jaarverslag 2014 universiteit van amsterdam Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2014 universiteit van amsterdam Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 1 Jaarerslag 2014

2 2 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 1 Jaarerslag 2014 Uniersiteit an Amsterdam

3 2 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 3 Inhoudsopgae Voorwoord an het College an Bestuur Kerngegeens Bericht an de Raad an Toezicht Samenstelling College an Bestuur en Raad an Toezicht Decanen an faculteiten en directeuren an eenheden Gegeens oer de rechtspersoon Lijst an gebruikte afkortingen Onderwijs en onderzoek 1.1 De Uniersiteit an Amsterdam 1.2 Onderzoek 1.3 Onderwijs 1.4 Maatschappelijke erantwoordelijkheid en innoatie Organisatie en bedrijfsoering 2.1 Kwaliteit an mensen 2.2 Band met medewerkers, studenten en alumni 2.3 Betrouwre en duurzame diensterlening 2.4 Doelgerichte campusinfrastructuur 2.5 Duurzaamheid 2.6 Financiën Colofon Bestuur 3.1 Bestuurlijke structuur 3.2 Bezoldigingsgegeens De UA wordt geormd door de diersiteit an medewerkers en studenten. Een deel an hen is te zien in het jaarerslag. Op de oorzijde: V.l.n.r.: Ikram Sarti, student Biomedische Wetenschappen. Prof. dr. JanHindrik Raesloot, hoogleraar Fysiologie. Gideon Jager, student Wiskunde. Frank Aarts, communicatieadiseur Centrale Studentenadministratie. Elmer Schürfeld, student Infortiekunde. Wai Kee Man, student Future Planet Studies. Op de achterzijde: V.l.n.r.: prof. dr. mr. Jonathan Soeharno, hoogleraar Rechtspleging in rechtsfilosofisch perspectief. Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, hoogleraar Economie & Bedrijfskunde, ontangt de Akademiepenning 2014 an de Koninklijke Nederlandse Akademie an Wetenschappen. Maaike Amgs an der Meulen, directeur Academische Club en Spui25. Prof. dr. Sweder an Wijnbergen, hoogleraar Staathuishoudkunde. Liza Mügge, uniersitair docent Politicologie, gespecialiseerd in Gender & Ethnicity. Uitgae Uniersiteit an Amsterdam Juni 2015 Ontwerp jaarerslag (excl. Jaarrekening) April Design Fotografie Alek Bob Bronshoff Roberto Calderone Liesbeth Dingens Albert an Duin Dirk Gillissen Daid Cohen de Lara Monique Kooijns Eduard Lampe Jacob an den Noort Jeroen Oerlens Sjaak Rakers De UA heeft haar best gedaan om alle eentuele rechthebbenden te achterhalen. Wie alsnog meent rechten te kunnen doen gelden, wordt erzocht contact op te nemen met Bureau Communicatie. Infortie Uniersiteit an Amsterdam Bureau Communicatie Postbus GG Amsterdam Aan de inhoud an dit jaarerslag kunnen geen rechten worden ontleend. Uniersiteit an Amsterdam Maatschappelijk erslag an het College an Bestuur 4.1 De UA als publieke researchuniersiteit 4.2 Bedrijfsmodel an de UA 4.3 Maatschappelijke speerpunten 5. Financieel erslag an het College an Bestuur 5.1 Verslag Treasuryparagraaf 5.3 Continuïteitsparagraaf Bijlagen Bijlage 1 Opleidingenaanbod Bijlage 2 Oerzicht NVAObeoordelingen en accreditatie per opleiding in 2014 Bijlage 3 Onderzoeksbeoordelingen in 2014 Bijlage 4 Oerzicht an bijzondere en gesponsorde leerstoelen Bijlage 5 Uniersitair profiel en prestatieafspraken met de minister an OCW Bijlage 6 Feiten en cijfers Bijlage 7 Opgae olgens de Wet normering topinkomens Bijlage 8 Jaarrekening 2014

4 jaarerslag 2013 uniersiteit an amsterdam 5 Voorwoord an het College an Bestuur Het neerhalen an Malaysia Airlines lucht MH17 an Amsterdam naar Kuala Lumpur boen OostOekraïne oerschaduwt oor de UA het jaar Aan boord waren Joep Lange, hoogleraar Infectieziekten, aidsdeskundige en directeur an het Amsterdam Institute for Glol Health and Deelopment, en zijn communicatiemedewerker (en partner) Jacqueline an Tongeren, beiden op weg naar het World Aids Congres in Melbourne. Aan boord waren ook twee alumni an de Faculteit der Geesteswetenschappen: sterstudent journalistiek Sacha Meijer met haar riend Tim Nieburg, en de oudredacteur an Propria Cures, Laurens an der Graaff. De UA betreurt het grote erlies an deze eelbeloende mensen oor hun naasten en oor de academie, en stond tijdens de opening an het nieuwe academische jaar stil bij de herinnering aan hen in een program dat inhoudelijk juist in nauwe samenwerking met Joep Lange was oorbereid. De bijeenkomst stond dit jaar in het teken an Afrika. Vier jonge onderzoekers die hebben samengewerkt met Joep Lange, gaen presentaties oer hun werk in Afrika. Ook werd een boekje gepresenteerd oer de UA en Afrika, een an de laatste projecten waar Lange aan heeft gewerkt. Inhoudelijk was 2014 een jaar waarop wij tereden kunnen terugblikken. De aankomende chelorstudenten kregen in 2014 oor het eerst UA Matching aangeboden als onderdeel an de inschrijing oor hun opleiding. Het is een eerste kennisking met de opleiding en het onderwijs, bedoeld om de studiekeuze ooraf in io te testen. Zowel organisatorisch als afgaand op de eerste resultaten beschouwt het College deze operatie als een succes. De achterstand op de landelijk gemiddelde NSEscore is teruggebracht tot 0,1 punt, ondanks de grootschalige erbouwingen. Intussen is de inhuizing an de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen op het Roeterseiland wel gerealiseerd (op de afdeling Psychologie na) en zien we dat de faculteiten elkaar goed inden in de serices op die campus. Het studiesucces in de chelor ontwikkelt zich naar de erwachte 70% in 2015, het aanbod aan intensief kleinschalig onderwijs is errijkt met de nieuwe Engelstalige cheloropleiding Politics, Psychology, Law and Economics, en de UA scoort landelijk het hoogst in de International Student Barometer. college an bestuur V.l.n.r. prof. dr. Hans Amn (iceoorzitter), prof. dr. Huib de Jong (lid en rector Hogeschool an Amsterdam) en prof. dr. Dymph an den Boom (waarnemend oorzitter en rector gnificus) Internationaal telt de UA steeds meer mee en in alle wereldrankings is de UA in 2014 gestegen. De cheloruitwisseling met elektronicaconcern Huawei is een oorbeeld an de toenemende internationale samenwerking. Een recordaantal an 28 jonge UAonderzoekers kreeg een Venisubsidie. Daarnaast ontingen liefst 9 talentolle wetenschappers een Starting Grant an de European Research Council. Impact en innoatie hebben een prominente plaats, waarbij de intensiee samenwerking met de VU en NWO niet zelden een katalyserende rol heeft. In het nieuws kwamen onder meer Access Europe, het Adanced Research Center for Nanolithography met ASML, en de erkoop an Euision aan Qualcomm. De samenwerking met de VU opent nieuwe mogelijkheden, ar op een meer pragtische wijze dan met het grand design an een geïntegreerde bètafaculteit die eind 2013 niet de instemming an de Gezamenlijke Vergadering erkreeg. In het nieuwe Instellingsplan Grenzeloos nieuwsgierig, tot stand gekomen in een ol jaar an formele en informele discussies met delegaties an studenten, docenten en onderzoekers, bouwt de UA dan ook ooral oort op de goede resultaten uit de afgelopen periode, onder toeoeging an enkele accenten en doelen op aspecten waarin men in de UA ruimte oor erbetering ziet. In het onderwijs ligt de nadruk op academische orming, erbeteringen in de inhoud an de curricula en onderwijsernieuwing. Er wordt gekeken naar selectie en studietempo in de sters, buitenlandstages, reductie an oerhead, en de studentteredenheid. In het onderzoeksbeleid erschuift het accent an kwantitatiee naar kwalitatiee atstaen en wordt meer regie bij

5 6 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 7 Kerngegeens wetenschappers zelf gelegd. Daarnaast zijn ier strategische the s benoemd: internationalisering, student experience, high impact & low imprint, en de academische gemeenschap, waarbij laatstgenoemd the zich op het cement an de uniersiteit richt. Ingeschreen studenten Totaal ingeschreen studenten UA Hoe actueel een ergrote inspanning op dat laatste the is, bleek uit de gebeurtenissen an oorjaar De spanningen en de afstand tussen besturing en professionele autonomie, tussen onderwijs en onderzoek, tussen disciplines met stijgende en dalende studentenaantallen, en tussen erschillende isies op de plaats en rol an de uniersiteit in de 21ste eeuw kwamen naar boen, getriggerd door het det daaroer in de Geesteswetenschappen. Zij uitten zich in detten, pamfletten met eisen, de reactie an het College an Bestuur in een tienpuntenplan, het instellen an twee onafhankelijke commissies en zes weken bezetting an het Maagdenhuis. Het det heeft eel losgeakt, ook landelijk in pers en politiek Instroom eerstejaarsstudent opleiding instelling (per 110) Instroom chelors Instroom presters Instroom sters Deze roerige periode eindigde op 17 april 2015 met de aststelling door de Gezamenlijke Vergadering an Centrale Studenten en Ondernemingsraad, dat het bestuur in de bestaande samenstelling onoldoende ertrouwen genoot om de wenselijke slagen te ken. Louise Gunning akte daarop haar aftreden als oorzitter bekend, hoezeer ook onerdiend als wij haar staat an dienst oor het AMC en de UA oerzien. Rector gnificus Dymph an den Boom neemt sindsdien het oorzitterschap waar. In het tienpuntenplan heeft de UA een agenda aangegeen op welke terreinen herormingen kunnen worden doorgeoerd, in samenspraak met de academische gemeenschap en op het steige fundament an goed onderwijs en onderzoek waar de UA om bekend staat. Edgar du Perron, decaan an de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, is tijdelijk als icerector aangesteld om de uitoer an deze agenda te bewaken. Er zijn boendien twee onafhankelijke onderzoekscommissies samengesteld, één om het geoerde financieel en huisestingsbeleid transparant te ken en één oer de interne decentralisatie en democratisering. De medezeggenschapsorganen hebben, samen met actiegroepen, een leidende rol gekregen en genomen in de opdrachtformulering en samenstelling an de commissies. Het tienpuntenplan laat onerlet dat de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid kampen met gedaalde belangstelling an studenten en dus gezien de wijze an bekostiging door het rijk met de noodzaak an kostenbesparingen en an ergroting an de aantrekkingskracht an de curricula. Afgelegde examens per academisch jaar Behaalde studiepunten (ECTS) Bachelorexamens Masterexamens Doctoraalexamens Postster/postdocexamens Proefschriften per kalenderjaar Proefschriften Ontwerperscertificaten Publicaties per kalenderjaar 3 Wetenschappelijke publicaties Vakpublicaties 2009/ / / / / De UA heeft een betrokken academische gemeenschap, die met elkaar terecht trots is op het onderwijs en het onderzoek aan de UA ongeacht de discussies oer de wijze an besturing. Het is nu zaak om samen stappen ooruit te zetten, want uiteindelijk hebben we alleal hetzelfde doel oor ogen: het allerbeste oor onderwijs en wetenschap in de Uniersiteit en Hogeschool an Amsterdam. Amsterdam, 23 juni 2015 Financiële kerncijfers (in M ) Eigen ermogen (per 3112) Solabiliteit (eigen ermogen / totaal ermogen) Oerdracht AMC 5 Oerige exploitatielasten (UA enkeloudig) Totale exploitatielasten (UA enkeloudig plus Faculteit Geneeskunde ) Groepsresultaat % , % , % (8,7) % , % (3,2) Het College an Bestuur Dymph an den Boom Waarnemend oorzitter en rector gnificus Huib de Jong Lid en rector an de Hogeschool an Amsterdam Hans Amn Viceoorzitter 1 In 2014 zijn hierin begrepen 271 eigen medewerkers (waaran een belangrijk deel studentassistenten). 2 Met ingang an het studiejaar 2011/2012 schrijft een deel an de schakelstudenten zich niet meer in als student, ar als contractant. 3 Met ingang an 2014: aantallen gepubliceerd in het betreffende jaar; t/m 2013 aantallen geregistreerd in het betreffende jaar. 4 Met ingang an 2013 akt Stichting SARA geen deel meer uit an de consolidatiekring an de UA. 5 De rijksbijdrage bestemd oor de werkplaatsfunctie an het Academisch Ziekenhuis wordt in de jaarrekening gepresenteerd als aftrekpost op de ten an de Uniersiteit. In het oerzicht Kerngegeens is deze bijdrage meegeteld in de oerdracht an middelen aan het AMC.

6 8 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 9 Bericht an de Raad an Toezicht Personeel (fte s per 3112, excl. AMC) 6 Wetenschappelijk personeel waaran rouwen Ondersteunend en beheerpersoneel waaran rouwen Totaal UA enkeloudig Geconsolideerde gelieerden Totaal UA geconsolideerd % % % % % % % % % % De Raad an Toezicht UA ergaderde ook in 2014 gezamenlijk met de Raad an Toezicht an de HA. In die ergaderingen treden de leden an de Raad an Toezicht HA op als adiseur an de Raad. In 2014 is de Raad zesal bijeen geweest in aanwezigheid an het College an Bestuur, en tweeal buiten aanwezigheid an het College. De Raad ergaderde eenal met de externe accountant, PwC. Ook werd een keer ergaderd met de Raad an Toezicht an de Vrije Uniersiteit (VU), in het teken an de intensiee samenwerking die sinds de OECD reiew an 2010 is gegroeid. In het erslagjaar stonden oor de Raad naast de erulling an een acature in de Raad an Toezicht an de HA onder meer centraal de samenwerking an de UA met de HA, de samenwerking an de UA en de HA met de VU, het nieuwe Instellingsplan , de prestatieafspraken met het ministerie an Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wetenschappelijke integriteit, en ICT Ziekteerzuim Wetenschappelijk personeel Ondersteunend en beheerpersoneel Energieerbruik en CO 2 uitstoot Gas (miljoen m 3 ) 2,2% 5,0% ,4 1,8% 4,7% ,9 1,7% 4,9% ,0 1,6% 4,5% ,8 2,1% 5,4% ,2 Inhoudelijk erslag Het jaar 2014 startte lak na de afwijzing an de Amsterdam Faculty of Science door de Gezamenlijke Vergadering an de UA; dat ormde oor Raad en College dan ook een belangrijk eerste onderwerp op de agenda. Het proces is geëalueerd en er is gesproken oer de wijze waarop de samenwerking tussen de Amsterdamse uniersiteiten orm kan krijgen zonder oorbij te gaan aan de waardeolle punten die uit de discussie met de medezeggenschap naar oren kwamen. Vanuit deze inalshoek heeft de Raad ook contact onderhouden met de Raad an Toezicht aan VUzijde. Elektra (miljoen kwh) waaran zelf opgewekt (miljoen kwh) CO 2 equialent an gaserbruik (ton) CO 2 equialent an elektraerbruik (ton) CO 2 equialent an olieerbruik (ton) Totaal CO 2 equialent 40,9 13, ,4 3, , , ,0 0, Verder is dit jaar in rijwel alle ergaderingen an Raad en College gesproken oer de instellingsstrategie, in het kader an de oorbereiding an het Instellingsplan Op erzoek an de Raad is al in het stadium an de isieorming gediscussieerd, zodat de afwegingen an het College en de raagstukken waar de instellingen mee geconfronteerd worden, duidelijk aan de orde konden worden gesteld. Het College kiest oor het doorzetten an de lijn an het orige Instellingsplan, die nog altijd actueel blijkt, en plaatst accenten ten aanzien an erdere erbetering an de kwaliteit an onderwijs en onderzoek, ergroting an de inkomsten buiten de rijksbijdrage, en alorisatie. Ook internationalisering, student experience en de organisatiekwaliteit zijn belangrijke the s oor de komende jaren. Afalerwijdering Regulier afal (ton) Chemisch afal (ton) Daarnaast is de Raad door het College geïnformeerd oer de oortgang op de prestatieafspraken. De Raad ergewist zich met regelat hoe de instelling daarop presteert, ook anwege de mogelijke financiële consequenties bij het niet halen an de afspraken. Totaal afal (ton) Wetenschappelijke Integriteit is als onderwerp op de agenda gekomen om de Raad te informeren oer het preentief beleid an de uniersiteit. Terwijl in de media ooral aandacht is oor zaken waarin een wetenschapper een grote misstap heeft geakt, spannen uniersiteiten als de UA zich in om te oorkomen dat dergelijke situaties zich kunnen oordoen. Dat gebeurt niet alleen door het inzetten an een ertrouwenspersoon waar ermoedens an onjuist handelen kunnen worden gemeld, ar ooral door het informeren an studenten en jonge onderzoekers door middel an onderwijsmodules, gedragscodes en onderwijs in academische aardigheden. Ook het model bij de begeleiding an promoendi door de promotor is aangepast zodat niet langer een eenopeenrelatie bestaat waar misbruik an geakt kan worden. Wanneer werkelijk een ermoeden an fraude bestaat, wordt een onderzoekscommissie ingeschakeld. In het kader an de transitie die aan HAzijde afgelopen jaar is ingezet oor optilisering en decentralisering an de ondersteuning an onderwijs en onderzoek wordt ook direct bezien in hoeerre het mogelijk is om UA en HAstafafdelingen samen te brengen, om zo de ondersteuning an het College te stroomlijnen en erbeteren, en daarmee de effectiiteit te ergroten. Eerste uitloeisel an dit proces is de samenoeging an Finance & Control UA en Planning & Control HA per 1 januari De Raad heeft het College beraagd op de redenen achter deze plannen en op de te waarin met name de HAorganisatie deze eranderingen kan absorberen. De Raad is oertuigd an het belang an deze beweging, en olgt de wijze waarop dit proces geïmplementeerd wordt. 6 De personeelsgegeens an UA enkeloudig zijn inclusief het personeel dat bij het T.M.C. Asser Instituut en het SCO Kohnstamminstituut is gedetacheerd en het UApersoneel an ACTA. Met ingang an 2013 akt Stichting SARA geen deel meer uit an de gelieerdenkring an de UA.

7 10 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 11 Op het gebied an de bedrijfsoering is gedurende dit jaar, waarin de heer prof. dr. H.M. Amn aantrad als iceoorzitter an het College, regeltig stilgestaan bij ICT. Eerste aanleiding daartoe was de ealuatie an de implementatie an het Studenteninfortiesysteem (SIS). Dat project is duurder geworden dan gepland en heeft de nodige emoties in de instelling met zich meegebracht. De ealuatie is daar helder oer en biedt ook aanbeelingen oor olgende grote ICTprojecten om dergelijke negatiee effecten te oorkomen. De Raad heeft met het College teruggeblikt op het bestuurlijke proces rond SIS in de eigen ergaderingen, en heeft dit aangegrepen om een gesprek te starten oer de wijze waarop de Raad grootschalige ICTprojecten beter kan olgen. Er wordt gewerkt aan een fort en werkwijze om aan deze wens tegemoet te komen. In het najaar an 2014 heeft de Raad an Toezicht prof. dr. D.C. an den Boom erzocht om haar per 1 oktober 2015 aflopende termijn als rector gnificus an de UA en lid an het College an Bestuur an UA en HA te erlengen tot en met de Dies Natalis an de UA op 8 januari Zij heeft daarop aangegeen bereid te zijn om haar werkzaamheden tot die tijd oort zetten. De Raad is haar hier zeer erkentelijk oor. Verder is zoals gebruikelijk eel aandacht besteed aan jaarrekening en begroting. De UA erkeert nu in een fase in het Huisestingsplan waarin, zoals oorzien, fors ontspaard wordt ten behoee an de renoatie an de huisesting; dit echter wel binnen de in het Huisestingsplan gestelde normen oor de solabiliteit en oor het aandeel an de huisestingskosten oor de eenheden binnen de totale omzet. Raad en College bespreken met regelat projecties oor de toekomstige financiële situatie en de beleidsatregelen die nodig zijn om de financiële stabiliteit an de UA te waarborgen. Terugtreden Collegeoorzitter en tienpuntenplan UA Najaar 2014 was er eel landelijke aandacht oor de Geesteswetenschappen, waaroer Raad en College regeltig gesproken hebben. In de zomer kwamen de opleidingen in de pers toen de NVAO een bericht publiceerde dat er landelijk eel onoldoendes gegeen waren; een nuancering an dit bericht heeft de nodige aandacht gekost. Verolgens bleek dat het teruglopende studentenaantal en tegenallende studieprestaties de middelen an de Faculteit der Geesteswetenschappen derte negatief beïnloeden, dat een reorganisatie noodzakelijk is. Het faculteitsbestuur grijpt deze noodzaak aan om de inrichting an de faculteit toekomstproof te ken, ar dat gaat gepaard met soms felle discussies en protesten die ook de nodige mediaaandacht genereren. Die discussies en protesten akten begin 2015 ook deel uit an de beweging die heeft geleid tot de bezetting an eerst het Bungehuis, en erolgens het Maagdenhuis. Oer de achtergronden en omstandigheden an de bezetting an het Bungehuis, en de noodzaak tot ontruiming daaran, is de Raad geïnformeerd door het College. Toen een studentendemonstratie twee dagen na ontruiming leidde tot de bezetting an het Maagdenhuis, hebben Raad, College en decanen de dag erop, gegeen de wens anuit de academische gemeenschap tot erdere democratisering an de besluitorming, unaniem aangeboden dat een studentbestuurslid, zoals dat elders al wel bestaat, ook in het bestuursmodel an de UA kon worden opgenomen. In de weken daarna heeft de Raad zich met het College nader ingespannen om an ele gremia in de uniersitaire gemeenschap te ernemen wat de oorzaak en ong an de onrede waren. Dat gebeurde door het bijwonen an detten en het beleggen an gesprekken met decanen en medezeggenschapsorganen, ar ook door regeltig contact an het lid met bijzonder ertrouwen an de medezeggenschap, prof. mr. G.P.M.F. Mols, met de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad. De Raad heeft gedurende de eerste ier weken an de bezetting wekelijks ergaderd oer de stand an zaken en de koers die het College heeft gekozen met de publicatie an het tienpuntenplan en de instelling an twee onafhankelijke commissies an deskundigen die daar een deel an zullen ormgeen, één oer de modernisering an de besluitorming en één oer het financieel en huisestingsbeleid. Hierbij wordt consequent aandacht besteed aan mogelijke samenhang met of geolgen oor de HA. Na ontruiming an het Maagdenhuis op 11 april 2015 liepen de emoties opnieuw hoog op. In de daarop georganiseerde Gezamenlijke Vergadering an de COR en CSR an 17 april oordeelden de medezeggenschapsorganen dat zij het College an Bestuur in de huidige samenstelling niet in staat achtten om in samenwerking met de academische gemeenschap orm te geen aan de koers an de UA. De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) an de HA had eerder wel de steun oor het oltallige College an Bestuur uitgesproken. Mede ingegeen door het oordeel an de COR en CSR heeft dr. L.J. GunningSchepers de dag daarop haar ontslag als oorzitter an het College an Bestuur an de UA en de HA aangeboden aan de Raad an Toezicht, met als doel ruimte en tijd te geen aan het College om in gewijzigde samenstelling de herormingsagenda oor de UA orm te kunnen geen. De Raad heeft met respect kennisgenomen an het besluit an merouw Gunning om terug te treden als oorzitter en spreekt grote waardering uit oor haar onermoeire inzet oor beide instellingen. Merouw Gunning heeft sinds 2001 het Academisch Medisch Centrum (AMC) geleid als oorzitter an de Raad an Bestuur en decaan an de Faculteit der Geneeskunde an de UA. Na een korte onderbreking als oorzitter an de Gezondheidsraad en uniersiteitshoogleraar, was de Raad an Toezicht erheugd dat zij bereid geonden kon worden om per 1 april 2012 de functie an oorzitter an het College an Bestuur an de UA en de HA te erullen. Zij heeft dat op een krachtige nier gedaan en wist de positie an beide instellingen in binnen en buitenland aanzienlijk te ersteigen. Bij haar aanstelling kreeg ze de opdracht om de samenwerking tussen de UA, de HA en de VU erder orm te geen. Dit heeft ze met ere ter hand genomen met als resultaat een ersterking an het hoger onderwijs in Amsterdam. Verder heeft ze zich tijdens haar bestuursperiode actief ingezet oor de internationalisering an de UA en stond aan de wieg an de UA Alumni Chapters in New York, Beijing, Shanghai en Londen. Ook akte ze een serieuze start met fondsenwering oor AESbeurzen oor excellente sterstudenten an buiten de Europese Economische Ruimte. De Raad betreurt het in hoge te dat haar aftreden als noodzakelijk werd gezien en is merouw Gunning dan ook zeer dankar oor al het werk dat zij met buitengewoon eel toewijding en betrokkenheid oor beide instellingen heeft erricht. Het was een genoegen om met haar te werken en de Raad is erheugd dat ze de UA blijft ersterken als uniersiteitshoogleraar. In de daaropolgende dagen heeft de Raad an Toezicht gesprekken geoerd met de oergebleen leden an het College an Bestuur, de decanen, de HAdomeinoorzitters en de centrale medezeggenschapsraden an UA en HA oer de ontstane situatie. Uit de gesprekken ontstond een gemeenschappelijk beeld oer de te nemen stappen. Geoed door deze gesprekken heeft de Raad zijn ertrouwen uitgesproken in de drie zittende leden an het College an Bestuur. De Raad heeft prof. dr. D.C. an den Boom geraagd om, naast haar rol als rector gnificus an de UA, bij wijze an waarneming de rol als oorzitter an het College an Bestuur an de UA en de HA op zich te nemen. Zij heeft daarmee ingestemd en de andere Collegeleden hebben hun ertrouwen in haar uitgesproken. Aan prof. mr. C.E. du Perron, de huidige decaan an de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, is in oerleg met het College geraagd om een tijdelijke rol als icerector te erullen, formeel niet deel uitkend an het College an Bestuur, belast met de herormingsagenda oor de UA. Deze herormingsagenda zal worden uitgewerkt in nauwe samenwerking met de academische gemeenschap. De heer Du Perron heeft hiermee ingestemd. Het College heeft hem steun en ertrouwen toegezegd. De Raad heeft het door de medezeggenschap an de UA oorgedragen lid, prof. dr. G.P.M.F. Mols, aangewezen als lid met bijzondere aandacht oor de herormingsagenda. Hij zal nauw betrokken zijn bij dit proces en oor de herormingsagenda als contactpersoon optreden tussen de academische gemeenschap en de Raad. Daarbij zal de Raad er mede op toezien dat de lans tussen UA en HA in het bestaande samenwerkingsernd niet wordt erstoord. De gekozen oplossing is goed ontangen en werd breed gedragen in de UAgemeenschap. De Raad ontleent daaraan het ertrouwen dat deze oplossing bijdraagt aan de stabiliteit an de UA en aan een stabiele sis waarop de herormingsagenda orm kan worden gegeen. De Raad zal op korte termijn het proces starten oor de opolging an de oorzitter an het College an Bestuur an de UA en de HA en an de rector gnificus an de UA, in ernd met het aflopen an haar termijn. Hieroor wordt een procedure ontworpen in nauw oerleg met de centrale medezeggenschapsraden an UA en HA, de decanen en de domeinoorzitters. De nieuwe procedure moet leiden tot grotere betrokkenheid an de erschillende geledingen bij de selectieprocedure. Verder heeft de Raad aan het College an Bestuur geraagd om de positie an de faculteiten en domeinen erder te ersterken, in lijn met de behoefte aan erdergaande decentralisering.

8 12 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 13 De decanen en domeinoorzitters hebben hierbij een grote en collectiee erantwoordelijkheid. Teens zal de positie an de medezeggenschapsraden ersterkt worden door enerzijds erbetering an de ondersteuning an de raden en anderzijds door een erandering in de nier waarop met de medezeggenschapsraden wordt samengewerkt. Tot slot heeft de Raad alle partijen opgeroepen om de open dialoog met elkaar op een respectolle nier te oeren. Samenstelling en functioneren Raad an Toezicht Per 1 september 2014 is ir. B. Bleker teruggetreden, die gedurende twee termijnen zitting heeft gehad in de Raad an Toezicht an de HA. De Raad is hem zeer dankar oor zijn tijd en betrokkenheid gedurende deze jaren. Zijn expertise op bouwgebied is oor de HA an groot belang geweest bij de ontwikkeling en bouw an de Amstelcampus, die inmiddels er georderd is en de HA een nadrukkelijke aanwezigheid in de stad erschaft. Zijn adies is op dierse momenten in de campusontwikkeling an zowel hogeschool als uniersiteit cruciaal gebleken; daaroor zijn de instellingen hem grote dank erschuldigd. De heer R. de Jong RA is per 1 februari 2015 benoemd, zodat deze acature in de Raad an de hogeschool is eruld. Verder kondigde de Secretaris an de Uniersiteit en teens Secretaris an de Raad, mr. M. Zaanen, in noember aan de uniersiteit te zullen erlaten per 1 februari 2015 om algemeen directeur an de KNAW te worden. De Raad is haar bijzonder erkentelijk oor haar uiterst zorguldige ondersteuning gedurende ele jaren en dankt haar oor haar bijdrage aan het ontwikkelen an de moderne orm an toezicht die de Raad nastreeft. Het College an Bestuur heeft daarop besloten om drs. G.M. an Velzen, Secretaris an de HA, teens te benoemen tot Secretaris an de UA, zodat naast een gezamenlijk College an Bestuur beide instellingen nu ook één Secretaris hebben. Vanuit haar functie als Secretaris UAHA heeft merouw Van Velzen op erzoek an de Raad de rol an Secretaris an de Raad oor enige anden eruld. Per 1 mei 2015 heeft de Raad an Toezicht erolgens ingestemd met de benoeming an mr. drs. J.M.C. Krol tot Secretaris an de Raad. Zij combineert de werkzaamheden met haar functie als hoofd Juridische Zaken an de UA. De Raad heeft in het najaar an 2014 de jaarlijkse zelfealuatie uitgeoerd en bij die gelegenheid ook de eigen werkwijze tegen het licht gehouden. Op sis an een ronde an interiews met Raadsleden, Collegeoorzitter en de scheidend Secretaris an de Raad is een oerzicht opgesteld dat in een bijeenkomst an de Raad is besproken. De Raad heeft bij die gelegenheid opnieuw gesproken oer de wijze waarop hij inulling wil geen aan een moderne orm an betrokken toezicht, met eel aandacht oor het priire proces an de uniersiteit en hogeschool. Belangrijke conclusie was dat er tijdens, ar ook buiten de ergaderingen meer tijd nodig is om de onderwerpen olledig recht te doen. De Commissie Goernance bestaat uit mr. drs. A. Nicolaï (UAHA, oorzitter), prof. dr. S.W.J. Lamberts (UA) en merouw M.R. Milz MBA (HA). Zij ergaderde tweeal, en heeft zich in 2014 intensief bezig gehouden met de wering an een nieuw lid oor de Raad an Toezicht HA. Ook de behandeling an de wijziging an de Wet normering topinkomens in de StatenGeneraal is op de oet geolgd, gegeen de grote consequenties oor het personeelsbeleid aan de top an de organisaties. Daarnaast heeft de commissie zich het afgelopen jaar gebogen oer de oorbereiding an de jaargesprekken met de afzonderlijke Collegeleden en de eerder genoemde zelfealuatie an de Raad. In het erslagjaar oerde elk lid an het College an Bestuur zijn of haar jaargesprek met de Raad. Tijdens deze gesprekken wordt niet alleen stilgestaan bij het eigen functioneren, ar ook bij de neenwerkzaamheden die de leden an het College errichten. De Raad heeft met deze neenwerkzaamheden ingestemd. Het oerleg an de Raden met de medezeggenschapsraden, dat twee al per jaar plaatsindt, wordt als nuttig en zinol eraren. De Raad stelt bij die gelegenheden de algemene stand an zaken an de uniersiteit aan de orde, aan de hand an Instellingsplan, jaarrekening of begroting. De Raad an Toezicht waardeert de open sfeer waarin deze gesprekken plaatsinden buitengewoon. De Raad an Toezicht bedankt tot slot het bestuur, alle medewerkers en alle studenten an de uniersiteit oor hun inspanningen en bijdragen aan de behaalde resultaten an het afgelopen jaar, en spreekt zijn grote waardering uit oor de wijze waarop het College an Bestuur zijn rol heeft eruld in de afgelopen moeilijke periode. Amsterdam, 23 juni 2015 De Raad an Toezicht Mr. drs. A. Nicolaï Voorzitter Prof. dr. S.W.J. Lamberts Viceoorzitter Prof. mr. G.P.M.F. Mols Lid Drs. L.M.T. an Velden Lid De Raad heeft dit jaar inulling gegeen aan zijn oornemen om gesprekken te oeren met indiiduele decanen en domeinoorzitters en dat werd als bijzonder positief eraren, al bleek er nog ruimte oor erbetering. In de ealuatie an 2014 is geconcludeerd dat de gesprekken worden oortgezet in een iets bijgestelde orm, en dat de Raad deze functionarissen graag ook informeel wil blijen ontmoeten, bij de Dies Natalis en de Opening an het Academisch Jaar en Hogeschooljaar. De Raad kent drie commissies, die in 2014 alle een reglement hebben gekregen. De Commissie Onderwijs en Onderzoek bestaat uit prof. dr. S.W.J. Lamberts (UA, oorzitter), prof. dr. G.P.M.F. Mols (UA) en drs. M.A.M. Barth (HA) en heeft ijfal ergaderd. De commissie spreekt met de rectores oer zaken rondom kwaliteitszorg, onderwijs en onderzoek. De Audit Committee bestond uit ir. B. Bleker (HA, tot 1 september 2014) en drs. L.M.T. an Velden (UA, oorzitter). Zij kwam ijfal bijeen en boog zich met de iceoorzitter an het College oer zaken die bedrijfsoering, bouwprogram en financiële huishouding an de hogeschool en uniersiteit betroffen. Bij ier an die ergaderingen was ook de accountant, PwC, aanwezig; eenal per jaar heeft de Audit Committee ook een separaat oerleg met de externe accountant. Na het terugtreden an de heer Bleker heeft merouw M. Milz MBA (HA) het lidatschap an de Audit Committee waargenomen, in afwachting an de benoeming an een opolger oor de heer Bleker. Deze opolger werd geonden in de heer De Jong die per 1 februari 2015 aantrad als lid an de Raad an Toezicht HA.

9 14 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 15 Samenstelling College an Bestuur en Raad an Toezicht Onderstaand oerzicht geeft de samenstelling an het College an Bestuur weer op het moment an ondertekening an het jaarerslag 2014 (inclusief een oerzicht an de neenfuncties en functies uit hoofde an de bestuusfunctie bij HA en UA gedurende het erslagjaar en tot heden). prof. dr. D.C. an den Boom (1951) Waarnemend oorzitter en rector gnificus UA (in functie sinds 1 oktober 2007) Achtergrond Decaan Maatschappij en Gedragswetenschappen (UA) Neenfuncties Geen Functies uit hoofde an de bestuursfuncties bij UA en HA Voorzitter Raad an Commissarissen an Amsterdam Uniersity Press AUP BV Voorzitter Bestuur Allard Pierson Stichting Voorzitter Raad an Toezicht Spinoza Centrum Lid Bestuur Stichting Rudolf Lehnnfonds Lid OECD Goerning Board Institutional Management in Higher Education (IMHE) Lid Uniersity of Sheffield Council Lid Superisory Board The Hague Institute for Glol Justice (THIGJ) Lid Raad an Adies an AIESEC Lid Raad an Adies Exellius Voorzitter Commissie Geschiedschrijing Lid Curatorium Leerstoel Kunst en Samenleing Voorzitter Raad an Adies Oefenweb Voorzitter Raad an Adies UA Minds BV Lid Bestuur Stichting de Nationale DenkTank Voorzitter Bestuur Stichting Gastenerblijen (SGV) Lid Raad an Afgeaardigden SURF Lid Adiescommissie VSB fonds Voorzitter Jury Hélène de Montigny prijs Lid Jury Excellente Scholen prof. mr. H.M. de Jong (1954) Lid, rector Hogeschool an Amsterdam (in functie sinds 1 art 2013) Achtergrond Lid College an Bestuur Uniersiteit Twente, daarna lid College an Bestuur Hogeschool an Utrecht Neenfuncties Voorzitter Klachtencommissie Code Goed Onderwijsbestuur Voortgezet Onderwijs Plaatserangend lid Landelijke Commissie Gedragscode Internationaal Student in het Hoger Onderwijs Hoogleraar Faculteit Management & Bestuur Uniersiteit Twente Lid Raad an Adies De Maatschappij Lid Curatorium Internationale School oor Wijsbegeerte Viceoorzitter Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA Lid Raad an Toezicht Verbinden an Duurzame Steden (VerDuS) Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA Functies uit hoofde an de bestuursfuncties bij UA en HA Lid Bestuurscommissie Onderzoek Vereniging Hogescholen Voorzitter Stuurgroep Hun Capital Agenda Amsterdam Economic Board Lid Regionaal oerleg MBOHBO Voorzitter Stuurgroep Amsterdamse Onderwijs Opgaen Lid Stuurgroep Internationaal Vereniging Samenwerkende Nederlandse Uniersiteiten (VSNU) Lid Bestuur Stichting Pica Lid Platform Arbeidsrkt en Onderwijs Amsterdam (tot 1 december 2014) prof. dr. H.M. Amn (1957) Viceoorzitter (in functie sinds 1 februari 2014) Achtergrond Lid College an Bestuur Technische Uniersiteit Eindhoen, daarna lid College an Bestuur Uniersiteit Utrecht Neenfuncties Hoogleraar Computational Economics (UA) Hoofdredacteur Computational Economics (wetenschappelijk tijdschrift) Functies uit hoofde an de bestuursfuncties bij UA en HA Voorzitter Raad an Commissarissen Wetenschap en Technologie Centrum Watergraafsmeer (WTCW) NV Lid Raad an Commissarissen UA Holding BV Lid Raad an Commissarissen HA Holding BV Lid Raad an Commissarissen AMC Ventures Holding BV Penningmeester Bestuur Stichting Pica Directeur Tafelbergschool BV Bestuurder HES Consultancy BV Voorzitter bestuur Stichting Huisesting Hogeschool an Amsterdam Wiutstraat 24 Voorzitter bestuur Stichting Huisesting Hogeschool an Amsterdam Mauritskade 11 Onderstaand oerzicht geeft de samenstelling an de Raad an Toezicht weer op het moment an ondertekening an het jaarerslag 2014 (inclusief een oerzicht an de oerige functies gedurende het erslagjaar en tot heden). Mr. drs. A Nicolaï (1960) Voorzitter (in functie sinds 1 juli 2012) Hoofdfunctie President an DSM Nederland Oerige functies Lid Raad an Commissarissen Chemelot Campus Lid Raad an Commissarissen Chemelot Venture Fund Viceoorzitter Algemeen bestuur Vereniging an de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) Lid Dagelijks bestuur VNONCW

10 16 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 17 Voorzitter Bestuur Vogelbescherming Nederland Lid Algemeen bestuur Nederlandse Bachereniging Lid Bestuur Stichting De Aond an Wetenschap & Maatschappij Lid Algemeen Bestuur Limburgse Werkgeersereniging Lid Academie De Gouden Ganzeneer Lid Raad an Toezicht Stichting Proinciaal Museum Limburg het Bonnefantenmuseum Lid Commissie an Adies Conseratorium Amsterdam Amsterdamse Hogeschool oor de Kunsten prof. mr. G.P.M.F. Mols (1951) Lid (in functie sinds 1 mei 2013/rooster an aftreden 30 april 2017) Hoofdfunctie Wetenschappelijk directeur The Maastricht Forensic Institute Hoogleraar Strafrecht en Strafprocesrecht, Uniersiteit Maastricht Oerige functies Raadsheerplaatseranger Gerechtshof in Den Bosch Raadsheerplaatseranger Gerechtshof in Den Haag Voorzitter Raad an Toezicht an Zuyd Hogeschool Lid Raad an Adies Internationaal Museum oor Familiegeschiedenis Gasthoogleraar Uniersiteit an Yogyakarta Secretaris Clusterbestuur parochiecluster Heibloem, Neer en Roggel Voorzitter Raad an Toezicht Bibliocenter Weert (tot 31 december 2014) prof. dr. S.W.J. Lamberts (1944) Lid (in functie sinds 1 noember 2012 /rooster an aftreden 31 oktober 2016) Hoofdfunctie Directeur Internationale betrekkingen Erasmus Medisch Centrum Oerige functies Voorzitter Bestuur Nederlandse Diabetes Federatie Voorzitter Raad an Toezicht Netherlands Genomics Initiatie Lid Gezondheidsraad Lid Koninklijke Nederlandse Akademie an Wetenschappen (KNAW) drs. L.M.T. an Velden (1964) Lid (in functie sinds 1 juli 2012 /rooster an aftreden 30 juni 2016) Hoofdfunctie Chief Financial Officer Nederlandse Waterschapsnk NV Oerige functies Lid Bestuur Stichting TPE digitaal (digitaal economisch tijdschrift) Lid Audit Committee ministerie an Onderwijs, Cultuur en Wetenschap R. de Jong RA (1964) Adiseur (in functie sinds 1 februari 2015/rooster an aftreden 31 januari 2019) Hoofdfunctie Directeureigenaar Vijerhof Adies Oerige functies Lid Raad an Commissarissen Enexis Holding NV (teens oorzitter Audit Committee) Lid Raad an Commissarissen USG People NV (teens oorzitter Audit Committee) Voorzitter Raad an Commissarissen Bakeplus Holding BV Voorzitter Raad an Commissarissen N.V. Nederlandse Gasunie Lid Raad an Commissarissen Rabonk Arnhem en Omstreken Lid Raad an Toezicht Stichting Toneelgroep Oostpool Lid Bestuur Stichting Toneelhuis Arnhem Lid Bestuur Stichting Aandelenbeheer BAM Groep Lid Bestuur Stichting tot het houden an preferente aandelen Wereldhae M.R. Milz MBA (1957) Adiseur (in functie sinds 1 oktober 2008/rooster an aftreden 30 september 2016) Hoofdfunctie Zelfstandig bestuursadiseur Oerige functies Voorzitter Green Deal Board Lid Raad an Commissarissen SNS Reaal NV Lid Raad an Toezicht Spoorwegmuseum te Utrecht Lid Raad an Commissarissen Conquaestor Holding BV Lid Raad an Commissarissen Conquaestor Beheer BV Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Parnassia Group Lid Bestuur Stichting Arbo Unie Nederland drs. M.A.M. Barth (1964) Adiseur (in functie sinds 26 april 2014/rooster an aftreden 30 april 2017) Hoofdfunctie Viceoorzitter KNMP Eigenaar Marleen Barth Adies Oerige functies Voorzitter Eerste Kamerfractie Partij an de Arbeid Voorzitter Raad an Toezicht Bureau Jeugdzorg Noord Holland Lid Commissie Integriteit Publieke Omroep Lid Bestuur Stichting Prinsjesdag Ontbijt Lid Raad an Adies Frans Hals Museum Haarlem Penningmeester Mental Health Europe (tot 1 mei 2015) Voorzitter Raad an Commissarissen IZER Voorzitter Nationale Vereniging De Zonnebloem (tot 1 september 2014) Lid Adiescommissie Nederland en Nederlandse Antillen Skanfonds (tot 1 april 2015) Lid Bestuur Banningereniging (tot 1 juni 2015)

11 18 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 19 Decanen an faculteiten en directeuren an eenheden Gegeens oer de rechtspersoon De leiding an de faculteiten en instituten en an de gemeenschappelijke diensten berust op het moment an ondertekening an het jaarerslag 2014 bij de olgende personen: Bestuursstaf Secretaris an de Uniersiteit Decanen an faculteiten Faculteit der Geesteswetenschappen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Geneeskunde Faculteit der Tandheelkunde Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Infortica Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Directeuren/deans an instituten Amsterdam Uniersity College Centrum oor Studie en Documentatie an LatijnsAmerika Directeuren an diensten Administratief Centrum Bureau Alumnirelaties en Uniersiteitsfonds Bureau Communicatie Facility Serices Huisestingsontwikkeling ICT Serices Bureau Kennistransfer Bureau Studentenartsen Studentenserices Uniersiteitsbibliotheek drs. G.M. an Velzen prof.dr. F.P.I.M. an Vree prof.mr. C.E. du Perron prof.dr. M.M. Lei prof.dr. A.J. Feilzer prof.dr. K.I. Maex prof.dr. H.G. an Dissel prof.dr. E.J. Fischer a.i. dr. R.A. Puras a.i. prof.dr. J.M. Baud C. Schut C.E. Weer H.C. an Oosterzee drs. G.H. Swartjes m C. an der Wolf ir. L.J.D.C. Voorbraak dr. M. Leloux drs. P. Vonk drs. F.W. an Kampen drs. M.A.M. Heijne Uniersiteit an Amsterdam Spui wx Amsterdam postbus gg Amsterdam Telefoon +31 (0) Fax +31 (0) Internet BRIN 21pk Beoegd gezag nummer: Bankrelatie Deutsche Bank nl48deut Kamer an Koophandel nummer LEI (Legal Entity Identifier) cfdca9psum7351 ANBInummer (Algemeen Nut Beogende Instelling) BTWnummer b01 EORInummer (Economic Operators Registration & Identification Number) nl

12 20 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 21 Lijst an gebruikte afkortingen AAA ACASA ACCESS ACE ACTA AEB AMC AUC AUF AUV cao CBHO CBO Cobex COR CSR CB DUO EC of ECTS ERC EU FdG FdR FEB FMG FNWI FOM fte hbo HA ict IXA KNAW kpi LERU NSE NVAO NWO obp OCW OECD QS RCHO REC RT Amsterdam Academic Alliance Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology Amsterdam Centre for Contemporary European Studies Amsterdam Center for Entrepreneurship Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam Amsterdam Economic Board Academisch Medisch Centrum, het academisch ziekenhuis bij de Uniersiteit an Amsterdam Amsterdam Uniersity College Amsterdams Uniersiteitsfonds, fonds oor het onderbrengen an donaties aan de UA Amsterdamse Uniersiteitsereniging collectiee arbeidsoereenkomst an de Nederlandse Uniersiteiten Commissie an Beroep oor het Hoger Onderwijs Centraal Bestuurlijk Oerleg (an CB en de decanen an de faculteiten) Commissie an Beroep oor de Examens Centrale Ondernemingsraad Centrale Studentenraad College an Bestuur Dienst Uitoering Onderwijs studiepunt (European Credit Transfer System), at oor de studielast an een ak of opleiding European Research Council, onderdeel an de EU Europese Unie, ertegenwoordigd door de Europese Commissie Faculteit der Geneeskunde Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculteit der Geesteswetenschappen Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Infortica Fundamenteel Onderzoek an de Materie, onderdeel an NWO full time equialent, oltijdsan hoger beroepsonderwijs Hogeschool an Amsterdam infortie en communicatietechnologie Innoation Exchange Amsterdam, samenwerkende Technology Transfer bureaus in Amsterdam Koninklijke Nederlandse Akademie an Wetenschappen key perfornce (of progress) indicator kernprestatieatstaf League of European Research Uniersities Nationale Studenten Enquête NederlandsVaamse Accreditatieorganisatie Nederlandse Organisatie oor Wetenschappelijk Onderzoek ondersteunend en beheerspersoneel Ministerie an Onderwijs Cultuur en Wetenschap Organisatie oor Economische Samenwerking en Ontwikkeling Quacquarelli Symonds (uitgeer an de QS world uniersities ranking) Reiewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek Roeterseilandcampus, de campus aan de Roetersstraat Raad an Toezicht SEO THES THK U21 UB UCLO UA VSNU VU VUmc wo WHW WNT wo womonitor wp Stichting Economisch Onderzoek Times Higher Education Supplement (uitgeer an de THES uniersities ranking) Faculteit der Tandheelkunde Uniersitas 21, wereldwijd samenwerkingsernd an een aantal uniersiteiten Uniersiteitsbibliotheek Uniersitaire Commissie Lokaal Oerleg Uniersiteit an Amsterdam Vereniging an Samenwerkende Nederlandse Uniersiteiten Vrije Uniersiteit te Amsterdam VU medisch centrum, het academisch ziekenhuis bij de VU oorbereidend wetenschappelijk onderwijs Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs Wet normering topinkomens wetenschappelijk onderwijs enquête onder afgestudeerde sterstudenten an het wo wetenschappelijk personeel

13 22 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 23 Karakteristiek an de Uniersiteit an Amsterdam 1. Onderwijs en onderzoek 1.1 De Uniersiteit an Amsterdam DE UVA IN DE RANKINGS Academic Ranking of World Uniersities (Shanghai ranking) QS World Uniersity Rankings Times Higher Education World Uniersity Ranking Leiden Ranking Historie De oorloper an de UA is het Athenaeum Illustre, opgericht door het stadsbestuur an Amsterdam in 1632 opdat de abituriënten der Latijnse scholen door dat middel alhier ter stede langer gehouden en met meer bekwaamheid tot de academie gepromoeerd mogen worden. Het Athenaeum werd op 8 januari an dat jaar ingewijd door de gerenommeerde geleerden Barlaeus en Vossius. De titel an Barlaeus inaugurele rede, Mercator sapiens, sie oratio de conjungendis mercaturae et philosophiae studiis, zou niet misstaan boen het huidige regeringsbeleid rondom topsectoren en wetenschapsagenda. Positie an de UA in Europa olgens de top100 an QS, Wettelijke erkenning als instelling an hoger onderwijs kreeg het Athenaeum in 1815 en met de toekenning an het promotierecht bij wet an 1876 werd de naam Uniersiteit an Amsterdam ingeoerd. De Uniersiteit was een tak an dienst an de gemeente Amsterdam, tot zij in 1961 een zelfstandige instelling werd en het Maagdenhuis als bestuurscentrum betrok, dat zijn naam later zou erbinden aan opeenolgende academische protestbewegingen. TIEN JAAR GROEI Master/doctoraalgraden Publicaties Promoties Studentteredenheid oer opleiding Aantal studenten Medewerkers (in fte, excl. AMC) Omzet (excl. andere geldstromen AMC) *) na aftrek an 19% inflatie oer deze periode , mln , mln 663 TOENAME 64% 33% 51% 11% 31% 17% 13% *) Op dat moment had de UA al een grote wetenschappelijke faam erworen, met onder meer Nobelprijzen oor Van t Hoff (scheikunde, 1901), Zeen (natuurkunde, 1902) en Van der Waals (natuurkunde, 1910). Het aantal studenten nam toe, an rond de in 1900 tot ruim lak na de Tweede Wereldoorlog en tot meer dan andaag. Tegenwoordig is de UA een an de leidende onderzoeksuniersiteiten in Europa en lid an de League of European Research Uniersities (LERU) en an Uniersitas21. De UA is een brede, niet alleen bètamedisch ar ook sterk atschappelijk georiënteerde en geëngageerde ar ongebonden uniersiteit; haar alfa en gamfaculteiten behoren tot de Europese top in de internationale rangorde. De UAgemeenschap is erin geslaagd de productiiteit oer de afgelopen tien jaar aanmerkelijk te ergroten bij een sterk achterblijend budgettair kader, zoals de neenstaande tabel in enkele kerncijfers laat zien. De zowel relatief als absoluut snelle groei an het aantal studenten sinds 2002 heeft de erweenheid an onderwijs en onderzoek onder druk gezet, ten eerste omdat het onderzoeksbudget niet mee is gegroeid met de ong an de uniersiteit en ten tweede omdat de studiekeuze an studenten niet parallel loopt aan het profiel an de UA in het onderzoek. Deze spanning tussen onderwijs en onderzoek was, samen met een roep om meer transparantie en democratisering in het besturingsmodel, eind 2014 en begin 2015 oedingsbodem oor interne protestbewegingen. Deze uitten zich in interne onrede oer de afstand tussen bestuur en academische gemeenschap, ar waren feitelijk eenzeer gericht op de financiële kaders an rijkswege en op het effect an deze spanning op het academisch loopanbeleid. Missie en waarden Het Instellingsplan Grenzeloos Nieuwsgierig is het leidende document in de strategie an de UA. Hierin zet de UA de strategie an het Instellingsplan Oog oor Talent oort onder het aanbrengen an enkele nieuwe accenten. De UA bouwt erder op de keuze oor kwaliteit, en ziet, in de Amsterdamse context en ondanks de door het rijk gedicteerde budgettaire randoorwaarden, daadwerkelijk kansen oor kwaliteitserhoging: een ambitieuze studiecultuur, een sterkere binding 8 januari 382ste Dies Natalis met diesrede an Matthijs an Veelen, hoogleraar Eolutie & gedrag, eredoctoraten oor rechtsgeleerde James Crawford en econoom Alin Roth

14 24 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 25 tussen onderwijs en onderzoek, en een competitief onderzoeksprofiel. Als strategische the s benoemt het nieuwe Instellingsplan de internationalisering, student experience, de academische gemeenschap, en high impact & low imprint. In het nieuwe Instellingsplan is de missie an de UA als olgt erwoord: De missie an de UA is academisch onderwijs erzorgen oor de oorhoede an morgen, anbrekend (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek errichten en dit ertalen naar releante atschappelijke toepassingen. Nauw erbonden met Amsterdam, internationaal toonaangeend. De UA erzorgt researchintensief onderwijs oor een brede groep studenten ongeacht hun afkomst, achtergrond of oertuiging en bereidt hen oor op de mondiale arbeidsrkt. De UA biedt onderzoekers de ruimte en faciliteiten die nodig zijn oor ernieuwend en interdisciplinair onderzoek. En met deze innoatiee omgeing heeft de UA een grote impact op de samenleing. Het Instellingsplan werkte de orige, sterk gelijkende missie uit in hoofddoelen en kpi s (key progress indicators) oor de priire taken onderwijs, onderzoek, en atschappelijke erantwoordelijkheid en innoatie, en ook oor de dierse factoren die deze doelen mogelijk moeten ken: staf, reputatie bij wetenschappelijke en atschappelijke partners, diensterlening, campusinfrastructuur, duurzaamheid in bedrijfsoering en onderwijs, en beheer an de ons toeertrouwde middelen. In dit jaarerslag staat welke ooruitgang de UA in 2014, en daarmee oer de gehele periode an het afgelopen Instellingsplan, heeft geboekt op deze doelen. Het karakter an de uniersiteit De uniersitaire wereld is sterk in beweging op een nier die goed past bij het karakter an de UA en haar ambities. Meer dan ooit leeft het besef dat Europa een kenniseconomie is en dat de researchuniersiteiten centraal staan in de productie, benutting en erspreiding an die kennis. Research wordt te duur of te risicool oor indiiduele bedrijen, die daarom hun onderzoeksafdelingen doen inkrimpen en samenwerking met de uniersiteiten zoeken, niet alleen in de Topsectoren. Tegelijkertijd gloliseert het onderzoek, waardoor talent naar de plaatsen trekt waar toponderzoek plaatsindt. Het geolg is een sterkere concentratie en profilering an uniersiteiten, in sommige landen actief gesteund door gericht oerheidsbeleid ten aanzien an de erdeling (Engeland) en toedeling (Frankrijk, Duitsland) an budget. De moderne, derde generatie researchuniersiteit staat meer dan ooit centraal in innoatie en ooruitgang en de atschappij heeft er naenante erwachtingen an. Binnen de uniersiteit wordt de positie sterker an de indiiduele wetenschapper die erin slaagt subsidies en contracten te erweren. De onderzoeksmeritocratie, die begon met bibliometrie en rankings, komt steeds aker ook in geld tot uitdrukking. Verder staat het onderwijs en daarmee ook de traditionele lans tussen onderwijs en onderzoek onder druk an de Lissabondoelen (50% participatie in hoger onderwijs), met name in de meer beroepsgerichte disciplines. Boendien zijn er erschillende aspiraties omtrent wat kwaliteit in een uniersiteit is. Sommigen inden dat de UA de uniersiteit an de stad is en moet zijn, die alle oldoende gekwalificeerde studenten uitnodigt om hun talenten te ontwikkelen omdat de stad en de toekomst hen nodig hebben. Anderen inden dat de UA ooral zou moeten nastreen een topuniersiteit te zijn, en daarom ooral de beste studenten zou moeten opleiden en selecteren. Beide concepten zijn heel goed erenigar in één ernd, als men ar steeds de raag stelt waartoe de uniersiteit dient wat haar raagzijde is. Dat wordt het duidelijkst als de tegenraag wordt gesteld. Wie zorgt oor de gewone student, als docenten het liefst met de beste studenten werken? Wie bekommert zich om urgente atschappelijke raagstukken als onderzoekers liefst fundamenteel onderzoek doen? De raag naar de rol an de uniersiteit in de 21ste eeuw stond onder andere centraal in het det dat ontstond als geolg an een reeks protestbewegingen begin De protesten gingen gepaard met langdurige toeeigening an het bestuurscentrum, het Maagdenhuis. Gedurende zes weken bezetting werd zowel binnen de UA als landelijk gedetteerd oer rendementsdenken, democratisering, medezeggenschap, financiële transparantie, decentralisering, autonomie op de werkloer en (het belang an) huisesting oor onderwijs en onderzoek. Het College an Bestuur kondigde in een tienpuntenplan op 10 art 2015 aan werk te zullen ken an herormingen, en ulde dit op 20 art aan met de toezegging twee deskundige commissies te zullen instellen om adies uit te brengen oer financiën en huisesting, respectieelijk democratisering en decentralisering. De protesten olgden op de onzekerheid die binnen de UA in de loop an 2014 was ontstaan oer de financiële kaders. Een in juli aangekondigde UAbrede ombuiging an 5% op de interne budgetparameters werd in de aanloop naar de begroting 2015 weer ingetrokken. Op dat moment echter had deze 5% opgae in de Faculteit der Geesteswetenschappen, waar hij boenop de reële ombuigingstaak anwege sterk gedaalde studentenaantallen kwam, reeds gezorgd oor aangekondigde bezuinigingen, omdat het merendeels kleinschalige onderwijs in deze faculteit deze kortingen niet kkelijk kan opangen. Op 17 april 2015 erklaarde de Gezamenlijke Vergadering an COR en CSR dat zij het College an Bestuur in de huidige samenstelling nu niet in staat acht om in samenwerking met de academische gemeenschap orm te geen aan de koers an de Uniersiteit an Amsterdam. Daarop trad de oorzitter an het College af en akte de Raad an Toezicht afspraken met de oerige Collegeleden, de medezeggenschap en de decanen oer de continuering an het beleid en het tienpuntenplan. Het strategisch kader In het kort kan de institutionele beleidsomgeing an de UA als olgt worden geschetst. Op rijksnieau is leidend de strategische agenda an de ministeries an OCW en EL&I uit 2011, Kwaliteit in erscheidenheid, waarin het beleid uit eerdere documenten samenkomt: de oorgaande strategische agenda an OCW Het hoogste goed (eind 2007); het adies Differentiëren in drieoud an de Commissie Veern (2010); deelrapport 7 (hoger onderwijs) en 8 (innoatie en toegepast onderzoek) an de Brede heroerwegingsoperatie an 2010; het economisch Topsectorenbeleid. De VSNU sloot eind 2011 het zogenaamde Hoofdlijnenakkoord met OCW, en in dat kader heeft de UA in oktober 2012 profiel en prestatieafspraken met de minister an OCW geakt, die betrekking hebben op zeen oorgeschreen onderwijsdoelen en op het (onderzoeks)profiel en de alorisatieinspanningen. 8 januari Mieke Mulder (AMC) wordt UADocent an het jaar 15 januari Winfred an de Put nieuwe directeur Nederlands Instituut Athene

15 26 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 27 In ond een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar het wetenschapsbeleid plaats, waarna de minister an OCW najaar 2014 een wetenschapsisie uitbracht. Daarin wordt het proces Wetenschapsagenda aangekondigd, waaroor uniersiteitshoogleraar Alexander Rinnooy Kan en de Utrechtse hoogleraar Beatrice de Graaf als oorzitters zijn benoemd. De UA hoopt dat daarin, wat het wetenschapsbudget betreft, oplossingen worden gepresenteerd oor: de diergentie tussen onderwijs en onderzoeksbekostiging; de druk die autonome studententoename legt op de keuzes in het onderzoeksbeleid; het al jaren in reële termen erschuien an het eenwicht tussen het onderzoeksdeel an de rijksbijdrage en de tweede en derde geldstroom; de tchingsdruk an NWOsubsidies, die gemiddeld slechts 55% an de integrale kosten dekken. Op Europees nieau rkeert 2014 de start an het nieuwe research en innoatieprogram Horizon2020, de door de Commissiewisseling iets ertraagde opolger an het Zeende Kaderprogram. In tegenstelling tot de nationale, nemen de Europese onderzoeksbudgetten onder Horizon2020 flink toe ten opzichte an het Zeende Kaderprogram (an 51 tot bijna 80 miljard euro oor zeen jaar), zodat aansluiting an UAonderzoek bij de Europese agenda an wezenlijk belang is oor de ersterking eran. Sinds 2012 heeft de UA ooral in het kader an de profielafspraken haar onderzoek erder geprofileerd in de richting an de Grand Challenges zoals door de Europese Commissie gedefinieerd, en de Topsectoren an het nationale innoatiebeleid. 20 januari UA en VU starten gezamenlijke ster Entrepreneurship

16 28 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 29 Economische impact an UA, VU en HA Impact naar instelling Doel: inzicht in de economische betekenis an hoger onderwijs en onderzoek in Amsterdam. Bron: Biggar Economics Impact naar bron Doel: inzicht in de economische betekenis an hoger onderwijs en onderzoek in Amsterdam. Bron: Biggar Economics De grafiek toont, in miljoenen euro, de bijdrage an de instellingen aan het BBP, ondererdeeld naar directe bestedingseffecten, effect an de studentenpopulatie en alorisatie, effect an hoger onderwijs op het inkomen en erdere effecten op de economie, waaronder die an gezondheidszorg in AMC en VUmc. De grafiek toont dezelfde effecten, ar nu getotaliseerd oer de ijf instellingen. VUmc AMC HA VU UA Eerste impact Verdere impact Studenten Valorisatie Toerisme Inkomenseffect Verdere impact Inkomenseffect Toerisme Valorisatie Studenten Eerste impact UA VU HA AMC VUmc Kennisregio Amsterdam Amsterdam heeft ruim inwoners, de Metropoolregio 2,4 miljoen. Ondanks deze internationaal gezien beperkte ong ormt Amsterdam met haar stedelijk ecosysteem an economische actiiteit, cultuur en onderwijs de oornaamste kennisregio an Nederland en speelt zij een actiee rol in het Europees netwerk an kennisregio s waarop EUprogram s als Horizon2020 zich richten. Volgens stedelijke statistieken raagt 57% an de arbeidsplaatsen om hoger opgeleiden, meer dan twee keer zoeel als het landelijk gemiddelde. Financiële en zakelijke diensterlening, de creatiee industrie, leenswetenschappen, infortietechnologie, toerisme en transport, en oedingsmiddelen en bloemen, zijn de economische sterke punten an de metropoolregio. Van groot belang oor de regio was de OECD Reiew of Higher Education in Regional and City Deelopment, Amsterdam uit 2010, die de hoognodige impuls gaf aan de samenwerking tussen de kennisinstellingen en in de triple helix en die aan de sis ligt an de Amsterdam Economic Board. De Reiew benadrukte de rol an het hoger onderwijs als aanjager an economische en culturele ontwikkeling, ar wees op het onermogen om de internationale strategie te laten aansluiten bij de wereldwijde ontwikkeling an steden en ook op de moeilijkheid om erbinding tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleen tot stand te brengen. In het najaar an 2014 heeft het Schotse bureau Biggar Economics in opdracht an UA, HA en VU een studie erricht naar de economische impact an deze instellingen en hun academische ziekenhuizen op Nederland en op stad en regio. Binnen Nederland is de infrastructuur an kennis en wetenschap in Amsterdam uniek. Amsterdam heeft twee grote uniersiteiten, met twee grote uniersitair medische centra. Boendien heeft Amsterdam de Hogeschool an Amsterdam en enkele andere hogescholen, en een groot aantal landelijke onderzoeksinstituten: instituten an NWO en KNAW ar ook bijoorbeeld Sanquin en het Nederlands Kanker Instituut (NKI). Samen hebben deze instellingen een wetenschappelijke staf an circa fte, en bijna fte als men het onderwijzend personeel an het hoger beroeps en kunstonderwijs meetelt. Regionale spreiding an impact Doel: inzicht in de economische betekenis an hoger onderwijs en onderzoek in Amsterdam. Bron: Biggar Economics Enkele hoofdconclusies De grafiek toont de regionale spreiding an de bijdrage aan het BBP. De regionalisatie is geschied op sis an de estigingsplaats an staf, studenten en leeranciers en erder op sis an het CPBstelsel an Nationale Rekeningen. Totaal VUmc AMC HA VU UA 0% 20% 40% 60% 80% 100% Amsterdam MRA NoordHolland Nederland Het effect an de bestedingen an studenten en hun rol op de arbeidsrkt op de regionale economie wordt aak onderschat. De instellingen oorzien de Metropoolregio an hoger opgeleiden, wat op zichzelf een inkomenserhogend effect heeft. Kennisinstellingen zelf zijn een belangrijke, relatief weinig conjunctuurgeoelige factor in de stad. Een relatief groot deel an de impact komt in Metropoolregio zelf terecht. De oerige onderzoeksinstituten (zoals NWO, KNAW, Sanquin en NKI) zijn niet meegenomen, waardoor de alorisatieimpact is onderschat. Daardoor neemt Amsterdam een bijzondere plaats in wanneer het gaat oer de profilering an de Nederlandse uniersiteiten. Ook als een onderwerp slechts op enkele plaatsen in Nederland wordt bestudeerd en gedoceerd, dan zal Amsterdam daar aak één an zijn. Dat schept eel mogelijkheden om profielkeuzes te ken en niettemin het brede scala an disciplines te bestrijken dat nodig is om aan grote internationale projecten deel te nemen, en snel in te spelen op wisselingen in atschappelijke ragen. De samenwerking tussen UA en HA Sinds eind jaren negentig bestaat al een intensiee samenwerking tussen UA en HA, waaran de afstemming op chelornieau en de optilisering an erwijzing en doorstroom naar de sters belangrijke doelen zijn. De strategische agenda an OCW gaf aan deze samenwerking nieuwe impulsen, bijoorbeeld door de ontwikkeling an aparte routes in het hbo. Volwaardig, driejarig hbo oor wo ers is een belangrijke oorwaarde oor een optile aansluiting an het aanbod op de uiteenlopende talenten an de wouitstroom, en door de intensiee samenwerking zijn UA en HA goed gepositioneerd om dit erder te ontwikkelen. 22 januari Opening Amsterdam Centre for Contemporary European StudieS (ACCESS EUROPE), een interdisciplinair podium oor onderzoek, onderwijs en publieksactiiteiten samen met onderzoekers an de VU 24 januari NWO Vicisubsidies oor hoogleraar Reutologie Dominique Baeten, hoogleraar Experimentele Gastroenterologie Gijs an den Brink en fysicus dr. Peter Schall

17 30 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 31 Ditzelfde geldt ook oor de ontwikkeling an zogenaamde academische routes in de HA, die toegang geen tot steropleidingen in de UA zonder noodzaak tot schakelen. In het kader an de OECDreiew wordt teens de samenwerking tussen UA en HA geïntensieerd bij de lerarenopleidingen en bij urn nagement. Hoewel niet oorspronkelijk daartoe bedoeld, kan de samenwerking met de HA de UA helpen bij de erdere ontwikkeling an alorisatie. Er zijn beduidende erschillen tussen de wetenschappelijke staf in beide instellingen als het gaat om de erbinding met de atschappij. De tabel hieronder beat een selectie an enquêteragen die dat goed zichtar akt. In het algemeen tonen zij een eel natuurlijker neiging tot atschappelijke betrokkenheid bij de HA dan bij de UA. Dat geeft kansen om anuit de samenwerking tussen beide instellingen de atschappelijke, in het bijzonder regionale impact an de UA te beorderen. Maatschappelijke oriëntatie an UA en HAstaf % YES HA UA Hae you eer worked in a nonacademic sector? 81% 52% Oer the past 3 years, hae you worked in collaboration at regional leel? 50% 20% At national/international leel? 50% 80% Has the amount of time spent on collaboration increased oer the past 3 years? 77% 43% Did you feel encouraged to deelop collaboratie relationships? 78% 49% Were the actiities you hae been inoled in aligned to the specific economic, social orcultural needs of your region? 78% 48% Do you (or your unit) hae specific goals and targets for these actiities? 41% 20% In your experience, hae your actiities which contributed to the institution s public good mission been alued as much as your teaching and research actiities? 30% 15% When designing teaching programmes, are the future needs of the regional economy taken into account? 63% 22% Bron: surey onder 600 uhd s en hoogleraren an de UA en onder 100 lectoren en onderwijsnagement an de HA, in het kader an het project Ciic Uniersities an de Uniersity of Newcastle, oorjaar Al eerder, in september 2011, hebben de met UA en VU erbonden uniersitair medische centra een intentieerklaring getekend oor nauwe samenwerking in patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Deze samenwerking, die sterk door ontwikkelingen in de gezondheidszorg wordt gedreen, neemt al astere ormen aan, waarbij een fusie an de raden an bestuur het doel is. Nadat eind 2013 één decaan was benoemd oor de gezamenlijke bètafaculteiten an VU en UA ar de Gezamenlijke Vergadering een olledige fusie had afgewezen, wordt hard gewerkt om hun researchinspanningen te bundelen en hun opleidingenaanbod beter af te stemmen, daar waar dat an onderaf gewenst wordt en mogelijk is. Met deze samenwerking kan Amsterdam trots zijn op een bètacluster dat qua breedte en diepte oereenkomt met de toonaangeende uniersiteiten in Europa. Oer dit proces is intensief oerlegd met de betrokken academische gemeenschap, teneinde de zorg weg te nemen dat deze integratie tot een terugal in de reeds bereikte kwaliteit an onderwijs, onderzoek en faciliteiten kan leiden, al was het ar tijdelijk. Eén an de resultaten an de bètasamenwerking is de keuze an SRON, het NWOinstituut oor ruimteonderzoek, om zich op het Science Park te willen estigen en daar nauw samen te werken met de aardwetenschappers an de VU en de astrofysici an de UA. Er zijn plannen ontwikkeld om gezamenlijk een Hightech Instrumentation Facility te ontwikkelen en zo tot doeltiger benutting an dure onderzoeksfaciliteiten te komen. De ele samenwerkingen op onderwijs en onderzoeksgebied tussen de Amsterdamse kennisinstellingen ragen om een wrijingsrije academische ruimte. Dat akt het nodig een scala aan ondersteunende functies, zoals studentenen projectenadministratie ar ook IToorzieningen, meer plug and play aan te bieden aan VU, UA en HA. Daarmee wordt het mogelijk om xial samen te werken in de sterfase en het onderzoek, en tegelijk de schaal an het (chelor)onderwijs beter af te stemmen en daarin een duidelijker gedifferentieerd aanbod neer te zetten. De gemeente Amsterdam wil ook haar profiel in de sector techniek ersterken. Daartoe heeft de gemeente in 2013 een tender uitgeschreen, onder de naam Amsterdam Metropolitan Solutions, met als doel het ersterken an de Amsterdamse metropoolregio op het gebied an technische oplossingen oor grootstedelijke problemen. Dat doel zou naar New Yorks oorbeeld kunnen worden bereikt door het oprichten an een topinstituut dat internationaal technologisch talent oor Amsterdam kan weren. De gemeente stelde er eenlig 50 miljoen euro oor beschikar uit haar reseres. De samenwerking tussen UA en VU Zowel het rapport an de Commissie Veern als de OECD Reiew hebben een forse impuls gegeen aan de samenwerking binnen de sector in Amsterdam. Dit resulteerde in 2012 in een gezamenlijke intentie an de UA en de Vrije Uniersiteit tot de orming an een Amsterdamse Academische Alliantie, tegelijk met de afronding an beider profiel en prestatieafspraken. Deze alliantie, waar de hogescholen nadrukkelijk bij betrokken worden, richt zich ooral op de differentiatie an leerwegen in het cheloronderwijs en op de samenwerking in het steronderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Het is uiteraard de intentie om aan de researchkant de ele instituten an NWO en KNAW in Amsterdam bij de alliantie te betrekken. Met de alliantie willen UA en VU zowel een kwaliteitssprong mogelijk ken als er de aanzet toe geen, zodat de meest getalenteerde wetenschappers en (ster)studenten uit binnen en buitenland zich thuis oelen in kennisstad Amsterdam. Het winnende oorstel, an de TU Delft en de Uniersiteit an Wageningen met steun an Massachusetts Institute of Technology, brengt twee gerenommeerde instellingen naar Amsterdam die actief zijn in de sectoren Techniek en Landbouw, sectoren die in de UA en de VU rijwel niet ertegenwoordigd zijn. Bij de opening op 19 september 2014, in het Tropeninstituut, werden de eerste drie projecten gepresenteerd, één oer oerstromingsbeheer, één oer duurzame strategieën oor het functioneren an steden en één oer stedelijke mobiliteit. De UA en de VU beschouwen dit initiatief dan ook als een uitstekende aanulling op de compleetheid an de kennisregio Amsterdam en zullen waar mogelijk helpen het tot stand te brengen. De profiel en prestatieafspraken De UA heeft, net als de andere uniersiteiten en hogescholen, in oktober 2012 profiel en prestatieafspraken met de minister an OCW geakt zoals bedoeld in het Hoofdlijnenakkoord VSNUOCW. De opdracht oor de instellingen was: hun internationale positie te waarborgen en ersterken; op ten minste enkele gebieden tot de wereldtop te behoren; 27 januari Uniersiteitshoogleraar Louise Fresco is per 1 juli benoemd tot bestuursoorzitter Wageningen UR

18 32 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 33 Prestatieafspraken Prestatieafspraken an de Uniersiteit an Amsterdam PRESTATIEINDICATOR UA NULMETING REALISATIE REALISATIE AFSPRAAK keuzes te ken anuit hun eigen kracht: welk onderzoek wordt ersterkt, welk afgebouwd; de relatie met grand challenges en het topsectorenbeleid te beschrijen; allianties te ormen met andere uniersiteiten en met instituten an onder meer NWO en KNAW. % studenten (herinschrijers, woinstroom) dat binnen 4 jaar de BAgraad behaalt % studenten dat uitalt in het eerste jaar % studenten dat binnen een jaar an opleiding switcht aantal cheloropleidingen met minder dan 12 contacturen per week (uitgezonderd tentamenweken) % onderwijsgeenden met BKO (excl. AMC, promoendi en studentassistenten) % deelname aan honourstrajecten % indirecte fortie, excl. O&Oondersteuning *) Stand per eind 2012 Prestatieafspraken andere uniersiteiten ,9% 22,6% 8,3% 32 23,2% 7,5% 20,9% ,7% 27,2% 27 56,3% 10,5% 20,8% *) ,6% 27,4% 3 65,4% 11,8% 20,4% VOOR % 31% 0 80% 8% 21% Op onderwijsgebied was de opdracht: ermindering an uital en erbetering an het slagingspercentage in de chelorfase, zonder erlaging an het eindnieau en an de kwaliteit; ergroting an de onderwijsintensiteit en an de toerusting an docenten; consolidatie en uitbouw an excellentieprogram s. Aan het tot stand komen an het profieldocument is in de UA een uitgebreide discussie oer het onderzoeksprofiel en de onderwijsisie oorafgegaan. Voor het onderzoek heeft de UA zeen profielthe s beschreen, te weten: Transnational Law and Goernance Hun Health Cognition, SocioEconomic Behaiour and Neuroscience Glolization, Identity, Inequality and the Urn Enironment Communication and Infortion Fundamentals of Natural Science Sustainable World Deze the s otten de eerder in de UA benoemde onderzoekszwaartepunten. Excellentie In het profieldocument wordt ook uitoerig ingegaan op het beleid ten aanzien an alorisatie (Technology Transfer, Science Park, Amsterdam Centre for Entrepreneurship) en op de Alliantie met de VU. Uital Switch Op onderwijsgebied is het reeds bestaande beleid oortgezet en op een aantal punten (excellentie, reductie an uital en switch in het eerste jaar) aangeuld. De aansluiting an het onderwijsaanbod op de onderzoeksthe s is in het profieldocument zichtar geakt. Dat wil niet zeggen dat opleidingen waaroor die aansluiting minder sterk is zullen worden beëindigd; zij hebben immers op andere gronden met name hun belang oor de hun capital agenda en de arbeidsrkt an de regio Amsterdam bestaansrecht. Met OCW is afgesproken dat de UA de Instellingstoets Kwaliteitszorg an de NVAO met een positief oordeel BArendement doorloopt. Deze mijlpaal werd op 26 juni 2013 bereikt met het besluit an de NVAO tot erlening an de Instellingstoets Kwaliteitszorg. BKO Onderdeel an de prestatieafspraken zijn erder meetre doelstellingen op zes key progress indicators met betrekking tot het cheloronderwijs en één met betrekking tot de indirecte kosten. Deze kpi s staan in de tabel hiernaast, met de startwaarden an 2011 en de tussenstand per Indirecte kosten Aanullend heeft de UA toegezegd het aantal plaatsen in brede chelors uit te breiden an 259 in 2011 tot 400 in 2015, en het aantal plaatsen in researchsters an 314 tot % 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Minimum Maximum Gemiddeld UA In ergelijking tot de andere uniersiteiten heeft de UA meer dan gemiddeld ambitieuze streefwaarden afgesproken ten aanzien an studiesucces in de chelor en docentkwaliteit, en minder dan gemiddelde streefwaarden op de andere indicatoren. Uiteraard heeft dat mede te ken met de beginsituatie an In bijlage 5 staat een uitgebreidere tussenrapportage oer de profiel en prestatieafspraken. De UA erwacht dichtbij de waarden die in oorjaar 2012 werden afgesproken te eindigen. Dat op zichzelf geeft blijk dat de prestatieafspraken geen losstaande, af te inken cijfertige doelen zijn, ar uiting geen aan de stabiliteit an de koers die de UA op dat moment al had ingezet. Het is geen kunst om een laag doel te stellen en daar ruim oerheen te gaan, of een hoog doel en dat dan niet te halen. 28 januari VU, VUmc, UA, AMC en de gemeente richten gezamenlijk het Sarphati Institute for New Epidemics op 1 februari Hans Amn treedt aan als iceoorzitter, ter opolging an Paul Doop

19 34 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 35 Gegeens oer het onderzoek 1.2 Onderzoek Wetenschappelijke publicaties (VSNU) per publicatiejaar Doel: groei in publicaties, bij oorkeur in toptijdschriften. Bron: Instellingsplan De grafiek toont het groeiend aantal wetenschappelijke publicaties olgens het SEPprotocol naar onderliggende categorie. Data specifiek oer toptijdschriften zijn niet beschikar Beleid De belangrijkste punten uit het onderzoeksbeleid an de afgelopen jaren zijn gericht op erhoging an de kwaliteit in de breedte an de uniersiteit. Die dient tot uiting te komen in kwaliteitserhoging in termen an impact en promoties, een erhoging an de tweede en derde geldstroom, en erbetering an de isitatiescores. Daarbij werkt de UA aan ersterking an haar internationale profiel, onder meer door deelname aan de internationale netwerken LERU en U21. Vanaf 2009 zijn eerste stappen gezet tot onderzoeksprofilering, door erschuiing an eerste geldstroom naar aangewezen onderzoekszwaartepunten Nonrefereed congresbijdrage Refereed congresbijdrage Dissertatie Boekdeel Boek Nonrefereed artikel in een tijdschrift Refereed artikel in een tijdschrift Het Instellingsplan intensieert die koers en legt de focus op een sterkere profilering aan de hand an de onderzoekszwaartepunten. Daarin zal geleidelijk een groter deel an de eerste geldstroom onderzoeksmiddelen omgaan. Het zwaardere accent op kwaliteit komt tot uiting in het benoemen als kpi an: Aantal wetenschappelijke publicaties per fte onderzoekstijd (excl. FdG en FdT) Doel: groei in publicaties, bij oorkeur in toptijdschriften. Bron: Instellingsplan De grafiek toont het aantal wetenschappelijke publicaties dat is uitgebracht, gemiddeld per fte onderzoeksinzet (op 1 e en 2 e geldstroom incl. EU). Van FdG en FdT zijn geen inzetgegeens beschikar. Promotieduur in mnd promoties 2014 (werknemerpromoendi) Doel: groei promoties afgerond binnen 4 jaar. Bron: Conenant De grafiek toont het gemiddeld aantal anden an de afgeronde promotietrajecten in ier achtereenolgende jaren (in rood) en het percentage daaran dat 4 jaar of minder geduurd heeft (in zwart). Aantal dissertaties per (gewoon) hoogleraar in Hoogleraar Mnd. (N = 178) 2011 Nominale duur in mnd Doel % <= 48 mnd Uniersitair hoofddocent Uniersitair docent Docent Onderzoeker Promoendus 100% 80% 60% 40% 20% 0% (N = 226) 2012 UA (N = 258) 2013 (N = 256) %<=48 mnd Gemiddelde duur in mnd Real. % <= 48 mnd erdere groei an publicaties (ooral in Ajournals); toename an persoonlijke grants, prijzen en contracten erworen door UAwetenschappers. Prestaties De gebruikelijke indicatoren an onderzoeksprestaties zijn wetenschappelijke publicaties en hun impact, alsmede de gerealiseerde promoties. De UA heeft in 2014 met 497 promoties (waaronder 4 joint doctorates en 22 cum laude promoties) niet het recordjaar 2013 geëenaard, ar wel opnieuw een ruim groter aantal gerealiseerd dan de jaren eroor. Meer prestaties betekent echter niet autotisch een erbetering an kwaliteit. Als belangrijkste tekenen an kwaliteit beschouwt de UA de publicaties in toptijdschriften, de erwering an persoonlijke grants en prijzen door haar onderzoekers en de toename an tweede en derde geldstroom. De European Research Council (ERC) honoreerde in 2014 de onderzoeksoorstellen an ar liefst tien UAwetenschappers met een Starting Grant. De gehonoreerden zijn dr. Miranda Cheng, dr. Eelke Heemskerk, prof.dr. Natali Helberger, dr. Riekelt Houtkooper, dr. Joris Mooij, dr. Daniel Mügge, dr. Louis Vermeulen, dr. Anna Watts, dr. Shimon Whiteson en dr. Ingo Willuhn. De Europese Commissie heeft prof.dr. Martin Stokhof, hoogleraar Taalfilosofie aan de UA, benoemd tot lid an de Scientific Council an de ERC. In totaal werden er 3 nieuwe leden aangesteld. De aanstelling loopt tot eind De nieuwe leden zijn gekozen door een onafhankelijke commissie. De Scientific Council an de ERC bestaat naast de president an de ERC uit 21 ooraanstaande wetenschappers die gezamenlijk de Europese wetenschappelijke gemeenschap representeren. De Koninklijke Nederlandse Akademie an Wetenschappen heeft één hoogleraar an de UA tot nieuw lid benoemd: prof.dr. Kees Hengeeld, hoogleraar Algemene taalwetenschap, in het bijzonder de theoretische linguïstiek. Doel: groei in promoties. Bron: Conenant Promoties ergen een promotor. De grafiek toont het aantal dissertaties per gewoon hoogleraar (headcount) oor de UA. De bijzondere en gasthoogleraren en emeriti zijn hierin niet meegenomen. 1,6 1,2 0,8 0,4 0 FdR FdG FdT FNWI FEB FMG UA (gem.) 3 februari Nieuwe reeks Amsterdamlezingen start met gastheer Zef Hemel, bijzonder hoogleraar op de Wiutleerstoel, met o.a. Barra Baars en Ernst Hirsch Ballin als sprekers

20 36 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 37 Gegeens oer het onderzoek Indiiduele grants en awards (jaar an toekenning, in k ) Doel: groei in erwering an aansprekende prijzen (KNAWhoogleraarschappen, Spinoza) en inkomsten t.b.. onderzoek in GS2, NWO, ERC start/adanced; Veni Vidi, Vici en GS3. Bron: Instellingsplan De grafiek toont het totaalbedrag aan toegekende prijzen an NWO, KNAW en EU. Ontwikkeling onderzoeksinzet in fte per geldstroom Doel: toename onderzoek in 2 e ten opzichte an 1 e geldstroom. Bron: Instellingsplan De grafiek toont de ontwikkeling an de onderzoeksinzet naar geldstroom. Die op de 2 e geldstroom, met name EU, stijgt licht, terwijl die op de 3 e geldstroom licht daalt. Inzetgegeens an AMC en ACTA zijn niet beschikar ERC adanced 2500 ERC consolidator 2500 ERC starting 1500 Spinoza 2500 KNAW Academiehgl Vici 1500 Vidi 800 Veni Regulier onderzoek Contractonderzoek NWO & EU Contractonderzoek 3gs oerig Per 20 art 2014 zijn prof.dr. Hanneke an Laarhoen, medisch oncologe an het AMC, en prof.dr. Rens Vliegenthart, hoogleraar Communicatiewetenschap, in het bijzonder media en organisaties, oor een periode an ijf jaar geïnstalleerd als lid an de Jonge Akademie an de KNAW. In noember is bekend geakt dat dr. Rike Jaffe, antropologe en geografe, in art 2015 zal worden geïnstalleerd als nieuw lid. In 2014 erwierf een recordaantal jonge UAonderzoekers een Venisubsidie. In totaal 28 onderzoekers ontingen de Venisubsidie, een stijging an 47% ten opzichte an het aantal in Negentien onderzoekers an de UA en het AMC behaalden een Vidisubsidie, meer dan dubbel het aantal in Met 19 an de in totaal 88 toekenningen in deze ronde, ging meer dan 20% an de subsidies naar de UA. Ook ontingen drie UAonderzoekers én een bijzonder hoogleraar aan de UA een Vicisubsidie. In totaal zagen dus 51 UAonderzoekers hun oorstellen gehonoreerd uit de Vernieuwingsimpuls an NWO, een stijging an 59% ten opzichte an Prof.dr. Cars Hommes, hoogleraar Economische dynamica aan de UA, is benoemd tot Distinguished Lorentz Fellow Als fellow gaat Hommes tien anden lang interdisciplinair onderzoek doen naar oorspellende complexiteitsmodellen an economisch gedrag. De prijs is een initiatief an het Netherlands Institute for Adanced Study in the Hunities and Social Sciences (NIAS) en het Lorentz Center. De Distinguished Lorentz Fellowship is een jaarlijkse onderscheiding oor een wetenschapper die op unieke wijze een brug slaat tussen alfa, bèta en gamwetenschappen. Ten slotte heeft prof.dr. John Kastelein, hoogleraar Inwendige geneeskunde, in het bijzonder de genetische aspecten an asculaire aandoeningen, op 6 oktober 2014 de Huibregtsenprijs in ontangst genomen. De Huibregtsenprijs is bestemd oor een onderzoeksproject dat wetenschappelijk ernieuwend is en dat zicht biedt op een atschappelijke toepassing. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Aond an Wetenschap & Maatschappij, die tot doel heeft het onderstrepen an het atschappelijk belang an wetenschap door het zichtar ken an aansprekende toepassingen an wetenschappelijk onderzoek. John Kastelein ontwikkelde een effectiee gentherapie en legde erolgens een reis an 26 jaar af om zijn therapie geregistreerd te krijgen. Met de eerste gentherapieregistratie ter wereld is de weg geand oor genbehandeling an uiteenlopende erfelijke aandoeningen. Publicatiepatroon WP excl. promoendi p. fte inzet 1gs&2gs p. jaar (gem ) excl. starters in 2013 Doel: groei in publicaties, bij oorkeur in toptijdschriften. Bron: Instellingsplan Het aantal wp per faculteit in , gewogen naar fte onderzoeksinzet op de 1 e en 2 e geldstroom (incl. EU) en erdeeld naar gemiddeld aantal publicaties per jaar. Promoendi en in 2013 gestarte onderzoekers zijn uitgezonderd FdR FEB FMG FNWI meer dan 4 publicaties tot 4 publicaties tot 2 publicaties tot 1 publicatie geen publicaties Hoogleraren De hoogleraren zijn het wetenschappelijk gezicht an de uniersiteit en de dragers an het onderzoek. De kwaliteit, uitstraling en integriteit an het hooglerarencorps bepalen in belangrijke te de uitstraling an de UA als geheel. In 2014 hielden 51 hoogleraren hun inaugurele rede. Eind 2014 telde de UA in totaal 546 gewone en 172 bijzondere hoogleraren. Het oerzicht an de bijzondere hoogleraren en de organisaties die hun leerstoel bij de UA hebben geestigd, staat in bijlage 4. Deze cijfers zijn inclusief het AMC, de erder te noemen cijfers betreffen alleen de hoogleraren in dienst an de UA. 5 februari Minister Lilianne Ploumen te gast bij Room for Discussion 5 februari Hilde Geurts, bijzonder hoogleraar Autisme: cognitie gedurende de leensloop, ontangt Betto Deelnprijs

Bespreekpunten functioneren RvT

Bespreekpunten functioneren RvT Bespreekpunten functioneren RvT 1. Uitblijven van degelijke evaluatie UvA-HvA. In 13 jaar samenwerking tussen de UvA en de HvA heeft er nooit een solide, uitgebreide evaluatie plaatsgevonden. In 2013 is

Nadere informatie

jaarverslag 2013 universiteit van amsterdam Jaarverslag 2013 Universiteit van Amsterdam

jaarverslag 2013 universiteit van amsterdam Jaarverslag 2013 Universiteit van Amsterdam Jaarerslag 1 Jaarerslag Uniersiteit an Amsterdam 2 3 Inhoudsopgae 5 7 9 13 18 19 Voorwoord an de oorzitter Kerngegeens Bericht an de Raad an Toezicht Samenstelling College an Bestuur en Raad an Toezicht

Nadere informatie

Geachte collega's, beste studenten,

Geachte collega's, beste studenten, College van Bestuur Geachte collega's, beste studenten, Na de hectische weken met de bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis, hebben we een moment van bezinning ingelast. Wij hebben tijd genomen

Nadere informatie

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen in Amsterdam 1 Voorbeelden van structurele samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Richtlijn voor integer en transparant bestuur en toezicht

Richtlijn voor integer en transparant bestuur en toezicht Richtlijn oor integer en transparant bestuur en toezicht oktober 2009 Commissie Goernance Kinderopang NVTK en bdko uitgae Nederlandse Vereniging oor Toezichthouders in de Kinderopang (NVTK) www.ntk.nl

Nadere informatie

Richtlijn voor integer en transparant bestuur en toezicht

Richtlijn voor integer en transparant bestuur en toezicht Richtlijn oor integer en transparant bestuur en toezicht herziene uitgae januari 2013 januari 2013 Commissie Goernance Kinderopang NVTK en bdko uitgae Nederlandse Vereniging oor Toezichthouders in de Kinderopang

Nadere informatie

Chinese borden Universiteiten in en uit balans

Chinese borden Universiteiten in en uit balans Chinese borden Universiteiten in en uit balans 15-03-2016, Science in Transition conferentie Barend van der Meulen, Elizabeth Koier, Edwin Horlings 2 Universiteiten uit en in balans Barend van der Meulen

Nadere informatie

governance code kinderopvang uitwerkingen

governance code kinderopvang uitwerkingen goernance code kinderopang Raad an Toezicht-model 2 toezichthoudend bestuur-model 3 instruerend bestuur-model 4 BV zonder RC-model 5 BV met RC-model 6 eenmanszaak-model Commissie Goernance Kinderopang

Nadere informatie

Profiel. Universiteit Leiden. Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur

Profiel. Universiteit Leiden. Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Profiel Universiteit Leiden Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Universiteit Leiden Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Universiteit Leiden De Universiteit Leiden is de oudste universiteit

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

Inleiding Universiteiten Hogescholen Beroep bij de Ondernemingskamer

Inleiding Universiteiten Hogescholen Beroep bij de Ondernemingskamer Landelijke commissie voor geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs Jaarverslag 2013 Inleiding Ingevolge de Wet Versterking Besturing van 4 februari 2010, geldt met ingang van 1 september 2010 voor de

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan

Samenvatting strategisch plan Samenatting strategisch plan 1. Inleiding Dit strategisch plan geeft op hoofdlijnen aan waar het Epilepsiefonds oer drie jaar wil staan. Leidend daarbij zijn de isie en de missie en de daaruit olgende

Nadere informatie

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

Raad van Toezicht SEO Economisch Onderzoek. Jaarverslag 2016

Raad van Toezicht SEO Economisch Onderzoek. Jaarverslag 2016 Raad van Toezicht SEO Economisch Onderzoek Jaarverslag 2016 De Raad van Toezicht (RvT) van de stichting SEO Economisch Onderzoek is, net als in voorgaande jaren, in het verslagjaar 2016 twee keer bij elkaar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Universiteit & HBO Optimaliseren

Nadere informatie

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Financiering onderwijs vernieuwingen voortgezet onderwijs 1990-2007 (30 november 2007)

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Financiering onderwijs vernieuwingen voortgezet onderwijs 1990-2007 (30 november 2007) Algemene Rekenkamer Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-3424344 BEZORGEN F 070-3424130 De Voorzitter van de Tweede Kamer E voorljchting@rekenkamer.ni der Staten-Generaal w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave PREAMBULE HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN HOOFDSTUK 2. BESTUUR HOOFDSTUK 3. DE AFDELINGEN

Nadere informatie

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

WIJKT AF per 1-1-2014, op de volgende onderdelen

WIJKT AF per 1-1-2014, op de volgende onderdelen Checklist Code Pensioenfondsen: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds oor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (Bpf Schilders) Datum checklist: 18 september 2014 (astgesteld) De pensioenfondsen mogen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Amsterdam University College

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Amsterdam University College VAN ARCHIEF CvB - UvA Xö[Ļu-\o'n3 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Amsterdam University College De decanen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica ( FNWľ) van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Den Haag, 26 augustus namens de KNAW-commissie Gedragswetenschappen, 1 De instelling heeft op 4 september 2015 ingestemd met het advies.

Den Haag, 26 augustus namens de KNAW-commissie Gedragswetenschappen, 1 De instelling heeft op 4 september 2015 ingestemd met het advies. Beoordeling van het herstelplan van de Vrije Universiteit Amsterdam met betrekking tot de onderzoeksgerichte wo-masteropleiding Clinical and Developmental Psychopathology (research) van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

De kantorenmarkt. Het jaar 2009 is voor de Nederlandse kantorenmarkt. Stand van zaken. April 2010. Inhoud 1. Opname van kantoren

De kantorenmarkt. Het jaar 2009 is voor de Nederlandse kantorenmarkt. Stand van zaken. April 2010. Inhoud 1. Opname van kantoren April 2010 Inhoud 1. Opname an kantoren 2. Aanbod an kantoren Stand an zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Ontwikkeling huurprijzen 4. De kantorenmarkt in 2010 Colofon Samenstelling Drs I.L. de Kruif an

Nadere informatie

De Organisatie. pagina 1. mbo nederland: competent in examinering? Examenverslag mbo 2005 2006. Examenverslag mbo 2005 2006. versie december 2006

De Organisatie. pagina 1. mbo nederland: competent in examinering? Examenverslag mbo 2005 2006. Examenverslag mbo 2005 2006. versie december 2006 De Organisatie mbo nederland: Examenerslag mbo 2005 2006 pagina 1 competent in examinering? ersie december 2006 Examenerslag mbo 2005 2006 Inhoud examenerslag mbo 2005 2006 Examenerslag mbo 2005 2006 pagina

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Advies Universiteit van Amsterdam

Advies Universiteit van Amsterdam Advies Universiteit van Amsterdam De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Amsterdam (hierna UvA) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM CREATING TOMORROW COLOFON Uitgave Hogeschool van Amsterdam 24 juni 2015 VORMGEVING Creja ontwerpen B.V. INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam POSTADRES: Postbus

Nadere informatie

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ]

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ] [ 6 ] Kerncijfers Onderwijs Studenten 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Instroom propedeuse bachelor 3.857 4.153 4.541 5.222 4.937 Deelnemers excellentie 7,2% 6,3% 6,0% 7,9% 10,4% Contacturen

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

www.beautyandwellnesscadeau.nl

www.beautyandwellnesscadeau.nl www.beautyandwellnesscadeau.nl BEAUTY&WELLNESS cadeau brengt nieuwe klanten naar uw bedrijf en zet uw bedrijf op de kaart! Wereldwijd wordt er in de giftcard branche een enorme omzet behaald. Engeland,

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Over ons - 2017 Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Innovatief, intercultureel, internationaal. De Universiteit Leiden speelt een zichtbare rol in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Nadere informatie

RvC of RvT: What s the Difference? WELKOM!

RvC of RvT: What s the Difference? WELKOM! RvC of RvT: What s the Difference? WELKOM! RvC of RvT: What s the Difference? Thema van de sessie uit de uitnodiging: In the OLD days was een rol als commissaris toch echt zwaarder dan die van toezichthouder.

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Beschrijving Code Pensioenfondsen ACTIE TOT NALEVING VAN DE NORMEN PER 1-1-2014, OF MOTIVERING AFWIJKEND BELEID

Beschrijving Code Pensioenfondsen ACTIE TOT NALEVING VAN DE NORMEN PER 1-1-2014, OF MOTIVERING AFWIJKEND BELEID Beschrijing Code Pensioenfondsen Checklist Code Pensioenfondsen: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds oor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (Bpf SAG) Datum checklist: 30 maart 2016 (astgesteld)

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/2012 1

Jaarverslag 2011/2012 1 Landelijke commissie voor geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs Jaarverslag 2011/2012 Inleiding Ingevolge de Wet Versterking Besturing van 4 februari 2010, geldt met ingang van 1 september 2010 voor

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR Over de Vrije Universiteit (VU) Sinds haar oprichting in 1880 staat de VU voor een onderscheidende manier van wetenschap bedrijven. De VU is een open

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek INHOUD Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek 2 200 JAAR GESCHIEDENIS 3 TIJDSLIJN 1817 1876-1890 1991 2013 2017 Plechtige opening Onderzoek wordt Naamsverandering

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie Wolbert. Adjunct-griffier van de commissie Arends

De voorzitter van de commissie Wolbert. Adjunct-griffier van de commissie Arends 24 724 Studiefinanciering Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d. Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen

Nadere informatie

Hoe werkt het UvA-Allocatiemodel?

Hoe werkt het UvA-Allocatiemodel? Hoe werkt het Uv-llocatiemodel? Met het Uv-llocatiemodel worden gelden voor onderwijs en onderzoek toegekend aan de faculteiten:,,,,. e uitgangspunten voor de toekenning zijn gebaseerd op het vergoeden

Nadere informatie

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Call for proposals 2017 Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste vrouwelijke

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT

BESTUURSREGLEMENT VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BESTUURSREGLEMENT VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT INHOUDSOPGAVE PREAMBULE I. ALGEMENE BEPALINGEN II. INRICHTING VAN DE UNIVERSITEIT III. FACULTEITEN EN ORGANISATIE VAN ONDERWIJS EN ONDERZOEK IV. ACADEMISCHE

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Inleiding Aan de medezeggenschapsorganen 1 van de faculteiten FALW (VU), FEW (VU) en FNWI (UvA) kunnen voorstellen worden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage december 2014

Voortgangsrapportage december 2014 Voortgangsrapportage december 2014 op basis an het erbeterplan september 2013 Inhoud: 1. Inleiding 2. Samenatting erbeterplan 3. Status per cluster 4. Financiën Bijlage: alle aanbeelingen op een rij 1.

Nadere informatie

27 november oktober januari april 2015

27 november oktober januari april 2015 sïwao w nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Onderwijskunde van de Hogeschool

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker,

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker, t 0 4 fr, Vere : Hogeschoe1if Prinsessegracht 21 Postbus 123 2501 CC Den Haag t (070)31221 21 f(070)31221 00 Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375

Nadere informatie

IK SPEEL IN BLESSURE- TIJD

IK SPEEL IN BLESSURE- TIJD 14 FOLIA 28 IK SPEEL IN BLESSURE- TIJD tekst Altan Erdogan en Dirk Wolthekker foto s Bram Belloni Na het vertrek van Louise Gunning werd rechtendecaan Edgar du Perron benoemd tot vicerector. Hij is verantwoordelijk

Nadere informatie

Advies Vrije Universiteit

Advies Vrije Universiteit Advies Vrije Universiteit De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Vrije Universiteit (hierna VU) dat het College van Bestuur met zijn brieven van 4 mei 2012 (kenmerk

Nadere informatie

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mavo, havo en vwo

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mavo, havo en vwo CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mao, hao en wo Definitiee rapportage Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 30DU-0 HB-nummer: 3523382

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 5 april 2002 IB/02/ april 2002

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 5 april 2002 IB/02/ april 2002 OC enw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon

Nadere informatie

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM Laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op 10 april 2001 1 2 STATUTEN

Nadere informatie

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode 2006-2011 nader bekeken Jos Beishuizen Diana Dolmans Jan van Driel Iwan Wopereis Jeroen van Merriënboer Onderwijs Research Dagen 2012,

Nadere informatie

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan?

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? 1 Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? Hidde de Haas - Studieadviseur Faculteit der Letteren Geschiedenis & IRIO Naomi Schuitema & Vivien van Dongen 2 Rijksuniversiteit Groningen sinds 1614

Nadere informatie

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Foto: FNWI (Interieur), fotograaf Harry van Veenendaal (2012) Projectnummer: 13156 Lotje Cohen MSc Merel van der Wouden MSc drs. Carine van Oosteren drs. Jeroen

Nadere informatie

Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012

Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012 Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012 Toespraak opening academisch jaar 3 september 2012 Kiezen en delen 1. Waar

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Jaarverslag A.S.C. Academy

Jaarverslag A.S.C. Academy Over de ASC Academy Amsterdamse universiteiten. Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) wil met de oprichting van de Stichting A.S.C. Academy

Nadere informatie

Een universiteit van waarde(n)

Een universiteit van waarde(n) Een universiteit van waarde(n) Naar een toekomstbestendige inrichting en besturing van de Universiteit van Amsterdam 24 oktober 2016 Voorgeschiedenis instelling commissie Langsluimerende onvrede onder

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

7 januari Beste Collega s en studenten,

7 januari Beste Collega s en studenten, 7 januari 2014 Beste Collega s en studenten, Voor ons ligt 2014, een heel nieuw jaar om te besteden aan onderzoek en onderwijs aan ontwikkeling van kennis en aan delen van kennis met elkaar en met de ons

Nadere informatie

UVA / RAADGEVEND REFERENDUM

UVA / RAADGEVEND REFERENDUM VRAGENLIJST UVA / RAADGEVEND REFERENDUM AMSTERDAM, NOVEMBER 2016 Van harte welkom bij het raadgevend referendum! In dit raadgevend referendum geeft u uw mening over een aantal voorstellen voor veranderingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurvogel Helmond

Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurvogel Helmond Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurogel Helmond Typering an onze school Brede Basisschool De Vuurogel heeft zich ontwikkeld tot een school met 400 leerlingen en 35 personeelsleden. Brede

Nadere informatie

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013 De OU kiest een nieuwe koers Lex Bijlsma 23 november 2013 Accreditatie en visitaties Bachelor Informatiekunde: gevisiteerd 4 april 2012 Accreditatie definitief 13 juni 2013 Master Software Engineering:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit LEADER provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit LEADER provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgae an proincie Groningen. Nr. 1006 26 februari 2015 Openstellingsbesluit LEADER proincie Groningen Besluit an Gedeputeerde Staten der proincie Groningen an 17 februari 2015,

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

N e d e r l a n d s c e n t r u m v o o r. Naturalis, Zoölogisch Museum Amsterdam en Nationaal Herbarium Nederland bundelen hun krachten

N e d e r l a n d s c e n t r u m v o o r. Naturalis, Zoölogisch Museum Amsterdam en Nationaal Herbarium Nederland bundelen hun krachten N e d e r l a n d s c e n t r u m v o o r biodiversiteitonderzoek NCB Naturalis, Zoölogisch Museum Amsterdam en Nationaal Herbarium Nederland bundelen hun krachten Nederlands Centrum voor Biodiversiteitonderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Onderwijs; verplichte indicatoren

Onderwijs; verplichte indicatoren RC schets: overzicht van gebruikte indicatoren en bronnen Onderwijs; verplichte indicatoren Kwaliteit /excellentie: Studentenoordeel over de opleiding in het algemeen Studentenoordeel over de opleiding

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE Over ons - 2016 Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: VRIJHEID VAN GEEST, DENKEN EN MENINGSUITING ONGEBONDEN ONTWIKKELING VAN DE WETENSCHAP VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS DE SAMENLEVING INTEGRITEIT IN WERK EN GEDRAG

Nadere informatie

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1 Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920 Stichting voor Buitenlandse Studenten ARK Fonds Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Prof. dr. N.J. Polak Fonds Sanders Fonds Support

Nadere informatie

Hogescholen en Open Science: Naar meer impact van praktijkgericht. onderzoek, speech Thom de Graaf bij Seminar Verder bouwen aan open

Hogescholen en Open Science: Naar meer impact van praktijkgericht. onderzoek, speech Thom de Graaf bij Seminar Verder bouwen aan open Hogescholen en Open Science: Naar meer impact van praktijkgericht onderzoek, speech Thom de Graaf bij Seminar Verder bouwen aan open science op donderdag 26 oktober 2017 Dames en Heren, Ik ben verheugd

Nadere informatie

http://uva.nl/ Sunday 28th of September 2014 08:37:59 AM Document generated by http://siteoid.com/

http://uva.nl/ Sunday 28th of September 2014 08:37:59 AM Document generated by http://siteoid.com/ Studenten Medewerkers EN Delen Delen via email Delen op facebook Delen op linkedin Delen op twitter Extranet Alumni Bibliotheek Contact English home Koninklijke onderscheiding voor universiteitshoogleraar

Nadere informatie

namens Onze Minister van Landbouw, Nat uur en Voedselkwaliteit;

namens Onze Minister van Landbouw, Nat uur en Voedselkwaliteit; CONCEPT Besluit van tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW in verband met wijzigingen in de bekostiging van universiteiten per 2006 Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut 1 UITNODIGING Dromen worden waarheid Conferentie 2013 Donateurs bedankt voor uw giften in 2013. 2 Hubrecht Instituut

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie