Schaarste op de arbeidsmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schaarste op de arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 Zaterdag 21 en zondag 22 mei 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen BANK & FINANCIËN 1 op 3 wil ander werk blz. 9 ADRIAAN VAN DEN HOOF Ik doe alles uit extreme goesting blz. 10 ANSEEL & DENYS DSK, Master of the Universe blz. 3 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Schaarste op de arbeidsmarkt Wat schudt HR uit zijn mouw? jobs op jobat.be Jobs in Regio Brussel en Vlaams-Brabant vanaf blz. 14

2 EDITO MUURTJE Stel u voor: het gaat niet zo goed met het bedrijf waar u werkt. De cijfers vallen wat tegen, de klad zit erin en in de wandelgangen hoort u de woorden ontslag, herstructurering en sociaal overleg net iets te veel, of althans meer, dan u lief is. Verontrust door het gevoel van onzekerheid dat dit teweegbrengt, zet de pessimist in u zich alvast schrap voor al het slechte wat komen gaat. Om uzelf enigszins te beschermen, knutselt u een ondoordringbare muur van gelatenheid rondom u in elkaar. Tegelijk beslist u om, nu het toch al zo goed als vaststaat dat u ontslagen wordt, niet te wachten met uit te bollen. Wat zou het nog, daar begint u maar meteen mee. Het spreekt voor zich dat deze menseigen aanpak zowel ten koste gaat van uw eigen prestaties als die van het bedrijf. Dat stond er al niet zo schitterend voor, nu iedereen gewoon wacht tot de bom ontploft, is het al bij voorbaat ten grave gedragen. Ook al weet u - zelfs nog niet zo heel verantwoord diep vanbinnen - dat dit niet de beste oplossing is, het onvermijdbare kan niet vermeden worden, toch? Misschien wel. Verderop in deze krant wijden we een dossier aan wat in het jargon duurzaam hr heet. Toegegeven, een wat duffe term die u waarschijnlijk niet meteen pretlichtjes in de ogen tovert, maar die wel heel wat kan betekenen voor uzelf en uw loopbaan. Duurzaam hr gaat onder andere om het creëren van een bedrijfscultuur waarin niet alleen de jobs maar ook de mensen centraal staan, om werknemers die autonoom sterk staan op de arbeidsmarkt en uiteindelijk minder afhankelijk zijn van hun werkgever, zonder dat hun engagement daaronder lijdt. Integendeel. Als dit duurzame hr echt doorbreekt - en wie het dossier leest, zal merken dat er inspanningen van werkgever en werknemer nodig zijn - hoeft een bedrijf in nood niet per definitie de voorbode te zijn van een sociaal drama. Duurzaamheid betekent in zo n scenario dat er menselijke oplossingen mogelijk zijn waar zowel werknemer als werkgever baat bij hebben. Dat dit kan en al bestaat, bewijzen de praktijkverhalen in ons dossier. Al moeten we ook niet blind zijn voor de realiteit. Als bedrijven meer interesse krijgen in duurzaamheid en MVO het niveau van de liefdadigheid overstijgt, zal dat deels kostengedreven zijn. Maar ach, u hoeft tenminste geen muurtje meer te bouwen. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT Als maatschappelijk ondernemen het niveau van de liefdadigheid overstijgt, zal dat deels kostengedreven zijn Ach, ik zwaaide wat met de armen, en de ballen vlogen er tegen Thibaut Courtois, keeper en kampioenenmaker van Racing Genk, blijft bescheiden bij de rol die hij speelde bij het behalen van de landstitel door zijn club, in Het Nieuwsblad. ARBEIDSVRAAG Mijn werkgever wil dat ik het alcoholslot op mijn bedrijfswagen betaal. Kan dat? Sinds 1 april 2010 moet elke werkgever uit de private sector een beleid hebben ontwikkeld om disfunctioneren op het werk als gevolg van alcohol- of druggebruik te voorkomen en te verhelpen. Die beleidsverklaring moet zijn ingeschreven in het arbeidsreglement. Deze verplichting vloeit voor uit de cao nr. 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming. Het plaatsen van een alcoholslot zou een onderdeel kunnen zijn van het preventief alcoholbeleid van werkgevers (wellicht vooral in transportbedrijven). Een alcoholslot is een ademtest die gekoppeld is aan het startmechanisme van de auto. Hij functioneert als een startonderbreker. Het is pas mogelijk de auto te starten als met goed gevolg de test werd afgelegd. Het gebruik van dergelijke testen is aan strenge voorschriften onderworpen: de testen mogen enkel worden gebruikt met het oog op preventie; het testresultaat mag niet aangewend worden op een wijze die onverenigbaar is met dit doel; de testen moeten toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn; de testen mogen enkel worden afgenomen wanneer de werknemer heeft toegestemd; de mogelijkheid alcohol- of drugstesten af te nemen mag geen aanleiding geven tot discriminatie tussen werknemers; het is verboden de meetresultaten van dergelijke testen te verwerken als persoonsgegevens in een bestand. Tuchtsanctie Het installeren van een alcoholslot is dus slechts toegelaten wanneer dit kadert in een alcoholbeleid dat is uitgewerkt in het arbeidsreglement. Vermits de verplichting om dergelijk beleid uit te werken op de werkgever rust, moet hij in principe alle bijhorende kosten dragen. Hoogstens wanneer de plaatsing van een alcoholslot op jow kosten als tuchtsanctie voor dronken rijden is voorzien in het arbeidsreglement, zou hier eventueel een afwijking kunnen op bestaan. Zelfs dan kan men zich nog altijd afvragen of dit wel strookt met het preventiebeginsel in de cao nr.100 Uiteraard is het een ander verhaal wanneer de politierechtbank de installatie van een alcoholslot als sanctie heeft opgelegd. De kosten zijn dan volledig voor jou rekening. STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDI- AN JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

3 02 03 Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril. Macht erotiseert. Maar op een heel andere manier dan we denken DSK, Master of the Universe Sic transit gloria mundi. Zo gaat de glorie van de wereld ten onder. Het vormt de perfecte samenvatting voor de merkwaardige ondergang van IMFtopman Dominique Strauss-Kahn, DSK voor de vrienden. Het verhaal van de briljante Franse economist met de dure pakken, mooie wagens en een nogal dwingende voorliefde voor vrouwelijk schoon die op compleet onbegrijpelijke wijze een dienstmeisje aanrandde, intrigeert vriend en vijand. Verschillende kranten publiceren snel lijstjes van toppolitici en bedrijfsleiders die ook ten val kwamen door hun ongeoorloofde sexuele escapades. Wat is dat toch met machtige mannen en clandestiene seks? Er zijn een aantal mogelijkheden. Het zou kunnen dat er helemaal niets speciaals aan de hand is. Dat veel mannen er een bochtig amoureus parcours op na houden. Dat machtige mannen nu eenmaal sneller in de kijker lopen en, jammer voor hen, elke misstap de pers haalt. Het zou echter ook kunnen dat een overmatige seksuele drive en torenhoge professionele ambities elkaars onafscheidelijke tweelingbroertjes zijn, beiden tot ongekende hoogten opgezweept door een laaiend testosteronniveau. Of het zou kunnen dat mannen die zich laven aan de bronnen van de macht, er echt dronken van worden. Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Maar misschien geldt dat niet langer voor deze Masters of the Universe. Russische roulette Het zal u wellicht niet verrassen dat wetenschappers zich ook al een paar keer verbrand hebben aan deze vragen. Psychologisch onderzoek lijkt vooral de derde mogelijkheid te ondersteunen. Mensen die macht verwerven worden onrealistisch optimistisch over mogelijke seksuele interesse van toekomstige partners en nemen meer risico s op onveilige seks. Mensen die macht verwerven, leggen strikte morele regels op aan anderen, maar hebben geen problemen om die regels zelf te overtreden. Mensen die macht verwerven, geven zelf aan meer ontrouw te zijn en ook meer plannen te hebben om hun partner te bedriegen. Let echter op voor u zich stereotype beelden van mannelijke, grijze toppolitici voor de geest haalt. De bovenstaande bevindingen blijken van toepassing op mannen én vrouwen. Jawel, ook vrouwen worden geil van de macht. Kortom, macht erotiseert. Maar op een heel andere manier dan we denken. Het zijn niet de toekomstige bedpartners die zwijmelen bij het zien van zoveel macht en status. Nee, het zijn de machthebbers zelf die zich bewust worden van hun status en er zich naar gedragen, initieel vaak met succes. Het welslagen van hun escapades geeft hen steeds meer zelfvertrouwen, maakt hen schijnbaar onaantastbaar en steeds roekelozer. Maar, zoals DSK ondervond in zijn peperdure hotelsuite, er zit altijd één kogel in de revolver bij Russische roulette. Frederik Anseel is professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR. CARTOON

4 DOSSIER HR Duurzaamheid moet renderen Moesten de kranen van de wereld op hun laatste druppels water afstevenen, de roep om duurzaamheid zou oorverdovend zijn. Jan van den Nieuwenhuijzen, ceo van SD Worx, vraagt zich af wat bedrijven tegenhoudt om ook zo om te springen met werknemers. Ook die capaciteit raakt uitgeput, en dus is ook daar duurzaamheid geboden. Tekst: Wim Verdoodt / Foto s: Koen Bauters Wat is duurzaam hr? Duurzaam hr overstijgt de klassieke hr-taak om de juiste man (of vrouw) op de juiste plaats te zetten aan het juiste loon. Duurzame hr richt de blik op de uitdagingen die gepaard gaan met de veranderende wereld - de krapte op de arbeidsmarkt, de files, de vergrijzing, de balans werk-privé... - en zoekt daar oplossingen voor in de manier waarop er gewerkt wordt. De organisaties die zo ontstaan zijn veel enkel bedrijf heeft medewerkers voor de fun. Je hebt geen mensen omdat het aangenaam is om Geen mensen te hebben, wel om business te doen, of om een opdracht uit te voeren. In de social profit is dat om zorgen of onderwijs te verstrekken, bij de overheid om de rol van die overheid te vervullen. Alleen daarom heb je medewerkers. Nu we naar een periode gaan waarin er schaarste zal zijn op de arbeidsmarkt, zal het voor bedrijven minder makkelijk zijn om voldoende werknemers te hebben, en dus ook om business te doen. Wie dat wel wil volhouden, zal een beleid moeten uitstippelen dat het bedrijf ervan verzekert voldoende mensen - met de juiste competenties - te hebben, niet enkel nu maar ook binnen tien jaar. Dat lijkt een evidentie, wat is er precies nieuw aan die visie? Twee elementen. Ten eerste dat het hr-beleid veel meer zal moeten afgestemd worden op de business en ten tweede dat de mensen uit de business veel meer met het hr-beleid zullen moeten bezig zijn. Dat gebeurt alle twee nog veel te weinig. Engagement speelt daar een sleutelrol in. Uit onderzoek van ons kenniscentrum blijkt dat geëngageerde medewerkers de grootste toegevoegde waarde leveren aan een onderneming. Wanneer zijn medewerkers geëngageerd? Als ze een duidelijk zicht hebben op de missie en de strategie van de onderneming, als ze geapprecieerd worden door het bedrijf, als ze een interessante job hebben en als ze ontwikkelingskansen krijgen. Met dat laatste houdt hr de laatste jaren steeds meer rekening. Waardering daarentegen wordt vaak verengd tot verloning. Die moet weliswaar correct zijn, maar zal op zich niet zorgen voor extra engagement. De waardering van chefs aan medewerkers is daar veel belangrijker. Het coachen is hier van tel: medewerkers begeleiden, hen hun ding laten doen en hen daarvoor appreciëren. Het bewuste schouderklopje. Waarom wordt dat nog te weinig uitgedeeld? Dat heeft veel te maken met dat we de voorbije 50 jaar wel managers maar geen leiders hebben opgeleid. Managers focussen zich op het managen van dingen, resultaten behalen, met de koppeling naar verloning en bonussen als het goed gaat. Gaat het niet goed verschuift hun focus naar het penaliseren, het afstraffen. Daar gaat ook nog altijd de meeste aandacht naartoe. Echt leiderschap gaat veel verder, dat gaat over hoe laat ik mijn medewerkers hun opdracht vervullen. Gelukkig besteden managementscholen daar nu ook steeds meer aandacht aan. Wordt hr dan ondergewaardeerd in de bedrijven? Ja, het management moet meer met hr bezig zijn. Hr is niet enkel de opdracht van de hr-directie, het is een opdracht voor alle leidinggevenden in heel de organisatie. Duidelijkheid creëren over waar het bedrijf naartoe wil, directe waardering creeren, zorgen dat mensen de ruimte hebben om hun job goed te doen, is veel meer de verantwoordelijkheid van de manager dan van hr, die vooral de tools moet aanreiken. Hr kan dat trouwens maar goed doen als ze zicht heeft op de business van een onderneming. In nogal wat ondernemingen wordt hr te ver van de business gehouden. In die zin wordt die afdeling zeker ondergewaardeerd. Voor je kan spreken van een duurzaam hr-beleid, moet het zijn plaats krijgen in de organisatie. Dat is een basisvoorwaarde. Enkel zo ga je het engagement van je medewerkers kunnen verhogen. Uit onderzoek blijkt trouwens ook dat van de echt geëngageerde medewerkers slechts een klein percentage nog maar een andere job in overweging zou nemen. Bij tevreden medewerkers, wat meer peopleminded, wat een positief effect heeft op het engagement van werknemers. Op een krappe arbeidsmarkt is engagement niet alleen een onschatbaar voordeel voor een bedrijf, het is ook de beste levende reclame die een werkgever zich kan wensen. We moeten daar niet naïef in zijn. Bedrijven gaan pas oog hebben voor duurzaam hr als ze merken dat het rendeert Jan van den Nieuwenhuijzen, ceo SD Worx

5 04 05 Co-sourcing: het ei van Columbus? niet hetzelfde is als geëngageerde, ligt dat percentage meteen hoger. Huidige medewerkers behouden, is één iets. Hoe overtuig je potentiële werknemers van je duurzaamheid? De komende jaren wordt branding enorm belangrijk voor bedrijven. Als je vacatures hebt en je communiceert daarover, moet je er op zijn minst voor kunnen zorgen dat mensen naar je willen luisteren. Wat zijn voor bedrijven daarbij de verkoopargumenten? Meegeven waar je voor staat. Is SD Worx bijvoorbeeld een sociaal secretariaat dat lonen berekent of helpen wij ondernemingen met hun hr-processen? Dat is een andere definitie en positionering. Maar het belangrijkste wordt ongetwijfeld hoe de eigen medewerkers praten over hun bedrijf en hoe dat bedrijf met hen omgaat. Die mond-tot-mondreclame speelt een grote rol. Zal een duurzaam hr-beleid de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer veranderen? Volgens mij wel. In dit model heb je geen twee groepen meer - werkgever en werknemer - maar twee groepen die samen zoeken naar de beste manier om het werk te organiseren. Dat verandert de machtsverhoudingen fundamenteel. De baas moet iemand worden die een ploeg kan bijeenhouden en die weet wat daar de beste omstandigheden voor zijn. Het zou ook gevolgen hebben voor het retentiebeleid. Ja, want zo n beleid is van nature defensief. Een >> Tower Automotive is een toeleverancier aan de automobielindustrie. De fabriek ligt in de Gentse kanaalzone, op een boogscheut van zijn grootste klant, Volvo Cars Gent. Een tijd terug kwam het slechte nieuws dat de Volvo-fabriek de diensten van Tower niet nodig zou hebben voor de productie van de S60-reeks. Maar in de loop van 2012 neemt het werk weer toe en zullen we de nu overbodige werkkrachten opnieuw nodig hebben, aldus fabrieksdirecteur Edwin Van Vlierberghe. Hij wou dan ook niet zomaar medewerkers ontslaan. Samen met de vakbonden vroegen we ons af hoe we naakte ontslagen konden voorkomen. Een daling in het werkvolume met 38 procent kon in principe tot een pak ontslagen leiden, maar dat we dit wilden vermijden. We wilden Blijven of terugkeren de sociale last niet afschuiven op de samenleving en we zouden de mensen in 2012 weer nodig hebben. Die redenering leidde tot het akkoord werkgelegenheid Dat hield in dat er geen ontslagen zouden zijn. Iedereen op de vaste loonlijst zou een job krijgen, binnen of buiten Tower Automotive. We konden aan cosourcing doen met SAS, Johnson Controls, Teneco, Plastal en Volvo Cars zelf. Maar we hadden het werk bij twee van die partners zelfs niet nodig om alle medewerkers onder te brengen voor wie we tijdelijk een andere werkplek zochten, vertelt Van Vlierberghe. In tijden van fiks personeelsoverschot in bepaalde bedrijven en schaarste op andere plekken heeft co-sourcing iets van het ei van Columbus. Wie medewerkers te veel heeft, leent ze uit aan wie er te weinig heeft. Van Vlierberghe moedigde medewerkers aan om vrijwillig in deze formule te stappen. We hebben genoeg vrijwilligers gevonden, maar dat liep niet van een leien dakje. Mensen vragen om tijdelijk één kilometer verder maar in een vreemde omgeving te gaan werken, blijft een grote drempel. Toch is de directeur bijzonder opgetogen met het resultaat. Meestal moeten werknemers een herstructurering ondergaan. Onze aanpak heeft ze net meer betrokken bij het hele proces. We rolden als ware een rode loper voor ze uit. Maar zij moesten er wel op lopen. Wat Van Vlierberghe bijblijft, is de opmerkelijk constructieve vakbondshouding. De vakbonden zeiden heel nadrukkelijk tegen hun leden: alles is gedaan om jullie aan het werk te houden. Wij zijn gegaan voor werkgelegenheid. Daarom hebben we een akkoord onderhandeld, niet over ontslagen en herstructurering, maar over de basisvoorwaarden om een innovatieve werkwijze te doen lukken. Tower Automotive had het zich nochtans gemakkelijk kunnen maken door enkele tientallen arbeiders te ontslaan, om dan over 18 maanden weer te rekruteren. Waarom koos het voor bedrijf een andere aanpak? Van Vlierberghe geeft drie redenen: idealisme, realisme en kostefficiëntie. En dat is in die volgorde, al was kostefficiëntie zeker een belangrijke drijfveer. Waarom zouden we een enorme herstructureringskost aangaan? Om 18 maanden later een aanwervingskost te creëren? Neen, er moest een win-win situatie zijn. Dat was van in het begin ook de afspraak met de sociale partners. In de huidige, industriële context getuigt het volgens Van Vlierberghe van realisme om goede arbeidskrachten niet de laan uit te sturen, als je weet dat je het later moeilijk kan krijgen om er opnieuw te vinden. De arbeiders die vertrokken, kregen de garantie dat ze bij hun nieuwe werkgever minstens evenveel zouden verdienen. Als hun tijdelijke contract afloopt, mogen ze kiezen of ze terugkeren naar Tower Automotive of bij hun huidige werkgever blijven.

6 DOSSIER HR De periode dat je het meeste werk aankan, ligt tussen je 35 en 50 jaar. Daarna - ik merk dat zelf - vermindert dat. Het debat dat daarop volgt, is of we bereid zijn om vanaf ons 50ste minder te verdienen UZA wil >> duurzaam beleid kan er voor zorgen dat medewerkers spontaan langer willen blijven. Retentie is op dat moment geen doel meer op zich. Hoe herkenbaar is uw verhaal voor de werknemer die dit leest? Dat hangt sterk af van hun eigen ervaring. Als zijn tot nu toe nooit gewerkt hebben in zo n omgeving, of niemand kennen die daar zo over praat, zal er enig ongeloof zijn. Niet realistisch, denken ze dan, al maak ik me sterk dat heel wat bedrijven in die richting opschuiven. Hoe overtuig je die andere bedrijven van het belang van een duurzaam hr-beleid? We moeten daar niet naïef in zijn. Bedrijven gaan er pas oog voor hebben vanaf het moment dat ze merken dat ze er betere business mee kunnen doen. Als ze merken dat het moeilijk wordt om voldoende mensen te vinden, zullen ze op zoek gaan naar alternatieven en op een piste als duurzaam hr stuiten. Als ze merken dat geëngageerde medewerkers ervoor zorgen dat hun klanten bereid zijn een faire prijs te betalen voor hun producten, zullen ze toehappen. En zeker in de groeiende dienstensector zijn tevreden klanten een issue. Het moet renderen, daar komt het op neer. En zijn daar bewijzen van? Dat varieert van sector tot sector. Wat wij merken, in onze dienstverlening, is dat voor klanten die op een snelle en accurate manier de diensten krijgen die ze willen, de prijs deels ondergeschikt is. Je moet het zover krijgen dat een klant het als een geruststelling ervaart om met je samen te werken, wetende dat alles dan in orde komt. Hoe bereik je dat? Met geëngageerde medewerkers. Er staat een nieuwe strijd om talent voor de deur. Als je duurzaamheid op rekruteren toepast, betekent dat dat je niet meegaat in een opbod van lonen en voorwaarden. Klopt, al mag je natuurlijk de markt nooit uit het oog verliezen. Wij hebben bijvoorbeeld nooit bedrijfswagens aangeboden aan jonge universitairen, hoewel die tot dezelfde doelgroep behoren waar ook grote auditkantoren op azen, die dat voordeel wel aanbieden. Toch hebben we altijd voldoende mensen gevonden, met een aantrekkelijk maar geen gek pakket. Ik heb altijd gevonden dat termen als human resources en menselijk kapitaal iets heel materieel hebben, terwijl mensen vooral geboeid worden door de zachtere waarden. Wat kan duurzaam hr in de weg staan? Dat de focus te veel op de korte termijn blijft liggen. Ondernemingen die met kortetermijnissues geconfronteerd worden, verliezen vlug de lange termijn uit het oog. Maar de grootste bedreiging is dat zowel bedrijven als de maatschappij onvoldoende met zachtere waarden bezig is. En dat spanningsveld zal er zijn. Je voelt dat ook in de samenleving. Op het moment dat er te weinig arbeidskrachten zijn, zal de werkdruk nog verhogen. De ratrace zal blijven duren. Maar ik ben er ook van overtuigd dat bedrijven die ervoor kiezen om daar niet in mee te gaan aantrekkelijke werkgevers zullen zijn. Kijk, mensen met een sterke focus op snel carrière maken en veel geld verdienen, vinden dit waarschijnlijk maar een soft verhaal. Tegelijk evolueren we naar een samenleving waarin heel veel mensen - ook jongeren - zich pas comfortabel voelen als ze, naast de inspanningen die ze leveren in hun job, een kwalitatief leven kunnen leiden. Die vinden hun draai in bedrijven die duurzaamheid promoten. Waar komt die nood vandaan? Was vroeger alles dan zo anders? Ik ben 59 jaar. Op die tijdspanne is de wereldpopulatie verdubbeld in aantal, tot 7 miljard mensen. Dat is alleen maar mogelijk geweest omdat de economie is geglobaliseerd, wat aanleiding gaf tot altijd maar groter en meer. Iedereen is de voorbije tientallen jaren gefocust geweest op het steeds maar beter hebben. Zo zijn we ook opgevoed. Ik behoor tot de generatie waarvan alle kinderen het beter hebben dan hun ouders. Dat zit erin gebakken. Wat nu gebeurt, is dat we naar een samenleving evolueren waarin iedereen begint in te zien dat nog meer hebben niet meer mogelijk is. Toen ik een klein ventje was, hadden mijn ouders een auto. We waren daarmee bevoorrecht. Later, toen mijn eigen kinderen nog thuis waren, had mijn gezin vier auto s. Meer kan niet. Hetzelfde geldt voor de CO2-uitstoot, voor het energieverbruik... Deze wereld kan meer niet meer aan. Dat geldt ook voor werknemers. De uitdaging op alle gebieden is dus bedenken hoe we anders en duurzamer kunnen omgaan met wat er voorhanden is. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat werknemers tot hun 65 op hoog niveau blijven presteren? Door ervoor te zorgen dat ze bijblijven qua kennis en attitude. Een ander aspect is de workload. De periode dat je het meeste werk aankan, ligt tussen je 35 en 50 jaar. Daarna - ik merk dat zelf - vermindert dat een beetje. Ook de drukte wordt lastiger om mee om te gaan. Dan komt het erop aan een omgeving te creëren waardoor ze, op hun niveau en met iets minder druk, kunnen blijven presteren. Het debat dat daarop volgt, is of we dan ook bereid zijn om te accepteren dat we vanaf ons 50ste wat minder zullen verdienen. Want, zoals ik al zei, ook duurzaamheid moet rendabel zijn. Een magneetziekenhuis. Het concept komt uit de VS. Het komt erop neer dat we erin slagen om de beste en meest gemotiveerde medewerkers aan te trekken, zegt personeelsdirecteur Hildegard Hermans. De basis van die strategie is een aantrekkelijk personeelsbeleid, maar ook de goede zorgen waar het ziekenhuis zich mee vereenzelvigt. De kwaliteit van de behandeling en de zorgen die we leveren aan de patiënt moet even kwalitatieve kandidaatwerknemers ertoe aanzetten om bij ons te solliciteren. Dat is in essentie de betekenis van het magneetlabel. De slogan UZA trekt aan is dus niet toevallig gekozen. Onder andere innovatie moet de magneet zijn werk laten doen. Ontwikkeling staat centraal bij ons. Al onze medewerkers kunnen opleidingen volgen, en doen dat ook. Voor een universitair ziekenhuis is het cruciaal om bij te dragen aan medische en technologische ontwikkelingen. Een proces waarin ook onze medewerkers van 50 jaar en meer belangrijk zijn. Tot op het einde van hun loop-

7 06 07 Hr moet het anders aanpakken een magneet zijn Duurzaam hr is absoluut een need to have, cruciaal voor het overleven van ondernemingen. Dat zegt Koen Cuyckens, hrexpert bij het kenniscentrum van SD Worx. En als het dat nu nog niet is, dan zeker in de toekomst. Het tekort aan arbeidskrachten is zo n groot probleem. Dat lost zichzelf niet op. We moeten daar een antwoord op verzinnen. De situatie is volgens Cuyckens zo nijpend dat bedrijven in de nabije toekomst niet anders zullen kunnen dan zich omvormen om in zo n krappe markt toch nog zaken te kunnen doen. Op dat moment verschuift de focus van vinden we nog genoeg mensen naar hoe kunnen we nog business doen. Ook werknemers uit het buitenland blijven overvliegen - zoals Poolse verpleegkundigen - of massaal outsourcen naar India heeft uiteindelijk beperkingen, aldus Cuykens. We moeten op zoek naar andere manieren van ondernemen, van werken. In Nederland maakt Het Nieuwe Werken furore: flexibele organisaties, dito loopbanen met autonome werknemers die verantwoordelijkheid nemen op projectbasis. Dat zijn de bedrijven én de competenties van de toekomst. Enkel werkgevers die oog hebben voor de maatschappelijke context waarin ze werken, kunnen zo n beleid uittekenen. Dat betekent ook verantwoordelijkheid nemen in gebieden waar dat nu nog niet of onvoldoende gebeurt, zoals mobiliteit. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in een nieuw jasje, dus. Tot nu toe was MVO vooral liefdadigheid. Ik vermoed dat organisaties nu gaan beseffen dat iedereen baat heeft met een goede interactie: zowel de werkgever, de werknemers, als de arbeidsmarkt. baan stimuleren we iedereen om zich te blijven ontwikkelen. Dat dit belangrijk is, bleek uit een enquête bij alle 48- plussers onder de eigen medewerkers uit Positief was dat men hier graag werkte omwille van de autonomie en de sfeer. Wat opviel, was dat oudere medewerkers zeiden minder gemotiveerd te zijn om opleidingen te volgen of nieuwe collega s op te leiden. Daarom proberen we hen nu extra te motiveren om te blijven bijleren. Comedy Clinic Uit de laatste tevredenheidsenquête bij het personeel bleek dat de gemiddelde UZA-medewerker fier is op zijn job en bijdrage aan het ziekenhuis. Collega s, werksfeer en -omgeving werden erg geapprecieerd. Mindere punten waren er voor transparantie en openheid van bovenaf en de samenwerking met andere diensten. Om die betrokkenheid te verhogen, werd onder andere UZA loopt in het leven geroepen. Wat begon als een initiatie Start to Run, resulteerde 10 maanden later in 160 medewerkers die de Antwerp 10 Miles uitliepen. Sindsdien doen we elk jaar mee en blijft het aantal lopers groeien, zegt Hildegard Hermans. Later volgde UZA fietst. Veertig medewerkers beklommen samen de Mont Ventoux. Vorig jaar werd UZA sport opgezet, een actie om nog meer medewerkers samen te laten sporten. Het doel is dat UZA-werknemers met welke functie dan ook elkaar beter en anders leren kennen. Dergelijke acties moeten niet alleen zorgen voor verbonden en geëngageerde medewerkers, ze positioneren het UZA ook als werkgever op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Een illustratie van de breedte van de UZA-aanpak is de Comedy Clinic, een stand-upcomedy evenement voor studenten verpleegkunde. Onder andere via facebook en studentenclubs raakte de Comedy Clinic bekend bij de studenten. We gebruiken het echter niet als een rekruteringskanaal. De acteurs doen gewoon hun ding en studenten beleven een toffe avond. Antwoorden blijven uit Voorwaarde is volgens Cuyckens wel dat hr drastisch van rol verandert - van vooral operationeel naar meer strategisch - en dat human resources meer buiten de muren van het bedrijf kijkt. Met die strategische invulling van hr vlot het echter nog niet helemaal, leert onderzoek van SD Worx uit Hr is hard bezig geweest met de juiste man op de juiste plaats te zetten. Dat doet het goed. Het strategische aspect, en dat geeft hr ook zelf toe, is al die tijd wat achtergebleven. De wil is er nochtans, alleen weet men niet goed hoe daaraan te beginnen. Een blik rondom kan verhelderend werken. Hr moet meer aandacht hebben voor de demografische veranderingen op de arbeidsmarkt. De strategische vraagstukken bieden zich aan, maar de antwoorden blijven uit, aldus Cuyckens. En dat komt omdat hr nu wel goede punten krijgt, maar niemand vraagt hoe het de krapte binnen tien jaar wil opvangen. Het is ook onmogelijk om daar nu al resultaten van te laten zien, wat het een probleem maakt dat breder is dan hr. Dat gaat om hoe bedrijven naar langetermijnprestaties kijken. Concreet zou hr zich kunnen richten op die competenties die nodig zijn om sterk te staan in de arbeidsmarkt van de toekomst. Bedrijven hoeven daar zelfs niet onmiddellijk baat bij te hebben. Niet elke opleiding hoeft strikt jobgerelateerd te zijn. Dat klinkt misschien vreemd, maar als elk bedrijf zo denkt en doet, krijg je werknemers die in een krappe arbeidsmarkt op meerdere plaatsen snel inzetbaar zijn, en daar is wel iedereen mee gediend, ook de loyauteit en betrokkenheid van werknemers tegenover hun werkgever.

8 WERKBEELD QinetiQ Space Foto s: Bart Dewaele Het Belgische ruimtevaartbedrijf QinetiQ Space ontwerpt en bouwt kleine satellieten, docking-systemen en wetenschappelijke instrumenten voor de ruimtevaart. Het verhaal van QinetiQ Space toen nog gewoon Verhaert geheten begon in 1969 in Kruibeke. Aanvankelijk ontwikkelde het bedrijf industriële producten, pas in 1983 sleepte het een eerste ruimteproject in de wacht. Vanaf dat moment ging het snel. De Belgische onderneming werd de belangrijkste leverancier van kleine satellieten voor de ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie. Vorig jaar nog ontwikkelde QinetiQ Space een nieuw fitnesstoestel dat ruimtevaarders kunnen gebruiken in een gewichtloze omgeving. Het toestel, een loopband, werd gemaakt in opdracht van de ESA en NASA en moet de ruimtevaarders aan boord van het internationaal ruimtestation ISS beschermen tegen spierzwakte en botontkalking. De laatste Shuttle zal het toestel naar het ISS brengen. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto s van dit bedrijf

9 ONDERZOEK op de 3 financiële professionals wil ander werk Bijna een op de drie werknemers met een financieel, boekhoudkundig of bancair profiel kijkt momenteel uit naar ander werk. Dat blijkt uit de salarisgids die rekruteringsbureau Robert Half International jaarlijks opstelt. Vooral jongeren zijn erg mobiel. Het is duidelijk dat de war for talent weer oplaait. Tekst: Maud Oeyen Een cfo met meer dan 15 jaar ervaring verdient tot euro per maand Het afgelopen jaar wisselden financiële en boekhoudkundige professionals al vaak van job. Vooral jongeren ruilden hun werkgever gemakkelijk in voor een andere: een op de vijf min-30-jarigen zocht nieuwe horizonten op. Het grootste deel van hen (67%) deed dat met het oog op een hoger loon. Dat zegt de 2011 Salary & Benefits Guide van Robert Half International, die de trends in de evolutie van rekrutering en salarissen in de financiële, boekhoudkundige en bancaire sector in kaart brengt. Dat jongeren bij uitstek erg mobiel blijken te zijn, doet Walter Van Trier, doctor in de sociologie en gespecialiseerd in onderwijs en arbeidsmarkt, niet opkijken. Niet alleen beginnen jongeren vaak te werken met contracten van bepaalde duur, ze zijn ook nog druk bezig met hun weg te zoeken op de arbeidsmarkt. Uit internationaal onderzoek blijkt dat het vandaag de dag veel langer duurt voor mensen een stabiele job hebben. Dat is ook zo voor financiële en boekhoudkundige professionals. Op zich hoeft die toenemende flexibiliteit geen probleem te zijn, maar Van Trier richt toch een waarschuwing tot de werkgevers: Sommige jobs moet je wel een tijdje doen vooraleer je ze goed doet. Als het leerproces telkens te vroeg wordt afgebroken, is de vraag of die ervaring wel zal leiden tot meer vaardigheden. Jonge professionals moeten hun competenties kunnen onderhouden en bijschaven. Anders kan dat de bedrijven zuur opbreken. Ontevreden Die trend lijkt vooralsnog niet te keren. 29 procent van de bevraagde professionals zegt de intentie te hebben om van job te veranderen. Een op de tien is actief op zoek. Vooral bij het bankpersoneel ligt het potentiële verloop erg hoog. Bijna een op de twee (47%) is het idee om elders aan de slag te gaan niet ongenegen. De meest overtuigende redenen om van job te veranderen, zijn het salaris (67%), de jobinhoud (47%) en de carrièremogelijkheden (31%). Het verbaast dus niet dat meer dan de helft van de jongere werknemers met een financieel of boekhoudkundig profiel ontevreden is over het salaris. Bij werknemers ouder dan 32 jaar leeft dat gevoel iets minder (43%). Robert Half biedt ook een overzicht van wie wél tevreden mag zijn met zijn salaris. De beste verdieners binnen de accountingsector zijn senior accountants, chief accountants en accounting managers en directors. Naargelang hun ervaring krijgen ze een brutomaandloon van tot euro. Een cfo met meer dan 15 jaar ervaring verdient volgens de salarisgids tot euro per maand. Roze bril Heel wat werknemers met een financieel, boekhoudkundig en bancair profiel hopen evenwel op korte termijn een forse loonsverhoging in de wacht te slepen. Meer dan de helft van deze professionals (52%) verwacht nog dit jaar opslag. In 2012 rekent 62 procent daarop. Werknemers bekijken hun professionele leven weer door een rozere bril en zoeken opnieuw naar kwaliteit op de werkvloer in evenwicht met hun privéleven. Dat zorgt voor meer mobiliteit, weet Chris Leyssens, directeur bij Robert Half International. Het is duidelijk dat de war for talent opnieuw oplaait. Waarom willen financiële professionals van werkgever veranderen? Top 3 van best verdienende functies binnen accounting (voor profielen met 6 tot 9 jaar ervaring) % 33% 34% 73% 67% 47% 40% 31% 38% Senior accountant Chief accountant Accounting manager / director Functie Bedrijfsgrootte Brutomaandloon (euro) <100 werknemers >100 werknemers <100 werknemers >100 werknemers / >100 werknemers Loon Functie-inhoud Carrièremogelijkheden Bron: Robert Half Financial Salary & Benefits Guide 2011

10 BEROEPSGEHEIM Adriaan Van den Hoof, acteur/deejay ls ik mijn ouders mag geloven, dan was ik Aeen geboren speler. Van kleins af hing ik graag de zot uit, sprak ik met rare stemmetjes en speelde ik scènes na. En toch was mijn eerste ambitie: tekenaar worden. Tot ik, op het moment dat ik aan Sint-Lucas studeerde, begon te beseffen dat dit een eenzaam beroep is. Ik werd er te veel geconfronteerd met mezelf. Ik wou onder de mensen zijn. Ook de nood aan aandacht en bevestiging trok me naar het theater. Weet je wat raar is? Voor man hebben gestaan met Discobar Galaxie en dan in je dooie eentje naar huis moeten rijden. Dat is heel abstract en beangstigend. Extreme goesting Mijn solovoorstellingen zijn, zoals alles bij mij, uit extreme goesting ontstaan. Ik zag Alex Agnew, Wim Helsen en Wouter Deprez bezig en dacht: dat wil ik ook doen, maar dan op mijn manier. Ik doe dat niet uit geldingsdrang, het draait om het verlangen om zoiets op dat punt in mijn leven ook eens te proberen. Wat mijn manier dan wel is? Fokke Van der Meulen van comedycafé The Joker, een man die me al jaren begeleidt, gaf me daar onlangs een mooi compliment over. Hij zei dat hij niemand kende die zo onverbloemd zichzelf is op het podium. Het klopt dat ik niets te verbergen heb. Ik vertel verhalen die ik zelf heb meegemaakt, al doe ik er een grote schep absurdisme bovenop. Mijn voorstellingen zijn letterlijk knip- en plakwerk. Ik schrijf dagelijks iets op een pagina in mijn schriftje. Als ik aan een show begin te werken, scheur ik er alle bladzijden uit, leg die op de grond en begin te puzzelen. Heel old school, ja. Ik heb het ook al eens geprobeerd om achter mijn computer te gaan zitten, maar na vijf zinnen geef ik dat op. Geen charlatan Ik weiger als een charlatan door het leven te gaan. Ik zie zelf te veel mensen flauwekul verkopen en daarmee weg geraken Kwaliteitscontrole vind ik belangrijk. Ik wil geen loos vermaak brengen. Niet dat ik grote statements wil verkondigen, maar ik weiger als een charlatan door het leven te gaan. Ik zie zelf te veel mensen flauwekul verkopen en daarmee weg geraken. Sommige grote kunstenaars leiden het publiek om de tuin. Ik kan alleen maar eerlijk zijn, tegenover mezelf en tegenover de toeschouwer. Onlangs was ik zwaar onder de indruk van een documentaire over de schilder Michaël Borremans. Het portret toonde een integere, intelligente en grappige man. Zijn schilderijen worden daardoor voor mij nog waardevoller. Zonder humor zou ik het niet volhouden. Dat houdt mij recht. De serie The Killing is best spannend, maar ik mis daar enige vorm van humor in. Zelfs als ik met De Roovers een stuk van Shakespeare speel, zoek ik naar de humor. Het leven zelf vind ik niet zo om te lachen. Als ik de speellijst van Discobar Galaxie voor deze zomer onder ogen krijg, zucht ik: Wat een drukke agenda!. Ik besef niet hoe verwend ik ben. Elke dag moet ik tegen mezelf zeggen: Je hebt een fantastisch leven, je mag alles doen wat je wil, dus stop met zagen. (pvd) Doortocht, de tweede soloshow van Adriaan Van den Hoof, is nu uit op dvd. Vanaf 17/7 is de show ook terug in de zalen te zien. Meer info:

11 MIJN LOON Wat doe je van werk? Ik werk sinds 1985 als tandarts. Na mijn postgraduaat in Amerika heb ik hier een centrum voor mond- en tandheelkunde opgericht. In 2005 heb ik nog een postgraduaat economie gevolgd, omdat ik mezelf veeleer zie als tandarts-ondernemer. Waarom werk je in groepsverband? Er zijn heel wat voordelen: cliënten vragen bij tandzorg ook omkadering, en dat kan je niet zo goed bieden als tandarts alleen. In een groepspraktijk moet je zelf minder organiseren en krijg je meer ruimte om te werken. Daarnaast deel je de investeringen. En ten derde specialiseren tandartsen zich steeds meer, en in een groepspraktijk kan je multidisciplinair samenwerken FRANK SERNEELS (49), AARSCHOT Beroep: tandarts Privé: gehuwd, drie volwassen kinderen Brutoloon: ongeveer euro per jaar, inclusief extralegale voordelen zoals een auto, gsm, internet en laptop Nettoloon: ongeveer euro per jaar Verdienen tandartsen goed? De op zelfstandige basis werkende tandartsen in een groepspraktijk worden verloond op basis van 40 à 50 procent van hun persoonlijke gerealiseerde omzet, wat al snel kan oplopen tot tot euro bruto per maand. Wat is je grootste kost? De personeelskosten zijn het hoogst, zowel voor zelfstandige tandartsen als voor het assisterend en administratief personeel in onze praktijk in Aarschot en in Hasselt, waar ik medevennoot ben. Daarnaast zijn er ook de onkosten en investeringen in apparatuur en instrumenten, en tandtechnische kosten voor protheses en dergelijke. Wat is je grote droom? Ik ben altijd een innoverend denkend tandarts geweest, die iets wenst te doen voor en met het beroep. Mee zijn met de nieuwste dentaaltechnologie, bijvoorbeeld intra-orale scanning in plaats van de traditionele afdruknames met pasta s bij het vervaardigen van kroon- en brugwerk. De uitdaging is het huidige praktijkopzet uit te bouwen tot een CMT-netwerk van praktijken over heel Vlaanderen, dat aan de top staat op dentaal-technisch gebied en service aan de patiënt en dat door de schaalvergroting betaalbaar is voor iedereen. (bvdb) LUNCHTIME Mijn thuis is waar mijn boeken staan ***** Ergens binnenkomen waar je nooit bent geweest, en toch het gevoel krijgen dat je thuis komt: iets veel prettiger bestaat er niet wanneer je s ochtends na een lange treinrit op zoek gaat naar ontbijt. Het overkomt me op een koele maar zonnige vrijdagmorgen in het centrum van Gent. Huize Colette de naam is in sierlijke art nouveau-letters op het raam aangebracht beschrijft zichzelf als een chocolade- en boekenhuis. Gastvrouwen van dienst zijn de twintigers Ottelien Muller en Aline Van Duyse. Binnen heerst de rust. Het is er licht en stil, ondanks de muziek. Huize Colette is sober ingericht, met donkere tafels en stoelen, een oude staande klok en natuurlijk heel wat boekenkasten. De ruimte straalt het karakter uit dat enkel boeken aan een kamer kunnen geven. Achterin staan een piano en een grote paasboom. Aan de muur hangen schilderijen van jonge kunstenaars. Ook de trap naar de bovenverdieping doet dienst als boekenkast. De tweedehandsboeken zowel klassiekers als nieuwer werk zijn ter plaatse te lezen of te kopen. Kleine oogjes Zelf sla ik mijn krant open en bestel ik een Colettiaans ontbijt (9 euro). Dat feestmaal blijkt allereerst te bestaan uit een groot glas overheerlijk, vers geperst sinaasappelsap. Daarna volgen nog een chocoladebroodje, vier dikke plakken vers wit brood met een krokante korst en koffie met een stukje brownie dat smelt op de tong. Bij het brood krijg je beleg naar keuze. Ik proef zowel van de huisgemaakte chocopasta als van de eveneens in huis gemaakte hummus. Wie enkel een kleine honger te stillen heeft, kan ook opteren voor het kleine oogjesontbijt. Voor 3 euro heb je al een koffiekoek met koffie of thee. Maar de echte specialiteit van Huize Colette is uiteraard de chocolademelk. Die vind je hier in verschillende varianten, van wit over melk tot zeer puur. Een dame die om uitleg vraagt, krijgt meteen een uitgebreide uiteenzetting over de afkomst en de smaak van de chocolade. In dit chocoladehuis serveert men ook een zeventiende-eeuws recept dat bijzonder populair was aan het Engelse hof. Een gevarieerd aanbod aan zoete patisserie maakt het plaatje helemaal af. Huize Colette is van dinsdag tot vrijdag geopend van 9 tot 19 uur. Op zaterdag en zondag ben je welkom tussen 10 en 19 uur. (mo) Huize Colette Belfortstraat Gent jobat.be/lunchtime

12 BRUSSEL & VLAAMS-BRABANT De Brusselse mismatch Alle werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het erover eens: de belangrijkste uitdagingen voor Brussel en Vlaams-Brabant zijn het vinden van en omgaan met talent, en de files natuurlijk. Rekruteren wordt moeilijker als mensen elke dag in de file staan, zegt Nancy Van Espen van Unizo Vlaams-Brabant. Tekst: Barbara Vandenbussche Eind april 2011 kende Vlaanderen volgens de VDAB niet-werkende werkzoekenden. 6,41 procent van de beroepsbevolking is werkloos. In de provincie Vlaams-Brabant waren er werkzoekenden: in Vilvoorde en in Leuven. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren er eind april niet-werkende werkzoekenden. Er is dus heel wat potentieel, voornamelijk in en rond Brussel, maar de grootste uitdaging blijft dat talent ook in te zetten. Dat zegt ook Paul Hegge, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde: Het probleem is niet zozeer dat Brusselaars niet in onze regio willen werken, want op onze laatste Jobday Brussels Airport Region kwamen zo n mensen uit Brussel af, maar talenkennis blijft een struikelblok. Het bedrijfsleven moet zijn eisen kritisch bekijken: niet automatisch drietaligheid eisen bijvoorbeeld, maar voor elke openstaande job een taalscan doen om te bepalen welk taalniveau nodig is. Bedrijven kijken te veel naar werknemers als een hapklare brok, vindt Steven Marchand, provincaal secretaris ABVV-Vlaams-Brabant. En zelf zijn ze te weinig bereid om vorming en opleiding te geven in het bedrijf. Toch zijn er al heel wat initiatieven die stilaan vruchten beginnen af te werpen, benadrukt Nancy Van Espen, regiodirecteur Unizo Vlaams-Brabant en Brussel: We willen naar een interregionale samenwerking voor arbeidsmobiliteit. Zo biedt Actiris taalcheques voor 60 uur Nederlandse les na aanwerving van een werkzoekenden. Dat is misschien nog niet goed bekend bij werkgevers in Vlaams-Brabant, maar het werkt wel enorm goed. Concurrentiehandicaps Toch blijken niet alleen hoge eisen een probleem. Alleen al in Leuven staan vacatures langdurig open, de helft daarvan zonder ervaringsvereiste of diploma. De regio rond Leuven creëerde het voorbije decennium 10 procent extra jobs, zeggen Tine Demeester, regio-directeur van het ondernemersplatform VKW Brabant en Geert Janssens, hoofdeconoom VKW Metena. Dat is iets beter dan het gemiddelde voor Vlaams-Brabant (9,1%) en Vlaanderen (9,6%) maar veel minder dan Waals-Brabant (25,9%). De universitaire kennisbasis en de nabijheid van Brussel en de luchthaven biedt heel wat perspectieven, maar onze vele concurrentiehandicaps werken tegen. Er is niet alleen een groot gebrek aan bedrijventerreinen, maar ook de hoge loonkosten voor onderzoekers en het globaal fiscaal klimaat schrikken af. Bijkomend probleem, waar zowel Tine Demeester, Paul Hegge als Nancy Van Espen op wijzen, is het gebrek aan ruimte om te ondernemen. Bedrijven die willen uitbreiden, ondervinden problemen om geschikte ruimtes te vinden en de nodige vergunningen te verkrijgen, stelt Demeester. Ook zijn het vergunnings- en milieubeleid onvoldoende op elkaar afgestemd. Het risico bestaat dat bedrijven naar Waals-Brabant uitwijken omdat daar meer ruimte en een soepeler vestigingsbeleid is. De reglementering is erg stroef voor vergunningen, en de procedures zijn log en ingewikkeld, verzucht ook Nancy Van Espen. We vragen dringend een vereenvoudiging, onder meer door bepaalde procedures samen te voegen pendelaars Brussel neemt een bijzondere positie in, zegt Philippe Van Muylder, Algemeen Secretaris ABVV Brussel. Het is de tweede rijkste stad en de vierde belangrijkste zakenstad van Europa, maar toch is een vijfde van de Brusselse beroepsbevolking werkloos. Het gemiddeld inkomen is er het laagst van de drie gewesten in ons land. Meer dan Vlamingen en Walen komen elke dag in Brussel werken. Dat is op zich niet meer dan normaal, want er zijn in Brussel meer banen dan inwoners op beroepsactieve leeftijd. Maar wat niet normaal is, is dat de Brusselaars uiteindelijk weinig baat hebben bij de economische en sociale uitstraling van hun stad. De Brusselse werkende klasse bleef in de stad wonen terwijl de meer gegoede klassen naar de mooie groene buitenwijken trokken. Brussel is een jonge stad, maar die jongeren lopen meer risico op werkloosheid. Meer dan een derde van de jongeren tussen 15 en 24 is er werkloos, dubbel zoveel als het nationaal gemiddelde. Van Muylder: Velen onder hen zijn kinderen van arbeidersmigranten en niet altijd goed voorbereid op de nieuwe diensteneconomie; en als ze het wel zijn, krijgen ze af te rekenen met allerlei vormen van discriminatie. Maar die jeugd is wel een fantastische troef waarmee in Brussel de vergrijzing van de Belgische bevolking kan worden aangepakt. Verbondssecretaris Guy Tordeur van ACV Brussel-Halle-Vilvoorde vindt dat in Brussel vooral Het bedrijfsleven moet zijn eisen kritisch bekijken: niet automatisch drietaligheid eisen bijvoorbeeld, maar voor elke job een taalscan doen Paul Hegge, algemeen directeur Voka Halle-Vilvoorde langdurige werkloosheid moet worden aangepakt: we moeten ervoor waken geen generatie te creeren die geen toekomst heeft. Het is pijnlijk dat zelfs geschoolde mensen er niet aan bod komen. Diversiteit en het multiculturele aspect blijven een minstens even belangrijke uitdaging om aan verder te werken. Guy Tordeur: Naast de taal is de laaggeschooldheid voor veel werkzoekenden een drempel, vanwege de steeds hogere kwalificatie-eisen. In Brussel bedraagt het aandeel manuele jobs slechts een

13 COLUMN vijfde terwijl het Belgische gemiddelde één op drie is. Werkgevers als Colruyt of de luchthaven zijn serieuze aantrekkingspolen voor tewerkstelling die niet altijd hoge eisen stelt qua geschooldheid. Maar vraag en aanbod zijn vaak niet op elkaar afgestemd, en het vraagt tijd om laaggeschoolden om en bij te scholen. Een voorbeeld van zo n initiatief is de Airport Academy die binnenkort door Voka, de VDAB en mogelijk ook Actiris wordt opgericht, om werknemers van op de luchthaven op te leiden en werkzoekenden klaar te maken voor de logistieke en luchthavensector. De laatste jaren kwam er volgens Steven Marchand nog een aspect bij: een toegenomen onzekerheid bij vakbonden en werknemers: Werd er vroeger goed gewerkt, winst gemaakt en investeringen gedaan, dan kon je vertrouwen op je job. Nu niet meer. Internationale bedrijven, zoals we er heel wat hebben in onze regio, kunnen los van die logica toch gesaneerd worden omwille van winstmaximalisatie voor de aandeelhouders. Zelfs als alles goed loopt, kan het morgen gedaan zijn. Leuven als kenniscentrum In het Leuvense liggen de uitdagingen op een heel ander vlak. Johan Vervoort, verbondssecretaris van het ACV in Leuven, benadrukt het belang van Leuven als kenniscentrum: We willen het aantal spin-offactiviteiten van de K.U.Leuven laten groeien en doorgroeien tot volwaardige bedrijven, net als de gezondheidssector. Campus Gasthuisberg neemt een enorme uitbreiding als kenniscentrum op vlak van geneeskunde en technologie. Via netwerken en samenwerkingen in de regio draagt het ziekenhuis zijn knowhow verder uit. Willen we in Leuven de kenniscapaciteit omzetten in economische meerwaarde, dan moeten we investeren in opleidingen, zegt ook Steven Marchand. De laatste jaren wordt in Vlaanderen veel werk gemaakt van de ontwikkeling van stationsomgevingen en dat is in Leuven niet anders. Johan Vervoort: Er is een grotere concentratie van administratieve diensten in de stationsbuurt, dankzij de vlotte bereikbaarheid. Ook in Diest en Aarschot werkt men aan de stationsomgeving. Dat sluit aan bij de decentralisering van de tewerkstelling naar kleinere steden, zoals de Feed Food Health-industrie in en rond Tienen. Dat zijn niet alleen jobs in technologische functies, maar ook in bijvoorbeeld productiearbeid. We moeten er voor waken dat er geen dualiteit komt waarbij de regio enkel hooggeschoolde jobs aantrekt, dus vragen we bedrijven ook rekening te houden met hun sociale functie en bijvoorbeeld ook om kansen te bieden aan sociale economie. Mobiliteit Nieuwe bedrijven en activiteiten aantrekken is één ding, maar als die extra verkeer genereren en iedereen stilstaat, hebben we een probleem. En de druk is nu al erg groot in de regio. Paul Hegge vermeldt dat er al heel wat buslijnen van de MIVB en De Lijn zijn bijgekomen aan de luchthaven en dat er in Brucargo vervoer is voorzien voor shifts die s nachts beginnen of eindigen. Maar het openbaar vervoer naar andere bedrijfszones blijft moeilijk. We overleggen met De Lijn om in het Horizonplan 2020 tramlijnen te voorzien die de Ring volgen om zo de bedrijventerreinen daar te verbinden. Of iemand elke dag een uur in de file moet staan, kan een grote rol spelen bij de beslissing om een job te kiezen of te houden, zegt Nancy Van Espen. Zeker omdat de kinderopvang nog te vaak onvoldoende is uitgebouwd zodat er weinig ruimte is. Er zijn heel wat mobiliteitsplannen, maar slechts weinigen zitten al in de fase van besluitvorming. Er zou prioriteit moeten aan naar het inplannen, financieren en opstarten, want die nieuwe infrastructuur ligt er niet van vandaag op morgen. Vind jouw job in de Regio Brussel en Vlaams-Brabant vanaf blz. 16 jobat.be/column Formulieren Herwig Bossch is de enige van het bedrijf die neuriet tijdens het invullen van formulieren. Schuldvorderingen, bestelbons, verslagen van klantenbezoeken, Herwig ziet ze als onmiskenbare bewijsstukken van zijn bestaan, waarvoor hij maar al te graag zijn kobaltblauwe parker uit zijn etui haalt. Het invullen van de ellenlange jaarlijkse enquête over werkgeluk, heeft zelfs iets feestelijks voor Herwig die er keer op keer een tafelje voor reserveert bij bistro Tanya Tournavis. Bij heerlijke pastaslierten en ovenverse frangipane, beantwoordt hij de honderdvijftig meerkeuzevragen over professioneel welzijn. Het blad voor de persoonlijke opmerkingen pent hij geduldig vol paragrafen over zijn beroepsmatige ergernissen, immer gevolgd door eenvoudige tips voor het management om deze te kunnen verhelpen. Maar hoe fijn hij zijn suggesties ook formuleert voor zijn bazen, nooit wordt er ook maar één uitgevoerd, wat Herwig na zo n anderhalf decennium toch enigszins sceptisch begint te stemmen. Jaar na jaar verwoordt hij zich dan ook minder subtiel, tot hij het laatste blad van de bevraging ronduit vult met scheldproza, waar zelfs Tanya een wenkbrauw voor ophaalt bij het afruimen van zijn tafeltje, maar waar zijn manager hem echter niet voor op het matje roept. Voortaan is het Herwig dus zonneklaar dat de ingevulde enquêtes niet eens worden gelezen, maar louter dienen om een illusie van medebeslissingsrecht te creëren voor het personeel. Herwig Bossch vijst zijn kobaltblauwe parker uit elkaar. Nog voor het balpenveertje in de Caesar salad van de facturiste stuitert, besluit hij om komaf te maken met alle pro forma-aangelegenheden, zoals die ene bevraging, binnen de firma. Hij maakt een inventaris van alle professionele handelingen die hem slechts formaliteiten schijnen en schat dat zo n vijftien procent van zijn dagtaak bestaat uit nutteloze bureaucratie. Vervolgens gaat hij op zoek naar al die zomaar ingevulde formulieren. Om het kwaad te kunnen uitroeien dient hij het immers eerst te bewijzen. Maar bij het oud papier vindt hij slechts foute kopieën en de bak van de versnipperaar telt alleen restjes van reclamefolders. Een vreemde tinteling trekt langs Herwigs rug, een hunkering die hem door de gangen van het bedrijf stuwt, luisterend en zelfs ruikend aan gesloten deuren waar hij nog nooit iemand door naar binnen of buiten heeft zien gaan en waarachter hij hele opslagplaatsen van zinloos papierwerk vermoedt. De ene geheimzinnige ruimte bevat jammer genoeg - zo blijkt na het omkopen van de conciërge - slechts een tweepersoonsbed met nepsatijnen lakens, ruikend naar ontucht, de andere is zelfs nog teleurstellender. Pas aan de vooravond van zijn pensioen vindt Herwig een zaaltje propvol verschraalde documenten, hét archief der pro forma-formulieren. Tijdens zijn afscheidsfeest onthult hij een reusachtig beeld van papier-maché, getiteld De bureaucraat. Gemaakt van twintig kilo verticaal geklasseerde verslagen en zestig ongelezen werkgelukbevragingen. Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Vorig jaar verscheen haar tweede roman Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijven zij en Thomas Blondeau de werkweek van zich af.

14 Starten als ondernemer? Met gespecialiseerde begeleiding kom je een eind verder. Steeds meer werkzoekenden hebben de droom en de ambitie om met een eigen zaak te starten. Een werkzoekende met een idee voor het starten van een eigen zaak, kan terecht bij de VDAB. Daar wordt getoetst naar competenties en motivaties. Tijdens een gesprek bekijken we of hij of zij over de nodige kwaliteiten beschikt en een realistische kijk heeft om als ondernemer aan de slag te gaan. Na een gunstig advies, wordt de potentiële starter opgenomen in een begeleidingstraject en doorverwezen naar een gespecialiseerde partner die de verdere begeleiding voor zijn rekening neemt. De weg naar een eigen zaak Om aan de groeiende vraag tegemoet te komen, startte Unizo zo n twee jaar geleden, samen met Syntra Vlaanderen en de VDAB het begeleidingsproject Ondernemen werkt. Het project bereidt die specifieke doelgroep van potentiële starters voor op het ondernemerschap. Tijdens een verkenningsfase wordt de werkzoekende naargelang zijn behoefte doorverwezen naar Syntra of een CVO om een haalbaarheidsstudie op te maken en het attest bedrijfsbeheer te behalen. Daarna staat Unizo de potentiële ondernemers bij met alle praktische voorbereidingen: zoeken naar een handelspand, een lening aanvragen, contacten leggen met partners, klanten en leveranciers. Starters worden van begin tot het einde intensief opgevolgd en ondersteund met adviesgesprekken, workshops en infosessies. Een geslaagde start als zelfstandige is namelijk het resultaat van persoonlijkheid, vakkennis van bedrijfsbeheer en een goed ondernemingsplan. Duidelijke resultaten De voorbije twee jaar gaven 341 Limburgse werkzoekenden aan interesse te hebben om te starten met een eigen zaak. Van de 278 kandidaten die het begeleidingstraject volgden, stampten 55 (20%) ook effectief een onderneming uit de grond. 171 starters (61%) haakten af, vooral in de verkenningsfase. De overige 19% is nog in begeleiding. Wie de begeleiding vroegtijdig afbreekt, omdat het ondernemerschap financieel niet haalbaar blijkt of te weinig motivatie heeft, wordt terug in begeleiding genomen bij de VDAB. Door tijdens de verkenningsfase zelf tot de conclusie te komen dat het idee om te starten met een zaak op dat moment geen haalbare kaart is, kan de werkzoekende met een positief gevoel op zoek gaan naar een job in loonverband. Het project Ondernemen werkt wordt gefinancierd met Europese en Vlaamse middelen via het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het project is geselecteerd voor de Europese ondernemingsprijzen die in mei in Boedapest worden uitgereikt. Ruimer aanbod Naast dit specifieke project kunnen werkzoekenden die de stap naar het ondernemerschap willen zetten ook naar een Vlaamse Activiteitencoöperatie worden verwezen voor een doorgedreven begeleiding van 18 maanden om hun doel te realiseren. Een starter aan het woord Marie (34) begon drie jaar geleden een eigen zaak als schoonheidsspecialiste. Ze studeerde af als vertaler/tolk en deed enkele jaren de administratie in het familiebedrijf. Toen dit bedrijf verkocht werd, vond Marie dat het tijd geworden was om andere horizonten te verkennen. Verzorging en make-up hebben me altijd al geboeid. Maar mijn ouders vonden dat ik een universitaire studie moest proberen. Toen mijn vader op pensioen ging en het familiebedrijf verkocht, kriebelde het om het over een andere boeg te gooien. Ik volgde de nodige opleidingen en maakte de sprong in het duister naar een eigen zaak. Gelukkig kon ik voor tips en tricks terecht bij mijn ouders, vertelt Marie. Mijn verhaal heeft gelukkig een happy end maar ik denk dat veel beginnende starters, net als ik destijds, nood hebben aan advies, voorbereiding en begeleiding. Volgens mij is dit een positief initiatief dat ik zeker zou aanraden aan iedereen die met het idee speelt om een eigen zaak te beginnen, aldus Marie. Starters gezocht Voor een nieuw televisieprogramma zoeken onze collega s van het Agentschap Ondernemen en productiehuis Sylvester Productions mensen die -tussen mei en oktober dit jaar- starten met een eigen zaak. Gedurende vijftien dagen -verspreid over één jaar- zal de camera hen volgen. Bedoeling is een boeiend en authentiek portret te maken van startende ondernemers in Vlaanderen. Welke starters kunnen deelnemen? Eenzame pioniers, maar ook zakenpartners of families. Twintigers, maar ook zestigers. Ze zoeken in het bijzonder nog naar ondernemende vrouwen en allochtonen. In ruil voor hun deelname zullen de starters een jaar lang begeleid worden door ervaren ondernemers in de branche. Deze peters en meters staan hun pupil met raad en daad bij. Het programma zal in het najaar van volgend jaar te zien zijn. Meer informatie vind je op de website van de VDAB onder de rubriek Carrière. Hoe ga je van start? Droom je van een eigen zaak en heb je zin gekregen om de sprong te wagen? Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met de VDAB op het gratis nummer (elke werkdag van 8 tot 20 uur). De VDAB en zijn partners helpen je verder bij de uitwerking van je idee: van de haalbaarheid tot de uiteindelijke opstart van je eigen zaak (elke werkdag van 8 tot 20 uur)

15 14 15 zoveel talent Stad Gent stelt mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Maak ook jij binnenkort deel uit van dit team? afdelingshoofd financiën m/v statutair diverse diensten Jouw functie: je leidt een Afdeling Financiën en fungeert als expert inzake jouw werkveld. Dit houdt o.m. in dat je een financieel beleid en een strategisch plan van aanpak uitwerkt, dit opvolgt en bijstuurt waar nodig. Je beheert een geïntegreerd financieel meerjarenplan en budget. Naast het uitvoeren van generieke taken inzake financiën sta je in voor het ontwerpen, mee realiseren en bewaken van dienstspecifieke en -overschrijdende financiële processen. Je rapporteert en genereert managementinformatie inzake financiën. Momenteel is hiervoor een vacature bij de Dienst FM-Ondersteuning van het Departement Facility Management. Voorwaarden: masterdiploma twee jaar relevante werkervaring Ons aanbod: een job in Gent met glijdende werkuren afwisselende functieinhoud, diverse contacten en autonomie brutostartloon van 3 388,32 euro per maand eventueel meerekenen van relevante anciënniteit extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidings mogelijkheden Interesse? surf naar en lees alle informatie over de functie, voorwaarden en selectieprocedure solliciteer online ten laatste op 14 juni 2011 Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz. Zin in een nieuwe look? laatste kans Jobat.be geeft tot en met maandag 23 mei prijzen weg waar elke vrouw van droomt: 5 stijlvolle Nobody handtassen, 1 personal shopping experience met Emma Gelaude en 1 exclusieve zilveren juwelenset Lore Van Keer. Aarzel niet langer en surf meteen naar Jobat.be/win. Het enige wat je moet doen is de prijs kiezen die jij graag zou winnen (voor jezelf of je vriendin) en een schiftingsvraag invullen.

16 BRUSSEL & VLAAMS-BRABANT Een nieuwe professionele uitdaging? Die vindt u zeker in uw regio! In uw regio zijn er op dit moment heel wat professionele uitdagingen. De tijd die vrijkomt door minder lang te pendelen, komt uw gezin, uw vrienden en zelfs uw hobby s ten goede. U vermijdt ook elke dag heel wat stress in het verkeer. Kortom: een uitdagende job in uw regio is de kortste weg naar professioneel geluk. Vandaag : jobs in regio Vlaams-Brabant & Brussel. Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

17 Creatie? Innovatie? Ambitie? Werken in een uitdagende academische omgeving, die de wereld elke dag een beetje verandert met grote projecten, maar ook met kleine revoluties en dagelijkse verbeteringen. Werk jij (m/v) hieraan mee? Voor ICTS, de centrale informaticadienst van de K.U.Leuven BEVEILIGINGSCOÖRDINATOR VBF Je werkt mee aan de beveiliging van de globale systeeminfrastructuur en werkt hiervoor beveiligingsplannen uit. Je ijvert ook voor een veilig omgaan met IT door te werken aan beveiligingspolicies en door het promoten van IT-beveiliging bij eindgebruikers. SAP-functies: TEAMLEIDER DOMEIN LOGISTIEK SAP BUSINESS ANALYSTS SR. ANALIST-ONTWIKKELAARS SAP ABAP VBF201130/37/38 ICTS heeft een team van meer dan 70 gedreven SAP-professionals. Wij werken projectmatig aan het verder automatiseren van de administratie van de K.U.Leuven en geassocieerde instellingen. Wij volgen de nieuwe ontwikkelingen en releases van SAP op de voet (Netweaver 7.0) en ondersteunen de administratieve processen ingedeeld volgens 9 functionele domeinen. We zijn op zoek naar mensen met ervaring in één of meerdere SAP-modules: CRM, MM, SD, UNIX-SYSTEEMINGENIEUR VBF Binnen de teams van de Centrale Infrastructuur zijn we op zoek naar een Unixsysteem ingenieur. Voor het AIX/Oracle-platform bouw je mee aan een performante en betrouwbare SAP-applicatie- en -systeem architectuur. Voor K.U.Leuven Research & Development (LRD) ECONOMIST (trainee) VBE Na een opleiding binnen de verschillende departementen van de Financiële Dienst van LRD word je ingezet als teamleider beheer onderzoeksprojecten of controller of business analyst of op specifieke projecten. Je bent handelsingenieur of master in de economie of je hebt een masteropleiding met bijkomende economische opleiding genoten. Voor de Personeelsdienst HOOFD HR BELEID & ONDERSTEUNING VBE Als hoofd HR Beleid & Ondersteuning ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het HR beleid ten aanzien van meer dan 8500 personeelsleden, waaronder onderzoekers, wetenschappelijke medewerkers, doctorandi en administratieve medewerkers, en voor de dagelijkse ondersteuning van deze personeelsgroep, hun leidinggevenden en de lokale beleidsfuncties. Je stuurt hierbij verschillende teams van HR managers en HR consulenten aan. Als lid van het managementteam van de Personeelsdienst ben je mee verantwoordelijk voor het realiseren van de missie en de resultaatsgebieden van de dienst. HR MANAGER VBE Als HR manager Humane Wetenschappen ben je verantwoordelijk voor de HR dienst verlening vanuit de Personeelsdienst aan de Groep Humane Wetenschappen en zorg je mee voor de implementatie van het personeelsbeleid binnen deze klantengroep. Je bent een aanspreekpunt voor beleidsverantwoordelijken, diensthoofden en medewerkers en bent medeverantwoordelijk voor de implementatie van diverse initiatieven op het vlak van HR en organisatieontwikkeling. Als HR manager stuur je een team aan van HR consulenten en HR medewerkers, werk je nauw samen met andere teams van de afdeling HR Beleid & Ondersteuning en rapporteer je rechtstreeks aan het hoofd van de afdeling. HOOFD INFORMATIEBEHEER VBE Als hoofd Informatiebeheer van de Personeelsdienst coördineer je de ontwikkeling van het Management Informatie Systeem op het vlak van personeelsgegevens, en initieer en stuur je analyses aan. Je volgt proactief beleidsevoluties op en vertaalt die voor het domein Personeel naar noden aan gegevens, analyses en bestuursystemen. Je zorgt binnen jouw domein voor interne en externe representaties. Je bekleedt een brugfunctie tussen de Personeelsdienst en het IT-departement. Als hoofd Informatiebeheer stuur je een team van 5 personen aan en maak je deel uit van het managementteam van de Personeelsdienst. Meer info over al onze vacatures en online solliciteren: K.U.Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

18 318 Jobs VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL in Learning at the speed of TREED TOE TOT DE MULTIMEDIALE CORELIO GROEP MET STERKE MEDIABRANDS, O.A. Wil jij Learning & Development officer worden in een snel veranderend mediabedrijf? Ondersteun de ontwikkeling van de media competenties van de toekomst! Functie: Je detecteert opleidingsbehoeften, je organiseert opleidingstrajecten van A tot Z. Je geeft opleidings/ontwikkelingsadvies. Je beheert het performance management proces. Je groeit in je rol van Learning & Development Officer, zodat je ook een actieve rol. opneemt bij change management, team ontwikkeling, coaching, Profiel: Je hebt een eerste ervaring in Learning & Development, bij voorkeur binnen een HR departement. Je hebt interesse in ICT en nieuwe media. Je houdt van gestructureerd, projectmatig werken. Je bent resultaatgericht, een doorzetter. Indien je ervaring hebt met competentiemanagement, dan vormt dit een extra troef. Aanbod: Een boeiende job binnen een dynamische omgeving. De mogelijkheid tot ontplooiing van je talent en het opnemen van bijkomende verantwoordelijkheden. Een aantrekkelijk salarispakket en extralegale voordelen. De plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden. Interesse? Aarzel niet en stuur uw sollicitatie met gedetailleerd C.V. naar Corelio, t.a.v. Lieven Beel, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via naar :

19 Jobs VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL 3 in 19 Instituut Jules Bordet Samen het leven doen winnen. Het multidisciplinaire Jules Bordet Instituut is in België het enige onafhankelijke ziekenhuis dat zich op kankeraandoeningen toespitst. Het houdt zich zowel bezig met opsporing en klinische behandeling als met onderzoek en biedt universitair onderwijs van hoog niveau. De harmonieuze samenwerking tussen deze drie activiteitstakken biedt een origineel aspect en betekent een belangrijke troef bij de aanpak van de ziekte. Vind je plek bij Financiën De FOD Financiën beheert de middelen die noodzakelijk zijn om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Aan deze dienstverlening werken zoveel disciplines mee, dat je altijd wel een plek vindt waar je capaciteiten het best tot hun recht komen. Je krijgt diverse loopbaankansen aangeboden zodat je zelf je pad kunt uitstippelen, op je eigen ritme. Je bent een specialist of je wordt er een dankzij de vele ontwikkelingsmogelijkheden. Enthousiasme is daarbij een motor die veel in beweging kan zetten. We durven ons engageren en vertrouwen op elkaar. Bij de FOD Financiën zijn we immers collega s, geen concurrenten. Momenteel zoeken wij (m/v) Gegradueerde Verpleegkundige voor de Eenheid Chemotherapie, de Eenheid van de Supportieve zorgen, het Operatiekwartier, de Ontwaakzaal, de Eenheid Geneeskunde, de Eenheid Heelkunde, de Dienst van Radiotherapie Gegradueerde Verpleegkundige SIAMU voor de Intensieve Zorgen van de Geneeskunde Adjunct Aankopen Boekhouder Het Instituut steunt op zijn 800 medewerkers. Indien u zich geroepen voelt om met onze teams Samen het leven te doen winnen, stuur dan uw sollicitatie voor één van deze functies naar de Directie van de Human Resources, Héger-Bordetstraat 1, 1000 Brussel of mail naar Meer details vindt u op De FOD Financiën zoekt voor fiscale beheerders (alle masterdiploma s) met of zonder ervaring, maar vooral met veel potentieel! Ook voor laatstejaarsstudenten! Aanwerving van de eerste groep in oktober Schrijf je in via Meer weten over onze functies? Surf naar of

20 320 Jobs VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL in Your career with Hilti VAB Fleet Services is een dochteronderneming van VAB nv, die u kent als de grootste Vlaamse mobiliteitsclub. U weet dat VAB als onafhankelijke organisatie garant staat voor kwaliteit, neutraliteit en betrouwbaarheid. Het is vanuit diezelfde filosofie dat VAB Fleet Services inspeelt op de behoeften van professionele vlooteigenaars. Deze onderneming heeft verschillende vestigingen langs de as Brussel-Antwerpen en behartigt een uniforme, efficiënte en correcte inname van de eindetermijnwagens. Daarnaast specialiseert VAB Fleet Services zich in het operationeel beheer van wagenparken: stalling, reiniging, technische opvolging, logistiek, schadebeoordeling, calculatie, enz. Houdt u net als VAB ook van kwaliteitswerk? Dan komt u misschien in aanmerking voor volgende functie: Chauffeurs (m/v) Rijbewijs C/CE Visuele diagnose en ophalen/leveren van voertuigen Uw functie: Ophalen en leveren van wagens voornamelijk over heel België Rijden met een autotransporter of minitrailer Visuele diagnose: controle van de wagens op schade; nauwkeurige input van gegevens. Uw profiel: Minimum rijbewijs C, bij voorkeur rijbewijs CE Ervaring in de automobielsector, de carrosseriewereld en/of in het rijden met een vrachtwagen/autotransporter is een pluspunt U hebt kennis van het Belgische wegennet U werkt flexibel, stipt, punctueel en bent klantvriendelijk. In ruil voor uw inzet en motivatie biedt VAB u: Een uitdagende job in een dynamische en veeleisende werkomgeving Een bedrijf met naam en faam Een trendsetter met een servicegerichte bedrijfscultuur Een correcte verloning met extralegale voordelen en opleidingsmogelijkheden Na opleidingsperiode bestaat er eventueel mogelijkheid om woon-werkverkeer met de vrachtwagen te plannen. Where potential meets opportunity. Hilti. Outperform. Outlast. Stuur uw sollicitatiebrief met c.v. en foto naar VAB Fleet Services nv, t.a.v. Ingrid De Breucker, Industrieweg 23, 3190 Boortmeerbeek of contacteer ons op het nummer 016/ (tussen 9u en 12u) voor bijkomende informatie. Of stuur een naar De tewerkstelling is over heel België en voornamelijk op de as Mechelen-Brussel. Hilti biedt uitstekende carrière mogelijk heden in één van de meest succesvolle bedrijven ter wereld in de bouwsector. Om onze succesvolle groei verder te zetten, zijn wij op zoek naar (m/v) enthousiaste en resultaat gerichte teamplayers! Winkelverkopers Hilti Center Antwerpen en Veurne Sales Representatives diverse regio s Customer Care Representatives Asse Technical Support Engineer Asse Solliciteren kan via Daar vind je ook meer informatie over deze en andere functies. Fabrikant en groothandel van bevestigingsmaterialen, elektrische en pneumatische machines, boor- en slijpgereedschappen, diamantschijven, -boren en machines, nagels en nieten, handgereedschappen. De Europese School van Brussel I/Ukkel werft aan voor indiensttreding in november 2011 Een verpleger (m/v) met meerdere jaren ervaring voor een deeltijdse opdracht De taakbeschrijving en voorwaarden vindt U op onze website Kandidaturen dienen uitsluitend per gericht te worden aan Mevrouw Antonia RUIZ-ESTURLA, Directrice: Uiterste datum voor het verzenden van de kandidaturen: 05/06/2011 Rechtstreekse verkoop aan de installateurs in de bouw, industrie en aanverwanten. Om tegemoet te komen aan het succes van onze producten, zoeken wij voor onmiddellijke indiensttreding (m/v) Vertegenwoordigers Voor de regio s Waregem-Tielt-Eeklo, Kempen-Antwerpen, Leuven-Aarschot-Diest, Limburg Functie: u staat in voor het verkopen en promoten van onze producten bij een bestaand en potentieel cliënteel in uw streek; u hebt veelvuldige contacten met uw klanten en u bouwt een vertrouwensrelatie met hen op; u staat in voor de opvolging van en service en technisch advies aan uw klanten. Kwalificaties: u bent dynamisch en wilt wat bereiken in de verkoop; u hebt reëel verkooptalent en gevoel voor techniek door opleiding of ervaring; u bent ondernemend en u beschikt over uitstekende contactvaardigheden; u kunt zelfstandig werken; u hebt een scherp gevoel voor resultaten. Wij bieden: geen 9-to-5-job, een stabiele job; een degelijke opleiding en verdere begeleiding; een rijke, gevarieerde opdracht; vast salaris, commissie en bonus; maaltijdcheques; firmawagen; onkostenvergoedingen; extralegale voordelen. Interesse? Stuur of fax dan uw sollicitatie en cv naar Uni-Fix Belgium, t.a.v. de personeelsdienst, Henri-Joseph Genessestraat 11, 1070 Brussel (Anderlecht). Fax: Tel.:

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

RAPPORT. Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind OKTOBER VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1

RAPPORT. Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind OKTOBER VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1 RAPPORT Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind 2014 16 OKTOBER 2014 VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1 Conclusies Bijna 4 op de 10 Limburgse ondernemingen hebben vandaag minstens één vacature open

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Voorwoord! Wie wil ik helpen?!

Voorwoord! Wie wil ik helpen?! Voorwoord Allereerst dankjewel dat je mijn boek hebt gekocht of gekregen en dat je dit ook leest. Dit toont dat jij vooruit wil in het leven en dat je ook actiegericht bent. En actiegerichte mensen halen

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Werknemer in de toekomst? Welke werkgever moeten we zijn om: Het nodige talent aan te trekken & te houden

Nadere informatie

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden?

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden? werkt edrijf > bedrijven > bedrijvenwerking > begeleiding > begeleidt > biedt > denkt > diensten > doel > duurzame > gent > se > grote > hulp > informatie > innovatie > jobkanaal > maat > maken > medewerkers

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES MODULE #6 DREAMBOARD PROCES Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector Luc Dekeyser, 2012 Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis

Nadere informatie

Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool

Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool Persbericht Ambitieus groeiplan voor Brusselse metropool Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool Tot 30.000 extra jobs in de logistiek en de luchthaven.

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM)

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) Psychological success CARRIÈRES ALS LEERCYCLI D.T. Hall Ex T Es M Exploration Trial Establishment

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 Interim als opstap voor Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 AGENDA 1. De arbeidsmarkt in cijfers. 2. Wat is uitzendarbeid? 3. Wanneer doen bedrijven beroep op een uitzendkracht?

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN (/) zaterdag 1 oktober 2016 - Binnenland LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN Mannen die deeltijds werken, krijgen in verhouding tot vrouwen minder opslag. Ze wijken te hard af van

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers?

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? Gespecialiseerd boekhoudkundig of financieel personeel uitzenden is ons vak. Daarnaast adviseren en informeren wij bedrijven ook graag over verloning

Nadere informatie

Versterking in de zoektocht?

Versterking in de zoektocht? Contact: bram@co-searching.be In oktober 2016 rondden we onze online bevraging bij (ex-)deelnemers af. In deze bevraging gingen we na hoe zij de workshops van Co-Searching hebben ervaren. 37 deelnemers

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER)

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) E-blog 7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) In leidinggeven Er zijn 7 interessante ingrediënten voor leidinggevenden om uit hun medewerkers te halen wat er in zit en hun talent

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

SD Worx: meer dan een social secretariaat!

SD Worx: meer dan een social secretariaat! SD Worx: meer dan een social secretariaat! Aanwervingsplannen komend kwartaal: evolutie Aanwervingen 3 32 32 32 33 0 0 Sept '0 Dec '0 Ma ' Jun ' Sept ' Dec ' Ma ' Jun ' Sept ' Dec ' Ma '3 Jun '3 Sept '3

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Waarom aandacht schenken aan verzuim?

Waarom aandacht schenken aan verzuim? Draag Zorg voor Uw Zorg Zorg voor Uw Talent Preventie: kost of investering Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Waarom aandacht schenken aan verzuim?

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

KU Leuven - onderwijs

KU Leuven - onderwijs WELKOM! KU Leuven - onderwijs Kwalitatief hoger onderwijs meer dan 55.000 studenten Nederlandstalig onderwijsaanbod o 55 bacheloropleidingen o 133 initiële masteropleidingen o 48 master-na-masteropleidingen

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

Note Interne. Press Release. Onderzoek naar work-life balance bij Belgen Mannen willen dat hun vrouw deeltijds gaat werken maar durven het niet vragen

Note Interne. Press Release. Onderzoek naar work-life balance bij Belgen Mannen willen dat hun vrouw deeltijds gaat werken maar durven het niet vragen 1 Brussel, 27/10/2014 Onderzoek naar work-life balance bij Belgen Mannen willen dat hun vrouw deeltijds gaat werken maar durven het niet vragen Het traditionele rollenpatroon bestaat nog steeds, maar is

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Persbericht. Jobcreatie in Limburgse bouwsector. Limburgse bouwondernemingen sturen positieve signalen uit

Persbericht. Jobcreatie in Limburgse bouwsector. Limburgse bouwondernemingen sturen positieve signalen uit Persbericht aan Media Datum: 8 augustus 2015 aantal pagina s: 5 meer informatie bij Johan Grauwels tel. direct +32 11 56 02 60 +32 473 38 65 05 e-mailadres johan.grauwels@voka.be Limburgse bouwondernemingen

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Ontslag

Onderzoek Jobat: Ontslag Onderzoek Jobat: Ontslag Enquête afgenomen tussen 26 december 28 en 5 januari 29 bij de lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express Respondenten: 71 lezers die ooit al eens door hun werkgever

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Vrouwen, durf kleur bekennen!

Vrouwen, durf kleur bekennen! Vrouwen, durf kleur bekennen! Sociale verkiezingen 9 > 22 mei 2016 Vrouwen, durf durf leur kleur bekennen! Afgevaardigde worden jouw in jouw onderneming, en een kans! kans! ehartig Behartig als vrouw als

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

sturen op de gouden drie stap uit uw comfortzone en haal meer uit uw medewerkers

sturen op de gouden drie stap uit uw comfortzone en haal meer uit uw medewerkers sturen op de gouden drie stap uit uw comfortzone en haal meer uit uw medewerkers den Vraagt u zich wel eens af wat u moet doen om het beste uit uw medewerkers te halen? Zodat zij echt dat verschil maken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

Schoolverlaters bevraagd

Schoolverlaters bevraagd sessie 3 De wereld op de stoep: Schoolverlaters bevraagd Lieven Tusschans Stad Gent Werk en Economie Dienst Werk Schoolverlaters bevraagd Europa 2020 (schoolverlaters, kwalificaties, werkloosheid) Dienst

Nadere informatie

12 REDENEN NOG TE STARTEN MET NETWERK

12 REDENEN NOG TE STARTEN MET NETWERK 12 REDENEN OM VANDAAG NOG TE STARTEN MET NETWERK MARKETING LETSPLAYBUSINESS.BE Enkele jaren geleden maakte mijn vrouw kennis met netwerk marketing. Ze leerde de Aloé Vera producten van Forever Living Products

Nadere informatie

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals Klantcase Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals HeadFirst heeft al sinds 2004 een inkooprelatie met de Rabobank voor de inhuur van tijdelijke capaciteit. Frank de Ruiter, sinds

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Leren:

Het Nieuwe Werken en Leren: STUDIEDAG LEUVEN VRIJDAG 26 APRIL 2013 Het Nieuwe Werken en Leren: duurzaam inzetten van medewerkers STUDIEDAG LEUVEN 26 APRIL 2013 Het Nieuwe Werken en Leren: duurzaam inzetten van medewerkers Hoe je

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Help, mijn collega verdient meer!

Help, mijn collega verdient meer! Help, mijn collega verdient meer! Negen goede en minder goede redenen waarom je collega die hetzelfde werk doet toch meer verdient dan jij. Vakmensen Je collega doet hetzelfde werk als jij maar krijgt

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst RESP. NR. : 1 2 3 4 5 6 MULTI- HH NR.: 7 VERSIE 1 Europees Sociaal Onderzoek 2008 Aanvullende vragenlijst ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

Social profit is in volle groei. Welke uitdagingen brengt dit mee en hoe speelt u hierop in met uw personeelsbeleid?

Social profit is in volle groei. Welke uitdagingen brengt dit mee en hoe speelt u hierop in met uw personeelsbeleid? Social profit is in volle groei. Welke uitdagingen brengt dit mee en hoe speelt u hierop in met uw personeelsbeleid? Prof. Dr. Luc Dekeyser, Directeur Kenniscentrum SD Worx François Lombard, Consultant

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland OfficeTeam Salary Guide 2011 Nederland Inleiding Als de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog belangrijker om hun jaarlijkse beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden te vergelijken met die van

Nadere informatie

Liefdesgedichten schrijven

Liefdesgedichten schrijven Deze les hoort bij het boek Wil jij... met mij? geschreven door Rian Visser met tekeningen van Annet Schaap en gepubliceerd door uitgeverij Moon. Doel: leerlingen zelf gedichten laten schrijven Leeftijd:

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer. Tijd voor nieuwe HR-inzichten

Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer. Tijd voor nieuwe HR-inzichten Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer Tijd voor nieuwe HR-inzichten I. Opzet van het onderzoek Enquête bij 4.000 Belgen: face-to-face decision en opinion makers Representatieve quota-steekproef

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie