Operational cost / capex controlling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Operational cost / capex controlling"

Transcriptie

1 Operational cost / capex controlling

2 Senior Living Group Dominiek Beelen : CFO en mede-bestuurder sinds 01/01/2006 Belgische NV gesticht door Waterland Private Equity Fund in Sinds jan 2006 zelfstandig management in plaats gesteld. Missie is leidende rol te vervullen binnen segment van commerciële rusthuizen in België, zowel op vlak van schaalgrootte als kwaliteit.

3 Senior Living Group Erkenning in portefeuille voor bedden waarvan momenteel operationeel Momenteel 45 residenties in beheer, 4 greenfields in uitwerking. Nationale spreiding : Vlaanderen : greenfields Brussel : 9 Wallonië : 7 Zakencijfer (excl personeelssubsidies) : 2011 : 166 mio Forecast 2012 : 182 mio

4 Agenda Basistructuur P&L RVT Algemene randbemerkingen gezondheidssector Basisparameters voor een duurzame kostenbeheersing Specifieke topics Q&A Quid met onderhoudscontracten, leasings Alternatieve projecten energie

5 Basisstructuur P&L RVT (tot operationeel resultaat) Huurinkomsten Inkomsten RIZIV-inkomsten (FF) Andere inkomsten Uitgaven Personeelskost (incl pers subsidies) Operationele kosten Huur / afschrijvingen Operationeel resultaat Capex

6 Algemene randbemerkingen (1) Rust-en verzorgingssector is GEEN sales gedreven sector doch wel : Beperkingen dagprijsbepaling Reglementering (geen aleatoire prijsaanpassingen mogelijk) Aandacht voor betaalbaarheid dagprijzen nieuwbouw Overheidsbeperkingen toepassing dagprijzen? Verwachtingen RIZIV toelagen Quid regionalisering financiering gezondheidszorg? Behoud baremieke vergoedingen in berekening RIZIV FF >< gestegen loonkost (extra-legale voorwaarden) Quid Budgettaire ruimte? bv. 3de luik tegemoetkoming : plafond bereikt in vorige referentieperiode, doch quid met nieuwe openingen en uitbreidingen met toename aan tewerkstelling?

7 Algemene randbemerkingen (2) Discriminatie in overheidssubsidiëring Brussel en Wallonië : geen bijk werkingssubsidies naast de federaal bepaalde Vlaanderen (en Vlaamse instellingen in Brussel) : VZW s : bijkomende animatievergoeding : bijkomende KV subsidie (compensatie leegstand) bijkomende DVC subsidie NV s/bvba s : Animatie-norm in dienst te nemen zonder subsidie Geen bijkomende KV noch DVC subsidie Geen duidelijkheid betreffende overheidsstandpunt Onroerende Voorheffing algemene tendens : overwegend VZW s vrijgesteld

8 Algemene randbemerkingen (3) Personeelsbeleid - personeelskosten Schaarste op de Belgische markt voor zorgpersoneel Verloningsconcurrentie : bijk extra-legale voordelen, toegepaste baremieke anciënniteit, verlof + competitief voordeel ziekenhuizen (taakinhoud, uurregeling en verloning) Gevolg : steeds duurder wordend personeel (>< RIZIV financiering) Tewerkstelling buitl verpleegkundigen Niet de alles omvattende wonderoplossing (operationele beperkingen) Relatief duur (zeker indien weggeplukt na 1 jaar dienst/opleiding) Conclusie : grootste gedeelte van management tijd focust zich/ moet zich richten zich op personeelsbeleid MAAR minder vat op het ganse kostenplaatje + grotere impact op resultaat van de instelling

9 Algemene randbemerkingen (4) Continue aanpassingen normeringen Toegenomen infrastructurele normen 8m² - 12m² - 16m² - 25,5m² 3P (STOP) 2P (gelimiteerd) 1P - zorgflat Toegenomen brandveiligheidsnormen, niet enkel federaal doch ook bijkomende (en afwijkende) normen per regio. Toegenomen normvereisten naar confort residenten : zonnewering, koeling in leefruimtes, TV en telefoonaansluiting, internetcomputer free available (Wallonië), aantal m² leefruimtes, aantal liften MAAR : niet enkel toegenomen normeringen, ook toegenomen verwachtingen residenten : toename welvaartstaat Toegenomen inspecties bevoegde instanties (FAVV, ROB/RVT )

10 Algemene randbemerkingen (5) Energieprijzen (dan wel taksen/distributiekosten) in stijgende lijn Voedingskosten in constante stijgende lijn schaarste grondstoffen Vrijgesteld van BTW = GEEN BTW-aftrek! Toename risico op onbetaalde facturen residenten Quid invoering wet op de overheidsopdrachten?

11 Algemene randbemerkingen - conclusie Sterkte van mgt ter optimalisatie van levensvatbaarheid / rendement van de instelling focust zich op : Optimalisatie van RIZIV FF Actief HR-beleid Organisatorische efficiëntie Kostenbeheersing operationele kosten / capex Zonder kwaliteit van dienstverlening en infrastructuur en confort/zorg van de residenten uit het oog te verliezen

12 Operational cost / capex controlling Huurinkomsten Inkomsten RIZIV-inkomsten (FF) Andere inkomsten Uitgaven Personeelskost (incl pers subsidies) Operationele kosten Huur / afschrijvingen Operationeel resultaat Capex

13 Operational cost - split Kostenstructuur -10% -6% -13% -5% -29% -24% -8% Purchase food/cafeteria Care related costs Rebilled costs Administration Textile & Laundry Maintenance Energy Costs Other Indirect costs -5%

14 Basisparameters voor een duurzame kostenbeheersing Financieel/administratief monitoring 1 centrale bron van financiële info Transparante en systematische rapportering Benchmarking Stricte budgetopvolging Full cost benadering Operationeel uitwerking Intern controlesysteem uitwerken Kostenbewustzijn en verantwoordelijksheidszin aanwakkeren binnen de organisatie Eigen mgt en organisatie kritisch en continu in vraag stellen Partnerships vormen met externe leveranciers / dienstverleners Golden lists definiëren en produktgamma beperken

15 Monitoring meten is weten

16 1 centrale bron van financiële info Uniformiteit van financiële data (opgezet in samenspraak met alle betrokkenen) doorheen de ganse organisatie Boekhouding / finance als centrale bron van JUISTE en VOLLEDIGE informatie binnen de ganse organisatie Vermijden dat elke afdeling eigen reportings hanteert met afwijkende data In geval van groepering van meerdere instellingen : zelfde rekeningenstelsel, boekingswijze en reporting standaarden

17 Transparante en systematische rapportering (intra-muros) Intern : SNELLE maand-closes en interne bespreking met lokale directie / middenkader Maandelijkse detailanalyse belangrijkste operationele kostencomponenten Issue spotting en compacte reportings Extern : Vastlegging van mgt reportings met leverancier Formele trimestriële bespreking verbruiksgegevens SLA - covenants

18 Benchmarking (extra-muros) Intern : Maandelijks / trimestrieel tussen de instellingen (in geval van een groepering) Belang van voldoende historische data Interpretatie van de data!! Detail budgettering obv aftoetsing met benchmarks en individuele omstandigheden Extern : Benchmarking met sectoriale gegevens - historieken

19 Stricte budgetopvolging Maandverdeling jaarbudget alsook capex Maandelijkse variantie-analyse actuals >< budget Interpretatie van de data en herziening budget resterende maanden indien nodig. Bijsturing werking instelling volgende maanden indien nodig

20 Oog voor full cost benadering GOEDkoop is niet altijd BETERkoop Onderscheid te maken tussen zuiver prijsgerelateerde kosten en kosten met toegevoegde waarde Prijs : energie, telefonie, financiële kosten, leasings Total cost of ownership o.a. incontinentie, onderhoudsprodukten, voeding, adviseurs zelfs afval Niet enkel korte termijn en short win mathematische overwegingen!

21 Total cost of ownership Direct cost (pricing) + gevolgkosten Gevolgkosten : Impact op organisatie bv workload Administratie Verbruik Impact op rand kosten Kwaliteit Afval End of life-kost? Duurzaamheid? kosten gemaakt in de volledige levenscyclus van het artikel Niet alle parameters wiskundig eenvoudig te berekenen werken met wegingsfactoren per gevolgkost

22 Uitwerking draagvlak binnen de organisatie

23 Intern controlesysteem Duidelijke facturatie-, reporting-, goedkeuringsflow en tijdslijn implementeren Track & trace van bestelling en levering Afstemming van factuur met leveringsbon + afgesproken pricing Functiescheiding : goedkeuring betaling verschillend van goedkeuring aankoop / levering Vermijd kasuitgaven Leg stockverantwoordelijkheden en beveiliging vast

24 Verantwoordelijkheidszin en kostenbewustzijn binnen de organisatie HET sleutelelement voor goed en duurzaam kostenbeheer Hou de administratie binnenshuis en leg eindeverantwoordelijkheid voor budgetbewaking bij directeur Betrek de afdelingsverantwoordelijken bij de bepaling van golden lists, opmaak van maandelijkse reportings Vermijd toeloop van vertegenwoordigers bij de afdelingsverantwoordelijken Challenge de afdelingsverantwoordelijken tot inschatting van KP vóór bestelling, vb. menukeuze kok in functie van afgesproken eenheidskost. Bepaal prioriteiten in geval van beperkt budget

25 Eigen mgt en organisatie in vraag stellen IT-platform Logistiek let op voor IT-overshooting Kosten-baten analyse te maken Eerst interne organisatie op punt stellen, dan hierin optimaal automatiseren, niet omgekeerd Welke logistieke flows van en naar afdelingen? Welke maaltijdverdelingsflow? Wie bestelt, wie verantwoordelijke van stocks? Optie : vol-leeg systeem, stock en bestelprocedure obv canban-systeem Opletten voor te zware hiërarchie en middle management en/of administratief getint personeel Hou korte rapporteringslijnen

26 Streven naar partnerships met de leveranciers Voorkeur voor SCHRIFTELIJKE LT-overeenkomsten onder stricte SLA-voorwaarden mbt o.a. prijszetting, levering, opleiding, kwaliteit Voordelen : SAMEN belang tot welslagen van samenwerking Leverancier meer geneigd tot belangrijkere investeringen in samenwerking vb op vlak van op/begeleiding Focus op optimalisatie verbruik en opzet van beheersprocessen = grotere impact dan repetitief afsluiten van KT-overeenkomsten en focus op directe kost, zijnde prijs. Afspraken rond budgetgaranties Aandachtspunt : Voorzie de nodige escape clausules in geval van niet nakomen van de SLA-bepalingen

27 Werken met golden lists Beperk het produktengamma binnen de organisatie Golden list opgezet in samenspraak met betreffende afdeling/leverancier Volg stricte respectering van golden list : minimaal 80%

28 Specifieke topics

29 Quid met onderhoudscontracten, leasings In principe tegen services contracten tenzij kritisch voor de werking van de instelling, vb brandcentrale, liften, electronisch oproepsysteem. Keuze voor een services contract best te beoordelen obv historische data. Druk vanuit de leveranciers, doch terecht? Leasings : Wagenpark : voordeel : kost beter beheersbaar, doch pas relevant indien > 10 wagens Andere : beslissing afhankelijk van rentetoestand van het moment Cash-flow toestand van de instelling

30 Alternatieve projecten energie Brussel en Wallonië nog attractief voor plaatsing van photovoltaïsche panelen en/of zonneboiler. Hype rond LED-verlichting Onderscheid te maken tussen permanente verlichting en sporadische verlichting Welke garanties van de leveranciers + voorgesteld financieringsprodukt? Energie herfinanciering WKK-oplossing Isolatie Chauffagepark Electriciteit ESCO EPC contracten

31 Q&A

Hoe uw kosten onder controle houden binnen een woonzorgcentrum

Hoe uw kosten onder controle houden binnen een woonzorgcentrum Hoe uw kosten onder controle houden binnen een woonzorgcentrum Senior Living Group Dominiek Beelen : CFO en mede-bestuurder sinds 01/01/2006 Belgische NV opgericht door Waterland Private Equity Fund in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 06 Financiële kerngegevens 07 Profiel 10 Gegevens raad van commissarissen

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE Globaal denken, gefaseerd handelen INLEIDING De stad en het OCMW Deinze zijn in 2013 ingestapt in de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC)

Nadere informatie

Evaluatie van de proeftuin trajecttendering. Achtergrondrapport. In opdracht van: Uitgevoerd door: Debbie Sanders An Van Pelt. Brussel, 30 juni 2009

Evaluatie van de proeftuin trajecttendering. Achtergrondrapport. In opdracht van: Uitgevoerd door: Debbie Sanders An Van Pelt. Brussel, 30 juni 2009 Evaluatie van de proeftuin trajecttendering Achtergrondrapport In opdracht van: VDAB Uitgevoerd door: IDEA Consult: Stephanie Devisscher Debbie Sanders An Van Pelt Brussel, 30 juni 2009 IDEA Consult nv

Nadere informatie

Boordtabellen en Business Plan

Boordtabellen en Business Plan Business advisers Boordtabellen en Business Plan B.I.B.F. Seminarie 3. Boordtabellen Zaterdag, 24 maart 2012 Antwerpen Potvlietlaan 6 2600 Antwerpen Tel. +32 (0)3 235 66 66 Brussel Metrologielaan 10, bus

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling 2011

Duurzame Ontwikkeling 2011 Verslag Duurzame Ontwikkeling 2011 1 Pertinentie Inhoud Identiteit en strategie Bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting bestrijden...p 19 De ontwikkeling van groene groei steunen...p 21 Onze diensten

Nadere informatie

Energielevering Vlaams EnergieBedrijf:

Energielevering Vlaams EnergieBedrijf: Energielevering Vlaams EnergieBedrijf: resultaten 1 e kwartaal 2015 en vooruitzichten 2016 Gecertificeerd door 1 1. Samenvatting Nu het Vlaams EnergieBedrijf één kwartaal energie levert aan entiteiten

Nadere informatie

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 Classificatie: Publiek Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Opzet en aanpak... 3 3. Doelgroep en antwoorden... 5 4. Overkoepelende

Nadere informatie

M&A vakjargon ontdaan van zijn mystiek LOI? kpmg.com/be. Alpha? Grace? Het AMandA woordenboek. CoCo? MBI?

M&A vakjargon ontdaan van zijn mystiek LOI? kpmg.com/be. Alpha? Grace? Het AMandA woordenboek. CoCo? MBI? M&A vakjargon ontdaan van zijn mystiek kpmg.com/be Alpha? LOI? Grace? Het AMandA woordenboek MBI? CoCo? M&A vakjargon ontdaan van zijn mystiek Verklarend woordenboek van meer dan 150 vaak gebruikte termen

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag van diensten

Algemene offerteaanvraag van diensten Algemene offerteaanvraag van diensten Bestek voor een raamovereenkomst voor de strategische uitbouw en digitale data ontsluiting via Toerismewerkt.be Bestek WOO-2014-03 Gepubliceerd: - in het Bulletin

Nadere informatie

Van ondernemer tot overnemer.

Van ondernemer tot overnemer. Van ondernemer tot overnemer. Uw overnameproces in acht stappen. Leidraad Pecunia voorbereiden target zoeken target waarderen deal structureren deal financieren deal onderhandelen contract afsluiten integreren

Nadere informatie

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat

Nadere informatie

INTERNE EN EXTERNE CONTROLE

INTERNE EN EXTERNE CONTROLE ACC INTERNE EN EXTERNE CONTROLE Voordracht van zaterdag 13 oktober 2012 Stagiairs accountants en belastingconsulenten A. BAUWENS Accountant Bedrijfsrevisor IAB - Voordrachtcyclus stagejaar 2012 INTERNE

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen

Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen Bestuursovereenkomst 2013-2015 2 / 7 5 Bestuursovereenkomst 2013-2015 Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013/2014. Aedifica, Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in residentieel vastgoed

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013/2014. Aedifica, Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in residentieel vastgoed JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013/2014 Aedifica, Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in residentieel vastgoed Aedifica is een Belgische beursgenoteerde vennootschap die zich als referentie

Nadere informatie

jaarverslag vgp annual report 2010

jaarverslag vgp annual report 2010 vgp annual report 2010 jaarverslag 2010 INHOUD kerncijfers / 3 brief aan de aandeelhouders / 4 vgp in 2010 / 6 Markten / VGP CZ I transactie profiel / 13 strategie / 14 verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014 Organisatie: stad Leuven LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014 Vertegenwoordigd door dhr. Mohamed Ridouani Hoedanigheid: schepen van personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

CrossRoad. Unlock your business potential. Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware

CrossRoad. Unlock your business potential. Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware CrossRoad Unlock your business potential Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware GMI group bewijst haar competenties in ERP, business intelligence en workflow bij bouwbedrijf Galère Slanke administratie

Nadere informatie

FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK

FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK Opdrachtgever: Departement LNE Datum: 09-09-2014 Titel Opdrachtgever Contactpersoon opdrachtgever Indiener Contactpersoon indiener Financiering

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS 2 Verandering op C-niveau Impact van optimaal documentbeheer 3 Flexibele financiering Supply Chain Finance: ook voor uw bedrijf? 4-5

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

Til uw onderneming naar een hoger niveau. Stel de juiste vragen op weg naar de cloud

Til uw onderneming naar een hoger niveau. Stel de juiste vragen op weg naar de cloud CHEOPS REPORT Til uw onderneming naar een hoger niveau Stel de juiste vragen op weg naar de cloud Cloud computing is aan een sterke opmars bezig. Tegelijk roept het bij vele bedrijven nog vragen op. Is

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

H I A F n i e u w s b r i e f

H I A F n i e u w s b r i e f 1 3 e jaargang - Nummer 3 - Driemaandelijks - maart - april - mei 2010 Afgiftekantoor: 9000 GENT X - P708235 H I A F n i e u w s b r i e f Financiële beroepen en bedrijven onvoldoende vertrouwd met voordelen

Nadere informatie