Nieuwsbrief Jacob Maris Maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Jacob Maris Maart 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Jacob Maris Maart 2015 Jacob Maris Jacob Marisplein BK R dam Het kind is van zichzelf, maar heeft anderen nodig om zichzelf te ontwikkelen. ~www.hetkind.org~ Ieder jaar is een groep kinderen klaar om de basisschool te verlaten. Voor hen staat het nieuwe avontuur, het voortgezet onderwijs, voor de deur. Bijzonder aan dit schooljaar is dat de leerlingen van groep 8 de eindtoets pas in april (21 t/m 23) maken. Hierdoor is het advies van de basisschool bepalend. Al onze leerlingen in groep 8 zijn met het schooladvies inmiddels ingeschreven en toegelaten op de vervolgschool. Van harte gefeliciteerd groep 8! Wij hebben voor dit schooljaar de volgende uitstroom: Uitstroom naar VO 2015 VMBO BBL 4% VMBO TL 12% VWO 38% HAVO 46% Nabila Bommeljé Directeur

2 Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt. Hoe dacht Maria Montessori over cultuureducatie? Maria Montessori was een groot voorstander om kinderen vanaf de geboorte in aanraking te brengen met kunstuitingen van gerenommeerde kunstenaars. Zij pleitte er voor om op scholen en thuis kunstwerken op te hangen op ooghoogte van de kinderen. Haar mening was dat je kinderen op die manier een natuurlijke waardering voor kunst bij kon brengen. Een citaat uit de zienswijze van Montessori: Wij kunnen een kind niet leren om kunstenaar te zijn, maar we kunnen hem helpen bij de ontwikkeling van een oog dat ziet, een hand die gehoorzaamt en een ziel die voelt. Haar specifieke aandacht voor de zintuiglijke ontwikkeling van kinderen ligt aan dit gedachteprincipe ten grondslag. Volgens Maria Montessori was alleen verbeelding niet voldoende: verbeelding wordt pas groot(s) wanneer een kind het gebruikt om te creëren. Kinderatelier Ook dit schooljaar zijn de kinderen weer elke week bezig met het kinderatelier in een blok van ongeveer 6 weken. In het kinderatelier maak je kinderen nieuwsgierig. Je helpt kinderen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. In het kinderatelier oefent het kind de zintuigen. Hierdoor wordt het denkvermogen ontwikkeld. Door creatief te denken stimuleer je een ander hersengedeelte. Dit is ook een belangrijk Montessori-uitgangspunt. We laten kinderen kennis maken met kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld. Zij leren ervaren dat kunst en cultuur een wezenlijk onderdeel is van het dagelijkse leven. Kinderen leren zich open te stellen: ze kijken naar schilderijen en beelden, ze luisteren naar muziek, ze genieten van taal en beweging. Kinderen leren om op een respectvolle manier op eigen en andermans werk te reflecteren. In het proces van het kinderatelier en de borging hiervan worden wij ondersteund door het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) Marieke van der Veen & Natalina Cammarata (bouwcoördinator) HVO Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijsten over humanistisch vormingsonderwijs en godsdienstonderwijs zijn de aanmeldingen voor HVO het grootst. Dit zal volgend schooljaar ( ) dus ook doorgang vinden.

3 Interview: mijn sport = Softbal Mijn naam is Robine uit groep BBB en ik softbal bij Op woensdagmiddag trainen wij en op zaterdag of zondag spelen wij een wedstrijd. Madou is ook lid. Het leukste aan softbal vind ik veel slaan met een knuppel. Het zou leuk zijn als er nog meer kinderen van Montessorischool Jacob Maris bij onze club komen, omdat je veel balgevoel en een goede conditie krijgt! Vanuit de MR: In de MR vergadering van 19 maart is kort de voortgang van de uitvoering van het Jaarplan toegelicht door Nabila en het team. In de notulen kunt u teruglezen wat de meest opmerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen periode zijn geweest. Daarnaast stond de zorgstructuur op school op de agenda. Vanuit haar functie als IB er heeft Tineke een toelichting gegeven over de stand van zaken van het zorgplan, het SOP en andere beleidsstukken die hier aan raken. Vanwege de beperkt beschikbare tijd van Tineke (2 dg/wk), is er in overleg met de directie voor gekozen ondersteuning bij zorg aan leerlingen voorrang te geven op het schrijven van de nodige (beleids-)stukken. De oudergeleding gaf aan dat het goed zou zijn als ouders, juist over dit onderwerp, frequent en actief worden geïnformeerd. De aanwezige teamleden gaven aan dit graag te willen doen en zullen met het voltallige team bespreken, hoe en wanneer dit het beste georganiseerd kan worden. In de vorige nieuwsbrief is het vertrek van Michiel uit de MR reeds gemeld. Naar Michiel s mening kan de school juist nu een volwaardige invulling van medezeggenschap en actieve ouderparticipatie goed gebruiken, maar staat de school daar niet echt voor open. Daarmee ontbreekt voor hem een belangrijke voorwaarde voor een vruchtbare samenwerking tussen MR en de schoolleiding. De MR betreurt maar respecteert dit besluit. De MR is blij dat Siebold Nijenhuis vanaf nu de MR als ouderlid zal komen versterken. Siebold is de vader van Mare (TBA) en Jette (TBB) en in de eerstvolgende MR vergadering zal hij zichzelf nog even kort voorstellen. Vragen of opmerkingen? Mail ze gerust naar Vriendelijke groet, MR Jacob Maris

4 HVO op de Jacob Maris Wat deed groep 7 in de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs: Deze groep is de afgelopen maanden bezig geweest aan diverse thema s, die vaak in meerdere lessen behandeld werden. Zo zijn we o.a. bezig geweest het onderwerp kinderrechten. De kinderen kregen zes situaties op papier met daarbij een stelling. Daarover moesten ze in kleine groepjes met elkaar is discussie. Is de stelling terecht of ben je het er niet mee eens. Daarbij moest ook de motivatie worden vermeld. Soms kon een groepje het niet eens worden en dat is ook prima als er maar echt naar elkaar geluisterd is. Daarna werden de stellingen nog in de grote groep besproken en meningen gedeeld. Rond Valentijnsdag hebben we iedereen blij gemaakt! Elk kind kreeg een gekleurd papieren hart, dat ging de hele groep door en er werd door ieder kind iets positiefs opgeschreven. Daarna kreeg elk kind het eigen hart weer terug en mocht het twee opmerkingen of complimenten kiezen om voor te lezen. Over religie; er werden een aantal religieuze voorwerpen uitgestald, een leerling mag iets pakken en vertellen wat zij/hij erover weet. Daarna mogen anderen aanvullingen geven of vragen stellen. Zo leren ze van en met elkaar over verschillende religies en gebruiken. Momenteel zijn we bezig met spreuken van Erasmus. Twee daarvan, die in Rotterdam op muren hebben gestaan, hebben we uitgebreid behandeld. In een vrij land moeten ook de tongen vrij zijn, en Niemand wordt voor zichzelf geboren. Eerst mocht elke leerling op papier zetten wat de spreuk volgens haar/hem betekende en of zij/hij het daarmee eens was. Daarna hebben we die resultaten samen in de grote kring besproken. Vooral de eerste spreuk bracht een interessante discussie op gang. Is vrijheid van meningsuiting nodig? Zijn er grenzen aan, zo ja, welke en waarom? Een mooie bijdrage van een leerling: als je geen kritiek mag hebben worden dingen ook niet beter. Deze week gaan ze zelf spreuken bedenken en die samen op papier uitwerken. Louise Langelaan (docent HVO) Voorlezen: Tussen de zangmomenten in is er een moment elke woensdag waar ik voorlees aan de bovenbouw groepen. Eerst een kwartier in de klas van Valery en daarna in de klas van Erika. Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk. Ik heb het bij mijn eigen kinderen ook altijd gedaan. Het stimuleert onder andere de fantasie, vergroot de woordenschat en daagt uit zelf te gaan lezen. Voorlezen aan oudere kinderen is net zo belangrijk als aan jonge kinderen. Kinderen vinden het leuk, ik vind het leuk, zo zijn we allemaal gelukkig! Meester Kees (vakdocent muzikale vorming)

5 Montessorirubriek: de schuurpapieren letter Op onze school (en in het Montessori onderwijs) staat het materiaal centraal. Middels de materialen worden nieuwe vaardigheden aangeboden en geleerd. Hieronder wil ik een materiaal (en het lesje) beschrijven dat heel belangrijk is: de schuurpapieren letter. Doel: Het kind leert de letters door het voelen van de vorm, geassocieerd met de klank van het symbool en het zien van het symbool. Er zijn dus 3 zintuiglijke ervaringen: tactiel, visueel en auditief. Een directe voorbereiding op het schrijven. De schuurpapieren letters helpen het kind de letters te leren, door de vorm te voelen en de klank te horen en uit te spreken, terwijl de klank zichtbaar is. De plankjes hebben een letter die te voelen is door een laagje zand op een glad oppervlak. De klank van de letter wordt aangeboden en de naam van de letter pas in een later stadium. Dat betekent dat de leerkracht bij aanbieding van de letter p spreekt van "puh" en niet van "pee". De letters staan op roze en blauw gelakte plankjes, roze voor medeklinkers, blauw voor klinkers. De leerkracht biedt een nieuwe klank aan, nadat ze heeft gecontroleerd dat het kind de ervoor aangeboden letters beheerst. Er is een aparte kist met de dubbelklanken: aa, ee, oo, uu en de tweetekenklanken oe, ou, eu, ui, au ie, ei, ch, sch, nk en ng. Eerste aanbieding: Leerkracht en kind kiezen een of twee letters, geen letters uit de naam van het kind of een andere bekende naam, geen letters die op elkaar lijken qua klank of vorm of mondstand. De leerkracht begint met letters die lang aangehouden kunnen worden. In ieder geval worden de eerste keren alle klinkers aangeboden en de meest voorkomende medeklinkers, zoals p, k, m, etc. De letters worden meegenomen naar de tafel en op zijn kop in de rechter boven hoek neer gelegd. Stap 1: De leerkracht pakt één van de letters, draait deze om en zegt de klank. De leerkracht voelt een van de letters, heel licht, in een doorgaande beweging met de wijsvinger en middelvinger en zegt daarna de letter hardop. Met de andere hand houdt ze het plankje stevig vast. Dit wordt een aantal keer herhaald. Daarna zegt de leerkracht woorden die beginnen met die letter. De leerkracht nodigt nu het kind uit de letter te voelen. Het kind probeert zelf ook woorden te verzinnen met die letter. Als de letter aangeboden is, legt de leerkracht hem aan de linkerkant van de tafel, op zijn kop. De leerkracht dient te letten op de houding van het kind en van haarzelf: rechtop tegen de leuning en beide voeten op de vloer. Als alle twee de letters aangeboden zijn, benoemt de leerkracht alle twee de letters nog een keer Stap 2: "geef mij eens d", leg k" eens op je knie, doe k" op je hand, voel de d. Stap 3: De leerkracht vraagt het kind de letter te voelen en te zeggen welke het is. "Hoe heet deze letter? Welke is dit? Het kind wordt achtergelaten met de letters en kan nu zelf oefenen. De leerkracht noteert voor haarzelf welke letters het kind heeft aangeboden gekregen. In een volgend lesje biedt de leerkracht nieuwe letters aan. Iedere keer dat de leerkracht een lesje met schuurpapieren letters aan het kind geeft, bekijkt zij de letters die het kind de vorige keer heeft gedaan. Dit versterkt zijn kennis en geeft zelfvertrouwen. Volgende oefeningen: De stapel van de letters ligt weer op zijn kop aan de rechterkant. De leerkracht neemt er een kaart uit en voelt de letter. Zij schrijft dan de letter op de tafel en in de lucht. De leerkracht vraagt het kind om hetzelfde te doen met alle letters. Als het kind de letters omkeert, laat de leerkracht hem oefenen met de ogen dicht of schrijven in een zandbordje, waar de letters makkelijk weer uit te wissen zijn. Enkele verwerkingen: * in het zand * op de tafel met de vinger * met een natte kwast op de tafel * op beslagen ramen * buiten met stoepkrijt * met vingerverf/penseel of kwast * met potlood/met stift * voel de letters met een blinddoek Simone Broekhof en Marjolein Paulussen (Montessori-cooördinator)

6 Een blik in de klas: onderbouw Na een thema vol kleuren en vormen zijn we inmiddels weer druk bezig met het thema beroepen. Een / ;lg;pl veelzijdig 0 en interessant thema waarbinnen gewerkt kan worden aan veel leerdoelen. Tijdens de introductie van het thema hebben we met de kinderen gebrainstormd over welke beroepen er allemaal zijn. Kinderen zijn ook thuis in gesprek gegaan met hun ouders en hebben allerlei attributen meegenomen. Hoe leuk is het namelijk om in de huid te kruipen van jouw lievelingsberoep. Een agent die echte bekeuringen uitdeelt, een dokter die met zijn apparaatje (Kind: Hoe heette dat moeilijke woord ook alweer juf? Juf: Stethoscoop ) het hart van haar patiënt beluistert. De kinderen hebben geleerd over de beroepen en hun werkomgeving. De dokter werkt in een ziekenhuis of huisartsenpraktijk en hij draagt vaak een witte jas en een mondkapje. Om de mensen beter te maken gebruikt hij medicijnen, een scalpeermesje, een stethoscoop, etc. Naast de algemene zaken hebben de leerkrachten drie beroepen uitgekozen die dieper uitgewerkt zijn: de postbode, de bakker en de dokter. Deze beroepen lenen zich goed om te werken aan de leerdoelen voor de onderbouw. Zo hebben we met de postbode gewerkt aan schriftoriëntatie (Hoe ziet een brief eruit? Hoe begint een brief? Wat is een adres en een envelop? Etc.) en het sorteren met behulp van cijfers. Het beroep de bakker leent zich uitstekend voor het wegen, kneden en het vergelijken van hoeveelheden en eerlijk delen. De dokter is een meer verzorgend beroep. Bij dit thema komen de meer sociaal emotionele doelen aan bod (Hoe zorg je voor iemand? Hoe doe je lief?). De kinderen zijn erg enthousiast, dat is wel te zien aan de foto s!

7 Enquête communicatie In ons jaarplan is communicatie als speerpunt opgenomen. We willen de communicatie tussen ouders en school goed in kaart brengen. Daarvoor vragen wij uw medewerking. U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor het invullen van een enquête. Let op: dit is iets anders dan de oudertevredenheidspeiling, hierover ontvangt u op een later moment meer informatie. We hopen op een grote respons en alvast bedankt voor uw medewerking. HVO Presentatie Move-a-head Spreekbeurt over Tibbe

8 Interne begeleiding: Deze keer achtergrond informatie over lezen en leesproblemen Wat is technisch lezen? In de kleuterperiode of eerder ontdekken kinderen vaak al dat letters en lettercombinaties een betekenis hebben. Na enkele maanden leesonderwijs kennen de kinderen normaal gesproken de letters van het alfabet. Hun hersenen zijn dan zover ontwikkeld dat ze vormen kunnen herkennen als letters en die letters vervolgens kunnen koppelen aan klanken. Dit is het begin van het technische leesproces. Klank-tekenkoppeling Bij technisch leren lezen gaat het erom dat de hersenen letters vlot kunnen koppelen aan klanken. Dit levert letterkennis op. Na het leren van de letters komt het combineren van letters tot woorden en nog later tot hele zinnen. Eerst wordt er geoefend met eenlettergrepige woorden. Dat wordt geleidelijk aan uitgebreid naar meerlettergrepige woorden. Spellen is in feite het omgekeerde. Dan moet een klank worden omgezet in een letter. Technisch leesprobleem Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. Dyslexie kan het begrijpend lezen wèl belemmeren. Dit is het geval als het technisch lezen onevenredig veel aandacht en energie vraagt. Dyslexie belemmert ook het vlot leren lezen. De meeste kinderen met dyslexie leren uiteindelijk wel lezen, maar blijven trager lezen. Ze moeten er meer energie in steken en zijn sneller afgeleid dan de gemiddelde lezer. Dat gaat vaak ten koste van het begrip van wat gelezen is. In de volgende nieuwsbrief gaan we dieper in op het onderwerp dyslexie. Tineke Kool (Bron: Balansdigitaal) Op tijd: We merken dat het grootste deel van de kinderen op tijd in de klassen zijn. Dit vinden wij erg prettig. Ook de gangen zijn na de bel van 8.30 uur vrij snel oudervrij. Onze dank hiervoor. Bij de leerlingen die toch te laat komen wordt het verzuim door de leerkracht genoteerd. Bij structureel verzuim zal hierover contact met u worden opgenomen. Voordeur: Wilt u bij het brengen en halen van uw kind(eren) er op letten dat u de voordeur goed sluit.

9 Gebruik foto s op de website Er worden regelmatig foto s op de website en in de nieuwsbrief geplaatst van activiteiten in en rond de school. Indien u er bezwaar tegen heeft dat er een foto van uw zoon/dochter wordt gebruikt kunt u dit aangeven door een mailtje te sturen met de naam van uw zoon/dochter en in welke groep hij/zij zit. Overigens worden er geen namen van leerlingen bij de foto s vermeld. Daarnaast kunt u aangeven indien u er bezwaar tegen heeft als er foto s van uw zoon/dochter op de Twitter-account van worden gebruikt. U kunt het mailtje sturen naar: Agenda april: Datum: Activiteit: Groep: 2 apr Paasviering 3 apr Goede vrijdag: alle leerlingen vrij 6 apr 2 e paasdag: alle leerlingen vrij 17 apr Zwemmen Groep 4/5 24 apr Gevonden voorwerpen worden weg gebracht 24 apr Sponsorloop Make-A-Wish en Koningsspelen 27 apr-8 mei Vakantie

Groepsvering schooljaar. 2008-2009. De groepsverdeli. voor het nieuwe. rond. De namenlijsten. van de kinderen. komen in een.

Groepsvering schooljaar. 2008-2009. De groepsverdeli. voor het nieuwe. rond. De namenlijsten. van de kinderen. komen in een. Info 8 Groepsvering schooljaar Een liedje uit onze methode Trefwoord: 2008-2009. De Pasen, het leven krijgt groepsverdeli weer kleur. Van donker naar ng licht, voor het van zwart naar heel nieuwe veel

Nadere informatie

Schoolgids De Triangel

Schoolgids De Triangel 1 Een veilige basis om van en over de wereld te leren. Een school in ontwikkeling. Samen met ouders hebben wij gekeken naar de toekomst van de Triangel. Daaruit is een visie en missie geformuleerd. De

Nadere informatie

februari 2015 Jaargang 20, nummer 2

februari 2015 Jaargang 20, nummer 2 Nieuwsbrief februari 2015 Jaargang 20, nummer 2 Beste ouders, verzorgers, vrienden en vriendinnen van De Globe, beste leerkrachten, beste Ib-ers, conciërges, administratieve krachten en vrijwilligers,

Nadere informatie

1 Tevredenheidspeilingen

1 Tevredenheidspeilingen Christelijke basisschool Geachte ouders/verzorgers, U ontvangt hierbij nieuwsbrief nummer 8. Ik wens u veel leesplezier. Inhoud 1 Tevredenheidspeilingen 2 De regel van de week 3 De brede school 4 Disco

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling De beer die geen beer was Auteur lesbrief: F. van Dijk Inhoud Voorwoord...3 Taalactiviteiten...4 1. De oriëntatie...4 2. Het voorlezen...4

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

nr. 1 - september 2014

nr. 1 - september 2014 Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer 0570-820225 info@ebsdeolijfboom.nl nr. 1 - september 2014 het Olijfblad www.ebsdeolijfboom.nl Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is begonnen, het vierde jaar

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk

Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 1.0 16 augustus 2010 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inleiding 3 1. Geen indicatie-uitspraken.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015 In stijl DE DALTONSISTERS Stralen op de Koningin Wilhelminaschool LEIDERSCHAPSTIJLEN Open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft DOOR HET OOG VAN EEN OUDER

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

2010-2011. Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3. Jessica van Leth

2010-2011. Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3. Jessica van Leth Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3 Jessica van Leth 2010-2011 Voor mijn afstudeeronderzoek zal ik in samenwerking met mijn collega s van DOK12, onderzoek doen naar het aanvankelijk leesproces van groep

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage MAVO leerjaar 4 2011-2012 NEWMANCOLLEGE BREDA Verviersstraat 4, 4826 HT BREDA telefoon 076-5810450 Inhoudsopgave Algemeen bladzijde Inleiding 3 Draaiboek 4 Uitleg stappenplan en

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

Info. Goud in handen. Ik kijk naar t kleine in mijn hand Verbaasd om zoveel schoonheid Gegraven uit rotsen en zand Stenen, zo groot in kleinheid

Info. Goud in handen. Ik kijk naar t kleine in mijn hand Verbaasd om zoveel schoonheid Gegraven uit rotsen en zand Stenen, zo groot in kleinheid Info 4 Goud in handen Ik kijk naar t kleine in mijn hand Verbaasd om zoveel schoonheid Gegraven uit rotsen en zand Stenen, zo groot in kleinheid Ik koester en bescherm de schat t is onderdeel van mijn

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie