Levuur RWO. Sandra Jansen Bert Hendrickx

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Levuur RWO. Sandra Jansen Bert Hendrickx"

Transcriptie

1 Levuur RWO Sandra Jansen Bert Hendrickx

2 Inhoud Methodologie Totaal Geslacht Leeftijd Diploma Belang Conclusie 2

3 Inhoud Methodologie Totaal Geslacht Leeftijd Diploma Belang Conclusie 3

4 Methodologie Doelstelling onderzoek De Vlaamse Overheid werkt aan het Beleidsplan Ruimte, een plan voor de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen in Dit plan bevat het lange termijnbeleid voor de ruimtelijke ordening en zal het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vervangen. Met de goedkeuring van het groenboek voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in 2050: Mensenmaat in een Metropool? op 4 mei 2012 heeft de Vlaamse Regering een belangrijke eerste stap gezet in de opmaak van het Beleidsplan. Het groenboek bevat een eerste aanzet tot visie: de metropool Vlaanderen Deze metropool is opgebouwd uit drie krachtlijnen: veerkrachtige ruimte, mensenmaat en metropolitane allure. De Vlaamse Regering heeft ervoor gekozen het Beleidsplan Ruimte op te maken in overleg met de ruime bevolking. We hebben een breed maatschappelijk debat gelanceerd over het groenboek, onder andere via de website De aanzet tot visie uit het groenboek wordt hier ter discussie gesteld aan de hand van 11 sleutelkwesties, die elk een score krijgen van 0 (helemaal niet akkoord) tot 10 (helemaal akkoord). Een score geeft inzicht in het draagvlak bij de bevolking voor de beleidsvoorstellen die in de overeenkomstige sleutelkwestie zitten. In een slotkwestie wordt gevraagd een budget van 100 miljoen euro te verdelen over de drie krachtlijnen van de visie: veerkrachtige ruimte, mensenmaat en metropolitane allure. Hiermee peilen we naar het belang van elke krachtlijn. Naast de open bevraging die voor iedereen open staat heeft de Vlaamse overheid de sleutelkwesties voorgelegd aan een representatieve groep van 1000 Vlamingen. Voorliggend rapport bevat hiervan de resultaten. 4

5 Methodologie Doelstelling onderzoek Voorbeeld van een sleutelkwestie zoals bevraagd op 5

6 Methodologie Doelstelling onderzoek o Online bevraging van de sleutelkwesties voor Levuur RWO door ivox Doelgroep o 1000 Vlamingen, respresentatief op geslacht, leeftijd en diploma Aanpak o Gestratificeerde online panelbevraging o Foutenmarge van 3,1% bij 95% betrouwbaarheid o LOI is 10 minuten * o Veldwerk van tot en met * LOI: Length of interview = De gemiddelde invultijd van de vragenlijst 6

7 N = 1003 Methodologie Samenstelling steekproef N = Man 49% 495 Geslacht Vrouw 51% 508 < = 29 20% 198 Leeftijd % % 405 Hoogstens lager middelbaar 27% 265 Diploma Hoger middelbaar 42% 417 Hoger onderwijs 32% 321 7

8 Methodologie Technische termen o Filter = selectie op basis van een vraag (bv Filter = enkel mannen De betreffende slide omvat enkel de antwoorden van mannelijke respondenten) o N = het aantal respondenten die op de vraag hebben beantwoord * LOI: Length of interview = De gemiddelde invultijd van de vragenlijst 8

9 Methodologie Gemiddelde score = 7,79 Gemiddelde score op 10 waarbij - Hoe hoger de gemiddelde score op 10, hoe hoger het aandeel respondenten dat akkoord gaat met de voorgelegde stelling (of hoe meer bijval de stelling krijgt) - Een gemiddelde score boven 7 wijst op een tendens om AKKOORD te gaan met een stelling - Een gemiddelde score lager dan 7 wijst op een tendens om NIET AKKOORD te gaan met een stelling 0% 0% 0% 1% 2% 6% Eerder niet akkoord 10% Neutraal 19% Eerder wel akkoord 30% Helemaal akkoord 13% 20% 9

10 Inhoud Methodologie Totaal Geslacht Leeftijd Diploma Belang Conclusie 10

11 Overzicht stellingen (gemiddelde scores totaal) Totaal Hernieuwbare energie de ruimte geven 7,33 N = 1002 Keuzes maken in suburbane gebieden 6, De juiste activiteit op de juiste plaats 7, Meer doen met minder ruimte 7, Grote stukken open ruimte creëren De betekenis van open ruimte verbreden 7,17 6, Omgevingen van topklasse 5, Vlaanderen verbinden met de wereld 6, Een metropool op mensenmaat 7, De woonomgeving vernieuwen 7, Verharding van de open ruimtes inperken 7,

12 Verharding van de open ruimtes inperken Een kwart van Vlaanderen is ingenomen door bebouwde of verharde oppervlakte en door tuinen. Elke dag komt er nog zes hectare bebouwing bij. Dat is niet goed voor onze levenskwaliteit en voor de biodiversiteit. Bovendien vergroot het de kans op overstromingen. Daarom willen we dat de bebouwde oppervlakte in Vlaanderen op termijn niet meer toeneemt. Dat doen we door leegstand en verwaarlozing te bestrijden en door niet te morsen met ruimte bij nieuwe projecten. Totaal Gemiddelde score = 7,74 11% 53% 36% 20% 23% 24% 7% 10% 12% 1% 0% 1% 2% 1% N =

13 De woonomgeving vernieuwen In veel Vlaamse steden en gemeenten vind je verouderde buurten en vervallen gebouwen. Dat moeten we aanpakken. Heel wat gebouwen kunnen een stuk energiezuiniger worden en beter aangepast aan de huidige woonwensen. Verder kunnen we buurten aangenamer maken door parken en plantsoenen aan te leggen, of door te zorgen voor een goede balans tussen de ruimte voor harde en zachte weggebruikers. Daarom willen we de woonomgeving vernieuwen en het eerst in die buurten waar de uitdagingen het grootst zijn, zoals de 19e-eeuwse gordel in stedelijke regio s en de verkavelingen uit de jaren 1960 en 70 aan de rand van onze steden en gemeenten, met weinig voorzieningen en veel vrijstaande woningen. Totaal Gemiddelde score = 7,79 9% 58% 33% 30% 19% 20% 0% 0% 0% 1% 2% 6% 10% 13% N =

14 Een metropool op mensenmaat Vlaanderen en Brussel vormen een netwerk van vele, vaak kleine historische steden die dicht bij elkaar liggen. Samen vormen ze een metropool die kan wedijveren met andere stedelijke regio s van wereldformaat. Door die unieke kleinschaligheid biedt onze regio grote levenskwaliteit, op maat van de mensen. Onderwijs, zorg en cultuur zijn altijd vlakbij. Toegankelijke open ruimte ligt in ieders bereik. Daarom willen we het kleinschalige karakter van de Vlaamse ruimte uitspelen als een troef bij de ontwikkeling van de Metropool Vlaanderen. Totaal Gemiddelde score = 7,35 15% 60% 25% 23% 24% 9% 12% 13% 13% 1% 0% 1% 2% 2% N =

15 Vlaanderen verbinden met de wereld De wereld is één groot dorp geworden. De internationale handel is belangrijk voor Vlaanderen en zorgt voor welvaart en vooruitgang. We reizen ook steeds meer. Daarom willen we Vlaanderen beter verbinden met de economisch belangrijke gebieden in Europa en de wereld door de infrastructuur te optimaliseren. Totaal Gemiddelde score = 6,60 29% 51% 20% 20% 18% 2% 2% 3% 5% 6% 13% 13% 10% 10% N =

16 Omgevingen van topklasse In een wereld die steeds kleiner wordt, moet je als regio aantrekkelijk zijn voor ondernemers, investeerders en talentvolle mensen. Zo voorkomen we kapitaalvlucht, trekken we buitenlands kapitaal aan en houden we onze welvaart in stand. Daarom willen we steden versterken met woon- en werkomgevingen van wereldklasse. Die omgevingen moeten het visitekaartje van Vlaanderen zijn, met hoogwaardige voorzieningen als concertzalen en musea, een bijzondere architectuur en een mooi ingerichte publieke ruimte. Totaal Gemiddelde score = 5,66 44% 46% 10% 17% 16% 17% 4% 2% 4% 7% 10% 12% 5% 5% N =

17 De betekenis van open ruimte verbreden In een dichtbebouwde regio als Vlaanderen is de open ruimte niet alleen belangrijk voor landbouw en natuur. Ook om zich te ontspannen hebben veel mensen behoefte aan open ruimte. Bovendien is ruimte nodig voor de productie van hernieuwbare energie en voor water, om te voorkomen dat woonwijken overstromen als het hard regent. Daarom willen we de open ruimte niet alleen inrichten voor landbouw en natuur, maar ook voor waterbeheersing, recreatie, toerisme, hernieuwbare energie Totaal Gemiddelde score = 6,94 20% 61% 19% 23% 23% 15% 10% 9% 10% 1% 0% 2% 3% 4% N =

18 Grote stukken open ruimte creëren De open ruimte in Vlaanderen is op veel plaatsen sterk versnipperd. Dat is een probleem want we hebben grote, aaneengesloten open gebieden nodig om de biodiversiteit te verbeteren en regenwater op te vangen. Daarom willen we grote stukken open ruimte maken, ondersteund door een netwerk van groene verbindingen en waterlopen. Totaal Gemiddelde score = 7,17 19% 54% 27% 10% 14% 19% 22% 12% 15% 1% 1% 2% 3% 3% N =

19 Meer doen met minder ruimte Een kwart van Vlaanderen is bebouwd, verhard of ingenomen door tuinen die meestal omheind zijn. Als we zo verder doen, gaan onze levenskwaliteit en de biodiversiteit erop achteruit. De bevolking zal de komende decennia nog toenemen. We zullen dus meer moeten doen met minder ruimte. Daarom willen we dezelfde ruimte beter benutten door er meerdere bestemmingen aan te geven. Nu al worden de sportzalen van sommige scholen na de les door buurtbewoners gebruikt. En welke bestemming kunnen we vinden voor parkings die enkel doordeweeks worden gebruikt en in het weekend leegstaan, terwijl je elders in de stad je auto amper kwijtraakt? We zullen creatief moeten zijn Totaal Gemiddelde score = 7,65 12% 55% 34% 24% 7% 11% 19% 16% 18% 1% 0% 1% 1% 2% N =

20 De juiste activiteit op de juiste plaats Als de ruimte goed geordend is, werkt de maatschappij beter: bedrijfsinvesteringen krijgen een boost, files verminderen en de levenskwaliteit van de omgeving gaat erop vooruit. Daarom willen we de juiste activiteit op de juiste plaats. Totaal Gemiddelde score = 7,34 17% 55% 29% 20% 22% 10% 12% 14% 15% 1% 0% 1% 2% 2% N =

21 Keuzes maken in suburbane gebieden Vaak is er geen duidelijke grens tussen stad en platteland. Die overgangszones zijn de zogenaamde suburbane gebieden. Om de open ruimte te bewaren, moeten we nieuwe initiatieven een plek geven in of dicht bij onze steden en gemeenten. Dat zal de ruimtelijke druk in die overgangszones vergroten. Daarom willen we op maat gesneden strategieën voor suburbane gebieden. De gebieden die vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer zullen intensiever bebouwd worden. Elders zullen we ontwikkelingen afremmen of zelfs afbouwen. Totaal Gemiddelde score = 6,51 29% 57% 14% 24% 18% 17% 16% 1% 1% 2% 2% 5% 8% 7% N =

22 Hernieuwbare energie de ruimte geven De traditionele energiebronnen raken stilaan uitgeput en brengen intussen aanzienlijke risico s en vervuiling mee. Omdat de vraag naar energie nog zal toenemen, wordt wereldwijd ingezet op hernieuwbare energiebronnen. Daarom willen we de ruimte zo organiseren dat een zo groot mogelijk deel van de energie die we nodig hebben, door hernieuwbare bronnen kan worden geleverd. Totaal Gemiddelde score = 7,33 17% 55% 29% 20% 23% 10% 12% 14% 15% 2% 0% 0% 1% 3% N =

23 Inhoud Methodologie Totaal Geslacht Leeftijd Diploma Belang Conclusie 23

24 Overzicht stellingen (gemiddelde scores totaal) Geslacht Hernieuwbare energie de ruimte geven 7,31 7,35 Keuzes maken in suburbane gebieden 6,35 6,68 De juiste activiteit op de juiste plaats Meer doen met minder ruimte Grote stukken open ruimte creëren De betekenis van open ruimte verbreden 7,31 7,37 7,78 7,53 7,12 7,22 6,85 7,03 Omgevingen van topklasse 5,54 5,77 Vlaanderen verbinden met de wereld Een metropool op mensenmaat De woonomgeving vernieuwen Verharding van de open ruimtes inperken 6,37 6,83 7,46 7,23 7,83 7,74 7,87 7,62 vrouw man = significant hoger 24

25 Verharding van de open ruimtes inperken = significant hoger Geslacht Gemiddelde score vrouwen = 7,87 Gemiddelde score mannen = 7,62 8% 56% 14% 51% 36% 35% 27% 20% 20% 20% 25% 23% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 8% 6% 11% 10% 13% 10% N =

26 De woonomgeving vernieuwen Geslacht Gemiddelde score vrouwen = 7,83 Gemiddelde score mannen = 7,74 8% 61% 32% 11% 56% 33% 33% 27% 19% 18% 22% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 7% 5% 10% 10% 14% 12% N =

27 Een metropool op mensenmaat = significant hoger Geslacht Gemiddelde score vrouwen = 7,46 Gemiddelde score mannen = 7,23 12% 64% 25% 18% 56% 26% 24% 23% 28% 21% 11% 8% 12% 13% 13% 12% 14% 12% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 1% 0% 1% 1% N =

28 Vlaanderen verbinden met de wereld = significant hoger Geslacht Gemiddelde score vrouwen = 6,37 Gemiddelde score mannen = 6,83 32% 53% 15% 26% 49% 25% 4% 1% 2% 2% 2% 2% 5% 6% 4% 5% 14% 13% 11% 12% 21% 19% 19% 18% 13% 13% 8% 7% N =

29 Omgevingen van topklasse Geslacht Gemiddelde score vrouwen = 5,54 Gemiddelde score mannen = 5,77 47% 46% 7% 42% 47% 12% 4% 5% 2% 2% 4% 4% 8% 6% 10% 9% 19% 17% 16% 15% 18% 16% 12% 13% 6% 6% 4% 3% N =

30 De betekenis van open ruimte verbreden Geslacht Gemiddelde score vrouwen = 6,85 Gemiddelde score mannen = 7,03 23% 59% 19% 17% 63% 20% 26% 24% 21% 22% 1% 1% 0% 0% 5% 3% 2% 2% 3% 3% 13% 7% 16% 14% 11% 8% 8% 12% N =

31 Grote stukken open ruimte creëren Geslacht Gemiddelde score vrouwen = 7,12 Gemiddelde score mannen = 7,22 19% 56% 25% 19% 52% 29% 10% 11% 14% 14% 19% 19% 23% 20% 11% 12% 17% 14% 1% 1% 2% 3% 3% 1% 1% 1% 2% 3% N =

32 Meer doen met minder ruimte = significant hoger Geslacht Gemiddelde score vrouwen = 7,78 Gemiddelde score mannen = 7,53 9% 58% 33% 14% 51% 34% 29% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 1% 1% 7% 8% 11% 11% 21% 18% 19% 19% 17% 17% 15% N =

33 De juiste activiteit op de juiste plaats Geslacht Gemiddelde score vrouwen = 7,31 Gemiddelde score mannen = 7,37 17% 57% 26% 16% 52% 32% 13% 11% 11% 9% 22% 18% 24% 20% 15% 13% 12% 19% 0% 2% 1% 2% 2% 0% 1% 1% 2% 2% N =

34 Keuzes maken in suburbane gebieden = significant hoger Geslacht Gemiddelde score vrouwen = 6,35 Gemiddelde score mannen = 6,68 32% 26% 57% 57% 11% 18% 20% 17% 15% 16% 25% 24% 17% 15% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 6% 4% 9% 6% 8% 5% N =

35 Hernieuwbare energie de ruimte geven Geslacht Gemiddelde score vrouwen = 7,31 Gemiddelde score mannen = 7,35 17% 56% 26% 16% 53% 31% 23% 23% 23% 13% 8% 13% 11% 17% 14% 14% 13% 17% 1% 2% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 3% 4% N =

36 Inhoud Methodologie Totaal Geslacht Leeftijd Diploma Belang Conclusie 36

37 Overzicht stellingen (gemiddelde scores totaal) Leeftijd Hernieuwbare energie de ruimte geven 7,45 7,28 7,32 Keuzes maken in suburbane gebieden De juiste activiteit op de juiste plaats Meer doen met minder ruimte 6,03 6,48 6,78 7,02 7,3 7,54 7,38 7,58 7,86 Grote stukken open ruimte creëren 6,65 7,15 7,44 De betekenis van open ruimte verbreden 6,76 6,83 7,13 Omgevingen van topklasse Vlaanderen verbinden met de wereld 5,47 5,42 5,99 6,87 6,38 6,68 Een metropool op mensenmaat 6,72 7,31 7,69 De woonomgeving vernieuwen Verharding van de open ruimtes inperken 7,53 7,74 7,96 7,34 7,58 8,1 <= = significant hoger 37

38 Verharding van de open ruimtes inperken = significant hoger Leeftijd Gemiddelde score < 29 jaar = 7,34 Gemiddelde score jaar = 7,58 Gemiddelde score 50+ = 8,10 11% 63% 17% 13% 56% 10% 46% 25% 31% 45% 32% 4% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 15% 12% 8% 6% 6% 7% 28% 20% 16% 25% 23% 20% 22% 13% 13% 12% 9% N =

39 De woonomgeving vernieuwen = significant hoger Leeftijd Gemiddelde score < 29 jaar = 7,53 Gemiddelde score jaar = 7,74 Gemiddelde score 50+ = 7,96 10% 64% 8% 62% 10% 52% 25% 30% 39% 33% 25% 28% 28% 25% 11% 12% 17% 17% 19% 14% 13% 13% 11% 3% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 2% 6% 5% 6% 7% N =

40 Een metropool op mensenmaat = significant hoger Leeftijd Gemiddelde score < 29 jaar = 6,72 Gemiddelde score jaar = 7,31 Gemiddelde score 50+ = 7,69 25% 58% 13% 65% 11% 57% 17% 22% 33% 25% 24% 22% 27% 25% 5% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 1% 1% 15% 15% 14% 9% 8% 10% 17% 11% 9% 17% 6% 16% 13% N =

41 Vlaanderen verbinden met de wereld = significant hoger Leeftijd Gemiddelde score < 29 jaar = 6,87 Gemiddelde score jaar = 6,38 Gemiddelde score 50+ = 6,68 27% 45% 30% 52% 28% 53% 28% 17% 19% 24% 24% 7% 6% 6% 7% 4% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 1% 15% 12% 10% 11% 15% 11% 15% 18% 19% 13% 15% 13% 9% 10% 8% 9% N =

42 Omgevingen van topklasse = significant hoger Leeftijd Gemiddelde score < 29 jaar = 5,47 Gemiddelde score jaar = 5,42 Gemiddelde score 50+ = 5,99 48% 45% 49% 42% 38% 52% 8% 9% 11% 4% 5% 4% 3% 1% 2% 11% 11% 12% 8% 7% 5% 4% 4% 4% 16% 17% 18% 19% 19% 16% 16% 15% 16% 11% 10% 16% 5% 6% 3% 5% 4% 5% N =

43 De betekenis van open ruimte verbreden Leeftijd Gemiddelde score < 29 jaar = 6,76 Gemiddelde score jaar = 6,83 Gemiddelde score 50+ = 7,13 23% 57% 19% 64% 20% 59% 20% 17% 21% 19% 17% 24% 24% 21% 22% 19% 25% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 9% 2% 2% 2% 4% 3% 2% 3% 2% 12% 10% 6% 10% 10% 10% 10% 11% 8% 8% N =

44 Grote stukken open ruimte creëren = significant hoger Leeftijd Gemiddelde score < 29 jaar = 6,65 Gemiddelde score jaar = 7,15 Gemiddelde score 50+ = 7,44 26% 55% 20% 55% 16% 52% 19% 25% 32% 3% 4% 4% 5% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 12% 10% 9% 15% 15% 12% 23% 20% 21% 21% 18% 18% 7% 10% 15% 17% 15% 12% N =

45 Meer doen met minder ruimte = significant hoger Leeftijd Gemiddelde score < 29 jaar = 7,38 Gemiddelde score jaar = 7,58 Gemiddelde score 50+ = 7,86 15% 57% 13% 55% 9% 54% 29% 33% 37% 28% 4% 0% 1% 1% 0% 1% 2% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 9% 9% 5% 15% 12% 8% 22% 19% 18% 23% 20% 21% 16% 16% 16% 17% 13% N =

46 De juiste activiteit op de juiste plaats = significant hoger Leeftijd Gemiddelde score < 29 jaar = 7,02 Gemiddelde score jaar = 7,30 Gemiddelde score 50+ = 7,54 21% 52% 15% 58% 16% 52% 27% 27% 32% 10% 11% 9% 14% 14% 9% 24% 20% 18% 15% 24% 24% 18% 13% 14% 14% 13% 13% 4% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 0% 1% 2% N =

47 Keuzes maken in suburbane gebieden = significant hoger Leeftijd Gemiddelde score < 29 jaar = 6,03 Gemiddelde score jaar = 6,48 Gemiddelde score 50+ = 6,78 36% 56% 29% 57% 26% 57% 8% 14% 17% 28% 5% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 1% 2% 2% 1% 9% 5% 3% 20% 19% 16% 17% 16% 15% 22% 21% 21% 14% 13% 11% 7% 7% 6% 6% 2% N =

48 Hernieuwbare energie de ruimte geven = significant hoger Leeftijd Gemiddelde score < 29 jaar = 7,45 Gemiddelde score jaar = 7,28 Gemiddelde score 50+ = 7,32 18% 50% 15% 59% 18% 53% 32% 26% 29% 5% 4% 2% 2% 2% 0% 0% 1% 2% 0% 1% 1% 2% 0% 1% 15% 9% 10% 11% 11% 9% 24% 22% 22% 23% 19% 17% 21% 15% 14% 13% 14% 11% N =

49 Inhoud Methodologie Totaal Geslacht Leeftijd Diploma Belang Conclusie 49

50 Overzicht stellingen (gemiddelde scores totaal) Diploma Hernieuwbare energie de ruimte geven 7,32 7,35 7,33 Keuzes maken in suburbane gebieden 6,67 6,43 6,49 De juiste activiteit op de juiste plaats Meer doen met minder ruimte Grote stukken open ruimte creëren De betekenis van open ruimte verbreden 7,29 7,24 7,51 7,43 7,64 7,86 7,14 7,19 7,16 7,03 6,88 6,94 Omgevingen van topklasse 5,82 5,61 5,59 Vlaanderen verbinden met de wereld Een metropool op mensenmaat De woonomgeving vernieuwen Verharding van de open ruimtes inperken 6,63 6,86 6,23 7,32 7,22 7,54 7,65 7,81 7,87 7,73 7,72 7,78 Hoogstens lager middelbaar Hoger middelbaar Hoger onderwijs = significant hoger 50

51 Verharding van de open ruimtes inperken Diploma Gemiddelde score hoogstens lager middelbaar = 7,73 Gemiddelde score hoger middelbaar = 7,72 Gemiddelde score hoger onderwijs = 7,78 14% 51% 12% 54% 9% 55% 35% 35% 37% 10% 8% 11% 11% 9% 26% 23% 21% 20% 22% 17% 14% 10% 11% 25% 24% 23% 1% 0% 1% 2% 2% 2% 3% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% N =

52 De woonomgeving vernieuwen Diploma Gemiddelde score hoogstens lager middelbaar = 7,65 Gemiddelde score hoger middelbaar = 7,81 Gemiddelde score hoger onderwijs = 7,87 13% 54% 10% 57% 6% 63% 32% 33% 32% 33% 29% 27% 0% 0% 2% 2% 0% 0% 0% 1% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 9% 6% 4% 10% 10% 10% 18% 18% 19% 14% 14% 11% 19% 22% 18% N =

53 Een metropool op mensenmaat Diploma Gemiddelde score hoogstens lager middelbaar = 7,32 Gemiddelde score hoger middelbaar = 7,22 Gemiddelde score hoger onderwijs = 7,54 15% 59% 18% 60% 11% 62% 26% 23% 28% 28% 25% 22% 23% 23% 23% 1% 2% 2% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 0% 0% 0% 1% 14% 12% 12% 11% 10% 6% 16% 14% 13% 13% 11% 9% N =

54 Vlaanderen verbinden met de wereld = significant hoger Diploma Gemiddelde score hoogstens lager middelbaar = 6,63 Gemiddelde score hoger middelbaar = 6,86 Gemiddelde score hoger onderwijs = 6,23 28% 52% 27% 50% 33% 51% 20% 23% 16% 3% 3% 4% 3% 1% 2% 0% 1% 2% 3% 3% 8% 5% 6% 6% 13% 14% 13% 13% 11% 12% 21% 20% 19% 21% 18% 17% 11% 10% 9% 9% 13% 7% N =

55 Omgevingen van topklasse Diploma Gemiddelde score hoogstens lager middelbaar = 5,82 Gemiddelde score hoger middelbaar = 5,61 Gemiddelde score hoger onderwijs = 5,59 43% 44% 44% 47% 45% 47% 12% 9% 8% 10% 5% 5% 5% 5% 6% 3% 3% 3% 4% 1% 2% 20% 18% 19% 16% 14% 13% 13% 9% 7% 19% 16% 17% 12% 14% 12% 7% 5% 4% 5% 5% 3% N =

56 De betekenis van open ruimte verbreden Diploma Gemiddelde score hoogstens lager middelbaar = 7,03 Gemiddelde score hoger middelbaar = 6,88 Gemiddelde score hoger onderwijs = 6,94 22% 57% 20% 61% 18% 64% 21% 19% 18% 28% 26% 26% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 3% 3% 4% 1% 2% 3% 3% 3% 4% 16% 15% 13% 13% 10% 8% 18% 22% 18% 11% 10% 11% 11% 8% 7% N =

57 Grote stukken open ruimte creëren Diploma Gemiddelde score hoogstens lager middelbaar = 7,14 Gemiddelde score hoger middelbaar = 7,19 Gemiddelde score hoger onderwijs = 7,16 20% 53% 21% 53% 18% 56% 28% 27% 26% 12% 10% 8% 14% 13% 14% 21% 19% 18% 23% 22% 19% 16% 13% 14% 15% 11% 11% 4% 3% 1% 0% 1% 1% 1% 2% 3% 4% 2% 1% 2% 2% 2% N =

58 Meer doen met minder ruimte = significant hoger Diploma Gemiddelde score hoogstens lager middelbaar = 7,43 Gemiddelde score hoger middelbaar = 7,64 Gemiddelde score hoger onderwijs = 7,86 16% 54% 11% 56% 9% 54% 30% 33% 38% 2% 3% 3% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 9% 7% 5% 12% 11% 10% 21% 19% 17% 27% 25% 23% 21% 17% 17% 17% 16% 13% N =

59 De juiste activiteit op de juiste plaats Diploma Gemiddelde score hoogstens lager middelbaar = 7,29 Gemiddelde score hoger middelbaar = 7,24 Gemiddelde score hoger onderwijs = 7,51 18% 54% 11% 56% 12% 58% 30% 33% 31% 12% 12% 13% 13% 11% 21% 20% 18% 24% 20% 24% 15% 14% 12% 16% 16% 14% 2% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 6% N =

60 Keuzes maken in suburbane gebieden Diploma Gemiddelde score hoogstens lager middelbaar = 6,67 Gemiddelde score hoger middelbaar = 6,43 Gemiddelde score hoger onderwijs = 6,49 28% 56% 30% 57% 28% 58% 16% 13% 14% 5% 7% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 2% 3% 20% 18% 15% 17% 18% 14% 26% 22% 23% 20% 17% 13% 10% 7% 7% 6% 7% 7% N =

61 Hernieuwbare energie de ruimte geven Diploma Gemiddelde score hoogstens lager middelbaar = 7,32 Gemiddelde score hoger middelbaar = 7,35 Gemiddelde score hoger onderwijs = 7,33 22% 48% 16% 54% 13% 61% 30% 30% 26% 5% 1% 2% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 4% 0% 0% 1% 14% 11% 7% 9% 13% 13% 23% 18% 19% 25% 22% 22% 15% 15% 15% 15% 14% 11% N =

62 Inhoud Methodologie Totaal Geslacht Leeftijd Diploma Belang Conclusie 62

63 Gemiddeld aantal EURO spenderen aan... (in miljoenen) - Belang Totaal Veerkrachtige ruimte 39,04 Mensenmaat 39,34 Metropolitane allure 21,62 N =

64 Gemiddeld aantal EURO spenderen aan... (in miljoenen) - Geslacht Belang Geslacht 39,51 Veerkrachtige ruimte 38,55 40,72 Mensenmaat 37,92 De allure van wereldstad 19,77 23,52 vrouw man N = 1003 = significant hoger 64

65 Gemiddeld aantal EURO spenderen aan... (in miljoenen) - LEEFTIJD Belang Leeftijd 39,58 Veerkrachtige ruimte 38,64 38,75 40,9 Mensenmaat 39,37 36,08 19,52 De allure van wereldstad 21,99 25, <= 29 N = 1003 = significant hoger 65

66 Gemiddeld aantal EURO spenderen aan... (in miljoenen) - DIPLOMA Belang Diploma 39,55 Veerkrachtige ruimte 38,52 39,23 39,32 Mensenmaat 40,25 37,93 De allure van wereldstad 21,13 21,23 22,84 Hoger onderwijs Hoger middelbaar Hoogstens lager middelbaar N =

67 Inhoud Methodologie Totaal Geslacht Leeftijd Diploma Belang Conclusie 67

68 Conclusies Stelling Score op De woonomgeving vernieuwen 7,79 Verharding van de open ruimtes inperken 7,74 Meer doen met minder ruimte 7,65 Een metropool op mensenmaat 7,35 De juiste activiteit op de juiste plaats 7,34 Hernieuwbare energie de ruimte geven 7,33 Grote stukken open ruimte creëren 7,17 De betekenis van open ruimte verbreden 6,94 Vlaanderen verbinden met de wereld 6,60 Keuzes maken in suburbane gebieden 6,51 Omgevingen van topklasse 5,66 Voldoende draagvlak Beperkt draagvlak Onvoldoende draagvlak 68

69 Conclusies Verschillen in Geslacht - Vrouwen geven een significant hogere score aan de stellingen - Verharding van de open ruimtes inperken (resp. 7,87 tov 7,62) - Een metropool op mensenmaat (resp. 7,46 tov 7,23) - Meer doen met minder ruimte (resp. 7,78 tov 7,53) - Mannen geven een significant hogere score aan de stellingen - Vlaanderen verbinden met de wereld (resp. 6,83 tov 6,37) - Keuzen maken in suburbane gebieden (resp. 6,68 tov 6,35) 69

70 o Verschillen in Leeftijd - 50 plussers geven een significant hogere score aan de stellingen - Verharding van de open ruimtes inperken - De woonomgeving vernieuwen - Een metropool op mensenmaat - Omgevingen van topklasse - Grote stukken open ruimte creëren - Meer doen met minder ruimte - De juiste activiteit op de juiste plaats - Keuzen maken in suburbane gebieden Conclusies - Personen jongeren dan 29 geven een significant hogere score aan de stelling - Vlaanderen verbinden met de wereld 70

71 o Verschillen in Diploma Conclusies - Personen met een diploma hoger onderwijs geven een significant hogere score aan de stelling - Meer doen met minder ruimte - Personen met een diploma hoger middelbaar geven een significant hogere score aan de stelling - Vlaanderen verbinden met de wereld 71

72 Belang Conclusies o Gemiddeld hecht men meer belang aan veerkrachtige ruimtes en mensenmaat o Verschillen in Geslacht - Vrouwen hechten significant meer belang aan mensenmaat - Mannen hechten significant meer belang aan allure van wereldstad o Verschillen in Leeftijd - 50 plussers hechten significant meer belang aan mensenmaat - Personen jonger dan 29 hechten significant meer belang aan allure van wereldstad 72

73 Sandra Jansen Project Manager Research +32 (0) Part of: ivox Engels Plein 35 bus 01/ Leuven Tel: Fax: Member of: Awarded by: 73

Levuur RWO. Tim Dries Bert Hendrickx

Levuur RWO. Tim Dries Bert Hendrickx Levuur RWO Tim Dries Bert Hendrickx Inhoud Methodologie Totaal Leeftijd Diploma - Provincie Belang Open bevraging Conclusie 2 Inhoud Methodologie Totaal Leeftijd Diploma - Provincie Belang Open bevraging

Nadere informatie

EWI - pretest. Dag van de Klant Open Bedrijvendag

EWI - pretest. Dag van de Klant Open Bedrijvendag EWI - pretest Dag van de Klant Open Bedrijvendag Sandra Jansen & Roland Van Gompel Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (Indigov) 1 Inhoud Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap

Nadere informatie

Ruimte voor zorg Zorg voor ruimte

Ruimte voor zorg Zorg voor ruimte Ruimte voor zorg Zorg voor ruimte proces van dromen naar uitvoeren procesverloop (co) productie onderzoek participatie Parallelle processen medio 2014 procesverloop Vlaamse Regering stuurgroep kernteam

Nadere informatie

VEA - Draagvlak windenergie

VEA - Draagvlak windenergie Elke Van Hamme Significant GfK Februari 2011 VEA - Draagvlak windenergie Inhoud Achtergrond & doelstelling van het onderzoek 2 Is er anno 2011 een draagvlak voor windenergie? Attitude tov windenergie:

Nadere informatie

METROPOOL VLAANDEREN 2050: DE NIEUWE METAFOOR VOOR HET VLAAMS STRATEGISCH RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSBELEID

METROPOOL VLAANDEREN 2050: DE NIEUWE METAFOOR VOOR HET VLAAMS STRATEGISCH RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSBELEID METROPOOL VLAANDEREN 2050: DE NIEUWE METAFOOR VOOR HET VLAAMS STRATEGISCH RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSBELEID Peter Cabus Antwerpen 24 april 2014 RSAN - Over mobiliteit en infrastructuur in polycentrische stedelijke

Nadere informatie

Een veerkrachtige Vlaamse ruimte op maat van mensen Strategische ruimtes voor maatschappelijke uitdagingen: migratie en vergrijzing

Een veerkrachtige Vlaamse ruimte op maat van mensen Strategische ruimtes voor maatschappelijke uitdagingen: migratie en vergrijzing Een veerkrachtige Vlaamse ruimte op maat van mensen Strategische ruimtes voor maatschappelijke uitdagingen: migratie en vergrijzing Elise Schillebeeckx, Universiteit Antwerpen prof. Stijn Oosterlynck,

Nadere informatie

Opvang en afvoer van regenwater Een bevraging bij huishoudens in Vlaanderen

Opvang en afvoer van regenwater Een bevraging bij huishoudens in Vlaanderen Opvang en afvoer van regenwater Een bevraging bij huishoudens in Vlaanderen DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Opvang en afvoer van regenwater - Een bevraging bij huishoudens in Vlaanderen Samenstellers Peter

Nadere informatie

Rapport solidariteitsbarometer

Rapport solidariteitsbarometer Datum: 14-10-2014 Voor: db Document: nota Volg nr. : ph Rapport solidariteitsbarometer 1. Inleiding Met de solidariteitsbarometer wilde Ziekenzorg CM de opvattingen van de Vlaming over solidariteit in

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. BBL Studienamiddag Brussel, 13 december 2016

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. BBL Studienamiddag Brussel, 13 december 2016 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen BBL Studienamiddag Brussel, 13 december 2016 Inhoud Ruimte in een veranderende wereld We nemen veel ruimte in, een hypotheek op de toekomst Resultaat van de structuur en gewestplanning

Nadere informatie

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering Actualisatie en gedeeltelijke herziening Informatie- en inspraakvergadering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen? - is geen bestemmingsplan - bevat geen informatie over individuele percelen Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

Bevraging brilbezit en brilgebruik in de wagen bij een representatieve Belgische steekproef R NL

Bevraging brilbezit en brilgebruik in de wagen bij een representatieve Belgische steekproef R NL (D/2017/0779/34) Bevraging brilbezit en brilgebruik in de wagen bij een representatieve Belgische steekproef. 2017 - R - 06 - NL KCC-studie gefinancierd door en in samenwerking met Analyse in navolging

Nadere informatie

Vlaanderen in 2050: mensenmaat. metropool?

Vlaanderen in 2050: mensenmaat. metropool? groenboek Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool? b e l e i d s p l a n r u i m t e v l a a n d e r e n 1 Het netwerk van vele kleinere stedelijke regio s kan wedijveren met andere innovatieve

Nadere informatie

EWI Open Bedrijvendag

EWI Open Bedrijvendag EWI Open Bedrijvendag Niet-deelnemende bedrijven Roland Van Gompel & Sandra Jansen Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (Indigov) 1 Inhoud Methodologie Steekproef (Niet-)deelname

Nadere informatie

Opiniepeiling over het onverdoofd slachten van dieren

Opiniepeiling over het onverdoofd slachten van dieren Opiniepeiling over het onverdoofd slachten van dieren September 2012 1 Methodologie Universum De onderzoekspopula/e bestaat uit Belgen van 16 tot 70 jaar oud. Dataverzamelingsmethode De interviews werden

Nadere informatie

Dierenwelzijn in de politiek. Dierenwelzijn in de politiek. Resultaten enquête

Dierenwelzijn in de politiek. Dierenwelzijn in de politiek. Resultaten enquête Dierenwelzijn in de politiek Dierenwelzijn in de politiek Resultaten enquête 1 2 Survey info Survey info Bevraging februari 2014 Combinatie online mailings Steekproef: 2157 respondenten Representatief

Nadere informatie

De invloed van de residentiële mismatch op het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen

De invloed van de residentiële mismatch op het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen De invloed van de residentiële mismatch op het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen De laatste decennia is het autogebruik sterk toegenomen. Het toenemende gebruik van de wagen brengt echter negatieve gevolgen

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Nadat uit onderzoek bleek dat minder dan een kwart van de 50-plussers voldoende beweegt of

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Ruimteneutraliteit meten en verkennen

Ruimteneutraliteit meten en verkennen 29/11/2013 Ruimteneutraliteit meten en verkennen Guy Engelen, VITO Studiedag Ruimte Vlaanderen 28 november 2013 Brussel Ruimteneutraal: wat is het? ❷ evolueren naar ruimtelijke ontwikkeling waarbij de

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid

Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid Hoe denken Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid? Dit is het onderwerp van een peiling van OIS in opdracht van AT onder Amsterdammers. Methode

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

De rol van de leidinggevende ambtenaar

De rol van de leidinggevende ambtenaar De rol van de leidinggevende ambtenaar Onderzoek maart 2007 1 Indigov is een spin-off van de K.U.Leuven, gespecialiseerd in onderzoek en advies inzake de informatiemaatschappij, nieuwe media, e-government

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening: RUP

Ruimtelijke ordening: RUP Ruimtelijke ordening: RUP Robin Hendrickx 2 SA 3 2014-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen... 3 Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant... 4 Gewestplan... 5 Masterplan

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek over het spreken van het Frans door de inwoners van Vlaanderen

Onderzoek over het spreken van het Frans door de inwoners van Vlaanderen Onderzoek over het spreken van het Frans door de inwoners van Vlaanderen Onderzoek uitgevoerd voor de vzw: Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre September 2009 Dedicated Research

Nadere informatie

Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas?

Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas? Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas? Onderzoeksvragen Hoe scoort gezondheidszorg in een maatschappelijke issue-ranking? Waaraan dankt de zorg zijn bijzondere

Nadere informatie

Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen. Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016

Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen. Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016 Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016 Inhoud Ruimtelijk rendement Zonevreemd Ruimtelijk beleid Agrarische

Nadere informatie

WERKEN TOT 65: HOE DENKT DE KMO HIEROVER? STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN SD WORX

WERKEN TOT 65: HOE DENKT DE KMO HIEROVER? STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN SD WORX WERKEN TOT 65: HOE DENKT DE KMO HIEROVER? STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN SD WORX DECEMBER 2011 INHOUDSTAFEL 1. METHODOLOGIE 5 2. PROFIEL INVULLERS ENQUETE 7 3. MATE WAARIN DE KMO S 50-PLUSSERS IN DIENST

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Rapportage. November Mediawijsheid. In opdracht van: De Issuemakers Project number: Auteur: Tim Faassen

Rapportage. November Mediawijsheid. In opdracht van: De Issuemakers Project number: Auteur: Tim Faassen Rapportage Mediawijsheid November 2016 In opdracht van: De Issuemakers Project number: 2016465 Auteur: Tim Faassen Achtergrond van het onderzoek Doel onderzoek Van 18 tot en met 25 november 2016 wordt

Nadere informatie

OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT

OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT Dit technisch-statistisch rapport omvat de technische specificaties, conform de aanbevelingen van

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 40 april 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index april 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Opiniepeiling over roken. 26 Juni Onderzoek uitgevoerd voor

Opiniepeiling over roken. 26 Juni Onderzoek uitgevoerd voor Opiniepeiling over roken Onderzoek uitgevoerd voor 26 Juni 2012 Dedicated Research Avenue Brugmann 216 Tel: +32 2 344 00 88 www.dedicated.be B-1050 Brussels - Belgium Fax: +32 2 343 92 22 info@dedicated.be

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Rol van geslacht in werkomgeving 3 Mobiliteit 11 Over Randstad WerkMonitor

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

ABiodiversiteit en natuur & landschap in de samenleving

ABiodiversiteit en natuur & landschap in de samenleving ABiodiversiteit en natuur & landschap in de samenleving Voorzichtig herstel bedreigde soorten Verdere achteruitgang functioneren van ecosystemen en biodiversiteit Meer aandacht voor natuur als basisvoorwaarde

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Augustus 2015 Het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt betaald door de overheid uit publieke middelen. De gevolgen van wetenschappelijke kennis voor de samenleving

Nadere informatie

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Definitief ontwerp Kaartenbundel richtinggevend gedeelte september 2011 Gent 20-02-2008 Ontwerpteam: Annelies De Clercq Cindy Van Caeneghem port arthurlaan 11!

Nadere informatie

DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT

DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT Vereniging Deltametropool i.s.m. College van Rijksadviseurs DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT 14.10.2014 Metropolen zijn de krachtbronnen van de wereldeconomie De economische ontwikkeling concentreert

Nadere informatie

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Twentse landbouw in nieuw krachtenveld Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Programma Voorstellen Stellingen Presentatie trends en ontwikkelingen Discussie Conclusies en afronding Pratensis Adviesbureau voor

Nadere informatie

Attitudes van Belgische autobestuurders

Attitudes van Belgische autobestuurders Attitudes van Belgische autobestuurders Resultaten van de driejaarlijkse attitudemeting Uta Meesmann Onderzoeker, Kenniscentrum BIVV Methode 3-jaarlijkse attitudemeting van het BIVV sinds 2003 Veldwerk:

Nadere informatie

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Inhoudsopgave 1 Opzet onderzoek 5 2 Buitenspelen 7 3 Favoriete speelplekken en spellen 13 4 Geschiktheid buurt voor buitenspelen 18 5 Wat maakt buitenspelen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Project: 15083773 Datum: 22 december 2015 Inhoudsopgave 2 Onderzoeksopzet 4 Conclusies 6 Belangrijkste

Nadere informatie

Opportuniteiten voor sportstimulering van de 55-plusser in Vlaanderen. Inge Derom Marc Theeboom Zeno Nols

Opportuniteiten voor sportstimulering van de 55-plusser in Vlaanderen. Inge Derom Marc Theeboom Zeno Nols Opportuniteiten voor sportstimulering van de 55-plusser in Vlaanderen Inge Derom Marc Theeboom Zeno Nols Inhoud van de presentatie Ex-sporters, mogelijke herintreders Redenen om te sporten Mogelijke drempels

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Duurzame vakantie: ver van mijn bed of dicht bij huis?

Duurzame vakantie: ver van mijn bed of dicht bij huis? Presentatie Bijeenkomst Duurzaam toeristisch ondernemen in de praktijk januari 010 Vakantiebeurs, Utrecht Ad Schalekamp Directeur NBTC-NIPO Research Doel van het onderzoek Inzicht verkrijgen in de houding

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE

Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied invulling aan de

Nadere informatie

61% Nederlanders wil natuur in nieuwe regeerakkoord

61% Nederlanders wil natuur in nieuwe regeerakkoord 61% Nederlanders wil natuur in nieuwe regeerakkoord Vogels en mensen, Vogelbescherming/ 2-6-2010 / P.1 / 2-6-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam 17 mei 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Resultaten Flitspeiling Draagvlak

Nadere informatie

(Groot)ouders en de scheiding van hun zoon/dochter. Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2

(Groot)ouders en de scheiding van hun zoon/dochter. Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 (Groot)ouders en de scheiding van hun zoon/dochter Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 1Vrije Universiteit Brussel, 2 KU Leuven Een echtscheiding is meestal een ingrijpende gebeurtenis voor de ex-partners

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

- Effectief Klimaatbeleid -

- Effectief Klimaatbeleid - - Effectief Klimaatbeleid - In opdracht van CE-Delft 18.0177 November 2008 Trendbox BV Inhoud Inleiding Doelstelling en onderzoeksopzet Doelgroep en steekproefverantwoording Veldwerk en rapportage Conclusies

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

KOMEN NIET AAN BOD: - Mogelijke hinder door windmolens - Ervaringsdeskundigen & omwonenden van windmolens.

KOMEN NIET AAN BOD: - Mogelijke hinder door windmolens - Ervaringsdeskundigen & omwonenden van windmolens. Resultaten uit de officiële enquête 2016 Draagvlak windenergie In opdracht van Vlaamse regering 10/2016 Draagvlak windenergie Bron : www.energiesparen.be/marktonderzoek 75 % bevolking is voorstander van

Nadere informatie

De bruisende stad. Beleidskader

De bruisende stad. Beleidskader De bruisende stad Vlaams Regeerakkoord: Beleidskader» Werk maken van duurzame, creatieve steden» Stedelijke kernen uitbouwen tot aantrekkelijke woonkernen met een interessant cultureel, onderwijs-, verzorgings-,

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten zevende peiling Februari 2016 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 30 Juni 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Sportdeelname Index juni 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

FACTSHEET. Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden?

FACTSHEET. Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden? Onderzoeksresultaten Motivaction: FACTSHEET Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden? september 2015 Onderzoeksinstituut Motivaction heeft in opdracht van Vogelbescherming

Nadere informatie

Onderzoek slim verdichten. [Hoe] kunnen beleidsdocumenten bijdragen aan slim ruimtegebruik?

Onderzoek slim verdichten. [Hoe] kunnen beleidsdocumenten bijdragen aan slim ruimtegebruik? Onderzoek slim verdichten [Hoe] kunnen beleidsdocumenten bijdragen aan slim ruimtegebruik? Afsluitende reflectie Workshop 8 juni 2015 Johan Van Reeth johan@buur.be Beleidsdocumenten? Evolutie in het ruimtelijk

Nadere informatie

Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd -

Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd - Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd - Karel, Annie, Eddy en Martine Oudere werknemers haken te vlug af. Dit is één van de pijnpunten van de Vlaamse arbeidsmarkt. Deze algemene

Nadere informatie

Laag Energie Gebouw Aanpak en Visie

Laag Energie Gebouw Aanpak en Visie Laag Energie Gebouw Aanpak en Visie Benny Reviers Schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, milieu en dorpskernvernieuwing 20 oktober 2015 Kengetallen 3717 ha Assent, Bekkevoort, Molenbeek-Wersbeek 6093

Nadere informatie

Advies over Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool? Groenboek beleidsplan Ruimte

Advies over Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool? Groenboek beleidsplan Ruimte Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-008 Advies over Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool? Groenboek beleidsplan Ruimte Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Via deze brief brengen wij u op de hoogte van het standpunt van de gemeenten over het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Via deze brief brengen wij u op de hoogte van het standpunt van de gemeenten over het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De heer Philippe MUYTERS Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Koning Albert II-laan 19, bus 11 Phoenix gebouw 1210 Brussel ons kenmerk XB d1086 uw kenmerk - contact

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds Inleiding In augustus 2014 is in opdracht van het Nationaal Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders over hun

Nadere informatie

Wetenschap bij jou in de buurt/bib

Wetenschap bij jou in de buurt/bib Januari 2007 Vlaamse Overheid - departement Economie, Wetenschap en Innovatie Nobody s Unpredictable Inhoud I. Inleiding II. Synthese 1 I. INLEIDING 2 Onderzoeksdoelstelling De Vlaamse overheid besteedt

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Urban dynamics in the Flemish countryside

Urban dynamics in the Flemish countryside Presentatie paper WP3 - Ruimtelijke transformaties ten gevolge van verstedelijking Urban dynamics in the Flemish countryside A comparative study on morphological patterns and local economy Barbara Tempels

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22. Brussel, 19 december 2006 De resultaten van een grootschalige enquête over de rookgewoonten in 2006. Drie vierde van de bevolking is voorstander van rookvrije restaurants. Het percentage rokers blijft

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Luc Bosmans, D+A Consult. Vlierbeekveld,

Luc Bosmans, D+A Consult. Vlierbeekveld, Wonen aan het water geeft de bewoners een extra natuurbelevenis. Luc Bosmans, D+A Consult Vlierbeekveld, Leuven Technische fiche Locatie: Laurent Benoit Dewezlaan, Leuven, provincie Vlaams-Brabant Uitvoeringstermijn

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT Gemeente Oirschot Mei/Juni 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

DE NIEUWE WOONRUSH WORDT KWALITEIT ECHT BELANGRIJK? P H L Provinciale Hogeschool Limburg Onderzoeksinstituut ArcK

DE NIEUWE WOONRUSH WORDT KWALITEIT ECHT BELANGRIJK? P H L Provinciale Hogeschool Limburg Onderzoeksinstituut ArcK DE NIEUWE WOONRUSH WORDT KWALITEIT ECHT BELANGRIJK? ZORG VERKAVELING Probleemstelling Aandachtspunten bij duurzaam uitbreiden Inbreiden: een concept, de zorgverkaveling Probleemstelling: een tocht door

Nadere informatie