28 e JAARGANG I JUNI 2014 I NUMMER. Klanken. Afzender: P. van t Land, Sint Hubertus 528, Ede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "28 e JAARGANG I JUNI 2014 I NUMMER. Klanken. Afzender: P. van t Land, Sint Hubertus 528, Ede"

Transcriptie

1 28 e JAARGANG I JUNI 2014 I NUMMER 6 Klanken Afzender: P. van t Land, Sint Hubertus 528, Ede

2 Groot assortiment Goede service Scherpe prijzen ontdek de mode bij warring kleding ederveen VOOR: * Luxe/huishoudelijke art. * Speelgoed * Gereedschap * IJzerwaren * Tuingereedschap * Tuinmeubelen * Camping ass. GEELS-EDE Grotestraat / hoek Molenstraat - tel Ontdek onze veelzijdige collectie damesmode, positiemode, hoeden èn herenmode. Jong, Klassiek, exclusief, casual: je vindt t bij Warring. Graag tot ziens in Ederveen! tel. (0318) )PPGEXFH t 8/ &EFrveen (Bezoek op afspraak) U t G t N e OM t J XXw.koetshuys-ederveen.nl Bruinehorst 23 VAN DEN DIKKENBERG LAS & MONTAGE BV Verzorging administratie Opstellen jaarrekening Uw betrouwbare partner voor: - Staalbouw - Dak- en wandbeplating - Trappen en Hekwerken - RVS en Aluminium Belastingzaken Loonadministratie C. Bouw Hoofdweg WK Ederveen Tel. (0318) Fax (0318) IBT is een ingenieursbureau voor architecten, aannemers, projectontwikkelaars en particulieren. &RQVWUXFWLHEHUHNHQLQJHQ &RQVWUXFWLHWHNHQLQJHQ %HUHNHQLQJHQ ERXZEHVOXLW %HUHNHQLQJHQ JHYHOJHOXLGZHULQJ %HUHNHQLQJHQ YXXUEHODVWLQJ IBT is gevestigd in Veenendaal en Papendrecht ISO 9001:2000 gecertificeerd Lid NLingenieurs utiliteitsbouw woningbouw bijzondere constructies Meikade TB Ederveen T

3 T Ten geleide Voor u ligt het vierde nummer van dit jaar en alweer het laatste nummer van de 28e jaargang. Inmiddels is afscheid genomen van het oude college van B&W in Ede en is het nieuwe college geïnstalleerd. Daarmee is er ook een einde gekomen aan het wethouderschap van onze eigen wethouder Breunis van de Weerd. In deze editie wordt hier aandacht aan geschonken. Verder ziet u een overzicht van de taakverdeling binnen de fractie voor de nieuwe raadsperiode en in welke commissies de verschillende fractieleden participeren. De Programmarekening 2013 is inmiddels vastgesteld en de reactie vanuit de SGP vindt u in deze editie terug. Verder wordt ingegaan op de perikelen rond de huisvesting van de Calvijnschool en Julianaschool in Ederveen, waarvoor de SGP een interpellatiedebat heeft aangevraagd. Dit debat heeft op 22 mei jl. plaatsgevonden. U treft ook een kort verslag aan van de studieavond die door de SGP-Jongeren is belegd over de situatie in de Oekraine en de rol van Rusland daarbij. We blikken tenslotte nog terug op de prijsuitreiking door de burgemeester van de kleurwedstrijd die de SGP heeft uitgeschreven in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Tien kinderen ontvingen op 3 mei jl. deze prijzen in het gemeentehuis van Ede. Ds. J. van Amstel blikt in zijn meditatie nog even terug op deze gemeenteraadsverkiezingen. Het is voor de SGP gebleken hoe dicht winst en verlies bij elkaar kunnen staan. Er moet in dergelijke situaties altijd gewaakt worden voor hoogmoedigheid aan de ene kant en moedeloosheid aan de andere kant. Het is dan belangrijk wat er in psalm 147 staat: Die, hoe het ook moog tegenlopen. Gestadig op Zijn goedheid hopen. En door Zijn hand zich laten leiden. Er is dan sprake van geestelijke winst. Namens de redactie: P. van t Land Inhoud Meditatie... 5 Uit de gemeenteraad... 7 Actueel Uit de GKV: Afscheid wethouder SGP-Jongeren: Rusland Oekraïne Prijsuitreiking kleurwedstrijd Memento Mori Aanvulling artikel SGP-Klanken Data: Spreekuur, Gemeenteraad SGPersonalia I3

4 Barneveldse Begrafenis Vereniging dhr. G. de Groot (06) voor een eervolle, eenvoudige verzorging van begrafenissen in Barneveld en omstreken eigen personeel vervoer van en naar alle plaatsen dag en nacht te ontbieden levering van grafstenen laatste wilsbeschikking drukwerk opgave van lidmaatschap geen crematie Zr. J.H.D. Vermeulenstraat JW Kootwijkerbroek (0342) Voor al uw SCHILDERWERKEN maar natuurlijk ook voor GLAS en BEHANG! Bel nu voor de winterschilder! Ederveen TEGELZETBEDRIJF uw wand en vloer Kwaliteit voor In alle rust kiezen uit de mooiste collectie trouwringen HOOGSTRAAT 28 VEENENDAAL TELEFOON

5 M Meditatie Geestelijke winst Gij leidde Uw volk... Psalm 77:21a Na de verkiezing van de gemeenteraad is er heel wat gebeurd in Ede. Wat velen voor onmogelijk hadden gehouden, kwam bij de uitslag van deze verkiezing op z n minst voor iedereen als een verrassing. De SGP is de grootste partij geworden. En vrijwel meteen dachten velen dat in de vorming van een college deze partij niet alleen het voortouw zou nemen, maar evenzeer een wethouder zou leveren. Maar wat winst leek, kwam de partij op verlies te staan. Binnen de kortste keren zijn anderen met de winst gaan strijken, ook al kan dit uiteindelijk verlies opleveren. Want wat is winst en wat is verlies? Je kunt als zakenman rekenen en daarin de plank misslaan. Want we hebben met andere cijfers te doen. Als het gaat om geestelijke winst moet iets anders naar voren komen. Geestelijke winst kan er ook zijn als het je niet voor de wind gaat. En geestelijke mensen, zoals Paulus daarover schrijft in zijn eerste brief aan de Korinthiers, zijn begiftigd met geestelijk inzicht. Als zoveel stemmen op je partij worden uitgebracht, is het gevaar levensgroot dat je hoogmoedig wordt. En weg is je winst! Als je bij de coalitievorming het schijnbaar verliest, kan dit tot moedeloosheid leiden en tot andere negatieve gedachten. Ook dan kun je het gezicht op de leiding van God kwijtraken. Ik moest in die situatie meer dan eens denken aan een regel van psalm 147: En door Zijn hand zich laten leiden. De Heere regeert, zo belijden we in artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. In Psalm 77 staat de dichter voor onoplosbare problemen. In niet zoveel psalmen treffen we een zo groot aantal vragen aan. Asaf komt er niet uit, zo lijkt het. Geestelijk komt hij echter op z n plaats wanneer hij aan het einde van deze psalm (te midden van een wirwar van vragen) toch hartelijk belijdt dat de HEERE Zijn volk leidt. Nog wel als een Herder Zijn kudde! Daarbij denkt hij aan de uitleiding van het volk van God uit Egypte, aan de doorleiding door de woestijn en aan de inleiding in het beloofde land. Gods plan ging en gaat door. Dat geeft hem rust. De leiding van Gods volk en ook van heel de geschiedenis van de wereld is in goede handen. Wie ziet dat God de dingen leidt, gaat geestelijk tellen en rekenen. Die wordt zo geestelijk rijker. En boekt in dit opzicht winst. Wie de leiding van zijn leven in Gods hand geeft én laat, kent geestelijke rust en staat niet op verlies. Er is dan geestelijke winst. Als we zo ook in de politiek geestelijk bezig zijn, kon het wel eens wezen dat van geestelijke winst sprake is, ook al snapt een seculier mens daar niets van. Ede, ds J. van Amstel 5

6 JANSSEN Belastingzaken Administraties Vaarkamp bv is een middelgroot aannemingsbedrijf en realiseert aanleg - en beheerprojecten in de buitenruimte. Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties, bedrijven, instellingen en particulieren. Buys Ballotstraat 4 T (0318) BL Ede F (0318) Postbus 132 E 6710 BC Ede I G. Jacobsen Voegwerk en Gevelrenovatie snijvoeg / knipvoeg / hakken stralen / impregneren behangen / laminaatleggen / tegelzetten

7 U Uit de gemeenteraad Een nieuw college In de vorige SGP klanken hebben we verteld hoe het de dagen na de verkiezingen gelopen is. Inmiddels is de coalitie gevormd en zijn de nieuwe wethouders benoemd. Het nieuwe coalitieprogramma gaat eigenlijk alleen maar over zaken als gewenste bestuursstijl en participatie. Inhoudelijk staat er bijna niets in. Anekdotisch is het mailtje dat een ambtenaar van de provincie naar een collega ambtenaar van gemeente Ede stuurde met de vraag om behalve de inleiding ook het inhoudelijke deel van het programma op te sturen... In de vergadering van 8 mei is dit nieuwe programma besproken. Over de inhoud kon het niet gaan, dus ging het over de gevolgde procedure. En dat was ook terecht, er is in een korte tijd heel veel gebeurd, en door de gevolgde werkwijze is er veel schade ontstaan in de persoonlijke verhoudingen. Het vertrouwen in elkaar is zwaar beschadigd. In deze vergadering hebben we ons ongenoegen over de gang van zaken kunnen uiten. Ook hebben we de partijen die nu de coalitie vormen bevraagd op hun motivatie en argumenten. Maar zoals te verwachten kwamen daar geen nieuwe inzichten naar boven. Wat ons het meest in het geheugen is blijven hangen, is het spontane excuus voor de hele gang van zaken vanuit de PvdA-fractie. We hebben veel waardering voor deze actie. De partij die in het hele traject het meest op de achtergrond stond en eigenlijk alleen maar kon aanhaken is hierin het meest oprecht gebleken. Als SGP-fractie hebben we aangegeven dat we onze rol in de oppositie constructief zullen oppakken. Voorstellen die in onze ogen een positieve bijdrage leveren aan de Edese samenleving zullen we steunen. En bij voorstellen die niet passen bij de SGP-visie zullen we luid en duidelijk onze mening geven en zo mogelijk alternatieven bieden. Ook hebben we nadrukkelijk aangegeven dat we politiek willen bedrijven op inhoud en ons verre willen houden van het spelen op personen, of vanuit rancune standpunten innemen die je normaal gesproken niet zou hebben. Maar dat de gespannen sfeer nog steeds aanwezig is, bleek wel in de eerste de beste reguliere raadsvergadering. Op de maandagavond voorafgaand aan deze raadsvergadering hebben de directies van de scholen in Ederveen ingesproken. Tijdens hun inspraak kwamen zij met feiten en argumenten waaruit je zou kunnen opmaken dat de raad verkeerd geïnformeerd zou zijn. Politiek gezien is dat een zwaarwegende kwestie. Als oppositiepartij moesten we hier wel op reageren. Dat hebben we gedaan door een interpellatiedebat aan te vragen. Toen ons raadslid Versteeg het woord kreeg, probeerden de coalitiepartijen het debat via een discussie over de procedure te voorkomen. Die discussie liep hoog op en werd op een zeer felle toon gevoerd. Dat leidde ertoe dat dhr. Versteeg, die dit met enige verbazing zag gebeuren, vanaf het spreekgestoelte de opmerking richting de coalitie maakte: Doe toch niet zo gestrest!! Het inhoudelijke debat is redelijk verlopen, maar de afronding ervan was zeer pijnlijk. Als laatste spreker nam de fractievoorzitter van de CU het woord. Hij had geen enkele inhoudelijke bijdrage, maar vond het nodig om ondergetekende allerlei verwijten te doen over de periode van zijn wethouderschap. Het was voor mij een ronduit verdrietige ervaring dat de partij die qua principes het dichtst bij de SGP staat zich op deze wijze liet gaan. En helaas is dit niet het enige voorbeeld waarbij vanuit de coalitiepartijen op de persoon gespeeld wordt. Ook raadslid Van Milligen wordt met enige regelmaat onder vuur genomen. Is dit een teken van zwakte? Over zwakte gesproken. De gemeenteraad heeft nog nooit zo frequent in besloten bijeenkomsten vergaderd als afgelopen maanden. En dat terwijl D66, de partij die in Ede altijd het hoogste woord heeft als het over transparantie en openbaarheid gaat, in het college zit. Nu zijn er best wel situaties waarbij het goed is dat raadsleden informatie krijgen waarbij het beter is dat die informatie niet meteen in de krant staat. Maar nu lijkt het erop dat de onzekerheid van het college een belangrijk aspect is om toch maar te kiezen voor besloten bijeenkomsten. We kijken met zorg naar de komende periode waarin het meerjarenperspectief voor de komende 5 jaar vastgesteld moet worden. Hierin moeten nog ca. 7 miljoen euro aan structurele bezuinigingen ingevuld worden. Het coalitieprogramma geeft geen richting. Een relatief onervaren college moet nu met voorstellen komen. Hoe zal dat gaan? En met welke voorstellen komen ze? Te vrezen valt dat het onderhoud van wegen en groen zwaar onder druk komt te liggen. Wat er voor ons ligt weten we niet. We mogen geloven dat er niets bij geval geschied. De mens wikt, maar God beschikt. Breunis van de Weerd 7

8 Totaalinstallateur Installatietechniek Elektrotechniek Service & Onderhoud Balieverkoop Industriële Automatisering Software (SCADA & PLC) Hardware (paneelbouw) Montage & Onderhoud Technisch Installatieburo Hevel B.V. rveen T: F: E: Brinklanderweg 3, 6744 PC Ederveen tel fax TOPSLAGERIJ Ab van Leeuwen UW ZELFSLACHTENDE SLAGER Molenparkweg 1 ( t Nieuwe Erf) 6741 ZV Lunteren Tel

9 U vervolg uit de gemeenteraad Taakverdeling fractieleden SGP Beste lezers, Inmiddels is het werk in de fractie na de verkiezingen weer op gang gekomen. Op de PDE van 8 mei is het Convenant besproken en zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd. PDE is de afkorting van Politieke Dag Ede. In principe is er nu elke 2 weken op donderdag een raadsvergadering. Om uur starten we met een werkbezoek of met het ontvangen van informatie. Daarna voor diegenen die aanwezig zijn een gezamenlijke maaltijd waarna om uur het besluitvormende deel van de raadsvergadering begint en afhankelijk van de agenda gevolgd wordt door een oordeelsvormende of parallel daaraan een beeldvormende vergadering. Voor de agenda kunt u de website raadplegen. In de fractie zijn de taken als volgt belegd. Dhr. B. van de Weerd is fractievoorzitter en dhr. N.M. van der Poel 2e voorzitter en dhr. E. Jansen secretaris. In de raadsvergadering van 8 mei is dhr. Van de Weerd gekozen als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. De heren C.H. van Wolfswinkel en G. Jansen zijn benoemd als fractievolger. Fractievolgers kunnen ook solo, dus zonder aanwezigheid van een raadslid, namens de fractie optreden. Agendacommissie: De voorzitter van een oordeel-en beeldvormende vergadering moet een raadslid zijn. Dit versterkt de onafhankelijke positie van de raad ten opzichte van het college. De voorzitter zal namelijk in de praktijk via zijn inbreng in de Agendacommissie mede de agenda bepalen. Ook worden de agenda s van de Politieke Dag Ede vastgesteld door de Agendacommissie. Naast de burgemeester en de plv. voorzitter dhr. B. van de Weerd is ook dhr. A. Versteeg namens de SGP lid van de Agendacommissie. Hieronder zijn de overige benoemingen van onze fractieleden weergegeven. Dhr. T. Folmer is gekozen als lid van de Bezwaarschriftencommissie kamer l en dhr. G. Flier als lid van kamer II van de Bezwaarschriftencommissie (o.a. sociale voorzieningen). Dhr. N.M. van der Poel is gekozen in het Algemeen Bestuur van Regio De Vallei. Dhr. P. Kool als lid van het bestuur van de stichting Idee in uitvoering. Dhr. N.M van der Poel als lid van de Auditcommissie. Dhr. G. Flier als lid van de Klankbordgroep Parkeren. Dhr. A. Versteeg als lid van de Euregio. Dhr. G. Flier als lid van de Raadswerkgroep Programmabegroting. Dhr. C.H. van Wolfwinkel als lid van de Raadswerkgroep Herstructurering Sociaal Domein Dhr. B. van de Weerd als lid van de Raadswerkgroep Visie 2025 (voorheen Citymarketing) en als lid van de werkgeverscommissie. Tot slot is ondergetekende na de installatie van de nieuwe raad op 27 maart jl. nestor van de raad. E. Jansen 9

10 U vervolg uit de gemeenteraad Programmarekening 2013 De programmarekening ook wel jaarrekening van de gemeente is de financiële verantwoording van het beleid in het voorliggende jaar. De programmarekening 2013 is onlangs in de gemeenteraad vastgesteld. Hieronder ziet u de bijdrage van de SGP-fractie. Voorzitter, Wij zijn als SGP blij met de programmarekening Dat heeft een aantal oorzaken: 1. Het positieve resultaat van het afgelopen jaar op de normale bedrijfsvoering van ruim 4 miljoen euro; 2. Het, ondanks de financiële tegenwind, positieve resultaat op grondzaken van euro; los van het resultaat van de renteaanpassing, waardoor de voorziening negatieve plannen bijgesteld kon worden; 3. De eenmalige voordelen als gevolg van de zojuist genoemde renteaanpassing en het doorlichten van de reserves. De kanttekening hierbij is dat dit incidentele voordelen zijn en het totale resultaat eenmalig mooi maken. 4. Als laatste, maar zeker niet de minst belangrijke, het voornemen van de accountant om een goedkeurende verklaring af te geven. De SGP is blij met deze nog af te geven goedkeurende verklaring, omdat uit de toelichting van de accountant blijkt dat we als gemeente Ede met beide benen op de grond staan. Vanuit de praktijk is bekend dat een goedkeurende verklaring meer uitzondering is dan regel. Wat de SGP betreft moeten we als gemeente Ede blijven streven naar een goedkeurende verklaring. Vertrouwen, openheid en transparantie zijn hierbij sleutelwoorden. Maar als je met beide benen op de grond blijft staan, kom je niet verder. Als gemeente Ede hebben we nog genoeg uitdagingen. We gaan ervan uit dat, daar waar het nog niet is gebeurd, de aanbevelingen van de accountant het komende jaar serieus uitgewerkt gaan worden. Ook van belang vindt de SGP dat de genomen beslissingen met betrekking tot het lean maken van de jaarrekening uitgevoerd blijven worden, zodat de Raad volgend jaar de programmarekening toch eerder kan gaan bespreken. Gezien de huidige wet- en regelgeving voor accountants zal dit een uitdaging blijven. Wij zien graag dat op dit punt duidelijke afspraken worden gemaakt en nageleefd! Nu naar de inhoud: Ondanks de versterking van het vermogen door het genoemde resultaat blijven belangrijke onderwerpen de aandacht vragen. We denken hierbij aan de Veluwse Poort, Spoorzone, Permar en uiteraard de 3-decentralisaties. De grootste financiële risico s zijn voldoende beschreven in de programmarekening. Dit geeft temeer aan dat we bij deze belangrijke dossiers de vinger aan de pols moeten houden. Graag wil de SGP, in het kader van openheid en transparantie, op deze onderdelen regelmatig worden voorgelicht/bijgepraat en vraagt het college dit periodiek te agenderen. Gezien het feit dat collegepartijen een zeer kritische houding hadden bij de begroting zijn wij benieuwd hoe er vanuit het college gekeken wordt naar: - De renteaanpassing van 5% naar 3% - Het woningbouwprogramma - Het positieve resultaat van het Grondbedrijf Ten aanzien van de gelden waarvan nu voorgesteld wordt deze te reserveren voor de verplaatsing van de sportvelden in Otterlo bekruipt ons het gevoel van weer 9 ton in het nu al miljoenen-project. Kan dit niet slimmer, beter, effectiever? Voor het 2e jaar op rij constateert de SGP dat op begraven voordeel wordt behaald. Het voordeel wordt toegevoegd aan de voorziening begraven. Graag ziet de SGP dat de kosten van het begraven goedkoper worden; in het licht van de behaalde resultaten zien wij hier mogelijkheden. Wat de SGP betreft zou het begraven de gemeente Ede ook geld mogen kosten. Een ander punt van aandacht voor de SGP is de personele bezetting in relatie tot het werk wat op de medewerkers afkomt. Professionalisering, slimmer organiseren, etc. is daarbij van groot belang. Wel moet er aandacht blijven voor de menselijk maat; medewerkers moeten plezier blijven houden in hun werk. We zien dat de organisatieontwikkelingen effect hebben gehad op het ziekteverzuim en dit is wat de SGP betreft een punt van aandacht voor het jaar Het veiligheidsbeleid blijft de aandacht vragen. Inbraken nemen toe; gevoel van onveiligheid scoort niet beter in Wat wordt er voor het jaar 2014 voorgenomen om deze negatieve spiraal te doorbreken, naast het genoemde beleid in de kadernota Integrale Veiligheid ? Met het indienen van de motie om de Regio Food Valley een boost te geven onderkent de SGP het belang van de regio. Wij zien dan ook graag dat de Regio Food Valley meer slagkracht krijgt om zich tot een top-regio te ontwikkelen. Dit heeft volgens de SGP ook invloed op de verkoop van het bedrijventerrein, daar wij constateren dat de verkoop achterblijft op de geprognosticeerde verkoop. Wij zijn benieuwd welke inspanningen er daarnaast geinitieerd worden om de verkoop van de bedrijventerreinen tenminste gelijk te laten zijn aan de prognoses. G.W. Flier 10

11 A Actueel Scholen in Ederveen interpellatiedebat Goed onderwijs en goede schoolgebouwen met voldoende ruimte voor iedereen. Zo hoort het te zijn! Maar in Ederveen lijkt dat ter discussie te staan. Vandaar dat wij als SGPfractie daar opnieuw aandacht aan besteed hebben middels een interpellatiedebat op 22 mei jl. Exact één jaar eerder, op 22 mei 2013, hadden wij deze problematiek ook al aangekaart. Het college is toen aan het werk gezet. Op 2 april jl. zijn de scholen geïnformeerd over de richting die het college denkt in te slaan. De scholen hebben op 19 mei op hun beurt alle fracties geïnformeerd hoe zij denken over de denkwijze van het college en de stand van zaken van de schoolgebouwen tot nu toe. De scholen hebben forse uitspraken gedaan over de handelwijze van de gemeente. Dit noopte ons als fractie om een interpellatiedebat aan te vragen. Daar waar anderen zwegen, trok de SGP-fractie opnieuw aan de bel. Overigens kreeg dit interpellatiedebatverzoek de steun van de VVD en Burgerbelangen. Problematiek De problematiek concentreert zich rond een aantal zaken: - De gebouwen van de Julianaschool en de Calvijnschool zijn afgeschreven; - De Calvijnschool kampt al jaren met te weinig ruimte en gebruikt daarom enkele leegstaande lokalen van de Julianaschool; - Het aantal vergoede vierkante meters van beide scholen klopt niet. Begin dit jaar heeft de gemeente deze opgemeten, met als resultaat dat de scholen meer vierkante meters zouden moeten krijgen; De gemeente wil graag dat de Julianaschool en de Calvijnschool hun gebouwen ruilen. Waar beide scholen overigens niets in zien. Afgezien van het feit dat daarmee de oude gebouwen niet verdwenen zijn en forse investeringen noodzakelijk zijn, blijkt ook nog dat de Hervormde Kerk in Ederveen een belang heeft in de gebouwen van de Julianaschool. Dit belang is ontstaan via het gebouw De Brug welke verweven is met de school. Oplossing Het interpellatiedebat heeft enkele toezeggingen opgeleverd. Het college moet nu snel aan de slag om definitief een toekomstbestendige oplossing voor de problemen te zoeken. Begin juli zal het college de raad verder informeren en zal de raad daarover debatteren. Het resultaat zal moeten zijn: goed onderwijs en goede schoolgebouwen met voldoende ruimte voor iedereen! Arnold Versteeg 11

12 Uit de GKV U Afscheid wethouder Van de Weerd Tijdens de raadsvergadering van 8 mei jl. is het nieuwe college geïnstalleerd. Zoals bekend betekende dat het afscheid van drie wethouders, waaronder dat van onze wethouder B. van de Weerd. Zoals in eerdere nummers van de SGP-Klanken werd aangegeven, is de SGP buiten de collegeonderhandelingen gehouden, met als gevolg dat Van de Weerd zijn baan als wethouder heeft moeten opgeven. Daarmee is een einde gekomen aan vier jaar wethouderschap voor de SGP. Het bestuur is de heer Van de Weerd dankbaar voor de inzet waarmee hij deze taak op zich heeft genomen. Voorafgaand aan de verkiezingen van vier jaar geleden heeft hij positief gereageerd op het verzoek van het bestuur om bij eventuele collegedeelname het wethouderschap op zich te nemen. Het werd de SGP na een lange periode van afwezigheid in het college op dat moment gegund om een wethouder te leveren. Ondanks de onzekerheid die een dergelijke baan met zich meebrengt mogen we met dankbaarheid constateren dat de heer Van de Weerd deze raadsperiode als wethouder vol heeft mogen maken. Veel zaken en ontwikkelingen zijn er gepasseerd, zowel binnen als buiten onze partij. Voor de wijze waarop Van de Weerd daarmee is omgegaan is het bestuur hem ten zeerste erkentelijk. Tijdens de gehouden afscheidsreceptie op 21 mei jl. heeft burgemeester Van der Knaap daar een aantal woorden over gesproken. Met name het thema Food is mede dankzij de inzet van Van de Weerd als verbindend thema gekozen voor de toekomstvisie van Ede. Een thema dat goed past bij veel bedrijfsactiviteiten in de regio en bij het agrarisch karakter van delen van de Edese samenleving. De heer Van de Weerd heeft ook als wethouder vanuit de beginselen van onze partij een bijdrage mogen leveren aan het bestuur van onze gemeente. In eerdere nummers van de SGP-Klanken is daar reeds op ingegaan. Het zijn geen grote stappen die gezet zijn, toch kan door deel te nemen aan het college kleur en inhoud worden gegeven aan het bestuur van de gemeente. Als bestuur hebben we ervaren dat Van de Weerd daar op zijn wijze invulling aan heeft mogen geven. Met de komst van het nieuwe college is aan het wethouderschap van de heer Van de Weerd een einde gekomen. Het bestuur heeft het op prijs gesteld dat Van de Weerd, ondanks deze ontwikkeling, zich bereid heeft verklaard het fractievoorzitterschap op zich te nemen. Ook dat is en blijft een verantwoordelijke taak, die wij niet in eigen kracht kunnen verrichten. Het bestuur wenst de heer Van de Weerd daarin al het nodige toe, ook in het vinden van een nieuwe arbeidsinvulling. Bovenal wordt hem persoonlijk samen met zijn gezin de zegen van de Heere toegewenst. Het is de Heere die Zich wil binden aan hen die in afhankelijkheid Hem nodig hebben en zich door Zijn hand laten leiden. Bestuur GKV 12

13 S SGP-Jongeren SGP-Jongeren: Doet Rusland de Koude Oorlog herleven...? Poetin haalt hard uit naar de VS en Europa: Onze westerse partners, onder leiding van de VS, laten zich niet door het internationaal recht leiden, maar door het recht van de sterkste. De Haas vertelde ons ook dat de EU maximaal 3000 militairen snel kan inzetten op missie op 500 miljoen inwoners van Europa, en dat dit onvoorstelbaar weinig is. En volgens De Haas hoeven we niet veel steun te verwachten vanuit de VS: Obama is een slappeling, hij laat zich volledig inpakken door Poetin. Woensdagavond 30 april was de bekende Marcel de Haas uit Ede spreker op een studieavond van de SGP-Jongeren in Ede waarbij zo n 30 mensen aanwezig waren. Hij ging in op de situatie in de Oekraïne en de rol van Rusland daarbij. Dr. De Haas, luitenant-kolonel b.d., defensiespecialist en Ruslandkundige, vertelde de aanwezigen dat Oekraïne zelf bij de EU wil, maar Rusland daar niet op staat te wachten. Integendeel, Oekraïne is juist het land waaruit uiteindelijk Rusland is gegroeid. En Poetin heeft zeker opties om Oost-Oekraïne van de EU af te houden. Om drie redenen. Ten eerste hun stevige militaire opbouw, naar verluidt zo n man. Ten tweede het versterken van de instabiliteit waardoor hij zich gedwongen ziet militair in te grijpen. En ten derde de gaskraan die al twee keer is dicht gedraaid omdat Oekraïne toen ook niet (genoeg) betaalde. Deze keer omdat Poetin de prijzen met 40% heeft verhoogd. Tegelijkertijd vind De Haas ook dat Obama zeker een punt heeft, wanneer hij zegt dat Nederland en Europa te veel leunen op de VS, en ook in hun eigen defensie moeten investeren ondanks dat we moeten bezuinigen. Nederland staat er vrij slecht voor qua defensie. Obama vindt dat in de 21ste eeuw de Europese grenzen niet langer onder druk verlegd mogen worden. Uit deze studieavond hebben we kunnen concluderen dat één van de conclusies is, dat China de lachende derde is... Gezien de zeer geslaagde avond en positieve reacties van deelnemers zijn we voornemens om jaarlijks diepgaand een onderwerp beet te pakken. Interesse? Mail ons op zodat we u op de hoogte kunnen houden. Namens SGP-Jongeren Ede, Johannes van der Poel 13

14 Mesthandel v.o.f. Uw complete buurtsupermarkt T F E Fytotherapie natuurlijk beter worden! drogisterij * parfumerie * babyverzorging homeopathie * voedingssupplementen Veenderweg 95, Ede (0318) Bellestein Ede Winkelcentrum Veldhuizen Tel

15 K Kleurwedstrijd Prijsuitreiking kleurwedstrijd SGP Ede winnen Maar dat alle kinderen hun uiterste best hebben gedaan was van het resultaat af te lezen. Na de uitreiking mochten de kinderen in de raadszaal met de burgemeester op de foto. De kinderen hebben van de middag genoten! Burgemeester reikt prijzen uit van kleurwedstrijd SGP Tijdens de campagne voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen schreef de SGP een kleurwedstrijd uit voor de kinderen. Al mochten ze op 19 maart niet stemmen, wat de SGP betreft horen kinderen er helemaal bij! Tientallen kinderen stuurden een prachtige kleurplaat in. Een driekoppige jury heeft na zorgvuldig beraad tien prijswinnaars uitgekozen, verdeeld over 3 leeftijdscategorieën. Afgelopen zaterdagmiddag (3 mei jl.) zijn de prijzen hiervoor uitgereikt door burgemeester Van der Knaap. Deze feestelijke gebeurtenis vond plaats in het raadhuis in Ede, waar Wijnand van der Stelt, voorzitter van onze campagnecommissie, iedereen hartelijk welkom heette. Het was een drukte van belang; elk kind had ouders, broertjes en zusjes meegenomen. Ook waren verschillende SGP-fractieleden aanwezig. De burgemeester voelde één van de juryleden stevig aan de tand: Waarom hebben deze kinderen gewonnen en al die andere prachtige kleurplaten niet? Tja, niet iedereen kan De volgende kinderen hadden een prijs gewonnen: Categorie 2 t/m 5 jaar: 1. Diederick Kieft (Ede) 2. Lydia van den Brink (Ede 3. Lauran Vossestein (Ede) Categorie 6 t/m 9 jaar: 1. Sylvia Senciuc (Ede) 2. Koen van Wijngaarden (Ede) 3. Carlijn Bremmer (Ederveen) Categorie 10 t/m 13 jaar: 1. Roëlla van de Bosch (Ederveen) 2. Louise Harkes (Ede) 3. Kees van der Lee (Lunteren) Extra prijswinnaar: Rhodé Bos (Lunteren, 4 jaar, Syndroom van Down) 15

16 Memento Mori M PKV Ederveen Op 12 mei 2014 is overleden ons lid dhr. B. Nap op de leeftijd van 75 jaar. Na het overlijden van zijn vrouw is dhr. Nap verschillende keren ziek geweest. Hij was nog maar net uit het ziekenhuis toen hij op het onverwachts is gestorven. Ook nu zien we wat er staat in Prediker 9 : 12a : Dat ook de mens zijn tijd niet weet, gelijk de vissen, die gevangen worden met het boze net.. De Heere mocht de verdere familiebetrekkingen willen ondersteunen in deze smart en deze roepstem heiligen aan ons aller hart. Het bestuur van de plaatselijke Kiesvereniging te Ederveen UTILITEITSBOUW KERKEN SCHOLEN BEDRIJFSGEBOUWEN WINKELS ZORGINSTELLINGEN APPARTEMENTEN WONING S CHOOL K ERK WONINGBOUW TRADITIONELE WONINGBOUW APPARTEMENTSGEBOUWEN LIVINGSTONE WONINGBOUW DEALER Z ORG W ESTENENGSEWEG 24, 6732 GJ HARSKAMP T ELEFOON (0318) E.M.Heij Grafsteenonderhoud en renovatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Van de Redaktie. Colofon. Beste lezer,

Van de Redaktie. Colofon. Beste lezer, Van de Redaktie Beste lezer, Als u dit leest, hebt u de eerste SGPeriodiek in handen van 2009. Boordevol allerhande nieuws en achtergronden. Neem het artikel over het drie jaar oude coalitieprogramma Besturen

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J.

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J. GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 31 JANUARI 2005 OM 19.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 17 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée, burgemeester

Nadere informatie

Info nummer 43. veertiende jaargang (2/2006) SAMENWERKING VENRAY

Info nummer 43. veertiende jaargang (2/2006) SAMENWERKING VENRAY veertiende jaargang (2/2006) SAMENWERKING VENRAY veertiende jaargang bestuurs- en fractieleden Samenwerking Venray bestuur voorzitter dhr. P.J.W.G. van der Velden Schutsboom 5, 5801 DW Venray tel. 583161

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 15 maart 2006 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden.

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden. 5e raadsvergadering, 4 juni 2015, 14.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden J.L. van Aert, H.F.J. Bekkers, S.J.P.H.A. van de Brug, C.H.M. van der Burgt, M. Chahim, M.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG WOENSDAG 530 NOVEMBER JUNI 2011 OM 201417.00 OM 17.00 UUR UUR Voorzitter: DD de heer B.B. Schneiders Wnd. voorzitter: de

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie