Sabbath. Schakel-kontakt. 41e jaargang nr Geachte lezer 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sabbath. Schakel-kontakt. www.nederlandse-kerk.de. 41e jaargang nr. 3 2015. --------------------------------------------- Geachte lezer 2"

Transcriptie

1 Schakel-kontakt UITGAVE van de nederlandse kerk in duitsland 41e jaargang nr Geachte lezer 2 _COLUMN Iets van sabbath 2 _MEDITATIE Succes hebben of vrucht dragen 4 _UIT DE KERK 5 Moderamenvergadering 5 _FINANCIËN 6 _NIEUWS 6 Fundraising zelfgemaakt 7 Uit de Ebertallee 7 _WAAR & WANNEER? 8-9 Colofon 9 _ KINDERPAGINA 10 Iets van grafik: freepik.com Sabbath

2 2 van de redactie COLUMN G eachte lezers, de zomer staat voor de deur, ja is, wanneer u dit leest, reeds begonnen. Na een relatief koude lente hebben we de eerste zomerse dagen inmiddels ook gehad. Wat was het warm op de Kirchentag in Stuttgart! Degenen die onze stand daar in Zelthalle 1 bemenst hebben waanden zich in een Finse sauna. Liters water hebben zij gezweet, en vervolgens weer moeten drinken om op de been te blijven. Bij deze hartelijk dank aan allen die zich hebben ingezet om de NKID te presenteren. Het resultaat daarvan laat zich moeilijk meten. Wie verwacht heeft zoveel mogelijk nieuwe zieltjes voor onze kerk te kunnen winnen zal bedrogen uitgekomen zijn. Aan zo n stand kom je vaak veel oude bekenden tegen. Het komt maar heel af en toe voor dat je iemand tegen het lijf loopt die al jaren in Duitsland woont, nog nooit van de NKiD heeft gehoord en vervolgens naar de kerk komt. Een stand betekent in de allereerste plaats gezien worden. Tevens vormt zij een ontmoetingsplek waar contacten geknoopt worden die wellicht in de toekomst nog een rol zouden kunnen spelen. Mijn indruk is dat het, ondanks dat het bloedjeheet was, goed is geweest dat we er waren. Deze uitgave van Schakel waarin Marja Kretschmann- Weelink uitvoerig verslag doet over haar ervaringen op de Kirchentag is ons zomernummer. Hiermee moet u het de komende maanden, juli t/m september, doen. Het volgende nummer verschijnt pas begin oktober. Primeur in deze uitgave is de kinderpagina op de achterkant, verzorgd door Mariska Westerhaas. Het is de bedoeling dat voortaan elke uitgave door een dergelijke pagina wordt gesierd. Rens Dijkman-Kuhn staat in deze uitgave aan de hand van de sabbat stil bij de betekenis van vakantie. Of is het wellicht omgekeerd en gaat het om een uitleg van de sabbat met behulp van wat wij onder vakantie verstaan? Oordeelt u zelf. Tevens weet onze gewaardeerde collega uit de Ebertallee in dit nummer eindelijk ook het verband tussen preken en pudding koken bloot te leggen. Iets wat ik me al langer heb afgevraagd maar waar ik tot nog toe nooit achter ben gekomen. Ik hoop van harte dat haar preken beter lukken dan de pudding. Maar daar twijfel ik eigenlijk niet werkelijk aan. Onze nieuwe collega in het oosten, Wim in t Hout, mediteert, passend in het oogstseizoen, hoewel het voor druiven nog wat vroeg is, over het dragen en brengen van vruchten. Hij wijst er op dat dat wat anders is dan het behalen van succes dat voornamelijk het eigen belang dient. Zoveel verraad ik u reeds. Verder treft u in dit nummer, naast het bericht van de penningmeester en een verslag van de moderamenvergadring uiteraard de berichten uit de kernen aan. Veel leesplezier, een goede zomer en een prettige valantie gewenst. Komt u behouden en uitgerust terug! Namens de redactie, Pieter Roggeband Iets van Sabbat... Het is zomer. Vakantie. Men gaat erop uit. Of men blijft thuis en doet het rustig aan. De zomer is bij uitstek het seizoen van ontspanning en rust. Van recreatie. Herschepping. Een mooi, ten diepste religieus woord. Want ook de Bijbel spreekt van recreatie. Zij maant tot ontspanning en rust. Zij nodigt uit tot de viering van Sabbat. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God; dan mag u niet werken. Exodus 20, 8-9a Sabbat De Sabbat is een rustdag. Een dag, waarop geen werk verricht wordt. Daarmee onderscheidt zich deze dag van de andere zes dagen van de week. Terwijl de eerste zes dagen in de week ertoe dienen, dat mensen met hun dagelijkse werk in hun levensonderhoud voorzien, is de Sabbat een dag, die mensen doet rusten van hun werk en God gewijd is. De Joodse Sabbat is ten diepste religieus verankerd. Zij geldt als een goddelijk gebod, maakt deel uit van de Tien Geboden, en is het meest voorkomende gebod in het Oude Testament. Als zodanig komt de Sabbat niet alleen een bijzondere betekenis toe, ook is zij in de wereld uniek. Andere antieke culturen kennen weliswaar eveneens vrije dagen, maar deze worden op goeddunken van de heersende koningen ingesteld en zijn niet religieus gemotiveerd. De Sabbat is een door God opgedragen wekelijkse dag van rust. En roept op tot de eredienst aan God. Geschiedenis van de Sabbat Godsdienstwetenschappers gaan ervan uit, dat er reeds 1500 v. Chr., d.w.z. voor de inname van het land Kanaan, door Joodse nomadenstammen een rustdag gevierd werd. Naast de eerste bijbelse optekeningen van de Joodse rustdag uit de 8e eeuw v. Chr., bericht een buitenbijbelse bron uit 630 v. Chr. van de wekenlijkse Joodse viering. Pas in de tijd van de Babylonische Ballingschap, van 586 t/m 539 v. Chr., kreeg de rustdag de naam Sabbat. Het begrip Sabbat is afgeleid van een werkwoord, dat ophouden of rusten betekent. Deze benaming kwam in omloop, om de Joodse religieuze rustdag bewust te onderscheiden van de seculaire, maandelijke rustdag van de Babyloniers. Tot op de dag van vandaag vieren Joden wereldwijd de Sabbat. Bij zonsondergang op vrijdagavond wordt de Sabbat met de Kiddusch, de zegen over de wijn en het brood, ingeleid. Dan wordt er gezamelijk maaltijd gehouden. Op zaterdag vindt in de Synagoge een feestelijke processie met de schriftrollen van de Thora plaats, waarna er uit de Schrift gelezen en gebeden wordt. Met een zegen over de wijn wordt de Sabbat weer uitgeleid. Theologische motivering van de Sabbat De Sabbat is als een goddelijk gebod geformuleerd. Hoe menselijk zij evenwel ten diepste is, blijkt uit haar theologische motivering. Deze theologische motivering is tweeerlei. In de Tien Geboden, zoals in Ex. 20 geformuleerd, ligt er een verbinding tussen de Sabbat en de rustdag van God. Na zes dagen van schepping rustte God op de zevende dag uit van zijn werk. Zo menselijk als God hier omschreven wordt, zo goddelijk mogen zich de mensen voelen. Als kleine scheppers worden zij door de grote Schepper opgeroepen, de nodige rust in acht te nemen.wanneer God na zes dagen van Schepping een dag van rust nodig heeft, hoezeer geldt dat dan niet juist ook voor de mens. En zo nodigt Hij hen dan beslist, maar van harte uit, na zes dagen van hard werken een dag van rust te houden. In de formulering van de Tien Geboden in Deut. 5 wordt de Sabbat met de uittocht en bevrijding uit Egypte verbonden. God heeft het volk Israel uit de slavernij bevrijd. Dat impliceert ten diepste, dat de mens geen slaaf van zijn werk mag zijn. Een mens is in het leven geroepen om te leven, niet om te werken. Het werk mag het leven dienen, maar niet het leven het werk. En geen mens mag een ander aan zijn werk verslaven. Niet alleen de foto: zvg.

3 COLUMN 3 grafik: freepik.com werkgever mag vrijaf nemen, ook de slaven en slavinnen hebben het recht op een vrije dag in de week. Van de Sabbat naar een sociale maatschappij Hoe verstrekkend het heilzame, menselijke karakter van de Sabbat is, blijkt uit de ingrijpende traditiegeschiedenis van de viering. Verbonden met de wekenlijkse Sabbat, ontstond ook de traditie van het Sabbatsjaar (Lev. 25). Elk zevende jaar kregen slaven de vrijheid, om te bepalen, of men een andere heer zou willen dienen. Bepaalde schulden werden elk zevende jaar kwijtgescholden. En elk zevende jaar kwam akkerland braak te liggen, om zich te herstellen van zes jaren oogst. Wat er in dat zevende jaar toch nog aan voedsel groeide, was voor de armen bedoeld. Dit uiterst sociale Sabbatsjaar liep uit op het Jubeljaar (Lev. 25, 8-34). Na zeven keer zeven jaren kregen alle mensen, alle dieren en heel het land de kans, om uit te rusten en opnieuw te beginnen. Het goddelijke gebod van een voor de mensen heilzame wekelijkse vrije en en God gewijde dag, verruimde zich tot een heilzame orde voor heel de schepping. Jezus en de Sabbat Dat mensen geneigd zijn, het heilzame en menselijke karakter van de Sabbat steeds weer in het tegendeel te doen verkeren, laten ons de Evangelien zien. Wanneer Jezus op zondag aren plukt en zieken geneest, wordt er door de Farizeers heftig geprotesteerd. Uit het voor de mensen heilzame Sabbatgebod waren er in het Jodendom ten tijde van Jezus intussen 39 verboden werkzaamheden met vele kleine bepalingen gedestilleerd. Daaronder viel het aren plukken als ook het genezen van chronisch zieken. Het is Jezus, die de dogmatisering van de Sabbat als geen ander doorbreekt en duidelijk stelt, dat de mens geen slaaf van het Sabbatgebod mag worden. De Sabbat er voor de mens, en niet de mens voor de Sabbat, zo luiden zijn besliste en beslissende woorden. Van Sabbat naar de zondag Voor de eerste christenen kreeg de zondag als dag van Jezus opstanding een bijzondere betekenis. De eerste dag van de week werd de dag van de Heer, waarop men bij elkaar kwam, het geloof in Jezus beleed en het Avondmaal vierde. Daarnaast hield men zich ook trouw aan de viering van de Sabbat. Dat veranderde pas in 325 n. Chr., toen keizer Constantijn de zondag tot rustdag in heel het Romeinse Rijk declareerde. Daarmee werd het karakteristieke van de Sabbat door de kerk op de zondag overgedragen. Deze dag werd nu als dag van de Heer gelijktijdig tot een dag van rust. Drie eeuwen later benoemde de Islam de vrijdag tot wekelijks dag van rust en gebed. Ohne Sonntag gibt es nur noch Werktage Net als het Jodendom kent het Christendom tijden en stromingen, die de zondagse rustdag perverteren, door deze aan strenge regels en wetten te binden. Zo mocht een aantal generaties op zondag niet eens een schaar of breiwerkje in handen houden, omdat dit ook maar de schijn van werkzaamheid met zich meebracht. Of het beruchte ijsje op zondag, dat menig kind op een zonnige zondag moest ontberen. Vandaag evenwel dreigt het andere extreme. In onze gecommercialiseerde wereld, waarin tijd geld is, wordt de zondag toenemend tot een gematerialiseerde (koop) zondag, die geen rekening houdt met de dringende menselijke behoefte naar ontspanning en rust. Is het een wonder, dat onze maatschappij voelbaar gejaagd wordt en mensen tot opgejaagden? Ohne Sonntag gibt es nur noch Werktage, waarschuwen de kerken in Duitsland. En dat terecht. Niet dat wij terugmoeten naar de zondag, waarop niets mag. Wel naar een dag, waarop niets moet. De boodschap van Sabbat Niets moeten. De Sabbat is niet alleen de uiterlijke vormgeving van de menselijke behoefte aan rust. Zij is op zichzelf ten diepste genadige boodschap, aldus Dennis Meier, voorganger van de Zevende-dags Adventisten, die aan de viering van de Sabbat vasthouden. Verankerd in het scheppingsverhaal bevrijdt zij de mens al bij voorbaat van alle prestatiedruk. Adam is op de zesde dag in het leven geroepen en mag meteen al Sabbat vieren. Hij hoeft voor God niets te presteren. Hij mag er zijn, omdat hij er is. Hij mag zonder meer bestaan. Of de eredienst aan God niet daar begint, waar wij deze boodschap horen en doen? En of wij God niet de meeste eer brengen, wanneer wij deze zomer iets van Sabbat vieren? Rens Dijkman-Kuhn

4 4 meditatie SUCCES HEBBEN OF VRUCHT DRAGEN Johannes 15: 1-8 Het laatste belangrijke thema dat Jezus aansnijdt bij zijn leerlingen met het oog op de tijd na Pinksteren is het bovenstaande. Zijn leerlingen moeten nu verder zonder zijn fysieke aanwezigheid. Je zou verwachten dat Hij hen nu voorhoudt wat zij nu allemaal precies moeten gaan doen om succes te hebben. Ze kregen van Jezus immers de opdracht het Evangelie te verkondigen tot aan de einden der aarde. Dat wil zeggen: ze moeten de betekenis van zijn missie aan de man of aan de vrouw brengen. Ze moeten met dat vreemde, tegendraadse verhaal van Goede Vrijdag en Pasen, van Gods Koninkrijk, een cultuuromslag tot stand brengen in de maatschappij, in de wereld zelfs. Ga d r maar aanstaan. Wat ligt meer voor de hand dan dat Jezus hen een weg tot succes gaat leren: een trainingscursus of workshop: een strategie zus, een training zo, fondswerving, actieplannen, enzovoorts. Jezus doet echter niets van dit alles! Het enige, dat Hij hen voorhoudt is: blijf in Mij, blijf in mijn liefde, dan draag je veel vruchten. Met die paar woorden wordt heel het programma van de kerk hier aangegeven. Daarmee is de toon gezet en het bestaan getekend, want het is tevens een visie op het menselijk bestaan. Wij weten allemaal wel wat vruchten zijn. Appels, peren, tomaten, aardbeien en vooral: druiven. Wat zeg je, als je heel mooie appels aan een boom ziet hangen? Of n een heel mooie tros druiven aan een wijnstok? Zeg je dan: wat een prestatie van die tak om zo n appel voort te brengen? Of: die twijg kan er wat van? Nee, je zegt: die wijnboer, die tuinbouwer díe kan het! Of je zegt: wat een prachtige wijngaard! Met andere woorden: vruchten wijzen bij zichzelf vandáán. Ze prijzen in hoge mate de wijnbouwer aan. Ze zijn zijn visitekaartje. En Jezus voegt er aan toe: De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen. Ik sta hier bij stil, omdat dat iets is dat totaal ingaat tegen de geest van onze tijd. Want waar draait het voor ons in de 21e eeuw om? Wat zien ouders graag bij hun kinderen? Waar is opvoeding en opleiding op gericht? Wat wordt nog steeds stilzwijgend overgebracht als het allerbelangrijkste? Dit toch? Je moet de hoogste cijfers halen, de beste resultaten en dan zul je gelukkig zijn! En in de samenleving is het al precies zó. En binnen de organisaties en bedrijven ook. Gelukkig ben je, als je meer presteert, als je hoger op komt, als je bedrijf meer produceert, als je meer winst maakt. Of in de politiek: waar draait het om? Toch hierom: meer stemmen, meer zetels, meer invloed, meer macht. Heel onze samenleving roept het ons toe: zorg dat je succes hebt, want dan ben je happy! En het gevolg is: hoogspanning, stress, maagklachten, hartinfarcten, vetes en jaloezie, een prestatiecultuur waarin we elkaar gek maken. Hetzelfde zie je soms ook wel in de kerk: wat bepaalt of iets geslaagd is? Cijfers en bezoekgetallen. Succes dus. Jezus geeft echter zijn volgelingen maar één opdracht mee: op weg gaan en vrucht dragen. Heel die gelijkenis van de wijnstok en de ranken wordt door Hem naar voren geschoven, om dat ene duidelijk te maken: dat de kerk, dat wij, geroepen worden tot maar één ding: als rank aan de wijnstok vrucht te dragen. Let wel, Jezus staat op het punt zijn werk over te dragen aan zijn volgelingen. Er is een wereld vol werk, vol nood. Hij laat maar 12 mensen achter om die grote klus te klaren. Zij moeten zijn volbrachte missie uitwerken in de samenleving, zodat er een ommekeer komt in denken en voelen en handelen, die zijn weerga niet kent. Er moet een hele andere wind gaan waaien, een andere Geest komen in de wereld. En het is een romantische gedachte om te veronderstellen dat het vertellen over Jezus liefde en het gehoor geven aan zijn woorden in onze wereld verwelkomd en geaccepteerd wordt. Ontwerpt Hij een actieprogramma? Nee. Leert Hij hun methoden? Nee. Hij laat hen achter met het meest onmogelijke werk dat ooit gedaan kan worden. Jezus pretentie is hoger dan enig mens ooit gehad heeft. En toch ontwerpt Hij nergens enige strategie of succesformule. Nergens suggereert Hij: succes is macht. Integendeel! En dan komt Hij met dat grootse voorbeeld van de wijnstok. In Johannes 15 wijst Hij op Zichzelf in samenhang met vrucht dragen. Daar gaat het Jezus om. Niet voor niets wordt dit dan ook 7x genoemd! Het levensmotto voor een gelovig mens, eigenlijk voor ieder mens is: vrucht dragen. Wat een verschil met : succes najagen. Succes is eigen fabricaat. Succes maak je zelf. Je bent er trots op, Je hebt het aan jezelf te danken. De vrucht is er om door ánderen genoten te worden. De vrouw legt haar kind in de armen van haar man of partner. Natuurlijk blijft het ook van haar en draagt het haar stempel. Maar ze vertrouwt het haar geliefde toe. Alle vruchten worden eerst helemaal aan een ander, aan moeder aarde, afgestaan. Ze zijn er voor de ander en zó verheugen ze ook ons hart! Succes is alleen voor de eigenaar ervan. In een vrucht zit ook iets duurzaams. Ze groeit langzaam, maar als ze er is is ze ook blijvend. Ze mag een kardinale rol meespelen in de cyclus van de natuur. Maar wat is succes? Het is er vandaag en maakt een mens, een man groot... voor één moment. Morgen is het weer weg. Het komt op en valt weg, even grillig als de roem van Michael Jackson, Lance Armstrong of in onze huidige dagen Sepp Blatter. Hun succes zegt niets over hun vruchten. Het komt op en verdwijnt. Het laat alleen maar drama s na. Niemand is er uiteindelijk mee gediend! Wij moeten dus als kerk niet uit zijn op succes, getal of macht. Wij moeten alleen maar open blijven naar Hém toe, naar de weg die Hij wijst, dan krijg je een vruchtbaar leven. Want in de goede wijnstok geënt zijn is voorwaarde voor een geslaagd leven. Het klinkt simpel, maar dat kost in een mensenleven vaak heel veel tijd en energie, soms een half leven, eer we open naar Hem staan. Zou het niet te maken hebben met echt opengaan ondanks je eigen weerstanden, heeft het niet van doen met de innerlijke overtuiging dat alleen door te géven je ook kunt ontvangen? Zou de liefde voor een partner, voor een vriend of of vriendin niet te maken hebben met dat over jezelf heenstappen, met dat innerlijk veranderd worden zodat er bloei komt? Zijn de grote veranderingen in de kunst en cultuur niet begonnen bij mensen die van binnenuit geraakt werden. Met het beeld van de wijnstok, dat Jezus gebruikt, heeft Hij óns leven op het oog. En door zíjn leven krijgt dat een nieuw perspectief: veel vrucht. Zo kerk zijn hoe gering in aantal ook betekent veel! Voor anderen, onszelf en God. Wim in t Hout grafik: freepik.com

5 uit de kerk 5 Kerk op weg naar 2025 Meer dan de helft van de leden (52,7%) van de Protestantse Kerk in Nederland geeft aan open te staan voor verandering in hun plaatselijke kerkgemeenschap. Dat blijkt uit de enquête Kerk op weg naar 2025 die de Protestantse Kerk in Nederland gehouden heeft tussen 17 februari en 31 maart Behoefte aan verandering Van de mensen die openstaan voor verandering, geeft 60% aan dat die behoefte aan verandering in hun kerkgemeenschap gedeeld wordt. Ook ervaren degenen die verandering willen voldoende steun hiervoor vanuit de kerkenraad (73%), de predikant (73%) en de gemeenteleden (76%). Kerntaken kerkzijn Het omzien naar elkaar (pastoraat) is volgens de overgrote meerderheid van de respondenten (90%) de belangrijkste kerntaak van kerkzijn. Een goede tweede plaats krijgen de kerkdiensten. Volgens 87% behoren kerkdiensten tot de kern van kerkzijn. Moderamenvergadering 12 mei 2015 Op 12 mei kwam het moderamen bijeen in München om de punten die in de Kerkenraadsvergadering van 14 maart naar voren zijn gekomen, verder uit te werken. Kirchentag Stuttgart De laatste details met betrekking tot de organisatie van de Kirchentag zijn besproken. Voorzitter Marja Kretschmann- Weelink en predikant/assessor ds. Tim van de Griend zullen de kerkenraad vertegenwoordigen. Ds. Pieter Roggeband zal ook op de Kirchentag aanwezig zijn. Gesprek EKD-PKN-NKiD Zie voor het verslag hierover de vorige Schakel (Schakel 2,2015) Reformationsjahr 2017 Duitsland Zoals op de KKR beslist is, zal er een reizende tentoonstelling op panelen komen. Het thema is: Wat de betekenis van de kerk geweest is voor de wording van de Nederlandse samenleving. Er zal hulp en advies gevraagd worden van NKiD-leden die over de juiste expertise beschikken, bovendien zal er contact opgenomen worden met de theologische faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Naast de donaties van de NKiD-leden wordt fondsenwerving in Nederland onderzocht. Pionieren stand van zaken Er moeten eerst voldoende adressen van mogelijke geïnteresseerden gevonden worden voordat het moderamen verdere actie kan ondernemen. Kerkenraadsvergadering op 12 en 13 februari 2016 Het is moeilijk gebleken om een geschikte locatie te vinden in het midden van Duitsland. Veel locaties worden al twee jaar van te voren geboekt. Er is al wel een geschikte en goed bereikbare locatie gevonden voor 2017, en deze zal alvast geboekt worden voor 17 en 18 februari Bij voldoende belangstelling zal aansluitend aan het vergaderweekend op de zaterdagavond en zondag een retraite georganiseerd worden, waaraan alle NKiD leden kunnen deelnemen, deelname aan de retraite is op eigen kosten (Beleidsvoornemens punt 2: De NKiD wil ook op landelijk niveau regelmatig geloofsgesprekken houden). Aantal kolommen in de Schakel Het moderamen heeft, conform het besluit van de KKR op 14 maart, een globale indeling van de Schakel in aantallen kolommen gemaakt per onderwerp. Deze richtlijnen worden zo snel mogelijk door de Schakelredactie overgenomen. De uiteindelijke stemming over de definitieve indeling van de Schakel vindt plaats tijdens de KKR in maart De lezers kunnen in de komende Schakels alvast bekijken of de nieuwe indeling bevalt, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen. De redactie van de Schakel kan na deze indeling een paar maal geprobeerd te hebben, tijdens de KKR een onderbouwde feedback geven over de praktische uitvoerbaarheid. Tegelijkertijd zijn het de kerkdiensten waar de meeste behoefte aan veranderingen bestaat. Ongeveer de helft van de mensen die behoefte heeft aan verandering ziet dat in een vernieuwde invulling van de kerkdiensten. Tegelijkertijd is dit ook het onderwerp waarvan de meeste invullers van de enquête denken dat dit gevoelig ligt binnen hun kerkgemeenschap. Zo n 39% verwacht dat vernieuwing in de opzet van de kerkdienst gevoelig ligt. Een vernieuwde vorm van de kerkdienst zou voor 37% van de mensen die nooit of bijna nooit meer naar de kerk gaan een reden zijn om vaker een kerkdienst te bezoeken. Ds. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode (landelijk bestuur): We kunnen rustig stellen dat de leden van de Protestantse Kerk in Nederland over het algemeen vernieuwingsgezind zijn. En blijkbaar liggen er kansen op het gebied van de invulling van kerkdiensten. Interessant om hier goed over na te denken met elkaar. Lichtere organisatiestructuur In de enquête werden ook diverse scenario s geschetst die samenhangen met de organisatiestructuur van de Protestantse Kerk. Nu is het bijvoorbeeld alleen mogelijk om lid te worden van de Protestantse Kerk via doop, belijdenis of als gastlid. Uit de enquête blijkt dat er behoefte is om na te denken over het aanbieden van alternatieve vormen van betrokkenheid, zodat het makkelijker wordt voor geïnteresseerden om zich te verbinden aan de Protestantse Kerk. Vooral predikanten (84%) zijn hier grote voorstanders van. Verder blijkt uit de resultaten van de enquête dat als het eropaan komt qua financiën 63% kiest voor het behouden van de predikant in plaats van het kerkgebouw. Als dit scenario verder uitgewerkt wordt, is het denkbaar dat de Protestantse Kerk over een paar jaar ook in huiskamers, scholen, buurthuizen enz. te vinden is. Peiling De enquête Kerk op weg naar 2025 is door meer dan mensen ingevuld. Het onderzoek gaf mensen de mogelijkheid om mee te denken over de vragen: Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst? Welke knelpunten ziet u in de huidige inrichting van de kerk en waar ziet u kansen en oplossingen? Dit onderzoek werd gedaan in het kader van het project Kerk op weg naar Sinds november 2014 praat de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland over de kerk op weg naar Centraal staat daarbij de inhoud: kerk als geloofsgemeenschap in Jezus naam. Wat is de kern van de Protestantse Kerk? Hoe kunnen we terug naar de basis? Er is een breed gedeeld besef dat de huidige structuur niet houdbaar is en een te groot beroep doet op mensen en middelen. Kerk 2025 gaat erom energie vrij te maken voor de kerntaken van kerkzijn en daar past een slanke organisatie bij. Donderdag 23 april 2015, stond Kerk 2025 opnieuw op de agenda van de generale synode. Het was een bezinnende bespreking ter voorbereiding op definitieve besluitvorming tijdens de synodevergadering in november De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke bron van informatie voor deze en volgende besprekingen. Ovegenomen van de website van de PKN:

6 6 Financiën Nieuws Beste schakellezers, allereerst hartelijk dank aan al de goede gevers die gereageerd hebben op de extra actie in de Schakel om bij te dragen aan het verzenden en ontvangen van onze nieuwsbrief. Spendenbescheinigungen als gevolg van schenkingen worden in principe één keer per jaar verstuurd na de afsluiting van het kalenderjaar in februari. Ten opzichte van mei 2014 hebben we ca ,- minder aan giften ontvangen. Ik heb goede moed, dat we dit verschil in de komende 7 maanden kunnen inhalen en dat nog meer schakelontvangers een bedrag zullen overmaken. Naast de bijdrage van de Evangelische Kirche Deutschland zijn we op uw hulp in de vorm van giften en collecten aangewezen. Verder kan ik U mededelen dat er in het afgelopen jaar hard gewerkt is aan de (re)organisatie van de NKiD. Hieraan waren natuurlijk ook kosten verbonden die we gemaakt hebben in de overtuiging dat de vele uren die hieraan besteed zijn tot een betere toekomst van onze kerk zullen leiden. Ik hoop dat iedereen prettige pinksterdagen gehad heeft. Moge God ons allen de steun en de wijsheid schenken die we nodig hebben op al onze wegen! Barend Bosschieter, eerste penningmeester en boekhouder Info stand Collectes april en mei 2015: 1.020,02 Giften per 31 mei 2015: ,00 ( ,-) De Schakel verschijnt 5 keer per jaar. De kosten hiervoor bedragen 15,- per Schakeladres. Graag bij Uw overmaking de vermelding: Schakelbijdrage. Kirchentag 2015 in Stuttgart Het was een hele mooie ervaring: de Kirchentag in Stuttgart. Er waren duizenden mensen naar de Kirchentag gekomen om samen hun geloof te beleiden, te bidden, te zingen, te discussieren en zich bezig te houden met verschillende aspecten van kerkelijk leven. Ook de Nederlandse Kerk in Duitsland was op de Kirchentag vertegenwoordigd. Door op de Kirchentag present te zijn wilden wij de bekendheid van de NKiD vergroten. Onze stand, die op alle drie dagen tijdens de Markt der Mogelijkheden bezet was en die we samen met de Finnen deelden, was goed bezocht. Er werd naar informatie over de NKiD gevraagd en naar kerkelijk leven binnen de NKiD geinformeerd; er vonden talloze gesprekken plaats over Gott und die Welt. Informatiebroschures, Schakelkontakten, boekenleggers en speculaas werden uitgedeeld. Bovendien werden aardbeienmutsjes, geborduurde kaarten en engeltjes verkocht; wie zin had in koffie en beschuit met muisjes kon ook bij ons terecht. De organisatie van alles, wat met de stand te maken had, lag in handen van leden uit de kern Stuttgart, ook leden uit andere kernen hebben een steentje bijgedragen. Hartelijk dank daarvoor. Alle ontmoetingen, en niet alleen met mensen, die aan onze stand zijn gekomen, hebben op mij een grote indruk achtergelaten. Ik heb ervaren, dat dit belangrijk (voor mij) is. Dat wij elkaar kunnen ontmoeten en in gesprek kunnen komen over geloof en kerkelijk leven is ook een thema bij de NKiD. In het beleidsplan is voorzien, dat er jaarlijks een ontmoetingsweekend (waar ook ouders met kinderen aan deel kunnen nemen) en geloofsgesprekken worden aangeboden. Hieraan kunnen gemeenteleden uit heel Duitsland deelnemen. In aansluiting aan de komende AK kan men een dag van retraite bijwonen. De volgende Kirchentag vindt in 2017 plaats in Berlijn. Dit is tevens het jaar, waarin het Reformationsjubileum plaatsvindt. Eerste plannen voor een reizende tentoonstelling met als thema Uitwerkingen van de Reformatie in Nederland zijn al gemaakt. Es misschien kunnen we zelfs weer op de Kirchentag present zijn. Marja Kretschmann-Weelink Uw (financiële) bijdrage gevraagd... voor een rondreizende tentoonstelling over het Nederlands protestantisme Het zal u niet ontgaan zijn: in 2017 is het 500 jaar geleden, dat Luther zijn 95 stellingen openbaar maakte. Daarmee begon de Reformatie van de kerk, die - anders dan Luther voorzien had en wilde - ook de scheuring ervan met zich meebracht. Ook de Nederlandse Kerk in Duitsland wil haar steentje bijdragen aan de vele herdenkingsactiviteiten. We willen dat doen in de vorm een rondreizende tentoonstelling, die in elk geval de Nederlandse ambassade in Berlijn en het Haus der Niederlande in Münster aan zal doen. De tentoonstelling kan echter ook in kerngemeentes te gast zijn. Het project staat nog in de kinderschoenen, maar gedacht is aan ongeveer twintig professioneel gemaakte informatieve plakkaten, ondersteund door tien-vijftien voorwerpen (een Statenbijbel, een zendingsbusje, een portret van Abraham Kuijper en noem zo maar op). Thema s die nu voorzien zijn, zijn onder andere het calvinisme, de Synode van Dordrecht, de opkomst van de Gereformeerde Kerken, het versplinterde kerkelijke landschap in Nederland, het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland, de secularisatie en de doorwerking van het protestantisme in de cultuur (koningshuis, inspraak, mondigheid). Het gaat dus niet alleen om de kerk, maar vooral ook om de vraag, hoe het protestantisme Nederland gevormd heeft. Natuurlijk gaat het ook over Nederlanders in Duitsland: over de vluchtelingengemeentes van de zestiende eeuw (bv. in Frankfurt, Wesel en Emden) en over ons, de Nederlandse Kerk in Duitsland. Het project is nog zo pril, dat u er graag met uw ideeën aan bij kunt dragen. Schrijf dan een mail aan ds. Tim van de Griend, Mocht dit project u op een bijzondere manier aanspreken, dan kunt u het ook financieel ondersteunen. Een overmaking aan de Nederlandse Kerk (vgl. de voorlaatste pagina van dit blad) onder vermelding van Tentoonstelling maakt, dat we het project, dat ook bedoeld is om publiciteit voor de Nederlandse Kerk te genereren, hopelijk kostenneutra(a)l(er) kunnen vormgeven. Voor financiering van buiten gaat het College van Kerkrentmeesters ook proberen te zorgen. In Nederland zal een aantal fondsen worden aangeschreven, dat in het bijzonder protestants-religieuze projecten ondersteunt. Tim van de Griend foto: zvg.

7 7 Fundraising zelfgemaakt nieuws van en over het project. De verkoop van het tot nu toe aangeboden product (het aardbei-mutsje) is nog geen grote runner. Met de zomer in aantocht zal dat ook wel niet beter worden. Maar het aanbod breidt zich uit. Een tweetal nieuwe producten zijn binnengekomen. Het ene heeft de bewerking met Hot-Fix steentjes op textiel. Zo kunnen er o.a. afbeeldingen en namen op bijvoorbeeld T-shirts, baby-body s/-mutsjes, caps/ petten enz. met kleine glittersteentjes in allerlei kleuren worden versierd. Het andere is een decoratie van draad met papiermaché of gipsverband. Met dank aan de aanbieders hopen op een vlotte verkoop. De aanbiedingen t.b.v. de NKiD op een rij: 1. Aardbei-mutsje (leuke mutsjes voor kinderen tot 2 jaar) Prijs 5,= per stuk 2. De bewerking met Hot Fix steentjes op textiel. Afbeelding en naam op... (maak uw wens kenbaar) Prijs naar overleg, afhankelijk van de grootte van de afbeelding en voorkeur textiel-model. 3. Decoratie -Hardloper-. zonder sokkel ± 23cm Prijs 3,50 per stuk In de volgende Schakel worden meerdere modellen getoond. Contactpersoon voor aanbod en verkoop van de zelfgemaakte producte Horst Borkmann, tel.: , Doetie Schilder-van der Heide, tel.: , foto: zvg. _ uit de ebertallee Over pudding en preken... Bij het dekken van de ontbijttafel ontdekte ik in de koelkast nog een pak melk uit oude, vervlogen tijden. De houdbaarheidsdatum lag drie weken achter ons. Niemand thuis wilde de proef op de som nemen en een slok proberen. Nu wist ik, dat je ook op andere wijze kunt testen, of de melk nog te drinken is. Begint de melk bij het koken te klonteren, dan is zij ongenietbaar. Zo niet, dan kun je haar nog gebruiken. Ik heb wel zin in pudding, zei mijn man, vlak voor hij die ochtend weg moest. En zo besloot ik, van de nood een deugd te maken. Mocht de melk nog te genieten zijn, dan stond er vanillepudding op het menu van die dag. Nu wilde ik die ochtend eigenlijk aan de preek voor de komende zondag schrijven, maar dit ging voor. En ik besloot, echt de tijd voor dit voor mij culinaire experiment te nemen. Want u moet weten, dat zelfgemaakte pudding een talent van mijn man, maar een ware uitdaging voor mij is! De melk klonterde niet. Dat was een goed begin. Maar het experiment begon mis te lopen, toen ik een fout maakte bij de berekening van de hoeveelheid benodigde poeder. De pudding werd niet dik. Geen probleem, zo dacht ik in mijn naïeve onschuld. Dan gebruik ik gewoon een tweede zakje van die bekende puddingdokter erbij. Daarbij liet ik niet alleen de inhoud, maar bij alle haast ook het papieren zakje zelf in de pap vallen. Bij mijn paniekerig pogingen, het zakje uit de kolkende massa te trekken, begonnen het fornuis en aanrecht duidelijke sporen van het experiment te vertonen. Dat was nog niet het ergst. De massa dreigde door dat tweede pakje poeder toch klonterig te worden. En ik zweterig. Om de klonten tegen te gaan, besloot ik het geheel in een nieuwe pan over te gieten en er een pak nieuwe melk bij te halen. Terwijl ik als een razende aan het roeren was, spatte de pudding heftig op. Het gevolg was, dat puddingresten aan de randen van de hete kookplaat begonnen in te branden. Aanvankelijk meende ik, dat de nare lucht, die in de keuken ontstond, aan die ingebrande vlekken te wijten waren. Maar al gauw merkte ik, dat het de pudding zelf was, die op de bodem van de tweede pan donkere vlekken begon te vertonen. Met de moed der wanhoop haalde ik er een derde pan bij. Het mocht allemaal evenwel niet baten. De pudding overleefde de rampzalige kookactie niet. Als onaanzienlijke, aangebrande massa belandde zij uiteindelijk in de afvalemmer, net als ook twee lege, kleverige zakjes puddingpoeder en twee lege pakken melk. Aansluitend had ik anderhalf uur nodig, om drie pannen, twee kookplaten en het aanrecht schoon te schrobben. En om een zelfgekochte pudding in huis te halen. Daarbij stond er nog geen enkele letter van mijn preek op papier. En de tijd drong. Nu zou ik natuurlijk een oude preek uit de kast kunnen halen. Een preek opwarmen, zoals dat onder predikanten heet. Maar heel snel verwierp ik dit idee. Stel je eens voor, dat ik mijn preek zou laten aanbranden... Rens Dijkman-Kuhn

8 8 waar en wanneer? Wijk Noord x Balje St.-Marien-Kirche, Balje uur, buitendag, ds. Rens Dijkman-Kuhn x Hamburg Kapel, Winterhuder Weg 98, Hamburg-Barmbek, 11 uur uur, Dienst van Woord en Gebed, ds. Rens Dijkman-Kuhn uur, buitendag Balje, ds. Rens Dijkman-Kuhn x Schwei St.-Sekundus-Kirche, Schwei, 11 uur uur, Dienst van Woord en Gebed, ds. Rens Dijkman-Kuhn uur, Buitendag _ Predikant ds. Rens Dijkman-Kuhn Ebert-Allee 5, Hamburg Tel./Fax: (040) _ Kernenoverleg Scriba: vacant _ Kern Hamburg Horst Borkmann, Tel.: _ Kern Balje D. Schilder-van der Heide, Tel.: (047 58) _ Kern Ems-Weser / Schwei familie J. Jansen, Tel.: (049 44) Wijk oost x Bellin 2e zondag van de even maand, uur Belliner Agrarzentrum, Krakower Str ds. Wim in t Hout (afwijkende datum) augustus Buitendag (nader te bepalen) x Berlijn 3e zondag van de maand, uur, Hugenottenkirche Joachim-Friedrich-Str. 4, Berlin-Halensee (Charlottenburg) ds. Wim in t Hout ds. Wim in t Hout ds. Wim in t Hout _ Predikant ds. Wim in t Hout, Tel.: _ Kernenoverleg Scriba: J. Fernhout, Berlijn _ Kern Mecklenburg-Vorpommern / Bellin Mieke de Regt, _ Kern Berlijn Jan Fernhout, Tel.: (030) Balje Schwei Hamburg Bellin Berlijn Münster Duisburg Düsseldorf Keulen/Bonn Medebach Winterberg Hallenberg Frankfurt _ Algemene Kerkenraad Voorzitter: Marja Kretschmann-Weelink Tel.: (0251) , Predikant-assessor: Ds Tim van de Griend, Scriba: Kitty Kobe, Offenbachstraße 22, München Tel.: (089) , Voorzitter Verein: Monica Keja-de Jong Freisinger Straße 12f, Moosinning Tel.: (08123) Penningmeester/Boekhouder: Barend Bosschieter Steingrubenstraße 14, Blaubeuren Tel.: (073 44) , _ Bankrekening Bank für Kirche und Diakonie Duisburg Ktnr BLZ BIC: GENODED 1 DKD, IBAN: DE t.n.v. Nederlandse Kerk in Duitsland _ Kerkelijk Bureau Annie Wagenaar, Lienen 1, Elsfleth Tel. (044 04) , _ Kerkelijk Centrum Rheinallee 14, Duisburg x Mannheim Karlsruhe Stuttgart München Nederlandse kerkdiensten in het Sauerland Hallenberg, Medebach en Winterberg W = Ds. P.E.G. Wiekeraad uur, Ev. Gemeindezentrum, Heiligenhaus 1, Hallenberg, W uur, Ev. Kirche, Oberstraße 21, Medebach, W uur, Ev. Gemeindezentrum, Heiligenhaus 1, Hallenberg, W uur, Ev. Kirche, Oberstraße 21, Medebach, W uur, Ev. Kirche, Am Alten Garten 4, Winterberg, Ds. R. Visser uur, Ev. Gemeindezentrum, Heiligenhaus 1, Hallenberg, W uur, Ev. Kirche, Oberstraße 21, Medebach, Ds. Th. Koelewijn uur, Ev. Kirche, Am Alten Garten 4, Winterberg, W uur, Ev. Gemeindezentrum, Heiligenhaus 1, Hallenberg, W uur, Ev. Kirche, Oberstraße 21, Medebach, W uur, Ev. Kirche, Am Alten Garten 4, Winterberg, Ds. H. Postma uur, Ev. Gemeindezentrum, Heiligenhaus 1, Hallenberg, W uur, Ev. Kirche, Am Alten Garten 4, Winterberg, W uur, Ev. Gemeindezentrum, Heiligenhaus 1, Hallenberg, W uur, Ev. Gemeindezentrum, Heiligenhaus 1, Hallenberg, W

9 waar en wanneer? 9 Wijk west x Münster-Hamm 2e zondag van de maand, uur Johannes-Kapelle, Bergstraße 36, Münster dhr. Sebastian Fuchs ds. Pieter Roggeband buitendag, ds. Pieter Roggeband Duisburg-Ruhrort (NKadR) x iedere zondag, uur, Rheinallee ds. L.J. Rasser ds. J. Brezet ds. D. Meijvogel ds. L. Kruger ds.h. Perfors ds. P. Boomsma ds. P. t Hoen ds. D. Meijvogel ds. G. v. Zeben ds. P. Roggeband ds. D. Meijvogel ds. H. v.d. Ham ds. D. Meijvogel x Düsseldorf 3e zondag van de maand, uur Paul-Gerhardt-Haus, Heerdter Landstraße 30 juli: zomervakantie, geen dienst ds. Pieter Roggeband, buitendag ds. Pieter Roggeband Keulen / Bonn x 3e zondag v. d. maand, uur Auferstehungskirche (Gemeindehaus) Auferstehungskirchweg 7, Köln-Sürth juli: vakantie; geen dienst augustus: buitendag in Düsseldorf; dienst eveneens in Düsseldorf ds. Pieter Roggeband _ Predikant ds. Pieter Roggeband, Bandstraße 21, Essen Tel.: (0201) , _ Kernenoverleg Scriba: Margarethe Fuchs, Tel.: (022 03) _ Kern Münster-Hamm Marja Kretschmann-Weelink, Tel.: (0251) _ Kern Duisburg-Ruhrort Erik van Buren, Tel.: (028 02) _ Kern Düsseldorf Betty Stomphorst, Tel.: (021 31) _ Kern Keulen-Bonn Jaap Jonkheer, Tel.: (0228) x Wijk Zuid Frankfurt am Main 1e zondag van de maand, uur, Ev.-reform. Kirche Freiherr-vom-Stein-Straße 8 (bovenzaal) ds. Tim van de Griend, Heilig Avondmaal ds. Tim van de Griend Präd. Dr. G.J. van den Brink x Karlsruhe-Waldstadt Gewoonlijk 1e of 2e zondag in de maand, uur Simeonkapelle, Insterburger Weg 13, Karlsruhe-Waldstadt Int. Ök. Gottesdienst, Friedensgemeinde, Mannheim, aanvangstijd volgt, ds. Tim van de Griend en vele anderen x Stuttgart-Hedelfingen 2e zondag van de maand, uur, afwisselend Alte Dorfkirche, Amstetter Straße 7 of zaal van de Kreuzkirche, Amstetter Straße ds. Tim van de Griend ds. Tim van de Griend ds. Tim van de Griend x München 3e zondag van de maand, uur Ev.-ref. Kirche Reisinger Straße ds. Tim van de Griend, Heilig Avondmaal ds. Tim van de Griend buitendag in Straubing, ds. Tim van de Griend _ Predikant ds. Tim van de Griend, Domstraße 80, Offenbach am Main Mobiel: (0176) , Vast: nog niet bekend _ Kernenoverleg Scriba: René Blokker, Tel.: _ Kern Frankfurt Nicole Driesen, Ginsheimer Str. 24, Trebur-Astheim, Tel.: (06147) _ Kern Karlsruhe Janie de Boer, Tel.: (0721) _ Kern Stuttgart Maria Herre, Tel.: (0711) _ Kern München Inge Klok-Glufke, Tel.: (080 91) , Kopij voor Schakel-Kontakt totenmet 31. augustus 2015 inleveren bij Marjolein Kranse of Pieter Roggeband toezenden aan x Mannheim iedere zondag, uur, Hafenkirche, Kirchenstr ds. P.E.G. Wiekeraad ds. K. Hendriks ds. D. Meijvogel ds. J. de Rooij ds. H. Perfors ds. L. Krüger ds. M. van Duijn ds. H. Perfors ds L. Krüger Mannheim is geen kern, maar een plaats met ds. H. v.d Ham kerkdiensten. In de eerste plaats bedoeld voor ds. P.F. Boomsma schippers en georganiseerd door het schipperspastoraat. Het spreekt echter vanzelf dat alle ds. L. Rasser ds. D. Meijvogel anderen eveneens van harte welkom zijn. COLOFON Schakel-Kontakt 41 e jaargang nr Uitgever: Kerkenraad van de Nederlandse Kerk in Duitsland Redactie: Marjolein Kranse, Dr. Albert de Lange, Edward Remeyn, Pieter Roggeband (v.i.s.d.p.) Uitgeverij: DIGNUS.DE Medien GmbH Klimaatneutraal geproduceert; informatie: Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten

10 10 kinderpagina

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Dat doet de deur... open! Schakel-kontakt. orgaan van de nederlandse kerk in duitsland. www.nederlandse-kerk.de. 40e jaargang nr.

Dat doet de deur... open! Schakel-kontakt. orgaan van de nederlandse kerk in duitsland. www.nederlandse-kerk.de. 40e jaargang nr. Schakel-kontakt orgaan van de nederlandse kerk in duitsland www.nederlandse-kerk.de 40e jaargang nr. 4 2014 --------------------------------------------- Geachte lezer 2 _UIT DE KERK wereldwijde verbondenheid

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Schakel-kontakt. ook het verhaal van. www.nederlandse-kerk.de. 41e jaargang nr. 5 2015. --------------------------------------------- Geachte lezer 2

Schakel-kontakt. ook het verhaal van. www.nederlandse-kerk.de. 41e jaargang nr. 5 2015. --------------------------------------------- Geachte lezer 2 Schakel-kontakt UITGAVE van de nederlandse kerk in duitsland www.nederlandse-kerk.de 41e jaargang nr. 5 2015 --------------------------------------------- Geachte lezer 2 _MEDITATIE Kerst... ook het verhaal

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Presentatie afstudeerscriptie

Presentatie afstudeerscriptie Presentatie afstudeerscriptie Mijn afstudeerscriptie is een christelijk meditatiedagboek, met als titel: in het ritme van de tijden. Als eerste laat ik jullie de voorkant zien, om daarmee iets te vertellen

Nadere informatie

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht,

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Teksten: Gen. 18, 20-33 en Luc.11, 1-13 Vragen staat vrij. Heer, leer ons bidden De leerlingen vroegen aan Jezus; Heer, leer ons bidden.

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Schakel-kontakt. de wet in ons hart. Pinksteren: orgaan van de nederlandse kerk in duitsland. www.nederlandse-kerk.de. 40e jaargang nr.

Schakel-kontakt. de wet in ons hart. Pinksteren: orgaan van de nederlandse kerk in duitsland. www.nederlandse-kerk.de. 40e jaargang nr. Schakel-kontakt orgaan van de nederlandse kerk in duitsland www.nederlandse-kerk.de 40e jaargang nr. 2 2014 --------------------------------------------- Geachte lezer 2 _UIT DE KERK 2 _KERKENRAAD Algemene

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief oktober TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker

Nadere informatie

Johannes 15:1-10. Colofon. Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW

Johannes 15:1-10. Colofon. Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW Johannes 15:1-10 preek Johannes 15:1-10 Colofon Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW orde morgendienst welkom zingen Psalm 84,2.5 Psalm 36,2.3 stil gebed votum en groet zingen Opwekking

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juli 2011 Johannes 15,1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. De wijnstok is een struik die heel wat verzorging

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, 1 Preek bidden 1 HC 45-116, 46-120, Lucas 10,38-11,13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, Als je christelijk bent opgevoed, dan leer je als kind al van je ouders dat je moet bidden.

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag Volle Evangelie Gemeente Rijswijk 2012 INLEIDING De Volle Evangelie Gemeente Rijswijk (vegr)is een eigentijdse en actieve geloofsgemeenschap in het centrum

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Thema: Vrijheid (3) Johannes 8:32

Thema: Vrijheid (3) Johannes 8:32 Thema: Vrijheid (3) Johannes 8:32 Liturgie zondagmorgen 8 augustus 2010 Ds. D. Vonck Psalm 121:1 = votum Zegengroet Psalm 121:2,3,4 Inleiding thema vrijheid Psalm 43:3,4 Gebed Johannes 1:1 5, 10 17 Johannes

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Nu, we gaan het in de komende tijd over het gebed hebben en vandaag op deze startzondag allereerst over de vraag: Heer, leer ons bidden.

Nu, we gaan het in de komende tijd over het gebed hebben en vandaag op deze startzondag allereerst over de vraag: Heer, leer ons bidden. Lukas 11, 1 Thema: leer ons bidden Serie over het gebed (1 e ) Marknesse, 11 september 2011 startzondag Gemeente van onze Here Jezus Christus, Inleiding 1 Wat heb je van God ontvangen? Die vraag heb ik

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse Sionbrief voor de Stille Week en Pasen NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.15a 9-4-2014 Diensten in de Stille Week In de Stille Week, de week voor Pasen, is er op maandag, dinsdag

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk van de hemel les 4 DEEL 3 FOLLOW MENTOR ONS HART Matt 5:3 Mensen die nederig van hart zijn, mogen het koninkrijk van de hemel binnengaan. Er

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 De teksten gelezen De twee schriftlezingen geven twee manieren van kijken naar God : Spreuken (het lied van de wijsheid)

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 23 augustus 2015 Tiepoli voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser Orde van de dienst Instuderen Lied 849: alle coupletten Zoek de wegen van de wijsheid

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 8 e zondag van de herfst Oogstdankdienst 9 november 2014 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane-Fioreze ouderling: J.A. van der Horst koster: M. Slomp

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]:

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]: Preek over HC zondag 31 GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS, GASTEN EN LUISTERAARS, Iedereen weet wel dat je sleutels hebt in verschillende soorten. Aan het soort sleutel kan je vaak al zien voor welk doel je

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Vrienden van onze Heer Jezus Christus,

Vrienden van onze Heer Jezus Christus, Overdenking 24 maart 2016, Witte Donderdag, in de Sixtuskerk 1 e lezing Ex. 12: 1-14 We zingen als antwoordpsalm 81: 1, 4, 7, 8, 9 2 e lezing Lucas 22: 7-20 We zingen Lied 558: 1, 2, 4 Door Ds A.J. Wouda

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt bedoeld: het Israël dat wij ontmoeten in de bijbel en

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars,

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, HC zondag 32 en 33 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, Ik vind de vraag van zondag 32, en dan bedoel ik de eerste vraag (86) een beetje raar. Of eigenlijk: wel begrijpelijk maar

Nadere informatie

Thema: Gods basisonderwijs door middel van het brandoffer.

Thema: Gods basisonderwijs door middel van het brandoffer. Preek over Leviticus 1:1-9 drs Ton de Ruiter. Thema: Gods basisonderwijs door middel van het brandoffer. Bijbellezingen: Deuteronomium 6:4-9 (aansluitend zingen Psalm 1) Romeinen 12:1,2 Efeziërs 5:1,2

Nadere informatie

Stel jezelf niet onder de Wet!

Stel jezelf niet onder de Wet! Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief...

In deze Nieuwsbrief... 1 of 6 30-3-2012 10:09 Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven? Klik hier voor de onlineversie. OGH Nieuwsbrief #33-30 maart 2012 In deze Nieuwsbrief... In deze Nieuwsbrief: Brood

Nadere informatie

Preek over het 4 e gebod (HC zondag 38) Gemeente van de HEER Jezus, gasten en luisteraars,

Preek over het 4 e gebod (HC zondag 38) Gemeente van de HEER Jezus, gasten en luisteraars, Preek over het 4 e gebod (HC zondag 38) Gemeente van de HEER Jezus, gasten en luisteraars, Geen van de tien geboden maakt in de praktijk zoveel gevoelens los als het vierde gebod. Denk bijvoorbeeld aan

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

Johannes legt ons vanmorgen allemaal bij de schaapspoort in Jeruzalem. Een menigte van

Johannes legt ons vanmorgen allemaal bij de schaapspoort in Jeruzalem. Een menigte van 1 Zondag 1 maart 2015, Kloosterkerk Den Haag Voorganger: Ad van Nieuwpoort, Bloemendaal Jesaja 35, Johannes 1 Johannes legt ons vanmorgen allemaal bij de schaapspoort in Jeruzalem. Een menigte van zieken,

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars,

Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars, Preek over Galaten 4:21-5:1 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars, Wie van jullie heeft er wel eens stamboomonderzoek gedaan in de familie? In onze familie heeft iemand dat wel eens

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Het normale christelijk leven. Watchman Nee. Samengesteld en beschikbaargesteld door. G.J. Korpershoek

Het normale christelijk leven. Watchman Nee. Samengesteld en beschikbaargesteld door. G.J. Korpershoek 1 VRAGEN BIJ BIJBELSTUDIES PAULUS BRIEF AAN DE ROMEINEN N.A.V. Het normale christelijk leven Watchman Nee Samengesteld en beschikbaargesteld door G.J. Korpershoek VRAGEN BIJBELSTUDIE I ROMEINEN N.A.V.

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

KERK EN CHRISTENVERVOLGING christenvervolging

KERK EN CHRISTENVERVOLGING christenvervolging KERK EN CHRISTENVERVOLGING christenvervolging Een onderzoek naar de betrokkenheid van predikanten en voorgangers bij de vervolgde kerk November 2013 Inleiding Hoe 'leeft' het onderwerp christenvervolging

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 27 juli 2014 De vriend eist brood van zijn vriend Jan Luyken voorganger: ds R. F. Philipp organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel: Johann Sebastian

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Niets te verliezen, dat is het ware geluk voor mij Het is een zin uit een lied van Stef Bos. Ik moest hieraan denken, toen ik bezig was met de voorbereidingen

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

Laten we alvast deze viering beginnen met een moment van inkeer. Laten we even vertoeven in de stilte van ons hart.

Laten we alvast deze viering beginnen met een moment van inkeer. Laten we even vertoeven in de stilte van ons hart. EMMAÜSVIERING 24 JUNI 2012 INLEIDING Welkom in de laatste Emmaüsviering van dit werkjaar. De vakantie wenkt. De lezingen van vandaag sluiten goed aan bij de komende zomertijd van onthaasting en verstilling.

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526 STICHTING JONAH Bettekamp 99 6712 EJ Ede RSIN 815134526 Bestuur De heer L.R. van Drongelen - voorzitter De heer J.A. Knoll - secretaris De heer J.P.Nagtegaal - penningmeester Doelstelling De stichting

Nadere informatie

Zondag 7 juli Vrede voor dit huis Lucas 10: 1-20 en Jes. 66: 10-14 Sexbierum-Pietersbierum Sixtus

Zondag 7 juli Vrede voor dit huis Lucas 10: 1-20 en Jes. 66: 10-14 Sexbierum-Pietersbierum Sixtus Zondag 7 juli Vrede voor dit huis Lucas 10: 1-20 en Jes. 66: 10-14 Sexbierum-Pietersbierum Sixtus Gemeente van Christus, Vrede is het kernwoord vandaag. Vrede voor dit huis. Dat zijn de eerste woorden

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?)

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?) Samenvatting plaats voor kringen in geref. kerk - Harmanny Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?) Bijbelse beelden voor gemeente en kringen Welke vorm heeft de gemeente volgens de Bijbel?

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding De enquête waarvan de resultaten hier gepresenteerd worden, is georganiseerd door de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Vrije

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

Mijn moeder is dominee

Mijn moeder is dominee Mijn moeder is dominee 1 Opgedragen aan mijn dochter: Renske Aussems 2 Mijn moeder is dominee Annemike van der Meiden 3 Schrijver: Annemike F.R. van der Meiden Editors Marinus den Oudsten en Jeannette

Nadere informatie

Veertigdagentijd Met open handen

Veertigdagentijd Met open handen Veertigdagentijd Met open handen De kinderen reizen dit jaar met de trein, zeven zondagen lang. De kaartjes worden geknipt en daar gaan we. Waarheen? Eigenlijk is dat niet eens zo belangrijk. Veel belangrijker

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht Beleidsplan Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente Utrecht 2015 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving van de Gemeente Utrecht... 3 2.1 Historie van de Gemeente Utrecht... 3 2.2 Gemeente

Nadere informatie