Studiegids. 3de en 4de kwartaal Uw keuze om uw volle capaciteit te ontwikkelen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. 3de en 4de kwartaal 2010. www.aquaterrainvestment.com. Uw keuze om uw volle capaciteit te ontwikkelen!"

Transcriptie

1 Studiegids Uw keuze om uw volle capaciteit te ontwikkelen! 3de en 4de kwartaal Tel: Fax:

2 Inhoudsopgave 1. Gegevens bedrijf 2 2. Voorwoord 3 3. Algemeen 4 4. Cursussen voor 3de-4de kwartaal van Personeelsmanagement (HBO niveau) 5 2. Gesprekken en organisatie (HBO niveau) 6 3. Eindverslagmanagement (HBO niveau) 7 4. Zakelijk en correct Nederlands 8 5. Tell & Sell Internally HR department (HBO of hoger) 9 6. Talent Management (HBO niveau of hoger) Organizational Culture is Powerful(HBO niveau of hoger) Loonadministratie (HBO niveau) 12 9 Arbeidsrecht Normaal-variant (HBO niveau of hoger) Arbeidsrecht CAO-variant (HBO niveau of hoger) Building Successful Strategical Airbridges (BSSA) a. for Companies 16 b. for Individuals Personeelsreglement opstellen Ziekteverzuimbegeleiding Mobbing Een greep uit het docentenbestand 23 1

3 1. Gegevens bedrijf Aqua Terra Investment & Consultants N.V. Directeur : Melanie Fowler-Davelaar Kantoor : Tampanjaweg 1 Leslokaal : Dr Maalweg 22 Telefoon : Fax : Website : Kvk-nummer : Openingstijden Kantoor : Ma t/m do :00 Vrijdag Alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van deze studiegids kunnen geen rechten worden ontleend door derden. 2

4 2. Voorwoord Het is een genoegen voor ons dat u de tijd heeft genomen om deze studiegids te bekijken. In deze studiegids treft u onze nieuwe cursusaanbod aan. Een van de redenen van het onstaan van deze studie-ofwel cursusaanbod is omdat, ik vaak merkte-als ik juridisch advies geef aan de bedrijven om geschillen op te lossen- dat deze geschillen (grotendeels) voorkomen hadden kunnen worden of vele vragen niet hoefden te worden gesteld indien de personen werkzaam binnen de organisatie of het bedrijf de kans zouden hebben gekregen om adequata cursussen te volgen. Praktische cursussen die hun helpt met het ontwikkelen van hun volle capaciteit. Het volgen van adequate cursussen helpt u én het bedrijf waar u werkzaam bent niet alleen met het voorkomen van geschillen, maar het is een investering in uwzelf én het bedrijf waar u werkzaam bent. Het is een investering omdat het volgen van adequate cursussen: a. u helpt om op een veel hoger en effectiever niveau te gaan functioneren; b. het bedrijf minder kosten dient te maken om (simpele) zaken uit te besteden aan deskundigen; zodat het bedrijf hierdoor een hogere omzet kan gaan boeken terwijl u deze investering ook later (eventueel) in uw eigen zak zou kunnen terug zien. Vaak is het zo dat indien een persoon reeds een baan heeft dan heeft hij/zij geen tijd om theorieën te gaan leren die vrij ver staan van zijn dagelijkse praktijk, terwijl die persoon constant wel nieuwe informatie nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Het studeren is een ongoing process. Vandaar dat Aqua Terra Investment & Consultants N.V. cursussen aanbiedt die u binnen een korte tijd kunt volgen om kennis op te doen en deze meteen kunt gebruiken in uw dagelijkse praktijk. Kwaliteit (en niet de laagste prijs) staat bij ons voorop, aangezien wij onze cursussen organiseren binnen kleine groepen, waardoor het contact met de docent persoonlijker is. Op deze wijze wordt de kennis op een optimale manier overgebracht en wordt de kans geboden om zelfs na afronding van de cursus nog simpele vragen te blijven stellen. Aqua Terra Investment & Consultants N.V. Mevrouw mr Melanie Fowler-Davelaar 3

5 3. Algemeen Alle prijzen zijn -indien niet anders- wordt vermeldt inclusief OB en cursusmateriaal, maar exclusief eventueel verplichte literatuur. Indien een bepaalde cursus op Bonaire wordt gegeven: a. dient boven iedere prijs Naf 100,- te worden bijgeteld. b. kan het best zijn dat de lesschema gewijzigd wordt. Dit zal te zijner tijd nader bekend worden gemaakt. Over het algemeen is de taal waarin de cursus wordt gedoceerd Nederlands, tenzij anders is vermeld in de studiegids. Binnen de groep kan ook besloten worden om de cursus in het Papiaments of een andere taal te doceren. Deze studiegids is ook te vinden op onze website samen het rooster, waarin tevens de prijzen van de cursussen zijn vermeld Inschrijfbepalingen ofwel algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht ofwel studieovereenkomst en zijn vermeld op de website. 4

6 4. Cursussen voor 3 de en 4 de kwartaal van Personeelsmangement ( op HBO niveau) Maakt u in de organisatie of het bedrijf waar u werkzaam bent weleens mee: dat het soms moeilijk is om iets gedaan te krijgen van een ondergeschikte? Indien u uw machtspositie gebruikt dan kunt u gekarakteriseerd worden als een bullenbak met als gevolg dat het in de toekomst nog moeilijker wordt om iets gedaan te krijgen. dat er eindeloos wordt vergadert, terwijl dit op een veel effectievere wijze kan? dat een dag te kort lijkt om al uw werk gedaan te krijgen? dat een medewerker/ondergeschikte gestrest is en heel veel spanning brengt op de werkvloer en u niet precies weet hoe u hiermee dient om te gaan? dat een onnodige rechtszaak voorkomen had kunnen worden indien er op een effectieve en correcte wijze was gecommuniceerd?...dan is dit een cursus voor u! U krijgt in deze cursus tools om uw personeel te begeleiden en niet te onderdrukken. Onderwerpen die aan de orde komen: Feedback geven en ontvangen Problemen oplossen Onderhandelen Conflicthantering Leidinggeving Coachen Motiveren Argumenteren Vergaderen Samenwerken Creatief denken Time management Stress management Voor degene die al manager/supervisor cq leidinggevende is of manager/supervisor cq leidinggevende gaat worden. 2 ½ maand ofwel 10 sessies van 2 uren. Geen examenzitting. De cursus wordt afgerond met een praktische opdracht. De opdracht beschrijft een werksituatie die enkele onderwerpen van het personeelsmanagement beschrijft en uitwerkt. Na het met goed gevolg afronden van de cursus, krijgt de cursist de Aqua Terra Investment & Consultants certicaat Personeelsmanagement. Aanbeveling (geen vereiste): Eerst deze cursus volgen en vervolgens de cursus Gesprekken en organisatie volgen en daarna (indien u dit nodig acht) Eindverslagmanagement volgen, aangezien deze 3 cursussen één geheel vormen daar zij heel veel raakvlakken hebben met elkaar. 5

7 2. Gesprekken en organisatie Heeft u in de organisatie of bedrijf waar u werkzaam bent, meegemaakt: dat u een zeer gevoelig gesprek dient te gaan voeren met een andere medewerker, maar dat u er tegen aan hikt omdat u niet de juiste tools heeft om dit gevoelig of moeilijk gesprek te voeren? dat nadat u iemand heeft aangenomen er na een korte tijd blijkt dat u niet de juiste persoon heeft aangenomen omdat u geen selectieprocedure heeft gevolgd of omdat u niet de juiste tools heeft: a. om een sollicitatie gesprek te voeren en/of b. om een selectieprocedure te volgen cq selectiegesprekken te voeren? dat de medewerkers steeds dezelfde gedragingen blijven vertonen ondanks het feit dat u meerdere malen opmerkingen erover heeft gemaakt, terwijl u (tussentijds) geen op maat gemaakte beoordeling- of functioneringsgesprekken heeft gevoerd? dat u een advies opstelt voor uw meerdere maar deze u adviezen niet snel accepteert?...dan is dit de cursus voor u! Het voeren van verschillende type gesprekken heeft meer te maken met het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden ofwel spieren om bepaalde gesprekken te voeren. In deze cursus krijgt u waarom het zo belangrijk is om bepaalde gesprekken te voeren en de tools om deze vaardigheden cq spieren te ontwikkelen. Aan de hand van praktische casussen zult u uw spieren ontwikkelen en versterken in het voeren van verschillende type gesprekken. Onderwerpen: Interviewen Het Selectiegesprek Het Sollicitatiegesprek Het Functioneringsgesprek en beoordeling Het Adviesgesprek Het Slecht-nieuwsgesprek Iedereen die het belangrijk vindt om zijn vaardigheden te ontwikkelen en/of versterken m.b.t. het voeren van gesprekken. 11/2 maand of wel 6 sessies van 2 uren. Geen examenzitting. Door middel van een rollenspel (proeve van bekwaamheid) wordt de inhoud van de cursus getoetst. De cursist krijgt na de afronding van de cursus de Aqua Terra Investment & Consultants certificaat Gesprekken en Organisatie. Aanbeveling*: Zie aanbeveling onder Personeelsmanagement 6

8 3. Eindverslagmanagement Maakt u weleens mee in de organisatie of in het bedrijf waar u werkzaam bent dat u bepaalde problemen opspoort maar u er tegen aan hikt om een eindverslag voor de directie of uw manager van de afdeling op te stellen omdat u noch de tools heeft hoe u een eindverslag in elkaar dient te zetten noch de tools heeft hoe u het eindverslag dient te presenteren zodat uw meerdere dit ook accepteert?...dan is dit de cursus voor u! In deze cursus krijgt u de tools om problematieken te onderzoeken, een eindverslag op te stellen en dit op een bepaalde wijze te presenteren aan uw supervisor, manager of directie waardoor er een verhoogde kans bestaat dat het geaccepteerd wordt. Inhoud: Algemene theorieën met betrekking tot eindverslagmagement Theorieën d.m.v. een casus praktisch toepassen Opstellen van een eindverslag Presentatie Iedereen die het belangrijk vindt om zijn vaardigheden te ontwikkelen om een eindverslag te kunnen opstellen en te presenteren aan zijn meerdere. 11/2 maand ofwel 6 sessies van 2 uren. Geen examenzitting. De cursist dient een paper te schrijven na een onderzoek gedaan te hebben zowel individueel als binnen de groep (max. 4 personen). Dit zal met een cijfer worden beoordeeld. Indien de cursus met goed gevolg is afgerond ontvangt de cursist het Aqua Terra Investment & Consultants certificaat Eindverslagmanagement. Aanbeveling*: Zie aanbeveling onder Personeelsmanagement 7

9 4. Zakelijk en correct Nederlands Is het weleens bij u voorgekomen dat u: een klacht wenste in te dienen omdat u voelde dat u niet op een correcte wijze bent behandeld; een klant wenste te informeren omtrent een gevoelige zaak; een klant wenste te beantwoorden omdat u van mening was dat de klant de zaak compleet verkeerd heeft begrepen;terwijl u hikt tegen het feit aan dat u geen correcte Nederlandse zinnen kunt schrijven, omdat u hiervoor de tools mist......dan is dit de cursus voor u! In deze cursus krijgt u de tools om uw Nederlandse taal bij te spijkeren om o.a een correcte Nederlandse brief en een cv op te kunnen stellen. Inhoud: Spellling Werkwoorden Taalverwerving Schrijfvaardigheid Iedereen die zijn schriftelijke taalvaardigheid naar een (hoger) niveau wenst te brengen. 21/2 maanden ofwel 10 sessies van 2 uren. Instroom: Afhankelijk van vooropleiding is een korte schriftelijke toets vereist, voordat u met de cursus start. Instroomtoets kost Naf 35,--. Doelstelling Om het niveau van de Nederlandse taal te bereiken van tenminste havo/vwo. Uiteraard is dit wel afhankelijk van uw eigen inzet. Schriftelijk toets. Na afronding met een cijfer van 5,5 van de examen krijgt u als cursist het Aqua Terra Investment & Consultants certificaat Nederlands. Herexamen is slechts mogelijk tot 1 maal en dan dient u bij de cursus tenminste 80% aanwezig te zijn geweest. Nadat u tot de herexamen niet heeft behaald dan kunt u bij 80% aanwezigheid bij de cursus het Aqua Terra Investment & Consultants certificaat van deelname Zakelijk en correct Nederlands ontvangen. U dient uw verzoek hiervoor in te dienen bij ons. Ten allertijde bent u bevoegd om inplaats van te kiezen voor een herexamen te kiezen een certificaat van deelname, uiteraard slechts indien u voor 80% aanwezig was bij de cursus. Cursusprijs: Cursusprijs voor de cursus is inclusief materiaal m.u.v. het boek Spelling Nederlands (laatste druk, M. Visser.). Het boek Spelling Nederlands is een verplichte literatuur en dient door de cursist zelf te worden aangeschaft. 8

10 5. Tell & Sell internally HR department (HBO niveau of hoger) Maakt u weleens mee: dat bepaalde werknemers ofwel de interne klanten niet graag met hun problemen bij de HR department wensen te komen, omdat zij denken dat al hun zaken op straat zullen komen te liggen? de HR department meer gebruikt wordt om administratieve zaken te regelen terwijl de HR departement op een veel efficiëntere manier gebruikt kan worden?...dan is dit de cursus voor u! De primaire taak van de HR department is de dienstverlening aan de interne klanten en om aan hun behoeften te voldoen. In deze cursus krijgt u de marketing en communicatie tools om te analyseren en te bepalen wat de behoeftes van de interne klant zijn. U leert strategieën te ontwikkelen om intern de behoefte van de klant effectief aan te pakken en een sterke HR department MERK te creëren. De HRdepartment leert u intern op een positieve wijze te verkopen ofwel in een positieve zin te promoten en de diensten die de HR heeft op een efficiënte manier aan te bieden. Globaal hieronder de onderwerpen die aan de orde komen: 1. Het belang van interne marketing 2. Hoe een interne marketing-strategie te implementeren 3. Effectieve communicatie in de interne marketing Personen werkzaam in HR department of personen die zaken regelen die betrekking hebben op het personeelsbeleid. 11/2 maand ofwel 6 sessies van 2 uren. Geen examenzitting. De cursus wordt afgerond met een praktische opdracht. De opdracht bestaat uit enkele"case studies" die in groepsverband opgelost dienen te worden.na afronding van de cursus ontvangt u de Aqua Terra Investment & Consultants certificaat Tell & Sell internally HR department. Taal: Papiaments(indien de groep het verzoekt Engels en Nederlands staat op de derde plaats). 9

11 6. Talent Management (HBO niveau of hoger) Heeft u meegemaakt in de organisatie of bedrijf waar u werkzaam bent : dat iemand in een zeer cruciale positie weggaat, er niet is zorggedragen voor het meteen vinden van een vervanger? U weet dat deze functie niet onvervuld kan blijven daar de zaken dan zeer stroef gaan lopen. dat iemand die een zeer positieve bijdrage levert aan uw bedrijf u plotseling een ontslagbrief aanbiedt terwijl u nooit geweten had dat deze persoon het niet naar zijn zin had in uw organisatie of dat deze persoon uit zijn jasje is gegroeid?...dan dit een cursus voor u! Alle bedrijven streven ernaar om bekwame en kwalitatieve werknemers in dienst te krijgen, terwijl dat niet altijd makkelijk te vinden is in onze kleine markt. Als organisatie dien je alert te zijn en moet je effectieve strategieën ontwikkelen om talenten te managen en behouden in uw organisatie. In deze cursus krijgt u de tools om het concept talent te begrijpen, hoe u die kunt opsporen in uw organisatie, hoe u talenten kunt aantrekken, behouden en ontwikkelen,. hoe u talent management programma s kunt ontwikkelen die in lijn zijn met de strategieën van uw organisatie. U zult dan in grote lijnen na deze cursus in staat zijn om de juiste mensen op de juiste plaats te hebben Globaal hieronder de onderwerpen die aan de orde zullen komen: 1. Identificatie van talent 2. Human Resource Management (HRM) en Talent Management 3. Strategieen voor het beheren van talenten Degene die verantwoordelijk is voor aanname van personeel ofwel verband houdt hiermee (manager, supervisor, HR officer). 11/2 maand ofwel 6 sessies van 2 uren. Geen examenzitting. De cursus wordt afgerond met een praktische opdracht. De opdracht bestaat uit enkele"case studies" die in groepsverband opgelost dienen te worden. Na afronding van de cursus ontvangt u de Aqua Terra Investment & Consultants certificaat Talent Management. Taal: Papiaments(indien de groep het verzoekt Engels en Nederlands staat op de derde plaats). 10

12 7. Organizational Culture is Powerful (HBO niveau of hoger) Heeft u weleens meegemaakt: dat men bepaalde strategieën binnen een bedrijf wenst toe te passen maar, deze telkens mislukken omdat er geen rekening is gehouden met de cultuur van de organisatie of bedrijf? dat een persoon is aangenomen die helemaal niet lijkt te passen in het bedrijf ofwel binnen de bedrijfscultuur? dat u probeert innovatieve veranderingen door te voeren zoals o.a. online automatiseringssystemen in te voeren terwijl de bedrijfscultuur dat in de weg staat?...dan is dit de cursus voor u! In deze cursus krijgt u de tools om een bedrijfscultuur te begrijpen, om het verband te begrijpen tussen organisatiecultuur en bedrijfsresultaat, om te begrijpen waarom strategieën en procedures falen indien de bedrijfscultuur niet in acht wordt genomen, om de bedrijfscultuur succesvol te veranderen en effectief om te gaan met uitdagingen die de bedrijfscultuur met zich meebrengt ingeval van fusie of integratie van bedrijven. Ook zal aan bod komen hoe u weerstand van uw medewerkers kunt tegengaan op moment dat verandering in de cultuur wordt waargenomen en hoe u op een effectieve wijze iemand kan integreren binnen een bedrijfscultuur. Globaal hieronder de onderwerpen die aan de orde zullen komen: 1. Het belang van de cultuur en waarden van de organisatie 2. Ontwikkeling van de organisatiecultuur 3. Methoden om de organisatiecultuur te beheren 4. Overbrengen van de organisatiecultuur 11/2 maand ofwel 6 sessies van 2 uren. Managers, HR officers, beleidsbepalers van een bedrijf en degene die belast is met de personeelsaanname. Geen examenzitting. De cursus wordt afgerond met een praktische opdracht. De opdracht bestaat uit enkele"case studies" die in groepsverband opgelost dienen te worden. Na afronding van de cursus ontvangt u de Aqua Terra Investment & Consultants certificaat Organizational Culture is powerful. Taal: Papiaments(indien de groep het verzoekt Engels en Nederlands staat op de derde plaats). 11

13 8. Loonadministratie (HBO niveau) Stelt u zich weleens de volgende vragen? Wat dient bij de loon bijgeteld te worden volgens de Landsverordening Loonbelasting zodat ik loonbelasting kan inhouden? Hoe kan ik vóór het inleveren van de Verzamelloonstaat controleren of de afgedragen loonbelasting en/of premies die door mijn salarisprogramma is berekend en afgedragen juist zijn?... dan is dit uw kans om de antwoorden op deze vragen en andere vragen te krijgen in deze praktische cursus, aangezien o.a. de Landsverordening Loonbelasting en Handleiding Loonbelasting in deze cursus zal worden behandeld. Onderwerpen: De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde: Loon in geld en loon in natura (waaronder begrepen fooien, werkkleding, woning, laagrentende of renteloze personeelslening) Vrije vergoeding/belast of onbelast (waaronder begrepen maaltijden, telefoonkosten, bedrijfsauto) Toeslagen en (toelichting) loonbelastingverklaring Loonstaat, Verzamelloonstaat en loonbelastingkaart Tarief en Basiskorting Opbouw loonberekening (bruto-nettotraject) Degene die werkzaam zijn in de salarisadministratie ofwel de intentie hebben om salarisadministratie te gaan verrichten of enig betrokkenheid hebben met salarisadministratie. 2 maanden ofwel 8 sessies 2 uren (danwel 4 dagdelen vana 15 uren-indien dit van toepassing is zal dit heel duidelijk worden vermeld op de rooster en in de advertentie). Mondelinge toets. Indien de cursus met goed gevolg is afgerond en bij 80% aanwezigheid zal het Aqua Terra Investment & Consultants certificaat Loonadministratie worden afgegeven. 12

14 9. Arbeidsrecht Normaal-variant (HBO niveau of hoger) Heeft u weleens meegemaakt: dat u dacht dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege (zonder opzegging en ontslagvergunning) zou eindigen terwijl u tot uw grote verbazing daarna te weten komt dat de wet deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zodat u hierdoor eerst een ontslagvergunning dient te aan te vragen voordat u een arbeidsovereenkomst met een werknemer zou kunnen beëindigen? dat u dacht dat u bij ziekte slechts 80% van de salaris dient uit te betalen - u heeft ook nooit schriftelijk hieromtrent iets overeengekomen- terwijl er later blijkt dat u 100% dient uit te betalen gedurende een bepaalde periode? dat bepaalde bepalingen in de arbeidsovereenkomst strijdig zijn met het reglement en men (werkgever/werknemer) een beroep doet op de bepalingen van het reglement terwijl dit helaas niet kan? dat er in de arbeidsovereenkomst een bepaalde riante pensioenregeling is overeengekomen en men later eenzijdig deze pensioenregeling wenst te veranderen, maar later blijkt dat dit helaas niet zomaar kan zonder de toestemming van beide partijen die bij de arbeidsovereenkomst betrokken waren? dat u dacht dat een persoon een losse kracht was, terwijl later blijkt dat er sprake is van een werknemer omdat zijn overeenkomst aan alle voorwaarden voldoet van een arbeidsovereenkomst?...dan is dit de cursus voor u! In deze cursus krijgt u de tools om arbeidsrechtelijke geschillen te voorkomen. U zult leren hoe u wetsartikelen dient op te zoeken. Verschillende wetgevingen zullen de revue passeren, zoals een gedeelte van boek 7a van het Burgerlijk Wetboek dat betrekking heeft op het Arbeidsrecht, Arbeidsregeling 2000, Landsverordening Ziekteverzekering en Vakantieregeling Na afloop van de cursus weet u wat te doen en wanneer het tijd is om een juridisch adviseur in te schakelen. Onderwerpen: De volgende onderwerpen zullen o.a. worden behandeld: Alle geldige regels indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst Proeftijd Disciplinaire maatregelen Ontbindende voorwaarden Bijzonder verlof Vakantie Personeelsreglement Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid Cessantia Overwerk Beëindiging arbeidsovereenkomst Degene die betrokken zijn bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten of die geconfronteerd worden met de juridische consequenties die hieruit voorvloeien. 4 dagdelen ofwel 14 uren, tenzij anders wordt vermeld. 13

15 Mondelinge toests. Indien de cursus met goed gevolg is afgerond en bij 80% aanwezigheid zal het Aqua Terra Investment & Consultants certificaat Arbeidsrecht Normaal-variant worden afgegeven. Dit zal pas gelden na 1 augustus Voor 1 augustus 2010 zal er bij 80% aanwezigheid een Aqua Terra Investment & Consultants certificaat van deelname Arbeidsrecht Normaal-variant worden uitgereikt. 14

16 10. Arbeidsrecht CAO-variant (HBO niveau of hoger) Heeft u weleens meegemaakt: dat u CAO-onderhandelingen moet gaan voeren terwijl u niet volledig op de hoogte bent van de bepalingen in ons Arbeidsrechtelijke wetgeving waar u o.a. als CAO partij ervan af zou kunnen afwijken? dat u vaak denkt dat u juridisch gelijk heeft m.b.t. een arbeidsrechtelijke problematiek terwijl u niet precies weet waar dit in de wetgeving staat?...dan is dit de cursus voor u! In deze cursus krijgt u de juridische tools om CAO onderhandelingen te kunnen voeren én arbeidsrechtelijke geschillen te voorkomen. U zult leren hoe u wetsartikelen dient op te zoeken aangezien verschillende wetgevingen de revue zullen passeren zoals de Landsverordening Collectieve Arbeidsovereenkomst, een gedeelte van boek 7a van het Burgerlijk Wetboek dat betrekking heeft op het Arbeidsrecht, Arbeidsregeling 2000, Landsverordening Ziekteverzekering en Vakantieregeling Na afloop van de cursus weet u wat te doen en wanneer het tijd is om een juridisch adviseur in te schakelen. Onderwerpen: De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld: Alle regels indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst Proeftijd Disciplinaire maatregelen Ontbindende voorwaarden Bijzonder verlof Vakantie CAO structuur (wordt uitgebreid behandeld inclusief Landsverordening CAO) Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid Overwerk Beeindiging arbeidsovereenkomst Degene die betrokken zijn bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten of die geconfronteerd worden met de juridische consequenties die hieruit voorvloeien en/of die CAO onderhandelingen zullen gaan voeren. 4 dagdelen danwel ongeveer 16 uren, tenzij anders wordt vermeld. Mondelinge toests. Indien de cursus met goed gevolg is afgerond en bij 80% aanwezigheid zal het Aqua Terra Investment & Consultants certificaat Arbeidsrecht CAO-variant worden afgegeven. Dit zal pas gelden vanaf 1 augustus Voor 1 augustus 2010 zal er bij 80% aanwezigheid een Aqua Terra Investment & Consultants certificaat van deelname Arbeidsrecht CAOvariant worden uitgereikt. 15

17 11a. Building Successful Strategical Airbridges (BSSA) For Companies Heeft u weleens in de organisatie of het bedrijf waar u werkzaam bent, meegemaakt: dat er een duidelijk arbeidsvoorwaardenbeleid is gecreërd binnen het bedrijf met zeer riante arbeidsvoorwaarden, maar dat dit toch na een tijd de werknemer niet motiveert om goede of betere prestaties te leveren? dat er een duidelijk beoordelingssysteem is gecreërd met duidelijke tussentijdse begeleidingstraject, maar dit niet leidt tot wijziging van de gedraging van de werknemer, zodat dit steeds leidt tot meer stress op de werkvloer, minder productiviteit van de werknemer waardoor het bedrijf als gevolg hiervan omzet mist? dat er juiste werving en selectieprocedure is gecreërd door het bedrijf, maar toch blijkt dat de werknemer niet binnen de functie past?...dan is dit de kans voor een bedrijf om deze cursus te volgen! De strategieën (arbeidsvoorwaardenbeleid, geld, beoordelingssysteem, selectieprocedure)werken van buiten naar binnen en zal bij het niet toepassen van andere strategieën die van binnen naar buiten werken leiden tot een tijdelijke positieve verandering ( zeepbubbeleffect ) van de gedraging van de werknemer binnen het bedrijf. Onderzoek heeft uitgewezen dat instrumenten en strategieën die juist van binnen naar buiten werken, een permanente en succesvollere veranderingsproces teweeg zullen brengen. Als individuen zich competent voelen, meer gewaardeerd worden en het gevoel krijgen dat er naar hun geluisterd wordt, zal hun intrinsieke motivatie verhogen die zal zorgdragen voor het verhogen van hun productiviteit. Gedurende deze workshop zullen wij 4 redenen behandelen waarom er geen permante en succesvolle verandering plaatsvindt in het gedrag van de werknemers en deze ook aanpakken door het gebruik van instrumenten en strategieën die van binnen naar buiten werken. Reden 1 1. De werknemer heeft gebrek aan duidelijkheid rondom zowel zijn eigen levensdoel, eigen visie en doelstellingen als van de visie en doelstellingen van het bedrijf. Hoe duidelijker het voor de werknemer is waar hij naartoe wilt, hoe makkelijker het is voor hem is om daar te komen. Tijdens deze cursus, zal de werknemer zijn levensdoel en visie identificeren en op één lijn stellen met zijn doelstellingen. Tevens zal hij deze op één lijn stellen met de visie en doelstellingen van het bedrijf. Reden 2 De werknemer heeft geen solide fundering die benodigd is voor succes op lange termijn ofwel een permanente verandering. Het gebruiken van een enkel instrument/strategie is uiteraard beter dan niets. Helaas is het wel zo dat het creëren van een versnipperd succesplan inconsistente en beperkte resultaten oplevert. Om te klimmen naar het volgende niveau en het bereiken van succes op alle gebieden van het leven, is een compleet systeem benodigd. Deze cursus is ontwikkeld om de fundamentel beginselen van succes te leveren in een stap voor stap orde, waardoor het makkelijker is om een solide basis voor succesvolle vooruitgangen en veranderingen te creëren. Als de werknemer zich ooit heeft afgevraagd hoe zijn levensdoel en visie samenwerken en/of het beter is om visualisaties of affirmaties te gebruiken, zal deze cursus de werknemer de helderheid en kader die hij nodig heeft, geven. Reden 3 De werknemer is vastgelopen in zijn comfortabele zone ( comfort zone ). 16

18 Wat de werknemer wilt is net buiten zijn bereik. Om andere resultaten te verkrijgen, moet de werknemer de zaken anders aanpakken en echt geloven dat het mogelijk is. Tijdens deze cursus zal de werknemer ervaren hoe zijn beperkende overtuigingen een comfortabele zone heeft gecreërd die eigenlijk zijn succesvolle vooruitgang op verschillende gebieden beperkt. Door het elimineren van deze overtuigingen, zal tevens de beperkende grenzen van zijn comfortabele zone worden ontbonden, waardoor succesvolle vooruitgang gemakkelijk binnen het bereik van de werknemer komt en als consequentie hiervan ook voor het bedrijf. Reden 4 De werkemer heeft geen plan. Het schrijven door de werknemer van doelstellingen is slechts het begin bij de planning van succcesvolle verandering. Helaas is dit het enige wat de meeste bedrijven en werknemers doen. Tijdens deze cursus, zal de werknemer leren wat de gewone van de buitengewone scheidt door hun te helpen met het creëren van een gedetailleerd stap-voor-stap plan voor het omzetten van hun visie van "succes" in de praktijk. Zodra de werknemer duidelijk is over wat te doen, wordt het gemakkelijk om vooruitgangen in de richting van zijn doelen te boeken door maatregelen te nemen die moeiteloos succesvolle vooruitgangen creëert. Onderwerpen zijn in principe gelijk aan de onderwerpen die in BSSA for individuals worden gegeven, tenzij bedrijf additionele onderwerpen verzoekt of na de intakegesprek blijkt dat er andere onderwerpen dienen te worden behandeld!! In overleg met het bedrijf. 2 dagdelen. Geen examenzitting. Bij 80% aanwezigheid zal het Aqua Terra Investment & Consultants certificaat van deelname Building Sucessful Strategical Airbridges (BSSA) for Companies worden afgegeven. 17

19 11b Building Successful Strategical Airbridges (BSSA) for Individual) Heeft u het gevoel: dat ondanks het feit dat er op uw werk riante arbeidsvoorwaarden is gecreërd met zeer duidelijk arbeidsvoorwaardenbeleid u toch niet (voldoende) gemotiveerd voelt om goede of betere prestaties te leveren, terwijl u dat toch wenst te doen? dat u zich niet prettig voelt op uw werk, maar u niet van baan wenst te veranderen omdat u denkt dat dit de enige baan is die er bestaat en u vastzit met uw maandelijkse lasten? dat negatieve gedachte van uwzelf of van anderen uw beinvloeden op uw werk of in uw dagelijks leven om voortuitgangen te boeken? dat uw dag te kort schijnt te zijn en u veel meer in een dag wenst te doen op uw werk of in uw dagelijks leven? dat u zowel op financieel gebied (o.a op uw werk of in uw bedrijf) en/of in uw relationele sfeer (met vrienden ofwel met uw werkcollega s) veel beter succes wenst bereiken, maar u niet weet hoe u dit kunt bereiken? dat u telkens bepaalde projecten uitstelt omdat u denkt dat u het project niet aankan?...dan is dit de cursus voor u! In deze cursus zullen wij instrumenten gebruiken die van binnen naar buiten werken en niet van buiten naar binnen, zoals bv geld of arbeidsvoorwaarden. Onderzoek heeft uitgewezen dat instrumenten/strategieën die juist van binnen naar buiten werken een permanente en succesvollere veranderingsproces teweeg zullen brengen, in tegenstelling tot instrumenten die van buiten naar binnen werken. Deze laatste instrumenten zullen slechts een tijdelijk positieve verandering teweeg brengen. Gedurende deze cursus zullen wij 4 redenen behandelen waarom er geen permante en succesvolle verandering plaatsvindt in uw gedrag en wij zullen deze ook aanpakken door het gebruik van instrumenten/strategieën die van binnen naar buiten werken. Deze zullen zorgdragen voor meer productiviteit op uw werk en in uw dagelijks leven. Reden 1 1. U heeft gebrek aan duidelijkheid rondom uw eigen levensdoel u. Hoe duidelijker u bent waar u naartoe wilt, hoe makkelijker het voor u is om er te komen. Tijdens deze workshop, zal u uw levensdoel en visie identificeren, zodat deze eventueel op één lijn met uw doelstellingen gesteld kunnen worden. Reden 2 U heeft geen solide fundering die benodigd is voor succes op lange termijn ofwel een permanente verandering. Het gebruiken van een enkel instrument/strategie is uiteraard beter dan niets. Helaas is het wel zo dat het creëren van een versnipperd succesplan inconsistente en beperkte resultaten oplevert. Om te klimmen naar het volgende niveau en het bereiken van succes op alle gebieden van het leven, is er een compleet systeem benodigd. Deze cursus is ontwikkeld om de fundamentele beginselen van het succes te leveren in een stap-voor-stap orde, waardoor het makkelijker is om een solide basis voor succesvolle vooruitgangen en veranderingen te creëren. Als u zich ooit heeft afgevraagd hoe uw levensdoel en visie samenwerken en/of het beter is om visualisaties of affirmaties te gebruiken, geeft deze cursus u de helderheid en kader die u nodig heeft. Reden 3 U bent vastgelopen in uw comfortabele zone ( comfort zone ). 18

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 6 n Basisopleiding Intercedent 7 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 8 n Poolse Basisopleiding

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Inleiding Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd! Dit betekent dat je echt al een veel sollicitanten achter je hebt gelaten. Een hele prestatie in deze

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

Van talent naar performance

Van talent naar performance Praktijkboek Van talent naar performance Talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen Inclusief het complete TMA functie- en competentiemodel Edwin van IJzendoorn Liesbeth van Weert Bastian Müller

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Wat heeft geleidt tot daling van het ziekteverzuim in verschillende clusters en is deze methodiek ook in te zetten voor andere clusters.

Wat heeft geleidt tot daling van het ziekteverzuim in verschillende clusters en is deze methodiek ook in te zetten voor andere clusters. Wat heeft geleidt tot daling van het ziekteverzuim in verschillende clusters en is deze methodiek ook in te zetten voor andere clusters. Naam: P. Poort- van der Veen Studentnummer: NCOI 159843 Datum: 17-10-2013

Nadere informatie

Stage handboek voor studenten

Stage handboek voor studenten Stage handboek voor studenten Voor meer informatie: Naam: Rogier Kind Tel: 0800 4455660 Fax: 020 422 20 22 Gsm: 06 499 11 251 Email: rogier@stageplaza.nl 1 Inhoud 1: Opleidingen en stagelopen - VMBO -

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 5 n Basisopleiding Intercedent 6 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 7 n Examentraining

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

BUSINESS PLAN. FAMI marketing consultancy. Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes

BUSINESS PLAN. FAMI marketing consultancy. Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes BUSINESS PLAN FAMI marketing consultancy Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes PBD1EV Tutorgroep 24 05-12-2012 Avans Hogeschool 's-hertogenbosch

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie Transitie Competent een onderzoek naar de relatie tussen competentie en transitie Coendert Slendebroek, juni 2009 Onderzoeksverslag Transitie Competent Pagina 2 van 166 Onderzoeksverslag Transitie Competent

Nadere informatie

De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie.

De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie. De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie. Bachelor thesis B.B.J. Bezoen S1018884 Universiteit Twente Eerste begeleider Prof.

Nadere informatie

2014-2015. Educatietrajecten

2014-2015. Educatietrajecten 2014-2015 Educatietrajecten Voorwoord Leren is investeren in je toekomst. Wat voor loopbaan je ook voor ogen hebt, wat je plannen ook zijn: het biedt de mogelijkheden om je toekomstdromen waar te maken.

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie