Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie 2013-2014"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excellentie Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Bezwaar Beroep aantekenen Hoger beroep Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen Studentenmail SharePoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Onderwijsbalie /385

3 2.8.4 Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht Ingangseisen Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters Jaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en -tijden Openingstijden Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taalvaardigheden HU Bibliotheek International Office Study abroad Stage in het buitenland Medezeggenschap /385

4 Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Werken naast je studie Huisvesting Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Gezondheidszorg Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegronden Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Cursusbeschrijvingen Bijlagen Onderwijs- en examenreglement Overige regelingen Huisregels Reglement profileringsruimte Diversen Deze studiegids is op 6 juni 2013 vastgesteld door W.E. Klootwijk, Instituutsdirecteur IBS, na advies van de Opleidingscommissie Fysiotherapie en goedgekeurd op door de faculteitsdirecteur H. Drost op 17 juni /385

5 1 Voorwoord Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Fysiotherapie. We hopen dat je bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd hebt. In deze studiegids vind je belangrijke spelregels en informatie die je daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs aan. Competentiegericht: dat wil zeggen dat jij goed voorbereid bent als je het beroepsleven begint (zie 2.11). Vraaggestuurd: we streven ernaar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat jij je in en tijdens je studie kunt ontwikkelen op een manier die jíj belangrijk vindt en die bij je past. Hieronder vind je informatie over de belangrijkste aspecten van je studie en de keuzes die jij kunt maken. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van je medestudenten. De hogeschool beschouwt je als partner, je maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan jouw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar je als student je oordeel en verbetertips kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over je opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (8.12). We vragen je elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En ben je bijzonder tevreden over het onderwijs van de ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e) van het jaar! Excelleren De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als je uitstekende resultaten in je studie haalt, kun je bij je diploma de aantekening cum laude of met genoegen ontvangen (5.2). Maar je kunt ook uitblinken op andere aspecten, zoals innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag onderstrepen, en hiervoor is het SIRIUS-programma ontwikkeld. Je kunt sterren verzamelen en als je erg goed bent, ontvang je het predicaat Excellente student (2.5.5). Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen, waarin je je kunt specialiseren op een onderdeel van je vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC, een halfjaar), die je kunt gebruiken om je te verdiepen binnen je eigen vakgebied, of om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Binnen jouw faculteit, of bij een opleiding van een andere faculteit, maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (2.5.4). Ook kun je een eigen examenprogramma ontwikkelen; je studieloopbaanbegeleider (slb er, 2.8.1) kan je hierover adviseren. De examencommissie van je opleiding (2.6) moet daar toestemming voor geven. Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Wat anders? Je kunt je studietijd natuurlijk ook willen benutten om je zo breed mogelijk te ontwikkelen, en juist ervaring buiten je reguliere studie op te doen. Wil je een tijdje studeren in het buitenland (8.11)? Of denk je erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld je studievereniging, je gezelligheidsvereniging of je studentensportclub? (8.14, 8.17). Hiervoor noemden we al medezeggenschap en opleidingscommissies. Of combineer je topsport met een studie (8.15)? Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Studievertraging Door allerlei oorzaken kan je studie niet verlopen zoals je dat graag zou willen. Als dat komt door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of familieomstandigheden, dan zijn er verschillende regelingen waarop je een beroep kunt doen. Als je door jouw persoonlijke situatie tentamens mist, kun je om een extra herkansing vragen (4.3.3). Haal je te weinig studiepunten en dreig je een negatief studieadvies te krijgen, dan krijg je hulp bij het maken van een studieplanning (2.4.2). En had je een studiebeurs, maar studeer je door deze omstandigheden zo lang dat je er geen recht meer op hebt? Dan is 5/385

6 er wellicht een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (8) In al deze gevallen geldt: meld het zo spoedig mogelijk aan je studieloopbaanbegeleider (2.8.1) of je studentendecaan (8.3)! Het is natuurlijk niet wenselijk dat je (veel) te lang over je studie doet. Om dat te voorkomen bieden opleidingen soms extra inhaaltrajecten aan. Die worden via SharePoint bekendgemaakt. En heb je een functiebeperking? Dan kun je mogelijk langer over je studie doen, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die jou in je studie kunnen ondersteunen (8.8). Problemen en klachten Heb je problemen die je studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat je niet precies weet waar je terecht kunt? Bij je studieloopbaanbegeleider (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) ben je aan het juiste adres; zij kunnen je adviseren of doorverwijzen. Als je klachten hebt over de bejegening door studenten of medewerkers, kun je ook een vertrouwenspersoon (8.4) inschakelen. Als er sprake is van een escalerende situatie kunnen onze studentmediators vaak helpen om verdere escalatie te voorkomen en de samenwerking weer te herstellen (8.7). En gaat er binnen de HU iets fout of ben je het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar je terecht kunt met bezwaren en klachten (7.1). Wat verwacht de HU van jou? Wij streven ernaar je een opleiding en studieklimaat te bieden waarin je je optimaal kunt ontplooien. De HU verwacht van elke student dat hij/zij zich aan de interne regels houdt (9.1.4). Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd. Als je een diploma haalt, moet je dat ook verdiend hebben. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als dit gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding. Je ziet, er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. Je vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door, voordat je aan je studie begint. Via de inhoudsopgave kun je altijd achterhalen waar je iets kunt vinden. Maar is het niet duidelijk of kun je het niet vinden: kijk op SharePoint, of vraag het je studieloopbaanbegeleider of de onderwijsbalie (2.8.3). We wensen je een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar. Mede namens alle collega s die aan jouw opleiding bijdragen, Mieke Klootwijk Directeur Instituut voor Bewegingsstudies (IBS) 6/385

7 2 Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep Fysiotherapie richt zich op mensen die problemen ervaren met bewegen in hun persoonlijke leefwereld; mensen van verschillende leeftijden, in verschillende levensfasen, verschillend qua hulpbehoefte. Het vakgebied richt zich daarbij op diagnostiek, prognose, preventie en interventie Uitwerking van beroepsprofiel Het opleidingsprofiel vormt een schakel tussen de feitelijke beroepsuitoefening en de opleiding van toekomstige beroepsbeoefenaren. Een schakel waarin het beroep en de eisen met betrekking tot professionele beroepsuitoefening - gecombineerd met actuele onderwijskundige inzichten - verwoord worden in opleidingskwalificaties en in uitgangspunten en richtlijnen voor een opleiding. Bij het beroep fysiotherapeut, zoals onder meer verwoord in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut (www.kngf.nl), horen rollen, taken en verantwoordelijkheden. Deze worden in het opleidingsprofiel tot uitdrukking gebracht in competenties waarover iedere fysiotherapeut dient te beschikken. Voor het competentieprofiel wordt verwezen naar paragraaf Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Het Competentieprofiel Algemeen Fysiotherapeut (bachelor) richt zich op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Het gaat daarbij uit van de meest gangbare beroepstaken, zonder rekening te houden met specifieke omstandigheden of werksetting. Volgens het competentieprofiel moet je als beginnend beroepsbeoefenaar over in totaal zeven competenties beschikken. Deze zeven competenties zijn geordend aan de hand van de drie rollen waarmee de fysiotherapeut in de beroepspraktijk te maken krijgt. Dat zijn 1) de rol als hulpverlener, 2) de rol als manager en 3) de rol als beroepsontwikkelaar. Wat elk van deze rollen inhoudt en welke competenties bij de betreffende rol horen, zie je in de nu volgende tabel. Beroepsrollen 1. De fysiotherapeut als hulpverlener In de rol van hulpverlener biedt de fysiotherapeut professionele hulp in de vorm van behandeling en begeleiding. Ook verleent hij diensten in de vorm van advies, voorlichting, training en coaching. Voorafgaand vormt hij zich een vakkundig oordeel over de situatie in bredere zin en bespreekt en weegt hij de (on)mogelijkheden voor fysiotherapeutische hulp met de patiënt. 2. De fysiotherapeut als manager De rol van manager heeft betrekking op de organisatie van de eigen werkzaamheden waarmee de fysiotherapeut bijdraagt aan het functioneren van de organisatie intern en in relatie tot de omgeving. 3. De fysiotherapeut als beroepsontwikkelaar De rol van beroepsontwikkelaar betreft de verantwoordelijkheid ten aanzien van het behoud en/of de verbetering en borging van de kwaliteit van de eigen hulp- en dienstverlening, en het leveren van bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het beroep. Competenties a. Screenen, diagnosticeren, plannen b. Therapeutisch handelen c. Preventief handelen a. Organiseren b. Ondernemen a. Onderzoeken b. Innoveren 7/385

8 2.1.4 Vaardigheden afgestudeerde De fysiotherapeut legt de bewegings(on)mogelijkheden van de cliënt vast. Hij onderzoekt op welke wijze het bewegen plaatsvindt om te analyseren waarom de cliënt juist op deze manier beweegt. In de analyse zoekt de fysiotherapeut naar oorzakelijke en beïnvloedbare factoren op basis waarvan hij in samenspraak met de cliënt de doelen en het behandelplan opstelt. Het doel van de behandeling is optimaliseren van het bewegen van de cliënt uitgaande van zijn vermogens en binnen de mogelijkheden die er zijn Werkveld en functies Fysiotherapeuten zijn werkzaam in zowel de extramurale, transmurale als de intramurale gezondheidszorg. In de extramurale zorg werken fysiotherapeuten in een maatschap, in loondienst of in een solo praktijk. In de intramurale zorg werken fysiotherapeuten in interdisciplinaire en interprofessionele teams, voornamelijk in ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen. Transmuraal werkt de fysiotherapeut bij mensen thuis, in ambulante teams en overige netwerken. In fysiotherapeutisch specifieke settings werkt de fysiotherapeut vanuit de zelfstandig gestelde fysiotherapeutische diagnose. De fysiotherapeut als hulpverlener functioneert in een professioneel maatschappelijk netwerk. In deze context werkt hij samen met collega's en met andere relevante disciplines zowel binnen als buiten de gezondheidszorg. Fysiotherapeutische zorgverlening wordt gerekend tot de curatieve somatische zorg, hoewel ook de palliatieve- en terminale zorg voor de fysiotherapeut niet vreemd zijn. Ook op andere terreinen ontplooien fysiotherapeuten activiteiten. Aandacht voor preventie in de zorg bijvoorbeeld heeft de afgelopen jaren een grotere plaats ingenomen in het belang van gezond en verantwoord bewegen. 2.2 Opleidingsprofiel Algemeen De opleiding Fysiotherapie is één van de opleidingen van de Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht. De opleiding fysiotherapie is een 4-jarige dagopleiding (bachelor) op het niveau van Hoger Beroeps Onderwijs (HBO), daarnaast is er een 3-jarige Versnelde Opleiding Fysiotherapie die voorheen uit twee stromingen bestond: de VOF en de Ba+. Ook deze versnelde opleiding is een dagopleiding. Samen met de opleidingen Oefentherapie Cesar, Logopedie, Orthoptie, Mondhygiëne, Farmakunde, Huidtherapie en Optometrie behoort de opleiding Fysiotherapie tot de paramedische beroepsopleidingen Doelstelling opleiding De opleiding stelt zich ten doel bekwame fysiotherapeuten op te leiden. Bekwame fysiotherapeuten kunnen bijdragen leveren aan de kennis over en de ontwikkeling van de fysiotherapie en bewegingszorg in algemene zin, kunnen reflecteren op het eigen handelen, kunnen samen werken met andere disciplines, kunnen effectieve en efficiënte bedrijfsvoering toepassen en beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden Het hbo-niveau van de opleiding De HU heeft als taak om jou als student op te leiden voor een functie op HBO-niveau. Daarom moet je als afgestudeerde voldoen aan een groot aantal (beroeps)competenties die zijn afgeleid van het beroepsprofiel. De eindtermen van de opleiding zijn op haar beurt weer afgeleid van die beroepsvereisten. Om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen worden de volgende vijf samenhangende criteria gehanteerd: 8/385

9 Kennis en Inzicht Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is. De afgestudeerde heeft kennis en inzicht verworven in: fysiotherapeutisch screenen, diagnosticeren en behandelen (comp 1a, b); preventief handelen ter voorkoming van gezondheidsproblemen (comp 1c); professioneel samenwerken (comp 1b,c en 2a); onderzoeken en innoveren van het beroep (comp 3a) en eigen professionalisering (comp 3b); het werken in en vanuit de organisatie (comp 2a, b). Toepassen kennis en Inzicht Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. De afgestudeerde past kennis en inzicht toe op: specifieke cliënten met standaard problemen (comp 1a,b,c en 2d); bij reflectie op praktijkervaringen ten behoeve van de eigen professionalisering (comp 3a) en de ontwikkeling van het beroep (comp 3b); bij het werken in en vanuit de organisatie (comp 2a, b). Oordeelsvorming Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal binnen het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. De afgestudeerde is in staat tot heldere oordeelsvorming bij: laag tot midden complexe zorgverlening aan cliënten (comp 1a, b,en 2a); preventief handelen (comp 1c); mono- én multiprofessioneel samenwerken (comp 1a, b, c en 2a en 3a, b); werken in en vanuit de organisatie (comp 2a, b). Communicatie Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek van specialisten of nietspecialisten. De afgestudeerde is in staat tot duidelijke communicatie met: cliënten (comp 1a, b, c); beroepsgenoten en overige professionals (comp 2a en 3a, b); patiëntenverenigingen (comp 3b, 2a); verzekeraars (comp 2b). Leervaardigheden Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie aan te gaan met een grotendeels zelfgestuurd of autonoom karakter. De afgestudeerde beschikt over de vaardigheden om verdere professionele ontwikkeling grotendeels zelf te sturen (comp 3b). Dit concept ligt vast in de onderwijsvisie van de HU Didactische uitgangspunten De opleiding heeft gekozen voor een competentiegericht onderwijsmodel. Een competentie is het vermogen van een persoon om (beroeps)taken in een bepaalde (beroeps)context uit te voeren. Dit vermogen bestaat eruit dat de persoon beschikt over een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Voor het onderwijs betekent dit het volgende: Het onderwijs is gericht op het verwerven van beroepscompetenties, d.w.z. het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken kunnen worden uitgevoerd. 9/385

10 Het leren wordt opgevat als een doelgerichte activiteit van de student; het onderwijs bevordert actief en zelfstandig leren. De docent ondersteunt en coacht het leerproces van de student en is inhoudelijk expert op een bepaald competentiegebied. Het leren vindt zoveel mogelijk plaats in realistische leeromgevingen, waarbij leertaken lijken op beroepstaken. Het leren is een sociaal en interactief proces, studenten werken samen: met elkaar, de docent en professionals uit de praktijk. Toetsen zijn bedoeld om vast te stellen welke beheersniveau van de competenties is bereikt en de student inzicht te geven in de vorderingen in het eigen leerproces. De didactische opbouw van het competentiegericht curriculum is gebaseerd op het Dreyfus model. De startende fysiotherapeut die de opleiding verlaat beheerst minimaal alle beroepscompetenties op niveau 3 van Dreyfus. 2.3 Inrichting opleiding Opleidingsvarianten De opleiding Fysiotherapie volg je in voltijd. Een voltijdopleiding veronderstelt dat je 40 uur per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs aan de hogeschool. De reguliere bacheloropleiding is bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo, het vwo of mbo (niveau 4) komen. De opleiding Fysiotherapie onderscheidt drie stromen (doelgroepen) in de bacheloropleiding: Topsporters; de hogeschool hanteert voor topsporters dezelfde indeling als het NOC*NSF MBO studenten niveau 4 van de opleiding Sport & Bewegen of CIOS; Driejarige Versnelde Opleiding Fysiotherapie; studenten die hiervoor in aanmerking komen zijn: Studenten met een HAVO-diploma met een 8 gemiddeld of hoger op hun cijferlijst of met een VWO-diploma. Studenten met een Nederlands bachelor- of masterdiploma (voorkeur hebben studenten met een bachelor- of masterdiploma binnen de gezondheidszorg of het domein bewegen). Studenten die in het bezit zijn van een van de volgende Nederlandse propedeutisch getuigschriften: Docentenopleiding van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), Bewegingswetenschappen, Geneeskunde en Bewegingstechnologie. Met deze drie stromen wordt recht gedaan aan verschillende doelgroepen studenten. De opleiding kent geen deeltijd of duale variant. Topsport-, studenten voor de versnelde opleiding en studenten met als vooropleiding mbo Sport en Bewegen niveau 4/ CIOS niveau 4 kunnen door middel van decentrale selectie worden toegelaten tot de opleiding Verkorte en versnelde opleidingsroutes Een verkorte route is mogelijk doordat je vrijstellingen voor delen van het curriculum kunt krijgen. Voor meer informatie over vrijstellingen: zie paragraaf 4.2. Versneld wil zeggen dat je in een aangepast hoger tempo het onderwijs volgt (en aan het einde 240 EC in minder dan 4 jaar hebt behaald). De opleiding fysiotherapie kent alleen versnelde opleidingsvarianten. Inschrijving in de hoofdfase (zij-instromers) Studenten, die op een andere opleiding het getuigschrift Propedeuse Fysiotherapie hebben verkregen kunnen onder bepaalde voorwaarden hun studie voortzetten in het tweede jaar van de hoofdfase van de opleiding Fysiotherapie van de HU mits de opleiding voldoende plaatsen beschikbaar heeft. Versnelde Opleiding Fysiotherapie (VOF) De opleiding Fysiotherapie van de HU biedt aan getalenteerde studenten en studenten met specifieke studie-ervaring in het hoger onderwijs een versneld studieprogramma aan. De Versnelde Opleiding 10/385

11 Fysiotherapie is een driejarige voltijdse studie. Belangrijke toelatingsvoorwaarde voor de Versnelde Opleiding Fysiotherapie is een passende vooropleiding. Als student van de Versnelde Opleiding Fysiotherapie ben je de gehele week beschikbaar voor studieactiviteiten. Voor de driejarige Versnelde Opleiding Fysiotherapie komen studenten in aanmerking die of in het bezit zijn van: - een HAVO-diploma met een 8 gemiddeld of hoger op hun cijferlijst of een VWO-diploma. - Studenten met een Nederlands bachelor- of masterdiploma (voorkeur hebben studenten met een bachelor- of masterdiploma binnen de gezondheidszorg of het domein bewegen). Of een vooropleiding voldoende perspectief biedt, hangt mede af van de mate waarin de vakken anatomie en fysiologie aan de orde zijn geweest. - Studenten die in het bezit zijn van een van de volgende Nederlandse propedeutisch getuigschriften: Docentenopleiding van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), Bewegingswetenschappen, Geneeskunde en Bewegingstechnologie. - In incidentele gevallen kun je decentraal worden geselecteerd op basis van andere verworven competenties. Studenten voor de versnelde opleidingsvarianten kunnen door middel van decentrale selectie worden toegelaten tot de opleiding. Het is niet mogelijk om gedurende de opleiding over te stappen van de Versnelde opleiding naar het reguliere vierjarige traject. Alle onderwerpen en regels die in deze studiegids beschreven worden gelden ook voor de Versnelde Opleidingsvarianten van de opleiding Fysiotherapie. Bij afwijkingen wordt dit gemeld. Informatie kan worden ingewonnen bij het secretariaat fysiotherapie, tel. (088) , Getuigschriften Als bewijs dat je (een deel van) de opleiding hebt afgerond (propedeuse of bachelor), wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. We kennen binnen deze bacheloropleiding de volgende diploma s: het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen. De voorzitter en een lid van je examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. Je ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op jouw verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Zie par voor de procedure voor afgifte van het diploma. Heb je meer dan een tentamen met goed gevolg afgelegd, maar krijg je geen diploma omdat je niet het hele examenprogramma hebt behaald, dan kun je de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt net als het diploma ondertekend door de voorzitter en een lid van je examencommissie. 11/385

12 2.3.4 Graden en titulatuur Als je een zogenaamde degree -opleiding (bacheloropleiding) bij de HU afrondt, krijg je een graad. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor verleend, als je met goed gevolg het afsluitend examen hebt afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft toegevoegd. Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met toevoeging) achter je eigen naam te vermelden. De graad Bachelor geeft je ook het recht om een titel te voeren Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases, die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een bachelordiploma. Zie verder par. 2.4 en 2.5. Studenten van de Versnelde Opleiding Fysiotherapie (VOF) volgen een versneld programma van drie jaar. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie-(klok)uren (inclusief contacttijd). Een goede intensiteit en verdeling van de studielast is belangrijk voor een optimaal studierendement. In de Faculteit Gezondheidszorg zijn hierover afspraken gemaakt die voor alle opleidingen zullen gaan gelden. We werken toe naar een studielast van 40 uur per week. Deze studielast is gelijk over het jaar verdeeld. De voltijd-student is vijf dagen per week beschikbaar voor de studie; de uren waarop de student aanwezig is en onderwijs heeft zijn zo veel mogelijk gespreid over vijf dagen. Dit alles om te voorkomen dat er piekbelasting is én om regelmatig studeren te bevorderen. Daarom wordt er ook regelmatig en gespreid over het jaar getoetst. Voor de opleidingen die voorbereiden op een BIG-geregistreerde titel, geldt dat er gemiddeld twaalf contacturen per onderwijsweek zijn (let op dit is inclusief de tentamenweken). Zelfstudie-uren zijn zichtbaar in de studiehandleidingen. De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een studielast van 60 EC per studiejaar als uitgangspunt genomen, oftewel 1680 uur. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC. De studiepunten zijn als volgt over de studiejaren verdeeld: propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major van 150 EC + profileringsruimte van 30 EC). Tabel verdeling studielast over opleiding: Propedeuse (60 EC) Major (150 EC) Hoofdfase (180 EC) Profileringsruimte (30 EC) In de cursusbeschrijving (zie hoofdstuk 10) is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele EC. EC s worden pas toegekend nadat de desbetreffende cursus is afgerond met het bijbehorende tentamen. 12/385

13 Als er deeltentamens worden afgenomen, krijg je pas EC als alle deeltentamens van een cursus zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende resultaat hebben geleid. 2.4 Propedeuse De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft. Oriëntatie Voor je studievoortgang is het van groot belang dat je een opleiding volgt die bij je past. Dat betekent dat de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor je wordt opgeleid en de wijze waarop je opleiding is georganiseerd je moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is en is daar ook op ingericht. Selectie Aan het einde van je eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit je wel op de juiste opleiding? Kun je het niveau aan? Is je studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van je diploma in de termijn die daarvoor staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde EC. Het is heel belangrijk dat je de norm van dit studieadvies kent, en ook de regels die rondom deze norm gelden. Lees daarom paragraaf Studieadvies, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Er geldt namelijk: wie niet aan de norm voldoet en een bindend negatief studieadvies krijgt, mag de opleiding niet vervolgen. Verwijzing Als je onverhoopt niet op een juiste opleiding zit, raak dan niet in paniek. Van belang is dat je tijdig aankaart dat je twijfelt aan je studiekeuze. Wellicht is dat onterecht en is je beeld nog niet compleet. Er zijn voorzieningen die je ondersteunen bij studietwijfel. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum Studiekeuze en een studiekeuzetest doen. Belangrijk: neem in geval van twijfel altijd tijdig contact op met je studieloopbaanbegeleider Programma Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de propedeuse zijn hieronder aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIS-code (zie paragraaf ). Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vind je achterin deze studiegids en in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Blok A en B De gezonde mens in beweging In de eerste twee blokken van je opleiding tot fysiotherapeut staat het bewegen en trainen van (relatief) gezonde mensen centraal. Er wordt in blok A en B gekeken naar de bouw en de structuren waaruit een menselijk lichaam is opgebouwd. Bij fysiologie leer je hoe het lichaam functioneert. Bij anatomie worden zowel theoretisch als praktisch de benen, heupen en het bekken behandeld. Tevens leer je een aantal verschillende massagetechnieken en fysische prikkels toe te passen op een menselijk lichaam. Middels het vak trainingsleer wordt aangeleerd hoe je een aantal deelaspecten van fysieke fitheid kan onderzoeken en via het trainen kan beïnvloeden. Therapeutisch handelen bij de gezonde mens Als fysiotherapeut ben je met name coach in bewegen. Als fysiotherapeut word je vaak gevraagd om een bewegingsadvies en stimuleer je patiënten met verschillende aandoeningen om in beweging te komen. De 13/385

14 Nederlandse norm voor gezond bewegen is minimaal 5 dagen per week 30 minuten per dag matig tot intensief bewegen. Voor kinderen, jongeren en mensen met overgewicht is het wenselijk dat ze per dag 60 minuten matig tot intensief bewegen. Met andere woorden: bewegen is noodzakelijk om fit te blijven. Naast enkele andere factoren, is (te) weinig bewegen één van de meest voorkomende oorzaken van overgewicht, suikerziekte of bepaalde hart- en vaataandoeningen. Ook massage kan onderdeel zijn van je behandeling als fysiotherapeut. Om spierpijn te bestrijden en / of te voorkomen, maakt men in de sport regelmatig gebruik van massage. Maar massage zul je als fysiotherapeut ook in andere situaties inzetten. Naast kennis en fysiotherapeutische vaardigheden, zijn ook communicatieve vaardigheden van groot belang voor de fysiotherapeut. Door middel van een vraaggesprek leer je hoe je de hulpvraag van de cliënt in kaart brengt. Als therapeut leg je de cliënt de uitkomsten van je onderzoek uit, stel je vervolgens een behandelplan op en geef je vervolgens advies en instructie. Iedere persoon is een individu en dat betekent bij iedere persoon een andere aanpak. In de eerste twee onderwijsblokken zal tot slot aandacht worden besteed aan verschillende manieren van testen en meten; hoe meet je of een behandeling effectief is? Blok C en D Vanaf blok 1C zal een transfer plaatsvinden van het fundament bij de gezonde mens naar de pathologie binnen de domeinen Respiratoire en Cardiovasculaire Aandoeningen (RCA) en Muskulo- Skeletale Aandoeningen (MSA). Je komt in deze blokken in aanraking met verschillende patiëntencategorieën. RCA gaat over aandoeningen in de longen, luchtwegen en hart en vaten, MSA is gericht op spieren, gewrichten en pezen. Fysiotherapie bij hart- en vaatziekten In blok 1C maak je kennis met fysiotherapie bij hart- en vaat ziekten. Hart- en vaatziekten, ook wel cardiovasculaire ziekten genoemd, zijn één van de meest voorkomende aandoeningen in Nederland. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, cijfers van 2010) staan de ziekten aan hart en vaatstelsel met 28.7% ( mensen) op de tweede plaats van ziekten en aandoeningen waar Nederlanders jaarlijks aan overlijden. De fysiotherapeut, als specialist van het bewegen, richt zich met name op (dis)functioneren van het houdings- en bewegings apparaat van de mens. Fysiotherapeuten spelen derhalve een grote rol bij preventie van hart- en vaatziekten en met name bij de revalidatie van patiënten met hartfalen. Dit gebeurt door het geven van voorlichting, door coachen in het vinden van de eigen grenzen van belastbaarheid wat deel uit maakt van beweegprogramma s. Fysiotherapie bij aandoeningen van de onderste extremiteiten en lumbale wervelkolom I In blok 1C ligt de focus binnen het domein MSA op de fysiotherapie bij de patiëntengroep met lage rugklachten. In de fysiotherapeutische 1e lijns praktijk komt meer dan 1 op de 4 cliënten binnen met klachten over de lage rug. Zodra je later in de 1 e lijn gaat werken zul je veel met deze cliënten te maken krijgen. Je leert in dit blok veel over het onderzoek van de lage rug. Bijna alles wat in de opleiding wordt aangeboden op het gebied van het onderzoek van de lage rug wordt in dit blok behandeld, en in later studiejaren herhaald of verdiept. Fysiotherapie bij metabool syndroom, diabetes en obesitas In blok 1D staat de fysiotherapie bij metabool syndroom, diabetes en obesitas centraal. De lessen zijn gericht op het in kaart brengen van de patiënt met Diabetes Mellitus (DM) en Obesitas met specifieke aandacht voor de fysiotherapeutische interventie. Je leert een beweegprogramma en een behandelplan opstellen voor een persoon met DM en Obesitas en begrijpt na de lessen het belang van een goede voorlichting bij het coachen van de patiëntengroep. In het 1C blok leer je hoe een anamnese af te nemen bij patiënten uit bovengenoemde patiëntcategorieën, In begrijpelijke taal de diagnose uitleggen en op heldere en motiverende wijze de patiënt oefeningen voor thuis meegeven komt in 1C en 1D ook aan de orde. Fysiotherapie bij aandoeningen van de onderste extremiteiten en lumbale wervelkolom II In blok 1D werk je de casuïstiek die in blok 1C is behandeld verder uit toegespitst op de verschillende behandelingen van de patiënten. Je maakt kennis met de ontwikkeling en veranderingen die de rug doormaakt gedurende ons leven, hoe de bewegingen van de rug worden gestuurd, en hoe de zwaartekracht invloed uitoefent op de rug. Wanneer je de verschillende oorzaken kent die een rol spelen in 14/385

15 het ontstaan van het probleem, zal dit je helpen om een juiste beslissing te nemen bij de behandeling van de cliënt. Je zult zien dat interventies altijd zijn aangepast aan het persoonlijk probleem van de cliënt. Geen twee behandelingen zijn dan ook exact hetzelfde. Blok A-D De fysiotherapeut als professional Het thema de fysiotherapeut als professional loopt in het eerste studiejaar als een lint door de blokken 1A tot en met 1D heen. Onderstaande twee onderdelen leveren samen 5 EC op. Inhoudelijk samenwerken bij probleemoplossing (PGO) In de blokken A en B maak je kennis met de zevensprong van de PGO-methodiek. Je leert plannen, organiseren en de voortgang van het PGO-proces bewaken in teamverband. Je werkt in kleine groepen samen met je klasgenoten aan het leveren van gezamenlijke resultaten. Zowel in blok A als in blok B komen zes taken aan bod, verspreid over zeven lessen. Aan het einde van beide blokken beoordeelt de docent je op het Inhoudelijk samenwerken bij probleemoplossing. Professioneel gedrag staat bij de beoordeling centraal. Meer concreet word je op de volgende punten beoordeeld: - Betrokkenheid - Actieve inzet - Probleem verhelderen (stap 1-5) - Rapporteren (stap 6-7) - Luisteren en begrip - Feedback geven en ontvangen Oriëntatie in de gezondheidszorg en welzijn & beroepsoriënterende stage Een belangrijk onderdeel van het curriculum is het praktijkleren. Je komt al vanaf het eerste studiejaar als student fysiotherapie in contact met het praktijkveld waarbij de verschillende lijnen in de gezondheidszorg bezocht worden. Het praktijkveld omvat het brede scala van de gezondheidszorg, zoals dat in Nederland georganiseerd is. Naast de brede oriëntatie kom je ook in het eerste jaar al in een specifieke fysiotherapeutische setting op bezoek. De oriënterende stageonderdelen in de propedeusefase hebben een totale omvang van 3 EC (84 uur) en richten zich op de Gezondheidszorg in brede zin (GOS: 56 uur) en op het beroep Fysiotherapeut (BOS: 28 uur) (zie onderstaand schema). Oriëntatiestage in de propedeusefase (3 EC= 84 uur) Blok A Blok B Blok C Blok D 1 dag BOS ( 10 uur) 1 dag BOS (10 uur) 6 dagen of 12 dagdelen GOS inplannen In het gehele curriculum zijn diverse stagemomenten en periodes. De stages zijn een zeer belangrijk onderdeel van het praktijkleren. Voor informatie over stages in de hoofdfase, zie paragraaf 2.5. De cursussen van de propedeuse zijn op de volgende pagina aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC s en de OSIRIS-code. De meeste cursussen bestaan uit twee tentamens. In dat geval ontvang je vijf studiepunten wanneer beide tentamens behorende bij eenzelfde cursus met een voldoende resultaat zijn afgerond. De bepaling van het eindcijfer is afhankelijk van de weging; in onderstaand overzicht is de onderlinge weging aangegeven. Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vind je achterin deze studiegids en in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). 15/385

16 GFY-PROP-13 Onderwijsboom Propedeusefase jaar Blok Cursuscode Cursusnaam (kort, max 40) Toetsen Weging EC A GFY-1.GM1-12 1A_Anatomie en biomedisch 1A_Kennis van anatomie (KT) 2 5 1A_Biomedische kennis (KT) 3 GFY-1.GM2-13 1A_Massage en TGW 1A_Massage (IVT) 3 5 1A_TGW(VT) 2 B GFY-1.GM3-12 1B_Anatomie en anatomie in vivo 1B_Kennis van anatomie (KT) 1 5 1B_Anatomie in vivo (VT) 1 GFY-1.GM4-12 1B_Biomedisch 1B_Biomedische kennis (KT) n.v.t. 5 GFY-1.GM5-13 1B_Therapeutisch handelen& trainingsleer 1B_Kennis van het therapeutisch handelen 3 5 (KT) 1B_Trainingsleer (IVT) 2 C GFY-1.RCA1-12 1C_Hart- en vaatziekten 1C_Kennis van hart- en vaatziekten (KT) 1 5 1C_Hart- en vaatziekten (IVT) 2 GFY-1.MSA1-12 GFY-1.MSA2-12 1C_Kennis OE/LWK & betrouwbaarheidoz 1C_Aandoeningen van de OE/LWK (IVT) 1C_Kennis van de OE en LWK (KT) 3 5 1C_Betrouwbaarheidsonderzoek (V) 2 1C_Onderste extremiteiten (IVT) 1 5 1C_Lumbale wervelkolom (IVT) 1 D GFY-1.RCA2-12 1D_Metabool syndroom, diabetes & obesitas GFY-1.MSA3-12 1D_Fysiotechniek en anatomie in vivo 1D_Kennis van metabool syndroom, diabetes 1 5 en obesitas (KT) 1D_Metabool syndroom, diabetes en obesitas (IVT) 2 1D_Fysiotechniek (IVT) 1 5 1D_Anatomie in vivo (VT) 2 GFY-1.MSA4-12 1D_OE en LWK 1D_Kennis van de OE en LWK (KT) 2 5 1D_Onderste extremiteiten en lumbale wervelkolom (IVT) A-D GFY-1.PROF-12 1_Professioneel gedrag 1_Inhoudelijk samenwerken bij probleemoplossing (PGO) 1_Beroepsorïenterende stage 1_Oriëntatie in de Gezondheidszorg en Welzijn EC Totaal Studieadvies Zoals aangegeven wordt in de propedeuse de balans opgemaakt met een studieadvies. Je krijgt tijdens het eerste jaar van inschrijving tweemaal een schriftelijk advies over de voortzetting van je studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ontvang je een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarover zijn vastgesteld. De peildatum voor afgifte van het bindend studieadvies (bsa) is 1 mei. Sta je op deze datum ingeschreven, dan krijg je uiterlijk aan het einde van het eerste studiejaar een bindend studieadvies. Stop je met de opleiding en ben je voor 1 mei uitgeschreven, dan krijg je dat studiejaar geen bindend studieadvies. Tussentijds studieadvies Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvang je van de examencommissie een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van je studie. Dit tussentijds advies bevat naast een advies een 16/385

17 toelichting op de behaalde studieresultaten en de studievoortgang. Voor alle studenten van de opleiding Fysiotherapie betreft het een: Positief tussentijds advies: 20 of meer studiepunten; Waarschuwend tussentijds advies: 15 of minder studiepunten. Boek je niet voldoende studievoortgang, dan krijg je een waarschuwend advies van de examencommissie. Neem in dat geval contact op met je studieloopbaanbegeleider om een studieplan te maken. Met een studieplan kun je ervoor zorgen dat je weer op schema komt. Als bijzondere omstandigheden de oorzaak zijn van je studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op met de studentendecaan. Positief of negatief studieadvies Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je in de regel een definitief advies van de examencommissie. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief studieadvies zit een afwijzing verbonden. Een negatief advies met afwijzing is een bindend negatief studieadvies. Als je een bindend negatief studieadvies ontvangt, word je niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. Een positief studieadvies krijg je als je aan het eind van het eerste studiejaar: de propedeuse hebt gehaald, of minimaal 45 EC van het propedeuseprogramma hebt behaald. Voor de berekening of je het bovenstaande aantal van 45 EC hebt behaald, tellen niet mee: EC voor verleende vrijstellingen; EC behaald in een eerder jaar van inschrijving bij dezelfde opleiding. Het moet dus gaan om EC die je daadwerkelijk dit studiejaar hebt behaald; resultaten behaald voor deeltentamens, als nog niet het volledige tentamen met goed gevolg is afgelegd. Kun je door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 45 EC meer uit de propedeutische fase halen, dan zul je dus aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse behaald moeten hebben om een positief studieadvies te krijgen. Een negatief studieadvies (afwijzing) krijg je als je niet aan de norm voor het positief advies hebt voldaan. In geval van een bindend negatief studieadvies moet deze afwijzing zijn gemotiveerd. Daarnaast moeten de mogelijkheden van bezwaar en beroep voor jou als student zijn opgenomen. Het studieadvies wordt ondertekend door of namens de examencommissie, en wordt binnen een week na ondertekening aangetekend aan jou verzonden of persoonlijk uitgereikt. Als je een bindend negatief advies hebt gekregen dan kan je niet meer bij deze opleiding als student worden ingeschreven. Ga je al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl je nog in aanmerking komt voor een studieadvies, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Het aantal in de hoofdfase behaalde EC voor deze beoordeling telt niet mee. Geef daarom altijd prioriteit aan het behalen van de vakken uit de propedeuse. Opgeschort advies voor studenten in het eerste jaar van inschrijving wegens bijzondere omstandigheden De examencommissie dient bij het uitbrengen van het studieadvies te rekening houden met studievertraging door persoonlijke omstandigheden. Het betreft uitsluitend de volgende omstandigheden: ziekte; lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis; zwangerschap; bijzondere familieomstandigheden, waaronder tevens die van degene met wie je samenwoont of een LAT-relatie onderhoudt; 17/385

18 het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of een opleidingscommissie; andere omstandigheden waarin je als student activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van (een onderdeel van) de HU, ter beoordeling door de faculteitsdirectie; het lidmaatschap van het bestuur van een door het College van Bestuur, krachtens de Profileringsfondsregeling HU, erkende studentenorganisatie of een daarmee vergelijkbare organisatie van enige omvang; andere situaties waarin je als student door overmacht niet hebt deelgenomen aan tentamens dan wel het onderwijs, ter beoordeling door de examencommissie. Als de examencommissie bijzondere persoonlijke omstandigheden aanwezig acht, waardoor je niet hebt kunnen voldoen aan de norm voor het studieadvies, dan wordt het studieadvies opgeschort tot uiterlijk het einde van het tweede studiejaar van je inschrijving bij dezelfde opleiding. Aan het eind van het tweede studiejaar moet je aan de norm van een positief advies voldoen, zoals die in dat volgende studiejaar geldt. Heb je vorig studiejaar (of een eerder jaar) een opgeschort advies ontvangen en kom je daardoor dit studiejaar nog in aanmerking voor een bindend studieadvies, dan geldt voor jou de norm van dit studiejaar. Oftewel 45 EC. Let hierbij wel op dat de EC die je in een eerder studiejaar hebt behaald, net als verkregen vrijstellingen, niet meetellen bij de berekening van je aantal behaalde EC uit de propedeuse. Eerder in deze paragraaf vind je uitgebreide informatie over de norm en wat wel en niet meetelt voor de berekening van je aantal EC. Voor een opgeschort advies geldt dezelfde procedure als voor het reguliere studieadvies. Is je studievertraging ontstaan door een van bovengenoemde bijzondere omstandigheden? Meld dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de examencommissie met het verzoek om deze omstandigheden te betrekken bij het afgeven van het studieadvies. Benader ook zo snel mogelijk de studentendecaan en/of de studieloopbaanbegeleider. Zij adviseren de examencommissie. Zie ook paragraaf 8.3. Als je je studie voor 1 mei hebt gestaakt in het eerste jaar i.v.m. bijzondere omstandigheden, heb je toestemming van de faculteitsdirectie nodig om je opnieuw in te schrijven voor deze studie en een verklaring van de studentendecaan dat de tussentijdse uitschrijving heeft plaatsgevonden vanwege deze bijzondere omstandigheden. Tussentijdse uitschrijving: Als je je voor 1 mei hebt uitgeschreven en je vervolgens in een later studiejaar weer opnieuw inschrijft, wordt formeel weer van een eerste inschrijving gesproken en dien je opnieuw aan de norm te voldoen. Je moet dus in dat studiejaar opnieuw 45 EC behalen, waarvan geoormerkte vereisten deel uit kunnen maken. Voor die 45 EC tellen vrijstellingen niet mee, maar blijven ook de resultaten die bij een eerdere inschrijving (voor de onderbreking) bij de opleiding zijn behaald, buiten beschouwing. Indien er 15 of meer EC aan vrijstellingen en/of eerder behaalde resultaten zijn, moet je aan het einde van dat jaar het propedeutisch getuigschrift hebben behaald. Hieronder wordt een overzicht van de norm voor het bindend studieadvies gegeven. Inschrijving Norm Wat telt niet mee? 1 e jaar, 1 e keer 45 EC Vrijstellingen Nieuwe start na staking (onderbreking inschrijving). 2 e jaar (zonder onderbreking na opgeschort advies 45 EC Vrijstellingen Eerder behaalde resultaten 45 EC Vrijstellingen Eerder behaalde resultaten Als het door verkregen vrijstellingen en eerder behaalde resultaten niet mogelijk is 45 EC uit de propedeuse te halen, dan moet de gehele propedeuse zijn behaald om aan de norm te voldoen. 18/385

19 2.4.3 Overstappen Als je tijdens het studiejaar wilt overstappen naar een andere opleiding binnen de hogeschool, dan moet je je daarvoor volledig opnieuw inschrijven en dan moet de (nieuwe) opleiding daarvoor toestemming geven. Stap je over tijdens je eerste studiejaar houd dan goed de regels voor het studieadvies in de gaten. Vraag desnoods advies hieromtrent aan de studentendecaan. Zie voor het studieadvies paragraaf Hoofdfase De hoofdfase is de studieperiode na de propedeuse tot en met de diplomering. De hoofdfase omvat nominaal drie studiejaren en bestaat uit: een major (hoofdprogramma) van 150 EC een profileringsruimte (keuzeprogramma) van minimaal 30 EC Als de propedeuse en de hoofdfase met goed gevolg zijn afgerond ontvang je het bachelordiploma Toelating hoofdfase Heb je de propedeutische fase van de opleiding afgerond en daarmee het propedeutisch diploma van de opleiding behaald, dan word je toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding. Heb je bij een andere opleiding een propedeutisch diploma behaald, dan beoordeelt de opleiding of je met dat diploma kunt instromen in de hoofdfase. Je moet dan om toelating tot de hoofdfase verzoeken op grond van jouw elders behaalde propedeuse. Als je wordt toegelaten tot de hoofdfase, kun je geen propedeutisch diploma van de HU krijgen. Zie ook paragraaf 4.2 (vrijstellingen). Heb je de propedeuse nog niet afgerond, dan is het toch mogelijk om al vakken uit de hoofdfase te volgen en tentamens te doen, tenzij de examencommissie anders beslist. Ga je al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl je nog in aanmerking komt voor een studieadvies als bedoeld in paragraaf 2.4.2, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Als je er dus voor kiest om al wel vakken uit de hoofdfase te gaan volgen, maar op het moment dat het studieadvies wordt afgegeven nog niet voldoende EC uit de propedeuse hebt behaald, dan kun je alsnog een bindend negatief studieadvies ontvangen. Dat betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Het aantal EC dat je al in de hoofdfase hebt gehaald, speelt hierbij geen rol Programma s Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van de hoofdfase vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de hoofdfase zijn hieronder per opleidingsjaar aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIS-code. De volledige cursusbeschrijvingen zijn te vinden achterin deze studiegids en in OSIRIS. 19/385

20 GFY-HF-13 Onderwijsboom Hoofdfase jaar Blok Cursuscode Cursusnaam (kort, max 40) Toetsen weging EC A GFY-2.MSA1-13 2A_Aandoeningen van de BE,CWK en thorax 2A_Bovenste extremiteiten (IVT) 1 5 2A_Cervicale wervelkolom en thorax (IVT) 1 GFY-2.MSA2-13 GFY-2.CNA1-13 2A_Kennis BE,CWK,thorax & aiv 2A_Centraal neurologische aandoeningen 2A_Kennis van de BE, CWK en thorax (KT) 1 5 2A_Anatomie in vivo (IVT) 1 2A_ Kennis van onderzoek bij CNA (KT) 2 5 2A_Onderzoek bij CNA (IVT) 3 B GFY-2.MSACNA-13 2B_MSA en CNA 2B_Fysiotherapie bij CNA en MSA (ST) B_ Kennis van behandelen bij CNA (KT) 1 2B_Kennis van de BE, CWK en thorax (KT) 1 GFY-2.RCA1-13 2B_Respiratoire aandoeningen 2B_Kennis van respiratoire aandoeningen 2 5 (KT) 2B_Respiratoire aandoeningen & reanimatie 3 (IVT) C GFY-2.JRSTAGE-13 2C_Juniorstage en intervisie 2C_Juniorstage n.v.t. 10 2C_Intervisie (vd/nvd) GFY-2.LOEP-13 2C_Case report 2C_Case report n.v.t. 5 D GFY-2.CNA2-13 2D_Centraal neurologische aandoeningen 2D_Kennis van verworven CNA (KT) 2 5 2D_Fysiotherapie bij CVA (IVT) 3 GFY-2.SA-13 2D_Systemische Aandoeningen 2D_ Kennis van Systemische Aandoeningen 2 5 (KT) 2D_Fysiotherapie bij Systemische 3 Aandoeningen (IVT) GFY-2.ONDERN-13 2D_Ondernemerschap 2D_Ondernemerschap (KT) n.v.t. 5 EC Totaal 60 20/385

21 Hieronder staat de onderwijsboom voor de huidige derde jaars jaar 3 blok A en B met daaronder de onderwijsboom voor de eindfase. De eindfase zijn de laatste 6 blokken van de studie en omvatten 90 EC. Let op de onderwijsboom van jaar wijkt af van de onderwijsboom van jaar GFY-HF-12 Onderwijsboom Hoofdfase jaar 3 blok A en B Osiris-code Onderdelen Blok A Blok B GFY-3.BLCT Blokcasustoets 8 4 GFY-3.BLCT Blokcasustoets 9 4 GFY-3.VCNA-10 IVT Centraal Neurologische Aandoeningen 1 GFY-3.VFIEZ-10 IVT Fysiotechniek 1 IVT Resp. Cardiovasculaire Aand. GFY-3.VRCL-10 (Lymfe) 1 GFY-3.VRCS-10 IVT Resp. Cardiovasculaire Aand. (Sreg) 1 GFY-3.KFO GFY-3.KFO Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs 8 1 Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs 9 1 GFY-3.MPO-10 Mini Project Onderwijs 2 onderliggende toets MPO 3.1 (1x) onderliggende toets MPO 3.2 (2x) GFY-3.SLO-10 Studieloopbaan Ontwikkeling 1 GFY-3.ST4-10 Stationtoets 4 4 GFY-3.LLBO-13 Leerlijn Ondernemerschap 3/ DBC opdracht 1 GFY-3.EMB-13 Ernstige meervoudige beperkingen 1 GFY-3.DT-10 Domeintoets 1 GFY-3.PROJECT-13 Project 3 GFY-3.THEMAS-10 Thema's 3 EC Totaal 9 21 GFY-HF-12 Eindfase jaar 3 blok C en D en jaar Osiris-code Onderdelen EC weging GFY-EF.SST1-13 Seniorstage 1 25 onderliggende toets Seniorstage 1 n.t.b Verslag seniorstage 1 n.t.b Eindopdracht ondernemerschap 1: maatschappelijk handelen en organiseren n.t.b Casuïstiek I n.t.b GFY-EF.SST2-13 Seniorstage 2 25 onderliggende toets Seniorstage 2 n.t.b Verslag seniorstage 2 Eindopdracht ondernemerschap 2: kwaliteitsmanagement n.t.b n.t.b

22 Intervisie Casuïstiek 2 n.t.b n.t.b. GFY-EF.AFST-13 Afstudeerproject 10 onderliggende toets Onderzoeksvoorstel (1) Onderzoeksverslag (3) Posterpresentatie (1) Profilering* 30 EC Totaal 90 In welke blokken je de bovenstaande cursussen volgt is afhankelijk van de door jou gekozen route. Hieronder staat de onderwijsboom voor de huidige vierde jaars en ouder jaar 4 blok A t/m D GFY-HF-11 Onderwijsboom Hoofdfase jaar Osiris-code Onderdelen Blok A Blok B Blok C Blok D GFY-4.SST1-10 Seniorstage 1 22 GFY-4.SST2-10 Seniorstage 2 22 GFY-4.INTER-10 Intervisie Senior 1 GFY-4.CAS-10 Casuïstiek Senior 1 Casuïstiek Seniorstage I (1x) Casuïstiek Seniorstage II (1x) GFY-4.LLBO-10 Leerlijn Ondernemerschap 4 4 GFY-4.ART-10 Artikel 6 GFY-4.REF-10 Referaat 1 Profilering* 30 Totaal *Profileringonderwijs wordt gevolgd in de hoofdfase; de punten worden toegekend wanneer het vak of de minor is afgerond. Zie voor de onderdelen van de afstudeereenheid par Onderwijsprogramma VOF Studenten van de Versnelde Opleiding Fysiotherapie doen de studie in drie jaar. Binnen de VOF kennen we tweedejaars, derdejaars en vierdejaars groepen. GFY-PROP.V-13 Versnelde Opleiding fysiotherapie Propedeuse Osiris-code Onderdelen Blok A Blok B Blok C Blok D GFY-V2.BCT1-10 Blokcasustoets 1 5 GFY-V2.BCT2-10 Blokcasustoets 2 5 GFY-V2.BCT3-10 Blokcasustoets 3 5 GFY-V2.ST1-10 Stationtoets 1 10 GFY-V2.AIV1-10 Anatomie in VIVO 1 2 GFY-V2.AIV2-10 Anatomie in VIVO 2 3 GFY-V2.VMAS1-10 IVT Massage 1 1 GFY-V2.VMAS2-11 IVT Massage 2 1 GFY-V2.VCNA-11 IVT VCNA 1 22/385

23 GFY-V2.VRCAC-10 IVT VRCA-C 3 GFY-V2.VHBAE-10 IVT VHBA-E 3 GFY-V2.VFIEZ-10 IVT VFIEZ 3 GFY-V2.VRCAR-10 IVT VRCA-R 3 GFY-V2.PGO1-10 Probleem Gestuurd Onderwijs 1 2 GFY-V2.PGO2-10 Probleem Gestuurd Onderwijs 2 2 GFY-V2.PGO3-10 Probleem Gestuurd Onderwijs 3 3 GFY-V2.SLO1-10 Studie Loopbaan Ontwikkeling 1 2 GFY-V2.SLO2-10 Studie Loopbaan Ontwikkeling 2 3 Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs GFY-V2.KFO Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs GFY-V2.KFO Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs GFY-V2.KFO Totaal Na het behalen van de bovengenoemde 60 EC s wordt de propedeuse uitgereikt. GFY-HF.V-13 Versnelde Opleiding Fysiotherapie Hoofdfase jaar Osiris-code Onderdelen Blok A Blok B Blok C Blok D GFY-V2.BCT4-10 Blokcasustoets 4 5 GFY-V2.PGO4-10 Probleem Gestuurd Onderwijs 4 3 Klinisch Fysiotherapeutisch GFY-V2.KFO4-10 Onderwijs 4 2 GFY-V2.LLBO-10 Leerlijn Ondernemerschap 3 GFY-V2.KLINI-11 Klinimetrie 1 GFY-V2.REANIM-11 Reanimatie 1 Totaal 1 14 GFY-HF.V-12 Hoofdfase VOF Jaar Osiris-code Onderdelen Blok A Blok B Blok C Blok D GFY-V3.BCT5-10 Blokcasustoets 5 5 GFY-V3.BCT6-10 Blokcasustoets 6 5 GFY-V3.BCT7-10 Blokcasustoets 7 5 GFY-V3.ST2-10 Stationtoets 2 10 GFY-V3.VMAS-10 IVT Massage 2 GFY-V3.VCNA1-12 IVT VCNA 1 GFY-V3.VCNA2-12 IVT VCNA 2 GFY-V3.EMB-13 Ernstige meervoudige beperkten 1 GFY-V3.VHBAE1-10 IVT VHBA-E 1 3 GFY-V3.VHBAE2-10 IVT VHBA-E 2 2 GFY-V3.VHBAW-10 IVT VHBA-W 2 GFY-V3.VFIEZ1-10 IVT VFIEZ 1 2 GFY-V3.VFIEZ2-10 IVT VFIEZ /385

24 GFY-V3.VRCAL-10 IVT VRCA-L 2 GFY-V3.VRCAS-10 IVT VRCA-S 2 GFY-V3.MPO-12 Mini Project Onderwijs 5 onderliggende toets Mini Project Onderwijs 1 1x onderliggende toets Mini Project Onderwijs 2 1x GFY-V3.KFO1-10 Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs 1 1 GFY-V3.KFO2-13 Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs 2 1 GFY-V3.KFO3-10 Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs 3 2 GFY-V3.ORST-10 Oriënterende Stage (VOF) 9 GFY-V3.CAS-10 Casuïstiek Oriënterende Stage 1 GFY-V3.SLO-10 Studie Loopbaan Ontwikkeling 2 GFY-V3.LLBO-13 Leerlijn Ondernemerschap 3 onderliggende toets DBC opdracht (3x) onderliggende toets Abacus (vd/nvd) GFY-V3.DT-10 Domeintoets 1 GFY-V3.PROJCT-10 Project 2 GFY-V3.THEMA-10 Thema's 2 Totaal GFY-HF.BP-12 Hoofdfase BA+ Jaar Osiris-code Onderdelen Blok A Blok B Blok C Blok D GFY-V3.BCT5-10 Blokcasustoets 5 5 GFY-V3.BCT6-10 Blokcasustoets 6 5 GFY-V3.BCT7-10 Blokcasustoets 7 5 GFY-V3.ST2-10 Stationtoets 2 10 GFY-V3.VMAS-10 IVT Massage 2 GFY-V3.VCNA1-12 IVT VCNA 1 GFY-V3.VCNA2-12 IVT VCNA 2 GFY-V3.EMB-13 Ernstige meervoudige beperkten 1 GFY-V3.VHBAE1-10 IVT VHBA-E 1 3 GFY-V3.VHBAE2-10 IVT VHBA-E 2 2 GFY-V3.VHBAW-10 IVT VHBA-W 2 GFY-V3.VFIEZ1-10 IVT VFIEZ 1 2 GFY-V3.VFIEZ2-10 IVT VFIEZ 2 2 GFY-V3.VRCAL-10 IVT VRCA-L 2 GFY-V3.VRCAS-10 IVT VRCA-S 2 GFY-V3.MPO-13 Mini Project Onderwijs 5 24/385

25 onderliggende toets Mini Project Onderwijs 1 1x onderliggende toets Mini Project Onderwijs 2 1x GFY-V3.KFO1-10 Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs 1 1 GFY-V3.KFO2-13 Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs 2 1 GFY-V3.KFO3-10 Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs 3 2 GFY-V3.JUNIOR-13 Juniorstage + intervisie (Ba+) 9 onderliggende toets Juniorstage (1x) onderliggende toets Intervisie Juniorstage (vd/nvd) GFY-V3.CAS-10 Casuïstiek Oriënterende Stage 1 GFY-V3.SLO-10 Studie Loopbaan Ontwikkeling 2 GFY-V3.LLBO-13 Leerlijn Ondernemerschap 3 onderliggende toets DBC opdracht (1x) onderliggende toets Abacus (vd/nvd) GFY-V3.DT-10 Domeintoets 1 GFY-V3.PROJCT-10 Project 2 GFY-V3.THEMA-10 Thema's 2 Totaal GFY-HF.V-11 / GFY-HF.BP-11 Hoofdfase VOF/BA+ Jaar Osiris-code Onderdelen Blok A Blok B Blok C Blok D GFY-V4.SST1-11 Seniorstage 1 22 GFY-V4.SST2-11 Seniorstage 2 22 GFY-V4.INTER-11 Intervisie senior 2 GFY-V4.CAS-11 Casuïstiek senior 2 Onderliggende toets Casuïstiek I (1x) Onderliggende toets Casuïstiek II (1x) GFY-V4.LLBO-11 Leerlijn Ondernemerschap 4 4 GFY-V4.ART-10 Artikel 6 GFY-V4.REFER-10 Referaat 2 Profilering* 30 Totaal *Profileringonderwijs wordt gevolgd in de hoofdfase; de punten worden toegekend wanneer het vak of de minor is afgerond Zie voor de onderdelen van de afstudeereenheid par /385

26 Specifieke programmaonderdelen van het 2 e jaar Juniorstage Centraal in het tweede studiejaar staat de juniorstage. De juniorstage (blok C) staat in het teken van opdoen van ervaringen (en leren) aan de hand van het functioneren in de beroepspraktijk. Hierbij doet de student mee onder supervisie en voert deelbehandelingen uit als administratieve handelingen en generieke handelingen gerelateerd aan de beroepspraktijk (competentieleren). De juniorstage is opgebouwd aan de hand van de drie beroepsrollen: Hulpverlener Beroepsontwikkelaar Manager Tijdens de stage worden op de opleiding nog activiteiten georganiseerd, waaronder intervisie en werkcolleges ter ondersteuning voor het schrijven van het casereport. Tijdens de juniorstage, die 10 aaneengesloten weken beslaat, mag geen vakantie worden opgenomen. De juniorstage voor de Ba + valt in blok 3B. Naast het lopen van twee hele dagen stage volgt de student gewoon onderwijs. De stage duurt eveneens 10 aaneengesloten weken. VOF studenten volgen geen juniorstage maar een oriënterende stage. Meer informatie over de oriënterende stage is te lezen in de stagehandleiding. De stage wordt beoordeeld door de begeleidende fysiotherapeut van het stageadres en de bezoekende stagedocent van de opleiding. De uiteindelijke beoordeling wordt geformaliseerd door de docent. De terugkomactiviteiten worden beoordeeld door de begeleidende docent. Oriënteren eindfase Halverwege het tweede studiejaar zal de tweedejaars student informatie krijgen over de invulling van de eindfase. In het tweede jaar zul je belangrijke keuzes moeten maken over je derde en je vierde studiejaar: wanneer ga je stage lopen en je afstudeerproduct schrijven en hoe wil je je profileringsruimte invullen? Het profileringsonderwijs bestaat uit 30 EC en je kunt je nu alvast oriënteren op het aanbod binnen en buiten de hogeschool. Informatie over de invulling van het profileringsonderwijs is onder andere te vinden op de profileringsite FG https://intranet.sharepoint.hu.nl/fg/info/profileringfg/pages/default.aspx Specifieke programmaonderdelen van het 3e jaar Seniorstage Vanaf blok D in het derde studiejaar heb je de mogelijkheid te starten met de seniorstage. Wanneer je start met je seniorstage is afhankelijk van de route die je in het tweede studiejaar hebt gekozen. Als ingangseis geldt dat de propedeuse en het preklinische deel van de hoofdfase voldoende moeten zijn afgesloten. In de seniorstage wordt de student geacht onder toezicht zelfstandig te functioneren en zich te ontwikkelen tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Gedurende de twee seniorstages van ieder weken komen de studenten gemiddeld één keer per maand op de opleiding voor terugkomactiviteiten. Deze bestaan uit: 3 begeleide en 1 onbegeleide intervisiebijeenkomst per seniorstage 3 casuïstiekbijeenkomsten per seniorstage De seniorstage loopt door tot in het vierde jaar. Voor toetsing en verdere informatie wordt verwezen naar de modules van de Seniorstage, Intervisie en Casuïstiek. MPO (Mini Project Onderwijs) Binnen MPO zijn vaardigheden nodig voor het werken met de methode waarmee problemen worden aangepakt en vaardigheden voor het samenwerken in een onderwijsgroep. De problemen liggen in het verlengde van de beroepsopdrachten in het betreffende blok. Deze vaardigheden kunnen alleen behaald worden als de student voldoende aanwezig geweest is. 26/385

27 Eindcijfer MPO Voor studenten van de reguliere opleiding wordt het eindcijfer MPO in het 3 e studiejaar bepaald door 2 onderliggende tentamens (MPO 3.1 en MPO 3.2). MPO 3.1 telt één keer mee, MPO 3.2 telt twee keer mee in de berekening van het eindcijfer. Het eindcijfer MPO in het 3 e studiejaar voor de VOF en Ba + wordt bepaald door 2 onderliggende tentamens (MPO V3.1 en MPO V3.2). MPO V3.1 telt één keer mee en MPO V3.2 telt ook één keer mee in de berekening van het eindcijfer. De herkansing voor studenten die een onvoldoende eindcijfer hebben, bestaat uit een individueel schriftelijk uit te werken extra opdracht, die opgehaald kan worden bij de coördinator PGO/MPO. Verdere informatie is verkrijgbaar bij de coördinator PGO / MPO, Marielle Jans, kamer 2.046, tel. (088) , KMC - Kenniscentrum Masterclasses In de Kenniscentrum Masterclasses (KMC) presenteren leden van het Kenniscentrum voor Innovatie van Zorgverlening in een serie van acht colleges het brede spectrum van onderzoeksmethoden. Je krijgt daarbij inzicht in het doen van onderzoek en het gebruiken van onderzoeksmethoden. Niet alleen de resultaten van het praktijkgericht onderzoek staan centraal, maar er wordt tevens stil gestaan bij de manier waarop tot deze resultaten is gekomen. Welke keuzen zijn er in het onderzoek door de onderzoekers gemaakt? Tevens hoor je alles over de mogelijkheden om als student deel te nemen aan de lopende onderzoeken van het Kenniscentrum. Dit vergroot niet alleen je kennis, maar ook leer je te participeren in het onderzoek. De KMC colleges zijn op dinsdagen van tot uur in het FG-gebouw. Je kunt een serie KMC s volgen verdeeld over de blokken A, B, C en D van je derde en/of vierde leerjaar. Je planning kan afhangen van je andere onderwijsverplichtingen (stage, minors etc.) en het advies dat je vanuit je opleiding krijgt. Een serie bestaat uit de volgende KMC s: 1. Overzicht kenniscentrum, onderzoekslijnen; 2. Wetenschapsfilosofie; 3. Ethische voorwaarden voor onderzoek; 4. Literatuuronderzoek: de systematische review; 5. Kwalitatief onderzoek; 6. Meetinstrumenten (maken); 7. Kwantitatief onderzoek: cross-sectioneel; 8. Kwantitatief onderzoek; longitudinaal (RCT, cohort). Rooster en inhoud van de colleges Informatie over zowel het rooster als de inhoud van de colleges staan vermeld op de Sharepoint site van het KMC. Ga hiervoor naar https://intranet.sharepoint.hu.nl/fg/info/kenniscentrummasterclasses/pages/default.aspx Onderzoek iets voor jou? Als student van de Faculteit Gezondheidszorg kun je via een lectoraat meewerken aan een onderzoek. Het is een inspirerende en leerzame ervaring om eens van dichtbij mee te maken hoe een onderzoek wordt uitgevoerd. Studenten kunnen individueel of in kleine groepen (2-6 personen) inschrijven op deze studentenprojecten. Kijk daarvoor op Onderzoek iets voor jou? https://intranet.sharepoint.hu.nl/fg/info/onderzoekietsvoorjou/pages/default.aspx Meer weten over praktijkgerichtonderzoek in de zorg? Kijk dan eens op de Sharepoint site van het Kenniscentrum. Nieuwe procedure afstudeerproject (voor derdejaars) Om te kunnen starten met het afstudeerproject dien je de LOEP opdracht Case report met een voldoende te hebben afgerond. Het afstudeerproject zal plaatsvinden in jaar 3 of 4 afhankelijk van de studievariant die je hebt gekozen. Voor dit studieonderdeel kan je 10 EC behalen. Het bestaat uit het maken van een onderzoeksverslag en 27/385

28 het presenteren van je onderzoekgegevens middels een poster. Het onderzoeksverslag kan individueel of in tweetallen geschreven worden, de posterpresentatie kan alleen individueel gehouden worden. Onderzoeksverslag Bij het afronden van de opleiding hoort het schrijven van het onderzoeksverslag. Dit betekent dat je individueel of in tweetallen een onderzoek gaat doen en daar een verslag over schrijft. Binnen deze opdracht heb je de mogelijkheid om te kiezen voor een systematische literatuurstudie of een klinisch onderzoek. Het doel van beide vormen is het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Dit betekent: het oplossen van problemen uit de klinische praktijk. Bij een systematische literatuurstudie kies je ervoor om een antwoord te vinden op de vraag door in de wetenschappelijke literatuur te zoeken wat hierover geschreven is. Bij klinisch onderzoek kies je ervoor om een antwoord te vinden op de vraag door zelf in de praktijk daadwerkelijk een onderzoek uit te voeren. Poster en posterpresentatie Naast het onderzoeksverslag verwerk je je onderzoeksbevindingen in een poster en een posterpresentatie. Zowel de poster- als posterpresentatie worden beoordeeld. Je maakt een poster in kleur met de volgende afmetingen: 84 cm x 120 cm. De kosten hiervan zijn 30 euro wanneer de student dit bij de Faculteit Communicatie en Journalistiek laat doen. Deze kosten zijn voor jou zelf. Het eindcijfer voor het afstudeerproject is een gewogen gemiddelde van het cijfer van het onderzoeksvoorstel, het onderzoeksverslag en van de posterpresentatie. De verhouding hierbij is 1:3:1 (onderzoeksvoorstel : onderzoeksverslag : posterpresentatie). De procedure bij het afstudeerproject wordt gewijzigd voor de lichting studenten die in het derde studiejaar volgen. Vierdejaars studenten in volgen de oude procedure. Specifieke programmaonderdelen van het 4 e jaar (HF11 en eerder) Wanneer je niet mee doet aan de nieuwe procedure afstudeerproduct wordt na afloop van de stage (en soms in combinatie met- of voor de stage) tijd besteed aan het afstudeerproject. Naast deze activiteiten volgen de meeste studenten ook profileringonderwijs en de eindopdracht kwaliteitsmanagement moet met een verslag worden ingeleverd. Eindopdracht kwaliteitsmanagement (Leerlijn Ondernemerschap) De Leerlijn Ondernemerschap heeft als laatste onderdeel een eindopdracht over kwaliteit en kwaliteitsmanagementsystemen. Voor deze eindopdracht schrijf je een verslag over de kwaliteit en transparantie van de zorgverlening. Meer informatie omtrent de eindopdracht leerlijn ondernemerschap is verkrijgbaar bij Ria van Binsbergen, tel. (088) , Procedure afstudeerproject voor vierdejaars Het afstudeerproject wordt in de bestaande/ oude situatie door de meeste studenten in het 4 e jaar, tijdens of na de seniorstage geschreven. Het bestaat uit het schrijven van een artikel en het presenteren van de onderzoekgegevens middels een referaat. Het artikel kan individueel of in tweetallen geschreven worden, de presentatie tijdens het referaat kan alleen individueel gehouden worden. Artikel en referaat Je doet een onderzoek, schrijft daar een (potentieel publicabel) artikel over en presenteert een referaat over de uitkomsten. De meeste studenten kiezen voor een literatuurstudie, maar (participatie aan) klinisch onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden. Eén van de opties daarvoor is het participeren aan onderzoek dat door een van de lectoraten of anderen wordt opgestart. Vooraf overleg met de coördinator afstudeerprojecten over inhoud en begeleiding is noodzakelijk. Informatie over de projecten waar je aan kunt participeren is te vinden op de SharePoint site van het lectoraat: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/studentenprojecten_ivz Gedurende de 2 e seniorstageperiode wordt er vanuit de opleiding een voorlichtingsbijeenkomst gegeven over het afstudeerartikel en het referaat. Voor meer informatie over het afstudeerartikel en het referaat: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/fysioonderwijs/jaar4. 28/385

29 Voor het houden van je referaat meld je je aan via de volgende link https://fd7.formdesk.com/fg/afstuderen_referaten Zie voor informatie over het afstuderen par Stages en stagewaardigheid Seniorstage Doelstellingen van het stagelopen in algemene zin zijn het ontwikkelen van vakbekwaamheid, omgaan met waarden en normen van het beroep fysiotherapie en de persoonlijke ontwikkeling van de stagiair. Om deze algemene doelstellingen te bereiken staan er tijdens de seniorstage drie onderwijsactiviteiten op het programma, te weten: praktijkstage lopen; intervisie; casuïstiek. De duur van de seniorstage is tien maanden, verdeeld over twee perioden van weken. Voor reguliere en Ba + studenten beslaat de stage 8 dagdelen per week. Voor VOF studenten is dit echter 5 dagdelen per week. De terugkomactiviteiten worden op de dinsdag- en donderdagmiddag gehouden en zijn integraal onderdeel van het stagejaar. In iedere periode heeft de stagiair recht op drie weken vakantie (= maximaal 24 dagdelen). Er mogen echter slechts twee weken vakantie aaneengesloten (= maximaal 16 dagdelen) worden opgenomen. Het plannen van de vakantie c.q. vrije dagdelen geschiedt altijd in overleg met en vereist goedkeuring van het stageadres! (Zie ook het stagereglement, punt 14). De VOF studenten hebben twee weken vakantie (= max. tien dagdelen) per periode. De student wisselt na 5 maanden van stage verlenende instelling. Er worden drie categorieën van stage verlenende instellingen onderscheiden, te weten: 1. gezondheidscentra c.q. vrijgevestigde praktijken; 2. ziekenhuizen / revalidatiecentra; 3. verpleeghuizen / instellingen voor mensen met verstandelijke beperking. Ingangseisen seniorstage algemeen Om aan de seniorstage te mogen beginnen moeten aan de volgende eisen zijn voldaan: het propedeutisch examen hebben behaald; alle verplichte studiepunten hebben behaald uit het tweede jaar; alle verplichte studiepunten uit de blokken 3A en 3B (VOF/Ba + : 3A, 3B en 3C) hebben behaald Het gaat dus om alle onderdelen uit het examenprogramma uit de betreffende blokken. KFO en Vint-lessen kennen een inspanningsverplichting en ook alle verslagen moeten voldoende beoordeeld zijn (zoals SLO, OBT en subtoetsen). Niet tot de stage-ingangseisen behoren: de projecttaak, de thema s, leerlijn ondernemerschap uit jaar 3 en de domeintoets (om het einddiploma te verkrijgen is afronding van deze onderdelen wel noodzakelijk); vrije studiepunten (profilering/minor), behaald tijdens de vorige studiejaren, spelen geen rol bij de ingangseisen. Voor het afstuderen dienen voor de profilering wel minimaal 30 studiepunten behaald te zijn. De ingangseisen verschillen inhoudelijk niet voor reguliere/vof/ba + studenten. Omdat er voor hen echter verschillende stage-ingangsmomenten zijn, en die eigen deadlines met zich meebrengen, worden de ingangseisen hieronder voor de verschillende studierichtingen verder apart besproken. Ingangseisen regulier Op woensdag 26 februari 2014 vindt de stage-ingangsvergadering plaats voor reguliere studenten. Tijdens deze vergadering wordt bekeken of je in april op stage kan, of dat je naar een later ingangsmoment verschuift. Daarbij wordt gekeken naar de stand van zaken op je cijferlijst in Osiris op 14 februari /385

30 Als student ben je zelf verantwoordelijk voor je studieresultaten. Controleer daarom regelmatig of de behaalde resultaten correct in Osiris zijn geregistreerd. Wanneer je constateert dat een resultaat ontbreekt of foutief is ingevoerd, richt je je tot de docent die het cijfer in zou moeten voeren. Als de deadline nadert en de docent blijft in gebreke, kun je contact opnemen met de coördinator middenfase Marijke van der Reep Zorg ervoor dat je cijferlijst in Osiris uiterlijk 14 februari 2014 een juiste stand van zaken weergeeft. Als je op 14 februari 2014 nog niet al je verplichte onderdelen compleet hebt om op stage te kunnen, volgen er in C6, D6 en D10 nog speciale tentamenweken. Als je daarin je laatste ontbrekende cijfers haalt, kun je zo mogelijk alsnog (vertraagd) op stage. Bij de stage-ingangsvergadering worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. Je gaat in april op stage als je alle verplichte onderdelen hebt gehaald en deze punten uiterlijk 14 februari 2014 in Osiris geregistreerd staan. In alle overige gevallen besluit de examencommissie tijdens de stage-ingangsvergadering voor alle tentamens die je op de peildatum van 14 februari 2014 nog open hebt staan (verslag, BCT, IVT of ST) of je nog één extra herkansing krijgt in het huidige collegejaar. 2. Je gaat in april op stage als je voldoet aan de eis onder punt 1, maar dan nog 1 tentamen open hebt staan, welke je in C6 herkanst en haalt. 3. Je gaat in juli op stage als je voldoet aan de eis onder punt 1, maar op 14 februari 2014 nog maximaal 4 tentamens open hebt staan, welke je in C6 en D6 herkanst en haalt. 4. Je gaat in september op stage als je voldoet aan de eis onder punt 1, maar op 14 februari 2014 nog maximaal 7 tentamens open hebt staan, welke je in C6, D6 en D10 herkanst en haalt. 5. Als je niet aan de eisen voor de stage-ingang van september voldoet, dan is de eerstvolgende mogelijkheid om op stage te gaan pas in april Bij een vertraging van de stage ingang van 1 jaar of meer kan een assessment worden afgenomen, voor het mogelijk is om ingedeeld te worden voor de seniorstage. Indien een student stage waardig is, hoeft de student geen aanvraag in te dienen bij de examencommissie. De student wordt toegelaten tot de stage zodra de organisatie dit toelaat. Hieronder de data en deadlines voor reguliere studenten in een tabel: Stage-ingang Deadline inleveren verslagen/ maken tentamens Cijfers compleet Start stage Vergadering Zie toetsrooster C2 14-feb-14 April '14 Zie toetsrooster C6 14-mrt-14 D1 14-apr-14 Juli '14 Zie toetsrooster D6 23-mei-14 E1 30-jun-14 September '14 Zie toetsrooster D10 20-jun-14 A2 7-sep-14 De data voor het compleet hebben van je cijfers van C6, D6 en D10 zijn enkel van toepassing als je van de examencommissie toestemming hebt gekregen voor een extra herkansing. Hou bij het hanteren van deze deadlines rekening met het feit dat een docent 3 werkweken de tijd heeft om een verslag/product na te kijken. Aan het herkansen van tentamens zijn regels verbonden. De tentamens die je als gevolg van het besluit van de examencommissie mag herkansen worden aangeboden in week C6, D6 en D10, en gaan vooraf aan respectievelijk de stage-ingang april, juli en september. Voor alle varianten tentamens en verslagen dien je jezelf in te schrijven en in dit geval gaat het inschrijven via een formulier in Formdesk. Je ontvangt hier van het secretariaat te zijner tijd een mail over. Maak voor jezelf een planning van wanneer je welk tentamen gaat herkansen, ervan uitgaande dat je van de examencommissie voor elk tentamen die je nog niet gehaald hebt één extra herkansing krijgt voor de rest van het collegejaar. November is geen startmaand voor reguliere seniorstage, alleen voor de VOF en Ba + studenten. 30/385

31 Zorg ervoor dat je cijferlijst in Osiris uiterlijk 14 februari 2014 een juiste stand van zaken weergeeft. Als je nog vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met het secretariaat of de coördinator middenfase Marijke van der Reep Ingangseisen VOF/Ba + Op dinsdag 6 mei 2014 vindt de stage-ingangsvergadering plaats voor VOF en Ba + studenten. Tijdens deze vergadering wordt bekeken of je in april op stage kan, of dat je naar een later ingangsmoment verschuift. Daarbij wordt gekeken naar de stand van zaken op je cijferlijst in Osiris op 25 april Als student ben je zelf verantwoordelijk voor je studieresultaten. Controleer daarom regelmatig of de behaalde resultaten correct in Osiris zijn geregistreerd. Wanneer je constateert dat een resultaat ontbreekt of foutief is ingevoerd, richt je je tot de docent die het cijfer in zou moeten voeren. Als de deadline nadert en de docent blijft in gebreke, kun je contact opnemen met de coördinator middenfase Marijke van der Reep Zorg ervoor dat je cijferlijst in Osiris uiterlijk 25 april 2014 een juiste stand van zaken weergeeft. Als je op 25 april 2014 nog niet al je verplichte onderdelen compleet hebt om op stage te kunnen, volgen er in D6, D10 en E9 nog speciale tentamenweken. Als je daarin je laatste ontbrekende cijfers haalt, kun je zo mogelijk alsnog (vertraagd) op stage. Bij de stage-ingangsvergadering worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. Je gaat in juli op stage als je alle verplichte onderdelen hebt gehaald en deze punten uiterlijk 25 april 2014 in Osiris geregistreerd staan. In alle overige gevallen besluit de examencommissie tijdens de stage-ingangsvergadering voor alle tentamens die je op de peildatum van 25 april 2014 nog open hebt staan (verslag, BCT, IVT of ST) of je nog één extra herkansing krijgt in het huidige collegejaar. 2. Je gaat in juli op stage als je voldoet aan de eis onder punt 1, maar dan nog 1 tentamen open hebt staan, welke je in D6 herkanst en haalt. 3. Je gaat in september op stage als je voldoet aan de eis onder punt 1, maar op 25 april 2014 nog maximaal 4 tentamens open hebt staan, welke je in D6 en D10 herkanst en haalt. 4. Je gaat in november op stage als je voldoet aan de eis onder punt 1, maar op 25 april 2014 nog maximaal 7 tentamens open hebt staan, welke je in D6, D10 en E9 herkanst en haalt. 5. Als je niet aan de eisen voor de stage-ingang van november voldoet, dan is de eerstvolgende mogelijkheid om op stage te gaan pas in april Bij een vertraging van de stage ingang van 1 jaar of meer kan een assessment worden afgenomen voor het mogelijk is om ingedeeld te worden voor de seniorstage. Indien een VOF student stage waardig is, hoeft de student geen aanvraag in te dienen bij de examencommissie. De student wordt toegelaten tot de stage zodra de organisatie dit toelaat. Hieronder de data en deadlines voor VOF/Ba + studenten in een tabel: Stage-ingang Deadline inleveren verslagen/ maken tentamens Cijfers compleet Start stage Vergadering Zie toetsrooster D2 25-apr-14 Juli '14 Zie toetsrooster D6 23-mei-14 E1 30-jun-14 September '14 Zie toetsrooster D10 20-jun-14 A2 8-sep-14 November '14 Zie toetsrooster E9 29-aug-14 B4 24-nov-14 De data voor het compleet hebben van je cijfers van D6, D10 en E9 zijn enkel van toepassing als je van de examencommissie toestemming hebt gekregen voor een extra herkansing. Hou bij het hanteren van deze deadlines rekening met het feit dat een docent 3 weken de tijd heeft om een verslag/product na te kijken. De stage-ingang van november is enkel voor VOF en Ba + studenten van toepassing, niet voor reguliere studenten. 31/385

32 Aan het herkansen van tentamens zijn regels verbonden. De tentamens die je van de examencommissie mag herkansen worden aangeboden in week D6, D10 en E9, en gaan vooraf aan respectievelijk de stage-ingang juli, september en november. Voor alle varianten toetsen en verslagen dien je jezelf in te schrijven en in dit geval gaat het inschrijven via een formulier in Formdesk. Je ontvangt hier van het secretariaat te zijner tijd een mail over. Maak voor jezelf een planning van wanneer je welk tentamen gaat herkansen, ervan uitgaande dat je van de examencommissie voor elk tentamen die je nog niet gehaald hebt één extra herkansing krijgt voor de rest van het collegejaar. Zorg ervoor dat je cijferlijst in Osiris uiterlijk 25 april 2014 een juiste stand van zaken weergeeft. Als je nog vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met het secretariaat of de coördinator middenfase Marijke van der Reep Stage in het buitenland Het Instituut voor Bewegingsstudies biedt studenten de mogelijkheid om op stage te gaan in het buitenland. Wanneer een student erover denkt of al besloten heeft om te onderzoeken of een stage tijdens het vierde studiejaar in het buitenland tot de mogelijkheden behoort dan komt er veel aan voorbereiding om de hoek kijken. Vakinhoudelijke voorbereiding, de voorbereiding op een andere taal en cultuur en ook allerlei regelzaken, zoals de aanvraag van een visum, organiseren van huisvesting en afsluiten van verzekeringen, nemen veel tijd in beslag. Om voor een internationale seniorstage fysiotherapie in aanmerking te komen, zijn, naast de reguliere eisen die zijn opgesteld voor de stage ingang, de volgende criteria opgesteld waaraan je als student moet voldoen: Positief advies SLB-er Positief advies praktijkdocenten 2 e en 3 e jaar Positief advies intervisiedocent juniorstage Geen enkele onvoldoende behaald tijdens de juniorstage Probleemloze studievoortgang/geen enkele studievertraging Student en stagebegeleider dienen met elkaar in landstaal (of Engels/Duits/Spaans) te kunnen communiceren Je dient onvertraagd de eerste seniorstage in te gaan Als je stage wilt lopen in het buitenland hoort dit tijdens de tweede seniorstageperiode te gebeuren Wanneer je in het buitenland op een niet-geaccrediteerd adres stage loopt, dien je bij terugkomst aan een assessment deel te nemen (om jouw competentieniveau te kunnen waarborgen). Deze criteria zijn tevens te vinden in de studiehandleiding buitenlandstage. Tijdens de Juniorstage vindt er jaarlijks in april een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor de eerste- en tweedejaars studenten. Tijdens deze bijeenkomst worden de criteria om naar het buitenland op stage te mogen gaan toegelicht. Studenten krijgen bericht waar en wanneer deze bijeenkomst wordt georganiseerd. De bijeenkomst is vooral gericht op de tweedejaars studenten, maar ook de eerstejaars studenten zijn welkom om zich alvast een beeld over buitenland stages te kunnen vormen. Na de voorlichtingsbijeenkomst kunnen de tweedejaars studenten zich inschrijven voor een buitenland stage. De deadline voor inschrijving is eind april. Aansluitend zullen er met de betreffende studenten kennismakingsgesprekken worden gepland. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt de inschrijving voor een internationale stage definitief en zal de opleiding met de student samen de procedure starten om op zoek te gaan naar een geschikte stageplaats. Voor meer informatie over buitenlandstages kunnen studenten contact opnemen met: Dorien van den Berg, Praktijkbureau Internationale Stages IBS, Aanvullende informatie over stage in het buitenland zie par /385

33 Beoordeling van de seniorstage Het stagelopen is een continu proces van ervaren, experimenteren, toetsen, vallen en opstaan, reflecteren, transfereren, persoonlijke groei, etc. Voor afsluiten van de seniorstage is het formeel gezien alleen noodzakelijk dat de tweede en laatste periode met een voldoende wordt afgesloten. Om de vinger echter goed en vroegtijdig aan de pols te houden zijn de volgende spelregels opgesteld: Indien de 1 e seniorperiode (en/of de 2 e seniorperiode) met een onvoldoende wordt afgesloten, geeft de bezoekende stagedocent zijn rapportages van de voortgangsgesprekken (tussen- en eindevaluatie) en eventueel opgetekende adviezen en afspraken door aan de stagedocent die de volgende (extra) periode het nieuwe adres bezoekt. De student is verplicht op het nieuwe adres de problematiek en de aandachtspunten vanuit de 1 e (en/of eventueel 2 e ) stage naar de nieuwe begeleiders terug te koppelen (het strekt tot aanbeveling hen de beoordelingformulieren van de 1 e en/of 2 e periode te laten lezen). De begeleiders mogen deze formulieren altijd ter inzage bij de student opvragen). De nieuwe stagedocent verifieert ongeveer drie weken na het begin van de volgende periode telefonisch bij het betreffende stageadres of de student, zoals voorgeschreven, 'open kaart' heeft gespeeld. Indien de 2 e periode (ook) met een onvoldoende wordt afgesloten, dient een extra stage gelopen te worden. De begeleiders brengen in overleg met de student en de stagedocent een advies uit over de sector waar de extra stage gelopen dient te worden en over de tijdsduur ervan. De opleiding is echter met betrekking tot de uiteindelijke plaatsing autonoom. De verlenging van het stagelopen beslaat 10 weken of een veelvoud daarvan. Een afgebroken stage wordt beschouwd als een niet gelopen periode en dient dus in zijn geheel te worden overgedaan. De totale seniorstage is afgesloten met 'voldaan aan de eisen', indien voor de laatste (eventueel extra) periode minimaal een 'voldoende' is behaald en de stageverslaglegging van alle periodes voldoende is. Overige afspraken en verplichtingen zie par (stagereglement). De Intervisie- en Casuïstiekbijeenkomsten worden apart beoordeeld. Intervisie Tijdens de Intervisie bijeenkomsten gaat het om de reflectie op het beroepsmatig handelen. Het reflecteren is geen doel op zich, maar een middel dat de student uiteindelijk in staat stelt om professioneel om te gaan met zaken die men als fysiotherapeut tegen komt. De intervisie groepjes komen elke stageperiode 4 keer bij elkaar in bijeenkomsten die elk twee uur duren. De groepjes bestaan in principe uit zes tot acht studenten, meestal uit een zelfde klas. De groepjes blijven de gehele seniorstage in dezelfde samenstelling bij elkaar. Studenten die een buitenlandstage lopen worden bij elkaar in aparte groepjes ingedeeld. De eisen voor Intervisie zijn onder te verdelen in organisatorische en inhoudelijke eisen. Organisatorische eisen De student moet in principe alle bijeenkomsten aanwezig zijn. Een beperkt aantal gemiste bijeenkomsten kan gecompenseerd worden. Daarnaast moet de student een voorbereidende opdracht, leerdoelen, werkervaringsverslagen, reflectieverslagen en een evaluatie schrijven en onder de groepsleden verspreiden; Tijdens de bijeenkomsten wordt een actieve bijdrage verwacht bij de bespreking van het eigen en door de andere groepsleden ingebrachte materiaal. Inhoudelijke eisen De student heeft laten zien in staat te zijn om te reflecteren op eindniveau op werkervaringen van zichzelf en van zijn groepsgenoten; De student heeft laten zien dat hij in staat is constructief feedback te geven en te ontvangen. Daarnaast is de student integer omgegaan met de andere groepsleden. De student heeft zwijgplicht betracht met betrekking tot al hetgeen door de andere groepsleden tijdens intervisie is ingebracht en blijft deze zwijgplicht ook na afloop van de intervisiebijeenkomsten betrachten. 33/385

34 Voor meer informatie zie de studiehandleiding Intervisie op Sharepoint: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/fysioonderwijs/jaar3/default.aspx Eisen voor intervisie voor studenten die een stage in het buitenland lopen Tijdens de (buitenland)stage heeft de student de opdrachten van de intervisiedocent gemaakt. Deze eisen gelden alleen voor de periode dat de stagiaire in het buitenland verblijft. Na terugkeer gelden de reguliere eisen zoals hierboven vermeld zijn. Casuïstiek Deze lessen worden gegeven in het derde en vierde jaar tijdens de seniorstageperiode. Het is een interactieve les verzorgd door een aantal praktijkdocenten. De inhoudelijke onderwerpen worden bij aanvang, in overleg met de studenten, bepaald. De ingebrachte leervragen uit de stage worden mede verwerkt binnen deze lessen. Het klinisch redeneren staat centraal. Deelname is verplicht en is een onlosmakelijk onderdeel van de stageleerperiode. Tijdens beide seniorstages worden drie casuïstiek bijeenkomsten van twee uur georganiseerd. Missen van één of twee bijeenkomsten per stageperiode houdt in dat er een of twee vervangende opdrachten gemaakt moeten worden. Indien meer dan twee bijeenkomsten worden gemist, is het gevolg een onvoldoende beoordeling. Dit houdt in dat een volledige casuïstiekcyclus van drie lessen overgedaan moet worden. Studenten die een stage in het buitenland lopen, moeten tijdens de stageperiode die ze in Nederland doorbrengen zes casuïstiek bijeenkomsten volgen. Voor meer informatie zie de studiehandleiding Casuïstiek op Sharepoint: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/fysioonderwijs/jaar3/default.aspx Profileringsruimte De opleiding kent naast het hoofdprogramma (major) ook een vrije keuzeruimte van 30 EC, de zogenaamde profileringsruimte. Met deze profileringsruimte kun je een eigen accent aan je studie geven, gericht op verbreding en verdieping. We kennen de volgende mogelijkheden: een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen); een premaster (= een schakeltraject ter voorbereiding op een masteropleiding); een studieperiode in het buitenland (Study Abroad). Je volgt dan gedurende twee blokken onderwijs aan een hogeschool of universiteit in het buitenland; een pakket van keuzecursussen dat je zelf samenstelt; een minor bij een andere hogeschool of universitaire instelling via Kies Op Maat (KOM) Het is ook mogelijk om de profileringruimte te gebruiken om te werken aan excellente prestaties. De HU heeft een uitgebreid aanbod van minors en losse keuzecursussen dat door alle faculteiten van de HU gezamenlijk is ontwikkeld. Maar je kunt ook gebruikmaken van het aanbod van andere hogescholen en universiteiten (ook in het buitenland). Daarnaast is het mogelijk om, in samenspraak met je studieloopbaanbegeleider, je profileringsruimte in te vullen met een zelf samengesteld pakket aan keuzecursussen. Voor advisering en begeleiding bij de invulling van de profileringsruimte kun je terecht bij de studieloopbaanbegeleider (zie ook par. 8.1.). In samenspraak stel je een profileringsplan op waarin jouw keuze uit het profileringsaanbod van de HU-Onderwijscatalogus en eventuele externe minors en/of keuzecursussen wordt vastgelegd. Uit het profileringsplan moet blijken op welke wijze de gekozen onderdelen bijdragen aan de voorbereiding op de beoogde beroepsuitoefening of verdere studie. Elke invulling van de profileringsruimte dient vooraf te worden goedgekeurd door je examencommissie. Je studieloopbaanbegeleider kan je adviseren je profileringsplan nader te motiveren met het oog op goedkeuring door de examencommissie. De examencommissie weigert goedkeuring als de keuzecursus of minor niet van hbo-niveau is, of als er sprake is van substantiële overlap tussen de keuzecursus of minor 34/385

35 enerzijds en het hoofdprogramma anderzijds. Ook een externe tweede minor kan geweigerd worden. Kijk voor meer informatie over de profileringsruimte en minors op Informatie over een studieperiode in het buitenland (Study Abroad) is te vinden op Let op, de inschrijving voor een Study Abroad opent en sluit veel eerder dan voor een reguliere minor. De deadline is op 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarin je op Study Abroad wilt gaan. Zie hierna paragraaf Voor inzage in het aanbod van HU-minors, keuzecursussen en premasters, en voor inschrijving kun je terecht op Ook kun je een bezoek brengen aan de jaarlijkse HU-minormarkt, die in maart wordt gehouden en waar alle HU-faculteiten hun profileringsaanbod presenteren. Meer informatie over premastertrajecten vind je in de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU en op Binnen de opleiding Fysiotherapie wordt geadviseerd om een blok profilering te volgen. Het profileringsonderwijs kan worden gevolgd in jaar 3 en 4 van de opleiding. Het is mogelijk in blok A tot en met D te profileren. Het profileringsonderwijs voor de FG is te vinden op de site Voor de invulling van de profileringsruimte is er een stappenplan opgesteld, zie hoofdstuk van de studiegids. Voor eventuele met genoegen of cum laude vermelding is het volgende van belang: Van HU en goedgekeurde Keuze op Maat (KOM) minoren of keuzecursussen wordt het cijfer overgenomen. Externe minor of keuzecursussen worden in Osiris geregistreerd als vrijstelling, omdat de cijferbeoordeling niet door hu examencommissie plaats heeft gevonden. Voor advisering en begeleiding bij de invulling van de profileringsruimte kun je terecht bij de studieloopbaanbegeleider. Contactpersonen profilering: Portefeuillehouder profilering IBS: Jojanneke Sneep, Contactpersoon inschrijvingen: Minke Lolkema: Zie art. 19 en 21 OER-HU Excellentie In het kader van het excellentieprogramma binnen de HU, heb je de mogelijkheid als student om de door jou ondernomen activiteiten te laten erkennen als een excellente prestatie. De basis voor excellentie wordt gevormd door het Sterrensysteem. Aan de hand van het profiel van de startende excellente beroepsbeoefenaar zijn vijf aspecten van excellentie gedefinieerd (leiderschap; reflectieve professional en vakmanschap; visie, gedrevenheid en passie; internationalisering; innovatie en disseminatie), die nader zijn geoperationaliseerd in beoordelingscriteria. Op elk van deze aspecten kun je door middel van geleverde prestaties aantonen excellent te zijn en daarmee een Ster verdienen. Als je kunt laten zien dat je op alle aspecten excellent bent, dan kun je het predicaat Excellent verkrijgen. Dit is een officieel HUwaardepapier dat je bij je afstuderen ontvangt naast je diploma. In principe staat voor het behalen van het predicaat Excellent een extra tijdsinvestering van minimaal een halfjaar. Er bestaan binnen de HU verschillende soorten excellentietrajecten. Activiteiten die in aanmerking komen om te worden erkend als excellent kunnen zowel door de HU ontwikkeld zijn ( aanbodgerichte excellentietrajecten) als door jezelf ingebracht worden ( vraaggerichte excellentietrajecten). Geleverde prestaties worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingsprocedure. Toekenning van het predicaat Excellent geschiedt door een door de faculteit, instituut of opleiding ingestelde excellentiecommissie. De examencommissie is belast met de procedurele borging van het toetsbeleid. Informatie over het excellentieprogramma binnen jouw faculteit is te vinden op de SharePoint-site Procedures Verkrijgen van een Ster 1) Je kunt zowel meedoen aan aanbodgerichte excellentietrajecten, als zelf een voorstel doen om eigen activiteiten/projecten hiervoor in aanmerking te laten komen (vraaggericht 35/385

36 excellentietraject). In dat laatste geval doe je een voorstel aan de daarvoor aangewezen examinator of excellentiecommissie van je opleiding. 2) De aangewezen examinator of excellentiecommissie beoordeelt het voorstel conform de vastgestelde beoordelingsprocedure en informeert je over de uitkomst hiervan. 3) Bij een positief besluit rond je waar nodig de activiteit(en) af. Beoordeling vindt plaats door de betreffende examinator of excellentiecommissie, conform de vastgestelde beoordelingscriteria. De als voldoende gekwalificeerde excellente prestatie(s) word(t)(en) vastgelegd. 4) Voor het behalen van een Ster ontvang je een schriftelijke erkenning, waarin duidelijk is vermeld om welke aspect van excellentie het gaat. Verkrijgen van het predicaat Excellent 1) Wanneer je van mening bent aantoonbaar aan alle vereisten voor het predicaat Excellent te voldoen en daarmee voor het predicaat Excellent in aanmerking te komen, dan presenteer je de geleverde prestaties voor een excellentiecommissie. 2) Voor het behalen van het predicaat Excellent ontvang je bij afstuderen een schriftelijke erkenning in de vorm van een officieel waardepapier naast je diploma. Er zijn diverse mogelijkheden om te werken aan sterren: TopClass Wanneer je de propedeusefase binnen 1 jaar afrondt met gemiddeld een 7 of hoger kan je deelnemen aan de TopClass. Hiertoe schrijf je een motivatiebrief en heb je een aanbevelingsbrief nodig van je studieloopbaanbeleleider. Op basis hiervan word je uitgenodigd voor een intake-assessment. In de TopClass volg je extra onderwijs met andere extra gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Faculteit Gezondheidszorg en werk je aan projecten waar jij enthousiast van wordt. Hiermee behaal je 5 sterren en verdien je het predicaat Excellent (zie https://intranet.sharepoint.hu.nl/fg/info/topclass/pages/default.aspx). Sirius Differentiatie Route Gedifferentieerd afstuderen met Sirius sterren. Tijdens de minor spring je qua motivatie, inzet en prestatie duidelijk boven je studiegenoten en het reguliere bachelorniveau uit. Je krijgt daarom van je docent een uitnodiging om met een extra opdracht te werken aan een ster (aanbodgericht of vraaggericht). Wanneer je deze opdracht met goed gevolg uitvoert, geeft deze toegang om tijdens een van je seniorstages, die aansluit op het thema van je minor, te werken aan een ster opdracht. Indien je deze voldoende afrondt, mag je tijdens je afstuderen weer werken aan een extra ster opdracht passend bij het thema van je minor en stage. Met deze route heb je je zodanig verdiept in het thema dat je een aantekening van differentiatie op het thema met de sterpunten hebt verdiend. Je werkt met deze route aan de sterren vakbekwaamheid, leiderschap en innovatie. In eerste instantie loopt de route via de IBS minors. Neurorevalidatie-CVA Oncologie Functionele beperkingen bij hart-, vaat- en longziekten Culturele diversiteit in de gezondheidszorg Disability studies Je kunt op ieder moment uit de route stappen. De behaalde sterren zullen dan op een begeleidende brief aan je bachelordiploma worden toegevoegd. Andere voorbeelden om ideeën op te doen voor het werken aan losse sterren: Case report Je casereport als visitekaartje voor deelname aan onderzoek binnen het lectoraat of begeleiding van tweede jaarsstudenten. Wanneer je het case report, een beroepsproduct van studiejaar 2, afrondt met een 8 of hoger, kan je je aanmelden bij het Kenniscentrum Innovatie in de Zorg voor deelname aan onderzoek op diverse onderwerpen (zie https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/studentenprojecten_ivz/default.aspx). Hiermee kan je de ster innovatie en disseminatie verdienen. 36/385

37 Daarnaast kan je ook in de rol van coach studenten van het volgende 2e jaar begeleiden bij het schrijven van het case report. Hiermee kan je de ster leiderschap verdienen. Ondernemerschap Wanneer de student de eerste seniorstage qua motivatie, inzet en functioneren afrondt met een 8 of hoger, kan de student tijdens de tweede seniorstage aan de ster leiderschap werken, behorende bij leerlijn ondernemerschap. Complexe casuïstiek/ patiëntenzorg binnen praktijkvakken, seniorstage of minors Wanneer je bij praktijkvakken een 8 of hoger hebt gehaald of stage loopt op een stageadres met extra complexe casuïstiek / patiëntenzorg, kan je de ster vakbekwame reflectieve professional verdienen. Dit doe je door te werken aan extra opdrachten gericht op een verdieping of verbreding van je vakinhoud (bachelor+ opdracht, vraag- of aanbod gestuurd). Binnen een minor is dit ook mogelijk. Indien de minor gericht is op onderzoek, je je onderzoeksvaardigheden verdiept en je de uitkomsten tevens gaat publiceren of presenteren, dan komt de ster innovatie en disseminatie in beeld. Ook binnen minors van andere instituten van de Faculteit Gezondheidszorg of van andere faculteiten kun je werken aan één of zelfs meer sterren zoals bijvoorbeeld binnen de minor Leefstijl coaching van de FG of Inleiding in de toegepaste psychologie van de Faculteit Educatie. Nieuwsgierig en enthousiast geworden? Klik hier voor de diverse mogelijkheden of maak een afspraak met Brigitte van Barneveld, excellentiecoach van Instituut Bewegingsstudies Let op: je moet de sterren uiterlijk 6 weken voor je diploma-uitreiking hebben afgerond en hebben laten beoordelen. Wanneer je 5 sterren behaald hebt, ontvang je het predicaat Excellent wanneer je je portfolio en je ontwikkeling tot excellente professional presenteert voor de facultaire excellentiecommissie. Zij ontvangen graag uiterlijk 2 weken voorafgaand aan je presentatie je portfolio met behaalde resultaten voor de sterren en je presentatie. Voor deze presentatie moet je je opgeven bij de excellentiecoach Afstuderen Studeren aan de HU betekent dat je de opleiding afrondt met een vorm van een afsluitend examen, technisch ook wel de afstudeereenheid genoemd. De afstudeereenheid kun je alleen met succes afronden als je het beoogde eindniveau van de opleiding behaald hebt. Voor deze afstudeereenheid of onderdelen daarvan kun je nooit een vrijstelling krijgen. Iedereen die een diploma wil krijgen, moet derhalve de afstudeereenheid met goed gevolg afronden. De afstudeereenheid van de opleiding fysiotherapie bestaat uit de volgende onderdelen: de tweede seniorstage (zie par 2.5.3) het afstudeerproject de opdrachten behorende bij de leerlijn ondernemerschap in de eindfase. Afstudeerproject De procedure bij het afstudeerproject wordt gewijzigd voor de lichting studenten die in het derde studiejaar volgen. Vierdejaars studenten in volgen de oude procedure. Nieuwe procedure afstudeerproject (derdejaars) Om te kunnen starten met het afstudeerproject dien je de LOEP opdracht Case report met een voldoende te hebben afgerond. Het afstudeerproject zal plaatsvinden in jaar 3 of 4 afhankelijk van de route die je hebt gekozen. Voor dit studieonderdeel kan je 10 EC behalen. Het bestaat uit het maken van een onderzoeksverslag en het presenteren van je onderzoekgegevens middels een poster. Het onderzoeksverslag kan individueel of in tweetallen geschreven worden, de posterpresentatie kan alleen individueel gehouden worden. 37/385

38 Onderzoeksverslag Bij het afronden van de opleiding hoort het schrijven van het onderzoeksverslag. Dit betekent dat je individueel of in tweetallen een onderzoek gaat doen. Binnen deze opdracht heb je de mogelijkheid om te kiezen voor een systematische literatuurstudie of een klinisch onderzoek. Het doel van beide vormen is het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Dit betekent: het oplossen van problemen uit de klinische praktijk. Bij een systematische literatuurstudie kies je ervoor om een antwoord te vinden op de vraag door in de wetenschappelijke literatuur te zoeken wat hierover geschreven is. Bij klinisch onderzoek kies je ervoor om een antwoord te vinden op de vraag door zelf in de praktijk daadwerkelijk een onderzoek uit te voeren. Poster en posterpresentatie Naast het onderzoeksverslag verwerk je je onderzoeksbevindingen in een poster en een posterpresentatie. Zowel de poster- als posterpresentatie worden beoordeeld. Je maakt een poster in kleur met de volgende afmetingen: 84 cm x 120 cm. De kosten hiervan zijn 30 euro wanneer de student dit bij de Faculteit Communicatie en Journalistiek laat doen. Deze kosten zijn voor jou zelf. Het eindcijfer voor het afstudeerproject is een gewogen gemiddelde van het cijfer van het onderzoeksvoorstel, het onderzoeksverslag en van de posterpresentatie. De verhouding hierbij is 1:3:1 (onderzoeksvoorstel : onderzoeksverslag : posterpresentatie). Oude procedure afstudeerproject (vierdejaars) Het afstudeerproject wordt door de meeste studenten in het 4 e jaar, tijdens of na de seniorstage geschreven. Het bestaat uit het schrijven van een artikel en het presenteren van de onderzoekgegevens middels een referaat. Het artikel kan individueel of in tweetallen geschreven worden, de presentatie tijdens het referaat kan alleen individueel gehouden worden. Artikel en referaat Je doet een onderzoek, schrijft daar een (potentieel publicabel) artikel over en presenteert een referaat over de uitkomsten. De meeste studenten kiezen voor een literatuurstudie, maar (participatie aan) klinisch onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden. Eén van de opties daarvoor is het participeren aan onderzoek dat door een van de lectoraten of anderen wordt opgestart. Vooraf overleg met de coördinator afstudeerprojecten over inhoud en begeleiding is noodzakelijk. Informatie over de projecten waar je aan kunt participeren is te vinden op de SharePoint site van het lectoraat: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/studentenprojecten_ivz Gedurende de 2 e seniorstageperiode wordt er vanuit de opleiding een voorlichtingsbijeenkomst gegeven over het afstudeerartikel en het referaat. Voor meer informatie over het afstudeerartikel en het referaat: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/fysioonderwijs/jaar4. Voor het houden van je referaat meld je je aan via de volgende link https://fd7.formdesk.com/fg/afstuderen_referaten Algemene informatie geldend voor de nieuwe en de oude procedure Er kan geen vrijstelling worden verleend aan onderdelen uit de afstudeereenheid: de 2 e seniorstage, het afstudeerproject en de opdrachten behorende bij de leerlijn ondernemerschap in de eindfase. In deze onderdelen worden namelijk alle competenties van de startende beroepsbeoefenaar geborgd. De competentie Onderzoeken wordt binnen het curriculum van de Ba Fysiotherapie op eindniveau geborgd in het afstudeerproject. Studenten die al een afstudeerproject hebben afgerond voor een andere HBO- of WO studie, welke tenminste als voldoende is beoordeeld door een erkende instelling op HBO- of WO niveau, waarvan het onderwerp voldoende relevant is voor de fysiotherapeut, kunnen hun afstudeerproject opnieuw laten beoordelen aan de hand van de criteria voor het afstudeerproject van de Hogeschool Utrecht. Zij kunnen hierover contact opnemen met de coördinator Afstudeerprojecten: Voor meer inhoudelijke informatie over het afstudeerproject en voor het aanmelden zie: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/fysioonderwijs/jaar4/ Voor meer informatie over het examen en het diploma en voor uitschrijving na afstuderen zie par /385

39 Digitaal aanleveren en publiceren van artikelen en onderzoeksverslagen De HU is één van de hogescholen die actief deelneemt aan de HBO-Kennisbank. Hierop worden publicaties, zoals artikelen en onderzoeksverslagen, die binnen hogescholen worden geproduceerd digitaal beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden van over de hele wereld. Ze kunnen omgekeerd ook weer een rol spelen bij onderwijs en onderzoek. Rond jij je afstudeerproject af met het cijfer 7 of hoger, dan mag je je artikel of onderzoeksverslag kosteloos digitaal laten publiceren op de HBO-Kennisbank. Belangrijke voorwaarde is wel dat je stagebedrijf of instelling hiermee akkoord gaat en dat er geen vertrouwelijke informatie in voor komt. Nadat je de definitieve versie van je afstudeerproject hebt geupload in de inleverbox moet het (indien het een voldoende is) op SharePoint ge-upload worden, op https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/hubreed/hbo-kennisbank/default.aspx. Afstudeerprojecten die beoordeeld zijn met een 7 of hoger worden op de HBO-kennisbank geplaatst (tenzij de student aangeeft dat hij dit niet wil). De andere afstudeerprojecten worden ook bewaard, maar zijn niet voor buitenstaanders toegankelijk. De beoordeling van het afstudeerproject wordt ingevoerd in Osiris nadat het op SharePoint geplaatst is. Zodra het afstudeerproject op SharePoint geplaatst is, moet de student ter bewijs daarvan een print screen maken en deze naar zijn artikelbegeleider of tutor mailen. Die zal vervolgens de beoordeling in Osiris invoeren. De HU bibliotheek bewaart het digitale afstudeerproject in PDF-formaat. Afstudeerprojecten kunnen alleen worden opgevraagd door studenten die aan een instelling voor hoger beroepsonderwijs staan ingeschreven. Voor meer informatie: Uiterlijke inlevermomenten De opleiding fysiotherapie kent voor elk tentamen twee tentamenmogelijkheden per jaar, dit geldt ook voor verslagen en presentaties, zoals het afstudeerproduct en het referaat. Om er voor te zorgen dat je voor 1 september 2014 al je cijfers in Osiris hebt staan is het belangrijk dat je hiervoor een goede planning maakt, zeker als je deel wilt nemen aan een diplomering, zie hieronder. Er zijn in het vierde jaar in totaal 5 inlevermomenten waaruit je kunt kiezen waarop je de producten van het vierde jaar in kunt leveren. De drie weken nakijktermijn gaat voor een docent pas in na het uiterlijke inlevermoment. Uiterlijke inleverdatum verslagen/werkstukken Uiterlijke datum waarop de cijfers in Osiris moeten staan Diplomering Vrijdag 20 september 12:00 uur Donderdag 10 oktober 09:00 uur 31 oktober 2013 (A9) Vrijdag 13 december 12:00 uur Donderdag 16 jan 09:00 uur* Individueel afstuderen Vrijdag 7 maart 12:00 uur Donderdag 27 maart 09:00 uur Individueel afstuderen Vrijdag 18 en 25 april 12:00 uur* Donderdag 22 mei 09:00 uur 11 juni 2014 (D9) Vrijdag 30 mei 12:00 uur Donderdag 19 juni 09:00 uur 8/9 juli 2014 (E2) *de kerstvakantie telt niet mee als nakijkperiode **zie het toetsrooster op Sharepoint om welke producten het gaat voor 18 en 25 april 2014 Diplomering Voor het collegejaar zijn de volgende diplomeringsdata vastgesteld: 31 oktober juni juli 2014 (VOF/Ba + ) 9 juli 2014 (regulier) Om deel te kunnen nemen aan de diplomering moeten alle resultaten uiterlijk drie weken voor deze datum in OSIRIS compleet zijn. Uiterlijk zes weken vóór de diplomering moeten daarom de verslagen e.d. bij de desbetreffende docenten liggen zodat het werk op tijd is nagekeken. De verantwoordelijkheid voor het tijdig 39/385

40 inleveren van de benodigde zaken ligt bij de student. Het is geen verplichting om deel te nemen aan een diplomering, je kunt er ook voor kiezen om je diploma individueel in ontvangst te nemen. Als student ben je zelf verantwoordelijk voor je studieresultaten. Controleer daarom regelmatig of de behaalde resultaten correct in Osiris zijn geregistreerd. Wanneer je constateert dat een resultaat ontbreekt of foutief is ingevoerd, richt je je tot de docent die het cijfer in zou moeten voeren. Iedere donderdagochtend komt de examencommissie bij elkaar waarin de studenten besproken worden waarvan alle studiepunten compleet zijn. De maandag daarop wordt er voor deze studenten het diplomapapier aangevraagd. Heb je je in eerste opgegeven voor een diplomering maar mocht je om vigerende redenen de gestelde deadlines niet halen en daardoor de diplomering niet bij kunnen wonen, stuur dan een mailtje naar het secretariaat Tussentijds aanvragen diploma Het aanvragen van een diploma gebeurt automatisch als al je studieresultaten in Osiris staan ingevoerd. Het aanvragen en aanmaken van een diploma duurt ongeveer drie weken. Het is niet verplicht om deel te nemen aan een diplomering. Als je eerder of later dan een officiële uitreiking je diploma wilt ontvangen, dien je een mail te sturen naar het secretariaat Als het diploma klaar is krijg je bericht dat je deze bij je studieloopbaanbegeleider kunt ophalen. Je kunt dan niet ook nog aan de diplomering deelnemen. Ontvangen diploma na de laatste diploma-uitreiking Als je de diplomering van 8 of 9 juli niet haalt en je hebt uiterlijk 19 juni je cijfers in OSIRIS compleet, dan ontvang je nog voor de zomervakantie individueel een diploma. Haal je 19 juni niet, maar heb je vóór 1 september 2014 je cijfers in OSIRIS compleet, dan hoef je je niet in te schrijven voor het nieuwe collegejaar en krijg je zo snel mogelijk na de zomervakantie je diploma individueel uitgereikt. Heb je op 1 september 2014 je cijfers in OSIRIS nog niet compleet, dan ben je verplicht je in te schrijven voor het nieuwe collegejaar, anders kan er géén diploma gemaakt worden. Maximale periode tussen seniorstage en behalen diploma Indien meer dan 2 jaar is verstreken tussen het afsluiten van de stageperiodes en het aanvragen van het diploma dient aangetoond te worden dat de competenties behorend bij het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar nog aanwezig zijn. Dit kan, afhankelijk van de situatie, middels een assessment of een nieuwe stageperiode. Schoolverklaring Als je cijfers in OSIRIS compleet zijn, kun je een schoolverklaring aanvragen bij het secretariaat. Daarin staat dat je aan alle studieonderdelen voldaan hebt en per welke datum je het diploma ontvangt. Het is niet toegestaan om met een schoolverklaring het beroep van fysiotherapeut zelfstandig uit te oefenen. Hiervoor moet je ingeschreven staan in het BIG register. Wat wel mogelijk is is dat, na het behalen van je diploma en tot het moment van BIG-registratie, er gewerkt kan worden onder supervisie. Hierbij worden er afspraken gemaakt tussen de werknemer en werkgever. Voor mogelijk overstijgende zaken, informeer bij het secretariaat, kamer 1.020, tel. (088) , Voor informatie over het afstuderen zie hoofdstuk 5. Informatie omtrent uitschrijven na afstuderen zie par Loopbaanmogelijkheden en vervolgopleidingen Na het afronden van de opleiding Fysiotherapie kan gewerkt worden als fysiotherapeut in een particuliere praktijk, een ziekenhuis of een categoriale instelling zoals een verpleeghuis of een revalidatie centrum. Voor het volgen van een vervolgopleiding kan men terecht bij diverse instellingen waar post-hbo onderwijs wordt georganiseerd. Zie ook par Vervolgopleidingsmogelijkheden 40/385

41 Met een Bachelor Fysiotherapie diploma van HU op zak ben je aantrekkelijk op de arbeidsmarkt. Na afronding van je opleiding fysiotherapie kun je als fysiotherapeut in een particuliere praktijk, een ziekenhuis of een andere instelling zoals een verpleeghuis of een revalidatiecentrum gaan werken. Je kunt binnen de Faculteit Gezondheidszorg van de Hogeschool Utrecht een Master volgen. Het is ook mogelijk een vervolgopleiding te doen bij diverse andere instellingen waar postbachelor onderwijs wordt georganiseerd. Waarom een master doen na je bachelor Een masteropleiding verbreedt je horizon en verdiept je vakkennis. Een masteropleiding zorgt ervoor dat je bovenop je generalistische vaardigheden, als fysiotherapeut, je specialiseert op een specifiek terrein van het vak. Daarnaast kun je met de kennis en vaardigheden uit de masteropleiding actief bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep door onderzoek en innovatie van de beroepspraktijk. Uniek binnen de HU Master Fysiotherapie is het brede aanbod van vijf afstudeerrichtingen: Geriatrie Fysiotherapie, Kinderfysiotherapie, Orthopedische Manuele Therapie, Psychosomatische Fysiotherapie en Sportfysiotherapie. Bij al deze specialisaties ligt de nadruk op directe patiëntenzorg binnen het specifieke vakgebied. Kijk voor meer informatie over de Master Fysiotherapie op Ook is er een ruim aanbod van contractonderwijs. Brochures kunnen worden aangevraagd bij het Studie Informatie Centrum, tel. (088) Kijk voor meer informatie over contractonderwijs op 2.6 Examencommissie Instelling en benoeming Iedere opleiding van de HU heeft een examencommissie, die is georganiseerd op Instituuts- of Faculteitsniveau. Een examencommissie ziet toe op de kwaliteit van toetsing en is de instantie die het diploma uitreikt. De examencommissie is onafhankelijk in haar oordeelsvorming ten opzichte van het management van een opleiding. Jouw opleiding valt onder de examencommissie IBS. De faculteit kent gezamenlijke examencommissies voor de volgende opleidingen, dan wel groep van opleidingen: De examencommissie voor de bacheloropleidingen van het Instituut voor Bewegingstudies (bacheloropleidingen fysiotherapie en oefentherapie Cesar) De examencommissie voor de bacheloropleidingen van het Instituut voor Paramedische studies (bacheloropleidingen farmakunde, huidtherapie, logopedie, mondzorgkunde en oogzorg) De examencommissie voor de bacheloropleidingen van het Instituut voor Verpleegkundige studies (bacheloropleidingen management in de zorg, medische hulpverlening en verpleegkunde) De examencommissie voor de Masteropleidingen van de Faculteit Gezondheidszorg (Masteropleidingen Advanced Nurse Practitioner, Fysiotherapie, Physician Assistant en Zorgtraject Ontwerp) Je kunt een verzoek of een melding aan de examencommissie uitsluitend doen via de Sharepointsite van de examencommissies en het ambtelijk secretariaat: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/examencommissiefg/default.aspx Samenstelling De examencommissie bestaat uit ten minste drie leden, te weten een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en één of meer leden. De leden van de examencommissie worden door de faculteitsdirectie benoemd. 41/385

42 De leden van de examencommissie staan vermeld op de Sharepointsite van de examencommissies en het ambtelijk secretariaat van de Faculteit Gezondheidszorg. Raadpleeg hiervoor de website van de examencommissie. https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/examencommissiefg/default.aspx Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van de OER-HU bacheloropleidingen en in het (facultair) Reglement Examencommissies HU. De examencommissie ziet er onder andere op toe dat de regels met betrekking tot het onderwijs en de tentamens en examens, zoals opgenomen in de OER-HU bacheloropleidingen en studiegidsen, op correcte wijze worden nageleefd. Daarnaast waarborgt de examencommissie de kwaliteit van de tentamens en de examens, adviseert ze bij het vaststellen van toetsbeleid, wijst de commissie examinatoren aan, verleent ze vrijstellingen en reikt ze studieadviezen en diploma s uit. Naast de kaderstelling in eerder genoemde reglementen, kan de examencommissie bijkomende regels vaststellen ten aanzien van: de gang van zaken bij schriftelijke tentamens (tentamenreglement); de surveillance bij schriftelijke tentamens (surveillanteninstructie); de gang van zaken bij mondelinge tentamens (tentamenprotocol); het maken en beoordelen van tentamens (tentamenrichtlijnen); het sanctioneren van onregelmatigheden (fraudeprocedure), waaronder het ongeldig verklaren van tentamenresultaten. Werkwijze en besluitvorming De examencommissie neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Als er evenveel stemmen voor als tegen zijn, neemt de voorzitter het definitieve besluit. Besluiten van de examencommissie worden vastgelegd in notulen. Om rechtsgeldige besluiten te nemen, dienen tenminste twee leden bij de vergadering aanwezig te zijn. In spoedeisende zaken kan de voorzitter of zijn/haar plaatsvervanger zelfstandig een besluit nemen. De overige leden van de examencommissie worden daarover bij de eerstvolgende vergadering geïnformeerd. De vergaderingen van de examencommissies zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter hierover anders beslist. De voorzitter kan personen die geen deel uitmaken van de examencommissie uitnodigen een vergadering bij te wonen en aan de beraadslaging deel te nemen. Deze personen hebben geen stem in de besluitneming van de examencommissie. Als de examencommissie één of meer van haar bevoegdheden opdraagt aan anderen, blijft de examencommissie eindverantwoordelijk. De examencommissie maakt tijdig, doch uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van het verzoek, haar besluit schriftelijk of via aan de aanvrager bekend. Als de examencommissie voorziet, dat zij geen beslissing kan nemen binnen de gestelde termijn, stelt zij de afzender daarvan tijdig op de hoogte en geeft daarbij tevens aan wanneer zij een besluit neemt (art. 9 lid 5 OER-FG) Verzoekschrift De docenten/examinatoren en de examencommissie voeren de regels van de OER-HU bacheloropleidingen en de studiegids uit. Als jij vindt dat er voor jou een uitzondering moet worden gemaakt op deze regels, bijvoorbeeld een extra tentamenkans of een afwijkend examenprogramma, dan kun je een verzoekschrift indienen bij de examencommissie. Let er wel op dat je een verzoek tijdig indient. Als je bijvoorbeeld aan een komende tentamenronde deel wilt nemen, moet je rekening houden met een behandeltermijn van de examencommissie van drie weken. 42/385

43 Denk eraan dat je bij een verzoekschrift ten minste de volgende zaken voegt: a. naam, adresgegevens en studentnummer; b. datum; c. het verzoek en de redenen van het verzoek; d. de opleiding en variant (voltijd, deeltijd, duaal) waaraan je staat ingeschreven en indien van toepassing de cursuscode van de cursus waarop het verzoek betrekking heeft; e. eventuele bewijsstukken. Vergeet niet jouw verzoekschrift ook te ondertekenen tenzij je het verzoekschrift digitaal indient; dan is ondertekenen niet vereist. Let op! Voor een verzoek om vrijstellingen gelden aanvullende regels, zie paragraaf 4.2. Er is verschil tussen een verzoek en een bezwaar- of beroepschrift. Een verzoek dien je in als je een (bijzonder) besluit van de examencommissie wilt krijgen. Als je het niet eens bent met het besluit van de examencommissie, dan kun je een bezwaar indienen (en in beroep gaan). Dat laatste werkt als volgt: Je dient binnen twee weken (de bezwaartermijn) nadat je het besluit van de examencommissie hebt ontvangen, direct bij de examencommissie of via het facultair loket rechtsbescherming een bezwaarschrift in. Als hoofdregel geldt dat de examencommissie binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar een besluit moet nemen. Als je het niet eens bent met het besluit op bezwaar, bestaat er de mogelijkheid om daartegen in beroep te gaan. Dit doe je bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Een beroep wordt behandeld door het College van Beroep voor de Examens. De beroepstermijn bedraagt zes weken nadat je het besluit op bezwaar van de examencommissie hebt ontvangen. Zie voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift hoofdstuk 7 of kijk op Voor het indienen van een verzoek of een bezwaar, zie https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/examencommissiefg/default.aspx Alleen zaken die via deze site worden ingediend, worden in behandeling genomen Bezwaar Bezwaar is mogelijk tegen besluiten die zijn genomen op grond van de onderwijs- en examenregeling. Dit zijn besluiten die rechtstreeks met onderwijs, tentamens en examens te maken hebben (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Het betreft alleen besluiten die zijn gericht op jou als individuele student. Op het besluit staat ook vaak vermeld dat je een bezwaar kunt indienen, maar niet altijd. Je kunt bijvoorbeeld ook een bezwaar indienen als je vindt dat de beoordeling van je tentamen niet klopt, maar bij cijfers in OSIRIS staat natuurlijk niet steeds zo n bezwaarclausule. Je dient binnen twee weken na bekendmaking van het besluit een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen bij het facultaire loket of, bij voorkeur, bij de Examencommissie via https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/examencommissiefg/default.aspx. Hiervoor is een standaardformulier beschikbaar. Als je het bezwaarschrift bij het loket indient, zorgt het loket voor doorzending aan de Examencommissie. De Examencommissie kan je in de gelegenheid stellen om de bezwaren mondeling toe te lichten. In dat geval wordt je tijdig uitgenodigd voor een hoorzitting. De Examencommissie neemt in principe binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing. Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De beslissing is gebaseerd op een hernieuwde beoordeling en moet onderbouwd zijn. 43/385

44 Bij toewijzing van het bezwaar neemt de Examencommissie tevens een nieuw (inhoudelijk) besluit. Als het bezwaar wordt afgewezen, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. In het laatste geval kun je nog beroep instellen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dat moet wel gebeuren binnen zes weken na bekendmaking van het besluit op bezwaar. Het kan ook voorkomen dat je bezwaar maakt tegen een besluit van de afdelingsdirectie of faculteitsdirectie, bijvoorbeeld als er een voorziening is geweigerd of een ordemaatregel is getroffen. Dan geldt dezelfde procedure. De volledige bezwaarprocedure is beschreven in het Reglement Rechtsbescherming Studenten, en voor de Examencommissie ook nog eens beschreven in art. 45 van de Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen HU (www.reglementen.hu.nl) Beroep aantekenen Je kunt in beroep gaan tegen besluiten en besluiten op bezwaar die op grond van de onderwijs- en examenregeling zijn genomen (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Ook als het besluiten op bezwaar in andere zaken betreft, bijvoorbeeld rondom inschrijving en uitschrijving voor de opleiding, zaken van financiële aard, of ordemaatregelen en dergelijke, kun je daartegen in beroep gaan. Je kunt binnen zes weken vanaf de bekendmaking van het besluit schriftelijk beroep aantekenen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dit kan digitaal via maar je moet het ook per post met handtekening nazenden. Het HU-Loket Rechtsbescherming zorgt ervoor dat je beroepschrift door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit kan het College van Beroep voor de Examens (voor vrijwel alle besluiten van de Examencommissie), of de Geschillenadviescommissie (besluiten van de opleidings- of faculteitsdirectie op grond van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) zijn. Dit zijn onafhankelijke, hogeschoolbrede beroepsinstanties voor (aankomende) studenten en extraneï van de HU. Ze zijn dus niet verbonden aan een faculteit of opleiding. Het beroepschrift moet je ondertekenen en bevat ten minste: Je naam, studentnummer, huisadres, woonplaats en je telefoonnummer; Vermelding van de faculteit en de afdeling/opleiding waar je bent ingeschreven; Datum; Een duidelijke omschrijving van het besluit met datum waartegen het beroep is gericht, onder vermelding van de persoon die, of het orgaan dat het besluit heeft genomen; Eén of meer gronden, waarop het beroep berust; Een zo nauwkeurig mogelijk omschreven eis. Daarnaast moet je een kopie van het bestreden besluit bijvoegen. Het beroepschrift richt je aan het HU-Loket Rechtbescherming Studenten, Postbus 573, 3500 AN Utrecht. Als het beroep door het College van Beroep voor de Examens wordt behandeld, verklaart deze vervolgens het beroep gegrond of ongegrond. Als het beroep gegrond wordt verklaard, betekent dat vaak dat de examencommissie die het oorspronkelijke besluit heeft genomen, een nieuw besluit moet nemen. Het College van Beroep voor de Examens doet dat dus niet zelf. Als het beroep ongegrond wordt verklaard, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. Als het beroep door de Geschillenadviescommissie wordt behandeld, brengt deze na onderzoek een advies uit aan het College van Bestuur, dat op basis daarvan een besluit neemt. Ook de Geschillenadviescommissie adviseert het College van Bestuur een beroep gegrond of ongegrond te verklaren. Als het College van Bestuur het advies overneemt, zal het bij een gegrondverklaring ook de directie opdragen een nieuw besluit te nemen. 44/385

45 In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU (www.reglementen.hu.nl) staan de procedures nader beschreven. Zie voor meer informatie Je kunt voor informatie en advies ook terecht bij de studentendecaan (zie par. 8.2) of het secretariaat van het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, tel Hoger beroep Als je het niet eens bent met de uitspraak van het College van Beroep voor de Examens, of het besluit van het College van Bestuur, kun je hiertegen ook nog extern hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs in Den Haag. Informatie over de procedure en termijnen kun je vinden op de website Klacht indienen Tegen een aantal andere besluiten en gedragingen van andere studenten of medewerkers, kun je geen bezwaar aantekenen, maar je kunt wel een klacht indienen. Ook dat moet binnen een termijn van twee weken gebeuren, en ook hiervoor kun je het standaardformulier gebruiken. Dit kun je downloaden op Je kunt je klacht indienen bij het facultaire loket of rechtstreeks bij het verantwoordelijke orgaan. Het facultaire loket zorgt er weer voor dat je klacht door het juiste orgaan wordt behandeld. De procedure lijkt veel op de bezwaarprocedure. Het orgaan dat je klacht behandelt, kan je in de gelegenheid stellen om gehoord te worden. Als je klacht betrekking heeft op een collega-student of een medewerker, wordt deze altijd in de gelegenheid gesteld om zijn reactie op jouw klacht te geven. In principe wordt binnen twee weken een beslissing over je klacht genomen. Als je het niet eens bent met deze beslissing, kun je binnen zes weken een herzieningsverzoek indienen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Je kunt een klacht ook mondeling bij het facultaire loket indienen (STIP), dan wordt ter plekke het standaardformulier ingevuld. De procedure is niet van toepassing op besluiten van algemene strekking Herzieningsverzoeken bij klachten Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht op de faculteit, kun je een verzoek tot herziening indienen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Hiervoor geldt een termijn van zes weken vanaf de beslissing naar aanleiding van je klacht. Je kunt het herzieningsverzoek digitaal indienen bij Je moet het verzoek dan nog wel per post, voorzien van een handtekening, nazenden. Het adres is: HU-Loket Rechtbescherming Studenten, Postbus 573, 3500 AN Utrecht. Het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten zorgt ervoor dat je verzoek door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit is bij de meeste klachten de Klachtencommissie Studenten, maar als het om klachten over ongewenst gedrag gaat, behandelt de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag jouw klacht, zie hierna onder 7.5. Dit zijn allebei hogeschoolbrede onafhankelijke klachtinstanties en niet verbonden aan een faculteit. Ze brengen advies uit aan het College van Bestuur, dat vervolgens een besluit neemt. In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU en het Reglement inzake Ongewenst Gedrag (www.reglementen.hu.nl) staan de procedures nader beschreven Ongewenst gedrag Het kan voorkomen dat je klacht betrekking heeft op gedrag dat zo intimiderend is dat het onder de regelgeving voor ongewenst gedrag valt. Het gaat bijvoorbeeld om verbale of seksuele intimidatie, waarvan 45/385

46 de gevolgen ernstig kunnen zijn. Het facultaire loket zal je altijd wijzen op de mogelijkheid je tot een vertrouwenspersoon (zie 8.4) te wenden. Als je een klacht indient, kun je ervoor kiezen die op de faculteit te laten behandelen (de opleidingsdirecteur onderzoekt de klacht of laat hem onderzoeken), of deze voor te leggen aan de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag van de HU. De klacht wordt dan doorgestuurd naar het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Er geldt een afwijkende termijn voor de indiening van klachten over ongewenst gedrag, namelijk tot twee jaar na de gedraging. 2.7 Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Het propedeusejaar start met een introductiekamp op woensdag 28 augustus Het kamp is voor studenten van de opleiding Oefentherapie Cesar en de opleiding Fysiotherapie. De kosten bedragen 70,- Deelname aan het introductiekamp is niet verplicht. 2.8 Voorzieningen Begeleiding Als HU-student heb je recht op studieloopbaanbegeleiding. De HU heeft veel docenten aangewezen als studieloopbaanbegeleider (slb er). Zij fungeren als spil tussen jou als student en je opleiding. Je kunt bij je studieloopbaanbegeleider terecht met vragen en problemen die betrekking hebben op je studie. Denk daarbij aan je studievoortgang of keuzes die je kunt maken in het curriculum. Als je een waarschuwend tussentijds studieadvies hebt ontvangen stel je samen met je studieloopbaanbegeleider een studieplan op. Studieloopbaanbegeleiding is het proces waarin je je eigen studie en loopbaan stuurt en leert sturen. Doel van studieloopbaanbegeleiding is dat je: inzicht krijgt in het beroep en in de eisen die de beroepspraktijk stelt; op basis daarvan kunt beoordelen of je jezelf in het beroep wil bekwamen en ontplooien; evalueert of je daadwerkelijk de competenties ontwikkelt voor de beroepsuitoefening, zodat je na afronding van de opleiding voldoet aan de gestelde eindtermen; optimaal gebruikmaakt van de beschikbare middelen en tijd om een maximaal studierendement te bereiken. De begeleiding vindt plaats door middel van individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten. Naarmate de studie vordert, zal de intensiteit van de studieloopbaanbegeleiding geleidelijk afnemen. Wil je een (extra) gesprek met je SLB-er over je studievoortgang neem dan zelf het initiatief. De Studieloopbaanbegeleider biedt ondersteuning bij: Afstemming tussen verwachtingen en feiten t.a.v. studieprogramma en beroep; Vragen rond studieplanning, -voortgang en aanpak; Signaleren van en zo nodig verwijzen bij problemen (persoonlijk, financiële en studieproblemen), dyslexie, faalangst, studiekeuze en conflictsituaties op de opleiding etc.; Het maken van keuzes m.b.t. profileringruimte, differentiaties, excellententrajecten, stages, afstudeerproject, toekomstige werkplek en/of vervolgstudie. De studieloopbaanbegeleider heeft een signalerende functie bij persoonlijke of studiegerelateerde problematiek. Indien nodig zal de slb-er verwijzen naar een decaan voor meer gespecialiseerde hulp of begeleiding (zie par 8.2). Deze kan je adviseren bij bijvoorbeeld financiële kwesties en zal je eventueel doorverwijzen naar bijvoorbeeld een studentenpsycholoog, assertiviteitscursus, faalangsttraining, of voorzieningen bij handicap. De gesprekken die je met de studieloopbaanbegeleider voert, zijn gebaseerd op de ervaringen die je hebt opgedaan in projecten, lessen, practica, bedrijfsbezoeken en stage. In deze gesprekken leer je verbanden te leggen tussen de verschillende ervaringen. Gaandeweg krijg je een beeld van wat je met de opleiding wil en welke rol je binnen het beroepenveld zou willen spelen. 46/385

47 Opbouw Propedeutische fase Ieder blok zijn er 2 groepsbijeenkomsten geroosterd en 5-7 individuele spreekuren. In de bijeenkomsten staan verschillende thema s centraal. Oriëntatie op en kennismaking met opleiding en beroep; Monitoring studievoortgang en studiekeuzes; Begeleiding bij TSA en BSA; Hoofdfase In de hoofdfase staan monitoring studievoortgang en keuzes profilering en routes, differentiaties, excellententraject, stages, afstudeertraject en toekomstige werkplek en/ of vervolgstudie centraal. Studieloopbaanbegeleiding voor langstudeerders Als je, om welke reden dan ook, in het 3e jaar nog niet op seniorstage kunt dan is de kans zeer groot dat je studievertraging gaat oplopen. Dit wordt ook nog eens versterkt doordat je dan niet meer participeert in een groep. Uit ervaring is gebleken dat het dan veel zelfdiscipline vraagt om je studie te plannen en toetsen af te sluiten. Tijdens de stage kan er ook vertraging optreden. De student kan op verwijzing van de stagedocent in aanmerking komen voor supervisie. De stagedocent verwijst door naar de portefeuillehouder studentenbegeleiding in verband met een intake en de indeling voor supervisie Om je studievertraging zo beperkt mogelijk te houden biedt de opleiding de volgende ondersteuning: - Een speciale studieloopbaanbegeleider - SLB bijeenkomsten - Het maken van een realistische planning - Het bijwonen van vaardigheidslessen - Faalangsttraining - Het vinden van oefenpartners - Een start maken met je afstudeerproject, etc. Hoe de ondersteuning er concreet uit ziet is afhankelijk van de mate van,- en onderdelen waarin de vertraging is opgelopen. Contactpersoon voor studievertragers en langstudeerders: Marijke Molmans, ICT-faciliteiten Algemeen De HU biedt je een aantal standaard ICT-faciliteiten aan. Met je eigen HU-inlognaam en -wachtwoord heb je toegang tot deze faciliteiten. Je inlognaam en wachtwoord ontvang je kort voor aanvang van je studie via . Na ontvangst kun je inloggen op: je eigen adres (via de computers aanwezig op de HU. Je kunt ook met je eigen laptop binnen de gebouwen van de HU gebruikmaken van het draadloze netwerk (Eduroam, de online catalogus van de HU Bibliotheek (www.catalogus.hu.nl); het intranet van de HU (https://intranet.sharepoint.hu.nl); je eigen ruimte om bestanden op te slaan (SharePoint via je opleidingsintranet, MySite); OSIRIS Student (www.osiris.hu.nl); een aantal openbare sites, zoals Surfspot (www.surfspot.nl). Hier kun je tegen gereduceerde prijs hard- en software kopen. Meer informatie over de ICT-faciliteiten en actuele ontwikkelingen vind je op de site van ICT (www.ict.hu.nl). 47/385

48 Studentenmail Binnen de HU heb je een eigen HU adres. Deze studentenmail is een belangrijk communicatiemiddel om je op de hoogte te houden van actuele informatie over je opleiding. De opleiding communiceert in geval van mail alleen via je HU-mailadres. De mailbox is toegankelijk via: Je kunt inloggen met je HU-inlognaam en wachtwoord. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je HU-mailbox regelmatig te bekijken. Met je studentenmail kun je gemakkelijk mailen met je medestudenten en docenten. Via het adresboek kun je alle adressen opzoeken. Ook beschik je over een agenda en een taken- en een contactpersonenlijst. Verder is het natuurlijk mogelijk om automatisch naar je privé adres door te sturen. Het is ook mogelijk om de mail, agenda en contactpersonen te synchroniseren met je gsm of smartphone SharePoint Digitaal samenwerken bij de HU doen we met SharePoint, maar ook wordt SharePoint ingezet voor informatievoorziening. Daarnaast maken steeds meer systemen aan de HU gebruik van SharePoint om informatie te ontsluiten. SharePoint werkt samen met Microsoft Office, wat het gezamenlijk werken aan documenten, presentaties of spreadsheets eenvoudig maakt. Intranet Het intranet van de HU bevat informatie van alle faculteiten, instituten en HU Diensten. Alle informatie met betrekking tot het onderwijs en de organisatie is hier te vinden. Je opleidingsintranet bevat links naar cursussen, mededelingen en agenda s van de HU, de faculteit en je opleiding, ziekmeldingen van docenten en natuurlijk het laatste nieuws. Portfolio Om je studieloopbaan optimaal te ondersteunen maken veel opleidingen gebruik van een portfolio. Ook dit portfolio wordt digitaal ondersteund door SharePoint. Cursussen Veel van de cursussen die digitaal worden ondersteund hebben een eigen ruimte in SharePoint. Gebruik van deze cursussite kan variëren van het uitwisselen van gegevens denk aan de presentaties van de docent in PowerPoint tot het samenwerken met medestudenten aan projecten of opdrachten. MySite De MySite is je persoonlijke pagina op SharePoint. Hier kun je bestanden plaatsen die je zowel thuis als op school kunt openen en wijzigen. Ook kun je werkruimtes maken om alleen of met andere studenten aan een project, werkstuk of opdracht te werken. Daarnaast kun je een blog aanmaken om je kennis te delen met anderen. Digitale inleverbox De opleiding werkt met een digitale inlever- en beoordelingenbox. De inlever- en beoordelingenbox staan op SharePoint waar studenten digitaal hun examens (producten en diensten) tijdig dienen in te leveren. De producten en diensten worden dan tevens automatisch gecontroleerd op plagiaat, omdat de Inleverbox een koppeling met Ephorus heeft. Ephorus is een programma dat de ingeleverde documenten vergelijkt met een database van eerder ingeleverd werk en met materiaal dat via het internet te vinden is OSIRIS Student OSIRIS staat voor Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem. De HU gebruikt dit systeem voor de registratie van de studievoortgang. Hierin worden al jouw gegevens, cijfers en (deel)tentameninschrijvingen bijgehouden. 48/385

49 Elke student heeft zelf toegang tot OSIRIS via Eenmaal ingelogd kun je gebruikmaken van de volgende basisfunctionaliteiten: Cijfers inzien Via het tabblad Resultaten zie je welke cijfers je voor de laatste 15 (deel)tentamens hebt behaald. Tevens is een statistisch overzicht beschikbaar van hoe het (deel)tentamen gemiddeld gemaakt is. Wil je alle resultaten in het huidige studiejaar zien, kijk dan bij het tabblad Voortgang. Onder Dossier vind je een overzicht van de resultaten die je gedurende je hele studie hebt behaald. Je kunt zelf bepalen of je alles wilt zien of bijvoorbeeld alleen de resultaten uit de hoofdfase. Je wordt geacht zelf je cijfers te controleren zodra ze online staan. Mogelijke fouten moet je altijd melden binnen vier weken na bekendmaking van het cijfer in OSIRIS. Dit doe je bij de examinator die bij het cijfer vermeld staat of bij de examencommissie. Studievoortgang Wil je weten welke vakken je nog moet volgen voor je kunt afstuderen, ga dan naar het tabblad Voortgang. Onder het kopje Studievoortgang selecteer je de opleiding die je volgt en geef je aan dat je Nog te volgen onderwijs wilt zien. OSIRIS vergelijkt jouw resultaten dan met het curriculum dat je volgt en geeft aan wat je gehaald hebt en wat je nog moet doen. Aanvragen vrijstellingen Je kunt een aanvraagformulier voor vrijstellingen invullen bij Studievoortgang > Vrijstelling aanvragen. Hier wordt je eigen curriculum getoond en op basis daarvan kun je een vrijstellingsaanvraag invullen en uitprinten. Meer informatie over de verlening van vrijstellingen vind je in paragraaf 4.2. Toets- en cursusinformatie Informatie over toetsen, cursussen, minors en keuzecursussen en over de wijze van inschrijven, is te vinden in OSIRIS. Inschrijven voor cursussen en toetsen Via het tabblad Inschrijven kun je via een eenvoudige wizard kiezen of je je wilt inschrijven voor een cursus, toets of minor. Zo kun je een keuze maken uit de cursussen uit je verplichte curriculum of een cursus zoeken uit het complete cursusaanbod van de HU. Informatie over de inschrijfperiode vind je terug in paragraaf van deze studiegids. Meer informatie over de inschrijving is ook te vinden in paragraaf 3.2 van deze studiegids. Overzicht inschrijvingen Wil je weten voor welke cursussen en toetsen je bent ingeschreven, kijk dan bij het tabblad Inschrijven onder het kopje Overzicht inschrijvingen. Dit overzicht laat alleen de cursussen en toetsen zien die op dit moment gegeven worden of in de toekomst liggen. Bevestiging inschrijving Soms denk je dat je je correct hebt ingeschreven voor een cursus of toets, maar is jouw inschrijving bij de administratie niet te vinden. Om dit probleem te voorkomen krijg je na iedere inschrijving een bevestiging van de inschrijving op je HU- adres. Controleer altijd of je dit bericht hebt ontvangen en bewaar het goed. Uitschrijven voor cursussen en toetsen Ben je ingeschreven voor een cursus of een toets en wens je hiervoor uitgeschreven te worden, klik dan op het tabblad Uitschrijven. Vink de onderdelen (cursussen of toetsen) aan waarvoor je je wilt uitschrijven en kies voor uitschrijven. Een uitschrijving voor een cursus of toets is alleen mogelijk in de daarvoor opengestelde periode. Ook van het uitschrijven op een cursus of toets ontvang je een bevestigingsmail. Bewaar deze goed. Personalia wijzigen Op het tabblad Personalia kun je zelf je adres wijzigen en een (nieuwe) pasfoto uploaden. Deze pasfoto wordt gebruikt voor de collegekaart die je jaarlijks opgestuurd krijgt. Staan er onjuistheden bij 49/385

50 het scherm personalia, neem dan contact op met Bureau Inschrijving. Een adreswijziging kun je ook via Studielink doorgeven. bij resultaat Als je op de link Aanvullende informatie klikt, kun je jezelf aanmelden voor het bericht bij een resultaat. Als resultaten op Aangemeld staat krijg je een wanneer in OSIRIS een resultaat wordt vastgelegd. Als je het instelt op Afgemeld krijg je geen s Wachtwoord Na verloop van tijd verloopt je HU-wachtwoord. Je krijgt dan vanzelf het verzoek om een nieuw wachtwoord in te voeren. Dit kan vanaf elke werkplek op de HU. Vanuit huis kun je jouw wachtwoord wijzigen via Het nieuwe wachtwoord moet uit acht posities bestaan en zowel letters als cijfers bevatten. Via deze website kun je ook je wachtwoord resetten als je het vergeten bent. Je krijgt via een eenmalige sms een nieuw wachtwoord toegestuurd. Let op: voor sommige programma s die je binnen je eigen opleiding gebruikt gelden afwijkende wachtwoorden. Voor vragen en ondersteuning met betrekking tot je wachtwoord kun je je wenden tot de onderwijsbalie (zie par ) en de website Informatiebeveiliging en privacy De HU hecht veel waarde aan informatiebeveiliging. Op infrastructureel gebied hebben we maatregelen genomen om alle gegevens binnen de HU zo goed mogelijk tegen misbruik te beschermen. Daarnaast bestaan er regels ten aanzien van het gebruik van de computers en het netwerk op de HU: de ICTgedragsregels (zie Je wordt geacht deze regels te kennen en je eraan te houden. Als gebruiker kun je zelf ook een en ander doen om de veiligheid te vergroten: de pc waarop je bent aangemeld niet onbeheerd achterlaten; je wachtwoord niet aan anderen geven; brieven en lijsten met vertrouwelijke gegevens direct bij de printer ophalen; vragen en/of opmerkingen op het gebied van vertrouwelijkheid en aan De HU kent daarnaast een privacyreglement op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierin is de bescherming van persoonsgegevens geregeld. In dit reglement staat onder meer welke informatie geldt als vertrouwelijk en welke regels gelden ten aanzien van het gebruik van deze gegevens. Op de site lees je meer hierover Registratie studievoortgang Je studieresultaten worden geregistreerd in het digitale studievoortgangsysteem van de HU: OSIRIS. Zie ook par De studievoortgang wordt uitgedrukt in EC volgens het European Credit Transfer System (EC). Voor elke cursus waarvan de eindbeoordeling voldoende is, worden de bijbehorende EC toegekend. Voor deeltentamens worden geen EC toegekend. Loop je achter met het halen van je EC? In je eerste jaar neemt de studieloopbaanbegeleider contact met je op als je een waarschuwing hebt gehad voor een negatief studieadvies. Samen kunnen jullie bekijken welke factoren de achterstand veroorzaken en of (en hoe) daar iets aan kan worden gedaan. Daarnaast kun je bij je studieachterstand altijd zelf contact opnemen met je studieloopbaanbegeleider of studentendecaan. (zie paragraaf 8.3). Het is vooral belangrijk om dat te doen als de studieachterstand ontstaan is door bijzondere omstandigheden (b.v. ziekte). Zij kunnen je adviseren over mogelijke voorzieningen. Via OSIRIS kun je te allen tijde zelf je studievoortgang bekijken. Je wordt als student geacht zelf je cijfers te controleren. Mogelijke fouten dien je binnen drie weken na bekendmaking van het cijfer in OSIRIS te melden bij de examinator. Daarna kunnen fouten alleen met goedkeuring van de examencommissie worden hersteld. 50/385

51 2.8.3 Onderwijsbalie Studenten Informatie Punt (STIP) Het Studenten Informatie Punt (STIP) kun je vinden op de begane grond in ruimte De medewerkers van het STIP zijn goed op de hoogte van zowel de faciliteiten binnen het gebouw als van de diverse studietrajecten. Zij worden hierin voorzien door alle afdelingen, diensten en faculteitsdirectie. Niet alle vragen kunnen direct beantwoord worden; voor sommige antwoorden zullen ze doorverwijzen. Privacygevoelige informatie wordt niet verstrekt. Bij het STIP kun je terecht met al je vragen. Algemene vragen over de Faculteit Gezondheidszorg, eventuele vervolgopleidingen etc. En natuurlijk met alle relevante vragen over je opleiding. Verder nog een kleine greep: informatie over je in- en uitschrijving; studievoortgang; digitale roosters; studentenstatuut; onderwijs- en examenregeling; het STIP heeft brochures van DUO, voorheen de IB groep; voorlichtingsbrochures; alles m.b.t. de vaccinaties Hepatitis B; uitleenmaterialen; resetten van wachtwoord; etc. Het reserveren van een (oefen)lokaal kan via https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/bureauplanning.fg/default.aspx Het STIP is dagelijks geopend van uur. Tijdens de vakanties zijn er aangepaste openingstijden. Telefoon: International Office Faculty of Health Care (IO-FHC) Je wilt voor je studie of stage naar het buitenland, maar wat dan? Je hebt geen idee hoe je dat moet aanpakken of waar te beginnen. Dan is er voor jou het International Office Faculty of Health Care (IO- FHC). Je vindt het IO-FHC bij de HU Bibliotheek op de eerste verdieping. Wil je een afspraak maken? Stuur dan een mail naar Wat kan het IO-FHC voor je doen? Het is belangrijk dat je al vroeg in je studie bij het IO-FHC langs gaat om je te oriënteren. Stel jezelf de vragen: Waarom wil ik naar het buitenland? Welke meerwaarde heeft een stage of studie in het buitenland voor mij? Welke eisen stelt de opleiding aan een buitenlandse stage of studieplaats? Hoe moet ik toegerust zijn voordat ik daadwerkelijk kan vertrekken? Hoe kan ik de periode in het buitenland tot een succes maken? Bij het IO-FHC kun je onder andere meer informatie krijgen over bijvoorbeeld: Het uitzoeken van de mogelijkheden m.b.t. financiën, zoals beurzen en subsidies. Het zoeken naar een goede verzekering en het aanvragen van visa. Het kiezen van modules uit het IHS programma. Het zoeken naar relevante taalmodules. Het in contact brengen met (oud-)studenten, die tijdens hun studie al in het buitenland zijn geweest. Het in contact brengen met andere FG-studenten, die geïnteresseerd zijn in een buitenland- stage. Het in contact brengen met de coördinator Internationalisering van je opleiding. Het in contact brengen met het International Office van de hogeschool. International Office Faculty of Health Care 51/385

52 Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg Bolognalaan 101, Utrecht Website: Telefoonnummer: Studievereniging Studieverenigingen hebben als doel je studententijd zo leuk mogelijk te maken. Studieverenigingen organiseren niet alleen gezellige activiteiten, ze zorgen ook voor inhoudelijke activiteiten en betrokkenheid bij je studie, de hogeschool en je toekomstige vakgebied. De studieverenigingen binnen de HU zijn verenigd in de koepelorganisatie OSHU, die hogeschoolbreed de belangen van de diverse verenigingen behartigt. Paramedus is de studievereniging van de Faculteit Gezondheidszorg. Paramedus bestaat sinds 1965 en telt momenteel zo n 650 leden. Onder dit gezelschap bevinden zich studenten van alle opleidingen die deze faculteit aanbiedt. Paramedus is geen studentenvereniging, maar een studievereniging. Hierdoor is er geen ontgroening of aanwezigheidsplicht; het is een echte gezelligheidsvereniging. Het leuke aan Paramedus is, dat er mensen van allerlei opleidingen lid zijn en je naast gezellige activiteiten ook nog eens educatief bezig kunt zijn. Er worden veel activiteiten georganiseerd zoals vijf themafeesten per jaar, een wekelijkse borrel op donderdagmiddag in het èfgé-café, een gala en borrelavonden door het jaar heen. Ook worden er activiteiten exclusief voor de leden georganiseerd zoals wintersport, paintbaldag, Surf n Beachdag, barbecue, bezoek aan de snijzaal, bezoek Bodies, buitenlandse excursie en een zeilweekend. Om dit alles te regelen zijn ongeveer 40 leden van Paramedus actief in verschillende commissies. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt, kun je altijd contact opnemen: Het bestuur is vaak te vinden in de Parameduskamer: en daarnaast op donderdagmiddag in het efgé-café. SIGMA Sportmedisch Bewegingscentrum & Praktijk voor Fysiotherapie SIGMA is het bewegingscentrum van de opleiding Fysiotherapie. SIGMA wordt gebruikt voor onderwijs en onderzoek. Het centrum beschikt over moderne technologisch hoogwaardige apparatuur waarop getraind en gerevalideerd kan worden en studenten hun vaardigheden in de medische trainingstherapie kunnen oefenen. Sigma is gesitueerd op de tweede verdieping van de Faculteit Gezondheidszorg aan de Bolognalaan 101, zaal Opleidingscommissies De opleiding heeft ook een opleidingscommissie (OC). Soms worden meerdere opleidingen vertegenwoordigd door één OC, dan heet het een Gemeenschappelijke Opleidingscommissie (GOC). De commissie is een adviesorgaan van de instituutsdirectie. Adviezen gaan bijvoorbeeld over de inhoud van het onderwijs, de studiebegeleiding die wordt aangeboden en de praktijkcomponent van een opleiding. In de opleidingscommissie zitten studenten. Als je een goed idee hebt voor de verbetering van jouw opleiding, laat het dan vooral weten aan de OC! https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/ocfysio Wil je zelf lid worden van de opleidingscommissie? Stel je dan kandidaat tijdens de eerstkomende verkiezingen. Meer informatie kun je krijgen bij de coördinator Bestuurlijke participatie studenten, die te bereiken is via De coördinator verzorgt ook ondersteuning van de actieve opleidingscommissies. 52/385

53 2.9 Contactgegevens Instituutsdirecteur Mw. Mieke Klootwijk Kamer Tel. (088) Opleidingsmanager Hr. Henk-Jan van Zwieten Kamer Tel. (088) Hoofden Kennisdomein Mw. Monja Marzouk Kamer Hoofd Kennisdomein Fundament Fysiotherapie (FF) Hr. Jasmin Pekaric Kamer Hoofd Kennisdomein Cardio-Respiratoire Aandoeningen (RCA) Hr. Henk Dekkers Kamer Hoofd Kennisdomein Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA) Hr. Henri Kiers Kamer Hoofd Kennisdomein MusculoSkeletale Aandoeningen (MSA) Onderwijs Coördinatoren Mw. Els de Lange Kamer Coördinator Propedeusefase tel. (088) Mw. Marijke van der Reep Kamer Coördinator middenfase tel. (088) Mw. Noortje Hofstede, Kamer Coördinator eindfase tel. (088) Secretariaat Kamer Centraal -adres: 53/385

54 Stagebureau Mw. Franka Kuyf kamer Medewerker praktijkbureau, tel. (088) werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag Mw. Dorien van den Berg, kamer Medewerker praktijkbureau internationale stage tel. (088) werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en/of donderdag Overzicht Portefeuillehouders: Internationalisering IBS Mw. Els Veekens Studiesucces Mw. Marijke Molmans Relatiebeheer Mw. Gerry de Rijk Specifieke groepen Hr. Martijn van het Hoofd SLB Mw. Toke Picavet Profilering IBS Mw. Jojanneke Sneep Sirius Mw. Brigitte van Barneveld Kwaliteit Mw. Anneke Reintjes ICT Hr. Eric Stutterheim 54/385

55 Wie waarvoor? Onderwerp Wie Voorbeeld Zie verder par. Studie algemeen STIP Inschrijving, roosters, uitleenmateriaal Onderwijsorganisatie Coördinatoren Tentamenorganisatie, organisatie referaten, diplomering 2.4/ 2.5 Studieplanning Studieloopbaanbege leider Studieplanning/-problemen, advies, begeleiding 8.1 / Onderwijs inhoudelijk Docent Leerstof, cijfers 2.4.1/ Stage Praktijkbureau Stage-indeling, stageadressen, stageevaluaties / Bezwaar, vrijstelling, voorziening Studievoortgang en persoonlijke omstandigheden Examencommissie Studentendecaan Bezwaar vw. gemiste tentamenkans, vrijstelling van vakken, voorzieningen i.v.m. dyslexie Het oplopen van studievertraging door bijvoorbeeld familie- of relatieproblemen /385

56 3 Cursussen 3.1 Cursusdeelname Het onderwijsprogramma van je opleiding is samengesteld uit onderwijseenheden, de zogenaamde cursussen. Een cursus is een samenhangend geheel van te verwerven kennis, inzicht en (beroeps)vaardigheden, met een studielast uitgedrukt in studiepunten of EC. Een cursus wordt afgerond door middel van een tentamen. Alle cursussen staan achterin deze studiegids vermeld en worden voor aanvang van het studiejaar gepubliceerd in OSIRIS (www.osiris.hu.nl) en in de cursusomschrijving in par Inschrijving voor cursussen Deelname aan cursussen is alleen mogelijk als je tijdig bent ingeschreven in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Als student ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of je bent ingeschreven en print je inschrijfbevestiging. Als je niet correct bent ingeschreven, heb je geen toegang tot de cursus. Voor de cursussen van het eerste blok van de propedeuse word je automatisch ingeschreven. De student kan zich één keer per studiejaar inschrijven voor een cursus, tenzij een daartoe strekkend besluit van de examencommissie op verzoek van de student Inschrijven voor cursussen is mogelijk tot 2 weken voor de start van een onderwijsperiode waarin het onderwijs van de desbetreffende cursus wordt gegeven. Als je voor een cursus bent ingeschreven, word je automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen volgend op de cursus. Als je niet wilt deelnemen aan dit tentamen kun je je tot uiterlijk één week na de uiterste inschrijfdatum voor het tentamen uitschrijven. Zie par Inschrijving voor een minor houdt tevens een inschrijving in voor alle cursussen die deel uitmaken van de minor. Correcte inschrijving voor een cursus uit het verplichte curriculum geeft de student het recht om de desbetreffende cursus te volgen. Alleen in het geval van een minor of keuzecursus kan een opleiding besluiten om bij een te klein aantal inschrijvingen, de minor of keuzecursus niet aan te bieden. Een minor of keuzecursus voor internationale studenten kan niet om deze reden geannuleerd worden. Overzicht data in- en uitschrijving voor cursussen: Onderwijsperiode Data (open t/m maandag week 5 van de periode) Periode A (blok 1) 1 juli 2013 t/m 10 augustus 2013 Periode B (blok 2) 1 juli 2013 t/m 26 oktober 2013 Periode C (blok 3) 1 juli 2013 t/m 18 januari 2014 Periode D (blok 4) 1 juli 2013 t/m 29 maart 2014 Periode E (blok 5) 1 juli 2013 t/m 14 juni 2014 Periode JAAR 1 juli 2013 t/m 31 augustus 2014 Een overzicht met in- en uitschrijftermijnen per cursus en tentamen is te vinden op SharePoint. https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/fysioonderwijs/toetsrooster/default.aspx Zie artikel 32 OER-HU. 3.3 Aanwezigheidsplicht Aanwezig zijn is een belangrijk onderdeel van je ontwikkeling als student. Het draagt bij aan het worden van een hbo-professional. In de OER HU (art. 29) is bepaald dat de opleiding voor (een gedeelte van) een cursus een aanwezigheidsplicht kan opleggen als de aanwezigheid essentieel is voor de toetsing van het vak. Dat is bijvoorbeeld het geval bij praktisch verworven inzichten die opgedaan worden in de les. In hoofdstuk 10 (cursusbeschrijving) staat de verdere toelichting op een mogelijke aanwezigheidsplicht bij een cursus. 56/385

57 Als er goede redenen zijn waarom je niet kunt voldoen aan de aanwezigheidsplicht, dan kun je bij de examencommissie een verzoek indienen voor een ontheffing. Deze kan de examencommissie verlenen, al dan niet onder het stellen van vervangende eisen. Aanwezigheidsverplichting houdt onder andere in: het leveren van een actieve bijdrage bij een les, tutoruur, stagespreekuur en dergelijke. Indien je vooraf weet dat je hieraan niet kunt voldoen, dien je de betreffende docent op de hoogte te brengen en zelf met een alternatief voorstel te komen. Alternatieven kunnen zijn: het bijwonen van dezelfde les in een andere groep (indien dit mogelijk is gezien het karakter van de les); het uitvoeren van een door de student bedachte vervangende opdracht, mits deze niet onevenredig veel tijd vraagt van de docent. De opdracht moet ter goedkeuring aan de docent worden voorgelegd. 3.4 Ingangseisen Aan een cursus kunnen ingangseisen zijn verbonden. Zie daarvoor de cursusbeschrijvingen in hoofdstuk 10. Voldoe je niet aan deze vereisten dan mag je niet deelnemen aan de cursus, tenzij de examencommissie daarvoor toestemming geeft. Zie voor meer informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie par Cursusbeschrijvingen De cursusbeschrijvingen van jouw opleiding staan vermeld in hoofdstuk 10 van deze studiegids. In de cursusbeschrijving vind je alle relevante informatie over de cursussen van je opleiding. Zie art. 18 en 19 OER-HU.. 57/385

58 4 Tentamens en examens 4.1 Introductie Tentamens Een cursus wordt afgerond met een tentamen. Elk tentamen toetst je kennis, inzicht en/of vaardigheden. Een tentamen kan ook een onderzoek naar de beroepshouding van een student betreffen. Tentamens (ook die in groepsverband worden gemaakt) dienen primair om de leerresultaten van individuele studenten te toetsen aan de beoogde doelstellingen. De examencommissie wijst voor het afnemen van tentamens, het vaststellen van de uitslag en de invoering daarvan in OSIRIS examinatoren aan. Een tentamen kan onderverdeeld zijn in maximaal twee deeltentamens per eenheid van 5 EC. Dus een cursus van 5 EC mag maximaal twee deeltentamens hebben en bijvoorbeeld een cursus van 15 EC mag maximaal zes deeltentamens hebben. De opleiding Fysiotherapie is in september 2012 gestart met een actualisering van het curriculum naar eenheden van 5 EC. Met ingang van studiejaar 2013/2014 zal het onderwijs van jaar 1 en jaar 2 zijn opgebouwd in eenheden van 5 EC en zullen deze eenheden maximaal twee deeltentamens omvatten per 5 EC. Jaar 3 en jaar 4 van de reguliere opleiding en de Versnelde Opleiding Fysiotherapie is nog niet geactualiseerd en kent ook cursussen met een andere omvang dan 5 EC. Voor deze cursussen geldt geen maximering van het aantal deeltentamens. Een tentamen of examen is met goed gevolg afgelegd als hiervoor vóór afronding ten minste het cijfer 5,5 is behaald (zie paragraaf ). Als er deeltentamens zijn, is het tentamen pas behaald als alle deeltentamens zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende leiden. In de cursusbeschrijving is de onderlinge weging aangegeven. Hierin staat ook vermeld als voor een bepaald deeltentamen minimaal een bepaald cijfer moet zijn behaald. Examens Iedere bacheloropleiding kent twee examens: het propedeutisch examen en het eindexamen. Deze examens vormen respectievelijk de afsluiting van de propedeutische fase en de gehele bacheloropleiding. Je slaagt voor het propedeutisch examen of eindexamen als je voor dat deel voldoet aan de beschreven normen. Daarvoor moeten alle benodigde EC zijn behaald. Dat zijn voor de propedeuse 60 EC en voor het eindexamen 240 EC (dit is inclusief de 60 EC van de propedeuse). Je kunt het eindexamen alleen afleggen als het propedeutisch examen is behaald. Zodra je het programma van de propedeutische fase of hoofdfase hebt afgerond, beoordeelt de examencommissie in haar eerstvolgende vergadering jouw resultaten. Ben je geslaagd en voldoe je aan alle overige verplichtingen met betrekking tot de opleiding, dan reikt de examencommissie het diploma uit. Daarvoor gelden procedurele regels, zie paragraaf 5.1. Afstudeereenheid Iedereen die een diploma wil krijgen, moet dus ook de afstudeereenheid met goed gevolg afronden. De afstudeereenheid is een vorm van eindexamen. De afstudeereenheid kan uit één cursus van 15 EC bestaan, maar kan ook worden samengesteld uit meerdere samenhangende kerncursussen waaruit een goed beeld van je eindniveau gedestilleerd kan worden. De afstudeereenheid omvat minimaal 15 EC en hiervoor mag je geen vrijstellingen hebben (tenzij de vrijstelling voor 1 september 2012 afgegeven is). De afstudeereenheid kan uit 1 onderwijseenheid bestaan, maar kan ook uit meerdere door de opleiding aangewezen cursussen uit het derde of vierde jaar bestaan. Je mag pas deelnemen aan de afstudeereenheid als je de propedeuse behaald hebt. In beginsel is er altijd een vertegenwoordiger van het werkveld als adviseur betrokken. De afstudeereenheid van de bachelor Fysiotherapie is omschreven in paragraaf /385

59 4.2 Vrijstellingen De examencommissie kan je vrijstelling verlenen voor (deel)tentamens, (een deel van) de profileringsruimte, of zelfs voor de gehele propedeuse. Vrijstelling van een tentamen of examen betekent dat je niet hoeft deel te nemen aan de desbetreffende cursus(sen) en dat je de EC voor de betreffende cursus krijgt toegekend. Een vrijstelling kan op grond van de wet pas verleend worden als je bent ingeschreven. HU heeft ervoor gekozen alleen vrijstellingen te verlenen op grond van eerder behaalde tentamens of examens. Deze kun je behaald hebben in: - de vooropleiding op grond waarvan je toegelaten bent tot deze opleiding; - tentamens of examens die je hebt behaald binnen een geaccrediteerde opleiding; - tentamens of examens van een opleiding waarvan de kwaliteitsborging vergelijkbaar is met het accreditatiesysteem. Dat is bijvoorbeeld van belang bij buitenlandse opleidingen. In Nederland betekent geaccrediteerd dat er een onafhankelijke externe controle van de opleiding heeft plaatsgevonden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO. Praktisch gezien voldoen alle hbo- en wo-opleidingen waarvoor je via Studielink kunt inschrijven aan dit criterium. Als het andere opleidingen betreft, vooral buitenlandse, zal de examencommissie moeten nagaan of de kwaliteit op een vergelijkbare manier geborgd is. De HU verleent dus geen vrijstellingen op basis van werkervaring. Wel kun je, als de opleiding die mogelijkheid aanbiedt, je opgedane werkervaring verzilveren door deze te laten toetsen middels een tentamen. Ook bestaat er de mogelijkheid om beroepsproducten die je in je werk hebt gemaakt in te brengen in je opleiding, waardoor er mogelijkheden kunnen bestaan om je leerroute te versnellen. Zie voor meer informatie over leerwegonafhankelijk toetsen paragraaf Als je voor een (of meer) vrijstelling(en) in aanmerking wenst te komen, moet je een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Dit verzoek moet ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten: je naam, adres en studentnummer; een omschrijving van de gronden waarop om de vrijstelling wordt verzocht; zo mogelijk onderliggende documentatie waaruit de inhoud van de gevolgde cursus(sen) blijkt (bijvoorbeeld een cursusomschrijving of studiewijzer waaruit afgetoetste kennis, vaardigheden en competenties blijken); zo mogelijk voor welke cursus(sen) de vrijstelling wordt verzocht; een gewaarmerkte kopie van diploma met cijferlijst of een gewaarmerkt bewijs van eerder afgelegde tentamens. In geval van een verzoek tot een vrijstelling van (een deel van) de profileringsruimte bevat het verzoek: het besluit van de examencommissie waaruit de goedkeuring voor de invulling van de profileringsruimte blijkt; een gewaarmerkte kopie van het certificaat/verklaring met cijferlijst van de elders behaalde resultaten. Voor onderdelen van de afstudeereenheid (zie par. 4.1) wordt geen vrijstelling verleend. Wel geldt dat in vorige jaren de HU een ruimere regeling had voor het toekennen van vrijstellingen. De destijds al door de examencommissie verleende vrijstellingen komen niet te vervallen, ook niet als het om (een deel van) de afstudeereenheid gaat. Studenten die al een afstudeerproject hebben afgerond voor een andere HBO- of WO studie, welke tenminste als voldoende is beoordeeld door een erkende instelling op HBO- of WO niveau, waarvan het onderwerp voldoende relevant is voor de fysiotherapeut, kunnen hun afstudeerproject opnieuw laten beoordelen aan de hand van de criteria voor het afstudeerproject van de Hogeschool Utrecht. Zij kunnen hierover contact opnemen met de coördinator Afstudeerprojecten: Studenten die hiervoor in aanmerking komen moeten net zoals de andere studenten een referaat houden. Het referaat is namelijk ook een onderdeel van de afstudeereenheid en hiervoor kan geen vrijstelling 59/385

60 verleend worden. Voor de voorbereiding voor dit referaat moeten een begeleider bij de coördinator afstudeerprojecten aangevraagd worden. Vrijstellingen zijn zes jaar geldig en worden verstrekt door de examencommissie op basis van de procedure als vermeld in artikel 40 OER HU bacheloropleidingen. In bijzondere gevallen kan de examencommissie van de termijn van zes jaar afwijken. Hiervoor moet je dan een verzoek bij de examencommissie indienen. Zie par. 0. voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie. Let op: Als je meer dan 15 EC aan vrijstelling in de propedeuse hebt, heeft dit gevolgen voor de norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies. Meer hierover kun je vinden in paragraaf van deze studiegids. Overleg eerst met je studieloopbaanbegeleider of het zinvol is om een vrijstelling aan te vragen. Als een verzoek wordt ingediend, moet daar altijd een schriftelijk bewijsstuk (diploma, cijferlijst, verklaring etc.) zijn bijgevoegd. Binnen de HU worden enkel nog vrijstellingen afgegeven op eerder gevolgd onderwijs (zie voor de vereisten paragraaf 4.2.) Vrijstellingen worden binnen OSIRIS daarom weergegeven als VRY-O (op grond van eerder gevolgd onderwijs). In vorige jaren was het ook nog mogelijk om op andere gronden vrijstellingen af te geven, toen was registratie als VRY-A (op grond van een assessment van een gecertificeerd EVC-bureau) of VRY-E (op grond van elders opgedane kennis en vaardigheden zonder EVC assessment) of VRY (niet nader gespecificeerd) mogelijk. De vrijstelling blijft buiten beschouwing bij een eventuele berekening van een gemiddelde met betrekking tot het toekennen van een met genoegen of cum laude vermelding op het diploma. Vrijstellingen voor vakken uit de hoofdfase kun je pas aanvragen als je formeel tot de hoofdfase bent toegelaten. 4.3 Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamens zijn bedoeld om jouw studieresultaten te toetsen en te beoordelen. Dit kan op verschillende manieren. De meest gebruikte tentamenvormen zijn: tentamens met gesloten vragen tentamens met open vragen tentamens met meerkeuzevragen werkstukken of andere vormen van schriftelijke opdrachten portfolio s reflectieverslagen het vervaardigen en/of uitvoeren van een presentatie en/of taak een mondeling tentamen In de cursusbeschrijving (hoofdstuk 10) wordt aangegeven of een tentamen eventueel leerwegonafhankelijk is. Dit houdt in dat je het tentamen ook zou kunnen afleggen zonder dat je de cursus hebt gevolgd. Dit is belangrijk als je door werk, andere ervaringen of een niet-erkende vorm van scholing al denkt te beschikken over de competenties. Zoals je hiervoor kunt lezen (4.2.) kent de hogeschool alleen een vrijstelling toe op grond van scholing, en niet op grond van andere ervaring. Maar door een leerwegonafhankelijk tentamen kun je deze ervaring toch binnen je opleiding te gelde maken en zo je opleiding versnellen. De examinatoren stellen de benodigde opdrachten, opgaven en beoordelingsnormen vast en zorgen ervoor (samen met andere bij een tentamen betrokkenen) dat de vereiste geheimhouding in acht wordt 60/385

61 genomen totdat de opgaven zijn uitgereikt aan de kandidaten. De beschikbare tijdsduur voor tentamens wordt voorafgaand aan het tentamen aan de student bekend gemaakt. Bij uitzondering kunnen tentamens langer of korter duren Tentamenrooster De meeste tentamens worden gedurende de tentamenweken aan het einde van elke lesperiode (elk blok) afgenomen. Via de opleiding wordt hiervoor een tentamenrooster bekendgemaakt (al dan niet als onderdeel van het semesterrooster). Dit rooster wordt uiterlijk een week voor aanvang van de tentamenperiode gepubliceerd. Aan de hand van het tentamenrooster kun je zien in welke periode bepaalde cursussen worden afgesloten. Herkansingen worden in principe een blok na de eerste poging aangeboden. Uitzonderingen vormen de herkansingen voor de tentamenonderdelen van de laatste periode en de extra herkansingsmomenten voor derde jaars studenten voorafgaand aan hun stage-ingang. Op SharePoint wordt het toetsrooster gepubliceerd. In het toetsrooster is de planning van tentamens zichtbaar. De opleiding heeft het recht om in het geval van onvoorziene omstandigheden van het toetsrooster af te wijken. De praktijktoetsen staan in het toetsrooster in een specifieke week opgenomen maar kunnen in de praktijk over twee weken verspreid worden aangeboden Inschrijving en deelname (her)tentamens Inschrijving tentamens Deelname aan tentamens is alleen mogelijk als je tijdig bent ingeschreven in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of je bent ingeschreven en print je inschrijfbevestiging. Als je niet correct bent ingeschreven, heb je geen toegang tot het tentamen. Als je voor een cursus bent ingeschreven, word je automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen volgend op de cursus. Als je niet wilt deelnemen aan dit tentamen moet je je uiterlijk één week na de uiterste inschrijfdatum voor het tentamen uitschrijven. Als je wel stond ingeschreven, maar niet hebt deelgenomen aan het tentamen wordt in OSIRIS NA (niet aanwezig) als tentamenresultaat geregistreerd. Dit is een tentamenuitslag en daarmee verlies je dus een tentamenkans. Voor tentamens die je los van de cursus wilt doen (hertentamens) dien je je zelf in te schrijven. Het is pas mogelijk in te schrijven voor een herkansing nadat het onvoldoende resultaat of de status NA (niet aanwezig) van een eerder (deel)tentamen waarvoor je bent ingeschreven, is ingevoerd in Osiris. Een overzicht met in- en uitschrijftermijnen per cursus en tentamens is te vinden op SharePoint. https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/fysioonderwijs/toetsrooster/default.aspx Tentamenkansen / herkansingen / vervangende opdracht Het aantal keer dat een tentamen per jaar aangeboden wordt, wordt uitgedrukt in tentamenmogelijkheden. De opleiding fysiotherapie kent voor elk tentamen twee tentamenmogelijkheden per jaar. Het aantal keer dat een student het tentamen per jaar mag afleggen, wordt uitgedrukt in het aantal tentamenkansen. De opleiding fysiotherapie kent voor elk tentamen twee tentamenmogelijkheden per jaar. Gedurende het studiejaar zijn er per cursus meerdere data waarop je een tentamen kunt afleggen, dit zijn de tentamenmogelijkheden. In het toetsrooster is zichtbaar in welke blokken de tentamens en de hertentamens worden aangeboden. Wanneer je jouw twee tentamenkansen wilt benutten, zul je gebruik moeten maken van de twee momenten waarop de opleiding jou de tentamenmogelijkheden biedt. In uitzonderlijke situaties kun je in aanmerking komen voor een derde tentamenkans. Dit kan alleen na goedkeuring door de examencommissie. 61/385

62 Aan sommige cursussen is slechts één tentamenkans verbonden, omdat herkansing in hetzelfde studiejaar redelijkerwijs niet mogelijk is gelet op de aard van de cursus. Bijvoorbeeld in het geval van stages. In hoofdstuk 10 in de cursusomschrijving wordt aangegeven wanneer dit het geval is. Alleen onvoldoende resultaten kunnen herkanst worden. Als je in dit studiejaar geen tentamenkans meer hebt, maar je hebt het tentamen nog niet gehaald, kun je in de volgende situaties de examencommissie verzoeken om nog een extra tentamenkans toe te kennen. Overmacht Kun je door overmacht niet aan een tentamen deelnemen? Verzoek dan de examencommissie om een extra tentamenkans. Van overmacht is sprake als zich een of meer van de volgende omstandigheden voordoen: ziekte lichamelijke of andere functiestoornis zwangerschap bijzondere familieomstandigheden andere situaties van overmacht, dit ter beoordeling van de examencommissie De opleiding kan ook een extra tentamenkans toekennen indien dat deel uitmaakt van een vastgesteld beleid gericht op (potentiële) langstudeerders. Studievertraging van ten minste drie maanden Studenten die: a. ten minste 1 maal hebben deelgenomen aan het tentamen, én b. voor wie een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan kunnen een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra tentamenkans. Tentamenmogelijkheid bij wijziging of vervanging van een cursus In opvolgende studiejaren kunnen de naam, vorm en/of inhoud van cursussen en tentamens wijzigen of worden vervangen. In het collegejaar ná deze wijziging/vervanging krijg je twee keer de mogelijkheid om op basis van de oude cursus een tentamen af te leggen. Naast een extra tentamenkans kun je de examencommissie ook om een vervangende opdracht vragen. Dit houdt in dat je het tentamen in een andere dan de reguliere toetsvorm aflegt. De examencommissie kan met een dergelijk verzoek instemmen als: a. je recht hebt op een tentamenkans, én b. je al minimaal twee keer hebt deelgenomen aan het reguliere tentamen, én c. een vakdocent een positief advies geeft, én d. er een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan. De examencommissie kent ook een vervangende opdracht toe als de student door overmacht of persoonlijke omstandigheden, waaronder financiële, niet deel kan nemen aan een verplichte introductie, excursie of werkweek Voorzieningen in geval van een functiebeperking Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychische aandoeningen die chronisch, dus langdurig van aard, zijn. Soms is een beperking goed te zien of te horen, zoals een visuele beperking of chronisch stotteren. Het komt echter vaak voor dat een beperking of chronische ziekte niet opvalt. Denk aan dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, RSI, reuma, psychische aandoeningen zoals depressie en vormen van autisme, zoals PDD-NOS en Syndroom van Asperger. Zie par. 8.8 voor algemene informatie over studeren met een functiebeperking, en par.0 voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie. Algemeen 62/385

63 Als je een functiebeperking of chronische ziekte hebt kun je de examencommissie verzoeken om voorzieningen te treffen, waardoor je een examen of tentamen op aangepaste wijze kunt afleggen. Neem als je een functiebeperking of chronische ziekte hebt zo snel mogelijk contact op met de studentendecaan (zie par. 8.8). Hij/zij kan je informeren over de mogelijkheden en helpen bij het indienen van het verzoek. Een verzoek voor aangepaste voorzieningen moet je tijdig en schriftelijk met bijbehorende deskundigenverklaring indienen bij de examencommissie. Tijdig houdt in dat de opleiding voldoende tijd heeft om het verzoek te behandelen en de logistieke planning in gang te zetten voor de start van de tentamens waarop de aanvraag betrekking heeft. Voorzieningen en faciliteiten De HU biedt de volgende voorzieningen aan: aangepast tentamenmateriaal (bijvoorbeeld vergroot lettertype, een andere kleur papier in verband met dyslexie of visuele beperkingen); het gebruik van een laptop bij een tentamen; verlenging van de tentamentijd; fysieke voorzieningen in de gebouwen (bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het schoolgebouw). Daarnaast biedt Hogeschool Utrecht ook de volgende faciliteiten aan: digitale programma s als Kurzweil, met name bedoeld voor studenten met dyslexie; rustruimte; studentenpsycholoog. Extra faciliteiten en groene kaart Studenten die op grond van hun functiebeperking menen recht te hebben op extra voorzieningen (bijvoorbeeld extra tentamentijd bij dyslexie) kunnen dit aan het begin van het studiejaar (in september) aangeven bij de betreffende examencommissie. De student dient voorafgaand aan dit verzoek een afspraak te maken met de decaan; hij/zij kan de student helpen met het opstellen van het verzoek aan de examencommissie. Als de examencommissie het verzoek honoreert, ontvangt de student binnen twee werkweken een groene kaart van het ambtelijk secretariaat FG. Op deze kaart worden onder meer de toegewezen voorzieningen (bv. extra tentamentijd) vermeld. Dit kan voor meerdere tentamens gelden. Bij elk tentamen waarvoor de voorziening is toegekend, dient de student de groene kaart bij zich te hebben, evenals de gangbare documenten (collegekaart en geldig identiteitsbewijs). Als de student de groene kaart niet kan tonen, vervalt het recht op de toegekende voorziening voor dat tentamen. Extra faciliteiten voor anderstaligen Eerstejaars studenten die bij aanvang van het studiejaar korter dan vijf jaar in Nederland wonen, kunnen een verzoek voor extra tijd voor een theorietoets indienen bij de examencommissie. Dit verzoek geldt alleen voor studenten in het eerste studiejaar. Indien het verzoek wordt goedgekeurd krijg je 25% extra tijd. Je kunt ook een verzoek indienen voor het gebruik van een taalwoordenboek. Het woordenboek moet door het secretariaat van de opleiding worden goedgekeurd. Algemene geldigheid van voorzieningen Kent de examencommissie een voorziening toe vanwege een functiebeperking en/of chronische ziekte, dan stelt zij tevens de duur van de voorziening vast. Je hebt tijdens de vastgestelde periode recht op dezelfde voorziening bij het afnemen van een examen of tentamen aan een andere opleiding als: de toegekende voorziening bij inschrijving en voor het tentamen of examen is gemeld bij de examencommissie van de andere opleiding; je bij aanvang van tentamen of examen het schriftelijk besluit kunt tonen waaruit blijkt dat de voorziening is toegekend; de examencommissie van de andere opleiding de gemelde voorziening niet heeft geweigerd (een weigering moet schriftelijk en gemotiveerd voor het tentamen of examen aan jou als student worden bekendgemaakt). 63/385

64 4.3.5 Legitimatieplicht bij schriftelijke tentamens Voor deelname aan schriftelijke tentamens ben je verplicht je te legitimeren met een geldige collegekaart van de HU. Met het oog op fraudepreventie moet je je daarnaast altijd kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (zie paragraaf 9.2.4). Daar kan tijdens een tentamen om gevraagd worden. Zorg er dus voor dat je dat altijd bij je hebt. Heb je geen geldige collegekaart, dan kun je alleen deelnemen aan tentamens als je een geldige tentamenpas en een geldig legitimatiebewijs bij je hebt. Een geldig legitimatie bewijs is een geldig: - paspoort, - Europese identiteitskaart, - Nederlands of internationaal rijbewijs of - vluchtelingendocument. Heb je geen collegekaart, omdat je die nog niet ontvangen hebt, dan kun je in de week voorafgaand aan de tentamenperiode kosteloos een tentamenpas (periodepas) aanvragen. Deze tentamenpas is geldig gedurende de daarop aangegeven periode. Heb je geen collegekaart, omdat je die door verlies of diefstal bent kwijtgeraakt, dan kun je een tentamenpas (dagpas) aanvragen tijdens de tentamenperiode. Deze tentamenpas is uitsluitend geldig op de dag van afgifte. In dit geval zijn er aan de tentamenpas kosten verschuldigd van 25,- per pas tot een maximum van 100,- per tentamenperiode. Je hebt recht op restitutie van het bedrag als je kunt aantonen dat je door overmacht je collegekaart bent verloren. Bij diefstal moet je bijvoorbeeld een procesverbaal kunnen overleggen. De tentamenpas wordt alleen afgegeven als je: - rechtsgeldig staat ingeschreven als student aan de HU; - bij de aanvraag een geldig legitimatiebewijs toont; - staat ingeschreven voor het desbetreffende tentamen. Ben je je collegekaart kwijtgeraakt, dan dien je dit direct te melden bij het STIP (zie par. par ) en een nieuwe collegekaart aan te vragen (tegen betaling van vervangingskosten 15,-). Zie art. 35 OER-HU Gang van zaken tijdens tentamens Voor procedures rond tentamens zijn voor studenten aparte documenten beschikbaar op de onderwijspagina van SharePoint van jouw jaar: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/fysioonderwijs In de studiehandleidingen staat vermeld: a. op welke wijze tentamens en examens worden afgelegd: mondeling, schriftelijk, digitaal of op andere wijze alsmede de daarvoor beschikbare tijd. b. of, en zo ja welke, hulpmiddelen studenten kunnen gebruiken bij het afleggen van tentamens en examens. Bij een praktijktoets wordt de student geacht zich van tevoren op de hoogte te stellen van de procedures. Tijdens de toets zal de student de aanwijzingen van de docent stipt opvolgen. Bij een digitale kennistoets zal de student zich houden aan de instructies van de surveillant en docent. Je kunt worden aangesproken door een surveillant of docent wanneer je storend gedrag vertoont. Indien het gedrag niet wordt aangepast kan je gesommeerd worden te vertrekken en kan jouw toets ongeldig worden verklaard. De examencommissie zal hierover beslissen. In het geval er een verstoring is geweest tijdens de Testvisiontoets dient ALTIJD het secretariaat IBS hiervan direct na afloop van de toets op de hoogte te worden gesteld (kamer 1.020). De situatie die zich 64/385

65 heeft voorgedaan zal vervolgens worden nabesproken met de surveillant zodat er een objectieve constatering is van het probleem wat zich heeft voorgedaan, en verslaglegging kan plaatsvinden, wat tevens als bewijs kan dienen voor de examencommissie. Tijdens de digitale tentamens gelden de volgende regels: De kandidaat dient 15 minuten voor aanvang van de toets aanwezig te zijn. Je moet je bij aanvang van de toets identificeren en je collegekaart tonen. Telefoons uit en jassen en tassen weg (bij de kapstok). Kandidaten met een groene kaart, dienen die te tonen en krijgen in dat geval een plaats toegewezen. Zij hebben recht op 25% extra toetstijd. Kandidaten mogen tot 30 minuten na aanvang van de toets binnengelaten worden. Alleen vensters met TestVision mogen zichtbaar zijn in de taakbalk onderin het scherm; Tijdens het tentamen mag er niet worden gesproken met medestudenten; Rekenmachines zijn niet toegestaan. Indien vereist mag je gebruik maken van de rekenmachinefunctie ( calculator ) op de computer (dus niet met je mobiele telefoon); Je mag geen gebruik maken van multimedia-apparatuur zoals walkman, ipod, etc. (walkmanoordopjes mogen ook niet gebruikt worden als herrie-stoppers ); Woordenboeken zijn toegestaan voor anderstaligen, mits geaccordeerd door de examencommissie. Kandidaten mogen niet naar het toilet tijdens de toets, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van de examencommissie. In dat geval kan de student onder begeleiding van de boventallige aanwezige surveillant naar het toilet. Indien er verdenking is van fraude, wordt de examencommissie ingelicht. 4.4 Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Tentamenbeoordeling De beoordeling van een (deel)tentamen wordt uitgedrukt in: een cijfer op een schaal van 1 t/m 10 zonder decimalen; of een woordbeoordeling: VRY-O 1 (vrijstelling) Voldaan (VD), Niet Voldaan (NVD). Als je wel ingeschreven staat voor een tentamen, maar daar niet aan deelneemt, wordt het tentamenresultaat NA (niet aanwezig) in OSIRIS geregistreerd. Dit wordt beschouwd als een tentamenuitslag en daarmee verlies je dus een tentamenkans. Als je niet wenst deel te nemen aan een tentamen, zorg er dan dus voor dat je je tijdig uitschrijft. De examencommissie kan een tentamen voor alle deelnemende studenten ongeldig verklaren als er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden en de examencommissie niet met zekerheid kan vaststellen welke studenten zich wel en welke zich niet hebben schuldig gemaakt aan onregelmatigheden. Omdat de examencommissie dan niet kan instaan voor de kwaliteit van de behaalde resultaten, kan zij de tentamenresultaten van alle deelnemende studenten ongeldig verklaren. In dat geval wordt bij alle deelnemers een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd.. De examencommissie zorgt ervoor dat er een extra mogelijkheid wordt geboden om het tentamen te doen aan die studenten die zich niet schuldig hebben gemaakt aan de onregelmatigheden. Deze studenten verliezen geen tentamenkans. Iemand die zich wel schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden kan door de examencommissie voor maximaal een jaar het recht worden ontnomen om een of meer tentamens of examens af te leggen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan mondeling meegedeelde resultaten. 1 Vrijstellingen worden weergegeven als VRY-O (op grond van eerder gevolgd onderwijs), en tot vorig studiejaar met VRY-A (op grond van een assessment van een gecertificeerd EVC-bureau) of VRY-E (op grond van elders opgedane kennis en vaardigheden zonder EVC assessment), of VRY (niet gespecificeerd). 65/385

66 Een tentamen is als voldoende beoordeeld bij een cijfer 5,5 of hoger, of bij de beoordeling Voldaan of bij de beoordeling VRY-O. Een cijferbeoordeling moet wel minstens een 5,5 zijn vóór afronding. Hierbij geldt dat wanneer een cijfer voor afronding lager is dan een 5,50 dit wordt afgerond naar een 5,4 (dan wel naar een 5 als de beoordeling zonder decimalen wordt uitgedrukt) Dus een 5,49 wordt afgerond naar een 5,4 en niet naar een 5,5. Dit is dus geen voldoende beoordeling. Als een tentamen uit meerdere deeltentamens bestaat, kan het zo zijn dat niet alleen eisen worden gesteld aan het gewogen gemiddelde, maar eveneens aan de hoogte van de beoordelingen van de afzonderlijke deeltentamens. Als er sprake is van een zogenaamd bodemcijfer dan staan deze eisen vermeld in de cursusbeschrijving in hoofdstuk 10. Als een tentamen in zijn geheel met goed gevolg is afgelegd, worden de EC van de desbetreffende cursus toegekend. Voor een voldoende voor een deeltentamen krijg je dus geen EC. Zie art. 30, 31 en 34 OER-HU. Bekendmaking tentamenresultaten Als bewijs dat een tentamen is afgelegd, wordt de uitslag door de desbetreffende examinator of examinatoren bekendgemaakt in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Tentamenresultaten worden altijd bekendgemaakt onder voorbehoud van reken-, type- en andere fouten. Je wordt als student geacht zelf je cijfers te controleren. Je kunt daarvoor uit OSIRIS een resultatenlijst printen. Mogelijke fouten moet je binnen vier weken na bekendmaking van het cijfer in OSIRIS melden bij de examinator of de examencommissie. Een cijfer in OSIRIS kan onder andere nog wijzigen na controle bij inzage, wijzigingen in de normering of bij een kennelijke fout bij de invoering. Na deze vier weken na bekendmaking worden cijfers geacht definitief te zijn. Daarna kunnen resultaten slechts met goedkeuring van de examencommissie nog gewijzigd worden. Zie ook art. 37 lid 4 OER-HU bacheloropleidingen. Voor de bekendmaking van tentamenresultaten gelden de volgende termijnen 2. bij een mondeling tentamen: op de dag van afname door middel van uitreiking van een schriftelijk bewijsstuk. Vervolgens dient het tentamenresultaat binnen drie weken in OSIRIS vermeld te worden. bij overige tentamenresultaten geldt: uiterlijk drie weken na afname van een tentamen. Erkende feestdagen die in OSIRIS staan vermeld, tellen hierbij niet mee en hebben een opschortende werking. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van de genoemde beoordelingstermijnen, mits de studentenbelangen hierdoor niet onevenredig worden geschaad. Zie ook art. 31 en 37 OER-HU bacheloropleidingen. Inzage tentamenwerk Als student heb je recht op inzage van het gemaakte en beoordeelde tentamenwerk al dan niet gekoppeld aan een nabespreking. Je kunt je werk inzien tot drie weken na het bekendmaken van de tentamenuitslag, maar uiterlijk voor het hertentamen. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van deze termijn, op voorwaarde dat de belangen van studenten niet onevenredig worden geschaad. Het moment van inzage wordt in het jaarrooster vermeld. Deelname aan nabesprekingbijeenkomsten is niet verplicht. Tijdens de nabespreking heb je het recht om jouw schriftelijke werk in te zien. Ook krijg je een toelichting op de beoordeling van het tentamenwerk. De docent presenteert de juiste antwoorden op de opgaven. Alle specifieke vragen, die voortkomen uit de vergelijking tussen jouw schriftelijke werk en de modelantwoorden die de docent presenteert, kunnen tijdens de nabespreking aan de orde komen. De bachelor Fysiotherapie organiseert geen plenaire inzagemomenten voor de digitale toetsen. Als student ontvang je in plaats daarvan een resultaatformulier per . Uit dit resultaatformulier kun je de onderwerpen van de vragen afleiden en hoeveel vragen jij juist en/of onjuist hebt beantwoord. Op deze manier is het voor jou als student duidelijk welke onderwerpen tijdens de betreffende toets aan bod zijn gekomen en welke leerstof eventueel nog dient te worden bestudeerd. 2 Een week is een periode van zeven aaneengesloten dagen. 66/385

67 Bij problemen met het herhaaldelijk niet halen van BCT s of kennistoetsen bestaat de mogelijkheid om (op individuele basis) met je SLB-er vast te stellen of toetsvragen op een juiste manier worden benaderd. Dit betekent niet dat er complete tentamens kunnen worden ingekeken, maar dat de SLB-er je kan helpen met het op de juiste manier lezen van een selectie van (oefen-) tentamenvragen Onregelmatigheden / fraude Fraude bij tentamens en examens is verboden. Hier wordt zeer streng tegen opgetreden. Maak je je schuldig aan fraude, (of andere vormen van onregelmatigheden, zie artikel 38 OER-HU bacheloropleidingen) dan kan de examencommissie een of meer van de volgende maatregelen nemen: ontzeggen van deelneming aan een of meer tentamens of het examen voor een termijn van ten hoogste 12 maanden; onthouden van het diploma, verklaring of certificaat; afnemen van een nieuw onderzoek op de door de examencommissie aan te wijzen onderdelen en op door haar te bepalen wijze, alvorens het diploma, verklaring of certificaat uit te reiken; een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke tentamen. In ernstige gevallen kan de examencommissie de faculteitsdirectie adviseren om je inschrijving definitief te beëindigen. Je kunt je dan niet opnieuw voor dezelfde opleiding aan de HU inschrijven. Dit advies kan worden gegeven als: je je eerder schuldig hebt gemaakt aan onregelmatigheden en je daarvoor ten minste een half jaar de deelname aan tentamens is ontzegd, of; er sprake is van verzwarende omstandigheden, bijvoorbeeld van strafrechtelijke aard, zoals: - bedreiging of geweld; - vervalste documenten (bijvoorbeeld diploma s en cijferlijsten) gebruiken; - zonder toestemming vooraf beschikken over (een deel van) het tentamen en/of de normuitwerking (bijvoorbeeld door diefstal/verduistering/heling of doordat je dit van een medestudent hebt gekregen). Voordat de examencommissie een besluit neemt word je gehoord. De examencommissie stelt je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op de hoogte van de beslissing. Zie voor de volledige procedure artikel 38 van de Onderwijs- en Examenregeling HU (www.reglementen.hu.nl). Schrijf je je uit als je een sanctie opgelegd hebt gekregen, dan wordt de sanctie opgeschort. Deze herleeft bij herinschrijving. De examencommissie moet instaan voor de kwaliteit van de toetsing en kan om die reden ook genoodzaakt zijn maatregelen te treffen die ook de belangen van overige studenten raken. Soms kunnen daarom alle tentamenresultaten ongeldig verklaard worden. In dat geval wordt voor het betreffende tentamen nog een extra tentamenmogelijkheid geboden. Het kan ook gebeuren dat de examinatoren of de examencommissie goede redenen hebben om fraude te vermoeden, maar dit niet voldoende kunnen bewijzen en geen sanctie kunnen opleggen. Wel bestaat er dan ernstige twijfel over de vraag of je het resultaat op eigen kracht hebt bereikt. In zo n geval kan de examencommissie een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke tentamen. Als je dat niet haalt, wordt dat beschouwd als een bevestiging dat de twijfel terecht was, en vervalt het resultaat en wordt er een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd. Als het aanvullend onderzoek wel met een voldoende wordt afgesloten, wordt het oorspronkelijke (eerste) resultaat gehandhaafd. Wat is plagiaat of fraude? Onder plagiaat wordt door de HU verstaan:: - Het overnemen van teksten zonder aanhalingstekens en verwijzing; 67/385

68 - Het opnemen in je tekst van een parafrase (het op eigen wijze weergeven van de ideeën van anderen) van bovengenoemde teksten zonder verwijzing. Let op dat een parafrase nooit mag bestaan uit het louter vervangen van enkele woorden door synoniemen; - Het gebruik van foto s, video s of geluidsfragmenten zonder toestemming en verwijzing; - Het overnemen van werk van andere studenten en dit door laten gaan voor eigen werk. Als dit gebeurt met toestemming van de andere student zijn beiden schuldig aan plagiaat; - Het zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent indienen van producten, die al in een andere cursus zijn gebruikt; - Eerder eigen werk gebruiken als basis voor een nieuw product zonder naar het oorspronkelijke product te verwijzen; - Het indienen van producten die verworven zijn van een commerciële instelling (zoals een internet site met uittreksels of papers) of door iemand anders zijn geschreven. Om ingeleverde producten en diensten op plagiaat te controleren beschikt de opleiding Fysiotherapie over het programma Ephorus. Ephorus vergelijkt de ingeleverde documenten met een database van eerder ingeleverd werk en met materiaal dat via internet te vinden is. Hiermee wordt gecontroleerd of er overeenkomsten te vinden zijn en zo ja, hoeveel. Bij schriftelijke (digitale) tentamens kan het ook gaan om; - Het verkrijgen dan wel overbrengen van informatie van of naar een andere deelnemer aan het tentamen voorafgaand aan en/of tijdens een tentamen hetzij schriftelijk, mondeling, elektronisch of op welke andere wijze dan ook; - Het verkrijgen van informatie van een andere informatiedrager dan de tentamenopgaven of vermeld onder "toegestane hulpmiddelen" bij de aanhef van de tentamenopgaven; - Het niet nakomen van de surveillancevoorschriften. Procedure: Wanneer een docent een student verdenkt van het plegen van plagiaat of fraude is deze verplicht om de examencommissie hiervan op de hoogte te stellen. Vanaf dat moment neemt deze de zaak over en hebben de docent en student geen contact meer over de opdracht/paper/verslag, etc. De examencommissie zal de student een sturen op zijn studentenaccount en hem van de verdenkingen op de hoogte stellen. Tevens nodigt de examencommissie de student ook uit om gehoord te worden. Indien tijdens een theorietoets door de surveillant onregelmatigheden worden geconstateerd, wordt hiervan een verslag opgemaakt dat wordt overhandigd aan de voorzitter van de betreffende examencommissie. Mocht de examencommissie beslissen dat er inderdaad sprake is van plagiaat of fraude dan zal deze op basis van het Onderwijs- en Examenregeling (OER) een of meerdere passende maatregelen nemen, zoals hierboven beschreven. De student kan tegen het besluit van de examencommissies bezwaar of beroep aantekenen bij het Ambtelijk secretariaat of het facultaire loket Rechtsbescherming (Zie hoofdstuk 7 in de studiegids). Bij algehele ongeldig verklaarde resultaten van een toets wegens fraude, kan er een extra tentamenkans georganiseerd worden. Dit geldt uiteraard niet voor degenen die sanctie opgelegd hebben gekregen. Zie art. 38 OER-HU Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Alle tentamens en examens worden in elk geval bewaard tot zes maanden na bekendmaking van de uitslag, of tot de beslissing in een eventuele beroepsprocedure met betrekking tot die uitslag. Voor afstudeerproducten geldt een termijn van twee jaar die ingaat na diplomering. In het geval de opleiding tentamens, examens en afstudeerproducten digitaal archiveert, bedraagt de bewaartermijn zeven jaar. Pas na afloop van de bewaartermijn kun je op eigen verzoek het tentamen- of examenwerk terugkrijgen. Wel is het mogelijk om tussentijds voor eigen rekening een kopie ervan te krijgen. Alle documenten met betrekking tot: 68/385

69 met goed gevolg afgelegde tentamens en examens; vrijstellingen; de inschrijving van de student voor de opleiding; de afgifte van diploma s of verklaringen worden bewaard gedurende een periode van dertig jaar, conform het Privacyreglement studenten HU. De instituuts- dan wel afdelingsdirecteur ziet daarop toe. Zie art. 41 OER-HU Geldigheidsduur resultaten De resultaten van tentamens, deeltentamens, stages, praktische oefeningen en van afgegeven vrijstellingen zijn zes jaar geldig. Als de geldigheidsduur is verstreken kun je de examencommissie verzoeken deze geldigheidsduur te verlengen vanwege de actualiteitswaarde of een aanvullend of vervangend tentamen op te leggen. Resultaten van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen en van een met goed gevolg afgelegd Associate degree zijn onbeperkt geldig. Zie art. 28 OER-HU. De examencommissie IBS hanteert hiervoor de volgende regels: - Voor studenten die nog niet in een seniorstage zitten (dus de drempel om op seniorstage te kunnen gaan nog niet hebben gehaald) wordt de geldigheidsduur van de resultaten niet verlengd. Zij dienen hun tentamens/examens dus opnieuw te doen. - Voor studenten die met hun seniorstages bezig zijn dan wel hun seniorstages voldoende hebben afgerond, wordt de geldigheid van de resultaten verlengd (daar zij aantoonbaar met de competenties van het vak bezig zijn en zij de onderliggende toetsen daartoe gebruiken) tot een deadline waarop diplomering haalbaar is. Als voorbeelden: Student zit in week 10 van seniorstage I; verlenging van resultaten van 40 weken (10 weken SRI, 20 weken SRII, 10 weken afstuderen) Student heeft senior I en senior II afgerond en is nog bezig met laatste loodjes; verlenging van X weken. De deadlines worden gesteld op basis van de hoeveelheid cursussen die nog dienen te worden afgesloten en common sense over de termijn waarop dat mogelijk is. - Indien een student tegen bijzondere omstandigheden aanloopt terwijl de verlengingsafspraken al zijn gemaakt dan dient de student de examencommissie wederom tijdig, dus ruim voordat de termijn verstreken is, te verzoeken om de geldigheid te bezien. - Indien er geen bijzondere omstandigheden zijn en de deadline wordt niet gehaald dan dient de student de vervallen tentamens/examens dus opnieuw te doen. 69/385

70 5 Diplomering 5.1 Procedure afgifte getuigschrift De examencommissie geeft pas een getuigschrift (ook wel diploma) af nadat de faculteitsdirectie heeft verklaard dat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan. Daarvoor wordt onderzocht of je aan alle verplichtingen jegens de opleiding hebt voldaan. Zo moeten onder meer alle tentamens van het examenprogramma zijn behaald en de cijfers nog geldig zijn, dien je rechtsgeldig als student te zijn ingeschreven en moet je aan alle betalingsverplichtingen hebben voldaan. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op jouw verzoek kan er, in plaats van een Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement dat kosteloos bij het bachelordiploma en de Associate degree wordt verstrekt, wordt altijd in het Engels opgesteld. Per opleiding kun je maar één keer een diploma krijgen. Heb je al een diploma voor de betreffende opleiding ontvangen, of doe je nog extra cursussen, of rond je nog een tweede afstudeerrichting af, dan krijg je niet nog een diploma, maar wel een verklaring. Degene die aanspraak maakt op uitreiking van een diploma, kan de examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan en uitreiking op te schorten. Hiervoor moet je tijdig, uiterlijk één week voor het tijdstip waarop je het laatste tentamen of het afsluitend aanvullend onderzoek aflegt, een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen. Uitstel van je diplomadatum zou financiële gevolgen kunnen hebben. Het is dan ook aan te bevelen om hierover advies bij de studentendecaan in te winnen. Als je verzoekt om het diploma nog niet te ontvangen dan zijn er twee mogelijkheden: 1. Je rondt nog een tweede afstudeerrichting af. In dat geval worden beide afstudeerrichtingen op je diploma vermeld en wordt de diplomadatum de datum van het laatste tentamen (dan wel afsluitende examen) van je tweede afstudeerrichting. 2. Je rondt nog extra cursussen af. In dat geval wordt je diploma afgegeven op het examenprogramma en is de diplomadatum de datum van het laatste tentamen van het examenprogramma (of het afsluitend examen). Voor de extra cursussen krijg je naast je diploma een verklaring waarop de extra cursussen vermeld worden. Let op! Als je je diploma behaald hebt, zul je jezelf via Studielink moeten uitschrijven voor de opleiding. Dit gaat niet automatisch. Pas als je uitgeschreven bent voor een opleiding hoef je geen collegegeld meer te betalen. Zie art. 42 OER-HU. 5.2 Aantekening cum laude of met genoegen Als je hoge cijfers haalt, kom je mogelijk in aanmerking voor een aantekening cum laude of met genoegen op je diploma. Daarvoor moet je voldoen aan alle navolgende eisen: Vermelding cum laude (zie ook art. 44 lid 1 OER HU) aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een beoordeling van ten minste 6.0 vóór afronding verbonden; het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is minimaal 8.0 vóór afronding; de beoordeling van de afstudeereenheid is minimaal 8.0 vóór afronding; je bent maximaal 4 studiejaren ingeschreven geweest voor de opleiding; je hebt niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor de betreffende opleiding; 70/385

71 resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden Voldaan en Niet voldaan en VRIJ tellen niet mee bij deze berekening. Ook extra behaalde EC (bijvoorbeeld bij een excellentieroute) tellen niet mee bij deze berekening. Vermelding met genoegen (zie ook art. 44 lid 2 OER HU) aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een beoordeling van ten minste 6.0 vóór afronding verbonden; het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is minimaal 7.0 vóór afronding; de beoordeling van de afstudeereenheid is minimaal 7.0 vóór afronding; je bent maximaal vier studiejaren ingeschreven geweest voor je opleiding; je hebt niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor je opleiding; resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden Voldaan en Niet voldaan en VRIJ tellen niet mee bij deze berekening. Ook extra behaalde EC (bijvoorbeeld bij een excellentieroute) tellen niet mee bij deze berekening. De examencommissie bepaalt, na de berekening vanuit Osiris, op basis van bovengenoemde criteria of de vermelding al dan niet toegekend wordt. Het betreft bij beide aantekeningen de cijferregistratie zoals weergegeven in OSIRIS. Indien de inschrijvingsduur langer is dan vier studiejaren als gevolg van erkende persoonlijke omstandigheden, kan de examencommissie beslissen dat je toch in aanmerking komt voor de aantekening cum laude of met genoegen. Je moet wel voldoen aan alle overige eisen. Als je voor een met genoegen of cum laude aantekening in aanmerking komt wordt dit (met ingang van studiejaar ) automatisch door Osiris berekend en op je diploma vermeld. Bij de bovengenoemde berekening worden niet-cijfermatige resultaten en extra behaalde punten door de examencommissie meegewogen. Hiervoor gelden de volgende regels: a. De beoordeling voldaan/niet voldaan wordt buiten beschouwing gelaten. b. Als omrekeningstabel geldt: - Voldoende = 6 - Ruim voldoende = 7 - Goed = 8 - Zeer goed = 9 - Uitmuntend = 10 c. Indien niet wordt gedifferentieerd tussen voldoende en ruim voldoende geldt: - V = 6.5 d. Indien niet wordt gedifferentieerd tussen goed en zeer goed geldt: - G = /385

72 6 Roosters 6.1 Jaarrooster Zowel tijdens de propedeuse als tijdens de hoofdfase is het onderwijsprogramma ingedeeld in vijf perioden (blokken). Deze perioden worden aangeduid met de letters A t/m E (ofwel als blok 1 t/m 5). Periode A + B (blok 1 + 2) vormen samen een semester, net als periode C + D (blok 3 + 4). Jaarlijks wordt een overzicht opgesteld waarin de periode-indeling (of blokindeling) voor dat studiejaar wordt gepresenteerd met vermelding van de lesweken, tentamenweken en vakantieperiodes. Jaarroosters van de faculteiten kun je nalezen op Het jaarrooster studiejaar is ook als bijlage toegevoegd in deze studiegids. Blokrooster Per blok wordt een rooster vastgesteld. Hierin staat vermeld welke cursussen op welk moment worden gegeven door welke docent, in welk lokaal en voor welke groep. Het is de bedoeling dat iedere student zelf de voor hem of haar geldende gegevens overneemt. Dit rooster is uiterlijk een week voor aanvang van de nieuwe periode bekend en is in te zien op SharePoint op Hier zijn de klasroosters te vinden per klas onder de respectievelijke klascodes F1A, F1B, F1C enz. Er wordt van je verwacht dat je dagelijks op SharePoint je rooster controleert op wijzigingen! Wijzigingen in de roosters worden pas s nachts doorgevoerd en zijn de volgende dag in het rood zichtbaar. 6.2 Vakanties en vrije dagen Vakantieperiodes De HU kent in het collegejaar de volgende verplichte studentenvakantie en verplichte vrije dagen: Vakantie Data Kerstvakantie 23 december 2013 t/m 3 januari 2014 Verplichte vrije dagen, inclusief de feestdagen 1 e en 2 e kerstdag 25 en 26 december 2013 Nieuwjaarsdag 1 januari 2014 Goede vrijdag 18 april e en 2 e paasdag 20 april en 21 april 2014 Koningsdag 27 april 2014 Bevrijdingsdag 5 mei 2014 Hemelvaartsdag 29 mei 2014 Dag na Hemelvaartsdag 30 mei e en 2 e Pinksterdag 8 juni en 9 juni Lesdagen en -tijden Lesdagen In een week worden lessen in principe geroosterd van maandag t/m vrijdag van uur. Voor het volgen van lessen dient men op tijd in het lokaal aanwezig te zijn. Eventuele laatkomers hoeven niet tot de les te worden toegelaten. Het is aan de betreffende docent of je alsnog wordt toegelaten. De lesdagen en - tijden van de VOF 3A zijn afwijkend (zie hieronder). NB: De zomervakantie in 2014 start met de onderwijsluwe periode in week E4 volgens het jaarrooster. 72/385

73 Lestijden Alle onderwijsonderdelen bestaan uit 1 of meer lesuren. Een lesuur duurt 50 minuten er wordt geroosterd in een klokuur van 60 minuten. Voor het volgen van lessen dient men op tijd in het lokaal aanwezig te zijn. Er wordt van je verwacht dat je 5 dagen per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs. Er wordt naar gestreefd om studenten van de opleiding fysiotherapie in principe alleen overdag in te roosteren. De lessen worden zoveel mogelijk evenwichtig verdeeld over de lesdagen. Dit zal echter niet altijd lukken omdat de roostering afhankelijk is van de beschikbaarheid van lokalen, (gast)docenten, enz. Voor de VOF 3A gelden andere lestijden: Dinsdag Donderdag NB. Er wordt van je verwacht dat je dagelijks op SharePoint je rooster controleert op wijzigingen! Onderwijsluwe weken en vakantie weken In het rooster komen onderwijsluwe- en vakantieweken voor. In een onderwijsluwe week wordt er geen onderwijs gegeven, maar de uren in die week staan wel geregistreerd als studiebelastinguren. Dat betekent dat studenten officieel geen vakantie hebben en dat er onderwijstaken uitgewerkt moeten kunnen worden. In voorkomende gevallen kan besloten worden om een of meerdere onderwijsactiviteiten in een onderwijsluwe week te plaatsen. Bovendien kunnen tentamens direct aansluitend worden ingeroosterd. NB: De zomervakantie in 2014 start met de onderwijsluwe periode in week E4 volgens het jaarrooster. 6.4 Openingstijden Openingstijden Bolognalaan 101 Tijdens onderwijsweken is het gebouw geopend: Tijdens onderwijsweken is het gebouw geopend: - maandag t/m donderdag uur - vrijdag uur - zaterdag uur Tijdens de onderwijsluwe weken: - herfst 2013 (21 t/m 26 oktober 2013) o maandag t/m vrijdag uur o zaterdag uur - kerst december t/m 28 december gesloten Week van 30 december t/m 4 januari 2014) o maandag 30 en dinsdag 31 dec uur o woensdag 1 januari gesloten o donderdag 2 januari uur o vrijdag 3 januari uur o zaterdag 4 januari uur - voorjaar 2014 (17 t/m 22 februari 2014) o maandag t/m vrijdag uur o zaterdag uur - meivakantie 2014 (28 april t/m 3 mei 2014) o maandag t/m vrijdag 8.00 tot uur o zaterdag 8.00 tot uur - Tijdens de onderwijsluwe weken in de zomer (21 juli t/m 16 augustus 2014) is het gebouw geopend. o maandag t/m vrijdag uur 73/385

74 Het gebouw is gesloten op: - maandag 23 december 2013 t/m zaterdag 28 december vrijdag 18 april 2014 t/m maandag 21 april Koningsdag 27 april is op een zondag. Zaterdag 26 april is het pand dicht. - maandag 5 mei donderdag 29 mei t/m zaterdag 31 mei maandag 9 juni Roosterinformatie en -wijzigingen Mededelingen over lessen en tentamens worden via je opleidingsintranet bekendgemaakt en voor zover mogelijk ook via mededelingenborden en je studentenmail. Ook correcties en aanvullingen op deze studiegids worden zo bekendgemaakt. De HU verwacht dat je postadres bij de studentenadministratie klopt en dat je regelmatig je box van je HU-account leest. Het is de verantwoordelijkheid van de student, om te zorgen dat zijn mailbox niet overvol raakt, zodat hij geen s meer kan ontvangen. Afwezigheid docenten De opleiding streeft ernaar om in geval van ziekte of afwezigheid van een docent ervoor te zorgen dat lessen zoveel mogelijk doorgaan. Mocht de les uitvallen dan word je hiervan op de hoogte gesteld via SharePoint en zoveel mogelijk via de mededelingenborden en je studentenmail. De docent overlegt bij terugkeer hoe de stof van de uitgevallen lessen wordt ingehaald. De uitgevallen les zal opnieuw worden ingeroosterd. Afwezigheid studenten Ben je ziek? Bij cursussen met een aanwezigheidsplicht ben je verplicht je af te melden bij de docent. Bij (dreigende) langdurige ziekte geef je de ziekmelding zo spoedig mogelijk door aan je studieloopbaanbegeleider en neem je contact op met je studentendecaan (zie par. 8.3). Daarnaast is het bij andere lessen ook gewenst om je bij afwezigheid af te melden bij de docent. Telefoonboom Deze telefoonboom moet binnen de (sub)groep worden afgesproken en wordt o.a. gebruikt bij het melden door de opleiding van ziekte of afwezigheid van docenten. Geef daartoe een kopie van de telefoonboom aan het secretariaat én je studieloopbaanbegeleider. De verantwoordelijkheid t.a.v. het functioneren van de telefoonboom ligt bij de groep zelf! 74/385

75 7 Klachten, bezwaar en beroep 7.1 Inleiding Als je het niet eens bent met een beslissing, als je vindt dat iemand zich tegenover jou niet goed gedragen heeft, of als er iets anders fout is gegaan, dan kun je daar wat aan doen. De eerste stap is zelf direct contact te zoeken met de veroorzaker van het probleem, en proberen het in onderling overleg op te lossen. De HU verwacht van docenten, studieloopbaanbegeleiders en examencommissies immers dat ze open staan voor klachten en zich inzetten om deze af te handelen. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat je er toch niet uitkomt, of iemand niet zelf aan wilt spreken, bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag. Dan staat de formele weg open. De formele weg is binnen de HU op twee niveaus vormgegeven en is te bewandelen door (aankomende) studenten. Eerst wordt een procedure op de faculteit doorlopen. Dit betreft een bezwaar- of klachtprocedure. Je kunt je bezwaar of klacht rechtstreeks bij het betrokken orgaan indienen. Als je niet precies weet waar je moet zijn of als je behoefte hebt aan advies, dan kun je je wenden tot het facultaire loket Rechtsbescherming. Dit is digitaal te bereiken via en is in de faculteit ondergebracht bij het STIP. Er is een standaardformulier waarop je je bezwaren kunt vermelden. Het loket zorgt ervoor dat het formulier binnen de faculteit op de juiste plek terecht komt. Je vindt het formulier op de website Het facultaire loket kan je verwijzen naar de studentendecaan of (bij klachten over gedrag) naar de vertrouwenspersoon. Zij kunnen je adviseren over de procedures. En net als de studentmediators (zie par.8.7) ondersteunen ze ook bij een oplossing in overleg, zodat de procedure alsnog voorkomen kan worden. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je bezwaar of klacht op de faculteit, dan kun je naar het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten gaan. Het gaat dan om een beroep (na de bezwaarprocedure op de faculteit) of een herzieningsverzoek (na de klachtprocedure op de faculteit). Je dient je beroep of herzieningsverzoek in bij het HU-Loket. Zij zorgen ervoor dat je beroep of herzieningsverzoek door het juiste orgaan behandeld wordt. Het HU-Loket kan je ook informeren over de procedures. Je kunt ook rechtstreeks in beroep bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten of daar een klacht indienen, dus zonder eerst een bezwaar of klacht op de faculteit te laten behandelen. De procedures op de faculteiten zijn echter speciaal ingesteld omdat deze sneller zijn en minder formeel. Het advies is dan ook altijd om de extra mogelijkheid op de faculteit te benutten en eerst daar je bezwaar of klacht in te dienen. In de beschrijving hieronder wordt daar ook van uitgegaan. Let vooral op de termijnen! Als je op de faculteit een bezwaar of klacht indient, moet je dat doen binnen twee weken na het besluit of feit waarop dat betrekking heeft. Voor beroepszaken en herzieningsverzoeken geldt dat je je binnen een termijn van zes weken vanaf de datum dat het besluit op de faculteit is genomen tot het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten moet wenden. Hieronder volgt een toelichting op de verschillende procedures, waarna aan het einde van dit hoofdstuk de procedure in een schema is weergegeven. 7.2 Bezwaar Bezwaar is mogelijk tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Onderwijs- en examenregeling. Dit zijn besluiten die rechtstreeks met onderwijs, tentamens en examens te maken hebben (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Het betreft alleen besluiten die zijn gericht op jou als individuele student. Op het besluit staat ook vaak vermeld dat je een bezwaar kunt indienen, maar niet altijd. Je kunt bijvoorbeeld ook een bezwaar indienen als je vindt dat de beoordeling van je tentamen niet klopt, maar bij cijfers in OSIRIS staat natuurlijk niet steeds zo n bezwaarclausule. Je dient binnen twee weken na bekendmaking van het besluit een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen bij het facultaire loket of bij voorkeur, bij de Examencommissie via Hogeschool Utrecht, januari 2013

76 https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/examencommissiefg/default.aspx. Hiervoor is een standaardformulier beschikbaar. Als je het bezwaarschrift bij het loket indient, zorgt het loket voor doorzending aan de examencommissie. De examencommissie kan je in de gelegenheid stellen om de bezwaren mondeling toe te lichten. In dat geval word je tijdig uitgenodigd voor een hoorzitting. De examencommissie neemt in principe binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing. Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De beslissing is gebaseerd op een hernieuwde beoordeling en moet onderbouwd zijn. Bij toewijzing van het bezwaar neemt de examencommissie tevens een nieuw (inhoudelijk) besluit. Als het bezwaar wordt afgewezen, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. In het laatste geval kun je nog beroep instellen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dat moet wel gebeuren binnen zes weken na bekendmaking van het besluit op bezwaar. Het kan ook voorkomen dat je bezwaar maakt tegen een besluit van de instituutsdirectie of faculteitsdirectie, bijvoorbeeld als er een voorziening is geweigerd of als er een ordemaatregel is getroffen. Dan geldt dezelfde procedure. De volledige bezwaarprocedure is beschreven in het Reglement Rechtsbescherming Studenten, en voor de examencommissie ook nog eens beschreven in art. 45 van het Onderwijs- en examenreglement bacheloropleidingen HU (www.reglementen.hu.nl). Zie ook 7.3 Beroep Beroep aantekenen Je kunt in beroep gaan tegen besluiten en tegen besluiten op bezwaar die op grond van het Onderwijs- en examenreglement zijn genomen (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Ook als het besluiten op bezwaar in andere zaken betreft, bijvoorbeeld rondom inschrijving en uitschrijving voor de opleiding, zaken van financiële aard of ordemaatregelen en dergelijke, kun je daartegen in beroep gaan. Je kunt binnen zes weken vanaf de bekendmaking van het besluit schriftelijk beroep aantekenen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dit kan digitaal via maar je moet het ook per post met handtekening nazenden. Het HU-Loket Rechtsbescherming zorgt ervoor dat je beroepschrift door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit kan het College van Beroep voor de Examens zijn (voor vrijwel alle besluiten van de examencommissie), of de Geschillenadviescommissie (besluiten van de opleidings- of faculteitsdirectie op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Dit zijn onafhankelijke, hogeschoolbrede beroepsinstanties voor (aankomende) studenten en extranei van de HU. Ze zijn dus niet verbonden aan een faculteit of opleiding. Het beroepschrift moet je ondertekenen en bevat ten minste: je naam, studentnummer, huisadres, woonplaats en je telefoonnummer; vermelding van de faculteit en de afdeling/opleiding waar je bent ingeschreven; datum; een duidelijke omschrijving van het besluit met datum waartegen het beroep is gericht, onder vermelding van de persoon die, of het orgaan dat het besluit heeft genomen; een of meer gronden, waarop het beroep berust; een zo nauwkeurig mogelijk omschreven eis. Daarnaast moet je een kopie van het bestreden besluit bijvoegen. Het beroepschrift richt je aan het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, Postbus 573, 3500 AN Utrecht. 76/385

77 Als het beroep door het College van Beroep voor de Examens wordt behandeld, verklaart deze vervolgens het beroep gegrond of ongegrond. Als het beroep gegrond wordt verklaard, betekent dat vaak dat de examencommissie die het oorspronkelijke besluit heeft genomen, een nieuw besluit moet nemen. Het College van Beroep voor de Examens doet dat dus niet zelf. Als het beroep ongegrond wordt verklaard, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. Als het beroep door de Geschillenadviescommissie wordt behandeld, brengt deze na onderzoek een advies uit aan het College van Bestuur, dat op basis daarvan een besluit neemt. De Geschillenadviescommissie adviseert het College van Bestuur een beroep gegrond of ongegrond te verklaren. Als het College van Bestuur het advies overneemt, zal het bij een gegrondverklaring ook de directie opdragen een nieuw besluit te nemen. In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU (www.reglementen.hu.nl) staan de procedures nader beschreven. Zie voor meer informatie Je kunt voor informatie en advies ook terecht bij de studentendecaan (zie par. 8.3) of het secretariaat van het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, tel Hoger beroep Als je het niet eens bent met de uitspraak van het College van Beroep voor de examens of het besluit van het College van Bestuur, dan kun je hiertegen ook nog extern hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs in Den Haag. Informatie over de procedure en termijnen kun je vinden op de website Zie H. 9 Reglement Rechtsbescherming Studenten. 7.4 Klachten Klacht indienen Tegen een aantal andere besluiten en gedragingen van andere studenten of medewerkers, kun je geen bezwaar aantekenen, maar je kunt wel een klacht indienen. Ook dat moet binnen een termijn van twee weken gebeuren, en ook hiervoor kun je het standaardformulier gebruiken. Dit kun je downloaden op Je kunt je klacht indienen bij het facultaire loket (INSTRUCTIE: adres facultair loket vermelden) of rechtstreeks bij het verantwoordelijke orgaan. Het facultaire loket zorgt er weer voor dat je klacht door het juiste orgaan wordt behandeld. De procedure lijkt veel op de bezwaarprocedure (zie par. 7.2). Het orgaan dat je klacht behandelt kan je in de gelegenheid stellen om gehoord te worden. Als je klacht betrekking heeft op een collega-student of een medewerker, wordt deze altijd in de gelegenheid gesteld om zijn reactie op jouw klacht te geven. In principe wordt binnen twee weken een beslissing over je klacht genomen. Als je het niet eens bent met deze beslissing, kun je binnen zes weken een herzieningsverzoek indienen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Als je klacht een gedraging betreft, geldt een termijn van een jaar. Je kunt een klacht ook mondeling bij het facultaire loket indienen, dan wordt ter plekke het standaardformulier ingevuld. De procedure is niet van toepassing op besluiten van algemene strekking Herzieningsverzoeken bij klachten Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht op de faculteit, kun je een verzoek tot herziening indienen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Hiervoor geldt een termijn van zes weken vanaf de beslissing naar aanleiding van je klacht. Je kunt het herzieningsverzoek digitaal indienen bij Je moet het verzoek dan nog wel per post, voorzien van 77/385

78 een handtekening, nazenden. Het adres is: HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, Postbus 573, 3500 AN Utrecht. Het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten zorgt ervoor dat je verzoek door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit is bij de meeste klachten de Klachtencommissie Studenten, maar als het om klachten over ongewenst gedrag gaat, behandelt de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag jouw klacht, zie hierna onder 7.5. Dit zijn allebei hogeschoolbrede onafhankelijke klachtinstanties, ze zijn dus niet verbonden aan een faculteit. Ze brengen advies uit aan het College van Bestuur, dat vervolgens een besluit neemt. In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU en het Reglement inzake Ongewenst Gedrag (www.reglementen.hu.nl) staan de procedures nader beschreven. Zie H. 10 Reglement Rechtsbescherming Studenten en H. 4 Reglement inzake Ongewenst Gedrag. 7.5 Ongewenst gedrag Het kan voorkomen dat je klacht betrekking heeft op gedrag dat zo intimiderend is dat het onder de regelgeving voor ongewenst gedrag valt. Het gaat bijvoorbeeld om verbale of seksuele intimidatie, waarvan de gevolgen ernstig kunnen zijn. Het facultaire loket zal je altijd wijzen op de mogelijkheid je tot een vertrouwenspersoon (zie 8.4) te wenden. Als je een klacht indient, kun je ervoor kiezen die op de faculteit te laten behandelen (de instituutsdirecteur onderzoekt de klacht of laat hem onderzoeken), of deze voor te leggen aan de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag van de HU. De klacht wordt dan doorgestuurd naar het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Er geldt een afwijkende termijn voor de indiening van klachten over ongewenst gedrag, namelijk tot twee jaar na de gedraging. Zie art.1.8 Begripsbepaling en art. 19 Termijnen Reglement Ongewenst Gedrag. Schema klachten, bezwaar en beroep Kwestie? Stap 1: Directe benadering (informeel) Stap 2: Facultair loket Bezwaarprocedure Klachtprocedure Stap 3: HU-loket College van Beroep voor de Examens Geschillenadviescommissie Klachtencommissie Ongewenst Gedrag/FG-P Klachtencommissie Studenten 78/385

79 8 Studentzaken 8.1 Studiebegeleiding Inleiding Als afgestudeerd hbo-student word je geacht zelfstandig te kunnen handelen. Gedurende de opleiding word je daarom ook gestimuleerd tot zelfstandig en initiatiefrijk optreden. Ons type onderwijs stimuleert kritisch en zelfstandig leren door probleemgestuurd- en projectonderwijs. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leerproces en studieloopbaan. De opleidingen van de HU zorgen voor de randvoorwaarden en voor de juiste ondersteuning. De opleiding verzorgt studiebegeleiding bij diverse facetten van het studie- en leerproces. We onderscheiden vier typen begeleiding: inhoudelijke begeleiding, begeleiding bij studievaardigheden, studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij persoonlijke (studie)problemen. De HU gaat ervan uit dat je op eigen initiatief gebruikmaakt van deze vormen van begeleiding. Studieloopbaanbegeleiding Als student heb je recht op begeleiding van een studieloopbaanbegeleider (slb er). Deze begeleider begeleidt jou in je competentieontwikkeling. Op basis van je competentieontwikkeling en de resultaten monitort de studieloopbaanbegeleider de studievoortgang en handelt hiernaar. De studieloopbaanbegeleider heeft onder andere de volgende taken: bewaken en bespreken van studieresultaten; samen met jou een studieplanning opstellen als je een waarschuwing bij een tussentijds studieadvies hebt gehad; adviseren bij het maken van keuzes die in het kader van de opleiding van belang zijn; verwijzen naar een studentendecaan indien de vragen en problemen niet direct met de studie te maken hebben (persoonlijke omstandigheden, studiefinanciering, bezwaar en beroep). Zie voor meer informatie over studieloopbaanbegeleiding door de opleiding par Profileringsfonds Het Profileringsfonds is een voorziening voor financiële ondersteuning van studenten. Het Profileringsfonds bestaat uit vier verschillende regelingen: Afstudeersteunregeling Studenten van de hogeschool die door bijzondere omstandigheden tijdens hun beursrechtperiode studievertraging hebben opgelopen, worden door deze regeling in staat gesteld hun studie zo spoedig mogelijk af te ronden dan wel voort te zetten. Regeling Bestuursbeurzen Studenten die tijdens hun studie in het bestuur van een vereniging gaan, kunnen in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. In deze regeling staat hoe studenten van de hogeschool die tijdens of binnen twaalf maanden na afloop van hun beursrechtperiode erkende bestuursactiviteiten verrichten, daarvoor gefaciliteerd kunnen worden. Kennisbeurzen Financiële ondersteuning voor non-eer (Europese Economische Ruimte) studenten die instellingscollegegeld in plaats van wettelijk collegegeld dienen te betalen. Topsportregeling Om de combinatie topsport/studie zo goed mogelijk te laten verlopen, stelt de HU een aantal voorzieningen beschikbaar. Deze voorzieningen worden verstrekt op basis van de individuele omstandigheden van de 79/385

80 student/topsporter. Elk van de regelingen is opgenomen in een apart hoofdstuk. Daarnaast kent het Profileringsfonds bepalingen van algemene strekking, die op al deze vormen van steunverlening van toepassing zijn. Zie voor het Profileringsfonds. Het is belangrijk dat je bijzondere omstandigheden altijd tijdig bij je studentendecaan meldt om later mogelijk in aanmerking te kunnen komen voor het Profileringsfonds. 8.3 Studentendecaan Het studentendecanaat van de HU geeft je informatie, advies en begeleiding. Elke faculteit en HU Amersfoort heeft een of meer studentendecanen. Zij zijn er om jou te ondersteunen bij het beantwoorden van vragen of het aanpakken van problemen tijdens je studie. De studentendecaan kan ook doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de studentenpsycholoog of studentenarts. Alles wat je bespreekt, blijft vertrouwelijk. De studentendecanen zijn gebonden aan het Reglement Studentendecanen HU en de gedragscode van het Platform Studentendecanen van de HU. Studievoortgang en persoonlijke omstandigheden Tijdens je studie kun je studievertraging oplopen, bijvoorbeeld door familie- of relatieproblemen. Maar ook psychische problemen, een (chronische) ziekte of functiebeperking kunnen een belemmering vormen in de studievoortgang. Of je wilt je studie onderbreken vanwege een langdurige ziekenhuisopname. Ook faalangst kan je studievoortgang blokkeren. De studentendecaan helpt je om het probleem te verhelderen en oplossingen te zoeken. Ook kan de studentendecaan je helpen bij het vinden van een andere vorm van hulpverlening. Studieadvies en procedures De studentendecanen hebben een adviesfunctie in de procedure rondom het uitbrengen van het studieadvies als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Zij zijn goed op de hoogte van regelingen waarin de rechten en plichten van de student en die van de HU staan beschreven. De studentendecaan kan je adviseren en ondersteunen bij bezwaar- en beroepsprocedures. Ook kun je bij het Studentendecanaat terecht bij twijfel over je studie, beroepskeuze en advies over vervolgopleidingen. Financiële zaken Financiële problemen zijn vervelend. Zeker als het echt een noodsituatie wordt en je bijvoorbeeld door een overmachtsituatie in (tijdelijke) geldnood komt. In sommige gevallen kun je een beroep doen op een financiële tegemoetkoming uit het Profileringsfonds. Je studentendecaan kan je hierbij adviseren. Kijk voor meer informatie op Zie ook artikel 40 Studentenstatuut en Reglement Studentendecanen HU (www.reglementen.hu.nl). Studentendecanen FG De studentendecanen van de faculteit zijn Jannie van Dam, Nina Kalker, Marlies Strieder, Jos Nijsen en Ivo de Haard. Zij zijn via te bereiken op of via hun individuele adres. In principe zijn er elke dag twee decanen aanwezig. Van maandag t/m vrijdag is er van uur open spreekuur voor het stellen van korte vragen en het maken van afspraken. Kamer Telefoon Jannie van Dam Nina Kalker Marlies Strieder Jos Nijsen Ivo de Haard 80/385

81 Website:www.decanenfg.hu.nl Centrum Studiekeuze Bij Centrum Studiekeuze, een gezamenlijk initiatief van de HU en de Universiteit Utrecht, kun je terecht als je twijfelt over je opleiding, als je bent vastgelopen of als je wilt doorstuderen na je bachelordiploma. Bij Centrum Studiekeuze kun je advies inwinnen en ondersteuning vragen met betrekking tot je studiekeuze. Kijk voor meer informatie op 8.4 Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is er voor iedereen (medewerker en student), die te maken heeft (of heeft gehad) met ongewenst gedrag. Bij ongewenst gedrag kun je denken aan fysiek geweld, agressie, verbale en seksuele intimidatie, discriminatie, schending van integriteit en racisme. Maar ook handtastelijkheden, flauwe grappen, pesterijen (ook op sociale media) en intimiderende s of sms jes kunnen als ongewenst worden ervaren. Iedereen bepaalt altijd zelf de grens waarover de ander niet heen mag gaan. Met andere woorden, niet voor iedereen ligt de grens van wat gewenst of ongewenst gedrag is op hetzelfde niveau. Dat kan te maken hebben met verschillen in achtergrond en opvoeding. Ongewenst gedrag kan mensen diep raken, zelfs zo dat ze er ziek van worden. Velen denken dat het gedrag vanzelf overgaat als je er maar geen aandacht aan besteedt. Maar dat gebeurt zelden. Wie last heeft van welke vorm van ongewenst gedrag dan ook, zal de moed moeten opbrengen om dat onder woorden te brengen. De ervaring leert telkens weer dat praten helpt en daarvoor kun je bij de vertrouwenspersoon terecht. Je anonimiteit is gewaarborgd en je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Na een melding kijkt de vertrouwenspersoon samen met jou als melder hoe het ongewenste gedrag zo snel mogelijk gestopt kan worden. Dit alles gebeurt in goed overleg: er worden geen stappen genomen zonder toestemming van jou als melder. Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon je enige tijd. Informatie vind je op De Regeling inzake ongewenst gedrag en verdere relevante informatie staan op de openbare site van de HU-vertrouwenspersonen: Zie ook artikel 51 Studentenstatuut en Regeling inzake Ongewenst Gedrag (www.reglementen.hu.nl). Je bent als melder van ongewenst gedrag altijd vrij om de keuze te maken naar een vertrouwenspersoon van een andere faculteit te gaan. Vertrouwenspersonen FG Ariëtta Sander Telefoon: Kamer: Werkdagen: maandag,woensdag; incidenteel donderdag of vrijdag José Dol Telefoon: Kamer: Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag 8.5 Studentenarts Wanneer je in Utrecht niet alleen komt studeren maar ook komt wonen, ben je verplicht je in te schrijven bij de gemeente Utrecht. Ook vanuit je zorgverzekeraar ben je verplicht je in te schrijven bij een huisarts in Utrecht. Als student kun je je, ongeacht waar je in Utrecht woont, inschrijven bij Huisartsenpraktijk Campus 81/385

82 Uithof via De huisartsenpraktijk heeft twee vestigingen in Utrecht, op de Uithof in Casa Confetti (Leuvenplein 10-11) en in Stadion Galgenwaard (Herculesplein 379). In geval van door ziekte gemiste tentamens, studiestaking door ziekte of bij het aanvragen voor ondersteuning uit het Profileringsfonds, is het overleggen van een doktersverklaring soms noodzakelijk. Niet iedere huisarts wil dergelijke verklaringen ten behoeve van derden afgeven. Bovendien heeft de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst) een richtlijn uitgegeven dat de behandelende arts niet de aangewezen persoon is om zo'n verklaring af te geven. Wanneer je een verklaring over je gezondheid nodig hebt, dan dien je deze eerst aan je eigen huisarts te vragen. Indien je eigen huisarts deze niet kan of wil geven, dan kun je naar de studentenarts gaan. Verwijzing naar de studentenarts gaat uitsluitend via de studentendecaan (zie par. 8.3). De studentenarts van de HU is: Huisartsenmaatschap Therapeuticum Utrecht, telefoonnummer (030) , Dekhuyzenstraat 60, 3572 WN in Utrecht. 8.6 Bureau Studentenpsychologen Het kan zijn dat je tijdens je studie moeilijkheden ervaart. Dat kan direct met je studie te maken hebben, maar het kan ook van meer persoonlijke aard zijn en een negatieve invloed hebben op je studievoortgang. Kom je er zelf niet uit, dan kun je terecht bij Bureau Studentenpsychologen van de HU. In een aantal gesprekken zoekt de studentenpsycholoog samen met jou een oplossing voor je problemen. Het maximum aantal gesprekken is 5 (van 50 minuten). Minder kan uiteraard ook. Behalve individuele gesprekken verzorgt Bureau Studentenpsychologen ook een faalangsttraining. Het kan zijn dat de hulp die de studentenpsycholoog biedt niet aansluit bij jouw problemen en/of hulpverwachting. Dan kan Bureau Studentenpsychologen je helpen de weg te vinden naar andere hulpverlenende instanties. Voor aanmelding bij het Bureau Studentenpsychologen is een verwijzing nodig van een studentendecaan. Neem dus eerst contact op met de studentendecaan voor een verwijzing. Vervolgens kun je je via de mail aanmelden. Vertrouwelijkheid staat voorop. Niemand anders dan jij en het Bureau Studentenpsychologen kennen de inhoud van de gesprekken. En alleen als jij dat wilt, kunnen er anderen bij betrokken worden. Er zijn voor studenten geen kosten aan verbonden. Meer informatie vind je op 8.7 Mediation Heb je een samenwerkingsprobleem met een medestudent? Een conflict met je docent? Zijn er problemen in je studentenhuis? Er is een grote kans dat een studentmediator je kan helpen. Mediation is een vorm van conflictoplossing. Je gaat met degene met wie je het conflict hebt op zoek naar de oplossing van jullie conflict, waarbij je begeleid wordt door een neutrale en onafhankelijke mediator. De mediator stelt je in staat om alles waarover jullie het oneens zijn te bespreken, zorgt voor herstel van de communicatie en helpt je de relatie te verbeteren. De mediator draagt zelf geen oplossingen aan, maar helpt je om de oplossingen te vinden waar jullie beiden tevreden over zijn. Als je meer wilt weten over studentmediation of als je een studentmediator wilt inschakelen, neem dan contact op met HU-Mediation voor advies en/of hulp via of Meer informatie vind je op of onder Voor informatie en het zo mogelijk aanvragen van een (student)mediation binnen de Faculteit Gezondheidszorg kun je contact opnemen met: José Dol 82/385

83 Telefoon: Kamer: Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag Marianne Tesink Telefoon: E mail: Kamer: Werkdagen: maandagmiddag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.8 Studeren met een functiebeperking Wat is een functiebeperking? Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychologische aandoeningen die chronisch, dus blijvend van aard, zijn. Soms is een beperking te zien of te horen. Het komt echter vaak voor dat een beperking of chronische ziekte niet meteen opvalt. Denk aan dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, RSI, reuma, psychische aandoeningen zoals depressie en vormen van autisme, zoals PDD-NOS en Syndroom van Asperger. Als je een functiebeperking of een chronische ziekte hebt, adviseren we je om aan het begin van het studiejaar contact op te nemen met een studentendecaan van je faculteit. Ook als je denkt (nog) geen hulp nodig te hebben. Dit kun je doen per , telefonisch of door gewoon aan te kloppen bij de studentendecaan. Op vind je de gegevens van het studentendecanaat op jouw faculteit. Een functiebeperking of een chronische ziekte kan immers belemmeringen veroorzaken die tot studievertraging of studie-uitval kunnen leiden. Aanpassingen en voorzieningen Het is raadzaam je beperking zo snel mogelijk te melden bij je studieloopbaanbegeleider en bij een studentendecaan van je faculteit. Eventuele voorzieningen kunnen dan op tijd geregeld worden. In een intakegesprek met een studentendecaan van je faculteit bespreek je welke functiebeperking of chronische ziekte je hebt en welke belemmeringen er zijn of kunnen optreden tijdens je studie. Vervolgens wordt onderzocht of er voorzieningen en maatregelen nodig zijn, en zo ja, welke. Hierbij geeft de studentendecaan aan welke mogelijkheden er binnen jouw opleiding zijn om met aanpassingen succesvol te kunnen studeren. De studentendecaan zal ook aangeven wanneer iets niet mogelijk is. Als er (nog) geen maatregelen nodig zijn, bespreekt de studentendecaan de vervolgstappen met je op het moment dat er wel belemmeringen optreden. Uiteraard wordt alles wat je met de studentendecaan bespreekt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie over studeren met een functiebeperking of chronische ziekte vind je in paragraaf van deze studiegids en op 8.9 Verbetering taalvaardigheden Heb je problemen met je Nederlandse taalvaardigheden, raadpleeg dan je studieloopbaanbegeleider of eventueel je studentendecaan voor informatie over de mogelijkheden om aan deze vaardigheden te werken. Ook kun je gebruikmaken van het digitale taalloket om deze vaardigheden te verbeteren: HU Bibliotheek Als HU-student kun je op vertoon van je collegekaart gratis gebruikmaken van alle HU-Bibliotheken. Ook kun je gratis lid worden van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Naast boeken en tijdschriften hebben de HU-Bibliotheken ook een groot digitaal aanbod. Via de website kun je de HU- Bibliotheken digitaal bezoeken. Via deze site heb je toegang tot de catalogus van de HU waarin je kunt zoeken in alle bibliotheekcollecties. En je hebt toegang tot naslagwerken en internetbronnen die relevant 83/385

84 zijn voor het onderwijs binnen de HU. Elke faculteit heeft daarnaast een eigen portal waarin de bronnen voor de afzonderlijke vakgebieden bij elkaar staan. Zie ook artikel 41 Studentenstatuut (www.reglementen.hu.nl) International Office Studeren of stage lopen in het buitenland is uitstekend voor je persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen kijken organisaties steeds vaker naar relevante buitenlandervaring op een cv, ook in onze multiculturele samenleving kan interculturele ervaring goed van pas komen. In het buitenland maak je kennis met een nieuwe omgeving, een nieuwe cultuur en nieuwe werkwijzen. Kortom: studeren of stage lopen in het buitenland is een waardevolle ervaring. Als student aan de HU heb je de mogelijkheid om voor studie of stage naar het buitenland te gaan. Voor sommige studenten is dit zelfs een verplicht onderdeel van de studie. Alle andere studenten kunnen in overleg met hun opleiding hun profileringsruimte inzetten om naar het buitenland te gaan. Het International Office kan je adviseren en op weg helpen. Op een paar locaties is er een balie waar je terecht kunt met vragen. Ook kun je hier de Study & Internship Abroad guide halen waarin je informatie kunt vinden over studie- en stageperiodes in het buitenland. Meer informatie over de services en openingstijden van het International Office vind je op Wanneer je specifieke vragen hebt kun je mailen naar of een afspraak maken via Of kom naar de Wil Weg Dag (Going Away Fair) om je te laten informeren over studie en stage in het buitenland. Het International Office organiseert dit evenement jaarlijks op de tweede dinsdag van oktober Study abroad De HU heeft ruim 200 partneruniversiteiten over de hele wereld waarmee studentuitwisseling plaatsvindt. Als student aan de HU heb je de mogelijkheid om een (half) studiejaar aan een van deze hogescholen of universiteiten in het buitenland te studeren (Study Abroad). Het International Office onderhoudt de contacten met partneruniversiteiten, ondersteunt bij je aanmelding, informeert jou tijdens je Study Abroad en verzamelt en verwerkt bij terugkomst evaluaties en cijferlijsten. Wil jij je aanmelden voor een Study Abroad? Kijk voor de mogelijkheden, voorwaarden en aanmeldingsprocedure op onder Study Abroad. Onder Grants & Scholarships kun je informatie vinden over beschikbare beurzen. Voor een Study Abroad binnen Europa kun je bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een Erasmus studiebeurs. LET OP: De deadline om je aan te melden voor een Study Abroad is 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarin je weg wilt gaan. De inschrijving voor een Study Abroad opent en sluit dus veel eerder dan voor een reguliere minor Stage in het buitenland Wil je stage lopen in het buitenland (Internship Abroad)? Schakel dan je stagecoördinator en/of het praktijkbureau van je opleiding in. Zij informeren je over de te volgen procedure en moeten goedkeuring aan je stageplaats verlenen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats maar soms kan je stagecoördinator en/of het praktijkbureau je hierbij helpen. Zorg er in ieder geval voor dat je ruim op tijd begint met zoeken. Vooral wanneer je buiten Europa stage wilt lopen kan het regelen van een visum en andere praktische zaken veel tijd in beslag nemen. Kijk voor meer informatie op onder Internship Abroad. Onder Grants & Scholarships kun je informatie vinden over beschikbare beurzen. Voor een Internship Abroad binnen Europa kun je bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een Erasmus Placement beurs. 84/385

85 Zie par voor meer informatie over stagemogelijkheden binnen je opleiding Medezeggenschap Enthousiaste, betrokken en leergierige studenten zijn onmisbaar voor onze hogeschool. Vind jij het belangrijk om het perspectief van de student voor het voetlicht te brengen en zo bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs én wil je graag bestuurlijke ervaring opdoen tijdens je studie? Ben je nieuwsgierig of kritisch en heb je goede ideeën? Word dan actief in een van de commissies of raden waar je invloed kunt uitoefenen op de inhoud van je eigen onderwijs, de gang van zaken op de faculteit of het hogeschoolbrede beleid. Kijk voor meer informatie op of Je kunt ook contact opnemen met de coördinator Bestuurlijke Participatie Studenten (BPS) via De coördinator BPS informeert, ondersteunt en coacht jou als student in de medezeggenschapsraden van de HU en organiseert in het kader hiervan activiteiten voor bestuurlijk actieve studenten, zoals workshops, trainingsdagen en borrels Inspraakorganen Welke onderwerpen spreken jou het meeste aan? De inhoud van je eigen opleiding? De gang van zaken op de faculteit? Of het strategische hogeschoolbrede beleid? Je kunt op deze drie niveaus participeren in de medezeggenschap en bestuurlijke ervaring opdoen, hetgeen je later goed van pas kan komen. Jouw opleiding heeft een opleidingscommissie (OC), hierover kun je meer info vinden in paragraaf De gang van zaken op de faculteit wordt besproken in de Facultaire Medezeggenschapsraad (FMR). Het beleid van de faculteitsdirectie wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. Je kunt hierbij denken aan het ICT-beleid, het flexibiliseringsbeleid en de faculteitsbegroting. Ook kan een faculteitsraad zelf onderwerpen agenderen en bespreken met het bestuur. Elke faculteit heeft een eigen raad. De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) is de gesprekspartner van het College van Bestuur. Het HU-brede beleid wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het strategisch beleid, het Onderwijs- en examenreglement (OER), het huisvestingsbeleid en het kwaliteitsbeleid. De CMR bespreekt daarnaast jaarlijks de gang van zaken met de raad van toezicht. De inspraakorganen hebben tal van mogelijkheden om hun invloed uit te oefenen, met als uiteindelijke doel het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Kijk voor meer informatie over medezeggenschap en de inspraakorganen op Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten De HU stimuleert jou als student om bestuurlijk actief te zijn, zodat je bestuurlijke en organisatorische vaardigheden in de praktijk kunt opdoen. Daarnaast zien we graag dat enthousiaste, betrokken en leergierige studenten bijdragen aan de beleidsontwikkeling op de HU. Daarom kun je als bestuurlijk actieve student gebruikmaken van onderstaande voorzieningen: als studentlid van een inspraakorgaan kun je je gratis en onbeperkt laten trainen in bepaalde competenties; er is een handboek voor studentleden die zitting nemen in de centrale raad, facultaire raad of opleidingscommissie; via het voor alle bestuurlijk actieve studenten opgezette intranet (www.bps.hu.nl) kun je kennis en informatie delen met studentleden uit andere inspraakorganen; uiteraard doe je het niet voor niets, behalve een flinke hoeveelheid bestuurlijke ervaring ontvang je per vergadering een vergoeding van 40,-. Aan de (totale) financiële compensatie voor bestuursactiviteiten is een maximum verbonden. Zie de desbetreffende regelingen op 85/385

86 Wil je graag lid worden van een of meerdere inspraakorga(a)n(en), dan kan dat door je kandidaat te stellen bij de eerstkomende verkiezingen (www.verkiezingen.hu.nl).je kunt je als persoon kandidaat stellen of via de medezeggenschapsvereniging, zie paragraaf Raadpleeg voor vragen over de OC het secretariaat van je opleiding of stuur een naar de coördinator BPS Zie voor meer informatie ook Studium Generale Studium Generale is de plek voor HU-studenten die wat extra uitdaging of verdieping naast hun studie zoeken. Van programma's waar je binnen tien weken actuele wereldkwesties in een historisch, politiek en economisch perspectief leert plaatsen tot debatten over de hogeschool, of over de lokale en landelijke politiek. Van inspirerende sprekers tijdens TEDxUtrecht tot muziek, cultuur en kennis op Festival de Beschaving. En van leren ondernemen, besturen en innoveren door praktijkdeskundigen tot gesprekken tussen docenten, management en studenten Studium Generale is de plek voor iedereen voor wie 'normaal studeren' niet spannend genoeg is. Op vind je altijd het laatste nieuws over het programma en kun je je aanmelden voor de Twitter- en Facebook-accounts van Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Utrecht heeft een bruisend studentenleven. Verenigingen en studentenorganisaties in allerlei soorten en maten dragen daar hun steentje aan bij. Het bekendst zijn de gezelligheidsverenigingen. Er zijn ook verenigingen die een andere inslag hebben zoals de levensbeschouwelijke studentenverenigingen, internationale en interculturele verenigingen. En natuurlijk hebben studenten ook allerlei eigen sportverenigingen en culturele verenigingen. Een overzicht van verenigingen vind je op De HU geeft financiële steun aan studentenverenigingen. De subsidie wordt gegeven voor structurele en incidentele activiteiten. Wil je meer weten over het aanvragen van en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie? Kijk dan op onder Geldzaken. Ter verduidelijking nog even het volgende: naast studentenverenigingen zijn er ook studieverenigingen. Studieverenigingen zijn gekoppeld aan je opleiding. Zie hiervoor par Bestuursbeurs Zit je in het bestuur of in een commissie van een studentenvereniging (Utrechtbreed of hogeschoolbreed), dan kun je in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. Een bestuursbeurs is een toelage die dient als compensatie voor de studievertraging die je door je bestuursactiviteiten oploopt. Je ontvangt deze buiten je prestatiebeurs. Welke studentenorganisaties en bestuurlijke functies in aanmerking komen voor een bestuursbeurs kun je vinden in de Bijlage bij de Regeling bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties UU/HU. Zie ook hoofdstuk D van het Profileringsfonds HU Kijk voor meer informatie over de procedure of voor het aanvragen van een bestuursbeurs op onder Profileringsfonds Topsport Doe jij aan topsport en wil je daarnaast studeren? De HU biedt een groot aantal faciliteiten aan studenten die hun studie willen combineren met een carrière in de topsport. De HU beoordeelt op basis van jouw 86/385

87 individuele omstandigheden en het niveau waarop je de sport beoefent of je gebruik kunt maken van deze voorzieningen. Welke faciliteiten zijn er voor topsporters? Topsporters komen in aanmerking voor de volgende faciliteiten: begeleiding bij het plannen van de studie; in samenspraak met de examencommissie uitstel of verplaatsen van tentamens, indien mogelijk; samenwerking met NOC*NSF, Olympische netwerken, Nationaal Topsport Centrum, Regionale Trainingscentra en topsportbegeleiders; financiële ondersteuning als er studievertraging wordt opgelopen door het sporten op topniveau. Voor meer informatie neem je contact op met de Topsportcoördinator Mieke Wikkerman via het faculteitsdecanaat of kijk op Trajectum Trajectum is het redactioneel onafhankelijke magazine van de HU en verschijnt tien keer per jaar. In Trajectum staan verhalen over studenten, studeren, studentenleven, onderwijs en onderzoek, de stad Utrecht en cultuur. Studenten en docenten schrijven columns of leveren andere bijdragen. Op de site vind je elke dag nieuws, prijsvragen, filmpjes, blogs van studenten en docenten en praktische informatie. Trajectum is ook te volgen via Facebook en Twitter Sport Tegen studentenprijzen kun je sporten bij Olympos, het sportcentrum van de HU en Universiteit Utrecht. Olympos heeft onder meer een ruim aanbod aan conditionele sporten en bal-, dans-, vecht- en racketsporten. Kijk op voor uitgebreide informatie over het aanbod, data en tarieven. Zie ook artikel 42 Studentenstatuut (www.reglementen.hu.nl) Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren De HU hecht groot belang aan een gezonde, veilige en plezierige leer- en werkomgeving, aan zorg voor het milieu en zuinig omgaan met energie. De HU wil je veiligheid en gezondheid waarborgen, door het tot een aanvaardbaar niveau verkleinen van risico s op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarom beschikken alle faculteiten en diensten van de HU over een Arbo- en Milieucommissie (A&M-commissie) die het aanspreekpunt is voor arbo- en milieuzaken en die de uitvoering coördineert van het Arbo- en Milieubeleid binnen de faculteiten. Een deel van de verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid en milieu ligt natuurlijk ook bij jezelf. Hoe kun jij bijdragen aan de veiligheid en gezondheid? We verwachten van je dat je binnen de HU meewerkt aan een veilige, gezonde en milieuvriendelijke studieomgeving. Aandachtspunten zijn: weten wat je moet doen in geval van brand, ongevallen en andere calamiteiten; vrijhouden van vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen; het voorkomen van lichamelijke klachten (CANS/RSI); veilig werken in practicumlokalen; het melden van onveilige situaties; aandacht hebben voor het milieu. Hieronder vind je over deze punten meer informatie. Wat te doen bij brand, ongeval of calamiteit? 87/385

88 Je wordt geacht op de hoogte te zijn van de regeling voor brand, calamiteiten, ongevallenmelding (zie hieronder) en van vluchtroutes en nooduitgangen. Vluchtroutes en nooduitgangen zijn te vinden op de vluchtplattegronden in het gebouw. In alle ruimtes staat vermeld wat je moet doen bij een calamiteit. Bel nooit zelf de brandweer, politie of ambulance. Bel wel onmiddellijk het interne alarmnummer 5112 je komt dan in contact met een medewerker(-ster) van de centrale faculteits- of locatiebalie of de receptie. Meld kort en duidelijk: je naam en lokaal of werkplek; je telefoonnummer; de actuele situatie (hoe, wat en waar); of er slachtoffers zijn en hoeveel; waar het is gebeurd. De medewerker(-ster) alarmeert een EHBO er of, bij een grotere calamiteit, het hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV). Blijf altijd kalm, waarschuw iedereen om je heen die in gevaar is en wacht tot hulpverleners ter plaatse zijn. Bedrijfshulpverlening (BHV) & EHBO Iedere locatie beschikt over een bedrijfshulpverleningsorganisatie die bij brand, ongevallen en andere calamiteiten kan worden ingezet. BHV ers zijn tijdens hun inzet herkenbaar aan hun gekleurde hesjes met daarop de tekst BHV er. Volg bij brand, ongevallen of andere calamiteiten altijd strikt hun aanwijzingen op. Maak bij ontruiming van het gebouw geen gebruik van de lift. Blijf buiten op de verzamelplaats die door de BHV er wordt aangewezen en wacht op verdere instructies. Houd altijd de weg vrij voor brandweer en ambulances. Verlaat het gebied niet zonder je af te melden. Dit voorkomt eventuele zoekacties. Vrijhouden van vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen In geval van een calamiteit is het van levensbelang dat vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen goed toegankelijk zijn. Zorg er dus voor dat deze niet worden geblokkeerd door tafels, stoelen of andere obstakels. Studeren en CANS Misschien heb je pijn in je arm, schouder, elleboog of pols. In eerste instantie denk je dat het wel over zal gaan. Maar helaas is dat niet altijd het geval. Deze pijn kan namelijk duiden op CANS (Complaints of Arm, Neck and or Shoulder), vroeger ook wel RSI genoemd. Iedereen kan hiermee te maken krijgen. Als je de eerste signalen niet serieus neemt, kunnen de klachten zich uitbreiden. Oorzaken van CANS kunnen zijn: repeterend werk; een statische werkhouding; weinig afwisseling in houding en beweging; een verkeerde zithouding op je werkplek (informatie over een juiste zithouding staat in de HU-folder Geef CANS geen KANS); stress, vooral in piekperioden (tentamens, afstudeer artikel schrijven). Tijdens je studie werk je soms lang achter elkaar in dezelfde houding en/of maak je steeds dezelfde bewegingen. Je werkt bijvoorbeeld regelmatig en langdurig achter een beeldscherm. Niet alleen op school maar ook nog thuis. Vergeet ook niet de uren die je s avonds doorbrengt met spelletjes en internet. Je kunt CANS grotendeels zelf voorkomen. De belangrijkste tips zijn: wissel beeldschermwerk af met lezen, aantekeningen maken etc; werk per dag niet langer dan 5 à 6 uur achter een beeldscherm en niet langer dan 2 uur met een laptop; zorg bij laptopgebruik langer dan 2 uur voor laptopstandaard, losse muis en los toetsenbord; 88/385

89 neem bij beeldschermwerk ieder uur een korte pauze; let op een goede zithouding voor het beeldscherm; zorg voor voldoende ontspanning/sport naast je studie; neem lichamelijke klachten serieus. Beginnende klachten (pijn, tintelingen, stijf gevoel) kunnen snel verergeren. Meer specifieke informatie en een video-instructie over het instellen van beeldschermwerkplekken kun je vinden op Met CANS-klachten kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider of studentendecaan. Je kunt ook terecht bij het Arbo- & Milieuteam HU (zie: Zijn je klachten al zo ernstig dat er een arts moet worden geraadpleegd, ga dan naar je eigen huisarts. (Zie ook paragraaf 8.8 over studeren met een functiebeperking) Veilig werken in practicumlokalen Als je in practicumlokalen aan het werk gaat met bijvoorbeeld apparaten, machines, gereedschappen of chemische/gevaarlijke stoffen moet je altijd denken aan je eigen veiligheid en die van anderen. Volg daarom altijd de aanwijzingen van de docent op. Houd je aan de voorgeschreven veiligheidsregels en de instructies die zijn opgenomen in de practicumhandboeken. Belangrijk is dat je altijd de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen draagt zoals een veiligheidsbril of beschermende kleding. Zorg dat je altijd de op machines aanwezige afschermings- en veiligheidsvoorzieningen gebruikt. Melden van onveilige situaties De HU doet er alles aan om te zorgen voor een veilige, gezonde en milieuvriendelijke leer- en werkomgeving. Mocht je desondanks situaties signaleren die onveilig zijn of verbeterd moeten worden dan deze graag melden bij je docent, receptie of de Arbo- en Milieucommissie van je faculteit. Milieu De faculteit heeft aandacht voor het milieu. Dit betekent zuinig omgaan met water en energie, minder afval en een goede afvalscheiding. Je kunt hier zelf een bijdrage aanleveren door: het licht niet aan te doen wanneer er voldoende licht is; het licht uit te doen als je een lokaal leeg achterlaat; geen water te verspillen en de spaarknop van de spoelbak (als die er is) te gebruiken; bij warmte het raam niet open te zetten maar de verwarming lager zetten; je computer en het beeldscherm uit te zetten als je klaar bent met je werk; spaarzaam documenten af te drukken; koffiebekertjes meermaals te gebruiken; (chemisch) afval (batterijen, papier, restanten van consumpties) in de daarvoor bestemde afvalbakken te doen, ook in de kantine; het gebouw schoon te houden en zwerfafval te voorkomen; je te houden aan het rookverbod binnen de gebouwen, roken doe je buiten op de aangeven plekken. Voor vragen, opmerkingen of ideeën over arbo- en milieuzaken kun je terecht bij de Arbo- en Milieucommissie van je faculteit of bij het Arbo- & Milieuteam HU. Kijk voor meer informatie op Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Je bent zelf aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van ongevallen en schade die jij veroorzaakt aan derden. Je kunt je hiervoor verzekeren door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Voor ongevallen/overlijden en voor wettelijke aansprakelijkheid tijdens het verblijf in of op weg naar gebouwen van de faculteit heeft de HU een beperkte verzekering. Activiteiten in het kader van de studie 89/385

90 buiten de HU-locaties (in Nederland) vallen hier ook onder, evenals activiteiten in het kader van het HUonderwijs in het buitenland. Veroorzaak je schade tijdens je stage, dan wordt eerst de aansprakelijkheidsverzekering van de stagebiedende instelling aangesproken. Biedt deze geen dekking dan wordt vervolgens jouw aansprakelijkheidsverzekering aangesproken. Bieden beide verzekeringen geen dekking, dan kan de verzekering van de HU worden aangesproken. Ga jij in het kader van HU-onderwijs naar het buitenland, sluit dan een aanvullende verzekering af. Wanneer je in het kader van HU-onderwijs naar het buitenland gaat, ben je verplicht je buitenlandverblijf voor vertrek te registreren. Daarnaast is het mooi meegenomen dat je door je registratie direct aangemeld bent voor de gratis reisverzekering van de HU. Voor meer informatie over registratie en de gratis reisverzekering kun je kijken op: Werken naast je studie Wil je een leuke (bij)baan die goed aansluit op je studie? Campus Recruitment is dé plek voor persoonlijk loopbaanadvies, een cv-boost, maar vooral voor een leuke bijbaan of startersfunctie waar je niet wordt afgerekend op te weinig ervaring. Kijk op Je kunt ook in contact komen met kenniscentra waar studenten gezamenlijk onder leiding van een lector toepassingsgericht onderzoek doen, of werken aan productinnovaties. In 2013 starten Studentzaken en Campus Recruitment een studentenpool waar verschillende losse klussen (flyeren voor een evenement, helpen op open dagen, deelnemen aan een commissie, advies geven voor een beleidsplan e.d.) binnen de HU aangeboden worden. Je mag naast je studiefinanciering beperkt bijverdienen per kalenderjaar, zonder dat dit gevolgen heeft voor je studiefinanciering. Deze bijverdiengrens kun je terugvinden op de site van DUO (Dienst Uitvoering op Onderwijs, en geldt voor iedereen die recht heeft op studiefinanciering. Werk je zoveel dat je er studievertraging door oploopt, dan is het vaak verstandiger om extra geld te lenen bij DUO. Je studentendecaan kan je hierbij adviseren Huisvesting Een leuke betaalbare kamer in Utrecht is niet gemakkelijk te vinden. Houd er rekening mee dat het in de zomermaanden extra druk is op de kamermarkt. Schrijf je in bij of bij Heb je woonruimte gevonden en ben je verhuisd, schrijf je dan in in het bevolkingsregister van de gemeente. Dit is onder meer nodig om bij DUO aan te tonen dat je uitwonend bent. Inschrijven kan (binnen vijf dagen na je verhuizing) bij de Dienst Burgerzaken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Geef je nieuwe adres ook door aan de HU. Dit doe je via OSIRIS. Zie ook paragraaf van deze studiegids. Of geef je adreswijziging door via Studielink. 90/385

91 9 Over de HU In dit hoofdstuk vind je meer informatie over Hogeschool Utrecht. 9.1 Algemene informatie Je studeert aan Hogeschool Utrecht. De HU is met ruim studenten en ruim 3400 medewerkers een van de grotere hbo-instellingen in Nederland met een breed palet aan opleidingen die verdeeld zijn over zes faculteiten. De meer dan 80 bacheloropleidingen verzorgen onderwijs op het gebied van communicatie en journalistiek, economie en management, natuur en techniek, gezondheidszorg, onderwijs, en maatschappij en recht in zowel Utrecht als Amersfoort. Naast bacheloropleidingen heeft de HU ook masteropleidingen, waar je in diverse richtingen een mastergraad kunt behalen. Door de schaal van de HU zijn we zowel klein als groot: we organiseren het onderwijs per opleiding, daardoor is het voor jou als student overzichtelijk en persoonlijk. Tegelijkertijd maakt onze schaalgrootte dat we je meer kunnen bieden dan alleen je eigen opleiding. Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan onderwijsactiviteiten van andere HU-opleidingen. Dat kan ook bij andere onderwijsinstellingen in Nederland of in het buitenland. Denk aan het volgen van een minor of stage lopen Onderwijsprofiel HU Hoger beroepsonderwijs in de (kennis)samenleving De ene hogeschool is de andere niet. De HU maakt net als andere instellingen gerichte keuzes ten aanzien van haar onderwijsprofiel. Met ons onderwijs willen we bijdragen aan een duurzame kennissamenleving. We organiseren ons onderwijs zodanig, dat jij je als student maximaal kunt ontplooien. We vinden het daarom erg belangrijk dat je je thuis voelt bij ons en investeren daar gericht in. Naast onderwijs verzorgen heeft de HU nog meer taken. Zo investeren we in onderzoek dat ingebed is in kenniscentra. Daarmee leiden we dus niet alleen professionals op, maar dragen we ook bij aan de innovatie van de beroepspraktijk waarin professionals werkzaam zijn. Daarom kent de HU een sterke externe oriëntatie op sociale, economische en maatschappelijke vraagstukken. In het onderwijs dat we verzorgen krijg je daarmee te maken. Het voorgaande heeft ertoe geleid dat we voor ons onderwijsprofiel expliciet kiezen voor competentie- en vraaggestuurdheid van ons onderwijs, waarbij we zorgen dat studenten in sterke leeromgevingen kunnen studeren. Wat dat precies betekent, lees je hieronder. Competentiegericht onderwijs Onderwijs is competentiegericht als jij je als student de kennis, vaardigheden en houding aanleert waarmee je een bepaald beroep kunt uitoefenen. De opleidingen formuleren, onderschrijven en actualiseren de competenties in nauw overleg met het werkveld. Competentiegericht opleiden betekent ook dat we je maatwerk leveren. We sluiten aan op eerder verworven competenties, we stimuleren je om in toenemende mate regisseur te zijn van je eigen leerproces, keuzes te maken en deze te verantwoorden. Je moet in staat zijn professioneel te handelen in kenmerkende beroepssituaties van toenemende complexiteit. Tevens dagen we je uit te werken aan je onderzoeksvaardigheden en je competenties te ontwikkelen in een internationale/multiculturele omgeving. Vraaggestuurd onderwijs Ons onderwijs richt zich zowel op de vraag van de beroepspraktijk als op de vraag van de studenten. Wij matchen jouw kennis en leervragen met die van de beroepspraktijk op een manier die past binnen de 91/385

92 kwaliteitseisen van de opleiding. We vinden dat je zelf verantwoordelijk bent voor je studieloopbaan en dat de HU je daarbij moet ondersteunen. Je hebt mogelijkheden je studie mede naar eigen inzicht in te richten. Een sterke leeromgeving Een competentiegerichte en vraaggestuurde opleiding veronderstelt een sterke leeromgeving. Een leeromgeving die jou inspireert, uitdaagt en waarin je je steeds op de grens van je kunnen begeeft. Een leeromgeving die het leren vanuit het werken in de praktijk vormgeeft: leren is werken en werken is leren. Een leeromgeving die, indien van toepassing, internationaal is georiënteerd. Iedere opleiding kent een, samen met het beroepenveld vastgestelde, kennisbasis. Vanaf het eerste jaar staat het verwerven van kennis en vaardigheden vanuit realistische beroepstaken centraal. Het onderwijs bestaat uit een mix van werkvormen, zowel individueel als in samenwerking met je medestudenten, waarbij in toenemende mate wordt gewerkt in authentieke beroepssituaties Bachelor- en masterstelsel Hogeschool Utrecht voert haar taken uit binnen het Nederlandse onderwijsbestel. Dat betekent dat een reeks van structuureigenschappen, bijvoorbeeld de lengte van opleidingen, wettelijk bepaald is. Omdat er in het hoger onderwijs (hbo en wo) twee typen opleidingen zijn, te weten bachelors en masters, wordt ook wel van het bachelor- en masterstelsel gesproken. Bachelor- en masterstelsel Het onderwijs aan universiteiten en hogescholen is opgedeeld in twee fasen: de bachelorfase en de masterfase. Een vierjarige hbo-opleiding noem je een bacheloropleiding 3. Na afronding van de opleiding krijg je een bachelorgraad. Op de universiteit kun je in drie jaar een bachelordiploma behalen. Hierna kun je doorstuderen voor een masterdiploma. Zowel hogescholen als universiteiten bieden masteropleidingen aan. Studeer je aan een hogeschool, dan kun je recht hebben op studiefinanciering. Bij de deeltijdvariant bestaat er geen recht op studiefinanciering. Zie voor meer informatie over studiefinanciering de website van DUO (www.ocwduo.nl). Bacheloropleidingen Je bachelordiploma is een internationaal (h)erkenbaar diploma. Dit is handig als je in het buitenland aan de slag wilt. Ook kun je in de meeste gevallen gedurende je opleiding tijdelijk in het buitenland studeren. De bacheloropleidingen aan de HU bieden tevens veel vrije keuzeruimte, de zogenaamde profileringsruimte. Je kunt deze profileringsruimte vullen met een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen) óf met een pakket van keuzecursussen dat je zelf samenstelt. Zie verder par (profileringsruimte). De profileringsruimte maakt het ook mogelijk om studieonderdelen te volgen aan andere hogescholen of universiteiten, in binnen- en buitenland. Masteropleidingen Na afronding van je bacheloropleiding kun je nog een masteropleiding volgen aan een hogeschool of universiteit. De HU heeft een groeiend aantal masteropleidingen, ook voor mensen die al een aantal jaren werkervaring hebben. Kijk voor meer informatie op Wil je een master volgen aan een universiteit, dan kan dat ook. Een hbo-opleiding sluit echter niet altijd naadloos aan op een universitaire master. Om jouw kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen, zijn voor een aantal masters speciale trajecten ontwikkeld. Deze zogenaamde premasters volg je voorafgaand aan de master en geven je direct toegang. Kijk voor meer informatie op of haal de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU. 3 De duur van vier jaar geldt voor de voltijdvariant. Bij deeltijd en duaal kan er sprake zijn van een afwijkende duur. 92/385

93 9.1.3 Hogeschool- en faculteitsregelingen De Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW) legt de HU als instelling voor Hoger Beroepsonderwijs een aantal verplichtingen op. De HU heeft deze in diverse regelingen verwerkt en nader uitgewerkt. Er zijn regelingen die voor alle studenten binnen de HU gelden. Deze HU-brede regelingen kun je terugvinden op de site Daarnaast zijn er ook regelingen die alleen gelden voor studenten aan een bepaalde faculteit of een specifieke opleiding. Deze regelingen vind je terug op de SharePoint-site van jouw faculteit en/of opleiding. HU-brede regelingen De HU-brede regelingen uit de categorieën Student en onderwijs en Medezeggenschap zijn voor jou het meest van belang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: het Studentenstatuut HU: hierin zijn je rechten en plichten als student in algemene zin vastgelegd; het Onderwijs- en examenreglement HU: hierin zijn je rechten en plichten als student ten aanzien van het onderwijs, tentamens, examens en verwante zaken vastgelegd; de Inschrijvingsregeling: hierin worden de procedurele aspecten rond inschrijving, collegegeld en uitschrijving beschreven. Zie ook par ; het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU: hierin wordt beschreven wat je kunt ondernemen als je het ergens niet mee eens bent. Zie ook hoofdstuk 7 en het Profileringsfonds: de verschillende vormen van financiële ondersteuning die de HU jou kan bieden zijn hierin samengevoegd. Zie ook par. 0; het Reglement voor de opleidingscommissies: hierin wordt alles omtrent de opleidingscommissie (adviesorganen op afdelingsniveau) geregeld. Zie ook par. 0; de Regeling Ongewenst gedrag: hierin worden de gedragsregels binnen de HU beschreven; de ICT-Gedragsregels: hierin worden de gedragsregels met betrekking tot het gebruik van de computers en het netwerk op de HU beschreven. Zie voor de meest recente versies van de reglementen: De belangrijkste studentenregelingen, waaronder het Onderwijs- en examenreglement en ook deze studiegids, worden jaarlijks herzien en opnieuw vastgesteld. De nieuwe versies vervangen de vorige versies die dan niet meer gelden. Als het nodig is om oude regels te handhaven, wordt een overgangsregeling opgenomen, waarin vermeld is voor wie en tot welke datum bepaalde oude regels nog gelden. De OER-HU bacheloropleidingen en de studiegids van een bepaald studiejaar gelden voor alle studenten die in dat studiejaar zijn ingeschreven. Facultaire en opleidingsregelingen De facultaire regelingen kun je vinden via de SharePoint-site van de opleiding. Denk hierbij aan huisregels, tentamenprotocollen en dergelijke die enkel voor de studenten van de betreffende faculteit gelden. Ook in hoofdstuk 10 van de OER-HU bacheloropleidingen zijn regels opgenomen die gelden voor alle studenten van de betreffende faculteit. Hoofdstuk 10 OER HU van jouw faculteit vind je terug op In de studiegids zijn vervolgens als nadere uitwerking van de OER HU weer opleidingsregels opgenomen die gelden voor alle studenten aan de betreffende opleiding. Alle studiegidsen van de HU zijn terug te vinden op 93/385

94 9.1.4 Orderegels Artikel 50 van het Studentenstatuut (zie regelt de ordehandhaving binnen de HU. Deze regeling houdt (kort samengevat) het volgende in: Voorschriften en aanwijzingen Om de goede gang van zaken te handhaven, gelden naast de wet binnen de HU nadere voorschriften en aanwijzingen, vastgesteld door of namens het College van Bestuur of de faculteitsdirectie. Deze kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, de volgende onderwerpen: ongewenst gedrag; fraude en/of onregelmatigheden bij tentamens (zie par. 0); het gebruik van de gebouwen en terreinen met de daarin of daarop aanwezige voorzieningen; afmelding van de student bij ziekte of verhindering anderszins; bijzondere omstandigheden. Binnen de HU geldt verder een algemeen verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De opleiding kan aanvullende kledingvoorschriften stellen, als dit vanuit de praktische uitvoering van het onderwijs noodzakelijk is. Plichten student Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet gelden voor jou als student in ieder geval de volgende plichten: de plicht om in werk en studie zorgvuldig en voorzichtig te handelen; de plicht om je op de hoogte te stellen van (veiligheids)voorschriften die betrekking hebben op het werk en je studie; de plicht om aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken en de verplichte beschermingsmiddelen te dragen of toe te passen; de plicht om onveilige en/of ongezonde werksituaties te melden aan de desbetreffende faculteitsdirectie. Maatregelen Bij overtreding door jou van de voorschriften/aanwijzingen of bij het niet nakomen van de plichten kan de faculteitsdirectie de volgende maatregelen treffen: het geven van een waarschuwing of berisping; het ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen van de HU voor de tijd van ten hoogste een jaar; het beëindigen van de inschrijving. Ook is het mogelijk om jouw inschrijving als student bij de HU te weigeren of te beëindigen. Je inschrijving wordt geweigerd of beëindigd als je door je gedrag of uitlatingen hebt laten zien dat je ongeschikt bent voor het beroep waarvoor de opleiding je opleidt of voor de praktische voorbereiding daarop. Als jij je als student schuldig hebt gemaakt aan onregelmatigheden kan ook de examencommissie bepaalde maatregelen treffen. Zo kan de examencommissie besluiten dat je gedurende een bepaalde periode een of meer tentamens niet mag af leggen. De examencommissie kan jou het diploma onthouden. De examencommissie kan ook de faculteitsdirecteur adviseren om je inschrijving definitief te beëindigen. Deze sanctiemogelijkheden van de examencommissie zijn nader uitgewerkt in paragraaf 0 van deze studiegids en artikel 38 OER-HU bacheloropleidingen /385

95 9.1.5 Kwaliteitszorg De HU besteedt veel zorg en aandacht aan kwaliteit. Kwaliteitszorg heeft onder meer betrekking op alle onderdelen van het onderwijs, het curriculum, de studievoortgang, de begeleiding, de onderwijsorganisatie en de relatie opleiding-arbeidsmarkt. Een precieze uitwerking van het systeem van kwaliteitszorg dat de opleiding hanteert, vindt plaats in het kwaliteitsplan. Hierin staat beschreven op welke wijze en met welke middelen inzicht wordt verkregen in de kwaliteit van de opleiding, hoe kan worden gewerkt aan eventuele verbetering, hoe je betrokken bent bij de evaluatie en op welke wijze verslag wordt gedaan van de resultaten van deze evaluaties. Opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in het systeem voor kwaliteitszorg en zetten belangrijke verbeteringen in gang. De kwaliteit van het onderwijs kan natuurlijk het beste worden beoordeeld door jou en je medestudenten. Regelmatig word je daarom benaderd om mee te werken aan een (anonieme) enquête om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. De onderwijsevaluaties van de opleiding Fysiotherapie zijn te vinden op de studentensite van SharePoint. Hier staan ook de evaluatiegegevens van de afgelopen jaren. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de jaarlijkse landelijke Nationale Studenten Enquetes (NSE) en de HBO monitor (onder alumni van de opleiding), de korte blokevaluaties van de opleiding (quickscans) en de Groepsvertegenwoordigersoverleggen (GVO). Deze GVO zijn een mondeling overleggen met de twee groepsvertegenwoordigers van alle klassen van één studiejaar aan het eind van elk blok. Het is de bedoeling dat de groepsvertegenwoordigers input verzamelen bij hun klasgenoten. De fasecoordinator inventariseert de knelpunten in het onderwijs en de toetsing en opties voor verbetering. De opleiding en de toetscommissie gebruiken deze gevens voor de uitvoering van de PDCA-cyclus. De groepsvertegenwoordigers rapporteren de uitkomsten ook weer terug in hun eigen klas. De gegevens uit de exitenquetes worden ook betrokken bij de bijsturing van het onderwijs Organogram HU Een organogram van de HU is te vinden op Klik op In het kort en daarna op Organogram'. Bij de HU is het onderwijsaanbod georganiseerd in instituten, academies en centra. De bacheloropleidingen worden aangeboden door de instituten. Instituten zijn groepen docenten die ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor een of meer opleidingen. Kenniscentra zijn groepen lectoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van onderzoeksprogramma s. Organisatorisch is de HU ingedeeld in faculteiten. Zie ook par Locaties HU Locaties HU in Utrecht en Amersfoort Adresgegevens en routebeschrijvingen naar alle locaties in Utrecht en Amersfoort vind je op Kijk voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer op 9.2 Algemene informatie faculteit Gezondheidszorg Algemeen De Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht is een vraaggerichte kennisorganisatie op het gebied van de verpleegkundige en paramedische beroepsuitoefening. We leiden competente professionals op die op hoog niveau hun beroep uitoefenen en vernieuwen, én wij genereren kennis die wordt benut bij 95/385

96 de zorginnovatie. Zo leveren we duurzame bijdragen aan de ontwikkeling van de professionele beroepspraktijk. In de regio, in Nederland en in Europa, staat de Faculteit Gezondheidszorg bekend als een instelling die in intensieve samenwerking competente professionals opleidt en hoogwaardige kennisproducten realiseert. In deze missie profileren wij ons als een onderwijsinstelling die tevens kennis genereert ten behoeve van het onderwijs en de beroepspraktijk. Voor het onderwijs betekent dit dat studenten bij ons de kans hebben om al hun talenten tot ontplooiing te laten komen. Zij worden in een competentiegericht curriculum opgeleid tot vakbekwame beroepsbeoefenaren. De competenties worden in nauwe samenspraak met het beroepenveld geformuleerd. Studenten geven zelf steeds meer sturing aan hun leerproces en worden hierin begeleid. Studenten worden in de loop van hun studie steeds meer geconfronteerd met authentieke beroepssituaties en er bestaat een geïntegreerde digitale leeromgeving. Ook de toetsing sluit aan bij het competentiegestuurde onderwijs; een stevige kennisbasis vormt hierbij het fundament. Kenniscentrum De Faculteit Gezondheidszorg heeft een Kenniscentrum 'Innovatie van Zorgverlening', dat ook studenten interessante mogelijkheden biedt. Dit kenniscentrum houdt zich bezig met innovaties in de gezondheidszorg die leiden tot een grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënt. Om dit te bereiken voert het kenniscentrum praktijkgericht onderzoek uit: onderzoek dat aansluit bij vragen uit de praktijk en daar direct relevant voor is. De onderzoeksuitkomsten worden niet alleen gebruikt in de praktijk maar ook in het onderwijs. Studenten spelen hierin een belangrijke rol en kunnen participeren in het onderzoek van het kenniscentrum. Dit kun je doen in het kader van je profileringsruimte (zie verder par : opleidingsstructuur algemeen) of combineer je met het afstuderen. Je kunt je opgeven via Het kenniscentrum (zie ook het organogram hieronder) verbindt drie lectoraten: het lectoraat 'Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen' (ook wel lectoraat Ouderenzorg en Familiezorg genoemd), het lectoraat 'Leefstijl en Gezondheid' en het lectoraat 'Vraaggestuurde Zorg'. De drie instituten van de Faculteit Gezondheidszorg zijn nauw verbonden aan de drie lectoraten van het kenniscentrum. In het curriculum en het onderwijsaanbod van de opleidingen in deze instituten is duidelijk te merken dat deze samenwerking de onderwijskwaliteit verhoogt. Het kenniscentrum 'Innovatie van Zorgverlening' organiseert jaarlijks 28 masterclasses voor studenten rondom actuele thema s in de gezondheidszorg. Kijk voor meer informatie over het kenniscentrum op: Inleidende tekst over karakter faculteit\ Medisch Ethische Screeningscommissie (MES-FG) Onderzoek en ethiek binnen de FG Binnen de Faculteit Gezondheidszorg wordt de laatste jaren steeds meer toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan, waarbij aan patiënten, medewerkers en/of studenten gevraagd wordt als proefpersoon te fungeren. De HU ontwikkelt zich daarmee tot een University of Applied Sciences (UAS), waarbij onderwijs en onderzoek onlosmakelijk met elkaar verweven zijn. Dit onderzoek vindt plaats binnen de lectoraten. Als student van de Faculteit Gezondheidszorg kun je via een van de lectoraten meewerken aan een onderzoek. Het is een inspirerende en leerzame ervaring om eens van dichtbij mee te maken hoe een onderzoek wordt uitgevoerd (zie Onderzoek iets voor jou? https://intranet.sharepoint.hu.nl/fg/info/onderzoekietsvoorjou/pages/default.aspx). Daarnaast voorziet de leerlijn onderzoek en praktijk (LOEP) in de verbinding tussen het onderzoek en de beroepspraktijk. In dit kader sluit je jouw opleiding ook af met het uitvoeren van leeronderzoek binnen jouw specifieke beroepspraktijk. Medisch Ethische Screeningscommissie (MES-FG) Privacy en bejegening zijn belangrijke aspecten van kwaliteit van onderzoek. Kwaliteit van onderzoek gaat immers niet alleen over methodologische of wettelijke vereisten, maar behelst ook het borgen van ethische aspecten en daarmee het beschermen van de rechten en het welzijn van proefpersonen die bij het mensgebonden onderzoek betrokken zijn. 96/385

97 Daarvoor is een facultaire Medisch Ethische Screeningscommissie (MES-FG) ingesteld, die nagaat in hoeverre de rechten en het welzijn van (proef)personen in lopende mensgebonden activiteiten in onderwijs en onderzoek beschermd worden. Je moet hierbij denken aan: respect voor de proefpersonen (anonimiteit, fatsoenlijke bejegening van proefpersonen); zorgvuldigheid en gedegenheid van de onderzoeksopzet; schriftelijk toestemming vragen voor deelname aan onderzoek; anonimiseren van gegevens en data in casuïstiekbespreking, case report, data onderzoek; herleidbare data zorgvuldig opbergen en verwijderen van persoonlijke laptop, mobiel, e.d.; bronnen vermelden. De MES-FG oefent kritisch toezicht uit op de ethische aspecten van onderzoek met mensen en baseert zich daarbij op wettelijke bepalingen. Zij geeft in relatie tot ethische aspecten een oordeel over: het onderzoeksprotocol; de geschiktheid van de onderzoekers, betrokken bij het onderzoek; de geschiktheid van de beschikbare faciliteiten; de wijze waarop de bescherming van persoonsgegevens is geregeld; de methodes en documenten die moeten worden gebruikt om proefpersonen te informeren en hun (geïnformeerde) toestemming te verkrijgen. Voorbeelden van formulieren voor de aanmelding van onderzoek, informatie van patiënten en toestemmingsformulieren zijn te vinden op: https://organisatieteams.sharepoint.hu.nl/fg/ibs2/mes/default.aspx. Voor nadere informatie kun je terecht bij dr. H. Heneweer secretaris van de MES- FG Organogram faculteit Faculteit Gezondheidszorg Dienst Onderwijs & Onderzoek Decanaat Facilitaire Dienst Dienst Personeel & Organisatie Dienst Financiën & Administratie Dienst Marketing & Communicatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening : Lectoraat Leefstijl en Gezondheid Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen Lectoraat Vraaggestuurde Zorg Instituut voor Bewegingsstudies Bachelor Fysiotherapie Bachelor Oefentherapie Cesar Master Fysiotherapie Post-HBO-opleidingen Instituut voor Paramedische Studies Bachelor Farmakunde Bachelor Huidtherapie Bachelor Logopedie Bachelor Mondzorgkunde Bachelor Optometrie Bachelor Orthoptie Post-HBO-opleidingen Instituut voor Verpleegkundige Studies Bachelor Verpleegkunde Bachelor Management in de Zorg Bachelor Medische Hulpverlening Master Physician Assistant Master Advanced Nursing Practice Master Zorgtrajectontwerp 97/385

98 Post-HBO-opleidingen Contactgegevens Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg Bolognalaan CJ Utrecht Telefoon (088) Bij een calamiteit moet je het alarmnummer van het pand bellen: (088) /385

99 9.2.4 Plattegronden BEGANE GROND 99/385

100 EERSTE VERDIEPING 100/385

101 TWEEDE VERDIEPING 101/385

102 DERDE VERDIEPING 102/385

103 HUNDERTWASSER BEGANE GROND 103/385

104 HUNDERTWASSER EERSTE VERDIEPING 104/385

105 HUNDERTWASSER TWEEDE VERDIEPING 105/385

106 9.2.5 Praktische voorschriften en aanwijzingen Binnen de HU gelden in ieder geval de volgende regels van praktische aard. - Je moet je kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs 4. - Mobiele telefoons moeten uitgeschakeld zijn tijdens de lessen. - Kom je te laat, dan kun je geweigerd worden. - Roken, fietsen, rolschaatsen, skaten of huisdieren meenemen in het gebouw is verboden. - Afval ruim je op en gooi je weg in de daarvoor bestemde containers en prullenbakken. - Eigendommen van de faculteit mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden meegenomen uit het gebouw. - Het ophangen van posters/ affiches is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde prikborden in de lifthallen van het gebouw. - Bel bij een calamiteit het alarmnummer van het pand: het nummer van het betreffende pand invullen). Naast bovenstaande regels kan de faculteitsdirectie nadere aanwijzingen van praktische aard geven. (Persoonlijke) hygiëne In de beroepsuitoefening, en dus ook in de opleiding, functioneert de professional in de zorg vaak (zeer) dichtbij andere personen én staat de patiënt centraal. Het is daarom belangrijk dat de student zorgvuldig omgaat met de persoonlijke hygiëne en het persoonlijk voorkomen. In de Faculteit Gezondheidszorg verwachten wij van de student dat de persoonlijke hygiëne zodanig wordt verzorgd dat dit niet verstorend kan werken voor (simulatie)patiënten, medestudenten en medewerkers én dat kleding, ringen of sieraden en geuren geen afbreuk doen aan (het leren van) de hulpverlening. Deze algemene grondregel kan door elke opleiding nader worden toegespitst in het licht van de praktijklessen, infectiepreventie, regels die gelden in de (pre)klinieken, en dergelijke. Social media Hoewel de tendens is dat er tegenwoordig steeds meer informatie gedeeld wordt via de diverse social mediasites, is het niet toegestaan om bedrijfsinformatie verkregen via stageinstellingen op het internet te plaatsen. Voor de Faculteit Gezondheidszorg dient hierbij extra aandacht te zijn voor het waarborgen van de privacy van patiënten. Met plaatsen van beeldmateriaal en/of het delen van stage-ervaringen komt het beroepsgeheim in gevaar en is daarom niet toegestaan. Ook het op internet plaatsen van beeld- en/of geluidsopnamen van een onderwijsbijeenkomst die binnen Hogeschool Utrecht heeft plaatsgevonden is niet toegestaan, tenzij hiervoor expliciete toestemming is gegeven door de betrokkenen (zowel docenten als studenten). Het schenden van bovenstaande regels zal worden beschouwd als ongewenst gedrag en aan de faculteitsdirectie worden gemeld. Gedragsreglement ICT Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van het bevoegd management niet toegestaan om berichten te versturen aan meer dan 50 adressen tegelijkertijd". 4 Een paspoort, Europese identiteitskaart, Nederlands of internationaal rijbewijs of vluchtelingendocument 106/385

107 9.2.6 Faciliteiten Receptie De receptie bevindt zich in de centrale hal en is dagelijks geopend van 8.00 uur tot uur. De receptie verzorgt de telefoon- en faxbehandeling, ontvangst en verwijzing van gasten. Het algemene telefoonnummer van de receptie is Restaurant De catering op de FG wordt verzorgd door Sodexo. De openingstijden van de catering zijn maandag: van uur tot uur dinsdag: van uur tot uur woensdag: van uur tot uur donderdag: van uur tot uur vrijdag: van uur tot uur zaterdag: van uur tot uur Tijdens de onderwijsluwe weken is de catering als volgt geopend: Herfst 2013 (21 t/m 26 oktober 2013) maandag t/m vrijdag van uur tot uur Kerst 2013 (2 t/m 6 januari 2013) gesloten Voorjaar 2014 (17 t/m 22 februari 2014) maandag t/m vrijdag van uur tot uur Zomer kalenderweek 27 (=E1) 30 juni t/m 5 juli 2014 normale openingstijden, zie hierboven. - kalenderweek 28 (=E2) 7 juli t/m 12 juli 2014 ma t/m do 8.00 tot uur vr: 8.00 tot uur - kalenderweek 29 (=E3) 14 juli t/m 19 juli 2014 van tot uur - kalenderweek 30 t/m 33 (=E4 t/m E7) 21 juli t/m 16 augustus 2014 gesloten - kalenderweek 34 (=E8) 18 augustus t/m 23 augustus 2014 van tot uur - kalenderweek 35 (=E9) 25 augustus t/m 30 augustus 2014 ma t/m do 8.00 tot uur vr 8.00 tot uur De catering is bereikbaar via: efgé-café Het efgé-café in de centrale hal is open van 8.00 tot uur en is bedoeld als lunch- en ontmoetingsruimte voor studenten en medewerkers. Alleen bij speciale gelegenheden is de bar geopend. Het café is vrij toegankelijk. Op donderdagmiddag beheert studentenvereniging Paramedus het efgé-café. De bar is dan geopend van uur tot uur. Servicebalie De servicebalie, voorheen het winkeltje bevindt zich op de begane grond, naast de receptie. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van van 8.00 tot uur. De servicebalie verstrekt parkeerpassen, facility card en tags (sleutels). Aan de servicedesk wordt audiovisuele apparatuur uitgeleend en kunnen aanvragen voor producties worden ingediend. 107/385

108 Ook eventuele storingen aan computers en apparatuur kunnen hier gemeld worden. Vendingmachine Je kunt kantoorartikelen of onderwijsgerelateerde artikelen kopen via een vendingmachine in de centrale hal. De vendingmachine werkt op dezelfde manier als de snoep- / frisdrankautomaat. De artikelen kunnen betaald worden met de bankpas. Quick Service Point Niet alle artikelen kunnen in de vendingmachines geplaatst worden. Deze artikelen worden verkocht in het Quick Service Point (QSP). Ook kun je hier terecht voor grote printopdrachten en lamineren. De HU heeft drie QSP, namelijk: - Locatie FMR, ruimte 0.023; Dagelijks geopend van 08:30-13:00 en uur. - Locatie FCJ, ruimte 0S100; Dagelijks geopend van 08:30 12:30 en 13:00 17:00 uur. - Locatie Nijenoord 1, ruimte C00.13b; Dagelijks geopend van 08:30 12:30 en 13:00 17:00 uur. Als je vragen hebt met betrekking tot het assortiment, stel je vraag per mail via het centraal facilitair meldpunt. Je kunt ook langslopen bij de servicebalie of het Quick Service Point. 108/385

109 Kopiëren en printen In alle gebouwen van de HU staan multifunctionals voor printen, kopiëren en scannen/mailen. De multifunctionals werken volgens het follow me principe. Dat betekent dat één multifunctional <HUprinten> de opdrachten krijgt. Je printopdracht kun je bij elke, willekeurige, multifunctional uitprinten. Alle printopdrachten worden beveiligd geprint. Alleen de opdrachtgever kan de documenten dus afdrukken. Voor de uitgebreide bedieningshandleiding van de multifunctional lees je de Instructie HU-Printen. Reproservice Voor grote printopdrachten kun je terecht bij de repro service. Deze is gevestigd bij het Quick Service Point in het gebouw van de Faculteit voor Maatschappij en Recht (FMR). De levertijd voor studenten is ongeveer 1 uur. De opdracht wordt direct geprint (tenzij het erg druk is) en moet bij de repro van de FMR worden afgehaald en betaald. De repro is gevestigd in het gebouw van de FMR in kamer en is dagelijks open - van 8.30 tot uur en - van tot De printopdracht dient per mail als PDF bestand te worden gestuurd naar: Daarbij vermelden: - Naam en mailadres - Aantal te printen sets, - Dubbel- of enkelzijdig, - Ingebonden(lijmen) 1,80 - Kleur (25 cent) of zwart/wit (5 cent) - Nietje, - Gaten, (2 of 4) - Nietje en gaten Facilitair Meldpunt Het Facilitair Meldpunt (FM) is er voor (aan)vragen, wensen en klachten over de schoonmaak, de post, de technische dienst, de conciërgerie, de receptie en het gebouwbeheer. Denk hierbij o.a. aan melding van storingen, kapotte lampen, bureaustoelen of automaten, aanvragen van ondersteuning voor (kleine) evenementen en vragen, klachten en suggesties over de dienstverleningen. Doorgeven kan zowel telefonisch: , als via Het Facilitair Meldpunt is dagelijks geopend van 9.00 tot uur. Daarnaast is het ook mogelijk een melding door te geven bij de receptie. Bureau Planning/ruimte reserveren Bureau Planning is verantwoordelijk voor de lokalen en/of lesroosters van de docenten/studenten. Verzoeken tot lokaalreservering kunnen via SharePoint: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/bureauplanning.fg/default.aspx Betalen binnen het gebouw Alle kopieerapparaten, snoep- en drankenautomaten werken met het chipknip betaalsysteem. In principe zit de chipknip op je bankpas. Je bank kan je alle informatie over de chipknip geven, of kijk op Bij de receptie hangt een Chipknip-oplader waar je geld op je chipknip kunt zetten. Alle betalingen binnen de FG gaan via het Chipknip betaalsysteem! Bij de servicebalie is het ook mogelijk om te pinnen. Fietsenstalling De fietsenstalling bevindt zich aan de noordzijde van het gebouw en bestaat uit drie gedeeltes: een afsluitbaar gedeelte, een niet-afsluitbaar maar wel overdekt gedeelte (voor brommers en motoren) en een open gedeelte. Het is niet toegestaan fietsen mee te nemen in het gebouw. 109/385

110 HU Bibliotheek De HU Bibliotheek van de Faculteit Gezondheidszorg is centraal gelegen op de eerste verdieping van het gebouw. Het is een leer- en studiecentrum, dat de volgende faciliteiten biedt: een fysieke collectie van boeken, tijdschriften en streaming video; een collectie elektronische tijdschriften, doorzoekbaar via 83 databanken. De studenten en medewerkers hebben ook buiten de HU toegang tot de volledige tekst van de elektronische tijdschriften en elektronische boeken, evenals toegang tot de databanken en streaming video. 180 computerwerkplekken; draadloos toegang tot het hogeschoolnetwerk; 20 studieplekken ingericht voor werken met een laptop; toegang tot de elektronische leeromgeving; multimediastations; twee leslokalen voor trainingen informatievaardigheden; Dienstverlening De HU Bibliotheek beschikt over een collectie boeken, tijdschriften, videobanden, dvd s en artikelen. Het accent van de collectie ligt bij de beroepsspecifieke vakgebieden: farmakunde, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie, medische hulpverlening, optometrie, orthoptie, mondzorgkunde, oefentherapie Cesar en verpleegkunde. Daarnaast is er materiaal over algemeen medische wetenschapsgebieden, gezondheidszorg, beroepspraktijk en studievaardigheden. De gezamenlijke mediatheken van de hogeschool maken hun collecties toegankelijk via een centrale catalogus: Studenten en medewerkers kunnen bij de uitleenbalie gratis lenen op vertoon van collegekaart of HU Bibliotheekpas. Alle mogelijkheden en regelingen rond de dienstverlening zijn te lezen in het hogeschoolbrede leenreglement: Bibliotheek.hu.nl/HU Bibliotheek/Dienstverlening/Leenreglement.aspx. De gedragsregels voor het gebruik van computers staan beschreven in het hogeschoolbrede Website De website van de gezamenlijke mediatheken: biedt toegang tot catalogi databanken, e-books, artikelen, streaming video, tijdschriften, zoekmachines en wetenschappelijke openaccessbronnen. De website is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Voor iedere opleiding binnen de hogeschool zijn er eigen webpagina s. Dit maakt het mogelijk om, naast de eigen opleidingsspecifieke informatiebronnen, ook gebruik te maken van de informatie die andere opleidingen en faculteiten te bieden hebben. Toetsen In de computerlokalen en in het achterste computergedeelte van de HU Bibliotheek worden ook regelmatig digitale toetsen afgenomen. Dit kan tijdens gewone lestijden plaatsvinden maar ook s avonds of op zaterdag. Op die tijden zijn er veel minder computers beschikbaar voor studenten. Openingstijden van de HU Bibliotheek: Maandag: uur Dinsdag: uur Woensdag: uur Donderdag: uur Vrijdag: uur In roostervrije weken zijn de openingstijden van 9.00 tot uur. Contact: Telefoonnummer uitleenbalie: adres: HU 110/385

111 Audiovisueel centrum (avc) Het Audio Visueel Centrum (AVC) van de Faculteit Gezondheidszorg houdt zich bezig met: - Het vervaardigen van videoproducties t.b.v. het onderwijs. - verwerken en beheer van webcolleges - plaatsen en beheer van streaming video (streaming.hu.nl) Daarnaast biedt het AVC AV ondersteuning aan docenten en studenten. Jevindt het avc in kamer naast het stip. Kolfruimte Ruimte is ingericht als kolfruimte. Studenten en medewerkers kunnen van de ruimte gebruik maken om te kolven. De sleutel kan opgehaald worden bij de receptie. Bidruimte De Skype-ruimte in het Hundertwasser gebouw (H0.11) is ingericht als bidruimte. Met een bordje kan bij ruimte H0.11 worden aangegeven of de ruimte bezet is. Het is dus niet meer nodig om een sleutel op te halen bij de receptie. HU Klinieken De HU Klinieken vormen een belangrijk onderdeel van het gezondheidszorg onderwijs van het Instituut Paramedische Studies. Hier worden patiënten behandeld door studenten, onder begeleiding van docenten. De HU Klinieken bestaan uit de klinieken Huidtherapie, Logopedie, Mondzorgkunde, Oogzorg (Optometrie en Orthoptie) en Tandprothetiek en staan voor persoonlijke aandacht, kwaliteit én deskundigheid. De klinieken zijn uitgerust met moderne voorzieningen en voldoen aan de laatste eisen op professioneel en onderwijskundig gebied. Zij beschikken over een sterilisatieruimte, een röntgenruimte en een centrale patiëntenbalie voor het maken van afspraken. Iedereen kan patiënt worden bij de HU Klinieken (ook als je geen klachten hebt maar een check-up of advies wilt) en er is altijd behoefte aan patiënten. Als je een afspraak maakt bij een van de klinieken, krijg je, na een uitgebreid intakegesprek, advies op maat, begeleiding en/of behandeling(en) van studenten in opleiding. Door de onderwijssituatie is het mogelijk om meer tijd te nemen voor een behandeling en wordt de nieuwste kennis toegepast. Hier word je niet alleen als patiënt beter van, maar ook de student wordt er beter van. Op deze manier zorgt Hogeschool Utrecht voor een voortdurende kennisuitwisseling tussen onderwijs en praktijk. Voor informatie, het maken van een afspraak of vragen, kun je naar de patiëntenbalie komen, maar je kunt ook bellen naar De patiëntenbalie van de HU Klinieken is geopend van maandag tot en met vrijdag van tot uur. Zie ook de website In- en uitschrijven voor de opleiding Bureau Inschrijving Bureau Inschrijving is belast met het in-, uit- en herinschrijven van studenten bij de HU, het innen van het collegegeld en het verstrekken van collegekaarten. Inschrijving Je kunt als student worden ingeschreven voor een opleiding onder de volgende voorwaarden: Je voldoet aan de toelatingseisen (zie ook par en 2.5.1). Het collegegeld is betaald (of betaling ervan is verzekerd door een machtiging of garantieverklaring). Je voldoet aan de overige vereisten zoals genoemd in de Inschrijvingsregeling HU (zie Pas na rechtsgeldige inschrijving heb je recht op het gebruik van de onderwijsfaciliteiten. Heb je al een propedeuse gehaald voor een hbo- of wo-opleiding? Dan heb je kans dat je kunt instromen in een hoger jaar van de opleiding. Je krijgt dan vrijstelling van de propedeutische vakken. 111/385

112 Wil je je inschrijven voor de hoofdfase, dan kan dat via maar neem eerst contact op met je opleiding. Zij kunnen je meer vertellen over de mogelijkheden en bepalen of je voldoet aan de eisen om in de hoofdfase van een opleiding in te stromen. Herinschrijving Ieder studiejaar schrijf je je opnieuw in. Je regelt je herinschrijving en de betaling van het collegegeld online via Studielink: Voorafgaand aan een nieuw studiejaar (rond juni) ontvang je daarover bericht van Bureau Inschrijving. Bij een bindend negatief studieadvies (zie par.2.4.2) aan het eind van het studiejaar kun je niet heringeschreven worden voor dezelfde opleiding (en soms ook niet voor verwante opleidingen) aan de HU. Collegekaart en bewijs van inschrijving Wanneer je inschrijving of herinschrijving is voltooid, ontvang je een collegekaart en een Bewijs van Inschrijving. Je collegekaart geldt ook als bewijs van inschrijving. Beëindiging inschrijving Als je je niet opnieuw inschrijft voor het nieuwe studiejaar dan eindigt je inschrijving op 1 september. Als je inschrijving eindigt, dan eindigt ook het recht op studiefinanciering en je studenten OV-chipkaart. Op verzoek kun je je inschrijving ook tijdens het lopende studiejaar beëindigen. De inschrijving wordt beëindigd met ingang van de eerstvolgende maand of later als je daarom verzoekt. Ook als je afgestudeerd bent, schrijf je jezelf via Studielink uit. Je kunt je dan uitschrijven per de eerste van de maand, volgend op je diplomadatum. Let op! De uitschrijfdatum is van belang voor eventuele restitutie van het collegegeld en voor je recht op studiefinanciering. Zie voor meer informatie over restitutie bij uitschrijving de Inschrijvingsregeling HU op Tot slot kan je inschrijving worden beëindigd als je na een aanmaning het verschuldigde collegegeld niet betaalt. De inschrijving wordt dan beëindigd met ingang van de tweede maand volgend op de aanmaning. Bovenstaande informatie is slechts een samenvatting. De volledige procedures zijn geregeld in de Inschrijvingsregeling HU (zie Kijk voor meer informatie over in- en uitschrijven op de website van Bureau Inschrijving: Toelatingsonderzoek Beschik je niet over de juiste vooropleiding en ben je 21 jaar of ouder? Dan moet je om toegelaten te worden deelnemen aan het toelatingsonderzoek 21+ van de opleiding die je wilt volgen binnen de HU. Het toelatingsonderzoek bestaat uit drie of vier toetsen en een intakegesprek. Met het toelatingsonderzoek willen we achterhalen of je qua kennis, inzicht en taalvaardigheid geschikt bent voor het hoger beroepsonderwijs. Het kennisniveau waarop wordt getoetst is het havo-eindexamen. Het toelatingsonderzoek wordt ook wel toelatingsexamen of colloquium doctum genoemd. Meer informatie kun je vinden op: Het toelatingsonderzoek van de opleiding fysiotherapie bestaat uit de volgende tentamens: - Nederlands - Engels - Biologie - Indien je slaagt voor alle opgelegde tentamens wordt een beschikking afgegeven door de examencommissie. 112/385

113 - In deze beschikking geeft de examencommissie aan dat de kandidaat toelaatbaar is voor de opleiding Fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht en geeft de opleiding de kandidaat toestemming om deel te nemen aan de loting. Topsporters De Hogeschool Utrecht heeft al ruim 25 jaar een topsportklas voor Fysiotherapiestudenten. Het onderwijsprogramma wordt waar kan aangepast zodat je s middags kunt sporten. Topsporters kunnen verzoeken toetsen op aangepaste tijdstippen af te leggen, dit ligt ter beoordeling bij de examencommissie IBS. Je moet hiervoor door NOC*NSF als topsporter zijn gekwalificeerd. Dat betekent dat je topsporter bent als je internationaal op de hoogste niveaus (E(J)K s, W(J)K s, en Olympische Spelen) je sport beoefent. Studenten die in Jong Oranje zitten of beschouwd worden als aanstormend talent door een nationale sportbond kunnen ook onder de topsportregeling vallen. MBO-groep Sporten en Bewegen niveau 4 / CIOS niveau 4 De opleiding Fysiotherapie is in september 2007 gestart met een mbo-groep voor studenten met het diploma Sport en Bewegen niveau 4 of CIOS niveau 4. Aansluiting van MBO-studenten naar HBOonderwijs is een speerpunt in het beleid van de Hogeschool Utrecht. Informatie kan worden ingewonnen bij het secretariaat, tel. (088) , Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Aan het onderwijs zijn kosten verbonden Collegegeld Afhankelijk van je situatie wordt bepaald of je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld verschuldigd bent. In hoofdlijnen geldt de volgende regeling. Je betaalt wettelijk collegegeld als: je niet eerder een bachelorgraad hebt behaald als je een bacheloropleiding volgt, of niet eerder een mastergraad hebt behaald als je een masteropleiding volgt. Een uitzondering geldt voor een bachelor- of mastergraad van de opleidingen in de domeinen Gezondheidszorg of Educatie, als je maar niet eerder binnen de domeinen Gezondheidszorg of Educatie een graad hebt gehaald; én je woont in Nederland, België, Luxemburg of in de deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Neder- Saksen of Bremen van Bondsrepubliek Duitsland; én je de Nederlandse nationaliteit hebt of daarmee gelijk wordt gesteld (conform art. 2.2 WSF 2000). Voor het studiejaar gelden de volgende collegegelden: 1.835,- voor voltijdstudenten; 1.835,- voor duale studenten; 1.508,- voor deeltijdstudenten; 1.649,- voor deeltijdstudenten die een bekostigde master volgen aan de FE of de FMR. Het voor het studiejaar vastgestelde instellingscollegegeld bedraagt: 7.747,- voor voltijdstudenten; 7.747,- voor duale studenten; 6.363,- voor deeltijdstudenten; 6.960,- voor deeltijdstudenten die een bekostigde master volgen; ,- voor duale studenten die de bekostigde master PA of de bekostigde master ANP volgen. Volgde jij in het studiejaar al twee bacheloropleidingen, dan geldt een ander tarief (zie hierna). Als je voor je studie of stage verplicht naar het buitenland moet (en daardoor niet ingeschreven kan blijven staan in de gemeentelijke basis administratie), geldt een instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk tarief. 113/385

114 Twee bacheloropleidingen tegelijk: Als je al in studiejaar of eerder voor twee bacheloropleidingen stond ingeschreven of je gaat je per studiejaar voor een tweede bacheloropleiding inschrijven, dan geldt tijdelijk een bijzondere regeling. Als je een graad voor de eerste opleiding hebt behaald, en de tweede opleiding wilt afmaken, ben je instellingscollegegeld verschuldigd (tenzij het om de uitzonderingen voor educatie en gezondheidszorg gaat). Op grond van afspraken tussen de hbo-instellingen en het ministerie ben je in dat geval in de jaren en een instellingscollegegeld verschuldigd dat gelijk is aan het dan geldende wettelijke collegegeld. Het kabinet is voornemens het convenant te verlengen. Voor deze studenten heeft het CvB besloten dat in het studiejaar het instellingscollegegeld gelijk blijft aan het geldende wettelijk collegegeld. Twee bacheloropleidingen na elkaar: Per 1 september 2010 is de wetgeving ingrijpend gewijzigd. Een belangrijke wijziging in de wet is dat het Ministerie van OCW nog maar één bachelor- en één masteropleiding bekostigt, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hbo- en wo-graden. Wanneer je eerder een bachelor- of mastergraad hebt behaald (tenzij vóór ) en je wilt je inschrijven, of je hebt al een graad en je bent nu ingeschreven voor een tweede bachelor- of masteropleiding dan val je in de categorie stapelaars. Stapelaars betalen voor hun tweede bachelor- of masteropleiding niet het wettelijke collegegeld, maar het instellingscollegegeld. De overheid maakt een uitzondering voor een tweede studie in de zorg of het onderwijs, maar alléén als je eerste studie buiten die sectoren valt. Instellingscollegegelden liggen aanzienlijk hoger dan wettelijke collegegelden omdat de HU geen bekostiging meer ontvangt voor een student die een tweede bachelor dan wel tweede masteropleiding volgt. Er zijn soms mogelijkheden om een beroep te doen op fiscale aftrek van studiekosten (www.belastingdienst.nl). Werk je naast je studie? Vraag dan bij je werkgever naar de mogelijkheden. Inschrijving als extraneus Het door de HU vastgestelde examengeld voor extranei bedraagt 1.835,-. Deze inschrijvingsvorm is mogelijk voor studenten die alleen tentamens afleggen en geen begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Een extranei mag geen onderwijs volgen, maar legt enkel tentamens en examens af. Voor deze opleiding kan een student niet als extraneus ingeschreven worden Kosten voor boeken en leermiddelen Studiekosten boeken en leermiddelen voor de eerstejaars studenten Naast boeken dien je in het eerste jaar ook andere leermiddelen aan te schaffen bijvoorbeeld een hartslagmeter en een fysiothechniekset. Informatie over de aan te schaffen materialen krijg je via de website studiestart (ww.startfg.hu.nl). De kosten die hieraan verbonden zijn staan ook vermeld op de website van studiestart. Studiekosten boeken en leermiddelen voor de ouderejaars Je dient mogelijk nog extra boeken aan te schaffen. Hierover word je bericht via SharePoint en je studentenmail Overige kosten Overige kosten voor de opleiding zouden kunnen zijn: introductiekamp aan het begin van het eerste studiejaar (par. 2.7) studiematerialen zoals schrijfwaren, handdoek voor de praktijklessen, hoeslaken voor de lessen onderzoeken en behandelen, hartslagmeter, DVD s voor massage, fysiotechnieksetje, fotokopieën, enz.; lidmaatschap beroepsvereniging Vereniging voor Fysiotherapeuten (KNGF, hepatitis-b vaccinatie: 114/385

115 Studenten komen tijdens de stages in contact met patiënten. In specifieke situaties kan het van belang zijn dat vaccinatie tegen Hepatitis B heeft plaatsgevonden. Deze ziekte vormt tijdens de beroepsuitoefening in omstandigheden waarbij sprake is van bloedcontact, een risico. Veel klinische stageplaatsen stellen vaccinatie verplicht. Studenten kunnen zich in het eerste jaar laten vaccineren. De FG is betrokken bij een onderzoek uitgevoerd door het UMC. Doel van het onderzoek is de snelheid en de hoogte van de antistof tegen hepatitis B en de afweerreactie door T-cellen op de eerste en tweede injectie van de hepatitis B vaccinatie te meten. De vaccinatie wordt voor alle eerstejaars studenten door de Hogeschool Utrecht vergoed. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij het STIP. Voor hogerejaars studenten geldt deze vergoedingsregeling niet en zijn er kosten aan de vaccinatie verbonden. Het management van de opleiding Fysiotherapie stelt vaccinatie niet verplicht. Sommige stageadressen stellen vaccinatie als verplichting. Studenten die zich niet laten vaccineren en daardoor een klinische stageplaats mislopen, kunnen de opleiding niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen Financiële tegemoetkoming Kun jij wegens aantoonbare financiële redenen de kosten van bepaalde onderwijsvoorzieningen niet meer dragen, dan kun je in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Daarvoor dien je een verzoek in bij de faculteitsdirectie. De HU biedt financiële ondersteuning aan studenten die om speciale redenen studievertraging oplopen. Die speciale redenen kunnen bestaan uit bestuursactiviteiten of bijzondere omstandigheden waardoor een student studievertraging heeft opgelopen. Voor financiële ondersteuning in verband met bijzondere omstandigheden moet je een aanvraag via je studentendecaan doen. Zie voor meer informatie het Profileringsfonds HU of kijk op 115/385

116 10 Cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant 1A_Anatomie en biomedisch Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-1.GM Cursusnaam De gezonde mens in beweging: Anatomie en biomedisch 1.3 Cursusnaam in Engels Anatomic and Biomedical Knowlegde 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.7 Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon M Marzouk (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 20 maal per blok 1200 minuten Loketonderwijs verplicht 3 maal per blok 180 minuten Vaardigheidsonderwijs verplicht 6 maal per blok 720 minuten Werkcollege verplicht 5 maal per blok 600 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? 1A_Biomedische kennis (KT) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46 1A_Kennis van anatomie (KT) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

117 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Learning Outcomes: De student kan het normale bewegingspatroon van de gehele bewegingsketen en van individuele gewrichten van bekken en bovenbeen beschrijven. De student kan de functie(s) van spieren van bekken en bovenbeen beschrijven. De student kan de ligging en het verloop van de speciële structuren in het bekken en het bovenbeen beschrijven. De student kent de ligging van organen in de buik-en borstregio. De student kan verklaren in hoeverre de houding van een proefpersoon van invloed is op de lengte van spieren van de regio bekken bovenbeen. Kennisbasis: Het thema van blok 1A en 1B is de Gezonde mens. Binnen dit thema wordt in twee keer tien weken de basis gelegd voor begrip van en inzicht in het normale functioneren van de gezonde en bewegende mens. Na deze eerste twee blokken kan je medische termen en modellen uit de fysiologie en anataomie begrijpen en gebruiken. Daarnaast worden de methoden om de gezonde mens in kaart te brengen geoefend en geanayseerd. Naast de biomedische kennis worden ook theorieën uit de psychologie, de filosofie en de communicatiewetenschappen geïntroducteerd. Je werpt een eerste blik op de latere uitoefening van de het beroep waartoe deze studie opleidt: fysiotherapeut. Daarbij hoort ook de inleiding tot evidence based practice, van logisch naar klinisch redeneren en methodisch handelen. Ook EHBO komt in de blokken 1A en 1B aan bod. De cursussen behorende bij 'de Gezonde Mens' zijn voorwaardescheppend voor het ontwikkelen van de competenties als fysiotherapeut. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 45 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 45 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 117/385

118 Titel Opleidingsvariant 1A_Massage en TGW Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-1.GM Cursusnaam Therapeutisch handelen bij de gezonde mens: Massage en TGW 1.3 Cursusnaam in Engels Massage Therapy and TGW 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon J Pekaric 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Casuïstiek verplicht 51 maal per blok 6120 minuten Hoorcollege verplicht 8 maal per blok 480 minuten Vaardigheidsles verplicht 18 maal per blok 2160 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? 1A_Massage (IVT) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46 1A_TGW (VT) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

119 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Learning Outcomes: De student kan preventieve maatregelen in acht nemen bij het toepassen van massagetherapie. Onder preventieve maatregelen vallen richtlijnen over patiëntvoorlichting, hygiëne en houdingen (zowel de werkhouding van de fysiotherapeut als de uitgangshouding van de patiënt). De student is in staat om in het kader van professioneel fysiotherapeutisch handelende eigen grenzen en de grenzen van anderen te herkennen, te benoemen en te respecteren ten aanzien van aanraking en bejegening tijdens massagetherapie. De student kan de meetinstrumenten: goniometer, VAS/NRS, palpatoire meting en de PSK vragenlijst binnen de massagetherapie adequaat inzetten. De student kan door middel van inspectie en een onderbouwde keuze maken voor massagetherapie met als doelstellingen :ontspanning, pijnvermindering, doorbloedingsverbetering, detoniseren en toniseren. De student kan massagetechnieken demonstreren op de onderste extremiteit waarvan de musculatuur een bolvormige structuur heeft, zoals de m. hamstrings, m. quadriceps, m. gastrocnemius en de m. tibialis anterior die wordt gedefinieerd als een platte spier. De student kan middels massagetechnieken doseringsvariabelen toepassen op huid en musculatuur van de onderste extremiteit. De student kan aan de hand van casuïstiek een massagebehandeling uitvoeren en de keuzes onderbouwen. De student is in staat om de eigen grenzen en die van anderen te (her)kennen, benoemen en te respecteren ten aanzien van aanraking en bejegening. De student kan basale communicatieve vaardigheden op adequate wijze inzetten tijdens een intakegesprek. De student kan de ontwikkeling, het functioneren en de levenscyclus van lichaamscellen toepassen op hogere organisatieniveaus (weefsels, organen, systemen en organisme). De student kan de rol en verschijnselen van het ontstekingsproces toepassen op de belastbaarheid, schade en herstel van spier-, bind- en steunweefsel(structuren). De student kan antropometrische gegevens verzamelen bij een gezond persoon gericht op fitheid, en de resultaten koppelen aan doelstellingen met betrekking tot training(sleer). De student kan een taakanalyse maken van activiteiten op zowel het niveau van algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL) als van sportief bewegen. De student kan na analyse van een activiteit (doeltaak) een onderbouwde keuze maken voor een specifieke (functionele) test voor de parameters spierkracht/-(uithoudings)vermogen en lenigheid, en deze adequaat toepassen in een oefen- of trainingsadvies bij een gezonde persoon De student kan een trainingsplan opstellen en motiveren ter vergroting van spierkracht en spier(uithoudings)vermogen, De student kan een training geven ter verbetering van spierkracht/vermogen waarbij specifieke prikkelparameters worden toegepast, effectmeting van de training(en) uitgevoerd, en de opzet en resultaten uitgelegd. De student kan hygiëne(maatregelen) uitleggen en toepassen binnen een fysiotherapeutische setting. Kennisbasis: Het thema van blok 1A en 1B is de Gezonde mens. Binnen dit thema wordt in twee keer tien weken de basis gelegd voor begrip van en inzicht in het normale functioneren van de gezonde en bewegende mens. Na deze eerste twee blokken kan je medische termen en modellen uit de fysiologie en anataomie begrijpen en gebruiken. Daarnaast worden de methoden om de gezonde mens in kaart te brengen geoefend en geanayseerd. Naast de biomedische kennis worden ook theorieën uit de psychologie, de filosofie en de communicatiewetenschappen geïntroducteerd. Je werpt een eerste blik op de latere uitoefening van de het beroep waartoe deze studie opleidt: fysiotherapeut. Daarbij hoort ook de inleiding tot evidence based practice, van logisch naar klinisch redeneren en methodisch handelen. Ook EHBO komt in de blokken 1A en 1B aan bod. De cursussen behorende bij 'de Gezonde Mens' zijn voorwaardescheppend voor het ontwikkelen van de competenties als fysiotherapeut. 119/385

120 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 146 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 146 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 120/385

121 Titel Opleidingsvariant 1B_Anatomie en anatomie in vivo Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-1.GM Cursusnaam De gezonde mens in beweging: Anatomie en anatomie in vivo 1.3 Cursusnaam in Engels Anatomy and Anatomy in Vivo 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Ja 1.8 Contactpersoon M Marzouk (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 4 maal per blok 240 minuten Snijzaal UMC verplicht 1 maal per blok 120 minuten Vaardigheidsonderwijs verplicht 6 maal per blok 720 minuten Werkcollege verplicht 3 maal per blok 360 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? 1B_Anatomie in vivo (IVT) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 1B_Kennis van anatomie (KT) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

122 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Learning Outcomes: De student kan het normale bewegingspatroon beschrijven van zowel de gehele bewegingsketen als van de individuele gewrichten en spieren van de onderste extremiteit. De student kan het normale bewegingspatroon beschrijven van zowel de gehele bewegingsketen als van de individuele gewrichten van het bekken en de lumbale wervelkolom. De student kan de ligging en het verloop van de vaatstructuren van de onderste extremiteit beschrijven. De student kan verklaren in hoeverre de houding van een persoon van invloed is op de lengte van spieren van het onderbeen en de voet. o De student kent de 7 stappen van een houdings- en bewegingsanalyse. o De student kan de bewegingsterminologie van het menselijk lichaam per gewricht benoemen. o De student weet waar het Algemeen LichaamsZwaartepunt (ALZ) zit van een menselijk lichaam in een anatomische stand. o De student kan de gangcyclus onderverdelen in subfasen die behoren bij de standfase en zwaaifase en weet de duur van deze subfasen. o De student kan beschrijven in welke (sub-) fasen van de gangcyclus een menselijk lichaam zich bevindt. o De student kan de principes van de tekenmethode, om een (deel-) zwaartepunt te bepalen, uitleggen. o De student begrijpt hoe (lichaams-) gewicht, formaat van het steunvlak, de afstand van het LichaamsZwaartePunt (LZP) tot het steunvlak en de projectie van het LZP tot de rand van het steunvlak invloed hebben op de stabiliteit. o De student kan de baan van het ALZ van een lichaam wat in beweging is beschrijven en uitleggen. De student herkent met behulp van inspectie en palpatietechnieken de anatomische structuren van het bekken en het bovenbeen. De student kan de anatomische nomenclatuur toepassen De student kan een afwijkend bewegingspatroon in de regio bekken / bovenbeen signaleren, beschrijven en analyseren. De student is in staat om spieren van de regio bekken/bovenbeen op lengte te brengen De student herkent met behulp van inspectie en palpatietechnieken de anatomische structuren van het onderbeen en de voet. De student kan een afwijkend bewegingspatroon van de onderste extremiteit signaleren, beschrijven en analyseren. De student is in staat om spieren van het onderbeen en de voet op lengte te brengen Kennisbasis: Het thema van blok 1A en 1B is de Gezonde mens. Binnen dit thema wordt in twee keer tien weken de basis gelegd voor begrip van en inzicht in het normale functioneren van de gezonde en bewegende mens. Na deze eerste twee blokken kan je medische termen en modellen uit de fysiologie en anataomie begrijpen en gebruiken. Daarnaast worden de methoden om de gezonde mens in kaart te brengen geoefend en geanayseerd. Naast de biomedische kennis worden ook theorieën uit de psychologie, de filosofie en de communicatiewetenschappen geïntroducteerd. Je 122/385

123 werpt een eerste blik op de latere uitoefening van de het beroep waartoe deze studie opleidt: fysiotherapeut. Daarbij hoort ook de inleiding tot evidence based practice, van logisch naar klinisch redeneren en methodisch handelen. Ook EHBO komt in de blokken 1A en 1B aan bod. De cursussen behorende bij 'de Gezonde Mens' zijn voorwaardescheppend voor het ontwikkelen van de competenties als fysiotherapeut. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 24 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 24 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 123/385

124 Titel Opleidingsvariant 1B_Biomedisch Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-1.GM Cursusnaam De gezonde mens in beweging: biomedisch 1.3 Cursusnaam in Engels Biomedical Knowledge 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Ja 1.8 Contactpersoon M Marzouk (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 12 maal per blok 720 minuten Loketonderwijs verplicht 3 maal per blok 180 minuten Practicum verplicht 2 maal per blok 240 minuten Werkcollege verplicht 2 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? 1B_ Biomedische kennis Numerieke beoordelingen 1-10 (geen deci) bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 124/385

125 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Learning outcome: De student kan de bouw en functie van het hart en de bloedsomloop, transport van zuurstof en kooldioxide, alsmede de energiebronnen van de mens beschrijven. De student kan voor de bewegende mens vitale verstoringen (in de homeostase) van bloedsomloop, gasen stofwisseling benoemen. De student kan de fysiologische principes en effecten van verschillende vormen van training van het (aerobe en anaerobe) uithoudingsvermogen beschrijven. De student onderkent de (embryonale) ontwikkeling van het zenuwstelsel, kan het zenuwstelsel functioneel-anatomisch onderverdelen, de functie van grote structuren of neuronale circuits beschrijven en deze globaal lokaliseren. De student is bekend met modellen van het zenuwstelsel voor de motorische ontwikkeling en het bewegen van de mens. De student kan de (functie van) sensoren voor het bewegingsapparaat beschrijven en onderkent de (functionele) verschillen in de verbindingen voor de somatosensoriek met en in het zenuwstelsel. De student kan de bouw en samenstellende weefsels en compartimenten van gewrichten benoemen, en onderkent de functies ervan. De student kan de oorzaken en ontstaansmechanismen benoemen van schade, herstel en/of aanpassingen op cel-, weefsel- en systeemniveau (pathogenese). De student kan (elektrische) prikkelvorming, prikkelgeleiding en prikkeloverdracht uitleggen en uiteenzetten hoe dit van invloed is op het functioneren van het hart en het zenuwstelsel. De student kan de verschillende functies van het (grote structuren en neuronale circuits van) centraal zenuwstelsel als communicatie- en regelcentra voor het menselijk functioneren uitleggen De student kan de betekenis van somatosensoriek bij het besturen van het menselijk bewegen (inclusief tonusregulatie, houding en reflexen) uitleggen. De student kan uitleggen hoe fysiotherapeutische behandelprincipes gebaseerd kunnen zijn op verschillende modellen van het zenuwstelsel. De student kan de dynamiek van bloedsomloop, gaswisseling of energieverbruik uitleggen tijdens rust, normale activiteiten en inspanning onder normale omstandigheden, en onder bijzondere omstandigheden zoals hoogte of bij toepassing van warmte- en koudebehandelingen. De student kan de functie en dynamiek van (de samenstelling van) lichaamsvloeistoffen/compartimenten bij de homeostase van bloedsomloop en gaswisseling uitleggen. De student kan de bouw en functies uitleggen van huid, onderhuids (vet)weefsel en het losmazig bindweefselcontinuüm van het lichaam. De student kan beredeneren welke (interne en externe) factoren van invloed zijn op de belastbaarheid van gewrichten, inclusief de rol van groei en normale veroudering. De student kan aanpassing- en herstelprocessen beredeneren bij regressie en schade van gewrichten uitleggen. De student kan de rol en verschijnselen van inflammatoire en non-inflammatoire ontstekingsreacties in verband brengen met pathogenese, belastbaarheid en herstel van gewrichten. De student kan kenmerken, klachten en verschijnselen (symptomen) van mensen met klachten van het bewegingsapparaat koppelen aan de pathogenese. De student kan vitale verstoringen van de homeostase van de bloedsomloop koppelen aan kenmerken, klachten en verschijnselen (symptomen) van (hart)patiënten. De student kan de rol van (biologische en neurale) regelsystemen uitleggen in relatie tot het totale (bewegend) functioneren van de mens en diens leer-,aanpassings- en herstelvermogen op in- en uitwendige prikkels. Kennisbasis: Het thema van blok 1A en 1B is de Gezonde mens. Binnen dit thema wordt in twee keer tien weken de basis gelegd voor begrip van en inzicht in het normale functioneren van de gezonde en bewegende mens. Na deze eerste twee blokken kan je medische termen en modellen uit de fysiologie en anataomie begrijpen 125/385

126 en gebruiken. Daarnaast worden de methoden om de gezonde mens in kaart te brengen geoefend en geanayseerd. Naast de biomedische kennis worden ook theorieën uit de psychologie, de filosofie en de communicatiewetenschappen geïntroducteerd. Je werpt een eerste blik op de latere uitoefening van de het beroep waartoe deze studie opleidt: fysiotherapeut. Daarbij hoort ook de inleiding tot evidence based practice, van logisch naar klinisch redeneren en methodisch handelen. Ook EHBO komt in de blokken 1A en 1B aan bod. De cursussen behorende bij 'de Gezonde Mens' zijn voorwaardescheppend voor het ontwikkelen van de competenties als fysiotherapeut. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 23 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 23 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 126/385

127 Titel Opleidingsvariant 1B_Therapeutisch handelen& trainingsleer Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-1.GM Cursusnaam Therapeutisch handelen bij de gezonde mens: Kennis en trainingsleer 1.3 Cursusnaam in Engels Therapeutic Interventions and Exercise Therapy 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.7 Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon J Pekaric 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Casuïstiek + BFO verplicht 2 maal per blok 240 minuten Hoorcollege verplicht 9 maal per blok 540 minuten Practicum verplicht 1 maal per blok 120 minuten Vaardigheidsonderwijs verplicht 15 maal per blok 1800 minuten Werkcollege verplicht 2 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Aantal keren dat Weging een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een aangeboden? collegejaar 1B_Kennis van het therap. handelen (KT) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 1B_Trainingsleer (IVT) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week /385

128 2. blok 3, week 6 128/385

129 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Learning Outcomes: De student kent de meetinstrumenten: goniometer,vas/nrs, palpatoire meting en de PSK vragenlijst die toegepast worden binnen de massagetherapie. De student kent de principes van doseren (doseringsvariabelen). De student kent de anatomie van de huid en van de spieren (origo, insertie, verloop,functie) van de onderste extremiteit welke tijdens de massageles worden behandeld. De student kent de pathologische aandoeningen van de spieren en pezen van de onderste extremiteit, welke tijdens de massageles bij de casuïstiek worden behandeld. De student kan een voorbeeld geven van de plaats van massagetherapie binnen het fysiotherapeutisch handelen. De student kent het belang van het klinisch redeneren om tot een verantwoorde keuze te kunnen komen met betrekking tot het wel of niet toepassen van massagetherapie. De student kent het doel en de toepassing van zowel elektrodiagnostiek (Intensiteit/ tijd-curve (I/t-curve)) als van thermotherapie. De student begrijpt het doel en de toepassing van zowel elektrodiagnostiek als thermotherapie. De student begrijpt in welke patiëntsituaties elektrodiagnostiek en thermotherapie kunnen worden toegepast. De student begrijpt de plaats van fysiotechniek binnen het fysiotherapeutisch handelen. De student kan benoemen wat verschillen zijn per levensfase van de mens in de fysieke, cognitieve en sociale ontwikkeling. De student weet welke onderwerpen bevraagd moeten worden bij de intake van een gezonde patiënt. De student weet wat in de interactie de kenmerken en functies zijn van: non verbaal gedrag samenvatten gevoelsreflecties feedback verschillende typen vraagsoorten De student kent de stappen van instructie geven bij het aanleren van een huiswerkopdracht. De student weet wat er onder ziekteperceptie wordt verstaan De student kan tenminste 5 elementen benoemen die van toepassing zijn op de professionele cultuur van de fysiotherapeut in een specifieke beroepssetting. De student kan uitleggen wat het common sense model of Self- Regulation van Leventhal voor praktische consequenties heeft voor het fysiotherapeutisch handelen. De student kan uitleggen wat verschillende leertheorieën, zoals die van Kolb en modellen van gedragsverandering zoals die van Verhulst voor betekenis hebben binnen het fysiotherapeutisch handelen. De student is in staat: a. Motorisch leren te definiëren b. De positie van motorisch leren binnen het geheel van het beïnvloeden van het bewegend functioneren van patiënten te beschrijven c. De aspecten instructie, organisatie en feedback in het kader van motorisch leren te beschrijven d. De in de literatuur meest gehanteerde terminologie op het gebied van motorisch leren uit te leggen Inzicht / begrijpen De student is in staat: a. Onderscheid te maken bij het beïnvloeden van het bewegen tussen prestatie ( performance ), en leren (learning - retention) b. Het praktisch handelen als (student-)fysiotherapeut bij het beïnvloeden van het bewegend functioneren van patiënten te beargumenteren aan de hand van evidentie op het gebied van motorisch leren c. Te beschrijven op welke wijze een motorisch leerresultaat geëvalueerd wordt (wat: retention en transfer / hoe: meetcriteria snelheid en accuratesse) d.te reflecteren op het eigen motorisch leerproces, daarin de rol van instructie, organisatie en feedback op dat eigen leerproces benoemen als mede fasen van het motorisch leren en persoonlijke factoren (motivatie, leerstijl). 129/385

130 De student kan aangeven wat onder methodisch handelen (MH) wordt verstaan. De student kan de 4 basiselementen (doelgericht, bewust, systematisch, procesmatig) van MH aangeven. De student kent het begrip klinisch redeneren. De student weet wat onder hypothese wordt verstaan. De student kent verschillende strategieën (hypothetico-deductief, algoritme, patroonherkenning, verzamelmethode) die binnen het fysiotherapeutisch handelen kunnen worden toegepast. De student kent de begrippen non patiënt identified problems en patiënt identified problems. De student kent de definitie van gezondheid volgens de World Health Organization (WHO) De student kent de 'International Classification of Functioning, Disability and Health' (ICF) codering. De student kent de begrippen biomedisch - resp. biopsychosociaal model De student kent het belang van klinimetrie (gerelateerd aan alle ICF domeinen). De student kan de 4 basiselementen (doelgericht, bewust, systematisch, procesmatig) van MH uitleggen. De student kan de stappen (anamnese, lichamelijk onderzoek, fysiotherapeutische diagnose, behandelplan, behandeling) van het fysiotherapeutisch handelingsproces uitleggen De student kan uitleggen waar en welke z.g. bezinningsmomenten tussen de verschillende stappen van fysiotherapeutisch handelingsproces te onderscheiden zijn. De student kan het onderscheid tussen de begrippen medische-, verwijs- en fysiotherapeutische diagnose uitleggen. De student kan het doel en de inhoud van de fysiotherapeutische diagnose uitleggen. De student kan de begrippen biomedisch resp. biopsychosociaal model uitleggen Kan uitleggen wat het kenmerk is van (en de verschillen tussen) de verschillende strategieën ((hypotheticodeductief, algoritme, patroonherkenning, verzamelmethode) De student kan het doel van de Patiënt Problem Solving (PPS) het Rehabilitation Problem Solving (RPS) formulieren uitleggen. De student kan gedurende het onderzoek en therapie een hypothese herkennen en begrijpt dat onderzoeksgegevens en hypothese consistent moeten zijn vanuit de onderzoeksgegevens. De student kan uitleggen wat met klinimetrie (gerelateerd aan alle ICF domeinen wordt bedoeld en wat het belang daarvan is. De student kan zich (inspannings- en neuro)fysiologische begrippen en principes met behulp van de Engelse taal eigen maken, en een strategie ontwikkelen om (bio)medische terminologie op juiste wijze in spraak en geschrift te begrijpen en toe te passen (ex blok A en B). De student kan na analyse van een activiteit (doeltaak) een onderbouwde keuze maken voor een specifieke (functionele) test voor de parameter uithoudingsvermogen en deze vanuit de trainingsleer adequaat toepassen. De student kan een trainingplan opstellen voor aeroob en/of anaeroob uithoudingsvermogen bij een gezonde persoon, een training geven waarbij specifieke prikkelparameters worden toegepast, effectmeting van de training(en) wordt uitgevoerd, en de opzet en resultaten wordt uitgelegd. De student kan bij een gezonde cliënt een intake afnemen gericht op de conditie en de resultaten daarvan met de patiënt bespreken. De student kan bij een gezonde cliënt een gezondheidsintake afnemen. De student kan in niet-complexe situaties op zowel stoornis- als persoonlijk niveau patiënten adviseren en instrueren bij een gezondheidsintake. Kennisbasis: Het thema van blok 1A en 1B is de Gezonde mens. Binnen dit thema wordt in twee keer tien weken de basis gelegd voor begrip van en inzicht in het normale functioneren van de gezonde en bewegende mens. Na deze eerste twee blokken kan je medische termen en modellen uit de fysiologie en anataomie begrijpen en gebruiken. Daarnaast worden de methoden om de gezonde mens in kaart te brengen geoefend en geanayseerd. Naast de biomedische kennis worden ook theorieën uit de psychologie, de filosofie en de communicatiewetenschappen geïntroducteerd. Je werpt een eerste blik op de latere uitoefening van de het beroep waartoe deze studie opleidt: fysiotherapeut. Daarbij hoort ook de inleiding tot evidence based practice, van logisch naar klinisch redeneren en methodisch handelen. Ook EHBO komt in de blokken 1A en 1B aan bod. De cursussen behorende bij 'de Gezonde Mens' zijn voorwaardescheppend voor het ontwikkelen van de competenties als fysiotherapeut. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Kosten en 130/385

131 Geen kosten studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 49 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 49 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 131/385

132 Titel Opleidingsvariant 1C_Kennis OE/LWK & betrouwbaarheid oz Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-1.MSA Cursusnaam Aandoeningen van de onderste extremiteit en lumbale wervelkolom 1.3 Cursusnaam in Engels Disorders of the Lower Extremity & Lumbar Spine 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.7 Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon H Kiers (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 20 maal per blok 1200 minuten Practicum verplicht 1 maal per blok 60 minuten Vaardigheidsonderwijs verplicht 25 maal per blok 3000 minuten BFO CAS - CASP verplicht 12 maal per blok 720 minuten Werkcollege verplicht 2 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok Toetsen: Aantal keren Weging dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een aangeboden? collegejaar 1C_Betrouwbaarheidsonderzoek (V) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 1C_Kennis van OE en LWK (KT) Numerieke beoordelingen 1,0-5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 132/385

133 10,0 2. blok 4, week /385

134 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Learning Outcomes: De student kent het begrip rode vlaggen en weet de betekenis hiervan. De student heeft kennis van de context van rode vlag-indicatoren en kan eenvoudig herkenbare contra indicatieve pathologieën herkennen (tumoren, infecties, cauda pathologie, aangeboren afwijkingen stenose, neurologische aandoeningen waaronder Hernia Nucleus Pulposus (HNP) en neurogene claudicatio). De student kent de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) richtlijn omtrent de formele procedure van intake na een verwijzing. De student kent de anatomie en kinesiologie van de Lumbale WervelKolom (LWK) en de onderste extremiteit. De student kent de structuren die bewegingen beperken c.q. remmen van de LWK en de onderste extremiteit. De student kent de veel voorkomende pathologieën van de LWK uit het classificatie schema LWK. De student kent de veel voorkomende pathologieën van de onderste extremiteit: - arthrose - impingment en tendinitiden art. coxae - meniscus- en bandletsel - anterior knee pain - spierpees aandoeningen - inversie trauma - syndesmose problematiek De student kent de veel voorkomende voorkeurshoudingen van de wervelkolom. De student kent de richtlijn inversietrauma, de richtlijn lage rugklachten en de algofunctional index voor heup en knie arthrose van het KNGF. De student kent de Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO) richtlijn voor artroscopie en de KNGF richtlijnen postoperatief meniscusletsel en (acuut) enkelletsel. De student kan de hulpvraag en het verwachtingspatroon van de patiënt in het perspectief van het te verwachten ziektebeloop plaatsen. De student kan bestaande diagnostische algoritmes van aandoeningen van de onderste extremiteit in een anamnese toepassen. De student kan op basis van de verkregen patiëntinformatie middels hypothetico-deductieve methodiek differentiaaldiagnostiek opstellen. De student kan, met een goniometer, de mobiliteit van de LWK en onderste extremiteit van een patiënt meten en registreren. De student kan de kracht van een patiënt meten en registreren m.b.v. de Medical Research Council (MRCschaal). De patiënt begrijpt de relatie tussen veel voorkomende voorkeurshoudingen en gevolgen voor mobiliteit en spierkracht rondom de LWK. De student kan het normale bewegingspatroon beschrijven van zowel de gehele bewegingsketen als van de individuele gewrichten en spieren van de wervelkolom. De student kan het verloop van de perifere zenuwen en bloedvaten ter hoogte van de lumbale wervelkolom en in de onderste extremiteit benoemen. De student kan aangeven op welke wijze zenuwen uit de plexus lumbosacralis de onderste extremiteit innerveren. De student kan verklaren in hoeverre de houding van een proefpersoon van invloed is op de lengte van spieren van de wervelkolom en de hals. De student kan de verwerking en gewaarwording van pijnprikkels uitleggen, en verschillende soorten pijnindelingen (primair, secundair, somatogeen/neurogeen/viscerogeen, referred, perifeer/centraal, acuut/chronisch) toelichten. De student kan aangeven waaruit een onderzoeksplan bestaat en welk doel het dient. De student kan aangeven wat het doel is van een behandelplan en uit welke elementen het bestaat. De student kent verschillende modellen van waaruit veranderingen in het bewegen functioneren worden verklaard (o.a. Disablement process, Handelingsgeorienteerd model biomedisch georiënteerde fysiotherapie benadering, Dynamisch systeem model, Action model, Procesmodel) De student kan met het oog op klinimetrie (gerelateerd aan alle ICF domeinen) uitleggen, waarom hij wat, wanneer en met welk meetinstrument wil meten. Als onderdeel van een betrouwbaarheidsonderzoek systematisch verzamelen van onderzoek gegevens in een spreadsheet gegevens analyseren met behulp van elementaire statistische technieken en de 134/385

135 uitkomsten interpreteren presenteren (mondeling en schriftelijk) en beargumenteren van onderzoeksresultaten (in een groep of individueel) Kan eenvoudige descriptieve statistische maten onder begeleiding uitrekenen Kan metingen vergelijken met normwaarden/ andere metingen aan eisen van wetenschappelijk gebruik van bronnen en bronvermelding in het Nederlands schrijven van wetenschappelijke verslagen met een correcte opbouw, argumentatie en interne samenhang inhoudelijk feedback ontvangen en verwerken eenvoudige individuele wetenschappelijke presentatie houden maakt effectief gebruik van mediaondersteuning kan eenvoudige producten (presentaties, verslagen) van medestudenten van feedback voorzien samenwerken aan een wetenschappelijk verslag, door planning en onderlinge afstemming binnen de tijd een verslag afleveren synthese: combineren van alle gemaakte onderdelen en herstructureren tot een samenhangend geheel eenvoudige wetenschappelijke bronnen bestuderen & analyseren structuur van engels en Nederlandse wetenschappelijke teksten herkennen voornaamste thema / probleemstelling in wetenschappelijke teksten identificeren herkennen en onderscheiden feiten van vooronderstellingen, meningen of aannames irrelevante gegevens schiften een kritische blik hanteren bij bestudering bronnen verbanden leggen tussen bronnen op aanwijzing van de docent reflecteert op eigen resultaten en uitwerkingen vanuit opdrachten kan reflecteren op producten (presentaties, verslagen) van zichzelf o.b.v. aangeleverde criteria verwerkt eigen of andermans oordeel m.b.t. tot een gemaakt product ter verbetering van dat product kunnen reflecteren op de wijze van studeren en werken kunnen reflecteren op wijze van aanpak van eigen inbreng en taak en stuurt bij Kennisbasis: Thema: Fysiotherapie in de context van patiënten met musculoskeletale aandoeningen van de onderste extremiteiten en de lumbale wervelkolom Deel I. Na het volgen van de cursussen behorende bij dit thema ben je in staat om lokale en regionale bewegingsbeperkingen en lokale bewegingscoördinatie van de lumbale wervelkolom en de onderste extremiteiten in relatie tot eenvoudige en veelvoorkomende pathologie te doorgronden. Je leert de implicaties hiervan voor het klinisch onderzoek en behandel- en evaluatietechnieken te (h)erkennen en uit te voeren. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 87 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 87 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 135/385

136 Titel Opleidingsvariant 1C_Aandoeningen van de OE/LWK (IVT) Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-1.MSA Cursusnaam Diagnostiek van de onderste extremiteit en lumbale wervelkolom 1.3 Cursusnaam in Engels Diagnostics of the Lower Extremity & Lumbar Spine 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Ja 1.8 Contactpersoon H Kiers (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Casuïstiek + BFO verplicht 12 maal per blok 1440 minuten Hoorcollege verplicht 7 maal per blok 420 minuten Vaardigheidsonderwijs verplicht 23 maal per blok 2760 minuten Werkcollege verplicht 2 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? 1C_Lumbale wevelkolom (IVT) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 1C_Onderste extremiteiten (IVT) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week /385

137 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Learning Outcomes: De student kan op basis van normatieve waarden de passieve mechanische mobiliteitsbeperkingen van een patiënt beoordelen van de LWK en onderste extremiteit. De student kan spieren, kapsel-bandapparaat en ligamenten rondom de gewrichten van de LWK en onderste extremiteit onderzoeken op lengte en kracht. De student kan de coördinatie van bewegingen / activiteiten van de LWK en onderste extremiteit beschrijven en analyseren. De student kan op basis van een realistische hulpvraag een voor de patiënt relevante performance analyse uitvoeren. De student kan bij een patiënt een analyse van statiek en performance op basis van (valide) classificatiesystemen uitvoeren. De student kan klinisch relevante provocatietests uitvoeren om een pathologie van de LWK en onderste extremiteit aan te tonen. De student kan op basis van performance tests bepalen of er sprake is van adequate of inadequate bewegingscoördinatie op lokaal, regionaal en totaal niveau. De student kan op basis van klinisch onderzoek bepalen of de hulpvraag realistisch is. De student kan door middel van efficiënte vraagstellingen een indruk krijgen over de algemene gezondheid (algemene conditie en lichaamssamenstelling) van de patiënt. De student herkent de veel voorkomende voorkeurshoudingen van de wervelkolom. De student kan de status presens in kaart brengen en hierbij relevante klinimetrie hanteren (visuele analoge Schaal, Quebec back pain disability scale, patiënt specifieke klachten, fear avoidance beliefs questionaire en Oswestry scale). De student kan (constructen over) pijnkenmerken toepassen bij het opstellen van een hypothese over oorsprong of ontstaan van (acute) pijnklachten. De student kan onder begeleiding van de docent gedurende het onderzoek en therapie een hypothese opstellen en deze hypothese consistent vanuit de onderzoeksgegevens toetsen en onderbouwen. De student kan onder begeleiding van de docent een onderzoeksplan opstellen en onderbouwen met een op anamnestische gegevens gebaseerde hypothese. De student kan met begeleiding van de docent op basis van onderzoeksgegevens de fysiotherapeutische diagnose opstellen. De student kan met begeleiding van de docent een behandelplan opstellen op basis van de gestelde fysiotherapeutische diagnose Kennisbasis: Thema: Fysiotherapie in de context van patiënten met musculoskeletale aandoeningen van de onderste extremiteiten en de lumbale wervelkolom Deel I. Na het volgen van de cursussen behorende bij dit thema ben je in staat om lokale en regionale bewegingsbeperkingen en lokale bewegingscoördinatie van de lumbale wervelkolom en de onderste extremiteiten in relatie tot eenvoudige en veelvoorkomende pathologie te doorgronden. Je leert de implicaties hiervan voor het klinisch onderzoek en behandel- en evaluatietechnieken te (h)erkennen en uit te voeren. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 81 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): 137/385

138 Totaal (uren): 81 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 138/385

139 Titel Opleidingsvariant 1D_Fysiotechniek en anatomie in vivo Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-1.MSA Cursusnaam Fysiotherapie bij aandoeningen van de OE en LWK 1.3 Cursusnaam in Engels Physical Therapy of the Lower Extremity & Lumbar Spine 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Ja 1.8 Contactpersoon M Marzouk (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 3 maal per blok 180 minuten Vaardigheidsonderwijs verplicht 8 maal per blok 960 minuten Werkcollege verplicht 2 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? 1D_Anatomie in vivo (V) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR 2. blok JAAR 1D_Fysiotechniek (IVT) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR 2. blok JAAR 139/385

140 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Learning Outcomes: De student kan een patiënt op een doelmatige, systematische en bewuste manier behandelen met elektrodiagnostiek en/of thermotherapie. De student doet dit vlot en veilig. De student kan op basis van elektrodiagnostiek een uitspraak doen over de mate van innervatie, dan wel denervatie van een spier van de onderste extremiteit. De student kan op basis van het toepassen van thermotherapie spiertonus, rekbaarheid van weefsel en pijn beïnvloeden. De student kan de patiënt uitleggen hoe de fysiotechnische interventie zich verhoudt tot de totale fysiotherapeutische behandeling bij die patiënt. De student kan aan een patiënt de werking, het doel en de toepassing uitleggen van elektrodiagnostiek, thermotherapie, TENS en LASER-therapie. De student kan een patiënt op een doelmatige, systematische en bewuste manier behandelen met elektrodiagnostiek, thermotherapie, TENS en LASER-therapie. De student doet dit vlot en veilig. De student kan gegevens van de elektrodiagnostiek registreren en communiceren naar de patient en/of collega-student. De student kan op basis van TENS pijndemping realiseren, zowel via het spinaal pijn modulerend systeem (SPMS) als via het centraal pijn modulerend systeem (CPMS) De student kan op basis van LASER-therapie pijndemping en/of circulatiebevordering realiseren alsmede een versnelde weefselregeneratie na laesies en/of beperking van celdestructie bij pathologie of na verwonding De student kan in een fysiotherapeutische praktijksimulatie een beargumenteerde keuze maken voor één van de volgende vier vormen van fysiotechniek en deze toepassen bij een patiënt: elektrodiagnostiek, thermotherapie, TENS en/of LASER-therapie. De student herkent met behulp van inspectie en palpatietechnieken de anatomische structuren van de wervelkolom en hals. De student kan de begrippen uit de algemene myologie interpreteren en toepassen. De student kan een afwijkend bewegingspatroon van de wervelkolom signaleren, beschrijven en analyseren. De student is in staat om spieren van de wervelkolom en hals op lengte te brengen. De student kan de ligging bepalen van de perifere zenuwen en bloedvaten ter hoogte van de lumbale wervelkolom en in de onderste extremiteit. De student herkent met behulp van inspectie en palpatietechnieken de anatomische structuren van het hoofd en de romp. De student is in staat om spieren van de wervelkolom en hals op lengte te brengen. De student kan een afwijkend bewegingspatroon van de wervelkolom signaleren, beschrijven en analyseren. Kennisbasis: Thema: Fysiotherapie in de context van patiënten met musculoskeletale aandoeningen van de onderste extremiteiten en de lumbale wervelkolom Deel II. In dit blok wordt de inhoud uit blok 1C stapsgewijs geïntegreerd in het totale fysiotherapeutische proces bij in complexiteit oplopende casuïstiek; zo leer je in eenvoudige context differentiaal diagnostisch onderzoek te verrichten naar het pathoanantomisch substraat, de uitkomsten van het klinisch kinesiologisch onderzoek in relatie tot de pathologie te vertalen naar het functioneren in de totale kinetische keten en ADL. Je wordt geacht in staat te zijn om op basis van voornoemde kennis en vaardigheiden en evidentie gegronde keuze te maken met betrekking tot de indicatiestelling (doorverwijzing, expectatief, en/of fysiotherapeutisch interveniëren) en een hierop gepast fysiotherapeutisch beleid te bepalen en uit te voeren. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Kosten en 140/385

141 Geen kosten studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 23 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 23 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 141/385

142 Titel Opleidingsvariant 1D_Simulatietoets en kennis van OE/LWK Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-1.MSA Cursusnaam Therapeutisch handelen bij de aandoeningen van de OE en LWK 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.7 Excellentiemogelijkheden? Therapeutic interventions in Lower Extremity & Lumbar Spine Disease 1.8 Contactpersoon H Kiers (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Casuïstiek + BFO verplicht 14 maal per blok 1680 minuten Hoorcollege verplicht 4 maal per blok 240 minuten Vaardigheidsonderwijs verplicht 17 maal per blok 2040 minuten Werkcollege verplicht 1 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Aantal keren dat Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) een toets wordt aangeboden in een In welke blokken wordt de toets aangeboden? collegejaar 1D_Onderste extremiteiten Numerieke bij aanvangsblok JAAR: en lumbale wervelkolom. beoordelingen 1,0-5, blok JAAR (IVT) 10,0 2. blok JAAR 1D_Kennis van de OE en LWK (KT) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR 2. blok JAAR 142/385

143 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Learning Outcomes: De student kent de epidemiologie van veelvoorkomende, eenvoudige fysiotherapeutisch behandelbare aandoeningen van de onderste extremiteit en LWK. De student kent de klinische manifestatie van veel voorkomende, eenvoudige fysiotherapeutisch behandelbare aandoeningen van de onderste extremiteit en LWK. De student kent de (patho)fysiologische principes van schade en herstel van weefsel (in het bijzonder van spier-, bind- en steunweefsels) van de onderste extremiteit en LWK. De student kent de Functie score de Bie en de Single leg balance test. De student herkent de invloed van negatieve stress op fysieke performance bij een patiënt. De student weet het verschil tussen een korte termijn behandeldoelstelling en een lange termijn behandeldoelstelling. De student weet wat een patiëntendossier is. De student heeft kennis van de verschillende motorische leerstrategieën. De student weet uit welke elementen een fysiotherapeutische oefenprogramma bestaat. De student begrijpt uit welke onderdelen een behandelplan moet bestaan. De student kent het natuurlijk beloop en de implicaties voor de behandeling van veel voorkomende pathologieën van de onderste extremiteit: - arthrose - impingment en tendinitiden art. coxae - meniscus- en bandletsel - anterior knee pain - spierpees aandoeningen - inversie trauma - syndesmose problematiek De student kent het natuurlijk beloop en de implicaties voor de behandeling van de veel voorkomende pathologieën van de LWK uit het classificatie schema LWK. De student herkent functiestoornissen bij een patiënt met één van de veel voorkomende pathologieën van de onderste extremiteit of LWK. De student herkent de verschillende motorische leerstrategieën bij patiënten. De student kan op basis van de fysiotherapeutische diagnose een behandelplan opstellen bij patiënten aandoeningen aan de LWK welke genoemd worden in het classificatie schema LWK. De student kan op basis van de fysiotherapeutische diagnose een behandelplan opstellen bij patiënten met aandoeningen aan onderste extremiteit: arthrose impingment en tendinitiden art. coxae meniscus- en bandletsel anterior knee pain spierpees aandoeningen inversie trauma syndesmose problematiek De student kan een adequaat oefenprogramma opstellen in relatie tot veel voorkomende voorkeurshoudingen van de wervelkolom. De student kan de Functie score de Bie en de Single leg balance test uitvoeren en hier conclusies aan verbinden voor de fysiotherapeutische behandeling. De student kan naar de patiënt toe verwoorden wat de negatieve invloed is van een slechte algemene gezondheid in termen van algemene conditie en lichaamssamenstelling op het natuurlijk ziektebeloop. De student kan beredeneren of de hulpvraag van de patiënt reëel is en naar de patiënt toe verwoorden of de hulpvraag van de patiënt reëel is. De student kan op basis van de actuele klinisch manifestatie, pathogenese en pathologisch substraat korte termijn behandeldoelstellingen bepalen bij patiënten met aandoeningen aan onderste extremiteit of LWK. De student kan op basis van de actuele klinisch manifestatie, pathogenese en pathologisch substraat lange termijn behandeldoelstellingen bepalen bij patiënten met aandoeningen aan onderste extremiteit of LWK. De student kan op basis van de actuele klinisch manifestatie bepalen wat het effect is van de vorige fysiotherapeutische behandeling en kan de behandeling voortzetten / bijstellen. De student kan de voortgang van de behandeling vastleggen in een patiëntendossier. De student kan op patiëntenniveau uitleg geven over de fysiotherapeutische (lange en korte termijn) behandeldoelstellingen De student kan een motorisch leertraject afstemmen op de motorische leerstrategie van de patiënt. De student kan een adequate bewegingscoördinatie aanleren bij patiënten met 'motor control' problematiek 143/385

144 aan de onderste extremiteit of LWK. De student kan bij een patiënt met aandoeningen aan de onderste extremiteit en LWK de aanwezige passieve mechanische constraints beïnvloeden. De student kan een adequaat fysiotherapeutisch oefenprogramma opstellen bij een patiënt met aandoeningen aan de onderste extremiteit of LWK De student kan het normale bewegingspatroon beschrijven van zowel de gehele bewegingsketen als van de individuele gewrichten van de wervelkolom en hals. De student kan het normaal en het afwijkend functioneren beschrijven van de thorax tijdens het ademhalen. De student kan bij doorbloedingproblemen in de onderste extremiteit onderbouwde hypotheses formuleren over de locatie van de obstructie. De student kan bij uitvalsverschijnselen in de onderste extremiteit onderbouwde hypotheses formuleren over de locatie (wortel/plexus/perifeer-niveau) van de leasie De student kan verklaren in hoeverre de houding van een proefpersoon van invloed is op de lengte van spieren van de wervelkolom, thorax en de hals. De student kent de anatomie van de huid en van de spieren (origo, insertie, verloop, functie) van de dorsale zijde van de romp en bovenste extremiteit welke tijdens de massageles worden behandeld. De student kent de mogelijke indicaties pathologische aandoeningen van de rug en van de bovenste extremiteit, welke tijdens de massageles bij de casuïstiek worden behandeld. De student kent het doel van de diepe frictie en weet die op de juiste manier in te zetten. De student kent de principes van beïnvloeden myofasciale triggerpoints en weet een relatie te leggen naar perifere neurogene pijnmechanismen. De student kent het belang van het klinisch redeneren om tot een verantwoorde keuze te kunnen komen met betrekking tot het wel of niet toepassen van massagetherapie. De student kent de werking, het doel en de toepassing van elektrodiagnostiek, thermotherapie, transcutane elektro neuro stimulatie (TENS) en van LASER-therapie. De student kan de werking, het doel en de toepassing van elektrodiagnostiek, thermotherapie, TENS en LASER-therapie met elkaar vergelijken om in een fysiotherapeutische casus een passende keuze te maken voor één van deze vier vormen van fysiotechniek. De student weet wat de procedure is bij het doen van een screening De student kent de onderwerpen van een fysiotherapeutische diagnose en weet wat daarmee wordt bedoeld. De student begrijpt wat attribueren is en kan deze manier van denken in uitspraken van anderen herkennen. De student kan de basistechnieken op een juiste wijze toepassen voor een bolvormige- oppakbare sper en op een platte spier zoals de M trapezius, m. erector trunci, m. deltoideus, m biceps en triceps brachii. De student kan de diepe dwarse frictie toepassen voor een epicondylitis lateralis. De student kan op een juiste wijze de palpatietechnieken uitvoeren ten aanzien van het onderzoek en de behandeling van myofasciale triggerpoints. De student kan massagetechnieken toepassen op de rug en bovenste extremiteit die de huid en onderhuis en spierweefsel beïnvloeden met als doelstelling : losmaken subcutis ( littekenbehandeling), detoniseren, ontspannen, pijnbeinvloeding en beïnvloeden van de circulatie. De student kan middels massagetechnieken doseringsvariabelen toepassen op huid en musculatuur van de rug en bovenste extremiteit De student kan aan de hand van casuïstiek ten aanzien van de rug en bovenste extremiteit een massagebehandeling uitvoeren en de keuzes onderbouwen. De student kan in de screeningsfase (bij Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) een niet-pluis - gesprek voeren indien de patiënt terugverwezen moet worden. De student kan aan een patiënt de fysiotherapeutische diagnose uitleggen op basis van gegevens uit een anamnese en onderzoek. De student kan aan een patiënt, met een niet complexe stoornis en persoonlijkheid, de fysiotherapeutische diagnose uitleggen. De student kan in de screeningsfase (bij Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) een niet-pluis - gesprek voeren indien de patiënt terugverwezen moet worden. De student kan aan een patiënt de fysiotherapeutische diagnose uitleggen op basis van gegevens uit een anamnese en onderzoek. De student kan aan een patiënt, met een niet complexe stoornis en persoonlijkheid, de fysiotherapeutische diagnose uitleggen. 144/385

145 De student kan aan een patiënt uitleggen op welke wijze zijn attribueren van invloed is op het herstelproces. De student kan gedurende het onderzoek en therapie een hypothese opstellen en deze hypothese consistent vanuit de onderzoeksgegevens toetsen en onderbouwen. De student kan een onderzoeksplan opstellen en onderbouwen met een op anamnestische gegevens gebaseerde hypothese. De student kan op basis van onderzoeksgegevens de fysiotherapeutische diagnose opstellen. De student kan een behandelplan opstellen op basis van de gestelde fysiotherapeutische diagnose De student kan, gerelateerd aan de ICF domeinen, op adequate wijze klinimetrie toepassen Kennisbasis: Thema: Fysiotherapie in de context van patiënten met musculoskeletale aandoeningen van de onderste extremiteiten en de lumbale wervelkolom Deel II. In dit blok wordt de inhoud uit blok 1C stapsgewijs geïntegreerd in het totale fysiotherapeutische proces bij in complexiteit oplopende casuïstiek; zo leer je in eenvoudige context differentiaal diagnostisch onderzoek te verrichten naar het pathoanantomisch substraat, de uitkomsten van het klinisch kinesiologisch onderzoek in relatie tot de pathologie te vertalen naar het functioneren in de totale kinetische keten en ADL. Je wordt geacht in staat te zijn om op basis van voornoemde kennis en vaardigheiden en evidentie gegronde keuze te maken met betrekking tot de indicatiestelling (doorverwijzing, expectatief, en/of fysiotherapeutisch interveniëren) en een hierop gepast fysiotherapeutisch beleid te bepalen en uit te voeren. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 68 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 68 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 145/385

146 Titel Opleidingsvariant 1_Professioneel gedrag Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-1.PROF Cursusnaam De fysiotherapeut als professional 1.3 Cursusnaam in Engels Professional competences of the physical therapist 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Ja 1.8 Contactpersoon M Marzouk (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Probleem Gestuurd Onderwijs verplicht 16 maal per blok 1920 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Stage 1.11 Toetsen: verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Aantal keren dat Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) een toets wordt aangeboden in een In welke blokken wordt de toets aangeboden? collegejaar Numerieke bij aanvangsblok JAAR: 1_Beroepsoriënterende stage beoordelingen 1,0-5, blok JAAR, week 36 10,0 2. blok JAAR, week 36 1_Inh. samenw. bij probleemoploss. (PGO) Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 1_Oriëntatie Gezondheidszorg en Welzijn Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

147 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Learning Outcomes: De student heeft het vermogen gestructureerd, volgens de PGO-7 methodiek, te werken aan het bereiken van doelen. De student kan de rollen en taken van gespreksleider, notulist en observator (die gehanteerd worden bij de PGO-methodiek) uitvoeren. De student kan effectief met diverse personen communiceren. De student kan in een team een bijdrage leveren aan gezamenlijke resultaten. De student komt gemaakte afspraken na. De student neemt initiatief, ziet kansen en handelt daarnaar, anticipeert. De student kan plannen, organiseren en de voortgang bewaken van werk in teamverband. De student komt tot de kern van de zaak: kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. De student kan begrijpelijk presenteren; inhoud is afgestemd op doel en publiek. De student maakt een onderbouwde keuze in het gebruik van bronnen. De student luistert actief: geeft aandacht, stelt open vragen en vraagt door, vat de kern samen en checkt interpretaties, legt goed uit wat hij/zij bedoelt, checkt of hij/zij begrepen wordt. De student spreekt medestudenten tijdig aan, geeft feedback volgens de regels, staat open voor feedback, gaat na wat reëel is in ontvangen feedback De student kan kritisch observeren en reflecteren op de rol van de fysiotherapeut als hulpverlener in een fysiotherapeutische setting. De student is bekend met verschillende facetten van het beroep van fysiotherapeut in diverse werksettings. De student kan zich een beeld vormen van het beroep als fysiotherapeut en kan dit schriftelijk onder woorden brengen. De student neemt initiatief, ziet kansen en handelt daarnaar; anticipeert. De student kan begrijpelijk presenteren: de inhoud is afgestemd op doel en publiek De student kan relatiegericht gedrag ontwikkelen tijdens het samenwerken met cliënten bij de ADL (Activiteiten Dagelijks Leven) binnen een organisatie in de gezondheidszorg. De student kan emotionele en praktische ondersteuning bieden aan cliënten (mensen van jong tot oud met een ernstige, chronische of levensbedreigende ziekte of aandoening). De student verkent de organisatie of instelling door informatie te verzamelen. De student kan samenwerken/luisteren met de cliënt in de ADL en/of met de medewerkers binnen de organisatie in de gezondheidszorg De student is in staat om inlevingsvermogen te tonen en hierop te reflecteren. De student is in staat om klantgericht te denken en hier naar te handelen. Kennisbasis: Thema: De fysiotherapeut als professional. Het thema de fysiotherapeut als professional loopt in het eerste studiejaar als een lint door de blokken A tot en met D heen. Inhoudelijk samenwerken bij probleemoplossing (PGO) en de oriërende stages leveren samen 5 EC op. 1) Inhoudelijk samenwerken bij probleemoplossing (PGO) In de blokken A en B maak je kennis met de zevensprong van de PGOmethodiek. Je leert plannen, organiseren en de voortgang van het PGO-proces bewaken in teamverband. Je werkt in kleine groepen samen met je klasgenoten aan het leveren van gezamenlijke resultaten. Zowel in blok A als in blok B komen zeven taken aan bod, verspreid over acht lessen. Aan het einde van beide blokken beoordeelt de docent je op het Inhoudelijk samenwerken bij probleemoplossing. Professioneel gedrag staat bij de beoordeling centraal. Meer concreet word je op de volgende punten beoordeeld: betrokkenheid, actieve inzet, probleem verhelderen (stap 1-5), rapporteren (stap 6-7), luisteren en begrip en feedback geven en ontvangen 2) Oriëntatie in de gezondheidszorg en welzijn & beroepsoriënterende stage Een belangrijk onderdeel van het curriculum is het praktijkleren. Je komt al vanaf het eerste studiejaar als student fysiotherapie in contact met het praktijkveld waarbij de verschillende lijnen in de gezondheidszorg bezocht worden. Het praktijkveld omvat het brede scala van de gezondheidszorg, zoals dat in Nederland georganiseerd is. Naast de brede oriëntatie kom je ook in het eerste jaar al in een specifieke 147/385

148 fysiotherapeutische setting op bezoek. De oriënterende stageonderdelen in de propedeusefase hebben een totale omvang van 84 uur en richt zich op de Gezondheidszorg in brede zin (GOS: 56 uur) en op het beroep Fysiotherapeut (BOS: 28 uur). 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 32 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 148/385

149 Titel Opleidingsvariant 1C_Hart- en vaatziekten Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-1.RCA Cursusnaam Fysiotherapie bij hart- en vaatziekten 1.3 Cursusnaam in Engels Therapeutic Interventions in Cardiovascular Disease 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon J Pekaric 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Casuïstiekonderwijs verplicht 1 maal per blok 120 minuten Hoorcollege verplicht 7 maal per blok 420 minuten Vaardigheidsonderwijs verplicht 6 maal per blok 720 minuten Werkcollege verplicht 4 maal per blok 480 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? 1C_Hart- en vaatziekten (IVT) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 1C_Kennis van hart- en vaatziekten (KT) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week /385

150 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Learningn Outcomes: De student kan bij hart-en vaatziekten het proces van atherosclerose beschrijven en aangeven welke ( risico)factoren dit proces beïnvloeden De student kent de gespreks-en communicatietechnieken op het terrein van het begeleiden en motiveren van zowel de individuele hartpatiënten en hartgroepen. De student kan de klinische symptomen van hart- en vaatziekten verklaren De student kent en de inhoud van de verschillende fases van het revalidatieproces van de hart/ vaatpatiënt en begrijpt dat de fysiotherapeutisch interventie onderdeel is van een multidisciplinaire behandeling van de hart/vaatpatiënt. De student kent de beschrijving en functie van het SCEGS-model bij het afnemen van een anamnese. De student kan uitleggen wat er met copingstijl wordt bedoeld. De student weet wat er met bewegingsangst wordt bedoeld en waar dit door veroorzaakt kan worden. De student kent de kenmerken van de fasen van gedragsverandering volgens Verhulst. De student begrijpt het belang om de fases van gedragsverandering te kennen als fysiotherapeut. De student weet hoe hij bij een hartpatiënt kan inventariseren of er sprake is van bewegingsangst en begrijpt het belang hiervan als fysiotherapeut. De student begrijpt wat de relatie is tussen copingstijl en snelheid van herstel. De student begrijpt het belang van goede voorlichting bij het coachen van hartpatiënten met bewegingsangst. De student kan een patiënt met hart/vaatziekte screenen aan de hand van de in de richtlijn opgestelde procedure De student kan bij een hart/vaatpatiënt de hartfrequentie en bloeddruk meten en interpreteren De student kan bij een hart/vaatpatiënt de antropometrie bepalen/meten en interpreteren De student kan bij een hart/vaatpatiënt de 5 grondmotorische eigenschappen meten en trainen bij zowel individuele patiënten en groepen De student kan de gespreks- en communicatietechnieken toepassen bij zowel individuele patiënten en groepen t.a.v. het geven van voorlichting over preventie bij hart-en vaatziekten, het coachen bij patiënten met bewegingsangst en het leren omgaan met hun ziekte. De student kan de coördinatie van een patiënt testen en aan de hand van de uitkomsten een passende training ter verbetering van de coördinatie opstellen en geven. De student kan een anamnese afnemen volgens het SCEGS- model. De student kan benoemen welke factoren op het gebied van cognitie, emotie en gedrag en context van invloed zijn op het herstel van de patiënt en kan deze in een gesprek met een niet complexe patiënt (h)erkennen. De student kan vragen stellen om de (globale) copingstijl te achterhalen. De student kan bij een hartpatiënt doorvragen op bewegingsangst en een niet complexe patiënt daarin coachen. De student kan onder begeleiding van de docent gedurende het onderzoek en therapie een hypothese opstellen en deze hypothese consistent vanuit de onderzoeksgegevens toetsen en onderbouwen. De student kan onder begeleiding van de docent een onderzoeksplan opstellen en onderbouwen met een op anamnestische gegevens gebaseerde hypothese. De student kan met begeleiding van de docent op basis van onderzoeksgegevens de fysiotherapeutische diagnose opstellen. De student kan met begeleiding van de docent een behandelplan opstellen op basis van de gestelde fysiotherapeutische diagnose Kennisbasis: Thema: Fysiotherapie bij Hart- en vaatziekten. Doel van het thema is dat je tot een fysiotherapeutische diagnose kan komen en een patiënten/cliënten met de genoemde aandoeningen kan behandelen. Hierbij worden de stappen gevolgd zoals deze in de richtlijn fysiotherapeutische verslaglegging beschreven staan (stap 1 t/m 8).Deze processen worden doorlopen bij enkelvoudige casuïstiek. Specifieke kennis binnen dit 150/385

151 domein: je doet specifieke biomedische kennis op m.b.t. de werking van het hart- en vaatstelsel en de bijbehorende pathologie. Je leert in dit blok begrijpen hoe het organisme met behulp van zijn circulatie (ventilatie) en nierfunctie de homeostase van het milieu interieur handhaaft, welke compensaties optreden bij dreigend falen en wanneer er sprake is van decompensatie. Van belang is dat de je enerzijds de relatie tussen klachten en symptomen en anderzijds het onderscheid tussen compensatie en decompensatie begrijpt. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 29 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 29 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 151/385

152 Titel Opleidingsvariant 1D_Metabool syndroom, diabetes& obesitas Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-1.RCA Cursusnaam Fysiotherapie bij metabool syndroom, diabetes en obesitas 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.7 Excellentiemogelijkheden? Therapeutic interventions in Metabolic syndrome, Diabetes & Obesitas 1.8 Contactpersoon J Pekaric 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Casuïstiek + BFO verplicht 1 maal per blok 120 minuten Hoorcollege verplicht 6 maal per blok 360 minuten Vaardigheidsonderwijs verplicht 2 maal per blok 240 minuten Werkcollege verplicht 3 maal per blok 360 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Aantal keren dat Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) een toets wordt aangeboden in een In welke blokken wordt de toets aangeboden? collegejaar 1D_Kennis van metab., diab.&obesitas(kt) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 1D_Metab., diabetes en obesitas (IVT) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

153 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Learning Outcomes: De student kent de fysiologie en pathologie van Diabetes Mellitus ( DM ) I en II en obesitas De student weet wat een beweegprogramma met de bijbehorende uitgangspunten inhoudt. De student kan de klinische symptomen van DM en obesitas verklaren De student kent de specifieke problematiek die kan optreden bij het trainen van een patiënt met DM of obesitas. De student kan een patiënt met DM of obesitas screenen aan de hand van de in de richtlijn opgestelde procedure De student kan aan de hand van de screeningsuitkomsten een beweegprogramma opstellen en uitvoeren voor een patiënt met DM of obesitas De student kan patiënten individueel en in groepen voorlichten over preventie en gezond bewegen bij DM en obesitas De student kan bij een patiënt met hartfalen de invloed van C(ognities) E(moties) G(edrag) S(ituationele factoren) inventariseren op de kwaliteit van leven. Kennisbasis: Thema: Fysiotherapie bij metabool syndroom, diabetes, nierinsufficiëntie en obesitas. Doel van het thema is dat je tot een fysiotherapeutische diagnose kan komen en een patiënten/cliënten met de genoemde aandoeningen kan behandelen. Hierbij worden de stappen gevolgd zoals deze in de richtlijn fysiotherapeutische verslaglegging beschreven staan (stap 1 t/m 8).Deze processen worden doorlopen bij enkelvoudige casuïstiek. Themaspecifieke kennis: je doet specifieke biomedische kennis op m.b.t. voeding, metabolisme en hormonale integratie. Hierdoor word je in staat gesteld vanuit het concept homeostase de normale en decompenserende mechanismen die samenhangen met voeding, metabolisme en hormonale regulatie, te leren begrijpen en toe te passen. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 18 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 18 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 153/385

154 Titel Opleidingsvariant 2A_Centraal neurologische aandoeningen Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-2.CNA Cursusnaam Onderzoek bij centraal neurologische aandoeningen 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.7 Excellentiemogelijkheden? Examination of disabilities based on central nervous system disorders 1.8 Contactpersoon HJJ Dekkers (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 9 maal per blok 540 minuten Spreekuur verplicht 1 maal per blok 60 minuten Werkcollege verplicht 2 maal per blok 240 minuten BFO+CAS+CASP verplicht 12 maal per blok 1440 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? 2A_Kennis van onderzoek bij CNA (KT) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46 2A_Onderzoek bij CNA (IVT) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

155 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving De student kan oorzaken en incidentie van een laesie in het CZS benoemen neurofysiologische processen als gevolg van een laesie met betrekking op het bewegend functioneren benoemen neuroanatomische aspecten van een laesie in het CZS met betrekking op het bewegend functioneren benoemen hypothesen formuleren en beargumenteren over mogelijke relaties tussen anatomische locatie van een laesie in het CZS en klinische presentatie in het bewegend functioneren doelstellingen, middelen en methodiek van het klinische onderzoek naar het bewegend functioneren bij een neurologische patiënt uitleggen / beschrijven zijn klinische redenatie expliciteren psychometrische eigenschappen van (basis-) meetinstrumenten die gebruikt worden bij neurologische patiënten toelichten op basis van observatie van activiteiten van een patiënt met een laesie in het CZS hypothesen opstellen t.a.v. mogelijke onderliggende functiestoornissen op methodische wijze een onderzoek uitvoeren, waarin activiteiten en relevante functies van een patiënt met een laesie van het CZS in kaart zijn gebracht valide meetinstrumenten op juiste en betrouwbare wijze uitvoeren en resultaten interpreteren onderzoekresultaten en hypothetische relaties vastleggen in een RPS / PPA het onderzoeksproces en het onderzoekresultaat evalueren en registreren in een onderzoeksverslag. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis In deze cursus leert de student om bewegend functioneren te onderzoeken bij patiënten met centraal neurologische aandoeningen. Bij het onderzoek worden zowel kwaliteit als kwantiteit van bewegen in kaart gebracht. Er wordt hierbij gekeken naar mogelijke relaties tussen letsel in het centraal zenuwstelsel en waargenomen bewegend functioneren. Hiervoor wordt kennis verworven over neurofysiologie en neuropathologie. Bij het onderzoeken wordt gebruik gemaakt van gevalideerde klinimetrie en bestaande richtlijnen. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 38 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 38 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 155/385

156 Titel Opleidingsvariant 2D_Centraal neurologische aandoeningen Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-2.CNA Cursusnaam Fysiotherapie bij cerebro vasculair accident 1.3 Cursusnaam in Engels Physical therapy for patients with stroke 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Ja 1.8 Contactpersoon HJJ Dekkers (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? CO verplicht 6 maal per blok 360 minuten Vaardigheidslessen (V) verplicht 3 maal per blok 360 minuten WCO verplicht 2 maal per blok 240 minuten CAS + CASP + BFO verplicht 5 maal per blok 300 minuten MPO + PGO-literatuur verplicht 2 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Aantal keren dat Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) een toets wordt aangeboden in een In welke blokken wordt de toets aangeboden? collegejaar 2D_Fysiotherapie bij CVA (ST) Numerieke beoordelingen 1-10 (geen deci) 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 2D_Kennis van verworven CNA (KT) Numerieke beoordelingen 1-10 (geen deci) 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

157 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Weten 1. De student kan aanbevelingen vanuit de richtlijn beroerte van het KNGF benoemen en toelichten 2. De student kan incidentie, prevalentie van een CVA benoemen 3. De student kan pathologie van een CVA beschrijven inclusief functiestoornissen op alle functieniveaus (sensomotorisch, hoger-cognitief, interactioneel) 4. De student kan medische strategieën bij patiënten met een CVA beschrijven 5. De student kan fasen, natuurlijk herstel en prognose van een patiënt na een CVA beschrijven 6. De student kan fysiotherapeutische strategieën en de meerwaarde tov het natuurlijk herstel beschrijven 7. De student kan evidentie t.a.v. het resultaat (herstel patiënten populatie) van een Stroke unit benoemen Begrijpen 1. De student kan locatie en aard van het CVA koppelen aan klinische symptomen 2. De student kan op basis van (een) anamnese (gegevens) voorlopige hypothesen opstellen en onderbouwen, waarbij alle facetten van het PPA betrokken worden 3. De student kan onderzoekdoelen en onderzoekstrategie bij een patiënt met CVA benoemen 4. De student kan op basis van onderzoekgegevens en CVA gerelateerde prognostische factoren een fysiotherapeutische diagnose, onderzoekplan en behandelplan inclusief behandelopbouw op korte en lange(re) termijn formuleren 5. De student kan naar aanleiding van onderzoekgegevens een therapiestrategie in de zin van herleren, compenseren of aanpassen motiveren 6. De student kan de rol van de fysiotherapeut en van andere relevante disciplines binnen ketenzorg van een patiënt met CVA benoemen 7. De student kan in een multidisciplinair overleg een bijdrage leveren aan het formuleren van multi- / interdisciplinaire doelen en plannen, gerelateerd aan gegevens van de patiënt, setting, ontslagcriteria, etc Toepassen/kunnen 1. De student kan bij een patiënt met CVA, waarbij geen ernstige neuro-psychologische functiestoornissen op de voorgrond staan, een fysiotherapeutisch onderzoek verrichten en de patiënt fysiotherapeutisch behandelen op basis van een fysiotherapeutische diagnose en behandelplan 2. De student kan dit uitvoeren in alle stadia waarin de CVA patiënt zich bevindt (van acuut tot chronisch, herstelstadia 0-5) en in de werksetting van een ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum en eerstelijns fysiotherapiepraktijk 3. De student kan keuzes verantwoorden op basis van de actuele richtlijn beroerte KNGF en de richtlijn beroerte CBO (2008) 4. De student kan bij het behandelen evidentie t.a.v. motorisch leren - i.h.a. en bij patiënten met een CVA in het bijzonder- toepassen 5. De student kan de behandeldoelen en het behandelproces evalueren en het behandelresultaat meten en registreren 6. De student kan informatie van overige professionals (oa medische, neuropsychologische, maatschappelijke, overige paramedici) verkrijgen en daarvan gebruikmaken 7. De student kan betreffende overige professionals informeren en adviseren 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis In deze cursus wordt geleerd hoe patiënten na een CVA onderzocht en behandeld kunnen worden. Hierbij wordt o.a. aangesloten bij de KNGF-richtlijn Beroerte. Naast oefentherapeutische interventies, wordt ook elektrostimulatie als interventie aangeleerd. Vanuit de expertisegroep Toegepaste Gedragswetenschappen wordt aandacht geschonken aan verliesverwerking en depressie welke na een CVA aan de orde kunnen zijn. Zowel bij het onderzoeken als bij het evalueren van therapeutie effecten wordt gebruik gemaakt van gevalideerde meetinstrumenten. 2.4 Ingangseisen 157/385

158 Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 25 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 25 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 158/385

159 Titel Opleidingsvariant 2C_Juniorstage en intervisie Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-2.JRSTAGE Cursusnaam Fysiotherapie in de praktijk 1.3 Cursusnaam in Engels Physical therapy in real life (internship) 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon GCM de Rijk (tel. 5127) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? CO verplicht 1 maal per blok 60 minuten Intervisie verplicht 3 maal per blok 360 minuten Vaardigheidslessen (V) verplicht 2 maal per blok 240 minuten WCO verplicht 1 maal per blok 60 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? 2C_Intervisie Numerieke beoordelingen 1-10 (geen deci) 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 2C_Juniorstage Numerieke beoordelingen 1-10 (geen deci) 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

160 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Algemeen doel van de juniorstage is vakbekwaam worden (de beroepscompetenties verwerven) als beginnend fysiotherapeut, leren omgaan met normen en waarden horend bij het beroep fysiotherapie, en werken aan persoonlijke ontwikkeling als stagiair. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Gedurende een periode van 10 weken, worden 4 dagdelen stage gelopen. Verder wordt in deze periode via intervisie geleerd hoe het persoonlijke leerproces in een stagesituatie het beste vormgegeven kan worden. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 12 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 12 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 160/385

161 Titel Opleidingsvariant 2C_Case report Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-2.LOEP Cursusnaam Case report 1.3 Cursusnaam in Engels Case report 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Ja 1.8 Contactpersoon MP Jans (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 9 maal per blok 540 minuten Anders verplicht 1 maal per blok 60 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? 2C Case Report Numerieke beoordelingen 1-10 (geen deci) 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

162 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Weten De student: kan de onderzoekscyclus benoemen in wetenschappelijke en fysiotherapeutische context kan verschillende onderzoeksmethoden benoemen kan enkele veel voorkomende methoden van dataverzameling noemen weet dat de PEDro schaal gebruikt kan worden bij de beoordeling van de methodologische kwaliteit van experimenteel onderzoek kan de rol van literatuuronderzoek (waaronder systematic review) benoemen binnen de huidige gezondheidszorg kan het doel en de opzet van een systematic review benoemen kan benoemen welke onderdelen er in een zoekplan / zoekopdracht opgenomen moeten worden kan beschrijven hoe resultaten uit gevonden literatuur verwerkt kunnen worden. kan de functie van een case report binnen de eigen beroepsgroep benoemen krijgt inzicht in mogelijke onderzoeksmethoden bij een case report heeft inzicht in de opbouw van een case report weet hoe in de praktijk te starten met het schrijven van een case report heeft inzicht in de ethische aspecten waar hij/zij mee te maken kan krijgen bij het schrijven van een case report. Begrijpen De student kan: de onderzoekscyclus herkennen in wetenschappelijke en fysiotherapeutische context onderzoeksmethode herkennen en beargumenteren waarom die methode gebruikt is aangeven hoe onderzoeksmethoden en dataverzamelmethoden zich tot elkaar verhouden homogeniteit/heterogeniteit en blindering herkennen in wetenschappelijke artikelen uitleggen waarom de items van de PEDro schaal een rol spelen bij de beoordeling van de methodologische kwaliteit van experimenteel onderzoek uitleggen waarom een onderzoeksvraag naar de effectiviteit van een interventie niet met een case report is te beantwoorden 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Tijdens je juniorstage moet je een case report schrijven over een patiënt die je ziet tijdens je stage. Een case report is een beschrijving van een casus. Je beschrijft wie je hebt onderzocht en behandeld, wat je hebt gedaan tijdens je onderzoek en behandeling en waarom je dat hebt gedaan. In deze cursus wordt de functie van een case report binnen de eigen beroepsgroep toegelicht, passende onderzoeksmethoden bij een case report besproken en uitleg gegeven over de methodologische stappen bij het schrijven van een case report. Onderzoeksmethoden De fysiotherapeut draagt bij aan de inhoudelijke ontwikkeling en maatschappelijke legitimering van het beroep. Hij baseert zich daarbij op wetenschappelijke evidenties en best practice op het gebied van (effectiviteit van) interventies, methodiek en werkwijzen. De fysiotherapeut reflecteert kritisch op de waarde van verschillende kennisbronnen, evalueert de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, beoordeelt de bruikbaarheid van deze resultaten voor de beroepspraktijk en vertaalt deze resultaten naar de beroepspraktijk. Om deze doelen te bereiken heb je kennis nodig over de verschillende typen onderzoeksmethoden en de daarmee samenhangende dataverzamelmethoden. Daarnaast moet je weten hoe je de methodologische 162/385

163 kwaliteit van een onderzoek kunt bepalen en hoe je onderzoeken kritisch kunt lezen en interpreteren. Deze kennis pas je toe bij de PGO-literatuurlessen en bij je case report, projectonderzoek en afstudeerproduct. Van vraagstelling naar zoekplan Als fysiotherapeut wordt van jou verwacht dat je de beste zorg levert op basis van het best beschikbare bewijs, bij voorkeur gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek ( evicence based handelen). Dat vereist dat je systematisch kunt zoeken naar antwoorden op praktijkvragen en daarvan op een systematische manier verslag kan doen. Voor je case report heb je kennis nodig over meetinstrumenten en effectiviteit van interventies. Hiervoor moet je dus op zoek naar informatie. Hoe pak je de zoektocht naar informatie effectief en efficiënt aan? 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 10 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 10 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 163/385

164 Titel Opleidingsvariant 2A_Aandoening van de BE,CWK en thorax Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-2.MSA Cursusnaam Fysiotherapie bij aandoeningen van de BE, CWK en thorax-i 1.3 Cursusnaam in Engels Disorders of the upper extremity, cervical and thoracic spine-i 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Ja 1.8 Contactpersoon H Kiers (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 8 maal per blok 480 minuten Training verplicht 20 maal per blok 2400 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? 2A_bovenste extremiteiten (IVT) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46 2A-Cervicale wervelkolom en thorax (IVT) 5, /385

165 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 48 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 48 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 165/385

166 Titel Opleidingsvariant 2A_Kennis BE,CWK, thorax & aiv Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-2.MSA Cursusnaam Fysiotherapie bij aandoeningen van de BE, CWK en thorax -II 1.3 Cursusnaam in Engels Disorders of the upper extremity, cervical and thoracic spine-ii 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Ja 1.8 Contactpersoon H Kiers (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 5 maal per blok 300 minuten Training verplicht 17 maal per blok 2040 minuten PGO-literatuur verplicht 2 maal per blok 240 minuten CAS+CASP+BFO verplicht 8 maal per blok 480 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? 2A_Anatomie in vivo (VT) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46 2A_Kennis van de BE, CWK en thorax (KT) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

167 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 1. De student kent het begrip rode vlaggen en weet de betekenis hiervan. 2. De student heeft kennis van de context van rode vlag-indicatoren en kan eenvoudig herkenbare contra indicatieve pathologieën herkennen (tumoren, infecties, cauda pathologie, aangeboren afwijkingen stenose, neurologische aandoeningen waaronder Hernia Nucleus Pulposus (HNP) en neurogene claudicatio). 3. De student kent verschillende soorten hoofdpijn en weet welke vorm van duizeligheid door de fysiotherapeut behandeld kan worden. 4. De student kent de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) richtlijn omtrent de formele procedure van intake na een verwijzing. 5. De student kent de anatomie en kinesiologie van de Cervicale WervelKolom (CWK), Thoracale WervelKolom (TWK) en de bovenste extremiteit. 6. De student kent de structuren die bewegingen beperken c.q. remmen van de CWK,TWK en bovenste extremiteit. 7. De student kent de veel voorkomende pathologieën van de CWK en TWK 8. De student kent de veel voorkomende pathologieën van de bovenste extremiteit: Arthrose impingment en tendinitiden bovenste extremiteit Motor control impairment Schoudergordel Instabiliteit pols gewricht spierpees aandoeningen bovenste extremiteit 14. De student weet de veel voorkomende voorkeurshoudingen van de wervelkolom. 15. De student kent de richtlijn Whiplash, NHG richtlijn schouderklachten en CBO richtlijn schouderluxatie. 16. De student kan de hulpvraag en het verwachtingspatroon van de patiënt in het perspectief van het te verwachten ziektebeloop plaatsen De student kan op basis van de verkregen patiëntinformatie middels hypothetico-deductieve methodiek differentiaaldiagnostiek opstellen. 19. De student kan, met een goniometer, de mobiliteit van de bovenste extremiteit van een patiënt meten en registreren. De patiënt begrijpt de relatie tussen veel voorkomende voorkeurshoudingen en gevolgen voor mobiliteit en spierkracht rondom de CWK en TWK 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis In deze cursus wordt de benodigde kennis verworven voor het onderzoeken van problemen in het bewegend functioneren van CWK, TWK en Bovenste Extremiteit. Deze kennis ligt op het gebied van anatomie, kinesiologie, pathologie en fysiotherapeutische testen voor zover betrekking op deze regio. Bij de fysiotherapeutiusche testen wordt gebruik gemaakt van gevalideerde meetinstrumenten 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 51 Toetsduur (uren): 7 Zelfstudie (uren): Totaal (uren): /385

168 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 168/385

169 Titel Opleidingsvariant Fysiotherapie bij CNA en aandoeningen van de BE, CWK en thorax Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-2.MSACNA Cursusnaam Fysiotherapie bij CNA en aandoeningen van de BE, CWK en thorax 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.7 Excellentiemogelijkheden? Physical therapy based on central nervous disorders and musculoskeletal disorders 1.8 Contactpersoon H Kiers (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? CO verplicht 9 maal per blok 540 minuten Vaardigheidslessen (V) verplicht 16 maal per blok 1920 minuten WG verplicht 1 maal per blok 60 minuten CAS + CASP + BFO verplicht 18 maal per blok 1860 minuten PGO-literatuur verplicht 5 maal per blok 630 minuten WCO verplicht 3 maal per blok 180 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? 2B_Fysiotherapie bij CNA en MSA (ST) numeriek 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 37 2B_ Kennis van behandelen numeriek 5, bij aanvangsblok JAAR: 169/385

170 bij CNA (KT) 1. blok JAAR, week 36 2B_Kennis van de BE, CWK en thorax (KT) 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving numeriek 5, blok JAAR, week 37 bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 37 Fysiotherapie in de context van patiënten met aandoeningen van de bovenste extremiteiten, cervicale wervelkolom en thorax; descriptieve & functionele anatomie, kinesiologie, fysiologie, bewegingscoördinatie en vaardigheden t.b.v. behandelen van constraints of movement&clinicalreasoning staan centraal. Daarnaast leert de student stoornissen in functie en beperkingen in activiteiten te beïnvloeden bij patiënten met een centraal neurologische aandoening. In dit blok wordt alleen uitgegaan van problemen in het motorisch functioneren, zonder dat expliciet aandacht wordt besteed aan neuro-psychologische factoren. Hij leert de effecten van de therapeutische interventies te evalueren met gevalideerde meetinstrumenten. Tijdens de cursus komen verschillende therapieconcepten voor neurorevalidatie aan bod. 2.2 Learning outcomes Weten: De student kent: de epidemiologie van veelvoorkomende, eenvoudige en fysiotherapeutisch behandelbare aandoeningen. het natuurlijk beloop van veel voorkomende aandoeningen: arthrose, impingment en tendinitiden bovenste extremiteit, Motor control impairment Schoudergordel, Instabiliteit polsgewricht, spierpees aandoeningen bovenste extremiteit. de implicaties voor het natuurlijk beloop en de behandelinterventie van enkele eenvoudig prognostische meetinstrumenten. de klinische manifestatie van veel voorkomende, eenvoudige en fysiotherapeutisch behandelbare aandoeningen de invloed van negatieve stress op fysieke performance. de (patho)fysiologische principes van schade en herstel van weefsel, in het bijzonder van spier-, bind- en steunweefsels, in het bijzonder aan de lumbale wervelkolom en onderste extremiteiten. De student kan de fysiologie van herstelmechanismen van het CZS beschrijven principes en evidentie t.a.v. motorisch leren verwoorden uitgangspunten van de neurorevalidatie volgens de huidige inzichten benoemen,, mede op basis van richtlijnen huidige inzichten en evidentie in de neurorevalidatie plaatsen in het historisch perspectief van neurologische oefenmethoden Begrijpen: De student kan: behandeldoelen op korte en lange(re) termijn op basis van onderzoekgegevens formuleren en beargumenteren de keuze voor de behandelmiddelen (interventies en methodische aanpak) beargumenteren een evaluatieplan op basis van onderzoekgegevens en behandelplan formuleren en beargumenteren een fysiotherapeutisch diagnose stellen bij patiënten met veel voorkomende, eenvoudige en fysiotherapeutisch behandelbare aandoeningen aan de CWK en TWK welke genoemd worden in het classificatie schema CWK. een fysiotherapeutisch diagnose stellen bij patiënten met veel voorkomende, eenvoudige en fysiotherapeutisch behandelbare aandoeningen aan onderste extremiteiten o impingment en tendinitiden bovenste extremiteit 170/385

171 o artrose o Motor control impairment Schoudergordel o Instabiliteit pols gewricht o spierpees aandoeningen bovenste extremiteit op basis van de fysiotherapeutische diagnose een behandelplan formuleren. de therapeutische effecten van ultrageluid verklaren op basis van de fysiologische reacties op UG-prikkels. op grond van weefselkenmerken, therapiedoelen en mate van reactiviteit de keuze voor wel of niet UG-therapie toepassen verantwoorden, met de daarbij horende prikkelparameters. uitleggen bij welke patiëntbeelden elektrostimulatie een waardevolle aanvulling binnen de behandeling vormt.. de plaats van fysiotechniek binnen het fysiotherapeutisch handelen verklaren en uitleggen. Toepassen/kunnen De student kan: het bewegend functioneren van een patiënt met een CNA,, waarbij het bewegingsprobleem gerelateerd is aan spierzwakte, spasme / hypertonie, verminderde motorische sturing en controle als mede sensibiliteit, op methodische wijze verbeteren. T.a.v. het bewegend functioneren ligt de hulpvraag m.n. op het vlak van: transfers, (trap)lopen, manipulatieve handelingen (oa zelfzorg) en steunen op hand/arm. herleren, compenseren, en aanpassen als therapiestrategie toepassen t.a.v. een beperking van het bewegend functioneren op basis van een CNA. expliciete en impliciete vormen van leren activeren door gerichte toepassing van instructies, begeleiding en feedback (oa mbv verbale en non-verbale technieken, facilitaties) de behandeling uitvoeren waarin de patiënt geleerd wordt zelfstandig en veilig aan zijn bewegingsdoelen te werken het behandelingproces evalueren, het behandelresultaat valide en betrouwbaar meten en registreren in een behandelverslag. De student kan naar de patiënt toe verwoorden wat de negatieve invloed is van een slechte algemene gezondheid in termen van algemene conditie en lichaamssamenstelling op het natuurlijk ziektebeloop. De student kan naar de patiënt toe verwoorden of de hulpvraag haalbaar is. De student kan op basis van de actuele klinisch manifestatie, pathogenese en pathologisch substraat korte termijn behandeldoelstellingen bepalen De student kan op basis van de actuele klinisch manifestatie bepalen wat het interactie-effect van de vorige interventie is De student de voortgang van de behandeling vastleggen en bijstellen indien nodig De student kan op patiëntenniveau uitleg geven over de fysiotherapeutische behandel doelstellingen De student kan een motorisch leertraject afstemmen op de motorische leerstrategie van de patiënt De student kan de patiënt adequate bewegingscoördinatie aanleren De student kan de momentane passieve mechanische constraints optimaliseren De student kan een adequaat oefenprogramma opstellen in relatie tot veel voorkomende voorkeurshoudingen van de wervelkolom. De student kan bij een patiënt op een doelmatige, systematische en bewuste manier ultrageluid toepassen. De student doet dit vlot en veilig. De student kan bij een patiënt op een doelmatige, systematische en bewuste manier elektrostimulatie toepassen. De student doet dit vlot en veilig. 2.3 Kennisbasis CNA Verplicht Brugge, F. van der (2008). Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen, Houten, Bohn Stafleu van Loghum Kuks, J.B.M. & Snoek, J.W. (2012). Klinische neurologie, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum Richtlijnen KNGF Beroerte en Parkinson, diagnostisch deel 171/385

172 Overig, artikelen in studietaken aangegeven Aanbevolen Cranenburgh, B. van, (2009) Neurorevalidatie, Maarssen, Elsevier gezondheidszorg MSA Eigen readers en tekstmateriaal plus artikelen waarnaar bij de individuele studietaken wordt verwezen 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 73 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 203 Totaal (uren): 280 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 172/385

173 Titel Opleidingsvariant 2D_Ondernemerschap Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-2.ONDERN Cursusnaam De fysiotherapeut als ondernemer 1.3 Cursusnaam in Engels Entrepreneurship in physical therapy 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon J Pekaric 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 5 maal per blok 300 minuten Anders verplicht 6 maal per blok 720 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? 2D_Ondernemerschap Numerieke beoordelingen 1-10 (geen deci) 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week /385

174 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving De student fysiotherapie bezit aan het einde van deze cursus onderstaande competenties: De fysiotherapeut weegt expliciet de belangen af van de cliënt in relatie tot de belangen van anderen en instanties. De fysiotherapeut inventariseert de belangen van de cliënt en weegt deze af in relatie tot de belangen van anderen en instanties. De fysiotherapeut handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen en beroepscode. De fysiotherapeut treedt op bij negatieve effecten van hulpverlening en incidenten in de gezondheidszorg. De fysiotherapeut managet en organiseert zijn werkzaamheden en ook die van anderen met betrekking tot het hulpverleningsproces, met betrekking tot bedrijfsvoering en met betrekking tot en intra- en interprofessionele samenwerkingsverbanden op lokaal, regionaal, nationaal en/of internationaal niveau. De fysiotherapeut plant en organiseert zijn eigen werkzaamheden in afstemming met collega s binnen dezelfde organisatie. De fysiotherapeut werkt effectief en doelmatig samen in interprofessionele netwerken. De fysiotherapeut werkt effectief en doelmatig samen met zorgverzekeraars. De fysiotherapeut werkt effectief en doelmatig samen met overheidsinstanties en/of maatschappelijke organisaties en/of beroepsverenigingen. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Binnen de opleiding fysiotherapie bieden wij onderwijs aan in vorm van lintonderwijs dat vanaf blok 2D tot het afstuderen loopt. In het tweede jaar, na het lopen van juniorstage waar de eerste echte klinische ervaringen opgedaan worden, gaat de student ook kennis nemen van eerder genoemde competenties. In de termen van piramide van Miller steken we vooral in op knows en knows how niveau. Tijdens blok 2D gaat een student in een tal van bijeenkomsten (CO en PGO) met name verkennen welke processen, behalve de zorginhoudelijke, ook binnen ons vak fysiotherapie spelen. Een afgestudeerde fysiotherapeut moet aan een aantal registraties voldoen en moet voorbereid zijn op werken in zowel in eerste als tweede en derde lijn. Daarnaast kan een fysiotherapeut in loondienst van een particuliere instelling of een overheidsinstelling zijn. Ook kan een fysiotherapeut een zelfstandige ondernemer of een lid van een maatschap zijn. Alles staat in de teken van gezondheidszorg in Nederland, marktwerking en positie van fysiotherapie. Daarnaast leert een student met welke voorwaarden, verplichtingen en regelingen een fysiotherapeut in zijn praktijkvoering als ondernemer te maken heeft. In het derde jaar verdiept een student de kennis op gebied van zorgstelsel en positie van fysiotherapie, maakt zelf stappen om tot een bedrijfsvoering te komen en kan de consequenties van verschillende wetten binnen de zorgstelsel omgaan. In termen van Miller gaat een student van knows how naar shows how niveau. Daarbij heeft de student kennis van de meest gangbare Elektronische Patiënt Dossiers (EPD) binnen de fysiotherapie en kan deze hanteren. In het vierde jaar, voornamelijk tijdens de seniorstages, gaat een student actief om met kwaliteitsbeleid op het stageadres en alles wat daar bij komt kijken. De nadruk zal voornamelijk op does niveau komen te liggen. Er is zorg-inhoudelijke kwaliteit maar ook de kwaliteit ten aanzien van praktijkvoering. Beide kwaliteitssystemen worden ten behoeve van het verhogen van de algemene kwaliteit gewaarborgd en gemonitord. De student zal behalve zorg-inhoudelijk ook bedrijfsmatig in dit proces deel moeten nemen. 174/385

175 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 17 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 17 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 175/385

176 Titel Opleidingsvariant 2B_Respiratoire aandoeningen Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-2.RCA Cursusnaam Fysiotherapie bij respiratoire aandoeningen 1.3 Cursusnaam in Engels Physical therapy in patients with pulmonary disorders 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon J Pekaric 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? CASP niet verplicht 9 maal per blok 540 minuten PGO-literatuur niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten Vaardigheidslessen (V) niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten CO niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Aantal keren dat Weging een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een aangeboden? collegejaar 2B_ Respiratoire aandoeningen(iv) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 kennis van respiratoire aandoeningen (KT Numeriek, VD, NVD en VRY-O 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 176/385

177 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Weten De student kan het belang van preventieve en curatieve luchtwegclearance benoemen is zich bewust van het gegeven dat patiënten met ademproblematiek naast de directe belasting van eventuele somatische stoornissen veelal kunnen worstelen met rouw en levensfase problematiek. (h)erkent, vooral ook op basis van de eigen ervaring, dat ademproblematiek een veelvoud van oorzaken kan hebben waarbij somatische stoornissen daar al dan niet deel van uitmaken. kan de verschillende controlemiddelen waarmee de belastbaarheid van al dan niet kwetsbare patiënten met ademproblematiek wordt gemeten noemen gaat daar respectvol mee om. Begrijpen De student weet de gegevens van de longfunctiemetingen en de maximaaltest te interpreteren en deze te vertalen naar het fysiotherapeutisch handelen kan uitleggen waarop de werking van de gebruikelijke mucus extirpatie technieken berust. kent de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie voor patiënten met ademproblematiek (2008) en is in staat de inhoud daarvan te relateren aan het fysiotherapeutisch handelen. Toepassen/kunnen De student is in staat om voor de onderbouwing van mucusextirpatie technieken relevante literatuur te verzamelen en op hun kwaliteit te beoordelen. kan op basis van een anamnese bij een patiënt met ademproblematiek en een gerichte medische verwijzing verdere onderzoeksdoelstellingen formuleren. kan op basis van onderzoek een fysiotherapeutische differentiaaldiagnose stellen bij een patiënt met ademproblematiek. kan in heldere bewoordingen de patiënt met ademproblematiek uitleggen wat de status quo van zijn gezondheidssituatie is. kan de patiënt met ademproblematiek duidelijk uitleggen wat het belang is preventieve en curatieve luchtwegclearance. kan de patiënt met ademproblematiek en eventuele comorbiditeiten onder veilige condities de noodzakelijke diagnostische en evaluatieve testen afnemen. kan de ernstig beperkte patiënt met ademproblematiek voorlichten en instrueren op basis van temporegulatie en energiemanagement om te gaan met ADL en HDL gerelateerde activiteiten kan voor de patiënt met ademproblematiek een op beter algemeen functioneren gericht revalidatieprogramma ontwikkelen en kan de patiënt begeleiden bij het volgen daarvan. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Het ademen is normaal gesproken iets vanzelfsprekends bij gezonde individuen. Er kunnen echter zeer veel stoornissen op alle niveaus optreden, bij veel verschillende ziektebeelden. 177/385

178 Tijdens deze cursus verkrijgt een student kennis op gebied van verschillende respiratoire aandoeningen. Daarnaast leert een student hoe deze patientengroep te onderzoeken en te behandelen. Belangrijke kennisbasis vormen de KNGF richtlijn COPD en beweegstandaard COPD. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 27 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 28 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 178/385

179 Titel Opleidingsvariant 2D_Systemische Aandoeningen Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-2.SA Cursusnaam Klachten HBA door infecties, stoornis immuunsysteem of SOLK 1.3 Cursusnaam in Engels Physical therapy for patients with system disorders 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon J Pekaric 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 6 maal per blok 360 minuten Training verplicht 15 maal per blok 1800 minuten Werkcollege verplicht 2 maal per blok 120 minuten BFO verplicht 1 maal per blok 60 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Aantal keren dat Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) een toets wordt aangeboden in een In welke blokken wordt de toets aangeboden? collegejaar 2D_ Fysiotherapie bij Systemische aandoeningen Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 2D_ kennis van Systemische aandoening (KT) Numerieke beoordelingen 1-10 (geen deci) 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

180 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving De student verwerft kennis en vaardigheden in het behandelproces bij patienten met Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK) De volgende thema's komen aan bod: - Oriëntatie en therapeutische competenties bij stressgerelateerde problematiek. - Het breed spectrum onderzoek bij stressgerelateerde problematiek. - Sensomotorische benadering bij stressgerelateerde problematiek. - Cognitieve benadering bij stressgerelateerde problematiek. - Sensorische benadering bij stressgerelateerde problematiek. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis De student verwerft kennis en vaardigheden en past deze bij patienten met Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK) toe. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): 39 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 40 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 180/385

181 Titel Blokcasustoets 8 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-3.BLCT Cursusnaam Blokcasustoets Cursusnaam in Engels Case Study Exam Quarter Aantal EC's 4 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon EM Schoemaker (tel. ( ) 5196) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? Theorietoets Numeriek, VD, NVD en VRY-O bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

182 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Aan het einde van het blok vindt een toetsing plaats van alle theorie van dat betreffende blok door middel van deze kennistoets. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 182/385

183 Titel Blokcasustoets 9 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-3.BLCT Cursusnaam Blokcasustoets Cursusnaam in Engels Case Study Exam Quarter Aantal EC's 4 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon EM Schoemaker (tel. ( ) 5196) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Theorietoets Numeriek, VD, NVD en VRY-O bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

184 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Aan het einde van het blok vindt een toetsing plaats van alle theorie van dat betreffende blok door middel van deze kennistoets. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 184/385

185 Titel Opleidingsvariant Domeintoets Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-3.DT Cursusnaam Domeintoets 1.3 Cursusnaam in Engels Case Study Exam 1.4 Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon GCM de Rijk (tel. 5127) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Theorie Numeriek, VD, NVD en VRY-O bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

186 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Ter voorbereiding opde seniorstage wordt de parate kennis van jaar 1 t/m 3 getoetst in de vorm van een BCT verdeeld over 3 domeinen. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 186/385

187 Titel Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs 8 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-3.KFO Cursusnaam Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs Cursusnaam in Engels Clinical Physiotherapeutic Education Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon MJ Hof (tel. 5175) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk verplicht bij aanvangsblok 1: blok 1 Opdracht Gestuurd Onderwijs verplicht bij aanvangsblok 1: blok 1 Practicum verplicht bij aanvangsblok 1: blok 1 Werkcollege verplicht bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? Tentamen Numeriek, VD, NVD en VRY-O bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

188 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstelling: Kennismaking met de klinische manifestatievorm van en het fysiotherapeutisch handelen bij een patiënt met de verwijzing status post ok lumbosacraal radiculair syndroom Kennismaking met het revalidatieproces bij een dwarslaesiepatiënt Kennismaking met klinimetrie en zorgverlening bij de postoperatieve orthopedische patiënt inzicht verkrijgen in de cognitieve en motorische veranderingen ten gevolge van een NAH Inzicht verkrijgen in de fysiotherapeutische diagnostiek en behandeling van een patiënt met een polyneuropathie. Kennismaken met bewegingsstrategieën bij mensen met een dwarslaesie in dagelijkse handelingen Werkgroep Dwarslaesie* (Murderball) - extra verwerkingstaak Beeldvorming over hoe een dwarslaesiepatiënt in de samenleving zou kunnen staan. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis KFO Lage rug post-operatief HNP KFO Dwarslaesie KFO Post-operatief O.E. Werkgroep Oriëntatie Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Werkgroep Oriëntatie Polyneuropathie Werkgroep Bewegingsanalyse bij Dwarslaesie Werkgroep Meervoudig Complex Gehandicapten Internetsites Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 188/385

189 Titel Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs 9 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-3.KFO Cursusnaam Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs Cursusnaam in Engels Clinical Physiotherapeutic Education Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon MJ Hof (tel. 5175) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Opdracht Gestuurd Onderwijs verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Practicum verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Werkcollege verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen Numeriek, VD, NVD en VRY-O bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

190 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 5. Doelstellingen/competenties; Is de student in staat ( biomedische) kennis in (zinvol) praktisch handelen om te zetten? -Het stellen van een juiste diagnose ( pluis, niet pluis ) -Inzicht verkrijgen in het ziektebeloop (spontaan herstel?; prognose) -Opstellen van een zinvol behandelplan -Kennis van de epidemiologie -Kennis van de pathologie 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis <![ 2. Toetsen en beoordelingscriteria; 3.Korte omschrijving Proces van klinisch redeneren: berustend op patroon herkenning: 1. Biomedische kennis 2. Klinische ervaring 3. Ontwik"keling van Illness scripts 3. Ontwikkeling van Illness scripts Literatuur: 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 190/385

191 Titel Leerlijn Ondernemerschap 3 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-3.LLBO Cursusnaam Leerlijn Ondernemerschap Cursusnaam in Engels Learning Programme: Entrepreneurship Aantal EC's 4 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon F van Binsbergen Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Abacus Numeriek, VD, NVD en VRY-O 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 DBC opdracht Numeriek, VD, NVD en VRY-O 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

192 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 5. Doelstellingen/competenties; Praktijkvoeren; -missie schrijven en uitdragen -strategisch plan schrijven adhv SMART -beleidsplan schrijven -bijdrage leveren jaarverslagen -bijdrage leveren beleid en beheer organisatie -in staat zijn om netwerken van relevante contacten te onderhouden en afstemmen op behoefte van de doelgroep -onderhandelingen voeren met zorgverzekeraars en gemeentelijke instanties 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis <![ Ondernemerschapsopdrachten 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Je krijgt een voldoende beoordeling als je; Een voldoende scoort voor de toets 3. Korte omschrijving; Leerlijn ingezoemd op beheerssystemen in de praktijk. Literatuur: Reader Intramed ( SP ) Reader Abakus ( SP ) Arbowetgeving Internet Internet DBC NPI databank Pubmed Protocollen via internet PDF elektronische ondersteuning van communicatie tussen eerstelijnszorgverleners. Huisartsen en Fysiotherapeuten ( Bureau Raedelijn ) ( zoekterm volledig gebruiken ) Website zorgverzekeraars Handleiding ondernemerschap 3de jaar (werkboek) 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): 192/385

193 Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 193/385

194 Titel Opleidingsvariant Mini Project Onderwijs Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-3.MPO Cursusnaam Mini Project Onderwijs 1.3 Cursusnaam in Engels Mini Project Education 1.4 Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon A Sander (tel. 5137) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? MPO 3.1 Numeriek, VD, NVD en VRY-O bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 MPO 3.2 Numeriek, VD, NVD en VRY-O bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

195 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; Je wordt geacht op basis van je ervaring met de LOEP lessen in blok D2 in staat te zijn om per studieteam voor elk van de drie MPO taken van tenminste één Engelstalig artikel gebruik te maken om de geformuleerde leerdoelen te beantwoorden. Kennis verwerven Probleem gestuurd werken Literatuur opzoeken en interpreteren Samenwerken Presenteren 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis <![ Projectonderwijs, werken in groepen 2. Toetsen en beoordelingscriteria; voldoende behalen voor presentatie en verslag 3. Korte omschrijving; Dit blok A3 is een vervolg op het Mini Project Onderwijs van blok D2. Projecttaken: 1 Verpleeghuis 2 Indicatie Fysiotherapie 3 Met je ziel onder je arm Literatuur: De student zoekt zelf naar verantwoorde literatuur 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 195/385

196 2.8 URL cursussite 196/385

197 Titel Opleidingsvariant Project Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-3.PROJECT Cursusnaam Project 1.3 Cursusnaam in Engels Project 1.4 Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon GCM de Rijk (tel. 5127) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? KMC Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 1 2 bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 Praktijk Numeriek, VD, NVD en VRY- O bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

198 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Naast de thema s werk je ook nog aan een projecttaak. De projecttaak houdt in dat je in groepjes van 4 á 5 studenten zelf een onderzoek(je) gaat doen en daar (soort) artikel over gaat schrijven. Je vindt hier nadere informatie hierover in deel II.2 van de studiehandleiding en krijgt hier ook 4 inleidende (LOEP) colleges over. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 198/385

199 Titel Opleidingsvariant Studieloopbaan Ontwikkeling Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-3.SLO Cursusnaam Studieloopbaan Ontwikkeling 1.3 Cursusnaam in Engels Student and Career Development 1.4 Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: LH Spierenburg-Maassen (tel. 5131) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk niet verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Opdracht Gestuurd Onderwijs niet verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Practicum niet verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Werkcollege niet verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Coachingsopdrachten Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

200 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; Studievoortganggesprek met summatieve beoordeling van taken blok A en B in ontwikkeldeel van portfolio 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Coachingsopdrachten 2. Toetsen en beoordelingscriteria; voldoende voor beoordeling en coachverslag 3. Korte omschrijving In blok B3 van de Studieloopbaanontwikkeling (SLO) staan de voorbereiding op de seniorstage en het coachen centraal. In je seniorstage kun je als taak krijgen om een Bostagiaire of een jr.stagiaire te begeleiden In blok D2 van het tweede leerjaar heb je kennis gemaakt met het coachen en in A3 heb je je voorbereid op het coachen van een jongerejaars student. Dit ga je in B3 uitvoeren. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 200/385

201 Titel Stationtoets 4 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-3.ST Cursusnaam Stationtoets Cursusnaam in Engels Multi-Station Exam Aantal EC's 4 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon GCM de Rijk (tel. 5127) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Praktijk Numeriek, VD, NVD en VRY-O bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

202 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Intergale toetsing van alle stog tot dan toe. Betreft zowel toetsing van theorie, praktijk als gedrag. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Toetsing vindt plaats aan de hand van een casus. Student voer een onderzoek of een behandeling uit. Daarna schrijft de student een product in de vorm van een trainingsschema of een verslag aan een verwijzer. Het einde van de toets bestaat uit een reflectief gesprek met de twee beoordelaars (docenten). Beoordeling vindt plaats aan de hand van 5 criteria; Systematisch handelen Efficient en effectief handelen Interactie Gefundeerd handelen Reflectie 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 202/385

203 Titel Opleidingsvariant Thema's Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-3.THEMAS Cursusnaam Thema's 1.3 Cursusnaam in Engels Introduction Senior Internship 1.4 Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon F van Binsbergen Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? Praktijk Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 203/385

204 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving inzicht in: - OE, met accent op heupoperatie - BE, met accent op schouderklachten - WK, met accent op LWK - CNA met accent op CVA - Hart/longziekten 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Toetsing vindt plaats aan de hand van een casus. Student voer een onderzoek of een behandeling uit. Daarna schrijft de student een product in de vorm van een trainingsschema of een verslag aan een verwijzer. Het einde van de toets bestaat uit een reflectief gesprek met de twee beoordelaars (docenten). Beoordeling vindt plaats aan de hand van 5 criteria; Systematisch handelen Efficient en effectief handelen Interactie Gefundeerd handelen Reflectie 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 204/385

205 Titel Opleidingsvariant IVT Centraal Neurologische Aandoeningen Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-3.VCNA Cursusnaam IVT Centraal Neurologische Aandoeningen 1.3 Cursusnaam in Engels Patient with Neurologocal Disorder 1.4 Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon GCM de Rijk (tel. 5127) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? Praktijk Numeriek, VD, NVD en VRY-O bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

206 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties;Doelen (knows / knows how) Je kan een patiënt (proefpersoon), alleen of samen met een andere student, passief of gedeeltelijk actief, verplaatsen met toepassing van een aantal transferprincipes. Daarbij wordt rekening gehouden met lichamelijke (en mogelijk cognitieve) problemen van de patiënt. Je kan de Arbo-norm met betrekking tot het maximale tilgewicht benoemen. Je kan een aantal aspecten die de fysieke belasting van tillen beïnvloeden benoemen. Je kan regels en tips met betrekking tot verstandig tillen noemen. Je kan een viertal problemen die zich bij de patiënt / bewoner kunnen voordoen die het tillen nadelig kunnen beïnvloeden noemen. Doelen (shows/ shows how): Je kan deze regels en tips praktisch toepassen in de transfers zoals gevraagd in de casuïstiek binnen BO Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Dit is een voorbereidende studietaak voor in je werkgroep, welke voorwaarde is om in de 6 VCNA bijeenkomsten van dit blok A3 -waar in een aantal casussen deze transfermomenten voorkomen- op de juiste wijze verplaatsingstechnieken toe te passen. In dit blok A3 gaat het met name om patiënten met progerssieve neurologische aandoeningen; zijn steeds minder in staat zichzelf te verplaatsen c.q. een actieve bijdrage te leveren aan die verplaatsing! In de betreffende les moet je de juiste verplaatsingstechniek/ -uitvoering demonstreren en aan een ander instrueren en motiveren (in de rol van mantelzorger of verpleegkundige). Tijdens de vaardigheidstoets / stationstoets vormen deze verplaatsingstechnieken en de wijze van aanleren aan een mantelzorger / verpleegkundige een belangrijk onderdeel van de beoordeling. In de gehele B.O. 4 en in het bijzonder in P.O. 4.3 is dus het verwerven van en het handelen volgens criteria van verplaatsingstechnieken en van het methodisch aanleren daarvan belangrijk. 2. Toetsen en beoordelingscriteria; 3. Korte omschrijving 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 206/385

207 Titel Opleidingsvariant IVT Fysiotechniek Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-3.VFIEZ Cursusnaam IVT Fysiotechniek 1.3 Cursusnaam in Engels Physical Therapy Modalities 1.4 Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon EM de Lange (tel. 5335) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Praktijk Numeriek, VD, NVD en VRY-O bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

208 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; Je bent in staat binnen de totale behandeling van de patiënt met oedeem of met degeneratieve neuromusculaire aandoeningen doelen op stoornisniveau te realiseren met fysiotechnische applicaties. Deze FIEZ-applicatie schept voorwaarden voor of is ondersteunend aan de fysiotherapeutische behandeling zoals vermeld in PO 1.5 (behandeling van patiënt met lymfoedeem) en PO 4.5 (behandeling van een patiënt met progressieve neuromusculaire aandoening). 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; vaardigheidstrainingen 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Aan het eind van deze vaardigheidstrainingen in blok A3 heb je minimaal 2 door medestudenten ingevulde beoordelingsformulieren (peer-assessment) voor in je portfolio. 3. Korte omschrijving Deze vaardigheidstrainingen sluiten aan bij de beroepsopdrachten van blok A3, waarin oedeemproblematiek (BO 1), problemen met spanningsregulatie (BO 2), chronische pijnklachten (BO 3) en neurodegeneratieve aandoeningen (BO 4) centraal staan. De meeste vaardigheidstrainingen FIEZ zullen gericht zijn op het behandelen van stoornissen en daarmee slechts een ondersteunende en / of voorwaardenscheppende rol spelen binnen de verschillende soorten behandelingen die bij bovenvermelde beroepsopdrachten aan de orde komen. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 208/385

209 Titel Opleidingsvariant IVT Resp. Cardiovasculaire Aand. (Lymfe) Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-3.VRCL Cursusnaam IVT Resp. Cardiovasculaire Aand. (Lymfe) 1.3 Cursusnaam in Engels Patient with Lymphatic Disorder 1.4 Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon GCM de Rijk (tel. 5127) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? Praktijk Numeriek, VD, NVD en VRY-O bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

210 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; vaardigheidstraining 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Je krijgt een voldoende voor de toets wanneer je deze voldoende afrondt. 3. Korte omschrijving Binnen blok A3 wordt aandacht besteed aan dit specifieke thema manuele lymfedrainage en oedeemtherapie. Dat blijkt uit de geplande CO s Lymfestelsel en algemene tumorleer en Fysiotherapie bij lymfoedeem en fysiotherapie bij oncologie. Deze vormen gezamenlijk met deze zes vaardigheidslessen het integrale onderwijsaanbod met betrekking tot deze categorie van 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 210/385

211 Titel Opleidingsvariant IVT Resp. Cardiovasculaire Aand. (Sreg) Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-3.VRCS Cursusnaam IVT Resp. Cardiovasculaire Aand. (Sreg) 1.3 Cursusnaam in Engels Stress Regulation 1.4 Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon GCM de Rijk (tel. 5127) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? Praktijk Numeriek, VD, NVD en VRY-O bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

212 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; vaardigheidstraining 2. Toetsen en beoordelingscriteria; je krijgt een voldoende beoordeling wanneer je een voldoende behaald voor de toets 3.Korte omschrijving De patiënten die wij in dit blok voor ogen hebben zijn patiënten met psychosomatische aandoeningen, met stoornissen in de psychomotoriek (ICIDH, hfst2.28), patiënten die leiden aan een tekort of een teveel aan spierspanning en patiënten die klachten hebben op basis van een -weefseloverstijgende- dysbalans in belasting en belastbaarheid. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 212/385

213 Titel Opleidingsvariant Artikel Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-4.ART Cursusnaam Artikel 1.3 Cursusnaam in Engels Article 1.4 Aantal EC's 6 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon GCM de Rijk (tel. 5127) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Opdracht Gestuurd Onderwijs verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Artikel Numeriek, VD, NVD en VRY-O bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

214 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Eén van de laatste onderdelen waar de student fysiotherapie voor de Hogeschool Utrecht aan moet voldoen is de afstudeeropdracht. Deze bestaat uit een schriftelijk deel in de vorm van een artikel en een mondeling deel in de vorm van een referaat, waarbij beide met name gericht zijn op het verantwoord overdragen van beroepsspecifieke ontwikkelingen aan vakgenoten. Dat 'verantwoorde' behelst daarbij zowel de vorm, de manier van presenteren als de inhoud. Aspecten die in de loop van de opleiding al aan de orde zijn geweest en waarvan de student nu laat zien dat hij ze kan integreren en individueel beheerst. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 214/385

215 Titel Opleidingsvariant Casuïstiek Senior Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-4.CAS Cursusnaam Casuïstiek Senior 1.3 Cursusnaam in Engels Senior internship case studies 1.4 Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon GCM de Rijk (tel. 5127) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Casuïstiek Seniorstage I Numeriek, VD, NVD en VRY-O 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 Casuïstiek Seniorstage II Numeriek, VD, NVD en VRY-O 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

216 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; Dit betekent dat het van groot belang is dat de afgestudeerde student zijn handelen op eigen initiatief ter toetsing voorlegt aan andere betrokkenen binnen het zorgproces. Het is de verantwoordelijkheid van de opleiding om ruimte te bieden om de noodzakelijke competenties voor deze peer assessment te oefenen. Er is gekozen voor de vorm casuïstiek omdat deze de werkwijze van de student fysiotherapeut het meest compleet weergeeft. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Toetsen en beoordelingscriteria; 3 keer aanwezig per serie (dus 6 x in totaal) De 2e tot en met de 6e bijeenkomst heb je een patiënt op een RPS formulier, op video, of live bij je. Verder neem je 4 beoordelingsformulieren mee passend bij jouw casus en eventueel een kort overzicht van de patiënt voor het rollespel. Zonder voldoende voorbereiding geldt een afwezigheid. Alle bijeenkomsten toon je een gedrag dat perspectief biedt op een ontwikkeling tot kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeut. Zoniet dan geldt een afwezigheid. Als je wilt dat de docent een voldoende bijschrijft in Osiris toon je hem het CTC formulier met de drie handtekeningen of minder, maar dan aangevuld met een afgetekende vervangende opdracht. Tevens lever je het evaluatieformulier in. Korte omschrijving Tijdens de bijeenkomsten zal een student haar of zijn handelen in de praktijk voorleggen aan collega studenten. Dit kan door een video van een patiëntbehandeling of onderzoek mee te nemen, door een echte patiënt mee te nemen of door een patiënt in te brengen met behulp van een RPS formulier. Na een korte introductie laat de student zien hoe hij de patiënt heeft onderzocht of behandeld. In geval van een RPS formulier doet hij dit door een collega student de patiënt te laten simuleren. Er is tien minuten ingeruimd om de video of het rollenspel te spelen. Het rollenspel duurt exact tien minuten en ziet er precies net zo uit als de situatie in de praktijk. Er wordt dus niet ondertussen gepraat met andere studenten of oefeningen maar half afgemaakt. Geef je in de praktijk twintig keer dezelfde oefening, dan doe je dat hier ook. Na afloop van de gepresenteerde fysiotherapeutische handeling zal er feedback worden gegeven door de collega-studenten, gevolgd door een discussie. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 216/385

217 Titel Opleidingsvariant Intervisie Senior Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-4.INTER Cursusnaam Intervisie Senior 1.3 Cursusnaam in Engels Senior internship group intervision 1.4 Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon GCM de Rijk (tel. 5127) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Praktijk Numeriek, VD, NVD en VRY-O bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

218 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; Na het volgen van Intervisie in de seniorstage is de student in staat om: 1. Te reflecteren op het eigen gedrag als fysiotherapie(senior)stagiaire. 2. Te verwoorden wat hij van zichzelf de eigen sterke en minder sterke kanten vindt. 3. Medestudenten zorgvuldig feedback te geven op wat ze in Intervisie inbrengen. 4. Schriftelijk een werkervaring in te brengen bij Intervisie, op de manier zoals die beschreven staat bij punt 2, Activiteiten tijdens de stage. Daarnaast heeft de student met behulp van minimaal 3 intervisie methoden werkervaringen besproken. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Toetsen en beoordelingscriteria; Deze eind beoordeling berust op je: - voorbereidende opdracht voor de eerste bijeenkomst, - reflectieverslagen mbt de bijeenkomsten waar jou werkervaring besproken is, - DARTS - eind evaluatieverslag - bijdrage tijdens de bijeenkomsten. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 218/385

219 Titel Leerlijn Ondernemerschap 4 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-4.LLBO Cursusnaam Leerlijn Ondernemerschap Cursusnaam in Engels Learning Programme: Entrepreneurship Aantal EC's 4 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon GCM de Rijk (tel. 5127) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Praktijk Numeriek, VD, NVD en VRY-O bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

220 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving learning outcome: Competenties en criteria leerlijn ondernemerschap 4de jaar Competentie: praktijkvoeren Criteria 5, 6,7,8,9,10 komen geheel of gedeeltelijk aan de orde ( knows / knows how / shows how / does op niveau 2 en 3 Dreyfus ) Competentie: kwaliteitszorg en innoveren op organisatie niveau Criterium1,2, 3,4, 5 komen geheel of gedeeltelijk aan de orde ( knows / knows how / shows how / does op niveau 2 en 3 Dreyfus ) 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Eindopdracht kwaliteitsmanagementsysteem Managementopdracht tijdens de seniorstage ( zie handleiding seniorstage ) BO8 praktijk in beweging of BO9 De kwaliteit van de organisatie en je beroep Heb je in de 1ste seniorstage BO8 gedaan, dan moet je in de 2de seniorstagebo9 doen. Heb je in de 1ste seniorstage BO9 gedaan, dan moet je in de 2de seniorstagebo8 doen. De Eindopdracht gaat over Kwaliteitsmanagementsystemen 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 220/385

221 Titel Opleidingsvariant Referaat Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-4.REF Cursusnaam Referaat 1.3 Cursusnaam in Engels Presentation 1.4 Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon GCM de Rijk (tel. 5127) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Opdracht Gestuurd Onderwijs verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Referaat Numeriek, VD, NVD en VRY-O bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

222 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; DOELSTELLING VAN HET REFERAAT Door het houden van een referaat laat de student zien dat hij in staat is in het openbaar, in een afgebakende tijd, een voordracht te houden over een onderwerp dat betrekking heeft op de fysiotherapie en naar aanleiding van deze voordracht een discussie aan te gaan op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar op niveau 6 volgens het Europees kwalificatiekader voor life long learning (EKK) en het Europees Netwerk van fysiotherapie in hoger onderwijs (ENPHE). 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Afstudeer opdracht 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Aan het eind van de gehele sessie geeft de docent zijn feedback op de gepresenteerde referaten. Het eindoordeel v over een referaat wordt uitgedrukt in een cijfer (1 10). De deelaspecten van de beoordelingslijst worden met Zeer Goed (ZG), Goed (G), Ruim Voldoende (RV), Voldoende (V) of Onvoldoende (O) beoordeeld. Het oordeel wordt pas na het laatste referaat van de sessie bekend gemaakt. Aan het einde van de sessie wordt de uitslag aan de zaal medege deeld, waarbij de beoorde ling kort wordt toegelicht. - In geval van een onvoldoende beoordeling: o haalt de docent de student in kwestie op uit het lokaal o deelt de docent de student kort de beoordeling en motivatie mee o kan de student kiezen of hij bij de uitslag van de andere referaten wilt blijven, of dat hij daar van af ziet 3. Korte omschrijving Zoals blijkt uit de doelstelling, gaat het in het referaat om twee vaardigheden: 1) het kunnen houden van een voordracht aan de hand van bestudeerde wetenschappelijke publicaties of aan de hand van een onderzoek dat je zelf als (mede-)onderzoeker hebt uitgevoerd en 2) het kunnen voeren van een discussie. Beide vaardigheden hebben zowel een inhoudelijk aspect, als een aspect van communicatie met het publiek. Inhoudelijk gezien moet je kennis van zaken hebben met betrekking tot je onderwerp. Bovendien moet je in staat zijn om de bronnen van je kennis (literatuur, contact met deskundigen, eigen ervaring). te kunnen interpreteren en kritisch te beschouwen. Omdat je in een voordracht van een kwartier veel minder informa tie kwijt kunt dan in bijvoorbeeld je afstudeerartikel; zul je moeten beperken tot de hoofdzaken. Ook kun je een deel van je artikel of een deel van de gebruikte bronnen van je artikel bespreken. De gebruikte selectie voor dat deel, moet je wel kunnen onderbouwen met argumenten. Het onderwerp van het referaat is bij voorkeur hetzelfde als dat van de schriftelijke afstudeeropdracht. Een 'prikkelende' invalshoek wordt gewaardeerd, er vanuit gaande dat deze voldoende onderbouwd kan worden. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 222/385

223 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 223/385

224 Titel Seniorstage 1 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-4.SST Cursusnaam Seniorstage Cursusnaam in Engels Senior Internship Aantal EC's 22 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon GCM de Rijk (tel. 5127) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Praktijk Numeriek, VD, NVD en VRY-O bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

225 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; De student kan de fysiotherapeutische interventies van een patiënt met CVA in de subacute fase relateren aan interventies van andere disciplines, multidisciplinaire interventies/ samenwerking, waarin de zorgvraag van de patiënt centraal staat. De student kan in een MDO een multidisciplinair revalidatiedoel formuleren. De student kan professioneel bij dragen aan een besluit over de ontslagrichting van de patiënt uit het ziekenhuis. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Er zijn per klas de volgende evenredige werkgroepen ) in te delen (Bij klassen van > 24 studenten 4 of 5 personen per werkgroep, alleen bij kleinere groep is 3 personen per werkgroep mogelijk).: 1. maatschappelijk werk 2. neuropsycholoog 3. revalidatie arts 4. logopedist 5. verpleegkundige 6. ergotherapeut 2. Toetsen en beoordelingscriteria; De tutor geeft de beoordeling op actieve participatie tijdens MDO en op voldoende voorbereiding in je monodisciplinaire werkgroep en je fysiotherapeutische uitwerking van de casus. 3. De tutor leest op de SharePoint klassensite in MDOdeel, voor voldoende beoordeling: Voor 23 februari de verdeling van de klas over/ de samenstelling van de 6 monodisciplinaire werkgroepen. Hiervoor zorgen de groepsvertegenwoordigers/ aangewezen vervangers. Als dit niet in orde is, wordt de groep ad random ingedeeld door de tutor. Uiterlijk een week voor de MDOles de uitwerkingen van de de monodisciplinaire werkgroepen. Hiervoor zorgt de werkgroep zelf. In de MDO-les heeft iedere student de fysiotherapeutische uitwerking van dhr S. paraat en als uitgewerkt bewijsstuk mee. In de les heeft iedere student minimaal aan 1 MDO deelgenomen en voldoende inbreng getoond. Elk MDO wordt door peerassessment van een medestudent ondersteund. 4. Korte omschrijving Doel van deze lessen is om inzicht te krijgen in de andere disciplines waarmee je als fysiotherapeut behoort samen te werken. Als voorbeeld is nu genomen de samenwerking en afstemming bij revalidatie na CVA, maar multidisciplinair samenwerken komt bij alle vormen van geïntegreerde zorg voor en zal in de toekomst een vereiste zijn voor zorgverleners. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload 225/385

226 Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 226/385

227 Titel Seniorstage 2 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-4.SST Cursusnaam Seniorstage Cursusnaam in Engels Senior Internship Aantal EC's 22 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon GCM de Rijk (tel. 5127) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Praktijk Numeriek, VD, NVD en VRY-O bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

228 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties;beoordelingscriteria: de student - neemt initiatief tot het leggen van contact - stelt de patiënt op zijn gemak en creëert een veilige omgeving voor hem - leeft zich in de patiënt in zonder daarbij de benodigde professionele distantie uit het oog te verliezen - spreekt op een voor de patiënt begrijpelijke wijze (eenvoudig van stijl, concreet), ondersteunt dit door passend non-verbaal gedrag (in gebaar, houding, gezichtsuitdrukking, aanraking, etc) - past tijdens het gehele behandelproces op de juiste momenten de vereiste gespreksvaardigheden toe om de benodigde informatie van de patiënt te verkrijgen (actief luistern, doorvragen, samenvatten, reflecteren op gevoelens, feedback geven, etc.) - bespreekt wederzijdse verwachtingen met de patiënt, maakt hierover duidelijke en werkbare afspraken en komt deze na - geeft de patiënt duidelijke uitleg over de behandeling (of onderdelen daarvan ) - herkent misverstanden in de communicatie en bespreekt deze met de patiënt - maakt problemen in de samenwerking tijdig bespreekbaar met de patiënt - gaat goed om met feedback, waardering en kritiek van de patiënt - begeleidt de patiënt bij gewenste verandering van gedrag en volhouden daarvan - bewaakt de eigen grenzen - is zich bewust van eigen emoties en gevoelens en weet dit te hanteren - bewaakt de grenzen van het fysiotherapeutisch werkterrein - houdt werk en privé gescheiden 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Beoordeling van de competenties binnen de afzonderlijke rollen voor deze periode: Communicatie, professionele attitude en reflectie Voldaan Hulpverlener: Screenen, diagnosticeren, plannen Voldaan Therapeutisch handelen Voldaan Preventief handelen Voldaan Professioneel samenwerken Voldaan Beroepsontwikkelaar: Professionaliseren Onderzoeken en innoveren Voldaan Onderzoeken en innoveren Voldaan Werker in en vanuit de organisatie Praktijk voeren Voldaan Kwaliteitszorg en innoveren op organisatieniveau Voldaan 3. Korte omschrijving 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): 228/385

229 Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 229/385

230 Titel Anatomie in Vivo 1 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.AIV Cursusnaam Anatomie in Vivo Cursusnaam in Engels Anatomy In Vivo Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon SH Struijs (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Vaardigheidstraining verplicht bij aanvangsblok 1: blok 1 Toelichting bij werkvorm Anders: Studielast: 56 uur 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Anatomie in VIvo 1 vaardigheidstoets Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

231 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Anatomietoets 2VOFA Doelstellingen/competenties; Deze vaardigheidstraining ondersteunt meerdere beroepsopdrachten, praktijkopdrachten en de bijbehorende casuïstiek. Met kennis van de functionele anatomie ben je in staat een patiënt te onderzoeken, een (anatomisch) onderbouwde differentiaal diagnose op te stellen en de patiënt te behandelen. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Cursusinhoud: Anatomie in VIVO 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Vaardigheidstrainingen van de onderste extremiteit 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Anatomie in Vivo vaardigheidstoets, je krijgt een voldoende beoordeling als je een voldoende scoort voor de toets.tijdens de bijeenkomst wordt een actieve deelname van elke student verwacht 3. Korte omschrijving: De term VAIV staat voor Vaardigheid Anatomie In Vivo. Deze vaardigheden worden aangeleerd gedurende het eerste jaar van de studie fysiotherapie van de verkorte opleiding en bachelor+ Anatomische atlas: o Netter, F.H., Atlas der Anatomie des Menschen. Stuttgart: Thieme, 3e druk, o Putz, R. & R. Pabst, Sobotta-atlas van de menselijke anatomie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 3e druk, F deel 1: Hoofd, hals, bovenste extremiteit. F deel 2: Romp, organen, onderste extremiteit. o Schünke, M., et al., Prometheus - algemene anatomie en bewegingsapparaat. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1e druk, Gerritsen B.J. & Y.F. Heerkens, Anatomie in vivo van het bewegingsapparaat. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 4e druk, Marzouk, M. & Schoemaker, E.M., Werkboek Speciële anatomie van het houdings- en bewegingsapparaat. Interne publicatie, Hogeschool Utrecht, Ingangseisen Geen 2.5 Kosten en studiematerialen Geen kosten Materiaal: Boek (verplicht) : Anatomische atlas Boek (verplicht) : Netter, F.H., Atlas der Anatomie des Menschen. Stuttgart: Thieme, 3e druk, 2003 Boek (verplicht) : Putz, R. & R. Pabst, Sobotta-atlas van de menselijke anatomie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 3e druk, 2006 Boek (verplicht) : F deel 1: Hoofd, hals, bovenste extremiteit Boek (verplicht) : F deel 2: Romp, organen, onderste extremiteit Boek (verplicht) : Schünke, M., et al., Prometheus - algemene anatomie en bewegingsapparaat. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1e druk, 2005 Boek (verplicht) : Gerritsen B.J. & Y.F. Heerkens, Anatomie in vivo van het bewegingsapparaat. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 4e druk, 2008 Boek (verplicht) : Marzouk, M. & Schoemaker, E.M., Werkboek Speciële anatomie van het houdings- en bewegingsapparaat. Interne publicatie, Hogeschool Utrecht, Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. 231/385

232 Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 232/385

233 Titel Anatomie in Vivo 2 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.AIV Cursusnaam Anatomie in Vivo Cursusnaam in Engels Anatomy In Vivo Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon SH Struijs (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Vaardigheidstraining verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Aantal keren dat Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) een toets wordt aangeboden in een In welke blokken wordt de toets aangeboden? collegejaar Anatomie in VIVO 2 vaardigheidstoets Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

234 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Met kennis van de functionele anatomie ben je in staat cliënten te onderzoeken, een (anatomisch) onderbouwde differentiaal diagnose op te stellen en cliënten te behandelen. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Vaardigheidstrainingen van onderste extremiteit, romp en bovenste extremiteit waarin de botstructuren, spieren, organen en speciële structuren aan de orde komen. 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Anatomie in Vivo vaardigheidstoets, je krijgt een voldoende beoordeling als je een voldoende scoort voor de toets. Tijdens de bijeenkomst wordt een actieve deelname van elke student verwacht. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); in blok B2, C2 en D2 3 EC = 84 uur Contacttijd: 18 bijeenkomsten van een blokuur Zelfstudie: resttijd en het oefenen van de vaardigheden 4. Korte omschrijving Deze vaardigheidstraining ondersteunt meerdere beroepsopdrachten, praktijkopdrachten en de bijbehorende casuïstiek. Met kennis van de functionele anatomie is een fysiotherapeut in staat een patiënt te onderzoeken, een (anatomisch) onderbouwde differentiaal diagnose op te stellen en de patiënt te behandelen. 5. Doelstellingen/competenties; Met kennis van de functionele anatomie ben je in staat cliënten te onderzoeken, een (anatomisch) onderbouwde differentiaal diagnose op te stellen en cliënten te behandelen. Literatuur Anatomische atlas: o Netter, F.H., Atlas der Anatomie des Menschen. Stuttgart: Thieme, 3e druk, o Putz, R. & R. Pabst, Sobotta-atlas van de menselijke anatomie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 3e druk, F deel 1: Hoofd, hals, bovenste extremiteit. F deel 2: Romp, organen, onderste extremiteit. o Schünke, M., et al., Prometheus - algemene anatomie en bewegingsapparaat. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1e druk, Gerritsen B.J. & Y.F. Heerkens, Anatomie in vivo van het bewegingsapparaat. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 4e druk, Marzouk, M. & Schoemaker, E.M., Werkboek Speciële anatomie van het houdings- en bewegingsapparaat. Interne publicatie, Hogeschool Utrecht, studiehandleidingen van VOF /BA jaar Ingangseisen Geen 2.5 Kosten en studiematerialen Geen kosten Materiaal: Boek (verplicht) : Anatomische atlas Boek (verplicht) : Netter, F.H., Atlas der Anatomie des Menschen. Stuttgart: Thieme, 3e druk, 2003 Boek (verplicht) : Putz, R. & R. Pabst, Sobotta-atlas van de menselijke anatomie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 3e druk, 2006 Boek (verplicht) : F deel 1: Hoofd, hals, bovenste extremiteit Boek (verplicht) : F deel 2: Romp, organen, onderste extremiteit Boek (verplicht) : Schünke, M., et al., Prometheus - algemene anatomie en bewegingsapparaat. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1e druk, 2005 Boek (verplicht) : Gerritsen B.J. & Y.F. Heerkens, Anatomie in vivo van het bewegingsapparaat. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 4e druk, 2008 Boek (verplicht) : Marzouk, M. & Schoemaker, E.M., Werkboek Speciële anatomie van het houdings- en bewegingsapparaat. Interne publicatie, Hogeschool Utrecht, 2009 Diversen (verplicht) : studiehandleidingen van VOF /BA jaar 2 234/385

235 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 235/385

236 Titel Blokcasustoets 1 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.BCT Cursusnaam Blokcasustoets Cursusnaam in Engels Case Study Exam Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon EM Schoemaker (tel. ( ) 5196) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? 1.11 Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? Theorietoets Numerieke beoordelingen 1,0-10, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

237 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Computertoets theorie blok 2VOFA Doelstellingen/competenties Competenties behorende bij de drie beroepsrollen: Fysiotherapeut als hulpverlener Fysiotherapeut als beroepsontwikkelaar Fysiotherapeut in en vanuit een organisatie 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Theorie uit colleges, PGO, voorbereiding op vaardigheidslessen. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Alle aangeboden en onderliggende theorie uit blok A wordt digitaal getoetst. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); Werk/hoorcolleges en zelfstudie van onderliggende theorie: 140 uur 4. Korte omschrijving Toets over alle theorie aangeboden in blok A betreffende de hoofddomeinen: RCA-C, HBA-E 5. Doelstellingen/competenties Competenties behorende bij de drie beroepsrollen: Fysiotherapeut als hulpverlener Fysiotherapeut als beroepsontwikkelaar Fysiotherapeut in en vanuit een organisatie 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Kosten en studiematerialen Geen kosten Materiaal: Boek (verplicht) : Putz, R. & R. Pabst, Sobotta-atlas van de menselijke anatomie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 3e druk, Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 237/385

238 Titel Blokcasustoets 2 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.BCT Cursusnaam Blokcasustoets Cursusnaam in Engels Case Study Exam Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon EM Schoemaker (tel. ( ) 5196) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? 1.11 Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? Theorietoets Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 238/385

239 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Computertoets theorie blok 2VOFB Doelstellingen/competenties Competenties behorende bij de drie beroepsrollen: Fysiotherapeut als hulpverlener Fysiotherapeut als beroepsontwikkelaar Fysiotherapeut in en vanuit een organisatie 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Theorie uit colleges, PGO, voorbereiding op vaardigheidslessen. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Alle aangeboden en onderliggende theorie uit blok B wordt digitaal getoetst. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); Werk/hoorcolleges en zelfstudie van onderliggende theorie: 140 uur 4. Korte omschrijving Toets over alle theorie aangeboden in blok B betreffende de hoofddomeinen: HBA-E, HBA-W 5. Doelstellingen/competenties Competenties behorende bij de drie beroepsrollen: Fysiotherapeut als hulpverlener Fysiotherapeut als beroepsontwikkelaar Fysiotherapeut in en vanuit een organisatie 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 239/385

240 Titel Blokcasustoets 3 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.BCT Cursusnaam Blokcasustoets Cursusnaam in Engels Case Study Exam Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon EM Schoemaker (tel. ( ) 5196) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Theorietoets Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

241 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Computertoets theorie blok 2VOFC Doelstellingen/competenties Competenties behorende bij de drie beroepsrollen: Fysiotherapeut als hulpverlener Fysiotherapeut als beroepsontwikkelaar Fysiotherapeut in en vanuit een organisatie 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Theorie uit colleges, PGO, voorbereiding op vaardigheidslessen. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Alle aangeboden en onderliggende theorie uit blok C wordt digitaal getoetst. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); Werk/hoorcolleges en zelfstudie van onderliggende theorie: 140 uur 4. Korte omschrijving Toets over alle theorie aangeboden in blok C betreffende de hoofddomeinen: HBA-E, HBA-W, RCA-R 5. Doelstellingen/competenties Competenties behorende bij de drie beroepsrollen: Fysiotherapeut als hulpverlener Fysiotherapeut als beroepsontwikkelaar Fysiotherapeut in en vanuit een organisatie 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 241/385

242 Titel Blokcasustoets 4 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.BCT Cursusnaam Blokcasustoets Cursusnaam in Engels Case Study Exam Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon EM Schoemaker (tel. ( ) 5196) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Theorietoets Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

243 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Computertoets theorie blok 2VOFD Doelstellingen/competenties Competenties behorende bij de drie beroepsrollen: Fysiotherapeut als hulpverlener Fysiotherapeut als beroepsontwikkelaar Fysiotherapeut in en vanuit een organisatie 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Theorie uit colleges, PGO, voorbereiding op vaardigheidslessen. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Alle aangeboden en onderliggende theorie uit blok D wordt digitaal getoetst. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); Werk/hoorcolleges en zelfstudie van onderliggende theorie: 140 uur 4. Korte omschrijving Toets over alle theorie aangeboden in blok D betreffende de hoofddomeinen: HBA-E, CNA 5. Doelstellingen/competenties Competenties behorende bij de drie beroepsrollen: Fysiotherapeut als hulpverlener Fysiotherapeut als beroepsontwikkelaar Fysiotherapeut in en vanuit een organisatie 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 243/385

244 Titel Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs 1 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.KFO Cursusnaam Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs Cursusnaam in Engels Clinical Physiotherapeutic Education Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon CT Stutterheim (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Case Based Learning verplicht bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? KFO 1 Numeriek, VD, NVD en VRY-O 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

245 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs blok 2VOFA Doelstellingen/competenties De competenties behorende bij de beroepsrol fysiotherapeut als hulpverlener. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Cursusinhoud: Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Klinisch fysiotherapeutisch onderwijs, de patient in de les. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Aanwezigheid, bij niet aanwezigheid een vervangende opdracht 3. Korte omschrijving : De student maakt kennis met een patient in een authentieke omgeving, bjvoorbeeld een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, een fysiotherapiepraktijk. literatuur: Zie informatie studiehandleiding KFO 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 245/385

246 Titel Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs 2 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.KFO Cursusnaam Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs Cursusnaam in Engels Clinical Physiotherapeutic Education Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon CT Stutterheim (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Case Based Learning verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? KFO 2 aanwezigheid Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

247 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs blok 2VOFB Doelstellingen/competenties De competenties behorende bij de beroepsrol fysiotherapeut als hulpverlener. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Klinisch fysiotherapeutisch onderwijs, de patient in de les. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Aanwezigheid, bij niet aanwezigheid een vervangende opdracht 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); 1 EC = 28 uur 4. Korte omschrijving : De student maakt kennis met een patient in een authentieke omgeving, bjvoorbeeld een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, een fysiotherapiepraktijk. 5. Doelstellingen/competenties De competenties behorende bij de beroepsrol fysiotherapeut als hulpverlener. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 247/385

248 Titel Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs 3 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.KFO Cursusnaam Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs Cursusnaam in Engels Clinical Physiotherapeutic Education Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon CT Stutterheim (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Case Based Learning verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? KFO 3 aanwezigheid Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

249 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs blok 2VOFC Doelstellingen/competenties De competenties behorende bij de beroepsrol fysiotherapeut als hulpverlener. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Klinisch fysiotherapeutisch onderwijs, de patient in de les. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Aanwezigheid, bij niet aanwezigheid een vervangende opdracht 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); 1 EC = 28 uur 4. Korte omschrijving : De student maakt kennis met een patient in een authentieke omgeving, bjvoorbeeld een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, een fysiotherapiepraktijk. 5. Doelstellingen/competenties De competenties behorende bij de beroepsrol fysiotherapeut als hulpverlener. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 249/385

250 Titel Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs 4 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.KFO Cursusnaam Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs Cursusnaam in Engels Clinical Physiotherapeutic Education Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon CT Stutterheim (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Case Based Learning verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? KFO 4 aanwezigheid Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

251 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs blok 2VOFD Doelstellingen/competenties De competenties behorende bij de beroepsrol fysiotherapeut als hulpverlener. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Klinisch fysiotherapeutisch onderwijs, de patient in de les. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Aanwezigheid, bij niet aanwezigheid een vervangende opdracht 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); 1 EC = 28 uur 4. Korte omschrijving : De student maakt kennis met een patient in een authentieke omgeving, bjvoorbeeld een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, een fysiotherapiepraktijk. 5. Doelstellingen/competenties De competenties behorende bij de beroepsrol fysiotherapeut als hulpverlener. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 251/385

252 Titel Opleidingsvariant Klinimetrie Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.KLINI Cursusnaam Klinimetrie 1.3 Cursusnaam in Engels Clinimetrics 1.4 Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon C Kuiper (tel ) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Hoorcollege verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Klinimetrie Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

253 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties Na het afronden van de opdrachten kan de student: - De doelen van meten binnen de klinische setting benoemen. - De doelen van meten binnen het wetenschappelijk onderzoek benoemen. - Resultaten van metingen kunnen beoordelen en naar de praktijk vertalen aan de hand van eenvoudige statistiek (zie begrippen). - Werken met de volgende begrippen: - meetniveaus: nominaal, ordinaal, interval en ratio - spreidingsmaten: gemiddelde, mediaan, modus, standaarddeviatie en range - betrouwbaarheid, validiteit, responsiviteit 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Onderwerpen: Klinimetrie, beschrijvende statistiek 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Toetsing: Tijdens de stationstoetsen en in blokcasustoets C1 (theorie uit de LOEPcolleges). Product Betrouwbaar meten inleveren per groep van 3 5 studenten Product: Betrouwbaar meten (criteria zie beoordelingsformulier) 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); 1 EC = 28 uur 4. Korte omschrijving Inhoud: Schriftelijke weergave van de resultaten van de meetprocedure. 5. Doelstellingen/competenties Na het afronden van de opdrachten kan de student: - De doelen van meten binnen de klinische setting benoemen. - De doelen van meten binnen het wetenschappelijk onderzoek benoemen. - Resultaten van metingen kunnen beoordelen en naar de praktijk vertalen aan de hand van eenvoudige statistiek (zie begrippen). - Werken met de volgende begrippen: - meetniveaus: nominaal, ordinaal, interval en ratio - spreidingsmaten: gemiddelde, mediaan, modus, standaarddeviatie en range - betrouwbaarheid, validiteit, responsiviteit 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 253/385

254 Titel Opleidingsvariant Leerlijn Ondernemerschap Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.LLBO Cursusnaam Leerlijn Ondernemerschap 1.3 Cursusnaam in Engels Learning Programme: Entrepreneurship 1.4 Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon F van Binsbergen Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Hoorcollege verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Werkcollege verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Schriftelijke opdracht + presentatie Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

255 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Leerlijn Ondernemerschap VOF2 5. Doelstellingen/competenties; 1 De beroepsbeoefenaar is in staat een missie te schrijven en uit te dragen 2 De beroepsbeoefenaar is in staat een strategisch plan te schrijven, waarin minimaal SMART geformuleerde korte en lange termijn doelstellingen ( inclusief marketing ) opgenomen zijn 3 De beroepsbeoefenaar is in staat een beleidsplan te schrijven ( financieel, onderwijs en organisatie ), inclusief activiteitenjaarplan en evaluatiesystematiek 4 De beroepsbeoefenaar is in staat administratieve procedures toe te passen voortkomend uit behandeling ( onder andere patiëntenadministratie en organisatie archief ) en procedures voortkomend uit de inrichting en onderhoud van praktijkruimten 5 De beroepsbeoefenaar is in staat een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van jaarverslagen en het financiële budget te bewaken. 6 De beroepsbeoefenaar is in staat een bijdrage te leveren aan het beleid en beheer van de organisatie gericht op de afstemming van zorgactiviteiten, het personeelsbeleid, de interne overlegstructuur en de samenwerking met andere organisaties en disciplines 7 De beroepsbeoefenaar is in staat de bedrijfsvoering van de praktijk of afdeling voor fysiotherapie te beschrijven en te beoordelen en op grond daarvan een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en implementatie van aanpassingen binnen de bedrijfsvoering 8 De beroepsbeoefenaar kan veranderingen in de omgeving van de praktijk / instelling signaleren en een inschatting maken van de betekenis daarvan voor de potentiële behoefte ( in aard en omvang ) aan fysiotherapeutische zorg-/dienstverlening 9 De beroepsbeoefenaar kan netwerken van relevante contacten onderhouden en overleg met collega s en ander partijen over nieuwe diensten en faciliteiten initiëren en opvolgen, passend bij de behoeften van de doelgroep(en) 10 De beroepsbeoefenaar is in staat te onderhandelen met onder andere zorgverzekeraars en gemeentelijke instanties. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Werkcolleges, vaardigheidslessen en hoorcolleges waarbij de student schriftelijke groepsopdrachten maakt. 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Voor het behalen van het studiepunten moeten zowel het ondernemingsplan (schriftelijk) als de presentatie met minimaal een voldoende worden afgerond. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); 3 EC = 84 uur 4. Korte omschrijving Draagt, vanuit een analyse, bij aan ontwikkeling en uitvoering van keuzen op strategisch niveau ten aanzien van de vraag naar en het aanbod aan fysiotherapeutische hulp- en dienstverlening, met als doel de positie van de eigen organisatie in de omgeving c.q. de kwaliteit van het aanbod te verbeteren. 5. Doelstellingen/competenties; 1 De beroepsbeoefenaar is in staat een missie te schrijven en uit te dragen 2 De beroepsbeoefenaar is in staat een strategisch plan te schrijven, waarin minimaal SMART geformuleerde korte en lange termijn doelstellingen ( inclusief marketing ) opgenomen zijn 3 De beroepsbeoefenaar is in staat een beleidsplan te schrijven ( financieel, onderwijs en organisatie ), inclusief activiteitenjaarplan en evaluatiesystematiek 4 De beroepsbeoefenaar is in staat administratieve procedures toe te passen voortkomend uit behandeling ( onder andere patiëntenadministratie en organisatie archief ) en procedures voortkomend uit de inrichting en onderhoud van praktijkruimten 5 De beroepsbeoefenaar is in staat een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van jaarverslagen en het financiële budget te bewaken. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 255/385

256 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 256/385

257 Titel Probleem Gestuurd Onderwijs 1 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.PGO Cursusnaam Probleem Gestuurd Onderwijs Cursusnaam in Engels Problem-Based Education Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon MP Jans (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Probleem Gestuurd Onderwijs verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? pgo V2.1 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

258 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Probleem Gestuurd Onderwijs blok 2VOFA Doelstellingen/competenties; De onderwijsgroep is in de eerste plaats gericht op het vergroten van kennis en inzicht in (nieuwe) leerstof. Het gaat erom dat je dat dus niet alléén doet, maar in samenwerking. Je wisselt met anderen ideeën, gedachten en meningen uit. - Kennis en inzicht verwerven met betrekking tot de inhoud van de taken. - Problemen analyseren - Samenwerken - Actief luisteren - Observeren - Informatie geven / uitleggen en het stellen van vragen 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten: De opdrachten liggen in het verlengde van de beroepsopdrachten in het betreffende blok. Probleem Gestuurd Onderwijs 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Actieve deelname aan het proces: zie beoordelingscriteria in studiehandleiding De actieve deelname aan het proces kan alleen beoordeeld worden bij voldoende aanwezigheid. De tutor kan een vervangende opdracht geven ter compensatie van de afwezigheid. Indien de student in 3 of meer bijeenkomsten per blok afwezig is, krijgt de student de kwalificatie Niet beoordeelbaar. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u): 2 EC = 56 uur Contacturen: 16 uur werkgroepbijeenkomsten in halve groep Zelfstudie: 40 uur 4. Korte omschrijving PGO wordt gegeven met 'halve klassen' van 12 tot 15 personen. Onder begeleiding van een docent word je in deze bijeenkomsten geconfronteerd met situatiebeschrijvingen, die om een verklaring vragen (zogenaamde 'problemen'). Als groep ga je deze problemen volgens een bepaalde methodiek aanpakken, de zogenaamde Zevensprong. Het doel van deze aanpak is dat je na het verhelderen van begrippen, het formuleren van een probleemstelling, een brainstorm en het leggen van verbanden tot een aantal leerdoelen komt. Deze leerdoelen vormen de basis voor je zelfstudie. Een week later worden de uitgewerkte leerdoelen nabesproken en de probleemstelling beantwoord. 5. Doelstellingen/competenties: - Kennis en inzicht verwerven met betrekking tot de inhoud van de taken. - Problemen analyseren - Samenwerken - Actief luisteren - Observeren - Informatie geven / uitleggen en het stellen van vragen 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 258/385

259 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 259/385

260 Titel Probleem Gestuurd Onderwijs 2 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.PGO Cursusnaam Probleem Gestuurd Onderwijs Cursusnaam in Engels Problem-Based Education Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon MP Jans (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Probleem Gestuurd Onderwijs verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? pgo V2.2 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

261 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Probleem Gestuurd Onderwijs blok 2VOFB Doelstellingen/competenties; De onderwijsgroep is in de eerste plaats gericht op het vergroten van kennis en inzicht in (nieuwe) leerstof. Het gaat erom dat je dat dus niet alléén doet, maar in samenwerking. Je wisselt met anderen ideeën, gedachten en meningen uit. -samenwerken -observeren -actief luisteren -informatie geven en vragen -actief participeren -uitleggen, eventueel m.b.v. sheets 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten: De opdrachten liggen in het verlengde van de beroepsopdrachten in het betreffende blok. Probleem Gestuurd Onderwijs 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Actieve deelname aan het proces: zie beoordelingscriteria in studiehandleiding De actieve deelname aan het proces kan alleen beoordeeld worden bij voldoende aanwezigheid. De tutor kan een vervangende opdracht geven ter compensatie van de afwezigheid. Indien de student in 3 of meer bijeenkomsten per blok afwezig is, krijgt de student de kwalificatie Niet beoordeelbaar. 3. Korte omschrijving PGO wordt gegeven met 'halve klassen' van 12 tot 15 personen. Onder begeleiding van een docent word je in deze bijeenkomsten geconfronteerd met situatiebeschrijvingen, die om een verklaring vragen (zogenaamde 'problemen'). Als groep ga je deze problemen volgens een bepaalde methodiek aanpakken, de zogenaamde Zevensprong. Het doel van deze aanpak is dat je na het verhelderen van begrippen, het formuleren van een probleemstelling, een brainstorm en het leggen van verbanden tot een aantal leerdoelen komt. Deze leerdoelen vormen de basis voor je zelfstudie. Een week later worden de uitgewerkte leerdoelen nabesproken en de probleemstelling beantwoord. 4. Doelstellingen/competenties: - Kennis en inzicht verwerven met betrekking tot de inhoud van de taken. - Problemen analyseren - Samenwerken - Actief luisteren - Observeren - Informatie geven / uitleggen en het stellen van vragen 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 261/385

262 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 262/385

263 Titel Probleem Gestuurd Onderwijs 3 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.PGO Cursusnaam Probleem Gestuurd Onderwijs Cursusnaam in Engels Problem-Based Education Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon MP Jans (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Probleem Gestuurd Onderwijs verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? pgo V2.3 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

264 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Probleem Gestuurd Onderwijs blok 2VOFC Doelstellingen/competenties; De onderwijsgroep is in de eerste plaats gericht op het vergroten van kennis en inzicht in (nieuwe) leerstof. Het gaat erom dat je dat dus niet alléén doet, maar in samenwerking. Je wisselt met anderen ideeën, gedachten en meningen uit. -samenwerken -observeren -actief luisteren -informatie geven en vragen -actief participeren -uitleggen, eventueel m.b.v. sheets 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten: De opdrachten liggen in het verlengde van de beroepsopdrachten in het betreffende blok. Probleem Gestuurd Onderwijs 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Actieve deelname aan het proces: zie beoordelingscriteria in studiehandleiding De actieve deelname aan het proces kan alleen beoordeeld worden bij voldoende aanwezigheid. De tutor kan een vervangende opdracht geven ter compensatie van de afwezigheid. Indien de student in 3 of meer bijeenkomsten per blok afwezig is, krijgt de student de kwalificatie Niet beoordeelbaar. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u): 3 EC = 84 uur Contacturen: 8 uur werkgroepbijeenkomsten in halve groep Zelfstudie: 76 uur 4. Korte omschrijving PGO wordt gegeven met 'halve klassen' van 12 tot 15 personen. Onder begeleiding van een docent word je in deze bijeenkomsten geconfronteerd met situatiebeschrijvingen, die om een verklaring vragen (zogenaamde 'problemen'). Als groep ga je deze problemen volgens een bepaalde methodiek aanpakken, de zogenaamde Zevensprong. Het doel van deze aanpak is dat je na het verhelderen van begrippen, het formuleren van een probleemstelling, een brainstorm en het leggen van verbanden tot een aantal leerdoelen komt. Deze leerdoelen vormen de basis voor je zelfstudie. Een week later worden de uitgewerkte leerdoelen nabesproken en de probleemstelling beantwoord. 5. Doelstellingen/competenties: - Kennis en inzicht verwerven met betrekking tot de inhoud van de taken. - Problemen analyseren - Samenwerken - Actief luisteren - Observeren - Informatie geven / uitleggen en het stellen van vragen 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload 264/385

265 Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 265/385

266 Titel Probleem Gestuurd Onderwijs 4 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.PGO Cursusnaam Probleem Gestuurd Onderwijs Cursusnaam in Engels Problem-Based Education Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon MP Jans (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Probleem Gestuurd Onderwijs verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? pgo V2.4 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

267 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Probleem Gestuurd Onderwijs blok 2VOFD Doelstellingen/competenties; De onderwijsgroep is in de eerste plaats gericht op het vergroten van kennis en inzicht in (nieuwe) leerstof. Het gaat erom dat je dat dus niet alléén doet, maar in samenwerking. Je wisselt met anderen ideeën, gedachten en meningen uit. -samenwerken -observeren -actief luisteren -informatie geven en vragen -actief participeren -uitleggen, eventueel m.b.v. sheets 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten: De opdrachten liggen in het verlengde van de beroepsopdrachten in het betreffende blok. Probleem Gestuurd Onderwijs 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Actieve deelname aan het proces: zie beoordelingscriteria in studiehandleiding De actieve deelname aan het proces kan alleen beoordeeld worden bij voldoende aanwezigheid. De tutor kan een vervangende opdracht geven ter compensatie van de afwezigheid. Indien de student in 3 of meer bijeenkomsten per blok afwezig is, krijgt de student de kwalificatie Niet beoordeelbaar. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u): 3 EC = 84 uur Contacturen: 9 uur werkgroepbijeenkomsten in halve groep Zelfstudie: 75 uur 4. Korte omschrijving PGO wordt gegeven met 'halve klassen' van 12 tot 15 personen. Onder begeleiding van een docent word je in deze bijeenkomsten geconfronteerd met situatiebeschrijvingen, die om een verklaring vragen (zogenaamde 'problemen'). Als groep ga je deze problemen volgens een bepaalde methodiek aanpakken, de zogenaamde Zevensprong. Het doel van deze aanpak is dat je na het verhelderen van begrippen, het formuleren van een probleemstelling, een brainstorm en het leggen van verbanden tot een aantal leerdoelen komt. Deze leerdoelen vormen de basis voor je zelfstudie. Een week later worden de uitgewerkte leerdoelen nabesproken en de probleemstelling beantwoord. 5. Doelstellingen/competenties: - Kennis en inzicht verwerven met betrekking tot de inhoud van de taken. - Problemen analyseren - Samenwerken - Actief luisteren - Observeren - Informatie geven / uitleggen en het stellen van vragen 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload 267/385

268 Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 268/385

269 Titel Opleidingsvariant Reanimatie Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.REANIM Cursusnaam Reanimatie 1.3 Cursusnaam in Engels Resuscitation 1.4 Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon J Pekaric Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Practicum verplicht bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? bij aanvangsblok 2: Reanimatie Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, blok 2, week blok 3, week 6 3. blok 5, week /385

270 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Reanimatie vaardigheden worden aangeleerd 2. Toetsen en beoordelingscriteria: 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); 1EC = 28 uur studiebelasting 4. Korte omschrijving 5. Doelstellingen/competenties 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 270/385

271 Titel Studie Loopbaan Ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.SLO Cursusnaam Studie Loopbaan Ontwikkeling Cursusnaam in Engels Study and Career Development Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon CC Picavet (tel. 5624) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? SLO 1 Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 271/385

272 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Studie Loopbaan Ontwikkeling 1 VOF2 Doelstellingen/competenties; De student heeft inzicht in de bedoeling en de organisatie van de studieloopbaanontwikkeling. De student kan leervragen formuleren voor de eigen studieloopbaanontwikkeling De student kan leervragen formuleren op het gebied van de eigen deskundigheidsbevordering. De student kan reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen volgens methodische concepten en trekt daaruit conclusies voor de ontwikkeling van het eigen beroepsmatig handelen. De student heeft inzicht in zijn/haar manier van studeren en is in staat hierop te reflecteren. De student is in staat verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen leerproces De student heeft inzicht in het beroep van fysiotherapeut en is in staat te motiveren waarom hij/zij dit beroep gekozen heeft 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Coachingsopdrachten 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Wanneer het portfolio compleet is. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); A1/B1: 2 EC = 56 uur 1uur klassikaal per week 4. Korte omschrijving; Studentbegeleiding is er in de eerste plaats op gericht om jullie te begeleiden in je studieloopbaan. Je studieloopbaanbegeleider (SLBer) zal je coachen bij het ontwikkelen van de eindcompetenties die nodig zijn voor het uiteindelijke beroep. Een eerste vereiste voor competentie-ontwikkeling is het vormgeven van een adequaat leerproces. Want hoewel je daar misschien niet onmiddellijk aan zult denken, zul je om het vak van fysiotherapeut te gaan beheersen, eerst moeten leren "leren". Het is de bedoeling dat je op dat gebied in de loop van de propedeuse toe werkt naar een steeds grotere zelfstan-digheid. Die zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid willen we bevorderen door jullie hiertoe een aantal instrumenten aan te reiken. Deze instrumenten worden vormgeven binnen een portfolio dat je zelf ontwikkelt. 5. Doelstellingen/competenties; De student heeft inzicht in de bedoeling en de organisatie van de studieloopbaanontwikkeling. De student kan leervragen formuleren voor de eigen studieloopbaanontwikkeling De student kan leervragen formuleren op het gebied van de eigen deskundigheidsbevordering. De student kan reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen volgens methodische concepten en trekt daaruit conclusies voor de ontwikkeling van het eigen beroepsmatig handelen. De student heeft inzicht in zijn/haar manier van studeren en is in staat hierop te reflecteren. De student is in staat verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen leerproces De student heeft inzicht in het beroep van fysiotherapeut en is in staat te motiveren waarom hij/zij dit beroep gekozen heeft 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 272/385

273 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 273/385

274 Titel Studie Loopbaan Ontwikkeling 2 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.SLO Cursusnaam Studie Loopbaan Ontwikkeling Cursusnaam in Engels Study and Career Development Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon CC Picavet (tel. 5624) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? SLO 2 Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

275 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Studie Loopbaan Ontwikkeling 2 VOF2 Doelstellingen/competenties; De student heeft inzicht in de bedoeling en de organisatie van de studieloopbaanontwikkeling. De student kan leervragen formuleren voor de eigen studieloopbaanontwikkeling De student kan leervragen formuleren op het gebied van de eigen deskundigheidsbevordering. De student kan reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen volgens methodische concepten en trekt daaruit conclusies voor de ontwikkeling van het eigen beroepsmatig handelen. De student heeft inzicht in zijn/haar manier van studeren en is in staat hierop te reflecteren. De student is in staat verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen leerproces De student heeft inzicht in het beroep van fysiotherapeut en is in staat te motiveren waarom hij/zij dit beroep gekozen heeft 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Het lezen van de HU mail voorafgaand aan de les. 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Wanneer het portfolio compleet is. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); C1/D1: 3 EC = 84 uur 1 uur klassikaal per week 4. Korte omschrijving; Studentbegeleiding is er in de eerste plaats op gericht om jullie te begeleiden in je studieloopbaan. Je studieloopbaanbegeleider (SLBer) zal je coachen bij het ontwikkelen van de eindcompetenties die nodig zijn voor het uiteindelijke beroep. Een eerste vereiste voor competentie-ontwikkeling is het vormgeven van een adequaat leerproces. Want hoewel je daar misschien niet onmiddellijk aan zult denken, zul je om het vak van fysiotherapeut te gaan beheersen, eerst moeten leren "leren". Het is de bedoeling dat je op dat gebied in de loop van de propedeuse toe werkt naar een steeds grotere zelfstan-digheid. Die zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid willen we bevorderen door jullie hiertoe een aantal instrumenten aan te reiken. Deze instrumenten worden vormgeven binnen een portfolio dat je zelf ontwikkelt. 5. Doelstellingen/competenties; De student heeft inzicht in de bedoeling en de organisatie van de studieloopbaanontwikkeling. De student kan leervragen formuleren voor de eigen studieloopbaanontwikkeling De student kan leervragen formuleren op het gebied van de eigen deskundigheidsbevordering. De student kan reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen volgens methodische concepten en trekt daaruit conclusies voor de ontwikkeling van het eigen beroepsmatig handelen. De student heeft inzicht in zijn/haar manier van studeren en is in staat hierop te reflecteren. De student is in staat verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen leerproces De student heeft inzicht in het beroep van fysiotherapeut en is in staat te motiveren waarom hij/zij dit beroep gekozen heeft 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 275/385

276 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 276/385

277 Titel Stationtoets 1 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.ST Cursusnaam Stationtoets Cursusnaam in Engels Multi-Station Exam Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon NE D'Hondt Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Integratieve toetsing verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Stationstoets VST1 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

278 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Praktijktoets VOF2 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Integrale toetsing van alle aangereikte stof. Betreft zowel toetsing van theorie, praktische uitvoering van onderzoek en behandelvaardigheden, als professioneel gedrag. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Toetsing vindt plaats aan de hand van een casus. Student voert een onderzoek en/of een behandeling uit. Daarna schrijft de student een product in de vorm van een onderzoeksverslag, behandelplan en/ of behandeljournaal en een zelfreflectie. Het einde van de toets bestaat uit een reflectief gesprek met de twee beoordelaars (docenten). Beoordeling vindt plaats aan de hand van 5 indicatoren; -Methodisch handelen -Efficiënt en effectief handelen -Interactie -Gefundeerd handelen -Reflectie 3. Korte omschrijving CNA: Onderzoek en behandeling van patiënt met Centraal Neurologisch Aandoening. De neurologische aandoeningen die aan bod kunnen komen zijn: CVA, NAH, MS, ALS, M. Parkinson, Alzheimer, Dwarslaesie en Polyneuropathie. Het onderzoek en de behandeling kan zowel gericht zijn op verbetering van activiteiten als verbetering van functies. De student moet zelf bepalen of retraining mogelijk is of dat verbetering in activiteiten via compensatoire mechanismen bereikt moeten worden. 4. Doelstellingen/competenties Door middel van de toets wordt het actuele competentieniveau van de student bepaald in zijn rol als fysiotherapeutisch hulpverlener in een gesimuleerde werksituatie. 2.4 Ingangseisen 278/385

279 Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 279/385

280 Titel Opleidingsvariant IVT VCNA Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.VCNA Cursusnaam IVT VCNA 1.3 Cursusnaam in Engels Integral Skills Test: Patient with Central Neurological Disorder 1.4 Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon HJJ Dekkers (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Vaardigheidslessen verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Vaardigheidstoets VCNA Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

281 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; Het in kaart brengen van problemen op functie, activiteiten en participatie niveau en een fysiotherapeutische diagnose opstellen.analyseren en onderzoeken. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Onderzoek van patiënten met CVA waarbij activiteiten en functies op methodische wijze kwalitatief en kwantitatief worden beoordeeld. Hierbij worden, waar mogelijk, gevalideerde meetinstrumenten gebruikt. De KNGF-richtlijn beroerte is leidraad bij het onderzoeksproces. Werkvormen: vaardigheidslessen ondersteund door KFO, FPO en hoorcolleges 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Aan het einde van het blok krijg je een Integratieve vaardigheidstoets. Bij de beoordeling wordt gebruikgemaakt van de indicatoren: methodisch handelen, effectief en efficiënt handelen, gefundeerd handelen en interactie 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); 1 EC = 28 uur 4. Korte omschrijving Een onderzoek uitvoeren gericht op een patient met CVA. Onderzoeksystematiek en onderzoek / klinimetrische vaardigheden. Tijdens de lessen VCNA wordt specifiek aandacht besteed aan onderzoeken en behandeling gericht op bed- en stoel-transfers, staan, gaan en traplopen en stoornissen in de romp en de onderste extremiteit. 5. Doelstellingen/competenties; Het in kaart brengen van problemen op functie, activiteiten en participatie niveau en een fysiotherapeutische diagnose opstellen.analyseren en onderzoeken. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 281/385

282 Titel Opleidingsvariant IVT VFIEZ Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.VFIEZ Cursusnaam IVT VFIEZ 1.3 Cursusnaam in Engels Integral Skills Test: Physical Therapy Modalities 1.4 Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon HMA van Moorsel (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Vaardigheidslessen verplicht bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie: verwachte totaal te besteden tijd 69 uur (inclusief toetsvoorbereiding) 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Vaardigheidstoets VFIEZ Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 282/385

283 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Integratieve Vaardigheids Toets - Vaardigheid Fysiotechniek Doelstellingen/competenties van blokken A en B De student: Sluit door middel van gerichte vragen en/of testen (c.q. een proefbehandeling) contra-indicaties voor behandeling met koudeprikkels uit. Geef uitleg aan een proefpersoon/cliënt over het hoe en waarom van een koudeapplicatie. Pas op een verantwoorde en veilige manier koudeprikkels toe: koudepakking en ijsmassage. Ga aan de hand van de gewaarwordingen van de proefpersoon/cliënt na of de intensiteit van de koudeprikkel adequaat is en pas deze indien nodig aan. Controleer door middel van een test voorafgaande aan, na en eventueel tijdens de applicatie het therapeutische effect van de behandeling. Leg aan je medestudent uit waarom je gekozen hebt voor een coldpack of voor een ijsmassage. Vraag gericht de contra-indicaties voor kortegolftherapie uit. Test de gevoeligheid van de proefpersoon/patiënt voor warmte. Leg uit waarom elektromagnetische gegevensdragers (betaalpasjes, SIM kaarten, enzovoort) buiten bereik van het apparaat moeten worden gebracht. Leg een proefpersoon/patiënt het hoe en waarom van de kortegolf applicatie uit. Bedien het apparaat, de circuplodes en kabels op een vlotte en verantwoorde manier. Pas op een verantwoorde en veilige manier elektromagnetische prikkels toe: de inductieve methode. Ga aan de hand van de gewaarwordingen van de proefpersoon/patiënt na of de apparaatinstelling en circuplode positie adequaat zijn. Prikkel de m. rectus femoris, de mm. peroneï óf de m. tibialis anterior met een rechthoekpuls (RHP) bij een bipolaire elektrodentechniek. Vul tabel 1 in en beantwoord de bijbehorende vragen. Controleer of ook daadwerkelijk die spier contraheert die jij wilt prikkelen! Onderzoek, bij een pulsduur van 500 ms, het verschil in stroomsterkte bij een driehoekpuls (DHP) en RHP Werk bij onderstaande opdrachten met een bifasische stroomvorm en wek via enkelvoudig en meervoudig prikkelen contracties op. Tijdens het meervoudig prikkelen moet de stroom geregeld teruggebracht worden om spierkramp te voorkomen! Prikkel onderstaande spieren zowel via de bi- als monopolaire elektrodetechniek. m. tibialis anterior m. vastus medialis m. vastus lateralis m.rectus femoris m. gastrocnemius caput mediale en laterale (apart of gelijktijdig) Gebruik hierbij de aanwijzingen in bijlage bij bijeenkomst 2 en beantwoord de bijbehorende vragen. Zoek in de fossa poplitea naar het zenuwprikkelpunt van de n. tibialis en wek een contractie op in de flexoren van het onderbeen. Werk bij onderstaande opdrachten met een bifasische puls (NMES) zwelstroom. Stel een inzwel- en uitzweltijd in. Train de kracht van de m. quadriceps femoris na een voorste kruisband (VKB) reconstructie. Train de kracht van de m. vastus medialis na een totale knie artroplastiek. Train de functie van de voetheffers bij een patiënt met een drop foot na een hersenbloeding. Behandel een patiënt met spierkrachtverlies van de extensoren van de pols na een fractuur van de onderarm en schade van de n. radialis. Geef pijndempende therapie (via SPMS) aan een patiënt met pijn aan de mediale zijde van de knie (hoge actualiteit) ter voorbereiding op spierversterkende oefentherapie voor de kniestrekkers via lokale elektrotherapie. 283/385

284 Geef pijndempende therapie (via SPMS) aan een patiënt met pijn in en rond de knie die door tape of gips niet lokaal behandeld kan worden met elektrotherapie. Geef pijndempende therapie (via SPMS) aan een patiënt met een partiële spierruptuur in de m.gastrocnemeus. Bedenk wanneer contracties wel of niet gewenst zijn. Geef pijndempende therapie (via SPMS) aan een patiënt met een partiële spierruptuur in de mediale hamstringsgroep. Bedenk wanneer contracties wel of niet gewenst zijn. Geef pijndempende therapie (via SPMS) aan een patiënt met retropatellaire pijn. Probeer een stroomgewaarwording achter de knieschijf op te wekken. Geef pijndempende therapie (via SPMS) aan een patiënt met acute lumbago. Pijn en hypertonie in lumbale erector en m. quadratus lumborum rechts. Geef d.m.v. elektrotherapie via het CPMS pijndempende therapie aan een patiënt met pijn aan zijn knie op basis van gonartrose. De patiënt heeft het advies van de orthopeed gehad om, in afwachting van een totale knieprothese, zoveel mogelijk actief te blijven. Geef pijndempende therapie (via CPMS) aan een patiënt met pijn in en rond de knie die door tape of gips niet lokaal behandeld kan worden met elektrotherapie. Geef pijndempende therapie (via CPMS) aan een patiënt met onderbeenamputatie die met een proefprothese moet gaan oefenen. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; vaardigheidstrainingen De meeste vaardigheids-trainingen FIEZ zullen gericht zijn op het behandelen van stoornissen en daarmee slechts een ondersteunende en/of voorwaardenscheppende rol spelen binnen de totale behandeling. 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Integrale vaardigheidstoets aan het eind van blok B 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); 3 x 28 = 84 uur 15 contacturen 69 zelfstudieuren 4. Korte omschrijving De meeste vaardigheids-trainingen FIEZ zullen gericht zijn op het behandelen van stoornissen en daarmee slechts een ondersteunende en/of voorwaardenscheppende rol spelen binnen de totale behandeling. 5. Doelstellingen/competenties van blokken A, B, C De student kan: - Op een veilige en juiste manier een patient behandelen met: koude- en warmteprikkels, Kortegolftherapie en elektrostimulatie (Spierprikkelen en TENS) 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): 69 Totaal (uren): 69 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. 284/385

285 Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 285/385

286 Titel Opleidingsvariant IVT VHBA-E Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.VHBAE Cursusnaam IVT VHBA-E 1.3 Cursusnaam in Engels Integral Skills Test: Stance of the Locomotor Apparatus: Extremities 1.4 Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon NE D'Hondt 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Vaardigheidsonderwijs verplicht bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie: verwachte totaal te besteden tijd 58 uur (inclusief toetsvoorbereiding) 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Vaardigheidstoets VHBA-E Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 286/385

287 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Integratieve Vaardigheids Toets - Vaardigheid Houding BewegingsApparaat - Extremiteiten Doelstellingen/competenties; In het blok A2 / B2 zijn lessen met 4 beroepsopdrachten met opbouw in complexiteit. Niveau propedeuse: 1. Het onderzoeken en behandelen van een cliënt met overbelastingsklachten aan de onderste extremiteit 2. Het onderzoeken en behandelen van een patiënt met status na gipsimmobilisatie van de onderste extremiteit 3. Het onderzoeken en behandelen van een patiënt met beperkte heupfunctie. Niveau tweede jaar (regulier) 4. Het screenen, onderzoeken en behandelen van personen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat van de onderste extremiteit. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; De term VHBA-E staat voor Vaardigheid Houdings- en Bewegings Apparaat: Extremiteiten. Tijdens de lessen van blok VofA2 en VofB2 leer je functies en activiteiten op dit orthopedische domein te meten en te trainen. Regio: de onderste extremiteit 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Tijdens de bijeenkomst wordt een actieve deelname van elke student verwacht 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); 3 x EC = x 2 = 26 contacturen 58 zelfstudieuren 4. Korte omschrijving De fysiotherapeut komt in aanraking met verschillende patiëntencategorieën. Dit kunnen onder andere patiënten zijn met aandoeningen van o.a. longen, hart (zie VRCA-C), maar ook orthopedische aandoeningen in de wervelkolom of extremiteiten, Het eerste deel van de lessencyclus betreft m.n. diagnostiek en behandeling van de gezonde cliënt met een hulpvraag, het tweede deel de patiënt met een aandoening. De lesinhoud heeft deels een overlap met de lessencyclus van VRCA. Het geleerde bij VRCA moet de student kunnen toepassen bij VHBA en andersom. 5. Doelstellingen/competenties; In het blok A2 / B2 zijn lessen met 4 beroepsopdrachten met opbouw in complexiteit. Niveau propedeuse: 1. Het onderzoeken en behandelen van een cliënt met overbelastingsklachten aan de onderste extremiteit 2. Het onderzoeken en behandelen van een patiënt met status na gipsimmobilisatie van de onderste extremiteit 3. Het onderzoeken en behandelen van een patiënt met beperkte heupfunctie. Niveau tweede jaar (regulier) 4. Het screenen, onderzoeken en behandelen van personen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat van de onderste extremiteit. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload 287/385

288 Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): 58 Totaal (uren): 58 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 288/385

289 Titel IVT Massage 1 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.VMAS Cursusnaam IVT Massage Cursusnaam in Engels Integral Skills Test: Massage Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon I Schoneveld (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Vaardigheidsonderwijs verplicht bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Vaardigheidstoets Massage 1 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

290 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Integratieve Vaardigheids Toets - Vaardigheid Massage 1 Doelstellingen/competenties; Klassieke massage is één van de fysiotherapeutische middelen, die gebruikt kunnen worden in het totaal van een fysiotherapeutische behandeling. Meestal zal massage gecombineerd worden met voorlichting, adviezen en oefentherapie.directe handelingen als aanraken, contact maken, zorgvuldig werken en uitleggen komen in de massagelessen direct naar voren. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Praktijkopdrachten 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Je krijgt een voldoende beoordeling als je een voldoende scoort voor de toets. Voor het volgen van de vaardigheidslessen massage is het belangrijk om de bijeenkomsten anatomie in vivo te volgen, aangezien de kennis van de anatomie onontbeerlijk is om de structuren op de juiste wijze te kunnen beïnvloeden. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); 1 EC = 28 uur Contacttijd: 7 bijeenkomsten van 2 uur Zelfstudie: 14 uur 4. Korte omschrijving In dit blok komen de vaardigheden aan bod om de huid te onderzoeken op temperatuur en vochtigheid en de spier te onderzoeken op tonus. Tevens komen de vaardigheden aan bod om in de onderste extremiteit de doorbloeding van de huid aan te zetten en de afvoer van de spier te ondersteunen. Er is een relatie met de fysiologie die in dit blok de spierstofwisseling behandelt. In het eerste jaar wordt de klassieke massage, met de meest relevante technieken en behandeldoelen, beoefend op bovenste- en onderste extremiteit, rug en schouders. 5. Doelstellingen/competenties; Klassieke massage is één van de fysiotherapeutische middelen, die gebruikt kunnen worden in het totaal van een fysiotherapeutische behandeling. Massagetechniek wordt gecombineerd met voorlichting, adviezen en oefentherapie.directe handelingen als aanraken, contact maken, zorgvuldig werken en uitleggen komen in de massagelessen direct naar voren. De competenties die hier aan bod komen, behoren bij de beroepsrol de fysiotherapeut als hulpverlener. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 290/385

291 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 291/385

292 Titel IVT Massage 2 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.VMAS Cursusnaam IVT Massage Cursusnaam in Engels Integral Skills Test: Massage Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon I Schoneveld (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Vaardigheidsonderwijs verplicht bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Vaardigheidstoets Massage 2 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 292/385

293 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Integratieve Vaardigheids Toets - Vaardigheid Massage 2 Doelstellingen/competenties; De eerste les in het kader van massage is een gecombineerde les met VINT (interactieve vaardigheden). Deze les staat niet los van de andere vaardigheidslessen. Het doel van deze les is aan te geven waarom het zo belangrijk is om in het samenwerken met je medestudenten en later met patiënten, een bepaalde houding aan te leren. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Praktijkopdrachten 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Je krijgt een voldoende beoordeling als je een voldoende scoort voor de toets. Voor het volgen van de vaardigheidslessen massage is het belangrijk om de bijeenkomsten anatomie in vivo te volgen, aangezien de kennis van de anatomie onontbeerlijk is om de structuren op de juiste wijze te kunnen beïnvloeden. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); 1 EC = 28 uur Contacttijd: 7 bijeenkomsten van 2 uur Zelfstudie: 14 uur 4. Korte omschrijving In dit blok komen de vaardigheden aan bod om de huid te onderzoeken op temperatuur en vochtigheid en de spier te onderzoeken op tonus. Tevens komen de vaardigheden aan bod om in de onderste extremiteit de doorbloeding van de huid aan te zetten en de afvoer van de spier te ondersteunen. Er is een relatie met de fysiologie die in dit blok de spierstofwisseling behandelt. In het eerste jaar wordt de klassieke massage, met de meest relevante technieken en behandeldoelen, beoefend op bovenste- en onderste extremiteit, rug en schouders. 5. Doelstellingen/competenties; Klassieke massage is één van de fysiotherapeutische middelen, die gebruikt kunnen worden in het totaal van een fysiotherapeutische behandeling. Massagetechniek wordt gecombineerd met voorlichting, adviezen en oefentherapie.directe handelingen als aanraken, contact maken, zorgvuldig werken en uitleggen komen in de massagelessen direct naar voren. De competenties die hier aan bod komen, behoren bij de beroepsrol de fysiotherapeut als hulpverlener. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 293/385

294 2.8 URL cursussite 294/385

295 Titel Opleidingsvariant IVT VRCA-C Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.VRCAC Cursusnaam IVT VRCA-C 1.3 Cursusnaam in Engels Integral Skills Test: Patient with cardiac disorder 1.4 Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon RHJ Peters 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht bij aanvangsblok 1: blok 1 Vaardigheidsonderwijs verplicht bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Uitvoeren training d.m.v. een IVT Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

296 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Integratieve Vaardigheids Toets - VRCA-C Doelstellingen/competenties; -Om met deze patiëntencategorie adequaat te kunnen werken moet je het nodige weten en kunnen uitvoeren op het gebied van algemene trainingsleer, inspanningsfysiologie en de principes van meten en registreren kennen en kunnen toepassen. De lesinhoud is ruim, d.w.z. het gaat om het verbeteren van het lichamelijk prestatievermogen. In die zin is er veel overlap met de vaardigheidstrainingen houdings- en bewegingsappataat (VHBA). Het geleerde bij VRCA moet de student kunnen toepassen bij VHBA en andersom. -Competentie(s): a. Screenen, diagnosticeren en plannen b. Therapeutisch handelen 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Vaardigheidsonderwijs en hoorcolleges 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Tijdens de bijeenkomst wordt een actieve deelname van elke student verwacht. De cursus wordt afgelsoten met een Integratieve vaardigheidstoets 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); 2 EC = 56 uur Contacttijd: 5 bijeenkomsten van 2 uur Zelfstudie: 46 uur 4. Korte omschrijving; De term VRCA is een samenvoeging van 2 vakken, namelijk het vak Vaardigheid Respiratoire Aandoeningen en Vaardigheid Cardiovasculaire Aandoeningen (VRCA). Tijdens de lessen van blok A en B ligt het accent op het beïnvloeden van het cardiovasculaire deel en dit wordt afgekort als VRCA-C. De fysiotherapeut komt in aanraking met verschillende patiëntencategorieën. Dit kunnen onder andere patiënten zijn met aandoeningen aan de extremiteiten, longen, maar ook diverse pathologieën met als gevolg hart- en vaatproblemen. 5. Doelstellingen/competenties; Om met deze patiëntencategorie adequaat te kunnen werken moet je het nodige weten en kunnen uitvoeren op het gebied van algemene trainingsleer, inspanningsfysiologie en de principes van meten en registreren kennen en kunnen toepassen. De lesinhoud is ruim, d.w.z. het gaat om het verbeteren van het lichamelijk prestatievermogen. In die zin is er veel overlap met de vaardigheidstrainingen houdings- en bewegingsappataat (VHBA). Het geleerde bij VRCAC moet de student kunnen toepassen bij VHBA en andersom. -Competentie(s): a. Screenen, diagnosticeren en plannen b. Therapeutisch handelen 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 296/385

297 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 297/385

298 Titel Opleidingsvariant IVT VRCA-R Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V2.VRCAR Cursusnaam IVT VRCA-R 1.3 Cursusnaam in Engels Integral Skills Test: Patient with respiratory disorder 1.4 Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon PC Kragten (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Vaardigheidsonderwijs verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Uitvoeren traning dmv een IVT Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

299 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Integratieve Vaardigheids Toets - VRCA-R Doelstellingen/competenties; onderzoeken, diagnosticeren, preventief handelen en behandelen 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Vaardigheidsonderwijs en hoorcolleges 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Tijdens de bijeenkomst wordt een actieve deelname van elke student verwacht. De cursus wordt afgesloten met een Integratieve vaardigheidstoets. 3. Korte omschrijving Het behandelen van patienten met benauwdheidsklachten al dan niet gebaseerd op luchtwegproblematiek. 4. Doelstellingen/competenties; onderzoeken, diagnosticeren, preventief handelen en behandelen 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 299/385

300 Titel Blokcasustoets 5 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.BCT Cursusnaam Blokcasustoets Cursusnaam in Engels Case Study Exam Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon EM Schoemaker (tel. ( ) 5196) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? blokcasustoets 5 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

301 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Toets over alle theorie aangeboden in blok A betreffende de hoofddomeinen: HBA, CNA 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Theorie uit colleges, PGO, voorbereiding op vaardigheidslessen. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Alle aangeboden en onderliggende theorie uit blok A wordt digitaal getoetst. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); Werk/hoorcolleges en zelfstudie van onderliggende theorie: 140 uur 4. Korte omschrijving Toets over alle theorie aangeboden in blok A betreffende de hoofddomeinen: HBA, CNA 5. Doelstellingen/competenties Competenties behorende bij de drie beroepsrollen: Fysiotherapeut als hulpverlener Fysiotherapeut als beroepsontwikkelaar Fysiotherapeut in en vanuit een organisatie 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 301/385

302 Titel Blokcasustoets 6 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.BCT Cursusnaam Blokcasustoets Cursusnaam in Engels Case Study Exam Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon EM Schoemaker (tel. ( ) 5196) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? blokcasustoets 6 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 302/385

303 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Theorie uit colleges, PGO, voorbereiding op vaardigheidslessen. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Alle aangeboden en onderliggende theorie uit blok B wordt digitaal getoetst. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); Werk/hoorcolleges en zelfstudie van onderliggende theorie: 140 uur 4. Korte omschrijving Toets over alle theorie aangeboden in blok B betreffende de hoofddomeinen: RCA, CNA 5. Doelstellingen/competenties Competenties behorende bij de drie beroepsrollen: Fysiotherapeut als hulpverlener Fysiotherapeut als beroepsontwikkelaar Fysiotherapeut in en vanuit een organisatie 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 303/385

304 Titel Blokcasustoets 7 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.BCT Cursusnaam Blokcasustoets Cursusnaam in Engels Case Study Exam Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon EM Schoemaker (tel. ( ) 5196) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? blokcasustoets 7 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

305 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Theorie uit colleges, PGO, voorbereiding op vaardigheidslessen. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Alle aangeboden en onderliggende theorie uit blok C wordt digitaal getoetst. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); Werk/hoorcolleges en zelfstudie van onderliggende theorie: 140 uur 4. Korte omschrijving Toets over alle theorie aangeboden in blok C betreffende de hoofddomeinen: HBA, CNA 5. Doelstellingen/competenties Competenties behorende bij de drie beroepsrollen: Fysiotherapeut als hulpverlener Fysiotherapeut als beroepsontwikkelaar Fysiotherapeut in en vanuit een organisatie 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 305/385

306 Titel Opleidingsvariant Casuïstiek juniorstage Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.CAS Cursusnaam Casuïstiek juniorstage 1.3 Cursusnaam in Engels Case Studies Introductory Internship 1.4 Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon C Kuiper (tel ) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Stage verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? case report Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

307 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Dit vak betreft lessen en/of toetsen in het kader van het vak van Fysiotherapeut. Met als doel vaardigheden en competenties te ontwikkelen in de richting van beginnend beroepsbeoefenaar. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Het volgen van hoorcolleges en werkgroepbijeenkomsten met als eindopdracht een individueel case report. 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Het proces om tot een case report te komen zal worden begeleid door de werkgroepdocent, die het product uiteindelijk beoordeelt. 3. Korte omschrijving Product waarin op basis van een (klinische) vraagstelling een casus uit de beroepspraktijk wordt beschreven en waaruit blijkt dat een best practice wordt voorgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. 4. Doelstellingen/competenties; Tijdens je juniorstage volg je één patiënt/cliënt in het kader van het schrijven van een literatuurstudie (P) en uitgebreid case report (P). In je case report (P) beschrijf je vervolgens systematisch alle stappen uit het fysiotherapeutisch proces op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Uiteindelijk kom je tot je eindproduct welke je in een gebundeld verslag (literatuurstudie is dus een onderdeel in je case report!) aanlevert. Professionaliseren, onderzoeken en innoveren. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 307/385

308 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fg/2/gfy-v3.cas /385

309 Titel Opleidingsvariant Domeintoets Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.DT Cursusnaam Domeintoets 1.3 Cursusnaam in Engels Case Study Exam 1.4 Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon F van Binsbergen Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Anders verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Kennistoets Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

310 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Dit vak betreft lessen en/of toetsen in het kader van het vak van Fysiotherapeut. Met als doel vaardigheden en competenties te ontwikkelen in de richting van beginnend beroepsbeoefenaar. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Het maken van de toets, nav de toets gerichte studietaken maken voor de komende themaweken. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Gemiddelde van 3 BCT toetsen 3. Korte omschrijving Ter voorbereiding op de seniorstage wordt de parate kennis van jaar 1 t/m 3 getoetst in de vorm van een BCT verdeeld over 3 domeinen: RCA, CNA en HBA 4. Doelstellingen/competenties Zelfevaluatie van de parate kennis t.a.v. RCA, CNA en HBA. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 310/385

311 Titel Opleidingsvariant Ernstig meervoudig beperkten Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.EMB Cursusnaam Mensen met een Ernstige Meervoudige Beperking 1.3 Cursusnaam in Engels Severe and Profound Intellectual Disability 1.4 Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon HJJ Dekkers (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? kleine werkgroepen verplicht bij aanvangsblok 2: blok 2 Hoorcollege verplicht bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? Presentatie Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 311/385

312 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Vaardigheidstrainingen Onbegeleid groepswerk, in een groepje van max 6 een EMB patient observeren 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Presentatie 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); 1 EC = 28 uur 4. Korte omschrijving; In deze lessen maakt de student kennis met mensen met een verstandelijke beperking en met mensen met zeer ernstige meervoudige beperkingen in relatie tot fysiotherapie. 5. Doelstellingen/competenties; Therapeutisch handelen 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 312/385

313 Titel Opleidingsvariant Juniorstage + Intervisie (BACH+) Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.JUNIOR Cursusnaam Juniorstage + Intervisie (Bachelor plus) 1.3 Cursusnaam in Engels Introductory Internschip + Intervision 1.4 Aantal EC's 9 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon GCM de Rijk (tel. 5127) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Stage verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Intervisie Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 Juniorstage Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

314 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; De student loopt stage. 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Vaststellen van de eindbeoordeling wordt gedaan door de stagebegeleider en de stagedocent adhv een stagebeoordelingsformulier. 3. Korte omschrijving; Deze krachtige leeromgeving nodigt uit tot het kritisch kijken naar het eigen leerproces en daagt uit tot zorgvuldig geformuleerde leervragen. Van de studenten wordt een actieve en initiatiefrijke leerhouding verwacht. 4. Doelstellingen/competenties; Doelstellingen van het stagelopen in algemene zin zijn het ontwikkelen van vakbekwaamheid (de beroepscompetenties), het omgaan met waarden en normen van het beroep fysiotherapie en de persoonlijke ontwikkeling van de stagiair. Om deze algemene doelstellingen te bereiken staan er tijdens de juniorstage twee onderwijsactiviteiten op het programma, te weten: - praktijkstage lopen - intervisie 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 314/385

315 Titel Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs 1 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.KFO Cursusnaam Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs Cursusnaam in Engels Clinical Physiotherapeutic Education Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon CT Stutterheim (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Case Based Learning verplicht bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? Aanwezigheid Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

316 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; reflecteren op eigen waarneming, herkennen en interpreteren van onderzoeksgegevens, onderzoekshandelingen, fysiotherapeutische werkdiagnose en behandelmogelijkheden t.a.v. schouderproblemen van een patient met CVA. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Klinisch fysiotherapeutisch onderwijs, de patient in de les. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Aanwezigheid, bij niet aanwezigheid een vervangende opdracht 4. Korte omschrijving : De student maakt kennis met een patient in een authentieke omgeving, bjvoorbeeld een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, een fysiotherapiepraktijk. 5. Doelstellingen/competenties De competenties behorende bij de beroepsrol fysiotherapeut als hulpverlener. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 316/385

317 Titel Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs 2 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.KFO Cursusnaam Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs Cursusnaam in Engels Clinical Physiotherapeutic Education Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon CT Stutterheim (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Case Based Learning verplicht bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs 2 Numeriek, VD, NVD en VRY-O 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 317/385

318 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; Het kunnen voeren van anamnese gesprekken, het benoemen van behandelbare grootheden, benoemen hoe de behandelopbouw er uit zal zien, patient begeleiden. Het maken van een beweginganalyse, toepassen van klinimetrie en interpreteren, behandeldoelen opstellen en behandelplan maken. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Klinisch fysiotherapeutisch onderwijs, de patient in de les. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Aanwezigheid, bij niet aanwezigheid een vervangende opdracht 3. Korte omschrijving : De student maakt kennis met een patient in een authentieke omgeving, bjvoorbeeld een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, een fysiotherapiepraktijk. 4. Doelstellingen/competenties De competenties behorende bij de beroepsrol fysiotherapeut als hulpverlener. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 318/385

319 Titel Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs 3 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.KFO Cursusnaam Klinisch Fysiotherapeutisch Onderwijs Cursusnaam in Engels Clinical Physiotherapeutic Education Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon CT Stutterheim (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Case Based Learning verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Aanwezigheid Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

320 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; In zicht krijgen in: -de toegepast operatietechniek en de klinische manifestatievorm -de fysiotherapeutisch diagnostische verrichtingen -het behandelplan -de toe tepassen klinimetrie waarmee het behandelbeloop wordt geevalueerd -het klinisch redeneerproces zoals dat bij de patient is toegepast. (WAT en WAAROM) 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Klinisch fysiotherapeutisch onderwijs, de patient in de les. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Aanwezigheid, bij niet aanwezigheid een vervangende opdracht 3. Korte omschrijving : De student maakt kennis met een patient in een authentieke omgeving, bjvoorbeeld een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, een fysiotherapiepraktijk. 4. Doelstellingen/competenties De competenties behorende bij de beroepsrol fysiotherapeut als hulpverlener. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 320/385

321 Titel Opleidingsvariant Leerlijn Ondernemerschap Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.LLBO Cursusnaam Leerlijn Ondernemerschap 1.3 Cursusnaam in Engels Learning Programme: Entrepreneurship 1.4 Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon F van Binsbergen Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Hoorcollege verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Abacus Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 DBC opdracht Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

322 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; 1 De beroepsbeoefenaar is in staat een missie te schrijven en uit te dragen. 2 De beroepsbeoefenaar is in staat een strategisch plan te schrijven, waarin minimaal SMART geformuleerde korte en lange termijn doelstellingen ( inclusief marketing ) opgenomen zijn. 3 De beroepsbeoefenaar is in staat een beleidsplan te schrijven ( financieel, onderwijs en organisatie ), inclusief activiteitenjaarplan en evaluatiesystematiek. 4 De beroepsbeoefenaar is in staat administratieve procedures toe te passen voortkomend uit behandeling ( onder andere patiëntenadministratie en organisatie archief ) en procedures voortkomend uit de inrichting en onderhoud van praktijkruimten. 5 De beroepsbeoefenaar is in staat een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van jaarverslagen en het financiële budget te bewaken. 6 De beroepsbeoefenaar is in staat een bijdrage te leveren aan het beleid en beheer van de organisatie gericht op de afstemming van zorgactiviteiten, het personeelsbeleid, de interne overlegstructuur en de samenwerking met andere organisaties en disciplines. 7 De beroepsbeoefenaar is in staat de bedrijfsvoering van de praktijk of afdeling voor fysiotherapie te beschrijven en te beoordelen en op grond daarvan een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en implementatie van aanpassingen binnen de bedrijfsvoering. 8 De beroepsbeoefenaar kan veranderingen in de omgeving van de praktijk / instelling signaleren en een inschatting maken van de betekenis daarvan voor de potentiële behoefte ( in aard en omvang ) aan fysiotherapeutische zorg-/dienstverlening. 9 De beroepsbeoefenaar kan netwerken van relevante contacten onderhouden en overleg met collega s en ander partijen over nieuwe diensten en faciliteiten initiëren en opvolgen, passend bij de behoeften van de doelgroep(en). 10 De beroepsbeoefenaar is in staat te onderhandelen met onder andere zorgverzekeraars en gemeentelijke instanties. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Het volgen van informatiecolleges en vaardigheidslessen, groepsopdrachten. 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Groepsopdracht: DBC Individuele opdracht: Intramed Je krijgt een voldaan/niet voldaan beoordeling. 3. Korte omschrijving; Leerlijn ingezoemd op beheerssystemen in de praktijk. 4. Doelstellingen/competenties; -in staat zijn om netwerken van relevante contacten te onderhouden en afstemmen op behoefte van de doelgroep -onderhandelingen voeren met zorgverzekeraars en gemeentelijke instanties 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 322/385

323 Titel Opleidingsvariant Mini Project Onderwijs Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.MPO Cursusnaam Mini Project Onderwijs 1.3 Cursusnaam in Engels Mini Project Education 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon MP Jans (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Mini Project Onderwijs verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? MPO V3.1 Numeriek, VD, NVD en VRY-O 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 MPO V3.2 Numeriek, VD, NVD en VRY-O 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

324 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties: Kennis verwerven op gebied van onderzoek en behandeling bij klachten van hoofd, romp en bovenste extremiteit en status na een neurologische aandoening Klinisch redeneren Het vinden en interpreteren van evidentie m.b.v. wetenschappelijke relevante literatuur Probleem gestuurd werken / problemen analyseren Samenwerken Presenteren (informatie geven, uitleggen) Kritische vragen stellen 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis Leerstof, werkvormen en activiteiten: Projectonderwijs, werken in groepen. De opdrachten liggen in het verlengde van de beroepsopdrachten in het betreffende blok. Toetsen en beoordelingscriteria: Actieve deelname aan het proces: zie beoordelingscriteria in studiehandleiding. De actieve deelname aan het proces kan alleen beoordeeld worden bij voldoende aanwezigheid. De tutor kan een vervangende opdracht geven ter compensatie van de afwezigheid. Indien de student in 2 of meer bijeenkomsten per blok afwezig is, krijgt de student de kwalificatie Niet aanwezig. Onderliggende toets: MPO V3.1 (toets over MPO in blok 3B) Onderliggende toets: MPO V3.2 (toets over MPO in blok 3C) Weging om tot eindcijfer te komen: MPO V3.1 1x, MPO V3.2 1x Korte omschrijving; MPO wordt gegeven met halve klassen van 12 tot 15 personen. Er wordt gewerkt met grotere taken dan bij PGO. De aanpak van de taken is vergelijkbaar met de gehanteerde methodiek in PGO. De geformuleerde leerdoelen worden verdeeld over studieteams. Elk studieteam presenteert in de volgende les de uitgewerkte leerdoelen. Op basis daarvan vindt discussie plaats en wordt de probleemstelling beantwoord. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 324/385

325 2.8 URL cursussite 325/385

326 Titel Opleidingsvariant Oriënterende Stage (VOF) Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.ORST Cursusnaam Oriënterende Stage (VOF) 1.3 Cursusnaam in Engels Introductory Internschip 1.4 Aantal EC's 9 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon GCM de Rijk (tel. 5127) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Stage verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Oriënterende stage Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

327 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; Doelstellingen van het stagelopen in algemene zin zijn het ontwikkelen van vakbekwaamheid (de beroepscompetenties), het omgaan met waarden en normen van het beroep fysiotherapie en de persoonlijke ontwikkeling van de stagiair. Om deze algemene doelstellingen te bereiken staan er tijdens de juniorstage drie onderwijsactiviteiten op het programma, te weten: - praktijkstage lopen - intervisie - casuïstiek 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; De student loopt stage. 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Vaststellen van de eindbeoordeling wordt gedaan door de stagebegeleider en de stagedocent adhv een stagebeoordelingsformulier. 3. Korte omschrijving; Deze krachtige leeromgeving nodigt uit tot het kritisch kijken naar het eigen leerproces en daagt uit tot zorgvuldig geformuleerde leervragen. Van de studenten wordt een actieve en initiatiefrijke leerhouding verwacht. 4. Doelstellingen/competenties; Doelstellingen van het stagelopen in algemene zin zijn het ontwikkelen van vakbekwaamheid (de beroepscompetenties), het omgaan met waarden en normen van het beroep fysiotherapie en de persoonlijke ontwikkeling van de stagiair. Om deze algemene doelstellingen te bereiken staan er tijdens de juniorstage twee onderwijsactiviteiten op het programma, te weten: - praktijkstage lopen - intervisie (facultatief) 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 327/385

328 Titel Opleidingsvariant Project Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.PROJCT Cursusnaam Project 1.3 Cursusnaam in Engels Project 1.4 Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon JA van der Flier (tel. 5139) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk verplicht bij aanvangsblok 3: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groepsopdracht Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week /385

329 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; De volgende competenties spelen bij het doen van onderzoek een rol: 1. Systematisch gegevens verzamelen, onderzoeken en vertalen naar consequenties voor het beroep 2. Veranderingen in de samenleving signaleren en vertalen naar het beroep 3. Bijdragen leveren aan wetenschappelijk onderzoek 4. Meewerken aan ontwikkeling van standaarden en methodieken 5. Maatschappelijke en (internationale) wetenschappelijke en beroepsontwikkelingen (EBP) en veranderingen op het gebied van de gezondheidszorg en zorg- en dienstverlening vertalen naar het (toekomstig) beroepsmatig handelen. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; In groepjes data verzamelen aan de hand van een vraagstelling. Begeleiding door een tutor. Daarnaast ondersteunende (LOEP) colleges over het opzetten uitvoeren en evalueren van dataverzameling. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: De volgende indicatoren worden aan de hand van een beoordelingsprotocol getoetst: Probleem/ vraagstuk/ onderwerp, Methode, Resultaten, Discussie, Conclusie, Literatuurlijst en bijlagen, Leesbaarheid en vormgeving van het Onderzoekverslag, Werkwijze. 3. Korte omschrijving Groepjes van 4 á 5 studenten gaan zelf een onderzoek(je) doen en daar (soort) artikel over schrijven. 4. Doelstellingen/competenties: professionaliseren. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 329/385

330 2.8 URL cursussite 330/385

331 Titel Opleidingsvariant Studie Loopbaan Ontwikkeling Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.SLO Cursusnaam Studie Loopbaan Ontwikkeling 1.3 Cursusnaam in Engels Student and Career Development 1.4 Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon CC Picavet (tel. 5624) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? SLO deelname Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

332 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; Het is belangrijk je te realiseren dat het instrument (het selfassessment) een hulpmiddel is om zicht te krijgen op wat je al kunt en kent en wat er nog te leren valt. Stil staan bij wat je al kunt is géén verloren activiteit; het is belangrijk voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen dat je nodig hebt tijdens een stage. De ervaring leert namelijk dat stagelopen aanspraak doet op het kunnen omgaan met beoordeling en kritiek. Positieve gedachten over jezelf zijn hierbij helpend om een goede beroepsbeoefenaar te worden. In overleg met je SLB er bepaal je met welke competenties je voorafgaand aan de stage en tijdens de stage gaat oefenen. De taken van SLO zijn dus niet bedoeld voor de vorm, maar staan ten dienste van je eigen ontwikkeling. Er zijn studenten die merken dat ze deze taken lastig en/of minder uitdagend vinden, of zelfs tijdverspilling. Dan wordt het tijd contact op te nemen met je eigen SLB-er of met de beleidsmedewerker Studentbegeleiding Loes Spierenburg. (kamer 1.074, tel , 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Beroepsopdracht 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Actieve aanwezigheid Uitvoeren studietaken 3. Korte omschrijving In dit blok V3A is de studieloopbaanontwikkeling (SLO) gericht op de voorbereiding van de oriënterende stage in blok B. Waar in het vorige jaar de nadruk lag op het ontwikkelen van de competenties reflecteren en lerend vermogen, zal in dit jaar ook meer specifiek aandacht worden besteed aan andere overstijgende competenties die je als basis moet beheersen voor het vak van fysiotherapeut. 4. Doelstellingen/competenties; De student heeft inzicht in de bedoeling en de organisatie van de studieloopbaanontwikkeling. De student kan leervragen formuleren voor de eigen studieloopbaanontwikkeling De student kan leervragen formuleren op het gebied van de eigen deskundigheidsbevordering. De student kan reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen volgens methodische concepten en trekt daaruit conclusies voor de ontwikkeling van het eigen beroepsmatig handelen. De student heeft inzicht in zijn/haar manier van studeren en is in staat hierop te reflecteren. De student is in staat verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen leerproces De student heeft inzicht in het beroep van fysiotherapeut en is in staat te motiveren waarom hij/zij dit beroep gekozen heeft 2.4 Ingangseisen 332/385

333 Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 333/385

334 Titel Stationtoets 2 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.ST Cursusnaam Stationtoets Cursusnaam in Engels Multi-Station Exam Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon HJJ Dekkers (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Integratieve toetsing verplicht 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? stationstoets VST2 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

335 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Integrale toetsing van alle aangereikte stof. Betreft zowel toetsing van theorie, praktische uitvoering van onderzoek en behandelvaardigheden, als professioneel gedrag. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Toetsing vindt plaats aan de hand van een casus. Student voert een onderzoek en/of een behandeling uit. Daarna schrijft de student een product in de vorm van een onderzoeksverslag, behandelplan en/ of behandeljournaal en een zelfreflectie. Het einde van de toets bestaat uit een reflectief gesprek met de twee beoordelaars (docenten). Beoordeling vindt plaats aan de hand van 5 indicatoren; -Methodisch handelen -Efficiënt en effectief handelen -Interactie -Gefundeerd handelen -Reflectie 3. Korte omschrijving CNA: Onderzoek en behandeling van patiënt met Centraal Neurologisch Aandoening. De neurologische aandoeningen die aan bod kunnen komen zijn: CVA, NAH, MS, ALS, M. Parkinson, Alzheimer, Dwarslaesie en Polyneuropathie. Het onderzoek en de behandeling kan zowel gericht zijn op verbetering van activiteiten als verbetering van functies. De student moet zelf bepalen of retraining mogelijk is of dat verbetering in activiteiten via compensatoire mechanismen bereikt moeten worden. 4. Doelstellingen/competenties Door middel van de toets wordt het actuele competentieniveau van de student bepaald in zijn rol als fysiotherapeutisch hulpverlener in een gesimuleerde werksituatie. 335/385

336 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 336/385

337 Titel Opleidingsvariant Thema's Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.THEMA Cursusnaam Thema's 1.3 Cursusnaam in Engels Themes 1.4 Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon F van Binsbergen Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk verplicht bij aanvangsblok 3: blok 3 Klinische lessen verplicht bij aanvangsblok 3: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groepsopdrachten en diensten Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week /385

338 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Groepswerk, bijwonen klinische les en bijwonen toetslessen. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Product wat wordt getoets met Voldaan/ Niet voldaan In deze lessen laten een aantal groepjes om de beurt hun diensten zien. Het is de bedoeling dat alle studenten de hele toetsles aanwezig zijn. Het zijn dus echt lessen om o.a. van elkaars diensten te leren. De toetslessen hebben een basisopzet: Start met korte terugblik op de klinische les - algemene indruk - wat heb je er geleerd - wat zijn de overeenkomsten met het geleerde op de opleiding - wat zijn de verschillen met het geleerde op de opleiding - verschillen bv. op je stage om Dienst subgroepje (zie schema) Dienst subgroepje (zie schema) Toetsing n.a.v. de BCT De studenten die een totaal onvoldoende scoren op de 3 domeintoetsen, krijgen een individuele vervangende opdracht, die aan de andere klasgenoten getoond moet worden. (zie ook hoofdstuk 4. Toetsing van de theorie) Indien er tijd over is wordt er nog aan de hand van vragen of een casus gewerkt. 3. Korte omschrijving De volgende 3 thema's komen aan de orde OE, met accent op heupoperatie BE, met accent op schouderklachten CNA met accent op CVA De thema's worden in een roulatieschema aangeboden. 338/385

339 Per week zullen dus 2 groepen / klassen met hetzelfde thema bezig zijn en zullen de andere groepen andere thema's aangeboden krijgen. Er wordt met 4 subgroepjes per klas gewerkt. De samenstelling van de subgroepjes wordt in overleg met de groepsvertegenwoordigers gemaakt en blijft voor alle thema s hetzelfde. De subgroepjes bereiden de klinische les voor, maken een product wat ze bij de tutor moeten inleveren en bereiden een dienst voor die tijdens de toetsles uitgevoerd moet worden. 4. Doelstellingen/competenties Competenties behorende bij de rol hulpverlener en de rol beroepsontwikkelaar, ter voorbereiding op de seniorstage. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 339/385

340 Titel IVT VCNA 1 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.VCNA Cursusnaam IVT VCNA Cursusnaam in Engels Integral Skills Test: Patient with Central Neurological Disorder Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon HJJ Dekkers (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht bij aanvangsblok 1: blok 1 Vaardigheidslessen verplicht bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? IVT VCNA 1 - Integratieve vaardigheden 1 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

341 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; Leren onderzoeken en behandelen van patienten met CVA en het kunnen toepassen van vaardigheidstrainingen bij patienten met centraal neurologische aandoeningen. Therapie uitvoeren, rompfuncties, zitbalans, transfers, gaan en traplopen, schouderproblematiek, hulpvraag handelingen met arm-hand, handeling georienteerde fysiotherapie, klinisch redeneren, trainingsregels, cauistiek. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; De lessen in dit blok sluiten aan op de,cna-lessen die in blok DVOF2 zijn gegeven. In het DVOF2 blok stond het onderzoek van de patiënt met CVA centraal. In dit blok ligt het accent op behandelen van patiënten met CVA. Onderzoek komt echter ook aan de orde. Bij het behandelen worden principes van diverse benaderingswijzen binnen de neurorevalidatie toegepastt ( o.a. Handelingsgeorienteerd, CIMT, PNF en Brunnström) 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Integratieve vaardigheidstoets Bij de beoordeling wordt gebruikgemaakt van de indicatoren: methodisch handelen, effectief en efficiënt handelen, gefundeerd handelen en interactie. 3. Korte omschrijving; Vaardigheidstraining gericht op onderzoek en behandeling van patiënt met CVA, waarbij de richtlijn beroerte als leidraad van handelen gebruikt wordt. Daarnaast wordt ook specifiek gekeken naar behandelmogelijkheden volgens enkele specifieke concepten, te weten: PNF, CIMT, Brunnström en Handelingsgeoriënteerde fysiotherapie, 4. Doelstellingen/competenties; Leren onderzoeken en behandelen van patienten met CVA, gebruikmakend van meerdere behandelconcepten. Therapie uitvoeren gericht op verbetering van rompfuncties, zitbalans, transfers, gaan en traplopen, schouderproblematiek, en gericht op activiteiten met arm-hand, op transfers, gaan, lopen en traplopen. Hierbij wordt vooral beroep gedaan op de competenties: diagnosticeren, klinisch redeneren, plannen en. therapeutisch handelen. Literatuur: Literatuur 341/385

342 KNGF richtlijn Beroerte 2006 Vries, C. de, Hullegie, W., Wimmers, R., Werken vanuit handelingsperspectief: hoe doe je dat?, NTF, 1999 (3) p Aanbevolen: Koolstra ea, Klinimetrie na een beroerte 2004, NPI / VUMC Davies, Patricia M., Hemiplegie Deel 1, Bohn, Scheltema& Holkema, Houten/ Zaventem 2001 Davies, Patricia M., Hemiplegie Deel 2, Bohn, Scheltema& Holkema, Houten/ Zaventem Brugge F.v.d., Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen, Bohn, Stafleu van Loghum, Cranenburgh B.van (2004) Neurorevalidatie, Maarssen, Reed business information Shumway-Cook A., Woollacott M.H. (2007), Motor Control, translating research in to clinical practice;, Lippincot, Williams & Wilkins 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Kosten en studiematerialen Geen kosten Materiaal: Diversen (verplicht) : KNGF richtlijn Beroerte 2006 Boek (verplicht) : Vries, C. de, Hullegie, W., Wimmers, R., Werken vanuit handelingsperspectief: hoe doe je dat?, NTF, 1999 (3) p Boek (aanbevolen) : Koolstra ea, Klinimetrie na een beroerte 2004, NPI / VUMC Boek (aanbevolen) : Davies, Patricia M., Hemiplegie Deel 1, Bohn, Scheltema& Holkema, Houten/ Zaventem 2001 Boek (aanbevolen) : Davies, Patricia M., Hemiplegie Deel 2, Bohn, Scheltema& Holkema, Houten/ Zaventem Boek (aanbevolen) : Brugge F.v.d., Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen, Bohn, Stafleu van Loghum, Boek (aanbevolen) : Cranenburgh B.van (2004) Neurorevalidatie, Maarssen, Reed business information Boek (aanbevolen) : Shumway-Cook A., Woollacott M.H. (2007), Motor Control, translating research in to clinical practice;, Lippincot, Williams & Wilkins 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 342/385

343 Titel IVT VCNA 2 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.VCNA Cursusnaam IVT VCNA Cursusnaam in Engels Integral Skills Test: Patient with Central Neurological Disorder Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon HJJ Dekkers (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? IVT VCNA 2 - Integratieve vaardigheden 2 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 343/385

344 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; Leren onderzoeken en behandelen van patienten met CVA en het kunnen toepassen van vaardigheidstrainingen bij patienten met centraal neurologische aandoeningen. Therapie uitvoeren, rompfuncties, zitbalans, transfers, gaan en traplopen, schouderproblematiek, hulpvraag handelingen met arm-hand, handeling georienteerde fysiotherapie, klinisch redeneren, trainingsregels, cauistiek. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Deze cursus staan onderzoek en behandeling van patiënten met degeneratieve aandoeningen van het CZS, m.n. Alzheimer / dementie, MS, ALS en Parkinson centraal. Daarbij zijn er 2 generieke vaardigheidsthema's aan de orde: verplaatsen van patienten en instrueren / adviseren van overige professionals (mn verpleegkundige) en van partner-mantelzorg. 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Integratieve vaardigheidstoets Bij de beoordeling wordt gebruikgemaakt van de indicatoren: methodisch handelen, effectief en efficiënt handelen, gefundeerd handelen en interactie. 3. Korte omschrijving; Vaardigheidstraining gericht op onderzoek en behandeling van 4 vormen van degeneratieve centraal neurologische aandoeningen. Ondersteund door 5 CO s, werkgroepopdrachten op het gebied van verplaatsen, TGW-VINT lessen mbt lastige communicatie en dementie, FPO. Er moet een tilplan geschreven worden voor diverse patiëntsituaties. In de vaardigheidslessen wordt de uitvoering en kwaliteit van het tilplan beoordeeld. M.n. het gezond en veilig tillen van patiënten met diverse typen aandoeningen en voor tillen in diverse situaties zoals die verwacht mogen worden in werksituaties binnen de gezondheidszorg. 4. Doelstellingen/competenties; Leren onderzoeken en behandelen van patiënten met degeneratieve centraal neurologische aandoeningen. Leren instrueren / adviseren van verpleegkundige en mantelzorger. Hierbij wordt vooral beroep gedaan op de competenties: diagnosticeren, klinisch redeneren, plannen en. therapeutisch handelen. Literatuur: 344/385

345 KNGF Richtlijn FT bij Parkinson, 2004 Aanbevolen: CBO richtlijnen MS 2008, CBO richtlijn Dementie 2005, Koolstra ea, Klinimetrie na een beroerte 2004, NPI / VUMC Weegen van e.a., Klinimetrie bij Parkinson, 2005, NPI/VUMC Brugge F.v.d., Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen, Bohn, Stafleu van Loghum, 2009.nvt Cranenburgh B.van (2004) Neurorevalidatie, Maarssen, Reed business information Shumway-Cook A., Woollacott M.H. (2007), Motor Control, translating research in to clinical practice;, Lippincot, Williams & Wilkins 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Kosten en studiematerialen Geen kosten Materiaal: Diversen (verplicht) : KNGF Richtlijn FT bij Parkinson, 2004 Diversen (aanbevolen) : CBO richtlijnen MS 2008, CBO richtlijn Dementie 2005, Koolstra ea, Klinimetrie na een beroerte 2004, NPI / VUMC Boek (aanbevolen) : Weegen van e.a., Klinimetrie bij Parkinson, 2005, NPI/VUMC Boek (aanbevolen) : Brugge F.v.d., Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen, Bohn, Stafleu van Loghum, 2009.nvt Boek (aanbevolen) : Cranenburgh B.van (2004) Neurorevalidatie, Maarssen, Reed business information Boek (aanbevolen) : Shumway-Cook A., Woollacott M.H. (2007), Motor Control, translating research in to clinical practice;, Lippincot, Williams & Wilkins 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 345/385

346 Titel IVT VFIEZ 1 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.VFIEZ Cursusnaam IVT VFIEZ Cursusnaam in Engels Integral Skills Test: Physical Therapy Modalities Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon MGV van het Hoofd (tel. 5353) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Vaardigheidslessen verplicht bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? IVT VFIEZ 1 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

347 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; 1 De student kan met laagfrequente elektrotherapie de gewenste musculatuur tot contractie brengen. 2 De student kan neuromusculaire elektrostimulatie bewegingstherapie ondersteunen. 3 De student kan met elektrostimulatie de fysiotherapeutische behandeling ondersteunen. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; vaardigheidstrainingen 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Je krijgt een voldoende beoordeling als je een voldoende scoort voor de toets. 3. Korte omschrijving; Deze vaardigheidstrainingen ondersteunen primair de beroepsopdrachten waarbij een patiënt problemen ervaart met kracht en coördinatie c.q. selectief bewegen. Na een CVA heeft een groot aantal patiënten fysieke problemen, waarin de motoriek een belangrijke rol speelt. 4. Doelstellingen/competenties blok A; 1 De student kan met laagfrequente elektrotherapie de gewenste musculatuur tot contractie brengen. 2 De student kan neuromusculaire elektrostimulatie bewegingstherapie ondersteunen. 3 De student kan met elektrostimulatie de fysiotherapeutische behandeling ondersteunen Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): 347/385

348 Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 348/385

349 Titel IVT VFIEZ 2 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.VFIEZ Cursusnaam IVT VFIEZ Cursusnaam in Engels Integral Skills Test: Physical Therapy Modalities Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon MGV van het Hoofd (tel. 5353) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Vaardigheidslessen verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? IVT VFIEZ 2 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

350 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; Je bent in staat binnen de totale behandeling van de patiënt met orthopedische klachten aan de onderste extremiteit doelen op stoornisniveau te realiseren met fysiotechnische applicaties. Deze FIEZ-applicatie schept voorwaarden voor of is ondersteunend aan de fysiotherapeutische behandeling. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; vaardigheidstrainingen 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Je krijgt een voldoende beoordeling als je een voldoende scoort voor de toets. 3. De student kan met LASER-therapie de fysiotherapeutische behandeling ondersteunen. 4. De student kan op basis van de beschikbare fysiotechnische applicaties een verantwoorde keuze maken bij een patient, waarbij gebruik van een fysiotechnische applicatie geindiceerd is Literatuur: Lees de readers over - Thermotherapie - Kortegolftherap - Ultrageluid 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Kosten en studiematerialen Geen kosten Materiaal: Reader (verplicht) : Thermotherapie Reader (verplicht) : Kortegolftherapie Reader (verplicht) : Ultrageluid 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): 350/385

351 Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 351/385

352 Titel IVT VHBA-E 1 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.VHBAE Cursusnaam IVT VHBA-E Cursusnaam in Engels Integral Skills Test: Stance Of The Locomotor Apparatus: Extremities Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon NE D'Hondt 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Vaardigheidsonderwijs verplicht bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie: verwachte totaal te besteden tijd 66 uur (inclusief toetsvoorbereiding) 1.11 Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? IVT VHBA-E 1 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

353 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; 'De fysiotherapeut als hulpverlener'; screenen, diagnosticeren, plannen, therapeutisch handelen, preventief handelen, professioneel handelen. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Praktijkopdrachten 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Je krijgt een voldoende beoordeling als je een voldoende scoort voor de toets. 3. Korte omschrijving; Tijdens de 6 vaardigheidslessen zul je aan de slag gaan met het aanleren van vaardigheden oor het onderzoeken en behandelen van patienten met klachten aan de boverste extremiteiten. 4. Doelstellingen/competenties; 'De fysiotherapeut als hulpverlener'; screenen, diagnosticeren, plannen, therapeutisch handelen, preventief handelen, professioneel handelen. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): 66 Totaal (uren): 66 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 353/385

354 Titel IVT VHBA-E 2 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.VHBAE Cursusnaam IVT VHBA-E Cursusnaam in Engels Integral Skills Test: Stance Of The Locomotor Apparatus: Extremities Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon NE D'Hondt 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Vaardigheidsonderwijs verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? IVT VHBA-E 2 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

355 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; Na deze bijeenkomst en het bestuderen van de lesstof, wordt je verondersteld het volgende te kunnen: - het hebben van kennis van de meest voorkomende voetposturen - het hebben van inzicht in normale kinematica van de onderste extremiteiten praktische beheersing van diagnostiek om een pathologisch anatomisch substraat kunnen identificeren - het hebben van inzicht in negatief predisponerende factoren in de kinetische keten - het (her)kennen van sleutelgebieden binnen de kinetische keten - praktische beheersing van de in het werkboek beschreven vaardigheden - negatief predisponerende factoren en sleutelgebieden analyseren aan de hand van enkele performance tests 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Praktijkopdrachten 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Je krijgt een voldoende beoordeling als je een voldoende scoort voor de toets. 3. Korte omschrijving In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het leren beoordelen van de voetarchitectuur, afwijkende kinesiologie van de onderste extremiteiten (limb malalignment) en wordt getracht een analyse van de invloed bij het ontstaan en onderhouden van musculoskeletale letsels te maken. Er wordt voornamelijk ingezoomd op overbelastingsletsels (surmenage). Daarnaast zal een aantal diagnostische vaardigheden om overbelastingsletsels te kunnen identificeren. 4. Doelstellingen/competenties; Na deze bijeenkomst en het bestuderen van de lesstof, wordt je verondersteld het volgende te kunnen: - het hebben van kennis van de meest voorkomende voetposturen - het hebben van inzicht in normale kinematica van de onderste extremiteiten 355/385

356 praktische beheersing van diagnostiek om een pathologisch anatomisch substraat kunnen identificeren - het hebben van inzicht in negatief predisponerende factoren in de kinetische keten - het (her)kennen van sleutelgebieden binnen de kinetische keten - praktische beheersing van de in het werkboek beschreven vaardigheden - negatief predisponerende factoren en sleutelgebieden analyseren aan de hand van enkele performance tests Literatuur: Standaardwerken (verplicht) - Verhaar, JAN, Mourik, JBA Orthopedie, Tweede herziene druk, Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008, hoofdstukken 8, 29.8, 30 - Morree JJ de, Dynamiek van het menselijk bindweefsel, functie, beschadiging en herstel, Vijfde herziene druk, Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008, hoofdstukken 5.1 t/m 5.3.3, 5.4, 5.4.1, 7 t/m/ 7.3.5, 10.5 Verplichte artikelen - Edwards PH Jr, Wright ML, Hartman JF. A practical approach for the differential diagnosis of chronic leg pain in the athlete. Am J. Sports Med Aug;33(8): Nguyen AD, Shultz SJ. Identifying relationships among lower extremity alignment characteristics. J Athl Train Sep-Oct;44(5): Ingangseisen Geen 2.5 Kosten en studiematerialen Geen kosten Materiaal: Boek (verplicht) : Verhaar, JAN, Mourik, JBA Orthopedie, Tweede herziene druk, Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008, hoofdstukken 8, 29.8, /385

357 Boek (verplicht) : Morree JJ de, Dynamiek van het menselijk bindweefsel, functie, beschadiging en herstel, Vijfde herziene druk, Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008, hoofdstukken 5.1 t/m 5.3.3, 5.4, 5.4.1, 7 t/m/ 7.3.5, 10.5 Diversen (verplicht) : Edwards PH Jr, Wright ML, Hartman JF. A practical approach for the differential diagnosis of chronic leg pain in the athlete. Am J. Sports Med Aug;33(8): Diversen (verplicht) : Nguyen AD, Shultz SJ. Identifying relationships among lower extremity alignment characteristics. J Athl Train Sep-Oct;44(5): Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 357/385

358 Titel Opleidingsvariant IVT VHBA-W Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.VHBAW Cursusnaam IVT VHBA-W 1.3 Cursusnaam in Engels Integral Skills Test: Stance Of The Locomotor Apparatus: Spinal Column Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon TGR van 't Klooster (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Training verplicht bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? IVT VHBA- W Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

359 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; De student kan het gezondheidsprofiel van patienten met klachten aan de cervicale wervelkolom analyseren en fysiotherapeutische behandeldoelen beschrijven en toepassen. Screenen, uitvoeren van FROM, verzamelen en beoordelen van meetinstrumenten. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Vaardigheidstrainingen gericht op onderzoek en behandelen van patienten met klachten in de CWK 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Je krijgt een voldoende beoordeling als je; Een voldoende scoort voor de integratieve vaardigheidstoets toets, gebruik makend van de indicatoren: methodisch handelen, effectief en efficient handelen, gefundeerd handelen en interactie. 3. Korte omschrijving In het 2e jaar ligt het accent van de vaardigheden bij de CWK-patiënt op onderzoeken en behandelen van functiestoornissen in relatie tot ADL-activiteiten en het herkennen van pathologie Blok bestaat uit 6 bijeenkomsten: 1 Classificatie CWKklachten en screening 2 Radiculair syndroom 3 Differentiaal diagnostiek bij klachten in cwk 4 Functionele capaciteit meten 5 & 6 Klinisch redeneren 4. Doelstellingen/competenties; Je bent in staat om bij de gezonde proefpersonen een gericht advies en trainingsprogramma op te stellen en ui te voeren ter preventie van nekklachten. Het fysiotherapeutisch diagnostische en therapeutische interventie is gericht op de individuele persoon met zijn of haar normale houding en bewegingspatronen. Competenties: screenen, diagnosticeren preventief handelen therapeutisch handelen implementatie best evidence Literatuur: Verplicht is het gebruik van de CBO-richtlijn Lymfoedeem Bernards JA., Bouman, LN. Fysiologie van de mens, 5e en 6e druk. Vegetatieve fysiologie/bloedsomloop (p. 305 t/m 312), Bohn, Stafleu, Van Loghum. Bringezu Gunther. Die Therapieform Manuelle Lymphdrainage: ein aktuelles Lehrbuch erfolgreichen Behandlungsmethode. Lübeck: Ebert Verlag, 1991 Burgerhout WG., Mook, GA., Morree, JJ. de, Zijlstra, WG. Fysiologie. Bunge H.10, , p en H.14, , p Damstra RJ. Lymfoedeem in de praktijk. Stichting Lymfologie Centrum Noord-Nederland, Drachten Kubik S., Földi, M. Lehrbuch der Lymphology, Gustav Fisher Verlag Neumann HA.M. Flebologie in kort bestek. Zyma-Nederland-III Wordt niet meer uitgegeven, maar staat in de mediatheek. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Kosten en studiematerialen Geen kosten Materiaal: Boek (verplicht) : Bernards JA., Bouman, LN. Fysiologie van de mens, 5e en 6e druk. Vegetatieve fysiologie/bloedsomloop (p. 305 t/m 312), Bohn, Stafleu, Van Loghum. Boek (verplicht) : Bringezu Gunther. Die Therapieform Manuelle Lymphdrainage: ein aktuelles Lehrbuch erfolgreichen Behandlungsmethode. Lübeck: Ebert Verlag, 1991 Boek (verplicht) : Burgerhout WG., Mook, GA., Morree, JJ. de, Zijlstra, WG. Fysiologie. Bunge H.10, , p en H.14, , p Boek (verplicht) : Damstra RJ. Lymfoedeem in de praktijk. Stichting Lymfologie Centrum Noord-Nederland, Drachten Boek (verplicht) : Kubik S., Földi, M. Lehrbuch der Lymphology, Gustav Fisher Verlag Boek (verplicht) : Neumann HA.M. Flebologie in kort bestek. Zyma-Nederland-III Diversen (verplicht) : Verplicht is het gebruik van de CBO-richtlijn Lymfoedeem 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 359/385

360 2.8 URL cursussite 360/385

361 Titel Opleidingsvariant IVT Massage Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.VMAS Cursusnaam IVT Massage 1.3 Cursusnaam in Engels Integral Skills Test: Massage 1.4 Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon I Schoneveld (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Vaardigheidsonderwijs verplicht bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Vaardigheidstoets Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week /385

362 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; kennis opbouwen van diverse massagetechnieken, observeren, constateren, anamnese uitvoeren, conclusies trekken in relatie tot het klachtenbeeld, registreren van resultaten, juiste informatie bieden aan proefpersoon, proefpersoon in juiste houding brengen, respectvol behandelen van de proefpersoon, uitleg kunnen bieden aan de proefpersoon. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Praktijkopdrachten 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Vaardigheidstoets aan de hand van casuistiek. 3. Korte omschrijving In dit blok komen de technieken aan bod gericht op het bindweefsel en op die manier neurovegatieve beinvloeding te stimuleren. Wat nog meer aan bod komt is het behandelen van myofasciale triggerpoints. 4. Doelstellingen/competenties; Klassieke massage is één van de fysiotherapeutische middelen, die gebruikt kunnen worden in het totaal van een fysiotherapeutische behandeling. Massagetherapie wordt gecombineerd met voorlichting, adviezen en oefentherapie. Directe handelingen als aanraken, contact maken, zorgvuldig werken en uitleggen komen in de massagelessen direct naar voren. De competenties die hier aan bod komen, behoren bij de beroepsrol de fysiotherapeut als hulpverlener. Literatuur: Aanbevolen literatuur: Boek: Bindweefselmassage J.F.M. Piet, J.J. Sachs, I.M.A. Sachs - Piet 6e druk, De Tijdstroom 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 362/385

363 Titel Opleidingsvariant IVT VRCA-L Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.VRCAL Cursusnaam IVT VRCA-L 1.3 Cursusnaam in Engels Integral Skills Test: Patient with Lymphatic Disorder 1.4 Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon HPM Verdonk 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Vaardigheidsonderwijs verplicht bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? IVT VRCA- L Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 363/385

364 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; Onderzoeken, bandageren, manuele lymfedfrainage, oefentherapie. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Praktijkopdrachten 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Je krijgt een voldoende beoordeling als je een voldoende scoort voor de toets. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); 2 EC = 56 uur Contacttijd: 6 bijeenkomsten Bestuderen reader en literatuur 12 uur Volgen van de vaardigheidslessen (contacturen): 12 uur Bestuderen van audiovisueel materiaal: 4 uur en uitvoeren voorbereidingstaken: 12 uur Oefenen van de psychomotore vaardigheden (zelfstudie-uren) Totaal: 40 uur Resttijd: zelfstudie 4. Korte omschrijving Beroepsmatig handelen: Fysiotherapeutisch onderzoek en therapie bij patiënten met oedemateuze stoornissen. In september 2002 is via het CBO (kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg te Utrecht) de richtlijn Lymfoedeem verschenen. Deze vormt zoveel mogelijk de (theoretische) basis van het onderwijs op dat gebied. 5. Doelstellingen/competenties; Onderzoeken, bandageren, manuele lymfedfrainage, oefentherapie. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 364/385

365 Titel Opleidingsvariant IVT VRCA-S Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V3.VRCAS Cursusnaam IVT VRCA-S 1.3 Cursusnaam in Engels Integral Skills Test: Patient with Stress Regulation Disorder 1.4 Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon F van Binsbergen 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht bij aanvangsblok 2: blok 2 Vaardigheidslessen verplicht bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? IVT VRCA- S Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 365/385

366 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Doelstellingen/competenties; In deze vaardigheidstraining leer je de competenties screenen, analyseren, diagnosticeren, plannen en therapeutisch handelen toe te passen bij spanningsgerelateerde klachten. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Hoorcolleges en vaardigheidslessen 2. Toetsen en beoordelingscriteria; IVT toets: vaardigheidstoets waarin de student zijn vaardigheden aan de hand van een casus laat zien. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); 1 EC = 28 uur 4. Korte omschrijving/doelstellingen/competenties; De patiënten die wij in dit blok voor ogen hebben zijn patiënten met sychosomatische aandoeningen, met stoornissen in de psychomotoriek (ICIDH, hfst2.28), patiënten die lijden aan een tekort of een teveel aan spierspanning en patiënten die klachten hebben op basis van een -weefseloverstijgende- dysbalans in belasting en belastbaarheid. 5. Doelstellingen/competenties; Sreenen, preventief handelen, professioneel samenwerken bij een patient met spanningsgerelateerde klachten. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 366/385

367 Titel Opleidingsvariant Artikel Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V4.ART Cursusnaam Artikel 1.3 Cursusnaam in Engels Writing a professional article 1.4 Aantal EC's 6 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon JA van der Flier (tel. 5139) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Individuele begeleiding verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Artikel Numerieke beoordelingen 1,0-10, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

368 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Het individuleel of als duo schrijven van een (potentieel publiceerbaar) artikel, onder begeleiding van een sxriptiebegeleider. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: de volgende indicatoren worden getoets aan de hand van een beoordelingsprotocol: Samenvatting, Inleiding, Methode, Resultaten, Discussie, Conclusie, Literatuurlijst en verwijzingen, Leesbaarheid en vormgeving, Proces. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); 6 EC = 168 uur 4. Korte omschrijving Eén van de laatste onderdelen waar de student fysiotherapie voor de Hogeschool Utrecht aan moet voldoen is de afstudeeropdracht. Deze bestaat uit een schriftelijk deel in de vorm van een artikel en een mondeling deel in de vorm van een referaat, waarbij beide met name gericht zijn op het verantwoord overdragen van beroepsspecifieke ontwikkelingen aan vakgenoten. Dat 'verantwoorde' behelst daarbij zowel de vorm, de manier van presenteren als de inhoud. Aspecten die in de loop van de opleiding al aan de orde zijn geweest en waarvan de student nu laat zien dat hij ze kan integreren en individueel beheerst. 5. Doelstellingen/competenties: Professionaliseren, Onderzoeken en innoveren. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 368/385

369 Titel Opleidingsvariant Casuïstiek senior Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V4.CAS Cursusnaam Casuïstiek senior 1.3 Cursusnaam in Engels Senior internship case studies 1.4 Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon C Kuiper (tel ) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Case Based Learning verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Casuïstiek I Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 Casuïstiek II Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

370 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Casuïstiek Doelstellingen/competenties; Dit betekent dat het van groot belang is dat de afgestudeerde student zijn handelen op eigen initiatief ter toetsing voorlegt aan andere betrokkenen binnen het zorgproces. Het is de verantwoordelijkheid van de opleiding om ruimte te bieden om de noodzakelijke competenties voor deze peer assessment te oefenen. Er is gekozen voor de vorm casuïstiek omdat deze de werkwijze van de student fysiotherapeut het meest compleet weergeeft. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Het volgen van werkgroepbijeenkomsten waarbij elke individuele student casuistiek inbrengt gerelateerd aan zijn stageperiode. 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Actieve participatie van de student en een positieve bijdrage aan de ontwikkeling tot reflective practitioner. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); 2Ec's = 56 uur waarvan 10 contacturen 4. Korte omschrijving Tijdens de werkgroepbijeenkomsten wordt casuistiek ingebracht waarbij vooral het klinisch redeneerproces centraal staat. 5. Doelstellingen/competenties; Proberen het stadium van de reflective practitioner te behalen. Onderzoeken en innoveren, screenen, diagnostiseren, plannen, therapeutisch handelen, preventief handelen, professioneel samenwerken. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 370/385

371 Titel Opleidingsvariant Intervisie senior Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V4.INTER Cursusnaam Intervisie senior 1.3 Cursusnaam in Engels Senior internship group Intervision 1.4 Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon M Molmans (tel ) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Intervisie seniorstage verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Intervisie senior Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

372 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Intervisie Doelstellingen/competenties;Na het volgen van Intervisie in de seniorstage is de student in staat om: 1. Te reflecteren op het eigen gedrag als fysiotherapie(senior)stagiaire. 2. Te verwoorden wat hij van zichzelf de eigen sterke en minder sterke kanten vindt. 3. Medestudenten zorgvuldig feedback te geven op wat ze in Intervisie inbrengen. 4. Schriftelijk een werkervaring in te brengen bij Intervisie, op de manier zoals die beschreven staat bij punt 2, Activiteiten tijdens de stage. Daarnaast heeft de student met behulp van minimaal 3 intervisie methoden werkervaringen besproken. 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Studenten komen in kleine groepjes 6x samen onder begeleiding van een docent, twee bijeenkomsten zijn onbegeleid. 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Deze eindbeoordeling berust op: - voorbereidende opdracht voor de eerste bijeenkomst, - DARTS - evaluatieverslag - aanwezigheid en bijdrage tijdens de bijeenkomsten. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); 1 EC = 28 uur 8 bijeenkomsten van 2 uur = 16 uur 4. Korte omschrijving Intervisie is een vorm van methodisch handelen. Dat wil zeggen dat er; a. een doel, b. een systematiek, c. een proces en d. een bewustzijn onderscheiden kunnen worden. 5. Doelstellingen/competenties; Na het volgen van Intervisie is de student in staat om: 1. Te reflecteren op het eigen gedrag als fysiotherapie (senior) stagiaire. 2. Te verwoorden wat hij van zichzelf de eigen sterke en minder sterke kanten vindt. 3. Omgaan met het geven en ontvangen van feedback. 4. Schriftelijk een werkervaring in te brengen bij Intervisie. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 372/385

373 Titel Leerlijn Ondernemerschap 4 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V4.LLBO Cursusnaam Leerlijn Ondernemerschap Cursusnaam in Engels Learning Programme: Entrepreneurship Aantal EC's 4 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon F van Binsbergen Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Gastcolleges en workshops verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? LLBO 4 opdracht en verslag Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

374 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; Het bijwonen van informatiecolleges en workshops. Het uitvoeren van de managementopdracht tijdens de seniorstage. 2. Toetsen en beoordelingscriteria: Eindopdracht leerlijn ondernemerschap en de managementopdracht, wordt beoordeeld met een ciijfer. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); 4 EC = 112 uur 4. Korte omschrijving Eindopdracht kwaliteitsmanagementsysteem: het uitwerken van diverse kwaliteitsinstrumenten binnen de fysiotherapiepraktijken. Het maken van de Managementopdracht tijdens de seniorstage gericht op de beroepsrol fysiotherapie in en vanuit een organisatie. 5. Doelstellingen/competenties Competentie: praktijkvoeren en kwaliteitszorg en innovatie 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 374/385

375 Titel Opleidingsvariant Referaat Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V4.REFER Cursusnaam Referaat 1.3 Cursusnaam in Engels Presentation 1.4 Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Nee 1.8 Contactpersoon JA van der Flier (tel. 5139) 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Presentatie verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Referaat Numerieke beoordelingen 1,0-10, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

376 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving DOELSTELLING VAN HET REFERAAT Door het houden van een referaat laat de student zien dat hij in staat is in het openbaar, in een afgebakende tijd, een voordracht te houden over een onderwerp dat betrekking heeft op de fysiotherapie en naar aanleiding van deze voordracht een discussie aan te gaan op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar op niveau 6 volgens het Europees kwalificatiekader voor life long learning (EKK) en het Europees Netwerk van fysiotherapie in hoger onderwijs (ENPHE). 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; De student presenteert (een deel van) de uitkomsten van zijn afstudeeropdracht aan medestudenten, een docent en overig publiek. 2. Toetsen en beoordelingscriteria; De volgende indicatoren worden gebruikt: Inhoud, presentatie en discussie. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); 1 EC = 28 uur 4. Korte omschrijving Bij het houden van het referaat gaat het om om twee vaardigheden: 1) het kunnen houden van een voordracht aan de hand van bestudeerde wetenschappelijke publicaties of aan de hand van een onderzoek dat als (mede-)onderzoeker uitgevoerd is en 2) het kunnen voeren van een discussie. 5. Doelstellingen/competenties; professionaliseren. 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 376/385

377 Titel Seniorstage 1 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V4.SST Cursusnaam Seniorstage Cursusnaam in Engels Senior Internship Aantal EC's 22 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon GCM de Rijk (tel. 5127) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Stage verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Seniorstage 1 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

378 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Seniorstage 1 Doelstellingen/competenties; Competenties kunnen beschreven worden op diverse beheersingniveaus. Het profiel beschrijft de beroepscompetenties op het beheersingsniveau van beginnend beroepsbeoefenaar (= niveau 3 op een schaal van 5). De niveaus 1 (propedeuse) en 2 (aanvangsniveau seniorstage) staan voor basale beheersingsniveaus die kenmerkend zijn voor de stappen binnen de competentieleerlijn; dus niet noodzakelijkerwijs gekoppeld aan fasen binnen het onderwijsleerproces. De niveaus 4 en 5 staan voor respectievelijk gevorderd en geroutineerd (zie ook Bijlage 3 'Indicatoren competentieniveaus'). 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; De student loopt stage. 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Vaststellen van de eindbeoordeling wordt gedaan door de stagebegeleider en de stagedocent adhv een stagebeoordelingsformulier. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); De stage omvat 20 weken - 22 EC's = 616 uur 560 uur stage, 56 uur zelfstudie en stageopdrachten. 4. Korte omschrijving; Door middel van het lopen van stage en het werken aan opdrachten verwerft de student de competenties binnen de drie beroepsrollen (hulpverlener, beroepsontwikkelaar en ondernemer). Na 40 weken seniorstage moeten deze competenties behaald zijn op niveau 4 om te kunnen afstuderen. 5. Doelstellingen/competenties; Doelstellingen van het stagelopen in algemene zin zijn het ontwikkelen van vakbekwaamheid (de beroepscompetenties), het omgaan met waarden en normen van het beroep fysiotherapie en de persoonlijke ontwikkeling van de stagiair. Om deze algemene doelstellingen te bereiken staan er tijdens de seniorstage drie onderwijsactiviteiten op het programma, te weten: - praktijkstage lopen - intervisie - casuistiek 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 378/385

379 Titel Seniorstage 2 Opleidingsvariant Werkvorm: Voltijd Toets: Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFY-V4.SST Cursusnaam Seniorstage Cursusnaam in Engels Senior Internship Aantal EC's 22 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.8 Contactpersoon GCM de Rijk (tel. 5127) Nee 1.9 Voertaal Nederlands 1.10 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Stage verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.11 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Seniorstage 2 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week /385

380 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Korte beschrijving Cursusdoel: Seniorstage 2 Doelstellingen/competenties;beoordelingscriteria: de student - neemt initiatief tot het leggen van contact - stelt de patiënt op zijn gemak en creëert een veilige omgeving voor hem - leeft zich in de patiënt in zonder daarbij de benodigde professionele distantie uit het oog te verliezen - spreekt op een voor de patiënt begrijpelijke wijze (eenvoudig van stijl, concreet), ondersteunt dit door passend non-verbaal gedrag (in gebaar, houding, gezichtsuitdrukking, aanraking, etc) - past tijdens het gehele behandelproces op de juiste momenten de vereiste gespreksvaardigheden toe om de benodigde informatie van de patiënt te verkrijgen (actief luistern, doorvragen, samenvatten, reflecteren op gevoelens, feedback geven, etc.) - bespreekt wederzijdse verwachtingen met de patiënt, maakt hierover duidelijke en werkbare afspraken en komt deze na - geeft de patiënt duidelijke uitleg over de behandeling (of onderdelen daarvan ) - herkent misverstanden in de communicatie en bespreekt deze met de patiënt - maakt problemen in de samenwerking tijdig bespreekbaar met de patiënt - gaat goed om met feedback, waardering en kritiek van de patiënt - begeleidt de patiënt bij gewenste verandering van gedrag en volhouden daarvan - bewaakt de eigen grenzen - is zich bewust van eigen emoties en gevoelens en weet dit te hanteren - bewaakt de grenzen van het fysiotherapeutisch werkterrein - houdt werk en privé gescheiden 2.2 Learning outcomes 2.3 Kennisbasis 1. Leerstof, werkvormen en activiteiten; De student loopt stage. 2. Toetsen en beoordelingscriteria; Vaststellen van de eindbeoordeling wordt gedaan door de stagebegeleider en de stagedocent adhv een stagebeoordelingsformulier. 3. Studielast, contacturen per werkvorm en zelfstudielast (totaal = aantal EC x 28u); De stage omvat 20 weken - 22 EC's = 616 uur 560 uur stage, 56 uur zelfstudie en stageopdrachten. 4. Korte omschrijving; Door middel van het lopen van stage en het werken aan opdrachten verwerft de student de competenties binnen de drie beroepsrollen (hulpverlener, beroepsontwikkelaar en ondernemer). Na 40 weken seniorstage moeten deze competenties behaald zijn op niveau 4 om te kunnen afstuderen. 5. Doelstellingen/competenties; Doelstellingen van het stagelopen in algemene zin zijn het ontwikkelen van vakbekwaamheid (de beroepscompetenties), het omgaan met waarden en normen van het beroep fysiotherapie en de persoonlijke ontwikkeling van de stagiair. Om deze algemene doelstellingen te bereiken staan er tijdens de seniorstage drie onderwijsactiviteiten op het programma, te weten: - praktijkstage lopen - intervisie - casuistiek 2.4 Ingangseisen Geen 2.5 Geen kosten Kosten en studiematerialen 2.6 Workload Contactduur (uren): Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren): 0 Het totaal aantal uren is berekend na optelling van de drie onderdelen in minuten. 380/385

381 Door afrondingen kan de optelling van de onderdelen in uren iets afwijken van het totaal. 2.7 Opmerkingen 2.8 URL cursussite 381/385

382 11 Bijlagen 11.1 Onderwijs- en examenreglement De OER-HU regelt op hoofdlijnen de rechten en plichten van alle HU-studenten ten aanzien van onderwijs, examens en tentamens. Deze regeling is gebaseerd op de WHW en op het algemene hogeschoolbeleid. De OER-HU wordt vastgesteld door het College van Bestuur en is te vinden op de HU reglementensite. In de OER-HU is aangegeven welke onderwerpen op faculteits- en/of opleidingsniveau nader geregeld worden. Het betreft dan vooral de inrichting van het onderwijs, waarvoor per faculteit en/of opleiding specifieke regels worden vastgesteld ter uitwerking en invulling van de OER-HU. De OER-HU verwijst daarvoor naar het facultaire hoofdstuk 10 of naar de studiegids, waarmee tevens een specifiek mandaat aan de faculteitsdirectie wordt gegeven om in de faculteits-oer en/of de studiegids een nadere regeling op te nemen. Als voor een bepaald onderwerp een opleidingsspecifieke regeling gewenst is, kan het facultaire hoofdstuk 10 op haar beurt een verwijzing naar de studiegidsen bevatten. Dit vormt dan een specifiek submandaat aan de opleidingsdirecties om voor de desbetreffende opleiding(en) een nadere regeling in de studiegidsen op te nemen. Bij de totstandkoming van het facultaire hoofdstuk uit de OER-HU en de studiegids moeten de bepalingen van de "hogere" regeling (lees: HU-OER in acht worden genomen. De bedoeling is immers dat de verschillende regelingen elkaar aanvullen. Bij onderlinge tegenstrijdigheid prevaleert altijd de "hogere" regeling Overige regelingen Huisregels Art. 1. Het is de student niet toegestaan om zonder toestemming van de docent of de opleidingscoördinator lessen te volgen in een andere groep, dan die waarin hij is ingedeeld. Art. 2. Buiten de lesuren kan, indien nodig volgens schema's, geoefend worden in de daarvoor aangewezen of beschikbare lokalen. Art. 3. Na de lessen dienen de lokalen in goede orde achtergelaten te worden. Schade door grove onachtzaamheid of opzet zal op de betreffende perso(o)n(en) worden verhaald. Art. 4. Het is niet toegestaan praktijklokalen te betreden met schoenen die buiten het praktijklokaal gedragen worden. Art. 5. Het nuttigen van etenswaren is uitsluitend in de kantine toegestaan. De kantine en de lokalen dienen in ordelijke staat achtergelaten te worden. Art. 6. Roken is nergens in het gebouw toegestaan. Art. 7. Eigendommen van de hogeschool mogen niet worden meegenomen. Van diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie. Art. 8. De hogeschool is niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke bezittingen. Art. 9. Mededelingen betreffende examens, tentamens, roosters etc. zullen bekend worden gemaakt via Deze mededelingen worden als bekend verondersteld. Art. 10. De studenten kunnen alleen van de speciaal aangewezen studentenpublicatieborden gebruik maken. Art. 11. Het afdelingssecretariaat Fysiotherapie en het studenten-informatiepunt (STIP), zijn uitsluitend op de aangegeven tijden voor informatie aan studenten toegankelijk. Art. 12. Adreswijziging, ook van studie-adres, moet zo snel mogelijk door de student zelf worden doorgevoerd in OSIRIS. Art. 13. Tussentijdse beëindiging van de studie moet onmiddellijk gemeld worden bij zowel de studieloopbaanbegeider, het afdelingssecretariaat Fysiotherapie als bij het studenten-informatiepunt (STIP). Art. 14. De student die te laat in de les komt, kan de toegang worden geweigerd. 382/385

383 Art. 15. Indien de student zich tijdens de les misdraagt, wordt hij/zij van de les uitgesloten. Dit geldt als onrechtmatig lesverzuim. Art. 16. De student kan tegen betaling gebruik maken van de kopieermachine(s) in de gangen van het gebouw en in het studielandschap. Art. 17. Tijdens alle lessen dienen mobiele telefoons uit te staan en opgeborgen te zijn. Dit draagt bij aan een rustige leeromgeving. Art. 18. Het is tijdens de lessen of tentamens verboden foto s, film- geluids- en of andere opnamen te maken zonder toestemming van de eventueel aanwezige docent en/of andere betrokkenen Reglement profileringsruimte Art. 1. De examencommissie heeft alle HU minors en keuzecursussen goed gekeurd en deze worden automatisch goedgekeurd in Osiris. Art. 2. De student die kiest voor goedgekeurd onderwijs hoeft geen profileringsplan op te stellen. Art. 3. De student schrijft zich in voor het profileringsonderwijs in Osiris. Art. 4. De student die zelf een pakket samenstelt buiten HU minors en keuzecursussen stelt een profileringsplan op. Art. 5. De student die zelf een pakket samenstelt, buiten HU minors en keuzecursussen, heeft met de SLB-er een adviserend gesprek; hierin wordt gekeken of het pakket haalbaar en relevant is. Art. 6. Het profileringsplan moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus zijn goedgekeurd door de examencommissie. Art. 7. De examencommissie kan goedkeuring als bedoeld in art. 6 weigeren op een of meer van de volgende gronden: De desbetreffende keuzecursus of minor is niet van hoger onderwijsniveau. Er is sprake van substantiële inhoudelijke overlap tussen de betreffende keuzecursus of minor enerzijds en de major anderzijds. Het betreffende profileringspakket is inhoudelijk onvoldoende verbredend of verdiepend ten opzichte van de major. De totale studielast is meer dan 30 studiepunten De omvang van het profileringspakket leidt tot studieduurverlenging. Het betreffende profileringsplan voldoet niet aan de voorschriften. Art. 8. De student heeft recht op minimaal één herkansing voor elke toets waarvoor onvoldoende is gepresteerd en die een verplicht onderdeel is van een keuzecursus of minor. Art. 9. Tegen beslissingen van de examencommissie kan bezwaar worden aangetekend bij de directie van de betreffende faculteit (zie OER ) Art. 10. Studenten die een wo- of hbo- propedeuse van een andere opleiding hebben behaald, krijgen vrijstelling van 10 EC. Studenten die een opleiding in het wo of hbo hebben afgerond krijgen voor het volledige profileringsdeel een vrijstelling, dus 30 EC. Een verzoekschrift tot vrijstelling dient ingediend te worden via de site van het ambtelijk secretariaat van de examencommissie: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/examencommissiefg Kopieën van gewaarmerkte diploma s moeten toegevoegd worden of getoond worden bij het ambtelijk secretariaat. Vrijstellingen profileringsruimte op basis van vooropleidingen: Vooropleiding Vrijstelling EC Hbo- of wo-diploma 30 EC (volledig) Hbo- of wo-propedeuse 10 EC 11.3 Diversen Het stagereglement Zie voor het stagereglement de studiehandleiding Seniorstage op SharePoint: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/fysioonderwijs/jaar3 383/385

384 Regeling tegen Seksuele en Verbale intimidatie van de Hogeschool Utrecht De Hogeschool Utrecht hanteert sinds 1997 voor alle geledingen een gedragscode met betrekking tot ongewenst gedrag binnen schoolverband. Buitenschools leren in het kader van een stageprogramma valt eveneens onder deze gedragscode. Tot ongewenst gedrag worden onder andere gerekend seksuele en verbale intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesterijen. In het kader van bescherming van hun buitenschools lerende studenten hebben de stagevakgroepen van opleidingen die vallen onder Faculteit Gezondheidszorg besloten expliciet een artikel hierover in hun stageovereenkomsten of stagereglement op te nemen. Het artikel luidt: De stageverlenende instelling draagt er zorg voor, dat de student(e) op de stageplaats gevrijwaard wordt van seksuele en/of verbale intimidatie zoals omschreven in de Regeling tegen Seksuele en Verbale Intimidatie van de Hogeschool Utrecht. Indien de student(e) hier toch mee wordt geconfronteerd, zulks ter beoordeling van de daartoe binnen de faculteit aangestelde vertrouwenspersonen, is dit voor de Hogeschool grond de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen Er is door de HU een flyer voor de stageverlenende instellingen ontwikkeld waarin e.e.a. nader wordt toegelicht. Deze flyer is inmiddels ook aan de stageverlenende instellingen uitgereikt. Mocht het stageadres niet in het bezit ervan zijn, dan is hij op te vragen via het secretariaat van de stage of de stagedocent van de betreffende regio. Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is de overkoepelende beroepsvereniging voor de fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF behartigt de belangen van meer dan leden op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. Fysiotherapiestudenten kunnen al tijdens hun studie student-lid van het KNGF worden. Dat betekent dat ze alle uitgaven van het KNGF, zoals het blad FysioPraxis en het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, gratis of tegen de ledenprijs ontvangen. Bij lidmaatschap van een gedeelte van het jaar wordt een korting op de contributie gegeven. Student-leden kunnen tegen een gereduceerd tarief naar het Jaarcongres Fysiotherapie, ze krijgen korting op de cursussen van het Nederlands Paramedisch Instituut en kunnen gebruik maken van de diensten van de afdeling Ledenservice. Voor informatie over het student-lidmaatschap kun je contact opnemen met de afdeling Ledenservice. Dagelijks telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer (033) of of schrijven naar: KNGF Bureau Afdeling Ledenservice Postbus AE Amersfoort Belofte van geheimhouding De seniorstagiaire valt met betrekking tot het tijdens zijn stage uitvoeren van fysiotherapeutische handelingen en beroepsactiviteiten juridisch en verzekeringstechnisch geheel onder de verantwoordelijkheid van de stageverlenende instelling. Als zodanig is de student ook gehouden aan het in acht nemen van de belofte van geheimhouding zonder hem zelf formeel afgelegd te hebben (dit vindt pas plaats tijdens de diploma-uitreiking). De seniorstudent is mogelijk niet op de hoogte van de tekst van deze belofte. Om invulling te kunnen geven aan het gewenste gedrag in de werksituatie wordt de belofte hieronder ten behoeve van de seniorstagiaire geciteerd: Ik beloof dat ik geheim zal houden al hetgeen mij tijdens de uitoefening van het beroep van fysiotherapeut als geheim is toevertrouwd, of wat daarbij als geheim te mijner kennis is gekomen of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen 384/385

385 385/385

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016 1/114 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 9

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Studiegids Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids AD Eventmanager 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 2/132 Studiegids Associate degree Eventmanager

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding AD Eventmanager 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Verkorte studiegids Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2012-2013 Versie 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Pedagogiek 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek deeltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree Kinderopvang Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 1 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Amersfoort

Associate Degree Business Management Amersfoort Studiegids Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Associate Degree Business Management Amersfoort 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Amersfoort 2013-2014

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work 2013-2014 1/137 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Oefentherapie Cesar 2012-2013. CONCEPT 1 DEFINITIEF 01 juni 2012

Studiegids. Bacheloropleiding. Oefentherapie Cesar 2012-2013. CONCEPT 1 DEFINITIEF 01 juni 2012 Studiegids Bacheloropleiding Oefentherapie Cesar 2012-2013 CONCEPT 1 DEFINITIEF 01 juni 2012 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE Studiegids Bacheloropleiding COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130 Studiegids Bacheloropleiding Deeltijd 2012-2013 1/130 2/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Creatieve Therapie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3 Competenties

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Financial Services Management 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 1/120 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree Assistent Marketeer Deeltijd 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 2013-2014 1/117 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Voltijd 2012-2013 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids bacheloropleiding Bedrijskunde MER 2012-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree opleiding Intercedent 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids associate degree opleiding Intercedent 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Propedeutische Fase Social Work Deeltijd

Propedeutische Fase Social Work Deeltijd Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work Deeltijd 2013-2014 1/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5.

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5. Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013 Datum juli 2012 Versie 5.0 1/292 Documentbeheer Titel versie datum Status Studiegids Journalistiek 1.0 25 mei 2012 Concept Malika Studiegids Journalistiek

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Utrecht

Associate Degree Business Management Utrecht Studiegids Bacheloropleiding Business Management Utrecht Associate Degree Business Management Utrecht 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014

Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014 1/236 2/236 Inhoudsopgave Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016

Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg Optometrie & Orthoptie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016 2/318 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie

Nadere informatie

Studiegids. Bachelor Mondzorgkunde. Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bachelor Mondzorgkunde. Voltijd 2014-2015 Studiegids Bachelor Mondzorgkunde Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, september 2013 Studiegids Bachelor Mondzorgkunde voltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logistiek & Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Logistiek & Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Logistiek & Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Industriële Automatisering Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Mediatechnologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2014-2015. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2014-2015 1/96

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2014-2015. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2014-2015 1/96 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2014-2015 1/96 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie