Geslaagd! Formatieplan Afronding ouder-kindgesprekken & contactavonden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geslaagd! Formatieplan Afronding ouder-kindgesprekken & contactavonden"

Transcriptie

1 1 26 juni 2015

2 De balans opmaken In het onderwijs beleef je eigenlijk twee keer per jaar een soort van oudejaarsdag. Niet alleen op 31 december wordt er teruggeblikt op het oude (kalender-)jaar, maar ook aan het einde van een schooljaar, wordt de balans opgemaakt. Nu staan we weer op zo n punt dat we terugkijken naar de periode die achter ons ligt. En hoe gemakkelijk is dan eigenlijk om te melden wat je als school of samen met leerlingen en ouders allemaal hebt bereikt. Vaak te snel, trekken de eer van dat wat is behaald naar onszelf toe. Natuurlijk mogen en kunnen we (hetzij met gepaste trots) blij terugkijken op dat wat er op veel onderwijs- en beleidsterreinen is behaald. Het Kindplan is geïntegreerd in ons onderwijs, we hebben een slag gemaakt op het gebied van identiteit, er ligt een mooi nieuw rapport en het Leren in Beeld-traject krijgt steeds meer herkenbare vormen. Ook hebben we in het afgelopen jaar in grote mate de constructieve ouderbetrokkenheid ervaren en we hebben onze identiteit kunnen vertalen in mooie Schoolwaarden. Daarnaast hebben de kinderen op een veelvoud van gebieden ontwikkeling en groei doorgemaakt. Wat hebben ze een mooie processen doorlopen en producten gemaakt met M.I. Op het gebied van taal en rekenen zijn goede scores behaald en sociaal en emotioneel hebben de leerlingen allerlei nieuwe wegen ontdekt en zijn ze wijzer geworden in ervaringen. Op het gebied van kunst en creativiteit hebben we samen met Artez een mooi traject gelopen waar we volgend jaar een vervolg aan geven. We mochten samen met de kinderen, elke dag en doorleefd in al onze activiteiten, iedere keer weer onder de indruk raken van Gods grootheid, Zijn schitterende schepping en bovenal van Zijn grootse plan met ons. We mogen wat dat betreft terugkijken op een mooi schooljaar. En zoals gezegd, hard werken loont. Maar bovenal de zegen van onze Schepper heeft ons daar gebracht, waar we op eigen kracht nooit waren gekomen. We mogen dan ook dagelijks onze zegeningen tellen en dankbaar de balans opmaken. Alle eer gaat dan ook naar onze God en Vader voor alle dingen die Hij ons in het afgelopen schooljaar heeft gegeven. Een balans heeft altijd twee elementen. De positieve zijde van de balans en een negatieve zijde of anders gezegd de dingen die drukken op deze zijde van de balans. Dit maakt dat we ook terugkijken op minder mooie aspecten van dit schooljaar. Er is ruis en onrust geweest rondom het wennen en de start op school van nieuwe leerlingen. Hierin had de communicatie duidelijker gekund. Bij de Citoeindopbrengsten van groep 8, hadden we gewild dat de score hoger was uitgevallen en zijn er moeiten geweest rondom of tussen leerlingen. Zo zijn er vast nog een aantal zaken te noemen waarin teleurstellingen of ongenoegen is ontstaan. Hierin kennen we elke dag opnieuw onze tekortkomingen richting elkaar en onze Schepper en voelen we de smet van de zonde op ons dagelijkse werk. Op deze vlakken staat ons voor het komende schooljaar en de tijd daarna nog genoeg werk te doen. Hier willen we ons dan met bevlogenheid voor inzetten. Maar niets zonder Zijn zegen! 2

3 Daarnaast hebben we ook de voortdurend hulp en feedback nodig van u als ouders. We hopen en vertrouwen erop dat we ook voor het komende schooljaar hierin een beroep op u mogen doen. Ook hebben we ervaren waar soms de moeite en zorg in sommige thuissituaties of bij leerlingen in het bijzonder aanwezig was. We willen dan ook, blijvend biddend, deze zorg aan God voorleggen. Nu breekt er eerst een periode aan van genieten en uitrusten. We mogen Gods schepping in volle glorie beleven in een tijd van vakantie en uitrusten en daarin (extra) tijd voor onze geliefden en dierbaren inruimen. In deze periode mogen we weer energie opdoen voor alle dingen die op de planning staan in het komende schooljaar. We willen u bedanken voor de constructieve samenwerking en het vertrouwen dat u heeft gehad in De Wegwijzer. De komende week staan er nog een aantal activiteiten gepland van afscheid nemen en afrondende en gezellige activiteiten. We ontmoeten u graag weer op maandag 17 augustus, waarin we samen met u als ouders en de kinderen het nieuwe jaar willen openen. Bedankt! In het vorige stukje hebben we genoemd hoezeer we de nauwe ouderbetrokkenheid in het afgelopen schooljaar hebben gewaardeerd. Dit geeft vertrouwen en energie om blijvend aan de slag te zijn. Ouderbetrokkenheid is de basis van een goede onderwijsontwikkeling voor ieder kind. Daarnaast zijn er tal van ouders geweest die hebben geparticipeerd in de dagelijkse gang van zaken op De Wegwijzer. Zij hebben geholpen, gecoördineerd, georganiseerd en gereflecteerd in allerlei activiteiten. Het lukt ons bijna niet om iedereen bij name te noemen en we willen vooral geen mensen tekort doen door hen niet te vermelden. Toch willen we graag een paar mensen bij name noemen, die hun schouders onder de school hebben gezet met hun bijdrage: - De luizenouders (en in het bijzonder Dinie Keizer als luizencoördinator); - De oudercommissie (Henrike v.d. Wetering, Dinie Keizer, Dieuwke Rittersma, en Henriët Kruizinga); - De TSO-krachten (en in het bijzonder Ellen van Dijken en John v.d. Velde als coördinatoren); - De ouders van groep 8 in hun voorbereiding bij de musical en het afscheid (en in het bijzonder Ivonne Den Otter en Rianne Joustra als musical-begeleiders ); - De schoolraad (Marco Emmens, Inge Hordijk, Rick Winters, Diane van Hemmen en Jolien Zweers); - De coördinatoren van de Avond4daagse (Geert Zweers en Jan Pieter Drijfhout); - John v.d. Velde (als coördinator voor de schoolvoetbaltoernooien); - En natuurlijk de klassenouders, bieb-moeders en vele andere begeleiders en vrijwilligers bij tal van activiteiten in en rond de school 3

4 Geslaagd! In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Marleen Douma is geslaagd voor haar opleiding tot rekencoördinator. Hierin werd vermeld dat Jellie v.d. Velde in de afrondende fase van haar opleiding zat. Middels dit bericht in de nieuwsbrief willen nu graag benoemen dat ook Jellie is geslaagd voor haar opleiding tot taalcoördinator. Van harte gefeliciteerd! Het komende schooljaar worden de vanuit de opleiding ontstane beleidsplannen op het gebied van rekenen en taal verder geïmplementeerd en vormgegeven in ons onderwijs. U hoort hier in het komende schooljaar natuurlijk meer over. Formatieplan Vorige week heeft u per mail het overzicht van ons formatieplan ontvangen. U heeft gemerkt dat er een aantal wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de personele bezetting tijdens het huidige schooljaar. Een aantal leerkrachten heeft een andere groep gekregen, waaraan zij lesgeven in het komende jaar. Zo heeft Mariëlle Bredewold de move naar groep 3 en 4 gemaakt. Omdat we hier een volledige formatieplaats konden creëren, staat zij het komende jaar een hele week voor deze groep. Sharon Doosje geeft volgend jaar naast Frederieke les in groep 7 en 8. Daarnaast vervult zij straks de taak van locatie-coördinator en is zij daarmee formeel aanspreekpunt voor ouders, wanneer de directie niet op school is. Jellie v.d. Veld geeft na de zomervakantie samen met Marleen Douma les in groep 5 en 6. Rita Drost en Ineke v.d. Veen staan volgend jaar weer op hun vertrouwde plek bij de kleuters. Tot slot geeft Neleke Veurink volgend schooljaar op dinsdagmiddag les aan de verbredingsgroep. In het formatieplan is ook met u gecommuniceerd dat onze intern begeleider, Jeannette Geersing, net als dit jaar, op woensdag en donderdag op school aanwezig is. Hierin is om praktische redenen echter een wijziging aangebracht. In het komende schooljaar werkt Jeannette op dinsdag en woensdag op De Wegwijzer. We zijn van mening dat we een mooi en evenwichtig formatieplan hebben kunnen samenstellen, waarmee we de kinderen optimaal kunnen bedienen in hun behoefte en ontwikkeling. Afronding ouder-kindgesprekken & contactavonden In de afgelopen week zijn er oudercontactmomenten en ouder-kindgesprekken gehouden op school. Tijdens de oudercontactmomenten (in groep 1 t/m 4) is er teruggeblikt op het afgelopen schooljaar, is het (2 e ) rapport en daarmee de voortgang van de leerlingen besproken en zijn er wensen m.b.t. het komende schooljaar uitgesproken tussen ouders en leerkrachten. Ook is de 2 e cyclus in het Kindplan (in groep 5 t/m 8) afgerond met de ouderkindgesprekken. Ook hier is het rapport besproken en de 2 e kindplan-periode geëvalueerd. Dit jaar werd het Kindplan en daarmee de ouder-kindgesprekken voor het eerste geïmplementeerd en uitgevoerd. Ook voor het team was dit in eerste instantie het opdoen van ervaring en het geoefend raken in dit soort gesprekken. 4

5 We kijken met name terug op het sterk reflecterende aspect en het constructieve gehalte van de gesprekken, waarin in grote is bijgedragen aan het stuk eigenaarschap van leerlingen voor hun eigen ontwikkelingsproces. Het komende schooljaar willen we hier in groep 5 t/m 8 een vervolg aan geven. In augustus (bij aanvang van het schooljaar) willen we met de ouders van alle groepen een gezamenlijk vertrekpunt markeren door de warme overdracht te doen. Hiervoor ontvangt u van ons een uitnodiging. Gezamenlijk project Christelijke Kinderboekenweek Binnen het gebruikersoverleg van MFC De Zuidwester is voorgenomen om jaarlijks een aantal activiteiten in gezamenlijkheid uit te voeren. Voor komend schooljaar staat o.a. de (Christelijke) Kinderboekenweek op de gezamenlijke agenda. Rondom het thema van deze Kinderboekenweek wordt er een project ingericht, welke wordt afgesloten met een Boekenfeest & -Markt. Omdat we met meerdere gebruikers te maken hebben, met ieder haar eigen achtergrond, heeft iedere deelnemer aan dit project vanzelfsprekend de ruimte en gelegenheid om hierin haar eigen identiteit te leggen. Het thema van zowel de Christelijke als de reguliere Kinderboekenweek is Wetenschap, natuur & techniek. De overlap in beide thema s geeft ruimte aan een stuk koppeling en overlap, zodat dit prima in een gezamenlijk project kan worden gegoten. Hierin kunnen en mogen we als school met onze christelijke identiteit iets moois uitstralen naar onze buren en onze omgeving. Het project wordt op vrijdag 16 oktober (de vrijdag voor de herfstvakantie) afgesloten met het eerder genoemde Boekenfeest & -Markt. Met de andere gebruikers binnen de Zuidwester is een werkgroep gevormd die het thema gaat vertalen in een project d.m.v. diverse activiteiten. Na de zomervakantie hopen we u hierover meer te kunnen vertellen. U kunt 16 oktober natuurlijk alvast vastleggen in uw agenda. Afscheid & musical groep 8 Voor groep 8 breekt nu echt de laatste schoolweek in het basisonderwijs aan en deze leerlingen gaan straks uitvliegen naar het voortgezet onderwijs, ieder naar zijn of haar eigen plek. De komende week betreft dus een week van afscheid nemen. Voor de kinderen van groep 8 is de afscheidsavond op woensdag 1 juli wellicht het hoogtepunt van deze week. Op woensdagochtend wordt de musical opgevoerd aan de leerlingen én aan belangstellende ouders. Deze opvoering vindt plaats in de grote zaal van ons gebouw en start om uur. Hiervoor bent u dus van harte uitgenodigd. Omdat we verwachten dat de musical rond uur is afgelopen, bieden we aansluitend de gelegenheid om op school nog een kop koffie of thee te drinken, alvorens u uw kinderen meeneemt naar huis om uur. Op woensdagavond schitteren de musicalsterren op het podium met de ouders, opa s en oma s en andere familieleden als publiek. Op deze avond wordt er dan ook officieel afscheid genomen van deze leerlingen. Deze avond begint om uur. 5

6 Op donderdagochtend komen de groep 8-leerlingen nog een keer terug op De Wegwijzer voor een flitsbezoek waarbij ze alle leerlingen (en natuurlijk leerkrachten) trakteren op een lekkernij. Aanvullend gaan de leerlingen onder begeleiding van een aantal ouders nog een leuke activiteit doen, welke s avonds wordt afgesloten met een gezellige barbecue. Grappig element is, dat veel van deze leerlingen vaak op vrijdagochtend al hun eerste trekjes van heimwee naar De Wegwijzer vertonen en zich soms alweer stilletjes voegen onder het publiek van de Dubbeltjesmarkt. Dit om toch nog weer even op hun vertrouwde stekkie te kunnen zijn. Middels dit bericht in de nieuwsbrief willen we de groep 8-leerlingen en hun ouders alvast Gods onmisbare zegen toewensen op de weg die voor hen ligt. De schoolgids Ieder jaar is het een hele klus om de schoolgids weer tijdig af te krijgen en ook dit jaar ervaren we de stress van de laatste wijzigingen die nog moeten worden doorgevoerd voordat het concept uiteindelijk naar de drukker kan. Het is dit jaar gelukt om de gids in de afgelopen week af te ronden en naar de drukker te verzenden. Mocht het in de planning meezitten, dan kunnen we u de schoolgids al volgende week overhandigen. Mocht het anders lopen, dan ontvangt u deze in de eerste week van het nieuwe schooljaar. Vorige week heeft u de jaarplanning (of beter gezegd het activiteitenoverzicht) per mail ontvangen. Hierin hebben zich nog wel enkele veranderingen voorgedaan. o.a. De ouderavond (welke gepland stond op 8 maart) is verplaatst naar 17 mei. Dit omdat we tijdens deze avond de opbrengsten van ons Leren in Beeld-traject met u willen delen in woord en beeld. Hierdoor ontvangt u deze of volgende week per een nieuwe jaarplanning. De schoolgids, jaarplanning en ook de liederenlijst en het vertelrooster bij Levend Water worden op de website geplaatst en deze kunt u hier dus terugvinden. Dubbeltjesmarkt (laatste schooldag) Volgende week vrijdag willen we het schooljaar afsluiten met de welbekende Dubbeltjesmarkt. De kinderen mogen dan hun aanbiedingen in de vorm van oud speelgoed, spullen van de rommelzolder of eigengemaakte producten en diensten aanbieden op hun kleedje. Hierover heeft u in de voorgaande nieuwsbrief al meer informatie ontvangen. De oudercommissie is druk met de laatste voorbereidingen voor deze Dubbeltjesmarkt. Om 12 uur zwaaien we elkaar uit en wensen we elkaar een fijne zomervakantie toe. De kinderen van de bovenbouw zijn zoals u weet s middags vrij. 6

7 Agenda Datum Activiteit 1 jul. Afscheidsavond en musical groep 8 3 jul. Dubbeltjesmarkt (laatste schooldag, de bovenbouw is om uur vrij) 6 jul. t/m 14 aug. Zomervakantie 17 aug. Eerste schooldag (opening van het schooljaar) 18 & 20 aug. Contactavonden ( Warme overdracht ) 24 aug. Informatieavond voor kleuterouders sep. Kamp groep 7/8 21 sep. Leren in Beeld-dag 5 okt. Start Chr. Kinderboekenweek 16 okt. Boekenfeest & -Markt 19 t/m 23 okt. Herfstvakantie We wensen alle leerlingen, ouders en andere betrokkenen van en rondom de Wegwijzer alvast een hele fijne en gezegende zomervakantie toe en wanneer u op vakantie gaat, een behouden en voorspoedige reis. We hopen u weer te ontmoeten op maandag 17 augustus! Met vriendelijke groet, Werner Bouwmeester locatiedirecteur GBS De Wegwijzer Gasthuislaan MZ Steenwijk tel

Oudervragenlijst. Invullen tot 24 april!

Oudervragenlijst. Invullen tot 24 april! 1 17 april 2015 Explosie Tijdens het weersbericht in het acht uur journaal van vorige week zei Peter Jan Munneke (weerman bij de NOS) dat de natuur op exploderen staat. Exploderen!, dat klinkt nogal heftig.

Nadere informatie

t Kruisrakkertje www.kruisrak.nl Juli 2015

t Kruisrakkertje www.kruisrak.nl Juli 2015 Juli 2015 t Kruisrakkertje De zomervakantie is in zicht, het schooljaar 2014-2015 zit er bijna op. We kijken terug op een druk schooljaar, waarin weer veel gebeurd is. Onderwijskundig zijn er weer stappen

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Beste ouders en verzorgers, Bij deze de nieuwsbrief van de maand juli. Tijdens deze laatste schoolweken staan er nog enkele momenten op de planning die voor u als ouders belangrijk

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

Nummer 19 6 februari 2015. Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nummer 19 6 februari 2015. Geachte ouder(s)/verzorger(s), obs De Merwedonk Merwe Donk 4 6 4207 XB Gorinchem Tel: 0183 681100 Fax: 0183 681109 info@obs-de-merwedonk.nl www.obs-de-merwedonk.nl Nummer 19 6 februari 2015 Geachte ouder(s)/verzorger(s), CITO normering

Nadere informatie

o.b.s. DE EGLANTIER directie@eglantiertanthof.nl tso@eglantiertanthof.nl info@kinderopvang-plein.nl

o.b.s. DE EGLANTIER directie@eglantiertanthof.nl tso@eglantiertanthof.nl info@kinderopvang-plein.nl o.b.s. DE EGLANTIER Locatie: Tanthof Derde Werelddreef 29 2622 HB Delft Tel: 015-2617650 Fax: 015-2578413 Nieuwsbrief 19 E-mailadres: MR: OR: TSO: BSO: directie@eglantiertanthof.nl mr@eglantiertanthof.nl

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Willibrord Nieuws jaargang 19, nr. 5 28 januari 2015

Willibrord Nieuws jaargang 19, nr. 5 28 januari 2015 1 Vanuit de directie: 1. Personeel Willibrord Nieuws jaargang 19, nr. 5 28 januari 2015 Directie: Zoals in de kerstvakantie aan u is bericht zal directeur Sandra Peters niet meer terugkeren op de Willibrord.

Nadere informatie

D R U P P E L S. De Koning komt! Algemeen. 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 n r 8. De Koning komt..

D R U P P E L S. De Koning komt! Algemeen. 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 n r 8. De Koning komt.. De Koning komt! De Koning komt.. Sing in Maandag hadden we voor het eerst een Sing in. Het was mooi om met elkaar liederen te herhalen die we geleerd hebben over het thema : De Koning komt. Algemeen Algemeen:

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

DOLFIJN NIEUWS A G E N D A. Nieuwsbrief nr. 1 12 september 2013. Locatie Noord: Weidestraat 1 3971 CH Driebergen T 0343-513216 F 0343-521249

DOLFIJN NIEUWS A G E N D A. Nieuwsbrief nr. 1 12 september 2013. Locatie Noord: Weidestraat 1 3971 CH Driebergen T 0343-513216 F 0343-521249 Nieuwsbrief nr. 1 12 september 2013 DOLFIJN NIEUWS Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van alle wetenswaardigheden binnen de school. -.-.- Stamgroepavond Op maandag 16 september vindt er

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS DE WATERSPIEGEL 2013 / 2014... 1 1 WOORD VOORAF... 3 DE WATERSPIEGEL... 4 3 WAAR STAAN WE ALS SCHOOL VOOR?...

INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS DE WATERSPIEGEL 2013 / 2014... 1 1 WOORD VOORAF... 3 DE WATERSPIEGEL... 4 3 WAAR STAAN WE ALS SCHOOL VOOR?... Inhoudsopgave schoolgids De Waterspiegel 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS DE WATERSPIEGEL 2013 / 2014 1 1 WOORD VOORAF 3 11 INLEIDING 3 12 INHOUD 3 13 SAMENSTELLERS 3 14 REAGEREN 3 DE WATERSPIEGEL

Nadere informatie

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa Fijne vakantie De hitte van de afgelopen dagen doet ons denken en verlangen naar de zomervakantie. Even heerlijk uit de routine van alledag en zelf het ritme bepalen. We hopen dat alle kinderen en hun

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Nieuwsbrief BSO. Tennisclinic de Geeren

Nieuwsbrief BSO. Tennisclinic de Geeren Nieuwsbrief BSO Tennisclinic de Geeren November 2013 Nieuwsbrief Buitenschoolse Opvang Na een heerlijke zomer, waarin we enorm hebben genoten van het prachtige weer, genieten we nu van de herfst en staat

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgidsbijlage 2013-2014 bij Schoolgids 2011-2015

Schoolgidsbijlage 2013-2014 bij Schoolgids 2011-2015 Schoolgidsbijlage 2013-2014 bij Schoolgids 2011-2015 Basisschool Bitswijk Klarinetstraat 4 5402 BE Uden T. 0413-332 337 www.bitswijkschool.nl Woord vooraf Beste ouder(s)/verzorger(s), In aansluiting op

Nadere informatie

nr. 1 - september 2014

nr. 1 - september 2014 Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer 0570-820225 info@ebsdeolijfboom.nl nr. 1 - september 2014 het Olijfblad www.ebsdeolijfboom.nl Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is begonnen, het vierde jaar

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

februari 2015 Jaargang 20, nummer 2

februari 2015 Jaargang 20, nummer 2 Nieuwsbrief februari 2015 Jaargang 20, nummer 2 Beste ouders, verzorgers, vrienden en vriendinnen van De Globe, beste leerkrachten, beste Ib-ers, conciërges, administratieve krachten en vrijwilligers,

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel september 02-09-2011 Belangrijke data: 12-09 MR-vergadering (20:00 uur) 20-09 Prinsjesdag 22-09 Sportdag groep 1 t/m

Nadere informatie

Donderdag 6 juni. Schooljaar 2012/2013. Informatie vanuit school

Donderdag 6 juni. Schooljaar 2012/2013. Informatie vanuit school Het Antonieuws Donderdag 6 juni nr:14 Schooljaar 2012/2013 Informatie vanuit school Welkom! In groep 1-2B is begin vorige week Shenna van Ham uit Beuningen gestart. Welkom bij ons op de Antoniusschool,

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie