Sabbath. Schakel-kontakt. 41e jaargang nr Geachte lezer 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sabbath. Schakel-kontakt. www.nederlandse-kerk.de. 41e jaargang nr. 3 2015. --------------------------------------------- Geachte lezer 2"

Transcriptie

1 Schakel-kontakt UITGAVE van de nederlandse kerk in duitsland 41e jaargang nr Geachte lezer 2 _COLUMN Iets van sabbath 2 _MEDITATIE Succes hebben of vrucht dragen 4 _UIT DE KERK 5 Moderamenvergadering 5 _FINANCIËN 6 _NIEUWS 6 Fundraising zelfgemaakt 7 Uit de Ebertallee 7 _WAAR & WANNEER? 8-9 Colofon 9 _ KINDERPAGINA 10 Iets van grafik: freepik.com Sabbath

2 2 van de redactie COLUMN G eachte lezers, de zomer staat voor de deur, ja is, wanneer u dit leest, reeds begonnen. Na een relatief koude lente hebben we de eerste zomerse dagen inmiddels ook gehad. Wat was het warm op de Kirchentag in Stuttgart! Degenen die onze stand daar in Zelthalle 1 bemenst hebben waanden zich in een Finse sauna. Liters water hebben zij gezweet, en vervolgens weer moeten drinken om op de been te blijven. Bij deze hartelijk dank aan allen die zich hebben ingezet om de NKID te presenteren. Het resultaat daarvan laat zich moeilijk meten. Wie verwacht heeft zoveel mogelijk nieuwe zieltjes voor onze kerk te kunnen winnen zal bedrogen uitgekomen zijn. Aan zo n stand kom je vaak veel oude bekenden tegen. Het komt maar heel af en toe voor dat je iemand tegen het lijf loopt die al jaren in Duitsland woont, nog nooit van de NKiD heeft gehoord en vervolgens naar de kerk komt. Een stand betekent in de allereerste plaats gezien worden. Tevens vormt zij een ontmoetingsplek waar contacten geknoopt worden die wellicht in de toekomst nog een rol zouden kunnen spelen. Mijn indruk is dat het, ondanks dat het bloedjeheet was, goed is geweest dat we er waren. Deze uitgave van Schakel waarin Marja Kretschmann- Weelink uitvoerig verslag doet over haar ervaringen op de Kirchentag is ons zomernummer. Hiermee moet u het de komende maanden, juli t/m september, doen. Het volgende nummer verschijnt pas begin oktober. Primeur in deze uitgave is de kinderpagina op de achterkant, verzorgd door Mariska Westerhaas. Het is de bedoeling dat voortaan elke uitgave door een dergelijke pagina wordt gesierd. Rens Dijkman-Kuhn staat in deze uitgave aan de hand van de sabbat stil bij de betekenis van vakantie. Of is het wellicht omgekeerd en gaat het om een uitleg van de sabbat met behulp van wat wij onder vakantie verstaan? Oordeelt u zelf. Tevens weet onze gewaardeerde collega uit de Ebertallee in dit nummer eindelijk ook het verband tussen preken en pudding koken bloot te leggen. Iets wat ik me al langer heb afgevraagd maar waar ik tot nog toe nooit achter ben gekomen. Ik hoop van harte dat haar preken beter lukken dan de pudding. Maar daar twijfel ik eigenlijk niet werkelijk aan. Onze nieuwe collega in het oosten, Wim in t Hout, mediteert, passend in het oogstseizoen, hoewel het voor druiven nog wat vroeg is, over het dragen en brengen van vruchten. Hij wijst er op dat dat wat anders is dan het behalen van succes dat voornamelijk het eigen belang dient. Zoveel verraad ik u reeds. Verder treft u in dit nummer, naast het bericht van de penningmeester en een verslag van de moderamenvergadring uiteraard de berichten uit de kernen aan. Veel leesplezier, een goede zomer en een prettige valantie gewenst. Komt u behouden en uitgerust terug! Namens de redactie, Pieter Roggeband Iets van Sabbat... Het is zomer. Vakantie. Men gaat erop uit. Of men blijft thuis en doet het rustig aan. De zomer is bij uitstek het seizoen van ontspanning en rust. Van recreatie. Herschepping. Een mooi, ten diepste religieus woord. Want ook de Bijbel spreekt van recreatie. Zij maant tot ontspanning en rust. Zij nodigt uit tot de viering van Sabbat. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God; dan mag u niet werken. Exodus 20, 8-9a Sabbat De Sabbat is een rustdag. Een dag, waarop geen werk verricht wordt. Daarmee onderscheidt zich deze dag van de andere zes dagen van de week. Terwijl de eerste zes dagen in de week ertoe dienen, dat mensen met hun dagelijkse werk in hun levensonderhoud voorzien, is de Sabbat een dag, die mensen doet rusten van hun werk en God gewijd is. De Joodse Sabbat is ten diepste religieus verankerd. Zij geldt als een goddelijk gebod, maakt deel uit van de Tien Geboden, en is het meest voorkomende gebod in het Oude Testament. Als zodanig komt de Sabbat niet alleen een bijzondere betekenis toe, ook is zij in de wereld uniek. Andere antieke culturen kennen weliswaar eveneens vrije dagen, maar deze worden op goeddunken van de heersende koningen ingesteld en zijn niet religieus gemotiveerd. De Sabbat is een door God opgedragen wekelijkse dag van rust. En roept op tot de eredienst aan God. Geschiedenis van de Sabbat Godsdienstwetenschappers gaan ervan uit, dat er reeds 1500 v. Chr., d.w.z. voor de inname van het land Kanaan, door Joodse nomadenstammen een rustdag gevierd werd. Naast de eerste bijbelse optekeningen van de Joodse rustdag uit de 8e eeuw v. Chr., bericht een buitenbijbelse bron uit 630 v. Chr. van de wekenlijkse Joodse viering. Pas in de tijd van de Babylonische Ballingschap, van 586 t/m 539 v. Chr., kreeg de rustdag de naam Sabbat. Het begrip Sabbat is afgeleid van een werkwoord, dat ophouden of rusten betekent. Deze benaming kwam in omloop, om de Joodse religieuze rustdag bewust te onderscheiden van de seculaire, maandelijke rustdag van de Babyloniers. Tot op de dag van vandaag vieren Joden wereldwijd de Sabbat. Bij zonsondergang op vrijdagavond wordt de Sabbat met de Kiddusch, de zegen over de wijn en het brood, ingeleid. Dan wordt er gezamelijk maaltijd gehouden. Op zaterdag vindt in de Synagoge een feestelijke processie met de schriftrollen van de Thora plaats, waarna er uit de Schrift gelezen en gebeden wordt. Met een zegen over de wijn wordt de Sabbat weer uitgeleid. Theologische motivering van de Sabbat De Sabbat is als een goddelijk gebod geformuleerd. Hoe menselijk zij evenwel ten diepste is, blijkt uit haar theologische motivering. Deze theologische motivering is tweeerlei. In de Tien Geboden, zoals in Ex. 20 geformuleerd, ligt er een verbinding tussen de Sabbat en de rustdag van God. Na zes dagen van schepping rustte God op de zevende dag uit van zijn werk. Zo menselijk als God hier omschreven wordt, zo goddelijk mogen zich de mensen voelen. Als kleine scheppers worden zij door de grote Schepper opgeroepen, de nodige rust in acht te nemen.wanneer God na zes dagen van Schepping een dag van rust nodig heeft, hoezeer geldt dat dan niet juist ook voor de mens. En zo nodigt Hij hen dan beslist, maar van harte uit, na zes dagen van hard werken een dag van rust te houden. In de formulering van de Tien Geboden in Deut. 5 wordt de Sabbat met de uittocht en bevrijding uit Egypte verbonden. God heeft het volk Israel uit de slavernij bevrijd. Dat impliceert ten diepste, dat de mens geen slaaf van zijn werk mag zijn. Een mens is in het leven geroepen om te leven, niet om te werken. Het werk mag het leven dienen, maar niet het leven het werk. En geen mens mag een ander aan zijn werk verslaven. Niet alleen de foto: zvg.

3 COLUMN 3 grafik: freepik.com werkgever mag vrijaf nemen, ook de slaven en slavinnen hebben het recht op een vrije dag in de week. Van de Sabbat naar een sociale maatschappij Hoe verstrekkend het heilzame, menselijke karakter van de Sabbat is, blijkt uit de ingrijpende traditiegeschiedenis van de viering. Verbonden met de wekenlijkse Sabbat, ontstond ook de traditie van het Sabbatsjaar (Lev. 25). Elk zevende jaar kregen slaven de vrijheid, om te bepalen, of men een andere heer zou willen dienen. Bepaalde schulden werden elk zevende jaar kwijtgescholden. En elk zevende jaar kwam akkerland braak te liggen, om zich te herstellen van zes jaren oogst. Wat er in dat zevende jaar toch nog aan voedsel groeide, was voor de armen bedoeld. Dit uiterst sociale Sabbatsjaar liep uit op het Jubeljaar (Lev. 25, 8-34). Na zeven keer zeven jaren kregen alle mensen, alle dieren en heel het land de kans, om uit te rusten en opnieuw te beginnen. Het goddelijke gebod van een voor de mensen heilzame wekelijkse vrije en en God gewijde dag, verruimde zich tot een heilzame orde voor heel de schepping. Jezus en de Sabbat Dat mensen geneigd zijn, het heilzame en menselijke karakter van de Sabbat steeds weer in het tegendeel te doen verkeren, laten ons de Evangelien zien. Wanneer Jezus op zondag aren plukt en zieken geneest, wordt er door de Farizeers heftig geprotesteerd. Uit het voor de mensen heilzame Sabbatgebod waren er in het Jodendom ten tijde van Jezus intussen 39 verboden werkzaamheden met vele kleine bepalingen gedestilleerd. Daaronder viel het aren plukken als ook het genezen van chronisch zieken. Het is Jezus, die de dogmatisering van de Sabbat als geen ander doorbreekt en duidelijk stelt, dat de mens geen slaaf van het Sabbatgebod mag worden. De Sabbat er voor de mens, en niet de mens voor de Sabbat, zo luiden zijn besliste en beslissende woorden. Van Sabbat naar de zondag Voor de eerste christenen kreeg de zondag als dag van Jezus opstanding een bijzondere betekenis. De eerste dag van de week werd de dag van de Heer, waarop men bij elkaar kwam, het geloof in Jezus beleed en het Avondmaal vierde. Daarnaast hield men zich ook trouw aan de viering van de Sabbat. Dat veranderde pas in 325 n. Chr., toen keizer Constantijn de zondag tot rustdag in heel het Romeinse Rijk declareerde. Daarmee werd het karakteristieke van de Sabbat door de kerk op de zondag overgedragen. Deze dag werd nu als dag van de Heer gelijktijdig tot een dag van rust. Drie eeuwen later benoemde de Islam de vrijdag tot wekelijks dag van rust en gebed. Ohne Sonntag gibt es nur noch Werktage Net als het Jodendom kent het Christendom tijden en stromingen, die de zondagse rustdag perverteren, door deze aan strenge regels en wetten te binden. Zo mocht een aantal generaties op zondag niet eens een schaar of breiwerkje in handen houden, omdat dit ook maar de schijn van werkzaamheid met zich meebracht. Of het beruchte ijsje op zondag, dat menig kind op een zonnige zondag moest ontberen. Vandaag evenwel dreigt het andere extreme. In onze gecommercialiseerde wereld, waarin tijd geld is, wordt de zondag toenemend tot een gematerialiseerde (koop) zondag, die geen rekening houdt met de dringende menselijke behoefte naar ontspanning en rust. Is het een wonder, dat onze maatschappij voelbaar gejaagd wordt en mensen tot opgejaagden? Ohne Sonntag gibt es nur noch Werktage, waarschuwen de kerken in Duitsland. En dat terecht. Niet dat wij terugmoeten naar de zondag, waarop niets mag. Wel naar een dag, waarop niets moet. De boodschap van Sabbat Niets moeten. De Sabbat is niet alleen de uiterlijke vormgeving van de menselijke behoefte aan rust. Zij is op zichzelf ten diepste genadige boodschap, aldus Dennis Meier, voorganger van de Zevende-dags Adventisten, die aan de viering van de Sabbat vasthouden. Verankerd in het scheppingsverhaal bevrijdt zij de mens al bij voorbaat van alle prestatiedruk. Adam is op de zesde dag in het leven geroepen en mag meteen al Sabbat vieren. Hij hoeft voor God niets te presteren. Hij mag er zijn, omdat hij er is. Hij mag zonder meer bestaan. Of de eredienst aan God niet daar begint, waar wij deze boodschap horen en doen? En of wij God niet de meeste eer brengen, wanneer wij deze zomer iets van Sabbat vieren? Rens Dijkman-Kuhn

4 4 meditatie SUCCES HEBBEN OF VRUCHT DRAGEN Johannes 15: 1-8 Het laatste belangrijke thema dat Jezus aansnijdt bij zijn leerlingen met het oog op de tijd na Pinksteren is het bovenstaande. Zijn leerlingen moeten nu verder zonder zijn fysieke aanwezigheid. Je zou verwachten dat Hij hen nu voorhoudt wat zij nu allemaal precies moeten gaan doen om succes te hebben. Ze kregen van Jezus immers de opdracht het Evangelie te verkondigen tot aan de einden der aarde. Dat wil zeggen: ze moeten de betekenis van zijn missie aan de man of aan de vrouw brengen. Ze moeten met dat vreemde, tegendraadse verhaal van Goede Vrijdag en Pasen, van Gods Koninkrijk, een cultuuromslag tot stand brengen in de maatschappij, in de wereld zelfs. Ga d r maar aanstaan. Wat ligt meer voor de hand dan dat Jezus hen een weg tot succes gaat leren: een trainingscursus of workshop: een strategie zus, een training zo, fondswerving, actieplannen, enzovoorts. Jezus doet echter niets van dit alles! Het enige, dat Hij hen voorhoudt is: blijf in Mij, blijf in mijn liefde, dan draag je veel vruchten. Met die paar woorden wordt heel het programma van de kerk hier aangegeven. Daarmee is de toon gezet en het bestaan getekend, want het is tevens een visie op het menselijk bestaan. Wij weten allemaal wel wat vruchten zijn. Appels, peren, tomaten, aardbeien en vooral: druiven. Wat zeg je, als je heel mooie appels aan een boom ziet hangen? Of n een heel mooie tros druiven aan een wijnstok? Zeg je dan: wat een prestatie van die tak om zo n appel voort te brengen? Of: die twijg kan er wat van? Nee, je zegt: die wijnboer, die tuinbouwer díe kan het! Of je zegt: wat een prachtige wijngaard! Met andere woorden: vruchten wijzen bij zichzelf vandáán. Ze prijzen in hoge mate de wijnbouwer aan. Ze zijn zijn visitekaartje. En Jezus voegt er aan toe: De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen. Ik sta hier bij stil, omdat dat iets is dat totaal ingaat tegen de geest van onze tijd. Want waar draait het voor ons in de 21e eeuw om? Wat zien ouders graag bij hun kinderen? Waar is opvoeding en opleiding op gericht? Wat wordt nog steeds stilzwijgend overgebracht als het allerbelangrijkste? Dit toch? Je moet de hoogste cijfers halen, de beste resultaten en dan zul je gelukkig zijn! En in de samenleving is het al precies zó. En binnen de organisaties en bedrijven ook. Gelukkig ben je, als je meer presteert, als je hoger op komt, als je bedrijf meer produceert, als je meer winst maakt. Of in de politiek: waar draait het om? Toch hierom: meer stemmen, meer zetels, meer invloed, meer macht. Heel onze samenleving roept het ons toe: zorg dat je succes hebt, want dan ben je happy! En het gevolg is: hoogspanning, stress, maagklachten, hartinfarcten, vetes en jaloezie, een prestatiecultuur waarin we elkaar gek maken. Hetzelfde zie je soms ook wel in de kerk: wat bepaalt of iets geslaagd is? Cijfers en bezoekgetallen. Succes dus. Jezus geeft echter zijn volgelingen maar één opdracht mee: op weg gaan en vrucht dragen. Heel die gelijkenis van de wijnstok en de ranken wordt door Hem naar voren geschoven, om dat ene duidelijk te maken: dat de kerk, dat wij, geroepen worden tot maar één ding: als rank aan de wijnstok vrucht te dragen. Let wel, Jezus staat op het punt zijn werk over te dragen aan zijn volgelingen. Er is een wereld vol werk, vol nood. Hij laat maar 12 mensen achter om die grote klus te klaren. Zij moeten zijn volbrachte missie uitwerken in de samenleving, zodat er een ommekeer komt in denken en voelen en handelen, die zijn weerga niet kent. Er moet een hele andere wind gaan waaien, een andere Geest komen in de wereld. En het is een romantische gedachte om te veronderstellen dat het vertellen over Jezus liefde en het gehoor geven aan zijn woorden in onze wereld verwelkomd en geaccepteerd wordt. Ontwerpt Hij een actieprogramma? Nee. Leert Hij hun methoden? Nee. Hij laat hen achter met het meest onmogelijke werk dat ooit gedaan kan worden. Jezus pretentie is hoger dan enig mens ooit gehad heeft. En toch ontwerpt Hij nergens enige strategie of succesformule. Nergens suggereert Hij: succes is macht. Integendeel! En dan komt Hij met dat grootse voorbeeld van de wijnstok. In Johannes 15 wijst Hij op Zichzelf in samenhang met vrucht dragen. Daar gaat het Jezus om. Niet voor niets wordt dit dan ook 7x genoemd! Het levensmotto voor een gelovig mens, eigenlijk voor ieder mens is: vrucht dragen. Wat een verschil met : succes najagen. Succes is eigen fabricaat. Succes maak je zelf. Je bent er trots op, Je hebt het aan jezelf te danken. De vrucht is er om door ánderen genoten te worden. De vrouw legt haar kind in de armen van haar man of partner. Natuurlijk blijft het ook van haar en draagt het haar stempel. Maar ze vertrouwt het haar geliefde toe. Alle vruchten worden eerst helemaal aan een ander, aan moeder aarde, afgestaan. Ze zijn er voor de ander en zó verheugen ze ook ons hart! Succes is alleen voor de eigenaar ervan. In een vrucht zit ook iets duurzaams. Ze groeit langzaam, maar als ze er is is ze ook blijvend. Ze mag een kardinale rol meespelen in de cyclus van de natuur. Maar wat is succes? Het is er vandaag en maakt een mens, een man groot... voor één moment. Morgen is het weer weg. Het komt op en valt weg, even grillig als de roem van Michael Jackson, Lance Armstrong of in onze huidige dagen Sepp Blatter. Hun succes zegt niets over hun vruchten. Het komt op en verdwijnt. Het laat alleen maar drama s na. Niemand is er uiteindelijk mee gediend! Wij moeten dus als kerk niet uit zijn op succes, getal of macht. Wij moeten alleen maar open blijven naar Hém toe, naar de weg die Hij wijst, dan krijg je een vruchtbaar leven. Want in de goede wijnstok geënt zijn is voorwaarde voor een geslaagd leven. Het klinkt simpel, maar dat kost in een mensenleven vaak heel veel tijd en energie, soms een half leven, eer we open naar Hem staan. Zou het niet te maken hebben met echt opengaan ondanks je eigen weerstanden, heeft het niet van doen met de innerlijke overtuiging dat alleen door te géven je ook kunt ontvangen? Zou de liefde voor een partner, voor een vriend of of vriendin niet te maken hebben met dat over jezelf heenstappen, met dat innerlijk veranderd worden zodat er bloei komt? Zijn de grote veranderingen in de kunst en cultuur niet begonnen bij mensen die van binnenuit geraakt werden. Met het beeld van de wijnstok, dat Jezus gebruikt, heeft Hij óns leven op het oog. En door zíjn leven krijgt dat een nieuw perspectief: veel vrucht. Zo kerk zijn hoe gering in aantal ook betekent veel! Voor anderen, onszelf en God. Wim in t Hout grafik: freepik.com

5 uit de kerk 5 Kerk op weg naar 2025 Meer dan de helft van de leden (52,7%) van de Protestantse Kerk in Nederland geeft aan open te staan voor verandering in hun plaatselijke kerkgemeenschap. Dat blijkt uit de enquête Kerk op weg naar 2025 die de Protestantse Kerk in Nederland gehouden heeft tussen 17 februari en 31 maart Behoefte aan verandering Van de mensen die openstaan voor verandering, geeft 60% aan dat die behoefte aan verandering in hun kerkgemeenschap gedeeld wordt. Ook ervaren degenen die verandering willen voldoende steun hiervoor vanuit de kerkenraad (73%), de predikant (73%) en de gemeenteleden (76%). Kerntaken kerkzijn Het omzien naar elkaar (pastoraat) is volgens de overgrote meerderheid van de respondenten (90%) de belangrijkste kerntaak van kerkzijn. Een goede tweede plaats krijgen de kerkdiensten. Volgens 87% behoren kerkdiensten tot de kern van kerkzijn. Moderamenvergadering 12 mei 2015 Op 12 mei kwam het moderamen bijeen in München om de punten die in de Kerkenraadsvergadering van 14 maart naar voren zijn gekomen, verder uit te werken. Kirchentag Stuttgart De laatste details met betrekking tot de organisatie van de Kirchentag zijn besproken. Voorzitter Marja Kretschmann- Weelink en predikant/assessor ds. Tim van de Griend zullen de kerkenraad vertegenwoordigen. Ds. Pieter Roggeband zal ook op de Kirchentag aanwezig zijn. Gesprek EKD-PKN-NKiD Zie voor het verslag hierover de vorige Schakel (Schakel 2,2015) Reformationsjahr 2017 Duitsland Zoals op de KKR beslist is, zal er een reizende tentoonstelling op panelen komen. Het thema is: Wat de betekenis van de kerk geweest is voor de wording van de Nederlandse samenleving. Er zal hulp en advies gevraagd worden van NKiD-leden die over de juiste expertise beschikken, bovendien zal er contact opgenomen worden met de theologische faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Naast de donaties van de NKiD-leden wordt fondsenwerving in Nederland onderzocht. Pionieren stand van zaken Er moeten eerst voldoende adressen van mogelijke geïnteresseerden gevonden worden voordat het moderamen verdere actie kan ondernemen. Kerkenraadsvergadering op 12 en 13 februari 2016 Het is moeilijk gebleken om een geschikte locatie te vinden in het midden van Duitsland. Veel locaties worden al twee jaar van te voren geboekt. Er is al wel een geschikte en goed bereikbare locatie gevonden voor 2017, en deze zal alvast geboekt worden voor 17 en 18 februari Bij voldoende belangstelling zal aansluitend aan het vergaderweekend op de zaterdagavond en zondag een retraite georganiseerd worden, waaraan alle NKiD leden kunnen deelnemen, deelname aan de retraite is op eigen kosten (Beleidsvoornemens punt 2: De NKiD wil ook op landelijk niveau regelmatig geloofsgesprekken houden). Aantal kolommen in de Schakel Het moderamen heeft, conform het besluit van de KKR op 14 maart, een globale indeling van de Schakel in aantallen kolommen gemaakt per onderwerp. Deze richtlijnen worden zo snel mogelijk door de Schakelredactie overgenomen. De uiteindelijke stemming over de definitieve indeling van de Schakel vindt plaats tijdens de KKR in maart De lezers kunnen in de komende Schakels alvast bekijken of de nieuwe indeling bevalt, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen. De redactie van de Schakel kan na deze indeling een paar maal geprobeerd te hebben, tijdens de KKR een onderbouwde feedback geven over de praktische uitvoerbaarheid. Tegelijkertijd zijn het de kerkdiensten waar de meeste behoefte aan veranderingen bestaat. Ongeveer de helft van de mensen die behoefte heeft aan verandering ziet dat in een vernieuwde invulling van de kerkdiensten. Tegelijkertijd is dit ook het onderwerp waarvan de meeste invullers van de enquête denken dat dit gevoelig ligt binnen hun kerkgemeenschap. Zo n 39% verwacht dat vernieuwing in de opzet van de kerkdienst gevoelig ligt. Een vernieuwde vorm van de kerkdienst zou voor 37% van de mensen die nooit of bijna nooit meer naar de kerk gaan een reden zijn om vaker een kerkdienst te bezoeken. Ds. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode (landelijk bestuur): We kunnen rustig stellen dat de leden van de Protestantse Kerk in Nederland over het algemeen vernieuwingsgezind zijn. En blijkbaar liggen er kansen op het gebied van de invulling van kerkdiensten. Interessant om hier goed over na te denken met elkaar. Lichtere organisatiestructuur In de enquête werden ook diverse scenario s geschetst die samenhangen met de organisatiestructuur van de Protestantse Kerk. Nu is het bijvoorbeeld alleen mogelijk om lid te worden van de Protestantse Kerk via doop, belijdenis of als gastlid. Uit de enquête blijkt dat er behoefte is om na te denken over het aanbieden van alternatieve vormen van betrokkenheid, zodat het makkelijker wordt voor geïnteresseerden om zich te verbinden aan de Protestantse Kerk. Vooral predikanten (84%) zijn hier grote voorstanders van. Verder blijkt uit de resultaten van de enquête dat als het eropaan komt qua financiën 63% kiest voor het behouden van de predikant in plaats van het kerkgebouw. Als dit scenario verder uitgewerkt wordt, is het denkbaar dat de Protestantse Kerk over een paar jaar ook in huiskamers, scholen, buurthuizen enz. te vinden is. Peiling De enquête Kerk op weg naar 2025 is door meer dan mensen ingevuld. Het onderzoek gaf mensen de mogelijkheid om mee te denken over de vragen: Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst? Welke knelpunten ziet u in de huidige inrichting van de kerk en waar ziet u kansen en oplossingen? Dit onderzoek werd gedaan in het kader van het project Kerk op weg naar Sinds november 2014 praat de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland over de kerk op weg naar Centraal staat daarbij de inhoud: kerk als geloofsgemeenschap in Jezus naam. Wat is de kern van de Protestantse Kerk? Hoe kunnen we terug naar de basis? Er is een breed gedeeld besef dat de huidige structuur niet houdbaar is en een te groot beroep doet op mensen en middelen. Kerk 2025 gaat erom energie vrij te maken voor de kerntaken van kerkzijn en daar past een slanke organisatie bij. Donderdag 23 april 2015, stond Kerk 2025 opnieuw op de agenda van de generale synode. Het was een bezinnende bespreking ter voorbereiding op definitieve besluitvorming tijdens de synodevergadering in november De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke bron van informatie voor deze en volgende besprekingen. Ovegenomen van de website van de PKN:

6 6 Financiën Nieuws Beste schakellezers, allereerst hartelijk dank aan al de goede gevers die gereageerd hebben op de extra actie in de Schakel om bij te dragen aan het verzenden en ontvangen van onze nieuwsbrief. Spendenbescheinigungen als gevolg van schenkingen worden in principe één keer per jaar verstuurd na de afsluiting van het kalenderjaar in februari. Ten opzichte van mei 2014 hebben we ca ,- minder aan giften ontvangen. Ik heb goede moed, dat we dit verschil in de komende 7 maanden kunnen inhalen en dat nog meer schakelontvangers een bedrag zullen overmaken. Naast de bijdrage van de Evangelische Kirche Deutschland zijn we op uw hulp in de vorm van giften en collecten aangewezen. Verder kan ik U mededelen dat er in het afgelopen jaar hard gewerkt is aan de (re)organisatie van de NKiD. Hieraan waren natuurlijk ook kosten verbonden die we gemaakt hebben in de overtuiging dat de vele uren die hieraan besteed zijn tot een betere toekomst van onze kerk zullen leiden. Ik hoop dat iedereen prettige pinksterdagen gehad heeft. Moge God ons allen de steun en de wijsheid schenken die we nodig hebben op al onze wegen! Barend Bosschieter, eerste penningmeester en boekhouder Info stand Collectes april en mei 2015: 1.020,02 Giften per 31 mei 2015: ,00 ( ,-) De Schakel verschijnt 5 keer per jaar. De kosten hiervoor bedragen 15,- per Schakeladres. Graag bij Uw overmaking de vermelding: Schakelbijdrage. Kirchentag 2015 in Stuttgart Het was een hele mooie ervaring: de Kirchentag in Stuttgart. Er waren duizenden mensen naar de Kirchentag gekomen om samen hun geloof te beleiden, te bidden, te zingen, te discussieren en zich bezig te houden met verschillende aspecten van kerkelijk leven. Ook de Nederlandse Kerk in Duitsland was op de Kirchentag vertegenwoordigd. Door op de Kirchentag present te zijn wilden wij de bekendheid van de NKiD vergroten. Onze stand, die op alle drie dagen tijdens de Markt der Mogelijkheden bezet was en die we samen met de Finnen deelden, was goed bezocht. Er werd naar informatie over de NKiD gevraagd en naar kerkelijk leven binnen de NKiD geinformeerd; er vonden talloze gesprekken plaats over Gott und die Welt. Informatiebroschures, Schakelkontakten, boekenleggers en speculaas werden uitgedeeld. Bovendien werden aardbeienmutsjes, geborduurde kaarten en engeltjes verkocht; wie zin had in koffie en beschuit met muisjes kon ook bij ons terecht. De organisatie van alles, wat met de stand te maken had, lag in handen van leden uit de kern Stuttgart, ook leden uit andere kernen hebben een steentje bijgedragen. Hartelijk dank daarvoor. Alle ontmoetingen, en niet alleen met mensen, die aan onze stand zijn gekomen, hebben op mij een grote indruk achtergelaten. Ik heb ervaren, dat dit belangrijk (voor mij) is. Dat wij elkaar kunnen ontmoeten en in gesprek kunnen komen over geloof en kerkelijk leven is ook een thema bij de NKiD. In het beleidsplan is voorzien, dat er jaarlijks een ontmoetingsweekend (waar ook ouders met kinderen aan deel kunnen nemen) en geloofsgesprekken worden aangeboden. Hieraan kunnen gemeenteleden uit heel Duitsland deelnemen. In aansluiting aan de komende AK kan men een dag van retraite bijwonen. De volgende Kirchentag vindt in 2017 plaats in Berlijn. Dit is tevens het jaar, waarin het Reformationsjubileum plaatsvindt. Eerste plannen voor een reizende tentoonstelling met als thema Uitwerkingen van de Reformatie in Nederland zijn al gemaakt. Es misschien kunnen we zelfs weer op de Kirchentag present zijn. Marja Kretschmann-Weelink Uw (financiële) bijdrage gevraagd... voor een rondreizende tentoonstelling over het Nederlands protestantisme Het zal u niet ontgaan zijn: in 2017 is het 500 jaar geleden, dat Luther zijn 95 stellingen openbaar maakte. Daarmee begon de Reformatie van de kerk, die - anders dan Luther voorzien had en wilde - ook de scheuring ervan met zich meebracht. Ook de Nederlandse Kerk in Duitsland wil haar steentje bijdragen aan de vele herdenkingsactiviteiten. We willen dat doen in de vorm een rondreizende tentoonstelling, die in elk geval de Nederlandse ambassade in Berlijn en het Haus der Niederlande in Münster aan zal doen. De tentoonstelling kan echter ook in kerngemeentes te gast zijn. Het project staat nog in de kinderschoenen, maar gedacht is aan ongeveer twintig professioneel gemaakte informatieve plakkaten, ondersteund door tien-vijftien voorwerpen (een Statenbijbel, een zendingsbusje, een portret van Abraham Kuijper en noem zo maar op). Thema s die nu voorzien zijn, zijn onder andere het calvinisme, de Synode van Dordrecht, de opkomst van de Gereformeerde Kerken, het versplinterde kerkelijke landschap in Nederland, het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland, de secularisatie en de doorwerking van het protestantisme in de cultuur (koningshuis, inspraak, mondigheid). Het gaat dus niet alleen om de kerk, maar vooral ook om de vraag, hoe het protestantisme Nederland gevormd heeft. Natuurlijk gaat het ook over Nederlanders in Duitsland: over de vluchtelingengemeentes van de zestiende eeuw (bv. in Frankfurt, Wesel en Emden) en over ons, de Nederlandse Kerk in Duitsland. Het project is nog zo pril, dat u er graag met uw ideeën aan bij kunt dragen. Schrijf dan een mail aan ds. Tim van de Griend, Mocht dit project u op een bijzondere manier aanspreken, dan kunt u het ook financieel ondersteunen. Een overmaking aan de Nederlandse Kerk (vgl. de voorlaatste pagina van dit blad) onder vermelding van Tentoonstelling maakt, dat we het project, dat ook bedoeld is om publiciteit voor de Nederlandse Kerk te genereren, hopelijk kostenneutra(a)l(er) kunnen vormgeven. Voor financiering van buiten gaat het College van Kerkrentmeesters ook proberen te zorgen. In Nederland zal een aantal fondsen worden aangeschreven, dat in het bijzonder protestants-religieuze projecten ondersteunt. Tim van de Griend foto: zvg.

7 7 Fundraising zelfgemaakt nieuws van en over het project. De verkoop van het tot nu toe aangeboden product (het aardbei-mutsje) is nog geen grote runner. Met de zomer in aantocht zal dat ook wel niet beter worden. Maar het aanbod breidt zich uit. Een tweetal nieuwe producten zijn binnengekomen. Het ene heeft de bewerking met Hot-Fix steentjes op textiel. Zo kunnen er o.a. afbeeldingen en namen op bijvoorbeeld T-shirts, baby-body s/-mutsjes, caps/ petten enz. met kleine glittersteentjes in allerlei kleuren worden versierd. Het andere is een decoratie van draad met papiermaché of gipsverband. Met dank aan de aanbieders hopen op een vlotte verkoop. De aanbiedingen t.b.v. de NKiD op een rij: 1. Aardbei-mutsje (leuke mutsjes voor kinderen tot 2 jaar) Prijs 5,= per stuk 2. De bewerking met Hot Fix steentjes op textiel. Afbeelding en naam op... (maak uw wens kenbaar) Prijs naar overleg, afhankelijk van de grootte van de afbeelding en voorkeur textiel-model. 3. Decoratie -Hardloper-. zonder sokkel ± 23cm Prijs 3,50 per stuk In de volgende Schakel worden meerdere modellen getoond. Contactpersoon voor aanbod en verkoop van de zelfgemaakte producte Horst Borkmann, tel.: , Doetie Schilder-van der Heide, tel.: , foto: zvg. _ uit de ebertallee Over pudding en preken... Bij het dekken van de ontbijttafel ontdekte ik in de koelkast nog een pak melk uit oude, vervlogen tijden. De houdbaarheidsdatum lag drie weken achter ons. Niemand thuis wilde de proef op de som nemen en een slok proberen. Nu wist ik, dat je ook op andere wijze kunt testen, of de melk nog te drinken is. Begint de melk bij het koken te klonteren, dan is zij ongenietbaar. Zo niet, dan kun je haar nog gebruiken. Ik heb wel zin in pudding, zei mijn man, vlak voor hij die ochtend weg moest. En zo besloot ik, van de nood een deugd te maken. Mocht de melk nog te genieten zijn, dan stond er vanillepudding op het menu van die dag. Nu wilde ik die ochtend eigenlijk aan de preek voor de komende zondag schrijven, maar dit ging voor. En ik besloot, echt de tijd voor dit voor mij culinaire experiment te nemen. Want u moet weten, dat zelfgemaakte pudding een talent van mijn man, maar een ware uitdaging voor mij is! De melk klonterde niet. Dat was een goed begin. Maar het experiment begon mis te lopen, toen ik een fout maakte bij de berekening van de hoeveelheid benodigde poeder. De pudding werd niet dik. Geen probleem, zo dacht ik in mijn naïeve onschuld. Dan gebruik ik gewoon een tweede zakje van die bekende puddingdokter erbij. Daarbij liet ik niet alleen de inhoud, maar bij alle haast ook het papieren zakje zelf in de pap vallen. Bij mijn paniekerig pogingen, het zakje uit de kolkende massa te trekken, begonnen het fornuis en aanrecht duidelijke sporen van het experiment te vertonen. Dat was nog niet het ergst. De massa dreigde door dat tweede pakje poeder toch klonterig te worden. En ik zweterig. Om de klonten tegen te gaan, besloot ik het geheel in een nieuwe pan over te gieten en er een pak nieuwe melk bij te halen. Terwijl ik als een razende aan het roeren was, spatte de pudding heftig op. Het gevolg was, dat puddingresten aan de randen van de hete kookplaat begonnen in te branden. Aanvankelijk meende ik, dat de nare lucht, die in de keuken ontstond, aan die ingebrande vlekken te wijten waren. Maar al gauw merkte ik, dat het de pudding zelf was, die op de bodem van de tweede pan donkere vlekken begon te vertonen. Met de moed der wanhoop haalde ik er een derde pan bij. Het mocht allemaal evenwel niet baten. De pudding overleefde de rampzalige kookactie niet. Als onaanzienlijke, aangebrande massa belandde zij uiteindelijk in de afvalemmer, net als ook twee lege, kleverige zakjes puddingpoeder en twee lege pakken melk. Aansluitend had ik anderhalf uur nodig, om drie pannen, twee kookplaten en het aanrecht schoon te schrobben. En om een zelfgekochte pudding in huis te halen. Daarbij stond er nog geen enkele letter van mijn preek op papier. En de tijd drong. Nu zou ik natuurlijk een oude preek uit de kast kunnen halen. Een preek opwarmen, zoals dat onder predikanten heet. Maar heel snel verwierp ik dit idee. Stel je eens voor, dat ik mijn preek zou laten aanbranden... Rens Dijkman-Kuhn

8 8 waar en wanneer? Wijk Noord x Balje St.-Marien-Kirche, Balje uur, buitendag, ds. Rens Dijkman-Kuhn x Hamburg Kapel, Winterhuder Weg 98, Hamburg-Barmbek, 11 uur uur, Dienst van Woord en Gebed, ds. Rens Dijkman-Kuhn uur, buitendag Balje, ds. Rens Dijkman-Kuhn x Schwei St.-Sekundus-Kirche, Schwei, 11 uur uur, Dienst van Woord en Gebed, ds. Rens Dijkman-Kuhn uur, Buitendag _ Predikant ds. Rens Dijkman-Kuhn Ebert-Allee 5, Hamburg Tel./Fax: (040) _ Kernenoverleg Scriba: vacant _ Kern Hamburg Horst Borkmann, Tel.: _ Kern Balje D. Schilder-van der Heide, Tel.: (047 58) _ Kern Ems-Weser / Schwei familie J. Jansen, Tel.: (049 44) Wijk oost x Bellin 2e zondag van de even maand, uur Belliner Agrarzentrum, Krakower Str ds. Wim in t Hout (afwijkende datum) augustus Buitendag (nader te bepalen) x Berlijn 3e zondag van de maand, uur, Hugenottenkirche Joachim-Friedrich-Str. 4, Berlin-Halensee (Charlottenburg) ds. Wim in t Hout ds. Wim in t Hout ds. Wim in t Hout _ Predikant ds. Wim in t Hout, Tel.: _ Kernenoverleg Scriba: J. Fernhout, Berlijn _ Kern Mecklenburg-Vorpommern / Bellin Mieke de Regt, _ Kern Berlijn Jan Fernhout, Tel.: (030) Balje Schwei Hamburg Bellin Berlijn Münster Duisburg Düsseldorf Keulen/Bonn Medebach Winterberg Hallenberg Frankfurt _ Algemene Kerkenraad Voorzitter: Marja Kretschmann-Weelink Tel.: (0251) , Predikant-assessor: Ds Tim van de Griend, Scriba: Kitty Kobe, Offenbachstraße 22, München Tel.: (089) , Voorzitter Verein: Monica Keja-de Jong Freisinger Straße 12f, Moosinning Tel.: (08123) Penningmeester/Boekhouder: Barend Bosschieter Steingrubenstraße 14, Blaubeuren Tel.: (073 44) , _ Bankrekening Bank für Kirche und Diakonie Duisburg Ktnr BLZ BIC: GENODED 1 DKD, IBAN: DE t.n.v. Nederlandse Kerk in Duitsland _ Kerkelijk Bureau Annie Wagenaar, Lienen 1, Elsfleth Tel. (044 04) , _ Kerkelijk Centrum Rheinallee 14, Duisburg x Mannheim Karlsruhe Stuttgart München Nederlandse kerkdiensten in het Sauerland Hallenberg, Medebach en Winterberg W = Ds. P.E.G. Wiekeraad uur, Ev. Gemeindezentrum, Heiligenhaus 1, Hallenberg, W uur, Ev. Kirche, Oberstraße 21, Medebach, W uur, Ev. Gemeindezentrum, Heiligenhaus 1, Hallenberg, W uur, Ev. Kirche, Oberstraße 21, Medebach, W uur, Ev. Kirche, Am Alten Garten 4, Winterberg, Ds. R. Visser uur, Ev. Gemeindezentrum, Heiligenhaus 1, Hallenberg, W uur, Ev. Kirche, Oberstraße 21, Medebach, Ds. Th. Koelewijn uur, Ev. Kirche, Am Alten Garten 4, Winterberg, W uur, Ev. Gemeindezentrum, Heiligenhaus 1, Hallenberg, W uur, Ev. Kirche, Oberstraße 21, Medebach, W uur, Ev. Kirche, Am Alten Garten 4, Winterberg, Ds. H. Postma uur, Ev. Gemeindezentrum, Heiligenhaus 1, Hallenberg, W uur, Ev. Kirche, Am Alten Garten 4, Winterberg, W uur, Ev. Gemeindezentrum, Heiligenhaus 1, Hallenberg, W uur, Ev. Gemeindezentrum, Heiligenhaus 1, Hallenberg, W

9 waar en wanneer? 9 Wijk west x Münster-Hamm 2e zondag van de maand, uur Johannes-Kapelle, Bergstraße 36, Münster dhr. Sebastian Fuchs ds. Pieter Roggeband buitendag, ds. Pieter Roggeband Duisburg-Ruhrort (NKadR) x iedere zondag, uur, Rheinallee ds. L.J. Rasser ds. J. Brezet ds. D. Meijvogel ds. L. Kruger ds.h. Perfors ds. P. Boomsma ds. P. t Hoen ds. D. Meijvogel ds. G. v. Zeben ds. P. Roggeband ds. D. Meijvogel ds. H. v.d. Ham ds. D. Meijvogel x Düsseldorf 3e zondag van de maand, uur Paul-Gerhardt-Haus, Heerdter Landstraße 30 juli: zomervakantie, geen dienst ds. Pieter Roggeband, buitendag ds. Pieter Roggeband Keulen / Bonn x 3e zondag v. d. maand, uur Auferstehungskirche (Gemeindehaus) Auferstehungskirchweg 7, Köln-Sürth juli: vakantie; geen dienst augustus: buitendag in Düsseldorf; dienst eveneens in Düsseldorf ds. Pieter Roggeband _ Predikant ds. Pieter Roggeband, Bandstraße 21, Essen Tel.: (0201) , _ Kernenoverleg Scriba: Margarethe Fuchs, Tel.: (022 03) _ Kern Münster-Hamm Marja Kretschmann-Weelink, Tel.: (0251) _ Kern Duisburg-Ruhrort Erik van Buren, Tel.: (028 02) _ Kern Düsseldorf Betty Stomphorst, Tel.: (021 31) _ Kern Keulen-Bonn Jaap Jonkheer, Tel.: (0228) x Wijk Zuid Frankfurt am Main 1e zondag van de maand, uur, Ev.-reform. Kirche Freiherr-vom-Stein-Straße 8 (bovenzaal) ds. Tim van de Griend, Heilig Avondmaal ds. Tim van de Griend Präd. Dr. G.J. van den Brink x Karlsruhe-Waldstadt Gewoonlijk 1e of 2e zondag in de maand, uur Simeonkapelle, Insterburger Weg 13, Karlsruhe-Waldstadt Int. Ök. Gottesdienst, Friedensgemeinde, Mannheim, aanvangstijd volgt, ds. Tim van de Griend en vele anderen x Stuttgart-Hedelfingen 2e zondag van de maand, uur, afwisselend Alte Dorfkirche, Amstetter Straße 7 of zaal van de Kreuzkirche, Amstetter Straße ds. Tim van de Griend ds. Tim van de Griend ds. Tim van de Griend x München 3e zondag van de maand, uur Ev.-ref. Kirche Reisinger Straße ds. Tim van de Griend, Heilig Avondmaal ds. Tim van de Griend buitendag in Straubing, ds. Tim van de Griend _ Predikant ds. Tim van de Griend, Domstraße 80, Offenbach am Main Mobiel: (0176) , Vast: nog niet bekend _ Kernenoverleg Scriba: René Blokker, Tel.: _ Kern Frankfurt Nicole Driesen, Ginsheimer Str. 24, Trebur-Astheim, Tel.: (06147) _ Kern Karlsruhe Janie de Boer, Tel.: (0721) _ Kern Stuttgart Maria Herre, Tel.: (0711) _ Kern München Inge Klok-Glufke, Tel.: (080 91) , Kopij voor Schakel-Kontakt totenmet 31. augustus 2015 inleveren bij Marjolein Kranse of Pieter Roggeband toezenden aan x Mannheim iedere zondag, uur, Hafenkirche, Kirchenstr ds. P.E.G. Wiekeraad ds. K. Hendriks ds. D. Meijvogel ds. J. de Rooij ds. H. Perfors ds. L. Krüger ds. M. van Duijn ds. H. Perfors ds L. Krüger Mannheim is geen kern, maar een plaats met ds. H. v.d Ham kerkdiensten. In de eerste plaats bedoeld voor ds. P.F. Boomsma schippers en georganiseerd door het schipperspastoraat. Het spreekt echter vanzelf dat alle ds. L. Rasser ds. D. Meijvogel anderen eveneens van harte welkom zijn. COLOFON Schakel-Kontakt 41 e jaargang nr Uitgever: Kerkenraad van de Nederlandse Kerk in Duitsland Redactie: Marjolein Kranse, Dr. Albert de Lange, Edward Remeyn, Pieter Roggeband (v.i.s.d.p.) Uitgeverij: DIGNUS.DE Medien GmbH Klimaatneutraal geproduceert; informatie: Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten

10 10 kinderpagina

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Weet je wel hoeveel God van je houdt? Het evangelie, het optreden van Jezus, laat ons dat steeds weer opnieuw zien. Een paar weken geleden zijn we begonnen

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Presentatie afstudeerscriptie

Presentatie afstudeerscriptie Presentatie afstudeerscriptie Mijn afstudeerscriptie is een christelijk meditatiedagboek, met als titel: in het ritme van de tijden. Als eerste laat ik jullie de voorkant zien, om daarmee iets te vertellen

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER In de Protestante kerken spreken we over twee sacramenten

Nadere informatie

De Zondag: een stuk geschiedenis de wet in de Bijbel onze praktijk en onze hartslag

De Zondag: een stuk geschiedenis de wet in de Bijbel onze praktijk en onze hartslag De Zondag: een stuk geschiedenis de wet in de Bijbel onze praktijk en onze hartslag 90 160 na Chr., de apostolische vaders. Geen aanwijzingen dat de zondag een rustdag was. Wel samenkomsten 140 590 na

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Schakel-kontakt. www.nederlandse-kerk.de. 41e jaargang nr. 2 2015. --------------------------------------------- Geachte lezer 2

Schakel-kontakt. www.nederlandse-kerk.de. 41e jaargang nr. 2 2015. --------------------------------------------- Geachte lezer 2 Schakel-kontakt UITGAVE van de nederlandse kerk in duitsland www.nederlandse-kerk.de 41e jaargang nr. 2 2015 --------------------------------------------- Geachte lezer 2 _NIEUWS Kerkenraadsvergadering

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is bijzonder om te ontdekken, hoe veel overeenkomsten er zijn, tussen het verhaal van de opstanding zoals Matteüs dat vertelt, en het boek Daniël,

Nadere informatie

Wijkgemeente Ichthus Noordwijk. Gods-dag. LEER HEM KENNEN 25 bewaarexemplaar. Ds. F. van Roest zondag 15 februari

Wijkgemeente Ichthus Noordwijk. Gods-dag. LEER HEM KENNEN 25 bewaarexemplaar. Ds. F. van Roest zondag 15 februari LEER HEM KENNEN 25 bewaarexemplaar Wijkgemeente Ichthus Noordwijk Gods-dag 1 Ds. F. van Roest zondag 15 februari Veel mensen zijn zo bezet met de zorgen van deze tijd, dat ze geen tijd kunnen vinden om

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan? Christendom In Christendom zijn de Bijbel en Jezus het belangrijkste. In de wereld is het de grootste godsdienst, gevolgd door de Islam. In het Christendom geloven de mensen in één God, die uit Drie Personen

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Niemand kan er om heen in deze dagen: het is verkiezingstijd. Woensdag stemmen we voor een nieuwe Tweede Kamer. En we worden overspoeld door debatten,

Nadere informatie

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht,

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Teksten: Gen. 18, 20-33 en Luc.11, 1-13 Vragen staat vrij. Heer, leer ons bidden De leerlingen vroegen aan Jezus; Heer, leer ons bidden.

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Dat doet de deur... open! Schakel-kontakt. orgaan van de nederlandse kerk in duitsland. www.nederlandse-kerk.de. 40e jaargang nr.

Dat doet de deur... open! Schakel-kontakt. orgaan van de nederlandse kerk in duitsland. www.nederlandse-kerk.de. 40e jaargang nr. Schakel-kontakt orgaan van de nederlandse kerk in duitsland www.nederlandse-kerk.de 40e jaargang nr. 4 2014 --------------------------------------------- Geachte lezer 2 _UIT DE KERK wereldwijde verbondenheid

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17)

Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17) Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17) Collecte voor Benin vanavond. Flyer in postvakjes: Benin bidt! (achterkant: bidt u mee?) Eerste aandacht hierin naar groei in geloof / kerk-zijn / uitstraling.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Een Joodse, Chassidische rabbi, ik weet niet meer welke, zit in zijn studeerkamer de Thora te bestuderen. Ineens wordt er hard op de deur geklopt, en

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach Lukas 22,15-20 - Jezus: meer dan Pesach Viering Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Ps 81,1.2.4 Stil gebed Votum / zegengroet Zingen Ps 133,3 Gebed Lezen uit de Bijbel: - Ex 12,1-20 Zingen: Ps 105,16.17

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Kiezen is een feest. Vier je Bijbel, Gemeente van Jezus Christus. 1. Kiezen is een feest. Dat zet ik vanmorgen als thema boven mijn preek.

Kiezen is een feest. Vier je Bijbel, Gemeente van Jezus Christus. 1. Kiezen is een feest. Dat zet ik vanmorgen als thema boven mijn preek. Dienstnummer: 1257 zondag: 6 e zondag van de herfst datum: 29-10-2017 plaats: De Ontmoeting, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): Psalm 1; Matteus 22:34-46 liederen: Lb 287:1,2,5; Opw 167:1,3;

Nadere informatie

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht Preek Matteüs 28:18-20, voor 8 januari 2017, start RtN/O, nr 544. Leiding t/m preek: ds. Mark van Leeuwen Voor de dienst Laat ons samen één zijn (Sela) 1. Afkondigingen (Gemeente Noord/Oost) 2. Overdragen

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Gemeente van de Heer Jezus Christus,

Gemeente van de Heer Jezus Christus, Gemeente van de Heer Jezus Christus, Marcus vertelt ons vandaag opnieuw een verhaal, een verhaal wat hij al eerder heeft verteld. Voor de luisteraar lijkt het verhaal als twee druppels water op dat van

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestants Kralingen PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli 2015 6 de zondag van de zomer VOORBEREIDING verwelkoming en mededelingen

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Johannes 15:1-10. Colofon. Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW

Johannes 15:1-10. Colofon. Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW Johannes 15:1-10 preek Johannes 15:1-10 Colofon Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW orde morgendienst welkom zingen Psalm 84,2.5 Psalm 36,2.3 stil gebed votum en groet zingen Opwekking

Nadere informatie

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk van de hemel les 4 DEEL 3 FOLLOW MENTOR ONS HART Matt 5:3 Mensen die nederig van hart zijn, mogen het koninkrijk van de hemel binnengaan. Er

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 De teksten gelezen De twee schriftlezingen geven twee manieren van kijken naar God : Spreuken (het lied van de wijsheid)

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Exodus God zal er zijn

Exodus God zal er zijn Exodus 3-4 - God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Stel jezelf niet onder de Wet!

Stel jezelf niet onder de Wet! Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden Preek Gemeente van Christus, Het is een vreemde vraag, die de discipelen stellen: Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Ze zien iemand aan de kant van de weg zitten. Iemand die al vanaf zijn geboorte

Nadere informatie

Preek. Gemeente van Christus,

Preek. Gemeente van Christus, Ik geloof Gezang 399: 1/2 LvdK Votum en groet Psalm 100: 1/2 OB Geloofsbelijdenis Psalm 100: 3/4 OB Schriftlezing Rom. 10:4-21 Catechismus Zondag 7 Psalm 95: 2/3/4 OB Preek Psalm 135: 8/9/10 NB Gebed Psalm

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 6 e zondag van Pasen rogate / bidt 10 mei 2015 Blijf in mijn liefde Johannes 15: 9 voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Henk

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst op zondag 30 april 2017 in de Zuiderkerk te Drachten om 9.30 uur

Liturgie voor de dienst op zondag 30 april 2017 in de Zuiderkerk te Drachten om 9.30 uur Liturgie voor de dienst op zondag 0 april 2017 in de Zuiderkerk te Drachten om 9.0 uur Voorganger ds. H. Klein Ikkink. Organist dhr. E. Bremer. voor de dienst zingen: lied 656 1 Ik ben de wijnstok, mijn

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Moge het geloof waarin we staan Hoorbaar worden in ons spreken. Moge de hoop die leeft in ons hart Zichtbaar

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 8-12 jarigen Lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen Mei 2007Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

Het is nog in de Paastijd - maar met de schriftlezing uit Johannes zijn we weer terug in de geschiedenis van Jezus vóór zijn lijden en sterven.

Het is nog in de Paastijd - maar met de schriftlezing uit Johannes zijn we weer terug in de geschiedenis van Jezus vóór zijn lijden en sterven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Het is de vijfde zondag van Pasen. Zondag Cantate -oftewel: Zing! Dat hebben we gedaan, met Psalm 98 die ons daartoe oproept, met andere liederen. Dat doen we graag

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus,

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus, ORDE VAN DIENST rondom Johannes 15, 1-8 3 mei 2015 Lezen: Hooglied 2, 1-7 Lezen: Johannes 15: 1-8 Overdenking door ds. Jan Bos Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus, 1) Bijbelse

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard Beleidsplan 2015-2020 Protestantse Gemeente te Burdaard Inhoud Voorwoord...3 2. Inleiding...4 3. Missie en visie, gemeente-zijn in Burdaard...5 4. Beleidsonderwerpen...6 4.1 Organisatie...6 4.2 Ontmoeting

Nadere informatie

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn,

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn, Dienstnummer: 1259 zondag: 8 e zondag van de herfst datum: 12-11-2017 plaats: De Bron, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): 1 Korintiërs 10:16-17; Johannes 6:51-57 liederen: ps 25:2,4; Weerklank

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, We hebben zojuist uit het evangelie gelezen, hoe Petrus Jezus de Messias noemt. En hij wordt daarvoor door Jezus uitgebreid geprezen. Petrus als een

Nadere informatie