SIGN. Business & experience center. Innovatief ontwerp voor verticaal groen Naaldwijk. creating the foundations for a sustainable society

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIGN. Business & experience center. Innovatief ontwerp voor verticaal groen Naaldwijk. creating the foundations for a sustainable society"

Transcriptie

1 SIGN Tuinbouw Toren Business & experience center Innovatief ontwerp voor verticaal groen Naaldwijk maart 2013 versie 1.0 creating the foundations for a sustainable society

2 2 inhoud 1. inleiding 3 2. primaire varianten 5 3. Eerste schetsontwerp Financiele verkenning uitkomsten Colofon 27 Dit document is CC-BY-SA 2013 Except Integrated Sustainability CC Creative Commons Naamsvermelding GelijkDelen 3.0 Unported De gebruiker mag: Het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven Remixen afgeleide werken maken. Onder de volgende voorwaarden: Naamsvermelding; De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk). Gelijk delen; Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid. Zie verder:

3 3 1. inleiding SIGN werkt aan strategische innovaties ter versterking van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Een van haar ontwikkelingen is het icoonproject Tuinbouw Toren business en experience center. De toren past binnen de missie van SIGN voor de Nederlandse glastuinbouw: de tuinbouw verbinden met de samenleving, uitdragen van de top-positie van deze Nederlandse sector, bevorderen van een positief imago van de tuinbouwsector en het verminderen van de ruimtelijke druk die ontstaat door voedselproductie en sierteelt. We worden steeds welvarender en het land verstedelijkt verder. De druk op de beschikbare ruimte groeit en er is meer verzet tegen negatieve ecologische effecten. Hoewel dit nog nauwelijks speelt in Nederland als voedselexporterend land, groeit de aandacht voor zuinig ruimtegebruik en lokale productie. De populariteit van urban en vertical farming, waarbij de consument tuinbouwproducten dichtbij of op de productieplaats koopt, getuigt hiervan. Voor SIGN is dit een van de redenen om nieuwe wegen te ontdekken voor lokale en ruimtebesparende productiemethoden en om na te denken over multifunctioneel gebruik van ruimte. Hoe combineren we tuinbouw met bijvoorbeeld onderwijs, bedrijvigheid, ontspanning, winkels en wonen? In dit rapport is een inspirerend voorstel uitgewerkt voor een multifunctioneel tuinbouwicoon waarvoor de volgende doelen zijn geformuleerd: 1. Verbeelden van een showcase waarin tuinbouw- en aanverwante functies duurzaam en ruimtebesparend worden gecombineerd in een architectonisch en stedenbouwkundig aansprekende vorm; 2. Samenhang aanbrengen tussen verschillende stedelijke functies; 3. Een plaats vinden in een stedelijke omgeving. Lokale partijen in het Westland werken aan een tuinbouw expocenter in combinatie met een onderwijslocatie en recreatieve functies. Dit ontwerp is een aanvulling op die plannen. Het voorstel is opgezet ter inspiratie van lokale partijen. De rand van het plangebied voor de Tuinbouw Toren

4 4 Deze studie verbeeldt hoe deze functies te combineren zijn in een tuinbouwicoon. Daarbij is ook rekening gehouden met samenhang met andere stedelijke functies. De volgende hoofdstukken brengen het ontwerpproces in beeld. Het zijn ideeënschetsen met visualisaties van de Tuinbouw Toren in haar omgeving. De toren krijgt een flexibele indeling en bouwwijze. De resultaten van de verkenning zijn verwerkt in een beknopt haalbaarheidsonderzoek. Er zijn globale haalbaarheidsberekeningen uitgevoerd. Daarbij is onderzocht of de stichtingskosten konden worden vertaald naar marktconforme huurniveaus. Het Westland is het hart van de Zuid-Hollandse en Nederlandse glastuinbouw. In 2008 was Zuid-Holland goed voor 52 procent van het glastuinbouwareaal. De locatie van het plangebied in de omgeving van het Westland Vooral in het Westland staat de glastuinbouw onder grote ruimtedruk. In het gebied van de gemeente Westland is in de periode ruim 200 hectare aan glastuinbouw verdwenen. De doelstelling van de provincie Zuid-Holland is het terugdringen van verspreide kassen en het behoud van hectare (het niveau van 2000) door het ontwikkelen van nieuwe glastuinbouwlocaties.

5 5 2. primaire varianten De drie primaire varianten We onderzochten drie basisvarianten: hellende toren, gestapeld grid en vogelnest.

6 6 Vogelvluchtaanzicht vanuit zuidwesten Aanzicht vanaf grondniveau Middel Broekweg De toren De eerste variant is de toren. Deze is optimaal op de zon gericht. Hij is opgebouwd met cirkelvormige vloeren die lineair met de hoogte verkleinen en naar het noorden toe verspringen. Vanuit alle zonnestanden krijgt elke vloer zo veel mogelijk instraling. overwegingen Efficiënt Op zon gericht Vrij recht toe recht aan Sterke vorm

7 7 Varianten In deze variant zijn alleen die vloerplaatdelen behouden die direct zonlicht ontvangen gedurende de dag. Dat levert een zeer ruimtelijk en markant gebouw op. Het idee is waarschijnlijk te duur, maar het is een leuke gedachte. Er zijn veel varianten voor de toren te verzinnen. De basis blijft een enkele kern, al dan niet hellend, met vloerplaten die beneden dieper zijn dan boven om zoveel mogelijk licht binnen te laten. De toren kan gecombineerd worden met andere varianten.

8 8 Vogelvluchtaanzicht vanuit zuidwesten Aanzicht vanaf de grond vanaf de Middel Broekweg Gestapeld grid Deze variant is een collage van rechthoekige vormen. Deze gebouwen zijn daardoor relatief goedkoop te bouwen uit standaard kassenbouwtechnieken. Ze kunnen ontworpen worden om zowel een stedelijke als een architectonische waarde te hebben. Bij deze variant is het belangrijk om veel aandacht aan de toren te besteden om er een icoontoren van te maken, in plaats van een saai, veelvoorkomend blok. overwegingen Goedkoop Veel vormvrijheid Makkelijk te faseren Makkelijk uitbreidbaar Stedebouwkundige kansen Van zichzelf weinig iconisch

9 9 Varianten Ook het gestapelde grid biedt veel mogelijkheden. Het grote voordeel van het gestapelde grid is zowel de relatieve eenvoud van constructie als de kans om het in een park setting te maken die stedebouwkundig en landschappelijk interessant is. Die gedachte leidde tot het idee om het park een afspiegeling van de omliggende glastuinbouwgebieden te maken, met verschillende kastypologieën gestapeld bij elkaar. Een park van en voor de glastuinbouw in het Westland. Dit idee is zeer modulair. Er kan dus altijd een gebouw bij worden gemaakt. In combinatie met een mooie toren lijkt ons dit een zeer levensvatbaar plan. De toren die hierbij is bedacht werkt met een enkele betonnen kern met een uitkraag aan de bovenkant die dient als anker voor kabels waar de vloerdelen aan zijn opgehangen. De vloeren zijn om en om diep en ondiep, waarbij de ondiepe delen ruimte maken voor kantoren en showrooms en andere verblijfruimtes en de diepe delen geschikt zijn voor agricultuur. Dit biedt ook kansen voor slimme ventilatie en energiebeheer. Bovenop past een klein dakpark. Of dit constructief haalbaar is, is nog niet bepaald.

10 10 Vogelvluchtaanzicht vanuit zuidwesten Aanzicht vanaf grondniveau Middel Broekweg Vogelnest Het vogelnest is bedacht als een paalconstructie met op trek belaste tuien. De tuien vormen de constructieve basis voor de jurk van enkelzijdig ETFE dat als wind- en regenscherm dient. Binnen de jurk kunnen afzonderlijke binnenruimtes worden gemaakt. overwegingen Markant Grote hoogte Flexibel programma Duur

11 11 Varianten Ook voor de afgespannen toren zijn er varianten te verzinnen. De basis blijft een dunne kern of paal, al dan niet hellend, met vloerplaten die worden afgespannen. De toren kan gecombineerd worden met andere varianten.

12 12 3. Eerste schetsontwerp Algemeen Voor de uitwerking tot een visualisatie van de Tuinbouw Toren is gekozen voor de variant Gestapeld Grid. Er is gewerkt met een basisprogramma van ca m2 bruto vloeroppervlak voor het expocenter met aanverwante functies (auditorium, horeca, leisure en retail) en m2 voor de onderwijsfaciliteiten. Al deze functies hebben op de begane grond gemeenschappelijk vloeroppervlak. Voor de verbinding van deze functies naar de verdiepingen is het nodig dit vloeroppervlak multifunctioneel en flexibel te ontwerpen. Verderop leest u over de constructie, de schil en de mogelijkeheden voor de invulling.

13 Project: Verticale kas Constructieve opzet in plattegrond snelle panorama lift 13 Datum: Doorsnede van een multifunctionele verdieping A B 5400 C E D F G Principe Doorsnede (1:500) w.c 3 Zone waarbinnen de E Logistieke kern Lift Lift Zone waarbinnen de k Lift Lift w.c Showkas Kantoorruimten conform Bouwbesluit Leiding schachten Datum: Kolommen worden in de onderste lagen dikker i.v.m. De belasting Programmatische Doorsnede (1:1000) UITKRAGENDE UNITS RONDOM Nader te bepalen a.d.h. Van de gevelarchitectuur 22 De constructie 1000 E De plattegrond en de doorsnede over twee etages geven een goed beeld van de mogelijkheden. De flexibiliteit Bartels & Vedder schept een solide en betaalbaar uitgangspunt. Elke groep van twee Getages heeft de volgende zones: sluit voor verblijfsruimten. Deze twee zones samen verzorgen de constructieve stabiliteit van de toren. De derde zone is de showkas voor het kweken en tonen van de producten aan de bezoekers. Deze verbindt steeds twee verdiepingen. K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland nr I BTW NL B01 I Rabo Bank Dorpsstraat 73a I 3751 EN Spakenburg I T: I E: I W: F De kern bevat liften, toiletgroepen, trappenhuis en schachten voor de techniek. Daaromheen ligt de zone (van kern tot oranje lijn) voor multifunctionele ruimten en eventueel ander programma die moeten voldoen aan het bouwbe- De doorsnede toont met de pijlen de bedachte flexibiliteit tussen de verschillende zones. Deze flexibiliteit kan aan beide kanten of rondom de etages. De ETFE schil, de blau- 19 we lijnen en de bijbehorende uitkragende unit kunnen in diepte verschillen om 17verspringingen in de gevel mogelijk te maken. Waar showkas en naastgelegen ruimte(n) gelijkvloers zijn kan 15 de afscheiding tussen deze ruimtes in overleg met de gebruiker / huurder ook dichterbij de kern 13 komen te liggen. Daarmee kan de showkas nog dieper de toren in gaan. De showkas is dan meer verweven met de 11 naastgelegen ruimte(n) BG

14 14 De Schil De schil bestaat uit ETFE panelen, een materiaal dat de kassenbouw inmiddels goed kent. Het weegt weinig en laat licht goed door. De getoonde schetsen vormen een aantal stappen in het ontwerpproces. Ze zijn gebaseerd op een lijnenspel dat in abstracte zin aan een tulp doet denken. De toren staat op een voet, die het gebouw een royale entree geeft. Het dak van de voet is uitgevoerd met een dakpark zodat het gebouw ook op dit niveau een weelderig groene uitstraling heeft. Door de toren met verschillende lagen ETFE te omkleden ontstaat een dynamisch lijnenspel. Soms vallen lagen over elkaar en soms is de constructie goed zichtbaar waardoor deze zich als een skelet kan tonen. Het dakpark op de top vormt een herkenbaar baken van de verticale Tuinbouw Toren. Het is een trekker voor de bezoekers die met de panoramalift direct naar deze verdieping gaan. Schets 1

15 15 Schets 2 Schets 3

16 16 Schets 4 Schets 5

17 17 het programma Naast de constructie en de schil is het programma, dus de bewoning, een van de belangrijkste elementen die het uiterlijk en gebruik van een gebouw bepalen. Op deze pagina staat een eerste uitwerking van het programma, verbeeld in een doorsnede over alle verdiepingen. De bezoekersexperience start op de bovenste verdiepingen. Er gaat een panoramalift rechtstreeks naar het dakpark. De bezoeker loopt over trappen rondom het gebouw naar beneden, voor de kinderen zijn er glijbanen. (op tekening getekend van verdieping 16 naar 14). Direct onder het dakpark ligt een waterreservoir dat de toren van water voorziet. Daarnaast is er een multifunctionele zaal en er is eventueel ruimte voor skyboxes of andere interessante bestemmingen. Op elke verdieping kan de bezoeker de showrooms van de bedrijven in de toren bezoeken. Zowel de zakelijke als de recreatieve bezoekers kunnen in de showrooms uitleg krijgen, van specifieke technische kennis tot aanwijzingen hoe de producten kunnen worden gebruikt. Tomato World in Honselersdijk is een goed voorbeeld van de meerwaarde hiervan. Beneden in het restaurant staan de producten uit de toren op de kaart. Ook zijn ze in de torenwinkel te koop om thuis zelf klaar te maken. Bezoekerscentrum, Experience Multifunctionele zaal Multifunctionele ruimten met showkas ETFE-schil Dakpark Niet bestemd, mogelijk skyboxes Multifunctionele ruimten zonder showkas Legenda Programmatische doorsnede

18 18 4. Financiële verkenning De draagconstructie gebruikt het Holconsysteem. Dit is een kostenefficiënt en licht pre-fab systeem met een kortere bouwtijd. Hierdoor is de constructie goedkoper. De gebouwinstallaties blijven met Holcon heel toegankelijk. Dat is een groot voordeel omdat bij functiewijzigingen de installatievoorzieningen makkelijker kunnen worden aangepast. Ingewikkelde leidingverlopen en aansluitingen achter verlaagde plafonds zijn niet meer nodig. Ook de gevelhuid met ETFE is zuiniger met materiaal- en arbeidskosten vergeleken met een traditionele vliesgevel. Deze ETFE-huid omsluit de kasschil rondom het gebouw. Die ruimten zijn daardoor formeel buitenruimte. Daardoor hoeven ze niet aan de bouwbesluiteisen voor kantoorruimten te voldoen. De uitvoering en materialisatie zijn daardoor goedkoper. Hieronder staan berekeningen voor een toren van ca m2 bovenop een expohal van ca m2 oppervlak. Voor de grondkosten is een gemiddelde van 200,- per m2 ingeschat, plus een parkeerterrein voor ca. 850 auto s (parkeernorm). Voor de huurdifferentiatie is gerekend met drie ruimtensoorten: De begane grond van ca m2; De reguliere ruimten op de verdiepingen binnen de contouren van de draagconstructie, ca m2; De omsloten buitenruimten van ca m2. De tweede berekening is voor een variant met een expohal uitgevoerd als een grote kasachtige ruimte zoals bij de Landmarktkas (zie de SIGN publicatie Landmarkt in de kas, 2011). Uitvoering Begane grond Reguliere ruimten Buitenruimten Parkeren Totaal Investering 6,5 mln 36,9 mln 6,0 mln 5,7 mln 55,1 mln Huurprijzen per m2 v.v.o. Variant begane grond Huurprijzen per m2 v.v.o. 141 / m2 141 / m2 50 / m2 21 / m2 3,6 mln 37,1 mln 6,0 mln 5,7 mln 52,4 mln 77 / m2 142 / m2 50 / m2 21 / m2 De huurniveaus zijn voor een casco-oplevering en inclusief grond en parkeren. Uitgaande van de voorgestelde ruimteverdeling, bouwwijze en vormgeving zijn de huurprijzen marktconform. Het zijn indicatieve cijfers die passen bij het schetsmatige karakter van het ontwerp.

19 19 5. uitkomsten Er is bij de doorontwikkeling van het ontwerp gezocht naar de uitstraling die schetsen 4 en 5 op pagina 16 verbeelden. Daarnaast is er veel aandacht gegaan naar het landschap, het programma en park waarin de Tuinbouw Toren zal staan. Het landschap is met de toren meeontworpen. Het draagt zo bij aan een nieuw, ruim en aantrekkelijk gebied waarin ruimte is voor innovatieve kassenbouw, recreatie, horeca, scholen en gemeentelijke functies. Het gebouw is ideaal voor alle functies die bijdragen aan innovatie in de glastuinbouw. Gebundeld op een locatie kunnen ze profiteren van elkaars aanwezigheid. Op de laatste drie pagina s vindt u impressies van de Tuinbouw Toren in haar omgeving.

20 20 het ontwerp Het ontwerp is een aansprekende en opvallende toren van, voor en door de tuinders van het Westland. De overlappende delen van de gevel beelden de verschillende vormen en organisaties in het Westland uit, alsof de toren het kassenlandschap als een deken heeft aangetrokken. Het ontwerp combineert efficiëntie en beheersbare kosten met een uitgesproken en internationaal aansprekend beeld dat bezoekers van over de wereld aantrekt en op de voorpagina s van tijdschiften past. Het concept is opgebouwd uit een voetstuk met een expohal, met daarop een toren samengesteld uit een logistieke kern, multifunctionele ruimten en een kassenschil. Op de begane grond is ruimte voor wisselende exposities, een auditorium, horeca, etc. In de voet van de toren staan de bijzondere installaties zichtbaar opgesteld. De bezoeker ziet heel bewust de waterpompen, voedingsregeling, klimaat, belichtingsregeling en andere innovatieve installaties. Het EFTE rond de kassenschil wordt alleen in rechte vlakken toegepast. Door de schil heen toont de Tuinbouw Toren haar bijzondere kwaliteit. De bomen, planten, groenten en bloemen tonen zich weelderig en trots aan de omgeving. De kroon op het groen is het dakpark met een klein paviljoen, dat de bezoekers uitnodigt om naar boven te gaan en van het uitzicht te genieten over het Westland. Voorzijde Achterzijde

21 Principe Doorsnede (1:500) 21 Principe Doorsnede Logistieke kern het programma Zone waarbinnen de(1:500) ETFE schil variëert Zone waarbinnen de kantoorgevel kan varieren Showkas boven de principedoorsnede, onder een doorsnede met een idee voor het programma. Kantoorruimten conform Bouwbesluit Zone waarbinnen de ETFE schil variëert Logistieke kern Zone waarbinnen de kantoorgevel kan varieren Showkas Kantoorruimten conform Bouwbesluit Programmatische Doorsnede (1:1000) Principe doorsnede met constructie en zonering Programmatische Doorsnede (1:1000) 22 Dakpark 21 Wateropslag BG Trap door de kas Dakpark Multifunctionele ruimte Wateropslag Glastuinbouw Expo Trap door de Multifunctionele ruimte Kantoren Multifunction Multifunctionele ruimte met showkas Kantoren met showkas Glastuinbouw Installaties (openbaar) Kantoren Algemene Expo met auditorium Kantoren me 11 Installaties (o 9 Algemene Ex BG Programmatische doorsnede

22 22 Uitwerking van de programmatische plattegronden. Programmatische Plattegronden (1:1000) BG Multifunctionele ruimte Glastuinbouw Expo Multifunctionele Kantoren ruimte Multifunctionele Kantoren met showkas ruimte met showkas Installaties (openbaar) Algemene Expo met auditorium 2, 4, 6, 8, 10 & 12 1, 3, 5, 7, 9, 11 & Programmatische plattegronden begane grond t/m 14e verdieping

23 23 Programmatische Plattegronden (1:1000) Programmatische plattegronden 15e verdieping t/m dakpark

24 Blik op de toren vanuit het zuiden 24

25 25 SIGN De Tuinbouw Toren gezien vanaf het plaza ten zuidwesten van de toren

26 SIGN 26

27 27 6. Colofon Ontwerp, Visualisatie Constructie Project: Verticale kas Datum: Opdrachtgever SIGN Financiering Tom Bosschaert Arjan Luiten Except Integrated Sustainability Stadhuisplein AR Rotterdam Jelle Vedder Chiel Bartels Bartels & Vedder Dorpsstraat 73a 3751 EN Bunschoten-Spakenburg C D E F G Peter Oei InnovatieNetwerk Croeselaan 15, Rijksverzamelgebouw, 2e etage 3501 DD Utrecht SIGN heeft voor de uitvoering van haar werkprogramma een alliantie met InnovatieNetwerk. InnovatieNetwerk is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken. De glastuinbouw investeert in SIGN via het Productschap Tuinbouw Kostencalculatie w.c w.c Lift Lift Lift Lift Jaco van Halen Peter Brouwer Van Reisen Bouwmanagement s-gravendijckseweg CZ Noordwijk Peter van Zantvoort Projectleiding Kelsey s o.o.m. BV Hoog Zand HS Breda Eindredactie Peter van Beelen ontwerp en redactie Eekhoornlaan GZ Den Dolder Leiding schachten 10800

Westland. The Glass House

Westland. The Glass House Kantoorruimte Westland Het Westland staat bekend om zijn glastuinbouw. De oranje gloed die er s nachts de hemel verlicht, is afkomstig van de assimilatieverlichting in de kassen. De streek dankt aan deze

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Leisure Parc Breda wordt het centrale punt voor Breda en omgeving

Leisure Parc Breda wordt het centrale punt voor Breda en omgeving B R E D A Leisure Parc Breda wordt het centrale punt voor Breda en omgeving centraal beheerd concept en object, zijn ondernemers in staat geza- voor bedrijven die zich bezig houden met het aanbieden van

Nadere informatie

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden Atrium28 Brengt mensen en ambities samen Storkstraat 12, Leusden algemeen Brengt mensen en ambities samen Atrium28 doet haar naam alle eer aan. Open, representatief, praktisch, een tikkeltje theatraal,

Nadere informatie

Terrasvilla. Riant wonen aan het water. BBVH Architecten

Terrasvilla. Riant wonen aan het water. BBVH Architecten Terrasvilla Riant wonen aan het water BBVH Architecten Foto gerealiseerde Terrasvilla Terrasvilla Woningtype: Vrijstaand Bebouwd oppervlak: 107 m² (ex. garage) Bruto woonoppervlak: 245 m² Woning inhoud:

Nadere informatie

EUROPOL HOOFDKANTOOR DEN HAAG

EUROPOL HOOFDKANTOOR DEN HAAG EUROPOL HOOFDKANTOOR DEN HAAG OMSCHRIJVING PROJECT EUROPOL Het Europol Hoofdkantoor is gelegen aan het World Forum gebied en onderdeel van de Haagse internationale zone. Het gebouw bestaat uit een conferentiecentrum,

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 193 Hartogstraat 7a Slot vastgoedbeheer Zoetermeer HAALBAARHEIDSONDERZOEK Hartogstraat 7a Plaats 18 Den Haag 8 januari 2009 INLEIDING Op verzoek van Slot vastgoedbeheer heeft ons bureau een onderzoek verricht

Nadere informatie

Waterschap Leusden. Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen

Waterschap Leusden. Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen Waterschap Leusden Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen Waterschap Vallei & Eem Leusden Situatie Milieuvriendelijk karakter Het Waterschap Vallei & Eem is een fusie tussen waterschappen. De opdrachtgever

Nadere informatie

S4-project AT. Eindverslag Klimhal. Bram Valk 0747962

S4-project AT. Eindverslag Klimhal. Bram Valk 0747962 S4-project AT Eindverslag Klimhal Bram Valk 0747962 Inhoud Inleiding... 3 Functie... 4 Concept... 5 Situatie... 6 Klimhal... 7 Plattegronden... 7 Doorsnede... 9 Aanzichten... 13 Bouwfysische uitwerking...

Nadere informatie

Het nieuwe ondernemen. Expo Business Parc Te huur!

Het nieuwe ondernemen. Expo Business Parc Te huur! Het nieuwe ondernemen Expo Business Parc Te huur! Expo Business Parc Het nieuwe ondernemen Technologie stelt mensen vandaag de dag in staat hun werk altijd en overal te doen. Ongehinderd door files en

Nadere informatie

(c) V A N R I N G E N A R C H I T E C T E N Vos Maupertuus en Geveke Bouw en Ontwikkeling

(c) V A N R I N G E N A R C H I T E C T E N Vos Maupertuus en Geveke Bouw en Ontwikkeling (c) V A N R I N G E N A R C H I T E C T E N Vos Maupertuus en Geveke Bouw en Ontwikkeling De Gedachte We zouden de mogelijkheid in de praktijk willen brengen om gebruikers de bijna volledige vrijheid te

Nadere informatie

Avans Hogeschool. Breda

Avans Hogeschool. Breda Avans Hogeschool Breda Avans Hogeschool Breda Situatie Renovatie en nieuwbouw Het project betreft een complete renovatie en omvangrijke nieuwbouw van de Avans Hogeschool te Breda. Met de nieuwbouw wordt

Nadere informatie

Partners gezocht voor Strategische Innovaties in de Gastvrijheidssector

Partners gezocht voor Strategische Innovaties in de Gastvrijheidssector Partners gezocht voor Strategische Innovaties in de Gastvrijheidssector 1. Inleiding In de visie van de Gastvrijheidssector voor 2025 (Vinden, Verrassen, Verbinden) is de missie geformuleerd dat Nederland

Nadere informatie

Residentie Kurhotel Gulpen

Residentie Kurhotel Gulpen Residentie Kurhotel Gulpen Wonen in het hart van het Heuvelland Inhoudsopgave Intro 4 Gevels 8 Doorsneden 10 Woonlagen 12 Appartementen 14 Centraal gelegen In Gulpen, het kloppend hart van het Heuvelland,

Nadere informatie

Solaris. Capelle a/d IJssel

Solaris. Capelle a/d IJssel Solaris Capelle a/d IJssel Solaris Capelle a/d Jssel Situatie Kwart-ronde-kantoorschijven Het project is opgebouwd uit 4 kantoorschijven met een gebogen dak. Tussen de kantoren zijn 3 paviljoens geprojecteerd,

Nadere informatie

Bereikbaar voor iedereen

Bereikbaar voor iedereen Parkeergarage onder gebouw Station Bijlmer ArenA - 5 min. Schiphol - 15 min. www.dianavesta.nl Bereikbaar voor iedereen Inhoudsopgave Masterplan en Diana & Vesta 1 Bijzonder aanzicht 2 Groots en persoonlijk

Nadere informatie

Adres: rivium 4e straat, 2909 LJ Capelle Aan Den IJssel Huurprijs 250,00 per maand

Adres: rivium 4e straat, 2909 LJ Capelle Aan Den IJssel Huurprijs 250,00 per maand Adres: rivium 4e straat, 2909 LJ Capelle Aan Den IJssel Huurprijs 250,00 per maand Omschrijving Flexibele units van 20 t/m 153 m² +P Kantoor / bedrijfsbestemming Scherpe all-in prijzen Dit markante kantoorgebouw

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 116 MAASDIJK BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 116 MAASDIJK BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 116 MAASDIJK BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND TE HUUR/ TE KOOP BETREFT Op het moderne Bedrijvenpark Honderdland te Maasdijk is gelegen een modern bedrijfsverzamelgebouw

Nadere informatie

D E P R I N S E N H O F

D E P R I N S E N H O F D E P R I N S E N H O F V E R A N D E R E N D K A N T O O R G E B R U I K F L E X I B E L E H U I S V E S T I N G U W K A P I T A A L K O N I N G I N W I L H E L M I N A P L E I N A M S T E R D A M HEDENDAAGS

Nadere informatie

stad rivier gemini toren De top van het Rivium

stad rivier gemini toren De top van het Rivium 5 More than to 95 to stad De top van het Rivium am rivier gemini toren Geminitoren De Geminitoren is de reus in het businesspark Rivium in Capelle aan den IJssel. De skyline wordt gedomineerd door deze

Nadere informatie

verbouwing RvB KPN, Den Haag

verbouwing RvB KPN, Den Haag verbouwing RvB KPN, Den Haag situatie voor verbouwing Reorganisatie In april 011 is Eelco Blok benoemd tot nieuwe topman van KPN. Direct bij de start als CEO kondigde hij een grote reorganisatie van KPN

Nadere informatie

Onderzoek aanpasbaar bouwen

Onderzoek aanpasbaar bouwen Onderzoek aanpasbaar bouwen Studie aanpasbaar bouwen september 2011 Over nieuwe woonprogamma s kan vroeg in een proces niet veel meer gemeld worden dan de globale hoeveelheid te realiseren bewoonbare vierkante

Nadere informatie

Ringersstraat 21-a Schiedam

Ringersstraat 21-a Schiedam TE HUUR Ringersstraat 21-a Schiedam Huurprijs 1.950,00 per maand Stripes Makelaardij & Consultancy Ringersstraat 23 3125 BP SCHIEDAM Tel: 010-7420977 Fax: 010-7420976 E-mail: info@stripes-makelaardij.nl

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Totaal beschikbaar ca. 1.433 m² v.v.o. Begane grond ca. 354 m² v.v.o. 1

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Totaal beschikbaar ca. 1.433 m² v.v.o. Begane grond,

Nadere informatie

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL OFFICES OP EEN RIJ: hoogwaardige kantoorruimte met moderne uitstraling multifunctioneel concept met hotel, restaurant,

Nadere informatie

Capgemini LRCN Utrecht

Capgemini LRCN Utrecht Capgemini LRCN Utrecht Kantoor Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Locatie aan de A2 bij Utrecht Locatie kantoorgebouw 4 Aan de oostzijde van LRCN, parallel aan de A2, is een doorlopende kantorenwand

Nadere informatie

Te Koop: Hovenierstraat 122-128 Naaldwijk. Vraagprijs geheel: 690.000,00 K.K.

Te Koop: Hovenierstraat 122-128 Naaldwijk. Vraagprijs geheel: 690.000,00 K.K. Te Koop: Hovenierstraat 122-128 Naaldwijk Vraagprijs geheel: 690.000,00 K.K. Bedrijfsruimte : Hovenierstraat 122-128 te Naaldwijk (2671 DB) Totale vloeroppervlak : ca. 615 m² verdeeld over: - Begane grond

Nadere informatie

100 WATT. James Wattstraat 100 Amsterdam. Te huur: Duurzame kantoorruimte 629 m² per verdieping Deelverhuur mogelijk vanaf 315 m²

100 WATT. James Wattstraat 100 Amsterdam. Te huur: Duurzame kantoorruimte 629 m² per verdieping Deelverhuur mogelijk vanaf 315 m² V R I J B L I J V E N D E P R O J E C T I N F O R M A T I E 100 WATT James Wattstraat 100 Amsterdam Te huur: Duurzame kantoorruimte 629 m² per Deelverhuur mogelijk vanaf 315 m² Herengracht 468 1017CA Amsterdam

Nadere informatie

TE HUUR: - Moderne showroom- en businessunits -

TE HUUR: - Moderne showroom- en businessunits - TE HUUR: - Moderne showroom- en businessunits - "Ruime showrooms, perfecte bereikbaarheid en een plek waar de consument graag zal komen" "Architectonisch hoogstaand en hoogwaardige materialen" Inleiding

Nadere informatie

planconcept ideeënprijsvraag Zo Wil Ik Wonen

planconcept ideeënprijsvraag Zo Wil Ik Wonen planconcept ideeënprijsvraag Zo Wil Ik Wonen 1. Strategisch kader Hoe wordt een betaalbare, duurzame woning ontwikkelt met een maximale betrokkenheid van de koper. Gemeenten willen onderscheidende projecten,

Nadere informatie

Projectomschrijving. Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang

Projectomschrijving. Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang Projectomschrijving Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam Inhoudsopgave 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang 2. Bouwkundige aspecten Constructie Gevelbekleding Dakbedekking 3. Technische

Nadere informatie

Casa Confetti, De Uithof in Utrecht door Marlies Rohmer

Casa Confetti, De Uithof in Utrecht door Marlies Rohmer Langs de centrale busbaan van De Uithof in Utrecht wordt op basis van een ontwerp van Marlies Rohmer een studentencomplex van 380 zelfstandige en geclusterde kamers gebouwd. Ze zijn ondergebracht in een

Nadere informatie

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam Inhoudsopgave Warehouse - logistiek centrum 5 Bereikbaarheid 7 Dichtbij uw klanten

Nadere informatie

Nieuwbouw: APOLLO en MINERVA Amsterdam Deze tweelinggebouwen tegenover het Hilton Hotel voldoen aan de huidige architectonische, comfort en tehnische eisen. Inclusief automatisch parkeergarages. BVO: 12.312

Nadere informatie

ITSME REGIOKANTOOR ROTTERDAM

ITSME REGIOKANTOOR ROTTERDAM ITSME REGIOKANTOOR ROTTERDAM DRIEMANSSTEEG, ROTTERDAM PAGINA 1 ES ELECTRO & HOOGLAND-MENNENS In opdracht van itsme Nederland is door advies, ontwikkeling, realisatie het ontwerp gemaakt voor de nieuwe

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR In 2012 stond het eerste drieluik Van Eesterengesprekken, met bijbehorende excursies, in het teken van openbaar groen,

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Generaal Vetterstraat De Verffabriek te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Generaal Vetterstraat De Verffabriek te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E Generaal Vetterstraat De Verffabriek te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen Generaal Vetterstraat, gebouw De Verffabriek In een industriële setting

Nadere informatie

ar0740 tools for design final booklet Xander van Dijk 1288199

ar0740 tools for design final booklet Xander van Dijk 1288199 ar0740 tools for design final booklet Xander van Dijk 1288199 week 1 21 4 2011 5 situatieanalyse 6 7 nieuwe stedelijke bebouwing 8 week 2 28 4 2011 9 toekomstvisie 10 11 markt in venetië 12 maquette 1:500

Nadere informatie

POST120 TE DORDRECHT

POST120 TE DORDRECHT POST120 TE DORDRECHT Johan de Wittstraat 120 - CENTRUM TE HUUR 8.390 m² kantoorruimte en commerciële ruimte op de begane grond en verdiepingen in het volledig herontwikkelde PTT Post gebouw. www.post120.nl

Nadere informatie

1.710 m 2 vvo Huurbaar vanaf 25 m² TE HUUR. Hazenweg 2 Hengelo Representatieve kantoorruimte

1.710 m 2 vvo Huurbaar vanaf 25 m² TE HUUR. Hazenweg 2 Hengelo Representatieve kantoorruimte 1.710 m 2 vvo Huurbaar vanaf 25 m² TE HUUR Hazenweg 2 Hengelo Representatieve kantoorruimte OBJECT Algemeen Te huur representatieve en multifunctionele kantoorruimte gelegen op een markante locatie aan

Nadere informatie

algemene informatie foto s plattegrond

algemene informatie foto s plattegrond Informatiebrochure Tahitistraat 7 1339 PJ Almere Vraagprijs: 264.500 k.k. algemene informatie foto s plattegrond Deze brochure is met zorg samengesteld uit de beschikbare gegevens. Aan de opgegeven afmetingen

Nadere informatie

TE KOOP/TE HUUR GELEEN

TE KOOP/TE HUUR GELEEN TE KOOP/TE HUUR GELEEN REPRESENTATIEF BEDRIJFSPAND MET KANTOREN Op een uitermate mooie zichtlocatie aan de entree van bedrijventerrein 'Krawinkel Zuid' bieden wij deze combinatie van ca. 650m² kantoren,

Nadere informatie

9 M 5 ore than to 275

9 M 5 ore than to 275 5 More than to 275 275 95 to schiphol rijk am en de boeing avenue Inspirerend zaken doen Boeing Avenue 275 In de uitdagende werkomgeving van het parkachtige Schiphol-Rijk ligt het moderne en multifunctionele

Nadere informatie

GOED 4U BV vastgoedmanagement Overgoo 15 2266 JZ Leidschendam VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE. inzake de verhuur van

GOED 4U BV vastgoedmanagement Overgoo 15 2266 JZ Leidschendam VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE. inzake de verhuur van VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE inzake de verhuur van een moderne kantoorvilla met eigen parkeerplaatsen gelegen aan de HOFWEG 11 te NOOTDORP GOED 4U BV vastgoedmanagement Overgoo 15 2266 JZ Leidschendam

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Analyse en ontwerp Wallhouse

Analyse en ontwerp Wallhouse Analyse en ontwerp Wallhouse Groningen Het Wallhouse#2 is een woning naar ontwerp van de Amerikaanse architect John Hejduk. Hij was een groot bewonderaar van Le Corbusier en liet zich dan ook door hem

Nadere informatie

Azieweg Schalkwijk SCHALKWIJK. AZIEWEG. Transformatie van kantoren naar woningen. 14 juli 2014. 2014-020 Schetsontwerp

Azieweg Schalkwijk SCHALKWIJK. AZIEWEG. Transformatie van kantoren naar woningen. 14 juli 2014. 2014-020 Schetsontwerp Azieweg Schalkwijk Transformatie van kantoren naar woningen 14 juli 2014 SCHALKWIJK. AZIEWEG 2014-020 Schetsontwerp Situatie Hier gaat het om vijf identieke woontorens met een kantoorkraag in een groenzône

Nadere informatie

Kiotoweg 38 Rotterdam

Kiotoweg 38 Rotterdam TE HUUR Kiotoweg 38 Rotterdam Huurprijs 1.900,00 per maand Stripes Makelaardij & Consultancy Ringersstraat 23 3125 BP SCHIEDAM Tel: 010-7420977 Fax: 010-7420976 E-mail: info@stripes-makelaardij.nl Website:

Nadere informatie

TE HUUR. Overschieseweg 147 3125 AR Schiedam. Huurprijs 3.950,00 per maand Excl. BTW en service kosten

TE HUUR. Overschieseweg 147 3125 AR Schiedam. Huurprijs 3.950,00 per maand Excl. BTW en service kosten TE HUUR Overschieseweg 147 3125 AR Schiedam Huurprijs 3.950,00 per maand Excl. BTW en service kosten Omschrijving Representatieve en multi-functioneel kantoorgebouw (hoekunit in 2 lagen) van totaal 625

Nadere informatie

Brandweerkazerne Dordrecht

Brandweerkazerne Dordrecht opdrachtgever locatie ontwerp uitvoering functie Gemeente Dordrecht Leerpark, Dordrecht 2006 2010-2011 Brandweerkazerne Technische Dienst GHOR Leer- en werkplek Da Vinci College Brandweerkazerne Dordrecht

Nadere informatie

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid Slim Maasterras Drechtsteden Zakelijk Kansen voor Duurzaamheid Dynamisch Voorbeeld van hoogwaardig functioneel groen in stedelijke context Boston Children s Museum Plaza, Boston Michael van Valkenburg

Nadere informatie

Bereikbaar voor iedereen

Bereikbaar voor iedereen Parkeergarage onder gebouw Station Bijlmer ArenA - 5 min. Schiphol - 15 min. www.dianavesta.nl Bereikbaar voor iedereen Inhoudsopgave Masterplan en Diana & Vesta 1 Bijzonder aanzicht 2 Groots en persoonlijk

Nadere informatie

Het beleg van Breda. Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie)

Het beleg van Breda. Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie) Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie) Het beleg van Breda Dit plan betreft een woonwijk van ongeveer 1600 woningen bij Breda Het plan

Nadere informatie

TE HUUR BREDASEWEG 243, ROOSENDAAL

TE HUUR BREDASEWEG 243, ROOSENDAAL TE HUUR BREDASEWEG 243, ROOSENDAAL Algemeen Recent gerealiseerde / hoogwaardig showroomcomplex annex commerciële ruimte met alle faciliteiten. Eventuele combinatie mogelijk met magazijn / distributie /

Nadere informatie

KCN toren. Deelverhuur per verdieping en per vleugel bespreekbaar

KCN toren. Deelverhuur per verdieping en per vleugel bespreekbaar LGEMEEN Het kantoorgebouw KCN Tower bevindt zich op een prominente zichtlocatie langs de 2 in Nieuwegein. Het gebouw grenst aan een drukke verkeersknoop waar de twee hoofdwegen van de stad in elkaar overlopen.

Nadere informatie

Grotestraat 180, 5141 HD Waalwijk

Grotestraat 180, 5141 HD Waalwijk Grotestraat 180, 5141 HD Waalwijk Vraagprijs 875.000,00 kosten koper www.staete.nl Een bijzonder object op een zeer goede locatie. Dit 19e eeuws gemeentelijk monument is gelegen aan dé winkelstraat van

Nadere informatie

Slimline Technische Informatie. brochurea4 Techniek SlimLineRBui1 1 27-03-2008 13:18:41

Slimline Technische Informatie. brochurea4 Techniek SlimLineRBui1 1 27-03-2008 13:18:41 Slimline Technische Informatie brochurea4 Techniek SlimLineRBui1 1 27-03-2008 13:18:41 Inleiding Slimline is een unieke combinatie van plafond, installatieruimte en topvloer. Slimline is dunner, lichter

Nadere informatie

Adres: ECI 1-7, 6041 MA Roermond Huurprijs 135,00 per vierkante meter per jaar

Adres: ECI 1-7, 6041 MA Roermond Huurprijs 135,00 per vierkante meter per jaar Adres: ECI 1-7, 6041 MA Roermond Huurprijs 135,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving Algemeen: Het voormalige fabriekscomplex van de Electro Chemische Industrie (ECI) is gerestaureerd en herontwikkeld

Nadere informatie

Te Koop Markant zelfstandig gebouw Schiedamsedijk 12 te Rotterdam

Te Koop Markant zelfstandig gebouw Schiedamsedijk 12 te Rotterdam Te Koop Markant zelfstandig gebouw Schiedamsedijk 12 te Rotterdam Ca. 1000 m2 Bestemmingen: kantoren, wonen, winkelen, maatschappelijke voorzieningen, medische praktijk en hotel. Stripes Makelaardij &

Nadere informatie

Verpleeg- en reactiveringscentrum. Good Practice. Zwolle. College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Verpleeg- en reactiveringscentrum. Good Practice. Zwolle. College bouw ziekenhuisvoorzieningen Good Practice S - MASSA Zorginstelling Stichting Protestants Christelijke Zorgcombinatie en omgeving Architectenbureau Rau & partners, Amsterdam Projectgegevens Aantal plaatsen: 151 verblijfsplaatsen,

Nadere informatie

Adres: Business Centre Kortland, 2922 EN Krimpen Aan Den IJssel

Adres: Business Centre Kortland, 2922 EN Krimpen Aan Den IJssel Adres: Business Centre Kortland, 2922 EN Krimpen Aan Den IJssel Omschrijving Omschrijving In fraaie en representatieve Business Centre Kortland bieden wij aan: Diverse turn-key businessunits vanaf ca.

Nadere informatie

pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl

pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL PENT-OFFICES: uniek uitzicht vanaf de twaalfde verdie- ping over de stad Leiden schitterende

Nadere informatie

Vrijblijvende object- bedrijfsinformatie Vleesverwerkingsbedrijf (incl. onroerend goed) gelegen in Noord-limburg ter overname

Vrijblijvende object- bedrijfsinformatie Vleesverwerkingsbedrijf (incl. onroerend goed) gelegen in Noord-limburg ter overname Vrijblijvende object- bedrijfsinformatie Vleesverwerkingsbedrijf (incl. onroerend goed) gelegen in Noord-limburg ter overname Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Nadere informatie

Plafondkoelpaneel INDUCOOL-Compact

Plafondkoelpaneel INDUCOOL-Compact Plafondkoelpaneel INDUCOOL-Compact Koelen met lucht en water Foto Marcus Ebener Ministerie Stuttgart Technische en economische systeemvoordelen Fotos Marcus Ebener Ministerie Stuttgart Minder energiegebruik

Nadere informatie

OptimaalWoning. het comfort van duurzaamheid

OptimaalWoning. het comfort van duurzaamheid OptimaalWoning het comfort van duurzaamheid Optimaal Woning Zorgeloos woongenot! OptimaalWoning het comfort van duurzaamheid Een complete eengezinswoning vanaf 175.000 v.o.n. (inclusief grond en exclusief

Nadere informatie

uw kenmerk : : Kostenindicatie P2deck Geachte heer,

uw kenmerk : : Kostenindicatie P2deck Geachte heer, kenmerk : uw kenmerk : Onderwerp datum: 15-09-2011 : Kostenindicatie P2deck Geachte heer, Naar aanleiding van jou vraag per e-mail van 8 september 2011 stuur ik je hierbij een kosten indicatie voor de

Nadere informatie

Logistieke Hub Amsterdam

Logistieke Hub Amsterdam A5 Logistieke Hub Amsterdam A5 N200 Het groene opslag- en distributiepunt aan de rand van Amsterdam, vanwaar goederen met duurzaam vervoer door de stadspoort gaan en waar orders van webwinkels worden afgehandeld.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Max Euwelaan 55-57 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Max Euwelaan 55-57 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Max Euwelaan 55-57 te Rotterdam Object Kleinschalige kantoorvilla bestaande uit begane grond en 3 efficiënt indeelbare verdiepingen in een volgroeide groene setting

Nadere informatie

Renovatie Chrysalis Den Bosch

Renovatie Chrysalis Den Bosch Renovatie Chrysalis Den Bosch Renovatie Chrysalis Den Bosch Concept Een duurzame ontwikkeling Het voormalige Essent 3 gebouw aan de Koningsweg in Den Bosch maakt een verouderde indruk. In een competitie

Nadere informatie

VANAF 500 m² VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE. Bèta Building Naritaweg 106-120 AMSTERDAM. Kijk voor meer informatie op www.betabuilding.

VANAF 500 m² VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE. Bèta Building Naritaweg 106-120 AMSTERDAM. Kijk voor meer informatie op www.betabuilding. VANAF 500 m² VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Bèta Building Naritaweg 106-120 AMSTERDAM Ontwikkelingscombinatie Bèta Building v.o.f. Naritaweg 108 1043 CA Amsterdam T + 31 (0)20 419 31 80 T + 31 (0)6 53

Nadere informatie

Te huur Winkelpand met maar liefst 220 m² vloeroppervlak gelegen in het centrum van Numansdorp

Te huur Winkelpand met maar liefst 220 m² vloeroppervlak gelegen in het centrum van Numansdorp Te huur Winkelpand met maar liefst 220 m² vloeroppervlak gelegen in het centrum van Numansdorp Voorstraat 14, 3281 AV Numansdorp Algemeen Dit fraaie winkelpand is gelegen in de winkelstraat van Numansdorp

Nadere informatie

Bouwtechnisch onderzoek

Bouwtechnisch onderzoek Bouwtechnisch onderzoek Renovatie Woongebouw BOURWG01P Begeleider: De heer L.C. van Pelt Groepsleden: Anton Buitendijk 0846550 Steven Hoorn 0846169 Niels Janson 0839529 Shiroj Kali 0842157 Rotterdam, 21-09-2012

Nadere informatie

nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX

nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX ADRESGEGEVENS: Geert Hein van der Neut Polluxstraat 42 1363 VB Almere COURAGE architecten bna t +31 (0)55 360 55 63 u www.courage.nl Veenhuizerweg 207 f +31 (0)55 360

Nadere informatie

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ NAUTISCH NDSM Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 N A U T NDSM Amsterdam Uitdagend Tijdspad Nieuw Nautische bedrijven I S C H Inspirerende Schetsen Commerciële

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE 105 & 107 DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE 105 & 107 DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE 105 & 107 DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE TE KOOP/TE HUUR BETREFT Op bedrijventerrein Leehove, gelegen nabij de Burgemeester van Doornlaan (N223) en de Rijksweg

Nadere informatie

hockeyclub Eemvallei Amersfoort

hockeyclub Eemvallei Amersfoort hockeyclub Eemvallei Amersfoort case Nieuw clubgebouw voor hockeyclub Eemvallei in de Amersfoortse wijk Vathorst. opdrachtgever hockeyclub Eemvallei oplevering 2008 aannemer Van den Belt Sport & Leisure

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

De titel van het project verklaart op een speelse manier wat de beleving en sfeer in het gebouw is. Ontmoeting en ontdekking spelen hier een belangrijke rol bij Situatie Aanzicht informele entree

Nadere informatie

Van Twickelostraat 13, 7411 SC Deventer

Van Twickelostraat 13, 7411 SC Deventer Van Twickelostraat 13, 7411 SC Deventer Omschrijving Van Twickelostraat 13, 7411 SC Deventer Omschrijving: Monumentale en zeer representatieve KANTOORVILLA, gelegen aan de IJssel in het centrum van Deventer.

Nadere informatie

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN 6903 Vergelijk vloersystemen t.o.v. Slimline 18 januari 2011 CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN Omschrijving eh Vloersystemen overspanning 8,1 m¹ overspanning 16,2 m¹ Code SLB-S/8100-F SLB-B/8100-F

Nadere informatie

ontvouwt een wereld aan mogelijkheden

ontvouwt een wereld aan mogelijkheden ontvouwt een wereld aan mogelijkheden Hoe werkt het? U wilt duurzaam investeren in uw vastgoed. Zowel op energieniveau als financieel. U vraagt zich af: aanbod vraag Welke functies van een casco hebben

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 273 BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 273 BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 273 BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND TE HUUR BETREFT Op het moderne Bedrijvenpark Honderdland te Maasdijk is gelegen een multifunctioneel bedrijfsgebouw waarin deze

Nadere informatie

112 woningen plan St. Cyr Geldrop

112 woningen plan St. Cyr Geldrop B02/2683 29-09-2005 Inleiding Op de locatie van een drietal gesloopte galerijflats is een plan ontwikkeld met een divers aanbod van woningtypes waaronder patiowoningen. De nieuwbouw zal een nieuwe impuls

Nadere informatie

DE ALLIANTIE AMSTERDAM

DE ALLIANTIE AMSTERDAM interieur DE ALLIANTIE AMSTERDAM 30/08/2013 INZENDING arc13 next architects NEXT ARCHITECTS / de alliantie amsterdam / 30-08-2013 vooraf transformatie Het recent getransformeerde Huygens Dok vormt samen

Nadere informatie

BOTANISCHE KASSEN SPECIALE PROJECTEN ZORGSECTOR ONTWERP & ADVIES

BOTANISCHE KASSEN SPECIALE PROJECTEN ZORGSECTOR ONTWERP & ADVIES BOTANISCHE KASSEN SPECIALE PROJECTEN ZORGSECTOR ONTWERP & ADVIES EdenParks the next generation glasshouses Of het nu gaat om RHS Garden Wisley te Londen, een expositiekas bij een museum of een dagbestedingscentrum

Nadere informatie

Het kantoor @Westblaak 155

Het kantoor @Westblaak 155 Het kantoor @Westblaak 155 Mooie grote open ruimtes Bereikbaarheid Omgeving Westblaak Kwaliteit Het Kantoor Het representatieve kantoorgebouw RotterdamOffice aan de Westblaak 155-189 ligt uiterst centraal

Nadere informatie

Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht.

Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht. VOORWOORD Geachte Fotoliefhebber, Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht. Gebouwen kunnen bij daglicht heel mooi zijn, maar in

Nadere informatie

Ondernemen in Waardenburg

Ondernemen in Waardenburg Ondernemen in Waardenburg Ontwerp uw eigen kantoor en/of bedrijfsruimte! Koopsom vanaf 49.950,- BVO vanaf 29 m 2 Bereikbaarheid Flexibele bedrijfsvoering op een toplocatie! Bedrijventerrein Slimwei Bent

Nadere informatie

Projecten Kort. Villa Voile, Utrecht - Rudy Uytenhaak. door fotografie publicatiedatum AWM editie. : Olv Klijn : Tom Baas : 9 september 2008 : 20

Projecten Kort. Villa Voile, Utrecht - Rudy Uytenhaak. door fotografie publicatiedatum AWM editie. : Olv Klijn : Tom Baas : 9 september 2008 : 20 Projecten Kort Villa Voile, Utrecht - Rudy Uytenhaak door fotografie publicatiedatum AWM editie : Olv Klijn : Tom Baas : 9 september 2008 : 20 architectenweb magazine praktisch vakblad over bouw en architectuur

Nadere informatie

TE HUUR. Business Park Amstelwijck Laan van Londen 100 te Dordrecht. moderne kantoorruimte op snelweglocatie aan de Laan van Londen

TE HUUR. Business Park Amstelwijck Laan van Londen 100 te Dordrecht. moderne kantoorruimte op snelweglocatie aan de Laan van Londen TE HUUR Business Park Amstelwijck Laan van Londen 100 te Dordrecht moderne kantoorruimte op snelweglocatie aan de Laan van Londen Ooms Makelaars Spuiboulevard 4 Postbus 1106 3300 BC Dordrecht telefoon

Nadere informatie

Toetsenbordweg 24-26 Amsterdam Noord

Toetsenbordweg 24-26 Amsterdam Noord Toetsenbordweg 24-26 Amsterdam Noord Object Aan de Toetsenbordweg te Amsterdam Noord heeft Keystone Vastgoed B.V. een drietal gebouwen ontwikkeld van ieder drie verdiepingen. De gebouwen zijn zeer bijzonder

Nadere informatie

TE HUUR / TE KOOP Hendrik Walaardt Sacréstraat 401-403. te Schiphol

TE HUUR / TE KOOP Hendrik Walaardt Sacréstraat 401-403. te Schiphol TE HUUR / TE KOOP Hendrik Walaardt Sacréstraat 401-403 te Schiphol Algemeen Dit representatieve kantoorgebouw ligt op een unieke en opvallende locatie aan de N231 dichtbij Amstelveen en Amsterdam. De kantoorruimte

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Hollandsch Diep 63 te Capelle aan den IJssel

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Hollandsch Diep 63 te Capelle aan den IJssel VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Hollandsch Diep 63 te Capelle aan den IJssel Object Diverse net afgewerkte kantoorruimten gelegen op een zichtlocatie aan het Hollandsch Diep te Capelle aan den

Nadere informatie

Amsterdam Vondelstraat 93. Uw makelaar. Pieter Joep van den Brink Makelaar o.g. T 020 671 72 72 M 06 50 208 207

Amsterdam Vondelstraat 93. Uw makelaar. Pieter Joep van den Brink Makelaar o.g. T 020 671 72 72 M 06 50 208 207 Uw makelaar Pieter Joep van den Brink Makelaar o.g. T 020 671 72 72 M 06 50 208 207 info@vandenbrinnl carlavandenbrinnl Amsterdam Vondelstraat 93 V Vondelstraat 93 Een statige half vrijstaande villa met

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE GROENEDIJK 86 3544 AB TE UTRECHT

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE GROENEDIJK 86 3544 AB TE UTRECHT VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE GROENEDIJK 86 3544 AB TE UTRECHT Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze digitale

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

Onderzoek naar ontsluitingsmogelijkheid Portiekontsluiting

Onderzoek naar ontsluitingsmogelijkheid Portiekontsluiting Onderzoek naar ontsluitingsmogelijkheid Portiekontsluiting In dit verslag heb ik het over de ontsluitingsmogelijkheid via een portiek. Hierin zal ik het hebben over wat een portiekontsluiting nou precies

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

Keyserswey 30 Noordwijk

Keyserswey 30 Noordwijk Objectinformatie Keyserswey 30 Noordwijk Objectinformatie: Keyserswey 30, 2201 CW, Noordwijk Betreft: Zeer markant kantoorobject, voorzien van alle denkbare luxe, op een uitstekend bereikbare locatie.

Nadere informatie