KORT REGIONIEUWS NO 1. Geen BCD voor Netwerk Noordoost. Ondernemerscyclus Dwaande met je bedrijf afgerond. Vital Rural Area, november 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KORT REGIONIEUWS NO 1. Geen BCD voor Netwerk Noordoost. Ondernemerscyclus Dwaande met je bedrijf afgerond. Vital Rural Area, november 2012"

Transcriptie

1 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS NO 1 KORT REGIONIEUWS Geen BCD voor Netwerk Noordoost De gemeenten in Noordoost Fryslân zullen in 2013 niet met een gemeenschappelijk ondernemersplein deelnemen aan de Bedrijven Contactdagen. De gemeenten hebben deze conclusie getrokken na een enquête onder de ondernemers die het afgelopen jaar hebben meegedaan. Daaruit bleek dat er bij de ondernemers onvoldoende belangstelling is. Ondernemerscyclus Dwaande met je bedrijf afgerond Bijna vijftig startende ondernemers hebben aan één of meerdere onderdelen deelgenomen van de ondernemerscyclus Dwaande met je bedrijf. De meeste ondernemers waren net met een eigen bedrijf begonnen, maar er waren ook mensen die nog moesten starten. In zes modules kregen de startende ondernemers inzicht in hun sterke en zwakke kanten, de belangrijkste wetten en regels, effectieve marketing, financiën en belastingen. In de laatste bijeenkomst die een middag en avond duurde passeerden de diverse onderwerpen nogmaals de revue en werd gewerkt aan het eigen ondernemersplan. Op deze manier is geprobeerd ondernemers praktisch op weg te helpen. Doordat de meeste ondernemers meerdere avonden bijwoonden, leerden ze elkaar kennen en konden ze van elkaar leren. Na de avonden was er in alle gevallen nog ruimte om met elkaar na te praten. Hierdoor is er een netwerk van starters ontstaan. Uit de evaluatie aan het einde is gebleken dat het startersnetwerk zeer gewaardeerd wordt. Dit is een duidelijk signaal en in de regio kijken we dan ook naar een mogelijk behoud en vervolg hiervan. Verder zijn de deelnemers zeer tevreden over de inhoud van de startersavonden: dit blijkt uit een ruime 8 die de avonden kregen als score. In de evaluatie is ook gevraagd op welke manier de regio nog meer startende ondernemers kan steunen. Dit is input voor het nieuwe jaar, naast de algemene startersavonden die in het voorjaar plaatsvinden en de cyclus die zeker volgend jaar een vervolg krijgt. De cyclus Dwaande met je bedrijf is georganiseerd door Netwerk Noordoost, bestaande uit de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Tytsjerksteradiel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel, in samenwerking met de Kamer van Koophandel. De laatste jaren is de animo voor deelname onder de ondernemers aan de jaarlijkse ondernemersbeurs in Leeuwarden al tanende. Door de crisis is de focus bij ondernemers nog sterker komen te liggen op kostenbeheersing. Uiteraard kunnen individuele ondernemers, of een groep ondernemers, zelf het initiatief nemen om wel deel te nemen aan de volgende editie van de BCD. Contactpersoon is de heer Willem van Muylwijck ( ). Vital Rural Area, november 2012 Half november 2012 is er een vergadering geweest van het Europese project Vital Rural Area in Badhoevedorp. Dit project is gericht op de sociaal economische versterking van plattelandsregio s. Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. zijn leadpartner van dit project. De 13 partners uit Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Denemarken en België hebben ruim 40 pilots in uitvoering op de volgende gebieden: versterking bedrijfsleven en arbeidsmarkt, regiomarketing en optimalisering van voorzieningen. Binnen Noordoost Fryslân wordt gewerkt aan pilots zoals: innovatieve starters, regiomarketing (o.a. Dwaande campagne, ambassadeursnetwerk), kenniswerkplaats, kenniskaart, Agenda Netwerk Noordoost, virtueel loket en klasseglas. Het doel is om instrumenten te ontwikkelen voor een vitaal platteland die ook in andere regio s toegepast kunnen worden. Zie voor meer informatie op:

2 NO 2 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS GEDEPUTEERDE HANS KONST VERKLAART ECONOMISCHE BELEIDSVISIE FRYSLÂN Noordoost Fryslân wordt niet vergeten Het is een misvatting dat de provincie Fryslân bij het opstellen van de economische beleidsvisie de regio Noordoost Fryslân is vergeten. Dat zegt gedeputeerde Hans Konst. De regio wordt weliswaar niet expliciet genoemd, maar dat geldt voor meer regio s. In de visie ligt de nadruk ook niet langer op gebieden die moeten worden ontwikkeld, maar juist op markten waar wij groeikansen zien. Ook het Noordoosten profiteert daarvan, benadrukt hij met klem. VOLG ONS NU OOK VIA EN

3 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS NO 3 De gemeenten in Noordoost Fryslân vinden dat de regio in de beleidsvisie wordt onderbelicht. De focus zou vooral liggen op initiatieven in steden als Leeuwarden, Heerenveen en Sneek en de gemeente Smallingerland. En dat terwijl het Noordoosten de afgelopen jaren juist zo goed heeft samengewerkt met de provincie met betrekking tot de Agenda Netwerk Noordoost. Dat we die plaatsen expliciet hebben vermeld, heeft vooral te maken met de rol die ze al vervullen, vertelt Hans Konst. Daar zijn de meeste banen en die zorgen ervoor dat er elke ochtend vanuit de omliggende gemeenten mensen naartoe rijden om te werken. Zo reist een groot deel van het Noordoosten dagelijks naar hun werk in Leeuwarden. Maar dat wil niet zeggen dat we onze prioriteiten alleen maar in die steden leggen. De regio s daaromheen kunnen juist meeprofiteren. Het gaat ons niet om gebieden, maar om specifieke markten. Voldoende kansen Zo wil de provincie de komende jaren vooral projecten rond duurzame energie, toerisme en recreatie, watertechnologie, voeding en gezondheid en zorgeconomie stimuleren. Konst benadrukt dat op al deze vlakken ook voldoende kansen liggen in het Noordoosten. We moeten de beleidsvisie nog verder uitwerken, maar er zijn volop aanknopingspunten, zegt hij. Neem duurzame energie. Dat is iets waar wij als provincie heel veel mee willen. In Noordoost Fryslân zitten enkele vooraanstaande installateurs en bouwondernemingen, die landelijk toonaangevend zijn. Die kunnen op dit vlak dus een grote rol spelen. Profiteren Hetzelfde geldt volgens de gedeputeerde eveneens voor de andere speerpunten. Leeuwarden is het centrum van de watertechnologie, maar elders in Fryslân zijn er nog veel meer ondernemingen hierin gespecialiseerd. En die profiteren mee, zegt Konst. En wat voeding betreft: in Hallum werken achthonderd mensen in de bakkerij. Ik noem een Hellema, een Helwa en Van der Meulen. De hele landbouwketen is eveneens vertegenwoordigd in Noordoost Fryslân. Het toerisme en recreatie zou nog wel een push kunnen krijgen, maar ook daar zijn we mee bezig. Denk aan het uitdiepen van de Súd Ie. De aanleg van snel internet is wel een vereiste, vindt Konst. Naast een goede en snelle bereikbaarheid over asfalt, zoals het streven is met de Centrale As, moeten Friese ondernemers - en dus ook die in het Noordoosten - tevens via de digitale snelweg te vinden zijn. Wie een goed product heeft kan zo de hele wereld bereiken. We moeten af van het Calimero-gevoel, vindt hij. Stoppen met zeggen dat we ergens buiten vallen. Ondernemers in het Noordoosten moeten juist de kansen zien die er liggen. Die regio heeft een ongelooflijk ondernemende bevolking. Uit gesprekken met deze ondernemers begrijp ik dat ze vooral behoefte hebben aan goed geschoold personeel. Dat is ook iets wat we als provincie gaan oppakken, in samenwerking met het onderwijs en de ondernemers. Consortia De provincie wil de regionale economie ook versterken door het stimuleren van consortia. Verschillende bedrijven die zich gezamenlijk presenteren aan potentiële klanten staan sterker. In Tytsjerksteradiel staat een goed voorbeeld. Daar is een voormalige hoofdmeesterwoning omgebouwd tot voorbeeldwoning, waarin aan de bouw gerelateerde ondernemingen laten zien wat er op het gebied van duurzaamheid mogelijk is. Dat was vooral een initiatief van de gemeente. Wij hebben dat opgepakt en ook elders in de provincie al gestimuleerd. Profiel HANS KONST Gedeputeerde provincie Fryslân LEEFTIJD 54 jaar. WOONPLAATS Joure. BURGERLIJKE STAAT Gehuwd, vier kinderen. HOBBY S Wandelen en kunstgeschiedenis. FAVORIETE FILM In de ban van de ring. WELKE BOEK LIGT ER OP HET NACHTKASTJE Detectives. ALS JE TWEE UUR MET IEMAND OP EEN TERRAS MAG ZITTEN. WIE ZOU DAT DAN ZIJN EN WAAROM? Met mijn vrouw. Zorgen jullie dan wel voor lekker weer? Het lijkt mij heerlijk om zomaar eens twee uren ongestoord met haar te kunnen bijkletsen. Normaal zijn we aangewezen op het weekend en vakanties.

4 IJzersterk in Noord Nederland Dokkum Heerenveen Leeuwarden Groningen Dokkum P. Prinslaan 15 Telefoon (0519) Fax (0519) Heerenveen De Kuinder 10 Telefoon (0513) Fax (0513) Leeuwarden Archimedesweg 16 Telefoon (058) Fax (058) Groningen Wismarweg 32 Telefoon (050) Fax (050)

5 FOTO S: JAN KAMMINGA, RTV KANAAL 30 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS NO 5 Streekhûs Noardeast Fryslân onder grote belangstelling geopend Op maandag 5 november heeft gedeputeerde Johannes Kramer het Streekhûs Noardeast Fryslân als eerste streekhuis in Fryslân geopend. Dit deed hij samen met de burgemeester van Tytsjerksteradiel, Eric ter Keurs, namens de gemeenten in Noordoost Fryslân en de voorzitter van de Ondernemers Federatie (ONOF) Henri Geursen. De opening vond plaats tijdens een bijeenkomst voor bestuurders, raads- en Statenleden en andere betrokkenen in Noordoost Fryslân. De ruim 170 aanwezige bezoekers lieten zich door deze bijeenkomst informeren over de projecten en de samenwerking voor de toekomst van de regio. Streekhûs Het Streekhûs Noardeast Fryslân biedt ruimte voor ontmoeting en is een flexibele werkplek voor allen die een bijdrage leveren aan de Agenda Netwerk Noordoost. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, betrokkenen bij een project, deelnemers aan werkgroepen, medewerkers van instanties, provincie, Wetterskip en gemeenten, werken er gezamenlijk aan projecten. In het Streekhûs zitten: Gebiedsontwikkeling De Centrale As, Netwerk Noordoost, Noardlike Fryske Wâlden, Kenniswerkplaats, Plattelânsprojekten en ANWB/VVN. ANNO Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio samen met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde sociaaleconomische toekomst voor Noordoost Fryslân. In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde. Netwerk Noordoost is een samenwerking tussen de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân. Symbool voor samenwerking Volgens gedeputeerde Kramer staat het Streekhuis symbool voor de samenwerking: Mei-inoar hawwe wy yn Noardeast de koers foar de kommende 20 jier fêst steld, dat yn oparbeidzjen yn in ynvestearringsprogramma foar de earste fiif jier útwurke is. It is no de keunst om mei in maksimale ynset fan alle belutsenen dizze plannen fierder út te wurkjen en út te fieren. Sa geane wy it meast effisjint mei it jild om en krije wy droegen plannen klear, wêr t de minsken yn Noardeast Fryslân belang by ha. It Streekhûs stiet symboal foar dizze gearwurking!

6 Profiteer van de extra service van Van der Eems Nu direct online uw drukwerk bestellen Uw voordeel: 24/7 dienstverlening + Direct besparen + Heel eenvoudig bestellen + Vertrouwde kwaliteit + Stipte levering OFFSET DRUKWERK DIGITAAL DRUKWERK WAREHOUSING DTP/OPMAAK AFWERKING Zien is geloven Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo vanzelf sprekend, maar het is dé uit daging voor de toekomst. De beschikbaarheid van zoet water staat wereldwijd onder druk terwijl de water behoefte explosief groeit. Dit vraagt in de hele watersector om innovatieve oplossingen en nieuwe technieken. Dít is de toekomst van watertechnologie Watercampus Leeuwarden kijk dat is t mooie van leeuwarden De Watercampus Leeuwarden neemt hierin het voor touw. Wetenschappers uit alle delen van de wereld doen op de Watercampus onderzoek naar oplossingen op het gebied van o.a. drinkwaterproductie en afvalwaterzuivering. De Watercampus biedt bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen alle voorwaarden om kennis te bundelen en innovatie mogelijk te maken. Hiermee is Leeuwarden hard op weg om de Europese hoofdstad van watertechnologie te worden. Meer informatie? Kijk op of

7 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS NO 7 Kafee NOF ook in 2013! Kafee NOF, het initiatief vanuit ondernemers om maandelijks een netwerkbijeenkomst te organiseren, krijgt ook in 2013 een vervolg! De opzet wijzigt in die zin dat een aantal ondernemers heeft aangegeven behoefte te hebben om kort zaken met aanwezigen te delen. Elke laatste donderdag van de maand is er weer gelegenheid elkaar te ontmoeten, kennis te delen, ideeën te bespreken, te brainstormen of samen te werken. Gewoon ontspannen netwerken dus. Iedere maand Kafee Noordoost vindt elke laatste donderdag van de maand plaats van uur op een wisselende locatie. Kafee NOF reist door de hele regio. De volgende Kafee NOF s worden via bekendgemaakt. Iedereen is welkom! Tijdens een feestelijke bijeenkomst van Kafee NOF op donderdag 27 september jl. in Burdaard is de nieuwe website gelanceerd door de burgemeesters Waanders van Dongeradeel en Van den Berg van Ferwerderadiel. Overzichtelijk en fris De nieuwe Dwaande.nl is een overzichtelijke website met een frisse uitstraling die bewoners, bezoekers en bedrijven informatie biedt over Noordoost Fryslân. Naast toeristische informatie, is er informatie over woningbouwlocaties, bedrijventerreinen, projecten in de regio, de Agenda Netwerk Noordoost, netwerkbijeenkomsten en evenementen op deze site te vinden. De site is ook als mobiele versie beschikbaar. Waarom een nieuwe site? Begin 2011 is de vorige website live gegaan. Doel van deze website was om zoveel mogelijk toeristen te verleiden tot een bezoek aan Noordoost Fryslân. Op deze site was daarom de belangrijkste toeristische informatie over Noordoost Fryslân te vinden met mooie beelden. Al snel bleek de behoefte vanuit de regio met betrekking tot de site breder te zijn dan alleen de toeristische informatie. Ook Netwerk Noordoost, het samenwerkingsverband tussen de zes Noordoost Friese gemeenten en de provincie, beschikte over een eigen website die informatie gaf over de projecten binnen de Agenda Netwerk Noordoost. Gelet op de relatie en het belang tussen regiomarketing en Netwerk Noordoost lag het voor de hand om een gezamenlijke website te realiseren. Samen Deze website is een goede basis om de komende tijd verder uit te breiden. Niet een zoveelste nieuwe website, maar één waardoor bestaande sites, initiatieven en partijen bij elkaar gebracht worden om gezamenlijk de digitale bezoeker via één portal over de regio te informeren. Om dit te realiseren, is samenwerking met diverse partijen in de regio noodzakelijk. In overleg met ondernemers en samenwerkende partijen wordt de portal voor Noordoost Fryslân de komende tijd verder uitgebreid, waarbij ook de sociale media worden meegenomen. De nieuwe website Dwaande.nl is ontwikkeld door Sterc, bureau voor internet & marketing uit Surhuisterveen en Dwaande-ambassadeur.

8 GLASVEZEL EN COAX Pier Prinslaan 21, Dokkum. Telefoon (0519)

9 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS NO 9 Project Visie Waterrecreatie Noordoost Fryslân De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel werken samen met provincie Fryslân aan een visie op de waterrecreatie in Noordoost Fryslân. Zij worden daarbij ondersteund door de bureaus Schmeink Recreatie en NL RNT. Doelstelling De doelstelling van het project Visie Waterrecreatie Noordoost Fryslân is tweeledig: 1. Het opstellen en ontwikkelen van een integrale visie op waterrecreatie in Noordoost Fryslân. De visie moet bijdragen aan het versterken van de recreatieve sector en het recreatieve aanbod in de regio. 2. Het samenstellen van een boek met projecten, die leiden tot meer waterrecreanten die langer in de regio verblijven en meer bestedingen aan de wal doen. Atelier toekomstbeeld Tot dusverre is met vele ondernemers en andere betrokkenen bij de ontwikkeling van waterrecreatie in Noordoost Fryslân gesproken over hun ambities en inzichten in de kansen die er liggen voor de regio. Deze informatie, aangevuld met beleidsnota s en onderzoeksrapporten, is samengebracht in een discussienotitie. Na bespreking met de projectgroep vormde deze notitie de input voor het atelier toekomstbeeld. Op het atelier waren zo n 40 personen aanwezig namens de bedrijven en organisaties in de waterrecreatiesector. De vertegenwoordiging op het atelier vormde daarmee een goede en evenredige afspiegeling van de regionale belangen. In gezamenlijkheid is er nagedacht over het perspectief van waterrecreatie in economisch goede en slechte tijden. Daarbij is gekeken naar de situatie op het water en de verbinding met het land. Projectenprogramma De volgende stap is om met alle beschikbare informatie de strategische lijnen naar het toekomstbeeld uit te zetten en te vertalen naar een concreet projectenprogramma. De uitvoering van de projecten moet er voor zorgen dat het einddoel van de visie wordt bereikt. Voordat het definitieve projectenprogramma wordt aangeboden, zal het eerst worden teruggekoppeld aan alle deelnemers, zodat zij zich ervan kunnen verzekeren dat de relevante projecten ook daadwerkelijk een plaats in het programma hebben gekregen. De visie zal begin 2013 bestuurlijk worden vastgesteld. Camper- en sloepvaarders Het zal geen verbazing oproepen dat de camper- en sloepvaarders als voornaamste doelgroepen naar voren komen uit het voorlopige toekomstbeeld. De spreekwoordelijke nautische habitat leent zich hier uitstekend voor. Het vormt als het ware een natuurlijke tegenhanger van het zeilsportgeoriënteerde Zuidwest Fryslân. De keuze voor deze doelgroep betekent dat ook andere kleine watersporters meer mogelijkheden zullen krijgen. Bijzonder Noordoost Fryslân heeft een bijzondere en eigenzinnige landschappelijke kwaliteit, een reflectie van haar wording uit de zee. Daar kan aan toegevoegd worden dat de regio min of meer begrensd wordt door drie nationale parken, een nationaal landschap en de Waddenzee met haar werelderfgoedstatus. Er zijn regio s die het met veel minder moeten doen! Tiede Boorsma, gemeente Kollumerland c.a. ambtelijk trekker Project Visie Waterrecreatie Noordoost Fryslân

10 - financiële administratie - loonadministratie - belastingaangiften - fiscale adviezen - organisatie adviezen - startersbegeleiding - interim ondersteuning Betrokkenheid... is een must voor een degelijke financiële dienstverlening. Onze ervaren experts leggen u graag uit wat zij daarmee bedoelen! Bel voor een afspraak of kom langs in Dokkum! Altijd dichtbij: uw kennis in financiële zaken. Zuiderschans 4, Postbus 100, 9100 AC Dokkum Tel Fax OOK ÚW BEDRIJF KAN EXTRA VERKOOPPOWER GEBRUIKEN! Verhuisbedrijf Prinsen Prijsopgave vooraf, geen verrassingen achteraf! Verhuizingen Opslag Transport MetzPoint Reclame & Communicatie Tel:

11 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS NO 11 Ambassadeurs zetten zich in voor Noordoost Fryslân Tijdens een bijeenkomst van de Dwaandeambassadeurs in Rabobank de Lauwers in Surhuisterveen werd op maandag 15 oktober besproken hoe de ambassadeurs zich in gaan zetten voor Noordoost Fryslân. De ambassadeurs zijn enthousiast over de Dwaandecampagne, hebben opbouwende kritiek meegegeven en geven aan dat de basis die er nu ligt veel kansen biedt. De ambassadeurs willen zelf graag een steentje bijdragen aan de campagne. Samen bouwen aan een sterk merk De ambassadeurs vormen het visitekaartje van de regio. Ze zijn geworteld in Noordoost Fryslân en hebben een gerenommeerde naam opgebouwd. Bovendien beschikken ze over een groot netwerk. De bedrijven kunnen hiermee helpen bij het bouwen aan een sterk merk Noordoost Fryslân. Hier kan elk bedrijf een eigen invulling aan geven. Zo zal het ene bedrijf in bedrijfspresentaties over de regio en Dwaande vertellen, weer een ander plakt stickers op de vrachtauto s of plaatst een bord bij het kantoor, een derde voegt het Dwaande-logo op het briefpapier en folders toe en een vierde organiseert een Dwaandedag of brengt een Dwaandeproduct op de markt. Lokale omroepen zetten zich in voor Noordoost Fryslân De lokale omroepen Kanaal 30 en RTV NOF gaan zich samen met Dwaande inzetten voor de verdere profilering van Noordoost Fryslân. De kabelkranten, de radiozenders en de websites van de omroepen worden ingezet om inwoners en ondernemers in de regio te informeren over de regiomarketingcampagne en de economische projecten die binnen de Agenda Netwerk Noordoost worden opgepakt. Daarnaast wordt er informatie uitgewisseld met betrekking tot de evenementenkalenders om zo op de verschillende websites en de kabelkranten een compleet overzicht te kunnen bieden van alle activiteiten en evenementen in Noordoost Fryslân. De lokale omroepen hebben onder de inwoners en ondernemers een groot bereik en zijn dan ook bij uitstek geschikt om de informatie over Dwaande en alle projecten in de regio onder de aandacht te brengen. Dwaande in de draaideur In de maand november staat Dwaande in de goede doelen draaideur van Jumbo Foodtheater in Dokkum. Doel van deze actie is om de inwoners van Noordoost Fryslân uitleg te geven over Dwaande. Bovendien wordt er met deze actie een goed doel gesteund. Sterc en Avek nu ook ambassadeur Dertien toonaangevende bedrijven waren al ambassadeur. De afgelopen maand zijn ook het internet- en marketingbedrijf Sterc uit Surhuisterveen en Avek Slaapsystemen uit Surhuisterveen ambassadeur van Noordoost Fryslân geworden.

12 NO 12 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS VOLG ONS NU OOK VIA EN

13 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS NO 13 HOEKSTRA SUWÂLD Sleutelen aan energie Vraag Piet Gosse Hoekstra naar de kwaliteiten van Hoekstra Suwâld en het antwoord rolt zonder problemen van zijn tong. Op installatiegebied zijn wij erg sterk in het bedenken van betrouwbare oplossingen die onze klanten minder geld kosten en meer rendement opleveren, zegt de eigenaar van het bedrijf. Juist door bestaande installaties te koppelen aan nieuwe technieken kunnen bedrijven, instellingen en particulieren met een relatief kleine investering aanzienlijk besparen op hun energiekosten. Profiel PIET GOSSE HOEKSTRA Samen met vrouw Gelbrig DGA van Zo heeft een van Hoekstra s klanten in Drouwenermond een machinefabriek met een lasrobot. Deze lasrobot wordt gekoeld met water. Wij hebben ervoor gezorgd dat dit opgewarmde water nu hergebruikt wordt om het kantoor te verwarmen, vertelt Piet Gosse. Het is slechts één van de voorbeelden die Piet Gosse oplepelt. Ondernemers hebben soms geen idee hoeveel ze op hun energiekosten kunnen besparen. Het is druk en ze staan er verder niet bij stil. Ons doel is ze daarin te adviseren. Zo kun je bijvoorbeeld overstappen op zonne-energie, zegt hij. Het installatiewerk is slechts één van de bedrijfstakken van Hoekstra Suwâld. Ze zitten ook al tientallen jaren in de zonne- en windenergie. De installatiebranche maakt moeilijke tijden door. Er wordt nog maar weinig gebouwd. Het installatiewerk verschuift nu vooral naar inspectie, onderhoud en reparatie van bestaande installaties. Daarnaast monitoren we 24/7 de installaties van bedrijven. Zo grijpen we meteen in als er iets aan de hand is. Meedenken met klanten en ze zo goed mogelijk adviseren over de mogelijkheden: dat vindt Piet Gosse heel belangrijk. Je moet niet als eerste aan je eigen omzet denken, maar aan het belang van de klant, stelt hij. Zo had een concurrent berekend dat de installatie van een potentiële klant moest worden vervangen. Wij hebben de klus voor euro opgeknapt. Hoe dat kan? Wij maken eerst een goede analyse van de bestaande installatie. We kijken naar wat er echt moet worden vervangen en wat gerepareerd of gerenoveerd kan worden. Bovendien hebben we er wat nieuwe techniek aan toegevoegd. Bestaande installaties hergebruiken en koppelen met de nieuwste technieken, vindt Piet Gosse nog het allerleukste. En het mooie daarvan voor de klant is dat hij ook weer volledige garantie over de installatie heeft. Wopke Bijker en Lico Kielstra van L+W Vastgoed: In het najaar van 2011 en de eerste drie maanden van 2012 heeft Hoekstra-Suwâld het installatiewerk voor ons verricht bij de nieuwbouw van Huisartsen- en Tandartspraktijk it Pelderhûs te Burgum. Wij zijn positief De monteurs van Hoekstra vallen op door hun vakkennis en praktische aanpak en ruim tevreden over de samenwerking, het installatiewerk, de zonneboiler, de klimaatinstallatie en de WTW-ventilatie. De monteurs van Hoekstra vallen op door hun vakkennis en praktische aanpak. Alle afspraken zijn efficiënt uitgevoerd volgens de offerte. Hoekstra Suwâld LEEFTIJD 51 jaar. WOONPLAATS Suwâld. BURGERLIJKE STAAT Gehuwd, twee kinderen. HOBBY S De motorsport. Ik bouw zelf motoren en rij er graag op. Techniek is mijn passie. Daarnaast train ik bij voetbalclub BCV in Burgum, die wij ook sponsoren. GROOTSTE WENS ALS ONDERNEMER Dat het bedrijf nog heel lang mag bestaan en zijn maatschappelijke en sociale rol mag vervullen voor werknemers en klanten.

14 NO 14 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS BOUWONDERNEMERS ZIEN LICHTPUNTJES, OOK AL IS DE LUCHT NOG STEEDS GITZWART Crisis? Misschien is dit wel de nieuwe werkelijkheid Bedrijven vallen om, werknemers staan op straat. Vooral in de bouwsector vallen harde klappen. Brancheondernemers uit Noordoost Fryslân gaan eveneens gebukt onder de recessie. Vier ondernemers en Sjoerd Wind van de brancheorganisatie Bouwend Nederland praten op een kille najaarsavond openhartig over de soms dramatische gevolgen van de economische crisis voor hun onderneming. Maar kun je nog wel van een crisis spreken? Misschien is dit wel de nieuwe werkelijkheid, stelt Sjoerd Wind. De opmerking van Sjoerd Wind over de nieuwe werkelijkheid krijgt bijval van de anderen aan tafel. Volgens officiële cijfers gingen in het derde kwartaal van dit jaar in Friesland alleen al 59 ondernemingen failliet, waarvan er 18 in de bouw- en nijverheid. En daar zijn er vandaag weer drie bijgekomen, verzucht Durk van der Meulen, terwijl hij zijn koffie roert. Klaas Meindertsma (Bouma Technisch Installatiebedrijf, Sumar), Durk van der Meulen (Timmerfabriek MEWO, Wâlterswâld), Jan Kempenaar (Houthandel Barkmeijer, Kollum), Hein Adema (Bouwbedrijf D. Adema, Westergeest) knikken instemmend. De ondernemers hebben een gelaten blik in de ogen. Een blik die onderstreept dat ze dondersgoed beseffen hoe slecht het momenteel werkelijk is gesteld met de economie. En er volgen nog veel meer faillissementen, verwacht Kempenaar. De reserves zijn op en dan komen de wintermaanden er nog aan. Dat is traditioneel toch de periode dat er weinig wordt verdiend. Maanden waarin de vaste lasten wel gewoon doorgaan, weet Klaas Meindertsma van Bouma Installatie in Sumar uit eigen ervaring. Als dan het vlees van de botten is, heb je VOLG ONS NU OOK VIA EN

15 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS NO 15 Sjoerd Wind Peter de Wit (interviewer) en Frederik Kamstra. Durk van der Meulen echt een probleem. Hij ondervond begin vorig jaar hoe snel het tij kan keren. De wintermaanden waren stil, maar ik had uitzicht op drie werken. Eén daarvan ging niet door omdat de bank weigerde met geld over de brug te komen. De andere opdrachten waren voor scholen, waarvan de geldpot leeg bleek, blikt Meindertsma terug. Weg was de ingecalculeerde omzet van euro. En we hadden het al krap. Er moest tien man uit. Ik wilde dat in goede harmonie regelen, maar de bonden speelden het hard. Die zaaiden onrust bij sommige jongens, wilden dat zij een hogere ontslagvergoeding zouden eisen. Uiteindelijk heb ik vier jongens kunnen behouden. Maar de opstelling van de vakbond heeft mij zeer gedaan. Bedenkelijke rol Niet alleen de bonden spelen een bedenkelijke rol als bedrijven het water tot aan de lippen staat en overgaan tot een ontslagprocedure. Het UWV werkt eveneens tegen, hebben alle vier de ondernemers inmiddels ondervonden. Allemaal hebben ze de afgelopen jaren mensen op straat moeten zetten. In onze business ben je al blij als je twee maanden vooruit kunt kijken. Als je dan ontdekt dat er over twee maanden echt geen werk meer is, wordt het door de huidige regels heel moeilijk om op zo n korte termijn mensen te ontslaan, leggen ze uit. De ontslagprocedure die ondernemers moeten volgen, neemt al snel een maand of zes in beslag. En dan mogen ze nog blij zijn als ze in het gelijk worden gesteld. Want moeten ze vervolgens ook nog een ruime ontslagvergoeding betalen, dan betekent dat vaak de nekslag voor het bedrijf. Veel ondernemingen hebben geen reserves meer en de ontslagen zijn noodzakelijk om te overleven. Geloof ons nou, zegt Durk van der Meulen. Er is echt niemand hier aan tafel die voor zijn plezier personeel ontslaat. We proberen allemaal zo lang mogelijk onze mensen in dienst te houden, maar daar worden we nu voor gestraft. De ontslagen raken ons allemaal. Wíj kennen de gezinnen en weten welke drama s zich daar in huis afspelen Drama s Mensen beseffen niet hoeveel stress dit een werkgever oplevert, reageert Kempenaar. Die ontslagen raken ons allemaal. Wíj kennen elk gezin dat achter een ontslag schuilgaat. We weten welke drama s zich daar in huis afspelen. Je ligt er s nachts wakker van. Bij familiebedrijven als Bouwbedrijf D. Adema en Houthandel Barkmeijer behoren werknemers soms ook letterlijk tot de familie. Gedwongen ontslag is dan extra zuur. Wij moesten anderhalf jaar geleden afscheid nemen van een oom. Hij had zijn hele leven bij ons gewerkt, vertelt Hein Adema. Maar we hadden te weinig werk. Ik heb hem de situatie uitgelegd. Dan moet ik er maar een tijdje uit, gaf hij zelf aan. Helaas hebben we hem nog steeds niet opnieuw in dienst kunnen nemen. Er is voor hem gelukkig een acceptabele regeling getroffen met het UWV.

16 Toewijding in techniek... cv dakbedekking elektra gas riolerin water Grienewei SB Oosternijkerk Tel. (0519) Adverteren in OF? Juist nú! Stel niet uit en neem nú contact met ons. Bel of mail via en vraag naar de mogelijkheden.

NOORDOOST FRYSLÂN. Ondernemend. Het werk aan De Centrale As is begonnen EDITIE TYTSJERKSTERADIEL NR 4, DECEMBER 2012

NOORDOOST FRYSLÂN. Ondernemend. Het werk aan De Centrale As is begonnen EDITIE TYTSJERKSTERADIEL NR 4, DECEMBER 2012 Ondernemend NOORDOOST FRYSLÂN EDITIE TYTSJERKSTERADIEL NR 4, DECEMBER 2012 Het werk aan De Centrale As is begonnen 'STIMULERENDE ROL GEMEENTE BROODNODIG DOORGROEIEN SLEUTELEN AAN ENERGIE CRISIS? MISSCHIEN

Nadere informatie

NOORDOOST FRYSLÂN. Ondernemend. De potentie van deze regio wordt onderschat EDITIE DANTUMADIEL NR 4, DECEMBER 2012

NOORDOOST FRYSLÂN. Ondernemend. De potentie van deze regio wordt onderschat EDITIE DANTUMADIEL NR 4, DECEMBER 2012 Ondernemend NOORDOOST FRYSLÂN EDITIE DANTUMADIEL NR 4, DECEMBER 2012 De potentie van deze regio wordt onderschat GESLAAGDE RENOVATIE ELECTRO WORLD TALSMA OP BEDRIJFSBEZOEK BIJ CAFÉ DE HOSSEBOS WE ZIJN

Nadere informatie

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Lekker strunen in Odette Kids Store. editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Lekker strunen in Odette Kids Store. editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012 Ondernemend Noordoost Fryslân editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012 Lekker strunen in Odette Kids Store n Waterfront Burgum biedt kansen en mogelijkheden n Versterken economische ontwikkeling n Koos

Nadere informatie

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Wisselplaats voor watersporters. editie KOLLUMERLAND c.a. NR 3, OKTOBER 2012

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Wisselplaats voor watersporters. editie KOLLUMERLAND c.a. NR 3, OKTOBER 2012 Ondernemend Noordoost Fryslân editie KOLLUMERLAND c.a. NR 3, OKTOBER 2012 Wisselplaats voor watersporters n Bedrijvencentrum Kollum opent haar deuren n De verjongingskuur van restaurant Lauwersland n Notaris

Nadere informatie

Dwaande-campagne wonen en werken. Investeren in verbinding, samenwerking en ontwikkeling. Strategie 2015-2018

Dwaande-campagne wonen en werken. Investeren in verbinding, samenwerking en ontwikkeling. Strategie 2015-2018 Dwaande-campagne wonen en werken Investeren in verbinding, samenwerking en ontwikkeling Strategie 2015-2018 Auteur: Eelkje Idsardi, Trainee wonen en werken Versie: 5 Burgum, 7 november 2014 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Ondernemend. Noordoost Fryslân. AVEK: Innovatie en creativiteit

Ondernemend. Noordoost Fryslân. AVEK: Innovatie en creativiteit Ondernemend Noordoost Fryslân editie ACHTKARSPELEN NR 3, oktober 2012 AVEK: Innovatie en creativiteit n Achtkarspelen schakel tussen arbeidsmarkt en onderwijs n geld verdienen met de Flex BV n Enerverend

Nadere informatie

noflik EXPO is drok Dwaande PTH Groep winnaar Een koe is kieskeurig Reputatiemanagement Regiomarketing wad, stad en wouden fryslân

noflik EXPO is drok Dwaande PTH Groep winnaar Een koe is kieskeurig Reputatiemanagement Regiomarketing wad, stad en wouden fryslân noflik fryslân H è t m a g a z i n e v o o r o n d e r n e m e n d : wad, stad en wouden EXPO is drok Dwaande PTH Groep winnaar Een koe is kieskeurig Reputatiemanagement Regiomarketing 6 Najaar 2011 PINNEN

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

In tien stappen naar een eigen bedrijf

In tien stappen naar een eigen bedrijf In tien stappen naar een eigen bedrijf Zaanse succesverhalen ter inspiratie 2 Voorwoord Elk jaar starten veel mensen een eigen onderneming. Dat doen ze met passie en vanuit de behoefte aan vrijheid en

Nadere informatie

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd Bezoekers aan het woord Nieuwjaarsspeech van de heer Frans J.N. Kramer, voorzitter Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. Wij willen u van harte

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No7 Jaargang 4 juli 2012 Buurtsuper Special! Met onder andere: interview met Auke Oosterhoff, regiomanager van MKB

Nadere informatie

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015 ONGELUKJE? Berging door onze

Nadere informatie

GELDERMALSEN SPECIAL 2013

GELDERMALSEN SPECIAL 2013 GELDERMALSEN Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen SPECIAL 2013 Bijeenkomsten

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

EigenZaak EEN WETENSCHAPPELIJK ONVERANTWOORD ONDERZOEK NAAR ONDERNEMERS EN HUN PERSOONLIJKE VERHAAL

EigenZaak EEN WETENSCHAPPELIJK ONVERANTWOORD ONDERZOEK NAAR ONDERNEMERS EN HUN PERSOONLIJKE VERHAAL EEN WETENSCHAPPELIJK ONVERANTWOORD ONDERZOEK NAAR ONDERNEMERS EN HUN PERSOONLIJKE VERHAAL EigenZaak Boss @woef #project EigenZaak @Eigenzaak ik wil geen baas meer hebben, ik ben eigen baas! 07:28 via Twaffer

Nadere informatie

Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord

Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 20 NUMMER 2 > 2015 Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord HAMBURG: STAD MET EEN AANSTEKELIJKE ENERGIE > Ondernemers in Hallum kunnen eindelijk vooruit > Noordelijke

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE De toekomst van de jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders

Nadere informatie

Vizier op noordelijke kansen

Vizier op noordelijke kansen I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 2 > 2014 investeringsvisie Vno-ncw noord Vizier op noordelijke kansen > AnnemIeke LAntInk: niets zo slecht ALs niet meer meedoen > Anne JAn zwart

Nadere informatie

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012 Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar > VNO-NCW Noord 2012: What s in it for you? >

Nadere informatie

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014 Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang december 2014 editie 05 Thema: Reclame, marketing en hun media BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! www.westfriesezaken.nl

Nadere informatie

Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit

Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 1 > 2014 Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit > Ledenplatforms over ondernemingsfinanciering > VNO-NCW en MKB Noord: What s in it for you?

Nadere informatie

Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting. Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker maken

Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting. Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker maken Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Tiende jaargang, maart 2015 40 Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker

Nadere informatie

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven NO. 4 DECEMBER 2014 JAARGANG 10 Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven Autobelettering

Nadere informatie

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk Onderneemt Najaar 2012 Voorwoord Voor u ligt de DELS Onderneemt, boordevol interessante informatie. Informatie over actuele onderwerpen zoals de Traverse Dieren en de IJssellijn, geschreven door onze wethouder

Nadere informatie

OSDprofiel. Hét magazine voor ondernemend Schouwen-Duiveland. Culinaire impuls zeeuwse keuken Samen het hele aanbod. nr 2-2013

OSDprofiel. Hét magazine voor ondernemend Schouwen-Duiveland. Culinaire impuls zeeuwse keuken Samen het hele aanbod. nr 2-2013 Hét magazine voor ondernemend Schouwen-Duiveland OSDprofiel nr 2-2013 in dit nummer o.a. Klein & Succesvol Schouwen-Duiveland energieneutraal bedrijfsovername - hoe deden zij dat? Culinaire impuls zeeuwse

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie