fluchskrift

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "fluchskrift www.partoer.nl"

Transcriptie

1 Sociaal economische kenmerken Terschelling Aantal inwoners redelijk stabiel Op 1 januari 2013 telt Terschelling inwoners. Dit is iets meer dan in 2000, toen er inwoners waren. In de tussenliggende periode schommelde de bevolking tussen de en inwoners. In 2001 en 2002 was er een piek van inwoners. Ook de laatste jaren is er weer een lichte toename van de bevolking. Dit lijkt vooral te komen door de groei van het aantal studenten aan de Hogere Zeevaartschool. fluchskrift 01/2014 Bevolkingsontwikkeling Terschelling, Eilandkarakter van invloed op leefbaarheid Terschelling is met een oppervlakte van 88 km² het grootste Friese Waddeneiland. Het eiland is 30 km lang en gemiddeld 3,5 km breed. Terschelling bestaat voor bijna 80 procent uit natuurlijk duinlandschap en kwelders. Het Europees Natuurreservaat De Boschplaat vormt een aanzienlijk deel van het eiland. Op Terschelling ligt een aantal dorpen. De hoofdplaats is West-Terschelling, hier woont ongeveer de helft van alle inwoners van het eiland. Daarna zijn Midsland, Formerum, Hoorn, Lies en Oosterend de grootste dorpen. Ook zijn er nog enkele kleinere plaatsen of buurtschappen. De vaartijd van Terschelling naar Harlingen met de veerboot is ongeveer twee uur. Met de snelboot bedraagt de vaartijd 45 minuten. Het eilandkarakter heeft specifieke consequenties voor het wonen en werken op Terschelling. In dit fluchskrift staat een aantal sociaal economische kenmerken van Terschelling op een rij: bevolking, economie, wonen, onderwijs en zorg. Het fluchskrift is samengesteld in overleg met de gemeente Terschelling. De informatie is van belang voor een ieder die betrokken is bij de toekomst van Terschelling in relatie tot demografische ontwikkelingen en leefbaarheid. Bron: CBS, Monitor Fryslân

2 BEVOLKING Vooral toename 45-plussers in afgelopen jaren In de afgelopen jaren is de samenstelling van de bevolking op Terschelling veranderd. Het aantal inwoners tot 45 jaar is afgenomen en het aantal 45-plussers is toegenomen. Er is dus sprake van een veroudering van de bevolking. De grootste daling heeft plaatsgevonden in de leeftijdsgroep jaar. In 2013 zijn er 255 inwoners in deze leeftijdscategorie minder in vergelijking met Het aantal jongeren tot 25 jaar is echter maar beperkt teruggelopen (-79) sinds Sinds 2006 is het aantal jongeren tussen 15 en 24 jaar weer toegenomen vanwege het groeiend aantal studenten aan de Hogere Zeevaartschool. Verder is vooral het aantal 65-plussers in de periode toegenomen: met 291. Ruim 20 procent van de Terschellinger bevolking is nu 65-plus, terwijl dit in 2000 nog maar ruim 14 procent was. Ook het aantal jarigen is toegenomen. Sinds 2000 is het aantal inwoners in deze leeftijdscategorie gestegen met 115. Ontwikkeling bevolkingsopbouw Terschelling, Bevolkingsopbouw Terschelling, 2000, 2006 en Aantal % Aantal % Aantal % 0-14 jaar , , , jaar , , , jaar , , , jaar , , , , , ,1 Totaal , , ,0 Bron: CBS, Monitor Fryslân Bron: CBS, Monitor Fryslân

3 Bevolkingskrimp op termijn verwacht Hoe de bevolking zich in de toekomst ontwikkelt is altijd lastig te voorspellen. De totale bevolking op Terschelling zal, volgens de bevolkingsprognoses van de provincie Fryslân, de komende tijd per decennium met 250 tot 300 inwoners afnemen. Net als elders zal naar verwachting het aandeel senioren nog verder toenemen. Hoe het aandeel jongeren zich ontwikkelt hangt op Terschelling ook samen met de ontwikkeling van de Hogere Zeevaartschool. De studenten verblijven doorgaans tijdelijk op het eiland. Als de nieuwe campus van de school gerealiseerd is, zal het aantal studenten naar verwachting nog verder toenemen. Hoewel de verwachting is dat de totale bevolking daalt, zal het totaal aantal huishoudens naar verwachting tot 2020 nog toenemen, met 158. Vanaf 2020 zet een geleidelijke daling in van het aantal huishoudens. Echter hoe verder in de tijd, hoe lastiger de voorspelling. Prognose aantal inwoners en aantal huishoudens Terschelling, Jaar Aantal inwoners Verschil Bron: Prognose provincie Fryslân, 2013 Aantal huishoudens Verschil

4 ECONOMIE Aantal banen in horeca en logiesverstrekking afgenomen Het totaal aantal banen van 15 uur en meer op Terschelling is licht afgenomen tussen 2002 en 2012, van banen naar banen in De meeste arbeidsplaatsen op Terschelling hebben direct of indirect met het toerisme te maken. Er wordt veel gebruik gemaakt van seizoenskrachten. Steeds vaker zijn dit buitenlandse arbeidskrachten, vooral uit Oost-Europa. De meeste banen op Terschelling zijn in de horeca en logiesverstrekking, in 2012 zijn dit er ruim 515. In vergelijking met 2002 is het aantal banen in deze sector echter wel afgenomen. Tussen 2002 en 2012 verdwenen er 68 banen. Dit lijkt ook te maken te hebben met het toenemend aantal nul-urencontracten in het toerisme. Hierbij is er een arbeidsovereenkomst zonder vaste werkuren. Nul-urencontracten worden niet in de statistieken opgenomen. Na horeca en logiesverstrekking is handel en reparatie de belangrijkste sector qua banen (231). In deze sector zijn er sinds 2002 zeventien banen bijgekomen. Tot deze sector horen onder andere ook winkels en fietsverhuur. In de sector vervoer, opslag en communicatie zijn 210 banen, dit aantal is de afgelopen jaren redelijk stabiel. Tot deze sector behoren ook de banen in de zee- en kustvaart die van oudsher op Terschelling ruim vertegenwoordigd zijn. De grootste groei in het aantal banen tussen 2002 en 2012 heeft plaatsgevonden in de zakelijke dienstverlening. In deze sector zijn er in deze periode 29 banen bijgekomen. De grootste afname in het aantal banen heeft plaatsgevonden in het onderwijs (-14). Ook is er onder andere enige teruggang in het aantal banen in financiële instellingen, landbouw/visserij en de bouw. Aantal banen per sector op Terschelling, 2002 en 2012 Bron: provincie Fryslân

5 Toenemend aantal overtochten met veerboot Het toerisme is de levensader voor Terschelling. De bezoekers zijn overwegend afkomstig uit Nederland. Daarnaast komt een klein deel van de bezoekers uit Duitsland en andere Europese landen. In de jaren zeventig waren er nog ruim overtochten. In 2012 hebben ruim mensen het eiland per veerboot bezocht. De afgelopen jaren is het aantal overtochten met de veerboot toegenomen. Toeristen kwamen de afgelopen jaren steeds vaker voor kortere periodes, enkele dagen of een weekend. Deze kortere verblijfsduur betekent voor de toeristische bedrijven meer werk vanwege de vele wisselingen. Dit kan betekenen dat de werkgelegenheid in het toerisme nog verder zal toenemen. Met de eigen boot en de charterschepen van de bruine vloot komen nog eens ongeveer bezoekers naar het eiland. In de zomer trekken veel gezinnen en jongeren naar Terschelling. Jaarlijks trekt in juni het tiendaagse locatietheater en landschapskunsten festival Oerol ongeveer bezoekers. Aantal overtochten per veerboot, Bron: gemeente Terschelling EVT Doeksen Meeste slaapplaatsen op kampeerterreinen Op Terschelling vinden meer dan 2 miljoen overnachtingen per jaar plaats. Terschelling heeft een uitgebreid aanbod van campings, groepsaccommodaties, appartementen, hotels en pensions. Exclusief de havens heeft Terschelling een totale capaciteit van ongeveer bedden, waarvan bijna op kampeerterreinen. De recreatiewoningen en appartementen op Terschelling bieden slaapplaats aan ruim gasten. Daarnaast biedt de passantenhaven in West-Terschelling ligplaats aan ongeveer 350 schepen en is de haven voor de zogenaamde bruine vloot (charterzeilschepen) regelmatig gevuld met rond de 30 vaartuigen. Aantal slaapplaatsen naar verblijfstype, 1 januari 2012 Categorie: 2012 Hotels/pensions Appartementenhotels 963 Kampeerterreinen Bed & Breakfast 8 Groepsaccommodaties 651 Recreatiewoningen/tweede woningen Particuliere verhuur/appartementen Totaal Bron: gemeente Terschelling

6 WONEN Aantal woningen op Terschelling naar huur en koop, Nieuwe woningen in Midsland gerealiseerd Er staan woningen op Terschelling voor permanente bewoning. Dit woningbestand bevat koopwoningen en 519 huurwoningen. Er zijn 80 huurwoningen in de particuliere sector en 436 woningen in de sociale sector (woningbouwstichting De Veste). In de periode zijn op Terschelling 43 nieuwe koopwoningen gebouwd, vooral in Midsland. De verwachting is dat er na goedkeuring van het nieuwe bestemmingsplan, vanaf 2014 weer wat nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In de afgelopen jaren zijn er 20 nieuwe huurwoningen in Midsland gerealiseerd. Nog steeds is er echter veel behoefte aan huurwoningen. Vooral voor starters is er een lange wachttijd voor een huurwoning. Omdat de woningvoorraad beperkt is, is maatschappelijke en economische gebondenheid een voorwaarde om voor een huurwoning in aanmerking te komen. Bron: Monitor Fryslân, Systeem Woningvoorraad ABF Recreatiewoningen aan kust en Midsland Noord Gemiddelde WOZ-waarde op Terschelling, Op Terschelling staan in recreatiewoningen. Deze woningen zijn vooral geconcentreerd in Midsland Noord, Midsland aan Zee, West aan Zee. Veel recreatiewoningen staan op grond van Staatsbosbeheer waar erfpacht op rust. Op Terschelling betreft dit ongeveer de helft van alle recreatiewoningen. Hoge WOZ-waarde Terschelling heeft de hoogste WOZ-waarde van de provincie Fryslân. In 2012 is de WOZwaarde Dit betreft huur- en koopwoningen voor alleen de permanente bewoning, recreatiewoningen zijn hierin niet mee berekend. In 2002 lag de WOZ-waarde nog op Hiermee heeft Terschelling de grootste toename van de WOZ-waarde in de provincie Fryslân in de afgelopen tien jaar. Vanaf 2010 is de WOZ-waarde niet meer toegenomen. Terschelling is in 2012 één van de duurste woongemeenten van Fryslân op basis van de huizenprijzen. De gemiddelde woningprijs op het eiland is in Door de hoge huizenprijzen is het voor (jonge) starters lastig een huis op het eiland te kopen. Bron: CBS, Monitor Fryslân

7 ONDERWIJS Vijf basisscholen, één middelbare school en één hbo-opleiding Er zijn vijf basisscholen op Terschelling: twee in West-Terschelling, twee in Hoorn en één in Midsland. Op het eiland is één middelbare school: t Schyl- ger Jouw, gevestigd in Midsland. De school heeft 153 leerlingen in Op deze school kan vmbo en onderbouw havo/vwo onderwijs gevolgd worden. In de eerste twee leerjaren neemt t Schylger Jouw leerlingen op met een advies voor vmbo, havo en vwo, waarbij de leerlingen van alle niveaus door elkaar in de klassen geplaatst worden. Om aansluiting met het havo- en vwo-onderwijs te bewerkstelligen, is er een onderwijskundige samenwerking met RSG Simon Vestdijk in Harlingen. Een gedeelte van de leerlingen gaat na klas 2 naar klas 3 in Harlingen. Veel leerlingen maken eerst het vmbo op het eiland af en stromen daarna door naar havo 4 in Harlingen. Het grootste gedeelte van de leerlingen dat aan de wal naar school gaat, woont door de week ook aan de wal. Ze huren gezamenlijk een huis of gaan in een kosthuis wonen. Dit is voornamelijk in Harlingen, maar ook wel in Leeuwarden. Er zijn enkele kinderen die elke dag heen en weer reizen met de snelboot, ook kinderen vanaf 12 jaar die naar een havo- of vwo-school gaan. Ook is er op Terschelling een hbo-opleiding gevestigd: het Maritiem Instituut Willem Barentsz, onderdeel van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Deze opleiding trekt veel studenten van elders naar het eiland. In de afgelopen jaren is dit aantal toegenomen tot 320 studenten. Hierdoor is het aantal jongeren op Terschelling in de leeftijdscategorie jaar de afgelopen jaren toegenomen. Veel van deze jongeren verblijven echter tijdelijk op Terschelling. Zij schrijven zich wel in als inwoner, dit heeft met de studiefinanciering te maken, maar ook met de (gedeeltelijke) vergoeding voor de bootkosten. ZORG Meeste basiszorgvoorzieningen aanwezig Op Terschelling zijn de meeste basiszorgvoorzieningen aanwezig. De zorgvoorzieningen zijn in West-Terschelling en Midsland gevestigd. Er zijn twee huisartspraktijken. Deze huisartsen zijn apotheekhoudend en verloskundig actief. Sinds enkele jaren vinden er geen bevallingen meer op het eiland plaats. Ook zijn er op Terschelling een fysiotherapeutenpraktijk, een eerstelijnspsychologenpraktijk, twee tandartspraktijken, GGZ ambulante behandeling voor kinderen en jongeren, ambulante begeleiding van MEE, een vestiging van maatschappelijk werk en een consultatiebureau. Voor ziekenhuiszorg is men op de vaste wal aangewezen. Op Terschelling is een ambulancestandplaats. Acuut ziekenvervoer gebeurt via de helikopter of de reddingboot van de KNRM. Voor ouderen die intensieve zorg nodig hebben, is er het gecombineerd zorg- en verpleegcentrum De Stilen, met ook een psychogeriatrische afdeling. Dit zorgcentrum is recent geheel vernieuwd. De Stilen heeft 42 bedden. Het verzorgcentrum heeft voldoende capaciteit; het verpleegcentrum heeft niet voldoende capaciteit. Eilander senioren gaan daarom soms tijdelijk naar Harlingen of Leeuwarden en komen weer terug naar het eiland als er weer plaats is. Bij het zorgcentrum zijn ook vier aanleunwoningen. Voor ambulante zorg kan een beroep worden gedaan op thuiszorg (twee aanbieders).

8 Goede bereikbaarheid essentieel voor leefbaarheid De bevolkingsomvang van Terschelling is de afgelopen jaren redelijk stabiel en schommelt tussen de en inwoners. De samenstelling van de bevolking verandert echter wel. Het aandeel senioren is in de afgelopen jaren toegenomen en deze vergrijzing zal naar verwachting de komende tijd nog verder toenemen. De veranderende samenstelling van de bevolking heeft consequenties voor de samenleving op het eiland. Te verwachten is bijvoorbeeld dat er een toenemende vraag naar zorg en woningen geschikt voor senioren zal zijn, terwijl het aantal jongeren dat op het eiland basisonderwijs zal volgen afneemt. Om de leefbaarheid in stand te houden, zullen er voldoende bewoners in de productieve leeftijdsgroepen moeten zijn. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat er op het eiland voldoende bestaansmogelijkheden aanwezig zijn. Gezien de aanzienlijke afstand tot de vaste wal en de vaartijd, is grootschalig forensisme niet voor de hand liggend. Bewoners zullen daarom vooral op het eiland werkzaam zijn. De lokale economie is vrij eenzijdig gericht op toerisme. Dit impliceert een zekere afhankelijkheid en weinig differentiatie in werkgelegenheid. Vernieuwingen in het toerismeaanbod, zoals zorgtoerisme of duurzaam toerisme, zullen daarom nodig zijn om het toerisme en daarmee de lokale economie op peil te houden. Een goede bereikbaarheid door een frequente veerverbinding is voor het toerisme, maar ook voor de bewoners, van essentieel belang. Door een goede verbinding kunnen bewoners naar de vaste wal voor voorzieningen die niet op het eiland aanwezig zijn. Daarnaast is het voor inwoners van belang dat er voldoende woningaanbod op het eiland is en dat het brede aanbod aan basiszorgvoorzieningen op Terschelling in stand blijft. Voor bewoners zal Terschelling zo een aantrekkelijk eiland blijven om te wonen en werken. Colofon Fluchskrift Sociaal economische kenmerken van Terschelling is een uitgave van Partoer, januari 2014 Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Terschelling en financieel mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân. Bronnen CBS Statline Elzinga en Oterdoom (2012) Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Gemeente Terschelling Grontmij (2012) Onderzoek erfpacht en verhuur vakantiewoningen Waddeneilanden Provincie Fryslân (2012) Werkgelegenheidsenquête Provincie Fryslân (2013) Trendprognose Bevolking en Huishoudens Auteurs Wilma de Vries, Partoer Sanne Wiegersma, Partoer Eindredactie Sonja Toonstra, Partoer Opmaak Jongens van de Jong Westersingel CK leeuwarden T (058)

Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst

Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst Het geluid van jongvolwassenen op Schiermonnikoog Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst Vanuit de Streekagenda Waddeneilanden werken inwoners en verschillende partijen samen aan een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

Advies. Grenzen aan kleine scholen

Advies. Grenzen aan kleine scholen Advies Grenzen aan kleine scholen Grenzen aan kleine scholen Sterk en pluriform onderwijs in tijden van krimp Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert,

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief Jack Burgers Sanne van de Pol Erik Snel Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert

Nadere informatie

Diverse online betaalmethoden. met een kassa die met u meegroeit. aanbieden. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels.

Diverse online betaalmethoden. met een kassa die met u meegroeit. aanbieden. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels. Diverse online betaalmethoden aanbieden met een kassa die met u meegroeit. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels. Bied uw klanten verschillende betaalmethoden aan via één loket: de

Nadere informatie

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers Regionale woningmarktgebieden Verschillen en overeenkomsten NAi Uitgevers : verschillen en over eenkomsten Andries de Jong Lia van den Broek Stephaan Declerck Sander Klaver Frank Vernooij NAi Uitgevers,

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

Mannen en vrouwen in Nederland

Mannen en vrouwen in Nederland en vrouwen in Nederland Elma Wobma Ondanks de voortdurend veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking en huishoudens zijn vrouwen in de hoogste leeftijdsgroepen nog steeds fors oververtegenwoordigd.

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel tot 2015

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel tot 2015 De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel tot 2015 Arbeidsmarktprognoses voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en bve-sector Hoofdrapport Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Een inventarisatie van het energieverbruik, de nevenfuncties en sloopvergunningen Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Nadere informatie

Hier word je Amsterdammer van

Hier word je Amsterdammer van Hier word je Amsterdammer van 2 3 De grootste uitvinding ooit The greatest invention of mankind. Zo kwalificeert de Amerikaanse econoom Glaeser in zijn laatste boek de stad. 1 De stad maakt, aldus de ondertitel,

Nadere informatie

Bouwen voor het onderwijs. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor het onderwijs. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor het onderwijs Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor het onderwijs Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van

Nadere informatie

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Bevolkingstrends 2013 Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Dit artikel is gebaseerd op de cijfers van februari 2013. Er is inmiddels een nieuwe update beschikbaar met de meest recente

Nadere informatie

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport Stichting Goed Wonen Gemert-Bakel Visitatierapport Utrecht, maart 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer A.T.A. Koopmanschap

Nadere informatie

Voorzieningenniveau Flevoland in de tijd 1996-2009

Voorzieningenniveau Flevoland in de tijd 1996-2009 Voorzieningenniveau Flevoland in de tijd 1996-29 Voorzieningenniveau Flevoland in de tijd 1996-29 Uitgevoerd in opdracht van de provincie Flevoland Judith Willems April 21 r21-15jw 1112-SOC ABF RESEARCH

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11 Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................................... 3 Visie op nieuwbouw...........................................................................................................

Nadere informatie