Jaarverslag Het Economisch Offensief Almere Werkt! Van idee naar BV EDBA. Economic Development Board Almere

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Het Economisch Offensief Almere Werkt! Van idee naar BV EDBA. Economic Development Board Almere"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Economic Development Board Almere Het Economisch Offensief Almere Werkt! EDBA Economic Development Board Almere Van idee naar BV

2 2

3 Jaarverslag 2011 Economic Development Board Almere Het Economisch Offensief Almere Werkt! EDBA Economic Development Board Almere Van idee naar BV

4 Colofon Dit jaarverslag is verschenen in een oplage van 150 en is tot stand gekomen met medewerking van Samenstelling en redactie Henk Weyschedé en Vivian Vijn Fotografie Gemeente Almere Geert van der Wijk Vormgeving Gemeente Almere/CBW/Communicatie/team Vormgeving Reproductie Repro gemeente Almere EDBA Economic Development Board Almere Economic Development Board Almere Randstad BK Almere

5 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter 5 Leden van de Economic Development Board Almere 6 Algemene terugblik Clusters 17 Cluster Health, Wellness & Life Sciences 17 Cluster Handel & Logistiek 23 Cluster ICT & Media 27 Cluster Duurzaam Almere 35 Cluster Luchthaven Lelystad 41 Excellent gastheerschap 45 Themagroep Arbeidsmarkt & Onderwijs 46 Themagroep Ondernemerschap & Internationalisering 47 Thema Kennisinfrastructuur 49 Overige activiteiten 51 Jaarrekening Bureaukosten 61 Investeringsfonds 62 Contouren activiteiten

6

7 Voorwoord van de voorzitter De Economic Development Board Almere is sinds de oprichting in april 2010 op weg om een begrip te worden in Almere. Meer en meer bedrijven en organisaties weten de EDBA te vinden. De opbouwfase van twee jaar is min of meer achter de rug. De organisatie staat, de clusters gaan zich steeds beter focussen en er worden activiteiten ontplooid voor het bestaande bedrijfsleven in het kader van excellent gastheerschap. Dit alles met als doel om nieuwe banen te hebben in 2030 in Almere. De huidige economische situatie in Nederland, Europa of zelfs wereldwijd is niet bemoedigend. Maar er zijn in Almere toch lichtpunten te melden. Het economisch programma is opgesteld voor de lange termijn. En de programma s binnen de clusters zijn ook gericht op de lange termijn. Je kunt na twee jaar nog niet precies het effect van alle activiteiten bepalen. Dat neemt niet weg dat er ook nu al korte termijn-succesjes behaald zijn. Daar kunt u in dit jaarverslag over lezen. Als voorzitter van de Economic Development Board Almere kan ik zeggen dat mijn eerste ervaringen met deze vorm van samenwerking tussen overheden, ondernemingen en onderwijsinstellingen heel plezierig werkt. Hierdoor versterken wij de economische ontwikkeling van Almere. Ik hoop van harte dat deze samenwerking nog jaren succesvol gaat zijn. Annemarie Jorritsma, voorzitter Economic Development Board Almere 5

8 Leden van de Economic Development Board Almere Annemarie Jorritsma voorzitter en burgemeester Almere Ben Scholten wethouder Economische Ontwikkeling Almere Jan-Nico Appelman gedeputeerde provincie Flevoland Wimar Jaeger directeur Wipac Harry van Dorenmalen voorzitter cluster ICT & Media CEO IBM Europe Jeltje Schraverus voorzitter cluster Health, Wellness & Life Sciences voorzitter Raad van Bestuur Flevoziekenhuis Henry Meijdam voorzitter cluster Duurzaam Almere Partner Meijdam & Overmars 6

9 Bert Gijsberts voorzitter cluster Luchthaven Lelystad voorzitter VBA directeur Boogaart Infragroep Almere Leo Houwen voorzitter themagroep Arbeidsmarkt & Onderwijs corporate vice-president USG People Jan Willem Meinsma vertegenwoordiger van het onderwijs lid raad van bestuur Windesheim Tevens lid van de Board Vertegenwoordiger Ministerie Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Bureau EDBA Henk Weyschedé, directeur Vivian Vijn, algemeen secretaris Secretarissen clusters en themagroepen Gaston Crolla (Kamer van Koophandel) Sabrine Strijbos (Gemeente Almere) Anouk Veluwenkamp (Gemeente Almere) Herman van der Werf (Kamer van Koophandel) Erik Rijnders (OMALA) André Ribbens (Kamer van Koophandel) Hans Wormer, projectleider EDBA/liason gemeente Almere 7

10

11 Algemene terugblik 2011 De oprichting van de Economic Development Board Almere (EDBA) is een uitvloeisel van het advies van de heer W. Meijer uit Hij adviseerde op verzoek van minister J. Cramer en wethouder A. Duivesteijn over de wijze waarop nieuwe banen gerealiseerd kunnen worden in Almere. De Economic Development Board Almere (EDBA) stelt investeringsprogramma s op voor de economische ontwikkeling van Almere. Dit plan heet het economisch offensief en moet leiden tot extra banen in De EDBA jaagt aan, koppelt mensen en kennis aan elkaar, initieert, wijst de weg, organiseert, bundelt, co-financiert, beoordeelt, makelt en schakelt. Vele rollen met een groot speelveld. Ruim 100 bedrijven en organisaties zijn aangehaakt en geven hun tijd en energie voor plannen voor de stad. De economische ontwikkeling van Almere staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van de economie, de regio Utrecht, de metropoolregio Amsterdam en overig Flevoland. De economische ontwikkeling van Almere moet bijdragen aan de versterking van de Noordvleugel binnen Europa en tegelijkertijd moet Almere ook een eigen identiteit gaan opbouwen. Almere kent op dit moment geen dominante stuwende economische clusters. De stad met zo n arbeidsplaatsen, heeft van alles een beetje. Het ontbreekt aan herkenbaarheid en er zijn geen pieken ontstaan waardoor de economie een progressieve impuls krijgt. Het advies gaat uit van het tot ontwikkeling brengen van een beperkt aantal economische clusters, maar vraagt ook om een overkoepelende, aansprekende economische identiteit. Almere zal immers partijen moeten verleiden om in Almere te investeren. Bedrijven en kennisinstellingen moeten de uniciteit van Almere gaan herkennen en op basis daarvan hun eigen belangen gaan verbinden aan de ontwikkeling van de stad. De banen is een stip aan de horizon, het gaat om de versnelling van de economische groei in Almere. De helft van dit aantal banen zal moeten komen door de groei van het bestaande bedrijfsleven en de ontwikkeling van de bevolkingsvolgende werkgelegenheid. De andere helft door het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, dus nieuwe werkgelegenheid, binnen de vijf kansrijke clusters en een slimme overloopstrategie voor bedrijven uit de regio die op zoek zijn naar een andere locatie. Randvoorwaarde is het excellente gastheerschap van de stad Almere. Dit houdt in dat de stad optimale economische ontwikkelingscondities creëert voor het Almeerse bedrijfsleven en voor bedrijven die overwegen zich in Almere te vestigen. Dit is niet alleen de opgave van de gemeente, maar ook van de private en bestuurlijke partners binnen en buiten Almere. 9

12 Algemene terugblik 2011 Overheid, ondernemingen, onderwijs en onderzoeksinstellingen (de 4 O s) hebben de handen ineen geslagen en in 2010 de Economic Development Board Almere opgericht. De EDBA ontwikkelt en bewaakt de kansrijke clusters en geeft richting, focus en samenhang aan de uitvoering. Zij verrijkt programmalijnen en businesscases met haar eigen kennis en netwerken. Zij adviseert betrokken partners op het te voeren beleid, zoals op onderdelen van het excellent gastheerschap. De EDBA maakt zich sterk voor de economische ontwikkeling van de stad en is verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming bij het economisch offensief. Een offensief dat niet alleen Almere, maar ook de provincie Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam sterker maakt. Ter ondersteuning van de EDBA is een compact en slagvaardig projectbureau ingericht. De ontwikkeling en realisatie van het economische offensief wordt daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 4 O s. De samenwerking binnen de EDBA is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Het economische offensief kent drie pijlers: Maximaal benutten van de groeipotentie bestaande organisaties Ontwikkeling van een 5-tal economische clusters De ontwikkeling van programma s in het kader van excellent gastheerschap Clustervorming gaat over de samenwerking en vernieuwing van economische activiteiten. De onderlinge samenwerking tussen bedrijven in een cluster leidt tot meerwaarde voor de stad. De toegevoegde waarde van deze samenwerking wint aan kracht als de verbinding tussen clusters de klassieke indeling in branches doorkruisen. Denk aan gezondheid, voeding en sociale systemen of aan ICT en Zorg. Door verrassende verbindingen tussen bedrijven ontstaan nieuwe waardeketens. Voor ieder cluster geldt dat langjarig een structurele inzet nodig is. Als het cluster voldoende perspectief biedt kunnen de programmalijnen meerjarig doorgetrokken worden. Langdurig commitment vergroot de kans op succesvolle economische ontwikkeling van het cluster. Het gaat dan om netwerkvorming, het versterken van verbindingen, het inzetten van reguliere geldstromen als launching customer voor innovatieve producten, het wegnemen van barrières en het faciliteren van ondernemers in de breedste zin van het woord. Naast de keuze voor de drie pijlers van het economisch offensief wordt geconstateerd dat er drie meer randvoorwaardelijke ontwikkelingslijnen opgepakt moeten worden in Almere: het versterken van de kennispositie, het beter benutten van ondernemerschap en branding en marketing van de economische identiteit van Almere. De EDBA is betrokken bij al deze activiteiten, maar de rol en de inzet vanuit de EDBA is verschillend. Bij de ontwikkeling van de clusters en enkele thema s van het excellent gastheerschap neemt de EDBA de leiding, regie en is zij de motor om de activiteiten tot ontwikkeling te brengen. Bij de andere activiteiten wordt intensief samengewerkt met 10

13 andere partners, maar neemt één van de partners de leiding. Ter illustratie: bij branding en marketing van de economische identiteit van Almere neemt de gemeente Almere samen met Almere City Marketing het voortouw. Doelstellingen EDBA Het is de opdracht van de EDBA invulling te geven aan drie primaire doelstellingen: clusterontwikkeling, inhoud geven aan enkele doelstellingen van excellent gastheerschap en het maximaal benutten van de groeipotentie van bestaande organisaties; veelal vooral een netwerkfunctie. De focus ligt op vijf kansrijke clusters, waar Almere zich mee gaat profileren en haar economische identiteit mee vergroot. Health, Wellness en Life Sciences ICT & Media Handel & Logistiek Duurzaam Almere Luchthaven Lelystad De EDBA is onderdeel van een keten waarbij veel partijen een rol spelen. In de keten zorgt de EDBA samen met de gemeente Almere, de provincie Flevoland, de Metropoolregio Amsterdam (Amsterdam Economic Board en Amsterdam Innovatie Motor), de Kamer van Koophandel, Syntens, de OMFL, onderwijsinstellingen, banken en investeerders én ondernemingen voor het delen van kennis en kunde teneinde meer werkgelegenheid te creëren. Dit wordt ook wel de triple helix genoemd, maar wij noemen het liever de 4 O s: samenwerking tussen overheid, ondernemingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Een tweede doelstelling is om mede inhoud te geven aan een aantal doelstellingen van excellent gastheerschap. De EDBA neemt een drietal thema s voor haar rekening: Stimulering ondernemerschap en internationalisering De aansluiting van de arbeidsmarkt op het onderwijs Kennisinfrastructuur en innovatie Hiervoor zijn twee themagroepen opgericht. Ook met een voorzitter en een secretaris. De derde doelstelling van de EDBA is de netwerkfunctie. Het belang van de netwerkfunctie wordt steeds groter. In de clusters heeft de EDBA een sturende en trekkende rol. In andere netwerken ziet zij voor zichzelf een faciliterende rol. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de EDBA zich uitsluitend oriënteerde op de clusters. De praktijk van alledag is dat we steeds meer met bestaande partijen nadenken over de economische ontwikkeling in de regio. Door het groeiende netwerk is de makelaarsrol prominenter geworden. 11

14 Algemene terugblik 2011 EDBA Board Vier keer per jaar komen de leden van de board bij elkaar. Zij bewaken de strategie en samenwerking tussen de 4 O s. Nemen besluiten over de richting van de economische programma s binnen de clusters en de investeringen vanuit de EDBA. De leden van de board zijn ook dè vertegenwoordiger van één van achterliggende organisaties (de 4 O s). Indien nodig worden zij ingezet om de samenwerking tussen de organisaties net even dat duwtje te geven dat een project soms nodig heeft. De brede samenstelling van de board is voor de projectorganisatie een ideaal klankboard voor nieuwe ontwikkelingen. Door de brede samenstelling kunnen nieuwe initiatieven snel getoetst worden op economische potentie en maatschappelijk draagvlak. EDBA Uitvoeringsorganisatie Het bureau van de EDBA bestaat uit directeur Henk Weyschedé en algemeen secretaris Vivian Vijn (sinds 1 april 2011). Door deze verdubbeling van capaciteit kon meer uitvoering gegeven worden aan de inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van het bureau en de communicatie over het werk van de EDBA. Maar ook met deze verdubbeling is het van belang om goed te focussen op de kerntaken en de verleiding te weerstaan om overal een trekkende rol of betrokkenheid bij te hebben. De financiële administratie van de EDBA wordt gevoerd door Marjolein Reuver. Hans Wormer is projectleider EDBA/liason gemeente Almere. De 5 clusters Op basis van de economische visie Almere 2030, de beschikbare documentatie, analyses en vooral gesprekken met vele betrokkenen is de keuze gemaakt voor vijf clusters en per cluster een uitdagend ambitieniveau. Deze clusters moeten uitgroeien tot de aanjagers van de economie in Almere. De clusters hebben alle vijf een voorzitter, die ook lid is van de EDBA Board. Het zijn captains of industry die de sector goed kennen en/of een relatie met Almere hebben. De voorzitters van de verschillende clusters worden ondersteund door een secretaris. 12

15 Economic Development Board Almere Board Clusters Themagroepen Handel & Logistiek ICT & Media Health, Wellness & Life Sciences Duurzaam Almere Luchthaven Lelystad Arbeidsmarkt & Onderwijs Ondernemerschap & Internationalisering Voorzitter: Wimar Jaeger Secretaris: Herman van der Werf (KvK) Voorzitter: Harry van Dorenmalen Secretaris: Gaston Crolla (KvK) Voorzitter: Jeltje Schraverus Secretaris: Anouk Veluwenkamp (gemeente Almere) Voorzitter:? Secretaris: Sabrine Strijbos (gemeente Almere) Voorzitter: Bert Gijsberts Secretaris: Eric Rijnders (OMALA) Voorzitter: Leo Houwen Secretaris: Vivian Vijn (EDBA) Voorzitter: Henk Weyschedé Secretaris: André Ribbens (KvK) Bij de start van de EDBA stonden de ronde-tafel-bijeenkomsten van de verschillende clusters centraal. In de praktijk van alle dag is het accent verschoven naar een organisatie rondom de verschillende projecten. Dit werkt effectiever en vergroot de betrokkenheid. Binnen de clusters worden de projecten uitgehard tot businesscases. De rol van de EDBA is heel wisselend. Het varieert van initiatiefnemer tot het verrichten van hand en span diensten. Bij het uitharden van projecten tot businesscases is driemaal gebruik gemaakt van het bureau Fakton, gespecialiseerd in het op een heel compacte wijze omzetten van een project tot businesscase. Secretarissen De stuwende krachten binnen de clusters/thema s zijn bij uitstek onze secretarissen. Elke clustervoorzitter heeft een professionele ondersteuner, die affiniteit heeft met de sector of het thema. Zij vervullen deze taak naast hun werkzaamheden bij organisaties waar de EDBA intensief mee samenwerkt. Zij zijn contactpersoon, aanjager, inhoudelijk voorbereider, organisator, netwerker, contactenlegger, etc. Samen met de voorzitters zijn zij het gezicht van het cluster. Tijdens het maandelijkse secretarissenoverleg wordt de voortgang bewaakt, nieuwe ontwikkelingen met elkaar afgestemd en verbindingen tussen de verschillende clusters gelegd. 13

16 Algemene terugblik 2011 Projectmanagers Grote projecten vergen voor een adequate uitvoering een projectmanager. Het eerste project waar een dergelijke ondersteuning onontbeerlijk is heet Almere DataCapital. Hans Wormer is vanuit de gemeente Almere gedetacheerd voor dit project. Externe contacten en communicatie Het komt geregeld voor dat de EDBA wordt gevraagd mee te denken of iets te vertellen over de wijze waarop Almere de economische ontwikkeling vorm geeft. Zit je eenmaal in het netwerk dan weten mensen je te vinden. Het kost tijd, maar is van wezenlijk belang. We noemen enkele externe contacten van het afgelopen jaar om een beeld te geven: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: voor het topsectorenbeleid is de EDBA ook gevraagd om input te leveren samen met andere partijen uit de regio. Voorbereiding van het diner met Flevolandse Tweede Kamerleden bij burgemeester thuis (samen met de gemeente). Er is tweewekelijks overleg met de afdeling EZ van de gemeente Almere en Provincie Flevoland In 2011 is een intensievere samenwerking opgestart met de Amsterdam Economic Board en Amsterdam Innovation Motor. Er zijn contacten met andere Economic Development Board s om van elkaar te leren. Een Chinese delegatie die in Nederland voorbeelden van stadlandbouw wilden zien heeft de EDBA via de ambtenaar externe betrekkingen toch naar Almere kunnen krijgen. Voor een Chinese delegatie uit Shandong heeft de EDBA een presentatie verzorgd over de EDBA. Zij waren geïnteresseerd om te leren van lokale overheden in Nederland betreffende de ontwikkeling van economische zones. Op welke manier kan de overheid het economische proces stimuleren? Hoe incorporeren we het aspect duurzaamheid? Hoe kunnen we PPS vormgeven? Medewerkers van de afdeling Economische Zaken van de Amerikaanse Ambassade zijn op bezoek geweest in Almere om de stad beter te leren kennen. Hun focus is de lokale economische ontwikkelingen in relatie tot landelijk beleid. Vooral de internationale acquisitie, de groei van de stad en de invloed van de landelijke politiek waren onderwerpen waar belangstelling voor was. Voor Flevoland is Noord-Amerika één van de belangrijkste regio s waar bedrijven vandaan komen. Daarom investeert de EDBA en de gemeente Almere graag in kennismaking en kennisontwikkeling. Kenniskring logistiek Almere: Randstad is de initiatiefnemer van de Kenniskring logistiek in Almere. Deze komt enkele keren per jaar bij elkaar. EDBA zorgt ervoor dat de leden van deze kenniskring geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen van de tafel Handel en Logistiek. 14

17 VBA en ACM: met deze organisaties is intensief contact over kansen en mogelijkheden om de economische ontwikkeling te stimuleren. Het is handig dat de EDBA in hetzelfde pand gevestigd is. Kruisverbanden worden daardoor makkelijk gelegd. Gemeente Almere (HRM) vraagt input voor leergang binnen gemeente voor managers over het betrekken van partijen in de stad. EDBA bedrijven-netwerk De EDBA heeft alle Almeerse bedrijven met tussen de 10 en 100 medewerkers laten bellen om hen te vragen zich bij ons netwerk aan te sluiten. De EDBA wil graag een goed contact met deze bedrijven opbouwen. Het is een hele belangrijke doelgroep voor de EDBA, immers 50% van de groei van de werkgelegenheid komt uit het bestaande bedrijfsleven. Inmiddels krijgen een kleine 500 bedrijven onze maandelijkse nieuwsbrief. Nieuwsbrief, website en social media Sinds mei 2011 versturen we maandelijks een nieuwsbrief aan bedrijven en andere geïnteresseerden. De content van de nieuwsbrief is gericht op programma s waar bedrijven die willen groeien iets aan hebben. Programma s van de Kamer van Koophandel, WTCAA, Syntens, etc. Ook besteden we aandacht aan de voortgang van businesscases en activiteiten uit de vijf clusters en vanuit de themagroepen. Het geheel wordt aangevuld met berichtjes over de Almeerse economie en het bedrijfsleven. Via de website van de EDBA kunnen geïnteresseerden zichzelf aanmelden voor de nieuwsbrief. De eerste voorzichtige stappen op de sociale media worden gezet. Het blijft toch een kwestie van het er even tussendoor doen. Hoe meer energie je er op inzet, hoe meer je er ook uithaalt. Maar met de 97 followers op twitter.com/edba, EDBA-blogs, de LinkedIngroep van de EDBA, een Youtube-account en een Facebook-pagina is het begin daar. Ook het project Almere DataCapital heeft inmiddels een Linkedin-groep. In mei is de nieuwe website de lucht in gegaan. Het idee was om veel meer over de projecten van de EDBA te vertellen. Vanaf 16 mei zijn er bijna unieke bezoekers op edba.nu een kijkje wezen nemen. De website en de nieuwsbrief zijn zodanig ontwikkeld dat het delen op de sociale media heel gemakkelijk gaat. 15

18

19 Verslag van de activiteiten Cluster Health, Wellness & Life Sciences Droom: Almere, de gezondste stad van Nederland Voorzitter: Jeltje Schraverus Secretaris: Anouk Veluwenkamp (gemeente Almere) Een droom met een forse ambitie die niet zomaar uit de lucht komt vallen. De gezondheidszorg is één van de speerpunten waar Almere duidelijk een profiel mee kan opbouwen. Vernieuwende voorzieningen op het gebied van gezondheid(-szorg), ruime mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek en een aantrekkende werking voor bedrijvigheid en werkgelegenheid, dat is waar de ambitie de gezondste stad van Nederland voor staat. Al jarenlang spreekt de innovatieve aanpak van de zorg in Almere tot de verbeelding van burgers en politici. Almere heeft een paar hele sterke troefkaarten in handen. De zorgsector kent relatief weinig aanbieders, waardoor innovaties gemakkelijk geïntroduceerd kunnen worden. Maar ook de ruime opzet van de stad met veel groen en water biedt de Almeerders de mogelijkheid om gezond te leven en gezonde keuzes te maken. Het cluster Health, Wellness en Life Sciences is met arbeidsplaatsen één van grootste werkgevers van Almere. De vergrijzing en de toename van chronisch zieken zorgen voor een toenemende vraag naar (welzijns)zorg. De gezondheidszorg kan heel goed een aanjager zijn van de economie, zeker door de koppeling met onderwijs en onderzoek. De Almeerse organisaties in de zorgsector proberen op een innovatieve manier in te spelen op de groei in een tijd van vergaande bezuinigingen in de zorg. De zorg wordt steeds meer ingebed in een regionale structuur van ziekenhuizen, gespecialiseerde behandel centra en combinatie van eerste- en tweedelijnszorg in de wijken. In de preventieve sfeer is nog veel te winnen, veel individuele initiatieven en ideeën die nog ingebed moeten in een structuur. Dit geldt in mindere mate ook voor de zorg voor chronisch zieken (care). De economische kansen liggen naast de directe mogelijkheden in de zorgsector, ook op het snijvlak van de gezondheid(-szorg), ICT en preventie. Zo zijn er twee grote projecten ontwikkeld in samenwerking met de andere clusters ICT & Media en het Cluster Handel & Logistiek: Almere DataCapital en Distrizorg. 17

20 Verslag van de activiteiten Het programma van het cluster Health, Wellness en Life Sciences kent op dit moment een vijftal programmalijnen die richting geven aan de activiteiten van het cluster: Zorgstructuur (cure en care) Wellness & Beauty Kennisontwikkeling: Onderwijs & Onderzoek Preventie: gezond leven en gezonde keuzes maken Life Sciences en medische technologie In onderstaand overzicht worden de belangrijkste projecten weergegeven, waar de EDBA direct bij betrokken is. De rol van de EDBA variëert van initiatiefnemer, coördinator tot ondersteuner op enkele gewenste momenten. Programmalijn: Zorgstructuur De Kinderkliniek De Kinderkliniek is een compleet centrum voor alle medische en niet medische zorg rond het kind. Snelle, op elkaar afgestemde zorg, met aandacht voor het kind, ouders en omgeving. De Kinderkliniek is momenteel gevestigd op een tijdelijke locatie en wil graag naar een nieuwe locatie in Almere Poort. De Kinderkliniek is in gesprek met de gemeente over een nieuwbouwlocatie voor hun nieuwe vestiging. Orthopedisch Centrum Het Flevoziekenhuis, SMC Almere en Novum Zorgconsulting gaan hun krachten bundelen in een nieuw orthopedisch behandelcentrum: het centrum voor bewegen. Het centrum legt zich toe op het behandelen van botten, gewrichten en spieren. In het centrum werken (sport)fysiotherapeuten nauw samen met orthopedisch chirurgen. Daardoor kan een patiënt snel geholpen worden en weer deelnemen aan het arbeidsproces. Het centrum is ook in de avonduren geopend en werkt zonder wachtlijsten. Doordat alle onderzoeken zo veel mogelijk achter elkaar worden gepland weet een patiënt na één bezoek wat er met hem of haar aan de hand is. In het centrum worden de poliklinische onderzoeken en behandelingen uitgevoerd. Chirurgische ingrepen worden in het Flevoziekenhuis gedaan. De fysiotherapie is reeds gestart. Zorghotel Een lang gekoesterde wens van het Flevoziekenhuis is een zorghotel, vlak naast het ziekenhuis. Een zorghotel biedt een tussenstap tussen ziekenhuis en thuis waardoor patiënten eerder het ziekenhuis kunnen verlaten. Dit is een duidelijk voordeel voor de patiënt die sneller het ziekenhuis kan verlaten en kan herstellen in een prettige omgeving. Naast deze kwaliteitswinst is er een kostenvoordeel. Een zorghotel heeft ook een logeerfunctie voor patiënt en familie. De gewenste locatie direct naast het ziekenhuis moet uiteraard passen in een totaal ontwikkelingsplan van het gebied. 18

21 Cluster Health, Wellness & Life Sciences Nusantara De stichting Nusantara onderzoekt de mogelijkheid van een verzorgingshuis voor de Indische Nederlanders in Almere. Er staat al een zorg- en dienstverleningscentrum, het Rumah Malati, in Almere. Het centrum is gericht op volwaardige intra-, semi- en extramurale voorzieningen van zorg, verpleging, en dienstverlening. Uiteraard wordt ook samen gewerkt met de Zorggroep Almere. Het plan is nog in de voorbereidende fase. Nieuwe zorg concepten De EDBA is met meerdere partijen in gesprek over nieuwe zorgconcepten. Concepten op het snijvlak van wellness, recreatie en medische behandelingen. In dit marktsegment komen steeds vernieuwende concepten tot stand, maar tot op heden ontbreekt de financiering bij partijen om te komen tot een goed onderbouwde businesscase. Programmalijn: Wellness & Beauty Een belangrijke opkomende trend is de verwevenheid van wellness en kuren. De komende jaren wordt er van dit marktsegmant veel verwacht. Wellness Centrum Elysium Elysium is één van de grote wellnesscentra in Nederland en wil graag naar Almere komen. Almere voldoet voor Elysium aan een aantal kritische factoren. Almere biedt een natuurlijke omgeving, waar de activiteiten van Elysium goed op aansluiten. Door de centrale geografische ligging kan Elysium bezoekers trekken uit een groot deel van Nederland. De meerwaarde van Elysium voor Almere is voor een belangrijk deel terug te vinden in de werkgelegenheid die het bedrijf zal bieden. Ongeveer 225 mensen kunnen binnen het wellness-complex aan het werk. Elysium Almere zal 363 dagen per geopend zijn. Per dag worden ongeveer bezoekers verwacht. Er wordt nu gefocust op een locatie in Almere Hout en de besprekingen met de betrokken partijen verlopen positief. 19

22 Verslag van de activiteiten Programmalijn: Kennisontwikkeling: Onderwijs & Onderzoek Er is een traditie van samenwerken, alle organisaties kennen elkaar. De infrastructuur is overzichtelijk. Een goede voedingsbodem voor samenwerken en innovaties. Jan van Es Instituut/Stichting Eerstelijns Kengetallen (STEK) Om tot een efficiënte en optimale bedrijfsvoering te komen is het voor instellingen in de eerste lijnszorg van belang dat zij op verschillende onderdelen hun prestaties op macroen microniveau kunnen benchmarken met organisaties uit hun peergroup. In deze behoefte wil STEK (Stichting Eerste Lijns Kengetallen) voorzien. De initiatiefnemers van STEK zijn ervan overtuigd dat in de gezondheidszorg transparantie essentieel is. STEK is een businessplan van het Jan van Es Instituut (JVEI) en richt zich op het genereren en communiceren van kengetallen voor de eerstelijns zorg. Met de gevalideerde uitgeleverde gegevensset kunnen diverse producten en diensten geleverd worden, bijvoorbeeld standaard rapportages, het beschikbaar stellen van de database voor bestaande applicaties en het aanleveren van een bestand ten behoeve van onderzoek. Naar verwachting wordt de businesscase binnenkort afgerond. Skillslab Een Skillslab is een leeromgeving waar professionals en studenten uit de medischeen zorgsector hun kennis en (klinische) vaardigheden kunnen opdoen, aanscherpen, actualiseren en uitbreiden. Een Skillslab is opleiding- en trainingsfaciliteit op medium niveau voor meerdere zorginstellingen en opleidingen. Er loopt een IFA investeringsaanvraag voor de realisatie. Simulation Centrum Een hightech simulationcenter is een testomgeving waar medische professionals in teamverband met behulp van innovatieve hightech apparatuur praktijksituaties kunnen simuleren. De nadruk in het centrum ligt op het leren communiceren in stressvolle situaties, om zo de veiligheid en kwaliteit van de zorg te optimaliseren. Na trainingen in een skillslab, waar basisvaardigheden worden geleerd, kunnen zorgprofessionals zich doorontwikkelen in het simulationcenter. Aangezien het een relatief nieuwe ontwikkeling is in Nederland heeft het centrum een nationale functie. In Eindhoven is een dergelijk simulationcenter (MedSim). De EDBA is met MedSim in overleg voor een tweede locatie. Programmalijn: Preventie: gezond leven en gezonde keuzes maken Er zijn veel individuele projecten gericht op preventie, gezond leven en gezonde keuzes maken. Het ontbreekt nog aan een regie. Binnen het cluster wordt nu een begin gemaakt om te komen tot een stadsbrede aanpak. 20

23 Cluster Health, Wellness & Life Sciences Programmalijn: Life Sciences en medische technologie Biobank Midden Nederland Vier wetenschappelijke instellingen uit Utrecht en Amsterdam (UMC Utrecht, RIVM, AMC en VUMC) zijn samen met de EDBA gestart met het onderzoeken van de mogelijkheid om gezamenlijk een biobank op te zetten voor de opslag van biomateriaal (weefsel, bloed, etc.). Door de opslag grotendeels te centraliseren kan meer efficiency behaald worden. Verder zijn de collecties beter te beheersen en kan de kwaliteit beter bewaakt worden. Het vraagt wel een cultuuromslag bij de betrokken professionals, zij moeten vertrouwen krijgen dat hun materialen extern goed opgeslagen worden en dat zij erover kunnen blijven beschikken. De tweede helft van 2011 is geprobeerd om gezamenlijk een haalbaarheidstudie te laten doen als aanloop naar een businesscase. Dit bleek voor een aantal betrokkenen een te grote stap en zij hebben hun achterban niet meegekregen in dit traject. Begin 2012 zal met de betrokken partijen opnieuw de marsroute bepaald worden om tot een businesscase te komen. 21

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

Jaarverslag Economic Development Board Almere 2012

Jaarverslag Economic Development Board Almere 2012 Jaarverslag Economic Development Board Almere 2012 Ondernemen met lef en ambitie Jaarverslag Economic Development Board Almere 2012 Ondernemen met lef en ambitie Onderdeel van Almere Werkt! Het programma

Nadere informatie

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren Bijlage bij: offensief Almere Collegebesluit Klik op titelbijlage om de link te activeren ECONOMISCH voorwoord 025 e Visie 026 In zal Almere één van de vijf grootste steden van Nederland zijn.

Nadere informatie

2013/2030 HOW ABOUT THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF ALMERE?

2013/2030 HOW ABOUT THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF ALMERE? 2013/2030 HOW ABOUT THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF ALMERE? HOW ABOUT... WERKGELEGENHEID OMZET/UITGAVEN NETWERK/VIER O S BEZOEKERS Scan deze afbeelding op de voorpagina. Een mooi voorbeeld van nieuwe watermerktechnologie

Nadere informatie

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere 2014/2030 ...Over de EDBA Het jaar 2014 is voor de EDBA het jaar van verdieping en focus, dat zich vertaalt in onze regieprogramma s. De EDBA ontwikkelt en realiseert innovatieve programma s samen met

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio November 2014 Een Groene, Gezonde en Slimme Regio Voorwoord Op 30 september 2013 hebben Provinciale Staten besloten om de strategische agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) vast te stellen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv OMFL Jaarverslag 2010 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland laten we in dit jaarverslag enkele ondernemers aan het woord die een bijdrage

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2014. Koers houden en accelereren

Jaarplan Brainport Development NV 2014. Koers houden en accelereren Jaarplan Brainport Development NV 2014 Koers houden en accelereren Inleiding Voor u ligt het jaarwerkplan van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport Regio Eindhoven.

Nadere informatie

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2)

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Aldus vastgesteld in Provinciale Staten op 27 januari 2011 1077016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Analyse... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Beroepsonderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Groei door delen van kennis

Groei door delen van kennis Groei door delen van kennis KennisDC Logistiek 2 KENNISDC LOGISTIEK KENNISDC LOGISTIEK 3 Logistiek: het geheime wapen Voorwoord Met een toegevoegde waarde van 55 miljard Euro per jaar en ruim 800.000 arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei Jaarplan Brainport Development NV 2015 Koersen op extra groei Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2015 van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport regio. In deze regio

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data Almere DataCapital De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data // Hilversum, september 2011 // Een uitgave van immovator Almere DataCapital

Nadere informatie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie 1 Economische visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020 // 20 december 2012 VOORWOORD In juli 2012 heeft de Economische kopgroep de 3

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties Medische technologie & life sciences Zorginnovaties Colofon Innovatie Zuid April 2014 Thema Medische technologie en life sciences: Zorginnovaties Tekst Inge Heuff, www.heuffschrijft.nl Samengesteld door

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Human Capital Agenda voor de Topsector Creatieve

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Valorisatieprogramma Zuid-Limburg. Ondernemen met Kennis 013-2018. teamwork. motivation. innovation. success. vision. inspiration.

Valorisatieprogramma Zuid-Limburg. Ondernemen met Kennis 013-2018. teamwork. motivation. innovation. success. vision. inspiration. Valorisatieprogramma Zuid-Limburg Ondernemen met Kennis 013-2018 teamwork motivation inspiration success research innovation vision Valorisatieprogramma Zuid-Limburg Ondernemen met Kennis 2013-2018 Inhoud

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven A gemeente Eindhoven Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven 2011-2014 Strategie Juli 2011 svh/aa11017509 Juli 2011 Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven - 2011-2014 Strategie Colofon Uitgave

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Anne-Marie Pluijm, 2014. Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven

Anne-Marie Pluijm, 2014. Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven Anne-Marie Pluijm, 2014 Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven Colofon In opdracht van: Uitgevoerd door: Anne-Marie Pluijm 2014 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie

Jaarverslag 2010 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Jaarverslag 21 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Jaarverslag Jaarverslag 21 21 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Van de voorzitter 3 1 Het

Nadere informatie

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Basis voor het innovatiecontract Logistiek versie 28-12-11 1 Uitvoeringsagenda topsector logistiek Inhoud Samenvatting Uitvoeringsagenda

Nadere informatie