jaarverslag 2014 universiteit van amsterdam Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2014 universiteit van amsterdam Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 1 Jaarerslag 2014

2 2 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 1 Jaarerslag 2014 Uniersiteit an Amsterdam

3 2 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 3 Inhoudsopgae Voorwoord an het College an Bestuur Kerngegeens Bericht an de Raad an Toezicht Samenstelling College an Bestuur en Raad an Toezicht Decanen an faculteiten en directeuren an eenheden Gegeens oer de rechtspersoon Lijst an gebruikte afkortingen Onderwijs en onderzoek 1.1 De Uniersiteit an Amsterdam 1.2 Onderzoek 1.3 Onderwijs 1.4 Maatschappelijke erantwoordelijkheid en innoatie Organisatie en bedrijfsoering 2.1 Kwaliteit an mensen 2.2 Band met medewerkers, studenten en alumni 2.3 Betrouwre en duurzame diensterlening 2.4 Doelgerichte campusinfrastructuur 2.5 Duurzaamheid 2.6 Financiën Colofon Bestuur 3.1 Bestuurlijke structuur 3.2 Bezoldigingsgegeens De UA wordt geormd door de diersiteit an medewerkers en studenten. Een deel an hen is te zien in het jaarerslag. Op de oorzijde: V.l.n.r.: Ikram Sarti, student Biomedische Wetenschappen. Prof. dr. JanHindrik Raesloot, hoogleraar Fysiologie. Gideon Jager, student Wiskunde. Frank Aarts, communicatieadiseur Centrale Studentenadministratie. Elmer Schürfeld, student Infortiekunde. Wai Kee Man, student Future Planet Studies. Op de achterzijde: V.l.n.r.: prof. dr. mr. Jonathan Soeharno, hoogleraar Rechtspleging in rechtsfilosofisch perspectief. Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, hoogleraar Economie & Bedrijfskunde, ontangt de Akademiepenning 2014 an de Koninklijke Nederlandse Akademie an Wetenschappen. Maaike Amgs an der Meulen, directeur Academische Club en Spui25. Prof. dr. Sweder an Wijnbergen, hoogleraar Staathuishoudkunde. Liza Mügge, uniersitair docent Politicologie, gespecialiseerd in Gender & Ethnicity. Uitgae Uniersiteit an Amsterdam Juni 2015 Ontwerp jaarerslag (excl. Jaarrekening) April Design Fotografie Alek Bob Bronshoff Roberto Calderone Liesbeth Dingens Albert an Duin Dirk Gillissen Daid Cohen de Lara Monique Kooijns Eduard Lampe Jacob an den Noort Jeroen Oerlens Sjaak Rakers De UA heeft haar best gedaan om alle eentuele rechthebbenden te achterhalen. Wie alsnog meent rechten te kunnen doen gelden, wordt erzocht contact op te nemen met Bureau Communicatie. Infortie Uniersiteit an Amsterdam Bureau Communicatie Postbus GG Amsterdam Aan de inhoud an dit jaarerslag kunnen geen rechten worden ontleend. Uniersiteit an Amsterdam Maatschappelijk erslag an het College an Bestuur 4.1 De UA als publieke researchuniersiteit 4.2 Bedrijfsmodel an de UA 4.3 Maatschappelijke speerpunten 5. Financieel erslag an het College an Bestuur 5.1 Verslag Treasuryparagraaf 5.3 Continuïteitsparagraaf Bijlagen Bijlage 1 Opleidingenaanbod Bijlage 2 Oerzicht NVAObeoordelingen en accreditatie per opleiding in 2014 Bijlage 3 Onderzoeksbeoordelingen in 2014 Bijlage 4 Oerzicht an bijzondere en gesponsorde leerstoelen Bijlage 5 Uniersitair profiel en prestatieafspraken met de minister an OCW Bijlage 6 Feiten en cijfers Bijlage 7 Opgae olgens de Wet normering topinkomens Bijlage 8 Jaarrekening 2014

4 jaarerslag 2013 uniersiteit an amsterdam 5 Voorwoord an het College an Bestuur Het neerhalen an Malaysia Airlines lucht MH17 an Amsterdam naar Kuala Lumpur boen OostOekraïne oerschaduwt oor de UA het jaar Aan boord waren Joep Lange, hoogleraar Infectieziekten, aidsdeskundige en directeur an het Amsterdam Institute for Glol Health and Deelopment, en zijn communicatiemedewerker (en partner) Jacqueline an Tongeren, beiden op weg naar het World Aids Congres in Melbourne. Aan boord waren ook twee alumni an de Faculteit der Geesteswetenschappen: sterstudent journalistiek Sacha Meijer met haar riend Tim Nieburg, en de oudredacteur an Propria Cures, Laurens an der Graaff. De UA betreurt het grote erlies an deze eelbeloende mensen oor hun naasten en oor de academie, en stond tijdens de opening an het nieuwe academische jaar stil bij de herinnering aan hen in een program dat inhoudelijk juist in nauwe samenwerking met Joep Lange was oorbereid. De bijeenkomst stond dit jaar in het teken an Afrika. Vier jonge onderzoekers die hebben samengewerkt met Joep Lange, gaen presentaties oer hun werk in Afrika. Ook werd een boekje gepresenteerd oer de UA en Afrika, een an de laatste projecten waar Lange aan heeft gewerkt. Inhoudelijk was 2014 een jaar waarop wij tereden kunnen terugblikken. De aankomende chelorstudenten kregen in 2014 oor het eerst UA Matching aangeboden als onderdeel an de inschrijing oor hun opleiding. Het is een eerste kennisking met de opleiding en het onderwijs, bedoeld om de studiekeuze ooraf in io te testen. Zowel organisatorisch als afgaand op de eerste resultaten beschouwt het College deze operatie als een succes. De achterstand op de landelijk gemiddelde NSEscore is teruggebracht tot 0,1 punt, ondanks de grootschalige erbouwingen. Intussen is de inhuizing an de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen op het Roeterseiland wel gerealiseerd (op de afdeling Psychologie na) en zien we dat de faculteiten elkaar goed inden in de serices op die campus. Het studiesucces in de chelor ontwikkelt zich naar de erwachte 70% in 2015, het aanbod aan intensief kleinschalig onderwijs is errijkt met de nieuwe Engelstalige cheloropleiding Politics, Psychology, Law and Economics, en de UA scoort landelijk het hoogst in de International Student Barometer. college an bestuur V.l.n.r. prof. dr. Hans Amn (iceoorzitter), prof. dr. Huib de Jong (lid en rector Hogeschool an Amsterdam) en prof. dr. Dymph an den Boom (waarnemend oorzitter en rector gnificus) Internationaal telt de UA steeds meer mee en in alle wereldrankings is de UA in 2014 gestegen. De cheloruitwisseling met elektronicaconcern Huawei is een oorbeeld an de toenemende internationale samenwerking. Een recordaantal an 28 jonge UAonderzoekers kreeg een Venisubsidie. Daarnaast ontingen liefst 9 talentolle wetenschappers een Starting Grant an de European Research Council. Impact en innoatie hebben een prominente plaats, waarbij de intensiee samenwerking met de VU en NWO niet zelden een katalyserende rol heeft. In het nieuws kwamen onder meer Access Europe, het Adanced Research Center for Nanolithography met ASML, en de erkoop an Euision aan Qualcomm. De samenwerking met de VU opent nieuwe mogelijkheden, ar op een meer pragtische wijze dan met het grand design an een geïntegreerde bètafaculteit die eind 2013 niet de instemming an de Gezamenlijke Vergadering erkreeg. In het nieuwe Instellingsplan Grenzeloos nieuwsgierig, tot stand gekomen in een ol jaar an formele en informele discussies met delegaties an studenten, docenten en onderzoekers, bouwt de UA dan ook ooral oort op de goede resultaten uit de afgelopen periode, onder toeoeging an enkele accenten en doelen op aspecten waarin men in de UA ruimte oor erbetering ziet. In het onderwijs ligt de nadruk op academische orming, erbeteringen in de inhoud an de curricula en onderwijsernieuwing. Er wordt gekeken naar selectie en studietempo in de sters, buitenlandstages, reductie an oerhead, en de studentteredenheid. In het onderzoeksbeleid erschuift het accent an kwantitatiee naar kwalitatiee atstaen en wordt meer regie bij

5 6 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 7 Kerngegeens wetenschappers zelf gelegd. Daarnaast zijn ier strategische the s benoemd: internationalisering, student experience, high impact & low imprint, en de academische gemeenschap, waarbij laatstgenoemd the zich op het cement an de uniersiteit richt. Ingeschreen studenten Totaal ingeschreen studenten UA Hoe actueel een ergrote inspanning op dat laatste the is, bleek uit de gebeurtenissen an oorjaar De spanningen en de afstand tussen besturing en professionele autonomie, tussen onderwijs en onderzoek, tussen disciplines met stijgende en dalende studentenaantallen, en tussen erschillende isies op de plaats en rol an de uniersiteit in de 21ste eeuw kwamen naar boen, getriggerd door het det daaroer in de Geesteswetenschappen. Zij uitten zich in detten, pamfletten met eisen, de reactie an het College an Bestuur in een tienpuntenplan, het instellen an twee onafhankelijke commissies en zes weken bezetting an het Maagdenhuis. Het det heeft eel losgeakt, ook landelijk in pers en politiek Instroom eerstejaarsstudent opleiding instelling (per 110) Instroom chelors Instroom presters Instroom sters Deze roerige periode eindigde op 17 april 2015 met de aststelling door de Gezamenlijke Vergadering an Centrale Studenten en Ondernemingsraad, dat het bestuur in de bestaande samenstelling onoldoende ertrouwen genoot om de wenselijke slagen te ken. Louise Gunning akte daarop haar aftreden als oorzitter bekend, hoezeer ook onerdiend als wij haar staat an dienst oor het AMC en de UA oerzien. Rector gnificus Dymph an den Boom neemt sindsdien het oorzitterschap waar. In het tienpuntenplan heeft de UA een agenda aangegeen op welke terreinen herormingen kunnen worden doorgeoerd, in samenspraak met de academische gemeenschap en op het steige fundament an goed onderwijs en onderzoek waar de UA om bekend staat. Edgar du Perron, decaan an de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, is tijdelijk als icerector aangesteld om de uitoer an deze agenda te bewaken. Er zijn boendien twee onafhankelijke onderzoekscommissies samengesteld, één om het geoerde financieel en huisestingsbeleid transparant te ken en één oer de interne decentralisatie en democratisering. De medezeggenschapsorganen hebben, samen met actiegroepen, een leidende rol gekregen en genomen in de opdrachtformulering en samenstelling an de commissies. Het tienpuntenplan laat onerlet dat de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid kampen met gedaalde belangstelling an studenten en dus gezien de wijze an bekostiging door het rijk met de noodzaak an kostenbesparingen en an ergroting an de aantrekkingskracht an de curricula. Afgelegde examens per academisch jaar Behaalde studiepunten (ECTS) Bachelorexamens Masterexamens Doctoraalexamens Postster/postdocexamens Proefschriften per kalenderjaar Proefschriften Ontwerperscertificaten Publicaties per kalenderjaar 3 Wetenschappelijke publicaties Vakpublicaties 2009/ / / / / De UA heeft een betrokken academische gemeenschap, die met elkaar terecht trots is op het onderwijs en het onderzoek aan de UA ongeacht de discussies oer de wijze an besturing. Het is nu zaak om samen stappen ooruit te zetten, want uiteindelijk hebben we alleal hetzelfde doel oor ogen: het allerbeste oor onderwijs en wetenschap in de Uniersiteit en Hogeschool an Amsterdam. Amsterdam, 23 juni 2015 Financiële kerncijfers (in M ) Eigen ermogen (per 3112) Solabiliteit (eigen ermogen / totaal ermogen) Oerdracht AMC 5 Oerige exploitatielasten (UA enkeloudig) Totale exploitatielasten (UA enkeloudig plus Faculteit Geneeskunde ) Groepsresultaat % , % , % (8,7) % , % (3,2) Het College an Bestuur Dymph an den Boom Waarnemend oorzitter en rector gnificus Huib de Jong Lid en rector an de Hogeschool an Amsterdam Hans Amn Viceoorzitter 1 In 2014 zijn hierin begrepen 271 eigen medewerkers (waaran een belangrijk deel studentassistenten). 2 Met ingang an het studiejaar 2011/2012 schrijft een deel an de schakelstudenten zich niet meer in als student, ar als contractant. 3 Met ingang an 2014: aantallen gepubliceerd in het betreffende jaar; t/m 2013 aantallen geregistreerd in het betreffende jaar. 4 Met ingang an 2013 akt Stichting SARA geen deel meer uit an de consolidatiekring an de UA. 5 De rijksbijdrage bestemd oor de werkplaatsfunctie an het Academisch Ziekenhuis wordt in de jaarrekening gepresenteerd als aftrekpost op de ten an de Uniersiteit. In het oerzicht Kerngegeens is deze bijdrage meegeteld in de oerdracht an middelen aan het AMC.

6 8 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 9 Bericht an de Raad an Toezicht Personeel (fte s per 3112, excl. AMC) 6 Wetenschappelijk personeel waaran rouwen Ondersteunend en beheerpersoneel waaran rouwen Totaal UA enkeloudig Geconsolideerde gelieerden Totaal UA geconsolideerd % % % % % % % % % % De Raad an Toezicht UA ergaderde ook in 2014 gezamenlijk met de Raad an Toezicht an de HA. In die ergaderingen treden de leden an de Raad an Toezicht HA op als adiseur an de Raad. In 2014 is de Raad zesal bijeen geweest in aanwezigheid an het College an Bestuur, en tweeal buiten aanwezigheid an het College. De Raad ergaderde eenal met de externe accountant, PwC. Ook werd een keer ergaderd met de Raad an Toezicht an de Vrije Uniersiteit (VU), in het teken an de intensiee samenwerking die sinds de OECD reiew an 2010 is gegroeid. In het erslagjaar stonden oor de Raad naast de erulling an een acature in de Raad an Toezicht an de HA onder meer centraal de samenwerking an de UA met de HA, de samenwerking an de UA en de HA met de VU, het nieuwe Instellingsplan , de prestatieafspraken met het ministerie an Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wetenschappelijke integriteit, en ICT Ziekteerzuim Wetenschappelijk personeel Ondersteunend en beheerpersoneel Energieerbruik en CO 2 uitstoot Gas (miljoen m 3 ) 2,2% 5,0% ,4 1,8% 4,7% ,9 1,7% 4,9% ,0 1,6% 4,5% ,8 2,1% 5,4% ,2 Inhoudelijk erslag Het jaar 2014 startte lak na de afwijzing an de Amsterdam Faculty of Science door de Gezamenlijke Vergadering an de UA; dat ormde oor Raad en College dan ook een belangrijk eerste onderwerp op de agenda. Het proces is geëalueerd en er is gesproken oer de wijze waarop de samenwerking tussen de Amsterdamse uniersiteiten orm kan krijgen zonder oorbij te gaan aan de waardeolle punten die uit de discussie met de medezeggenschap naar oren kwamen. Vanuit deze inalshoek heeft de Raad ook contact onderhouden met de Raad an Toezicht aan VUzijde. Elektra (miljoen kwh) waaran zelf opgewekt (miljoen kwh) CO 2 equialent an gaserbruik (ton) CO 2 equialent an elektraerbruik (ton) CO 2 equialent an olieerbruik (ton) Totaal CO 2 equialent 40,9 13, ,4 3, , , ,0 0, Verder is dit jaar in rijwel alle ergaderingen an Raad en College gesproken oer de instellingsstrategie, in het kader an de oorbereiding an het Instellingsplan Op erzoek an de Raad is al in het stadium an de isieorming gediscussieerd, zodat de afwegingen an het College en de raagstukken waar de instellingen mee geconfronteerd worden, duidelijk aan de orde konden worden gesteld. Het College kiest oor het doorzetten an de lijn an het orige Instellingsplan, die nog altijd actueel blijkt, en plaatst accenten ten aanzien an erdere erbetering an de kwaliteit an onderwijs en onderzoek, ergroting an de inkomsten buiten de rijksbijdrage, en alorisatie. Ook internationalisering, student experience en de organisatiekwaliteit zijn belangrijke the s oor de komende jaren. Afalerwijdering Regulier afal (ton) Chemisch afal (ton) Daarnaast is de Raad door het College geïnformeerd oer de oortgang op de prestatieafspraken. De Raad ergewist zich met regelat hoe de instelling daarop presteert, ook anwege de mogelijke financiële consequenties bij het niet halen an de afspraken. Totaal afal (ton) Wetenschappelijke Integriteit is als onderwerp op de agenda gekomen om de Raad te informeren oer het preentief beleid an de uniersiteit. Terwijl in de media ooral aandacht is oor zaken waarin een wetenschapper een grote misstap heeft geakt, spannen uniersiteiten als de UA zich in om te oorkomen dat dergelijke situaties zich kunnen oordoen. Dat gebeurt niet alleen door het inzetten an een ertrouwenspersoon waar ermoedens an onjuist handelen kunnen worden gemeld, ar ooral door het informeren an studenten en jonge onderzoekers door middel an onderwijsmodules, gedragscodes en onderwijs in academische aardigheden. Ook het model bij de begeleiding an promoendi door de promotor is aangepast zodat niet langer een eenopeenrelatie bestaat waar misbruik an geakt kan worden. Wanneer werkelijk een ermoeden an fraude bestaat, wordt een onderzoekscommissie ingeschakeld. In het kader an de transitie die aan HAzijde afgelopen jaar is ingezet oor optilisering en decentralisering an de ondersteuning an onderwijs en onderzoek wordt ook direct bezien in hoeerre het mogelijk is om UA en HAstafafdelingen samen te brengen, om zo de ondersteuning an het College te stroomlijnen en erbeteren, en daarmee de effectiiteit te ergroten. Eerste uitloeisel an dit proces is de samenoeging an Finance & Control UA en Planning & Control HA per 1 januari De Raad heeft het College beraagd op de redenen achter deze plannen en op de te waarin met name de HAorganisatie deze eranderingen kan absorberen. De Raad is oertuigd an het belang an deze beweging, en olgt de wijze waarop dit proces geïmplementeerd wordt. 6 De personeelsgegeens an UA enkeloudig zijn inclusief het personeel dat bij het T.M.C. Asser Instituut en het SCO Kohnstamminstituut is gedetacheerd en het UApersoneel an ACTA. Met ingang an 2013 akt Stichting SARA geen deel meer uit an de gelieerdenkring an de UA.

7 10 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 11 Op het gebied an de bedrijfsoering is gedurende dit jaar, waarin de heer prof. dr. H.M. Amn aantrad als iceoorzitter an het College, regeltig stilgestaan bij ICT. Eerste aanleiding daartoe was de ealuatie an de implementatie an het Studenteninfortiesysteem (SIS). Dat project is duurder geworden dan gepland en heeft de nodige emoties in de instelling met zich meegebracht. De ealuatie is daar helder oer en biedt ook aanbeelingen oor olgende grote ICTprojecten om dergelijke negatiee effecten te oorkomen. De Raad heeft met het College teruggeblikt op het bestuurlijke proces rond SIS in de eigen ergaderingen, en heeft dit aangegrepen om een gesprek te starten oer de wijze waarop de Raad grootschalige ICTprojecten beter kan olgen. Er wordt gewerkt aan een fort en werkwijze om aan deze wens tegemoet te komen. In het najaar an 2014 heeft de Raad an Toezicht prof. dr. D.C. an den Boom erzocht om haar per 1 oktober 2015 aflopende termijn als rector gnificus an de UA en lid an het College an Bestuur an UA en HA te erlengen tot en met de Dies Natalis an de UA op 8 januari Zij heeft daarop aangegeen bereid te zijn om haar werkzaamheden tot die tijd oort zetten. De Raad is haar hier zeer erkentelijk oor. Verder is zoals gebruikelijk eel aandacht besteed aan jaarrekening en begroting. De UA erkeert nu in een fase in het Huisestingsplan waarin, zoals oorzien, fors ontspaard wordt ten behoee an de renoatie an de huisesting; dit echter wel binnen de in het Huisestingsplan gestelde normen oor de solabiliteit en oor het aandeel an de huisestingskosten oor de eenheden binnen de totale omzet. Raad en College bespreken met regelat projecties oor de toekomstige financiële situatie en de beleidsatregelen die nodig zijn om de financiële stabiliteit an de UA te waarborgen. Terugtreden Collegeoorzitter en tienpuntenplan UA Najaar 2014 was er eel landelijke aandacht oor de Geesteswetenschappen, waaroer Raad en College regeltig gesproken hebben. In de zomer kwamen de opleidingen in de pers toen de NVAO een bericht publiceerde dat er landelijk eel onoldoendes gegeen waren; een nuancering an dit bericht heeft de nodige aandacht gekost. Verolgens bleek dat het teruglopende studentenaantal en tegenallende studieprestaties de middelen an de Faculteit der Geesteswetenschappen derte negatief beïnloeden, dat een reorganisatie noodzakelijk is. Het faculteitsbestuur grijpt deze noodzaak aan om de inrichting an de faculteit toekomstproof te ken, ar dat gaat gepaard met soms felle discussies en protesten die ook de nodige mediaaandacht genereren. Die discussies en protesten akten begin 2015 ook deel uit an de beweging die heeft geleid tot de bezetting an eerst het Bungehuis, en erolgens het Maagdenhuis. Oer de achtergronden en omstandigheden an de bezetting an het Bungehuis, en de noodzaak tot ontruiming daaran, is de Raad geïnformeerd door het College. Toen een studentendemonstratie twee dagen na ontruiming leidde tot de bezetting an het Maagdenhuis, hebben Raad, College en decanen de dag erop, gegeen de wens anuit de academische gemeenschap tot erdere democratisering an de besluitorming, unaniem aangeboden dat een studentbestuurslid, zoals dat elders al wel bestaat, ook in het bestuursmodel an de UA kon worden opgenomen. In de weken daarna heeft de Raad zich met het College nader ingespannen om an ele gremia in de uniersitaire gemeenschap te ernemen wat de oorzaak en ong an de onrede waren. Dat gebeurde door het bijwonen an detten en het beleggen an gesprekken met decanen en medezeggenschapsorganen, ar ook door regeltig contact an het lid met bijzonder ertrouwen an de medezeggenschap, prof. mr. G.P.M.F. Mols, met de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad. De Raad heeft gedurende de eerste ier weken an de bezetting wekelijks ergaderd oer de stand an zaken en de koers die het College heeft gekozen met de publicatie an het tienpuntenplan en de instelling an twee onafhankelijke commissies an deskundigen die daar een deel an zullen ormgeen, één oer de modernisering an de besluitorming en één oer het financieel en huisestingsbeleid. Hierbij wordt consequent aandacht besteed aan mogelijke samenhang met of geolgen oor de HA. Na ontruiming an het Maagdenhuis op 11 april 2015 liepen de emoties opnieuw hoog op. In de daarop georganiseerde Gezamenlijke Vergadering an de COR en CSR an 17 april oordeelden de medezeggenschapsorganen dat zij het College an Bestuur in de huidige samenstelling niet in staat achtten om in samenwerking met de academische gemeenschap orm te geen aan de koers an de UA. De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) an de HA had eerder wel de steun oor het oltallige College an Bestuur uitgesproken. Mede ingegeen door het oordeel an de COR en CSR heeft dr. L.J. GunningSchepers de dag daarop haar ontslag als oorzitter an het College an Bestuur an de UA en de HA aangeboden aan de Raad an Toezicht, met als doel ruimte en tijd te geen aan het College om in gewijzigde samenstelling de herormingsagenda oor de UA orm te kunnen geen. De Raad heeft met respect kennisgenomen an het besluit an merouw Gunning om terug te treden als oorzitter en spreekt grote waardering uit oor haar onermoeire inzet oor beide instellingen. Merouw Gunning heeft sinds 2001 het Academisch Medisch Centrum (AMC) geleid als oorzitter an de Raad an Bestuur en decaan an de Faculteit der Geneeskunde an de UA. Na een korte onderbreking als oorzitter an de Gezondheidsraad en uniersiteitshoogleraar, was de Raad an Toezicht erheugd dat zij bereid geonden kon worden om per 1 april 2012 de functie an oorzitter an het College an Bestuur an de UA en de HA te erullen. Zij heeft dat op een krachtige nier gedaan en wist de positie an beide instellingen in binnen en buitenland aanzienlijk te ersteigen. Bij haar aanstelling kreeg ze de opdracht om de samenwerking tussen de UA, de HA en de VU erder orm te geen. Dit heeft ze met ere ter hand genomen met als resultaat een ersterking an het hoger onderwijs in Amsterdam. Verder heeft ze zich tijdens haar bestuursperiode actief ingezet oor de internationalisering an de UA en stond aan de wieg an de UA Alumni Chapters in New York, Beijing, Shanghai en Londen. Ook akte ze een serieuze start met fondsenwering oor AESbeurzen oor excellente sterstudenten an buiten de Europese Economische Ruimte. De Raad betreurt het in hoge te dat haar aftreden als noodzakelijk werd gezien en is merouw Gunning dan ook zeer dankar oor al het werk dat zij met buitengewoon eel toewijding en betrokkenheid oor beide instellingen heeft erricht. Het was een genoegen om met haar te werken en de Raad is erheugd dat ze de UA blijft ersterken als uniersiteitshoogleraar. In de daaropolgende dagen heeft de Raad an Toezicht gesprekken geoerd met de oergebleen leden an het College an Bestuur, de decanen, de HAdomeinoorzitters en de centrale medezeggenschapsraden an UA en HA oer de ontstane situatie. Uit de gesprekken ontstond een gemeenschappelijk beeld oer de te nemen stappen. Geoed door deze gesprekken heeft de Raad zijn ertrouwen uitgesproken in de drie zittende leden an het College an Bestuur. De Raad heeft prof. dr. D.C. an den Boom geraagd om, naast haar rol als rector gnificus an de UA, bij wijze an waarneming de rol als oorzitter an het College an Bestuur an de UA en de HA op zich te nemen. Zij heeft daarmee ingestemd en de andere Collegeleden hebben hun ertrouwen in haar uitgesproken. Aan prof. mr. C.E. du Perron, de huidige decaan an de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, is in oerleg met het College geraagd om een tijdelijke rol als icerector te erullen, formeel niet deel uitkend an het College an Bestuur, belast met de herormingsagenda oor de UA. Deze herormingsagenda zal worden uitgewerkt in nauwe samenwerking met de academische gemeenschap. De heer Du Perron heeft hiermee ingestemd. Het College heeft hem steun en ertrouwen toegezegd. De Raad heeft het door de medezeggenschap an de UA oorgedragen lid, prof. dr. G.P.M.F. Mols, aangewezen als lid met bijzondere aandacht oor de herormingsagenda. Hij zal nauw betrokken zijn bij dit proces en oor de herormingsagenda als contactpersoon optreden tussen de academische gemeenschap en de Raad. Daarbij zal de Raad er mede op toezien dat de lans tussen UA en HA in het bestaande samenwerkingsernd niet wordt erstoord. De gekozen oplossing is goed ontangen en werd breed gedragen in de UAgemeenschap. De Raad ontleent daaraan het ertrouwen dat deze oplossing bijdraagt aan de stabiliteit an de UA en aan een stabiele sis waarop de herormingsagenda orm kan worden gegeen. De Raad zal op korte termijn het proces starten oor de opolging an de oorzitter an het College an Bestuur an de UA en de HA en an de rector gnificus an de UA, in ernd met het aflopen an haar termijn. Hieroor wordt een procedure ontworpen in nauw oerleg met de centrale medezeggenschapsraden an UA en HA, de decanen en de domeinoorzitters. De nieuwe procedure moet leiden tot grotere betrokkenheid an de erschillende geledingen bij de selectieprocedure. Verder heeft de Raad aan het College an Bestuur geraagd om de positie an de faculteiten en domeinen erder te ersterken, in lijn met de behoefte aan erdergaande decentralisering.

8 12 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 13 De decanen en domeinoorzitters hebben hierbij een grote en collectiee erantwoordelijkheid. Teens zal de positie an de medezeggenschapsraden ersterkt worden door enerzijds erbetering an de ondersteuning an de raden en anderzijds door een erandering in de nier waarop met de medezeggenschapsraden wordt samengewerkt. Tot slot heeft de Raad alle partijen opgeroepen om de open dialoog met elkaar op een respectolle nier te oeren. Samenstelling en functioneren Raad an Toezicht Per 1 september 2014 is ir. B. Bleker teruggetreden, die gedurende twee termijnen zitting heeft gehad in de Raad an Toezicht an de HA. De Raad is hem zeer dankar oor zijn tijd en betrokkenheid gedurende deze jaren. Zijn expertise op bouwgebied is oor de HA an groot belang geweest bij de ontwikkeling en bouw an de Amstelcampus, die inmiddels er georderd is en de HA een nadrukkelijke aanwezigheid in de stad erschaft. Zijn adies is op dierse momenten in de campusontwikkeling an zowel hogeschool als uniersiteit cruciaal gebleken; daaroor zijn de instellingen hem grote dank erschuldigd. De heer R. de Jong RA is per 1 februari 2015 benoemd, zodat deze acature in de Raad an de hogeschool is eruld. Verder kondigde de Secretaris an de Uniersiteit en teens Secretaris an de Raad, mr. M. Zaanen, in noember aan de uniersiteit te zullen erlaten per 1 februari 2015 om algemeen directeur an de KNAW te worden. De Raad is haar bijzonder erkentelijk oor haar uiterst zorguldige ondersteuning gedurende ele jaren en dankt haar oor haar bijdrage aan het ontwikkelen an de moderne orm an toezicht die de Raad nastreeft. Het College an Bestuur heeft daarop besloten om drs. G.M. an Velzen, Secretaris an de HA, teens te benoemen tot Secretaris an de UA, zodat naast een gezamenlijk College an Bestuur beide instellingen nu ook één Secretaris hebben. Vanuit haar functie als Secretaris UAHA heeft merouw Van Velzen op erzoek an de Raad de rol an Secretaris an de Raad oor enige anden eruld. Per 1 mei 2015 heeft de Raad an Toezicht erolgens ingestemd met de benoeming an mr. drs. J.M.C. Krol tot Secretaris an de Raad. Zij combineert de werkzaamheden met haar functie als hoofd Juridische Zaken an de UA. De Raad heeft in het najaar an 2014 de jaarlijkse zelfealuatie uitgeoerd en bij die gelegenheid ook de eigen werkwijze tegen het licht gehouden. Op sis an een ronde an interiews met Raadsleden, Collegeoorzitter en de scheidend Secretaris an de Raad is een oerzicht opgesteld dat in een bijeenkomst an de Raad is besproken. De Raad heeft bij die gelegenheid opnieuw gesproken oer de wijze waarop hij inulling wil geen aan een moderne orm an betrokken toezicht, met eel aandacht oor het priire proces an de uniersiteit en hogeschool. Belangrijke conclusie was dat er tijdens, ar ook buiten de ergaderingen meer tijd nodig is om de onderwerpen olledig recht te doen. De Commissie Goernance bestaat uit mr. drs. A. Nicolaï (UAHA, oorzitter), prof. dr. S.W.J. Lamberts (UA) en merouw M.R. Milz MBA (HA). Zij ergaderde tweeal, en heeft zich in 2014 intensief bezig gehouden met de wering an een nieuw lid oor de Raad an Toezicht HA. Ook de behandeling an de wijziging an de Wet normering topinkomens in de StatenGeneraal is op de oet geolgd, gegeen de grote consequenties oor het personeelsbeleid aan de top an de organisaties. Daarnaast heeft de commissie zich het afgelopen jaar gebogen oer de oorbereiding an de jaargesprekken met de afzonderlijke Collegeleden en de eerder genoemde zelfealuatie an de Raad. In het erslagjaar oerde elk lid an het College an Bestuur zijn of haar jaargesprek met de Raad. Tijdens deze gesprekken wordt niet alleen stilgestaan bij het eigen functioneren, ar ook bij de neenwerkzaamheden die de leden an het College errichten. De Raad heeft met deze neenwerkzaamheden ingestemd. Het oerleg an de Raden met de medezeggenschapsraden, dat twee al per jaar plaatsindt, wordt als nuttig en zinol eraren. De Raad stelt bij die gelegenheden de algemene stand an zaken an de uniersiteit aan de orde, aan de hand an Instellingsplan, jaarrekening of begroting. De Raad an Toezicht waardeert de open sfeer waarin deze gesprekken plaatsinden buitengewoon. De Raad an Toezicht bedankt tot slot het bestuur, alle medewerkers en alle studenten an de uniersiteit oor hun inspanningen en bijdragen aan de behaalde resultaten an het afgelopen jaar, en spreekt zijn grote waardering uit oor de wijze waarop het College an Bestuur zijn rol heeft eruld in de afgelopen moeilijke periode. Amsterdam, 23 juni 2015 De Raad an Toezicht Mr. drs. A. Nicolaï Voorzitter Prof. dr. S.W.J. Lamberts Viceoorzitter Prof. mr. G.P.M.F. Mols Lid Drs. L.M.T. an Velden Lid De Raad heeft dit jaar inulling gegeen aan zijn oornemen om gesprekken te oeren met indiiduele decanen en domeinoorzitters en dat werd als bijzonder positief eraren, al bleek er nog ruimte oor erbetering. In de ealuatie an 2014 is geconcludeerd dat de gesprekken worden oortgezet in een iets bijgestelde orm, en dat de Raad deze functionarissen graag ook informeel wil blijen ontmoeten, bij de Dies Natalis en de Opening an het Academisch Jaar en Hogeschooljaar. De Raad kent drie commissies, die in 2014 alle een reglement hebben gekregen. De Commissie Onderwijs en Onderzoek bestaat uit prof. dr. S.W.J. Lamberts (UA, oorzitter), prof. dr. G.P.M.F. Mols (UA) en drs. M.A.M. Barth (HA) en heeft ijfal ergaderd. De commissie spreekt met de rectores oer zaken rondom kwaliteitszorg, onderwijs en onderzoek. De Audit Committee bestond uit ir. B. Bleker (HA, tot 1 september 2014) en drs. L.M.T. an Velden (UA, oorzitter). Zij kwam ijfal bijeen en boog zich met de iceoorzitter an het College oer zaken die bedrijfsoering, bouwprogram en financiële huishouding an de hogeschool en uniersiteit betroffen. Bij ier an die ergaderingen was ook de accountant, PwC, aanwezig; eenal per jaar heeft de Audit Committee ook een separaat oerleg met de externe accountant. Na het terugtreden an de heer Bleker heeft merouw M. Milz MBA (HA) het lidatschap an de Audit Committee waargenomen, in afwachting an de benoeming an een opolger oor de heer Bleker. Deze opolger werd geonden in de heer De Jong die per 1 februari 2015 aantrad als lid an de Raad an Toezicht HA.

JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM CREATING TOMORROW COLOFON Uitgave Hogeschool van Amsterdam 24 juni 2015 VORMGEVING Creja ontwerpen B.V. INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam POSTADRES: Postbus

Nadere informatie

jaarverslag 2011 universiteit van amsterdam

jaarverslag 2011 universiteit van amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 1 2 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 1 Jaarersla 2011 Uniersiteit an Amsterdam 2 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam

Nadere informatie

Bij ons leer je de wereld kennen

Bij ons leer je de wereld kennen j a a r v e r s l a g Bij ons leer je de wereld kennen Jaarverslag 2013 Inhoud Woord vooraf... 5 Bericht van de Raad van Toezicht... 6 Kerncijfers... 8 1 Profiel, missie en strategie... 9 2 Bestuur en

Nadere informatie

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 2 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Voorwoord Onze ambitie als vooraanstaande universiteit om onderwijs en onderzoek van

Nadere informatie

In memoriam Prof.dr. Koos Duppen (1953-2011) Lid College van Bestuur Hoogleraar Initieel Onderwijs en Femtoseconde Laserspectroscopie

In memoriam Prof.dr. Koos Duppen (1953-2011) Lid College van Bestuur Hoogleraar Initieel Onderwijs en Femtoseconde Laserspectroscopie Jaarverslag 2011 In memoriam Prof.dr. Koos Duppen (-2011) Lid College van Bestuur Hoogleraar Initieel Onderwijs en Femtoseconde Laserspectroscopie 1.1 Maatschappelijke thema s 1.2 Valorisatie 1. Omgeving

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam

Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam jaarverslag Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam 4 Inhoudsopgave 7 Voorwoord 5 9 Onderwijs 16 Onderzoek 23 Personeel en organisatie 29 Alumni en donateurs 31 Financieel jaarverslag 2010 40 Bericht

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Verslag Raad van Toezicht 5 1. Ter Introductie 7 1.1 Organisatiestructuur van de

Nadere informatie

Ten geleide 3. Bericht van de Raad van Toezicht 7. Verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad 10. 1. Studenten 14. 2. Onderwijs 37. 3.

Ten geleide 3. Bericht van de Raad van Toezicht 7. Verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad 10. 1. Studenten 14. 2. Onderwijs 37. 3. JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Ten geleide 3 Bericht van de Raad van Toezicht 7 Verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad 10 1. Studenten 14 2. Onderwijs 37 3. Onderzoek 48 4. Valorisatie en partnerschappen

Nadere informatie

universiteit van amsterdam

universiteit van amsterdam 46 46 besturingsmodel 1 Inhoudsopgave 2 1. Bestuur 3 2. Algemene besturing van de UvA 4 3. Het besturingsmodel onderwijs 8 4. Het besturingsmodel onderzoek 9 5. Het besturingsmodel personeel en bedrijfsvoering

Nadere informatie

jaarverslag 2012 universiteit van amsterdam Jaarverslag 2012 Universiteit van Amsterdam

jaarverslag 2012 universiteit van amsterdam Jaarverslag 2012 Universiteit van Amsterdam jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 1 Jaarersla 2012 Uniersiteit an Amsterdam 2 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 3 Inhudspae Vrwrd an de rzitter 7 Kerneeens

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Ten geleide 3. Bericht van de raad van toezicht 4

Ten geleide 3. Bericht van de raad van toezicht 4 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Ten geleide 3 Bericht van de raad van toezicht 4 1. Kengetallen 6 2. Belangrijke ontwikkelingen 12 3. Studenten 18 4. Onderwijs 34 5. Onderzoek 42 6. Medewerkers 52 Verslag van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. mei 2015

Jaarverslag 2014. mei 2015 Jaarverslag 2014 mei 2015 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Raad van Toezicht 7 1.1 Verslag van de Raad van Toezicht 7 1.2 Samenstelling 7 1.3 Bijeenkomsten 7 1.4 Onderwerpen 8 1.5 Kerncommissies 9 1.6

Nadere informatie

Tilburg University Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Tilburg University Postbus 90153 5000 LE Tilburg T 013-466 9111 www.tilburguniversity.

Tilburg University Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Tilburg University Postbus 90153 5000 LE Tilburg T 013-466 9111 www.tilburguniversity. Jaarverslag 2012 Colofon Juni 2013, Tilburg University Samenstelling: Afdeling Strategy and Policy en Afdeling Financial Administration Productie: Communications and Marketing Opmaak en Drukwerk: PrismaPrint

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM I N H O U D Deel I Algemeen Jaarverslag INLEIDING 1 BERICHT van de RAAD VAN TOEZICHT 3 INTRODUCTIE 7 ONDERWIJS 9 ONDERZOEK 14 STUDENTEN 19 MEDEWERKERS 24

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam TWEEDUIZENDNEGEN. Een compact verslag over 2009

Erasmus Universiteit Rotterdam TWEEDUIZENDNEGEN. Een compact verslag over 2009 Erasmus Universiteit Rotterdam TWEEDUIZENDNEGEN Een compact verslag over 2009 Inhoud 1 Voorwoord 3 Organogram 4 Zoeken naar balans 8 Onderwijs 12 Onderzoek 16 Een greep uit 2009 20 Studenten 24 Medewerkers

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Technische Universiteit Delft Voorwoord Het nationale en internationale speelveld van hoger onderwijs en onderzoek is continu in beweging. De TU Delft heeft daarom

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3/156

JAARVERSLAG 2011 JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3/156 JAARVERSLAG 2011 JAARVERSLAG 2011 High tech, human touch, dat is de Universiteit Twente. De plek waar talent zich het best ontplooit. Studenten en medewerkers staan centraal. 3.300 wetenschappers en professionals

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kengetallen...4 Voorwoord...5 Verslag Raad van Toezicht...6 Hoofdstuk 1 TU Delft in vogelvlucht...9 1.1 Instellingsprofiel...10 1.2 Hoofdlijnen...10

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam. Thuis in de wereld. Profileringsdocument EUR 2012

Erasmus Universiteit Rotterdam. Thuis in de wereld. Profileringsdocument EUR 2012 Erasmus Universiteit Rotterdam Thuis in de wereld Profileringsdocument EUR 2012 Thuis in de wereld Profileringsdocument Erasmus Universiteit Rotterdam Mei 2012 Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Burgemeester

Nadere informatie

een nieuwe start! VUmc maakt JAARVERSLAG VUmc jaarverslag 2013 1

een nieuwe start! VUmc maakt JAARVERSLAG VUmc jaarverslag 2013 1 VUmc maakt een nieuwe start! JAARVERSLAG 2013 VUmc jaarverslag 2013 1 Leeswijzer Het jaarverslag begint achtereenvolgens met een voorwoord van de raad van bestuur en een verslag van de raad van toezicht.

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 STICHTING AVANS JUNI. Xxxxxxxxxxxxxxx

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 STICHTING AVANS JUNI. Xxxxxxxxxxxxxxx JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 JUNI STICHTING AVANS 2014 Xxxxxxxxxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxxxxxxx INHOUD JAARVERSLAG INLEIDING 5 SAMENVATTING 6 1 GOVERNANCE 8 1.1 Structuur en organisatie 9 1.2 Besturing en

Nadere informatie

Feiten. Understanding Society. ijfers. Jaarverslag 2009 n12.493 studenten totaal. steropleidingen. 5711 masterstuden

Feiten. Understanding Society. ijfers. Jaarverslag 2009 n12.493 studenten totaal. steropleidingen. 5711 masterstuden Understanding Society n Feiten ijfers Jaarverslag 2009 n12.493 studenten totaal steropleidingen 5711 masterstuden 1851 wetenschappelijke publicaties in- houdsopgave Verslag van het stichtingsbestuur 4

Nadere informatie

aarrekening Inh and 2012 Kalend ening Inholland erjaarrekening Stichting 012 Kalenderja Hoger Onderwijs Nederland Kalenderjaarrekening 2012

aarrekening Inh and 2012 Kalend ening Inholland erjaarrekening Stichting 012 Kalenderja Hoger Onderwijs Nederland Kalenderjaarrekening 2012 alenderjaarrek nholland 2012 K erjaarrekening and 2012 Kalend aarrekening Inh Stichting 012 Kalenderja Hoger Onderwijs Nederland ening Inholland alenderjaarrek nholland 2012 K erjaarrekening Kalenderjaarrekening

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

INHOUDS OPGAVE VOORWOORD CVB...6 THEMA INTERNATIONALISERING...8. 2.3.2. Klachten en geschillen...25 2.4. Horizontale dialoog...25

INHOUDS OPGAVE VOORWOORD CVB...6 THEMA INTERNATIONALISERING...8. 2.3.2. Klachten en geschillen...25 2.4. Horizontale dialoog...25 JAARSTUKKEN 20 JAAR 20 STUKKEN INHOUDS OPGAVE VOORWOORD CVB...6 THEMA INTERNATIONALISERING...8 1. RAAD VAN TOEZICHT...11 1.1. Taak...12 1.2. Schema van aftreden...12 1.3. Onafhankelijkheid Raad van Toezicht...12

Nadere informatie

Analyse van universitaire jaarverslagen 2009

Analyse van universitaire jaarverslagen 2009 Analyse van universitaire jaarverslagen 2009 Achtergrondstudie voor Rathenau Instituut Harry de Boer Ben Jongbloed CHEPS Universiteit Twente C10HdB168 December 2010 Inleiding Ten behoeve van de SciSA publicaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Versterking door verbinding

Jaarverslag 2014. Versterking door verbinding Versterking door verbinding Stenden Hogeschool Versterking door verbinding Colofon, 2014 Samenstelling en eindredactie: Finance & control & procurement Ontwerp: Visser en de Graef b.v., Leeuwarden Foto

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland

Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland Jaarverslag 2012 ROC Midden nederland roc midden nederland Jaarverslag 2012 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht Dienst Marketing &

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslaggeving Stichting Avans Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance 8 1.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 1.2 Integrale kwaliteitszorg 9

Nadere informatie