INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23."

Transcriptie

1

2 INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23. Weekbulletin Weekbulletin is een uitgave van VNO-NCW. Sinds 1 september 2009 werken VNO-NCW en MKB-Nederland intensief samen. De secretarissen van beide organisaties vormen sindsdien één gemeenschappelijk beleidsbureau dat in opdracht werkt voor beide verenigingen. Het kan dus voorkomen dat er ook contactpersonen van MKB-Nederland in Weekbulletin worden vermeld. Digitale versie Weekbulletin Weekbulletin is ook digitaal te raadplegen en te downloaden als Word- en pdf-bestand via het ledennet (inloggen via u nog niet over de benodigde toegangscode beschikt kunt u zich aanmelden via het 'aanvraagformulier toegang ledennet'. Dit is te vinden op de website onder het kopje: Over VNO-NCW > Ledennet. Vragen en/of opmerkingen over berichten in VNO-NCW Weekbulletin kunnen ook per elektronische post worden ingezonden. Het juiste adres is na elk bericht opgenomen. De redactie is bereikbaar via Verzending en adreswijzigingen Voor vragen over de verzending van Weekbulletin of voor adreswijzigingen: Sander Kok, of telefoon: Antwoordnummer Antwoordnummer VNO-NCW, het algemene informatienummer voor de leden, is op werkdagen bereikbaar van uur onder telefoonnummer Buiten deze uren is het te bereiken per elektronische post: Economische zaken Conjunctuurinformatie 1 Nederlandse universiteiten niet in top miljoen euro voor bio-based industry 1 Databank Flora en Fauna verzelfstandigd 2 Eurlings start omlegging Zuid-Willemsvaart 2 Sociale zaken Mobiliteit arbeidsmarkt openbaar bestuur noodzakelijk 2 Vereenvoudiging regels bespaart werkgevers 35 miljoen 2 Mogelijkheid herverzekeren pensioenfondsen blijft gehandhaafd 3 Benoeming kroonleden SER 3 Europa Ecofin: systeem voor financiële regulering 4 Regulering derivatenhandel 4 Nieuwe regels banken 4 Akkoord richtlijn over late betalingen 4 Europese Commissie: REACH-dossiers op tijd indienen 5 Vrijhandelsakkoord Zuid-Korea 5 BUSINESSEUROPE/UEAPME 5 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EEDITIE 27 / 24 SEPTEMBER 2010

3 Algemeen Nederland blijft legitiem doelwit 6 Benoeming voorzitter Onderzoeksraad voor veiligheid 6 Waarschuwing: nepfacturen van PC Office Service 6 Nederlands Base of the Pyramid Innovation Center 7 Conferentie Wijs leiderschap 7 Wereldz, marktplaats voor betrokken ondernemers 7 Energiedag MKB Krachtcentrale 8 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 27 / 24 SEPTEMBER 2010

4 ECONOMISCHE ZAKEN Conjunctuurinformatie Werkloosheid daalt voor de zesde maand op rij In augustus waren er personen werkloos. Na correctie voor het seizoenpatroon kwam het aantal werklozen uit op , ofwel: minder dan in juli. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat het aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen ook voor de zesde achtereenvolgende maand is afgenomen. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid daalt nu zes maanden op rij, met gemiddeld ruim 6000 per maand. In het daaraan voorafgaande halfjaar steeg de werkloosheid nog met gemiddeld ruim 9000 per maand. Het aantal werklozen was nog wel hoger dan een jaar geleden. In augustus waren er werklozen meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Onder jongeren van 15 tot en met 24 jaar was de werkloosheid daarentegen 9000 lager dan een jaar geleden. Bij het UWV nam het aantal niet-werkende werkzoekenden in augustus af met 2000, tot De daling deed zich voor onder werkzoekenden met een elementair, lager of middelbaar beroep. Hogere en wetenschappelijke beroepen vertoonden een toename van het aantal werkzoekenden. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan werkzoekenden met een hogere pedagogisch beroep, een verschijnsel dat zich elke zomer voordoet. Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in augustus vergeleken met de maand daarvoor met 4000, tot Het aantal beëindigde WW-uitkeringen was : een stijging van 6 procent. In augustus werden WW-uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting: een stijging met 20 procent ten opzichte van juli. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen steeg in een maand tijd met ruim 4 procent tot Krimp bedrijfsinvesteringen in juli ruim 3 procent In juli was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 3,4 procent kleiner dan in juli De afname was daarmee ongeveer even groot als in juni, maar veel kleiner dan in de voorgaande maanden. De krimp van de bedrijfsinvesteringen ging samen met een lage bezettingsgraad in de industrie. Deze bedroeg in juli 80,2 procent. Hoewel iets hoger dan in april, was de bezettingsgraad daarmee nog steeds laag. Van 1989 tot en met 2008 benutte de Nederlandse industrie steeds tussen de 80 en 87 procent van haar productiecapaciteit. Het aantal ondernemers in de industrie dat hun productiecapaciteit te groot vond, was in juli weliswaar iets groter dan het aantal dat hun capaciteit als te klein beoordeelde, maar het verschil was minder groot dan een kwartaal eerder. Consumenten iets somberder De stemming onder consumenten is verslechterd in september. De indicator van het consumentenvertrouwen kwam in uit op -14, tegen -11 in augustus. Zorgen over de eigen portemonnee drukten de koopbereidheid. Consumenten werden pessimistischer over hun eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden. Deze indicator verslechterde met 5 punten en kwam uit op -9. Ook vonden zij de tijd voor het doen van grote aankopen duidelijk ongunstiger dan een maand eerder. Dit onderdeel van het consumentenvertrouwen verslechterde van -5 naar -13. Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen maanden bleef onveranderd. Jan Klaver, , Nederlandse universiteiten niet in top-100 Nederlandse universiteiten komen niet voor in de top-100 van de World Universities Rankings van de Times Higher Education. De eerste Nederlandse universiteit op de lijst is de Technische Universiteit Eindhoven; deze staat op plaats 114. Wel heeft Nederland na de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Duitsland en Canada de meeste universiteiten in de top Deze ranking bevestigt het beeld dat Nederlandse universiteiten van goede kwaliteit zijn, maar dat het ontbreekt aan excellentie. Hiervoor moeten zij zich verder specialiseren en meer samenwerken, en wellicht moeten de technische universiteiten fuseren. Dit bepleit VNO-NCW ook in de toekomstvisie Optimistisch. Deze brochure is te downloaden op Thomas Grosfeld , 10 miljoen euro voor bio-based industry Demissionair minister Verburg van Landbouw heeft vlak voor de zomervakantie 10 miljoen euro toegekend aan bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de biobased industry. Het gaat om dertien projecten die de stap maken van laboratorium naar grootschalige productie. De subsidie is afkomstig van de regeling Bioraffinage van de Innovatieagenda Energie. De bedrijven die zich inschreven voor de tender Bioraffinage, houden zich bezig met de ontwikkeling van bio-based producten en willen de stap maken naar grootschalige productie. In totaal ging het om 43 bedrijven; de tender werd met ruim 30 miljoen euro overtekend. De geselecteerde projecten gaan de komende jaren nieuwe technieken toepassen in pilotprojecten. Volgens Arja Even, programmacoördinator Bioraffinage, zijn de inschrijvingen van hoog niveau. Ze is tevreden met de grote verscheidenheid. De thema s van de projecten variëren over de volledige breedte van wat mogelijk is: melkzuurproductie uit reststromen van de papierindustrie, papier en karton uit graspulp, de productie van melkzuur uit cyanobacteriën of halffabrikaten voor coatings en lakken uit zonnebloemolie. Vrijwel elk project heeft een andere grondstof als basis voor bioraffinage. De Innovatieagenda Energie moet bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen zoals vastgelegd in Schoon en Zuinig, het werkprogramma van het kabinet dat het gebruik van hernieuw- WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 27 / 24 SEPTEMBER

5 ECONOMISCHE ZAKEN SOCIALE ZAKEN bare energie stimuleert, energie-efficiency verbetert en de uitstoot van broeikasgassen vermindert. Mobiliteit arbeidsmarkt openbaar bestuur noodzakelijk Frits de Groot, , Erik te Brake, , Databank Flora en Fauna verzelfstandigd Demissionair minister Verburg van Landbouw heeft de Databank Flora en Fauna, die een paar jaar geleden is opgericht door haar ministerie, overgedragen aan de Stichting Gegevensautoriteit Natuur. Via deze databank kunnen bouwbedrijven, projectontwikkelaars, overheden en terreinbeherende organisaties achterhalen welke bijzondere planten en dieren er in een gebied zitten. Als gevolg van bezuinigingen zal de werkgelegenheid in het openbaar bestuur gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheid de komende jaren flink dalen. Dat leidt tot personeelsoverschotten. Er zullen echter ook tekorten aan personeel ontstaan, doordat vraag en aanbod van personeel in het openbaar bestuur niet goed op elkaar zijn afgestemd. Aan sommige functies worden specifieke eisen gesteld, waardoor niet iedereen herplaatst kan worden. Voor die functies zal de overheid in de toekomst op een krappe arbeidsmarkt moeten concurreren met andere werkgevers. In een aantrekkende arbeidsmarkt zullen sommige vacatures, zoals voor specialisten, technici en leidinggevenden, moeilijk vervulbaar zijn. Dit kan leiden tot meer externe inhuur van specialisten. Verrassingen over de aanwezigheid van bedreigde soorten en het als gevolg daarvan stilleggen van activiteiten, moeten daarmee tot het verleden gaan behoren. Doordat tijdens de planvorming voor projecten rekening kan worden gehouden met de aanwezige natuur op de projectlocatie, kunnen de kosten van natuuronderzoek bovendien beperkt blijven. Verburg zal de komende jaren nog 5 miljoen euro bijdragen aan de exploitatie van de databank. Daarnaast investeert zij euro extra in de meetnetten die door vrijwilligersorganisaties worden onderhouden. Meer informatie: Jos Rijkhoff, , Eurlings start omlegging Zuid-Willemsvaart Demissionair minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft drie nieuwe sluizen opgeleverd in de Zuid-Willemsvaart. Tegelijk gaf hij het startsein voor de omlegging van datzelfde kanaal om s-hertogenbosch. Dankzij de inzet van bestuurders, belangenorganisaties en het bedrijfsleven is de Zuid-Willemsvaart, na een periode van ruim dertig jaar discussie, binnen enkele jaren geschikt voor grotere schepen. Vanaf 2015 kunnen containerschepen vanaf de Maas het nieuwe kanaal invaren richting Limburg. Steeds meer grote bedrijven in Brabant maken voor de aan- en afvoer van grondstoffen en producten gebruik van vrachtvervoer over het water, waarbij zij varen over de Brabantse kanalen. De investeringen in de sluizen en de aanleg van de omlegging zijn duurzaam en structureel. Brabant wordt hiermee bereikbaar voor schepen beladen met 1000 ton of 100 containers. Het wegennet wordt hierdoor ontlast. De omlegging is het grootste aanlegproject van vaarwegen van de komende tien jaar. August Mesker, , Deze en andere knelpunten op de arbeidsmarkt in het openbaar bestuur worden beschreven in de Arbeidsmarktanalyse openbaar bestuur 2010, die demissionair staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het blijkt dat er maatregelen nodig zijn om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. In vergelijking met andere sectoren, zoals de zakelijke dienstverlening, valt op dat in het openbaar bestuur werknemers minder vaak van werkgever wisselen. Omdat in 2015 vraag en aanbod erg uiteen zullen lopen, is mobiliteit een belangrijk middel om de arbeidsmarkt goed te laten werken. De Sociaal-Economische Raad zal nog dit jaar een advies uitbrengen over vrijwillige arbeidsmobiliteit. Om een deel van de tekorten op te vangen, zijn meer mobiliteit en een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt noodzakelijk. Het is ook van belang om de factoren weg te nemen die dit proces belemmeren. Rob Slagmolen, , Vereenvoudiging regels bespaart werkgevers 35 miljoen De voorschriften voor werkgevers voor de identiteitscontrole van nieuwe werknemers kunnen vereenvoudigd worden. Dat scheelt werkgevers jaarlijks 35 miljoen euro. Dit schrijft demissionair minister Donner van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Werkgevers kunnen gebruikmaken van een speciaal ontwikkeld stappenplan dat onduidelijkheden wegneemt en voorkomt dat bedrijven onnodige handelingen verrichten. De commissie Regeldruk Bedrijven gaf het advies om de verplichte identiteitscontrole van werknemers door bedrijven te vereenvoudigen. Tegelijkertijd werd onderzocht of de kosten konden worden verminderd. Het nieuwe stappenplan wordt binnenkort in een heldere handleiding voor werkgevers uitgegeven. Donner schrijft ook dat de Wet Arbeid Vreemdelingen vereenvoudigd wordt. Na de wetswijziging hoeven uitzendbureaus niet langer een kopie van het identiteitsbewijs van alle buiten- 2 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 27 / 24 SEPTEMBER 2010

6 SOCIALE ZAKEN landse werknemers aan de inlenende werkgever te sturen. Dat is alleen nog maar nodig voor werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Voor een overgangsperiode blijft het ook nog verplicht om een kopie van het identiteitsbewijs van uitzendkrachten uit Roemenië en Bulgarije toe te sturen. Jeroen Lammers, , Mogelijkheid herverzekeren pensioenfondsen blijft gehandhaafd 1998 werd zij namens de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer. Mevrouw Van Praag is hoogleraar Ondernemerschap en Organisatie aan de Universiteit van Amsterdam en tevens wetenschappelijk directeur van het Amsterdam Center for Entrepreneurship. Haar expertise ligt vooral op het gebied van ondernemerschap, innovatie en organisatie-economie. Joep Rats, , Pensioenfondsen mogen hun risico s blijven herverzekeren bij verzekeraars. Demissionair minister Donner van Sociale Zaken handhaaft de bestaande wettelijke constructie. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek naar de meerwaarde van herverzekerde pensioenfondsen. Donner versoepelt daarnaast de regels in het financieel toetsingskader voor herverzekerde pensioenfondsen. Zo hoeven deze fondsen geen buffer meer aan te houden voor het kredietrisico van de verzekeraar. Zij worden wel geacht hun deelnemers daarover te informeren. Overigens moeten fondsen zelf wel de wettelijk verplichte minimale buffer van ongeveer 1 procent blijven aanhouden. Veel pensioenfondsen hebben hun risico s geheel of gedeeltelijk herverzekerd bij een verzekeraar. De financiële crisis heeft de kredietkwaliteit van de verzekeraars doen dalen. In de huidige systematiek van de Pensioenwet ontstaat hierdoor een dekkingstekort bij de herverzekerde pensioenfondsen. Volgens de regels zou dit moeten leiden tot herstelmaatregelen in de vorm van kortingen van pensioenen, hoewel in de praktijk de verzekeraars gewoon aan de betalingsverplichting voldoen. Daarom heeft Donner de herverzekerde pensioenfondsen dit voorjaar tijdelijk vrijstelling verleend van het indienen van herstelplannen. Het uitstel is benut voor dit onderzoek naar een structurele oplossing. Ap Fraterman, , Benoeming kroonleden SER Mevrouw dr. M. (Jet) Bussemaker en mevrouw prof. dr. C.M. (Mirjam) van Praag zijn voorgedragen voor benoeming tot kroonleden van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarmee heeft de ministerraad ingestemd op voorstel van demissionair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De benoeming geldt voor de periode van 1 oktober 2010 tot en met 31 maart Mevrouw Bussemaker was staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het vierde kabinet Balkenende en is nu werkzaam als adviseur bij adviesbureau B&A Groep. Eerder was zij verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij deed onder andere onderzoek naar de herstructurering van verzorgingsstaten in internationaal vergelijkend perspectief. In WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 27 / 24 SEPTEMBER

7 EUROPA Ecofin: systeem voor financiële regulering Tijdens de bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën (Ecofin) is een grote stap gezet naar een Europees systeem voor financiële regulering. Het nieuwe systeem zal onder andere bestaan uit de oprichting van een Europees Comité voor Systeemrisico s (ECSR), dat verantwoordelijk is voor het macroprudentiële toezicht gericht op de soliditeit van het stelsel als geheel op het financiële stelsel binnen de EU. Daarnaast komen er drie Europese autoriteiten voor de supervisie op de bank- en verzekeringsindustrie en de handel in effecten. Discussie was er ook over voorstellen voor invoering van een bankheffing en de introductie van een transactietaks. Er lijkt weinig draagvlak te zijn in de Ecofin voor de invoering van een heffing én een belasting. De bankheffing krijgt veel steun, maar slechts drie lidstaten (Zweden, Finland en Luxemburg) voelen ervoor om daarvoor ook een noodfonds op te zetten. De rest van de lidstaten boekt de inkomsten van een dergelijke bankheffing liever in om het begrotingstekort te verkleinen. Daarmee valt het idee van een transactietaks grotendeels weg. Het Europees Parlement stemt volgende week over de nieuwe Europese toezichthouders op de financiële markten. Het is nog niet duidelijk wanneer de Europese Commissie concrete voorstellen zal doen voor het al dan niet invoeren van een heffing of belasting. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorstander van stevig toezicht op de financiële sector. Maar bij strengere regulering van de financiële sector is wel een voorwaarde dat dit in internationaal breder verband gebeurt dan alleen Europees. Immers, een internationaal gelijk speelveld is ook voor de financiële sector essentieel. Wij zijn géén voorstander van een belasting op financiële transacties. Behalve dat dit waarschijnlijk technisch moeilijk uitvoerbaar is, bemoeilijkt een heffing het proces van vermogensversterking van banken en daarmee indirect ook de kredietverlening aan het bedrijfsleven. Een eenzijdige Europese invoering in plaats van mondiaal is zeer schadelijk voor het gelijke speelveld en dus voor de concurrentiepositie van Europese banken en het Europese bedrijfsleven. Regulering derivatenhandel De Europese Commissie heeft een voorstel gepresenteerd voor een verordening om de derivatenmarkten in Europa veiliger en transparanter te maken. In haar ontwerpverordening stelt de Commissie voor om de informatie over otc-derivatencontracten ( over the counter ; niet via effectenbeurs) bij transactieregisters te melden en voor de toeziende autoriteiten toegankelijk te maken. Het voorstel is volledig in lijn met de afspraken die de EU heeft gemaakt in de G20 en is ook gelijk aan de aanpak van de Verenigde Staten. Het voorstel gaat nu voor behandeling naar het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Eenmaal aangenomen zal de verordening vanaf eind 2012 van toepassing zijn. Vanwege de toename van efficiency en de afname van risico, steunen VNO-NCW en MKB-Nederland een gereguleerde markt voor derivaten. Ingrijpen in het vrijemarktmechanisme van de otc-derivatenmarkt moet echter wel terughoudend gebeuren, omdat deze markt zeer belangrijk is voor de spreiding van de kasstroom van grote bedrijven. Nieuwe regels banken Het Basel Comité het Europese comité voor banktoezicht heeft begin september besloten dat banken miljarden meer aan reserves moeten aanhouden om staatsinterventies of faillissementen te voorkomen. Het comité, dat bestaat uit centrale bankiers, heeft een akkoord bereikt als reactie op de economische crisis. Het akkoord, Basel III geheten, dwingt banken het kernkapitaal te verhogen. De huidige 2,5 procent kapitaal tegenover uitstaande beleggingen moet worden verhoogd naar 3,5 procent in 2013, en vervolgens naar 4,5 procent in Op de beurs werd positief gereageerd op het akkoord, aangezien de kapitaaleisen van het akkoord aanzienlijk lager zijn dan vooraf werden aangekondigd. Verhoging van de kapitaal- en liquiditeitsvereisten leidt tot een lager operationeel risico van banken. Dit is nodig om nieuwe financiële crises te voorkomen. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland moet alle strengere regulering voor de financiële sector echter niet alleen in Europees, maar in mondiaal verband plaatsvinden. Een internationaal gelijk speelveld is voor de financiële sector immers heel belangrijk. Verder moet er scherp op worden gelet dat het verzwaren van kapitaalen liquiditeitseisen niet doorschiet en dat dit geleidelijk gebeurt. Zo kan worden voorkomen dat de ruimte voor kredietverlening aan gezonde bedrijven en starters in de knel komt. Dit gevaar kan vooral gaan spelen als bij verder economisch herstel de kredietvraag aantrekt. Daarom is de gefaseerde invoering een positief punt. Akkoord richtlijn over late betalingen Het Europees Parlement en de Raad hebben een akkoord bereikt over de richtlijn over late betalingen. In het akkoord is de betaaltermijn gesteld op dertig dagen, met een maximumuitstel van zestig dagen. Bepaalde sectoren, zoals de gezondheidszorg, zijn hiervan uitgezonderd. Na dertig dagen volgt automatisch een boete van 8 procent plus 40 euro administratiekosten. Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie richtte zich alleen op betalingen door overheden. Het Europees Parlement heeft hieraan toegevoegd dat het ook voor betalingen tussen bedrijven onderling moest gelden. In het uiteindelijke akkoord staat dat dit alleen het geval is als koper en leverancier niets hebben afgesproken. Ze hebben dus de vrijheid langere termijnen overeen te komen, zolang er geen sprake is van onevenredige benadeling van een van de twee. 4 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 27 / 24 SEPTEMBER 2010

8 EUROPA Het akkoord moet nog bekrachtigd worden tijdens de stemming van de plenaire vergadering van het Europees Parlement (waarschijnlijk in oktober in Straatsburg). VNO-NCW en MKB-Nederland zijn redelijk tevreden met dit resultaat. Beide organisaties steunden het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie om de richtlijn over late betalingen aan te scherpen. Vooral in tijden van economische neergang is het belangrijk dat de kasstroom bij bedrijven stabiel blijft of verbetert. Bedrijven moeten daarom instrumenten hebben om hun recht uit te oefenen. Wij hebben ons er sterk voor gemaakt dat dit voorstel niet zou worden afgezwakt voor overheden. Dit is helaas slechts ten dele gelukt. Verder hebben VNO-NCW en MKB-Nederland zich nadrukkelijk uitgesproken tegen uitbreiding van het voorstel naar bedrijven onderling. Het is dus positief dat het akkoord wel de nodige contractvrijheid biedt. Europese Commissie: REACH-dossiers op tijd indienen De Europese Commissie adviseert hoofdregistranten van het REACH-registratieproces de chemicaliënregelgeving voor producenten en importeurs van chemische stoffen hun documenten twee maanden vóór de deadline van 30 november in te sturen. Volgens de REACH-verordening moeten producenten en importeurs van chemische stoffen zich registreren bij het Europees agentschap voor chemische stoffen in Helsinki. De hoofdregistrant is de registrant voor één chemische substantie. De deadline van 30 november geldt voor substanties die in grote volumes worden geproduceerd of geïmporteerd, voor CMR-substanties (carcinogeen, mutageen en reprotoxisch) en voor chemicaliën die giftig zijn voor de aquatische omgeving. De Commissie verwacht dat twee maanden genoeg tijd opleveren om eventuele knelpunten in de dossiers het hoofd te bieden. Registranten krijgen zo ook de kans een individuele aanvraag in te dienen als er problemen zijn. De Commissie heeft bedrijven er verder aan herinnerd dat zij vóór 1 januari 2011 aan de verordening over indeling, etikettering en verpakking (CLP) moeten voldoen. De Europese Raad van Chemische Nijverheid (CEFIC) heeft erop gewezen dat het midden- en kleinbedrijf moeite heeft om de complexe zaken voor de REACH-registratie op tijd af te ronden. Het is belangrijk dat bedrijven navraag doen bij hun leveranciers of hun stoffen zijn geregistreerd onder REACH, aldus CEFIC. Vrijhandelsakkoord Zuid-Korea De regeringsleiders van de EU zijn akkoord gegaan met de ondertekening van het bilaterale vrijhandelsakkoord van de EU met Zuid-Korea. Dat is een belangrijke stap voor de Europese handelspolitiek, die veel effect zal hebben voor bedrijven. Het akkoord is het eerste in een nieuwe reeks handelsovereenkomsten die de EU met een groot aantal landen afsluit. De overeenkomst voorziet in liberalisering van de handel op het gebied van goederen en diensten, inclusief afspraken over handelsgerelateerde praktijken, zoals mededinging en staatsteun, intellectueel eigendomsrecht en publieke aanbesteding. De overeenkomst vereist dat beide partijen 98,7 procent van de importtarieven voor industriële producten en landbouwproducten binnen vijf jaar opheffen. Ook bevat de overeenkomst bepalingen over niet-tarifaire handelsbelemmeringen en voorziet zij in een mechanisme voor dispute settlement (geschillenbeslechting). Een handelscomité zal toezien op de implementatie van het akkoord. Een voorstel voor een besluit om deze vrijhandelsovereenkomst af te sluiten, wordt naar het Europees Parlement gestuurd voor instemming. Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe EUverdrag moet het Europees Parlement goedkeuring geven aan alle handelsverdragen van de EU; het heeft daarmee een belangrijke handelspolitieke rol gekregen. De verwachting is dat de tekst van het akkoord zal worden ondertekend tijdens de top EU- Korea op 6 oktober. De tekst moet daarna worden geratificeerd door alle EU-lidstaten en wordt dan van toepassing op 1 juli VNO-NCW en MKB-Nederland zijn uitgesproken voorstander van dit akkoord, dat de handel met Korea in veel opzichten zal liberaliseren en een aantal Nederlandse sectoren veel extra exportmogelijkheden zal bieden. Het akkoord is van belang omdat andere landen ook bezig zijn met Korea handelsakkoorden af te sluiten. Als zij wel vrije markttoegang tot Korea krijgen en de EU niet, zal dat de concurrentiepositie van de Europese bedrijven aanzienlijk schaden. Tegelijkertijd heeft VNO-NCW samen met BUSINESSEUROPE aangedrongen op een zorgvuldige implementatie van de wetgeving om te zorgen dat de Koreanen de verplichtingen ook goed nakomen. Dit laatste is essentieel, ook om de zorgen bij een aantal bedrijven en sectoren over hun concurrentiepositie weg te nemen. Dit geldt vooral voor de Europese auto-industrie en daaraan gelieerde bedrijven. BUSINESSEUROPE/UEAPME BUSINESSEUROPE: economische dimensie nodig Het Europese buitenlandbeleid moet een economische dimensie krijgen. Daarop heeft BUSINESSEUROPE aangedrongen bij de regeringsleiders. Doel is het Europese bedrijfsleven te ondersteunen bij investeringen en activiteiten in landen buiten de EU. De Europese werkgevers vinden dat er een economische divisie in de European External Action Service (de nieuwe Europese diplomatieke dienst) moet komen en marktanalyses voor strategische markten zoals de Verenigde Staten, China, Rusland, India, Japan en Brazilië. Ook pleiten zij voor wederkerige commerciële diplomatie met opkomende economieën (om bij die landen economisch nationalisme aan de orde te stellen) en voor bilaterale afspraken naast multilaterale klimaatonderhandelingen. Het laatste is bedoeld om Europese technologieën in het buitenland te promoten. Verlengen termijn btw-teruggaaf In een brandbrief aan EU-voorzitter België eist BUSINESS- EUROPE dat de EU-lidstaten snel duidelijkheid geven over het verlengen van de termijn voor btw-teruggaaf uit het buitenland. WEEKBULLETIN VNO-NCW / EEDITIE 27 / 24 SEPTEMBER

9 EUROPA ALGEMEEN Door problemen met het nieuwe EU-computersysteem wachten veel bedrijven in Europa al maanden op btw die zij in een andere lidstaat hebben betaald en kunnen terugvorderen. Om ondernemers extra tijd te geven voor het indienen van hun BTW-teruggaaf, stelde de Europese Commissie onlangs voor om de deadline voor het indienen van de teruggaaf over 2009 te verschuiven van 30 september 2010 naar 31 maart De Europese Raad van ministers van Financiën moet dit voorstel echter nog goedkeuren. BUSINESSEUROPE hamert erop dat bedrijven vóór 21 september duidelijkheid moeten hebben of dit uitstel wordt verleend. Joke van den Bandt, , Kirsten Guyaux, , Ullrich Schröder, , Esmeralde van Vliet, , Nederland blijft legitiem doelwit Internationale terroristische groepen vinden Nederland nog steeds een islamvijandig land en daarmee een legitiem doelwit. Dat staat in het nieuwste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), dat aan de Tweede Kamer is gestuurd. Er zijn volgens de analyse de afgelopen maanden geen concrete aanwijzingen geweest voor aanslagen tegen Nederland. Daarom blijft het dreigingsniveau voor Nederland beperkt. Het risico van terroristische aanslagen tegen Nederlanders is groter in of bij gebieden waar jihadistische groepen actief zijn, staat in het dreigingsbeeld dat de NCTb heeft opgesteld. Het gaat dan om gebieden als Pakistan, Afghanistan, Indonesië, Noord- Afrika, Somalië en Jemen. Meer informatie: Anne Volkers, , Benoeming voorzitter Onderzoeksraad voor veiligheid Mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra wordt voorgedragen voor benoeming tot voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid. Daarmee heeft de ministerraad ingestemd op voorstel van demissionair minister Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken. De heer Joustra volgt prof. mr. Pieter van Vollenhoven op, die dan zes jaar voorzitter van de Onderzoeksraad is geweest. De benoeming gaat in op 1 februari De heer Joustra was van 1987 tot 2002 secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw. Daarna was hij voorzitter van de raad van bestuur van uitkeringsorganisatie UWV. Van 2004 tot 2009 was hij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Op dit moment is hij onder andere voorzitter van het Productschap Tuinbouw en voorzitter van de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. De Onderzoeksraad voor veiligheid doet onafhankelijk onderzoek na rampen, ongevallen en incidenten. De raad is actief binnen de sectoren luchtvaart, scheepvaart, railverkeer, wegverkeer, defensie, gezondheid van mens en dier, industrie, buisleidingen en netwerken, bouw en dienstverlening, water, en crisisbeheersing en hulpverlening. August Mesker, , Waarschuwing: nepfacturen van PC Office Service Het bedrijf SPAMM BV stuurt onder de naam PC Office Service aanbiedingen die op facturen lijken. Het zijn aanbiedingen voor onduidelijke software, namelijk Office 11, Ned, en Word Pro Index. Let dus goed op: het betreft geen factuur of betalingsverplichting! 6 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 27 / 24 SEPTEMBER 2010

10 ALGEMEEN Het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) adviseert ondernemers om de ontvangen nota door te faxen of te mailen, en uiteraard niet te betalen. Het faxnummer van SAF is , het mailadres is Meer informatie: Els Prins, , Nederlands Base of the Pyramid Innovation Center Op 6 oktober wordt het Nederlands BoP Innovation Center (BoP Inc.) gelanceerd. BoP is een afkorting voor Base of the Pyramid. Dat is een businessmodel waarbij ondernemingen zich specifiek richten op de omvangrijke groep van consumenten in armere, zich ontwikkelende landen. Een aantal ondernemingen heeft hiermee inmiddels succesvolle ervaringen opgedaan. Het model werd ontwikkeld door Coimbatore Prahalad en Stuart Hart. Hoofdspreker is professor Stuart Hart. Ook spreekt André Haspels, plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking. Daarnaast staat de presentatie van het BoP Learning Lab in India op het programma en zijn er workshops, onder andere over social embeddedness (TU Delft en onderzoeksinstituut TNO), Partnering for Prosperity (Global Compact Nederland) en zakendoen (ontwikkelingsorganisatie SNV). Datum en tijd: woensdag 6 oktober van tot uur. Plaats: Antropia Driebergen. Aanmelding: via Kosten: de bijeenkomst is gratis, de voertaal is Engels. Informatie: Rutger Bults of Huib Klamer, , Conferentie Wijs leiderschap Wat is wijs leiderschap? Dat is het thema van de conferentie die VNO-NCW in samenwerking met managementcentrum De Baak op woensdag 20 oktober in Driebergen organiseert. Over leiderschap wordt veel gesproken en geschreven. De waarde van wijsheid krijgt daarbij ten onrechte weinig aandacht. Eeuwenlang is wijsheid beschouwd als hét kenmerk van voortreffelijk leiderschap. Hoe wijs zijn onze leiders eigenlijk? Wordt leiders wijsheid geleerd? Het spiegelbeeld van wijsheid, onwijsheid, is gemakkelijker aan te wijzen. We bespeuren gemakkelijk gebrek aan visie en daadkracht of een teveel aan eigenbelang. Ruud Lubbers, minister van Staat, spreekt van een Bermudadriehoek waarin we dreigen ten onder te gaan. In de driehoek bedrijfsleven-media-politiek staat het kortetermijndenken voorop en regeert de waan van de dag. Bedrijven zijn uit op kortetermijnwinst. Media zoeken sensatie. Politici profileren zich en reageren op emotie. Op deze conferentie verkennen we wat wijs leiderschap in onze eigen praktijk inhoudt. We horen ook welke lessen de klassieke en moderne bronnen hebben voor leiders. Programma vanaf uur Ontvangst uur Welkomstwoord door Jan-Willem van den Braak, adviseur beleidsdirectie VNO-NCW en MKB-Nederland en hoofd stafgroep Levensbeschouwing en Ondernemen uur Klassieke en moderne bronnen van wijsheid: wat kunnen leiders daarvan leren? Inleiding door Wil Derkse, bijzonder hoogleraar Wetenschap, maatschappij en levensbeschouwing aan de Radboud Universiteit Nijmegen en bijzonder hoogleraar Wijsbegeerte vanwege de Stichting Thomas More aan de Open Universiteit Nijmegen uur Wijs leiderschap in de praktijk. Inleidingen door: Harry Starren, algemeen directeur De Baak, Management Centre VNO-NCW; Hans Hillen, lid Eerste Kamerfractie CDA, voorzitter Centrum voor Merk en Communicatie, lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW; Irene Costera Meijer, hoogleraar Journalistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam uur Aansluitend vragen en discussie uur Pauze uur Eigen reflectie van de deelnemers: wat betekent wijsheid voor mij? Slotreactie van de inleiders uur Drankje en hapje Datum en tijd: woensdag 20 oktober vanaf uur. Plaats: Landgoed De Horst, conferentiecentrum De Baak, De Horst 1 in Driebergen. Kosten: 55 euro exclusief btw. Opgave: via aanmeldformulier op Danny van der Ven, , Huib Klamer, , Wereldz, marktplaats voor betrokken ondernemers De nationale kennis- en netwerkorganisatie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Nederland, waarin VNO- NCW participeert, organiseert op 8 november de tweede editie van Wereldz, de marktplaats voor maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO). Hoe kunnen bedrijven zinvol bijdragen aan maatschappelijke initiatieven en daar zelf ook van profiteren? Er is een stijgende vraag van gemeenten en maatschappelijke instellingen naar de vrijwillige inzet van bedrijven. Bedrijven willen graag hun steentje bijdragen aan sociale initiatieven, maar zijn genood- WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 27 / 24 SEPTEMBER

11 ALGEMEEN zaakt scherpe keuzes te maken. Op Wereldz vinden zij een marktplaats met interessante partijen, adviseurs en instrumenten voor een verantwoord MBO-beleid. Het programma geeft aansprekende voorbeelden uit het midden-, klein- en grootbedrijf. Zoals Fred, het programma van Delta Lloyd voor financiële zelfredzaamheid van jongeren en andere groepen. Of de Dag van de Dialoog die Albert Heijn organiseert. Tijdens Wereldz worden ook de eerste resultaten van de Nationale MBO-monitor gepresenteerd. Tevens lanceert MVO Nederland de prijs voor de beste MBO-coalitie. Deze prijs wordt voor het eerst uitgereikt in 2011, het Europees Jaar van de Vrijwilliger. Datum: maandag 8 november. Plaats: Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Kosten: 75 euro exclusief btw. Voor meer informatie over het programma: of Huib Klamer, , Energiedag MKB Krachtcentrale Op 30 november organiseert MKB Krachtcentrale de Energiedag voor ondernemers. De MKB Krachtcentrale verbindt mensen en zet ze in hun kracht. Het idee is: mensen zijn de kern van een organisatie, benut hun vakmanschap en denkkracht om te innoveren en een hogere productiviteitsgroei te realiseren. In de MKB Krachtcentrale worden ervaringen met slimmer werken in de etalage gezet en wordt kennis gedeeld. Op de Energiedag, die plaatsvindt in Arnhem, kunnen ondernemers verschillende workshops volgen. Herman Wijffels en Jan Bommerez zullen hen komen toespreken. Ook vindt op deze dag de verkiezing van het slimste bedrijf plaats. De deelnemende bedrijven en ondernemers zijn vooraf geselecteerd door een deskundige jury, die bestaat uit vooraanstaande mensen uit het bedrijfsleven zoals Alexander Rinnooy Kan en Melek Usta. Ter plekke kunnen deelnemers aan de Energiedag hun stem uitbrengen op de genomineerde kandidaten. Datum en tijd: 9.00 tot uur. Locatie: Kema terrein, gebouw B31 op Park Arnhems Buiten van TCN. Adres: Utrechtseweg 310, 6812 AR in Arnhem. Kosten: 99 euro. Deelnemers ontvangen na afloop tevens het boek van Jan Bommerez: Kun je een rups leren vliegen?. Beschikbare plaatsen: 484. Opgave: via Workshop/ aspx. Wie een Linkedin profiel heeft, wordt gevraagd zich ook aan te melden op Krachtcentrale/pub/420545, zodat elke deelnemer kan zien welke mensen nog meer aanwezig zullen zijn. Rik Mooijweer, , Thomas Grosfeld, , 8 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 27 / 24 SEPTEMBER 2010

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-049 22 juli 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald Werkloosheid in met 5 duizend afgenomen In afgelopen maanden vooral daling werkloosheid onder mannen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-055 19 augustus 2010 9.30 uur Werkloosheid blijft afnemen Aantal werklozen licht gedaald Evenveel mannen als vrouwen werkloos Daling werkzoekenden alleen

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014 Eerste kwartaal 214 Herstel in de industrie zet door Samenvatting Totale industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 287 Besluit van 7 juli 2010 tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met het tijdelijk buiten beschouwing

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van:

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van: Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 01 juli 2013 15:03 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese Ster 709-01 juli 2013 Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

Opdrachtblad A: De Raad van Ministers Opdrachtblad B: De prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap

Opdrachtblad A: De Raad van Ministers Opdrachtblad B: De prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap VERDIEPING: DE PRIORITEITEN VAN NEDERLAND KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM Nederland heeft drie prioriteiten voor het voorzitterschap opgesteld: een innovatieve EU, een EU die zich beperkt tot hoofdzaken en

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB013-72 21 november 9.30 uur Werkloosheid gedaald - In oktober 11 duizend werklozen minder - Aantal lopende WW-uitkeringen met 8 duizend toegenomen De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drenthe, augustus 2016 Daling WW Drenthe, meer knelpunten werkgevers In augustus nam de WW in Drenthe af tot 14.300 uitkeringen. De WW daalt hiermee nu een halfjaar op rij. Op

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2340 Vragen van de leden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-040 21 mei 9.30 uur Minder werklozen Eerste daling werkloosheid sinds de zomer van 2008 Te vroeg om te spreken van een omslag Bij UWV daling werkzoekenden

Nadere informatie

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik Persbericht PB14-032 15 mei 2014 9.30 uur CBS: economie krimpt door lager gasverbruik - Sterke afname binnenlands verbruik en export van aardgas door milde winter - Mede hierdoor economische krimp van

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Persbericht. Consumentenvertrouwen fors gedaald na aanslagen VS. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Consumentenvertrouwen fors gedaald na aanslagen VS. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-211 26 september 2001 9.30 uur Consumentenvertrouwen fors gedaald na aanslagen VS Het consumentenvertrouwen in Nederland is na de terreuraanslagen in

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Samenvatting. economy.

Samenvatting. economy. Samenvatting 6 SAMENVATTING Samenvatting Door toenemende technologische kennis en innovatie is het steeds beter mogelijk om de verschillende bestanddelen van planten, bomen, gewassen en dierlijke reststromen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Limburg In de eerste vijf en van 2016 zijn 15.100 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Limburg. Dat zijn er bijna 2.500 minder dan

Nadere informatie

UIT groei en conjunctuur

UIT groei en conjunctuur Economische groei. Economische groei drukken we uit in de procentuele groei van het BBP op jaarbasis. De groei van het BBP heeft twee oorzaken. Het BBP kan groeien omdat de prijzen van producten stijgen

Nadere informatie

Datum 9 mei 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen Van Hijum (CDA) over bijzonder beheer van banken

Datum 9 mei 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen Van Hijum (CDA) over bijzonder beheer van banken > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-103 1 juli 2004 9.30 uur Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal 2004 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,9 procent

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Werkloosheidsuitkeringen (WW) Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen 2014 en 2015-1 -7,5% 20% 15% 10% 5% - 2014-2,5% 2015 0% -5% -10% -15% -20% 2,5% 7,5% 1 Verticale

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 november

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 november A D V I E S Nr. 1.913 -------------------------------- Zitting van woensdag 5 november 2014 ------------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving

Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving Persconferentie 12/02/2014 Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving Internationale conjunctuur en economische toestand 2 Verbetering ondernemersvertrouwen in 2013, maar terugval in 2014 30,00 NBB-barometer

Nadere informatie

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal Derde kwartaal 214 groei industrie afgenomen in derde kwartaal Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Persbericht. Aantal vacatures onveranderd hoog. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal vacatures onveranderd hoog. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-005 11 januari 2001 9.30 uur Aantal vacatures onveranderd hoog Eind tember stonden er bij particuliere bedrijven 169 duizend vacatures open. Dat is 33

Nadere informatie

Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen

Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen Anneke Bovens (Onderzoeksmanager) Ellen Berends (Projectleider) Cumela Bestuurdersdag 2010 Beekbergen 1 De OvV in het kort Uitsluitende doel: lering trekken.

Nadere informatie

CBS: Lichte groei vacatures houdt aan

CBS: Lichte groei vacatures houdt aan Persbericht PB-049 14 augustus 2014 9:30 uur CBS: Lichte groei vacatures houdt aan Vierde kwartaal op rij toename van vacatures Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening Meer dynamiek op de

Nadere informatie

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Inhoud 1. Samenvatting Miljoenennota en Troonrede 2. Advies Raad van State 3. Budgettair beleid per Ministerie 4. Vervolg 2016 Samenvatting Miljoenennota

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 12 Besluit van 14 december 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding en van het Warenwetbesluit bestuurlijke

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

Omzet industrie daalt door lagere prijzen

Omzet industrie daalt door lagere prijzen Eerste kwartaal 21 Omzet industrie daalt door lagere prijzen Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Producenten van voorwerpen Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften

Nadere informatie

Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland

Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland Nederland scoort relatief hoog op economische groei en het aanpakken van ongelijkheid, maar de ongelijkheid

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie