Schaarste op de arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schaarste op de arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 Zaterdag 21 en zondag 22 mei 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen BANK & FINANCIËN 1 op 3 wil ander werk blz. 9 ADRIAAN VAN DEN HOOF Ik doe alles uit extreme goesting blz. 10 ANSEEL & DENYS DSK, Master of the Universe blz. 3 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Schaarste op de arbeidsmarkt Wat schudt HR uit zijn mouw? jobs op jobat.be Jobs in Regio Brussel en Vlaams-Brabant vanaf blz. 14

2 EDITO MUURTJE Stel u voor: het gaat niet zo goed met het bedrijf waar u werkt. De cijfers vallen wat tegen, de klad zit erin en in de wandelgangen hoort u de woorden ontslag, herstructurering en sociaal overleg net iets te veel, of althans meer, dan u lief is. Verontrust door het gevoel van onzekerheid dat dit teweegbrengt, zet de pessimist in u zich alvast schrap voor al het slechte wat komen gaat. Om uzelf enigszins te beschermen, knutselt u een ondoordringbare muur van gelatenheid rondom u in elkaar. Tegelijk beslist u om, nu het toch al zo goed als vaststaat dat u ontslagen wordt, niet te wachten met uit te bollen. Wat zou het nog, daar begint u maar meteen mee. Het spreekt voor zich dat deze menseigen aanpak zowel ten koste gaat van uw eigen prestaties als die van het bedrijf. Dat stond er al niet zo schitterend voor, nu iedereen gewoon wacht tot de bom ontploft, is het al bij voorbaat ten grave gedragen. Ook al weet u - zelfs nog niet zo heel verantwoord diep vanbinnen - dat dit niet de beste oplossing is, het onvermijdbare kan niet vermeden worden, toch? Misschien wel. Verderop in deze krant wijden we een dossier aan wat in het jargon duurzaam hr heet. Toegegeven, een wat duffe term die u waarschijnlijk niet meteen pretlichtjes in de ogen tovert, maar die wel heel wat kan betekenen voor uzelf en uw loopbaan. Duurzaam hr gaat onder andere om het creëren van een bedrijfscultuur waarin niet alleen de jobs maar ook de mensen centraal staan, om werknemers die autonoom sterk staan op de arbeidsmarkt en uiteindelijk minder afhankelijk zijn van hun werkgever, zonder dat hun engagement daaronder lijdt. Integendeel. Als dit duurzame hr echt doorbreekt - en wie het dossier leest, zal merken dat er inspanningen van werkgever en werknemer nodig zijn - hoeft een bedrijf in nood niet per definitie de voorbode te zijn van een sociaal drama. Duurzaamheid betekent in zo n scenario dat er menselijke oplossingen mogelijk zijn waar zowel werknemer als werkgever baat bij hebben. Dat dit kan en al bestaat, bewijzen de praktijkverhalen in ons dossier. Al moeten we ook niet blind zijn voor de realiteit. Als bedrijven meer interesse krijgen in duurzaamheid en MVO het niveau van de liefdadigheid overstijgt, zal dat deels kostengedreven zijn. Maar ach, u hoeft tenminste geen muurtje meer te bouwen. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT Als maatschappelijk ondernemen het niveau van de liefdadigheid overstijgt, zal dat deels kostengedreven zijn Ach, ik zwaaide wat met de armen, en de ballen vlogen er tegen Thibaut Courtois, keeper en kampioenenmaker van Racing Genk, blijft bescheiden bij de rol die hij speelde bij het behalen van de landstitel door zijn club, in Het Nieuwsblad. ARBEIDSVRAAG Mijn werkgever wil dat ik het alcoholslot op mijn bedrijfswagen betaal. Kan dat? Sinds 1 april 2010 moet elke werkgever uit de private sector een beleid hebben ontwikkeld om disfunctioneren op het werk als gevolg van alcohol- of druggebruik te voorkomen en te verhelpen. Die beleidsverklaring moet zijn ingeschreven in het arbeidsreglement. Deze verplichting vloeit voor uit de cao nr. 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming. Het plaatsen van een alcoholslot zou een onderdeel kunnen zijn van het preventief alcoholbeleid van werkgevers (wellicht vooral in transportbedrijven). Een alcoholslot is een ademtest die gekoppeld is aan het startmechanisme van de auto. Hij functioneert als een startonderbreker. Het is pas mogelijk de auto te starten als met goed gevolg de test werd afgelegd. Het gebruik van dergelijke testen is aan strenge voorschriften onderworpen: de testen mogen enkel worden gebruikt met het oog op preventie; het testresultaat mag niet aangewend worden op een wijze die onverenigbaar is met dit doel; de testen moeten toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn; de testen mogen enkel worden afgenomen wanneer de werknemer heeft toegestemd; de mogelijkheid alcohol- of drugstesten af te nemen mag geen aanleiding geven tot discriminatie tussen werknemers; het is verboden de meetresultaten van dergelijke testen te verwerken als persoonsgegevens in een bestand. Tuchtsanctie Het installeren van een alcoholslot is dus slechts toegelaten wanneer dit kadert in een alcoholbeleid dat is uitgewerkt in het arbeidsreglement. Vermits de verplichting om dergelijk beleid uit te werken op de werkgever rust, moet hij in principe alle bijhorende kosten dragen. Hoogstens wanneer de plaatsing van een alcoholslot op jow kosten als tuchtsanctie voor dronken rijden is voorzien in het arbeidsreglement, zou hier eventueel een afwijking kunnen op bestaan. Zelfs dan kan men zich nog altijd afvragen of dit wel strookt met het preventiebeginsel in de cao nr.100 Uiteraard is het een ander verhaal wanneer de politierechtbank de installatie van een alcoholslot als sanctie heeft opgelegd. De kosten zijn dan volledig voor jou rekening. STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDI- AN JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

3 02 03 Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril. Macht erotiseert. Maar op een heel andere manier dan we denken DSK, Master of the Universe Sic transit gloria mundi. Zo gaat de glorie van de wereld ten onder. Het vormt de perfecte samenvatting voor de merkwaardige ondergang van IMFtopman Dominique Strauss-Kahn, DSK voor de vrienden. Het verhaal van de briljante Franse economist met de dure pakken, mooie wagens en een nogal dwingende voorliefde voor vrouwelijk schoon die op compleet onbegrijpelijke wijze een dienstmeisje aanrandde, intrigeert vriend en vijand. Verschillende kranten publiceren snel lijstjes van toppolitici en bedrijfsleiders die ook ten val kwamen door hun ongeoorloofde sexuele escapades. Wat is dat toch met machtige mannen en clandestiene seks? Er zijn een aantal mogelijkheden. Het zou kunnen dat er helemaal niets speciaals aan de hand is. Dat veel mannen er een bochtig amoureus parcours op na houden. Dat machtige mannen nu eenmaal sneller in de kijker lopen en, jammer voor hen, elke misstap de pers haalt. Het zou echter ook kunnen dat een overmatige seksuele drive en torenhoge professionele ambities elkaars onafscheidelijke tweelingbroertjes zijn, beiden tot ongekende hoogten opgezweept door een laaiend testosteronniveau. Of het zou kunnen dat mannen die zich laven aan de bronnen van de macht, er echt dronken van worden. Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Maar misschien geldt dat niet langer voor deze Masters of the Universe. Russische roulette Het zal u wellicht niet verrassen dat wetenschappers zich ook al een paar keer verbrand hebben aan deze vragen. Psychologisch onderzoek lijkt vooral de derde mogelijkheid te ondersteunen. Mensen die macht verwerven worden onrealistisch optimistisch over mogelijke seksuele interesse van toekomstige partners en nemen meer risico s op onveilige seks. Mensen die macht verwerven, leggen strikte morele regels op aan anderen, maar hebben geen problemen om die regels zelf te overtreden. Mensen die macht verwerven, geven zelf aan meer ontrouw te zijn en ook meer plannen te hebben om hun partner te bedriegen. Let echter op voor u zich stereotype beelden van mannelijke, grijze toppolitici voor de geest haalt. De bovenstaande bevindingen blijken van toepassing op mannen én vrouwen. Jawel, ook vrouwen worden geil van de macht. Kortom, macht erotiseert. Maar op een heel andere manier dan we denken. Het zijn niet de toekomstige bedpartners die zwijmelen bij het zien van zoveel macht en status. Nee, het zijn de machthebbers zelf die zich bewust worden van hun status en er zich naar gedragen, initieel vaak met succes. Het welslagen van hun escapades geeft hen steeds meer zelfvertrouwen, maakt hen schijnbaar onaantastbaar en steeds roekelozer. Maar, zoals DSK ondervond in zijn peperdure hotelsuite, er zit altijd één kogel in de revolver bij Russische roulette. Frederik Anseel is professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR. CARTOON

4 DOSSIER HR Duurzaamheid moet renderen Moesten de kranen van de wereld op hun laatste druppels water afstevenen, de roep om duurzaamheid zou oorverdovend zijn. Jan van den Nieuwenhuijzen, ceo van SD Worx, vraagt zich af wat bedrijven tegenhoudt om ook zo om te springen met werknemers. Ook die capaciteit raakt uitgeput, en dus is ook daar duurzaamheid geboden. Tekst: Wim Verdoodt / Foto s: Koen Bauters Wat is duurzaam hr? Duurzaam hr overstijgt de klassieke hr-taak om de juiste man (of vrouw) op de juiste plaats te zetten aan het juiste loon. Duurzame hr richt de blik op de uitdagingen die gepaard gaan met de veranderende wereld - de krapte op de arbeidsmarkt, de files, de vergrijzing, de balans werk-privé... - en zoekt daar oplossingen voor in de manier waarop er gewerkt wordt. De organisaties die zo ontstaan zijn veel enkel bedrijf heeft medewerkers voor de fun. Je hebt geen mensen omdat het aangenaam is om Geen mensen te hebben, wel om business te doen, of om een opdracht uit te voeren. In de social profit is dat om zorgen of onderwijs te verstrekken, bij de overheid om de rol van die overheid te vervullen. Alleen daarom heb je medewerkers. Nu we naar een periode gaan waarin er schaarste zal zijn op de arbeidsmarkt, zal het voor bedrijven minder makkelijk zijn om voldoende werknemers te hebben, en dus ook om business te doen. Wie dat wel wil volhouden, zal een beleid moeten uitstippelen dat het bedrijf ervan verzekert voldoende mensen - met de juiste competenties - te hebben, niet enkel nu maar ook binnen tien jaar. Dat lijkt een evidentie, wat is er precies nieuw aan die visie? Twee elementen. Ten eerste dat het hr-beleid veel meer zal moeten afgestemd worden op de business en ten tweede dat de mensen uit de business veel meer met het hr-beleid zullen moeten bezig zijn. Dat gebeurt alle twee nog veel te weinig. Engagement speelt daar een sleutelrol in. Uit onderzoek van ons kenniscentrum blijkt dat geëngageerde medewerkers de grootste toegevoegde waarde leveren aan een onderneming. Wanneer zijn medewerkers geëngageerd? Als ze een duidelijk zicht hebben op de missie en de strategie van de onderneming, als ze geapprecieerd worden door het bedrijf, als ze een interessante job hebben en als ze ontwikkelingskansen krijgen. Met dat laatste houdt hr de laatste jaren steeds meer rekening. Waardering daarentegen wordt vaak verengd tot verloning. Die moet weliswaar correct zijn, maar zal op zich niet zorgen voor extra engagement. De waardering van chefs aan medewerkers is daar veel belangrijker. Het coachen is hier van tel: medewerkers begeleiden, hen hun ding laten doen en hen daarvoor appreciëren. Het bewuste schouderklopje. Waarom wordt dat nog te weinig uitgedeeld? Dat heeft veel te maken met dat we de voorbije 50 jaar wel managers maar geen leiders hebben opgeleid. Managers focussen zich op het managen van dingen, resultaten behalen, met de koppeling naar verloning en bonussen als het goed gaat. Gaat het niet goed verschuift hun focus naar het penaliseren, het afstraffen. Daar gaat ook nog altijd de meeste aandacht naartoe. Echt leiderschap gaat veel verder, dat gaat over hoe laat ik mijn medewerkers hun opdracht vervullen. Gelukkig besteden managementscholen daar nu ook steeds meer aandacht aan. Wordt hr dan ondergewaardeerd in de bedrijven? Ja, het management moet meer met hr bezig zijn. Hr is niet enkel de opdracht van de hr-directie, het is een opdracht voor alle leidinggevenden in heel de organisatie. Duidelijkheid creëren over waar het bedrijf naartoe wil, directe waardering creeren, zorgen dat mensen de ruimte hebben om hun job goed te doen, is veel meer de verantwoordelijkheid van de manager dan van hr, die vooral de tools moet aanreiken. Hr kan dat trouwens maar goed doen als ze zicht heeft op de business van een onderneming. In nogal wat ondernemingen wordt hr te ver van de business gehouden. In die zin wordt die afdeling zeker ondergewaardeerd. Voor je kan spreken van een duurzaam hr-beleid, moet het zijn plaats krijgen in de organisatie. Dat is een basisvoorwaarde. Enkel zo ga je het engagement van je medewerkers kunnen verhogen. Uit onderzoek blijkt trouwens ook dat van de echt geëngageerde medewerkers slechts een klein percentage nog maar een andere job in overweging zou nemen. Bij tevreden medewerkers, wat meer peopleminded, wat een positief effect heeft op het engagement van werknemers. Op een krappe arbeidsmarkt is engagement niet alleen een onschatbaar voordeel voor een bedrijf, het is ook de beste levende reclame die een werkgever zich kan wensen. We moeten daar niet naïef in zijn. Bedrijven gaan pas oog hebben voor duurzaam hr als ze merken dat het rendeert Jan van den Nieuwenhuijzen, ceo SD Worx

5 04 05 Co-sourcing: het ei van Columbus? niet hetzelfde is als geëngageerde, ligt dat percentage meteen hoger. Huidige medewerkers behouden, is één iets. Hoe overtuig je potentiële werknemers van je duurzaamheid? De komende jaren wordt branding enorm belangrijk voor bedrijven. Als je vacatures hebt en je communiceert daarover, moet je er op zijn minst voor kunnen zorgen dat mensen naar je willen luisteren. Wat zijn voor bedrijven daarbij de verkoopargumenten? Meegeven waar je voor staat. Is SD Worx bijvoorbeeld een sociaal secretariaat dat lonen berekent of helpen wij ondernemingen met hun hr-processen? Dat is een andere definitie en positionering. Maar het belangrijkste wordt ongetwijfeld hoe de eigen medewerkers praten over hun bedrijf en hoe dat bedrijf met hen omgaat. Die mond-tot-mondreclame speelt een grote rol. Zal een duurzaam hr-beleid de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer veranderen? Volgens mij wel. In dit model heb je geen twee groepen meer - werkgever en werknemer - maar twee groepen die samen zoeken naar de beste manier om het werk te organiseren. Dat verandert de machtsverhoudingen fundamenteel. De baas moet iemand worden die een ploeg kan bijeenhouden en die weet wat daar de beste omstandigheden voor zijn. Het zou ook gevolgen hebben voor het retentiebeleid. Ja, want zo n beleid is van nature defensief. Een >> Tower Automotive is een toeleverancier aan de automobielindustrie. De fabriek ligt in de Gentse kanaalzone, op een boogscheut van zijn grootste klant, Volvo Cars Gent. Een tijd terug kwam het slechte nieuws dat de Volvo-fabriek de diensten van Tower niet nodig zou hebben voor de productie van de S60-reeks. Maar in de loop van 2012 neemt het werk weer toe en zullen we de nu overbodige werkkrachten opnieuw nodig hebben, aldus fabrieksdirecteur Edwin Van Vlierberghe. Hij wou dan ook niet zomaar medewerkers ontslaan. Samen met de vakbonden vroegen we ons af hoe we naakte ontslagen konden voorkomen. Een daling in het werkvolume met 38 procent kon in principe tot een pak ontslagen leiden, maar dat we dit wilden vermijden. We wilden Blijven of terugkeren de sociale last niet afschuiven op de samenleving en we zouden de mensen in 2012 weer nodig hebben. Die redenering leidde tot het akkoord werkgelegenheid Dat hield in dat er geen ontslagen zouden zijn. Iedereen op de vaste loonlijst zou een job krijgen, binnen of buiten Tower Automotive. We konden aan cosourcing doen met SAS, Johnson Controls, Teneco, Plastal en Volvo Cars zelf. Maar we hadden het werk bij twee van die partners zelfs niet nodig om alle medewerkers onder te brengen voor wie we tijdelijk een andere werkplek zochten, vertelt Van Vlierberghe. In tijden van fiks personeelsoverschot in bepaalde bedrijven en schaarste op andere plekken heeft co-sourcing iets van het ei van Columbus. Wie medewerkers te veel heeft, leent ze uit aan wie er te weinig heeft. Van Vlierberghe moedigde medewerkers aan om vrijwillig in deze formule te stappen. We hebben genoeg vrijwilligers gevonden, maar dat liep niet van een leien dakje. Mensen vragen om tijdelijk één kilometer verder maar in een vreemde omgeving te gaan werken, blijft een grote drempel. Toch is de directeur bijzonder opgetogen met het resultaat. Meestal moeten werknemers een herstructurering ondergaan. Onze aanpak heeft ze net meer betrokken bij het hele proces. We rolden als ware een rode loper voor ze uit. Maar zij moesten er wel op lopen. Wat Van Vlierberghe bijblijft, is de opmerkelijk constructieve vakbondshouding. De vakbonden zeiden heel nadrukkelijk tegen hun leden: alles is gedaan om jullie aan het werk te houden. Wij zijn gegaan voor werkgelegenheid. Daarom hebben we een akkoord onderhandeld, niet over ontslagen en herstructurering, maar over de basisvoorwaarden om een innovatieve werkwijze te doen lukken. Tower Automotive had het zich nochtans gemakkelijk kunnen maken door enkele tientallen arbeiders te ontslaan, om dan over 18 maanden weer te rekruteren. Waarom koos het voor bedrijf een andere aanpak? Van Vlierberghe geeft drie redenen: idealisme, realisme en kostefficiëntie. En dat is in die volgorde, al was kostefficiëntie zeker een belangrijke drijfveer. Waarom zouden we een enorme herstructureringskost aangaan? Om 18 maanden later een aanwervingskost te creëren? Neen, er moest een win-win situatie zijn. Dat was van in het begin ook de afspraak met de sociale partners. In de huidige, industriële context getuigt het volgens Van Vlierberghe van realisme om goede arbeidskrachten niet de laan uit te sturen, als je weet dat je het later moeilijk kan krijgen om er opnieuw te vinden. De arbeiders die vertrokken, kregen de garantie dat ze bij hun nieuwe werkgever minstens evenveel zouden verdienen. Als hun tijdelijke contract afloopt, mogen ze kiezen of ze terugkeren naar Tower Automotive of bij hun huidige werkgever blijven.

6 DOSSIER HR De periode dat je het meeste werk aankan, ligt tussen je 35 en 50 jaar. Daarna - ik merk dat zelf - vermindert dat. Het debat dat daarop volgt, is of we bereid zijn om vanaf ons 50ste minder te verdienen UZA wil >> duurzaam beleid kan er voor zorgen dat medewerkers spontaan langer willen blijven. Retentie is op dat moment geen doel meer op zich. Hoe herkenbaar is uw verhaal voor de werknemer die dit leest? Dat hangt sterk af van hun eigen ervaring. Als zijn tot nu toe nooit gewerkt hebben in zo n omgeving, of niemand kennen die daar zo over praat, zal er enig ongeloof zijn. Niet realistisch, denken ze dan, al maak ik me sterk dat heel wat bedrijven in die richting opschuiven. Hoe overtuig je die andere bedrijven van het belang van een duurzaam hr-beleid? We moeten daar niet naïef in zijn. Bedrijven gaan er pas oog voor hebben vanaf het moment dat ze merken dat ze er betere business mee kunnen doen. Als ze merken dat het moeilijk wordt om voldoende mensen te vinden, zullen ze op zoek gaan naar alternatieven en op een piste als duurzaam hr stuiten. Als ze merken dat geëngageerde medewerkers ervoor zorgen dat hun klanten bereid zijn een faire prijs te betalen voor hun producten, zullen ze toehappen. En zeker in de groeiende dienstensector zijn tevreden klanten een issue. Het moet renderen, daar komt het op neer. En zijn daar bewijzen van? Dat varieert van sector tot sector. Wat wij merken, in onze dienstverlening, is dat voor klanten die op een snelle en accurate manier de diensten krijgen die ze willen, de prijs deels ondergeschikt is. Je moet het zover krijgen dat een klant het als een geruststelling ervaart om met je samen te werken, wetende dat alles dan in orde komt. Hoe bereik je dat? Met geëngageerde medewerkers. Er staat een nieuwe strijd om talent voor de deur. Als je duurzaamheid op rekruteren toepast, betekent dat dat je niet meegaat in een opbod van lonen en voorwaarden. Klopt, al mag je natuurlijk de markt nooit uit het oog verliezen. Wij hebben bijvoorbeeld nooit bedrijfswagens aangeboden aan jonge universitairen, hoewel die tot dezelfde doelgroep behoren waar ook grote auditkantoren op azen, die dat voordeel wel aanbieden. Toch hebben we altijd voldoende mensen gevonden, met een aantrekkelijk maar geen gek pakket. Ik heb altijd gevonden dat termen als human resources en menselijk kapitaal iets heel materieel hebben, terwijl mensen vooral geboeid worden door de zachtere waarden. Wat kan duurzaam hr in de weg staan? Dat de focus te veel op de korte termijn blijft liggen. Ondernemingen die met kortetermijnissues geconfronteerd worden, verliezen vlug de lange termijn uit het oog. Maar de grootste bedreiging is dat zowel bedrijven als de maatschappij onvoldoende met zachtere waarden bezig is. En dat spanningsveld zal er zijn. Je voelt dat ook in de samenleving. Op het moment dat er te weinig arbeidskrachten zijn, zal de werkdruk nog verhogen. De ratrace zal blijven duren. Maar ik ben er ook van overtuigd dat bedrijven die ervoor kiezen om daar niet in mee te gaan aantrekkelijke werkgevers zullen zijn. Kijk, mensen met een sterke focus op snel carrière maken en veel geld verdienen, vinden dit waarschijnlijk maar een soft verhaal. Tegelijk evolueren we naar een samenleving waarin heel veel mensen - ook jongeren - zich pas comfortabel voelen als ze, naast de inspanningen die ze leveren in hun job, een kwalitatief leven kunnen leiden. Die vinden hun draai in bedrijven die duurzaamheid promoten. Waar komt die nood vandaan? Was vroeger alles dan zo anders? Ik ben 59 jaar. Op die tijdspanne is de wereldpopulatie verdubbeld in aantal, tot 7 miljard mensen. Dat is alleen maar mogelijk geweest omdat de economie is geglobaliseerd, wat aanleiding gaf tot altijd maar groter en meer. Iedereen is de voorbije tientallen jaren gefocust geweest op het steeds maar beter hebben. Zo zijn we ook opgevoed. Ik behoor tot de generatie waarvan alle kinderen het beter hebben dan hun ouders. Dat zit erin gebakken. Wat nu gebeurt, is dat we naar een samenleving evolueren waarin iedereen begint in te zien dat nog meer hebben niet meer mogelijk is. Toen ik een klein ventje was, hadden mijn ouders een auto. We waren daarmee bevoorrecht. Later, toen mijn eigen kinderen nog thuis waren, had mijn gezin vier auto s. Meer kan niet. Hetzelfde geldt voor de CO2-uitstoot, voor het energieverbruik... Deze wereld kan meer niet meer aan. Dat geldt ook voor werknemers. De uitdaging op alle gebieden is dus bedenken hoe we anders en duurzamer kunnen omgaan met wat er voorhanden is. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat werknemers tot hun 65 op hoog niveau blijven presteren? Door ervoor te zorgen dat ze bijblijven qua kennis en attitude. Een ander aspect is de workload. De periode dat je het meeste werk aankan, ligt tussen je 35 en 50 jaar. Daarna - ik merk dat zelf - vermindert dat een beetje. Ook de drukte wordt lastiger om mee om te gaan. Dan komt het erop aan een omgeving te creëren waardoor ze, op hun niveau en met iets minder druk, kunnen blijven presteren. Het debat dat daarop volgt, is of we dan ook bereid zijn om te accepteren dat we vanaf ons 50ste wat minder zullen verdienen. Want, zoals ik al zei, ook duurzaamheid moet rendabel zijn. Een magneetziekenhuis. Het concept komt uit de VS. Het komt erop neer dat we erin slagen om de beste en meest gemotiveerde medewerkers aan te trekken, zegt personeelsdirecteur Hildegard Hermans. De basis van die strategie is een aantrekkelijk personeelsbeleid, maar ook de goede zorgen waar het ziekenhuis zich mee vereenzelvigt. De kwaliteit van de behandeling en de zorgen die we leveren aan de patiënt moet even kwalitatieve kandidaatwerknemers ertoe aanzetten om bij ons te solliciteren. Dat is in essentie de betekenis van het magneetlabel. De slogan UZA trekt aan is dus niet toevallig gekozen. Onder andere innovatie moet de magneet zijn werk laten doen. Ontwikkeling staat centraal bij ons. Al onze medewerkers kunnen opleidingen volgen, en doen dat ook. Voor een universitair ziekenhuis is het cruciaal om bij te dragen aan medische en technologische ontwikkelingen. Een proces waarin ook onze medewerkers van 50 jaar en meer belangrijk zijn. Tot op het einde van hun loop-

7 06 07 Hr moet het anders aanpakken een magneet zijn Duurzaam hr is absoluut een need to have, cruciaal voor het overleven van ondernemingen. Dat zegt Koen Cuyckens, hrexpert bij het kenniscentrum van SD Worx. En als het dat nu nog niet is, dan zeker in de toekomst. Het tekort aan arbeidskrachten is zo n groot probleem. Dat lost zichzelf niet op. We moeten daar een antwoord op verzinnen. De situatie is volgens Cuyckens zo nijpend dat bedrijven in de nabije toekomst niet anders zullen kunnen dan zich omvormen om in zo n krappe markt toch nog zaken te kunnen doen. Op dat moment verschuift de focus van vinden we nog genoeg mensen naar hoe kunnen we nog business doen. Ook werknemers uit het buitenland blijven overvliegen - zoals Poolse verpleegkundigen - of massaal outsourcen naar India heeft uiteindelijk beperkingen, aldus Cuykens. We moeten op zoek naar andere manieren van ondernemen, van werken. In Nederland maakt Het Nieuwe Werken furore: flexibele organisaties, dito loopbanen met autonome werknemers die verantwoordelijkheid nemen op projectbasis. Dat zijn de bedrijven én de competenties van de toekomst. Enkel werkgevers die oog hebben voor de maatschappelijke context waarin ze werken, kunnen zo n beleid uittekenen. Dat betekent ook verantwoordelijkheid nemen in gebieden waar dat nu nog niet of onvoldoende gebeurt, zoals mobiliteit. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in een nieuw jasje, dus. Tot nu toe was MVO vooral liefdadigheid. Ik vermoed dat organisaties nu gaan beseffen dat iedereen baat heeft met een goede interactie: zowel de werkgever, de werknemers, als de arbeidsmarkt. baan stimuleren we iedereen om zich te blijven ontwikkelen. Dat dit belangrijk is, bleek uit een enquête bij alle 48- plussers onder de eigen medewerkers uit Positief was dat men hier graag werkte omwille van de autonomie en de sfeer. Wat opviel, was dat oudere medewerkers zeiden minder gemotiveerd te zijn om opleidingen te volgen of nieuwe collega s op te leiden. Daarom proberen we hen nu extra te motiveren om te blijven bijleren. Comedy Clinic Uit de laatste tevredenheidsenquête bij het personeel bleek dat de gemiddelde UZA-medewerker fier is op zijn job en bijdrage aan het ziekenhuis. Collega s, werksfeer en -omgeving werden erg geapprecieerd. Mindere punten waren er voor transparantie en openheid van bovenaf en de samenwerking met andere diensten. Om die betrokkenheid te verhogen, werd onder andere UZA loopt in het leven geroepen. Wat begon als een initiatie Start to Run, resulteerde 10 maanden later in 160 medewerkers die de Antwerp 10 Miles uitliepen. Sindsdien doen we elk jaar mee en blijft het aantal lopers groeien, zegt Hildegard Hermans. Later volgde UZA fietst. Veertig medewerkers beklommen samen de Mont Ventoux. Vorig jaar werd UZA sport opgezet, een actie om nog meer medewerkers samen te laten sporten. Het doel is dat UZA-werknemers met welke functie dan ook elkaar beter en anders leren kennen. Dergelijke acties moeten niet alleen zorgen voor verbonden en geëngageerde medewerkers, ze positioneren het UZA ook als werkgever op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Een illustratie van de breedte van de UZA-aanpak is de Comedy Clinic, een stand-upcomedy evenement voor studenten verpleegkunde. Onder andere via facebook en studentenclubs raakte de Comedy Clinic bekend bij de studenten. We gebruiken het echter niet als een rekruteringskanaal. De acteurs doen gewoon hun ding en studenten beleven een toffe avond. Antwoorden blijven uit Voorwaarde is volgens Cuyckens wel dat hr drastisch van rol verandert - van vooral operationeel naar meer strategisch - en dat human resources meer buiten de muren van het bedrijf kijkt. Met die strategische invulling van hr vlot het echter nog niet helemaal, leert onderzoek van SD Worx uit Hr is hard bezig geweest met de juiste man op de juiste plaats te zetten. Dat doet het goed. Het strategische aspect, en dat geeft hr ook zelf toe, is al die tijd wat achtergebleven. De wil is er nochtans, alleen weet men niet goed hoe daaraan te beginnen. Een blik rondom kan verhelderend werken. Hr moet meer aandacht hebben voor de demografische veranderingen op de arbeidsmarkt. De strategische vraagstukken bieden zich aan, maar de antwoorden blijven uit, aldus Cuyckens. En dat komt omdat hr nu wel goede punten krijgt, maar niemand vraagt hoe het de krapte binnen tien jaar wil opvangen. Het is ook onmogelijk om daar nu al resultaten van te laten zien, wat het een probleem maakt dat breder is dan hr. Dat gaat om hoe bedrijven naar langetermijnprestaties kijken. Concreet zou hr zich kunnen richten op die competenties die nodig zijn om sterk te staan in de arbeidsmarkt van de toekomst. Bedrijven hoeven daar zelfs niet onmiddellijk baat bij te hebben. Niet elke opleiding hoeft strikt jobgerelateerd te zijn. Dat klinkt misschien vreemd, maar als elk bedrijf zo denkt en doet, krijg je werknemers die in een krappe arbeidsmarkt op meerdere plaatsen snel inzetbaar zijn, en daar is wel iedereen mee gediend, ook de loyauteit en betrokkenheid van werknemers tegenover hun werkgever.

8 WERKBEELD QinetiQ Space Foto s: Bart Dewaele Het Belgische ruimtevaartbedrijf QinetiQ Space ontwerpt en bouwt kleine satellieten, docking-systemen en wetenschappelijke instrumenten voor de ruimtevaart. Het verhaal van QinetiQ Space toen nog gewoon Verhaert geheten begon in 1969 in Kruibeke. Aanvankelijk ontwikkelde het bedrijf industriële producten, pas in 1983 sleepte het een eerste ruimteproject in de wacht. Vanaf dat moment ging het snel. De Belgische onderneming werd de belangrijkste leverancier van kleine satellieten voor de ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie. Vorig jaar nog ontwikkelde QinetiQ Space een nieuw fitnesstoestel dat ruimtevaarders kunnen gebruiken in een gewichtloze omgeving. Het toestel, een loopband, werd gemaakt in opdracht van de ESA en NASA en moet de ruimtevaarders aan boord van het internationaal ruimtestation ISS beschermen tegen spierzwakte en botontkalking. De laatste Shuttle zal het toestel naar het ISS brengen. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto s van dit bedrijf

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be Zaterdag 21 en zondag 22 januari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be JO LIBEER We zijn het al zo lang ontroerend eens blz. 6 JILL PEETERS Alsof de wolken tegen me

Nadere informatie

4 op de 10 werknemers willen binnen de 2 jaar een nieuwe werkgever HOE MOET HET NU VERDER? KOEN BUYSE

4 op de 10 werknemers willen binnen de 2 jaar een nieuwe werkgever HOE MOET HET NU VERDER? KOEN BUYSE Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be ANDERS HOE MOET HET NU VERDER? 4 scenario s gewikt en gewogen blz. 4 KOEN BUYSE Zornik na het sabbatjaar

Nadere informatie

Meer ambitie dan conditie? Ormit test starters op fysieke paraatheid JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR

Meer ambitie dan conditie? Ormit test starters op fysieke paraatheid JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Zaterdag 4 en zondag 5 februari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be ENQUÊTE Ouderenzorg: een fijne job? blz. 4 BISSCHOP BONNY Met lood in de schoenen blz. 10 JAN

Nadere informatie

Ook allochtonen maken fouten

Ook allochtonen maken fouten Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2010 SOLLICITEREN BIJ JEROOM De tekenafdeling zit in Pakistan blz. 10 KANTOOR BEDIENDEN Krijgen ze loon

Nadere informatie

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat.

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat. Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2010 IVAN DE WITTE EN BRECHT DECROOS geven u uw verdiende loon blz. 4 BEROEPSGHEIM Barbara Sarafian

Nadere informatie

Wat verdient een starter?

Wat verdient een starter? Zaterdag 24 en zondag 25 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be HASTA LA VISTA Het beroepsgeheim van Geoffrey Enthoven blz. 10 REKRUTEREN IN DE ZORG Roemenen

Nadere informatie

het nieuwe werken De komende

het nieuwe werken De komende Zaterdag 4 en zondag 5 juni 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be HET POLITIEVERHOOR Niet zoals op tv blz. 6 JENS MORTIER Zoekende tot 27 blz. 10 ANSEEL & DENYS Ons

Nadere informatie

Meer jobs, moins de travail?

Meer jobs, moins de travail? Zaterdag 4 en zondag 5 september 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Meer jobs, moins de travail? Voor- en nadelen van een gesplitste arbeidsmarkt ASSESSMENTS Kan

Nadere informatie

en verplicht heroriënteren

en verplicht heroriënteren Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 11 en zondag 12 december 2010 AN DE JONGHE Op zoek naar het alfavrouwtje blz. 9 SMOORVERLIEFD Het beroepsgeheim van Koen De

Nadere informatie

Lonen van een miljoen? Daar geloof ik niet in. Hendrik Bogaert DOSSIER OVERHEID. de staatssecretaris. FOD Sociale Zekerheid.

Lonen van een miljoen? Daar geloof ik niet in. Hendrik Bogaert DOSSIER OVERHEID. de staatssecretaris. FOD Sociale Zekerheid. Zaterdag 5 en zondag 6 mei 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Niet alles aan Amerika is fake Blz. 3 OPINIE Rugzak weegt te zwaar Blz. 10 GUY STANDING

Nadere informatie

Je werk of je leven?

Je werk of je leven? Zaterdag 12 en zondag 13 november 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be SAN F. YEZERSKIY We zijn allemaal van vlees en bloed blz. 9 GUIDO BELCANTO Choqueren hoeft niet

Nadere informatie

Overheid vs. privé. Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN BART CANNAERTS COLUMN. Hoe overtuigend zijn jouw mails?

Overheid vs. privé. Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN BART CANNAERTS COLUMN. Hoe overtuigend zijn jouw mails? Zaterdag 29 en zondag 30 mei 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Overheid vs. privé Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN Hoe overtuigend zijn jouw

Nadere informatie

Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met 50.000 Belgen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 16. + 10.009 jobs op jobat.

Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met 50.000 Belgen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 16. + 10.009 jobs op jobat. Zaterdag 10 en zondag 11 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be MIJN LOON We proberen te besparen blz. 13 BEROEPSGEHEIM Dinsdagavond vrijen we blz. 12 ANSEEL

Nadere informatie

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx.

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx. Contact SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com www.sdworx.com 29 Driema A f g if t e k a n t o o r: A n t w e r p e n X E r k e nning:

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

Komt er wel een sociaal akkoord?

Komt er wel een sociaal akkoord? Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2010 RUTH LASTERS Beste meneer Volckers,... blz. 13 HOUD DE DIEF Belgische werknemer steelt 222 miljoen

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx.

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx. Contact SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com www.sdworx.com 27 Sc oop op mens en werk Driema andelijks tijdschrift - Uitgave van SD

Nadere informatie

Wouter Dubbel. Verwacht niet te veel van de politiek. Jobs bij Top Employers vanaf blz. 14. + 7.211 jobs op jobat.be

Wouter Dubbel. Verwacht niet te veel van de politiek. Jobs bij Top Employers vanaf blz. 14. + 7.211 jobs op jobat.be Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 4 en zondag 5 december 2010 CAROLINE VAN DER HEYDEN Bio-ingenieur te paard blz. 9 JOOST VANDECASTEELE Ik weiger een sukkel

Nadere informatie

MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 IN 10 JAAR BINNEN. Ik was binnen zonder dat ik het besefte

MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 IN 10 JAAR BINNEN. Ik was binnen zonder dat ik het besefte Zaterdag 7 en zondag 8 juli 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be KASSA, KASSA Knelpunt kleinhandel Blz. 6 MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 COLUMN Niets

Nadere informatie

INVESTEREN IN JE CARRIÈRE DURF TE STARTERSGIDS

INVESTEREN IN JE CARRIÈRE DURF TE STARTERSGIDS Voorbereiding is alles! Dankzij deze tips ben je volledig klaar voor ieder sollicitatiegesprek Het nieuwe werken Op wereldreis en toch aan het werk Op zoek naar het gat in de markt? Wij hadden een babbel

Nadere informatie

Mijn job? L art du nu

Mijn job? L art du nu Zaterdag 17 en zondag 18 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be HOUD DE DIEF Mag mijn baas me fouilleren? blz. 2 EXTRALEGAAL Hoeveel voordelen heeft u? blz.

Nadere informatie

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Z A T E R D A G 2 2 T / M V R I J D A G 2 8 S E P T E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Sven Gatz

Nadere informatie

M Powerbook #1. Jong talent Nieuw realisme op de arbeidsmarkt

M Powerbook #1. Jong talent Nieuw realisme op de arbeidsmarkt M Powerbook #1 Jong talent Nieuw realisme op de arbeidsmarkt Jong talent Nieuw realisme op de arbeidsmarkt M Powerbook Inhoud 3 4 6 10 17 22 30 Voorwoord Inleiding Social media zijn voor de leuk Hoe zoeken

Nadere informatie

Betaal ik meer voor mijn slee?

Betaal ik meer voor mijn slee? Zaterdag 17 en zondag 18 december 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Ook in 2011 verkoos u Jobat.be tot Site van het Jaar Bezoek onze site en steun Music For Life

Nadere informatie

Sco o p o p mens e n werk

Sco o p o p mens e n werk Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 6 - n r.23 d e c e m b e r 2008 - j a n u a r i - f e b r u a r i 2009 23 A f

Nadere informatie

9SCOOP OP MENS EN WERK. Werving & Selectie A F G IF T E K A N T O O R: A N T W E R P E N X E R K E NNING: P 303742 D O S S IER

9SCOOP OP MENS EN WERK. Werving & Selectie A F G IF T E K A N T O O R: A N T W E R P E N X E R K E NNING: P 303742 D O S S IER A F G IF T E K A N T O O R: A N T W E R P E N X E R K E NNING: P 303742 OP MENS EN WERK 9SCOOP DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 3 - NR. 9 J U N I - J U L I - A U G U S T U

Nadere informatie

Gek. job? van je. Psychisch welzijn op het werk. ontslagen na 10 jaar drankmisbruik JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR

Gek. job? van je. Psychisch welzijn op het werk. ontslagen na 10 jaar drankmisbruik JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2011 RECHTEN & PLICHTEN Mag je werken in het weekend? blz. 2 STAN VAN SAMANG Ik ben niet bijgelovig,

Nadere informatie

Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz.

Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz. Zaterdag 19 en zondag 20 mei 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Wat Bart De Wever onderschat Blz. 3 Geniale ideeën Wie wordt er rijk van? Blz. 4

Nadere informatie

Solliciteren & sociale media

Solliciteren & sociale media Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Bestaat Generatie Y wel? Blz. 3 WANDELCOACH Je toekomst in het groen Blz. 8 MIJN

Nadere informatie