36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015"

Transcriptie

1 36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015

2 BESTE HUURDER, 2 Column van de bestuurder 3 Rhiant 100 jaar! 4 Wie jarig is trakteert! 5 Take Wim Klootwijk met pensioen in vogellucht 7 Piet Lodder 25 jaar in dienst 8 Een veilig thuis in Nederland 9 Dagboek van een huurdersraadlid 10 Samen maken wij het verschil 11 Buren verwarmen elkaars hart 12 Korte berichten 13 Zelf regelen? Een extra service 14 Huurder in beeld 16 Energieproject Klerkskensland e.o. 17 Bespaar op uw energiekosten 18 Afrekening stookkosten bij collectieve verwarming 19 Geen verkoop appartementen IJdenhove 20 Aannemersbedrijf De Kwaasteniet 21 Zorg voor je fiets 22 Werk in uitvoering 23 Nieuws uit de gemeente Op 28 september 2015 bestaat Rhiant 100 jaar. Dat is iets wat wij niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. Dit valt in een jaar waarin Rhiant een nieuwe koers heeft bepaald die aansluit bij de wensen van onze belanghouders en belanghebbenden. Belangrijke thema s bij de nieuwe koers zijn: betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. We komen hier in de loop van het jaar nog veel uitgebreider op terug. We hebben er voor gekozen om het eeuwfeest te vieren in het teken van onze huurders, onze klanten! Daarvoor hebben wij een aantal activiteiten gepland. Een overzicht van de activiteiten kunt u lezen verderop in de Schakel. Op zaterdagmiddag 3 oktober 2015 willen wij op een feestelijke manier aandacht besteden aan dit heuglijke feit. Noteer deze datum dus vast in uw agenda! Naast de feestelijke activiteiten zal, in samenwerking met het Historisch Genoodschap, een boek verschijnen over 100 jaar volkshuisvesting in Hendrik-Ido- Ambacht. Uiteraard heeft Rhiant hierin een belangrijke rol vervuld. Ook is er een expositie over 100 jaar Rhiant in het gebouw van het Historisch Genoodschap aan de Dorpstraat. We zijn er trots op dat wij een nieuwe website en klantenportaal kunnen lanceren om de dienstverlening aan u verder te verbeteren. De nieuwe website is een stuk verder uitgebreid en geeft mogelijkheden om direct (via het klantenportaal) toegang te krijgen tot het administratief systeem van Rhiant. Hierdoor kunt u zelf uw eigen gegevens raadplegen, zodat u te allen tijde op de hoogte kan zijn van uw betalingen, de opbouw van uw huur etc. Veel leesplezier! Carlo Oostindie VAN DE BESTUURDER

3 Rhiant 100 jaar! DESCHAKEL 3 Het verhaal erachter! Waarom doet Rhiant wat ze doet? Hoe is het eigenlijk begonnen? En wat is de waarde voor de toekomst? Precies 100 jaar geleden, in het jaar 1915 werd Algemeen Belang (nu Rhiant) opgericht. Midden in de Eerste Wereldoorlog. Nederland leed grote verliezen aan het front maar ook thuis stond het er niet goed voor. Naast de schade die ontstond aan de woningen door de bombardementen zijn de woningen van een heel slechte kwaliteit. Onderhoud had niet de eerste prioriteit. Veel mensen werden ziek en er was amper ruimte om te slapen en te eten. Geen ruimte voor wonen! Er waren ook toen sociaal betrokken burgers. Zij trokken zich het lot aan, van de zo slecht gehuisveste medemens. Helaas nam deze liefdadigheid soms ook andere motieven met zich mee. Veel fabrieksdirecteuren bouwden voor hun arbeiders. Ze verdienden er een mooi centje mee en de woning werd onderdeel van de werkovereenkomst. Gezonde en stabiele arbeiders waren hun veel waard. De eerste woningbouwverenigingen waren particuliere instellingen. De overheid maakte zich ook zorgen om de volkshuisvesting en erkende officieel de verenigingen en het werk wat ze deden. Onder bepaalde voorwaarden kregen de instellingen recht op subsidies en vrijstelling van bepaalde belastingen. In Hendrik-Ido-Ambacht, bouwde Algemeen Belang haar eerste woningen aan de Veerweg. Via loting werden de woningen verdeeld. Er was veel meer vraag dan aanbod. Het waren spannende tijden. Financieel stond Nederland er heel slecht voor. Maar gelukkig werd er toch gebouwd en namen gezinnen hun intrek in de woningen. En al moest je je slaapkamer zeker delen met broertjes en zusjes, de verbetering was aanzienlijk. En zo bouwden wij en onderhielden we huizen in Hendrik Ido Ambacht. Wij en onze huurders kregen het zwaar te verduren in tijden van oorlog, watersnoodramp en economische crisis. Maar we mochten ook groeien. In aantal woningen, in personeel, in kwaliteit van de woningen en in samenwerking met onze lokale partners. Wat onveranderd is gebleven, is dat we willen verhuren aan mensen die het nodig hebben. Wij zijn er voor mensen met een inkomen waarbij kopen of huren op de vrije markt onmogelijk is. Maar ook voor mensen uit instellingen en asielzoekers. Deze laatste groep kan in de komende jaren nog wel eens fors groter worden. Denk bijvoorbeeld aan de vreselijke dingen die bijvoorbeeld in Syrie gebeuren. Daarom willen wij ons ook de komende jaren richten op het aanbieden van goede en betaalbare woningen, het participeren bij buurtinitiatieven en het bevorderen van leefbaarheid in de wijken van Hendrik-Ido- Ambacht. Kortom Rhiant blijft ruimte bieden voor wonen!

4 4 DESCHAKEL wie jarig is! t r e e t k a tr DI T JAAR B E S TAAT RH IANT 100 JA A R! DIT FE E S TE L I J K E F EIT W ILLEN W E NAT UURLIJK N IET O N GE M E R KT V OORB IJ LATEN GAAN! O M D A T O NZ E H U U RD ERS AL 100 JAA R ON ZE DR I J F VE E R, PA RTNER ÉN INS PIRATIE ZIJN, HEBBEN WE M E E R D E R E LEU KE AC TIES B ED A CHT.,, Bent u een van de winnaars, dan nemen wij conta ct met u op! we kijken uit naar uw inzending! Gratis lidmaatschap R H IA N T G EE FT G R A T IS LI D M A A T SC H A PP EN W EG! Wilt u graag een lidma atschap voor een vereniging winnen vo or het jaar 2016? Of kent u iemand die u heel gra ag een jaarlidmaatsch ap gunt? Sla nu uw slag! Het maakt niet uit om wat voor vereniging het ga at als het maar een ec hte Ambachtse vereniging is. Stuur een mailtje naar onder vermelding van Actie lidmaatschap met da arin de reden waarom u gra ag een lidmaatschap wilt winnen en welk lidma atschap. Vermeld hie rbij uw naam, adres, telefoon nummer en geboorted atum. (Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd ). Let op: uw inzending moet uiterlijk op 1 jul i 2015 bij ons binnen zijn. Uit de inzendingen tre kken we de winnaars. De feestelijke prijsuitr eiking staat gepland op 3 oktober Gratis fotoshoot! NE LE FO TO SH OO TS W EG RH IA NT GE EF T PR OF ES SIO vindt u het leuk onal gefotografeerd worden? Of Wilt u wel eens door een professi heel graag een u die te gaan? Of kent u iemand om met het hele gezin op de foto een mailtje te is n, doe te ft e. Het enige wat u hoe fotoshoot gunt? Kom nu in acti met daarin de ot sho foto ie Act van vermelding sturen naar onder naam, adres, uw bij shoot wilt winnen. Vermeld hier reden waarom u graag een foto spondeerd). orre gec niet dt tum. (Over de uitslag wor telefoonnummer en geboorteda zijn. rlijk op 1 juli 2015 bij ons binnen Let op: Uw inzending moet uite eiking staat winnaars. De feestelijke prijsuitr Uit de inzendingen trekken we de gepland op 3 oktober 2015.

5 Take 100 DESCHAKEL 5 programma op hoofdlijnen jubileumjaar 2015 julian sherida Lanceren nieuwe website + nieuwe klantenportal Evenement voor jong en oud op 3 oktober 2015 Het zal u niet ontgaan zijn dat Rhiant dit jaar 100 jaar bestaat en dus inmiddels ook al zo lang u en vele andere huurders in woonruimte voorziet. Nu willen wij dit heugelijke feit in beeld en tekst vastleggen door middel van een filmpje. Hierin staat centraal wat Rhiant voor u of uw organisatie betekent of betekend heeft. Rhiant stuurt hiervoor een jong energiek stel op pad om al het beeldmateriaal vast te leggen: Julian en Sherida. Het wordt een flitsend filmpje. U kunt ze de aankomende tijd op straat tegenkomen, maar ook kunnen zij bij u aanbellen met de vraag of u mee wilt werken aan dit filmje. U kunt zich vrijwillig aanmelden om vragen te beantwoorden via Julian en Sherida zullen dan een afspraak met u maken. Het uiteindelijke filmpje wordt op 3 oktober 2015 bij Dock 3 getoond tijdens de Rhiant prijsuitreiking en is ook op ons vernieuwde website en Facebook pagina te bewonderen. Alvast bedankt voor uw medewerking. Opening tentoonstelling Historisch Genootschap Rhiante Wandeling Podium voor Ambachts talent Boek over 100 jaar volkshuisvesting Start renovatie Overkerk Wij trakteren op iets lekkers en verloten diverse mooie prijzen zoals: fotoshoots, lidmaatschappen voor een Ambachtse vereniging, 100 x 100 huurkorting

6 6 DESCHAKEL wim klootwijk met pensioen Onze timmerman en huismeester Wim Klootwijk gaat na 43 dienstjaren bij Rhiant per 1 maart 2015 met pensioen. De Schakel sprak met Wim tijdens zijn laatste werkdagen. WAT ZIJN JE DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN TEGENWOORDIG? Halve dagen huismeester op de flats van Rhiant en de overige tijd bouwkundig onderhoud onder aansturing van onze onderhoudspartner De Kwaasteniet. VEEL HUURDERS GAAN JE MISSEN, GA JIJ OOK DE HUURDERS MISSEN? Ik ga het directe contact met de huurders zeker missen, maar Ik ben en blijf een Ambachter, dus veel mensen blijf ik natuurlijk wel zien op De Schoof of in de buurt. Verder woon ik in een woning van Rhiant, dus ook het contact met mijn collega s blijft wel. HEB JE GENOEG TE DOEN ALS JE NIET MEER HOEFT TE WERKEN? Jazeker, ik heb genoeg hobby s en bezigheden. Ik ga mij echt niet vervelen hoor! Ik ben gezond en heb na mijn pensioen meer tijd om met mijn vrouw door te brengen. WIL JE VERDER NOG IETS KWIJT? Ik bedank alle huurders en collega s voor de fijne samenwerking afgelopen jaren. Verder hoop ik, in de toekomst, in een aan mooi appartement aan de Emmasingel te kunnen wonen. Ik sta al lang ingeschreven bij Woonkeus.

7 2015 DESCHAKEL 7 in vogelvlucht Rhiant heeft een nieuwe strategische visie en een nieuwe strategisch voorraad beleidsplan opgesteld. Ook is er natuurlijk een jaarplan geschreven. piet lodder 25 jaar in dienst Hieronder leest u een samenvatting van deze beleidsstukken waarin u kunt lezen hoe 2015 Op 26 februari 2015 is onze vakman Piet Lodder 25 jaar in dienst. In 1990 kwam de 32-jarige Piet in dienst bij de toenmalige Woningbouwvereniging Algemeen Belang. Piet is toen ingewerkt door zijn vader die ook vele jaren voor de woningbouw heeft gewerkt. er in hoofdlijnen uit gaat zien: HUURDERS Aandacht voor de betaalbaarheid van de huren Aandacht voor de betaalbaarheid van de servicekosten Digitale dienstverlening: nieuwe website en een nieuw klantenportaal Het stimuleren van participatie (meedoen) van huurders FINANCIËN Bedrijfslasten laag houden Piet is voor vele bewoners een bekende en Leningen aflossen redder in nood omdat Piet vaak wordt ingezet om verstoppingen van de riolering op te WONINGEN OMGEVING lossen. Piet is veelzijdig inzetbaar van het Meer aandacht voor de bestaande bouw en Nieuwe prestatieafspraken met de (regio) herstellen van bestrating tot het oplossen minder voor nieuwbouw gemeente(n) Groot onderhoudsproject wijk Overkerk van lekkages. We hopen dat Piet nog vele jaren voor Rhiant inzetbaar is! Woningen verhuren en verkopen ORGANISATIE Op de foto zien we Piet aan de slag tijdens Aandacht voor de duurzaamheid van Focus op de kerntaken een kookworkshop met zijn collega s van Organiseren feestelijkheden voor het Rhiant. de woningen, zowel bij mutatie als in projecten 100-jarige bestaan van Rhiant

8 8 DESCHAKEL Een veilig thuis in Nederland Er is veel onrust, oorlog en geweld in de wereld en aan de grenzen van Europa. Vluchtelingen die in Nederland aankomen hebben huis en haard moeten achterlaten in hun land van herkomst. Er komt heel wat op hen af en moeten vanaf nul beginnen. Het hebben van een woning geeft rust en een veilig gevoel en ruimte om aan de toekomst te werken. COA In Nederland is het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland. Het COA werkt nauw samen met de andere organisaties, zoals de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), de Vreemdelingenpolitie, de Koninklijke Marechaussee en de DT&V (Dienst Terugkeer en Vertrek). HENDRIK-IDO-AMBACHT Wanneer asielzoekers via de IND een verblijfsvergunning krijgen, komen ze in aanmerking voor een woning. Hun woonplaats kiezen ze niet zelf. De overheid bepaalt hoeveel vluchtelingen iedere gemeente zo spoedig mogelijk moet huisvesten. Dit aantal vluchtelingen is afhankelijk van het aantal inwoners in die gemeente. In verband met deze gemeentelijke taak, heeft de gemeente afspraken gemaakt met de woningcorporaties om de vluchtelingen binnen 10 weken te huisvesten. INBURGEREN Wanneer een woning beschikbaar is dan regelt een medewerker van Vluchtelingenwerk samen met de vluchteling tal van praktische zaken. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van de woning, aanvragen van gas, water, licht, afsluiten van verzekeringen, zoeken van een huisarts en een school voor de kinderen. Ook is een vluchteling verplicht om Nederlands te leren spreken en te weten hoe onze samenleving in elkaar zit. Ze leggen hiervoor ook een inburgeringsexamen af. EEN GOEDE BUUR We zien in verschillende wijken dat buren helpen bij het inburgeren door kennis met hen te maken en ze te ondersteunen bij vragen die ze hebben over de directe omgeving. Er zijn ook verschillende sportorganisaties en kerken die speciale werkgroepen hebben opgezet om de vluchtelingen in hun omgeving te ondersteunen. Bijvoorbeeld door vluchtelingen te betrekken bij activiteiten en daardoor samen de Nederlandse taal oefenen. Rhiant vindt het belangrijk om te doen wat mogelijk is om vluchtelingen in ons werkgebied te huisvesten. Daarbij is ook sprake van een botsing van belangen. Voor woningzoekenden die al lang op een wachtlijst staan, is het soms moeilijk te accepteren dat zij een huurwoning aan zich voorbij zien gaan voor het huisvesten van vluchtelingen. Wij begrijpen dit heel goed. Toch hopen wij dat wij op uw begrip mogen rekenen en we samen vluchtelingen een nieuw en veilig thuis kunnen bieden.

9 Dagboek van een huurdersraadlid Zo u mocht denken dat dit een voortzetting is op een eerdere populaire Tv-serie, dan kan ik u uit de droom helpen, niets is minder waar maar ik vond dit een leuk begin voor een stukje in De Schakel. Niet alle feiten of feitjes lenen zich om in een dagboek te worden opgetekend. Alleen leuke dingen of zaken die je direct raken of het vermelden waard zijn, vinden hun plekje in een dagboek. Het afgelopen jaar kende hoogte- en dieptepunten die, bij nader inzien, de moeite waard zijn om te worden vastgelegd. Één van de punten die wij als huurdersraad hebben behandeld, wil ik graag met u delen. Rhiant verzocht in februari 2014 de huurdersraad om advies de huren voor 2014 te mogen verhogen met dezelfde percentages als in Omdat de huurdersraad al in 2013 op het standpunt stond dat het betaalbaar houden van huurwoningen uitgangspunt diende te zijn, werd voor 2014 eenzelfde houding aangenomen. Tevens stelde de huurdersraad dat Rhiant haar maatschappelijke functie niet diende te verzaken, door alleen de noodzaak van een verhoging voor 2014 te baseren op: - alle middelen, die de wet biedt (inkomensafhankelijke huurverhoging, saneringsheffing o.a. Vestia), te gebruiken om Rhiant structureel financieel gezond te laten zijn. De huurdersraad stelde in haar advies dat de inkomensafhankelijke huurverhoging niet de norm diende te zijn: de kwaliteit van de woning moet voorop staan en tevens de betaalbaarheid van huren als eerste prioriteit te zien. Ook dat de huurders niet alle lasten van een financieel gezond houden van Rhiant dienen te dragen, maar dat Rhiant zelf de bedrijfslasten heeft te verlagen en tevens een zodanig beleid heeft te voeren dat er efficiënt met de huurinkomsten wordt omgegaan. Het ingediende advies werd, tot grote teleurstelling van de huurdersraad, niet overgenomen en leidde ertoe dat de huurdersraad zich op een actie ging beraden. Immers de belangen van de huurders staan voorop en kunnen niet alle Haagse -besluiten en de saneringsheffing over de ruggen van de huurders worden afgewenteld. De huurdersraad vatte het plan om de directie van Rhiant en de gemeente Hendrik Ido Ambacht een petitie te overhandigen waarin in duidelijke taal haar ongenoegen werd vastgelegd. Op 2 juni jl bood de voorzitter van de huurdersraad, de heer E. Raadsen, de petitie aan de heer van de Velde (wethouder) en de heer Oostindie (directeur/bestuurder Rhiant). U hebt daarover ongetwijfeld gelezen in De Schakel en de plaatselijke pers (De Kombinatie). Tijdens de overhandiging van de petitie nodigde de wethouder de huurdersraad uit om op 4 september voor de commissie RZ-de Volgerlanden, een en ander nog eens nader toe te lichten. Daarvan hebben wij dankbaar gebruik gemaakt en hebben de raadsleden er nogmaals op gewezen dat er achter een redelijk aantal voordeuren stille armoede voorkomt. Huurders in sommige gevallen moeten beknibbelen op hun eerste levensbehoeften om toch maar de huur te kunnen betalen. Verder zijn voor huurders met een woning die slecht geïsoleerd is, bijvoorbeeld energielabel F en G, de woonlasten hoog. De huurdersraad nodigde de raadsleden uit hun invloed aan te wenden bij hun landelijk verwante politieke partij. Nu maar hopen dat onze actie de plaatselijke politiek heeft wakker geschud. Het dagboek begint aardig vol te raken maar laat ook zien dat er voor 2015 nog veel op de rol staat. Dit dagboek zal u daarover berichten. Frits van Dijk - lid huurdersraad Rhiant DESCHAKEL 9 Afscheid Anton van maurik De heer A. (Anton) van Maurik heeft zijn functie als Huurdersraadslid neergelegd. Carlo Oostindie, directeur van Rhiant dankt Anton van Maurik voor de vele jaren van trouwe inzet voor de huurders in Hendrik- Ido-Ambacht en wenst hem veel geluk in de nieuwe vrije tijd.

10 10 DESCHAKEL samen maken wij het verschil Banckertplein Samen heeft op zaterdag 25 oktober een schoonmaakochtend georganiseerd om de buurt op te frissen. Dit buurtinitiatief richt zich op het optimaliseren van de sociale cohesie van de buurt door het organiseren van activiteiten en het zorgdragen voor elkaar. De schoonmaakactie is een eenmalig initiatief om met een schone lei te starten, in de toekomst zullen de activiteiten meer gericht zijn op het maatschappelijke en sociale vlak. Geschreven door: N. de Ligt, bewoner Het ontstaan van Banckertplein Samen sluit aan bij het idee om meer als buurt te participeren om elkaar een helpende hand te bieden daar waar hulp nodig is en op een positieve manier elkaar beter te leren kennen. Om dit goed te kunnen realiseren is het bouwen van relaties en goede communicatie van essentieel belang. Daarom zal er voor het organiseren van activiteiten gecommuniceerd worden door middel van nieuwsbrieven waar buren hun hulp aanbieden en alle nieuwe activiteiten worden toegelicht. Daarnaast zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd, zowel voor jong als oud, waarbij de input van de doelgroep een grote rol speelt. I n s a m e n w e r k i n g m e t R h i a n t Foto: R. de Ligt

11 Buren verwarmen elkaars hart DESCHAKEL 11 Banckertplein Samen heeft op woensdag 17 december een kerstavond georganiseerd om buren bij elkaar te brengen en te werken aan een het bouwen van onderlinge relaties. Deze actie is ontstaan in navolging op de schoonmaakactie van zaterdag 25 oktober. Alle doelgroepen waren vertegenwoordigd, waarbij de kinderen s middags door middel van een kindermiddag betrokken werden bij de actie. Geschreven door: N. de Ligt, bewoner marshmallows. Om de kou te kunnen trotseren zorgden vuurkorven voor een warme avond. De kinderen staken met hun enthousiasme elkaar aan en hielpen elkaar om te kunnen genieten van heerlijke marshmallows. Nieuwe buurtcontacten werden gelegd, generaties vonden elkaar en nieuwe ideeën voor acties kwamen aan bod. Terugkijkend op de avond kunnen wij spreken van een geslaagde actie. Als buren elkaars hart verwarmen, een mooi teken van waar kerst onder andere om draait. Een geschenk gegeven voor ons allemaal, een hartverwarmend verhaal. Op een stormachtige middag werden de kinderen hartelijk ontvangen. Zij mochten samenwerken met andere buren om de gesponsorde kerstboom van de gemeente tot een groot succes te maken. IJverig gingen de kinderen aan de slag met als prachtig resultaat creatieve kerstversiering. Zij mochten zelf hun creatie een plaats geven in de boom en ontvingen een prijs voor hun medewerking en creativiteit. In de avond werd het plein door de prachtige kerstboom en lichtslangen verlicht. Een partytent werd opgezet voor de warme chocolademelk, glühwein, zelfgemaakte lekkernijen en niet te vergeten de

12 12 DESCHAKEL PLANMATIG ONDERHOUD U bent van ons gewend in de laatste Schakel van het jaar te lezen welk onderhoud er waar wordt uitgevoerd. Omdat het volledige onderhoud van de woningen van Rhiant bij De Kwaasteniet is ondergebracht verloopt het proces van de begroting wat anders dan voorgaande jaren. In de volgende Schakel (die rond de zomer uitkomt) kunt u meer lezen van het uit te voeren onderhoud dit jaar. SCHOONMAAK VAN TRAPPENHUIZEN Per 1 februari 2015 wordt de schoonmaak van de trappenhuizen van de flats van Rhiant verzorgd door FrisFacilitair uit Dordrecht. FRIS is een bekende relatie van Rhiant omdat zij de schoonmaak van de Sophiastaete in de Volgerlanden voor ons verzorgd hebben. Succes FRIS!

13 Zelf regelen? DESCHAKEL 13 Een, extra, service! 2015 staat in het teken van allerlei initiatieven voor huurders om ons jubileum te vieren. Het lanceren van onze nieuwe website is één van de feestelijkheden van dit jaar. Om onze online dienstverlening te verbeteren bouwen wij een nieuwe website met een klantenportaal voor u. Via de Social Media laten wij weten wanneer de site en het portaal bereikbaar zijn. Volg ons via en via rhiant VERBETERINGEN VAN ONZE DIENSTVERLENING ZIJN: altijd open (24/7) self responsive benaderbaar vanaf pc, tablet en telefoon relevante en actuele informatie vragen worden vaak direct beantwoord mocht uw vraag iets specifieker zijn, dan is deze via een formulier eenvoudig te stellen klantenportaal geeft inzicht in huurdersgegevens. Zoals actueel huursaldo, huursamenstelling en tenaamstelling huur betalen via Ideal gegevens zelf aanpassen huur opzeggen en het contract wijzigen is ook mogelijk via mijn Rhiant.nl! Voor het klantenportaal krijgt iedere huurder inloggegevens toegestuurd. Bij iedere 100ste registratie verloten we 100 EURO onder de geregistreerde huurders. Van harte welkom bij onze extra service.

14 14 DESCHAKEL Huurder in beeld: t c e j o r p e En erg i Vandaag ben ik (Eline de Rover, medewerker communicatie) op bezoek bij meneer en mevrouw Damsma. Ze ontvangen mij heel gastvrij in hun woning. Wat me gelijk al opvalt, is de sfeervolle inrichting en ook de kwaliteit en de netheid van de woning. Dit verbaast me denk ik zo, omdat ik weet dat ik een woning binnenstap waar nog enkelglas te vinden is. Hier had ik in gedachten toch een ander beeld bij gevormd. Maar blijkbaar zijn deze Eline de Rover bewoners er samen met Rhiant erg goed in geslaagd de woning heel goed te verzorgen. Ze wonen er dan ook al vanaf de bouw van de woning. In 1977 mochten ze een woning huren in de wijk Krommeweg. Woningen waren erg schaars en omdat kopen door uitloting niet lukte, waren ze heel blij met dit aanbod. Met hun drie kinderen wonen ze naar hun zin aan de Klerkskensland. En ook nu hun kinderen niet meer thuis wonen, zijn ze niet van plan te vertrekken. En dat begrijp ik, het is echt hun paleisje. En vooral de tuin maakt me wel wat jaloers. Meneer Damsma is blij dat hij zelf erg handig is. Hij zegt, als ik met alles op de woningbouw moet wachten dan had ik wel heel veel geduld moeten hebben. Naar zijn idee kwam Algemeen Belang (nu Rhiant) met zijn voorstellen van verbeteren, net iedere keer te laat. Zo had hij zelf zijn badkamer en ook zijn keuken volledig vervangen en uitgebreid, nog voor Rhiant de grote renovatie startte. En ook heeft hij, door geluidsoverlast al wat isolerende maatregelen genomen. Meneer

15 DESCHAKEL Damsma heeft wel een klein voordeel laat hij te doen met dit project. Meneer Damsma doorschemeren. Hij heeft veel ervaring in de is heel nuchter en zegt; tja, als ik nu reken bouw en hij heeft een groot technisch inzicht. op de besparing zoals voorgerekend is, en Zo weet hij mij bijvoorbeeld alle ins en outs ik zet de kachel vervolgens iedere keer een te vertellen over hoe een cv ketel werkt en tandje hoger of er komt een hele lange of ook wat de voordelen zijn van de HR ketel strenge winter, kan ik een grote financiële die Rhiant drie jaar geleden in zijn woning besparing wel vergeten natuurlijk. Maar t plaatste. Zo komen we tot de conclusie dat is wel mooi meegenomen natuurlijk, als het een woning verhuren en huren eigenlijk een wat oplevert. Rhiant heeft voorgerekend soort samenwerking is. dat huurders minimaal hun maandelijkse 15 huurverhoging terug verdienen door verlaging vloerisolatie zal binnenkort gestart worden. Voor dit item huurder in beeld heb ik meneer van de energierekening. Hierbij heeft meneer Mevrouw Damsma is blij dat de verwachting is, en mevrouw Damsma niet zomaar uit onze Damsma natuurlijk wel een punt als hij zegt dat ze binnen een paar dagen weer helemaal 1900 woningen gekozen. Zij doen namelijk dat stookgedrag altijd een rol speelt. Daarom glad zitten. Ik spreek af om de 27e nog even mee aan ons energieproject. Rhiant heeft vroeg ik hem of hij misschien nog wat extra wat foto s te komen nemen (zie pagina 16) als hen en hun wijkgenoten, energiebesparende energiebesparende tips had? Naast kort de steiger staat en er een start gemaakt is maatregelen aangeboden, zoals beschreven douchen, ventileren en de kachel een graadje met de ingreep. Ik hoop dat het project vlot op pagina 16 in deze De Schakel. De heer en lager had hij nog een super goede tip voor ons zal verlopen en houd nog even contact over mevrouw Damsma zijn blij met het aanbod. en hij stak zijn voeten in de lucht. Pantoffels! de vorderingen en het resultaat. Ze verwachten dat het plaatsen van dubbel Natuurlijk! De thermostaat een graadje lager glas vooral in de badkamer veel meer comfort levert nog steeds de grootste besparing op. gaat bieden. Ze kozen het meest uitgebreide Meneer en mevrouw Damsma, hartelijk bedankt voor uw gastvrijheid en dit interview. pakket waarbij al het glas in de woning wordt Vandaag (13 januari) is glaszettersbedrijf Van vervangen door HR++ glas en de begane Herk in de wijk glas aan het inmeten. Op 27 grondvloer een isolerende laag krijgt. Vooral januari heeft meneer Damsma afgesproken de verwachting op het gebied van comfort dat er bij hun gestart wordt met het zetten heeft voor hun de doorslag gegeven mee van het nieuwe dubbele glas. En ook met de Ik gun u nog vele jaren woonplezier toe.

16 16 DESCHAKEL Energieproject klerkskensland e. o. 53 adressen van Rhiant aan de Stenen Bogerd, Strobenen Bogerd en Klerkskensland in Hendrik-Ido-Ambacht hebben een aanbieding gehad om hun woning energiezuiniger te maken. Dit voorstel gaat over het aanbrengen van HR++ glas en vloerisolatie. De woningen zijn gebouwd in 1977 en hebben soms nog enkel glas op de slaapkamers. Een aantal jaren geleden zijn in de woningen al HR CV-ketels aangebracht. De Huurdersraad van Rhiant heeft in de planvorming meegekeken en is met goede ideeën gekomen die door Rhiant zijn overgenomen. Ron van der Hoek van Rhiant: Rhiant vraagt voor het aanbrengen van de energiebesparende maatregelen een maandelijkse huurverhoging, maar we hebben berekend dat dit bedrag lager is dan de besparing op de gasrekening van de huurders. Per saldo hebben de huurders dan lagere woonlasten. Ron van der Hoek: Inmiddels heeft meer dan helft van de bewoners zich aangemeld om mee te doen, Rhiant is blij met dit hoge aantal deelnemers. Het aantal deelnemers ligt namelijk fors hoger dan in andere energieprojecten. De planning van de uitvoering van de werkzaamheden is vanaf februari 2015.

17 Bespaar DESCHAKEL 17 op uw energiekosten met woonenergie WILT U LAGERE WOONLASTEN? KIJK DAN OOK EENS NAAR UW ENERGIEKOSTEN. RHIANT ADVISEERT WOONENERGIE, WANT MET HUN BESPAARPLAN ZIJN HUURDERS VOORDELIGER UIT. WoonEnergie is opgericht door meer dan driehonderd woningcorporaties, met als doel: lagere energiekosten voor huurders. Er doen nu al ruim huurders mee, waarvan ongeveer 100 van Rhiant. WAAROM WOONENERGIE? 1. Een scherp energietarief, met Top 3 prijsgarantie. Deze tarieven behoren altijd tot de laagste drie in de markt van vergelijkbare aanbiedingen. 2. Praktische hulp bij energiebesparing. Met deze tips en hulpmiddelen brengt u uw energiekosten nog verder omlaag % groene stroom, zonder extra kosten. U draagt dus meteen bij aan een beter milieu. Wie wil besparen op energie, kiest voor het BespaarPlan van WoonEnergie: Het BespaarPlan is ontwikkeld samen met Milieu Centraal, de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie voor informatie over energie en milieu. Zo weet u zeker dat het BespaarPlan realistisch en haalbaar is. AANMELDEN IS EENVOUDIG Aanmelden bij WoonEnergie kan eenvoudig via WoonEnergie regelt de rest, zonder kosten voor u. Wilt u meer informatie? Kijk dan op Of bel met (lokaal tarief). Dat kan op werkdagen van tot uur. WoonEnergie helpt u graag stap-voor-stap op weg naar een lagere energierekening.

18 18 DESCHAKEL Afrekening stookkosten bij collectieve verwarming De planning is dat alle bewoners van Rhiant met een collectief verwarmingssysteem de jaarafrekening van 2014 in april 2015 ontvangen. Deze afrekening is een bijzondere, omdat deze valt onder de nieuwe regels van de Warmtewet. Als u op de zoekterm warmtewet ingeeft kunt u veel informatie over de nieuwe regels lezen. In het kort houdt de Warmtewet in dat gebruikers van een collectief verwarmingssysteem beschermd worden tegen te hoge tarieven. Hoewel Rhiant nooit te hoge kosten heeft berekend, kunnen de nieuwe regels inhouden dat u minder betaalt voor verwarming dan voorheen. Dit kan per adres verschillen. Wij zijn net als u benieuwd naar de afrekeningen!

19 Geen verkoop DESCHAKEL 19 appartementen ijdenhove BEGIN VORIG JAAR HEBBEN WIJ DE BEWONERS VAN DE APPARTEMENTEN AAN DE IJDENHOVE 34 T/M 128 GEMELD DAT ZIJ HUN APPARTEMENT KONDEN KOPEN. OOK WAS HET DE BEDOELING DAT APPARTEMENTEN DIE LEEG KOMEN, VERKOCHT ZOUDEN WORDEN. We zijn nu ruim een half jaar verder en er is vanuit de huidige bewoners geen interesse om te kopen. Daarnaast zijn er ook geen appartementen leeg gekomen voor de verkoop. Rhiant heeft mede daarom besloten de appartementen aan de IJdenhove te blijven verhuren. Voor de huurders in dit blok verandert er dus eigenlijk niets. Zij kunnen blijven rekenen op dezelfde service als zij gewend waren. Heeft u hierover vragen voor Rhiant, neem dan gerust contact met ons op:

20 20 DESCHAKEL Aannemersbedrijf De kwaasteniet Sinds half vorig jaar voert De Kwaasteniet de reparaties uit voor Rhiant. Bij de uitgevoerde reparaties wordt aan de bewoner gevraagd om per mail een aantal vragen in te vullen. Gemiddeld waarderen onze huurders de dienstverlening van De Kwaasteniet met een 8. Vanaf 1 februari 2015 dragen onze vaklieden Arie, Piet en Jack nieuwe bedrijfskleding van De Kwaasteniet. De logo s van Rhiant zijn verdwenen. Reden is dat vanwege efficiency de vaklieden ook wel eens een klus uitvoeren bij een andere woningcorporatie in de regio. Ook de bussen volgen dit voorbeeld, deze zijn inmiddels voorzien van het logo van De Kwaasteniet. Het komt nog regelmatig voor dat onze huurders naar Rhiant bellen voor een reparatieverzoek dat eigenlijk voor De Kwaasteniet bedoeld is. Hierbij nog een keer de juiste contact gegevens voor een reparatiemelding: www. reparatierhiant. nl of (078)

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Het energiepakket Een huishouden is gemiddeld 150,- per maand kwijt aan energie. Dat is een kwart van

Nadere informatie

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Een strakke keuken, mét kookeiland. Eindelijk een dakraam, een houten vloer, beneden én boven U wilt graag een en ander in uw woning

Nadere informatie

Informatieboekje Groot Onderhoud Beethovenflat

Informatieboekje Groot Onderhoud Beethovenflat Informatieboekje Groot Onderhoud Beethovenflat 1 We gaan aan de slag! Het groot onderhoud in de Van Beethovenflat start binnenkort. Velen van u hebben we gezien op de bewonersavonden. Daarnaast hebben

Nadere informatie

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners ENERGIE ZUINIGER WONEN! Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners 1 Energiebesparingsproject Energie besparen is een zaak van iedereen. Daarom investeert Woonpartners samen met haar huurders

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welbions is dé woningcorporatie van en voor Borne en Hengelo We verhuren, verkopen, beheren, bouwen en onderhouden woningen. Ongeveer 27.500 mensen wonen

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie!

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! voorbeeld van mogelijke besparingen Een huishouden is jaarlijks zo n q 2.000 kwijt aan gas en licht. En daar kunt u tot wel 30% op besparen. Dat begint

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

EnErgiE zuiniger van jouw woning

EnErgiE zuiniger van jouw woning EnErgiE zuiniger maken van jouw woning 2016 EnErgiE zuiniger maken van jouw woning, 2016 Inhoud 02 Waarom dit boekje? 04 Waarom jouw woning energiezuiniger? 04 Wat komen we bij jou doen: 1. Reeds geïsoleerde

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Lekker wonen, lagere lasten Het energiepakket van Woonservice Energiekosten bepalen voor een groot deel

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd?

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom biedt de gemeente Krimpen aan den IJssel vluchtelingen opvang aan? Elke dag komen er nieuwe vluchtelingen in Nederland aan. Voor deze mensen is niet direct een plek

Nadere informatie

Welkom bij Sité Woondiensten

Welkom bij Sité Woondiensten Welkom bij Sité Woondiensten 1 Huren bij Sité Vanaf vandaag huurt u uw woning, parkeerplaats of standplaats bij Sité. U krijgt met Sité een nieuwe verhuurder, verder wijzigt er voor u eigenlijk niets!

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Duurzaamheidsagenda 2015-2018 Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Welkom Programma Inleiding gemeente Capelle aan den IJssel Toelichting programma naar een duurzame VvE Vragen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie Vragen en antwoorden over WoonEnergie Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende thema s: - Vragen over WoonEnergie en hun aanbod - Vragen over klant worden, het contract en contactgegevens - Vragen

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen.

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen. Meest gestelde vragen crisisnoodopvang Donderdag 19 november 2015 13:28 uur Algemeen Wanneer komen de vluchtelingen naar sporthal Molenbroek? Vrijdag 20 november. Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier?

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier? Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet heeft voor iedereen die geen eigen cv-installatie heeft gevolgen in de afrekening van de servicekosten. De invoering van de Warmtewet is veel

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over servicekosten Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over Lorem ipsum dolor sit amet servicekosten Bewoners van appartementencomplexen en flatwoningen betalen naast

Nadere informatie

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Dr. Bouwdijkstraat 21b, 21c, 21d, 21e, 21f en 25a In het centrum van Zoeterwoude Dorp Huurprijs 499,20 1 woning op de begane grond

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

GRONINGEN Studentenlaan 34 - A

GRONINGEN Studentenlaan 34 - A GRONINGEN Studentenlaan 34 - A Vraagprijs: 139.000 k.k. 088-203 30 00 www.lefier.nl www.facebook.com/lefierwonen www.twitter.com/lefier_wonen Lefier verkoopt! Wij zijn Lefier! Een wooncorporatie met ambities

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Verhuizen Een verhuizing regel je eenvoudig thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Woonburg. Onderhoud. Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012

Woonburg. Onderhoud. Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012 Woonburg Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012 Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012 2 Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012 Ook dit jaar voert Woonburg

Nadere informatie

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl NIEUWSBRIEF REGULIER nummer, november 2015 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Na iedere nieuwsbrief

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen Huurbeëindiging Waar moet de huurder aan denken bij het opzeggen van de huur. En hoe moet de woning opgeleverd worden? In deze brochure vindt u alle informatie hierover en doorlopen we de stappen die we

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Vaak vanuit het besef dat het verstandig is om anders om te gaan met onze aarde. Op het gebied

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Schriftelijk opzeggen

Schriftelijk opzeggen De huur opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u de huur opzeggen en de woning heel, schoon en leeg opleveren. Een nieuwe huurder komt uw huis misschien bekijken. En medewerkers van Trivire komen de woning

Nadere informatie

Welkom in uw nieuwe woning

Welkom in uw nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning thuis in Deventer Inhoud Mijn Rentree p. 4 Huur betalen p. 5 Onderhoud aan de woning p. 6 Samen prettig wonen p. 7 Meepraten p. 8 Zelf regelen bij verhuizing p. 9 thuis... in

Nadere informatie

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op!

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Wat uw reden ook is, u heeft waarschijnlijk meer aan uw hoofd dan het opzeggen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen. Magazine. Energiezuinige woningen. Wat verandert er voor u in 2017?

Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen. Magazine. Energiezuinige woningen. Wat verandert er voor u in 2017? Magazine Extra uitgave editie januari 2017 Wat verandert er voor u in 2017? Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen Energiezuinige woningen Ontstoppingen Is er in uw woning een verstopping

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Onderhoud. Woningverbetering en planmatig onderhoud 2013. Woonburg

Onderhoud. Woningverbetering en planmatig onderhoud 2013. Woonburg Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2013 Woonburg 2 2 Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2013 Ook dit jaar voert Woonburg onderhoud uit aan verschillende woningen. In deze

Nadere informatie

De afrekening servicekosten, hoe zit dat?

De afrekening servicekosten, hoe zit dat? De afrekening servicekosten, hoe zit dat? In deze folder leest u over de afrekening van de servicekosten. Wat zijn servicekosten en hoe worden deze kosten in rekening gebracht? Servicekosten Het bedrag

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Kado Drielse Missionarissen

Kado Drielse Missionarissen 1 mei 2009 Openingstijden en telefoonnummers: Kado Drielse Missionarissen Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

ZELF KLUSSEN IN UW WONING

ZELF KLUSSEN IN UW WONING ZELF KLUSSEN IN UW WONING (zelf aanbrengen van veranderingen) WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA Woningbouwvereniging Anna Paulowna Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Op

Nadere informatie

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen. Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisopvang Versie 20 oktober 2015, 10.30 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

November 2015. Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers

November 2015. Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers November 2015 Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers We wensen jullie allebei een fijne tijd op onze school. Afsluiting Kinderboekenweek Op vrijdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem Tel

Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem Tel Nieuwsbrief 7 24 november 2016 Aan alle ouders / verzorgers, De inhoud van deze Nieuwsbrief Ouderpanel Maandviering groep 6 Power-training Sinterklaas Schoentje zetten Voorleesavondje Read Shop Sinterklaas

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4 - oktober 2015

Nieuwsbrief nummer 4 - oktober 2015 Nieuwsbrief Artiestenbuurt Huurder Adres nummer Postcode plaats Nieuwsbrief nummer 4 - oktober 2015 Voor u ligt de vierde Nieuwsbrief van Vidomes over de stand van zaken in uw buurt. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Energie besparing en woning verbetering voor VvE s sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Onderzoek doen en experimenteren met als doel: Mensen prettig laten wonen, leven en werken Experiment:

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

Servicekosten. Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder.

Servicekosten. Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder. Servicekosten Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder. Uw woonplezier. Onze service! Wij bieden u graag service... Als u een woning van ons huurt, huurt u niet

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Bewonersavond d.d. 7 maart 2017

Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Willem Klooslaan: even nrs. 2-48 Akkerhof : nrs. 1,2,3,4,5 en nrs 33-56 Hoflaan: oneven nummers 1-99 Weidehof: nrs 1,2,3,4,5 Wat staat er in deze presentatie? Wat hebben

Nadere informatie

Nieuwbouw Kerkstraat 64 A t/m 68 G Rustig wonen in Hof van Wognum TE HUUR 18 APPARTEMENTEN

Nieuwbouw Kerkstraat 64 A t/m 68 G Rustig wonen in Hof van Wognum TE HUUR 18 APPARTEMENTEN Nieuwbouw Kerkstraat 64 A t/m 68 G Rustig wonen in Hof van Wognum TE HUUR 18 APPARTEMENTEN Plezierig wonen in Hof van Wognum Wognum is een dorp met vele voorzie- GEMEENTE MEDEMBLIK een supermarkt, slagerij,

Nadere informatie

SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan

SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan De SP-Zeist heeft eind 2012 / begin 2013 onderzoek gedaan in en rond de Ter Braaklaan. Dit naar aanleiding van klachten

Nadere informatie

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen Verhuizen Wat u moet weten als u gaat verhuizen Inhoudsopgave 5 6 7 8 9 10 11 De huur opzeggen De huuropzegging intrekken Uw woning opleveren Overname Heeft u iets veranderd? Wel of geen inspectie van

Nadere informatie

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF Klantenbinding Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Introductie Toolkit Jij hebt als

Nadere informatie

Rietveld school art by night Donderdag 20 februari van 18.30 tot 20.30 uur

Rietveld school art by night Donderdag 20 februari van 18.30 tot 20.30 uur Badhoevedorp, 2 februari 2014 JUBILEUMNIEUWSBRIEF 4. Dit is alweer de vierde jubileumnieuwsbrief. Het jubileumjaar is voor de helft voorbij en we kunnen wederom terugkijken op een aantal geslaagde feestelijke

Nadere informatie

Met alleen een Mijn ben je er niet. mijn. Hoe fijn is het om één van de eersten te zijn?

Met alleen een Mijn ben je er niet. mijn. Hoe fijn is het om één van de eersten te zijn? Met alleen een Mijn ben je er niet. mijn. Hoe fijn is het om één van de eersten te zijn? Wat bespreken we? De historie, waarom en hoe het begon Wat hadden/hebben we Waar bleef het steken Geleerde lessen

Nadere informatie

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Inhoudsopgaven Inleiding...3 Bedrijfsgegevens...4 Afzetmarkt...5 De ligging...6 Het uiterlijk...7 De afdelingen...8 Regels... 9 Personeel...10 Vragen...11 Slot...12 Inleiding

Nadere informatie

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Kwaliteit in wonen Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Welkom buurman! Welkom buurvrouw! Kwaliteit in wonen Goed, we wonen dan wel niet direct naast u, maar we voelen ons toch een beetje uw buurman.

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Wanneer u een woning huurt bij Patrimonium of u bent dat van plan, dan is het goed om te weten wat u kunt verwachten en wat de woonvereniging doet om de

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

informatiepakketje voor leerlingen van de basisschool

informatiepakketje voor leerlingen van de basisschool informatiepakketje voor leerlingen van de basisschool Spreekbeurt voor een huis Leuk dat je dit pakketje van onze website hebt gedownload! Ga je een spreekbeurt houden over het werk van Wereldfoundation?

Nadere informatie