36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015"

Transcriptie

1 36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015

2 BESTE HUURDER, 2 Column van de bestuurder 3 Rhiant 100 jaar! 4 Wie jarig is trakteert! 5 Take Wim Klootwijk met pensioen in vogellucht 7 Piet Lodder 25 jaar in dienst 8 Een veilig thuis in Nederland 9 Dagboek van een huurdersraadlid 10 Samen maken wij het verschil 11 Buren verwarmen elkaars hart 12 Korte berichten 13 Zelf regelen? Een extra service 14 Huurder in beeld 16 Energieproject Klerkskensland e.o. 17 Bespaar op uw energiekosten 18 Afrekening stookkosten bij collectieve verwarming 19 Geen verkoop appartementen IJdenhove 20 Aannemersbedrijf De Kwaasteniet 21 Zorg voor je fiets 22 Werk in uitvoering 23 Nieuws uit de gemeente Op 28 september 2015 bestaat Rhiant 100 jaar. Dat is iets wat wij niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. Dit valt in een jaar waarin Rhiant een nieuwe koers heeft bepaald die aansluit bij de wensen van onze belanghouders en belanghebbenden. Belangrijke thema s bij de nieuwe koers zijn: betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. We komen hier in de loop van het jaar nog veel uitgebreider op terug. We hebben er voor gekozen om het eeuwfeest te vieren in het teken van onze huurders, onze klanten! Daarvoor hebben wij een aantal activiteiten gepland. Een overzicht van de activiteiten kunt u lezen verderop in de Schakel. Op zaterdagmiddag 3 oktober 2015 willen wij op een feestelijke manier aandacht besteden aan dit heuglijke feit. Noteer deze datum dus vast in uw agenda! Naast de feestelijke activiteiten zal, in samenwerking met het Historisch Genoodschap, een boek verschijnen over 100 jaar volkshuisvesting in Hendrik-Ido- Ambacht. Uiteraard heeft Rhiant hierin een belangrijke rol vervuld. Ook is er een expositie over 100 jaar Rhiant in het gebouw van het Historisch Genoodschap aan de Dorpstraat. We zijn er trots op dat wij een nieuwe website en klantenportaal kunnen lanceren om de dienstverlening aan u verder te verbeteren. De nieuwe website is een stuk verder uitgebreid en geeft mogelijkheden om direct (via het klantenportaal) toegang te krijgen tot het administratief systeem van Rhiant. Hierdoor kunt u zelf uw eigen gegevens raadplegen, zodat u te allen tijde op de hoogte kan zijn van uw betalingen, de opbouw van uw huur etc. Veel leesplezier! Carlo Oostindie VAN DE BESTUURDER

3 Rhiant 100 jaar! DESCHAKEL 3 Het verhaal erachter! Waarom doet Rhiant wat ze doet? Hoe is het eigenlijk begonnen? En wat is de waarde voor de toekomst? Precies 100 jaar geleden, in het jaar 1915 werd Algemeen Belang (nu Rhiant) opgericht. Midden in de Eerste Wereldoorlog. Nederland leed grote verliezen aan het front maar ook thuis stond het er niet goed voor. Naast de schade die ontstond aan de woningen door de bombardementen zijn de woningen van een heel slechte kwaliteit. Onderhoud had niet de eerste prioriteit. Veel mensen werden ziek en er was amper ruimte om te slapen en te eten. Geen ruimte voor wonen! Er waren ook toen sociaal betrokken burgers. Zij trokken zich het lot aan, van de zo slecht gehuisveste medemens. Helaas nam deze liefdadigheid soms ook andere motieven met zich mee. Veel fabrieksdirecteuren bouwden voor hun arbeiders. Ze verdienden er een mooi centje mee en de woning werd onderdeel van de werkovereenkomst. Gezonde en stabiele arbeiders waren hun veel waard. De eerste woningbouwverenigingen waren particuliere instellingen. De overheid maakte zich ook zorgen om de volkshuisvesting en erkende officieel de verenigingen en het werk wat ze deden. Onder bepaalde voorwaarden kregen de instellingen recht op subsidies en vrijstelling van bepaalde belastingen. In Hendrik-Ido-Ambacht, bouwde Algemeen Belang haar eerste woningen aan de Veerweg. Via loting werden de woningen verdeeld. Er was veel meer vraag dan aanbod. Het waren spannende tijden. Financieel stond Nederland er heel slecht voor. Maar gelukkig werd er toch gebouwd en namen gezinnen hun intrek in de woningen. En al moest je je slaapkamer zeker delen met broertjes en zusjes, de verbetering was aanzienlijk. En zo bouwden wij en onderhielden we huizen in Hendrik Ido Ambacht. Wij en onze huurders kregen het zwaar te verduren in tijden van oorlog, watersnoodramp en economische crisis. Maar we mochten ook groeien. In aantal woningen, in personeel, in kwaliteit van de woningen en in samenwerking met onze lokale partners. Wat onveranderd is gebleven, is dat we willen verhuren aan mensen die het nodig hebben. Wij zijn er voor mensen met een inkomen waarbij kopen of huren op de vrije markt onmogelijk is. Maar ook voor mensen uit instellingen en asielzoekers. Deze laatste groep kan in de komende jaren nog wel eens fors groter worden. Denk bijvoorbeeld aan de vreselijke dingen die bijvoorbeeld in Syrie gebeuren. Daarom willen wij ons ook de komende jaren richten op het aanbieden van goede en betaalbare woningen, het participeren bij buurtinitiatieven en het bevorderen van leefbaarheid in de wijken van Hendrik-Ido- Ambacht. Kortom Rhiant blijft ruimte bieden voor wonen!

4 4 DESCHAKEL wie jarig is! t r e e t k a tr DI T JAAR B E S TAAT RH IANT 100 JA A R! DIT FE E S TE L I J K E F EIT W ILLEN W E NAT UURLIJK N IET O N GE M E R KT V OORB IJ LATEN GAAN! O M D A T O NZ E H U U RD ERS AL 100 JAA R ON ZE DR I J F VE E R, PA RTNER ÉN INS PIRATIE ZIJN, HEBBEN WE M E E R D E R E LEU KE AC TIES B ED A CHT.,, Bent u een van de winnaars, dan nemen wij conta ct met u op! we kijken uit naar uw inzending! Gratis lidmaatschap R H IA N T G EE FT G R A T IS LI D M A A T SC H A PP EN W EG! Wilt u graag een lidma atschap voor een vereniging winnen vo or het jaar 2016? Of kent u iemand die u heel gra ag een jaarlidmaatsch ap gunt? Sla nu uw slag! Het maakt niet uit om wat voor vereniging het ga at als het maar een ec hte Ambachtse vereniging is. Stuur een mailtje naar onder vermelding van Actie lidmaatschap met da arin de reden waarom u gra ag een lidmaatschap wilt winnen en welk lidma atschap. Vermeld hie rbij uw naam, adres, telefoon nummer en geboorted atum. (Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd ). Let op: uw inzending moet uiterlijk op 1 jul i 2015 bij ons binnen zijn. Uit de inzendingen tre kken we de winnaars. De feestelijke prijsuitr eiking staat gepland op 3 oktober Gratis fotoshoot! NE LE FO TO SH OO TS W EG RH IA NT GE EF T PR OF ES SIO vindt u het leuk onal gefotografeerd worden? Of Wilt u wel eens door een professi heel graag een u die te gaan? Of kent u iemand om met het hele gezin op de foto een mailtje te is n, doe te ft e. Het enige wat u hoe fotoshoot gunt? Kom nu in acti met daarin de ot sho foto ie Act van vermelding sturen naar onder naam, adres, uw bij shoot wilt winnen. Vermeld hier reden waarom u graag een foto spondeerd). orre gec niet dt tum. (Over de uitslag wor telefoonnummer en geboorteda zijn. rlijk op 1 juli 2015 bij ons binnen Let op: Uw inzending moet uite eiking staat winnaars. De feestelijke prijsuitr Uit de inzendingen trekken we de gepland op 3 oktober 2015.

5 Take 100 DESCHAKEL 5 programma op hoofdlijnen jubileumjaar 2015 julian sherida Lanceren nieuwe website + nieuwe klantenportal Evenement voor jong en oud op 3 oktober 2015 Het zal u niet ontgaan zijn dat Rhiant dit jaar 100 jaar bestaat en dus inmiddels ook al zo lang u en vele andere huurders in woonruimte voorziet. Nu willen wij dit heugelijke feit in beeld en tekst vastleggen door middel van een filmpje. Hierin staat centraal wat Rhiant voor u of uw organisatie betekent of betekend heeft. Rhiant stuurt hiervoor een jong energiek stel op pad om al het beeldmateriaal vast te leggen: Julian en Sherida. Het wordt een flitsend filmpje. U kunt ze de aankomende tijd op straat tegenkomen, maar ook kunnen zij bij u aanbellen met de vraag of u mee wilt werken aan dit filmje. U kunt zich vrijwillig aanmelden om vragen te beantwoorden via Julian en Sherida zullen dan een afspraak met u maken. Het uiteindelijke filmpje wordt op 3 oktober 2015 bij Dock 3 getoond tijdens de Rhiant prijsuitreiking en is ook op ons vernieuwde website en Facebook pagina te bewonderen. Alvast bedankt voor uw medewerking. Opening tentoonstelling Historisch Genootschap Rhiante Wandeling Podium voor Ambachts talent Boek over 100 jaar volkshuisvesting Start renovatie Overkerk Wij trakteren op iets lekkers en verloten diverse mooie prijzen zoals: fotoshoots, lidmaatschappen voor een Ambachtse vereniging, 100 x 100 huurkorting

6 6 DESCHAKEL wim klootwijk met pensioen Onze timmerman en huismeester Wim Klootwijk gaat na 43 dienstjaren bij Rhiant per 1 maart 2015 met pensioen. De Schakel sprak met Wim tijdens zijn laatste werkdagen. WAT ZIJN JE DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN TEGENWOORDIG? Halve dagen huismeester op de flats van Rhiant en de overige tijd bouwkundig onderhoud onder aansturing van onze onderhoudspartner De Kwaasteniet. VEEL HUURDERS GAAN JE MISSEN, GA JIJ OOK DE HUURDERS MISSEN? Ik ga het directe contact met de huurders zeker missen, maar Ik ben en blijf een Ambachter, dus veel mensen blijf ik natuurlijk wel zien op De Schoof of in de buurt. Verder woon ik in een woning van Rhiant, dus ook het contact met mijn collega s blijft wel. HEB JE GENOEG TE DOEN ALS JE NIET MEER HOEFT TE WERKEN? Jazeker, ik heb genoeg hobby s en bezigheden. Ik ga mij echt niet vervelen hoor! Ik ben gezond en heb na mijn pensioen meer tijd om met mijn vrouw door te brengen. WIL JE VERDER NOG IETS KWIJT? Ik bedank alle huurders en collega s voor de fijne samenwerking afgelopen jaren. Verder hoop ik, in de toekomst, in een aan mooi appartement aan de Emmasingel te kunnen wonen. Ik sta al lang ingeschreven bij Woonkeus.

7 2015 DESCHAKEL 7 in vogelvlucht Rhiant heeft een nieuwe strategische visie en een nieuwe strategisch voorraad beleidsplan opgesteld. Ook is er natuurlijk een jaarplan geschreven. piet lodder 25 jaar in dienst Hieronder leest u een samenvatting van deze beleidsstukken waarin u kunt lezen hoe 2015 Op 26 februari 2015 is onze vakman Piet Lodder 25 jaar in dienst. In 1990 kwam de 32-jarige Piet in dienst bij de toenmalige Woningbouwvereniging Algemeen Belang. Piet is toen ingewerkt door zijn vader die ook vele jaren voor de woningbouw heeft gewerkt. er in hoofdlijnen uit gaat zien: HUURDERS Aandacht voor de betaalbaarheid van de huren Aandacht voor de betaalbaarheid van de servicekosten Digitale dienstverlening: nieuwe website en een nieuw klantenportaal Het stimuleren van participatie (meedoen) van huurders FINANCIËN Bedrijfslasten laag houden Piet is voor vele bewoners een bekende en Leningen aflossen redder in nood omdat Piet vaak wordt ingezet om verstoppingen van de riolering op te WONINGEN OMGEVING lossen. Piet is veelzijdig inzetbaar van het Meer aandacht voor de bestaande bouw en Nieuwe prestatieafspraken met de (regio) herstellen van bestrating tot het oplossen minder voor nieuwbouw gemeente(n) Groot onderhoudsproject wijk Overkerk van lekkages. We hopen dat Piet nog vele jaren voor Rhiant inzetbaar is! Woningen verhuren en verkopen ORGANISATIE Op de foto zien we Piet aan de slag tijdens Aandacht voor de duurzaamheid van Focus op de kerntaken een kookworkshop met zijn collega s van Organiseren feestelijkheden voor het Rhiant. de woningen, zowel bij mutatie als in projecten 100-jarige bestaan van Rhiant

8 8 DESCHAKEL Een veilig thuis in Nederland Er is veel onrust, oorlog en geweld in de wereld en aan de grenzen van Europa. Vluchtelingen die in Nederland aankomen hebben huis en haard moeten achterlaten in hun land van herkomst. Er komt heel wat op hen af en moeten vanaf nul beginnen. Het hebben van een woning geeft rust en een veilig gevoel en ruimte om aan de toekomst te werken. COA In Nederland is het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland. Het COA werkt nauw samen met de andere organisaties, zoals de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), de Vreemdelingenpolitie, de Koninklijke Marechaussee en de DT&V (Dienst Terugkeer en Vertrek). HENDRIK-IDO-AMBACHT Wanneer asielzoekers via de IND een verblijfsvergunning krijgen, komen ze in aanmerking voor een woning. Hun woonplaats kiezen ze niet zelf. De overheid bepaalt hoeveel vluchtelingen iedere gemeente zo spoedig mogelijk moet huisvesten. Dit aantal vluchtelingen is afhankelijk van het aantal inwoners in die gemeente. In verband met deze gemeentelijke taak, heeft de gemeente afspraken gemaakt met de woningcorporaties om de vluchtelingen binnen 10 weken te huisvesten. INBURGEREN Wanneer een woning beschikbaar is dan regelt een medewerker van Vluchtelingenwerk samen met de vluchteling tal van praktische zaken. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van de woning, aanvragen van gas, water, licht, afsluiten van verzekeringen, zoeken van een huisarts en een school voor de kinderen. Ook is een vluchteling verplicht om Nederlands te leren spreken en te weten hoe onze samenleving in elkaar zit. Ze leggen hiervoor ook een inburgeringsexamen af. EEN GOEDE BUUR We zien in verschillende wijken dat buren helpen bij het inburgeren door kennis met hen te maken en ze te ondersteunen bij vragen die ze hebben over de directe omgeving. Er zijn ook verschillende sportorganisaties en kerken die speciale werkgroepen hebben opgezet om de vluchtelingen in hun omgeving te ondersteunen. Bijvoorbeeld door vluchtelingen te betrekken bij activiteiten en daardoor samen de Nederlandse taal oefenen. Rhiant vindt het belangrijk om te doen wat mogelijk is om vluchtelingen in ons werkgebied te huisvesten. Daarbij is ook sprake van een botsing van belangen. Voor woningzoekenden die al lang op een wachtlijst staan, is het soms moeilijk te accepteren dat zij een huurwoning aan zich voorbij zien gaan voor het huisvesten van vluchtelingen. Wij begrijpen dit heel goed. Toch hopen wij dat wij op uw begrip mogen rekenen en we samen vluchtelingen een nieuw en veilig thuis kunnen bieden.

9 Dagboek van een huurdersraadlid Zo u mocht denken dat dit een voortzetting is op een eerdere populaire Tv-serie, dan kan ik u uit de droom helpen, niets is minder waar maar ik vond dit een leuk begin voor een stukje in De Schakel. Niet alle feiten of feitjes lenen zich om in een dagboek te worden opgetekend. Alleen leuke dingen of zaken die je direct raken of het vermelden waard zijn, vinden hun plekje in een dagboek. Het afgelopen jaar kende hoogte- en dieptepunten die, bij nader inzien, de moeite waard zijn om te worden vastgelegd. Één van de punten die wij als huurdersraad hebben behandeld, wil ik graag met u delen. Rhiant verzocht in februari 2014 de huurdersraad om advies de huren voor 2014 te mogen verhogen met dezelfde percentages als in Omdat de huurdersraad al in 2013 op het standpunt stond dat het betaalbaar houden van huurwoningen uitgangspunt diende te zijn, werd voor 2014 eenzelfde houding aangenomen. Tevens stelde de huurdersraad dat Rhiant haar maatschappelijke functie niet diende te verzaken, door alleen de noodzaak van een verhoging voor 2014 te baseren op: - alle middelen, die de wet biedt (inkomensafhankelijke huurverhoging, saneringsheffing o.a. Vestia), te gebruiken om Rhiant structureel financieel gezond te laten zijn. De huurdersraad stelde in haar advies dat de inkomensafhankelijke huurverhoging niet de norm diende te zijn: de kwaliteit van de woning moet voorop staan en tevens de betaalbaarheid van huren als eerste prioriteit te zien. Ook dat de huurders niet alle lasten van een financieel gezond houden van Rhiant dienen te dragen, maar dat Rhiant zelf de bedrijfslasten heeft te verlagen en tevens een zodanig beleid heeft te voeren dat er efficiënt met de huurinkomsten wordt omgegaan. Het ingediende advies werd, tot grote teleurstelling van de huurdersraad, niet overgenomen en leidde ertoe dat de huurdersraad zich op een actie ging beraden. Immers de belangen van de huurders staan voorop en kunnen niet alle Haagse -besluiten en de saneringsheffing over de ruggen van de huurders worden afgewenteld. De huurdersraad vatte het plan om de directie van Rhiant en de gemeente Hendrik Ido Ambacht een petitie te overhandigen waarin in duidelijke taal haar ongenoegen werd vastgelegd. Op 2 juni jl bood de voorzitter van de huurdersraad, de heer E. Raadsen, de petitie aan de heer van de Velde (wethouder) en de heer Oostindie (directeur/bestuurder Rhiant). U hebt daarover ongetwijfeld gelezen in De Schakel en de plaatselijke pers (De Kombinatie). Tijdens de overhandiging van de petitie nodigde de wethouder de huurdersraad uit om op 4 september voor de commissie RZ-de Volgerlanden, een en ander nog eens nader toe te lichten. Daarvan hebben wij dankbaar gebruik gemaakt en hebben de raadsleden er nogmaals op gewezen dat er achter een redelijk aantal voordeuren stille armoede voorkomt. Huurders in sommige gevallen moeten beknibbelen op hun eerste levensbehoeften om toch maar de huur te kunnen betalen. Verder zijn voor huurders met een woning die slecht geïsoleerd is, bijvoorbeeld energielabel F en G, de woonlasten hoog. De huurdersraad nodigde de raadsleden uit hun invloed aan te wenden bij hun landelijk verwante politieke partij. Nu maar hopen dat onze actie de plaatselijke politiek heeft wakker geschud. Het dagboek begint aardig vol te raken maar laat ook zien dat er voor 2015 nog veel op de rol staat. Dit dagboek zal u daarover berichten. Frits van Dijk - lid huurdersraad Rhiant DESCHAKEL 9 Afscheid Anton van maurik De heer A. (Anton) van Maurik heeft zijn functie als Huurdersraadslid neergelegd. Carlo Oostindie, directeur van Rhiant dankt Anton van Maurik voor de vele jaren van trouwe inzet voor de huurders in Hendrik- Ido-Ambacht en wenst hem veel geluk in de nieuwe vrije tijd.

10 10 DESCHAKEL samen maken wij het verschil Banckertplein Samen heeft op zaterdag 25 oktober een schoonmaakochtend georganiseerd om de buurt op te frissen. Dit buurtinitiatief richt zich op het optimaliseren van de sociale cohesie van de buurt door het organiseren van activiteiten en het zorgdragen voor elkaar. De schoonmaakactie is een eenmalig initiatief om met een schone lei te starten, in de toekomst zullen de activiteiten meer gericht zijn op het maatschappelijke en sociale vlak. Geschreven door: N. de Ligt, bewoner Het ontstaan van Banckertplein Samen sluit aan bij het idee om meer als buurt te participeren om elkaar een helpende hand te bieden daar waar hulp nodig is en op een positieve manier elkaar beter te leren kennen. Om dit goed te kunnen realiseren is het bouwen van relaties en goede communicatie van essentieel belang. Daarom zal er voor het organiseren van activiteiten gecommuniceerd worden door middel van nieuwsbrieven waar buren hun hulp aanbieden en alle nieuwe activiteiten worden toegelicht. Daarnaast zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd, zowel voor jong als oud, waarbij de input van de doelgroep een grote rol speelt. I n s a m e n w e r k i n g m e t R h i a n t Foto: R. de Ligt

11 Buren verwarmen elkaars hart DESCHAKEL 11 Banckertplein Samen heeft op woensdag 17 december een kerstavond georganiseerd om buren bij elkaar te brengen en te werken aan een het bouwen van onderlinge relaties. Deze actie is ontstaan in navolging op de schoonmaakactie van zaterdag 25 oktober. Alle doelgroepen waren vertegenwoordigd, waarbij de kinderen s middags door middel van een kindermiddag betrokken werden bij de actie. Geschreven door: N. de Ligt, bewoner marshmallows. Om de kou te kunnen trotseren zorgden vuurkorven voor een warme avond. De kinderen staken met hun enthousiasme elkaar aan en hielpen elkaar om te kunnen genieten van heerlijke marshmallows. Nieuwe buurtcontacten werden gelegd, generaties vonden elkaar en nieuwe ideeën voor acties kwamen aan bod. Terugkijkend op de avond kunnen wij spreken van een geslaagde actie. Als buren elkaars hart verwarmen, een mooi teken van waar kerst onder andere om draait. Een geschenk gegeven voor ons allemaal, een hartverwarmend verhaal. Op een stormachtige middag werden de kinderen hartelijk ontvangen. Zij mochten samenwerken met andere buren om de gesponsorde kerstboom van de gemeente tot een groot succes te maken. IJverig gingen de kinderen aan de slag met als prachtig resultaat creatieve kerstversiering. Zij mochten zelf hun creatie een plaats geven in de boom en ontvingen een prijs voor hun medewerking en creativiteit. In de avond werd het plein door de prachtige kerstboom en lichtslangen verlicht. Een partytent werd opgezet voor de warme chocolademelk, glühwein, zelfgemaakte lekkernijen en niet te vergeten de

12 12 DESCHAKEL PLANMATIG ONDERHOUD U bent van ons gewend in de laatste Schakel van het jaar te lezen welk onderhoud er waar wordt uitgevoerd. Omdat het volledige onderhoud van de woningen van Rhiant bij De Kwaasteniet is ondergebracht verloopt het proces van de begroting wat anders dan voorgaande jaren. In de volgende Schakel (die rond de zomer uitkomt) kunt u meer lezen van het uit te voeren onderhoud dit jaar. SCHOONMAAK VAN TRAPPENHUIZEN Per 1 februari 2015 wordt de schoonmaak van de trappenhuizen van de flats van Rhiant verzorgd door FrisFacilitair uit Dordrecht. FRIS is een bekende relatie van Rhiant omdat zij de schoonmaak van de Sophiastaete in de Volgerlanden voor ons verzorgd hebben. Succes FRIS!

13 Zelf regelen? DESCHAKEL 13 Een, extra, service! 2015 staat in het teken van allerlei initiatieven voor huurders om ons jubileum te vieren. Het lanceren van onze nieuwe website is één van de feestelijkheden van dit jaar. Om onze online dienstverlening te verbeteren bouwen wij een nieuwe website met een klantenportaal voor u. Via de Social Media laten wij weten wanneer de site en het portaal bereikbaar zijn. Volg ons via en via rhiant VERBETERINGEN VAN ONZE DIENSTVERLENING ZIJN: altijd open (24/7) self responsive benaderbaar vanaf pc, tablet en telefoon relevante en actuele informatie vragen worden vaak direct beantwoord mocht uw vraag iets specifieker zijn, dan is deze via een formulier eenvoudig te stellen klantenportaal geeft inzicht in huurdersgegevens. Zoals actueel huursaldo, huursamenstelling en tenaamstelling huur betalen via Ideal gegevens zelf aanpassen huur opzeggen en het contract wijzigen is ook mogelijk via mijn Rhiant.nl! Voor het klantenportaal krijgt iedere huurder inloggegevens toegestuurd. Bij iedere 100ste registratie verloten we 100 EURO onder de geregistreerde huurders. Van harte welkom bij onze extra service.

14 14 DESCHAKEL Huurder in beeld: t c e j o r p e En erg i Vandaag ben ik (Eline de Rover, medewerker communicatie) op bezoek bij meneer en mevrouw Damsma. Ze ontvangen mij heel gastvrij in hun woning. Wat me gelijk al opvalt, is de sfeervolle inrichting en ook de kwaliteit en de netheid van de woning. Dit verbaast me denk ik zo, omdat ik weet dat ik een woning binnenstap waar nog enkelglas te vinden is. Hier had ik in gedachten toch een ander beeld bij gevormd. Maar blijkbaar zijn deze Eline de Rover bewoners er samen met Rhiant erg goed in geslaagd de woning heel goed te verzorgen. Ze wonen er dan ook al vanaf de bouw van de woning. In 1977 mochten ze een woning huren in de wijk Krommeweg. Woningen waren erg schaars en omdat kopen door uitloting niet lukte, waren ze heel blij met dit aanbod. Met hun drie kinderen wonen ze naar hun zin aan de Klerkskensland. En ook nu hun kinderen niet meer thuis wonen, zijn ze niet van plan te vertrekken. En dat begrijp ik, het is echt hun paleisje. En vooral de tuin maakt me wel wat jaloers. Meneer Damsma is blij dat hij zelf erg handig is. Hij zegt, als ik met alles op de woningbouw moet wachten dan had ik wel heel veel geduld moeten hebben. Naar zijn idee kwam Algemeen Belang (nu Rhiant) met zijn voorstellen van verbeteren, net iedere keer te laat. Zo had hij zelf zijn badkamer en ook zijn keuken volledig vervangen en uitgebreid, nog voor Rhiant de grote renovatie startte. En ook heeft hij, door geluidsoverlast al wat isolerende maatregelen genomen. Meneer

15 DESCHAKEL Damsma heeft wel een klein voordeel laat hij te doen met dit project. Meneer Damsma doorschemeren. Hij heeft veel ervaring in de is heel nuchter en zegt; tja, als ik nu reken bouw en hij heeft een groot technisch inzicht. op de besparing zoals voorgerekend is, en Zo weet hij mij bijvoorbeeld alle ins en outs ik zet de kachel vervolgens iedere keer een te vertellen over hoe een cv ketel werkt en tandje hoger of er komt een hele lange of ook wat de voordelen zijn van de HR ketel strenge winter, kan ik een grote financiële die Rhiant drie jaar geleden in zijn woning besparing wel vergeten natuurlijk. Maar t plaatste. Zo komen we tot de conclusie dat is wel mooi meegenomen natuurlijk, als het een woning verhuren en huren eigenlijk een wat oplevert. Rhiant heeft voorgerekend soort samenwerking is. dat huurders minimaal hun maandelijkse 15 huurverhoging terug verdienen door verlaging vloerisolatie zal binnenkort gestart worden. Voor dit item huurder in beeld heb ik meneer van de energierekening. Hierbij heeft meneer Mevrouw Damsma is blij dat de verwachting is, en mevrouw Damsma niet zomaar uit onze Damsma natuurlijk wel een punt als hij zegt dat ze binnen een paar dagen weer helemaal 1900 woningen gekozen. Zij doen namelijk dat stookgedrag altijd een rol speelt. Daarom glad zitten. Ik spreek af om de 27e nog even mee aan ons energieproject. Rhiant heeft vroeg ik hem of hij misschien nog wat extra wat foto s te komen nemen (zie pagina 16) als hen en hun wijkgenoten, energiebesparende energiebesparende tips had? Naast kort de steiger staat en er een start gemaakt is maatregelen aangeboden, zoals beschreven douchen, ventileren en de kachel een graadje met de ingreep. Ik hoop dat het project vlot op pagina 16 in deze De Schakel. De heer en lager had hij nog een super goede tip voor ons zal verlopen en houd nog even contact over mevrouw Damsma zijn blij met het aanbod. en hij stak zijn voeten in de lucht. Pantoffels! de vorderingen en het resultaat. Ze verwachten dat het plaatsen van dubbel Natuurlijk! De thermostaat een graadje lager glas vooral in de badkamer veel meer comfort levert nog steeds de grootste besparing op. gaat bieden. Ze kozen het meest uitgebreide Meneer en mevrouw Damsma, hartelijk bedankt voor uw gastvrijheid en dit interview. pakket waarbij al het glas in de woning wordt Vandaag (13 januari) is glaszettersbedrijf Van vervangen door HR++ glas en de begane Herk in de wijk glas aan het inmeten. Op 27 grondvloer een isolerende laag krijgt. Vooral januari heeft meneer Damsma afgesproken de verwachting op het gebied van comfort dat er bij hun gestart wordt met het zetten heeft voor hun de doorslag gegeven mee van het nieuwe dubbele glas. En ook met de Ik gun u nog vele jaren woonplezier toe.

16 16 DESCHAKEL Energieproject klerkskensland e. o. 53 adressen van Rhiant aan de Stenen Bogerd, Strobenen Bogerd en Klerkskensland in Hendrik-Ido-Ambacht hebben een aanbieding gehad om hun woning energiezuiniger te maken. Dit voorstel gaat over het aanbrengen van HR++ glas en vloerisolatie. De woningen zijn gebouwd in 1977 en hebben soms nog enkel glas op de slaapkamers. Een aantal jaren geleden zijn in de woningen al HR CV-ketels aangebracht. De Huurdersraad van Rhiant heeft in de planvorming meegekeken en is met goede ideeën gekomen die door Rhiant zijn overgenomen. Ron van der Hoek van Rhiant: Rhiant vraagt voor het aanbrengen van de energiebesparende maatregelen een maandelijkse huurverhoging, maar we hebben berekend dat dit bedrag lager is dan de besparing op de gasrekening van de huurders. Per saldo hebben de huurders dan lagere woonlasten. Ron van der Hoek: Inmiddels heeft meer dan helft van de bewoners zich aangemeld om mee te doen, Rhiant is blij met dit hoge aantal deelnemers. Het aantal deelnemers ligt namelijk fors hoger dan in andere energieprojecten. De planning van de uitvoering van de werkzaamheden is vanaf februari 2015.

17 Bespaar DESCHAKEL 17 op uw energiekosten met woonenergie WILT U LAGERE WOONLASTEN? KIJK DAN OOK EENS NAAR UW ENERGIEKOSTEN. RHIANT ADVISEERT WOONENERGIE, WANT MET HUN BESPAARPLAN ZIJN HUURDERS VOORDELIGER UIT. WoonEnergie is opgericht door meer dan driehonderd woningcorporaties, met als doel: lagere energiekosten voor huurders. Er doen nu al ruim huurders mee, waarvan ongeveer 100 van Rhiant. WAAROM WOONENERGIE? 1. Een scherp energietarief, met Top 3 prijsgarantie. Deze tarieven behoren altijd tot de laagste drie in de markt van vergelijkbare aanbiedingen. 2. Praktische hulp bij energiebesparing. Met deze tips en hulpmiddelen brengt u uw energiekosten nog verder omlaag % groene stroom, zonder extra kosten. U draagt dus meteen bij aan een beter milieu. Wie wil besparen op energie, kiest voor het BespaarPlan van WoonEnergie: Het BespaarPlan is ontwikkeld samen met Milieu Centraal, de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie voor informatie over energie en milieu. Zo weet u zeker dat het BespaarPlan realistisch en haalbaar is. AANMELDEN IS EENVOUDIG Aanmelden bij WoonEnergie kan eenvoudig via WoonEnergie regelt de rest, zonder kosten voor u. Wilt u meer informatie? Kijk dan op Of bel met (lokaal tarief). Dat kan op werkdagen van tot uur. WoonEnergie helpt u graag stap-voor-stap op weg naar een lagere energierekening.

18 18 DESCHAKEL Afrekening stookkosten bij collectieve verwarming De planning is dat alle bewoners van Rhiant met een collectief verwarmingssysteem de jaarafrekening van 2014 in april 2015 ontvangen. Deze afrekening is een bijzondere, omdat deze valt onder de nieuwe regels van de Warmtewet. Als u op de zoekterm warmtewet ingeeft kunt u veel informatie over de nieuwe regels lezen. In het kort houdt de Warmtewet in dat gebruikers van een collectief verwarmingssysteem beschermd worden tegen te hoge tarieven. Hoewel Rhiant nooit te hoge kosten heeft berekend, kunnen de nieuwe regels inhouden dat u minder betaalt voor verwarming dan voorheen. Dit kan per adres verschillen. Wij zijn net als u benieuwd naar de afrekeningen!

19 Geen verkoop DESCHAKEL 19 appartementen ijdenhove BEGIN VORIG JAAR HEBBEN WIJ DE BEWONERS VAN DE APPARTEMENTEN AAN DE IJDENHOVE 34 T/M 128 GEMELD DAT ZIJ HUN APPARTEMENT KONDEN KOPEN. OOK WAS HET DE BEDOELING DAT APPARTEMENTEN DIE LEEG KOMEN, VERKOCHT ZOUDEN WORDEN. We zijn nu ruim een half jaar verder en er is vanuit de huidige bewoners geen interesse om te kopen. Daarnaast zijn er ook geen appartementen leeg gekomen voor de verkoop. Rhiant heeft mede daarom besloten de appartementen aan de IJdenhove te blijven verhuren. Voor de huurders in dit blok verandert er dus eigenlijk niets. Zij kunnen blijven rekenen op dezelfde service als zij gewend waren. Heeft u hierover vragen voor Rhiant, neem dan gerust contact met ons op:

20 20 DESCHAKEL Aannemersbedrijf De kwaasteniet Sinds half vorig jaar voert De Kwaasteniet de reparaties uit voor Rhiant. Bij de uitgevoerde reparaties wordt aan de bewoner gevraagd om per mail een aantal vragen in te vullen. Gemiddeld waarderen onze huurders de dienstverlening van De Kwaasteniet met een 8. Vanaf 1 februari 2015 dragen onze vaklieden Arie, Piet en Jack nieuwe bedrijfskleding van De Kwaasteniet. De logo s van Rhiant zijn verdwenen. Reden is dat vanwege efficiency de vaklieden ook wel eens een klus uitvoeren bij een andere woningcorporatie in de regio. Ook de bussen volgen dit voorbeeld, deze zijn inmiddels voorzien van het logo van De Kwaasteniet. Het komt nog regelmatig voor dat onze huurders naar Rhiant bellen voor een reparatieverzoek dat eigenlijk voor De Kwaasteniet bedoeld is. Hierbij nog een keer de juiste contact gegevens voor een reparatiemelding: www. reparatierhiant. nl of (078)

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning.

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning. Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013 Wonen & Welzijn Klantenpanel huisvesting senioren Op maandagavond 8 april 2013 spraken twaalf huurders van SSW over de motieven om (op termijn) te

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Maar er is ook goed nieuws.

Maar er is ook goed nieuws. GOED WONEN info-magazine zomer 2015 Een gezellige buurt maak je met elkaar In dit nummer: 1 Voorwoord 2 Eerste zonnepanelen fase 2 van Zonnig-Limburg gelegd 3 Gewijzigde openingstijden 4 Nieuwe Woningwet

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

Stammershoefstraat Toen en nu. LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... Jaargang 1 november 2014

Stammershoefstraat Toen en nu. LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... Jaargang 1 november 2014 01 Stammershoefstraat Toen en nu LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... 1 Jaargang 1 november 2014 Inhoud 03 Beste lezer 04 Stammershoefstraat Toen en nu 06 Parlementaire

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 16, nummer 3, september 2014. Ervaar onze koopwoningen live!

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 16, nummer 3, september 2014. Ervaar onze koopwoningen live! Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 16, nummer 3, september 2014 3 Laat je verrassen! Vlaardingen SuperTalent 2014 5 Vlaardingers Thuis de genieten Westwijkvan UitFestival 914 Krullen

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

No9. Digitaliseringsspecial. Jaargang 5 december 2013. Met onder andere: Stichting Oldambt Verbindt zorgt voor beschikbaarheid breedband 4

No9. Digitaliseringsspecial. Jaargang 5 december 2013. Met onder andere: Stichting Oldambt Verbindt zorgt voor beschikbaarheid breedband 4 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No9 Jaargang 5 december 2013 Digitaliseringsspecial Met onder andere: Stichting Oldambt Verbindt zorgt voor beschikbaarheid

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

bij Antares Huis moet als warme deken aanvoelen ons huis blerick het sociale gezicht herrijst in oude stijl van antares

bij Antares Huis moet als warme deken aanvoelen ons huis blerick het sociale gezicht herrijst in oude stijl van antares Huis moet als warme deken aanvoelen ons huis blerick herrijst in oude stijl bij Antares Magazine voor huurders en relaties van Antares jaargang 13 juli 2012 nummer 40 het sociale gezicht van antares 10

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Nummer 3, herfst 2012 Gewoon goed wonen MAGAZINE kijkje achter de voordeur We vinden het fijn in De Blaricummermeent Energiebesparing

Nadere informatie

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No7 Jaargang 4 juli 2012 Buurtsuper Special! Met onder andere: interview met Auke Oosterhoff, regiomanager van MKB

Nadere informatie

4Reportage. 10 Pleegzorg 13 TIP 13 Winnaars 14 Wat gaan we doen? 15 Gielis Beijsstraat

4Reportage. 10 Pleegzorg 13 TIP 13 Winnaars 14 Wat gaan we doen? 15 Gielis Beijsstraat 32 Bewonersblad Wonenbreburg november 2014 10 Pleegzorg 13 TIP 13 Winnaars 14 Wat gaan we doen? 15 Gielis Beijsstraat 4Reportage 7 123sprong 18 Waar gaat uw huur naartoe? 19 Straatfeest aan het Planciusplein

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

Esther Beintema en Mark van der Lei voor hun nieuwe woning in Noardburgum. Lees het interview op pagina 8.

Esther Beintema en Mark van der Lei voor hun nieuwe woning in Noardburgum. Lees het interview op pagina 8. infokrant van WoonFriesland voor en door bewoners voorjaar 2014 nummer 1 In dit nummer: Voorwoord pagina 2 Veelgestelde vragen pagina 3 Zilvervisjes pagina 3 pagina 4 Onderhoudsplanning Hennepconvenant

Nadere informatie

Wonen. Informatieblad van WSN WSN G R O E N B E S PA A R D Á Á R. Juni 2010 jaargang 35 nr. 2. 'Ik woon graag groen'

Wonen. Informatieblad van WSN WSN G R O E N B E S PA A R D Á Á R. Juni 2010 jaargang 35 nr. 2. 'Ik woon graag groen' Informatieblad van WSN Het Groene Nummer Het Groene Nummer Wonen Juni 2010 jaargang 35 nr. 2 I N G E S P R E K M E T D E H E E R B E E K M A N 'Ik woon graag groen' WSN G R O E N Onze inspanningen voor

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld Nr. 1 Mei 2015 Arie en Geeske bijna vijftig jaar huurder Het is een fantastische buurt Onze projecten Start bouw Sportparkstraat gevierd t Werelthuis

Nadere informatie