28 e JAARGANG I JUNI 2014 I NUMMER. Klanken. Afzender: P. van t Land, Sint Hubertus 528, Ede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "28 e JAARGANG I JUNI 2014 I NUMMER. Klanken. Afzender: P. van t Land, Sint Hubertus 528, Ede"

Transcriptie

1 28 e JAARGANG I JUNI 2014 I NUMMER 6 Klanken Afzender: P. van t Land, Sint Hubertus 528, Ede

2 Groot assortiment Goede service Scherpe prijzen ontdek de mode bij warring kleding ederveen VOOR: * Luxe/huishoudelijke art. * Speelgoed * Gereedschap * IJzerwaren * Tuingereedschap * Tuinmeubelen * Camping ass. GEELS-EDE Grotestraat / hoek Molenstraat - tel Ontdek onze veelzijdige collectie damesmode, positiemode, hoeden èn herenmode. Jong, Klassiek, exclusief, casual: je vindt t bij Warring. Graag tot ziens in Ederveen! tel. (0318) )PPGEXFH t 8/ &EFrveen (Bezoek op afspraak) U t G t N e OM t J XXw.koetshuys-ederveen.nl Bruinehorst 23 VAN DEN DIKKENBERG LAS & MONTAGE BV Verzorging administratie Opstellen jaarrekening Uw betrouwbare partner voor: - Staalbouw - Dak- en wandbeplating - Trappen en Hekwerken - RVS en Aluminium Belastingzaken Loonadministratie C. Bouw Hoofdweg WK Ederveen Tel. (0318) Fax (0318) IBT is een ingenieursbureau voor architecten, aannemers, projectontwikkelaars en particulieren. &RQVWUXFWLHEHUHNHQLQJHQ &RQVWUXFWLHWHNHQLQJHQ %HUHNHQLQJHQ ERXZEHVOXLW %HUHNHQLQJHQ JHYHOJHOXLGZHULQJ %HUHNHQLQJHQ YXXUEHODVWLQJ IBT is gevestigd in Veenendaal en Papendrecht ISO 9001:2000 gecertificeerd Lid NLingenieurs utiliteitsbouw woningbouw bijzondere constructies Meikade TB Ederveen T

3 T Ten geleide Voor u ligt het vierde nummer van dit jaar en alweer het laatste nummer van de 28e jaargang. Inmiddels is afscheid genomen van het oude college van B&W in Ede en is het nieuwe college geïnstalleerd. Daarmee is er ook een einde gekomen aan het wethouderschap van onze eigen wethouder Breunis van de Weerd. In deze editie wordt hier aandacht aan geschonken. Verder ziet u een overzicht van de taakverdeling binnen de fractie voor de nieuwe raadsperiode en in welke commissies de verschillende fractieleden participeren. De Programmarekening 2013 is inmiddels vastgesteld en de reactie vanuit de SGP vindt u in deze editie terug. Verder wordt ingegaan op de perikelen rond de huisvesting van de Calvijnschool en Julianaschool in Ederveen, waarvoor de SGP een interpellatiedebat heeft aangevraagd. Dit debat heeft op 22 mei jl. plaatsgevonden. U treft ook een kort verslag aan van de studieavond die door de SGP-Jongeren is belegd over de situatie in de Oekraine en de rol van Rusland daarbij. We blikken tenslotte nog terug op de prijsuitreiking door de burgemeester van de kleurwedstrijd die de SGP heeft uitgeschreven in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Tien kinderen ontvingen op 3 mei jl. deze prijzen in het gemeentehuis van Ede. Ds. J. van Amstel blikt in zijn meditatie nog even terug op deze gemeenteraadsverkiezingen. Het is voor de SGP gebleken hoe dicht winst en verlies bij elkaar kunnen staan. Er moet in dergelijke situaties altijd gewaakt worden voor hoogmoedigheid aan de ene kant en moedeloosheid aan de andere kant. Het is dan belangrijk wat er in psalm 147 staat: Die, hoe het ook moog tegenlopen. Gestadig op Zijn goedheid hopen. En door Zijn hand zich laten leiden. Er is dan sprake van geestelijke winst. Namens de redactie: P. van t Land Inhoud Meditatie... 5 Uit de gemeenteraad... 7 Actueel Uit de GKV: Afscheid wethouder SGP-Jongeren: Rusland Oekraïne Prijsuitreiking kleurwedstrijd Memento Mori Aanvulling artikel SGP-Klanken Data: Spreekuur, Gemeenteraad SGPersonalia I3

4 Barneveldse Begrafenis Vereniging dhr. G. de Groot (06) voor een eervolle, eenvoudige verzorging van begrafenissen in Barneveld en omstreken eigen personeel vervoer van en naar alle plaatsen dag en nacht te ontbieden levering van grafstenen laatste wilsbeschikking drukwerk opgave van lidmaatschap geen crematie Zr. J.H.D. Vermeulenstraat JW Kootwijkerbroek (0342) Voor al uw SCHILDERWERKEN maar natuurlijk ook voor GLAS en BEHANG! Bel nu voor de winterschilder! Ederveen TEGELZETBEDRIJF uw wand en vloer Kwaliteit voor In alle rust kiezen uit de mooiste collectie trouwringen HOOGSTRAAT 28 VEENENDAAL TELEFOON

5 M Meditatie Geestelijke winst Gij leidde Uw volk... Psalm 77:21a Na de verkiezing van de gemeenteraad is er heel wat gebeurd in Ede. Wat velen voor onmogelijk hadden gehouden, kwam bij de uitslag van deze verkiezing op z n minst voor iedereen als een verrassing. De SGP is de grootste partij geworden. En vrijwel meteen dachten velen dat in de vorming van een college deze partij niet alleen het voortouw zou nemen, maar evenzeer een wethouder zou leveren. Maar wat winst leek, kwam de partij op verlies te staan. Binnen de kortste keren zijn anderen met de winst gaan strijken, ook al kan dit uiteindelijk verlies opleveren. Want wat is winst en wat is verlies? Je kunt als zakenman rekenen en daarin de plank misslaan. Want we hebben met andere cijfers te doen. Als het gaat om geestelijke winst moet iets anders naar voren komen. Geestelijke winst kan er ook zijn als het je niet voor de wind gaat. En geestelijke mensen, zoals Paulus daarover schrijft in zijn eerste brief aan de Korinthiers, zijn begiftigd met geestelijk inzicht. Als zoveel stemmen op je partij worden uitgebracht, is het gevaar levensgroot dat je hoogmoedig wordt. En weg is je winst! Als je bij de coalitievorming het schijnbaar verliest, kan dit tot moedeloosheid leiden en tot andere negatieve gedachten. Ook dan kun je het gezicht op de leiding van God kwijtraken. Ik moest in die situatie meer dan eens denken aan een regel van psalm 147: En door Zijn hand zich laten leiden. De Heere regeert, zo belijden we in artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. In Psalm 77 staat de dichter voor onoplosbare problemen. In niet zoveel psalmen treffen we een zo groot aantal vragen aan. Asaf komt er niet uit, zo lijkt het. Geestelijk komt hij echter op z n plaats wanneer hij aan het einde van deze psalm (te midden van een wirwar van vragen) toch hartelijk belijdt dat de HEERE Zijn volk leidt. Nog wel als een Herder Zijn kudde! Daarbij denkt hij aan de uitleiding van het volk van God uit Egypte, aan de doorleiding door de woestijn en aan de inleiding in het beloofde land. Gods plan ging en gaat door. Dat geeft hem rust. De leiding van Gods volk en ook van heel de geschiedenis van de wereld is in goede handen. Wie ziet dat God de dingen leidt, gaat geestelijk tellen en rekenen. Die wordt zo geestelijk rijker. En boekt in dit opzicht winst. Wie de leiding van zijn leven in Gods hand geeft én laat, kent geestelijke rust en staat niet op verlies. Er is dan geestelijke winst. Als we zo ook in de politiek geestelijk bezig zijn, kon het wel eens wezen dat van geestelijke winst sprake is, ook al snapt een seculier mens daar niets van. Ede, ds J. van Amstel 5

6 JANSSEN Belastingzaken Administraties Vaarkamp bv is een middelgroot aannemingsbedrijf en realiseert aanleg - en beheerprojecten in de buitenruimte. Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties, bedrijven, instellingen en particulieren. Buys Ballotstraat 4 T (0318) BL Ede F (0318) Postbus 132 E 6710 BC Ede I G. Jacobsen Voegwerk en Gevelrenovatie snijvoeg / knipvoeg / hakken stralen / impregneren behangen / laminaatleggen / tegelzetten

7 U Uit de gemeenteraad Een nieuw college In de vorige SGP klanken hebben we verteld hoe het de dagen na de verkiezingen gelopen is. Inmiddels is de coalitie gevormd en zijn de nieuwe wethouders benoemd. Het nieuwe coalitieprogramma gaat eigenlijk alleen maar over zaken als gewenste bestuursstijl en participatie. Inhoudelijk staat er bijna niets in. Anekdotisch is het mailtje dat een ambtenaar van de provincie naar een collega ambtenaar van gemeente Ede stuurde met de vraag om behalve de inleiding ook het inhoudelijke deel van het programma op te sturen... In de vergadering van 8 mei is dit nieuwe programma besproken. Over de inhoud kon het niet gaan, dus ging het over de gevolgde procedure. En dat was ook terecht, er is in een korte tijd heel veel gebeurd, en door de gevolgde werkwijze is er veel schade ontstaan in de persoonlijke verhoudingen. Het vertrouwen in elkaar is zwaar beschadigd. In deze vergadering hebben we ons ongenoegen over de gang van zaken kunnen uiten. Ook hebben we de partijen die nu de coalitie vormen bevraagd op hun motivatie en argumenten. Maar zoals te verwachten kwamen daar geen nieuwe inzichten naar boven. Wat ons het meest in het geheugen is blijven hangen, is het spontane excuus voor de hele gang van zaken vanuit de PvdA-fractie. We hebben veel waardering voor deze actie. De partij die in het hele traject het meest op de achtergrond stond en eigenlijk alleen maar kon aanhaken is hierin het meest oprecht gebleken. Als SGP-fractie hebben we aangegeven dat we onze rol in de oppositie constructief zullen oppakken. Voorstellen die in onze ogen een positieve bijdrage leveren aan de Edese samenleving zullen we steunen. En bij voorstellen die niet passen bij de SGP-visie zullen we luid en duidelijk onze mening geven en zo mogelijk alternatieven bieden. Ook hebben we nadrukkelijk aangegeven dat we politiek willen bedrijven op inhoud en ons verre willen houden van het spelen op personen, of vanuit rancune standpunten innemen die je normaal gesproken niet zou hebben. Maar dat de gespannen sfeer nog steeds aanwezig is, bleek wel in de eerste de beste reguliere raadsvergadering. Op de maandagavond voorafgaand aan deze raadsvergadering hebben de directies van de scholen in Ederveen ingesproken. Tijdens hun inspraak kwamen zij met feiten en argumenten waaruit je zou kunnen opmaken dat de raad verkeerd geïnformeerd zou zijn. Politiek gezien is dat een zwaarwegende kwestie. Als oppositiepartij moesten we hier wel op reageren. Dat hebben we gedaan door een interpellatiedebat aan te vragen. Toen ons raadslid Versteeg het woord kreeg, probeerden de coalitiepartijen het debat via een discussie over de procedure te voorkomen. Die discussie liep hoog op en werd op een zeer felle toon gevoerd. Dat leidde ertoe dat dhr. Versteeg, die dit met enige verbazing zag gebeuren, vanaf het spreekgestoelte de opmerking richting de coalitie maakte: Doe toch niet zo gestrest!! Het inhoudelijke debat is redelijk verlopen, maar de afronding ervan was zeer pijnlijk. Als laatste spreker nam de fractievoorzitter van de CU het woord. Hij had geen enkele inhoudelijke bijdrage, maar vond het nodig om ondergetekende allerlei verwijten te doen over de periode van zijn wethouderschap. Het was voor mij een ronduit verdrietige ervaring dat de partij die qua principes het dichtst bij de SGP staat zich op deze wijze liet gaan. En helaas is dit niet het enige voorbeeld waarbij vanuit de coalitiepartijen op de persoon gespeeld wordt. Ook raadslid Van Milligen wordt met enige regelmaat onder vuur genomen. Is dit een teken van zwakte? Over zwakte gesproken. De gemeenteraad heeft nog nooit zo frequent in besloten bijeenkomsten vergaderd als afgelopen maanden. En dat terwijl D66, de partij die in Ede altijd het hoogste woord heeft als het over transparantie en openbaarheid gaat, in het college zit. Nu zijn er best wel situaties waarbij het goed is dat raadsleden informatie krijgen waarbij het beter is dat die informatie niet meteen in de krant staat. Maar nu lijkt het erop dat de onzekerheid van het college een belangrijk aspect is om toch maar te kiezen voor besloten bijeenkomsten. We kijken met zorg naar de komende periode waarin het meerjarenperspectief voor de komende 5 jaar vastgesteld moet worden. Hierin moeten nog ca. 7 miljoen euro aan structurele bezuinigingen ingevuld worden. Het coalitieprogramma geeft geen richting. Een relatief onervaren college moet nu met voorstellen komen. Hoe zal dat gaan? En met welke voorstellen komen ze? Te vrezen valt dat het onderhoud van wegen en groen zwaar onder druk komt te liggen. Wat er voor ons ligt weten we niet. We mogen geloven dat er niets bij geval geschied. De mens wikt, maar God beschikt. Breunis van de Weerd 7

8 Totaalinstallateur Installatietechniek Elektrotechniek Service & Onderhoud Balieverkoop Industriële Automatisering Software (SCADA & PLC) Hardware (paneelbouw) Montage & Onderhoud Technisch Installatieburo Hevel B.V. rveen T: F: E: Brinklanderweg 3, 6744 PC Ederveen tel fax TOPSLAGERIJ Ab van Leeuwen UW ZELFSLACHTENDE SLAGER Molenparkweg 1 ( t Nieuwe Erf) 6741 ZV Lunteren Tel

9 U vervolg uit de gemeenteraad Taakverdeling fractieleden SGP Beste lezers, Inmiddels is het werk in de fractie na de verkiezingen weer op gang gekomen. Op de PDE van 8 mei is het Convenant besproken en zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd. PDE is de afkorting van Politieke Dag Ede. In principe is er nu elke 2 weken op donderdag een raadsvergadering. Om uur starten we met een werkbezoek of met het ontvangen van informatie. Daarna voor diegenen die aanwezig zijn een gezamenlijke maaltijd waarna om uur het besluitvormende deel van de raadsvergadering begint en afhankelijk van de agenda gevolgd wordt door een oordeelsvormende of parallel daaraan een beeldvormende vergadering. Voor de agenda kunt u de website raadplegen. In de fractie zijn de taken als volgt belegd. Dhr. B. van de Weerd is fractievoorzitter en dhr. N.M. van der Poel 2e voorzitter en dhr. E. Jansen secretaris. In de raadsvergadering van 8 mei is dhr. Van de Weerd gekozen als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. De heren C.H. van Wolfswinkel en G. Jansen zijn benoemd als fractievolger. Fractievolgers kunnen ook solo, dus zonder aanwezigheid van een raadslid, namens de fractie optreden. Agendacommissie: De voorzitter van een oordeel-en beeldvormende vergadering moet een raadslid zijn. Dit versterkt de onafhankelijke positie van de raad ten opzichte van het college. De voorzitter zal namelijk in de praktijk via zijn inbreng in de Agendacommissie mede de agenda bepalen. Ook worden de agenda s van de Politieke Dag Ede vastgesteld door de Agendacommissie. Naast de burgemeester en de plv. voorzitter dhr. B. van de Weerd is ook dhr. A. Versteeg namens de SGP lid van de Agendacommissie. Hieronder zijn de overige benoemingen van onze fractieleden weergegeven. Dhr. T. Folmer is gekozen als lid van de Bezwaarschriftencommissie kamer l en dhr. G. Flier als lid van kamer II van de Bezwaarschriftencommissie (o.a. sociale voorzieningen). Dhr. N.M. van der Poel is gekozen in het Algemeen Bestuur van Regio De Vallei. Dhr. P. Kool als lid van het bestuur van de stichting Idee in uitvoering. Dhr. N.M van der Poel als lid van de Auditcommissie. Dhr. G. Flier als lid van de Klankbordgroep Parkeren. Dhr. A. Versteeg als lid van de Euregio. Dhr. G. Flier als lid van de Raadswerkgroep Programmabegroting. Dhr. C.H. van Wolfwinkel als lid van de Raadswerkgroep Herstructurering Sociaal Domein Dhr. B. van de Weerd als lid van de Raadswerkgroep Visie 2025 (voorheen Citymarketing) en als lid van de werkgeverscommissie. Tot slot is ondergetekende na de installatie van de nieuwe raad op 27 maart jl. nestor van de raad. E. Jansen 9

10 U vervolg uit de gemeenteraad Programmarekening 2013 De programmarekening ook wel jaarrekening van de gemeente is de financiële verantwoording van het beleid in het voorliggende jaar. De programmarekening 2013 is onlangs in de gemeenteraad vastgesteld. Hieronder ziet u de bijdrage van de SGP-fractie. Voorzitter, Wij zijn als SGP blij met de programmarekening Dat heeft een aantal oorzaken: 1. Het positieve resultaat van het afgelopen jaar op de normale bedrijfsvoering van ruim 4 miljoen euro; 2. Het, ondanks de financiële tegenwind, positieve resultaat op grondzaken van euro; los van het resultaat van de renteaanpassing, waardoor de voorziening negatieve plannen bijgesteld kon worden; 3. De eenmalige voordelen als gevolg van de zojuist genoemde renteaanpassing en het doorlichten van de reserves. De kanttekening hierbij is dat dit incidentele voordelen zijn en het totale resultaat eenmalig mooi maken. 4. Als laatste, maar zeker niet de minst belangrijke, het voornemen van de accountant om een goedkeurende verklaring af te geven. De SGP is blij met deze nog af te geven goedkeurende verklaring, omdat uit de toelichting van de accountant blijkt dat we als gemeente Ede met beide benen op de grond staan. Vanuit de praktijk is bekend dat een goedkeurende verklaring meer uitzondering is dan regel. Wat de SGP betreft moeten we als gemeente Ede blijven streven naar een goedkeurende verklaring. Vertrouwen, openheid en transparantie zijn hierbij sleutelwoorden. Maar als je met beide benen op de grond blijft staan, kom je niet verder. Als gemeente Ede hebben we nog genoeg uitdagingen. We gaan ervan uit dat, daar waar het nog niet is gebeurd, de aanbevelingen van de accountant het komende jaar serieus uitgewerkt gaan worden. Ook van belang vindt de SGP dat de genomen beslissingen met betrekking tot het lean maken van de jaarrekening uitgevoerd blijven worden, zodat de Raad volgend jaar de programmarekening toch eerder kan gaan bespreken. Gezien de huidige wet- en regelgeving voor accountants zal dit een uitdaging blijven. Wij zien graag dat op dit punt duidelijke afspraken worden gemaakt en nageleefd! Nu naar de inhoud: Ondanks de versterking van het vermogen door het genoemde resultaat blijven belangrijke onderwerpen de aandacht vragen. We denken hierbij aan de Veluwse Poort, Spoorzone, Permar en uiteraard de 3-decentralisaties. De grootste financiële risico s zijn voldoende beschreven in de programmarekening. Dit geeft temeer aan dat we bij deze belangrijke dossiers de vinger aan de pols moeten houden. Graag wil de SGP, in het kader van openheid en transparantie, op deze onderdelen regelmatig worden voorgelicht/bijgepraat en vraagt het college dit periodiek te agenderen. Gezien het feit dat collegepartijen een zeer kritische houding hadden bij de begroting zijn wij benieuwd hoe er vanuit het college gekeken wordt naar: - De renteaanpassing van 5% naar 3% - Het woningbouwprogramma - Het positieve resultaat van het Grondbedrijf Ten aanzien van de gelden waarvan nu voorgesteld wordt deze te reserveren voor de verplaatsing van de sportvelden in Otterlo bekruipt ons het gevoel van weer 9 ton in het nu al miljoenen-project. Kan dit niet slimmer, beter, effectiever? Voor het 2e jaar op rij constateert de SGP dat op begraven voordeel wordt behaald. Het voordeel wordt toegevoegd aan de voorziening begraven. Graag ziet de SGP dat de kosten van het begraven goedkoper worden; in het licht van de behaalde resultaten zien wij hier mogelijkheden. Wat de SGP betreft zou het begraven de gemeente Ede ook geld mogen kosten. Een ander punt van aandacht voor de SGP is de personele bezetting in relatie tot het werk wat op de medewerkers afkomt. Professionalisering, slimmer organiseren, etc. is daarbij van groot belang. Wel moet er aandacht blijven voor de menselijk maat; medewerkers moeten plezier blijven houden in hun werk. We zien dat de organisatieontwikkelingen effect hebben gehad op het ziekteverzuim en dit is wat de SGP betreft een punt van aandacht voor het jaar Het veiligheidsbeleid blijft de aandacht vragen. Inbraken nemen toe; gevoel van onveiligheid scoort niet beter in Wat wordt er voor het jaar 2014 voorgenomen om deze negatieve spiraal te doorbreken, naast het genoemde beleid in de kadernota Integrale Veiligheid ? Met het indienen van de motie om de Regio Food Valley een boost te geven onderkent de SGP het belang van de regio. Wij zien dan ook graag dat de Regio Food Valley meer slagkracht krijgt om zich tot een top-regio te ontwikkelen. Dit heeft volgens de SGP ook invloed op de verkoop van het bedrijventerrein, daar wij constateren dat de verkoop achterblijft op de geprognosticeerde verkoop. Wij zijn benieuwd welke inspanningen er daarnaast geinitieerd worden om de verkoop van de bedrijventerreinen tenminste gelijk te laten zijn aan de prognoses. G.W. Flier 10

11 A Actueel Scholen in Ederveen interpellatiedebat Goed onderwijs en goede schoolgebouwen met voldoende ruimte voor iedereen. Zo hoort het te zijn! Maar in Ederveen lijkt dat ter discussie te staan. Vandaar dat wij als SGPfractie daar opnieuw aandacht aan besteed hebben middels een interpellatiedebat op 22 mei jl. Exact één jaar eerder, op 22 mei 2013, hadden wij deze problematiek ook al aangekaart. Het college is toen aan het werk gezet. Op 2 april jl. zijn de scholen geïnformeerd over de richting die het college denkt in te slaan. De scholen hebben op 19 mei op hun beurt alle fracties geïnformeerd hoe zij denken over de denkwijze van het college en de stand van zaken van de schoolgebouwen tot nu toe. De scholen hebben forse uitspraken gedaan over de handelwijze van de gemeente. Dit noopte ons als fractie om een interpellatiedebat aan te vragen. Daar waar anderen zwegen, trok de SGP-fractie opnieuw aan de bel. Overigens kreeg dit interpellatiedebatverzoek de steun van de VVD en Burgerbelangen. Problematiek De problematiek concentreert zich rond een aantal zaken: - De gebouwen van de Julianaschool en de Calvijnschool zijn afgeschreven; - De Calvijnschool kampt al jaren met te weinig ruimte en gebruikt daarom enkele leegstaande lokalen van de Julianaschool; - Het aantal vergoede vierkante meters van beide scholen klopt niet. Begin dit jaar heeft de gemeente deze opgemeten, met als resultaat dat de scholen meer vierkante meters zouden moeten krijgen; De gemeente wil graag dat de Julianaschool en de Calvijnschool hun gebouwen ruilen. Waar beide scholen overigens niets in zien. Afgezien van het feit dat daarmee de oude gebouwen niet verdwenen zijn en forse investeringen noodzakelijk zijn, blijkt ook nog dat de Hervormde Kerk in Ederveen een belang heeft in de gebouwen van de Julianaschool. Dit belang is ontstaan via het gebouw De Brug welke verweven is met de school. Oplossing Het interpellatiedebat heeft enkele toezeggingen opgeleverd. Het college moet nu snel aan de slag om definitief een toekomstbestendige oplossing voor de problemen te zoeken. Begin juli zal het college de raad verder informeren en zal de raad daarover debatteren. Het resultaat zal moeten zijn: goed onderwijs en goede schoolgebouwen met voldoende ruimte voor iedereen! Arnold Versteeg 11

12 Uit de GKV U Afscheid wethouder Van de Weerd Tijdens de raadsvergadering van 8 mei jl. is het nieuwe college geïnstalleerd. Zoals bekend betekende dat het afscheid van drie wethouders, waaronder dat van onze wethouder B. van de Weerd. Zoals in eerdere nummers van de SGP-Klanken werd aangegeven, is de SGP buiten de collegeonderhandelingen gehouden, met als gevolg dat Van de Weerd zijn baan als wethouder heeft moeten opgeven. Daarmee is een einde gekomen aan vier jaar wethouderschap voor de SGP. Het bestuur is de heer Van de Weerd dankbaar voor de inzet waarmee hij deze taak op zich heeft genomen. Voorafgaand aan de verkiezingen van vier jaar geleden heeft hij positief gereageerd op het verzoek van het bestuur om bij eventuele collegedeelname het wethouderschap op zich te nemen. Het werd de SGP na een lange periode van afwezigheid in het college op dat moment gegund om een wethouder te leveren. Ondanks de onzekerheid die een dergelijke baan met zich meebrengt mogen we met dankbaarheid constateren dat de heer Van de Weerd deze raadsperiode als wethouder vol heeft mogen maken. Veel zaken en ontwikkelingen zijn er gepasseerd, zowel binnen als buiten onze partij. Voor de wijze waarop Van de Weerd daarmee is omgegaan is het bestuur hem ten zeerste erkentelijk. Tijdens de gehouden afscheidsreceptie op 21 mei jl. heeft burgemeester Van der Knaap daar een aantal woorden over gesproken. Met name het thema Food is mede dankzij de inzet van Van de Weerd als verbindend thema gekozen voor de toekomstvisie van Ede. Een thema dat goed past bij veel bedrijfsactiviteiten in de regio en bij het agrarisch karakter van delen van de Edese samenleving. De heer Van de Weerd heeft ook als wethouder vanuit de beginselen van onze partij een bijdrage mogen leveren aan het bestuur van onze gemeente. In eerdere nummers van de SGP-Klanken is daar reeds op ingegaan. Het zijn geen grote stappen die gezet zijn, toch kan door deel te nemen aan het college kleur en inhoud worden gegeven aan het bestuur van de gemeente. Als bestuur hebben we ervaren dat Van de Weerd daar op zijn wijze invulling aan heeft mogen geven. Met de komst van het nieuwe college is aan het wethouderschap van de heer Van de Weerd een einde gekomen. Het bestuur heeft het op prijs gesteld dat Van de Weerd, ondanks deze ontwikkeling, zich bereid heeft verklaard het fractievoorzitterschap op zich te nemen. Ook dat is en blijft een verantwoordelijke taak, die wij niet in eigen kracht kunnen verrichten. Het bestuur wenst de heer Van de Weerd daarin al het nodige toe, ook in het vinden van een nieuwe arbeidsinvulling. Bovenal wordt hem persoonlijk samen met zijn gezin de zegen van de Heere toegewenst. Het is de Heere die Zich wil binden aan hen die in afhankelijkheid Hem nodig hebben en zich door Zijn hand laten leiden. Bestuur GKV 12

13 S SGP-Jongeren SGP-Jongeren: Doet Rusland de Koude Oorlog herleven...? Poetin haalt hard uit naar de VS en Europa: Onze westerse partners, onder leiding van de VS, laten zich niet door het internationaal recht leiden, maar door het recht van de sterkste. De Haas vertelde ons ook dat de EU maximaal 3000 militairen snel kan inzetten op missie op 500 miljoen inwoners van Europa, en dat dit onvoorstelbaar weinig is. En volgens De Haas hoeven we niet veel steun te verwachten vanuit de VS: Obama is een slappeling, hij laat zich volledig inpakken door Poetin. Woensdagavond 30 april was de bekende Marcel de Haas uit Ede spreker op een studieavond van de SGP-Jongeren in Ede waarbij zo n 30 mensen aanwezig waren. Hij ging in op de situatie in de Oekraïne en de rol van Rusland daarbij. Dr. De Haas, luitenant-kolonel b.d., defensiespecialist en Ruslandkundige, vertelde de aanwezigen dat Oekraïne zelf bij de EU wil, maar Rusland daar niet op staat te wachten. Integendeel, Oekraïne is juist het land waaruit uiteindelijk Rusland is gegroeid. En Poetin heeft zeker opties om Oost-Oekraïne van de EU af te houden. Om drie redenen. Ten eerste hun stevige militaire opbouw, naar verluidt zo n man. Ten tweede het versterken van de instabiliteit waardoor hij zich gedwongen ziet militair in te grijpen. En ten derde de gaskraan die al twee keer is dicht gedraaid omdat Oekraïne toen ook niet (genoeg) betaalde. Deze keer omdat Poetin de prijzen met 40% heeft verhoogd. Tegelijkertijd vind De Haas ook dat Obama zeker een punt heeft, wanneer hij zegt dat Nederland en Europa te veel leunen op de VS, en ook in hun eigen defensie moeten investeren ondanks dat we moeten bezuinigen. Nederland staat er vrij slecht voor qua defensie. Obama vindt dat in de 21ste eeuw de Europese grenzen niet langer onder druk verlegd mogen worden. Uit deze studieavond hebben we kunnen concluderen dat één van de conclusies is, dat China de lachende derde is... Gezien de zeer geslaagde avond en positieve reacties van deelnemers zijn we voornemens om jaarlijks diepgaand een onderwerp beet te pakken. Interesse? Mail ons op zodat we u op de hoogte kunnen houden. Namens SGP-Jongeren Ede, Johannes van der Poel 13

14 Mesthandel v.o.f. Uw complete buurtsupermarkt T F E Fytotherapie natuurlijk beter worden! drogisterij * parfumerie * babyverzorging homeopathie * voedingssupplementen Veenderweg 95, Ede (0318) Bellestein Ede Winkelcentrum Veldhuizen Tel

15 K Kleurwedstrijd Prijsuitreiking kleurwedstrijd SGP Ede winnen Maar dat alle kinderen hun uiterste best hebben gedaan was van het resultaat af te lezen. Na de uitreiking mochten de kinderen in de raadszaal met de burgemeester op de foto. De kinderen hebben van de middag genoten! Burgemeester reikt prijzen uit van kleurwedstrijd SGP Tijdens de campagne voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen schreef de SGP een kleurwedstrijd uit voor de kinderen. Al mochten ze op 19 maart niet stemmen, wat de SGP betreft horen kinderen er helemaal bij! Tientallen kinderen stuurden een prachtige kleurplaat in. Een driekoppige jury heeft na zorgvuldig beraad tien prijswinnaars uitgekozen, verdeeld over 3 leeftijdscategorieën. Afgelopen zaterdagmiddag (3 mei jl.) zijn de prijzen hiervoor uitgereikt door burgemeester Van der Knaap. Deze feestelijke gebeurtenis vond plaats in het raadhuis in Ede, waar Wijnand van der Stelt, voorzitter van onze campagnecommissie, iedereen hartelijk welkom heette. Het was een drukte van belang; elk kind had ouders, broertjes en zusjes meegenomen. Ook waren verschillende SGP-fractieleden aanwezig. De burgemeester voelde één van de juryleden stevig aan de tand: Waarom hebben deze kinderen gewonnen en al die andere prachtige kleurplaten niet? Tja, niet iedereen kan De volgende kinderen hadden een prijs gewonnen: Categorie 2 t/m 5 jaar: 1. Diederick Kieft (Ede) 2. Lydia van den Brink (Ede 3. Lauran Vossestein (Ede) Categorie 6 t/m 9 jaar: 1. Sylvia Senciuc (Ede) 2. Koen van Wijngaarden (Ede) 3. Carlijn Bremmer (Ederveen) Categorie 10 t/m 13 jaar: 1. Roëlla van de Bosch (Ederveen) 2. Louise Harkes (Ede) 3. Kees van der Lee (Lunteren) Extra prijswinnaar: Rhodé Bos (Lunteren, 4 jaar, Syndroom van Down) 15

16 Memento Mori M PKV Ederveen Op 12 mei 2014 is overleden ons lid dhr. B. Nap op de leeftijd van 75 jaar. Na het overlijden van zijn vrouw is dhr. Nap verschillende keren ziek geweest. Hij was nog maar net uit het ziekenhuis toen hij op het onverwachts is gestorven. Ook nu zien we wat er staat in Prediker 9 : 12a : Dat ook de mens zijn tijd niet weet, gelijk de vissen, die gevangen worden met het boze net.. De Heere mocht de verdere familiebetrekkingen willen ondersteunen in deze smart en deze roepstem heiligen aan ons aller hart. Het bestuur van de plaatselijke Kiesvereniging te Ederveen UTILITEITSBOUW KERKEN SCHOLEN BEDRIJFSGEBOUWEN WINKELS ZORGINSTELLINGEN APPARTEMENTEN WONING S CHOOL K ERK WONINGBOUW TRADITIONELE WONINGBOUW APPARTEMENTSGEBOUWEN LIVINGSTONE WONINGBOUW DEALER Z ORG W ESTENENGSEWEG 24, 6732 GJ HARSKAMP T ELEFOON (0318) E.M.Heij Grafsteenonderhoud en renovatie

17 D Data Aanvulling artikel SGP- Klanken In het artikel over de verkiezingsavond van de SGP in De Valk op donderdag 13 maart (pagina 18, editie mei 2014) is een woord in een zin weggevallen. Daardoor ontstond een onjuiste zinsnede. Er had moeten staan op initiatief van bestuursleden van de PKV Harskamp is helaas uiteindelijk de GBP opgericht. Spreekuur De fractie heeft de gewoonte om u elke fractievergadering gelegenheid te bieden voor een gesprek. U heeft dan dus de mogelijkheid om met de daar zittende fractieleden van gedachten te wisselen. Gaarne vooraf telefonisch overleg met de fractie-assistent dhr. J.R. van Rees (tel.nr of ). U kunt terecht in het gemeentehuis, ingang Bergstraat, kamer A 301. Het betreft D.V. de volgende data: 30 juni juli september 2014 Gemeenteraad U bent welkom bij de Politieke Dag Ede. Vanaf september 2013 start de gemeente met de Politieke Dag Ede. Bijna wekelijks vergadert de Raad op donderdag. Zo gaat de besluitvorming sneller. De vergaderingen zijn in het Raadhuis, Bergstraat 4 (ingang Bestuurscentrum) in Ede. Vanaf tot uur bent u welkom op de tribune om de vergadering te volgen. Via kunt u zien op welke donderdagen de Politieke Dag Ede is. De eerst volgende keer is D.V. donderdag 3 juli en 10 juli 2014 (advertentie) Bovenloopkranen Hijsgereedschap Maatwerk Keuringen Inspecties Onderhoud ASAV hef- en hijstechniek B.V. Hertzstraat 13a 6716 BS Ede (Gld.) E T F

18 Boomkwekerij en Tuincentrum Leen Konijn (l. Konijn & Co.) is een tuincentrum met uitsluitend groen. Bij ons vindt u een assortiment van de meest eenvoudige tot de meest exclusieve plant. Wij kweken veel zelf, maar importeren ook vele exclusieve planten uit alle delen van de wereld. Wat staat er allemaal: om wat op te noemen, coniferen in meer dan ± 1000 soorten van zeer klein totsupergroot, zelfs tot 4/5 meter. Heesters, bladhoudend en bladverliezend, in een enorm assortiment (veel zeldzamen). Vaste planten, laanbomen, vruchtbomen (ook hoogstam), klimplanten, kuipplanten, rhododendron, bolconiferen, zeer veel buxus ook vormen enz. Bruinhorsterpad 5, 6741 PP Lunteren Tel.: / Fax: Vanaf De Klomp 3 km. richting Lunteren net door plaatsje Ederveen. De Slijpkruik B.V. Wekeromse Buurtweg BE Wekerom t m. w. monitoring en schouw - technische planuitwerking - groenmanagement direc evoering en toezicht - cursussen - inrich ngsplannen - inventarisa es Herenkapsalon Johan v.d. Vliet Nassaulaan JG Ede-Zuid Tel Volgens afspraak

19 S SGPersonalia Secretariaat gemeentelijke kiesvereniging: C.H. van Wolfswinkel Kazernelaan 13, 6711 RJ Ede T E Secretariaten plaatselijke kiesverenigingen: Bennekom: B.M. Adriaanse Kerkhoflaan 37, 6721 EW Bennekom T E Ede: C.H. van Wolfswinkel Kazernelaan 13, 6711 RJ Ede T E Ederveen: J. van den Dikkenberg Meikade 41, 6744 TB Ederveen T E Harskamp: H. Pater Oud Willigerweg GB Harskamp T E Lunteren: A.N. Achterstraat Kattenbroekerweg GT Lunteren T E Wekerom-De Valk: D.W. de Vries Laarweg 3a, 6732 DG Harskamp T E Secretariaat studievereniging: B. van Roekel Martin Luther Kingstate NA Ede E SGP-fractieleden van de gemeenteraad in Ede: B. van de Weerd (vz) Heuvelsepad 64/A, 6711 JR Ede T E N.M. van der Poel Arthur van Schendellaan DC Ede T E A. Versteeg De Ring EJ Wekerom T E E. Jansen (secr) Nieuweweg PM Ederveen T E T.E. Folmer Nederwoudseweg MA Lunteren T (0342) E P. Kool Oranjestraat 18, 6741 CW Lunteren T E G.W. Flier Edeseweg 136, 6733 AJ Wekerom T E Fractieassistent: J.R. van Rees Laan van Kernhem HP Ede T E Fractievolgers: C.H. van Wolfswinkel Kazernelaan RJ Ede T E G. Jansen, Jan Voermanstraat VV Ede T E S SGP Klanken uit de regio Ede Nr. 6, 28e jaargang juni 2014 Tweemaandelijkse uitgave van de Gemeentelijke Kiesvereniging te Ede. Plaatselijke website: Hoofdredactie: vacature Redactieleden: W. Soetendaal E.A. van t Hul J. Siebelink J.R. van Rees Secretariaat: P. van t Land Sint Hubertus JM Ede Tel Penningmeester: S N.D. van Wijk Edeseweg AB, Wekerom Tel Voor vrijwillige bijdrage: Rabobank Ede t.g.v. SGP-klanken IBAN: NL73 RABO Hartelijk dank! 19

20 Flessestraat CR Heteren Postbus ZG Heteren Telefoon (026) Fax (026) website

29 e JAARGANG I OKTOBER 2014 I NUMMER. Klanken. Afzender: C. van den Brink, Barneveldseweg 37, 6741 LJ Lunteren

29 e JAARGANG I OKTOBER 2014 I NUMMER. Klanken. Afzender: C. van den Brink, Barneveldseweg 37, 6741 LJ Lunteren 1 29 e JAARGANG I OKTOBER 2014 I NUMMER Klanken Afzender: C. van den Brink, Barneveldseweg 37, 6741 LJ Lunteren Groot assortiment Goede service Scherpe prijzen ontdek de mode bij warring kleding ederveen

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

28 e JAARGANG I MAART 2014 I NUMMER. Klanken. Afzender: P. van t Land, Sint Hubertus 528, Ede

28 e JAARGANG I MAART 2014 I NUMMER. Klanken. Afzender: P. van t Land, Sint Hubertus 528, Ede 4 28 e JAARGANG I MAART 2014 I NUMMER Klanken Afzender: P. van t Land, Sint Hubertus 528, Ede Groot assortiment Goede service Scherpe prijzen ontdek de mode bij warring kleding ederveen VOOR: * Luxe/huishoudelijke

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Risicomanagement Reg.nr. : 12.0693 B&W verg. : 19 juni 2012 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

Advies: Instemmen met de inhoud van bijgaande RIB over ontwikkelingen rond de ODRU en deze vervolgens doorleiden aan de raad.

Advies: Instemmen met de inhoud van bijgaande RIB over ontwikkelingen rond de ODRU en deze vervolgens doorleiden aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: F. Kers Tel.nr.: 8429 Nummer: 14A.00418 Datum: 27 mei 2014 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen:

Nadere informatie

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn:

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: Opmerkingen vooraf Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: 1. Er is nu geen pré-informatiefase nodig om te onderzoeken

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Schriftelijke raadsvragen van Hester Veltman en Alexander Vos de Wael, fractie VVD, ingevolge artikel 43 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Verzoek

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Begroting 2012

Algemene beschouwingen Begroting 2012 Algemene beschouwingen Begroting 2012 1 van 5 Voorzitter, in december 2010 heeft u een brief gestuurd aan alle raadsleden, waarin u in gaat op de onderlinge verhoudingen binnen de raad. U sluit uw brief

Nadere informatie

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen.

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Mijnheer de voorzitter, Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Het is herfst en de winter komt er snel weer aan. Zo ook de verkiezingen in maart volgend jaar. En dat is al merkbaar.

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426 ^ 3 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 7 oktober 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Vragen ex art. 61 RvO van de fractie Heusden Eén inzake organisatorische en financiële problemen stichting de Voorste Venne

Vragen ex art. 61 RvO van de fractie Heusden Eén inzake organisatorische en financiële problemen stichting de Voorste Venne College Onderwerp: V200900925 Vragen ex art. 61 RvO van de fractie Heusden Eén inzake organisatorische en financiële problemen stichting de Voorste Venne Collegevoorstel Inleiding: De fractie Heusden Eén

Nadere informatie

DEFINITIEF verslag Commissie controle besteding fractievergoedingen

DEFINITIEF verslag Commissie controle besteding fractievergoedingen Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Telefoon (033) 469 43 79 Telefax (033) 469 54 54 DEFINITIEF verslag Commissie controle besteding fractievergoedingen Aan de gemeenteraad van Amersfoort Uw brief/kenmerk

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012 M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk Zaltbommel, 23 november 2012 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij,

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij, T00391 Inventaris van het archief van de Kiesvereniging Amerongen van de Staatkundig Gereformeerde Partij, 1979-2010 H. Postema December 2012 Inleiding Al vijf jaar na de start van de landelijke Staatkundig

Nadere informatie

Anders vergaderen in Landsmeer. Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder

Anders vergaderen in Landsmeer. Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder Een duidelijk beeld krijgen van het waarom en hoe anders vergaderen een nieuwe vergaderschema

Nadere informatie

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014.

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Toelichting op de kandidatenlijst: In de vergadering van 5 maart jl. heeft de ledenvergadering niet alleen de samenstelling

Nadere informatie

P/a Harderwijkerweg 3 6732 EP HARSKAMP

P/a Harderwijkerweg 3 6732 EP HARSKAMP stichting Protestantse Begraafplaatsen Gemeente Ede P/a Harderwijkerweg 3 6732 EP HARSKAMP JAARREKENING 2012 Bestuursversiag 2012 Statutaire naam: Stichting Protestantse Begraafplaatsen Gemeente Ede Opgericht

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad e-mail:,aroennoordenveld@home.nl College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad 17 September 2010 Ondewerp:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan P/a Postbus 20 153OAA Wormeriand - 8 APR. Comeents Oostzaan Gemeentehuis ockadrcs Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 14 februari 2012 om 09.00 uur.

Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 14 februari 2012 om 09.00 uur. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 14 februari 2012 om 09.00 uur. Aanwezig : de burgemeester C. van der Knaap (voorzitter), de wethouders

Nadere informatie

Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008

Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008 Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008 Vaststelling De Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners 1 Waarom veranderen? We willen dualer debatteren We willen korter/ efficiënter vergaderen We willen meer

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

De raadsvragen te beantwoorden conform overgelegd concept. 1. Te verkopen en te leveren aan:

De raadsvragen te beantwoorden conform overgelegd concept. 1. Te verkopen en te leveren aan: BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbare notulen van burgemeester en wethouders Vergadering van 25 augustus 2015, 09:00 uur 35033 Wethouder 35180 Wethouder 34688 Wethouder, Wethouder Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool Behorend tot Onderwijsstichting KempenKind Versie datum: September 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 Doelstelling 3 De MR leden

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Vergaderen met BOB. een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel

Vergaderen met BOB. een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel Vergaderen met BOB een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel Januari 2014 1. Inleiding In 2011/2012 heeft een werkgroep uit de raad zich gebogen over de thema s burgerparticipatie en bestuurlijke

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Kennismaking nieuwe rekenkamercommissie, rekenkamerrapport inzake privatisering Mariënhoeve, aandragen onderzoeksonderwerpen 2011 28 september 2010 Samenvattend verslag van de openbare

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

SBC/1564221 Bestuur en Samenleving Pilot discussieplatform Argu - Motie Burger Beslist Mee 2

SBC/1564221 Bestuur en Samenleving Pilot discussieplatform Argu - Motie Burger Beslist Mee 2 DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma Betreft 2 februari 2016 SBC/1564221 Bestuur en Samenleving Pilot discussieplatform

Nadere informatie

draadswijzer week 01 Zwolle

draadswijzer week 01 Zwolle draadswijzer week 01 Zwolle Agenda Raadsplein Maandag 11 januari 2016 Raadzaal Besluitvormingsronde 19.30 uur Start besluitvormingsronde met de volgende hamerstukken: - Nota van Uitgangspunten MPV 2016*

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen.

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen. No. 691-1 Emmeloord, 14 januari 2013. Onderwerp Invulling werkgeverschap griffie Noordoostpolder Voorgenomen besluit 1. Het raadsbesluit d.d. 27 maart 2003, voor zover inhoudende de delegatie van de werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Aanvragen algemeen Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W0430 Alexanderweg 16 het plaatsen van een carport 6721HG Bennekom W0431 Harnsesteeg 6 A 6721NH Bennekom beperkte milieutoets voor bouwen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/RO/BS Opsteller: C. Rijsbosch User-id: RIJC Tel: 4428 Onderwerp: ADVIES BEGROTINGSWIJZIGING 2013 EN CONCEPT- BEGROTING 2014 RECREATIESCHAP UTRECHTSE HEUVELRUG Toelichting:

Nadere informatie

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer Voorwoord Voor u ligt de gedragslijn integriteit van de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Deze gedragslijn is een akkoord dat berust op commitment en betrokkenheid van raadsleden. De gedragslijn dient ter

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting 1 Gesproken tekst "Leden van de, na beëdiging, nieuwe gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal, leden van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 DATUM UW BRIEF VAN UW KF.NMERK ONS KENMERK t H API?, 2010 RKc/u 1 00 2 9 90 contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 INGEKOMEN NR.

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT . 'irt: RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Reg istratien um mer raad 1 204468 Datum: 3 juni 2015 Afdeling / Team Raadsgriffie / Portefeuillehouder: Roald Helm Behandeld door: B.W. Gerdingh Ondenverp: Advies

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep.

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep. Inleiding en probleemstelling Purmerend, 18 februari 2009 Op grond van de in 2003 vastgestelde verordening ex artikel 213 van de gemeentewet, dit is de zogenoemde controleverordening, dient er periodiek

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2008 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2008 van de Rekenkamercommissie Deventer. Met dit jaarverslag legt de commissie, onder verwijzing naar het wettelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief D66 Meppel oktober 2012

Nieuwsbrief D66 Meppel oktober 2012 jaargang 1, nummer 3 Nieuwsbrief D66 Meppel oktober 2012 De fractie van D66 Meppel. V.l.n.r.: Vincent Veldhorst (fractievoorzitter), Niesko Dubbelboer (duo-raadslid), René Bijderwieden (raadslid) en Jordy

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Reg. nr.: 1410009 Afdeling: Concern en Dienstverlening

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Reg. nr.: 1410009 Afdeling: Concern en Dienstverlening Afdeling: Concern en Dienstverlening Onderwerp Gemeenteraadsverkiezing op woensdag 19 maart 2014. Samenvatting Op woensdag 19 maart 2014 vindt de verkiezing plaats voor de Gemeenteraad. Het college van

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Jongerengemeenteraad 2011. Uw school doet toch ook weer mee?

Jongerengemeenteraad 2011. Uw school doet toch ook weer mee? Jongerengemeenteraad 2011 Uw school doet toch ook weer mee? Pagina 1 Voorwoord Veel jongeren denken dat politiek alleen voor oudere mensen is. De gemeenteraad van Leidschendam- Voorburg wil daar verandering

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Alide de Leeuw (team JLV) Advies: Instemmen met de RIB waarin de gestelde vragen worden beantwoord. wethouder Koster

Alide de Leeuw (team JLV) Advies: Instemmen met de RIB waarin de gestelde vragen worden beantwoord. wethouder Koster VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel,nr,: 8327 Nummer: 14A.00619 Datum: 6 augustus 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen:

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders Datum: 24 maart 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders Datum: 24 maart 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders Datum: 24 maart 2015 Aanwezig: A.P. Heidema, burgemeester A.L.C.S. Lantain, gemeentesecretaris R. Hartogh Heys, L. Grijsen, J.J.

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe Let op: soms wijzigt er iets in dit programma. Kijk daarom voor de zekerheid altijd op de website van de kamercentrale of u de laatste versie van dit

Nadere informatie

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen.

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen. Aan de Gemeenteraad Raad Status 3 februari 2011 Besluitvormend Onderwerp Advies controlecommissie over rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid Punt no. 6 Korte toelichting De controlecommissie heeft

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 10 juli 2014 H. Teussink UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER (053)

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2013 jaargang 1 In deze nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Nummer Datum 24 mei 2005 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J.F. Scheerstra Medeverantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

B. Wouda. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015

B. Wouda. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Tiende nieuwsbrief. CDA e-mail nieuwsbrief 7 mei 2011. Met daarin: Eerste vergadering met Schagen, Zijpe en Harenkarspel

Tiende nieuwsbrief. CDA e-mail nieuwsbrief 7 mei 2011. Met daarin: Eerste vergadering met Schagen, Zijpe en Harenkarspel CDA e-mail nieuwsbrief 7 mei 2011 Tiende nieuwsbrief Met daarin: Eerste vergadering met Schagen, Zijpe en Harenkarspel Starterswoningen in Kerkbuurt Ruth Peetoom is nieuwe voorzitter CDA Besluit Haulo

Nadere informatie

Agendapunt BV7a, Kaderstelling opvang vluchtelingen in een AZC gemeente Ede

Agendapunt BV7a, Kaderstelling opvang vluchtelingen in een AZC gemeente Ede Onderwerp: afspraken met regio en provincie over evenredige verdeling en maximum aantal van 1,25% van de Edese bevolking de opvang van vluchtelingen een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle gemeenten

Nadere informatie

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015.

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. *ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.15-32280/DV.15-450, de griffie. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening commissie voorbereiding aanbeveling

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Van: PvdA Maassluis Aan: college van B&W Datum: 30 juni 2015 Betreft: ontslagen Koningshof. Geacht college,

Van: PvdA Maassluis Aan: college van B&W Datum: 30 juni 2015 Betreft: ontslagen Koningshof. Geacht college, Van: PvdA Maassluis Aan: college van B&W Datum: 30 juni 2015 Betreft: ontslagen Koningshof Geacht college, Vorige week woensdag konden we via de media vernemen dat er ontslagen zouden vallen bij Koningshof.

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie