in haar omgeving.

20 20 het ontwerp Het ontwerp is een aansprekende en opvallende toren van, voor en door de tuinders van het Westland. De overlappende delen van de gevel beelden de verschillende vormen en organisaties in het Westland uit, alsof de toren het kassenlandschap als een deken heeft aangetrokken. Het ontwerp combineert efficiëntie en beheersbare kosten met een uitgesproken en internationaal aansprekend beeld dat bezoekers van over de wereld aantrekt en op de voorpagina s van tijdschiften past. Het concept is opgebouwd uit een voetstuk met een expohal, met daarop een toren samengesteld uit een logistieke kern, multifunctionele ruimten en een kassenschil. Op de begane grond is ruimte voor wisselende exposities, een auditorium, horeca, etc. In de voet van de toren staan de bijzondere installaties zichtbaar opgesteld. De bezoeker ziet heel bewust de waterpompen, voedingsregeling, klimaat, belichtingsregeling en andere innovatieve installaties. Het EFTE rond de kassenschil wordt alleen in rechte vlakken toegepast. Door de schil heen toont de Tuinbouw Toren haar bijzondere kwaliteit. De bomen, planten, groenten en bloemen tonen zich weelderig en trots aan de omgeving. De kroon op het groen is het dakpark met een klein paviljoen, dat de bezoekers uitnodigt om naar boven te gaan en van het uitzicht te genieten over het Westland. Voorzijde Achterzijde

21 Principe Doorsnede (1:500) 21 Principe Doorsnede Logistieke kern het programma Zone waarbinnen de(1:500) ETFE schil variëert Zone waarbinnen de kantoorgevel kan varieren Showkas boven de principedoorsnede, onder een doorsnede met een idee voor het programma. Kantoorruimten conform Bouwbesluit Zone waarbinnen de ETFE schil variëert Logistieke kern Zone waarbinnen de kantoorgevel kan varieren Showkas Kantoorruimten conform Bouwbesluit Programmatische Doorsnede (1:1000) Principe doorsnede met constructie en zonering Programmatische Doorsnede (1:1000) 22 Dakpark 21 Wateropslag BG Trap door de kas Dakpark Multifunctionele ruimte Wateropslag Glastuinbouw Expo Trap door de Multifunctionele ruimte Kantoren Multifunction Multifunctionele ruimte met showkas Kantoren met showkas Glastuinbouw Installaties (openbaar) Kantoren Algemene Expo met auditorium Kantoren me 11 Installaties (o 9 Algemene Ex BG Programmatische doorsnede

22 22 Uitwerking van de programmatische plattegronden. Programmatische Plattegronden (1:1000) BG Multifunctionele ruimte Glastuinbouw Expo Multifunctionele Kantoren ruimte Multifunctionele Kantoren met showkas ruimte met showkas Installaties (openbaar) Algemene Expo met auditorium 2, 4, 6, 8, 10 & 12 1, 3, 5, 7, 9, 11 & Programmatische plattegronden begane grond t/m 14e verdieping

23 23 Programmatische Plattegronden (1:1000) Programmatische plattegronden 15e verdieping t/m dakpark

24 Blik op de toren vanuit het zuiden 24

25 25 SIGN De Tuinbouw Toren gezien vanaf het plaza ten zuidwesten van de toren

26 SIGN 26

27 27 6. Colofon Ontwerp, Visualisatie Constructie Project: Verticale kas Datum: Opdrachtgever SIGN Financiering Tom Bosschaert Arjan Luiten Except Integrated Sustainability Stadhuisplein AR Rotterdam Jelle Vedder Chiel Bartels Bartels & Vedder Dorpsstraat 73a 3751 EN Bunschoten-Spakenburg C D E F G Peter Oei InnovatieNetwerk Croeselaan 15, Rijksverzamelgebouw, 2e etage 3501 DD Utrecht SIGN heeft voor de uitvoering van haar werkprogramma een alliantie met InnovatieNetwerk. InnovatieNetwerk is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken. De glastuinbouw investeert in SIGN via het Productschap Tuinbouw Kostencalculatie w.c w.c Lift Lift Lift Lift Jaco van Halen Peter Brouwer Van Reisen Bouwmanagement s-gravendijckseweg CZ Noordwijk Peter van Zantvoort Projectleiding Kelsey s o.o.m. BV Hoog Zand HS Breda Eindredactie Peter van Beelen ontwerp en redactie Eekhoornlaan GZ Den Dolder Leiding schachten 10800

OPWEG NAAR HET DEMOCRATISCHE GEBOUW

OPWEG NAAR HET DEMOCRATISCHE GEBOUW 1 OPWEG NAAR HET DEMOCRATISCHE GEBOUW Naam student: Govert Flint Studienummer: 1367293 Docent BK6060: Docent:BK6001 Ontwerpproject: Mr. H. Vande Putte Ir. M. Koehler BK6001-D2; Huis van de Democratie Vakomschrijving:

Nadere informatie

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003 Masterplan Spoorzone Oktober 2003 1 2 1 Voorwoord Voor u ligt het masterplan dat de herontwikkeling van de Spoorzone in beeld brengt wanneer het bestaande spoorviaduct vervangen wordt door een spoortunnel.

Nadere informatie

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Renée Feenstra Yassine Nacro Stella Geraerts Tessa Kramer Tom de Jong Niels de Boer CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Atelier Stedelijke Vernieuwing & Duurzame Gebiedsontwikkeling Renee Feenstra Niels de Boer

Nadere informatie

De meerwaarde van een duurzaam BleiZo

De meerwaarde van een duurzaam BleiZo De meerwaarde van een duurzaam BleiZo Een advies voor duurzame mobiliteit op het Masterplan BleiZo, versie augustus 2010 BleiZo, stapt u ook in? T. van der Plas H. Hooghiemstra S. Mittertreiner C. Janssen

Nadere informatie

Verduurzaming warmtenet Tilburg

Verduurzaming warmtenet Tilburg Visie & Routekaart Verduurzaming warmtenet Tilburg Gedragen, betaalbaar en duurzaam Versie: 28 april 2013 creating the foundations for a sustainable society Deze publicatie is eigendom van Except Integrated

Nadere informatie

Uitgangspunten voor de selectie van een aanbieder t.b.v. de bouw van een energieneutrale evenementenhal in Barneveld. Timo Kruft beheer b.v.

Uitgangspunten voor de selectie van een aanbieder t.b.v. de bouw van een energieneutrale evenementenhal in Barneveld. Timo Kruft beheer b.v. Uitgangspunten voor de selectie van een aanbieder t.b.v. de bouw van een energieneutrale evenementenhal in Barneveld opdrachtgever Timo Kruft beheer b.v. TLA Advies en Implementatie 20 april 2010 INDELING

Nadere informatie

Langezijds: een gebouw om (van) te houden!

Langezijds: een gebouw om (van) te houden! Langezijds: een gebouw om (van) te houden! Met veel enthousiasme hebben wij een jaar geleden uw opdracht aangenomen om de mogelijke herontwikkeling van Langezijds te onderzoeken. Deze presentatie is het

Nadere informatie

Projectvoorstel NDSM-terrein Amsterdam-Noord

Projectvoorstel NDSM-terrein Amsterdam-Noord Projectvoorstel NDSM-terrein Amsterdam-Noord Titel Werktitel KINETISCH NOORD Ontwikkeling NDSM-terrein tot bedrijfsverzamelterrein voor cultuurproducenten Inhoudsopgave Inleiding H1 Bedrijfsfilosofie:

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties ZORG VOOR LEEGSTAND Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties Voorwoord Zorginstellingen hebben vaak grote moeite, vooral in de grote steden, om geschikte locaties te vinden voor nieuwbouw.

Nadere informatie

: The concept of Zero

: The concept of Zero : The concept of Zero Voorwoord De Wijk van Morgen en hoe verder? Voor u ligt al weer de tweede uitgave van de brochure De Wijk van Morgen. Via de website www.dewijkvanmorgen.nl kunt u de eerste versie

Nadere informatie

Ambitiedocument Herstructurering Food Center Amsterdam

Ambitiedocument Herstructurering Food Center Amsterdam Ambitiedocument Herstructurering Food Center Amsterdam Concept ten behoeve van inspraak 30 september 2009 Blz. Voorwoord 2 1 Inleiding 4 I Achtergrond 6 2 Profiel huidige FCA 7 II Randvoorwaarden en ambities

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie WFC

Haalbaarheidsstudie WFC Haalbaarheidsstudie WFC Stuurgroep WFC 18 september 2014 (openbare versie ten behoeve besluitvorming gemeenteraad) 1 0. Managementsamenvatting Stichting WFC, WFC Development en gemeente Ede hebben onderzoek

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

G10 advies. Conversie Coberco Melkhal te Enschede

G10 advies. Conversie Coberco Melkhal te Enschede G10 advies Conversie Coberco Melkhal te Enschede Beautykamp: Stedelijke schoonheid Saxion Hogescholen e 4 jaars ROP en V&M Inleverdatum: 13 januari 2011 Versie: 1.0 Auteurs: Mandy Kloos Jan Jaap van Lente

Nadere informatie

food podium Doorontwikkeling Floriadeterrein

food podium Doorontwikkeling Floriadeterrein food podium Doorontwikkeling Floriadeterrein 01 Introductie 3 Enige weken geleden heeft u ons gevraagd om in een beeldend concept onze visie te geven voor de doorontwikkeling van het Floriadeterrein.

Nadere informatie

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen. BNA Onderzoek & TU Delft

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen. BNA Onderzoek & TU Delft ZORG VOOR LEEGSTAND Herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen BNA Onderzoek & TU Delft Zorg voor leegstand Herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen BNA Onderzoek &

Nadere informatie

architecten DISCLAIMER

architecten DISCLAIMER architecten DISCLAIMER De inhoud van dit document is zorgvuldig en naar besten weten samengesteld. De getoonde ontwerpen zijn illustratief en dienen ter inspiratie voor meer groenplannen in de binnenstad

Nadere informatie

Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland

Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland PARTNERS Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 Eerder onderzoek Programma van Eisen en aanvullende scenario s...

Nadere informatie

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Ontwerp Toelichting Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 19 november 2014 Verantwoording Titel : Bestemmingsplan

Nadere informatie

Conversie en hergebruik The Corridor

Conversie en hergebruik The Corridor Conversie en hergebruik The Corridor Auteurs: A. Dullaert, N. van Spronsen, W. Steunenberg en M. Waanders Opdrachtgever: Gemeente Enschede in samenwerking met Stichting Pioneering Kader: Minor Regie Stedelijke

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Scharlo Maasoever Nederveenweg Haven Zeve van And Cartografe Berkhaag n elstraat weg Haven I - VI Laageinde Eerste Zeine Zanddonk Versie:

Nadere informatie

Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting

Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting Waterschap Vallei & Eem Waterschap Veluwe Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting Utrecht, 3 mei 2011 Herculesplein 80 3584 AA UTRECHT Postbus 85030 3508 AA UTRECHT T +31

Nadere informatie

van Duurzaam naar Huurzaam

van Duurzaam naar Huurzaam van Duurzaam naar Huurzaam 1 COLOFON van Duurzaam naar Huurzaam : Omdat duurzaam niets bijzonders is. Betaalbaar huren wordt echter wél bijzonder als wij niet tijdig omschakelen naar een zeer lage energiebehoefte

Nadere informatie

Marktconforme uitgifteprijzen Logistiek Park Moerdijk

Marktconforme uitgifteprijzen Logistiek Park Moerdijk Marktconforme uitgifteprijzen Logistiek Park Moerdijk Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant Evert-Jan de Kort, Hub Ploem en Joep Arts mei 2014 Marktconforme uitgifteprijzen Logistiek Park Moerdijk Marktconforme

Nadere informatie

Agroproductieparken: Perspectieven en dilemma s

Agroproductieparken: Perspectieven en dilemma s Onder redactie van: Dr.ir. J.G. de Wilt (Innovatienetwerk) Dr.ir. H.J. van Oosten (Innovatienetwerk) Dr.ir. L. Sterrenberg (TA-Stuurgroep LNV) Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster Postbus 20401

Nadere informatie

kredietaanvraag Spuiforum Den Haag, 11 juni 2013 Aan de gemeenteraad PARAGRAAF 1 INLEIDING

kredietaanvraag Spuiforum Den Haag, 11 juni 2013 Aan de gemeenteraad PARAGRAAF 1 INLEIDING Den Haag, 11 juni 2013 Aan de gemeenteraad PARAGRAAF 1 INLEIDING In november 2012 heeft uw raad ingestemd met de realisatie van het Spuiforum. Dat besluit kunnen we nu financieel bekrachtigen. De voorstellen

Nadere informatie

12.1 Algemeen gebruik

12.1 Algemeen gebruik Visie en ontwerp 61 Op basis van voorgaande analyse zal nu voor de Grote Kerk een toekomstrichting worden uitgezet. Deze toekomstrichting zal zoveel mogelijk recht doen aan de uitgangspunten en gebaseerd

Nadere informatie