Jaarverslag Het Economisch Offensief Almere Werkt! Van idee naar BV EDBA. Economic Development Board Almere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Het Economisch Offensief Almere Werkt! Van idee naar BV EDBA. Economic Development Board Almere"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Economic Development Board Almere Het Economisch Offensief Almere Werkt! EDBA Economic Development Board Almere Van idee naar BV

2 2

3 Jaarverslag 2011 Economic Development Board Almere Het Economisch Offensief Almere Werkt! EDBA Economic Development Board Almere Van idee naar BV

4 Colofon Dit jaarverslag is verschenen in een oplage van 150 en is tot stand gekomen met medewerking van Samenstelling en redactie Henk Weyschedé en Vivian Vijn Fotografie Gemeente Almere Geert van der Wijk Vormgeving Gemeente Almere/CBW/Communicatie/team Vormgeving Reproductie Repro gemeente Almere EDBA Economic Development Board Almere Economic Development Board Almere Randstad BK Almere

5 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter 5 Leden van de Economic Development Board Almere 6 Algemene terugblik Clusters 17 Cluster Health, Wellness & Life Sciences 17 Cluster Handel & Logistiek 23 Cluster ICT & Media 27 Cluster Duurzaam Almere 35 Cluster Luchthaven Lelystad 41 Excellent gastheerschap 45 Themagroep Arbeidsmarkt & Onderwijs 46 Themagroep Ondernemerschap & Internationalisering 47 Thema Kennisinfrastructuur 49 Overige activiteiten 51 Jaarrekening Bureaukosten 61 Investeringsfonds 62 Contouren activiteiten

6

7 Voorwoord van de voorzitter De Economic Development Board Almere is sinds de oprichting in april 2010 op weg om een begrip te worden in Almere. Meer en meer bedrijven en organisaties weten de EDBA te vinden. De opbouwfase van twee jaar is min of meer achter de rug. De organisatie staat, de clusters gaan zich steeds beter focussen en er worden activiteiten ontplooid voor het bestaande bedrijfsleven in het kader van excellent gastheerschap. Dit alles met als doel om nieuwe banen te hebben in 2030 in Almere. De huidige economische situatie in Nederland, Europa of zelfs wereldwijd is niet bemoedigend. Maar er zijn in Almere toch lichtpunten te melden. Het economisch programma is opgesteld voor de lange termijn. En de programma s binnen de clusters zijn ook gericht op de lange termijn. Je kunt na twee jaar nog niet precies het effect van alle activiteiten bepalen. Dat neemt niet weg dat er ook nu al korte termijn-succesjes behaald zijn. Daar kunt u in dit jaarverslag over lezen. Als voorzitter van de Economic Development Board Almere kan ik zeggen dat mijn eerste ervaringen met deze vorm van samenwerking tussen overheden, ondernemingen en onderwijsinstellingen heel plezierig werkt. Hierdoor versterken wij de economische ontwikkeling van Almere. Ik hoop van harte dat deze samenwerking nog jaren succesvol gaat zijn. Annemarie Jorritsma, voorzitter Economic Development Board Almere 5

8 Leden van de Economic Development Board Almere Annemarie Jorritsma voorzitter en burgemeester Almere Ben Scholten wethouder Economische Ontwikkeling Almere Jan-Nico Appelman gedeputeerde provincie Flevoland Wimar Jaeger directeur Wipac Harry van Dorenmalen voorzitter cluster ICT & Media CEO IBM Europe Jeltje Schraverus voorzitter cluster Health, Wellness & Life Sciences voorzitter Raad van Bestuur Flevoziekenhuis Henry Meijdam voorzitter cluster Duurzaam Almere Partner Meijdam & Overmars 6

9 Bert Gijsberts voorzitter cluster Luchthaven Lelystad voorzitter VBA directeur Boogaart Infragroep Almere Leo Houwen voorzitter themagroep Arbeidsmarkt & Onderwijs corporate vice-president USG People Jan Willem Meinsma vertegenwoordiger van het onderwijs lid raad van bestuur Windesheim Tevens lid van de Board Vertegenwoordiger Ministerie Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Bureau EDBA Henk Weyschedé, directeur Vivian Vijn, algemeen secretaris Secretarissen clusters en themagroepen Gaston Crolla (Kamer van Koophandel) Sabrine Strijbos (Gemeente Almere) Anouk Veluwenkamp (Gemeente Almere) Herman van der Werf (Kamer van Koophandel) Erik Rijnders (OMALA) André Ribbens (Kamer van Koophandel) Hans Wormer, projectleider EDBA/liason gemeente Almere 7

10

11 Algemene terugblik 2011 De oprichting van de Economic Development Board Almere (EDBA) is een uitvloeisel van het advies van de heer W. Meijer uit Hij adviseerde op verzoek van minister J. Cramer en wethouder A. Duivesteijn over de wijze waarop nieuwe banen gerealiseerd kunnen worden in Almere. De Economic Development Board Almere (EDBA) stelt investeringsprogramma s op voor de economische ontwikkeling van Almere. Dit plan heet het economisch offensief en moet leiden tot extra banen in De EDBA jaagt aan, koppelt mensen en kennis aan elkaar, initieert, wijst de weg, organiseert, bundelt, co-financiert, beoordeelt, makelt en schakelt. Vele rollen met een groot speelveld. Ruim 100 bedrijven en organisaties zijn aangehaakt en geven hun tijd en energie voor plannen voor de stad. De economische ontwikkeling van Almere staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van de economie, de regio Utrecht, de metropoolregio Amsterdam en overig Flevoland. De economische ontwikkeling van Almere moet bijdragen aan de versterking van de Noordvleugel binnen Europa en tegelijkertijd moet Almere ook een eigen identiteit gaan opbouwen. Almere kent op dit moment geen dominante stuwende economische clusters. De stad met zo n arbeidsplaatsen, heeft van alles een beetje. Het ontbreekt aan herkenbaarheid en er zijn geen pieken ontstaan waardoor de economie een progressieve impuls krijgt. Het advies gaat uit van het tot ontwikkeling brengen van een beperkt aantal economische clusters, maar vraagt ook om een overkoepelende, aansprekende economische identiteit. Almere zal immers partijen moeten verleiden om in Almere te investeren. Bedrijven en kennisinstellingen moeten de uniciteit van Almere gaan herkennen en op basis daarvan hun eigen belangen gaan verbinden aan de ontwikkeling van de stad. De banen is een stip aan de horizon, het gaat om de versnelling van de economische groei in Almere. De helft van dit aantal banen zal moeten komen door de groei van het bestaande bedrijfsleven en de ontwikkeling van de bevolkingsvolgende werkgelegenheid. De andere helft door het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, dus nieuwe werkgelegenheid, binnen de vijf kansrijke clusters en een slimme overloopstrategie voor bedrijven uit de regio die op zoek zijn naar een andere locatie. Randvoorwaarde is het excellente gastheerschap van de stad Almere. Dit houdt in dat de stad optimale economische ontwikkelingscondities creëert voor het Almeerse bedrijfsleven en voor bedrijven die overwegen zich in Almere te vestigen. Dit is niet alleen de opgave van de gemeente, maar ook van de private en bestuurlijke partners binnen en buiten Almere. 9

12 Algemene terugblik 2011 Overheid, ondernemingen, onderwijs en onderzoeksinstellingen (de 4 O s) hebben de handen ineen geslagen en in 2010 de Economic Development Board Almere opgericht. De EDBA ontwikkelt en bewaakt de kansrijke clusters en geeft richting, focus en samenhang aan de uitvoering. Zij verrijkt programmalijnen en businesscases met haar eigen kennis en netwerken. Zij adviseert betrokken partners op het te voeren beleid, zoals op onderdelen van het excellent gastheerschap. De EDBA maakt zich sterk voor de economische ontwikkeling van de stad en is verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming bij het economisch offensief. Een offensief dat niet alleen Almere, maar ook de provincie Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam sterker maakt. Ter ondersteuning van de EDBA is een compact en slagvaardig projectbureau ingericht. De ontwikkeling en realisatie van het economische offensief wordt daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 4 O s. De samenwerking binnen de EDBA is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Het economische offensief kent drie pijlers: Maximaal benutten van de groeipotentie bestaande organisaties Ontwikkeling van een 5-tal economische clusters De ontwikkeling van programma s in het kader van excellent gastheerschap Clustervorming gaat over de samenwerking en vernieuwing van economische activiteiten. De onderlinge samenwerking tussen bedrijven in een cluster leidt tot meerwaarde voor de stad. De toegevoegde waarde van deze samenwerking wint aan kracht als de verbinding tussen clusters de klassieke indeling in branches doorkruisen. Denk aan gezondheid, voeding en sociale systemen of aan ICT en Zorg. Door verrassende verbindingen tussen bedrijven ontstaan nieuwe waardeketens. Voor ieder cluster geldt dat langjarig een structurele inzet nodig is. Als het cluster voldoende perspectief biedt kunnen de programmalijnen meerjarig doorgetrokken worden. Langdurig commitment vergroot de kans op succesvolle economische ontwikkeling van het cluster. Het gaat dan om netwerkvorming, het versterken van verbindingen, het inzetten van reguliere geldstromen als launching customer voor innovatieve producten, het wegnemen van barrières en het faciliteren van ondernemers in de breedste zin van het woord. Naast de keuze voor de drie pijlers van het economisch offensief wordt geconstateerd dat er drie meer randvoorwaardelijke ontwikkelingslijnen opgepakt moeten worden in Almere: het versterken van de kennispositie, het beter benutten van ondernemerschap en branding en marketing van de economische identiteit van Almere. De EDBA is betrokken bij al deze activiteiten, maar de rol en de inzet vanuit de EDBA is verschillend. Bij de ontwikkeling van de clusters en enkele thema s van het excellent gastheerschap neemt de EDBA de leiding, regie en is zij de motor om de activiteiten tot ontwikkeling te brengen. Bij de andere activiteiten wordt intensief samengewerkt met 10

13 andere partners, maar neemt één van de partners de leiding. Ter illustratie: bij branding en marketing van de economische identiteit van Almere neemt de gemeente Almere samen met Almere City Marketing het voortouw. Doelstellingen EDBA Het is de opdracht van de EDBA invulling te geven aan drie primaire doelstellingen: clusterontwikkeling, inhoud geven aan enkele doelstellingen van excellent gastheerschap en het maximaal benutten van de groeipotentie van bestaande organisaties; veelal vooral een netwerkfunctie. De focus ligt op vijf kansrijke clusters, waar Almere zich mee gaat profileren en haar economische identiteit mee vergroot. Health, Wellness en Life Sciences ICT & Media Handel & Logistiek Duurzaam Almere Luchthaven Lelystad De EDBA is onderdeel van een keten waarbij veel partijen een rol spelen. In de keten zorgt de EDBA samen met de gemeente Almere, de provincie Flevoland, de Metropoolregio Amsterdam (Amsterdam Economic Board en Amsterdam Innovatie Motor), de Kamer van Koophandel, Syntens, de OMFL, onderwijsinstellingen, banken en investeerders én ondernemingen voor het delen van kennis en kunde teneinde meer werkgelegenheid te creëren. Dit wordt ook wel de triple helix genoemd, maar wij noemen het liever de 4 O s: samenwerking tussen overheid, ondernemingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Een tweede doelstelling is om mede inhoud te geven aan een aantal doelstellingen van excellent gastheerschap. De EDBA neemt een drietal thema s voor haar rekening: Stimulering ondernemerschap en internationalisering De aansluiting van de arbeidsmarkt op het onderwijs Kennisinfrastructuur en innovatie Hiervoor zijn twee themagroepen opgericht. Ook met een voorzitter en een secretaris. De derde doelstelling van de EDBA is de netwerkfunctie. Het belang van de netwerkfunctie wordt steeds groter. In de clusters heeft de EDBA een sturende en trekkende rol. In andere netwerken ziet zij voor zichzelf een faciliterende rol. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de EDBA zich uitsluitend oriënteerde op de clusters. De praktijk van alledag is dat we steeds meer met bestaande partijen nadenken over de economische ontwikkeling in de regio. Door het groeiende netwerk is de makelaarsrol prominenter geworden. 11

14 Algemene terugblik 2011 EDBA Board Vier keer per jaar komen de leden van de board bij elkaar. Zij bewaken de strategie en samenwerking tussen de 4 O s. Nemen besluiten over de richting van de economische programma s binnen de clusters en de investeringen vanuit de EDBA. De leden van de board zijn ook dè vertegenwoordiger van één van achterliggende organisaties (de 4 O s). Indien nodig worden zij ingezet om de samenwerking tussen de organisaties net even dat duwtje te geven dat een project soms nodig heeft. De brede samenstelling van de board is voor de projectorganisatie een ideaal klankboard voor nieuwe ontwikkelingen. Door de brede samenstelling kunnen nieuwe initiatieven snel getoetst worden op economische potentie en maatschappelijk draagvlak. EDBA Uitvoeringsorganisatie Het bureau van de EDBA bestaat uit directeur Henk Weyschedé en algemeen secretaris Vivian Vijn (sinds 1 april 2011). Door deze verdubbeling van capaciteit kon meer uitvoering gegeven worden aan de inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van het bureau en de communicatie over het werk van de EDBA. Maar ook met deze verdubbeling is het van belang om goed te focussen op de kerntaken en de verleiding te weerstaan om overal een trekkende rol of betrokkenheid bij te hebben. De financiële administratie van de EDBA wordt gevoerd door Marjolein Reuver. Hans Wormer is projectleider EDBA/liason gemeente Almere. De 5 clusters Op basis van de economische visie Almere 2030, de beschikbare documentatie, analyses en vooral gesprekken met vele betrokkenen is de keuze gemaakt voor vijf clusters en per cluster een uitdagend ambitieniveau. Deze clusters moeten uitgroeien tot de aanjagers van de economie in Almere. De clusters hebben alle vijf een voorzitter, die ook lid is van de EDBA Board. Het zijn captains of industry die de sector goed kennen en/of een relatie met Almere hebben. De voorzitters van de verschillende clusters worden ondersteund door een secretaris. 12

15 Economic Development Board Almere Board Clusters Themagroepen Handel & Logistiek ICT & Media Health, Wellness & Life Sciences Duurzaam Almere Luchthaven Lelystad Arbeidsmarkt & Onderwijs Ondernemerschap & Internationalisering Voorzitter: Wimar Jaeger Secretaris: Herman van der Werf (KvK) Voorzitter: Harry van Dorenmalen Secretaris: Gaston Crolla (KvK) Voorzitter: Jeltje Schraverus Secretaris: Anouk Veluwenkamp (gemeente Almere) Voorzitter:? Secretaris: Sabrine Strijbos (gemeente Almere) Voorzitter: Bert Gijsberts Secretaris: Eric Rijnders (OMALA) Voorzitter: Leo Houwen Secretaris: Vivian Vijn (EDBA) Voorzitter: Henk Weyschedé Secretaris: André Ribbens (KvK) Bij de start van de EDBA stonden de ronde-tafel-bijeenkomsten van de verschillende clusters centraal. In de praktijk van alle dag is het accent verschoven naar een organisatie rondom de verschillende projecten. Dit werkt effectiever en vergroot de betrokkenheid. Binnen de clusters worden de projecten uitgehard tot businesscases. De rol van de EDBA is heel wisselend. Het varieert van initiatiefnemer tot het verrichten van hand en span diensten. Bij het uitharden van projecten tot businesscases is driemaal gebruik gemaakt van het bureau Fakton, gespecialiseerd in het op een heel compacte wijze omzetten van een project tot businesscase. Secretarissen De stuwende krachten binnen de clusters/thema s zijn bij uitstek onze secretarissen. Elke clustervoorzitter heeft een professionele ondersteuner, die affiniteit heeft met de sector of het thema. Zij vervullen deze taak naast hun werkzaamheden bij organisaties waar de EDBA intensief mee samenwerkt. Zij zijn contactpersoon, aanjager, inhoudelijk voorbereider, organisator, netwerker, contactenlegger, etc. Samen met de voorzitters zijn zij het gezicht van het cluster. Tijdens het maandelijkse secretarissenoverleg wordt de voortgang bewaakt, nieuwe ontwikkelingen met elkaar afgestemd en verbindingen tussen de verschillende clusters gelegd. 13

16 Algemene terugblik 2011 Projectmanagers Grote projecten vergen voor een adequate uitvoering een projectmanager. Het eerste project waar een dergelijke ondersteuning onontbeerlijk is heet Almere DataCapital. Hans Wormer is vanuit de gemeente Almere gedetacheerd voor dit project. Externe contacten en communicatie Het komt geregeld voor dat de EDBA wordt gevraagd mee te denken of iets te vertellen over de wijze waarop Almere de economische ontwikkeling vorm geeft. Zit je eenmaal in het netwerk dan weten mensen je te vinden. Het kost tijd, maar is van wezenlijk belang. We noemen enkele externe contacten van het afgelopen jaar om een beeld te geven: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: voor het topsectorenbeleid is de EDBA ook gevraagd om input te leveren samen met andere partijen uit de regio. Voorbereiding van het diner met Flevolandse Tweede Kamerleden bij burgemeester thuis (samen met de gemeente). Er is tweewekelijks overleg met de afdeling EZ van de gemeente Almere en Provincie Flevoland In 2011 is een intensievere samenwerking opgestart met de Amsterdam Economic Board en Amsterdam Innovation Motor. Er zijn contacten met andere Economic Development Board s om van elkaar te leren. Een Chinese delegatie die in Nederland voorbeelden van stadlandbouw wilden zien heeft de EDBA via de ambtenaar externe betrekkingen toch naar Almere kunnen krijgen. Voor een Chinese delegatie uit Shandong heeft de EDBA een presentatie verzorgd over de EDBA. Zij waren geïnteresseerd om te leren van lokale overheden in Nederland betreffende de ontwikkeling van economische zones. Op welke manier kan de overheid het economische proces stimuleren? Hoe incorporeren we het aspect duurzaamheid? Hoe kunnen we PPS vormgeven? Medewerkers van de afdeling Economische Zaken van de Amerikaanse Ambassade zijn op bezoek geweest in Almere om de stad beter te leren kennen. Hun focus is de lokale economische ontwikkelingen in relatie tot landelijk beleid. Vooral de internationale acquisitie, de groei van de stad en de invloed van de landelijke politiek waren onderwerpen waar belangstelling voor was. Voor Flevoland is Noord-Amerika één van de belangrijkste regio s waar bedrijven vandaan komen. Daarom investeert de EDBA en de gemeente Almere graag in kennismaking en kennisontwikkeling. Kenniskring logistiek Almere: Randstad is de initiatiefnemer van de Kenniskring logistiek in Almere. Deze komt enkele keren per jaar bij elkaar. EDBA zorgt ervoor dat de leden van deze kenniskring geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen van de tafel Handel en Logistiek. 14

17 VBA en ACM: met deze organisaties is intensief contact over kansen en mogelijkheden om de economische ontwikkeling te stimuleren. Het is handig dat de EDBA in hetzelfde pand gevestigd is. Kruisverbanden worden daardoor makkelijk gelegd. Gemeente Almere (HRM) vraagt input voor leergang binnen gemeente voor managers over het betrekken van partijen in de stad. EDBA bedrijven-netwerk De EDBA heeft alle Almeerse bedrijven met tussen de 10 en 100 medewerkers laten bellen om hen te vragen zich bij ons netwerk aan te sluiten. De EDBA wil graag een goed contact met deze bedrijven opbouwen. Het is een hele belangrijke doelgroep voor de EDBA, immers 50% van de groei van de werkgelegenheid komt uit het bestaande bedrijfsleven. Inmiddels krijgen een kleine 500 bedrijven onze maandelijkse nieuwsbrief. Nieuwsbrief, website en social media Sinds mei 2011 versturen we maandelijks een nieuwsbrief aan bedrijven en andere geïnteresseerden. De content van de nieuwsbrief is gericht op programma s waar bedrijven die willen groeien iets aan hebben. Programma s van de Kamer van Koophandel, WTCAA, Syntens, etc. Ook besteden we aandacht aan de voortgang van businesscases en activiteiten uit de vijf clusters en vanuit de themagroepen. Het geheel wordt aangevuld met berichtjes over de Almeerse economie en het bedrijfsleven. Via de website van de EDBA kunnen geïnteresseerden zichzelf aanmelden voor de nieuwsbrief. De eerste voorzichtige stappen op de sociale media worden gezet. Het blijft toch een kwestie van het er even tussendoor doen. Hoe meer energie je er op inzet, hoe meer je er ook uithaalt. Maar met de 97 followers op twitter.com/edba, EDBA-blogs, de LinkedIngroep van de EDBA, een Youtube-account en een Facebook-pagina is het begin daar. Ook het project Almere DataCapital heeft inmiddels een Linkedin-groep. In mei is de nieuwe website de lucht in gegaan. Het idee was om veel meer over de projecten van de EDBA te vertellen. Vanaf 16 mei zijn er bijna unieke bezoekers op edba.nu een kijkje wezen nemen. De website en de nieuwsbrief zijn zodanig ontwikkeld dat het delen op de sociale media heel gemakkelijk gaat. 15

18

19 Verslag van de activiteiten Cluster Health, Wellness & Life Sciences Droom: Almere, de gezondste stad van Nederland Voorzitter: Jeltje Schraverus Secretaris: Anouk Veluwenkamp (gemeente Almere) Een droom met een forse ambitie die niet zomaar uit de lucht komt vallen. De gezondheidszorg is één van de speerpunten waar Almere duidelijk een profiel mee kan opbouwen. Vernieuwende voorzieningen op het gebied van gezondheid(-szorg), ruime mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek en een aantrekkende werking voor bedrijvigheid en werkgelegenheid, dat is waar de ambitie de gezondste stad van Nederland voor staat. Al jarenlang spreekt de innovatieve aanpak van de zorg in Almere tot de verbeelding van burgers en politici. Almere heeft een paar hele sterke troefkaarten in handen. De zorgsector kent relatief weinig aanbieders, waardoor innovaties gemakkelijk geïntroduceerd kunnen worden. Maar ook de ruime opzet van de stad met veel groen en water biedt de Almeerders de mogelijkheid om gezond te leven en gezonde keuzes te maken. Het cluster Health, Wellness en Life Sciences is met arbeidsplaatsen één van grootste werkgevers van Almere. De vergrijzing en de toename van chronisch zieken zorgen voor een toenemende vraag naar (welzijns)zorg. De gezondheidszorg kan heel goed een aanjager zijn van de economie, zeker door de koppeling met onderwijs en onderzoek. De Almeerse organisaties in de zorgsector proberen op een innovatieve manier in te spelen op de groei in een tijd van vergaande bezuinigingen in de zorg. De zorg wordt steeds meer ingebed in een regionale structuur van ziekenhuizen, gespecialiseerde behandel centra en combinatie van eerste- en tweedelijnszorg in de wijken. In de preventieve sfeer is nog veel te winnen, veel individuele initiatieven en ideeën die nog ingebed moeten in een structuur. Dit geldt in mindere mate ook voor de zorg voor chronisch zieken (care). De economische kansen liggen naast de directe mogelijkheden in de zorgsector, ook op het snijvlak van de gezondheid(-szorg), ICT en preventie. Zo zijn er twee grote projecten ontwikkeld in samenwerking met de andere clusters ICT & Media en het Cluster Handel & Logistiek: Almere DataCapital en Distrizorg. 17

20 Verslag van de activiteiten Het programma van het cluster Health, Wellness en Life Sciences kent op dit moment een vijftal programmalijnen die richting geven aan de activiteiten van het cluster: Zorgstructuur (cure en care) Wellness & Beauty Kennisontwikkeling: Onderwijs & Onderzoek Preventie: gezond leven en gezonde keuzes maken Life Sciences en medische technologie In onderstaand overzicht worden de belangrijkste projecten weergegeven, waar de EDBA direct bij betrokken is. De rol van de EDBA variëert van initiatiefnemer, coördinator tot ondersteuner op enkele gewenste momenten. Programmalijn: Zorgstructuur De Kinderkliniek De Kinderkliniek is een compleet centrum voor alle medische en niet medische zorg rond het kind. Snelle, op elkaar afgestemde zorg, met aandacht voor het kind, ouders en omgeving. De Kinderkliniek is momenteel gevestigd op een tijdelijke locatie en wil graag naar een nieuwe locatie in Almere Poort. De Kinderkliniek is in gesprek met de gemeente over een nieuwbouwlocatie voor hun nieuwe vestiging. Orthopedisch Centrum Het Flevoziekenhuis, SMC Almere en Novum Zorgconsulting gaan hun krachten bundelen in een nieuw orthopedisch behandelcentrum: het centrum voor bewegen. Het centrum legt zich toe op het behandelen van botten, gewrichten en spieren. In het centrum werken (sport)fysiotherapeuten nauw samen met orthopedisch chirurgen. Daardoor kan een patiënt snel geholpen worden en weer deelnemen aan het arbeidsproces. Het centrum is ook in de avonduren geopend en werkt zonder wachtlijsten. Doordat alle onderzoeken zo veel mogelijk achter elkaar worden gepland weet een patiënt na één bezoek wat er met hem of haar aan de hand is. In het centrum worden de poliklinische onderzoeken en behandelingen uitgevoerd. Chirurgische ingrepen worden in het Flevoziekenhuis gedaan. De fysiotherapie is reeds gestart. Zorghotel Een lang gekoesterde wens van het Flevoziekenhuis is een zorghotel, vlak naast het ziekenhuis. Een zorghotel biedt een tussenstap tussen ziekenhuis en thuis waardoor patiënten eerder het ziekenhuis kunnen verlaten. Dit is een duidelijk voordeel voor de patiënt die sneller het ziekenhuis kan verlaten en kan herstellen in een prettige omgeving. Naast deze kwaliteitswinst is er een kostenvoordeel. Een zorghotel heeft ook een logeerfunctie voor patiënt en familie. De gewenste locatie direct naast het ziekenhuis moet uiteraard passen in een totaal ontwikkelingsplan van het gebied. 18

21 Cluster Health, Wellness & Life Sciences Nusantara De stichting Nusantara onderzoekt de mogelijkheid van een verzorgingshuis voor de Indische Nederlanders in Almere. Er staat al een zorg- en dienstverleningscentrum, het Rumah Malati, in Almere. Het centrum is gericht op volwaardige intra-, semi- en extramurale voorzieningen van zorg, verpleging, en dienstverlening. Uiteraard wordt ook samen gewerkt met de Zorggroep Almere. Het plan is nog in de voorbereidende fase. Nieuwe zorg concepten De EDBA is met meerdere partijen in gesprek over nieuwe zorgconcepten. Concepten op het snijvlak van wellness, recreatie en medische behandelingen. In dit marktsegment komen steeds vernieuwende concepten tot stand, maar tot op heden ontbreekt de financiering bij partijen om te komen tot een goed onderbouwde businesscase. Programmalijn: Wellness & Beauty Een belangrijke opkomende trend is de verwevenheid van wellness en kuren. De komende jaren wordt er van dit marktsegmant veel verwacht. Wellness Centrum Elysium Elysium is één van de grote wellnesscentra in Nederland en wil graag naar Almere komen. Almere voldoet voor Elysium aan een aantal kritische factoren. Almere biedt een natuurlijke omgeving, waar de activiteiten van Elysium goed op aansluiten. Door de centrale geografische ligging kan Elysium bezoekers trekken uit een groot deel van Nederland. De meerwaarde van Elysium voor Almere is voor een belangrijk deel terug te vinden in de werkgelegenheid die het bedrijf zal bieden. Ongeveer 225 mensen kunnen binnen het wellness-complex aan het werk. Elysium Almere zal 363 dagen per geopend zijn. Per dag worden ongeveer bezoekers verwacht. Er wordt nu gefocust op een locatie in Almere Hout en de besprekingen met de betrokken partijen verlopen positief. 19

22 Verslag van de activiteiten Programmalijn: Kennisontwikkeling: Onderwijs & Onderzoek Er is een traditie van samenwerken, alle organisaties kennen elkaar. De infrastructuur is overzichtelijk. Een goede voedingsbodem voor samenwerken en innovaties. Jan van Es Instituut/Stichting Eerstelijns Kengetallen (STEK) Om tot een efficiënte en optimale bedrijfsvoering te komen is het voor instellingen in de eerste lijnszorg van belang dat zij op verschillende onderdelen hun prestaties op macroen microniveau kunnen benchmarken met organisaties uit hun peergroup. In deze behoefte wil STEK (Stichting Eerste Lijns Kengetallen) voorzien. De initiatiefnemers van STEK zijn ervan overtuigd dat in de gezondheidszorg transparantie essentieel is. STEK is een businessplan van het Jan van Es Instituut (JVEI) en richt zich op het genereren en communiceren van kengetallen voor de eerstelijns zorg. Met de gevalideerde uitgeleverde gegevensset kunnen diverse producten en diensten geleverd worden, bijvoorbeeld standaard rapportages, het beschikbaar stellen van de database voor bestaande applicaties en het aanleveren van een bestand ten behoeve van onderzoek. Naar verwachting wordt de businesscase binnenkort afgerond. Skillslab Een Skillslab is een leeromgeving waar professionals en studenten uit de medischeen zorgsector hun kennis en (klinische) vaardigheden kunnen opdoen, aanscherpen, actualiseren en uitbreiden. Een Skillslab is opleiding- en trainingsfaciliteit op medium niveau voor meerdere zorginstellingen en opleidingen. Er loopt een IFA investeringsaanvraag voor de realisatie. Simulation Centrum Een hightech simulationcenter is een testomgeving waar medische professionals in teamverband met behulp van innovatieve hightech apparatuur praktijksituaties kunnen simuleren. De nadruk in het centrum ligt op het leren communiceren in stressvolle situaties, om zo de veiligheid en kwaliteit van de zorg te optimaliseren. Na trainingen in een skillslab, waar basisvaardigheden worden geleerd, kunnen zorgprofessionals zich doorontwikkelen in het simulationcenter. Aangezien het een relatief nieuwe ontwikkeling is in Nederland heeft het centrum een nationale functie. In Eindhoven is een dergelijk simulationcenter (MedSim). De EDBA is met MedSim in overleg voor een tweede locatie. Programmalijn: Preventie: gezond leven en gezonde keuzes maken Er zijn veel individuele projecten gericht op preventie, gezond leven en gezonde keuzes maken. Het ontbreekt nog aan een regie. Binnen het cluster wordt nu een begin gemaakt om te komen tot een stadsbrede aanpak. 20

23 Cluster Health, Wellness & Life Sciences Programmalijn: Life Sciences en medische technologie Biobank Midden Nederland Vier wetenschappelijke instellingen uit Utrecht en Amsterdam (UMC Utrecht, RIVM, AMC en VUMC) zijn samen met de EDBA gestart met het onderzoeken van de mogelijkheid om gezamenlijk een biobank op te zetten voor de opslag van biomateriaal (weefsel, bloed, etc.). Door de opslag grotendeels te centraliseren kan meer efficiency behaald worden. Verder zijn de collecties beter te beheersen en kan de kwaliteit beter bewaakt worden. Het vraagt wel een cultuuromslag bij de betrokken professionals, zij moeten vertrouwen krijgen dat hun materialen extern goed opgeslagen worden en dat zij erover kunnen blijven beschikken. De tweede helft van 2011 is geprobeerd om gezamenlijk een haalbaarheidstudie te laten doen als aanloop naar een businesscase. Dit bleek voor een aantal betrokkenen een te grote stap en zij hebben hun achterban niet meegekregen in dit traject. Begin 2012 zal met de betrokken partijen opnieuw de marsroute bepaald worden om tot een businesscase te komen. 21

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam De metropoolregio Amsterdam heeft alles in huis Een krachtige economische regio. Daarvoor

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Samen op weg naar een Smart City

Samen op weg naar een Smart City Samen op weg naar een Smart City Amsterdam Smart City (ASC) is een uniek samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen én de Amsterdammer. ASC loopt voorop in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Energizing the city: Almere energy axis

Energizing the city: Almere energy axis Inhoud Energizing the city: Almere energy axis... 3 Van Noord/West naar Zuid/Ooost... 4 Energie die stroomt door de as... 5 Focus on knowledge & education... 6 Focus on innovation & experiments... 7 Focus

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg

Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg Ambitie programma Toegevoegde waarde/bijdrage aan BNP: 40 miljard euro op ZON niveau 8,5 miljard op het niveau van Zuid- Limburg Complete werkgelegenheid:

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur

uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur Opening van Het House of Food Geachte heer, mevrouw, Op 25 november 2010 opent het House of Food, centrum voor de voedingsindustrie in Zaandam, haar deuren.

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Economisch Manifest. Noord-Limburg

Economisch Manifest. Noord-Limburg Noord-Limburg Inleiding In de vorm van een Plan van aanpak programma Greenport Venlo heeft de Provincie najaar 2014 haar visie gegeven op de koers die men voor Noord-Limburg van belang acht: het komen

Nadere informatie

Convenant EBU en U10 regio

Convenant EBU en U10 regio Convenant EBU en U10 regio Doel De uitdaging van de regio Utrecht is om de groei te accommoderen en tegelijkertijd de hoge kwaliteit van leven en concurrentiekracht te blijven versterken. Door bundeling

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Brainport Development ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid Strategie-ontwikkeling-uitvoering

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Whitepaper Future Events

Whitepaper Future Events Whitepaper Future Events Versie: R0s2 Datum: 01 maart 2015 Auteur: Felicia Flamm Over Future Events Naar aanleiding van de ondertekening van het Smart City convenant (6 maart 2013), een diner pensant (13

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

FLEVO CAMPUS. Feeding the City

FLEVO CAMPUS. Feeding the City GO GREENER FLEVO CAMPUS Feeding the City In 2022 organiseert Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, een podium voor innovaties op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken voor de toekomst.

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad Airport Garden City Lelystad ennis delen flexplekken branche expositie etrokken cluster exposure ontmoeting pla radle to cradle kantoor loofhoutbos ontwi D e i n i t i a t i e f n e m e r s Het Hout Expo

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Van Kennisbrug naar KennisDC

Van Kennisbrug naar KennisDC Van Kennisbrug naar KennisDC Laat kennis stromen Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam HAN, Arnhem, 31 januari 2013 Kennis DC Breda Kennis DC Nijmegen Kennis DC Rotterdam Kennis DC Venlo

Nadere informatie

Regionaal Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt

Regionaal Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt 2007 2010 1. Inleiding Op 11 december jl. heeft de Parkstad Raad het meerjaren beleidsplan Perspectief voor Parkstad 2007 2010 vastgesteld. In dit beleidsplan wordt het

Nadere informatie

Verslag Circulair Café 12 oktober 2017

Verslag Circulair Café 12 oktober 2017 Verslag Circulair Café 12 oktober 2017 2 Het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 ontwikkelt een aantal transitieagenda s om de circulaire economie vorm te geven. Wat is de rol van gemeenten

Nadere informatie

Medisch Applicatie Centrum Midden-Brabant. januari 2010

Medisch Applicatie Centrum Midden-Brabant. januari 2010 januari 2010 Pagina: 2 Missie Het Medisch Applicatie Centrum (MAC) is een onafhankelijk Midden Brabants samenwerkingsverband van gezondheidszorginstellingen, verzekeraars, kennisinstellingen en bedrijven

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder

Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder Innovatieve oplossingen worden bereikt door samenwerken. ICT Campus brengt bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar, om van

Nadere informatie

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business Economische opgave Internationalisering - Kennis: wat gebeurt daar? - Verzoek van het bedrijfsleven uit de Osse Haven: logistieke hub - Internationale bedrijven naar Oss - Platform om andere partijen te

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Dinalog: What s in it for me?

Dinalog: What s in it for me? KDC HAN 31 januari 2013 Dinalog: What s in it for me? door: Harry van den Hoff - Dinalog Harry van den Hoff Programma Manager MKB & Kennisverspreiding 076 5315305 vandenhoff@dinalog.nl 31 jan 2013 Ambitie

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Utrecht Science Park. directeur-bestuurder

Utrecht Science Park. directeur-bestuurder Utrecht Science Park directeur-bestuurder Profiel met betrekking tot de positie 'directeur-bestuurder' bij Utrecht Science Park te Utrecht Algemeen Utrecht Science Park (USP) staat voor: onderwijs, onderzoek,

Nadere informatie

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G.

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Simone Vermeulen Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Syntens Innovatiecentrum Nieuwe verbindingen, nieuwe business 12-10-2012 > Onafhankelijke sparringpartner voor MKB-ondernemers

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities I N V E S T E R E N I N O N T W I K K E L I N G Ideeën Plannen Het is tijd voor de NOM! Ambities Missie De NOM is de permanente katalysator van economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Dit is niet

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken Kenniscentrum Duurzaam Verpakken 1. Aanleiding In de Raamovereenkomst 2013-2022 is in Artikel 4 afgesproken een Kennisinstituut op te richten (verder te noemen Kenniscentrum Duurzaam Verpakken [KCDV]).

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Aantal kenmerken van de regio Zwolle Zeer strategische ligging 20% regionaal

Nadere informatie

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Innovatie in Eersel Eersel onderweg naar 2030 Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Programma Het begrip Innovatie Eerselse innovatiestrategie Strategie in

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg HealthValley where health & innovation meet Succesvol innoveren in de zorg 1 Succesvol innoveren in de zorg Health Valley Health Valley is een netwerk van bedrijven, overheden, kennis- en zorginstellingen

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Van strategische ligging naar strategische positie 17 mei 2017 Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Context: de uitdaging Globalisering = internationale concurrentieslag Sleutel: innovatie en vernieuwing

Nadere informatie

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Presentatie 8 februari 2017 Provincie Gelderland Provinciale Staten Commissie Economie, Energie en Milieu Linze Rijswijk,

Nadere informatie

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Presentatie ALV NDL 20/11/2014 Agenda 1. Topsector logistiek 2. Organisatie en uitgangspunten 3. Cross-overs 4. Logistiek Koffertje en lonkend perspectief

Nadere informatie

#ziekenhuizen - #masterplan - #universitaironderwijs - #faciliteiten - #multifunctioneel

#ziekenhuizen - #masterplan - #universitaironderwijs - #faciliteiten - #multifunctioneel Maastricht UMC+ Wonen / Ziekenhuizen #ziekenhuizen - #masterplan - #universitaironderwijs - #faciliteiten - #multifunctioneel University Hospital Maastricht, een ruimteschip is geland! Het jongste universitaire

Nadere informatie

Nederland: de Maritieme Wereldtop

Nederland: de Maritieme Wereldtop 1 Nederland: de Maritieme Wereldtop Veilig, duurzaam en economisch sterk Maritiem Cluster in de Topsector Water: Innovatiecontract en Topconsortium Kennis en Innovatie V2.0, Samenvatting, 23 december 2011

Nadere informatie

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Dr.ir. Rob Kwikkers 02-06-2004 Fontys Hogescholen 1 Inleiding SCM is samenwerken in ketens van bedrijven taakverdeling communiceren partnerschap 02-06-2004

Nadere informatie

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 Circulaire gebiedsontwikkeling Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 Circulaire werkmilieus

Nadere informatie

Circulaire Economie. Jacqueline Cramer Member Amsterdam Economic Board, oud minister van VROM en hoogleraar duurzaamheid

Circulaire Economie. Jacqueline Cramer Member Amsterdam Economic Board, oud minister van VROM en hoogleraar duurzaamheid Circulaire Economie Jacqueline Cramer Member Amsterdam Economic Board, oud minister van VROM en hoogleraar duurzaamheid John Nederstigt Inleider Hoe maken we de MRA Circulair? Jacqueline Cramer Ambassadeur

Nadere informatie