NIEUWSBRIEF O.B.S.BRINKSCHOOL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF O.B.S.BRINKSCHOOL 15-01-2015"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF O.B.S.BRINKSCHOOL OBS BRINKSCHOOL Oude Brinkweg 95 * 9751 RL Haren * TELEFOON (050) * (E) * (I) Vr. 16 januari A G E N D A Nieuwsbrief Ma. 19 t/m vr. 23 januari Toetsweek gr 3-8 Ma. 19 januari Contactavond gr 8 Di. 20 januari Contactavond gr 8 Do. 22 januari MR-inloop ( u.) Ma. 26 januari Contactavond gr 8 Do. 29 januari Oudergesprekken gr 1-2 Vr. 30 januari Oud papier Di. 3 februari Oudergesprekken gr 1-2 Ouderraadsvergadering Vr. 6 februari Nieuwsbrief Ma. 9 februari Studiedag teams Linde en Brinkschool Leerlingen zijn vrij. Di. 10 februari Medezeggenschapsraad Do. 12 februari Contactavond gr 3 t/m 7 Za. 13 februari Valentijnsdag Ma. 14 februari Contactavond gr 3 t/m 7 Di. 15 februari Contactavond gr 3 t/m 7 Wo. 18 februari Studiedag teams Linde en Brinkschool Leerlingen zijn vrij. Vr. 20 februari Oud papier Ma. 23 t/m vr. 27 februari Voorjaarsvakantie Oproep De Tussen Schoolse Opvang van de Brinkschool is op zoek naar twee Skippyballen. Nu is dit zomer-speelgoed en momenteel slecht verkrijgbaar. Wellicht liggen er in een schuur Skippyballen op een tweede leven op de Brinkschool te wachten. Zou fantastisch zijn! Foto s op de website Regelmatig verschijnen er op de website van school foto s die gemaakt zijn tijdens activiteiten van onze kinderen. Het wachtwoord om deze foto s te kunnen bekijken, kan bij de leerkrachten worden opgevraagd. Foto s die er al langere tijd opstaan, worden regelmatig verwijderd. De Kerstactiviteiten zijn al enkele weken geleden, maar mocht er belangstelling zijn, dan snel even kijken!

2 Ouderbijdrage / schoolreisbijdrage Op dit moment is van de helft van de kinderen een ouderbijdrage en bijdrage voor de schoolreis ontvangen. Dat is natuurlijk een mooi begin, maar lang niet genoeg om dit jaar alle leuke activiteiten te doen die uit de ouderbijdrage betaald worden: Sinterklaas, Kerst, sportdagen, excursies, schaatslessen etc. Hebben de kinderen thuis ook zo enthousiast verteld over het uitje naar de bioscoop? Dit zijn allemaal extra activiteiten die uit de ouderbijdrage van 55,- worden betaald. Daarnaast is er natuurlijk ook nog de bijdrage voor de schoolreis: Zonder bijdrage geen schoolreis. Nog niet betaald. Betaal dan snel. Onderstaand nog even per groep de bedragen en het rekeningnummer: Groep Schoolreis / schoolkamp Totaal 1 en ,-- 3 en 4 27,50 82,50 5 en 6 37,50 92, ,-- 125, ,-- 175,-- Wij verzoeken u de ouderbijdrage en schoolreiskosten over te maken op rekening: IBAN NL30 INGB t.n.v. Ouderraad Brinkschool onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en groep(en). Met vriendelijke groet, B.J. Hoevers (penningmeester Ouderaad) (Ingezonden mededeling) Haren, december 2014 Afscheid Maatschappelijk Werk NoorderMaat in Haren. Beste Ouders/verzorgers, De gemeente Haren heeft besloten per het contract met NoorderMaat te beëindigen. Vanuit maatschappelijk werk hebben we acht jaar lang contacten opgebouwd met de scholen, interne begeleiders, ouders en kinderen. Truus Berg en Saskia Dees hebben jarenlang trainingen gegeven in het kader van sociale weerbaarheid voor de groepen vijf t/m acht. Vele kinderen zijn hiervoor aangemeld. De groepen zaten altijd vol! We hebben hier altijd erg veel plezier aan beleefd! Ook voor de cursusgroep Kinderen van gescheiden ouders, die Saskia Dees en haar collega Moniek Biegel hebben ontwikkeld en geïntroduceerd in Haren, was altijd veel belangstelling. Behalve de trainingen waren er ook één op één gesprekken met kinderen en gesprekken met de ouders. Samen zochten we dan naar een oplossing. Wij danken u dan ook voor het vertrouwen dat u in ons stelde! We wensen u en uw kind(eren) alle goeds voor de toekomst. Met vriendelijke groet, Truus Berg, Linda Rood en Saskia Dees.

3 Reminder Vergeet je ook altijd dat het bonnenboekje nog in die ene la ligt? Sta je net bij de kassa en denk je: bonnenboekje vergeten!. Geen punt, want de sponsorcommissie van de Brinkschool heeft nu een eigen Facebook-pagina. Hierbij houden we je persoonlijk op de hoogte welke aanbiedingen er zijn en geven we je een reminder om het boekje te gebruiken. Verder laat de pagina ook zien wat de sponsorcommissie doet en welk resultaat we bereiken. Met één klik op de knop ben je lid. We zien jullie graag tegemoet, De sponsorcommissie Muziekinstrumenten Afgelopen week kwam er opeens een pallet vol muziekinstrumenten de school binnen. De sponsorcommissie had het verzoek gehonoreerd vanuit het team om tot aanschaf over te gaan van verschillende muziekinstrumenten voor de kinderen. Nu zit alles nog in de dozen, maar als de bergruimte klaar is, krijgen ze een mooi plekje binnen de school. Klaar om te gebruiken! Sponsorcommissie: Jullie zijn kanjers en hartelijk dank! Studiedagen teams Brinkschool en De Linde Ook via de mail bent u al op de hoogte gesteld van twee margedagen die pas onlangs bekend gemaakt konden worden. Op maandag 9 februari zijn beide locaties gesloten. De teams bekwamen zich in Zeegse onder leiding van Timpaan in het analyseren van de resultaten van onze leerlingen, het optimaliseren van de groepsmonitoring en het nog beter opstellen van groepsplannen. Dat wordt een dagje zwoegen voor de collega s. Op woensdag 18 februari hebben de leerlingen die ochtend vrij en bespreken de teamleden de actiepunten voor het nieuwe Schoolplan In dit Schoolplan komen o.a. de gebieden te staan die we de komende vier jaar gaan aanpakken. U bent via een mail van harte uitgenodigd om ook uw input hieraan te geven. Mooi, dan enkele ouders hier al op hebben gereageerd. Bedankt! De andere contactmomenten voor de teamleden om zich te buigen over dit onderwerp zijn op woensdagmiddagen. Hiervan hebben u en de kinderen dan geen last. Ook deze activiteiten staan onder leiding van Timpaan. In de Nieuwsbrieven kunt u af en toe een korte samenvatting lezen van deze scholingen.

4 Verkeersveiligheidsplan Tja; dit is er eentje uit de oude doos. Enkele jaren geleden is dit afgesproken met de gemeente Haren, toen zij de veiligheidszone gingen inrichten t.b.v. de leerlingen van de Brinkschool. Nog uiterst actueel, gezien de drukte s morgens vroeg. Graag goed kijken naar de rijrichting op het kaartje. Dat voorkomt gevaarlijke situaties. Bedankt! Veiligheidscirculatieplan

5 Schoolkeuze groep 8 Voor ouders, leerlingen en leerkrachten van groep 8 weer een leuke én spannende periode. Juf Ank en juf Arjanne begeleiden de leerlingen hierbij in de groep. Ook worden er individuele gesprekjes met leerlingen gehouden. Waar ligt de belangstelling? Wat zijn jouw wensen en hoe stel je je de komende jaren voor? Mooi en intensief. In de bijlage vindt u een informatiebrief over de toelating tot het VO voor stad Groningen, Haren en Zuidlaren. Een soort routeboekje naar het VO. Bewaarexemplaar dus. Veel wijsheid toegewenst! Aanwezigheid directie Via de mail bent u al geïnformeerd; dus wellicht is dit niet meer voor u bestemd. Ik (Bert) zal op de maandag, dinsdag en donderdag aanwezig zijn op de Brinkschool locatie Oude Brinkweg; op de woensdag op de Linde locatie Hertenlaan. Marcel de Ruiter is de overige dagen aanwezig op de Linde. Op die woensdag kan ik o.a. de groepsbezoeken afleggen en overleggen met de Intern Begeleidster Roos Gardien. Even kort Twee zaken die de laatste tijd opvallen. Ten eerste dat er steeds meer ouders met kinderen s morgens te laat komen. Natuurlijk is er begrip voor een hectisch gezinsleven en zitten zaken soms tegen. Maar; het is storend voor de les als kinderen te laat het lokaal in komen. Even rekening mee houden graag. Ten tweede komt het vaker voor dat kinderen tijdens de les naar een tandarts, logopedist, ziekenhuis etc. moeten. Daar kom je als ouder niet onderuit, maar wellicht kan daar toch meer rekening mee worden gehouden. Zeker in de toetsweken is het voor de leerkracht van de onderbouwgroepen lastig. Toetsen worden deels klassikaal voorgelezen of gemaakt. Is een leerling niet aanwezig, dan is het lastig om de toetsen in te halen. Bedankt voor uw begrip. Bonnenboekjes Vrijdag 16 januari gaan de bonnenboekjes mee. Met een toelichting in de bijgeleverde brief. De sponsorcommissie organiseert deze actie en heeft al weken lang de deur plat gelopen bij bedrijven en winkeliers. U zou eens moeten weten hoeveel tijd en energie daarin (vrijwillig!) is gaan zitten. Grote klasse! Mocht u de brief niet gelezen hebben? Geen nood; hij is als pdf toegevoegd bij deze Nieuwsbrief. Van harte aanbevolen! Vanuit de MR Beste ouder(s), Op 20 november 2014 heeft u een mail ontvangen met daarin de mededeling dat de MR onder de ouders van de Brinkschool een enthousiaste opvolger zoekt voor Wilma Kamp per maart De aanmeldingstermijn hiervoor is inmiddels verstreken. Maar liefst vier kandidaten hebben zich aangemeld. Gezien het aantal kandidaten is besloten nu ook alvast de opvolging van Laura Kampen (per september 2015) te regelen om daarmee de wisseling van de leden zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden en de continuïteit van de MR te waarborgen. Met andere woorden: er is een tweede vacature voor de MR. Een van de nieuwe MRleden zal starten per maart en een zal starten per september. Degene die start per september zal vanaf maart al welkom zijn bij de vergaderingen zodat er per volgend schooljaar weer een goed geïnformeerde en ingewijde MR zal zijn. Ouders horen vier weken de gelegenheid te hebben om zich aan te kunnen melden als kandidaat voor een vacature binnen de MR.

6 Mocht u zich niet voor de plek van Wilma Kamp hebben aangemeld, maar er toch voor voelen om per september MRlid te worden, dan kunt u zich hiervoor tot en met vrijdag 13 februari 2015 aanmelden. Bij meerdere kandidaten voor beide vacatures zullen in de eerste week na de voorjaarsvakantie MR verkiezingen onder de ouders van de Brinkschool worden gehouden waarover u dan uiteraard nader wordt geïnformeerd. De vier aangemelde kandidaten zijn inmiddels uitgenodigd voor een informatieavond op donderdag 22 januari 2015 om uur op de Brinkschool. Op deze avond zal Roos Gardien (voorzitter) met Wilma Kamp en Laura Kampen meer inhoudelijke informatie geven over de taken, bevoegdheden en mogelijkheden van de MR en is er uiteraard ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook de ouders die belangstelling hebben om per september 2015 zitting te nemen in de MR zijn hierbij van harte welkom. Tot slot vraag ik hierbij uw aandacht voor het volgende: Onlangs bent u per mail op de hoogte gebracht van de stand van zaken rondom de herstructurering van de Stichting Baasis. Meer informatie hierover vindt u op de site: stichtingbaasis.nl/nieuws/perspectief Vandaag ontving de MR een uitnodiging van de heer Brugman, interim directeur van de Stichting Baasis, om binnenkort als MR met hem van gedachten te wisselen over het betreffende plan. Omdat wij het belangrijk vinden hieromtrent op de hoogte te zijn van de mening van de ouders van onze scholen wordt u hierbij uitgenodigd uw visie/suggesties kenbaar te maken. Dit kan op donderdag 22 januari 2015 van tot uur, aansluitend aan de informatieavond van de MR, op de Brinkschool. Ook kan dit tot en met 25 januari 2015 via mailadres: Roos Gardien, voorzitter MR. Dit was weer wat informatie van de Brinkschool. Voor vragen en/of suggesties staat de deur natuurlijk wijd open. Met vriendelijke groeten, mede namens de teamleden, Bert Wansink

Agenda. Jaargang 25 07-10-2013 nr. 2

Agenda. Jaargang 25 07-10-2013 nr. 2 Jaargang 25 07-10-2013 nr. 2 Schoolreisjes Alle schoolreisjes zijn gelukkig prima verlopen. Op de website kunt u onder het kopje, 'groepen' de verslagen en foto s van de verschillende groepen bekijken

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

o.b.s. DE EGLANTIER directie@eglantiertanthof.nl tso@eglantiertanthof.nl info@kinderopvang-plein.nl

o.b.s. DE EGLANTIER directie@eglantiertanthof.nl tso@eglantiertanthof.nl info@kinderopvang-plein.nl o.b.s. DE EGLANTIER Locatie: Tanthof Derde Werelddreef 29 2622 HB Delft Tel: 015-2617650 Fax: 015-2578413 Nieuwsbrief 19 E-mailadres: MR: OR: TSO: BSO: directie@eglantiertanthof.nl mr@eglantiertanthof.nl

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Jaarkalender schooljaar 2015-2016. De Touwladder. info@touwladder.unicoz.nl 079 3413033. 2727 CV Zoetermeer. Velddreef 328.

Jaarkalender schooljaar 2015-2016. De Touwladder. info@touwladder.unicoz.nl 079 3413033. 2727 CV Zoetermeer. Velddreef 328. Katholieke basisschool De Touwladder Velddreef 328 2727 CV Zoetermeer 079 3413033. info@touwladder.unicoz.nl Jaarkalender schooljaar 2015-2016 Katholieke Basisschool De Touwladder Een nieuw schooljaar!

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Beste ouders en verzorgers, Bij deze de nieuwsbrief van de maand juli. Tijdens deze laatste schoolweken staan er nog enkele momenten op de planning die voor u als ouders belangrijk

Nadere informatie

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa Fijne vakantie De hitte van de afgelopen dagen doet ons denken en verlangen naar de zomervakantie. Even heerlijk uit de routine van alledag en zelf het ritme bepalen. We hopen dat alle kinderen en hun

Nadere informatie

Nieuws van de Ouderraad. februari 2015. Agenda:

Nieuws van de Ouderraad. februari 2015. Agenda: februari 2015 Agenda: Ma 9 feb MR vergadering Di 10 feb Info avond VSO kamp start 19.30 uur Vr 13 feb In de ochtend vieren we carnaval met de hele school, s middags zijn alle leerlingen vrij. Ma 16 t/m

Nadere informatie

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand...

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand... Het Blaadje Schooljaar 2009-2010 editie september mededelingenblad voor ouders/verzorgers van leerlingen van De Wingerd Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Deze maand.... Het eerste Blaadje van dit schooljaar...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. Van harte wensen we u en jullie een heel gelukkig en gezond 2015! Personele zaken

KlimtorenNieuws. Van harte wensen we u en jullie een heel gelukkig en gezond 2015! Personele zaken KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 09 06-01-2015 Het nieuwe jaar.. In dit nummer: Het nieuwe jaar Personele

Nadere informatie

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Jan van Arkelstraat 37-39 5254CW Sleeuwijk Tel. O183-301507 e-mail: obs@verschoor.nl Burg. Verschoor School Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Agenda 06/10: Dag van de leraar 07/10: Peuter Kijk Ochtend

Nadere informatie

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel september 02-09-2011 Belangrijke data: 12-09 MR-vergadering (20:00 uur) 20-09 Prinsjesdag 22-09 Sportdag groep 1 t/m

Nadere informatie

De jarigen van oktober

De jarigen van oktober Jaargang 21 nr. 6 Oktober 2014 C.B.S. De Burcht Broekweg 32 2235 BK Valkenburg Tel. 071-4074467 E-mail: info@cbsdeburcht www.cbsdeburcht.nl Van alles wat. Per 01 September is mijn (Wim) nieuwe adres: Jan

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Data om te onthouden. Vijf gelijke schooldagenmodel. februari 2015

Data om te onthouden. Vijf gelijke schooldagenmodel. februari 2015 Data om te onthouden februari 2015 13 februari De Meeander Varsseveld vrij (de locatie Heelweg met het Volksfeest) 16 t/m 20 februari voorjaarsvakantie 21 februari, oud papier In de week van 23 februari

Nadere informatie

DOLFIJN NIEUWS A G E N D A. Nieuwsbrief nr. 1 12 september 2013. Locatie Noord: Weidestraat 1 3971 CH Driebergen T 0343-513216 F 0343-521249

DOLFIJN NIEUWS A G E N D A. Nieuwsbrief nr. 1 12 september 2013. Locatie Noord: Weidestraat 1 3971 CH Driebergen T 0343-513216 F 0343-521249 Nieuwsbrief nr. 1 12 september 2013 DOLFIJN NIEUWS Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van alle wetenswaardigheden binnen de school. -.-.- Stamgroepavond Op maandag 16 september vindt er

Nadere informatie

BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN

BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN 8 BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN Mei 2015 Beste ouders, verzorgers, Jaarverslag en nieuwe plannen Er is dit jaar weer hard gewerkt door het team. De leerkrachten hebben gewerkt vóór en ín de groep,

Nadere informatie

Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl

Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl Beste Ouders / Verzorgers, Voor u ligt de jaarkalender 2015-2016 van SBO het Avontuur. Deze kalender is tevens het eerste

Nadere informatie

Aanvang 10.45 uur; er zijn schoenhoesjes verkrijgbaar voor 0,50 per paar weeksluiting Erflanden: groep 1/2E-3C-5C

Aanvang 10.45 uur; er zijn schoenhoesjes verkrijgbaar voor 0,50 per paar weeksluiting Erflanden: groep 1/2E-3C-5C Prot.Chr.Daltonschool voor basisonderwijs Booijenverlaat 11 7908 EE Hoogeveen tel.0528-275571 Citroenvlinder 3 7908 XN Hoogeveen tel.0528-234054 e-mail: kofschip@pricoh.nl website : www.kofschip-hoogeveen.nl

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en nieuwsbrief 4 oktober 2014 Agenda 6 oktober dag van de leraar! 9 oktober informatieavond met verschillende workshops 10 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij! 11 t/m 19 oktober herfstvakantie Kijk

Nadere informatie

Agenda 16-29 mei 2009 schoolkamp groep 8, groep 0, 1 & 2 vrij. Jarigen

Agenda 16-29 mei 2009 schoolkamp groep 8, groep 0, 1 & 2 vrij. Jarigen Jaargang 17 nummer 17 Vrijdag 15 mei 2009 Agenda 16-29 mei 2009 maandag 18 mei schoolkamp groep 8, groep 3 & 4 vrij dinsdag 19 mei schoolkamp groep 8, groep 0, 1 & 2 vrij woensdag 20 mei schoolkamp groep

Nadere informatie