INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23."

Transcriptie

1

2 INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23. Weekbulletin Weekbulletin is een uitgave van VNO-NCW. Sinds 1 september 2009 werken VNO-NCW en MKB-Nederland intensief samen. De secretarissen van beide organisaties vormen sindsdien één gemeenschappelijk beleidsbureau dat in opdracht werkt voor beide verenigingen. Het kan dus voorkomen dat er ook contactpersonen van MKB-Nederland in Weekbulletin worden vermeld. Digitale versie Weekbulletin Weekbulletin is ook digitaal te raadplegen en te downloaden als Word- en pdf-bestand via het ledennet (inloggen via u nog niet over de benodigde toegangscode beschikt kunt u zich aanmelden via het 'aanvraagformulier toegang ledennet'. Dit is te vinden op de website onder het kopje: Over VNO-NCW > Ledennet. Vragen en/of opmerkingen over berichten in VNO-NCW Weekbulletin kunnen ook per elektronische post worden ingezonden. Het juiste adres is na elk bericht opgenomen. De redactie is bereikbaar via Verzending en adreswijzigingen Voor vragen over de verzending van Weekbulletin of voor adreswijzigingen: Sander Kok, of telefoon: Antwoordnummer Antwoordnummer VNO-NCW, het algemene informatienummer voor de leden, is op werkdagen bereikbaar van uur onder telefoonnummer Buiten deze uren is het te bereiken per elektronische post: Economische zaken Conjunctuurinformatie 1 Nederlandse universiteiten niet in top miljoen euro voor bio-based industry 1 Databank Flora en Fauna verzelfstandigd 2 Eurlings start omlegging Zuid-Willemsvaart 2 Sociale zaken Mobiliteit arbeidsmarkt openbaar bestuur noodzakelijk 2 Vereenvoudiging regels bespaart werkgevers 35 miljoen 2 Mogelijkheid herverzekeren pensioenfondsen blijft gehandhaafd 3 Benoeming kroonleden SER 3 Europa Ecofin: systeem voor financiële regulering 4 Regulering derivatenhandel 4 Nieuwe regels banken 4 Akkoord richtlijn over late betalingen 4 Europese Commissie: REACH-dossiers op tijd indienen 5 Vrijhandelsakkoord Zuid-Korea 5 BUSINESSEUROPE/UEAPME 5 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EEDITIE 27 / 24 SEPTEMBER 2010

3 Algemeen Nederland blijft legitiem doelwit 6 Benoeming voorzitter Onderzoeksraad voor veiligheid 6 Waarschuwing: nepfacturen van PC Office Service 6 Nederlands Base of the Pyramid Innovation Center 7 Conferentie Wijs leiderschap 7 Wereldz, marktplaats voor betrokken ondernemers 7 Energiedag MKB Krachtcentrale 8 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 27 / 24 SEPTEMBER 2010

4 ECONOMISCHE ZAKEN Conjunctuurinformatie Werkloosheid daalt voor de zesde maand op rij In augustus waren er personen werkloos. Na correctie voor het seizoenpatroon kwam het aantal werklozen uit op , ofwel: minder dan in juli. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat het aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen ook voor de zesde achtereenvolgende maand is afgenomen. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid daalt nu zes maanden op rij, met gemiddeld ruim 6000 per maand. In het daaraan voorafgaande halfjaar steeg de werkloosheid nog met gemiddeld ruim 9000 per maand. Het aantal werklozen was nog wel hoger dan een jaar geleden. In augustus waren er werklozen meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Onder jongeren van 15 tot en met 24 jaar was de werkloosheid daarentegen 9000 lager dan een jaar geleden. Bij het UWV nam het aantal niet-werkende werkzoekenden in augustus af met 2000, tot De daling deed zich voor onder werkzoekenden met een elementair, lager of middelbaar beroep. Hogere en wetenschappelijke beroepen vertoonden een toename van het aantal werkzoekenden. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan werkzoekenden met een hogere pedagogisch beroep, een verschijnsel dat zich elke zomer voordoet. Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in augustus vergeleken met de maand daarvoor met 4000, tot Het aantal beëindigde WW-uitkeringen was : een stijging van 6 procent. In augustus werden WW-uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting: een stijging met 20 procent ten opzichte van juli. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen steeg in een maand tijd met ruim 4 procent tot Krimp bedrijfsinvesteringen in juli ruim 3 procent In juli was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 3,4 procent kleiner dan in juli De afname was daarmee ongeveer even groot als in juni, maar veel kleiner dan in de voorgaande maanden. De krimp van de bedrijfsinvesteringen ging samen met een lage bezettingsgraad in de industrie. Deze bedroeg in juli 80,2 procent. Hoewel iets hoger dan in april, was de bezettingsgraad daarmee nog steeds laag. Van 1989 tot en met 2008 benutte de Nederlandse industrie steeds tussen de 80 en 87 procent van haar productiecapaciteit. Het aantal ondernemers in de industrie dat hun productiecapaciteit te groot vond, was in juli weliswaar iets groter dan het aantal dat hun capaciteit als te klein beoordeelde, maar het verschil was minder groot dan een kwartaal eerder. Consumenten iets somberder De stemming onder consumenten is verslechterd in september. De indicator van het consumentenvertrouwen kwam in uit op -14, tegen -11 in augustus. Zorgen over de eigen portemonnee drukten de koopbereidheid. Consumenten werden pessimistischer over hun eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden. Deze indicator verslechterde met 5 punten en kwam uit op -9. Ook vonden zij de tijd voor het doen van grote aankopen duidelijk ongunstiger dan een maand eerder. Dit onderdeel van het consumentenvertrouwen verslechterde van -5 naar -13. Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen maanden bleef onveranderd. Jan Klaver, , Nederlandse universiteiten niet in top-100 Nederlandse universiteiten komen niet voor in de top-100 van de World Universities Rankings van de Times Higher Education. De eerste Nederlandse universiteit op de lijst is de Technische Universiteit Eindhoven; deze staat op plaats 114. Wel heeft Nederland na de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Duitsland en Canada de meeste universiteiten in de top Deze ranking bevestigt het beeld dat Nederlandse universiteiten van goede kwaliteit zijn, maar dat het ontbreekt aan excellentie. Hiervoor moeten zij zich verder specialiseren en meer samenwerken, en wellicht moeten de technische universiteiten fuseren. Dit bepleit VNO-NCW ook in de toekomstvisie Optimistisch. Deze brochure is te downloaden op Thomas Grosfeld , 10 miljoen euro voor bio-based industry Demissionair minister Verburg van Landbouw heeft vlak voor de zomervakantie 10 miljoen euro toegekend aan bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de biobased industry. Het gaat om dertien projecten die de stap maken van laboratorium naar grootschalige productie. De subsidie is afkomstig van de regeling Bioraffinage van de Innovatieagenda Energie. De bedrijven die zich inschreven voor de tender Bioraffinage, houden zich bezig met de ontwikkeling van bio-based producten en willen de stap maken naar grootschalige productie. In totaal ging het om 43 bedrijven; de tender werd met ruim 30 miljoen euro overtekend. De geselecteerde projecten gaan de komende jaren nieuwe technieken toepassen in pilotprojecten. Volgens Arja Even, programmacoördinator Bioraffinage, zijn de inschrijvingen van hoog niveau. Ze is tevreden met de grote verscheidenheid. De thema s van de projecten variëren over de volledige breedte van wat mogelijk is: melkzuurproductie uit reststromen van de papierindustrie, papier en karton uit graspulp, de productie van melkzuur uit cyanobacteriën of halffabrikaten voor coatings en lakken uit zonnebloemolie. Vrijwel elk project heeft een andere grondstof als basis voor bioraffinage. De Innovatieagenda Energie moet bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen zoals vastgelegd in Schoon en Zuinig, het werkprogramma van het kabinet dat het gebruik van hernieuw- WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 27 / 24 SEPTEMBER

5 ECONOMISCHE ZAKEN SOCIALE ZAKEN bare energie stimuleert, energie-efficiency verbetert en de uitstoot van broeikasgassen vermindert. Mobiliteit arbeidsmarkt openbaar bestuur noodzakelijk Frits de Groot, , Erik te Brake, , Databank Flora en Fauna verzelfstandigd Demissionair minister Verburg van Landbouw heeft de Databank Flora en Fauna, die een paar jaar geleden is opgericht door haar ministerie, overgedragen aan de Stichting Gegevensautoriteit Natuur. Via deze databank kunnen bouwbedrijven, projectontwikkelaars, overheden en terreinbeherende organisaties achterhalen welke bijzondere planten en dieren er in een gebied zitten. Als gevolg van bezuinigingen zal de werkgelegenheid in het openbaar bestuur gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheid de komende jaren flink dalen. Dat leidt tot personeelsoverschotten. Er zullen echter ook tekorten aan personeel ontstaan, doordat vraag en aanbod van personeel in het openbaar bestuur niet goed op elkaar zijn afgestemd. Aan sommige functies worden specifieke eisen gesteld, waardoor niet iedereen herplaatst kan worden. Voor die functies zal de overheid in de toekomst op een krappe arbeidsmarkt moeten concurreren met andere werkgevers. In een aantrekkende arbeidsmarkt zullen sommige vacatures, zoals voor specialisten, technici en leidinggevenden, moeilijk vervulbaar zijn. Dit kan leiden tot meer externe inhuur van specialisten. Verrassingen over de aanwezigheid van bedreigde soorten en het als gevolg daarvan stilleggen van activiteiten, moeten daarmee tot het verleden gaan behoren. Doordat tijdens de planvorming voor projecten rekening kan worden gehouden met de aanwezige natuur op de projectlocatie, kunnen de kosten van natuuronderzoek bovendien beperkt blijven. Verburg zal de komende jaren nog 5 miljoen euro bijdragen aan de exploitatie van de databank. Daarnaast investeert zij euro extra in de meetnetten die door vrijwilligersorganisaties worden onderhouden. Meer informatie: Jos Rijkhoff, , Eurlings start omlegging Zuid-Willemsvaart Demissionair minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft drie nieuwe sluizen opgeleverd in de Zuid-Willemsvaart. Tegelijk gaf hij het startsein voor de omlegging van datzelfde kanaal om s-hertogenbosch. Dankzij de inzet van bestuurders, belangenorganisaties en het bedrijfsleven is de Zuid-Willemsvaart, na een periode van ruim dertig jaar discussie, binnen enkele jaren geschikt voor grotere schepen. Vanaf 2015 kunnen containerschepen vanaf de Maas het nieuwe kanaal invaren richting Limburg. Steeds meer grote bedrijven in Brabant maken voor de aan- en afvoer van grondstoffen en producten gebruik van vrachtvervoer over het water, waarbij zij varen over de Brabantse kanalen. De investeringen in de sluizen en de aanleg van de omlegging zijn duurzaam en structureel. Brabant wordt hiermee bereikbaar voor schepen beladen met 1000 ton of 100 containers. Het wegennet wordt hierdoor ontlast. De omlegging is het grootste aanlegproject van vaarwegen van de komende tien jaar. August Mesker, , Deze en andere knelpunten op de arbeidsmarkt in het openbaar bestuur worden beschreven in de Arbeidsmarktanalyse openbaar bestuur 2010, die demissionair staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het blijkt dat er maatregelen nodig zijn om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. In vergelijking met andere sectoren, zoals de zakelijke dienstverlening, valt op dat in het openbaar bestuur werknemers minder vaak van werkgever wisselen. Omdat in 2015 vraag en aanbod erg uiteen zullen lopen, is mobiliteit een belangrijk middel om de arbeidsmarkt goed te laten werken. De Sociaal-Economische Raad zal nog dit jaar een advies uitbrengen over vrijwillige arbeidsmobiliteit. Om een deel van de tekorten op te vangen, zijn meer mobiliteit en een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt noodzakelijk. Het is ook van belang om de factoren weg te nemen die dit proces belemmeren. Rob Slagmolen, , Vereenvoudiging regels bespaart werkgevers 35 miljoen De voorschriften voor werkgevers voor de identiteitscontrole van nieuwe werknemers kunnen vereenvoudigd worden. Dat scheelt werkgevers jaarlijks 35 miljoen euro. Dit schrijft demissionair minister Donner van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Werkgevers kunnen gebruikmaken van een speciaal ontwikkeld stappenplan dat onduidelijkheden wegneemt en voorkomt dat bedrijven onnodige handelingen verrichten. De commissie Regeldruk Bedrijven gaf het advies om de verplichte identiteitscontrole van werknemers door bedrijven te vereenvoudigen. Tegelijkertijd werd onderzocht of de kosten konden worden verminderd. Het nieuwe stappenplan wordt binnenkort in een heldere handleiding voor werkgevers uitgegeven. Donner schrijft ook dat de Wet Arbeid Vreemdelingen vereenvoudigd wordt. Na de wetswijziging hoeven uitzendbureaus niet langer een kopie van het identiteitsbewijs van alle buiten- 2 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 27 / 24 SEPTEMBER 2010

6 SOCIALE ZAKEN landse werknemers aan de inlenende werkgever te sturen. Dat is alleen nog maar nodig voor werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Voor een overgangsperiode blijft het ook nog verplicht om een kopie van het identiteitsbewijs van uitzendkrachten uit Roemenië en Bulgarije toe te sturen. Jeroen Lammers, , Mogelijkheid herverzekeren pensioenfondsen blijft gehandhaafd 1998 werd zij namens de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer. Mevrouw Van Praag is hoogleraar Ondernemerschap en Organisatie aan de Universiteit van Amsterdam en tevens wetenschappelijk directeur van het Amsterdam Center for Entrepreneurship. Haar expertise ligt vooral op het gebied van ondernemerschap, innovatie en organisatie-economie. Joep Rats, , Pensioenfondsen mogen hun risico s blijven herverzekeren bij verzekeraars. Demissionair minister Donner van Sociale Zaken handhaaft de bestaande wettelijke constructie. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek naar de meerwaarde van herverzekerde pensioenfondsen. Donner versoepelt daarnaast de regels in het financieel toetsingskader voor herverzekerde pensioenfondsen. Zo hoeven deze fondsen geen buffer meer aan te houden voor het kredietrisico van de verzekeraar. Zij worden wel geacht hun deelnemers daarover te informeren. Overigens moeten fondsen zelf wel de wettelijk verplichte minimale buffer van ongeveer 1 procent blijven aanhouden. Veel pensioenfondsen hebben hun risico s geheel of gedeeltelijk herverzekerd bij een verzekeraar. De financiële crisis heeft de kredietkwaliteit van de verzekeraars doen dalen. In de huidige systematiek van de Pensioenwet ontstaat hierdoor een dekkingstekort bij de herverzekerde pensioenfondsen. Volgens de regels zou dit moeten leiden tot herstelmaatregelen in de vorm van kortingen van pensioenen, hoewel in de praktijk de verzekeraars gewoon aan de betalingsverplichting voldoen. Daarom heeft Donner de herverzekerde pensioenfondsen dit voorjaar tijdelijk vrijstelling verleend van het indienen van herstelplannen. Het uitstel is benut voor dit onderzoek naar een structurele oplossing. Ap Fraterman, , Benoeming kroonleden SER Mevrouw dr. M. (Jet) Bussemaker en mevrouw prof. dr. C.M. (Mirjam) van Praag zijn voorgedragen voor benoeming tot kroonleden van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarmee heeft de ministerraad ingestemd op voorstel van demissionair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De benoeming geldt voor de periode van 1 oktober 2010 tot en met 31 maart Mevrouw Bussemaker was staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het vierde kabinet Balkenende en is nu werkzaam als adviseur bij adviesbureau B&A Groep. Eerder was zij verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij deed onder andere onderzoek naar de herstructurering van verzorgingsstaten in internationaal vergelijkend perspectief. In WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 27 / 24 SEPTEMBER

7 EUROPA Ecofin: systeem voor financiële regulering Tijdens de bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën (Ecofin) is een grote stap gezet naar een Europees systeem voor financiële regulering. Het nieuwe systeem zal onder andere bestaan uit de oprichting van een Europees Comité voor Systeemrisico s (ECSR), dat verantwoordelijk is voor het macroprudentiële toezicht gericht op de soliditeit van het stelsel als geheel op het financiële stelsel binnen de EU. Daarnaast komen er drie Europese autoriteiten voor de supervisie op de bank- en verzekeringsindustrie en de handel in effecten. Discussie was er ook over voorstellen voor invoering van een bankheffing en de introductie van een transactietaks. Er lijkt weinig draagvlak te zijn in de Ecofin voor de invoering van een heffing én een belasting. De bankheffing krijgt veel steun, maar slechts drie lidstaten (Zweden, Finland en Luxemburg) voelen ervoor om daarvoor ook een noodfonds op te zetten. De rest van de lidstaten boekt de inkomsten van een dergelijke bankheffing liever in om het begrotingstekort te verkleinen. Daarmee valt het idee van een transactietaks grotendeels weg. Het Europees Parlement stemt volgende week over de nieuwe Europese toezichthouders op de financiële markten. Het is nog niet duidelijk wanneer de Europese Commissie concrete voorstellen zal doen voor het al dan niet invoeren van een heffing of belasting. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorstander van stevig toezicht op de financiële sector. Maar bij strengere regulering van de financiële sector is wel een voorwaarde dat dit in internationaal breder verband gebeurt dan alleen Europees. Immers, een internationaal gelijk speelveld is ook voor de financiële sector essentieel. Wij zijn géén voorstander van een belasting op financiële transacties. Behalve dat dit waarschijnlijk technisch moeilijk uitvoerbaar is, bemoeilijkt een heffing het proces van vermogensversterking van banken en daarmee indirect ook de kredietverlening aan het bedrijfsleven. Een eenzijdige Europese invoering in plaats van mondiaal is zeer schadelijk voor het gelijke speelveld en dus voor de concurrentiepositie van Europese banken en het Europese bedrijfsleven. Regulering derivatenhandel De Europese Commissie heeft een voorstel gepresenteerd voor een verordening om de derivatenmarkten in Europa veiliger en transparanter te maken. In haar ontwerpverordening stelt de Commissie voor om de informatie over otc-derivatencontracten ( over the counter ; niet via effectenbeurs) bij transactieregisters te melden en voor de toeziende autoriteiten toegankelijk te maken. Het voorstel is volledig in lijn met de afspraken die de EU heeft gemaakt in de G20 en is ook gelijk aan de aanpak van de Verenigde Staten. Het voorstel gaat nu voor behandeling naar het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Eenmaal aangenomen zal de verordening vanaf eind 2012 van toepassing zijn. Vanwege de toename van efficiency en de afname van risico, steunen VNO-NCW en MKB-Nederland een gereguleerde markt voor derivaten. Ingrijpen in het vrijemarktmechanisme van de otc-derivatenmarkt moet echter wel terughoudend gebeuren, omdat deze markt zeer belangrijk is voor de spreiding van de kasstroom van grote bedrijven. Nieuwe regels banken Het Basel Comité het Europese comité voor banktoezicht heeft begin september besloten dat banken miljarden meer aan reserves moeten aanhouden om staatsinterventies of faillissementen te voorkomen. Het comité, dat bestaat uit centrale bankiers, heeft een akkoord bereikt als reactie op de economische crisis. Het akkoord, Basel III geheten, dwingt banken het kernkapitaal te verhogen. De huidige 2,5 procent kapitaal tegenover uitstaande beleggingen moet worden verhoogd naar 3,5 procent in 2013, en vervolgens naar 4,5 procent in Op de beurs werd positief gereageerd op het akkoord, aangezien de kapitaaleisen van het akkoord aanzienlijk lager zijn dan vooraf werden aangekondigd. Verhoging van de kapitaal- en liquiditeitsvereisten leidt tot een lager operationeel risico van banken. Dit is nodig om nieuwe financiële crises te voorkomen. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland moet alle strengere regulering voor de financiële sector echter niet alleen in Europees, maar in mondiaal verband plaatsvinden. Een internationaal gelijk speelveld is voor de financiële sector immers heel belangrijk. Verder moet er scherp op worden gelet dat het verzwaren van kapitaalen liquiditeitseisen niet doorschiet en dat dit geleidelijk gebeurt. Zo kan worden voorkomen dat de ruimte voor kredietverlening aan gezonde bedrijven en starters in de knel komt. Dit gevaar kan vooral gaan spelen als bij verder economisch herstel de kredietvraag aantrekt. Daarom is de gefaseerde invoering een positief punt. Akkoord richtlijn over late betalingen Het Europees Parlement en de Raad hebben een akkoord bereikt over de richtlijn over late betalingen. In het akkoord is de betaaltermijn gesteld op dertig dagen, met een maximumuitstel van zestig dagen. Bepaalde sectoren, zoals de gezondheidszorg, zijn hiervan uitgezonderd. Na dertig dagen volgt automatisch een boete van 8 procent plus 40 euro administratiekosten. Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie richtte zich alleen op betalingen door overheden. Het Europees Parlement heeft hieraan toegevoegd dat het ook voor betalingen tussen bedrijven onderling moest gelden. In het uiteindelijke akkoord staat dat dit alleen het geval is als koper en leverancier niets hebben afgesproken. Ze hebben dus de vrijheid langere termijnen overeen te komen, zolang er geen sprake is van onevenredige benadeling van een van de twee. 4 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 27 / 24 SEPTEMBER 2010

8 EUROPA Het akkoord moet nog bekrachtigd worden tijdens de stemming van de plenaire vergadering van het Europees Parlement (waarschijnlijk in oktober in Straatsburg). VNO-NCW en MKB-Nederland zijn redelijk tevreden met dit resultaat. Beide organisaties steunden het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie om de richtlijn over late betalingen aan te scherpen. Vooral in tijden van economische neergang is het belangrijk dat de kasstroom bij bedrijven stabiel blijft of verbetert. Bedrijven moeten daarom instrumenten hebben om hun recht uit te oefenen. Wij hebben ons er sterk voor gemaakt dat dit voorstel niet zou worden afgezwakt voor overheden. Dit is helaas slechts ten dele gelukt. Verder hebben VNO-NCW en MKB-Nederland zich nadrukkelijk uitgesproken tegen uitbreiding van het voorstel naar bedrijven onderling. Het is dus positief dat het akkoord wel de nodige contractvrijheid biedt. Europese Commissie: REACH-dossiers op tijd indienen De Europese Commissie adviseert hoofdregistranten van het REACH-registratieproces de chemicaliënregelgeving voor producenten en importeurs van chemische stoffen hun documenten twee maanden vóór de deadline van 30 november in te sturen. Volgens de REACH-verordening moeten producenten en importeurs van chemische stoffen zich registreren bij het Europees agentschap voor chemische stoffen in Helsinki. De hoofdregistrant is de registrant voor één chemische substantie. De deadline van 30 november geldt voor substanties die in grote volumes worden geproduceerd of geïmporteerd, voor CMR-substanties (carcinogeen, mutageen en reprotoxisch) en voor chemicaliën die giftig zijn voor de aquatische omgeving. De Commissie verwacht dat twee maanden genoeg tijd opleveren om eventuele knelpunten in de dossiers het hoofd te bieden. Registranten krijgen zo ook de kans een individuele aanvraag in te dienen als er problemen zijn. De Commissie heeft bedrijven er verder aan herinnerd dat zij vóór 1 januari 2011 aan de verordening over indeling, etikettering en verpakking (CLP) moeten voldoen. De Europese Raad van Chemische Nijverheid (CEFIC) heeft erop gewezen dat het midden- en kleinbedrijf moeite heeft om de complexe zaken voor de REACH-registratie op tijd af te ronden. Het is belangrijk dat bedrijven navraag doen bij hun leveranciers of hun stoffen zijn geregistreerd onder REACH, aldus CEFIC. Vrijhandelsakkoord Zuid-Korea De regeringsleiders van de EU zijn akkoord gegaan met de ondertekening van het bilaterale vrijhandelsakkoord van de EU met Zuid-Korea. Dat is een belangrijke stap voor de Europese handelspolitiek, die veel effect zal hebben voor bedrijven. Het akkoord is het eerste in een nieuwe reeks handelsovereenkomsten die de EU met een groot aantal landen afsluit. De overeenkomst voorziet in liberalisering van de handel op het gebied van goederen en diensten, inclusief afspraken over handelsgerelateerde praktijken, zoals mededinging en staatsteun, intellectueel eigendomsrecht en publieke aanbesteding. De overeenkomst vereist dat beide partijen 98,7 procent van de importtarieven voor industriële producten en landbouwproducten binnen vijf jaar opheffen. Ook bevat de overeenkomst bepalingen over niet-tarifaire handelsbelemmeringen en voorziet zij in een mechanisme voor dispute settlement (geschillenbeslechting). Een handelscomité zal toezien op de implementatie van het akkoord. Een voorstel voor een besluit om deze vrijhandelsovereenkomst af te sluiten, wordt naar het Europees Parlement gestuurd voor instemming. Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe EUverdrag moet het Europees Parlement goedkeuring geven aan alle handelsverdragen van de EU; het heeft daarmee een belangrijke handelspolitieke rol gekregen. De verwachting is dat de tekst van het akkoord zal worden ondertekend tijdens de top EU- Korea op 6 oktober. De tekst moet daarna worden geratificeerd door alle EU-lidstaten en wordt dan van toepassing op 1 juli VNO-NCW en MKB-Nederland zijn uitgesproken voorstander van dit akkoord, dat de handel met Korea in veel opzichten zal liberaliseren en een aantal Nederlandse sectoren veel extra exportmogelijkheden zal bieden. Het akkoord is van belang omdat andere landen ook bezig zijn met Korea handelsakkoorden af te sluiten. Als zij wel vrije markttoegang tot Korea krijgen en de EU niet, zal dat de concurrentiepositie van de Europese bedrijven aanzienlijk schaden. Tegelijkertijd heeft VNO-NCW samen met BUSINESSEUROPE aangedrongen op een zorgvuldige implementatie van de wetgeving om te zorgen dat de Koreanen de verplichtingen ook goed nakomen. Dit laatste is essentieel, ook om de zorgen bij een aantal bedrijven en sectoren over hun concurrentiepositie weg te nemen. Dit geldt vooral voor de Europese auto-industrie en daaraan gelieerde bedrijven. BUSINESSEUROPE/UEAPME BUSINESSEUROPE: economische dimensie nodig Het Europese buitenlandbeleid moet een economische dimensie krijgen. Daarop heeft BUSINESSEUROPE aangedrongen bij de regeringsleiders. Doel is het Europese bedrijfsleven te ondersteunen bij investeringen en activiteiten in landen buiten de EU. De Europese werkgevers vinden dat er een economische divisie in de European External Action Service (de nieuwe Europese diplomatieke dienst) moet komen en marktanalyses voor strategische markten zoals de Verenigde Staten, China, Rusland, India, Japan en Brazilië. Ook pleiten zij voor wederkerige commerciële diplomatie met opkomende economieën (om bij die landen economisch nationalisme aan de orde te stellen) en voor bilaterale afspraken naast multilaterale klimaatonderhandelingen. Het laatste is bedoeld om Europese technologieën in het buitenland te promoten. Verlengen termijn btw-teruggaaf In een brandbrief aan EU-voorzitter België eist BUSINESS- EUROPE dat de EU-lidstaten snel duidelijkheid geven over het verlengen van de termijn voor btw-teruggaaf uit het buitenland. WEEKBULLETIN VNO-NCW / EEDITIE 27 / 24 SEPTEMBER

9 EUROPA ALGEMEEN Door problemen met het nieuwe EU-computersysteem wachten veel bedrijven in Europa al maanden op btw die zij in een andere lidstaat hebben betaald en kunnen terugvorderen. Om ondernemers extra tijd te geven voor het indienen van hun BTW-teruggaaf, stelde de Europese Commissie onlangs voor om de deadline voor het indienen van de teruggaaf over 2009 te verschuiven van 30 september 2010 naar 31 maart De Europese Raad van ministers van Financiën moet dit voorstel echter nog goedkeuren. BUSINESSEUROPE hamert erop dat bedrijven vóór 21 september duidelijkheid moeten hebben of dit uitstel wordt verleend. Joke van den Bandt, , Kirsten Guyaux, , Ullrich Schröder, , Esmeralde van Vliet, , Nederland blijft legitiem doelwit Internationale terroristische groepen vinden Nederland nog steeds een islamvijandig land en daarmee een legitiem doelwit. Dat staat in het nieuwste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), dat aan de Tweede Kamer is gestuurd. Er zijn volgens de analyse de afgelopen maanden geen concrete aanwijzingen geweest voor aanslagen tegen Nederland. Daarom blijft het dreigingsniveau voor Nederland beperkt. Het risico van terroristische aanslagen tegen Nederlanders is groter in of bij gebieden waar jihadistische groepen actief zijn, staat in het dreigingsbeeld dat de NCTb heeft opgesteld. Het gaat dan om gebieden als Pakistan, Afghanistan, Indonesië, Noord- Afrika, Somalië en Jemen. Meer informatie: Anne Volkers, , Benoeming voorzitter Onderzoeksraad voor veiligheid Mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra wordt voorgedragen voor benoeming tot voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid. Daarmee heeft de ministerraad ingestemd op voorstel van demissionair minister Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken. De heer Joustra volgt prof. mr. Pieter van Vollenhoven op, die dan zes jaar voorzitter van de Onderzoeksraad is geweest. De benoeming gaat in op 1 februari De heer Joustra was van 1987 tot 2002 secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw. Daarna was hij voorzitter van de raad van bestuur van uitkeringsorganisatie UWV. Van 2004 tot 2009 was hij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Op dit moment is hij onder andere voorzitter van het Productschap Tuinbouw en voorzitter van de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. De Onderzoeksraad voor veiligheid doet onafhankelijk onderzoek na rampen, ongevallen en incidenten. De raad is actief binnen de sectoren luchtvaart, scheepvaart, railverkeer, wegverkeer, defensie, gezondheid van mens en dier, industrie, buisleidingen en netwerken, bouw en dienstverlening, water, en crisisbeheersing en hulpverlening. August Mesker, , Waarschuwing: nepfacturen van PC Office Service Het bedrijf SPAMM BV stuurt onder de naam PC Office Service aanbiedingen die op facturen lijken. Het zijn aanbiedingen voor onduidelijke software, namelijk Office 11, Ned, en Word Pro Index. Let dus goed op: het betreft geen factuur of betalingsverplichting! 6 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 27 / 24 SEPTEMBER 2010

Weekbulletin VNO-NCW *03 / 02-02-2011

Weekbulletin VNO-NCW *03 / 02-02-2011 Economie & onderwijs... 3 Conjunctuurinformatie... 3 Meer dividend uitgekeerd door bedrijven... 3 Prijsstijging industrie loopt op... 3 Prijsuitreikingen Beste Leerbedrijf en Beste Praktijkopleider...

Nadere informatie

INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23.

INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23. 28 01 10 2010 INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23. Weekbulletin Weekbulletin is een uitgave van VNO-NCW. Sinds 1 september 2009 werken VNO-NCW en MKB-Nederland

Nadere informatie

Rondje Europa. Europa: noodzakelijk voor onze toekomst

Rondje Europa. Europa: noodzakelijk voor onze toekomst publicatie van VNO-NCW en mkb-nederland Adres Postbus 93002 2509 aa Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 E-mail informatie@vno-ncw.nl Internet www.vno-ncw.nl Adres Postbus 93002 2509 aa Den

Nadere informatie

Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie Maart 2013 Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie Voorwoord De EU-2020-strategie, die de Europese Unie (EU) in 2010 heeft

Nadere informatie

Ik ben verheugd dat velen zijn ingegaan op mijn verzoek om medewerking te verlenen. Ik dank hen allen hartelijk voor hun bijdragen.

Ik ben verheugd dat velen zijn ingegaan op mijn verzoek om medewerking te verlenen. Ik dank hen allen hartelijk voor hun bijdragen. Europa Dichtbij Voor u ligt het werkboek Investeren in de regio, een nieuwe uitgave in de serie Europa Dichtbij. Gedurende 2012, met mogelijk een uitloop in 2013, werk ik in het Europees Parlement als

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

IGNALEMENT >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI << PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN SIEBREN DE VRIES

IGNALEMENT >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI << PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN SIEBREN DE VRIES IGNALEMENT PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst!

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Operationeel Programma EFRO 27-213 Regio Oost-Nederland Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1. INLEIDING

Nadere informatie

de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland Jaargang 23 Nummer 6 augustus / september 2013

de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland Jaargang 23 Nummer 6 augustus / september 2013 de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland Jaargang 23 Nummer 6 augustus / september 2013 PAG 1 4 toetsing bestuurders Chris van Toor in gesprek met AnneMarie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Interne markt. Van crisis naar kansen Burgers en bedrijven weer op weg naar welvaart DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Interne markt. Van crisis naar kansen Burgers en bedrijven weer op weg naar welvaart DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Interne markt Van crisis naar kansen Burgers en bedrijven weer op weg naar welvaart De interne markt moet beter functioneren. Dat is essentieel voor Europese groei. Michel

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1: intro het gaat goed, het gaat slecht maar wat is het?

Inleiding. Hoofdstuk 1: intro het gaat goed, het gaat slecht maar wat is het? Havo Economie 2008-2009 Inleiding In de komende hoofdstukken gaan we in op het verschijnsel conjunctuur (de economische situatie en de verandering daarin). Dit sluit aan bij de vorige module, want dat

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad Dave van Ooijen Den Haag, 22 augustus 2012 Vergelijking tussen de verkiezingsprogramma s op stedelijke thema s ter voorbereiding van het nationaal

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Kwantitatieve impactstudie QIS4

Kwantitatieve impactstudie QIS4 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 8 N U M M E R 3 M A A R T 2 0 0 8 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV peilt behoefte aan studiebijeenkomsten

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Liever investeren dan beleggen: technologieforum in Amsterdam en Utrecht

Liever investeren dan beleggen: technologieforum in Amsterdam en Utrecht IGNALEMENT De Beurs van Berlage in Amsterdam en de Jaarbeurs Utrecht hebben deze maanden iets met elkaar: beiden zijn toneel van een technologieforum van FHI. En het gaat over beleggen en investeren, twee

Nadere informatie

Stabiliteit. Rondje Europa. vatie/horizon 2020. Vrij verkeer van werknemers. Zonder bedrijfsleven geen welvarend Europa. Corporate governance

Stabiliteit. Rondje Europa. vatie/horizon 2020. Vrij verkeer van werknemers. Zonder bedrijfsleven geen welvarend Europa. Corporate governance publicatie van VNO-NCW en mkb-nederland Mededinging Pensioenen Euro Corporate governance lement Rondje Europa Corporate Social Responsibility Stabiliteit Toezicht gie efficiëntie vatie/horizon 2020 pese

Nadere informatie

Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt

Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 8 O K T O B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Wijffels spreekt met onderlingen

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Bank Wereld. Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal

Bank Wereld. Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal nummer 4 december 2013 Bank Wereld Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal Ongewenste prikkels versus klantbelang Verandering hangt in de lucht

Nadere informatie

Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014. Ralph Hamers, ING: DoubleDividend. Ronde Tafel: Inzicht in uw. pensioensector tot keuzes

Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014. Ralph Hamers, ING: DoubleDividend. Ronde Tafel: Inzicht in uw. pensioensector tot keuzes Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014 Ralph Hamers, ING: Bij ING begint en eindigt alles bij de klant DoubleDividend Wij hebben een langetermijnvisie en dat moeten beleggers ook hebben Ronde Tafel: Inzicht in

Nadere informatie

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Terug naar Vertrouwen Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Inhoud Inleiding 4 VerzekeraarsVernieuwen 7 1 De klant centraal: versterking van de positie van de consument

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Langer maar doorwerken ook anders WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 TILBURG De Swaans Groep gaat voor de snelste weg

het ONDERNEMERS Langer maar doorwerken ook anders WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 TILBURG De Swaans Groep gaat voor de snelste weg NR. 3 2010 het ONDERNEMERS TILBURG B E L A N G Langer maar ook anders doorwerken Paksoft Automatisering: preventief IT-beheer De Swaans Groep gaat voor de snelste weg Trivalent wil mensen in beweging krijgen

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

De detailhandelhandel in 2007

De detailhandelhandel in 2007 Jaarverslag 2007 De detailhandelhandel in 2007 4 1 Inhoudsopgave Pagina Wat is de RND? 4 Zet stop op de belastingdruk - Ed Hamming 5 Spanning in de detailhandel - Henk Kok 6 Platform Detailhandel Nederland

Nadere informatie