Communicatie tussen mens en paard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatie tussen mens en paard"

Transcriptie

1 Communicatie tussen mens en paard (Monty Roberts) CM-profiel Nederlands en Tekenen Dhr. S. Hofstra en Dhr. B. Boomsma L. Drost (H5B) W. Veenstra (H5E)

2 Inhoud: Inleiding 03. Onderzoeksvraag 04. Hypothese 05. Wat is communicatie? 06. De invloed van lichaamstaal op paarden 07. Wat is Natural Horsemanship? 11. Wat is de geschiedenis van Natural Horsemanship? 14. Wie en wat is Parelli? 15. Wat is er (in Nederland) bereikt met Natural Horsemanship? 18. Eigen ervaringen met Natural Horsemanship 20. Samenvatting/conclusie 21. Bronnen 22. Werkplan/logboek 23. 2

3 Inleiding Communicatie tussen mens en paard. Dit leek ons een heel interessant onderwerp, omdat wij allebei een eigen paard hebben en graag op de beste manier met hen willen communiceren. Omdat ons streven is om zo goed mogelijk met onze paarden te leren communiceren is onze hoofdvraag: hoe kunnen wij de communicatie tussen ons en ons paard verbeteren? Wij willen graag dat er in de toekomst beter met paarden wordt omgegaan en daarvoor is goede communicatie nodig. In ons verslag zijn wij vooral ingegaan op de Parelli-methode, omdat deze het duidelijkst is. Wij zijn voor één van onze onderzoeken meerdere keren naar wilde exmoorpony's in het natuurgebied van Bakkeveen geweest. Ook hebben wij de Parelli-methode bij onze eigen paarden toegepast en ontdekt wat een bijzondere uitwerking dit heeft op het paard. Dit was erg leerzaam en verderop in dit verslag is hier meer over te lezen. 3

4 Onderzoeksvraag De hoofdvraag van ons PWS onderwerp communicatie tussen mens en paard is: Hoe kunnen wij de communicatie met onze paarden verbeteren? 4

5 Hypothese Om terug te komen op onze hoofdvraag hoe wij de communicatie tussen ons en ons paard kunnen verbeteren: Wij verwachten dat door middel van Natural Horsemanship de band tussen ons en ons paard verbeterd kan worden. Je leert je als mens in te leven in het paard, waardoor het mens en het paard elkaar beter leren begrijpen. Wij verwachten als het mens en het paard beter met elkaar leren communiceren, dat er een betere vriendschap ontstaat en er met veel meer plezier, vertrouwen en respect kan worden samengewerkt. 5

6 Wat is communicatie? Communicatie is het doorgeven van informatie of een boodschap. Communiceren is een belangrijke behoefte in het leven mensen en dieren. Communicatie bestaat voor slechts 7% uit woorden. De overige 93% worden bepaald door de tonaliteit (klank) of intonatie (toonhoogte) (38%) en de fysiologie (lichaamstaal)(55%). Als de communicatie niet goed verloopt tussen mensen (of dieren), ontstaat er miscommunicatie en onbegrip. Een goede ruiter hoort het als een paard tegen hem praat. Een uitstekende ruiter hoort hem zelfs fluisteren, maar een slechte ruiter hoort hem niet eens schreeuwen. 6

7 De invloed van lichaamstaal op paarden. Het is belangrijk om te weten dat een paard een prooidier is en vlucht voor roofdieren. Voor een paard zijn mensen ook roofdieren. Mensen lopen vaak recht op hun doel af en hebben hun ogen naar voren gericht, net als een roofdier. Hier is te zien dat de ogen van een paard aan de zijkant (prooidier) van het hoofd zitten en bij een mens aan de voorkant (roofdier). 7

8 Paarden zijn gevoelige dieren en voelen de stemming van mensen erg goed aan. Voorbeeld: Je hebt je dag niet en gaat naar je paard. Omdat je een beetje chagrijnig bent en op een andere manier reageert en dingen doet, voelt je paard meteen dat je in een andere stemming bent en reageert daar op door middel van lichaamstaal. Het gebeurt vaak dat mensen alleen maar boos op hun paard worden, omdat ze door lichaamstaal vervelend doen. Echter is dit niet vervelend doen, maar het is juist dat ze iets duidelijk willen maken. Vaak kan het paard op deze momenten verwachten van zijn baas dat hij, omdat hij niet begrepen wordt, even goed wordt 'aangepakt', omdat hij 'normaal' moet doen. Dit werkt erg frustrerend voor een paard. Hij wil namelijk alleen maar wat duidelijk maken en reageert alleen maar op jouw gedrag! Probeer altijd eerst naar jezelf te kijken in dergelijke situaties. Een paard gedraagt zich niet op een bepaalde manier om vervelend te zijn, maar hij spiegelt alleen maar jouw stemming. Je moet het paard niet aanpakken omdat hij volgens jou iets verkeerd doet, maar je moet juist zelf denkbeeldig in de spiegel kijken, want als er iets misloopt in de communicatie is het (bijna) altijd de schuld van het mens! Listen to your horse, he will say something to you (Parelli) Mensen kunnen veel leren van paarden. In Amerika zijn bijvoorbeeld projecten waar gedetineerden wilde mustangpaarden moeten temmen, omdat zij op deze manier naar zichzelf leren kijken, omdat als iets niet lukt dat het dan aan hen ligt en niet aan het paard. Dit heeft een zeer positief effect op mensen. Wat wil een paard je duidelijk maken? Hoe vaker men hierop let, hoe makkelijker het wordt voor de mens om je paard met je lichaamstaal te sturen en dit is precies het doel van Natural Horsemanship. Paarden kunnen niet in woorden communiceren met mensen om duidelijk te maken wat ze willen, wat ze vinden en wat ze voelen. De enige mogelijkheid is dan om te kijken naar een paard en zijn lichaamstaal. Als mens heb je hier een keuze: wil je het paard leren begrijpen, of wil je gewoon dat je paard doet wat jij wilt en dat het dus alleen voor jou plezierig is. Om terug te komen op de vraag wat voor invloed lichaamstaal heeft op paarden: Om te communiceren met paarden moet je gebruik maken van je lichaamstaal anders kun je elkaar niet verstaan. 8

9 ONDERZOEK LICHAAMSTAAL (WILDE EXMOOR PONY S) Onderzoeksplan: Wij zijn van plan een onderzoek uit te voeren met echte wilde pony's: de Exmoor pony s in het bos van Bakkeveen. Dit onderzoek is vooral om te kijken hoe pony's, die absoluut niet gewend zijn aan mensen, reageren op verschillende soorten van lichaamstaal. Wij gaan een paar stappen uitvoeren en hopen na de tijd daar goede antwoorden op te krijgen. Wat gebeurt er als we blijven staan op ongeveer 15 meter afstand en geen aandacht schenken aan de pony's? Wat gebeurt er als we op een afstand van ongeveer 15 meter op de grond gaan zitten en geen aandacht schenken aan de pony's? Wat gebeurt er als we recht op de pony s af lopen met onze ogen op de paarden gericht, en een actieve houding(schouders strak en hoofd in de lucht gestoken) aannemen? Wat gebeurt er als we recht op de pony s af lopen met onze ogen op de paarden gericht, en een passieve houding(schouders naar beneden hangend) aannemen? Wat gebeurt er als we slingerend op ze aflopen met onze ogen naar de grond gericht? Uitwerking: Wat gebeurt er als we blijven staan op ongeveer 15 meter afstand en geen aandacht schenken aan de pony's? Toen we samen in het natuurgebied waren en de pony s hadden gevonden(vaak moet je wel een poosje zoeken omdat het een enorm gebied is met bos en heide) gingen we beiden op een afstand van ongeveer 15 meter van de pony s staan en deden we net alsof de pony s er niet waren. De pony s zagen ons wel staan maar, gingen door met waar ze mee bezig waren omdat wij geen bedreiging voor hen vormden. Wat gebeurt er als we op een afstand van ongeveer 15 meter op de grond gaan zitten en geen aandacht geven aan de pony's? Wat hierbij gebeurde, hing erg af van het karakter en de nieuwsgierigheid van de pony. Vooral de pony s die nog geen slechte ervaringen met mensen hadden meegemaakt (chippen enz.) vonden ons erg interessant en waren heel nieuwsgierig. Dit waren dus vooral de kleine veulentjes en pony s van een paar jaar oud. 9

10 Wat gebeurt er als we recht op de pony s aflopen met onze ogen op de paarden gericht, en een actieve houding aannemen? Deze benadering vonden de pony s eng. Allemaal liepen ze snel weg als we ze op deze manier benaderden. Dit is ook erg logisch, want we werden gezien als roofdieren, iemand die slechte bedoelingen met ze had. Wat gebeurt er als we recht op de pony s aflopen met onze ogen op de paarden gericht, en een passieve houding aannemen? Deze manier van benaderen ging wel iets beter dan met een actieve houding maar nog steeds vond het merendeel van de pony s dit bedreigend. De pony s die niet meteen wegliepen en wat langer bleven staan, liepen uiteindelijk toch weg wanneer we te dichtbij kwamen. Wat gebeurt er als we slingerend op ze aflopen met onze ogen naar de grond gericht? We hebben ervaren dat als we op deze manier de pony s gingen benaderen dat de pony s (veel langer) bleven staan. Het is een instinct van de mens om altijd recht op een doel af te lopen en te kijken naar wat je wil hebben. Ditzelfde doen roofdieren. Daarom hebben wij bedacht om met een passieve houding en zonder recht op de pony s af te lopen te kijken wat er zou gebeuren. Toen we met een slingerbeweging, ogen op de grond gericht en een passieve houding aankwamen lopen, keken de pony s op, maar zagen dat we niet een bedreiging vormden. Enkele pony s bleven zelfs zolang staan dat we ze konden aanraken! Conclusie onderzoek: We hebben de vijf bovenstaande manieren van benaderen uitgeprobeerd. Hieruit bleek dat de slingerende benadering met een passieve houding de beste manier van benadering is bij (wilde) pony s. Dit komt omdat wij als mens ons dan opstellen als een prooidier, net als de paarden zelf. You are not working on the horse, you re working on yourself. 10

11 Wat is Natural Horsemanship? Natural Horsemanship is het omgaan met paarden op een manier wat voor de paarden het best te begrijpen is. Natural zegt het eigenlijk al, natuurlijk, hoe paarden onderling met elkaar communiceren. Met Natural Horsemanship leer jij je inleven in je paard en hierdoor ontstaat er een goede communicatie. Dit versterkt de band tussen jou en je paard waardoor je elkaar beter gaat vertrouwen. Natural Horsemanship is de verzamelnaam voor het natuurlijke omgaan met paarden. Hierin heb je verschillende methodes waaronder de meest bekende en uitgebreide: Parelli. Voordat men met de training van een paard kan beginnen, moet er een basis gelegd zijn in de relatie tussen mens en paard. Deze basis begint met het vaststellen van de verhouding tussen mens en paard. De trainer moet in staat zijn om als leider het paard vertrouwen, veiligheid en het goede voorbeeld te geven. In een kudde zijn dit soort verhoudingen tussen paarden vanzelfsprekend. Als de mens in staat is om zich in de belevingswereld van het paard te verplaatsen, kan dit tussen mens en paard ook vanzelfsprekend worden. Belangrijk is dat er rustig en consequent met het paard omgegaan wordt op een manier die het paard begrijpt. Goede samenwerking kan pas plaatsvinden wanneer er van beide kanten goede communicatie is. In dit geval door middel van lichaamstaal. Het paard bepaalt het tempo in de trainingen. Bij NH wordt niks opgelost door middel van dwang. Helaas wordt er vaak vanuit gegaan dat paarden iets niet willen en met opzet tegenwerken, maar bij NH gaan we ervan uit dat het paard altijd mee wil werken, zolang wij duidelijk zijn in wat we willen, het paard lichamelijk in staat is de opdracht uit te voeren en het paard geestelijk zover is. Natural Horsemanship komt er dus eigenlijk op neer dat het paard jou minder gaat zien als een gevaarlijk roofdier en wij het paard meer als een prooidier. Daardoor begrijpen paard en mens elkaar beter en zal het vertrouwen in elkaar en de band groeien. Misvatting over Natural Horsemanship: Mensen die weinig over Natural Horsemanship weten, denken dat Natural Horsemanship betekent dat je alleen maar lief tegen je paard bent en dat je hem niet corrigeert. Dit is de grootste misvatting! 11

12 Daarom is het motto van NH: Zo zacht als het kan, zo hard als het moet! Dit betekent dat men het paard duidelijk mag aangeven wat de grenzen zijn. Als het paard toch over de grenzen heen gaat moet je hem dit duidelijk maken. Dit doe je dus niet door hem plotseling een harde klap te geven, zodat hij snel achteruit gaat. Maar in fases (van een kleine aanwijzing geleidelijk naar een steeds grotere aanwijzing) zoals het bij paarden onderling ook gaat. (fase 1) (fase 2) (fase 3) (fase 4) Hier is een voorbeeld van lichaamstaal bij paarden. Paarden maken dingen duidelijk in fases. In dit voorbeeld worden de fases aangegeven hoe je kunt zien dat een paard wil dat iemand afstand neemt, bijvoorbeeld als het paard zich bedreigd voelt. Fase 1: Het paard geeft aan dat je uit zijn ruimte moet verdwijnen, door zijn oren in de nek te leggen Fase 2: Het paard maakt een duidelijke hoofdbeweging waarbij zijn oren plat in de nek blijven. 12

13 Fase 3: Bij deze fase zet het paard een stap in je richting, legt zijn tanden bloot en houdt zijn oren in de nek. Fase 4: Hier begint een duidelijke aanval: Het paard springt op zijn doelwit af, heeft zijn mond open om te kunnen bijten en heeft nog steeds zijn oren plat in de nek. Er was eens een jonge cowboy die aan het werk was met enkele paarden in een paddock. Een oude cowboy kwam langs, bleef staan kijken en vroeg: Jonge man, zou jij het geheim van goede horsemanship willen weten? De jonge cowboy zei dat hij dat wel zou willen weten. De oude man maakte een vuist en zei: Als jij mijn vuist kunt openen, dan zal jij het geheim van goede horsemanship ontdekken. De jonge cowboy trok, duwde, kneep, sloeg, prikte en stompte de vuist. Uiteindelijk gaf hij op en zei: Ik krijg de vuist niet open, wat is het geheim om de vuist te openen zodat ik het geheim van goede horsemanship kan ontdekken? De oude cowboy antwoorde: Je had het gewoon even kunnen vragen. 13

14 Wat is de geschiedenis van Natural Horsemanship? Monty Roberts en Pat Parelli zijn de twee bekendste Natural Horsemanship trainers. Zij zijn ook de twee mensen die Natural Horsemanship ontwikkeld hebben. Roberts en Parelli zijn opgegroeid tussen de paarden en hebben gezien hoe er in hun omgeving met paarden werd omgegaan. Vroeger was het normaal om paarden te breken. Dit houdt in dat een paard met een been met een touw werd vastgebonden aan een zadel dat op zijn rug lag. Daarna werd hij opgejaagd totdat hij zich gedwongen overgeeft en zich op de grond laat vallen doordat hij nog maar drie benen had om op te lopen. Dit vonden Roberts en Parelli verschrikkelijk. Ze hebben jaren lang wilde mustangs geobserveerd. Door die jarenlange observaties hebben Roberts en Parelli gezien hoe paarden onderling in het wild met elkaar communiceren. Ze wilden graag met hun paarden communiceren op de manier waarop paarden onderling met elkaar communiceren en zo zijn de Natural Horsemanship methodes ontstaan. Steeds meer mensen zijn bezig met de natuurlijke wijze van het trainen van hun paarden en daardoor ontstond de stroming Natural Horsemanship. You can be his friend without being his teacher, but you cannot be his teacher without first being his friend. 14

15 Wie en wat is Parelli? Wie is Pat Parelli? Pat Parelli is een man die zijn hele leven al met paarden omgaat. Hij heeft de term 'Natural Horsmanship' bedacht. Hij was namelijk vooral bekend door zijn succes met zogenaamd 'onhandelbare' paarden, en doordat hij specialist was in het behandelen van paarden die weigerden de trailer in te gaan. Maar na een tijd kwam Parelli erachter dat hoe goed hij het paard ook africhtte, na enkele maanden bij zijn oorspronkelijke eigenaar kwam het paard weer terug met dezelfde problemen. Sinds die ontdekking is Parelli begonnen met het verspreiden van zijn kennis en alle ervaringen en wijsheid die hij in zijn hele leven had opgedaan. (Pat Parelli) Wat is Parelli Bij Parelli gaat het niet om het veranderen van paarden: paarden zijn zoals ze zijn. Parelli gaat erom dat je een natuurlijke relatie met paarden krijgt. Parelli leert hoe je op een liefdevolle, en efficiënte manier met je paard om kunt gaan en steeds succes blijft boeken en steeds vooruit gaat. Parelli gaat je hele leven door! 15

16 De basisprincipes van Parelli kunnen worden opgenoemd in 4 woorden: -Relatie -Begrip -Communicatie -Vertrouwen Relatie De relatie tussen jou en je paard is de basis van Parelli. Je kunt je paard niks leren als je niet eerst zijn vriend bent. Begrip Een belangrijk deel van Parelli is begrip. Hiermee wordt bedoeld dat je begrijpt dat een paard een vluchtdier is en dat ze alles op instinct doen. Belangrijk is dat je leert om de wereld door de ogen van je paard te zien; dit betekent dat je ervan bewust bent wat het voordeel voor het paard hieraan is. Ook moet je goed de persoonlijkheid en het karakter van je paard kennen, en nog belangrijker: herkennen, zodat je op de meest effectieve manier met hem kunt communiceren. Communicatie Zoals eerder verteld in dit verslag is de relatie tussen mens en paard de basis. Bij de relatie is het belangrijk dat je het paard begrijpt en met hem kunt communiceren. Met behulp van Parelli leer je met je paard communiceren zoals paarden onderling ook doen. Pat Parelli heeft jaren besteed aan het observeren van de communicatie tussen verschillende paarden, hoe relaties worden gevormd en hoe vertrouwen en leiderschap worden ontwikkeld. Dat zette hij om naar de 'zeven games', wat een systeem is om mensen te leren hoe ze kunnen communiceren en een relatie kunnen aangaan met hun paard, door het gebruik van natuurlijke taal. Vertrouwen Paarden zijn kuddedieren en ze zijn daarom van nature gewend om een leider te volgen. Door Parelli leer je hoe je je als goede leider op kunt stellen zodat je paard zich veilig bij je voelt en met plezier doet wat je vraagt. De 'zeven games' van Parelli leren je niet alleen om met je paard te communiceren, maar ze zijn ook erg belangrijk voor het opbouwen van een vertrouwensband in de relatie tussen mens en paard. Er zijn ook 'zeven sleutels' voor succes bedacht door Pat Parelli: -houding -kennis -materiaal 16

17 -tijd -techniek -fantasie -ondersteuning Via de Parelli-methode kan van elk paard een kalm, relaxed, begrepen, gerespecteerd, goed behandelt en vrolijk paard gemaakt worden en van elke ruiter een vertrouwenswaardige, een kalme en natuurlijke ruiter gemaakt worden. Parelli Natural Horsemanship verbetert de wereld voor paarden en voor de mensen die van hun paarden houden, zodat ze allebei meer plezier kunnen beleven in de omgang met elkaar. I will not walk behind you and be your follower. I will not walk in front of you and be your leader.i will walk beside you and be your friend. 17

18 Wat is er (in Nederland) bereikt met Natural Horsemanship? We hebben op bokt.nl, het grootste paardenforum ter wereld, een vraag gesteld aan mensen met paarden. Onze vraag was: Wat is jouw ervaring met Natural Horsemanship? Uit alle reacties hebben we enkele ervaringen uitgekozen: Ik ben nu 5 jaar bezig met Natural Horsemanship samen met mijn paard. Mijn paard schrok altijd. Er hoefde maar iets te gebeuren en hij ging er samen met mij vandoor. Naarmate wij een vertrouwensband hebben opgebouwd is onze band zoveel verbeterd! (Daphne, 36 jaar) Ik heb ontzettend veel door Natural Horsemanship geleerd. Ik weet nu wat mijn paard denkt, hoe hij dingen duidelijk wil maken. Daardoor houd ik nu veel meer rekening met mijn paard. Ik heb zoveel geleerd over het gedrag van paarden en daardoor ben ik dingen anders gaan aanpakken. (Priscilla, 28 jaar) Ik had in het begin nog wat moeite met mijn merrie, ze was afstandig en niet met haar aandacht bij mij. Ik merk door met Natural Horsemanship bezig te zijn, en dan vooral Parelli, dat onze band veel beter wordt en we elkaar beter hebben leren kennen, begrijpen en vooral: vertrouwen. (Marlinde, 20 jaar) Ik ben ermee begonnen omdat ik het plezier in mijn ruin verloren was. Hij is nogal zeker van zichzelf en als hij niet geleid wordt, doet hij dat zelf wel met een hoop bombarie eromheen. Door Parelli hebben we elkaar leren respecteren hoe de ander is en kunnen we beter communiceren. (Sebastiaan, 33 jaar) Ik ben met mijn merrie met Natural Horsemanship begonnen als afwisseling, ik had geen problemen met haar. Echter na een paar sessies merk ik duidelijk verschil, ze is veel opener geworden, komt nu vragen voor aandacht iets wat ze nooit deed, gaat liggen in mijn bijzin en ze kan er dan ontzettend van genieten als ik erbij ga zitten en ga kriebelen ook iets wat voorheen nooit gebeurde. En dat terwijl ik haar al bijna 12 jaar heb is dit iets van de laatste maanden sinds ik Parelli met haar ben gaan doen.. spijt dat ik het nooit eerder heb gedaan! (Amber, 22 jaar) Ik ben met Natural Horsemanship begonnen met mijn fjord omdat ze een heel koppig karakter had. Ze sleurde je overal heen waar zij wou, op buitenrit ging ze er elke keer weer met mij vandoor en schrok van het minste. Toen ben ik begonnen met NH (omdat men vriendin het deed en het leek een leuke afwisseling), sindsdien heb ik een schat van een paard, die voor mij door het vuur gaat! ze is nog steeds een koppig ding maar dat zal nooit veranderen en vind ik ook 18

19 geweldig aan haar. Nu ga ik zonder zadel en zonder bit naar buiten zonder schrik dat ze er weer vandoor is en als ze bang is kan ik haar door Natural Horsemanship te gebruiken weer rustig krijgen! onze band is veel versterkt! (Sieta, 31 jaar) Wanneer men verder gaat met Parelli kunnen veel voorkomende problemen goed opgelost worden. De problemen die goed opgelost kunnen worden met Parelli zijn bijvoorbeeld dat een paard uit zichzelf de trailer inloopt, geen sloom en ongeïnteresseerd paard meer, een paard wat uit zichzelf naar je toe komt, veel meer ontspanning, je paard rustig houden in stressvolle situaties en geen bijtende, schoppende en vervelende paarden meer! Kortom, een paard dat met je meewerkt en meedenkt en graag met je samenwerkt. We ve got eyes to see the horses. We have the horses to see ourselves. 19

20 Eigen ervaringen Natural Horsemanship Wieke Veenstra Sinds ik bekend ben met Natural Horsemanship is mijn hele omgang met paarden veranderd. Vanaf die omschakeling ben ik bitloos (zonder te sturen d.m.v. van contact in de mond) gaan rijden met mijn paard en ben ik me steeds meer gaan inleven in hoe paarden communiceren en ben ik paarden beter gaan begrijpen. Vooral het begin vond ik erg moeilijk. Ik wist niet zo goed hoe ik moest beginnen en ik kende alleen de basis van Natural Horsemanship. Zo ben ik ongeveer een jaar bezig geweest, niet goed wetende hoe ik precies moest omschakelen. In de zomervakantie van 2013 ben ik 2 weken naar een Parelli-instructeur in Zeeland geweest, waar ik heel veel geleerd heb van Parelli. In Zeeland heb ik twee weken lang gewerkt met 2 Exmoorpony s die twee maand daarvoor nog wild waren (uit een ander natuurgebied met wilde Exmoorpony s in Friesland). Hiervan heb ik zo ontzettend veel geleerd en wist ik eindelijk hoe ik moest beginnen met mijn eigen paard. Terug thuis ben ik vol enthousiasme aan de slag gegaan en vanaf dat moment ging het ontzettend goed! Afgelopen herfstvakantie heb ik weer met die pony s gewerkt in zeeland. Ik ben helemaal om: Parelli is voor mij dé nieuwe manier van omgang met paarden en ik wil nooit meer terug naar het traditionele rijden wat ik vroeger deed. Ik merk dat mijn paard meer plezier heeft, wil werken en denkt met me mee. Dit werkt ontzettend fijn, een paard wat met je samen met je wil werken. Waar ik een jaar geleden nog niet wist hoe ik verder moest, doet mijn paard nu alles met me zonder strijd en onbegrip. Onze band is duidelijk versterkt. Linde Drost: Voordat we met dit PWS begonnen had ik weleens gehoord van Natural Horsemanship, maar ik had me er nog nooit echt in verdiept. Maar sinds we echt bezig zijn met onderzoeken over de communicatie tussen mens en paard, heb ik besloten om toch mijn trainingen en mijn omgang met mijn paard over een andere boeg te gooien. Sinds dien loopt mijn paard niet meer aan een touwtje mee naar het weiland, maar gewoon zonder dat ik haar vast hoef te houden. Ook rijd ik vaak zonder bit en het liefst helemaal zonder hoofdstel en zadel. Daardoor heb ik het gevoel dat onze band een groeispurt heeft gemaakt: zij vindt het leuk om met mij aan het werk te gaan en ik hoef nooit meer boos of gefrustreerd te worden. Het respect van je paard krijg je niet omdat je hem hebt betaald, maar omdat je de moeite neemt naar hem te kijken, te luisteren en met hem te communiceren. 20

21 Samenvatting/Conclusie Na enkele weken tot maanden bezig te zijn geweest met ons PWS kunnen we met een grote glimlach vertellen dat we veel hebben geleerd van ons onderzoek en verslag. Pat Parelli en Monty Roberts hebben met hun jarenlange observaties van kuddes wilde paarden een natuurlijke omgang met paarden ontwikkeld op basis van vertrouwen, respect en leiderschap. Samen hebben we wilde Exmoorpony s geobserveerd. Hieruit bleek dat de lichaamstaal van mensen een enorme invloed op paarden heeft. Dit hebben we met wilde pony s gedaan, omdat zij de meest natuurlijke reacties kunnen geven. Dat is precies wat we wilden onderzoeken bij ons onderwerp Natural Horsemanship. Gedomesticeerde paarden zijn door de mens zo gevormd dat veel paarden niet meer zuiver op lichaamstaal kunnen reageren. Met Natural Horsemanship proberen we dit instinct van paarden weer te verscherpen en daarbij een vriendschap op te bouwen. Door een vraag te stellen op het grootste paardenforum ter wereld bokt.nl hebben we vele ervaringen gelezen van mensen die omgeschakeld zijn naar Natural Horsemanship. Veel mensen die hiermee zijn begonnen, zijn zeer tevreden en merken grote verbeteringen in de band met hun paard. Hoe kunnen wij de communicatie tussen ons en ons paard verbeteren? Dit is de vraag waar we een paar maanden geleden nog geen antwoord op hadden. We hebben zelf ervaren en door te vragen aan vele paardenliefhebbers, dat de communicatie met een paard duidelijk verbeterd kan worden door op een natuurlijke manier met paarden om te gaan en te communiceren. Problemen kunnen zonder strijd opgelost worden en probleempaarden bestaan niet meer. Elk paard kan door een natuurlijke omgang weer met instinct reageren en daardoor zullen de problemen langzamerhand verdwijnen. Je leert om elkaar te begrijpen, te vertrouwen en om met respect met elkaar om te gaan. Dat is een vriendschap, een echte vriendschap met een paard. Stop thinking, start feeling. 21

22 Bronnen Eddy Modde ( Parelli instructeur uit Zeeland) Boek: Natural-horse-man-ship Pat Parelli 22

23 Werkplan/logboek Hoofdvraag: Hoe kunnen wij de communicatie met onze paarden verbeteren? Deelvragen: Wat is communicatie? Lichaamstaal, wat voor invloed heeft dit op paarden? Wat is Natural Horsemanship? Wat is de geschiedenis van Natural Horsemanship? Misvattingen over Natural Horsemanship. Wie en wat is Parelli? Wat is er (in Nederland) bereikt met Natural Horsemanship? Informatiebronnen/hulpmiddelen: Zie p. 19 Bronnen De presentatievorm: Presentatie + demonstratie Parelli De taakverdeling: We hebben het hele verslag, onderzoek en tekeningen samen gemaakt. Daarom is ons tijdschema hetzelfde wat betekend dat het onderstaande tijdschema per persoon is. Tijdschema: 27 augustus 2,5 uur eerste PWS dag 13 september 30 min overleg Hofstra 18 september 2 uur verslag 25 september 30 min verslag 27 september 30 min overleg Hofstra 2 oktober 30 min verslag 8 oktober 3 uur verslag 9 oktober 30 min verslag 16 oktober 30 min verslag 26 oktober 4 uur onderzoek Exmoorponys 7 november 4 uur onderzoek Exmoorponys 8 november 7 uur verslag + onderzoek Exmoorponys 9 november 5 uur onderzoek Exmoorponys 11 november 3 uur tekenen 19 november 1 uur verslag 22 november 6 uur verslag 1 december 2 uur afronding kladversie 7 december 5 uur tekenen 22 december 2,5 uur verbeteren kladversie 27 december 5 uur voorbereiding demonstratie 5 januari 2 uur verslag compleet maken 23

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens

Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens Studenten: Linda van de Bunt & Marion van Sluijs Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg Communiceren in de zorg Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek Ruis en misverstanden Een compliment doet wonderen Ga in gesprek met familie Elkaar aanspreken: zo doe je dat! Gebruik jij ook LSD? Sandra

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER?

HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER? HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER? 2 Hoe praat ik met mijn puber? Hoe praat ik met mijn puber? Ouders willen graag een goede relatie met hun kind maar met opgroeiende tieners krijgen ze dikwijls te maken met

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie

'Ik kan me nergens toe zetten' Werk aan je motivatie

'Ik kan me nergens toe zetten' Werk aan je motivatie 6 'Ik kan me nergens toe zetten' Werk aan je motivatie Jennifer zat alleen thuis en kon zichzelf niet motiveren om ook maar iets te doen. Sinds ze depressief was geworden, bracht ze steeds meer tijd thuis

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Zo zien wij het onderwijs!

Zo zien wij het onderwijs! vanuit bekeken Zo zien wij het onderwijs! Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen met autisme Lieske Carrière Lindy van Dorst Suzanne Boomsma september 2014 "Zo zien wij het onderwijs!" Onderzoek

Nadere informatie

Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik. gratis e-book. Palaysia. door Edith Hagenaar

Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik. gratis e-book. Palaysia. door Edith Hagenaar Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik gratis e-book Palaysia door Edith Hagenaar Voor je ouders De wolf op deze cd staat voor iedereen met wie je kind een moeilijke relatie heeft. Dat kan een juf

Nadere informatie

Dementie en regie. De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. Mantelzorger

Dementie en regie. De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. Mantelzorger Dementie en regie De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals Professional Cliënt Mantelzorger Connie Klingeman Krista Coppoolse Jacomine de Lange Naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Herstel. van vertrouwen

Herstel. van vertrouwen Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet Eindscriptie ISSOOH Februari 2010 Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet 2010, Ferdinand Bijzet Uitgegeven in eigen beheer fj.bijzet@filternet.nl Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie