Sabbath. Schakel-kontakt. 41e jaargang nr Geachte lezer 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sabbath. Schakel-kontakt. www.nederlandse-kerk.de. 41e jaargang nr. 3 2015. --------------------------------------------- Geachte lezer 2"

Transcriptie

1 Schakel-kontakt UITGAVE van de nederlandse kerk in duitsland 41e jaargang nr Geachte lezer 2 _COLUMN Iets van sabbath 2 _MEDITATIE Succes hebben of vrucht dragen 4 _UIT DE KERK 5 Moderamenvergadering 5 _FINANCIËN 6 _NIEUWS 6 Fundraising zelfgemaakt 7 Uit de Ebertallee 7 _WAAR & WANNEER? 8-9 Colofon 9 _ KINDERPAGINA 10 Iets van grafik: freepik.com Sabbath

2 2 van de redactie COLUMN G eachte lezers, de zomer staat voor de deur, ja is, wanneer u dit leest, reeds begonnen. Na een relatief koude lente hebben we de eerste zomerse dagen inmiddels ook gehad. Wat was het warm op de Kirchentag in Stuttgart! Degenen die onze stand daar in Zelthalle 1 bemenst hebben waanden zich in een Finse sauna. Liters water hebben zij gezweet, en vervolgens weer moeten drinken om op de been te blijven. Bij deze hartelijk dank aan allen die zich hebben ingezet om de NKID te presenteren. Het resultaat daarvan laat zich moeilijk meten. Wie verwacht heeft zoveel mogelijk nieuwe zieltjes voor onze kerk te kunnen winnen zal bedrogen uitgekomen zijn. Aan zo n stand kom je vaak veel oude bekenden tegen. Het komt maar heel af en toe voor dat je iemand tegen het lijf loopt die al jaren in Duitsland woont, nog nooit van de NKiD heeft gehoord en vervolgens naar de kerk komt. Een stand betekent in de allereerste plaats gezien worden. Tevens vormt zij een ontmoetingsplek waar contacten geknoopt worden die wellicht in de toekomst nog een rol zouden kunnen spelen. Mijn indruk is dat het, ondanks dat het bloedjeheet was, goed is geweest dat we er waren. Deze uitgave van Schakel waarin Marja Kretschmann- Weelink uitvoerig verslag doet over haar ervaringen op de Kirchentag is ons zomernummer. Hiermee moet u het de komende maanden, juli t/m september, doen. Het volgende nummer verschijnt pas begin oktober. Primeur in deze uitgave is de kinderpagina op de achterkant, verzorgd door Mariska Westerhaas. Het is de bedoeling dat voortaan elke uitgave door een dergelijke pagina wordt gesierd. Rens Dijkman-Kuhn staat in deze uitgave aan de hand van de sabbat stil bij de betekenis van vakantie. Of is het wellicht omgekeerd en gaat het om een uitleg van de sabbat met behulp van wat wij onder vakantie verstaan? Oordeelt u zelf. Tevens weet onze gewaardeerde collega uit de Ebertallee in dit nummer eindelijk ook het verband tussen preken en pudding koken bloot te leggen. Iets wat ik me al langer heb afgevraagd maar waar ik tot nog toe nooit achter ben gekomen. Ik hoop van harte dat haar preken beter lukken dan de pudding. Maar daar twijfel ik eigenlijk niet werkelijk aan. Onze nieuwe collega in het oosten, Wim in t Hout, mediteert, passend in het oogstseizoen, hoewel het voor druiven nog wat vroeg is, over het dragen en brengen van vruchten. Hij wijst er op dat dat wat anders is dan het behalen van succes dat voornamelijk het eigen belang dient. Zoveel verraad ik u reeds. Verder treft u in dit nummer, naast het bericht van de penningmeester en een verslag van de moderamenvergadring uiteraard de berichten uit de kernen aan. Veel leesplezier, een goede zomer en een prettige valantie gewenst. Komt u behouden en uitgerust terug! Namens de redactie, Pieter Roggeband Iets van Sabbat... Het is zomer. Vakantie. Men gaat erop uit. Of men blijft thuis en doet het rustig aan. De zomer is bij uitstek het seizoen van ontspanning en rust. Van recreatie. Herschepping. Een mooi, ten diepste religieus woord. Want ook de Bijbel spreekt van recreatie. Zij maant tot ontspanning en rust. Zij nodigt uit tot de viering van Sabbat. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God; dan mag u niet werken. Exodus 20, 8-9a Sabbat De Sabbat is een rustdag. Een dag, waarop geen werk verricht wordt. Daarmee onderscheidt zich deze dag van de andere zes dagen van de week. Terwijl de eerste zes dagen in de week ertoe dienen, dat mensen met hun dagelijkse werk in hun levensonderhoud voorzien, is de Sabbat een dag, die mensen doet rusten van hun werk en God gewijd is. De Joodse Sabbat is ten diepste religieus verankerd. Zij geldt als een goddelijk gebod, maakt deel uit van de Tien Geboden, en is het meest voorkomende gebod in het Oude Testament. Als zodanig komt de Sabbat niet alleen een bijzondere betekenis toe, ook is zij in de wereld uniek. Andere antieke culturen kennen weliswaar eveneens vrije dagen, maar deze worden op goeddunken van de heersende koningen ingesteld en zijn niet religieus gemotiveerd. De Sabbat is een door God opgedragen wekelijkse dag van rust. En roept op tot de eredienst aan God. Geschiedenis van de Sabbat Godsdienstwetenschappers gaan ervan uit, dat er reeds 1500 v. Chr., d.w.z. voor de inname van het land Kanaan, door Joodse nomadenstammen een rustdag gevierd werd. Naast de eerste bijbelse optekeningen van de Joodse rustdag uit de 8e eeuw v. Chr., bericht een buitenbijbelse bron uit 630 v. Chr. van de wekenlijkse Joodse viering. Pas in de tijd van de Babylonische Ballingschap, van 586 t/m 539 v. Chr., kreeg de rustdag de naam Sabbat. Het begrip Sabbat is afgeleid van een werkwoord, dat ophouden of rusten betekent. Deze benaming kwam in omloop, om de Joodse religieuze rustdag bewust te onderscheiden van de seculaire, maandelijke rustdag van de Babyloniers. Tot op de dag van vandaag vieren Joden wereldwijd de Sabbat. Bij zonsondergang op vrijdagavond wordt de Sabbat met de Kiddusch, de zegen over de wijn en het brood, ingeleid. Dan wordt er gezamelijk maaltijd gehouden. Op zaterdag vindt in de Synagoge een feestelijke processie met de schriftrollen van de Thora plaats, waarna er uit de Schrift gelezen en gebeden wordt. Met een zegen over de wijn wordt de Sabbat weer uitgeleid. Theologische motivering van de Sabbat De Sabbat is als een goddelijk gebod geformuleerd. Hoe menselijk zij evenwel ten diepste is, blijkt uit haar theologische motivering. Deze theologische motivering is tweeerlei. In de Tien Geboden, zoals in Ex. 20 geformuleerd, ligt er een verbinding tussen de Sabbat en de rustdag van God. Na zes dagen van schepping rustte God op de zevende dag uit van zijn werk. Zo menselijk als God hier omschreven wordt, zo goddelijk mogen zich de mensen voelen. Als kleine scheppers worden zij door de grote Schepper opgeroepen, de nodige rust in acht te nemen.wanneer God na zes dagen van Schepping een dag van rust nodig heeft, hoezeer geldt dat dan niet juist ook voor de mens. En zo nodigt Hij hen dan beslist, maar van harte uit, na zes dagen van hard werken een dag van rust te houden. In de formulering van de Tien Geboden in Deut. 5 wordt de Sabbat met de uittocht en bevrijding uit Egypte verbonden. God heeft het volk Israel uit de slavernij bevrijd. Dat impliceert ten diepste, dat de mens geen slaaf van zijn werk mag zijn. Een mens is in het leven geroepen om te leven, niet om te werken. Het werk mag het leven dienen, maar niet het leven het werk. En geen mens mag een ander aan zijn werk verslaven. Niet alleen de foto: zvg.

3 COLUMN 3 grafik: freepik.com werkgever mag vrijaf nemen, ook de slaven en slavinnen hebben het recht op een vrije dag in de week. Van de Sabbat naar een sociale maatschappij Hoe verstrekkend het heilzame, menselijke karakter van de Sabbat is, blijkt uit de ingrijpende traditiegeschiedenis van de viering. Verbonden met de wekenlijkse Sabbat, ontstond ook de traditie van het Sabbatsjaar (Lev. 25). Elk zevende jaar kregen slaven de vrijheid, om te bepalen, of men een andere heer zou willen dienen. Bepaalde schulden werden elk zevende jaar kwijtgescholden. En elk zevende jaar kwam akkerland braak te liggen, om zich te herstellen van zes jaren oogst. Wat er in dat zevende jaar toch nog aan voedsel groeide, was voor de armen bedoeld. Dit uiterst sociale Sabbatsjaar liep uit op het Jubeljaar (Lev. 25, 8-34). Na zeven keer zeven jaren kregen alle mensen, alle dieren en heel het land de kans, om uit te rusten en opnieuw te beginnen. Het goddelijke gebod van een voor de mensen heilzame wekelijkse vrije en en God gewijde dag, verruimde zich tot een heilzame orde voor heel de schepping. Jezus en de Sabbat Dat mensen geneigd zijn, het heilzame en menselijke karakter van de Sabbat steeds weer in het tegendeel te doen verkeren, laten ons de Evangelien zien. Wanneer Jezus op zondag aren plukt en zieken geneest, wordt er door de Farizeers heftig geprotesteerd. Uit het voor de mensen heilzame Sabbatgebod waren er in het Jodendom ten tijde van Jezus intussen 39 verboden werkzaamheden met vele kleine bepalingen gedestilleerd. Daaronder viel het aren plukken als ook het genezen van chronisch zieken. Het is Jezus, die de dogmatisering van de Sabbat als geen ander doorbreekt en duidelijk stelt, dat de mens geen slaaf van het Sabbatgebod mag worden. De Sabbat er voor de mens, en niet de mens voor de Sabbat, zo luiden zijn besliste en beslissende woorden. Van Sabbat naar de zondag Voor de eerste christenen kreeg de zondag als dag van Jezus opstanding een bijzondere betekenis. De eerste dag van de week werd de dag van de Heer, waarop men bij elkaar kwam, het geloof in Jezus beleed en het Avondmaal vierde. Daarnaast hield men zich ook trouw aan de viering van de Sabbat. Dat veranderde pas in 325 n. Chr., toen keizer Constantijn de zondag tot rustdag in heel het Romeinse Rijk declareerde. Daarmee werd het karakteristieke van de Sabbat door de kerk op de zondag overgedragen. Deze dag werd nu als dag van de Heer gelijktijdig tot een dag van rust. Drie eeuwen later benoemde de Islam de vrijdag tot wekelijks dag van rust en gebed. Ohne Sonntag gibt es nur noch Werktage Net als het Jodendom kent het Christendom tijden en stromingen, die de zondagse rustdag perverteren, door deze aan strenge regels en wetten te binden. Zo mocht een aantal generaties op zondag niet eens een schaar of breiwerkje in handen houden, omdat dit ook maar de schijn van werkzaamheid met zich meebracht. Of het beruchte ijsje op zondag, dat menig kind op een zonnige zondag moest ontberen. Vandaag evenwel dreigt het andere extreme. In onze gecommercialiseerde wereld, waarin tijd geld is, wordt de zondag toenemend tot een gematerialiseerde (koop) zondag, die geen rekening houdt met de dringende menselijke behoefte naar ontspanning en rust. Is het een wonder, dat onze maatschappij voelbaar gejaagd wordt en mensen tot opgejaagden? Ohne Sonntag gibt es nur noch Werktage, waarschuwen de kerken in Duitsland. En dat terecht. Niet dat wij terugmoeten naar de zondag, waarop niets mag. Wel naar een dag, waarop niets moet. De boodschap van Sabbat Niets moeten. De Sabbat is niet alleen de uiterlijke vormgeving van de menselijke behoefte aan rust. Zij is op zichzelf ten diepste genadige boodschap, aldus Dennis Meier, voorganger van de Zevende-dags Adventisten, die aan de viering van de Sabbat vasthouden. Verankerd in het scheppingsverhaal bevrijdt zij de mens al bij voorbaat van alle prestatiedruk. Adam is op de zesde dag in het leven geroepen en mag meteen al Sabbat vieren. Hij hoeft voor God niets te presteren. Hij mag er zijn, omdat hij er is. Hij mag zonder meer bestaan. Of de eredienst aan God niet daar begint, waar wij deze boodschap horen en doen? En of wij God niet de meeste eer brengen, wanneer wij deze zomer iets van Sabbat vieren? Rens Dijkman-Kuhn

4 4 meditatie SUCCES HEBBEN OF VRUCHT DRAGEN Johannes 15: 1-8 Het laatste belangrijke thema dat Jezus aansnijdt bij zijn leerlingen met het oog op de tijd na Pinksteren is het bovenstaande. Zijn leerlingen moeten nu verder zonder zijn fysieke aanwezigheid. Je zou verwachten dat Hij hen nu voorhoudt wat zij nu allemaal precies moeten gaan doen om succes te hebben. Ze kregen van Jezus immers de opdracht het Evangelie te verkondigen tot aan de einden der aarde. Dat wil zeggen: ze moeten de betekenis van zijn missie aan de man of aan de vrouw brengen. Ze moeten met dat vreemde, tegendraadse verhaal van Goede Vrijdag en Pasen, van Gods Koninkrijk, een cultuuromslag tot stand brengen in de maatschappij, in de wereld zelfs. Ga d r maar aanstaan. Wat ligt meer voor de hand dan dat Jezus hen een weg tot succes gaat leren: een trainingscursus of workshop: een strategie zus, een training zo, fondswerving, actieplannen, enzovoorts. Jezus doet echter niets van dit alles! Het enige, dat Hij hen voorhoudt is: blijf in Mij, blijf in mijn liefde, dan draag je veel vruchten. Met die paar woorden wordt heel het programma van de kerk hier aangegeven. Daarmee is de toon gezet en het bestaan getekend, want het is tevens een visie op het menselijk bestaan. Wij weten allemaal wel wat vruchten zijn. Appels, peren, tomaten, aardbeien en vooral: druiven. Wat zeg je, als je heel mooie appels aan een boom ziet hangen? Of n een heel mooie tros druiven aan een wijnstok? Zeg je dan: wat een prestatie van die tak om zo n appel voort te brengen? Of: die twijg kan er wat van? Nee, je zegt: die wijnboer, die tuinbouwer díe kan het! Of je zegt: wat een prachtige wijngaard! Met andere woorden: vruchten wijzen bij zichzelf vandáán. Ze prijzen in hoge mate de wijnbouwer aan. Ze zijn zijn visitekaartje. En Jezus voegt er aan toe: De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen. Ik sta hier bij stil, omdat dat iets is dat totaal ingaat tegen de geest van onze tijd. Want waar draait het voor ons in de 21e eeuw om? Wat zien ouders graag bij hun kinderen? Waar is opvoeding en opleiding op gericht? Wat wordt nog steeds stilzwijgend overgebracht als het allerbelangrijkste? Dit toch? Je moet de hoogste cijfers halen, de beste resultaten en dan zul je gelukkig zijn! En in de samenleving is het al precies zó. En binnen de organisaties en bedrijven ook. Gelukkig ben je, als je meer presteert, als je hoger op komt, als je bedrijf meer produceert, als je meer winst maakt. Of in de politiek: waar draait het om? Toch hierom: meer stemmen, meer zetels, meer invloed, meer macht. Heel onze samenleving roept het ons toe: zorg dat je succes hebt, want dan ben je happy! En het gevolg is: hoogspanning, stress, maagklachten, hartinfarcten, vetes en jaloezie, een prestatiecultuur waarin we elkaar gek maken. Hetzelfde zie je soms ook wel in de kerk: wat bepaalt of iets geslaagd is? Cijfers en bezoekgetallen. Succes dus. Jezus geeft echter zijn volgelingen maar één opdracht mee: op weg gaan en vrucht dragen. Heel die gelijkenis van de wijnstok en de ranken wordt door Hem naar voren geschoven, om dat ene duidelijk te maken: dat de kerk, dat wij, geroepen worden tot maar één ding: als rank aan de wijnstok vrucht te dragen. Let wel, Jezus staat op het punt zijn werk over te dragen aan zijn volgelingen. Er is een wereld vol werk, vol nood. Hij laat maar 12 mensen achter om die grote klus te klaren. Zij moeten zijn volbrachte missie uitwerken in de samenleving, zodat er een ommekeer komt in denken en voelen en handelen, die zijn weerga niet kent. Er moet een hele andere wind gaan waaien, een andere Geest komen in de wereld. En het is een romantische gedachte om te veronderstellen dat het vertellen over Jezus liefde en het gehoor geven aan zijn woorden in onze wereld verwelkomd en geaccepteerd wordt. Ontwerpt Hij een actieprogramma? Nee. Leert Hij hun methoden? Nee. Hij laat hen achter met het meest onmogelijke werk dat ooit gedaan kan worden. Jezus pretentie is hoger dan enig mens ooit gehad heeft. En toch ontwerpt Hij nergens enige strategie of succesformule. Nergens suggereert Hij: succes is macht. Integendeel! En dan komt Hij met dat grootse voorbeeld van de wijnstok. In Johannes 15 wijst Hij op Zichzelf in samenhang met vrucht dragen. Daar gaat het Jezus om. Niet voor niets wordt dit dan ook 7x genoemd! Het levensmotto voor een gelovig mens, eigenlijk voor ieder mens is: vrucht dragen. Wat een verschil met : succes najagen. Succes is eigen fabricaat. Succes maak je zelf. Je bent er trots op, Je hebt het aan jezelf te danken. De vrucht is er om door ánderen genoten te worden. De vrouw legt haar kind in de armen van haar man of partner. Natuurlijk blijft het ook van haar en draagt het haar stempel. Maar ze vertrouwt het haar geliefde toe. Alle vruchten worden eerst helemaal aan een ander, aan moeder aarde, afgestaan. Ze zijn er voor de ander en zó verheugen ze ook ons hart! Succes is alleen voor de eigenaar ervan. In een vrucht zit ook iets duurzaams. Ze groeit langzaam, maar als ze er is is ze ook blijvend. Ze mag een kardinale rol meespelen in de cyclus van de natuur. Maar wat is succes? Het is er vandaag en maakt een mens, een man groot... voor één moment. Morgen is het weer weg. Het komt op en valt weg, even grillig als de roem van Michael Jackson, Lance Armstrong of in onze huidige dagen Sepp Blatter. Hun succes zegt niets over hun vruchten. Het komt op en verdwijnt. Het laat alleen maar drama s na. Niemand is er uiteindelijk mee gediend! Wij moeten dus als kerk niet uit zijn op succes, getal of macht. Wij moeten alleen maar open blijven naar Hém toe, naar de weg die Hij wijst, dan krijg je een vruchtbaar leven. Want in de goede wijnstok geënt zijn is voorwaarde voor een geslaagd leven. Het klinkt simpel, maar dat kost in een mensenleven vaak heel veel tijd en energie, soms een half leven, eer we open naar Hem staan. Zou het niet te maken hebben met echt opengaan ondanks je eigen weerstanden, heeft het niet van doen met de innerlijke overtuiging dat alleen door te géven je ook kunt ontvangen? Zou de liefde voor een partner, voor een vriend of of vriendin niet te maken hebben met dat over jezelf heenstappen, met dat innerlijk veranderd worden zodat er bloei komt? Zijn de grote veranderingen in de kunst en cultuur niet begonnen bij mensen die van binnenuit geraakt werden. Met het beeld van de wijnstok, dat Jezus gebruikt, heeft Hij óns leven op het oog. En door zíjn leven krijgt dat een nieuw perspectief: veel vrucht. Zo kerk zijn hoe gering in aantal ook betekent veel! Voor anderen, onszelf en God. Wim in t Hout grafik: freepik.com

5 uit de kerk 5 Kerk op weg naar 2025 Meer dan de helft van de leden (52,7%) van de Protestantse Kerk in Nederland geeft aan open te staan voor verandering in hun plaatselijke kerkgemeenschap. Dat blijkt uit de enquête Kerk op weg naar 2025 die de Protestantse Kerk in Nederland gehouden heeft tussen 17 februari en 31 maart Behoefte aan verandering Van de mensen die openstaan voor verandering, geeft 60% aan dat die behoefte aan verandering in hun kerkgemeenschap gedeeld wordt. Ook ervaren degenen die verandering willen voldoende steun hiervoor vanuit de kerkenraad (73%), de predikant (73%) en de gemeenteleden (76%). Kerntaken kerkzijn Het omzien naar elkaar (pastoraat) is volgens de overgrote meerderheid van de respondenten (90%) de belangrijkste kerntaak van kerkzijn. Een goede tweede plaats krijgen de kerkdiensten. Volgens 87% behoren kerkdiensten tot de kern van kerkzijn. Moderamenvergadering 12 mei 2015 Op 12 mei kwam het moderamen bijeen in München om de punten die in de Kerkenraadsvergadering van 14 maart naar voren zijn gekomen, verder uit te werken. Kirchentag Stuttgart De laatste details met betrekking tot de organisatie van de Kirchentag zijn besproken. Voorzitter Marja Kretschmann- Weelink en predikant/assessor ds. Tim van de Griend zullen de kerkenraad vertegenwoordigen. Ds. Pieter Roggeband zal ook op de Kirchentag aanwezig zijn. Gesprek EKD-PKN-NKiD Zie voor het verslag hierover de vorige Schakel (Schakel 2,2015) Reformationsjahr 2017 Duitsland Zoals op de KKR beslist is, zal er een reizende tentoonstelling op panelen komen. Het thema is: Wat de betekenis van de kerk geweest is voor de wording van de Nederlandse samenleving. Er zal hulp en advies gevraagd worden van NKiD-leden die over de juiste expertise beschikken, bovendien zal er contact opgenomen worden met de theologische faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Naast de donaties van de NKiD-leden wordt fondsenwerving in Nederland onderzocht. Pionieren stand van zaken Er moeten eerst voldoende adressen van mogelijke geïnteresseerden gevonden worden voordat het moderamen verdere actie kan ondernemen. Kerkenraadsvergadering op 12 en 13 februari 2016 Het is moeilijk gebleken om een geschikte locatie te vinden in het midden van Duitsland. Veel locaties worden al twee jaar van te voren geboekt. Er is al wel een geschikte en goed bereikbare locatie gevonden voor 2017, en deze zal alvast geboekt worden voor 17 en 18 februari Bij voldoende belangstelling zal aansluitend aan het vergaderweekend op de zaterdagavond en zondag een retraite georganiseerd worden, waaraan alle NKiD leden kunnen deelnemen, deelname aan de retraite is op eigen kosten (Beleidsvoornemens punt 2: De NKiD wil ook op landelijk niveau regelmatig geloofsgesprekken houden). Aantal kolommen in de Schakel Het moderamen heeft, conform het besluit van de KKR op 14 maart, een globale indeling van de Schakel in aantallen kolommen gemaakt per onderwerp. Deze richtlijnen worden zo snel mogelijk door de Schakelredactie overgenomen. De uiteindelijke stemming over de definitieve indeling van de Schakel vindt plaats tijdens de KKR in maart De lezers kunnen in de komende Schakels alvast bekijken of de nieuwe indeling bevalt, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen. De redactie van de Schakel kan na deze indeling een paar maal geprobeerd te hebben, tijdens de KKR een onderbouwde feedback geven over de praktische uitvoerbaarheid. Tegelijkertijd zijn het de kerkdiensten waar de meeste behoefte aan veranderingen bestaat. Ongeveer de helft van de mensen die behoefte heeft aan verandering ziet dat in een vernieuwde invulling van de kerkdiensten. Tegelijkertijd is dit ook het onderwerp waarvan de meeste invullers van de enquête denken dat dit gevoelig ligt binnen hun kerkgemeenschap. Zo n 39% verwacht dat vernieuwing in de opzet van de kerkdienst gevoelig ligt. Een vernieuwde vorm van de kerkdienst zou voor 37% van de mensen die nooit of bijna nooit meer naar de kerk gaan een reden zijn om vaker een kerkdienst te bezoeken. Ds. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode (landelijk bestuur): We kunnen rustig stellen dat de leden van de Protestantse Kerk in Nederland over het algemeen vernieuwingsgezind zijn. En blijkbaar liggen er kansen op het gebied van de invulling van kerkdiensten. Interessant om hier goed over na te denken met elkaar. Lichtere organisatiestructuur In de enquête werden ook diverse scenario s geschetst die samenhangen met de organisatiestructuur van de Protestantse Kerk. Nu is het bijvoorbeeld alleen mogelijk om lid te worden van de Protestantse Kerk via doop, belijdenis of als gastlid. Uit de enquête blijkt dat er behoefte is om na te denken over het aanbieden van alternatieve vormen van betrokkenheid, zodat het makkelijker wordt voor geïnteresseerden om zich te verbinden aan de Protestantse Kerk. Vooral predikanten (84%) zijn hier grote voorstanders van. Verder blijkt uit de resultaten van de enquête dat als het eropaan komt qua financiën 63% kiest voor het behouden van de predikant in plaats van het kerkgebouw. Als dit scenario verder uitgewerkt wordt, is het denkbaar dat de Protestantse Kerk over een paar jaar ook in huiskamers, scholen, buurthuizen enz. te vinden is. Peiling De enquête Kerk op weg naar 2025 is door meer dan mensen ingevuld. Het onderzoek gaf mensen de mogelijkheid om mee te denken over de vragen: Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst? Welke knelpunten ziet u in de huidige inrichting van de kerk en waar ziet u kansen en oplossingen? Dit onderzoek werd gedaan in het kader van het project Kerk op weg naar Sinds november 2014 praat de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland over de kerk op weg naar Centraal staat daarbij de inhoud: kerk als geloofsgemeenschap in Jezus naam. Wat is de kern van de Protestantse Kerk? Hoe kunnen we terug naar de basis? Er is een breed gedeeld besef dat de huidige structuur niet houdbaar is en een te groot beroep doet op mensen en middelen. Kerk 2025 gaat erom energie vrij te maken voor de kerntaken van kerkzijn en daar past een slanke organisatie bij. Donderdag 23 april 2015, stond Kerk 2025 opnieuw op de agenda van de generale synode. Het was een bezinnende bespreking ter voorbereiding op definitieve besluitvorming tijdens de synodevergadering in november De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke bron van informatie voor deze en volgende besprekingen. Ovegenomen van de website van de PKN:

6 6 Financiën Nieuws Beste schakellezers, allereerst hartelijk dank aan al de goede gevers die gereageerd hebben op de extra actie in de Schakel om bij te dragen aan het verzenden en ontvangen van onze nieuwsbrief. Spendenbescheinigungen als gevolg van schenkingen worden in principe één keer per jaar verstuurd na de afsluiting van het kalenderjaar in februari. Ten opzichte van mei 2014 hebben we ca ,- minder aan giften ontvangen. Ik heb goede moed, dat we dit verschil in de komende 7 maanden kunnen inhalen en dat nog meer schakelontvangers een bedrag zullen overmaken. Naast de bijdrage van de Evangelische Kirche Deutschland zijn we op uw hulp in de vorm van giften en collecten aangewezen. Verder kan ik U mededelen dat er in het afgelopen jaar hard gewerkt is aan de (re)organisatie van de NKiD. Hieraan waren natuurlijk ook kosten verbonden die we gemaakt hebben in de overtuiging dat de vele uren die hieraan besteed zijn tot een betere toekomst van onze kerk zullen leiden. Ik hoop dat iedereen prettige pinksterdagen gehad heeft. Moge God ons allen de steun en de wijsheid schenken die we nodig hebben op al onze wegen! Barend Bosschieter, eerste penningmeester en boekhouder Info stand Collectes april en mei 2015: 1.020,02 Giften per 31 mei 2015: ,00 ( ,-) De Schakel verschijnt 5 keer per jaar. De kosten hiervoor bedragen 15,- per Schakeladres. Graag bij Uw overmaking de vermelding: Schakelbijdrage. Kirchentag 2015 in Stuttgart Het was een hele mooie ervaring: de Kirchentag in Stuttgart. Er waren duizenden mensen naar de Kirchentag gekomen om samen hun geloof te beleiden, te bidden, te zingen, te discussieren en zich bezig te houden met verschillende aspecten van kerkelijk leven. Ook de Nederlandse Kerk in Duitsland was op de Kirchentag vertegenwoordigd. Door op de Kirchentag present te zijn wilden wij de bekendheid van de NKiD vergroten. Onze stand, die op alle drie dagen tijdens de Markt der Mogelijkheden bezet was en die we samen met de Finnen deelden, was goed bezocht. Er werd naar informatie over de NKiD gevraagd en naar kerkelijk leven binnen de NKiD geinformeerd; er vonden talloze gesprekken plaats over Gott und die Welt. Informatiebroschures, Schakelkontakten, boekenleggers en speculaas werden uitgedeeld. Bovendien werden aardbeienmutsjes, geborduurde kaarten en engeltjes verkocht; wie zin had in koffie en beschuit met muisjes kon ook bij ons terecht. De organisatie van alles, wat met de stand te maken had, lag in handen van leden uit de kern Stuttgart, ook leden uit andere kernen hebben een steentje bijgedragen. Hartelijk dank daarvoor. Alle ontmoetingen, en niet alleen met mensen, die aan onze stand zijn gekomen, hebben op mij een grote indruk achtergelaten. Ik heb ervaren, dat dit belangrijk (voor mij) is. Dat wij elkaar kunnen ontmoeten en in gesprek kunnen komen over geloof en kerkelijk leven is ook een thema bij de NKiD. In het beleidsplan is voorzien, dat er jaarlijks een ontmoetingsweekend (waar ook ouders met kinderen aan deel kunnen nemen) en geloofsgesprekken worden aangeboden. Hieraan kunnen gemeenteleden uit heel Duitsland deelnemen. In aansluiting aan de komende AK kan men een dag van retraite bijwonen. De volgende Kirchentag vindt in 2017 plaats in Berlijn. Dit is tevens het jaar, waarin het Reformationsjubileum plaatsvindt. Eerste plannen voor een reizende tentoonstelling met als thema Uitwerkingen van de Reformatie in Nederland zijn al gemaakt. Es misschien kunnen we zelfs weer op de Kirchentag present zijn. Marja Kretschmann-Weelink Uw (financiële) bijdrage gevraagd... voor een rondreizende tentoonstelling over het Nederlands protestantisme Het zal u niet ontgaan zijn: in 2017 is het 500 jaar geleden, dat Luther zijn 95 stellingen openbaar maakte. Daarmee begon de Reformatie van de kerk, die - anders dan Luther voorzien had en wilde - ook de scheuring ervan met zich meebracht. Ook de Nederlandse Kerk in Duitsland wil haar steentje bijdragen aan de vele herdenkingsactiviteiten. We willen dat doen in de vorm een rondreizende tentoonstelling, die in elk geval de Nederlandse ambassade in Berlijn en het Haus der Niederlande in Münster aan zal doen. De tentoonstelling kan echter ook in kerngemeentes te gast zijn. Het project staat nog in de kinderschoenen, maar gedacht is aan ongeveer twintig professioneel gemaakte informatieve plakkaten, ondersteund door tien-vijftien voorwerpen (een Statenbijbel, een zendingsbusje, een portret van Abraham Kuijper en noem zo maar op). Thema s die nu voorzien zijn, zijn onder andere het calvinisme, de Synode van Dordrecht, de opkomst van de Gereformeerde Kerken, het versplinterde kerkelijke landschap in Nederland, het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland, de secularisatie en de doorwerking van het protestantisme in de cultuur (koningshuis, inspraak, mondigheid). Het gaat dus niet alleen om de kerk, maar vooral ook om de vraag, hoe het protestantisme Nederland gevormd heeft. Natuurlijk gaat het ook over Nederlanders in Duitsland: over de vluchtelingengemeentes van de zestiende eeuw (bv. in Frankfurt, Wesel en Emden) en over ons, de Nederlandse Kerk in Duitsland. Het project is nog zo pril, dat u er graag met uw ideeën aan bij kunt dragen. Schrijf dan een mail aan ds. Tim van de Griend, Mocht dit project u op een bijzondere manier aanspreken, dan kunt u het ook financieel ondersteunen. Een overmaking aan de Nederlandse Kerk (vgl. de voorlaatste pagina van dit blad) onder vermelding van Tentoonstelling maakt, dat we het project, dat ook bedoeld is om publiciteit voor de Nederlandse Kerk te genereren, hopelijk kostenneutra(a)l(er) kunnen vormgeven. Voor financiering van buiten gaat het College van Kerkrentmeesters ook proberen te zorgen. In Nederland zal een aantal fondsen worden aangeschreven, dat in het bijzonder protestants-religieuze projecten ondersteunt. Tim van de Griend foto: zvg.

Dat doet de deur... open! Schakel-kontakt. orgaan van de nederlandse kerk in duitsland. www.nederlandse-kerk.de. 40e jaargang nr.

Dat doet de deur... open! Schakel-kontakt. orgaan van de nederlandse kerk in duitsland. www.nederlandse-kerk.de. 40e jaargang nr. Schakel-kontakt orgaan van de nederlandse kerk in duitsland www.nederlandse-kerk.de 40e jaargang nr. 4 2014 --------------------------------------------- Geachte lezer 2 _UIT DE KERK wereldwijde verbondenheid

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Wij gedenken met elkaar, maar hoe?

Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Nr. 9 - Oktober 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Rondom 1 en 2 november zijn er zowel in katholieke als in

Nadere informatie

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Protestants Landelijk Dienstencentrum Joseph Haydnlaan 2A 3533 AE Utrecht www.pkn.nl servicedesk@pkn.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding aandacht voor Nederlandse zendeling naar centraal-thailand dvent 03 2012 Jaargang

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

vgknieuws Nr. 12 oktober 2011

vgknieuws Nr. 12 oktober 2011 vgknieuws Nr. 12 oktober 2011 Tijd om volwassen te worden 'Nergens tref je een zo sterke en radicale spiritualiteit aan als onder jongeren. Het is heerlijk om met jongeren te werken. Hun spontane geloofsbeleving

Nadere informatie

Redactioneel. Visie. De redactie. Gemeenschap zijn is elkaar vasthouden

Redactioneel. Visie. De redactie. Gemeenschap zijn is elkaar vasthouden Inhoudsopgave Visie 1 Redactioneel 1 Vriend voor het Leven 2 Medeleven 3 Wekelijkse bloemengroet 3 Bij de vieringen 4 Afscheid Pastoor Jaap van der Bie 4 Uitvaart: voorbereid of onvoorbereid? 5 In memoriam

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 ledenvertoeving

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 ledenvertoeving de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 editie ledenvertoeving GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE waar mensen hun verbondenheid met Christus mogen beleven waar mens zijn

Nadere informatie

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training 3 1.1. Voorbereiding door de cursist 3 1.1.1. Interview met een niet-christen 3 1.1.2. Het leren van de theorie 4 1.1.1. Voorbereidingsrooster 5 1.2. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Geroepen. worden. Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd. Magazine van het bisdom Breda. oktober 2008. jaargang 2 nummer 4

Geroepen. worden. Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd. Magazine van het bisdom Breda. oktober 2008. jaargang 2 nummer 4 Magazine van het bisdom Breda jaargang 2 nummer 4 oktober 2008 Geroepen worden I Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd bisdom van breda magazine Uitvaartverzorging van Gemert Heuvelstraat 181,

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Bijbel en oecumene Willibrordzondag 7 november 2004

Bijbel en oecumene Willibrordzondag 7 november 2004 katholieke vereniging voor oecumene athanasius en willibrord Bijbel en oecumene Willibrordzondag 7 november 2004 Op 21 november is het 40 jaar geleden dat in de Katholieke Kerk op het Tweede Vaticaans

Nadere informatie

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 35e jaargang nr. 2 maart 2014 MEDITATIE Zoek de stilte Het thema van het veertigdagentijdboekje en van het project van de kinderkerk in deze periode is:

Nadere informatie

thema Beelden van Jezus

thema Beelden van Jezus Mei-Juni-Juli 2015 3 thema Beelden van Jezus Kerkmagazine Hoogland - Hooglanderveen - Amersfoort-Noord Denkt u nog aan uw vrijwillige bijdrage 2015 voor Lopend Vuur? Rek. Nr. NL52 RABO 0123 0603 03 t.n.v.

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013

DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013 Protestantse Gemeente Amersfoort nspi re rend dichtbi DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013 j IN DIT NUMMER: Kerkennacht: Ridders van de ronde tafel Oversteken naar De Bron Geleefd Geloofd

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie