PROGRAMMABOEKJE SYMPOSIUM GROENE ICT EN DUURZAAMHEID #SGI2015 SUSTAINABUL EXPERIENCE #SUSTAINABUL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMABOEKJE SYMPOSIUM GROENE ICT EN DUURZAAMHEID #SGI2015 SUSTAINABUL EXPERIENCE #SUSTAINABUL"

Transcriptie

1 PROGRAMMABOEKJE SYMPOSIUM GROENE ICT EN DUURZAAMHEID #SGI2015 SUSTAINABUL EXPERIENCE #SUSTAINABUL

2 Symposium Groene ICT en Duurzaamheid (SGI 2015) SustainaBul Experience PROGRAMMA Gemeenschappelijk Welkom bij het grootste duurzaamheidsevenement in het hoger onderwijs: de lustrumeditie van het symposium Groene ICT en Duurzaamheid (SGI 2015) in combinatie met de SustainaBul Experience op één dag en locatie. In dit boekje vindt u een overzicht van alle programmaonderdelen. Wij wensen u veel nieuwe inzichten en fundamenten voor duurzame samenwerking. Met elkaar kunnen we grenzen verleggen en werken aan groene groei. Tijd Onderdeel blz 09:00 10:00 Ontvangst 10:00 11:00 Opening door Anwar Osseyran & keynotes Dennis Kerssens en Bob Stemmerik - Symposium Groene ICT en Duurzaamheid (plenair) 4 Symposium #SGI2015 SGI 2015 is hét podium voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van groene ICT en duurzaamheid in hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Het symposium bestaat uit zo n 25 sessies (workshops & presentaties) die zijn ingedeeld in zes thema s: ICT en duurzaamheid in Topsectoren Living Labs Green ICT skills Smart Learning Smart Sharing 11:00-11:30 Parallelsessies (ronde 1) 5 11:35-12:05 Parallelsessies (ronde 2) 8 12:10-12:40 Parallelsessies (ronde 3) 11 12:00-13:30 Lunch/ markt 14 13:30-14:00 Keynote Jan Peter Balkenende - Sustaina- 14 Bul Experience (plenair) 14:05-14:35 Parallelsessies (ronde 4) 15 SustainaBul Experience De SustainaBul is dé duurzaamheidsranking van het Nederlandse Hoger Onderwijs en wordt sinds 2012 door studentennetwerk Morgen jaarlijks bekend gemaakt tijdens de SustainaBul Experience. Dit jaar wordt de SustainaBul uitgebreid met de prijs voor het Meest Iconisch Project: het meest inspirerende duurzaamheidsinitiatief. Daarnaast worden er workshops georganiseerd met de volgende 5 thema s: 14:05-15:10 Featured sessie Symposium Groene ICT en 17 Dubbelsessies Duurzaamheid & langere sessies Sustaina- Bul Experience 14:40-15:10 Parallelsessies (ronde 5) 19 15:15-15:30 Afsluiting Symposium door Anwar Osseyran (plenair) Challenges en Best Practices onderwijsinstellingen Ambitie, Carrière en Onderzoek Recht en Psychologie als aanjager van duurzaamheid The Green Office Movement Koelestudenten 15:30-15:45 Theepauze/ markt 15:45-17:00 Presentatie en uitreiking SustainaBul door Harm Edens (plenair) 17:00-18:00 Netwerkborrel

3 OPENING RONDE Welkom en keynote-presentaties De wereld kent een nieuwe realiteit, met veranderende menselijke behoeften. Met name de toegankelijkheid tot Cloud, Apps en self service diensten neemt een ongekende vlucht. Waarom is dat? Hier zijn voornamelijk twee redenen voor, ten eerste, wil men minder afhankelijk zijn van derden (self-service) en de behoefte om informatie onmiddellijk voor handen te hebben. Daarnaast speelt de behoefte om dit apparaat onafhankelijk aan te bieden in een 24-uurs economie. De technologie speelt meer en meer in op deze behoefte van mensen. Hierdoor zouden bedrijven en overheden zich vooral bezig moeten houden naar de menselijke behoefte en hoe dat in de nabije toekomst eruit komt te zien om te overleven en relevant te blijven. De explosieve vraag naar nieuwe manieren van informatie verkrijgen, werken, leren, kopen en andere zaken regelen zal alleen maar toenemen. Dit heeft grote invloed op IT, data en dingen (Internet of Things) en de groeiende zorg om IT flexibel en duurzaam te kunnen houden zonder dat het onbetaalbaar wordt.. s Anwar Osseyran (directeur SURFsara), Dennis Kerssens (programmamanager RijksCloud) & Bob Stemmerik (directeur datacenterarchitectuur Cisco) Auditorium (G0.038) (begane grond) Duurzaam duurt het langst bij Hogeschool Leiden Deze lezing geeft weer op welke wijze de afdeling ICT van Hogeschool Leiden bijdraagt aan duurzaamheid. De duurzaamheid op 4 verschillende terreinen wordt toegelicht: 1) in het dagelijks werk, 2) in relatie tot de bedrijfsvoering, 3) in samenwerking met andere hogescholen, 4) het onderwijs. Vergroening van de Cloud: Meten is Weten Hoeveel energie verbruikt de cloud? Kunnen cloudproviders zuinige keuzes maken? En kunnen cloudapplicatie-ontwikkelaars zuiniger programmeren? Deze vragen staan centraal in het project Greening the Cloud, waar de HvA trekker van is in samenwerking met meer dan 10 bedrijven en 2 kennisinstellingen. De eerste resultaten van experimenten naar zuiniger clouds worden gepresenteerd. ICT in topsectoren Ad Saers (Hogeschool Leiden) G2.124 Living labs Robert van den Hoed (Hogeschool van Amsterdam) G

4 RONDE RONDE SURF Green ICT Maturity Model 2.0 Europese initiatieven green ICT skills Green ICT skills Een nieuwe versie van het SURF Green ICT Maturity Model, een self-assessment tool die hogeronderwijsinstellingen op een eenvoudige manier inzicht biedt in de rol die ICT heeft en kan hebben bij verduurzaming. Het is in veel opzichten verbeterd zoals complete level-beschrijvingen, een domein over Groene ICT in het Hoger Onderwijs en een beschrijving van best practices ter ondersteuning van het model. In deze sessie wordt het model toegelicht Albert Hankel (SURFnet) G Esther van Bergen en Anda Counotte zullen berichten over twee initiatieven op het terrein van Green ICT-skills en ingaan op de vragen zoals wat is het, wat voor toekomstplannen zijn er, wat betekent het voor de toehoorders op het symposium?, met daarbij Green ICT skills als invalshoek. s Esther van Bergen (Green IT Amsterdam) & Anda Counotte (Open Universiteit) en kunt u vragen stellen over het gebruik ervan. G SURF E-waste beleid. Goed voorbeeld doet volgen! ICT maakt uitvoering van Hoger Onderwijs duurzamer Smart learning De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft aanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen opgesteld, de zogenaamde OESO-richtlijnen. Deze richtlijnen maken duidelijk wat overheden op dit vlak van bedrijven verwachten en zijn als uitgangspunt gebruikt bij het opstellen van het SURF E- waste beleid. SURF vindt het in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk Wim Reijm (SURFnet) G Deze presentatie laat de uitkomsten zien van een verkennend onderzoek naar de duurzaamheidsaspecten van digitalisering van onderwijsprocessen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van SURFsara. Het richt zich op vier thema s: mobiliteit van studenten, materiaalgebruik, gebouwen- en IT-beheer. Wat kunnen HO-instellingen doen en welke rol heeft SURF in dit kader? Marieke Versteijlen (Avans Hogeschool) G om oude apparatuur op een verantwoorde manier af te voeren. Hiermee wil SURF onder andere voorkomen dat apparatuur op stortplaatsen belandt en ook dat informatie via oude informatiedragers naar buiten komt. 6 7

5 RONDE RONDE Smart is as Smart Does Maturity model, en dan? ICT in topsectoren De energiesector is de laatste grote sector die wordt gedigitaliseerd met alle implicaties van dien. Tegelijkertijd wordt de milieuproblematiek steeds urgenter en Otto Bernsen (RVO) De service-unit ICT van de HAN heeft het maturity model 2.0 ingevuld. Wat zijn onze bevindingen, wat is de ervaring van de deelnemers en wat gaan we vervolgens doen? Rudolph Staal is een overschakeling naar duurzame energiebronnen noodzakelijk. Een deel daarvan bestaat uit decentrale opwekking. Deze combinatie en het gegeven dat de sterk gereguleerde energievoorziening een centrale rol speelt G Met deze presentatie delen we onze ervaring met het model, wat het ons oplevert en hoe wij denken verder te gaan met het volwassener maken van onze ICT organisatie op het gebied van duurzaamheid. (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) in elke samenleving zorgt voor een complex veld waarin G de overheid opereert en die soms voor het gemak de energietransitie wordt genoemd. Deze transitie kan ook gezien worden als een leercurve waarin ICT een belangrijke rol speelt op verschillende niveaus maar nog te weinig wordt ingezet als instrument om dit leerproces te bespoe- Super(efficient)computing: energie meten en visualiseren in HPC digen. Het land dat het snelst door deze leercurve heen loopt is spekkoper. Fieldlabs als ontdekkingsplek voor de toekomst Fieldlabs zijn plaatsen waar bedrijven uit allerlei sectoren, kennisinstituten en overheden samenwerken met als ultiem doel om nieuwe verdienkracht te ontwikkelen. De Living labs Jos van Erp Bij SURFsara staan de nationale supercomputer Cartesius en het nationale rekencluster LISA. Deze high-performance computing (HPC) systemen hebben duizenden processors en verbruiken honderden kilowatts. Met behulp van geavanceerde sensoren en visualisatietechnieken kunnen we het energieverbruik in detail volgen, zodat we software kunnen optimaliseren om energie te besparen. Op deze manier kunnen we de supercomputer ook superefficiënt maken. Cedric Nugteren (SURFsara) G ontwikkelingen die we samenvatten onder het paraplube- (High Tech NL)) grip Smart Industry zijn hierin richtinggevend. Techniek in de meest brede zin van het woord ICT en (de kracht van) mensen komen hier samen. Nieuwe verdienkracht, G nieuwe bedrijven. Dat gaat niet vanzelf. Tijdens de lezing en discussie gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag: what s new? 8 9

6 RONDE RONDE Community Duurzaam ICT-onderwijs en -onderzoek In januari 2012 en voorjaar 2014 zijn in opdracht van SURF quickscans gemaakt naar Duurzaamheid in ICT-onderwijs en -onderzoek. Daarin zijn de initiatieven voor zover bekend, gebundeld. In april 2015 hebben kernleden van de special interest group Groene ICT en duurzaamheid een workshop georganiseerd en zijn met de deelnemers een community begonnen, met als doelstellingen: 1) het uitwerken van een set aan Groene IT gerelateerde leerdoelen voor zowel bachelor- als masterprogramma s en 2) uitwisseling van kennis, ervaringen en opleidingsmaterialen. In deze bijdrage wordt daarover bericht en is er gelegenheid om uzelf aan te sluiten bij de community. Green ICT skills s René Visser (Pink Elephant & Rotterdam Academy) & Anda Counotte (Open Universiteit) G Topsectoren, de rol van big data en kansen vanuit het ruimtevaartonderzoek: hoe satellietdata bijdragen aan duurzaamheid Er komt de komende jaren steeds meer gratis satellietdata beschikbaar (zoals van het Europese aardobservatie satellietprogramma Copernicus). Die data bevat een schat aan informatie over de (fysische) omgeving op aarde (land, water, bodem, atmosfeer). Het inzetten van op satellietdata gebaseerde applicaties in beleids-, bestuurs- en bedrijfsprocessen kan leiden tot efficiency, kostenbesparing, besparing van resources, en ondersteunt daarmee een duurzamer en veiliger beheer en gebruik van onze leefomgeving en van de daaruit voortkomende hulpbronnen. ICT in topsectoren Dr. Radboud Koop (Netherlands Space Office) G voorstellen voor de verduurzaming van het onderwijsproces: de prijswinnende studenten en hun ideeën In deze sessie zullen de 150 resultaten van de Battle of Concepts, een prijsvraag onder studenten om duurzaamheid in hun onderwijsproces te vergroten met behulp van ICT, samenvattend worden gepresenteerd. Een aantal prijswinnaars zal tevens een podium krijgen om hun ideeen nader toe te lichten. De ingestuurde voorstellen waren zeer uiteenlopend qua onderwerp: van betere en slimmere roostersystemen, stimuleren van digitaal toetsen en een integrale e-learning omgeving tot een app om de beschikbaarheid van studieplekken inzichtelijk te maken respec- Smart learning Gerard van Westrienen (SURF) en winnaars BoC G The Green Lab: Experimentation in Software Energy Efficiency The energy consumption of ICT is continuously increasing and the impact of software is often underestimated. For this reason, we need to perform experimentation to discover how to improve the energy efficiency of software applications. At the VU University Amsterdam, we recently launched a master course, the Green Lab, where students learn how to design and conduct experiments on software energy efficiency. In this presentation, we show the initial results and lessons learned from our experience. Living labs Giusseppe Procaccianti (VU University Amsterdam) G tievelijk energiebeheer op notebooks en tablets. Genoeg ideeën om duurzaamheid een stevige boost te geven!

7 RONDE RONDE EURECA: blootleggen van kansen voor datacenter-gerelateerde energiebesparingen bij overheden in Europa Duurzaamheid in het onderwijs van peuter tot postdoc Green ICT skills Het EURECA-project is een initiatief, gefinancierd vanuit Brussel en uitgevoerd door de datacenter-industrie, dat als doelstelling heeft om op maat gemaakte oplossingen te leveren om kansen te identificeren voor kostenbesparing en tegelijkertijd ecologische gevolgen bloot te leggen van keuzes bij het opstellen en uitvoeren van het inkoopbeleid. Tijdens deze presentatie krijgt u meer informatie over dit project en over de stappen die de industrie en Jaak Vlasveld (Green IT Amsterdam) G Een groene generatie vraagt om een duurzame educatie. De jongerenorganisaties hebben een duidelijke boodschap aan de overheid: leid ons op voor de samenleving van de toekomst door duurzaamheid in het onderwijs te integreren. Alle huidige initiatieven worden in kaart gebracht en verder zal er advies worden gegeven hoe er vanuit de nationale overheid ondersteuning geboden kan worden aan deze initiatieven. s Mart Lubben (Studenten voor Morgen) & Ties Mouwen (jongerenvertegenwoordiger duurzaamheid VN) G public sector- organisaties samen kunnen nemen om bij te dragen aan ontwikkeling en adoptie van energieefficiente IT en datacenterservices door publieke organisaties in heel Europa. Jongeren zetten jongeren aan tot duurzamer IT gebruik! Smart learning Kennisnetwerk Groene Software 10 best practices voor een groen IT systeem Een organisatie heeft vele IT systemen, waarbij het vaak moeilijk te zeggen is welke wel en welke niet energiezuinig zijn gebouwd en ingericht. Het #KNGS (Kennisnetwerk Groene Software) van de Niels van der Zwan (Software Improvement Group) Het Use IT Smartly project maakt jongeren bewuster van de duurzaamheidsaspecten die met IT gebruik samenhangen. De aanpak is er een waarbij studenten fysiek ervaren hoe duurzaam ons huidige IT gebruik is, waarna ze zelf manieren bedenken om hun leeftijdsgenoten hier ook wat bewuster van te maken (peer to peer als een manier van Smarter Learning). De insteek is niet de technologie, maar de rol die IT speelt in het dagelijks leven, kennis over Dr. Sylvia Breukers (DuneWorks) G RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft een lijst met 10 best practices opgesteld waarmee op een snelle manier een indruk kan worden gekregen over de G duurzaamheidsaspecten (energie, materiaal-en grondstof efficiëntie, sociale aspecten) en gedragsalternatieven. energie-efficiency van verschillende IT systemen. Vanuit de basis van de best practices kan worden besloten om bijvoorbeeld een erergievoetafdruk van een applicatie te bepalen om zodoende een beter beeld te krijgen

8 LUNCH/MARKT RONDE Op de markt staan de volgende organisaties: * WakaWaka * SustainableMotion * FairClimateFund * agreen Story * STORM Eindhoven: de Elektrische Motor * The Green Office Movement: rootability & The Dutch Green Offices * Hogeschool Leiden * VanBeek * WoesteLand: Duurzame vakanties * Duurzame Horeca Leiden * Morgen Lid organisaties: Act Aware, Students 4 Sustainability & SHIFT * VVM Netwerk van Milieuprofessionals * Society For International Development (SID) * GreenIT Amsterdam * SURF: Resultaten Battle of Concept * SURF: De Special Interest Groups (SIG s) * Studenten voor Morgen & Duurzame Student KEYNOTE JAN PETER BALKENENDE Gymzaal G0.002 Is it easy to be green in bioinformatics? ICT geeft ons computerkracht om combinaties van data te analyseren, en daarmee om te zetten in biologische kennis. Maar hoe groen zijn onze methoden? We presenteren een voorbeeld waarbij we alle mogelijke eiwitstructuren berekenen terwijl de computer een huis verwarmt, en we brengen ter discussie wat groen is aan het computer-leesbaar maken van biomedische data. Duurzame en goedkope cloud computing power? Het kan wel! Nerdalize heats houses with computing power, making high-performance cloud computing up to 55% more affordable. What started as a crazy idea is now being put into practice together with Eneco, one of the largest energy suppliers in the Netherlands. One of the use-cases being highlighted are protein computations for medical research together with the Leiden University Medical Center (LUMC). ICT in topsectoren s Marco Roos (LUMC), Erik Schultes (LIACS) G Living labs Florian Schneider (Nerdalize) G Voormailg premier Jan Peter Balkenende is naast zijn werkzaamheden bij EY nu voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC). De DSGC bestaat uit acht Nederlandse multinationals: AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever. Deze bedrijven bevorderen en promoten actief bedrijfsmodellen voor duurzame groei. Balkenende zal het hebben over de rol van het Hoger Onderwijs en studenten voor de duurzaanheidstransities. Auditorium G

9 RONDE RONDE 4&5 DUBBELSESSIES Good Practices Hogeschool Leiden Challenges & Best Smart sharing van ICT-infrastructuur kan het duurzamer? (featured sessie) Smart sharing Als host van de uitreiking van de SustainaBul 2015 presenteert Hogeschool Leiden een aantal good practices Practices Hoger Onderwijs Instellingen Het fundament van de Rijkscloud staat er, in de vorm s die ze uitvoert om haar onderwijs en bedrijfsvoering te verduurzamen. Denk hierbij aan het verkleinen van de CO2 van vier overheidsdatacenters met daarop de eerste clouddiensten. Doel is een veilig, betrouwbaar en duur- Dennis Kerssens (programmamanager voetafdruk van de hogeschool, maar ook aan het inte- G zaam ICT-landschap te leveren dat bovendien een flinke RijksCloud) & Bob greren van duurzaamheidscompetenties in de curricula besparing voor het Rijk oplevert. Waar zitten de trade-offs Stemmerik (directeur van haar opleidingen. Daarnaast is er in de bijeenkomst en hoe zijn we daar mee omgegaan? Wat zijn de lessons datacenterarchitectuur aandacht voor de ontwikkeling van programmaonderde- learned voor de HO-sector? Hoe zit het met de cloud-stra- Cisco). Pitches van len op duurzaamheidsgebied, zoals de minoren Duurzaam tegie van de HO-sector? Hoe wordt duurzaamheid mee- Tjeerd Willem Hobma Ondernemen en Sociaal Ondernemen. genomen in Kubus, het IAAS-samenwerkingsproject van 6 (managing director CIT hogescholen? Na een korte introductie door de sprekers RUG); Cees Plug (direc- wordt een open debat gevoerd met de zaal over: teur ICT Inholland en Carrière Wat kan jij doen/wat heb je nodig om een succesvolle carrière op het gebied van duurzaamheid te krijgen? Denk daarbij aan CV tips, sollicitatietips, de skills die je nodig hebt, hoe het is om als ZZP er aan de slag te gaan, vacaturebanken en andere mogelijkheden, werkvelden en dilemma s. Sustainable Motion zal in deze workshop antwoord geven op al deze vragen. Ambitie, Carrière & Onderzoek s Cees Dekker & Vincent van Velzen (SustainableMotion) G de overeenkomsten en verschillen tussen het Rijk, bedrijfsleven en hoger onderwijs; - de mogelijkheden om de duurzaamheid verder te betrekken bij het delen van ICT-infrastructuur. Onder voorzitterschap van Anwar Osseyran (directeur SURFsara). Hoe maak je een online duurzaamheidstool succesvol? voorzitter stuurgroep Kubus); Axel Berg (hoofd data- en cloudservices SURFsara). Auditorium G Koelestudenten Koelestudenten is dé inspiratiebron voor studenten die slimmer met energie om willen gaan. Ze geven tips Lawrence Cheuk over hoe je op creatieve wijze energie bespaart, hoe jij (Jongeren Milieu je woningcorporatie kan overtuigen op groene stroom Actief) over te stappen, maar ook hoe jij een zonnepaneel op je dak kan krijgen. Tijdens de workshop vandaag willen wordt de Koelnessmeter besproken, een online tool om G energie mee te besparen. Ze geven jullie de insides voor een succesvolle tool, en daarnaast is jullie input op onze Koelnessmeter van harte welkom! 16 17

10 RONDE 4&5 DUBBELSESSIES RONDE The Green Office Movement De eerste Green Office is in 2010 opgericht op de Universiteit Maastricht. Vandaag bestaan er al 10 Green Offices aan universiteiten in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. Zes van deze Green Offices bestaan al op Nederlandse universiteiten, en op het moment zijn er tientallen studenten en medewerkers bezig om op meerdere universiteiten en hogescholen Green Offices op te starten. Maar wat precies is de essentie van een Green Office? Hoe werkt het? Heeft het echt impact? En wat moeten jullie doen om de Green Office Model op jullie universiteit, hogeschool of MBO toe te passen? In deze workshop gaan jullie een fishbowl discussie aan met enkele vertegenwoordigers van Green Offices en rootability. The Green Office Movement Felix Spira (rootability) B0.015 Smart Economy: digitalisering verandert de economie De economie verandert in hoog tempo door de nog steeds versnellende digitalisering. We zien nieuwe digitale businessmodellen ontstaan. Veel informatie is via de smart phone toegankelijke en via app s worden diensten aangeboden. Digitalisering verandert ook steeds sneller de traditionele sectoren. Bekende voorbeelden zijn de reiswereld, de detailhandel. Maar de komende jaren zullen steeds meer producten slim worden en soms als dienst worden aangeboden (kopen van een lamp of inkopen van licht). Als voorbeeld wordt uitgewerkt hoe de industrie zich actief aanpast: Smart Industry (zie ICT in topsectoren Paul Tops (Ministerie van Economische Zaken) G Recht & Psychologie als Aanjager van Duurzaamheid Recht, Psychologie & Duurzaamheid Van een Flintstone bedrijventerrein naar een Jetsons bedrijventerrein, een interessante reis Living labs Niet alleen klimaat- en milieustudies hebben een belangrijke rol in de transitie naar een meer duurzame samenleving. Juist ook traditionele studies zoals Rechten en Psychologie kunnen een grote impact hebben. Voorbeelden ten over: het aanklagen van de staat voor het niet halen van klimaatdoelstellingen, het aanpassen van wetgeving voor een snellere transitie naar een circulaire economie, het begrijpen van ons niet-duurzame gedrag en omgaan met weerstand van mensen die geen verandering willen. Het zijn allemaal belangrijke thema s waar niet de klimaat- s Dennis van Berkel (Urgenda) & Nienke Koperberg (Emile) G OMALA NV. is de gebiedsontwikkelaar die het bedrijventerrein naast luchthaven Amsterdam-Lelystad ontwikkelt. Bij het ontwikkelen staan innovatie en duurzaamheid op een bijzondere manier centraal. Als een soort van start-up company ontwikkelt OMALA in een rap tempo samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen nieuwe diensten en nieuwe producten. Waaronder een Urban Lab, een testcentrum voor zelfrijdende auto s, een hybride elektriciteitsnet en een smart city. Serge Hollander (OMALA) G wetenschapper maar juist de advocaat of de psycholoog een belangrijke rol kan spelen. Centraal bij deze workshop staat de discussie: Welke rol kunnen de vakgebieden Recht en Psychologie spelen bij de transities naar een duurzame samenleving?

11 RONDE AFSLUITING SYMPOSIUM Duurzaamheid, van visie naar zichtbaar resultaat In deze workshop worden de kernelementen behandeld van een succesvol Duurzaamheidsprogramma. Deze elementen worden vervolgens onderbouwd met diverse praktijkvoorbeelden vanuit diverse sectoren. Hiermee trachten we het proces van verduurzaming op zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor u inzichtelijk te maken en u te helpen om uw ambitie te realiseren! Duurzaam onderzoek Hoe kan jij je verder specialiseren in onderzoek op het gebied van duurzaamheid? Het Groene Brein vertelt je daar graag meer over. Over welke competenties en skills moet je beschikken om een succesvolle carrière in onderzoek over duurzaamheid te krijgen? Wat zijn actuele onderzoeksthema s binnen duurzaamheid? Ook bespreken we voorbeelden en krijg je tips. Meer informatie over het programma van morgen Challenges & Best Practices Hoger Onderwijs Instellingen Pieter Metz (Van Beek Ingenieurs) G Ambitie, Carrière & Onderzoek s Mark Beumer (het Groene Brein) G PRESENTATIE EN UITREIKING SUSTAINABUL De SustainaBul is de duurzaamheidsranglijst van Nederlandse universiteiten en hogescholen en wordt sinds 2012 door Studenten voor Morgen bekend gemaakt. Onderwijsinstellingen worden beoordeeld op de integratie van duurzaamheid in hun onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. De ranglijst richt zich niet alleen op duurzaamheid, maar ook op transparantie en communicatie hierover: instellingen moeten aan Studenten voor Morgen bewijzen hoe duurzaam ze bezig zijn. Het unieke aan de SustainaBul is dat de ranglijst wordt opgesteld door studenten in plaats van door een professionele organisatie. Ieder jaar worden nieuwe inzichten gebruikt om onderwijsinstellingen scherp te houden en weer een stapje verder te brengen. Dit jaar wordt bovendien een extra prijs uitgereikt voor het meest inspirerende duurzaamheidsinitiatief uit het Hoger Onderwijs: het Meest Iconische Project. Hiermee wil Morgen meer inzicht creëren in alle fantastische initiatieven die er al zijn. Anwar Osseyran Auditorium G0.038 sustainabul Harm Edens Auditorium G

12 BLOKKENSCHEMA Symposium Groene ICT en Duurzaamheid (SGI 2015) SustainaBul Experience Gemeenschappelijk Opening door Anwar Osseyran & keynotes Dennis Kerssens en Bob Stemmerik - Symposium Groene ICT en Duurzaamheid Auditorium G Duurzaam duurt het langst bij Hogeschool Leiden G2.124 Vergroening van de Cloud: Meten is Weten G2.123 SURF Green ICT Maturity Model 2.0 G2.053 SURF E-waste beleid. Goed voorbeeld doet volgen G2.126 Europese initiatieven green ICT skills G2.021 ICT maakt uitvoering van Hoger Onderwijs duurzamer G Smart is as Smart Does G2.124 Fieldlabs als ontdekkingsplek voor de toekomst G2.123 Maturity model, en dan? G2.053 Super(efficient)computing: energie meten en visualiseren in HPC G2.126 Community Duurzaam ICT-onderwijs en -onderzoek G voorstellen voor de verduurzaming van het onderwijsproces G Topsectoren, de rol van big data en kansen vanuit het ruimtevaartonderzoek G2.124 The Green Lab: Experimentation in Software Energy Efficiency G2.123 EURECA G2.053 Kennisnetwerk Groene Software G2.126 Duurzaamheid in het onderwijs van peuter tot postdoc G2.021 Jongeren zetten jongeren aan tot duurzamer IT gebruik! G Lunch/Markt Gymzaal G0.002/ Lobby G Keynote Jan Peter Balkenende - SustainaBul Experience Intro/voorzitter Harm Edens Auditorium G

13 BLOKKENSCHEMA Symposium Groene ICT en Duurzaamheid (SGI 2015) SustainaBul Experience Gemeenschappelijk Is it easy to be green in bioinformatics? G2.124 Duurzame en goedkope cloud computing power? Het kan wel! G2.123 Good Practices Hogeschool Leiden G2.110 Carrière G Dubbelsessies Smart sharing van ICT- infrastructuur kan het duurzamer? Auditorium G0.038 Hoe maak je een online duurzaamheidstool succesvol? G2.126 The Green Office Movement B0.015 Recht & Psychologie als Aanjager van Duurzaamheid G Smart Economy: digitalisering verandert de economie G2.124 Van een Flintstone bedrijventerrein naar een Jetsons bedrijventerrein, een interessante reis G2.123 Duurzaamheid, van visie naar zichtbaar resultaat G2.110 Duurzaam onderzoek G Afsluiting Symposium door Anwar Osseyran Auditorium G Presentatie en uitreiking SustainaBul door Harm Edens Auditorium G Netwerkborrel Lobby G

14 PLATTEGROND BEGANE GROND 1 Ontvangst 2 Garderobe 3 Lobby 4 Auditorium (G0.038) 5 Sustainable Markt 6 GYMzaal (G0.002) 7 The green office movement (B0.015)

15 PLATTEGROND TWEEDE ETAGE 1 ICT in Topsectoren (G2.124) 2 Living Labs (G2.123) 3 Ambitie, Carrière & onderzoek (G2.053) 4 Green ICT Skills Recht, Psychologie & Duurzaamheid (G2.021) 5 Smart Learning Challenges & Best practices Hoger Onderwijs Instellingen (G2.110) 6 Koelestudenten (G2.126)

16

17

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. Eindrapport verkenning Vergroening door ICT

Technische Universiteit Delft. Eindrapport verkenning Vergroening door ICT Technische Universiteit Delft Eindrapport verkenning Vergroening door ICT Juni 2011 Samenvatting Vergroenen door ICT is het terugdringen van energieverbruik met behulp van ICT, bijvoorbeeld door middel

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

De nieuwe verordening voor F-gassen. Nieuw TCO-model helpt vergelijken. koeling. innovatie. bekabeling Ontwerp het ideale datacenter

De nieuwe verordening voor F-gassen. Nieuw TCO-model helpt vergelijken. koeling. innovatie. bekabeling Ontwerp het ideale datacenter koeling De nieuwe verordening voor F-gassen innovatie Nieuw TCO-model helpt vergelijken bekabeling Ontwerp het ideale datacenter dcw juni 2015 in samenwerking met: advancing information transport systems

Nadere informatie

Inspireren en strategisch adviseren

Inspireren en strategisch adviseren Visie PQR op de IT van Morgen 2 Inspireren en strategisch adviseren Productivity-as-a-Service vormt de huidige uitdaging Verder in dit nummer: IT-Galaxy 2014: Start IT now! Strategie eerst, features later

Nadere informatie

VOORWOORD. Kortom: deel je data, leer van elkaar en innoveer! Ik wens u allen heel veel plezier toe deze dag!

VOORWOORD. Kortom: deel je data, leer van elkaar en innoveer! Ik wens u allen heel veel plezier toe deze dag! VOORWOORD Open Data is een veelbesproken onderwerp. Maar wat betekent Open Data? En vooral, wat kunnen we ermee? Open Data is een wereldwijde ontwikkeling, waarbij organisaties data publiceren voor externen.

Nadere informatie

Ondernemers voor een duurzame economie

Ondernemers voor een duurzame economie Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 JAARVERSLAG 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Inhoudsopgave

Nadere informatie

NAAR EEN SMART URBAN DELTA

NAAR EEN SMART URBAN DELTA NL SMART CITIES Ambities omzetten in concrete toepassingen, dat kan door kennis en ervaringen te delen. Het lerend netwerk NL Smart Cities biedt hiervoor een platform. (p. 2-3) ONTWERPEN AAN SMART CITIES

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

La 21 revisited. De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid. Tabe Jorritsma e.a

La 21 revisited. De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid. Tabe Jorritsma e.a La 21 revisited De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid Tabe Jorritsma e.a inhoudsopgave Voorwoord 06 Inleiding Globalisering, kinderarbeid, kappen van 09 regenwouden wat kunt ú doen? Deel 1 De rol

Nadere informatie

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen NETWERKBIJEENKOMST 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven Informatie bedrijven en instellingen Inhoud Inleiding... 3 Bedrijven op de netwerkbijeenkomst... 3 Aangemelde bedrijven... 4 Benteler... 5 Celmar Engineering...

Nadere informatie

AGENDA VOOR NEDERLAND

AGENDA VOOR NEDERLAND AGENDA VOOR NEDERLAND Inspired by technology DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY UNIVERSITY OF TWENTE TNO WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH CENTRE STW AGENDA VOOR NEDERLAND

Nadere informatie

En onze gezamenlijke Groene Uitdaging is

En onze gezamenlijke Groene Uitdaging is IN DEZE KRANT ONDER ANDERE: Jaap Gillis neemt afscheid als voorzitter DGBC 15 Groene leiders willen verduurzaming versnellen 11 Bekijk het DGBW programma 12 Twitter mee met #DGBW Partners DGBW gaan opdracht

Nadere informatie

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict!

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl 30 november 2009 (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl Zoals in het Meerjarenplan 2009 2012 beschreven wordt

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid Ondernemers, Onderwijs en Overheid Plan van Aanpak Ten behoeve van de subsidieaanvraag Regionaal Investeringsfonds MBO door de partners van het CIV Smart Technology onder penvoerderschap van ID College.

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN DUURZAME

OP WEG NAAR EEN DUURZAME OP WEG NAAR EEN DUURZAME RETAILSECTOR EEN ONDERZOEK NAAR DE AFSTEMMING VAN DE BELANGEN OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID TUSSEN DE AANBIEDERS EN GEBRUIKERS VAN RETAILVASTGOED Erik van Gelder MRE 2008-2010

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio November 2014 Een Groene, Gezonde en Slimme Regio Voorwoord Op 30 september 2013 hebben Provinciale Staten besloten om de strategische agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) vast te stellen

Nadere informatie

De HAN ontwikkelt zich duurzaam; tussenrapportage november 2010 project HAN Duurzaam

De HAN ontwikkelt zich duurzaam; tussenrapportage november 2010 project HAN Duurzaam De HAN ontwikkelt zich duurzaam; tussenrapportage november 2010 project HAN Duurzaam Bij de opening van het studiejaar 2009-2010 presenteerde de HAN een ambitieus plan om haar onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering

Nadere informatie

Met SURF in de wolken. Cloud computing en cloud services in het hoger onderwijs en onderzoek

Met SURF in de wolken. Cloud computing en cloud services in het hoger onderwijs en onderzoek Met SURF in de wolken Cloud computing en cloud services in het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Position paper... 5 1.1 Wat is cloud computing?... 5 1.2 Voordelen van cloud-services

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Het event over programmamanagement in Nederland

Het event over programmamanagement in Nederland Het event over programmamanagement in Nederland 6 februari 2014 De Fabrique, Utrecht @pgmopen #pgmopen Huiskamergesprekken Workshops Praktijkverhalen Op de brug Keynotes Exposés Het PGM Open wordt mogelijk

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 406 Nota «De kenniseconomie in zicht» Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

ROTTERDAM GREEN CAPITAL

ROTTERDAM GREEN CAPITAL ROTTERDAM GREEN CAPITAL FEBRUARI 2014 Nature as the driving force for innovation COLOFON Titel Eindredactie Redactie Rotterdam Green Capital Activiteiten binnen de minor+ Rotterdam Green Capital Doesjka

Nadere informatie

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/maart 2011 GROENE ECONOMIE 3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING Smart Grid Essentieel bij groei en het gebruik

Nadere informatie

BIG DATA SAMENVATTING ANALYSEFASE

BIG DATA SAMENVATTING ANALYSEFASE NATIONALE DENKTANK 2014 BIG DATA SAMENVATTING ANALYSEFASE INHOUDSOPGAVE 1. Stichting de Nationale DenkTank PAGINA 3 Nationale DenkTank 2014 PAGINA 4 2. Big Data en de vier onderzoeksdomeinen PAGINA 5 2.1

Nadere informatie