Vuurwerkongevallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vuurwerkongevallen"

Transcriptie

1 Vuurwerkongevallen Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus AD Amsterdam februari 2015

2 Vuurwerkongevallen Extern rapport: 613 Projectnummer: Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden. Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn.

3 Vuurwerkongevallen Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 2 Methode Bronnen Registratie SEH-behandelingen als gevolg van vuurwerkongevallen tijdens de jaarwisseling Letsel Informatie Systeem Registratie vuurwerkongevallen NOS - VeiligheidNL Krantenknipselregistratie Van steekproef naar nationale schatting naar nationale telling Van steekproef naar nationale schatting tot en met Schatting Totaal aantal slachtoffers en specifiekere informatie Aanvullende registraties vuurwerkongevallen Dataverzameling Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie Dataverzameling Nederlands Oogheelkundig Gezelschap Dataverzameling Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie 13 3 Resultaten analyse SEH-behandelingen Omvang van de problematiek Datum en tijdstip binnenkomst op SEH-afdeling Leeftijd en geslacht van de slachtoffers Toedracht van de ongevallen Eigen vuurwerk versus vuurwerk van omstanders Type vuurwerk Gevonden vuurwerk Opgelopen letsel en getroffen lichaamsdeel (Vervolg)behandeling Dodelijke slachtoffers Kosten vuurwerkongevallen 18 4 Vergelijking andere cijfers Registratie Nederlands Oogheelkundig Gezelschap Registratie Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie Registratie Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie Vergelijking tussen de verschillende bronnen 22 5 Tabellen LIS-registratie vuurwerkongevallen 25

4 Vuurwerkongevallen

5 Vuurwerkongevallen Voorwoord Rondom elke jaarwisseling raken mensen gewond door vuurwerk. De aantallen vuurwerkgewonden die op Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen worden behandeld houden we al sinds lange tijd bij in ons Letsel Informatie Systeem (LIS). Dat geeft inzicht in de ontwikkeling van de omvang van het probleem en de mogelijkheden om er preventief wat aan te doen. Sinds enkele jaren zijn daar een aantal registraties van medische beroepsverenigingen bijgekomen, waardoor meer inzicht wordt verkregen in specifieke verwondingen door vuurwerk, zoals oogletsel en handletsel. In voorliggend rapport worden de resultaten van registratie van vuurwerkgewonden op Spoedeisende Hulpafdelingen afgelopen jaarwisseling gepresenteerd en vergeleken met die van voorgaande jaarwisselingen. Tevens worden de resultaten van inventarisaties door oogartsen (NOG), plastisch chirurgen (NVPC) en traumachirurgen (NVT) gepresenteerd. Hierbij wil ik graag de NOG, NVT en NVPC bedanken voor beschikbaarstelling van hun gegevens, alsmede de NOS voor de samenwerking bij de gegevensverzameling op SEH-afdelingen rond de jaarwisseling. Wij hopen met dit rapport een volledig overzicht te geven van de landelijk beschikbare gegevens over gewonden door vuurwerk, zodat afgewogen kan worden welke preventieve maatregelen kunnen worden genomen om het aantal ernstig gewonden door vuurwerk verder terug te brengen. Marco Brugmans Directeur VeiligheidNL.

6 Vuurwerkongevallen

7 Vuurwerkongevallen Samenvatting Op 31 december 2014 en 1 januari 2015 zijn er 574 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis. Deze informatie is afkomstig uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL, aangevuld met gegevens die de NOS en VeiligheidNL verzameld hebben op SEH s van niet LIS-ziekenhuizen. Alle Nederlandse SEH-afdelingen zijn hierdoor vertegenwoordigd in deze rapportage. Ten opzichte van de jaarwisseling betekent het aantal van 574 SEH-behandelingen een daling van 18 procent. Het aandeel ziekenhuisopnamen is in de afgelopen tien jaar niet eerder zo hoog geweest: 26 procent van de SEH-bezoekers met vuurwerkletsel werd na behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens de jaarwisseling vielen geen dodelijke slachtoffers. Vooral het beperken van de wettelijk toegestane afsteektijden van vuurwerk lijkt verantwoordelijk voor de daling van het aantal vuurwerkslachtoffers. Opvallend is het relatief lage aantal SEH-behandelingen op 31 december vóór 18:00 uur ten opzichte van voorgaande jaren: van SEH-bezoekers met vuurwerkletsel liep 8 procent dit letsel op nog voordat er officieel vuurwerk mocht worden afgeschoten. Vorig jaar bezocht 23 procent van alle slachtoffers de SEH-afdeling vóór 18:00 uur op 31 december. Ruim de helft van de SEH-bezoeken (58) vond plaats op 1 januari tussen 0:00 en 6:00 u. De overgrote meerderheid van de slachtoffers is man (86). Dit is vergelijkbaar met vorige jaren. Bijna de helft van de slachtoffers is jonger dan 20 jaar (45), hetzelfde percentage als tijdens de vorige jaarwisseling. Het aandeel 50-plussers onder de slachtoffers is deze jaarwisseling relatief erg laag, 4 procent. Ruim een derde deel van de vuurwerkslachtoffers had letsel aan de hand en/of vingers (37, vingers 21). Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Eén op de vier slachtoffers (24) had oogletsel (vorig jaar 23). Daarnaast had één op de tien SEH-bezoekers letsel aan het aangezicht. Het aandeel brandwonden is dit jaar met 23 lager dan tijdens voorgaande jaarwisselingen. Verder kwamen oppervlakkige letsels (21) en open wonden (17) veel voor. De helft van de op de SEH-afdeling behandelde slachtoffers heeft het vuurwerk niet zelf afgestoken, maar was een omstander. Dit aandeel is fors hoger dan vorig jaar (31), terwijl het aandeel vuurwerkletsels bij omstanders de laatste jaren juist leek af te nemen. Het aandeel letsels door knalvuurwerk waarvoor het type vuurwerk geregistreerd is (49) was dit jaar vergelijkbaar met het aandeel letsels door siervuurwerk (51). Vorig jaar was er nog licht meer letsel door knalvuurwerk (55). Voor zover bekend is het merendeel van de vuurwerkletsels veroorzaakt door legaal vuurwerk, namelijk 61. Met 39 is aandeel letsels door illegaal vuurwerk, voor de gevallen waarin de wettigheid van het vuurwerk bekend is, sterk toegenomen ten opzichte van vorig jaar (25). Het percentage slachtoffers dat werd opgenomen na een ongeval met illegaal vuurwerk is met 50 procent eveneens een stuk hoger dan vorig jaar (43). Van de slachtoffers van legaal vuurwerk werd 14 procent opgenomen in het ziekenhuis. Letsel door illegaal vuurwerk is daarmee in het algemeen ernstiger dan

8 Vuurwerkongevallen letsel door legaal vuurwerk, waarbij zowel de aantallen als de ernst zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Ruim tien procent van de letsels werd veroorzaakt door gevonden vuurwerk, in vrijwel alle gevallen bij kinderen onder de 15 jaar. Meer dan de helft werd opgenomen in het ziekenhuis. De gemiddelde directe medische kosten vanwege vuurwerkongevallen waarvoor het slachtoffer op een SEH-afdeling is behandeld of in het ziekenhuis is opgenomen bedragen De totale jaarlijkse medische kosten komen op 1,0 miljoen euro.

9 Vuurwerkongevallen Inleiding VeiligheidNL heeft een analyse gemaakt van de vuurwerkongevallen die tijdens de jaarwisseling hebben plaatsgevonden. In dit rapport staan de resultaten van deze analyse beschreven. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de gebruikte methoden. De resultaten van de analyse van de ongevalsgegevens uit het Letsel Informatie Systeem staan in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt een vergelijking gemaakt met de registraties van vuurwerkslachtoffers die gevoerd zijn door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT). Om ontwikkelingen in de tijd weer te geven worden de gegevens uit het Letsel Informatie Systeem vergeleken met de gegevens van voorgaande jaarwisselingen. Tabellen die de jaarwisselingen van eerdere jaren tot en met de laatste jaarwisseling beslaan, staan in hoofdstuk 5.

10 Vuurwerkongevallen

11 Vuurwerkongevallen Methode 2.1 Bronnen Voor het analyseren van SEH-behandelingen als gevolg van vuurwerkongevallen rond de jaarwisseling is gebruik gemaakt van het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL, van gegevens die VeiligheidNL en de NOS samen verzamelden op Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen van niet LIS-ziekenhuizen en van de Krantenknipselregistratie van VeiligheidNL. Naast de LIS-registratie zijn aparte registraties gevoerd door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT). 2.2 Registratie SEH-behandelingen als gevolg van vuurwerkongevallen tijdens de jaarwisseling Letsel Informatie Systeem In LIS staan slachtoffers geregistreerd die na een ongeval zijn behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een selectie van ziekenhuizen in Nederland. Deze ziekenhuizen vormen een representatieve steekproef van ziekenhuizen in Nederland met een continu bezette SEH-afdeling. Aan de LIS-ziekenhuizen is gevraagd om extra informatie te leveren over de toedracht van de ongevallen met vuurwerk die hebben plaatsgevonden op 31 december 2014 en 1 januari Naast de gegevens die in LIS worden geregistreerd, zoals (anonieme) persoonsgegevens en gegevens over het opgelopen letsel en de behandeling, zijn de volgende kenmerken van de ongevallen gevraagd: Werd het letsel veroorzaakt door illegaal vuurwerk? Werd het letsel veroorzaakt door zelf gemaakt vuurwerk? Werd het letsel veroorzaakt door vuurwerk van een ander? Wat was de naam van het vuurwerk of welk soort vuurwerk (knalvuurwerk/ siervuurwerk, legaal/illegaal) was betrokken bij het ongeval? Registratie vuurwerkongevallen NOS - VeiligheidNL De NOS en VeiligheidNL hebben navraag gedaan bij alle SEH-afdelingen die niet deelnemen aan LIS. Aan deze SEH s is gevraagd om het totaal aantal vuurwerkslachtoffers te rapporteren dat bij hen is binnengekomen op 31 december (vanaf 00.00) en 1 januari (tot 23.59) Krantenknipselregistratie Ter aanvulling op de gegevens uit LIS is in de Krantenknipselregistratie van VeiligheidNL informatie gezocht naar dodelijke slachtoffers na een ongeval met vuurwerk. De krantenberichten zijn afkomstig uit de landelijke en regionale dagbladen en hebben betrekking op vuurwerkongevallen die op 31 december of 1 januari hebben plaatsgevonden.

12 Vuurwerkongevallen Van steekproef naar nationale schatting naar nationale telling Het aantal vuurwerkslachtoffers dat tijdens de jaarwisseling op de SEH-afdeling belandde is dit jaar voor het eerst volledig gebaseerd op de gegevens die door VeiligheidNL en de NOS verzameld zijn bij alle SEH-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen. Tot en met de jaarwisseling werd de nationale schatting gebaseerd op de gegevens uit de LIS-ziekenhuizen, op dezelfde wijze als de gangbare nationale schattingen van SEHbehandelingen in het Letsel Informatie Systeem van VeiligheidNL (par ). Het landelijk aantal SEH-behandelingen voor vuurwerkletsels tijdens de jaarwisseling werd al grotendeels vastgesteld op basis van de gegevens die de NOS en VeiligheidNL opvroegen bij alle SEH-afdelingen, minus één (par ) Van steekproef naar nationale schatting tot en met De extrapolatie van de steekproef naar landelijke aantallen gebeurde met behulp van een schatter. Om deze schatter te bepalen werd gebruik gemaakt van gegevens met betrekking tot ziekenhuisopnamen die afkomstig zijn uit de Landelijke Medische Registratie (LMR) van Dutch Hospital Data. De schatter werd bepaald door het aantal ziekenhuisopnamen ten gevolge van letsel in Nederland uit de LMR te delen door het aantal ziekenhuisopnamen ten gevolge van letsel in LIS-ziekenhuizen. De vermenigvuldiging van het aantal geregistreerde vuurwerkslachtoffers in LIS-ziekenhuizen met deze schatter gaf een schatting van het aantal vuurwerkslachtoffers op de SEH-afdeling in heel Nederland. Door de samenwerking van VeiligheidNL en de NOS worden de aantallen vuurwerkgewonden rondom de jaarwisseling verkregen van vrijwel alle SEH-afdelingen, waardoor de hierboven beschreven opschaling niet meer nodig is. Voor de jaarwisseling 2013/2014 ontbraken de gegevens van slechts één ziekenhuis. Van de andere 89 SEH-afdelingen was bekend hoeveel slachtoffers van vuurwerkongevallen zij behandeld hebben van 31 december tot 1 januari Om tot het totaal aantal SEH-behandelingen als gevolg van vuurwerkongevallen van de jaarwisseling te komen is het aantal slachtoffers op de SEH-afdeling van het ontbrekende ziekenhuis geschat op basis van het aantal vuurwerkslachtoffers in dat ziekenhuis tijdens de jaarwisseling van een jaar eerder. Het schatten van het landelijk aantal vuurwerkongevallen tijdens de vorige jaarwisseling op basis van de LIS-schatter kwam ook vrijwel overeen met de telling van de NOS. Er was daarbij in de LIS-schatting sprake van een onderschatting van het getelde aantal met drie procent Schatting Een vergelijking van de geschatte aantallen vuurwerkslachtoffers via de gangbare LIS schattingsmethode met de telling van vuurwerkslachtoffers door de NOS en VeiligheidNL laat zien dat de LIS-schatting een accurate methode is om het landelijk aantal slachtoffers op de SEH-afdeling te bepalen. In LIS leverden de 78 geregistreerde cases, vermenigvuldigd met de LIS-schatter (7,50) een totaalschatting van 585 SEH-behandelingen op. Dit komt vrij nauwkeurig overeen met de 574 getelde SEH-behandelingen op 31 december 2014 en 1 januari Totaal aantal slachtoffers en specifiekere informatie Het totaal aantal SEH-behandelingen naar aanleiding van vuurwerk is gebaseerd op informatie over het aantal vuurwerkongevallen uit alle ziekenhuizen met een SEH-afdeling. De overige, meer specifieke, informatie over de SEH-behandelingen is gebaseerd op de uitgebreide ongevalsgegevens die zijn vastgelegd in de dertien LIS-ziekenhuizen.

13 Vuurwerkongevallen Op 31 december 2014 en 1 januari 2015 zijn er in de LIS-ziekenhuizen 78 vuurwerkslachtoffers behandeld waarvan uitgebreide ongevalsgegevens zijn vastgelegd. 2.3 Aanvullende registraties vuurwerkongevallen Dataverzameling Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) heeft in december 2014 VeiligheidNL benaderd om samen te werken in de registratie van vuurwerkletsel. VeiligheidNL heeft voor de NVT een online vragenlijst ontwikkeld die aansloot op de vragenlijst zoals die gemaakt was voor patiënten van oogartsen en SEH-artsen. De traumachirurgen hebben zelf per patiënt een vragenlijst ingevuld voor de patiënten die zij gezien hebben op 31 december 2014 en 1 januari In deze vragenlijst zijn ook de leeftijd en het geslacht van de patiënt vastgelegd en zijn de zelfde vijf vragen gesteld over de toedracht van het ongeval en het letsel dat daardoor ontstaan is Dataverzameling Nederlands Oogheelkundig Gezelschap Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) voert jaarlijks een eigen online registratie omtrent slachtoffers van vuurwerkongevallen. Oogartsen vullen per patiënt een online vragenlijst in. Deze registratie heeft gelopen van 29 december 2014 tot en met 9 januari In de registratie zijn gegevens opgenomen over leeftijd en geslacht van de patiënt, de ernst van oogletsel, de aard van het vuurwerk en of de patiënt het vuurwerk al dan niet zelf had afgestoken Dataverzameling Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie Ook de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft rond de jaarwisseling een registratie gevoerd omtrent vuurwerkslachtoffers. Plastisch chirurgen hebben van elke patiënt met vuurwerkletsel die zij rond de jaarwisseling gezien hebben leeftijd en geslacht vastgelegd, alsmede het soort vuurwerk (legaal, illegaal of onbekend) en de aard van het letsel.

14 Vuurwerkongevallen

15 Vuurwerkongevallen Resultaten analyse SEH-behandelingen 3.1 Omvang van de problematiek Op 31 december 2014 en 1 januari 2015 zijn er 574 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis. Voorgaande jaarwisseling kwamen er op deze twee dagen 700 slachtoffers van een vuurwerkongeval op de SEH-afdeling. Dit betekent een daling van 18 procent (figuur 3.1 en tabel 5.1). Figuur 3.1 Aantal SEH-behandelingen op 31 december en 1 januari ten gevolge van ongevallen met vuurwerk, naar jaarwisseling en tijdstip binnenkomst na 18:00 31 dec vóór 18:00 31 dec 0 Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL; Registratie vuurwerkongevallen , NOS 3.2 Datum en tijdstip binnenkomst op SEH-afdeling Opvallend is het relatief lage aantal SEH-behandelingen op 31 december vóór 18:00 uur: van SEH-bezoekers met vuurwerkletsel liep 8 procent dit letsel op nog voordat er officieel vuurwerk mocht worden afgeschoten. Vorig jaar bezocht 23 procent van alle slachtoffers de SEH-afdeling vóór 18:00 uur op 31 december. Ruim de helft van de SEH-bezoeken (58) vond plaats op 1 januari tussen 0:00 en 6:00 u. (tabel 5.3). 3.3 Leeftijd en geslacht van de slachtoffers Bijna de helft van de slachtoffers is jonger dan 20 jaar (45, figuur 3.2 en tabel 5.4) en de meeste slachtoffers zijn mannen (86, tabel 5.5). Dit is vergelijkbaar met vorige jaren.

16 Vuurwerkongevallen Figuur 3.2 Percentage SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk, naar leeftijdscategorie 3.4 Toedracht van de ongevallen Uit aanvullende gegevens van de LIS-ziekenhuizen is extra informatie gehaald over de toedracht van de vuurwerkongevallen. Er is onder andere gekeken of het vuurwerk van het slachtoffer zelf, dan wel van een ander afkomstig was. Ook is waar mogelijk vastgesteld welk type vuurwerk het letsel veroorzaakte, en of dit legaal of illegaal vuurwerk betrof Eigen vuurwerk versus vuurwerk van omstanders De helft van de op de SEH-afdeling behandelde slachtoffers heeft het vuurwerk niet zelf afgestoken, maar was een omstander. Dit aandeel is fors hoger dan vorig jaar (31), terwijl het aandeel vuurwerkletsels bij omstanders de laatste jaren juist leek af te nemen (tabel 5.6) Type vuurwerk Van 28 van de ongevallen weten we dat het letsel is veroorzaakt door illegaal vuurwerk (figuur 3.3 en tabel 5.7). Van alle gevallen waarvan bekend was of het legaal of illegaal vuurwerk betrof, was er in 39 procent sprake van illegaal vuurwerk. Vorig jaar was dit 25 procent. Het percentage slachtoffers dat werd opgenomen na een ongeval met illegaal vuurwerk is met 50 procent een stuk hoger dan vorig jaar (43). Van de slachtoffers van legaal vuurwerk werd 14 procent opgenomen in het ziekenhuis. Letsel door illegaal vuurwerk is daarmee in het algemeen ernstiger dan letsel door legaal vuurwerk. Het aandeel letsels door knalvuurwerk waarvoor het type vuurwerk geregistreerd is (49) was dit jaar vergelijkbaar met het aandeel letsels door siervuurwerk (51). Vorig jaar was er nog licht meer letsel door knalvuurwerk (55). In veel gevallen is het specifieke soort vuurwerk niet bekend. Het aantal gegevens over het soort vuurwerk dat wel bekend is, is te klein om betrouwbare percentages te berekenen. Voorbeelden van vuurwerksoorten die wel genoemd zijn, zijn sierpotten, grondbloemen, vuurpijlen, strijkers, rotjes en cobra s.

17 Vuurwerkongevallen Figuur 3.3 SEH-behandelingen t.g.v. ongevallen met vuurwerk, naar type vuurwerk Legaal 45 Onbekend 27 Illegaal 28 Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Gevonden vuurwerk Ruim tien procent van de letsels werd veroorzaakt door gevonden vuurwerk, in vrijwel alle gevallen bij kinderen onder de 15 jaar. Meer dan de helft van hen werd opgenomen in het ziekenhuis. Het betrof illegaal vuurwerk in alle gevallen waarvan dit bekend was. Tijdens de vijf voorgaande jaarwisselingen kwam dit in veel mindere mate voor (3 of minder). Mogelijk is hierop van invloed dat het tijdens de jaarwisseling niet geregend heeft, terwijl de drie jaarwisselingen daarvoor gedeeltelijk nat waren. Daar staat tegenover dat het tijdens de jaarwisselingen en ook vrijwel droog was en er toen nauwelijks letsels door gevonden vuurwerk zijn geregistreerd. 3.5 Opgelopen letsel en getroffen lichaamsdeel Wanneer gekeken wordt naar het zwaarste letsel dat slachtoffers hebben opgelopen, blijkt dat bijna één op de vier slachtoffers (23) een brandwond heeft door het vuurwerkongeval. Vorig jaar was dit 36 procent. De brandwonden vormen nog steeds het meest voorkomende type letsel, maar oppervlakkig letsel komt ook veel voor (21). Oppervlakkige letsels zijn bijvoorbeeld kneuzingen of schaafwonden aan ledematen. Ook kan dit oppervlakkig letsel aan het oog zijn, bijvoorbeeld geïrriteerde ogen of bloederige ogen nadat er iets in het oog terecht is gekomen. Fracturen door vuurwerk (5) kwamen deze jaarwisselingen minder voor dan een jaar geleden (14). In figuur 3.4 en in tabel 5.9 is de verdeling van de vuurwerkletsels over de lichaamsdelen weergegeven. Vier op de tien slachtoffers die op een SEH-afdeling van een ziekenhuis zijn binnengekomen heeft letsel aan het hoofd (41). Vooral ogen (24) en het aangezicht (9) worden vaak getroffen bij de vuurwerkongevallen. Het percentage slachtoffers dat letsel heeft aan de ogen is vergelijkbaar met de voorgaande jaarwisseling (23), letsel aan het aangezicht kwam dit jaar minder voor. Vier op de tien slachtoffers (38) hadden letsel aan hand/vinger(s). Ruim één op de vijf vuurwerkslachtoffers had letsel aan de vingers (21). Dit is minder dan vorig jaar (28), maar nog steeds fors meer dan in de jaren daarvoor, toen het aandeel vingerletsels varieerde tussen de 8 en 16 procent. Uit de diagnosen blijkt dat in sommige gevallen ernstig letsel is opgelopen, bijvoorbeeld traumatische amputatie van vingers of een

18 Vuurwerkongevallen hand, en meestal door illegaal vuurwerk vuurwerk. De aantallen in LIS zijn te klein om iets over de omvang van d ditit soort ernstige ernstige letsels te kunnen zeggen. Figuur SEH SEH-behand behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk, naar behandelingen getroffen lichaamsdeel (Vervolg)behandeling De meeste slachtoffers kunnen na behandeling op de de SEHSEH-afdeling afdeling weer naar huis (68 (68; ; zie tabel ). ). Bijna de helft (46 (46) ) moet later wel voor controle terugko terugkomen, men, op de SEH of Zesentwintig polikliniek (29 (29) ) of bij de huisarts (1 (17). ). Zes entwintig procent van de slachtoffers is opgenomen in het ziekenhuis, dit aandeel opnamen is fors hoger dan tijdens de vorige (16),, en waarschijnlijk een gevolg van het grotere aandeel van letsel door jaarwisseling (16) illegaal vuurwerk dat in de helft van de gevallen tot een ziekenhuisopname leidt. De stijging van het relatieve aandeel opnames is niet slechts te wijten aan de daling van het totaal aantal letsels: ook in absolute zin is er deze jaarwisseling een stijging van opnames. 3.6 Dodelijke slachtoffers Tijdens de jaarwisseling vielen geen dodelijke slachtoffers. 3.7 Kosten vuurwerkongevallen In de laatste 5 jaarwisselingen zijn op 31 december en 1 januari jaarlijks gemiddeld 680 SEH-afdeling slachtoffers lachtoffers op de SEH afdeling behandeld vanwege een ongeval waarbij vuurwerk betrokken is geweest. De gemiddelde directe medische kosten vanwege vuurwerkongevallen waarna het slachtoffer op een SEH SEH-afdeling afdeling is behandeld of in het ziekenhuis is opgenomen zijn De totale euro jaarlijkse medische kosten komen op 1, jaarlijkse 1,0 miljoen euro. SEH-behandelingen Van de 680 SEH behandelingen vonden er 510 plaats bij personen van 15 tot en met 64 jaar. Naar schatting verzuimden hierdoor 230 mensen. De gemiddelde verzuimkosten vanwege vuurwerkongevallen waarna het slachtoffer op een SEH-afdeling vuurwerkongevallen SEH afdeling is behandeld of in het ziekenhuis is opgenomen zijn De totale jaarlijkse verzuimkosten van de slachtoffers ). komen neer op 1,8 miljoen euro (tabel ). 18

19 Vuurwerkongevallen De totale kosten (medisch + verzuim) van slachtoffers van een vuurwerkongeval tijdens de jaarwisseling waarvoor het slachtoffer een SEH-behandeling heeft gehad of in het ziekenhuis is opgenomen zijn jaarlijks 2,8 miljoen euro (tabel 3.1). Tabel 3.1 Medische kosten en verzuimkosten door SEH-behandelingen als gevolg van vuurwerk op 31 december 2014 en 1 januari 2015 Aantal SEH- Medische kosten Verzuimkosten Totaal behandelingen gemiddeld totaal gemiddeld totaal Medisch + verzuim ,0 miljoen ,8 miljoen 2,8 miljoen Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL, Letsellastmodel 2013, VeiligheidNL i.s.m. Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

20 Vuurwerkongevallen

21 Vuurwerkongevallen Vergelijking andere cijfers 4.1 Registratie Nederlands Oogheelkundig Gezelschap De oogartsen hebben van 27 december 2014 tot en met 4 januari patiënten behandeld met letsel als gevolg van vuurwerk. Het merendeel (89, 185) werd behandeld op 31 december en 1 januari. De verdere gegevens in deze paragraaf gaan over deze 185 patiënten. Ruim een derde van de patiënten bezocht de oogarts op 31 december (36), bijna twee derde op 1 januari (64). Bijna de helft van de slachtoffers was jonger dan 20 jaar (46) en de meeste slachtoffers waren mannen (82). Meer dan de helft van de slachtoffers had het vuurwerk niet zelf afgestoken. Voor zover bekend was 54 procent omstander, 46 procent had het vuurwerk zelf afgestoken. Een kwart (24) wist niet wat voor soort vuurwerk het oogletsel veroorzaakte. Bij de slachtoffers waarbij wel iets bekend was van het soort vuurwerk, werd bijna de helft veroorzaakt door knallers (47), één op de vijf door pijlen (19) en een derde door ander siervuurwerk (34). Op één uitzondering na hadden alle slachtoffers letsel door legaal vuurwerk. Bijna drie kwart had letsel aan één oog (73), ruim een kwart had door het vuurwerkongeval letsel aan twee ogen (27). Zes op de tien slachtoffers hebben geen blijvend letsel (59). Een kwart heeft waarschijnlijk functieverlies (26), 15 procent zeker functieverlies. 4.2 Registratie Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie De plastisch chirurgen hebben van 9 november 2014 tot en met 3 januari patiënten behandeld met letsel als gevolg van vuurwerk. Het merendeel (81, 71) werd behandeld op 31 december en 1 januari. De verdere gegevens in deze paragraaf gaan over deze 71 patiënten. Ruim een derde van de patiënten behandelden de plastisch chirurgen op 31 december (35), twee derde op 1 januari (65). De helft van de patiënten is jonger dan 20 jaar (51) en bijna alle slachtoffers zijn mannen (94). De helft van de slachtoffers heeft letsel door illegaal vuurwerk (52). Van alle gevallen waarvan bekend was of het legaal of illegaal vuurwerk betrof, was er in 62 procent sprake van illegaal vuurwerk. Bij een kwart van de slachtoffers had het vuurwerkongeval een amputatie van hand en/of vinger(s) tot gevolg (25), vijftien procent had een brandwond en dertien procent een fractuur. Het illegale vuurwerk heeft relatief veel slachtoffers gemaakt in de leeftijdsgroep 10 tot en met 19 jaar. Bij slachtoffers van illegaal vuurwerk was de helft (51) 10 tot en met 19 jaar, bij het legale vuurwerk was dit 39 procent. Voor zover bekend is drie kwart van de amputaties (76) het gevolg van illegaal vuurwerk.

22 Vuurwerkongevallen Registratie Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie De traumachirurgen hebben op 31 december 2014 en 1 januari patiënten behandeld met letsel als gevolg van vuurwerk. Zij behandelden 43 procent van de slachtoffers op 31 december, 57 procent op 1 januari. Ruim de helft van de slachtoffers (54) was jonger dan 20 jaar en de meeste slachtoffers waren mannen (80). Twee derde had letsel door zelf afgestoken vuurwerk (66). Voor de gevallen waarbij het type vuurwerk bekend was, was 63 procent knalvuurwerk, 37 procent siervuurwerk. Voor zover bekend had bijna de helft van de slachtoffers (46) letsel door illegaal vuurwerk. 4.4 Vergelijking tussen de verschillende bronnen Op basis van LIS komt de schatting van het aantal oogletsels door vuurwerk op 31 december 2014 en 1 januari 2015 op 138. Dit is minder dan het aantal slachtoffers (185) dat de oogartsen op deze dagen geteld hebben. Verschillen tussen LIS en cijfers van het NOG ontstaan doordat niet elk slachtoffer met oogletsel eerst naar een SEH- afdeling gaat. Patiënten die rechtstreeks of via tussenkomst van de huisarts worden behandeld bij een gespecialiseerd oogziekenhuis worden niet geregistreerd op de SEH. Onderstaande tabel presenteert de procentuele verdelingen voor diverse variabelen voor de vier databronnen: SEH-afdeling, oogartsen, plastisch chirurgen en traumachirurgen. Enkele opvallende verschillen: - De plastisch chirurgen hebben in vergelijking tot de andere beroepsgroepen weinig vrouwen gezien; - Plastisch chirurgen en traumachirurgen zagen relatief veel tieners; - SEH-artsen hebben relatief veel slachtoffers van jaar en van 0-9 jaar gezien, ze zagen relatief weinig jarigen; - SEH-artsen zagen relatief weinig slachtoffers op 31 december; - Traumachirurgen zagen relatief veel slachtoffers van zelf afgestoken vuurwerk; - Slachtoffers die gezien zijn door oogartsen hadden nagenoeg allemaal letsel door legaal vuurwerk. Voor zover bekend had 39 procent van de slachtoffers op de SEHafdeling letsel door illegaal vuurwerk, bij de traumachirurgen was dit 46 procent bij de plastisch chirurgen was dit maar liefst 62 procent. De verschillen in percentages tussen de drie databronnen worden vooral veroorzaakt door het verschil in populaties die door de verschillende beroepsgroepen gezien worden.

23 Vuurwerkongevallen Tabel 4.1 Vergelijking percentages vuurwerkongevallen voor vier registraties LIS NOG NVPC NVT SEH-artsen oogartsen Plastisch chirurgen Traumachirurgen (n=78) (n=185) (n=71) (n=35) Geslacht Man Vrouw Onbekend Leeftijd Datum 0-9 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar en ouder december januari Zelf afgestoken/omstander* Zelf afgestoken ** 66 Omstander ** 34 Type vuurwerk* Knalvuurwerk 49 Knallers 47 ** 63 Siervuurwerk 51 Sier 34 ** 37 Pijlen 19 Herkomst vuurwerk* Illegaal Legaal Bron: Letsel Informatie Systeem ,VeiligheidNL; bestand vuurwerk , NVPC; bestand vuurwerk NOG, Registratie Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie , NVT * Van de cases waarvoor dit bekend is ** Onbekend

24 Vuurwerkongevallen

25 Vuurwerkongevallen Tabellen LIS-registratie vuurwerkongevallen Tabel 5.1 Aantal SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk op 31 december en 1 januari, naar jaarwisseling Jaarwisseling Aantal SEH-behandelingen Aantal SEH-behandelingen LIS-registratie Registratie LIS-NOS t/m t/m Percentage ziekenhuisopnamen LIS-registratie t/m Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL; Registratie vuurwerkongevallen , NOS

26 Vuurwerkongevallen Tabel 5.2 Datum binnenkomst Percentage SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk op 31 december en 1 januari, naar datum binnenkomst en jaarwisseling / / * Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL * Wettelijke afsteektijden vuurwerk op opgeschoven van 10:00 u. naar 18:00 u. Tabel 5.3 In LIS geregistreerde SEH-behandelingen naar aanleiding van ongevallen met vuurwerk, naar tijdstip binnenkomst en datum binnenkomst Tijdstip binnenkomst 31 dec 1 jan 00:00-05: :00-11: :00-17: :00-23: Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Tabel 5.4 SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk op 31 december en 1 januari, naar leeftijdscategorie en jaarwisseling Leeftijdscategorie jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar en ouder Onbekend 1 Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL

27 Vuurwerkongevallen Tabel 5.5 Geslacht SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk op 31 december en 1 januari, naar geslacht en jaarwisseling Man Vrouw Onbekend Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Tabel 5.6 SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk op 31 december en 1 januari, naar zelf afgestoken of omstander en jaarwisseling Zelf afgestoken Omstander Onbekend Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Tabel 5.7 SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk op 31 december en 1 januari, naar legaal/illegaal vuurwerk en jaarwisseling Illegaal vuurwerk Zelfgemaakt vuurwerk * (waarschijnlijk) legaal vuurwerk Herkomst vuurwerk onbekend Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL * niet bekend 1 Van de gevallen waarin dit bekend was 39 illegaal vuurwerk Tabel 5.8 SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk op 31 december en 1 januari, naar knalvuurwerk of siervuurwerk en jaarwisseling Knalvuurwerk Siervuurwerk Onbekend Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL

28 Vuurwerkongevallen Tabel 5.9 Getroffen lichaamsdeel SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk, naar getroffen lichaamsdeel en jaarwisseling Hoofd Oog Aangezicht Oor Hoofd overig Arm Hand Vingers Arm overig Been Overig Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Tabel 5.10 SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk op 31 december en 1 januari, naar (vervolg)behandeling en jaarwisseling (Vervolg)behandeling Behandeld en ontslagen Behandeld en controle huisarts Behandeld en controle SEH/polikliniek Ziekenhuisopname Overig Onbekend Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL

rapport Vuurwerkongevallen

rapport Vuurwerkongevallen rapport Vuurwerkongevallen 2015-2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Ongevallen met vuurwerk Jaarwisseling 2015-2016 1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Op 31 december 2015 en 1 januari 2016 zijn er 482 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen 2013-2014

Vuurwerkongevallen 2013-2014 Vuurwerkongevallen 2013-2014 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam januari 2014 Vuurwerkongevallen 2013-2014 2 Intern rapport: IR 598 Projectnummer:

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen 2010-2011

Vuurwerkongevallen 2010-2011 Vuurwerkongevallen 2010-2011 J.A. Draisma S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Januari 2011 2 Vuurwerkongevallen 2010-2011 Intern rapport: 503 Projectnummer:

Nadere informatie

Ongevallen met vuurwerk

Ongevallen met vuurwerk rapport Ongevallen met vuurwerk SEH-behandelingen jaarwisseling 2016-2017 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Coby Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam September 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Martha Dijkgraaf Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Januari 2013 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Fietsongevallen en alcohol

Fietsongevallen en alcohol Fietsongevallen en alcohol Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks vinden gemiddeld 2.700 behandelingen plaats op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis in verband met letsel opgelopen

Nadere informatie

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Maart 2012 Bij de samenstelling van deze publicatie is de

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam maart 2012 Bij de

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ongevallen met een barbecue

Ongevallen met een barbecue Ongevallen met een barbecue J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Juni 2011 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H.Valkenberg S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam juni 2011

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol SEH-bezoeken 216 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter

Nadere informatie

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval Fietsongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 zijn 2 personen aan de gevolgen van een fietsongeval overleden. De dodelijke fietsongevallen zijn slechts het topje van de ijsberg van alle fietsongevallen.

Nadere informatie

1 Alcoholvergiftigingen

1 Alcoholvergiftigingen Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Ongevalscijfers Samenvatting In 2012 zijn naar schatting 5.300 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding

Nadere informatie

Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH % opnamen jaar jaar jaar en ouder

Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH % opnamen jaar jaar jaar en ouder Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen 7.700 bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis van 65 of ouder letsel op waarvoor behandeling op een SEH-afdeling noodzakelijk is. Bijna de helft wordt

Nadere informatie

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder)

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Samenvatting De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH), het hoge aandeel opname na SEH-behandeling,

Nadere informatie

Rapport 681. Ongevallen met hoverboards

Rapport 681. Ongevallen met hoverboards Ongevallen met hoverboards Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

Vallen (privé en sport)

Vallen (privé en sport) Vallen (privé en sport) Ongevalscijfers 0 tot en met 12 jaar Samenvatting Een val is de belangrijkste oorzaak van letsel bij kinderen. In 2013 zijn 67.000 kinderen van 0 tot en met 12 jaar op een SEH-afdeling

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2 Verbranding door kleding Ongevalscijfers Samenvatting In de periode 27-211 zijn jaarlijks gemiddeld 9 mensen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling van een ziekenhuis aan verwondingen die zijn

Nadere informatie

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL Samenvatting In 213 zijn naar schatting 5.2 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding van een alcoholvergiftiging (95% betrouwbaarheidsinterval 4.4-6.1).

Nadere informatie

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8 Wielerblessures Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks raken er naar schatting 26.000 wielrenners geblesseerd. Het risico een wielerblessure op te lopen is kleiner dan bij veel andere sporten, maar als

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Zaalvoetbalblessures Blessurecijfers Samenvatting In vijfentwintig jaar tijd is het aantal Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen naar aanleiding van een zaalvoetbalblessure gehalveerd. Echter zaalvoetbal

Nadere informatie

Letsels bij kinderen 0-4 jaar

Letsels bij kinderen 0-4 jaar Letsels bij kinderen 0-4 jaar Ongevalscijfers Kerncijfers In de periode 2006-2012 leidden ongevallen (privé, verkeer en sport) bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar tot gemiddeld naar schatting tot 94.000

Nadere informatie

Ouderen op de SEH: na een val in beeld

Ouderen op de SEH: na een val in beeld rapport Ouderen op de SEH: na een val in beeld Onderzoek 12 t/m 25 september 2016 op de SEH Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Enkelblessures. Ongevalscijfers. Samenvatting. Enkelblessure op één na meest voorkomende sportblessure

Enkelblessures. Ongevalscijfers. Samenvatting. Enkelblessure op één na meest voorkomende sportblessure Enkelblessures Ongevalscijfers Samenvatting In 2013 liepen sporters in Nederland 680.000 enkelblessures op. Dit is 15 procent van het totaal aan sportblessures in 2013. Daarmee was de enkelblessure na

Nadere informatie

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4 Enkelblessures Samenvatting Jaarlijks lopen sporters 650.000 enkelblessures op. Dit is achttien procent van alle sportblessures die in een jaar ontstaan. Na knieblessures (20%) zijn enkelblessures daarmee

Nadere informatie

Aantal blessures waarvan medisch behandeld SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 20-50

Aantal blessures waarvan medisch behandeld SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 20-50 Korfbalblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks worden 85.000 blessures opgelopen tijdens korfbal. Dit komt overeen met 4,6 blessures per 1.000 uur dat er gekorfbald wordt. Dit betekent dat het

Nadere informatie

Volleybalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Omvang problematiek. Jaarlijks lopen volleyballers blessures op,

Volleybalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Omvang problematiek. Jaarlijks lopen volleyballers blessures op, Volleybalblessures Blessurecijfers Samenvatting Volleybal is een populaire sport in Nederland, die jaarlijks door ongeveer een half miljoen Nederlanders wordt beoefend. Het blessurerisico bij volleybal

Nadere informatie

rapport Type vuurwerk en letsel: vuurwerkongevallen

rapport Type vuurwerk en letsel: vuurwerkongevallen rapport Type vuurwerk en : vuurwerkongevallen 2016-2017 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015 Ongevalscijfers J.A. Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam April 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

rapport Vuurwerkongevallen 2015-2016: type vuurwerk en letsel

rapport Vuurwerkongevallen 2015-2016: type vuurwerk en letsel rapport Vuurwerkongevallen 2015-2016: type vuurwerk en letsel Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen

Nadere informatie

Ongevallen met speeltoestellen

Ongevallen met speeltoestellen Ongevallen met speeltoestellen J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Oktober 2010 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke

Nadere informatie

Vallen 65 jaar en ouder

Vallen 65 jaar en ouder . rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Blessurecijfers. Samenvatting. Polsblessure meest behandelde sportblessure op SEH-afdeling

Blessurecijfers. Samenvatting. Polsblessure meest behandelde sportblessure op SEH-afdeling Polsblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks lopen sporters in Nederland gemiddeld 1. blessures aan de pols op. Voor de helft van deze blessures blijkt medische behandeling noodzakelijk. Vier op

Nadere informatie

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers Jeugd 0 t/m 18 Ongevalscijfers Kerncijfers In 2013 leidden ongevallen (privé, sport, arbeid en verkeer) bij de jeugd van 0 tot en met 18 naar schatting tot 200.000 behandelingen op een Spoedeisende Hulp

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Fitnessblessures Blessurecijfers Samenvatting Fitness is met jaarlijks ongeveer 3,1 miljoen beoefenaren in populariteit de grootste sport in Nederland. Hoewel de kans op blessures vrij klein is, leidt

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Sinne kinderopvang Maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord.. blz. 2 Registratie van ongevallen. blz. 2 Conclusie... blz. 2 Bevindingen.... blz. 3 Ongevallen

Nadere informatie

Ongevalscijfers. Arbeidsongevallen

Ongevalscijfers. Arbeidsongevallen Ongevalscijfers Arbeidsongevallen Arbeidsongevallen Ongevalscijfers Malou Eilering Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl januari 2016 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Blessures tijdens paardensport

Blessures tijdens paardensport Blessures tijdens paardensport Blessurecijfers Samenvatting Paardrijden is een sport met een kleine kans op een blessure. Het aantal blessures per 1. uur paardrijden is laag. Daar staat tegenover dat veel

Nadere informatie

Geleidelijk ontstane sportblessures

Geleidelijk ontstane sportblessures Geleidelijk ontstane sportblessures in Nederland Blessurecijfers Samenvatting In 2013 liepen sporters 1,4 miljoen blessures op die geleidelijk ontstonden. Dat is bijna een derde (31%) van de 4,5 miljoen

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel Traumatisch hersenletsel Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen naar schatting 85. mensen traumatisch hersenletsel op. Gemiddeld bezochten lijks 3. personen de SEH-afdeling van een ziekenhuis met

Nadere informatie

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector P. Giesbertz J. Kuiper A. Bloemhoff K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam November 2007 Bij

Nadere informatie

Val in en om huis (55 jaar en ouder)

Val in en om huis (55 jaar en ouder) Val in en om huis (55 jaar en ouder) Samenvatting Een valongeval is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Bijna de helft van de ouderen die op een SEH-afdeling komen na

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting Hoofdblessures door sport Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks raken 76.000 sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Twee op de vijf hoofdblessures worden medisch behandeld.

Nadere informatie

Fietsongevallen. Samenvatting

Fietsongevallen. Samenvatting Fietsongevallen Samenvatting Fietsers vormen een aanzienlijk deel van de verkeersslachtoffers in Nederland. Jaarlijks worden naar schatting 70.000 slachtoffers van een fietsongeval behandeld op een Spoedeisende

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Regionale registratie verkeersongevallen in Friesland levert uniek beeld op Jannie Docter Medisch Centrum Leeuwarden Sipke van der Meulen Regionaal Orgaan verkeersveiligheid

Nadere informatie

Blessures door veldvoetbal

Blessures door veldvoetbal Blessures door veldvoetbal Samenvatting Veldvoetbal is een veel beoefende sport in Nederland. Alleen al om die reden verdienen blessures bij veldvoetbal de aandacht. Het totale aantal veldvoetbalblessures,

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Schaatsblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Schaatsblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Schaatsblessures Blessurecijfers Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de

Nadere informatie

Rapport. Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers

Rapport. Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers Rapport Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Huishoudchemicaliën. Ongevalscijfers. Samenvatting. Veruit grootste risico bij jonge kinderen

Huishoudchemicaliën. Ongevalscijfers. Samenvatting. Veruit grootste risico bij jonge kinderen Huishoudchemicaliën Ongevalscijfers Samenvatting In 2013 vonden 1.500 Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen plaats in verband met letsel door een privé-ongeval waar huishoudchemicaliën bij betrokken waren.

Nadere informatie

rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014

rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014 rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen.

Nadere informatie

Ongevalscijfers. Samenvatting. Overledenen

Ongevalscijfers. Samenvatting. Overledenen Ongevalscijfers Samenvatting De ernst van het probleem bij vallen van ouderen blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH) en de hoge directe medische kosten.

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

(bijna) Ongevallenregistratieformulier

(bijna) Ongevallenregistratieformulier (bijna) Ongevallenregistratieformulier Toelichting bij het ongevallenregistratieformulier Als erkend en geregistreerd gastouderbureau is Gastouderbureau Vip wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen

Nadere informatie

Tennisblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

Tennisblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Tennisblessures Blessurecijfers Samenvatting Tennis is een populaire sport in Nederland, die jaarlijks door ongeveer 980 duizend Nederlanders wordt beoefend. Het blessurerisico bij tennis (3,1 blessure

Nadere informatie

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting Verkeersongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 leidden verkeersongevallen tot naar schatting 84. letsels. Voor bijna de helft van deze letsels (38.) was medische behandeling noodzakelijk. In 212

Nadere informatie

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxidevergiftiging Koolmonoxidevergiftiging Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar overlijdt naar schatting een tiental personen door een koolmonoxide (CO) vergiftiging, leidt koolmonoxidevergiftiging tot bijna tweehonderd

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Hockeyblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Hockeyblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Hockeyblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks ontstaan in Nederland 110.000 blessures tijdens hockey. Dit zijn 4,1 blessures per 1.000 uur hockey, ruim twee keer zoveel als voor sport in het algemeen

Nadere informatie

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures*

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures* Schaatsblessures Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de KNSB en schaatst

Nadere informatie

Hoofdblessures door sport

Hoofdblessures door sport Hoofdblessures door sport Jaarlijks raken 65.000 sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Elk jaar worden 16.000 sporters behandeld op een Spoedeisende Hulp-afdeling in

Nadere informatie

Blessures tijdens fitness

Blessures tijdens fitness Blessures tijdens fitness Samenvatting Fitness is met lijks ongeveer 3,1 miljoen beoefenaren samen met zwemmen in populariteit de grootste sport in Nederland. Hoewel de kans op blessures vrij klein is,

Nadere informatie

Risicogedrag Jongeren

Risicogedrag Jongeren Risicogedrag Jongeren Ongevallen en letsels en wat we daarmee moeten Letsel Informatie Systeem (LIS) Missie VNL Voorkomen van meest ernstige en meest voorkomende letsels in Nederland. Representatieve steekproef

Nadere informatie

Hardloopblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Veel blessures door hardlopen. Aantal hardloopblessures in 2012

Hardloopblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Veel blessures door hardlopen. Aantal hardloopblessures in 2012 Hardloopblessures Blessurecijfers Samenvatting Hardlopen is een populaire sport in Nederland, die in 212 door ongeveer 1,9 miljoen Nederlanders werd beoefend. Het is ook een sport die veel blessures veroorzaakt.

Nadere informatie

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0 Verbranding bij kinderen (0-4 jaar) Ongevalscijfers Samenvatting Na valongevallen en vergiftiging is verbranding de meest voorkomende oorzaak van ziekenhuisopnamen als gevolg van een privé-ongeval bij

Nadere informatie

Rapport 674. Letsels bij kinderen en jeugd 0-18 jaar 2015 Letsel cijfers

Rapport 674. Letsels bij kinderen en jeugd 0-18 jaar 2015 Letsel cijfers Letsels bij kinderen en jeugd -18 jaar 215 Letsel cijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen

Nadere informatie

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands]

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Klaas A. Hartholt; Nathalie van der Velde; Casper W.N. Looman;

Nadere informatie

Ongevalscijfers. (Knoopcel)batterijen

Ongevalscijfers. (Knoopcel)batterijen Ongevalscijfers (Knoopcel)batterijen (Knoopcel)batterijen Ongevalscijfers Coby Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl november 2015 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Ouderen. 5.1 Inleiding

Hoofdstuk 5. Ouderen. 5.1 Inleiding Hoofdstuk 5 Ouderen Vincent Hildebrandt 1, Claire Bernaards 1, Hedwig Hofstetter 1, Ine Pulles 2, Huib Valkenberg 3 1 TNO Gezond Leven, Leiden 2 Mulier Instituut, Utrecht 3 V eiligheidnl, Amsterdam 5.1

Nadere informatie

Huib Valkenberg* Lonneke van Leeuwen** Karin Klein Wolt* Ferry Goossens** Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam

Huib Valkenberg* Lonneke van Leeuwen** Karin Klein Wolt* Ferry Goossens** Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam . Alcohol en jongeren: een vervolgonderzoek onder Spoedeisende Hulpbezoekers Huib Valkenberg* Lonneke van Leeuwen** Karin Klein Wolt* Ferry Goossens** Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD

Nadere informatie

VeiligheidNL. Vernieuwde voorlichting. Letsel Informatie Systeem (LIS) Diverse kanalen. (Kosten)effectiviteit

VeiligheidNL. Vernieuwde voorlichting. Letsel Informatie Systeem (LIS) Diverse kanalen. (Kosten)effectiviteit Welkom bij: Preventie: Hoe werkt de nieuwe kinderveiligheidsvoorlichting? Ine Buuron VeiligheidNL VeiligheidNL Nationaal expertisecentrum voor veiligheid en gedrag Doel: voorkómen van de meeste en meest

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. PERSOONSGEGEVENS Naam Kind: Geslacht: M / V*

ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. PERSOONSGEGEVENS Naam Kind: Geslacht: M / V* ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER Als geregistreerd gastouderbureau is BSO Nederland wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen en ongevallen te registreren. Een bijna ongevallenregistratie is noodzakelijk

Nadere informatie

NVVK Congres Risicobeoordelingsmethode van Consument en Veiligheid voor producten

NVVK Congres Risicobeoordelingsmethode van Consument en Veiligheid voor producten NVVK Congres 2004 1 Risicobeoordelingsmethode van Consument en Veiligheid voor producten Auteur : C. van der Sman (technisch onderzoeker en projectleider risicobeoordeling), Ir. J. Gerritse (programma

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen mei 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

Preventie ongevallen bij jongeren. Hoe pak je dat aan?

Preventie ongevallen bij jongeren. Hoe pak je dat aan? Preventie ongevallen bij jongeren Hoe pak je dat aan? VeiligheidNL Nationaal expertisecentrum voor veiligheid en gedrag Doel: voorkómen van de meeste en meest ernstige letsels In opdracht van o.a. VWS,

Nadere informatie

Benchmark psychiatrie: preklinische setting

Benchmark psychiatrie: preklinische setting November 2015 Inleiding In 2012 is er vanuit de focusgroep acute psychiatrie Limburg besloten om een benchmark psychiatrie uit te voeren. Doelstelling was: de toegankelijkheid van het GGZ loket in beeld

Nadere informatie

Ongevallenregistratieformulier. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang

Ongevallenregistratieformulier. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang Ongevallenregistratieformulier Gastouderbureau MijnGastouderopvang Versie 06-09-2016 1 KvK 34303611 Rabobank 149148119 Inleiding Als geregistreerd gastouderbureau is MijnGastouderopvang wettelijk verplicht

Nadere informatie

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxidevergiftiging Koolmonoxidevergiftiging Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar overlijdt naar schatting een tiental personen door een koolmonoxide (CO) vergiftiging en koolmonoxidevergiftiging leidt tot bijna tweehonderd

Nadere informatie

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2006

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2006 Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2006 Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO Stichting Consument en Veiligheid Onder redactie van: Karin Jettinghoff en Anita

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1527 Vragen van het lid

Nadere informatie

Ongevallen met de elektrische fiets. Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN

Ongevallen met de elektrische fiets. Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN Ongevallen met de elektrische fiets Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN Ongevalscijfers fietsers 2011 Jaarlijks 340.000 fietsongevallen 200 dodelijke fietsslachtoffers 16.000 ziekenhuisopnamen

Nadere informatie

Is de fietser kwetsbaar?

Is de fietser kwetsbaar? Is de fietser kwetsbaar? Jorrit Harbers Traumachirurg UMCG 19 februari 2014, pag. 2 ACHTERGROND FIETSONGELUKKEN Chirurgen zien een stijging van het aantal letsels door fietsongelukken. De overheid moet

Nadere informatie

Rapport. Verkeersongevallen 2014 Ongevalscijfers

Rapport. Verkeersongevallen 2014 Ongevalscijfers Rapport Verkeersongevallen 214 Ongevalscijfers Verkeersongevallen 214 - Ongevalscijfers 2 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2015

Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2015 Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2015 Avonturijn Kinderopvang Februari 2016 Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2015 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord blz.2 Registratie van ongevallen...blz.2

Nadere informatie

RAPPORTAGE KWARTAALOVERZICHT VEILIGHEIDSDASHBOARD Q DEFINITIEVE VERSIE 1.0,

RAPPORTAGE KWARTAALOVERZICHT VEILIGHEIDSDASHBOARD Q DEFINITIEVE VERSIE 1.0, RAPPORTAGE KWARTAALOVERZICHT VEILIGHEIDSDASHBOARD Q DEFINITIEVE VERSIE., Inhoud Inleiding... Totaal aantal melding veiligheidsdashboard... Totaaloverzicht (NVW-Arbo-EV-incidenten).... Basis Risico Factoren...

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarapportage 2008

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarapportage 2008 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarapportage 2008 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen Mei 2009 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

13 december Onderzoek: Vuurwerkverbod?

13 december Onderzoek: Vuurwerkverbod? 13 december 2016 Onderzoek: Vuurwerkverbod? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

7 december Onderzoek: Vuurwerkverbod?

7 december Onderzoek: Vuurwerkverbod? 7 december 2017 Onderzoek: verbod? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

Rapport. Pilot Preventieve aanpak geweld Amsterdam-Amstelland Eindrapportage

Rapport. Pilot Preventieve aanpak geweld Amsterdam-Amstelland Eindrapportage Rapport Pilot Preventieve aanpak geweld Amsterdam-Amstelland Eindrapportage Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 2015 Gemeente Eindhoven, november 2016

Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 2015 Gemeente Eindhoven, november 2016 Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 15 Gemeente Eindhoven, november 1 Inleiding Met dit document wordt inzicht gegeven in de actuele stand van zaken van de objectieve verkeersveiligheid in Eindhoven.

Nadere informatie

Ongevallen bij fietsers en voetgangers

Ongevallen bij fietsers en voetgangers Ongevallen bij fietsers en voetgangers W. Ormel K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Augustus 2006 Bij de samenstelling van deze publicatie is

Nadere informatie

Ongevallen in de woning

Ongevallen in de woning Ongevallen in de woning Kosten en baten van preventie Anke van Marle Consument en Veiligheid Inhoud presentatie - Kort voorstellen Consument en Veiligheid - Cijfers over ongevallen in huis - Wat is de

Nadere informatie